Page 16

16

1. 3

ÒRGANS DE GOVERN

Reunions de la Junta de Govern

Assemblea general de col·legiats

La Junta de Govern s’ha reunit 26 vegades al llarg de l’any, normalment en dilluns alterns. En la sessió ordinària celebrada el 26 de novembre, la presidenta va designar el vocal Jordi Gosalves i López com a vicepresident segon, en aplicació de l’article 49 dels Estatuts col·legials. La composició de la Junta de Govern és la següent:

L’Assemblea General de col·legiats i col·legiades es va reunir dues vegades amb caràcter ordinari. La primera va ser el 22 de maig i la segona el 18 de desembre.

Maria Rosa Remolà, presidenta Antoni Floriach, vicepresident 1er i delegat del Maresme Jordi Gosalves, vicepresident 2on Esteve Aymà, secretari Carolina Cuevas, comptadora Maria Àngels Sánchez, tresorera Joan Carles Batanés, vocal i delegat del Bages-Berguedà-Anoia Maria Molins, vocal i delegada d’Osona Sebastià Pujol, vocal i delegat del Vallès Oriental Jaume Casas, vocal i delegat del Vallès Occidental Adrià Guevara, vocal Sebastià Jané, delegat en funcions de l’Alt Penedès-Garraf

En cap dels casos no consten conflictes d’interès. A més de la Junta de Govern, les delegacions compten amb el suport de les comissions territorials que han celebrat les reunions respectives corresponents en cadascun dels àmbits territorials.

En la sessió de maig, la Junta de Govern va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió corresponent a l’any 2011, així com la memòria de l’activitat duta a terme l’any anterior. Es van presentar els informes d’auditoria externa, així com els de la comissió econòmica designada per l’Assemblea General. També es van presentar els comptes d’explotació de les societats del CAATEEB (Gescol Serveis i Tecnologies SL i Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances SL).

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Profile for caateeb
Advertisement