Page 1

FRITIDSNÄMNDENS

PRISLISTA 2014 FÖRENINGAR & PRIVATPERSONER


Vänsterklicka för att förstora sidorna. Klicka på innehållsförteckningen för att navigera i dokumentet.

INNEHÅLL Allmän information Ordningsregler & avgifter

3 5

Bad & motion Aq-va-kul Oxievångsbadet Rosengårdsbadet Ribersborgs handikappbad Bulltofta motionscenter Torups friluftsgård

6 7 8 9 10 11 12

Malmö Idrottsmuseum

13

Lokaler & Planer

15

Skolpriser

20

Evenemang

25

2


ALLMÄN INFO

Tre prisgrupper Prislistan är uppdelad i priser för registrerade föreningar och organisationer, samt övriga kunder. Registrerade föreningar och organisationer har reducerade priser. Registrerade föreningar och organisationer delas in i tre nivåer beroende på verksamhet och medlemmar (se broschyren Föreningsstöd 2014 med bidragsbestämmelser).

0

GR UP P IS PR

IS

GR UP P

2

PR

PR

IS

GR UP P

1

Prisgrupp 0

Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

• Ungdomsverksamhet (4–25 år) inom registrerade föreningar i nivå 2 och 3 (se Föreningsstöd 2014 för förklaring av nivåer).

• Registrerade föreningars vuxenverksamhet, verksamhet för äldre, verksamhet inom registrerade föreningar nivå 1.

• Övriga kunder. För mer information om anläggningarna, besök vår hemsida: www.malmo.se/idrottfritid

• Registrerade föreningar (nivå 2 och 3) och organisationers verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

• Registrerade föreningars matcher och tävlingar för juniorer (från 17 år) och seniorer (för mer information se sidan 27). • Registrerade pensionärsföreningar betalar halva priset på lokalhyror vardagar före kl. 16.00. • Registrerade organisationers verksamhet (se Föreningsstöd 2014).

www.malmo.se/idrottfritid

Bokning av idrottsanläggningar Genom att kontakta bokningen på fritidsförvaltningen kan föreningar och privatpersoner boka idrottsplatser, sporthallar, gymnastiksalar, ishallar och andra anläggningar. Föreningar kan boka strötider som finns tillgängliga i de olika anläggningarna eller ansöka

om tider till de olika säsongerna som bokningen schemalägger. För information och bokning av idrottsanläggningar kontakta bokningen på e-post booking@malmo.se eller telefon 040- 34 25 72. Telefontider: vardagar kl. 11–12 och 13–14.

3

Se även fördelningsprinciperna under Information på hemsidan interbook.malmo.se. För registrerade föreningar krävs även ett undertecknat upplåtelseavtal mellan föreningen och fritidsförvaltningen.


ALLMÄN INFO

Avbokning av tider Fritidsförvaltningens avbokningar Vid av fritidsnämnden godkänd verksamhet kan fritidsförvaltningen avboka tid utan att kunden kan ställa krav på kompensation. Då fritidsförvaltningen avbokar ska kunden informeras inom skälig tid (normalt 7 dagar). Bokad tid som inte utnyttjas skall avbokas av kunden; uthyrning i andra hand godtas inte. Följande regler gäller vid avbokning: • Avbokning kl. 12 dagen före bokad tid – ingen avgift. • Avbokning efter kl. 12 dagen före bokad tid – debiteras enligt prisgrupp 1. • Ingen avbokning – debiteras enligt prisgrupp 2.

Följande gäller för avbokning av evenemang: • Vid avbokning mindre än 90 dagar innan evenemanget debiteras 25 % av kostnaden. • Vid avbokning mindre än 60 dagar innan evenemanget debiteras 50 % av kostnaden. • Vid avbokning mindre än 30 dagar före evenemanget debiteras 100 % av kostnaden.

Avstängning Upprepade förseelser och slarv med ej nyttjande av bokad lokal kan leda till avstängning.

Tillämpningsbestämmelser för privatpersoner Åldersfördelning: (om inget annat anges under respektive anläggning) Barn

Besökare i åldern 4 till 11 år1

Ungdom

Besökare i åldern 12 till 17 år

Vuxen

Besökare 18 år–

För barn i vuxensällskap är tillträde gratis på Bulltofta motionscenter, Torups friluftsgård, Ribersborgs handikappbad samt Malmö Idrottsmuseum. Barn i åldern 0 – 3 år, fritt inträde på samtliga anläggningar. Vid uthyrning av bana, eller motsvarande, till vuxen och ungdom tillsammans betalas vuxenavgift. 1

Prisändringar Fritidsnämnden förbehåller sig rätten till prisändringar under året.

Moms Asterisk* efter pris i prislistan innebär att moms ingår, resterande priser är momsbefriande.

4

Bokad tid Inom bokad tid ska kund i god tid iordningställa anläggningen så att kommande kunders nyttjande av bokade tider inte påverkas.


ALLMÄN INFO PRISGRUPPER? Klicka här så får du veta mer.

Ordningsregler & avgifter Avbokad tid efter kl. 12 en dag innan bokad tid

Prisgrupp 1

Ingen avbokning

Prisgrupp 2

Ej återlämnat passerkort/tag

200 kr

Ej återlämnad nyckel

1000 kr

Ej återställd utrustning

Faktisk kostnad

Skadegörelse

Faktisk kostnad

Öppen ytterdörr

400 kr

Öppet fönster

400 kr

Tänd belysning i eller på anläggning

400 kr

Larmutryckning

Faktisk kostnad

Verksamhet på ej bokad tid

Prisgrupp 2/påbörjad tim

Vuxenverksamhet på bokad prisgrupp 0 tid

Prisgrupp 2/påbörjad tim

Bokad och/eller tilldelad tid som inte nyttjas till 100%

Prisgrupp 2/påbörjad tim

Ej genomförd grovstädning

Faktisk kostnad

Match bokad efter kl 12.00 dagen innan match

400 kr

5


BAD & MOTION Här hittar du prisinformation om fritidsförvaltningens bad-, motions- och rekreationsanläggningar samt priser för uthyrning av anläggningarnas lokaler.

Vid nyttjande av studentrabatter krävs uppvisande av giltigt CSN - eller Mecenat kort.

För barn som ej är fyllda 12 år gäller bad endast i vuxet sällskap. Med undantag på Oxievångsbadet där barn som är fyllda 10 år och är simkunniga kan bada utan vuxet sällskap. För gym gäller 15 års gräns.

6


BAD & MOTION

AQ-VA-KUL VUXEN 18 >

STUDENT

UNGDOM 12 –17 år

BARN 4–11 år

Entréavgift/gång

80 kr*

55 kr*

45 kr*

30 kr*

Entréavgift/gång M-F kl. 9–12

60 kr*

Anhörigbad

50 kr*

ENTRÉ

Legitimerad ledsagare = fri entré FAMILJENTRÉ 2 vuxna, 2 ungdomar/barn

195 kr*

1 vuxen, 2 ungdomar/barn

135kr*

Fler barn i familjen

25 kr*

Fler ungdomar i familjen

35 kr*

BADKORT Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år)

600 kr*

Helår/personligt

2250 kr*

Helår, M–F kl. 9–14

1350 kr*

Halvår Sommarkort (juni, juli och augusti)

340 kr* 1550 kr*

1270 kr*

1405 kr*

970 kr*

795 kr*

660 kr*

610 kr*

375 kr*

105 kr*

75 kr*

200 kr*

TURKBAD Entréavgift/gång Entréavgift/gång M–F kl. 9–12

80 kr*

Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år)

790 kr*

* moms ingår

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

0 kr

250 kr

1000 kr

0 kr

200 kr

800 kr

HYRA AV HOPPBASSÄNG PRIS/TIMME Aq-va-kul hoppbassäng HYRA AV BASSÄNG PRIS/TIMME OCH BANA Aq-va-kul 50 metersbassäng Aq-va-kul Äventyrsbad enligt överenskommelse

Föreningsbad/bokade (minst 5 deltagare) • Gäller för registrerad förening hos Malmö stad Fritidsförvaltningen • Föreningsmedlemmar upp till 17 år betalar barnpris: 30 kr/deltagare • Föreningsmedlemmar 18–25 år betalar ungdomspris: 45 kr/deltagare • Föreningsledare betalar ungdomspris: 45 kr/deltagare.

7

VILKEN PRISGRUPP TILLHÖR DU? Klicka här så får du den information du behöver.


BAD & MOTION

OXIEVÅNGSBADET ENTRÉAVGIFT/GÅNG Bad Familjebiljett 2 vuxna & 2 ungdomar/barn 1 vuxen & 2 ungdomar/barn fler barn i familjen fler ungdomar i familjen Relaxkväll onsdag Relaxkväll tillägg för kortinnehavare Vattengymnastik drop in Gym Bad och gym Legitimerad ledsagare = fri entrè

VUXEN 18 >

STUDENT

UNGDOM 12 –17 år

BARN 4–11 år

65 kr

45 kr

30 kr

20 kr

140 kr 95 kr 15 kr 20 kr 80 kr* 20 kr* 75 kr 40 kr 85 kr

55 kr* 15 kr* 55 kr 30 kr 60 kr

25 kr 40 kr

BADKORT Helår/personligt Halvår/personligt Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år) Rabattkort 10 ggr relaxkväll (giltigt 2 år)

1800 kr 1125 kr 490 kr 600 kr

1260 kr 790 kr

GYMKORT Helår Halvår Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år)

1150 kr 700 kr 300 kr

845 kr 530 kr

700 kr 440 kr 190 kr

KOMBIKORT BAD & GYM Helår Halvår Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år)

2380 kr 1490 kr 640 kr

1665 kr 1045 kr

1430 kr 895 kr 300 kr

BABYSIM 9 ggr/kurs MINISIM 14 ggr/kurs SIMSKOLA skolverksamhet, per elev SIMSKOLA vuxen 14 ggr

840 kr 525 kr 225 kr

135 kr

1200 kr* 1750 kr* 500 kr 900 kr

VATTENGYMNASTIK-/WETBELTKORT Vattengymnastik eller Wetbelt (15 veckor) 1 ggr/vecka Allkort 2 ggr/vecka Allkort 3 ggr/vecka Rabattkort 10 ggr

700 kr 900 kr 1100 kr 625 kr

* moms ingår

HYRA AV BASSÄNG PRIS/TIMME OCH BANA Inomhus 1 bana (max 10 deltagare) Hela bassängen (4 banor, max 40 deltagare) Föreningsbad/bokade (minst 5 deltagare) • Gäller för registrerad förening hos Malmö stad Fritidsförvaltningen • Föreningsmedlemmar upp till 17 år betalar barnpris: 20 kr/deltagare

8

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

0 kr 0 kr

150 kr 600 kr

600 kr 2400 kr

• Föreningsmedlemmar 18-25 år betalar ungdomspris: 30 kr/deltagare • Föreningsledare betalar ungdomspris: 30 kr/deltagare


BAD & MOTION

ROSENGÅRDSBADET SOMMARTID VUXEN 18 >

STUDENT

UNGDOM 12 –17 år

BARN 4–11 år

35 kr

25 kr

10 kr

10 kr

ENTRÉ Entréavgift/gång FAMILJENTRÉ 2 vuxna & 2 ungdomar/barn

65 kr

1 vuxen & 2 ungdomar/barn

40 kr

Fler barn i familjen

5 kr

Fler ungdomar i familjen

5 kr

BADKORT Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år)

260 kr

Säsongskort/personligt

780 kr

Säsongskort/familj (2 vuxna & 2 barn/ungdomar)

545 kr

80 kr

75 kr

300 kr

220 kr

1300 kr

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

• Inomhus 1 bana (max 10 deltagare)

0 kr

150 kr

600 kr

• Hela bassängen (6 banor, max 60 deltagare)

0 kr

900 kr

3600 kr

0 kr

150 kr

600 kr

HYRA AV BASSÄNG PRIS/TIMME OCH BANA Rosengårdsbadet 25 metersbassäng

Rosengårdsbadet 50 metersbassäng • Utomhus 1 bana

Samma priser tillämpas på samtliga föreningsdrivna friluftsbad fr.o.m. sommarsäsongen 2013.

9


BAD & MOTION

RIBERSBORGS HANDIKAPPBAD BASTUBAD SEP–APRIL Entré

30 kr

Säsongskort

500 kr

Klippkort 10 ggr (giltigt i 2 år)

225 kr

BAD MAJ - AUG Klippkort 10 ggr (giltigt i 2 år) (för solsäng eller parasoll)

240 kr*

Säsongskort solsäng & parasoll

490 kr*

Solsängar

50 kr/dag*

Parasoll

20 kr/dag*

* moms ingår VILKEN PRISGRUPP TILLHÖR DU? Klicka här så får du den information du behöver.

Lokalhyra Priserna gäller fr.o.m. 1 januari 2014

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

0 kr

75 kr

225 kr

Lör–sön dagtid kl. 09 –16/timme¹

100 kr

200 kr

300 kr

Fre–sön, kvällstid/timme

200 kr

400 kr

600 kr

Fre–sön helkväll kl 18–01

1000 kr

2000 kr

3000 kr

Mån–tors, kvällstid/3 timmar

150 kr

250 kr

500 kr

Lör–sön dagtid kl. 09 –16/3 timmar¹

200 kr

400 kr

800 kr

Fre–sön, kvällstid/3 timmar

250 kr

500 kr

1000 kr

Fre–sön helkväll kl. 18–01

400 kr

750 kr

1500 kr

0 kr

0 kr

100 kr

LOKAL MED BORD, STOLAR OCH PENTRY Mån–tors, kvällstid/timme

LOKAL MED TVÅ OMKLÄDNINGSRUM OCH BASTU

UTHYRNING AV OMKLÄDNINGSRUM PER TIMME 1)

Ej möjlig för uthyrning mellan 15 maj – 31 aug

10


BAD & MOTION

BULLTOFTA MOTIONSCENTER VUXEN 18 >

STUDENT

UNGDOM 15 – 17 år

Gym (gäller omklädning, bastu och gym)

65 kr

45 kr

40 kr

Gym (gäller M-F kl 11-14)

55 kr

Bastu (gäller omklädning och bastu)

30 kr

20 kr

Helår (gäller även på Torups friluftsgård)

2180 kr

1525 kr

1310 kr

Halvår (gäller även på Torups friluftsgård)

1360 kr

950 kr

815 kr

Helår (gäller M–F kl. 11–14)

1865 kr

Halvår (gäller M–F kl. 11–14)

1165 kr

BARN 4–12 år

ENTRÉAVGIFT/GÅNG

Legitimerad ledsagare = fri entré GYMKORT (gäller omklädning, bastu och gym)

Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år) (gäller omklädning, bastu och gym)

485 kr

Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år) (gäller M–F kl. 11-14)

415 kr

290 kr

BASTUKORT (gäller omklädning och bastu) Helår

1010 kr

675 kr

Halvår

630 kr

420 kr

Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år)

225 kr

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

0 kr

20 kr/deltagare

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

HYRA AV OMKLÄDNING OCH BASTU1 Omklädning och bastu

Priserna gäller fr.o.m. 1 januari 2014

PRISGRUPP 2

BANHYRA TENNIS Pris/timme och bana

Vuxen 80 kr ungdom 50 kr

Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år)

Vuxen 600 kr ungdom 360 kr

1) Föreningsbesök/bokade: Gäller för registrerad förening hos Malmö stad fritidsförvaltningen. Minst 5 deltagare.

11


BAD & MOTION

TORUPS FRILUFTSGÅRD VUXEN 18 >

STUDENT

UNGDOM 15 – 17 år

Gym (gäller omklädning, bastu och gym)

55 kr

35 kr

35 kr

Gym (gäller M–F kl 12–15)

45 kr

Bastu (gäller omklädning och bastu)

30 kr

20 kr

1870 kr

1200 kr

1170 kr

på 190 kr/vuxen, 210 kr/student, 85 kr/ungdom)

1170 kr

740 kr

730 kr

Helår (gäller M–F kl. 12–15)

1530 kr

Halvår (gäller M–F kl. 12–15)

955 kr

Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år) (gäller omklädning, bastu och gym)

415 kr

Rabattkort 10 ggr (gäller M–F kl 12–15)

340 kr

BARN 4–12 år

ENTRÉAVGIFT/GÅNG

Legitimerad ledsagare = fri entré GYMKORT (gäller omklädning, bastu och gym) Helår (gäller även på Bulltofta motion – mot ett tillägg på 310 kr/vuxen, 160 kr/student, 140 kr/ungdom) Halvår (gäller även på Bulltofta motion – mot ett tillägg

260 kr

BASTUKORT (gäller omklädning och bastu) Helår

1010 kr

675 kr

Halvår

635 kr

420 kr

Rabattkort 10 ggr (giltigt 2 år)

225 kr

HYRA AV OMKLÄDNING OCH BASTU

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

0 kr

20 kr/deltagare

1

Omklädning och bastu

1) Föreningsbesök/bokade Torups friluftsgård: Gäller för registrerad förening hos Malmö stad fritidsförvaltningen. Minst 5 deltagare.

12


MALMÖ IDROTTSMUSEUM Här hittar du priser för entré, lokaluthyrning och guidade vandringar.

13


MALMÖ IDROTTSMUSEUM VUXEN

STUDENT

UNGDOM 12–17 år

0 kr

0 kr

0 kr

40 kr

25 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Priserna gäller fr.o.m. 1 augusti 2014

Inne- och uteaktiviteter Guidade vandringar utomhus Bokade/obokade visningar och utbildningar

VILKEN PRISGRUPP TILLHÖR DU? Klicka här så får du den information du behöver.

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

Mån–fre kl. 09-16/timme

0 kr

200 kr

400 kr

Mån–fre kl. 16-24/timme

200 kr

400 kr

600 kr

Lör–sön kl. 09-16/timme

300 kr

600 kr

800 kr

Mån–fre kl. 09-16/heldag

0 kr

1200 kr

2400 kr

Mån–fre kl. 16-24/heldag

1200 kr

2400 kr

3600 kr

Lör–sön kl. 09-16/heldag

1800 kr

3600 kr

4800 kr

LOKALHYRA BIBLIOTEK/SAMLINGSRUM

14

BARN 4–12 år


LOKALER & PLANER Här hittar du priser för uthyrning av fritidsförvaltningens lokaler, planer, sporthallar och tennisbanor.

Omklädningsrum Vid särskilda evenemang eller aktiviteter kan avtal tecknas gällande tillträde till omklädningsrum. För bokning kontakta bokningen på e-post booking@malmo.se eller telefon 040- 34 25 72.

15


LOKALER & PLANER

BALTISKA BOWLINGHALLEN Priserna gäller fr.o.m. 1 augusti 2014

VILKEN PRISGRUPP TILLHÖR DU? Klicka här så får du den information du behöver.

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

0 kr

130 kr

Vuxen 170 kr

TRÄNING PRIS/TIMME/BANA Bana

Ungdom 65 kr

Pensionär vardag före kl 16 .00

65 kr

85 kr

TÄVLING PRIS/MATCH Ungdom (föreningsaktiva, upp till 17 år)

0 kr

4-mannalag, 4 banor speltid 1,5 timme

850 kr

8-mannalag, 8 banor speltid 1,5 timme

1550 kr

2300 kr

8-mannalag, 8 banor speltid 2 timmar

2250 kr

3000 kr

Pensionär vardag före kl 16: 4-mannalag, 4 banor speltid 1,5 timme

425 kr

8-mannalag, 8 banor speltid 1,5 timme

775 kr

HYRA SKOR & SKÅP Skor/gång

10 kr

Extra stort skåp/säsong

270 kr*

Mellanstort skåp/säsong

250 kr*

Mindre skåp/säsong

130 kr*

* moms ingår

16


LOKALER & PLANER VILKEN PRISGRUPP TILLHÖR DU? Klicka här så får du den information du behöver.

FRIIDROTT PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

Ensamrätt

0 kr

175 kr

700 kr

Del av anläggning (ej ensamrätt)

0 kr

75 kr

300 kr

Ensamrätt

0 kr

175 kr

700 kr

Del av anläggning (ej ensamrätt)

0 kr

75 kr

300 kr

Ensamrätt

0 kr

175 kr

700 kr

Del av anläggning (ej ensamrätt)

0 kr

75 kr

300 kr

Hyra del av hall (ej ensamrätt)

0 kr

250 kr

enl. öv.

Hyra hel hall

0 kr

750 kr

enl. öv.

FRIIDROTT UTOMHUS PRIS/TIMME Priserna gäller fr.o.m. 1 januari 2014

Malmö Stadion

Hästhagens IP

Heleneholms IP

FRIIDROTTSHALLEN ATLETICUM PRIS/TIMME Priserna gäller fr.o.m. 1 januari 2013

Omklädningsrum kan dessvärre inte garanteras för prisgrupp 0 och 1.

ISHALLAR Priserna gäller fr.o.m. 1 juli 2014

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

Allmänhetens åkning

PRISGRUPP 2

vuxen och ungdom 35kr barn1 20 kr

Ishallar ordinarie säsong pris/timme Utöver ordinarie säsong träning/timme i öppen ishall Utöver ordinarie säsong match/timme i öppen ishall

0 kr

200 kr

800 kr

400 kr

400 kr

1 600 kr

400 kr

600 kr

1 800 kr

Utöver ordinarie säsong pris/vecka

30 000 kr

30 000 kr

enl. ök

Boka extra dag vid en bokad vecka

4 300 kr

4 300 kr

enl. ök

1

Barn 0-3 år fritt inträde

17


LOKALER & PLANER

TENNIS UTOMHUS Avser Hästhagens IP och Limhamns IP* Priserna gäller fr.o.m. 1 januari 2014

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

0 kr

70 kr

280 kr

BANHYRA Föreningars säsongstilldelning & matcher Pris för föreningar och privatpersoner för enstaka bokningar (strötider)

vuxen 150 kr ungdom 50kr

* Möjlighet att boka tennisbana finns även på Bulltofta motionscenter (se sid 11).

SPORTHALLAR & GYMNASTIKSALAR Priserna gäller fr.o.m. 1 januari 2014

Omklädningsrum kan dessvärre inte garanteras för prisgrupp 0 och 1.

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

Gymnastiksal till och med 200 kvm

0 kr

70 kr

290 kr

Gymnastiksal större än 200 kvm

0 kr

95 kr

380 kr

Sporthall 40x20 m

0 kr

175 kr

700 kr

Kombihallen/Fotbollshall

0 kr

375 kr

1500 kr

Kombihallen/Fotbollshall modul

0 kr

125 kr

500 kr

Utöver ordinarie öppethållande

enl. prisgrupp 1

enl. prisgrupp 2

enl. prisgrupp 2

PRIS PER TIMME

18


LOKALER & PLANER VILKEN PRISGRUPP TILLHÖR DU? Klicka här så får du den information du behöver.

PLANER per timme Priserna gäller fr.o.m. vecka 14, 2014

PRISGRUPP 0

PRISGRUPP 1

PRISGRUPP 2

11-manna

0 kr

70 kr

290 kr

7-manna

0 kr

35 kr

145 kr

11-manna

0 kr

175 kr

700 kr

7-manna

0 kr

85 kr

350 kr

11-manna

0 kr

70 kr

290 kr

7-manna

0 kr

35 kr

145 kr

0 kr

70 kr

290 kr

GRUSPLANER

GRÄS-/KONSTGRÄSPLANER

AKTIVITETSFÄLT

BEACHVOLLEY-/BASKETPLANER UTE Malmö IP

Omklädningsrum kan dessvärre inte garanteras för prisgrupp 0 och 1.

Det är tillåtet att nyttja fritidsförvaltningens grus- och konstgräsplaner, aktivitetsfält, utomhusytor för friidrott samt beachvolleyplaner och uteplaner för basket under obokade tider, så länge det inte stör pågående aktiviteter.

19


SKOLPRISER

Skolpriser gäller när förskolor, skolor och fritidsgårdar inom Malmö kommun hyr anläggningar av fritidsförvaltningen.

20


SKOLPRISER

Skolpriser gäller när förskolor, skolor och fritidsgårdar inom Malmö kommun hyr anläggning av fritidsförvaltningen under tid då fritidsförvaltningen har nyttjanderätt till anläggningen. Särskilda överenskommelser med avvikelser från dessa regler kan förekomma mellan fritidsförvaltningen och övriga förvaltningar. Kommunala förskolor, skolor och fritidsgårdar från andra kommuner betalar alltid enligt prisgrupp 2.

Normal prissättning Kommunala skolor dagtid Malmö stads kommunala grund-och gymnasieskolors rätt att under dagtid använda fritidsförvaltningens inomhusanläggningar regleras genom interna hyresavtal. Utöver dessa avtal gäller att Malmö stads kommunala grund- och gymnasieskolor har rätt att på dagtid använda fritidsförvalt-

ningens idrottsplatser utan avgift med undantag för gräs- och konstgräsplaner. Särskilda överenskommelser finns för konstgräsplanerna vid Oxievångs IP, Mellanhedens IP, Sorgenfri IP, Bäckagårdens IP, Limhamns IP och Rosengårds IP. Övriga undantag från normal prissättning anges nedan.

Undantag från normal prissättning Nedan angivna anläggningar är undantagna från den normala prissättningen både på kvälls och dagtid. Kommunala skolor övrig tid Malmö stads kommunala grundoch gymnasieskolors användning av fritidsförvaltningens anläggningar på kvälls- och helgtid debiteras enligt prisgrupp 2. Förskolor och fritidsgårdar Förskolor och fritidsgårdar har rätt att på dagtid, utan avgift, utnyttja fritidsförvaltningens idrotsplatser, förutom gräs- och konstgräsplaner. Inomhusytor dagtid och all bokning av anläggningar på kvälls- och helgtid prissätts enligt prisgrupp 2 om inte särskilda avtal upprättats.

Friskolor och privata förskolor Friskolor och privata förskolor har rätt att på dagtid, utan avgift, utnyttja fritidsförvaltningens idrottsplatser, förutom gräs- och konstgräsplaner. Inomhusytor dagtid och all bokning av anläggningar på kvälls- och helgtid prissätts enligt prisgrupp 2 om inte särskilda avtal upprättats. Övrigt Förskolor, skolor eller fritidsgårdar som är involverade i någon form av projekt med registrerad förening hos fritidsförvaltningen med stöd av t.ex. Handslaget, Idrottslyftet mm. debiteras ej någon kostnad för bokad anläggningstid inom projektet.

21


SKOLPRISER

BAD PRIS/ELEV

AQ-VA-KUL Malmö stads skolor, bokad tid

20 kr

Malmö stads skolor obokad tid

25 kr

Malmö stads friskolor bokad tid

22 kr*

Malmö stads friskolor obokad tid

27,50 kr*

Skolor från andra kommuner

40 kr*

Lärare betalar samma pris som elever *moms ingår

OXIEVÅNGSBADET Malmö stads skolor även friskolor, bokad tid

15 kr

Skolor från andra kommuner

20 kr

Lärare betalar samma pris som elever ROSENGÅRDSBADET Malmö stads skolor även friskolor, bokad tid

15 kr

Skolor från andra kommuner

20 kr

Lärare betalar samma pris som elever

22


SKOLPRISER

SPORTHALLAR

PRISGRUPPER? Klicka här så får du veta mer.

PRIS/TIMME

Baltiska hallen/Baltiska träningshallen

enligt prisgrupp 2

Kombihallen

enligt prisgrupp 2

Husiegårds Pjäshall

enligt prisgrupp 2

Tennishallen vid Malmö idrottsplats

enligt prisgrupp 2

Husiegårds gymnastiksal

enligt prisgrupp 2

KONSTGRÄSPLANER Malmö IP

enligt prisgrupp 2

Mariedals IP

enligt prisgrupp 2

Stadionområdet

enligt prisgrupp 2

Kirsebergs IP

enligt prisgrupp 2

Heleneholms IP

enligt prisgrupp 2

Kulladals IP

enligt prisgrupp 2

Lindängens IP

enligt prisgrupp 2

ATLETICUM Hyra del av hall (ej ensamrätt)

250 kr

Hyra hel hall

750 kr

Hyra del av hall från andra kommuner (ej ensamrätt)

1000 kr

23


SKOLPRISER

ISHALLAR Skolors användning av ishallar ska av säkerhetsskäl alltid bokas i förväg.

SKOLOR SOM KRÄVER ENSAMRÄTT (DVS HEL HALL) ELLER KRAV PÅ OMKLÄDNAD I ISHALLAR SAMT SKOLOR FRÅN ANDRA KOMMUNER DEBITERAS:

PRISGRUPPER? Klicka här så får du veta mer.

PRIS/TIMME

Rosengårds ishall

enligt prisgrupp 2

Limhamns ishall

enligt prisgrupp 2

Kirsebergs ishall

enligt prisgrupp 2

Isstadion träningshall

enligt prisgrupp 2

Malmö arena träningshall

enligt prisgrupp 2

SKOLOR SOM ÖNSKAR BOKA DEL AV ISHALL UNDER DAGTID DEBITERAS: (MAX 30 ELEVER PER DEL)

PRIS/TIMME/DEL PRIS/TIMME OCH DEL

Rosengårds ishall

150 kr

Limhamns ishall

150 kr

Kirsebergs ishall

150 kr

Isstadion träningshall

150 kr

Isstadion

150 kr

Malmö arena träningshall

150 kr

Information om tillgängliga tider finns på malmo.se.

IDROTTSPLATSER PRIS/DAG

Friluftsdagar ska bokas och önskemål om utrustning ska lämnas in senast 5 arbetsdagar innan (för bokning, se sid 3).

0 kr

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR PRIS/DAG

Baltiska bowlinghallen

enligt prisgrupp 2

Tennisplanerna på • Limhamns IP

enligt prisgrupp 2

• Bulltofta motionscenter

enligt prisgrupp 2

• Hästhagens IP

enligt prisgrupp 2

24


EVENEMANG Här hittar du priser och regler för föreningars genomförande av evenemang på fritidsförvaltningens anläggningar.

25


EVENEMANG

Definition och avtal I detta avsnitt anges priser och regler för registrerade föreningars genomförande av olika sorters evenemang och arrangemang (nedan benämnt ”evenemang”) på fritidsförvaltningens anläggningar. Vid alla evenemang enligt definition nedan ska avtal upprättas mellan arrangören och fritidsförvaltningen. För föreningar som tillhör prisgrupp 2 och är ansvariga för ett evenemang samt för privata arrangörer gäller alltid särskilda överenskommelser mellan fritidsförvaltningen och föreningen/privata arrangören (d.v.s. priserna i detta avsnitt gäller inte).

Med evenemang menas i detta sammanhang: 1. en aktivitet som bedrivs minst en hel verksamhetsdag eller 2. en aktivitet som pågår enstaka timmar, som är avgiftsbelagd och avser att attrahera publik eller 3. en aktivitet som kräver utökade arbetsinsatser för fritidsförvaltningen, för annan förvaltning eller annan samverkanspart eller 4. en aktivitet som huvudsakligen genomförs utanför ordinarie öppettider (t ex på natten). Tävlingar i Atleticum är alltid att betrakta som evenemang. Exempel på evenemang är entrébelagda tävlingar, cuper och turneringar med särskild deltagaravgift, fester, kommersiella evenemang som arrangeras av förening eller annan arrangör, samt mer omfattande heldagsevenemang såsom uppstartsdagar, träningsläger och liknande.

• Om behov finns kan särskilda avtal skrivas med föreningar som spelar/ deltar i de tre högsta nationella seriesystemen avseende tävlingar i dessa serier. • För mästerskapstävlingar, landskamper och andra större evenemang fattas särskilda överenskommelser i varje enskilt fall. Ansökan om evenemang Arrangören ska vid varje aktivitet beskriva denna på en evenemangsansökan som finns tillgänglig på malmo.se. Ansökan om alla sorters evenemang ska ha inkommit till fritidsförvaltningen senast 8 veckor före evenemangets start. Avtal om evenemanget ska vara påskrivet av båda parter senast 4 veckor före evenemangets start. Om avtal inte upprättas senast 4 veckor före evenemanget kan uppbokade anläggningar komma att bokas av och eventuella kostnader enligt avtalsförslaget debiteras kunden. Om avtal upprättas senare än 4 veckor före evenemangets

start kan extra avgifter för evenemanget tillkomma med max 10 % av kostnaden enligt avtal. Ansvar Arrangören ansvarar för egna förberedelser och genomförandet av evenemanget samt grovstädning av lokalerna. I lokalhyra vid evenemang ingår ordinarie vaktmästare under ordinarie öppettider för evenemang och normal städning av lokalen. Föreningen/arrangören kan på egen bekostnad anlita fritidsförvaltningens personal. För alla prisgrupper gäller att föreningen/arrangören betalar extra vaktmästare utöver vad som ingår i lokalhyran. Säkerhet Arrangören ska alltid utse en säkerhetsansvarig för evenemanget. I samband med ansökan ska en riskanalys bifogas. Arrangören bekostar vakt, om fritidsförvaltningen bedömer att sådan krävs. Fritidsförvaltningens krav på säkerhet ska framgå av avtalet. Detta inkluderar även brandsäkerhet.

FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA

Fritidsförvaltningen avgör i varje enskilt fall vad som räknas som evenemang.

26


EVENEMANG

Öppettider för evenemang Vid evenemang gäller följande öppettider: Vardagar 08.00–22.00 Lördagar 08.00–20.00 Söndagar och helgdagar 08.00 –20.00 Under vissa helgdagar är öppethållandet begränsat till kl. 10.00 – 16.00. Det gäller Trettondag jul, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Pingstafton, Pingstdagen, Sveriges

nationaldag, Alla Helgons dag, Annandag jul samt Nyårsafton. Under följande helgdagar är anläggningarna stängda: Nyårsdagen, Midsommarafton, Midsommardagen, Julafton, Juldagen. Under dessa helger gäller särskild överenskommelse. Stolptavlor Stolptavlor kan bokas till en kostnad av 22 000 kr inklusive moms och avser 2 veckor. Det finns 60 stycken tavlor

runt om i Malmö för uthyrning. I priset ingår tryck av vädertåliga affischer samt montering. Tavlornas storlek är 70x100cm. Ingen annan än fritidsförvaltningens samarbetspartner får trycka eller montera affischerna och ett original skall levereras minst 14 dagar i förväg, enligt anvisningar vid bokningstillfället. Tavlorna bokas hos evenemangsenheten, tfn: 040–34 27 98, 040–34 28 30, 040–34 25 88 och 040–34 28 38.

Särskilda regler Öppettider för evenemang Priser och särskilda regler för seriespel och entrébelagda matcher och tävlingar inom prisgrupp 0 och 1 Föreningar som spelar/deltar i de tre högsta nationella seriesystemen betalar ett evenemangspris enligt överenskommelse, dock minst anläggningspriset i prisgrupp 1. Föreningar som spelar/deltar i övriga serier betalar en hyreskostnad motsvarande anläggningspriset i prisgrupp 1 (obs! gäller ej bowling). Föreningar som spelar/ deltar i seriespel och entrébelagda tävlingar för ungdomslag betalar ingen avgift. Med ungdom menas tävling

där deltagarna är under 17 år. Även för tävlingsverksamhet för idrotter utan seriesystem skall ovanstående villkor gälla i tillämpliga delar. Tävlingar som drivs i arrangemangsform (heldagstävlingar eller motsvarande) i idrottens ordinarie serie-/tävlingssystem, och där deltagarna är under 17 år, betalar ingen avgift.

anläggning (ej evenemangspriser) om samtliga villkor uppfylls enligt nedan. 1. Evenemangen riktar sig till funktionsnedsatta och/eller ungdomar upp till och med 17 år och 2. Föreningens intäkt för evenemanget är låg och

Priser och regler för evenemang mm inom prisgrupp 0 och 1 Avsteg från evenemangspriser Evenemang utanför stadionområdet som arrangeras av föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen, prissätts enligt ordinarie prislista per

27

3. Evenemanget inte medför ökade kostnader för fritidsförvaltningen utöver det normala Inga avvikelser görs gällande evenemangspriser för evenemang på stadionområdet.


EVENEMANG

ANLÄGGNINGAR PÅ STADIONOMRÅDET PRISGRUPP 0 OCH 1 Pris/dag och anläggning

Atleticum

7000 kr

Baltiska Hallen

7000 kr

Malmö isstadion

7000 kr

Kombihallen

7000 kr

Baltiska Träningshallen

4000 kr

Malmö Stadion enligt särskild överenskommelse. Hyra av Baltiska bowlinghallen hela anläggningen

20 kr/spelad serie, minst 10 000 kr

Hyra av Baltiska hallens västra, södra och norra foajé, omöblerad

1500 kr/dag och foajé

Hyra av Baltiska hallens östra foajé, möblerad för möte

50 kr/person minst 2 500 kr

Hyra av Baltiska hallens pressrum, möblerad för möte

50 kr/person minst 2 000 kr

Hyra av Isstadions västra, södra och norra foajé, omöblerad

1500 kr/dag och foajé

Hyra av möteslokal Isstadion anpassad för max 20 pers, möblerad för möte

50 kr/pers, minst 800 kr

Hyra av möteslokal Isstadion anpassad för max 75 pers, möblerad för möte

50 kr/pers, minst 2000 kr

Hyra av konferenslokal Idrottsmuseet för max 20 pers, möblerad för möte

50 kr/pers minst 800 kr

ÖVRIGA PRISER PÅ STADIONOMRÅDET

PRISGRUPP 0 OCH 1 Pris/evenemang

Internetuppkoppling, fast pris/evenemang

1000 kr*

Tillfällig reklamrätt, fast pris/evenemang

5000 kr*

Tillfällig försäljningsrätt/dag

1200 kr*

Tv-produktion och streaming

5000 kr*/enl. ök.

ISHALLAR OCH SPORTHALLAR

PRISGRUPP 0 OCH 1 Pris/dag och anläggning

Hyra av isträningshallen (t.o.m. säsongen 2013/2014)(ej ishockey) på stadionområdet och övriga ishallar i Malmö

3000 kr

Hyra av sporthallar i Malmö

2000 kr

ÖVRIGA IDROTTSANLÄGGNINGAR

PRISGRUPP 0 OCH 1 Pris/dag och anläggning

• Hyra per anläggning, debiteras max 8 tim/dag

Enligt prisgrupp 1

* moms ingår

28


EVENEMANG

BOXNINGSRINGAR PRISGRUPP 0 OCH 1 Pris/evenemang

ROSENGÅRDS SPORTHALL (EXKLUSIVE LOKALHYRA) Boxningsring inkl. upp- och nedmontering av förvaltningen

6000 kr

Boxningsring inkl. upp- och nedmontering där arrangören bygger själv med arbetsledare från förvaltningen

2000 kr

För bokning kontakta fritidsförvaltningens bokning, tfn: 040–34 25 72. BALTISKA HALLEN Internationell tävlingsring av märket Kerko sport, fullutrustad

enl. ök.

För bokning kontakta evenemangsenheten, tfn: 040–34 27 98, 040–34 28 30, 040–34 25 88 och 040–34 28 38.

AQ-VA-KUL PRISGRUPP 0 OCH 1 Pris/dag

Hyra av 50-metersbassäng och hoppbassäng

6000 kr

Hyra av halva 50-metersbassängen och hoppbassäng

4000 kr

50-metersbassäng

4000 kr

Hoppbassäng

2000 kr

EXTRA PERSONAL PRISGRUPP 0 OCH 1 Pris/person/timme

Extra vaktmästare under evenemanget inom avtalade tider för evenemanget

360 kr*

Extra vaktmästare under evenemanget utöver avtalade tider för evenemanget, övertid

645kr*

Hantverkare och liknande: Vardagar, kl. 07.00–16.00

415 kr*

Helger och kvällstid

805 kr*

* moms ingår

29


EVENEMANG

EVENEMANGSUTRUSTNING I samband med upprättande av arrangemangsavtal kommer det att finnas möjlighet att hyra utrustning enligt nedan. Alla priser exklusive transport.

Scenpodium/del (totalt 120 scendelar, varje del är 1x2 m, benhöjd 20, 40, 60 och 80 cm)

PRIS/DAG

160 kr*

Bord

50 kr*

Stol

15 kr*

Prispall

100 kr*

Flaggor/styck

100 kr*

Målkamera (externa kunder)

3 000 kr*

Tidtagaranläggning, rullande tid (externa kunder)

1 000 kr*

* moms ingår

TRANSPORTSERVICE Kontakt Fritidsförvaltningen telefon 0708-32 55 02. • Transportservice utför inte monteringsarbeten av förhyrd utrustning. • Då fritidsförvaltningens personal svarar för hämtning och återlämning tillkommer kostnad per timme för samtliga kundkategorier.

PRISGRUPP 0 OCH 1 Pris/person/timme

LITEN LASTBIL 3,5 TON MED FÖRARE Vardagar kl 07.00–16.00

510 kr*

Helger och kvällstid

885 kr*

TRAKTOR MED FÖRARE Vardagar kl 07.00–16.00

510 kr*

Helger och kvällstid

885 kr*

TRUCK MED FÖRARE Vardagar kl 07.00–16.00

510 kr*

Helger och kvällstid

885 kr*

* moms ingår

30


FRITIDSFร–RVALTNINGEN Malmรถ stad 205 80 Malmรถ E-post: fritid@malmo.se www.malmo.se

Malmö stad prislista 2014  

Vänsterklicka för att förstora sidorna