Page 1

CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE

NR. 1 MAR 2012

F Y RE T

else ig s p o ig d r æ v n e il t Guide side 8

D! N I V G O STEM

Efterlønspenge eller ej 2 8 fyringsrunder 4 Fyret pr. mail 6 Netværk som ringe i vandet 20 Nyhed: Tjek din løn 23

12 . marts 20 0 3 – . 1 valg tantskabs n e s æ r p e R 5.000 kr. å p t r o k e gav 2 x Super 012 d k / va l g 2 . a c . w w w


HÆVE EFTERLØNSPENGENE ELLER EJ? Betaler du til efterlønnen, og er du født efter 2. april 1952? Så er du en af dem, der om en måneds tid kan hæve de penge, du har indbetalt til efterløn – skattefrit. Men inden du lader dig friste, bør du sætte dig grundigt ind i, hvad det betyder for din privatøkonomi, mener Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg. AF OLE STRAND ILLUSTRATION NIELS POULSEN

Efterlønsreformen ændrer fundamentalt på manges mulighed for at gå på efterløn. Hidtil har man kunnet undgået fradrag i efterlønnen på grund af pensionsopsparinger ved at vente 2 år med at gå på efterløn. Med de nye regler sker der fradrag for pensionsopsparing i hele efterlønsperioden for alle som er født i 1956 eller senere. Som tommelfingerregel bliver der trukket 40.000 kr. for hver million, du har i pensionsdepot ved efterlønsalderen. ”Har du en meget stor pensionsformue, får du meget lidt i efterløn. Er pensionsformuen lille, betyder det mindre for efterlønnen. Men realiteten er, at der er en meget stor gruppe, som vil få mindre ud af efterlønsordningen end det, de havde regnet med. De bør overveje, om det kan betale sig at blive i ordningen, eller om det bedre kan betale sig at tage pengene ud og anbringe dem anderledes”, siger Kim Valentin, der er uafhængig økonomisk rådgiver fra Finanshuset i Fredensborg.

Skattefri udbetaling nu eller skattefri præmie ved pension Hvis du hæver dine efterlønspenge i perioden 2. april til 1. oktober 2012, får du pengene skattefrit. Hvis du f.eks. har indbetalt 30.000 kr., har du fået et skattefradrag på ca. 33 %, da du indbetalte pengene. Du har altså netto indbetalt cirka 20.000 kr., men får alle 30.000 kr. udbetalt. Alternativt kan du blive i efterlønsordningen, og enten gå på efterløn eller få en skattefri præmie på 147.516 kr., hvis du arbejder frem til pensionsalderen.

Overvej også forsikringsaspektet Selvom efterlønsordningen er blevet mindre attraktiv, er det for mange mennesker stadig en god ordning at betale ind til. Den er en blanding af forsikring og pensionsopsparing, hvor du enten kan gå på efterløngiver mulighed for tidlig tilbagetrækning på efterløn eller en skattefri præmie på 147.516 kr., hvis du i stedet arbejder frem til pensionen. Og hvis du ikke vil nogle af delene, kan du melde dig ud, og få de penge du har betalt, overført til en pensionsopsparing. ”Efterlønsordningen er en stort set gratis forsikringsordning, og i det perspektiv er det en fantastisk ordning. Alle burde vælge efterlønsordningen fra starten. Der kan ske meget i ens liv, så det forløber anderledes end forventet. De fleste kan nok regne med at opspare store arbejdsrelaterede pensioner. Men det kan gå fløjten, hvis du får et job, hvor der ikke er pension, hvis du bliver selvstændig, eller hvis du får en sygdom, så du ikke kan arbejde så meget op, som du regnede med. Så derfor siger jeg altid: Tag efterlønsordningen fra starten, og så kan du melde dig ud og få efterlønsbidragene retur, hvis du på et tidspunkt kan se, at du alligevel ikke får brug for den”, siger Kim Valentin.

Se video med Kim Valentin Se interview med Kim Valentin om efterlønsreformen og din privatøkonomi.

Danske Bank har beregnet, at det for nogle godt kan betale sig, at hæve efterlønspengene nu, og spare dem op selv frem for at satse på den skattefri præmie. Men det kommer meget an på renteudviklingen i årene fra nu og frem til pensionsalderen, mener Kim Valentin. ”Du kan spare meget op for efterlønspengene, men med den renteudvikling vi har i samfundet for tiden, så er der ikke ret meget opsparing, der kan slå den skattefri præmie. Hvis du har højtforrentede lån, kassekreditter, forbrugslån, kan du derimod tjene rigtig meget på, at hæve pengene og afvikle gælden”, siger han.

CAnyt ISSN 1903-3184 Oplag 32.500

Redaktion Ole Strand (ansv.red.) Layout Van Tran

Brug QR-koden eller se den på www.ca.dk/efterloen/ KIM VALENTIN, ØKONOMISK RÅDGIVER

CA a-kasse Smakkedalen 2 Postboks 50 2820 Gentofte

Her kan du også læse mere om dine muligheder, beregne din efterløn og se størrelsen på din skattefri præmie.

Tel 3314 9045 Mail ca@ca.dk Web www.ca.dk

Aarhus kontor Vesterport 8 K 8000 Aarhus C


Hvis du får pengene udbetalt skattefrit

Hvis du ikke får pengene udbetalt skattefrit

For at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, skal du anmode om det i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012.

Du sparer efterlønsbidrag på 460 kr. om måneden i fremtiden

2. april – 1. oktober 2012

Se dit beløb på www. ca.dk/skattefribetaling

 Frigjorte midler: Skattefri udbetaling på op til ca. 67.000 kr.

Hvis du ikke melder dig ud af efterlønsordningen bliver pengene på din efterlønskonto. Du skal fortsat blive ved med at betale 460 kr. om måneden i efterlønsbidrag – indtil du har betalt i op til 30 år tilsammen.

der. Men du kan kun få dem udbetalt skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012.

Du kan helt frem til pensionsalderen få dine efterlønsbidrag overført til en pensions-opsparing. Så pengene går ikke tabt, hvis du senere fortry-

5 år før efterlønsalder Du har krav på seniorjob i din kommune, frem til du når efterlønsalderen, hvis du har opbrugt din dag-pengeret tidligst 5 år før din efterlønsalder.

Forbrug ug

ng Opsparing

Seniorjob er en ekstraordinær ansættelse i kommunen, men på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Pensionsalder Hvis du bruger de frigjorte midler på forbrug nu, har du færre penge til dig selv som pensionist, end hvis du bruger dem til efterløn, opsparing eller pension.

Efterlønsalder: 3-5 år før pensionsalderen Op til 204.880 kr. om året i efterløn. Efterlønsalder og efterlønsperiodes afhænger af fødselsår. Din pensionsopsparing kan medføre store fradrag i efterlønnen. Du kan beregne din efterløn på www.ca.dk/efterloen/.

Pensionsalder Hvis du sætter de frigjorte midler ind på en privat opsparing eller en pensionsordning, kan det give en udbetaling, der kan konkurrere med efterløn/skattefri præmie, når du pensioneres. Men det afhænger af din alder, dine skatteforhold hvor længe der er betalt til efterlønsordningen, og hvor meget, der indbetales til pension.

Pensionsalder Din pensionsalder afhænger af, hvornår du er født. Se din pensionsalder på www.ca. dk/efterloen/

Mulighed for efterløn

Mulighed for skattefri præmie P Præmie på op til 147.516 kr. Men præ1 m mien er afhængig af, at d du bliver ved med at arbejde i de sidste 3 år før b p pensionsalderen. Beløb bet opreguleres hvert år i samme takt som dagp pengesatsen.

Se analyse fra Danske Bank på www.ca.dk/efterloen/.

Mulighed for seniorjob

CAnyt 3


8 fyringsrunder uden søvnløse nætter Mellemlederen Anders tog en række fyringsrunder forholdsvis roligt, også da han selv blev afskediget ved den 8. fyringsrunde. CA PLUS tillægsforsikring gav ro i privatøkonomien under 10 måneders ledighed. AF OLE STRAND

Det giver uro på arbejdspladsen, når der er fyringsrunde. Det er slemt for dem, der bliver fyret, og de, der bliver tilbage, sidder lidt mere uroligt på stolen. Men når der er den ene fyringsrunde efter den anden gennem flere år, er stemningen ekstra nervøs.

Dagpenge og 30.000 i ryggen Anders var heller ikke helt tryg ved situationen. Men med en tillægsforsikring på 30.000 kr. om måneden i ryggen, var han nok mere fattet end de fleste andre medarbejdere, da han selv blev fyret i maj 2010. ”Jeg tegnede tillægsforsikringen i 2005, da jeg startede i jobbet, fordi jeg vidste, at der tidligere havde været en del afskedigelser. Det gik fint i et par år, men i den sidste tid var vi i gennem 8 fyringsrunder på 15 måneder. Det er klart, at både under den periode og bagefter mens jeg var ledig, har tillægsforsikringen givet mig ro i sindet, og jeg har kunnet undgå søvnløse nætter, for jeg følte mig rimelig sikker på det økonomiske plan. For det er altså svært at leve af dagpenge på 17.000 kr., når man er vant til at få mere”, siger Anders. Med tillægsforsikringen på 30.000 kr. ekstra om måneden + dagpengene var Anders dækket godt ind i de 10 måneder, han var ledig. ”Hverdagen har i og for sig kunnet fortsætte, for selvom der kom mindre ind på kontoen, har jeg ikke haft de samme transportomkostninger. Pensionsindbetalingen blev også sat i bero, så det har godt kunnet hænge sammen”, siger Anders.

Ikke de optimale startbetingelser, men Anders gik ind i jobbet med krum hals. ”Et interimjob er jo en chance for at gøre sig selv uundværlig. Og så tog jeg også jobbet, fordi det er godt at holde sig i gang, og godt hele tiden at holde sine faglige færdigheder ved lige: det var også en relativt ny branche for mig, og det skader jo altså heller ikke. Der er mange stillinger, hvor brancheerfaring er en fordel, så jo flere brancher man på den måde kan nå at stikke næsen i, jo bedre”, siger Anders.

Fra interim til nyt fast job Efter 6 måneder kunne man efterhånden se, at der ikke var basis for et fast job i den danske afdeling af virksomheden, og opgaverne og jobbet blev flyttet til udlandet. Men samtidig med at interimjobbet stoppede, fik Anders et fast job som mellemleder i en anden virksomhed og til en bedre løn og med mere strategisk ansvar. ”Samtidig med interimjobbet har jeg løbende søgt andre job. Det vidste ledelsen selvfølgelig godt, selvom jeg gjorde det diskret, samtidig med at jeg knoklede for at gøre det godt i jobbet. Jeg spillede jo på flere heste, hvis nu det kunne udvikle sig til et fast job. Så da interimjobbet stoppede, havde jeg heldigvis en anden hest at fortsætte med”, siger Anders, der startede i det faste job i efteråret, dagen efter han stoppede i interimjobbet. (Medlemmet i artiklen har ønsket at optræde anonymt. CA’s redaktion er bekendt med hans rigtige navn)

Ro på jobsøgningen Tillægsforsikringen har også givet ro på i forhold til jobsøgningen. ”Sikkerheden i privatøkonomien har selvfølgelig været med til at sikre, at jeg har kunnet fokusere på job som har været relevante og måske endda karrierefremmende for mig. Jeg har ikke desperat søgt jobs, som ikke matchede mig, bare for at søge”, siger Anders.

Fast job blev midlertidigt Også i jobsøgningen har han bevidst søgt i nye brancher. Alligevel gik der 10 måneder, før han fik et midlertidigt job som mellemleder inden for it-branchen.

4 CAnyt

CA PLUS giver dig op til 30.000 kroner mere om måneden Med CA PLUS tillægsforsikring kan du få et supplement til dagpengene, hvis du bliver ledig.

Læs mere om CA PLUS tillægsforsikring på www.ca.dk/caplus


CA PLUS OG MIDLERTIDIGT ARBEJDE Midlertidigt job kan være vejen tilbage til fast arbejde. Men i forhold til CA Plus tillægsforsikring er der nogle særlige regler, som du skal være opmærksom på – inden du tager midlertidigt arbejde.

Aftal midlertidigt arbejde med CA PLUS Du kan tage midlertidigt arbejde i op til 6 måneder, hvis du aftaler det på forhånd med CA PLUS. Hvis du ikke aftaler det med dem, afbryder du din ledighedsperiode hos dem, og kan ikke få CA PLUS tillægsforsikring, før du igen har haft mindst 6 måneders fast arbejde på fuld tid. Det gælder også, selvom der kun er tale om kortvarigt arbejde.

”Jeg søgte konsulentjob og projektlederjob på interimbasis, og tog også fat i nogle af de firmaer som er specialister på interimjob-formidling. Nogle steder bliver man ansat som interim som lønmodtager , men andre steder vil man gerne have, at det er som selvstændig, og det giver problemer i forhold til dagpenge og tillægsforsikring”, siger Anders. Der er særlige regler i forhold til selvstændig virksomhed, som begrænser dine muligheder for at få dagpenge, og afskærer dig fra at få tillægsforsikring. Kontakt derfor altid CA, inden du begynder selvstændig virksomhed, når du er ledig. Og kontakt også CA PLUS , hvis du også får tillægsforsikring sammen med dagpenge.

Pas på selvstændig virksomhed Du skal også passe på, om du bliver hyret som selvstændig eller lønmodtager.

CAnyt 5


Fyret pr. mail Det kom som et chok, da Nina blev opsagt over mailen helt uden varsel efter 4½ år i jobbet på grund af nedskæringer. Den dårlige oplevelse blev ikke mindre, da hun fandt ud af, at virksomheden samtidig hyrede andre. Med hjælp fra CA Advokathjælp fik hun godtgørelse for usaglig opsigelse. AF OLE STRAND ILLUSTRATION NIELS POULSEN

En sensommerdag som alle andre. Nina deltager i et større møde for hele afdelingen. Nina sidder ved siden af chefen og der er en fin stemning på mødet. Bagefter går alle hver til sit og tilbage til arbejdet, men ti minutter efter får Nina en mail fra chefen. ”Opsigelse af dit ansættelsesforhold” står der i emnefeltet. Af mailen fremgår det, at hun er opsagt, og skal møde til en opsigelsessamtale en halv time efter. ”Jeg troede at jeg skulle kaste op. Jeg rystede på hænderne og fik en masse fysiske reaktioner, hvis man er meget meget dårlig med en grov influenza. Hjernen går i chok og kroppen går i chok. Det var helt grotesk, at sidde der, og blive fyret på en mail i et åbent kontorlandskab helt uden varsel. Der er snart gået et halvt år, og jeg kan stadig få det dårligt over det”, siger Nina.

Fortumlet og ulykkelig Nina skynder sig væk, inden kollegerne når at opdage, at der er noget galt. Hun får fat i medarbejderrepræsentanten, som går med til samtalen med hendes egen chef og HR-chefen. Ved samtalen fører HR-chefen ordet, og hun får at vide, at hun er fuldstændig uden skyld, at opsigelsen udelukkende økonomiske forhold, at hendes stilling nedlægges med omgående virkning, og at hun derfor også er fritstillet med omgående virkning. ”Jeg var meget meget fortumlet og ulykkelig, og kunne slet ikke forstå det. Da jeg kom tilbage fra opsigelsessamtalen var min mailkonto låst. Jeg fik ikke en gang pakket mine ting sammen. Jeg var simpelthen for chokeret til at gøre det. Jeg gik bare”, siger Nina.

”Nogle af dem reagerede næsten kraftigere end jeg selv gjorde. Den utryghed, der ligger i at man rykker tæppet væk under folk, den forplantede sig meget hurtigt til de andre også”, siger Nina. Nina er kommet af sted uden sine personlige ting, og har også nogle personlige papirer og billeder af sønnen liggende på computeren, som hun gerne vil have tilbage. Så to dage efter får hun lov til at komme tilbage i én time for at pakke sine ting, hente sine personlige filer på computeren under opsyn, og sige farvel til kollegerne.

Hvorfor fyre, når de også hyrer Men Nina undrer sig stadig over fyringen. ”De nedlagde stillingen pga. begrænsede ressourcer. Det var den officielle begrundelse, men jeg vidste, at der var snak om at man skulle bruge nogle mennesker i forskellige nye tiltag i virksomheden. Faktisk var der en ledig stilling til besættelse i samme afdeling på det tidspunkt, hvor jeg blev afskediget, så det virkede mærkeligt, at man ikke havde tilbudt mig genplacering”, siger Nina.

Fodslæbende fagforening Utrygge kolleger Nina går op på taget af bygningen, hvor man kan sidde ude, og sidder bare og græder, mens hun venter på, at kæresten skal komme og hente hende. Nyheden går hurtigt rundt i huset, og flere af kollegerne kommer op til hende på taget.

6 CAnyt

Hun henvender sig til sin fagforening, som ikke er meget for at gå ind i sagen, fordi de mangler håndfaste beviser. ”Det var for fodslæbende for mig. Til sidst gik de med til at skrive en henvendelse til arbejdsgiveren for at spørge ind til sagen. Men


de virkede bare for halvhjertede. Jeg var så utilfreds med det brev. Jeg tænkte, det preller simpelt hen af, hvis det ikke bliver mere effektivt”, siger Nina.

gøre for mig, hvis de ikke kan hjælpe mig, når jeg står med håret i postkassen. For de få penge jeg har betalt for advokathjælpen, fik jeg over al forventning i forhold til, hvad jeg kunne have fået af fagforeningen”, siger Nina.

I stedet ringer hun til CA Advokathjælp, der tilbyder at se på sagen.

(Medlemmet i artiklen har ønsket at optræde anonymt. CA’s redaktion er bekendt med hendes rigtige navn)

”Jeg havde tænkt, åh nej, det her kommer til at tage 100 år, så jeg var meget overrasket over den imødekommenhed, den velvillighed og det tempo, der var på forløbet. Jeg blev taget seriøst. Der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved min henvendelse overhovedet, og de gik i gang med det samme. Når man er så presset psykisk som man er, når man lige er blevet opsagt, er det rigtig vigtigt, at der er skub i sagerne”, siger Nina.

IS DU BLIVER OPSAGT

DET SKAL DU TJEKKE, HV

Godtgørelse for usaglig opsigelse CA Advokathjælp henvender sig til virksomheden, og i den følgende korrespondance bliver det klart, at der i andre dele af organisationen er ansat mindst 3 nye medarbejdere, i nogenlunde samme periode, som de har fyret Nina, ”Virksomheden mente, at der ikke var andre stillinger, som Nina kunne bestride. Det svar var vi ikke tilfredse med, idet der er fast retspraksis for, at virksomheden skal udfolde alle rimelige bestræbelser for at omplacere en medarbejder, såfremt der er ledige stillinger i virksomheden i forbindelse med opsigelsen. Efter lange drøftelser blev sagen forligt på et tilfredsstillende grundlag, med en godtgørelse på 1½ måneds løn for usaglig opsigelse”, siger advokat Steen Marslew fra CA Advokathjælp.

rundet i virksomhedens n begrundet? Er den beg ger kan det gøres ude 1. Er fyringen sagligt iske årsager, nedskærin lsen være usaglig. Er forhold, f.eks. økonom ige sen ikke er reel, kan ops spunkt have en advarvarsel. Hvis begrundel l du som udgang ska d, hol for e din i det det begrun der ikke fungerer. rette op på de forhold, sel og mulighed for at til har krav på, i henhold igelsesvarsel, som du 2. Har du fået det ops t? rak ont ættelsesk funktionærlov eller ans af en dsmæssig udbetaling v på feriepenge og forhol kra har du at sk, Hu 3. evt. bonus. oplt, udføre dine normale skal du arbejde norma hvad på, m kso ær opm r 4. Som udgangspunkt Væ r for arbejdsgiveren. gaver og være loyal ove du bliver fritstillet. s hvi er, r ede tigh ret dine t d, eller du har acceptere begrundet i dine forhol rskyldt vfo sel for e æn ant OBS: Hvis opsigelsen er kar l, kan det medføre en for kort opsigelsesvarse . CA hos ledighed

Advokathjælp kun 50 kr. pr./md. Du skal tilmelde dig særskilt til CA Advokathjælp.

For mange er CA Advokathjælp et alternativ til fagforeningen, men da Nina blev fyret, vat hun medlem både af fagforeningen og af CA Advokathjælp, og betalte begge steder.

Du skal være medlem i 6 måneder, før du kan få ubegrænset adgang til juridisk rådgivning og bistand om ansættelsesforhold.

”Altså, jeg havde meldt mig ind i CA Advokathjælp et år før fyringen. Men så havde jeg alligevel ikke fået meldt mig ud af fagforeningen. Man glemmer det lige og udskyder det, og jeg har altid været typen, der tænker, at man skal være med i en fagforening for en sikkerheds skyld. Men nu har jeg besluttet, at jeg ikke skal være med i fagforeningen mere, for hvad er det egentlig de kan

Læs mere om CA Advokathjælp på

NU!

www.ca.dk/advokat

TILBUD TIL CA-MEDLEMMER

KOM I FORM

Er du til hold-, styrke- eller konditionstræning? Fitness World har altid noget der passer dig! Træn så meget du vil til fast lav pris kun 224 kr./md.* Ingen binding!

Gratis oprettelse/konvertering i hele marts (spar op til 299,-) Du kan træne frit i samtlige Fitness World centre over hele landet. Læs mere på www.ca.dk/fitness *Forudsat Betalingsservice

SPAR 299.-

BENY T FIRMAK ODEN: JSR3RK


Guide til en værdig opsigelse En opsigelse er altid en voldsom omvæltning for den, der bliver opsagt. Det bliver aldrig en god oplevelse. Men det er lederens ansvar, at håndtere fyringen så godt som muligt. Af hensyn til den fyrede, men også af hensyn til de øvrige medarbejdere. Det mener Inge Brandt Simonsen, der er karriererådgiver i CA a-kasse. AF OLE STRAND

Inge Brandt Simonsen har mange års erfaring som HR manager og konsulent, og har varetaget mange opsigelser – både individuelle og masseafskedigelser. Og hver eneste opsigelse er en voldsom oplevelse for alle parter. ”En opsigelse har enorme konsekvenser for den, der bliver opsagt. Det er en oplevelse som sætter sig i sindet, uanset hvordan det tackles. Chok, tab af selvværd, bekymring for fremtiden. Det er hele korthuset, der ramler. Men hvis opsigelsen er uværdig, og man føler sig dårligt eller uretfærdigt behandlet, så tager det længere tid at komme videre. Det kan være svært at lægge det fra sig og fokusere på det næste job”, siger Inge Brandt Simonsen.

”Det allervigtigste er faktisk, at man kan få lov til at tale med nogen, og få sat ord på de følelser, man har og fortælle at man er vred, fortælle at man er ked af det, eller forvirret. Hvis du bare får en kort besked og opsigelsen i hånden, og bliver sendt ud af døren og hjem på weekend, så kan du sidde der alene og ruge over en masse uforløste spørgsmål. Der skal altid være mulighed for, at den opsagte får tid til at forstå budskabet og få svar på sine spørgsmål og give udtryk for frustrationer, som man ikke lige tænkte på under selve opsigelsen. I situationen tænker man nemlig slet ikke klart”, siger Inge Brandt Simonsen.

Uro blandt de tilbageblevne En opsigelse påvirker ikke kun den, der bliver opsagt. Den påvirker også alle de medarbejdere, der bliver tilbage. ”Uanset hvad, så skaber en opsigelse uro blandt medarbejderne, men den bliver forstærket, hvis opsigelsen sker på en uhensigtsmæssig måde. Jo mere en opsigelse er kørt efter bogen med en ordentlig timing, begrundelse og respekt for den opsagte, jo større sandsynlighed er der for, at medarbejderne bevarer tilliden til ledelsen, så de kan føle sig trygge”, siger Inge Brandt Simonsen.

Chefen må tage konflikten Ofte bunder den dårlige fyring i, at det heller ikke er en sjov oplevelse for chefen. ”Det er nok den værste ledelsesopgave at skulle fyre en anden. Og hvis man er konfliktsky bliver det ikke nemmere. Derfor ser vi nogle gange de dumme sager, hvor lederen har udskudt og udskudt opsigelsen, og ender med at gøre det fredag eftermiddag, lige inden alle skal hjem – eller i de grelle tilfælde med en mail, et brev eller en sms. Men det er bare ikke godt nok”, siger Inge Brandt Simonsen.

Aldrig om fredagen En opsigelse skal være ansigt til ansigt, så medarbejderen kan få en ordentlig forklaring, og så skal det aldrig være på en fredag, for der skal være mulighed for at følge op på opsigelsen, når medarbejderen har sundet sig.

8 CAnyt

Guide til en værdig opsigelse Læs i guiden, hvordan man forbereder og gennemfører en værdig opsigelse. Her kan du oogså læse CA’s tidligere artikler om opsigelse: ’Sådan bliver du i jobbet’ og ’Undgå at fyre i blinde’. Find guide og artikler på www.ca.dk/opsagt


Stem på din kandidat! Repræsentantskabsvalg 1. – 30. marts

D!

VIN G O M E T S

r.

.000 k 5 å p t r o k gave 2 x Super va l g 2 0 1 2 / k d . a c . www

For højtuddannede i erhvervslivet

CAnyt 9


Brug 2 minutter og vind et Supergavekort!

1. RASMUS VON ARENSTORFF AALBORG, HD (O), 44 ÅR JEG ER AKTIV MEDLEM AF REPRÆSENTANTSKABET (SIDEN 2008)

Hvis jeg bliver stemt ind i repræsentantskabet, vil jeg bl.a. have følgende ’kæpheste’: Jeg vil sørge for at bidrage med al min erhvervserfaring og uddannelser. Jeg vil sørge for at CA fortsat er en A-kasse for medlemmerne skyld – både for dem der er ledige men også dem der er i arbejde og som ønsker at minimere risikoen for at blive ledig. Jeg vil bidrage til at medlemmerne får så meget ud af medlemskabet – til et så billigt kontingent som muligt. Jeg vil også sørge for, at CA bliver holdt til ilden med at afholde kurser, foredrag m.m. i hele Danmark? ikke mindst for medlemmer i ’Udkantsdanmark’.

Stem og vind Så er der valg til CA’s repræsentantskab, og det er nu, at du skal bruge din indflydelse som medlem af CA a-kasse. Klik ind på www.ca.dk/valg2012 med det samme og brug 2 minutter på at stemme på dine favoritkandidater. Du deltager samtidig i konkurrencen om 2 Supergavekort på 5.000 kroner. Supergavekortene kan bruges til både flybilletter, rejser og andre spændende oplevelser. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter, og værdien skal oplyses til SKAT som personlig indkomst. Vinderne får direkte besked.

Der er sidste frist for deltagelse fredag den 30. marts klokken 12.00. Om valget Der er 29 opstillede kandidater blandt CA a-kasses 41.000 medlemmer. De konkurrerer om de 13 pladser, der er på valg. De 13 kandidater, der får flest stemmer, er valgt. De næste 10 kandidater bliver valgt som suppleanter. Ved stemmelighed trækkes der lod om pladserne af valgudvalget.

Jeg har 43 års livserfaring, og det har medført, at jeg har forskellige uddannelser/kurser på mit CV og prøvet forskellige erhverv i det private og det offentlige. Erhvervserfaringen har både været på det strategiske og operationelle niveau. Derfor har jeg også en god ide omkring, hvilke elementer/emner mange medlemmer efterspørger. Jeg bor i Aalborg, og derfor ligger det mig meget på sinde, at CA a-kasse fortsat bliver en a-kasse for ALLE! Lige meget hvor i landet man bor.

2. BJARKE FINLOV FREDERIKSBERG, PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING, 26 ÅR

I mit første år hos CA har jeg oplevet god service og rådgivning i form af gå hjem møder og mentee ordninger. Jeg vil arbejde for, at der skal afholdes flere gå hjem møder, med flere eksterne indlægsholdere fra erhvervslivet. Derudover vil jeg arbejde for at skabe flere netværk, også på tværs af funktioner, der skal bruges til at skabe innovation i det danske erhvervsliv.

Sådan gør du Du stemmer ved at gennemse kandidatlisten og udvælge de 13 kandidater, du mener, skal sidde i CA’s øverste ledelse, Repræsentantskabet. Så går du ind på www.ca.dk/valg2012 og afgiver dine stemmer.

Jeg er marketingansvarlig i Danmark for en global ERP leverandør og sidder i den europæiske marketing ledergruppe. I mit virke arbejder jeg for at skabe inspiration for mine kolleger, samarbejdspartnere og kunder.

Du kan stemme på op til 13 kandidater, og du kan kun stemme en gang. Du skal opgive dit CPR-nummer ved afstemningen, så vi kan sikre, at du er medlem af CA, når du stemmer.

Jeg er ydermere partner i en velgørenhedsorganisation, der arbejder på at gøre markedet gennemsigtigt.

Når du har afgivet din stemme, kan du opgive e-mailadresse, navn og telefonnummer, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen om de to Supergavekort. Den 2. april vil valgresultatet blive offentliggjort på CA’s hjemmeside. CA ønsker alle et godt valg. 10 CAnyt

Derudover er jeg meget aktiv i iværksætter miljøet, hvor jeg bl.a. er dommer til årets iværksættermesse i Odense den 17. november. Jeg nyder at engagere mig i andre menneskers udvikling og vil hjælpe CA's medlemmer til at blive endnu mere engageret i deres virke.


3. KIM M. SOELBERG JØRGENSEN KASTRUP, MERKONOM I HR, 48 ÅR

Jeg vil udbrede kendskabet til CA igennem mine netværk, hvor der er mere end 4800 medlemmer. Jeg vil også arbejde for at få en mere smidig form for rådighedssamtaler bl.a. via Skype, for ikke at ulejlige vores medlemmer mere end nødvendigt. Generelt vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at CA fremstår som den bedste A-kasse for akademikere i Danmark. Jeg har i mange år arbejdet med bestyrelsesarbejde bl.a. for Dansk Merkonomforening, der i samarbejde med Akademiøkonom Foreningen fusionerede ind i DJØF for 6 år siden. I dag har jeg tegnet en advokatløsning via CA, som jeg er fuldt ud tilfreds med. Jeg arbejder meget med netværk, er bl.a. aktiv i 3 af CA's egne netværk samt nogle andre eksterne nogen. Om mig selv kan jeg oplyse, at jeg er 48 år og er gift med Jeanette, og sammen har vi to dejlige drenge på 9 og 19 år. I min sparsomme fritid hygger jeg mig med mit store LinkedIn netværk. Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes, og herigennem er der kommet omkring 900 personer i arbejdet på 1½ år. Jeg håber, at du vil tiltro mig din stemme, da jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at vi har markedets bedste A-kasse.

Jeg har bl.a. arbejdet i Belgien som konsulent, herhjemme som projektkoordinator for L’EASY, som produktchef for SHIMANO og PRO hos Bjarne Egedesø A/S. Derudover som marketingskoordinator for en mindre gazelle virksomhed i Odense, og senest hos Scandinavian Tobacco Group i Assens til november sidste år. Det er en udfordring at være jobsøgende i disse tider, men også en øjenåbner, da jeg har konstateret, at jeg måske igennem mit hidtidige karriereforløb har satset på en forkert hest. CA og et par jobsamtaler har givet mig indblik i, at jeg bør kigge i retning af at blive KAM, da jeg er særdeles god til at skabe og bevare relationer. Set med positive øjne, er dette en dejlig mulighed for at udvikle mig selv i den retning, især når jeg er åben for, hvad fremtiden byder mig.

5. INA BUONAVENTSEN KUMMERFELDT KØBENHAVN S, CAND.SOC.HRM, 33 ÅR

Som medlem af CA's repræsentantskab vil jeg arbejde for at styrke a-kassens evne til at støtte op om medlemmernes faglige profil og udvikling, så de vedbliver med at være attraktive for et arbejdsmarked i konstant udvikling. Jeg har en baggrund indenfor Human Resource Management, Business Anthropology, innovation, IT og salg. Det giver mig et godt kendskab til både den offentlige og private sektor. Jeg har gennem en årrække arbejdet for en af verdens største og mest succesfulde it-virksomheder, IBM. Jeg har her oparbejdet en bred viden og forståelse for de tendenser, der er udslagsgivende på det danske arbejdsmarked.

4. CARSTEN BUHR LANGELYKKE ODENSE, CAND. MERC. I INTERNATIONAL MARKEDSFØRING,

6. PETER MAINZ

36 ÅR

HEDEHUSENE, HD (F), 46 ÅR

Jeg vil som repræsentant arbejde for, at CA fortsat skal repræsentere høj faglig viden formidlet af kompetente medarbejdere.

Jeg vil bidrage Bidrage til at CA forbliver Danmarks bedste A-kasse!

Det er væsentligt for mig, at vi oplever en nærhed som medlemmer til vores A-kasse. Denne nærhed gør, at vi som ledige ikke føler en afstand til og angst for at have kontakt til A-kassen. Det er ingen byrde at være ledig i CA, men en hjælp. Jeg vil som repræsentant sætte en ære i at opretholde dette forhold for de ledige. Det er væsentligt, at de ikke belastes yderligere i deres trælse situation.

Medlem af CA siden 1992 – hvor jeg afsluttede HD (F) Lederkarriere i banksystemet samt større produktionsvirksomheder. Selvstændig konsulent siden 2008 (Ledelse, strategi og økonomi). Gift med et fantastisk menneske gennem 24 år – 4 skønne børn.

7. THOMAS JENSEN HADSUND, MBA, 53 ÅR

Dernæst vil jeg arbejde for, at vi får så meget indflydelse som muligt på den arbejdsmarkedspolitik, som politikkerne fører som muligt, så vi kan flytte holdninger til gavn for vi medlemmer og de ledige.

Vigtigheden af en A-kasse, der tager medlemmernes interesser alvorligt og aktivt støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, oplever man først den dag, behovet er der. CA skal med fremsynethed og seriøs medlemspleje fortsat udvikle sig og leve op til medlemmernes behov og forventninger på et givet tidspunkt.

Med mit repræsentantskab får de ledige en stemme og forhåbentlig et godt talerør. Det er i hvert fald det, jeg vil arbejde for.

De hastigt ændrede og udviklende krav på arbejdsmarkedet gør denne opgave større og mere kompleks.

Jeg er cand.merc. i international markedsføring fra Odense Universitet og FHO Ostfriesland i Emden, Tyskland.

Jeg er 53 år og har hidtil arbejdet med salg og eksport, en længere periode som salgsdirektør i en mellemstor virksomhed. CAnyt 11


Har indenfor de sidste ti år nu for anden gang indblik i CA’s indsats for de ledige medlemmer.

11. KARINA KROGH MEINILD HOLBÆK, HD (R), 25 ÅR

8. BRITT JØRGENSEN HELLERUP, HD (O), 39 ÅR

Jeg ser CA som en innovativ og professionel Akasse. Det image vil jeg gerne være med til at fastholde og udvikle. Jeg har en lang erfaring med rekruttering og udvikling af medarbejdere, herunder personlig udvikling og karriereudvikling. Jeg håber derfor at kunne bidrage til CA's eksisterende ydelser på dette område og komme med ideer til fx. nye kurser mv. Derudover vil jeg gerne arbejde for og med de selvstændige i CA og måske være med til at gøre CA mere synlig overfor denne målgruppe.

Ønsker at arbejde for yderligere forbedring af uddannelses- og kursusmuligheder for medlemmerne i CA, samt kvinders muligheder for at få en karriere. Jeg flyttede fra Sønderjylland til Sjælland, da jeg fik tilbudt en elevplads som regnskabs- og revisionselev. Har prøvet forskellige job indenfor regnskab og arbejder nu som controller. Er glad for regnskabsvejen, da jeg godt kan lide at arbejde med tal og økonomi.

12. PALLE L. NIELSEN FJERRITSLEV, CAND.MERC.AUD, 41 ÅR

Jeg har en passioneret interesse for mennesker og udvikling. Den interesse har jeg arbejdet med i de sidste 11 år, hhv. i konsulentbranchen og i en international IT virksomhed. Nu er jeg selvstændig konsulent i min egen virksomhed, Growing People. Sideløbende hermed læser jeg en master i organisationspsykologi. Som person beskriver mit netværk mig som en positiv, professionel, energisk og engageret idealist. Jeg trives bedst i en hverdag, hvor mine leverancer leverer værdi til kunderne, og hvor jeg samtidig gør en forskel for den enkelte.

Jeg startede i YC Yngre Civiløkonomer i 1990, og har været formand for CØ i Nord, Revisor for CØ, RP medlem i over 10 år – og formand for aktivitetsudvalg og mange andre udvalg. Jeg har siden 1992 været i CA og også lavet arrangementer og deltaget i arrangementer og i det politiske. Netværksskabelse, nye og spændende aktiviteter for medlemmerne, skabe ambassadør korps for CA'er.

RØNNE, CAND.MERC., 60 ÅR

Entreprenør, god til at lede forandringer, motivator, stor bestyrelses- og netværkserfaring.

God, hurtig, seriøs, præcis sagsbehandling med fokus på service.

13. MICHAEL BANG

9. HENNING A. JENSEN

HERLEV, CAND.MERC.INT, 34 ÅR

Økonom med stor undervisningserfaring, sidst fra 2½ år i Qaqortoq i Grønland.

10. STEEN BORUP FAUERBY KARISE, DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE, 50 ÅR

Jeg vil arbejde for: • at skabe Value for Money gennem at tilbyde relevante og værdiskabende ydelser og aktiviteter til medlemmerne • "Du kender først dit forsikringsselskab, når du har haft en skade" – arbejde for relevante og resultatskabende aktiviteter for ledige medlemmer • at øge mulighederne for aktive netværk blandt medlemmerne Min baggrund: • HR/rekruttering/karriererådgivning • Organisationsudvikling • Kommunikation • Cost/benefit / Return on investment • Analyser og Product Management • Projektledelse • Jura • IT (Web, CRM, ERP, MPS, ...) • Militær lederuddannelse

12 CAnyt

MEDLEM AF RP, APRIL 2006 --> NU SUPPLEANT I BESTYRELSEN APRIL 2008 --> 2010 MEDLEM AF BESTYRELSEN APRIL 2010 --> NU

Som medlem af Repræsentantskabet (RP), vil jeg arbejde for at sikre, at RP får så meget indflydelse som muligt. For mig er det vigtigt, at vores medlemmer bliver hørt. Vi skal gøre aktiv brug af vores medlemmers viden til at sikre, at CA også fremover opfattes som Danmarks førende og mest ambitiøse a-kasse. I min position som medlem af bestyrelsen, vil jeg gøre mit for at sikre CA’s position som ledende a-kasse i Danmark. Vi skal være innovative og ambitiøse, men også holde fast i det gode fundament vi har bygget op de seneste år. Ved at vælge mig i Repræsentantskabet kan du være med til at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet og ligeledes, at vores medlemmer bliver hørt gennem RP. Jeg er gift, har to små børn og bor i hus i Herlev. Jeg arbejder hos Tryg Forsikring, hvor jeg er uddannelseskonsulent. Her er min primære opgave at arbejde med projekter, som skal være med til at højne kompetenceniveauet i hele vores nordiske organisation. Min fritid bruges på familie og venner – og ikke mindst vores hus. Jeg går desuden meget op i musik, og går ofte til koncerter.


14. ALEXANDER GLUD

15. GITTE NØRBY KRISTENSEN

KØBENHAVN, CAND.MERC.FSM, 26 ÅR

KØBENHAVN, CAND.MERC.MARKETING, 37 ÅR

1. Flere dagpenge til ledige. Jeg vil arbejde målrettet mod, at dagpengene kommer til at dække en højere grad af ens løn, hvilket vil medføre større økonomisk sikkerhed og stabilitet for alle CA’ere.

Har været medlem af Repræsentantskab og bestyrelse for CA siden 2008 og bestyrelsen for CA Advokathjælp siden 2009

2. Jeg vil arbejde målrettet mod at skabe flere og hurtige jobs for CA medlemmer, så vi kommer hurtigere i arbejde samt finder det rigtige arbejde. Fx gennem et strategisk samarbejde med rekrutteringsbureauer. 3. Jeg vil etablere kontakt til virksomheder og rekrutteringsfirmaer og dermed opbygge CA’s netværk, så medlemmerne får nemmere ved at komme i arbejde. Fx gennem et ”CA Talent Program”, hvor talenter fra universiteter/handelshøjskoler samt (kommende) ledere kan indgå i et samarbejde med virksomheder/rekrutteringsfirmaer. 4. CA skal være skarpere overfor studerende, da de er fremtidens medlemmer. Flere studerende -> flere fremtidige betalende medlemmer -> større budgetter og ressourcer for CA. At satse på ungdommen er en uundværlig investering i fremtiden. 5. I de kommende år bliver det dyrere at være dansker, hvilket betyder, at økonomiske fordele spiller en stigende rolle. En stemme på mig er en stemme på dine interesser! - Arbejder i Carlsberg Project Management Office - 3 års erfaring fra C3 ledelse & økonomi, 1,5 år hos SEB - Cand.merc. Finance & Strategic Management fra CBS (top 15 %)

Jeg ønsker at være med til at påvirke CA til, også i fremtiden, at være en stærk og uafhængig akasse, der adskiller sig positivt fra de øvrige akasser. Det mener jeg bør ske ved fortsat at have fokus på alle medlemmer; både de, der er ledige, de som trænger til fornyelse, og de, der er i arbejde. Samtidig mener jeg, at CA skal være en sparringspartner, som proaktivt støtter og hjælper de medlemmer, der har mistet deres arbejde til hurtigt at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis CA skal blive ved med at være det foretrukne valg, mener jeg, at det er af afgørende betydning, at vi fortsat udbyder kompetent karriererådgivning, relevante kurser og netværk, der er med til at øge de enkelte medlemmers muligheder og værdi på arbejdsmarkedet. Og samtidig er den a-kasse, hvor der er mest value for money, og hvor medlemstilfredsheden er højest. Min baggrund for at stille op som kandidat til repræsentantskabet er kort og godt motiveret af min interesse og passion for at styrke og videreudvikle CA, som en a-kasse, der ser muligheder i stedet for begrænsninger og som giver medlemmerne mest mulig værdi for pengene. Jeg har været medlem af CA’s repræsentantskab og CA’s bestyrelsen siden 2008 og medlem af CA advokathjælps bestyrelse siden 2009. Jeg er 37 år og arbejder til daglig som leder og forretningsanalytiker i Falck. Jeg har stor erfaring med strategi, forretningsudvikling, marketing, økonomi og IT. Erfaring som jeg har kunnet drage fordel af som repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlem, og som jeg mener fortsat kan være med til at styrke CA i de udfordringer, som vi står overfor i de kommende år.

- HA Almen, udveksling i Moskva - Aktiv i CBS Sport Hockey, CBS buddy programme samt mentor

16. LEON HOULBY

Min erfaring i at gå fra studerende -> nyuddannet -> ledig -> ansat gør, at jeg ved, hvilke udfordringer ledige står overfor samt hvilke services der er effektive. Jeg har international erfaring fra studier i udlandet og arbejde hos Carlsberg der gør at jeg repræsenterer en stor del af CA's medlemssegment.

For nogle år tilbage medlem af repræsentantskabet

Mine 3 år hos C3 ledelse & økonomi gør, at jeg har en detaljeret viden omkring A-kasse og fagforeningsmarkedet, hvilket vil skabe stor værdi for dig!

SKANDERBORG, HD (R), 60 ÅR

Har en enmandsvirksomhed som interim management og har haft job ved siden af. Jeg var udsat for, at min virksomhed, som havde meget begrænsede indtægter, betød, at jeg ikke kunne få mine ’opsparede’ feriedagpenge udbetalt, fordi min virksomhed var mit hovederhverv. Klager hjalp ikke – selv ministeren kom med en forvrøvlet forklaring. Så jeg vil især arbejde for forbedring af forholdene for enmandsvirksomhederne, som der er mange af i CA. Jeg har i snart 40 år arbejdet med økonomi i en del virksomheder. Typisk som regnskabschef/ økonomichef/økonomidirektør-CFO. Siden kri CAnyt 13


sen i 2009 har jeg været arbejdsløs og selvstændig interim manager med diverse opgaver.

20. HELLE BROAGER EGÅ, CAND.MERC./HD, 44 ÅR MEDLEM AF REPRÆSENTANTSKABET SIDEN 2008

17. HENRIK CHRISTENSEN KØBENHAVN, EXECUTIVE MBA, 47 ÅR SUPPLEANT TIL REPRÆSENTANTSKAB, MENTOR

Jeg vil arbejde for en fortsat udvikling af medlemstilbud for både ledige og ikke-ledige. CA har en unik blanding af sikring, karrerrerådgivning og hjælp til ledige, som det er vigtigt at videreudvikle. CA skal være i front med brugen af de sociale medier som en god platform for netværk og samarbejde og CA skal være i tæt dialog med erhvervslivet, det politiske miljø og naturligvis – ikke mindst – medlemmerne! Mange års erfaring med ledelse, forretningsudvikling og salg. Jeg elsker at være med til at udvikle mennesker og bringe mening og forståelse. Ud over mit fuldtidsjob som hhv. Vicedirektør i Jobindex og 'CEO' i Jobbsafari, er jeg aktiv i to bestyrelser samt mentor i CA-regi. Jeg har desuden en blog – www.dotcoma.dk – hvor jeg skriver om ledelse. Check resten af min profil på http://dk.linkedin.com/in/henrikc89

18. ANDERS STÆHR POULSEN

Jeg vil arbejde for, at CA fortsat skal være den bedste og mest unikke A-kasse på markedet. Det sker bl.a. ved at CA hele tiden udbyder nye services, såsom kurser og online-kurser, gåhjem møder og god og kompetent personlig sparring. Jeg vil have fokus på, at CA er på forkant med hvad det er medlemmerne har behov for. Det gælder både de medlemmer som er i arbejde og de ledige medlemmer. Jeg er uddannet cand.merc. (1995) efterfølgende har jeg suppleret med HD og diplomfag indenfor HR og ledelse. Jeg har i alt 15 års erhvervserfaring. 10 års tværfaglig erfaring indenfor marketing og administration. 1 år som ledig, hvor jeg bl.a. har været aktiv i styregruppen i netværket Powerjobsøgerne. Senest har jeg arbejdet 5 år hos en anden stor Akasse som sparringspartner for ledelsen og har derfor indgående kendskab til produktudvikling, kompetenceudvikling og strategiske indsatser i A-kassebranchen.

LYNGBY, HD(U), 27 ÅR

Jeg vil arbejde på yderligere medlemsfordele for CA's godt 40.000 medlemmer. Min baggrund for at stille op til repræsentantskabet er at jeg engagerer mig meget i min fritid. Sidder i dag i min Alumni bestyrelse CIBA, min andelsforening og tidligere været med i studenterbestyrelsen for HD på CBS. Så jeg ser en stor personlig udfordring og tilfredsstillelse i at kunne være med til, at skabe bedre vilkår for os alle som medlemmer af CA.

1. februar 2012 startede jeg i nyt job som Chefsekretær og HR- ansvarlig i en produktionsvirksomhed.

21. LARS VESTERGAARD AARHUS, CAND.MERC. MARKETING, 30 ÅR SUPPLEANT I CA’S REPRÆSENTANTSKAB

Jeg vil primært arbejde for flere individuelle tilbud i form af billige forsikringer (til hjemmet, ulykke og bil) kulturelle tilbud og endnu skarpere gå-hjem-møder. Hertil kommer et øget fokus på omkostningsminimering.

19. NANNA ADSBØL CHRISTENSEN ESPERGÆRDE, HD (O), 47 ÅR JEG HAR VÆRET MEDLEM AF REPRÆSENTANTSKABET I CA I 4 ÅR.

Jeg vil fortsat arbejde for, at CA er en af landets bedste A-kasser, der fokuserer på at have ressourcer til at hjælpe og støtte ledige samt tilbyde efteruddannelse og suppleringskurser for alle medlemmer. Desuden er det min holdning, at en udvidelse af Akassens arbejde kun er til medlemmernes fordel, når det kommer til juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med arbejdsretslige spørgsmål. Ligesom en tillægsforsikring er et fantastisk tilbud for netop CA’s medlemmer, der ofte ikke vil kunne klare sig for understøttelsen alene. Jeg har været medlem af CA siden 1987. Har selv været ledig i flere omgange og har hver gang fået stor hjælp og støtte fra CA. Ligesom jeg kun har positivt at sige om de mange kurser og foredrag, jeg har deltaget i gennem CA. Jeg er gift, bor i Nordsjælland og har 2 piger på 11 og 16 år. Jeg har arbejdet hos FDM i 2 år, som CRM konsulent med ansvar for alle CRM/DM kampagner.

14 CAnyt

Jeg arbejder til daglig med markedsføring på et hovedkontor i en større dansk virksomhed, hvor jeg, som de fleste CA’ere, forsøger at holde mange bolde i luften på samme tid. Fritiden går med min reservekontrakt med Forsvaret, fodboldtræner og vennerne.

22. ELENA AGGERHOLM LYNGBY, HD (O) ,36 ÅR

Arbejdet i CA’s repræsentantskab vil spille en stor rolle i mit liv, at være med til at dele viden betyder meget for mig. Jeg vil arbejde for at skabe mulighed for sociale fællesskaber og netværk. Jeg vil stå for strategiudvikling og stor tilfredshed hos CA’s medlemmer. Jeg vil bidrage med engagement og entusiasme. Gennem mit arbejde vil jeg gerne møde socialt engagerede mennesker, som er givende at arbejde sammen med. Jeg er 36 år, bor sammen med min kæreste og har en søn på 5, bor i Lyngby. Jeg har været bestyrelsesmedlem i HD O organisationens bestyrelse og er bestyrelsesmedlem i min søns


børnehave. Jeg har de sidste 12 år arbejdet i forsikringsverden. Jeg underviser i forsikring og tolker mellem dansk og bulgarsk. Jeg er altid nysgerrig for, hvordan andre tænker og bruger deres netværk.

25. JONAS MADSEN CHARLOTTENLUND, IN APPLIED ECONOMICS AND FINANCE, 24 ÅR

VALGT I 2010 SOM SUPPLEANT TIL REPRÆSENTANTSKABET

Ved at bidrage med værdifulde input fra mine personlige og faglige kompetencer, ønsker jeg en fortsat optimering og udvikling af CA som virksomhed. Mit fokus vil yderligere være på mere specifikke områder – relateret til nyuddannede.

Som din repræsentant i CA vil jeg arbejde for:

Blandt andet vil jeg fokusere på:

MORE VALUE FOR MONEY

1) At skabe en mere transparent ansøgningsproces når der søges dagpenge.

23. PALLE HOLM HOBRO, HD I ØKONOMISTYRING, 51 ÅR

CA skal i endnu højere grad høre efter medlemmerne ønsker. Derfor vil jeg have oprettet en Medlemmernes ønskeside, hvor vi alle kan komme med input om, hvad vi hver især har af ideer til nye tiltag eller udbygning af eksisterende tilbud. Det kunne være: Flere lokale aktiviteter Flere af CA’s gode kurser Flere rabataftaler En stemme på mig vil være en styrkelse af den jyske stemme i CA. Jeg har primært arbejdet med revision og økonomi, men også med produktion, indkøb, salg og distribution. Som så mange andre er jeg også ramt af finanskrisen og har derfor de seneste år også arbejdet med områder, der ligger lidt udenfor mine spidskompetencer. Jeg er fyldt 51, bor i Hobro og er familiefar til tre voksne børn. Min fritid går med motionscykling, samt skøn- og faglitteratur. Vil du vide mere om mig: www.linkedin.com/in/palleholm

2) At skabe tættere kontakt mellem dimittender og CA. Herunder bedre information til internationale studerende om deres muligheder. 3) At der tilstræbes at få flere studerende ind i CA senest ét år inden endt uddannelse således, at den studerende undgår karantæneperioden. 4) At CA bliver en valgmulighed som samarbejdspartner ved henvisning til tredje part af jobcenteret for at minimere antallet af involverede aktører i dagpengeforløbet. Jeg bliver drevet af muligheden for at gøre en forskel. Jeg er 24 år og dimittend fra Copenhagen Business School, hvor jeg læste min cand. merc. i Applied Economics and Finance. Under mit kandidatforløb supplerede jeg med et internationalt perspektiv, via et udenlandsophold på WHU, Otto Beisheim School of Management, Tyskland. Fra min uddannelse og tidligere erhvervserfaring fra DJØF samt C3 Ledelse & Økonomi, er jeg blevet udstyret med en værktøjskasse, som vil kunne bidrage positivt til repræsentantskabet i CA.

26. CAROLINE TOXVÆRD HØRSHOLM, HD 2. DEL I ORGANISATION OG LEDELSE, 39 ÅR

24. ANDERS NYMANN PETERSEN HERNING, BA I MEDIEVIRKSOMHED, STUDERER PÅ KANDIDATUDDANNELSEN I VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, 33 ÅR

Jeg vil arbejde for, at CA bliver ved med at være Danmarks bedste a-kasse med gode tilbud til sine medlemmer. Herunder at vi gør vores bedste for at rådgive vores yngre medlemmer og studiemedlemmer på de merkantile uddannelser. Med de stadigt stigende krav på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at vi får fat i de studerende tidligt og stiller en rådgivning til rådighed for dem, så de føler, at de får den bedste start på deres karriere. Dette betyder, at vi løbende skal udvikle nye tilbud, der er målrettet disse medlemmer. Jeg er 33 år og har masser af uddannelse i bagagen. Herudover har jeg også arbejdet som IT-medarbejder. I min fritid dyrker jeg motionsboksning og spinning. Jeg laver også frivilligt arbejde for en række foreninger, hvor jeg bl.a. arbejder med fundraising og kommunikation.

Jeg vil arbejde for en a-kasse, der som nu behandler sine medlemmer som individer og ikke som tilfældige numre. En a-kasse, der er et attraktivt valg for nye medlemmer og som gennem sin medlemsvalgte bestyrelse er i stand til at påvirke og kommentere på gældende lovgivning – dog altid uden at miste sin apolitiske holdning. En a-kasse, der gør sine medlemmer stolte og glade ved deres valg af netop CA. Min baggrund går tilbage til et bindingsværkshus lige udenfor Helsingør, hvor skoven og marken lå i forlængelse af baghaven. Et sted med mulighed for at udfolde sig og slå sig løs. Hvilket jeg så har gjort lige siden. Jeg elsker en udfordring og er altid frisk på nye eventyr. Jeg har en økonomisk baggrund med hovedvægt på strategi og innovation. Og så er jeg projektleder helt inde under huden.

CAnyt 15


27. JACOB HANNOVER KØBENHAVN, CAND.MERC. I FINANSIERING, 40 ÅR

Jeg vil gerne gøre en indsats for at tilstræbe, at CA kan være et aktiv for medlemmer mht. at kunne tilbyde målrettede produkter og servicering, når man har behov for, at CA er der. Fx tænker jeg her på tillægsforsikringer, hvor jeg bl.a. ser flere muligheder mht. produktudvikling samt prissætning. Jeg vil gerne generelt set være med til at sikre, at CA's midler anvendes optimalt for medlemmerne. Jeg er uddannet Cand. Merc. i Finansiering, og har arbejdet i den finansielle sektor, siden jeg blev færdig – først i Nordea Investment Management og derefter i Danske Capital, hvor jeg har været i over ti år. Jeg har en supplerende universitetsuddannelse i "Mellemøststudier" fra Syddansk Universitet samt certificering i projektledelse. Jeg har i mit arbejde bl.a. beskæftiget mig med makroøkonomi, opbygning af en risikostyringsfunktion og udvikling af finansielle aktieprodukter. Mit primære ansvarsområde er pt. som porteføljemanager på globale aktieporteføljer. Jeg er vant til en stor berøringsflade og kontakt med mange forskellige mennesker og udfordringer. Fra mit arbejde har jeg været drivkraft bag gennemførelsen og implementeringen af flere nye produkter og tiltag i en stor organisation under konstant forandring og udvikling (Danske Bank). Jeg bor på Østerbro med min kæreste og vores to børn Marcus og Emil Viggo. Udover arbejde går tiden med børn og kæreste, familie og venner samt løb og fodbold. Jeg har spillet klarinet i mange år, men er begyndt at spille trompet i stedet for. Jeg finder stor glæde i musikken og det sociale aspekt herved.

28. MAJKEN LYNGGAARD RASMUSSEN ODENSE, CAND.MERC.JUR., 30 ÅR

Under min jobsøgningsproces i efteråret har jeg i stor grad gjort brug af de super gode tilbud CA tilbyder deres medlemmer. Bl.a. vejledning i forbindelse med jobsøgning og kompetenceafklaring hos karriererådgivere og deltaget i kurser. Alt sammen i CA’s domicil i Gentofte.

CA er primært repræsenteret i Aarhus og Gentofte, og de fleste arrangementer afholdes her. Det er nogle virkelig lækre lokaler der findes i Gentofte – men det er langt fra Odense. Og jeg vil derfor gerne, med mit medlemskab i repræsentantskabet, arbejde for at CA bliver bedre repræsenteret i resten af Danmark bl.a. region Syddanmark. Både i forbindelse med afholdelse af arrangementer evt. i samarbejde med andre organisationer (f.eks. SDU eller AAU), men også ved bl.a. at øge kendskabet til CA i provinsen og dermed forhåbentligt øge medlemstallet. Arrangeres der gå-hjem-møder i samarbejde med virksomheder vil dette have en dobbelt effekt. Dels øges kendskabet til lokale organisationer, dels vil man opbygge et netværk medlemmerne i mellem, som kan komme dem til gode i mange sammenhæng. Jeg vil også arbejde på at CA fokuserer mere på gruppen af nyuddannede ledige. Netop ledighedstallet for denne gruppe er ganske høj og der skal arbejdes målrettet for at hjælpe denne gruppe ud på arbejdsmarkedet. Jeg er uddannet cand.merc.jur. i august 2011. Jeg er aktiv jobsøgende og søger i hele landet primært inden for HR, ansættelsesret, kontraktsret og projektledelse. Jeg har haft mange forskellige studiestillinger i løbet af de sidste 7 år, og har derfor kendskab til mange forskellige brancher. Jeg har også lavet en del frivilligt arbejde, bl.a. har jeg siddet med i elevråd og bestyrelser af flere omgange. Jeg elsker at involvere mig i mine omgivelser og får meget energi af at være aktiv og have indflydelse på min dagligdag. Netop derfor stiller jeg op til repræsentantskabet.

29. MAJA MARIA RYBØL HELLERUP, CAND.MERC.AUD., 40 ÅR

Det jeg vil arbejde for i CA er specielt, at sikre den gode udvikling, som CA er inde i. Her tænker jeg på deres proaktive tilgang til at understøtte medlemmerne bedst muligt, så de på alle måder står bedst muligt rustet på det trængte jobmarked, som ses lige nu. 40 år, gift og mor til 2 børn på henholdsvis 5 og 8 år. Har erfaring både indenfor det private og indenfor Staten. Har beskæftiget mig med en blanding af projekter, økonomi og HR igennem de seneste 13 år.

STEM OG VIND! 2 x Supergavekort på 5.000 kr. www.ca.dk/valg2012


Kom til

‘Gå-hjem-møder’i CA

Få faglig inspiration på CA’s gå-hjem-møder. Foredragene starter typisk kl. 17.00 og varer et par timer. Deltagelse er gratis.

Webcellence

Mellem Lean og Ledelse

Effektivt salg og markedsføring på internettet. Hvordan skal man markedsføre sig og hvordan tjener man penge på sin webshop? Sted: Aarhus 13/3, Odense 19/3, Aalborg 21/3, København 26/3 og Kolding 28/3

– mellemlederens afgørende betydning for succes med Lean

Retorik – kunsten at overbevise Hvordan argumenterer du overbevisende? Hvordan skærer du en sag til, så det væsentlige fremstår som afgørende vigtigt? Sted: København 14/3 og Odense 25/4

Sværere behøver det ikke at være! 20 gode råd om, hvordan du nemt, hurtigt og billigt kan skabe resultater for dig selv og din virksomhed inden for strategi, innovation, salg og marketing. Sted: København 20/3

Med udgangspunkt i bogen ”Mellem Lean og Ledelse”, fokuserer dette gå-hjem-møde på de muligheder og udfordringer mellemlederen møder i forbindelse med Lean-projekter, hvis Lean skal være del af kulturen i virksomheden og have en vedvarende effekt. Sted: København 8/5

Mig A/S Et foredrag, hvor du bliver introduceret til at arbejde med Reinvention-modellen. Vi ser på, hvordan du kan bruge det du har – bare bedre. Du får ideer til, hvordan du med netop din personlige stil og dine kompetencer får en hverdag, du bliver gladere for og samtidig bidrager mere til dine omgivelser. Sted: Aarhus 10/5

Har du psyken til at være leder? Procesledelse i praksis Procesledelse er et fagområde, hvor der findes en bred vifte af værktøjer til at designe og lede processer på tre niveauer: organisation, team og individ. Gå-hjem-mødet vil præsentere deltagerne for nogle synsvinkler og værktøjer, der erfaringsmæssigt er betydningsfulde for et vellykket forandringsarbejde. Sted: Aalborg 16/4

Ledelse handler i høj grad om kommunikation og interaktion med andre mennesker. Men ved du, hvordan du reagerer, når du er under pres gennem længere tid? Vi sætter fokus på de potentielle ledelsesudfordringer, som lederen har qua sin personligheds ”skyggesider”. Sted: København 13/6

Mindfulness – introduktion Mindfulness er et af tidens hotteste begreber og bruges som vej til bl.a. stresshåndtering, medarbejder- og lederudvikling og til at skabe mere overskud, balance og trivsel i hverdagen. Vi giver dig en introduktion til tankerne bag mindfulness samt nogle grundlæggende øvelser, der kan fremme nærvær og autenticitet i hverdagen. Sted: København 17/4, Aarhus 23/4, Aalborg 23/5 og Kolding 9/5

Identitet, rolle og image

NB!

m er er Ikke-medlem ne, dog skal m o lk e v å s g o s  alle tilmelde

Et inspirationsindlæg om sammenhænge og forskelle mellem vores selvopfattelse, roller og image, hvordan vi motiverer os selv og andre med afsæt i værdier – som er den ultimative motivationskraft og ideer til effektiv kompetenceudvikling. Sted: København 26/4

96 % af deltagerne vil anbefale CA’s gå-hjem-møder til andre. Læs mere og tilmeld dig på www.ca.dk/foredrag


Gratis kurser om jobsøgning, karriereudvikling og personlig udvikling Du lærer at skrive en ansøgning, der skiller sig ud fra mængden og fortæller, hvilken forskel du kan gøre.

SUCCES TIL JOBSAMTALEN Sådan brænder du igennem ved samtalen Forberedelse er alfa og omega. Bliv godt klædt på til at få succes ved din jobsamtale.

JOBSØGNING DIT KARRIEREVALG Et personligt afklaringsværktøj til din karriere Bliv bevidst om dine grundlæggende kompetencer, prioriteter og værdier. Genopdag dig selv og få øje på nye muligheder.

PROAKTIV JOBSØGNING Der findes flere muligheder i jobsøgningen Lær at være aktiv på en ny måde. Vi arbejder med at turde mere. Lær nye metoder – tænk utraditionelt og få nye ideer til at søge jobs.

CV OG ANSØGNINGER DER VIRKER Få nye input til dit CV og din ansøgning Du lærer at målrette dit materiale til modtageren og udarbejde dit CV, så det fremstår personligt, ærligt og relevant. 18 CAnyt

Du lærer, hvad du skal sige, hvornår og hvordan, og hvordan du får formidlet dit budskab og får sendt det rette budskab.

MOTIVATION & IDENTITET Fra frustration til tro og handling Kurset henvender sig til dig, der har været ledig i mere end seks måneder, og som oplever at være gået i stå og have mistet motivationen. Vi arbejder blandt andet med, hvad det er, der motiverer den enkelte, samt hvordan vores identitet påvirkes af forandringer.

LINKEDIN KURSUS Sådan styrer du dit professionelle netværk med LinkedIn For dig der har svært ved at navigere rundt i LinkedIn. Du lærer at opbygge og anvende din egen profil og anvende værktøjet i praksis.

PERSONLIG UDVIKLING KEND DIG SELV Bliv bevidst om din personprofil og få flere valg Få større indsigt i dig selv, og hvordan du virker sammen med og på andre mennesker. Du får din helt personlige profilanalyse, baseret på et af verdens bedste personprofilsystemer ’Insight Discovery Personprofil’.

LÆR AT STRESSE AF Bring Positiv Psykologi ind i din hverdag Stress og mistrivsel på jobbet gør hverdagen sur og trist for mange. Kurset er en introduktion til både positiv psykologi, mindfulness og stresshåndtering.

MINDFULNESS – DEL 1, 2 OG 3 Et redskab til mere trivsel i hverdagen Brug mindfulness til at bekæmpe stress, at være nærværende og genfinde lysten og glæden i hverdagen. Del 1 giver en kort introduktion til nogle grundlæggende øvelser i nærvær, der kan fremme autenticitet i dit liv. På del 2 + 3 går vi mere i dybden med mindfulness.

KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Styrk dialogen og samspillet på arbejdspladsen


Se alle kurser og tilmeld dig på www.ca.dk/kurser

Du lærer, hvad dine arbejdsmetoder fortæller om dit kommunikationsmønster, hvordan du kan tilpasse din mundtlige og kropslige kommunikation til modtageren og trænge igennem med dit budskab.

ARBEJDSGLÆDE ER FOR ALLE Du når simpelthen mere, når du er glad Arbejdsglæde er stærkt forbundet med produktivitet. Ønsker du større trivsel og arbejdsglæde i hverdagen, og vil du være bannerfører for arbejdsglæden på din arbejdsplads, er dette kurset for dig.

KONFLIKTHÅNDTERING Lær at møde konflikter åbent og konstruktivt Konflikter kan udvikle os eller være meget destruktive i vores hverdag – det afhænger af, hvordan vi håndterer og gennemlever dem. Du lærer at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter, hvordan en konflikt kan eskalere, og hvordan du kan nedtrappe en konflikt.

PRÆSENTATIONSTEKNIK DEL 1 + 2 Lær, hvordan du gennemfører en effektfuld præsentation Præsentationsteknik 1 Få redskaber og inspiration til de grundlæggende elementer i en præsentation. Derudover bliver du mere bevidst om dine egne

ressourcer, via praktiske øvelser og personlig feedback.

større viden om mentoring. Evt. overvejer du selv at blive mentor eller mentee.

Præsentationsteknik 2 Du har deltaget i Præsentationsteknik 1 eller er generelt fortrolig med præsentationer og ønsker at få personlig feedback på din performance, afprøve de grundlæggende elementer i din præsentation og optagelse på dvd, hvis du ønsker det.

LEDERUDVIKLING

FORHANDLINGSTEKNIK Lær at blive bedre til at forhandle Få en grundlæggende forståelse for forhandlingsprocessen, samt praktiske redskaber og teknikker der kan bruges til alle typer af forhandlinger.

LEDERENS KARRIEREVEJ Hvordan du fortsat udvikler dig i lederrollen For dig der har lyst til at arbejde videre med din lederrolle, og som har minimum et års erfaring som leder. Vi arbejder med fokus på uddelegering, din egen adfærd og holdning til ledelse, ledelsesdilemmaer, de svære ledelsessamtaler, afklaring af dit eget lederpotentiale og situationsbestemt ledelse.

LEDER PÅ VEJ For dig der overvejer en karriere som leder PROFESSIONEL NETWORKING Lær at skabe sociale relationer for at klare dig godt i erhvervslivet Netværk er en af de vigtigste faktorer for at indgå i det moderne samfund med succes. Bliv bedre til at skabe nye relationer og plej dine eksisterende relationer.

MENTORING – EN INTRODUKTION En vigtig metode til læring og personlig udvikling Kurset henvender sig til dig, der har interesse i personlig udvikling og læring og ønsker

Kurset henvender sig primært til dig, der har minimum et års erhvervserfaring. Du lærer, hvad lederrollen omfatter, og får indsigt i, hvordan den varetages og udvikles. Du får fokus på egne forventninger og betænkeligheder til lederrollen og afklaring af, hvad ledelse og lederrollen er og indebærer. Få afdækket dit potentiale som leder og din potentielle lederstil.

Tilmeld dig på www.ca.dk/kurser CAnyt 19


t e d n a v i e g n i r Som

evet til 500 og endnu bl er e er rk æ tv ne 0 15 . 14 til et 9 netværk er på kort tid blev ærk med CA og Linkedin som ev ks vo et få r ha er pp ru sg flere followers. CA’s netværk Marketing i København’ og g al ’S rk æ tv ne e st ør st e på CA’s bindemiddel. Vi ser nærmer ngsnetværk ’CAN12’. og på CA ’s nyeste jobsøgni FOTO DAS BÜRO

En aften med Online PR Møde med Salg og Marketing netværket i København. ”Da askeskyen lammede flytrafikken i Europa i 2009, lammede den også fuldstændig flyselskabernes sædvanlige kommunikationskanaler. Telefonlinjerne brød sammen og hjemmesiderne gik i sort, fordi de ikke var gearet til at håndtere mange tusinde strandede rejsende og deres pårørende, der på samme tid prøvede at få information om deres fly og deres muligheder for at komme hjem. Det skete også for KLM, men her fandt kunderne alligevel vej til kundeservice via Facebook, som har enorme servere, der kan klare enorme brugerbelastninger. På KLM’s facebookside kunne kunderne spørge til deres situation… og hurtigt få svar, for KLM fik lynhurtigt masser af medarbejdere til at svare på Facebookhenvendelserne. Metoden spredte sig lynhurtigt blandt de rejsende og til de øvrige flyselskaber, og Facebook og Twitter blev de væsentligste kommunikationskanaler til at få kontakt med flyselskaberne under akseskyballaden. Uden annoncering. Kun ved mund-til-mund”, fortæller Malene Munkebo, der er Account Director i kommunikationsvirksomheden Hill + Knowlton Services.

Masser af erfaring På denne mørke vinteraften er der samlet næsten 30 salg og marketing-folk på Cafe Retro i det indre København. De er kommet for at høre Malene Munkebos foredrag om Online PR, og for at udveksle erfaringer med de andre i CA’s salg og marketingnetværk. En af deltagerne er Marcus Bergsli, der er European Marketing Executive hos Farnell, en international virksomhed med flere tusinde ansatte, der distribuerer elektronikkomponenter. Marcus er med til sit andet møde i netværket. Selvom han er ny i netværket, er det ham, der sammen med en anden af deltagerne, har valgt aftenens emne og fundet frem til oplægsholderen Malene Munkebo til at fortælle om Online PR.

20 CAnyt

AF OLE STRAND FOTO DAS BÜRO

Marcus Bergsli blev færdig på CBS i 2010 og er med i netværket for at få faglig udveksling og sparring. ”Jeg har masser af kolleger i Farnell, der arbejder med salg og marketing, men ikke her i Danmark. De fleste af dem sidder i England, og det gør min chef også. Derfor er det dejligt at møde andre, der arbejder med det samme, men i andre virksomheder. De fleste i netværket er lidt ældre end mig, og med masser af erfaring at dele ud af”, siger Marcus Bergsli.

Vær klædt på til online kommunikation Malene Munkebo fortsætter sit foredrag om Online PR. Om hvor vigtigt det, at de sidder i front på virksomhedens online medier også er klædt på til det. ”Vi kender vel alle oplevelsen, når vi møder en umotiveret butiksansat. Det sker desværre alt for ofte. Men måske er det ikke så underligt, for unge butiksansatte er som regel de dårligst lønnede og de dårligst trænede. Det er helt forkert, for det er dem, der er i frontlinjen. Det er dem, der taler med kunderne, og afgør om oplevelsen bliver god eller dårlig for kunden. Det er desværre den samme tendens vi ser på onlinemedierne. Mange virksomheder beslutter sig for at få en Facebook-side – måske fordi konkurrenterne har en, eller fordi de har hørt det er moderne – men de går ikke helhjertet ind i det. Mange ved ikke, hvad de vil med mediet, og de bruger ikke ressourcer nok på det. Det nytter ikke noget at styre facebook-siden med venstre hånd, eller overlade den til en studentermedhjælp et par timer om ugen. Der skal laves Facebook-guidelines og den ansvarlige står for Facebook-siden, skal kunne virksomhedens værdier på rygraden. For hvis en kunde bliver behandlet dårligt på et onlinemedie, kan oplevelsen hurtigt blive delt med hele kundens netværk, og skabe en viral steppebrand med negativ omtale, som er


helt ude af din kontrol. Da Agnes Cupcakes på et tidspunkt fjernede kritiske indlæg på deres Facebook-side, eksploderede den negative omtale på deres egen side og ude i de sociale medier”, siger Malene Munkebo.

Største netværk i CA Salg og Marketing-netværket har eksisteret i flere år med omkring 20 deltagere, men efter det er kommet på LinkedIn er antallet af deltagere eksploderet. Der er pt. 342 deltagere i netværkets LinkedIn-gruppe, men det er med revl og krat, mens selve kernen er på 50-60 deltagere, mener Charlotte Ibsen, der har været administrator for netværket siden 2010. ”Hardcore-netværket gruppen er på en 25-30 stykker der d lt deltager fast i møderne og 20-30 flere, som kommer en gang i mellem. Og så er der løbende nogle som kommer til, og andre som drosler lidt ned. Fordelen ved at netværket er så stort, at der er så mange nye medlemmer, og at der hele tiden kommer nyt blod til. Så der er altid nogle der er friske på at arrangere et nyt møde.”, siger Charlotte Ibsen. Hun har påtaget sig rollen som administrator, og sørger for, at holde deltagerne fast på den faste møderytme. Netværket mødes fast hver anden måned i CA’s lokaler i Gentofte eller ude i

byen. Hver gang med et fagligt oplæg og med tid til networking på tværs. Flere medlemmer har ligefrem fået job via kontakter i netværket. ”Vi har en stærk fælles referenceramme, fordi vi har en fælles faglighed. Men vi kommer fra vidt forskellige brancher. I min dagligdag har jeg ikke så mange eksterne kontakter i mit job til andre brancher, men det får jeg så i mit netværk. Det er enormt givtigt at have den her brede berøring med mange forskellige brancher, fordi det giver en god inspiration til mit daglige arbejde”, siger Charlotte Ibsen.

Tid til netværk Efter foredraget bliver Malene Munkebo hængende og svarer på spørgsmål, netværker med deltagerne og udveksler visitkort. For hende er netværk en fast del af arbejdslivet. ”Jeg netværker blandt andet ved at komme ud og tale ved den her slags events. Jeg er også selv med i et par erfa-grupper – i snit er jeg vel til et møde i dem hver anden uge. Det er enormt vigtigt for mig ikke kun at færdes i mine egne cirkler, men også få ny inspiration og nye kontakter, både inden for branchen, og med andre, som kan være interessante kundemæssigt”, siger Malene Munkebo.

MALENE MUNKEBO FORTÆLLER OM ONLINE PR TIL CA’S SALG OG MARKETING NETVÆRK


Nyt selvskabt jobsøgningsnetværk På et af CA’s jobkurser mærkede deltagerne en fantastisk energi og lyst til at netværke med hinanden, som rakte ud over kurset. Nu har deltagerne selv dannet et nyt og dynamisk netværk for jobsøgende – CAN12 – for at hjælpe hinanden på vej mod ønskejobbet. , 12 AF NANNA BASTVED MEDLEM AF CAN

FOTO OLE STRAND

Linkedin CA’S NETVÆRK – også på

DELTAGERE FRA CAN12 NETVÆRKET

Mens den mørke vintermorgen dovent slipper sit tag udenfor, er der en anderledes sprudlende energi i CA’s lyse og venlige lokaler i Gentofte. Her er CA-medlemmer med forskellig baggrund samlet for at hjælpe hinanden på vej mod ønskejobbet. Alle har de deltaget på et af CA’s jobsøgningskurser og har på eget initiativ afsat denne dag til at blive bedre til at netværke.

, inden for jobsøgning, HR CA har pt 14 netværk g og marketing. økonomi, ledelse og sal store ket for tilgang, andre er Nogle er små og pt luk op r rettet nge af netværkene ha og åbne for tilgang. Ma kedIn. netværksgrupper på Lin aerk rk på www.ca.dk/netv

væ Læs mere om CA’s net

Hvordan kan vi hjælpe hinanden? 17 par øjne er fast rette mod Kim Lauritzen, som med en rolig, varm stemme forklarer dagens næste øvelse: ”Fortæl hvem I er, nævn tre af jeres spidskompetencer, samt hvilken virksomhed I gerne vil arbejde for”. Lyden af kuglepenne der skribler noter på papir blander sig med duften af frisk-skrællet mandarin. Ingen kender hinanden, men efter en runde med 30 sekunders ”elevatortale” er sløret løftet for, hvem de andre i lokalet er. Smilene breder sig og røde pletter på kinderne afslører, at det er svært at sælge sit budskab på 30 sekunder. Men øvelse gør mester. Og det er netop derfor deltagerne er samlet i dag. For at blive bedre til at sælge sig selv. For at blive bedre til at netværke. Og for at sparre med hinanden og udveksle erfaringer. ”Huskede I at tage noter om hinanden undervejs?”, spørger Kim Lauritzen. Hans mange års salgserfaring har lært ham, at man skal give andre noget, før man kan forvente noget retur. Det er

22 CAnyt

derfor ikke helt tilfældigt, at der bagpå hans visitkort står: ”hvordan kan jeg hjælpe dig?”

Mange jobsøgende mangler jobsøgningsnetværk Kim Lauritzen har taget initiativ til netværket, efter at han på flere kurser i CA regi havde oplevet deltagere, der mente, at de ikke havde et netværk, og slet ikke et netværk de kunne bruge i jobsøgningsregi. ”Jeg har arbejdet med salg i 25 år, og haft stor glæde af mit netværk. Derfor forslog jeg til et kursus, om det kunne være en idé at stable et lille seminar på benene om det at netværke for et job. Der var stor opbakning, og jeg foreslog det derefter på andre kurser i CA regi, og det endte med det første netværksmøde. Vores kongstanke er at hjælpe hinanden med at få de rette kontakter, så vi kan finde det rette job, og at kunne hjælpe og støtte hinanden – også efter vi har fået vores job”, siger Kim Lauritzen.


Netværket rummer stor viden Styrken ved dette netværk er netop mangfoldigheden og de mange kontakter hver især har til erhvervslivet. Whiteboard-tavlen bag Kim bliver hurtigt fyldt med navne på virksomheder, hvor deltagerne har en kontakt. Listen giver god anledning til snak i pauserne, hvor folk forhører sig om indgangsvinkler til netop den virksomhed de drømmer om at arbejde for. Pludselig bliver netværkstankegangen tydelig og nærværende for deltagerne. Efter øvelsen er der vidensdeling på agendaen. Thomas Frydendahl Berg, som er en af de andre stiftere af jobsøgningsnetværket, fortæller om LinkedIn og kommer med konkrete eksempler på, hvordan man får mest mulig ud af dette online me-

die. På næste møde vil andre medlemmer byde ind med deres specifikke viden. Alle har noget at bidrage med. ”Vi har en professionel tilgang til netværket for at sikre en vedvarende værdiskabelse. Det er ikke en hyggeklub. Netværket skal danne grobund for alle mulige connections”, siger Thomas Frydendahl Berg. Netværket har pt. omkring 50 deltagere. Seneste møde i netværket handlede om ’Ansøgninger set fra HR-afdelingens side’, hvor en HR-chef med mange års erfaring med HR-arbejde fortalte om, hvad han selv lægger vægt på, når han modtager ansøgninger.

> Nyhed: Tjek din løn < Nu kan du sammenligne din løn med andre i lignende stillinger med CA’s nye lønberegner AF THOMAS PLESNER

Vil du gerne have et overblik over, hvordan dit lønniveau er i forhold til andre i lignende stillinger? Så har du nu muligheden med CA’s nye lønberegner.

Nyt samarbejde Mange medlemmer af CA efterspørger data om lønniveau blandt andet i forhold til jobsamtaler. Derfor har CA lavet en aftale med lønportalen ’Løn Som Fortjent’ om at benytte deres beregner – gratis selvfølgelig.

Vær med allerede i dag Jo flere CA profiler der er på beregneren, jo bedre bliver CA medlemmernes vidensgrundlag på løndata. Vi starter dog ikke på helt på bar bund. ”Løn som Fortjent” har allerede 28.000 aktive brugere. Tjek din løn på www.ca.dk/loen

Med lønberegneren kan du • • •

Benchmarke om du ligger over eller under gennemsnittet på løn, frynsegoder, pension, ferie, timeløn osv Forberede dig til din næste jobsamtale ved at ”gå på opdagelse” i lønstatistikken Løbende blive orienteret om, når der sker en udvikling i lønniveauet

Sådan gør du Du udfylder din lønprofil online, og så kan du med det samme benchmarke din løn mod gennemsnittet. Derefter holder Løn Som Fortjent dig løbende orienterede om, når der sker ændringer. Når der er nok sammenlignelige profiler på beregneren, kan du se, hvordan lønpakken gennemsnitligt ser ud for dit job, og hvor du selv er. Med din profil kan du også bruge Hvad-Nu-Hvis-beregneren til at se lønnen for andre jobs, andre områder osv. som forberedelse til den næste jobsamtale. Det eneste du skal gøre, er løbende at opdatere din profil, når der sker ændringer, dvs. typisk én gang om året eller ved jobskifte.

CAnyt 23


CA a-kasse, Smakkedalen 2, Postboks 50, 2820 Gentofte

Energilån i Salling Bank – til energiforbedringer af din bolig

Vi har lige nu en pulje på 15 millioner til

3,95 % p.a. variabel rente

Kontakt os og hør hvordan du får et billigt energilån eller læs mere på www.sallingbank.dk

ÅOP 4,4 (lån kr. 250.000, løbetid 20 år, tinglysning af ejerpantebrev kr. 250.000, stiftelsesomkostning kr. 2000.) Krav om helkundeforhold.

Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 9752 3366 sb@sallingbank.dk

CAnyt 2012 #1  

Medlemsblad for CA a-kasse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you