Page 1

VA A S A N A M M A T T I K O R K E A K O U L U


3


SISÄLLYS Energistä! 5 Vaasan seutu tarvitsee insinöörejä 6 Kone- ja tuotantotekniikka 8 Rakennustekniikka 10 Sähkötekniikka 12 Tietotekniikka 14 Ympäristöteknologia 16 Information Technology 18 PK-sektori arvostaa tradenomien asennetta työhön 20 Liiketalous 21 International Business 22 ICT-ammattilainen on tietotekniikan tulkki 24 Tietojenkäsittely 25 Sosiaali- ja terveysalalla on kysyntää osaajille 26 Sosiaaliala 27 Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 28 Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihto 29 Opiskelijan arki haltuun 30 Opiskelijapalvelut 32 Opiskelijakunta VAMOK 34 Oppimiskokemus 35 Vaasa 36 Hakeminen 38 Takakansi: Yhteystiedot

s on y y s i yö l l t n e u du s n a Vaa s ua . p p i n hu e m o t i Su s a v u jat k


VAMKista, Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuu työelämään. Meiltä valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Lähes 100

% heistä työllistyy.*

VAMK = energiaa! Energian tarve kasvaa jatkuvasti. Painotamme koulutuksessamme energiatekniikkaa ja kansainvälisyyttä. Teemme tiivistä yhteistyötä seudulla sijaitsevan Pohjoismaiden merkittävimmän energiateknologian keskittymän kanssa, joka on tärkein tekniikan ja kaupan alan työllistäjämme. VAMKin opinnoissa voit yhdistää teoriat innostavalla tavalla projektioppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Voit myös helposti hankkia työnantajien arvostamaa kansainvälistä kokemusta tekemällä osan opinnoista tai työharjoittelusta ulkomailla. Vaasa on yksi Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista, mikä takaa paljon uusia kavereita sekä vapaa-ajan palveluita. * Vuonna 2011 valmistuneista työllistyi 97,4 %.

5


ENERGINEN TULEVAISUUS EDISTYKSELLISEN TEKNIIKAN KEINOIN

TUL E M U KAAN T EKE M Ä Ä N PARE MPAA HUO M ISTA

Insinöörinä saat arvostetun ja kilpailukykyisen ammatin. Tekniikan ala tarjoaa lähes loputtomasti uusia haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi. 6


Vaasan seudulla on Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, jonka kansainväliset suuryritykset alihankkijoineen työllistävät alueella yli 10 000 ihmistä. Työvoimatarpeen arvioidaan peräti kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä, joten erityisesti uusille tekniikan osaajille on valtava kysyntä. Tekniikan koulutuksessa painotamme kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen perustuvaa suunnittelua, valmistusta ja ylläpitoa. Perinteinen lähiopetus täydentyy yhdessä tekemisellä projekteissa ja käytännön harjoituksissa. Insinööriopiskelijana sinulla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus päästä ulkomaille projektiharjoitteluun seutumme suuryritysten mukana.

SUOMEN PARAS TYÖLLISYYS INSINÖÖREILLE Tiiviit yhteytemme työelämään tarjoavat opiskelijalle huikeita mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajille tehtäviin projekteihin ja opinnäytetöihin. Usein yhteistyö jatkuu työsuhteena opintojen päätyttyä. Ajanmukaisesti varustetut opetus- ja tutkimustilamme sijaitsevat tekniikan kampuksella, joka yhdistää vaasalaisten korkeakoulujen energiatekniikan huippuosaamisen. VAMKin, Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskolan Novian yhteisessä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa perehdyt alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistut yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin.

VAASAN SEUTU TARVITSEE INSINÖÖREJÄ ABB tarjoaa VAMKin opiskelijoille vuosittain monia työharjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita. Vuonna 2012 Suomen ABB työllisti lähes 1000 kesäharjoittelijaa. ABB:n Keimo Kalliosaari (Group Vice President, IEC LV Motors) pitää VAMKin kanssa tehtävää yhteistyötä hedelmällisenä. - Meille tehdyt päättötyöt ovat liittyneet todellisten ongelmien ja kehityskohteiden ratkaisemiseen ja niistä on ollut suuri hyöty, kertoo itsekin VAMKista aikoinaan valmistunut ja urallaan pitkälle edennyt Kalliosaari. Kalliosaari arvostaa VAMKin työelämän tarpeista lähtevää opetusta. - Opiskelijat saavat hyvän teoriapohjan koulusta ja opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot valmistavat heitä työelämään ja antavat näyttöä opiskelijan osaamisesta. Globaalissa yrityksessä arvostetaan kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja kykyä toimia vieraiden kulttuurien parissa. Tärkeä rooli on myös loppuun asti suoritetulla tutkinnolla ja opintojen aikana hankitulla työkokemuksella. - ABB:n työtehtävissä vaadittava osaaminen määrittyy tehtävän luonteen mukaan, mutta se on aina yhdistelmä teoriaa, käytäntöä ja yhteistyötä, korostaa Kalliosaari. Vaasassa on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset ABB:n kaltaiselle globaalille liiketoiminnalle. Työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä ja tiettyjen alojen osaajista on myös ollut ajoittain pulaa. - Hyvät liikenneyhteydet, toimiva logistiikka, alihankintaverkoston laajuus ja paikallinen koulutus mahdollistavat liiketoiminnan jatkuvuuden Vaasan seudulla, Kalliosaari iloitsee.

Keimo Kalliosaari on ABB Groupin Vice President (IEC LV Motors). ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n palveluksessa on noin 145 000 henkilöä noin 100 maassa.

7


KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA TARJOAA TYÖTÄ TEKEVILLE Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmaa on kehitetty Vaasan seudun yritysten tarpeita kuunnellen. Lähes loputtomasti erilaisia työtehtäviä sisältävä ala tarjoaa kilpailukykyisen ammatin sekä naisille että miehille, myös palkkauksen osalta. Tutkinto antaa hyvän pohjan myös jatko-opintoihin.

Ko ne- ja m etall it u o t et eo ll is te o ll is u u de naloje

u us o n Su o m en

n su u ri n työ ll istä jä .

Ammattitaitoista työvoimaa ja erityisosaamista sekä ajanmukaista laitteistoa vaativa kone- ja metallituoteteollisuus on maamme

teollisuudenalojen suurin työllistäjä, tuottaja ja tavaranviejä. Vaasan seudulla ala työllistää runsaat 8000 ihmistä. Lähivuosina työvoimatarvetta voivat kiihdyttää suurten ikäluokkien eläköityminen ja tekniikan kehityksen jatkuvasti uudistuvat haasteet. Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin koneja tuotantotekniikan koulutus tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen väylän opiskella insinööriksi. Opintojen sisältö on suunniteltu vastaamaan Vaasan seudun tuotannollisen teollisuuden tarpeita. Opiskelijamme voivat halutessaan opiskella viimeisen vuoden suuntaavat opinnot englannin kielellä monikulttuurisessa opiskelijaryhmässä ja kehittää kansainvälisiä tiimityötaitojaan. Painopistealueemme ovat 3D-kone- ja laitesuunnittelu, tietokoneavusteinen valmistus sekä teollisuuden monipuolisten projektien johtaminen ja tuotantotalous. Kansainvälisyys ja projektimainen työskentely kulkevat mukana koko opiskeluprosessin ajan. Opetuksessa hyödynnämme yrityselämän ohjelmistoja koneensuunnittelussa, robotiikassa, valmistustekniikassa ja yritystoiminnan ohjauksessa. Kaikki opiskelijamme voivat valita vaihto-opiskelu- tai työharjoittelupaikan lukuisten ulkomaisten partnerikoulujemme verkostosta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus päästä mukaan oikeisiin ulkomaan projekteihin VAMKin yrityskumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyömme työelämän kanssa tarjoaa harjoittelupaikkoja, opinnäytetöiden aiheita ja usein myös työpaikan valmistumisen jälkeen.

8


OIKEITA PROJEKTEJA OIKEILLE YRITYKSILLE Koneinsinöörinä voit työskennellä niin suunnittelun, tuotekehityksen, tuotannon, markkinoinnin kuin myynnin parissa oman mielenkiintosi mukaan. Insinööri työskentelee jatkuvasti toisten kanssa esimerkiksi johtavissa tehtävissä, työryhmissä asiantuntijana tai projektinvetäjänä, joten tiimityöskentelytaitoja arvostetaan. Myös itsenäisille suunnittelijaluonteille löytyy oma paikkansa. Tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio ajanmukaisine laitteineen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua työelämälle tehtäviin aitoihin projekteihin. Projektityöskentelyssä saat arvokkaita oivalluksia käytännön työstä ja erinomaiset valmiudet soveltaa opittua aikanaan tositoimissa. Konetekniikan osaston projekteja ovat muun muassa tuotteen kehitys ideasta suunnittelun ja valmistuksen kautta valmiiksi kappaleeksi saakka, robottien tarttujat ja jigit sekä pikamallinnus.

INSINÖÖRINÄ TEEN KANSAINVÄLISTÄ TYÖTÄ Annamari Penttilä valmistui koneja tuotantotekniikan insinööriksi ja työskentelee Wärtsilän tuotekehityksessä Vaasassa Standardisation and Harmonisation Expert -nimikkeellä. Miksi VAMKiin? Muutin Kurikasta opintojen perässä Vaasaan, joka oli tarpeeksi kaukana mutta silti sopivan lähellä kotikul-

miani. Tuttujani oli opiskellut VAMKissa, ja heillä oli myönteistä sanottavaa korkeakoulusta ja kaupungista. Ja onhan Vaasa mahtava paikka varsinkin kesällä: menoa löytyy joka lähtöön. Kokemuksesi työharjoittelusta? Olin ensimmäisen kesän työharjoittelussa asentajana Wärtsilässä ja toisena kesänä ABB:llä pienjännitekojeissa esimiesharjoittelijana. Kolmantena kesänä palasin asentajaksi Wärtsilään, jossa harjoittelu poiki minulle ensin opinnäytetyöpaikan ja lopulta nykyisen työni. Harjoittelut ovat opettaneet minulle paljon ja auttaneet työssänikin. On todella tärkeää tietää, miten asiat ovat käytännössä, eikä vain paperilla. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Tutkinnolla voi hakea työtä niin laajasti eri aloilta, ettei kaikkea tietoa voi mahduttaa samaan pakettiin. Itse olen kyllä pärjännyt hyvin työssäni näillä. Tunneilla istuessa jokin kurssi voi tuntua turhalta, mutta koskaan ei voi tietää, mitä työelämässä kohtaa. Yhtenä päivänä tarvitsen Java Script -koodausta ja toisena päivänä johdan kansainvälistä kokousta. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Olin reilut kolme kuukautta vaihto-opiskelijana Thaimaassa, mikä oli sanoinkuvaamaton kokemus. Kaikki luonnosta ihmisiin ja ruokaan oli niin erilaista, kuin mihin olin tottunut. Retkellä Pohjois-Thaimaassa pääsin viidakkoon norsusafarille ja etelässä snorklausreissulla taas näkemään haita. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen tyytyväinen monipuoliseen ja kansainväliseen työhöni sekä sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin kehittää itseäni laaja-alaisesti. Onneksi valitsin aikoinaan konetekniikan ja VAMKin!

ENERGIA-ALAN KONEIDEN JA LAITTEIDEN 3D-SUUNNITTELUA JA JÄRJESTELMIEN PROJEKTOINTIA

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörinä työllistyt suunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotannonkehitystehtäviin sekä teknisiin asiantuntijatehtäviin. Voit myös toimia markkinointi- ja projektitehtävissä. Perus- ja ammattiopinnot Koneen rakenteen analysointi, Koneen valmistustekninen analysointi, Vaihdelaatikon suunnittelu ja valmistus, Mekanismit ja niiden ohjaus, Teollisuuden tuotekehitysprojekti sekä Tuotekehitysprojektin toteutus. Suuntaavat ammattiopinnot Energiateollisuuden 3D-kone- ja laitesuunnittelu: Opit innovoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan koneen tai laitejärjestelmän. Sovellukset liittyvät energia-alaan, mutta sinulla on vapaus kehitellä myös oman kiinnostuksesi mukainen kone tai järjestelmä. Energiateollisuuden kansainvälinen projektijohtaminen: Yhdistät tekniikan opinnot projektijohtamisen ja tuotantotalouden opintoihin. Perehdyt erilaisten koneiden ja laiteprojektien automaatioon ja kokonaistoteutukseen. Samalla hankit arvokkaita projektiosaajan ja toiminnan kehittäjän taitoja. Koulutus valmistaa sertifioidun projektiosaajan tutkintoon. Projektiopinnot: Työskentelet yrityksen oikeassa projektissa joko Suomessa tai vientiprojektissa ulkomailla. Projektityöskentelyn ohella luet kirjallisuutta, teet projektiin liittyviä kirjallisia tehtäviä ja raportoit oppimaasi. International Energy Technology and Management: This new cross-scientific module is taught completely in English and it gives you a broader understanding of renewable energy technologies and their use and management. You will learn about the different renewable energy systems and the environmental demands as well as the professional management skills of the energy industry. You will also have the possibility to study part of your professional studies abroad. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA 240 OP INSINÖÖRI (AMK) tekniikan AMK-tutkinto Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu 30 op (5 kk) Opinnäytetyö

is im Su o m en au ri n ko sa massa kau pu n g is Vaa sassa v ii hdy t 12 0 0 0 kork eakou lu o pi sk el ijan jou kossa .

Valintaperusteet Todistusarvosanat, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Aloituspaikat 55 Hakuaika 4.3-3.4.2013 9


RAKENTAMISEN TARPEET OVAT PYSYVIÄ Rakennustekniikan opiskelijoita valmennetaan perinteiselle insinööriuralle, jolla voi nähdä konkreettisesti työnsä tulokset. Rakentamisella luodaan uutta ja muokataan vanhaa, minkä vuoksi rakentamisen tarpeet tuskin loppuvat koskaan. Alan tarjoamat haasteet sen sijaan monipuolistuvat.

sta o i ns n a ö y t s i hte y ä m e lä i sta ö m y t m i in uus n Tiivi a l a a l l a s a jan t a m me ta . y s s i y p ks n tau u u S a ja t s i i m u ks t a a v

10


Rakentaminen on eri alojen yhteistyötä, mikä edellyttää rakennusinsinööriltä laaja-alaista osaamista. Rakennusinsinöörinä vastuullasi on rakentamisen suunnittelu ja toteutus siten, että lopputuloksena on säännösten ja määräysten mukainen laadukas, taloudellinen, ympäristöystävällinen, aikataulussaan valmistunut ja käyttäjien tarpeet huomioiva rakennushanke. Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin opettajien vankka ammattitaito ja tiiviit verkostot työelämään takaavat valmistuneille rakennusinsinööreille työnantajien arvostaman monipuolisen osaamisen. Opiskelussa keskitytään erityisesti energiatehokkaaseen rakentamiseen, talonrakennustekniikan rakennetekniseen suunnitteluun, tuotantoon sekä rakennuttamiseen.

TEORIAT TOTEEN TYÖELÄMÄN HARJOITUKSILLA Koulutuksen sisältö ja toteutus on suunniteltu Vaasan seudun työelämän kanssa ja sen tarpeet huomioiden. Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia yritysvierailuihin, työharjoitteluun sekä erikoistyö- ja opinnäytetyöaiheiden toimeksiantoihin. Tiiviin yhteistyön ansiosta opiskelijan ura usein jatkuu työsuhteena yhteistyöyrityksessä opintojen päätyttyä. Yhteistyötä yritysten kanssa teemme myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa, joten opiskelijana pääset perehtymään aitoihin haasteisiin. Opiskelijat ovat olleet mukana rakennusten kuntotutkimuksissa sekä Vaasan asuntomessuja varten kunnostetun perinnerakennuksen

arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa. Sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa että opetuksessa hyödynnetään tekniikan oppimisympäristön Technobothnian hyvin varusteltuja rakennustekniikan laboratorioita.

TYÖNANTAJAT MUKANA OPETUKSEN SUUNNITTELUSSA Marika Kasi valmistui rakennusinsinööriksi ja sai heti valmistuttuaan töitä Rakennuskultilta Vaasan keskussairaalan laajennuksen työmaamestarina.Vahvan 3D-mallinnusosaamisensa vuoksi Marikan työtehtäviin kuuluu työmaasuunnittelun ja -valvonnan ohella työmaan tietomallinnus. Miksi VAMKiin? Halusin opiskella rakennustekniikkaa, ja VAMK tarjosi kiinnostavan oppimisympäristön sopivan lähellä kotipaikkakuntaani Laihiaa. Myös kaverini kehuivat VAMKia. Kokemuksesi työharjoittelusta? Työharjoittelut tein maanrakennusalan perheyrityksessämme ja opinnäytetyön maanrakennukseen liittyen Skanska Talonrakennus Oy:lle. Harjoittelussa sai luotua suhteita rakennuttajiin ja näin työllistyminenkin oli helppoa. Oli myös mukava palata syksyllä koulun penkille, kun koko kesän oli herännyt aamuviideltä! Käytännön kokemusta työmaalta on tärkeä hankkia,

vaikka suuntautuisi suunnitteluun. Insinööri- ja suunnittelutoimistotkin arvostavat monipuolista työharjoittelukokemusta. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Rakennusalan työnantajat arvostavat tekniikan amk-tutkintoa ja käytännönläheistä koulutusohjelmaa. VAMKissa on tarjolla monipuolinen ja työelämän vaatimuksia vastaava valikoima opintojaksoja, sillä onhan niitä suunnittelemassa työelämän edustajiakin. Ammattitaitoiset opettajat ja vierailevat luennoitsijat työelämästä toivat kiinnostusta opiskeluun. Vaikka suuret harjoitustyöt tuntuivatkin ylityöllistäviltä, ne opettivat käytännön työelämän tehtäviin. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Kaikki neljä opiskeluvuotta ovat unohtumattomia, elämän parasta aikaa. Luokan pikkujoulut ja muut kissanristiäiset jäävät perinteeksi valmistumisen jälkeenkin. Opiskelijakunta Vamokin edustajistossa, hallituksessa ja tutorina toimiminen antoi tilaisuuden vaikuttaa opiskelijan asioihin. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Nyt nautin rakentamisen tarjoamista haasteista. Myöhemmin aion jatkaa opiskelua ja suorittaa VAMKissa rakentamisen ylemmän amk-tutkinnon.

ENERGIATEHOKASTA RAKENTAMISTA Rakennustekniikkaan suuntautuneet opiskelijat työllistyvät rakennusinsinööreinä esimerkiksi suomalaisiin ja kansainvälisiin insinööritoimistoihin, rakennusaineteollisuuteen, rakennusyrityksiin sekä kuntien, kaupunkien ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Perus- ja ammattiopinnot Rakennusinsinöörin ammattikuva, Rakenteiden toiminta, Infrarakentaminen, Rakentamisjärjestelmät ja -materiaalit, Rakennuksen talotekniikka, Rakennushankkeen toteuttaminen ja rakenteiden suunnittelu. Suuntaavat ammattiopinnot Rakennetekniikka: pääalueina rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä tietokoneavusteinen suunnittelu. Tuotantotekniikka: pääalueina rakentamisen tuotantotekniikka ja talous, projektin ohjaus ja tietokoneavusteinen tuotannon suunnittelu. RAKENNUSTEKNIIKKA 240 OP INSINÖÖRI (AMK) tekniikan AMK-tutkinto Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu 30 op (5 kk) Opinnäytetyö Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Aloituspaikat 40 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

t yö l l ist yä it o v ä in r ö ö in Rake n n u s in s t o ih in . is im o it r ö ö in s es im e rkiks i in 11


SÄHKÖTEKNIIKAN MONIPUOLISEEN AMMATTIIN Vaasan seudulla on Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, joten valmistuvalla sähköinsinöörillä on loistavat mahdollisuudet työllistyä kansainvälisiin suuryrityksiin ja suunnittelutoimistoihin tai ryhtyä yrittäjäksi lukuisten alihankkijoiden verkostoon.

ot i lat i r o t l a bo ra

t u i set a a l t u n ai n a k i i n ssa ek a t i ö n k h h t Sä n o bo h c Te päri st ö m y s i ppim o mää n ä a l k e i i ö n y tek een t u l a i s l i sä k n e s k p et u o t ä v ä t h yö dy t 12


Sähkötekniikka on merkittävä tekijä modernissa ja haastavassa teollisessa yhteiskunnassa. Alan työllisyys on erinomainen: Vaasan seudulla energia-alalla työskentelee runsaat 10 000 ihmistä. Suomalaista osaamista arvostetaan myös maailmalla, ja moni valmistuneista sijoittuukin kansainvälisiin tehtäviin. Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin sähkötekniikan koulutus tarjoaa sinulle laaja-alaisen perusosaamisen ja siten valmiudet monipuolisiin ja jatkuvasti uudistuviin työtehtäviin. Koulutusohjelmassa valmennetaan käytännönläheisiin suunnittelun, tuotannon, tuotekehityksen, asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtäviin. Sähköinsinöörit voivat toimia yritysjohdon tai hallinnon tehtävissä, tuotannossa, myynti- ja markkinointitehtävissä, käytössä, kunnossapidossa, osto- ja materiaalitoiminnoissa sekä koulutustehtävissä.

VERKOSTOT VIREILLE JO OPINTOJEN AIKANA Koulutusohjelmamme on räätälöity palvelemaan seudun laajaa kansainvälistä, sähköteknistä yritystoimintaa. Opinnot toteutetaan juonteina, joissa rinnakkain tehtävät erisisältöiset opintojaksot tukevat toisiaan. Juonteeseen kuuluu aina ryhmätyönä toteutettava juonteen opintojaksoihin perustuva työelämälähtöinen projekti. Erityisosaamisalueitamme ovat sähkölaitteiden ja -verkkojen suojaustekniikka, käytönvalvontatekniikka, säädetyt sähkökäytöt, ohjelmoitavat logiikat ja väylät sekä simulointi. Lisäksi sähkötekniikkaan vahvasti liittyvä automaatio on otettu huomioon opinnoissa. Sähkö- ja automaatioalan monipuolinen yritystoiminta Vaasan seudulla mahdollistaa

sähkötekniikan opiskelijoiden tiiviin yhteistyön työelämän kanssa. Opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet työharjoitteluun myös ulkomailla sekä erikoistyö- ja opinnäytetyöaiheisiin yrityksille. Usein yhteistyö jatkuu työsuhteena opintojen päätyttyä.

UUSIUTUVA ENERGIA TYÖLLISTÄÄ VAASASSA Juha Ramsila valmistui sähkötekniikan insinööriksi ja työskentelee Vaasa Engineering Oy:ssä projekti-insinöörinä. Hänen työhönsä kuuluu vesivoimalaitosten sähköistys- ja automaatiojärjestelmien suunnittelu sekä laitosten käyttöönottotyöt. Miksi VAMKiin? Suoritin ammattiopistossa sähköautomaatioasentajan perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon, minkä jälkeen halusin jatkaa sähkötekniikan opiskelua korkeakoulussa. Vaasalaisena minulle luonteva valinta oli VAMK. Kotikaupunkiini minut sai jäämään myös insinöörien loistavat työnäkymät vaasalaisissa energiayrityksissä. Kokemuksesi työharjoittelusta? Sain ensimmäiselle kesälle työharjoittelupaikan ABB:ltä, jossa työskentelin suojareleiden huollossa ja tuotetuessa. Harjoittelussa opin paljon uutta, josta oli hyötyä käytännön opinnoissa Technobothnian laboratorioissa ja teoriatunneilla.

Harjoittelu poiki kesätyöpaikan koko opintojeni ajaksi sekä myös opinnäytetyöaiheen. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työpaikallani monet suunnittelijat ovat suorittaneet tekniikan amk-tutkinnon, joten työnantajani tiesi hyvin insinöörien ammatilliset valmiudet. Työssäni tarvittavia erityisiä taitoja ja uutta tietoa on helppo alkaa omaksua koulun eväillä. Teoriaopintojen määrä tuntui kouluaikana turhan paljolta, mutta nyt työelämässä kohtaa tuon tuostakin tilanteita, jolloin sitä teoriaa juuri tarvitaan. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Parhaiten mieleeni jäi valmistuminen, se hetki kun tajusi, että opinnot ovat valmiina ja insinöörin paperit taskussa! Myös hyppytunnit kampusrannassa kaverien kanssa ja Vamokin kahvilassa vietetyt leppoisat luentojen väliset tauot ovat hauskoja muistoja. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Vesivoima on kasvussa, ja alan työt kiinnostavat minua. Viihdyn myös erittäin hyvin nykyisessä työpaikassani. Olen harkinnut täydennyskoulutuksen hankkimista käymällä joitakin räätälöityjä alan kursseja työn ohessa.

e u t e tt h u s n u u k u il Vaa sa o n vä k kou lu- ja in r u u s n e m o t u na Su nki. o p iske lu kau p u

SÄHKÖENERGIAN JAKELUA, TEOLLISUUDEN SÄHKÖENERGIAJÄRJESTELMIÄ JA AUTOMAATIOTA

Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuvat sijoittuvat esimerkiksi sähköistys- ja automaatioprojektien suunnittelu-, käyttöönotto- ja esimiestehtäviin sekä tuotanto- ja markkinointitehtäviin. Perus- ja ammattiopinnot Perusvalmiudet, Elektroniikka ja tasasähkö, Vaihtosähkö ja magnetismi, Rakennussähköistys, Automaatio, Sähkönjakelu, Sähkökäytöt, Ohjauslogiikka. Suuntaavat ammattiopinnot Sähköenergian jakelun ammattiopinnoissa syventymiskohteina ovat yleiset sähköverkot, niiden suojaus ja sähkönjakelun automaatio sekä rakennusten sähkösuunnittelu, rakennusautomaatio ja kiinteistöjen telejärjestelmät. Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio -ammattiopinnoissa syventymiskohteina ovat hajautettu energiantuotanto, teollisuuden ja voimalaitosten sähköverkot, sähkömoottorikäytöt ja niiden säätö sekä teollisuuden ohjausjärjestelmät, instrumenttien valinta ja mitoitus sekä prosessien sovellusohjelmointi. SÄHKÖTEKNIIKKA 240 OP INSINÖÖRI (AMK) tekniikan AMK-tutkinto Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu 30 op (5 kk) Opinnäytetyö

Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Aloituspaikat 60 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

13


TIETOTEKNIIKALLA TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIAA JO TÄNÄÄN Tietotekniikan osaajien tarve on kasvava, sillä tietotekniikka ulottuu laajasti niin työ- kuin arkielämään. Vaikka yhteiskunta on voimakkaasti kansainvälistynyt, tietotekniikan haasteet ovat myös paikallisia ja pysyviä: niin myös Vaasan seudulla, jonka vahva kansainvälinen energiateollisuuden keskittymä tarjoaa kiinnostavia työmahdollisuuksia tietotekniikan osaajille.

T i e t ot ek n i i kan

i ns i n ö ö

ri kehit tä ä

t u o tt e i t a ja sove l lu ks i a y ri t yse

14

ja lu o uusia

lä m ä n t arp e i s i i n .


Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin tietotekniikan koulutuksessa opiskelijaa valmennetaan vaativiin teollisuuden ja julkisen sektorin tieto-

teknisiin työtehtäviin. Painotamme opetuksessa erityisesti energiatekniikan sulautettuja ratkaisuja, sillä energian jakelu ja säästö perustuvat usein tehokkaaseen tietotekniikan hyväksikäyttöön. Alan nopea kehittyminen edellyttää myös valmiuksia sopeutua uudistuviin työtehtäviin. VAMKista valmistuva tietotekniikan insinööri osaa kehittää ja luoda uusia tuotteita ja sovelluksia yrityselämän tarpeisiin. Erityisalueina ovat esimerkiksi C-, Java- ja TCP/IP-sovellukset, matkapuhelinjärjestelmät, Internet-ohjelmointi sekä sulautetut järjestelmät. Opinnoissa painotetaan kansainvälistymistä ja projektityöskentelyä. Voit suorittaa tutkinnon kokonaan myös englanninkielisenä tai halutessasi valita yksittäisiä opintojaksoja samansisältöisestä Information Technology -koulutusohjelmasta. Viimeisenä opiskeluvuotena osa opinnoista on yhdistetty englanninkielisen ryhmän kanssa. Tällainen kielikylpytyyppinen opiskelu vahvistaa valmiuksia työskennellä kansainvälisissä yrityksissä niin ulkomailla kuin Suomessa. Koulutus kohentaa työnantajien arvostamaa kielitaitoa ja tutustuttaa vieraisiin kulttuureihin englannin kielisessä koulutusohjelmassa opiskelevien ulkomaalaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden kautta.

ROBOTTITIIMISSÄ

KAVEREITA, KÄYTÄNTÖÄ JA KIELITAITOA Tietotekniikan opetuksemme yksi kiehtovista erityisalueista on jalkapallorobotiikka, jossa yhdistyy monen erikoisalan osaaminen, kuten matematiikka, ohjelmointi, elektroniikka, tiedonsiirto ja mekaniikka. Robottijalkapalloilun

kehitystyöhön valikoituu vuosittain ryhmä sekä suomen- että englanninkielisen tietotekniikan ja kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoita. Käytännönläheinen ja haastava projekti antaa opiskelijalle valmiuksia siirtyä sujuvasti työelämään ja luomaan tulevaa työuraa silmällä pitäen kontakteja Vaasan seudun yrityksiin ja ohjelmistotaloihin. Opiskelija saa todenmukaisen käsityksen teollisesta tuotekehitysprojektista ja alan uusimmista virtauksista, kun voi perehtyä oikeisiin yrityselämän ohjelmisto-, tietoliikenneja elektroniikkahaasteisiin. Työkaluina käytetään erityisesti Open Source- eli avoimen lähdekoodin tekniikoita ja Linux-ympäristöä. Kansainvälisen jalkapallorobottiyhteisön tavoitteena on, että robotit pelaavat ihmisjoukkuetta vastaan vuonna 2050 - VAMK on ottanut haasteen vastaan!

TYÖNANTAJILTA UPEAA PALAUTETTA OSAAMISESTA Jonne Eilimö opiskelee tietotekniikkaa. Opintojen ohella hän työskentelee matkapuhelimien ja navigaattorien myyjänä Gigantissa ja on mukana Microsoft Student Partner -toiminnassa toteuttamassa seminaareja ja koulutuksia liittyen Microsoftin

tuotteisiin. Miksi VAMKiin? Muutin Helsingistä avopuolisoni mukana Vaasaan, jossa pääsin opiskelemaan haluamaani alaa. Vaasa on mahtava paikka opiskella! Parasta kaupungissa on vilkas opiskelijaelämä ja haalarikansan paljous, lyhyet etäisyydet sekä todella hyvät ja opiskelijakukkarolle sopivat pizzeriat.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Olen opintojeni ohessa työskennellyt Gigantissa, millä saan osan työharjoittelusta suoritetuksi.

Matkapuhelimet ovat kehittyneet nopeaa tahtia viimeisten vuosien aikana, ja puhelimien myynti on lisännyt teknistä osaamistani. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Amk-tutkinto toimii loistavana pohjana, josta on hyvä jatkaa oppimista työelämässä. Itse olen kokenut kaiken ohjelmointiin liittyvän opetuksen tärkeänä ja tarpeellisena, ja Microsoftiltakin on tullut todella hienoa palautetta osaamisen tasosta. Myös sulautetun suuntautumisvaihtoehdon kaverit ovat saaneet loistavaa palautetta työnantajilta Technobothniassa suorittamastaan työstä. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Ehdottomasti tutorina oleminen! Kansainvälisenä tutorina pääsin tekemisiin vaihto-opiskelijoiden kanssa, mikä oli todella hauskaa ja kohensi englannin kielen taitoani huimasti. Suomen, saunan ja avannon näyttäminen ulkomaalaisille oli palkitsevaa. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Tietotekniikan alalta työt tuskin loppuvat ihan lähitulevaisuudessa. Ala on kasvanut todella paljon, eikä hidastumista ole näköpiirissä. Valmistumisen jälkeen näen itseni koodarina, myyjänä, edustajana tai projektinjohtajana. Tietotekniikan insinöörille on kosolti muitakin vaihtoehtoja, mutta minulle nuo ovat lähellä sydäntä.

ENERGIATEOLLISUUDEN ICT:N, OHJELMISTOTEKNIIKAN JA SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUA Tietotekniikan insinöörinä sinulla on valmiudet sijoittua esimerkiksi tietotekniikka- tai energia-alan suunnittelu-, ohjelmointi-, markkinointi- ja ylläpitotehtäviin, itsenäiseen yritystoimintaan sekä vientiyritysten kansainvälisiin tehtäviin. Tuleva ammattisi voi olla tuotekehitysinsinööri, projektipäällikkö, tietotekniikka-asiantuntija, ohjelmoija, elektroniikkasuunnittelija, tietoliikennesuunnittelija tai myynti-insinööri. Perus- ja ammattiopinnot Johdatus insinööriopintoihin, Elektroniikka, ICT:n perusteet, Tietoliikenne ja elektroniikka, ICT:n ammattiaineet, Talous sekä Energia. Suuntaavat ammattiopinnot Ohjelmistotekniikka Modernien suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmien soveltaminen tietojärjestelmien kehityksessä. Sulautetut järjestelmät Elektroniikan tuotekehitys ja ohjelmointi. Laitteiden liittäminen tietoverkkoihin. TIETOTEKNIIKKA 240 OP INSINÖÖRI (AMK) tekniikan AMK-tutkinto Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu 30 op (5 kk) Opinnäytetyö Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Aloituspaikat 35 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

Tietotekniikka on läsnä kaikkialla, työssä ja arjessa . 15


YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Ympäristöteknologian koulutusohjelma tarjoaa haasteellisen ja mielenkiintoisen väylän uudenaikaiseen asiantuntijuuteen. Ohjelma valmentaa opiskelijoita alan monipuolisiin ja maailmanlaajuisiin tehtäviin. Koulutus antaa valmiuksia ratkaista ympäristöalan muuttuvia ongelmia tekniikan ja kestävän kehityksen keinoin.

y m pärist ö

o log iek n o i r ö ö n ins in t e kn o lo g i a

n t ija u t n a i s a n e h it y kse k n ä v ä t s e k s u u d e n ja

16


Ympäristöteknologia on yksi tekniikan nopeimmin edistyvistä aloista. Ympäristöteknologiset haasteet ovat kasvussa niin arkielämässä kuin tekniikassakin, mikä tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä uudenlaisille asiantuntijoille. Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin ympäristöteknologian koulutusohjelma antaa ympäristöinsinöörille perusvalmiudet ekologisesti kestävän maankäytön kokonaissuunnitteluun, yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristötekniikoihin, elin- ja työympäristön suojeluun ja turvallisuuteen sekä ympäristöjohtamiseen. Ympäristöteknologia on ympäristön ja ympäristönsuojelun tilan parantamista, halutun tilan ylläpitämistä sekä ympäristön seurantaa. Suuntaavissa opinnoissa voit valita erityisosaamiseksi ympäristötekniikan tai ympäristösuunnittelun. Ympäristötekniikassa pääalueina ovat kunnallistekniikkaan liittyvät ympäristönsuojelutekniikka, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä vesi- ja vesiensuojelutekniikka. Ympäristösuunnittelussa opiskellaan ekologista maankäyttöä, arvioidaan ympäristövaikutuksia ja harjoitellaan tietokoneavusteista ympäristösuunnittelua.

YHDESSÄ ASIANTUNTIJUUTEEN Opiskelu on aktiivista ympäristötekniikan tai -suunnittelun ongelmien ratkomista ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tiimityöskentely on tyypillinen tapa opiskella ja se perehdyttääkin tulevat insinöörit alalla tarvittaviin yhteistyötaitoihin. Koulutus on suunniteltu yhdessä työelämän kanssa vastaamaan mahdollisimman hyvin alan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin. Ympäristöalan tehtäviin perehdyt yhteistyössä paikallisten yritysten ja teollisuuden kanssa. Esimerkiksi työmaa- ja yritysvierailujen,

työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin kautta pääset luomaan kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden työuraasi silmällä pitäen. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yritysten kanssa yhteistyössä tehtäviin laboratoriotutkimuksiin. Tutkimuksen ja opiskelun tukena on nykyaikainen ympäristölaboratorio tekniikan oppimisympäristö Technobothniassa. Ympäristöteknologian koulutusohjelmasta valmistuvat insinöörit sijoittuvat ympäristötekniikan ja ympäristösuunnittelun suunnittelu-, toteutus- ja valvontatehtäviin konsulttitoimistoissa, teollisuudessa sekä kuntien ja valtion julkisissa ympäristöpalveluissa. Ympäristöinsinööreille on tarjolla myös mielenkiintoisia ulkomaan asiantuntijatehtäviä vientiyritysten palveluksessa.

VÄRIKÄSTÄ OPISKELIJAELÄMÄÄ VAASASSA JA VAIHTARINA LONTOOSSA Mikko Hautio valmistui ympäristöteknologian insinööriksi ja työskentelee tällä hetkellä Wärtsilä Finland Oy:n laatuosastolla. Hänen vastuullaan on ylläpitää ympäristö- ja työturvallisuusjohtamismenetelmiä. Opintojen aikana Mikko oli viisi kuukautta vaihdossa Lontoossa. Miksi VAMKiin? Ympäristöteknologia tuntui kiinnostavalta alalta, ja oli luontevaa jäädä kotikaupunkiini Vaasaan opiskelemaan. Parasta Vaasassa on yllättävän vilkas opiskelijaelämä. Kaupungista löytyvät myös kaikki tarvittavat palvelut ja huvitukset.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Työharjoitteluni avasi oven työelämään opintojen jälkeen! Onnistuin saamaan harjoittelupaikan opinnäytetyön tekemiseen Wärtsilän Power Plants -yksiköstä. Insinööriksi valmistuttuani jäin yksikköön kesäharjoittelijaksi ja syksyllä aloitin nykyisessä työssäni. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työnantajat arvostavat insinöörin tutkintoa ja olettavat etenkin teknisen tuntemuksen olevan perinpohjaista. Tutkinto antaa vankan pohjan työelämään, ja on vain myönteistä, että töissä pääsee liki päivittäin oppimaan jotakin uutta. Erittäin hyödyllisiksi ovat osoittautuneet opintojaksot ilmansuojelutekniikkaan sekä ympäristölakeihin liittyen. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Ehdottomasti vaihtoaikani Lontoossa! Mieleen jäivät mahtavat opiskelijakaverit ja yhteiset vapaa-ajan reissut. Opiskelu itsessään oli mielenkiintoista, sillä koulutusjärjestelmä poikkesi huomattavasti suomalaisesta. Hienoa oli, että sain kaikki suoritukset hyväksiluettua tutkintooni VAMKissa. Parhaimmat muistot Vaasassa liittyvät illanviettoihin opiskelijakavereiden kanssa. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Olen todella tyytyväinen alan valintaan ja viihdyn työssäni loistavasti. Toivottavasti saan myös edetä työurallani nykyisessä työpaikassani kohti vaativampia haasteita. Aion myös jatkaa opintoja työn ohessa ja suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon.

ENERGIATEHOKASTA YMPÄRISTÖN KEHITTÄMISTÄ Ympäristöteknologian koulutusohjelmasta valmistuvat työllistyvät mm. suomalaisiin ja kansainvälisiin suunnittelutoimistoihin, ympäristökeskuksiin, ympäristöalan yrityksiin, teollisuuteen sekä kuntien ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Perus- ja ammattiopinnot Ympäristöinsinöörin ammattikuva, Maa, ilma ja vesi, Rakennettu ympäristö, Ympäristö ja yhteiskunta, Maaperä sekä Paikkatieto. Suuntaavat ammattiopinnot Ympäristötekniikka: pääalueina Vesienkäsittely, Jätehuolto sekä Energia ja ilma. Ympäristösuunnittelu: pääalueina Paikkatieto ympäristösuunnittelussa, Ympäristövaikutusten arviointi sekä Ekologinen maankäyttö. YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA 240 OP INSINÖÖRI (AMK) tekniikan AMK-tutkinto Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu 30 op (5 kk) Opinnäytetyö Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Aloituspaikat 30 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

17


INFORMATION TECHNOLOGY CREATING FUTURE TECHNOLOGY ALREADY TODAY

e ry m u c h E n g ineers are v in l an d . F in d e t ia c e r p ap

More and more information technology experts are needed, as IT covers broadly areas in both working and everyday life. Although the society is highly internationalised, the challenges of

information technology are also local and lasting. This is the case also in the Vaasa region, where a strong and international concentration of energy industry offers interesting job opportunities for IT experts. The degree programme in Information Technology at VAMK University of Applied Sciences prepares students for demanding IT work in the industry and public sector. Since the field is developing rapidly, we emphasise the ability to adapt to the transforming duties. A VAMK educated Bachelor of Engineering is able to develop and create new products and applications for the needs of businesses. The diverse specific areas include C, Java and TCP/IP applications, mobile telephone systems, Internet programming as well as embedded systems. Advanced professional studies emphasise internationalisation and project work.

18


Studying in a foreign language in your home country calls for courage and an open mind, but it can turn out to be the most profitable investment you make for your future career. The degree programme in Information Technology gives the students a good readiness to work in multicultural work communities abroad as well as in international companies operating in Finland. Foreign degree and exchange students are studying in the same groups. Students are, thus, introduced to foreign cultures and their language skills which are regarded highly by employers are improved as well.

THE ROBOT SOCCER TEAM: FRIENDS, PRACTICE AND LANGUAGE SKILLS One of the fascinating specialisations in Information Technology is the robot soccer project, which brings together specialities like mathematics, programming, electronics, telecommunications and mechanics under one continuous project. A practically-orientated and challenging project prepares the students for an easy shift into working-life and making careers with an eye on contacts to local large-scale industrial enterprises and software houses. By familiarising oneself with real software, telecommunications and electronics challenges of the enterprises, the student gets a realistic idea of industrial product development and the latest trends of the field. Open Source technologies and the Linux environment are particularly utilised in studying systematic design processes and project management. Projects also acquaint future IT-engineers with cooperative skills and working in a multicultural environment.

The goal of the international robot soccer community is to have robots play against a human team in 2050 – VAMK has taken up the challenge!

VAMK IS WORKING-LIFE ORIENTED Luis Alvarez Iglesias began his studies in the degree programme in Information Technology in 2011. He moved to Vaasa from Spain and wanted to find a study place where he can both study and work at the same time. Your motives to choose VAMK? When I moved to Finland my goal was to study for a better future. I needed a university that offers degrees taught in English and so I did not have many options. VAMK not only offers the possibility to study in English, it is also working-life orientated and I considered that very important. VAMK students are ready to start a professional career without the embarrassing experience of making rookie errors due to ignorance. In VAMK, I think everything has a meaning. Your experiences of practical training? As a first year student I still haven’t done my practical training but my friends tell me that practical training is a very important step where they have learnt to apply their knowledge. I have also heard that many people get permanently employed into their practical training place. I’m very much looking forward to my practical training period.

Your opinion of the degree programme? It is fantastic how most of the teachers get really involved in our development. The lectures are often given in such small groups that the students can participate actively. What is best in Vaasa? Vaasa is a friendly and cosmopolitan place, something that I really like in a city. But the best thing about Vaasa is that when the spring comes it gets green everywhere. I really love the summer in here. Taking walks in the forest, long bike rides or spending time with friends sitting on a terrace where it gets warm but not too hot. The best memories of the studies? My studies at VAMK have been like a second chance into having a promising working life. Besides this, my class-mates, my new friends from many different countries are something that I enjoy every day. Your plans for the future? Continue my studies at VAMK. My goal in studies is related to automotive industry. The growing implementation of embedded systems that can still be improved in many ways makes this an attractive field for me. A dream of mine would be my own company as a partner of one of the automotive clusters around the world. I would like to improve the interactivity of a car with the users in a safe way.

ICT, SOFTWARE ENGINEERING AND

EMBEDDED SYSTEMS DESIGN FOR ENERGY INDUSTRY You have an opportunity to apply for IT related tasks in working life, such as design, programming, marketing and maintenance, independent entrepreneurship and international tasks at export companies. Your future career may involve professional tasks of a product development engineer, project manager, IT specialist, programmer, electronics design engineer, telecommunication design engineer or a sales engineer. Basic and Professional Studies Introduction to Engineering Studies, Electronics I and II, Basic of ICT Skills, Telecommunication and Electronics, Professional ICT Skills, Economy, Energy Technology. Advanced Professional Studies Embedded Systems Product development in engineering and programming for electronic devices. Connecting electronic devices to data networks. Software Engineering Applying state of the art designing and programming methods for development of information systems. INFORMATION TECHNOGOLY 240 ECTS BACHELOR OF ENGINEERING Optional Studies Practical Training 30 ects (5 months) Thesis

Selection Criteria Upper secondary education or a Minimum of three years of vocational education, good command of English and entrance examination. Online application at www.admissions.fi Intake 43 Application Period 7.1. – 12.2.2013 19


PK-SEKTORI ARVOSTAA TRADENOMIEN ASENNETTA TYÖHÖN Vaasan Yrittäjät ry ja VAMK ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo useita vuosia. Yrittäjäjärjestö on esimerkiksi tarjonnut VAMK-opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Toimitusjohtaja Tuula Töyli on tyytyväinen yhteistyökumppaniinsa. – Minulla on pelkästään myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä VAMKin kanssa. Pienten ja keskisuurten yritysten rekrytoinnin näkökulmasta Töyli pitää tärkeinä kriteereinä vahvan perusosaamisen lisäksi asennetta. – Menestystä voi povata harjoittelijalle tai vastavalmistuneelle, joka on sosiaalinen ja muut huomioonottava, organisointikykyinen ja tarttuu rohkeasti työhön kuin työhön.

Itse rekrytoidessaan Töylin mieleen ovat lisäksi opiskelijat, jotka hallitsevat toimisto-ohjelmat ja ymmärtävät www-julkaisemista. – VAMKin opiskelijoilla on hyvä perusosaaminen. Jokaisessa työpaikassa on tietenkin omat erityispiirteensä, jotka opitaan vasta työtä tekemällä. Vaasan seutu on Suomen yritysvaltaisinta aluetta. Töylin mukaan yrittäjyyden kehitys ja kasvu näyttävät edelleenkin myönteisiltä. – Myös Vaasan Yrittäjät ry:n toiminta elää ja kasvaa ajan vaatimuksissa yrittäjien mukana, minkä yli 70-vuotiaan yhdistyksemme historia voikin todistaa.

Tuula Töyli on Vaasan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja. Lähes 1 000 jäsenen yhdistyksessä kohtaavat eri alojen yrittäjät toiminnan koosta riippumatta. Jäsenyyden etuihin kuuluvat ilmaiset neuvontapalvelut, koulutus, yrittäjien jaksamista tukeva toiminta ja vapaa-ajan tapahtumat. Yksittäinen yrittäjä voi saada viestinsä kuuluviin niin suurissa kuin pienemmissäkin asioissa: yhdistyksen kautta löytyvät kanavat alueen ja valtakunnan päättäjiin.

20


VAIHTO-OPISKELUA HOLLANNISSA JA

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työnantajani tietää, että tradenomikoulutuksessa teoriat yhdistetään käytäntöön aidoissa hommissa

OPISKELIJAN ETUJEN VALVONTAA Mirika Laurila opiskelee liiketaloutta ja työskentelee Anttilassa päällikkötason tehtävissä kodin- ja viihdeosastolla. Mirika on viettänyt kolme kuukautta opiskelijavaihdossa Hollannissa. Miksi VAMKiin? Halusin opiskella kotikaupungissani Vaasassa. Kaikki kaverini asuvat ympäri kaupunkia kävely- tai pyöräilymatkan päässä, joten vapaa-aikaa on vaivatonta viettää yhdessä. Myös työllisyysnäkymät Vaasan seudulla ovat erinomaiset. Kokemuksesi työharjoittelusta? Tein työharjoitteluni nykyisessä työpaikassani, jossa työskentelin jo koulutustani vastaavissa tehtävissä. Harjoitteluissa olen ollut monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä, tehnyt asiakastyytyväisyystutkimusta ja ollut kehittämässä tavaratalon yhteiskunta- ja ympäristöystävällistä toimintatapaa, mikä varsinkin on vastannut omia kiinnostuksen kohteitani.

liikealojen yrityksissä. Työpaikkani työllistääkin mielellään tradenomiksi opiskelevia ja vastavalmistuneita. Olen erittäin tyytyväinen opintoihini VAMKissa, vaikkakin matematiikan kertauskurssin ja kirjanpidon tenttien uusinnat olisin toki voinut jättää tekemättä! Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Olen edustanut opiskelijoita VAMKin hallituksessa ja erilaisissa työryhmissä, mitä kautta olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin, jotka ovat vaikuttaneet opiskeluaikaani tavalla tai toisella; oli kyse sitten arvokkaista vinkeistä opintoihin ja työelämään liittyen tai hauskanpidosta. On myös upeaa, että opiskelijoiden mielipiteet VAMKissa tulevat kuulluiksi. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Toivon urani urkenevan esimies- ja/tai muissa johtotehtävissä kaupanalan yrityksessä. Jos opiskeluhammasta vielä joskus myöhemmin kolottaa, saatan harkita myös ylempää amk- tai yliopistotutkintoa.

Vo it eriko ist ua un m yö s mat ka ilu

LIIKETALOUS Liiketalouden koulutusohjelma antaa tietoja ja taitoja, joita vaaditaan yksityisen ja

julkisen sektorin erilaisissa vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Opiskelija voi valita myös englanninkielisiä opintojaksoja. Opiskeluaikana työ- ja yrityselämän käytännön ongelmatilanteita ratkotaan tehtävien ja projektitöiden avulla sekä toimimalla yrittäjänä. Mihin ammattiin? Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat työllistyvät suuntautumisvaihtoehdon perusteella erilaisiin markkinoinnin, kansainvälisen markkinoinnin, markkinointiviestinnän, viennin ja tuonnin, huolinnan, taloushallinnon sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen, julkis- ja oikeushallinnon, matkailun asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Perus- ja ammattiopinnot Opiskeluvalmiudet, Yrittäjyys, Liiketoimintaosaaminen, Tutkimus ja menetelmät. Suuntaavat ammattiopinnot Markkinointi: pääalueina Markkinointi kuluttajille, Informaatio ja suunnittelu, Markkinointi verkostoissa. Kansainvälinen kauppa: pääalueina Kansainvälinen markkinointi, Kansainvälinen kauppa, Kansainvälinen yritystoiminta. Taloushallinto: pääalueina Laskentatoimen ja verotuksen erityiskysymyksiä, Sisäinen laskentatoimi, Taloushallinnon erityisalueet. Oikeushallinto: pääalueina Rikos- ja prosessioikeus sekä ulosotto, Yksityisoikeus, Hallinto-oikeus. Matkailu: Matkailuelämysten tuottaminen ja matkailuyrityksen johtaminen LIIKETALOUS 210 OP TRADENOMI liiketalouden AMK-tutkinto Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu 30 op

Opinnäytetyö Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeen aineistoosioon liittyvä materiaali löytyy VAMKin internet-sivuilta www.vamk.fi toukokuun 2013 alusta lähtien. Ennakkomateriaali ei saa olla mukana koetilanteessa. Aloituspaikat 100 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

21


INTERNATIONAL BUSINESS The degree programme in International Business provides the students with the knowledge and skills necessary for various demanding expert and leadership positions as well as special skills for both public and private sector careers. English being the language of instruction, the programme prepares the student for challenging international careers. Students from all over the world bring a variety of different cultures and experiences to this degree programme. Careers Graduates are employed as managers or experts in various international organisations in Finland and abroad in the fields of marketing, export and import, forwarding, transportation and custom clearance. Basic and Professional Studies Society and Entrepreneurship, Languages and Communication, Data Processing, Mathematics and Natural Sciences, Business Economics and Legal Norms, Marketing, Company Economics, Research Process. Advanced Professional Studies Specialisation International Marketing and Foreign Trade • The main focus is on International Marketing, Foreign Trade, International Management and Project Management. • A three-month stay in a foreign country according to the student’s choice is included in the programme, either in the form of studies or work placement. This gives the students the opportunity to improve both their English skills and other language skills, like German, French or Spanish and at the same time they will get a more profound knowledge of different business and cultural environments. INTERNATIONAL BUSINESS 210 ECTS BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, BBA Free-Choice Studies Practical Training 30 ects Thesis Selection Criteria Upper secondary education or a minimum of three years of vocational education, good command of English and entrance examination. Online application at www.admissions.fi Intake 40 Application Period 7.1. – 12.2.2013

22

MAKING MUSIC, STUDYING, WORKING AT OWN COMPANY…

Sebastian Da Costa studies in the degree programme in International Business. Besides his studies he makes music and does gigs as well as works as an event manager at Unidream Viihde, which is specialised in event and artist management. Your motives to choose VAMK? I wanted to do business studies, and when I realised that the programme was offered in my hometown Vaasa and in English, it was natural to choose VAMK. Your experiences of practical training? I did my practical training in my own company Unidream. It is great that studying at VAMK is very practical and the students are able to carry out their interests as well as work at training places they really enjoy, and teachers support this.

Your opinion of the degree programme? When I meet new customers at work, they usually ask me whether I study or not. When

I tell them that I am an international business student it always makes an impact. The best course at VAMK was Entrepreneurship, which really gave me a perspective and better understanding of what is it like to be an entrepreneur. The best memories of the studies? I can’t say which one is the best but thanks to the student union Vamok I have such splendid memories from my studying period! As an ex-member of Vamok’s board I have met lots of new people as well as arranged and experienced great student events. Your plans for the future? I hope to work in music industry in one way or another. Event managing and music, that would be my dream: Organizing big gigs and festivals, and performing in few too of course! After graduating from VAMK I might continue studying at Hanken and get a Master’s degree.


Ly h y iden et 채 isyy ks ie n

ans iosta

Vaa sassa o n h e l p p o asua ja e l채 채 . 23


ICT-AMMATTILAINEN TOTEUTTAA KÄYTTÄJÄN VISION Informaatio- ja kommunikaatioteknologian opiskelu valmentaa palveluammattiin ja tarjoaa työelämässä rajattomasti mahdollisuuksia. ATK-osaamista ja sen soveltamista tarvitaan kaikentyyppisissä organisaatioissa ja kaikilla toimialoilla. VAMKin tietojenkäsittelyn koulutusohjelma vastaa kasvussa olevaan tietotekniikan ja liiketoiminnan yhdistämisen osaamistarpeeseen. Opiskelussa teoria yhdistyy innostavalla tavalla yhdessä tekemisen kautta projektioppimiseen. Myös itsenäisesti virtuaalisessa oppimisympäristössä suoritettavat opinnot ovat olennainen osa koulutusta. Opettajien vankka

Laa jaa n ä k e m ystä I CT : n sove lta m

24

ammattitaito, innovatiiviset opetusmenetelmät ja tiiviit verkostot alueen työelämään takaavat valmistuneille työnantajien arvostaman monipuolisen osaamisen sekä tietotekniikassa että liiketoimintaosaamisessa. ICT-alalla jokaiselle löytyy oma paikkansa, olipa kiinnostuksen kohteena esimerkiksi ohjelmointi, www-sisällöntuotanto, mobiilipalvelut, avoin lähdekoodi, digitaalinen tuotanto tai tietoliikenne. Ala kasvaa ja kehittyy vauhdilla ja uusia ratkaisuja syntyy jatkuvasti, mikä edellyttää valmiutta ja asennetta uuden kohtaamiseen, oppimiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen.

t i et o h al l

i n n o sta

i s e sta l i i k e to i m

ja

i n nassa .


TYÖNTEKO ICTALALLA HYVINKIN SOSIAALISTA Toni Vähämaa opiskeli tietojenkäsittelyä ja valmistui tradenomiksi. Miksi VAMKiin? Hain tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan kokeilumielellä. Mietin, että jos ei kiinnosta, vaihdan toiseen ohjelmaan. Nyt olen kuitenkin valmis tradenomi! Muutin Vaasaan Kurikasta ja tykästyin kaupunkiin jo opintoja edeltävän kesätyön aikana. Parasta Vaasassa on kesät ilman hyttysiä! Kokemuksesi työharjoittelusta? Olin työharjoittelussa Vaasan Sportilla. Sain harjoittelupaikan vapaavalintaisen opintojakson myötä, jossa kuvasin Sportin jääkiekko-otteluita ja tein pelien jälkeisiä haastatteluja. Harjoittelussa lisäksi pyöritin viikoittaisia uutisia Sportin kotisivuilla. Työ oli mielenkiintoista ja haastavaa, ja harjoittelujakso opetti paljon uutta. Tärkeintä oli huomata, että työnteko tietojenkäsittelyn alalla voi olla hyvinkin sosiaalista, toisin kuin aiemmin arvelin. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Mielestäni työnantajat saavat ammattikorkeakoulusta valmistuvasta valmiimman työntekijän kuin usein osaavat kuvitellakaan. Suuntaavissa opinnoissa kävimme monia uusia asioita läpi, jolloin joskus käteen jäi vain pintaraapaisu. Koulutusohjelman parasta antia on käytännönläheisyys, jota myös monet työnantajat arvostavat. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Työharjoittelussa haastattelin luokkakaverini kanssa jääkiekkoseura Sportin päävalmentajana toiminutta Juhani Tammista, joka on hyvässä mielessä erittäin erilainen ihminen. Se oli ainutlaatuinen kokemus ja myös ensimmäinen haastattelumme työharjoittelussa. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Minua kiinnostaisi graafiseen suunnitteluun liittyvä työ, mahdollisesti ulkomailla. Mielessäni on myös käynyt opintojen jatkaminen.

TIETOJENKÄSITTELY Yrityselämä kaipaa tietojenkäsittelyn osaajia, jotka ajattelevat kaupallisesti. Mobiilipalvelujen kehitys, sosiaalisen median hyödyntäminen, pilvipalveluiden ja digimedian kasvu tuovat uusia haasteita yrityksille. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistut IT-alan tradenomiksi, jolla on laaja näkemys ICT:n soveltamismahdollisuuksista liiketoiminnassa. Opiskelija erikoistuu web- ja mobiilipalvelujen ja tietojärjestelmien rakentamiseen sekä näiden palvelujen pystyttämiseen tai web- ja digitaaliseen sisällöntuotantoon. Oppimisen tukena toimivat asiantuntevat ohjaajat ja nykyaikainen oppimisympäristö. Ammatillinen osaaminen syntyy alueen ICT-yritysten kanssa yhteistyöprojekteissa, joissa opiskelija saa harjoitella myös tiimityötaitoja. Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuksia osallistua kansallisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin tai tutkimusprojekteihin erityisesti Open Source -tuotteiden parissa. Mihin ammattiin? Valmistuttuasi työllistymismahdollisuudet ovat monipuolisia. Joka yritys, alasta tai koosta riippumatta tarvitsee ICT-osaamista. Työpaikka voi löytyä suuren yrityksen ATK-osastolta, ICT-alan palveluyrityksestä tai julkishallinnon organisaatiosta. Tuleva ammattisi voi olla esim. ohjelmoija, websuunnittelija, tietokanta-asiantuntija, mikrotukihenkilö, tietoliikenneasiantuntija, ATK-suunnittelija, digitaalisen sisällön tuottaja tai projektipäällikkö. Koulutus antaa halutessasi myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen. Ammatilliset osaamisteemat: ammatillinen kasvu, työvälineiden osaaminen, ICT-laitteisto-osaaminen, tietojärjestelmäosaaminen, tietoliikenne- ja tietoverkot, käyttöjärjestelmät ja pilvipalvelu, palvelujen kaupallisuus ja käytettävyys, viestintäja vuorovaikutusosaaminen (erityisesti englanti), liiketoimintaosaaminen.

Yleiset työelämäkompetenssit: oman ajan hallinta, eettinen osaaminen, innovaatio-osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen, kansainvälisyysosaaminen. Suuntaavat ammattiopinnot: Web- ja mobiilipalveluiden rakentaminen: verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, tietokannan hallinta, web-sovellukset, mobiiliohjelmointi, ohjelman testaus ja ylläpito, verkkojen ja palveluiden tietoturva, palvelintuotteet ja palvelinsovellukset. Web- ja digitaalinen sisällöntuotanto: graafisen tuotannon työkalut, sisällöntuotanto verkossa, web ja multimedia, multimedian tuotannon työkalut, videokuvaus ja editointi, 3D-mallinnus ja animaatiot. Opiskelija voi täydentää suuntaavia opintoja (1) suorittamalla ICT-projekteja Yritysklinikassa, (2) osallistumalla yrittäjyystoimintaan (Business Factory), (3) opiskelemalla ulkomailla tai (4) täydentämällä osaamistaan toisen alan opinnoilla. TIETOJENKÄSITTELY 210 OP TRADENOMI (AMK) liiketalouden AMK-tutkinto Vapaasti valittavat opinnot Oman valinnan mukaan ammattikuvan laajentamiseen tai syventämiseen liittyviä opintoja. Harjoittelu ICT-alan harjoittelu (5 kk). Opinnäytetyö Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin avainasioita ja pystyvänsä itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia ja dokumentoimaan tuloksia. Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, työkokemus, valintakoe: kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Aloituspaikat 35 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

25


SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA ON KYSYNTÄÄ OSAAJILLE Sosiaali- ja terveysala tarjoaa laajan kirjon ammatteja, joissa saa tehdä työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen elämän kaikilla osa-alueilla. Työssä korostuu asiakkaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti edistämällä, tukemalla ja vahvistamalla hänen hyvinvointiaan ja voimavarojaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa alan työtä arvostetaan suuresti, sillä useimmille meistä terveyden ja toimintakyvyn säilyminen ovat elämän tärkeimpiä asioita. Myös alan ammattilaiset itse kokevat tekevänsä merkityksellistä ja arvokasta työtä. Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja VAMK ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia. Kaupunki esimerkiksi tarjoaa VAMKin opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. – Yhteistyö on sujunut hyvin, ja kumpikin osapuoli on hyötynyt siitä. Opiskelijoiden ammatilliset valmiudet ovat hyvät, kertoo kaupungin perusturvajohtaja Jukka Kentala. Kentalan mukaan sosiaali- ja terveysalan työnsaantimahdollisuudet näyttävät erittäin myönteisiltä myös Vaasassa. Vastuullisia ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän

kuin koskaan aiemmin erityisesti väestön ikääntymisen ja siihen liittyvän hoidon tarpeen kasvun myötä. Erityisesti ikäihmisten koti- ja laitoshoito tulee työllistämään alalle valmistuneita, mutta myös nuorisotyöhön, terveyskeskuksiin sekä sosiaalityön ja perhepalveluiden eri palvelualueille tarvitaan osaavia tekijöitä. Suuri osa sosiaali- ja terveyssektorin tuottamista palveluista on asiakaspalvelua, joten työntekijöiltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, korkeatasoista ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä vastuullisuutta. – Arvostamme avointa, keskustelevaa asennetta sekä rohkeutta miettiä myös uusia ratkaisuja työn haasteisiin, Kentala vinkkaa. Alan jatkuva kehittyminen ja haasteet vaativat itsensä ja työnsä kehittämistä yhä työelämässäkin. Työntekijän on myös osattava työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä ja verkostoissa. Lisäksi hyvinvointisektoreilla toimitaan kaikenikäisten asiakkaiden kanssa.

Jukka Kentala on Vaasan kaupungin perusturvajohtaja. Hänen vastuualueenaan on noin 2000 työntekijän sosiaali- ja terveystoimi.

26


TYÖMAHDOLLISUUKSIA PIISAA ULKOMAITA MYÖTEN Sara Parhiala opiskelee sosiaalialaa. Tulevalta työltään hän on aina halunnut sekä fyysisiä että psyykkisiä haasteita. Miksi VAMKiin? Ammattikorkeakoulu oli minulle itsestään selvä vaihtoehto, sillä halusin käytännönläheisen ammatin järkevän pituisella opiskeluajalla. Muutin Kokkolasta opiskeluiden perässä Vaasaan, joka on sopivan matkan päässä kotikaupungistani ja siellä asuvista sukulaisista ja ystävistä. Vaasa on pieni suuri kaupunki, jossa parasta ovat meri ja rentouttavat lenkkeilyreitit minulle ja koirilleni. Kokemuksesi työharjoittelusta? Tähän mennessä olen ollut työharjoittelussa englanninkielisessä päiväkodissa. Opettajat auttoivat harjoittelupaikan saamisessa. Harjoittelujakso antoi minulle valtavasti uutta ammatillista osaamista, jota ei vain tunneilla istumalla ja pänttäämällä saavuta, ja saamani myönteinen palaute antoi motivaatiota opiskeluihin. Harjoittelun jälkeen myös alan kesätöitä oli helpompi lähteä hakemaan, ja pääsinkin töihin nuorten sijaishuoltoyksikköön. Harjoittelupaikan valintaan kannattaa panostaa, jotta saa mahdollisimman opettavaisen työkokemuksen sekä asiantuntevaa ohjausta. Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Työnantajat ovat suhtautuneet arvostavasti ja mielenkiinnolla suorittamaani amk-tutkintoon, ja varsinkin opinnoissaan pidemmälle ehtineet opiskelijat ovat haluttuja työntekijöitä. On hienoa, että koulutusohjelmassa on työharjoittelua jo

ensimmäisenä opiskeluvuotena ja opiskelijat saavat heti ensiarvoisen tärkeää kokemusta työelämästä. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Mukavimmat muistot ovat luokan yhteisistä kokoontumisista muun muassa saunaillan merkeissä. Myös syntyneet ystävyyssuhteet ovat tärkeitä. Erityisen mieleenpainuvaa on Erasmus IP-projektimatka Saksan Coburgiin opiskelijakavereiden ja opettajan kanssa. Englannin kieltä sai samalla kartutettua mukavasti. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Sosiaalialan opiskelijan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä töitä on tarjolla kasvavin määrin. Opintojen ohessa teen silloin tällöin vuoroja eläintarvikeliikkeeseen, ja olenkin kiinnostunut mahdollisuuksista käyttää eläimiä kuntoutusmielessä kehitysvammapuolella tai vanhusten parissa, miksei muuallakin. Haaveenani on jossakin vaiheessa matkustella kunnolla ja ehkä työskennelläkin ulkomailla.

SOSIAALIALA Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joiden tehtävänä on asiakkaan elämäntilanteen tunnistaminen, elämänhallintataitojen tukeminen, yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito sekä ennaltaehkäisevä työ ja sosiaalinen kasvatustyö. Työlle on ominaista yksilö- ja ryhmäohjauksen ohella yhteisötyö, projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja organisointi. Osaston toimiva kansainvälinen yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opintojen suorittamiseen ulkomailla. Mihin ammattiin? Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisessa verkosto- ja tiimiympäristössä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia henkilökohtaisen suuntautumisensa mukaan lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, maahanmuuttajatyössä, nuorisotyössä, kotipalvelutyössä, vanhus- ja vammaistyössä, päihdetyössä sekä kriminaalityössä kuntien, julkisyhteisöjen, järjestöjen ja yritysten palveluksessa. Perus- ja ammattiopinnot Opintokokonaisuudet Opiskelu sosionomiksi, Sosionomina yhteiskunnassa, Sosionomina maailmassa, Ihmisenä elämänkaaren eri vaiheissa, Monikulttuurinen asiakastyö, Ammatillinen kasvu asiakastyössä, Kuntouttavat työmenetelmät, Asiakaslähtöiset palvelujärjestelmät, Tutkimus ja kehittäminen.

Suuntaavat ammattiopinnot • Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö • Sosiaalipalvelutyö • International Aspects on Welfare and Health Suuntaavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään sosiaalialaa moniammatillisessa työyhteisössä. Vapaasti valittavat opinnot 10 op Harjoittelu Ohjattua harjoittelua 45 op, josta osan voi suorittaa ulkomailla. Opinnäytetyö 15 op SOSIONOMI 210 OP SOSIONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun, sekä yksilö- ja/ tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. Aloituspaikat 40 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

Vaa sasta l öy t yy iltaki in rie n t oja ka i k t u n n e l m ii n .27


HOITOTYÖ Hoitotyön (hoitotyö) koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja hoitotyön kehittämiseen moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisissä hoitolaitoksissa tai potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Sairaanhoitaja toimii ammattinsa eettisten periaatteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana. Asiantuntijuus perustuu hoitotieteelliseen ja muiden tieteiden tiedon käyttöön. Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät tieteellisen ja käytännöllisen tiedon ja sille perustuvien taitojen ymmärtämistä ja soveltamista. Mihin ammattiin? Hoitotyön koulutusohjelman (210 op) suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattilaiseksi sairaanhoitajana. Sairaanhoitaja toimii erilaisissa hoito-, opetus-, suunnittelu-, projekti- ja asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitaja osallistuu yhteiskunnalliseen terveyttä edistävään toimintaan, sen suunnitteluun, päätöksentekoon, seurantaan ja arviointiin. Perus- ja ammattiopinnot Ihminen oppijana, Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta, Terveyden edistäminen, Hoitotyön perusteet, Kliininen hoitotyö I ja II, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Suuntaavat ammattiopinnot Hoitotyön syventävät ammattiopinnot. Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Hoitotyön koulutusohjelmaan sisältyy harjoittelua 75 op. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on ohjattua harjoittelua ammattikorkeakoulun hyväksymissä toimintaympäristöissä. Opinnäytetyö HOITOTYÖ Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 210 OP SAIRAANHOITAJA (AMK) Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun, sekä yksilö- ja/ tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. Aloituspaikat 40 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

o p ii m yö s s e l l o r ka k u O p iske l ijak in ran t o ja g n u p u a k u r e i p pa il re it e il lä . ly e v ä k ä l il kie rtäv 28

ASIANTUNTEVAA OPETUSTA HYVÄSSÄ HENGESSÄ Miika Tantarimäki valmistui sairaanhoitajaksi ja työskentelee tällä hetkellä ambulanssissa. Miksi VAMKiin? Halusin opiskella hoitotyötä, ja kun löysin koulutusohjelman kotikaupungistani Vaasasta, oli luontevaa hakea VAMKiin. Vaasassa ylivoimaisesti parasta ovat kauniit kesät, opiskelijoiden paljous, meri ja runsaat vapaa-ajanviettomahdollisuudet joka makuun. Ruostuneesta ruotsin kielen taidostakaan ei tarvitse olla huolissaan, sillä ihmiset ovat ymmärtäväisiä ja keskustelun lomassa kieliä yhdistellään sujuvasti, jos sanat unohtuvat. Kokemuksesi työharjoittelusta? Hoitoalalla teoriaa ei voi täysin tajuta ilman käytännön työharjoitteluja ja niissä saatuja ahaa-elämyksiä. Olen tehnyt harjoitteluita erilaisissa paikoissa, kuten kirurgisella osastolla, veritautiosastolla, lastenosastolla, päivystyksessä sekä ambulanssissa. Monenlaista erilaista onkin tullut nähtyä, eikä Teho-osastoa televisiosta katsomalla kyllä saanut yhtä kattavaa kuvaa siitä, mitä kaikkea sairaanhoitaja voi työkseen tehdä! Opintojen edetessä harjoitteluista saa vielä enemmän irti ja huomaa osaavansa tehdä haastaviakin asioita. Vaasassa on hyviä harjoittelupaikkoja ja yleensä pääsee haluamaansa paikkaan.

Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Opettajat ovat asiantuntevia ja itsekin sairaan- tai terveydenhoitajia, eikä tunneilla päntätä naama punaisena ja hikihatussa, vaan opetus tapahtuu hyvässä hengessä. Hoitoalalla arvostetaan amk-sairaanhoitajia, ja vastavalmistuneet sekä työharjoitteluissa onnistuneet ovat erittäin haluttuja työntekijöitä. Suuntaavissa harjoitteluissa kannattaakin valita sellainen paikka, johon haluaisi myös töihin, sillä jos harjoittelu sujuu hyvin, valmistumisen jälkeen voi olla työsopimus kädessä. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Luokkamme ryhmähenki on loistava, ja olemme nauraneet ja viihtyneet joka päivä koulun penkillä. Hauskimmat kokemukset liittyvät opiskelukavereiden kanssa vietettyihin hetkiin ja illanviettoihin, joista en tosin ala tarkemmin kertoa! Kokemukset harjoitteluista ovat olleet myös mieleenpainuvia. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Aion kerätä työkokemusta sairaanhoitajana ensihoidon parissa. Sen jälkeen saatan jatkaa opiskelua esimerkiksi erikoistumalla ensihoitoon tai suorittamalla VAMKissa sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon. Hoitoalalla on koko työuran ajan koulutettava itseään ja kehitettävä taitojaan, mikä tekeekin alasta mielenkiintoisen, eikä pääse jämähtämään paikoilleen.


SOSIAALISESSA AMMATISSANI KOHTAAN MIELEENPAINUVIA HETKIÄ Riina Hakala opiskeli terveydenhoitajaksi. Valmistuttuaan niin terveydenkuin sairaanhoitajankin pätevyyden saanut Riina huomasi, että sosiaali- ja terveysalalla on kysyntää ammattitaitoisille työntekijöille. Miksi VAMKiin? VAMK tuntui tasokkaalta paikalta, jonne minullakin oli mahdollisuus päästä, vaikkei ällän papereita ollutkaan. Tiesin jo etukäteen Vaasan olevan oikea opiskelijakaupunki. Muutin Vaasaan Tampereelta, jossa asuin kahden järven välissä, joten meren läheisyys oli myös plussaa. Kokemuksesi työharjoittelusta? Tein työharjoitteluita sekä Vaasassa että Tampereen seudulla TAYS:ssa ja monissa muissa Pirkanmaan terveyspisteissä sekä Turussa. Opiskelu oli mielekästä, kun tiukan pänttäämisen jälkeen sai heti harjoitella oppimiaan asioita käytännössä. Harjoittelut poikivat myös useita suosituksia ja työtarjouksia. Vaasassa opin harjoitteluiden lomassa ruotsiakin! Mielipiteesi koulutusohjelmasta? Kaksoistutkinto tarjoaa hyvät valmiudet työelämään, ja ainahan itse työ tekijäänsä opettaa. Opintopisteiden karttuminen on tärkeää, sillä se kertoo työnantajille opintojen etenemisestä. Hyödyllisintä ovat labratunnit, kielten opinnot, opinnäytetyö sekä työharjoittelut ja niitä

edeltävät teoriatunnit. Opintoihin voisi kuulua myös liikuntaa, ja terveellisten elämäntapojen merkitystä tulisi entistä enemmän korostaa. Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Meillä oli mahtava luokkahenki, ja vietimme usein vapaa-aikaakin luokan kesken. Työharjoittelujaksoilta yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista on mukanaolo synnytyksessä ja vauvan avustaminen maailmaan. Opinnäytetyön tein hyvän kaverini kanssa, ja monesti vatsalihakset ja posket olivat kipeät nauramisesta. Tulevaisuudensuunnitelmasi? Sain unelmieni työpaikan opiskelijaterveydenhuollosta. Minut otettiin hyvin vastaan ja ammatillista osaamistani arvostetaan, vaikka tulinkin suoraan koulun penkiltä. Työ on haastavaa, mutta antoisaa ja se kasvattaa myös itseä. Näillä näkymin jatkan kyseisessä työpaikassa. Tulevaisuus näyttää, mihin elämä kuljettaa.

TERVEYDENHOITOTYÖ Hoitotyön (terveydenhoitotyö) koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin sekä hoitotyön kehittämiseen moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Terveydenhoitaja on hoitotyön, terveydenhoitotyön ja terveyden edistämisen asiantuntija. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitotyö perustuu tieteelliseen ja käytännölliseen tietoon ja sen soveltamiseen.

Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (85 op) on ohjattua harjoittelua ammattikorkeakoulun hyväksymissä toimintaympäristöissä. Opinnäytetyö

Mihin ammattiin? Terveydenhoitajakoulutuksen (240 op) suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Terveydenhoitaja toimii yksityisellä sektorilla, järjestöissä sekä erilaisissa suunnittelu-, koulutus- ja projektitehtävissä.

Valintaperusteet Koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe: valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, haastattelun, sekä yksilö- ja/ tai ryhmätehtäviä. Valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä. Tehtävän ohjeistus löytyy amk:n nettisivuilta. Aloituspaikat 30 Hakuaika 4.3. – 3.4.2013

Perus- ja ammattiopinnot Ihminen oppijana, Ihminen, ympäristö ja yhteiskunta, Terveyden edistäminen, Hoitotyön perusteet, Kliininen hoitotyö I ja II, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

HOITOTYÖ Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 240 OP TERVEYDENHOITAJA (AMK) Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto

Suuntaavat ammattiopinnot Perhekeskeinen terveydenhoitotyö ja yhteisökeskeinen terveydenhoitotyö.

l a j insa a m o y y t y ö Vaa sasta l i l ija le h r u o im h n i u n ii n p e n kki - k t ta ja l l e . u l u k n i r u u t le ja ku lt 29


OPISKELUN ARKI HALTUUN Opiskelun aloittaminen on innostavaa ja haastavaa. Opinnoista selviämisen lisäksi monella edessään on kokonaan uusia elämäntilanteita: vastuu kaikenlaisten käytännön asioiden hoitamisesta ja omassa kodissa asuminen kenties uudella paikkakunnalla. VINKKEJÄ OPISKELIJAARJEN KARIKOISSA LUOVIMISEEN: Raha Opiskelijan perustoimeentulo on turvattu opintotuella. Siitä menee leijonanosa välttämättömiin elinkustannuksiin, kuten vuokraan ja ruokaan, joten rahanmenon ennakointi ja suunnittelu on tärkeää. Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu ns. ateriatukeen, jonka ansiosta voit nauttia täysipainoisen lounaan ammattikorkeakoulun ravintolassa noin kolmen euron hintaan. Itse kokkaaminenkin kannattaa, ohessa on helppo ja halpa resepti harjoitteluun. Opiskelun suunnittelu Ajankäytön ja opiskelun suunnittelu ovat opiskelussa tärkeimpiä asioita, jotka täytyy oppia. Täysipäiväinen opiskelu tehokkaasti ja suunnitellusti tuottaa lopulta vähemmällä vaivalla lyhyemmässä ajassa tulosta kuin satunnainen

30

opiskelu ja epämääräiset tai liian kaukaiset tavoitteet. Jatkuva suunnittelu helpottaa myös tenttistressiä. Ja tietysti jokaisen onnistuneen saavutuksen jälkeen täytyy muistaa palkita itsensä. Kiire Lyhytaikaisesta stressistä ei yleensä ole haittaa, vaan se voi toimia käynnistävänä voimavarana ja vauhdittaa asioiden loppuun saattamista. Suunnittele ajankäyttöäsi: ennakoi ja aikatauluta tulevia tehtäviä ja seuraa niiden toteutumista. Jos kiire yltyy, laita asiat tärkeysjärjestykseen ja tarkista omien odotustesi realistisuus. Vapaa-aika Suhtaudu vapaa-aikaasi kuin tärkeään opintosuoritukseen: varaa aikaa levolle, mutta myös virkistäytymiselle. Keinoja on monia ja kunkin maulle sopivia: hyötyliikunnasta ja ystävien tapaamisesta kaikenlaisiin isompiin tai pienempiin harrastuksiin.

HALPIS MAKARONILAATIKKO makaroni 4 dl maito 2 dl muna 1 tonnikala 1 purkki juustoraastetta (jos on varaa) suolaa, valkosipulijauhetta Keitä makaronit pussissa olevien ohjeiden mukaan. Valuta vesi pois, laita makaronit voideltuun tai non-stick-pintaiseen vuokaan. Sekoita joukkoon tonnikala. Yhdistä muna, maito ja mausteet ja kaada vuokaan, päälle juustoraaste. Paista uunin keskitasolla 200 asteessa, n. 20 - 30 min.


31


OPISKELIJAPALVELUT TUKENA KAIKISSA OPINTOJEN VAIHEISSA Perehdyttämispäivät Ensimmäisinä päivinä uudet opiskelijat kokoontuvat omiin ryhmiinsä koulutusohjelmittain ja tapaavat ryhmänohjaajansa, joka perehdyttää opintoihin VAMKissa. Myös opiskelijakunnan tutorit ovat ottamassa vastaan ja auttamassa opiskelun alkutaipaleella. Heidän kanssaan perehdyt opiskelukaupunkiin ja tutustut opiskelijatovereihin. Opintojen ohjaus Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opintojen etenemistä, ja säännölliset, vähintään kerran lukukaudessa käytävät kehityskeskustelut tukevat opintojen edistymistä. Myös opinto-ohjaajat neuvovat opintojen solmukohdissa. Kirjasto tarjoaa kattavat painetut ja sähköiset kokoelmat kaikkien vaasalaisten korkeakoulujen yhteisen tiedekirjasto ja oppimiskeskus Tritonian kautta.

32

Opiskelijaravintola Molemmilta kampuksilta löytyy Fazer Amica -opiskelijaravintola, jossa opiskelijat saavat ateriatukea; tällöin lounaan hinta on noin 3 euroa. Alennuksen saa esittämällä opiskelijakortin tai muun Kelan hyväksymän todistuksen. Opiskelijaravintolat tarjoavat myös kahvilapalveluja. Myös muualta kaupungista löytyy ateriatuen piiriin kuuluvia ravintoloita.

Kansainvälisyys Vuosittain meillä opiskelee 350 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja 80 vaihto-opiskelijaa; opiskeluilmapiiri kampuksilla on siis aidosti kansainvälinen. Kun hinku lähteä maailmalle yllättää, tee samoin kuin yli 150 muuta opiskelijaamme joka vuosi – matkaa maailmalle opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun! Opintotoimisto

neuvoo ja opastaa kaikissa käytännön opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opintotuki Opintotukisihteeri neuvoo erityiskysymyksissä, kuten kesäopintotuki, harjoitteluajan tuki, ulkomaan opintojen tuki sekä opintojen edistymisen seuranta. Terveydenhoito Opiskelijaterveydenhoidosta vastaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Terveydenhoitajien palveluita on saatavilla kummallakin kampuksella. Opiskelijoilla on pääsy myös lääkäripalveluihin sekä opiskelijaterveydenhuollon psykologipalveluihin terveyskeskusten kautta. IT-palvelut Kummallakin kampuksella on tietokoneluokkia ja langaton lähiverkko. Ura- ja rekrytointipalvelut edistää urasuunnittelua ja työllistymistä opiskelun eri vaiheissa.


Viihtyisät kampukset. Kaupungin keskustassa opiskellaan liiketaloutta sekä sairaan- ja terveydenhoitotyötä. Palosaaren merikampuksella viihtyvät tekniikan, tietojenkäsittelyn ja sosiaalialan opiskelijamme. Kampukselta toiselle kävelet vartissa.

33


OPISKELIJAKUNNASSA VAIKUTAT JA VAIKUTUT VAMOK on noin 1700 opiskelijan muodostama Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, joka valvoo opiskelijan etuja. Opiskelijoiden näkemykset koulutuksen kehittämisestä tulevat kuuluviin opiskelijoiden edustuksella VAMKin työryhmissä ja johtoryhmässä. Vamok tukee aktiivista vapaa-aikaa järjestämällä urheilutoimintaa, tapahtumia ja tempauksia. Kannattaako Vamokiin liittyä? Kannattaa! Jokainen päätoiminen opiskelija voi liittyä Vamokiin. Jäsenenä varmistat, että etujasi ajetaan. Lisäksi saat mm. valtakunnallisen amk-opiskelijakortin sekä lukuisia paikallisia ja valtakunnallisia opiskelija-alennuksia, joilla säästät tukun rahaa. Voit myös kuntoilla ja harrastaa ilmaiseksi korkeakoulujen vuoroilla esim. tanssillisia tunteja, kuntopotkunyrkkeilyä, sählyä sekä sulka- ja jalkapalloa. Älä siis heittäydy passiiviseksi, vaan fiksusti sekaannu asioihin, jotka elämääsi vaikuttavat!

34

Järjestääkö Vamok opiskelijatapahtumia? Totta kai! Haluamme saada teidät opiskelijat liikkeelle opiskelijabokseistanne sekä viettämään aikaa keskenänne että tutustumaan Vaasan hulppeaan kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaan. Säännöllisten bileidemme lisäksi vuoden kohokohtia ovat uusien opiskelijoiden kastajaiset eli Olutpialaiset, Haalarihölkkä, Triangeliristeily, FASTLaskiainen ja tietysti Vappusoudut. Miten opiskelijahaalarit saa? Haalarit tilataan Vamokin jäsenille syksyllä opintojen alussa. Kanna haalarisi ylpeydellä, sillä ne kertovat luovuudestasi ja yksilöllisyydestäsi, mutta luovat samalla opiskelijoiden me-henkeä. Haalareiden kuuluu opintojen edetessä täyttyä pinsseistä, merkeistä ja muusta tarpeellisesta tavarasta – unohtamatta pullonavaajaa ja heijastinta. Ja mikä tärkeintä, älä pese haalareita koskaan (kevyt tuuletus sallittakoon).


AMMATTILAISEKSI INNOSTAVA OPPIMISKOKEMUS Koko opintopolun läpäisevässä osaamislähtöisessä opetussuunnitelmassamme omaksut laajojen, työelämälähtöisten kokonaisuuksien kautta alasi edellyttämät tiedot ja taidot ja osaat soveltaa niitä työtehtävissä. Toteutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä, kuten projektioppimista, tietoteknisesti tuettua opetusta sekä ongelmanratkaisua yksilöllisesti ja ryhmässä.

tä o p p iis ke s ke a m l ia , o n g e s k u u is l l o mah d Ry h m ät yö n kan ssa n ie j a t n a ö tä t yö n y t is e t h y eää m ista ja v ir

KÄYTÄNNÖN KAUTTA OIVALLUKSEEN Yritysklinikalla opiskelijat toteuttavat tutkimus- ja kehittämisprojekteja alueen työelämälle opettajien ohjauksessa. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja opintopisteiden lisäksi kertyy arvokkaita työelämäkontakteja, uutta osaamista ja kehittämisnäkökulmaa. Business Factoryssa vaasalaisten korkeakoulujen opiskelijat ottavat yrittäjyyden ensiaskelia asiantuntijoiden tukemina todellisten liiketoimintaprosessien kautta. Vuosittainen kohokohta on liikeideakilpailu Chance. VAMKissa yrittäjyys on nivottu koulutusohjelmiin teemaksi, joka edistää valmiuksia ryhtyä yrittäjäksi. Työharjoittelu oman alasi työtehtävissä on olennainen osa opiskeluasi. Hankit siis aitoa työelämän kokemusta jo opiskeluaikanasi!

35


OPISKELIJAKAUPUNKI VAASA Merenrantakaupunki Vaasa on yli 60 000 asukkaan keskus läntisessä Suomessa. Vaasan seutu ja sen ihmiset ovat energisiä, elinvoimaisia ja onnellisia. Meillä on Suomen paras työllisyys, elämme pisimpään koko maassa, meillä on korkea tulotaso, olemme korkeasti koulutettuja ja seutumme on yksi Suomen kansainvälisimpiä. Yli 70 prosenttia vaasalaisista puhuu äidinkielenään suomea, noin 25 prosenttia ruotsia – kieliä yhdistetään sujuvasti ja yhdelläkin pärjäät. Koska kieliä on kaksi, on kaikkea hyvää tuplasti, kuten korkeakouluja, teattereita ja sanomalehtiä. Ja mikä parasta, aurinko paistaa usein Suomen aurinkoisimmassa kaupungissa. Viihdy seurassa Vaasassa joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija, ja Vaasa onkin väkilukuun suhteutettuna Suomen suurin koulu- ja opiskelukaupunki. Seitsemän eri korkeakouluyksikön 12 000 opiskelijaa takaavat opiskelijatoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvien monipuolisten palveluiden lisäksi uusia ystäväpiirejä ja kokemuksia. Koska opiskelijoita on paljon, ei opiskelijariennoista eikä iltaelämästä ole puutetta. Harrastetarjonnasta löytyy oma lajinsa niin penkki- kuin himourheilijalle ja kulttuurin kuluttajalle. Opiskelijat saavat usein opiskelija-alennusta pääsylipuista ja erilaisista jäsenyyksistä.

36

Istu iltaa Vaasasta löytyy iltarientoja kaikkiin tunnelmiin bilepaikoista rauhallisempiin ystävien kohtaamispaikkoihin. Ravintoloita ja kuppiloita on joka makuun ja kukkarolle: gourmet-ravintoloita, pizzerioita, etnisiä ruokapaikkoja, lukuisia kahviloita, yökerhoja ja baareja. Iltaa voit viettää myös viiden salin leffateatterissa tai hohtokeilaamalla. Kohota kuntoa Kunnon kohentaminen on helppoa, kun on mistä valita: urheiluhalleja, ulkokenttiä, uimahalli, Tropiclandian kylpylä hemmotteluhetkiin, Öjbergetin laskettelukeskus, Suomen suurin kuntosali, kesäiset uimarannat sekä 27-reikäinen golfkenttä. Korkeakouluissa opiskelevia huippu-urheilijoita palvelee Vaasan seudun urheiluakatemia. Virkistä mieltä Opiskelijakukkarolle sopii myös reippailu kaupungin rantoja kiertävillä kävelyreiteillä, kuntopoluilla, vaellusreiteillä ja erinomaisilla pyöräteillä. Penkkiurheilijat voivat liittyä jääkiekossa Sportin tai jalkapallossa Vepsun kannattajajoukkoihin. Lukemattomissa kerhoissa ja yhdistyksissä sekä monilla kursseilla voit harrastaa lähes kaikkea kuvataiteista laskuvarjohyppyyn ja tanssista käden taitoihin. Kuluta kulttuuria Kulttuurista kiinnostuneille on tarjolla teatteria, taidetta, tanssia ja musiikkia rokista pop-

piin ja klassiseen. Vakiintuneita tapahtumia ovat kaikkien kaupunkilaisten Taiteiden yö, kirjallisuustapahtuma Vaasa Littfest Vasa ja kansainvälinen luontoelokuvafestivaali Wildlife. Lisäksi järjestetään lukuisia musiikkitapahtumia rockista, jazzista ja popista aina oopperaan ja kirkkokonsertteihin. Asu hyvin Opiskelija-asuntotilanne on erinomainen. Suurimmat vuokranantajat opiskelija-asuntosäätiö VOAS ja Pikipruukki tarjoavat lähes 7 000 asuntoa. VOAS:lla on eri puolilla kaupunkia soluasuntoja, yksiöitä ja perheasuntoja. Vapailla markkinoillakin vuokrataso on Vaasassa kohtuullinen ja tutustumisen arvoinen. Tunnista tyylisi Kaupungin kävelykeskusta on ihmisten ja palveluiden kohtaamispaikka. Keskustassa on kolme jatkuvasti uudistuvaa ostoskeskusta. Monet ulkomaiset ja erityisesti ruotsalaiset vaate- ja sisustusketjut ovat uskoneet vaasalaisten ylihyvään tyylitajuun ja vauhdittaneet Suomen valloitustaan täältä käsin. Pohjoismaiden energisin seutu Vaasassa opiskelevilla on loistava mahdolli-

suus työllistyä seudun energia-alan yrityksissä. Vaasan seudulla on Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä, joka tarvitsee jatkuvasti uusia insinöörejä ja luo kysyntää myös muiden alojen osaajille.

Työllisty alallesi Vaasassa on töitä tarjolla monenlaisille osaajille, ja alueen työllisyys on Suomen paras. Kaupungissa on erityisesti energia-alan, metalliteollisuuden sekä kaupan alan yrityksiä. Myös sosiaali- ja terveyssektorin työmarkkinoilla on imua. Merkittäviä työllistäjiä ovat kaupunki, valtio, Wärtsilä, Vaasan keskussairaala, ABB, KWH-yhtymä sekä Vacon. Kaikki lähelläsi Hyvät kulkuyhteydet palvelevat aamusta iltaan. Vaasasta on säännölliset juna- ja bussiyhteydet muualle Suomeen. Vaasaan pääset myös lentäen tunnissa Helsingistä ja Tukholmasta, ja matka lentokentälle taittuu 10 minuutissa. Vaasan kentältä lennetään myös etelän lomakohteisiin. Kouluun, töihin tai harrastuksiin pääset paikallisliikenteen linja-autoilla, joissa Vaasassa kirjoilla olevat opiskelijat voivat matkustaa lähes neljänneksen normaalihintoja halvemmalla. Lyhyiden etäisyyksien ansiosta Vaasassa on helppo asua ja elää; kaikki tarvittava on kävely- tai pyöräilyetäisyydellä eikä ruuhkia juuri tunneta. Kaupunkialueen avarat puistokadut, keskustan moderni kävelykatu sekä kortteleiden palokadut tekevät kaupungista ilmavan – täällä on tilaa hengittää.


Vaa sassa o n t ö itä tar j o l la m o n en lais il

le o saa j i l l e , ja alu e e n

t yö l l i syys o n Su o m e n h u i p p ua .

37


HAKEMINEN VALINTAPERUSTEET

Vaasan ammattikorkeakoulu noudattaa yhteistä alakohtaista opiskelijavalinnan suositusta. Lisätietoja valintaperusteista: • www.koulutusnetti.fi > Koulutusoppaat • Vaasan amk:n valintaperusteet osoitteessa www.vamk.fi.

NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS Yleisen hakukelpoisuuden koulutusohjelmiin antavat • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto • International Baccalaureate-, Reifeprüfung tai European Baccalaureate -tutkinto • opistoasteen tai ammatillisen korkea asteen tutkinto (mm. insinööri) • ammatillisessa peruskoulutuksessa suori tettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuoti • • •

38

nen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto, ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/98) vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot, nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annettu laki (391/91) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot. Alle kolmivuotisella ammatillisella perustutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava

• • •

suoritettuna kevään haussa viimeistään 31.7. ja syksyn haussa viimeistään 31.12. Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee ammattitutkinnolla erikoisammattitutkinnolla tai ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hakija ole EU- tai ETA-maan kansalainen.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja. Koulumenestyksestä annetaan pisteitä a) ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai lukion päättötodistuksen perusteella tai b) ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai c) ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella.

Jos hakijalla on hakukelpoisuus moneen em. valintaryhmistä, hän voi valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyritään. Myös suorittamalla avoimessa amk:ssa vähintään 60 op koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja saa hakukelpoisuuden nuorten tutkintoon johtavaan koulutukseen.

NUORTEN ENGLANNINKIELINEN KOULUTUS Vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta. Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen yhteishaun valintaperusteita ja hakijan hakutoivejärjestystä. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ym. mahdollisesti tarvittavat todistukset. Valinta voidaan purkaa, jos hakija on antanut virheellisiä tietoja.

HAKUKELPOISUUS • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto • International Baccalaureate-, Reifeprüfung tai European Baccalaureate -tutkinto • opistoasteen tai ammatillisen korkea asteen tutkinto (mm. insinööri) • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudel taan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto • nuorisoasteen koulutuksen ja ammatti korkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne tussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuu deltaan vähintään kolmivuotinen ammatilli-

nen perustutkinto • edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulko mailla suoritetut opinnot. Jos ulkomaisella tutkinnolla hakeva hakija ei ole eu / eta -maan kansalainen, tulee hakijan lähettää todistus kielitaidostaan ensisijaisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun 22.2.2013 klo 16.15 mennessä. Hyväksytyn kielitaidon alaraja on Cambridge ESOL’s Certificate of Proficiency in English (CPE) tai Cambridge ESOL’s Certificate in Advanced English (CAE), hyväksytyn kielitaidon alaraja C tai Pearson test of English (General testissä alaraja 4 ja Academic 51) IELTS, academic level 6.0 tai toefl 550 paper based test, TOEFL 79 – 80 internet-based test tai ylioppilastutkintoarvosana C pitkänä kirjoitetussa englannin kielessä tai yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 englannin kielessä. Lisäksi kandidaatin/maisterin tutkinnon suorittaminen englannin kielellä eu -maassa/talousalueella hyväksytään riittäväksi kielitaidoksi.

Kielitaito arvioidaan valintakokeeseen sisältyvässä kielitestissä asteikolla hyväksytty/hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen. Valintamenettely VALINTARYHMÄT Hakijat valitaan: 1) Koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella valitaan suomalaisen


yo-tutkinnon suorittaneet ylioppilaat, suomalaisessa lukiossa ib -tutkinnon, Suomessa rp -tutkinnon sekä hakuaikana suomalaista

yo-tutkintoa suomalaisessa lukiossa tai ib - ja rp -tutkintoa suorittavat hakijat. Valinnan kokonaispistemäärä on 100, josta koulumenestys antaa enintään 30 ja valintakoe 70 pistettä. 2) Valintakokeen perusteella valitaan hakijat, joilla on ammatillinen tutkinto tai ulkomailla hankittu hakukelpoisuus. Hakukeväänä Suomessa eb -tutkinnon suorittavat valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100. Valintaryhmistä hyväksytään 50 % pelkän valintakokeen perusteella ja 50 % aiemmasta koulumenestyksestä ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. Koulumenestyspisteet Lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella hakevat saavat yotodistuksesta pisteitä kolmesta arvosanasta: äidinkieli, englanti ja paremman pistemäärän antava reaali tai matematiikka.

Tekniikan koulutusalalla hakija saa pisteitä kolmesta arvosanasta: äidinkieli, englanti ja parhaimman pistemäärän antava matema-

tiikka, fysiikka tai kemia. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Ulkomaisella tutkintotodistuksella hakevan on 22.2.2013 klo 16.15 mennessä toimitettava kopio tutkintotodistuksestaan Vaasan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin (ei koske niitä hakijoita, jotka ovat hakukeväänä valmistuvia eu / eta -maan kansalaisia). Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, lukuun ottamatta hakijoita, joilla on ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Todistuksen lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai

englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä.

Nuorten englanninkielinen koulutus • Hakuaika 7.1.–12.2.2013 osoitteessa www.admissions.fi

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Suomessa järjestettävät valintakokeet • International Business 24.4.2013, Informa tion Technology 25.4.2013 • Valinnan tulokset hakijoille 16.7.2013 men nessä • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 31.7.2013 mennessä.

Nuorten suomen- ja ruotsinkielinen Koulutus • Hakuaika 4.3.–3.4.2013 osoitteessa www.amkhaku.fi

Valintakokeet • Luonnontieteen ala 6.6.2013 • Sosiaali- ja terveysala: hoitotyö, terveyden hoitotyö, sosiaaliala kesäkuussa 2013 • Tekniikan ja liikenteen ala 3.6.2013 • Yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja hallinnon ala 5.6.2013 • Valinnan tulokset 16.7.2013 mennessä • Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 31.7.2013 mennessä • Yhteishaku tammikuussa 2013 alkaviin koulutusohjelmiin 17.9.–2.10.2012

fi . u fi k . ha n s k sio m a mis ad

VALINTAPERUSTEET VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 2013 Valintapisteet

Tekniikka ja liikenne

Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto

Luonnontieteet (tietojenkäsittely)

Sosiaali-, terveys ja liikunta-ala

Koulumenestys

55

55

55

30

Työkokemus

5

5

*

Valintakoe

35

35

40

65

Ensisijainen hakutoive

5

5

5

5

Yhteensä

100

100

100

100

Yleinen

Yleinen

*

Työkokemus 2 kk = 1 p, Osa-aikatyö 150 h = 1 kk Varusmies- ja siv. palvelu 2 kk = 1 p * Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, jossa myös alan työkokemus katsotaan eduksi. 39


C2 ADVERTISING sa lo

tie en

ar

Pa

PALOSAAREN KAMPUS BRÄNDÖ CAMPUS

TECHNOBOTHNIA

tie

in

ff ol

W

Vaasan ammattikorkeakoulu Hakutoimisto Wolffintie 30, 65200 Vaasa Puh. 020 693 323 (vaihde) hakutoimisto@vamk.fi

n

ge

ka

ffs

ol |W

vamk.fi Raa stu

Kirk

atu

o

gat

tikk

hus

Ra

an o|

tikk puis

e ätts

r Hov

nad

pla

en

Tori Torget

spla nad en

Rau

u

kat

han

ta k

a tu

VAASA

else

aes

s | Va

o

d en

na spla

d Han

tikk

puis

san

Vaa

ak

puis

Råd

en eud

em

ppa

u| den

ioik

Hov

Kau

kat

tan

lana

sg a

esp

lhu

rko

Sko

| Ky

tu |

ikko

luka

uist

Kou

kop

van

As

KAUPUNGIN KAMPUS CENTRUM CAMPUS

VAMK Hakijanopas 2013  

VAMK Hakijanopas 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you