Page 9

MEMÒRIA 2013 Caateeb

Competir en el mercat global de l’edificació L’any 2012 vàrem presentar el resultat de l’estudi Aparelladors 2020 que presentava eixos de futur com ara potenciar la transició d’atribucions a competències, definir i consolidar les especialitzacions i promoure la formació com a eina de millora de competitivitat, entre d’altres. No ens vam equivocar, i avui ens trobem en un moment històric en el qual la nostra professió ha de fer un salt endavant per mantenir el nostre posicionament com a professionals experts en el cicle de l’edificació. A partir d’aquell estudi, hem avançat i conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors de Madrid i la consultora internacional Pricewaterhouse Coopers preparem el projecte de certificació dels professionals de la construcció que llançarem l’any 2014. Prèviament i amb l’objectiu d’aprofundir i analitzar l’entorn del nostre mercat de treball, el 2013 hem organitzat les jornades Professió i futur, en les quals hem parlat de la situació del mercat internacional, així com de les noves competències professionals en un entorn liberalitzat. Aquest cicle d’anàlisi i de debat sobre el nostre present i futur ha estat seguit amb gran interès per part del nostre col·lectiu professional. La posada en marxa del sistema de certificació en base al model de competències professionals significarà la culminació d’una línia de treball duta a terme pel nostre Col·legi des de fa anys.

9

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Profile for caateeb
Advertisement