a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Vr책

e t g odt s ted at bo


Velkommen til

Vrå

Lige fra det første tog standsede på stationen i 1871, har Vrås udvikling været præget af borgere, der tænkte nye tanker, og som ved fælles hjælp fik sat skub i tingene. Sådan er det stadig. Vrå vil vokse, og Vrå vil udvikle sig over de næste årtier. Det tror vi på os der bor i Vrå, og det tror Hjørring Kommune på. Sammen Men vi ved også, at udviklingen ikke kommer af sig selv. Borgerne i Vrå skal selv skubbe på og skabe udviklingen. Vi skal sammen holde hænderne under de steder, hvor det kniber. Vi skal sammen skabe en udviklingsplan med indhold og retning, og vi skal bevare den iværksætterkultur, der blev skabt med købmand A. Chr. Poulsen og dyrlæge Jensen, og som er så vigtig, når der skal skabes forandring i en tid med få kommunale midler. Vi må ikke læne os tilbage og vente på, at andre kommer og udvikler Vrå for os - for det gør de ikke. Vi må selv gøre noget. Dels for at få dem, der allerede bor i Vrå, til at blive boende - men også for at få endnu flere til at flytte hertil. Tværgående samarbejde Vrå har mange bankende hjerter, og de seneste år har vi oplevet et konstruktivt, tværgående samarbejde mellem foreninger og institutioner, der har set nødvendigheden af at trække på samme hammel. Det er vejen frem. Der sker en masse i byen netop nu - og Vrå er en rummelig by i bevægelse, og der er stadig et stort potentiale. Det vil vi gå efter - og det arbejde vil vi også gerne invitere nye Vrå borgere med i. Et er sikkert.... Vrå er på banen - og på vej... Og endelig...en stor tak til vore lokale firmaer og forretninger, der har gjort det muligt at fortælle om hvad Vrå har at byde på, og hvorfor Vrå er et godt sted at bo.

2

Velkommen til Vrå - og god læselyst

Arne Larsen-Ledet formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening Vrå har noget at skilte med, og vil stå på “hovedet” for at få nye tilflyttere siger Arne Larsen-Ledet.

Følg strømmen... Alt indenfor: • Landbrug • Industri

• Energirådgivning • Boliger • Belysning

Elektrikeren Nord A/S • Sigenvej 1 • 9760 Vrå • Tlf. 98 98 10 52 • www.elektrikerenas.dk • vraa@elektrikerenas.dk


Kommunen

satser på Vrå

Vrå er den by i Hjørring Kommune, der ligger tættest på Aalborg. Vrå er den by, hvor turen med toget til Aalborg derfor tager kortest tid. Blandt andet derfor er Vrå værd at satse på i forhold til bosætning. Sådan siger Hjørring Kommunes borgmester, Arne Boelt, der tilføjer, at kommunen også vælger at satse på Vrå i forhold til by- og områdefornyelse, i første omgang med en ny stor samlet daginstitution som nabo til Idrætscenter Vendsyssel og på sigt en helt ny skole i samme område.

Vrå får en ny skole - Viljen til at bygge en ny skole i Vrå er til stede, og jeg er sikker på, at Vrå får sin skole. Det kan godt være, at vi vælger at bygge den i etaper. Daginstitutionen kommer til at ligge længst væk fra idrætscentret. Tættest på vil overbygningen formentlig komme til at ligge, mens indskolingen placeres midt imellem. - Vi ser Vrå som et oplagt bosætningsområde. Med by- og områdefornyelse opprioriterer vi byen for at tiltrække nye borgere. fastslår borgmesteren.

Vækst - Hjørring Kommune har peget på enkelte byer, som vi mener har potentiale til vækst, og jeg mener, at byerne skal vækste med afsæt i deres historie og tradition. For Vrå gælder det især landbruget og kulturen i bred forstand. Jeg tænker her især på højskolen, kunstbygningen og idræts- og fritidslivet. Landbruget har altid været en vigtig del af erhvervslivet i og omkring Vrå med to store grovvareforretninger, ægproduktion, maskinstation og stort traktorværksted. Derfor er det også oplagt at placere et stort og moderne biogasanlæg ved Vrå, selv om flere har ytret sig imod den beslutning. I Vrå er landbruget og det øvrige erhvervsliv i høj grad hinandens forudsætninger, og det er de styrker og synergier, som byen skal vokse ud fra, understreger Arne Boelt.

Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt.

3


Vrå opstod

med jernbanen Da tågerne fra det første damplokomotiv havde lagt sig i 1871 opstod byen Vrå. Derfør lå der rundt om kirken fire bosteder - Sønder Vrå, Gadehusene, Nørre Vrå og Borup - men takket være den driftige købmand A. Chr. Poulsen, som lejede sig ind i byens første hus, udviklede byen sig. I 1890’erne var der foruden højskolen kun tre huse vest for skinnerne, mens udviklingen skete øst for jernbanen. Da A. Chr. Poulsen døde i 1925, havde han bl.a. opført først Vrå Gæstgivergård og siden Poulsens Hotel med teatersal, restaurant og værelser. Siden blev der indrettet biograf i bygningen, som i dag er et stort lejlighedskompleks.

Da jernbanen kom i 1871 opstod byen Vrå.

Udviklingen

Ildsjæle

Med jernbanen kom postvæsnet. Vrå fik telefon i 1902, idrætsforeningen blev født i 1903, højskolen flyttede fra Stenum til Vrå, valgmenighedskirken blev opført, biblioteket og skolen blev opført, apoteket kom til, og de første butikker opstod med uldkræmmeren Jens Olsen og Jacob Thomsen (Bette-Thomsen) i spidsen. I 1960’erne kom Vrå på landkortet, da Børnenes Jord blev indviet. Ved kommunalreformen i 1970 blev Vrå administrationsby for Løkken-Vrå Kommune, og det ny rådhus på Sdr. Vråvej blev bygget. Vrå Hallen rejste sig, og stadion flyttede fra Borupvej til byens østlige ende.

De seneste mange år har Vrå været præget af ildsjæles indsats for fortsat at udvikle stationsbyen. Et lokomotiv i den udvikling har i høj grad også været Sparekassen Vendsyssel, der igennem en aktiv strategi været garant for en positiv udvikling i byen. Vrå er i dag en moderne og aktiv by med et sprællevende foreningsliv og ikke mindst en kunsterisk åre omkring højskolen og kunstbygningen. En by med en positiv befolkningstilvækst og med et fundament, der både peger bagud med spændende historie og tradition og fremad mod en fremtid præget af udvikling, sammenhold og nytænkning.

4

Lynhurtigt internet

Vr Me å dle An m te sf nn or ef del or e en i in g

Der er ingen grund til at gå over åen efter vand – som medlem af Vrå Antenne­ forening får du adgang til en moderne lynhurtig internetforbindelse leveret af YouSee på foreningens eget fibernet. Det unikke samarbejde mellem YouSee og Vrå Antenneforening sikrer både private og erhvervsdrivende i Vrå en stabil og hurtig forbindelse til en meget konkurrencedygtig pris. YouSee udfordrer hele tiden rammerne for, hvad der kan lade sig gøre og i 2015 kan vi tilbyde 300 Mb. Det er stærkt! Læs mere på foreningens hjemmeside eller på yousee.dk

YouSee Bredbånd forudsætter abonnement på en YouSee tv­pakke. Vælger du f.eks. Mellempakken kan du selv vælge 10 tv­kanaler ud over de 25 mest populære kanaler der allerede ligger i pakken.

Vrå Antenneforening ... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi

1448 Vrå AF_A5 tvær.indd 1

26/11/14 14.28


Kunstens egen bygning

Kunstbygningen i Vrå med tilføjelsen Engelundsamlingen er en selvejende institution, der blev stiftet i 1990. Bygningen er opført til ære for maleren Svend Engelund, der blev født i Vrå, og som igennem en lang række af sine enestående malerier bl.a. skildrede den egn, han var født i. Ved stiftelsen i 1990 forærede Svend Engelund en større samling af skitser, tegninger og malerier, som blev grundstammen i Engelundsamlingen.

Største samling Kunstbygningen rummer Danmarks største samling af Svend Engelunds værker. Samlingen omfatter alle hans motivkredse, og med værker fra slutningen af 1920’erne til ind i 1990’erne giver den et

Byen mellem de mange tårne

Da forfatteren Erling Kristensen i 1928 skrev romanen ”Byen mellem to Taarne” fik læserne et eksklusivt indblik i livet i en lille stationsby i Vendsyssel. Navnet var Vrå, og de to tårne var kirketårnene på sognekirken og på valgmenighedskirken. I dag rækker endnu flere tårne op mod himlen i form af moderne skorstene på foderstoffer, varmeværk og erhvervsvirksomheder. Erling Kristensen er blot en af de mange udøvende kunstnere, der har brugt Vrå som afsæt for deres karriere. Thomas Olesen Løkken blev født i 1877 udenfor ægteskab i Alstrup. I 1909 flyttede han til Vrå med kone og seks børn. Her havde han i flere år en god mekanikerforretning, som dog gik tilbage i krigsårene, så

fremragende indblik i, hvordan Svend Engelunds kunst udviklede sig gennem hans mere end 70 år lange karriere. I årenes løb er Engelundsamlingen gennem gaver, deponeringer og enkelte køb blevet suppleret med en lang række værker, der i dag gør det muligt at vise alle aspekter af Svend Engelunds kunst.

Vrå-udstillingen Engelundsamlingen præsenteres året rundt i fire af Kunstbygningens sale, men i august er Kunstbygningen rammen om Vrå-udstillingen, der så dagens lys første gang i 1942, da Svend Engelund af daværende højskoleforstander Arne Brandt Pedersen blev opfordret til at vise sine malerier under højskolens efterårsmøde. Siden er Vrå-udstillingen vokset til at være Danmarks næststørste kunstnersammenslutning. Medlemmerne repræsenterer alle billedkunstneriske udtryk, og en række af landets førende tegnestuer sikrer, at billedkunsten hvert år perspektiveres med aktuel arkitektur. Kunstbygningen i Vrå er åben hver dag, undtaget mandag, og tiltrækker i løbet af året tusinder af kunstinteresserede fra ind- og udland, der gerne kommer langvejs fra for at studere kunstværker af de henved 70 kunstnere, som har været medlemmer af Vrå-udstillingen siden 1942.

i 1918 brød den store familie op for at flytte til Løkken. Under sit ophold i Vrå skrev han en stor roman om sine barndomsår og hjemmets kamp mod fattigdom. Maleren Svend Engelund blev født i Vrå i 1908. Han er specielt kendt for sine landskabsmalerier fra især Vendsyssel. I 1942 var han medstifter af Vrå Udstillingen, og han var senere medlem af kunstnersammenslutningen Kammeraterne og Den Frie Udstilling. Digteren og forfatteren Carl Scharnberg flyttede til Vrå, da hans kone Hanne fik ansættelse som lærer på Sdr. Vrå Forskole. Scharnberg blev kaldt for ”arbejderklassens digter” og ”den røde digter fra Vrå”. Han udgav adskillige digtsamlinger og var idémand bag Børnenes Jord i Vrå. Forfatteren og digteren Peter Mouritzen er født i Aalborg, men har boet i Vrå i mange år sammen med sin familie. Peter Mouritzen har skrevet flere bøger for voksne, men har også modtaget adskillige priser for sine børnebøger. En af de mest kendte er ”Haltefanden”. Peter Mouritzen har desuden igennem de seneste år gendigtet historier fra Det Gamle Testamente i serien ”BibelStærk”.

5


ICV

sætter Vrå på verdenskortet

6

Formand Torben Fisker (tv) og centerchef Alex Rasmussen foran Idrætscenter Vendsyssel.

Idrætscenter Vendsyssel er en dynamisk kulturinstitution, der med gæster fra praktisk talt hele verden sætter Vrå på landkortet. Samtidig er idrætscentret en dynamo og en katalysator for udvikling og nye, lokale initiativer i byen. Et samlingspunkt med stort hjerte og medejerskab for alt det, der sker i Vrå. Idrætscenter Vendsyssel er Nordjyllands nyeste og mest moderne idræts- og konferencecenter med to idrætshaller, café, et velassorteret motionscenter, ICV Sleep Well med overnatningsfaciliteter til 70 gæster samt et udendørsanlæg med helt nyanlagt kunstgræsbane. Centret blev skabt på asken af Vrå Hallen, der brændte ned som følge af drenges uforsigtige leg med ild i foråret i 2006. En magnet En visionær bestyrelse besluttede at etablere et center, der ikke blot skulle blive et samlingspunkt for byens borgere, idrætsudøvere og foreninger - men en magnet for et aktivt kulturliv fra hele Vendsyssel. Med Idrætscenter Vendsyssel har det lokale idrætsliv og foreningsliv

oplevet en markant vækst, lige som antallet af møder og kulturelle arrangementer med deltagere fra hele landet er vokset betydeligt. Til rådighed for byen - Vi ønsker at være en katalysator og en dynamo, der er med til at sætte nye initiativer i gang og bevare det bestående. Vi har oparbejdet en bred ekspertise, som vi gerne stiller til rådighed for byen og til fælles gavn, påpeger bestyrelsesformand Torben Fisker og centerchef Alex Rasmussen. - Vi ser ikke byens øvrige institutioner som konkurrenter. Vi er stolte af at bo i Vrå, og når vi arbejder sammen, skaber vi ejerskab for byen og udviklingen, og vi oplever da også, at vi bliver lyttet til af kommunens politikere, fastslår formanden og centerchefen. Så sent som i 2013 blev værelsesfløjen med 14 værelser indviet. ICV Sleep Well når allerede flere end 6000 overnatninger i 2014. Derfor står der også en udvidelse på en lang ønskeseddel.

ICVSleepWell - dit hjem, når du er ude!

IDRÆTSCENTER VENDSYSSEL I VRÅ

Vælg selv om du vil cykle, løbe, ro eller styrke-træne - alene eller på hold i motionscentret.

FØDSELSDAG . KONFIRMATION FIRMAFEST . JULEFROKOST JUBILÆUM . BRYLLUP M.M. Ring til kok Morten Villadsen på tlf. 9898 1592 ml. kl. 10-17

- et nyt og moderne sportscenter! Samlingssted for motionister og sportsudøvere fra det meste af landsdelen uanset alder. Vi tilbyder alt lige fra holdsport som fx fodbold, håndbold, badminton til gymnastikformer som pilates og zumba osv.

Gælder det MAD til jeres næste...

- perfekt udgangspunkt, hvis du er her på familiebesøg, som forretningsrejsende, montør, turist, sportsudøver - eller bare har brug for en overnatning....

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten - uanset om det er mad til 15 el.1000 pers.

Stadionvej 17 . 9760 Vrå . 98 98 15 92


Sparekassen

sætter et positivt aftryk på Vrå Idrætscenter Vendsyssel. Fynbo Foods. Boligområdet Gartnervænget. Området omkring dagligvarebutikken Kiwi. Uhrenholdts Gård. Vrå Højskole. Kunstbygningen. Der er næsten ikke det hjørne af Vrå, som Sparekassen Vendsyssel ikke har sat sit markante, positive fingeraftryk på. Sparekassen med hovedsæde i Vrå er resultatet af en fusion mellem Vrå Sparekasse og Jelstrup-Lyngby Sparekasse i 2001. I dag er sparekassen ekspanderet ganske betydeligt og har 24 afdelinger i Vendsyssel, i Aalborg, i store dele af Hanherred og Thy samt i København. Sparekassen Vendsyssel beskæftiger omkring 340 medarbejdere, hvoraf de 100 arbejder i Vrå.

Stærk garantsparekasse - Sparekassen Vendsyssel er en stærk lokal garantsparekasse, og

Se din mulighed for ny bolig på www.bonord.dk eller ring til os på tlf. 98 92 63 33.

Administrerende direktør Vagn Hansen foran Sparekassen Vendsyssels hovedsæde i Vrå. vores fornemste mål er at styrke vores kunder og lokalområdet. Desuden lægger vi naturligvis vægt på at drive en sund forretning, så vi fortsat har mulighed for at være med til at udvikle de områder, vi er til stede i. Gennem en lang række initiativer og engagementer ønsker vi at medvirke til, at Vrå er et godt sted at leve, at arbejde og drive virksomhed, påpeger administrerende direktør Vagn Hansen.

Fynbo Foods - Vi spillede eksempelvis en aktiv rolle, da en håndfuld medarbejdere fra en marmeladefabrik ønskede at begynde deres egen produktion. Vi byggede et industrihus, og Fynbo Foods var en realitet. Vi havde den store glæde, at Richard Fynbo og hans partnere kort tid efter havde så stor succes, at de kunne købe huset og udvikle deres virksomhed til i dag at være en af de største aktører i branchen.

Succeshistorie - Sparekassen Vendsyssel er selv en succeshistorie. I 2000 havde vi 25 medarbejdere i Vrå, og i dag er afdelingen i byen med 100 ansatte centrum for sparekassens forretningsområde, siger Vagn Hansen, der tilføjer, at sparekassen aldrig har haft planer om at flytte sit domicil til en større by.

7


Uanset om man er blå eller grøn, er der masser af muligheder for at være spejder.

Blå og grønne 8

spejdere i Vrå

Vrå er en rigtig spejderby. De grønne spejdere fra KFUM holder til i en ombygget villa på Sdr. Vråvej, mens de blå baptistspejdere udfolder deres aktiviteter i forbindelse med Vrå Baptistkirke på Idræts Allé. - Vrå-kredsen blev etableret i 1973. I dag tæller kredsen 95 spejdere fra 1. klasse og opefter. Vi mødes hver tirsdag fra kl. 19-21.30, og bortset fra december og en kort sommerferie, så er vi spejdere året rundt, fortæller kredsrådsformand Anders Kragh, der tilføjer, at spejderne benytter julemåneden til at tjene penge ved at sælge juletræer. Baptistspejderne har et kristent afsæt, men medlemskab af baptistmenigheden er ingen betingelse for at være spejder.

Foreninger for de fleste

For en by med 3000 indbyggere kan Vrå byde på et usædvanligt og aktivt foreningsliv. Her er foreninger for de fleste og for alle aldersgrupper. Mange af foreningerne har fast mødested på Vrå Højskole, mens andre holder til i Idrætscenter Vendsyssel - også foreninger der ikke har sport eller idræt på programmet.

Lejrene - Årets højdepunkter er sommerlejren i begyndelsen af skolernes ferie. Hvert fjerde år går turen til Øksedal, de øvrige år er det vores egen kreds, der arrangerer sommerlejr. For eksempel kan turen gå til Norge, hvor vi vandrer i fjeldet. Til sommer 2015 skal de store spejdere bo under primitive forhold i Rold Skov, mens de små skal på weekend i Skandinavisk Dyrepark på Djursland. Vi arrangerer også hen over året weekends, hvor vi ror i kano eller cykler på mountainbike, siger Anders Kragh. Unge ledere - Vi er 25 voksne tilknyttet spejderne, her i blandt en del unge ledere mellem 17 og 25 år. Kredsen sørger for at sende de unge på lederkurser og give dem ansvar, og vores erfaring er, at unge, der har været spejderledere, står rigtig godt rustet, når de skal ud at søge job. Her er det ofte både sociale og menneskelige kompetencer, der er med til at give drømmejobbet, påpeger Anders Kragh. - Én gang spejder, altid spejder. Sådan siger man, og det er rigtig nok. Vi har flere i kredsen, der har været med lige siden 1973, smiler Anders Kragh.

Blandt foreningerne finder man: Lokalhistorisk Arkiv for Vrå og Omegn Vrå MC klub Vrå Bridgeklub Ældre Hjælper Ældre Dansk Røde Kors Ydremissionskredsen Vrå Pensionistforeningen for Vrå og Omegn Lions Club Vrå Vrå og Omegns Husmoderkreds Vrå Indre Mission Grænseforeningen for Vrå og Omegn

…og mange flere


Vrå

9

et godt sted at bygge...

Alt samlet ét sted med en totalentreprise Når du vælger at lade os stå for din totalentreprise, skal du kun afklare beslutninger med os. Vores professionelle projekteringsafdeling rummer således alt lige fra arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, som står klar til at tage dit projekt sikkert og effektivt fra A til B. Husk i øvrigt, at vi har Danmarks billigste lavenergihus. Vores priser på et nøglefærdigt typehus ligger således fra 8200 kr. pr. m2. Lavenergihuse er boliger, som er bygget ud fra det formål at mindske boligens energiforbrug ved opvarmning. Se mere om os på www.mf-byg.dk eller kontakt os på tlf: 24 41 65 29

Sdr. alle. 18 . 9760 Vrå . Tlf. 24 41 65 29


Vrå står på mål for sporten Modne mænd fra Vrå Gymnastikforening i Idrætscenter Vendsyssel. Vrå er en aktiv sportsby med udøvere indenfor en række sportsgrene, og de fleste af idrætsforeningerne har base i Idrætscenter Vendsyssel. Vrå-Børglum Idrætsforening er byens største idrætsklub med fodbold og håndbold på programmet. Fodbold spilles mest udendørs på Vrå Stadion, der netop er blevet suppleret med en helt ny kunstgræsbane. Håndbold spilles naturligvis i Idrætscenter Vendsyssel to fullsize idrætshaller.

Vrå Gymnastikforening har perfekte forhold med bl.a. springgrav. I ICV finder man desuden Vrå Badmintonklub, Vrå Volley- og Basketballklub, ligesom medlemmerne af Vrå Cykelklub ruller ud fra idrætscentrets parkeringsplads. Som naboer til idrætscentret er Vrå Tennisklub, Vrå Billardklub og Vrå Rideklub.

Selv om det er 46 år siden, at daværende skoleinspektør Jørgen Jensen og fru Anna Jensen forærede børnene i Vrå én tønde land, så er Børnenes Jord evig ung. Meget sket, og meget er ændret, men jorden er stadig børnenes, som skoleinspektørparret besluttede i 1968. - Børnenes Jords fødselsdag markeres hvert år i august, og fødselsdagen er vores suverænt største aktivitet, men vi inviterer også indenfor til fastelavn og sankthans, ligesom et frivilligt korps af forældre står bag forskellige andre arrangementer, bl.a. temaaftener, forklarer formand Jens Christian Mølbjerg.

Frivillige arbejdshold af voksne sørger for at holde Børnenes Jord i top form. Holdene mødes med jævne mellemrum for at smøge ærmerne op og for at hygge sig sammen. Børnenes Jord har desuden et tæt samarbejde med asylcentret overfor. Herfra kommer mange voksne, som gerne vil give en hånd med, mens børnene leger.

10

Alle er lige velkommen Da børnene fik overdraget jorden for næsten 50 år siden, gik forfatteren Carl Scharnberg sammen med en masse forældre i gang med at skabe fundamentet til et sted, hvor alle er lige velkommen, og hvor enhver gerne må bidrage med det, de kan.

Helt gratis Børnenes Jord blev kendt i hele landet, bl.a. for byggebyen, som dog for længst er nedlagt. I dag er Børnenes Jord centreret om huset, der om vinteren byder på klub for børn fra 3. til 6. klasse. Udenfor er bl.a. legeplads, minigolf, beach volley, skaterrampe, motocross bane, svævebane og basket bane. Alt står til fri afbenyttelse. Helt gratis.

Børnenes Jord er evig ung


Michael Frederiksen står bag byggevirksomheden MF Håndværk. Han har planer om at udstykke 12 store grunde.

Ung lokal

tømrer

vil sætte aftryk på Vrå Michael Frederiksen er født og opvokset i Vrå. Han er udlært tømrer og bor i et hus, som han selv har renoveret flot med afsæt i håndværket. Herfra driver han også byggevirksomheden MF Håndværk, hvor han har fokus rettet mod opførelse af typehuse, lavenergihuse og sommerhuse. Men også mod en bred vifte af tømreropgaver.

- Vi tilbyder at hjælpe kunden helt fra den første idé til det færdige projekt og overdragelse af nøglen. Vi tilbyder kunderne en totalløsning, hvor vi gerne tager os af papirarbejdet, ansøgninger til kommunen, forsikringer og øvrige relevante papirer, byggestyring og kontakt til underentreprenører, forklarer Michael Frederiksen, der bygger huse for kunder i hele Jylland. MF Håndværk tilbyder 15 forskellige typer parcelhuse med hver deres personlighed, men hvor kunderne også har mulighed for at medvirke til udformningen. Husene er alle kendetegnet ved høj kvalitet, både i udformning, materialevalg og udførelse.

Byggegrunde - Som barnefødt i Vrå og selvstændig erhvervsdrivende er jeg naturligvis interesseret i byens udvikling. Derfor har jeg også købt et større areal syd og nord for børnehaven Spiren, hvor jeg har planer om at udstykke 12 store byggegrunde på 1400-1600 kvm. Lokalplanen er vedtaget, og det er meningen, at området skal byggemodnes i sommeren 2015, fortæller Michael Frederiksen, der allerede har planer og tegninger klar til etape 2 med syv grunde.

VINE

fra hele verden...

Møllevej 6 . Vrå . Tlf. 9898 1635 . www.enr-vin.dk . enr-vin@post.tele.dk

11


Grønt bånd

binder byen sammen 12

I generationer har skinnerne delt Vrå mellem dem og os. I dag fungerer jernbanen ikke længere som den store skillelinje. Men hvis der stadig skulle være nogen, der synes, at dem på den anden side af banen ikke er som os, så vil et grønt bånd være med til at gøre kål på den sidste modstand. Det Grønne Bånd er resultat af et tæt samarbejde mellem borgere i Vrå og Hjørring Kommune. Båndet er en del af et større projekt om byog områdefornyelse, hvor adgangen til bymidten fra yderområderne bliver lettere. I alt beløber projektet sig til godt 7,5mio. kr. Ny cykelinfrastruktur - Med det grønne bånd etablerer vi en ny cykelinfrastruktur, som -

Bymidten får et løft

Planerne for en forskønnelse af Vrås midtby peger både på løsninger, der umiddelbart kan påbegyndes, og på løsninger der kræver et længere tilløb, fordi de i de fleste tilfælde inddrager private ejendomme, som trænger til vedligeholdelse og derfor ejerens medspil. Som en umiddelbar fornyelse og forskønnelse arbejder Hjørring Kommune med planer om at forbedre området på begge sider af den lille tunnel, der forbinder øst og vest med en smal viadukt og trapper for gående og ramper til at trække cykler eller skubbe barnevogne. Området trænger til en gennemtænkt løsning, og der arbejdes ad

uanset Vrå Skoles placering - vil binde boligområder sammen med skole og fritidsfaciliteter, som i første omgang Idrætscenter Vendsyssel, Børnenes Jord og Vrå Rideklub, forklarer Hjalte Haunstrup-Skov, der er civilingeniør og udviklingskonsulent i kommunen. Cykelstien bliver et par meter bred, den bliver asfalteret og bliver rygraden i det grønne bånd, der får tilgang af mindre stier. Følger Vester Elbæk Båndet tager sin begyndelse i vest ved Højskolebakken og følger i princippet Vester Elbæks forløb umiddelbart syd for Vrå Skole, ind igennem Lunden, bagom præstegårdens have og nord for Børnenes Jord og Vrå Stadion for at munde ud ved den østlige ende af Idrætscenter Vendsyssel. På strækningen vil der blive opsat en række infosports og aktivitetsområder, hvor der nogle steder også vil være mulighed for at læse om eksempelvis Vrå Højskole, Vrå Skole og Børnenes Jord. Desuden vil der blive sørget for god belysning, således at både cyklister og gående kan færdes i et trygt miljø. Hjalte Haunstrup-Skov håber på, at arbejdet med Det Grønne Bånd kan påbegyndes i foråret 2015.

forskellige stier - også med en plads på den vestlige side af tunnelen. Vestergade indgår som en del af projektet, blandt andet med ny fortovsbelægning på den nordlige side. En belægning som skal kombineres med lys i fortovet, beplantning og parkeringslommer som samtidig kan virke som trafikdæmpende foranstaltninger. Arbejdet med forskønnelse af den centrale del af byen forventes sat i gang i 2016. Fremadrettet peges der i et områdefornyelsesprogram på, at flere bygninger både i Strømgade og i Vestergade med fordel kan renoveres, eller endda rives ned for at give mere luft og plads til grønne pletter, som kan forbinde bymidten til det grønne bånd.


Selv om medarbejderstaben for længst har rundet de 100, er det stadig kutyme, at de ansatte giver kage, når de har fødselsdag. Sådan har det altid været. Gamle, hæderkronede traditioner holdes i hævd på Vrå dampvaskeri, der er kendt for at være en branchens mest innovative virksomheder. Vraa dampvaskeri blev grundlagt i 1956 af Ruth og Andreas Rasmussen og har udviklet sig til et af landets største industrielle vaskerier. De første chips Allerede i 1963 tilbød Andreas Rasmussen at udleje og efterfølgende vaske og levere det rene tøj til slagterier og andre virksomheder i levnedsmiddelindustrien. I 1991 placerede Vraa dampvaskeri de første chips i tøjet, og det betød, at vaskeriet kunne vaske og behandle tøjet individuelt til kundens medarbejdere. Siden år 2000 har vaskeriet kunnet præsentere kunder og forretningsforbindelser for et af Europas største vaskerør samt et samlet produktions- og lagerareal på 10.000 kvm.

Tre generationer på Vrå dampvaskeri. Fra venstre Stina, Martin, farmor Ruth, Thomas, Lene og Jørgen Rasmussen.

Nye

tanker går hånd i hånd med traditioner

Kunderne I dag er Vraa dampvaskeri Danmarks største leverandør af beklædning til fødevareindustrien og sørger for, at tusindvis af medarbejdere i branchen hver dag kan trække i rent tøj. Siden 2009 har vaskeriet desuden oparbejdet en betydelig markedsandel inden for det offentlige og arbejder således sammen med plejesektoren i en række danske kommuner, lige som vask og efterbehandling af beklædning, sengelinned, duge og servietter til hoteller og restauranter sammen med en landsdækkende måtteservice er blandt produkterne i vaskeriet med godt 100 ansatte fordelt på fire adresser i Vrå, Aarhus, Fredericia og Køge. Vraa dampvaskeri råder således over egne lastbiler med næsten 30 chauffører. Vraa dampvaskeri har siden grundlæggelsen i 1956 været i familien Rasmussens eje. Det har altid ligget i virksomhedens strategi at fungere som et privatejet, selvstændigt vaskeri. Generationsskiftet blev påbegyndt i 2002, da børnene Thomas, Stina og Martin blev en del af ejerkredsen.

Skole

i mere end 100 år I 2011 kunne Vrå Skole fejre sit 100 års jubilæum, og i dag står skolen midt i et vadested, fordi det politisk er bestemt, at Vrå skal have en ny stor skole som nabo til Idrætscenter Vendsyssel. Blandt mange var det ventet, at byggeriet af den ny skole kunne begynde i 2015, men et flertal i Hjørring Byråd har i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 besluttet at udskyde opførelsen af skolen, der ventes at koste op mod et par hundrede millioner kroner. Vrå Skole er omdrejningspunktet i Vrå Skolecenter, som i øjeblikket desuden omfatter undervisningssteder i Løkken og Hundelev - sidstnævnte lukkes dog som følge af besparelser på børne-, skole- og uddannelsesområdet. 500 elever 500 elever møder dagligt ind på Vrå Skole, der delt op i tre afdelinger: indskolingen som omfatter børnehaveklasse - 3. klasse, mellemtrinnet med 4. - 6. klasse og overbygningen fra 7. - 9. klasse. Hver afdeling har sin egen pædagogiske leder, og lærerne er grupperet i teams knyttet til den enkelte klasse.

Moderne skole Vrå Skole er kendt som en moderne skole med en professionel ledelse og dygtige og engagerede lærere. Med skoleloven i 1937 begyndte landsbyskolerne at blive udbygget til centralskoler med lokaler til sløjd, husgerning, formning og naturfag. På Vrå Skole havde lærerne allerede længe haft lokaler til sløjd og husgerning, og lærerne havde i flere år undervist i fysik. Vrå Skole består af en samling af nyere og ældre bygninger, som løbende er renoveret og moderniseret med bl. a. kantine og to nyistandsatte gymnastiksale. Omkostningerne ved at vedligeholde især de gamle bygninger er dog så store, at opførelsen af en ny skole er påtrængende.

13


1. Boligselskabet Nordjylland Arsenalvej 20 . 9800 Hjørring Tlf.: 98 92 63 33 . www.bonord.dk

5. Vrå Auto Sigenvej 3 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 22 60 . www.vraa-auto.dk

2. Vrå Højskole Højskolevej 1 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 10 10 . www.vraahojskole.dk

6. Elektrikeren Sigenvej 1 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 10 52 . www.elektrikerenas.dk

3. ENR Vin Møllevej 6 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 35 . www.enr-vin.dk

7. XL BYG Vendsyssel Byggecenter Vester Ringvej 21 . 9760 Vrå Tlf.: 33 68 75 50

4. Salon Haircut Østergade 5 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 10 06 . www.hair-cut.dk

8. Fynbo Foods A/S Sigenvej 9 - 9760 Vrå Tlf.: 98 99 68 00 . www.fynbofoods.dk

9. Hydratech Industries Fluid Power Sigenvej 2 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 02 00 www.hydratech-industries.com 10. LSM Pumper ApS Sigenvej 7 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 19 00. www.lsm.dk 11. Vrå Mørtelværk Sdr. Vråvej 121 . Refsnæs . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 01 88 . www.sejlstrup.dk 12. Arne Andersen Vrå A/S Nordre Ringvej 7-9 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 19 64 . www.arne-andersen.dk

18

2

20

14 4 24

19

3 17

7 21

11


13. Ventisol A/S Nordre Ringvej 9 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 75 . www.ventisol.dk

17. MF-Håndværk ApS Sdr. Alle 18 - 9760 Vrå Tlf.: 24 41 65 29 . www.mf-byg.dk

21. Vrå Varmesmedie IS Sdr. Allé 47 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 20 00 . www.vraa-varmesmedie.dk

14. S. D. Kjærsgaard A/S Nordre Ringvej 1 . 9760 Vrå Tlf.: 70 22 57 00 . www.sdk.dk

18. Vrå Antenneselskab Gartnervænget 43 . 9760 Vrå Tlf.: 21 64 49 99 . www.vraa-antenneforening.dk

22. Idrætscenter Vendsyssel Stadionvej 17 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 15 92 . www.ic-vendsyssel.dk

15. DanHatch A/S Rugerivej 26 . 9760 Vrå Tlf.: 96 56 57 00 . www.danhatch.dk

19. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 . 9760 Vrå Tlf.: 82 22 90 00 . www.sparv.dk

23. Vraa dampvaskeri A/S Frilandsvej 8 . 9760 Vrå Tlf.: 99 67 21 00 . www.vdv.dk

16. Danish Agro Vrå Borupvej 29 . 9760 Vrå Tlf.: 8887 4700 . www.danishagro.dk

20. Vrå Varmeværk a.m.b.a. Nygade 8 . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 13 68 . www.vraa-varmevaerk.dk

24. Tandlægehuset Tandlæge Peter Mønster Asschenfeldt Vestergade 9A . 9760 Vrå Tlf.: 98 98 12 40 . www.pedrodont.dk

6

5

10

9

8 14

12 23

16

13

0

15 1

22

15

Vrå Beboer- og Erhvervsforening

takker sponsorer, som velvilligt har støttet op om dette projekt. En særlig tak skal lyde til Sparekassen Vendsyssel.


butikker & spisesteder

Idrætscenter Vendsyssel

Gode

muligheder for indkøb For 50 år siden var der butikker i praktisk talt alle ejendomme i Østergade, Jernbanegade og Søndergade, nu Strømgade. Med årene er der som i de fleste andre mindre provinsbyer blevet lidt længere mellem forretningerne, men Vrå byder faktisk stadig på masser af gode muligheder for at gøre indkøb: Dagligvarer, briller, tøj, lamper, elektriske apparater, hårde hvidevarer, foder og tilbehør til kæledyr, mobiltelefoner, værktøj, alt til både den professionelle håndværker og gør-det-selv manden, blomster, medicin og produkter til pleje af det hele mennesker, lækre kager og brød, vin og delikatesser - og små spisesteder….

Morten Villadsen, køkkenchef i Idrætscenter Vendsyssel.

Efter at have bespist mange hundrede kursister og sportsfolk besluttede vi i 2012 at åbne op for mad ud af huset. Vi har kapacitet til at levere fra 15 kuverter og opefter. Vi leverer mad til firmaarrangementer, konfirmationer, barnedåb, begravelser og større mærkedage samt til dagskursister og træningslejre. Vi siger hellere nej til kunder, end at vi går på kompromis med vores høje kvalitet, fastslår køkkenchef Morten Villadsen.

Bella Italia

Tevfik Karademir driver Bella Italia.

Efter at have drevet restaurant i Hjørring i en årrække har jeg åbnet Bella Italia i Vrå. Det er en dejlig lille by med dejlige mennesker. Vi serverer pizza bagt med fuldkornsmel, pastaretter og ikke mindst vores store, hjemmelavede burger samt tyrkiske retter til større selskaber. Kunderne er velkommen til at hente maden, men de kan også spise her, påpeger Tevfik Karademir, der er tyrker men har boet i Danmark i 22 år.

Byens Café

16

VESTERGADE 9A . 9760 VRÅ . TLF. 98 98 12 40 TANDLÆGE PETER MØNSTER ASSCHENFELDT www.pedrodont.dk

Cong Pham foran Byens Café.

Vi er Vrås eneste rigtige grillbar. Her kan kunderne købe alle de traditionelle grillretter, men vi har også hjemmelavet mad på menukortet. De fleste af vores kunder er private, og mange af dem benytter sig af vores Take Away. Vi har også en del erhvervskunder, der bestiller frisksmurt, dansk smørrebrød typisk til møder eller andre arrangementer, fortæller Cong Pham.

Vrå Højskole

Køkkenleder Inger Mortensen frister med lækkerier.

Hver onsdag i ulige uger – endda hver onsdag i sommermånederne - åbner vi kl. 18 spisesalen for byens borgere, der er velkommen til at nyde vores store, friske buffet. Hver gang kommer typisk mellem 30 og 40 Vrå-borgere, der gerne blander sig med højskolens elever. Prisen for at spise med er bare 50 kr inklusiv dessert, kaffe og kage – 40 hvis man er medlem af højskolens venner, smiler køkkenleder Inger Mortensen.

Vrå Pizza

Boland Rasoul foran Vrå Pizza.

Siden vi overtog pizzariaet i 2006 har vi opbygget en trofast kundekreds, der tit henter deres aftensmad hos os. På menukortet har vi et stort udvalg af pizzaer, pastaretter, sandwich og burgere. Vi er meget glade for at drive pizzaria i Vrå, og vi oplever stor opbakning, fastslår Boland Rasoul, der er indehaver med god hjælp af sine to brødre.


ENR Vin

Røde Kors har haft genbrugsbutik i Vrå i mange år. Først holdt vi til i Jernbanegade bag apoteket. Siden flyttede vi til den tidligere stationsbygning, før vi rykkede ind i de nuværende lokaler i Østergade. Her sælger vi mest tøj til damer, herrer og til børn. Vi tager gerne imod borgernes aflagte tøj. Når vi har sorteret og vasket tøjet, bliver det meste solgt i butikken, mens andet går til tekstilindustrien, fortæller frivillig Else Sloth.

Vi begyndte at importere vin fra Italien i 1997. Vi tilbyder et bredt sortiment af vin og delikatesser fra alle regioner i Italien. Vi leverer gerne vin til fester og arrangementer for både private og erhvervskunder. Desuden har vi stor succes med vores abonnementstilbud, Vinkassen, som kunder modtager Birthe og Erik Rasmus- en gang om måneden, forklarer Birthe og Erik Rasmussen. sen foran ENR Vin på Møllevej.

Nybolig

Hair Cut

Nybolig er Vrå eneste lokale ejendomsmægler butik. Vi er således den lokale mægler, og vi brænder for lokalområdet. Vi har stort kendskab til Vrå og omegn, og vi hjælper gerne Vrås borgere, hvis de ønsker at flytte til en anden bolig i byen eller tilflyttere, som er på udkig efter den helt rigtige bolig i Vrå, understreger statsautoriseret ejendomsmægler Ejvind Nørgaard.

Hair Cut er først og fremmest en frisk frisørsalon for både mænd og kvinder, med og uden tidsbestilling. Salonen er indrettet i den gamle baptistkirke, som er totalt nyrenoveret. Vi er to uddannede frisører samt en elev, og vi vægter den personlige service og håndværket rigtigt højt. I salonen forhandler vi desuden et udvalg af makeupartikler Carina Ruberg driver frisørsalonen Hair Cut. fra Nilens Jord og en række småapparater til hårpleje, fortæller indehaver Carina Ruberg.

Vrå Apotek

Magasinet

Vrå Apotek er en del af Brønderslev Apotek og foruden medicin på recept eller i håndkøb forhandler vi en lang række produkter som bl.a. cremer, solcreme, vitaminer, mineraler, kosttilskud, hudpleje og personlig pleje. Desuden er vi behjælpelig i forhold til borgere, der ønsker at stoppede med at ryge, forklarer de to farmakonomer Lone Lone Bjerre Larsen (tv) og Marianne Gade Bjerre Larsen og Marianne Gade. foran Vrå Apotek.

Magasinet i Vrå er Charity’s første genbrugscenter. Charity er en velgørende fond, og Magasinet er meget mere end en traditionel genbrugsbutik. Vi sælger genbrug til attraktive priser samt rester fra virksomhedsproduktion, og vi tilbyder at hente dødsboer. Men vi ønsker også at være et lokalt mødested i vores café med wifi, lige som vi åbner dørene juleaften for dem, som har lyst, fortæller Katharina og Lars Damsgaard fra fonden.

Else Sloth er en af de mange frivillige hos Røde Kors.

Statsautoriseret ejendomsmægler Ejvind Nørgaard daglig leder.

Frivillige bemander Kirkens Korshær på Sønder Allé.

Katharina og Lars Damsgaard driver Magasinet.

Kirkens Korshær Genbrug

Lindberg Larsen Blomster

- Vi har drevet genbrugsbutik i det nedlagte mejeri i Vrå siden 2001. Her kan kunder fra et meget stort område finde et bredt udvalg af især møbler, lamper, andet indbo og bøger. Mange af byens og omegnens borgere kommer med effekter til os, men vi tilbyder også at komme og rydde hele dødsboer, forklarer Erling Nielsen, der er af mange frivillige på Sdr. Vråvej.

Lindberg Larsen Blomster er ubetinget byens ældste butik, der åbnede tilbage i 1910. Jeg er selv tredje generation og overtog den efter min far Harald og hans bror Børge. Vi er tilsluttet Interflora og fører kædens sortiment. Det vil sige friske blomster, dekorationer, planter, vin og chokolade, siger Lone og Peter Lindberg Peter Lindberg Larsen, der driver butikken sammen med sin kone, Lone. Larsen, Lindberg Larsen Blomster.

Uanset om det er til nybyggeri eller renovering, til enfamiliehuse eller fritidshuse, til erhverv/industri, til ejendomme i by eller på land - med plastvinduer og - døre fra Ventisol a/s vælger du at fremtidssikre dine livsværdier. Godt for din økonomi og godt for vores miljø.

9760 Vrå . Tlf. 98 98 16 75 . www.ventisol.dk

Åbningstider: Man - Tor: 7.40 - 16.00 Fredag: 7.40 - 15.00 Lørdag: Åbent efter aftale

Reservedele tilkaldevagt Tlf. 21 19 60 94 Værksted tilkaldevagt Tlf. 21 19 60 93

Nordre Ringvej 1 . 9760 Vrå . Tlf. 70 22 57 00 . info@sdk.dk

butikker & spisesteder

Røde Kors Butik

17


butikker & spisesteder

Bjarne Weyergang er butikschef i Kiwi.

Byggemarkedschef Jesper Smidt, XL Byg.

18 Butiksassistent Dorte Michelsen, Danish Agro.

Vilfred Lynglund er uddeler i Super Brugsen.

KIWI

EL-salg

Med 3000 varenumre på hylderne tilbyder vi et bredt udvalg i discount, og med vores Kiwi-kort får kunderne en kontant rabat på alle økologiske varer, hver fjerde pakke Libero-bleer gratis samt 20 pct. rabat på frugt og grønt. Vores filosofi er, at alle skal have råd til sundhed, understreger butikschef Bjarne Weyergang, der har 20 lokale medarbejdere på lønningslisten.

EL-salg i Vrå er en del af Elgården Saltum. Vi fører et bredt udvalg af lamper, småapparater og artikler til gør-det-selv el. Vi har desuden et stort sortiment indenfor pærer, bl.a. energivenlige LED-løsninger og sparepærer. I butikken har vi også et udvalg af hårde hvidevarer, og vi er i stand til at bestille hjem fra dag til dag, så kunden er sikker på hurtig ekspedition, understreger butiksassistent Inga Poulsen.

Inga Poulsen, EL-salg

XL Byg Vrå

Vrå Optik

Vi er et lokalt forankret byggemarked med dygtige, lokale medarbejdere. Vi lægger vægt på et have et højt serviceniveau og en række varer, som kunderne ikke nødvendigvis finder i andre byggemarkeder. Vi har f. eks. en velassorteret afdeling med dyreartikler, en teleshop og et bredt udvalg af sækkevarer. Desuden fører vi alt i værktøj, maling, haveartikler samt træ og øvrige byggematerialer, forklarer byggemarkedschef Jesper Smidt.

Vi er den lokale optiker og har et stort udvalg indenfor briller, solbriller og kontaktlinser samt selvfølgelig kvalitetsmærker indenfor stel og glas. Vi foretager selv synsprøver og retter alle løsninger til individuelt efter den enkelte kunde, også når det gælder f. eks. skærmbriller. Vi fører kendte mærkevarer som bl.a. Diesel, Fly, Rayban og Inface og er altid klar med gode tilbud, siger optiker og indehaver Nina Malkin.

Nina Malkin driver Vrå Optik.

Danish Agro Shoppen

Petit

Vi er en af Vrås nyeste butikker. Vi åbnede i foråret 2014 og fører et bredt sortiment indenfor hobby, landbrug, hus og have samt kæledyr. Her kan kunderne købe deres dyrefoder, hundeartikler, udstyr til heste, gnavere og fugle, lige som vi fører et godt udvalg af haveartikler, fortæller butiksassistent Dorte Michelsen. Kunder fra et meget stort område har allerede fået øjnene op for byens nyeste butik.

Vi har forvandlet os fra en traditionel boghandel til en butik med alt fra gardinbånd og lynlåse til garn og dametøj, også til store piger. Vi fører desuden et bredt udvalg af kontorartikler, tips og lotto, landbrugslotteri, varelotteri, gaveartikler og taletidskort. Endelig er vi pakkeshop for GLS, så borgerne kan hente deres pakker hos os. Vi har simpelt hen byens sjoveste butik, smiler indehaver Ingelise Kirkelund.

Ingelise Kirkelund i Petit.

Super Brugsen

Bageriet Ingeborg

Hos Super Brugsen fører vi alt i friske dagligvarer, og så har vi vores egen betjente slagterbutik med mange udskæringer, friskhakket fars, specialvarer, delikatesse og mad ud af huset til afhentning. Vi har stor afdeling med frugt og grønt, egen bagerafdeling samt som noget nyt også postbutik med mulighed for at sende og hente pakker, forklarer uddeler Vilfred Lynglund, der har 25 medarbejdere i butikken.

Hos os finder kunderne et stort udvalg af tørkager, tærter, lækre, hjemmelavede flødeboller og mange specialbrød, både proteinrige og fedtfattige. Vores brød bages direkte i butikken, og hver dag kommer håndværkere og byens borgere ind for at købe friskbagt morgenbrød, brød og kager, eller de tager en Bente Knudsen er bu- kop kaffe og en sandwich, fortæller butiksassitiksassistent i Bageriet stent Bente Knudsen, der understreger butikkens tre fokusområder: Kvalitet, service og frisk brød. Ingeborg.

Sdr. Vråvej 121 . 9760 Vrå . Tlf. 98 98 01 88. www.sejlstrup.dk

Alt i mørtel, sand og grus. Entreprenør- og transportarbejde udføres.

Kontor Aalbor Freder Vrå


Danish agro En virksomhED i vækst

• Stærk samarbejdspartner • Stort internationalt engagement • Fortsat udvikling

Ring på tlf. 72 15 80 00 eller læs mere på www.danishagro.dk

Tlf. 98 98 20 00

Vrå Varmeværk 19

Fra naturen til dig

www.facebook.com/fynbofoods

Østergade 5 . 9760 Vrå . Tlf. 98 98 10 06

Sigenvej 3 . 9760 Vrå


Let

at komme til og fra Hyppige togforbindelser gør det let at komme på arbejde fra Vrå.

Siden 1871 har toget været et vigtigt transportmiddel for borgerne i Vrå. Med en placering næsten midt i Vendsyssel, en jernbane og en busdrift, hvor bussen mellem Hjørring og Aalborg hver time kører indenom stationen i Vrå, er offentlig transport en oplagt mulighed for dem, der ikke selv har en bil, eller som ikke har brug for en. Fra den 1. januar 2015 udvides togdriften markant, når Region Nordjylland og Nordjyske Jernbaner overtager driften af togene. Der indføres således halvtimes drift mellem Skørping og Hjørring og fast timedrift mellem Hjørring og Hirtshals og mellem Frederikshavn og Skagen suppleret med ekstra kørsel i myldretiden.

Egen bil For dem, der skal køre i egen bil på arbejde eller til uddannelsesinstitutioner, ligger hovedvej 190 mellem Hjørring og Aalborg nærmest lige udenfor døren. Fra Vrå til Hjørring varer køreturen godt 15 minutter, til Brønderslev knap 15 minutter. Fem kilometer fra Vrås bymidte ligger motorvejsafkørslerne nordpå og sydpå. Til Aalborg varer køreturen cirka 30 minutter, til eksempelvis Hirtshals knap 30 minutter. Det vil sige, at der ikke er langt til store offentlige arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner som Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet eller UCN samt til Aalborg Lufthavn med gratis parkering og ruter til hele verden.

Vrå vandt over Hjørring

20

Vrå eller Hjørring? Én bil eller to? Vrå vandt, og der står kun én bil i garagen på Niels Jensens Vej. - Vi så på en del huse i både Hjørring og Vrå, da vi valgte at skifte Sydfyn ud med Nordjylland, fortæller Lene Skovgaard Magle på 29 år og Theis Magle på 39 år. Parret flyttede til Vrå den 1. februar 2014, da Lene havde fået arbejde som jurist på Socialtilsyn Nord i byen. Tættere til forældrene - Hvis vi bosatte os i Hjørring, skulle jeg bruge en bil for at komme på arbejde i Vrå, og hvis Theis fik job i eksempelvis Aalborg, så skulle vi bruge en bil mere. Ved at bo i Vrå kan jeg gå på arbejde, og vi kan nøjes med én bil, forklarer Lene, der oprindeligt stammer fra Jerup og gerne ville tættere til forældrene i Vendsyssel. Theis har boet mange steder i Danmark men føler sig mest som fynbo. Han har en bachelor i idræt, og arbejder i øjeblikket både som omsorgsmedhjælper på handicapområdet og som vikar på flere bosteder i området. Sammen har de børnene Alma og Adam, der allerede er aktive i Idrætscenter Vendsyssel med håndbold og gymnastik.

Lene Skovgaard Magle og Theis Magle sammen med børnene Alma og Adam.

Vil noget med byen - Udover det praktiske ved at bo i Vrå i forhold til Lenes arbejde, så faldt vi også for, at der i Vrå tilsyneladende er en masse mennesker, der gerne vil noget med byen. Selv om vi ikke har boet i byen så længe, så er vi glade for, at vi valgte Vrå. Vi har fået et rigtigt positivt indtryk af byen. Det er hyggeligt, at naboerne lige kommer ind og hilser på, og vi synes, at det er nemt at få en omgangskreds og komme ind i det lokale foreningsliv, understreger Lene og Theis.


Teater for...

I 100 år har der været spillet teater i Vrå. Først i teatersalen på det daværende Poulsens Hotel, senere på Børnenes Jord, hvor Vrå Amatørteater i 1969 annoncerede opførelse af Johan Skjoldborgs ”Mikkel Larsens Drenge” med en række kendte Vrå-borgere på rollelisten. På Børnenes Jord blev også Vrå Revyen født i 1973. Mange af skuespillerne var gengangere fra tidligere års forestillinger som ”Når Bønder Elsker”, ”Erasmus Montanus” og ”Ebberød Bank”. Skuespillere som Signe Bertelsen, Jørn Bertelsen, Thorvald Baggesen og Gunnar Skov Andersen optrådte på de skrå brædder. I 1975 blev Vrå Amatørteater til en forening, og i 1988 flyttede teatret hjemmefra. Dog ikke så langt, for det ny hjemsted blev Hønsehuset på den anden side af vejen.

dygtige amatører

Vrå Revyen er rygraden i Vrå Amatørteater. Her holder Vrå Amatørteater fortsat til. Vrå Revyen er spillet med ganske få afbrydelser siden 1973 og er Vrå Amatørteaters største aktiv. Selv om skuespillerne er amatører, er revyen alligevel af så høj kvalitet, at den to gange har været i finalen om at blive årets bedste danske revy og fik i 2012 to priser. Flere gange er revyen blevet suppleret med især børneteater, hvor skuespillerne er børn og unge fra Vrå, der har lyst til at udfordre sig selv på de skrå brædder.

21

Unikt baggårdsmiljø fra Vrås barndom

hvis hænder er skruet godt på. Sammen forvandlede de et faldefærdigt hønsehus til en moderne teaterbygning og radiostation. Sammen fik de også sat skik på byens gamle brandstation i Strømgade. Og med deres sans for gedigent håndværk og et ukueligt gå-på-mod kunne de ikke passivt se på, at et unikt baggårdsmiljø fra Vrås barndom stod og forfaldt.

Foto: Arne Larsen-Ledet

I mange år drev familien Uhrenholdt grovvarehandel midt i byen, umiddelbart overfor jernbanen. Da grovvarehandlen lukkede, kom de statelige bygninger med lager og kontorer til at stå tomme. Den nordlige bygning blev indrettet til Lokalhistorisk Arkiv for Vrå og Omegn og Lystfiskeriforeningen for Liver Å. Forfalden Men den sydlige bygning forfaldt. I Vrå har vi et sjak af 10-12 mænd,

14 måneder - Med erfaringerne fra Hønsehuset og med støtte fra Løkken-Vrå Kommune lykkedes det at få bevilget et større beløb fra EU-projektet Leader+. Siden trådte kommunen til med yderligere 609.000 kr., fortæller formanden for Uhrenholdts Gaard, Arne Larsen-Ledet. Arbejdsgruppen brugte 14 måneder på at få sat skik på de gamle bygninger, og nu er holdet klar til at kaste sig over et nyt projekt, nemlig renovering af den tidligere lager- og staldbygning fra byens gamle rugbrødsbageri. Rugbrødsbageriet - Vi er glade for, at Sparekassen Vendsyssel forærer os 285.000 kr. – godt og vel det beløb en nedrivning vil koste – og at Hjørring Kommune har bevilget 800.000 kr. over to år til renovering af huset indvendigt og udvendigt, siger Arne Larsen-Ledet, der tilføjer, at det ny projekt er et godt eksempel på noget af det, som gør Vrå stærk, nemlig samarbejdet mellem byens borgere, erhvervslivet (Sparekassen Vendsyssel) og kommunen, og han håber på, at også yngre kræfter vil være klar til at give en hånd med.


Lokal og fleksibel kanalrundfart

Vrå Antenneforening har siden 1977 forsynet Vrå By med først tv-kanaler og siden med internet og telefoni. - Vi er en lokal antenneforening med lokale, engagerede bestyrelsesmedlemmer, der gerne står til rådighed for medlemmerne, hvis de har brug for hjælp, understreger formand Niels Henrik Nielsen. - I dag har vi omkring 1000 medlemmer ud af knap 1100 husstande, og alle gader er kabellagt, forklarer Niels Henrik Nielsen.

22

Flere platforme - Vi forhandler kanaludbud hvert fjerde år med de respektive kanaludbydere. Hidtil har vi fået det bedste tilbud fra YouSee, som løbende udvikler tilbuddene, bl.a. i form af web-tv på flere platforme. Hidtil har kun internet-kunder hos YouSee været i stand til at modtage web-tv, men i 2015 åbnes der op for, at alle får muligheden. Desuden vil der i 2015 komme en ny og billigere basispakke, som er renset for betalingskanaler, endelig tilbyder vi en bland-selv-løsning, hvor medlemmerne har mulighed for selv at vælge præcis de kanaler, som de allerhelst vil se, fortæller Niels Henrik Nielsen, der også bebuder mulighed for synkronhastighed på internetforbindelsen. Det vil sige, at der er samme hastighed på download og upload.

Tilsynsførende Jens Aage Thomsen (tv) og formand Niels Henrik Nielsen fra Vrå Antenneforening er tæt på medlemmerne.

Infokanalen - Info-kanalen står til rådighed for byen. Vi bruger den selv til at informere vores medlemmer, men vi synes, at kanalen kan bruges endnu mere. Vi sender også byrådets møder i samarbejde med Hjørring Antenneselskab, og det er i al beskedenhed os, der har etableret teknikken på rådhuset sammen med Hjørring Kommunes IT-chef Peter Lorentsen, siger Niels Henrik Nielsen.

Waoo i Vrå

Foruden Vrå Antenneforening er også Bredbånd Nord til stede i Vrå By med tilbud om lynhurtigt internet via fiberkabler samt tv-pakker og telefoni. Waoo bliver i Vendsyssel drevet af Bredbånd Nord, der er ejet af forsyningsselskaberne Nyfors og Nord Energi samt HEF Fibernet.

Bynære lejeboliger

Selv om Vrås bymidte er omkranset af mange villakvarterer opført og udviklet i forskellige årtier, byder byen også på en lang række lejeboliger tæt ved indkøbsmuligheder, skole, fritidsfaciliteter og offentlig transport. Boligselskabet Nordjylland administrerer således 154 lejeboliger af forskellige typer, her i blandt 22 huse. Øvrige boliger er lejligheder af forskellig slags, de fleste dog i form af rækkehuse med tilhørende små haver.

Boligselskabet Nordjylland har bl.a. moderne boliger på hjørnet af Nygade og Borupvej.


Bakkergerne op lokalt

Med omkring 100 medarbejdere på lønningslisten er Sejlstrup Entreprenørforretning en af områdets store virksomheder. Næsten 30 af medarbejderne er beskæftiget på Vrå Mørtelværk, og netop derfor er mørtelværket praktisk talt altid med på holdet, når der afvikles aktiviteter i byen. - Vi har bl.a. leveret materialer, da en gruppe borgere satte sig for at renovere stianlægget i Lunden, og vi har selvfølgelig med i gruppen af storsponsorer, da idrætslivet gik hånd i hånd med erhvervslivet for at virkeliggøre drømmen om en kunstgræsbane på Vrå Stadion, fortæller driftsleder Leif Sørensen, der sammen med sine to svogre, Anders og Martin Jensen, ejer og driver Sejlstrup Entreprenørafdeling som anden generation. Mindre sponsorater - Vi bliver jævnligt spurgt fra store sportsklubber, om vi vil være en del af sponsorkredsen. Vi siger pænt nej tak, for vi vil hellere bakke op om helt lokale, mindre foreninger eller arrangementer, hvor vores

medarbejdere selv er aktive. På den måde synes vi, at mange flere får glæde af sponsorkronerne, påpeger Leif Sørensen, der som regel ser positivt på ansøgninger fra beboerforeningen, spejderne, fodboldspillerne, håndboldspillerne og mange andre. Og Leif Sørensen går selv ikke af vejen for at tage en tørn, hvor der er brug for det. Privat bor han i Hundelev sammen med hustruen Mette, og begge er aktive i lokale foreninger og organisationer, lige som Leif Sørensen også er en del af Lions Club Vrå. Vognmandsforretning Foruden omfattende produktion af mørtel og byggematerialer, driver Vrå Mørtelværk også vognmandsforretning med kørsel med sand, sten, grus og øvrige byggematerialer. Ud over kørsel til Sejlstrup Entreprenørforretnings egne projekter, kører virksomhedens lastbiler også for fremmede entreprenører, maskinstationer og kommuner. Endelig tilbyder Sejlstrup Entreprenørforretning blokvognskørsel med egne og fremmede maskiner.

Stort

solfangeranlæg luner på bundlinjen Med baggrund i konstant stigende gaspriser har Vrå Varmeværk besluttet at opføre et stort solfangeranlæg til i alt 30 mio. kr. Anlægget forventes at fange de første solstråler i foråret 2015 og ventes at give hver af de ca. 1100 tilsluttede husstande en årlig besparelse på ca. 900 kr. - Solfangeranlægget er på 13.100 kvm og placeres på en grund umiddelbart nord for Vråvej, ved rundkørslen ved Danish Agro. Herfra skal etableres en to kilometer lang transmissionsledning til fjernvarmeværket, forklarer bestyrelsesformand Ivan Larsen og driftsleder Finn Pedersen. Vrå Varmeværk blev stiftet i 1959 med to oliefyrede kedler på hver 1 MW. I 1989 havde værket tilsluttet 780 forbrugere, og ved en nødvendig udvidelse blev olie skiftet ud med naturgas. Industrivarme i Storvorde står for opførelsen af anlægget, mens Arcon leverer solfangerne. Formand for Vrå Varmeværk Ivan Larsen og driftsleder Finn Pedersen er klar til at opføre solfangeranlæg.

23


Det skulle være noget med

VVS

Dennis Hansen har aldrig været i tvivl. Han skulle beskæftige sig med VVS, og så ville han gerne bo i Vrå. Som hans farmor og hans forældre. Og fordi han driver virksomhed i Vrå. - Min far, Carsten Hansen, etablerede Vrå Varmesmedie i 1980, og jeg har altid haft lyst til at arbejde med VVS. Jeg uddannede mig derfor til VVS-tekniker, hvor jeg bl.a. lærte at udregne tilbud og projektere store varmeanlæg. Jeg var en kort overgang ansat hos det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, men det var ikke mig at sidde på et kontor, så jeg sagde ja tak, da min far foreslog mig at komme hjem i firmaet i 2000, fortæller Dennis Hansen, der er gift med Louise, som er sygeplejerske på sygehus Vendsyssel i Hjørring. Sammen har de fire børn. Medejer og eneejer - I 2009 blev jeg medejer og fra årsskiftet 2015 er jeg eneejer af Vrå Varmesmedie, hvor vi løser en bred vifte af VVS-opgaver som badeværelser, køkkener, varmesystemer, ventilation og klimaanlæg, tag, tagrender og facader for erhvervs- og industrikunder og selvfølgelig rigtig mange private. Vrå Varmesmedie er desuden autoriseret kloakmester og er fast samarbejdspartner for en række af de største

24

Menigheden har valgt side

Tre generationer af familien Hansen i Vrå: Fra venstre er det Louise, Lærke, Dennis, Anna, Mathias, Carsten, Vibeke, Mikkel og Cecilie. Og de hedder alle sammen Hansen. virksomheder i byen. Vrå Varmesmedie har 24 timers vagt og er således aldrig længere væk end telefonen, når kunden har brug for hjælp. Fantastiske forhold - Jeg kan ikke komme i tanke om en by, jeg hellere vil bo i. Vi har fantastiske forhold med skolen tæt på og et utroligt idrætscenter – som vi øvrigt har været med til at opføre, og som vores børn bruger meget flittigt. Desuden synes jeg, at det er mest naturligt at bo i Vrå, når jeg også driver virksomhed i byen, påpeger Dennis Hansen. Valgmenigheden og højskolen - Jens Bertelsen var samtidig den anden forstander på højskolen, og valgmenigheden har således altid haft en tæt tilknytning til højskolen. Tilknytningen betyder bl.a., at præsten også er ansat på højskolen som underviser, og at valgmenigheden kan benytte lokaler på højskolen til koncerter, filmaftener og andre kulturelle arrangementer, forklarer valgmenighedspræst Lene Graarup og formand for valgmenigheden Jens Sigh. Frihed til at bestemme Det er den lokale valgmenighed, der selv betaler alt, inklusiv løn til præsten og øvrigt personale i forhold til administration og opgaver på kirkegården samt stiller bolig til rådighed for præsten. Vrå Valgmenighed oplever stor opbakning fra medlemmerne. Bænkene er pænt fyldt til gudstjenesterne, og når der skal udføres praktiske opgaver som at kalke kirken eller anlægges ny parkeringsplads, stiller der gerne et hold pensionister, som løser opgaverne med stor ihærdighed.

Formanden for valgmenigheden i Vrå, Jens Sigh (tv), og præst Lene Graarup foran alteret udført af kunstneren Erik Heide. I Vrå har omkring 400 medlemmer af valgmenigheden helt bogstaveligt valgt side. Vrå Sognekirke ligger nemlig øst for jernbanen, mens Vrå Valgmenighedskirke ligger vest for banen. Valgmenigheden blev stiftet i 1900, da en kreds af borgere valgte at støtte præsten Jens Bertelsen, som - efter at have fungeret som kapellan i sognekirken - ikke blev valgt til et fast embede.

Grundtvigsk valgmenighed - Vrå Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed, og vi forretter gudstjenesten efter det evangelisk lutherske bekendelsesgrundlag, fortæller Lene Grarup, der selvfølgelig også har ansvaret for konfirmandforberedelsen for et meget varieret antal konfirmander år for år. De to andre

Vrå Sognekirke er bygget mellem 1100 og 1200-tallet på en bar mark. Vrå Baptistkirke er opført i 1980, da menigheden flyttede fra den gamle kirke i byens centrum. Baptistmenigheden i Vrå tæller 100 medlemmer.


Fredagsbar for modne Kvinder

Foreningen blev stiftet 1. oktober 2007 efter ide fra initiativtagerne Vibeke Berthelsen og Lene Graarup. De syntes, at der manglede et forum for kvinder i Vrå, hvor de kunne mødes på tværs af alder, kulturel baggrund og politiske holdninger. Foreningen holder til på loftet i Uhrenholdts Gård i Vrå, og der er åbent hver fredag mellem kl. 15 og 18 - dog undtaget helligdage, juli og august måneder og mellem jul og nytår. Der er hverken program, underholdning, mødepligt eller tilmeldingsfrist. De kvinder, der har lyst, møder simpelthen bare op, når det passer dem og deltager i snakken på kryds og tværs og skaber kontakter og netværk. Der kan købes kaffe/te, øl, sodavand og vin, og der er altid småkager, saltstænger eller andet guf på bordet.

Her er de små i gode hænder

Dagplejer Marianne Nielsen hygger sig med børnene.

Modne kvinder mødes hver fredag til fredagsbar i Uhrenholdts Gaard.

Kontingentet for et år er på 200 kr. Foreningen tæller efterhånden godt 60 medlemmer, og der er plads til mange flere. Det er altid herligt at se nye ansigter, og foreningen bestræber sig på at tage godt imod nye medlemmer. Nye kvinder i byen eller kvinder, som bare har lyst til at lære en masse glade og livskloge kvinder at kende, er velkommen fredag eftermiddag i Uhrenholdts Gård - de skal bare gå efter lyden…

I Vrå findes i øjeblikket 17 kommunale dagplejere, der tilbyder børnene en tryg og aktiv hverdag, når mor og far er på arbejde. - Jeg har fire børn fast og et gæstebarn i ny og næ, fortæller dagplejer Marianne Nielsen, mens hun sidder mellem legoklodser og andet legetøj. Børnene er tydeligvis glade for deres dagplejemor, og hun for dem. I Hjørring Kommune kan børnene begynde i dagpleje, når de er syv måneder, og når de er to år og 10 måneder er det tid at komme videre i børnehave. En del af familien Marianne Nielsen åbner for det første barn kl. 6.45 om morgenen, og siger farvel og tak for i dag til det sidste kl. 16.30. En lang dag med leg og aktivitet, som en dag om ugen krydres med samvær med andre dagplejere og deres børn på Børnenes Jord, hvor mor og far så henter børnene. - Når børnene er hos mig, er de som en del af familien. De får alle måltider her, og betragter på en måde mine børn som deres søskende, smiler Marianne Nielsen. I dag er der tre børnehaver i Vrå, nemlig Spiren ved højskolen, Engblommen i Østergade og Stjernehuset på Græsvangen. De tre institutioner samles i én, når der bygges ny børnehave ved Idrætscenter Vendsyssel.

25


Lysten surfer på radiobølgerne

Siden 1986 har Vrå og hele den gamle kommune haft sin egen radiostation. Løkken-Vrå Nærradio kan således i Vrå høres på frekvensen 106,2 MHz, hvor lytterne trakteres med stort set alle musikkens genrer, lige fra solid rock, over country, pop og gospel. - Løkken-Vrå Nærradio er en rummelig radio, hvor vi har plads til alle, der har lyst til at lave radio. Ingen af vores medarbejdere har en medieuddannelse, men alle har gejsten og lysten. Her er alle velkommen, og vi har f. eks. en spastisk lammet medarbejder og en kirkelig interesseret, der formidler Guds ord og spiller en del gospelmusik, understreger bestyrelsesmedlem Per Wilhelmsen, der har lagt stemme til utallige radioudsendelser, siden han i 1992 mødte op i Hønsehuset ved Børnenes Jord for første gang. I dag kan han høres om torsdagen og om søndagen , hvor han gerne tager et par timer ad gangen.

26

Under trange kår Løkken-Vrå Nærradio begyndte under trange kår, og de første udsendelser blev sendt i æteren fra Hjørring Nærradios studie og på storebrors frekvens. Fire timer hver onsdag. Men der gik ikke lang tid, før Løkken-Vrå Nærradio flyttede til tidligere kommunale lokaler i Vrå. Lokalerne skulle indrettes med studie og teknik, og fra Vrå blev udsendelserne via telefonnettet transmitteret til en antenne, som radioen fik lov at sætte op på Børglum Kloster. Herfra flød musik og snak ud til lytterne i hele kommunen.

Per Wilhelmsen (th) og hans far Poul er aktive i Løkken-Vrå Nærradio. Hønsehuset I takt med at flere og flere medarbejdere kom til, meldte behovet sig for mere plads, og med økonomisk hjælp fra Løkken-Vrå Kommune og en kæmpe indsats af byens ildsjæle blev det muligt at flytte ind i det gamle hønsehus, hvor også Vrå Amatørteater har base. - Vi er et lokalt medie med en ganske stor bevågenhed. Vi modtager således rigtig mange pressemeddelelser fra foreninger, der har et arrangement, som de gerne vil gøre opmærksom på. Foruden musik og gæster i studiet tager vi også ud og laver reportager fra relevante, lokale begivenheder, siger Per Wilhelmsen, der tit selv er manden med mikrofonen. Løkken-Vrå Nærradio kan i dag høres i hele den gamle Løkken-Vrå Kommune, i Hjørring, i Brønderslev og i den nordligste del af Jammerbugt Kommune.


27

Højskolen

Forstanderparret Pia Schnoor og Søren Ottzen med højskolehunden Terkel.

- en del af Vrås DNA

Da Kirstine og Jørgen Terkelsen i 1890 besluttede at flytte Stenum Højskole til en bar mark i Vrå, satte de et nyt aftryk på den spæde DNA-streng, der netop var begyndt at udvikle sig med jernbanen. Siden 2007 har Pia Schnoor Ottzen været forstander med sin mand Søren Ottzen som viceforstander. Truet af lukning - Da jeg tiltrådte som forstander på Vrå Højskole den 1. januar 2007, var vi med bare 29 årselever reelt truet af lukning, men gennem et tæt parløb med Sparekassen Vendsyssel har vi været i stand til at udvikle højskolen, således at vi i dag er 60 ansatte og kan melde alt udsolgt med 100 kursister, fortæller Pia Schnoor, der tilføjer, at højskolen har 115 sengepladser, bl.a. med to helt nye elevboliger. - Men for at drive en spændende, moderne højskole kræves der hele tiden nytænkning og en tilpasning til markedet, og derfor ønsker vi også at indgå i nye sammenhænge og tilbyde anderledes kurser og

ophold for en bred vifte af kursister, forklarer Pia Schnoor, der bl.a. glæder sig over, at godt 800 kursister vælger at bruge deres sommerferie på kunst, hundetræning, cykling, dans og meget andet på Vrå Højskole. Drømme - Når Vrå Skole flytter ud til Idrætscenter Vendsyssel, drømmer vi om at få lov at omdanne indskolingen til ungdomsboliger. Vi har desuden en drøm om at blive en grøn skole, og vi er allerede i gang med en energirenovering, fortæller Pia Schnoor, der sammen med andre ildsjæle i byen mødes den første torsdag i hver måned for at udveksle gode idéer til Vrås udvikling. - I 2014/2015 har vi elever fra 19 forskellige lande, og vi har en vision om at udvikle os til en international skole med lokale, danske rødder, men vi ønsker fortsat at være byens højskole, påpeger forstanderen.


Udgiver: Vrå Beboer- og Erhvervsforening (Ansv.: Formand Arne Larsen-Ledet) Tekst: Niels Henriksen . www.nordtext.dk Foto: Axel Søgaard . www.mesterfotograf.dk Koordinator: Michael Bermann . www.byprofil.dk Design: Kirsten Nørgaard . www.creareklame.dk Tryk: Printnord/ Bræmer-Tryk

Vrå Beboer- og Erhvervsforening takker sponsorer, som velvilligt har støttet op om dette projekt. En særlig tak skal lyde til...

Forside: Vrå Kirke er kendt for sine kalkmalerier fra omkring 1500-tallet. I beretningen om Jesu lidelseshistorie finder man en lutspillende gris - genstand for mange fortolkninger bl.a. at grisen skulle være djævelens hoverende repræsentant, der akkompagnerer Jesu sidste vandring. Den lutspillende gris er med årene blevet en slags vartegn for Vrå.

Læs mere om Vrå og se mange flere billeder på www.vraa.info

Profile for Michael Bermann

Vrå et godt sted at bo  

Magasin om Vrå, og alle de dejlige tilbud der er at finde her. Henvendt specielt til nye beboere.

Vrå et godt sted at bo  

Magasin om Vrå, og alle de dejlige tilbud der er at finde her. Henvendt specielt til nye beboere.