Informatiu 335

Page 35

L’informatiu Neix una nova revista tècnica per als professionals de la construcció L’informatiu ha fet 20 anys. Més de 300 números informant els professionals sobre allò que els interessa, però també representant la nostra professió davant el sector i la societat. Va néixer com a mitjà d’informació dels aparelladors i arquitectes tècnics, amb periodicitat quinzenal, plantejat amb un estil periodístic sota un concepte pioner de premsa professional. La nostra professió ha anat incorporant les noves tecnologies en l’àmbit de la informació i la comunica-

ció que han facilitat la posada en marxa de nous mitjans electrònics que aporten al professional la immediatesa en la informació que necessita. Això ha permès a L’informatiu evolucionar, variar el seu format i guanyar pes per reconvertir-se en aquella revista tècnica demanada pel col·lectiu professional. Vint anys després ens trobem, doncs, amb una revista nova de trinca, destinada als professionals de la construcció, que parla d’allò que fem, del que construïm i que tot just inicia el seu camí. Aprofitem-la!

Subscripció a L’informatiu per a no col·legiats Dades personals Nom i cognoms Adreça

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Població Telèfon

DNI/NIF

.....................................................................................

Codi postal

.....................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Professió

...........................................................................................................................................................

Quotes

Adreça electrònica Entitat o empresa

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Forma de pagament

Quota anual de 45 € (4 números)* *El preu unitari és de 15 € amb un 25 % de descompte per als subscriptors

Nom i cognoms Banc/Caixa

L’informatiu Tècnics Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Domiciliació bancària

Setembre 2012

Preu: 10 €

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Núm de compte 333

Agència

l dels espais, elements i materials

Adreça

.............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Premis Catalunya Construcció

Diagonal zero zero

Si voleu rebre L’informatiu i no esteu col·legiats o afiliats al CAATEEB, empleneu aquesta sol·licitud de subscripció i trameteu-la a informatiu@apabcn.cat

El Tema: La Torre Diagonal de Xavier Aumedes i Cesc de Haro 2012. P. 6 guanya el Premi a la Direcció d’Execució

■■

O bé per correu convencional a Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. L’informatiu. c/Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona

P. 30

Programa d’internacionalització del CAATEEB Reportatge

■■

Suplement

■■

P. 62

Estacions de Llefià i la Salut de la línia 9 del Metro Formació al CAATEEB Màsters i Postgraus 2012/2013

© FOTO: EMBA_ESTUDI MASSIP BOSCH

Professió

10/09/12 17:00 01_333 portada_G.indd 1

Us podeu subscriure per telèfon al 93 240 23 76 També trobareu la butlleta de subscripció a www.apabcn.cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.