Page 117

MEMÒRIA 2018

ALTRES ACCIONS DE L’ASSESSORIA TÈCNICA Representació i participació del Col·legi en les institucions següents:

117

SESSIONS TÈCNIQUES European BIM Summit Day: BIM i Visió 360º en implantacions BIM i LEAN

Consell per a la promoció de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

European BIM Summit Day: Una experiència de posicionament per a la professió

Taula d’accessibilitat en les activitats de Catalunya (TAAC)

European BIM Summit Day: Estandars BIM: Guies, manuals i formats

Taula per a la interpretació de la normativa de seguretat contra incendis (TINSCI).

European BIM Summit Day: INFRABIM

Taula consultiva de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió (TC-IE).

European BIM Summit Day: BIM i en el seu impacte en les Administracions Públiques

Clúster de seguretat contra incendis.

European BIM Summit 2018 (vegeu informació al capítol d’activitats professionals i culturals)

Creació de la “Tabla relacional de control de calidad” del Consejo General de la Arquitectura Técnica. Reunions per a la formalització del visat d’idoneïtat tècnica amb l’Ajuntament de Barcelona per implantar les e-llicències. Col·laboració amb el grupa assessor per l’elaboració del programa de protocol VENCAT

Jornada sobre el temes més consultats a l’assessoria i centre de documentació (Subvencions 2018) Jornada incendis amb el Clúster de Seguretat contra Incendis Jornada de presentació de l’eina Programa de Control de Qualitat al Col·legi d’Aparelladors de Terres de l’Ebre.

Col·laboració i assistència tècnica en la desenvolupament del projecte europeu PLUG & HARVEST Conveni de col·laboració amb la fundació privada Foment de l’Habitatge Social (fundació promoguda per Càritas) per facilitar tècnics voluntaris per emetre certificats d’habitabilitat.

Sessió EBS Day celebrada al juny a Roca Gallery

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb
Advertisement