Page 40

40

Magí Miracle

Antoni Floriach

Beth Bacardit

Francisco José Andreu

Frederic De Buen

Xavier Diez Manuel Segura

Comissions tècniques

Grup de treball sobre les ITE Antoni Floriach Maria Àngels Sánchez Jaume Casas Manuel Segura

Representació externa del CAATEEB El CAATEEB participa activament en comissions i grups de treball del nostre àmbit professional i també com a representant de la societat civil en àmbits d’interès ciutadà. A continuació enumerem algunes de les comissions més significatives que compten amb la participació del Col·legi. A nivell comarcal i local, la representació recau en els nostres representants territorials i les comissions de treball figuren en l’apartat dedicat a les delegacions col·legials.

Sensi Gálvez

Àmbit institucional Comissió de Seguretat i Salut en la Construcció Consorci de l’Habitatge de Barcelona Maria Àngels Sánchez Consell de l’Habitatge Social de Barcelona Ezequiel Bellet Imma Costa Miguel Angel Palomo

Taula de Col·legis Tècnics/Grup de Treball de Degans i Presidents de Col·legis Tècnics Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial/Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica

Ramon Puig Centre Tecnològic Leitat Josep M. Calafell Victoria Piera

Mesa tècnica de seguiment de tramitació administrativa de l’Ajuntament de Barcelona Mesa de seguiment del Conveni d’Orientació Ocupacional

Grup de validació del Control CQ

Comissió de seguiment Universitat Ramon Llull-La Salle

Adrià Guevara

Comissió de seguiment UPC-EPSEB

Xavier Humet

Taula lletrada dels col·legis professionals

Marc Barjola

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Profile for caateeb
Advertisement