Page 151

MEMÒRIA 2013 Caateeb

AJUNTAMENT DE SANT SANT CUGAT DEL VALLÈS Jornada de simplificació administrativa en el tràmit de les llicències d’obres i activitats. En aquesta jornada formada per l’ajuntament de Sant Cugat, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, Col·legi D’enginyers Industrials i Col·legi d’Arquitectes de Catalunya), s’inicia la voluntat d’aconseguir la llicència única telemàtica entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Caateeb i altres col·legis professionals. Arrel d’aquesta reunió s’engega el “Projecte B30” amb l’objectiu d’obtenir una major eficàcia i agilització de tot el procés de tramitació de llicències urbanístiques

Signatura adhesió a la plataforma FEM VALLÈS: Amb data 11 de gener de 2013, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Enginyers que es va adherir el 2012, formen la Plataforma Intercol·legial Tècnica del Vallès i en el seu conjunt han volgut formar part de Fem Vallès per posar en valor la singularitat del Vallès i el seu potencial per reforçar el seu paper de motor industrial català en el segle XXI. Conveni Museu del Gas: Amb data 14 d’octubre de 2013 es signa conveni de col·laboració amb el Museu del Gas de la Funció Gas Natural Fenosa. Participació com a membres del jurat en el VII Concurs de Paletes del Gremi de la Construcció del Vallès. Hi va assistir Joaquim Sierra com a col·laborador habitual de la Delegació.

ALTRES INSTITUCIONS Cecot: La Cecot és una associació empresarial multisectorial, constituïda l’any 1978 i integrada per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant dels interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat d’autònoms, microempreses, pimes i grans empreses. El delegat Jaume Casas forma part de la junta directiva de la mateixa en representació del Caateeb. La delegació també participa a la taula de Comerç Exterior i Internacionalització i està adherida al club financer. A aquestes reunions, assisteix el sr. Josep Mas. Intercol·legial Tècnica del Vallès: La Delegació del Vallès Occidental conjuntament amb la del Vallès Oriental, manté una col·laboració continuada amb la Delegació del COAC, així com amb la Delegació del Col·legi d’Enginyers en la Intercol·legial Tècnica del Vallès. Es duen a terme reunions periòdiques per tractar diferents temes i realitzar projectes conjuntament. Durant l’any 2012 el Caateeb ha tingut el càrrec de secretari.

Formació i sessions tècniques Formació contínua Curs: Introducció a l’eficiència energètica Data: del 3 al 10 d’abril de 9.30 a 13.30 h Durada: 12 hores Assistents: 25 Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) Data: del 15 al 29 de maig de 9.30 a 13.30 Durada: 16 hores Assistents: 29 Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) Data: del 26 de juny al 8 de juliol de 9:30 a 13:30 h Durada: 16 hores Assistents: 28 Curs: Certificació energètica d’edificis existents (CE3X) Data: del 15 al 24 de juliol de 9.30 a 13.30 h Durada: 16 hores Assistents: 27 Curs: Certificació energètica en edificis (CE3X) Data: del 7 al 16 d’octubre de 16 a 20 h Durada: 16 hores Assistents: 19

151

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Profile for caateeb
Advertisement