Page 1

Danmark

Straumann Kursuskatalog 2017 | For hele teamet


”Kundskab skal forbedres, udfordres og øges konstant – ellers forsvinder den!”

Peter Drucker (1909–2005)

For at blive succesrig kræver det kundskab, erfaring, godt samarbejde samt gode kollegiale relationer. Vi fra Straumann prøver at være en del af dette. Vi er glade for at kunne tilbyde et kursusprogram med et bredt udvalg af kurser fordelt over ikke kun Danmark, men også i udlandet i løbet af året 2017.

Årets kursuskatalog indeholder en blanding af nyheder og veletablerede kurser. Vores mål er at tilbyde marke­dets bedste kursusprogram. Vi arbejder med dette gennem et samarbejde med specialklinikker, universiteter og anerkendte foredragsholdere i Norden. Vi lægger høj vægt på kvalitet og evidensbaseret materiale. Vi tilbyder en høj standard af konferencelokaler, attraktive steder og den bedste service inden, under og efter afholdelsen. Vores arrangementer dækker hele implantatspekteret med protetik, kirurgi samt regenerativ behandling. Tilbuddene deles desuden ind efter ”Straight forward”, ”Advanced” og ”Complex” – for at du lettere kan finde et passende kursus for dig og dine kolleger! Alle årets nyheder I årets katalog finder du mange nyheder, både i Danmark, men også i udlandet.

Videreudviklede gengangere • Avanceret implantatkirurgi på kompleks niveau omhandlende operationer og knogleopbygning med hands-on og videomateriale. • Avanceret implantatprotetik med hands-on og gennemgang fra aftrykstagning med valg og udførsel af løsning til endelig aflevering. • Vores meget populære og grundige Grundkursus i implantatbehandling, som er for alle, som gerne vil have et dybere kendskab til den praktiske udførelse af implantologien samt arbejdet med den efterfølgende protetik. Vi håber du tager dig god tid til at studere vores kursuskatalog for 2017. Du finder forhåbentlig interessante kurser, som kan udvikle både dig og dit team. Vores forhåbninger er at kurserne kan inspirere til at indhente ny viden!

• Parodontal Regeneration i praksis med hands-on på modeller.

Hvis du er interesseret i at komme på kursus i Sverige, Norge eller Finland så gå ind på: www.straumann.com

• Kursus for både tandlæger og klinikassistenter i basis viden om at gøre klinikken klar til implantatbehandlingerne.

Vi ses i 2017!

• Guided kirurgikursus i Stockholm i samarbejde med My Dental Guide. • Avangeret protetikkursus i Berlin med Per Vult von Steyern. • Implantatkursus i Basel inkl. besøg på produktionsvirksomheden Villeret samt skiløb i Engelberg. Line Storetvedt Training & Education Manager, Nordic Group

2

Susanne Røhl Training and Education Administrator Denmark


Kursustilbud i Danmark DATO

KATEGORI

STED

KURSUSNAVN

SAC SIDE

Dato efter aftale

Kirurgi/Protetik

Sted efter aftale

Mentorprogram

27.–28. januar

Kirurgi/Protetik

København

Grundkursus i implantatbehandling

6

7

10. marts Regenerativt København

Simplified surgical procedures for periodontal regeneration & soft tissue management

8

18. marts

Kirurgi

Aarhus

Avanceret implantologi

9

6. april

Protetik

Vejle

Avanceret protetik

11

21.–22. april

Kirurgi/Protetik

København

Grundkursus i implantatbehandling

7

11. september

Kirurgi

Odense

Implantatbehandlinger på klinikken

12

19. september

Regenerativt

Roskilde

Parodontal regeneration i praksis

13

10. november Regenerativt København

Augmentation procedures of soft and hard tissue, predictable in daily practice

14

16. november

Kirurgi/protetik

København

Forholdene taget i betragtning …

15

Dato efter aftale

Kirurgi/Protetik

Egne lokaler

Klinik- og laboratorietræning

17

KONTAKT/ BETINGELSER

18

International Courses DATE

CATEGORY

LOCATION

DESCRIPTION

20–24 Feb.

Implant Dentistry

Melbourne, AU

ITI Education Week Melbourne

5–9 June

Implant Dentistry

Boston, USA

ITI Education Week Boston

SAC PAGE

20

20

28 June – 2 July

Implant Dentistry

Pretoria, SA

ITI Education Week Pretoria

20

21–25 Aug.

Evidence-Based

Bern,CH

ITI Education Week Bern

20

End August (date TBD) Dental Implants

Hong Kong, CN

ITI Education Week Hong Kong

20

18–21 Oct.

Toronto, CA

ITI Education Week Toronto

20

Dental Implants

Nov. (date TBD)

Extraction to Rehab

Port Alegro, BR

ITI Education Week Porto Alegre

Date TBD

Implant dentistry

London

ITI Education week London

20

25 March

Surgery

Stockholm, SE

Guided Surgery

21

30 March–2 April

Prosthetic

Basel/Villeret/Engelberg

Prosthetic course and ski

22

22–23 April

Surgery

Vienna, Austria

Hands-on Human cadaver course

23

4–6 May

Congress

Basel, CH

ITI World Symphosium

Date TBD

Prosthetic/surgical

Spain Flexible treatment options for fixed full-arch restorations

20

10 24

26–27 June Regenerative Bologna, ITA 

Reconstructive periodontal plastic surgery in the aesthetic zone

25

7–8 Sept. Regeneration Ferrara, ITA 

Simplified surgical procedures for periodontal regeneration

26

27

15–16 Sept.

Prosthetic

Berlin, Germany Prosthetic considerations for the CAD/CAM era

9–10 Oct. Regenerative Bologna, ITA 

Reconstructive periodontal plastic surgery in the aesthetic zone

25

21–22 Oct

Hands-on Human cadaver course

23

Surgery

Vienna, Austria

SAC KLASSIFICERING: Kurserne i kataloget er inddelt i 3 sværhedsniveauer. SAC står for Straight forward, Advanced og Complex. SAC systemet skal støtte dig i, som kursusdeltager, at lettere kunne udvælge kurser under hensyntagen til tidligere uddannelse og erfaring. STRAIGHT FORWARD • Basinformation • Kirurgi – Implantatkirurgi i områder med tilstrækkelig knoglevolumen. • Implantatkirurgi i områder hvor de ­æstetiske krav ikke er høje. • Protetik – Implantatprotetisk behandling af fuldkæber, hel- og delproteser. • Protetik – Implantatbehandling af om­ råder, hvor de æstetiske krav ikke er høje.

ADVANCED • Implantatkirurgi i mere krævende tilfælde med øget risiko for komplikationer. • Protetisk – Implantatbehandling og behandlingsplanlægning i æstetisk krævende områder.

COMPLEX • Kirurgi – Implantatkirurgisk behandling i komplicerede tilfælde og i områder, hvor der kræves knogleopbyggende kirurgi. • Protetisk – Implantatprotetisk behandling af omfattende tandmangel og enkeltands­ restaureringer i æstetisk komplicerede områder. • Høj risiko for kirurgiske og æstetiske komplikationer samt direkte belastning af implantater. 3


Straumann® Small Diameter Implant.

Small, but strong Implantat diameter Ø =2.9mm

Straumann® Small diameter Implant

Specially made for narrow dental space.

- Straumann® Roxolid® offers higher tensile strength than pure titanium.

- Straumann® SLActive® implant provide highly predictable treatment outcomes and shorter healing times.

- Straumann® Bone Level Tapered deliver primary stability in all bone classes.

WWW.STRAUMANN.COM


Kursustilbud Danmark 2017 | Straumann kursuskatalog

5


Mentorprogram MÅLSÆTNING At kunne tilbyde et samarbejde med en mentor indenfor implantatkirurgi- og/eller implantatprotetikbehandling, som fører til større tryghed og sikkerhed i forbindelse med patientbehandlinger. MÅLGRUPPE Tandlæger, som har gennemgået Straumanns grundkursus i implantatbehandling og som ønsker et samarbejde med en erfaren kirurg. MENTORPROGRAM Ved at have deltaget i et grundkursus hos Straumann, har man tilegnet sig en sådan viden at man er moden til at starte med enkle opgaver indenfor implantatbehandling. Mange ønsker dog en opfølgning efter et kursus. Straumann tilbyder denne opfølgning med vores distriktschefer, men øger opfølgningsservicen ved at kunne formidle kontakt til en mentor. Mentorordning er et meget effektivt træningsredskab og en uundværlig del af uddannelsen inden for oral implantologi. Vi samarbejder med forskellige specialister, som er åbne for at dele sine erfaringer og tilbyde sin kyndige hjælp i rollen som mentor. Straumann formidler kontakten, men videre overensstemmelse skal ske mellem den enkelte tandlæge og mentor/mentorklinikken. Aftalen og honoreringen er afhængige af hvilken type samarbejde man enes om.

Tandllægen ønsker et samarbejde med en mentor.

Tandlægen kontakter Straumanns kursusafdeling.

Straumann formidler kontakt med en mentor.

Mentorer Tandlæge Peter Gade, Forum Tandlæge- & Implantatcenter, Frederiksberg. Tandlæge Michael Kristensen, Aarhus Tandcenter, Aarhus. Tandlæge Jørgen Lehmann, Tandlægerne Lehmann Og Hauge, Sønderborg. Specialtandlæge Lone Lenk-Hansen, KirurgiKlinik, Åbyhøj. Tandlæge Lars Rossel, Tandklinikken Rådhusgården, Charlottenlund. Specialtandlæge Thomas Urban, KirurgiKlinik, Åbyhøj. Tandlæge Nicolai Yde, Klinik for æstetik, implantater og rekonstruktion, København K. MENTORUDGIFTER Aftales med den enkelte efter hvilke type sag, sted og brug af tid, der er tale om. Kontakt Kontakt Straumann Danmark ApS E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

Tandlægen og mentoren ser på muligheden for et samarbejde.

Indledes et samarbejde, skrives der en aftale mellem mentor og mentee.

Vi samarbejder med forskellige specialister, som er åbne for at dele sine erfaringer og tilbyde sin kyndige hjælp i rollen som mentor.

6


Grundkursus i implantatbehandling Tandlæger København

København

27.–28.

21.–22.

JA N

april

Målsætning Deltagerne vil efter kurset være i stand til at foretage de nød­vendige undersøgelser, som er med til at skabe optimale forudsætninger for en vellykket implantatbehandling. Desuden vil man erhverve teoretisk og praktisk viden om de basale principper i implantatprotetik. Deltagerne vil efter kurset have opnået øget kendskab til muligheder og begrænsninger ved implantat­behandling med henblik på at øge kvaliteten af patient information og vejledning. Deltagerne vil lære en metode til identificering af patienter hvor behandlingen kan udføres af tandlægen selv og de tilfælde hvor der bør henvises til specialist. Kursisten vil efterfølgende kunne forstå og være i stand til at forebygge ricisi og komplikationer. Målgruppe Tandlæger med lille eller ingen erfaring med implantologi. Kursusplan

dato Fredag 27. januar kl. 10.00–19.00 og middag Lørdag 28. januar kl. 9.00–17.00 Fredag 21. april kl. 10.00–19.00 og middag Lørdag 22. april kl. 9.00–17.00 Sted København, Glostrup Park Hotel Kursusgivere Lars Rossel, Tandlæge Simon S. Jensen, Specialtandlæge, Formand for ITI Søren Krarup, Specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi SAC klassificering Straight forward

2 dages kursus med teori og praktiske øvelser.

CE-timer 15 timer Pris DKK 6.800,- inkl. moms Inkluderer 2 dages undervisning, forplejning samt kursusmiddag fredag aften. Tillæg på DKK 540,- ved overnatning

Kursusindhold • ITI – SAC Tool • Kirurgiske indsættelses- og belastningstidspunkter

Antal deltagere 12 tandlæger

• Protetiske værktøjer • TL/BL implantater

Tilmelding Kontakt Straumann Danmark ApS www.straumann.dk E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

• Aftagelig og fast protetik • Komplikationer og priser • Hands-on med fantom modeller og grisekæber • G  enerelle kirurgiske principper, incision, rouginering, udboring og suturering • Postoperative ordinationer, journalisering • Kirurgisk procedure ved anvendelse af SDIS • Valg af implantat, æstetiske principper, healingabutment • Hvordan kommer jeg videre? • Straumann Dental Implant System

Lars Rossel

Simon S. Jensen

Søren Krarup

7


Simplified surgical procedures for periodontal regeneration & soft tissue management Dentists Copenhagen

10.

MARC H

GOAL Gain knowledge in the diagnostic and therapeutic procedures for the treatment of intraosseous defects in a regenerative sense. Learn in detail the indications and surgical protocol of the single flap approach (SFA). Learn to select the most appropriate yet simple regenerative technology based on the characteristics of a given defect in combination with the SFA. Learn when and how to combine SFA with connective tissue graft to overcome post surgery recession. TARGET GROUP Dentists who want to learn more about regenerative techniques in relation to PA treatments, this is an unique opportunity. PLAN A one day course with one theoretical part and one practical hands-on exercise on pig jaws. – Practice on pig jaws the fundamental steps of the SFA in combination with the use of Straumann® Emdogain®.

DATE Friday 10. of March 2017 LOCATION Copenhagen, Tivoli Hotel and Congress Center COURSE LECTURER: Professor Leonardo Trombelli DDS, PhD Full Professor and Chair, Periodontology and Implantology School of Dentistry, University of Ferrara. Director of Research Center for the Study of Periodontal and Periimplant Diseases, University of Ferrara. Director, Dental Clinic, University Hospital, Ferrara. Dean, Dental School, University of Ferrara. Private pratice focused on Periodontology and Implantology. SAC-CLASSIFICATION Advanced COURSE FEE DKK 3.900,- incl. moms and lunch NUMBER OF PARTICIPANTS 20 dentists

CONTENT

REGISTER FOR THE COURSE Kontakt Straumann Danmark ApS www.straumann.dk E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

The aim of periodontal regeneration therapy is to preserve teeth by regenerating the hard and soft tissues lost due to periodontal disease or trauma. The Single Flap Approach (SFA) represents a simplified procedure that allows to surgically access intrabony periodontal defects by raising a full thickness flap (either buccal or lingual depending on the defect extension). SFA and connective tissue graft maybe be combined with regenerative device to minimize the post surgery recession following regenerative surgery. Leonardo Trombelli.

8


Avanceret implantologi Tandlæger Aarhus

18.

MARTS

Målsætning Kursusdeltagerne bliver bekendt med metoder til genopbygning af den atrofierede processus alveolaris. Hvad er muligt og hvad skal man holde sig fra? Vi gennemgår behandlingsplanlægning/ -strategi og dækker fra simple knogle- og blødtvævstransplantater til større og komplicerede rekonstruktioner. Målgruppe Tandlæger med erfaring inden for implantatkirurgi, som ønsker at kunne behandle atrofiske patienter på bedste vis. Kursusplan

DATo Lørdag 18. marts kl. 9.30–17.00 Sted Aarhus, Aros Kursusgiver Lars Pallesen, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Tandlæge fra Københavns Universitet, Afdelingstandlæge på Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk institut, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet. Kirurgisk henvisningspraksis, Specialtandlægerne i Bredgade. Omfattende klinisk aktivitet og flere videnskabelige publikationer.

Kurset er en videreudvikling af de tidligere års kurser vi har afholdt med stor succes. Avanceret heldagskursus med teori samt hands-on på realistiske fantom modeller. Du får prøvet forskellige kirurgiske teknikker og kan sammenligne brug af konventionel boremaskine med ultralyds-/Piezoteknik. Masser af billeder og videomateriale. Straumann præsenterer nyheder og informerer om relevante produkter.

CE-timer 7 timer

Kursusindhold

Pris DKK 4.995,- inkl. moms samt forplejning og adgang til museet.

• Anatomi

Antal deltagere 12 tandlæger

• Patientudvælgelse • Præoperativ vurdering, klinisk og radiologisk undersøgelse • Behandlingsplanlægning • Interdisciplinært samarbejde

SAC-KLASSIFICERING Complex

Tilmelding Kontakt Straumann Danmark ApS www.straumann.dk E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

• Instrument – og materialevalg • Knoglesubstitut vs. autolog knogle (hvad kan materialerne? Hvad vælger vi efter?) • Blødtvævsplastikker • Simple partikulære knogletransplantater • Bloktransplantater • Avancerede knogleopbygningsteknikker • Sinusløft (osteotomteknik, åbent sinusløft) • Hands-on • Risikofaktorer og komplikationer Lars Pallesen.

9


ITI World Symposium Basel May 4–6

20 17

Key factors for long-term success. #ITIWS2017 Merete Aaboe, Denmark

Eiji Funakoshi, Japan

Eduardo Lorenzana, USA

Anton Sculean, Switzerland

Bilal Al-Nawas, Germany

German Gallucci, USA

William Martin, USA

Shakeel Shahdad, UK

Majd Al Mardini, Canada

Christian Gerber, Switzerland

Lian-Ping Mau, Taiwan

Paul Sharpe, UK

Mauricio Araujo, Brazil

Cecilie Gjerde, Norway

Brad McAllister, USA

Charlotte Stilwell, UK

Stephen Barter, UK

Luiz Gonzaga, USA

Dean Morton, USA

Thomas Straumann, Switzerland

Diego Bechelli, Argentina

Oscar Gonzalez, Spain

Frauke Müller, Switzerland

Yucheng Su, China

Hakan Bilhan, Turkey

Morten Grauballe, Denmark

Ibrahim Nasseh, Lebanon

Timo Suojärvi, Finland

Juan Blanco Carrión, Spain

Adam Hamilton, USA

Leandro Nunes, Brazil

Nikitas Sykaras, Greece

Daniel Buser, Switzerland

Lisa Heitz-Mayfield, Australia

Jung-Chul Park, South Korea

Ali Tahmaseb, Netherlands

Jordi Caballé Serrano, Spain

Avish Jagathpal, South Africa

Sergio Piano, Italy

Wah Ching Tan, Singapore

Santiago Caram, Argentina

Simone Janner, Switzerland

Waldemar Polido, Brazil

Ferruccio Torsello, Italy

Paolo Casentini, Italy

Ryo Jimbo, Sweden

Lira Rahman, South Africa

Alejandro Trevino Santos, Mexico

Yeliz Cavusoglu, Turkey

Ronald Jung, Switzerland

Torsten Reichert, Germany

Sascha Virnik, Austria

Vivianne Chappuis, Switzerland

Johannes Kleinheinz, Germany

Antoine Rimmer, France

Sophocles Voyiazis, Cyprus

Stephen Chen, Australia

Haakon Kuit, Netherlands

Mario Roccuzzo, Italy

Kevin Warwick, UK

David Cochran, USA

Vinay Kumar, India

Stefan Röhling, Switzerland

Daniel Wismeijer, Netherlands

Luca Cordaro, Italy

Chatchai Kunavisarut, Thailand

Daniel Rothamel, Germany

Yiqun Wu, China

Wiebe Derksen, Netherlands

France Lambert, Belgium

Irena Sailer, Switzerland

Anja Zembic, Switzerland

Steven Eckert, USA

Alejandro Lanis, Chile

Robert Santosa, Australia

Christopher Evans, Australia

Marzella Mega Lestari, Indonesia

Markus Schlee, Germany

Ricardo Faria Almeida, Portugal

Robert Levine, USA

Karl Andreas Schlegel, Germany

www.iti.org/worldsymposium2017


Avanceret protetik Tandlæger og tandteknikere Vejle

6.

APR I L

Målsætning Der gives en grundig introduktion til den teoretiske og praktiske implantatprotetik baseret på evidensbaseret viden. Deltageren skal efterfølgende føle sig rustet til at planlægge sit implantat­protetiske virke med bedst mulig succesrate til gavn og glæde for både patienten og tandlægen. Der lægges særlig vægt på blødtvævshåndtering med fremstilling af provisoriske kroner. Der bliver vist og gennemgået både konventionel- og digitalaftrykstagning. Målgruppe Tandlæger og tandteknikere med nogen erfaring med implantatprotetik og som ønsker en klinisk indgangsvinkel. Kursusplan Heldagskursus med teori og hands-on på fantommodeller. Straumann præsenterer nyheder og informerer om relevante produkter.

DATo Torsdag 6. april kl. 9.30–16.30 Sted Vejle, Haraldskær Kursusgiver Lars Rossel, Tandlæge Lars Rossel er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole 1998. Har gennem en periode på 10 år været ansat på afdelingerne Oral Rehabilitering, Kirurgi og Dentalmaterialer. Partner i henvisningspraksissen Evident. Særligt fokus på implantologi og protetik. Study Club Director i ITI. SAC-KLASSIFICERING Advanced CE-timer 6,5 timer Pris DKK 2.795,- inkl. moms samt forplejning Antal deltagere 18 tandlæger/tandteknikere

Kursusindhold • ITI – SAC klassifikation • Kirurgiske indsættelsestidspunkter

Tilmelding Kontakt Straumann Danmark ApS www.straumann.dk E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

• Belastningstidspunkter • Individuel aftrykstagning med hands-on • Valg af implantat, komponenter og tekniker • Protetiske værktøjer • Soft Tissue, Bone Level og Bone level Tapered implantat • Hands-on øvelser på modeller • Over the shoulder fremstilling af provisorisk implantatkrone • Aftagelig protetik – attachmentvalg • Fast protetik – cementeret/skrueretineret • Komplikationer og økonomi • Straumann Dental Implant System Lars Rossel.

11


Implantatbehandlinger på klinikken for hele teamet Odense

11. SEP

MÅLSÆTNING Kurset giver klinikkens team den vigtigste basisviden som er nødvendig, for at kunne tilbyde implantatbehandling i professionelt regi og med høj faglig standard. MÅLGRUPPE Tandlæger og klinikassistenter med ingen eller nogen erfaring inden for implantatkirurgi. Kurset er for dem, der ønsker at komme godt i gang, og som gerne vil have implantatbehandlinger som en del af klinikkens behandlingstilbud. KURSUSPLAN Aftenkursus for hele teamet. Hands-on på fantom. Masser af billeder og video materiale. Straumann præsenterer nyheder og informerer om relevante produkter.

DATo Mandag 11. september kl. 17.00–21.30 Sted Odense, Odeon Kursusgiver Malene Hallund og Lars Pallesen, Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi. Begge er tandlæger fra Københavns Universitet. Afdelingstandlæger på Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk institut, Det Sundhedsfaglige F­ akultet, Københavns ­Universitet. Driver til dagligt kirurgisk henvisningspraksis: Specialtandlægerne i Bredgade. Omfattende klinisk aktivitet og flere videnskabelige publikationer. SAC-KLASSIFICERING Straight forward

KURSUSINDHOLD • Organisation af klinikkens implantat setup/kirurgiske principper for hele teamet • Hygiejne og krav til sterilitet • Kirurgisk opdækning • Hvilke instrumenter/maskiner er der brug for? • Anatomi i relation til implantatbehandling • Patientudvælgelse og behandlingsplanlægning

CE-timer 4,5 timer Pris DKK 1.895,- inkl. moms samt forplejning Antal deltagere 12 tandlæger og 12 klinikassistenter Tilmelding Kontakt Straumann Danmark ApS www.straumann.dk E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

• Gennemgang af den basale implantatbehandling • Team arbejdet mellem tandlæge og klinikassistent • Hands-on på modeller • Forebyggelse og håndtering af komplikationer • Vejledning til håndtering at større operative indgreb • Hvordan videreudvikles klinikkens kompetencer indenfor implantat­behandling herfra Malene Hallund.

12

Lars Pallesen.


Parodontal regeneration i praksis Tandlæger Roskilde

19. SEP

MÅLSÆTNING Kurset giver deltagerne mulighed for at opnå indsigt i forskellige parodontalkirurgiske behandlinger, som kan være med til at sikre en bedre langtidsprognose for parodontal kompromitterede tænder samt hvilke udfordringer, muligheder og begrænsninger vi på nuværende tidspunkt står overfor. Gennemgangen sigter mod at skabe sammenhæng mellem den eksisterende teoretiske viden og praktisk kunnen indenfor parodontal regeneration. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til tandlæger, som vil vide mere om mulighederne inden for parodontal regeneration KURSUSPLAN Aftenkursus, med vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Straumann præsenterer nyheder og informerer om relevante produkter.

DATo Tirsdag 19. september kl. 17.00–21.30 Sted Roskilde, Comwell Kursusgiver Mette Rylev, tandlæge, PhD, EFP-­ certificeret specialist i Parodontologi. Hun er ansat på Odontologisk Institut som ekstern lektor indenfor oral mikro­biologi og i privat henvisningspraksis i Aarhus. Lone Sande tandlæge, PhD, EFP-­ certificeret specialist i Parodontologi. Hun er ejer af privat henvisnings­ praksis i Aarhus. SAC-KLASSIFICERING Straight forward CE-timer 4,5 timer Pris DKK 2.500,- inkl. moms samt forplejning

KURSUSINDHOLD 1. Teori: • Indikationer, begrænsninger og prognose for parodontal regeneration • Kritisk vurdering af parodontale regenerative materialer

Antal deltagere 20 tandlæger Tilmelding Kontakt Straumann Danmark ApS www.straumann.dk E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

• Valg af lapoperationsdesign: papilbevarende teknik, mikrokirurgi, minimal invasiv kirurgi • Kirurgiske instrumenter og materialer • Post-operative regime og vedligeholdelse 2. Praktiske øvelser: • Papilbevarende lap • Minimal invasiv kirurgisk teknik • Applikation af regenerative materialer Lone Sander og Mette Rylev.

13


Augmentation procedures of soft and hard Tissue, predictable in daily practice Botiss Academy, Dentists Copenhagen

10.

DATE Friday 10 November

N OV.

LOCATION Copenhagen, Tivoli Hotel and Congress Center

GOAL As much as 50% of all implant treatments require some augmentation of bone or tissue – in the aesthetic zone even more than 50%. At the same time one of the most challenging procedures in implantology is the predictable and safe regeneration of bone and soft tissue defects. Depending on the defect’s shape, careful selection from different graft materials and techniques should be aimed to achieve the best regeneration outcome. After a theoretical part discussing advantages and disadvantages of different augmentation techniques, a practical part is offered to experience handling properties of both hard and soft tissue botiss biomaterials. TARGET GROUP Dentists with minimum some experience of straight forward implant treatments that would like to get more in-depth knowledge about different augmentations techniques and materials. PLAN A one day course with one theoretical part and one practical hands-on exercise on pig jaws.

14

SAC-CLASSIFICATION Advanced COURSE FEE DKK 3.900,- incl. moms NUMBER OF PARTICIPANTS 20

CONTENT Hard tissue: • bone defect classifications. • biology of bone healing. • horizontal augmentation. • vertical augmentation. • bone splitting autogenous bone grafting. • shell technique. • bone graft materials. • membrane materials. • guided bone regeneration. • internal and external sinus lift ­procedures.

COURSE LECTURER: Professor Daniel Rothamel MD DMD DDS PhD Daniel Rothamel studied dentistry at the dental school in Duesseldorf from 1997 to 2001. He specialized in oral surgery in Duesseldorf and went to medical school to 2007. He was educated in maxillofacial and plastic surgery at the University of Cologne, Germany. The topic of his PhD thesis was the regeneration of mandibular defects using bone substitute mater­ ials and growth factors, but he also performed several studies on implant surfaces, cancer treatment, face traumatology and reconstructive surgery. Today he is a professor for maxillofacial and plastic surgery at the University Hospital of Duesseldorf, Germany.

• graft stabilization. • incision techniques. Soft tissue: • soft tissue management. • soft tissue harvesting. • connective tissue grafting. • keratinized tissue grafting. • punch technique. • recession coverage. • soft tissue thickening. • vestibuloplast

REGISTER FOR THE COURSE Contact Straumann Training and Education Denmark www.straumann.dk E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: + 45 46 16 06 66

Daniel Rothamel.


Forholdende taget i betragtning… Bestemmelse af implantattype – et kursus med fokus på holdbare løsninger Tandlæger København

16.

N OV.

Målsætning Implantater indsat i knogleniveau er dominerende på markedet – og det har gjort implantologi meget nemmere – både i forbindelse med indsættelsen, men også med mange forskellige protetiske løsninger. Omvendt ser vi også flere og flere komplikationer på implantatsiden – løse skruer, knækkede abutments og i værste fald knækkede fixturer. Kan der være en fordel i, at kunne bruge forskellige typer af fiksturer og platforme alt afhængigt af indikationerne? Hvad er alternativerne til Bone Level implantaterne og hvornår kan du med fordel vælge hvad? Så velkommen til en aften med fokus på forskellige implantattyper – både kirurgisk og ­protetisk – med fokus på langtidsholdbare løsninger. Målgruppe Alle tandlæger der arbejder med implantologi. Kursusplan Aftenkursus med forelæsning og mulighed for faglig diskussion. Straumann præsenterer nyheder og informerer om relevante produkter.

DATo Torsdag 16. november kl. 17.00–21.30 Sted København, Glostrup Park Hotel Kursusgiver Michael Kristensen, Tandlæge Michael er uddannet fra Aarhus Tandlægeskole 1998. Har egen henvisningspraksis, Aarhus Tandcenter siden 2004. Curriculum i implantater ved Frankfurt Universitet i 2010. Medlem af Dansk Selskab for Oral Implantologi. Michael arbejder med alle områder for moderne tandbehandling, har særlig viden og erfaring i kirurgi/­ implantatbehandlinger. SAC-KLASSIFICERING Advanced CE-timer 4 timer Pris DKK 1.895,- inkl. moms samt forplejning Antal deltagere 20 tandlæger Tilmelding Kontakt Straumann Danmark ApS www.straumann.dk E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

Kursusindhold • Forskellen på Tissue Level, Bone Level og Bone Level Tapered Implantat • Indikationsområdet for Tissue Level, Bone Level og Bone Level Tapered Implantat – hensyn til belastning? • Kirurgisk håndtering af de 3 implantattyper i alle knogletyper • Protetiske muligheder med de ulike implantattyper – både skruede og cementerede løsninger • Kliniske cases / tips og triks Michael Kristensen.

15


Straumann® Novaloc® Retentive System for Hybrid Dentures

A reliable connection that endures.

There are moments in life when you want a connection to be extremly reliable. So far hybrid denture attachment systems may have been facing their limits in challenging implant situations. Now there’s Novaloc®.


Klinik- og laboratorietræning i Straumann® Dental Implant System Uden udgifter for dig! – Protetik og kirurgi Egne lokaler Efter aftale

MÅLSÆTNING Kurset skal give kendskab til instrumenter og komponenter, samt give indsigt i de muligheder Straumann® Dental Implant System giver i forskellige kliniske situationer. MÅLGRUPPE

DATO Efter aftale. STED I jeres egne lokaler. KURSUSGIVERE Personale fra Straumann Danmark.

Kurset er for hele tandteamet, som er nye anvendere af Straumann® Dental Implant System.

PRIS Kurset er uden beregning og med forplejning undervejs.

KURSUSPLAN

ANTAL DELTAGERE Samtlige personale, som deltager i klinikkens og/eller laboratoriets implantatarbejde.

En halvdags praktisk klinik/laboratorium oplæring og træning. Dagen skræddersyes efter ønske og målsætningen er at give en fuldstændig opdatering af Straumann® Dental Implant System med kliniske muligheder og instrumenternes anvendelse. Teorien uddybes med praktisk arbejde på modeller. Der gives også mulighed for hjælp til planlægning og organisering af egen virksomhed. Kurset gennemføres i samarbejde med Straumanns lokale distriktschefer.

TILMELDING Kontakt Straumann Danmark ApS E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: 46 16 06 66

Det danske salgsteam.

KURSUSINDHOLD Afhængig af behov, kirurgi og/eller protetik, gives en detaljeret gennemgang af instrumenter og komponenter.

17


Kontakt Danmark Straumann Danmark ApS Nygårds Plads 21, 1., DK - 2605 Brøndby, Tel +45 46 16 06 66 eller +45 23 28 16 36 E-mail: education.dk@straumann.com

SUSANNE RØHL Training and Education Administrator Denmark

GENERELLE BETINGELSER DANMARK TILMELDING

LOGI

Kursustilmeldingen er bindende og bør være os i hænde senest 6 uger inden kursusstart. Tag hensyn til, at vore kurser hurtigt bliver fuldt optagede, og at reservationen foretages i den rækkefølge tilmeldingerne modtages.

Deltagerne reserverer selv værelse i henhold til information i bekræftelsesbrevet.

BEKRÆFTELSE Når vi modtager din tilmelding, sender vi en bekræftelse. Til kurser i udlandet sendes også en faktura på tilmeldingsgebyr.

INDKALDELSE Endelig indkaldelse med udførlig information og forberedelsesmateriale udsendes 3–5 uger inden kursusstart. Resterende kursusafgift faktureres og skal være indbetalt senest 4 uger inden kursusstart.

STEDFORTRÆDER

UDEBLIVELSE FRA KURSUS Ved udeblivelse fro kursus debiteres hele kursusafgiften samt evt. logiomkostninger, som kan tilstøde Straumann. Ved sygdom, som kan underbygges af lægeerklæring, har deltageren mulighed for at udskifte kursustidspunktet uden ekstra omkostninger. AFBUD / ANNULLERING Ved afbud senere end 2 uger inden kursusstart, debiteres hele kursusafgiften. Ved afbud senere end 4 uger inden kursusstart debiteres halvdelen af kursusafgiften + evt. omkostninger, som kan tilstøde Straumann.

Skulle du blive forhindret, kan du uden ekstra omkostninger sende en stedfortræder. Meddel os venligst dette i god tid inden kursusstart.

VILKÅR FOR REJSEARRANGEMENT JB TRAVEL GROUPS MEETINGS EVENTS For rejser og arrangementer, som bestilles via JB Travel Groups Meetings Events gælder, udover de særlige regler under, Almenne Vilkår, som findes på www.jbtravel.se og som baseres på overenskomst mellem Svenska Resebyråföreningen og Konsumentverket.

SÆRLIGE BETALINGSVILKÅR I forbindelse med tilmelding/bestilling til JB Travel, skal ­depositum (20 %) betales, plus eventuel afbestillingsforsikring. Slutbetaling skal være JB Travel i hende senest 45 dage inden afrejse. Ved evt. booking af flybillet gælder specielle bookingsog betalingsvilkår, som der informeres om ved booking.

AFBESTILLINGSFORSIKRING Til beskyttelse mod afbookingsudgifter, har kunden mulighed for gennem JB Travel at tegne afbestillingsforsikring via Solid Försäkringar. For denne forsikring gælder forsikringsbureauets vilkår. www.solidab.se Afbestillingsforsikringen tilbagebetales ikke.

AFBESTILLINGSREGLER Ved afbooking senest 75 dage inden arrangementet, tilbagebetales depositummet. Evt. afbooking kan ske skriftlig til JB Travel inden afrejse. 18

ÆNDRINGER Evt. ændringer skal ske direkte via mail til JB Travel. Udgift for ændring meddeles i hvert enkelt tilfælde.

INDSTILLET REJSE Hvis hændelser på rejsen, af sagkyndige svenske eller interna­ tionale myndigheder, vurderes som så alvorlige at rejsen bør afbrydes, har JB Travel ret til at modsvare udgifter, som leverandør i tidligere led begærer.

DEN REJSENDES ANSVAR Den rejsende er selv ansvarlig for at medbringe gyldigt pas, visum, dokumentation på nødvendige vaccinationer samt korrekte rejsedokumenter under rejsen. Den rejsende er ligeledes ansvarlig for at navn i flybillet og pas stemmer overens.

ARRANGEMANGETS PRIS Vi fralægger os ansvar mod eventuelle tidstabel- og pris­ ændringer udenfor vores kontrol. Prisjusteringer, beroende på valutaforandringer, kan gøres frem til en uge inden afrejse.

TEKNISK ARRANGØR JB Travel Groups Meetings Events, kontaktperson: Anna Karlsson. anna.karlsson@jbtravel.se


International Courses 2017 | Straumann kursuskatalog

19


ITI Education Weeks 2017 Sharpen your skills in implant dentistry! ITI Education Weeks are the ideal place to extend your knowledge and sharpen your skills in implant dentistry. They offer: • Up to the minute evidence-based teaching • Top lecturers at state-of-the-art facilities • Continuing education credits • Participation in treatment planning • Surgical and prosthetic sessions: live and hands-on These comprehensive, practically oriented courses are delivered by top academic institutions around the world in partnership with the ITI, a leading provider of evidence-based education in implant dentistry. FE B R UA RY 20–24: ITI Education Week Melbourne University of Melbourne, Melbourne Dental School, Australia J U N E 5–9: ITI Education Week Boston Harvard School of Dental Medicine & Tufts University School of Dental Medicine, USA J U N E 28–JULY 2: ITI Education Week Pretoria Oral and Dental Hospital, University of Pretoria, South Africa AU G U S T 21–25: ITI Education Week Bern University of Bern, School of Dental Medicine, Switzerland E N D O F AU G U S T ( D AT E T B D) : ITI Education Week Hong Kong University of Hong Kong, Prince Philip Dental Hospital, PR China O C T O B E R 18–21: ITI Education Week Toronto Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Canada N O V EM B E R ( D AT E T B D) : ITI Education Week Porto Alegre Hospital Moinhos de Vento, Brazil ( D AT E T B D) : ITI Education Week London Queen Mary University of London, UK

For more information go to: www.iti.org/educationweek.

ITI International Team for Implantology I Peter Merian-Strasse 88 I 4052 Basel I Switzerland


“Guided Surgery and virtual ­implant planning” Guided Surgery TL / BL, Dentists Stockholm

25

MARC H

Goal The course aims to train the participants in modern Guided Surgery. The participants will learn to work predictably and safely with the new technology. The course consists of a theoretical part as well as a hands-on practical part on models with Straumann Guided Surgical drill kit. After completing the course participants should feel confident with Straumann Guided Surgery system. Target group Dentists with experience in implant surgery. Plan One day course: divided in one theoretical part and one practical hands-on part.

Date Saturday 25 March Location Sweden, Stockholm, Tandläkarna ­Stora Gungan, Arenavägen 33 Course lecturer Mats Brontén, Educated at Karolinska Institutet, Stockholm, 1995. Worked seven years in Germany. Private ­practicing, founder of referral clinic Willa Tandhälsa and My Dental Guide. Also head of clinic and owner of Tand­ läkarna Stora Gungan. Fifteen years of experience of implant treatments including six years with guided surgery. Tomas Makdissi, Educated dental technician at Karolinska Institutet, Stockholm, 2012. Specialized in ­virtual implant planning, surgical guide design and guided surgery. SAC-Classification Advanced CE-Hours 6 hours Course fee SEK 3 200 incl. VAT and lunch. Participants 15 dentists

Content • Guided Surgery.

REGISTER FOR THE COURSE www.straumann.se Straumanns kursavdelning: Tel: +46 (0) 31 708 75 00 E-post: education.se@straumann.com

• Case reports – from single cases to full jaws on bone and mucosa. • Evaluations – deviations for each surgical guide type. • Virtual implant planning and CBCT. • Straumann Guided Surgical tray. • Hands-on Guided Surgery on models. • The workflow in the clinic with Straumann and MDG as a partner. Mats Brontén.

Tomas Makdissi.

21


Go skiing with Straumann Visit Straumann production center in Villeret, a lecturing day with professor Urs Belser in Basel and two days skiing in Engelberg. One day course in Basel with Professor Urs Belser Professor Belser will lecture in Implant Aesthetics for one day at Straumann Headquarters in Basel, Switzerland. One day visit to Straumann production centre in Villeret We will invite you to come to Straumanns production centre in Villeret. Villeret is one of the largest state-of-the-art facilities in the dental implant sector and here you will get a guided tour. Two days skiing Engelberg For the two last days we will go to Engelberg for skiing. Content: Implant Esthetics: From Expectations to Reality – A critical appraisal, based on 25-year clinical experience – Importance of comprehensive pre-surgical esthetic risk assessment & team approach – Relevance of implementing objective esthetic parameters – Validity of the early implant placement protocol – Significance of simultaneous contour augmentation – Esthetic potential of the “platform-switching” design – Well-defined treatment strategies for single, multiple adjacent, as well extended edentulous spaces in the anterior maxilla – Integration of artificial gingiva in case of major vertical tissue deficiencies – “the pink power concept” Esthetic implant complications : origin, prevention & treatment – Identify incidence and types of complications/failures associated to implant therapy in the esthetic zone – Enumerate and describe preventive measures – Present in detail the available corrective therapeutic modalities – Discuss well-defined treatment strategies for extended edentulous spaces in the anterior maxilla – Underline the importance of comprehensive preoperative risk assessment and team approach

22

DATE 30 March – 2 April 2017 LOCATION Basel, Villeret, Engelberg - Switzerland COURSE LECTURER: Urs Belser DMD, Prof. Dr. med. dent. Prosthodontist Professor emeritus, University of Geneva, Switzerland Guest Professor, University of Bern, Switzerland SAC-CLASSIFICATION Advanced COURSE FEE SEK 14 240 excl VAT. SEK 17 800 incl VAT. Including in the course fee, 4 nights at hotel,3 dinners, 2 lunches. Additional fee: Travel cost (Flight, train) + ski passport NUMBER OF PARTICIPANTS 20 REGISTER FOR THE COURSE JB Travel Groups Meetings Event Contact person Anna Karlsson Anna.karlsson@jbtravel.se For more information: www.straumann.se Straumanns kursavdelning: Tel: +46 (0) 31 708 75 00 E-post: education.se@straumann.com

Urs Belser.


Hands-on Human Cadaver Course 2017

22 - 23 April 2017 21 - 22 October 2017

Vienna

Time: 09.00 a.m. - 05.00 p.m.

Advanced Dental Implantology and Soft Tissue Management

bone & tissue regeneration

botiss

biomaterials

Sponsored by:

This course focuses on advanced and complex augmentation techniques in bone grafting,

LOCATION:

as the maxgraft® bonering. The participants will perform state-of-the-art oral implant surgery

Center of Anatomy and Cell Biology

and a wide soft tissue management technique. The course is highly practically and hands-

of the Medical University of Vienna

on oriented (80%), while about 20% is covered by lectures, technique-explanation and life-/

SPEAKER:

video taped operations.

Dr. Bernhard Giesenhagen A maximum of two participants will be assigned to each cadaver skull. Since the cadavers

Frankfurt am Main, Germany

are fresh frozen, a „close to reality“ simulation of the surgical procedures can be

Dr. Norbert Fock MD DMD

experienced. The faculty is around to support you and will guide you through the whole

Vienna, Austria

process. Surgical units, ring technique instruments, implants and disposal material will be

Dr. Darius Pocebutas

provided.

Kaunas, Lithuania

One step vertical augmentation and implantation with allogenic bone rings and state-of-the-art soft tissue management INDIVIDUAL CASE DISCUSSION OF ATTENDEES:

ALL-IN PACKAGE

+ Participants will have the chance to

- Course fee and catering during the

discuss own clinical cases and experiences in the session.

Valid until 30 days before event

event - 2 nights at a 4-stars hotel in Vienna - Social Event on Saturday evening at one of Vienna’s most famous vineyard („Heuriger Welser“) with

REGISTER FOR THE COURSE

botiss-academy.com

traditional food, wine and music. - Transfer from hotel to the venue. Total price: 2.300 EUR plus 20% VAT

23


Straumann® Pro Arch

Flexible treatment options for fixed full-arch restorations Dentists Spain Your choice

Straumann now offers a new and unique implant-borne fixed full-arch treatment solution with the option of immediate restoration. GOAL To Provide theoretical training and practical experience to successfully manage immediate loading treatment according to the Straumann Pro Arch surgical and restorative protocol. TARGET GROUP Dentists. PLAN 1 and half day (minimum 12 hours lectures). Thursday-Friday or Friday-Saturday (depending on the date). Attendees will assist live surgeries and rehabilitation of at least two patients, treated according to the Straumann Pro Arch protocol. Attendees will receive a full scientific dossier (incl. ITI treatment Guide). Additionally a participation certificate will be granted.

CONTENT • Implantological anatomy. • Patient selection. • Digital implant planning. • Drilling protocol. • Managing situation with limited bone availability. • Managing unfavourable situation. • Immediate rehabilitation. soft tissue management. • Success factors and survival. • Case follow-up. 24

Date Date to be decided upon request and availability LOCATION Pro Arch Residencies in Spain at 12 different locations COURSE LECTURER Very skilful and experienced lecturer at the residence chosen SAC-CLASSIFICATION Advanced COURSE FEE € 1 000 (including lunch) plus travel and accommodation NUMBER OF PARTICIPANTS 2–3 dentists per residence course REGISTER FOR THE COURSE Contact Straumann Training & Education Tel: +46 (0) 31 708 75 00 E-post: education.se@straumann.com


Reconstructive periodontal Plastic surgery in the aesthetic zone Dentists Bologna

Bologna

26–27

9–10

JUNE

O CT.

Patients’ aesthetic demand, due to the exposure, during smiling or function, of portions of the root surface, is the main indication for root coverage surgical procedures. Complete root coverage, up to the cemento-enamel junction, is the goal to be achieved when patient complains about the aesthetic appearance of his/her teeth. The coronally advanced flap has been used to treat single and multiple recession defects affecting adjacent teeth in patients with aesthetic demands. This surgical technique has been demonstrated to achieve complete root coverage in most of the patients irrespective to the number of recessions treated in each intervention. GOAL Treatment of gingival recession has become an important therapeutic issue due to the increasing number of cosmetic request from patients. Participants will learn about the adjunctive use of substitute material and biological mediators will be discussed. TARGET GROUP Dentists. PLAN One and a half day course with one theoretical part, one practical hands-on part and live surgery.

DATE Two courses: 26–27 of June 2017 and 9–10 of October 2017 LOCATION Bologna, Italy COURSE LECTURER: Prof. Giovanni Zucchelli Professor in Periodontology at the University of Bologna/Italy. PhD in Medical Biotechnology applied to Dentistry SAC Advanced COURSE FEE € 1 220 Includes: attendance to all scientific sessions, congress kit, attendance certificate, coffee break, lunch and dinner. REGISTER FOR THE COURSE Contact Straumann Training and Education Denmark E-mail: education.dk@straumann.com Tel.: + 45 46 16 06 66

CONTENT – Aesthetic mucogingival surgery • Prognosis of root coverage. • Predetermination of root coverage. • The flap moved coronally. • Bilaminar techniques. • Connective tissue graft removal. • Connective tissue graft substitute. • Wound healing in mucogingival surgery. • Straumann Emdogain in mucogingival surgery. •S  urgical treatment of multiple r­ ecessions in patients with aesthetic demands.

– Treatment of gingival recessions around implants • Increase of keratinized tissue before and during implant installation • Increase of soft tissue thickness during implant installation. – Hands on training. – Live surgery. – Session where you bring your own cases and discuss them with Prof. Zucchelli.

25


Ferrara Regeneration CampusSimplified Surgical Procedures for Periodontal Regeneration Live surgery and Hands-on Course Ferrara

7–8 SEP.

GOAL Gain knowledge in the diagnostic and therapeutic procedures for the treatment of intraosseous defects in a regenerative sense. Learn in detail the indications and surgical protocol of the Single Flap Approach (SFA). Learn to select the most appropriate yet simple regenerative technology based on the characteristics of a given defect in combination with the SFA. Learn when and how to combine SFA with connective tissue graft to overcome post surgery recession. TARGET GROUP A unique opportunity for Dentists who want to learn more about regenerative techniques in relation to Patient treatments. PLAN Two days Course with a theoretical part and practical hands-on exercise on pig jaws. - Practice on pig jaws the fundamental steps of the SFA in combination with the use of Straumann® Emdogain® and graft biomaterials. One-day course with live surgery.

Date 7–8 September LOCATION Research Centre for the Study of Periodontal and Peri-implant Disease University of Ferrara, Italy COURSE LECTURER Professor Leonardo Trombelli DDS, PhD. Full Professor and Chair, Periodontology and Implantology. School of Dentistry, University of Ferrara. Director of Research Center for the Study of Periodontal and Periimplant Diseases, University of Ferrara. Director, Dental Clinic, University Hospital, Ferrara. Dean, Dental School, University of Ferrara. Private practice focused on Periodontology and Implantology. SAC-CLASSIFICATION Advanced COURSE FEE € 1 300 (VAT 22% included) The registration fee includes attendance to all scientific sessions, congress kit, certificate of attendance, coffee-break, lunch, Ferrara guided tour and dinner (Thursday the 7th) NUMBER OF PARTICIPANTS Max 20

CONTENT The aim of periodontal regeneration therapy is to preserve teeth by regenerating the hard and soft tissues lost due to periodontal disease or trauma. The Single Flap Approach (SFA) represents a simplified procedure that allows surgical access to intrabony periodontal defects by raising a single full thickness flap (either buccal or lingual depending on the defect extension).

REGISTER FOR THE COURSE Contact Straumann Training & Education Denmark Tel: +45 46 16 06 66 E-post: education.dk@straumann.com Or direct to registration: MJ EVENTI SaS Tel: +39 055 576 856 E-post: eventi@mjeventi.eu

• Lecture on surgical techniques and medical devices for periodontal regeneration, with specific emphasis on SFA, followed by hands-on training with EMD and graft biomaterials on pig jaw (flap design, suturing technique). • Live surgery session on SFA cases, with case presentation and discussion. Leonardo Trombelli.

26


Prosthetic considerations for the CAD/CAM era Dentists and dental technicians Berlin

15–16 SEP.

Working with reconstructive dentistry has never been so stimulating as right now. With many new materials and technological advances, there are a lot of new opportunities. But it is also important to be updated to know how to get the most out of materials and methods. GOAL

DATE 15–16 September LOCATION Berlin – Germany COURSE LECTURER: Per Vult von Steyern Professor and specialist in prosthetic dentistry

Where and when can we use the new materials and methods and how do you use them? Which cement do you use and can you use the intraoral scanner to implant patient. During the course we will go through how to work with new materials and techniques. We use clinical cases and compare the new with what we did before. What are the pros and cons of each technology and how can new technologies make it easier in the clinical practice?

COURSE FEE SEK 6 000 excl VAT SEK 7 500 incl VAT includes lunch and one dinner

TARGET GROUP

NUMBER OF PARTICIPANTS 20

Dentists and dental technicians with some experience in prosthetic dentistry and implant treatment. PLAN A one and a half day course.

SAC-CLASSIFICATION Advanced

REGISTER FOR THE COURSE www.straumann.se Straumanns kursavdelning: Tel: +46 (0) 31 708 75 00 E-post: education.se@straumann.com

CONTENT • Strategic choices for new materials and methods • Where and how do we use the new technologies best? • Treatment planning and communication • Clinical workflow • Cements and cementing techniques • CAD / CAM or analogue treatment aids • Biomechanical considerations • Aesthetic considerations • Straumann Dental Implant System - Prosthetic

27


Online Academy

Learn, interact, grow.

Online Academy

Learn, interact, grow.

Tap into the most complete Tape-learning into theoffering most complete in implant dentistry!

CME HOURS

e-learning offering in implant dentistry!

CME HOURS

Geared to you and your individual educational needs, the ITI Online Academy offers you a motivating and rewarding learning experience.

Geared to you and your individual educational needs, the ITI Online Academy offers you • Unique user-centric approach for an • Comprehensive, evidence-based curriculum a motivating and rewarding experience. individually tailored education path at with well-structured moduleslearning and a wide range of related materials • Free assessments to identify knowledge gaps Comprehensive, evidence-based curriculum

every knowledge level • Extensive free content and services • Unique user-centric approach

for an individually tailored education path at with well-structured modules and a wide range Sign up for a free lifetime account today: academy.iti.org every knowledge level of related materials • Extensive free content and services • Free assessments to identify knowledge gaps •

ITI Foundation is an ADA CERP recognized provider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

ApS SignDanmark up for–aStraumann free lifetime account today: academy.iti.org

www.iti.org

Nygårds Plads 21, DK-2605 Brøndby Tel +45 46 16 06 66 E-post education.dk@straumann.com ITI Foundation is an ADA CERP recognized provider. ADA CERP is a serwww.straumann.dk vice of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

www.iti.org

Straumann kurskatalog 2017 dk  
Straumann kurskatalog 2017 dk