Page 1


Hem fet tard per evitar la requalificació del solar entre els carrers JM Segarra i Joan Oliver, dins el programa Especial d’Equipaments com a espai destinat a l’ús esportiu predominant, va a passar a ser al 2006 espai destinat al Sistema Dotacional d’Habitatge. A continuació la COMISSIÓ DE VEÏNS que s’ha creat com a portaveu dels veïns afectats fa com una mena d’exposició sobre les principals queixes dels veïns afectats amb la intenció de que es pugui entendre millor i amb més informació de què es queixen els veïns del Camí de la Serra i Vista Alegre afectats per la modificació del Pla de Millora. Els veïns ens queixem de la manca d’informació per part del govern municipal del canvi d’ús del solar, si dins del període de l’aprovació inicial sen’s hagués notificat haguessim pogut gaudir del termini legal d’un mes per presentar al.legacions o suggeriments. Ens queixem de la desaparició de dos bons solars per a edificar equipaments o serveis de nova planta dels quals en podríen fer ús els ciutadans que viuen en la zona Mataró- Nord i inclús la resta de la ciutadania. No va ser casual l’incorporació d’aquests terrenys a l’Entitat pública, l’accentuada topografia del carrer Riera Figuera Major dóna als 3 solars correlatius un caràcter fronterer entre dos barris: Camí de la Serra i Vista Alegre. Una idoneïtat per al seu ús públic ja que, permet cohesió social de la zona i una facilitat d’accés pels veïns que viuen a la part més pronunciada. Tots aquests trets favorables dels terrenys, durant molts anys completament descuidats i aparentment oblidats pel seu propietari, han desaparegut. Paral.lelament també es va portar a terme una permuta amb la Parròquia de Sant Josep, actual propietari del solar enfront Joan Oliver, o sigui essent territori privat no sabem què hi pretenen fer encara. Alhora es va requalificar el solar entre Joan Oliver i JM Segarra desapareixen la seva principal finalitat esportiva a la d’habitatge. Ens queixem de la prepotència d’aquest govern municipal que presumeix tant d’activar la participació ciutadana i cohesió social quan constantment canvia l’ubicació dels equipaments i serveis bàsics que necessiten els barris. Provocan desplaçaments incomprensibles per una capital de comarca i tan innecessaris que en certs grups de població esdevenen un “handicap”. Canvis que esdevenen projectes en paper mullat, perquè ara farà uns 20 anys aixecaven els pisos de protecció oficial del Camí de la Serra, davant d’aquests solars esmentats i encara avui és un barri “jove” sense els equipaments bàsics que li pertoquen. Ens queixem de la manca de preocupació que es té de les insuficiències i necessitats que pateixen els barris, i el poc interés en dur a terme un bon projecte de barri o zona nova des del principi fins al final, així com fer un seguiment. O sigui, de no assessorarse pels habitans de la zona afectada pels canvis urbanístics i no comptar amb ells fins que no es veuen obligats a pronunciar-se en contra dels plans que té l’Ajuntament. Sembla com si encarreguessin a gent de fora un projecte urbanístic sense dret a visitar el lloc on s’aixecarà ni tenir en compte les repercussions amb l’entorn i les persones que hi conviuen el dia a dia. Per exemple: han estat dos cursos escolars els barracons de l’escola Maria Mercè Marçal al solar afectat, en ple funcionament i amb el que això comporta de moviment de cotxes i persones diàriament no ha “aparescut” per aquí cap dia la famosa figura del Policia de barri. Per ser estructures prefabricades provisionals no tenen dret a tenir una supervisió policial que ajudi a la convivència entre pares, mestres, nens i veïns, alhora que el bon funcionament de la via pública? I quina mena de previsió i estudi de l’entorn es va tenir en el seu dia quan es van instal.lar els primers barracons esmentats? Com


s’explica que abans del curs següent van haver d’afegir-ne més i fer canvis en el pati amb les molèsties que això implica, a banda de les despesses, es clar? Ens queixem de que ens presenten el projecte dels habitatges dotacionals que han de construir en una mena d’avantprojecte que consta de 30 vivendes d’uns 40 m2 i resulta que no hi pot anar aparcament subterrani, segons els tècnics. Quan curiosament qualsevol promotor privat està obligat a construir una plaça d’aparcament per vivenda. Els aparcaments estan previstos en les altres dues fases restants del projecte diuen. Molt bé, i què farem entre una fase i l’altre amb la probable arribada de 30 cotxes més? En una zona on especialment l’oferta de bars és predominant (venen molts clients d’altres parts de la ciutat, sobretot al cap de setmana) ara hi haurà una escola més gran, i la majoria de families que hi viuen ja tenen greus dificultats per trobar aparcament. Ens queixem de les presses que tenen en tirar endavant l’aprovació inicial d’aquest projecte i el més silenciosament possible al.legant que va estar aprovat en Ple en el seu dia i que compleixen amb les necessitats d’una alta demanda agreujada per la crisi. Unes presses que van encaminades a complir el seu únic objectiu: la construcció d’habitatge dotacional promés a la ciutat. Als veïns més afectats directament ens arriba una NOTIFICACIÓ CERTIFICADA amb data u de desembre de 2008, amb la mateixa data es publica a la premsa local i amb 10 de desembre al B.O.P. Amb lo qual, el termini per poder presentar al.legacions acaba el 10 de gener del 2009. No cal ser massa viu per veure una molt mala previsió i molt poc respecte i consideració pels veïns afectats o per qualsevol ciutadà que vulgui exercir el seu dret per presentar al.legacions dins d’aquest termini. Amb les Festes de Nadal pel mig i Reis, amb tot el que les esmentades Festes comporta combinades amb les tasques familiars i les laborals, considerem que s’ha atemptat contra el dret de poder fer un bon ús del termini establert d’un mes per poder-nos informar, assessorar i portar a bon port unes al.legacions adients al cas. Així doncs, considerem que l’Ajuntament de Mataró no ha complert amb el seu paper d’Administració propera al ciutadà. Ens queixem de l’irregularitat aparent del procés de modificació del Pla General, sense notificació personal als veïns afectats i de l’acord d’aprovació definitiva del Pla de Millora (decembre 2006) I ens queden molts dubtes de la manera que es va procedir per aconseguir l’acord en el Ple. Possem en dubte la correcta presentació de les modificacions puntuals que afecten al Pla General Urbanístic, i del Pla de Millora així com els canvis en el Pla Especial d’Equipaments. L’aprovació de la construcció de nova planta d’Habitatge Dotacional públic és atractiva i es veu molt lloable però, realment es van estudiar l’ubicació d’aquests 90 habitatges en un sòl de 3378 m2 ocupant el 100% del terreny? Com poden modificar alçades i no tenir en compte l’entorn, ni els paràmetres inicials previstos? Com podia anar-hi en el mateix espai com a màxim una Planta Baixa més un amb un 40% d’ocupació i ara presenten un projecte amb el 100% d’ocupació i planta baixa més quatre per la banda de Figuera Major i planta baixa més tres per la banda dels baixos de les vivendes del C/Salvador Espriu? Ens queixem de que no es tingui en compte l’existència ja en la zona i just al carrer Riera Figuera Major d’Habitatge de protecció oficial, (la majoria dels blocs de la “V” ho són, aproximadament uns 140 habitatges en els quals com a mínim hi ha dos blocs de lloguer) quan en el seu moment es va fer la Modificació Puntual i es va planificar la constucció de 90 Habitatges Dotacionals propietat de l’Ajuntament de Mataró. Això ens fa pensar que s’incompleix els articles 57,7 i 3.2 de la Llei d’Urbanisme així com l’article 3 del Reglament d’Urbanisme per l’excessiva concentració de vivenda de protecció oficial. Tot i que, casualment a partir del juny de 2009 hauran passat els 15


anys de construcció de la vivenda de protecció oficial que hi ha a la zona i per això deixaran de tenir aquesta denominació. Ens queixem del paper que ha tingut i està tenint l’Associació de Veïns Camí Serra de cara a la galeria. No hauría de prevaldre la col.laboració, suport, assessorament als veïns que representen? La finalitat única d’aquest tipus d’Associació és la d’organitzar les festes del barri al qual pertanyen i oferir cursos de ball?

Si deixem de parlar de barris i pensem en zones d’una capital de comarca malauradament els veïns de la zona Nord de Mataró fa anys que han de conformar-se amb un massificat C.A.P Cirera-Molins i un Casal d’Avis que s’ha fet petit. Ens decepciona el govern quan no pensa en l’augment de població des del 1996, any del Pla General d’Ordenació en que es basen tots els projectes urbanístics de Mataró, ens decepciona que no pensin en l’augment de la població més gran que viu en la zona (quan parlem de zona fem com el Consitori agafem Molins, Vista Alegre, Camí de la Serra, i potser fins i tot Cirera) una població a la qual li manquen espais lúdics on relacionar-se i un millor accés als serveis. D’altra banda si considerem la nova implantació educativa a la zona (Maria Mercè Marçal) a la ja existent (Thos i Codina, GEM, Ceip de Cirera), per cobrir l’augment de la demanda podríem arribar a plantejarnos la necessitat d’ofertar el projecte de la tercera Biblioteca que Mataró hauría de tenir. És molt maco omplir la boca amb la frase Mataró ciutat mediterrània, o Mataró Capital de Comarca però alhora molt trist haver d’obrir un debat sobre l’idoneïtat o no de que una entitat privada en el centre de la ciutat s’avançi a les necessitats de les persones i obri una biblioteca. És una odissea desplaçar-se a la Pompeu Fabra a la major part dels estudiants que viuen a l’altre punta i la part més de muntanya de la ciutat. I que nosaltres sàpiguem internet no ha desbancat encara l’ús i consulta del llibre però, a aquest pas potser l’Ajuntament de Mataró ho aconsegueix. Molts joves no hi poden accedir. Encara estan amb el projecte de la segona biblioteca i es clar, quan es possin a parlar de la tercera ja en necessitarem quatre. Segons Informe de la Generalitat del maig de 2008 Mataró ja hauría de tenir (segons cens de població més de més de 119.000 habitants i com a capital de comarca) 4 Biblioteques més. Realment són incapassos d’assumir la responsabilitat de dotar dels serveis i equipaments mínims de les persones que viuen en tot el territori que governen? Sembla que fan molts projectes, mouen moltes peces de la gran xarxa urbana, sembla que juguin i no tinguin capacitat de visió d’un futur real, doncs la majoria d’equipaments necessaris no existeixen ni en projecte, i devem tenir tan mala sort que molts neixen petits des del primer moment i no ofereixen la cobertura necessària per a una Capital de Comarca.

Per tot això exposat, demanem: 1- Que s’estudï la manera d’informar adequadament als veïns afectats pels canvis que fa l’Ajuntament en el Planejament Urbanístic de Mataró. 2- Que es fagi un Pla General Urbanístic nou ja que, el Pla Urbanístic General de Mataró vigent és del 1996 i això provoca un Urbanísme discontinuo sense sentit ni resposta real a la situació excessivament edificada de la ciutat. Per això, molts cops es dóna a entendre que les constants modificacions del Pla General esmentat, han estat enfocades en les darreres dècades a requalificar zones industrials en benefici de l’especulació. 3- Que s’estudï bé, la pèrdua dels terrenys afectats en aquest cas, i es valori amb millor criteri pel bé de la zona la possibilitat de tornar a fer una Modificació Puntual en el Pla


de Millora Urbanístic. Amb l’objectiu principal de tornar a la seva finalitat primera d’equipament públic esportiu o que s’obri la possibilitat i el diàl.leg per poder ubicar equipaments d’un altre caràcter i que tanta falta fan en tota la zona de Mataró Nord. 3- Que es planifiquin millor els barris de nova planta a Mataró i sel’s doti de tots aquells equipaments públics i serveis als quals tenen dret els habitans d’una ciutat capital de comarca. 4- Que es revisi el Pla Especial d’Equipaments de Mataró per adonar-se de que no compleix amb les actuals característiques de la ciutat i no cobreix les necessitats agreujades per l’accelerat creixement de població que ha patit els últims anys. 5- Que es revisi el Pla del Sistema Dotacional d’Habitatge Públic ja que, concentra en un petit espai un alt nombre d’Habitatge així com una altíssima volumetria i densitat d’aquest tipus de vivenda i això va en contra de la bona cohesió i convivència social. 6- Que es fagi un Informe d’Inspecció Urbanística. 7- Que el govern municipal de Mataró es plantegi seriosament la possibilitat de no tornar a deixar per a final d’any, o en períodes festius tan notables com ho són les festes nadalenques, els terminis per a poder fer al.legacions ciutadanes perquè van en contra del dret de poder gaudir integramen del període legal d’un mes per a poder presentarles. 8- Si finalment i malgrat la nostra oposició s’acaba construint Habitatge en el solar, que és el principal punt d’oposició, Habitatge sigui del tipus que sigui, hauría d’estar des d’una primera fase equipat amb el seu espai corresponent d’aparcament subterrani. 9- Que es tingui en compte el creixement de població a la zona afectada, i la corresponent massificació de cotxes i la dificultat per a trobar llocs adequats per aparcar. Per tant, demanariem l’adequació d’un aparcament públic en el solar afectat. 10- Que s’estudï la possibilitat de projectar la 3ª Biblioteca Pública de Mataró en el solar afectat, o en un espai proper per donar cobertura tan necessària a tota la zona Mataró-Nord i a la resta de la població. 11- Que s’estudï la possibilitat de desplaçar el projecte del Sistema d’Habitatge Dotacional públic al solar de més de 13.000 m2 que hi ha davant del Thos i Codina ja que allí la topografía del terreny aporta unes millors condicions i menor repercussió. 12- Que es presenti un bon projecte detallat dels equipaments previstos per al solar anomenat del triangle, ubicat davant del Thos i Codina. Un projecte que contempli la cobertura real de les necessitats i mancances dels barris de la zona i no només l’ubicació d’un equipament esportiu d’una Entitat esportiva privada. Són molt necessaris equipaments públics esportius, socio culturals, sanitaris…etc. Espais per a fer-ne un ús la gent gran, els joves i en general tots els habitants de la zona. 13- Que es fagi un Informe medio ambiental i de l’entorn afectat per valorar la necessitat d’adequar més espais verds i la negativa repercussió que tindria l’augment d’edificació en la zona afectada.

Per tot això exposat, la Comissió creada en representació dels veïns afectats de Camí de la Serra i Vista Alegre demana que, independentment a les al.legacions que es fagin a nivell particular, s’aturi provisionalment el projecte constructiu previst (PMU) en el solar de Figuera Major entre JM de Segarra i Joan Oliver Comissió de Veïns dels barris Camí de la Serra i Vista Alegre de Mataró. Mataró a, dos de gener de 2008


Plataforma Figuera Major i Mataró Nord  

Plataforma Figuera Major i Mataró Nord