__MAIN_TEXT__

Page 1

Skanderborg Hørning Ry Galten


Skanderborg Byprofil 7. udgave

Udgiver:

Aktuelle adresser/Usefull addresses:

Byprofil.dk en del af Bermann Company

Skanderborg Kommune Rådhuset, Adelgade 44 DK-8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

H.C. Andersens vej 46 DK-9800 Hjørring Tel. +45 8651 0212 www.byprofil.dk michael@byprofil.dk

Skanderborg ErhvervsUdvikling Adelgade 105, stuen DK-8660 Skanderborg www.s-e-u.dk

Salg: Klaus Hansen, projektchef

Fotos: Bendt Nielsen Thomas Bjerre Olesen Henry Thomsen Gert Skærlund Andersen Visit Skanderborg Søren Sørensen Jens Hvass Ole Nissen Klaus Thuesen Christian Brandt Jette Junge

Pernille Stougaard Klaus Thuesen Danmarks Smukkeste Festival Christian Rosenlund Nielsen Kim Hansen Roger Pihl Bo Amstrup Søren E. Alwan Jens Huusmann Ole Dons

Visit Skanderborg Klostervej 3 DK-8680 Ry www.visitskanderborg.com Tak til alle implicerede parter – specielt Skanderborg Kommune Se desuden bogen på www.byprofil.dk

Tekst: Maj Garde Journalistik + Kommunikation (redaktør) Kommunikationskonsulent Thomas Larsen, Skanderborg Kommune Nordtext Pressebureau Øvrige bidragydere fremgår af teksterne i bogen

Oversættelse: TOPSERVICE TECHNICAL TRANSLATIONS Egernvej 15 – DK-8270 Højbjerg Tel. +45 8627 2515 – Cell +45 6168 4170 topserv@topserv.dk – www.topserv.dk

Grafisk produktion: Dons Grafisk, Skanderborg www.donsgrafisk.dk

Tryk: Silkeborg Bogtryk

Copyright: Byprofil.dk Tekst, foto, udformning og systematik er beskyttet I henhold til lov om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra udgiveren. Udgivet september 2012

ISBN 978-87-994267-6-8

2

QR-koder Ved download af en gratis stregkode-app. som f.eks. ScanLife kan den to-dimensionelle stregkode ved virksomhederne aflæses af en smartphone. Programmet åbner virksomhedernes hjemmesider. Eksempel www.byprofil.dk


Skanderborg Kommune – hvor det aktive liv leves

Skanderborg, Ry, Galten, Hørning

3


Indhold – content Redaktionelle artikler Velkommen til Skanderborg Kommune.......................................... 6 Welcome to the Municipality of Skanderborg

Kulturoplevelser til alle børn......................................................... 40 Culture experiences for all children

Erhvervskommune i Superligaen.................................................... 8 A major-league municipality for trade and industry

42 aktive landsbyer...................................................................... 42 42 active villages

Veluddannet arbejdskraft............................................................. 10 A well-educated workforce

Kulturens lokomotiv..................................................................... 48 The culture locomotive

Klima og bæredygtig udvikling..................................................... 12 Climate and sustainable development

Danmarks højeste turistattraktion................................................. 52 Denmark’s highest tourist attraction

En ressourcestærk næste generation.......................................... 14 A resourceful next generation

Ejer Bjerge – Danmarks tag......................................................... 56 Ejer Bjerge – the roof of Denmark

Et sundt og godt liv..................................................................... 16 A good and healthy life

Morten Børup Koret..................................................................... 58

Sport for bredden og eliten.......................................................... 18 Sports for the general public as well as the elite

Danmarks Smukkeste Festival..................................................... 60 The most beautiful festival in Denmark

Skanderborg ErhvervsUdvikling................................................... 20

Skovene i Skanderborg Kommune.............................................. 68 Forests of the Municipality of Skanderborg

Det er smukt at handle i Skanderborg Kommune........................ 24 Beautiful shopping in the Municipality of Skanderborg

Tusindvis af guider hjælper turisterne på vej................................. 72 Thousands of guides help our tourists along

Skanderborgs største virksomhed: AVK....................................... 32 AVK, Skanderborg’s largest company

Hyldest til kærlighedens flotte fest................................................ 80 A tribute to the marvellous festivity of love

Innovation som drivkraft............................................................... 34 Innovation as the driving force

Søerne og Gudenåen.................................................................. 84 The Danish Lake District and the river Gudenåen

Campus Skanderborg................................................................. 36

Vestermølle.................................................................................. 90

Virksomheder – alfabetisk AVK......................................................... 130 B1 rengøring............................................ 133 Baby Dan................................................ 134 Bettina Sko & Hos Mie............................... 96 Blomsterværkstedet.................................. 98 B•LUX..................................................... 100 Blaabjerg Radio....................................... 103 Bruun•Bruun............................................ 104 Camillas Dinér......................................... 136 Chokolade-fabrikken............................... 106 Danmarks Smukkeste Bilby..................... 138 Det Gyldne Brød...................................... 108 Dynaudio................................................. 140 Elvirasminde A/S..................................... 141 Elsebeth Olsen........................................ 142 Eurofins Product Testing A/S................... 144 Fagsekretariatet Børn og Unge................ 146 Finanssektorens Uddannelsescenter....... 148 Frederik II................................................. 153 Galten Elværk.......................................... 154 Gamebird................................................ 110 Helsekosten............................................ 111 Håndværkeren – Flügger farver, Galten.... 112 Hårby Slagtehus...................................... 113 4

Janne...................................................... 156 Kafe K..................................................... 158 Kamstrup................................................ 160 Kemp & Lauritzen A/S............................. 162 Knudhule................................................. 163 Kop & Kande........................................... 114 Kvickly..................................................... 116 La Bastille................................................ 164 Luna Sølv & Guld..................................... 117 Mallinggaard SFO.................................... 165 Midtjysk Boligselskab.............................. 179 Pilgrim..................................................... 166 Profil Optik Berger................................... 118 Promens Stilling....................................... 169 Reno Syd................................................ 170 Revisions-Partner.................................... 172 Rudolf Steiner Skolen.............................. 174 Ry Cykler................................................. 120 Silkeborg Bogtryk.................................... 176 Skanderborg Andelsboligforening............ 178 Skanderborg Begravelsesforretning......... 186 Skanderborg Erhvervsudvikling................ 181 Skanderborg Gymnasium........................ 182 Skanderborg Hørning Produktionsskole... 183

Skanderborg Håndbold........................... 184 Skanderborg Kursusog konferencecenter................................ 150 Skanderborg Odder Center for Uddannelse............................. 185 Skan Kurer.............................................. 187 Skousen.................................................. 123 Skovby Møbelfabrik................................. 188 Slagter Byskov........................................ 124 Slagteren Hørning.................................... 126 Smukfest................................................. 137 Stark....................................................... 190 Stougaard Fotografi................................. 193 Superbrugsen, Stilling.............................. 129 Tandlægerne Mindet................................ 195 Tandlægernes Hus, Galten...................... 196 Topservice............................................... 192 Tulstrup Kro............................................. 198 Tømrer, Murer & Kloakmester John A. Laursen...................................... 200 Vandborg A/S.......................................... 203 Vega Solar-panels.................................... 204 VVS firmaet Juhl Nielsen.......................... 206


Virksomheder – brancheopdelt Analyselaboratorium Eurofins Product Testing A/S..................144

Festival Smukfest................................................137

Trælast – byggematerialer Stark......................................................190

Babyudstyr Baby Dan...............................................134

Foto Stougaard Fotografi................................193

Tandlæger Tandlægerne Mindet...............................195 Tandlægernes Hus, Galten.....................196

Begravelsesforretning Skanderborg Begravelsesforretning........186

Frisører Elsebeth Olsen.......................................142 Janne.....................................................156

Bilforhandlere/værksteder Danmarks Smukkeste Bilby....................138 Boligselskaber Midtjysk Boligselskab.............................179 Skanderborg Andelsboligforening...........178 Bygge-/anlægsvirksomhed Tømrer, Murer & Kloakmester John A. Laursen.....................................200 Cykler og knallertservice Ry Cykler................................................120 Detailforretninger Bettina Sko & Hos Mie..............................96 Blomsterværkstedet.................................98 Blaabjerg Radio......................................101 B•LUX....................................................100 Bruun•Bruun...........................................104 Chokoladefabrikken................................106 Det gyldne brød......................................108 Elsebeth Olsen.......................................142 Gamebird...............................................110 Helsekosten...........................................111 Håndværkeren – Flügger, Galten.............112 Hårby Slagtehus.....................................113 Janne.....................................................156 Kop & Kande..........................................114 Kvickly....................................................116 Luna Sølv & Guld....................................117 Profil Optik Berger..................................118 Ry Cykler................................................120 Skousen.................................................123 Slagter Byskov.......................................124 Slagteren Hørning...................................126 Superbrugsen, Stilling.............................129

Hotel, kro, restaurant, café, kursus, konference Skanderborg Kursusog konferencecenter...............................150 Frederik II................................................153 Kafe K....................................................158 Knudhule................................................163 La Bastille...............................................164 Tulstrup Kro............................................198 Industriel produktion AVK........................................................130 Elvirasminde A/S....................................141 Kamstrup...............................................160 Vandborg A/S.........................................203

VVS VVS firmaet Juhl Nielsen.........................206 Undervisning, uddannelse, børneinstitutioner mv Fagsekretariatet Børn og Unge...............146 Finanssektorens Uddannelsescenter......148 Mallinggaard SFO...................................165 Rudolf Steiner Skolen.............................174 Skanderborg Gymnasium.......................182 Skanderborg Hørning Produktionsskole.. 183 Skanderborg Odder Center for Uddannelse............................185

Malermestre – maling Håndværkeren – Flügger farver Galten....112 Møbler – fabrikation Skovby Møbelfabrik................................188 Optik Profil Optik Berger..................................118 Oversætter Topservice..............................................192 Rengøringsfirmaer B1 rengøring...........................................133 Renovation Reno Syd...............................................170 Revision Revisions-Partner...................................172

Elektronik og installation Dynaudio................................................140 Kemp & Lauritzen A/S............................162

Smykker Pilgrim....................................................166

Emballageproduktion Promens Stilling A/S...............................169

Trykkeri Silkeborg Bogtryk...................................176

Jagt og fiskeri Gamebird...............................................110

Diner transportable Camillas Dinér........................................138

Elværk Galten Elværk.........................................154

Transport Skan Kurer.............................................187

Solceller Vega Solar-panels...................................204 Sport Skanderborg Håndbold..........................184

5


Velkommen til Skanderborg Kommune – hvor det aktive liv leves

– Skanderborg Kommune er 58.000 engagerede borgere, der på hver sin måde viser ansvar og bidrager til fællesskabet, så her er godt at bo. Borgmester Jørgen Gaarde

Du kender sikkert Skanderborg Kommune for den helt enestående natur. For de smukke søer. For Himmelbjerget, Ejer Bjerge, skovene og det varierede landskab midt i den østjyske muld. Sikkert også for festivalen ’Smukfest’, som hvert år trækker tusinder af musikglade gæster til kommunen. Den smukke natur og festivalen er vi stolte af. Men Skanderborg Kommune er mere end det. Skanderborg Kommune er 58.000 engagerede borgere, der på hver sin måde viser ansvar og bidrager til fællesskabet, så her er godt at bo.

I Skanderborg Kommune løfter vi i flok og tager i fællesskab ansvar for hinanden - borgere, virksomheder og kommune. Derfor lægger vi vægt på, at der er plads til alle, og at alle har mulighed for at bidrage aktivt til udviklingen og fællesskabet. De seneste år har vist, at det er gennem fællesskab, dialog og samarbejde, vi skaber resultater, som rækker langt ud i fremtiden. Vi vil fortsat udvikle os sammen i årene fremover – og du er velkommen til at være med.

Jørgen Gaarde Borgmester

Mange er frivillige i brugerbestyrelser, i foreninger og i klubber. Andre giver en hånd med som aktive på ældreområdet eller på det sociale område. Også vores mange lokale virksomheder tager aktivt del i fællesskabet i Skanderborg Kommune. Her viser man ansvar ved at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet Ved at være med i samarbejdet om udviklingen af Skanderborg som attraktiv erhvervskommune. Eller ved at satse på miljø og bæredygtig udvikling til gavn for naturen og klimaet. 6

Skanderborg Kommune • Indbyggere: 58.000 • Størrelse: 430 km2 • Hovedby: Skanderborg 18.000 indbyggere • Centerbyer: Ry, Galten og Hørning


Welcome to the Municipality of Skanderborg – the municipality for active living

You may already know the Municipality of Skanderborg for its absolutely unique nature. For its beautiful lakes. For Himmelbjerget – the Sky Mountain, Ejer Bjerge, the woodlands and the varied landscape in the midst of the rich East Jutland soil.

This is why we consider it important to create space for everyone and to give everyone an opportunity to contribute actively to developments and to the community.

Probably also for the annual festival ‘Smukfest’ attracting thousands of music-loving guests to the municipality.

The most recent years have proved that it is through community spirit, dialogue and collaboration that we create results that will reach far into the future.

And we are proud of both our beautiful nature and the festival; but the Municipality of Skanderborg is much more than this.

Together, we will continue to develop in the years to come – and you shall be most welcome to participate in this development.

The Municipality of Skanderborg is 58,000 enthusiastic citizens, each in his and her way taking responsibility and contributing to the community - making this is a good place to live.

Jørgen Gaarde Mayor of Skanderborg

Many perform voluntary work in user organisations, associations and in clubs. Others lend a helping hand, actively participating within the fields of elderly or social care. Likewise, our many local businesses will participate actively in the community spirit that characterises the Municipality of Skanderborg. Here, you take responsibility by facilitating the return of the unemployed to the labour market. By taking an active part in the collaboration targeted at making Skanderborg an attractive municipality for commercial activity. Or by investing in environmental and sustainable development to the benefit of nature as well as climate. In the Municipality of Skanderborg we all join hands and take responsibility for one another – citizens, businesses and municipality.

The Municipality of Skanderborg • Population: 58,000 • Size: 430 square kilometres • Main town: Skanderborg 18,000 inhabitants • Centre towns: Ry, Galten and Hørning

- The Municipality of Skanderborg is 58,000 enthusiastic citizens, each in his and her way taking responsibility and contributing to the community – making this is a good place to live. Jørgen Gaarde, Mayor 7


Erhvervskommune i Superligaen – Siden 2000 er der skabt omkring 4000 arbejdspladser i Skanderborg Kommune. Kommunen ligger helt i top, når det gælder om at få ledige i job.

I Skanderborg Kommune insisterer vi på at være i superligaen blandt landets erhvervskommuner.

skal opleve den kommunale erhvervsservice som smidig, effektiv og professionel.

Forudsætningen for vækst og velfærd er et dynamisk erhvervsliv, der skaber udvikling i virksomhederne, tilpasser sig de globale vilkår og indgår i netværk med hinanden og med videns- og forskningsmiljøer.

Resultaterne er gode. Siden 2000 er der skabt omkring 4.000 arbejdspladser i Skanderborg Kommune. Kommunen ligger helt i top, når det gælder om at få ledige i job.

Derfor gør vi en målrettet indsats for at sikre de optimale rammebetingelser for kommunens virksomheder. Vi har fokus på iværksætteri, innovation og kompetenceudvikling og på etablering af netværk mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi arbejder løbende på at udvikle dialogen og samarbejdet mellem kommune og virksomheder. Vores mål er, at virksomhederne

8

Flere undersøgelser har vist, at kommunens Jobcenter er blandt Danmarks allerbedste, målt på lokale virksomheders tilfredshed og på evnen til at få ledige tilbage i job. Læs mere på www.skanderborg.dk


A major-league municipality for trade and industry – Since 2000, about 4000 jobs have been created within the Municipality of Skanderborg. The municipality is among the most successful in matters of facilitating jobs for the unemployed.

In the Municipality of Skanderborg, we make a point of keeping our major-league position among Denmark’s commercial municipalities. Growth and welfare presuppose a dynamic business life that will create development in the business sector. Likewise, it presupposes adapting to global conditions, as well as networking with one another and with knowledge and research environments. This is why we make targeted efforts to secure optimal framework conditions for the municipality’s business sector. We are focused on entrepreneurship, innovation and competence development and on the establishment of networking relationships between the business sector and the education and research ­institutions.

We constantly work towards the further development of the dialogue and collaboration between the municipality and the business sector. Our objective is for the business sector to experience the municipal business service as flexible, efficient and professional. And results are good. Since 2000, about 4000 jobs have been created within the Municipality of Skanderborg. The municipality is among the most successful in matters of facilitating jobs for the unemployed. Several surveys have shown the municipality’s job centre to be among the very best in Denmark when measured on the basis of the local business sector’s satisfaction and the centre’s ability to facilitate the return of unemployed inhabitants to the labour market. Read more on www.skanderborg.dk 9


Veluddannet arbejdskraft – Den nemme adgang til veluddannet arbejdskraft fra universitetsbyen Århus, gør Skanderborg Kommune attraktiv for innovative og vidensbaserede virksomheder.

Motorvejen ved Galten

Veluddannet arbejdskraft Skanderborg Kommune har budt over 6.000 nye borgere velkommen de seneste 10 år. Hermed er kommunen blandt dem, som vokser mest. Den skønne natur. Levende og aktive byer, og en velfungerende infrastruktur med motorveje og gode forbindelser med kollektiv trafik er med til at gøre Skanderborg Kommune attraktiv for nye borgere og virksomheder. Skanderborg Kommune er blandt de absolut foretrukne kommuner, når højtuddannede unge vælger et sted at bo og stifte familie. Ingen andre kommuner uden for hovedstadsområdet kan mønstre så højtuddannet arbejdskraft som Skanderborg Kommune. Den nemme adgang til veluddannet arbejdskraft fra universitetsbyen Århus, gør Skanderborg Kommune attraktiv for innovative og vidensbaserede virksomheder.

Skøn natur

10


A well-educated workforce – The easy access to well-educated labour from the nearby university town of Aarhus makes the Municipality of Skanderborg an attractive place for innovative and knowledge-based businesses.

A well-educated workforce In the course of the last 10 years, the Municipality of Skanderborg has welcomed more than 6,000 new citizens. This puts it in the league of most expanding municipalities. Facts such as the beautiful nature; lively and active towns; and a well-functioning infrastructure with motorways and fine publictransport connections are contributory to make the Municipality of Skanderborg attractive to new citizens and businesses. The Municipality of Skanderborg is among the absolute preferred municipalities for highly educated young people looking for a place to settle down and start a family. No other municipality outside the Greater Copenhagen area is capable of mustering such a highly educated labour force as the Municipality of Skanderborg. The easy access to well-educated labour from the nearby university town of Aarhus makes the Municipality of Skanderborg an attractive place for innovative and knowledge-based businesses.

Gode forbindelser med kollektiv trafik

11


Klima og bæredygtig udvikling

Soldreven båd på søerne og åen ved Ry

Klima og bæredygtig udvikling I Skanderborg Kommune ønsker vi at gå foran og gøre en forskel på klimaområdet. Det afspejler sig i det ambitiøse mål, at hele kommunen er CO2-neutral i 2020.

Indsatsen for at sikre en bæredygtig fremtid sker i tæt samarbejde med lokale virksomheder, foreninger, grupper og enkeltpersoner. Læs mere på www.skanderborg.dk

Vi har et godt udgangspunkt. Energiforbruget i Skanderborg Kommune fører til udledning af ca. 6 tons CO2 om året, mens det for en gennemsnitlig kommune er 10 tons. Den lavere udledning i Skanderborg Kommune skyldes blandt andet fjernvarmeværkernes CO2-neutrale brændsler, og at der ikke er mange energitunge industrivirksomheder i kommunen. De kommende år vil Skanderborg Kommune gå foran og investere i vedvarende energi i de kommunale bygninger. Kommunen er allerede langt fremme i forhold til at energioptimere skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger. Og vi stiller skrappe krav til nybyggeri, når det gælder energiforbrug og brug af bæredygtige materialer. Ved at investere i vedvarende energikilder som solcelleanlæg og ved at prioritere plads til vindmøller indenfor kommunegrænsen bidrager vi aktivt til at mindske CO2- udledningen. 12

Skanderborg Kommunes mål er at blive CO2neutral i 2020. Kommunen er godt på vej. Energiforbruget i Skanderborg Kommune fører til udledning af ca. 6 tons CO2 om året, mens det for en gennemsnitlig kommune er 10 tons.


Climate and sustainable development

Ansatte i Skanderborg Kommune kan tage el-bilen

Climate and sustainable development The Municipality of Skanderborg wants to take a lead and make a difference within the climate area. This is reflected in the ambitious goal that, by 2020, the municipality will be CO2 neutral. We have an excellent point of departure. On an annual basis, the energy consumption within the Skanderborg Municipality leads to the emission of app. 6 tons CO2 – as compared with the 10-ton emission levels of average Danish municipalities. The lower emission of the Municipality of Skanderborg can, among other things, be ascribed to the C02-neutral fuel used by our districtheating stations and, further, there are only few energy-intensive industrial plants within the municipality. In the years ahead, the Municipality of Skanderborg will take the lead by investing in sustainable-energy solutions for our municipal buildings. The municipality has already made a head start by the energy-optimisation of schools, day-care institutions and other municipal buildings. And, as to new buildings, we have severe requirements in matters of energy consumption and the use of sustainable materials.

We actively contribute to a reduction in CO2 emission by investment in sustainable energy sources such as solar-cell plants and by prioritising the allocation of areas for windmills within the municipality. Our efforts targeted at securing a sustainable future take place in close collaboration with local businesses, associations, groups and individual citizens. Read more on www.skanderborg.dk

The Municipality of Skanderborg is focused on being CO2 neutral by 2020. The municipality is well underway. On an annual basis, the energy consumption within the Skanderborg Municipality leads to the emission of app. 6 tons CO2 – as compared with the 10-ton emission levels of average Danish municipalities.

13


En ressourcestærk næste generation Skanderborg Kommune er blandt de kommuner, hvor flest unge på en årgang får en ungdomsuddannelse. En ressourcestærk næste generation Skanderborg Kommune gør en stor indsats for at skabe de bedste rammer for kommunens yngste borgere. Målsætningen er, at den næste generation bliver veluddannede, kreative, sunde og aktive med-og verdensborgere. Børn og unge i Skanderborg Kommune skal have oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer. Dette får de blandt andet gennem velfungerende daginstitutioner og skole- og fritidstilbud, hvor kompetente lærere og pædagoger skaber rammerne i tæt samarbejde med aktive forældre. Velfungerende daginstitutioner Skanderborg Kommune arbejder hver dag på at tilbyde de bedst mulige på pasnings-, uddannelses- og fritidsområdet. Det er vigtigt at tilbyde børnefamilierne gode vilkår, der kan bidrage til at skabe balance mellem arbejds- og familieliv. Velfungerende daginstitutioner er med til at tiltrække kompetente og veluddannede børnefamilier. Et godt eksempel er den nyopførte Hørning BørneUnivers. En daginstitution med plads til 250 børn. Her er der gennem den arkitektoniske udformning blandt andet lagt vægt på, at børnene får

Rejsegilde i Hørning BørneUnivers – landets største daginstitution

14

nære og trygge rammer i små enheder. Institutionens størrelse giver mulighed for et stærkt fagligt fællesskab, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at specialisere sig inden for forskellige pædagogiske områder. En Folkeskole i bevægelse I folkeskolerne er der fokus på bevægelse på alle niveauer. Kommunens børn skal bevæge sig for at blive sunde og aktive. Vores lærere skal bevæge sig for at følge med udviklingen, så vi kan ruste vores elever til at begå sig i en global verden. Lysten til at lære og begejstring for viden er nogle af de vigtigste elementer for at sikre, at børn og unge kan matche de krav, som fremtidens samfund vil stille. Lyst og begejstring opstår, når der bliver lyttet. I Skanderborg Kommune lytter vi også til børn og unge som borgere med idéer og holdninger, der kan skabe værdi. Skanderborg Kommune ligger i toppen blandt de kommuner, hvor flest udsatte unge får en 9. klasse eksamen. Skanderborg Kommune er ligger også i den absolutte top, når man måler på antallet af unge, der tager en videregående ungdomsuddannelse.


A resourceful next generation The Municipality of Skanderborg is one of the municipalities where most young people of a year group will take an upper-secondary education.

A resourceful next generation The Municipality of Skanderborg puts in a huge effort for creating the best framework for the youngest of the municipality’s citizens. The goal is to facilitate a next generation of well-educated, creative, healthy and active citizens – of the world as of the municipality. The children and young people of the Municipality of Skanderborg should experience happiness, security, commitment, enthusiasm and robustness in relation to the challenges of life. This is provided by, for instance, well-functioning day-care facilities and by school and spare-time facilities where staffs of competent school and recreation-centre teachers will provide the framework in close cooperation with active parents. Well-functioning day-care institutions The Municipality of Skanderborg is continuously preoccupied with providing the best possible framework within the areas of day care, education and spare time. It is important to provide conditions for families with children that will contribute to the establishment of a balance between work and family life. Well-functioning day care facilities will be contributory to attracting competent and well-educated couples with children. An excellent example of this is the newly built Hørning BørneUnivers. This day care facility universe has room for 250 children. The architecture of the building underlines the importance of establishing small units that will give the children a sense intimacy and se-

curity. The size of the facility makes it possible to establish a strong professional community where the individual employee will have an opportunity for specialising within particular fields of education. Activating the ’Folkeskole’ The Danish municipal-school system has turned its focus towards activity at all levels. Physically activating the children of the municipality is important for their long-term health and activity levels. We need our teachers to take an active part in this development in order to prepare our children for the requirements of a global world. The desire for learning and the enthusiasm for knowledge acquirement constitute major elements in securing that our children will be able to match the requirements of the society of the future. Desire and enthusiasm will occur from listening. In the Municipality of Skanderborg we also listen to the children and young people whom we perceive as citizens with ideas and attitudes that may generate value. The Municipality of Skanderborg is top of the class among the municipalities ensuring that society’s most vulnerable young people obtain a school-leaving certificate at the end of the 9th school year. Measured on the number of young people taking an uppersecondary education, the Municipality of Skanderborg likewise get top marks.

15


Et sundt og godt liv Et sundt og godt liv Sundhed og trivsel er vigtige områder, som prioriteres i Skanderborg Kommune. Kommunens borgere er da også blandt de sundeste i Regionen og blandt dem, der trives allerbedst. Skanderborg Kommune har færre rygere og færre overvægtige end gennemsnittet af landets kommuner. Og kommunens unge er blandt dem, der trives bedst med kammeraterne i skolen. Skanderborg Kommune sundhedspolitik indeholder de klassiske sundhedsfaktorer som kost, rygning, motion og alkohol. Men vi lægger også vægt på, at borgere med handicap har muligheder for at få et sundt og godt liv på lige fod med andre. Og vi arbejder målrettet på, at ældre medborgere skal have muligheden for at blive længst muligt i eget hjem. Den enestående natur i området giver helt unikke muligheder for gode sunde oplevelser med masser af fysisk aktivitet, hvad enten det er sejlads på søen, gåture i skovene eller cykelture i landskabet. Læs mere på www.skanderborg.dk

Firmaløb

16


A good and healthy life

A good and healthy life Health and well-being are areas of high priority in the Municipality of Skanderborg. Hence, the citizens of the municipality are among the Region’s healthiest and also the ones having the most prosperous life. As compared with the average figures for Danish municipalities, the Municipality of Skanderborg has fewer smokers and less overweight inhabitants. And the young people of the municipality are among those experiencing the healthiest social relations in school. The health policy of the Municipality of Skanderborg comprises the classic health factors such as diet, smoking, exercise and alcohol. But we also consider it important that, similar to their fellow citizens within the municipality, our handicapped citizens are given the opportunity of having a good and healthy life. Also, we target our efforts towards giving our senior citizens the opportunity of staying as long as possible in their own homes. The unique nature of the area provides absolutely unique opportunities for good and healthy experiences with lots of physical activity – for taking a boat out on the lake, walking in the woodlands or biking round the landscape. Read more on www.skanderborg.dk 17


Sport for bredden og eliten

Sport og idræt er en vigtig del af rigtigt mange menneskers liv. I kraft af en fantastisk varieret natur er der i Skanderborg Kommune mulighed for at dyrke stort set alle sportsgrene, flere endda på højeste niveau. Nogle af de idrætsgrene, der traditionelt har de flestes bevågenhed er fodbold og håndbold, og ikke mindst indenfor håndbold er Skanderborg Håndbold med blandt de aller bedste i Danmark. Håndbold Skanderborg Håndbold blev stiftet i 1982 som en fusion mellem håndboldklubberne i Vrold og Skanderborg. Klubben tæller godt 400 medlemmer, og det bedste herrehold spiller i håndboldligaen, mens det bedste damehold er at finde i 2. division. Skanderborg Håndbold er hele kommunens håndboldklub og satser målrettet mod til stadighed at være blandt landets bedste på ungdomssiden. Skanderborg Håndbold er således kendt i håndboldkredse for sit enestående ungdomsarbejde, der gennem årene har kastet mange danske mesterskaber af sig hos både piger og drenge. En del af de bedste spillere i både U16 og U18 bor på Skanderborg Håndbold Elite Akademi (SHEA), og flere af dem optræder på diverse ungdomslandshold. Men Skanderborg Håndbold har tilbud til alle, der ønsker at spille håndbold – fra de yngste til de ældste. 18

Fodbold FC Skanderborg er med sine 800 medlemmer en af Jyllands aller største. Klubben debuterer i 2012 som divisionsklub, men er samtidig en forening med fokus på fodbold for bredden. FC Skanderborg råder over idrætsfaciliteter placeret flere steder i byen, så der for de mindste er mulighed for at træne nær deres bopæl og med forholdsvis sikre veje frem til banerne. FC Skanderborg har en stærk organisation med såvel lønnede medarbejdere som en stor frivillig lederskare med mange kompetencer tilknyttet. FC Skanderborg drives ud fra fire værdier, der handler om personlig udvikling, glæde og fornøjelse ved at være en del af fællesskabet og ved at dyrke idræt, tolerance og gensidig respekt samt at udvikle konkurrencementaliteten og vinderinstinktet. Anden idræt Foruden de helt store publikumsidrætter håndbold og fodbold kan Skanderborg Kommune også byde på bl.a. taekwondo, vandski og BMX på eliteniveau samt en bred vifte af øvrige sportsgrene, der afspejler både de udendørs men i høj grad også de mange indendørs idrætsfaciliteter, som kommunen råder over.


Sports for the general public as well as the elite Sports and physical training are an important part of many people’s lives. Due to the incredibly varied nature, Skanderborg Municipality provides the opportunity to carry out pretty much all sports, several of them even at the highest level. Some of the sports that are traditionally of interest to the most people are soccer and handball, and not least within handball, the club Skanderborg Håndbold is among the very best in Denmark. Handball Skanderborg Håndbold was founded in 1982 as a merger between the handball clubs in Vrold and Skanderborg. The club has about 400 members, and the best men’s team plays in the handball league, while the best women’s team can be found in the 2nd division. Skanderborg Håndbold is the handball club of the entire municipality and aims determinedly at continuing to be among the best in the country within the youth area. Thus, Skanderborg Håndbold is known in handball circles for its unique youth work, which has resulted in participation in many Danish championships for boys as well as girls over the years. Some of the best players in U16 as well as U18 are living at the elite academy Skanderborg Håndbold Elite Akademi (SHEA), and several of them play on various national youth teams.

But Skanderborg Håndbold has something to offer for anyone wanting to play handball – from the youngest to the oldest. Soccer With its 800 members, FC Skanderborg is one of the largest soccer clubs in Jutland. The club made its debut in 2012 as a division club, but it is also club with focus on soccer for the general public. FC Skanderborg has sports facilities in several locations in town, which means that the youngest have the possibility of training near their home and with relatively safe roads to the sports fields. FC Skanderborg has a strong organisation with paid employees as well as a large group of volunteer managers with many competencies. FC Skanderborg is run on the basis of four values, which are personal development, the joy and pleasure of being part of a community and of doing sports, tolerance and mutual respect as well as developing competitive mentality and winning instinct. Other sports In addition to the large, crowd-pleasing sports handball and soccer, Skanderborg Municipality also offers taekwondo, water skiing and BMX at elite level as well as a wide selection of other sports, reflecting the outdoor but definitely also the many indoor sports facilities available to the municipality.

19


Skanderborg ErhvervsUdvikling – indgangen til et stærkt erhvervsliv

Det er attraktivt at drive virksomhed i Skanderborg Kommune, som er centralt placeret midt i det østjyske vækstcentrum – og midt i naturskønne omgivelser. Infrastrukturen omkring Skanderborg er unik. Alle dele af kommunen ligger tæt på motorvej E45, afstandene til de jyske lufthavne er korte og den kollektive trafik har gode forbindelser både regionalt, nationalt og mod Tyskland og Sydeuropa. Uddannelsesniveauet er højt og uanset om virksomhederne er lokaliseret i eller omkring en af kommunens større byer Skanderborg, Galten, Ry eller Hørning, er der let adgang til velkvalificeret og højtuddannet arbejdskraft. Skanderborg Kommune rummer en bred og alsidig erhvervsstruktur heriblandt mange vidensbaserede og innovative virksomheder, der er i front internationalt. Netop bredden i erhvervsstrukturen betyder, at virksomhederne, på trods af skiftende konjekturer, klarer sig godt og er i stadig vækst. Det afspejles også i kommunens ledighedstal, der ligger noget under landsgennemsnittet.

direkte dialog, ved målrettede netværk og erfaringsudveksling og en lang række arrangementer. For de nye virksomheder Som nystartet virksomhed er der hjælp at hente. Erhvervskontoret sætter ind på fire områder, der bidrager til at virksomhederne kommer godt i gang: • Iværksættercaféer Der arrangeres løbende iværksættercaféer. Ved hvert cafémøde deltager et panel af eksperter, som er helt centrale for nye iværksættere. Panelet består af revisor, salgsekspert, patentbureau, pengeinstitut, reklamebureau, coach, eksperter indenfor moms og skat, a-kasse, forsikringsselskab, advokat, erhvervspsykolog og IT-folk. Cafémødet afvikles meget uformelt. Iværksætterne taler individuelt med rådgiverne og får afklaret aktuelle problemstillinger.

Skanderborg ErhvervsUdvikling Skanderborg ErhvervsUdvikling er paraplyorganisation og erhvervskontor, der i samarbejde med Skanderborg Kommune målrettet arbejder for, at Skanderborg til stadighed er en af de bedste og mest attraktive erhvervskommuner i Danmark.

• Individuelle vejledninger Det er altid muligt at få et vejledningsmøde med en af erhvervscheferne. Erhvervskontoret kan bidrage med at udarbejde eller skærpe forretningsplanen, udfordre idéer og planer og bidrage til at nå til afklaring med situationen. Erhvervskontoret har desuden et meget stort netværk at henvise til, hvor der er behov. Det kan være til rådgivere inden for et specifikt felt eller til relevante virksomhedsledere.

Skanderborg Erhvervsudvikling vejleder og hjælper virksomheder og iværksættere til vækst, og gør det lettere at starte, drive og udvikle virksomhed i Skanderborg Kommune. Det sker bl.a. gennem

• Mentorordning Erhvervskontoret har et mentorkorps. Iværksættere, som er kommet i gang med deres virksomhed, kan få tilknyttet en mentor, der

Erhvervschef Marianne Kristensen og Adm. dir. Jørgen Sølvsten Skriver, Trepol Norden, Galten

20


kan understøtte virksomheden på specifikke områder, så den kommer ordentligt i gang.

Det er let at komme i kontakt med Skanderborg ErhvervsUdvikling. Se mere på www.s-e-u.dk .

• Screening til Væksthus Midtjylland Skanderborg ErhvervsUdvikling er indgangen for iværksættere til Væksthus Midtjylland. Væksthuset kan benyttes til specialiseret vejledning og er desuden operatør på en række virksomhedsordninger, som kan bidrage til virksomhedernes vækst og udvikling. Skanderborg ErhvervsUdvikling screener iværksættere til relevant vejledning og mulige programmer.

Erhvervscheferne Marianne Kristensen og Anja Ellersgaard Basse

For de etablerede virksomheder Skanderborg ErhvervsUdvikling indgår i dialog med de etablerede virksomheder. I dialogen afdækkes udfordringer og problemstillinger for den enkelte virksomhed, og erhvervscheferne forsøger at bidrage med løsningsforslag eller henvisning til andre, der kan være et aktiv for virksomheden. Erhvervskontoret holder sig på den måde også ajour med udviklingen og med hvilke initiativer, der skal søsættes for at understøtte erhvervslivet. Kontoret holder sig også ajour med junglen af muligheder for virksomhederne, og henviser til eventuelle virksomhedsprogrammer. Det kan være henvisning til regionens EU kontor i Bruxelles, til Aarhus Universitet, som driver et projektet ”Genvej til ny viden”, til Væksthus Midtjylland, Eksportrådet, Innovationsagentordningen osv. Erhvervskontoret samarbejder med de andre erhvervsserviceenheder i BusinessRegion Aarhus, som rækker over ni kommuner. I dette regi igangsættes initiativer, som de enkelte kontorer ikke selv har mulighed for at løse. Det kan være tilbud til virksomhederne om netværk, vækstgrupper, eksportfremstød, arrangementer med dyre oplægsholdere osv.

”For en nystartet iværksætter står udfordringer og spørgsmål i kø. Her er Skanderborg ErhvervsUdvikling en vigtig sparringspartner, som man bør udnytte. Med deres erfaring og netværk kan de være med til at åbne nye veje, så man kommer godt i gang. Helt konkret har Skanderborg ErhvervsUdvikling hjulpet Smile Energy til at finde en ny bank, der var villig til at samarbejde. Og vi har desuden draget nytte af et praktikprogram, der blev til i et samarbejde mellem Skanderborg ErhvervsUdvikling og Århus Universitet”. Dir. Thorkild Rasmussen, Smile Energy, Skanderborg

”Som etableret virksomhed med en travl hverdag er det umuligt at overskue alle de gode muligheder, der findes for erhvervslivet. Skanderborg ErhvervsUdvikling har hjulpet Trepol Norden til kontakt med Aarhus Universitet, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og til eksportrådet. Alt sammen muligheder som kan bidrage til, at Trepol Norden kan vokse og skabe flere arbejdspladser. Erhvervskontoret er desuden i færd med at etablere et ejerledernetværk, som ligeledes kan styrke virksomhederne igennem erfaringsudveksling. Jeg kan varmt anbefale, at tage kontakt til kontoret. Adm. dir. Jørgen Sølvsten Skriver, Trepol Norden, Galten

21


Skanderborg ErhvervsUdvikling

– the development of trade and industry in Skanderborg – the gateway to a strong business environment The Municipality of Skanderborg is centrally located right in the midst of the Eastern Jutland growth centre; and, not surprisingly, operating a business in such conditions – moreover, surrounded by beautiful nature – is a highly attractive affair. Also, the infrastructure around Skanderborg is unique. There is hardly a location within the municipality that is not close to motorway E45, the distances to the airports in Jutland are short, and there are excellent publictransport connections – regionally as nationally and further south, towards Germany and Southern Europe. The level of education is high, and regardless whether a business is located in or around one of the larger towns of the municipality, Skanderborg, Galten, Ry or Hørning, there is easy access to a highly qualified and highly educated workforce. The Municipality of Skanderborg has a wide and versatile commercial structure – among other things comprising knowledge-based and innovative businesses having a leading edge, internationally. Precisely the width of the commercial structure means that, in spite of cyclical fluctuations, the municipality’s trade and industry sector is doing well and experiencing continuous economic growth. This is also mirrored in the municipality’s unemployment figures which are considerably below the national average.

Skanderborg ErhvervsUdvikling The development of trade and industry in Skanderborg, Skanderborg ErhvervsUdvikling, is an umbrella organisation and a local business development centre cooperating with the Municipality of Skanderborg towards ensuring that Skanderborg will at all times be among the very best and most attractive trade-and-industry municipalities in Danmark. Skanderborg ErhvervsUdvikling helps to stimulate growth by providing guidance and assistance to businesses and entrepreneurs, thus making it easier to start-up, operate and develop a business within the Municipality of Skanderborg. This is facilitated by means of direct dialogue, targeted networking and experience sharing, plus an array of other events. For the newly established businesses For newly started business, help is within reach. In this respect, the trade and industry centre is particularly focused on four core areas contributing to ensure the enterprises an advantageous start: • Entrepreneurship cafés Entrepreneurship-café events are organised on an ongoing basis. Every café meeting will be attended by a panel of experts who are absolutely essential to new entrepreneurs. The panel representation spans an accountant, a sales expert, a patent agency, a bank, an advertising agency, a coach, VAT and tax experts, an unemployment insurance fund, an insurance company, a lawyer, an occupational psychologist and IT people. The café meetings are quite informal affairs where the entrepreneurs will approach the counsellors separately for individual clarification of current issues. • Individual counselling It is always possible to arrange a counselling session with one of the trade-promotion officers. The business development centre is in a position to contribute with the preparation or sharpening of the business plan, with sparring – challenging ideas and plans, and with providing an input towards arriving at a clarification of the situation. The centre further operates within a very large network that can be referred to whenever this may be required. This could be for the purpose of advice within a specific field or for establishing contact to relevant heads of businesses. • Mentoring programme The business development centre runs a mentoring scheme. Entrepreneurs already having started their business will have the opportunity of being connected with a mentor who can support the business within specific areas and thus ensure that the business gets a good start. • Screening for Vaeksthus Central Denmark, Business Development Centre The municipality’s business development centre, Skanderborg ErhvervsUdvikling, provides a gateway to the region’s development centre, Vaeksthus Central Denmark. This regional centre is available for specialist consultancy and, in addition, the centre operates within an array of commercial schemes designed for contributing

Dir. Thorkild Rasmussen, Smile Energy, Skanderborg og erhvervschef Anja Ellersgaard Basse

22


Industriområde, Stilling

to the growth and development of a business. At Skanderborg ­ErhvervsUdvikling an entrepreneur will be screened for relevant counselling and possible programmes. For the established businesses Skanderborg ErhvervsUdvikling enters into a dialogue with the established businesses. This dialogue will uncover the challenges and problematic issues facing the individual enterprise; and the tradepromotion officers do their utmost to contribute with suggestions for solutions or to establish contact with others who might be an asset to the business. Thus, the development centre keeps up-todate on developments and with which initiatives to be launched in order to support the trade and industry within the municipality. Likewise, the centre also keeps informed within the jungle of opportunities available to the businesses; and, thus, it can direct the businesses’ attention to relevant business programmes. Or a business can be informed about the region’s EU offices in Brussels, about Aarhus University and their project “Genvej til Ny Viden” (a shortcut to new knowledge), about Vaeksthus Central Denmark, about The Trade Council, about the innovation-agent programme, etc. The business development centre cooperates with the other tradeservices within BusinessRegion Aarhus which spans nine municipalities. It is within this framework that initiatives are taken which the individual centres are not in a position to deal with on their own. This may take place by way of inviting the business to participate in the networks, growth teams, export campaigns, events with the participation of highly renowned speakers, etc. It is easy to establish contact with Skanderborg ErhvervsUdvikling. Learn more at www.s-e-u.dk (in Danish only).

Marianne Kristensen and Anja Ellersgaard Basse, Trade-Promotion Officers

”For e newly established entrepreneur, challenges and questions are queuing up. In this situation, Skanderborg ErhvervsUdvikling is an important sparring partner that must not be overlooked. Their experience and network can contribute to opening new doors – and thus set you off to a good start. Quite specifically, Skanderborg ErhvervsUdvikling contributed with assisting Smile Energy in finding a new bank that was willing to enter into cooperation with us. Moreover, we have benefited from a trainee programme that came about in collaboration between Skanderborg ErhvervsUdvikling and Aarhus University.” Thorkild Rasmussen Head of Smile Energy, Skanderborg

”As an established enterprise with a busy workday, it is quite impossible to keep check of all the fine opportunities available to the business sector. On behalf of Trepol Norden, Skanderborg ErhvervsUdvikling established contact with Aarhus University, the regional EU office in Brussels and The Trade Council. They all provide opportunities that may contribute to the growth of Trepol Norden and, hence, create more jobs. Further, the business development centre is currently establishing an owner/manager network which likewise has the potential for strengthening the businesses through the exchange of experience. I can warmly recommend taking contact with the centre. Jørgen Sølvsten Skriver Managing Director, Trepol Norden, Galten 23


Det er smukt at handle i Skanderborg Kommune Hele fire handelsbyer har kommunen at byde på Både i Galten-Skovby, Hørning, Ry og Skanderborg er der et mangfoldigt handelsliv. I alle byerne finder man de kendte kædebutikker og et bredt udbud af dagligvarehandel, men også en lang række mindre specialbutikker med spændende og anderledes vareudbud. Det er muligt at finde både den kendte mærkevare og den helt specielle unikavare. Kunderne i Skanderborg Kommune ved, hvad de vil have. De er generelt veluddannede og har en høj gennemsnitsindkomst. Mange nystiftede familier flytter til Skanderborg kommune, og antallet af borgere i kommunen stiger. Kunderne er vant til at stille krav, blive præsenteret for et spændende varesortiment og naturligvis blive mødt med god og personlig service. I alle fire byer i kommunen, kan man købe elektroniske gavekort til byens butikker. Hvis man ikke lige ved, hvad man skal købe, er der altid mulighed for at købe et gavekort, som helt sikkert vil falde i smag og kan bruges i langt de fleste af byernes butikker.

Skanderborg

24

Galten-Skovby Galten-Skovby er med den centrale placering mellem Århus og Silkeborg et centralt udgangspunkt for mange. Galten-Skovby har et stort opland af mindre byer. Den personlige og kompetente vejledning og betjening af kunderne er i højsæde. Der er stor spændvidde i udbuddet af butikker, som strækker sig fra den store og velassorterede forretning, der handler med artikler til dyr, og til specialbutikkerne med alt fra modetøj til accessories, briller etc.. Byen byder desuden på hele fem dagligvareforretninger i Galten by og to i Skovby. Hørning Hørning er den mindste af kommunens handelsbyer, men ikke desto mindre, er her et rigt forretningsliv og planer om både en udvidelse samt en forskønnelse af det centrale handelsområde. Det er muligt at køre lige til døren og benytte sig af de gratis p-pladser, mens man forsyner sig i de velassorterede butikker. Byens størrelse til trods er der tre dagligvarebutikker og alt, hvad man kan ønske sig fra grønthandler til tøjbutikker og frisører.


Galten

Ry Ry er ikke blot en turistby. Byen har, ud over den skønne placering, masser at byde på. Det er muligt at besøge alt fra den eksklusive tøj- eller guldsmedeforretning til en af Danmarks største dagligvarebutikker. Den hyggelige stemning og det kreative miljø afspejler sig i butiksudvalget og naturligvis også i de varer, som sælges i butikkerne. Der foregår løbende aktiviteter i byen ......og så ligger Himmelbjerget oven i købet lige i ”baghaven”. Skanderborg Skanderborg har, udover en succesfuld festival, også et rigt handelsliv. Siden år 1583, hvor Skanderborg fik status som købstad, har der været livlig handel i byen. Heldigvis er byen og forretningerne fulgt med tiden. Byens mange butikker, spændende fra dagligvarehandel til den lille spændende specialbutik, suppleres i efteråret 2012 med butikscentret Bloms Butikker. Det er muligt at købe stort set alt i Skanderborg, som byder på flere end 100 butikker. I løbet af året arrangeres en række events, blandt andet er ”Lys Nat” og ”Sort Nat” efterhånden klassiske og traditionsrige aftener med rigtig mange mennesker i byen. Service og kundefokus samt spændende butiksindretning er i højsæde – og i en del af butikkerne kan man ydermere supplere oplevelsen med et søkig. Handelslivet gør en stor indsats for konstant at være attraktivt, spændende og indbydende i hele Skanderborg Kommune. Her sættes en ære i at bruge de nyeste trends og ideer til butiksindretning eller, når der arrangeres kundeaftener med forskellige temaer. Butikkerne samarbejder, så det hver gang er en oplevelse at handle i en af de fire handelsbyer i Skanderborg Kommune.

Faktabox: • Der er mere end 300 detailforretninger i Skanderborg Kommune • Ca. 30 dagligvarebutikker og et bredt udvalg indenfor alle andre varegrupper. • Ca. 1/3 af butikkerne ligger i Skanderborg resten er fordelt, primært i de tre øvrige handelsbyer, men også i de mindre byer i kommunen. • Detailhandlen i Skanderborg Kommune beskæftiger direkte mere end 1.000 medarbejdere. • Der er fire i cityforeninger i Skanderborg Kommune: • Galten Markedsføringsforening (www.galten-mf.dk) • Hørning City Forening (www.hoerningcityforening.dk) • Ry City (www.rycity.dk) • Skanderborg City Forening (www.skanderborgcity.dk) På foreningernes hjemmesider kan du blandt andet altid se, hvad der er planlagt af arrangementer og aktiviteter, i hvilke butikker i den enkelte by du kan benytte foreningens elektroniske gavekort, hvilke butikker der er medlem af foreningen samt foreningens bestyrelse.

Galten Markedsføringsforening

Hørning City Forening

Ry City

Skanderborg City Forening

Den centrale indgang til detailhandlen i Skanderborg Kommune findes på www.detailforeningen.dk.

25


Beautiful shopping in the Municipality of Skanderborg

Hørning

The municipality boasts as many as four commercial towns Each of the towns, Galten-Skovby, Hørning, Ry and Skanderborg are towns with a diverse commercial life. In addition to well-known chain stores and a wide selection of grocery and provision stores, each of the four towns has an array of small specialty shops providing choice goods that are both exciting and different. You easily find known brands as well as absolutely unique products. Shoppers within the Municipality of Skanderborg are selective in their purchases. They are generally well-educated, and they mainly belong in the high-average-income group. Many newly established families move to the Municipality of Skanderborg; and the population figure is on the increase. The customers are used to making demands, to be faced with an exciting assortment of convenience goods and other products. And, needless to say, they are used to be met with high-quality personal service. All four of the municipality’s towns provide digital gift vouchers for the towns’ shops. If you are a little in doubt about which gift to choose, you always have access to the purchase of a gift voucher that will definitely be perceived as a welcome gesture as it can be used in the vast majority of the town’s shops. Galten-Skovby Galten-Skovby represents a central point of departure, as many find its location between Aarhus and Silkeborg extremely convenient. Galten-Skovby serves a large area of minor towns and villages. Commercially, the focus is on personal and competent service and advice. The assorted shops span wide: from the big, well-assort26

ed and well-stocked shop providing animal and pet articles to the specialty shops focused on fashion wear, accessories, glasses and optician services, etc. Other than this, the town of Galten actually boasts as many as five grocery stores, while the somewhat smaller neighbour town, Skovby, has two such stores. Hørning Hørning – albeit this is the smallest commercial town within the municipality, it nevertheless has a rich commercial life – planned for expansion in connection with a beautification of the central commercial area. In Hørning it is possible to drive directly up to the shop and make use of the free parking area while stocking up on provisions from one of the well-assorted shops. The town may be small in size, but nevertheless it boasts three grocery stores and then some – in the shape of a greengrocer, clothes shops and hair dressers. Ry Ry is not just a tourist town. In addition to its great location, the town provides a multitude of offers. Here you have the choice of anything from an exclusive clothes shop or jewellers to one of Denmark’s largest grocery stores. The cosy atmosphere and the creative environment are both mirrored in the selection of shops and, needless to say, the selection of products sold from the shops. The town is constantly bustling with activity… and then, Ry does have Himmelbjerget right in its “backyard”. Not a country of many mountains (there are none, as a matter of fact), the Danes proudly refer to this, admittedly quite steep, hill as a mountain: the Sky Mountain,


Ry

Skanderborg Skanderborg is not just about a successful festival, it also has a rich commercial life. Since the year 1583, where Skanderborg raised to the status of market town, it has been a highly active hub of commercial life. Fortunately, both town and shops have always kept in step with developments. In the autumn of 2012, Skanderborg’s many shops – stretching from supermarkets to small and exciting specialty shops – will be further supplemented with the shopping centre, Bloms Butikker. In Skanderborg’s more than 100 shops, you will have access to stock up on practically anything to your heart’s content. Throughout the year, the town organises a series of events – thus, the ”Lys Nat” or ”Sort Nat” (Light Night and Black Night, respectively) have developed into traditional recurring events where the busy streets of Skanderborg will fill up with people. The Skanderborg shops have several things in common: They are all targeted towards service and customer focus plus attractive shop layouts – in several of the shops the shopping experience is even spiced up with an extra dimension, namely a view to the lake. The commercial community constantly contributes with initiatives to ensure that the entire Municipality of Skanderborg remains an attractive, exciting and inviting place. In this respect, the store and shopkeepers all take pride in applying the most novel trends and ideas in matters of shop design as well as eventwise – for instance in the shape of customer nights focusing on specific themes. The shops are all collaborating towards providing their customers with an exceptional experience whenever they make a purchase in one of the four commercial towns within the Municipality of Skanderborg.

The shared website (www.detailforeningen.dk, albeit in Danish only) for the commercial activities of the four towns under the Municipality of Skanderborg represents a central gateway to the retail trade within the municipality. Fact box: • There are more than 300 retail shops within the Municipality of Skanderborg • App. 30 grocery stores/supermarkets plus a wide range of all other commodities • App. one third of the shops are located in the town of Skanderborg, and the rest are primarily dispersed among the other three commercial towns – including some of the smaller towns and villages within the municipality. • The retail trade within the Municipality of Skanderborg are directly responsible for the employment of more than 1,000 employees • There are four retail-trade associations in the Municipality of Skanderborg: • Galten Markedsføringsforening (www.galten-mf.dk) • Hørning City Forening (www.hoerningcityforening.dk) • Ry City (www.rycity.dk) • Skanderborg City Forening (www.skanderborgcity.dk) The four of the association’s websites (all in Danish only, unfortunately) give an introduction to planned events and activities; in which shops of each individual town you can use the association’s electronic gift voucher; and you can also get an overview of the shops that are members of the association together with a presentation of the association board. 27


Galten er byen, hvor det gode liv leves, og hvor de handlende tager sig god tid til deres kunder. Året igennem er der hyggelige events, som skaber liv i gaden og vidner om en by med et godt sammenhold. Her er et stort udbud af dagligvarer suppleret med flere specialforretninger og spisesteder. Galten is the town of good living, and a place where shopkeepers bestow the time needed – and then some – on their customers. Throughout the year, there will be cheerful events with streets not only bustling with life but also bearing witness to a cohesive township with a sound community spirit. Here, you have direct access to eateries and a wide range of grocery and specialty shops.

28


Hørning er en dynamisk og driftig handelsby, som udvikler sig i takt med kunderne. Her er det enkelt og nemt at gøre alle hverdagens indkøb: Butikkerne er samlet på ét sted, og der er p-pladser lige ved døren. En god infrastruktur med hyppige bus- og togafgange gør Hørning til en levende og moderne by. Hørning is a dynamic and enterprising commercial town developing in step with its customers. Here, the town has made the purchase of your daily groceries an easy and simple task: The shops are centrally situated in one location, with parking space right outside the individual shops. Add to this a well-functioning infrastructure with frequent bus and train departures, and you have an ebullient and modern town.

29


Ry er shopping med charme og helt uden stress. Det er nemt at parkere, og butikkerne ligger side om side. I finder både eksklusivt design og lokale finurligheder, specialforretninger og supermarkeder – hvoraf det ene har landets største udvalg af økologiske varer. I Ry er der stemningsfyldte pladser med caféer og hyggelige kroge med plads til fordybelse og afslapning. Ry represents the quintessence of charming shopping – entirely free of stress. Parking is easy, and the shops are located side by side. Here, you have access to exclusive design, local peculiarities, specialty shops and supermarkets – one of which boasts the country’s largest assortment of organic produce and products. Ry’s various squares are brimming with atmosphere – there are cafés as well as cosy nooks providing room for absorption and relaxation.

30


I Skanderborg, kommunens hovedby, finder I et bredt udvalg af spændende specialbutikker med unikke varer, de store kædebutikker, indkøbscenter og mange supermarkeder. Byens placering ved søen, gør det det til en speciel oplevelse at handle i byen. Her er skønne cafeer og gode spisesteder, som egner sig fint til en lille shoppingpause. Skanderborg is the hub of the municipality. Here you’ll encounter a wide selection of exciting specialty shops with unique products, the major chain stores, a commercial centre and multitudinous supermarkets. The town’s location by the lake always makes shopping here a special experience. Nothing comes more natural than interspersing one’s shopping with a small breather at one of the wonderful cafés or excellent eateries.

31


Skanderborgs største virksomhed: AVK – fra smedeværksted til verdensomspændende koncern

heder i bl.a. Spanien og Canada. Dette samt flere andre virksomhedsopkøb har dannet grundlag for en satsning på industrisektoren, og opkøbene styrker herudover AVKs position på virksomhedens oprindelige kerneforretningsområder.

AVK blev grundlagt for godt 70 år siden i Galten i et beskedent maskinværksted. Grundlæggeren, Aage Valdemar Kjær (deraf navnet AVK), udførte almindeligt rørarbejde i Galtenområdet. I 1969 overtog den nuværende ejer Niels Aage Kjær sin fars værksted og gik i gang med at udvikle ventiler til vandforsyning. Siden da er det gået stærkt, og Niels Aage Kjær har sammen med dygtige medarbejdere formået at skabe AVK gruppen, der i dag er en verdensomspændende koncern med ca. 3000 ansatte. AVK har trods finanskrisen været i stand til at fortsætte sin kraftige vækst. Nye fabrikker blev indviet i Indien og Kina i 2011, og en komplet fabrik til licensproduktion i Kasakhstan samt et nyt støberi i Kina er under opførelse. Der bliver også fortsat investeret betydeligt i fabrikkerne i Galten, og der arbejdes på flere større udviklingsprojekter for nye produkter, som skal produceres her.

Niels Aage Kjær klipper båndet til den nye ventilfabrik i Anhui.

Netop disse områder har stor bevågenhed i disse år. AVKs produkter er med til at sikre rent drikkevand uden forurening og vandspild i distributionsnettet, miljørigtig håndtering af spildevand, sikker distribution af miljørigtige energikilder i form af naturgas og biogas og effektiv brandbeskyttelse af større offentlige og private virksomheder. Det er områder, som allerede håndteres professionelt i Danmark, men som lader meget tilbage at ønske i mange lande verden over. Der vil derfor fortsat være et stort potentiale for AVKs produkter i de kommende år til både nye installationer og vedligeholdelse. AVK (2012)

I november 2011 opkøbte AVK Orbinox gruppen med i alt 352 ansatte og virksom32


AVK, Skanderborg’s largest company – from machine shop to global concern

AVK was founded about 70 years ago in Galten in a modest machine shop. The founder, Aage Valdemar Kjær (hence the name AVK), carried out normal piping in the Galten area. In 1969, the current owner, Niels Aage Kjær, took over his father’s shop and started developing valves for water supply. Since then, there has been rapid development, and together with skilled employees, Niels Aage Kjær has managed to create the AVK group, which is now an international ­concern with about 3000 employees. In spite of the financial crisis, AVK has been able to continue its strong growth. New factories were opened in India and China in 2011, and a factory for license production in Kazakhstan as well as a new ­foundry in China are being constructed. Furthermore, significant investments are still being made in the factories in Galten, and the company is working on several large development projects for new ­products to be manufactured here. In November 2011, AVK purchased the Orbinox group with a total of 352 ­employees and companies in Spain and Canada, among others. This as well as other acquisitions have formed the ­basis of having the industrial sector as a ­strategic ­priority, and in addition to this, the acquisitions strengthen AVK’s position in the original core business areas of the company.

Precisely these areas are receiving a lot of attention these years. AVK’s products­help ensure clean drinking water without ­pollution and water waste in the ­distribution network, eco-friendly ­handling of ­wastewater, safe distribution of eco-friendly ­energy sources in the shape of natural gas and biogas and efficient fire protection of large public and private c ­ ompanies.

These are areas that are already being ­handled professionally in Denmark, but which leave much to be desired in many countries all over the world. Therefore, there will continue to be a lot of potential for AVK’s products in the years to come with regard to new installations as well as maintenance. AVK (2012)

Niels Aage Kjær, indehaver

33


Innovation som drivkraft Innovation as the driving force

Kamstrup udvikler og producerer el-, vand- og varmemålere samt automatiske fjernaflæsningssystemer, og virksomheden er blandt de førende aktører inden for branchen. I Danmark er Kamstrup markedsførende, men virksomheden er også aktiv på det internationale marked, hvor mere end 80 procent af salget går til. Intelligent vandmåler Nytænkning og kvalitet er afgørende for energiteknologi, og virksomhedens fokus på udvikling og design blev i 2012 præmieret med internationale designpriser. Priserne fik de for udviklingen af en intelligent vandmåler, der selv kan indrapportere vandforbruget i en husholdning. Vandmåleren skal ikke aflæses af forbrugeren; det sker automatisk via fjernaflæsning. I stedet præsenteres vandforbruget på web og i et brugervenligt format, som kan øge bevidstheden om vandforbrug.  

Internationale priser til Kamstrup Efterspørgslen på innovative løsninger til at måle og regulere energiforbruget i industri og husholdning øges i takt med det stigende fokus på miljø og klima. Det har betydet fremgang for teknologivirksomheden Kamstrup, der med knap 800 ansatte (2012 tal) er en af Skanderborgs største arbejdspladser.

34

App til smartphones Med et ønske om at imødekomme forbrugernes stigende interesse for deres energiforbrug har Kamstrup senest udviklet en App til smartphones, hvor forbrugere kan følge deres energiforbrug hvor som helst, når som helst. Fjernaflæsning af intelligente energi- og vandmålere betyder, at værkerne, som leverer og afregner energi og vand, kan effektivisere deres arbejdsgange. Samtidig vil de mere nøjagtige forbrugsdata gøre værkerne i stand til at yde bedre service til forbrugerne. Kamstrup (2012)


International awards for Kamstrup The demand for innovative solutions for measuring and regulating energy consumption within industry and households is growing along with the increasing focus on environment and climate. This has resulted in progress for the technology company Kamstrup, which with its almost 800 employees (2012 figures) is one of Skanderborg’s largest workplaces.

Remote reading of intelligent energy and water meters means that the utilities supplying and invoicing energy and water can make their working procedures more efficient. Furthermore, the more accurate consumption data will make them able to provide the consumers with better service. Kamstrup (2012)

Kamstrup develops and manufactures electricity, water and heat meters as well as automatic remote reading systems, and the company is among the leading players in the industry. In Denmark, Kamstrup is the market leader, but the company is also active in the international market, where more than 80 per cent of sales take place. Intelligent water meter Innovation and quality are essential within energy technology, and the company’s focus on development and design was awarded international design prizes in 2012. The prizes were awarded for the development of an intelligent water meter which can automatically report the water consumption of a household. The water does not have to be read off by the consumer; this takes place automatically through remote reading. Instead, the water consumption is presented on the internet and in a user-friendly format, which may increase the awareness of water consumption.   App for smartphones Wanting to accommodate the consumers’ increasing interest in their energy consumption, Kamstrup has recently developed an App for smartphones where the consumers can monitor their energy consumption anywhere, anytime. 35


Campus Skanderborg – et levende studiemiljø Campus Skanderborg, der er centreret omkring Højvangens Torv i det nordlige Skanderborg, er rammen om flere end 2000 studerendes daglige studiemiljø. Her er et levende og inspirerende fællesskab med afsæt i de mange uddannelser, der tilbydes på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Campus Skanderborg er et godt samarbejde mellem stærke uddannelsesinstitutioner, der hver især har solid erfaring bag sig, men hele tiden fornyer sig. Hver for sig og i et samarbejde på tværs. Udbuddet af uddannelser spænder bredt: Højere Handelseksamen (HHX) til grunduddannelse indenfor strøm, styring og it (EUD), fra studentereksamen (STX) til grundforløb på social- og sundhedsuddannelse. Der er noget for alle interesser. Med de nye fælles 10. klasser på i Ungdomscenter Skanderborg bygges der bro mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, så det bliver let at fortsætte på en ungdomsuddannelse på Campus Skanderborg. Og flere uddannelser er på vej i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i byer omkring os. For den enkelte studerende betyder det større valgfrihed og mulighed for praktikforløb på andre uddannelser. Både studerende og undervisere nyder godt af det faglige miljø. Campus Skanderborg giver de studerende et godt skub for at vokse fagligt, socialt og personligt, både i det lille og det store fællesskab på tværs. På ungdomsuddannelserne er uddannelsesvejledningen (UU) et centralt element: Hvad vil jeg videreuddanne mig til? Det at vælge den rigtige ungdomsuddannelse er et godt afsæt til videre uddannelse og arbejdsliv. Der er studievejledning på de enkelte skoler og

36


UU er en vigtig medspiller, så alle kan få hjælp til det rigtige uddannelsesvalg. Med de mange studerende samlet i ét område, er der unikke muligheder for et godt socialt miljø omkring studielivet. Det handler ikke om uddannelse hele tiden. Fællesarrangementer, fester, frokost i kantinen – der er mange muligheder for at være sammen med andre studerende og få nye venner. Og Ungdomsskolen tilføjer endnu flere muligheder fagligt og socialt i fritiden. Der er liv på Campus, både i dag- og aftentimer.

Campus Skanderborg er: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (QR-kode 1) • HHX – Højere Handelseksamen • HTX – Højere Teknisk Eksamen • HF – Højere Forberedelseseksamen • EUD – Merkantil (HG) • EUD  – Strøm, styring og it • SOSU – Grundforløb • SOSU – Pædagogisk Assistent                                           • SOSU – Social-/Sundhedshjælper • VUC – Voksenuddannelsescenter

For en lille gruppe unge i Skanderborg Håndbold Elite Akademi er Campus Skanderborg rammen om hele dagen, hele ugen – næsten. De går på ungdomsuddannelserne på Campus, træner og bor i ungdomsboliger lige på den anden side af vejen. Campus Skanderborg ligger placeret i det nordlige Skanderborg, tæt ved rute 170, tæt ved Skanderborg Sø. Der er gode busforbindelser til Campus Skanderborg uanset, om du kommer fra nord, syd, øst eller vest i Skanderborg Kommune. Det er let at komme frem – og hjem igen. Også selvom skoledagen måske forlænges med fagligt eller socialt samvær om eftermiddagen.

Skanderborg Gymnasium (QR-kode 2) • STX – Studentereksamen Ungdomscenter Skanderborg (QR-kode 3) • 10. klasse • Ungdomsskolens fritidsundervisning

Der er åbenlyse fordele for de studerende, for underviserne og for skolerne ved, at uddannelsesinstitutionerne ligger samlet. Hver for sig og tilsammen kan uddannelserne også tilbyde erhvervslivet rammer og indhold til efteruddannelse. På den måde bliver Campus Skanderborg et kraftcenter for hele området.

Niels Ebbesen Skolen (QR-kode 4) • 0. – 9. Klasse UU Ungdommens Uddannelsesvejledning (QR-kode 5)

Henning Haahr Pedersen, direktør, Skanderborg Kommune

1

2

3

4

5 37


Campus Skanderborg – a dynamic learning environment

With one of the town squares Højvangens Torv as its centre, Campus Skanderborg is located in northern Skanderborg and constitutes the framework for the daily environment for more than 2,000 pupils and students. It is a place characterised by a dynamic and inspiring community spirit taking its point of departure in the numerous educations provided by a diversity of educational institutions.

Campus Skanderborg represents a sound collaboration between several solid educational institutions, all contributing with highly competent experience but nonetheless focused on renewal – separately and across disciplines. There is a wide span of educational offers: from HHX (Højere Handelseksamen – Higher Commercial Examination) to basic vocational training within the fields of electricity, control and IT (EUD); and from A-levels – officially referred to as STX (the General Certificate of Secondary Education) – to the basic course within the social and health-care-assistant education. There are educations to satisfy practically every interest. In addition, the newly established 10th-form courses of Ungdomscenter Skanderborg bridge the gap between the basic municipal primary and lower secondary school (folkeskolen) and the upper secondary education and other youth education programmes; and they thus facilitate an easy transition to the next educational level at one of the education facilities provided within the framework of Campus Skanderborg. In cooperation with other educational institutions within the area of Skanderborg and its environs, Campus Skanderborg is planning further expansion in the shape of more educational offers. To the individual pupil this will represent a potential head start as it entails an increased freedom of choice and the feasibility of a trainee period at other educations. The overall professional environment is beneficial to pupils, students and teachers alike. Campus Skanderborg gives the pupils a positive shove towards professional, social and personal growth – in small matters as at the overall interdisciplinary community level. The youth educations’ careers guidance (UU) is a focal point in providing possible suggestions in answer to the typical pupil asking in which direction to plot his or her education. Choosing the right youth education represents a solid point of departure for further education and working life. Each school provides guidance with re-

38


spect to career choice and/or academic education, and here UU is an important co-player ensuring everyone assistance in their choice of education.

also provide the municipality’s business sector with a framework geared towards further education. This way Campus Skanderborg has become a centre of excellence for the entire area.

Having one location assemble such a high concentration of youths also provides unique opportunities for a good social environment for a community centred round education. For, after all, life is not solely about education: The campus is the hub of communal events, parties, canteen lunches, etc. There are numerous opportunities for being together with other pupils and establish new friendships. In addition, Ungdomsskolen – the county college – provides even more opportunities, educationally as socially. The Campus is bursting with life – in the daytime as well as in the evening.

Henning Haahr Pedersen, direktør, Skanderborg Kommune

To a small group of youngsters, namely Skanderborg Håndbold Elite Akademi (Skanderborg Handball Elite Academy), Campus Skanderborg constitutes the framework for their entire day – and night – and week, practically. They attend the youth-education branch of the campus, and after school they just have to cross the street to practice their sport, or reach their home, for that matter, since they live in youth housing facilities right next to the handball centre. Campus Skanderborg is located in the northern part of Skanderborg, close to route 170 and the lake, Skanderborg Sø. The bus connections for Campus Skanderborg are fine. And whether you arrive from the northern, southern, eastern or western part of the Municipality of Skanderborg, arrival and departure will always be unencumbered – also in case the school day drags on due to school matters or just social gatherings in the afternoon. There are obvious advantages in having the various educational institutions located within the same area – for the students, the teachers and the schools. Separately and together, the various educations

Campus Skanderborg is: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse • HHX – Higher Commercial Examination • HTX – Higher Technical Examination • HF – Higher Preparatory Examination • EUD – Basic Commercial Programme • EUD – Basic vocational training within the fields of electricity, control & IT • SOSU – Basic course within the social and health-care assistant education • SOSU – All-round teaching assistant                                        • SOSU – Social- and health-care worker • VUC – Adult education centre Skanderborg Gymnasium • STX – General Certificate of Secondary Education) Ungdomscenter Skanderborg • 10th form courses, lower secondary • Leisure-time education Niels Ebbesen Skolen  • Primary and lower secondary school, 0th-9th form UU The youth educations’ careers guidance 39


Kulturoplevelser til alle børn Børnekulturpakker

Børnene i Skanderborg Kommunes skoler og institutioner får masser af spændende og værdifulde oplevelser gennem Kommunens kulturpakketilbud. Alle børn får via kulturpakkerne op til flere kulturelle oplevelser igennem et helt barneliv, mens de færdes i kommunens institutioner og skoler. Kulturpakketilbuddene danner basis for fælles oplevelser, leg og læring. Skanderborg Kommune bidrager på denne måde til børnenes udvikling og identitetsdannelse, samtidigt med, at de får oplevelsen af at være med i det kulturelle fællesskab. Kulturpakkerne resulterer bl.a. i, at ca.: • 70 teaterforestillinger om året opleves af 5.000 dagpleje-, børnehave- og skolebørn • 7-8.000 børn får en god filmoplevelse ved en af de 50 arrangerede biografforestillinger • 125 koncerter afholdes, hvor ca. 12.500 børn kommer tæt på den professionelle musik • 5.000 børn oplever danseforestillinger Derudover arrangeres museumsomvisninger på de lokale museer, samt naturformidling for de helt små børn. Skolebørn får via Skoletjenesten mulighed for at blive undervist uden for skolen, på museerne og i naturen. Undervisningen er her bundet op på skolernes læreplaner. 40

Moussa Diallo Trio i musikalsk leg med børn på Morten Børup Skolen

Kulturpakkernes sammensætning består af forestillinger, arrangementer og workshops af høj professionel kvalitet, udviklet og målrettet til de forskellige aldersgrupper. Skanderborg Kommune benytter sig på denne måde af det store udbud af kvalitetsfuld og professionel børneteater, skolekoncerter, film og dans for børn, et udbud som er helt specielt i Danmark. Kommunens Fagsekretariat for Kultur og Borgerservice sørger for udvikling, sammensætning og koordination af kulturpakkeløsningerne i tæt samarbejde med skoler, institutioner og kulturhuse. Digitale tilmeldingssystemer gør det nemt for den enkelte institution at give børnene de mange gode kulturoplevelser, som del af dagligdagen i skole og institution. Fagsekretariatet indsamler derudover data om fritidsaktiviteter, eksempelvis publiceres to årlige oversigter over kultur og fritidsaktiviteter i sommerferien og efterårsferien.

Bente Lundsgaard Jensen Kultur og Borgerservice, Skanderborg Kommune


Culture experiences for all children Children’s culture packages

The children attending the Municipality of Skanderborg’s institutions and schools get lots of exciting and valuable experiences by way of the municipality’s culture-package offers. The children are in regular touch with the culture packages while attending the municipality’s institutions and schools, and thus they have access to several cultural experiences throughout their entire childhood. The offers within the culture-package constitute a basis for shared experience, play and learning. This way, concurrently with providing a valuable element in the children’s development and identity formation, the Municipality of Skanderborg gives them the opportunity to experience the feeling of participating in a community of culture. On an annual basis, the culture packages result in approximately: • 70 theatrical performances attended by 5,000 day-care, kindergarten and school children • 7-8,000 children having a good film experience at one of the 50 cinema events organised • 125 organised concerts allowing about 12,500 children to come close to professional musical performance • 5,000 children experiencing dance performances. Moreover, there will be conducted museum tours at local museums, and the nature guides of the area will facilitate an introduction to

our nature for the quite small children. Skoletjenesten – the school service – provides opportunities for taking the lessons outside the school, to the museums or into the nature. Such teaching is linked with the curricula of the schools. The culture packages are composed of performances, events and workshops of extremely high professional quality; and they have all been tailored for and targeted towards the various age groups. Thus, the Municipality of Skanderborg exploits the high-quality professional supply of children’s theatre, school concerts, film and dance defined especially for children – a cultural offering which is absolutely unique to Denmark. Cooperating closely with the municipality’s schools, institutions and culture houses, Fagsekretariat for Kultur og Borgerservice (the secretariat for culture and municipal services) is responsible for the development, composition and coordination of the culture-package solutions. Digital booking systems facilitate the individual institution’s easy access to incorporate the cultural offers with the everyday activities of the school or institution, thus giving the children a profusion of fine culture experiences. In addition, Fagsekretariatet also collects data concerning spare-time activities; and thus, in two annual publications, they for instance provide lists of cultural and spare-time activities held during the summer and autumn holidays. 41


42 aktive landsbyer

Skovby Nygaard – kommende grønt boligområde i Skovby

42 aktive landsbyer Da Kommunalreformen blev besluttet i 2005, var det tydeligt, at landsbyerne i de nye storkommuner, der skulle træde i kraft i 2007, ville gå trange tider i møde. Det var der nogle initiativrige mennesker i den dengang kommende Skanderborg storkommune, der ville gøre noget ved. I efteråret 2005 blev politikere og interesserede landsbyer inviteret til møde i Alken beboerhus. På mødet blev fremlagt visioner og strategier for den fremtidige proces med henblik på at skabe et kontaktorgan mellem landsbyerne, politikerne og administrationen i kommune. Resultatet blev et nyt møde på Gudenå Skolen i Ry i begyndelsen af 2006, og på dette møde opstod de grundlæggende tanker for Landsbysamvirket. På den stiftende generalforsamling 31. januar 2008 blev målsætningen for Landsbysamvirket vedtaget: • Vi skal fremme levende landsbyer og liv på landet samt være kontaktforum mellem landsbyerne i Skanderborg kommune. • Vi skal udbrede landsbyernes kendskab til hinanden og bidrage til udformning af generelle retningslinjer, bl.a. vedrørende fysiske planlægning m.v. • Landsbysamvirket skal bygge bro mellem landsbyerne i Skanderborg Kommune og administrationen i kommunen. • Vi varetager ikke enkelt interesser, men overordnede fælles tiltag som har interesse for alle landsbyerne. 42

Vores første store opgave var at få samlet alle landsbyer til informations møder vedr. den nye kommuneplan 2009. Alle skulle have mulighed for at komme med input således, at planen kunne afspejle borgernes ønsker. Det arbejde udmøntede sig i fire rapporter: Kultur og landskab, Erhverv og turisme, Boligudbud og beboersammensætning og Fællesfaciliteter – landsbyernes sociale rum. I den nye kommuneplan kan man se tydelige aftryk af dette arbejde, og det bestyrker os i, at det nytter at have et samlende organ som Landsbysamvirket. Skanderborg kommune er en bykommune, og derfor har vi ikke adgang til LAG midlerne som tildeles fra By-, Bolig og Landdistrikts ministeriet. Byrådet har derfor besluttet at oprette sin egen Landdistrikts-pulje således, at landsbyerne i Skanderborg Kommune har mulighed for at udvikle sig. Ansøgninger til denne pulje behandles af Landsbysamvirket og kan søges to gange om året. Kriterierne for at opnå støtte kan ses på www.landsbysamvirket.dk . Landdistriktspuljen giver flere mindre samfund mulighed for at udvikle deres lokalområde. Ofte er der ikke økonomiske midler i landsbyerne til at etablere fælles projekter, og her er puljen en vigtig brik. Der er givet tilskud af meget varierende størrelse lige fra 5.000 til 50.000 DKK og til vidt forskellige projekter. Det gennemgående for alle projekter er dog, at det på en eller anden måde styrker det


fællesskab, der er i landsbyerne – både socialt og kulturelt. Derfor er puljen utrolig vigtig for at bevare bosætningen i landsbyerne og samtidig gøre det attraktivt at deltage i det fællesskab, der ofte kendetegner en landsby. I 2011 og 2012 arrangerede Landsbysamvirket fire busture under overskriften ”Kend din egn” til udvalgte områder i Skanderborg Kommune. I 2011 besøgte vi områderne omkring Veng, Hårby og Nr. Vissing. Senere var det Herskind og Skivholme, der var målet, og sidste tur Ejer Bavnehøj og Hylke. I 2012 havde turen udgangspunkt i Ry og området omkring den tidligere Ry Kommune. Formålet med alle turene har været og er fortsat at øge kendskabet til den nye Skanderborg Kommune. Der har på alle turene været lokale guider med et godt lokalt kendskab, og opbakningen til dette projekt har været meget stor. Lars Andersen formand for Landsbysamvirket. FAKTA om Landsbysamvirket Landsbysamvirket administrerer Landdistriktspuljen Foreningen blev stiftet januar 2008 www.landsbysamvirket.dk info@landsbysamvirket.dk

Der bor i alt ca. 11.900 (maj 2012) borgere i Skanderborg Kommunes 42 landsbyer: Adslev Alken Alling Bjedstrup Blegind Boes Dørup (ved Hørning) Ejer Firegårde Foerlev Fruering Gl. Rye Gjesing Glarbo Herskind Hvolbæk Hylke Hårby Høver Jaungyde Jeksen

Låsby Mesing Nørre Vissing Riis Sjelle Skivholme Skjørring Skovby Stjær Storring Svejstrup Søballe Tebstrup Tulstrup Tåning Tørring Veng Virring Vitved Voerladegård Dørup (ved Voerladegård)

43


42 active villages 42 active villages When, in 2005, the Danish local government reform was adopted, it was evident that the villages to be absorbed into the new mega municipalities to become realities in 2007, would be facing adverse conditions. A group of enterprising people within the area of what was to become the mega municipality of Skanderborg set out to do something about this situation. During the autumn of 2005, politicians and interested villagers were invited to a meeting in the Alken village hall. At this meeting, both visions and strategies for the future process were presented. The idea was to establish a liaison body between villages, politicians and the municipal administration. This resulted in yet a meeting – this time held at the school, Gudenå Skolen, located in the small town of Ry; and it was at this meeting, taking place in the beginning of 2006, that the fundamentals of Landsbysamvirket (the village union) were established. The objectives for Landsbysamvirket were adopted at the statutory meeting, held on 31 January 2008: • Our work will be targeted at stimulating an active and busy village and country life, and we will act as a unifying forum for the villages within the Skanderborg municipality. • We will work towards disseminating a reciprocal knowledge about one another within the network of individual villages, and we will contribute to the framing of general guidelines, for instance concerning the physical planning, etc. • The objective of Landsbysamvirket will be to bridge the gap between the villages of the Municipality of Skanderborg and the municipality’s administration. • We will not undertake particular-interest projects, but general shared projects of interest to all the participating villages.

Our first major task was to gather all the villages for informational meetings concerning the new “Kommunalplan 2009” (the 2009 municipal plan). It was important to provide everyone with an opportunity to contribute with inputs in order that the plan would reflect the citizens’ desires. This work resulted in four reports: Kultur og landskab (culture and landscape), Erhverv og turisme (business and tourism), Boligudbud og beboersammensætning (housing opportunities and demographic structure) and Fællesfaciliteter – landsbyernes sociale rum (shared facilities – the social space of the villages). The new municipal plan clearly reflects the footprint of this work – a fact confirming us in our belief that our work within a unifying forum such as Landsbysamvirket will have an impact. The Municipality of Skanderborg has been defined as a Danish borough; and, hence we will not have access to the local-action-group funding (LAG) allocated by the Danish Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs. Thus, Skanderborg Borough Council decided to set up its own rural-district-allocation pool to give the villages within the municipality an opportunity to develop. Application for funding by way of this pool, managed by Landsbysamvirket, can take place two times a year. The criteria for receiving funding from the pool are available on www.landsbysamvirket.dk (in Danish only). The rural-district-allocation pool will give smaller communities an opportunity for developing their local area. Very frequently, the villages will not have the financial means to set up shared projects; and this is where the pool plays an important part. The proportions of the funding have been varying – anything from DKK 5,000 to 50,000; and they have been allocated to highly diverse projects. One unifying factor, however, is that all projects – one way or the other – will strengthen the sense of community existing within the

Levefællesskabet Hertha – en landsby i landsbyen Herskind

44


villages, socially as culturally. The rural-district pool is therefore immensely important in the work towards retaining settlement in the municipality’s villages whilst, at the same time, making it attractive to participate in the shared feeling of community that will frequently characterise a village. In 2011 and 2012, Landsbysamvirket organised four bus tours under the heading”Kend din egn” (know your local area) with destinations at selected areas within the Municipality of Skanderborg. The first 2011 destinations were Veng, Hårby and Nr. Vissing. Later destinations were Herskind and Skivholme; and the last trip in 2011 went to Ejer Bavnehøj and Hylke. In 2012, one trip took its point of departure in the previous municipality of Ry and the surrounding area. The objective of all the trips has been and will continue to be that of disseminating and stimulating the participants’ knowledge about the new Municipality of Skanderborg. All the trips have been supported by local guides with a profound knowledge about the local area, and the project has been extremely well received and supported. Lars Andersen, Chairman of Landsbysamvirket. FACTS about Landsbysamvirket: The association was founded in January 2008 Landsbysamvirket is in charge of the administration of the Landdistriktspuljen www.landsbysamvirket.dk info@landsbysamvirket.dk

The population of the Municipality of Skanderborg’s 42 villages comprises app. 11,900 citizens (May 2012) Adslev Alken Alling Bjedstrup Blegind Boes Dørup (by Hørning) Ejer Firegårde Foerlev Fruering Gl. Rye Gjesing Glarbo Herskind Hvolbæk Hylke Hårby Høver Jaungyde Jeksen

Låsby Mesing Nørre Vissing Riis Sjelle Skivholme Skjørring Skovby Stjær Storring Svejstrup Søballe Tebstrup Tulstrup Tåning Tørring Veng Virring Vitved Voerladegård Dørup (by Voerladegård)

45


Lilleå

Grauballe

je G

rn

Å

Dalby

Fajstrup

Lyngballe Skov

Lading

Lading Sø

Svostrup en ud G

Farre

Holmstol

å

Sminge

Sabro

Skivholme Skov

Klintrup

Skannerup Røgen

Mundelstrup

Skivholme

Skjørring Overskov

Voel

Skjørring Resenbro

Herskind

Sorring

Toustrup

æk

Rohde

ård Å Lyngbyg

Dallerup

gård Lyngby

Låsby

Å

Skovby

GALTEN

Mollerup

Linå

Hårup

Borum

Sjelle

Toustrup St.

Flensted

Linå Vesterskov

Høver

Svejbæk

Harlev

Gammel Laven

Storring

Nørre Vissing

Laven

Ormslev v

Tørring

Javngyde Søballe

Å

Veng

Ravnsø Rye Nørreskov

Has

Stjær

Årh

Tulstrup

us

Alling

Julsø

Knudsø

Adslev

Glarbo

Nygårde Skov Birksø

Firgårde

RY

g

Hemstok Skov

Dørup

Jeksen

HØRNING Hårby Rye Sønderskov

Gammel Rye

Svejstrup Vessø

År hu

Mesing

Bjedstrup

s

Å

Blegind

Forlev Gudensø

Boes

t Skov

Alken

Stilling

Solbjerg Sø

Stilling Sø

Illerup Å

Vitved

Mossø

SKANDERBORG

Højlund Skov

Fruering

Hem Odde

Voerladegård

Lillesø

Virring

nin Tå

Sønder Vissing

g Å

Dørup

Hem

Skanderborg Sø

Hvolbæk

Tåning

Voervadsbro

Jordbjerggård Plantage Horndrup Yding Skov

klo

Båstrup

Ejer Skov

g Rin

Yding

ste

Gantrup

Gjesing

Hylke

Tønning Gud

Såby

enå

Ejer

Vrænge

Fensholt

Ris Østbirk up

Brørup

Tebstrup

Ustrup

Torrild

Træden Vestbirk

Assendrup

Skanderborg Kommune

Teb stru pS ø

Elling

1:50.000

Overby Sattrup

Kattrup

0 Over Åstrup

Urup Underup

46

Vedslet

Grumstrup

1

2

4 km

Hovedgård Copyright: KortCenter.dk / Naturgas Midt-Nord og Skanderborg Kommune


Liv i forsamlingshusene

Livelier village halls

Igennem et par år har en række forsamlingshuse i Skanderborg Kommune deltaget i et større tværkommunalt kulturprojekt i regi af Kulturring Østjylland.

During the last few years, a number of village halls within the Municipality of Skanderborg have been participating in a major crossmunicipal culture project within the framework of Kulturring Østjylland (the East Jutland Culture League).

Projektet har været med til i endnu højere grad at sætte kulturen og livet i landsbyerne på dagsordenen med en række meget velbesøgte kulturarrangementer. På den måde har projektet sat fokus på, at kultur og kulturelle arrangementer ikke nødvendigvis er noget, der alene finder sted i de større bycentre. – Kulturen er overalt, men et projekt som dette kan være med til at sætte ekstra skub i tingene og inspirere folk til at arbejde med kultur og lokalsamfund på en lidt anden måde end de måske plejer, siger Kultursamvirkets formand Olav Jonassen. – Og, ja faktisk så synes vi så godt om projektet, at vi på vegne af vore samvirker i fællesskab har kastet os ind i arbejdet for gennem en forlængelse af projektet at udbrede erfaringerne til endnu flere forsamlingshuse og lokalsamfund, siger Landsbysamvirkets formand Lars Andersen.

To an even higher extent than before, the project has been a contributory factor in putting culture and life in the villages on the agenda – by way of the organisation of an array of very well-attended culture events. This way, the project has turned the focus towards the fact that culture and cultural events need not necessarily exist solely in major urban areas. – Though culture is everywhere and in everything, a project like this can be extra instrumental in setting things going and thus inspire people to approach the work with culture and local communities in different ways than they may normally do, says Olav Jonassen, Chairman of Kultursamvirket (the Cultural Association). – Indeed, all the participants actually found the project so inspiring that, in continuation of the project, the respective cultural associations have agreed upon working intensely for a dissemination of our experiences for the purpose of reaching an even larger number of village halls and local communities, says the chairman of the village union, Landsbysamvirket, Lars Andersen.

47


Kulturens lokomotiv Frivillige fremmer kulturen I april 2012 kunne Kulturhuset Skanderborg fejre 14 års fødselsdag - i de samme rammer, og med støt stigende succes. At det skulle blive tilfældet, var der bestemt ingen garanti for ved fødslen i 1998. Kulturhuset blev dog overraskende hurtigt historien om en overvældende succes, hvis fundament er blevet skabt af over 200 frivillige ildsjæles smittende entusiasme og vedvarende vilje. Denne frivillighed er et særkende for Kulturhuset - og på landsplan helt usædvanligt som vedvarende drivkraft for et kulturhus på det niveau. Kulturhuset er i dag blevet det naturlige samlingssted for arrangementer inden for kultur-, forenings- og erhvervsliv i hele Skanderborg Kommune. Godt 300.000 mennesker besøger årligt huset, hvori der afholdes omkring 200 arrangementer. Kulturhusets arrangementsgruppe samt en bred vifte af forskellige arrangører er hvert år med til at sikre et bredt og mangfoldigt program med kulturelle oplevelser for alle aldre. Der er alt fra kunstudstillinger, foredrag, stand up comedy, klaverkoncerter, opera, teater, ballet, nytårskoncerter, matinéer og musicals til mere lokalt forankrede og meget populære årlige begivenheder som skt. hans fest, Kulturhusjazz, Bal på Torvet, Dans på Broen og børnekulturelle arrangementer som fastelavn, Kamæleonkoncerter, børneteater og meget mere!

Simon Kvam

Kulturhuset fra søsiden

48

Kulturelt samlingspunkt Hver dag summer huset af liv. For i Kulturhuset er man altid åbne for at lægge hus til et arrangement - om det så er en børnehave der vil udstille, en SFO der vil lege med husets tusindvis af legoklodser,

Peter Sommer


Madame Butterfly

en forening der gerne vil se en speciel film, eller et lokalt band fra Sølund, der gerne vil give koncert for danseglade tilskuere i foyeren. Og denne mulighed er der rigtig mange af kommunens borgere og institutioner, der benytter sig af. Meget vigtigt er også kombinationen af café, kulturhus, bibliotek og biograf under samme tag. Til dagligt drives huset af en frivillig leder, en servicemedarbejder og en administrativ medarbejder. Dertil kommer husets faste skare af frivilliggrupper. Biografen har siden 2011 været under Kulturhusets vinger. Her er 115 frivillige med til at bemande skranke og operatørrum samt til at udvælge film og planlægge særlige filmevents. Husets øvrige frivillige varetager alt fra forretningsopgaver til drifts-, arrangements-, udstillingsopgaver og meget mere. De frivilliges vedvarende indsats er afgørende for, at Kulturhuset kan afholde ca. 200 arrangementer hvert år.

Fakta om Kulturhuset: – Opført: 1998 – Faciliteter: Teater- og koncertsal med plads til 482 mennesker, foyer i tre niveauer med udstillings- og koncertfaciliteter, mødelokaler, biograf med 150 pladser og en café. Kulturhuset er sammenbygget med Skanderborg Bibliotek. – Byparken har amfiscene med 500 pladser, beachvolleybane, bådebro/danseestrade samt legeplads. – Årlige arrangementer: Ca. 200 – Filmforevisninger i biografen: 358 dage årligt

Udvidelsesplaner Den overvældende succes har dog sprængt husets rammer og givet brugerne en række svære problemer. Hvis Kulturhuset fortsat skal kunne være kommunens kulturelle dynamo, må en række forhold forbedres. Indretningen er ikke længere hensigtsmæssig, og de frivillige mangler plads.

– Frivillige: 200 – Antal besøgende: Ca. 300.000 årligt – Arrangører: Ca. 40 forskellige arrangører

Kulturhusets bestyrelse ønsker derfor en udvidelse og ombygning, som kan skabe rammer for udvikling og fornyelse af huset. Skitserne til en udvidelse er tegnet. Nu forestår det store arbejde med at skaffe midlerne, så projektet kan realiseres inden for de næste par år. Nina Udby Granlie

Kulturhuset Skanderborg 49


The culture locomotive

Sigurd Barrett og klaver

Volunteers promote culture In April of 2012, the cultural centre Kulturhuset Skanderborg celebrated its 14-year birthday - in the same surroundings and with steadily increasing success. That this was going to be the case was certainly not guaranteed at the birth of the cultural centre in 1998. Surprisingly, the cultural centre quickly became the story of an overwhelming success, the foundation of which was created by the infectious enthusiasm and continuing determination of more than 200 passionate volunteers. This volunteer work is a characteristic feature

of the cultural centre – and at national level, this is quite unusual as a continuing driving force of a cultural centre to this extent. Today, the cultural centre has become the natural gathering place in connection with events within cultural, associational and business life in all of the municipality of Skanderborg. A bit more than 300,000 people visit the centre every year, where about 200 events are held. The event group of the cultural centre as well as a wide range of different organisers help ensure a wide and versatile programme with cultural experiences for people of all ages every year. This includes everything from art exhibitions, presentations, stand up comedy, piano concerts, opera, theatre, ballet, New Year’s concerts, matinées and musicals to more locally rooted and very popular annual events such as Midsummer’s Eve party, cultural centre jazz, the ball in the square, dancing on the bridge and children’s cultural events such as Shrovetide, chameleon concerts, children’s theatre and much more! Cultural gathering place Every day, the cultural centre hums with activity. The reason for this is that the cultural centre is always open towards housing an event - regardless if it is a day care that wants to have an exhibition, an after-school centre that wants to play with the thousands of Lego pieces of the cultural centre, an association that wants to watch a special movie or a local band from Sølund that wants to give a concert for dance-happy spectators in the lobby. And a lot of the citizens and institutions take advantage of this possibility. Another

Biografen Kulturhuset

50


Streetdance-show

David Riddell

important factor is the combination of café, cultural centre, library and cinema under the same roof. The day to day management is carried out by a volunteer manager, a service employee and an administrative employee. In addition to this, the cultural centre has a regular number of volunteer groups. The cinema has been under the wings of the cultural centre since 2011. Here, 115 volunteers help man counters and projection rooms as well as select movies and plan special movie events. The other volunteers of the cultural centre handle everything from business-related tasks to operational, event and exhibition tasks and much more. The continuing effort of the volunteers is essential to the fact that the cultural centre can hold about 200 events each year. Plans of expansion However, the overwhelming success has resulted in a need for more room and given the users a number of difficult problems. If the cultural centre is to continue being the cultural dynamo of the municipality, a number of circumstances have to be improved. The lay-out is no longer suitable, and the volunteers need more room. Therefore, the board of directors of the cultural centre wants an expansion and renovation in order to create the appropriate setting for development and renewal of the centre. The sketches for an expansion have been drawn. Now, the extensive work of raising funds to implement the project within a few years lies ahead. Nina Udby Granlie

Facts about the cultural centre Kulturhuset: – Built: 1998 – Facilities: Theatre and concert hall accommodating 482 people, lobby in three levels with exhibition and concert facilities, meeting rooms, cinema with 150 seats and a café. The cultural centre is connected to Skanderborg Library. – The town park has an amphitheatre with 500 seats, a beach volleyball court, a landing stage/dancing stage as well as a playground. – Events per year: Approx. 200 – Movie showings in the cinema: 358 days a year – Volunteers: 200 – Number of visitors: Approx. 300,000 per year – Organisers: Approx. 40 different organisers

51


Danmarks højeste turistattraktion Historisk højdestrid Er det nu Ejer Bavnehøj, rivalen Yding Skovhøj, eller den nyopdagede Møllehøj, som udgør Danmarks højeste punkt? Spørgsmålet er et sikkert hit i væddemål og quiz’er over det ganske land. For meningerne er delte og har været det i mange år. Helt indtil 1847 var Himmelbjerget (147 meter) officielt landets højest punkt, og er det stadig i mange udlændinges bevidsthed. Men faktisk besatte Ejer Bavnehøj førstepladsen frem til 1941, hvor Yding Skovhøj overtog æren. Med et forspring på kun 6 cm genvandt Ejer Bavnehøj tronen i 1953 efter en følelsesladet højdestrid. En professor slog dengang fast, at man ikke regner med menneskeskabte forhøjninger – herunder gravhøje som på Yding Skovhøj. Kun den naturskabte jordoverflade tæller. Det fik en ny professor til at bore i undergrunden i jagten på naturlige niveauer. Han udråbte i 2005 den hidtil oversete top Møllehøj til vinder og degraderede Ejer Bavnehøj, også bygget på en gravhøj, til en tredjeplads. Igen gik bølgerne højt. Derfor finder man mange forskellige højdemål i leksika, rejsebøger og på internettet. Men et godt salomonisk bud er, at Møllehøj og Ejer Bavnehøj med kun 270 meters afstand er én og samme top med en højde på 170,86 meter.

Genforeningsstenen

Da Giroen kom forbi

52

For at fremme forståelsen har hele det unikke højdedrag omkring Ejer Bavnehøj fået fællesnavnet Ejer Bjerge.


Tårnet og den prisbelønnede info-/kioskbygning

Vennerne tager fat Gennem århundrede tændte man bål på landets bavnehøje, når fjenden var på vej. Et simpelt advarselssystem, som blev anvendt op i 1800-tallet – også på Ejer Bavnehøj. Toppen lå ellers ubemærket hen, indtil man i 1917 stiftede ”Aktieselskabet for Ejer Bavnehøj” og fik stedet fredet. En kæmpe genforeningssten blev rejst i 1920, da Nordslesvig blev genforenet med moderlandet. I kraft af en storstilet folkeindsamling opførte ”egnens mænd” det 12,5 meter høje genforeningstårn i 1924. Genforeningen markeres med Danmarks højst beliggende folkemøde hvert år i august. I 1979 fik Skanderborg Kommune tårnet foræret. Sammen med foreningen Ejer Bavnehøjs Venner har man gennemført en stor og tiltrængt restaurering af tårnet. Murværket har fået en kraftig ansigtsløftning, der er kommet granitbelægning, lys og informationstavler. Tårnet fik installeret landets højeste elevator af sin art. Tilgængelighed for alle er en mærkesag på toppen. Nye omfattende forbedringer er sket de senere år. For eksempel nyt vejanlæg, flere p-pladser og informationsbygning med kiosk, der er åben i sommersæsonen.

knust af lindormen, og hun skulle have mange ulykker på samvittigheden i Ejer Bjerge. Masser af aktiviteter Ejer Bavnehøj har i løbet af de senere år udviklet sig til at være Danmarks højeste turistattraktion. Det summer af liv på toppen, der er centrum for en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter, som f.eks. musikarrangementer, Danmarks Højeste Marathon, cykelløb, grundlovsmøde samt en stribe events for alle aldre. Har du ikke rundet toppen endnu, er udsigten i sig selv værd at køre eller gå efter. Et enestående morænelandskab, skabt i sidste istid, bugter sig syd for Ejer Bavnehøj. Det vil du også erfare på Danmarks højeste spor i landskabet. Sporet i Ejer Bjerge er en smuk, udfordrende vandrerute over Møllehøj til Møgelhøj, hvor der er rejst både sheltere, borde-bænke og toilet. Ruten indgår i friluftsaktiviteten BestigBjerge.dk, hvor alle kan udforske toppe og samle højdemeter. Viggo Rasmussen Ejer Bavnehøjs Venner

Skulpturen af den frygtindgydende heks Ma Ram er en sjov del af oplevelsen. Ifølge sagnet reddede hun Ovsted Kirke fra at blive 53


Lysevent på Ejer Baunehøj

54


Denmark’s highest tourist attraction An age-old feud on height How is it, now? Is it Ejer Bavnehøj, the rival Yding Skovhøj, or perhaps even the recently discovered Møllehøj that boasts the title of being the highest point of Denmark? This question is a sure hit in wagers and quizzes all over the country. For opinions are varied – and have been for a considerable number of years. As late as 1847, Himmelbjerget – the Sky Mountain (147 metres) – was still officially recognised as highest point of Danmark and still is, as far as a number of foreign visitors to Denmark are concerned. Actually, Ejer Bavnehøj held the first place up until 1941, where Yding Skovhøj took the title. In 1953, with an advantage of no more than 6 cm, Ejer Bavnehøj reclaimed the throne after an emotional feud on height. In that year, a professor established that you cannot include manmade elevations – comprising the grave mounts found at Yding Skovhøj. Only the naturally created surface of the ground counts. This induced another professor to dig further into the subsoil on a hunt for natural levels. In 2005, he proclaimed the hitherto neglected ‘summit’ of Møllehøj to be the winner, thus degrading Ejer Bavnehøj, also resting on a grave mount, to a third place. Once again, passions ran high. This is why various encyclopaedias, travel guides and websites will provide contradictory information as to heights. However, a sound Solomonic bid is that Møllehøj and Ejer Bavnehøj – located within a distance of only 270 metres from one another – is one and the same top with a total height of 170.86 metres. To make things easier and come to terms with facts and one another, the entire unique ridge in the Ejer Bavnehøj area has been awarded the collective name Ejer Bjerge. The friends get going For centuries, it was common practice to light a bonfire on the beacons round the country when the enemy was about. This simple warning system was in use well into the 19th century – also on Ejer Bavnehøj. Otherwise, the beacon led a quiet life until 1917 where”Aktieselskabet for Ejer Bavnehøj” (the Ejer Bavnehøj Company) was established and managed to schedule the area as open space. In 1920, when North Schleswig was reunited with the motherland, a huge reunion stone was erected. In 1924, the “men of the area” erected the 12.5-metre-high reunion tower, owing to a large-scale fund-raising campaign. Every August, the reunion is commemorated at Denmark’s highest located open-air meeting. In 1979, the tower was presented as a gift to the Municipality of Skanderborg; and, in collaboration with Ejer Bavnehøjs Venner (Friends of Ejer Bavnehøj), a major and much needed restoration of the tower was carried out. The masonry was given a solid facelift. Also, the area in general benefited from granite covering, lighting and information boards. The tower was equipped with the country’s highest lift of its kind. Accessibility for everyone is in the high seat, here at the top of Denmark. Most recently, there has been extensive improvement: for instance a new road system, more parking spaces and an information buil-

Ma Ra

ding, comprising a kiosk, kept open during the summer season. The sculpture of the formidable witch, Ma Ram, is a fun part of the experience. According to legend, she rescued the church in Ovsted from being crushed by the dragon; but, generally, she is said to have numerous accidents in the Ejer Bjerge area on her conscience. Lots of activities In recent years, Ejer Bavnehøj has developed into being the highest located tourist attraction in Denmark. Buzzing with life, the summit is the centre of a profusion of cultural activities such as e.g. musical events, the Highest Marathon of Denmark, cycle races, Constitution Day celebrations, plus an array of events for all age groups. If you still have not come by the top, the view in itself is worth a trip – by car or on foot. The unique moraine landscape, dating back to the last Ice Age, meanders its way through the land south of Ejer Bavnehøj. A fact you will also become aware of if you take a walk in the landscape – along Denmark’s highest trail. The Ejer Bavnehøj trail is a beautiful, albeit challenging, hiking trail weaving its way across the Møllehøj to Møgelhøj. At Møgelhøj, the trail provides both shelters, tables and benches, and a toilet. The route is an element in the open-air activity BestigBjerge.dk (climb mountains) where everyone can explore summits and collect height metres. Viggo Rasmussen Ejer Bavnehøjs Venner (Friends of Ejer Bavnehøj) 55


Ejer Bjerge – Danmarks tag Historisk bjergdåb Det var en historisk dag, da Ejer Bavnehøjs Venner 19. juni 2011 holdt bjergfest og fejrede dåben af Ejer Bjerge. Bjergdåben skrinlagde ikke den årelange højdestrid de enkelte bjerge imellem, men var en markering af, at bjergområdet hænger naturligt sammen og har derfor fælles interesser.

danske land. Der er ingen tvivl om, at Ejer Moræneryg er Danmarks Himalaya”.

Fjeldkongen af Danmark, nordmanden Roger Pihl, der er forfatter til bogen ”Guide til Danmarks bjerge”, havde i årevis anbefalet, at det unikke sammenhængende højdedrag omkring Ejer og Riis burde have et navn. Ikke på bekostning af de kendte stednavne, men som en slags fælles efternavn for det 5-6 km2 store bjergområde, der er mere end 140 meter over havet. Suverænt Danmarks højeste område, også kaldet Danmarks Tag.

Ved den festlige bjergdåb, sagde borgmester Jørgen Gaarde blandt andet: – Som borgmester i Skanderborg gør det mig utrolig glad, når ting bliver til noget ved fælles kraft. Adgangen til naturen og ikke mindst adgang til nyttige, dejlige og livsskabende udefaciliteter på et af de smukkeste steder i vores kommune – ja, hvis ikke Danmark – er hermed en realitet.

– Navne er vigtige, når man skal udbringe budskabet om steder, der er værd at besøge. Det er nemmere at fortælle historier om et stort, smukt sammenhængende område, når det har ét navn. Derfor er Ejer Bjerge et rigtig godt navn, siger turistchef Marianne Purup fra Visit Skanderborg. – I litteraturen har området været beskrevet som både Ejer Plateau, Ejer Moræneryg, bakke-kam af randmoræne og Ejers brede banke, men ingen af delene virker særlig mundret.

Sognepræst Benedikte Baggesgaard tog bogstaveligt taget imod endnu et højdepunkt i Ejer Bjerge – Møgelhøj – og sagde i dåbstalen: – Overalt i verden, i alle folkeslag og religioner, har mennesker til alle tider søgt mod de geografiske højder, når livet blev for stort for dem. Når de måtte påkalde sig højere magter i taknemmelighed eller fortvivlelse. Eller søgte klarhed om livets mangfoldige gåder. Opad har man søgt – mod højdepunkter i landskabet – tættest muligt på himlen måtte man være, når man søgte audiens hos den almægtige – Herren over himmel og jord.

Betegnelsen Ejer Bjerge er ad naturlig vej gledet ind i sproget i nyere tid. Lokalbefolkningen siger det, turismen anvender det – selv daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen tog ”bjerge” i sin mund, i sin tale til Folkemødet i 2010, da han sagde: ”Vi skal hæve os over dagligdagens genvordigheder og de flade marker. Komme op på bjerget – eller bakken – få vind i håret og skue ud over det

Folkemøde på Ejer Baunehøj

56

Byrådet i Skanderborg Kommune tog begejstret imod navneforslaget, hvorefter Kulturministeriets Stednavneudvalg konfirmerede Ejer Bjerge som et autoriseret stednavn.

Ejer Bjerge omfatter blandt andre: Møllehøj (170,86 meter), Ejer Bavnehøj (170,35 meter), Lindbjerg (170,08 meter), Møgelhøj (169,5 meter), Vistofte (169,44 meter).


Ejer Bjerge – the roof of Denmark

Ejer Bjerge på Møllehøj

A historical ’mountain’ christening It was a memorable day when, on 19 June 2011, the association Ejer Bavnehøjs Venner (Friends of Ejer Bavnehøj) organised a mountain event, celebrating the christening of Ejer Bjerge. Alas, the event could not put an end to the yearlong feud among the various ‘mountains’ as to which is the highest. It did indicate, however, that by nature, this mountainous terrain is a closely knit entity and, hence, has shared interests. For years, the Mountain King of Denmark, Norwegian Roger Pihl and author of the book ”Guiden til Danmarks bjerge” (The Guide to Denmark’s Mountains), had been advocating that this unique and unbroken landscape of ridges constituted by Ejer and Riis be given an overall name. Not at the expense of the established place names, but as a kind of surname to be shared by the 5-6 km2 mountainous area more than 140 metres above sea level. Unquestionably the highest spot in Denmark, it has also been dubbed Denmark’s roof. – Names are important when you wish to spread the word about locations worth a visit. It is far easier to tell stories about an amazing and interconnected vista when you can attach a name to the area. This is why Ejer Bjerge is a really good name, says the managing director of the tourist association Visit Skanderborg, Marianne Purup. – In our literature, the area has been referred to as Ejer Plateau, Ejer Moræneryg, crest of lateral moraine and Ejers Brede Banke – none of which are particularly easy on the palate. The appellative Ejer Bjerge has gradually slipped into contemporary language: The local community uses it, so does tourism language – even former Prime Minister Lars Løkke Rasmussen applied the term “bjerge” (meaning mountains) in his speech given at the2010 open-air meeting, saying, “We need to rise above everyday adversi-

ties and the flat grounds. To climb the mountains – or the hills, as it were – and feel the wind sweep through our hair, to enjoy the vista of Danmark. Ejer Moræneryg is, without a doubt, the Himalaya of Denmark”. The Skanderborg borough council enthusiastically accepted the suggested name, whereupon the Place-Name Committee under the Danish Ministry of Culture confirmed the name, Ejer Bjerge, as an authorised place name. In connection with the festive name ceremony, Mayor Jørgen Gaarde for instance said: – As mayor of Skanderborg, I’m incredibly pleased when things come about through united efforts. The access to nature and, and not least to useful, wonderful and life-affirming outdoor facilities at one of the most beautiful spots in our municipality – if, indeed, not in entire Denmark – is hereby a reality. The local vicar, Benedikte Baggesgaard – who literally delivered yet a climax within the Ejer Bjerge area – held the christening ‘sermon’: – Everywhere in the world, in all nations and religions, man has at all times been drawn towards the geographical heights, when life proved to be too overwhelming; when they needed to invoke the higher powers – in their gratitude, as in their desperation; or when they sought clarification about the many mysteries of life. Upwards, they looked – towards elevated landscapes – as close as possible to Heaven was where one should be when seeking audience with the almighty – the Lord of all heaven and earth. Among others, Ejer Bjerge comprises: Møllehøj (170.86 metres), Ejer Bavnehøj (170.35 metres), Lindbjerg (170.08 metres), Møgelhøj (169.5 metres), Vistofte (169.44 metres). 57


Morten Børup Koret – sangglæde i verdensklasse

Morten Børup Koret, der oprindeligt hed Morten Børup Skolens Kor, blev grundlagt  i 1956 af Frede Meldgaard, der var lærer på Morten Børup Skolen i Skanderborg. Det var også Frede Meldgaard, der i 1975 grundlagde Skanderborg Musikskole, som han gennem mange år var leder for.   I 1986 blev Morten Børup Skolens Kor overdraget til Alice Vestergaard, som selv sang i koret som barn. Gennem årene voksede korene og har nu i mange år været delt i tre kor, der følger skolen afdelingsopdeling: Lillekor for 2.-3. klasser (indskoling), Mellemkor for 4.-6. klasser (mellemtrin) og Storekor for 7.-10. klasser (overbygning) – i alt synger ca. 150 børn i korene.   Korene har adskillige traditionsbundne arrangementer bl.a. Luciafesten, som har været afholdt hver december siden 1956. Arrangementet er dog for længst vokset ud af skolens aula og afholdes nu i Kulturhuset. Mellemkoret opsætter hvert forår en musical på Morten Børup Skolen.   Det ældste kor, Storekor, synger adskillige koncerter hvert år. Koret har bl.a. et fast samarbejde med Slotskirken omkring 1. søndag i advent. Koret deltager også i flere konkurrencer både i Danmark og i udlandet. I den landsdækkende korkonkurrence ”Sangerdyst fra kyst til kyst”, som blev afholdt fra 1957 til 2010, vandt koret tre gange, nemlig i 2003, 2005 og 2008. Koret har desuden sunget til konkurrencer i Ungarn, Italien, Østrig og Kina, hvor koret sang på EXPO udstillin-

gen i Shanghai. I sommeren 2012 deltager koret i kor-olympiaden, der afholdes i USA. Igennem tiderne har Morten Børup Skolens kor sideløbende besøgt venskabskor i mange lande og har også adskillige gange selv været værtskor. Koret har indspillet adskillige CD´er, senest i samarbejde med ”storesøsterkoret” Skanderborg Ungdomsskoles Kor cd´en ”This a little light” – en CD med rytmisk musik. I 2009 blev koret oprettet som frivillig forening og ændrede i den forbindelse navn til Morten Børup Koret. Koret fungerer i dag med støtte fra lokale sponsorer og frivillig arbejdskraft fra engagerede forældre.

Fakta om Morten Børup Koret: • Ca. 150 sangglade børn og unge er efter alder fordelt over i alt tre kor: Lillekor, Mellemkor og Storekor. • Siden 1986 har Alice Vestergaard stået i spidsen for koret, der blev grundlagt i 1956 som skolekor på Morten Børup Skolen. • Koret har vundet både nationale og internationale konkurrencer. • Koret har siden 2009 været en forening med frivillige, sponsorer og sangere fra hele Skanderborg Kommune. • Læs mere om Morten Børup Koret på www.mbkoret.dk

Expo i Shanghai 2010. Morten Børup Storekor sang ved Den Lille Havfrue på danske stand

58

Alice Vestergaard, korleder


Morten Børup Koret – world-class choir-singing delight

Morten Børup Mellemkor opfører musical’en ”Den lille Havfrue” i sommeren 2012

The juvenile choir, Morten Børup Koret – originally established in 1956 as a school choir, Morten Børup Skolens Kor, by Frede Meldgaard who was a teacher at the Skanderborg school named Morten Børup Skolen. In 1975, Frede Meldgaard also took the initiative to the foundation of the music school, Skanderborg Musikskole, of which he was the head for a number of years. In 1986, Morten Børup Skolens Kor was handed over to Alice Vestergaard. When a child, the new choirmaster had, herself, been a member of the choir. As, over the years, the choir members increased in numbers, the choir split up into groups adjusted to the school’s age groups: Lillekor (the little choir) for 2nd and 3rd-year pupils (the introductory level), Mellemkor (the middle choir) for 4thto-6th-year pupils (the intermediate level), and Storekor (the big choir) for 7th-to-10th-year pupils (superstructure). The three choir sections have been active for a number of years, and together they total app. 150 choir members. The choirs give a variety of tradition-bound performances such as e.g. the Saint Lucia celebration which has taken place every December since 1956. However, this event has long since outgrown the school’s assembly hall and, hence, moved on to the town’s culture centre, Kulturhuset. Every spring, Mellemkoret will stage a musical at Morten Børup Skolen.   The ‘big choir’, Storekor, gives several annual concerts. For instance, the choir cooperates with Skanderborg Castle Church where it has become a tradition that they perform every First Sunday in Advent. The choir also participates in a number of competitions in Denmark and abroad. The history of the choir boasts three first prizes (2003, 2005 and 2008) won in the nationwide choral competition “Sangerdyst fra kyst

til kyst”, held in Denmark from 1957 to 2010. Outside the Danish borders, the choir has participated in competitions held in Hungary, Italy and Austria. In China, they gave a performance at the Shanghai EXPO exhibition. In the summer of 2012, the choir will participate in the World Choir Games to be held in the USA. Over the years, the school choir at Morten Børup Skolen has also visited an array of sister choirs in a number of countries; and, in return, the choir has been the host on several occasions. The choir has published a number of CDs – most recently the rhythmic CD entitled “This a little light”, published in cooperation with the ‘big-sister choir’ Skanderborg Ungdomsskoles Kor. In 2009, the choir was established as a volunteer organisation and, at the same time, changed its name to Morten Børup Koret. Today, the choir exists on the basis of support from local sponsors and the volunteer work of committed parents.

Facts about Morten Børup Koret: • Three choirs comprising app. 150 children and young people who enjoy singing. The three choirs (Lillekor, Mellemkor and Storekor) have been established on the basis of age groups. • The choir was established in 1956 as a school choir at Morten Børup Skolen, and Alice Vestergaard has been the choirmaster since 1986. • The choir has won both national and international competitions. • Since 2009, the choir has been an organisation established on the basis of volunteer work, of sponsors and of singers from all over the Municipality of Skanderborg. • You can learn more about Morten Børup Koret on www.mbkoret. dk (in Danish only). 59


Danmarks Smukkeste Festival – et par kapitler fra historiebogen

Går man igennem skoven i Skanderborgs udkant en helt almindelig efterårsdag, er det svært at forestille sig, at der her, hvert år den anden weekend i august, samles op mod 50.000 mennesker (publikummer, frivillige, musikere og andet godtfolk), med den eneste mission at feste stort en hel weekend igennem. At det ude i en skov er muligt at indtage stort set hvad som helst ens musikalske, kulinariske, sociale og vinøse appetit måtte begære. At der er rindende vand i håndvaskene og vandskyllende toiletter. At man under åben himmel kan blive bombarderet af lys, lyd, lugt, mangesidede indtryk og massevis af smukke mennesker. Og at det hele er væk og skoven iklædt sin vante dragt, blot et par uger efter. Men sådan har udviklingen været siden dengang i 1980, hvor en flok unge idealister besluttede sig for at lave den musikfestival, de mente byen manglede.

60

Skanderborg i 1980 flød ikke ligefrem med musikalske tilbud til en hungrende ungdom – men havde inde i den smukke gamle bøgeskov et naturligt samlingspunkt, ved det amfiteater der gennem årene var blevet brugt til alskens former for underholdning. Her havde godtfolk fra Skanderborg og omegn samlet sig siden 1928 – til bl.a. dyrskuer, operaforestillinger og politiske møder. I 1938 var det, der allerede dengang var kendt som Danmarks smukkeste friluftsscene, sågar ramme omkring Danmarks Afholdsforenings kongres. Det var nu ikke just afholdenhed, der prægede de fem unge mennesker, der i 1980 søgte og fik tilladelse til at afholde en én-dags musikfestival. Deres drøm var at lave et arrangement, der kunne skaffe penge til at starte det faste spillested, de mente, Skanderborg manglede.* Der er som regel meget smukt ude i den gamle bøgeskov – og det var der sikkert

også lørdag den 5. juli 1980. Fra dem der var til stede, er der dog ikke særligt præcise overleveringer at støtte sig til – og i pressen er der kun skrevet meget sparsomt om arrangementet. Arrangørerne husker det som en dejlig dag, endskønt flere af dem blev så fulde undervejs, at de fleste detaljer for længst er gået fløjten. En enkelt fra arrangørgruppen oplevede nærmest ikke den festival han så længe havde arbejdet på – da lidt for kraftig omgang med en hashpibe tidligt gjorde ham både paranoid og så bange for træerne, at han var nødt til at gå hjem. Sikkert er det, at de PA-folk der kom fra Århus ikke var specielt glade for forholdene, da de om formiddagen kom med lydanlægget – så i huj og hast måtte der laves et lille telt til at dække over mixerpult og andet udstyr. Udover den spartanske scene, med lånte presenninger hejst ovenover som tag, bestod festivalen af en skurvogn, man havde lånt af kommunen, et villatelt hvorfra der


Nærmeste offentlige toilet var på Capri – adskillige hundrede meter væk – og derfor stod der to latriner for enden af skurvognen.

vurderet skvulpene fra toiletspandene – og endte med at få en del af ladningen ned i sine nye støvler. Man kan så selv forestille sig, hvordan det efterfølgende har været at lege rockstjerne i de støvler – en af dem, der så det siger, at sangerens karriere nærmest stoppede der…

Publikums udladninger endte i store toiletspande, hvis tømning var fordelt mellem nogle af de optrædende musikere. Da jobbet ikke var specielt behageligt, ventede man som regel til sidste øjeblik med at bære spandene ud til det hul der var gravet i skoven til formålet. Det betød til gengæld, at spandene så blev temmelig fyldte, ja, vel nærmest overfyldte – hvorfor det krævede en vis behændighed at balancere de storskvulpende spande ud til hullet i skoven. Og blandt den første festivals legender er da også beretningen om en forsanger, der til lejligheden havde anskaffet sig et par smarte, spidse og lange cowboystøvler, der ville gøre sig rigtig godt på scenen. Så smarte var de, at han trak dem udover cowboybukserne. Desværre havde netop han under-

Men musikken spillede, folk havde det hyggeligt, og der blev langet mange små Faxe Fad over disken i ølteltet. Spam Band kom og optrådte. Godt nok helt uden instrumenter, men med to piger der vist dansede og sang noget kor indimellem, med den unge Philbert (egentlig hyret som trommeslager) der bare stod og råbte ”spam spam spam” og ”træls træls træls”, i hvad der virkede som en uendelighed og endelig hovedmanden, en engelsk hippie, der stod og reciterede syrede tekster oven på denne særprægede bund. Thunderbirds var der med deres velsmurte halbal-maskine og det samme var Kurt, med deres udgaver af sange fra ZZ Top´s og Ry Cooders´ repertoire. Bocachio – der senere blev til avantgarde-bandet Picnic – spillede vistnok egne numre, og det

blev solgt pølser, endnu et telt hvor der blev solgt øl og endelig en lille bod, der solgte myggebalsam og Luna-plader.

samme mener man også var tilfældet med Sabrock, der som navnet antyder kom fra Sabro. Freche Bande står nogenlunde klart for arrangørerne, dels på grund af bandets frontfigur, Bent Kehlet, der spillede en ret forrygende Jimi Hendrix-guitar – men mest fordi gruppens pressemeddelelse lovede ”Garanteret Hot Dogs, hajer og pisk” og ”lemlæstelse af grillkyllinger”. Topgruppen Luna fik spillet deres koncert – men da Cozie stod for tur til finalen, var der efterhånden faldet så megen regn, at det var uforsvarligt at fortsætte. Det var ikke populært for arrangørerne at aflyse netop dem – og nogen husker at blive jaget rundt i skoven af bandets supportere, der ville uddele bank for aflysningen. Det endte dog med, at man lovede Cozie en plads i den amatørkonkurrence, arrangørerne havde planlagt at holde i løbet af vinteren – og det formildede de vrede fans så meget, at ingen af arrangørerne led fysisk overlast. Hvor mange tilskuere der egentlig var, er der ingen der rigtig ved – men noter fra dengang siger et sted mellem 600 og 1.000 stk. 61


62

Mange forsvandt dog tidligt på eftermiddagen, trætte af den regn der faldt dagen igennem – og da aflysningen af Cozie var en realitet og festivalen dermed var slut, kunne samtlige tilbageværende være i det villatelt, der solgte øl. Der stod man så og havde det egentlig ganske udmærket. Da skoven efterhånden var blevet så mørk, at man knapt kunne finde ud af den igen, tog de glade arrangører og deres hjælpere så ind på det lokale værtshus Marius Øltapper for at fejre en veloverstået festival.

Skanderborg Festival nummer to blev ­afholdt den 15. august 1981, og der var skruet op for både ambitioner og musikprogram. TV-2 og Sneakers var hovednavnene, og der er ingen der betvivler, at det i det hele taget var en mægtig festival der i 1981. Solen skinnede, stemningen var høj og musikken helt i orden. Men budget kunne de stadig hverken lægge eller overholde. Festivalen var planlagt til at koste i omegnen af 110.000 kr. – og til at løbe rundt med 1.500 – 1.800 betalende tilskuere.

Et par dage efter festivalen skulle kassen gøres op. Men da den var solidt sammensvejset af 3mm jern, skulle der en skærebrænder til at åbne den – med det resultat at flere pengesedler blev lidt svedne i kanten. Der var så heller ikke helt så mange kontanter i den, som man havde håbet. Alt i alt havde festivalen kostet omkring 17.000 kr., men der var kun små 13.000 til at betale regningerne med. Heldigvis trådte den lokale trykker til som redningsmand – gælden til ham for plakater og programmer svarede sådan cirka til underskuddet – og han sagde til bestyrelsen, at de jo så var nødt til at lave festival igen året efter, og så kunne han få sine penge til den tid.

Hvor mange der egentlig kom, ved man ikke – for af en eller anden grund var billetsalget ubemandet det meste af dagen, så ud over dem, der havde købt i forsalg, kom de fleste gratis ind. Der var ikke helt styr på vagtplanerne – og færre til at rydde op og hjælpe til end medhjælperlisten ellers gav udtryk for. Der var afgjort mange flere gæster end året før – men det endte alligevel med samlede udgifter på omkring 150.000 kr. og et underskud på omkring 35.000 kr., selv efter at der var spædet til med de penge foreningen havde på bankbogen efter at have afholdt andre arrangementer.

Det var ret mange penge for en flok unge mennesker, der enten studerede, var i lære eller på bistandshjælp (hvilket dengang gav den formidable sum af 250 kr. om ugen). Endnu engang trådte lokale forretningsfolk til med langstrakte kreditter – og tredje gang viste sig heldigvis også at være lykkens gang. Skanderborg Festival 1982 blev afholdt som en todages fest den 13.-14. august – og der var omkring 4.000 gæster til noget, der nu for alvor mindede om et professionelt arrangement, med navne som Anne Linnet Band, Björn Afzelius og Tøsedrengene som de store tilskuermagneter. Der var overskud, og gælden var ude af verden. I 1985 skiftede man navn til Danmarks Smukkeste Festival – og har gennem årene vokset sig til at være Danmarks næststørste musikfestival. Og meget mere end en festival. I dag er der nærmest tale om et overflødighedshorn af oplevelser. Et tilbud til alle sanser, der hvert år modtages med jubel af de op mod 25.000 betalende tilskuere, der gæster Danmarks Smukkeste Festival. I dag er det nærmest reglen, at der er udsolgt måneder i forvejen – og med en totalomsætning på mere end 60 millioner kroner (2006)


www.smukfest.dk betyder det økonomisk råderum til både at trække nogle af de allerstørste internationale musiknavne til bøgeskoven og til hvert år at finde på nye spektakulære tiltag, som eksempelvis at få et udrangeret S-tog eller et flyvrag transporteret ud i skoven, som endnu én på opleveren til det begejstrede publikum. Men det mest fantastiske – eller smukke, om man vil – er, at Danmarks Smukkeste Festival stadig opererer på den samme formålsbeskrivelse og på den samme festivalklub, der blev skabt tilbage i 1980. Danmarks Smukkeste Festival kan kun lade sig gøre fordi den – så professionelt afviklet og bestyret den er – stadig er et non-profitforetagende, der afvikles af omkring 12.000 af festivalklubbens frivillige medhjælpere. I formålsbeskrivelsen for Danmarks Smukkeste Festival handler det helt overordnet om at sikre det kommende års festival. Der

er ingen investorer der står og venter på at stoppe et overskud ned i lommen – det skal først og fremmest gå til at sikre festivalen fremover. Som de sekundære formål, støtter festivalen gerne forskellige sociale og kulturelle formål, meget gerne med udspring i Skanderborg Kommune – og gennem de seneste har det resulteret i flere millioner kr. til bl.a. lokale klubber, foreninger og arrangementer. Meget mere festival på: www.smukfest.dk *Danmarks Smukkeste Festival kunne i sommeren 2012 endelig åbne spillestedet og cafeen Walthers i Adelgade. Poul Martin Bonde Talsmand, Danmarks Smukkeste Festival Forfatter til bogen ”SMUK”

FAKTABOKS: OZZY OSSBOURNE, ERIC CLAPTON, OASIS, THE NATIONAL, KYLIE MINOUGE, PETER GABRIEL, BECK, BJÖRK, GREEN DAY, PINK, ROBYN, FRANZ FERDINAND, RINGO STARR, SUEDE, STATUS QUO, DEEP PURPLE, SNOOP DOGG, B.B. KING, KATIE MELUA, JAMES BROWN, MÖTOÖRHEAD, TOTO, JAMIROQUIA OG TEXAS er bare nogen af de mange internationale bands og solister der har begejstret publikum på Danmarks Smukkeste Festival gennem årene.

63


THE MOST BEAUTIFUL FESTIVAL IN DENMARK – a few chapters from the festival annals

Strolling through the woods on the outskirts of Skanderborg on any ordinary autumn day, it is hard to imagine that right here, every second weekend of August, the woods will be teeming with the hustle and bustle of close to 50,000 people (audience, volunteers, musicians and other worthies) flocking together for the one and only purpose of incessant partying – for the duration of an entire weekend, almost. Similarly, it is inconceivable that, in the midst of a wood, it will be possible to take in practically anything to your heart’s content – whether your craving is for experience within the musical, culinary, social or beverage branch. That there will be running water, wash basins and even water closets. Who would imagine that right here, in the great outdoors, it is feasible to be bombarded by light, sound, smell – multifaceted sensations and lots and lots of wonderful people. And then, lo and behold: practically at a single stroke it’s all gone; and in a matter of just a few weeks, the wood has once again taken on its habitual attire. But this has been the norm ever since, back in 1980, a bunch of young idealists decided to organise the music festival of which, in their opinion, the town was in dire need.

64

The Skanderborg of 1980 was not exactly overflowing with musical experiences for a thirsting generation of young people. The town did, however, possess a natural gathering place in the midst of the beautiful old beech forest – namely the amphitheatre which, over the years, had been used for multitudinous varieties of entertainment. This was where the good people of Skanderborg and environs had been assembling since 1928 – for attending events as diverse as e.g. cattle shows, operas and political meetings. In 1938, the place, by then already known as Denmark’s most beautiful open-air stage, even provided the framework for – of all things – the Danish temperance movement’s convention. Truth be told, it was not exactly temperance – nor moderation – that characterised the five youngsters who, back in 1980, applied for and was granted permission to host a one-day music festival. Their dream was to organise an event that would raise money to establish the permanent music venue which, according to them, was absolutely essential for the town of Skanderborg.* As a rule, the old beech forest is an exceptionally beautiful area – which in all likelihood was also

the case on Saturday the 5th of July in 1980. Reports from those present on that memorable day are few and far between – and not very precise, at that. Likewise, press reviews concerning the event are sparse. The organisers remember it as a wonderful day – albeit several among them got quite wasted as the day proceeded; and, hence, most details have long since gone west. Actually, one member of the organisation group more or less missed the whole shebang: At an early stage of the festival he had been working so long and hard for, he had fraternised a little too intensely with a chillum – an encounter rendering him paranoid and in a state where the trees scared him to such a degree that he had to go home. One thing that can be established with reasonable accuracy is that the PA people, arriving from Aarhus in the morning to deliver the sound system, weren’t any too pleased with the arrangement. This gave rise to a hastily called-in makeshift tent to provide a modicum of shelter for the mixing console and other equipment. In addition to the Spartan stage – with borrowed tarpaulins acting as roof, the festival premises comprised a site hut on loan from the municipal-


ity, a cottage tent functioning as a hot-dog stand, yet a tent (the beer tent), and, finally, a small stall providing mosquito repellent and Luna records. The most nearby public toilet being located several hundred yards away, two latrine ‘facilities’ had been put up by the site hut. The audience discharge ended up in huge closet pails; and the chamber-pot duty fell to the lot of some of the musical performers. Since the task of carrying the pails deeper into to the woods, to the hole that had been dug out for the occasion, was not an overly pleasant one, it was usually postponed to the very last moment. Alas, this had the drawback that the pails would be filled to the brim – well, brimming over actually – and it thus required considerable dexterity to keep the pails and their overactive contents in balance during transit to the pre-dug hole. And, not surprisingly, one of the legends having survived from the very first festival relates to this transportation activity. There’s a story about a lead singer who, for this very occasion, had invested in a hot pair of pointed and high cowboy boots that were intended to make a tremendous impact from the stage. Indeed, he considered them to be so hot that he

stuffed his jeans legs inside the bootlegs. As bad luck would have it, he was the one to grossly underestimate the sloshing life of the pail content – with the result that a considerable part of the cargo went overboard, right into his new boots. It is not hard to imagine how the poor soul’s subsequent attempt at giving himself rock-star ‘airs’ went off. One alleged spectator claims that this episode by and large brought the singer’s career to an abrupt halt… Nevertheless, the music was playing, people had a great time, and more than a few half-pints of Faxe draught beer was passed over the beer-tent counter. Spam Band graced the festival with a performance – albeit entirely without the use of instruments but with two girls who, it is surmised, gave a sporadic song and a dance and young Philbert (originally hired as a drummer) just stood there yelling ”spam, spam, spam” and something that might be interpreted as ”shit, shit, shit” for what appeared to be an eternity. This was topped off by the main feature – a British hippie – reciting kinky texts on this bizarre background. The Thunderbirds gave an appearance – showing up with their well-oiled hillbilly machine, and with

Kurt. They gave their versions of excerpts from the ZZ Top and Ry Cooder repertoires. Bocachi, later to become the avant-garde band Picnic, was there, presumably playing own songs; and so, it seems, were the celebrities from Sabroe – Sabrock. Freche Bande stands out fairly clear in the memories of the organisers – in part due to their front man, Bent Kehlet, playing quite an impressive Jimi Hendirx guitar, but primarily because the press announcement of the band promised ”Guaranteed Hot Dogs, Sharks and Whipping” together with ”the dismemberment of grilled chicken”. The band Luna, the main attraction of the day, succeeded in giving their concert. However, when it became time for the closing band, Cozie, rain was pouring to a degree where going ahead would have been a reckless affair. However, the cancellation of this particular band did not go down well with neither audience nor supporters. A few of the organisers even remember being chased through the woods by members of the latter group, doggedly bent on giving them a good thrashing as payment for their decision. At the end of the day, though, Cozie was promised

65


a place in a competition the organisers planned to host for amateur musicians in the winter, and things cooled down a bit: The angry fans were mollified, and no organiser sustained serious injury. As to the crowd, no one really knows exactly how many spectators had turned out for the occasion – however, notes from the event suggest an audience of between 600 and 1,000 heads. Many disappeared quite early in the afternoon – fed up with the relentless rain; and subsequent to the finale (the announcement of the cancellation of Cozie) the crowd had dwindled to a size that could be contained within one cottage tent (the beer tent); and here endeth the first festival – in quite a cosy atmosphere, as a matter of fact. However, at some point darkness had fallen, and it became quite a challenge to find one’s way out of the woods. Those of the merry organisers and volunteers, who succeeded in this task, took shelter at the local ale-house, Marius Øltapper, where they celebrated a successfully completed festival. When, a few days later, it became time to balance the accounts, this first and foremost required access to the cash box. This being a solidly welded

66

contraption of 3mm iron, a blowtorch had to be brought into action; and, hence several bank notes were singed. Also, the box did not contain quite as much cash as hoped for. So, when all was said and done, they were 4,000 kroner short – the festival had totalled around 17,000 kroner, and they had only a little less than 13,000 to cover their bills. Luckily, the local printer came to their rescue. The amount owed to him for bills and programmes approximately averaged the deficit. He let the festival board know that they were now committed to organise yet a festival event the following year, and then they could pay him when that time arrived. The second Skanderborg Festival took place on August 15 1981. Now, the organisers had notched up ambitions as well as the list of performers. With main attractions such as the renowned Danish bands TV 2 and Sneakers, the 1981 festival was without a doubt a terrific one. The sun was shining and spirits ran high – and the music was top-notch. Budgeting, however, was still unchartered territory – apparently no one knew how to prepare a budget or to perform as budgeted. At the planning stage, the festival had been estimated to cost in the environment of 110,000 kroner – which would require a paying

festival audience of 1,500-1,800 heads to make ends meet. The number of people actually attending is still unknown as, for some reason, the ticket box was unmanned for the best part of the day. So, admission was practically free for all festival guests not having bought their tickets in advance. Also, the management of the duty roster was virtually nonexistent – and though the list of volunteers expressed otherwise, the organisers were left with too few helpers when it was time to clean up and lend a hand. The festival had definitely had more guests than the previous year. Nevertheless the festival association ended up with collective expenses of about 150,000 kroner and a deficit of 35,000 kroner – and this was after having contributed the association’s bank savings (come about from other events organised by the association). Such a deficit represented quite a substantial amount for a group of young people largely comprising students, trainees or people on welfare payments (which, in those days, represented the formidable amount of 250 kroner a week). Yet again, the festival was saved by local businesses allowing long-term credits. And, mercifully, it was third time lucky: The 1982 Skanderborg Festival was held as a two-day party on the 13th and 14th


www.smukfest.dk of August. An audience of approximately 4,000 could attend something that was now seriously close to a professional event, presenting names such as Anne Linnet Band, Björn Afzelius and the Danish band Tøsedrengene as major attractions. The festival turned out a profit – and the organisation cleared their debts. In 1985, the association changed its name to Danmarks Smukkeste Festival (The Most Beautiful Festival in Denmark). And since then it has grown into Denmark’s second-largest musical festival – into much more than a festival, actually. Nowadays, this annual occasion provides a wealth of offers, comprising experiences for all senses, each year received by the jubilant crowd of close to 25,000 paying guests visiting Danmarks Smukkeste Festival. Today, it is practically a rule that tickets are sold out several months in advance – and, with a total turnover of more than 60m kroner (2006), there is economic scope for attracting some of the most significant international artists to the beech wood and for devising new spectacular initiatives such as e.g. transporting a retired train or a ramshackle

plain into the woods – thus providing the audience with yet an experience.

There will be lots of festival stuff on: www.smukfest.dk (albeit in Danish only).

The most amazing – or beautiful if you like – is that the festival still operates along the same objects clause and on the basis of the same festival association that were created back in 1980. Danmarks Smukkeste Festival is only possible because it is still run (albeit professionally organised and managed) as a non-profit enterprise brought about by the festival association’s about 12,000 volunteer helpers. The objects clause of the festival association is, above all, to secure the next year’s festival.

*In the summer of 2012, Danmarks Smukkeste Festival finally succeeded in establishing Walthers – a music venue and café in Adelgade.

There are no investors lurking in the wings, just waiting for stuffing their pockets with festival profits. Any profits are first and foremost earmarked for securing the future of the festival. As secondary objectives, the festival association is always willing to support various social and cultural objectives – preferably taking their point of departure within the Municipality of Skanderborg. Over the most recent years, this has resulted in several million kroner to e.g. local clubs, associations and events.

Poul Martin Bonde Spokesman, Danmarks Smukkeste Festival Author of the book ”SMUK

FACT BOX: OZZY OSSBOURNE, ERIC CLAPTON, OASIS, THE NATIONAL, KYLIE MINOUGE, PETER GABRIEL, BECK, BJÖRK, GREEN DAY, PINK, ROBYN, FRANZ FERDINAND, RINGO STARR, SUEDE, STATUS QUO, DEEP PURPLE, SNOOP DOGG, B.B. KING, KATIE MELUA, JAMES BROWN, MÖTOÖRHEAD, TOTO, JAMIROQUIA and TEXAS to mention just a few of the international bands and performers having enthused the audience of Danmarks Smukkeste Festival over the years.

67


Skovene i Skanderborg Kommune Skovene nu Skovene som vi ser dem i dag er kulturbetinget og et produkt af menneskets virke igennem mere end 6.000 år. Dog kan man mange steder se en stor oprindelighed i både flora og fauna. Gennem de sidste 20 år er der i stadig højere grad lagt vægt på at sikre naturværdierne i skovene. I kommunens nordøstlige del findes skoven mest på stiv og stenet jord med underliggende lag af plastisk blåler. De fleste af skovene er forholdsvis små, og der er ofte en brat overgang mellem skoven og den dyrkede mark. Her trives kun eg, rødel, elm, ask og avnbøg. Hvor jorden er mere dybgrundet vokser også bøg, ær og nåletræ. Mange steder har jorden aldrig været under plov. Hist og her står store gamle ege, som bærer præg af at have stået i en lysåben græsningsskov. Skovene er de fleste steder naturforynget og kommer meget tæt på at være urskov. Der mangler blot lidt flere helt gamle træer, som får lov til at stå til naturligt henfald og formuldning i skovbunden. Jorden er meget kalkholdig, og omsætningen af nedfaldende blade er meget hurtig og sker fra år til år. Her vokser blå anemone, druemunke og orkideer som tynd­akset gøgeurt, ægbladet fliglæbe og skov­hullæbe samt engblomme, majgøgeurt, firblad, ­krybende læbeløs, milturt, lungeurt, bingelurt og nælder.

68

Af insekter er det mest bøgehjort, træbukke, læderløber, skarnbasse, stor gedehams og sommerfugle som sørgekåbe, det hvide C, nældesommerfugl, iris og svalehale, som gør sig bemærket. Af myrer findes især orange myre, stikmyre, sort havemyre og gul engmyre. Her findes ingen store myretuer af rød skovmyre og derfor heller ikke sortspætte og grøn­spætte. Andre nåleskovsfugle som f.eks. sortmejse, topmejse, korsnæb og grønsisken ses sjældent. I skovenes vandhuller yngler but- og spidssnudet frø, skrubtudse, stor og lille vandsalamander samt i den sydøstlige del den sjældne løvfrø. Snog, skovfirben og stålorm findes. Der findes mange forskellige arter af flagermus i de gamle hule træer. Halsbåndmus, rødmus, dværgmus og mosegris samt spidsmus, muldvarp og pindsvin er almindelige. Alle de små mårdyr er almindelige. Jorden er ikke velegnet til at grave i, men hvor forholdene tillader det, kan man være sikker på at finde grav af ræv og grævling. Der er mange rådyr, enkelte harer, og i løbet af de sidste år har også kronvildtet bredt sig og ses af og til i skovene. Skove på stærkt kuperet terræn findes spredt over det meste af kommunen. Jordbunden er meget afvekslende, og skovene derfor meget varierede. I øst på den mest kalkholdige jordbund udviser bøgen sin bedste vækst, og mod vest i Ry Nørreskov på den lidt


mindre kalkholdige jord findes nogle af landets højeste graner på omkring 50 meter. Området ligger lige på skellet mellem Øst- og Vestdanmark, og der er en utrolig rig variation i plante- og dyrelivet. Skovene er så store og sammenhængende, at der er mulighed for en egentlig skovflora og -fauna, og i skovbrynene ud til det dyrkede land yngler fugle som rød glente og ravn.

Gennem de sidste 50 år er produktion af juletræer og pyntegrønt blevet af stadig større betydning, og Danmark er Europas største eksportør af disse produkter. Den største aftager er Tyskland, og gennem flere år er det f.eks. et træ fra en dansk producent, der har vundet konkurrencen som Englands smukkeste juletræ og har fået æren at tilbringe julen i Downing Street 10.

På den lette, sandede jord på flodterrasserne og ­hedesletterne finder vi mest plantager af nåletræ, men mange steder ses også tydelige spor af af­græssede hedearealer, som er sprunget i skov. Her er træarterne mest eg, birk, asp, tørst, fyr, gran og enkelte ofte flerstammede bøge. I skovbunden ­findes en rig dværgbuskeflora med lyng, revling, tyttebær og blåbær m.m. På de lysåbne sydog sydvestvendte skråninger finder vi nogle af de mere varmekrævende dyr som f.eks. hugorm og fugleedderkoppen Atypus affinis. I vandhullerne findes grønfrø, hvis kvækken kan høres vidt omkring, og området omkring Gl. Rye er et af de steder i landet, hvor der findes flest forskellige sommerfuglearter.

Derudover er der et meget stort naturindhold i skovene, og de giver befolkningen mulighed for rekreative udfoldelser.

Bevoksningen på det sumpede terræn omkring søer, moser og vandløb består mest af rødel og pil. På den mere sure bund finder vi mosebølle og pors. Her er mange bregner og forskellige mosarter. Er der meget tørvemos og tilstrækkeligt med lys kan man være heldig at finde den kødædende plante soldug sammen med tranebær, kæruld, klokkelyng og kærmysse. Ved åløb ses vandstær, bjergvipstjert, isfuglen og måske spor efter odder.

I dag bestemmer vi selv, hvor der skal være skov, og folketinget har bestemt, at det danske skovareal skal fordobles over en trægeneration. De nye skove be­står overvejende af en blanding af forskellige løvtræer og buske samt en mindre andel af nåletræ. Der er et stort potentiale i disse plantninger, og de vil kunne formes i mange retninger og inden for en overskuelig årrække få et stort naturindhold. Efter den nye skovlov skal de eksisterende skove i højere grad dyrkes på naturens egne præmisser, gamle driftsformer ønskes genoptaget og både naturen, landskabet og befolkningen skal tilgodeses. Der vil flere steder være plads til at genindføre nogle af de store planteædere i skovene som f.eks. kvæg, heste, elg, bison og vildsvin. De vil være med til at holde skoven åben f.eks. i forbindelse med våd­områder i ådale og i kuperet terræn, så landskabet træder tydeligere frem, og det vil være med til at skabe yderligere variation i landskabet til gavn for både planter, dyr og mennesker.

Skovens produkter er i dag de samme, som de altid har været, og vedet bliver udnyttet til brænde, flis til kraftvarmeværkerne, cellulose til papirfremstilling og gavntræ til byggeri og møbelindustri. 69


Forests of the Municipality of Skanderborg leaves is fast, usually completed from one year to the next. In these places blue anemones grow together with baneberries, orchids such as Orchis mascula, Listera ovata and Epipactis helleborine, as well as globeflower, Dactylorhiza majalis, herb paris, Ajuga reptans, Chrysosplenium, lungwort, dog’s mercury and nettles. Insects mainly include lesser stag beetles, long-horned beetles, ground beetles, earth-boring dung beetles, wasps and butterflies, e.g. Camberwell Beauties, Commas, Maps, Purple Emperors and Swallowtails. Ants include orange ants, biting ants, black garden ants and yellow meadow ants. In the area’s woods there are no large anthills made by red wood ants and therefore no black or green woodpeckers. Other species of bird found in conifer woods such as coal tit, crested tit, crossbill and siskin are only rarely seen. Common frogs, moor frogs, common toads, great crested newts and smooth newts breed in the waterholes of the forest; the rare tree frog can be found in the southeastern part of the forest. Grass snakes, viviparous lizards and slowworms can also be seen. Many species of bat live in the old hollow trees. Yellow-necked mice, bank voles, harvest mice, water voles, shrews, moles and hedgehogs are also common, as are all the small members of the weasel family. Generally the soil is not suitable for digging, but in those places that allow it, you can be sure to find fox and badger lairs. The forest has many deer, some hares and in recent years red deer have spread and can occasionally be spotted.

The forest today The forest as we know it today is basically cultivated forest as a result of more than 6,000 years of human activity. However, a large degree of indigenous flora and fauna can be found in many places. Over the last 20 years emphasis has been on securing the natural values of the forest. In the northeastern corner of the Municipality of Skanderborg the forest grows mainly on hard and stony soil with an underlying layer of plastic grey clay. Most woods are quite small, and there is often a sudden transition from forest to farmland. Only oak, red alder, elm, ash and hornbeam grow in those places. Where the soil is deeper, beech, sycamore and conifer are also found. In many places the soil has never been farmed. Here and there you find old oaks which bear the marks of having stood in an open grazing forest. The woods are mostly naturally renewed and are very close to appearing like the natural ancient forest. All that is missing is a few more really old trees which are left to decompose naturally on the forest floor. The soil is very limy, and the decomposition of fallen 70

Throughout the Municipality of Skanderborg there are woods on very hilly terrain. As a result of wide variation in the soil, the woods are highly varied. To the east the limy soil provides the most favourable conditions for beeches, whereas on the less limy soil in Ry Nørreskov to the west, some of Denmark’s tallest spruces grow to a height of about 50 meters. The area is situated on the boundary between eastern and western Denmark and has extremely varied flora and fauna. The expansiveness and interconnectedness of the woods have allowed a genuine forest ecosystem to develop, and on the fringe of the woods towards the farmland, birds such as red kites and ravens breed. On the light, sandy soil on river terraces and heath plains, the main vegetation is conifer plantations, but in many places there are also clearly visible traces of degrazed heathland that has grown into forest. The trees in such areas are mostly oak, birch, aspen, buckthorn, pine, spruce and a few often multi-branched beeches. On the forest floor there is a rich vegetation of low shrubs, e.g. heather, crowberry, cowberry and blueberry. On open, south-facing and southwest-facing hillsides some species of animals live that require more heat, e.g. adders and purseweb spiders, Atypus affinis. The waterholes are inhabited by green frogs, whose croaking can be heard from afar, and the area around Gl. Rye is one of the places in Denmark that have the greatest variety of butterfly species. The vegetation in the wetland areas around the lakes, bogs and streams consists mainly of black alder and willow. On more acid soil there are northern bilberries and bayberries as well as many ferns and mosses. Where there is much peat moss and sufficient light, you may have the chance to see the carnivorous sundew as well as cranberries,


cotton grass, bell heather and water arum. Near streams, you can find dippers, grey wagtails, kingfishers and perhaps traces of an otter. Today, the products of the forest are the same as they have always been; the wood is used for firewood, woodchips for power stations, cellulose for paper production and timber for the building and furniture industries. During the past 50 years, the production of Christmas trees and greenery has become increasingly important, and Denmark is now Europe’s largest exporter of these products. The largest market is Germany, but for several years Danish trees have won the award as the most beautiful Christmas tree in Britain and received the honour of spending Christmas at no.10 Downing Street. Of course the forest also has a high nature content, offering citizens wide-ranging recreational opportun­ities. Today, it is up to us to decide where forests should be planted, and the Danish Parliament has decided that Danish forest areas are to be doubled over one generation of trees. The new forests are mainly a mixture of various broadleaf trees and shrubs with a small addition of conifers. These plantings have great potential, and they may be shaped in several different directions which will result in a high nature content within the foreseeable future. According to the new Forest Act existing forests must increasingly be cultivated on nature’s own terms, historic management methods will be reintroduced and forests must be of benefit to nature, the landscape and the citizens. In several areas there will be sufficient space to reintroduce e.g. cattle, horses, elks, bison and boars. They will help keep the forest from overgrowing e.g. in wet areas, valleys and hilly terrain, which will create a more distinct and varied landscape for the benefit of plants, animals and ­humans. 71


Tusindvis af guider hjælper turisterne på vej

Himmelbjerget – det er her, vi mødes

De fører et stilfærdigt liv, langt de fleste turistguider i Skanderborg Kommune. Men de er helt uundværlige, alle de ulønnede hjælpere. Alle dem, som turisterne tilfældigt møder på deres vej, og som giver dem en hånd. Skanderborg Kommune har 43.500 voksne indbyggere, og langt de fleste af dem påtager sig året rundt og helt frivilligt og uopfordret at agere fremmedførere, når der er brug for det. De tager nærmest imod turisterne, som var de deres nære venner. De smiler og vinker og viser vej. De pumper deres cykler og luftmadrasser, fylder deres vandflasker, låner dem toilettet, giver et lift eller en tår kaffe. Og imens fortæller de i ét væk om alle de vidunderlige oplevelser, turisterne kan få i Søhøjlandet – deres Søhøjland, verdens smukkeste. De peger op: Se, et rigtigt bjerg! Og ned: En dunkel dal. En spejlblank sø. Sågar en flod. Og hele vejen rundt: Grønne bakkedrag og dybe skove. Smukke dage og nætter Og turisterne følger de kyndige lokalguiders råd og drager opløftet videre. De vandrer eller cykler op og ned ad smukke stier. De stikker på langfart i kano, prøver måske en spændende solbåd eller sejler med én af de legendariske turistbåde i Søhøjlandet. Andre kører videre på deres knallert eller scooter eller i bil, og alle sammen stopper de op igen og igen for at holde kaffepause i én Flot udsigt fra Kafe K - Kulturhuset

72


Børnefestival på Himmelbjerget

af Søhøjlandets mange små oaser med borde og bænke og nyder udsigten. Ved Gudenåen, for eksempel, floden, som snor sig gennem Søhøjlandet og de klare søer. De tager nok en travetur langs åbredden og nyder det rige fugleliv, smider måske snøren ud og fanger en sandart eller en aborre. Eller de bestiger et bjerg. Det kan man nemlig også i Søhøjlandet, takket være en snurrig nordmand, Roger Pihl, hedder han. Han blev så udmattet under en bestigning af norske Galdhøpiggen, at han tænkte: Det her må kunne gøres nemmere. Så han vendte blikket mod de knapt så høje danske fjelde og udviklede sammen med Ejer Bavnehøjs Venner og Oplev Søhøjlandet et overkommeligt koncept for bjergbestigning, ”Bestig bjerge” hedder det. I dag er 20 danske bjergtoppe med i konceptet, alle over 100 meter høje. Fem af dem ligger i Søhøjlandet, naturligvis også det højeste, Møllehøj på 170,86 meter. Når man har besteget et bjerg, registrerer man sig på www.bestigbjerge.dk, og når alle bjerge er besejret, optages man i den eftertragtede Hall of Fame. Toplevelser til hovedet Men til udsigt hører indsigt, natur og kultur må vandre hånd i hånd. Så når som helst de lokale guider får chancen, remser de op: Det her skal I simpelthen opleve. Kanotur på Gudenåen

73


Skanderborg Dyrehave

• Et bjerg Himmelbjerget er et af Danmarks fineste udflugtsmål. Her kaldte digterpræsten St. St. Blicher til folkemøder, så ejeren blev sur og Christian 8. greb ind. Lige siden har bjerget lagt skråninger til utallige politiske og folkelige møder. Himmelbjerget er stolt demokrati, myldrende souvenirboder, glade børn, is og musik. • Tre friluftsfestivaler Orker og troldmænd, alfer og prinsesser, musikere og himmelhoppere og en masse glade unger er essensen af Himmelbjerg-festivalen hvert år i juli. Festivalen RYST præger Ry hele sommeren med blandt andet promenadekoncert, sommersjov for børn, kriblekrableture til søs med museet, friluftsgudstjeneste, dans, Montmartre-kunstnerdag og open air bio. Ca. 40.000 samles hvert år i august til SmukFest, en kolossal musikfestival i Skanderborg Dyrehave. • Fem museer Siden stenalderen har Søhøjlandet været beboet. Af hvem? Og hvad de foretog sig? Fire museer fortæller historierne: Øm Kloster (om middelalderen), Skanderborg Museum (om byens og egnens historie fra ældre stenalder til 1940), Museet på Gl. Rye Mølle (original hollandsk mølle og savværk fra 1872) og Frihedsmuseet i Skanderborg (om den tyske besættelse af Danmark 1940-45, indrettet i Øm Kloster

74


På tur med solbåden

to bunkers). Ferskvandsmuseet i Ry fortæller om Søhøjlandets rige natur og planteliv. Hjemme igen tænker turisterne tilbage på dejlige ferieoplevelser for krop og sjæl. Måske især på møderne med de hjælpsomme jyder, alle de lokalkendte, som med smittende humør fik fortalt, at Søhøjlandet – deres Søhøjland – er verdens smukkeste. Mia Bay, Destination Skanderborg

Vidste du: – at Himmelbjerget har cirka 300.000 gæster om året? Og at kvindeegen på Himmelbjerget blev plantet grundlovsdag 1915 for at markere kvindernes valgret? – at søerne i Søhøjlandet er fremragende fiskevand, hvor lystfiskere kan få 15 forskellige arter på krogen, for eksempel sandart, aborre og ørred? – at Frihedsmuseet i Skanderborg Dyrehave er indrettet i to bunkers, som tyskerne byggede i 1944 som hovedkvarter for luftvåbnet, Luftwaffe? – at munkene på Øm Kloster havde vandskyllende toiletter mange hundrede år før, det blev almindeligt i Danmark? – at den sorthalsede lappedykker i fuglereservatet ved Emborg Odde yngler i en koloni af hættemåger? De aggressive måger holder rovfugle væk – at Søhøjlandet i 2009 blev optaget i Naturstyrelsens Naturkanon?

VISITSKANDERBORG - ME D DE T SMUK K E RY! www.visitskanderborg.com Morgen ved Mossø

75


Thousands of guides help our tourists along It leads a quiet life, this army of unseen tourist guides within the Municipality of Skanderborg. But they are, indeed, indispensable, all these volunteer helpers randomly encountering our tourists, lending them a hand. The Municipality of Skanderborg has 43,500 adult inhabitants and whenever their assistance is needed, all year round, by far the majority will – absolutely voluntarily and spontaneously – take on the function of guides. They practically receive our tourists as were they close friends. They smile, they wave, and tourists having lost their way are guided in the right direction. They inflate bicycle tyres or airbeds, fill water bottles, provide access to (their own) lavatory facilities, and they give a lift or a cup of coffee. And all the while, you can hardly get a word in edgeways as they chatter on about all the wonderful experiences the Lakelands has to offer – their Lakelands, the most beautiful spot in the world. They point upwards: Look, a genuine mountain! And downwards: A dark and mysterious valley. A glassy lake. Even a river. And all around you: Green uplands and magnificent forests.

På vandretur i Søhøjlandet

Børnefestival på Himmelbjerget

76

Charming days and nights Thus uplifted, the tourists follow the advice of the well-informed local guides and continue on their way. They hike or they cycle – along the undulating beautiful trails. They set out on canoe voyages, or maybe they try out one of the interesting sun-driven boats or take a trip in one of the legendary Lakelands tourist boats.


Kanotur på Gudenåen

Others again, drive on – by moped, scooter or car. And later, they will generally take break upon break, tempted by the numerous small havens providing tables and benches for a breather and a cup of coffee whilst taking in the magnificent vistas of the Lakelands. This could, for instance, be by the river – the Gudenå – winding its way through the Lakelands and the crystal-clear lakes. They will probably take a long walk in the land along the banks of the river, enjoying the rich bird life. Perhaps they will unpack the fishing rod to catch a zander or a perch. They may, of course, choose to climb a mountain. For, thanks to an ingenious Norwegian – named Roger Phil – this is namely also feasible in the Lakelands. Utterly exhausted by the ascent of Norwegian Galdhøpiggen, he thought: There must be an easier way! So he turned his gaze on the less challenging Danish uplands and, together with Ejer Bavnehøjs Venner (Friends of Ejer Bavnehøj), he developed the more user-friendly mountain-climbing concept, ”Bestig bjerge” – in English: ”climb mountains”. Currently, 20 Danish mountain tops participate in the scheme – all above 100 metres in height. Five of these are located in the Lakelands – including, needless to say, Møllehøj which – with its 170.86 metres – constitutes the highest point in Denmark. Having climbed a mountain, one registers at www.bestigbjerge.dk (in Danish only), and – when every mountain has been conquered – one will be admitted into the coveted Hall of Fame.

Øm Kloster

77


Sejlads fra Ry til Himmelbjerget med turistbådene

Tip-top heady experience Highlighting and enlightening are practically two sides of the same coin: Nature and culture inevitably go hand in hand. Thus, whenever the opportunity arises, the local guides will seize the chance to enumerate all the highlights: this is an experience, you simply cannot miss out on. • A mountain Himmelbjerget, the Sky Mountain, is among Denmark’s finest excursion points. Here, the famous Danish poet and priest, St. St. Blicher, organised open-air meetings, thus invoking the wrath of the owner to a degree causing the then Danish king, Christian 8, to intervene. And, ever since, the mountain slopes have seen innumerable political and popular meetings. Himmelbjerget represents proud democracy, a myriead of souvenir shops, happy children, ice cream and music. • Three open-air festivals Orks and trolls, elves and princesses, musicians and sky hoppers and a lot of happy kids represent the essence of the Children’s Festival on the Sky Mountain, organised every July. Throughout the entire summer, the town of Ry is coloured by the RYST festival, featuring e.g. promenade concerts, children’s fun and games, creepy-crawly trips on the lake organised by the museum, open-air church, dance, Montmartre artists’ day and openair cinema. Every year in August, app. 40,000 people will convene for the SmukFest, a terrific music festival held in the deer park, Skanderborg Dyrehave. • Five museums The Lakelands have been populated ever since the Stone Age. By whom? And what did they do? Five museums provide the history of the area: Øm Kloster Museum, the Monastic Museum of Denmark (about the Middle Ages), Skanderborg Museum (about the history of the town and its surrounding area from the late Stone Age to 1940), Gl. Rye Mølle (the Gammel Rye Mill and Clog Museum) presents 78

an original Dutch sawmill dating back to 1872, and – established in two bunkers – Frihedsmuseet in Skanderborg focuses on the German occupation of Denmark 1940-45. Ferskvandsmuseet (the Danish Freshwater Museum) in Ry centres on the rich wildlife and flora of the Lakelands. Back home, our tourists will still have the memorable experience of enjoyable holidays, for body as for soul. And, probably, they will particularly remember their encounter with the helpful Jutlanders who, with their local knowledge and catching gaiety, managed to communicate that the Lakelands – their Lakelands – is the most beautiful spot in the whole world. Mia Bay, Destination Skanderborg

Did you know: – that Himmelbjerget has more than 300,000 annual visitors? That kvindeegen (the Women’s Oak) was planted on Constitution Day in 1915 to celebrate the day when Danish women were given the vote? – that the lakes of the Lakelands represent outstanding fishing waters, where anglers can catch as many as 15 different species of freshwater fish, such as for instance zander, perch and trout? – that Frihedsmuseet in Skanderborg’s deer park – Skanderborg Dyrehave – has been established in two bunkers, built by the Germans in 1944 as headquarters for their air force, the Luftwaffe? – that the monks inhabiting the Øm Kloster monastery had water closets several hundred years prior to their general introduction in Denmark? – that the black-necked grebe, found in the bird sanctuary at Emborg Odde, nests in a colony of black-headed gulls? The aggressive gulls will namely keep the birds of prey at bay. – that, in 2009, the Lakelands were adopted in the Danish Nature Agency’s Nature Canon?


Himmelbjergt책rnet

79


Hyldest til kærlighedens flotte fest Af Frank Megabody, konferencier på Sølund Musik Festival

I Skanderborg, klods op af skov og sø, ligger Danmarks største institution for udviklingshæmmede: Sølund. En gang om året danner dette skønne sted rammen om verdens største festival for udviklingshæmmede: Sølund Musik Festival. Skanderborg er kendt for at huse Danmarks Smukkeste Festival. At festival her står i ental, skyldes udelukkende at Sølund Musik Festival er forbeholdt målgruppen, og derfor en velbevaret hemmelighed for de fleste. Men når man én gang har oplevet hvorledes omkring 15.000 mennesker holder festen her, så véd man, at Skanderborg har Danmarks to Smukkeste Festivaler. Jeg fik først adgang, da jeg for år tilbage fik jobbet som konferencier. Og hvad tre dage i de rammer, den fest og ikke mindst det selskab gjorde ved en gammel hærdet og afdanket rockstjerne, kan vel bedst beskrives på følgende vis. Da jeg kørte hjem efter sidste dag på festivalen med en kuvert med honoraret liggende på passagersædet, holdt jeg pludselig ind til siden. Ikke fordi min begyndende prostata tvang mig til det, men simpelthen fordi jeg pludselig fik en uimodståelig lyst til at tage bunken af pengesedler og smide dem ud af vinduet. Oplevelsen havde været så ubeskrivelig smuk, livsbekræftende og livgivende. Dét i kuverten var bare ussel mammon og i denne sammenhæng fuldstændig ligegyldig. Lad mig sprede sedlerne, og dele min glæde med dem, som måtte finde dem de kommende dage. Jeg havde fået mit!

80


Kom dog i tanke om en bunke rudekuverter som ventede derhjemme og droppede ideen. Men tro mig! Den her historie er fuldstændig sand. Uanset hvor du bevæger dig hen på pladsen, mødes du af en umiddelbar og ligefrem glæde. Selv i øsende regnvejr ser du glade mennesker i lange køer, for at få autografer eller købe øl.

Og glæden smitter alle. Mit virke som konferencier har strakt sig gennem næsten 25 år og en række festivaler hver sommer. Men det er på Sølund, jeg ser helt andre sider af de kunstnere, jeg møder så ofte. Den festival får det menneskelige ansigt frem. Det er her du ser Thomas Helmig, Tim Christensen, Lina Rafn m.fl., sidde i timevis efter koncerten og blive kysset på, krammet, fotograferet med tøjbamser og savl. Og de elsker det. Tænker på dengang DAD sad i autografboksen og skulle hurtigt videre til interview i Holland. Efter et par timer kommer manageren og siger, at NU er det afgang til flyet, hvorefter Jesper Binzer beder ham udsætte turen med den begrundelse, at det her kan man bare ikke forlade. Jo Sølund – du er min helt store kærlighed. Og en nødvendighed for os alle…

Fakta om Sølund Festivalen • Verdens største arrangement for udviklingshæmmede • Foreningen Sølund Musik Festival blev stiftet i 1985 • Afvikles hvert år den 2. tirsdag, onsdag og torsdag i juni måned • 14.500 voksne udviklingshæmmede og deres hjælpere deltager i festivalen • 39 professionelle bands og 25 brugerbands spiller på fem scener • Overskud doneres til kulturelle og sociale arrangementer for udviklingshæmmede mennesker i Danmark, dernæst til foreninger, stiftelser og klubber der arbejder almenvelgørende.

81


A tribute to the marvellous festivity of love By Frank Megabody, compère of the music festival, Sølund Musik Festival

In Skanderborg, right next to lake and forest, you will find Sølund, Denmark’s largest institution for mentally handicapped people. Once a year, this fabulous place will constitute the framework for the world’s largest festival for mentally handicapped: Sølund Musik Festival (the Sølund Music Festival). Skanderborg is famous for Denmark’s most beautiful festival (Danmarks Smukkeste Festival). The reason for applying only the singular form of noun festival is solely owing to the fact Sølund Musik Festival is for the target group only and, hence, a relatively well-kept secret that only a few non-local people will know about. However, having once experienced how a group of about 15,000 people will party here, then you will not have the slightest doubt that Skanderborg boasts Denmark’s two Most Beautiful Festivals. My first access to the festival dates back to my first engagement as a compère of the festival, years ago. And the impact that three days spent within this framework – and, not least, in that company – made on an old burnt-out rock star is best described as follows: Driving home after the last festival day, the envelope containing my fee on the passenger seat, I suddenly stopped my car. Not compelled by a call of nature, but simply because I was suddenly overwhelmed by an irresistible urge to grab the bunch of notes and fling them out of the window. What I had just left was a thing of such indescribable beauty, such an animating and positive experience. 82


I saw the contents of the envelope as just ill-gotten gains – of no consequence in the circumstances. I was on the point of hurling out the money and share my joy with anyone finding the notes in the next few days. I already had received my due! However, the remembrance of the stack of unpaid bills awaiting my arrival back home made me scrub the plan. But, believe me: This story is absolutely true. Wherever you go, the place will be spilling over with spontaneous and straightforward gaiety. Not even torrential rain will prevent the cheerful queuing up for autographs or beer. And the gaiety is contagious – for everyone. It is now almost 25 years since my compère job took its beginning; and each summer I attend an array of festivals in this capacity. But only at Sølund will I perceive entirely different aspects of those artists I meet so frequently in the course of my work. Only this festival has the capacity for calling forth the human faces. This is where you see Danish artists such as e.g. Thomas Helmig, Tim Christensen, Lina Rafn and many others stay on for hours after their concert for kisses and hugging and for having their pictures taken, surrounded by teddy bears and covered in great slobbering kisses. And they simply love it.

I am, for instance, reminded of the year with DAD in the autograph cubicle – actually scheduled for a rapid exit owing to a planned interview in the Netherlands. After a couple of hours the manager arrives, stating that NOW it’s time to move on in order to catch their plane; and Jesper Binzer just asks him to reschedule the trip on the grounds that this is something you simply do not leave. Oh, yes – Sølund: you are indeed the great love of my life. And a necessary event to all of us…

Facts about the Sølund Festival • The world’s largest event for mentally handicapped people • The association, Sølund Musik Festival, was founded in 1985 • Held every year on the second Tuesday, Wednesday and Thursday of June • 14,500 adult mentally handicapped participate in the festival, accompanied by their assistants • 39 professional bands and 25 user bands perform on five stages • Any surplus will be donated first for cultural and social events to benefit mentally handicapped people in Denmark and next for generally charitable associations, foundations, and clubs.

83


Søerne og Gudenåen Søerne og Gudenåen De mange søer og den efter danske forhold store å, Gudenåen, er blandt Skanderborg kommunes fine naturseværdigheder. Landskabet med de store vandflader, som skærer sig ind imellem nogle af Danmarks højeste bakker, har betegnende nok fået navnet det midtjyske Søhøjland. Her finder vi Mossø, som med sine 16,6 km2 er Jyllands største og Danmarks 3. største sø. Skanderborg Sø er mindre (8,6 km2), men dog på en 6. plads blandt Danmarks søer. Også Julsø ved Himmelbjerget, hvis sydøstlige bredder ligger i Skanderborg kommune, er med 5,8 km2 en af landets ti største søer. Gudenåen har via mindre åløb forbindelse til de ­fleste af Søhøjlandets søer, så man taler om et Guden­å-­system af søer og vandløb. Stilling-Solbjerg Sø er en undtagelse, da den har afløb via Århus Å. Landskabets dannelse Landskabet i Søhøjlandet er dannet under og efter sidste istid. Den enorme ismasse, som dækkede hele området, skubbede vældige mængder jord og sten og gav derved det underliggende land dets bakkede form.

Ravnsø

84

Ved istidens afslutning løb smeltevandsfloder under ismassen og i de isfrie områder igennem store øst-vest-gående dale, som var skabt af forskydninger i undergrunden. Herved dannedes et hovedtræk i nutidens landskab, nemlig de store øst-vest-gående dale


med søer. Nogle steder banede smeltevandet sig vej i andre retninger især mod nord, og det er baggrunden for Gudenåens nordlige løb i dag med retning mod Randers Fjord. Enkelte kæmpestore isblokke blev liggende tilbage. Da de efterhånden smeltede, opstod der fordybninger i terrænet, som i dag fremtræder som dybe søer. Det er årsagen til, at f.eks. den forholdsvis lille Ravnsø har en dybde ned til 33 m. Livet ved vandet Da isen var væk, rykkede snart planter og dyr og med dem mennesker ind. De mange bopladser, som er fundet ved Gudenåen og søerne, vidner om, at stedet var ideelt for stenalderens jægere og fiskere. Oldtidens mennesker lavede både af udhulede træstammer, de såkaldte eger. Denne bådtype blev faktisk anvendt i Søhøjlandet indtil første halvdel af 1800-tallet, hvor den kendtes under det østjyske navn knobskib (knub = træstamme). Man byggede også andre bådtyper i jernalderen, hvilket fundet af en såkaldt udspændt stammebåd i Mossø fra ­omkring 500 e. Kr. vidner om. Båden er en mel­ lemform mellem knobskibet og den klinkbyggede båd. Allerede på den tid var der et vejnet i Søhøjlandet med tilhørende vadesteder og broer. Ved Fuldbro Mølle ved Mossø er der fundet rester af et stenlagt vadested fra 600-tallet. Ved Falgård, lidt syd for Ry, har man dateret et ca. 70 m langt bro- og dæmningsanlæg til 900-tallets slutning, dvs. i Harald Blåtands regeringstid. På dette

sted lå en af oldtidens og middelalderens vigtigste øst-vest-gående veje, hvilket hulveje i området også vidner om. Mange af 1100-tallets danske klostre blev bygget ved søer og vandløb. Det gælder også Søhøjlandets klostre som f.eks. Ring kloster ved Skanderborg Sø og Øm, Voer og Vissing klostre ved Mossø. Her udnyttede munkene og nonnerne deres kendskab til at opstemme vandet, bygge vandmøller og drive fiskeri ved hjælp af fiskegårde. Det sidste havde stor betydning, da man ikke spiste kød i fastetiden. Vandmøllerne fortsatte med at fungere efter at klostrene var nedlagt i 1500-tallet, men først i 1800-tallets slutning kom en egentlig industri i gang på Søhøjlandets vandmøller. Det var især med produktion af papirmasse som på Klostermølle og Ry Mølle. Det sidste sted blev der også bygget et lille elektricitetsværk, som fungerer endnu i dag. Fiskeriet gav i århundreder et vigtigt bidrag til både føden og indtægterne for folk i Søhøjlandet. Men i løbet af 1900-tallet svandt det ind både mht. fangst og fiskere. I 1920’erne var der stadig et dusin fiskere ved Mossø, som levede af, hvad de kunne fange i søen. I dag er der to erhvervsfiskere tilbage i hele Søhøjlandet. Men fiskeri – nu i form af lystfiskeri efter bl.a. ørred, sandart, aborre, gedde og ål – trækker fortsat mange beboere og turister ud til områdets søer og åer.

85


The Danish Lake District and the river Gudenåen

Gudenåen ved Emborg Bro

The Danish Lake District and the river Gudenåen Among the Municipality of Skanderborg’s great natural attractions are the many lakes and Gudenåen, the only Danish waterway large enough to be classified as a river. The landscape of Central Jutland, with its broad waters cutting through some of the highest hills in Denmark, is very appropriately called the Danish Lake District. Here you will find Mossø, Jutland’s largest and Denmark’s third-largest lake at 16.6 square kilometres. Skanderborg Lake (8.6 square kilometres) is smaller but is nevertheless ranked as the sixth-largest in the country. Also Julsø (by Himmelbjerget) – whose southeastern brinks are within the Municipality of Skanderborg – is among Denmark’s ten largest lakes at 5.8 square kilometres. Via its small branches, Gudenåen is connected to most of the lakes in the Danish Lake District, creating a comprehensive system of lakes and streams. An exception is Stilling-Solbjerg Lake, which drains into Aarhus Å. Formation of the landscape The landscape of the Danish Lake District was formed during and after the last ice age. The enormous ice masses that covered the entire area pushed earth and rocks before them, thus shaping the underlying land into hills and valleys. At the end of the ice age, meltwater rivers ran under the ice mass and in ice-free areas through large east-west running valleys formed by underground tectonic motion. This created one of the main char86

acteristics of today’s landscape, the large lake-filled valleys running east-west. Elsewhere, the meltwater forced its way in other directions, especially north, which has resulted in the northerly course of Guden­åen towards Randers Fjord. When the few remaining huge ice blocks finally melted, they created depressions in the terrain that have become the deep lakes you see today. This is the reason why e.g. Ravnsø, a relatively small lake, has a depth of 33 metres. Life by the water When the ice had disappeared, plants and animals moved in, followed by humans. The many settlements that have been found by Gudenåen and the lakes are evidence that this was an ideal place for hunters and fishers during the Stone Age. Ancient man made boats from hollowed oak trunks. In fact, this type of dug-out was used in the Danish Lake District until the first half of the 19th century when it was known as a ‘knobskib’, a local Danish word for a boat made from a whole tree trunk. ­During the Iron Age, other types of boat were also built, as indicated by the find of a stretched dug-out dating from about 500 AD in Mossø. This type is halfway between a dug-out and a clinker-built boat. In ancient times, the Danish Lake District already had a road system including fords and bridges. At Fuldbro Mill, Mossø, remains of a stone-paved ford dating from the 7th century have been discovered. At Falgård, just south of Ry, a 70-metre bridge and dam system has been dated to the end of the 10th century, i.e. during


Mossø ved Klostermølle

the reign of Harald Bluetooth. Sunken roads in the area indicate that this was the site of one of the most important east-west running roads in ancient times and the Middle Ages. Many of Denmark’s 12th-century monasteries were founded next to lakes and rivers, including Lake District monasteries such as Ring Monastery at Skanderborg Lake and Øm, Voer and Vissing Monasteries at Mossø. In these places, the monks and nuns were able to use their knowledge of dam and watermill construction. They also developed weir fishing, which was of great importance as fish was the only meat allowed during periods of fasting. The watermills kept working long after the monasteries were closed in the 16th century. However, it was not until the end of the 19th century that the watermills of the Lake District were used industrially, particularly in the production of pulp, e.g. at Klostermølle and Ry Mill. At Ry Mill, a small electricity-­generating plant was also constructed, and it still works today. For centuries, fishing was an important source of both food and income for the inhabitants of the Danish Lake District. The 20th century, however, saw a gradual decline in both the size of catches and the number of fishermen. By the 1920s, a dozen fishermen at Mossø were still able to make a living from the fish they caught in the lake. Today, there are only two commercial fishermen left in the entire Lake District – although fishing, now in the shape of angling for e.g. trout, zander, perch, pike and eel, continues to attract locals and visitors alike to the area’s lakes and streams. Klostermølle

87


88


89


Vestermølle

- fra forfald til samlingssted

Fra mølledammen

Vestermølle - fra forfald til samlingssted Indtil 2008 var Vestermølle i forfald og hastigt på vej til ruinstadiet. I dag er det et smukt samlingssted, som summer af liv. Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde (S) har betegnet Vestermølles forvandling takket være frivillige ildsjæle med de rammende ord: Fra grim ælling til smuk svane. Gæstfrihed er et nøgleord på Vestermølle og opfordringen til både borgere, besøgende og turister lyder: Kom og oplev den skønt beliggende, nu fuldstændig renoverede mere end 500 år gamle møllegård, der er omgivet af sø, eng og 45 meter høje bøgeklædte skråninger. Kom til fods, cyklende, i bil eller ad søvejen – i sommertiden f.eks. med turistbåden M/S Dagmar. Besøg Møllemuseet og bliv klogere på ikke blot historien, men også fremtidens udfordringer. Læs og se film om kornets betydning gennem 10.000 år. Oplev vandturbinen trække den gamle stenkværn, jævnstrømselværket og båndsaven. Gå ad Sporet ved Vestermølle, en naturskøn og oplevelsesrig vandresti på 4,4 km. Slap af over en kop kaffe i Restaurant Vestermølle eller nyd en frokost eller middag med en øl eller et glad vin til. Og er man inviteret til fest i et af Møllehusets lokaler – i Riddersalen eller Laden – så nyd også atmosfæren i de gamle, nyrenoverede lokaler. For kommunens borgere er Vestermølle også foreningernes tilholdssted. Her er værksteder og aktivitetsrum for Aktiv Fritid, Det Danske Spejderkorps, Haandværkerlauget, Jagtforeningen, Junior Sejlklubben, Kompetencecentret, Livslang Idræt, Stenhuggersko90

len, Lystfiskerforeningen og Møllelauget. Også Lions Club, Round Tabel, Rotary og Soroptimisterne har base på Vestermølle, som i løbet af få år er forvandlet fra forfald til Vestermølle Center for Kultur, Aktivitet og Formidling. Fakta om Vestermølle – center for Kultur, Aktiviteter og Formidling • 500 år gammel møllegård på østsiden af Skanderborg Sø – men liggende mod vest i det gamle Fruering sogn, deraf navnet. • Leverandør af mel til hoffet, da Frederik II i perioden1559-1588 regerede Danmark fra Skanderborg Slot. • Lynbrand og skybrud ødelagde den gamle møllebygning 28. juni 1909. Det brændende hus blev sammen med møbler og husgeråd skyllet ud i søen, da mølledammen brast. Brandmand fandt sig selv svømmende mellem to senge med ild i. • Nyt stuehus og ny trefløjet mølle- og landbrugsbygning opført 2009/10. • Riddersalen opført i 2011, fredet af Kulturarvsstyrelsen i 2004, totalrenoveret 2009/10 og er i dag samlings- og festlokale samt ramme om Skanderborg Kommunes borgerlige vielser i sommerhalvåret. • Møllehuset blev totalrenoveret i 2008/10 og er i dag rammen om: • Museum i kværnrummet hvor den gamle vandturbine trækker båndsaven, jævnstrømselværket og stenkværnen, som maler dansk kvalitetsbrødkort til mel. • Udstilling lavet af Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup om korn gennem 10.000 år og korns anvendelse i husholdningerne gennem 500 år til vælling, grød, brød, øl og brændevin. • Virtuelt Museum med fokus på Danmarks historie gennem de seneste 500 år, erhvervshistorie gennem 160 år med udgangs-


Museet

punkt i andelsbevægelsen og klodens udfordringer frem til 2025 med at skaffe med og energi nok til en verdensbefolkning, der øges med flere end 200.000 i døgnet. • Restaurant Vestermølle. • Ældste bygning, Laden, bygget i klassicistisk stil i 1841, renoveret sommeren 2012 til multifunktionelt rum for møder, udstillinger, koncerter og fester. Indvielse 2. september 2012 ved prins Henrik og samtidig besøg af Dronning Margrethe. • Der er for 35 mill.kr. skabt et Kultur-, Aktivitets- og Formidlingscenter Vestermølle.

• Skanderborg Kommune har bidraget med knap 10 mill.kr. og foreningernes fundraising med 25 mill.kr. • 14 foreninger med flere end 1500 medlemmer har samlingslokaler og værksteder på Vestermølle. • Flere end 75.000 personer besøger årligt Vestermølle, der ejes af Skanderborg Kommune og er udlejet til brugerforeningerne for 0 kr. foreløbig til år 2036. • Læs mere om Vestermølle og bl.a. åbningstiderne for Møllehusmuseet på www.vestermollelaug.dk. Jørgen Lund Christiansen

Møllen og det gamle stuehus

91


Vestermølle

- from an advanced state of dilapidation to meeting house Vestermølle - from an advanced state of dilapidation to meeting house By 2008, the remains of the decaying old watermill, Vestermølle, were rapidly on their final leg towards being reduced to ruins. Today, the place has become a beautiful gathering place buzzing with life. Skanderborg’s mayor, Jørgen Gaarde (The Social Democratic Party of Denmark) has very aptly characterised this transformation, brought about by the voluntary work of a number of dedicated and passionate people, as a development from ugly duckling to beautiful swan.

Sporet, the 4.4-kilometre-long Vestermølle trail, is rich on experience; and a walk here represents the essence of scenic beauty. You can relax at Restaurant Vestermølle over a cup of coffee, or you can take lunch or dinner here and enjoy a beer or a glass of pleasant wine. And – if you have been invited to a celebration held in Møllehuset (the millhouse), in Riddersalen (the banqueting hall), or in Laden (the barn) – don’t miss this opportunity to take in the atmosphere of these old and newly renovated buildings.

The power turning the Vestermølle wheel is hospitality; and, hence, citizens, visitors and tourists are encouraged to: Come and enjoy our beautifully located mill farm that has been in existence for more than half a millennium. The buildings, now completely renovated, are surrounded by lake, meadow and 45-metre-high beech-clad slopes. You can either arrive on foot, or you get there by bicycle, car or – during the summer season – via the lake by e.g. the tourist vessel M/S Dagmar.

Vestermølle also represents the hub of the municipality’s association activities. Vestermølle is the citizens’ stamping grounds for a multitude of activities – the old mill provides room for workshops and activity houses for a diversity of recreational and leisure activities. It thus houses both national and local organisations, such as: Aktiv Fritid, Det Danske Spejderkorps, Haandværkerlauget, Jagtforeningen, Junior Sejlklubben, Kompetencecentret, Livslang Idræt, Stenhuggerskolen, Lystfiskerforeningen and Møllelauget. In addition, Lions Club, Round Tabel, Rotary and the Soroptimists are based at Vestermølle which, in a matter of just a few years, has been rescued from wreckage and transformed into a centre for culture, activity and communication, namely Vestermølle Center for Kultur, Aktivitet og Formidling.

Pay a visit to the mill’s museum, Møllemuseet, where you not only gain insight into previous times, but also learn about the challenges of the future. You can study the influence of grain during 10,000 years – by reading or by watching a film. Experience how the water turbine powers the old grinding stones, the direct-current works and the band saw.

Riddersalen

92


Restaurant Vestermølle

Facts about the Vestermølle culture centre - center for Kultur, Aktiviteter og Formidling • 500-year-old mill farm on the eastern shores of the lake, Skanderborg Sø. Though east of the lake, it is however located in the western part of the old parish of Fruering – hence the name ‘Vester’, meaning western. • Purveyor of to the court of meal and flour under the reign of Frederik II (1559-1588) who ruled the realm from Skanderborg Castle. • On Juni 28 1909, the old milling house fell victim to lightning fire and cloudburst wrecking havoc and destruction. With all its furniture, utensils etc., the burning house slid into the lake when the millpond burst. One fireman found himself swimming between two burning beds. • In 2009/10 we saw the construction of a new farmhouse and three-winged farm buildings. • Riddersalen (the banqueting hall), first built in 1912, was declared a listed building by Heritage Agency of Denmark in 2004. In 2009/10 this building underwent a complete restoration; and, today, it has become a place for meeting and festivity which, in addition, constitutes the framework of the civil-marriage ceremonies performed within the Municipality of Skanderborg during the summer. • During 2008/10 Møllehuset (the mill house) was subjected to a total restoration; and, today, it houses: • A Museum in the grind room where the old water turbine supplies power for the band saw, the direct-current works and for the stone grinder which mills Danish cereals of bread-making quality into flour. • An Exhibition made by Danish Agricultural Museum, Gl. Estrup about grain during 10,000 years and its contribution to Danish

households during the last 500 years – as the major ingredient in gruel, porridge, bread, beer and aquavit. • A Virtual Museum focusing on the last 500 years of Denmark’s history; on 160 years of industrial history – taking its points of departure in the Danish co-operative movement; and on the global challenges that lies ahead of us as we move towards 2025 – as regards the issues of providing sufficient food and energy to a world population being increased by more than 200,000 people every day. • Restaurant Vestermølle. • Laden (the barn) is the oldest building erected in the classicist style in 1841, renovated in the summer of 2012 to provide a multifunctional place for meetings, exhibitions, concerts and celebrations. Inauguration on 2 September 2012 by Prince Henrik, accompanied by Queen Margrethe. • The creation of the centre for culture, activity and communication – Kultur-, Aktivitets- og Formidlingscenter Vestermølle – has cost DKK 35m. • Skanderborg Kommune contributed with a little under DKK 10m; and the fundraising by the various associations provided DKK 25m. • Vestermølle accommodates 14 associations, totalling more than 1500 members, with meeting rooms and workshops. • Annually, more than 75,000 people will visit Vestermølle which is owned by the Municipality of Skanderborg. The municipality rents out the premises to the associations for DKK 0 – an agreement so far in force until 2036. • You can learn more about Vestermølle, such as e.g. the museum’s opening hours, on www.vestermollelaug.dk (albeit in Danish only). Jørgen Lund Christiansen 93


Ry

Galten

94


Hørning

Skanderborg

95 95


Betina Sko Klostervej 6c · DK-8680 Ry Tel. +45 8689 1271 betinasko@live.dk www.betinasko.dk

Betina Sko – vi sørger for det rigtige fodtøj til netop dig Betina sko er kendt i hele omegnen for dens brede udvalg. Vi har rigtig meget klassisk fodtøj, men især gør vi også rigtig rigtig meget ud af at have noget, der er anderledes og spændende fra Spanien og Portugal.   Jeg, Betina Gjesager (indehaver), og mine salgsassistenter Helle Due og Johanne

96

Hoberg køber ind efter, hvad vi naturligvis selv godt kan lide, men især efter hvad kunderne forspørger på, og det synes vi faktisk, at vi er ret gode til. Målgruppen hos Betina Sko er bred. Der findes fodtøj til drenge og piger, mænd og kvinder, store og små og unge som gamle. Vi har lidt til alle, både billigt og dyrt, men vi går rigtig meget op i kvalitet.  

Hos Betina Sko fører vi følgende mærker: Billi bi, Fly London, El Naturalista, Art, Khrio Bella Moda, Converse, D-Kode, Mjuus, Marco tozzi, Tamaris, Angulus, Gabor, Rieker, Rhode, Relax shoe, Arcopideco, og Green comfort. Børn: Superfit, Geox, Marco Tozzi, Primigi, Naturino, Agulus, Rap, Puma, Converse.  


Hos Mie Klostervej 6b · DK-8680 Ry Tel. +45 8689 2027 betinasko@live.dk www.hosmie.dk

Hos Mie – vi klær’ dig rigtigt på Tøjbutikken Hos Mie er en butik, der har været kendt af mange, i rigtig mange år. Der kommer kunder fra Århus-, Silkeborg- og Horsensområderne, for at handle i vores spændende og hyggelige butik. Jeg, Betina Gjesager (indehaver), og mine salgsassistenter Mette Rasmussen, Helle Due og Johanne Hoberg er enige om, at det vigtigste i butikken er, at kunderne får nogle gode oplevelser, som bl.a. er en god og kompetent vejledning og en god betjening. Vi er altid meget ærlige, når vi klæder vores kunder på og vejleder meget om, hvad der klæder den enkelte bedst.   Målgruppen Hos Mie er bred. Vi har mange forskellige mærker, som kan bruges af mange aldre. Vores mærker er: In-wear, Part two, Signal, Noa Noa, Minus, Pulz, Kön&Mön, Nümph, St. Martins, Masai, Jensen Woman, Marc Lauge, Ofelia m.fl. 97


BlomsterVærkstedet Adelgade 86 DK – 8660 Skanderborg Tel. +45 8652 4233 6703@interflora.dk www.blomster-vaerkstedet.dk

BlomsterVærkstedet – meget mere end blomster Det er en oplevelse for alle sanser, at træde ind i BlomsterVærkstedet. Dufte, farver og former fra et væld af blomster og specialiteter fylder den 300 kvadratmeter store butik, der indbyder til at gå på opdagelse i. Siden åbningen i 1985 har Kirsten og Jørn Jensen med kreativitet og sans for kvalitet og høj service udviklet og udvidet BlomsterVærkstedet, der i dag fremstår som en smuk og eksklusiv butik. De daglige forsyninger af afskårne blomster opbevares i butikkens store glasindrammede kølerum. BlomsterVærkstedet leverer friske blomster af høj kvalitet og smuk blomsterbinding. Via Interflora og egen hjemmeside leverer BlomsterVærkstedet, som de eneste i Skanderborg, blomster, chokolade og vin overalt i Danmark samme dag, som bestillingen indløber. Meget mere end blomster BlomsterVærkstedet har en stor afdeling med lækre specialiteter i form af bl.a. vin,

98


øl, chokolade og kaffe samt udvalgte gaveartikler. I en personlig kombination af blomster og specialiteter leverer butikken mange gavekurve både som firmagaver, receptioner, jubilæer og andre mærkedage og højtider. BlomsterVærkstedet tager også ud af huset og står for blomster- og rumdekoration i forbindelse med store arrangementer. Det kan f.eks. være til konferencer, receptioner, bordpynt til den store fest, scenepynt eller udsmykning af kirken i forbindelse med et bryllup. BlomsterVærkstedet tilbyder desuden at hjælpe såvel private som virksomheder med at finde en rød tråd i den blomster-arkitektoniske indretning af hus eller firma – indvendig såvel som terrassen eller gårdhaven. ”Skandergård” hedder BlomsterVærkstedets godt 100 kvadratmeter store udendørsareal, der ligger i forlængelse af butikken med udsigt over Skanderborg Sø. Nyd det inspirerende miljø, som er fyldt med årstidens haveplanter, personlige krukker i mange størrelser og former til haven. Velkommen til en god oplevelse hos BlomsterVærkstedet. Kirsten og Jørn. 99


B•LUX www.blux.dk

B·LUX – skiller sig ud fra mængden Siden åbningen i 2006 har B·LUX udviklet sig til en super lækker og flot butik med et bredt udvalg af fortrinsvis dansk designertøj til kvinder og børn (2 – 10 år). B·LUX sælger kvalitets- og moderigtigt tøj som skiller sig ud fra mængden, og henvender sig til kvinder der søger et individuelt look – uanset alder. Det er klassisk, lækkert, råt, tidløst og alligevel anderledes.

100

Børnetøjet er ligeledes valgt med stor omhu. Der er fokus på funktionalitet og kvalitet samtidig med, at tøjet er smart og udstråler tidens trend. Det er både inspirerende og hyggeligt at gå på opdagelse hos B·LUX. Forretningens dygtige personale hjælper altid gerne med gode råd, ideer og vejledning, der understøtter og fremhæver den enkeltes stil. Man er dog også altid velkommen til bare at kigge, og lade sig inspirere.

B·LUX Adelgade 87 · DK–8660 Skanderborg Tel. +45 8652 1081 info@blux.dk · www.blux.dk

Der er også inspiration at hente på forretningens website (www.blux.dk), hvor man bl.a. kan melde sig ind i kundeklubben og modtage spændende nyheder, tilbud og information om f.eks. modeopvisninger og andre arrangementer. Er man en flok veninder eller kolleger, som ønsker en hyggelig og personlig oplevelse, åbner B·LUX gerne dørene en aften, hvor der også bydes på en lille forfriskning.


B•LUX www.blux.dk

B·LUX – exquisite taste Since its opening in 2006, B·LUX has developed into a super exquisite and elegant boutique providing a wide selection of ladies’ and children’s (age group 2-10) designer clothes, primarily by Danish designers. B·LUX sells trendy clothes of high quality. Our outfits are not off-the-peg fashion: they are intended for women with a desire for an individual look – and for all age groups. Our clothes are classic, gorgeous, raw, timeless and yet different. The children’s wear has been selected with similar care. We focus on functionality and quality whilst simultaneously selecting clothes that look smart and radiate current trends. Exploring the friendly and welcoming B·LUX boutique is an inspiring experience. The competent staff are always at hand providing good advice, ideas and guidance towards solutions which will underpin and show off the style of the individual customer. You are, however, just as welcome if you just want to browse and find inspiration. In addition, our website (www.blux.dk – in Danish only), also provides a wealth of

inspiration. Here you can for instance join our customer club and thus receive exciting news, bargain prices and information about e.g. fashion shows and other events.

B·LUX is more than happy to open its doors to groups of friends or colleagues on the lookout for an enjoyable and personal experience in a cosy atmosphere. For such events B·LUX also provides light refreshments.

101


102


Blaabjerg Radio Butikscentret · Nørre Alle 9 DK-8362 Hørning Tel. +45 8692 4288 · Fax +45 8692 4281 info@blaabjerg-radio.dk www.blaabjerg-radio.dk

Blaabjerg Radio – autoriseret i lyd, billede og antenne Siden åbningen af Blaabjerg Radio i 1993, har indehaver Svend Blaabjerg, været på forkant med den rivende udvikling i branchen. Det stiller krav til høj faglighed at være autoriseret forhandler af bl.a. Bang & Olufsen, Bose og Panasonic. Blaabjerg Radio har eget værksted for reparation af radio- og TV udstyr. Ligeså en monteringsafdeling, hvor vi monterer og in-

stallerer antenne- og parabolanlæg, radioog TV udstyr, Beolink samt EDB netværk. Vi har det nyeste måleudstyr til udmåling og fejlfinding på antenne og parabolanlæg, ligesom vi har stor erfaring i at udføre monteringsarbejde, hvor kabler og lignende bliver skjult.

Som fagfolk har vi stor erfaring i, hvordan man indretter sig med lyd og billede.

I salgssituationen gør vi meget ud af at finde frem til det produkt, som bedst opfylder kundens behov – og vi besøger gerne kundens hjem for at finde den optimale løsning.

Foruden Bang & Olufsen, Bose og Panasonic forhandler Blaabjerg Radio: Yamaha, Triax, Tivoli Audio, Geneva, Pure, Dynacord, Boxer, Canal Digital, Viasat samt YouSee.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i butikken, hvor du kan forvente en afslappet og uformel atmosfære med fokus på det faglige – krydret med en passende mængde humor.

103


Bruun•Bruun Nørre Allé 19 DK–8362 Hørning Tel. +45 8692 4812

Bruun•Bruun Adelgade 83 DK–8660 Skanderborg Tel. +45 8652 1700 post@bruun-bruun.dk · www.bruun-bruun.dk

Bruun•Bruun – modested med mix I Bruun•Bruun’s to butikker i henholdsvis Skanderborg og Hørning går du på opdagelse i et bredt udvalg af danske og udenlandske kvalitets mærkevarer af tøj, sko og tilbehør – alt udvalgt med nænsomhed til piger i alle aldre, til enhver pris og enhver anledning. Butikken i Hørning har desuden en afdeling af moderigtigt børnetøj til drenge og piger fra 0 – 12 år. Hos Bruun•Bruun bliver du budt velkommen og vejledt af engagerede og veluddannede medarbejdere, der altid yder deres bedste, for at give dig en god oplevelse. Vi klæder dig gerne på fra top til tå, men du er også altid velkommen til bare at kigger ind og lade din inspirere. Hyggen, vores afslappede miljø og den gode atmosfære hos Bruun•Bruun understreges af butikkernes udsøgte udvalg af brugskunst, hvor der også er masser af inspiration at hente. • Veninde-aften: Er I mindst 10 veninder, der har lyst til at samles en aften i Bruun•Bruun, holder vi gerne åbent specielt for jer – og byder på et glas vin. • Personlig stylist: Kontakt Bruun•Bruun og få en tid sammen med vores personlige stylist. • Kundeklubben: Det giver en række ekstra fordele, at melde sig ind i Bruun•Bruun’s kundeklub. Et besøg hos Bruun•Bruun er altid en positiv op­levelse. 104


105


Chokolade-Fabrikken Adelgade 118 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8689 0843 info@chokolade-fabrikken.dk www.chokolade-fabrikken.dk

Chokolade-Fabrikken – uhmm…..nydelse! Tænk, en chokoladefabrik i hjertet af Skanderborg….. mageløst! I Chokolade-Fabrikken trylles der med chokolader og råvarer af den reneste, skæreste slags. Håndlavede lækkerier produceret med passion – også de forførende flødeboller. Kun de bedste råvarer er gode nok til Chokolade-Fabrikken og det store udvalg af dessertchokolader. Strejfturen begynder ved chokoladeovertrukket ren marcipan, slår et sving omkring den cremede cognactrøffel, tager turen over kirsebær i rom med en afstikker til æble trøffel med Calvados ganash og ender ved den klassiske rene nougat. Chokolade-Fabrikkens hjemmelavede is, sorbet’er, kager og desserter er ligeledes produceret helt fra bunden af de bedste og ærligste råvarer. Naturligvis er enhver form for tilsætningsstoffer bandlyst på Chokolade-Fabrikken. Friske frugter og bær er hjemmesyltede, spiritus er fra rigtige flasker, kakaobønner er 106


plukket af moden frugt, som giver mindre sukkerindhold i chokoladen, marcipan er fremstillet af Valencia mandler og alle chokoladecremer, trøffelmasser og ganacher er hjemmerørte. Gennem et stort vindue i butikken kan man følge processen fra den flydende chokolade til færdigt produkt. Selve butikken er fyldt med indtryk for alle sanser og et udsøgt udvalg af kaffe, the, lakrids, karamel, bolsjer, vin og meget mere. Chokolade-Fabrikken leverer også sine hjemmelavede produkter til udvalgte forretninger, restauranter og caféer landet over. Chokolade-Fabrikken blev grundlagt af et ægtepar i Gl. Rye i 1964, men har i en årrække været ejet af Jens Juhl, som fortsat benytter mange af de oprindelige opskrifter. Jens Juhl har en fortid som køkkenchef på en række af landets bedste restauranter, men overgav sig til sin passion og blev chocolatier med egen chokoladefabrik.

107


Det Gyldne Brød Højvang Centret 4 · DK–8600 Skanderborg Det Gyldne Brød ”Løvbjerg” · Adelgade 70 · DK–8600 Skanderborg

Det Gyldne Brød - brød i superliga’en Hos Det Gyldne Brød starter toppen af kvaliteten helt fra bunden. Her holdes det gode gamle bagerhåndværk i hævd og alle brød og kager er bagt fra bunden efter egne opskrifter og med udsøgte råvarer. Det Gyldne Brød er hjemmebag i høj kvalitet.

blandinger bandlyst. Bageren slår selv dejen op og den langtidshæves eller koldthæves inden brød, rundstykker og boller bages i stenovnen. Resultater er ægte brød med fylde, stor smag og sprød skorpe. Det Gyldne Brøds kunder tilbydes altid friskbagte varer bagt med hjerte og sjæl i overensstemmelse med god bagertradition.

Der er ingen hurtige genveje til et godt brød. Hos Det Gyldne Brød er præfabrikerede brød-

Foruden de mange lækre kager, tærter og gode rugbrød har Det Gyldne Brød over 20

specialbrød, der passer til enhver anledning. Der er f.eks. brød med øl, soltørrede tomater, løg, sennep, nødder og krydderier som ingredienser. Nye brød udvikles løbende og Det Gyldne Brød sætter pris på glade og tilfredse kunder og modtager meget gerne idéer og ønsker til nye brød. Sandwich fra Det Gyldne Brød er også i særklasse. Naturligvis altid frisklavede og fås i både baquette, landstykker, italienske panini og kartoffelstykker. Sandwich leveres også ud af huset i forbindelse med møder, konferencer og lignende. Skal der være fødselsdag, bryllup, konfirmation eller f.eks. havefest leverer Det Gyldne Brød gerne kage- og dessert buffeten. Det Gyldne Brød garanterer et godt resultat hver gang. Og det er ikke tilfældigt, at specialbrød har fået navne som bl.a. ”Superliga brød” og ”EM brød” – bagermesteren er nemlig den tidligere superliga fodboldspiller Allan K. Jepsen, der sammen med bagermester og kompagnon Thomas Olesen står i spidsen for Det Gyldne Brød i Skanderborg. Til at hjælpe sig har de fem bagersvende, en voksenlærling samt butikspersonale.

108


Tel. +45 8652 0405 Fax +45 8651 0302 skanderborg@detgyldnebroed.dk www.detgyldnebroed.dk

Det Gyldne Brød – bread in the major leagues At Det Gyldne Brød, the first-class quality starts with the ingredients. Here, we honour the traditional baker profession and make all bread and cakes ourselves from our own recipes and with first-class ingredients. Det Gyldne Brød is all about high-quality homebaked goods. There are no short-cuts to great bread. At Det Gyldne Brød, pre-fabricated bread mixes are banned. The baker makes the dough himself and lets it long rise or cold rise, before the bread, rolls and buns are baked in the brick oven. The result is real bread with fullness, great taste and a crispy crust. The customers of Det Gyldne Brød are always offered freshly baked goods that have been baked with heart and soul according to good baking traditions. In addition to the many delicious cakes, pies and nice rye bread, Det Gyldne Brød has more than 20 special types of bread that fit any occasion. For example, we have bread with beer, sun-dried tomatoes, onion, mustard, nuts and spices as ingredients. We continuously develop new types of bread, and we at Det Gyldne Brød value happy and

satisfied customers and are happy to receive ideas and wishes for new types of bread. Sandwiches from Det Gyldne Brød are also in a class of their own. Obviously always freshly made and available on baguette, wholemeal bread, Italian panini and potato bread. Sandwiches are also delivered as catering in connection with meetings, conferences and the like. If you are having a birthday party, wedding, confirmation or maybe a garden party, Det Gyldne Brød would be happy to deliver the cake and dessert buffet.

Det Gyldne Brød guarantees great results every time. And it is no coincidence that some of our special types of bread have been named “Superliga brød” (major leagues bread) and “EM brød” (European Championship bread) – you see, the baker is the former major leagues soccer player Allan K. Jepsen, who is at the head of Det Gyldne Brød in Skanderborg together with chief baker and business partner Thomas Olesen. To assist them, they have five baker’s assistants, an adult apprentice and shop assistants.

109


Gamebird j

a

g

t

&

f

r

i

t

i

d

Gamebird Jagt & Fritid Højvang Centret 1 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8652 3800 · Mobil +45 2293 6171 martin@gamebird-jagt.dk · www.gamebird-jagt.dk

Hos Gamebird Jagt & Fritid i Skanderborg kan du finde alt til jagt, fiskeri og outdoor. Siden 2008 har Gamebird Jagt & Fritid serviceret kunder ikke kun fra Skanderborg, men fra hele landet. I butikken finder man et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til jægeren, lystfiskeren og outdoor-mennesket. Noget for alle Ud over våben og fiskegrej, har Gamebird Jagt & Fritid specialiseret sig i beklædning

110

og fodtøj til alle former af udendørs brug. Lige fra shorts og sandaler til vinterjakker og modegummistøvler. I butikken forhandles der ligeledes flere fodertyper til hund og kat. Specialiseret personale Med indehaver Martin Gille i spidsen møder du et personale, der er specialister på hver deres felter, hvilket være sig JAGT, FISKERI, BEKLÆDNING og UDELIV. Martin Gille er opvokset i naturen og har jaget stort som småt i det meste af verdenen,

ligesom han har arbejdet som jagtguide i ind- og udland. Han er skydeinstruktør og godkendt af de bedste våbenmærker til opmåling/tilpasning af våben. Martin har ligeledes fisket hele livet. Gamebird Jagtvæsen & Event Gamebird råder over jagten på det smukke Gyllingnæs Gods ved Odder, hvor vi har en af landets bedste råvildt- og andejagter. Gamebird arrangerer ligeledes gruppeture gennem flere outfittere i verden. Så har du en drøm, hjælper vi med at realisere den.


Helsekosten – den gode smag og de rene varer

Helsekosten i Skanderborg er en af landets ældste – den åbnede i 1982. Helsekosten har fokus på den gode smag og de rene varer. Butikkens faguddannede og erfarne personale står klar med gode råd og vejledning i valg af bl.a. kosttilskud, naturmedicin, hudplejemidler, kosmetik og fødevarer. Helsekostens store udvalg af naturkosmetik og lækre hudplejeserier er produceret uden konserveringsmidler, parabener, kunstig par­ fume og farvestoffer.

Helsekosten Skanderborg Adelgade 132 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8652 5255 helsekosten-skanderborg@mail.dk www.helsekosten-skanderborg.dk Også Helsekostens mange special-kolonialvarer som f.eks. mel, gryn, saft, glutenfri produkter, vegetariske produkter, frugt- og grøntsagskasser samt slik og chokolade er produceret ud fra økologiske, biodynamiske eller grønne principper. Helsekostens stemningsmættede butik byder desuden på et stort udvalg af accessories og gaveartikler samt legetøj.

111


Du kan trygt henvende dig til HÅNDVÆRKEREN, når du skal have udført et godt stykke arbejde. Det gælder både nybyg, tilbyg og renovering evt. med totalentreprise.

Er du ”gør’ det selv” typen, så kom ind i vores Flügger farver butik og få gode råd med på vejen, når du skal vælge de rigtige produkter og det rigtige værktøj.

HOS OS

Det sikrer dig, at der er hånd i hanke med levering af materialer og samarbejde med f.eks. smed og elektriker.

kan du få

Vi klarer selv tømrer-, murer- og malerarbejde m.m. og giver gerne et tilbud eller et overslag. Jo mere specifik du er med dine ønsker til pris og kvalitet, jo nemmere er det at gennemskue prisen. H Å N D VÆ R K E R E N , som startede i 1976, er et velrenommeret familiefirma med stor erfaring, og vi klarer både rutinemæssige opgaver og også, hvor der kræves specielle og kreative løsninger.

en fagsnak med en, der for længst er fyldt 18

Skal du i gang med det helt store, kommer en af vore håndværkere gerne ud og starter dig op med råd og vejledning. Vi er også eksperter i farvesammen-sætninger, både hjemme hos dig og i butikken.

Ud over malervarer til inde- og udendørs brug har vi f.eks. udlejning af maskiner til de fleste indendørs opgaver. Tapeter, fotostater og vægdekoration er stadig på vej frem, og vi viser dig gerne de sidste nyheder. Som kronen på værket kan du smykke dine rum med ­smukke plisségardiner, far­vestrålende rullegardiner eller enkle lamelgardiner. Vi har selvfølgelig også persienner, og alt er efter dine mål. Husk med et fordelskort er der også rabat til dig.

Kurt Milo

Kjirsten Sofia Grabow

HÅNDVÆRKEREN

Flügger farver

25 88 61 60 · mail@haandvaerkeren.eu

87 69 60 15 · galten@fluggerfarver.dk

www.haandvaerkeren.eu 112

Kim Milo

Smedeskovvej 30 · 8464 Galten

www.flugger.dk


Hårby Slagtehus Den Grønne Vej 1 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8652 3010 / +45 8652 3933 Fax +45 8793 1037 haarby@slagter.dk · www.hs-slagteri.dk

Hårby Slagtehus – slagterbutik og masser af mad ud af huset Hjemmelavede pølser, pålæg, røgvarer og kød i udskæringer fylder slagterbutikken på Den Grønne Vej i Hårby. Kvalitet hele vejen igennem – lige fra slagtning, udskæring og modning til færdigt produkt. Slagtermester Niels Juul Nielsen har gennem 40 år stået som garant for, at det håndværksmæssige er i orden, ligesom de 12 køkken- og butiksansatte alle er faguddannede. Ud over produkterne i selve slagterbutikken tilbyder slagteren i Hårby en bred vifte af mad ud af huset/Dinér Transportable til både hverdag og fest. Menuerne er mangfoldige og spænder over bl.a. brunch, fest- og receptionsmad, pølseborde, buffet, smørrebrød, jul- og nytårsanretninger og grill party. Læs mere på hjemmesiden www.hs-slagteri.dk, hvor det også er muligt at bestille. Der er travlhed i køkkenet, hvor der dagligt laves varm mad til flere end 150 pensionister i Skanderborg Kommune samt ca. 200 faste frokostordninger for virksomheder. Hårby Slagtehus udvælger og slagter selv både grise, får, heste og kreaturer. Dyrene er primært opdrættet på egnen omkring Hårby og selve slagtningen foregår på en skånsom og kvalitetsbevidst måde.

113


Kop & Kande Adelgade 84 · DK–8600 Skanderborg Tel. +45 8652 0022 · Fax +45 8652 2722 kk574@kop-kande.dk · www.kop-kande.dk

Kop & Kande - vi kan vores kram Den gamle og hæderkronede isenkræmmerforretning Kop & Kande i Skanderborg bugner af praktiske og lækre ting til hjemmet til både hverdags- og festbrug. Det er altid spændende at gå på opdagelse i Kop & Kande, hvor selve rygraden i forretningen er et mangfoldigt udvalg af kvalitetsprodukter til køkkenet samt glas og porcelæn – og alt hvad der i øvrigt hører med til en smuk borddækning. En naturlig del af Kop & Kande’s store varesortiment er også tekstiler, artikler til personlig pleje, ting til badeværelset, soveværelset, stuen og ikke mindst et stort udvalg af gaveartikler.

114

Kop & Kande fører alle de kendte kvalitetsmærker incl. Royal Copenhagen og Georg Jensen og naturligvis også Kop & Kande’s eget mærke, Aldente, der er blandt branchens stærke kvalitetsmærker til attraktive priser. Gaveservice • Kop & Kande sørger for den smukke indpakning, når virksomheder køber julegaver eller jubilæumsgaver til de ansatte. • Kop & Kande tilbyder bl.a. brudepar, at holde styr på ønskelisten, så gæsterne ikke kommer med ens gaver. • Kop og Kande garanterer landsdækkende bytteordning. Kundeklub Det er gratis at blive medlem af Kop & Kande’s kundeklub. Medlemmerne mod-

tager løbende specielle tilbud og inviteres bl.a. også med til særlige kundeklub-aftener med udvalgte leverandører. For isenkræmmer Linda Bjerg har Kop & Kande i Skanderborg været hjerteblod, siden hun overtog forretningen i 2002. Kunderne er altid meget velkommen til blot at kigge og lade sig inspirere, men det er vigtigt for Linda Bjerg og hendes faguddannede medarbejdere, at kunderne ikke føler sig overladt til sig selv. Derfor går personlig betjening, råd og faglig vejledning og højt serviceniveau som en rød tråd gennem forretningen – og hos Kop & Kande i Skanderborg er der også altid tid til en snak og plads til godt humør.


Kop & Kande – we know our stuff The old and distinguished hardware store, Kop & Kande, in Skanderborg is overflowing with both practical and exquisite stuff for your home – for everyday use as for festive occasions. Exploring Kop & Kande is always an exciting experience, as the very backbone of the store is not only made up of multitudinous selections of quality products for use in the kitchen, but also of a wide variety of glassware and porcelain plus, actually, all things required for laying a beautiful table. Other natural elements in the huge Kop & Kande product assortment are textiles, articles for personal care, stuff for your bathroom, bedroom and living room, and – not least – an impressive selection of gift items. Kop & Kande carries all the known brands, including Royal Copenhagen and Georg Jensen, and – needless to say – one of our trade’s strongest quality brands, namely Kop & Kande’s own brand, the Aldente, which we sell at very appealing prices. Gift service • When a business purchases Christmas or anniversary presents for their employees, Kop & Kande provides a most delightful gift wrapping. • For brides and grooms to be, Kop & Kande offers to manage the present list – thus preventing situations where

more guests will arrive with identical presents. • When you buy something from Kop & Kande in Skanderborg, you are guaranteed a nationwide return-of-presents feasibility. Customer Club Membership of the Kop & Kande customer club is free of charge. Our members will regularly receive special offers; and, likewise, we will invite them to participate in specific customer-club evenings focused on select suppliers.

To the owner of the store, Linda Bjerg, the Skanderborg Kop & Kande represents her life’s blood – and has done so ever since her taking over the store in 2002. Customers are always more than welcome to just browse and seek inspiration. But it is crucial to Linda Bjerg and her skilled staff that the customers never feel left to their own devices. This is why the unifying principle throughout the store is personal assistance, advice and professional guidance plus a high service level. And, not least, at Kop & Kande in Skanberborg, there’s always time for small talk and room for a cheerful mood.

115


Kvickly Adelgade 134-136 DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8793 4600 www.kvickly.dk

Kvickly Skanderborg

Kvickly Skanderborg

Frihed til at vælge Kvickly Skanderborg er byens førende ­varehus med et bredt udvalg indenfor dagligvarer, tekstil og isenkram. Vi er børnefamiliernes foretrukne indkøbssted.

Freedom to choose Kvickly Skanderborg is the town’s leading supermarket, with a wide selection of groceries, textiles and hardware. We are the preferred shopping place for families with children.

Vi har byens største udvalg af økologiske varer – stor frugt og grønt afdeling samt faguddannet slagterpersonale med eget røgeri og delikatesseafdeling.

We have the town’s largest selection of organic groceries – a large section with fruit and vegetables as well as professionally trained employees in the butcher section with its own smokehouse and delicatessen.

Som Coop Plus kunde kan du spare mange penge på dine dagligvareindkøb og modtage personlige tilbud pr. mail samt opspare plus point. Er du endnu ikke tilmeldt kan du henvende dig i varehuset eller se mere på vores hjemmeside. – Vi ses i Kvickly

116

As a Coop Plus customer, you can save a lot of money on your grocery shopping and receive special personal offers by e-mail and save plus points. If you are not registered yet, you can contact us at the supermarket or see more on our web page. – See you at Kvickly


LUNA Sølv og Guld – Ry for gode oplevelser Når du træder ind i butikken på Klostervej 8 møder du et kompetent, erfarent og glad team med glimt i øjet, der byder dig velkommen i en moderne, inspirerende og æstetisk lækker livsstilsbutik.

Vi har både guldsmed og urmager tilknyttet. Derfor kan vi tilbyde hjælp til udførelse af lige det smykke, du måtte ønske – måske et smykke af dit gamle guld med affektionsværdi. Er det tid til vielsesringe, hjælper vi med at designe de helt rigtige ringe til livets store øjeblik.

Luna Sølv og Guld fører et bredt udvalg af de kendte mærker i smykker og ure. Vi er ofte på inspiration og messer i ind- og udland for at være med på de sidste nye trends og smykkedesignere. Herudover fører vi aktuel og klassisk brugskunst.

Vi sætter en ære i at give dig en god oplevelse, blandt andet gennem historier, events og vores trendzone, og i at få dig til at føle dig hjemme. Vi giver dig en rigtig god service. Vores varemærke er tilfredse kunder, der kommer igen.

Ærlige og med hjertet hjælper vi dig med at vælge det rigtige smykke, ur eller brugskunst, der fremhæver din eller gavemodtagers stil og personlighed. Hvad end stilen måtte være moderne, enkel, ­romantisk, klassisk, rå eller ”anderledes”. Vi værdsætter en åbenhjertig dialog.

Du er velkommen, og vi glæder os til at give dig en faglig betjening og gode oplevelser.. På gensyn Lone, Vivian, Julie og Anette

117


BERGER www.profiloptik.dk

Torvet 3 · 8464 Galten tlf. 8694 5590

Bytorvet 22 · 8680 Ry tlf. 8788 0810

Profil Optik BERGER – brillesnak i øjenhøjde En brille er ikke bare en brille. En brille er et smykke! At være kunde hos Profil Optik BERGER er ikke bare at gå til optiker – det er en oplevelse! Beliggende i hjertet af Galten og Ry har familien Berger siden 2005 haft som mål at gøre en forskel! Både når det gælder om at tilbyde kunderne den bedste mulige korrektion af synsbehovet, men også når brillerne trænger til service. Vi udfører service på alle brillemærker. Vi kalder det en total oplevelse! Familien Bergers ambition om at forny kundernes stil, når de køber briller gør, at vi hele tiden søger efter de nyeste mærker og trends i branchen, vi besøger de største messer i udlandet – bl.a. Paris og Milano. Samtidig med medlemskabet af den landsdækkende kæde Profil Optik kan de

118


to butikker tilbyde et usædvanligt stort og bredt udvalg i brillestel, kontaktlinser og solbriller. Vi har eget værksted, hvor vi reparere alle former for brilleskader, og vi sliber alle brilleglas selv, så vi er sikre på, at den kvalitet der forlader butikkerne er i top. Hos Profil Optik BERGER er en synsprøve ikke kun en synsprøve, vi starter med en samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvad dine behov er, derefter måler vi dine øjne på top moderne udstyr, hvor vi samtidig tjekker for alders relaterede øjensygdomme som forkalkning, grå og grøn stær. Du skal helst bestille tid, men er du heldig, og vores udstyr er ledigt, klarer vi synsprøven med det samme. Velkommen til en brillesnak i øjenhøjde Christian Berger.

119


Ry cykler & Husqvarna skov og have En af de rigtig gamle forretninger i Ry, grundlagt i 1928. Her er to forretninger i en. Du kan købe cykler, plæneklippere, traktorer, motorsave og meget andet. Scootere fra PGO skaffes på bestilling.

Forretning indehaves af Jørn Nielsen, som har moderniseret og udviklet forretningen, som den ser ud i dag. Med særlig vægt på MTB og Race fra Specialized og Trek. Citybikes og klassiske cykler fra Kildemoes og et stort udvalg i el-cykler. Derudover finder du Tourcykler fra Koga, som er hollandske

håndbyggede cykler af bedste kvalitet. Butikken har et stort udvalg af tøj og sko, cykeltasker og kurve mv. I Husqvarna Skov og have-delen sælges plæneklippere, traktorer/ridere, Automowere­/ robotplæneklippere, plæneklippere fra Klippo og et stor udvalg af skovudstyr såsom motorsave, buskryddere/trimmere, sikkerhedstøj og støvler, miljøbenzin fra Aspen og andet skovudstyr. Her er et topmoderne værksted og 5* butik, med 3 dygtige faguddannede cykel- og motorkyndige mekanikere, som altid er up to date med de sidste nye kurser. De står klar til at servicere din cykel og plæneklipper, uanset hvad den fejler. Butikken er certificeret gennem Din Cykelfagmand og har topkarakter med 5 stjerner. I butikken hjælper Jørns kone til, når der er travlt, og hun cykler gerne en tur med kunderne lørdag morgen, hvis der er nogen, der vil prøve at køre på el-cykel. Ry cyker sponsorer Ry Cycle Club (RyCC) og Gl. Rye MTB klub, og har to drenge fra Gl. Rye MTB som de sponsorer med Cykler fra Specialized. Drengene hjælper til i butikken som arbejdsdrenge et par gange om ugen. Se mere på www.rycykler.dk

120


Ry Cykler Parallelvej 9B · DK-8680 Ry Tel. +45 8689 1491 · Fax +45 8689 2750 rycykler@mail.dk · www.rycykler.dk

Ry cykler & Husqvarna Skov og Have At this bicycle and machinery dealer in Ry, established in 1928 and thus one of the really old shops in the town, you find a two-inone store providing bicycles, lawnmowers, tractors, power saws and a wealth of additional goods. On demand, the store can also provide PGO scooters. The store is owned by Jørn Nielsen who is responsible for modernising and developing it to its present condition. Though particularly focused on MTB and Race from Specialized and Trek, the store is equally wellstocked when it comes to Citybike models and classic bikes from Kildemoes; and it aslo provides a wide variety of electric bikes (e-bikes). In addition to this, you will come across the high-quality handcrafted du Tour bikes from Dutch Koga. Naturally, the store carries a wide assortment of accessories such as clothes, shoes, satchels, handlebar baskets, and much more. The garden and woodland department of the store – Husqvarna Skov og Have – supplies lawnmowers, tractors/riders, Automowers/ robot mowers, mowers from Klippo and a wide range of forester’s equipment such as power saws, brush cutters/trimmers, protective equipment (e.g. shoes and clothes), environmentally friendly petrol from Aspen and other accessories for forestry work. In our top-notch workshop and 5-star store, you will encounter three highly skilled me-

chanics who are well versed within the field of servicing bikes and engines; and – needless to say, they all keep up to date by taking the most recent courses. They are ready to service both bike and mower – regardless of what’s wrong with them.

she usually makes herself available for a Saturday-morning ride with customers interested in trying out an e-bike.

The store is certified by the Danish Association of bicycle dealers, under the label Din Cykelfagmand (your bike specialist); and we have received a five-star rating.

Ry Cykler is a sponsor of Ry Cycle Club (RyCC) and Gl. Rye MTB klub (the MTB club in the area). We sponsor two boys from the latter club by providing them with bikes from Specialized. The boys are often found in the store where they fill the role of junior workers once or twice a week.

If you arrive during a busy period, you will also find Jørn’s wife in the store. Likewise,

Learn more on www.rycykler.dk (in Danish only).

121


Udsigt fra Møgelhøj

Ejer Bavnehøj

122


Skousen Vestergade 119 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8651 2333 skanderborg@skousen.dk www.skousen.dk

Skousen – stor ekspertise og små priser Hos Skousen i Vestergade sætter vi en ære i at rådgive og vejlede vores kunder, så de får de rigtige hårde hvidevarer til de rigtige priser – hver gang. Vi har mange års viden og erfaring inden for alt i hårde hvidevarer og husholdningsmaskiner, og vort personale yder altid en kompetent kundeservice, ligesom vi naturligvis tilbyder at levere og montere. Skousen har i årevis været kendt for at levere kvalitet og altid til konkurrencedygtige priser. Foruden alt i hårde hvidevarer, husholdningsmaskiner og el-artikler til personlig pleje introducerede Skousen i foråret 2012 sit eget specieldesignede kvalitets køkken.

Skousen Køkkenet er kendetegnet ved flot design, høj kvalitet og fornuftig pris. Vi bistår med råd og vejledning fra tegning til nyt køkken, så det lever op til personlig stil og individuelle løsninger. Vi udfører også gerne opmåling og montage af såvel køkken som hårde hvidevarer. Skousen i Vestergade leverer en gros til kommuner, institutioner, boligselskaber og større virksomheder. Kom ind i butikken og besøg os. Skousen er ganske enkelt – den bedste handel!

123


Slagter Byskov Møllegade 4 · DK–8660 Skanderborg Tel. +45 8652 0003 mail@slagter-byskov.dk · www.slagter-byskov.dk

Slagter Byskov – den rigtige slagter Slagtermester Thomas Byskov er 6. generation af slagtermestre i familien Byskov. Han har fået de stolte håndværkertraditioner ind med modermælken og brænder for den ”gammeldags” slagterforretning med hjemmelavede kvalitetsprodukter, godt kød og god service. Slagter Byskov i Møllegade er bygget på respekten for de gode danske råvarer med fokus på kvalitet og dyrevelfærd. Leverandører vælges med omhu. Okse- og kalvekød kommer direkte fra producenten i Himmerland, mens f.eks. fjerkræ er fra Graasten Fjerkræ. Begge er producenter, der er kendt for kvalitet, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, hvilket efterlader ”en god smag i munden”. Alle pølser, salater, pålæg og andre produkter er hjemmelavede helt fra bunden og efter egne opskrifter. Slagter Byskov ”snyder” ikke med kunstige smagsforstærkere, men leverer ærlig mad til kvalitetsbevidste kunder. Det gælder også slagterforretningens færdigretter. Hvad enten det er Dagens Varme Ret, smørrebrød, sandwich, uge- og månedspakken, Weekendstegen eller levering af menuer eller mad ud af huset til større arrangementer, så garanterer Slagter Byskov og hans faguddannede personale kvalitet og smag i hver en mundfuld. Hos Slagter Byskov kan kødet også købes online via hjemmesiden www.slagter-byskov.dk.

124


Slagter Byskov – the genuine butcher’s The Byskov family is a family of butchers, with butcher Thomas ­Byskov representing the 6th generation. So, the proud traditions of the craft are in his blood, and – providing homemade quality products, excellent meat and outstanding service, he zealously pursues the goal of retaining the “old-fashioned” characteristics of his trade. The butcher’s in Møllegade, Slagter Byskov, is based on a foundation of respect. Respect for the basic Danish primary produce in particular – with the focus on prime-quality products and animal welfare – and thus our suppliers are carefully vetted. We receive our beef and veal directly from the producer, who is located in the Danish region of Himmerland; and e.g. our poultry comes from the poultry slaughterhouse, Graasten Fjerkræ. Both suppliers are renowned for their extremely “palatable” merits of high quality, animal welfare and food safety. All sausages, mayonnaises, cold cuts and any other products are homemade from scratch on the basis of our own recipes. Slagter Byskov never “cheats” with artificial flavour enhancers, for we provide honest food for quality-conscious customers. This is also the case for the butcher’s “convenience food”. Regardless whether such ready-meals constitute the Hot Dish of the Day, the Danish national dish, “smørrebrød” (open sandwiches), ordinary sandwiches, the parcel of the week/month, the Weekend Roast or the delivery of complete take-away menus or food for large events, then Slagter Byskov and his skilled staff guarantee that every mouthful will not only be savoury but also bursting with quality. Slagter Byskove also provides an opportunity for online shopping via the website www.slagter-byskov.dk (in Danish only). 125


Slagteren i Hørning Nørre Allé 21 DK-8362 Hørning Tel. +45 8692 1004 www.slagterenihorning.dk

Slagteren i Hørning – god mad til enhver lejlighed Mesterslagteren i Hørning spiser ikke sine kunder af med hvad som helst. Gennem 25 år har slagtermester Torben Nedergaard og han faguddannede medarbejdere sat en ære i at levere ægte mad med kvalitet i hver en bid. Hos Slagteren i Hørning sjusker man ikke. Kun det bedste kød finder vej til butikken, hvor det modnes, udskæres og behandles med respekt for det gode håndværk. Netop det gode håndværk og den faglige stolthed går gennem butikken som en rød tråd. Hvad enten det er kød, hjemmelavede pølser, pålæg, salater eller mad ud af huset garanterer slagteren friske kvalitetsprodukter fyldt med god smag. God service, en snak over disken og kvalificeret rådgivning hører med, når man handler hos mesterslagteren på torvet i Hørning.

126


God mad til enhver lejlighed De senere års stødt stigende efterspørgsel efter mad, der kræver et minimum af forberedelsestid, afspejler sig i Hørning-slagterens brede udvalg af færdigretter eller retter, der blot skal lunes i ovnen inden servering. Uanset om det er en frokost- eller middagsret, er det rigtig mad tilberedt af friske, sunde råvarer og efter gode opskrifter. Slagteren i Hørning leverer også mad ud af huset til enhver lejlighed. Det kan være til festen, julefrokosten, receptionen, konfirmationen, jubilæet eller et totalt grill-party i privaten eller i virksomheden, hvor slagteren leverer alt – og selv står ved grillen. Mulighederne er mange og slagteren imødekommer naturligvis individuelle ønsker. Kom ind i forretningen og få en god snak om mad. For slagtermester Torben Nedergaard har det gode håndværk og glæden ved slagterfaget været drivkraften siden starten i 1987. Engagementet har han givet videre til sin søn, Dan, selv uddannet slagter. Et glidende generationsskifte tog sin begyndelse i sommeren 2012, da sønnen blev en del af Slagteren i Hørning. 127


Skanderborg Bakker

128


SuperBrugsen Stilling Hotelvej 3 · DK – 8660 Skanderborg Tel. +45 8657 1555 · Fax +45 8657 1610 02716@coop.dk · www.superbrugsen.dk

SuperBrugsen Stilling

SuperBrugsen Stilling

– inspiration og god plads til at handle Efter en omfattende renovering og en 300 kvadratmeter stor tilbygning åbnede SuperBrugsen i Stilling i efteråret 2011 dørene til en topmoderne butik. Den nye facade og butikkens i alt 1300 kvadratmeter byder kunderne indenfor i lyse lokaler, hvor indretningen gør det både inspirerende og nemt at handle. De mange nye kvadratmeter har givet plads til at udvide sortimentet heriblandt udvalget af specialiteter til glæde for kunderne.

–­ inspiration and a great place to shop After extensive renovations and a 300 m2 extension, SuperBrugsen in Stilling opened its doors in the autumn of 2011 to an ultramodern shop. The new facade and the shop’s 1300 m2 welcome the customers to bright premises, where the decor makes it inspiring as well as easy to shop. The many new square metres have made it possible to expand the assortment, including the selection of specialities, to the delight of the customers.

Frugt- og grønt afdelingen er blevet tre gange så stor, hvilket bl.a. har givet plads til endnu flere økologiske produkter. Slagter- og delikatessen er udvidet og åbnet op, så der er direkte kontakt med slagteren. Vinafdelingens areal er blevet fordoblet og bageren med det friske brød og kiosken og postbutikken hænger sammen i ét område.

The section with fruit and vegetables has become three times as large, which has for example given room for even more organic products. The butcher and delicatessen section has been expanded and opened up, to provide direct contact with the butcher. The area of the wine section has been doubled in size, and the bakery with fresh bread, the kiosk and the post office have been gathered in one area.

SuperBrugsen Stilling er med sine gode parkeringsforhold nem at komme til, nem at handle i og nem at komme ud af igen – på den gode måde. Og for brugsuddeler Brian Falkenstrøm og hans 39 ansatte var det netop formålet med renoveringen af den godt 100 år gamle brugs.

SuperBrugsen Stilling has great parking facilities, is easy to reach, easy to shop at and easy to get out of afterwards – in the best possible sense. And for shop manager Brian Falkenstrøm and his 39 employees, precisely this was the purpose of the renovation of the shop, which has existed for more than 100 years.

129


AVKs produkter indgår i vitale infrastrukturer AVK produkter er med til at sikre rent drikkevand, sikker distribution af naturgas, miljørigtig håndtering af spildevand og effektiv brandbekæmpelse. Mange af vores produkter er installeret under jorden og skal derfor være vedligeholdesesfrie og forblive fuldt funktionsdygtige i mange år. Derfor går AVK aldrig på kompromis med kvaliteten. En international arbejdsplads AVK Gruppen består af mere end 60 virksomheder og leverer produkter til mere end 85 lande gennem egne salgsselskaber, forhandlere og licenstagere. AVK gruppen beskæftiger ca. 3000 medarbejdere på verdensplan, heraf ca. 600 i Danmark. AVK International A/S er den største virksomhed i gruppen, og vores konstante vækst og store internationale kontaktflade skaber nogle udfordrende og spændende rammer for vores medarbejdere.

130

Vi arbejder for en bæredygtig fremtid AVK anderkender riskoen for en miljømæssig effekt ved vores udnyttelse af de globale forretningsmuligheder. Derfor har vi forpligtet os til konstant at arbejde på at minimere denne risiko. Vores produktionsvirksomheder rundt omkring i verden er certificerede i henhold til ISO 14001 standarden for miljøledelse samt den internationale standard for arbejdsmiljø og sikkerhed, OHSAS 18001.


AVK products are part of vital infrastructures AVK products secure clean drinking water, safe distribution of natural gas, eco-friendly handling of wastewater as well as efficient fire protection systems. Many of our products are installed under ground and must therefore be maintenance free and remain fully functional for many years. Thus compromise on quality is not an option. An international workplace The AVK Group, with its more than 60 companies worldwide, is supplying more than 85 countries with products and services via own sales companies, agents, distributors and license holders.

Working for a sustainable future We recognise the danger of environmental impact when developing business opportunities on a global scale. As a result, we are committed to constantly work on reducing this impact to a minimum.

AVK International A/S Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten Tlf: 87542100, sales@avk.dk www.avkvalves.com

Our production companies are certified according to the ISO 14001 standard for environmental management and OHSAS 18001, the international standard for occupational health and safety environment.

The AVK Group employs approx. 3000 people worldwide, hereof 600 in Denmark. AVK International A/S is the largest company in the group, and our continuous growth and international involvement offer exciting challenges for our employees.

131


132


B1 Rengøring Århusvej 1B, Stilling · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 7021 4499 · Fax +45 7021 4498 mail@b1rent.dk · www.b1rent.dk

B1 Rengøring – gør en forskel Rengørings- og servicefirmaet B1 har siden 1991været leverandør til erhvervslivet, offentlige institutioner og private. Opgaverne er mangfoldige og spænder fra bl.a. traditionel rengøring og vinduespolering til oprydning og rengøring i forbindelse med nybyggeri og renovering samt skade- og ejendomsservice inklusiv vedligehold af grønne områder og viceværtfunktioner. B1 Rengøring, der er en loyal og professionel samarbejdspartner, tilbyder også facility service løsninger – en samlet pakke af opgaver, der er målrettet den enkelte virksomhed og kundes behov.

Ansvarlighed over for kunder, ansatte og miljøet går som en rød tråd gennem rengørings- og servicefirmaet. B1 Rengøring var blandt de første i branchen, der blev ISO certificeret og arbejder altid ud fra høje miljø- og kvalitetsstandarder - både internt og eksternt. B1 Rengøring gør en forskel. Lad rengøring være en del af virksomhedens strategi for social ansvarlighed (CSR) – og lad B1 om arbejdet.

133


Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK- 8670 Laasby Denmark

Tel.: +45 86 95 11 55 Fax: +45 86 95 15 91 www.babydan.com info@babydan.com

Dansk Med base i Låsby, udvikler, producerer og sælger Baby Dan en lang række produkter til børn i målgruppen 0 - 5 år. Baby Dan er en af verdens førende producenter af sikkerhedsudstyr til børn. Vi har siden 1967 opbygget ekpertviden og kompetence indenfor udvikling og produktion af sikkerhedsgitre. Vores kerneområde er sikkerhedsprodukterne, men vores sortiment omfatter mange produktgrupper. Således kan vi nu levere produkter indenfor alle de kategorier, man som nybagt forælder kan få brug for, fx: sikkerhedsgitre og sikkerhedssmåting, sengetøj og tekstilserier, og møbler til børneværelset.

English Based in Laasby Baby Dan develops, produces and sells a wide range of products for children between 0 - 5 years.

children. We have since 1967 built expertise and competence in developing and producing safety gates.

Baby Dan is one of the world leading manufacturers of safety equipment for

Our core business is safety products, but our range includes many product groups.

Dansk Hos Baby Dan hjælper vi forældre med at skabe trygge rammer for deres børn. Vi arbejder fokuseret med tanke på tryghed, ansvarlighed og opfindsomhed. Dette tankesæt præger vores aktiviteter fra produktudvikling over produktion og til miljøpolitik, så vi kan skabe spændende og sikre produkter til børnefamilier.

English At Baby Dan we help parents create a safe environment for their children. We focus on safety, creativity and responsibility. This mindset characterizes our activities from product development through production to environmental policy, so we can create exciting and safe products for families. 134

Thus we can now deliver products within all the categories new parents may need, such as: safety gates and home safety, bedding and textile series, and furniture for the nursery.


Dansk Baby Dan, som blev etableret i 1947, beskæftiger i dag ca. 100 medarbejdere i hele verden, størstedelen i Låsby. Under vores motto ”Eyes for Safety” producerer vi fortsat sikkerhedsgitre lokalt her i kommunen. Det er sikkerhedsgitre, som er godkendt efter de nyeste sikkerhedsstandarder på området og giver maksimal tryghed for småbørnsforældre. Vores automatiserede produktion omfatter nyeste robotteknologi, som kan producere mere end en million sikkerhedsgitre om året.

English Baby Dan was established in 1947. Today we have about 100 employees world wide, most of them in Laasby. Under our motto “Eyes for Safety” we continuesly produce safety gates locally here in the municipality. Our safety gates are approved for the latest safety standards in the field and provide maximum security for parents of young children. Our fullly automated production facility is equipped with state-of-the-art robot techology that can produce over one million safety gates every year.

Dansk Baby Dan er certificeret efter ISO 14001 standarden, som sikrer, at vi minimerer spild, energiforbrug og miljøpåvirkning. På www.babydan.dk kan du tilmelde dig Baby Dans nyhedsbrev og se vort katalog.

Eyes for safety

English Our ISO 14001 environmental certification ensures constant focus on minimizing waste, energy consumption and environmental impact. Please visit www.babydan.com to see our newest catalogue. 135


Camillas Dinér Søtoften 5 DK-8660 Skanderborg Tel. +45 4044 4263 mail@camillasdiner.dk www. camillasdiner.dk Camillas Dinér Since 2001, Camilla Schnack-Møller has been running Camillas Dinér with a rare dedication to amazing taste and good appreciation of the significance of the food when you are entertaining guests. ”The food should be such a unique contribution to the party that the guests call the next day to say thank you for the amazing food” From the first day, it has been our mission to deliver food that tastes amazing and which is a positive contribution to the party, regardless if it is a small family dinner, a big banquet hall party, a festival, a New Year’s celebration with friends or a reception in connection with the large anniversary of the company. In order to be able to provide a great experience each time, we have a staff of skilled employees that understand our mission. Our contribution to the party, as well as the spirit during our work in the kitchen every day, can be described in three words. Amazing We create an amazing food experience with amazing taste. We have an amazing workplace where it is a pleasure to come to work and where everyone wants to contribute to the customers experiencing that their investment provides an amazing return.

Camillas Dinér Med en sjælden dedikation til fantastisk smag og en stor forståelse for madens betydning når du skal have gæster, har Camilla Schnack-Møller drevet Camillas Dinér siden 2001. ”Maden skal være et så enestående bidrag til festen, at gæsterne ringer dagen efter og siger tak for fantastisk mad” Fra den første dag, har det altid været vores mission at levere mad med fantastisk smag, der er et positivt bidrag til festen, uanset om det er en mindre familiemiddag, den store halfest, festivalen, nytårsmenuen der nydes med vennerne eller receptionen til virksomhedens store jubilæum. For at kunne levere en fantastisk oplevelse hver gang, har vi en stab af dygtige medarbejdere, der forstår vores mission. Vores bidrag til festen, såvel som den ånd vi hver dag arbejder under i køkkenet, kan beskrives med tre ord. Fantastisk Vi skaber en fantastisk madoplevelse, med fantastisk smag. Vi skaber en fantastisk arbejdsplads, hvor det er dejligt at gå på arbejde, og hvor alle har lyst til at bidrage til, at kunderne oplever at deres investering giver et fantastisk afkast. Troværdig Vi holder hvad vi lover - altid. Vores kunder ved, at det de har bestilt er det de som minimum får. Alle i Camillas Dinér siger tingene som de er - vi gør brug af klar tale. Vi lover at levere en fantastisk madoplevelse, og det betyder også, at vi ikke giver rabat. Alle kunder er vigtige kunder og af betydning for vores succes. Ansvarlig Vi er ydmyge overfor den tillid vores kunder viser os. Vi gør vores yderste for at udfylde den tillid. Det er vores ansvar som enkelt personer såvel som virksomheden, at vores kunder oplever de får en fantastisk madoplevelse. Alle vores handlinger afspejler denne ansvarlighed. 136

Reliable We keep our promises - always. Our customers know that they get at least what they have ordered. Everyone at Camillas Dinér says things as they are - we speak the truth. We promise to provide an amazing food experience, which also means that we do not give discounts. All customers are important customers and significant to our success. Responsible We are humble towards the trust that our customers place in us. We do our very best to justify this trust. It is our responsibility as individuals and as a company that our customers get an amazing food experience. All our actions reflect this responsibility.


DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL En klub med 14.000 medlemmer – skal du være et af dem?

Smukfest – or the most beautiful party – is owned by its 14.000 members. Check the official website: www.smukfest.dk

Hvem ejer festivalen? Siden den allerførste festival i 1980 har Danmarks Smukkeste Festival været ejet og drevet af foreningen Skanderborg Festivalklub. Klubben har i dag omkring 14.000 medlemmer, blandt andet de omkring 12.000 frivillige medhjælpere, der hvert år sørger for at det hele lader sig gøre. Der er ingen investorer eller aktionærer der står og venter på at stoppe et overskud ned i lommen. Er der et sådant, skal det først og fremmest gå til at sikre festivalen fremover. Er økonomien til det, har Danmarks Smukkeste Festival som sine sekundære formål, at støtte gode sociale og kulturelle formål, fortrinsvist i Skanderborg Kommune. Langt over en million kroner er gennem de seneste år puttet i gode øvefaciliteter, støtte til Sølund og Mosstock festivalerne, støtte til ungdomskor, indkøb af mobilscene, støtte til lokale udgivelser og ikke mindst støtte til en lang række enkeltstående kulturarrangementer i Skanderborg Kommune. Dertil kommer de meget store beløb der hvert år går til klub- og foreningsarbejdet i Skanderborg og omegn, fortrinsvist som tak for det store arbejde foreningerne og klubber gør ved at stille frivillige til rådighed for opgaver som oprydning og forskellige former for vagttjeneste, i forbindelse med festivalen i august.

Danmarks Smukkeste Festival er også: Walthers Musikcafé i Adelgade, Capri, forsamlinghuset i udkanten af Dyrehaven (som kan lejes til alle slags arrangementer) og Walthers Hvile (et gammelt badehotel på Samsø, der også kan lejes af private eller firmaer). Har du lyst til at være medhjælper på festivalen, støttemedlem af Skanderborg Festivalklub eller vil du bare vide mere om alt det der er Smukfest – så check hjemmesiderne:

www.smukfest.dk

capri.smukfest.dk

www.walthershvile.dk

walthers.smukfest.dk 137


Danmarks Smukkeste Bilby Seks autoriserede forhandlere I Danmarks Smukkeste Bilby finder du ikke mindre end seks autoriserede bilforhandlere, som tilsammen repræsenterer syv af de mest populære bilmærker. Alle forretningerne har søndagsåbent, er altid i handelshumør og har selvfølgelig de nyeste modeller til prøvekørsel og demonstration. Så spørg altid din lokale nyvognsforhandler, inden du handler - det betaler sig. Topprofessionelle og specialuddannede mekanikere Naturligvis har alle seks forhandlere autoriserede værksteder/skadescentre tilknyttet,

hvor topprofessionelle og specialuddannede folk står klar til at tage hånd om din bil. De ved alt, hvad der er værd at vide, om de bilmærker de arbejder med, så der ingen spildtid er i forbindelse med eventuel fejlfinding. Værkstederne gemmer på det nyeste og mest moderne testudstyr, så du kan være helt sikker på, at din bil er i de allerbedste hænder. Du får altid en fast pris på reparationen inden vi påbegynder arbejdet, så der ikke kommer nogen ubehagelige overraskelser, når du afhenter den. Har uheldet været ude Har du været så uheldig at få en større skade på din bil og ikke kan undvære et køretøj, så står der altid en lejebil til disposition, ligesom vi også er behjælpelige med kontakt til taksator og udfyldelse af skadesanmeldelser. Kør ind til dit mærkeværksted og få en uforpligtende bilsnak.

138

Seks autoriserede bilforhandlere ...ikke så meget ´bøvl´

AutoPunkt A/S Grønlandsvej 2, Skanderborg Telefon 8793 3340 www.autopunkt-as.dk

Børge Hansen Automobiler A/S Thomas Helsteds Vej 1, Skanderborg Telefon 8794 1500 www.peugeot.dk/skanderborg

Maul Biler A/S Danmarksvej 32 F, Skanderborg Telefon 8652 0033 www.skoda-skanderborg.dk

Ove B. Dirksen Ladegårdsbakken 19, Skanderborg Telefon 8652 0988 www.dirksen.dk

Skanderborg Bilcentrum A/S Grønlandsvej 6, Skanderborg Telefon 8793 2900 www.skanderborg-bilcentrum.dk

Viabiler Danmarksvej 6, Skanderborg Telefon 8794 1400 www.viabiler.dk


“NU SKAL DU HJEM SKAT...” Når bilen går i stykker, sender jeg den altid “hjem” på mærke-værkstedet...

...for ingen kender min bil, som de autoriserede forhandlere!

139


Dynaudio A/S Sverigesvej 15 8660 Skanderborg info@dynaudio.dk www.dynaudio.dk Lydgengivelse i verdensklasse, det er målsætningen for samtlige af vores produkter. Uanset om lyden skal fylde stuen, bilen, eller det professionelle lydstudie – et produkt fra Dynaudio er noget helt specielt. Fra vores hovedkvarter i Skanderborg producerer vi højttalere med så lækker lyd, at vi kan kalde flere af vores produkter for verdens bedste. Det er kvalitet frem for kvantitet. Det kræver dedikerede medarbejdere. Nøjeregnende, passionerede og med sans for detaljen. De samme krav har vi til vores samarbejdspartnere og leverandører. Heldigvis er Dynaudios hovedkvarter placeret i Skanderborg. Lige midt i det hele. Vi kan både tiltrække og fastholde de gode medarbejdere, vores leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst, sende vores enestående produkter hurtigt og effektivt ud i verden. Det kræver sit, at være bedst. Vi skal konstant udvikle ny teknologi, nye metoder, benytte nye materialer og specielle komponenter. Produkterne skal samles perfekt, for at sikre samme høje ensartede kvalitet hver gang. Men fra den første idé opstår, til det færdige produkt bliver sendt ud til forhandlerne – foregår det i Skanderborg. Og lige præcis dét, har vi ingen planer om at lave om på. Dynaudio

140

Grundlagt i Skanderborg i 1976

Beskæftiger 300 medarbejdere på verdensplan

200 af dem arbejder i Skanderborg

Priserne på højttalerne varierer fra ca. 4.000,- til 550.000,- DKK

Bugatti Veyron – verdens hurtigste og dyreste – seriefremstillede bil, er udstyret med Dynaudio lydanlæg

Dynaudio leverer også lydanlæg til topmodellerne i VW koncernens bilprogram

Flere professionelle lydstudier, Fx. BBC i London og DR i Ørestaden er udstyret med Dynaudio


Elvirasminde A/S Danmarksvej 24A · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8793 7070 · Fax + 45 8793 7060 elvirasminde@elvirasminde.dk · www.elvirasminde.dk En flødebolle er ikke bare en flødebolle Sig ordet SAMBA eller GUF, og en dansker vil svare ”flødebolle”; en tysker vil sige ”Negerküsse”; en spanier ”Besos de Negrita”; en franskmand ”Têtes de Nègre”; en amerikaner vil sige ”Cream Puffs, mens en englænder vil mene, at der er tale om ”Mallows” eller ”Snowballs”. Kært barn har mange navne, men det ændrer ikke på, at det er Elvirasminde A/S, der står bag de velkendte luftige, skumfyldte chokoladetoppe. Og ligesom en flødebolle ikke bare er en flødebolle af navn, så findes der også et væld af varianter, både med hensyn til størrelse og smag. Elvirasminde leverer både små og store flødeboller, der kan smage af alt fra jordbær til banan. Men uanset hvilken variant, der er tale om, er råvarerne altid de bedste, og en højteknologisk og hygiejnisk produktion sikrer, at flødebollerne fortsat lever op til den høje standard, som kunderne verden over forventer. Ca. 1 million friske flødeboller producerer de 65 medarbejdere hver dag. Ingen af flødebollerne bliver lagt på lager; de bliver pakket og afsendt, ligeså snart de forlader produktionsbåndet. Friskhed og høj kvalitet er hele tiden i fokus, hvilket også afspejler sig i, at Elvirasminde kun producerer efter ordre og aldrig til lager.

well-known, airy, foam-filled chocolate-coated cream puffs. And just as a “flødebolle” is not just a “flødebolle” by name, there are many different varieties, both with regard to size and flavour. Elvirasminde supplies both large and small cream puffs which can taste of anything from strawberry to banana. All the varieties are made from raw ingredients of the finest quality, and a state-of-the-art and hygienic production process ensures that the cream puffs continue to meet the high standards expected of them by customers worldwide. The 65 employees produce approximately one million fresh cream puffs every day. None of the puffs are stored – they are packed and dispatched immediately they leave the production line. Freshness and high quality are always in focus, and this is also reflected in the fact that Elvirasminde only produces to order and never for stock. The history of the company goes all the way back to 1866; it was given its present name in 1875 after the name of the then owner’s wife, Elvira. Since its humble beginnings, Elvirasminde has grown to become one of the leading suppliers of cream puffs in ­Europe, and new targets continue to be set. There is no doubt that consumers will find themselves ­eating much more SAMBA in the years to come.

Virksomhedens historie går helt tilbage til 1866, og den fik sit nuværende navn i 1875 efter den daværende ejers hustru Elvira. Siden den spæde start er Elvirasminde vokset til at være en af Europas førende udbydere af flødeboller, og man sætter sig stadig nye mål. Der er ingen tvivl om, at forbrugerne vil komme til at smage meget mere af SAMBA de kommende år.

A “flødebolle” is not just a “­ flødebolle” If you say the word SAMBA or GUF, a Dane will immediately answer “flødebolle”, a German will say “Negerküsse”, a Spaniard “Besos de Negrita”, a Frenchman “Têtes de Nègre”, an American ”Cream puffs”, while an Englishman would think that you were talking about “Mallows” or “Snowballs”. This cherished product takes many names, but this doesn’t change the fact that it is Elvirasminde A/S which is responsible for these 141


142


Elsebeth Olsen Haute Coiffure Modefrisør Adelgade 49 · DK-8600 Skanderborg Tel. +45 8651 0777 · elsebetholsen@pc.dk

Elsebeth Olsen – moderne frisørsalon med stolte traditioner Skanderborgs ældste og hæderkronede frisørsalon ”Elsebeth Olsen”, der i 2006 blev overtaget af stifterens datter Heidi Olsen, er kendt for sin særligt kundevenlige atmosfære og høje kvalitet i frisørhåndværket. Salonen mestrer alle discipliner inden for frisørfaget, ligesom styling og rådgivning om personlig stil og mode er en naturlig del af salonens virke. Uanset om man er kvinde, mand eller barn er et besøg hos Elsebeth Olsen afslapning, inspiration og nyt hår til både hverdagen og festdagen. Det er f.eks. også her, at bruden får sat sit hår og lagt sin makeup til den store dag. Konstant faglig udvikling sikrer, at Heidi Olsen og hendes fem medarbejdere altid er up to date med de seneste modetendenser og teknikker. I sommeren 2011 blev salon Elsebeth Olsen totalrenoveret og fremstår i dag som en lys og lækker salon med god plads til den enkelte kunde. Heidi Olsen er født ind i en frisørfamilie. Hendes forældre drev i en årrække saloner i Århus, og hendes mor Elsebeth Olsen var gennem 25 år personlig frisør for Dronning Margrethe, når Dronningen var i Århus. Heidi Olsen selv havde gennem 10 år ansvaret for at give Dronningen manicure. Salon Elsebeth Olsen, der bygger på stolte traditioner og godt håndværk, har ligget i Skanderborg siden 1987. Salonen er en all round familiesalon med fokus på hver enkelt kunde.

143


Eurofins Product Testing A/S Tlf.: +45 70 22 42 76 product-testing@eurofins.dk www.eurofins.dk

Analyser og test af produkter Eurofins Product Testing A/S er et moderne og avanceret laboratorium, der leverer laboratorieanalyser, test og rådgivning - med speciale inden for kemi i forbrugerprodukter og materialer. Eurofins samarbejder med en lang række danske og udenlandske industrivirksomheder, handelsvirksomheder og forhandlere, hvor virksomhedens medarbejdere hjælper med undersøgelser og kompetent rådgivning i alle produktets faser - fra produktudvikling, produktion, transport, salg, bortskaffelse, import og eksport. Lokal og global Eurofins Product Testing, der er blandt verdens førende på en række områder, er en del af Eurofins Gruppen - en global laboratoriegruppe med mere end 12.000 ansatte og 160 laboratorier i 32 lande. Laboratoriet blev etableret i Galten i starten af 80´erne og har de senere år ekspanderet i takt med den øgede efterspørgsel fra indland og udland. Test sikrer forbrugerne Mange af de analyser og test, som bliver gennemført rutinemæssigt i laboratoriet, hænger sammen med krav i lovgivning, mærkningsregler, certificeringsordninger og lignende, som er med til at sikre forbrugerne mod uønsket påvirkning fra kemiske stoffer i produkter og materialer. Blandt de produkter, som Eurofins analyserer og tester kan nævnes legetøj, fødevarekontaktmaterialer, byggematerialer, møbler, kosmetik, vaskemidler, kemiske stoffer og produkter, maling, tæpper, biocider og rengøringsmidler.

144


Eurofins Product Testing A/S Tel.: +45 70 22 42 76 product-testing@eurofins.dk www.eurofins.dk

Analyses and product tests Eurofins Product Testing A/S is a stateof-the-art laboratory offering laboratory analyses, tests and consultancy services. Our main focus is chemical substances in materials and consumer products. Eurofins Product Testing A/S co-operates with a large number of domestic and foreign industrial companies, commercial companies and retailers. Our employees assist with analyses, tests and competent consultancy services at all product stages - from product development, production, transport, sale and disposal to import and export. Local and global Eurofins Product Testing A/S, which is among the world’s leading laboratories in a number of areas, is part of the Eurofins Group - a global group of laboratories with more than 12,000 employees and 160 laboratories across 32 countries. Our Danish laboratory, established in Galten in the beginning of the 1980s, has expanded in recent years because of increasing domestic and foreign demand. Tests protect consumers Many of the routine analyses and tests conducted at our laboratory are closely related to legislative requirements, labelling rules, certification schemes and similar measures meant to protect consumers against the adverse effects of chemical substances in products and materials. The following is a non-comprehensive list of some of the products analysed and tested by Eurofins Product Testing A/S: Toys, food contact materials, construction materials, furniture, cosmetics, washing powder/liquid, chemical substances and products, paint, carpets, biocides and detergents. 145


Fagsekretariatet Børn og Unge Søndergade 27 · DK-8464 Galten Tel. +45 8794 7331 · www.skanderborg.dk Grundskolen byder indenfor med positive forventninger til det enkelte barn I grundskolen etableres fundamentet for det enkelte barns samlede uddannelsesforløb. Derfor læggers der vægt på, at vores børn møder faglige udfordringer i et undervisningsmiljø, som har opmærksomhed på det enkelte barns behov. Målet er, at børnene forlader grundskolen med gode faglige kompetencer og med stor nysgerrighed og lyst til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Skanderborg Kommune råder over atten lokalt forankrede folkeskoler med tilknyttede fritidstilbud. Seks skoler tilbyder undervisning fra 0. til 6. klasse, mens tolv skoler tilbyder undervisning i hele det undervisningspligtige forløb fra 0. til 9. klasse. I 2011 etablerede kommunen et fælles­tilbud om 10. klasse placeret i egne rammer – men i tilknytning til andre uddannelsestilbud i Højvangen i Skanderborg. For børn med specielle behov råder kommunen over en række specialtilbud. De specielle tilbud er fordelt på fem specialskoler og fire specialklasserækker. Skanderborg Kommune tilbyder et veldrevet og meget varieret skoletilbud. Ud fra en

146


fælles politisk dagsorden med klare udtalte forventninger om kvaliteten i skoletilbuddet har de enkelte skoler i Skanderborg Kommune en udpræget mulighed for at sætte egne kvalitetsmål. Det har præget kommunens skoler, som i dag fremstår som et meget alsidigt skoletilbud med et fælles fundament, hvor den enkelte skole har fokus på varierede kvalitetsmål. Forskelligheden kommer blandt andet til udtryk i skolernes prioriteringer og deres organisering af undervisningen. Flere skoler har etableret ”udeskole”, hvor en del af undervisningen foregår uden for det traditionelle klasseværelse. Andre organiserer undervisningen på tværs af årgange og klasser, og atter andre har etableret en tidlig start på fremmedsprogsundervisningen osv. På kommunens hjemmeside findes ”kvalitetsrapporten” for kommunens skoler. Her kan man orientere sig om de enkelte skolers prioriteringer, resultater og tilbud. I Skanderborg Kommune kan alle finde et passende skoletilbud, der indfrier forventninger hos både børn og voksne. 147


skovsvinget 10 · 8660 skanderborg Telefon 8993 3310 · www.finansudd.dk

Faglig og personlig udVikling på alle niVeauer

148

Finanssektorens Uddannelsescenter er kendt af mange som ”Bankskolen” i Skanderborg, men vi byder på meget mere end det


Selvom Finanssektorens Uddannelsescenter er en selvstændig uddannelsesforening ejet af cirka 100 finansielle virksomheder, kan andre også få gavn og glæde af de mange kompetencer, Uddannelsescentret står for. Uddannelsescentret arbejder i høj grad med helhedsløsninger og er leveringsdygtig på alle områder inden for uddannelse og kompetenceudvikling. Vi har en bred vifte af forskellige undervisere og konsulenter, der både har et solidt uddannelsesgrundlag men også erfaringer fra et aktivt erhvervsliv. Og selvom den finansielle sektor er vores primære område, er vi også i stand til at udvikle kurser og aktiviteter til andre dele af erhvervslivet. Vi er eksempelvis også stærke inden for udvikling af personlige kompetencer og ledelse.

Mere end 25 år med e-learning Finanssektorens Uddannelsescenter er blandt pionererne inden for e-learning. Allerede i 1985 begyndte vi arbejdet med denne form for undervisning, og vi udvikler fortsat. Derfor har vi en unik ekspertise inden for feltet, som en række virksomheder – også uden for den finansielle sektor – gør stor brug af.

Med e-learning gør man undervisningen meget fleksibel og individuelt målrettet. Man er ikke afhængig af faste undervisningsdage, derimod kan man øge sin viden, når og hvor det passer ind i ens kalender, bare internettet er til rådighed. Den fleksibilitet øger ofte motivationen hos den enkelte medarbejder, fordi det bliver et udviklingsforløb med personlig frihed. Udover den optimerede motivation hos medarbejderne, opnår virksomheder også strategiske fordele ved e-learning. Eksempelvis kan kompetenceudvikling blive mere målrettet, fordi test via e-learning afklarer vidensniveauet inden undervisningen.

VidenBarometer® og e-bøger Finanssektorens Uddannelsescenter har udviklet et VidenBarometer®, som en række danske virksomheder i dag har stor glæde af. Mange af vores kunder er naturligvis fra den finansielle sektor, men også andre benytter de fordele, barometret giver. Det kan eksempelvis bruges til at måle temperaturen i virksomheden. Er medarbejderne loyale og tilfredse, forstår de strategien og arbejder de rigtigt med de rigtige ting? VidenBarometer® er

et godt redskab til såvel faglige test og kompetencemålinger på både person-, gruppe- og organisationsniveau, og så er det samtidig meget let at bruge uanset virksomhedens størrelse. E-bøgerne giver læserne den fysiske bogs fordele og kombinerer det med alle internettets og de digitale mediers faciliteter. Samtidig med fordybelsen i bogen kan der nemt søges informationer, tages noter og anvendes interaktive elementer, som alt sammen øger læringsmulighederne.

Meget mere end blot ”bankskolen” Betegnelsen ”Bankskolen” udspringer af billedet af, at der uddannes bankelever på stedet. Det er der blevet siden 1971, men det er langtfra et dækkende billede af Uddannelsescentrets forretningsområde. Det er én af grundene til, at Uddannelsescentret tog navneforandring i 1993 fra Provinsbankens Kursuscenter til Finanssektorens Uddannelsescenter. På www.finansudd.dk kan du få et indtryk af Uddannelsescentrets nuværende forretningsområder.

149


skovsvinget 10 · 8660 skanderborg Telefon 8993 3310 · www.skkc.dk

de perFekTe raMMer for virksomhedsarrangementer og private mærkedage

150

Udover en fantastisk udsigt til Skanderborg Sø får du på Skanderborg Kursus- og konferencecenter en professionel sparringspartner til dine arrangementer – uanset type. Både virksomheder og private kan få glæde af byens velholdte konferencecenter.


KÅRET TIL ÅRETS KONFERENCECENTER FEM ÅR I TRÆK

Uanset om du afholder et arrangement hos os eller ej, kan du gøre brug af vores 64 værelser, hvoraf 27 er dobbeltværelser. Alle værelserne har bad/toilet, føntørrer, safetyboks, telefon og tv med tekst-tv, og du har mulighed for at lave dig en kop kaffe eller te. Beliggenheden, standarden og de mange gratis parkeringspladser betyder, at værelserne er ideelle, hvis man har brug for overnatning til forretningsrejsende, men man kan selvfølgelig også booke dem i forbindelse med arrangementer hos os.

rammen om dit virksomhedsarrangement Hos Skanderborg Kursus- og konferencecenter er vi vant til kunder, der stiller krav til faciliteterne. Derfor er vores mødelokaler udstyret med topmoderne AV-udstyr, blandt andet trådløs touch-screen kontrolpanel til loftmonterede projektorer og mørklægningsgardiner, højtalere og mikrofoner, white-board, overhead og flip-over,

ligesom der er adgang til trådløst internet overalt på Konferencecentret.

fleksibelt og tager gerne individuelle hensyn. Vores restaurant har plads til 145 personer.

Mødelokalerne kan rumme fra 2 til 180 personer, så vi har de perfekte rammer, hvis du ønsker at holde møder eller konferencer med kunder, samarbejdspartnere, bestyrelser eller medarbejdere.

Faciliteter

den store fest Konferencecentret har også rammerne til din private fest – uanset om det er brylluppet, den runde fødselsdag eller konfirmationen for hele familien. Vi er kendte for vores gode køkken, og derudover kan du forkæle dine gæster ved at indlogere dem på vores værelser.

køkkenets tryllerier Vores køkkenchef lægger stor vægt på at vælge gode råvarer fra årstiden. Med stor dygtighed og kreativitet danner køkkenet grundlaget for de fantastiske menuer, som vi får stor ros for. Da gæsterne er i centrum, er køkkenet selvfølgelig

Samspillet mellem søen, skovene og de åbne marker gør naturen i Skanderborg til noget ganske særligt. Vil man mere end bare nyde udsigten og gåturene fra centret, hjælper vi gerne med at arrangere udflugter, sport og underholdning. Inden døre kan du benytte fritiden i vores store pejsestue, eller du kan tage et spil dart, billard eller bordtennis. Motionsrummet og saunaen står også til rådighed for vores gæster.

det ganske særlige Det mest unikke ved Skanderborg Kursus- og konferencecenter er vores medarbejdere. De sørger for, at tingene glider, og de har den største del af æren for, at Skanderborg Kursus- og konferencecenter som noget helt unikt har vundet titlen som Årets Konferencecenter flere år i træk.

151


152


Frederik II Adelgade 41 · 8660 Skanderborg · Tel +45 8652 0880 Pub i traditionsrige omgivelser Frederik II er en hyggelig pub, hvor lokale, turister og andet godtfolk mødes til en afslappende stund. Cirka én gang om måneden er der god underholdning med levende musik og en fantastisk stemning. Frederik II modtager selskaber med op til 50 personer. I særlige tilfælde kan man aftale en lukket fest. Der er servering både inde – og når vejret tillader det – i en dejlig gårdhave. Indehaver er stort set altid at finde på Frederik II. Han sørger for, at gæsterne har det godt, og at deres ønsker opfyldes. Han er den perfekte gæstgiver. Frederik II ligger centralt i Skanderborg og har gode parkeringsmuligheder. Bygningerne har en lang ­historie. Her har der tidligere været mejeri og købmand, og alle skanderborgensere har før eller siden været omkring Frederik II og har gode minder herfra.

Pub establishment with proud traditions The snug settings of the pub Frederik II is where local Skanderborg citizens, tourists and other good people will convene for a restful moment. Approximately once a month, there will be entertainment in the shape of live music creating a fantastic atmosphere. Frederik II can provide room for parties of up to 50 people. For special occasions, it may be feasible to obtain an agreement about the use of the pub for a closed party. Weather permitting, the wonderful atrium is taken into use for outdoor service. The publican seldom leaves the premises of Frederik II. He ensures that his guests are comfortable and that their every wish will be carried out. He is the perfect landlord. Frederik II is located centrally in Skanderborg within the reach of good parking facilities. The buildings go far back – previously housing a dairy and a grocer – and, at one time or the other, every adult Skanderborg citizen has dropped in on Frederik II, bringing back lots of good memories.

153


Smedeskovvej 55 DK - 8464 Galten Tlf: +45 8754 0600 ge@ge.dk www.ge.dk

Galten Elværk Galten Elværk (GE) har eksisteret siden 1914 og er i dag et moderne elforsyningsselskab. GE har ansvaret for den daglige elforsyning til 24.000 privat- og erhvervskunder inden for et forsyningsområde på 375 km², der strækker sig mellem Århus, Silkeborg, Hammel og Skanderborg. Galten Elværk Gruppen, der beskæftiger ca. 65 medarbejdere, omfatter: Moderselskabet Galten Elværk a.m.b.a. og de 100 %-ejede datterselskaber GE A/S, GE-Net A/S og GE Erhverv A/S, herunder GE Fibernet De primære forretningsområder omfatter levering af el til private og virksomheder, drift og vedligeholdelse af elforsyningsnettet, vejbelysning samt etablering og drift af fibernet til både privat- og erhvervskunder. Herudover udføres erhvervsmæssige opgaver i tilknytning til energi- og forsyningssektoren, så som ledningsregistrering og opmåling samt salg af solceller. Galten Elværk was established in 1914 and is today operating as a modern electricity supply company. GE is responsible for supplying electricity to an estimated 24,000 customers – private as well as commercial and industrial clients – covering an area of 375 km² between the cities of Aarhus, Silkeborg, Hammel, and Skanderborg. The Galten Elværk Group employs 65 people, and in addition to the mother company, Galten Elværk a.m.b.a, the group consists of the subsidiaries GE A/S, GE-net A/S, and GE Erhverv A/S, including GE Fibernet. The main business areas include supply of electricity to private households and businesses, operation and maintenance of the power grid, street lighting, and establishment and operation of fibre network to both private and commercial customers. In addition, Galten Elværk offers services to the energy and supply sector such as wire registration, surveying, and sale of solar panels.

154


GE Fibernet Galten Elværk har siden 2006 været i gang med at udrulle et fiberbaseret bredbåndsnet i eget forsyningsområde. Fibernettet er baseret på brug af optiske fibre helt frem til kundens ejendom. Fiberkabler transmitterer data, billeder, lyd, tv og telefoni samtidigt – med en hastighed og kvalitet, der slår alle andre teknologier med mange længder. GE Fibernet leverer Waoo! fiberbredbånd, TV-pakker og telefoni. Waoo! er til dig, der ønsker de bedste digitale oplevelser og det stærkeste tilbud på fibernettet. Waoo!’s størrelse og erfaring betyder, at vi kan tilbyde dig de mest innovative og fremtidssikrede løsninger – endda til rigtig skarpe priser. Der er allerede Fibernet mange steder i forsyningsområdet. Du kan tjekke, om du kan få fibernet på din adresse på www.gefibernet.dk

Galten Elværk has been rolling out fibre-optic cables since 2006 to establish a broadband network in our own supply area. Fibre-optic networks are based on optical fibres that transmit data, images, audio, television and telephony simultaneously – at a speed and quality superior to all other technologies. GE Fibernet provides Waoo! fibre-optic broadband, TV and telephone packages. Waoo! is for the quality-conscious individuals who demand a top quality digital experience and the best offers on fibre networks. The size of Waoo! and its level of experience mean that we can offer the most innovative and future-proof solutions - at very sharp prices. The rolling out of fibre-optic broadband is an ongoing business, and it is already available in many places in our supply area. On www.gefibernet.dk you can check whether the fibre-optic network is available in your area

GE Installation Hos Galten Elværk ønsker vi at sprede den nyeste og bedste teknik inden for solenergi til de billigste og bedste priser, som markedet kan tilbyde. Flere parametre har de seneste år øget forbrugerinteressen for solcelleanlæg. Det har blandt andet været mere konkurrencedygtige priser, miljømæssige aspekter og problematikken omkring de fossile brændstoffer. Fordelene ved solceller er enkle og ligetil. Et solcelleanlæg er stort set vedligeholdelsesfrit, det er støjfrit og medfører igen forurening. Derudover er levetiden lang (ca. 30 år), og den elektricitet man ikke selv forbruger, kan opspares eller sælges til det lokale elselskab. Hos Galten Elværk sælger vi kvalitetsprodukter, som kan opfylde både den store og den lille forbrugers behov. Du vælger selv, om vi skal installere det komplette solcelleanlæg på dit tag, eller om du selv vil montere dine solceller. I GE Installation tilbyder vi også mange andre elydelser såsom optimering af antennesignal, el-syn og udskiftning HPFI-relæ.

At Galten Elværk our aim is to spread the newest and most efficient solar technology by offering the best prices in the market. In recent years, several parameters have increased consumer interest in solar power. Competitive prices, environmental aspects and the fossil fuels problems have played a certain role. The benefits of solar cells are simple and straightforward: The solar power system is virtually free of maintenance; it is silent and environmentally friendly. Further, the lifetime is approximately 30 years, and the electricity which is not consumed can either be saved or sold to the local power company. At GE we provide quality products to meet the needs of both small and large customers. You choose whether we are to install the complete solar power system on your roof, or whether you want to mount your solar panels yourself. GE Installation also offers many other electricity related services such as optimisation of antenna signals, electrical tests and replacement of HPFI relays.

155


Janne ApS – frisør med mennesket i centrum Naturligvis går mennesker til frisøren, for at få ordnet deres hår, men hos ”Janne” på Banegårdsvej i Skandeborg er håret og mennesket en helhed. Ingen mennesker og intet hår er ens. Enhver har krav på individuel behandling – uanset alder, køn, hår, stil og ønsker. Janne, hendes ansatte og elever er engagerede, og gør sig umage, så hver enkelt kunde føler sig godt tilpas og får en positiv oplevelse i den smukke og stemningsfulde salon. Udgangspunktet for salonen er begejstring for faget og et højt fagligt frisørniveau kombineret med udstrakt service og individuelle råd og vejledning om hårpleje, personlig stil og mode. Hele familien kommer hos ”Janne”, der frisørfagligt magter hele spektret inden for faget. Det er bl.a. den hurtige studsning, barnets første frisørbesøg, de sidste nye trends til teenageren, kvinden og manden, den helt store makeover eller bruden, der skal have sat hår og lagt makeup til den store dag.

156


Janne ApS Banegårdsvej 11 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8652 0589 info@jannesklip.dk · www.jannesklip.dk

”Janne” har desuden et stort udvalg af miljøvenlige hårprodukter, som både bruges i salonen og sælges ud af huset. Janne, som Marianne Hansen blot kaldes, købte salonen i 2005. Det var en mørk, tung og træt salon, der i den grad trængte til en makeover. Det fik den få år senere, og blev forvandlet fra en nedslidt salon til en smagfuldt indrettet, lys og moderne salon med plads til ”privatliv” for den enkelte kunde. Altid levende lys, friske blomster, gode dufte og dæmpet musik understreger, at den røde tråd hos ”Janne” er velvære. Forvandlingen smittede af på kunderne, ligesom mange nye kunder – ikke mindst familier - til stadighed finder vej til salonen. Janne formulerer det selv sådan: ”Jeg tror, det er vigtigt, at kunderne får brugt alle sanserne, når de besøger min salon. De skal have en helhedsoplevelse. Det handler om at opretholde den gode trivsel for såvel kunder som personale, og det gøres bedst i positive rammer”. Velkommen hos ”Janne”. Online booking: www.jannesklip.dk . 157


Kafe K Parkvej 10 DK-8660 Skanderborg Tel +45 8652 4399 info@kafek.com www.kafek.com

Kafe K Kafe K er et hotspot for alt hvad der hedder kultur, socialt samvær, lækker mad og fantastiske omgivelser. Med en placering midt i Skanderborg Kulturhus er caféen en perle med udsigt over søen. Idyllen omkring huset, og ikke mindst Kafe K er svær at undgå at få øje på, og mulighederne i den tilstødende Bypark er mange. Med aktiviteter, som legeplads for de små, volleybane for de lidt større,

og sejltur med båden Dagmar på Skanderborg sø for dem der har lyst til det, er der mange forskellige muligheder for caféens gæster. Kafe K er nem at komme til i bil så vel som til fods og på cykel. Fra hovedgadens store kryds er der direkte adgang til Kulturhus Torvet og caféens indgang, og der er gratis parkeringspladser næsten ved døren. På hovedgaden er der masser af muligheder for at nyde en lækker frokost hos Kafe K med efterfølgende shopping i byens mange butikker. Kulturhuset indeholder meget andet end Kafe K, og derfor er det oplagt at kombinere et café besøg med en tur i husets biograf eller en forestilling i den store sal. Huset indeholder også et fint bibliotek, som også giver gode muligheder for børnefamilier, der gæster Kafe K. Vi har kunder fra et stort opland omkring Skanderborg, og folk kommer gerne fra Aarhus kanten såvel som Horsens for at nyde godt af caféens fristelser nyskabelser og klassiske danske café-retter. Ud over vores daglige virke som café i Skanderborgs dagligdag, afholder vi også ofte selskaber af den ene og den anden slags. Konfirmationer og barnedåbe er noget vi især gør rigtig meget i, i de uhøjtidelige rammer som vores foyer skaber, og vi har også afholdt mindre bryllupper og runde fødselsdage i vores café. Vi kan imødekomme de fleste ønsker, og vi sammensætter menuerne lige efter gæsternes behov. At afholde arrangement hos Kafe K er som oftest uhøjtideligt og indbegrebet af en fest med masse liv omkring, da vi jo ligger i et åbent Kulturhus hvor folk strømmer igennem med diverse formål i deres travle hverdag.

158


Kafe K Kafe K is a hotspot for anything related to culture, social intercourse, delicious food and amazing surroundings. Located in the middle of the culture house Skanderborg Kulturhus, this café is a gem with a view of the lake. The idyll around the house, and not least Kafe K, is hard to miss, and there are plenty of possibilities in the adjacent town park. With activities, such as a playground for little children, a volleyball court for the older ones, and a sail on the boat Dagmar on Skanderborg Lake for anyone who finds that appealing, there are many different possibilities for visitors of the café. Kafe K is easy to reach by car as well as on foot or on a bicycle. From the large intersection of the main street, there is direct access to the square Kulturhus Torvet and the entrance of the café, and there are free parking spaces almost at the door. On the main street, there are plenty of possibilities for going shopping in the many shops of the town after enjoying a delicious lunch at Kafe K.

The culture house contains much more than Kafe K, and therefore, it would be ideal to combine a visit to the café with a trip to the movie theatre of the house or a performance in the large hall. The house also holds a nice library, providing great possibilities as well for families with children visiting Kafe K. We have guests from the large surrounding area of Skanderborg, and people often visit from the Aarhus area as well as Horsens in order to enjoy the temptations, innovations and traditional Danish café dishes offered at this café. In addition to our daily function as a café in the everyday life of Skanderborg, we also hold parties of various kinds. Confirmation and baptism parties are something that we hold very often in the unpretentious setting provided by our foyer, and we have also held small weddings and round-number birthdays in our café. We can accommodate most wishes, and we put together the menus according to the needs of the guests. Having a gathering at Kafe K is usually informal and the quintessence of a party with plenty of life surrounding it, as we are located in an open culture house, where people pass through for various reasons as part of their busy lives.

159


Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg Tel.: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk

Innovative løsninger til måling af energi Kamstrup blev grundlagt i 1946 af Olaf Kamstrup og har med tiden udviklet sig fra manuel fremstilling af termometre og trykmålere til automatiseret produktion af energi- og vandmålere. I dag indtager Kamstrup en plads som førende aktør på verdensmarkedet for energimåling og er verdens største producent af ultralydsvarmemålere. Udover målere leverer Kamstrup også fjernaflæsningssystemer, der kan aflæse målerne automatisk uden forbrugernes involvering. Kamstrups produkter anvendes primært af elselskaber, fjernvarmeværker og vandværker og indgår som en central del af fremtidens intelligente energisystemer. Virksomheden råder over et stort netværk af salgskontorer og autoriserede forhandlere i hele verden.

En virksomhed i vækst Vi imødekommer det stigende behov for energi- og miljøvenlige løsninger, hvor især overvågning og regulering af energi-

160

forbruget er i fokus, og det har betydet en konstant stigende vækst i omsætning og markedsandel. I dag er Kamstrup Skanderborgs største erhvervsvirksomhed.

at vide, at selv den bedste løsning altid kan blive bedre. I den ånd satser vi også stærkt på udvikling af både teknologi og medarbejdere.

Der er altid en bedre løsning Som virksomhed og arbejdsplads arbejder vi efter mottoet: “Der er altid en bedre løsning”. Den filosofi får os til konstant at stræbe efter det bedste og samtidig

I 2011 blev Kamstrup belønnet med “Årets ErhvervsUdviklerpris” med begrundelsen om, at virksomheden på mange måder går imod strømmen og viser, at man med succes kan udvikle og udvide produktionsvirksomhed i Danmark – selv i krisetid.


Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 89 93 10 00 info@kamstrup.com www.kamstrup.com

Innovative Solutions for Energy Metering Kamstrup was founded in 1946 by Olaf Kamstrup. From being a company with manual manufacturing of thermometers and pressure gauges, the company has developed into solutions for the energy and water supply business.

Our products, which primarily are purchased by electricity utilities and district heating companies, form a central part of the intelligent energy systems. The company possesses a widespread network of sales offices and authorized distributors throughout the world.

Today Kamstrup claims a leading position in the global market of energy metering, and is the world largest manufacturer of ultrasonic heat meters. Besides intelligent electricity meters and heat meters, Kamstrup also produces high technology water meters and smart metering systems.

There’s always a better solution As a company and workplace we are inspired by the philosophy: “There’s always a better solution”. This philosophy makes us constantly strive for the best and at the same time we know, that even the best solution can always be improved. In that spirit we are strongly committed to development of both technology and employees. In 2011 Kamstrup was rewarded with “The Business Developer of the Year”. The reward was granted as an approval of going against the tide by demonstrating that it is possible to develop and expand a manufacturing company in Denmark with success – even in a time of crisis.

A company in growth At Kamstrup we respond to the increasing need for energy saving- and green solutions focusing on the important monitoring and regulation of energy consumption. This has resulted in a constantly increasing growth in revenue and market share and today Kamstrup is the largest private company in the city of Skanderborg.

161


Kemp & Lauritzen A/S Sygehusvej 30 B DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8793 2244 www.kemp-lauritzen.dk

Din lokale elektriker

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

– med et stærkt netværk Kemp & Lauritzen blev etableret i København i 1882, og knap 100 år senere, nærmere betegnet 1980, opkøbte de Skanderborg-­firmaet El-409, som på det tidspunkt havde eksisteret i ca. 40 år.

I afdelingen i Skanderborg udføres alle former for ­el-installationsopgaver, herunder nybyggeri, service- og reparationsarbejder hos private, detailhandlen samt industri- og servicevirksomheder. Desuden er afdelingen specialiseret i reparation af hårde hvidevarer både hos private og i storkøkkener.

Afdelingen beskæftiger 15 medarbejdere, og Kemp & Lau­ritzens­ montører og servicebiler er et velkendt islæt i byens og omegnens gadebillede.

Vejlbjergvej 27 8200 Risskov Tlf: 8746 7000 www.kemp-lauritzen.dk

Kemp & Lauritzen er 100% danskejet, har hovedkontor i Albertslund og afdelinger 17 forskellige ­steder i Danmark. På landsplan har firmaet mere end 1.300 medarbejdere på lønningslisten. Koncernen er med landsdækkende virksomhed inden for el, VVS, rør og ventilation en af de største danske tekniske entreprenør- og servicevirksomheder.

Your local electricians – backed by a strong network Kemp & Lauritzen was founded in Copenhagen in 1882, and almost 100 years later, in 1980 to be precise, the company acquired El-409 in Skanderborg, a firm of electricians which at the time had been in business for approx. 40 years. The Skanderborg department carries out all types of electrical installations, including installations in newly built properties, servicing and repair work for private homeowners and the retail trade as well as industrial and service companies. Moreover, the department specialises in repairing household appliances for ­private customers as well as catering businesses. The department has 15 employees, and Kemp & Lauritzen technicians and vans are part and parcel of the townscape in Skanderborg and nearby towns and villages. Kemp & Lauritzen is a wholly owned Danish com­pany which is domiciled in Albertslund on Zealand. It has departments in ­seventeen different locations in Denmark, and has more than 1,300 e ­ mployees. With nationwide activities within electrical instal­lations, plumbing, piping and ventilation, the Kemp & Lauritzen group is one of the largest Danish c ­ ontracting and service companies.

162


   

          

Knudhule Ferie- og kursuscenter

Randersvej 88 - 8680 Ry Tlf. 8689 1407 mail@knudhule.dk www.knudhule.dk

Knudhule – Søhøjlandets festlige hjørne! Knudhules beliggenhed med panoramaudsigt til Himmelbjerget, giver de perfekte rammer om en uforglemmelig oplevelse. Fester og selskaber, ferieophold og kurser. 125 senge i vÌrelser eller hytter. Alle hytter/vÌrelser er med eget badevÌrelse, fjernsyn og internetadgang. Central placering midt i Jylland. 12 minutter fra motorvej. 20 minutter fra Aarhus - og lige midt i Danmarks skønneste natur.

Det romantiske bryllup er et af Knudhules meget store specialer. Knudhules dygtige kok fremtryller lige den menu, som brudeparret ønsker, og personalet er klar til at gøre den forskel, at festen bliver uforglemmelig. GÌsterne indkvarteres i vÌrelser eller hytter, og nÌste morgen stür en lÌkker morgenbuffet klar.

hytter med 6 sovemuligheder. Alle indkvarteringsmuligheder er med bad og toilet, fjernsyn samt internetadgang. Brudesuiten, som af mange anses for at vĂŚre Jyllands smukkeste, stilles vederlagsfrit til brudeparrets rĂĽdighed.

Der er smukt pü Knudhule. Udsigten til Himmelbjerget er betagende, og Søhøjlandets mange smü veje byder pü utallige naturoplevelser. Knudsø er en fin badesø, og det blü flag vejer ved bredden Knudhule er blevet kendt for sine vellykkede fester. Nür personalet für overdraget ansvaret for en fest, kan vÌrtsparret slappe af. Festen kører, og med faste priser pr. gÌst, evt. ogsü med overnatning, opnüs sÌrdeles lave priser – og der opstür ingen ubehagelige overraskelser.

SK

Ă˜N N

E OPLEVELSER I

Kursus pĂĽ Knudhule. Knudhule Ferie- og Kursuscenter er det perfekte KKE JYSKE SĂ˜HĂ˜JL AND SMU T sted til arrangementer,FnĂĽrDdet gĂŚlder undervisE TEN A Der er tre kursusningsANmødeaktiviteter, DKog VANlokaler med kapacitet fra 15 – 100 personer. Internetadgang samt diverse av-udstyr. Rige muligheder for at udnytte naturen som kulisse til undervisningen og som effektiv â€?Mad ud af husetâ€? er et nyt tilbud pĂĽ Knudhule. stressafleder. Velsmagende lĂŚkkerier bestilles og hentes. Eller Kursisterne indkvarteres efter eget ønske i bliver bragt. enkelt- eller dobbeltvĂŚrelser. OgsĂĽ mulighed for

LĂŚkker

sulten?

S

JYSKE SĂ˜HĂ˜JL AND SMUKKE T E D F KS A NTEN KĂ˜N A K D N NE OPLEVELSER I VA

SK

Ă˜N N

N E OPLEVELSER I VANDKANTE

SĂ˜HĂ˜JL AND UKKE JYSKE M S T E AF D

163


La Bastille Café & Restaurant Adelgade 109 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8652 1159 / 2291 8543 thoegersen@la-bastille.dk · www.la-bastille.dk

164

La Bastille Café & Restaurant

La Bastille Café & Restaurant

– fransk mad lavet med hjertet I Skanderborgs franske oase – La Bastille – er der sydlandsk stemning og vidunderlig mad tilberedt med udgangspunkt i det franske landkøkken.

– wholehearted French food This French oasis of Skanderborg is the epitome of exotic atmosphere and wonderful rustic food prepared on the basis of the French cuisine.

Køkkenchefen Linda Thøgersen er født og opvokset i Frankrig, men dansk gift. Hendes hjerte banker for det franske køkken og drømmen om en fransk inspireret café og restaurant blev til virkelighed, da hun åbnede La Bastille i 2011.

The chef, Linda Thøgersen, is born and raised in France and married to a Dane. The French cuisine is very close to her heart; and the dream of a French-inspired café and restaurant became a reality when, in 2011, she opened la Bastille.

Hos La Bastille tager frokost- og aftenmenuerne samt desserterne altid udgangspunkt i årstidens udvalg af friske råvarer. Hvad enten det er kød, fjerkræ, grøntsager eller frugt, er råvarerne nøje udvalgt og kommer ofte fra lokale og regionale producenter og gårde, der er kendt for høj kvalitet.

At la Bastille, lunch and evening dishes – as well as deserts – will always spring from a fresh selection of the produce of the season. Whether it is meat, poultry, vegetables or fruit, the produce will always be carefully selected – very frequently from the products provided by local and regional producers or farms renowned for their high quality.

Linda Thøgersens franske uddannelse også som konditor fornægter sig ikke. Menukortet tilbyder bagværk og mange lækre og smukke kager. De kan nydes sammen med en kop kaffe i caféen eller tages med hjem.

Linda Thøgersen’s French origins and education really shines through – as does her pastry-cook training. The menu boasts a wealth of pastry and delicious and wonderful cakes that can be enjoyed together with a cup of coffee or bought as take-away.

La Bastille har plads til godt 60 spisende gæster fordelt på to etager samt en sydlandsk indrettet gårdhave, der er åben i sommerhalvåret. Restaurantens øverste etage er desuden indrettet til et smukt festlokale, som kan rumme private arrangementer med op til 30 gæster.

In its two storeys – plus, during the summer season – the exotic atrium, La Bastille has room for a little over 60 dinner guests. The beautifully laid-out top floor of the restaurant can also be set apart for private-celebration events with up to 30 dinner guests.

La Bastille leverer også menuer og kager ud af huset til både små og større fester og arrangementer.

La Bastille also makes delivery of both menus and cakes for big and small celebrations and events held outside the restaurant.


Mallinggaard SFO

Grønnedalsvej 10 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8694 2511 mallinggaard@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/sfomallinggaard

Mallinggaard SFO – Bevægelse, fællesskab og udeliv Mallinggaard SFO er stedet, hvor gode fællesskaber, relationer og venskaber indgås for livet. Vi er et fritidstilbud til 285 børn fra 0. til 3. klasse tilknyttet Niels Ebbesen Skolen i Højvangen i Skanderborg. Vi holder til i historiske rammer og råder over unikke udeområder bl.a. to tønder land skovområde. Mallinggaard var oprindeligt ladegård til Skanderborg Slot. I 1767 købte Peder Malling gården, og hans søn gav gården navnet Mallinggaard. I hele perioden frem til midten af 70’erne havde gården adskillige ejere, men i 1972 blev den købt af Skanderborg Kommune.

Fritidshjemmet startede 1. november 1978, og gennem årene er de gamle bygninger renoveret, så hele området omkring SFO’en i dag fremstår som et spændende og levende sted med engagerede børn og medarbejdere. Pædagogiske fokusområder: • Mallinggaard SFO er Bevægelses-certificeret i DGI regi og der tænkes bevægelse ind i alle aktiviteter. • Vi arbejder med inkluderende miljøer i form af børnefællesskaber og anskuer forskelligheder som en styrke. • Pædagogerne fra 0. til 2. årgang er tilknyttet skolen og den røde tråd imellem skole og fritid skaber helhed. • SFO’en er funktionsopdelt i de fire funktioner: Kreativ, Bevægelse og Udeliv, Musik og Bevægelse samt Café.

165


PILGRIM - PILGRIM er et globalt varemærke med 30 års erfaring inden for smykkedesign og med stærke rødder i Danmark og dansk design.

De har udvidet denne filosofi, så den også gælder alle partnere og leverandører og omfatter materialer, produktionsprocesser og arbejdsforhold – uanset hvor i verden deres produkter fremstilles.

Det hele begyndte i 1983, da to danskere – Annemette Markvad og Thomas Adamsen – omsatte deres unikke kemi og kreative energi til smykkedesign, solgt hovedsagligt på musikfestivaler. Den danske duos kærlighed til musik og mennesker kom til udtryk i deres design og afspejlede værdier som spontanitet, originalitet, intimitet og autenticitet.

PILGRIMs mål har altid været at skabe rene produkter – og det betyder bl.a rene metaller og 100 % nikkelfri materialer i alle smykker. En åben dialog og tæt samarbejde med leverandører sikrer en dyb og gensidig forståelse, og social ansvarlighed er en naturlig del af hele organisationen.

I dag, 30 år senere, er PILGRIM et internationalt brand med hovedsæde i Skanderborg. Hjørnestenen i PILGRIMs succes er modedesign af høj kvalitet, og med fire fashion kollektioner og to klassiske kollektioner om året leverer PILGRIM håndlavede smykker, ure og solbriller til kvinder i mere end 50 lande og 5000 butikker verden over. En virksomhed med samvittighed Hos PILGRIM er social ansvarlighed en vigtig del af virksomheden.

166

Siden 2003 har PILGRIM støttet den humanitære organisation Læger uden Grænser/Médecines Sans Frontiéres (MSF) ved hvert år at designe og producere ét eller flere specielle MSFprodukter til organisationen. MSF-produkterne fra PILGRIM har allerede genereret mere end 13.382.500 DKK, der doneres direkte til MSF. PILGRIM skaber modesmykker med samvittighed – altid med fingeren på pulsen og hjertet på rette sted.


Søtoften 8 DK-8660 Skanderborg Tel. +45 6333 3333 mail@pilgrim.dk pilgrim.dk join us at facebook PILGRIM - A global brand with 30 years of experience in jewellery and strong roots in Denmark and in Danish design. It all began in 1983 when two Danes – Annemette Markvad and Thomas Adamsen – translated their unique chemistry and creative energy into jewellery design, sold mainly at rock festivals. The Danish duo’s love of music and people expressed itself through their design, reflecting their deeply held values of spontaneity, originality, intimacy and authenticity. PILGRIM jewellery was, and remains, truly of the moment. Thirty years on, today an international brand, based in Skanderborg, Denmark. High quality on-trend design is the cornerstone of PILGRIM’s success, and with 4 fashion collections and 2 classic collections a year PILGRIM delivers handmade jewellery, timepieces and sunglasses for women in more than 50 countries and 5000 locations around the world. A company with a conscience At PILGRIM, they believe social responsibility (CSR) is a vital part of business. And they extend that philosophy to all partners and suppliers to cover materials, manufacturing processes and working conditions - wherever their products are made. The goal has always been to make clean products – and that means using only pure base metals and 100 % nickel-free materials in all jewellery. An open dialogue and close cooperation with suppliers ensures deep mutual knowledge and sharing of PILGRIMs CSR Code of Conduct throughout the entire organisation. Since 2003 PILGRIM has supported the humanitarian organization Médecines Sans Frontiéres (MSF), designing and producing one or more special MSF product each year, to aid the work of MSF. The MSF products from PILGRIM have already generated more than DKK 13.382.500 directly donated to MSF. PILGRIM creates fashionable jewellery with a conscience – the finger is firmly on fashion’s pulse and the heart is in the right place.

167


168


Promens Stilling A/S

Industrivej 12, Stilling DK-8660 Skanderborg Tel.+45 87 93 5300 www.promens.com A unique type of packaging – 60% less plastic Promens Stilling A/S was established in 1979 and stands today as a solid and well established company. The company is dedicated to the production of packaging (tubs and lids) mainly for the dairy industry. We primarily use a unique process in which plastic and cardboard are combined. This technology results in a very environmentally friendly packaging. Compared with other tub technologies on the market, there is up to 60% less plastic in our tubs. The primary market area is Europe. Promens Stilling A/S is ISO 9001, BRC and FSC certified and employs approx. 100 employees.

En unik emballage – 60% mindre plast Promens Stilling A/S blev etableret i 1979 og fremstår i dag som en solid og veleta­ bleret virksomhed. Virksomheden er dedikeret til produktion af fødevareemballage. Vi producerer bægre og låg, hovedsageligt til mejeriindustrien, primært ved hjælp af den unikke kombinationsproces, hvor plast og karton kombineres. Denne teknologi medfører en meget miljøvenlig emballage. Sammenlignet med andre bægerteknologier på markedet er der op til 60% mindre plast i vores bægre. Det primære markedsområde er Europa. Promens Stilling A/S er certificeret i henhold til ISO 9001, BRC og FSC og beskæftiger godt 100 medarbejdere. En virksomhed i udvikling Vi fastholder vores fundament som en konkurrencedygtig virksomhed ved at have fokus på udvikling af vores produktion, produktprogram og medarbejdere.

A company in development We maintain our foundation as a competitive company by focusing on product development, product range and most importantly, our skilled staff. Our respect for the individual is fundamental and we motivate and retain a skilled and competent staff of employees. While we demand a lot from our employees, it is important to us that we at Promens Stilling A/S have a good site where there is room for humour in workday life. Promens Stilling A/S er en del af plastkoncernen Promens, som er en af verdens førende producenter af plastprodukter. Promens driver 41 fabrikker i 19 lande. Fra emballage til fødevarer, kosmetik, lægemidler samt komponenter til køretøjer er Promens dedikeret til at forme plast ud over det indlysende. Læs mere om koncernen på www.promens.com

Promens Stilling A/S is part of Promens, which is an innovative plastics converter with 41 factories in 19 countries. From packaging for food to cosmetics, chemicals to pharmaceuticals, as well as components for light and heavy vehicles and electronics, Promens is dedicated to shaping plastics beyond the obvious. Read more about the group at www.promens.com

Kvaliteten af de enkelte produkter er baseret på vores medarbejderes kunnen og engagement, og derfor er de menneskelige ressourcer et vigtigt aktiv for virksomheden. Vor respekt for individet er grundlæggende, og vi motiverer og fastholder en veluddannet og kompetent stab af medarbejdere. Samtidig med at vi kræver meget af vores med­arbejdere, er det vigtigt for os, at vi hos ­Promens Stilling A/S har en god arbejdsplads, hvor der også er plads til humor i hverdagen.

Shaping plastics and cardboard beyond the obvious... to be masters of combi packaging 169


Renosyd i/s Norgesvej 13 8660 Skanderborg Tlf.: 8652 5211 renosyd@renosyd.dk

Renosyd – dit værdiselskab Renosyd varetager renovationsordningerne i Skanderborg og Odder Kommuner. Vores fornemmeste opgave er at få værdi ud af det, som vores kunder ikke længere kan bruge og skiller sig af med. Værdi for miljøet, samfundet og vores kunder.

Velkommen til Skanderborg Kommune. Vi håber, du vil blive glad for vores ordninger, og at du vil hjælpe os med at gå fra affald til værdi. Tak for din indsats! Med venlig hilsen Renosyd

Indsamling af restaffald og emballage Affald fra husholdninger bliver indsamlet i to dele: Restaffald og emballage. Alle har derfor to beholdere som Renosyd stiller til rådighed. På renosyd.dk kan du læse mere om ordningen og finde containerstørrelser, sorteringsvejledninger samt priser. Ekstra affald Hvis du har behov for at komme af med mere restaffald, end du er tilmeldt med, kan du køb et sækkemærkat, der kan anvendes som strip og påmonteres en hvilken som helst sæk, ligegyldig om den er sort eller klar. Mærkatet koster 25. kr. der dækker afhentning og behandling af affaldet og kan købes hos en lang række dagligvarebutikker – se liste over forhandlere på vores hjemmeside.

Indsamling af papir Vi tilbyder også husstandsindsamling af papir til genanvendelse. Ordningen er frivillig, og vi stiller en beholder til rådighed, som vi afhenter på din adresse en gang om måneden. Du kan bruge beholderen til papir, konvolutter, aviser, reklamer, ugeblade m.m. Prisen for at få afhentet og genanvendt dit restpapir er 162,50 kr. om året (2012), eller 50 øre om dagen. Du kan tilmelde dig papirordningen på vores hjemmeside eller ved at sende en mail med navn og adresse på renosyd@renosyd.dk. Eller scan QR koden.

Frit valg på beholderstørrelse Som kunde ved Renosyd har du mulighed for at vælge mellem flere forskellige beholderstørrelser til restaffald eller emballage. Beholderne stiller Renosyd til rådighed. Du kan bestille og ændre beholderstørrelse ved at kontakte Renosyd på tlf. 8652 5211 eller på mail renosyd@renosyd.dk.

Find os på Facebook og følg vores blog på fraaffaldtilværdi.dk Tilmeld dig Renosyds nyhedsbrev på renosyd.dk

170

Renosyd værdibeholder

Renosyd værdibeholder

107 × 48 × 54 cm (h × b × d)

107 × 55 × 69 cm (h × b × d)

Renosyd værdibeholder

Renosyd værdibeholder

107 × 58 × 73 cm (h × b × d)

107 × 75 × 80 cm (h × b × d)

140 l

240 l

190 l

400 l


VIDSTE DU, AT 200 dåser kan blive til et nyt cykelstel og 5 plastflasker kan blive til 1 t-shirt i str. L?

Storskrald Mange mennesker afleverer deres storskrald på genbrugspladsen, men har du ikke mulighed for dette, kan du op til otte gange om året få afhentet storskrald på din adresse.Vi kører kun efter behov, så du skal tilmelde storskrald til afhentning, enten ved at ringe til os eller på renosyd.dk. Husk at du skal bestille afhentning senest onsdag i ugen før afhentningsugen. På vores hjemmeside kan du se hvornår vi henter storskrald på din adresse. Affaldet skal stå udenfor skel senest kl. 7 på afhentningsdagen. Se også renosyd.dk for nærmere bestemmelser for, hvordan storskraldet skal være pakket, og hvor store mængder vi medtager på én gang.

Haveaffald Vi anbefaler, at du selv komposterer sit haveaffald – det giver god gødning til haven og skåner miljøet, når vi ikke skal transportere affaldet. Har du ikke mulighed for at kompostere haveaffald i egen have, kan du aflevere det på genbrugspladsen – eller tilmelde dig vores haveaffaldsordning.syd.dk. Ordningen giver mulighed for at få afhentet haveaffald otte gange om året. Haveaffaldsordningen er en brugerbetalt ordning. Du køber beholderen og betaler et beløb for tømningen. Ordningen gælder både helårs- og sommerhuse. Se aktuelle priser på renosyd.dk eller kontakt os på tlf. 8652 5211.

GenbRuGspladseRne Du er mere end velkommen på genbrugspladserne. Her kan du aflevere de værdier, som du ikke kan aflevere i dine egne værdi-beholdere til emballage og dagrenovation. Du kan for eksempel aflevere grene og andet fra haven, murbrokker, møbler, pap og så videre. Du kan også aflevere det, der skal behandles som farligt affald. Selv noget af det har værdi. For eksempel kan batterier, spildolie og elektronik genanvendes i stor stil, hvis

vi sorterer og håndterer det rigtigt.Se mere om farligt affald og om de fem genbrugspladser i Renosyds område på renosyd.dk. På hjemmesiden kan du også finde en grundig vejledning til, hvordan du sorterer værdierne, inden du kører på genbrugspladsen for at aflevere dem. Det er med til at sikre, at vi får det optimale ud af det, vi kasserer. Fra affald til værdi!.

Hørning Genbrugsplads

Galten Genbrugsplads

skanderborg Genbrugsplads

Ry Genbrugsplads

Nydamsvej 20 8362 Hørning

Hjaltevej 24, Skovby 8464 Galten

Norgesvej 11, 8660 Skanderborg

Bakkelyvej 5 8680 Ry

Åbningstider: Mandag–Fredag 12.00–18.00 Lørdag 09.00–16.00 Søn- og helligdage Lukket

Åbningstider: Mandag–Fredag 12.00–18.00 Lørdag 09.00–16.00 Søn- og helligdage Lukket

Åbningstider: Mandag–Fredag Lørdag–Søndag Helligdage

12.00–18.00 09.00–16.00 Lukket

Åbningstider: Mandag–Fredag 12.00–18.00 Lørdag 09.00–16.00 Søn- og helligdage Lukket

171


Erhvervslivets lokale kernerådgiver For Skanderborgs største revisionsfirma, Revisions-Partner, tager man begrebet ”personlig kontakt til kunden” dybt alvorligt og helt bogstaveligt. Ifølge firmaet handler en revisors arbejde både om tal og om mennesker. Naturligvis skal revisoren først og fremmest beherske en række fagdiscipliner, men ligeså vigtigt er det, at revisoren gennem personlig kontakt og samtale kan indgå i et tillidsfuldt samarbejde med den enkelte kunde. – Revisorens arbejde og rolle har ændret sig. Hvor det tidligere kun drejede sig om at udarbejde regnskaber og revidere, er arbejdet i dag i høj grad at fungere som kernerådgiver

for virksomhederne og yde individuel kundeservice og rådgivning omkring alle forhold, som har indflydelse på en virksomheds økonomi, lyder det fra Revisions-Partners tre inde­havere, registreret revisorer Nis-Ole Nissen, Jens Jensen og Per K. Jensen. Revisions-Partner er økonomisk kernerådgiver for virksomhederne og yder service inden for bogføring, regnskab, revision og budgettering. Desuden ydes rådgivning omkring bl.a. IT, ledelse, investering, ­finansiering, lønsomhed, generationsskifte, markedsføring, medarbejdere, kunder og leverandører. Revisionsfirmaets kunder spænder bredt over mange forskellige brancher og størrel-

[TAL]EFOD

STÆRK

Hos Revisions-Partner får du en kompetent og tillidsfuld dialog i øjenhøjde med dig og din virksomheds behov. Du har 11 erfarne og lokalt forankrede fagfolk til din rådighed. Vi vejleder dig, uanset om din virksomhed agerer lokalt, nationalt eller globalt, og altid med afsæt i din virkelighed. Kender du værdien af lokal rådgivning? Registrerede revisorer bogføring, regnskab, budgettering, revision, rådgivning omkring økonomi, finansiering, skat, generationsskifte

172

Pr. 1. juni har Revisions-Partner overtaget revisionsfirmaet Ole R. Jacobsen. Vi glæder os til fortsat at betjene såvel nye som eksisterende kunder.

bogføring, regnskab, budgettering, revision, rådgivning omkring økonomi, finansiering, skat, generationsskifte

Revisions-Partner er den aktive problemløser, der i samarbejde med den enkelte kunde finder løsninger ud fra virksomhedens samlede situation. Samtidig er det en vigtig del af revisorens rolle at pege på den enkelte virksomheds muligheder, problemer og risici. Kodeordene for Revisions-Partner og firmaets medarbejdere er faglig kompetence, ydelser af høj kvalitet, ansvarlighed, kvalitetssikring, uafhængighed og tæt og lokal kundekontakt.

[TAL]ENT Hos Revisions-Partner rådgiver 11 erfarne og kompetente fagfolk. Vi tager udgangspunkt i din virkelighed som iværksætter og giver dig indsigt i økonomiske forhold og muligheder. Du får værdifuld inspiration og grundig viden, så du har et godt afsæt for at kunne gøre iværksætterdrømmen til virkelighed - eller udvikle din virksomhed. Kunne du tænke dig to timers gratis iværksætterrådgivning? Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Adelgade 108. 1 sal 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 29 33 www.revisions-partner.dk

ser. Blandt kunderne er således både den énmandsejede købmand henne om hjørnet, den store produk­tionsvirksomhed med 100 ansatte og den offentlige sektor.

Adelgade 108. 1 sal 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 29 33 www.revisions-partner.dk

bogføring, regnskab, budgettering, revision, rådgivning omkring økonomi, finansiering, skat, generationsskifte

Adelgade 108. 1 sal 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 29 33 www.revisions-partner.dk


Revisions-Partner · Adelgade 108, 1 DK–8660 Skanderborg Tel. +45 8652 2933 · Fax +45 8652 2907 revisor@revisions-partner.dk www.revisions-partner.dk

Key advisor to the local business community Revisions-Partner, the largest firm of accountants and auditors in Skanderborg, takes the concept of personal customer contact very seriously.

the fields of bookkeeping, accountancy, auditing and budgeting. The firm also provides consultancy on, for example, IT, management, investments, financing, profitability, business succession, marketing, HR, customers and suppliers.

According to Revisions-Partner, accountancy and auditing are about figures as well as people. Of course, the accountant has to possess a number of professional competences, but it is equally important that he or she can forge personal relations and speak, understand and collaborate with individual customers.

The Skanderborg-based firm of accountants and auditors serves businesses large and small within a wide range of sectors and industries. Customers range from the proprietor of the corner shop to large manufacturing companies with more than 100 ­employees as well as the public sector.

– The role of the accountant has changed. The three owners of Revisions-Partner, NisOle Nissen, Jens Jensen and Per K. Jensen, who are all registered ­accountants, agree that today the accountant no longer has to simply present and audit accounts; the role of the accountant is now much more that of a key advisor for businesses, providing individual ­customer service and advice on all the factors influencing their financial position. Revisions-Partner is a key financial advisor to businesses and offers its services within

Revisions-Partner is an active troubleshooter, working with individual customers to tailor solutions to their specific needs and requirements. At the same time, an important role for Revisions-Partner’s ­accountants is pinpointing opportunities as well as any problems and risks that individual businesses may face. Key concepts for Revisions-Partner’s members of staff are professional integrity, services of a high quality, accountability, quality assurance, independence and close and local customer relations. 173


Rudolf Steiner Skolen Skanderborg – helhed, faglighed, livsglæde Velkommen til Rudolf Steiner Skolen Skanderborg – en lille friskole i et naturskønt ­område. Hos os har vi fokus på tryghed og trivsel for det enkelte barn – også dit. Vi har en kreativ tilgang til den faglige undervisning. Ud over de obligatoriske fag arbejder vi meget med de kunstneriske, praktiske og musiske fag. Skolen har 13 klassetrin, og der er SFO på selve skolen. Formål. Vi ser det som vores opgave at give eleverne en skole for livet med et højt fagligt niveau. At uddanne eleverne og hjælpe dem med at udvikle sig til selvstændige, hele mennesker med engagement, dømmekraft og mod på livet. Metode. Vi arbejder ud fra en metode, hvor vi lader eleverne opleve og reflektere. De lærer at tænke i helheder og etablere sammenhænge. I de ældre klasser lærer de også selv at finde frem til teorierne.

174


Rudolf Steiner Skolen Skanderborg Grønnedalsvej 16 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8651 1981 kontor@rss8660.dk www.steinerskolen-8660.dk I de yngste klasser bevæger børnene sig meget – mens de lærer. Vi har en legende tilgang til undervisningen - børnene skal have lov til at være børn. Derved modnes de på en harmonisk måde i takt med de større faglige krav, de møder. Ud over de boglige fag har eleverne praktiske og kunstneriske fag som f.eks. kobbersmedning, håndarbejde, landmåling, musik, drama og grafik. De oplever glæden ved at fuldføre et arbejde og ved at skabe nyt. Godt håndværk kan være kunst og god kunst er ofte godt håndværk. Vi lader eleverne erfare denne sammenhæng. Musik – et grundlag for læring. Der undervises i kor, et musikinstrument og symfoniorkester. Skolen har fælles morgensang, og fløjte, sang og sanglege lyser op i de yngstes hverdag. At turde sige sin mening. Fra de yngste klasser optræder eleverne bl.a. med musik og skuespil – både på engelsk, tysk og dansk. De vænner sig til at stå frem foran en forsamling og får styrket evnen til at turde sige deres mening. At turde bruge alle sine evner. Vi vægter både de boglige, kunstneriske, musiske og praktiske fag højt. Det skaber basis for et liv og et uddannelsesvalg, der afspejler ens evner og engagement. At finde en løsning. På Rudolf Steiner Skolen arbejder vi ud fra den grundtanke, at hvis man får lov til at udvikle sin fantasi som barn, kan man finde løsninger på problemer som voksen – et godt grundlag for at møde fremtidens udfordringer.

”Det bedste ved skolen er, at glæden og læringslysten er intakt efter 12 års skolegang”. Gitte Thetmark, forælder, om skolen ”Eleverne lærer at tænke og arbejde selvstændigt, bliver både stimuleret kreativt og intellektuelt”. Anne Hall, forælder, om skolen ”Her har man et forhold til sin lærer”. Mirko Stijkel, elev i 8. klasse, om skolen

175


Vi vil ikke trætte dig med at fortælle om os selv og alle vores kompetencer. Vi vil meget hellere lytte til dig og dine ønsker til en fremtidig markedsføring, der flytter budskaber, varer og holdninger, som skaber værdi for dig og dine kunder. For vores berettigelse er, at vi gennem indsigt og forståelse tilbyder optimale løsninger inden for bureau, online, og grafisk produktion. Målsætningen er den samme uanset opgavens karakter og omfang: Vi vil gøre livet lettere for dig. Vi er som bekendt fra byen med masser af biler, og det fornægter sig ikke, når vi inviterer til gratis serviceeftersyn, hvor vi med nye øjne kaster et overordnet blik på din nuværende kommunikation. Efter første fase med afklaring, analyse og forventningsafstemning udarbejder vi en konkret handlingsplan: Hvad kan forbedres og hvordan gøres det mere effektivt og omkostningsbevidst?

176


Næst e ser

vice-

efter syn

: Snar est og efter af Ring 86 12 tale 16 55

NB. Og så alligevel, hvis du absolut skal vide lidt mere om os, så har vi været i gang siden 1857, hvor bogtryk var højeste mode. Og de håndværksmæssige dyder omkring kvalitet til tiden, fleksibilitet og udvidet kundeservice har altid kendetegnet virksomheden, som i dag beskæftiger ca. 30 medarbejdere, der gør en forskel og skaber mere værdi for vores kunder.

177


Skanderborg Andelsboligforening Adelgade 106 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8652 3300 · Fax +45 8651 1074 adm@sab-net.dk · www.sab-net.dk

Skanderborg Andelsboligforening – lejeboliger i grønne områder Det hele begyndte i 1942 med 12 lejligheder på P.B. Lundsvej. I dag har Skanderborg Andelsboligforening ca. 1400 lejemål fordelt på 44 afdelinger inden for rammerne af Gl. Skanderborg Kommune.

Skanderborg Andelsboligforening er en selvstændig almen boligorganisation, hvilket betyder, at huslejen er baseret på de faktiske udgifter, og at ingen skal tjene på udlejningen. Hver afdeling har sin egen bestyrelse og er økonomisk selvstændig.

Der er boliger til folk i alle aldre, familier og enlige, og de fleste ligger i grønne områder med masser af lys og luft. Boligforeningen lægger vægt på, at boligerne har en høj standard, og at der er et godt miljø i afdelingerne, så der er gode udfoldelsesmuligheder for ikke mindst børnene.

Projekt Højvang – fra uro til trygge fællesskaber Midtjysk Boligselskab og Skanderborg Andelsboligforening har siden slutningen af 2007 stået i spidsen for samarbejdsprojektet ”Projekt Højvang”, der er støttet af Landsbyggefonden og Skanderborg Kommune.

For Skanderborg Andelsboligforening står energi- og miljørigtige løsninger højt – både i forbindelse med renoveringsopgaver og nybygninger. Andelsboligforeningen opfører løbende nybyggerier. Aktuelt opføres 54 nye ældreboliger for Skanderborg Kommune på Vestergade i centrum af Skanderborg. Boligerne er indflytningsklar i 2014/15.

Plejecenter Kildegården, Skanderborg

Formålet med den sociale helhedsplan ”Projekt Højvang” er – i tæt samarbejde med beboerne – at skabe en positiv og varig forandring for boligområdet, som i en årrække var præget af uro og hærværk. Områdets to beboerhuse er base for projektets to projektansatte, der samtidig har et udstrakt samarbejde med områdets institutioner og skoler.

Fællesspisning i Projekt Højvangen Skærgårdsvej, Stilling

178


Midtjysk Boligselskab Poul la Coursvej 27 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8652 2177 · Fax +45 8651 0474 skanderborg@bdk.dk · www.bdk.dk

Midtjysk Boligselskab – hvis du vil bo frit og godt Hvordan vil du bo i dag – og hvordan vil du bo, når du bliver ældre? Måske vil du slippe for alt det grove arbejde – i dag eller om nogen år? Måske er det en god idé at få et nummer på Midtjysk Boligselskabs venteliste – for en sikkerheds skyld?

Den røde tråd i ”Projekt Højvang” er at skabe aktiviteter sammen med beboerne, og der er knyttet mange fællesskaber på tværs af tidligere splittede beboergrupper. Hip Hop, Familiecafé, kvindesvømning og fællesspisning, der samler omkring 100 beboere hver ­måned.

Midtjysk Boligselskab udlejer næsten 2000 lejeboliger over hele Midtjylland, heraf flere end 700 i Skanderborg Kommune. Her er store og små boliger til unge, til enlige, til familier og til ældre. Fælles for alle boliger er, at de ligger i selvstændige afdelinger, styret af beboerdemokrati.

I de fleste afdelinger er der fælles faciliteter og fælles udearealer, hvor ejendomsfunktionærer tager sig af alt det praktiske og sørger for at klippe hækken, rydde sneen og skifte pakningen i vandhanen. Midtjysk Boligselskab har seks årtiers erfaringer i at sikre gode lejeboliger, hvor vedligeholdelse, energi- og miljøhensyn og boligstandard er prioriteret højt. Der er store muligheder for at ændre i boligerne efter ønske og behov, og der kan lånes penge i afdelingen til for eksempel udskiftning af køkken og bad. Midtjysk Boligselskab er for dem, der vil have frihed og alligevel være en del af et fællesskab.

Der bor ca. 1000 borgere i alle aldre og af blandet herkomst i Midtjysk Boligselskabs og Skanderborg Andelsboligforenings i alt 556 lejeboliger i Højvangen. ”Projekt Højvang” fortsætter til udgangen af 2016. Læs mere på www.projekthojvang.dk Næsset, Skanderborg

Rosenkjærvej, Skanderborg

Adelgade, Skanderborg

179


Erhvervsomr책de i L책sby

Erhvervsomr책de i Skovby

180


Skanderborg ErhvervsUdvikling Adelgade 105, stuen · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 3035 2585/+45 2422 4411 mail@s-e-u.dk · www.s-e-u.dk

Skanderborg ErhvervsUdvikling – stedet hvor erhvervslivet mødes Medlemsfordelene: • Du bliver en del af et lokalt netværk med både lokalt, regionalt og globalt fokus • Du får adgang til viden • Du får inspiration til udvikling • Du får hjælp til vækst • Du styrker erhvervslivets indflydelse • Du støtter områdets udvikling Der inviteres til mange spændende arrangementer i løbet af året. Temaerne er inden for områderne: produktivitet, forretningsudvikling, afsætning, kapitaladgang og medarbejdere. Foreningen driver en række erfaringsudvekslingsnetværk for bl.a.: • Produktionschefer • Regnskabschefer / Bogholdere • Økonomichefer • Indkøbere • Indkøbschefer • Kvalitet/miljø/sikkerhed • Værkførere • HR • Ejerledere

Fra venstre: Else-Marie Mikkelsen, administration, Marianne Kristensen, erhvervschef, Anja Ellersgaard Basse, erhvervschef

Senest er der etableret et netværk for direktører af de større virksomheder i området. Netværket tæller allerede over 50 med­ lemmer. Se mere på www.s-e-u.dk. Kontakt til erhvervschef Marianne Kristensen: 3035 2585 og erhvervschef Anja Ellersgaard Basse: 2422 4411.

Erhvervspolitisk konference

”Jeg har været med i Skanderborg ErhvervsUdvikling siden starten i 2007. Jeg oplever, at erhvervskontoret er stedet, hvor man kan få svar på de spørgsmål, der trænger sig på og, hvor man kan få hjælp til at skabe kontakt til relevante parter. Der inviteres til rigtig mange gode arrangementer, og kontoret er altid parat til at gribe de forslag, man kommer med.” Adm. direktør Per Nautrup Nautronic A/S, Skanderborg

”Den høje aktivitet i Skanderborg Erhvervsudvikling er med til at skabe et godt og bredt netværk blandt virksomhederne. For vores vedkommende har dette skabt kontakt til nye leverandører, med rådgivere og med innovative firmaer, der har bidraget til udviklingen og væksten for Eurofins Product Testing de seneste 4 år. Det har været meget inspirerende at deltage i de mange morgen Business-dating møder, og en del af medarbejderne deltager løbende i diverse netværksgrupper for ny faglig udvikling.” Adm.dir. Per Holst-Hansen Eurofins Product Testing A-S,­Galten­

”Også små virksomheder har brug for store tanker. Vi bliver hjulpet godt på vej af Skanderborg Erhvervsudvikling. Et væld af spændende tilbud. Det sværeste er faktisk at vælge; men ét er sikkert deltager man ikke, snyder man sig selv for meget.  Spændende at træffe nye mennesker udenfor ens eget fagområde.  Gartner og ejer af Nylund Planteskole/Blomster Erling Birk Jensen, Gl. Rye

181


Skanderborg Gymnasium Studenterne fra Skanderborg Gymnasium klarer sig godt. Det almene gymnasium sikrer, at studenterne forberedes på videregående uddannelse. Det almene betyder, at uddannelsen ikke er målrettet en særlig karrierevej, men har som formål at åbne så mange døre på de videregående uddannelser som muligt, for den enkelte unge. På Skanderborg Gymnasium har eleverne derfor både humanistiske fag, naturvidenskabelige fag, samfundsvidenskabelige fag og kunstneriske fag på skemaet. Mere end 700 elever og 80 ansatte gør hver dag Skanderborg Gymnasium til en meget levende skole. Dagligdagen er præget af den høje faglighed og det seriøse engagement fra såvel de universitetsuddannede lærere som deres elever. Fagligt engagement, kreativitet og grundlæggende nysgerrighed følges altid af godt humør. Skanderborg Gymnasium er placeret midt på Campus Skanderborg, og tilbyder eleverne topmoderne bygninger med god plads til det hele. Gymnasiets park er en skulpturpark, skabt af kunstneren Jørn Rønnau, i samarbejde med elever og lærere over en årrække.

Skanderborg Gymnasium Students from the upper secondary school Skanderborg Gymnasium do well. This general upper secondary school ensures that the students are prepared for higher education. What we mean by general is that this school is not aimed at a specific career direction, but has the purpose of opening as many doors at the institutions of higher education as possible for the individual student. Therefore, the students at Skanderborg Gymnasium have classes in liberal arts as well as science, social science and art on their schedules. More than 700 students and 80 employees make Skanderborg Gymnasium a very vibrant school every day. The daily life at the school is characterised by a high level of professional competency and serious commitment from the university-trained teachers as well as their pupils. Professional commitment, creativity and basic curiosity are always accompanied by high spirits. Skanderborg Gymnasium is located in the middle of Campus Skanderborg and offers its students ultramodern buildings with plenty of room for everything. The school’s park is a sculpture park, which has been created by the artist Jørn Rønnau over a number of years in cooperation with students and teachers.

Foto: Jens Fredslund og Jesper Moldaschl

Skanderborg Gymnasium Højvangens Torv 6 DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8652 2333 Fax +45 8652 0379 post@skanderborg-gym.dk www.skanderborg-gym.dk

182


Skanderborg Hørning Produktionsskole Skanderborgvej 6 · DK-8362 Hørning · Tel. +45 8692 3733 · mail@shpro.dk · www.shpro.dk

Et dynamisk og anderledes uddannelsestilbud, baseret på praktisk værkstedsundervisning og produktion.

Skolens vejledere har sammen med værkstedslærerne fokus på at hjælpe eleverne godt videre i uddannelse eller job.

12 værksteder med 8-16 elever og 1-2 faglærere på hvert værksted:

Produktionsskolen tilbyder undervisning i dansk, matematik og engelsk med mulighed for at gå til 9. klasses prøve.

• Ejendomsservice & Pedel • Grafik & Fotografi • Kontor & Butik • Kreativværksted • Køkkenværksted • Cykel & Scooter • Metalværksted • Musikværksted • Pædagogik & Sundhed • Sy & Design • Træværksted • Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

På skolen får eleverne faglige, sociale og personlige kompetencer så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen optager elever året rundt. Eleverne får skoleydelse og kan gå på skolen i op til ét år. De kompetencer eleverne opnår dokumenteres i et kompetencebevis. Bus og tog – lige til døren. ”En skole, med plads til alle, hvor der er rart at være”

183


SKANDERBORG

H

Å

D

Skanderborg Håndbold NDBOL

Kommunens sportslige fyrtårn Skanderborg Håndbold har i mere end to årtier været kommunens sportslige stolthed og fyrtårn, og i den grad været med til at placere Skanderborg på landkortet. Vi gør det på sportens landkort som Smuk Fest gør på musikkens. Tiden har budt på mange gode oplevelser for de mange som bakker op bag klubben og som kan glæde sig over at mandskabet fortsat er i den bedste række – Herrehåndboldligaen. Fundamentet og gennemførelsen af visionen har direkte forbindelse til det enestående ungdomsarbejde som hele håndbold Danmark har stor respekt for og som får store roser med på vejen af landstræner Ulrik Wilbek og direktør i Team Danmark Mikael Andersen. Resultater der tæller er guld til U 16 piger og drenge og sølv til U 18 drengene – de samme drenge som sidste år fik guld. Det er guldmedaljerne der markerer – men det er det stadige udviklingsarbejde der betyder noget. Målet for herreholdet er klart: Vi skal i sæson 2012/13 bygge videre på de meget flotte resultater vi bød ind med i sidste sæson, hvor vi jo til fulde lykkedes med at overraske i ekspertpanelet. En plads i slutspillet ligger måske ikke lige for næste sæson, men er helt klart en målsætning. Vi har skabet mange unikke oplevelser i M.B. Hallen – kampafviklingskonceptet er udviklet og skal til stadighed tilpasses.

Vi har fyldt Forum Horsens i forbindelse med AG København kampen og vi vil fortsætte med at skabe unikke oplevelser i Forum Horsens. Samarbejdet med de øvrige håndboldklubber i kommunen og området skal være med til at sikre håndboldens udvikling overalt i Skanderborg Kommune. Vi vil fastholde placeringen som Danmarks største talentfabrik, og i fremtiden have de 2 bedste herrehold i henholdsvis Håndboldligaen og 2. division.

Skanderborg Håndbold · Tel. +45 3133 7409 · flemming@skandeborg-haandbold.dk · www.skanderborg-haandbold.dk

184


Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 87 93 30 20 Højvangens Torv 2 8660 Skanderborg

info@soh.dk

www.soh.dk

Skovdalsvej 4 8300 Odder

En moderne uddannelsesinstitution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste. Vi har nogle rigtig gode rammer, et fedt studiemiljø, dygtige undervisere og så har vi uddannelser, der giver relevante kompetencer og et rigtig godt afsæt til videre uddannelse og erhvervskarriere. Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er i flow og evig forandring. Vi går aldrig på kompromis med den faglige kvalitet og tænker alternativt, når vi designer morgendagens bedste uddannelser. For os er trivsel og tilfredshed blandt elever, kursister og medarbejdere et højtprioriteret fokus. Hvis du har lyst til at høre mere om Skanderborg-Odder Center for Uddannelses mange uddannelser, er du meget velkommen til at kigge forbi eller kontakte os. A modern educational institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse is a modern educational institution that offers the widest selection of education for youngsters and adults in the area. We are innovative and dynamic, in the way we approach education, and we aim at counting ourselves among the very best. We exist in safe surroundings and have a terrific educational environment, experienced teachers and we offer education that gives the student relevant qualifications as well as being a stepping stone in the direction of further education and a solid business career. Skanderborg-Odder Center for Uddannelse is in a constant flow and is ever changing. We never compromise when it comes to the educational quality, and we alternatively when we design tomorrow’s greatest education. To us, well-being and satisfaction among our students, trainees and employees is a highly prioritized focus. You are more than welcome to drop by our institution, or contact us, if you want to know more about Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, and the wide selection of education we offer.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse har afdelinger i Skanderborg og Odder, hvor i alt 120 engagerede medarbejdere står klar til at tage imod de 850 elever, der møder ind på centrets mange uddannelser:

185


Bedemand Per Dunkjær Andersen

Skanderborg Begravelsesforretning Ry Begravelsesforretning Hørning Begravelsesforretning

Med forretninger i Skanderborg, Ry og Hørning tilbyder vi hjælp med begravelse eller bisættelse i lokalområderne i Skanderborg Kommune. Få et godt minde Tre veluddannede eksaminerede bedemænd tilbyder en personlig venlig og lydhør betje­ning af kunderne, hvor målet er at skabe et godt minde for den efterladte. Vi hjælper med alt, hvad kunden måtte ønske.

Per Dunkjær Andersen, bedemand og indehaver

Vi tilbyder: Kiste, kisteklargøring og linned, ligklæder, urne, rustvognskørsel, anmeldelse af dødsfaldet til myndighederne, aftaler med præst, kirke, krematorium, kirkegård, annoncer, blomster, stenhugger, mindesammenkomst, ansøgning om begravelseshjælp, forsikringer, Sygeforsikring, fagforening, rådgivning vedrørende tiden efter dødsfaldet med skifteretten mm.

Elysium begravelsesopsparing hos Danske Bedemænd kan arrangeres gennem os. ”Min sidste vilje” udleveres gratis

Torben Knudsen, bedemand

Preben B.Thomsen, bedemand

Ring og aftal møde med os. Det kan foregå i en af vore forretninger eller i hjemmet.

Skanderborg Begravelsesforetning · Tel. +45 8652 4969 · John H. Sørensens eftf. · Møllegade 20 · DK-8660 Skanderborg Ry Begravelsesforretning · Tel. +45 8689 2969 · Jens Peter Kristiansens Eftf. · Skanderborgvej 9 · DK-8680 Ry Hørning Begravelsesforretning · Tel. +45 8768 0122 · Bakkedraget 1A · DK-8362 Hørning Odder Begravelsesforretning · Tel. +45 8654 0065 · Møller-Rasmussens Eftf. · Dommerpladsen 18 · DK-8300 Odder www.begravelsesforretningerne.dk 186


Skan Kurér

Velkommen hos Skan Kurér Vores målsætning er at yde service i top under størst mulig hensyntagen til miljøet. Alle vore køretøjer opfylder standarderne i EURO 5-normen, og er alle udstyret med partikelfilter. Vores medarbejdere er engagerede og servicemindede. Vi er medlem af Arbejdsgiverforeningen Transport og Logistik ATL, under Dansk industri DI. Skan Kurér er sikkerhedsgodkendt af Statens Luftfartsvæsen, SLV. Godkendelse nr. 1602.

Skan Kurér Christiansmindevej 12d · 8660 Skanderborg Tel. +45 3020 0246 · Fax +45 8652 1416 post@skankurer.dk · www.skankurer.dk

Skan Kurér, den direkte vej Skan Kurér er etableret i 2004 af vognmand Bodil Hagner Alexandersen. Det startede med en enkelt bil, nemlig en Fiat Ducato kassevogn og en enkelt chauffør. I starten beskæftigede vi os kun med kurerkørsel. I dag har vi 9 egne biler og beskæftiger lige så mange dygtige og loyale medarbejdere. Vi samarbejder bl.a. med TNT Express, som er verdensførende inden for ekspresforsendelser til erhverslivet. Her er vi ansvarlige for levering og indsamling af gods i det meste af Østjylland. Vi udfører kurerkørsel i ind- og udland og har etableret døgnservice. Vores køretøjer er placeret i Århusområdet samt i det Sydjyske.

187


Skovby Møbelfabrik A/S

Dansk design skal produceres i Danmark Skovby Møbelfabrik A/S er en 100% danskejet familievirksomhed, der blev grundlagt i 1933. Skovby drives i dag af tredje generation, – brødrene Preben og Jørgen Rasmussen. Virksomheden er en internationalt orienteret virksomhed med ­eksport til mange lande og salgskontorer i USA og Japan. Skovby beskæftiger 180 medarbejdere på tre fabrikker i Galten-Skovby og er desuden uddannelsesplads for møbel- og maskinsnedkerlærlinge. Skovby omdanner nøje udvalgt råtræ til møbler af høj ­kvalitet. Det er stilsikre klassikere – tidløse produkter designet med ­skandinavisk enkelhed og elegance til hjemmets multirum, ­køkkenalrum og ­spisestue. Formgivning, godt håndværk og strenge krav til ­funktion og kvalitet er midlet til at nå målet.

188


Skovby Møbelfabrik A/S Frichsvej 43 DK-8464 Galten Tel. +45 8754 5500 · Fax +45 8754 5555 skovby@skovby.dk · www.skovby.dk

Danish design – Made in Denmark Skovby Møbelfabrik A/S is a 100% Danish family owned company founded in 1933. Skovby is today run by the third generation, ­– brothers Preben and ­Joergen Rasmussen. Skovby is an international company with export to many ­countries and sales offices in USA and Japan. Skovby employs 180 ­people at three factories in Galten-Skovby and is also ­educating ­cabinetmakers and woodcutting machinists. Skovby transforms carefully selected wood into high ­quality ­furniture. Stylish classics – timeless products designed with Scandinavian simplicity and elegance for the family room and dining room. Design, good craftsmanship and strict demands on function and quality are the means to reach the goal.

189


Stark Danmarksvej 20 · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8252 6000· Fax +45 8652 0706 info.skanderborg@stark.dk www.stark.dk/skanderborg borg, gælder i alle 93 danske STARK-forretninger. STARK er både den effektive leverandør og den partner, der kan sikre de rette materialer til rette tid. Med viden og overblik kan STARK altid rådgive om nye materialer og nye arbejdsmetoder. Målgruppen er først og fremmest kunder inden for håndværk, industri og entreprenører, men også gørdet-selv folk, der lægger vægt på kvalitet og faglig ekspertise, finder vej til STARK Skanderborg. Navnet signalerer styrke i såvel STARKkæden som i de enkelte produkter inden for værktøj, redskaber, arbejdstøj og byggematerialer. STARK er styrke – og altid lige i nærheden. Kvalitet og service til den professionelle håndværker Der er liv og travlhed på pladsen ved STARK på Danmarksvej i Skanderborg fra tidlig morgen. Der hentes og udbringes byggematerialer i stor stil, så arbejdet på lokalområdets mange byggepladser kan komme igang. STARK Skanderborg er en del af et finmasket net af forretninger, ejet af Nordens største distributør af byggematerialer, DT Group, der igen indgår i den verdensomspændende Wolseley Group. Det borger for kvalitet til den rigtige pris, og kunderne kan regne med professionel rådgivning fra staben af ansatte med stor faglig kompetence. Og aftaler, indgået hos STARK i Skander-

190


Quality and service for the professional builder From early morning, the STARK premises on Danmarksvej in Skanderborg are buzzing with life and busy people. Construction materials will be fetched and brought at a grand scale to ensure that the vicinity’s many construction sites can get going. STARK Skanderborg is a part of a finemeshed network of stores under the ownership of Scandinavia’s largest distributor of building materials – DT Group – which, again, is a part of the world-wide Wolseley Group. To our customers, this is a guarantee that they will not only get quality at the right price but also professional advice from our highly competent staff. Also, agreements entered with STARK in Skanderborg will be valid in every one of the 93 STARK stores. STARK is, at one and the same time, an efficient supplier and a partner who will ensure that you get the right materials at the right time. On the basis of our knowledge and professional insight, STARK will always be in a position to provide advice on new materials and work methods. Our target group is, first and foremost, comprised by the construction, industry and contracting trades. However, many a DIY customer valuing quality and professional expertise has found their way to STARK Skanderborg. Our name is synonymous with strength – within the STARK chain as within the individual groups of products such as tools, implements, work clothes and building materials. STARK means strength, and we are never far away. 191


TOPSERVICE TECHNICAL TRANSLATIONS Egernvej 15 DK-8270 Højbjerg Tel. +45 8627 2515 topserv@topserv.dk www.topserv.dk

TopService Præcis og målrettet skriftlig kommunikation er et vigtigt parameter for danske virksomheder, som ønsker succes i udlandet. Gennem mere end 25 år har TopService assisteret danske virksomheder med udarbejdelse af bl.a. tekniske manualer på en lang række europæiske og asiatiske sprog. TopService’s medarbejdere er specialister inden for tekniske oversættelser, og har kompetencer på mange fagområder. TopService håndterer bl.a. oversættelser til og fra følgende sprog: kroatisk norsk spansk portugisisk finsk tysk rumænsk tyrkisk engelsk ungarsk bulgarsk polsk slovensk bosnisk tjekkisk serbisk estisk slovakisk litauisk hollandsk russisk japansk islandsk dansk thai italiensk lettisk græsk kinesisk svensk Ved at samarbejde med TopService får virksomhederne en professionel sparrings-

partner og får frigjort interne ressourcer til ­kerneopgaverne. Samtidig bliver de godt rustet til at målrette kommunikation og salg mod nye markeder.

TopService Precise, targeted written communication is an important parameter for Danish companies that want to succeed abroad. For more than 25 years, TopService has assisted Danish companies with a wide range of written documents, such as technical manuals, in many European and Asian languages. TopService’s associates are specialists in technical translations and also have many special competencies. TopService handles translations and other ­assignments to and from the following languages: Croatian Norwegian Spanish Portuguese Finnish German Rumanian Turkish English Hungarian Bulgarian Polish Slovenian Bosnian Czech Serbian Estonian ­Slovak Lithuanian Dutch Russian Japanese Icelandic Danish Thai Italian Latvian Greek Chinese Swedish Cooperating with TopService, the companies will have a professional sparring partner and be able to free in-house resources for their core assignments. At the same time, they are excellently equipped to target communication and sales to new m ­ arkets. Tina Ahrenfeldt, indehaver af TopService Tina Ahrenfeldt, owner of TopService

192


193


Ă˜m Kloster

194


Tandlægerne Mindet · Mindet 3 DK–8660 Skanderborg Tel. +45 8652 0418 / 8652 1080 Fax +45 8652 1027 Tdl@tdlmindet.dk · www.tdlmindet.dk

TANDLÆGERNE MINDET

MINDET 3 8660 SKANDERBORG •

TANDLÆGERNE MINDET

MINDET 3 8660 SKANDERBORG •

Tandlægerne Mindet – tryghed og kvalitet Tandlægerne Mindet har siden 1980, hvor to klinikker blev lagt sammen til én, været den foretrukne tandlægeklinik for flere generationer af borgere. Klinikken, der er blandt Skanderborgs ældste, udfører alle typer af tandbehandlinger og benytter udelukkende det nyeste udstyr og de bedste og mest moderne materialer. Høj faglighed, tryghed, kvalitet og venlig atmosfære er nøgleord for klinikkens virke. Tre erfarne tandlæger, en tandplejer og seks klinikassistenter er garanter for, at tandlægebesøget hos Tandlægerne Mindet bliver en positiv oplevelse for hver enkelt patient. Et tandlægebesøg er altid en tillidssag. Tandlægerne Mindet lever op til tilliden gennem et højt fagligt niveau, ligesom der stilles store krav til leverandørerne. Alle produkter og materialer der benyttes lever således op til de højeste standarder. Tandlægerne Mindet er naturligvis medlem af Dansk Tandlæge ­Forening.

Tandlægerne Mindet – security and high-quality dentistry Since coming into being in 1980, as the result of two practices merging into one, the dental practice, Tandlægerne Mindet, has been the preferred dentists for several generations of Skanderborg citizens. The history of the practice puts it among the oldest in Skanderborg. We provide all types of dental work and we apply only the most novel equipment and the very best and most modern materials. The keywords for the practice are high standards of professionalism, security, quality and a friendly atmosphere. The collaboration of three experienced dentists, one dental hygienist and six dental nurses guarantees that a visit to the dentists at Tandlægerne Mindet will be a positive experience for the individual patient. Going to the dentist is always a matter of trust. Tandlægerne Mindet reciprocates such trust by the provision of a high professional level. Similarly, the practice has high requirements to its suppliers. All products and materials employed will thus meet the highest standards. It goes without saying, that Tandlægerne Mindet is a member of the Danish dental association, Dansk Tandlæge Forening. 195


TANDLÆGERNES HUS GALTEN Klinikken blev grundlagt i 1971. Den blev i 2006 overtaget af Lone og Ulrik Hentzer. Siden har klinikken udviklet sig, så den i dag består af 3 tandlæger, tandplejer, receptionist og 3 klinikassistenter. Klinikken ligger roligt på Provstevænget i Galten. Vi har på klinikken meget fokus på et godt arbejdsmiljø, en uhøjtidelig, venlig atmosfære og et teamwork ud over det sædvanlige. Vi gør alt for, at man som patient skal føle sig tryg og godt tilpas ved at komme til tandlæge, og vi modtager således gerne patienter med tandlægeskræk. Derudover har vi megen fokus på at være veluddannede og ”up to date”. Vi tager 196


TANDLÆGERNES HUS Tandlægernes Hus Galten · PROVSTEVÆNGET 1 · DK-8464 GALTEN TEL. +45 8694 3300 · tdlhus@mail.tele.dk · www.tandlaegegalten.dk

således alle jævnligt på efteruddannelseskurser. Behandlingsmæssigt spænder vi bredt fra almindelig tandpleje som undersøgelser, tandrensninger og fyldninger til mere ­omfattende kosmetiske arbejdsopgaver samt kompliceret kirurgi, parodontose­ behandling og implantater. Alle vore implantatbehandlinger udføres udelukkende med de meget veldokumenterede og sikre ASTRA-implantater. Mindre tandregulering kan vi fra 2013 også tilbyde, således at vi kan hjælpe patienter, som er trætte af et smil, hvor tænderne står lidt ”hulter til bulter”. I løbet af 2013 gennemgår klinikken en omfattende modernisering og udvidelse for at imødekomme den stigende tilgang, samt for at skabe nogle gode rammer for både patienter og personale.

197


Tulstrup Kro ligger smukt placeret ved Knudsø uden for Ry. Med panoramaudsigten er rammerne sat for en oplevelse, der appellerer til alle sanser. Inden for det seneste år er der kommet nye folk i køkkenet på ­Tulstrup Kro, der vægter kvaliteten af den enkelte råvare over alt andet. ”For os er smagen det helt centrale og så er vi ligeglade med om det kaldes nordisk, fransk eller for den sags skyld gourmét, bare den enkelte råvare er den bedste af sin slags”, forklarer Mads Stokholm fra Tulstrup Kro. Derfor får man ikke serveret en tilfældig oksesteak, men frilandsokse, og ikke en hvilken som helst kylling, men en gråstenkylling, der har nået at vokse sig stor og stærk og fået struktur i kødet. En af kokkene fortæller videre, ”Vi er her for at give folk en oplevelse, når de kommer som gæster. Den gode oplevelse starter for os med lysten. Lysten til at skabe mad, der smager bedre, og ikke mindst lysten til at skabe glæde”. De benytter sig flittigt af den natur, der findes lige uden for døren, og går på jagt efter bl.a. strandkål, salturt og hybenroseblade, der vokser i skoven og langs søen neden for kroen. Med så stor vægt på råvarernes kvalitet følger menukortet årstidernes gang og bliver jævnligt fornyet. 198


Tulstrup Kro Tulstrupvej 66 · DK-8680 Ry Tel. +45 8689 1447 info@tulstrupkro.dk · www. tulstrupkro.dk

Man dør to gange. Første gang er, når man holder op med at forny sig. Den anden er en ren formalitet.” Et citat som kokkene på Tulstrup Kro tager alvorligt. Derfor har de nu lanceret Ova Nova i en separat længe af kroen. Ova Nova er kokkenes legeplads og stedet hvor man søger hen for at få den ekstraordinære og uforudsigelige smagsoplevelse. ”Vi kan bare godt lide at være en anelse avantgarde” siger Mads Stokholm med et smil. Menuen, der skifter fra dag til dag, afhænger af kokkens humør og af de råvarer, der er bedst netop den dag. Man ved aldrig hvad aftenen bringer, andet end at der er 11 serveringer og mulighed for at tilkøbe vinmenu, – eller saftmenu til dem, der skal køre hjem.

Vinkælderen Der er en helt særlig og intim atmosfære i vinkælderen under Tulstrup Kro. Her holdes bl.a. øl- og vinsmagninger, hvor gæsterne kan sidde ved det store langbord under de smukke hvælvinger i loftet. Kælderen stilles til rådighed for mindre selskaber. Så hvis du er mest til et lille intimt bryllup, ønsker et afsondret bestyrelsesmøde el. lign. er du sikret en original ramme om dit arrangement.

Ud af huset Kun kundens fantasi sætter grænsen for et ”ud af huset” arrangement fra Tulstrup Kro. Kroens personale er leveringsdygtige i alt fra helstegt lam til små serveringer fra Ova Novas mere eksperimenterende gastronomi. Arrangementet skræddersyes helt efter kundens ønske.

199


Opførelse af første institution efter 2020-energikrav i Skanderborg Kommune i totalentreprise

Jesper Spangsberg har arbejdet i firmaet i 14 år, og blev i 2010 medejer. Da Jesper er bosat i Hou, var det naturligt at vi lavede det til vores Odder-afdeling.

Sommerhus Saksild

Horsensvej 12, Hovedgaard før og efter

200

Priser/erkendelser • Arkitekturprisen for Møllehjulet på Ejer Bavnehøj • Kåret som årets læreplads • Renoveringsprisen for Skanderborgvej 1, Gedved

Møllehjulet på Ejer Bavnehøj

FØLA, Skanderborg før og efter


Vi bygger efter dine ønsker & drømme Se vores hjemmeside for referencer og meget mere om, hvad vores firma kan tilbyde netop dig.

Villa i gl. stil i totalentreprise i Skanderborg – kan arkitekten tegne det, kan vi bygge det

Et godt sted at være kunde og et godt sted at være ansat Vi har været i stille og rolig vækst, siden firmaet startede i 1996, og er nu i firmaet 24 ansatte. Vi har dygtige folk, der selv kan styre pladser m.m. så vi slipper for fordyrende led som formænd. Vi lægger vægt på fællesskab og socialt samvær i personalegruppen, herunder den årlige fælles skitur og firmafisketur. Ingen opgave er for lille Hos os er der plads til at varetage både små opgaver og større projekter og vi gør en dyd ud af at pleje såvel faste, som nye kunder. I samarbejde med et fast hold af lokale underentreprenører, arkitekter og ingeniører leverer vi præcis det, kunden efterspørger uanset om det er en fag- eller en totalentreprise.

• Jord- og støbearbejde • Vognmandskørsel og containere til ethvert formål • Vognmandskørsel med kran, levering af sand, muld, granit o. lign. Vi kan nu også tilbyde • Termografi fotografering af bygninger og konstruktioner med certifikat. • Termografi fotografering af bl.a. lækager i gulvvarme, fjernvarme & varmtvandsrør m.m. • Bloowdoor-test af bygninger fra 1-3000 m2 med godkendt rapport.

Vi udvidede i 2011 med en vognmandsforretning og kan nu tilbyde • Udlejning af lifte og gravemaskiner fra 1.600 kg til 27.500 kg • Nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg, kloakering m.m.

Opførelse af 2000 kvm udstilling + 600 kvm kontorbygning i Gedved

Skanderborg afdeling John A. Laursen Horsensvej 79 DK-8660 Skanderborg Tel. +45 4059 1425 john@ja-laursen.dk www.ja-laursen.dk

Odder afdeling Jesper Spangsberg Nørreled 21, Hou DK-8300 Odder Tel. +45 2715 1701 jesper@ja-laursen.dk www.ja-laursen.dk

Vognmands-afdeling Gl.Gramvej, Fruering DK-8660 Skanderborg Tel. +45 2790 2052 vognmand@ja-laursen.dk www.ja-laursen.dk

Administration Horsensvej 79 DK-8660 Skanderborg Tlf +45 8653 8225 elin@ja-laursen.dk www.ja-laursen.dk

201


202


Vandborg A/S · Røddikevej 89 · DK-8464 Galten Tel. +45 8694 3486 · vpv@vpv.dk · www.vpv.dk

Vandborg A/S – tool manufacturing and plastic production Vandborg A/S is a modern ISO 9001:2008 certified company, which was founded in 1969 and works as a subsupplier of moulds for injection moulding of plastic and the production of plastic items. Vandborg A/S has everything under one roof, from the construction of moulds to stockroom. The company has modern and updated production equipment, ensuring that the customers get good quality and ability to supply.

Vandborg A/S – værktøjsfremstilling og plastproduktion Vandborg A/S er en moderne ISO 9001:2008 certificeret virksomhed, der blev grundlagt i 1969 og fungerer som underleverandør af forme til sprøjtestøbning af plast samt produktion af plastemner. Vandborg A/S har alt under et tag fra konstruktion af forme til lager. Virksomheden råder over en moderne og opdateret maskinpark, som sikrer kunderne god kvalitet og leveringsevne.

The wide selection of customers ranges from the entrepreneur in need of sparring and help for development to the established company looking for a dependable and quality-conscious business partner. The customers cover a wide selection of industries, from optics, electronics and the furniture industry to machine shops, contractors, machine manufacturers and many others. Vandborg A/S is always working actively towards improving quality, ability to supply and working environment in order to ensure satisfied customers and happy employees.

Det brede udvalg af kunder spænder fra iværksætteren, der søger sparring og hjælp til udvikling, til den etablerede virksomhed der søger en pålidelig og kvalitetsbevidst samarbejdspartner. Kunderne fordeler sig bredt i brancher som optik, elektronik og møbelindustri til maskinfabrikker, entreprenører, maskinbyggere m.f. Vandborg A/S arbejder aktivt med hele tiden at forbedre kvalitet, leveringsevne og arbejdsmiljø, for derved at sikre tilfredse kunder og glade medarbejdere.

203


KSO certificeret

– your partner in the future, power for the people A/S, og alternativ energi udviklede sig til at være hovedproduktet. Vi var de første, der arrangerede månedlige infomøder med udbredelse af mulighederne med solceller, først i Jylland og siden også på Sjælland og Fyn. Vi var også landsdækkende fra starten. I dag har vi så opbygget et forhandlernet, vi har udviklet markedets absolut mest effektive og komplette kalkulationssystem. Med i dag 20 engagerede medarbejdere, der hver især har deres kompetenceområder, som i fællesskab gør os til en stærk partner og leverandør. Vi har vor egen tegne- og konstruktionsafdeling, og med egen elafdeling, kan vi tilbyde komplette løsninger fra tilbud til færdig tilsluttet og igang-kørt anlæg.

Året 2012 var året hvor VEGA A/S kunne markere 25 års fødselsdag med et tilbageblik på udviklingen fra starten i 1987, hvor produktet var skygge, isolering og mørklægningsgardiner til gartneribranchen, og hvor kunderne var i Norge og Sverige sidenhen også Danmark, Tyskland og Schweitz.

for sidenhen at gå over i solceller, og da nettomåls-ordningen blev vedtaget i juni 2010, var vi på banen. Lige pludselig var der en del, der fik øjnene op for, at det kunne være attraktivt at producere sin egen strøm og samtidig være med til at nedbringe co2-udslippet.

Der var fart på, og det toppede i 1997 med 50 ansatte og 20 biler, der hele tiden var på farten. Men tidens afmatning og andre forhold gjorde, at vi valgte at afhænde den del af virksomheden, der leverede udstyr til gartneribranchen, og i stedet blev tilkøbt en nødlidende smedevirksomhed til byggebranchen. Her udviklede vi os så i en periode med en helt ny kundegruppe og nu kun inden for landets grænser.

Da afskrivningen også kom til i foråret 2011, samtidig med at priserne faldt, kom der fart på salget af solceller. VEGA Solar-panels blev oprettet som et datterselskab til VEGA

De senere år har også denne branche lidt under økonomikrisen, og i 2009 begyndte vi så at arbejde i den alternative energibranche. Først lidt i husstandsvindmøller

204

I 2011 blev der etableret en egen salgsafdeling i Odense, hvor vor salgschef og 2 andre salgsassistenter sidder og laver beregninger og markedsføring. 2012 er året hvor solcellemarkedet for alvor kom i gang, og mange andre udbydere er kommet til. Der er skærpet konkurrence, og kunsten er hele tiden at distancere sig ved at være på forkant, at udvikle og se muligheder. Vi er således også blevet KSO-certificeret og har derved opnået at blive inviteret til større offentlige projekter. Senest har vi vundet li-


VEGA Solar-panels Horsensvej 91- 93, Tebstrup DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8653 8600 info@solar-panels.dk www.solar-panels.dk

– your partner in the future, power for the people

citationen som leverandør af 131.000 Watt bestående af 546 stk. 240 Watt’s paneler til Højvangskolen i Horsens, og vi har netop afsluttet et plejehjemsprojekt i Nærum med 47.000 Watt.

Vi besøger de mest betydningsfulde energimesser, der er i Europa for hele tiden at se nyheder, muligheder der passer ind og derved udvikle vores koncept til at være først med det sidste.

VEGA Solar-panels vil løbende udvikle og søsætte nye muligheder, som den komplette leverandør til alternativ energi. Vi er hele tiden på udkig efter nye medarbejdere, der er engageret og kan udfylde nye kompetence­områder.

Senest har vi fået specielt fremstillede trekanter til at udfylde de huller, der opstår, når man monterer imod sidebygninger. Derved opnås et mere homogent og arkitektonisk pænere udseende.

VEGA A/S har hele tiden haft solen som symbol i sit logo, og udviklingen fra starten var at hindre solen i at komme ind ved hjælp af vore skyggegardiner. I dag er solen stadig et centralt punkt, men nu hylder vi den og jo mere jo bedre. Med den sidste politiske vedtagelse, at man under den private virksomhedsordning kan opskrive købsprisen med 15%, før man afskriver med 25%, findes der ikke en bedre og risikofri investering end solceller. VEGA Solar-panels grøn energi-ren økonomi. VEGA Solar-panels er hele tiden i bevægelse, og i øjeblikket arbejdes der på at lave en butik og showroom på vor adresse, hvor også belysning, varmepumper m.m. vil være en del af programmet. Desuden er en webbutik på vej. Vi arbejder målrettet og dynamisk for at være en betydende spiller i markedet i fremtiden.

205


VVS

aut. installatør

VVS Firmaet Juhl Nielsen · Århusvej 51, Stilling · DK-8660 Skanderborg Tel. +45 8657 1611 · Fax +45 8657 0666 · post@pjn-vvs.dk · www.pjn-vvs.dk

VVS installatøren sørger for det hele Med over 50 års erfaring er VVS Firmaet Juhl Nielsen en sværvægter i branchen og dækker hele spektret inden for VVS og blikkenslagerarbejde. Kundegruppen er bred og omfatter foruden private en lang række boligforeninger, industrivirksomheder, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner som f.eks. Aarhus Universitet. Alle opgaver inden for vand, varme, sanitet, gas, tag og blik (f.eks. tagrender og zinkbeklædninger) er kernen i virksomheden, hvor de bedste fagfolk sikrer den bedste rådgivning, løsning, service og kvalitet – uanset opgavens omfang. Firmaet håndterer alle former for VVS-arbejde – fra det simple til det avancerede. Fra utætte vandrør i privaten til store renoverings- og byggeprojekter. Samtidig tilbydes et totalkoncept, hvor VVS-firmaet sørger for samtlige de håndværkere, som er nødvendige for at løse en given opgave. VVS Firmaet Juhl Nielsen udfører de helt store opgaver i form af bl.a. total renovering og modernisering af badeværelser og køkkener samt installering af varmeanlæg i mange hundrede boligforeningslejligheder i Østjylland. Men også de private boligejeres stigende interesse for at få udskiftet de gamle køkkener og badeværelser afspejles i firmaets ordrebog. VVS-firmaet arbejder for et renere miljø og leverer også totalløsninger inden for solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og ventilationsanlæg. Siden Peter Juhl Nielsen i 1990 overtog virksomheden efter sin far, der grundlagde den i 1960, har VVS Firmaet Juhl Nielsen været i konstant udvikling. I 2010 fejrede firmaet 50-års-jubilæum sammen med de godt 20 faste medarbejdere.

Børnehave

City Vest

206

Brabrand – modernisering af 450 badeværelser


Plumber that takes care of everything With more than 50 years of experience, VVS Firmaet Juhl Nielsen is a heavyweaight in the plumbing business, covering the full range of heating, ventilation, sanitation and plumbing activities. The company has an extensive customer base comprising private customers, housing associations, industrial enter­prises, public authorities and educational institutions such as Aarhus University. All types of projects involving water, heating, sanitation, gas, roofing and plumbing expertise (for example gutters and zinc cladding) form the backbone of the company’s activities, with highly competent professionals providing expert advice and solutions and a high level of service and quality regardless of the scope of the project. The company takes on all types of heating, ventilation and sanitation work – from simple jobs to complex contracts. From leaking pipes in private homes to major renovation and construction projects. At the same time, we offer an all-in concept, where the company finds all the tradesmen required for a specific job.

Dalgas Avenue Aarhus – tagrenovering

VVS Firmaet Juhl Nielsen carries out large-scale projects such as the complete renovation and modernisation of bathrooms and kitchens as well as the installation of heating systems in many hundreds of housing association flats in East Jutland. The growing enthusiasm of private homeowners for replacing old kitchens and bathrooms with new is also having a positive impact on the order book.The company is working for a cleaner environment, and also supplies turnkey solutions within solar and geothermal heating systems and heat pump systems. Ever since Peter Juhl Nielsen took over the company in 1990 from his father who founded the firm in 1960, VVS Firmaet Juhl Nielsen has enjoyed continual growth. In 2010, the company celebrated its 50th anniversary together with just over 20 permanent employees.

Aarhus Universitet – løbende arbejde

Ryparken – modernisering af 104 køkken- og badeværelser samt varme

207


P책 gensyn i Skanderborg Kommune We look forward to seeing you in the Municipality of Skanderborg


9 788799 426768

Profile for Michael Bermann

Skanderborg  

Skanderborg