Page 53

MEMÒRIA 2013 Caateeb

del pla d’emergència de la Delegació del Bages-BerguedàAnoia, planificació del simulacre d’emergència de Barcelona i planificació de les revisions mèdiques.

Implantació d’una nova metodologia de resolució d’incidències. Desenvolupament de diferents evolutius informàtics com ara la nova normativa energètica, borsa de treball, canvis amb l’AOC, certificats d’Infraestructures.Cat, programa de distribució de correu electrònic MAILCHIMP, etc.

Evolució de la plantilla

millorar el rendiment de l’oficina virtual.

Plantilla ETT’s Becaris TOTAL

Desenvolupament de correctius per reduir el nombre d’incidències.

2012 44 0 7 51 2013 43 3 7 53

Distribució de la plantilla Categoria

Canvi dels Pcs de l’Aula d’Informàtica de la tercera planta del Caateeb.

L’externalització dels sistemes informàtics

Homes

Dones

Total

Titulats segon cicle

2

5

7

Titulats primer cicle

5

3

8

Caps administratius

2

0

2

Oficials administratius

3

7

10

Aux. Adm. i tècnics

3

13

16

TOTAL

15 28 43

El Caateeb ha donat, entre 2008 i 2013, un gran salt tecnològic per poder fer front als canvis de les noves tecnologies i poder estar preparats pel futur. Dins d’aquest procés d’evolució tecnològica, es va procedir a l’abril a l’externalització dels sistemes informàtics, amb els avantatges següents: Estalvi de costos: el servei externalitzat ens permetrà contractar només el que necessitem. Ens permet un estalvi per economia d’escala i, per tant, no calen els costos de finançament. Els costos són més previsibles. Capacitat d’ampliació de serveis en qualsevol moment.

Sistemes informàtics En l’àrea de sistemes i desenvolupament informàtic ens hem centrat principalment en la posada en marxa d’algunes de les mesures identificades en l’auditoria de sistemes feta en l’any anterior. Aquestes mesures de millora han estat les següents:

Tecnologia constantment actualitzada: plataformes amb les darreres funcionalitats disponibles. Seguretat. Els sistemes de seguretat s’han incrementat en compliment amb l’ISO 9000 i 27001 i LOPD. Compliment amb la normativa. Accés en temps real a totes les eines i monitorització del servei.

Tancament del projecte de documentació IRIS. Trasllat del Data Center. Virtualització del servidor SAP. Externalització del servei de les tecnologies informàtiques del Caateeb. Virtualització de la resta de servidors. Creació d’una granja de servidors virtuals amb l’objectiu de

Virtualització del servidors. Tots els servidors del Caateeb es troben virtualitzats. Això ens permet una màxima flexibilitat per gestionar els recursos d’aquest servidors: podem créixer, clonar i fer còpies de seguretat de forma àgil i eficient. Programació. Millores evolutives: el sistema és viu i necessita adaptar-se a noves normatives i requeriments tècnics o funcionals. Aquestes millores requereixen d’una documentació prèvia, un disseny funcional i una metodologia de treball que ens aporta l’equip especialitzat i multidisciplinari en l’àmbit de les tecnologies de la informació. 53

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Profile for caateeb
Advertisement