Page 1

CDT avfuktingsaggregater hindrer korrosjon- og r책teskader


Effektiv avfukting, mange brukerfordeler Med de nye CDT-aggregatene har Dantherm Air Handling AS gjort avfukting enda mer fordelaktig. Problemer og skader forårsaket av uønsket fuktighet forhindres på en enkel, sikker og økonomisk måte, og ikke minst uten å måtte bruke mange ressurser på installasjon og drift. Basert på over 30 års virksomhet innen avfukting har den nye CDT-serien fått enda bedre brukervennlighet, lav vekt, kompakte mål og effektiv energiutnyttelse. Den høye kapasiteten og kvaliteten som kjennetegner Dantherm er videreført.

Høyeffektiv avfukting Høyeffektiv avfukting er helt nødvendig i bygg som har blitt utsatt for vannskader etter flom, brannslukking, rørbrudd e.l. Det samme gjelder når fukt i bygningskonstruksjonen må fjernes for å få tørt bygg - selv ved korte byggetider. Felles for disse bruksområdene er behovet for avfuktere som ikke bare er effektive, men også enkle å flytte på. Også ved stasjonære installasjoner er CDT et gunstig valg, gjerne montert på veggstativ.

Brukervennlig design Brukerens ønsker og behov har stått sentralt i utviklingen av de nye CDTaggregatene. Håndtering og transport har blitt mye enklere med den justerbare håndbøylen i bakkant sammen med et fast håndtak nede i fronten. Deler som trenger regelmessig tilsyn er plassert lett tilgjengelig i fronten av aggregatet. Der sitter også vannbeholderen og den avtakbare risten foran filteret. Vannbeholderen har tre håndtak, ett i fronten og ett på hver side, og er lett å tømme. Permanent avløp kan enkelt monteres. Et oversiktlig betjeningspanel på oversiden av aggregatet (bl.a. timeteller) bidrar ytterligere til den gode brukervennligheten. Ytelser i toppklasse CDT-modellene spenner over luftmengder fra 250 – 1000 m³/time. De har de samme kraftfulle ytelsene som tilsvarende stasjonære enheter. Høy kapasitet under krevende forhold sikrer et raskt og pålitelig resultat, og reduserer skader som bl.a. oversvømmelser kan forårsake. Også når

Bruksområder: �� ���������������� �� ��������������������� �� ������������� �� ��������������� �� ������������������ �� ��������������������

behovet er ekstra stort kan et antall CDT-aggregater i stedet for en sentral enhet være fordelaktig, ved at plasseringen rettes mot problemområdene. Bekvem og sikker transport Store gummihjul og god tyngdefordeling gjør CDT enkel å flytte fra rom til rom, opp og ned trapper og over tilsynelatende ufremkommelige områder. For å få aggregatene så smale som mulig og dermed mer manøvrerbare, har hjulene blitt plassert delvis skjult bak kabinettet. Gummihjulene utgjør allikevel ytterpunktene. De beskytter dermed paneler og luker mot støtskader. Ved transport fra en jobb til en annen eller ved lagring, kan det stables to enheter i høyden slik at arealet utnyttes maksimalt.

Oversiktlig betjeningspanel med timeteller

CDT leveres i 7 varianter

CDT S-modellen


Store gummihjul gjør CDT enkel å flytte

Slik fungerer CDT En innebygd vifte drar fuktig luft inn i avfukteren via filteret. Luften passerer fordamperen, hvor vanndampen kondenserer på den kalde flaten og kondensatet renner ned i tanken. Deretter passerer den kjølige luften kondensatoren, hvor den tar tilbake varmen som ble avgitt i fordamperen. I tillegg blir den tilførte elektriske effekten omgjort til varme. Dermed forlater luften avfukteren tørrere og noen grader varmere. All energi forblir i rommet! Den gjentatte luftsirkulasjonen gjennom aggregatet reduserer den relative fuktigheten og gir en hurtig men allikevel skånsom tørking.

CDT S-modellen Variantene CDT 30S og 40S er utstyrt med kraftigere vifte, kanalstusser og 1,0 kW ettervarmebatteri. De er spesielt egnet for uttørking på vanskelig tilgjengelige steder.

Fordeler med CDT: �� ����������������������� �� ��������������������������� �� �������������������������������� avløp til sluk (evt. med kondensatpumpe) �� �������������������������������� området, behovsstyrt avriming �� ������������������������������

Hurtig levering fra eget lager!

Ta kontakt – vi har løsningen!

������������������� �

��������������� ���������������� ������

������ ������� �����

��������� ������� ����������

��������� ������� ��������������

� ������ ���

�������

���

����

��������

�������

����

��������

���

����

��������

�������

��������

���

������

��������

�������

���

����

��������

���

�������

���

�������

���

� ��������������������������������������

� ������� ���

� ������ ���

� ����� ���

����

����

���

����

����

����

���

�������

����

����

����

���

��������

�������

����

����

����

���

������

��������

�������

����

����

����

���

����

��������

�������

����

����

����

���

�����

��������

�������

����

����

����

���


CDT mobile avfuktingsaggregater

Dantherm Air Handling AS: Ventilasjon Aggregater som dekker alt fra små boliger til store yrkesbygg. Mange typer varmegjenvinning, inklusive vendbare varmepumper. Spesialaggregater for svømmehaller. Vifter og ventilasjonstilbehør.

Oppvarming Gass- eller oljefyrte varmluftsaggregater for effektiv oppvarming i industri, verksted- og lagerlokaler – enkelt og økonomisk. Ypperlig ved skiftende behov og for å ta toppene. Fremtidsrettet biooljedrift mulig.

Kjøling av elektronikk Spesialaggregater til bruk i basestasjoner og elektronikkrom. Hindrer driftsavbrudd og forlenger utstyrets levetid. Stort utvalg - frikjøling og mekanisk kjøling. Rikholdig tilbehørsprogram.

Avfukting Tørking og fuktkontroll på en energiøkonomisk måte. Modeller for alle formål bl.a. byggtørking, vannskadebegrensning, pumperom, tørrlagring og bassengrom. Kondenstørkere og adsorpsjonstørkere.

Mobil varme/kjøling Aggregater for oppvarming av byggeplasser, industri, i landbruket, til provisorier osv. Spesialaggregater til ekstreme klimaforhold, utviklet for hjelpeorganisasjoner og forsvaret.

Stålskorsteiner Elementskorsteiner i rustfritt, syrefast stål, for alle typer ildsteder og fyringsanlegg. Enkel montering, lite plassbehov og lang levetid. Modeller også til rehabilitering, samt sorte/grå røykrør og frittstående skorsteiner.

Dantherm Air Handling AS Postboks 4 3101 Tønsberg Besøksadr.: Løkkeåsveien 26 3138 Skallestad

dantherm.no@dantherm.com www.dantherm-air-handling.no

Øya tekst&design

Tlf 33 35 16 00 Fax 33 38 51 91

Cdt avfuktere dantherm 09  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you