Page 113

3.1

MEMÒRIA 2018

113

CONSULTORIA TÈCNICA

Durant l’any 2018 s’han rebut 9.512 consultes en el servei de consultoria tècnica. Aquesta dada mostren un increment de consultes d’un 4,5% respecte de l’any anterior i un 28,8% respecte l’any 2015, on comença la recuperació econòmica, mostrant una tendència a l’alça. Les consultes han estat tant telefòniques o per correu electrònic com presencials, amb contingut pluridisciplinari.

Via d’entrada de les consultes

Consultes

% total

7.786

81,85%

Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT)

281

2,95%

Presencials

582

6,13%

Correu electrònic

863

9,07%

Telefòniques directes

TOTAL

9%

9.512 100%

Consultes tècniques

6% Telefòniques directes

3%

Telefòniques via centre d'atenció telefònica (CAT)

82%

Presencials Correu electrònic

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb