Page 47

MEMÒRIA 2018

SUPORT DE LES EMPRESES Llistat d’empreses i entitats que han col·laborat amb el cateeb al llarg del 2018, ja sigui amb patrocinis, publicitat i organització d’activitats:

4ark, CONST. I REHB.

CAPTAE

ACCA SOFTWARE S.P.A

CECAM

ACTIS S.A.

CERACASA

ACV ESPAÑA, S.A.

CERTIS

ADECOSE

CEYS

ALAINSA (Alamo Industrial)

CHARTERED INST. ARC. TECH.

ALLPLAN

CLINICA DRS. MIRAVE

AMAT IMMOBILIARIS

COINTECS

ANFAPA

COLORKER

ANTENA OFC. COM. EMB. AUSTRIA

CONSTRUCTORA DE CALAF

APPEC

CONSTRUCTORA DEL CARDONER

ASEPEYO Mutua

CONSTRUSOFT

ASUNTOS Y GESTIONES ( SALTOKI )

CONTRACTA, OBRES TEC. I REHABILITACIO

BANC DE SABADELL

CONTRAHUMITAT (Samuel Aceta)

BASF CONST. CHEMICALS

CT Ingenieros de Catalunya A AISL

BAUHAUS

CUBIÑA 2016

BENTLEY SYSTEMS

DAVID MUNNE

BIM&CO

DECORESC

BIMETRICAL

DOUBLE TRADE

BIS ARQUITECTES DAVID GARCIA

DROFUS AS

BUDESA

ECO LLAR SYSTEM

BUSCH 1900.

EGC SERVICIOS DE ASCENSORES

CAIXA D'ENGINYERS

ENCOFRATS ALSINA

CAIXABANK

ESPA 2015

47

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb
Advertisement