Page 153

MEMÒRIA 2012 CAATEEB 153

Serveis al col·legiat Tramitació del visat El número de tramitacions de l’àrea de validació durant l’any 2012, el detallem a continuació: DOCUMENT Projectes

VIC 2012 73

Col·legi d’Arquitectes Assumeix direcció Trobada amb el president del COAC-Osona, Miquel Sitjà, amb l’objectiu d’iniciar l’organització d’una jornada conjunta sobre les ITE a la ciutat de Vic, oberta a la participació de l’Ajuntament davant la possibilitat que en un futur pròxim es decideixi requerir l’informe a nivell municipal.

Legalitzacions

252 7

Programes de control de qualitat

150

Certificats de compliment de CQ

187

Certificats finals d’obra (parcial i totals)

553

Cooperativa Som Energia Llibres d’obra Reunió amb el president del COAC i el Gremi d’instal·ladors AICO, amb motiu de la presentació de la nova cooperativa Som Energia.

Documentació tècnica de la direcció d’obra Documentació de seguiment de control

5 73 135

Consell Comarcal d’Osona

Documentació de seguiment d’obra

Reunió amb representants del Consell Comarcal d’Osona Mila Martínez i Josep Baulenas i amb el president del COAC Osona, Miquel Sitjà, per organitzar una jornada sobre les ITE.

Relació dels controls d’obra i resultats

158

Coordinacions de seguretat

148

Estudis bàsics de seguretat i salut

148

Estudis de seguretat i salut

3

3

Actes d’aprovació del pla de seguretat i salut

295

Llibres d’incidències de seguretat i salut

187

Certificats d’habitatge usat (CHU)

203

Informes i altres treballs

47

Renúncies

40

TOTAL DOCUMENTS VISATS

2.667

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Profile for caateeb
Advertisement