Page 15

MEMÒRIA 2016 / Caateeb

/ 1.3 Òrgans de govern REUNIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS

La Junta de Govern s’ha reunit 21 vegades al llarg de l’any, normalment en dilluns alterns. La composició de la Junta de Govern, ha estat conformada de la manera següent:

L’Assemblea General de col·legiats i col·legiades es va reunir dues vegades amb caràcter ordinari els dies 5 de maig i 20 de desembre.

Jordi Gosalves, president Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta i comptadora Jaume Casas, secretari Carolina Cuevas, tresorera Sebastià Jané, vocal i delegat de l’Alt Penedès-Garraf Cristian Marc Huerta, vocal i delegat del Bages-BerguedàAnoia

En la sessió de maig, la Junta de Govern va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió corresponent a l’any 2015, així com la memòria de l’activitat duta a terme l’any anterior. Es van presentar els informes d’auditoria externa, així com els de la comissió econòmica designada per l’Assemblea General. També es van presentar els comptes d’explotació de les societats del caateeb (Gescol Serveis i Tecnologies SL i Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances SL). En aquesta sessió es van designar els col·legiats que havien de constituir la Junta Electoral per a les eleccions del mes de juny.

Maria Molins, vocal i delegada d’Osona-Moianès Bernat Navarro, vocal i delegat del Vallès Occidental Joan Félix Martínez, vocal i delegat del Maresme Sebastià Pujol, vocal i delegat del Vallès Oriental Josep Maria Forteza, vocal Josep Linares, vocal

En cap dels casos consten conflictes d’interès. A més de la Junta de Govern, les delegacions compten amb el suport de les comissions territorials que han celebrat les reunions respectives corresponents en cadascun dels àmbits de les nostres comarques.

⁄⁄  Mesa de l’Assemblea General de col·legiats del mes de desembre

15

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Profile for caateeb
Advertisement