Page 8

MEMÒRIA 2013 Caateeb

1.2 L’ACCIÓ COL·LEGIAL

2013 Any de la Rehabilitació Energètica Un cop més, el nostre col·lectiu ha estat capdavanter en la impulsió d’un canvi en les prioritats del sector, aquest cop en l’àmbit de l’eficiència energètica dels edificis. La declaració, per part de la Junta de Govern del Col·legi, de l’any 2013 com a l’Any de la rehabilitació energètica ha contribuït a donar resposta als reptes ambientals internacionals mitjançant la millora del comportament energètic del parc construït, tot reforçant el compromís social i ambiental de la professió i donant suport als professionals, al sector i a la societat en aquesta aposta de futur. Per fer-ho possible, l’Any de la rehabilitació energètica es va orientar vers quatre eixos d’acció bàsics: difusió i sensibilització professional i social; coneixement, recerca i formació; diagnosi; i intervenció. A aquests quatres eixos s’hi afegia la voluntat de promoure la rehabilitació d’un edifici com a exemple dels efectes d’aquesta mena d’intervencions. En totes aquestes línies d’acció s’han dut a terme moltes accions concretes que s’han materialitzat dins de l’any 2013 i moltes altres encetades que tindran un recorregut molt més llarg, de les quals en veurem els resultats en el 2014 i a mig termini. Podem dir que aquest any 2013 de la rehabilitació energètica s’ha fet curt, i a més d’un any en el qual s’han fet moltes accions, ha estat un any en el qual s’han obert moltes iniciatives, que es consolidaran des d’una perspectiva duradora en l’activitat professional del nostre col·lectiu.

8

A favor del medi ambient a Catalunya i arreu del món El Caateeb participa en el procés d’elaboració d’una estratègia catalana per la renovació energètica dels edificis i per això participa en el projecte europeu Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement (Marie) i va signar al maig, junt amb d’altres entitats, un ampli acord de col·laboració impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. La implementació d’aquesta estratègia entre els anys 2013 i 2020 es concentrarà en l’objectiu de generar estalvi energètic i econòmic en els edificis catalans amb el mínim cost possible. En aquest mateix àmbit d’aconseguir una construcció més sostenible, el Caateeb va participar al juny en la constitució de l’Eco Platform, una organització internacional que aglutina els operadors europeus d’EDP o Declaracions Ambientals de Producte (DAP) del sector de la construcció. Es tracta d’ecoetiquetes avui imprescindibles per afrontar una correcta certificació ambiental dels edificis.

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Profile for caateeb
Advertisement