Page 1

DE TOEKOMST... IS VOOR DE JEUGD! het positieve alternatief


3

STEVEN DEWITTE

ANN-MARIE VERHAEGHE

3E PLAATS ROESELARE CO-VOORZITTER JONG GROEN •32 jaar •chef beenhouwer •vader van drie kinderen •Leefbaar Rumbeke, jeugdraad

Na 6 jaar beloftes is er nog steeds geen fuifzaal, of een polyvalente zaal voor verenigingen. Wie iets wil organiseren heeft weinig keuze, verenigingen hebben geen lokaal. De prioriteiten van onze burgemeester liggen dan ook niet bij de jeugd. Wij als Groenen willen ons hierin profileren. Met één derde van de kandidaten onder 32 jaar (welke partij doet beter) vinden wij dat wij dit mogen. En het moet ook. Want jongeren hebben vernieuwende en frisse ideeën. We mogen trots zijn op de jeugd en ze een meerwaarde voor de gemeenteraad noemen.

Roeselare: time to level up!

4

4E PLAATS ROESELARE •28 jaar •juriste •jonge moeder •Rumbeke

Mijn dochter gaat naar een fantastische school in Rumbeke. We hebben geluk gehad, de mama die 5 minuten later dan mij kwam inschrijven, ging in tranen weg. Met het huidige beleid zal dit nog veel gebeuren, een harde waarheid. Het aanbod van kinderopvang en scholen moet uitgebreid worden. De vele nieuwe woonwijken brengen vele nieuwe gezinnen met zich mee, ook zij moeten hun leven in Roeselare te kunnen uitbouwen.

Geef jongeren de ruimte die ze nodig hebben.

Als jonge ouder wil ik ook meer recreatiemogelijkheden voor kinderen, het Sterrebos is al lang niet meer voldoende. Ik droom ook van een evenementenplein in plaats van parking op de Grote Markt en een stad die zijn lokale festivals meer steunt. En we mogen met een stad als Roeselare toch ambitieus zijn, waarom geen recreatiepark met een zwemvijver en ligweide. Ook tal van andere activiteiten kunnen daar een plaatsje krijgen. Wij jongeren verdienen deze positieve aandacht. Wij willen uitgaan zonder betutteld te worden, zonder pesterige overlastboetes. Gasten! Nu moet het gebeuren, nu kunnen we het waarmaken: op 14 oktober kiezen jullie! Voor de jeugd??? Meer Groen in de stad, een must bij nieuwe woonprojecten.


5

CLAUS DEMEERSSEMAN

7

BERT << TEKST >> WOUTERS

5E PLAATS ROESELARE CO-VOORZITTER JONG GROEN

7E PLAATS ROESELARE 3E PLAATS PROVINCIE

•21 jaar •student leerkracht lagere school •volleyballer bij Knack Roeselare •rumbeke

Communicatie en betrokken worden zijn belangrijk voor alle jongeren. Oké er is een jeugdraad met vele jeugdbewegingen aanwezig omwille van de subsidies. Maar hoeveel jongerenthema’s komen ooit aan bod in de gemeenteraad? Is het daarom dat er zo weinig in jongeren geïnvesteerd wordt? Er dient dringend werk gemaakt van extra speelruimte en bespeelbare groenzones. Om van een fuifzaal nog maar te zwijgen.

YANA DEBUSSCHERE

6

6E PLAATS ROESELARE •23 jaar •master internationale politiek •chiroleidster •geboeid door diverse culturen

Verscheidenheid maakt het leven in een stad boeiend. Iedereen hetzelfde zou al snel gaan vervelen. Droomt u ook van een Roeselare waar mensen harmonieus kunnen samenleven ongeacht hun afkomst, leeftijd, overtuiging, geslacht, huidskleur enz.? Waar diversiteit een rijkdom is en mensen elkaar begrijpen en van elkaar willen leren? Stem dan op 14 oktober Groen voor een dynamische en leefbare stad waar iedereen zich thuis voelt.

•31 jaar •bediende Vlaams Woningfonds •oud-scoutsleider Roeselare •turnclub Flink en Fris

Jongeren vinden niet altijd een woning om te kopen of te huren, te groot of te duur, zeker voor jongeren alleen begint dit een groot probleem te worden. Daarom wil ik dat de stad initiatieven neemt om nieuwe woonvormen op maat van jongeren in de stad te stimuleren. Leegstand tegengaan is een must en als je het handig aanpakt, geef je het woonbeleid een extra boost met deze inkomsten.

DÉSIRÉE DE BAENE

8

8E PLAATS ROESELARE •24 jaar •dansdocente •recreatieve fietser •houdt van haar 2 kippen

Roeselare, een bruisende stad. Naast grote cultuurmanifestaties zoals Trax of de activiteiten van de Spil is er ook nood om zelf iets te kunnen doen. Plaatselijke toneelgroepen, harmonieën, danscompagnieën en rockbandjes vormen de echte kern van wat in Roeselare leeft en kan. Die verdienen de steun die ze nu niet krijgen: lokalen, repetitieruimtes en vooral een podium! Hentiatet volorpo riatem nonest, omnihit iisciis simus, niscipsam et etum


BRAM SEBASTIAAN VANACKER HANOULLE

15 9

PLAATS ROESELARE 9E15E PLAATS ROESELARE LIJSTTREKKER PROVINCIE •27jaar jaar •23 •arbeider Poco Locoingenieur •student industrieel •gedelegeerde •happy single ACV •Roeselare centrum •groene jongen

Groen het hart. Alleen je er in Roeselare somsbeter lang Vind jegaat ook me datnauw onze aan provincie groener enmoet mooier kan? Dat mobiliteit naar zoeken. Groene vingers en eenen speelweefsel alleen zijnjeniet genoeg. moet? Dat onze energie goedkoper groener kan? Dan ben bij mij en bij Er moet worden geïnvesteerd in meer parken in voor het centrum en grote Groen aan het juiste adres. Want de uitdagingen West-Vlaanderen bossen aanHet de rand de stad. Wantdenatuur geeft de zuurstof die het zijn groot. beleidvan is vastgeroest, traditionele partijen uitgeblust. leven in devoor stadvernieuwing. nodig heeft. Hoog tijd Groen heeft slimme realistische oplossingen in huis om in Roeselare en West-Vlaanderen het verschil te maken. Oplossingen die goed zijn voor

ANNE-LIES Stilstaan bij het groeiende 10 MEESSCHAERT aantal zelfdodingen 10E PLAATS ROESELARE

<<CHIRON TEKST POTIE 11>> 11E PLAATS ROESELARE •23 jaar •sportanimator •organisator Kijk! Ik fiets! •oud-chiroleider

Je zal maar een recreatieve fietser zijn op Roeselaars grondgebied. Slecht onderhouden, te smalle fietsstroken en amper plaats om het centrum veilig te doorkruisen. Tijd om een nieuw beleid op poten te zetten dus. Een autovrije Grote Markt en een autoluw stadscentrum zijn absolute prioriteiten om dit te realiseren. Zo maken we onze stad een stuk veiliger en aangenamer vertoeven.

Geef jongeren vooral een podium!

het milieu en uw portemonnee. Het is hoog tijd voor een ander, groen beleid. Een beleid waar u zelf ook beter van wordt. Daarvoor telt elke stem. •27 jaar

En •sociaal moeten we niet eens stilstaan bij het groeiende aantal zelfdodingen bij assistente jongeren. Nergens in Vlaanderen is het probleem zo groot als bij ons, maar •kersverse mama niemand luidt del de alarmbel. •El camino corazon Ik wil dat dit probleem onder de loep wordt genomen. Op zoek gaan naar de oorzaken waarom jongeren zich hier niet Roeselare kanEn endie moet inspanningen om kinderen te Westlaten goed voelen. zaken aanpakken leveren zodat iedereen zich in opgroeien kansen. Kinderarmoede is groot onrecht. En Vlaanderenmet weergelijke echt thuis kan voelen! gezondheidszorg een basisrecht. Een wijkgezondheidscentrum is een kans om dit voor iedereen toegankelijk te maken en betaalbaar te houden. Daar wil ik graag aan meewerken. Plaatselijke rockbandjes vormen de kern van wat in Roeselare leeft enet kan. Hentiatet volorpo riatem nonest, omnihit iisciis simus, niscipsam etum


12

DAPHNÉ VANDEPITTE 12E PLAATS ROESELARE •28 jaar •bediende •vertaler/tolk •getrouwd

Het positieve alternatief. Een terechte ondertitel voor een partij die altijd constructief is en actief zoekt naar oplossingen. Groen is ook een partij die vooruit denkt. We beslissen nu waar we over 10 of 20 jaar willen staan. Die visie en het positivisme dat Groen uitstraalt is waar ik in geloof. Hieraan wil ik meewerken.

JOACHIM DEVRIESE

15

BRAM << TEKST >> VANACKER 15E PLAATS ROESELARE LIJSTTREKKER PROVINCIE •27 jaar •arbeider Poco Loco •gedelegeerde ACV •Roeselare centrum

Vind je ook dat onze provincie groener en mooier kan? Dat mobiliteit beter moet? Dat onze energie goedkoper en groener kan? Dan ben je bij mij en bij Groen aan het juiste adres. Want de uitdagingen voor West-Vlaanderen zijn groot. Het beleid is vastgeroest, de traditionele partijen uitgeblust. Hoog tijd voor vernieuwing. Groen heeft slimme realistische oplossingen in huis om in Roeselare en West-Vlaanderen het verschil te maken. Oplossingen die goed zijn voor

13

13E PLAATS ROESELARE •23 jaar •florist •gediplomeerd groenmanager •Beveren

Na 10 jaar Diezie raakt het Roeselaarse jeugdhuis in het slop. De kreet vanuit de deelgemeentes klinkt des te luider. Een goeie werking uit de grond stampen is echter moeilijk en moet je als stad kunnen ondersteunen. Wordt het stilaan geen tijd om energie te besteden aan een jongerenwerking in Rumbeke of Beveren? Ik vind van wel!

Stilstaan bij het groeiende aantal zelfdodingen het milieu en uw portemonnee. Het is hoog tijd voor een ander, groen beleid. Een beleid waar u zelf ook beter van wordt. Daarvoor telt elke stem. En moeten we niet eens stilstaan bij het groeiende aantal zelfdodingen bij jongeren. Nergens in Vlaanderen is het probleem zo groot als bij ons, maar niemand luidt de alarmbel. Ik wil dat dit probleem onder de loep wordt genomen. Op zoek gaan naar de oorzaken waarom jongeren zich hier niet goed voelen. En die zaken aanpakken zodat iedereen zich in WestVlaanderen weer echt thuis kan voelen!

Hentiatet volorpo riatem nonest, omnihit iisciis simus, niscipsam et etum


Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2012 â&#x20AC;˘ V.U.: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78, 1070 Brussel â&#x20AC;˘ Niet op de openbare weg gooien

WAT WE SAMEN WILLEN BEREIKEN IN ROESELARE

4 CONCRETE VOORSTELLEN VOOR ROESELARE: 1

De oprichting van een "Community Land Trust" helpt wonen in Roeselare betaalbaar houden. Opkopen van leegstaande en verkrotte woningen houdt je stad ook mooi.

2

Een nieuw mobiliteitsplan dringt zich op in de stad. We moeten het centrum autoluw maken en de volle voorrang aan fietsers en voetgangers durven geven.

3

Iedere schepen een schepen van jeugd, want jeugd laat zich niet in een hokje duwen! Op elk domein is aandacht voor jongeren noodzakelijk.

4

Tijd voor een groot recreatiepark: zwemmen, relaxen, fietsen, lopen,... Allerhande sportieve en sociale activiteiten kunnen er ruimte en kansen krijgen.

het positieve alternatief

www.groenroeselare.be

Jongerenfolder  
Jongerenfolder  

Campagnefolder van Jong Groen Roeselare om de 12 jongeren op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen eens extra in de verf te zetten.

Advertisement