Nattvandring - Designguide

Page 1

DESIGNGUIDE GRAFISK PROFIL AUGUSTI 2020


STIFTELSEN NATTVANDRING.NU Designguiden för stiftelsen nattvandring.nu beskriver vår grafiska profil, vilka vi vänder oss till och vad vi vill uppnå med vår kommunikation. Designguiden gör det möjligt att få ett konsekvent uttryck och skapa ett tydligt ansikte utåt. Det är just detta som är vår viktigaste uppgift: att vara tydliga utåt till nya partners, samverkanspartners, kommuner och myndigheter. Men också till föräldrar och andra vuxna. De som i slutändan gör jobbet ute på dagar, kvällar och nätter – för våra barns skull.

2


VAD VILL VI? TONLÄGE Vi skall vara ärliga och raka, men vi får inte upplevas som mästrande, utan stödjande. Vi är sympatiska och ödmjuka. Vi slår oss aldrig för bröstet över våra insatser. Men vi inser vikten av att skapa uppmärksamhet för att över huvudtaget komma igenom bruset. Vi får heller aldrig upplevas som en oseriös organisation.

3


VAD VILL VI? KOMMUNIKATION Syns man inte finns man inte, brukar det heta. Det är delvis rätt. Vi finns genom våra lokala grupper, hängivna föräldrar och andra vuxna som vandrar dagtid, kvällstid och nätter. Men vi behöver bli fler. Det är kommunikationens huvuduppgift. I den miljö vi finns – våra ungdomars verklighet – möter vi ibland ledsna, vilsna, olyckliga ungdomar som behöver råd, tröst och hjälp. Men självklart finns det också värme, skratt och kärlek, men det är inte av den anledningen vi behövs. Vi har därför valt att kommunicera vikten av att finnas där det händer. Innan det händer! Ett enkelt men tydligt budskap.

4


VÅRT NAMN? TYDLIGHET Stiftelsen nattvandring.nu eller i dagligt tal nattvandring.nu – det är vad vi heter. Vi skall inte blandas ihop med någon annan organisation eller andra nattvandrare. Vi är helt fristående och självständiga! Därför är det viktigt att vi alltid skriver namnet rätt i löpande text och att vi använder vår logo på rätt sätt. Gör vi det får vi alla ett enhetligt varumärke och vi slipper bli förväxlade.

5


NAMNET I TEXT Vårt registrerade namn är: Stiftelsen nattvandring.nu I text, löpande kan du skriva så här: • Stiftelsen nattvandring.nu bildades 2008 av… • Nattvandring.nu bildades 2008 av… • År 2008 bildades stiftelsen nattvandring.nu av… • Å 2008 bildades nattvandring.nu av… Observera att när namnet används i löpande text är det bara gemena (små bokstäver) men i början av mening är första bokstaven versal (stor).

6


VAD KALLAR VI OSS? NATTVANDRARE - TRYGGHETSVANDRARE Ordet nattvandrare kan uppfattas som att man alltid går på natten. Att man är ute hela nätterna och vandrar. Så är ju inte fallet i verkligheten. Ni kan kalla er ”trygghetsvandrare”, ”kvällsvandrare” eller ”nattvandrare”. Kanske lite beroende på vilka tider ni vandrar. Men det är viktigt att ni oavsett tid på dygnet, använder de röda kläderna som är märka med ”nattvandring”.

7


VÅR MÅLGRUPP? UNGDOMAR Självklart är vår målgrupp – i första hand – våra barn och ungdomar. Det är ju för dem vi är ute! Vi skall trycka på att vi inte är ordningsvakter, socialtjänstemän eller andra myndighetspersoner eller poliser. Vi är endast ute som trygga vuxna. Vi bryr oss, hjälper, medlar, stöttar och ger råd. Trygghet är ett viktigt ord.

8


VÅR MÅLGRUPP? FÖRÄLDRAR - VUXNA Vi vill att alla föräldrar- särskilt tonårsföräldrar - och andra vuxna bryr sig för det dyrbaraste vi har: våra barn och ungdomar. Viktiga ord: stötta, hjälpa, förtroende, trygghet, trevligt, roligt, nyktra, positiva, frisk luft och motion. Ge tid! Att finnas där det händer. Innan det händer!

9


VÅR MÅLGRUPP? SAMVERKAN Det behövs mer samverkan mellan olika aktörer. De vi i första hand tänker på är: lokalt näringsliv (stötta den lokala gruppen), kommun (samverkan i det förebyggande arbetet) och polis med andra myndigheter. Både vi och ni har ett brinnande engagemang. Pengar är inte allt och pengar löser inte alla problem men är ändå en hjälp. Får ni sponsring av lokalt näringsliv, ja då ska ni behålla detta i er grupp! Viktiga ord: engagemang, samhällsansvar, goodwill, frivillighet, samverkan, idealitet.

10


11


VARUMÄRKET? NAMN & LOGO Vårt varumärke är dels namnet, nattvandring.nu eller stiftelsen nattvandring.nu. Men det är också vår logo som består av tre delar. Dels symbolen, den vuxna som omfamnar barnet. Dels namnet NATTVANDRING men också undertexten www.nattvandring.nu. Dessa delar måste användas på rätt sätt och enligt givna regler. Allt för att vår styrka och trovärdighet skall bestå.

12


VARUMÄRKET? HUR ANVÄNDA Vår logo och vårt varumärke finns i flera varianter och får användas var för sig. Lokal grupp skall alltid komplettera den med gruppens namn så det tydligt framgår att det är den lokala gruppen som är avsändare. Logo/varumärke separat och enskilt får endast användas av kansli och styrelse på stiftelsen nattvandring.nu eller i sammanhang där det framgår att det är t.ex. i ”samverkan med …..” Kontrollera gärna en gång för mycket så det inte blir fel. Du kontaktar vårt kansli som hjälper dig.

13


LOGO VARUMÄRKE

14


LOGO LOKAL GRUPP Lokalgruppens namn bör ligga i grått (samma gråa ton som undertexten) eller vitt vid negativ (vit) logo. Typsnitt kan vara Avenir Next Condensed Medium eller likvärdigt.

VAXHOLM VAXHOLM

VAXHOLM

15


LOGO FÖRÄNDRA? Logo och symbol skall alltid ligga mot ljus eller mörk bakgrund. Du får aldrig lägga den i tonad bakgrund eller förvränga den. I särskilda fall, t.ex. vid brodyr får du ta bort den grå undertexten.

16


TYPOGRAFI TYPSNITT / STIL Det typsnitt (stil) vi använder är en rak tydlig och lättläst stil som heter: Avenir Next Condensed.

AVENIR NEXT CONDENSED AVENIR NEXT BOLD CONDENSED

Typsnittet finns i många olika varianter men vi använder normalt från det som kallas REGULAR till den feta (tjocka) BOLD. Har du inte detta typsnitt kan du använda Avenir, Helvetica eller likvärdigt.

Avenir Next Regular Avenir Next Bold

17


FÄRGER BLÅ - RÖD - GRÅ - VIT Här nedan ser du vilka de är och vilka beteckningar de har i resp variant. Prata med din tryckare om du känner dig osäker. Vissa färgavvikelser kan förekomma.

18

PMS: 5255 C CMYK: 100, 80, 0, 80 RGB: 16, 16, 49 HEX: #101031

PMS: 186 C CMYK: 3, 98, 75, 11 RGB: 177, 23, 48 HEX: #b11730

PMS: 423 C CMYK: 42, 32, 30, 18 RGB: 137, 139, 140 HEX: #898b8c

CMYK: 0, 0, 0, 0 RGB: 255, 255, 255 HEX: #ffffff


KLÄDER JACKA - FLEECE - VÄST Alla våra kläder är specialframtagna för att de skall fylla bästa möjliga funktion och uppfylla kraven på synlighet (reflexer). Alla reflexer är godkända och har högt reflexvärde. Numera (från 2018) är den enkla men funktionella reflexvästen standard i våra startkit. Jacka med tillhörande fleece finns i lager (med reservation för brist i vissa storlekar). Inga nya plagg beställs utan vi övergår till reflexväst på sikt. Det vi tidigare kallar ”sommarväst” med ett tunnare meshfoder finns i lager (med reservation för brist i vissa storlekar). Från 2019 skall grupp normalt sett endast ha en variant av kläder. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger och beslut fattas av resp. styrgruppsmedlem eller av kansli.

19


KLÄDER Kläder Kläder JACKA - FLEECE - VÄST Kläder Kläder Jacka – fleece väst Jacka – fleece väst Jacka – fleece väst Jacka – fleece - väst

Skaljacka Skaljacka Skaljacka Skaljacka Skaljacka Skaljacka

20

Fleece Fleece Fleece FleeceFleece Fleece

Sommarväst Sommarväst Sommarväst

Sommarväst Sommarväst Sommarväst

Reflexväst

Reflexväst Reflexväst Reflexväst Reflexväst Reflexväst


KLÄDER STORLEKAR Skaljacka och fleece samt den sk. Sommarvästen finns i storlekarna: XS, S, M, L, XL, XXL och XXXL. Storleksmässigt gäller att våra plagg i detta sortiment är ca 1 storlek större än normalt. Det innebär att om du normalt drar XL ja då bör L räcka. Reflexvästarna finns endast i tre storlekar, men de täcker in hela området mellan XS – XXXL. Våra beteckningar är: No 1 XS – M No 2 L – XL No 3 XL – XXXL Detta innebär att västarna kan användas utanpå din egen jacka. Tänk på att den beteckning som finns i reflexvästen inte stämmer med någon av våra benämningar.

21


KLÄDER WEBSHOP I vår webshop kan du köpa t-shirts och piké med tryck på. Färgen på dessa plagg är grå eller svarta. Trycket är vår logo och det innebär att du självfallet kan nattvandra med bara detta plagg om kvällen är varm. Men det är alltid bra och tydligare om du bär t.ex. reflexvästen över. T-shirt och piké kan ni finansiera genom att söka sponsring från lokala företag som sedan får sitt företagsnamn på plaggen. Men, dessa tilltryck måste du själv ombesörja med en lokal leverantör (textiltryck). Gör ni som ovan får ni också möjlighet att ”tjäna lite” på affären då ni bestämmer priset till era lokala sponsorer.

22


23


KONTAKT STIFTELSENS KANSLI Telefon dagtid (09.00 – 17.00)

08-50 66 55 80

E-post info@nattvandring.nu SMS till 72323 Börja meddelandet med: nvnu (mellanslag) och till meddelande. Glöm inte skriva ditt namn och ev. andra kontaktuppgifter.