Page 1

Cechy podręczników Wyszukiwanie wyrazów Przejrzysty widok każdej ze stron, niezależnie numeru strony czytanej Możliwośd przybliżania tekstu Prostota obsługi Możliwośd obsługi w każdym miejscu, warunkach…

e-book Nie pełnia Nie spełnia

e-book Spełnia Spełnia

Spełnia Spełnia Nie spełnia

Spełnia Spełnia Spełnia

Cechy podręczników