Page 1

Diwan Awards 2012 WEDERZIJDSE ERKENNING activiteitenverslag


vzw

divers-city

Diwan Awards 2012

Echt goed nieuws voor de erkenning van allochtonen talenten

VIAGE - Grand Casino Brussels

Viage Theater

Het Publiek

Voorwoord Hierbij willen we u nogmaals onze erkentelijkheid betuigen en volmondig dankjewel zeggen voor uw concrete bijdrage(n) die van ons evenement, de Diwan Awards, op 2 december jongstleden een succes hebben gemaakt. Uit verschillende hoeken kregen we tevreden berichten en felicitaties voor de professionele uitvoering van de plechtige prijsuitreiking, de kwaliteit van de show waar meer dan 500 gasten hebben van genoten en bovenal de impact die deze meebrengt voor positieve erkenning van talenten uit de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.   De aanwezigheid van ministers, afgevaardigden en vertegenwoordigers van de Belgische en Marokkaanse instanties was een enorm pluspunt en gaf de Diwan Awards een meerwaarde als burgerlijk initiatief.  Uit de aanmoedigende reacties hebben we ook kunnen opmaken dat het evenement geen eenmalige gebeurtenis zou mogen blijven en dat het een meer permanent karakter mag krijgen.   Ook de Belgische pers liet haar interesse blijken voor ons initiatief (onder andere: le Soir, Sud-Presse, L’Avenir, RTL, Vlan, Le Vif, Elle, la DH, Nieuwsblad, De Morgen, de Wereld Morgen, VRT, Brussels Nieuws, Brussel Deze Week) evenals de Marokkaanse pers (2M, Yabiladi, MMA) en verschillende blogs en tussenpersonen op de sociale netwerken.  We willen u graag op de hoogte stellen dat we u met dit activiteitenverslag informeren over de manier waarop we te werk zijn gegaan voor dit initiatief evenals de impact ervan die de relevantie bevestigt van ons engagement om een beter beeld te promoten van Belgen uit de immigratie. Ook de grotere interculturele dialoog en de dialoog tussen burgers in de Belgische samenleving willen we zo onder de aandacht brengen. Context De vzw Divers-city is actief als promotor van talenten uit de diversiteit, in het bijzonder via ‘aywa’, het magazine uit en door de diversiteit in actie -gratis en tweetalig uitgebracht-. Een activiteit die de vzw in staat stelt om voortdurend in contact te blijven met vele diverse profielen en hun positieve persoonlijke werktrajecten maar ook met hun werkgevers. Om de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap goed te begrijpen onder ditzelfde professionele prisma, heeft de vzw dezelfde vaststelling gedaan die door velen wordt gedeeld. Het niet afgestemd zijn van de beeldvorming, hierdoor overgebracht – in het bijzonder door de media – en een realiteit die boven water staat, vaak miskend door een gemeenschap die er werkt, van het land houdt dat hen geboren heeft zien worden of hen heeft ontvangen en er in harmonie leeft met haar medeburgers. De Diwan Awards zijn zowel ontstaan uit een nood vanwege de actieve bevolking die erkenning vraagt als de maatschappij waarnaar verwezen wordt en die op zoek is naar positieve richtpunten. Dit alles als gedeeld verlangen naar een betere samenleving die luidkeels door velen wordt verkondigd. Diwan Awards.  Een ander perspectief op Belgisch-Marokkanen, gericht op hun talenten. Een hulde aan de talenten van Belgen met Marokkaanse roots uit verschillende beroepscategorieën door de inrichting van een publieke stemming in combinatie met een onafhankelijke jury. Als kers op de taart werd een slotevenement georganiseerd voor de overhandiging van de prijzen aan de laureaten in bijzijn van publiek en media.


vzw

divers-city

Het stemproces Tussen 1 juli en 31 oktober 2012 hebben zowat 7103 mensen hun stem uitgebracht om personen te nomineren die volgens hen het meest verdienstelijk waren/zijn in een van de zeven voorgestelde categorieën uit deze eerste editie: Vrouw van het jaar, persoonlijkheid, vereniging, sportman/vrouw, starter en culturele persoonlijkheid van het jaar. Animatie - eerste gedeelte

De deelnemers, waarvan de meeste uit Brussel of Antwerpen, komen uit verschillende achtergronden en leeftijdsgroepen, brachten hun stem uit via de verschillende platformen die ter beschikking stonden (internet, sociale media en ‘het veld’ enquêtes op straat). Goed 63% van de stemmers bleken vrouwen te zijn. 17% van de deelnemers waren autochtoon. De deelnemers hebben vooral mannen, vrouwen en structuren voorgedragen die dicht bij de mensen staan en opvallen door hun uitzonderlijk traject. Veelal genieten ze weinig of geen mediabelangstelling maar kunnen ze hun voordeel halen uit een grotere bekendheid bij het publiek. Eerst en vooral blijkt dat de keuze voor deze of gene persoonlijkheid werd voorafgegaan door een grondig onderzoek. Het publiek heeft wel degelijk de voorkeur gegeven aan echte talenten en concrete initiatieven uit het sociale-, economische-, culturele- en intellectuele speelveld. Mensen of verenigingen die tot op heden weinig in het licht werden gesteld of niet op grote mediabelangstelling konden rekenen. De keuze van het publiek heeft bovendien betrekking op spelers uit de burgerlijke samenleving, uit heel diverse domeinen, zelfs indien ze uit dezelfde sector komen. Er waren slechts enkele politieke persoonlijkheden die door de stemmen van het publiek naar voor werden geschoven. De invloed van netwerken en sociale contacten bleek uit manier waarop informatie werd gedeeld over de verschillende persoonlijkheden die naar voor werden geschoven. De stemgerechtigden (het publiek dus) waren dus vooral actieve mensen uit stedelijke omgevingen die de vinger aan de pols hielden wat betreft de kandidaten voor alle domeinen die voor de prijs in aanmerking kwamen. Er is een opmerkelijk evenwicht wat betreft NL-FR verdeling in de profielen van de stemmers, wat sterk tot uiting komt in de gemaakte keuzes en de taalachtergrond van de laureaten. De as Brussel-Antwerpen is het best vertegenwoordigt in de geografische verspreiding van de stemmers. De verdeling mannen-vrouwen helt over naar de eerste groep, die tevens de grootste groep stemmers vormde wat betreft de meest verdienstelijke Belgisch-Marokkaanse vrouw die een positief beeld van deze bevolkingsgroep uitdroeg.


vzw

divers-city

Stemming Volgens wedstrijdreglement (zie bijlage), zijn de stemmen begonnen op 1 juli en afgesloten op 31 oktober 2012 middernacht. Er werd op 3 manieren gestemd :

Leden van de jury

1° web : via www.diwanawards.be 2° netwerken : Facebook survey - een specifieke app. verspreid via verschillende netwerken 3° Field Studenten verzamelden voor ons in Brussel en Antwerpen stemmen (stemformulier) Wij kregen in totaal 7103 geldige stemmen binnen (waarvan 1123 enkel op 31 oktober, laatste stemdag) en 73 ongeldige stemmen.

Gasten

GENDER

Mannen 23% - Vrouwen 67%

TYPE TOESTEL

PC 85% - Mobiel 15%

AFKOMST

Allochtonen 83% - Autochtonen 17%

Brussel 53% - Vlaanderen 29% - Wallonië 17% - Andere : 1% REGIO

Gender

Vrouwen

Mannen

Type toestel

PC

Mobiel

Animatie

De eerste 3 uit elke categorie vormden de groep ‘genomineerden’ (21) waarvan de namen evenals een korte biografie van hun profiel en traject aan de jury werden overhandigd. De meeste genomineerden kwamen uit Brussel of Vlaanderen en wisten hun netwerken in te schakelen om anderen warm te maken voor hun activiteit of persoon.


vzw

divers-city

De jury

Om de neutraliteit te garanderen, hebben we een onafhankelijke jury, bestaande uit persoonlijkheden uit de zakenwereld, de burgerlijke samenleving en de media samengesteld, die bekend staan voor hun standpunten die de bevordering van diversiteit in hun activiteit vooruit helpen. Deze jury bestond uit volgende leden: Podium - Trofeeën

Mevrouw Claire Godding, Head of Diversity Management BNP Paribas Fortis Mevrouw Sofie Vanlommel, De Standaard Mevrouw Sunita Malhotra, People Insight Mijnheer Christophe Weerts, Head of Communication BMW Belgium Mijnheer Thierry Fiorelli, Le Vif Mijnheer Thierry Timmermans, ex-Koning Boudewijnstichting, OCMW Brussel Mijnheer Paul De Groeve, Media Copy De jury kwam samen ‘achter gesloten deuren’ - zonder de leden van de organiserende vzw - aan het einde van de stemming op 13 november 2012 in restaurant ‘Bab Dar’ om de laureaten aan te duiden. Ze kregen hiervoor een verslag van de stemming en tevens een biografie van elk van de 21 genomineerden.

Presentatoren Keltoum Belorf (NL) en Walid (FR -RTBF, Fun radio)

De video’s - Voorstelling van de genomineerden Onmiddelijk na de afsluiting van de stemming en zodra de 21 genomineerden bekend waren, begon een ware race tegen de klok om de videofragmenten van elke nomine te realiseren. Deze video’s zouden tijdens de slotceremonie worden vertoond en dienden ingepast te worden in de drukke agenda om te worden verspreid over alle windstreken van het land. Dit alles voor de einddatum van de prijsuitreiking wat neerkwam op 30 dagen, inclusief montage. Een onderneming die met verve werd uitgevoerd door de getalenteerde cineast Yenci Kiss. De slotceremonie 2 december 2012, de dag van de officiële overhandiging van de Diwan Awards in het Viage theater, Grand Casino Brussel. Een goed gevuld programma. - Om de haalbaarheid van een ‘première’ te garanderen, altijd een risicovolle onderneming - werden de Diwan Awards aangekondigd als tweede onderdeel van een programma met als publiekstrekker de modeshow ‘Caftan’ en als derde en tevens laatste deel een concert om de avond af te sluiten.

De projectdragers Fatima Abbach et Said El Maliji (vzw Divers-City)

De Diwan Awards gingen op het voorziene uur van start, de twee professionele en dynamische presentatoren (een Nederlandstalige en een Franstalige) stonden in voor de bekendmaking van de winnaars. De overhandiging van de 7 prijzen die na elkaar werden uitgereikt, vormde een emotioneel moment tijdens een avond doorspekt met verschillende artistieke optredens. Prijzen, video’s, emoties, humor, enkele valse noten ook en alles samen op een groot ontmoetingsmoment voor de aandachtige genomineerden, de trotse laureaten, ontroerde ouders en een enthousiast publiek. De artistieke intermezzo’s werden verzorgd door Oochen Crew – wereldkampioenen en kampioen van de Benelux voor Street Dance en Latif Illusion, finalist van Belgium Got Talent 2012 (VTM).


vzw

divers-city

DE NOMINEES EN DE LAUREATEN VROUW VAN HET JAAR

RACHIDA AZIZ “AZIRA”

AZIRA - Rachida Aziz krijgt award “vrouw van het jaar” van Claire Godding - BNP Paribas Fortis

Laureaat

Rachida Aziz is een jonge modeontwerpster die haar eigen stempel weet te drukken; Azira: kleding geïnspireerd door etnische invloeden, comfortabel en die de vrouwelijkheid doen uitkomen, dit dankzij een samenspel van laagjes en opeenstapeling van weefsels. Ze organiseert tweemaal per maand kleine bijeenkomsten gefocust rond haar eigen modelabel evenals ‘brunch@azira’ waar cultuur, mode maar ook sociaal geïnspireerde discussies aan bod komen, gericht op het verbeteren van de samenleving en de emancipatie van de vrouw. Haar motto: zelfrespect en respect voor de keuzes van anderen maar ook het respect voor de natuur. Haar kleding wordt samengesteld uit 100% natuurlijke materialen die zowel ecologisch als fair trade worden geproduceerd.

FATIMA ZIBOUH

Mevrouw Joëlle Milquet - Vice-Premier overhandigt de prijs vereniging van het jaar

Fatima is geboren in Brussel en groeide op in een familie waar haar ouders, papa die als arbeider werkte en mama als huisvrouw, hun kinderen altijd aanspoorden om te studeren en de droom waar te maken die ze zelf niet hebben kunnen verwezenlijken; een diploma behalen. Vandaag is Fatima universitair geschoold en lid van de vakgroep Politieke en sociale wetenschappen waar ze momenteel aan haar doctoraat werkt. Dit in overweging genomen, zou haar diploma pas betekenis hebben als ze zich ook sociaal zou engageren. Ruim 10 jaar lang zet Fatima zich in voor verschillende organisaties die werken rond de samenleving, minderheden en overheidsdiensten. Ze is onder meer lid van de commissie Vrouwen en migraties voor de Franstalige vrouwenraad in België. Een van de uitdagingen voor de toekomst van ons Belgenlandje zal volgens haar de inzet van de cohesie en de sociale rechtvaardigheid zijn. “Een mens is het meest gelukkig dankzij de vreugde die men anderen geeft. Geven betekent ook ontvangen.” - Pastoor Pierre (stichter Emmaüs beweging)

MINA OUALDHAJ

Dhr. Fouad Ahidar, overhandigt “Sport” Award namens Minister Pascal Smet aan Sanae Jah

Schrijfster (en directrice van de vzw. Crèches de Schaarbeek), Mina Oualdhaj heeft een Master in de Franse literatuur en ze is de auteur van o.m. ‘Twee meisjes’ (Nederlandse vertaling) eerder in het Duits vertaald als ‘Mimi und Aicha’. Haar boek wordt in scholen gebruikt om de dialoog op gang te brengen en begrip voor de ‘ander’ te helpen ontwikkelen.

VERENIGING VAN HET JAAR

PIECE A CONVICTION

Onder de naam ‘orphelins du monde.org’ draagt de vzw Pièce à Conviction bij aan de verbetering van de levensomstandigheden, opvang en ontwikkeling van wezen. Dankzij de initiatieven ‘Voor de glimlach van de stemlozen’ zijn de leden van deze vzw. nu weeshuizen aan het oprichten in Tanger en Tetouan, verder zetten ze zich in voor de sensibilisatie van de Belgische bevolking voor deze zaak.

AL IKRAM vzw

Laureaat

Al Ikram is een Antwerpse vereniging die haar activiteiten uitoefent dankzij giften en bijdragen van haar leden. De vereniging strijdt dagelijks

tegen sociale uitsluiting en armoede, ongeacht de oorzaken en etnische origine. Op maandag worden inschrijvingen uitgevoerd, elke dinsdag kunnen mensen bij de vzw terecht voor hulp bij het oplossen van administratieve problemen, op woensdagen word kleding verdeeld en op zondag gaat voedselbedeling door. Ze komen ook tussen om mensen in grote nood te helpen zoals het financieren van medische zorgen of een begrafenis. De doeltreffendheid en concrete inzet van Al Ikram wordt ook door stad Antwerpen toegejuicht die het nut van hun werking erkent en de vzw betrekt bij het oplossen van problemen bij bepaalde bevolkingsgroepen.

ACTE ET PAROLE vzw

NO SHOW, deze vereniging heeft niet gereageerd op onze vele oproepen.

SPORTPERSOONLIJKHEID

MOHAMMED RAHAOUI Tweevoudig wereldkampioen en Europees kampioen Thai kickboks en sociaal geëngageerd. Hij staat bekend als ‘Rawizz’, aangezien de Thai te veel moeite hadden om zijn naam uit te spreken, en Mohammed zet zich verder ook in voor humanitaire projecten rond waterzuivering in Afrika. Zijn inzet werd wel heel letterlijk genomen toen hij ter plaatse water ging dragen voor de projecten. 97 stemmen

SANAE JAH

Laureaat

Met de ronkende bijnaam ‘Killer Bee’ heeft Sanae Jah al meermaals de wereldtitel en de Europese titel voor Thai kicwkboks binnengehaald. Ze besloot tevens om een professionele carrière uit te bouwen in het gewone boksen waar ze al de WBC-titel en het Belgische kampioenschap wist weg te kapen. De koningin van de vrouwencompetitie droomt van de Europese titel. Ze is tevens de enige wereldkampioene die ook mama is.

BILLAL AL MERBOH

Als jong aanstormend talent in het Belgisch zaalvoetbal kan Billal de vele overwinningen niet meer bijhouden en is hij een echte ster geworden onder de liefhebbers van het spel. Zijn andere passie is de muziek waaraan hij zich volledig wijdt als hij geen voetbal speelt.

ONDERNEMING - STARTER

ARID

Laureaat

Abdel en Naim hebben elkaar zo’n 10-tal jaar geleden leren kennen tijdens hun studies aan de universiteit. Ze werkten beiden als pizzabezorgers om hun opleiding te kunnen betalen waarna ze de pizza-franchise van hun werkgever overnamen. Als volleerde meesters op het gebied van levering en logistiek, richtten ze vervolgens ARID op, een Brussels vrachtbedrijf en pakjesbezorger dat voor de grootste bedrijven werkt en een dertigtal personen in dienst heeft. Na Arid volgden ook andere nieuwe projecten rond uitbesteding van diensten door bedrijven, dit zowel in België als in het buitenland.

URBAN FOOD

Een nieuw bedrijf in het Brusselse landschap van het fastfood-aanbod, Urban Food Maker werd opgericht door Hassan Al Jallab die zijn jeugd doorbracht in de Franse voorsteden. Nadat hij


vzw

divers-city

Sofie Vanlommel, De Standaard

een succes optekende met zijn bedrijf in sauzen voor de fastfoodsector, wist Hassan zich perfect in te leven in de wensen van een jong, stedelijk en gemengd publiek door het fastfoodconcept opnieuw uit te vinden op maat van de trends en lokale gebruiken. In Brussel heeft hij momenteel twee bedrijven en in zijn geestdrift heeft hij ook al nieuwe zaken in het vooruitzicht. Hij staat voor een concept dat oog heeft voor smaak en tewerkstelling in Brussel.

voor een groot bedrijf. Zijn bekendheid heeft hij vooral te danken aan zijn rol als woordvoerder van de ABPM waarvan hij tevens medeoprichter is. Deze Belgische vereniging voor de bevordering van Moslim professionals biedt opleidingen aan en beschikt -tevens over een netwerk van kaderleden en ondernemers. Bovendien richten ze ook beurzen in voor jonge starters. Een opdracht die de vereniging succesvol uitvoert bij de instellingen, verenigingen en het publiek.

BANIO

BEN HAMIDOU

Redouane KARICH is de oprichter van een Brusselse kmo die actief is op het gebied van ‘baden en wellness’ onder de noemer Banio. Deze ontwerper ontwikkelt en stelt installaties samen waarbij stijl en raffinement hand in hand gaan. Hij biedt een uitgebreid assortiment aan van badkamers en hamams, geïnspireerd door de traditie, die zich echter duidelijk onderscheiden van de andere spelers uit de sector. Zijn onderneming is een echte Brusselse starter die zich toelegt op de wellness sector.

KUNST & CULTUUR

LOUTFI BELGHMIDI

Loutfi Belghmidi - VRT, laureaat in categorie “Kunst & Cultuur”

Laureaat

Loutfi Belghmidi is naast journalist bij de VRT ook een cineast. Zijn documentaire ‘Triq Slama Mohamed’ wist als geen ander een stem te geven aan de eerste generatie van de Marokkaanse immigranten aan de hand van de lotgevallen van Mohamed Abdeslam. Deze Marokkaanse man kwam naar België in de jaren 60 om in de mijnen te werken. Een adembenemend portret, ontroerend bij momenten terwijl we in zijn voetsporen treden, zijn liefde voor België en een leven in het teken van werk en harmonie met zijn vrienden en Belgische buren.

RAMZI ZERQANE

Stand-up comedian, Ramzi Zerkane staat op de planken in Vlaanderen en Brussel, hij maakt zelfs zijn opwachting in de scholen waar hij met humor de jongeren sensibiliseert rond maatschappelijke thema’s zoals het schoolverzuim. Zijn succes blijft gestaag groeien, zowel in Brussel als in het buitenland.

FOUAD HMI

Taoufik Amzile krijgt award voor personnlijkheid uit handen Sunita Malothra - People Insight.

Kunstenaar en graffitischrijver HMI is een icoon van de Brusselse hiphop scène. Zijn werken hebben bijgedragen aan het opwaarderen van de graffiti tot kunst die wordt tentoongesteld en zelfs in musea en kunstfestivals een plaats heeft verworven.

PERSONNLIJKHEID

GHITAH BENNIS

Al ruim 20 jaar is deze accountant en onderwijzeres van opleiding, actief als vrijwilliger in de sociale sector . Ze werkt al 13 jaar bij een nutsbedrijf maar haar echte kracht schuilt in haar inzet op het gebied van sociale projecten zoals haar werk voor SOS Racisme en andere projecten in verband met jongeren en kinderen. Ze is dol op uitdagingen en heeft een voorkeur voor zaken die op weinig bijval kunnen rekenen.

TOAUFIK AMZILE

Laureaat

Taoufik is afgestudeerd aan de vakgroep Politieke wetenschappen en internationale betrekkingen van de VUB. Hij werkt momenteel als consultant

Ben Hamidou is een vaste gast op de Belgische podia. Deze acteur en humorist bestormt de Molenbeekse podia (zijn geboorteplaats) bijna onophoudelijk en weet ook elders in België een publiek aan te trekken bestaande uit autochtonen en nieuwe Belgen. Zijn humor, naïviteit en zijn boodschap over verdraagzaamheid tijdens zijn optredens zijn geïnspireerd door Maghrebijnse auteurs. Ben Hamidou verzorgt ook verschillende ateliers over theater-expressie voor vrouwen en kinderen van immigranten.

JURYPRIJS

MOHAMED MECHBAL

Laureaat

Mohammed Mechbal heeft vroeger als ambtenaar van justitie gewerkt voor de resocialisatie van jonge delinquenten. Ongeveer 25 jaar geleden begon hij zijn eigen zaak in de sector van de etnische voeding, in het bijzonder met de Bouraza thee, nu marktleider in de Benelux. Zijn succes benut hij vooral, in alle discretie bovendien, om vele jeugdinitiatieven op te zetten in de grote volksbuurten. Hij is bijvoorbeeld voorzitter van een zaalvoetbalclub in combinatie met een project om schoolverzuim tegen te gaan. Ook kunstenaars en andere initiatieven om de Marokkaanse cultuur onder de aandacht te brengen kunnen op zijn mecenaat rekenen. Uiteraard steunt hij ook projecten in zijn thuisland waar hij instellingen steunt voor gezondheid, onderwijs en ambachtelijke opleidingen in zijn geboortestreek. De bijna tastbare populariteit en klantengetrouwheid binnen de gemeenschap zijn hiervan de zichtbare gevolgen. Wat betreft stemmen van het publiek kan hij alvast als absolute winnaar van de Diwan Awards worden aangewezen.

NABIL BEN YADIR

Cineast Nabil Ben Yadir is vooral bekend door zijn film ‘Les Barons’, een overweldigend succes dat ook buiten onze landsgrenzen op bijval kon rekenen. Nabil werkt momenteel aan een nieuwe film en maakt deel uit, naast andere sterren van de 7e kunst, van de jury van het Internationale festival van de Mediterraanse film dat op dit moment doorgaat.

MOUSTA LARGO

Met zijn Belgisch-Marokkaanse roots, is Mousta Largo de oprichter van de groep Largo uit 1993 terwijl hij bij de STIB werkte als buschauffeur. De band ging in 1997 uiteen en Mousta Largo is sindsdien solo zijn carrière blijven uitbouwen. Onder begeleiding van een flamenco gitarist, een Arabische vioolspeler en percussionist, zingt hij en speelt zelf ook op de luit en mandoline. Als bekende Brusselse persoonlijkheid heeft hij ook naam gemaakt door zijn inzet ten voordele van interculturele uitwisseling.


vzw

divers-city

Het publiek Deze eerste editie van de Diwan Awards werd bijgewoond door ruim 500 personen. Het leeuwendeel van de aanwezigen waren Brusselaars en Antwerpenaars, de laureaten en hun familie, de partners, de ‘officiële’ genodigden, de pers en de medewerkers.

Olivier Willox - Voorzitrer BECI overhandigt award van de Jury

Mohammed Mechbal - Award prijs van de Jury.

Autochtonen en allochtone Belgen van alle leeftijden, verschillende origines (Marokkanen, Turken, Afrikanen, Indiërs, ...) en verschillende achtergronden: Ministers, afgevaardigden, ambassadeurs, artiesten, kaderleden, ondernemers en gewone burgers brachten deze avond samen door en deelden hun begeesterde enthousiasme en positieve kijk op de bijdragen van de kinderen van de migratie(s) aan de samenleving van vandaag. Het doelpubliek werd volledig bereikt en heeft zelfs onze verwachtingen overtroffen. Alle uitgenodigde partijen waren aanwezig en droegen hun steentje bij: de instellingen, de pers, de jury, de partners uit de privésector en uiteraard het publiek. Van zij die hun stem uitbrachten of zij die aanwezig waren tijdens de ceremonie tot de 500+ aanwezigen (we hebben jammer genoeg ook mensen moeten weigeren), allen waren van de partij. De geschreven pers, televisie maar ook de sociale media hebben het publiek dat niet aanwezig kon zijn de mogelijkheid gegeven om toch getuige te kunnen zijn van de hoogtepunten van de Diwan Awards 2012. We hebben bovendien van over het hele land berichten gekregen van mensen dat ze het jammer vonden niet eerder van het initiatief te hebben gehoord. Velen werden pas na het evenement attent gemaakt op de Diwan Awards (en hun doelstelling) dankzij de weerslag in de pers. Uit verschillende hoeken hebben we alvast toezeggingen gekregen om hun steentje bij te dragen aan de editie van 2013. De resultaten Als we ons baseren op het succes van de massale aanwezigheid, de reacties van het publiek, de belangstelling van de pers, leden van de organisatie en partners, zijn de Diwan Awards een waar succes geweest. Dit initiatief beantwoorde aan een echte nood wat betreft erkenning van ons publiek. Deze verwachting werd aangevuld met een prestigieuze locatie en kwaliteitsvolle optredens.

Slotwoord door Z.E. Mijnheer Samir Addahre, Ambassadeur van Marokko in België.

De bijdrage van de Diwan Awards aan het verbeteren van de perceptie van Belgisch-Marokkaanse talenten is een feit. De Awards vormden de grondslag voor een evenement dat jaarlijks zal terugkeren omwille van de positieve rol die de prijsuitreiking speelt op het gebied van erkenning en waardering, het cement van een burgerlijke dialoog tussen alle ‘bouwstenen’ van de samenleving.


vzw

divers-city

Groepsfoto laureaten Diwan Awards 2012

Optreding van Latif Illusion - Finaliste van Belgium Got Talent 2012 (VTM)

Een evenement dat ingaat tegen communautarisme. Wij dragen allemaal culturele referentiekaders uit, levenswijzen, filosofische of religieuze overtuigingen die ons definiëren zowel als individuen evenals in onze verhouding tot anderen. Een award organiseren, gewijd aan de Belgisch-Marokkaanse talenten, is duidelijk een ontwikkeling die de maatschappelijke perceptie van deze groep burgers wil versterken. Bijdragen aan een klare kijk op de anderen, maar ook het zelfbeeld en dit via voorbeelden die een positieve en verenigende rol vervullen binnen het kader van een voor iedereen toegankelijk initiatief. Laten we er geen doekjes om winden, wij schuwen alle vormen van communautarisme. In een tijdperk waarin we op alle niveaus van de samenleving verstarring en teruggetrokkenheid vaststellen, plaatsen wij onze benadering binnen het kader van waardering (erkenning) van een deel van de bevolking dat met een negatief imago zit opgescheept. Onze doelstelling is voor iedereen duidelijk, dit beeld en imago bij de rest van de bevolking verbeteren.

Diwan Awards “Een evenement dat samenbrengt”, onderwerp van een thesis geworden aan de Universiteit van Antwerpen De Universiteit van Antwerpen vond de Diwan Awards een integratiebevorderend evenement dat in staat is om jaarlijks een niet te verwaarlozen deel van de Brusselse en Vlaamse burgers samen te brengen rond de positieve waarden van ondernemingszin, werk en verdienste. Rode draad op de achtergrond is ook de fierheid van deel uit te maken van een sociale groep die voortaan ook erkend zal worden voor haar bijdrage aan de maatschappij. Al vanaf hun eerste editie zijn de Diwan Awards binnen dit perspectief het onderwerp geworden.

Diwan Awards 2013 Het succes van de Diwan Awards is het gevolg van verschillende factoren. De Awards zijn het uitgelezen antwoord op de nood aan erkenning van professionele krachten met een migratieverhaal. Er is ook een verwachting van sterke en positieve signalen vanuit de referentiemaatschappij (i.c. België) en de autochtone bevolking. Om nog beter te voldoen aan al deze verwachtingen, kunnen we met veel plezier melden dat we in 2013 extra competenties zullen toevoegen aan de talenten en nieuwe prijzen zullen uitreiken naast de al bestaande categorieën. Het gaat in het bijzonder over volgende sectoren: IT en ingenieurs, artsen en gezondheidswerkers, management en financiën, advocaten en recht, onderwijs.

WOMAN

PERSONALITY

ART & CULTURE

BUSINESS/STARTER

SPORT

NGO

EDUCATION & ACADEMIC

LAW & JUSTICE

MEDICINE & HEALTH

ENGENEERING & IT

MANAGEMENT

JURY AWARD


vzw

divers-city

Institutionele steun & sponsors Overheid België • Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-premier, Minister van Binnelandse Zaken en Gelijke Kansen • Mijnheer Pascal Smet, Vlaams Minister van Onderwijs, Gelijke Kansen en Brussel • Mijnheer Charles Picqué, Minister-President Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Mijnheer Guy Vanhengel, Brussels Minister van Begroting en Imago van Brussel. • Mijnheer Jean-Luc Vanraes, Voorzitter Raad Van Vlaamse Gemeenschap • Mijnheer Hamza Fassi Fihri, Schepen van Cultuur Stad-Brussel Overheid Marokko • Mijnheer Abdelattif Maazouz, Marokkaanse Minister voor de Marokkaanse Gemeenschap in het Buitenland • Mijnheer Abdelfettah Sahibi, Directeur van Ministerie bevoegd voor de Marokkaanse Gemeenschap in het Buitenland Corporate • Mevrouw Claire Godding, Head of Diversity Manager BNP Paribas Fortis • Mijnheer Christophe Weerts, Head of Communication BMW Belgium • Mijnheer Mohamed Mechbal, Bouraza

FEDERAAL MINISTER VOOR GELIJKE KANSEN


vzw

divers-city

De Pers Het evenement kon rekenen op ruime belangstelling van de media. Dit was een van de basisdoelstellingen van onze benadering : een andere kijk, een ander perspectief bieden op deze groep burgers en professionals (Cfr. bijlagen p. 15 - p. 26)

Een aandachtig publiek

Slotwoord De Diwan Awards bereikten hun doelstellingen. Enerzijds de talrijke allochtone talenten op zoek naar erkenning. Anderzijds de vele “jongeren” zonder “benchmark”, en tenslotte de autochtonen in afwachting van een positief signaal. Door de eerste groep in het spotlicht te plaatsen, tonen wij aan de tweede groep het pad waarvoor ze kunnen kiezen en aan de derde groep een ander beeld van de verrijking van de diversiteit, namelijk via de pers dat het evenement breed heeft gedekt. Nogmaals onze welgemeende dank voor uw niet-aflatende steun aan de diversiteitswaarden en ons initiatief. Ook in 2013 zullen we van de partij zijn en nog meer talenten en vaardigheden aan de Awards toevoegen, we hopen dan opnieuw op uw willende steun te mogen rekenen.

Geemotioneerde Laureaten

Said EL Maliji said@diwanawards.be

Een geboeid publiek Van dezelfde ploeg

aywa magazine

werkende diversiteit media Gratis - tweetalig - 4X per jaar info@aywa.be T. 0487 96 56 60

Fatima Abbach

fatima@diwanawards.be


vzw

divers-city

Dank Bedankt aan alle personen en organisaties voor hun steun en aansluiting bij het initiatief zodat we dit konden waarmaken. Voor alles dank u aan het publiek dat aanwezig was tijdens het evenement en de 7103 personen die hun stem uitbrachten tijdens de peiling. In België Institutioneel Federaal Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Premier en minister Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Mevrouw Véronique Lefrancq Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mijnheer Charles Picqué Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mijnheer Jean-Claude Van Horenbeeck Mijnheer Micha Kapetanovic Mijnheer Guy Van Hengel Brussels Minister van Financiën, Begroting Imago van Brussel Mijnheer Franck Lelon Mijnheer Jean-Luc Vanraes - Voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschap Vlaanderen Mijnheer Pascal Smet Vlaams Minister van Onderwijs, Gelijke Kansen en Brussel Mijnheer Dirk Moors Marokko Mijnheer Abdelattif Mazzouz Minister bevoegd voor de Marokkaanse Gemeenschap in het Buitenland (MRE) Mijnheer Abdelfettah Sahibi, Algemeen directeur Ministerie bevoegd voor de Marokkaanse Gemeenschap in het Buitenland (MRE) Ambassade van Marokko in België Z.E. Mijnheer Samir Addahre, Ambassadeur Mijnheer Khalid El Moujaddidi, Eerste Adviseur Mijnheer Driss Boufker, Economishe Adviseur

BMW BELGIUM Monsieur Christophe Weerts MIA TRADING Mijnheer Mohamed Mechbal SAE INSTITUTE Mijnheer Hatim Ham et zijn team RADIO AL MANAR Mijnheer Ahmed Bouda Mevrouw Hayat TAXIS VERTS Mijnheer Ben Mekki MAYSSA EVENTS Mijnheer Redouane Bachiri De Master-Chef, Nordine, Khadija, Zerda Traiteur Een bijzonder dank aan onze jury voor hun beschikbaarheid en de geloofwaardigheid die zij aan ons initiatief hebben gebracht : Sofie Vanlommel (de Morgen) Claire Godding (BNP Paribas Fortis) Sunita Malhotra (People Insight) Thierry Fiorilli (Le Vif-l’express), Paul de Groeve (Personal Copy) Christophe Weerts (BMW Belux) Thierry Timmermans (ex-KBS/OCMW Brussel) Dank aan onze artistieke performers Latif Illusion The Oochen Crew - Rival Cnn - Youssef Dank aan onze medewerkers Christophe Sokal Yenci Kiss - Marc Henrotte Fotografie Patrick Swartenbroeck Coordinatie Serge Somerling Regie Keltoum Belorf Presentatrice (NL)

Mevrouw Brigitte Grouwels, Brussels Minister ook voor haar aanwezigheid

Walid Ouahabi Presentator (FR)

Voor hun tussenkomst (facilitators) Mijnheer Mohamed Saoud, Adviseur Minister MRE Mijnheer El Mahdi Moûchid, Ministerie MRE Mijnheer Fouad Ahidar, Brussels parlementslid

Youssef, Reda Ben en Albert Veiligheid

Corporate BNP PARIBAS FORTIS Mevrouw Claire Godding Madame Mehdia Zemmouri

De stagiaires en Field-enqueteurs : Halima, Sara, Meryam, Jamal, Hakim, Mehdi, Aurélie, Ismael, Yasmina, Stéphane, Hippolyte, Imen, Ines. Bedankt en tot de volgende editie Fatima Abbach - Said El Maliji — © Diwan Awards


vzw

divers-city

bijlagen I pers


vzw

divers-city

BRUSSEL NIEUWS Datum 03/12/2012


vzw

divers-city

NIEUWS.BE Datum 02/12/2012

BKO Datum 04/12/2012


vzw

divers-city

METRO Doelpubliek 1.000.000 datum 31/10/2012


vzw

divers-city

RTL INFO Datum 02/12/2012

LE SOIR Doelpubliek 500.000 Datum 18/08/2012


vzw

divers-city

BRUSSEL NIEUWS Datum 20/08/2012

DE WERELD MORGEN Datum 02/12/2012


vzw

divers-city

LA CAPITALE Doelpubliek 567.000 Datum 18/08/2012

L’Avenir Doelpubliek 413.800 Datum 02/12/2012


vzw

divers-city

NORD ECLAIR Datum 03/12/2012

METRO Doelpubliek 1.000.000 Datum 31/10/2012


vzw

divers-city

ELLE Datum 02/12/2012

L’ETUDIANT Datum 02/12/2012


vzw

divers-city

BLADI Datum 12/12/2012


vzw

divers-city

LA CAPITALE Doelpubliek 431.000 Datum 30/11/2012


vzw

divers-city

SUD PRESSE Datum 03/12/2012


vzw

divers-city

YABILADI Datum 03/12/2012


vzw

divers-city

Bijlagen II Zichtbaarheid


vzw

divers-city

AFFICHES A2

Sponsors et partenaires


vzw

divers-city

STAND

Photocall - Wall of Fame

RADIO Al Manar 2 studio’s - 30’ intervieuws 150 spots van 32 seconden tussen 15 november en 1 december TV Biladi - Waliprod - “La première” Marokko & Internationaal (satelliet - uitzending 26/01/2013 Sharja TV (Dubai) - uitgezonden op 17 december

Contact DIWAN AWARDS

vzw Divers-City Wasserijstraat, 31 1000 Brussel T. 0499 90 11 00 info@diwanawards.be www.diwanawards.be

Diwanawards 2012 activeitenverslag  

Verslag eerste editie belgish-marokkaans Award geweid aan talenten

Advertisement