Page 42

42

La presència en l’activitat del sector Com cada any, des del Col·legi es col·labora en activitats que organitzen les administracions i altres agents del sector, per tal de mantenir el compromís i la presència institucional en les activitats orientades cap a la rehabilitació i el medi ambient. Algunes d’aquestes participacions són: Redacció d’articles i atenció als mitjans de comunicació en aspectes relacionats amb la rehabilitació i el medi ambient en el sector de la construcció. Presència i participació en entitats del sector com són l’Asociación Española de Mantenimiento, ICOMOS, Arquinfad, GBCe... Vocalia de rehabilitació al GBCe, en representació del Consejo General de la Arquitectura Técnica. Participació al Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) i en la realització del segon informe: Una Visión País para el Sector de la Edificación en España. Hoja de Ruta para un Nuevo Sector de la Vivienda. Participació al 6e Urban Researchand Knowledge Symposiu: Rethinking Cities: Framing the future promogudes per ONUHabitat i el Banc Mundial. Participació a la Jornada de debat sobre el futur del Sector, promoguda pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Participació a la plataforma per impulsar la rehabilitació juntament amb els Col·legis d’Arquitectes i d’Administradors de Finques, el Gremi de Constructors i la Cambra de contractistes.

Participació en l’organisme promogut per l’Ajuntament de Barcelona i que sota les sigles OBRA, vol promoure a nivell internacional l’exemple de la ciutat en l’àmbit de la regeneració urbana. Participació en la taula formada per l’Ajuntament de Barcelona amb els col·legis d’arquitectes i aparelladors per tractar la problemàtica dels certificats habitabilitat de segona ocupació. Asistencia a la trobada de la Taula d’entitats del 3er sector i reunions amb l’ONG Càritas per plantejar possibles accions de voluntariat entre els aatee. Assistència a salons especialitzats en el l’àmbit de la construcció, la rehabilitació i el medi ambient. Participació en el Comitè organitzador de la setmana Arquinset promoguda pel FAD Participació en el Grup de Treball de gestió de la rehabilitació del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona Participació en el Consell Municipal del Medi Ambient i en la Convenció de signants de l’Agenda21 de Barcelona Presentació de l’experiència del Col·legi en projectes internacionals en cursos, conferencies, màsters...

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Profile for caateeb