Page 1

NYT - plads til rummelighed

April 2009

cabiweb.dk/metterønnau

Dette nummer Leder, Siden sidst

1

Socialt engagement gennem finanskrisen

2

Evaluering: Godt redskab til at 3 nedbringe psykisk sygefravær Undersøgelse: Ledere usikre på sygefravær

4

Brug arbejdstiden på frivilligt arbejde

5

Fokuseret indsats giver lavere fravær

6

CABI leder særlig indsats over for svage unge

7

Ny temaside: Få fraværet ned ved fokus på nærvær

8

Kompetenceudvikling er vigtig 9 for hele virksomheden Ny DVD: Hjælp til handicappede på jobbet

10

LEDER LEDER

Vil du vide mere så kontakt Direktør Mette Rønnau 8620 8360 mer@cabiweb.dk

Vil I? Kan I!? Lad os lægge ud med en god nyhed: 71 procent af danske virksomheder ønsker finanskrisen til trods at være mere rummelige i fremtiden!

ikke borte. Det ses fx, når virksomheder, der ikke undgår at afskedige, gør en social ansvarlig indsats for at hjælpe medarbejderne godt af sted.

Den melding kom i december 2008 fra personaleansvarlige på 100 tilfældigt udvalgte virksomheder, som kom til orde i en miniundersøgelse, Capacent Epinion udførte på CABI’s vegne.

Det er i forbindelse med sådanne praktiske udfordringer, at viljen til rummelighed og det sociale engagement skal stå sin prøve. Og her kan vi hos CABI række en hjælpende hånd.

Meldingen er overraskende positiv, og forskellige eksperter på det rummelige arbejdsmarked går i samme undersøgelse da også stik imod den. De vurderer, at rummeligheden er trængt af finanskrisen. Samme antagelse huserer for tiden i den offentlige debat.

Vilje gør det nemlig ikke alene, og vi arbejder derfor i vores samarbejde med virksomheder og andre parter på det rummelige arbejdsmarked først og fremmest på, at kompetencerne og redskaberne følger med.

Men virksomhederne ønsker tilsyneladende noget andet. Det tager vi som udtryk for, at mens finanskrisen måske nu og her hæmmer rummeligheden, så antaster den ikke for alvor det sociale engagement, som rummeligheden er en del af. Det sociale engagement – viljen til at engagere virksomheden i medarbejderne – er

Siden sidst… Ny DVD: Sygefravær – en ledelsesudfordring, januar 2009 – Se mere HER To pjecer: ’I spidsen for mangfoldighed på arbejdspladsen’ og ’Sæt fokus på sygefraværet! Ledelse er nøglen til lavere fravær’ – Se mere HER Nyhedsbrev: En bedre indsats over for de svageste ledige i Projekt Håndholdt Indsats, februar 2009 – Se mere HER Nyhedsbrev: CABI leverer De Regionale Netværks nyhedsbrev. Denne gang med tema om sygefravær, februar 2009 – Se mere HER

At få dem, der vil rummeligheden, til også at kunne magte den i praksis, er netop målet for vores stadigt voksende og eksperimenterende formidling af viden, værktøjer og inspiration. Jeg håber, at vores ambition om at sætte dem, der vil, i stand til også at kunne er en tydelig rød tråd for dig, når du læser dette nyhedsbrev. Med venlig hilsen Direktør Mette Rønnau CABloggen: CABI’s blog om finanskrisen, bedre indsats over for udsatte unge og meget mere – Se mere HER Ny temaside: Guide til job- og rekrutteringsagenter, april 2009 – Se mere HER Meningsmåling: Delte meninger blandt ledere om sygefravær – Se mere HER Diverse pressemeddelelser: Om blandt andet ledere og sygefravær – Se mere HER Diverse presseklip: Om blandt andet fleksjobbere som mister jobbet – Se mere HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

2

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Kommunikationschef David Graff 8620 8383 dg@cabiweb.dk cabiweb.dk/davidgraff

”Vi er helt inde ved kernen af vores virksomhed, og vi er alle sammen meget påvirkede af situationen. Det er aldrig sjovt at sige farvel til så mange gode medarbejdere.” HR-chef Marianne Kusk, Nissens A/S

Socialt engagement gennem finanskrisen Den økonomiske krise har ramt de danske virksomheder, og mange spænder livremmen ind. Men hvordan bevarer man rummeligheden i krisetider? Og kan man afskedige medarbejdere på en socialt ansvarlig måde? CABI giver et bud. Virksomheder landet over mærker finanskrisen. Der tømmes ud i ordrebøgerne, og der fyres. Men selvom krisen kradser, kan det godt lade sig gøre at være en socialt ansvarlig virksomhed. På CABI’s hjemmeside har vi samlet et tema under navnet Socialt Engagement I Finanskrisen. Her giver vi dig eksempler på, hvordan du styrer virksomheden gennem finanskrisen, uden at rummeligheden ryger på gulvet. Det sker gennem eksempler på virksomheder, som bevarer rummeligheden og gennem gode råd og redskaber samt links til relevant materiale. ”Vi oplever heldigvis, at mange virksomheder fortsat tager et socialt ansvar, selvom de må skære ned. Det sker fx ved at tage hensyn til forskellige grupper af medarbejdere, eller ved at gøre en indsats for at hjælpe fyrede medarbejdere videre i livet,” siger Lars Nellemann, CABI’s markedsleder på virksomhedsområdet. ”Temaet her er en inspirationskilde til andre virksomheder om, hvordan man kan være socialt ansvarlig selv i krisetider,” fortsætter han. Socialt ansvarlige fyringer Du kan for eksempel læse om kølerfabrikken Nissens A/S i Horsens, der i januar måtte fyre 156 medarbejdere og sende yderligere 320 på arbejdsfordeling. Alligevel beholdt virksomheden flere fleksjobbere, og medarbejdere, som var tæt på efterløn, beholdt også deres job.

Arkivfoto

”Vi er helt inde ved kernen af vores virksomhed, og vi er alle sammen meget påvirkede af situationen. Det er aldrig sjovt at sige farvel til så mange gode medarbejdere,” siger HR-chef Marianne Kusk.

Men det sociale ansvar gælder også over for de fyrede, og derfor lavede Nissens en detaljeret drejebog for, hvordan de 156 afskedigelser skulle håndteres. På Hotel Comwell Borupgaard i Nordsjælland mærker man også krisen, men her fortsætter man med et projekt, hvor 11 indvandrerkvinder uddannes til at varetage rengøringsjob. Dette og meget mere kan du læse nærmere om i CABI’s finanskrise-tema. Hjælp til virksomhederne På hjemmesiden vil der også komme videoklip med virksomheder, der nok er ramt af krisen, men som klarer sig igennem alligevel. Vi har desuden samlet et katalog over ordninger og muligheder for at få offentlig støtte til kompetenceudvikling. For krisetid kan også være en mulighed for at opruste virksomheden og klæde medarbejderne på til at møde udfordringerne, når økonomien igen blomstrer op. Derudover kan kompetenceudvikling og omskoling være en måde at hjælpe medarbejderne videre på, hvis man er tvunget til at afskedige. CABI vil løbende udvikle temaet om krisen, hvilket blandt andet betyder en opsamling af relevante nyheder om finanskrisen og det sociale engagement. Desuden vil vi undervejs blogge om de forskellige udfordringer, som finanskrisen giver for det sociale engagement. Få inspiration i CABI’s tema på www.cabiweb.dk/finanskrise Læs mere om udfordringerne for Nissens A/S HER Læs mere om projektet på Hotel Comwell Borupgaard HER Læs baggrundsartikel fra Dansk Erhverv HER Blog om socialt engagement i finanskrisen HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

3

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Markedsleder Mette Skou Rasmussen 8675 6586 msr@cabiweb.dk cabiweb.dk/metteskou

”Det er især gennem nye kommunikationsredskaber, vi kan se, at samtalerne med de sygemeldte bliver mere kvalificerede, og der er et større fælles fokus på, at få den sygemeldte tilbage til arbejdet.” Markedsleder Mette Skou Rasmussen

Evaluering: Godt redskab til at nedbringe psykisk sygefravær Gennem CABI’s Projekt LUCA har sagsbehandlere i to kommuner opnået en markant forbedring af opfølgningen over for sygemeldte af psykiske årsager, viser en evaluering fra Rambøll Management. Det er ikke sagsbehandleren, der skal komme med alle svarene, når de arbejder med sygemeldte af psykiske årsager som stress, udbrændthed og depression. I stedet skal den sygemeldte hjælpes til selv at finde løsninger. Det er erfaringen fra CABI’s Projekt LUCA, hvor sagsbehandlere fra sygedagpengeopfølgningen i Syddjurs og Middelfart kommuner har deltaget. Målet for projektet var en bedre håndtering af sygefravær af psykiske årsager, som skal få den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Rambøll Management har nu evalueret projektet, og konklusionen er klar: LUCA har forbedret de to kommuners sygedagpengeopfølgning markant. Sygemeldte skal finde svarene ”Det er især gennem nye kommunikationsredskaber, vi kan se, at samtalerne med de sygemeldte bliver mere kvalificerede, og der er et større fælles fokus på, at få den sygemeldte tilbage på arbejdet,” siger Mette Skou Rasmussen, CABI’s markedsleder for jobcentre og projektleder af LUCA. ”I stedet for at sagsbehandleren leder efter årsagen til problemerne og forsøger at finde en løsning, kan sagsbehandleren stille spørgsmål, som hjælper den sygemeldte til selv at finde svarene og vejen tilbage på arbejde,” fortsætter hun. Det kan fx være spørgsmål om, der er tidspunkter i løbet af arbejdsdagen, hvor den sygemeldte ikke føler sig stresset. En metode til at få en mere fremadrettet dialog.

Arkivfoto

Gennem Projekt LUCA har medarbejderne i de to kommuner desuden arbejdet med anerkendende kommunikation mellem kollegaer. Det har givet en mere positiv samarbejdskultur, fælles faglighed

og medarbejderne er blevet bedre til at bruge hinanden til kollegial sparring. Samarbejde med læger og virksomheder Derudover har de to kommuner også fået styrket samarbejdet med praktiserende læger og virksomheder. ”En af kommunerne har sammen med de deltagende virksomheder fx udarbejdet materiale om, hvordan en rundbordssamtale kan planlægges og afholdes. Det handler om at få gjort klart for virksomhederne, hvad det er, de kan bruge jobcentret til,” siger Mette Skou Rasmussen. Ved samarbejdet med de praktiserende læger handler det om, at samarbejdet foregår på medarbejderniveau, og at man sammen får talt om det fælles mål: At få den sygemeldte tilbage på arbejdet. Er forventningerne til hinandens roller og samarbejde først afstemt, er det nemmere at handle. Resultaterne fra Projekt LUCA blev i februar og marts præsenteret på tre totalt udsolgte konferencer arrangeret af CABI. Og nu skal erfaringerne fra LUCA formidles videre. Det sker blandt andet på CABI’s temaside, hvor indholdet i Projekt LUCA er nærmere beskrevet. Her er samlet en række ideer til jobcentre, som selv vil metodeudvikle og en introduktion til den læringsmodel, som kompetenceudviklingen tog afsæt i. ”Tilslutningen til konferencerne viser, at jobcentrene virkelig ønsker og har brug for at udvikle deres indsats over for sygemeldte af psykiske årsager. Det vil vi meget gerne hjælpe dem med,” siger Mette Skou Rasmussen. Se temaside om projektet på www.cabiweb.dk/luca Læs hele Rambøll Managements evaluering HER Se ideer til jobcentre, der selv vil metodeudvikle HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

4

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Markedsleder Lars Nellemann 8620 8384 ln@cabiweb.dk cabiweb.dk/larsnellemann

”Sygdom er et meget privat emne, og jeg må erkende, at vi i ledelsen har manglet nogle redskaber til at håndtere de svære samtaler. Derfor har hele ledergruppen været på kursus for at blive bedre til det.” Adm. direktør Anders Kildemoes, Mortalin

Undersøgelse: Ledere usikre på sygefravær Kun halvdelen af de danske virksomheder har en fast procedure for, hvordan de håndterer sygefravær, viser en undersøgelse fra CABI. Et problem for både virksomheden og den syge medarbejder. Hvornår skal lægen inddrages, og hvordan tager chefen den svære samtale med den syge medarbejder om at vende tilbage på arbejde? Kun halvdelen af de danske virksomheder kan svare klart på de spørgsmål. Det er nemlig kun i 49 procent af virksomhederne, at der er fast politik, procedure eller praksis for, hvordan personaleansvarlige ledere skal forholde sig til syge medarbejdere. Det viser en undersøgelse, som Capacent Epinion har lavet for CABI blandt 400 ledere med personaleansvar. Virksomhederne ville gøre sig selv og deres medarbejdere en tjeneste, hvis de fik styr på rammerne omkring sygefravær, mener Lars Nellemann, CABI’s markedsleder for virksomhedsområdet. Han oplever, at manglen på faste rammer gør mange ledere usikre på, hvornår og hvordan de skal kontakte en syg medarbejder. ”Når der ikke er en fælles holdning i form af en politik eller procedure, bliver det op til den enkelte leders vurdering, hvad der skal ske. I mange tilfælde er resultatet, at lederne helt undlader at kontakte den syge medarbejder,” siger Lars Nellemann. Mindste virksomheder har færrest rammer Det er især på de mindre virksomheder med under 20 ansatte, at rammerne ikke er på plads. Ifølge Lars Nellemann er der god grund til at få en fast procedure omkring sygdom uanset størrelsen af virksomheden.

”I en lille virksomhed kender chefen ofte alle medarbejdere, og det er fint. Men når det kommer til sygdom, kan håndteringen nemt blive meget forskellig afhængigt af, hvilket forhold chefen har til den enkelte medarbejder. En fast procedure giver tryghed for både leder og medarbejder, fordi alle ved, hvilke mekanismer der går i gang ved en sygemelding, og alle bliver behandlet ens,” siger Lars Nellemann. Væk med berøringsangsten At faste rammer er en fordel, er skadedyrsvirksomheden A/S Mortalin i Haslev på Sydsjælland et godt eksempel på. Sygefraværet på virksomheden er ikke specielt højt, men adm. direktør Anders Kildemoes oplevede, at det var svært at tage samtalerne med langtidssyge medarbejdere. Derfor deltog Mortalin og seks andre virksomheder sidste år i et CABI-ledet projekt, hvor der blev sat fokus på sygefravær. ”Sygdom er et meget privat emne, og jeg må erkende, at vi i ledelsen har manglet nogle redskaber til at håndtere de svære samtaler. Derfor har hele ledergruppen været på kursus for at blive bedre til det,” siger Anders Kildemoes. Desuden har virksomheden fået en sygefraværspolitik, så alle sygemeldinger gribes professionelt an, og alle medarbejdere får den samme behandling. Få gode ideer til arbejdet med sygefravær på www.cabiweb.dk/sygefravær Læs mere om meningsmålingen HER Læs kronik fra Berlingske Tidende om meningsmålingen HER

Arkivfoto

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

5

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Markedsleder Mette Boel 8620 8373 mbo@cabiweb.dk cabiweb.dk/metteboel

”Det er helt almindeligt, at virksomheder markerer deres sociale engagement ved at donere penge ved forskellige indsamlinger, men at de organiserer det frivillige arbejde og stiller deres medarbejderes arbejdskraft til rådighed, er nyt i Danmark.” Markedsleder Mette Boel

Brug arbejdstiden på frivilligt arbejde CABI er tovholder på et nyt udviklingsprojekt, hvor store virksomheder som Grundfos, ISS, COOP og Skandia er gået sammen om at udvikle ideer til, hvordan medarbejdernes frivillige arbejde kan blive en del af virksomhedens socialt ansvarlige arbejde.

”Det er helt almindeligt, at virksomheder markerer deres sociale engagement ved at donere penge ved forskellige indsamlinger, men at de organiserer det frivillige arbejde og stiller deres medarbejderes arbejdskraft til rådighed, er nyt i Danmark,” siger Mette Boel.

Skal medarbejderne bruge arbejdstiden til fx at være mentor for jobsøgende indvandrere?

Ambitiøse virksomheder ”Ved at samle de virksomheder, som er længst fremme, kan de inspirere hinanden og sætte nye standarder for, hvad virksomheder vil og kan som aktive medspillere i den sociale beskæftigelsesindsats. Og de er meget ambitiøse,” fortsætter hun.

Ja, siger flere danske virksomheder, for de har nemlig erfaret, at det kan betale sig, hvis medarbejderne bruger en del af deres ressourcer på frivilligt arbejde. Derfor er ti fyrtårnsvirksomheder på området gået sammen i et projekt for at give hinanden faglig inspiration til, hvordan de omsætter ideerne til handling. ”Frivilligt arbejde er med til at profilere virksomheden som socialt ansvarlig, og erfaringerne viser, at det giver medarbejderne et mere positivt syn på arbejdspladsen, så det giver god mening for virksomhederne,” siger Mette Boel, CABI’s markedsleder for partnerskaber. CABI står for projektledelsen og rådgivning af virksomhederne, og til sidst samles erfaringerne i et idékatalog, som skal formidles videre til andre virksomheder, jobcentre og regionale virksomhedsnetværk. Brug arbejdstiden og få løn Større medarbejdertilfredshed er netop en af de gevinster, som pensionsselskabet Skandia har indkasseret ved frivillighed. Her kan medarbejderne bruge to timer af arbejdstiden om måneden til frivilligt arbejde. Med løn, vel at mærke.

Arkivfoto

I dag har over 30 procent af Skandias medarbejdere meldt sig til at tage del i det frivillige sociale arbejde. Og det er netop den form for ’corporate volunteering’, hvor virksomheder og fx hjælpeorganisationer samarbejder, som CABI skal hjælpe med at udvikle.

I marts holdt de ti virksomheder møde med Center for frivilligt socialt arbejde for at få ideer til, hvordan virksomhederne kan føre det frivillige arbejde ud i praksis. Det kunne for eksempel være mentorprojekter for personer i jobtræning eller samarbejde med væresteder og hjælpeorganisationer. Mette Boel håber desuden på, at det frivillige arbejde i virksomhederne fører en sidegevinst med sig. ”Frivillige er kendt for deres smittende engagement og kan få skjulte ressourcer frem i andre. Og når en stor del af de ansatte er engageret i socialt arbejde, er det måske nemmere for kollegaerne at forstå, hvorfor virksomheden skal have folk ansat på særlige vilkår, som måske ikke løfter den samme arbejdsopgave,” slutter hun. De ti virksomheder i projektet er Grundfos, Dansk Supermarked, COOP Danmark, ISS, Region Midtjylland, Center for Parkering, DSB, Eurest, Skandia og Vikargruppen Danmark Læs mere om den frivillige indsats på cabiweb HER Læs mere om Skandias model HER Læs mere hos Center for frivilligt socialt arbejde HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

6

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Temaleder Camilla Høholt Smith 8675 6581 chs@cabiweb.dk cabiweb.dk/camillasmith

”Jeg er stolt over, at vi nu er gået sammen om at ændre noget og har brugt den nye politik, når en medarbejder har fravær. Det har givet en bedre dialog med den enkelte og en følelse af at lykkes med noget i forhold til at undgå fyringer og udstødelse.” Distriktsleder Karen Birgitte Møllebjerg

Fokuseret indsats giver lavere sygefravær Fem virksomheder i Odder har i samarbejde med jobcentret og CABI lavet politikker og procedurer for sygefraværet. Virksomhederne er blevet bedre til at håndtere sygdom, og fraværet er faldet.

”Det er vigtigt at kende til omfanget og arten af sygefraværet. Når man har nogle fakta, er det også nemmere at gøre noget ved det,” siger Camilla Høholt Smith, CABI’s temaleder for sygefraværsområdet.

En af de virksomheder, som har haft glæde af Projekt Sygefravær i Odder er den lokale hjemmepleje, som har 100 ansatte. Hjemmeplejen har lavet sin egen sygefraværspolitik, hvor ledere og medarbejdere sammen har sat fokus på holdninger til fravær og omsorg. Samtidig er der skabt synlighed for, hvilke procedurer der gælder, når en medarbejder melder sig syg.

”Mange af de virksomheder, som CABI arbejder sammen med om sygefravær mangler viden om, hvilke konsekvenser sygefravær kan have for den enkelte medarbejder, og hvilke redskaber der er,” fortsætter hun.

Resultat: Et fald i sygefraværet fra 8,3 procent til 6,7. ”Jeg er stolt over, at vi nu er gået sammen om at ændre noget og har brugt den nye politik, når en medarbejder har fravær. Det har givet en bedre dialog med den enkelte og en følelse af at lykkes med noget i forhold til at undgå fyringer og udstødelse,” siger Karen Birgitte Møllebjerg, distriktsleder i hjemmeplejen. Mangler viden om fravær De fem virksomheder i projektet er vidt forskellige. De har deltaget, fordi de ville bringe fraværsprocenten ned, og især fordi de ønskede at blive bedre til at håndtere fraværet. Virksomhederne har udarbejdet sygefraværspolitikker, der er indgået partnerskaber med jobcentret, og flere virksomheder kan allerede efter projektperioden på otte måneder se et fald i sygefraværet. Nogle af virksomhederne har aldrig haft en politik eller procedure for sygefravær, før de gik i gang med projektet. Selv størrelsen af fraværet var ukendt for nogle af virksomhederne.

Derfor har en af opgaverne i projektet været at klæde virksomhederne på med viden, der kan udvikles til konkrete tiltag som politikker og procedurer. Faste rammer skaber tryghed ”Det skaber tryghed hos både ledere og medarbejdere, hvis det er gennemskueligt, hvordan fravær håndteres, og hvem der har ansvaret for det i virksomheden,” siger Camilla Høholt Smith. Ifølge en evaluering af projektet er virksomhedernes egen oplevelse af viden om forebyggelse og fastholdelse steget med 40 procent, og alle har fået systematiseret deres forebyggelses- og fastholdelsesinitiativer. En anden vigtig del af projektet er samarbejde med jobcentret, for virksomheden kan ikke altid løse problemerne selv. Det kan måske være en medarbejder, som er sygemeldt med en depression. Her er det vigtigt at vide, at jobcentret kan hjælpe både virksomheden og den syge med forskellige støtteordninger. Se mere om erfaringerne fra Odder HER Læs om virksomhedernes muligheder for at fastholde trods sygefravær HER

Arkivfoto

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

7

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Temaleder Bente Nissen 8620 8369 bn@cabiweb.dk cabiweb.dk/bentenissen

”Der er nogle unge, som har brug for en person, som vil følge dem hele vejen. Derfor vil vi i projektet komme med bud på, hvordan de mange involverede parter kan gå sammen i lokale partnerskaber og sikre en sammenhængende og vedholdende kontakt til den unge hele vejen til job eller uddannelse.” Temaleder Bente Nissen

CABI leder særlig indsats over for svage unge CABI skal hjælpe 12 lokalområder til at få en mere sammenhængende indsats over for de mest sårbare unge. De er unge, de er umotiverede, kan ikke holde på et job i længere tid, har måske afbrudt en uddannelse, måske været i fængsel og bakser med psykiske problemer. Sådan er virkeligheden for en stor gruppe unge, som i dag går ledige. Gruppen af svage unge vokser, og i mange af de unges hjemkommuner er der brug for at udvikle det beredskab, som skal tage hånd om de unge og få dem væk fra den passive hverdag. ”Der er nogle unge, som har brug for en person, som vil følge dem hele vejen. Derfor vil vi i projektet komme med bud på, hvordan de mange involverede parter kan gå sammen i lokale partnerskaber og sikre en sammenhængende og vedholdende kontakt til den unge - hele vejen til job eller uddannelse,” siger temaleder Bente Nissen. Skal spille på flere strenge Derfor har CABI netop sat gang i Projekt Lokale Ungepartnerskaber, hvor det i første omgang er lokalområderne Randers, LollandFalster og Nørrebro, der deltager.

Arkivfoto

Her skal kommunernes arbejdsmarkedsog socialafdelinger, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, relevante sociale institutioner og virksomheder

danne lokale partnerskaber, hvor samarbejde og fælles metoder skal hjælpe de unge i gang. Fra marts 2011 går projektet ind i en ny fase, og erfaringerne fra de tre første partnerskaber bredes ud til yderligere ni lokalområder, som bliver tilknyttet projektet. Allerede nu vil CABI gerne i kontakt med kommuner, som ønsker at udvikle deres ungeindsats. Samarbejde er vitalt Op til 40 unge om året kan deltage i hvert af de tre projekter, og målet er, at 60 procent af de unge, som begynder i projekter, er i gang med et uddannelsesforløb i februar 2012. Det kræver en koordineret, langsigtet indsats med en bred vifte af muligheder, hvis det skal lykkes. ”Problemet er, at der tit er flere forskellige myndigheder og institutioner, der har fat i den unge. Og der mangler fælles mål, rammer og metoder for, hvordan kontakten til de unge skal være. Hvis vi skal opnå resultater, er det nødvendigt, at alle samarbejder – og bliver ved med det gennem en lang periode,” siger Bente Nissen. I hvert af de tre partnerskaber udpeges en koordinator, som skal hjælpe arbejdet i gang, og en række tovholdere, der skal følge de unge tæt. CABI vil undervejs opsamle og formidle de gode erfaringer fra partnerskaberne. Læs mere om projektet på www.cabiweb.dk/ungepartnerskaber Læs artikel fra Danske Kommuner om målgruppen af unge HER Få inspiration i bogen Virkeligheden virker om tredelt praksisbeskrivelse HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

8

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Temaleder Camilla Høholt Smith 8675 6581 chs@cabiweb.dk cabiweb.dk/camillasmith

”Skal man skabe bedre trivsel, er noget af det vigtigste at sikre god dialog mellem ledelse og medarbejdere. Spørg medarbejderne, hvad de forbinder med en god arbejdsplads, og inddrag dem aktivt i trivselsarbejdet.” Temaleder Camilla Høholt Smith

Ny temaside: Få fraværet ned ved fokus på nærvær Trives medarbejderne på arbejdspladsen, er de også mindre syge. Det er læren fra flere virksomheder, som har nedbragt deres sygefravær ved at fokusere på nærvær i arbejdsdagen. CABI har samlet metoder og erfaringer fra fem virksomheder på en ny temaside, som er målrettet andre virksomheder, der vil arbejde med nærvær. De fleste ledere tager sygefraværet på deres virksomhed alvorligt, for syge medarbejdere koster penge. Det får mange ledere til at fokusere på omkostninger og sygefraværsprocenten, men de kan med fordel dreje fokus over på nærvær og trivsel i stedet. Mere end en tredjedel af fraværet i de danske virksomheder skyldes det psykiske arbejdsmiljø, og CABI har gennem flere sygefraværsprojekter set adskillige virksomheder nedbringe fraværet gennem forbedret trivsel og nærvær. Halveret sygefravær ”Skal man skabe bedre trivsel, er noget af det vigtigste at sikre god dialog mellem ledelse og medarbejdere. Spørg medarbejderne, hvad de forbinder med en god arbejdsplads, og inddrag dem aktivt i trivselsarbejdet,” siger Camilla Høholt Smith, CABI’s temaleder for sygefraværsområdet. God trivsel er relevant for alle virksomheder, og derfor har CABI lanceret temasiden Nærvær frem for fravær om trivselsfremmende tiltag og nærvær på arbejdspladsen. Her er samlet en række gode eksempler og metoder fra fem forskellige virksomheder. Telemarketingvirksomheden LN Eurocom i Aalborg ansatte en coach til at hjælpe trivselsarbejdet i gang, og i dag er der trivselsudvalg i hver division, hvor medarbejderne kan komme med ideer og løsningsforslag til, hvad

der skal forbedres på arbejdspladsen. Og på kort tid faldt sygefraværet fra 10-12 procent til det halve. Fokus på løsninger, ikke begrænsninger Gentofte Hospital indførte i forbindelse med trivselsarbejdet det metodiske redskab ’nærværsblomsten’. Det er en kommunikationsform, der bygger på åbenhed og dialog mellem ledere og medarbejdere. På hospitalets medicinske afdeling F, som har godt 100 medarbejdere i plejefunktioner, blev nærværsblomsten bragt i spil. Her fokuserede man på, hvad der gør det sjovt at gå på arbejde, og hvornår man er syg. ”Det tvang medarbejderne til at fokusere på det, de gerne ville have mere af, i stedet for at se på det, der ikke virker. Man kan ikke bare brokke sig ud af det, og det er en model, vi stadig bruger i det daglige,” siger ledende oversygeplejerske Birgitte Degenkolv. Sygefraværsprocenten på afdelingen er faldet fra 7,5 procent til 6, og personalegennemstrømningen faldt med 25 procent. ”Tanken om nærvær frem for fravær kan overføres til alle virksomheder, og der er masser af gode råd og redskaber at hente på vores temaside,” siger Camilla Høholt Smith. Se temasiden på www.cabiweb.dk/nærvær Læs mere om erfaringerne fra Gentofte Hospital HER Læs også pjecen ’Sæt fokus på sygefraværet! - Ledelse er nøglen til lavere fravær’ HER

Arkivfoto

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

9

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Markedsleder Carsten Kjærgaard 8620 8365 ck@cabiweb.dk cabiweb.dk/carstenkjærgaard

”Mange af de udsatte, som baner sig vej til arbejdsmarkedet bliver ansat som ufaglærte, og derfor er det ekstra vigtigt for dem, at der bliver satset på kompetenceudvikling. Ikke kun for den udsattes skyld, men for hele virksomhedens.” Markedsleder Carsten Kjærgaard

Kompetenceudvikling er vigtig for hele virksomheden I krisetider er der behov for at afklare og udvikle kompetencerne for alle dele af virksomheden. Også dem, der vedrører virksomhedens evne til at tage godt imod alle slags nye medarbejdere. Det kan CABI’s Projekt Fra Udsat Til Ansat hjælpe med gennem gratis kurser. Fagforbundet 3F havde i sidste måned samlet ca.100 nordjyske tillidsrepræsentanter i Aalborg til en dag om kompetenceafklaring. Årsagen var finanskrisen, der har ramt mange virksomheder hårdt, og derfor har mange 3F-medlemmer mistet deres job. Med på dagen var også Carsten Kjærgaard, projektleder for Projekt Fra Udsat Til Ansat. Han gav et miniseminar om, hvilken slags kompetenceudvikling Fra Udsat Til Ansat kan tilbyde virksomheder, som ansætter socialt udsatte. I krisetider er det ofte de ufaglærte, der bliver fyret først, og tal fra 3F’s a-kasse viser, at ledigheden for 3F’erne er steget med 67 procent på et år. Derfor er der god grund til at satse på kompetenceudvikling for denne gruppe, så det ikke er dem, der bliver fremtidens udsatte. Fra Udsat Til Ansat sætter især fokus på, hvordan virksomheden bliver klar til at tage imod og ansætte socialt udsatte på en ordentlig måde, så både virksomheden og den udsatte får noget ud af det. Oprustning mod dårlige tider ”Mange af de udsatte, som baner sig vej til arbejdsmarkedet, bliver ansat som ufaglærte, og derfor er det ekstra vigtigt for dem, at der bliver satset på kompetenceudvikling. Ikke kun for den udsattes skyld, men for hele virksomhedens,” siger Carsten Kjærgaard.

Arkivfoto

Kurserne i Fra Udsat Til Ansat er gratis, og er en god mulighed for at udvikle kompetencerne på virksomhederne yderligere og styrke beredskabet for at rekruttere og fastholde

socialt udsatte. ”Virksomhederne skal selvfølgelig kun ansætte svage ledige, hvis der er plads og brug for dem. Men det kan også give en følelse af tryghed og rummelighed blandt medarbejderne, når de kan se, at der er plads til medarbejdere med lidt anderledes behov,” siger Carsten Kjærgaard. Styrk virksomheden Socialt udsatte dækker fx over tidligere hjemløse, misbrugere eller traumatiserede flygtninge. En stor del af dem har været på kontanthjælp i mange år, men mange har tidligere haft almindelige job. Derfor er det potentielt dig eller mig, som kan blive socialt udsat. De fleste socialt udsatte vil gerne tilbage til arbejdsmarkedet. Og langt hovedparten har ressourcer til at udfylde en jobfunktion, blot de får støtte i starten, forklarer Carsten Kjærgaard ”Vi ved også, at mange oplever en stolthed, når de giver chancen til én, som har brug for det, og ser den person blomstre op. Meget af den viden kan også bruges til at styrke den generelle medarbejdertrivsel,” siger han. Fra Udsat Til Ansat tilbyder gratis kurser til virksomheder i samarbejde med erhvervsog handelsskoler i Aalborg, Haderslev, Svendborg, Ballerup og Silkeborg. De kan være alt fra et fyraftensmøde på to timer til heldagskurser, som er skræddersyet til den enkelte virksomhed. Vil du klæde dine medarbejdere på gennem et gratis kursus, så se mere HER Læs presseklip om Fra Udsat Til Ansat HER Læs artikel om Fra Udsat Til Ansat fra Erhvervsbladet HER

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55


NYT - plads til rummelighed

10

April 2009 Vil du vide mere så kontakt Temaleder Bente Nissen 8620 8369 bn@cabiweb.dk cabiweb.dk/bentenissen

”Hvis du er leder af en virksomhed og overvejer at ansætte en medarbejder med et handicap, kan det være en god idé at se, hvordan andre ledere har grebet det an. Hvilke erfaringer har de, og hvilke muligheder for hjælp er der?” Temaleder Bente Nissen

Ny DVD: Hjælp til handicappede på jobbet Et kunstigt ben er ingen hindring. Se hvordan ledere, medarbejdere og kollegaer bruger handicapkompenserende ordninger i virksomheden på ny DVD fra CABI og Specialfunktionen Job & Handicap. Har en af dine medarbejdere reduceret arbejdsevne, kan din virksomhed låne hjælpemidler, eller få tilskud til mindre indretninger af arbejdspladsen. Mariager Shipping ApS gjorde brug af denne ordning, da de ansatte Karl Peter Rasmussen som truckfører. Han har kunstigt ben, og derfor var det nødvendigt med et andet sæde og en særlig bremsepedal, som gør, at han nu sidder bedre i trucken. Det er et af de eksempler på, hvordan handicap og job kan kombineres, som du kan se mere af på CABI’s nye DVD Hjælp der virker på jobbet, hvor ledere, medarbejdere og kollegaer fortæller om deres erfaringer med de fire handicapkompenserende ordninger, som virksomheder kan gøre brug af.

Arkivfoto Redaktion: Jakob Rom Johansen, CABI Udgiver: CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. Det elektroniske nyhedsbrev udkommer mindst fire gange om året. Abonnér på CABI NYT HER

En hjælp til ledere ”Mange handicappede har et rigt jobliv, og der skal endnu flere ud på arbejdsmarkedet. Med DVD’en her vil vi gerne vise eksempler på virksomheder, som får hverdagen til at fungere for medarbejdere, som har et større eller mindre handicap,” siger Bente Nissen, CABI’s temaleder på handicapområdet. Filmene er lavet i samarbejde med Specialfunktionen Job & Handicap og NBTV, og guider med konkrete eksempler rundt i de fire forskellige handicapkompenserende ordninger: • Personlig assistance • Hjælpemidler og arbejdspladsindretninger • Fortrinsadgang • Borgerstyret personlig assistance

DVD’en er en del af CABI’s fortællemaskinen, og skal fungere som inspiration, og henvender sig til virksomhedsledere, handicappede og konsulenter i jobcentret. ”Hvis du er leder af en virksomhed og overvejer at ansætte en medarbejder med et handicap, kan det være en god idé at se, hvordan andre ledere har grebet det an. Hvilke erfaringer har de, og hvilke muligheder for hjælp er der?,” siger Bente Nissen. Rollemodeller søges Ud over den nye DVD, som kan bestilles gratis på CABI’s hjemmeside, er CABI på vej med en pjece med titlen Fritidsjob til unge med handicap, som skal motivere unge med handicap til at søge et fritidsjob. I den forbindelse leder Bente Nissen efter unge rollemodeller med kommunikations-, bevægelses- eller et kognitivt handicap, som har eller har haft et fritidsjob. Det er nemlig kun få unge med handicap, der har et fritidsjob. Muskelsvindsfonden har fx lavet en undersøgelse, som viser, at kun 12 procent af unge med muskelsvind i 7.-9. klasse tjener penge, mens tallet er 56 procent for alle unge i aldersgruppen. ”Et fritidsjob kan være den første vigtige erfaring med jobmarkedet og skabe netværk med mulighed for job og praktik senere. Det kan give den unge en oplevelse af at, ”der også er plads til mig”. Og så er det bare rart at have nogle penge, som man selv har tjent,” siger Bente Nissen om begrundelsen for pjecen. Bestil DVD’en Hjælp der virker på jobbet HER Se også CABI’s temaside To på job HER Besøg også Specialfunktionen Job & Handicap på www.bmhandicap.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats . www.cabiweb.dk . cabi@cabiweb.dk . tlf. 86 12 88 55

CABI Nyt 2 2009  

CABI's nyhedsbrev