Page 135

MEMÒRIA 2016 / Caateeb

Participació a la plataforma Impulsar la rehabilitació, juntament amb els Col·legis d’Arquitectes i d’Administradors de Finques, el Gremi de Constructors i la Cambra de contractistes. Aquest any s’ha participat en l’elaboració d’una guia per la Inspecció Tècnica de l’Edifici -ITE- i s’ha assistit a les següents reunions:

- 19 de gener del 2016

- 23 de febrer del 2016

- 15 d’abril 2016 (Mercè Codina)

- 3 de maig del 2016

- 31 de maig del 2016 (Javier Buron)

- 3 de juny del 2016

- 18 d’octubre del 2016

Participació en l’organisme promogut per l’Ajuntament de Barcelona i que sota les sigles OBRA agrupa al sector amb l’objectiu de reforçar l’activitat de regeneració urbana i de rehabilitació a Barcelona i de difondre l’exemple de la Ciutat a nivell internacional. Asistencia a la junta de l’Associació Espanyola del Manteniment el dia 4 d’abril i a la assemblea de la Comissió d’Edificació d’aquesta associació el dia 7 d’abril, amb l’objectiu de tenir presencia en aquesta associació i fer-nos visible en aquest sector. Assistència el dia 21 d’abril a una reunió de treball per a elaborar les bases d’un concurs del Patronat de l’Habitatge. Assistència al Congres d’Edificis de Baix Consum Madrid el dia 21 de juny. Assistència a la Conferencia d’Economia Circular el dia 29 de juny que organitzava pel Club de la Excel·lència en Sostenibilidad en la seu d’Abertis (Barcelona). Assistència el dia 13 de juliol a la presentació de la Guia d’Ecodisseny Assistència el dia 14 de juliol a la reunió de seguiment i balanç de l’estratègia Catalana de la renovació energètica ECREE. Assistència el dia 3 i 4 d’octubre al I Congres de Pobresa Energètica a Terrassa. Assistència el dia 10-11 de novembre a la jornada de presentació de la Transició Energètica Ajuntament de Barcelona. Assistència al congres CONAMA (Madrid) 1 de desembre. Assistència els dies 19 i 20 de desembre al Grup de treball d’habitatge social de l’Ajuntament de Barcelona Altres. Atenció a diferents reunions i sol·licituds que ens sol·liciten la nostra atenció.

135

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Profile for caateeb
Advertisement