Page 1

LEHTONIEMENTIE 114 LEHTONIEMENTIE 114, 70840 KUOPIO

HUONEISTOT

HAKUAIKA PÄÄTTYY 15. 6. 2014

Huoneistot

m₂

kpl

Vuokra alk. €/kk

tupak+s

37,0 – 37,5

12

456,66

2h+kt+s

37,0 – 52,5

70

431,88

3h+k+s

62,0 – 62,5

4

683,22

3h+kt+s

60,0

3

678,50

ASUNNOT VALMIINA 29. 8. 2014

Lakea Oy:n Jyväskylän toimisto: Kauppakatu 18 B 10, 40100 Jyväskylä Britta Tuppurainen, puh. 040 840 4770 info.jyvaskyla@lakea.fi

www.lakea.fi


UUSIA VUOKRA-ASUNTOJA KUOPION LEHTONIEMEEN LEHTONIEMENTIE 114, 70840 KUOPIO

HYVÄ SIJAINTI

VUOKRASOPIMUKSET JA VAKUUS

Lakean uuden kiinteistön vuokra-asunnot valmistuvat

Valittujen asukkaiden kanssa allekirjoitetaan vuokrasopi-

Lehtoniemen alueelle osoitteeseen Lehtoniementie 114,

mus, jossa on määritelty vuokrauksen tarkemmat ehdot.

Saaristokaupungin keskuksen palvelujen lähelle n. 200m.

Vuokrasopimuksessa edellytetään, että vuokralaiset an-

Kuopion keskustaan on matkaa noin 5 km.

tavat vakuusmaksun, mikä voi olla vuokranantajan vuokravakuustilille maksettu rahavakuus tai vuokranantajan hal-

LAKEA Lakea Kiinteistöt Oy on yleishyödyllinen asuntojen rakennuttaja ja omistaja. Taloyhtiön isännöinnistä tulee vastaa-

tuun jätetty talletustodistus. Vakuus on oltava kunnossa ennen avainten luovutusta.

maan Lakea-yhtiöihin kuuluva Lakea Isännöinti Oy. Lakean

ASUNTOJEN HAKUMENETTELY

vuokra-asunnot on tehty varta vasten vuokrauskäyttöön,

Asuntoja voi hakea esitteen liitteenä olevalla lomakkeella

joten toivomme, että asukkaat tuntevat asunnot kodeik-

tai netissä www.lakea.fi. Internetissä täytetyn lomak-

seen, joissa viihdytään pitkään.

keen voi lähettää klikkaamalla Lähetä–painiketta. Täytetty lomake voidaan palauttaa myös Lakea Oy:n toimistoon

KORKOTUKILAINA Asunnot on lainoitettu mm. valtion takaamalla korktukilainalla. Korkotukilainasta johtuen on asukasvalinnassa noudatettava asukasvalintaa koskevia asetuksia ja ympäristöministeriön ohjeita. Valintaperusteina on ensisijaisesti asunnontarve. Vaikka tulorajoja ei enää ole, kuuluvat hakijaruokakunnan tulot edelleenkin asukasvalintaperusteisiin tasavertaisena tekijänä hakijaruokakunnan asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa ja ne otetaan huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa. Varallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon omaisuuden realisointi-

osoitteeseen: Kauppakatu 18 B 10, 40100 Jyväskylä. Liitteenä on oltava kaikkien ruokakuntaan kuuluvien (yli 18 v.) verotustodistukset ja sen erittelyosa, todistukset kuukausituloista sekä muut tarpeelliseksi katsottavat liitteet. Myös internetin kautta lähetettyihin hakemuksiin täytyy toimittaa liitteet erikseen, joko postitse tai sähköpostilla: info.jyvaskyla@lakea.fi. Liitteiden on oltava kopioita, joita emme palauta. Liitteet on jätettävä samanaikaisesti hakemuksen kanssa. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

mahdollisuudet. Varallisuudesta on annettu suositeltavat

ASUNTOJEN HAKUAIKA

ylärajat. Myös hakijoiden vuokranmaksukykyyn kiinnite-

Asuntojen hakuaika on alkanut. Hakemukset käsitellään

tään huomiota. Asukasvalintaa tehtäessä pyritään talon

hakuajan päätyttyä. Hakemukset pyydetään palautta-

monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasa-

maan 15. 6. 2014 mennessä liitteineen.Valituille ilmoite-

painoiseen asuinalueeseen. Lisätietoja valintaperusteista

taan kirjallisesti.

www.ara.fi.

Seuraa ilmoittelua osoitteessa www.lakea.fi. Pyydämme välttämään tarpeettomia puhelintiedusteluja.

VALMISTUMINEN Asunnot valmistuvat elokuun lopussa. Vuokra-aika alkaa 1. 9. 2014 Lopullinen sisään muuttopäivä ilmoitetaan valituille viimeistään kuukautta ennen valmistumista.

Lisätietoja kohteesta ja hakemusten täyttämisestä antaa: Britta Tuppurainen, puh 040 840 4770.


Ennakkovesimaksu 15 €/hlö/kk Huoneistokohtaiset vesimittarit jotka tasataan vuosittain mittauksen mukaan. Autopistokepaikka, 66 kpl, 15 €/kk Autokatospaikka, 32 kpl, 20€/kk Vakuusmaksuksi kelpaa vuokranantajan vakuusmaksutilille maksettu rahavakuus tai vuokranantajan haltuun jätetty talletustodistus. Muu vakuus hyväksytään vain poikkeustapauksessa. Vakuus on oltava kunnossa ennen avainten luovutusta.

VUOKRAT JA KÄYTTÖKORVAUKSET AS NRO

KERROS

TYYPPI

M₂

VUOKRA€/ KK

VAKUUSMAKSU

A 1 .................. 1 .......2h+kt+s ..... 46,0 ........ 520,38 ............600 A 2.................. 1 .......2h+kt+s ..... 51,5......... 569,94 ............600 A 3.................. 1 .......2h+kt+s ..... 38,5 ........ 470,82 ............600 A 4 ................. 1 .......2h+kt+s ..... 38,5 ........ 470,82 ............600 A 5 .................. 1 .......2h+kt+s ..... 52,5 ........ 598,26 ............600 A 6.................. 1 .......2h+kt+s ..... 48,0........ 540,44............600 A 7 .................. 2 .......2h+kt+s ..... 46,0 ........ 540,44............600 A 8 ................. 2 .......2h+kt+s ..... 51,5......... 594,72 ............600 A 9.................. 2 .......2h+kt+s ..... 38,5 ........ 476,72 ............600 A 10 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 38,5 ........ 476,72 ............600 A 11................ 2 .......2h+kt+s ..... 52,5 ........ 604,16 ............600 A 12 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 48,0........ 565,22 ............600 A 13 ............... 2 .......3h+kt+s ..... 60,0 ........ 678,50 ............1 000 A 14 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 46,0 ........ 545,16 ............600 A 15 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 51,5......... 599,44............600 A 16 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 38,5 ........ 481,44............600 A 17 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 38,5 ........ 481,44............600 A 18 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 52,5 ........ 614,78 ............600 A 19 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 48,0........ 569,94 ............600 A 20 ............... 3 .......3h+kt+s ..... 60,0 ........ 687,94 ............1 000 A 21 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 46,0 ........ 549,88............600 A 22 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 51,5......... 604,16 ............600 A 23 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 38,5 ........ 486,16 ............600 A 24 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 38,5 ........ 486,16 ............600 A 25 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 52,5 ........ 619,50 ............600 A 26 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 48,0........ 574,66 ............600 A 27 ............... 4 .......3h+kt+s ..... 60,0 ........ 692,66 ............1 000 B 28 ............... 1 .......2h+kt+s ..... 48,0........ 540,44............600 B 29 ............... 1 .......2h+kt+s ..... 52,5 ........ 598,26 ............600 B 30 ............... 1 .......2h+kt+s ..... 46,0 ........ 535,72.............600 B 31................ 1 .......2h+kt+s ..... 46,0 ........ 535,72.............600 B 32 ............... 1 .......2h+kt+s ..... 52,0 ........ 594,72 ............600 B 33 ............... 1 .......2h+kt+s ..... 47,0 ........ 531,00 ............600 B 34 ............... 1 .......tupak+s ...... 37,0 ........ 431,88 ............600 B 35 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 48,0........ 565,22 ............600 B 36 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 52,5 ........ 604,16 ............600 B 37 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 46,0 ........ 540,44............600 B 38 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 46,0 ........ 540,44............600 B 39 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 52,0 ........ 599,44............600 B 40 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 47,0 ........ 555,78 ............600 B 41 ............... 2 .......tupak+s ...... 37,0 ........ 456,66 ............600 B 42 ............... 2 .......tupak+s ...... 37,5 ........ 461,38 ............600 B 43 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 48,0........ 569,94 ............600 B 44 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 52,5 ........ 614,78 ............600

AS NRO

KERROS

TYYPPI

M₂

VUOKRA€/ KK

VAKUUSMAKSU

B 45 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........545,16 ............600 B 46 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........545,16 ............600 B 47 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 52,0 .........604,16 ...........600 B 48 ............... 3 .......2h+kt+s ..... 47,0 .........560,50 ...........600 B 49 ............... 3 .......tupak+s ...... 37,0 .........461,38 ...........600 B 50 ............... 3 .......tupak+s ...... 37,5 .........467,28 ...........600 B 51................ 4 .......2h+kt+s ..... 48,0.........574,66 ............600 B 52 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 52,5 .........619,50............600 B 53 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........549,88 ...........600 B 54 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........549,88 ...........600 B 55 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 52,0 .........614,78............600 B 56 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 47,0 .........565,22 ............600 B 57 ............... 4 .......tupak+s ...... 37,0 .........467,28 ...........600 B 58 ............... 4 .......tupak+s ...... 37,5 .........472,00 ...........600 C 59................ 1 .......2h+kt+s ..... 47,0 .........531,00 ............600 C 60 ............... 1 .......2h+kt+s ..... 52,0 .........594,72............600 C 61................ 1 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........535,72 ............600 C 62................ 1 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........535,72 ............600 C 63................ 1 .......3h+k+s ....... 62,5 .........683,22............1 000 C 64 ............... 1 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........520,38............600 C 65................ 1 .......tupak+s ...... 37,5 .........442,50 ...........600 C 66 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 47,0 .........555,78 ............600 C 67................ 2 .......2h+kt+s ..... 52,0 .........599,44 ...........600 C 68 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........540,44 ...........600 C 69 ............... 2 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........540,44 ...........600 C 70................ 2 .......3h+k+s ....... 62,0 .........702,10 ............1 000 C 71 ................ 2 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........540,44 ...........600 C 72 ................ 2 .......tupak+s ...... 37,5 .........461,38 ...........600 C 73 ................ 2 .......tupak+s ...... 37,0 .........456,66 ...........600 C 74 ................ 3 .......2h+kt+s ..... 47,0 .........560,50 ...........600 C 75 ................ 3 .......2h+kt+s ..... 52,0 .........604,16 ...........600 C 76................ 3 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........545,16 ............600 C 77 ................ 3 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........545,16 ............600 C 78................ 3 .......3h+k+s ....... 62,0 .........708,00 ...........1 000 C 79................ 3 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........545,16 ............600 C 80 ............... 3 .......tupak+s ...... 37,5 .........467,28 ...........600 C 81................ 3 .......tupak+s ...... 37,0 .........461,38 ...........600 C 82 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 47,0 .........565,22 ............600 C 83 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 52,0 .........614,78............600 C 84 ............... 4 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........549,88 ...........600 C 85................ 4 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........549,88 ...........600 C 86 ............... 4 .......3h+k+s ....... 62,0 .........716,26 ............1 000 C 87................ 4 .......2h+kt+s ..... 46,0 .........549,88 ...........600 C 88 ............... 4 .......tupak+s ...... 37,5 .........472,00 ...........600 C 89 ............... 4 .......tupak+s ...... 37,0 .........467,28 ...........600


RAKENNUSTAPASELOSTUS LEHTONIEMENTIE 114 Asuntojen varusteet

Ulkoseinät ja vesikatto

• Liesi, jossa neljä levyä ja uuni

Asuintalon ulkoseinät ovat betonielementtirakenteisia. Julkisivu-

• Liesituuletin, josta ohjataan asunnon ilmanvaihtoa

materiaalina on ohutrappaus. Vesikatteena on bitumikermikatto.

• Jää-/pakastinkaappi

Talossa on lasitetut parvekkeet.

• Tilavaraus astianpesukoneelle Varastot ja autopaikoitus

• Kaikissa asunnoissa sauna ja parvekelasitus

Talon kellarikerroksen on huoneistokohtaiset irtaimistovarastot. Lattiapäällysteet

Kellarissa on ulkoiluvälinevarastot ja pyykinkuivaushuone. Tontilla

Asuinhuoneissa on laminaattilattiat, pesu- ja saunatiloissa laatoitus.

on 98 autopaikkaa, joista 32 autokatoksessa. Kaikki autopaikat on varustettu lämmityspistorasialla. Polkupyörille on ulkona erillisiä

Väliseinät

telineitä.

Huoneistojen väliset seinät ovat betoniseiniä. Muut väliseinät ovat teräsrankarunkoisia kipsilevyseiniä. Asuinhuoneiden seinät ovat

Piha ja varusteet

valkoisiksi maalattuja ja kylpyhuoneiden laatoitettuja. Saunan sei-

Autopaikoitus ja pihakäytävät ovat asfalttipintaisia. Leikkialueet

nät ovat paneelia.

ovat hiekkapintaisia. Muut tontin osat istutetaan, nurmetetaan tai verhoillaan kivillä, pihlaja istutussuunnitelman mukaisesti.

Kalusteet Kiintokalusteiden rungot ja ovet ovat valkoisia, samoin väliovet ja

Liittymät

kodinkoneet. Työtasot ovat tammikuvioista laminaattia.

• Yleinen vesi- ja viemäriverkosto • Kaapelitelevisio

LVIS -työt

• Taloyhtiön toimesta on valmius internet-yhteyteen,

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön ja asunnoissa on vesikiertoinen

joka sisältyy vuokraan.

lattialämmitys. Kohteessa on asuntokohtaiset vesi- ja sähkömittarit. Ilmanvaihto on asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Helm

ess Simpuk ank .

LISÄTIETOJA: Lakea Oy:n Jyväskylän toimisto: Kauppakatu 18 B 10, 40100 Jyväskylä Britta Tuppurainen, puh. 040 840 4770 info.jyvaskyla@lakea.fi

KOULU VELHOMETSÄ

Pa i nik

u

nas kan li an M e atk Ke usn ilan i e me ka llio nk .

K

.H or t ink

uha ina

h va

navakj. ikj. t

lta Si

Ka

ja

elmikj.

Laivak.

sim j. rvi nk Jä uka p

Pa att i kj .

k j.

la

h Pa ti lon ie me nt i e

tilo

n

Ko

a

u suk M es

M

nra nta

TILAA ESITE JA HAKUPAPERIT: Tulosta netistä tai täytä sähköinen vuokra-asuntohakemus: www.lakea.fi tai vaihde 040 172 1111

Järvihe enk. lm

u

Keilantori

il

ka t jun

e

r

tu

Helmiäisk.

Ka

n Ka K

av a

na va ha

men tie Lehtonie

k

KIINNOSTUITKO?

Kot ilo

ka

LEHTONIEMI 33

up

at u

Lakea Oy vaihde 040 172 1111

lakea.fi

Lakea Lehtoniementie esite.  

Lehtoniementie 114, Kuopio.

Lakea Lehtoniementie esite.  

Lehtoniementie 114, Kuopio.