Page 169

MEMÒRIA 2018

FORMACIÓ I SESSIONS TÈCNIQUES Sessions informatives, tècniques i espai empresa Les sessions informatives, sessions tècniques i els espais empresa han reunit un total de 37 participants.

Canvi d’ús (formació contínua) Data: del 3 al 18 de desembre Assistents: 9 Jornada per a tècnics municipals Data: 23 de febrer Assistents: 15 Espai Empresa: Rehabilit Data: 26 de febrer Assistents: 9 Espai Empresa: Kerakoll Data: 23 d’abril i 18 de juny Assistents: 3 Espai Empresa: Herms Data: 14 de maig i 25 de juny Assistents: 6 Espai Empresa: Mapei Data: 8 d’octubre Assistents: 10 Sessió informativa: La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) Data: 5 de febrer Assistents: 32 Sessió informativa: La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) Data: 5 de març Assistents: 33 Sessió informativa: Honoraris professionals Data: 9 d’abril Assistents: 12 Sessió informativa: El tècnic de capçalera Data: 7 de juny Assistents: 7

169

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb
Advertisement