Page 138

138

Caateeb

SETMANARI 7@ TOTS ELS DIMECRES Al llarg del 2018 han estat publicats 48 números del setmanari 7@. Amb tota la informació sobre les novetats, convocatòries, activitats, serveis i avisos sobre l’exercici de la professió, 7@ s’ha demostrat com un mitjà que permet la comunicació amb els col·legiats de manera àgil, ràpida i econòmica. El setmanari 7@ va alternant cada setmana les informacions d’interès professional i col·legial amb les activitats organitzades pel Cateeb. D’aquesta manera es potencia molt més la difusió de les activitats que s’organitzen tant des de Barcelona com des de les delegacions. Quant als temes d’interès, es consideren principalment les novetats legislatives i normatives, tècniques i de procedimentss, així com l’explicació dels diferents processos del dia a dia professional i l’actualitat col·legial. Quant a les informacions específiques, tots els dilluns s’envia de manera automatitzada un butlletí amb les novetats de cursos de formació continuada i de postgrau, la qual es presenta de forma esquematitzada per tal de facilitar-ne la lectura.

Per a la seva distribució s’utilitza el programa Mailchimp, que ha esdevingut un sistema molt adient que ens permet conèixer l’ús i el grau d’acceptació per part dels lectors. Aquerst sistema unificat ens ha permès eliminar en bona part l’excés d’enviaments electrònics generalitzats als col·legiats, així com el compliment adequat de la Llei de Protecció de Dades Personals (lopd). En determinats casos, el setmanari es complementa amb altres comunicacions als col·legiats, de caire específic, sempre i quan estigui plenament justificada la seva excepcionalitat. Tots els números de 7@ són accessibles amb posterioritat a través de l’hemeroteca ubicada al web on les informacions es poden trobar per la seva data d’emissió. El format del 7@ és fàcil de llegir pels dispositius mòbils, telèfons i tablets. Els reptes per al futur de la comunicació col·legial passen per la implementació d’aquests mitjans electrònics en la nova plataforma de gestió del Cateeb i fer un aprofitament dels avantatges i millores que el nou sistema pot representar.

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb
Advertisement