Page 54

54

1. 9

SERVEIS GENERALS I RECURSOS HUMANS

L’àrea de Serveis interns vetlla per adoptar mesures de reducció de despesa i per la millora dels circuits interns de funcionament operatiu

Serveis interns L’objectiu principal de treball de l’àrea de Serveis interns, durant tot l’any 2012, ha estat mantenir la línia de treball d’adoptar mesures de reducció de despesa i millorar els circuits interns de funcionament operatiu i en aquesta línia s’han dut a terme els accions següents: Renegociar amb els proveïdors del servei de neteja de BCN i delegacions Renegociar el rènting Renegociar amb els proveïdors de consums generals, electricitat, gas i telefonia. Seguiment del pla preventiu de manteniment Canviar el sistema comú d’enllumenat de les zones comuns pel sistema de polsadors. Mesura correctiva per corregir el soroll acústic mediambiental.

Sistemes informàtics Pel que fa a la unitat de sistemes i desenvolupament informàtic, ens hem centrat principalment en desenvolupar una auditoria de sistemes, que ens permeti reduir costos i oferir un millor rendiment en els sistema de comunicacions, hardware i software. De la mateixa, s’ha detectat diferents aspectes de millora que afecten tant el maquinari com els programes, així com les versions dels llenguatges informàtics, les eines de suport i la pròpia organit-

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Profile for caateeb
Advertisement