Page 155

5

Delegació de l’Alt Penedès-Garraf

_156

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia

_160

Delegació del Maresme

_166

Delegació d’Osona-Moianès

_172

Delegació del Vallès Occidental

_180

Delegació del Vallès Oriental

_190

El Col·legi és present a les comarques del seu àmbit territorial per mitjà de les delegacions que han fet seus els objectius i funcions que corresponen al col·lectiu professional dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. L’àmbit d’actuació propi del cateeb són les comarques de Barcelona, a través de la seu central a Barcelona i les delegacions de l’Alt Penedès-Garraf, Bages-Berguedà-Anoia, Maresme, OsonaMoianès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Les delegacions conformen un cos descentralitzat creat per poder fer arribar tots els serveis i l’acció col·legial als professionals i ciutadans d’aquestes comarques.

DELEGACIONS

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb