Page 40

40

Caateeb

COMISSIONS COL·LEGIALS I REPRESENTACIÓ En les diferents àrees de treball del cateeb hi treballen comissions formades per membres de la Junta de Govern, personal del Col·legi i també per col·legiats i col·legiades i altres professionals que hi col·laboren habitualment i de manera desinteressada. A continuació fem una llista amb la composició d’aquestes comissions. Fem excepció de les comissions territorials del cateeb, així com la seva representació en els àmbits comarcal i local, que apareixen en el capítol de la Memòria dedicada a les delegacions col·legials.

Comissió Deontològica Jaume Casas Esteve Aymà Anna Simó Joan Olona Joan Leiva

Comissió de Visats i Validació Maria Àngels Sánchez Jaume Casas Joan-Félix Martínez Pau Moreno Joan Ignasi Soldevilla Ascensió Gálvez

Comissió d’Atenció al Col·legiat Joan Bosch Jaume Casas Bernat Navarro Joan Ignasi Soldevilla

Comissió d’Assegurances Jordi Gosalves Maria Àngels Sànchez Celestí Ventura Joan Ignasi Soldevilla Llorenç Serra

Comissió Sènior Josep Mas Rafael Cercós Josep Vila Magí Miracle Jaume Palmés Joaquim Sierra Ramon Sala Jordi Pijoan Joan Bosch Albert Gelabert

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb