Page 100

100

Ofertes i guia per treballar a l’estranger Atesa la situació del sector i el creixent interès dels professionals per buscar feina a l’estranger, el servei d’ocupació va incorporar al seus serveis la difusió d’ofertes internacionals. Aquestes ofertes venen per demanda directa de l’empresa que busca al professional, o bé pel buidat que es fa des del servei de diverses borses de treball de caire internacional, fent tria d’aquelles publicades pels països emergent o amb més oportunitats. Actualment es buiden ofertes per anar a treballar arreu del món, sobretot als països d’Europa i Amèrica del Sud i aquelles que es detecten a les xarxes socials com ara Linkedin i altres canals. Es trien aquelles ofertes que per la seva descripció i contingut es considera que les competències requerides poden ser desenvolupades per professionals del nostre col·lectiu, independentment de la titulació. Com a tasca destacada, enguany s’ha elaborat una guia web que inclou informació sobre titulacions, professions i ocupacions dels professionals de l’edificació a 17 països escollits entre els que ofereixen oportunitats als nostres professionals. Es tracta d’una guia web, a la qual s’aniran afegint nous països. La guia recull informació sobre institucions, borses de treball, regulacions professionals i procediments d’homologació de titulació, així com informació per viure i treballar al país. Es va presentar públicament en el marc de Construmón, la jornada d’internacionalització dels professionals de la construcció.

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Profile for caateeb
Advertisement