Page 123

MEMÒRIA 2016 / Caateeb

/ 3.2 Centre de documentació Dades del servei Durant el 2016 el Centre de Documentació ha rebut 51.000 consultes a través dels diferents mitjans que té al servei dels col·legiats: telemàtiques via web, telefòniques, presencials, per correu electrònic, i s’han mantingut els nivells dels darrers anys de servei en nombres d’usuaris totals i de consultes rebudes.

Quantitat

Consultes telemàtiques via WEB (tècnica) Consultes telemàtiques via WEB (documental)

168.436 41.738

Consultes no telemàtiques

3.194

Consultes de material a la sala

2.170

Visites al Centre de documentació

2.326

Préstecs de materials

1.572

Via d’entrada de consultes Presencials Telefòniques directes Telefòniques via centre d’atenció telefònica (CAT) Correu electrònic TOTALS

Resoltes

% total

1.970

62%

846

26%

74

2%

304

10%

3.194

100%

123

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Profile for caateeb
Advertisement