Page 23

MEMÒRIA 2012 CAATEEB 23

Relació de les reunions i trobades institucionals més destacades GENER Reunió de la Comissió Territorial d’Osona · Vic Reunió del Grup de Treball de l’Alt Penedès-Garraf · Vilafranca del Penedès Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Occidental · Terrassa Reunió de la Comissió Territorial del Vallès Oriental · Granollers Junta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Técnica · Madrid Reunió periòdica de degans i presidents de la Taula intercol·legial de col·legis tècnics · Barcelona Sessió de treball per a la configuració del proper certamen Construmat · Barcelona Acte oficial d’inauguració del 50 aniversari de l’EPSEB · Barcelona Reunió de la Taula de la Construcció del Berguedà · Berga Entrevista amb el director d’Ensenyament · Barcelona Reunió de la Comissió de Joves del CAATEEB · Barcelona Sessió de la Junta de Govern del Consell Català · Barcelona Reunió de la Taula Lletrada dels col·legis professionals · Barcelona Reunió de la Comissió Territorial del Maresme · Mataró Sessió del Grupo de Trabajo sobre la Profesión y sus Responsabilidades · Madrid Signatura del conveni de patrocini amb l’empresa BASF · Barcelona Signatura del conveni de col·laboració institucional amb l’IMPEM i la Fundació Tecnocampus · Mataró Sessió de Junta de Govern de PREMAAT · Madrid Sopar dels col·legiats de l’Alt Penedès-Garraf · Sant Cugat Sesgarrigues Reunió del Comitè de Seguiment de la Corredoria d’Assegurances · Barcelona Reunió amb el president de MUSAAT · Barcelona Reunió amb el director d’estudis d’enginyeria d’edificació de l’Escola La Salle · Barcelona Sessió del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona · Barcelona Presentació de l‘estudi sobre el Vallès a Foment del Treball · Barcelona

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Profile for caateeb
Advertisement