Page 3

MEMÒRIA 2016 / Caateeb

MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL

2016

Junta de Govern del CAATEEB PRESIDENT Jordi Gosalves i López VICEPRESIDENTA I COMPTADORA Maria Àngels Sánchez i Pi VICEPRESIDENT SEGON Josep Maria Forteza i Clavé SECRETARI Jaume Casas i Santa-Olalla TRESORERA Carolina Cuevas Martín VOCAL I DELEGAT DE L’ALT PENEDÈS-GARRAF Sebastià Jané i Arrufat VOCAL I DELEGAT DEL BAGES-BERGUEDÀ-ANOIA Cristian Marc Huerta i Vergés DELEGAT DEL MARESME Joan-Félix Martínez i Torrentó VOCAL I DELEGADA D’OSONA-MOIANÈS Maria Molins i Sala VOCAL I DELEGAT DEL VALLÈS OCCIDENTAL Bernat Navarro i Gibert VOCAL I DELEGAT DEL VALLÈS ORIENTAL Sebastià Pujol i Carbonell Director general Joan Ignasi Soldevilla i Albertí

MEMÒRIA D’ACCIÓ COL·LEGIAL 2016 / Juliol 2017 Edició coordinada per l’Àrea de Comunicació del Caateeb

Maquetació i disseny - Marta Aguiló, Creació Singular

3

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Profile for caateeb
Advertisement