Page 1

Ruszył przyjazny portal mieszkańców Bytomia

www.bytom.net

>

prawda sierpień 2012

bytomska

Realne rozwiązania dla konkretnych problemów

WIEM, JAK MARIUSZ POMÓC WOŁOSZ: BYTOMSKIM SZPITALOM!

– Bytom zasługuje namerytoryczną debatę – mówi Mariusz Wołosz iprzedstawia prosty sposób, w jaki miasto mogłoby ulżyć finansowo szpitalom funkcjonującym najego terenie. – Obietnice wyborcze często bywają spektakularne, ale zazwyczaj kończą się równie efektownym fiaskiem. Ja nie obiecuję, aprzedstawiam realne rozwiązania konkretnych bytomskich problemów – kontynuuje lider stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto ikandydat naprezydenta Bytomia.

– System ochrony zdrowia w Polsce potrzebuje kompleksowych rozwiązań. Dopóki jednak nie naprawią go politycy na szczeblu centralnym, musimy zrobić wszystko, aby pomóc szpitalom funkcjonującym na terenie Bytomia, które stale borykają się z problemami finansowymi – mówi Mariusz Wołosz i deklaruje: – Jeśli bytomianie wybiorą mnie naprezydenta miasta, to zdecyduję o umorzeniu bytomskim placówkom podatku od nieruchomości, który nakłada na nie gmina. Takie rozwiązanie byłoby dla szpitali realną ulgą. Portal Bytom.net sprawdził to w największym w mieście Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4, który zatrudnia 1,2 tys. osób. – Wskali roku, umorzenie podatku odnieruchomości wiązałoby się w naszym przypadku z ulgą w wysokości 350 tys. zł – mówi portalowi Andrzej Słomczyński, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, dodając, że ulga dla szpitala (który w skutek planu naprawczego z roku na rok zmniejsza swoje zadłużenie) przełożyłaby się na profity dla pacjentów. – To na naszą Izbę Przyjęć trafia najwięcej nagłych przypadków w mieście ito u nas pracuje najwięcej specjalistów. Utrzymanie miejsc pracy i ciągłe podnoszenie standardów leczenia, to nasze priorytety, które wprost przekładają się na korzyści dla miasta i pacjentów – kontynuuje w rozmowie z Bytom. net dyrektor Słomczyński.

„Bytomska prawda” alarmuje

Państwo chce nowych podatków dla działkowców Wszystkowskazujena to,żeza półtora rokuw gestiisamorządówbędziewysokośćpodatkównakładanychna działkowców(od altani rolnego).Mariusz Wołosz,jużdzisiajzapewnia:–Niepozwolę,abydziałkowcomstałasię krzywda! –Działkowcyw większościniesąludźmimajętnymii niepozwolęna to,aby Bytomnałożyłna tęgrupęspołeczną podatki,z którychdotychczasbylizwolnieni–deklarujeliderstowarzyszenia BytomPrzyjazneMiastoi dodaje:–Bytomianieszczególniewielezawdzięczająlokalnymdziałkowcom,bocistworzyliswojeogrodyna nieużytkach.Dziś ogrodysąnaszymwspólnymdobrem. W swojejdziałalnościMariuszWołosz wieleuwagipoświęcadziałkowcom. Doprowadziłm.in.do likwidacji zalewisk,któreuprzykrzałyimżycie w Miechowicach.

Idą zmiany, czyli co w Warszawie planują wielkie partie Dotychczasobowiązującaustawagwarantowaładziałkowcomprawodo majątku, któryzgromadzilina działkach,a takżezwalniałaichz podatkówrolnegoi od altan. Ustawatazostałajednakzakwestionowana przezTrybunałKonstytucyjny. Prawdopodobnie,w kolejnej,państwoponowniezagwarantujeużytkownikom działekprawodo zebranegona nichmajątku,aleuchylizwolnienieod podatków rolnegoi od altan,decyzjęo jegowysokościpozostawiającsamorządom.


Bytomskie wybory 2012

Nasi liderzy w dzielnicach Stowarzyszenie Bytom Przyjazne Miasto to konkretni ludzie, którzy na co dzień ciężko pracują dla swoich społeczności. Przedstawiamy naszych liderów w dzielnicach Bytomia. Przy każdym nazwisku podajemy adres mailowy i numer telefonu. Proszę pisać i dzwonić. W razie problemów w Państwa dzielnicy – nasi liderzy na pewno pomogą!

Józef Potępa

Śródmieście, Rozbark, os. Arki Bożka, część Łagiewnik

Grzegorz Nowak 42 lata, ekonomista, jedno dziecko. Tel. 502 053 953 E-mail:grzegorz.nowak@bytom.net Bliskiesąmiproblemybytomskiejsłużbyzdrowia. Bardzozależymitakżena rozwojudzielnicy,która dziśpełnifunkcjębytomskiejsypialni,,a przez ostatnieinwestycjew drogii bliskośćDrogowej TrasyŚrednicowejmożestaćsięmiejscem,do któregoudasięściągnąćinwestorówzainteresowanychrozwojemswojegobiznesuna Śląsku. InteresująmniedalszelosyGKSRozbark,który m.in.dziękimoimstaraniomjestprzejmowany przezmiasto.

Szombierki, Karb, część Łagiewnik

Andrzej Kajzer

Śródmieście

Mariusz Wołosz

Paweł Nowak 42 lata, emerytowany policjant, żonaty, czworo dzieci. Tel: 503 308 416 E-mail:pawel.nowak@bytom.net Najbliższąmiwartościąjestrodzina,a najpiękniejszymdoświadczeniemcodzienneobserwowanie, jakdorastająmojedzieci.Abyrozwijałysięw pełnipotrzebująbezpieczeństwa,dlategobezpieczeństwona Stroszkujestpriorytetemw moimdziałaniu.MieszkańcomStroszkabardzodoskwieratakże przepustowośćul.StrzelcówBytomskich.Niebawem–po zakończeniupraczwiązanychz budową zjazduz autostrady,trzebabędzieuporządkowaćtęsprawę.Bardzoistotnajesttakżepoprawa ciągówkomunikacyjnychnaosiedlu"Awaryjnym".

35 lat, wykształcenie wyższe, żonaty, dwoje dzieci. Tel. 693495576 E-mail:mariusz.wolosz@bytom.net Losniezawszeobchodziłsięz Bytomiemsprawiedliwie.Obokproblemówmiastaprzeszłopaństwo,wielkiepartiei biznes.Razemmożemyjednakodbudowaćdawnąpotęgę–miasto,w którymkażdychce żyći pracować.Możemytojednakzrobićtylkozaczynającod najdrobniejszychrzeczy.Niepozostawajmywięcobojętnina chuligańskiewybryki,na dewastacje,brudi ubóstwo.Naszsamorządi jego organyposiadająsłużby,którepowinnyPaństwupomagaćw każdym z wymienionychobszarów.JeślitaksięniedziejelubniewiedząPaństwo,do kogozwrócićsięo pomoc,proszęo kontaktzemnąlubz lideramistowarzyszeniaBytomPrzyjazneMiastow pozostałychdzielnicachmiasta.Jesteśmydo dyspozycjibytomian!

ZaprasZamy do nasZEj siEdZiby! jEśli ZamiasT konTakTu TElEfonicZnEgo i mailowEgo wolą pańsTwo spoTkaniE TwarZą w TwarZ, ZaprasZamy do nasZEj siEdZiby! od 6 siErpnia sTowarZysZEniE byTom prZyjaZnE miasTo dZiała pod nowym adrEsEm – prZy ul. dworcowEj 24/21

Przyjazne miasto w praktyce „By zima była ciepła”, to coroczna akcja charytatywna stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto, której celem jest zaopatrzenie bytomskich dzieci w ciepłą odzież na zimę. Dzieci z najbiedniejszych bytomskich rodzin wymagają troski i wsparcia przez cały rok. Okres zimowy jest jednak dla nich szczególnie trudny. Skromne zasoby finansowe rodziców, często pozbawionych stałego dochodu odbijają się na niedoposażeniu dzieci w odzież zimową. Dlatego, od początku swojej działalności stowarzyszenie Bytom Przyjazne Miasto organizuje późną jesienią zbiórkę dziecięcej odzieży zimowej. Ostatnia odbyła się 29 października 2011 roku. Kolejna wystartuje już za dwa miesiące.

2

Tak działa stowarzyszenie Bytom Przyjazne Miasto!

Odzież zebrana przez członków stowarzyszenia trafiła do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dzielnicach Bytomia

www.bytomprzyjaznemiasto.pl

Tworzymygrupęludzina codzieńpracującychna rzecznaszegomiastai jego mieszkańców.PozytywnawizjaBytomiajestnasząmotywacjądo codziennejpracy. Nietracimyczasuna pustąkrytykę,leczwskazujemybłędyi proponujemynowe, lepsze,konstruktywnerozwiązania.Omijamyszerokimłukiemmalkontentów i dewiantówpolitycznych.Niezwalczamy,leczwalczymy,pracujemy,wspieramy, pomagamy.Jeślimyśliszpodobniejakmy,dołączdo nas,pomóżnambudować lepsząprzyszłość,pokażinnym,żemożnalepiej,skuteczniej,a przedewszystkim przyjaźniej.Czasna Bytom!

Granice okręgu, to ulice:8 Marca, Alberta, Andersa, Asnyka, Baczyńskiego, Barlickiego, Batalionów Chłopskich, Bluszczowa, Bławatkowa, Bobrecka, Boczna, Bogusławskiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bończyka, Boya-Żeleńskiego, Brzask, Bukowa, Bytomska, Chroboka, Cisowa, Czajkowskiego, Czecha, Daleka, Damrota, Dąbrowskiego, Dąbrówki, Dembowskiego, Dębowa, Długosza, Dolna, Drobczyka, Droga Ewy, Droga Tomasza, Dunikowskiego, Dzierżonia, Elektrownia, Elsnera, Energetyki, Feliksa, Felińskiego, Francuska, Frenzla, Gajowa, Glinki, Głogowska, Gołąbka, Gombrowicza, Gruntowa, Gutenberga, Hutnicza, Jagodnik, Jaskółcza, Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, Jochymczyka, Kaczmarczyków, Karbowska, Kasztanowa, Kofty, Koksowa, Kolonia Rubież, Konstytucji odnr1–62 kolejno oraz odnr64-72 (parzyste), Kościuszki, Krzemienia, Krzyżowa Góra, Ku Duklom, Leszczynowa, Leśnictwo, Lipowa, Łaszczyka, Matki Ewy, Michaloka, Mieszka I, Musioła, Nadziei, Nickla, Niemcewicza, Niska, Noskowskiego, Nowa, Nowaka-Jeziorańskiego, Ogrodowa, Olchowa, Olszewskiego, Opolska, Osikowa, Ossolińskiego, Paczyńska, Paderewskiego, Pasteura, PCK, Piastów Śląskich, Piecucha, Plac Drzymały, pl. Jana, Plac Niepodległości, pl. Słoneczny, pl. Szpitalny, pl. Witkiewicza, pl. Na Bobrku, Planeta, Pochyła, Pod Brzozami, Podleśna, Pogodna, Pokoju, Powstańców, Przelotowa, Przyjemna, Ptakowicka, Racjonalizatorów, Radosna, Rataja, Relaksowa, Reptowska, Rokitnicka, Rolna, Samotna, Skośna, Sportowa, Stalmacha, Stalowa, Stara, Stara Cynkownia, Stolarzowicka, Stroma, Styczyńskiego, Suchogórska, Szyb Pilgera, Szyb Zachodni, Szymkowiaka, Świerkowa, Tęczowa, Ustronie, Warszawska, Wąska, Wiązowa, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Włodarska, Wodna, Wolnego, Wróbla, Wrzosowa, Wysoka, Wytrwałych, Zabrzańska od nr 131 (nieparzyste) i od nr 112 do końca ulicy (parzyste), Zamkowa, Zgody, Zgrzebnioka, Zjednoczenia, Żołnierska, Żwirowa.

Okręg2 – Szombierki, Karb, część Łagiewnik Granice okręgu, to ulice: Apteczna, Bałtycka, Borowa, Braci Śniadeckich, Broniewskiego, Czackiego, Dywizji Kościuszkowskiej, Elżbiety, Fabryczna, Falista, Fitelberga, Frycza-Modrzewskiego, Godulska, Grota – Roweckiego, Hallera, Harcerska, Karlika, Karpacka, Kolonia Azotów, Kolonia Okrzei, Kolonia Zgorzelec, Kolonia Zygmunt, Kołłątaja, Konstytucji od nr 63 – 71 (nieparzyste) i od nr 73 do końca ulicy kolejno, Kosynierów, Krańcowa, Krótka, Krupińskiego, Ludowa, Łanowa, Mała, Małachowskiego, Marka, Mazurska, Miechowicka, Mierosławskiego, Młodzieżowa, Mochnackiego, Nowakowskiego, Obywatelska, Orkana, Orzegowska, Osiedle Hutnicze, Ostatnia, Piątka, Pocztowa, Podhalańska, Pomorska, Popiełuszki, Puszkina, Racławicka, Rostkowskiego, Rudna, Skrajna, Skromna, Ściegiennego, Świętochłowicka od nr 12 do końca ulicy (parzyste) i od nr 5 do końca ulicy (nieparzyste), Świętojańska, Tatrzańska, Techniczna, Tomasza, Warzywna, Witosa, Włodarskiego, Worpie, Wróblewskiego, Wyzwolenia, Zabrzańska od nr 1–129 (nieparzyste) i od nr 2–110 (parzyste), Zakątek, Zielna.

Okręg3 – Stroszek, Sucha Góra, część Śródmieścia Granice okręgu, to ulice: 11-go Listopada, 9-go Maja, Akacjowa, Aleja Legionów odnr12 dokoń-

SIERPIEŃ2012

SIERPIEŃ2012

pl. Barbary, pl. Hiolskiego, pl. Jana III Sobieskiego, pl. Karin Stanek, pl. Klasztorny, pl. Słowiański, pl. Szalonka, pl. Wojska Polskiego, Powstańców Śląskich od nr 1-13 kolejno, Prokopa, Prosta, Prusa, Przechodnia, Pszczelna, Pszczyńska, Reymonta, Rodziewiczówny, Romanowskiego, Rostka, Różana, Rycerska, Rzeź-

ca ulicy (parzyste) oraz od nr 41 do końca ulicy (nieparzyste), Axentowicza, Blachówka, Cegielniana, Celna od nr 7 do końca ulicy kolejno, Chłopska, Chrzanowskiego nr 1, 1 „a”, 1 „b”, Dąbrowa Miejska, Długa, Dolomitowa, Drzewna, Dworska, Fałata od nr 139 (nieparzyste) i od nr 2-16 „d” (parzyste), Galmanowa, Górnicza, Grabowa, Graniczna, Grottgera od nr 12 do końca ulicy kolejno, Gwarków Tarnogórskich, Hajdy, Herdy, Hlonda, Holeczków, Jagodowa, Jaskółki, Kadłubka, Kawki, Klonowa, Kokota, Komisji Edukacji Narodowej, Korczaka, Kwiatowa, Lazarówka, Legnicka, Leszczyka, Leśna, Letnia, Ligonia, Łukowa, Magdaleny, Malinowa, Miła, Modrzewiowa, Morcinka, Myśliwska, Narutowicza, Niepodległości, Nowy Dwór, Obrońców Westerplatte, Odrzańska od nr 1-71 kolejno, Okólna, Orląt Lwowskich od nr 24 do końca ulicy kolejno, Owocowa, Partyzantów, Piekarska od nr 60 do końca ulicy (parzyste) i od nr 73 do końca ulicy (nieparzyste), pl. Rodła, Plac Pokoju, Plac Powstańców Śląskich, Plac Żeromskiego, Podmiejska, Polna, Poniatowskiego, Powstańców Śląskich od nr 14 do końca ulicy kolejno, Północna, Prywatna, Przerwy-Tetmajera, Przy Kopalni Bytom, Rudzkiego, Rydza-Śmigłego, Segiet, Sikorskiego, Skargi, skwer Modrzejewskiej, skwer Na Stroszku, skwer Osiedlowy, skwer Zelwerowicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielców, Strzelców Bytomskich od nr 15 do końca ulicy (nieparzyste) i od nr 8 do końca ulicy (parzyste), Szymały od nr 111 do końca ulicy kolejno, Tarnogórska, Towarzyska, Tysiąclecia, Wiejska, Władysława Łokietka, Wodczaka, Wojciechowskiego, Woźniaka od nr 16 do końca ulicy kolejno, Wyszyńskiego, Zielona.

Okręg 4 – Śródmieście, Rozbark, os. Arki Bożka, część Łagiewnik Granice okręgu, to ulice: Adamka, Alojzjanów, Arki Bożka, Armii Krajowej, Astrów, Bema, Bernardyńska, Bolesława Chrobrego od nr 25 do końca ulicy kolejno, Bratków, Brzezińska, Chorzowska, Cicha, Cybisa, Cyryla i Metodego, Floriańska, Fredry, Gallusa, Głęboka, Głowackiego, Górnośląska, Grottgera od nr 1 – 11 kolejno, Gwarecka, Jałowcowa, al. Jana Pawła II, Jaronia, Jodłowa, Kamieńska, Katowicka od nr 26 do końca ulicy kolejno, Kędzierzyńska, Kingi, Kochanowskiego, Kołobrzeska, Konopnickiej, Konwalii, Kopalniana, Korfantego, Kossaka, Krakowska, Krawiecka, Królowej Jadwigi, Krucza, Kruszcowa, Krzyżowa, Lelewela, Lenartowicza, Łagiewnicka, Łączna, Matejki, Miarki od nr 16 do końca ulicy kolejno, Mickiewicza od nr 29 do końca ulicy kolejno, Miętkiewicza, Mikołaja, Miodowa, Młyńska, Musialika, Oświęcimska od nr 15 do końca ulicy kolejno, Palińskiego, Piłsudskiego od nr 69 „a” do końca ulicy kolejno, Piotra, pl. Akademicki,

Źródło: wikipedia.pl

60 lat, trener sportowy, żonaty, jedno dziecko. Tel. 665 404 189 E-mail:jozef.potepa@bytom.net Miechowice,Górnikii Stolarzowice,tozielonepłucaBytomia,tonaszskarb, o którymusimydbać.PorównywalnymskarbemjestBobrekzeswojąniezwykłązabudowąi problemamispołecznymi,któretrzebarozwiązać. Ogromnąbolączkądzielnicysąrównieżnielegalneskładowiskaodpadów, z którymiwalczyłemw ostatnichlatach.

Stroszek, Sucha Góra, część Śródmieścia

Przed nami przyspieszone wybory samorządowe. Przedstawiamy spis bytomskich okręgów wyborczych, który pomoże Państwu zorientować się, którzy kandydaci będą się ubiegali konkretnie o Państwa głosy. Spośród kandydatów w każdym z okręgów, mandaty radnych dostanie pięć osób. W nowej Radzie Miejskiej zasiądzie więc 25 osób Okręg1 – Miechowice, Bobrek, Stolarzowice, Górniki

Miechowice, Górniki, Stolarzowice, Bobrek

53 lata, technik górnik, żonaty, dwoje dzieci. Tel. 607 691 536 E-mail:andrzej.kajzer@bytom.net BardzoważnajestdalszamodernizacjaobiektuTSSzombierkiirozbudowajego funkcjonalność,np.oplaczbawdladzieci.Na serculeżymiteżwsparciedrobnych przedsiębiorcówz dzielnicyi lokalnejinfrastrukturydrogowej,którawymagaprzebudowy.

Niezbędnik wyborcy

nicza, Sandomierska, Schenka, Siemianowicka, Sienna, Smółki, Sokoła, Spacerowa, Staffa, Staromiejska, Stawowa, Stokrotek, Szafranka, Szczęść Boże, Szkolna, Szyby Rycerskie, Szymanowskiego, Świętochłowicka nr 1,3 i od nr 2 – 10 (parzyste), Tramwajarzy, Tulipanów, Tuwima, Ułańska, Wałowa, Wesoła, Witczaka, Zamenhofa, Zapolskiej, Zielińskiego, Żeromskiego od nr 13 do końca ulicy (nieparzyste), Żołnierza Polskiego, Żółkiewskiego.

Okręg 5 – Śródmieście Granice okręgu, to ulice: Aleja Legionów od nr 5 – 39 (nieparzyste) i od nr 2 – 10 (parzyste), Bolesława Chrobrego od nr 1 – 24 kolejno, Browarniana, Celna od nr 1 – 6 kolejno, Chełmońskiego, Chłodna, Chopina, Chrzanowskiego od nr 1 „c” do końca ulicy kolejno, Czarnieckiego, Didura, Dojazd, Drzymały, Dworcowa, Estreichera, Fałata od nr 18 do końca ulicy (parzyste) i od nr 41 do końca ulicy (nieparzyste), Gliwicka, Jagiellońska, Jainty, Janasa, Jaworowa, Józefczaka, Kasperka, Kasprowicza, Katowicka od nr 1 – 25 kolejno, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Kościelna, Koziołka, Kraszewskiego, Kwietniewskiego, Ligęzy, Lwowskich Dzieci, Łużycka, Malczewskiego, Małgorzatki, Mariacka, Miarki od nr 1-15 kolejno, Mickiewicza od nr 1 – 28 kolejno, Moniuszki, Murarska, Myśliwca, Nawrota, Niedźwiadka – Okulickiego, Obozowa, Odrzańska od nr 72 do końca ulicy kolejno, Olejniczaka, Olimpijska, Orląt Lwowskich od nr 1-23 kolejno, Orzeszkowej, Oświęcimska od nr 1-14 kolejno, Parkowa, Piastów Bytomskich, Piekarska od nr 1-71 (nieparzyste) i od nr 2-58 (parzyste), Pilotów, Piłkarska, Piłsudskiego od nr 1- 69 kolejno, Pionierów, pl. Kruczkowskiego, Plac Sikorskiego, pl. Targalskiego, pl. Grunwaldzki, Plac Kościuszki, pl. Wolskiego, Podgórna, Powstańców Warszawskich, Przemysłowa, Pułaskiego, Rajska, Reja, Rejtana, Robotnicza, Rynek, Sądowa, Sendlerowej, Siemiradzkiego, Składowa, Skłodowskiej – Curie, Smolenia, Solskiego, Stefana Batorego, Strażacka, Strzelców Bytomskich od nr 1-13 (nieparzyste) i od nr 2 – 6 (parzyste), Targowa, Topolowa, Towarowa, Wallisa, Webera, Węglowa, Woźniaka od nr 1-15 kolejno, Wrocławska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Zachodnia, Zaułek, Zygmunta Starego, Żeromskiego od nr 1-11 (nieparzyste) oraz od nr 2 do końca ulicy (parzyste), Żwirki i Wigury.

3


Mariusz Wołosz, to dobry kandydat! O to, czy Mariusz Wołosz sprawdzi się w roli prezydenta Bytomia, tym razem zapytaliśmy ludzi, pełniących ważne funkcje w naszym mieście oraz znanych bytomian

Bytom potrzebuje takiego gospodarza

Dużo pracuje i nie rzuca słów na wiatr Mówi Magdalena Jelonek-Wiatr, wiceprezes TBS Bytom Sp. z o.o.

Archiwum prywatne

Mariuszposiadasporedoświadczeniesamorządowe, zarównow RadzieMiejskiej,jaki na stanowisku zastępcyprezydentaBytomia,a toważne,bodzięki temupotrafispojrzećna miastoz kilkuperspektyw jednocześnie.Toszczególniecenne,bojestmłody, a młodośćmatodo siebie,żeczłowiekzakłada, iżwszystkojestdo zrobienia,niemarzeczy niemożliwych.Do tego,posiadaniezbędnezaplecze w postaciczłonkówstowarzyszeniaBytomPrzyjazneMiasto,którzy z pewnościąbędągowspierać.Bytompotrzebujedobregogospodarza, a MariuszWołoszbezsprzeczniejestdobrymgospodarzem,coudowodnił zarządzająchokejowąPolonią.Szybkosięuczy,analizuje,nieprzyjmuje bezkrytyczniepropozycji.Jeślimawątpliwośćtowracado problemui potrafi dyskutować.Takiegoprezydentanampotrzeba!

Mariusz,tobardzoodpowiedzialnyczłowiek, nierzucasłówna wiatr,jestbliskoludzii zawsze pomagatym,którzytegopotrzebują.Toczłowiek z pasjąi charyzmą,dziękiktórymprzyciągainnych ludzi.Takżedziękitemu,żenigdynieoszukał,ani niewykorzystałdrugiegoczłowieka.W jego działaniachwidać,żezawszegrafairplay,ma duszęsportowca,a sportowcymajątow sobie, żeniedążądo celupo trupach.Z licznychrozmówz MariuszemWołoszem wiem,żebardzozależymu,abyzatrzymaćmłodychludziw Bytomiu. Totrudne,bood latnierobiliśmynic,byzapewnićmłodymmieszkanie, a onmapomysł,jaktonaprawić.Bardzodużopracuje,bozłyzawodnik liczyna innych,a dobryna siebie.MariuszWołosz,todobryzawodnik w drużynieBytomia.

Niestety, oprócz osób życzliwych naszej inicjatywie cały czas działają ludzie, którzy dla własnych partykularnych celów oczerniają mnie i moich współpracowników, głosząc, że dążyłem do zamknięcia kopalni i nie walczyłem o los bytomskich nauczycieli.

Bytomski sport wybiera Wołosza!

Archwium

Całymswoimżyciem,w tymtakżepodczaspracy w UrzędzieMiejskimMariuszWołoszstale udowadnia,żebliskiesąmusprawybytomskiego sportu.Sportu,któryjesttakważnyw naszym mieście,bostanowinajlepsząalternatywędla młodzieżyzagrożonejbezrobociemi szeregiem innychniebezpieczeństw.Mamywspaniałych zawodnikóworaztrenerówi takiemarkijakBobry, Poloniai Czarnimogąjeszczebłyszczeć.Do pełnego odrodzeniapotrzebujemyjednakinfrastruktury.Dotychczasrobiliśmy, cotylkow naszejmocy.DziękiMariuszowiWołoszowiudałosięzakończyć z powodzeniemprzedłużającysięremontpływalnikrytej.Mariuszzadbał takżeo basenprzy ul.Wrocławskieji dodatkowopozyskałsponsora,dzięki któremuprzezcałewakacjefunkcjonujeprzy nimmiasteczkosportowe. Zrobiłteższereginnychrzeczy.Mamnadzieję,żepo wrześniowychwyborach, MariuszWołoszbędziemiałszansękontynuowaniaswojejpracy.

Archwium Adama Frasa

Mówi Jan Nowakowski, szef bytomskiej delegatury Polskiego Związku Działkowców

Politykai politycynależądo materii,któraod dłuższegoczasubudziwemnieskrajneuczucia.W większościpolitycysąludźmi,którym nieufam.Szanujęi popieramjedyniegarstkę,a swojepoparciedajętylkotympolitykom,którzynieobietnicami,a działaniemudowadniają, żesąodpowiedzialnii dotrzymująsłowa,a obejmującpublicznestanowiskafaktyczniedbają o dobroludzia nie o swojewłasneinteresy. DługozastanawiałemsięczypubliczniepoprzećpanaMariuszaWołosza,ponieważ,jakjużwspominałem,raczejstronięod polityki i niechcębyćkojarzonyz żadnymugrupowaniem.Mieszkałemw Bytomiu 30lat,tutajdorastałemi tuucząsięmojedzieci.W obecnej sytuacjiBytomiai bytomian,chcępowiedzieć,żepanMariuszWołosz,któregoznamod kilkunastulat,jestczłowiekiemodpowiedzialnymi godnymzaufania.

Przedstawiamy lidera prawyborów Mariusz Wołosz prowadzi w bytomskich internetowych prawyborach organizowanych przez „Dziennik Zachodni”. Plebiscyt potrwa do końca sierpnia. Głosować można pod adresem www.bytom.naszemiasto.pl

Archwium, Macieja Friedka

Odpowiedzialny i godny zaufania Mówi Maciej Friedek znany z seriali „W-11” i „Detektywi”

Szanowni Bytomianie,

Serdecznie dziękuję za wpływające zewsząd słowa poparcia i deklaracje włączenia się w działania stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto.

Mówi Adam Fras, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu

Mariusz Wołosz dba o bytomskich działkowców Choćna codzieńuprawiamyogrody,a niepolitykę, tobezproblemumogęwskazaćosobęwśród bytomskichsamorządowców,którawykazałanajwięcej troskii zainteresowaniafunkcjonowaniembytomskich ogrodówdziałkowych–toMariuszWołosz.Jako zastępcaprezydentaBytomia,panWołoszzrobiłbardzo dużodobregodladziałkowców,m.in.wspomagając zalaneogrodyw Miechowicach.Mamnadzieję,żebędzie nasdalejwspierałjakoprezydentBytomia.A poledo działaniama ogromne–za okołopółtorarokusamorządybędąmogłynakładać na działkowcówpodatekrolnyi od altan.Wiem,żepanWołoszmaświadomość, iżdziałkowcaminiesąludziemajętnii niepozwolinamzrobićkrzywdy.

Archwium MJ-W

Mówi Roman Jopa, wiceprezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

Dlatego jeszcze raz powtarzam mój apel:

Przyjaciele Górnicy! W kopalni pracuje moja rodzina, moi przyjaciele i ich dzieci, a los wszystkich górników jest mi bliski. Jeśli więc przychodzili do Was ludzie mówiący: „Wołosz chce zlikwidować kopalnię”, to kłamali. Nieprawdą jest, że ktokolwiek w Urzędzie Miejskim dążył do zamknięcia kopalni – największego pracodawcy w Bytomiu. Problemem miasta są szkody górnicze, którym musimy zapobiegać i naprawiać je, ale nie jest nim samo funkcjonowanie kopalni. Przykro mi, że dla własnego interesu, ktoś dopuścił się obrzydliwej manipulacji ludźmi ciężkiej pracy. Drodzy Nauczyciele! Zmiany demograficzne trwają, a ich konsekwencje są nieuniknione. Rozumiem to ja i rozumie to moja żona – nauczycielka. W obliczu konieczności moje zdanie jest następujące: pierwszeństwo w zatrudnieniu w bytomskich szkołach powinni mieć nauczyciele z Bytomia. Z wyrazami szacunku,

Mariusz Wołosz Prezes stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto

wydawca: StowarzyszenieBytomPrzyjazneMiasto prezes Zarządu: MariuszWołosz redakcja: ul.Dworcowa24/21,41-902Bytom redaktor naczelny: GrzegorzNowak druk: PolskapresseSp.zo.o. OddziałPoligrafia MariuszWołosznaczele,czylizestawieniewynikówgłosowaniaInternautównastroniewww.bytom.naszemiasto.pl(stanna13sierpnia2012r.).

4

www.bytomprzyjaznemiasto.pl

SIERPIEŃ2012

Bytomska prawda  
Bytomska prawda  

Biuletyn stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto

Advertisement