Page 55

MEMÒRIA 2013 Caateeb

2.1 CENTRE D’ATENCIÓ TELEFÒNICA

La centraleta telefònica del Caateeb ha rebut, durant el 2013, un total de 115.721 trucades, de les quals un 50% han estat ateses pel centre d’informació i consultes telefòniques i la resta han estat ateses directament per cadascuna de les àrees del Col·legi, a través de l’operadora automàtica. El centre d’atenció telefònica ha atès 57.357 consultes, el pes més important correspon a les consultes de Visat i Idoneïtat tècnica i les d’informació general del Caateeb. La mitjana de trucades rebudes per la centraleta telefònica ha estat de 9.643 al mes. Durant aquest any s’ha continuat fomentant l’ús del canal electrònic com a sistema d’atenció a les consultes i s’han atès més de 4.677 correus electrònics de validació i visats.

Resum activitat centraleta telefònica 2013 Àmbit d’atenció

Un.

Visats

%

33.374

29%

3.318

3%

456

0,4%

Corredoria d’assegurances

2.949

3%

Assessoria tècnica

1.351

1%

Informació general Actes i activitats

Assessoria jurídica

512

0,4%

Servei d’Ocupació

1.158

1%

Informàtica

765 1%

Formació

630

Col·legiació

875 1%

Altres consultes

Traspàs de trucades

1%

8.204

7%

3.756

3%

Total consultes ateses pel CAT

57.357

50%

Traspàs automàtic

58.364

50%

115.721

100%

Total trucades ateses

55

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Profile for caateeb
Advertisement