Nattvandring - Designguide

Page 1

DESIGNGUIDE GRAFISK PROFIL

2023

NATTVANDRING.NU

Designguide för nattvandring.nu beskriver vår grafiska profil, vilka vi vänder oss till och vad vi vill uppnå med vår kommunikation.

Designguiden gör det möjligt att få ett konsekvent uttryck och skapa ett tydligt ansikte utåt. Det är just detta som är vår viktigaste uppgift: att vara tydliga utåt till nya partners, samverkanspartners, kommuner och myndigheter. Men också till föräldrar och andra vuxna. De som i slutändan gör jobbet ute på dagar, kvällar och nätter – för våra barns skull.

2

VAD VILL VI? TONLÄGE

Vi skall vara ärliga och raka, men vi får inte upplevas som mästrande, utan stödjande.

Vi är sympatiska och ödmjuka. Vi slår oss aldrig för bröstet över våra insatser.

Men vi inser vikten av att skapa uppmärksamhet för att över huvudtaget komma igenom bruset. Vi får heller aldrig upplevas som en oseriös organisation.

3

VAD VILL VI?

KOMMUNIKATION

Syns man inte finns man inte, brukar det heta. Det är delvis rätt.

Vi finns genom alla lokala grupper, föreningar och kommuner men också genom hängivna föräldrar och andra vuxna som vandrar dagtid, kvällstid och nätter. Men vi behöver bli fler. Det är en av kommunikationens huvuduppgifter. Den andra är att visa sammanhållning, samma grundsyn och att vi är trygga, positiva, vuxna som finns där för alla.

I den miljö vi finns – våra ungdomars verklighet – möter vi ibland ledsna, vilsna, olyckliga ungdomar som behöver råd, tröst och hjälp. Men självklart finns det också värme, skratt och kärlek, men det är inte av den anledningen vi behövs.

Vi har därför valt att kommunicera vikten av att finnas där det händer. Innan det händer!

Ett enkelt men tydligt budskap.

4

VÅRT NAMN? TYDLIGHET

Nattvandring.nu är vad vi heter. Vi skall inte blandas ihop med någon annan organisation eller andra nattvandrare.

Vi är helt fristående och självständiga! Därför är det viktigt att vi alltid skriver namnet rätt i löpande text och att vi använder vår logo på rätt sätt. Gör vi det får vi alla ett enhetligt varumärke och vi slipper bli förväxlade.

5

NAMNET

I TEXT

I text skall vårt namn skrivas:

• Nattvandring.nu är en....

• Genom samverkan med nattvandring.nu...

Observera att när namnet används i löpande text är det bara gemena (små bokstäver) men i början av mening är första bokstaven versal (stor).

6

VAD KALLAR VI OSS?

NATTVANDRARE – TRIVSELVANDRARE

Ordet nattvandrare kan uppfattas som att man alltid går på natten. Att man är ute hela nätterna. Så är ju inte verkligheten.

Ni kan kalla er ”dagvandrare”, ”kvällsvandrare”, ”nattvandrare” eller varför inte ”trivselvandrare”.

Vi undviker ordet ”trygghetsvandrare” då detta kan sammanblandas med andra typer av vandringar som ofta kommunen gör ihop med t.ex. fastighetsägare, polis med flera.

Vi undviker att prata om att ”vi är ute för att skapa trygghet” då detta ger signalen att det är otryggt där ute.

Oavsett vilken tid på dygnet ni går och oavsett vad ni kallar er bär ni alltid de röda kläderna märkta med nattvandring.nu.

7

VÅR MÅLGRUPP? UNGDOMAR

Självklart är vår primära målgrupp – våra barn och ungdomar. Det är ju i första hand för dom vi är ute!

Vi skall vara tydliga med att vi inte är ordningsvakter, medborgargarde eller polisen. Att vi inte representerar någon myndighet.

Som ”nattvandrare” är vi ute som trygga, positiva, engagerade vuxna som bryr oss, hjälper, medlar, stöttar och ger råd.

Dock samverkar vi med t.ex. polis, fältare, kommun och andra myndigheter.

8

VÅR MÅLGRUPP? FÖRÄLDRAR - VUXNA

Vi vill att föräldrar, särskilt tonårsföräldrar, och andra vuxna bryr sig för det dyrbaraste vi har: våra barn och ungdomar.

Viktiga ord är: stötta, hjälpa, medla, råda, förtroende, trivsel, trevligt, roligt, nyktra, positiva, frisk luft, motion, nätverk och finnas till hands.

Ge tid!

Att finnas där det händer. Innan det händer!

9

VÅR MÅLGRUPP? SAMVERKAN

Det behövs mer samverkan mellan olika aktörer. De vi i första hand tänker på är: lokalt näringsliv (stötta den lokala gruppen), kommun (samverkan i det förebyggande arbetet) och polis med andra myndigheter.

Både vi och ni har ett brinnande engagemang. Pengar är inte allt och pengar löser inte alla problem men är ändå en hjälp. Får ni sponsring av lokalt näringsliv, ja då ska ni behålla detta i er grupp!

Viktiga ord: engagemang, samhällsansvar, goodwill, frivillighet, samverkan, idealitet.

10
11

VARUMÄRKET? NAMN & LOGO

Vårt varumärke är dels namnet, men det är också vår logo som består av tre delar.

Dels symbolen, den vuxna som omfamnar barnet. Dels namnet NATTVANDRING men också undertexten www.nattvandring.nu.

Dessa delar måste användas på rätt sätt och enligt givna regler. Allt för att vår styrka och trovärdighet skall bestå.

12

VARUMÄRKET? HUR ANVÄNDA

Vår logo och vårt varumärke finns i flera varianter och får användas var för sig. Lokal grupp skall alltid komplettera den med gruppens namn så det tydligt framgår att det är den lokala gruppen som är avsändare.

Logo/varumärke separat och enskilt får endast användas av kansli och styrelse på nattvandring.nu eller i sammanhang där det framgår att det är t.ex. i ”samverkan med...”

Kontrollera gärna en gång för mycket så det inte blir fel. Du kontaktar vårt kansli som hjälper dig.

13

LOGO VARUMÄRKE

14

LOGO LOKAL GRUPP

Lokalgruppens namn bör vara i grått (samma grå ton som undertext) eller vitt vid negativ (vit) logo.

Typsnitt kan vara Avenir Next Condensed Medium eller likvärdig som Arial eller Helvetica.

VAXHOLM

VAXHOLM

VAXHOLM

15

LOGO FÖRÄNDRA?

Logo och symbol skall alltid ligga mot ljus eller mörk bakgrund. Du får aldrig lägga den i tonad bakgrund eller förvränga den. I särskilda fall, t.ex. vid brodyr får du ta bort den grå undertexten.

16

TYPOGRAFI TYPSNITT / STIL

Det typsnitt (stil) vi använder är en rak tydlig och lättläst stil som heter: Avenir Next Condensed.

Typsnittet finns i många olika varianter men vi använder normalt från det som kallas REGULAR till den feta (tjocka) BOLD.

Har du inte detta typsnitt kan du använda Avenir, Helvetica eller likvärdigt.

AVENIR NEXT CONDENSED AVENIR NEXT BOLD CONDENSED Avenir Next Regular Avenir Next Bold 17

FÄRGER BLÅ - RÖD - GRÅ - VIT

Här nedan ser du vilka de är och vilka beteckningar de har i resp variant. Prata med din tryckare om du känner dig osäker. Vissa färgavvikelser kan förekomma.

PMS: 5255 C CMYK: 100, 80, 0, 80 RGB: 16, 16, 49 HEX: #101031

PMS: 186 C CMYK: 3, 98, 75, 11 RGB: 177, 23, 48 HEX: #b11730

PMS: 423 C CMYK: 42, 32, 30, 18 RGB: 137, 139, 140 HEX: #898b8c

CMYK: 0, 0, 0, 0 RGB: 255, 255, 255 HEX: #ffffff

18

KLÄDER REFLEXVÄST

Kläder Jacka – fleece - väst

Kläder Jacka – fleece - väst

Skaljacka Fleece

Skaljacka Fleece

Vår reflexväst är framtagen för att den skall fylla bästa möjliga funktion och uppfylla kraven om synlighet (reflexer). Alla reflexer är godkända och har högt reflexvärde.

Sommarväst Reflexväst

Reflexväst finns endast i tre storlekar:

19
NATTVANDRING.NU Telefon dagtid (09.00 – 17.00) 08-50 66 55 80 E-post info@nattvandring.nu Postadress Nattvandring.nu c/o Skandia 106 55 Stockholm
KONTAKT
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.