Page 1

CASE F R Å N C A A N D E R S S O N VÅ R E N 2 0 1 8

NYTT UPPDRAG FÖR MERCEDES-BENZ VANS ÅF HYLLAR NOLLVISIONEN NEDERMAN STÄRKER SIN IDENTITET VIKTVÄKTARNA I EN LITEN ASK DELVATOR VÅGAR STICKA UT OBOS BYGGER FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ KINNARPS BYGGER RELATIONER EQUMENIA HJÄLPER GLOBALT

P R E M I U M

P R I N T

&

M E D I A

P A R T N E R


CA ANDERSSON & PRINTFABRIKEN


Örebro

Göteborg

I december förra året fick vi nöjet att välkomna Printfabriken i Karlskrona till CA Anderssons universum. Printfabriken grundades 1999, och har sedan dess vuxit till ett uppskattat tryckeri med ett tjugotal kompetenta anställda och en årlig omsättning på runt 40 miljoner kronor.

Jönköping

Karlskrona

Malmö

Simrishamn

Ystad

CA Andersson finns i Malmö, Göteborg, Simrishamn, Ystad och Örebro, Printfabriken i Karlskrona och Jönköping.

För oss på CA Andersson innebar förvärvet dels att vi ökar vår kapacitet, men också en större geografisk räckvidd. Vår VD och

EN DEL AV CA ANDERSSON

ägare Olle Sterner är nöjd med affären. – Printfabriken är ett tryckeri med stor

Det här är Printfabriken

erfarenhet och intressanta relationer. De blir

Grundandes 1999

ett värdefullt och välkommet tillskott till vår verksamhet, säger Olle Sterner. One Stop Shop Karlskrona Printfabrikens kunder får tillgång till hela CA Anderssons One Stop Shop-koncept med kompetens och resurser för att hjälpa till med alla typer av kommunikationslösningar. Från idé och strategi till produk-

Olle Sterner

Stefan kesson

Huvudkontor och produktion i Karlskrona, säljkontor i Jönköping Omsätter cirka 40 mkr

– Förr eller senare kommer varje verksamhet till en punkt där man behöver växa för att komma vidare. Nu får vi möjlighet att

20+ anställda 1280 likes på Facebook

göra det under CA Anderssons paraply, och det känns kanonbra. fabriken blir helt enkelt ytterligare ett steg

tion, såväl digitalt som analogt. Tryck, webb, displaymaterial, design, crossmedia,

En vinn-vinn-situation för framtiden

i att vässa CA Anderssons erbjudande, och

DM, lager, e-handelslösningar, distribution

Oavsett om du är kund hos CA Andersson

vice versa. Det bådar gott för framtiden,

och logistik. I samband med förvärvet

eller hos Printfabriken kommer du säker-

menar Olle Sterner.

investerade vi också i en 8-färgspress i

ligen att känna dig hemma även i framtiden,

Karlskrona – och Stefan Åkesson, VD

eftersom verksamheterna behåller både

att räkna med, en ännu starkare och mer

på Printfabriken, ser ljust på framtiden.

namn och inriktning. Förvärvet av Print-

komplett samarbetspartner. □

– Absolut, det här gör oss till en kraft

3


Delvator är svensk generalagent för Hitachis anläggnings- och entreprenadmaskiner, de säljer alltså hjullastare, bandgrävare, hjulgrävare och massor av andra maskiner. Häng med till en ganska traditionell bransch där marknadsföringen oftast består av hårda fakta och stereotypt ljussatta produktbilder – fast Delvator tänker lite annorlunda… Delvator är ett familjeägt företag som

ditionell i sin marknadsföring, berättar

funnits i 30 år. Förra året tillträdde Monika

Monika. Så även här sticker Delvator ut i

Weinberg som marknadsansvarig, en

mängden. Facebook och LinkedIn har

nyinrättad tjänst med fokus på att vässa

till exempel blivit viktiga kommunikations-

företagets utåtriktade kommunikation.

kanaler, och nyheter och pressinformation

Just nu handlar det till exempel mycket

hanteras numera via Mynewsdesk.

om hjullastare, eftersom det har kommit ut

I Delvators kommande kampanj blir det

ett par nya modeller, och Monika känner

också premiär för digital annonsering och

Digitalt framtidsfokus

sig som hemma.

re-targeting. Därmed inte sagt att Delvator

Vi ber Monika att ta en titt i kristallkulan:

– Det är så spännande att jobba med bra

helt har övergett tryckt material. Till exempel

hur tror hon att Delvators marknadsföring

produkter och ett starkt varumärke. Och det

har de en egen kundtidning, Grävlingen, som

ser ut om fem år?

här är en intressant bransch som går väldigt

kommer ut två gånger om året. Och även

bra just nu. Vi på Delvator har haft ett fantas-

traditionell printannonsering i fackpress är

det sociala kommer att bli ännu viktigare i

tiskt år, och vi har mycket på gång framöver.

en naturlig del av företagets marknadsmix.

framtiden, men exakt vilka kanaler som

Monika Weinberg- Marknadsansvarig

– Jag tror att det digitala och framförallt

kommer att vara aktuella då är jättesvårt att säga. Det händer ju så mycket just nu!

Koncept som skiljer sig från mängden

Ett lyckat samarbete

En av sakerna på gång är Delvators nya

Arbetet med Delvators nya koncept

annonskampanj som vi på CA Andersson

började med att kartlägga och analysera

Och viktiga möten

haft nöjet att hjälpa till med. Kampanjen

konkurrenternas kommunikation och ställa

Delvator gillar också att träffa sina kunder

kommer ut i dagarna, både i print och

den i relation till Delvators och Hitachis varu-

”live”. Just nu har Monika fullt upp med

digitalt, och här lyser produktspecifikatio-

märken. Vi upptäckte ganska snabbt att här

förberedelserna inför Svenska Maskin-

nerna med sin frånvaro. Istället kommunicerar

fanns en tydlig gemensam nämnare: känslan

mässan, ett jätteevent på Solvalla i Stock-

annonserna mjuka värden, som stolthet och

av att äga och köra ett visst varumärke.

holm. Förutom att få dit ett gäng hjullastare

arbetsglädje, och dessutom innehåller de

Delvator höll med, och vi satte igång med

tillkommer ju allt jobb med montern och att

människor...

annonsproduktion för tryckta och digitala

få kunderna att hitta dit. Men Monika menar

kanaler, uppfräschning av hemsida – med

att det är värt det.

– Jag är jätteglad över den här kampanjen, den har ett starkt budskap och sticker

mera. Arbetsgruppen på CA hälsar att

– Vi deltar på mässor för att träffa våra

verkligen ut från våra konkurrenter som bara

jobbet så här långt har gått som en dans,

kunder, för visa upp maskinerna och även

visar maskiner. Det ska bli så spännande att

och Monika håller med:

låta kunderna provköra, det personliga mötet

– Jag är jättenöjd med samarbetet med

är jätteviktigt för oss. Det är också därför vi

CA Andersson, här finns stor kompetens och

finns representerade över hela Sverige, vi vill

Beprövad print och nya kanaler

vi tänker väldigt lika. Det är viktigt att ha en

finnas där för våra kunder. De ska kunna

Maskinbranschen är fortfarande ganska tra-

samarbetspartner man har förtroende för.

se hur den tas emot, säger Monika Weinberg.

CA Anderssons uppdrag för Delvator

äkta äkta

arbetsglädje

arbetsglädje

projektledning idé och strategi copywriting grafisk form visuell kommunikation webbdesign

Kärlek vid första arbetspasset

Kärlek vid första arbetspasset

Hitachi-maskiner är inte som alla andra. Kanske har det att göra med deras förbättrade funktioner? Med lägre

Hitachi-maskiner är inte som alla andra. Kanske har det att göra med deras förbättrade funktioner? Med lägre

utsläppsnivåer eller sänkt bränsleförbrukning? Eller att de är vidareutvecklade för göra ditt jobb roligare, snabbare och

utsläppsnivåer eller sänkt bränsleförbrukning? Eller att de är vidareutvecklade för göra ditt jobb roligare, snabbare och

mer lönsamt? Oavsett vilket är det en speciell känsla att köra en. Du kommer att märka det, redan vid första arbetspasset.

mer lönsamt? Oavsett vilket är det en speciell känsla att köra en. Du kommer att märka det, redan vid första arbetspasset.

Läs mer om ZAXIS-6 på delvator.se

Läs mer om ZAXIS-6 på delvator.se

känna sig trygga med oss. □


DELVATOR

FRÅN KALLA FAKTA TILL VARMA KÄNSLOR:

DELVATOR VÅGAR STICKA UT PÅ MARKNADEN

5


ÅF HYLLAR NOLLVISIONEN MED UPPMÄRKSAMMAD BOK Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. I år är det 20 år sedan riksdagen beslutade att nollvisionen skulle gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, och även om målet ännu inte är nått är idén hetare än någonsin förut. Framförallt internationellt. Foto: Carolina Byrmo ÅF är ett modernt teknikkonsultföretag med

känd som fadern bakom nollvisionen. Efter-

lösningar som ännu inte finns. Men att ta

gamla anor. Även om verksamheten idag är

som 20-års jubileet närmade sig ville vi göra

fram en bok var något nytt...

ytterst internationell med kontor runt om i

något speciellt för att uppmärksamma det.

världen är de noga med att poängtera att det

Vi ville låta nyckelpersoner inom trafiksäkerhet

gör till vardags precis. Så jag är väldigt glad

i grunden fortfarande är ett svenskt företag.

komma till tals och dokumentera vad som

över våra samarbetspartners. Att journalisten

Och om vi sedan lägger till att många av ÅF:s

hänt under åren, men också skapa en

Hanna Lindberg gjorde intervjuerna och att

uppdrag handlar om samhällsbyggnad och

diskussion om nästa steg.

CA Andersson stod för layouten kändes

infrastruktur så faller det sig naturligt att trafik-

Kanske kunde det bli en bok? Sagt och

– Ja, det är ju inte något vi teknikkonsulter

väldigt tryggt. Allt fungerade bra, säger

säkerheten också finns med i bilden. Men hur

gjort: efter att ha stämt av frågan med

kommer ett teknikföretag på tanken att göra

Trafikverket bestämde sig ÅF för att satsa

en bok om nollvisionen?

på idén – och så var produktionen av

Nollvisionen på världsturné

Hur drömmar kan bli verklighet, Nollvisionen

Nollvisionen är inte bara en svensk angelägen-

20 år igång.

het längre. Efter ett svalt mottagande de för-

Allt började med Claes Maria Håkansson, biträdande regionchef på ÅF och redaktör för boken berättar: – För två år sedan kom en fantastisk seniorkonsult in i verksamheten, Claes Tingvall, 6

Maria Håkansson.

sta åren har synsättet gått på export. Vision Tryggt samarbete

Zero, VZ, sprider sig idag över världen, även

Maria och hennes kollegor på ÅF vana vid

om den kan heta olika saker och utföras på

att med teknikens hjälp skapa tjänster och

olika sätt i olika länder. Boken trycktes därför


både på svenska och på engelska, och Maria

Uppmärksamhet och stolthet

Håkansson berättar att de redan måste trycka

Maria Håkansson berättar att boken fått

om den engelska upplagan.

mycket positiv respons, såväl internationellt

– Ja, vi skickade just iväg de sista exem-

som på hemmaplan – och även inom ÅF:s

plaren vi hade så att deltagarna på ett event

egen organisation. Hon menar att boken fyller

hos Euro NCAP skulle få varsitt ex, de

en viktig funktion på många sätt, både på

räckte precis!

egen hand och som en naturlig del av ÅF:s

”DET HANDLAR JU OM ATT RÄDDA LIV.” Även New Yorks borgmästare Bill de

arbete med hållbara transportlösningar. – Vi har fått så mycket positiv respons, speciellt från folk inom branschen. Boken är ett sätt för oss alla att känna stolthet, att titta på vad vi faktiskt har uppnått. För även om bokens syfte inte är att vara

Maria HŒkansson – BitrŠdande regionchef

Blasio, har fått ett eget exemplar. Och hemma

ett marknadsföringsverktyg för ÅF, skapar

i Sverige har boken gjort succé både i

den naturligtvis också positiv uppmärksamhet

– Nu är det ju inte vi på ÅF som gjort allt

Almedalen och på MHF:s trafiksäkerhets-

för företaget. Och att Maria Håkansson brinner

detta, men det är jätteroligt att få vara en del

seminarium i Tylösand.

för frågan är det ingen tvekan om.

av det hela. Det handlar ju om att rädda liv. □ 7


NEDERMAN STÄRKER SIN IDENTITET Nederman jobbar med produkter som renar luft i olika industrier – allt från svets- och bilverkstäder till tyngre metallbearbetning i till exempel bilindustrin. Det är ett globalt företag som funnits i över 70 år med egna kontor i ett trettiotal länder världen över, och representation i ännu fler.


A

tt finnas representerade på så

Vi på CA Andersson har haft nöjet att

många platser i världen ställer

producera såväl rollups som broschyrer

förstås en hel del speciella

och, istället för vanliga posters, tavlor i

krav på kommunikation och

re-board till alla Nederman-­kontor världen

marknadsföring. Annika Falk, Vice

över. Speciellt tavlorna har gjort succé,

President Marketing & Corporate

säger Annika Falk.

Communications på Nederman berättar:

– Vi har fått mycket positiv feedback

– Vi är ett bolag som vuxit genom

från våra kontor, så det här är en lösning

förvärv, så en av våra utmaningar är att

vi verkligen rekommenderar! Tavlorna är

hålla en tydlig linje om vilka vi är som

både snygga och enkla att hänga upp, vil-

bolag. Det handlar om att visa att vi är

ket både sparar tid och gör att vi kan

ETT företag, och att stärka tillhörigheten,

känna oss säkra på att de verkligen blir

säger Annika Falk.

upphängda.

En snygg historia

Med lyckad leverans över hela världen

Projektet The Nederman Story är en del i

Vi på CA Andersson tog också hand om

det arbetet. Annika berättar att det star-

distributionen direkt till alla Nedermans

tade som ett internt arbete med syfte att

kontor runt om i världen, och Annika

svara på frågan ”Vad står vi för som bolag?”. I detta ingår naturligtvis också att ge kontoren ett mer enhetligt utseende. Du ska känna att du kommer till Nederman oavsett vilket kontor du

Falk är nöjd med samarbetet. – Ja, det har gått jättebra. Vi fick provtryck som vi fick godkänna och CA:s personal var både hjälpsam och uppmärksam. Leveranserna ut till kontoren fungerade också perfekt.

besöker. Fortsättning följer Så, hur ser framtiden ut för Nederman? Annika Falk berättar att de kommer att fortsätta på sin inslagna väg. – Vi är ett tekniktungt företag med mycket ingenjörer men vårt mål framöver blir att skifta fokus från produkten till kunden. Vi ska inte bara tala om produkternas funktion – utan värdet av dem: vad de kan göra för våra kunder. Vi ser fram emot att följa Nederman på deras resa.□

9


EQUMENIAKYRKAN

108 000 DOKTORSVÄSKOR FÖR EN GODARE JUL

10


Varje år i advent anordnar Equmeniakyrkan en stor insamling för sitt internationella arbete. Pengarna går till goda gärningar över hela världen, till exempel humanitär hjälp, socialt arbete, utbildning, hälsovård eller stöd till församlingsarbete i ett trettiotal länder. I år fick vi på CA Andersson äran att hjälpa till med att paketera budskapet – och det blev ett utskick utöver det vanliga. George Olvik – Kommunikationschef

Equmeniakyrkan är Sveriges nyaste kyrko-

smäll: att skapa ett utskick som gör det enkelt

Doktorsväskor högt och lågt

samfund som bildades 2011 av Metodist-

att ge en omtänksam julklapp. En julgåva

I adventstid förvandlades vårt tryckeri till

kyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet

som verkligen gör skillnad genom att stödja

rena rama tomteverkstan när 108 000

och Svenska Missionskyrkan. Idag består

Equmeniakyrkans internationella arbete.

doktorsväskor med tillbehör skulle packas,

samfundet av 750 församlingar med 67 000

adresseras och skickas ut till församlingarna

medlemmar över hela landet. Att hjälpa

Enkelt att göra gott

och deras medlemmar. Men allt gick som det

människor som behöver det är en stor del

I år önskade Equmeniakyrkan lyfta deras

skulle och George Olvik, kommunikationschef

i kyrkans verksamhet, både på ett lokalt

arbete inom hälsovård lite extra. För att knyta

på Equmeniakyrkan är nöjd.

och ett globalt plan. Och den internationella

an till det skapade vi en söt doktorsväska som

insamlingen är en viktig del av det uppdraget.

även fungerar som julförpackning. Utskicket

det ska bli oerhört spännande att utvärdera

består av ett stämningsfullt julkort som berät-

resultatet.

– Vi tycker själva att det blev så fint, och

Julklapp till den som har allt

tar om insamlingen och ger exempel på vad

Julen är en tid för kärlek och medmänsklighet.

ett bidrag kan räcka till. Inuti ligger ett recept,

Lyckat samarbete

Kanske är det den tiden på året när vi är som

den hopvikbara doktorsväskan, och ett inbe-

Vi på CA Andersson älskar projekt där vi får

bäst på att dela med oss till människor som

talningskort. Du väljer själv hur mycket du vill

förtroendet att ta ett helhetsansvar från start

behöver vår hjälp? Men det är också en tid när

ge, och betalar in beloppet. Sedan fyller du i

till mål. Och när vi dessutom har en så entusi-

många välgörenhetsorganisationer vill ha en

”receptet” till mottagaren och slår in det i vår

astisk kund som Equmeniakyrkan som vågar

del av kakan, så det gäller att sticka ut i mäng-

doktorsväska. Klappat och klart. Och du

ta ut svängarna, då lyfter det hela lite extra.

den. Eftersom julen också är en tid för julklap-

behöver förstås inte ge din gåva som en jul-

Nu väntar vi bara med spänning på nästa

par bestämde vi oss för att slå två flugor i en

klapp, ditt bidrag är lika välkommet ändå.

kampanj, vi har redan börjat fundera… □

RECEPT tid. ningar i jule gär På goda Till

Till vem?

Vad?

Välbehöv

vande runt ...till behö

ligt stöd...

om i värld

en.

det enkelt I jul gör vi ! tt go ra gö t at

Belopp

det kyrkan och as Equmeniabelopp. ppen stött stående här julkla Med den : tet med ovan vår värld nella arbe r över hela internatio r inte a gärninga an där bibla går till god i Azerbadj n någo Pengarna l till

God Jul

på att vi är som bäst på året när det den tiden Kanske är två. änsklighet. julklapp eller a och medm ke med en er vår hjälp? tid för kärlek julgåv som behöv Julen är en lite extra omtanpå en gång: att ge en till människor advent allt nära och kära dela med oss visar våra heten att göra som pågår mellan första mar möjlig när vi gärna tid lingen edlem en insam i lingsm lla arbete Julen är också era försam internatione panj ger vi dig själv? kanske till I årets julkam d genom att stödja vårt eller – allt garen redan har till motta som gör skillna är till den som fyller du i ”receptet” i. p, speciellt p, ditt bidrag och 31 januar et. Sedan ksam julklap r in belopp ge din gåva som en julklap och betala en riktigt omtän Det här blir hur mycket du vill ge, du behöver heller inte i juletid. ramen för Du väljer själv i vår doktorsväska. Men att göra gott – även värld inom , det enkelt över hela vår socialt arbete och slår in Det ska vara gärningar nitär hjälp, met ändå. går till goda samarbets­ el om huma lika välkom med lokala lla insamling ar till exemp er tillsammans vår internatione lla arbete. Det handl bedriv från vi rna som atione Penga lingsarbete t rkans intern stöd till försam drag är global Equmeniaky missionsupp engagera sig hälsovård eller . behov. Vårt utbildning, att trettiotal länder resurser och möjlighet till detta är skap delas partners i ett vida gemen arbeta genom oss. En uträtta storverk. vi rkans världs och mans kan I Equmeniaky Gud vill involvera oss ling. Tillsam alla. ationella insam och gäller kyrkans intern i Equmenia

r till en bibe r 100 kr räcke fritt. sjukdoma mot barn finns att köpa inera 20 barn r till att vacc lj o. 200 kr räcke e barnfami iga i Kong som är dödl en behövand npaket för r till hygie anon. n/Lib 300 kr räcke kläder etc.) familjer i Syrie (blöjor, barn månad till aket för en r till matp 500 kr räcke

Från G O D

Tack för att

du hjälper

08-5 80 031

oss att hjälp

.equm eniak 00, www

J U L !

a.

yrkan .se,

Med önska

bankgiro

900-3286

286 , swish 9003

n om en välsig

nad jul.

CA Anderssons uppdrag för Equmeniakyrkan projektledning idé och strategi copywriting grafisk form visuell kommunikation

Box 14038, 167 14 Bromma equmeniakyrkan.se

webbdesign

11


MFF-legendaren Staffan Tapper, skribenten Micke Sjöblom och fotografen Anders Roos är männen bakom hyllningsboken till en av de största inom svensk fotboll – den störste i Malmö FF – Bosse Larsson.

HELLRE KUNG I ÄN KEJSARE PÅ MALMÖ KONTINENTEN Stämningsfull hyllning

Beställ ditt exemplar idag

I boken får svartvita bilder från 1950-, 60- och

Boken BOSSE lanseras i samband med att

70-talet berätta historien om fotbollsfenomenet från

den allsvenska säsongen 2018 startar, då

Kirseberg som upptäcktes av Malmö FF:s talang-

den kommer att ingå som en viktig del i

scouter vid en skolturnering på Limhamnsfältet.

MFF-museets satsning på en utställning

Trycket står vi på CA Andersson för, i genuin Bosse-anda ska en bok av det här slaget naturligtvis tryckas i Malmö.

om Bosse. Men du kan beställa ditt exemplar redan idag. Tänk på att BOSSE också är en perfekt present till alla fotbollsintresserade, inte minst de med förkärlek

Fantastisk fotbollshistoria

för ljusblått… □

I boken finns helt nya, spännande berättelser om Bosses fotbollskarriär. Författarna vandrar i Bosses fotspår i

Läs mer och beställ på bosselarsson-boken.se

Stuttgart där han gjorde tre framgångsrika proffs-säsonger, valdes till Bundesligans bäste spelare, och krönte sejouren med en 3–0-seger över Bayern München, då ”Kung Bosse” överlistade ”Kaiser Franz (Beckenbauer)”. Här finns också unika nyskrivna texter om Bosse av bland andra Staffan Tapper, Bob Houghton och Roland Andersson samt färska intervjuer med Lasse Granström, de båda målvakterna Ronnie Hellström och Janne Möller med 56

flera. Plus Per T Ohlssons krönika i Sydsvenskan från när Bosse fyllde 50 år.

59

12


RE-BOARD

Re-board är ett smart material, både lätt och starkt med utmärkta tryckegenskaper. Det är perfekt för tavlor, displaymaterial, mässmontrar, skyltar och dekoration av alla slag. Dessutom är det både prisvärt och återvinningsbart som vanlig wellpapp.

14


VI

RE-BOARD Från tavlor till fåtöljer och pingisbord

Bra för budskap och miljö

Av Re-board kan man konstruera nästan vad som helst.

Allt detta gör Re-board till ett utmärkt alternativ för att

Hittills har vi hunnit med allt ifrån skyltar och tavlor av

sticka ut i mängden på mässan, men passar också fint

olika slag till möbler, broschyrställ, pingisbord och kios-

på kontoret eller i butiken. Tack vare den låga vikten

ker. Konstruktionerna blir både tåliga och stadiga, och

blir både möbler och större displayställ lätta att trans-

levereras med tryck helt enligt dina önskemål. Behöver

portera. Och när materialet sedan har gjort sitt åter-

du hjälp med formgivningen så ordnar vi självklart

vinner du det som vanlig wellpapp. Re-board är bra

det också, säg bara till.

för ditt budskap – och bra för miljön.

ONE STOP WEB SHOP FLER FINA EXEMPEL PÅ PRODUKTER I RE-BOARD HITTAR DU I VÅR WEBBSHOP PÅ CANDERSSON.COM

15


OBOS BYGGER FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Inom koncernen OBOS handlar det

ansvarstagande samhällsutvecklare som

upp varumärket, att berätta vad OBOS

mesta om bostäder, men inte allt.

jobbar mycket med hållbarhetsfrågor. Att

står för under de närmsta åren, säger

Bostäderna är givetvis grunden, men

ge tillbaka till samhället är en viktig del av

Christian Alehagen.

livet mellan husen, hur bostäder länkas

företagets strategi och varje år avsätter

ihop med kringliggande miljöer för att

man en del av sin vinst för att kunna göra

Traditionell bransch

människor ska må bra och trivas är

just detta via sitt initiativ OBOS ger tillbaka.

Byggbranschen är en traditionell sådan,

minst lika viktigt. I koncernen ingår varu-

Här kan ideella föreningar och liknande

menar Christian. Mycket av marknads-

märkena Myresjöhus och Smålandsvillan

söka medel, till exempel för insatser som

föringen sker med hjälp av tryckt material

som levererar villor till husspekulanter

bidrar till barn och ungdomar får en trygg

i olika former, allt från DR och projekt-

över hela Sverige, och de större bygg-

och meningsfull fritidsaktivitet.

broschyrer till rollups och byggskyltar.

projekten ligger under namnet OBOS.

Och här har vi på CA Andersson förstås Erfaren nykomling

ett finger med i spelet eftersom vi hjälper

OBOS bygger ofta hela bostadsområden

Under förra året levererade OBOS olika

OBOS med både original och tryck i alla

med radhus, parhus och/eller lägenheter.

slags bostäder till 161 av Sveriges 290

dess former. Men även hos OBOS blir de

Samhällsfastigheter för vård och omsorg,

kommuner. Christian Alehagen tror det

digitala kanalerna allt viktigare. Till exempel

skolor, förskolor och kommersiella bygg-

kommer bli ännu fler i framtiden.

har man för Smålandsvillan tagit fram ett

nader ingår också i projekten, och OBOS

– Ja, namnet OBOS är ju ganska nytt här

bygger i trä – för miljöns skull. Christian

i Sverige. I Norge har OBOS funnits sedan

Alehagen är marknadsansvarig på OBOS

1928 och där är företaget jättekänt. Så vi

och han beskriver företaget som en trygg,

kommer att jobba mycket med att bygga

16

verktyg som låter dig ”bygga” ditt eget hus online och se vad hela kalaset kostar. – Ja, vi försöker hänga med och vill alltid testa nya saker. Inom det digitala är det ju


också enklare att

Christian Alehagen

lokalisera våra målgrupper.

Marknadsansvarig

Just nu jobbar vi till exempel med Hemnet, Facebook och Instagram, berättar Christian Alehagen. Bara början på resan Christian är glad över samarbetet med oss på CA Andersson – ett samarbete som bara har börjat, säger han. Senaste leveransen blev ett pingisbord i Re-board till OBOS konferensrum och nästa steg blir att utveckla en webbshop för att förenkla beställningarna av trycksaker för respektive projektägare. – Vi behövde någon som kunde ge oss helheten, och ni kom in i helt rätt tid, avslutar Christian Alehagen. □

17


KINNARPS


Säkert har du också sett de blå bilarna ila runt i ditt närområde? Ända sedan 1942 har Kinnarps levererat inredning till olika typer av verksamheter – såväl till stat, kommun och landsting som inom den privata sektorn. Men att de är ett anrikt företag betyder inte att de backar för att pröva nya grepp i sin marknadsföring.

TUSEN SMÅ,

BLÅ BILAR FÖR GODA RELATIONER Kinnarps skapar arbetsmiljöer som leder till hälsa och välmående,

”Vi inreder framtidens Göteborg”.

för alla som har ett behov av att sitta eller stå på jobbet. Här befin-

Kampanjen har väckt mycket uppmärk-

ner vi oss i en renodlad business-to-business-värld, där kommuni-

samhet, berättar Tommy Witedal.

kationen generellt är ganska traditionell. Men inte hos Kinnarps.

– Ja, vi har till och med haft folk som

Deras kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer inom kort

kommit fram på stan och vill fotografera

att få en extra bonus i samband med leverans i form av en egen

bilarna.

Kinnarpsbil i miniformat – fylld med godis. Bilarna ska delas ut av Kinnarps säljare i samband med att de gör sina uppföljningsbesök

Radioreklam och oväntade event

Tommy Witedal

för att kontrollera att allt har gått som det ska med respektive

Kinnarps vill sticka ut i mängden,

– Försäljningschef Göteborg

företags leveranser.

och de är inte rädda för att prova otippade

– Det är helt enkelt ett sätt att säga tack för att ni valde oss,

lösningar, som att köra radioreklam. Tommy berättar att de

för att vi fick leverera er inredning, berättar Tommy Witedal,

haft en kampanj i Mix Megapol, kanske inte så mycket för att

försäljningschef på Kinnarps Göteborg.

generera regelrätta leads som för att stärka kännedomen om Kinnarps – att få ut namnet, som Tommy säger. Eller som den

Goda relationer skapar affärer

gången de hyrde in sig på 450 kvm i Nordstans köpcenter med

Godisbilarna, som vi på CA Andersson haft nöjet att producera,

en möbelutställning.

har som syfte att tacka kunden för affären och stärka relationen

– Ibland kan ju kunden inte komma till oss, och då måste vi

för framtiden. För även om Kinnarps tänker nytt när det kommer

komma till dem. I Nordstan träffade vi allt från advokater till

till marknadsföring är goda kundrelationer oerhört viktigt, menar

lärare och ungdomar, det var lyckat. Vi jobbar ju med att skapa

Tommy Witedal.

framtidens arbetsplatser, och vi märker att kraven ökar hela tiden.

– Absolut, det är relationer som skapar affärer. Vi har funnits i 76 år och är en trovärdig leverantör, och det är viktigt för oss att

Nu är det inte bara lön och förmåner som bestämmer om man ska ta ett jobb, arbetsmiljön är jätteviktig, säger Tommy Witedal.

fortsätta påminna om det. Många vet till exempel inte att Kinnarps har egen produktion i Sverige, vi har 62 sömmerskor på vår fabrik

Klämma och känna

i Skillingaryd som syr för våra arbetsstolar. Att våra sömmerskor

Kinnarps jobbar också mycket med kundträffar och arrange-

kommer från 18 olika länder är bara en bonus, säger Tommy.

mang. Tommy menar att det bästa är om kunden kan komma och titta själv, att se med egna ögon och klämma och känna på

Rullande varumärkesbärare

produkterna. Kanske var det också därför Kinnarps fastnade för

1000 godisbilar låter kanske lite galet, men eftersom

våra CAndy CArriers, de fick nämligen göra just det. I dagarna

Kinnarps lastbilar är en så stark symbol för företaget är

rullar godisbilarna ut till sina mottagare, och vi hoppas såklart

dessa Kinnarpsbrandade CAndy Carriers ett ganska självklart

att de gör jobbet. Tommy Witedal är i alla fall nöjd med vår

steg i Kinnarps kommunikationsplan. Att jobba med bilarna

insats så här långt.

som varumärkesbärare är heller inget nytt för Kinnarps.

– Samarbetet med CA Andersson har fungerat exemplariskt.

Tidigare har man till exempel pyntat de verkliga bilarna i Göteborg

Vi fick inte bara en leverans, utan snarare en hel tankesmedja.

med bilder från kända Göteborgsmiljöer, fotograferade med

Vi tackar ödmjukast för berömmet och väntar med spänning på

drönare från Älvsborgsbron. Allt under parollen:

att få höra mer om godisbilarnas framfart.

19


Viktväktarboxen


I EN LITEN

ASK Allt började i ett vardagsrum i New York i början av 60-talet. En kvinna vid namn Jean Nidetch tänkte att det vore både trevligare och mer effektivt att gå ner i vikt tillsammans med andra och började bjuda in vänner till sitt vardagsrum för att prata viktminskning. Konceptet, som fick namnet Weight Watchers, gjorde succé och spred sig snabbt över hela västvärlden. 1972 kom ViktVäktarna till Sverige och sedan dess har det hänt en hel del.

Den digitala utvecklingen har självklart

med och tycka till under produktutveck-

spelat stor roll även för ViktVäktarna,

lingsprocessen och nu säljs startboxen på

berättar marknadsdirektör Ulrika Ennen:

tio test-apotek i kedjan, samt i hjärtats

– Vi började utveckla våra onlinetjänster runt 2005, 2006. Sedan dröjde det ett par

webbshop, förstås. – Våra coacher har varit ute och utbildat

år innan det hela tog fart, men idag är två

apotekspersonalen om produkten, det här

tredjedelar av våra medlemmar online-

är ju lite nytt för dem – en bit ifrån Alvedon,

medlemmar, även om många också före-

om man säger så, säger Ulrika Ennen.

drar en kombination av appen, webben och möten.

Flygande start Vi på CA Andersson fick nöjet att sköta

Hur nå ut till ännu fler?

tryck, plock, pack och distribution av

Men ViktVäktarna har alltid plats för fler

startboxarna. De fick ett väldigt positivt

medlemmar, och med tanke på att vi

mottagande, så positivt att vi på

svenskar blir allt mer överviktiga borde

CA Andersson periodvis hade vissa

också allt fler behöva deras tjänster. Förra

utmaningar att hinna med i produktionen.

året satte sig Viktväktarna ner med sin

– Det gick lite för bra i början, så

PR-byrå och började fundera. Kunde man

det var tufft för alla inblandade, säger

kanske paketera om ett onlinemedlemskap

Ulrika Ennen.

till en fysisk produkt? Och sälja det i någon

Men nu har läget stabiliserats, Ulrika är

annan kanal? Visst kunde man det, inom

nöjd med försäljningen och hon har

kort var startboxen ett faktum.

inga planer på att byta ut oss.

– Vi hämtade inspiration från sådana där upplevelsepaket man köper på ICA, till

– CA Andersson är en väldigt god samarbetspartner med en hög servicegrad.

exempel, berättar Ulrika Ennen ViktVäktarna i framtiden Lockande till fördelaktigt pris

Till sist ber vi Ulrika om en framtids-

I boxen får du ett 16 veckors onlinemedlem-

spaning. Kommer de klassiska ViktVäktar-

skap hos ViktVäktarna, till ett rabatterat

mötena att försvinna helt i framtiden?

pris. Dessutom innehåller den information

– Nej, jag tror snarare att de kommer att

om ViktVäktarnas produkter, en kom

utvecklas. Kanske kommer vi att ha möten

igång-folder samt veckomenyer med inspi-

på andra sätt, i andra kanaler. Men det

rerande recept. Valet av återförsäljare föll

fysiska mötet har alltid en plats, det är

på Apoteket Hjärtat som också fått vara

något visst med att ses öga mot öga. □

21


MERCEDES-BENZ VANS

Mercedes-Benz som varumärke behöver väl knappast någon närmare presentation? Och att vi på CA Andersson sedan flera år tillbaka har nöjet att samarbeta med detta anrika bilmärke är heller inga nyheter. Det som däremot är nytt är att vi nu har fått ett utökat förtroende. Foto: Mercedes-Benz, Daimler AG


NYTT UPPDRAG FÖR MERCEDES-BENZ VANS

Ä

ven om lite lyxigare personbilar är

Mercedes-Benz Vans får berätta mer:

det första som många tänker på

Mercedes-Benz förhållningsregler för hur allt

– Vi har ju tidigare tagit en hel del hjälp

deras marknadsföringsmaterial ska se ut.

när de hör namnet Mercedes

av er på CA Andersson med tryck och

Lalenya förklarar att de får centrala direktiv

har varumärket mer än så att

distribution av våra utskick, men den här

som sedan anpassas lokalt för respektive

erbjuda. Transportbilar, till exempel. Inom

gången bestämde vi oss för att lägga hela

marknad. Men någon sådan här broschyr har

Mercedes-Benz Vans finns massor av olika

kakan hos er: både AD, copy, original,

ingen annan gjort ännu, säger hon.

modeller, men de har alla en sak gemensamt:

tryck och utskick. Den här helheten ni

här ställs höga krav på driftsäkerheten. Utan

har är fantastisk!

– Ingen annan i Europa har gjort den här lösningen, så det ska bli jättekul att visa

bilen stannar jobbet, helt enkelt, vilket kan

upp den för våra kollegor internationellt.

vara förödande för en småföretagare. Så,

Personligt intryck

Vi ska bara vänta in resultaten först.

naturligtvis är det viktigt att snabbt kunna

Det som gör broschyren speciell är att både

få tag i rätt originaldelar när behov uppstår.

baksidan och framsidan kan anpassas för

Ett lyckat samarbete

Men hur gör man det?

respektive återförsäljare, vilket ju också ger

En sak är säker. Lalenya verkar trivas med

mottagaren ett mer personligt intryck.

vår arbetsmodell.

Hela kakan

Ännu har den bara gått ut i en testupplaga

– Att ha en kontaktperson gör allt väl-

Svaret på den frågan finns bland annat i

i Malmöregionen, men den har redan blivit

digt enkelt. Vi har en rak kommunikation

vårt nya spännande projekt: en broschyr

väl mottagen.

och kan resonera oss fram till egna, unika

om Mercedes-Benz Vans reservdelar.

– När vi presenterade den för fler handlare

lösningar. Som när vi gjorde om ett av våra

WebParts-broschyren riktar sig till

på vår kickoff nappade några direkt och ville

utskick till att bli kuvert och mapp i ett. Det

oberoende verkstäder men med våra åter-

göra egna, berättar Lalenya Tedfors.

blev både mer exklusivt, mer Mercedes,

försäljare som avsändare och ger möjlighet

och dessutom mer prisvärt. Den flexibilite-

till personlig anpassning av innehållet.

Inom ramarna, men gärna lite utanför boxen

Lalenya Tedfors, Marketing Manager på

Precis som andra multinationella företag har

ten är fantastisk!

”Ingen annan i Europa har gjort den här lösningen” till oss på n e m m o lk ä V enzMalmö! Mercedes-B lett utbud av

mp tar du ett ko ar. enz Malmö hit r och lastvagn transportbila På Mercedes-B r, ila nb rso de pe naldelar som bå igi för Or z lar en de s-B reserv d Mercede alla slutande me don och möter Vi arbetar ute des-Benz for lång ssar ditt Merce lar ger såväl lde na igi garanterat pa Or Våra alitetsnivåer. certifierade kv t. hög säkerhe livslängd som

Kontakt Tel: Email: Webb:

91 040-671 70 .com almo@daimler reservdelar-m z-malmo.se   mercedes-ben

Öppettider Mån-Fre: Lör-Sön:

<<Källa>>

ldelar.

Origina Mercedes-Benz Våra tjänster

enz Malmö.

för Mercedes-B

20%

introduktionsrabatt på din första order i WebParts Gäller till 2018-04-30

<<Namn>> <<att:>> ingsadress>> <<c/o utdeln dress>> sa ng lni de Ut << >> <<Ort lningsadress) <<Postnr (Utde >> ss) dre (Utdelningsa 0, 200 39

nz Malmö, Box Mercedes-Be Returadress: 06 Mailworld 212 tör era top Avs: Pos

912

07:00-18:00 Stängt

23


SOM SMÅTT.

CA Andersson har strävat efter högsta produktkvalitet sedan 1869. Men i dag är kvalitetsbegreppet så mycket större. En perfekt premiumprodukt måste fungera i sitt sammanhang, en god länk i en lång kedja. Etisk, klimatsmart, ansvarsfull, hållbar och med minsta miljöbelastning. Och samtidigt leva upp till den effekt som eftersträvas.

PREMIUM PRINT & MEDIA PARTNER CA Andersson: Malmö 040-642 07 00

Göteborg 031-743 00 30

Printfabriken:

Jönköping 0708-20 78 17

Karlskrona 0455-33 52 00

caandersson.com

Ystad 0411-736 10

Simrishamn 0414-146 00

info@caandersson.com

Örebro 0725 32 22 50

Omslagsfoto: Mercedes-Benz, Daimler AG

OMSORG. I STORT

CASE, nr 1- 2018  
CASE, nr 1- 2018