Page 1

VIER GEテ起GAGEERDE VROUWEN VOOR EEN SOCIAAL ROESELARE het positieve alternatief


Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2012 • V.U.: Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78, 1070 Brussel • Niet op de openbare weg gooien

FINO, RIET, MIA EN DENIES

4 CONCRETE VOORSTELLEN VOOR EEN SOCIAAL ROESELARE: 1

Elke mens verdient respect. Zeker wie het moeilijk heeft om mee te draaien in onze veeleisende maatschappij. Wij willen iedereen een gezicht geven. En een stem.

2

Gelijke kansen beginnen met gelijke kansen in het onderwijs. Hoe sneller achterstand wordt weggewerkt, hoe groter de eigenwaarde van het kind. En de toekomstige volwassene.

3

Met ons zetten velen zich als vrijwilliger in. Om verborgen armoede op te sporen, om vereenzaming bij het ouder worden te voorkomen. Wij vragen voldoende steun en waardering.

4

Alle inwoners van Roeselare verdienen een geschikt, degelijk en betaalbaar dak boven het hoofd. In een aangename leefomgeving en een buurt waar mensen om mekaar geven.

het positieve alternatief

groenroeselare.be

Vier geëngageerde vrouwen voor een sociaal Roeselare  
Vier geëngageerde vrouwen voor een sociaal Roeselare  

Fino, Mia, Riet en Denis. Vier stuk voor stuk geëngageerde vrouwen voor een sociaal Roeselare!

Advertisement