Page 162

162

Caateeb

Plataforma per a l’impuls de la rehabilitació energètica de l'edificació al Bages L’any 2013 es va acordar la creació de la Plataforma per a l’impuls de la rehabilitació energètica de l’edificació al Bages (PIREEB). L’objectiu d’aquesta plataforma és impulsar les polítiques d’estalvi energètic en l’àmbit de la edificació al Bages, mitjançant la rehabilitació energètica del parc d’edificis construïts, tant els de titularitat pública com privada. L’acord va ser signat pels representants del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia del cateeb i la Delegació del BagesBerguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, components de la Intercol·legial Tècnica del Bages. Aquesta plataforma és oberta a totes les administracions i agents relacionats amb la construcció i l’energia de la comarca del Bages que s’hi vulguin adherir.

GEST! Al març de 2015 la Delegació del cateeb i Gest! Van signar un conveni amb la finalitat de col·laborar per tal d’establir eines i sistemes comuns de treball que, dins del servei a la comunitat, permetin ajudar a l’acompliment dels respectius objectius socials.

FORMACIÓ, SESSIONS I VISITES TÈCNIQUES Gener Curs: Obres d’urgència a la rehabilitació i manteniment d’edificis Dates: 25 de gener Durada: 4 h Assistents: 11

Febrer Curs: Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents Dates: del 20 de febrer al 6 de març Durada: 12 h Assistents: 14

Març Visita tècnica d’obra a una casa passiva a Rajadell Dates: 23 de març Assistents: 27

Abril

SERVEIS AL COL·LEGIAT Test Aluminós La delegació facilita l’assaig per determinar la presència de ciment aluminós en una mostra de formigó d’una bigueta. És un servei per als col.legiats i per a tots els ciutadans. L’any 2018 es van fer 13 test aluminós.

Entitat de Registre del Certificació Digital idCat La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia és entitat de registre del certificat d’identitat digital català idCat i ofereix aquest servei de validació a col.legiats i usuaris en general. S’han donat d’alta 27 certificats digitals d’idCat.

Jornada Tècnica: Sistemes de reparació de forjats / Herms Data: 12 d’abril Durada: 2 h Assistents: 7

Maig Jornada Tècnica: La Inspecció Tècnica d’Edficis (ITE) Data: 10 de maig Durada: 3,5 h Assistents: 13 Jornada Tècnica: Campanya Tècnic de Capçalera / La conservació i manteniment d’edifidis Data: 10 de maig Durada: 2 h Assistents: 4

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb
Advertisement