Page 182

Caateeb / MEMÒRIA 2016

/ 5.6 Delegació del Vallès Oriental ⁄⁄  La Plaça de la Porxada al centre de Granollers

EQUIP RESPONSABLE La comissió territorial del Vallès Oriental està formada per Sebastià Pujol (delegat), Jesús Rey, Margarida Deumal i Lourdes Estéfano. La comissió es reuneix periòdicament, cada dues setmanes. Ha treballat en actes dels municipis de la comarca i ha participat en les activitats planificades per a l’any 2016.

182

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Profile for caateeb