Page 1

ed m Nu

n i s a g a M tt e i r e d i u G å tv

Nu med nya delen :

Havsnära

Köp en annons som syns hela 2019! Guiden Ystad & Österlen och nya delen Havsnära


Guiden! v a a g a l p p u s Nu har du chansen att synas i 2019 år enda tryckta och heltäckande

ad låg kostn iden, den u n G e v a ll a i g a t l p p u e s r r å a 9 1 k Nu har du chansen att synas i 20 många besö t nå fantastiskt t a t e h g i l j ö m g i d r e g turistguiden för området. Vår Guide

.

ETT ÅRLIGT TURIST MAGASIN FÖR SYDSKÅNE MED SPÄNNANDE TIPS PÅ BESÖKSMÅL Guide Ystad & Österlen och Havsnära är ett magasin som speglar vårt underbara område året runt. Här bjuds på härliga upplevelser och tips i text och bild som lockar till utflykter och väcker nyfikenheten att upptäcka alla fina besöksmål.

NYHET!

NU TVÅ GUIDER I ETT MAGASIN Guiden har fortsatt fokus på Österlen och kommun­områdena Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad i ord och bild. Nu tillkommer även kuststräckan från Skanör/Falsterbo i väst till kusten på Österlen under ”Havsnära”. Din medverkan är betydelsefull för besökarna. Boka Din annons nu.

NYHET!

NYTT FORMAT (210 X 340 MM) I år görs Guiden större på höjden för att ge möjlighet för serviceställen såsom året-runt butiker, taxi, apotek med flera skall kunna profilera sig med pluggannonser i nederkant då det är ett Magasin som varar hela året 2019.

FÖRMÅNLIG MODULANNONS Ett bra och prisvärt sätt att synas är att boka en modulannons. Modulannons kan beställas under följande kategorier: Kultur & Historia, Konst, Natur, Mat & Nöje samt Boende.

STOR SPRIDNING Magasinet kommer att finnas på de flesta turistbyråer i Skåne och i de större städerna i Sverige. Vi kommer också att distribuera det till turistanläggningar i området. Du får oavsett annonsstorlek en fantastisk exponering under hela året. Alla annonsörer får en startkartong med ett femtiotal guider direkt från tryckeriet.

Ansvarig utgivare är CA Andersson. Guiden är helt annonsfinansierad.


sd a n k ar m l l i v 9! r du 1 u h 0 a 2 j l ä t v t sä a t s Här kan du ä b på t e h m a s k föra din ver

MODULANNONS Om du driver en verksamhet som erbjuder Kultur & Historia, Konst, Natur, Mat & Nöje eller Boende så bokar du en modulannons med bild och kort text till förmånligt pris. Du anger själv under vilken kategori du vill synas. Modulannonsen har måttet 43 x 65 mm och produceras av oss enligt en standardiserad mall. Modulannonsen kommer att innehålla symboler för information anpassad till din verksamhet. Du kan själv välja symboler vid din bokning. Modulannonspris: 2.950 kr.

NYHET!

Rubrik

Exempeltext; Hög standard, D/WC på rum, avskilt läge vid naturreservat, helårsöppet, Hcp-anpassat, konf. möjligheter, trädgård, grillplatser, vandringsleder.

PLUGGANNONS Nu ökar vi möjligheterna till exponering med att lägga till en plugg­ annonsrad i nederkant av magasinet. Annonsytan är 70 x 40 mm och kostar 2.510 kr.

Adress 0000-00 00 00 www.internet.se

ANNONSPRISLISTA Annonser 2018 (inkl reklamskatt) 1/8-sida Liggande 90 x 68 mm 1/4-sida Liggande 185 x 68 mm 1/4-sida Stående 90 x 140 mm 1/2-sida Liggande 185 x 140 mm 1/2-sida Stående 90 x 284 mm 1/1-sida (ufallande) 210 x 340 mm Insida omslag, sidan två, helsida Insida omslag, näst sista sidan, helsida NYHETER!

Extra Plugg (utfallade) 70 x 40 mm Markering på kartan (mitt i magasinet)

Annonskostnad

Produktion

4.450 kr 6.700 kr 6.700 kr 11.595 kr 11.595 kr 22.000 kr 24.000 kr 24.000 kr

750 kr 750 kr 750 kr 950 kr 950 kr 1.250 kr 1.250 kr 1.250 kr

2.510 kr 680 kr

750 kr

1/8 1/4 1/4 1/2 PLUGG PLUGG PLUGG PLUGG PLUGG PLUGG

1/2

1/1

Vi hjälper dig gärna med annonsproduktion från idé till färdigt material Kostnaden ser du i annonsprislistan. PLUGG PLUGG PLUGG

10% rabatt på den billigaste annonsen vid köp av minst två annonsplatser.

ANNONSBOKNING OCH FRÅGOR Kontakta guideteamet när du vill boka annons eller har frågor. Peder Göransson, 0705-10 09 57, peder.goransson@caandersson.com Se även: www.caandersson.com/guide-ystad-och-osterlen/


KRAV PÅ MODULMATERIAL Bild Bildformatet är liggande, 38 x 25 mm. Bild i annat format beskärs att passa bildytan. Text Modultexten om din verksamhet omfattar: • Rubrik max 25 tecken inklusive mellanslag, förslagsvis ditt företagsnamn. • Brödtext, max 160 tecken inklusive mellanslag. • Adress, telefonnummer och webbadress ingår inte i denna textmängd utan har ett eget utrymme.

KRAV PÅ ANNONSMATERIAL

Färdigt annonsmaterial ska levereras som högupplöst tryckfärdig pdf med bilder i CMYK-format.

MATERIALADRESS OCH TIDER Annonsmaterial skickas till CA Andersson snarast möjligt men senast den 31 januari 2019, på e-post; annette.ohlsson@caandersson.com. Uppge företagsnamn, ditt namn, adress och telefonnummer samt orderreferens.

FAKTURERINGS- OCH BOKNINGSVILLKOR Fakturering av hela annonskostnaden sker vid bokning av annons. Sista betalningsdag är den 15 februari 2019. För fakturerade annonsbokningar som ej reglerats/betalts gäller att annonsen tas bort från Magasinet. Fakturabeloppet kvarstår. Påminnelseavgift är 300:- samt dröjsmålsränta om likvid ej erläggs i tid. Moms tillkommer på samtliga priser. Reklamskatt ingår i annonskostnaden.

REDAKTIONELLT MATERIAL Har Du uppslag för vårt Magasin, kontakta redaktören Rita Rohlin, i första hand per mail, rita.ystadosterlen@gmail.com eller 0766-24 15 60, alla ämnesområde. Du kan även kontakta lennart@orvarsson.se eller 0709-14 00 44 direkt för uppslag gällande natur, mat och boende. Vi ser fram emot att höra från Dig.

slan Fånga kän Välkommen

till oss på

stranden

känslan YstaFårdngal& n e Öste Välkommen till oss på stranden

SIMRIS

HAMN,

TO M EL

D C H Y S TA ILLA O

KOMMU

N

2 0 15 GUIDE

NA DE RN A NA | MA RK EN DE T | MU SE ER TU RE N | BO MU SIK EN NS TE N | NA KO | N 30 | ysb.se | info@ysb.se 0411-136 TE MA

e

0411-136

ysb.s e | info@ 30 | ysb.s

Ystad & Österlen KOMMUN E L I L L A O C H YSTA D SIM RISHAM N, TOM

GU I DE 2016

MARK NADE RNA MUSI KEN | MUSE ERNA | REN | BOEN DET MATE N | KONS TEN | NATU in English Condensed information

Ystad & Österlen S I M R I S H A M N, TO M E L I L L A O C H YSTA D KOMMUN

Ysta Österdle& n

G U I D E 2 0 17

SIMRISH

MUSIKEN | MUSEERNA | MARKNADE RNA MATEN | KONSTEN | NATUREN | BOENDET Condensed information in English

AM N, SJ ÖBO, SK U R U P,

TOM E LI L

L A, YSTA D

MU SIK EN | MU SE ER NA | MA RK NA DE MATE N | KO RN A NS TE N | NA TU RE N | BO EN DE T Condensed

information

in English

GUIDE 2 018

Guiden Ystad & Österlen annonsprislista  
Guiden Ystad & Österlen annonsprislista