Hjørring Kommunes Byprofil 2018

Page 1

HJØRRING KOMMUNE - hvor hverdagen virker

1


HJØRRING KOMMUNE - hvor hverdagen virker Hjørring Kommunes byprofil 4. udgave Udgiver: BERMANN COMPANY / Forlaget Byprofil aps H.C. Andersens vej 46 DK-9800 Hjørring Tel. +45 8651 0212 www.byprofil.dk Fotos: Forside: Jens Nielsen Tolstrupvej 31 -9700 Brønderslev www.nfoto.dk Carl Hansen . Hjørring Kommune Allan Vinding Sørensen Aage Møller-Pedersen /AMP Foto Dalvej 16 . 9800 Hjørring www.amp-foto.dk

Copyright: BERMANN COMPANY / Forlaget Byprofil aps Tekst, foto, udformning og systematik er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra udgiveren. Aktuelle adresser/Usefull addresses: Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 . DK-9800 Hjørring Tel. +45 7233 3333 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring ErhvervsCenter Åstrupvej 10 . DK-9800 Hjørring Tel. +45 9623 2600 mail@hjec.dk . www.hjec.dk Hjørring Turistservice Hjørring Bibliotek . Metropol Østergade 30 . DK-9800 Hjørring Tel. +45 72 33 48 78 turistbureau@visithjoerring.dk . www.visithjoerring.dk

Mesterfotograf Axel Søgaard Smidstrupvej 165 . 9760 Vrå www.mesterfotograf.dk Peter Broen . Nordjyske Medier Tao Lytzen Kristian Bast Vendsyssel Historiske Museum Karoline Dahrling Hughes, Fotomanipulation side 8, 9, 10 og 11 Tekst: Hjørring Kommune m. fl. Niels Henriksen NordText Pressebureau Vestergade 31 . 9760 Vrå www.nordtext.dk Oversættelse: SprogNet ApS Egernvej 15 . DK-8270 Højbjerg www.sprognet.dk Grafisk produktion: Crea Reklame Bredgade 134 . 9700 Brønderslev www.creareklame.dk Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S Essen 22 . 6000 Kolding www.jto.dk Udgivet marts 2018 ISBN 978-87-998330-2-3

2

Tak til alle implicerede parter – specielt Hjørring Kommunes kommunikationsafdeling og bogens tekstforfattere.


INDHOLDS fortegnelse Side 6

Hjørring Kommune - hvor hverdagen virker Hjørring Municipality - enjoying Daily Life Hjørring Gemeinde - wo der Alltag funktioniert

Side 8 Side 14

Byjubilæum i både Hirtshals og Hjørring Town Anniversaries in Hirtshals and Hjørring Stadtjubiläum in Hirtshals und Hjørring Hjørring

Side 26 Hirtshals Side 32 Sindal Side 38 Løkken Side 44 Vrå Side 50 Tårs Side 58 Livet på landet Life in the Rural Areas Das Leben auf dem Lande Side 74 Turisme Tourism Tourismus Side 86 Natur Nature Natur Side 98 Events og begivenheder Events Events und Ereignisse Side 104 Fritid og kultur Leisure and Culture Freizeit und Kultur Side 116 Sport og idræt Sports Activities Sport Side 122 Kunst og kunsthåndværk Art and Artisanry Kunst und Kunsthandwerk Side 128 Sundhed og trivsel Health and Well-being Gesundheit und Wohlgefühl Side 134 Shopping og detailhandel Shopping and Retail Einkaufen und Einzelhandel Side 140 En attraktiv erhvervskommune An Attractive Municipality for the Business Sector Eine attraktive Gemeinde für Betriebe Side 146 Børn, skole og uddannelse Children, School and Education Kinder, Schule und Ausbildung

Side 154 CKU Specialskole for voksne Side 156 EUC Nord Side 158 Halvorsminde Efterskole Side 160 Hjørring Gymnasium & HF Side 162 Hjørring Produktionsskole Side 164 SOSU Nord Side 166 UCN Side 168 Vraa Højskole Side 170 VUC Nordjylland Side 174 A. Enggaard A/S Side 176 Advokat Brinckmann Side 178 Aktiv Personale A/S Side 180 Arne Andersen Vrå A/S Side 181 Hos Uffe - Teater Cafeen Side 182 Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri Side 184 BDO Scanrevision Side 186 BoVendia Side 188 Brix & Kamp A/S Side 190 Brüel Systems A/S Side 192 Bryghus Vendia / Bistro V Side 194 CAD tegnestuen/Bygge-syn Aps/ Dansk bygningskalkulation aps Side 196 Dalsgaard Biler A/S Side 198 EkkoFonden Side 200 Erik Lytzen A/S Side 202 Exponet Danmark A/S Side 204 Fjordline A/S Side 206 Forsvarets Ejendomsstyrelse Side 208 Glaseksperten Vinduer & Døre Side 210 GrønGas Vrå A/S/GrønGas Hjørring A/S Side 212 HAS - Hjørring Antenneselskab Side 214 Healing & Livsglæde Side 216 Hirtshals havn Side 218 Hirtshals Yard A/S Side 220 Hjørring Hallerne Side 224 Hjørring Vandselskab A/S Side 226 Hjørring Varmeforsyning Side 228 HMU A/S Side 230 Hotel Phønix Side 232 HTC - Hirtshals Transport Center Side 234 Idrætscenter Vendsyssel Side 238 JMC A/S Side 240 Message Side 242 Metropol Shoppingcenter Side 244 Nord Energi Side 246 Nordjyske Trafikselsskab Side 248 Nordsøen Oceanarium Side 250 Novo Nordisk Side 252 Regionshospitalet Nordjylland Side 254 Rolltech A/S Side 256 Scanbelt Side 258 Skagerak Group Side 260 Skallerup Seaside Resort Side 262 Smyril Line Side 264 Spar Event Side 266 Sparekassen Vendsyssel Side 268 Tandlægen.dk - Nordjyllands Implantatcenter Side 270 Thermex Scandinavia A/S Side 272 Vendsyssel FF Side 274 Vennelyst Side 276 Vognmandsgården

3


Til

Th

ors

ha

vn

og

Isla

nd

og

4

Ber gen


Arne Boelt borgmester

Hjørring Kommune - hvor hverdagen virker Dan Turéll skrev engang: ”Jeg holder af hverdagen”, og lige dér er jeg enig, for sådan har jeg det også. Det er jo trods alt hverdagene, der er flest af, og derfor kan vi lige så godt være ambitiøse og få det bedste ud af dem. Men hverdage behøver ikke være grå og kedelige. De kan sagtens være gode og farverige. Den slags hverdage har vi heroppe, og de er efter min overbevisning også et af de bedste argumenter for at vælge at bosætte sig og leve i vores dejlige kommune. Her virker hverdagen nemlig. I Hjørring Kommune slipper du for timelange bilkøer. Her kan du - også på hverdage - trække frisk luft ind i lungerne, se fantastiske solnedgange og købe en fisk, der kommer frisk fra havet. Her kan du nå ud at handle, hen til din fritidsaktivitet, i teateret eller hjem til dine børn - uden at bruge en evighed på det. Her har du tid og råd til at leve. Her bliver hverdagen en fest, og du får tid til alle dem og det, du elsker – og hvem ønsker sig ikke det? Med disse ord har jeg fornøjelsen at tage hul på den nye Hjørring bog, som jeg håber vil

vise, at hverdagen virker i vores kommune. Den nye Hjørring bog er i den nuværende form nr. 4 i rækken, og den udkommer i et år, hvor vi kan fejre 775 års købstadsjubilæum i Hjørring. Det fejrer vi bl.a. med at lave endnu en Hjørring bog – sådan en rigtig en af slagsen. Ikke en digital ”ting”, som med jævne mellemrum bliver opdateret, og hvor den oprindelige tekst fortaber sig i et digitalt sort hul, så ingen om nogle år kan huske, hvad der stod fra starten. Vores bog er et tidsstempel, der nok allerede fra det øjeblik, det kommer ud af trykkeriet, er forældet. Men lige netop heri ligger charmen og værdien, da vi vil kunne tænke tilbage til det, der var engang, når vi læser den. Vi klandres nogle gange for, at der ikke sker en pind heroppe, men når jeg læser sidste bog, som udkom i 2012, kan jeg tydeligt se, ja - med bogen i hånden - faktisk bevise, at dét ikke holder. Tiderne skifter, og en hel del har faktisk ændret sig heroppe. Noget er blevet som forventet, og andet har overrasket os – i enten positiv eller negativ retning, men det er jo også dét, der gør det sjovt at læse Hjørring bogen.

I Hjørring Kommune har vi gennem årene benyttet bogen som et præsentabelt ”visitkort” ifm. besøg, lige som vi anvender den som gave til gæster og borgere. Mine byrådskollegaer og jeg opfatter bogen som et aktivt instrument i arbejdet med at tage godt imod nye borgere og med at fortælle om vores dejlige kommune. Inden jeg slutter, vil jeg gerne takke bogens bidragsydere. Uden annoncørernes opbakning og redaktørernes hjælp ville Hjørring bogen ikke eksistere og vidne om vores kommune - anno 2018 - hvor hverdagen virker. Det er mit håb, at borgere, der er enige heri, vil fortælle om vores kommune til venner og familie. Vi kan nok ikke lokke alle til at slå sig ned heroppe, men beretter vi om den gode hverdag i kommunen, så kigger de måske forbi, når de har en fridag – og det tæller også.

Arne Boelt borgmester

5


Hjørring Byråd.

Hjørring Municipality - where everyday life works

6

Dan Turéll once wrote: ”I like daily life”. I couldn’t agree more. I feel exactly the same way. Daily life is most common, so we might as well be ambitious and make the most of it. But daily life doesn’t have to be dull. It can be colourful. That’s the way it is here. And I’m convinced that is one of the best arguments for settling down and living in our wonderful municipality. Daily life really works here. In Hjørring Municipality, you don’t get stuck in traffic jams. Every day you can breathe the fresh air, watch fantastic sunsets and buy fresh fish, straight from the sea. You have time to go grocery shopping, practice your leisure activity, go to the theatre or go home to be with your children – without spending hours. In Hjørring you’ve got time to live, and you can afford it. Daily life becomes one long party. You have time to see the people you love and do what you like. Who would not appreciate that?

A real book. Not a digital ”thing” that is updated from time to time, and where the original version is lost in a digital black hole, so no one will remember its content a few years from now. Our book is a time stamp. It will be outdated from the moment it is published. But that’s the charm and value of the book. When we read it, we will think back on what it was like before.

It is with great pleasure that I inaugurate the new Hjørring book. I hope it will show that we enjoy daily life in our municipality. The new Hjørring book is number 4 in the current format. It is published during a year, where we celebrate Hjørring’s 775-year anniversary as a trading town, among other things, by making yet another version of the Hjørring book.

In Hjørring Municipality, over the years we have used the book as a presentable business card during visits. We also give it to guests and citizens. My colleagues in the municipal council and I use this book actively as a living tool, when receiving new citizens and telling them about our wonderful municipality.

At times, we are criticised and told that nothing happens in Hjørring Municipality. But when I read the last book, which was published in 2012, I can see clearly – and prove with the book in my hand – that that is not true. Times change. Quite a lot has actually changed up here. Some things have turned out as expected, while we have been surprised by others – positively or negatively – but that is what makes it so fun to read the Hjørring book.

Before I stop, I would like to thank the contributors to the book. Without support from the advertisers and help from the editors, the Hjørring book would not exist to testify about our municipality in 2018, where we enjoy daily life. I hope citizens who agree will tell their friends and family about our municipality. Vi can’t convince everyone to move to Hjørring, but if we tell them, how much we enjoy daily life in our municipality, they may come by, when they have a day off – and that counts. Arne Boelt Mayor


Hjørring Gemeinde – wo der Alltag funktioniert Der Dichter Dan Turéll schrieb einmal: ”Ich liebe den Alltag”, und darin bin ich einig, genau darin, denn das ist auch mein Gefühl. Die Alltage sind ja trotz allem die Mehrheit, und darum können wir genauso gut ambitiös sein und davon profitieren. Aber der Alltag soll nicht grau und langweilig sein. Sie können ohne Probleme gut und farbenreich sein. Diese Art von Alltagen haben wir hier. Und es ist auch meine Überzeugung, dass gerade dies auch eins der besten Argumente für die Wahl ist, sich in unserer schönen Gemeinde zu niederlassen und hier zu leben. Hier funktioniert nämlich der Alltag. In Hjørring Gemeinde. Stundenlanger Stau bleibt dir in Hjørring erspart. Hier kann man – auch an Alltagen – frische Luft einatmen, phantastische Sonnenuntergänge betrachten und Fisch frisch vom Meer kaufen. Hier schafft man einkaufen zu gehen, seine Freizeitaktivität, ins Theater zu gehen oder nach Hause zu den Kindern zu kommen – ohne damit eine Ewigkeit zu verbringen. Hier kann man sich leisten zu leben. Hier wird der Alltag ein Fest, und man hat dadurch Zeit für alle diejenigen, und alles was man liebt– und wer wünscht sich das nicht? Mit diesen Worten habe ich das Vergnügen, das neue Hjørring Buch anzufangen, und ich

hoffe das Buch wird zeigen, dass der Alltag in unserer Gemeinde funktioniert. Das neue Hjørring Buch ist in dieser Form Nr. 4 in der Reihe und wird in einem Jahr erscheinen, wo wir das 775 Jahre Stadtjubiläum in Hjørring feiern. Das werden wir u.a. mit noch einem Hjørring Buch feiern – ein echtes Buch, nichts Digitales, das regelmäßig ajouriert wird, und wo sich der ursprüngliche Text in ein digitales schwarzes Loch verliert, so dass in einigen Jahren niemand erinnern kann, was im ursprünglichen Text stand. Unser Buch ist ein Zeitstempel, der wohl schon von dem Augenblick, wo das Buch aus der Druckerei kommt, veraltet ist. Aber gerade darin liegt der Reiz und der Wert, weil wir, wenn wir das Buch lesen, daran werden zurückdenken können, was einmal war. Wir werden manchmal dafür bemängelt, dass hier nichts los ist, aber wenn ich das letzte Buch lese, das 2012 erschienen ist, kann ich deutlich sehen, ja sogar mit dem Buch in der Hand deutlich beweisen, dass das nicht zutrifft. Andere Zeiten, andere Sitten, und einiges hat sich tatsächlich hier bei uns geändert. Einiges ist geworden wie wir erwarteten, und anderes hat uns überrascht - entweder in positiver oder in negativer Richtung, aber das macht es ja gerade lustig, das Hjørring Buch zu lesen.

In Hjørring Gemeinde haben wir über die Jahre das Buch als eine präsentable ”Visitenkarte” in Verbindung mit Besuchen gesehen, und wir benutzen das Buch auch als Geschenk für Gäste und Bürger. Meine Stadtratkollegen und ich sehen das Buch als ein aktives Instrument in der Arbeit damit, neue Bürger gut zu empfangen und Ihnen über unsere schöne Gemeinde zu berichten. Schließlich möchte ich den Beiträgern zu diesem Buch danken. Ohne die Unterstützung der Inserenten und die Hilfe der Redakteure würde das Hjørring Buch gar nicht existieren und von unserer Gemeinde - Anno 2018 – zeugen, wo der Alltag funktioniert. Es ist meine Hoffnung, dass Bürger, die hier zustimmen, Freunden und Familie über unsere Gemeinde berichten werden. Wir können sicher nicht alle überreden, sich hier zu niederlassen, aber berichten wir über den guten Alltag in der Gemeinde, dann werden sie vielleicht vorbeischauen, wenn sie einen freien Tag haben - und das zählt auch. Arne Boelt Bürgermeister

7


1 1. Østergade i Hjørring før og nu. 2. Lille Kirkestræde i Hjørring før og nu.

Byjubilæum i både Hirtshals og Hjørring af Kommunikations- og udviklingskonsulent Dorte Reinholdt

I 2018 er det 775 år siden at kong Erik Plovpenning gav startskuddet til Hjørrings udvikling som købstad. Han udstedte nemlig d. 31. marts 1243 købstadsprivilegier til Hjørring og sikrede dermed indbyggerne gunstige vilkår for handel og dermed byudvikling. Det er vi stolte af, og det skal selvfølgelig fejres med et brag af en folkefest.

8

Faktisk fejres det ikke kun med én fest, men med en ugelang JUBILÆUMS-FESTIVAL spækket med jubilæumsaktiviteter i påskeugen 2018. Temaet for købstadsjubilæet er ”Det vi er stolte af”. For der er meget at være stolt af i Hjørring - og på den måde retter vi fokus på alt det, vi er fælles om, det vi er stolte af i Hjørring!


1

I 2019 er det endvidere 100 år siden, at staten iværksatte en storstilet byudvikling i Hirtshals. Ministeriet for Offentlige arbejder satte da gang i byggeriet af havnen, og samme år blev der udskrevet en byplankonkurrence for den bydannelse, som man forventede at havnebyggeriet ville afstedkomme. 100-året er en rigtig god anledning til at genfortælle historien om denne i dansk byudviklingshistorie helt særlige by, som har udviklet sig til et af kommunens største kraftcentre.

varigheden af fejringerne inviteres borgerne i de to byer selv med til at udvikle, planlægge og afholde, således de kommer til at afspejle de to byers respektive kerneværdier og karakteristika. De to jubilæer bruges både til at kigge tilbage på historien, se sammenhængen med nutiden og ikke mindst skue ud i fremtiden. Indsatsen vil i begge byer komme til at rumme effekter af blivende værdi.

At vi i Hjørring Kommune både har en af landets ældste og en af landets yngste byer, er værd at fejre, så det giver genlyd i hele Danmark. Festlighederne vil for begge byers vedkommende bestå af dels en officiel markering og - måske væsentligst - en folkelig involverende fejring. Formen, omfanget og

9


Town Anniversaries in Hirtshals and Hjørring By communications and development consultant Dorte Reinholdt

1. Springvandspladsen i Hjørring før og nu. 2. Hjørringgade i Hirtshals omkring 1912. 3. Svanelunden i Hjørring før og nu.

2

775 years ago, King Erik Plovpenning started to develop Hjørring as a trading town. On 31 March 1243, he issued trading town privileges to Hjørring and secured beneficial conditions for the citizens to trade and develop the town. We are proud of that, and we want to celebrate the event with a huge party in town. Actually, it will not just be one party, but an ANNIVERSARY FESTIVAL WEEK during the Easter holiday in 2018,

10

3

with a wide range of anniversary activities. The theme of the celebration of the trading town status is: ”We are proud of it”. There is so much to be proud of in Hjørring – and it helps us focus on what we have in common, and what we are proud of! I 2019, we will celebrate the 100-year anniversary for the significant urban development efforts which the State initiated in Hirtshals.

The Ministry of Public Works started the harbour construction, and the same year, an urban planning competition was announced in order to create the town which the harbour construction would trigger. The 100-year anniversary is the perfect occasion to tell the story of the very special town in Danish urban development history, which has evolved into one of the major power centres in the municipality.


4. Hirtshals havn omkring 1958. 5. Skolegade i Hjørring før og nu.

4

It is worth celebrating that Hjørring Municipality has both one of the oldest towns and one of the youngest towns in the country – our celebration should echo all over Denmark. For both towns, the festivities will consist in an official celebration – and perhaps more importantly, a popular celebration. The citizens in the two towns are invited to help determine the size, duration, form and shape of the festivities. The event will be developed,

5

planned and held in a participatory manner, in order to reflect the core values and particular characteristics of the two towns. The two anniversaries will be used to look back on history, make the connections with the present, and project the two towns into the future. In both towns, the initiatives are expected to have a sustainable impact.

11


Stadtjubiläum in Hirtshals und Hjørring Von Kommunikations- und Entwicklungsberaterin Dorte Dorte Reinholdt

Hirtshals set fra Fyrbakken omkring 1927.

Im Jahre 2018 ist es 775 Jahre her, dass König Erik Plovpenning den Startschuss zur Entwicklung der Stadt Hjørring gab. Er hatte nämlich am 31. März 1243 die Stadtprivilegien für Hjørring ausfertigen lassen und dadurch den Einwohnern günstige Bedingungen für Handel und damit für die Entwicklung der Stadt gesichert. Darauf sind wir stolz, und das muss selbstverständlich mit einem Volksfest ordentlich gefeiert werden. In

12

der Tat feiern wir das Ereignis nicht nur mit einem Fest, sondern mit einem wochenlangen Jubiläumsfestival mit Jubiläumsaktivitäten gespickt, u.zw. in der Osterwoche 2018. Das Thema für das Stadtjubiläum ist ”Darauf sind wir stolz” ”. Denn wir können in Hjørring aus vielen Gründen stolz sein, und in dieser Weise richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, was wir gemeinsam teilen und das worauf wir in Hjørring stolz sind!

Außerdem sind 2019 100 Jahre vergangen, seitdem der Staat eine großangelegte Entwicklung der Stadt Hirtshals ins Werk gesetzt hat. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten hat dann den Bau des Hafens eingeleitet und im selben Jahr wurde ein Wettbewerb für die Stadtentwicklung ausgeschrieben, die man auf Grund des Hafenbaus erwartet hat. Das 100ste Jahr ist ein richtig guter Anlass, die Geschichte von dieser in der Stadtentwick-


lungsgeschichte ganz besonderen Stadt, die sich in eines der stärksten Kraftzentren der Gemeinde entwickelt hat. Dass wir in Hjørring Gemeinde sowohl eine der ältesten Städte als eine der jüngsten Städte haben, ist es wohl eine Feier wert, die in ganz Dänemark widerhallt. Die Veranstaltungen werden für beide Städte aus einer offiziellen Markierung – und vielleicht am we-

sentlichsten - aus einer Volksfeier bestehen, die die Bürger involviert. Die Bürger jeder Stadt werden dazu eingeladen, selbst daran teilzunehmen, Form, Umfang und Dauer der Feierlichkeiten zu entwickeln, planen und zu veranstalten, damit sie die Kernwerte und Charakterzüge der beiden Städte abspiegeln werden.

werden, in die Geschichte zurückzuschauen, den Zusammenhang mit der Gegenwart zu sehen und nicht zuletzt in die Zukunft zu schauen. Der Einsatz wird in beiden Städten Resultate von bleibendem Wert umfassen.

Die beiden Jubiläen werden dazu benutzt

13


Jeg elsker vores naturskønne områder, hvor skov, søer, ænder og svaner lever og står smukt side om side, og hvor man helt glemmer, at man står midt inde i en by. Susan Hesselby

Vendsyssel Teater - byens nye teater og “dagligstue”.

14 14


Hjørring Af kommunikationsmedarbejder Torben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune Heroppe i den nordvestlige del af Vendsyssel ligger en by, som har mere at ranke ryggen over end langt de fleste andre byer. En by, som er vant til lidt blæsevejr, men som alligevel aldrig har givet op, for den ved, at vindene skifter. Vi taler naturligvis om Hjørring, der i dag har over 25.000 indbyggere. Den gode gamle stad, som i 2018 kan fejre 775 års købstadsjubilæum, har dog en historie, vi kan føre tilbage til mange årtusinder før vores tidsregning. Når et område er SÅ gammelt, har historien naturligvis ikke altid været god, og Hjørring har da også gennem tiden mærket modvinden – fx i form af pesten, besættelse af fjendtlige tropper, konsumtionsafgift, udskænkningsforbud, ildens ødelæggelse og – hvis vi skal nævne noget lidt nyere – urbanisering, den demografiske udvikling og statens udligningsreform. I Hjørring har man dog også haft medvind. Byens placering mellem transportveje på land og vand har været afgørende, ligesom byens tre nærtliggende kirker og købstadsprivilegiet fra år 1243 har gjort byen til et samlingspunkt. Byens størrelse, dens geografiske placering og forhistorie har sikkert haft indflydelse på, at

Hjørring gennem tiderne har været udnævnt til både bispesæde, amtsby og senest til hovedby ifm. kommunesammenlægningerne i 2007. Og Hjørring har også haft medvind, når der skulle placeres offentlige institutioner. Når Hjørring har mistet fx Lee Cooper, Nestlé, Bisca, Arla og Danish Crown, så har det offentlige givet os Retten i Hjørring, Skattecenter Hjørring og Hjørring Kaserne, der i dag huser en del af Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Hertil kommer flere uddannelsesinstitutioner i den østlige del af byen, Regionshospital Nordjylland Hjørring samt de kommunale administrationsbygninger og institutioner. Siden sidste Hjørring bog er Statens Administration flyttet ind på Hjørring Kaserne ifm. statens udflytning af arbejdspladser. Ud over de mange offentlige arbejdspladser i byen, har turisterhvervet, detailhandel og en lang række små og mellemstore erhvervsvirksomheder betydet rigtig meget for byens størrelse og udvikling. Og Hjørring udvikler

sig heldigvis stadig. Hjørring er stadig landsdelens største handelsby, og i Hjørring har man i byens gader afskaffet parkeringsvagter efter en episode, hvor en parkeringsbøde til et brudepar på torvet ved det gamle rådhus satte sindene i kog. Set i lyset af Hjørrings tusindvis af år på bagen, kan de seneste 6 år siden sidste bog virke ret ubetydelige, men der er alligevel sket en del. Mest synlig er udviklingen nok ved Parallelvej omkring den tidligere busstation. Efter ti års planlægning og to års byggeproces er Vendsyssel Teater flyttet fra Dronningensgade til flotte nye rammer ved Banegårdspladsen. Dermed har Hjørring – ja hele Vendsyssel fået et topmoderne teater, der i den største sal har plads til op til 430 gæster. Derudover finder du hér en imødekommende teatercaé samt små afkroge, hvor du kan nyde den hyggelige atmosfære. Et åbent og fantastisk samlingssted, der da også går under betegnelsen ”Hjørrings dagligstue”. Teatret ligger lige overfor Hjørring Banegård og Hjørrings nye busterminal, der nu findes på den sydlige side af Parallelvej. Et samarbej-

15 15


1

2

1. Den årlige Kulturnat. 2. Underholdning under Dana Cup.

de mellem Vendsyssel Teater og Nordjyllands Trafikselskab, har sikret gratis tog eller bus til og fra en forestilling på teateret. Politistationen nær ved fungerer for en stund som ”House of horror” – hvor besøgende skræmmes fra sans og samling. Der er dog planer om at rive den gamle politistation ned og i stedet lave kombineret skaterpark og regnvandsopsamlingsbassin på grunden. Vest for Harald Nyborg på Bispetorv, men også nord for Ældrecenter Svanelundsbakken, troner nu flere store boligblokke. Ligeledes er der bygget et stort nyt lejlighedskompleks på Garni-grunden, og Håndværkerstiftelsen lige overfor er solgt til Hjørring Private Realskole, der har sat bygningen i stand til et yngre ”klientel”. Lidt længere nordpå finder du i dag Femhøjehallerne, der er et godt eksempel på et vellykket offentligt-privat samarbejde. Her har Hjørring Kommune sammen med VUC og HPR bygget et nyt moderne stadion-kompleks, der rummer 2 sportshaller, undervisnings- og mødelokaler samt moderne stadionfaciliteter og det nye stadion Nord Energi Arena. Godt nok havde byrådet besluttet at placere et nyt stadion ved Park Vendia, men da de nye samarbejdsmuligheder

16

viste sig, valgte byrådet at bygge stadion dér, hvor det tidligere lå. Hjørring er stadig vigtigste uddannelsesby i Vendsyssel, og det mærker du specielt, hvis du kommer forbi Skolevangen og området omkring EUC Nord på de forkerte tidspunkter. Trafikpropper er intet særsyn, når børn møder ind ved Muldbjergskolen, HPR, Hjørring Gymnasium og HF-kursus, VUC Vendsyssel Vest, University College Nordjylland, EUC Nord, Håndværkerakademiet og Social og Sundhedsskolen (SOSU Nord). En nyoprettet vej med kiss-and-goodbye plads mellem McDonnald´s og Circle K på Frederikshavnsvej er blevet etableret i et forsøg på at aflaste Skolevangen. Også i Hjørring midtby oplever du som noget nyt et større antal uddannelsessøgende – her dog i form af flygtninge og indvandrere, som går bl.a. på sprogskole i Strømgade samt i VUC´s lokaler ved Musikskolen i Dronningensgade. I midtbyen ser du efterveer af den tidligere lavkonjunktur og af, at Metropol shoppingcenter har grebet ind i Hjørrings detailhandelsstruktur. Du kan derfor stadig finde tomme forretninger i Strømgade, Stokbrogade og Østergade. Heldigvis er vi nu igen inde

i en højkonjunktur, og det nyrenoverede rådhus betyder også noget for midtbyen. Specielt indenfor café- og restaurationsbranchen synes der at være poppet nye tilbud op, og både handelsstandsforeningen og Hjørring Kommune arbejder med at forbedre forholdene i midtbyen. Senest har Hjørring Handel satset omkring to millioner kroner på ny julebelysning for at lokke kunder til julehandlen i Hjørrings butikker. Pengene synes godt givet ud, for Hjørrings julebelysning er blevet et kæmpe tilløbsstykke, og byens nye julesang, der i december 2017 var nummer ét på dansktop hitlisten, spilles flittigt under ”kyssetræet” på Springvandspladsen. Iflg. den ambitiøse bymidteplan skal der arbejdes med at aktivere tomme butikker, skabes læ og intime oaser samt fokuseres på sammenhæng i udtryk, inventar, belægning og beplantning i byrummene. Samtidig vil man forsøge at nedbryde barrierer mellem tilbud uden for Cityringen og dem, der er inde i bymidten. I de nyeste bymidteplaner arbejder man med at fritlægge kilden fra Sct. Olai Kirke og lave p-pladsen ved Sct. Olai Plads - foruden Stokbrogade, Strømgade og Mammutpladsen - mere imødekommende ved hjælp


af grønne regnbede, åbne regnvandsrender samt -bassiner. Springvandspladsen skal udformes til en større regnvandsskål, og Mammutpladsen skal ændres til en spændende overgang mellem gågaden og Vendsyssel Teater. På Mammutpladsen arbejder man i planerne med bænke, en klatremur, parkourog legeredskaber, et skaterforløb, en multibane, en rutsjebane samt endnu en indkørsel fra Brinck Seidelinsgade. I bunden af Jernbanegade ved det tidligere Zonen samt Sysseltinget arbejder man med en plan om byhuse i mindre enheder, med facade mod alle verdenshjørner samt med varierende højder, materialer og tagformer, der tilpasser sig og giver et godt samspil med Vendsyssel Teater. Hvis du bevæger dig lidt væk fra bymidten, finder du tegn på udvikling ved Folkeparken, Beits Vænge, og den sydvestlige del af byen, hvor der er etableret en asfalteret cykel- og gangsti, som betyder, at Sct. Knudsby nu hænger bedre sammen med midtbyen. Ved Høngaards Ager mod vest er et nyt stort villaområde en realitet, og ligeledes finder du mod nord det populære boligområde Faldet, hvor store villaer skyder op tæt på Højene Skole og Højene hallerne.

Hjørring ny 10. har igen flyttet location og holder nu til sammen med HjørringSkolen i Holmegårdsskolens tidligere lokaler. I den gamle – men nu renoverede og udbyggede - Sygeplejerskeskole på Bistrupvej finder du i dag Hjørring Sundhedscenter, hvor Region Nordjylland og Hjørring Kommune arbejder sammen. Sundhedscenteret rummer bl.a. et jordemodercenter, træningsenheden, sundhedsplejen, div. sundhedstilbud og en ny lægeklinik. Omkring Regionshospital Nordjylland Hjørring er den nye akutmodtagelse taget i brug, og man arbejder nu med en ny kvinde-barn bygning og en behandlerbygning, der skal stå færdig i 2019. At stadion ikke blev lagt ved Park Vendia har ikke betydet, at der intet er sket derude. Fortuna og Hjørring Kommune har nemlig i et andet offentligt privat samarbejde opført en ny Vendiahal – Hallen Park Vendia og dobbelthallen Fiberhallen ved siden af vandrehjemmet. Vandrehjemmet hedder i dag Dana Cup Sportscenter, ifm. at Dana Cup og Fortuna har overtaget driften af vandrehjemmet og hyttebyen for enden af Børge Christensens Vej. Ved Dana Cup Sportscenter indviede man i 2017 en ny tilbygning, der huser Dana

Cup fodboldakademiet, og Park Vendia området er også udvidet med en ekstra kunststofbane til fodbold samt et nyt atletikstadion. Endelig finder du i dag et nyt topmoderne skydeanlæg i kælderen under Vendiahallen, der måtte realiseres p.g.a. den store vandskade, som opstod på det gamle anlæg ifm. opbygningen af den nye Vendiahal. I det hele taget kan man vel godt tillade sig at sige, at der stadig er godt gang i Hjørring, og mon ikke byen er godt rustet til både mod- og medvind i den næste årrække?

Det historiske hjørne 1150

Navnet Hjørring dukker op for første gang i den latinske form ”Heringa”. Det findes på en mønt, der er slået omkring 1150 af en møntmester under Svend Grathe.

1827

Der bliver anlagt et ”springvand” på Springvandspladsen i Hjørring som led i byens drikkevandsforsyning.

1954

Rebelske Hjørringborgere gør oprør og kalder til kamp for oprettelse af Fristaten Vendsyssel. ”Revolutionen” udvikler sig til en munter og storstilet byfest i Hjørring.

17


I love our beautiful nature, where forest, lakes, ducks and swans live beautifully side by side, und where you completely forget that you are standing in the middle of a town. Susan Hesselby 1

1. Busterminal og banegård i hjertet af Hjørring. 2. Bymiljø i den gl. del af Hjørring.

Hjørring By communication officer Torben Stampe Henningsen, Hjørring Municipality A very special town in the north-western part of Vendsyssel has more to be proud of than most other towns. This town is used to a bit of storm, but it has never given up: It knows that the winds change. We are of course talking about Hjørring, the main town in the region with more than 25,000 inhabitants. Our wonderful, old town is celebrating its 775 years’ anniversary as a trading town, but its history goes back to thousands of years before Christ. When an area is SO old, obviously history has not always been favourable. Over time, Hjørring has fought against strong headwinds, e.g. the Plague, enemy occupation, food taxes, alcohol prohibition, devastation caused by fire… Among the more recent factors are the urbanisation, the demographic development, and the equalisation reform. However, Hjørring has also experienced tailwinds. The location of the town between

18

transportation routes on land and sea has been decisive, just as the churches situated in proximity and the trading town privilege from the year 1243 have made Hjørring the main town in the region. The size of the town, its geographical location and history are likely to have had an impact on Hjørring’s status as an episcopal residence, county town, and more recently as the main town in connection with the municipal consolidations in 2007. And Hjørring has also benefited from the state attribution of public institutions. While Hjørring has lost private businesses such as Lee Cooper, Nestlé, Bisca, Arla and Danish Crown, it has gained many public institutions: Hjørring District Court; Tax Center Hjørring; the Hjørring Barracks which today house a number of Defence Ministry units, including the administration of accounts, real estate, staff, equipment and procurement; several educational establishments in the

eastern part of Hjørring; the Northern Jutland Regional Hospital as well as the municipal administration buildings and institutions. Since the last Hjørring book, the State Administration has moved to the Hjørring Barracks in connection with its workplace relocation. In addition to the many public workplaces in Hjørring, the tourism and retail business, and a wide range of small and medium-sized companies have contributed to the town development and growth. Fortunately, Hjørring continues to develop, and it is still the largest commercial town in the region. The employment of parking attendants on the streets have been abandoned, after a parking fine was presented to a bridal couple on the square by the old town hall and created indignation among the citizens. Considering that Hjørring has existed for thousands of years, the six years which have passed since the last book may seem rath-


2

er insignificant, and yet quite a lot has happened. The most obvious changes have taken place near Parallelvej around the former bus terminal. After ten years of planning and two years of construction, Vendsyssel Theatre has moved from Dronningensgade to an elegant, new venue near the square by the train station. As a result, Hjørring – and the entire Vendsyssel region – now has a stateof-the-art theatre with room for up to 430 guests in the biggest theatre hall. You will also find a cosy theatre café and discrete corners, where you can enjoy the atmosphere; a warm and welcoming meeting place, which is also referred to as ”the living room” in Hjørring (“Hjørrings dagligstue”). The theatre is located opposite the train station and the new bus terminal on the southside of Parallelvej. A partnership between the Vendsyssel Theatre and the Northern Jutland Transport Authority has secured free train and bus transportation to and from the shows at the theatre. The former police station nearby is currently hosting a ”House of Horror”, where visitors get scared to death. However, there are plans to demolish the old police sta-

tion and replace it with a combined skatepark and rainwater catchment tank. West of Harald Nyborg on the square Bispetorv and north of the elderly people’s home, Ældrecenter Svanelundsbakken, there are now several big residential blocks. Furthermore, a big new apartment estate has been built on the Garni property, and right across the street the Artisan Foundation (“Håndværkerstiftelsen”) has just been sold to the private school, Hjørring Private Realskole. They have renovated and adjusted the buil-ding to their students. The sports complex, “Femhøjehallerne”, a bit further north, is a good example of a successful public-private partnership: Together with the two educational institutions, VUC and HPR, Hjørring has built a modern sports complex with 2 sports halls, classrooms and conference rooms, as well as modern stadium facilities and the new stadium, Nord Energi Arena. The municipal council had decided to place a new stadium at Park Vendia, but when the opportunity to enter into a partnership arose, the municipal council decided to build the new stadium on the same site as the previous one.

Hjørring is still the most important educational town in Vendsyssel, as you will notice, if you drive on the street, Skolevangen, and the area around the school EUC Nord at the wrong times of day. Traffic jams are not a rare sight, when the local children arrive at their respective schools and educational institutions (the school, Muldbjergskolen; HPR; the high school, Hjørring Gymnasium with HF-courses; the centre for adult education, VUC Vendsyssel Vest; University College Northern Jutland, EUC Nord; the Artisan Academy (Håndværkerakademiet) and the Social and Health School (Social og Sundhedsskolen - SOSU Nord). A new road with a ”kiss-and-goodbye ” area has been established between McDonald´s and Circle K on Frederikshavnsvej, in an attempt to relieve the pressure on Skolevangen. In the centre of Hjørring, the number of students has recently increased, in particular because of the refugees and immigrants who attend language schools, e.g. in Strømgade and in the VUC classrooms next to the music school in Dronningensgade. In the town centre, the repercussions of the recession in the past few years and the im-

19


1. Land og by mødes ved det årlige dyrskue. 2. Fodbold på Nord Energi Arena.

pacts of the Metropol shopping centre on the structure of the retail business in Hjørring are visible. There are still empty shops in Strømgade, Stokbrogade and Østergade. Fortunately, the current economic growth and the newly renovated town hall has a positive effect on the town centre. Especially in the café and restaurant business, new offers have emerged, and both the business association and Hjørring town work hard to improve the facilities in the town centre. Most recently, Business Hjørring has invested around two million Danish Kroner on new Christmas lights to attract customers to go Christmas shopping in Hjørring. Money well spent, as the Christmas lightning has become a tremendous draw, and Hjørring’s new Christmas song, which was number one in the Danish charts in December 2017, is played regularly under the “kissing tree” on the square, Springvandspladsen.

20

According to the ambitious plans for the town centre, the focus should be placed on using empty stores, creating shelters and intimate oases as well as coherence in expression, inventory, road surfacing and vegetation in the town environment. At the same time, attempts will be made to break down the barriers between offers outside the city ring and those in the town centre. In the most recent plans for the town centre, the idea is to clear the space around the spring from the church Sct. Olai Kirke, and improve the parking lot by the square Sct. Olai Plads – besides the streets Stokbrogade, Strømgade and Mammutpladsen – by making the area more attractive with green rain beds, open rain water drains and bassins. Springvandspladsen is to be designed as a big rainwater bowl, and the square Mammutpladsen is to be transformed into an exciting passage between the pedestrian street and

Vendsyssel Theatre. The plans concerning Mammutpladsen include the installation of benches, a climbing wall, parkour and playing tools, a skater parkour, a multi-purpose sports field, a slide and an additional drive way from Brinck Seidelinsgade. Towards the end of Jernbanegade near the former Zonen and Sysseltinget, the plan is to build town houses in smaller units, facing all corners of the world in different heights, materials and roof types, which interact well with the new theatre building. As you move away from the town centre, you will see signs of urban renewal next to Folkeparken, Beits Vænge, and in the south-western part of town, where an asphalted cycling and walking path has been established to strengthen the connection between Sct. Knudsby and the town centre. To the west, in Høngaards Ager, a big, new residential area with family houses has been created,


1

and in the north, you will find the popular residential area Faldet with rapid construction of big family houses in proximity of Højene Skole and Højene hallerne. Hjørring’s new 10th grade school has relocated again and is now housed together with Hjørringskolen on Holmegårdsskolen’s former premises. The Northern Jutland Region and Hjørring Municipality cooperate at the health centre, Hjørring Sundhedscenter, which has moved into the old nursing school (Sygeplejerskeskolen) on Bistrupvej, following renovation and extension. The health centre contains e.g. a midwife centre, a rehabilitation centre, a health care centre, a range of different health care services, and a new general medicine practice. Next to Northern Jutland Regional Hospital, the new emergency department is now up and running, and new woman-child building as well as a treatment building should be completed by 2019.

2

While the stadium was not built near Park Vendia, Hjørring Municipality has entered a public-private partnership with the women’s soccer club, Fortuna. As a result, a new Vendia hall has been built, the Hall Park Vendia, and the double hall Fiberhallen has been established next to the youth hostel, which is now called the Dana Cup Sports Centre. Dana Cup and Fortuna are running the youth hostel jointly, as well as the cottage village at the end of Børge Christensens Vej. In 2017, a new extension to the Dana Cup Sports Centre was inaugurated, which hou-ses the Dana Cup soccer academy. The Park Vendia area has also been extended with an additional synthetic soccer field and a new athletics stadium. And under the Vendia Hall you will find a new, cutting-edge shooting range in the basement, which had to be built because of serious water damage in the old shooting facility in connection with the construction of the new Vendia Hall.

Generally speaking, it is fair to say that Hjørring is still going strong, and that the town is well-prepared for both headwinds and tailwinds in the next decade.

The historic corner 1150

The name Hjørring appears for the first time in its latin form Heringa”. It was discovered on a coin, minted around year 1150 by a mint master under King Svend Grathe: A ”fountain” is established on the fountain square, Springvandspladsen, in Hjørring to secure the town’s drinking water supply. Rebellious Hjørring citizens revolt to fight for the establishment of the Independent State of Vendsyssel. “The revolution” turns into a cheerful and grand celebration in Hjørring town.

21


Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Hjørring Von Kommunikationsmitarbeiter Torben Stampe Henningsen, Hjørring Gemeinde

Hier im nordwestlichen Teil Vendsyssels liegt eine Stadt, die mehr Gründe hat, den Rücken aufzurichten als die meisten anderen Städte. Eine Stadt, die an ein bisschen windiges Wetter gewohnt ist, aber trotzdem nie aufgegeben hat, weil man weiss, dass die Winde wechseln. Wir reden selbstverständlich von Hjørring, die heute mehr als 25.000 Einwohner hat. Die gute alte Stadt, die 2018 ihr 775 Jahre Stadtjubiläum feiern

22

kann, hat jedoch eine Geschichte, die wir bis viele Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung zurückführen können. Wenn ein Gebiet so alt ist, war die Geschichte natürlich nicht immer gut, und auch Hjørring hat im Laufe der Zeit den Gegenwind gespürt z.B. durch die Pest, die Besatzung durch feindliche Truppen, Konsumtionsabgabe, Schankverbot, Zerstörung durch Feuer – und wenn wir etwas neuere Ereignisse erwähnen sollen – die Urbanisi-

erung, die demographische Entwicklung und die Ausgleichsreform des Staates. In Hjørring hat man jedoch auch Rückenwind gehabt. Die Lage der Stadt zwischen Transportwegen auf Land und Wasser ist entscheidend gewesen, und die drei nahliegenden Kirchen sowie das Stadtprivileg aus 1243 haben die Stadt zu einem Sammelpunkt gemacht. Die Größe der Stadt, die geogra-


Ich liebe unsere naturschönen Gebiete, wo Wald, Seen, Enten und Schwänen schön Seite bei Seite leben und stehen, und wo wir ganz vergessen, dass wir mitten in einer Stadt stehen. Susan Hesselby

phische Lage und die Vorgeschichte hat sicher darauf einen Einfluss gehabt, dass Hjørring durch die Zeiten zu Bischofssitz, Kreisstadt und spätestens Hauptstadt in Verbindung mit den Zusammenlungen der Gemeinden 2007. Und Hjørring hat auch Rückenwind erlebt, wenn man die öffentlichen Institutionen platzieren sollte. Jetzt wo Hjørring z.B. Lee Cooper, Nestlé, Bisca, Arla und Danish Crown verloren hat, dann haben uns die Behörden das Gericht in Hjørring, Steuerzentrum Hjørring und Hjørring Kaserne überlassen, die heute ein Teil der Rechnungsverwaltung, die Personalverwaltung, die Eigentumsverwaltung und die Material- und Einkaufsverwaltung des Verteidigungsministeriums haust. Hinzu

kommen mehrere Ausbildungsinstitutionen im östlichen Teil der Stadt, Regions-krankenhaus Nordjylland Hjørring sowie die kommunalen Verwaltungsgebäude und Institutionen. Seit dem letzten Hjørring Buch ist die Staatliche Verwaltung in die Kaserne eingezogen in Verbindung mit der staatlichen Verlegung von Arbeitsplätzen aus Kopenhagen. Außer den vielen öffentlichen Arbeitsplätzen in der Stadt hat die Touristenindustrie, der Einzelhandel und eine lange Reihe von kleinen und mittelgroßen Betrieben sehr viel für die Größe und Entwicklung der Stadt bedeutet. Und zum Glück entwickelt sich Hjørring ständig. Hjørring ist immer noch die größte

Handelsstadt des Landesteiles, und in Hjørring hat man in den Straßen der Stadt die Parkwächter abgeschafft nach einer Episode, wo eine Geldbuße für ein Brautpaar auf dem Marktplatz an dem alten Rathaus die Gemüter in Wallung gebracht hat. Im Licht der tausenden Jahre, die Hjørring erlebt hat, können die letzten 6 Jahre seit dem letzten Buch recht unbedeutend vorkommen, aber recht viel ist trotzdem passiert. Am meisten sichtbar ist die Entwicklung bei Parallelvej um den früheren Omnibusbahnhof. Nach zehn Jahren Planung und zwei Jahre Bauprozess ist Vendsyssel Theater von Dronningsgade zu schönen neuen Rah-

23


1

2

1. Cykelstien Folkeparkruten. 2. Ny julebelysning og det berømte “kyssetræ”. 3. Det gamle Torv.

men am Bahnhofplatz umgezogen. Damit hat Hjørring - ja ganz Vendsyssel - ein hochmodernes Theater bekommen, das im größten Saal für bis auf 430 Gäste hat. Darüber hinaus findet man hier ein entgegenkommendes Theatercafé, sowie kleine Stellen, wo man die gemütliche Atmosphäre genießen kann. Ein phantastischer Treffpunkt, der dann auch mit der Bezeichnung „Hjørrings Wohnzimmer“ benannt wird. Das Theater liegt gegenüber Hjørring Bahnhof und dem neuen Omnibusterminal, der nun auf der südlichen Seite von Parallelvej zu finden ist. Eine Zusammenarbeit zwischen Vendsyssel Theater und Nordjütland Verkehrsgesellschaft hat freie Züge und Busse von und zu einer Vorstellung auf dem Theater gesichert. Die Polizeiwache in der Nähe funktioniert für eine Zeit als ein „Haus des Schreckens“ („House of horror”), wo Besucher die Besinnung verlieren. Es gibt jedoch Pläne, die alte Polizeiwache abzubauen und stattdessen einen Skatepark und ein Regenwasserbassin auf dem Grundstück kombiniert aufzubauen. Westlich von Harald Nyborg auf Bispetorv (Marktplatz) aber auch nördlich von dem Seniorenzentrum „Svanelundsbakken“ türmen sich jetzt mehrere große Wohnblocks. Auch auf dem Garni Grundstück hat man einen großen neuen Wohnblock gebaut, und die Handwerkerstiftung gegenüber wurde an Hjørring Private Realskole verkauft, die das Gebäude für eine jüngere Klientel instandgesetzt hat. Etwas weiter nördlich findet man heute die Fünfhügelhallen (Femhøjehallerne), die ein gutes Beispiel von einer gelungenen öffentlich-privaten Zusammenarbeit sind.

24

Hier hat Hjørring Gemeinde mit den Ausbildungsinstitutionen VUC und HPR eine neues modernes Stadion-Baukomplex gebaut, dass zwei Sporthallen, Unterrichts- und Versammlungslokale sowie moderne Stadionfazilitäten und das neue Stadion – Nord Energi Arena- umfasst. Zwar hat das neue Gemeinderat beschlossen, ein neues Stadion bei Park Vendia zu platzieren, aber da sich die neuen Zusammenarbeitsmöglichkeiten gezeigt haben, hat das Gemeinderat beschlossen, das Stadion da zu bauen, wo das frühere lag. Hjørring ist immer noch die wichtigste Ausbildungsstadt in Vendsyssel, und das merkt man besonders, wenn man zu unbequemen Zeitpunkten an Skolevangen und dem Gebiet um EUC Nord herum vorbeikommt. Verkehrsstaus sind keine Seltenheit, wenn die Schule für Kinder und andere Schüler anfängt, in der Muldbjergschule, HPR, Hjørring Gymnasium und HF-kursus, VUC Vendsyssel Vest, University College Nordjylland, EUC Nord, der Handwerkerakademie (Håndværkerakademiet) und Die Sozial- und Gesundheitsschule (Social og Sundhedsskolen - SOSU Nord). Eine neue Straße mit ”Kuss und Auf Wiedersehen Platz” zwischen McDonald´s und Circle K auf Frederikshavnsvej ist etabliert in einem Versuch, die Straße Skolevangen zu entlasten. Auch in Hjørring erlebt man als etwas Neues eine große Anzahl Auszubildende – hier jedoch in Form von Flüchtlingen und Einwanderern, die z. B die Sprachschule Strømgade samt die VUC´s Räume an der Musikschule in Dronningensgade besuchen.

In der Stadtmitte sieht man die Nachwehen nach der früheren Rezession und davon, dass das Metropol Einkaufszentrum in die Einzelhandelstruktur in Hjørring eingegriffen hat. Man findet deshalb immer noch leere Läden in den Straßen Strømgade, Stokbrogade und Østergade. Zum Glück sind wir jetzt wieder in einer Hochkonjunktur, und das neurenovierte Rathaus hat auch Bedeutung für die Stadtmitte. Besonders in der Café- und der Gaststättengewerbe scheinen neue Angebote aufgetaucht zu sein, und sowohl der Handelsstandverband als Hjørring Gemeinde arbeiten daran, die Verhältnisse in der Stadtmitte zu verbessern. Neulich hat Hjørring Handel rund zwei Millionen Kronen auf eine neue Weihnachtsbeleuchtung gesetzt, um Kunden zum Weihnachtshandel in den Geschäften in Hjørring zu locken. Das Geld scheint gut ausgegeben, denn die Weihnachtsbeleuchtung war ein Erfolg mit einem riesigen Zulauf von Kunden, und das neue Weihnachtslied, das im Dezember 2017 Nummer Eins auf der dänischen Hitparade war, wird unter dem „Küssenbaum“ auf dem Sprungbrunnenplatz fleißig gespielt. Laut der anspruchsvollen Stadtmitteplan wird man jetzt daran arbeiten, die leeren Läden zu aktivieren, man soll Windschutz und intime Oasen schaffen, sowie auf den Zusammenhang in Ausdruck, Einrichtung, Belag und Bepflanzung in den Stadträumen fokussieren. Gleichzeitig wird man versuchen, Barrieren zwischen Angeboten außerhalb des Cityrings und in der Stadtmitte abzubauen.


3

In den neuesten Plänen für die Stadtmitte arbeitet man daran, die Quelle aus der Sankt Olai Kirche freizulegen und den Parkplatz auf dem Sankt Olai Platz – und die Stokbrogade, die Strømgade und den Mammutplatz – entgegenkommender zu machen, u.zw. durch grüne Regenbeete, offene Regenwasserrinnen und Regenwasserbassins. Der Springbrunnen wird in eine größere Regenwasserschale umgestaltet und der Mammutplatz wird in einen spannenden Übergang zwischen der Fußgängerzone und dem Vendsyssel Theater geändert. Auf dem Mammutplatz arbeitet man in den Plänen mit Bänken, einer Klettermauer, Parkour-und Spielgeräten, einem Skateverlauf, einer Multibahn, mit einer Rutschbahn sowie mit einer Einfahrt aus der Brinck Seidelinstraße. Unten in der Eisenbahnstraße (Jernbanegade) an den früheren Zonen und dem Sysselding arbeitet man an einem Plan von Stadthäusern in kleineren Einheiten, mit Fassade in alle Himmelrichtungen und variierenden Höhen, Materialien und Dachformen, die sich anpassen und ein gutes Zusammenspiel mit dem Vendsyssel Theater geben. Wenn man sich von der Stadtmitte entfernt, findet man Zeichen von Entwicklung am Volkspark, Beits Koppel, und in dem südwestlichen Teil der Stadt, wo ein asphaltierter Fahrradund Gehweg etabliert ist, der bedeutet, dass Sankt Knudsby jetzt besser mit der Stadtmitte zusammenhängt. An Høngaards Acker gegen den Westen ist eine neue große Villensiedlung eine Realität, und gegen Norden findet man die beliebte Wohnsiedlung „Faldet“, wo dicht

an der Højene Schule und den Højene Hallen große Villen aus der Erde schießen. Hjørring neue 10. Klassenschule hat wieder Ort gewechselt und hält sich mit der Hjørring Schule zusammen jetzt in den früheren Räumen der Holmegård Schule auf. In der alten - aber jetzt renovierten und ausgebauten – Krankenschwesterschule auf Bistrupvej findet man heute das Hjørring Gesundheitszentrum, wo Region Nordjütland und Hjørring Gemeinde zusammenarbeiten. Das Gesundheitszentrum umfasst u.a. Hebammezentrum, Trainingseinheit, Gesundheitspflege, verschiedene Gesundheitsangebote und eine neue Ärzteklinik. Um das Regionskrankenhaus Nordjütland Hjørring herum ist der neue Akut-Empfang in Gebrauch genommen worden, und man arbeitet jetzt mit einem neuen „Frau-Kind“ Gebäude und einem Therapeutengebäude, das 2019 fertigstehen wird. Dass das Stadion nicht bei Park Vendia angelegt wurde, hat nicht bedeutet, dass da nichts passiert ist. Fortuna und Hjørring Gemeinde haben nämlich in einer anderen öffentlich-privaten Zusammenarbeit eine neue Vendiahalle aufgeführt – die Halle Park Vendia und die Doppelhalle „Fiberhalle“ neben der Jugendherberge. Die Jugendherberge heißt heute Dana Cup Sportzentrum in Verbindung damit, dass Dana Cup und Fortuna den Betrieb der Jugendherberge und der Hüttenstadt am Ende der Børge Christensen Straße. Am Dana Cup Sportzentrum hat man 2017 einen neuen Anbau eingeweiht, der die Fußballakademie beherbergt, und das Park Vendia Gebiet hat man auch mit einem extra Kunststoffplatz

für Fußball und mit einem neuen Athletikstadion erweitert. Endlich findet man heute eine topmoderne Schiessanlage im Keller unter der Vendia Halle realisiert werden musste wegen eines großen Wasserschadens, der in Verbindung mit dem Aufbau der neuen Vendia Halle in der alten Anlage entstanden ist. Überhaupt kann man es sich wohl erlauben zu sagen, dass Hjørring immer noch in Schwung ist, und dass die Stadt sicher auch für die nächsten vielen Jahre gegen sowohl Gegenwind als Rückenwind geschützt ist!

Die historische Ecke 1150

Der Name Hjørring taucht in der lateinischen Form ”Heringa” zum ersten Mal auf. Man findet den Namen auf einer Münze, die etwa 1150 von einem Münzmeister unter Svend Grathe geschlagen wurde.

1827

Ein ”Springbrunnen” wird auf dem Springbrunnenplatz in Hjørring als Teil der Trinkwasserversorgung der Stadt eingerichtet. Rebellische Hjørringer Bürger rebellieren und rufen zum Kampf für die Gründung des Freistaates Vendsyssel auf. Die ”Revolution” entwickelt sich zu einem frohen und großangelegten Stadtfest in Hjørring.

25


Mange tænker måske, at det må være svært at forklare, hvad det fedeste ved Hirtshals er. Engang tænkte jeg det samme, men nu er jeg blevet klogere. Det fedeste ved Hirtshals er havet og naturen omkring det. Det er barskt, frygtindgydende og smukt uden lige. Og så er det din nabo! Desirée Elisabeth Amaya Andersen

Hirtshals Af kommunikationskonsulent Vita Bech

Historie Hirtshals ligger i det nordvestlige hjørne af Jylland – som et knudepunkt for forbindelserne mellem Skandinavien og Europa. Hirtshals kendes fra 1532 som ”Harthals”, der er et nederlandsk navn med betegnelsen ”hjortehals”, men navnet Hirtshals blev først brugt, da man i 1862 byggede Hirtshals Fyr. Hirtshals er kendt for sit meget varierede landskab: store bakker, flade arealer, dybt nedskårne ådale og ikke mindst de store klitarealer. Tre istider og millioner af år er årsagen til, at landskabet ser ud som i dag. Helt fra istidens slutning har der boet mennesker i

26 26

området - det kan man bl.a. se ved den 4000 år gamle stendysse ved Tornby. Hirtshals Havn – porten til Europa Havnen blev bygget i perioden 1919–1931 under ledelse af ingeniør Jørgen Fibiger. I 1966 blev havnen udvidet til én af Danmarks største fiskerihavne. I dag er også transport, logistik og maritim service vigtige forretningsområder for havnen. Hirtshals Havn har i årene 2015 - 2017 etableret en ny landudvidelse med 190.000 m² erhvervsarealer øst for det hidtidige havne-


område. Området på landudvidelsen omfatter både kajnære arealer og arealer, der ligger optimalt i forhold til containertransporten. Fiskeri Hirtshals Havn er udgangspunkt for fiskeri i Nordatlanten, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Med en værdi af den landede fisk i størrelsesorden 500 - 700 mio. kr. om året er Hirtshals Havn blandt Danmarks største fiskerihavne. Hirtshals Havn definerer sig både som en fiskerihavn, hvor landing af konsumfisk i traditionel forstand er omdrejningspunktet, og som en fiskehavn, med det brede perspektiv på landing, omsætning, formidling og transport. Havnens geografiske placering nær ved nogle af Europas bedste fiskefarvande kombineret med færgeforbindelser til Norge, Færøerne og Island og motorvej E39 giver unikke muligheder for at håndtere og omsætte fisk i krydsfeltet mellem fangstområder og markeder. I de kommende år er der fra norsk side planer om at opføre en lakseterminal og et slagteskib til laks, som kan sende 60.000 tons laks ud i butikkerne på rekordtid. Det vil betyde 140 nye arbejdspladser i Hirtshals. Færger Hirtshals Havn er endvidere en af Danmarks største færge- og transporthavne og har i dag tætte forbindelser til Skandinavien og Europa.

Fra Hirtshals er der i dag afgange til Larvik, Langesund, Kristiansand, Stavanger og Bergen i Norge, samt Tors-havn på Færøerne og Seydisfjordur på Island. Derudover blev der i 2016 etableret rute til Zeebrugge i Belgien og Göteborg i Sverige. Turisme Hirtshals har en særlig tiltrækningskraft med sin rå og upolerede natur og det pulserende liv omkring havnen. Dagligt kommer der mange norske indkøbsrejsende, som er en vigtig del af kundegrundlaget for nogle af byens supermarkeder, og de omkringliggende sommerhusområder i Tornby og Kjul er med deres naturskønne beliggenhed mellem hav og klitplantager populære året rundt. Oplevelser i Hirtshals Året rundt byder Hirtshals på mange forskellige oplevelser. Hirtshals Fyr er med sine 35 meter et populært udsigtspunkt, og nedenfor ligger Bunkermuseet, som er Danmarks eneste udgravede komplette tyske forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig. I den anden ende af byen finder du en af Danmarks største attraktioner, nemlig Nordsøen Oceanarium, som med sine mange fysiske og interaktive oplevelser med og om Nordsøens fisk er populært hos både børn og voksne. I maj måned danner Hirtshals ramme om Naturmødet – det årlige nationale folkemøde om natur. Her mødes 10.000-12.000 mennesker over tre dage for at debattere og deltage i aktiviteter om og i den danske natur. I juli

måned er der Musik Under Trappen – en hel uge med masser af god livemusik på havnekajen nedenfor Trappen. Det er hygge og stemning – og ganske gratis. 100 år og på vej mod fremtiden I 2019 fejrer Hirtshals 100-året for den byplan, som lagde grunden til byen, som vi kender den i dag. Byen er dog i stadig udvikling, og i årene frem mod 2021 vil Hirtshals gennemgå en større ansigtsløftning. Hirtshals Havn og Hjørring Kommune vil i samarbejde skabe bedre sammenhæng mellem byen og havnen. Det skal bl.a. ske ved at lave en promenadestrækning med udsigtsplateauer og nemmere adgang mellem byens hjerte Den Grønne Plads og Havnegade. Samtidig vil havnen skabe nye tiltag, som rummer oplevelser for borgere og turister og gør det nemmere at komme tæt på de mange spændende aktiviteter på den bynære Vesthavn. Hirtshals som handelsby vil også få et løft. Indfaldsvejene skal forskønnes og gøre det nemmere at finde ind til bymidten. Byrummene skal redesignes, så de i højere grad bliver til naturlige mødesteder, hvor man har lyst til at slå sig ned. Fornyelsen af Hirtshals tager udgangspunkt i at koble det bedste af byens rå og autentiske natur med nye muligheder for shopping, sociale aktiviteter og oplevelser.

Det historiske hjørne 1881

Der bliver bygget en læmole ved det lille fiskerleje Lilleheden (Hirtshals). Man ønskede sig egentlig en havn, men læmolen er dog med til at sætte skub i fiskeriet på stedet.

27


Perhaps people think, it is difficult to explain what is so great about Hirtshals. I used to think so, but I have changed my mind. The best thing about Hirtshals is the sea and the natural surroundings. It is rough, terrifying and incredibly beautiful – and it is our closest neighbour! Desirée Elisabeth Amaya Andersen

Hirtshals By communication officer Vita Bech

History Hirtshals is located in the north-western corner of Jutland. The town functions as a hub for the connections between Scandinavia and Europe. From 1532 Hirtshals was known as ”Harthals”, the Dutch word for (deer neck), but the name Hirtshals was not used, until the Hirtshals Light Tower was built in 1862.

28

services are important business areas for the harbour. Between 2015 and 2017, Hirtshals Harbour has undertaken a land expansion covering 190,000 m² of business surface areas east of the original harbour area. The expanded area encompasses both areas near the quay and areas with an ideal location for the container transport.

Hirtshals is known for the varied landscape: Big hills, flat areas, steep river valleys, and most importantly, the large dune areas. The current landscape is the result of three ice ages. It has evolved for millions of years. People have lived in the area since the end of the last ice age, as illustrated by the 4,000 years old dolmen near Tornby.

Fishery Hirtshals Harbour is the point of departure for fishery in the North Atlantic Ocean, the North Sea, Skagerak and Kattegat. With a value of landed fish which represents 500 - 700 million Danish kroner a year, the harbour is among Denmark’s biggest fishery harbours.

Hirtshals harbour – the gate to Europe Hirtshals harbour was built during the period 1919–1931, supervised by engineer Jørgen Fibiger. In 1966 the harbour was expanded. It is now one of Denmark’s biggest fishery harbours. Transport, logistics and maritime

Hirtshals Harbour defines itself as a fishery harbour, where traditional landing of fish for consumption is the pivotal point, and as a fishery harbour covering a wide range of activities, including landing, selling, intermediation and transportation. The harbour’s

geographical location near some of Europe’s best fishing waters combined with the ferry connections to Norway, the Faroe Islands and Iceland as well as the motorway E39 provide unique opportunities to handle and sell fish in the cross field between fishing areas and markets. Norway is planning to build a salmon terminal and a slaughterboat for salmon in the coming years, which can ship 60,000 tons of salmon to the fish shops in record time. That will crete 140 new jobs in Hirtshals. Ferries Hirtshals Harbour is also one of Denmark’s biggest ferry and transport harbours with close connections to Scandinavia and Europe. From Hirtshals, there are departures to Larvik, Langesund, Kristiansand, Stavanger and Bergen in Norway, as well as Torshavn on the Faroe Islands and Seydisfjordur on Iceland. In addition, routes going to Zeebrugge in Belgium and Göteborg in Sverige were established in 2016.


Tourism Hirtshals is particularly attractive with its rough and unpolished nature and the vibrant harbour environment. Every day, many visitors arrive from Norway to go shopping. They are an important part of the customer base for some of the supermarkets in town. And the surrounding summer house areas in Tornby and Kjul are popular all year round, with their beautiful location between the sea and the dune plantations.

Nature summit (Naturmødet) – the annual national popular meeting about nature, where 10,000-12,000 people meet for three days to discuss and participate in activities about nature - nature.

At the same time, the harbour will start new initiatives to create experiences for citizens and tourists and make it easier to participate in the many different and exciting activities in Vesthavnen near the town.

In July, the music event, Music under the Stairs (Musik Under Trappen) – lots of good live music for a whole week on the harbour quay beneath the stairs, with a cosy atmosphere – for free.

Hirtshals will also gain leverage as a commercial town. The access roads will be embellished and improved to facilitate access to the town centre. The town areas should be redesigned to create natural, attractive meeting places for the citizens.

Experiences in Hirtshals Hirtshals proposes many different experiences all year. With its 35 meters, the Hirtshals Light Tower is a popular viewing point, and the Bunker museum, which is Denmark’s only complete excavated German military facility from the Second World War. The North Sea Oceanarium in the other end of the town is one of Denmark’s major attractions, which is popular among both children and adults with its many physical and interactive experiences with and about the fish in the North Sea. In May, Hirtshals provides the setting for the

100 year-anniversary - working towards the future In 2019, Hirtshals will celebrate the 100-year anniversary for the urban plan which laid the foundations for the town, as it looks today. The town is still developing, and in the period until 2021, Hirtshals will undergo a significant transformation. Hirtshals Harbour og Hjørring Municipality will cooperate to create coherence between the town and the harbour. The plan is to create a promenade with viewing points and facilitate the access to the heart of the city: Den Grønne Plads and Havnegade.

The purpose of the urban renewal in Hirtshals is to combine the rough and authentic nature with new opportunities to go shopping, participate in social activities and explore the town.

The historic corner 1881

A pier is built by the small fishing village, Lilleheden (Hirtshals). They wanted a harbour, but the pier creates momentum for the local fishing activity.

29


Viele denken vielleicht, dass es schwierig sein muss, zu erklären, was das Tollste an Hirtshals ist. Einmal habe ich das auch gedacht, aber jetzt bin ich klüger geworden. Das Tollste an Hirtshals ist das Meer und die Natur drum herum. Es ist rau, ehrfurchtgebietend und schön - ohne Gegenstück. Und dann ist es auch der Nachbar! Desirée Elisabeth Amaya Andersen

Hirtshals Von Kommunikationsmitarbeiterin Vita Bech

1

2

1. Bunkermuseet. 2. Udvidelse af havneområdet ved Østhavnen. Geschichte Hirtshals liegt in der nordwestlichen Ecke von Jütland – als ein Knotenpunkt für die Verbindungen zwischen Skandinavien und Europa. Hirtshals war von 1532 als ”Harthals” bekannt, ein niederländischer Name für” Hirschhals”, aber der Name Hirtshals wurde erst verwendet, als man1862 den Leuchtturm Hirtshals gebaut hat.

bereiche für den Hafen. Hirtshals Hafen hat in den Jahren 2015 bis 2017 eine neue Landeserweiterung mit 190.000 Quadratmeter Wirtschaftsgebieten östlich des bisherigen Hafengebiets etabliert. Die Fläche der Landeserweiterung umfasst sowohl Gebiete in der Nähe des Kais als Gebiete, die im Verhältnis zum Containerverschiffung optimal gelegen sind.

Hirtshals ist für seine sehr variierte Landschaft bekannt: große Hügel, Flächen, tief geschnittene Flusstäler und nicht zuletzt die großen Dünenlandschaften. Drei Eiszeiten und Millionen von Jahren sind die Ursachen, warum die Landschaft heute so aussieht. Schon seit dem Ende der Eiszeit wohnen Menschen im Gebiet – das kann man u.a. bei dem 4000 Jahre alten Dolmen bei Tornby sehen.

Fischerei Hirtshals Hafen ist der Ausgangspunkt für die Fischerei im Nordatlantik, in der Nordsee, Skagerrak und Kattegat. Mit einem Wert der gelandeten Fischmenge in der Größenordnung 500 bis 700 Millionen Kronen pro Jahr ist Hirtshals Hafen unter den größten Fischhäfen Dänemarks.

Hirtshals Hafen – Tor zu Europa Der Hafen wurde in der Zeit 1919 bis 1931 unter der Leitung vom Ingenieur Jørgen Fibiger gebaut. 1966 wurde der Hafen in einen der größten Fischerhäfen Dänemarks erweitert. Heute sind auch Transport, Logistik und maritime Dienstleistung wichtige Geschäfts-

30

Hirtshals Hafen definiert sich als Fischerhafen, wo die Landung von Konsumfisch im traditionellen Sinne der Drehpunkt ist, aber auch als Fischerhafen mit der breiten Perspektive auf Landung, Umsatz, Vermittlung und Transport. Die geographische Lage des Hafens in der Nähe einiger der besten Fischfahrwässer Europas in Verbindung mit Fährverbindungen

nach Norwegen, den Färöer-Inseln und Island sowie Verbindung mit der Autobahn E39 bedeutet einzigartige Möglichkeiten, Fisch im Kreuzfeld zwischen Fanggründen und Märkten handzuhaben und umzusetzen. Für die kommenden Jahre gibt es von norwegischer Seite Pläne von einem Lachsterminal und einem Schlachtschiff für Lachs, die in Rekordzeit 60.000 Tonnen Lachs in die Läden senden können. Das wird 140 neue Arbeitsplätze in Hirtshals bedeuten. Fähren Hirtshals Hafen ist weiterhin einer der größten Fähr- und Verschiffungshäfen Dänemarks und hat heute enge Verbindungen zu Skandinavien und Europa. Aus Hirtshals gibt es heute Abfahrten nach Larvik, Langesund, Kristiansand, Stavanger und Bergen in Norwegen, sowie nach Torshavn auf den Färöer-Inseln und Seydisfjordur in Island. Darüber hinaus wurde 2016 eine Linie nach Zeebrugge in Belgien und Göteborg in Schweden gegründet. Tourismus Hirtshals hat eine besondere Anziehungskraft


durch die raue und unberührte Natur und das pulsierende Leben am Hafen. Täglich kommen viele norwegische Einkaufsreisende, die ein wichtiger Teil der Kundengrundlage für einige der Supermärkte der Stadt sind. Und die umliegenden Sommerhausgebiete in Tornby und Kjul sind mit ihrer naturschönen Lage zwischen Meer und Dünenplantagen das ganze Jahr beliebt. Erlebnisse in Hirtshals Das ganze Jahr bietet Hirtshals viele verschiedene Erlebnisse. Hirtshals Leuchtturm ist mit seinen 35 Metern ein beliebter Aussichtspunkt und darunter liegt das Bunkermuseum die einzige ausgegrabene komplette deutsche Verteidigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Am anderen Ende der Stadt findet man eine der größten Attraktionen Dänemarks, und zwar das Nordsee Ozeanarium, das mit seinen vielen physischen und interaktiven Erlebnissen mit und um die Fische der Nordsee bei sowohl Kindern als bei Erwachsenen beliebt ist. Im Mai bildet Hirtshals den Rahmen für die Naturtagung – die jährliche nationale

Volksversammlung mit dem Thema Natur. Hier treffen sich 10.000 bis 12.000 Menschen über 3 Tage, um zu debattieren und um an Aktivitäten über und in der dänischen Natur teilzunehmen. Im Juli gibt es ”Musik unter der Treppe” – eine ganze Woche mit einer Menge gute Livemusik auf dem Hafenkai unter der Treppe. Gemütlichkeit und Stimmung – ganz kostenlos. 100 Jahre auf dem Weg in die Zukunft 2019 feiert Hirtshals das hundert Jahre Jubiläum für den Stadtplan, der den Grund legte für die Stadt, wie wir sie heute kennen. Die Stadt ist jedoch in ständiger Entwicklung und in den Jahren gegen 2021 wird Hirtshals eine größere Verschönerung erleben. Hirtshals Hafen og Hjørring Gemeinde werden in Zusammenarbeit einen besseren Zusammenhang zwischen Stadt und Hafen schaffen. Das wird u.a. durch eine Promenadenstrecke mit Aussichtsplateaus und durch einen leichteren Zugang zwischen dem Herz der Stadt– dem Grünen Platz und der Hafenstraße – geschehen. Gleichzeitig wird der Hafen neue Initiativen nehmen, die für Bürger und Touris-

ten Erlebnisse bedeuten werden und die es einfacher machen werden, nah an die vielen spannenden Aktivitäten des stadtnahen Westhafens zu kommen. Hirtshals als Handelsstadt wird auch einen Antrieb erleben. Die Zufahrtsstraßen werden verschönert und es einfacher machen, die Stadtmitte zu erreichen. Die Stadträume werden regestylt, so dass sie eher in natürliche Treffpunkte verwandelt werden, wo man Lust hat, sich zu niederlassen. Die Erneuerung von Hirtshals nimmt den Ausgangspunkt darin, das Beste der rauen und authentischen Natur mit den neuen Möglichkeiten für Einkaufen, soziale Aktivitäten und Erlebnisse zu verbinden.

Die historische Ecke 1881

Eine Schutzmole wird bei dem kleinen Fischerdorf Lilleheden (Hirtshals) errichtet. Man hätte eigentlich einen Hafen gewünscht, aber die Schutzmole hat trotzdem dazu beigetragen, die Fischerei an dieser Stelle in Schwung zu bringen.

31


SINDAL Af chefkonsulent Hans Paludan

1. Sindal Lufthavn. 2. Idyl ved Sindal Mølle.

Sindal ligger midt imellem Hjørring og Frederikshavn. Stationsbyen ligger i dag nord for banen, som blev anlagt op igennem Vendsyssel i 1871. Stationen blev lagt, hvor banen krydser både landevejen mellem Hjørring og Frederikshavn og den smukke Uggerby å. Den oprindelige Sindal landsby var derimod en samling gårde, som lå lidt længere mod nord, i nærheden af den romanske og tårnløse Sindal Gl. Kirke, der er opført i 1100-tallet. Her ligger stadig også i dag den meget smukke Sindal Præstegård. Sindal ligger omgivet af de store skovområder; mod øst Tolne Skov, mod syd Børglum Klosterskov og mod øst Bøgsted Plantage, Fjelsted Plantage og Slotved Skov. Sidstnævnte udvides i disse år kraftigt som led i et stort skovrejsningsprojekt i samarbejde mellem Sindal Sogn, Naturstyrelsen og Hjør-

32

ring Kommune. Mellem skovene ligger frodige landbrugsområder med en række gamle godser - Baggesvogn, Bøgsted, Høgholt og Eskjær Hovedgård. Landbruget har historisk altid været det økonomiske grundlag for Sindals eksistens. Derfor står Sindal Mølle, der er den ældste erhvervsbygning i Sindal, da også i dag som et smukt vartegn for byen. Fra anlæggelsen af banen og frem til efter 2. verdenskrig opstod stationsbyen med kro, andelsmejeri, brugsforening, pengeinstitutter, skoler, plejehjem, missionshus, baptistkirke og en ny sognekirke. Sindal Teglværk, i dag Sindal Specialtegl, opførte i 1899 sin store kulfyrede ringovn, som stadig er i brug. Købmandsgården ”Sindal Købmandshandel” var en af de første forretninger i stationsbyen. Varesortimentet var alsidigt: kolonialvarer, huder og skind, korn, foderstoffer, gødning,

kul, koks, olie, isenkram, cementvarer og trælastvarer. I dag er den gamle hestestald og et af købmandspakhusene fra omkring år 1900 – ”Gøgsigs Pakhus” – stadig bevaret. Hestestalden er indrettet til kulturhus, og i pakhuset er der udstillingslokaler i tre etager samt cafe. Pakhuset danner i dag rammen om Pakhusudstillingen, som er åben en måned hver sommer. Et andet museum i byen er den lille stråtækte ejendom Moskildvad, hvor den internationalt kendte forfatter og mystiker Martinus (1890-1981) er vokset op. I dag er Sindal fortsat kendetegnet ved et meget aktivt handelsliv med såvel specialforretninger som supermarkeder og discountbutikker. Specielt anlægget af butiksområdet ”Ved Banen” syd for hovedvejen har betydet en stor vækst i byens handel. En omsæt-


1

ningsstigning fra 213 mio. kr. til 291 mio. kr. i årene 2010-2016 betyder, at byen i dag er den hurtigst voksende detailhandelsby i Hjørring Kommune. Sindal var i årene 1966-2006 hovedby for Sindal Kommune. Byens tidligere kommunekontor er nu indrettet til lokaler for en stor daginstitution, kontorer for ældreplejen, Hjørring Kommunes arkiver samt lokalradioen Radio Sindal. Overfor ligger Vendelbocentret, der er en af kommunens store ældrecentre med 64 plejeboliger. Sindal Skolecenter er byens kommunale folkeskole med undervisningssteder i Sindal, Bindslev og Lendum. Sindal Skole har i alt 830 elever. Af uddannelsesinstitutioner på egnen findes endvidere friskoler i Hørmested, Astrup og Mosbjerg, efterskole i Tolne samt den selv-

2

ejende institution PMU i Sindal by, der tilbyder unge med særlige behov bl.a. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), bostøtte og aktiveringsforløb. Byen har også et moderne bibliotek, der ligger ved Toftegade/Torvegade. Lige nord for Sindal ligger et større erhvervsområde med en række service-, handels- og håndværksvirksomheder samt produktionsvirksomheder som fx Hytek, der producerer skibshydraulik m.v., og Scanfiber, der producerer letvægtspansring til fly, skibe og køretøjer. Længere mod nord ligger Sindal Lufthavn med bl.a. flyværkstedet Scandinavian Aircraft Technologies, flyveklub og faldskærmsklub. Byen har i det hele taget et meget aktivt foreningsliv med bl.a. en stor mangestrenget idrætsforening, rideklub, spejdere, pensionistforeninger, borgerforening m.v. Sin-

dalhallerne er en selvejende institution, etableret af byens foreningsliv, og den driver i dag - foruden selve Sindalhallen - også en svømmehal, to minihaller, et motionscenter samt Lendumhallen 10 km fra byen. Ude omkring kendes Sindal nok især for de over 100 springvand i alle tænkelige størrelser og former samt for det årlige Sindal Marked, der af byens foreningsliv afholdes hvert år i Kr. Himmelfartsdagene på markedspladsen nord for byen.

Det historiske hjørne 1976

Sindal Flyveplads indvies. Flyvepladsen er anlagt og ejet af daværende Sindal, Hjørring, Hirtshals og Frederikshavn kommuner i fælles-skab.

33


SINDAL by chief consultant Hans Paludan

1. Liv og glade dage ved Sindal Marked. 2. Sindal Anlæg.

Sindal is situated right between Hjørring and Frederikshavn. The station city is now located north of the railway which was established in Vendsyssel in 1871. The station was placed, where the railway crosses the country road between Hjørring and Frederikshavn and the beautiful Uggerby river. The original Sindal village was composed of a few farms a bit further north, near the old roman towerless church, Sindal Gl. Kirke, which was erected in the 1100. The beautiful vicarage, Sindal Præstegård, has also been preserved. Sindal is surrounded by beautiful forests: Tolne Skov to the East, Børglum Klosterskov to the South, and Bøgsted Plantage, Fjelsted Plantage as well as Slotved Skov to the West. The latter is currently undergoing a significant expansion as part of a major joint afforestation project between Sindal Parish, the Nature Agency and Hjørring Municipality.

34

Between the forests, there are fertile farming areas with several old manors: Baggesvogn, Bøgsted, Høgholt and Eskjær Hovedgård. Historically, farming has constituted the economic foundations for Sindal’s existence. Sindal’s beautiful landmark and the town’s oldest commercial building, the Sindal Mill, still exists today. The station town emerged following the establishment of the railway up until the Second World War, with an inn, a dairy cooperative, a grocery cooperative, financial institutions, schools, an elderly people’s home, a mission house, a Baptist church and a new parish church. The tile factory in Sindal, which is now called Sindal Specialtegl, installed its big, coal-fired annular furnace in 1899, and it is still in use today. The merchant house, ”Sindal Købmandshandel”, was one of the first stores in the station town. The product range was diverse: groceries, hides and

skins, cereals, feed, fertiliser, coal, coke, oil, ironmongery, cement and timber. The old horse stable and one of the merchant warehouses from the turn of the century (1900) – ”Gøgsigs Pakhus” – have been preserved. The horse stable has been turned into a cultural centre, and the warehouse contains exhibition rooms on three floors as well as a cafe. The warehouse currently hosts the warehouse exhibition which is open to the public for one month every summer. Another museum in town is the little thatched house Moskildvad, where the internationally renowned author and mystic Martinus (18901981) grew up. Sindal continues to have a vibrant commercial life with specialised shops, supermarkets and discount stores. The establishment of the shopping area ”Ved Banen” (”By the railway”) south of the main road has helped stimulate trade and growth in the town. The


1

increased turnover during the period 20102016 from 213 million DKK to 291 million DKK has made Sindal the fastest growing retail trade town in Hjørring Municipality. From 1966-2006, Sindal was the principal town in Sindal municipality. The rooms in the former municipal office are now used for a large daycare institution, offices for elderly care, the archives of Hjørring municipality, as well as Radio Sindal, the local radio station. The Vendelbo Centre in front of the former municipal office is one of the biggest elderly centres with 64 dwellings for the elderly. Sindal school centre is the town’s municipal public school with classes in Sindal, Bindslev and Lendum. Sindal school has 830 pupils. Among the other educational institutions in the area are the independent schools in Hørmested, Astrup and Mosbjerg; the ”efterskole” in Tolne; as well as the independent

2

boarding school PMU in Sindal for young people with special needs, which provides a specialized youth education programme (STU), activation programme and housing support. The town also has a modern library in Toftegade/Torvegade.

tions etc. Sindal Halls is an independent institution established by the associations in Sindal. In addition to the Sindal Hall itself, the institution also runs a swimming pool, two small sports halls, a fitness centre and the Lendum Hall 10 kilometres out of town.

North of Sindal is a large business area with a number of service businesses, trade and artisan companies as well as production companies such as Hytek, which produces ship hydraulics etc., and Scanfiber, which produces light weight armoured protection for airplanes, ships and vehicles. Sindal airport is situated a bit further to the north. It hosts the airplane workshop, Scandinavian Aircraft Technologies, the flying club and the parachute club.

Sindal is famous for the more than 100 fountains in all imaginable sizes, shapes and forms as well as the annual Sindal Market, which is organised by the local associations on the market place north of the town during the Ascension holiday.

The town has an active associative life with a versatile sports club, riding club, scouts, pensioners’ associations, citizens’ associa-

The historic corner 1976

Sindal airport is inaugurated. The airfield is established and owned jointly by the municipalities in Sindal, Hjørring, Hirtshals and Frederikshavn.

35


SINDAL Von Chefberater Hans Paludan

Sindal gamle kirke.

Sindal liegt genau zwischen Hjørring und Frederikshavn. Die Landstadt liegt heute nördlich der Bahn, die 1871 durch Vendsyssel angelegt wurde. Der Bahnhof wurde da gebaut, wo die Bahn die Landstraße zwischen Hjørring und Frederikshavn sowie den schönen Fluss Uggerby Å überquert. Das ursprüngliche Sindal Dorf war dagegen eine Sammlung Höfe, die etwas länger nordwärts lagen, in der Nähe der romanischen und turmlosen Sindal alten Kirche, die im 12. Jahrhundert gebaut wurde. Hier liegt heute auch das sehr schöne Sindal Pfarrhaus. Sindal ist von den großen Waldgebieten umgeben; gegen Osten der Tolne Wald, gegen Süden Børglum Klosterwalde und gegen Osten Bøgsted Plantage, Fjelsted Plantage und Slotved Wald. Der zuletzt genannte wird in diesen Jahren kräftig erweitert als Teil eines Projektes der Waldwiedererrichtung in Zusammenarbeit zwischen Sindal Gemeinde, der Naturverwaltung und Hjørring Gemein-

36

de. Zwischen den Wäldern liegen üppigen Agrargebiete mit einer Reihe von alten Gütern - Baggesvogn, Bøgsted, Høgholt und Eskjær Hovedgård. Die Landwirtschaft ist historisch immer die finanzielle Grundlage der Gemeinde Sindals gewesen. Deshalb steht Sindal Mühle, das älteste Gewerbegebäude in Sindal, auch heute noch als ein schönes Wahrzeichen für die Stadt. Von der Errichtung des Dorfes bis zum Ende des 2. Weltkrieges entstand Landstadt mit Gaststätte, Molkereigenossenschaft, Konsumgenossenschaft, Geldinstitute, Schulen, Pflegeheime, Betsaal, baptistische Kirche und eine neue Pfarrkirche. Sindal Ziegelei, heute ”Sindal Specialtegl”, errichtete 1899 den großen kohlenbeheizten Ringofen, der immer noch in Gebrauch ist. Der Kaufmannshof ”Sindal Købmandshandel” war einer der ersten Läden der Landstadt. Die Produktpalette war sehr vielseitig: Lebensmittel, Häute und Felle, Getreide, Futtermittel, Dünger,

Kohle, Koks, Öl, Eisenwaren, Zementwaren und Baustoffe. Heute sind der alte Pferdestall und einer der Speicher aus der Zeit der Jahrhundertwende 1900 ”Gøgsigs Pakhus” – immer noch erhalten. Der Pferdestall ist als Kulturhaus eingerichtet, und im Speicher gibt es in 3 Stockwerken Ausstellungsräume sowie Café. Der Speicher bildet heute den Rahmen für die Speicherausstellung, die einen Monat jeden Sommer offen ist. Ein zweites Museum der Stadt ist der kleine Strohdachhof Moskildvad, wo der international bekannte Schriftsteller und Mystiker Martinus (1890-1981) aufgewachsen ist. Heute ist Sindal immer noch durch ein sehr aktives Handelsleben bekannt, mit sowohl Spezialgeschäfte als Supermärkte und Discountläden. Besonders die Errichtung des Einkaufszentrums ”Ved Banen” südlich der Hauptstraße hat ein großes Wachstum des Handels der Stadt bedeutet. Eine Umsatzsteigerung von 213 Millionen auf 219


Millionen Kronen in den Jahren 2010 bis 2016 bewirkt, dass die Stadt heute eine der schnellst wachsenden Einzelhandelsstädte in Hjørring Gemeinde ist.

dal Stadt, die Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen u.a. STU (besonders angepasste Jugendausbildung), mit Wohnbeihilfe und mit Aktivierungsverläufen hilft. Die Stadt hat auch eine moderne Bibliothek, in der Ecke Toftegade/Torvegade liegt.

Sindal war in den Jahren 1966 bis 2006 die Hauptstadt für Sindal Gemeinde. Das frühere Büro der Stadtverwaltung bildet jetzt die Räume für eine große Tagesstätte, Büros für Altenpflege, die Archive für Hjørring Gemeinde sowie für das Regionalradion ”Radio Sindal”. Gegenüber liegt das Vendelbozenter, das eins der großen Seniorenzenter mit 64 Pflegewohnungen der Gemeinde ist.

Direkt nördlich von Sindal liegt ein größeres Wirtschaftsgebiet mit einer Reihe von Dienstleistung- Handels- und Handwerksbetrieben sowie Hersteller wie Hytek, der Schiffshydraulik u.a.m. herstellt und Scanfiber, der Leichtgewichtpanzer für Flugzeuge, Schiffe und Fahrzeuge herstellt.

Sindal Schulzenter ist die städtische Grundund Hauptschule der Stadt mit Schulaktivitäten in Sindal, Bindslev und Lendum. Sindal Schule umfasst insgesamt 830 Schüler. Andere Ausbildungsinstitutionen in der Gegend sind die Freischulen in Hørmested, Astrup und Mosbjerg, die Volkshochschule Tolne sowie die selbständige Stiftung PMU in Sin-

Weiter im Norden liegt Sindal Flughafen mit u.a. der Flugzeugwerkstätte Scandinavian Aircraft Technologies, Flugclub und Fallschirmclub. Die Stadt hat insgesamt ein sehr aktives Vereinsleben mit u.a. einem großen vielfältigen Sportve-rein, Reitclub, Pfadfindern, Seniorenvereinen, Bürgerverein u.a.m. Die Sindal Hallen sind eine selbstän-

dige Stiftung, vom Vereinsleben der Stadt gegründet, und sie betreibt heute – außer der Sindal Halle selbst – auch eine Schwimmhalle, zwei Minihallen, ein Fitnesscenter sowie die Lendum Halle 10 km von der Stadt. Sindal ist sicher nach außen besonders für die über 100 Springbrunnen in allen denkbaren Größen und Formen bekannt, sowie für den jährlichen Sindal Markt, der jedes Jahr vom städtischen Vereinsleben in den Himmelfahrtstagen auf dem Marktplatz nördlich der Stadt veranstaltet wird.

Die historische Ecke 1856

Sindal Flugplatz wird eingeweiht. Die damaligen Gemeinden Sindal, Hjørring, Hirtshals und Frederikshavn haben gemeinsam den Platz errichtet und besitzen ihn gemeinsam.

37


Stranden med badehuse, fiskerbåde, aktiviteter på vandet og byen, som om sommeren summer af feriestemning, det er balsam for sjælen… Lisbeth Sølvkær Schütz

Løkken Af Byrådsmedlem og Løkken-borger Børge Leif Bech

Løkken er både nationalt og internationalt kendt som en af Danmarks mest besøgte feriedestinationer, med en kilometerlang, fantastisk, finkornet og hvid sandstrand. Men sådan har det ikke altid været. Løkken stammer tilbage fra år 1678, hvor de første beboere byggede 2 huse på Furreby Løkke og ernærede sig gennem ølsalg, fiskeri, landbrug og handel. Handel mellem Norge og Vendsyssel voksede i løbet af 1600-tallet, hvor der blev lastet og losset fra åben strand. I 1800-tallet fik byen købstadspræg, og folketællingen i 1801 beretter om 7 skudehandlergårde, 41 huse og 201 indbyggere. I 1880’erne og ind i ’90-erne ændrede tingene sig markant. Skudehandlen ophørte, bl.a. som følge af jernbanen mellem Nørresundby og Frederikshavn i 1871, og Løkken fik i 1913 jernbane på strækningen Hjørring-Løkken-Åbybro - og senere Nørresundby. Det gav helt nye muligheder og bedre afsætning for fiskeriet, som beskæf-tigede en stor del af byens borgere. I løbet af 1920’erne og 30’erne blev Løkken også en betydende handelsby for oplandets landbrug.

38

Efter 2. verdenskrig skriftede byen igen karakter, idet fiskeriet gradvis gik i stå. Fiskerierhvervet flyttede til Hirtshals. Løkken læmole opførtes i 1927-31, og derved blev det. Der var adskillige planer om at bygge en havn, men de strandede alle på uenighed om placeringen osv.

Handel og service fulgte trop, og der var også noget at lave til håndværkerne. Sommerhusområderne var nemlig vokset op omkring byen - ligesom adskillige bynære campingpladser. De unge feriegæster tiltog i antal og satte specielt fra 1990’erne til midt i 2000-tallet deres livlige præg på byen om sommeren.

Turisme og gæst i byen Turisterhvervet har gennem tiden præget udviklingen af Løkken. Badehotellet, der var indrettet i en tidligere købmandsgård, slog dørene op allerede i 1895, og i 1930 åbnede det største forlystelsessted på den jyske vestkyst, Strandpavillonen. Flere hoteller og pensionater kom til, og det blev også muligt at indlogere sig hos private fiskere.

Løkken i dag Byen, der i dag huser knap 1.600 indbyggere, har indledt en ny æra. Ungdomskulturen har ændret sig, og nu tiltrækkes unge, der vil surfe, paraglide, ro i havkajakker, padle osv. En trend, hvor aktiviteter og oplevelser outdoor er i højsædet, mod tidligere tiders heftige festmiljø. I dag er de bynære campingpladser nedlagt og bebygget med boliger. De lidt ældre, velhavende gæster ønsker i højere grad komfort og et stort, varieret forretningsudbud samt oplevelser og aktiviteter. Børnefamilierne tilbydes nu fx ”Løkken i børnehøjde” med sandkonkurrencer og pirater i efterårsferien.

Allerede i 1927 etablerede Løkken en turistforening, og indførelsen af ferieloven i 1938 var med til at sætte turismen i ekstra fremdrift. Nu var det ikke kun velstående københavnere, men også folk med almindelige indtægter, der tog ud til kysten for at bade og nyde havluften.

Fra omkring 40 fiskerbåde er nu kun en håndfuld tilbage, men gæsterne elsker det unik-


ke kystfiskerimiljø, hvor bådene trækkes ud og ind, og hvor der kan købes friskfangede fisk. Hertil kommer de helt enestående 485 badehuse samt de mange muligheder for vandsport og velvære i det friske, brusende Vesterhav. Molen, som kommunen har overtaget fra Staten, har for nyligt gennemgået en gennemgribende renovering og står nu med nyt promenadedæk, solplads og lystfiskerkaj. Der er planer om at fortsætte med renovering ved ophalerpladsen og omkring fiskernes hus, p-pladsen ved Strandpavillonen og helt op i byen til Torvet. Som helt nye tiltag ser du nu kystsikring af byen og sommerhuse, som er i fare for at styrte i havet efter de seneste års kraftige storme. Det vidner om, at stranden er dynamisk og foranderlig, påvirket stærkt af vind og vejr. Service, handel og byliv Løkkens erhvervsliv baserer sig hovedsageligt på handel, håndværk og service. Det store

udbud af velassorterede dagligvarebutikker, specielforretninger og et varieret udbud af spiserestauranter skyldes den store gæstetilstrømning. Byen har langt større udbud end en by inde i landet på 5-10.000 indbyggere. Hertil kommer et bryggeri med lokalt øl, gallerier og oplevelsessteder som fx Action House, Bolcheriet og Løkken Idrætscenter med svømmehal og fitnesscenter. Smag på Løkken er en fælles betegnelse for forretninger og restauranter, der leverer produkter frembragt af lokale råvarer og produceret i høj kvalitet. Ved stadion ligger såvel børne- og ældreinstitution - og lidt længere borte golfbanen.

opleve 2 forskellige byer – dog stadig med små hyggelige fiskerhuse, hemmelige stier og en imødekommende lokalbefolkning. Nogle gæster besøger byen mange gange om året for at opleve netop dette. Andre foretrækker enten det ene eller det andet, og endelig elsker nogle det så meget, at de slår sig ned i Løkken. Men uanset om du er fastboende, midlertidig gæst, eller har et feriehus i byen, så findes der i Løkken noget for enhver smag.

Byens natteliv er ikke som tidligere præget af mange diskoteker og spillesteder med sene lukketider, men i stedet af mange hyggelige barer, bodegaer og cafeer. Sæsonpræg og hverdagen Vekselvirkningen mellem den travle og til tider hektiske sommersæson og den øvrige del af året, hvor det går mere roligt for sig, har sin egen sammenhængskraft. Det er som at

Det historiske hjørne Skudehandler Conrad Christensen sæl-ger sin gård i Løkken til et aktieselskab, der omdanner den til et badehotel – det nuværende Løkken Badehotel på Torvet.

39


The beach with the bathing houses, the fishing boats, the activities on the water and in town, and the holiday atmosphere during the summer, which is balm for the soul… Lisbeth Sølvkær Schütz

1. Sømærket er Løkkens vartegn. 2. Sommerstemning på Torvet.

Løkken By municipal council member and Løkken citizen Børge Leif Bech Løkken is both nationally and internationally known as one of Denmark’s most visited holiday destinations, thanks to its fantastic white beach with the finest sand that go on for several kilometres. But it has not always been that way. Løkken emerged in the year 1678, when the first inhabitants built 2 houses on Furreby Løkke and made a living by selling beer, fishing, farming and trading. The trade between Norway and Vendsyssel grew in the course of the 17th century. At the time, loading and unloading took place directly on the beach. In the 19th century the town evolved into a trading town, and the population census in 1801 lists 7 vessel trader farms, 41 houses and 201 inhabitants. In the 1880’s-90’s, things changed significantly. The vessel trade ceased, mainly as a consequence of the creation of the railway between Nørresundby and Frederikshavn in 1871. In 1913, a railway was established on the route

40

between Hjørring, Løkken, and Åbybro - and later Nørresundby was added. This provided new possibilities for the fishery sector, which employed a big part of the citi-zens in Løkken. During the 1920’s and 30’s, Løkken became a significant commercial town for the neighbouring farmers. After the Second World War, the town changed again, as the fishing activity slowed down. The fishery profession moved to Hirtshals. Following the construction of the pier in Løkken, Løkken Læmole, in 1927-31, several plans to build a harbour stranded because of disagreement about the location etc. Tourism and visitors in Løkken Over time, tourism has influenced Løkken’s evolution. The thermal hotel was established in a former merchant house and opened as early as 1895. In 1930, The Beach Pavilion (Strandpavillonen), the biggest entertainment venue on the Westcoast of Jutland, was inaugurated. More hotels and guesthouses were

built, and it became possible to stay with private fishing families. Already in 1927, Løkken established a tourist association, and the introduction of the holiday law in 1938 contributed to the growth in the tourism sector. It was no longer only wealthy Copenhagen citizens, but also people with average salaries who went to the coast to bathe and enjoy the air by the sea. Trade and service provision followed, and craftsmen also found work. The summer house areas around Løkken developed, and so did several camping sites near the town. The number of young holiday guests increased. They contributed to the lively atmosphere during the summer, in particular from the 1990’s to the beginning of the 21st century. Løkken today At the present, Løkken has around 1,600 inhabitants, and a new era has begun. The youth culture has changed. Løkken now attracts young people who want to surf, para-


1

glide, row in kayaks, paddle etc. A new trend focusing on outdoor activities and experiences in contrast to the intense festivities of the past. Today the camping sites near the town have been abandoned and replaced by newly constructed housing. The slightly older and wealthier guests are looking for comfortable conditions, as well as access to a comprehensive shopping area and a wide range of experiences and activities. For example, families with children are now given the opportunity to experience Løkken “from a child’s perspective” with sand competitions and pirates during the autumn holiday. Out of the 40 fishing boats, only a handful have remained, but visitors love the unique coast fishery environment, where they can buy freshly caught fish, as the fishing boats pull in and out. The 485 exceptional bathing houses, the numerous water sport options and the wellness activities in the fresh, fast-flowing sea on Jutland’s West coast, Vesterhavet, also attract visitors to the area. The pier, which the municipality has taken over from the Danish State, recently went through an all-encompassing renovation and

2

now has a new promenade, a sunny area and a marina. There are plans to continue the renovation from the uphaul area, around the fishermen’s house, the parking lot next to the Beach pavilion and all the way up to the town square. The coastal protection of the town and summer houses in risk of falling in the sea is a recent initiative put in place following the heavy storms in recent years. The sea is dynamic and may change rapidly as a result of the wind and weather conditions. Service provision, trade and town life The business life in Løkken primarily consists of trade, crafts and service provision. To serve the many visitors, the town has numerous well-supplied grocery stores and specialised shops, as well as a wide range of restaurants. The town has a much larger selection than a town in-country of 5,000-10,000 inhabitants. There is also a local beer brewery, galleries and experiential venues such as the Action House, the candy factory “Bolcheriet”, and Løkken Sports Centre with swimming pool and fitness centre. “Taste Løkken” (“Smag på Løkken”) is a local network of food businesses and restaurants that deliver products of high quality, manufactured with local raw materials. By the stadium are two institutions, one for children and one for elderly

people. And the golf course is a bit further away. The nightlife in Løkken is no longer dominated by the discos and music clubs which were open until late. They have now been replaced by trendy bars and cafes. Seasons and daily life The shift between the busy and at times hectic summer season and the rest of the year, which is calmer, has its own logic. It is like experiencing two different towns – but they both have small, cosy fishermen’s houses, secret paths and a welcoming, local population. Some guests visit Løkken several times a year to experience both aspects. Others prefer one of the two. A few people love it so much that they actually settle down in Løkken. Løkken has something to offer to everyone, whether you live here on a permanent basis, are a temporary visitor or have a summer house in the town.

The historic corner 1895

Vessel trader Conrad Christensen sells his farm in Løkken to a joint stock company which transforms it into a hotel - the current Løkken Badehotel on the town square.

41


I Løkken trækkes fiskerbådene stadig op på stranden.

Løkken Von Gemeindevertreter und Løkken-Bürger Børge Leif Bech

Løkken ist sowohl national als international als eine der meistbesuchten Feriendestinationen Dänemarks bekannt, mit einem kilometerlangen, fantastischen, feinkörnigen und weißen Sandstrand. Aber das war nicht immer der Fall. Løkken stammt aus dem Jahr 1678, wo die ersten Bewohner 2 Häuser auf Furreby Løkke gebaut haben und sich von dem Verkauf von Bier, von Fischerei, Landwirtschaft und Handel ernährt haben. Der Handel zwischen Norwegen und Vendsyssel ist im Laufe des 17. Jahrhunderts gewachsen, wo man am offenen Strand geladen und entladen hat. Im 19. Jahrhundert bekam die Stadt ihr Gepräge als Kleinstadt, und die Volkszählung 1801 berichtet von 7 Bootshändlerhöfen, 41 Häusern und 201 Einwohnern. In den 1880er Jahren und Anfang der 90er Jahre änderten sich die Dinge wesentlich. Der Bootshandel hat aufgehört, u.a. als Folge der Eisenbahn zwischen Nørresundby und Frederikshavn 1871, und Løkken bekam 1913 eine Eisenbahn auf der Strecke Hjørring-Løkken-Åbybro und später auch Nørresundby.

42

Das hat ganz neue Möglichkeiten und einenbesseren Absatz für die Fischerei gebracht, die einen großen Teil der Bürger der Stadt beschäftigt hat. Im Laufe der 1920er und 30er Jahre hat sich Løkken auch in eine bedeutende Handelsstadt für die Landwirtschaft des Hinterlandes entwickelt. Nach dem 2. Weltkrieg hat die Stadt wieder Charakter gewechselt, indem die Fischerei allmählich nachgelassen hat. Das Fischereigewerbe ist nach Hirtshals verlagert worden. Løkken Schutzmole wurde 1927-31 gebaut, und dabei ist es geblieben. Es gab etliche Pläne, einen Hafen zu bauen, aber sie sind immer an Uneinigkeit über die Wahl des Platzes usw. gescheitert. Tourismus und Gast in der Stadt Das Tourismusgewerbe hat im Laufe der Zeit die Entwicklung von Løkken geprägt. Das Strandhotel, das in einem ehemaligen Handelshaus eingerichtet war, hat schon 1895 die Türen geöffnet, und 1930 öffnete die erste Vergnügungsstätte an der jütländischen Westküste, der Strandpavillon. Mehr Hotels

und Pensionen sind hinzugekommen, und es ist auch möglich geworden, sich bei privaten Fischern unterzubringen. Schon 1927 gründete Løkken einen Verkehrsverein, und das neue Feriengesetz 1938 hat dazu beigetragen, den Tourismus zusätzlich zu fördern. Nicht nur die wohlhabenden Gäste aus Kopenhagen, sondern auch die Leute mit normalem Einkommen sind an die Küste angereist, um hier zu baden und die Meeresluft zu geniessen. Handel und Dienstleitung haben Schritt gehalten und auch für die Handwerker gab es zu tun. Die Sommerhausgebiete waren nämlich um der Stadt herum angewachsen – und auch etliche stadtnahe Campingplätze. Die jugendlichen Feriengäste sind in Anzahl gewachsen und haben besonders von den 90er Jahren bis Mitte der 2000 Jahre im Sommer mit ihrem lebhaften Stil die Stadt geprägt. Løkken heute Die Stadt, heute mit fast 1.600 Einwohnern, hat eine neue Ära angefangen. Die Jugendkultur hatsich verändert, und die Stadt zieht jetzt Jugendliche an, die surfen, paragliden,


Der Strand mit Badehäusern, Fischerbooten, Aktivitäten auf dem Wasser und in der Stadt, als ob der Sommer vor Ferienstimmung summt, das ist Balsam für die Seele … Lisbeth Sølvkær Schütz

Seekajaks fahren und paddeln wollen usw. Ein Trend, wo Aktivitäten und Erlebnisse im Freien den Ehrenplatz einnehmen, im Gegensatz zur hektischen Feststimmung der früheren Zeiten. Heute sind die stadtnahen Campingplätze stillgelegt worden und die Plätze sind mit Wohnungen bebaut worden. Die etwas älteren und wohlhabenden Gäste wünschen einen höheren Komfort und ein großes variiertes Angebot an Geschäften sowie Erlebnisse und Aktivitäten. Den Kinderfamilien werden jetzt z. B. ”Løkken in Kinderhöhe” angeboten, mit Sandwettbewerben und mit Piraten in den Herbstferien. Von etwa 40 Fischerbooten sind jetzt nur noch eine Handvoll übriggeblieben, aber die Gäste lieben die einzigartige Küstenfischerstimmung, wo die Boote hinaus- und hineingezogen werden, und wo man frisch gefangene Fische kaufen kann. Hinzu kommen noch die einmaligen 485 Badehäuser sowie die vielen Möglichkeiten für Wassersport und Wohlbefinden in der frischen, brausenden Nordsee. Die Mole, die die Gemeinde vom Staat übernommen hat, hat neulich eine durchgreifende Renovierung erlebt und steht jetzt mit einem neuen Promenadendeck, Sonnenplatz und Angel-Fischerkai. Es gibt Pläne, die Renovierung fortzusetzen u.zw. mit dem Aufholplatz und mit der Umgebung des Hauses der Fis-

cher, mit dem Parkplatz am Strandpavillon bis in die Stadt hinein bis zum Markt. Als ganz neue Initiative sieht man jetzt die Uferbefestigung der Stadt und der Sommerhäuser, die in Gefahr sind, ins Meer zu stürzen nach den kräftigen Stürmen der letzten Jahre. Das zeugt davon, dass der Strand dynamisch und veränderlich ist, von Wind und Wetter stark beeinflusst. Dienstleistung, Handel und städtisches Leben Das Wirtschaftsleben in Løkken basiert sich hauptsächlich auf Handel, Handwerk und Dienstleistung. Das große Angebot von gut assortierten Lebensmittelgeschäften, Spezialläden und ein variiertes Angebot an Speisegaststätten lässt sich auf den großen Zustrom von Gästen zurückführen. Die Stadt hat ein weit größeres Angebot als eine Stadt im Binnenland mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern. Hinzu kommt eine Brauerei mit örtlichem Bier, Galerien und Erlebnisstellen wie z.B. Action House, “Bolcheriet“ (Bonbonmacher) und Løkken Sportzentrum mit Schwimmhalle. “ Smag på Løkken“ (Kosten Sie Løkken) ist eine gemeinsame Bezeichnung für Geschäfte und Gaststätten, die Produkte liefern, aus örtlichen Rohwaren und in hoher Qualität hergestellt. Am Stadion liegen sowohl Kinderals Senioreninstitution – und etwas weiter entfernt liegt der Golfplatz.

Das Nachtleben der Stadt ist nicht wie früher von vielen Diskotheken und Konzertplätzen mit späten Polizeistunden geprägt, sondern stattdessen von vielen gemütlichen Baren, Bodegas und Cafés. Saisongepräge und Alltag Die Wechselwirkung zwischen der betriebsamen und gelegentlich hektischen Sommersaison und dem restlichen Teil des Jahres, wo alles ruhig verläuft, hat eine eigene Kohäsionskraft. Es ist als würde man 2 verschiedene Städte erleben – jedoch immer noch mit kleinen gemütlichen Fischerhäusern, heimlichen Fußwegen und einer entgegenkommenden Lokalbevölkerung. Einige Gäste besuchen mehrmals pro Jahr die Stadt, um genau dies zu erleben. Andere ziehen das eine oder das andere vor und schließlich lieben es einige so sehr, dass sie sich in Løkken niederlassen. Aber ob man in Løkken ansässig ist, vorübergehender Gast ist oder ein Ferienhaus in der Stadt besitzt, dann gibt es in Løkken etwas für jeden Geschmack

Die historische Ecke Der Bootshändler Conrad Christensen verkauft seinen Hof in Løkken an eine Aktiengesellschaft, die den Hof zu einem Strandhotel umgestaltet – u.zw. dem jetzigen Løkken Badehotel auf dem Marktplatz.

43


Vrå Af kommunikationskonsulent Torben Stampe Henningsen

1. Idrætscenter Vendsyssel. 2. Vrå Højskole. 3. Foredrag i Idrætscenter Vendsyssel. Vrå er en stationsby ca. 11 km syd for Hjørring, der - som én af de få udenfor hovedbyen Hjørring - er i vækst. Fra 2.262 indbyggere i år 2000 til 2.484 i 2017, og Vrå har også i fremtiden et stort potentiale som bosætningsby p.g.a. sin beliggenhed med kort afstand til både Hjørring, Brønderslev og Aalborg. Byen ændrer sig i disse år fra administrativ hovedby i den tidligere Løkken-Vrå kommune til en områdeby, hvor kultur- og foreningsliv er omdrejningspunktet for det gode hver-dagsliv. Ofte er tilflyttere børnefamilier, der ser muligheden for at have base i et lille bysamfund med skole, indkøbsmuligheder og et bredt kultur- og fritidsliv. Det betyder, at der er flere børn pr. husstand i Vrå end generelt i Hjørring Kommune. Byens fysiske struktur Vrå er omkranset af opdyrkede arealer. Et helt særligt træk ved Vrå er, at ådalen omkring Vester Elbæk og Elbæk sammen med

44

Lunden og boldbanerne ved Idrætscenter Vendsyssel danner en markant, grøn kile på tværs af byen, som giver oplevelsen af, at det åbne land kommer helt ind til centrum af Vrå. Stationen ligger i centrum af byen, og jernbanen deler byen. Historisk set var Vrå derfor opdelt i to bysamfund med den grundtvigianske bydel, højskole og valgmenighedskirke på den vestlige side, mens østsiden rummede indre mission, folkekirken med missionshus samt Vrå Kirke. Dette mentale skel er med tiden blevet mere udvisket, men den fysiske adskillelse af bydelene eksisterer fortsat. Detailhandlen er samlet i bymidten omkring Østergade, Mejerigade samt Strømgade og omfatter dagligvarebutikker og en håndfuld specialforretninger. Byens historie og oprindelse med baggrund i landbruget afspejles stadig i byens erhvervsliv. De to korn- og foderstofsvirksomheder er i høj grad med til at tegne byens identitet, men marmeladefabrikken Fynbo Foods A/S er nok den af byens virksomheder, der har udviklet sig mest de seneste år.

Vrå i forandring Som en del af den pågående områdefornyelse i Vrå er Vestergade senest blevet renoveret med ny belægning, et torv, nyt fortov samt ny belysning og vejtræer. Tunnelen under banen står for tur i 2018. Foruden forskønnelse er målet at nedbryde banens visuelle barriere. For at imødekomme byens mange børnefamilier pågår en gennemgribende forandring af byens infrastruktur for gående og cyklister. En 3 m bred øst-vestgående cykel- og gangsti (Superstien) er anlagt for at forbinde byens boligområder samt skole og idrætscenteret. I den nedlagte DSB bygning i centrum er man ved at etablere det første socialøkonomiske bryghus i Danmark. Her skal bryghuscaféen og butik drives af frivillige i samarbejde med Praktisk Medhjælper Uddannelse (PMU Sindal), mens frivillige fra Uhrenholdts Gård står for ølproduktionen.


2

1

Senest har frivillige sat gang i renoveringen af byens gamle og nedrivningstruede Rugbrødsbageri med tre stokværk, lemme i gavlen og hejseværk, så det fra foråret 2018 supplerer indholdet i Uhrenholdts Gård. På det gamle rådhus er nu Socialtilsyn Nord rykket ind. Ny skole på skemaet Der er truffet beslutning om at byens skole og daginstitutioner er i så dårlig stand, at der skal bygges nyt. Derfor kan Vrås forældre og børn glæde sig til nye bygninger i den syd-østlige del ved Idrætscenter Vendsyssel. Byggeriet af daginstitutionsdelen påbegyndes i 2017, og hele byggeriet med skole, folkebibliotek, musisk skole, ungdomsklub samt idrætshal og udearealer sammen med Idrætscenter Vendsyssel forventes færdigt i 2021. Flytningen kan få stor betydning for byens struktur og bidrage til at skabe et nyt stort mødested, hvor stort set alle byens borgere får deres daglige gang.

3

Fritid og kultur i Vrå Vrå er specielt kendt for sit rige kultur- og idrætsliv. Ikke mindst på grund af Vrå Højskole og Kunstbygningen med Engelund-samlingen i den nordvestlige del af byen. Disse er i dag samlingssted for mange aktiviteter, herunder dans, foto, billedkunst, keramik og litteratur samt undervisning af flygtninge. Efter endt restaurering i 2006 har Uhrenholdts Gård i byens centrum fungeret som borgerhus til en række aktiviteter og arrangementer inden for alt fra træ- og metal håndværk til brygning af øl. Og så er det hér man holder ”fredagsbar for modne kvinder”…. Børnenes Jord, som det første af sin slags i Danmark, er et fristed for byens børn og unge, og i ”Hønsehuset” lige overfor kan du hvert år opleve den populære Vrå Revy, hvor Vrå amatørteater tager politikere og lokale under ”kærlig behandling”. Tæt på finder du Idrætscenter Vendsyssel, som blev genop-

ført i en ny og større udgave i 2007 efter en brand. Centeret er stadig i udvikling og tiltrækker dagligt mange mennesker både fra byen og fra et større opland. Mange betegner Idrætscentret og Vrås kulturelle bygninger som deres andet hjem, og derfor er de - sammen med det stærke foreningsliv - basis og omdrejningspunktet for byens fremtidige udvikling, for de er da med til at fortælle de gode historier om livet i Vrå.

Det historiske hjørne 1871

Vendsysselbanen fra Aalborg over Hjørring til Frederikshavn indvies. Vendsyssel er for alvor sat i forbindelse med den store verden og en kraftig udvikling af byerne i området – bl.a. Vrå – tager sin begyndelse.

45


Vrå By communication officer Torben Stampe Henningsen 1. Uhrenholdts Gård. 2. Vrå Bryghus. Vrå is a station town about 11 kilometres south of Hjørring. As one of the few towns in the area – apart from the main town Hjørring – it has grown, from 2,262 citizens in 2000 to 2,484 in 2017. Vrå also has great potential for newcomers to settle down, because of its location near both Hjørring, Brønderslev and Aalborg. The town has undergone significant chan-ges in recent years, due to the shift from the status as an administrative main town in the former Løkken-Vrå municipality to an ordinary town in the area, where the cultural and associative life are in focus to improve the life quality of the citizens. Often the mo-vers are families with children who want to benefit from life in a small-town community with a school, shopping options and a thriving leisure and cultural life. Therefore, there are more children per household in Vrå than in Hjørring municipality in general. The physical town structure Vrå is surrounded by cultivated land. A particularity in Vrå is the distinct, green wedge composed by the river valley around Vester

46

Elbæk and Elbæk, on the one hand, and Lunden and the ballfield next to Sports Centre Vendsyssel, on the other hand, which gives the impression that the open country side leads right up to the town centre. The station is situated in the middle of the town. The railway track splits up the town into two parts. Therefore, historically Vrå was composed of two town communities, with the Grundtvigian quarter and folk high school as well as the congregation church on the West side, while the East side contained the Christian revival movement, “Inner Mission” (Indre Mission), the folk church with the mission house and Vrå Church. The mental gap has been erased over time, but the physical separation of the town quarters still exists. The retail business area is located in the town centre, including Østergade, Mejerigade and Strømgade. It covers a range of grocery shops and a few specialised shops. The town history and farming origins are still reflected in Vrå’s business life. While the two

cereal and foodstuff companies have contributed to forming the feed town identity, the jam factory Fynbo Foods A/S is probably the business in Vrå which has experienced the most significant developments in recent years. Vrå in transformation As part of the imposing area renewal in Vrå, Vestergade has recently been renovated with new road surfacing and sidewalk, a square, as well as new street lights and streets. The tunnel under the railway will be renovated in 2018. The aim is not only to make it look better, but also to break down the railway’s visual barrier. In order to meet the needs of the many families with children in Vrå, the town’s infrastructure for pedestrians and cyclists is undergoing a wide-reaching transformation. The ”Super Path”, a cycling and walking path between the East and West side, that is 3 metres wide, has been established to connect the town’s housing areas as well as the school and sports centre.


1

In the disused train company building in the centre, the first socio-economic brewery in Denmark is getting installed. The brewery cafe and shop are run by volunteers in collaboration with the Practical Assistant Studies (Praktisk Medhjælper Uddannelse - PMU Sindal), while volunteers from Uhrenholdts Farm are in charge of the beer production. Recently volunteers have started renovating the town’s old ryebread bakery, threatened by demolition, with 3 floors, hatches in the gable and a winch. From Spring 2018 it will supplement the content in Uhrenholdts Farm. The social services, Socialtilsyn Nord, have now moved into the old town hall. A new school building It has been decided to build a new school and new day care institutions in Vrå, because the state of the current buildings is too poor. Therefore, the parents in Vrå can look forward to new buildings in the South-eastern part of Vrå near Sports Centre Vendsyssel. The construction of the day care institutions started in 2017, and the entire complex, with the school, the public library, the musical

2

school, the youth club as well as the sports hall and the outdoor areas in connection with Sports Centre Vendsyssel, is expected to be completed in 2021. The move is likely to influence the town structure significantly and contribute to creating a great, new meeting place for all the citizens in Vrå. Leisure and culture in Vrå Vrå is renowned for its rich cultural and sports life, not least because of Vrå Folk Highschool and the Art Building with the Engelund collection in the North-western part of the town. These institutions host a range of activities, including dance, photography, visual arts, ceramics and literature as well as courses for refugees. Since its renovation in 2006, Uhrenholdts Farm in the town centre has functioned as a community house for a wide range of activities and events, from wood and metal crafts to beer brewing. The ”Friday bar for mature women” also takes place here. ”The children’s land”, a refuge for children and youth in Vrå, is the first of its kind in Den-

mark. ”The poultry house” right across the street hosts the popular, annual Vrå Revue, in which Vrå’s amateur actors give politicians and local citizens a ”loving treatment”. Sports Centre Vendsyssel nearby was rebuilt in a new and bigger version after a fire in 2007. The Centre is still under development and attracts many visitors every day, both from the town itself and the surrounding areas. Many locals consider the sports centre and the cultural buildings in Vrå as their second home. They constitute the basis and pivotal point for the future development of the town, together with the vibrant associative life and contribute to the success stories about life in Vrå.

The historic corner 1871

The Vendsyssel railway from Aalborg to Frederikshavn via Hjørring is inaugurated. Vendsyssel’s connection to the rest of the world is reinforced, and the towns in the area, such as Vrå, begin to develop.

47


Vrå Von Kommunikationsmitarbeiter Torben Stampe Henningsen

1

2

1. Træplantning ved Vrå ny skole. 2. Vrås supercykelsti. 3. Kunstbygningen Vrå.

Vrå ist eine Landstadt etwa 11 km südlich von Hjørring, die – als eine der einzigen auße halb der Hauptstadt – in Wachstum ist. Von 2.262 Einwohnern Jahr 2000 auf 2.484 im Jahre 2017. Vrå hat auch für die Zukunft ein großes Potential als Ansiedlungsstadt we-gen der geographischen Lage in kurzem Abstand zu den 3 größeren Städten Hjørring, Brønderslev und Aalborg. Die Stadt ändert sich diese Jahre von einer wichtigen Verwaltungsstadt in der früheren Løkken-Vrå Gemeinde in eine Stadt des Gebietes, wo Kultur- und Vereinsleben der Drehpunkt für das gute Alltagsleben ist. Oft sind Ansiedler Familien mit Kindern, die die Mö lichkeit sehen, einen sicheren Hafen in einer kleinen Stadtgesellschaft zu finden, mit Schule, Einkaufsmöglichkeiten und einer breiten Kultur und auch Freizeitleben. Das be-deutet, dass es in Vrå mehr Kinder pro Haushalt gibt als generell in Hjørring Gemeinde. Die geographische Struktur der Stadt Vrå ist von urban gemachten Arealen umkränzt. Ein besonderer Charakterzug von Vrå ist, dass der Flusstal rund um Vester Elbæk

48

und Elbæk zusammen mit Lunden und den Spie plätzen bei Sportzentrum Vendsyssel einen markanten grünen Keil quer durch die Stadt bildet, was das Erlebnis erweckt, dass das offene Land direkt die Stadtmitte von Vrå erreicht. Der Bahnhof liegt in der Stadtmitte, und die Eisenbahn teilt die Stadt. Historisch gesehen war Vrå darum in zwei Stadtgesellschaften geteilt mit dem grundtvigianischen Stadtteil, Hochschule und mit der freien Kirche auf der westlichen Seite während die Ostseite die Innere Mission, die Volkskirche mit Betsaal sowie Vrå Kirche umfasste. Diese mentale Barriere hat sich mit der Zeit verwischt, aber die physische Trennung bleibt noch. Der Einzelhandel befindet sich in der Stadtmitte um Østergade, Molkereistraße und Strømgade und umfasst Lebensmittelgeschäfte und eine Handvoll Spezialläden. Die Geschichte und der Ursprung der Stadt mit Hintergrund in der Landwirtschaft spiegelt sich immer noch in der Wirtschaft der Stadt ab. Die beiden Getreide- und Futtermittelbetriebe tragen sehr stark dazu bei, die Identität der Stadt zu zeichnen, aber die Marmeladen-

fabrik Fynbo Foods ist wohl der Betrieb der Stadt, der sich die letzten Jahre am meis-ten entwickelt hat. Vrå in Verwandlung Als ein Teil der jetzigen Gebietserneuerung in Vrå ist Vestergade in letzter Zeit renoviert worden, u.zw. mit einem neuen Straßenbelag, einem Marktplatz, einem neuen Bür-gersteig und mit neuer Beleuchtung und neuen Straßenbäumen. Der Tunnel unter der Bahn ist an der Reihe für 2018. Außer der Verschönerung ist das Ziel, die visuelle Barriere der Bahn abzubauen. Um den vielen Kinderfamilien der Stadt entgegenzukommen erfolgt eine völlige Veränderung der städtischen Infrastruktur für Gehende und für Radfahrer. Ein 3 m breiter ost-westgehender Radfahrer- und Gehweg (der Superweg) wird angelegt, um die Wohnge-biete der Stadt und die Schule sowie das Sportzentrum zu verbinden. In dem stillgelegten DSB (Dänische Bahn) Gebäude in der Stadtmitte etabliert man im Moment das erste sozialwirtschaftliche Brauhaus in Dänemark. Hier werden Freiwil-


3

lige in Zusammenarbeit mit der “Praktische Mitthelfer Ausbuilding“ (Praktisk Medhjælper Uddannelse – PMU, Sindal) das Brauhauscafé und den Laden bewirtschaften, während Freiwillige von Uhrenholdts Hof für die Bierherstellung verantwortlich sind. In letzter Zeit haben Freiwillige die Renovierung der alten und abbruchbedrohten Schwarzbrotbäckerei mit 3 Stockwerken, Falltüren in dem Giebel und mit Hebewerk eingeleitet, so dass es vom Frühjahr 2018 den Inhalt in Uhrenholdts Hof ergänzt. Die Sozialaufsicht Nord ist jetzt ins alte Rathaus eingezogen. Neue Schule in der Plan Man hat jetzt entschieden, dass die Stadt und die Tagestätten in so schlechtem Zustand sind, dass man neu bauen muss. Darum können sich die Eltern und die Kinder in Vrå auf neue Gebäude im südöstlichen Stadtteil am Sportzentrum Vendsyssel freuen. Der Bau der Tagesstätten wird 2017 angefangen und man erwartet, dass der ganze Bau mit Schule, Volksbibliothek, musischer Schule, Jugendklub sowie Sporthalle und Frei-luftsportplätzen zusammen mit Sportzentrum Vendsyssel 2021 beendet sein wird. Der Umzug kann

für die Struktur der Stadt eine große Bedeutung bekommen und dazu beitragen, einen neuen großen Treffpunkt zu schaffen, wo fast alle Bürger der Stadt täglich verkehren werden. Freizeit und Kultur in Vrå Vrå ist besonders für das reiche Kultur- und Sportleben bekannt. Nicht zuletzt wegen der Vrå Hochschule und des Kunstgebäudes mit der Engelund-Sammlung im nordwestlichen Teil der Stadt. Diese sind heute Versammlungsort für viele Aktivitäten, darunter Tanz, Foto, bildende Kunst, Keramik und Literatur sowie Unterricht für Flüchtlinge. Nach Ende der Renovierung 2006 hat Uhrenholdts Hof in der Stadtmitte als Bürgerhaus funktioniert, für eine Reihe Aktivitäten und Veranstaltungen in allen Bereichen vom Holzund Metallhandwerk zur Bierbrauerei. Und hier wird auch eine „Freitagsbar für reife Damen“ veranstaltet. Die Erde der Kinder, die erste ihrer Art in Dänemark ist eine Freistatt für die Kinder und Jugendliche der Stadt, und im Hühnerhaus direkt gegenüber kann man jedes Jahr die beliebte Vrå Revue erleben, wo Vrå Amateur-

theater Politiker und lokale Bürger „liebevoll behandeln“. Direkt in der Nähe findet man das Sportzentrum Vendsyssel, das 2007 in einer neueren und größeren Ausgabe nach einem Feuer wieder aufgebaut wurde. Das Zentrum ist immer noch in Entwicklung und zieht täglich viele Menschen an, sowohl von der Stadt als von einem größeren Nahbereich. Viele bezeichnen das Sportzentrum und die kulturellen Häuser in Vrå als ihr zweites Zuhause, und darum sind sie – zusammen mit dem starken Vereinsleben – die Basis und der Drehpunkt für die zukünftige Entwicklung der Stadt, denn sie tragen dazu bei, die guten Geschichten über das Leben in Vrå zu berichten.

Die historische Ecke 1871

Die Vendsysselbahn von Aalborg über Hjørring nach Frederikshavn wird eingeweiht. Vendsyssel ist wirklich in Verbindung mit der großen Welt und eine starke Entwicklung der Städte im Gebiet – u.a. Vrå – fängt jetzt an.

49


Tårs Af kommunikationskonsulentTorben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune

Boller Sø. I mindst 750 år har stedet Tårs - eller Thorse efter guden Thor - ligget midt i Vendsyssel, på overgangen mellem det flade agerland og Jyske Ås’ kuperede morænelandskab. Tårs by ligger ca. 10 km sydøst for Hjørring, og den tidligere stationsby har knap 1.900 indbyggere. Enfamiliehuse udgør i Tårs den største andel af boligmassen, og den korte afstand til motorvejen og til familiemedlemmernes jobs samt rimelige boligpriser gør det attraktivt at bo her. Her har du også kort afstand til de daglige indkøb, og byens størrelse giver et trygt og overskueligt miljø, hvor børn selv kan gå eller cykle til skole og de mange fritidsaktiviteter. Derfor er Tårs, hvor fritids- og foreningslivet er omdrejningspunktet for byens puls, en oplagt bosætningsby for børnefamilier. Byens fysiske struktur Sæby Landevej løber tværs gennem byen og udgør samtidig byens hovedgade, Bredgade,

50

byens - centrale knudepunkt - hvor byens borgere mødes, og rejsende gennem Tårs får lyst til at stoppe op. Detailhandlen i midtbyen omfatter dagligvarebutikker og en håndfuld mindre specialforretninger. Byen har et stort samlet erhvervsområde med en god beliggenhed i den nordlige del af byen, som primært består af produktionsvirksomheder. Her ligger bl.a. virksomheden Wolf Camper, som udvikler og sælger friluftsprodukter og derudover er kendt for sin årlige friluftskoncert på virksomhedens grund. De største boligområder finder du i byens sydlige del, hvor boligområdet Søparken ned mod Boller sø er et af de nyeste. På nuværende tidspunkt sker der en udbygning af byen ved Klosterbakken, hvor du stadig kan købe en af de ledige kommunale byggegrunde. Byen er omgivet af opdyrkede arealer, men områderne nordøst og sydvest for byen er

udpeget som værdifulde naturområder. De to naturområder fortsætter helt ind i byen, hvor de rekreative områder omkring Boller sø sydvest for byen fortsætter bl.a. over byens idrætsanlæg. Boller sø har et rigt fugleliv og er en god fiskelokalitet. Hér er for nylig opsat fiskeplatforme, ligesom stiforholdene er blevet forbedret. På søens nordøstlige side er der anlagt raste- og grillplads i forbindelse med Bollerruten. Via det åbne land fortsætter også naturområdet nordøst for byen ind i byen over Bålhøj. Tårs i udvikling I Tårs er man i gang med områdefornyelse, hvor formålet er at transformere Tårs fra en tidligere centerby til en attraktiv, nutidig bosætningsby med egen stærk identitet. Man har netop afsluttet en renovering og forskønnelse af den midterste del af Bredgade, hvor der nu er en ny plads midt i byen, som forbinder Bredgade med det bagvedliggende butikstorv. Her er der


plads til ophold og klatre- og parkouraktiviteter. Variationen i træer og beplantning skal være med til at give forskellige oplevelser af gaden hen over året. Derudover skal de parallelle igangværende projekter - Tårs Vandtårn, Multihuset Taarshallen og Højmarksøerne – være med til at redefinere Tårs. Nordvest for Tårs er netop etableret et stort rekreativt område, Højmarkssøerne. Over en årrække skal området udvikles med skov og søer, mountainbike-, gå- og løbestier samt bakkelandskaber med kælkebakker og udkigsposter. Tårs har et aktivt foreningsliv og stort engagement blandt borgerne i byen. Det ser du bl.a. ifm. Taarshallen, der er et af byens væsentligste omdrejningspunkter. Den tidligere kommunale idrætshal blev i 2014 overdraget til den selvejende institution - Foreningen Taarshallen - der tegnes af borgere og brugere fra Tårs.

Her arbejdes der på at samle flere aktiviteter, og i den forbindelse flyttede fodboldklubben i 2015 ned til hallen, hvor der nu er reetableret et stadion. Den selvejende institution arbejder i øjeblikket på at udvikle Taarshallen til et mere tidssvarende aktivitets- og samlingssted. Med projektet Multihus Taarshallen ønsker Foreningen Taarshallen at skabe et moderne og naturligt samlingssted for alle borgere i Tårs og omegn – både sportsligt, kulturelt og socialt. I Multihus Taarshallen skal alle byens borgere uanset interesse, fysisk formåen og alder kunne mødes, deltage, se på, få en snak og naturligt blive trukket ind i de sportslige og sociale fællesskaber, kulturelle aktiviteter og møder, der er i huset. På Bålhøj står byens gamle vandtårn. Her arbejder man med en idé om vandtårnet som udsigtspunkt og vartegn for byen, og som et uformelt udendørs aktivitetsrum med bl.a.

klatrevæg. Beplantningen på Bålhøj er blevet beskåret, så der nu er kig rundt i landskabet fra toppen af Vandtårnet. Samtidig er der etableret en Tarzanbane i skoven ved Bålhøj til de yngste. Sammenhold på tværs af aldre og interesser Kort fortalt er Tårs stor nok til at imødekomme dagligdagens behov, men alligevel ikke større end at der er et stærkt sammenhold, engagement og fællesskab. Det udgør et vigtigt afsæt for byens vej frem, for det er netop byens borgere og foreningsliv, som i fremtiden skal være med til at løfte og drive projekter, der kan styrke byens udvikling.

Det historiske hjørne 1913

Hørbybanen indvies. Jernbanen går over Tårs, som i løbet af 25 år vokser fra under 300 til over 1000 indbyggere - og fra 9 til 40 forretninger.

51


Tårs By communication officer Torben Stampe Henningsen, Hjørring Municipality

Boller Hovedgaard.

52

Tårs - or Thorse, named after the God Thor – has existed for more than 750 years. It is located in the middle of Vendsyssel, in the transition area between the flat farmland and the hilly moraine landscape in Jyske Ås. Tårs town is located about 10 kilometres south-east of Hjørring, and the former station town has almost 1,900 inhabitants. In Tårs, the family houses represent the majority of the housing stock. The short distance to the motorway and the workplaces of the family members as well as reasonable housing prices makes it attractive to live here. The grocery shops are nearby, and the size of the town contributes to providing a safe and manageable environment, where children can walk or cycle to school and benefit from the many leisure activities. Tårs, where leisure and associative life stimulates the pulse of the town, is an obvious place for families with children to settle down.

town’s central hub, where the citizens meet, and people travelling through Tårs stop to take a break. The retail businesses in the town centre include grocery stores and a few, small specialised shops.

The physical town structure Sæby Landevej is the main street in Tårs. It runs right through the town. Bredgade is the

Tårs is surrounded by cultivated areas, but the areas north-east and south-west of the town have been attributed the official status

The town has a well-located, concentrated business area in the northern part of town, which primarily consists of production businesses, such as the company Wolf Camper, which develops and sells open-air products and is known for its annual open-air concert on the company property. The biggest housing areas are situated in the southern part of Tårs. The housing area Søparken facing Boller Lake is one of the most recent. An expansion of the town is on-going near Klosterbakken, where it is still possible to buy vacant municipal properties for construction.

“Particularly valuable natural areas”. These natural areas continue all the way into town, and the recreational areas around Boller Lake south-west of Tårs continues across the sports facilities. Boller Lake has a rich bird life. It is also a good fishing location. Fishing platforms were installed recently, and the path areas have been improved. Rest and barbecue areas can be found on the north-east side of the lake in connection with the Boller Nordvest for Tårs er netop etableret et stort rekreativt område, Højmarkssøerne. The natural area continues through the open land from the area north-east of Tårs into the town across Bålhøj. Tårs under development Area renewal is taking place in Tårs in order to transform the town from a former centre town to an attractive settler town with a strong identity. It was recently decided to renovate and embellish the central part of Bredgade. There is now a new square in the middle of Tårs, which connects Bredgade to the shopping square behind it; a square where people


can stop and rest, with a climbing and parcours area. Throughout the year, the appearance of the streets changes with the versatile mixture of trees and plants. The parallel, on-going projects - Tårs Watertower, “Multi-house” Taarshallen and Højmarksøerne – will contribute to redefining Tårs. Højmarkssøerne is a newly established recreational area of 9 hectares located north-west of Tårs. Over the next couple of years, the area is to be developed with woods and lakes, paths for walking, running and mountain biking as well as hilly landscapes with sleighing hills and viewpoints. Tårs has an active associative life and its citizens are highly committed. This is exemplified by Taarshallen, one of the town’s most important pivotal points. In 2014, the former municipal sports hall was transferred to the independent institution, the Taarshallen Association, with a membership composed of citizens and users from Tårs. The aim is to concentrate even more activities here. In

2015, the soccer club moved to the sports hall where the stadium has now been reestablished. The independent institution is currently working on how to turn Taarshallen into a more contemporary centre for local activities and gatherings. With the project ”Multi-house Taarshallen”, the Taarshallen Association wants to create a modern and natural community centre for all citizens from Tårs and neighbouring towns to gather and participate in cultural, social and sports activities. In “Multi-house Taarshallen”, all Tårs citizens will be able to meet, participate, watch, talk and get involved in the sports community, social networks and cultural activities and meetings in the house, no matter what interests they have, whether they are in good physical shape, and how old they are. The town’s old water tower is situated on the hill, Bålhøj. The current working concept is to use the water tower not only as a viewpoint and landmark in Tårs, but also as an infor-

mal, outdoor activity space with equipment, such as a climbing wall. The plants on Bålhøj have been cut, so it is now possible to see the landscape from the top of the water tower. A Tarzan path has also been established for the youngest visitors, in the forest next to Bålhøj. Cohesion across ages and interests In brief, Tårs is big enough to meet the needs arising in daily life, and at the same time, the town is small enough to nurture cohesion, participation and the sense of community. This is an important impetus for the citizens and associations in Tårs to push for progress and find leverage for projects to further develop the town in the future.

The historic corner 1913

The Hørby railway is inaugurated. The railway now goes to Tårs, and over a period of 25 years the town grows from under 300 citizens to over 1000 - and from 9 to 40 businesses.

53


Tårs Von Kommunikationsmitarbeiter Torben Stampe Henningsen Hjørring Kommune

1. Nyrenoverede Bredgade. 2. Ny plads med klatre- og parkourfaciliteter.

Seit mindestens 750 Jahren liegt die Stelle Tårs oder Thorse - nach dem nordischen Gott Thor - mitten in Vendsyssel, auf dem Übergang zwischen dem flachen Ackerland und der hügeligen Moränenlandschaft bei ”Jyske Å” - dem jütländischen Fluss. Die Stadt Tårs liegt etwa 10 km südöstlich von Hjørring, und die frühere ländliche Stadt hat knapp 1.900 Einwohner. Einfamilienhäuser machen in Tårs die Mehrheit des Wohnungsbestandes aus, und der kurze Abstand zur Autobahn und zu den Arbeitsplätzen der Familienmitglieder sowie mäßige Hauspreise macht es attraktiv, hier zu wohnen. Hier hat man auch einen kurzen Abstand zum täglichen Einkaufen und die Größe der Stadt resultiert in einem sicheren und überschaubaren Umfeld, wo die Kinder alleine zur Schule oder zu den vielen Freizeitaktivitäten gehen oder radfahren können. Darum ist Tårs, wo das Freizeit- und Vereinsleben der Drehpunkt für den Puls der Stadt ist, eine klare Möglichkeit als Ansiedlungsstadt für Familien mit Kindern. Die geographische Struktur der Stadt Sæby Straße läuft quer durch die Stadt und

54

macht gleichzeitig die Hauptstraße aus – die Bredgade, der Knotenpunkt der Stadt, wo sich die Bürger treffen und Reisende durch Tårs Lust bekommen, eine Pause zu machen. Der Einzelhandel in der Stadtmitte umfasst Lebensmittelgeschäfte und eine Handvoll kleinere Spezialläden. Die Stadt umfasst ein großes gesammeltes Wirtschaftsgebiet mit einer guten Lage im nördlichen Teil der Stadt, das vor allem aus Herstellerfirmen besteht. Hier liegt z.B. der Betrieb, Wolf Camper, der Freizeitprodukte entwickelt und verkauft, und darüber hinaus für sein jährliches Freiluftkonzert auf dem Gelände des Betriebes bekannt ist. Die größten Wohngebiete findet man im südlichen Teil der Stadt, wo das Wohngebiet Søparken bei Boller See eins der neuesten ist. Zum heutigen Zeitpunkt findet ein Ausbau der Stadt bei Klosterbakken (Klosterhügel) statt, wo man immer noch unverkaufte kommunale Baugrundstücke kaufen kann. Die Stadt ist von urban gemachten Arealen umgeben, aber die Gebiete nordöstlich und südwestlich der Stadt sind als wertvolle Naturgebiete benannt. Die beiden Naturgebiete ziehen sich bis in die Stadt hinein, wo die

Erholungsgebiete um Boller See südwestlich der Stadt u.a. durch die Sportanlagen fortsetzen. Boller See bietet ein reiches Vogelleben und ist eine gute Angellokalität. Hier wurden neulich Angelplattformen aufgestellt und die Fußwege sind verbessert worden. Auf der nordöstlichen Seite des Sees ist in Verbindung mit der Strecke rund um den Boller See ein Rast- und Grillplatz angelegt worden. Durch das offene Land zieht sich das Naturgebiet nordöstlich der Stadt auch über Bålhøj (Feuerhügel) in die Stadt hinein. Tårs in Entwicklung In Tårs arbeitet man im Moment mit einer Gebietserneuerung, wo das Ziel ist, Tårs aus einer früheren Zentralstadt in eine attraktive moderne Ansiedlungsstadt mit eigener starker Identität zu transformieren. Man hat gerade eine Renovierung und Verschönerung des mittleren Teils der Bredgade (die Hauptstraße) durchgeführt, wodurch man jetzt einen neuen Platz bekommen hat, der die Bredgade mit dem dahinter liegenden Ladenzentrum verbindet. Ein Platz, wo man sich aufhalten oder das Kletter- und Parkourgebiet benutzen kann.


1

Die Vielfalt der Bäume sowie die Bepflanzung soll zu den verschiedenen Erlebnissen in der Straße im Laufe des Jahres beitragen. Darüber hinaus sollen die parallelen Projekte – Tårs Wasserturm, das Multihaus “Tårnhallen” und die Hochfeldseen (Højmarksøerne) dazu beitragen, Tårs grundsätzlich zu verändern. Nordwestlich von Tårs liegen die Hochfeldseen, die ein neu etabliertes rekreatives Gebiet von 9 Hektaren ausmachen. Über eine Reihe von Jahren soll sich das Gebiet mit Wald und Seen, mit Pfaden für Mountainbike, Geh- und Rennwegen sowie hügelreichen Landschaften mit Schlittenbahnen und Aussichtsstellen entwickeln. Tårs hat ein aktives Vereinsleben und ein großes Engagement unter den Bürgern der Stadt. Das sieht man z.B. in Verbindung mit der Taarshalle, die einer der wichtigsten Umdrehungspunkte der Stadt ausmacht. Die frühere kommunale Sporthalle wurde 2014 an eine private Stiftung: den Verein ”Taarshalle” übertragen, die von Bürgern und Benutzern getrieben wird. Hier arbeitet man daran, mehr Aktivitäten zu sammeln und in der Verbindung wurde der Fußballklub 2015 in die Halle ver-

2

legt, wo man jetzt auch ein Stadion wiedererrichtet hat. Die private Stiftung arbeitet im Moment daran, die Taarshalle in eine zeitgemäße Einrichtung für Aktivitäten und als Versammlungsort zu entwickeln. Mit dem Projekt ”Multihus Taarshallen” wünscht der Verein Taarshallen, einen modernen und natürlichen Versammlungsort für alle Bürger in Tårs und Umgebung zu schaffen – in sportlicher, kultureller und sozialer Hinsicht. In der ”Multihus Taarshallen” sollen sich alle Bürger ohne Rücksicht auf Interesse, physische Fähigkeiten und Alter treffen können, an Aktivitäten teilnehmen, beobachten, mit anderen plaudern können und so in natürlicher Weise in die sportlichen und die sozialen Gemeinschaften sowie die kulturellen Aktivitäten und in die Sitzungen hereingezogen werden, die im Haus vorkommen. Auf Bålhøj (Feuerhügel) steht der alte Wasserturm der Stadt. Hier arbeitet man mit der Idee, den Wasserturm als Aussichtspunkt und Wahrzeichen der Stadt zu benutzen und den Turm gleichzeitig als einen informellen Naturaktivitätsraum mit u.a. einer Kletterwand zu benutzen. Die Bepflanzung auf Bålhøj ist beschnit-

ten worden, so dass vom Gipfel des Wasserturmes die Landschaft überall sichtbar ist. Gleichzeitig ist im Wald bei Bålhøj eine Tarzanbahn für die Jüngsten eingerichtet worden. Zusammenhalt quer durch Alter und Interessen Kurz gesagt ist Tårs groß genug, die alltäglichen Bedürfnisse zu erfüllen aber trotzdem nicht größer als dass es einen starken Zusammenhalt und auch Engagement und Gemeinschaft gibt. Dies ist ein wichtiger Hintergrund für den Weg vorwärts, denn es sind gerade die Bürger und das Wirtschaftsleben der Stadt, die in Zukunft Projekte unterstützen und treiben sollen, die die Stadtentwicklung stärken können.

Die historische Ecke 1913

Die Hørbybahn wird eingeweiht. Die Eisenbahn fährt über Tårs, die im Laufe von 25 Jahren von unter 300 auf über 1000 Einwohner und von 9 auf 40 Geschäfte wächst.

55


Livet på landet Af kommunikationskonsulent Torben Stampe Henningsen

Landdistriktet langs kysten og i det nære bagland er begunstiget med helt særlige landskabelige og naturmæssige kvaliteter med hav, strand og klit. Også i skov- og bakkelandskabet i kommunens østlige del spiller naturen en væsentlig rolle i områdets attraktivitet, hvor beliggenheden midt i det storslåede landskab og den lette adgang til naturoplevelser skaber rammen om det gode hverdagsliv i landområderne. Motiverne for at bosætte sig i landsbyerne er mange, og landdistriktet er – og vil i fremtiden være – base for et aktivt hverdagsliv for mange familier. Der er mange opskrifter på det gode hverdagsliv, og livskvalitet er ikke ligefrem proportionalt med befolkningstal eller vækst. Færre indbyggere og nedskalering af kommunal service i et lokalområde giver ofte anledning til at nytænke anvendelse af tiloversblevne bygninger, faciliteter og arealer, og i Hjørring Kommune kan man finde mange gode eksempler herpå.

56


Bymønster og byudvikling Hjørring Kommune har i kommuneplanen vedtaget, at byudvikling skal ske, hvor der er udviklingspotentiale og et reelt behov. Bymønstret nedenfor afspejler Hjørring Kommunes prioritering set i forhold til den enkelte bys potentiale. I midten har vi Hjørring, der med knap 26.000 indbyggere er hovedbyen og - i vigtigt samspil med områdebyerne Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken – også kraftcenter for kommunens udvikling. I komfortabel afstand til Hjørring og områdebyerne samt jernbane og motorvej ligger en række lokalbyer, landsbyer og landområder, der gi-ver mulighed for at bo på landet med de fordele, det giver - og alligevel tæt ved de større byer. Byerne i bymønstret er forskellige, og i Hjørring Kommune mener vi, at den enkelte by skal udvikles og styrkes på baggrund af byens stedbundne potentialer i form af

byens særlige historie, karakter, kvaliteter og udviklingsmuligheder. Byens muligheder afhænger dog i høj grad også af de borgere og ildsjæle, som bor i byen, fordi borgernes deltagelse i fællesskaber er med til at skabe et tilhørsforhold, et socialt netværk, et aktivt medborgerskab og dermed livskvalitet. I nogle områder udnyttes de stedbundne potentialer allerede, mens der andre steder skal gøres en indsats for at bringe dem i spil i forhold til både byudvikling, bosætning og erhvervsudvikling. Samarbejde I Hjørring Kommune har vi ekstraordinær fokus på samarbejde, der giver borgerne i landdistriktet mulighed for at få indflydelse på udviklingen i eget lokalområde. Landsbyforum med lokale borgerrepræsentanter er det samlende forum for kommunens landdistrikt og omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommune og borgere. Ifm. kommunalvalg 2017 valgte Hjørring Kommune at

nedsætte et specielt politisk udvalg – Udvalget for by- og landudvikling, som skal styrke helhedsorientering i arbejdet med den strategiske by- og landdistriktsudvikling. Udvalget arbejder ud fra princippet om, at byerne i Hjørring Kommune er hjørnesten for bosætning og erhvervsudvikling - på hver deres måde. Udvalget skal fastholde fokus på tilpasning og udvikling af byernes roller samt samspillet mellem byer og landsbyer - såvel som samspillet mellem kommunen, den private sektor, civilsamfundet og nye samarbejdsformer omkring frivillighed og samskabelse. Hjørring Kommunes samarbejde med landdistriktet tager afsæt i landdistriktsstrategien ”Samling & Sammenhold - landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune”, der har som mål, at borgere og kommunen i fællesskab bliver bedre til at udnytte og udvikle de potentialer, der er i lokalsamfundene.

57


Kanotur på Uggerby Å.

58 58


59 59


1

2

3 1. Peterspladsen i Bjergby. 2. Der handles i den lokale brugs i Hundelev. 3. Multibane i Horne.

Derfor sætter vi fokus på samarbejde – i landdistriktet, mellem borgere og kommunen samt mellem land og by. Udviklingen i landdistriktet skal ske koordineret med udviklingen i hele kommunen. I Hjørring Kommune ved vi, at borgere og ildsjæle har afgørende betydning for udviklingen i landdistriktet, hvor samarbejdet mellem borgere og kommune til stadighed skal udvikles. Vi vil gå langt for at understøtte ild-sjælenes initiativer og koordinere dem med kommunale indsatser.

60

Kommunen yder gennem kommunale puljer støtte til realisering og vedligeholdelse af lokalt forankrede udviklingsprojekter. Udvikling i landdistriktet handler også om at se muligheder, og Hjørring Kommune vil gerne understøtte nytænkning. Nye idéer, nye samarbejder og nye fællesskaber skal have mulighed for at etablere sig og gro i - og på tværs af lokalområderne. Landsbyernes roller og samspil med hinanden og med kommunens større byer skal udvikles til gavn for hele kommunen.

Det er jo ofte ifm. nytænkning og nye projekter, at vores kommune og byerne trænger igennem mediebilledet og brander sig overfor omverdenen og potentielle nye borgere. Urbaniseringen i vores samfund er det nok ikke muligt at undgå, og fraflytning fra land til by medfører et overskud af boliger og andre bygninger i landdistriktet. For at bevare attraktiviteten i områderne er det nødvendigt at tage hånd om de tiloversblevne bygninger - enten ved at tilføre nye funktioner til bygningerne eller ved at nedrive dem. Hjørring


Kommune arbejder med landsbyfornyelse gennem oprydning, nedrivning og bevilling af tilskud til istandsættelse af ældre boliger. Med baggrund i landdistriktstrategien afsætter vi hvert år ressourcer til at understøtte det lokale initiativ i landdistriktet. Har du en god idé eller et projekt, der er med til at udvikle dit lokalområde eller din by, så er der mulighed for at søge økonomisk støtte fra kommunen. Og der er mange muligheder fx frimærkepenge, vedligeholdelsesmidler, matchningsmidler samt andre puljer og fonde.

Ud over de økonomiske støttemuligheder prioriterer Hjørring Kommune at tilbyde rådgivning og vejledning til borgere med gode ideer. Ting tager tid, men med en hjælpende hånd kan projekterne blive startet rigtig op, og vejen fra idé til virkelighed er ikke lang, når borgere samarbejder med kommunen. Hvis du har brug for råd og vejledning til dine gode ideer, kan du ringe til Plan & Udvikling på tlf. 72 33 32 30 eller sende os en mail på plan.udvikling@hjoerring.dk

Besøg landsbyerne på nettet Vil du vide mere om vores lokal- og landsbyer, så har mange en hjemmeside, som fortæller om, hvad der gør netop deres område specielt. På www.hjoerring.dk/landsbyer finder du en oversigt over - og links til – disse hjemmesider.

61


Life in the Rural Areas By communication officer Torben Stampe Henningsen The rural district along the coastline and the hinterland in proximity has very special qualities as regards the local landscape and nature, with the sea, the beach and the dunes. Also in the forest and the undulated landscape in the eastern part of the municipality, the nature makes the area particularly attractive. The location in the middle of a grand landscape and the direct access to exploring nature helps create a daily life of high quality in the rural areas.

People have many different reasons for settling in the villages. The rural district is – and always will be – the foundation for an active daily life for many families. There are many ways to create a good daily life. Quality of life is not necessarily proportional with the size of the local population or the growth. When the

number of citizens decrease, and the municipal services are scaled down in a local area, abandoned buildings, facilities and spaces are often used in innovative ways. In Hjørring Municipality, there are many good examples of this.

62 62


Børnefestival i Mosbjerg.

63 63


Aftenhygge i Lønstrup.

Urban fabric and urban development Hjørring Municipality has decided, as part of its municipal plan, that urban development should take place, where it is really needed, and where there is development potential. The urban fabric illustrated below reflects the priority areas of Hjørring Municipality, based on the perceived potential of each town. Hjørring is located at the centre. With almost 26,000 inhabitants, it is the main town and – in cooperation with the big towns in the other areas: Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs and Løkken – it also constitutes the power centre for the development of the municipality. Several local towns, villages and rural areas are located in a comfortable distance to Hjørring and the other big towns as well as the railway and the motorway. It is hence possible to live in the countryside and benefit from the advantages - and still live in proximity to the big towns. The towns in the urban fabric are different. In Hjørring Municipality, we believe each indivi-

64


dual town should be developed and strengthened by drawing on its potential in terms of the town’s particular history, character, qualities and development opportunities. However, the town’s possibilities also depend to a great extent on the citizens and fiery souls who live in the town, because their participation in communities creates cohesion, social networks, active citizenship, civic engagement, and hence, quality of life. In some areas, the local potential is already exploited, but in other places, an effort is needed to bring them into play in relation to the urban development, settlement and business development. Cooperation Hjørring Municipality has a particular focus on cooperation which gives the citizens in the rural district the opportunity to influence the development of the local area in question. The village forum with local, civic representatives

is the collective forum for the rural district in the municipality and the pivotal point for the cooperation between the municipality and the citizens. In connection with the municipal elections in 2017, Hjørring Municipality decided to establish a special political committee, The Committee for Urban and Rural Development, which should strengthen the holistic orientation in the strategic urban and rural development. The Committee operates based on the principle that the towns in Hjørring Municipality, each in their own way, constitute the corner stone of settlement and business development. The committee is to keep the focus on adaptation and development of the towns’ roles and the interplay between towns and villages, as well as the interaction between the municipality, the private sector, the civil society and new forms of cooperation around voluntary work and cocreation. The cooperation between Hjørring Munici-

pality and the rural district takes its point of departure in the rural district strategy ”Unity & Cohesion – a rural district strategy for Hjørring Municipality”, whose purpose is to ensure that the citizens and the municipality work together to better exploit and develop the potential in the local communities. Therefore, we focus on the cooperation in the rural district between citizens and municipality, and between rural and urban areas. The development of the rural district should take place in coordination with the development of the entire municipality. In Hjørring Municipality we know that citizens and fiery souls have a decisive impact on the evolution of the rural district, and the cooperation between citizens and municipality should be strengthened continuously. We will go out of our way to support the initiatives of fiery souls and ensure coordination with municipal initiatives. Through municipal pools, the municipality provides financial support to

65


1 1. Togene krydser i Tornby. 2. Vittrup Gl. Mejeri rummer i dag en privat daginstitution.

the realisation and maintenance of locally embedded development projects. The development of the rural district is also about identifying opportunities, and Hjørring Municipality would like to support innovative thinking. New ideas and new partnerships deserve a chance to become rooted and grow, within and across the local areas. The roles of the villages and their interplay as well as their interaction with the towns in the municipality should be developed, as this is beneficial for the entire municipality. Often, our municipality and towns become visible in the media and are able to brand themselves to the surrounding world and potential new citizens, thanks to their innovative thinking and new projects.

other buildings in the rural district. In order to keep the areas attractive, it is necessary to take care of the abandoned buildings – either by giving them new functions or through demolition. Hjørring Municipality is engaging in village renewal through cleaning, demolition, and financial support to renovation of old buildings. Based on the rural district strategy, every year we set aside resources to support local initiatives in the rural district. If you have a good idea or a project which is contributing to the development of your local area or your town, you can apply for municipal funding. And there are many other funding options, such as stamp letters, maintenance funding, fun-ding matching as well as various pools and foundations.

zens with good ideas. Things take time, but with a helping hand, projects can be initiated well. Applying an idea in reality is not complicated for citizens who cooperate with the municipality.

The urbanisation of our society is impossible to avoid, and the migration from rural to urban areas leads to a surplus of housing and

In addition to the financial support options, Hjørring Municipality has made it a priority to offer advisory services and guidance to citi-

On www.hjoerring.dk/landsbyer you will find an overview over - and links to – these homepages.

If you need advice and guidance concerning your good ideas, please call Planning & Development (Plan & Udvikling) on tel. 72 33 32 30 or send us an e-mail to plan.udvikling@ hjoerring.dk Visit our villages on the internet If you want to know more about our local towns and villages, many of them have a homepage, which explains, why their area is so special.

66


2

67 67


Rapsodi i gult.

Das Leben auf dem Lande Von Kommunikationsmitarbeiter Torben Stampe Henningsen Das Landgebiet an der Küste entlang und im Nahbereich ist von ganz besonderen landschaftlichen und naturmäßigen Qualitäten mit Meer, Strand und Dünen begünstigt. Auch in der Wald- und Hügellandschaft im östlichem Teil der Gemeinde spielt die Natur eine wesentliche Rolle für die Attraktivität des Gebiets, wo die Lage mitten in der grandiosen Landschaft und der leichte Zugang zu Naturerlebnissen den Rahmen um ein gutes Alltagsleben in den Landgebieten schaffen. Die Motive sich in den Dörfern anzusiedeln sind viele, und das ländliche Gebiet ist – und wird auch in der Zukunft– die Basis für ein aktives Alltagsleben für viele Familien sein. Es gibt viele Rezepte für das gute Alltagsleben, und Lebensqualität ist mit Bevölkerungszahl oder Wachstum nicht direkt proportional.

68

Weniger Einwohner und Abstufung der kommunalen Dienstleistung in einem örtlichen Gebiet veranlasst oft, dass man den Gebrauch von übriggebliebenen Gebäuden, Fazilitäten und Arealen umdenkt, und in Hjørring Gemeinde kann man viele gute Beispiele dafür finden. Stadtmuster und Stadtentwicklung Hjørring Gemeinde hat in der Gemeindeplan vereinbart, dass die Stadtentwicklung die Prioritäten der Gemeinde Hjørring abspiegelt, u.zw. in Verhältnis zum Potential jeder einzelnen Stadt. In der Mitte haben wir Hjørring, die mit knapp 26.000 Einwohnern die Hauptstadt ist und - in wichtigem Zusammenspiel mit den Städten des Gebietes Sindal, Vrå, Tårs und Løkken – auch das Kraftzentrum der Gemeindeentwicklung ist. In bequemem Abstand zu Hjørring und zu den Städten des Gebiets sowie zur Bahn und Autobahn liegen

eine Reihe von Orten, Dörfern und ländlichen Gebieten, die die Möglichkeiten bieten, auf dem Lande zu wohnen, mit den davon folgenden Vorteilen – und trotzdem in der Nähe der größeren Städte bleiben. Die Städte im Stadtmuster sind verschieden, und in Hjørring Gemeinde sind wir der Ansicht, dass jede einzelne Stadt entwickelt und gestärkt werden soll, auf Grund der an der Stadt gebundenen Potentialen in der Form von der besonderen Geschichte, dem Charakter, den Qualitäten und den Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt. Die Möglichkeiten der Stadt hängt jedoch auch stark von den Bürgern und den begeisterten Seelen ab, die in der Stadt wohnen, weil die Teilnahme der Bürger an Gemeinschaften dazu beiträgt, eine Zugehörigkeit, ein soziales Netzwerk, eine aktive Mitbürgerschaft und dadurch Leb-


ensqualität zu schaffen. In einigen Gebieten werden die ortsgebundenen Potentiale schon ausgenutzt, während man anderswo einen Einsatz machen muss, um sie, was Stadtentwicklung, Ansiedlung und Wirtschaftsentwicklung betrifft, ins Spiel zu bringen. Zusammenarbeit In Hjørring Gemeinde haben wir einen außergewöhnlichen Fokus auf Zusammenarbeit, die den Bürgern in dem ländlichen Gebiet die Möglichkeit gibt, einen Einfluss auf die Entwicklung in der eigenen Örtlichkeit zu bekommen. “Landsbyforum“ (das Dorfforum) mit lokalen Bürgervertretern ist das sammelnde Forum für die Landbezirke und Drehpunkt für die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Bürgern. In Verbindung mit den Gemeindewahlen 2017 hat Hjørring Gemeinde gewählt, einen besonderen politischen Ausschuss einzusetzen – Ausschuss für Stadt- und Landentwick-

69


lung, die die Gesamtlösung in der Arbeit mit der strategischen Entwicklung von Städten und ländlichen Gebieten stärken soll. Der Ausschuss arbeitet auf Grund des Prinzips, dass die Städte in Hjørring Gemeinde die Ecksteine sind für Ansiedlung und Wirtschafts-entwicklung - jede auf ihre Art. Der Ausschuss soll Anpassung und Entwicklung der Rollen der Städte im Blickfeld festhalten sowie das Zusammenwirken zwischen Städten und Dörfern – und auch noch auf das Wechselspiel zwischen der Gemeinde, dem privat-

en Sektor, der Zivilgesellschaft und neuen Zusammenarbeitsformen, die mit Freiwilligkeit und gemeinsamem Schaffen verbunden sind.

Die Zusammenarbeit zwischen Hjørring Gemeinde und den ländlichen Bezirken nimmt den Ausgangspunkt in der Strategie der Landbezirke „Sammlung und Zusammenhalt – Strategie der Gemeinde Hjørring für die ländlichen Bezirke“, die das Ziel hat, dass Bürger und Gemeinde zusammen, die Potentiale der Örtlichkeiten besser werden ausnützen und entwickeln können.

Vrejlev Kloster ved Poulstrup.

70 70 66


Darum haben wir unseren F o k us auf Zusamm e narbeit – in den ländlic h e n Gebieten, zwis-

71 67 71


1

2

3

4

1. Vidstrup Kirke. 2. Toget stopper også i Tolne. 3. Skolebørn står af bussen i Bjergby. 4. Traktortræk i Mosbjerg.

chen Bürgern und Gemeinde sowie zwischen Land und Stadt. Die Entwicklung in den ländlichen Gebieten muss mit der Entwicklung der ganzen Gemeinde koordiniert werden. In Hjørring Gemeinde wissen wir, dass Bürger und begeisterte Seelen eine entscheidende Bedeutung haben für die Entwicklung in den ländlichen Gebieten, wo die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Gemeinde ständig entwickelt werden muss. Wir werden uns sehr bemühen, die Initiative der begeisterten Bürger zu unterstützen und mit kommunalen Einsätzen koordinieren. Die Gemeinde gewährt durch kommunale finanzielle Mittel

72

Unterstützung für die Verwirklichung und Aufrechterhaltung von örtlich verankerten Entwicklungsprojekten. Die Entwicklung der ländlichen Gebiete handelt auch davon Möglichkeiten zu sehen, und Hjørring Gemeinde möchte sehr gern Neudenken unterstützen. Neue Ideen, neue Zusammenarbeiten und neue Gemeinschaften sollen die Möglichkeit haben, sich zu gründen und zu wachsen – in und quer durch die örtlichen Gebiete. Die Rollen der Dörfer und ihr gegenseitiges Zusammenspielen und ihre Zusammenarbeit mit den größeren Städten muss zu Gunsten der ganzen Gemeinde entwickelt werden. Neudenk-

en und neue Projekte führen oft dazu, dass unsere Gemeinde und die Städte im Medienbild bemerkt werden und sich gegenüber der Umwelt und potentiellen neuen Bürgern vermarktet werden. Die Urbanisierung unserer Gesellschaft lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden und Abwanderung vom Lande in die Stadt bringt einen Überschuss an Wohnungen und anderen Gebäuden in den ländlichen Gebieten. Um die Attraktivität der Gebiete zu bewahren ist es notwendig, dass wir uns um die übrig gebliebene Gebäude kümmern – entweder dadurch den Gebäuden neue Funktionen


zuzuführen oder sie niederzureißen. Hjørring Gemeinde arbeitet mit Dorferneuerung durch Aufräumen, Abbruch und Zuweisung von Zuschüssen für die Wederherstellung von älteren Wohnungen. Auf Grund der Strategien der Landbezirke setzen wir jedes Jahr finanzielle Mittel ab, lokale Initiative in den Landgebieten zu unterstützen. Hast du eine gute Idee oder ein Projekt, das dazu beiträgt, dein Lokalgebiet und deine Stadt zu entwickeln, dann besteht die Möglichkeit, sich beide Gemeinde um finanzielle Unterstützung zu bewerben. Und es gibt viele Möglichkeiten z. B. Briefmarkengelder, Instandhaltungsmit-

tel, Matchingmittel und andere Poulen und Stiftungen. Außer den finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten legt Hjørring Gemeinde sehr großen Wert darauf, Bürgern mit guten Ideen Beratung und Anleitung anzubieten. Alles dauert Zeit - aber mit einer helfenden Hand können Projekte richtig angefangen werden - und der Weg von Idee zu Realität ist nicht lang, wenn die Bürger mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Wenn du Anweisungen und Beratung für deine guten Ideen brauchst, kannst du Plan

& Udvikling auf Tlf. 72 33 32 30 anrufen oder uns eine E-Mail senden auf plan.udvikling@ hjoerring.dk Besuchen Sie die Dörfer auf dem Netz Möchten Sie mehr über unsere Orte und Dörfer wissen, dann haben viele davon eine Website, die darüber berichtet, was ihrem Gebiet besonders macht. Auf www.hjoerring.dk/landsbyer finden Sie eine Übersicht über und links zu diesen Websites.

73


Turisme Af Udviklingskonsulent Mike Sthyr, Turismeudvikling Hjørring Hjørring Kommune er Danmarks 5. største turismekommune og tiltrækker hvert år over 1,5 mio. overnatninger til kommunens campingpladser, feriehuse og feriecentre - primært langs vestkysten samt kroer og hoteller i byerne. Der er turistbureauer i Løkken, Hirtshals, Lønstrup og Tversted, som servicerer turisterne med personlig vejledning, og turistinformationer i Hjørring, Sindal og Vrå. Hjørring Kommune har en perlerække af attraktive turistbyer, som hvert år tiltrækker gæster til områdets naturskønne destinationer med by- og strandliv samt kunst og

kultur, hvilket gør destinationen attraktiv hele året rundt. Vestkystens strande er henover sommersæsonen et stort trækplaster for især tyske, skandinaviske og danske turister, men også klitterne, klitplantagerne og det kuperede landskab inde i landet giver turisterne oplevelser af både fred og idyl samt en afvekslende rå og barsk natur. Oplevelser trækker turister til I Hjørring Kommune findes et stort udvalg af kunstmuseer, kunstudstillinger og gallerier, som er interessante for både turister og områdets befolkning.

1 1. Paragliding ved Rubjerg Knude Fyr. 2. Naturmøde i Hirtshals. 2

74 74


Udstillinger og arbejdende værksteder tiltrækker gæster året rundt - specielt i byerne Lønstrup og Tversted. Ligeledes findes der i Hjørring et stort udvalg af museer, kunsthåndværk og skulpturer rundt om i hele byen. Kommunens 52 kilometer lange kyststrækning med sandstrand er områdets største attraktion, men derudover byder

Hjørring Kommune også på et varieret tilbud af oplevelser og seværdigheder i byerne, indlandet og ved kysten. Hvert år arrangeres et stort antal events, der tiltrækker mange tusinde besøgende. Her kan specielt nævnes Dana Cup, der er en af Danmarks største sportsevents, som årligt i uge 30 tiltrækker ca. 25.000 gæster til kommunen – se endvidere bogens afsnit om events og begivenheder i kommunen.

Aktiv ferie Naturen i Hjørring Kommune er forskelligartet med skov, klitter, plantage og hav og inspirerer turister til aktiviteter både til lands og vands. Der findes udfordrende MTBspor ved Tversted Søerne, i Tornby Klitplantage og Bagterp Plantage - anlagt mellem søer, klitter og høje træer i skoven. Sammen med et stort cykelrutenetværk med bl.a. Vestkystruten gør disse området til en attraktiv cykeldestination for turister. De lokale naturstier og vandreruter i Tversted, Hirtshals, Tornby og Tolne Skov brin-ger vandreren forbi bl.a. typisk vest-

3. Bunkere nord for Løkken. 4. Livreddertårn ved Tversted Strand, 3

4

75 75


Børglum Kloster. kystlandskab med klitter, og nogle af stierne indgår også i Nordsøstien og Hærvejen. Lystfiskeri er populært i Hjørring Kommune, og fra Hirtshals Havn kan du tage familien med på havfiskeri. Andre vælger at besøge en af områdets fiskeparker, naturlige søer eller molerne i Løkken og Hirtshals. I Løk-ken trækkes fiskerkutterne stadig op på stranden på traditionel vis, så her er det muligt at købe dagens friske fangst direkte på stranden – uden selv at bruge tid på fiskeriet. Langs kysten er der mange muligheder for aktiviteter på strandene. Her er det popu-lært at paraglide, surfe, flyve med drage, solbade, mountainbike, finde strandskaller og rav, bygge sandslotte og meget mere. Flere steder kan du leje udstyr til vandaktiviteter, og eksempelvis hos North Shore Surf eller Vest Event kan du i Løkken få undervisning af garvede instruktører i surfing og stand-up-paddling, og nyde vildmarksbad og sauna direkte på stranden. Kommunen byder også på gode muligheder for golf. Der er 5 golfklubber i Hjørring Kommune med baner fordelt i Vennebjerg, Hirtshals, Løkken, Hjørring og Sindal, som tilbyder Pay and Play baner og 9-, 12-, 18- og 36-hullers baner.

76

De største turistområder Hjørring Kommunes kyststrækning har 11 fantastiske strande, og det er langs kysten og i nærheden af turistbyerne, at den største koncentration af fritids- og sommerhusområderne findes. De største turistbyer er Løkken, Hirtshals, Lønstrup og Tversted (samt Hjørring som kommunens største by i indlandet), og disse byer fortjener lidt ekstra omtale: Løkken er indbegrebet af en ferieby ved havet med mange endagsturister og badegæster. Målt på overnatninger er Løkken det største turistområde i Hjørring kommune. Et af Løkkens største vartegn er byens ikoniske badehuse på stranden, som vidner om Danmarks historiske badekultur. På den nyrenoverede mole kan du nyde en is og de fantastiske solnedgange, mens en gåtur nordpå langs stranden vil byde på historie i form af en række bunkere fra 2. Verdenskrig. De mange bunkere er kommet til syne, efterhånden som havet har taget af klitten. Hirtshals er en af Danmarks største fiskeriog færgehavne, hvor ca. 2,4 mio. færgepassagerer årligt kommer forbi via færgeselskaberne Colorline, Fjordline og Smyril Line, der har forbindelse til Norge, Island og Færøerne.

En effektiv infrastruktur med motorvej helt ind til byen samt togforbindelse til Hjørring - og derfra videre til resten af verden – gør Hirtshals til en vigtig by for turismen. På havnen er der mulighed for at købe friskfanget fisk og tage en tur på havnerundfart eller fisketur med en af de mange kuttere. Populært blandt turisterne er Nordsøen Oceanarium - Nordeuropas største akvarium samt Hirtshals Museum, der bl.a. beretter om fremstillingen af mange forskellige slags bjæsk, som både sælges til turister og lokalbefolkningen. Og så må du ikke gå glip af Hirtshals Fyr og Bunkermuseet – Danmarks eneste udgravede, komplette tyske forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig. Lønstrup ligger malerisk i en langstrakt slugt direkte ved Vesterhavet og bliver nu kaldt kunstens by, da mange kunsthåndværkere har slået sig ned i byen. Strandvejen i Lønstrup er tæt belagt med glaspustere, keramikere, smykkekunstnere, billedkunstnere og gallerier, og alle steder inviteres der indenfor. Tidligere var fiskeri fra åben strand hovederhvervet i byen, og en håndfuld fritidsfiskere lander stadig fisk på den stejle ophalerplads. I Lønstrup er der masser af oplevelser for både syns- og smagssansen, og den omkringliggende natur er barsk - men betagende med


smukke strande og stejle sand- og lerklitter. Rubjerg Knude Fyr - lidt syd for Lønstrup er et historisk vartegn for byen. Det 23 meter høje fyr fra 1899 er i dag delvist begravet i sand, men alligevel områdets største turistattraktion bl.a. på grund af den fantastiske udsigt. I 2016 gjorde bl.a. et tilskud fra Realdania Fonden det igen muligt at åbne tårnet, så gæster kan komme til tops og nyde den imponerende udsigt. Da fyret blev bygget, lå det på det højeste punkt - godt 60 meter over havet og 200 meter inde i landet. Langsomt gnaver havet dog af kysten. Derfor et andet vartegn for Lønstrup – Mårup Kirke er nu væk, og iflg. en ny rapport fra Naturstyrelsen har de tidligere prognoser på yderligere 10 leveår for Rubjerg Knude Fyr været for optimistiske. Måske starter nedtagningen af fyret såle-des allerede i 2018, hvis det stadig skal være sikkert at bevæge sig i nærheden. Tversted er en lille hyggelig landsby i den nordlige del af Hjørring kommune. Kører du direkte gennem Tversted, kommer du til en af vestkystens bedste og bredeste strande med høje klitter og store vidder. Ved Tversted kan du nyde den fantastiske strand, sejle i kano på Uggerby Å frem til udløbet tæt på Tversted eller gå på opdagelse i byens antikforretnin-

ger, gallerier og små kunsthåndværkere. Men måske er byens helt store attraktion Det Blå Ishus ved stranden, som tiltrækker turister hele året? Er man til lækker jazz af høj international kvalitet, kan man hvert år i efterårsferien få en helt særlig musikoplevelse på den prisvindende jazzfestival Tversted Jazzy Days. Hjørring er kommunens største handelsby og har et attraktivt gågademiljø med over 170 butikker, caféer og restauranter samt et stort indendørs shoppingcenter - Metropol. Byens mange seværdigheder spænder lige fra teaterliv til et landskendt kunstmuseum. Den centrale beliggenhed med motorvejen samt bus- og togforbindelser og de mange tilbud betyder, at Hjørring by er et eftertragtet besøgsmål for turister fra hele Vendsyssel. Hér må turister ikke gå glip af Vendsyssel Historiske Museum, som også arrangerer byvandringer i Hjørring by, hvor der fortælles om byens kulturarv og kunst. I Tinpottegyde i Hjørrings gamle bydel finder du Håndværkernes Hus, hvor man forsøger at bevare gamle håndværkstraditioner. Her kan du fx opleve smeden, møbelsnedkere - eller se, hvordan der laves mosaik og rakubrændt keramik? Hjørring kommune har et fremragende grund-

lag for unikke naturoplevelser og friluftsliv – og derigennem et stort udviklingspotentiale for yderligere vækst i turisterhvervet. Særligt kystbyudvikling, nye og autentiske oplevelser hele året rundt samt service leveret med lokalt særpræg og stolthed skal være i fokus blandt turismeaktørerne, for at vi kan stå imod konkurrencen fra øvrige feriedestinationer. I den forbindelse har Hjørring Kommune etableret et turismeudviklingscenter, som arbejder med at fremme og udvikle helårsturismen i Hjørring Kommune. Turismeudvikling Hjørring arbejder - gennem Toppen af Danmark - sammen med Frederikshavn Kommune om at markedsføre det populære turismebrand ”Lysets Land”. Sammen med turismeerhvervet arbejdes der målrettet på både at øge antallet af turister i området og at udvikle helårsturismen i kommunen.

Det historiske hjørne 1877

En naturkatastrofe rammer Lønstrup. Et skybrud, der varer 11/2 time, får den lille bæk, der løber gennem byen til at svulme op, og på sin vej ud mod havet skyller den broen over bækken og 6 huse bort. Skybruddet efterlader den 15 meter brede og 360 meter lange slugt ”Bækslugten”, der i dag stadig kan ses i byen.

77


Tourism by development consultant Mike Sthyr, Tourism development Hjørring

1. Smallships-race i Hirtshals. 2. Vendsyssel Kunstmuseum. 3. Turridning langs Vesterhavet.

Hjørring Municipality is Denmark’s fifth largest tourism municipality. Every year the municipality attracts more than 1.5 million overnight stays for the camping sites, leisure houses and holiday centres – primarily at the west coast as well as inns and hotels in the cities. Tourist agencies which provide personal guidance to the tourists can be found in Løkken, Hirtshals, Lønstrup and Tversted, and there are tourist information offices in Hjørring, Sindal and Vrå. Hjørring Municipality has a wide range of attractive tourist towns which attract guests every year to local destinations with beautiful nature, city life and beach life as well as art and culture. This makes the destination attractive all year. During the summer, the beaches on the west coast of Northern Jutland attract German, Scandinavian and Danish tourists. The dunes, the dune plantations and the hilly landscape give the tourists

78

peaceful and idyllic experiences in a rough and constantly changing nature. Experiences attract tourists I Hjørring Municipality, there is a wide range of art museums, art exhibitions and galleries that are interesting for both tourists and the local population. Exhibitions and active workshops attract guests all year – in particular, in the towns Lønstrup and Tversted. In Hjørring, there are also museums, crafts and sculptures all over the city. The coast line with sandy beaches is 52 kilometres long and the greatest tourist attraction in the area, but Hjørring Municipality also has many experiences and monuments to offer in the towns, inland and at the coast. Every year, a larger number of events attract several thousand visitors. Dana Cup, one of Denmark’s most significant sports events,

brings around 25,000 guests to the municipality in week 30 every year (see also the book sections about events in the municipality). Active holidays The nature in Hjørring Municipality is diverse and varied with forests, dunes, plantations and, of course, the sea. It inspires tourists to engage in activities both on land and in the water. There are challenging mountain bike trails by the Tversted Lakes, in Tornby Dune Plantation and Bagterp Plantation – situated between lakes, dunes and tall trees in the forest. In combination with the comprehensive biking route network, e.g. the West coast route, it makes this area an attractive biking destination for tourists. The local nature trails and walking routes in Tversted, Hirtshals, Tornby and Tolne Skov take the wanderer through the most typical west coast landscape with dunes. Some of the


2

1

trails are also part of the North Sea Trail and Hærvejen (“The Military Route”). Recreational fishing is popular in Hjørring Municipality. From Hirtshals Harbour you can go fishing with your family on the sea. Others choose to visit one of the area’s fish parks, natural lakes or the piers in Løkken and Hirts-hals. In Løkken, the fishing boats still pull up on the beach in the traditional manner, so it is possible to buy freshly caught fish directly on the beach, without having to go fishing yourself. Along the coast, you can participate in many activities. It is popular to paraglide, surf, hangglide, sunbathe, go mountain-biking, find sea shells and amber on the beach, build castles in the sand, and much more. In several places, you can rent equipment for water activities. For example, in Løkken you can get trained by experienced instructors in surfing and standup paddling and enjoy the wilderness bath and sauna directly on the beach.

3

The municipality also offers good golf facilities. There are 5 golf clubs in Hjørring Municipality with golf courses in Vennebjerg, Hirtshals, Løkken, Hjørring and Sindal, which offer Pay-and-Play courses and courses with 9-, 12-, 18- and 36- holes. The greatest tourist areas The coast line in Hjørring Municipality has 11 fantastic beaches. The largest concentration of leisure and summer house areas can be found along the coast and near the tourist towns. The biggest tourist towns are Løkken, Hirtshals, Lønstrup and Tversted (as well as Hjørring which is the main town in the municipality). These towns deserve to be highlighted: Løkken is the perfect example of a holiday town at the sea with many one-day tourists and bathing guests. Measured in nights

spent by tourists, Løkken is the biggest tourist area in Hjørring Municipality. One of Løkken’s major landmarks are the iconic bathing houses on the beach, a reminder of Denmark’s historical bathing culture. On the newly renovated pier, you can enjoy an ice cream while watching the amazing sunset. If you go for a historical walk northbound on the beach, you will see several bunkers from the Second World War on the way. The bunkers have gradually become visible, as the sea has removed the dune. Hirtshals is one of Denmark’s biggest fishery and ferry harbours. Approximately 2.4 million ferry passengers go through Hirtshals every year with the ferry companies Colorline, Fjordline and Smyril Line which have connections to Norway, Iceland and the Faroe Islands. An effective infrastructure with a motorway all the way to the town as well as

79


Frisk fisk fra havet i Løkken.

a train connection to Hjørring – and to the rest of the world – makes Hirtshals an important tourism town. On the harbour, it is possible to buy freshly caught fish and go on a harbour round trip or fishing trip with one of the many fishing boats. The North Sea Oceanarium is popular among the tourists. It has got the biggest aquarium in Northern Europe as well as the Hirtshals Museum, which explains the manufacturing of many different types of the local alcoholic drink, “Bjæsk” which are sold to the tourists and the locals. And do not miss the Hirtshals Light tower and the Bunker museum – Denmark’s only excavated, complete German defence facility from the Second World War. Lønstrup lies picturesque in a long gorge right next to Vesterhavet. It is now called the Art town, because many artisans have settled in Lønstrup. Along Strandvejen in

80

Lønstrup, the glass blowers, potters, jewellery artists, visual artists and galleries will all invite you inside. Previously, fishing on the beach was the main profession in the town, and a handful of recreational fisher-men still land fish on the steep uphaul area. In Lønstrup, many experiences will stimulate your sight and taste buds, and the surrounding nature is rough, but fascinating with beautiful beaches, steep sand and clay dunes. Rubjerg Knude Light Tower – a bit south of Lønstrup – is a historical landmark for the town. The light tower from 1899 is 23 meters high. Today it is partly buried in the sand, but it is still the greatest tourist attraction in the area because of the impressive view. In 2016, financial support from the Realdania Foundation made it possible to reopen the light tower, so the guests can walk to the top and enjoy the view. When the light tower was built, it was placed on the highest point

- around 60 meters above sea level and 200 meters in-land. However, the sea gradually moves the coast. Therefore, another landmark for Lønstrup – Mårup Church – has now disappeared, and according to a new report from the Nature Agency, earlier forecasts that Rubjerg Knude Light Tower would survive another 10 years might have been too optimistic. The light tower may already be removed in 2018 to ensure the safety for people walking by. Tversted is a cosy, little village in the northern part of Hjørring Municipality. If you drive directly through Tversted, you will get to one of the best and largest beaches on the west coast in Northern Jutland, with tall dunes and wide, open spaces. Next to Tversted you can enjoy the fantastic beach, canoe on the river Uggerby Å to the estuary near Tversted or visit the antiquity shops, galleries


and small artisans in the town. The town’s biggest tourist attraction is the The Blue Icecream house (”Det Blå Ishus”) on the beach which attracts tourists all year. If you are into quality jazz at an international level, every autumn you can get a very special musical experience at the prizewinning jazz festival, Tversted Jazzy Days. Hjørring is the biggest commercial town in the municipality. It has a vibrant pedestrian area with over 170 shops, cafés and restaurants as well as the big in-door shopping center, Metropol. The many tourist attractions in Hjørring range from theatre life to the nationally renowned art museum. The central location, with the motorway as well as bus and train connections, and the many tourist activities make Hjørring an attractive destination for tourists from the rest of Vendsyssel. Tourists should not miss the

Vendsyssel Historical Museum which also organises city tours in Hjørring about the town’s cultural heritage and art. In Tinpottegyde, in the old town in Hjørring, you will find the Artisans’ House, where efforts are made to preserve the old artisanry tradition. You can watch the blacksmith and the joiner work - or see, how they make mosaics and raku-burnt ceramics. Hjørring Municipality has an excellent basis for outdoor life and unique experiences in nature – and hence, a great development potential for further growth in the tourism sector. In particular, coastal town development, new and authentic experiences all year, as well as service delivered with a local touch and pride should be the strategic focus of the local tourism actors, so we can compete with other holiday destinations. Hjørring Municipality has therefore established a tourism

development centre, which works to promote and develop “all-year-round”tourism in Hjørring Municipality. Tourism Development Hjørring cooperates with Frederikshavn Municipality – across the “top of Denmark” – to market the popular tourism brand ”Land of light”. Together with the tourism sector, they work in a targeted manner to increase the number of tourists in the area and develop the ”all-year-round” tourism in the municipality.

The historic corner 1877

A natural catastrophe hits Lønstrup. A rain storm which lasts for 1 1/2 hours makes the small town river overflow. On its way to the sea, it takes with it the river bridge and 6 houses. The rain storm leaves behind it the 15 meter wide and 360 meter long river gorge, ”Bækslugten”, which still exists today.

81


Tourismus Von Entwicklungsberater Mike Styhr, Tourismusentwicklung Hjørring

1. Cykelturister ved Rubjerg Knude Fyr. 2. Et af mange kunstgallerier i Lønstrup.

Hjørring Gemeinde ist Dänemarks fünfgrößte Tourismusgemeinde. Sie zieht jedes Jahr über 1,5 Millionen Übernachtungen auf den Campingplätzen der Stadt, Ferienhäusern und Ferienzentren an – besonders der Westküste entlang sowie Gaststätten und Hotels in den Städten. Fremdenverkehrsämter in Løkken, Hirtshals, Lønstrup und Tversted bedienen die Touristen mit persönlicher Beratung und Touristeninformationen in Hjørring, Sindal und Vrå. Hjørring Gemeinde hat eine Perlenreihe von attraktiven Touristenstädten, die jedes Jahr Gäste an die naturschönen Destinationen des Gebiets anziehen mit dem Stadt- und Strandleben, sowie Kunst und Kultur, was die Destination das ganze Jahr attraktiv macht. Die Strände der Westküste sind in der ganzen Sommersaison eine große Attraktion für besonders deutsche, skandinavische und dänische Touristen, aber auch die Dünen, die Dünenplantagen und das hügelige Gelände

82

im Binnenland verleiht den Touristen Erlebnisse von Frieden und Idylle sowie von einer abwechslungsreichen rauen Natur. Erlebnisse ziehen Touristen an Hjørring Gemeinde bietet eine große Auswahl von Kunstmuseen, Kunstausstellungen und Galerien, die für sowohl Touristen als für die Bevölkerung des Gebiets interessant sind. Die Ausstellungen und arbeitende Werkstätten ziehen das ganze Jahr hindurch Gäste an - besonders in den Städten Lønstrup und Tversted. Auch in Hjørring gibt es eine große Auswahl von Museen, Kunsthandwerk und Skulpturen in der ganzen Stadt. Die 52 km lange Küstenstrecke der Gemeinde mit Sandstrand ist die größte Attraktion des Gebietes, aber darüber hinaus bietet Hjørring Gemeinde auch ein variiertes Angebot von Erlebnissen und Sehenswürdigkeiten in den Städten, dem Binnenland und an der Küste. Jedes Jahr wird eine große Anzahl von Events durchgeführt, die viele tausende Be-

sucher anziehen. Hier kann man besonders den Dana Cup erwähnen, eins der größten Sportsereignisse Dänemarks, das jedes Jahr in Woche 30 etwa 25.000 Gäste an die Gemeinde anzieht – bitte lesen Sie weiter den Abschnitt des Buches über Events und Ereignisse in der Gemeinde. Aktiver Urlaub Die Natur in Hjørring Gemeinde ist vielfältig mit Wald, Dünen, Plantage und Meer, was die Touristen zu Aktivitäten auf dem Land und dem Wasser inspiriert. Es gibt herausfordernde Mountain BikeSpuren bei den Tversted Seen, in Tornby Dünenplantage und Bagterp Plantage, zwischen Seen, Dünen und hohen Bäumen im Wald. Zusammen mit einem großen Radtournetzwerk mit z.B. der Westküstenroute machen diese Radspuren das Gebiet zu einer attraktiven Fahrraddestination für Touristen. Die regionalen Naturwege und Wanderwege


1

in Tversted, Hirtshals, Tornby und Tolne Wald bringen den Wanderer u.a. an der typischen Westküstenlandschaft mit Dünen vorbei, und einige der Wege sind auch Teile des Nordseewegs und der Heerstraße. Angelsport ist in Hjørring Gemeinde beliebt, und von Hirtshals Hafen aus kann man die Familie zum Hochseefischen mitbringen. Andere wählen, einen der Angelparke im Gebiet, natürliche Seen oder die Molen und Hirtshals zu besuchen. In Løkken werden die Fischerboote immer noch in traditioneller Weise auf den Strand hineingezogen, so dass es hier möglich ist, den frischen Fang des Tages direkt am Strande zu kaufen, ohne selbst Zeit mit der Fischerei zu verbringen. Die Küste entlang gibt es viele Möglichkeiten für Strandaktivitäten. Hier ist vieles beliebt: Paragliden, Surfen, Drachenfliegen, Sonnenbaden, Mountainbiken, Strandschalen und Bernstein suchen, Sand-schlösser bauen

2

und vieles mehr. An vielen Stellen kann man Ausstattung für Wasseraktivitäten mieten, und beispielsweise bei North Shore Surf oder Vest Event kann man in Løkken von erfahrenen Instrukteuren Unterricht in Surfing und Stand-up-paddling bekommen und direkt auf dem Strand Wildnisbad und Sauna genießen. Die Gemeinde bietet auch gute Golfmöglichkeiten. Es gibt 5 Golfclubs in Hjørring mit Plätzen verteilt in Vennebjerg, Hirtshals, Løkken, Hjørring und Sindal, die „Pay and Play“ Plätze und 9-, 12-, 18- und 36-Löcher Plätze anbieten. Die größten Touristengebiete Die Küstenstreife in Hjørring Gemeinde hat 11 fabelhafte Strände, und an der Küste und in der Nähe der Touristenstädte gibt es die größte Ballung von Freizeit- und Sommerhausgebieten. Die größten Touristenstädte sind Løkken, Hirtshals, Lønstrup und Tversted (und auch Hjørring als die größte Stadt der Gemeinde im Binnenland), und diese

Städte verdienen, ein bisschen extra erwähnt zu werden: Løkken ist der Inbegriff einer Ferienstadt an der See mit vielen Eintagstouristen und Badegästen. An Übernachtungen gemessen ist Løkken das größte Touristengebiet in Hjørring Gemeinde. Eins der größten Wahrzeichen in Løkken sind die ikonischen Badehäuser am Strand, die von der historischen Badekultur Dänemarks zeugt. Auf der neurenovierten Mole kann man ein Eis und die fabelhaften Sonnenuntergänge genießen, während ein Spaziergang gegen Norden am Strand entlang Geschichte in der Form einer Reihe von Bunkern aus dem 2. Weltkrieg anbieten kann. Die vielen Bunker sind allmählich aufgetaucht, als die See langsam die Dünen entfernt hat. Hirtshals ist einer der größten Fischerei- und Fährhäfen Dänemarks, wo etwa 2,4 Millionen Fähr-passagiere jährlich vorbeikommen, durch die Fährgesellschaften Colorline, Fjord-

83


1

2

3

1. Badevandsflaget garanterer badevand af høj kvalitet. 2. Lækkerier fra havet til Hirtshals Fiskefestival.

line und Smyril Line, die Verbindungen zu Norwegen, Island und den Färöer-Inseln haben. Eine effektive Infrastruktur mit Autobahn bis in die Stadt hinein sowie Zugverbindung nach Hjørring – und davon weiter in den Rest der Welt - macht Hirtshals zu einer wichtigen Stadt für den Tourismus. Auf dem Hafen besteht die Möglichkeit frisch gefangenen Fisch zu kaufen und eine Hafenrundfahrt oder eine Hoch-seefischfahrt mit einem der vielen Fischerbooten zu machen. Beliebt unter den Touristen ist das Nordsee Oceanarium- Nordeuropas größtes Aquarium - sowie Hirtshals Museum, das u.a. von der Herstellung der verschiedenen Sorten „Bjesk“ (eine Art Schnaps) berichtet, der sowohl an Tou-risten als an die Lokalbevölkerung verkauft wird. Man darf Hirtshals Leuchtturm und das Bunkermuseum nicht vergessen. Und die einzige ausgegrabene komplette deutsche Verteidigungsanlage aus dem 2. Weltkrieg – darf man unter keinen Umständen versäumen. Lønstrup liegt malerisch in einer länglichen Schlucht direkt an der Nordsee und wird jetzt

84

die Stadt der Kunst genannt, weil sich viele Kunsthandwerker hier in der Stadt niederlassen haben. Der Strandweg in Lønstrup ist mit Glasbläsern, Keramikern, Schmuckkünstlern, Bildkünstlern und Galerien dicht gepflastert, und überall wird man eingeladen. Früher war Fischerei auf dem offenen Strand das Hauptgewerbe der Stadt, und eine Handvoll Freizeitfischer landen immer noch Fisch auf dem steilen Aufholplatz. In Lønstrup gibt es Mengen an Erlebnissen für sowohl den Gesichtssinn als für den Geschmackssinn und die umliegende Natur ist rau – aber beeindruckend mit schönen Stränden und steilen Sand- und Lehmdünen. Rubjerg Knude Leuchtturm – etwas südlich von Lønstrup – ist ein historisches Wahrzeichen der Stadt.. Der 23 Meter hohe Leuchtturm aus 1899 ist heute teilweise in Sand begraben, aber trotzdem die größte Touristenattraktion des Gebietes u.a. wegen der fabelhaften Aussicht. Im Jahre 2016 hat es u.a. ein Zuschuss der Realdania Stiftung

wieder ermöglicht, den Turm zu öffnen, so dass die Gäste den Gipfel erreichen können und dadurch die imponierende Aussicht genießen. Als der Leuchtturm gebaut wurde, lag er auf dem höchsten Punkt – gut 60 Meter über dem Meer und 200 Meter ins Land hinein. Langsam frisst das Meer jedoch von er Küste. Darum ist ein zweites Wahrzeichen für der Lønstrup – Mårup Kirche – jetzt verschwunden. Und laut einem neuen Bericht von der Naturverwaltung waren die früheren Prognosen mit weiteren 10 Lebensjahren für Rubjerg Knude Leuchtturm zu optimistisch. Vielleicht fängt man das Herunternehmen des Leuchtturms schon 2018 an, wenn es immer noch sicher sein soll, sich in der Nähe zu bewegen. Tversted ist ein kleines gemütliches Dorf im nördlichen Teil der Hjørring Gemeinde. Wenn man quer durch Tversted fährt, erreicht man einen der besten und breitesten Strände an der Westküste mit hohen Dünen und großen Weiten. Bei Tversted kann man den phantastischen Strand genießen, Kano paddeln


3. Stokmøllen Østerklit i Tversted - den sidste fungerende i Danmark.

auf dem Uggerby Flüsschen bis zur Mündung in der Nähe von Tversted oder in den Antiquitätsläden, in den Galerien und bei den kleinen Kunsthandwerkern auf Entdeckung gehen. Aber vielleicht ist die ganz große Attraktion der Stadt „Das Blaue Eishaus“ am Strand, das das ganze Jahr über Touristen anlockt? Steht man auf Jazz von hoher internationaler Qualität, kann man jedes Jahr in den Herbstferien ein ganz besonderes Erlebnis bekommen in dem preisgewinnenden Jazzfestival Tversted Jazzy Days. Hjørring ist die größte Handelsstadt der Gemeinde und hat ein attraktives Fußgängerzonemilieu mit über 170 Läden, Cafés und Gaststätten sowie einem großen überdeckten Einkaufszentrum - Metropol. Die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt reichen von Theaterleben zu einem landesbekannten Kunstmuseum. Die zentrale Lage an der Autobahn sowie Bus- und Zugverbindungen und die vielen Angebote bedeuten, dass die Stadt Hjørring ein erstrebtes Besuchsziel für Touristen aus ganz Vendsyssel ist. Hier dürfen

Touristen das Vendsyssel Historische Museum nicht verpassen, das auch Stadtwanderungen in der Stadt Hjørring veranstaltet, wo man über das Kulturerbe und die Kunst berichtet. In der Tinpottegyde (der Zinntopfgasse) im alten Stadtteil Hjørrings findet man das Haus der Handwerker, wo man versucht, die alten Handwerkstraditionen zu erhalten. Hier kann man z.B. den Schmied, den Möbeltischler erleben – oder sehen, wie man ein Mosaik oder rakugebrannte Keramik herstellt. Hjørring Gemeinde hat eine hervorragende Grundlage für einmalige Naturerlebnisse und für Freizeitleben – und dadurch ein großes Entwicklungspotential für weiteres Wachstum in der Fremden-industrie. Besonders die Entwicklung der Küstenstädte mit neuen und authentischen Erlebnissen das ganze Jahr hindurch. Aber auch Dienstleistung, die mit lokalem Gepräge und Stolz geliefert wird, müssen unter den Akteuren im Tourismusgewerbe im Brennpunkt stehen, damit wir uns im Wettbewerb gegen andere Feriendestinationen behaupten. In dieser Verbindung hat

Hjørring Gemeinde ein Tourismusentwicklungszentrum etabliert, das damit arbeitet, den Ganzjahrestourismus in Hjørring Gemeinde zu fördern und zu entwickeln. Tourismusentwicklung Hjørring arbeitet – durch den ”Gipfel von Dänemark” - mit Frederikshavn Gemeinde zusammen, um das beliebte Tourismuswarenzeichen „Das Land des Lichtes“ zu vermarkten. Mit der Fremdenindustrie zusammen wird zielgerichtet darauf gearbeitet, sowohl die Anzahl der Touristen im Gebiet zu erhöhen als den Ganzjahrestourismus im Gemeinde zu entwickeln.

Die historische Ecke 1877

Eine Naturkatastrophe hat Lønstrup getroffen. Ein Wolkenbruch, der 1½ Stunden gedauert hat, brachte den kleinen Bach, der durch die Stadt läuft, zum Schwellen, und auf dem Weg nach dem Meer schwemmte der Bach die Brücke und 6 Häuser weg. Der Wolkenbruch hinterließ die 15 m breite und 360 m lange Schlucht die ”Bachschlucht”, die heute noch in der Stadt zu sehen ist.

85


Jeg er vild med Vesterhavet og glæden ved at dele det med mine børn. Kim Mølgaard Jensen

Lønstrup Klint.

86


Natur Af biolog Jens Pedersen og naturvejleder Laus Gro-Nielsen Naturkommunen, Hjørring Kommune, har en rig og mangfoldig natur, der især er præget af den vilde kyst, de kystnære og næringsfattige naturtyper, det varierede bakkelandskab samt de to store å-systemer Liver Å og Uggerby Å. Samspillet mellem havet, vinden, sandet og de store ådale har skabt en række naturtyper og naturområder, der er unikke for Hjørring. Disse naturtyper og naturområder er levested for et meget rigt og ofte særegent plante- og insektliv. Det gælder f.eks. orkideer, som her opnår en særlig stor mangfoldighed, og nogle arter af sommerfugle, der kun lever hér og få andre steder i Danmark. Den nordøstlige del af kommunen er en del af Skagen Odde dannelsen, hvor de gamle strandvolde og laguner har udviklet sig til heder og moser med et helt specielt dyre- og planteliv. Naturen på dagsorden Den unikke natur i Hjørring Kommune udgør en værdifuld ressource for kommunen i forhold til det gode liv, turister og bosætning. Hjørring Kommune har derfor siden 2015 arbejdet aktivt på at sætte naturen på dagsordenen ved at udarbejde naturpolitikken, Naturkommunen, og ved at arrangere Naturmødet, der er verdens første folkemøde om natur. Naturpolitikken sætter fokus på naturen og dens særlige værdi. I centrum er forholdet mellem mennesker og natur. Hvordan benytter vi naturen, samtidig med at det unikke bevares? Naturpolitikken tager afsæt i 4 visioner, der hver især har en række målsætninger og handlinger: Vision 1: Hvad vil vi med naturen? Vision 2: Naturen tilbage i alles liv Vision 3: Sæt naturen fri Vision 4: Naturen skal på landkortet

på dagsorden igennem nye former for dialog, samtale og oplevelser. Naturmødet er en platform, hvor ministre, folketingspolitikere, lokalpolitikere, foreninger, organisationer, fagfolk og borgere samles om naturen i Danmark. Platformen udfyldes af aktørerne og omfatter fire hovedscener: Thunderdome, Life, Learn og Roots samt mere end halvtreds stande og boder med aktiviteter og debatter samt over hundrede ture og arrangementer. I 2016 deltog omkring 4.500 i Naturmødet. Antallet af deltagere steg i 2017 til omkring 12.500. Fremover forventes 25.000-30.000 årligt at deltage til Naturmødet. Du kan læse mere om Naturmødet på www.naturmoedet.dk Beskyttet natur Hjørring Kommune er den kommune i Danmark, der har flest naturarealer beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Der er over 12.000 arealer i kommunen fordelt på eng, hede, mose, overdrev og søer. De fleste ligger langs kysten, i ådalene eller i moseområderne mod nordøst. I den sydlige del af kommunen er landskabet domineret af landbruget, og de få naturområder ligger spredt. Omkring 13 % af Hjørring Kommunes areal er beskyttet natur. I Hjørring Kommune er der endvidere udpeget otte Natura 2000-områder efter EU habitatdirektiv. De rummer natur, der er værdifuld på europæisk niveau. Områderne har som formål at styrke den biologiske mangfoldighed og stoppe tilbagegangen for naturtyper og arter i de udpeget områder. To af områderne er placeret i havet ud for Lønstrup og Hirtshals – nemlig Lønstrup Rødgrund og Knudegrund. De seks landplacerede områder er:

Ambitionen er, at borgere, virksomheder og foreninger arbejder sammen med byråd og kommune om at realisere de målsætninger og handlinger, som de fire visioner rummer. På den måde bliver naturpolitikken for alle i Hjørring Kommune. Du kan læse mere om Naturkommunen på www.naturkommunen.dk

• Uggerby Klitplantage/Uggerby Å’s udløb • Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å • Rubjerg Knude/Lønstrup Klint • Tolne Bakker • Tislum møllebæk • Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave mose (Hjørring har kun en mindre del af denne udpegning)

Naturmødet blev afholdt første gang i 2016. Det afholdes årligt sidst i maj - i og omkring Hirtshals - i krydsfeltet mellem hav og land, land og by, by og natur, benyttelse og beskyttelse. Naturmødet er en landsdækkende begivenhed, der har som ambition, at få naturen

Hovedsagelig tilknyttet de naturbeskyttede arealer og Natura 2000-område er der registreret omkring 3.000 arter i Hjørring Kommune. Flere er sjældne eller truede – således er 5 % af de registrerede arter omfattet af særlig beskyttelse i forhold til den danske

rødliste for truede arter eller som bilag VI-arter på EU habitatdirektiv, hvilket betyder, at kommunen er særligt forpligtet til at beskytte dem. Kysten Kysten, klitterne og de bagvedliggende kystområder er den mest uforstyrrede og upåvirkede natur i Hjørring Kommune. Kommunen har 63 km meget varieret kyst, hvor kun en kort strækning omkring Lønstrup by har hård kystbeskyttelse i form af bølgebrydere. Den øvrige kyststrækning får lov til at udfolde sig mere eller mindre frit. Det betyder, at strand, klitter og klinter formes af havet og vinden. Det fremgår tydeligst ved Lønstrup Klint mellem Rubjerg Knude og Lønstrup, hvor havet hvert år eroderer omkring 1-2 meter af klinten. Oven på Lønstrup Klint er der ved Rubjerg Knude et tykt lag flyvesand, der hvert år af vinden flyttes over 10 meter ind i landet, hvor det dækker landskabet og skaber en ny dynamik. Lønstrup Klint er en af de vigtigste i Danmark for forståelsen af den proces, hvorved isen under sidste istid gennem sin fremrykning pressede jordlag op i skiver og på den måde dannede bakker foran isranden. Ved Kærsgård Strand ligger Vandplasken mellem klitterne og den gamle kystskrænt. Vandplasken er et af de fineste rigkær i Danmark. Området er levested for omkring 300 arter af planter. Blandt andet de sjældne arter Mygblomst, Pukkellæbe og Liden Padderok. Klitområdet mellem Tornby og Hirtshals er levested for flere arter af sommerfugle, der kun lever hér og få andre steder i Danmark. Det gælder f.eks. Sortbrun Blåfugl og Gråbåndet Bredpande. Indlandsklitter I området omkring Skallerup og Nørlev har sandflugten skabt et unikt område med indlandsklitter. Klitterne er domineret af Havtorn og Hvidtjørn, men der findes også store bestande af den smukke blomst Nikkende Kobjælde, hvor Danmark har en stor del af verdensbestanden. De mange tornebuske er levesteder for fugle som Rødrygget Tornskade, Tornirisk og Tornsanger. Vandet Hjørring Kommune er rig på ferskvand med næsten 3.500 mindre søer og vandhuller med et samlet areal på 531 ha og 851 km naturlige vandløb fordelt på 25 vandløbssystemer, hvor

87


1. Vandreklitten ved Rubjerg Knude Fyr. 2. Hedepletvinge. 3. Hybenrosen - smuk men invasiv.

Liver Å og Uggerby Å er de to største. Tilsammen afvander de omkring 75 % af kommunens areal. Til gengæld er kommunen meget fattig på store søer, da de fire største søer er Boller Sø på 5 ha, Guldager Sø, Nørlev Sø og Vandplasken, der alle er 3-4 ha. Vandløb og søer er også levested for en lang række arter, der - udover fisk - er tilknyttet det ferske vand. Det gælder både planter, insekter, padder, fugle og pattedyr. Hvor vandet er rent, findes udover Ørred, Laks, Bæklampret og Havlampret samt en række arter af Slørvinger og Vårfluer. Odder, Isfugl og Vandstær ses også langs vandløb og søer. En stor del af naturområderne i kommunen

88

bindes sammen af vandløb og søer. De er således vigtige som spredningsveje og trædesten for dyr og planter i forbindelse med spredning rundt i kommunen. Bakkelandet I området omkring Tornby og Bjergby ligger bakkelandet, der omfatter morænebakkerne Tornby Bjerg, Hellehøj, Teklahøj og Præstegårdsbakkerne. Hellehøj er det højeste punkt med sine næsten 90 meter op over havet. Præstegårdsbakkerne er et 18,5 ha fredet og stærkt kuperet område med overdrev, eng og troldeskov. Området er levested for en spændende flora og insektliv. Det er bl.a. muligt at se Engblomme, Bakkegøgelilje, Vendsyssel-

gøgeurt, Engblåfugl og Violetrandet Ildfugl. Omkring Hjørring by ligger bakkerne Hjørring Bjerge og Vinstrup Bjerg. Begge bynær natur med stor rekreativ værdi. I bakkelandskabet ligger de vigtigste oprindelige løvskove. Det er Bøgsted, Slotved, Baggesvogn, Eskær, Tolne og Odden Skov. Bortset fra visse dele af Slotved Skov er de alle privatejede. Der er hovedsagelig tale om bøgeskove på stejle skrænter, som ikke har været mulige at opdyrke, eller mindre skove omkring herregårde. På skrænterne vokser flere 200 år gamle bøgetræer, og sandsynligvis har der i visse dele af skovene været skov i en ubrudt linje fra træernes indvandring efter den sidste istid.


2

1

Skagens Odde – landskab med rimmer og dopper Landskabet i den nordøstlige del af kommunen er starten på verdens største sandodde – Skagens Odde, som er dannet af sandaflejringen siden sidste istid. Landområdet fra Hirtshals til Tversted er den ældste del af Skagens Odde og er dannet for 7.200 år siden. De oprindelige kystskrænter er markante i landskabet øst på ved Vogn og Eskær Skov, hvor de udsatte morænebakker når helt ud til oddens basislinje. Dannelse af nye vest-øst gående strandvolde, der trak kystlinjen stadig længere mod nordvest, dannede for 5.000 år siden en krumodde, der over tid lukkede sig om en lagune, som til sidst blev helt afsnøret fra havet og dermed dannede Gårdbo Sø. Den 40 km lange odde er

dannet siden da og vokser stadig ca. 10 meter om året mod nordøst. På dens østlige side blev der dannet strandvolde, som over tid skulle blive til det karakteristiske rimme-doppelandskab på odden. Rimmerne er dannet af de store mængder sten og grus, der ved storme kastes op på stranden, som strandvolde parallelt med kystlinjen. Imellem rimmerne ligger de lavvandede dopper, som render eller lavninger. Først var de fyldt med saltvand, men i tidens løb skulle de blive ferske og gradvis tørlægges som flade moser med tørvelag. Systemet ligger som en slags årringe, der viser landets kontinuerlige tilvækst. På Måstrup-Jerup fladen er systemet meget velbevaret, og det ses tydeligt,

3

hvorledes markfelterne følger og afspejler terrænformerne. Dannelsen af Skagens Odde skabte en meget varieret mosaik af åbne naturtyper med moser og heder side om side. Her finder du bl.a. nogle af de sidste danske levesteder for dagsommerfuglen Hedepletvinge og et utal af andre sjældne arter.

Det historiske hjørne 1853

Der anlægges en plantage ved Tversted med det formål at dæmpe sandflugten. 35 år senere bliver Lilleheden Klitplantage anlagt og i 1910 Tornby Klitplantage. Plantagerne får afgørende betydning for udviklingen af landbruget på egnen.

89


I love the North Sea end enjoy sharing the experience with my children. Kim Mølgaard Jensen

Nature

By biologist Jens Pedersen and nature counsellor Laus Gro-Nielsen

1. Skovtur ved Tolne Skovpavillon. 2. Vinden præger naturen.

The Nature Municipality, Hjørring Municipality, has a rich and diverse nature, which is characterised by the wild coastline, the oligotrophic nature types near the coast, the varied, undulating landscape and the two river systems, Liver River and Uggerby River.

Since 2015, Hjørring Municipality has worked actively to place Nature on the agenda, by formulating the Nature Policy – referred to as The Nature Municipality – and by organizing the Nature summit, which is the first popular Nature meeting in the world.

The interplay between the sea, the wind, the sand and the big river valleys have created a range of nature types and natural areas that are unique to Hjørring. They constitute a habitat for an abundant and particular plant and insect life, for example the wide variety of orchids and specific butterfly species which only live here and in a few other selected areas in Denmark. The north-eastern part of the municipality is a part of the Skagen Odde formation, where the old barrier beaches and lagoons have evolved into heathland and marshland with a very particular flora and fauna.

The Nature Policy places the focus on the particular value of Nature. The relationship between humans and Nature lies at the core: How do we use Nature while preserving its uniqueness? The Nature Policy takes its starting point in 4 visions with several objections and actions:

Placing Nature on the agenda The unique nature in Hjørring Municipality is a valuable resource for the quality of life and for attracting tourists and new settlers.

90

Vision 1: What do we want to do with Nature? Vision 2: Nature is back in everyone’s life Vision 3: Liberating Nature Vision 4: Placing Nature on the map The aim is to facilitate cooperation between citizens, businesses and associations as well as the municipal council and the municipality to reach the objectives and implement the actions in the 4 visions, in order to

ensure that the Nature Policy is owned by all stakeholders in Hjørring Municipality. You can read more about the Nature Municipality at www.naturkommunen.dk The Nature Summit was first held in 2016. It now takes place every year at the end of May, in Hirtshals and surroundings – in the cross-field between land and sea, town and nature, the rural and the urban – to stimulate the debate about how to use and protect Nature. The Nature Retreat is a national event which aims to place Nature on the agenda through new dialogues, conversations and experiences. The Nature Summit is a forum where stakeholders, including ministers, parliamentarians, local politicians, associations, organisations, specialists and citizens gather to talk about the nature in Denmark. It is composed of four main stages (Thunderdome, Life, Learn and Roots) as well as more than 50 booths with activities and debates, and more than 100 excursions and events. In 2016, around 4,500 people participated in the Nature Sum-


1

mit. The number of participants increased in 2017 to approximately 12,500. In the future, 25,000-30,000 participants are expected for the Nature Summit. You can read more about the Nature Summit at www.naturmoedet.dk Nature conservation Hjørring Municipality is the Danish municipality with most protected natural areas, in accordance with § 3 in the Nature conservation law. There are over 12,000 areas in the municipality, including meadows, heathland, marshland, common pastures and lakes. Most of them are situated along the coast, in the river valleys or the marsh areas to the North-East. In the southern part of the municipality, the landscape is dominated by agriculture, and the scarce natural areas are scattered. About 13 % of the territory in Hjørring Municipality is composed of protected natural areas. In addition, in Hjørring Municipality, eight Natura 2000-areas have been designated in accordance with the EU Habitats Directive. They contain nature considered as valuable to Europe. The purpose of the areas is to

2

strengthen the biological diversity and stop the decline for the nature types and species in the designated areas. Two of the areas are situated in the sea off the coast of Lønstrup and Hirtshals, namely Lønstrup Rødgrund and Knudegrund. The 6 areas on land are: • Uggerby Dune Plantation/Uggerby River Mouth • Kærsgård Beach, Vandplasken and Liver River • Rubjerg Knude/Lønstrup Dune • Tolne Hills • Tislum møllebæk • Jerup Heath, Råbjerg and Tolshave Moor (only a part of it belongs to Hjørring) Around 3,000 species are registered in Hjørring Municipality, primarily attached to the protected natural areas and the Natura 2000-areas. Many of them are rare or endangered. 5 % of the registered species are covered by special protection rules in relation to the Danish Red List for endangered species or as annex VI-species in the EU Habitats Di-

rective. This means that the municipality has special obligations to protect them. The coast The coast, the dunes and the coastal areas in the hinterland are the most undisturbed and untouched natural areas in Hjørring Municipality. The municipality has 63 kilometres of diverse coastline. Hard coastal protection in the form of breakwaters only exists around Lønstrup town. The rest of the coastline is allowed to develop more or less freely, and the beach, dunes and cliffs are formed by the sea and the wind. At the Lønstrup Cliff between Rubjerg Knude and Mårup Church, the sea erodes 1-2 meters of the cliff every year, and at Rubjerg Knude, every year a thick layer of drift sand is shifted more than 10 meters into the country, where it covers the landscape and creates a new dynamic. In Denmark, the Lønstrup Cliff plays an important role in understanding the process, through which the ice during the last ice age squeezed the soil layers upwards in slices, as it moved forward, and created hills in front of the ice edge.

91


Vandplasken by Kærsgård beach, between the cliffs and the old coastal escarpment, is one of the finest fens in Denmark. The area constitutes the habitat for around 300 plant types - among others, the rare species fen orchid, musk orchid and variegated horsetail. The cliff area between Tornby and Hirtshals constitutes the habitat for several butterfly species, which only live in this area and in a few other places in Denmark, as is the case for Northern Brown Argus and Dingy Skipper. Inland cliffs In the area around Skallerup and Nørlev, the shifting sand has created a unique area with inland cliffs. The cliffs are dominated by Sea Buckthorn and Hawthron, but there are also large beds of the beautiful flower Small Pas-

que Flower (most of which are to be found in Denmark). The many thorn bushes constitute a habitat for birds such as Red-backed Shrike, Linnet and White throat. The water With almost 3,500 small lakes and water holes and a territory of 531 ha in total with 851 km natural rivers in 25 river systems, of which Liver River and Uggerby River are the biggest, Hjørring Municipality is rich on freshwater. Together, Liver River and Uggerby River dewater around 75 % of the municipal territory. In turn, the municipality has few big lakes. The four biggest lakes are the Boller Lake, with 5 ha, as well as the Guldager Lake, the Nørlev Lake and Vandplasken, which all have a surface of 3-4 ha. Rivers and lakes are also the habitat for a wide range of species which – in addition to fish – are attached to the freshwater environment. That applies to both plants, insects,

Kystnedbrydning ved Nørlev Strand.

92 92

amphibians, birds and mammals. Where the water is clean, in addition to Trout, Salmon, Brook Lamprey and Sea Lamprey, there are numerous species of Stone Flies and Caddis Flies, Otter, Kingfisher and Dipper can also be seen along the rivers and lakes. The majority of the nature areas in the municipality are connected by rivers and lakes, which are hence important as pathways and stepping stones for animals and plants in connection with the dispersion in the municipality. The undulating landscape The hilly landscape lies in the area around Tornby and Bjergby. It encompasses the moraine hills Tornby Bjerg, Hellehøj, Teklahøj and Præstegårdsbakkerne. Hellehøj is the highest point, almost 90 metres above sea level. Præstegårdsbakkerne is a protected area of 18,5 ha; an undulating landscape with common pastures, marshland and elfin forest. The area constitutes the habitat for an exciting flora and insect life. For example, it is possible to see Globeflower, Lesser butter-


fly-orchid, Northern Marsh Orchid, Mazarine Blue and Purple-edged Copper. The hills Hjørring Bjerge and Vinstrup Bjerg surround Hjørring town. They are both nature areas in proximity of the town with significant recreational value. The most important original deciduous forests are situated in the undulating landscape: Bøgsted, Slotved, Baggesvogn, Eskær, Tolne and Odden Forest. Apart from certain parts of Slotved forest, they are all privately owned. These forests are primarily beech forests on steep escarpments, which have not been cultivatable, or small forests around manors. On the escarpment, there are several 200-yearold beech trees. It is likely that certain parts of the forests have existed since the migration of the trees after the last ice age. Skagens Odde – landscape with “rimmers” and “doppers” The biggest sand point in the world, Skagens Odde (Sand Point Skagen), starts in the landscape in the north-eastern part of the municipality. It has emerged as a result of

the deposit of sand sediments since the last ice age. The rural area between Hirtshals and Tversted is the oldest part of Skagens Odde. It was created 7,200 years ago. The original coastal escarpments shape the landscape towards the East near Vogn and Eskær forest, where the exposed moraine hills reach the sand point’s baseline. 5,000 years ago, the emergence of new West-East barrier beaches which pulled the coastline further to the North-West created a curved sand point which turned into a lagoon over time. It gradually closed, excluded the sea and created the Gårdbo Lake. The long sand point, which is currently 40 kilometres long still grows 10 meters a year to the North-East.

as ditches or deflation. First, they were filled with saltwater, but over time they should turn into freshwater and gradually dry out, as flat marshland with layers of peat. The system is composed as annual growth rings, as an illustration of the land’s continuous expansion. On the Måstrup-Jerup surface, the system is well-preserved. It is clear where the land fields follow and reflect the land forms. The emergence of Skagens Odde has created a varied mosaic of open nature types with heathland and marshland, side by side, and some of the last Danish habitats for the day butterfly, Marsh fritillary, and numerous other rare species.

On the East side, barrier beaches were created, which over time have evolved into the characteristic “rimme-doppe” landscape on the sand point. The “rimmers” have been created by the big volumes of rocks and gravel, which are thrown up on the beach during storms and creates barrier beaches in parallel to the coastline. The low water “doppers” are placed between the “rimmers”,

The historic corner 1853

A plantation is created in Tversted in order to limit the sand drift. 35 years later, Lilleheden Cliff Plantation is established, and in 1910, Tornby Cliff Plantation. The plantations impact decisively on the agricultural development in the area.

93


Ich finde die Nordsee toll und freue mich darauf, die Freude mit meinen Kindern zu teilen.” Kim Mølgaard Jensen

Natur Von Biologe Jens Pedersen und Naturberater Laus Gro-Nielsen Die Naturgemeinde, Hjørring Gemeinde, hat eine reiche und vielfältige Natur, die besonders von der wilden Küste, den küstennahen und nährungsarmen Naturtypen, der variierten Hügellandschaft sowie den beiden großen Flusssystemen Liver Å und Uggerby Å geprägt ist: Das Zusammenspiel zwischen dem Meer, dem Wind, dem Sand und den großen Flusstälern haben eine Reihe von Naturtypen und Naturgebieten geschaffen, die für Hjørring einzigartig sind. Diese Naturtypen und Naturgebiete sind das Habitat für ein sehr reiches und oft einzigartiges Pflanzen- und Insektenleben. Das gilt z.B. Orchideen, die hier eine Mannigfaltigkeit erreichen, und einige Arten Schmetterlinge, die nur hier und an wenigen anderen Stellen in Dänemark wohnen. Der nordöstliche Teil der Gemeinde ist ein Teil

der Skagen Odde (Skagen Landzunge) Formation, wo sich die alten Strandwälle und Lagunen in Heide und Mooren mit einem ganz besonderen Tier- und Pflanzenleben entwickelt haben.

und Natur. Wie benutzen wir die Natur, so dass das Einzigartige gleichzeitig erhalten bleibt? Die Naturpolitik nimmt ihren Ausgangspunkt in 4 Visionen, die jede eine Reihe von Zielsetzungen und Handlungen umfasst:

Natur auf der Tagesordnung Die einmalige Natur in Hjørring Gemeinde macht eine wertvolle Ressource für die Gemeinde aus, was das gute Leben, Touristen und Ansiedlung betrifft. Hjørring Gemeinde arbeitet deshalb seit 2015 aktiv daran, die Natur auf die Tagesordnung zu setzen, dadurch dass man die Naturpolitik ausarbeitet - Naturkommunen (die Naturgemeinde) und durch die Veranstaltung der Naturtagung, die die erste Volksversammlung mit dem Thema Natur ist.

Vision 1: Was wollen wir mit der Natur? Vision 2: Die Natur zurück ins Leben aller Menschen Vision 3: Die Natur freisetzen Vision 4: Die Natur muss auf die Landkarte

Die Naturpolitik setzt die Natur und ihren besonderen Wert in den Mittelpunkt. Im Zentrum ist das Verhältnis zwischen Menschen

Die Ambition ist, dass Bürger, Betriebe und Vereine mit Gemeinderat und Gemeinde zusammenarbeiten, damit die Zielsetzungen und Handlungen verwirklicht werden, die die 4 Visionen decken. Auf diese Weise wird die Naturpolitik für alle in Hjørring Gemeinde gelten. Mehr über die Naturgemeinde auf www.naturkommunen.dk

Det bakkede landskab ved Hellehøj.

94 94


Die Naturtagung wurde 2016 zum ersten Mal veranstaltet. Sie wird jährlich Ende Mai in und um Hirtshals herum – im Kreuzfeld zwischen Meer und Land, Land und Stadt, Stadt und Natur, Verwendung und Schutz - abgehalten. Die Naturtagung ist ein landesweites Ereignis, das die Ambition hat, durch neue Formen des Dialogs, durch Gespräch und Erlebnisse, die Natur wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Die Naturtagung ist eine Plattform, wo sich Minister, Parlamentsmitglieder, Regionalpolitiker, Vereine, Organisationen, Fachleute und Bürger um die Natur in Dänemark versammeln. Die Plattform wird von den Akteuren gefüllt und umfasst vier Hauptszenen: Thunderdome, Life, Learn und Roots und mehr als 50 Stände und Buden mit Aktivitäten und Debatten sowie mehr als 100 Ausflüge und Veranstaltungen. 2016 nahmen etwa 4.500 an der Naturtagung teil. Die Anzahl der Teilnehmer stieg 2017 auf etwa 12.500. Zukünftig werden 25.000 bis 30.000 als Teilnehmer an der Naturtagung erwartet. Mehr über die Naturtagung auf www.naturmoedet.dk Geschützte Natur Hjørring Gemeinde ist die Gemeinde Dänemarks, wo die meisten Naturareale laut dem § 3 im Naturschutzgesetz geschützt werden. Es gibt über 12.000 Areale in der Gemeinde, die über Wiese, Heide, Moor, Gemeindeweide und Seen verteilt sind. Die meisten liegen an der Küste, in den Flusstälern oder in den Moorge-

bieten gegen Nordosten. Im südlichen Teil der Gemeinde ist die Landschaft von der Landwirtschaft dominiert, und die wenigen Naturgebiete liegen verstreut. Etwa 13 % der Areale in Hjørring Gemeinde sind geschützte Natur. In Hjørring Gemeinde sind weiterhin 8 Natura 2000-Gebiete laut der EU Habitat Direktive ausgewählt worden. Sie umfassen Natur, die auf europäischer Ebene wertvoll ist. Die Gebiete haben den Zweck, die biologische Mannigfaltigkeit zu stärken und den Rückgang von Naturtypen und Arten in den ausgewählten Gebieten zu stoppen. Zwei von den Gebieten liegen im Meer vor Lønstrup und Hirtshals u.zw. Lønstrup Rødgrund und Knudegrund. Die 6 auf dem Land gelegenen Gebiete sind: • Uggerby Klitplantage/Uggerby Å’s udløb (Flussmündung) • Kærsgård Strand, Vandplasken und Liver Å • Rubjerg Knude/Lønstrup Klint (Steilküste) • Tolne Bakker / (Hügel) • Tislum møllebæk (Mühlenbach) • Jerup Hede (Heide), Råbjerg und Tolshave mose (Moor) (Hjørring hat nur einen kleinen Teil dieser ausgewählten Gebiete) Hauptsächlich mit den naturgeschützten Arealen und den Natura 2000-Gebieten verbunden sind etwa 3.000 Arten in Hjørring Gemeinde registriert worden. Mehrere davon

sind seltene und gefährdete Arten – so sind 5% der registrierten Arten von besonderem Schutz umfasst in der dänischen Rotliste für gefährdete Arten und als Anlage VI-Arten in der EU Habitat Richtlinie, was bedeutet, dass die Gemeinde besonders verpflichtet ist, sie zu schützen. Die Küste Die Küste, die Dünen und die dahinterliegenden Küstengebiete ist die meist ungestörte und beeinflusste Natur in Hjørring Gemeinde. Die Gemeinde hat 63 km sehr variierte Küste, wo nur eine kurze Strecke um Lønstrup Stadt einen harten Küstenschutz hat, in der Form von Wellenbrechern. Die restliche Küstenstrecke darf sich mehr oder weniger frei entfalten. Das bedeutet, dass Strand, Dünen und Steilufer vom Meer und Wind geformt werden. Das zeigt sich am deutlichsten bei Lønstrup Klint (Steilufer) zwischen Rubjerg Knude und Mårup Kirke, wo das Meer jedes Jahr etwa 1 bis 2 Meter vom Steilufer wegspült. Oben auf Lønstrup Steilufer gibt es bei Rubjerg Knude eine große Schicht von Flugsand, der jedes Jahr über 10 m ins Land hineingerückt wird, wo der Sand die Landschaft deckt und eine neue Dynamik schafft. Lønstrup Klint ist einer der wichtigsten Steilufer in Dänemark für das Verständnis von dem Prozess, womit das Eis in der letzten Eiszeit durch sein Vorrücken Erdschichten in Scheiben hinaufgepresst hat und in dieser Weise

95 95


1 1. Naturmødeaktiviteter på Husmoderstranden i Hirtshals. Hügel vor dem Eisrand bildete. Bei Kærsgård Strand liegt „Vandplasken“ zwischen den Dünen und der alten Küstenhang.” Vandplasken ist eins der feinsten Reichsniedermooren in Dänemark. Das Gebiet ist Habitat für etwa 300 Arten von Pflanzen, unter anderen die seltenen Arten Glanstendel, Einknolle und Kleiner Schachtelhalm. Das Dünengebiet zwischen Tornby und Hirtshals ist Habitat für mehrere Arten von Schmetterlingen, die nur hier oder an wenigen anderen Stellen in Dänemark leben. Dies gilt z. B. Schwarzbrauner Bläuling und Kronwicken-Dickkopffalter. Binnenlanddünen Im Gebiet um Skallerup und Nørlev hat das Sandtreiben ein einmaliges Gebiet mit Binnenlanddünen gebildet. Die Dünen sind von Sanddorn und Weiβdorn geprägt, aber es gibt auch große Bestände von der schönen Blume Kuhschelle, wo Dänemark einen großen Teil des Weltbestandes hat. Die vielen Dornbüsche sind Habitat für Vögel wie Neuntöter, Hälfling und Dorngrasmücke.

96

Das Wasser Hjørring Gemeinde ist reich an Süßwasser mit fast 3.500 kleineren Seen und Tümpeln mit einer Gesamtfläche von 531 ha und 851 km natürliche Wasserläufe auf 25 Wasserlaufsysteme verteilt, von denen Liver Å und Uggerby Å die beiden größten sind. Zusammen entwässern sie etwa 75% der Areale der Gemeinde. Dafür ist die Gemeinde sehr arm an großen Seen, denn die 4 größten Seen sind Boller See mit 5 ha, Guldager See, Nørlev See und ”Vandplasken”, alle mit 3 bis 4 ha. Wasserläufe und Seen sind auch Habitat für eine Reihe Arten, die - außer Fisch – mit Süßwasser verbunden sind. Dies gilt sowohl Pflanzen, Insekten, Amphibien, Vögel als Säugetiere. Wo das Wasser sauber ist, gibt es außer Forellen, Lachs, Bachlamprete und Meerlamprete und auch eine Reihe von Arten wie Steinfliege und Köcherjungfer, Otter, Eisvogel und Wasserschwätzer kann man an Wasserläufen und Seen entlang beobachten. Ein großer Teil der Naturgebiete der Gemeinde werden von Wasserläufen und Seen Zusammengebunden, u.zw. sind sie wichtig

als Zerstreuungswege und Tretsteine für Tiere und Pflanzen in Verbindung mit der Verbreitung in der ganzen Gemeinde. Das Hügelland Im Gebiet um Tornby und Bjerby liegt das Hügelland, das die Drumlinhügel Tornby Bjerg, Hellehøj, Teklahøj und Præstegårdsbakkerne die „Pfarrhaushügel“ umfasst. Hellehøj ist der höchste Punkt mit seinen fast 90 m über Meereshöhe. Die ”Pfarrhaushügel” sind ein 18,5 ha geschütztes und stark gewelltes Gebiet mit Gemeindeweide, Wiese und Zauberwald. Das Gebiet ist Habitat für eine spannende Flora und für Insektenleben. Hier kann man z.B. Trollblume, Hügelhyazinthe, Vendsyssselkuckkuckblume und auch Bläuling und Feuerfalter sehen. Um Hjørring Stadt herum liegen die Hügel Hjørring Bjerge und Vinstrup Bjerg. Beide sind stadtnahe Natur mit großem rekreativen Wert. In der Hügellandschaft liegen die wichtigsten von den ursprünglichen Laubwäldern. Das sind Bøgsted, Slotved, Baggesvogn, Eskær, Tolne und Odden Wald. Abgesehen von gewissen Teilen von Slotved Wald sind sie alle im


Privatbesitz. Es dreht sich Hauptsächlich um Buchenwälder mit Steilhängen, die man nicht hat kultivieren können oder kleinere Wälder um die Güter. An den Steilhängen wachsen mehrere 200 Jahre alte Buchen und wahrscheinlich waren gewisse Teile der Wälder in ungebrochener Linie seit der Einwanderung der Bäume nach der letzten Eiszeit Wald.

5.000 Jahren eine krumme Landzunge. Im Laufe der Zeit hat sich die Landzunge um eine Lagune geschlossen, die zuletzt vom Meer völlig abgeschnürt wurde und dadurch in den Gårdbo See resultierte. Die 40 km lange Landzunge ist seitdem entstanden und wächst immer noch etwa 10 Meter pro Jahr gegen Nordosten.

Skagens Odde - Landschaft mit “Rimmen“ und “Doppen“ Die Landschaft im nordöstlichen Teil der Gemeinde ist der Anfang der größten Sandlandzunge der Welt – Skagens Odde. Sie wurde durch die Sandablagerung seit der letzten Eiszeit gebildet. Das Landgebiet von Hirtshals bis Tversted ist der älteste Teil von Skagens Odde und wurde vor 7.200 Jahren gebildet. Die ursprünglichen, steilen Küstenufer sind in der Landschaft ostwärts bei Vogn und Eskær Wald sehr deutlich zu sehen, wo die exponierten Drumlinhügel bis an die Basislinie der Landzunge reichen. Die Bildung der neuen west-ostgehenden Strandwälle, die die Küstenlinie immer weiter gegen den Nordwesten gezogen haben, bewirkte vor

Auf der östlichen Seite entstanden Strandwälle, die sich mit der Zeit in die charakteristische ”Rimme-Doppe” Landschaft auf der Landzunge entwickeln sollte. Die ”Rimmen” bestehen aus der großen Menge Stein und Kies, die durch Stürme auf den Strand geworfen werden, so dass sie Strandwälle parallel mit der Küstenlinie wurden. Zwischen den ”Rimmen” liegen die vom Niedrigwasser geschaffenen „Doppen,“ als Rinnen oder Mulden. Zuerst waren sie mit Salzwasser gefüllt, aber im Laufe der Zeit sollten sie fade liegen und stufenweise trockengelegt werden wie flache Moore mit Torfschichten. Das System liegt wie eine Art Jahresringe, die den dauernden Zuwachs des Landes zeigt. Auf der Måstrup-Jerup Fläche ist das System sehr wohl bewahrt und man sieht deutlich,

wie die Feldstücke den Geländeformen folgen und abspiegeln. Die Bildung von Skagens Odde hat ein sehr variiertes Mosaik von offenen Naturtypen geschaffen, mit Mooren und Heiden Seite an Seite. Hier findet man u.a. einige der letzten dänischen Habitate für den Tagesschmetterling ”Hedepletvinge” und eine Unzahl anderer seltene Arten.

Die historische Ecke 1853

Hier wird bei Tversted eine Plantage angelegt, mit dem Zweck das Sandtreiben zu dämpfen. 35 Jahre später wird Lilleheden Dünen-Plantage und 1910 Tornby Dünenplantage gegründet. Die Plantagen bekommen eine entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der Landwirtschaft der Gegend.

97


1

2

3

1. Jazzy Days i Tversted. 2. Musik under trappen i Hirtshals. 3. Indmarch til Dana Cup.

Året igennem er der mange forskellige events i Hjørring Kommune. Om du er til musik eller teater, shopping eller natur, musik eller mad – så er der helt sikkert også en event, der passer til dig. Naturmødet er det årlige folkemøde om og i naturen. I maj måned møder fagfolk, naturelskere, politikere og alle, som bare er nysgerrige, hinanden til et hav af spændende aktiviteter i Hirtshals – tre dage med fokus på naturdebatten i Danmark. Grundlovsløbet finder sted hvert år den 5. juni og er kommunens største motionsløb for alle. Du kan vælge mellem ruter på hhv. 6 og 10 km. Løbets overskud går til arbejdet med unge under 18 år. Kulturnatten finder sted først i juni og arrangeres af Hjørring Handelsstandsforening i samarbejde med byens foreninger og er-

98

hvervsliv. Butikker og kulturinstitutioner holder længe åbent, og Hjørrings gader er fyldt med aktiviteter, underholdning, sang og musik. Hjørring Dyrskue afholdes over to dage midt i juni hvert år. Udstillere fremviser de nyeste maskiner og teknologi, og de mange flotte dyr udstilles og præmieres. Det er et festligt møde mellem land og by med masser af oplevelser for hele familien. Pinselørdag er der Small Ships Race på havnen i Hirtshals. Lokale virksomheder dyster om at nå hurtigst ned ad rampen og ud til bøjen i havnebassinet i deres hjemmebyggede fartøjer. Mange kæntrer undervejs til stor morskab for tilskuerne, som følger dramaet fra kajen. I Hjørring Kommune er der mange revyer – bl.a. Hjørring-, Vrå-, Hirtshals- og Lundergård Revy. Her bliver små og store episoder i lokalsamfundet – og ikke mindst

lokalpolitikerne – taget under kærlig behandling. Revyerne finder sted på forskellige tidspunkter af året. Sindal Marked afholdes hvert år i maj måned. Her er masser af kræmmerboder, tivoli, tombolaer, dyr, musik og underholdning for både børn og voksne. I maj måned er der Kildemarked på Børglum Kloster. Her skrues tiden tilbage til middelalderen, når området omkring klostret fyldes med riddere, skønjomfruer og boder med mad og kunsthåndværk. Tversted Marked afholdes i slutningen af juli med stort markedstelt, tivoli, underholdning og forskellige boder. Dana Cup er Danmarks største sportsbegivenhed med fodboldhold fra hele verden. Over fyrre lande er repræsenteret ved turneringen, som afholdes hvert år i uge 30 med omkring 20.000 deltagere. Hele kommunens foreningsliv - med arrangøren Fortuna Hjør-


Events og begivenheder Af kommunikationskonsulent Vita Bech

ring i spidsen – er involveret i arrangementet. I de smukke omgivelser i Sct. Knuds Kilde opfører Hjørring Sommerspil hvert år i slutningen af juni et friluftsspil – som oftest en musical. Forestillingen spilles af amatører, men er iscenesat af professionelle kræfter. Hirtshals Fiskefestival er en årligt tilbagevendende begivenhed med fisk og fiskeri i centrum. I tre dage i starten af august kan du og hele familien smage på lækre fiskeretter og deltage i en masse spændende aktiviteter, som finder sted både i byen og på havnen. Hvert år i juli måned er der Musik Under Trappen i Hirtshals. Hver dag i en hel uge spiller forskellige bands alt fra rock til reggae på havnekajen nedenfor “Trappen” midt i Hirtshals. Over 10.000 mennesker får sig en musikalsk oplevelse i løbet af ugen – ganske gratis. Midt i juli er der Løkken Koncert – naturligvis

i Løkken. Den lokale idrætsforening står bag den årlige koncert, som især byder på gode danske pop- og rockbands. I slutningen af juli mødes tusindvis af harmonikaentusiaster til Bindslev Harmonikatræf. Musikanter og gæster fra ind- og udland fylder de tre dage med masser af god musik og - ikke mindst - hygge om den fælles interesse. Stafet for Livet er en årligt tilbagevendende begivenhed, som fandt sted første gang i 2015. I et døgn sætter deltagerne på de mange hold fokus på kampen mod kræft ved at løbe eller gå på banen ved Hjørring Golfklub. Når mørket falder på samles deltagerne til en lysceremoni, hvor man mindes dem, der har mistet livet til kræft eller som kæmper mod sygdommen.

Days – Nordjyllands største og sjoveste jazzfestival. I en uge spilles der masser af lækker jazzmusik af både danske og udenlandske, kendte og ukendte musikere. I november/december er der julemarked og julestue på Børglum Kloster. I flere weekender slår klostret dørene op til de julepyntede stuer, og den gamle hestestald er fyldt med boder med kunsthåndværk og lokale lækkerier. God fornøjelse med at finde lige den event, der passer til dig!

Det historiske hjørne

I efterårsferien inviterer Tversted til Jazzy

1856

21.-24. april er Joseph Liphardis menageri med løver, elefanter, kongeslanger og abefamilier opstillet på Springvandspladsen i Hjørring.

99


Events By communication officer Vita Bech

1. Lundergård Revyen. 2. Kulturnat i Hjørring. 3. Stafet for livet. Throughout the year, there are many different events in Hjørring Municipality. Whether you are interested in music, theatre, shopping, nature, music or food – you will definitely be able to find a relevant event. The Nature Summit (Naturmødet) is the annual popular meeting about nature which takes place in nature. In May, specialists, nature lovers, politicians and curious souls meet each other during a three-day retreat in Hirtshals, with a wealth of exciting activities, to focus on the nature debate in Denmark. The Constitution Race (Grundlovsløbet) takes place every year on 5 June, the Danish Constitution Day. It is the municipality’s exercise race for everyone. You can choose between routes of 6 km and 10 km. The profits from the race are used to support work with young people under 18. The Culture Night is held in the beginning of June. It is organised by the commercial as-

100

sociation in cooperation with the associations and businesses in Hjørring. Shops and cultural institutions have longer opening hours, and the streets in Hjørring are filled with activities, entertainment, songs and music. Hjørring Agricultural Fair takes place every year for two days in the middle of June. The exhibitors show the most recent machines and technology, and the many beautiful animals are exhibited and awarded prizes. It is a festive meeting between the urban and the rural, with lots of experiences for the entire family. On Pentecost Saturday, a Small Ships Race is organised on the harbour in Hirtshals. Local businesses compete to reach the ramp and buoy in the harbour basin as quickly as possible in their homebuilt vessels. Many of them capsize, much to the amusement of the audience watching the drama from the quay. In Hjørring Municipality, there are many revues – e.g. in Hjørring, Vrå, Hirtshals and Lun-

dergård Revue. Minor and major incidents in the local community are treated here – and of course, the local politicians are included. The revues take place at different times of the year. The Sindal Market is held every year in May, with lots of vendor booths, tivolis, tombolas, animals, music and entertainment for both children and adults. The Sacred Spring Market at the Børglum Monastery also takes place in May. The clock is turned back to the Middle Ages, when the area around the monastery was filled with knights, fair maidens and booths with foods and crafts. The Tversted Market is held in the end of July with a big market tent, tivoli, entertainment and different booths. The Dana Cup is Denmark’s biggest sports event with soccer teams from the whole world. Over 40 countries are represented at the annual tournament which takes place in week 30 with around 20,000 participants. All


2

1

the local associations – headed by the organiser Fortuna Hjørring – are involved in the event. Hjørring Summer Plays are held every year at the end of July in the beautiful surroundings by Sct. Knuds Kilde, usually in the form of an open-air musical. The show is played by amateur actors, directed and stagemanaged by professionals. Hirtshals Fish Festival is an annual event which focuses on fish and fishing. For three days in the beginning of August, you and your entire family can taste delicious fish dishes and participate in a range of exciting activities in the town and on the harbour. The music event, Music under the Stairs (Musik Under Trappen), takes place every year in July. Every day for a whole week, different bands play all kinds of music, from rock to reggae, on the harbour quay beneath the stairs – for free. The Løkken Concert is held in the middle of

3

July – in Løkken, of course. The local sports association is the organiser of the annual concert with excellent Danish pop and rock bands. Towards the end of July, thousands of accordion enthusiasts meet at the musical retreat, Bindslev Harmonikatræf. Musicians and guests, both from Denmark and other countries, fill the three days with lots of good music and share their common interest in a cosy atmosphere. Relay race for life is an annual event which started in 2015. For 24 hours, the participants on the many teams focus on fighting cancer by running or walking on the race track next to Hjørring Golfklub. After dark, the participants gather for a light ceremony to remember those who lost their lives to cancer, and those who are still fighting the disease. Jazzy Days, Northern Jutland’s biggest and most entertaining jazz festival, takes place in Tversted during the autumn holiday. For a

week, famous and unknown musicians from Denmark and other countries play lots of great jazz music. In November/ December, the Børglum Monastery holds its Christmas Market. Several weekends in a row, the Monastery opens its doors to reveal the Christmas decorated rooms, and the old horse stable is filled with booths, crafts and local delicatessen. Good luck finding an event that is just right for you! Have fun!

The historic corner 1856

On 21-24 April, Joseph Liphardi exhibits lions, elephants, kingsnakes and monkey families on the square, Springvandspladsen, in Hjørring.

101


Events und Ereignisse von Kommunikationsmitarbeiterin Vita Bech

1. Kildemarked på Børglum Kloster. 2. Naturmødet i Hirtshals. 3. Hjørring Sommerspil.

Das ganze Jahr hindurch gibt es viele verschiedene Events in Hjørring Gemeinde. Ob man sich für Musik oder Theater, Einkaufen oder Natur, Musik oder Essen interessiert – dann gibt es ganz bestimmt auch einen Event, der passt. Die Naturtagung ist die jährliche Volksversammlung über und in der Natur. Im Mai treffen sich Fachgenossen, Naturliebhaber, Politiker und alle, die nur neugierig sind, für eine Menge von spannenden Aktivitäten in Hirtshals – 3 Tage mit Fokus auf die Naturdebatte in Dänemark. Das Grundgesetzrennen findet jedes Jahr am 5. Juni statt und ist das größte Trimmrennen der Gemeinde für alle. Man kann zwischen Routen von 6 bzw.10 km wählen. Der Überschuss des Rennens wird an die Arbeit mit Jugendlichen unter 18 Jahren weitergegeben. Die Kulturnacht findet Anfang Juni statt und wird von Hjørring Einzelhandelsverband veranstaltet, u.zw. in Zusammenarbeit mit den

102

Vereinen und dem Erwerbsleben der Stadt. Läden und kulturellen Institutionen haben lange offen, und die Straßen von Hjørring sind mit Aktivitäten, Unterhaltung, Sang und Musik gefüllt. Hjørring Tierschau wird Mitte Juni jedes Jahr über zwei Tage veranstaltet. Die Aussteller zeigen die neuesten Maschinen und Technologie vor, und die vielen schönen Tiere werden ausgestellt und mit Preisen ausgezeichnet. Es ist ein feierliches Treffen zwischen Land und Stadt mit einer Menge von Erlebnissen für die ganze Familie. Am Pfingstsamstag gibt es das Rennen Small Ships Race auf dem Hafen in Hirtshals. Einheimische Betriebe kämpfen darum, am schnellsten die Rampe runterzukommen und die Boje im Hafenbassin in ihren selbstgemachten Fahrzeugen als die ersten zu erreichen. Viele kentern unterwegs zur Belustigung der Zuschauer, die vom Kai aus das Drama verfolgen. In Hjørring Gemeinde gibt es viele Revuen u.a. Hjørring, Vrå, Hirtshals og Lundergård

Revue. Hier werden kleine und große Episoden aus der örtlichen Gemeinschaft – und nicht zuletzt die Regionalpolitiker– liebevoll behandelt. Revuen finden zu verschiedenen Zeitpunkten des Jahres statt. Der Sindal Markt wird jedes Jahr im Mai veranstaltet. Hier gibt es eine Menge Stände, Tivoli, Tombola, Tiere, Musik und Unterhaltung für sowohl Kinder als Erwachsene. Im Mai gibt es den Quellenmarkt auf Børglum Kloster. Hier wird die Zeit ins Mittealter zurückgedreht, wenn das Gebiet um Kloster von Rittern, schönen Maiden und Ständen mit Essen und Kunsthandwerk gefüllt wird. Der Tversted Markt wird Ende Juli mit einem großen Marktzelt, Tivoli, Unterhaltung und verschiedenen Ständen veranstaltet. Dana Cup ist das größte Sportsereignis Dänemarks mit Fußballmannschaften aus aller Welt. Über 40 Länder sind in dem Turnier vertreten, das jedes Jahr in der Woche 30 mit etwa 20.000 Teilnehmern veranstaltet wird. Das ganze Vereinsleben der Gemeinde – mit dem Veranstalter Fortuna Hjørring an der


2

1

Spitze – ist an der Veranstaltung beteiligt. In den schönen Umgebungen bei der heiligen Quelle, Sct. Knuds Kilde, führt Hjørring Sommerspiel jedes Jahr Ende Juni ein Freiluftspiel auf – das meistens ein Musical ist. Die Vorstellung wird von Amateuren gespielt, aber von professionellen Kräften inszeniert. Hirtshals Fischfestival ist ein jährlich zurückkehrendes Ereignis, wo Fisch und Fischerei in der Mitte stehen. Drei Tage lag Anfang August kann man mit der ganzen Familie leckere Fischgerichte kosten und an einer Menge spannende Aktivitäten teilnehmen, die sowohl in der Stadt als auf dem Hafen stattfinden. Jedes Jahr im Juli gibt es Musik Unter der Treppe in Hirtshals. Jeden Tag eine ganze Woche lang spielen verschiedene Bands von Rock bis Reggae auf dem Hafenkai unter der Treppe mitten in Hirtshals. Über 10.000 Leute haben im Laufe der Woche ein musikalisches Erlebnis – u.zw. völlig kostenlos. Mitte Juli gibt es das Løkken Konzert – selbstverständlich in Løkken. Der örtliche Sportv-

3

erein steht hinter diesem jährlichen Konzert, das insbesondere gute dänische Pop- und Rockbands präsentiert. Ende Juli treffen sich tausende von Harmonika-Enthusiasten zum Bindslev Harmonikatreffen. Musikanten und Gäste aus In- und Ausland füllen die drei Tage mit viel guter Musik - und nicht zuletzt –mit schönem Beisammensein mit einem gemeinsamen Interesse. Staffel für das Leben ist ein jährliches Ereignis, das 2015 zum ersten Mal stattgefunden hat. 24 Stunden lang rücken die Teilnehmer der vielen Mannschaften den Kampf gegen Krebs ins Blickfeld, indem sie auf dem Golfplatz von Hjørring Golfklub laufen oder gehen. Wenn die Dunkelheit einbricht, sammeln sich die Teilnehmer zu einer Lichtzeremonie, wo man sich an diejenigen erinnert, die ihr Leben zum Krebs verloren haben oder die mit der Krankheit kämpfen. In den Oktoberferien lädt Tversted zu den Jazzy Days ein – dem größten und lustigsten Jazzfestival in Nordjütland. Eine Woche

lang wird viel schöner Jazzmusik von sowohl dänischen als ausländischen, bekannten wie unbekannten Musikern gespielt. Im November und Dezember gibt es Weihnachtsmarkt und Weihnachtsstube auf Børglum Kloster. Mehrere Wochenenden macht das Kloster die Türen zu den weihnachtsgeschmückten Stuben auf, und der alte Pferdestall ist von Ständen mit Kunsthandwerk und örtlichen Leckereien gefüllt. Viel Vergnügen damit, genau den Event zu finden, der gerade dir gefällt!

Die historische Ecke 1856

21.bis 24. April wurde Joseph Liphardis Tierschau mit Löwen, Elefanten, Königschlangen und Affenfamilien auf dem Springbrunnenplatz in Hjørring errichtet.

103


Fritid og kultur Af Leif Lund Jakobsen, kulturkonsulent, Hjørring Kommune

1. Hamlet på Vendsyssel Teater. 2. Vendsyssel Teaters store sal med plads til 450 gæster.

Fritid og kultur – to begreber, der om noget går hånd i hånd i Hjørring Kommune, hvor foreningslivet blomstrer, og hvor kulturlivet er sprudlende og varieret. Det giver oplevelser, der skaber glæde, det udfordrer intelligens og kreativitet samt oplyser og aktiverer. Hjørring Kommune prioriterer højt at skabe gode rammer for kommunens foreninger og klubber samt de aktiviteter, der arrangeres. Kommunen tager også selv initiativ til oplevelser for kommunens beboere og gæster, da det skaber jobs, knytter os sammen og bidrager til udviklingen af kommunen. I det hele taget ser Hjørring Kommune fritidsog kulturområdet som en meget vigtig kilde til profilering, vækst og bosætning. Gode tilbud på dette område betyder underholdning, sundhed, livslang læring og udvikling, samt at borgerne er stolte af at bo i og være en del af kommunen.

104

Events og sport samt de mange bygninger og faciliteter, der er knyttet hertil, er naturligvis en meget vigtig del af områdets fritids- og kulturtilbud. Disse er omtalt andre steder i bogen, og derfor vil vi koncentrere os om de kulturtilbud, der ligger udenfor disse emner. Områdets historiske og befolkningsmæssige sværvægter – Hjørring – er med til at sætte kommunen på det kulturelle landkort. Her finder du mange af de kulturelle fyrtårne, for her er der teatre, museer, sommerspil, amatørscener, biograf, revyer og meget mere. Som eksempler kan nævnes: Vendsyssel Teater Hjørring har fået et nyt vartegn, nemlig Vendsyssel Teater. Det ligger midt I byen lige ved togstationen. Teatret blev oprettet som egnsteater for over 30 år siden og har holdt til huse i en nedlagt skole. Men i januar 2017 flyttede Vendsyssel Teater ind i et helt nybygget teater på Banegårdspladsen - tegnet af

Schmidt, Hammer, Lassen Architects, og det blev dermed det første nybyggede teater i provinsen de sidste 100 år. Vendsyssel Teater producerer tre-fem nye voksenforestillinger hver sæson. Teatret er kendt for sin solide komedietradition, sine folkelige klassikerfortolkninger og sin særlige sans for realistisk teater. Der bliver også opført mange nyskrevne stykker – ofte med udgangspunkt i Vendsyssel. Teatret har ikke noget fast skuespillerensemble, men hyrer kunstnere fra forestilling til forestilling. Alle forestillinger bliver fra start til slut produceret på selve teatret, der har eget værksted, skræddersal og alle former for moderne teknik. Vendsyssel Teater består af to teatersale – en traditional black box-sal og en rund teatersal inspireret af Shakespeares “The Globe” I London. Kapaciteten I de to sale varierer fra 130 til 450 pladser, idet der bliver lagt vægt på at


1

lave intimt teater helt tæt på publikum. Udover de to teatersale rummer huset en prøvesal samt en musiksal med 190 pladser til især klassisk musik. Udover at producere egne forestillinger viser Vendsyssel Teater hvert år op til 12 gæstespil samt en række forestillinger for børn og unge. Teatret har sin egen to-årige grunduddannelse, Teater Talent Vendsyssel, for unge teatertalenter. Derudover er der dramaskole, sommerteaterskole og en lang række andre teaterinitiativer for børn og unge. Vendsyssel Teater byder også på andet end scenekunst – de såkaldte &-aktiviteter. De spænder fra korsang til filmfestivaler og finder ofte sted I musiksalen eller I den store foyer. Den indeholder også Teatercaféen Hos Uffe, der hver dag har åbent for servering fra morgen til aften. Teatret har åbent hver dag fra kl. 10-22 – på nær søndag - og alle er velkomne indenfor i teatret, der nu går under betegnelsen ’byens dagligstue’.

2

Vendsyssel Teater i Hjørring er et af landets mest aktive egnsteatre med egne opsætninger. Teatret er hjertet i huset og fungerer som omdrejningspunkt for exceptionel teaterkunst i intime rammer. Teatret omkranses af rum og aktiviteter for byens kreative miljø. Det er med til at sikre huset en bred folkelig forankring og tilfører huset liv – også uden for teatertid bl.a. i teatrets café. Den landskendte Hjørring Revyen holder nu også til her. Andre kulturelle attraktioner På Vendelbohus i Hjørring boltrer flere aktive teater- og musikforeninger sig. Her finder du bl.a. teaterforeningen Hjørring Teater, der hvert år byder på et stort og varieret program af turnerende forestillinger med alt lige fra musicals, opera, ballet og danseforestillinger til komedier, stand-up og meget mere. Har du lyst til mere lokale revyer, har du muligheden i Lundergård Hallen, hvor Lundergård Revyen hvert år trækker fulde huse

– eller i Hirtshals og Vrå, hvor der også spilles meget populære revyer. Hvert år byder Hjørrings dejlige sommerscene i Sct. Knuds Kilde på Hjørring Sommerspil, og scenen bruges også til rockkoncerter og turnerende opera- og ballet-opførelser i de varme sommermåneder. Interesserer du dig for kulturhistorie, bør du besøge Håndværkernes Hus i Hjørring. Her forsøger man at bevare og udbrede kendskabet til de gamle håndværkstraditioner via et levende hus med atmosfære, hvor du både kan se, høre og mærke lugten fra de arbejdende værksteder. På Vendsyssel Historiske Museum formidler man kultur- og naturhistorie om Hjørring Kommune fra de seneste 12.000 år. Inden for biblioteksområdet tilbyder Hjørring Kommune fem biblioteker – herunder det

105


Vendelbohus - Hjørrings gamle kulturhus huser forskellige foreninger, koncerter, turnerende teaterforestillinger, foredrag og meget meget mere

verdensberømte hovedbibliotek i forbindelse med storcenteret Metropol i Hjørring. Vil du en tur i biografen, har du i Hjørring Kommune to muligheder: I Hjørring finder du Hjørring Biocenter, der er en præmiere-biograf med fire sale og 3D-teknologi. Men du har også Lønstrup Café Bio – en lille biograf, der satser mest på kvalitetsfilm i hyggelige intime rammer. Musiklivet i Hjørring Kommune er bl.a. præget af Hjørring Musiske Skole og et stort lokalt engagement, som kommer til udtryk i mange lokale musikforeninger, kor, orkestre og en-

106

sembler. Hjørring Musiske Skole har en bred definition af begrebet ”musisk”, idet man også underviser i billedkunst, drama, dans, animation m.m. Skolen består både af den centrale musikskole med hovedsæde i Hjørring og centre i Hirtshals, Sindal og Vrå samt decentral undervisning på skoler og enkelte institutioner. Musikskolerne tilbyder desuden undervisning for voksne og er paraplyorganisation for en række kor og orkestre i kommunen. Men ikke kun Hjørring byder på fritids- og kulturoplevelser. I hele kommunen ligefrem

vrimler det med spændende tilbud, og vi vil her ganske kort forsøge at remse nogle af de oplevelser op, som man som borger eller gæst får svært ved at overse: Børglum Kloster ved Løkken danner ramme om en lang række kulturelle arrangementer året rundt. Hvis ikke klosteret var kendt før, så blev det i hvert fald Danmarksberømt i december 2011, hvor det dannede rammen om TV2´s julekalender ”Ludvig og julemanden” med bl.a. Stygge Krumpens spøgelse. Kulturhuset Gøgsigs Pakhus i Sindal er et


gammelt købmandspakhus, opført omkring århundredeskiftet, som en af bygningerne til købmandsgården – Sindal Købmandshandel. I dag rummer Gøgsigs Pakhus udstillingslokaler og en café.

lidt af hvert i sin tid, for den tidligere svenske sømandskirke har undergået en forvandling til kulturhus i Hirtshals’ midtby. Kirken er nu ”stedet, hvor kulturen lever” – samlingspunktet i Hirtshals for kultur og fælles aktiviteter.

Uhrenholdts Gård i Vrå er et andet gammelt hus, der er blevet vækket til live igen. Gården rummer i dag en række værksteder og danner ramme om et hav af kulturarrangementer, lige fra koncerter og andre musikevents til ølsmagning og fredagsbar for modne kvinder.

Inden for rammerne af denne bog vil det være umuligt at nævne alle de fritids- og kulturtilbud, der findes i kommunen. Derfor vil vi i stedet opfordre til, at du besøger kultursiderne på Hjørring Kommunens hjemmeside www.hjoerring.dk/kultur, hvor du læse mere om kulturinstitutioner, kulturforeninger og spændende tilbagevendende kulturelle ar-

rangementer. Du kan naturligvis også bare begive dig ud i kommunen og opleve, deltage og glæde dig over det fantastiske udbud af muligheder, som du finder her. God fornøjelse!

Sømandskirken i Hirtshals har nok oplevet

Det historiske hjørne 1957

Hotel ”du Nord” i Hjørring brænder ned. Teatersalen fra 1907 overlever dog branden.

107


1. Løkken koncert. 2. Cafebiografen er ren nostalgi.

Leisure and Culture By Leif Lund Jakobsen, cultural consultant, Hjørring Municipality Leisure and culture – two closely related concepts in Hjørring Municipality, where the associative life is blooming, and the diverse cultural activities are exuberant. Cultural and leisure experiences are a source of joy and inspiration that challenge people’s intelligence and creativity. They are both informative and engaging. It is important for Hjørring Municipality to provide a good framework for the associations and clubs as well as the activities they organise. The municipality takes initiatives to offer

108

experiences to the inhabitants and guests in the municipality. It creates jobs and cohesion, and contributes to the further development of the municipality. Overall, Hjørring Municipality sees leisure and culture as an important source of profiling and growth. It aims to attract newcomers with quality entertainment, health, lifelong learning and development and ensure that the citizens are proud of living in the municipality and taking part in its activities.

Events and sports, as well as the many buildings and facilities used to this end, are a particularly important part of the leisure and cultural activities in the area. These are mentioned elsewhere in this book, so we will concentrate on other cultural offers available in the municipality. The heavy weight champion in terms of history and population Hjørring contributes to placing the municipality om the cultural map. In Hjørring, you will find many of the cultural flagships, such as theatres, museums, sum-


1

mer plays, amateur theatre, cinema, revues and so much more. For example: Vendsyssel Theater Hjørring now has a new landmark: Vendsyssel Theatre. It is located in the town centre by the train station. The theatre was established as a regional theatre 30 years ago. It was housed in an abandoned school building. But in January 2017, Vendsyssel Theatre moved into a new theatre building on the square in front of the train station. The building was designed by Schmidt, Hammer, Lassen Architects, and it is the first newly built theatre in the province in 100 years. Vendsyssel Theatre produces three to five new plays for adults every season. The the-

2

atre is known for its solid comedy tradition, popular interpretations of the classics and sense of realistic theatre. New plays are also performed – often with Vendsyssel at the core. The theatre has no permanent ensemble, but recruits specific actors for each play. All aspects of the plays are produced at the theatre, which has its own workshop, tailor room and all kinds of modern technology. Vendsyssel Theatre consists of two theatre halls – a traditional black-box hall and a round theatre hall, inspired by Shakespeare’s “The Globe” in London. The capacity of the two halls vary from 130 to 450 seats. The priority is to create intimate theatre performances, close to the audience. In addition to the two

theatre halls, the building has a rehearsal hall and a music hall with 190 seats, primarily for classical music. In addition to producing its own plays, every year Vendsyssel Theatre performs up to 12 guest productions as well as a number of plays for children and young people. The theatre has its own two-year study programme, Theatre Talent Vendsyssel, for young theatre talents, as well as the drama school, the summer theatre school and a wide range of other theatre initiatives for children and young people. Vendsyssel Theatre also provides other services than art on stage, namely the so-called &-activities. They range from choir perfor-

109


1

2

3

1. Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring. 2. Sommeraktiviteter i Hirtshals Museums have. 3. Hjørring Bibliotek er for gæster i alle aldre.

mances to film festivals and often take place in the music hall or the big lobby. The theatre building hosts the Theatre café, Hos Uffe, which is open for servings all day every day. The theatre’s opening hours are 10 AM to 10 PM – except on Sundays. Everyone is welcome in the theatre, which is now referred to as “the town’s living room”. Vendsyssel Theatre in Hjørring is one of most active regional theatres in the country, with its own plays. The theatre is at the core of the activity in the house and functions as a hub for exceptional theatrical art in intimate settings. The theatre is surrounded by rooms with activities organised by the creative forces in Hjørring. This ensures broad citizen participation and ownership and makes the house vibrant – also before and after theatre hours, not least in the theatre café. The renowned Hjørring Revue is also hosted here. Other culturel attractions Vendelbohus, another cultural centre in Hjør-

110

ring, hosts several active theatre and music associations, among others, the theater association Hjørring Theater which has a comprehensive and varied programme of touring plays and shows every year, with anything from musicals, opera, ballet and dance to comedies and stand-up etc. If you feel like watching local revues, you have the opportunity in Lundergård Hallen, where the Lundergård Revue has full house every year. In Hirtshals and Vrå, the revues are also very popular. Every year Hjørring Summer Play takes place on the wonderful summer stage in Sct. Knuds Kilde, which is also used for rock concerts and touring opera and ballet representations during the warm summer months. If you are interested in cultural history, you should visit the Håndværkernes Hus in Hjørring. Here they seek to preserve and disseminate the knowledge of the old craft traditions in a house full of life and atmosphere,

where you can see, hear and smell the active workshops. Vendsyssel Historical Museum transmits cultural and natural history about Hjørring Municipality from the last 12.000 years. Hjørring Municipality has five libraries – including the world renowned main library in connection with the mall, Metropol, in Hjørring. If you want to go to the cinema, you have two options in Hjørring Municipality: Hjørring Bio center is a premier cinema hall with four auditoriums and 3D-technology, while Lønstrup Café Bio is a small cinema showing quality films in a cosy, intimate setting. The music scene in Hjørring Municipality is influenced by Hjørring musical school and the extensive local involvement, expressed through the many local music associations, choirs, bands and orchestras. Hjørring musical school uses a broad definition of the concept ”musical”: In addition to music courses, the school teaches art, drama, dance, ani-


mation etc. The school is composed of the central musical school with headquarters in Hjørring and the musical centres in Hirtshals, Sindal and Vrå as well as decentralised teaching at schools and in a few institutions. The musical schools also offer courses for adults and acts as an umbrella organisation for a number of choirs and orchestras in the municipality. Leisure and cultural activities do not just take place in Hjørring, but in the entire municipality. There are so many exciting opportunities for leisure and cultural experiences. Below we will list a few of the experiences which citizens and visitors should not miss: The Børglum Monastery near Løkken is used as the setting for a wide range of cultural arrangements all year. The monastery became famous in Denmark in December 2011, when it was used for the televised Christmas Calendar on TV2, ”Ludvig and Father Christmas”, with the phantom of the clergyman Stygge Krumpen, among others.

The cultural centre Gøgsigs Pakhus in Sindal used to be a warehouse. It was built at the turn of the century as part of the old merchant house, Sindal Købmandshandel. Today, Gøgsigs Pakhus contains several exhibition rooms and a café. Uhrenholdts Gård in Vrå is another old house which has been revived. Today the farm contains a number of workshops and constitutes the setting for numerous cultural events, from concerts and other musical events to beer tasting and Friday pub for mature women.

ring Municipality at www.hjoerring.dk/kultur, where you can read more about cultural institutions, cultural associations and exciting, recurring cultural events. You can also just go out in the municipality and experience, participate in and enjoy the impressive range of options available. Have fun!

The seaman church in Hirtshals used to be a Swedish church. It has been turned into a cultural centre in the centre of Hirtshals. The Church has become ”the cultural home” – the gathering place for cultural and social activities in Hirtshals. It would be impossible to mention all the leisure and cultural offers in the municipality in this book. Instead we encourage you to visit the culture pages on the website of Hjør-

The historic corner 1957

Hotel ”du Nord” in Hjørring burns to the ground. In turn, the theater hall from 1907 survives the fire.

111


Freizeit und Kultur Von Leif Lund Jakobsen, Kulturberater, Hjørring Gemeinde

Også pladsen foran Vendsyssel Teater bruges til aktiviteter.

Freizeit und Kultur – zwei Begriffe, die wie keine andere in Hjørring Gemeinde Hand in Hand gehen, wo das Vereinsleben blüht und wo das Kulturleben sprühend und variiert ist. Es gibt Erlebnisse, die Freude schaffen, die Intelligenz und Kreativität herausfordern sowie informieren und aktivieren. Hjørring Gemeinde priorisiert stark, gute Rahmen zu schaffen für die Vereine und Klubs sowie Veranstaltungen in der Gemeinde. Die Gemeinde ergreift auch selbst die Initiative zu Erlebnissen für die Einwohner der Gemeinde und für Gäste, weil es Arbeitsplätze schafft, uns zusammenbindet und auch zur Entwicklung der Gemeinde beiträgt.

112

Insgesamt sieht Hjørring Gemeinde den Freizeit- und Kulturbereich als eine sehr wichtige Quelle für die Profilierung, das Wachstum und für die Ansiedlung in der Gemeinde. Gute Angebote in diesem Bereich bedeuten Unterhaltung, Gesundheit, lebenslanges Lernen und Entwicklung und, auch daβ die Bürger stolz sind, in der Gemeinde zu wohnen und ein Teil davon zu sein. Events und Sport sowie die vielen Gebäude und Einrichtungen, die hiermit verbunden sind, ist natürlich ein sehr wichtiger Teil der Freizeitund Kulturangebote des Gebietes. Diese sind an anderen Stellen im Buch erwähnt, und deshalb werden wir uns auf die Kulturangebote

konzentrieren, die diese Themen nicht betreffen. Der historische und bevölkerungsmässige Schwergewichtler der Gegend – Hjørring – trägt dazu bei, die Gemeinde auf die kulturelle Landkarte zu setzen. Hier findet man viele von den kulturellen Leuchttürmen, denn hier gibt es Theater, Museen, Sommerspiele, Amateurszenen, Kinos, Revuen und vieles mehr. Als Beispiele: Vendsyssel Theater Hjørring hat ein neues Wahrzeichen bekommen, u. zw. Vendsyssel Theater. Es liegt mitten in der Stadt direkt am Bahnhof. Das


Theater wurde vor mehr als 30 Jahren als Regionaltheater gegründet und wurde in einer stillgelegten Schule untergebracht. Aber im Januar 2017 ist das Vendsyssel Theater in ein völlig neugebautes Theater auf dem Bahnhofsplatz eingezogen - von der Firma Schmidt, Hammer, Lassen Architects gezeichnet – und es wurde so das erste neugebaute Theater in der Provinz seit den letzten 100 Jahren. Vendsyssel Theater inszeniert jede Saison drei bis fünf neue Vorstellungen für Erwachsene. Das Theater ist für seine gediegene Komödientradition, seine volks-tümlichen Interpretationen der Klassiker und seinen besonderen Sinn für realistisches Theater bekannt. Auch

viele neu geschriebene Stücke werden aufgeführt – oft mit Ausgangspunkt in Vendsyssel. Das Theater hat kein festes Schauspielerensemble, sondern stellen von Vorstellung zu Vorstellung die Künstler an.

indem man darauf Gewicht legt, intimes Theater ganz nah an das Publikum zu rücken. Außer den beiden Theatersälen umfasst das Haus noch einen Probesaal sowie dem Musiksaal mit 190 Plätzen für besonders klassische Musik.

Alle Vorstellungen werden vom Anfang zum Ende im Theater selbst produziert, denn da hat man eine eigene Werkstatt, Schneidersaal und alle Arten der modernen Technik.

Außer die eigenen Vorstellungen zu produzieren, zeigt Vendsyssel Theater jedes Jahr bis zu 12 Gastspiele und eine Reihe von Vorstellungen für Kinder und Jugendliche. Das Theater hat seine eigene zweijährige Grundausbildung, Theater Talent Vendsyssel, für jugendliche Theatertalente. Darüber hinaus bietet man Dramaschule, Sommertheaterschule und eine ganze Reihe von anderen Theaterinitiativen für Kinder und Jugendliche.

Vendsyssel Theater umfasst zwei Theatersäle – einen traditionellen Schwarzer Kasten Saal und einen runden Theatersaal – von Shakespeares “The Globe” in London inspiriert. Die Kapazität der beiden Säle variiert von 130 bis 450 Plätze,

113


1

2

3

1. Kartoffeldag i Mosbjerg. 2. Kreativt værksted i Uhrenholdts Gård. 3. Vrå Revyen tager hvert år aktuelle emner op på en sjov måde.

Vendsyssel Theater bietet auch anderes als die Szenenkunst – u. zw. die sogenannten &-Aktivitäten. Sie reichen von Chorgesang zu Filmfestivals und finden oft in dem Musiksaal oder in dem großen Foyer statt. Das Theater umfasst auch das Theatercafé ”Hos Uffe”, dass jeden Tag von Morgen bis Abend für Bedienung geöffnet ist. Das Theater ist jeden Tag von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet – außer Sonntag – und alle sind im Theater willkommen, das jetzt als das „Wohnzimmer der Stadt“ benannt wird. Vendsyssel Theater in Hjørring ist eins der aktivsten Regionaltheater des Landes mit eigenen Inszenierungen. Das Theater ist das Herz des Hauses und dient als Center für auβergewöhnliche Theaterkunst in intimen Rahmen. Das Theater ist von Räumen und Aktivitäten für die kreative Szene der Stadt umkränzt. Es trägt dazu bei, dem Haus eine breite volkstümliche Verankerung zu sichern und verleiht dem Haus auch Leben – auch auβerhalb der Theaterstunden u.a. im Theatercafé. Die landesbekannte Hjørring Revue ist nun auch hier aktiv.

114

Auf Vendelbohus in Hjørring tummeln sich mehrere aktive Theater- und Musikvereine. Hier findet man z.B. den Theaterverein Hjørring Theater, der jedes Jahr ein groβes Programm von tournierenden Vorstellungen bietet, alles wie z.B. Musicals, Opera, Ballett- und Tanzvorstellungen, Komödien, Stand-up und vieles mehr. Hat man Lust auf einheimische Revuen, hat man die Möglichkeiten in der Lundergård Halle, wo die Lundergård Revue jedes Jahr vor vollbesetztem Haus spielt – oder in Hirtshals og Vrå, wo auch sehr beliebte Revuen gespielt werden. Jedes Jahr bietet Hjørrings schöne Sommerbühne bei der heiligen Quelle Sct. Knuds Kilde auf Hjørring Sommerspiel, und die Bühne wird auch für Rockkonzerte und turnierende Opernund Ballettaufführungen während der warmen Sommermonate benutzt. Interessiert man sich für Kulturgeschichte, sollte man das Haus der Handwerker in Hjørring besuchen. Hier versucht man, die Kenntnisse für die alten Handwerkstraditionen zu bewahren und zu verbreiten durch ein lebendes

Haus mit Atmosphäre, wo man alles sehen und hören kann und auch den Geruch von den arbeitenden Werkstätten spüren kann. Auf Vendsyssel Historisches Museum vermittelt man Kultur- und Naturgeschichte der Gemeinde Hjørring aus den letzten 12.000 Jahren. Im Bibliotheksbereich bietet Hjørring Gemeinde fünf Bibliotheken – darunter die weltberühmte Hauptbibliotheke in Verbindung mit dem Groβzenter Metropol in Hjørring. Wenn man ein Kino besuchen möchte, hat man in Hjørring Gemeinde 2 Möglichkeiten: In Hjørring findet man Hjørring Biocenter, ein Premiere-Kino mit vier Sälen und 3D-Technologie. Man hat aber auch das Lønstrup Café Bio – ein kleines Kino, das eher auf Qualitätsfilme setzt, u .zw. in intimen, gemütlichen Rahmen. Das Musikleben in Hjørring Gemeinde ist u.a. von Hjørring Musischer Schule und einem groβen lokalen Engagement geprägt, was in den vielen örtlichen Musikvereinen, Chören, Orchestern und Ensemblen zum Ausdruck kommt. Hjørring Musische Schule benutzt


eine breite Definition des Begriffes ”musisch”, indem man auch in Bilderkunde, Drama, Tanz, Animation usw. unterrichtet. Die Schule besteht aus der zentralen Musikschule mit Hauptsitz in Hjørring, aber dazu gehören auch Center in Hirtshals, Sindal und Vrå sowie dezentraler Unterricht auf Schulen und einzelnen Institutionen. Die Musikschule bietet auβerdem Unterricht für Erwachsene und ist Dachorganisation für eine Anzahl Chöre und Orchester in der Gemeinde.

war mit u.a. dem Gespenst von Stygge Krumpen. Das Kulturhaus Gøgsigs Pakhus in Sindal ist ein alter kaufmännischer Speicher, der um die Jahrhundertwende errichtet wurde, als eins der Gebäude des Handelshauses Sindal Købmandshandel. Heute enthält Gøgsigs Speicher Ausstellungsräume und ein Café.

Aber nicht nur Hjørring bietet Freizeit- und Kulturerlebnisse. In der ganzen Gemeinde geradezu wimmeln spannende Angebote, und wir werden hier kurz versuchen, einige der Erlebnisse aufzuzählen, die man als Bürger oder Gast kaum übersehen kann.

Uhrenholdts Gård in Vrå ist noch ein altes Haus, das wieder ins Leben gerufen wurde. Der Hof enthält heute eine Reihe von Werkstätten und bildet den Rahmen für eine ganze Menge Kulturveranstaltungen, wie Konzerte und andere Musikevents aber auch Bierkosten und Freitagsbar für die reifen Damen.

Børglum Kloster bei Løkken bildet den Rahmen für eine lange Reihe von Kulturveranstaltungen das ganze Jahr hindurch. Wäre das Kloster früher nicht bekannt, dann wurde es jedenfalls im Dezember 2011 in ganz Dänemark berühmt, wo das Kloster den Rahmen für den Weihnachts-Kalender des TV2 Senders ”Ludvig und der Weihnachtsmann”

Die Seemannskirche in Hirtshals hat wohl im Laufe der Zeit allerhand erlebt, denn die ehemalige schwedische Seemannskirche hat eine Verwandlung in ein Kulturhaus in der Stadtmitte von Hirtshals erlebt. Die Kirche ist jetzt ”die Stelle wo die Kultur lebt” – Sammelpunkt in Hirtshals für Kultur und gemeinsame Aktivitäten.

Innerhalb des Rahmens dieses Buches wäre es unmöglich alle die Freizeit- und Kulturangebote zu erwähnen, die es in der Gemeinde gibt. Deshalb möchten wir Sie lieber dazu auffordern, die Kulturseiten von Hjørring Kommune auf der Website www.hjoerring.dk/kultur aufzusuchen, wo Sie mehr über Kulturinstitutionen, Kulturvereine und spannende rückkehrende kulturelle Veranstaltungen lesen können. Sie können sich natürlich auch einfach in die Gemeinde begeben, um die fabelhaften Angebote von Möglichkeiten zu erleben, daran teilzunehmen und sich darüber freuen, die Sie hier finden. Viel Vergnügen!

Die historische Ecke 1957

Das Hotel ”du Nord” in Hjørring brennt nieder. Der Theatersaal aus 1907 überlebt jedoch das Feuer.

115


Sport og idræt Af kommunikationskonsulent Torben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune

Stort set alle sportsgrene er repræsenteret i kommunens samlede pallette af idræts- og fritidstilbud. Naturligvis dominerer sportsgrene som fodbold, håndbold og svømning, men også badminton, tennis og golf dyrkes i Hjørring Kommune i rigt mål. De seneste år er specielt cykelsporten blevet synlig på veje og stier, og mountainbikeruterne ved fx Bagterp Plantage, Tversted Søerne, Hjørring Bjerge og Tornby Klitplantage er meget populære. Derfor arbejder man nu også med planer om en spændende mountainbikebane ifm. det nye skovrejsningsprojekt ved Slotved Skov. Og så må vi naturligvis ikke glemme fitness-bølgen, der også i Hjørring Kommune udfordrer traditionelle idrætsgrene. Der er fitnesscentre overalt, og ethvert halkompleks med respekt for sig selv har nu fitnessfaciliteter. I Hjørring Kommune finder du fx 6 tennisanlæg, fem golfbaner og hele 24 idrætshaller,

116

hvis du regner private og selvejende haller med. Hertil kommer en række andre sportsfaciliteter. Sport og idræt er og bliver en meget vigtig del af fritiden for mange borgere, og de gode og tidssvarende udendørs samt indendørs faciliteter kommer ofte bag på kommunens besøgende. Én af grundene er, at kommunen - p.g.a. den deraf afledte forebyggende og sundhedsfremmende effekt - prioriterer at bruge ret mange penge på idrætsområdet. En anden grund til de mange gode faciliteter skal du nok finde i den årlige Dana Cup–turnering i uge 30, hvor ca. 20.000 unge fodboldspillere fra mere end 40 lande besøger kommunen. Dette giver gode penge til kommunekassen og til store dele af kommunens foreningsliv, der i denne uge tjener vigtige bidrag til medlemmerne. I dag møder du således topmoderne faciliteter i halkomplekserne fx i Hirtshals, Sindal, Vrå, Løkken og Hjørring. I Tårs har man

genåbnet svømmesalen, så vi i Hjørring har seks svømmehaller åbne for borgerne - hvis vi regner Skallerup Seaside Resort med. Og nu vi er i Tårs, kan det nævnes, at Foreningen Taarshallen netop har præsenteret projekt Multihus Taarshallen, der kommer til at indeholde en multihal, et stort samlingslokale, mediatek, nye omklædningsfaciliteter, værksted til foreningsaktivitet, fællesarealer osv. I Hirtshals har man ved Idrætscenteret taget en ny multihal i brug, der med sit røde gulv elskes af den succesrige bordtennisklub B75, og i Hjørring skal udviklingen ved Park Vendia fremhæves. Hér finder du nu Hallen Park Vendia, der afløste den udtjente Vendiahal.I samme kompleks har Fortuna opført dobbelthallen Fiberhallen, så man nu har i alt 6800 sammenhængende m2 til kulturelle, kommercielle eller idrætsmæssige arrangementer. I kælderen under Hallen Park Vendia har Hjørring Skytteforening opført en ny og topmoderne skydebane, og ved siden af


Vandhuset Park Vendia finder du et nyt atletikstadion samt endnu en kunststofbane til fodbold. Hjørring har stadig Danmarks bedste kvindefodboldhold – Fortuna Hjørring, som tog både Danmarksmesterskab og pokalen i 2016, og som i 2017/2018 igen fører 3F ligaen. De bedste fodboldherrer - Vendsyssel FF - spiller om oprykning til bedste række. To gange er det glippet på målstregen, men tredje gang er måske lykkens gang? Vi har bredden og vil dyrke toppen Hjørring Kommune ønsker at støtte talent- og eliteidrætsmiljøet og har derfor udviklet en talent- og eliteidrætspolitik, som bl.a. bruges, når man giver tilskud til talent- og elitearbejdet i kommunens klubber. Foreninger, der opnår bevilling for det kommende år, indgår i Hjørring Kommunes Eliteidrætsråd, som tre - fire gange årligt afholder elitetræf målrettet unge elitesportsudøvere. Hensigten er, at

de unge eliteidrætsudøvere opnår et fællesskab med ligesindede, så de motiveres til at forfølge personlig idrætsmæssig succes, der så igen kan bidrage til en positiv branding af Hjørring Kommune. I Hjørring hædres toppræsentationer indenfor sport og idræt ved uddelingen af de årlige idrætspriser, men selv om vi dyrker toppen, har vi naturligvis mest fokus på bredden, der jo tæller langt flest. Ligeledes har vi i Hjørring Kommune fokus på, at sportsfaciliteterne kan generere en omfattende og gerne helårlig sportsturisme i form af træningslejre. Det synes at lykkes, og idrætsudøvere fra hele Danmark, Norge, Sverige og Tyskland nyder godt af de gode idrætsfaciliteter - kombineret med overnatnings- og sportstilbuddene i fx Hjørring, Løkken og Hirtshals. I Vrå lykkes det endda så godt, at Idrætscenter Vendsyssel lige nu er i gang med at udvide, så man i foråret 2018 kan tage yderligere atten værelser, to kon-

ferencelokaler og en klinik til fysioterapi i brug. På tegnebrættet er i Vrå endvidere en ny hal med springcenter, som skal bygges i samarbejde med den nye skole. Endelig har Hjørring Kommune fokus på idrætstilbud for børn med særlige behov. Her kan fx nævnes gymnastikforeningen Springteam Nordjylland, som i 2017 fik Danske Handicap Organisationers årlige handicappris, Team Klodsmajor i Vrå samt ponygames i Rideklubben Astrup, der går forrest for at inkludere, skabe selvudvikling i børnehøjde, sætter fokus på kroppen og skabe fælleskab, hvor der er plads til forskellighed og motoriske eller kognitive udfordringer.

Det historiske hjørne 1982

Der afholdes for første gang Dana Cup i Hjørring arrangeret af damefodboldklubben ”Fortuna”.

117


1. Mountainbiking i Sct. Knuds Kilde i Hjørring. 2. Hjørring Kommune har 5 golfbaner.

Sports Activities By communication officer Torben Stampe Henningsen, Hjørring Municipality Practically all sports are represented in the municipality’s selection of sports and leisure activities on offer. Naturally, sports such as soccer, handball and swimming are dominating, but badminton, tennis and golf are also widely practised in Hjørring Municipality. For the past couple of years, cycling, in particular, has become visible on roads and paths, and the mountain bike trails near the Bagterp Plantation, the Tversted Lakes, the Hjørring Mountains and the Tornby Dune Plantation are very popular. Currently there are plans to establish a new exciting mountain bike trail in connection with the new afforestation project near Slotved Forest. Like everywhere else, the fitness wave is challenging the traditional sports in Hjørring Municipality. There are fitness centres everywhere, and all sports complexes now have fitness facilities.

118

In Hjørring Municipality, you will find 6 tennis facilities, 5 golf courses and 24 sports halls (including private and independent halls), and there are a lot of other sports facilities. Sports activities are an important part of the leisure for many citizens in the municipality, and the excellent and modern facilities, both in-doors and out-doors, often surprise visitors. One of the reasons is that the municipality has prioritised its sports budget, because of its positive impact, both in terms of prevention and health promotion. Another reason for the good facilities is to be found in the Dana Cup tournament in week 30, where approximately 20,000 young soccer players from more than 40 countries visit the municipality. The event is an important source of income for the municipal treasury and for most of the sports associations in the

municipality - to the benefit of their members. Today, the facilities in the sports complexes are completely modernised, for example in Hirtshals, Sindal, Vrå, Løkken and Hjørring. In Tårs, the public swimming pool has reopened. Altogether, there are now 6 swimming pools which are open to the public in Hjørring, including Skallerup Seaside Resort. It should be mentioned that the Tårshallen Association has just presented the project, Multi-house Taarshallen, which will include a multi-hall, a big meeting room, a media library, new dressing rooms, a workshop for associative activities, communal areas etc. In Hirtshals, a new multi-hall by the sports centre with a red floor, appreciated by the successful table tennis club, B75, is now in use. In Hjørring, the development of Park Vendia should be highlighted, with the new


1

Park Vendia Hall which has replaced the old Vendia Hall. In the same sports complex, Fortuna has built the double hall, Fiberhallen. There are now 6,800 interlinked m2 for cultural, commercial and sports events. In the basement under the Park Vendia sports hall, Hjørring Shooting Association has built a new and modern shooting range, and a new athletics stadium as well as a synthetic soccer field have been built next to the Park Vendia water house. Hjørring still has Denmark’s best women’s soccer team. Fortuna Hjørring won both the championship and the cup in 2016, and the club was leading the F3 league again in 2017. The best men’s soccer team – Vendsyssel FF – is playing to win and move up to the best row again. They did not make it twice in a row, but perhaps this time they will get lucky. We have got the grassroots covered and nurture the elite Hjørring Municipality wishes to support the sports talents and nurture the elite environment. Therefore, a talent and elite sports policy has been formulated, which is used for the

2

distribution of financial support to the work with talents and elites in the sports clubs in the municipality. The associations which obtain support for the coming year are included in Hjørring Municipality’s Elite Sports Council which organises elite retreats 3-4 times a year, targeting young elite athletes. The intention is to help the young elite athletes interact with their peers, in order to find the motivation to pursue a successful, personal elite sports career which can contribute positively to the branding of Hjørring Municipality. In Hjørring, elite sports performances are honoured at the annual sports award ceremonies. We nurture the elite, but our main focus is the grassroots level which involves a lot more people. In Hjørring Municipality, we have also focused on getting the sports facilities to generate a wide-reaching sports tourism all year round, in the form of training retreats. It appears to be succeeding: Athletes from all over Denmark, Norway, Sweden and Germany benefit from the excellent sports facilities - combined with the accommodation and sports offers in for example Hjørring, Løkken and Hirtshals.

In Vrå, it has been so successful that Sports Centre Vendsyssel is currently expanding its premises. In Spring 2018, another 18 rooms and 2 conference rooms as well as a physical therapy clinic will be inaugurated. In Vrå, another new sports hall with a jump centre is to be built in cooperation with the new school. Finally, Hjørring Municipality is focusing on sports activities for children with special needs. The gymnastics association, Springteam Nordjylland, which received the annual disability prize from the Danish Disability Organisations in 2017, Team Klodsmajor in Vrå as well as Riding Club Astrup with its pony games are pioneers when it comes to inclusion, stimulating children’s self-development, focusing on the body and creating a sense of cohesion, with room for diversity as well as motoric and cognitive challenges.

The historic corner 1982

Dana Cup is held in Hjørring for the first time, organised by the women’s soccer club ”Fortuna”.

119


Sport Von Kommunikationsmitarbeiter Torben Stampe Henningsen, Hjørring Gemeinde

1. Idrætsprisoverrækkelse på Hjørring Rådhus. 2. Vendsyssel FF i kamp. 3. Indmarch ved Dana Cup.

Fast alle Sportzweige sind in der gesamten Palette von Sport und Freizeitangeboten der Gemeinde vertreten. Selbstverständlich dominieren Sportzweige wie Fußball, Handball und Schwimmen aber auch Badminton,Tennis und Golf werden in Hjørring Gemeinde in reichem Maße gespielt. In den letzten Jahren ist besonders der Fahrradsport auf Wegen und Pfaden sichtbar geworden und die Mountainbikestrecken bei z.B. Bagterp Plantage, den Tversted Seen, Hjørring Berge und Tornby Dünenplantage sind sehr beliebt geworden. Darum arbeitet man nun auch mit Plänen von einer spannenden Mountainbikebahn in Verbindung mit der neuen Waldwiedererrichtung bei Slotved Wald. Wir dürfen natürlich auch nicht die Fitnesswelle vergessen, die auch in Hjørring Gemeinde traditionelle Sportzweige herausfordern. Es gibt Fitnesszentrum überall und jede Hallenanlage, die etwas von sich hält, hat jetzt Fitnesseinrichtungen. In Hjørring Gemeinde findet man z.B. 6 Tennisanlagen, 5 Golfplätze und ganze 24 Sportshallen, wenn man private und selbständige

120

Hallen mitzählt. Dazu kommen auch eine Reihe von anderen Sporteinrichtungen. Sport ist und bleibt ein sehr wichtiger Teil der Freizeit für viele Bürger, und die guten und zeitgerechten Freiluft- und Halleneinrichtungen überraschen oft die Gäste der Gemeinde. Einer der Gründe für diese Situation ist, dass die Gemeinde - weil man dadurch einen vorbeugenden und gesundheitsfördernden Effekt erreicht - großen Wert darauflegt, recht viel Geld in den Sportbereich zu stecken. Ein zweiter Grund für die vielen guten Sporteinrichtungen findet man sicher auch in dem jährlichen Dana Cup Turnier in der Woche 30, wo etwa 20.000 junge Fußballspieler aus mehr als 40 Ländern die Gemeinde besuchen. Das bringt nützliches Geld für die Gemeindekasse und für große Teile des Vereinslebens der Gemeinde, die im Laufe dieser Woche wichtige Geldbeträge für ihre Mitglieder verdienen. Heute findet man topmoderne Einrichtungen in den Hallenanlagen in z.B. Hirtshals, Sindal, Vrå, Løkken und Hjørring. In Tårs hat man die Schwimmhalle wiedereröffnet, so

dass wir in Hjørring 6 Schwimmhallen den Bürgern zur Verfügung stellen – wenn man Skallerup Seaside Resort einrechnet. Was Tårs betrifft, ist es auch nennenswert, dass der Verein ”Tårshallen ” gerade das Projekt ”Multihus Taarshallen” vorgelegt hat, das folgendes enthalten wird: Multihalle, ein großer Versammlungsraum, Mediatheke, neue Umkleideeinrichtungen, Werkstätte für Vereinsaktivitäten, gemeinsame Areale usw. In Hirtshals hat man bei dem Sportzentrum eine neue Multihalle in Gebrauch genommen, die mit dem roten Fußboden bei dem erfolgreichen Tischtennisklub B75 beliebt ist, und in Hjørring muss man die Entwicklung bei Park Vendia hervorheben. Hier findet man nun die Halle Park Vendia, die die ausgediente Vendiahalle abgelöst hat. In derselben Anlage hat Fortune die Doppelhalle ”Fiberhallen”, so dass man nun insgesamt 6800 Zusammenhängende m2 für kulturelle, kommerzielle und sportliche Veranstaltungen zur Verfügung hat. Im Keller unter der Halle Park Vendia hat Hjørring Schützenverein einen neuen und topmodernen Schießstand eingerichtet und


2

1

neben ”Vandhuset Park Vendia” findet man ein neues Athletikstadion sowie eine Kunststoffbahn für den Fußball. Hjørring hat immer noch die beste Frauenfußballmannschaft in Dänemark – Fortuna Hjørring, die 2016 sowohl die dänische Meisterschaft als auch den Pokal erobert hat und die 2017 wieder vorne in der F3 Liga liegt. Die besten Fußballherren – Vendsyssel FF – spielen um den Aufstieg in die beste Reihe. Zweimal haben sie auf der Ziellinie versagt, aber das dritte Mal wird es ihnen vielleicht gelingen. Wir haben die Breite und wollen die Spitze unterstützen Hjørring Gemeinde will die Talente und Spitzensportler unterstützen und haben darum eine Politik für die Talente und Spitzensportler entwickelt, die u.a. bedeutet, dass man die Arbeit in den Clubs der Gemeinde finanziell unterstützen kann. Vereine, die für das kommende Jahr finanzielle Zuweisungen bekommen, sind Mitglieder des Spitzensportlerrates für Hjørring Gemeinde, der sich 3-4 Mal pro Jahr trifft, mit dem Blick auf junge Spitzensportler. Die Idee ist, dass die jungen

3

Spitzensportler eine Gemeinschaft aufbauen mit Gleichgesinnten, damit sie motiviert werden, einen persönlichen sportlichen Erfolg zu verfolgen. Dies wird dann wieder zu einer positiven Vermarktung der Gemeinde Hjørring beitragen. In Hjørring ehren wir Spitzenleistungen im Sport bei der Ausgabe der jährlichen Sportpreise, aber obwohl wir die Spitze verehren, haben wir selbstverständlich den größten Fokus auf die Breite, denn die zählt ja bei weitem die meisten Sportler. Wir fokussieren in Hjørring Gemeinde auch darauf, dass die Sporteinrichtungen in einen umfassenden und gern ganzjährigen Sporttourismus in der Form von Trainingslagern resultieren kann. Dies scheint zu gelingen und Sportler aus ganz Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland profitieren von den guten Sporteinrichtungen, die mit Übernachtungsund Sportangebote in z.B. Hjørring, Løkken und Hirtshals verbunden sind. In Vrå ist es so gut gelungen, dass Sportszentrum Vendsyssel im Moment erweitert wird, so dass man im Frühjahr 2018 weitere 18 Zimmer, 2 Kon-

ferenzräume und eine Klinik für Physiotherapie in Gebrauch nehmen kann. Auf dem Reißbrett ist in Vrå auch noch eine Halle mit Sprungzentrum, die in Zusammenarbeit mit der neuen Schule gebaut werden soll. Endlich fokussiert Hjørring Gemeinde auf Sportangebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Hier kann man z.B. den Turnverein Springteam Nordjütland erwähnen, der 2017 das jährliche ehindertenpreis der dänischen Behindertenorganisationen, bekommen hat. Auch Team ”Klodsmajor” in Vrå und ”Ponygames” in dem Reitclub Astrup, die vorne gehen, um die Behinderten einzuschließen, Selbstentwicklung in Kinderhöhe zu schaffen, den Körper in den Mittelpunkt stellen und eine Gemeinschaft schaffen, wo es Platz gibt für Verschiedenheit und für motorische oder kognitive Herausforderungen.

Die historische Ecke 1982

Dana Cup wird zum ersten Mal in Hjørring veranstaltet, vom Damenfußballclub ”Fortuna” arrangiert

121


Hjørring har en velbevaret gammel bydel, der skaber charme i centrum, og du finder et uendeligt antal skulpturer, der sætter fokus på rig kultur.” Kamilla Hjermitslev

1. Bjørn Nørgaards kunstværker foran Vendsyssel Kunstmuseum 2. Nye kunstværker af Peter Hentze på Svanelundsbakken.

Kunst og kunsthåndværk Af museumsdirektør Sine Kildeberg Hjørring Kommune er rig på kunst og kunsthåndværk. Landsdelens særegne natur har været - og er stadig - en uudtømmelig inspirationskilde for kunstnere og kunsthåndværkere i et både lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Midt i Hjørring by ligger det statsanerkendte Vendsyssel Kunstmuseum. Kunstmuseet har til huse i byens gamle klædefabrik, der i 2003 blev forvandlet til et moderne kunstmuseum af C.F. Møllers Tegnestue A/S ved chefarkitekt Anna Maria Indrio. Arkitekturen er kendetegnet ved en nænsom blanding af industribygningens særpræg og modernismens minimalisme, fordelt over fire etager. Kunstmuseet har en kunstnerisk værdifuld samling af dansk kunst fra 1945 og frem.

122

Vægten er især på arbejder af kunstnere og kunsthåndværkere med tilknytning til Vendsyssel. Af kunstnere i samlingen, der tæller både maleri, skulptur, kunsthåndværk og grafik, kan blandt andre nævnes landskabsmalerne Svend Engelund, Johannes Hofmeister og Axel P. Jensen. Blandt den yngre generation af kunstnere finder du Poul Anker Bech, af hvis værker kunstmuseet har en omfattende samling, hvilket ligeledes gælder samlingen af kunsthåndværk med værker af blandt andre billedvæver Berit Hjelholt, guldsmed Bent Exner og keramiker Tove Anderberg. Samlingen perspektiveres kontinuerligt med samtidskunst – ligesom de mange yngre danske og udenlandske kunstnere, der gæster kunstmuseets kunstnerbolig og atelier, aktualiserer såvel kunsten som kunstprocessen.

I en tilbygning fra 2009 kan du opleve en stor samling af en af det 20. århundredes mest markante malere Niels Larsen Stevns, der qua udsmykningen af den gamle biblioteksog museumsbygning i Brinck Seidelinsgade har en særlig tilknytning til kunstmuseet. Vendsyssel Kunstmuseum nyder stor opbakning lokalt og nationalt og danner rammen om kunstoplevelser og aktiviteter for både børn og voksne. Hjørring Grafisk Værksted har til huse i Hjørrings gamle bydel. Værkstedet har omkring 60 anerkendte kunstnere som medlemmer, der benytter sig af værkstedets fine faciliteter. Derudover får værkstedet også besøg af andre kunstnere fra både ind- og udland, og der arrangeres workshops, udstillinger m.v. Kunstnerne har mulighed for at bo på værk-


1

stedet, og det er et vigtigt knudepunkt for kunstproduktion i landsdelen. Overalt i Hjørring Kommune kan du opleve skulpturer og udsmykninger i det offentlige rum. Kommunens kunstudvalg har siden 1960erne arbejdet med udsmykning af pladser, gader og stræder. Udover kunstudvalget har en række borgere og virksomheder sørget for, at kommunen er rig på kunstneriske oplevelser i såvel by som land. Den trykte Kunstguide er blevet suppleret med en digital, hvor du, udover beskrivelser af de enkelte kunstnere, skulpturer og udsmykninger – godt 250 i alt, kan finde inspiration til ture rundt på egen hånd (www.skulpturguide.hjoerring.dk). I Kunstbygningen i Vrå - Engelundsamlingen kan du udover ’Vrå-udstillingen’ bl.a. opleve landets største samling af maleren Svend Engelunds værker. Desuden råder kunstbygningen over en række værker af Vrå-udstillingens kunstnere. Kunstnersammenslutningens medlemmer repræsenterer

2

alle billedkunstneriske udtryk, og flere førende tegnestuer bidrager med aktuel arkitektur. Sammenslutningens årlige ’Vrå-udstilling’ i august, hvor også gæstekunstnere inviteres, er en populær begivenhed, der trækker folk fra nær og fjern. I 2015 blev Kunstbygningen i Vrå en del af JCE Biennalen – en international biennale for samtidskunst, som afholdes hvert andet år.

Kystbyen Lønstrup er et af Nordjyllands mest markante kulturmiljøer med arbejdende værksteder og gallerier overalt i de små snoede gader. Der er således - hvad enten du befinder dig i nord, syd, øst eller vest - rig mulighed for at opleve kunst og kunsthåndværk i Hjørring kommune.

På Herregården Odden i Mygdal findes en enestående og stor samling af kunstneren J.F. Willumsens værker, der bl.a. tæller landets største antal skitser og forarbejder fra kunstnerens hånd. Udstillingen heraf sker i stemningsfyldte og hyggelige omgivelser, ligesom parken, der omgiver herregården, understreger stedets storhed. Hirtshals Fyr er med sin højde på 35 m et vartegn i sig selv, og såvel bygninger som området er rig på historie. Her kan kunstinteresserede fire gange årligt opleve udstillingerne ’Kunst på Fyret’.

Det historiske hjørne 1953

Trappe og monument opføres ved Den grønne Plads i Hirtshals. Trappen bliver den direkte adgang for byfolket og turisterne til Vesthavnen. Bygningsværket er skabt af Dorte Dahlin og Mogens Møller.

123


Hjørring has a well-preserved, charming old town in the centre and an inexhaustible number of sculptures which place the focus on our rich culture. Kamilla Hjermitslev

Art and Artisanry by museum director Sine Kildeberg Hjørring municipality is endowed with art and artisanry. The beautiful nature and distinctive landscape in the region has been, and still is, an inexhaustible source of inspiration for artists and artisans from both a local, national and international perspective.

124

The state-supported art museum in Vendsyssel is located in the centre of Hjørring in the town’s old textile factory. In 2003 it was transformed into a modern art museum by chief architect Anna Maria Indrio from the architectural firm, C.F. Møller A/S. The architecture is


Pengemænd i Østergade.

characterised by the gentle combination of the industrial building’s particularity and modernist minimalism on four floors. The art museum hosts an artistically valuable collection of Danish art from 1945 and onwards. The focus is on art work by artists and artisans associated with Vendsyssel. Among the artists covered in the collection of paintings, sculptures, craftwork and graphics, the landscape painters Svend Engelund, Johannes Hofmeister and Axel P. Jensen should be mentioned. The younger generation of artists include Poul Anker Bech, whose works are represented in a comprehensive collection in the art museum, just as the collection of craftwork by, among others, weaver Berit Hjelholt, goldsmith Bent Exner and ceramicist Tove Anderberg. The collection is placed in context with contemporary art, and the numerous young Danish and foreign artists visiting the art museum’s artist house and workshop continuously update the art forms and the artistic process. In an extension of the museum from 2009, you can experience a big collection of the most significant painters in the 20th Century, Niels Larsen Stevns, who has a special connection to the art museum, because he decorated the old library and museum in Brinck Seidelinsgade. Vendsyssel Art Museum receives great support, both locally and nationaly, and provides a framework for art experiences and activities for children and adults.

Hjørring Grafisk Værksted is situated in the old town in Hjørring. The workshop has around 60 members that are renowned ar-tists and use the fine facilities in the workshop. Hjørring Grafisk Værksted also welcomes other visiting artists, from Denmark and other countries, and organises workshops and exhibitions etc. The artists can live in the Print Workshop which is an important hub for art production in the region. Hjørring municipality has exhibited a wealth of sculptures and decorations in the public space. Since the 1960s, the art committee in the municipality has decorated squares, streets and alleys. Committed citizens and companies have helped enrich the municipality with artistic experiences in both urban and rural areas. The printed art guide contains descriptions of around 250 artists, sculptures and decorations. It has been supplemented with a digital guide with inspiration for your own art routes. (www.skulpturguide.hjoerring.dk). In Kunstbygningen i Vrå - Engelundsamlingen, you can see Denmark’s biggest collection of the works by painter Svend Engelund. The art building also has an impressive collection of art work by artists represented in the Vrå exhibition. The members of the artist association cover all art forms, and several leading drawing offices contribute with current architecture. The association’s annual ”Vrå exhibition” in August, where guest artists are also invited, is a popu-lar event that attracts people from near and far. In 2015, the Art Building in Vrå

became a part of the JCE Biennial – an international biennial for contemporary art which is held every two years. Herregården Odden in Mygdal hosts a unique collection of the works by J. F. Willumsen, including Denmark’s most extensive collection of drafts and preparatory work by the artist. The exhibition is situated in an atmospheric and cosy environment, while the park surrounding the manor highlights the greatness of the place. The landmark Hirtshals Lighthouse is 35 meters high. Both the buildings and the surroundings are filled with history. Four times a year, art lovers can enjoy the ”Art in the Lighthouse”-exhibitions. The coastal town Lønstrup is one of the most significant cultural settings in Northern Jutland with active workshops and galleries in the narrow and crooked streets. Whether you are in the North, South, East or West, there are lots of opportunities to see art and crafts in Hjørring municipality.

The historic corner 1993

The stairs and the monument will be constructed near The Green Square in Hirts-hals. The stairs will provide direct access to the western habor for city people and tourists. The building is designed by Dorte Dahlin and Mogens Møller.

125


Kunst und Kunsthandwerk Von Museumsdirektorin Sine Kildeberg

Kunstbygningen i Vrå.

Hjørring Gemeinde ist reich an Kunst und Kunsthandwerk. Die eigenartige Natur war immer – und ist noch - eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Künstler und Kunsthandwerker in einer regionalen, nationalen und internationalen Perspektive. In der Stadtmitte in Hjørring liegt das landesweit anerkannte Vendsyssel Kunstmuseum. Das Kunstmuseum ist in der alten Textilfabrik der Stadt angebracht, die 2003 von C.F. Møllers Architektenbüro, Chefarchitektin Anna Maria Indrio in ein modernes Kunstmuseum verwandelt wurde. Die Architektur ist durch eine sanfte Mischung von der Eigenart des Industriegebäudes und dem Minimalismus der Moderne gekennzeichnet und auf vier Stockwerke verteilt. Das Kunstmuseum besitzt eine künstlerisch wertvolle Sammlung von dänischer Kunst von 1945 vorwärts. Das Gewicht liegt besonders auf Arbeiten von Künstlern und Kunsthand-

126

werkern mit Anknüpfung an Vendsyssel. Von Künstlern der Sammlung, die sowohl Gemälde, Skulpturen, Kunsthandwerk als Graphik umfasst, kann man u.a. die Landschaftsmaler Svend Engelund, Johannes Hofmeister und Axel P Jensen erwähnen. In der jüngeren Generation der Künstler findet man Poul Anker Bech, von dessen Werken das Museum eine umfassende Sammlung hat. Dies gilt auch die Sammlung von Kunsthandwerk mit Werken von u.a. der Bildweberin Berit Hjelholt, dem Goldschmied Bent Exner und der Keramikerin Tove Anderberg. In der Sammlung perspektiviert man kontinuierlich zur Gegenwartskunst – so wie die vielen jüngeren dänischen und ausländischen Künstler, die die Künstlerwohnung und Atelier besuchen - was sowohl die Kunst als auch den Kunstprozess aktualisiert. In einem Anbau von 2009 kann man eine große Sammlung von einem der markantesten Maler des 20. Jahrhunderts Niels Larsen Stevns

erleben, der durch die Ausschmückung des alten Bibliotheks- und Museumsgebäude in Brinck Seidelinsstraße eine besondere Beziehung zum Kunstmuseum hat. Vendsyssel Kunstmuseum genießt große Unterstützung regional und national und bildet den Rahmen für Kunsterlebnisse und Aktivitäten sowohl für Kinder als Erwachsene. Hjørring Grafisk Værksted ist im alten Stadtteil von Hjørring untergebracht. Die Werkstatt hat rund 60 anerkannte Künstler als Mitglieder, die die feinen Bequemlichkeiten der Werkstatt benutzen. Darüber hinaus bekommt die Werkstatt auch von anderen Künstlern aus In- und Ausland Besuch, und Workshops, Ausstellungen usw. werden veranstaltet. Künstler haben die Möglichkeit, in der Werkstatt zu wohnen, und die Werkstatt ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Herstellung von Kunst in diesem Landesteil. Überall in Hjørring Gemeinde kann man


Hjørring hat eine wohl bewahrte Altstadt, die Charme in der Stadtmitte schafft, und man findet eine unendliche Zahl von Skulpturen, die eine reiche Kultur hervorheben. Kamilla Hjermitslev

Skulpturen und Verzierungen im öffentlichen Raum erleben. Der Kunstausschuss der Gemeinde hat seit den 60er Jahren mit der Ausschmückung von Plätzen, Straßen und Gassen gearbeitet. Auβer dem Kunstausschuss haben eine Reihe von Bürgern und Betrieben dafür gesorgt, dass die Gemeinde in der Stadt sowie auf dem Lande reich an künstlerischen Erlebnissen ist. Der gedruckte Kunstguide wurde mit einem digitalen Guide ergänzt (www.skulpturguide.hjoerring.dk), wo man - außer Beschreibungen der einzelnen Künstler, Skulpturen und Ausschmückungen – etwa 250 insgesamt - Inspiration für Ausflüge auf eigene Faust finden kann. Im Kunstgebäude in Vrå – die Engelundsammlung - kann man außer der Vrå-Ausstellung u.a. die größte Sammlung der Werke des Malers Svend Engelund erleben. Außerdem verfügt das Kunstgebäude über eine Reihe Werke der Künstler der Vrå-Ausstellung. Die Mitglieder des Künstlerzusammen-

schlusses vertreten alle bildkünstlerischen Ausdrücke, und mehrere führende Architektenbüros tragen mit aktueller Architektur bei. Die jährliche Vrå-Ausstellung des Zusammenschlusses im August, wo auch Gästekünstler eingeladen werden, ist ein beliebtes Ereignis, das die Leute von nah und fern anzieht. 2015 wurde das Kunstgebäude in Vrå ein Teil der JCE Biennalen – eine internationale Biennale für Gegenwartskunst, die alle zwei Jahre abgehalten wird. Auf Herregården Odden in Mygdal findet man eine einzigartige und große Sammlung von den Werken des Künstlers J.F Willumsen, darunter die größte Anzahl Skizzen und Vorarbeiten von Hand des Künstlers. Die Ausstellung von diesen Werken findet in stimmungsvollen und gemütlichen Umgebungen statt, und der Park, der den Gut umgibt, betont die Größe der Stelle. Der Leuchtturm in Hirtshals ist mit seiner

Höhe von 35 m ein Wahrzeichen an sich, und das Gebäude sowohl als das Gebiet ist reich an Geschichte. Hier können Kunstinteressierte vier Mal jährlich die Ausstellungen ”Kunst im Leuchtturm” erleben. Die Küstenstadt Lønstrup ist eine der markantesten Kulturszenen Nordjütlands mit arbeitenden Werkstätten und Galerien überall in den kleinen schlängelnden Straßen. Nord, Süd, Ost oder West – wo man sich auch befindet - es gibt reiche Möglichkeiten, Kunst und Kunsthandwerk in Hjørring Gemeinde zu erleben.

Die historische Ecke 1993

Treppe und Monument wird am grünen Platz in Hirtshals errichtet. Die Treppe erlaubt Stadtleuten und Touristen den direkten Zugang zum Westhafen. Das Bauwerk wurde von Dorte Dahlin und Mogens Møller geschaffen.

127


Sundhed og trivsel Af afdelingsleder Charlotte Færch Nielsen

1. Diabetestræning på stranden. 2. Dans og livsglæde.

Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 I Hjørring Kommune prioriteres sundhed og trivsel højt. Derfor vedtog Byrådet i 2015 Hjørring Kommunes sundhedspolitik, der har en vision om at skabe ”Et sundt og stærkt medborgerskab, som giver individuel frihed, og som understøtter borgeren i at mestre eget liv”. Denne vision understøttes af fire overordnede pejlemærker, der sætter retning for kommunens forebyggende og sundhedsfremmende arbejde: • Sunde rammer for borgernes hverdag • Øget mental sundhed og trivsel • Mestring af eget liv • En styrket indsat for lighed i sundhed For Hjørring Kommune handler sundhed altså om at trives i hverdagen – både fysisk og mentalt, og om at trivsel skal være en mulighed for alle.

128

Den enkeltes oplevelse af trivsel i hverdagen påvirkes af mange ting. Man kan være udfordret på forskellige parametre og i forskellige grader fysisk, mentalt eller social. En undersøgelse fra 2013 af sundheden i kommunen viser, at 84 % oplever at have et godt, vældig godt eller fremragende helbred. Desuden oplever langt de fleste at kunne stole på andre og have nogle at snakke med, hvis man har problemer. Dette er et vigtigt målepunkt i forhold til om visionen i sundhedspolitikken lykkes. Sundhedscenter Hjørring Sundhedscenter Hjørring er samlingssted for mange sundhedsindsatser i Hjørring Kommune. I sundhedscentret har vi samlet medarbejdere fra forskellige sektorer med særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse. I sundhedscenteret findes Regionen Nordjyllands ambulante jordemo-

derfunktion for Hjørring-området, her findes Station Victor, Træningsenheden, Borgersundhed, en lægeklinik samt dele af Sundhedsplejen. Der kommer dagligt ca. 500 mennesker i Sundhedscenteret, hvoraf ca. 80 er ansatte. De øvrige er borgere i alle aldre, der kommer til genoptræning, rygestop, sundhedsplejerske, læge, jordemoder, diætist, psykolog og mange andre ting. Frivillighedens Huse Frivillighedens Huse er med til at understøtte det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune ved bl.a. at stille lokaler til rådighed for aktivitetshuse, aktivitetsklubber samt frivillige sociale foreninger. Forsamlingsbygningen er det største sted og ligger centralt i Hjørring midtby. Forsamlingsbygningen tilbyder rammer for kommunens pensionister og efterlønnere. Både i Forsam-


1

lingsbygningen og i de øvrige aktivitetshuse og aktivitetsklubber mødes mange om kreative aktiviteter, træværksted, fysiske aktiviteter, sociale arrangementer, fællesspisning, foredrag, banko, netcafé og meget andet. Forsamlingsbygningen har også en café, der har åbent alle hverdage. Her er hyggeligt samvær, og der er mulighed for at købe et måltid varmt mad, en kop kaffe, smørrebrød, kage mm.

2

Frivilligcenter Hjørring, der arbejder med at understøtte og fremme frivilligheden, som i sig selv har en værdi, fordi den giver mening, glæde og livskvalitet for det enkelte menneske, har til huse i Forsamlingsbygningen. Der er et godt samarbejde mellem Frivilligcentret og Frivillighedens Huse - til glæde for brugere i hele kommunen.

gion Nordjyllands næststørste hospital. En af de fem matrikler, som Regionshospital Nordjylland er fordelt på, ligger i Hjørring og udgør en af kommunens største arbejdspladser. På matriklen i Hjørring findes flere kirurgiske og medicinske specialer, som klarer både akutte og planlagte opgaver. Hospitalet fungerer også som det centrale fødested i Vendsyssel og siger årligt velkommen til ca. 1.500 små nye borgere. Hjørring er stolt af Regionshospital Nordjyllands matrikel i Hjørring og af, at det til stadighed udbygges. Senest er nybygningen af et kommende ”Kvinde-Barn Hus” sat i gang, og bygningen forventes klar til brug i 2019. Regionshospital Nordjylland bidrager løbende med udvikling af ny viden og forskning og klarer sig flot i undersøgelser om tilfredshed blandt patienter og personale.

Regionshospital Nordjylland, Hjørring Regionshospital Nordjylland, Hjørring er Re-

Hjørring Kommune, Regionshospitalet Nordjylland og de praktiserende læger har et

tæt samarbejde. Mange borgere har kontakt med den praktiserende læge og evt. kommunen inden og efter behandling på hospitalet. Derfor er den vigtigste opgave i samarbejdet at sikre sammenhæng mellem indsatsen på hospitalet, hos den praktiserende læge og i kommunen. På den måde opnår og oplever borgeren den bedste behandling.

Det historiske hjørne 1602

Niels Nielsen Rød i Hjørring ”med hans hustru og børn alle sammen” – og med dem mange andre – dør i den Store Pest. Pesten sætter skel i tidsregningen, og mange år efter regner man med tiden ”efter Døden”.

129


Health and Well-being By department head Charlotte Færch Nielsen Health policy in Hjørring Municipality 2015-2018 In Hjørring Municipality, health and well-being takes high priority. In 2015, the municipal council therefore formulated the health policy for Hjørring Municipality with a vision to create: ”Healthy and strong citizen participation which gives individual freedom and empowers the citizen with life skills”. This vision is supported by four overall benchmarks which provide the direction for the municipality’s efforts to promote prevention and health: • A healthy framework for the citizens’ daily life • Increased mental health and well-being • Empowerment and life skills • Intensified efforts to promote equality in the health sector To Hjørring Municipality, health is about physical and mental well-being for everyone in daily life.

130

The individual perception of well-being in daily life is influenced by many things. One can be challenged on different parameters and to different degrees, physically, mentally or socially. A study of health in the municipality from 2013 shows that 84 % feel their state of health is good, very good or excellent. Furthermore, most people trust others and say they have people to talk to about their problems. This is an important indicator when measuring the success of the vision behind the health policy. Health Centre Hjørring Health Centre Hjørring is a platform for many health interventions in Hjørring Municipality. In the health centre we have gathered employees from different sectors with particular experience and specialised knowledge about health promotion and prevention. The health centre hosts the Northern Jutland region’s ambulant midwife function for the Hjørring area, Station Victor, the training

unit, Citizen health, a medical centre as well as part of the health care system. Every day approximately 500 people go to the health centre. Around 80 of them are employees. The others are citizens of all ages, who come to get rehabilitated, stop smoking, meet a nurse, doctor, nursing assistant, nutritionist, psychologist etc. The Volunteer Houses The Volunteer Houses (”Frivillighedens Huse”) contribute to social work in Hjørring Kommune, e.g. by making rooms available for activity houses, activity clubs and independent social associations. The community centre is the biggest building. It is located centrally in the middle of Hjørring. The community centre provides the physical premises for the retired people in the municipality. Both in the community building and the other activity houses and clubs, people meet to participate in creative


and physical activities, social events, collective meals, wood workshop, lectures, bingo, internet café and many others. The community centre also has a cosy café to stimulate social interaction. It is open on all working days, and you can buy a hot meal, a cup of coffee, sandwiches, cakes etc. Volunteer Centre Hjørring also has a space in the community centre. It works to promote voluntarism which in itself adds value by creating meaning, happiness and life quality for people. The cooperation between the Volunteer Centre and the Volunteer Houses is beneficial for the users in the entire municipality. The Northern Jutland Regional Hospital in Hjørring The Northern Jutland Regional Hospital in Hjørring is the region’s second largest hospital. One of the five parcels covered by the Northern Jutland Regional Hospital is situa-

Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

ted in Hjørring. It is one of the biggest workplaces in the municipality. On the parcel in Hjørring, there are several specialised surgical and medical departments which manage both urgent and planned assignments. The hospital also serves as the central maternity department in Vendsyssel and welcomes around 1,500 new citizens every year. Hjørring is proud of The Northern Jutland Regional Hospital parcel which continues to expand. The latest addition is the newly constructed ”Women and Child house” (”Kvinde-Barn Hus”) which is expected to be ready for use in 2019. The Northern Jutland Regional Hospital contributes on an ongoing basis through the development of new knowledge and research and is given a good satisfaction rating among patients and staff. In Hjørring Municipality, The Northern Jutland Regional Hospital and the medical doctors cooperate closely. Many citizens are in

contact with the general medical practice and possibly the municipality, before and after their hospital treatment. Therefore, the most important assignment in the cooperation is to ensure consistency and coherence between the interventions at the hospital and the general medical practice as well as the work of the municipality in order to provide the most effective service and give the citizen a good experience.

The historic corner 1602

Niels Nielsen Rød in Hjørring dies ”with his wife and children” – as many others – during The Great Plague. The Plague marks the era, and for many years, time is calculated ”after the Plague”.

131


1. Forsamlingsbygningen er rammen om frivillige aktiviteter. 2. Gymnastiktime i Svanelunden. 3. Opvarmning til det årlige Grundlovsløb.

Gesundheit und Wohlgefühl Von Abteilungsleiterin Charlotte Færch Nielsen

Gesundheitspolitik für Hjørring Gemeinde 2015-2018 In Hjørring Gemeinde wird Gesundheit und Wohlgefühl hoch bewertet. Darum hat der Gemeinderat 2015 die Gesundheitspolitik für Hjørring Gemeinde beschlossen, die eine Vision hat, „Eine gesunde und starke Mitbürgerschaft zu schaffen, die die individuelle Freiheit gibt und die den Bürger darin unterstützt, das eigene Leben zu meistern”. Diese Vision wird von vier übergeordneten Peilmarken unterstützt, die für die vorbeugende und gesundheitsfördernde Arbeit eine Richtung setzen: • Gesunde Rahmen für den Alltag der Bürger • Erhöhte geistige Gesundheit und Wohlgefühl • Meisterung des eigenen Lebens • Verstärkter Einsatz für Gleichheit in Gesundheit

132

Für Hjørring Gemeinde umhandelt Gesundheit also, sich im Alltag wohl zu fühlen - sowohl physisch als mental, und dass das Wohlgefühl eine Möglichkeit für alle sein muss. Das Erlebnis des einzelnen von Wohlgefühl im Alltag wird von vielen Faktoren beeinflusst. Man kann an verschiedenen Parametern und in verschiedenen Maßen physisch, mental oder sozial herausgefordert sein. Eine Untersuchung aus 2013 von der Gesundheit der Gemeinde zeigt, dass 84 % erleben, einen guten, sehr guten oder hervorragenden Gesundheitszustand zu haben. Weiterhin erleben bei weitem die meisten, dass sie anderen Menschen vertrauen können, und dass sie jemand haben, mit dem sie reden können, wenn sie Probleme haben. Dies ist ein wichtiger Messpunkt dafür, ob die Vision in der Gesundheitspolitik gelingt.

Gesundheitszentrum Hjørring Gesundheitszentrum Hjørring ist der Versammlungsort für viele gesundheitliche Leistungen in Hjørring Gemeinde. Im Gesundheitszentrum haben wir Mitarbeiter aus verschiedenen Sektoren mit besonderer Erfahrung und Spezialwissen über Gesundheitsförderung und Vorbeugung. Im Gesundheitszentrum gibt es die ambulante Hebammefunktion der Region Nordjütland für das Hjørring Gebiet. Hier gibt es auch Station Victor, die Trainingseinheit, Bürgergesundheit, eine ärztliche Klinik sowie Teile der Gesundheitspflege. Täglich kommen etwa 500 Personen ins Gesundheitszentrum, davon 80 Angestellte. Die übrigen sind Bürger in allen Altern, die die Rehabilitierung, die Raucherentwöhnung, die Säuglingsschwester, den Arzt, die Hebamme, den Diätisten, den Psychologen und viele mehr besuchen.


2

1

Häuser der Freiwilligkeit Die Häuser der Freiwilligkeit tragen dazu bei, das freiwillige soziale Leben in Hjørring Gemeinde zu unterstützen z.B. dadurch Räume den Aktivitätshäusern, Aktivitätsclubs und freiwilligen sozialen Vereinen zur Verfügung zu stellen. Das Versammlungsgebäude ist die größte Stelle. Es liegt zentral in Hjørring Stadtmitte und bietet die Rahmen für die Rentner und Frührentner der Gemeinde. Sowohl im Versammlungsgebäude als in den übrigen Aktivitätshäusern treffen sich viele Leute, um an verschiedenen Aktivitäten tei zunehmen, u.zw. kreative Aktivitäten, Holzwerkstätte, physische Aktivitäten, soziale Veranstaltungen, gemeinsames Essen, Vorträge, Bingo, Netzcafé usw. Das Versammlungsgebäude hat auch ein Café, das an allen Alltagen geöffnet ist. Hier genießen die Leute gemütliches Beisammensein, und die Möglichkeit besteht, eine warme Mahlzeit, eine Tasse Kaffee, belegtes Brot, Kuchen usw. zu kaufen. Das Freiwilligenzentrum Hjørring, das mit der Unterstützung und Förderung der Freiwilligkeit arbeitet, was in sich einen Wert hat, weil es für den Einzelnen einen Sinn hat und

3

Freude bzw. Lebensqualität bringt, ist im Versammlungsgebäude untergebracht. Unter den Freiwilligen gibt es eine gute Zusammenarbeit - zur Freude der Benutzer in der ganzen Gemeinde. Regionskrankenhaus Nordjütland, Hjørring Das Regionskrankenhaus Nordjütland ist das zweitgrößte der Region Nordjütland. Es ist eins von den fünf Katastern, auf denen Regionskrankenhaus Nordjütland verteilt ist. Es liegt in Hjørring und stellt einen der größten Arbeitsplätze der Gemeinde dar. Auf dem Kataster in Hjørring gibt es mehrere chirurgische und medizinische Fachbereiche, die sowohl akute als geplante Aufgaben auf sich nehmen. Das Krankenhaus funktioniert auch als die zentrale Entbindungsstation in Vendsyssel und heisst jedes Jahr etwa 1.500 kleine neue Bürger willkommen. Hjørring ist auf das Kataster des Regionskrankenhauses Nordjütland in Hjørring sehr stolz und auch darauf, dass man es ständig erweitert. Zuletzt ist der Neubau eines kommenden ”Frau-Kind” Hauses eingeleitet worden, und

man erwartet, dass das Gebäude 2019 gebrauchsfertig sein wird. Das Regionskrankenhaus Nordjütland trägt laufend mit Entwicklung von neuem Wissen und Forschung bei und schneidet in Zufriedenheitsuntersuchungen bei Patienten und Personal sehr gut ab. Hjørring Gemeinde, das Regionskrankenhaus Nordjütland und die praktischen Ärzte haben eine enge Zusammenarbeit. Viele Bürger haben mit dem praktischen Arzt und eventuell mit der Gemeinde Kontakt vor und nach der Behandlung im Krankenhaus. Darum ist die wichtigste Ausgabe in der Zusammenarbeit, den Zusammenhang zu sichern zwischen den Einsätzen im Krankenhaus, bei dem praktischen Arzt und in der Gemeinde. In dieser Weise erreicht und erlebt der Bürger die beste Behandlung.

Die historische Ecke 1602

Niels Nielsen Rød in Hjørring ”mit seiner Frau und Kindern alle zusammen” – und mit ihnen vielen anderen – sterben in der Großen Pest. Die Pest bedeutet eine Wende in der Zeitrechnung, und viele Jahre danach rechnet man mit der Zeit ”nach dem Tod”.

133


Vi har gode indkøbsmuligheder, uddannelsesog fritidsaktiviteter. Kort sagt: alt lige udenfor døren! Tove Dalsager

Shopping ved Metropol.

Shopping og detailhandel Af kommunikationsmedarbejder Daniel Rask Christensen, Hjørring Kommune Detailhandlen i Hjørring Kommune klarer sig rigtigt godt med en vækst, der er skabt af primært turisme, loyale lokale kunder, et godt opland og dygtige detailhandlere. Kommunens egne borgere står for langt størstedelen af den lokale handel og lægger således 68% af pengene, efterfulgt af 18% fra oplandet uden for kommunen og 13% fra turister. Den positive historie er også, at det ikke kun er Hjørring, der vækster, og det er bemærkelsesværdigt, at flere områdebyer til Hjørring har været i stand til at vokse samtidig

134

med, at Hjørrings detailhandel er blevet udbygget. Væksten ses i både Hjørring, Sindal, Løkken, Hirtshals samt i flere andre lokalbyer i kommunen. I 2016 havde detailhandlen i Hjørring Kommune et stort overskud på handlen på 0,9 mia. kr. ud af en samlet omsætning på 3,8 mia. kr., og dermed er handel også den største branche i Hjørring Kommune målt på beskæftigelse. Ca. 4.300 er beskæftiget med handel, svarende til hver syvende borger i kommunen. Det har derfor stor betydning for udviklingen i Hjørring Kommune, at de-

tailhandlen klarer sig godt. Handel dækker i Danmarks Statistik over både detailhandel og engroshandel, og det er ikke muligt at dele tallet op, men detailhandlen står for størstedelen af de mange arbejdspladser. Ingen grund til at køre til Aalborg Drivkraften bag væksten i Hjørring er en kombination af stærke butikker som A-Z, Bauhaus, Elgiganten og Toys’R’Us, sammen med gågadernes og shopping-centeret Metropols koncentration af mindre butikker, som har skabt en detailhandel, der får de lokale til at handle lokalt og får mange fra oplandet uden


for kommunen til at vælge at handle i Hjørring. Udviklingen har styrket Hjørring som overordnet handelsby i Vendsyssel, og Hjørring har et butiksudbud, som byen på flere punkter er ene om at have i Vendsyssel. Det gode udbud af butikker har gjort årsagerne til at handle i Aalborg nærmest ikke-eksisterende. Turismens betydning for handlen I kystbyerne står turisme for mere end 25% af den samlede omsætning – det gælder for byer som Hirtshals, Løkken, Lønstrup, Bindslev og Tversted. Turismen skaber lokale arbejdspladser, den skaber grobund for iværksætteri, den giver de lokale adgang til et langt større udbud af butikker, end de ellers ville have, og ikke mindst er et godt og levende handelsmiljø en attraktion for turisterne.

Væksten fortsætter Detailhandlen i Hjørring Kommune er nået langt, men der er fortsat gode muligheder for vækst. En lavt hængende frugt er kommunens egne borgere, som på trods af at de sjældent handler uden for kommunen, dog sender 6% af dagligvarehandlen ud af kommunen, 16% af handlen med tøj og sko og 12% af handlen med andre udvalgsvarer.

udvidelse af handelsområdet ved Frederikshavnsvej og give plads til helt nye butikker, som Hjørring og kommunen ikke har i dag.

På samme måde vil der være mulighed for at få endnu flere fra oplandet uden for kommunen til at handle i Hjørring Kommune, og turismen er også en spændende og vigtig kilde til fortsat vækst i detailhandlen. De nye ændringer af planloven har desuden ophævet størrelsesbegrænsningerne på udvalgsvarebutikker, hvilket kan bane vej for en

Det historiske hjørne 1964

Føtex i Østergade 52 i Hjørring indvies. Detailhandlen ændrer i de følgende år mønster - Hvor der i 1950’erne fandtes 70-80 købmandsbutikker i Hjørring, er antallet i slutningen af 1980’erne faldet til under 20.

135


We have good shopping options, educational and leisure activities. In brief: We have everything on our doorstep! Tove Dalsager

I Hjørring må du cykle i gågaden....

Shopping and Retail By Communication Officer Daniel Rask Christensen, Hjørring Municipality The retail sector in Hjørring Municipality is doing really well and experiencing growth created primarily by tourism, loyal, local costumers, a good hinterland and competent retailers. The citizens in the Municipality represent the main part of the local trade. They contribute with 68% of the money followed by 18% from the hinterland outside the Municipality and 13% from tourists. It is a success story: It is not only Hjørring that is experiencing growth. Several of the surrounding towns have grown in parallel with

136

the expansion of the retail sector in Hjørring. The growth has spread from Hjørring to Sindal, Løkken and Hirtshals as well as other local towns in the municipality. In 2016, the retail sector in Hjørring Municipality had a major trade surplus of 0.9 billion DKK out of a total turnover of 3.8 billion DKK kr. Handel is currently the biggest sector in Hjørring in terms of employment. Around 4,300 people work with trade. This corresponds to every seventh citizen in the municipality. It is therefore important for the

development of Hjørring Municipality that the retail sector is doing well. According to Denmark’s Statistical Institute, trade covers both retail and wholesale. While it is impossible to split the figure, the majority of jobs are to be found in the retail business. No reason to drive to Aalborg The growth driver in Hjørring is a combination of strong shops like A-Z, Bauhaus, Elgiganten and Toys’R’Us, together with the pedestrian streets and the Metropol shopping centre with its concentration of small shops. This


has created a retail sector, which makes the locals shop locally and gets many people from the hinterland outside the municipality to shop in Hjørring. This has strengthened Hjørring and made it the principal commercial town in Vendsyssel. Hjørring has a wide variety of shops, unlike most other towns in Vendsyssel. With the large selection of shops in Hjørring, there is very little reason to go shopping in Aalborg. The meaning of tourism for local trade In the coastal towns, tourism represents over 25% of the total turnover. This applies to towns such as Hirtshals, Løkken, Lønstrup, Bindslev and Tversted. Tourism creates local jobs, a breeding ground for entrepreneurs, and access to a more varied selection of shops for the local costumers, than they

would have otherwise. The vibrant, commercial environment is a tourist attraction. The growth continues The retail sector in Hjørring Municipality has come a long way, but it still has an impressive growth potential. The citizens in the municipality represent an obvious potential: Despite the fact that they rarely go shopping outside the municipality, they send 6% of the trade with groceries out of the municipality, 16% of the trade with clothes and shoes, and 12% of the trade with other consumer products. In the same way it should be possible to attract even more people from the hinterland outside the municipality and get them to shop in Hjørring Municipality. Tourism is also an exciting and important source of continued growth in the retail sector.

The recent amendments to the planning law has removed the size limits on shops with consumer products. This may pave the way for an expansion of the shopping area by Frederikshavnsvej and make room for new shops which Hjørring Municipality does not have today.

The historic corner 1964

Føtex in Østergade 52 in Hjørring is inaugurated. In the following years, the retail sector changes its structure: While there were 7080 merchant shops in Hjørring in the 1950’s, the number fell to less than 20 towards the end of the 1980’s.

137


Wir haben gute Einkaufs-, Ausbildungsund Freizeitmöglichkeiten. Kurz gesagt: Alles direkt vor der Tür! Tove Dalsager

1. Bispetorvet - Hjørrings nyeste butikstorv. 2. Kræs fra Bolcheriet i Løkken. 3. Galleri i Lønstrup.

Einkaufen und Einzelhandel Von Kommunikationsmitarbeiter Daniel Rask Christensen, Hjørring Gemeinde

Der Einzelhandel in Hjørring Gemeinde kommt sehr gut mit einem Wachstum zurecht, der in erster Linie von Tourismus, loyalen, lokalen Kunden, einem guten Nahbereich und tüchtigen Einzelhändlern geschaffen wurde. Die eigenen Bürger der Gemeinde stehen hinter bei weitem dem größten Teil des lokalen Handels und zahlen so auch 68% des Geldes, gefolgt von 18% vom Nahbereich und 13% von Touristen. Die positive Geschichte ist auch, dass nicht nur Hjørring wächst, und es ist bemerkenswert, dass mehrere der Städte in der Umgebung von Hjørring auch wachsen konnten – gleichzeitig

138

mit dem Ausbau des Einzelhandels in Hjørring. Dieses Wachstum sieht man in Hjørring, Sindal, Løkken und Hirtshals, und auch in mehreren anderen Lokalstädten in der Gemeinde. 2016 hatte der Einzelhandel in Hjørring Gemeinde einen großen Überschuss im Handel von 0,9 Mia. dänischen Kronen aus einem Gesamtumsatz von 3,8 Mia. dänischen Kronen, und damit ist der Handel in Hjørring Gemeinde auch die größte Branche an Beschäftigung gemessen. Etwa 4.300 sind mit Handel beschäftigt, was jedem siebten Bürger der Gemeinde entspricht. Es hat darum eine große Bedeutung für die Entwicklung in Hjørring Gemein-

de, dass der Einzelhandel erfolgreich ist. Der Handel deckt laut Danmarks Statistik sowohl Einzelhandel als Großhandel, und es ist nicht möglich, die Zahl aufzuteilen, aber der Einzelhandel vertritt den größten Teil der vielen Arbeitsplätze. Kein Grund nach Aalborg zu fahren Die Treibkraft hinter dem Wachstum in Hjørring ist eine Kombination von starken Läden wie A-Z, Bauhaus, Elgiganten und Toys’R’Us, zusammen mit der Konzentration von kleinen Läden in der Fußgängerzone und im Einkaufszentrum Metropol. Dies hat einen Einzelhandel aufgebaut, wo die lokalen Bürger auch gern


2

1

lokal einkaufen, und viele aus dem Nahbereich außerhalb der Gemeinde wählen, in Hjørring einzukaufen. Die Entwicklung hat Hjørring als wichtigste Handelsstadt in Vendsyssel gestärkt, und die Stadt hat ein Ladenangebot, das die Stadt an mehreren Punkten als einzige in Vendsyssel hat. Das günstige Angebot an Läden bewirkt, dass es kaum Gründe gibt, in Aalborg einzukaufen. Die Bedeutung des Tourismus für den Handel In den Küstenstädten deckt der Tourismus mehr als 25% des gesamten Umsatzes – das betrifft Städte wie Hirtshals, Løkken, Lønstrup, Bindslev und Tversted. Der Tourismus schafft lokale Arbeitsplätze, schafft Nährboden für neue Betriebsaktivitäten, gibt den Lokalen Zugang zu einem weit größeren Angebot an Läden, als sie sonst hätten,

3

und nicht zuletzt ist eine gute und lebendige Handelszone eine Attraktion für die Touristen. Das Wachstum geht weiter Der Einzelhandel in Hjørring Gemeinde ist weit gekommen, aber es gibt auch weiterhin gute Wachstumsmöglichkeiten. Eine einfache Möglichkeit sind die eigenen Bürger der Gemeinde, die obwohl sie nur selten außerhalb der Gemeinde einkaufen, trotzdem 6% des Lebensmittelhandels, 16% des Kleider- und Schuhhandels und 12% des Handels mit anderen Konsumwaren von der Gemeinde wegschicken. Auch was die Bürger aus dem Nahbereich außerhalb der Gemeinde betrifft, wird es Möglichkeiten dafür geben, dass noch mehr in Hjørring Gemeinde einkaufen werden, und der Tourismus ist eine spannende und wichtige Quelle zu einem fortgesetzten Wachstum im Einzelhandel.

Die neuen Änderungen des Plangesetzes haben außerdem die Begrenzungen der Größe für Läden mit Konsumwaren aufgehoben, was die Möglichkeit für eine Erweiterung des Handels-gebietes bei Frederikshavnsvej verbessern könnte und auch für ganz neue Läden Platz geben könnte, die Hjørring und die Gemeinde heute noch nicht haben.

Die historische Ecke 1964

Føtex in Østergade 52 in Hjørring wird eingeweiht. Der Einzelhandel ändert in den folgenden Jahren das Muster – Wo es in den 50er Jahren 70 bis 80 Lebensmittelläden in Hjørring gab, ist die Anzahl Ende der 80er Jahre auf unter 20 gefallen.

139


1

2

3

1. En af Danmarks største virksomheder holder også til i Hjørring. 2. Bryghuset Vendia - et af mange gode spisesteder i Hjørring.

En attraktiv erhvervskommune Af Direktør Bo Geertsen, Hjørring ErhvervsCenter Erhvervslivet i Hjørring kommune omfatter en mangfoldighed af virksomheder. Stærke erhvervsklynger gør det interessant at investere og etablere virksomhed i kommunen. Men der er altid plads til flere. Og faktisk er der mange gode grunde til at vælge Hjørring kommune for fremtidige investeringer eller etableringer. Hjørring kommunes unikke beliggenhed - centralt i Skandinavien med motorvejsnet, jernbane og international lufthavn ganske tæt på - giver vores virksomheder stærke kort på hånden. Hirtshals Havn er et unikt geografisk knudepunkt direkte ud til sejlruterne mellem Europas vestkyst, Storbritannien, Skandinavien og Baltikum. Desuden tæt på nogle

140

af Europas bedste fiskepladser og lige ved starten af det europæiske motorvejsnetværk. Den effektive infrastruktur og et godt logistiksystem tilbyder virksomhederne gode muligheder i et naturligt omdrejningspunkt for transport, fiskeri, offshore og maritim service. I Hjørring er erhvervsområdet koblet direkte på det europæiske motorvejsnet, hvilket bl.a. en række produktionsvirksomheder med stor eksport nyder godt af. Lette adgangsforhold og velplacerede erhvervsgrunde og – domiciler giver gode muligheder for effektiv distribution. Og som centerby i Vendsyssel har Hjørring et stort arbejdskraftopland i hele Vendsyssel og fra Aalborg. Arbejdskraften er kendetegnet ved at være tilgængelig, kompetent, stabil, loyal og fleksibel.

Hjørring ErhvervsCenter er din indgang til kommunes erhvervsservice Hjørring Kommune står naturligvis til rådighed med hjælp og assistance ved etablering af virksomhed, og Hjørring ErhvervsCenter - som er Hørring Kommunes erhvervsservicetilbud - tilbyder vejledning og sparring omkring virksomhedsdrift og udvikling. Det betyder, at alle iværksættere og virksomheder i Hjørring kommune kan trække på erhvervscentrets kompetencer og tilbud – og det uanset branche og virksomhedsstørrelse. Vi står til rådighed for at understøtte din virksomheds vækst og udvikling. Det gør vi, fordi Hjørring Kommune ønsker, at der er et sådant tilbud til erhvervslivet. Og det tilbud er der mange, der benytter sig af.


3. Hjørring Øst er byens erhvervsområde.

Hvert år modtager mellem 250-300 iværksættere råd og vejledning om opstart af egen virksomhed. Vi ved, at iværksættere, der benytter sig af dette tilbud, har størst chance for succesrig opstart, vækst og virksomhedsoverlevelse på den lange bane. Mange etablerede virksomheder har fokus på effektivisering, produktivitet og vækst. Hjørring ErhvervsCenter står parat med sparring, vejledning, kontaktskabelse, afklaring af muligheder samt støtte via vækstprogrammer til både iværksættere og virksomheder. Men det er ikke kun vækstprogrammer, der formidles. Vi tilbyder gerne sparring og dialog om udfordringer og realisering af vækstpotentialer. Vi er certificerede brugere af Væksthjulet, både til vækstudvikling og til ejerskifte. Dette, og værktøjer som Business Model Canvas, Value Proposition Design, Gameplan samt andre gængse strategiværktøjer, bruges til at afdække udviklingsmuligheder.

Et vigtigt indsatsområde for Hjørring ErhvervsCenter er desuden erhvervsudvikling - at arbejde for at styrke erhvervskommunen Hjørring. Vi arbejder med: Tiltrækning af erhverv og investeringer, udvikling af vækstpotentialer i Hirtshals, eksportfremme, fremme af produktionserhvervene, bæredygtig erhvervsudvikling, skole/erhvervs-samarbejde, netværksbaseret forretningsudvikling, udvikling i turismerelaterede virksomheder m.m. Og så hjælper vi dig med netværksdeltagelse og rekruttering af arbejdskraft. Desuden tilbyder vi hjælp til at finde egnede lokaler eller en erhvervsgrund. Endelig driver erhvervscentret iværksætterrugekassen GARAGEN. Her summer af aktivitet og nye spændende virksomheder, og Hjørring ErhvervsCenter er derudover sekretariat for vores erhvervsforening ERHVERV HJØRRING, der aldrig har haft så mange medlemmer som nu. Vi synes – i al beskedenhed – at ERHVERV HJØRRING er et godt tilbud til en-

hver virksomhed, og så er det naturligvis også glædeligt, at så mange har fået øje herfor. Alt i alt er vores budskab: Tøv ikke med at tage kontakt til Hjørring ErhvervsCenter for en drøftelse af, hvordan også din virksomhed kan drage fordel af en placering i Hjørring kommune!

Det historiske hjørne 1968

Dukketøjsfabrikken Algrema i Em lejer lokalerne i den gamle brugsforening i Nygade i Vrå for at skaffe plads til produktionen. Det er succesen med Pusledukkerne, der gør, at fabrikken er nødsaget til at leje større lokaler.

141


An Attractive Municipality for the Business Sector by Director Bo Geertsen, Hjørring Business Centre

1. Hirtshals Havn - i stadig vækst. 2. SKAT - en af Hjørrings store offentlige arbejdspladser.

The business sector in Hjørring municipality is composed of a diverse group of companies. Strong business clusters make it interesting to invest and establish companies in the municipality. But there is always room for more…. And frankly, there are many good reasons for choosing Hjørring municipality for future investments or company locations. Hjørring municipality is centrally placed in Scandinavia near an international airport, with mo¬torway network and train connections. This is a definite advantage for our local businesses. Hirtshals Havn is a unique, geographical hub with direct access to the sailing routes between the European west coast, Great Britain, Scandinavia and the Baltics. It is also close to some of the best fishing areas in Europe and at the top of the European motor-

142

way network. The effective infrastructure and logistics system provide the companies with good opportunities for transportation, fishing, offshore and maritime services. In Hjørring the business area is directly connected to the European motorway network. This is to the benefit of a number of production companies with large volumes of export. Easy access and well-located company properties increase the chances for effective distribution. As the main city in Vendsyssel, Hjørring is centrally placed, The municipality can draw on accessible, competent, stable, loyal and flexible labour power from the entire Vendsyssel area as well as Aalborg. Hjørring Business Centre provides business services in Hjørring Municipality Hjørring municipality can assist with the establishment of a company. Hjørring Business Centre is Hjørring municipality’s business ser-

vice provider. It offers guidance and sparring about how to run and develop a business. Entrepreneurs and companies in Hjørring municipality, of all sizes and from all sectors, can draw on the competencies and offers of Hjørring Business Centre. We can support the development and growth of your business. Hjørring Municipality wishes to offer this service to the business sector, and many local companies already benefit from the service. Every year 250-300 start-ups need advice and guidance about how to start their own business. We know that entrepreneurs who take advantage of this offer are more likely to experience a successful beginning with growth and ensure the survival and sustainability of their company in the long run. Many newly established companies focus on enhancing their effectiveness, productivity


2

1

3

3. Hjørring Erhvervscenter holder til i den gamle amtmandsbolig.

and growth. Hjørring Business Centre helps create contacts and uncover business opportunities. It provides sparring, guidance and financial support via growth programmes to both entrepreneurs and businesses. We do not only act as financial support providers via growth programmes. We also engage in dialogue about the challenges and how to realise the growth potential. We are certified users of the growth wheel, both for growth development and transfer of ownership. Other strategic tools, such as the Business Model Canvas, Value Proposition Design and Gameplan are used to uncover development potential. Business development is an important intervention area for Hjørring Business Centre whose aim is to make Hjørring municipality even more attractive for the business sector. We work hard to: Attract businesses and

investments; develop the growth potential in Hirtshals; promote exports, production professions and sustainable business development; stimulate cooperation between schools and businesses, network-based business development, business development in the tourism sector etc. We can help you with network-building and recruitment of labour power. We can also assist you in finding appropriate business facilities or a company property. Hjørring Business Centre runs the entrepreneurial incubation centre “THE GARAGE” with intense activity for new and exciting companies. The Business Centre is also the secretariat for our business association BUSINESS HJØRRING which has more members than ever before. In all modesty, we feel that BUSINESS HJØRRING is useful for any kind of business, so it is a pleasure to see how much attention it is getting.

Our key message is: We encourage you to contact Hjørring Business Centre to talk about how your company can benefit from being located in Hjørring Municipality!

The historic corner 1968

The doll clothes factory Algrema in Em decides to rent the rooms in the old cooperative supermarket in Nygade in Vrå in order to expand the production space. The commercial success of the flagship product “Pusledukkerne” (“The Cuddle Dolls”) is pushing the factory to move to more spacious facilities.

143


Eine attraktive Gemeinde für Betriebe Von Direktor Bo Geertsen, Hjørring Wirtschaftscenter

1

2

1. Servicering af borerig i Hirtshals. 2. Hirtshals - En af Danmarks største fiskeri- og færgehavne. 3. Hotel og café i Hjørrings gamle bydel.

Die Wirtschaft in der Gemeinde Hjørring umfaβt eine Vielfalt von Betrieben. Starke Zusammenarbeit zwischen Betrieben macht es interessant, in der Gemeinde zu investieren und Betriebe zu gründen. Es gibt immer noch Platz für mehr. Und es gibt tatsächlich viele gute Gründe, Hjørring Gemeinde für zukünftige Investitionen oder Firmengründungen zu wählen. Die einzigartige Lage der Gemeinde Hjørring zentral in Skandinavien mit Autobahnnetz, Eisenbahn und internationalen Flughafen ganz in der Nähe – gibt unseren Betrieben starke Karten auf der Hand. Hirtshals Hafen ist ein einzigartiger Knotenpunkt, direkt an die Schifffahrtswege zwischen Europas Westküste, Groβbritannien, Skandinavien und Baltikum. Auβerdem dicht an einigen der besten Fanggründen Europas und direkt am Anfang des europäischen Autobahnnetzwerkes. Die effektive Infrastruktur und ein gutes Logistiksystem bietet den Be-

144

trieben gute Möglichkeiten in einem natürlichen Drehpunkt für Verkehr, Fischerei, Offshore und maritime Dienstleistung. In Hjørring ist das Wirtschaftsgebiet direkt mit dem europäischen Autobahnnetz verbunden, wovon u.a. eine Reihe von Herstellerbetrieben mit groβer Ausfuhr profitieren. Einfacher Zutritt und wohl platzierte Wirtschaftsgrundstücke und Wirtschaftslagen bieten gute Möglichkeiten für eine effektive Distribution. Und als zentrale Stadt in Vendsyssel hat Hjørring ein Nahbereich voller Arbeitskraft in ganz Vendsyssel und Aalborg. Die Arbeitskraft kennzeichnet sich durch Zugänglichkeit, Kompetenz, Stabilität, Loyalität und Flexibilität. Hjørring Wirtschaftszenter ist dein Zugang zur Wirtschaftsservice der Gemeinde Die Gemeinde Hjørring steht selbstverständlich mit Hilfe und Beistand bei der Gründung eines Betriebes zur Verfügung. Hjørring Wirtschaftscenter bietet natürlich

gern Beratung und Sparring, was Betrieb und Entwicklung der Firmen betrifft. Das bedeutet, daβ alle Firmengründer und Betriebe in Hjørring Gemeinde von den Kompetenzen und Angeboten des Wirtschaftscenters profitieren können – egal welche Branche und Gröβe des Betriebes. Wir stehen zur Verfügung, das Wachstum und die Entwicklung Ihres Betriebes zu unterstützen. Die Gemeinde wünscht, daβ es ein solches Angebot für die Wirtschaft gibt. Und viele benutzen dies Angebot. Jedes Jahr empfangen 250-300 Firmengründer Beratung und Hilfe in Verbindung mit der Gründung ihres Betriebes. Wir wissen, daβ Firmengründer, die diese Angebote benutzen, die gröβte Chance haben für einen erfolgreichen Anfang, Wachstum und Überleben des Betriebes für längere Zeit. Viele gut etablierte Betriebe fokussieren auf Effektivierung, Produktivität und Wachstum.


3

Hjørring Wirtschaftszenter steht jederzeit bereit mit Sparring, Beratung, Kontaktverschaffung, Klärung von Möglichkeiten sowie Unterstützung durch Wachstumsprogramme für sowohl Firmengründer als für Betriebe. Aber es sind nicht nur Wachstumsprogramme, die vermittelt werden. Wir bieten gern Sparring und Dialog über Herausforderungen und Realisierung von Wachstumspotential. Wir sind zertifizierte Benutzer des Wachstumsrades, sowohl für Wachstumsentwicklung als in Verbindung mit Wechsel des Besitzers. Dies und Werkzeuge wie Business Model Canvas, Value Proposition Design, Gameplan sowie andere übliche Strategiewerkzeuge werden benutzt, um Entwicklungsmöglichkeiten aufzudecken. Ein wichtiger Einsatzbereich für Hjørring Wirtschaftszenter ist darüber hinaus Wirtschaftsentwicklung die Arbeit die

Wirtschaftsgemeinde Hjørring zu stärken. Wir arbeiten mit: der Anziehung von Wirtschaft und Investitionen, der Entwicklung von Wachstumspotential in Hirtshals, Ausfuhrförderung, Förderung der Herstellungsbranchen, tragfähige Wirtschaftsentwicklung, Schule/ Wirtschaft Zusammenarbeit, netzwerkbasierte Unternehmensentwicklung Entwicklung der Tourismusbetriebe u.a.m. Darüber hinaus helfen wir den Betrieben mit Teilnahme an Netzwerken und mit der Rekrutierung von Arbeitskraft. Wir helfen auβerdem den Betrieben, geeignete Räume oder Wirtschaftsgrundstücke zu finden. Schlieβlich betreibt das Wirtschaftszenter den Brutkasten für Firmengründer GARAGEN. Die Stelle summt von Aktivität und neuen spannenden Betrieben. Hjørring Wirtschaftszenter ist auch Sekretariat für unseren Wirtschaftsverein ERHVERV HJØRRING, der nie früher so viele Mitglieder hatte wie jetzt. Wir sind insgesamt der Meinung, daβ ERHVERV HJØRRING ein sehr gutes Angebot für jeden

Betrieb ist, und so ist es natürlich auch sehr erfreulich, daβ so viele andere derselben Meinung sind. Insgesamt ist unsere Botschaft: Nehmen Sie ohne Zögern Kontakt auf mit Hjørring Wirtschaftszenter im Hinblick auf eine Besprechung der Möglichkeiten für Ihre Firma, von einem Standort in Hjørring Gemeinde Nutzen zu ziehen.

Die historische Ecke 1968

Die Puppenbekleidungsfabrik Algrema in Em mietet Räume in dem alten Konsumladen in Nygade in Vrå, um der Herstellung Platz zu verschaffen. Der Erfolg mit den ”Pusle”Puppen bedeutet, daβ die Fabrik gröβere Räume mieten muβ.

145


Børn, skole og uddannelse Af kommunikationskonsulent Helle Haages Andersen 1. Hygge i Svanelunden. 2. VUC og andre uddannelsesinstitutioner er naboer på Skolevangen i Hjørring.

Sammen skaber vi læring og trivsel I Hjørring Kommune har vi fokus på at skabe de bedste rammer for læring og trivsel for vores børn - i dagtilbud som i skolen. De yngste børn er oftest i dagpleje eller vuggestue, de lidt større børn går i en af kommunens 27 børnehaver og senere i en af kommunens 14 folkeskoler, der også rummer SFO. Vi har derudover et spændende 10. klassecenter, en god specialskole og en kreativ musisk skole.

146

børnehave til skole osv. Der er derfor en stor opmærksomhed om samarbejdet på tværs af tilbud. Børn med særlige behov støttes ekstra meget, og de forebyggende indsatser prioriteres særlig højt.

Alle medarbejdere i dagtilbud og skoler er optaget af - i samarbejde med forældrene - at hjælpe kommunens yngste borgere godt på vej, sådan at de bliver livsduelige, robuste og i stand til at mestre livet.

I dagpleje, vuggestuer og børnehaver har vi specielt fokus på krop og bevægelse, ligesom der arbejdes med at udnytte potentialet i digitale medier til leg og læring. Også på skolerne har vi fokus på digitale medier for at sikre, at eleverne rustes til at beherske IT og medier på et højt niveau. Det er derudover vigtigt for os, at eleverne kommer ud i ”virkeligheden” i skoletiden. Derfor arbejder vi med åben skole og samarbejder med både virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

I disse år har vi særligt fokus på at sikre trygge og gode overgange mellem de forskellige tilbud, f.eks. fra dagpleje til børnehave, fra

Udover de kommunale dagtilbud og skoler, er der mulighed for at vælge privat pasning og skoletilbud. Kommunen rummer desuden

flere efterskoler som alternativ til skolernes overbygninger. Hjørring som uddannelsesby I Hjørring Kommune bestræber vi os på, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse af høj kvalitet. Derfor er der et tæt samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, der skal hjælpe de unge med at vælge den rigtige uddannelse. Hjørring er centrum for uddannelse i Vendsyssel. Vi har et spændende uddannelsesmiljø med adgang til et stort udvalg af ungdomsuddannelser samt korte og mellemlange videregående uddannelser. Du finder bl.a. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, landsdelens største og ældste gymnasium, samt VUC (voksenuddannelsescentret), der tilbyder undervisning på alle niveauer fra forberedende voksenundervisning til HF.


1

EUC Nord (ErhvervsUddannelsesCenter Nord) tilbyder en bred vifte af ungdoms- og voksenuddannelser med et klart sigte mod erhvervslivet - herunder EUX-uddannelser, der kombinerer erhvervsuddannelser med en gymnasial uddannelse, Teknisk Gymnasium (HTX), Handelsgymnasium (HHX), videregående voksenuddannelser samt efteruddannelse. UCN (University College Nordjylland) tilbyder uddannelser indenfor pædagogik, sundhed, teknologi og business. På UCN i Hjørring kan du fx læse til lærer, pædagog og sygeplejerske samt tage en professionsbacheloruddannelse i natur- og kulturformidling. UCN i Hjørring tilbyder desuden et 1-årigt forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere til optagelse på en bacheloruddannelse på UCN. SOSU Nord er en afdeling af Social- og Sundhedsskolen, der uddanner medarbejdere til hele social- og sundhedssektoren. Skolen uddanner også pædagogiske assistenter.

2

Kommunen har en produktionsskole, som er et praktisk uddannelsestilbud til unge, hvor de kan få hjælp til at afklare og vælge ungdomsuddannelse efter folkeskolen. CKU Vendsyssel (Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel) underviser, vejleder, rådgiver og arbejdsmarkedsmarkedsafklarer unge og voksne med særlige behov. Centret tilbyder også STU-uddannelsesforløb til unge med særlige behov. Lange videregående uddannelser finder du i f.eks. Aalborg, hvortil du nemt kommer med offentlig transport eller bil. En bred vifte af øvrige tilbud Hjørring Kommune byder også på en bred vifte af kreative, kulturelle og folkeoplysende fritids- og uddannelsestilbud. Hjørring Musiske Skole er blandt de førende i landet på det musikalske område og rummer ud over

musikskole også billedskole, dramaskole, balletskole og danseskole. Den musiske skole har også tilbud til voksne. Hjørring Ungdomsskole tilbyder et spændende og varieret udbud af fritidsaktiviteter og muligheder for at indgå i udviklende fællesskaber på tværs af alder og geografi for alle unge mellem 7. klasse og 18 år. Endelig byder oplysningsforbundene (AOF, LOF, FOF) på et bredt tilbud af kurser og oplysende aktiviteter.

Det historiske hjørne 1903

Under navnet Skolen for Overgangsalderen begynder Halvorsminde Ungdomsskole i Hjørring sin virksomhed som en grundtvigiansk efterskole. På det første hold er der tre elever og fire lærere.

147


Children, School and Education By communication consultant Helle Haages Andersen

1. Hjørring Gymnasium & HF-kursus har stolte traditioner og ca. 1.000 studerende. 2. Det gælder om at have de rigtige “Skills”.

Together we create learning and well-being In Hjørring municipality, we focus on creating a favorable environment for learning and well-being for our children – during the daytime, for example in the schools. The younger children are often placed in daycare and nurseries, while the older children attend one of the municipality’s 27 kindergartens and later, one of the municipality’s 14 schools which also have after-school centres. In addition, we have an exciting centre for the last year of secondary school, an excellent school for children with special needs, and a creative musical school. Staff working in the schools and with the daytime activities accompany the youngest citizens in the municipality and cooperate with the parents to help their children become empowered, robust and develop life skills. We are currently focusing on ensuring safe and good transitions between the different offers, for example from daycare to kindergarten, from kin-

148

dergarten to school etc., and much attention is paid to cross-cutting cooperation. Children with special needs receive particular support, and the preventive interventions are a priority for the municipality. In daycare, nurseries and kindergartens we concentrate on body movement and work with the playing and learning potential of digital media. We also focus on digital media in the schools to ensure that the students are equipped to use IT and media at a high le-vel. Furthermore, it is important for us that the students get out in the ”real world” during school hours. We use an “open school” approach and cooperate with both companies and educational institutions. In addition to the public daycare options and schools, it is possible to choose private childcare and schools. The municipality hosts several so-called ”efterskoler”, i.e. independent boarding schools for students aged 14-18 which constitute an alternative educational offer for the youth.

Education Is a Priority to Hjørring Municipality In Hjørring municipality, we strive to ensure that as many young people as possible are provided with an education of high quality. Therefore, the school system and the youth education system cooperate closely to help young people choose the studies that are right for them. Hjørring is the center for education in Vendsyssel. We have an exciting educational environment with access to a wide variety of educational offers for youth as well as short and medium-long higher education options. Hjørring Gymnasium with the 2-year equivalent, HF, is the biggest and oldest high school in the region, and VUC (the adult education centre) offers courses at all levels from preparatory adult education to HF. The business education centre, EUC Nord, offers a wide range of youth and adult education programmes clearly targeting the busi-


2

1

3

3. Alternativ undervisning for 9. - og 10. klasser på Yxengaard i Tornby Klitplantage.

ness sector - including EUX-programmes that combine conventional high school studies with business studies at high school level; Technical high schools (HTX); Business colleges (HHX); as well as continuing education and higher education for adults. UCN (University College Nordjylland) offers studies in pedagogy, health, technology and business. At UCN in Hjørring you can study to become a teacher, a pedagogue or a nurse. You can also take a professional bachelor’s degree in natural and cultural mediation. UCN in Hjørring offers a 1-year preparation course for refugees and immigrants, in order to help them get enrolled at UCN to take a bachelor’s degree. SOSU Nord is a department of Social- og sundhedsskolen (the school of health and social care), which educates staff for the entire social and health sector. The school also trains daycare personnel. The municipality’s production school is a practical educational offer for young peo-

ple, where they can get help to choose the studies they wish to pursue after secondary school. CKU Vendsyssel (Centre for competency development and training, Vendsyssel) teaches and provides guidance and advice to help young people and adults with special needs become clear about their potential on the job market. The Centre also offers a STU-educational programme for young people with special needs.

a ballet school and a dance school. It also provides courses for adults. Hjørring youth school offers an exciting and varied range of leisure activities and opportunities to join groups, allowing for personal development across age and geography for all adolescents aged 13 to 18. Furthermore, the educational associations (AOF, LOF, FOF) propose a wide range of courses and awareness-raising activities.

Longer university studies can be accessed in Aalborg by car or public transportation. A wide range of other offers Hjørring municipality also offers a wide range of creative, cultural and awareness-raising leisure and educational offers. Hjørring musical school is among the leading music schools in the country. In addition, the school hosts an art school, a drama school,

The historic corner 1903

Halvorsminde Ungdomsskole in Hjørring starts its activity as a grundtvigian “efterskole” called boarding school boarding school. On the first team there are three students and four 149 teachers.


Glade børn på vej i skole.

Kinder, Schule und Ausbildung von Kommunikationsberaterin Helle Haages Andersen

Zusammen schaffen wir Lernen und Wohlbefinden In der Gemeinde Hjørring fokussieren wir auf die besten Rahmen für Lernen und ein gutes Klima für unsere Kinder – als Tagesangebot sowie in der Schule. Die jüngsten Kinder besuchen oft Tagesstätte oder Kinderkrippe, die größeren Kinder besuchen einen der 27 Kindergärten in der Gemeinde und später eine der 14 Grund- und Hauptschulen in der Gemeinde, die auch Jugendklubs anbieten. Darüber hinaus betreiben wir ein spannendes 10. Klassenzenter, eine gute Spezialschule und eine kreative, musische Schule. Alle Mitarbeiter in Tagesangeboten und Schulen bemühen sich – in Zusammenarbeit mit den Eltern – den jüngsten Gemeindebürgern zu fördern, damit sie lebensfähig und robust werden und dadurch das Leben meistern können. Gegenwärtig fokussieren wir besonders auf sichere und gute Übergänge zwischen

150

den unterschiedlichen Angeboten z. B. von Tagesstätte zum Kindergarten, von Kindergarten zur Schule usw. Wir legen deshalb großen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Angeboten. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden extra unterstützt und die vorbeugenden Einsätze werden besonders hoch priorisiert. In Tagesstätten, Kinderkrippen und Kindergärten fokussieren wir besonders auf Körper und Bewegung. Außerdem bemüht man sich, das Potential in digitalen Medien so viel wie möglich für das Spielen und das Lernen auszunutzen. Auch in den Schulen benutzen wir die digitalen Medien um zu sichern, dass die Schüler gerüstet werden, IT und Medien generell auf einem hohen Niveau zu beherrschen. Darüber hinaus ist wichtig für uns, dass die Schüler während der Schulzeit “die Wirklichkeit “ erleben. Darum arbeiten wir mit offenen Schulen und arbeiten mit sowohl Betrieben als Ausbildungsinstitutionen zusammen.

Außer den Tagesangeboten und Schulen in der Gemeinde besteht die Möglichkeit private Kinderbetreuung und Schulen zu wählen. Die Gemeinde bietet außerdem mehrere VolksHochschulen für Jugendliche als Alternative zu den höheren Stufen der Schulen. Hjørring als Ausbildungsstadt In der Gemeinde Hjørring bemühen wir uns, das Ziel zu erreichen, dass so viele Jugendliche wie möglich eine hochklassige Jugendausbildung erreichen. Darum besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Grundschule und den Jugendausbildungen, damit man den Jugendlichen helfen kann, die richtige Ausbildung zu wählen. Hjørring ist das Zentrum für Ausbildung in Vendsyssel. Wir bieten ein spannendes Ausbildungs-umfeld mit Zugang zu einer großen Auswahl von Jugendausbildungen sowie kurzen und längeren höheren Ausbildungen. Man findet u.a. Hjørring Gymnasium und


Hjørring LIVE - Danmarks fedeste skolestart.

HF-kursus, das größte und älteste Gymnasium der Gegend, sowie VUC (Zenter für Erwachsenenbildung), das Unterricht auf allen Ebenen bis HF anbietet. EUC Nord (ErhvervsUddannelsesCenter Nord) bietet ein breites Angebot von Jugend- und Erwachsenenbildungen gezielt in Richtung Berufsleben – darunter EUX-Ausbildungen die Berufsausbildungen mit Gymnasium vereinigen. Außerdem HTX (Technisches Gymnasium) HHX (Handelsgymnasium) sowie höhere Erwachsenenbildungen und Weiterbildung. UCN (University College Nordjylland) bietet Ausbildungen innerhalb z.B. Pädagogik Gesundheit, Technologie und Betrieb. Auf UCN i Hjørring bietet man z.B. Lehrerstudium, Pädagogikstudium und Krankenschwesterstudium an. Außerdem eine sogenannte Professions-Bachelor Ausbildung im Bereich Naturund Kulturvermittlung. UCN in Hjørring bietet auch einen einjährigen Vorbereitungskursus für Flüchtlinge und Einwanderer), damit sie sich um einen Studienplatz auf UCN bewerben können. SOSU Nord ist eine Abteilung der Sozialund Gesundheitsschule, die Mitarbeiter für

den ganzen Sozial- und Gesundheitssektor ausbildet. SOSU Nord bietet auch eine Ausbildung für pädagogische Assistenten an. Die Gemeinde hat eine Produktionsschule mit einem praktischen Ausbildungsangebot für Jugendliche, wo sie Hilfe bekommen können, sich einen Überblick zu schaffen, damit sie nach der Grundschule eine Jugendausbildung wählen können. CKU Vendsyssel (Zenter for Kompetenzentwicklung und Unterricht, Vendsyssel) unterrichtet und berät Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen, indem man ihnen u.a. hilft, eine passende Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Das Zenter bietet auch Ausbildungen für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen.

Hjørring Musiske Skole gehört zu den führenden im Lande im musikalischen Bereich und Umfasst außer der Musikschule auch Bilderschule, Dramenschule, Ballettschule und Tanzschule. Die musische Schule umfasst auch Angebote für Erwachsene. Hjørring Jugendschule bietet ein spannendes und abwechslungsreiches Angebot von Freizeitaktivitäten und Möglichkeiten, um an entwickelnden gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Altersgruppen zwischen der 7. Klasse und 18 Jahren teilzunehmen. Endlich bieten die Volksbildungswerke (AOF, LOF, FOF) ein breites Angebot von Kursen und informationsreichen Aktivitäten.

Lange höhere Ausbildungen findet man z.B. in Aalborg mit einfachen Verkehrsverbindungen von Hjørring mit öffentlichen Transportmitteln oder Auto. Eine breite Palette für Freizeit und Ausbildung Hjørring Gemeinde bietet auch noch eine breite Palette von kreativen, kulturellen und bildenden Freizeit- und Ausbildungsangeboten an.

Die historische Ecke 1903

Unter dem Namen Skolen for Overgangsalderen beginnt Halvorsminde Jugendschule i Hjørring ihre Aktivität als eine grundtvigianische Weiterbildungsschule. In den ersten Klassen waren 3 Schüler und 4 Lehrer.

151


Uddannelsessteder Hjørring Kommune

152


153


Center for Kompetenceudvikling og Undervisning Vendsyssel

Center for Kompetenceudvikling og Undervisning Vendsyssel, eller CKU Vendsyssel i daglig tale, er en kommunal institution, der står solidt på tre ben i midten af landsdelen. Den 1. august 2017 rykkede tre afdelinger sammen under ét tag på Elsagervej, hvor STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning), KVU (Kompenserende Voksen Undervisning) og Klub Hjerneværket tilsammen udgør en aktiv og dynamisk organisation med 55 medarbejdere. CKU Vendsyssel hører organisatorisk under arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune og havde adresse forskellige steder i byen. På Elsagervej er faciliteterne blevet udvidet, således at der er plads til elever fra store dele

154

af Vendsyssel, hovedsageligt fra Hjørring og Frederikshavn kommuner. STU er en tre-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 18 og 25 år, som umiddelbart ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Henvisningen til STU sker gennem den unges UU vejleder. Alle elever gennemgår et 12 ugers afklaringsforløb, hvorefter der tilrettelægges en individuel uddannelsesplan, hvor eleverne lærer almen dannelse, at bo selv, de kommer i intern praktik eller ud i praktik på en lokal virksomhed og endelig lærer de at bruge fritiden aktivt og knytte sociale relationer. STU skal afsluttes indenfor fem år, og nogle elever overgår efterfølgende til fleksjob, nogle bliver parat til en ordinær erhvervsuddannelse, mens andre bliver i stand til f.eks. at læse HF enkeltfag på VUC. Enkelte elever


kommer på pension og kommer typisk i beskyttet dagbeskæftigelse. Eleverne er delt op i små hold, så lærerne har mulighed for at rette opmærksomhed mod den enkelte. CKU Vendsyssel har plads til 80-90 STU elever. Der er løbende optag og generelt ingen venteliste. KVU tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning indenfor loven om kompenserende specialundervisning og er rettet mod borgere med et handicap, fysisk eller psykisk, medfødt eller erhvervet. Undervisningen er målrettet den enkelte og meget fleksibel. Der vil i visse tilfælde være mulighed for at modtage undervisning i hjemmet. KVU`s tilbud omfatter undervisning indenfor bl.a. demens-området, erhvervet hjerneskade og psykiske lidelser. Undervisningen er organiseret som både hold- og enkeltmands

undervisning. Endvidere tilbydes undervisning til pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade, som dermed får flere og nye kompetencer i støtten af deres pårørende. Cirka 370 borgere modtager årligt undervisning på KVU-området på CKU Vendsyssel. Endelig tilbyder Klub HjerneVærket afklaring af borgere i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Borgere fra Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt kommune har efter accept fra hjemkommunen mulighed at benytte tilbuddet, hvor borgerne kan få afprøvet deres arbejdsparathed i køkken og bageri, kontor, kreativt værksted eller pedel og service.

Center for Kompetenceudvikling og Undervisning Vendsyssel Elsagervej 25 | 9800 Hjørring Tlf. 7233 5900 www.ckuv.dk | ckuv@hjoerring.dk

155


156


EUC Nord

EUC Nord forsyner virksomheder i Vendsyssel med kompetencer. EUC Nord er Vendsyssels største uddannelsesinstitution med flere end 14.000 elever og kursister om året på en række centre og skoler i Hjørring og Frederikshavn. EUC Nord har 430 ansatte. EUC Nord dækker disse fagområder: • Energi og Byggeri • Gastronomi og Service • Teknik, Metal og Motor • Merkantilt (Detail, handel, kontor og event) EUC Nord tilbyder: • Tekniske erhvervsuddannelser i Hjørring og Frederikshavn samt mer- kantile erhvervsuddannelser i Hjørring. • EUX på mere end 10 af vores erhvervsuddannelser • Erhvervsgymnasiale uddannelser på Handelsgymnasiet hhx i Hjørring samt Teknisk Gymnasium htx i Hjørring og Frederikshavn. • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til ledige, ufaglærte og faglærte Vi udvikler hele tiden nye uddannelser i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og arbejder sammen med relevante partnere – fx Aalborg Universitet. Som partner i UCN (University College Nordjylland) udbyder EUC Nord korte videregående uddannelser, også kaldet Akademiuddannelser. EUC Nord har særlig ekspertise i 3 udviklingscentre: • Autobranchens udviklingscenter • HåndværkerAkademiet • Kompetence- og Sprogcenter

M. P. Koefoeds Vej 10 | 9800 Hjørring Tlf. 7224 6000 info@eucnord.dk | www.eucnord.dk

157


FLYVERGLÆDER I FLYVERSÆDER Af Andreas Gjerløv, tidligere elev på Halvorsminde Jeg sidder på et stinkende flyversæde. Det lugter af en funky polering, og en sur blanding mellem sod + olie. Med øredøvende larm fra en motor, der lyder som 10.000 skrattende grammofonplader. Vi har vendt det sidste vejkryds i skyerne og jeg kigger ud af et miniaturevindue Ud fra hurlumhejhuset - Ned på den overvældende, Og svimlende Virkelighed. Skyerne deler sig - måske med Moses’ magt? Og frem af skyernes dække, kommer hverken New York, Chicago, Shanghai eller Dubai. Hverken buddhister i lotusstillinger, hawaiianske kajakroere, eller aboriginske drømmere. Hverken hollywoodstjerner i fordærv, hjemløse med 10 tommelfingerregler eller krydsordspoeter. Frem kommer: Landet Halvorsminde Jeg ser et ”Rart og veloplyst sted”. Der pulserer af en kådhed, munterhed og en varme - der kun kan måles af Kelvin. Der er en nervebane, løbende igennem landet og skoven, der udsender signaler hist og pist. Et mønster tegner sig i muldet: Kierkegaard og Grundtvig giver Genlyd! Flyveren forsvinder omkring mig…

158 158


I byen summer fortiden, mens skaberlysten sitrer i folks fingre. I skoven fortælles der skrøner, mens alting skydes i vejret. På Torvet uddeles der ånd fra hånd til hånd i takt med Halvors hjerteslag. Landet Halvorsminde er et åbent land: her er chancen for at være menneske. Landet Halvorsminde er en sang, norden for lands lov og ret - men ikke nogen sang fra de varme lande. Det er her kystklare eventyrere går i land. Det er her man ved hvor landet ligger. Halvorsminde er et eftermæle, der giver ekko: I skovene, på torvene og på landet. Hvad er det dog der sker dernede? - Jeg har lyst til at falde ned.

VI ER IKKE HELT ALMINDELIGE Halvorsminde er ikke “bare” efterskole. Vi er også en fri- og fagskole. Når vi er begge dele, favner vi både de kloge hænder og kloge hoveder - og alt derimellem. Og alle mødes på tværs i fællesskaber, der styrkes af friheden til forskellighed. Samspillet mellem de to skoleformer giver alle elever en unik værdi med hjem i bagagen, udover de værdier der er indbygget i et ophold hos os: Livserfaring, dannelse, venner for livet, faglighed og en bredere hoveddør ind til voksenlivet. Om det er derfor vi hvert år lykkes med at sende elever videre som stærkere mennesker, går vi ikke rigtigt op i. Vi ved bare at vi virker og før en forskel. Vi er faktisk ret stolte af vores skole. Og af vores unikke samspil mellem hinanden. Kig forbi og se hvem vi er. Mød vores skole og hør om vores muligheder. Vi glæder os til at lære dig at kende!

159 159


HJØRRING GYMNASIUM OG HF Hjørring Gymnasium og Hf er grundlagt i 1872 og tilbyder i dag to ungdomsuddannelser: stx og hf, begge med adgangsgivende kompetence til videregående uddannelser. Faglighed og kvalitet er i højsædet foruden kreativitet og det gode studiemiljø. Målsætningen er at uddanne eleverne til selvstændige, demokratiske og myndige samfundsborgere, der med rødder i det lokale kan begå sig på den globale scene. Nærheden i det daglige uddannelsesmiljø styrker den enkeltes selvstændige udvikling, så der i løbet af uddannelsesforløbet åbnes

160

mange nye muligheder. Skolens internationale samarbejder og kontakter giver eleverne fremtidssikrede kompetencer til deres videre uddannelsesforløb. Skolens mission er at være en rummelig skole med plads til alle elevtyper og fokus på både talentudvikling og på elever, som har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre stx eller hf. Gamle traditioner udtrykkes i årlige begivenheder som skolefest med skoleforestilling og afgangsklassernes opvisning af ”les lanciers”. Der er idrætsdage, sportsklasseturneringer,

forårskoncerter, elevfester og andre kreative og sociale aktiviteter. Elevrådet er en vigtig samarbejdspartner med repræsentation i skolens udvalg. Medansvar er nyttig erfaring med demokratiet i elevernes egen hverdag. Skolen er centralt placeret lokalt i Hjørring og regionalt i Nordjylland og sikrer, at lokalområdets unge får en ungdomsuddannelse af høj kvalitet med øget mulighed for videreuddannelse, personlig udvikling og derigennem livskvalitet.


Hjørring Sixth Form College was founded in 1872 and today offers two distinct courses, both with a final examination certificate giving access to further education. The school’s objective is to educate the students to become independent, democratic and responsible members of society. The school’s internationalcontacts and exchange programmes give the students additional competences as well as experiences which are valuable in later life. With local roots the students can thus find their place in a wider world. The school aims to give a broad education to both talented students and to those who require greater support. Annual celebrations such as the school play,

sports days, spring concerts, student parties as well as creative and social activities continue past traditions. The Student Council is an important partner with representation on the school’s governing board. This provides the students with valuable experience in the workings of everyday democracy. The school is centrally placed in Hjørring and in the region of North Jutland, and thus ensures that the young people in the area receive an education of quality with an enhanced possibility of higher education.

Skolevangen 23 | 9800 Hjørring Tlf. 98 92 24 33 hj-gym.dk

161


Hjørring Produktionsskole Hjørring Produktionsskole er en anden vej til uddannelse

På Hjørring Produktionsskole tager vi vores pædagogiske afsæt i praksis. Vores fundament er praktisk, og vi producerer på vores værksteder. Skolen er for den gruppe unge, der ikke umiddelbart er helt klar til at gå igang med en ungdomsuddannelse. Vi har værksteder indenfor: • Auto/Metal - for dem der drømmer om en uddannelse/ jobmulighed inden for de ”tekniske fag”. På værkstedet lærer ele verne faget helt fra bunden. • Bygge/Anlæg - eleverne oplæres i de grundlæggende færdigheder i faget samt i brug og vedligeholdelse af maskiner og håndværktøj. Værkstedet har stor produk tion til offentlige og private kunder. • IT - for dem der interesserer dig for det grafiske område. Eleverne lærer bl.a. om foto/video, kommunikation og nogle af de kendte softwareprogrammer. • Køkken - eleverne lærer at lave en sund, velsmagende og alsidig kost. Den største opgave er madlavning til skolens elever, personale og opgaver udefra. • Kunsthåndværk - arbejdet tager udgang spunkt i elevens kunstneriske og kreative

162

talenter. At lykkes er den store overskrift på linjen. Værkstedet driver kolonihave. • Mode/Design – oplæring i discipliner indenfor tekstilområdet. Værkstedet løser mange opgaver for både private, firmaer og sygehuset. Værkstedet knytter an til SOSU-området. • Musik - det primære formål er at skabe et kreativt, musikalsk miljø. Vi arbejder meget med samspil i forhold til at lytte til hinan den. Musik spiller koncerter på skolen og ude. • Træ – eleverne oplæres i de grundlæg- gende færdigheder i faget, og lærer at bruge håndværktøj og stationære maskiner. Værkstedet har stor produktion til offentlige og private kunder. Vi kombinerer praksis med teori og omvendt, samtidig med at vi sikrer vores elever faglig, personlig og social udvikling. Via praktisk arbejde, almen undervisning og sociale aktiviteter opbygger vi selvværd og identitet. Vores elever lærer at tage ansvar samt selvstændigt at forholde sig til voksenlivet. De lærer at se sig selv som aktive deltagere i det danske samfund.


På Hjørring Produktionsskole vil vi have et godt, trygt og sundt arbejdsmiljø såvel i medarbejdergruppen som i elevgruppen. Vi tror på fremtiden og vil være Danmarks bedste arbejdsplads! Vi sætter eleven i centrum og tager udgangspunkt i at afklare deres kompetencer. De valgfrie fag omfatter dansk, matematik og engelsk på flere niveauer. Vi gør klar til optagelsesprøverne på erhvervsskolen, og det er muligt for eleverne at bestå FVU matematik, som er adgangsgivende. I forskellige projekter skaber vi sammenhæng mellem det praktiske arbejde på værkstedet og den teoretiske viden, der hører til udførelsen af arbejdet, og undervisningen tager afsæt i helt konkrete opgaver.

at tage en uddannelse eller at være på en arbejdsplads. • EGU - en 2-årig ungdomsuddannelse for 16 til 30-årige, som ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en uddannelse på erhvervsskolerne. Uddannelsen foregår primært på private virksomheder. • PBE - Produktionsskolebaseret Erhvervs uddannelse er en ordinær erhvervsud dannelse. Grundforløb og praktik foregår på Hjørring Produktionsskole. • STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddan nelse er for de unge, der har svært ved at tage en ordinær ungdomsuddannelse, og som har brug for mere tid til at lære.

I tilknytning til produktionsskolen tilbyder vi følgende uddannelser: • KUU - Den kombinerede Ungdomsuddan nelse er en uddannelse, der styrker eleven fagligt og personligt, så han eller hun får kendskab til og lærer, hvad der skal til for

Hirtshalsvej 271 | 9800 Hjørring Tlf. 9890 0033 hjps@hjps.dk | www.hjps.dk

163


Uddannelser i livskvalitet Vil du arbejder med mennesker, og brænder du for at gøre en forskel for andre? Så overvej en uddannelse i livskvalitet. SOSU Nord uddanner kompetente og kvalificerede medarbejdere til hele social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Vi er en af landet største social- og sundhedsskoler, og afdelingen i Hjørring er skolens nordligste afdeling. Om os På SOSU Nord har mennesker og livskvalitet været i centrum lige siden skolen blev etableret i 1991 i Hammer Bakker. I tidens løb er antallet af elever vokset, og skolen har udvidet flere gange. Skolens afdeling i Hjørring SOSU Nord Vendsyssel - kom til i 2002. I dag består SOSU Nord af de to hovedafdelinger

164

i henholdsvis Hjørring og Aalborg, herunder også efter- og videreuddannelsesafdelingen KURSUS Nord, samt en række satellitter i blandt andet Frederikshavn, Hobro og Aars. For SOSU Nord handler det om at være på forkant. Vi vil præge udviklingen og være med til at sætte dagsordenen indenfor fremtidens sundhed, omsorg og pædagogik. I dag spiller velfærdsteknologien en stor rolle i arbejdet med at sikre den enkeltes livskvalitet. I 2012 oprettede vi derfor et center for udvikling og afprøvning af ny velfærdsteknologi – Future Lab. Skolens afdelinger er derfor udstyret med de nyeste velfærdsteknologier, så vores elever altid er klædt på til praksis, både hvad angår teknologi, teori og menneskelig knowhow. Ved udgangen af 2017 blev SOSU Nord værtsskole for Videnscenter for vel-


færdsteknologi i Vestdanmark – en rolle som i høj grad også kommer vores elever til gode. Uddannelserne SOSU Nord uddanner Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistenter og Pædagogiske assistenter. Vi udbyder også uddannelsen EUX Velfærd, som er en gymnasial erhvervsuddannelse - det vil sige uddannelsen til fx Social- og sundhedsassistent + en række gymnasiale fag, som giver endnu bedre mulighed for at læse videre. Desuden har vi en lang række efter- og videreuddannelsesmuligheder i form af blandt andet AMU-kurser og akademiuddannelser, og vi uddanner også ambulancebehandlere. Som elev på SOSU Nord skal du være glad for at arbejde med mennesker og have lyst til at hjælpe dem, der har brug for det. På SOSU Nord kombinerer du teoretiske værktøjer på skolen med praktikforløb, hvor du afprøver

dine færdigheder. Som elev oplever du derfor en tæt sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og det praktiske arbejde, der foregår på sygehusene, i kommunerne, i psykiatrien, i boenheder og i private virksomheder. Læs mere på www.sosunord.dk

Hedevold 11 | 9800 Hjørring Tlf. 72 21 81 00 sosunord.dk

165


University College Nordjylland – uddannelse i virkeligheden University College Nordjylland (UCN) i Hjørring er et pulserende uddannelseshus med fire professions bacheloruddannelser, en række efter- og videreuddannelser samt Center for Undervisningsmidler, der rådgiver skoler om undervisningsmateriale. UCN Hjørring har desuden en lang tradition for at byde indbyggerne i Hjørring indenfor til mange forskellige kulturelle arrangementer. Centrum for eksperimenter Med fire uddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske samt natur- og kulturformidling) og flere end 1200 studerende under samme tag tilbyder UCN Hjørring ikke kun et enestående studiemiljø men også helt særlige muligheder for samarbejde på tværs af uddannelserne om fx sundhed, pædagogik og kommunikation. Synergi og samarbejde på tværs har været et kendetegn for Skolevangen i de 40 år, uddannelserne til lærer og pædagog har delt lokaler. Her er man vant til at eksperimentere, og der-

166

for hører man heller aldrig nogen sige: ”Vi plejer”. Visionen er fortsat at skabe og videreudvikle et mangfoldigt uddannelsesmæssigt kraftcenter med et fælles og stærkt innovativt uddannelsesmiljø. Nyt hjerte i erfarent hus Uddannelseshuset på Skolevangen er blevet udvidet og moderniseret flere gange siden 1957, hvor læreruddannelsen kom til byen. I 2010-2011 er der bl.a. skabt et helt nyt hjerte i bygningerne med café-område, torv, stilleområder, bibliotek, medie- og skriveværksted, som danner en fantastisk ramme for studiemiljøet. UCN Hjørring omfatter desuden gode fitnessfaciliteter, moderne idrætshal med springgrav og klatrevæg samt svømmehal. Den seneste til- og ombygning gav også plads til sygeplejerskeuddannelsen, som flyttede ind i februar 2011 og nu har fået et virkelighedstro hospitalsmiljø med patientdukker, der reagerer på de studerendes pleje.

To unikke tilbud UCN Hjørring har skabt to unikke uddannelsestilbud i Danmark. Det gælder professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling, som har fokus på turisme og oplevelsesøkonomi, og Neuropædagogisk Kompetencecenter, der bl.a. efteruddanner pædagoger, lærere, sygeplejersker og terapeuter, så de får viden om, hvordan hjernen spiller ind på vores adfærd, opfattelsesevne og følelser. Samarbejde med praksis UCN har ud over afdelingen i Hjørring også flere afdelinger i Aalborg, og der udbydes enkelte uddannelser i Thisted. Fælles for UCN’s arbejde er et tæt samarbejde med region, kommuner, skoler, institutioner og det private erhvervsliv om både professionsbachelorog efteruddannelser. Det er baggrunden for UCN’s slogan: Uddannelse i virkeligheden.


University College of Northern Denmark – real-life education University College of Northern Denmark (UCN) in Hjørring is a vibrant house of education with four bachelor programmes, a number of continuing and further education programmes plus Center for Undervisningsmidler – a centre providing schools with advisory and consultancy services in respect of teaching aids and materials. UCN Hjørring moreover has a long tradition of inviting the citizens of Hjørring to partake in a variety of cultural functions. The centre of experimentation With four bachelor programmes (teaching, social education, nursing, plus natural and cultural heritage management) and more than 1200 students under the same roof, UCN Hjørring not only provides a unique study environment but also quite exceptional opportunities for cooperation across study programmes such as e.g. health care, education and communication. Synergy and cooperation across boundaries has characterised Skolevangen throughout the 40 years during which the social education and teaching programmes have been sharing educational facilities. Here, experimentation is a matter of course, which is why you will never hear anyone say, ”We usually”. The vision continues to be the creation and

further development of a multifarious educational centre of excellence within a shared and strong innovative educational environment. New heart in experienced house Over the years since, in 1957, teacher training came to Hjørring, the educational house at Skolevangen has been expanded and modernised several times. Thus, in 2010-2011 the buildings received a brand new heart – comprising a café area, a square, quiet areas, a library, and a media and writing workshop – which provides a fantastic study-environment framework. UCN Hjørring moreover comprises excellent fitness facilities, an upto-date sports centre with a gymnastics pit, a climbing wall and swimming facilities. The most recent expansion and renovation also provided room for the nursing school. Taken into use in February 2011, the nursing school now commands a virtual hospital environment featuring patient dolls that react to the nursing provided by the students. Two unique training opportunities UCN Hjørring has created two unique programmes within higher and continuing training in Denmark; namely, the bachelor programme in Natural and Cultural Heritage Management, focussed on tourism and ex-

perience economy; and Neuropædagogisk Kompetencecenter (Centre for Neuroeducational Competences) providing continuing training targeted at e.g. the teaching, nursing and therapist professions for the purpose of providing their practitioners with additional insight into how our brain affects our behaviour, perception, and emotions. Cooperation and practical experience Other than the college in Hjørring, UCN has several Aalborg programmes and also provides some programmes in Thisted. A common denominator for UCN’s work is the close cooperation with regions, municipalities, schools, institutions and the private business sector in connection with the bachelor programmes as well as the continuing education courses. This is what constitutes the basis for the UCN slogan: real-life education.

Skolevangen 45 | 9800 Hjørring Tlf. 72 69 60 00 campus-sv@ucn.dk | www.ucn.dk

167


”Jeg fandt det, jeg er god til” Det har nu været slogan for Vrå Højskole i nogle sæsoner. Flere hundrede unge mellem 18 og 30 år har prøvet det og sagt det i gennem årene. Her er festen, roen, venskaberne og den faglige fordybelse i centrum. Vrå Højskole ligger midt i Nordjylland. Ikke langt fra Hjørring og Brønderslev, og slet ikke langt fra Vesterhavets Løkken.

168

Her får du ”lysten til at lære” styrket eller tilbage, hvis den er forsvundet. I fagene og som menneske. Der er omkring 95 unge fra hele verden, der hvert semester får en uforglemmelig oplevelse. Med et sted mellem 15 og 20 lande repræsenteret er der rig mulighed for at møde mennesker, der bliver venner for livet. Fagene: Vrå Højskole har ry for at være en kreativ højskole. Og det er sandt. Men kreativitet har mange udtryk. Har du lyst til at lære at skrive bedre, har vi en forfatterlærer ansat. Du kan

også forberede dig til journalisthøjskolen sammen med skolens pressefotograf og tekstcreateur. Højskolen har et mørkekammer og fotostudie – og fra august 2018 satser skolen på det professionelle fotografi med en ny linie. I kunstlaboratoriet kan du prøve alt fra kultegning til akvarel og oliemalerier. I Fashion & design bliver trends fra alverdens podier trådet op til højskolemode, skabt til den enkelte elev. Endelig er der musikken. Både den elektroniske og den rytmiske. Musik og sang er en stor del af højskolelivet, og hver dag åbner vi højskolesangbogen og synger sammen for at starte dagen på den bedste måde.


FAKTA Vrå Højskole er fra 1872 og dermed en af landets ældste. Den drives af forstanderparret Pia Schnoor og Søren Ottzen, der har ledet skolen siden januar 2007. Skolen praktiserer efter Grundtvigs og Christian Kolds tanker. Ud over de lange højskoleophold kommer der hvert år cirka 800 sommerkursister, der fordyber sig i alt fra yoga til hundetræning og forfatterskab i en uge eller to over sommeren. Vrå Højskole er kulturinstitution og forsamlingshus for hele Nordjylland. Offentlige koncerter, foredrag og forestillinger er en del af hverdagen, og Vrå Højskole er en naturlig del af Naturmødet i Hirtshals, Ordkraft i Aalborg og Kulturmødet på Mors. Højskolens faciliteter kan lejes til fester og konferencer. Catering leveres både i og udenfor huset.

Som noget nyt er Rollespil kommet på højskoleskemaet. Både live-rollespil, men også Pen&Paper. Det er også værd at nævne: Nyheder, filosofi og dannelse, kickboksning, yoga , løb, story-slam mormor-skills og skulptur. Uanset hvem du er, så finder vi noget, der passer præcis til dig.

Højskolevej 1 | 9760 Vrå Tlf. 9898 1010 info@vraahojskole.dk | www.vraahojskole.dk

169


VUC&hf Nordjylland, Hjørring VUC&hf Nordjylland, Hjørring, er et voksenuddannelsescenter, der tilbyder kompetencegivende og almendannende undervisning til unge og voksne over 18 år. Vi er en selvejende institution under staten – og med et uddannelsesrepertoire, der spænder bredt. Vi tilbyder fleksibel voksenundervisning på mange forskellige niveauer: • Ordblindeundervisning (OBU) • Forberedende Voksenundervisning (FVU, svarende til grundskoleniveau)

170

• Almen Voksenuddannelse (AVU, svarende til 9./10. klasseniveau) • 2-årig hf • Hf-enkeltfag • Action Nature (2-årig hf) • Hf+ (hf på 3 år eller mere) • Hf turboforløb (målrettede turboforløb, som f.eks. lærer-, pædagog-, sygeple - jerske- eller socialrådgiverturboforløb, som KAN give mulighed for dispensa- tionsoptagelse) • Virksomhedsundervisning


Vi er til for dem, der ikke har gået den lige vej i uddannelsessystemet. Dem der ønsker at få genopfrisket det faglige fra folkeskolen, de der mangler en 9./10. klasse for at komme videre, måske til hf eller en erhvervsuddannelse, eller de kursister, der skal bruge en hf for at komme ind på drømmestudiet. VUC hjælper ligeledes mange virksomheder med at få opkvalificeret og rustet medarbejdere til fremtidens krav. VUCs kursister bruger således VUC som springbræt til at nå deres fremtidsdrømme – og dermed til at komme videre i livet. VUC spiller derfor en helt central rolle i det danske uddannelsesbillede!

Vi er kendetegnet ved at have et seriøst og voksent uddannelsesmiljø med målrettede kursister. Her er der højt til loftet, der emmer af mangfoldighed – og her er plads til alle. VUC&hf Nordjylland, Hjørring, holder til på Skolevangen 27. Her bor vi lige midt imellem Hjørring Gymnasium og UCN, og er dermed placeret meget centralt - og i et utrolig spændende uddannelsesmiljø. Lige over for vores bygning på Skolevangen ligger vores undervisningslokaler og hal på Femhøje. En ny og lækker idrætshal i tilknytning til Hjørrings nye stadion. På Femhøje udnytter vi de lækre idrætsfaciliteter, og har undervisning i nye flotte lokaler ud mod stadion.

Foruden Hjørring har vi afdelinger i både Brønderslev og Hirtshals. I Brønderslev råder vi over lokaler på Brønderslev Gymnasium, og her tilbydes ordblindeundervisning, FVU og AVU. I Hirtshals opretter vi hold efter behov.

Skolevangen 27 | 9800 Hjørring Tlf. 99 300 400 hjorring@vucnordjylland.dk www.vucnordjylland.dk facebook.com/VUC9800

171


Erhverv Hjørring Kommune

172


173


A. Enggaard A. Enggaard A/S og Hjørring har en nyere fælles historie, og vi er stolte over, at vi indenfor de seneste år har deltaget i udviklingen og opførelsen af markante byggerier, der er med til at sætte Hjørring på landkortet, og som er med til at give byen en ny profil. Samtidig med at vi som entreprenør- og byggevirksomhed

174

får nye, værdifulde erfaringer, som vi kan bruge i vores fortsatte udvikling. Vi udviklede METROPOL ShoppingCenter og dermed også Hjørring Bibliotek, der efterfølgende har opnået både national og international opmærksomhed for sin nytækning og innovative indretning. Vi har desuden stået for opførelsen af det prisvindende Vendsyssel Teater, som er det første teater opført i provinsen i 100 år. Vi har deltaget som totalentreprenør i op-

førelsen af domicil for advokatvirksomheden HjulmandKaptain på Frederikshavnsvej. Vi har renoveret Codanhus, der rummer den kommunale administration, og som har gennemgået en fuldstændig gennemgribende modernisering, efter at Hjørring Kommune besluttede at flytte alle sine administrative medarbejdere til Hjørrings midtby. Codanhus er nu igen et pulserende centrum i Hjørring med ca. 600 medarbejdere samt indretning af spændende øvrige lejemål.


Ansvarlighed, nytænkning, kreativitet, fremdrift og dygtige og engagerede medarbejdere med en solid håndværksmæssig baggrund betyder, at A. Enggaard A/S i generationer har været en naturlig samarbejdspartner indenfor alle typer af byggerier. A. Enggaard A/S blev grundlagt i 1943, og siden har vi udviklet os til at være er en af Nordjyllands største entreprenørvirksomheder, udviklere af innovative byggeprojekter og ejendomsinvestorer. Vi er stadig en familieejet virksomhed, hvor

ansvarlighed stikker dybt. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at vi gør det, vi siger, og at vi siger det, vi gør. Desuden har vi den økonomiske styrke til at udvikle de projekter, vi tror på. A. Enggaard A/S har domicil i Svenstrup syd for Aalborg og en afdeling i Aarhus.

Marathonvej 5 | 9230 Svenstrup Tlf. 9838 1888 info@enggaard.dk | www.enggaard.dk

175


Advokatfirmaet Anette Brinkmann Allerede da Anette Brinkmann læste jura på Aarhus Universitet, besluttede hun at specialisere sig indenfor privatretten og rette en stor del af sin opmærksomhed mod sager, der berører familien. Med empati og ægte interesse for andre mennesker ønskede hun at gøre en forskel for mennesker, der står i

176

en vanskelig situation, for mange i deres livs værste krise. Anette Brinkmann flyttede til Hjørring i 2004 og i 2016 besluttede hun at etablere sig som selvstændig advokat med sig selv som eneste ansatte og med kontor på privatadressen. Nærhed er en af de værdier, som Anette Brink-

mann sætter højt. Som eneste ansatte i advokatfirmaet er det hende, der tager telefonen, når klienterne ringer. Hun er med i hele processen fra det første møde, til hun sammen med klienten finder en løsning på sagen. Det er hende, som alle henvendelser er rettet til, og det er hende som klienterne kan sende en sms til om aftenen, hvis de har behov for et professionelt råd. Det nære forhold er det lille advokatfirmas store styrke, og det er tydeligvis noget klienterne er glade for. De positive historier om Advokatfirmaet Anette Brinkmann er løbet i


forvejen, og flere og flere kontakter hende, hvis der opstår juridiske knaster i familielivet. Anette Brinkmann har gennem årene oparbejdet stor erfaring i børnesager, som tit opstår som konsekvens af forældrenes skilsmisse. Her opstår der ofte tvist om, hvor børnene skal bo, og i mange tilfælde ender stridighederne i retten. Men i rigtig mange tilfælde oplever Anette Brinkmanns klienter, at uenighederne bliver løst ved en retsmægling, så parterne undgår en opslidende retssag. Samarbejde mellem parterne ved en skilsmisse ligger Anette Brinkmann stærkt på sinde, og med personligt

engagement forsøger hun altid at finde en vej, således at hendes egen klient naturligvis føler sig tilfreds men også med respekt for modparten. Anette Brinkmann arbejder desuden med alle øvrige aspekter af en skilsmisse, bl.a. det økonomiske forhold mellem parterne. Hertil kommer andre privatretlige områder som oprettelse af testamenter og erstatningssager, lige som hun også påtager sig straffesager. Anette Brinkmann har således møderet for Landsretten. Anette Brinkmann hjælper typisk klienter fra

Hjørring Kommune og omegn, og er desuden tilknyttet Mødrehjælpen i Aalborg, hvor hun kan kontaktes hver anden onsdag.

Christiansminde 8 | 9800 Hjørring Tlf. 2441 8060 anette@advokat-brinkmann.dk www.advokat-brinkmann.dk

177


AktivPersonale A/S AktivPersonale A/S Hjørring er et vikar- og rekrutteringsbureau, der leverer dygtige, lokale vikarer samt rekrutterer medarbejdere til faste stillinger i hele Vendsyssel, med Hjørring, Frederikshavn, Hirtshals og Aalborg som geografisk fokusområde. Siden 1999 har vi hjulpet virksomheder med at finde kvalificerede medarbejdere indenfor især håndværk, produktion/industri/administration/lager – en af vore store brancher er fiskeindustrien i hele Vendsyssel. Vores database rummer flere end 2000 omhyggeligt udvalgte vikarer, der alle har gennemgået en omfattende udvælgelsesproces, således at vi altid kan tilbyde kunderne dyg-

178

tige og engagerede vikarer, når der er brug for dem. Fra time til time eller på længerevarende kontrakter. Hos nogle kunder er det os, der gennem en fleksibel medarbejderskare sikrer virksomhedens produktion. Tillid og service er en selvfølge hos AktivPersonale A/S Hjørring. Som lokalt funderet vikar- og rekrutteringsbureau er vi tæt på, vi kender området, vi kender erhvervslivet og vi kender vikarerne. Vi har arbejdet sammen med de samme vikarer og de samme kunder i mange år. Vi sikrer, at vores kunder får medarbejdere, der brænder for at arbejde, når der er brug for dem - også ved pludseligt opståede situa-

tioner. Til gengæld skal kunderne ikke bekymre sig om andet end at sætte vikarerne i gang med arbejdet. Vikarerne er ansat hos AktivPersonale A/S Hjørring. Vi betaler deres overenskomstmæssige løn og sørger for alt papirarbejdet i øvrigt. Vi har overenskomst med Dansk Industri og Dansk Byggeri. Det betyder, at alle vikarer, uanset om de er danskere eller udlændige, arbejder efter dansk overenskomst. Vi er desuden medlem af DI Vikarbranchen, hvor vores direktør og partner, Eva Horne, er valgt til bestyrelsen. Gennem de seneste år har vi hjulpet en række virksomheder med at rekruttere faste medarbejdere. Vi identificerer de rigtige kandidater, holder jobsamtaler og ansætter de medarbejdere, som kunden har brug for.


Dygtig, pålidelig og troværdig Igennem de seneste 10 år har vi haft et tæt samarbejde med AktivPersonale A/S Hjørring. Vi beskæftiger knap et halvt hundrede timelønnede medarbejdere i vores produktion med forædling af laks til filetter og lakseportioner. Langt de fleste af medarbejderne er vikarer, ansat og leveret af AktivPersonale A/S Hjørring, der typisk henviser de samme medarbejdere fra gang til gang. På den måde er vi sikker på at have en medarbejderstab, der kender vores måde at producere på, samtidig med at vi bevarer fleksibiliteten i forhold til leverancerne af råvarer. Vi kender AktivPersonale A/S Hjørring som en dygtig, pålidelig og troværkdig samarbejdspartner. Konsulenterne herfra er dygtige til at finde og udvælge præcis de medarbejdere, som vi har brug for. Vi kan stole på AktivPersonale A/S Hjørring.

Administrerende direktør og medejer, Seawell, Hirtshals

Peter Bidstrup,

Østergade 19 | 9800 Hjørring Tlf. 9623 2020 nord@aktivpersonale.dk www.aktivpersonale.dk

179


Byggefirmaet Arne Andersen Vrå A/S Byggefirmaet Arne Andersen Vrå A/S, blev grundlagt i 1975 og har gennem mange år udbygget sin position indenfor byggeri, projektudvikling og projektledelse. Firmaet ejes af Arne Andersen som hovedaktionær og Leif Holmgård som medaktionær. Pr. 01.01.2017 er Erik Pedersen tiltrådt som adm. direktør. Arne Andersen Vrå A/S beskæftiger i dag omkring 130 medarbejdere, heraf ca. 40 funktionærer. Medarbejderne er fordelt på hovedkontoret i Vrå, samt afdelingskontorer i Aalborg og Frederikshavn. Gennem samarbejde med ingeniører og

arkitekter udfører firmaet forskellige typer byggerier i total- og hovedentreprise. Både boligbyggerier, renoveringsprojekter, institutioner landbrug samt erhvervs- og produktionsbyggerier. Firmaets organisation udbygges via løbende nyansættelser og via efteruddannelse af firmaets håndværkere og funktionærer. Denne efteruddannelse sker såvel internt som i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere. F.eks. uddannes firmaets projekt- og entrepriseledere i ”Lean principperne” og gennemførelse af byggesagerne sker grundlægende efter dette set-up.

Arne Andersen Vrå A/S deltager i løsning af stort set alle byggeopgaver, lige fra tømrerreparationer i private hjem til opførelse af offentlige byggerier i totalentreprise i størrelsesorden flere hundrede millioner.

Nordre Ringvej 7 | 9760 Vrå Tlf. 9898 1964 info@arne-andersen.dk www.arne-andersen.dk

180


Teater Caféen Hos Uffe Teater Caféen Hos Uffe er Hjørrings ny samlingssted. Her mødes børn, unge og ældre over en kop kaffe, en vand eller måske en let anretning. Alle er velkommen på hverdage fra kl. 10-22, også selv om man ikke er på vej til en forestilling i Vendsyssel Teater. Unge studerende, der venter på toget eller bussen, benytter ventetiden til at hyggesnakke eller lave lektier. Pensionister mødes til morgensang, ølgrupper eller vinkendere sætter hinanden stævne i de nye og spændende omgivelser, og selv om visionen var, at caféen gerne måtte udvikle sig til et moderne forsamlingshus, så er successen blevet meget større end forventet. Samtidig med at teatret ikke kun er et teater men et kulturhus med musik, foredrag, har mange af byens virksomheder fået øjnene op for, at det nye hus også er et oplagt sted at vise produkter og udvikling. Og restauratør Uffe Nielsen gør præcis det samme, når han lejlighedsvis udstiller nogle af de lokale råvarer, som han benytter i det alsidige køkken. Her tryller personalet hver dag med lækre retter, hvor de bedste råvarer altid er afsættet. Grundmenuen udskiftet med jævne mellemrum og suppleres med specialmenuer, som er tilpasset de enkelte forestillinger på teatret. Hver dag kan gæsterne glæde sig over et frokostkort, og lejlighedsvis kan Uffe Nielsen også præsentere gæsterne for et aftenkort, lige som han tilbyder serveringer til møder, kurser og eksempelvis generalforsamlinger i byens foreninger. For ham er Teater Caféen Hos Uffe blevet præcis det uformelle, hyggelige mødested for alle aldersgrupper, som han havde håbet på, og han byder gerne alle hjertelig velkommen.

Hos Uffe Teater Caféen

Banegårdspladsen 4 | 9800 Hjørring Tlf. 2331 6268 mad@hosuffe.dk | www.hosuffe.dk

181 181


Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri I mere end 30 år har navnet Baggesen været tæt forbundet med troværdighed, empati og professionel rådgivning for familier, der har mistet en af deres kære. Firmaet blev stiftet i 1988 af Thorvald Bag-

182

gesen sammen med svigerinden Birgit Baggesen. Siden 2013 har Thorvald Baggesens datter, Kirsten Marie Baggesen, været medindehaver og daglig leder af begravelsesforretningen og stenhuggeriet med domicil på

Frederikshavnsvej i Hjørring og afdelinger i Brønderslev, Pandrup, Sindal, Tårs og Hirtshals. Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri er både medlem og certificeret hos brancheorganisationen Danske Bedemænd. Det betyder, at kunderne kan regne med, at Baggesens seks bedemænd alle er uddannet efter branchens forskrifter, at firmaet lever op til den seriøsitet som Danske Bedemænd står for, at priserne er gennemsigtige og matcher branchen, og at Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri lever op til de normer og kompetencer, som brancheorganisationen opstiller for sine medlemmer.


Hos Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri lægger vi stor vægt på at være en både troværdig og professionel rådgiver for den familie, der netop har mistet en af deres kære. Vi har god tid, så vi kan få klaret alle praktiske spørgsmål i ro og mag. For os er egenskaber som menneskekundskab og situationsfornemmelse afgørende værdier, fordi vi som bedemænd gerne vil hjælpe mennesker, der ofte er i dyb sorg, og som dermed kan have svært ved at overskue alle de praktiske gøremål. Vi er gode til at lytte og opstille de muligheder, som familien har – og som det naturligvis står familien frit for at gøre brug af.

Døden er en naturlig del af livet, og vi bestræber os på at gøre den sidste afsked med den døde til en god oplevelse for de efterladte, lige som vi tit er ude at holde foredrag både om døden og om bedemandens arbejde. Vi kommer gerne i klubber, på skoler og til konfirmandundervisningen. Hos Baggesen har vi eget stenhuggeri med tre medarbejdere. Vi har en omfattende udstilling både i Hjørring og i Brønderslev, og her kan kunderne vælge gravsten til kirkegården. Vores dygtige medarbejdere har både kompetence, erfaring og udstyr til at efterkomme kundernes ønsker. Udover gravsten kan vi på stenhuggeriet pro-

ducere trapper, emner til haven som f. eks. fuglebad eller møbler, fliser og løsninger for erhvervskunder, eksempelvis stenbordplader til køkkener. Vi kommer gerne på kundebesøg og giver gode råd i forhold til bl.a. valg af sten til kundens projekt.

Frederikshavnsvej 58 | 9800 Hjørring Tlf. 9890 1511 - svarer hele døgnet baggesen@baggesen.dk | www.baggesen.dk

183


Hos BDO skaber indlevelse udvikling

184

Med over 50 års erfaring i revisionsbranchen er BDO i Hjørring blevet mestre i at møde kunderne i øjenhøjde. Opskriften på succesen er enkel: En bred faglig viden, indlevelse, som rækker ud og griber kundens behov, og glade medarbejdere, der trives. BDO i Hjørring er byens største revisions- og rådgivningsvirksomhed med 45 dygtige og dedikerede medarbejdere, heraf 9 statsautoriserede revisorer.

Det bedste af to verdener Hos BDO sætter vi en ære i at give kunderne det bedste af to verdener. Du får en lokal og nærværende revisor, der er tæt på dig i dagligheden, og samtidig får du alle fordelene af vores størrelse. Vi har et stort branchekendskab, specialister og et internationalt netværk, der betyder, at vi kan rådgive både nationalt og internationalt med hjælp fra vores 68.000 kolleger i 158 lande.

Vi rådgiver rygraden af dansk erhvervsliv BDO er i dag Danmarks fjerdestørste revisions- og rådgivningsvirksomhed med 1.100 ansatte til at servicere kunderne. Vi har kontorer i 30 byer landet over, og vi har den filosofi, at vi vil være der, hvor kunderne er. Vores væsentligste kompetence er naturligvis revision og regnskab. Derudover har vi specialister, der arbejder med skat og moms, it-rådgivning, rådgivning om køb og salg af virksomheder samt forskellige serviceydelser. BDO er desuden blandt de førende konsulenthuse for rådgivning til den offentlige sektor, og vi samarbejder med et betydeligt antal kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og staten.

Forståelse for kundens verden Det lokale kendskab til de nordjyske virksomheder og de udfordringer, som de står overfor, er stort. Udgangspunktet er den tætte relation mellem kunde og rådgivende revisor. Vi lever os ind i kundens hverdag og virksomhedens udfordringer, og vores primære fokus er at skabe størst mulig værdi for vores kunder. På forkant med udviklingen Hos BDO udarbejder vi ikke bare regnskaber. Vi går bagom tallene og rådgiver hele vejen rundt. Fordi vores revisorer er så stærke i rådgivningsdisciplinen, kan vi stille spørgsmålene, som kan være med til at flytte kundens forretning i den rigtige ret-

ning: Hvad er virksomhedens strategi? Hvor er virksomheden om 2-3 år? Hvor tjener I penge? Kan der effektiviseres/optimeres? Er finansieringen hensigtsmæssigt sammensat? Bør virksomheden evt. opkøbe eller indgå i en konsolidering? Kan virksomheden med fordel salgsmodnes, og hvordan sikres et generationsskifte bedst muligt? Denne form for værdiskabende rådgivning kræver en bred og opdateret viden om alt fra skat og moms til it-rådgivning, strategi og risikostyring samt køb og salg af virksomheder. Og her betyder størrelse og et videnstungt bagland meget.


At BDO empathy creates development Having more than 50 years of experience in the accounting industry, BDO in Hjørring are masters of meeting their clients at eye level. The success formula is simple: Broad professional knowledge, empathy which reaches out and embraces the client’s needs, and happy employees. BDO in Hjørring is the largest accounting and consulting business in the city, counting 45 skilled and dedicated employees, including nine state authorised public accountants. We advise the backbone of the Danish business community BDO ranks today number four among Denmark’s accounting and consulting businesses and has 1,100 employees who provide services to clients. We have offices in 30 cities throughout Denmark and our philosophy is to be where our clients are. Our most significant competences are of course audit and accounting. Moreover, we have specialists within tax and VAT, IT advisory, mergers and acquisitions, and other services. BDO is one of the leading consulting houses providing advisory services to the public sector, and we work together with a considerable number of municipalities, re-

gions, educational institutions, and the go vernment. The best of both worlds At BDO we take pride in giving our clients the best of both worlds. You get a local and attentive accountant who is close to you in your everyday, and you will at the same time get all the benefits from our size. We have a huge industry sector knowledge, specialists, and an international network, meaning that we can advise locally and internationally with the help of our 68,000 colleagues in 158 countries. Understanding our client’s world Our local knowledge of businesses in the North Jutland and the challenges they are facing is huge. Our basis is the close relationship between client and accountant. We identify ourselves with the client’s everyday and the challenges of the business, and our primary focus is to create the highest possible value for our clients. In the vanguard of developments At BDO, we are not only preparing financial statements. We go behind the figures and provide full circle advice. Because our

accountants are so strong in the advisory discipline, we can ask the questions which may help to move the client’s business in the right direction: What is the business’ strategy? Where will the business be in two to three years? Where do you earn money? Can the business be made more efficient or be optimised? Is the financing model suitable? Should the business acquire or be part of a consolidation? Would it be preferable to prepare the business for a sale and how can a generational change be planned best possible? This form of value-creating advice requires broad and updated knowledge on all matters from tax and VAT to IT advisory, strategy and risk management, as well as mergers and acquisitions. And this is where size and knowledge-intensive backing means a lot.

Nørrebro 15 | 9800 Hjørring Tlf. +45 9623 5400 hjoerring@bdo.dk bdo.dk

185


BoVendia - Dit boligselskab BoVendia – Hjørring Kommunes største almene boligorganisation – blev etableret den 1. januar 2017 efter en fusion mellem Boligforeningen AB, Hirtshals Boligforening, Sindal Boligselskab, Bygge- og Boligforeningen af 1938, Hjørring Boligselskab og Boligselskabet Vesterlund samt administrationsselskabet Bolig Hjørring. BoVendia udlejer og administrerer ca. 3.300 attraktive boliger fordelt i hele Hjørring Kommune; fra Sindal og Tårs over Hirtshals til Lønstrup – og naturligvis Hjørring. Organisationen tilbyder en bred vifte af boliger; fra boliger til de ressourcestærke til ung-

186

domsboliger og boliger til flygtninge og de svage i samfundet. Holdet I BoVendia er ”holdet” og ”holdånden” den bærende grundtanke. Et hold fungerer kun optimalt, når alle tager både ansvar og medejerskab for det fælles projekt. Hos BoVendia løftes der i flok til gavn for fællesskabet og for lejerne, som oplever en dynamisk og engageret medarbejderstab, hvor alle bidrager og får hjulene til at køre i samme retning med afsæt i BoVendias værdisæt; fornyende, troværdig, respekt og fælleskab.

Demokratiet Styrken ved at bo alment ligger i beboerdemokratiet! Igennem medbestemmelse og involvering har alle beboere mulighed for at være med til at skabe de bedste rammer om det gode liv – netop der, hvor de bor og lever. BoVendia ønsker og prioriterer et stærkt beboerdemokrati og arbejder derfor kontinuerligt på at styrke og motivere demokratiet. Dette sker gennem dialog, sparring og rådgivning samt via kurser, inspirations- og informationsmøder. BoVendia ser desuden en stor værdi i, at alle beboere engagerer sig som frivillige. Der-


FAKTA Alle, der er fyldt 15 år, kan blive opnoteret i BoVendia. Interesserede kan blive skrevet op via BoVendias hjemmeside; www.bovendia.dk eller ved at besøge administrationen: Østergade 52 A, 9800 Hjørring.

for har BoVendia også udarbejdet en frivillighåndbog, som giver en række forslag til aktiviteter og tiltag, der kan styrke det sociale liv og fællesskab ude i afdelingerne. - Et socialt liv, som øger livskvaliteten, skaber

tryghed og gør boligområderne attraktive at bo og bosætte sig i. Positiv udvikling af Hjørring Kommune For at forblive en attraktiv boligorganisation for såvel nuværende som kommende beboere – og for at være en seriøs og professionel sparringspartner for Hjørring Kommune drives BoVendia som en forretning, hvor der konstant er fokus på at optimere driften, effektivisere processerne og udnytte de teknologiske muligheder. Dette gør det muligt at udvikle forretningen og samtidig ”passe på huslejen”. Løbende gennemfører BoVendia nybyggeri samt større og mindre renoveringer og

bidrager dermed til en positiv udvikling af Hjørring Kommune. Indenfor de seneste år har der været større renoveringer i Hjørring Vestby, Hirtshals og Tårs – og over de kommende år vil BoVendia fortsat arbejde på tidssvarende, attraktive byog boligområder til glæde og gavn for hele Kommunen.

Østergade 52 A | 9800 Hjørring Tlf. 96 56 19 40 post@bovendia.dk | www.bovendia.dk

187


Brix & Kamp A/S Rådgivende ingeniører

Vestbyen - Hjørring.

Aalborg Universitetshospital.

Da de to civilingeniører Brix Pedersen og Kamp Jørgensen i 1930’erne besluttede at få fod under eget bord, grundlagde de ikke blot en af Hjørrings ældste virksomheder, de lagde også navn til et firma, der siden er blevet et kvalitetsmærke i Nordjylland, kendt og anerkendt for sine brede kompetencer som rådgivende ingeniører. Brix & Kamp A/S dækker i dag Nordjylland med kontorer i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg, men arbejder i hele Danmark.

188

Vendsyssel Teater.

Vores knap 50 medarbejderes kompetencer favner bredt, og vi løser opgaver for både private, det offentlige og erhverv. Vi har mange års erfaring med rådgivning inden for byggesektoren. Det gælder både planlægning, projektering og styring af udførelsen ved både små og store byggeopgaver. Hos det offentlige er det bl.a. sygehuse, plejecentre, uddannelses- og børneinstitutioner samt idrætsanlæg.

På boligsiden er det almene boliger herunder ældreboliger og ungdomsboliger, andelsboliger og byfornyelse. Vi rådgiver i forbindelse med nybyggeri, omog tilbygninger, renoveringer/moderniseringer, energibesparende foranstaltninger/energikonverteringer. Vi udfører huseftersyn og udarbejder tilstandsrapporter. Vi er certificeret til at udføre energimærkning, lige som vi er specialister i indeklima samt håndtering af skimmelsvamp og miljøfarlige stoffer.


Partnerkredsen.

For private bygherrer er det industri, erhverv og forretninger men også antenneanlæg. Brix & Kamp er landets førende specialist i projektering og rådgivning indenfor antenneanlæg. Gennem grundig planlægning, professionel styring og god kommunikation søger vi at etablere gode samarbejdsrelationer til vore kunder. Uanset opgavens størrelse har vores medarbejdere den erfaring og professionalisme, som skal sikre et godt byggeri. Vi påtag-

er os gerne den vigtige dialog med kunder og berørte samarbejdspartnere, således at vi får alle nuancer og ønsker implementeret i projektet. Vi er kundens professionelle sparringspartner, og vores medarbejdere har under byggeforløbet overblik over tid, budget, byggeregnskaber, mødeledelse og så videre - kort sagt over alle de nødvendige faser af et projekt. Med en historie, der rækker næsten 100 år tilbage, har vi hos Brix & Kamp oparbejdet en

solid og loyal kundekreds, og for flere kunder fungerer vi som husrådgiver. Det er en tillid, som vi er stolte af.

Nørrebro 11 | 9800 Hjørring Tlf. +45 9892 2888 hj@brixkamp.dk | www.brixkamp.dk

189


Brüel Systems A/S Med en historie, der begynder med et jernstøberi og maskinfabrik tilbage i 1843, er Brüel Systems A/S en af Hjørrings ældste virksomheder. I dag er fokus ændret fra traditionelle landbrugsmaskiner til avancerede og automatiske anlæg til håndtering, vask og tørring af plastemballage til levnedsmiddelindustrien.

190

Brüel Systems A/S udvikler, projekterer og monterer anlæg målrettet især til fødevareindustrien. I kraft af et konkurrencedygtigt program er Brüel Systems A/S blandt verdens førende producenter til kunder i den såkaldte poolbranche - virksomheder der vasker deres kunders plastemballage. Derudover er vaskeløsninger til slagterier, bagerier, mejerier og virksomheder i fiskeindustrien et fokusområde. Udover anlæg til håndtering af plastemballage har vi hos Brüel Systems A/S de seneste år yderligere øget vores fokus mod anlæg, der er i stand til at håndtere genbrugspaller i plast. Udviklingen fra brug af traditionelle

træpaller til brug af paller i plast er hurtigt voksende, og Brüel Systems har bl.a. leveret verdens største anlæg, som kan håndtere 600 EU-paller i plast i timen. Kravet til sunde og rene fødevarer er stærkt stigende, og derfor oplever Brüel Systems A/S, at markedet for anlæg, der kan sikre ren og hygiejnisk plastemballage, vokser i takt med vores øgede velstand i verden, og i takt med at ældre, manuelle anlæg skiftes ud til nye, mere effektive og ikke mindst energirigtige og vandbesparende anlæg. Hos Brüel Systems A/S er vi med vores unikke ekspertise i stand til at rådgive kunderne i forhold til at reducere vandforbruget, gen-


bruge og filtrere vandet samt spare store mængder energi ved at gå fra eksempelvis blæsetørring til spintørring. I kraft af dataopsamling hjælper vi brugerne med at få det optimale ud af deres anlæg og samtidig kun anvende den mest nødvendige energi. Serviceaftaler og forebyggende vedligehold af kundens anlæg kan betyde store besparelser. Vi holder anlægget i optimal stand, lige som vi med originale reservedele sikrer kunden, at anlæggene fungerer i mange år. Alle anlæg bliver stillet op på W. Brüels Vej og gennemtestet i overværelse af kunden. Herefter afmonteres anlæggene, sendes afsted og stilles op igen hos kunden af Brüels egne,

erfarne medarbejdere, som også sørger for en grundig træning af kundens medarbejdere. Virksomheden beskæftiger knap 100 medarbejdere næsten ligeligt fordelt mellem administration og produktion på W. Brüels Vej i Hjørring og gør desuden brug af vikarer ved spidsbelastninger. Brüel Systems er en arbejdsplads, hvor der er godt at være. Uanset om man er i produktionen eller på kontoret, er der udfordringer og opgaver, som kræver tankevirksomhed og samarbejde samt udfordrer det bestående på tværs af faggrupper. Nærhed til kunderne er vigtig. Derfor har Brüel Systems A/S foruden domicil i Hjørring etab-

leret servicecenter i Tyskland og USA, som er to af virksomhedens største markeder.

W. Brüels Vej 11 | 9800 Hjørring Tlf. 9892 0011 info@bruelsystems.com www.bruelsystems.com

191


Æstetisk oplevelse og Præcision i tilberedningen Hos Bryghuset Vendia og Bistro V serverer vi ikke kun mad, der er veltillavet af sæsonens bedste råvarer, og som smager godt. Vi har en markant holdning til mad, og den holdning er vores DNA. Arbejdet i køkken hviler således på fire ben: Respekt for råvarerne, Renhed i retten, Æstetisk oplevelse og Præcision i tilberedningen. De fire værdier er vi tro mod, når vi sammensætter vores retter, for de er helt afgørende for den madoplevelse, vores gæster får ved bordet. Siden en gruppe fremsynede borgere i begyndelsen 00’erne besluttede, at Hjørring havde behov for et mikrobryggeri med egen restaurant af høj klasse, har Bryghuset Vendia udviklet sig fra at være en lokal attraktion til masser af flotte anmeldelser i aviser og magasiner samt nomineringer i anerkendte

192

spiseguider, senest i White Guide for 2018 og for første gang anbefaling i Michelins guide. Vi er desuden blevet tildelt Erhverv Hjørrings Initiativpris 2017. Den anerkendelse, som vi er mest stolt af, er dog den glæde, som et stigende antal gæster både på bryghuset og siden 2012 også på Bistro V viser ved at besøge os. På bistroen er det hele en lille smule mere rustikt og retterne lidt mere enkle, uden at vi går på kompromis med den høje kvalitet, som er rygraden i hele vores virksomhed, der fra 2015 også omfatter Bistro V i Aalborg. Vi ønsker, at både bryghuset og de to bistroer skal være et Folkets Hus for hele familien, hvor alle er lige velkommen, uanset om de kommer forpustet fra badminton eller med jakkesæt og slips til en forretningsmiddag.


På Bryghuset Vendia har vi tre restauranter, nemlig Brasseriets baromåde hvor vi tilbyder lette retter fra lækre salater til chacutteri og smørebrød. Brasseriets spiseafsnit hvor der bliver kræset for både det klassiske franske og det innovative danske køkken. Og gourmet-restauranten hvor vi har plads til 14 personer, som kan glæde sig til en middag bestående typisk af 10-12 serveringer tilberedt af de dyreste og mest eksklusive råvarer suppleret af dyre vine af meget høj kvalitet. Bryggeriet er stadig en væsentlig del af vores fundament. Alt vores øl er håndbrygget og fås enten på fad eller på flaske - fra 25 cl til 2 liter som endda kan genopfyldes. Med en unik etiket vækker øl fra Bryghuset Vendia opmærksomhed på gavebordet eller ved firmafesten. Desuden benytter flere og flere sig af Beer To Go eller skummende fadøl til festen. Vores sortiment består af seks faste bryg, nemlig Pilsner, Bock, Amerikansk Amber Ale, Hvede, Schwarzbier og Vendelbobajer. Hertil kommer seks årstidsbestemte specialøl. Bryghuset Vendia er desuden mad ud af huset, Take Away, Diner Transportable, møder,

konferencer og selskaber samt deli, hvor kunderne bl.a. finder 100 % Vendia Håndlavet, som er produkter, vi selv skaber helt fra bunden, og 100 % Vendia Håndplukket som er produkter, vi finder hos lokale samarbejdspartnere, og hvor vi står på mål for kvaliteten. Bistro V er foruden lækker mad i rustikke omgivelser også bar med et spændende drinkskort, der folder sig ud, når mørket faldet på.

Bryghuset Markedsgade 9 | 9800 Hjørring Tlf. 9892 2229 info@bryghusetvendia.dk www.bryghusetvendia.dk Bistro V Svinget 4 | 9800 Hjørring Tlf. 9892 2228 hjoerring@v-bistro.dk | www.v-bistro.dk

193


Med en faglig uddannelse som tømrer og siden bygningskonstruktør i bagagen etablerede Morten Madsen i 1998 CAD-Tegnestuen i privaten på Liljevej i Hjørring. I begyndelsen som et fritidsjob, men da opgaverne blev både flere og større, besluttede Morten Madsen at opsige sit job som tegnestueleder på en betonelementfabrik og satse udelukkende på at tegne og projektere byggeri af parcelhuse, sommerhuse, tilbygninger, erhvervsejendomme samt landbrug. Herudover tilbyder CAD-Tegnestuen også at varetage byggeansøgninger og anmeldelser, tilsyn under opførelsen, at udføre statiske beregninger, energiberegning og produktionstegninger samt styklister. Morten Madsen har efterfølgende suppleret sine kompetencer med uddannelse som passivhusdesigner og byggeøkonom, og som en naturlig konsekvens af de mange spændende

194

opgaver har han nu sammen med dygtige kolleger tilføjet nye facetter til tegnestuen, således at CAD-Tegnestuen, Bygge-Syn og Dansk Bygningskalkulation danner et fagligt stærkt og professionelt trekløver, der er i stand til at løse de fleste opgaver i forbindelse med et byggeri - lige fra de første spæde idéer over detaljeret udregning af tilbud og analyser til det nøglefærdige projekt. Bygge-Syn blev etableret i 2016 med Kristian Larsen som medindehaver og daglig leder. Kristian Larsen er uddannet bygningskonstruktør med 10 års erfaring fra tegnestuen, byggesagkyndig samt energikonsulent, og i Bygge-Syn tilbyder han at udarbejde tilstandsrapporter i forbindelse med salg af parcelhuse samt energimærkning, trykprøvning og tæthedsanalyser ved nybyggeri af både private boliger og erhvervsbyggerier. Kristian Larsen tilbyder desuden rådgivning

til private, der ønsker at bygge nyt, bygge til eller som blot har brug for gode råd til korrekt vedligehold af deres bolig. Dansk Bygningskalkulation er et nyt firma, der blev etableret i 2017, men som bygger på 30 års erfaring med udregning af tilbud og alle de processer, der tilsammen udgør det færdige byggeprojekt. Bag Dansk Bygningskalkulation står Morten Madsen og Tony Østergaard Thomsen, som foruden en faglig baggrund i mere end 30 år har regnet tilbud ud i forbindelse med opførelse af såvel private boliger som små og store erhvervsbyggerier, i både fag-, hoved- og totalentreprise. Tony Østergaard Thomsen er daglig leder af Dansk Bygningskalkulation og tilbyder at være den hjælpende hånd, som mindre og mellemstore byggefirmaer og entreprenører tit mangler i en travl hverdag med mange praktiske opgaver, og han kan samtidig


CAD-Tegnestuen Bygge-Syn Dansk Bygningskalkulation træde til, når også store byggefirmaer har brug for en hånd. Dansk Bygningskalkulation kan således hjælpe med alt papirarbejdet ved licitationer - offentlige som indbudte samt ved prækvalifikation.

Med CAD-Tegnestuen, Bygge-Syn og Dansk Bygningskalkulation som faglige og professionelle sparringspartnere er bygherre, byggefirmaer og entreprenører i trygge hænder under hele byggeriet.

Liljevej 25 | 9800 Hjørring Tlf. 2444 0801 kl@bygge-syn.dk | www.bygge-syn.dk

Liljevej 25 | 9800 Hjørring Tlf. 5121 5901 tony@danskbygningskalkulation.dk www.danskbygningskalkulation.dk

Liljevej 25 | 9800 Hjørring Tlf. 9623 0131 mail@cad-tegnestuen.dk www.cad-tegnestuen.dk

195


Dalsgaard Biler A/S Dalsgaard Biler en autoriseret forhandler af tjekkiske Škoda og spanske Seat, som begge er en del af Volkswagen-koncernen. Med en erfaring, der rækker næsten 30 år tilbage med både nye og brugte biler, er indehaver Uffe Dalsgaard et kendt ansigt i branchen. Da han og hustruen Helle i 2001 åbnede døren til deres eget firma, havde Uffe Dalsgaard således indgået i et frugtbart kompagniskab med autoriseret Škoda-forhandler Kaj Hansen på Frilandsvej i en årrække. Sammen fik de øget den positive opmærksomhed om det historiske mærke fra Tjekkiet, ikke mindst efter lanceringen af Škoda Octavia i 1997. Salget af såvel nye som brugte biler steg markant, og i 2005 tog Helle og Uffe Dalsgaard imod i et splinternyt bilhus på Frederikshavnsvej.

196


De første seks år var fokus rettet mod Škoda samt salg af nyere, brugte biler, men i 2011 blev Dalsgaard Biler A/S desuden autoriseret forhandler af Seat. Som konsekvens af en fortsat positiv udvikling byggede Helle og Uffe Dalsgaard i 2015 yderligere 1500 kvm til, indrettet efter Škodas internationale koncept, og Dalsgaard Biler A/S blev Nordjylland største forhandler af det tjekkiske bilmærke. Allerede når kunderne træder ind af døren hos Dalsgaard Biler bliver de mødt med både et venligt smil og den højeste faglige kompetence. Værdier som ordentlighed, omgængelighed, respekt for andre mennesker og ordholdenhed går aldrig af mode, og i en hektisk hverdag med smækre modeller og høje omdrejninger bygger vi vores bilhus på et fundament af sunde værdier.

Tilfredse og glade medarbejdere er parate til at gøre den ekstra indsats, der giver vores kunder en god oplevelse ved at komme hos Dalsgaard Biler, og vores dygtige salgskonsulenter er klar til at hjælpe med professionel rådgivning med afsæt i den enkelte kundes forudsætninger og behov. Vi giver os god tid til at komme rundt om alle relevante spørgsmål. Hos Dalsgaard Biler A/S har vi tilbud til alle bilister, lige fra service og reparationer på vores mekaniske værksted over vort professionelle pladeværksted, hvor vi løser alle karrosseriopgaver, til dækcenter, PAVA-rustbeskyttelsescenter samt vaskehal. Står bilen stille på landevejen kan vi i kraft af medejerskab af Redning Danmark hente kundens bil og transportere den på værksted. Udover et bredt udvalg af brugte biler fra Ško-

da og Seat er Dalsgaard Biler A/S del af Carlounge, som tilbyder brugte luksusbiler som f. eks. Jaguar, Mercedes, Porsche, Audi og BMW.

Dalsgaard Biler A/S Aut. SKODA og SEAT forhandler - PAVA Rustbeskyttelse - Hjørring Dækcenter Frederikshavnsvej 255 | 9800 Hjørring Tlf. 9892 3299 hjorring@skoda.dk | www.skoda-hjorring.dk kh401@seat.dk | www.seat-hjørring.dk

197


EKKOfonden EKKOfonden er en landsdækkende virksomhed med 250 socialpædagogiske medarbejdere og specialister, der har som mål at give socialt udsatte og sårbare borgere et trygt hjem og en tilværelse med indhold og mulighed for udvikling. Vi er en erhvervsdrivende fond, og vores navn afspejler den måde, vi arbejder på: Engagement, Kvalitet, Kommunikation og Omsorg er vores kendetegn og det, vi brænder for.

198

EKKOfondens kerneydelse er at hjælpe mennesker med alvorlige og varige funktionsnedsættelser. Fælles for dem alle er, at de har behov for et skræddersyet tilbud og massiv støtte for at kunne trives og begå sig i livet. Ofte er det mennesker med psykiske lidelser, medfødte eller erhvervede hjerneskader, misbrugsproblematikker, eller de kan være udviklingshæmmede. Vores hovedsæde ligger på Egholmvej i Hjørring, mens de socialpædagogiske tilbud er fordelt over det meste af landet med afdelinger i Løkken, Hobro, Søndersø, Odsherred,

Dianalund, Stenlille, Tappernøje, Haslev og Smørum. Hertil kommer en lang række særligt tilrettelagte tilbud samt støtte i eget hjem over hele landet. Således skaber vi i EKKOfonden et trygt hjem og tilværelse for mere end 100 udsatte og sårbare medborgere. Landsdækkende support Som den eneste private, socialpædagogiske virksomhed har vi en landsdækkende supportafdeling med sygeplejersker, socialrådgivere, pædagogiske konsulenter mv. Vi har desuden anerkendte specialister inden for psykiatri, misbrugsbehandling og neuropæ-


dagogik tilknyttet. Med EKKOsupport kan vi tilrettelægge forløb, der passer til den enkelte beboers særlige udfordringer og udviklingsmuligheder, uanset hvor i Danmark der er brug for hjælp. Blandt andet tager vores sundhedsfaglige team sig af både medicinhåndtering, kostplanlægning og beboernes almene sundhedstilstand. Efterspørgslen på socialpædagogiske løsninger og tilbud er steget markant gennem det seneste tiår. Vi er fulgt med udviklingen og har haft succes med at opbygge en landsdækkende virksomhed, som kan bistå kommunerne ved at skræddersy netop de løs-

ninger, der efterspørges. Som noget helt nyt har vi etableret EKKOfamilie, som består af psykologer, socialrådgivere og pædagogiske medarbejdere, der tilbyder at løse opgaver på børne- og ungeområdet. Samfundsansvar - en del af vores DNA Som landsdækkende virksomhed med hovedsæde og flere afdelinger i det nordjyske føler vi et ansvar for at dyrke og styrke den nordjyske region. Derfor bestræber vi os på at handle lokalt, når vi skal indkøbe biler, IT, møbler, telefoner og alle de andre produkter og serviceydelser, der er nødvendige for den

daglige drift og udviklingen af vores aktiviteter. Vi har desuden indgået et tæt samarbejde med Aalborg Universitet om forskning indenfor socialpædagogik, ligesom vi samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner om kompetenceudvikling af vore medarbejdere.

Egholmvej 8 | 9800 Hjørring

199


Erik Lytzen a/s Den 1. oktober 1970 satte Erik Lytzen strøm til den virksomhed, der siden har båret hans navn, og som over årene har oplevet en gennemgribende udvikling og ekspansion. I dag rummer Erik Lytzen A/S således alle tekniske discipliner og lever dermed til fulde op til sit eget motto: Én kontakt til det hele. Da Erik Lytzen overtog sin læreplads, Valdemar Petersens Eft., i 1970, var der mester selv, en kontordame og to lærlinge. I dag beskæftiger Erik Lytzen A/S omkring 110 medarbejdere, der løser alle udfordringer in-

200

denfor el-faget - lige fra at sætte en lampe op hos fru Jensen over service på elevatorer til komplicerede og avancerede løsninger indenfor moderne byggeri, ventilation i private boliger og i erhvervsvirksomheder, VVS og blik - alt fra forskellige typer af varmeanlæg over sanitet til tekniske løsninger samt professionelt blikkenslagerarbejde, automation inklusiv bl.a. leverancer af robotter, styretavler og fordelingstavler samt elektro med salg og reparation af bl.a. elektromotorer og gear. Endelig tilbyder Erik Lytzen A/S energivejled-

ning for både private og erhvervsvirksomheder med kompetent rådgivning om indsats og tilskudsmuligheder. Selv om strømmen og de traditionelle elektrikeropgaver er fundamentet, har Erik Lytzen A/S forstået at følge med udviklingen. De store entreprenør- og byggevirksomheder samarbejder gerne med firmaer, der har samlet flere kompetencer under den samme hat. Den trend har Erik Lytzen A/S allerede set tidligt, og virksomheden har derfor gennem årene sat sit fingeraftryk på en lang række


store og markante byggeriet i hele Nordjylland, og ikke mindst i Hjørring. Erik Lytzens vision var helt fra begyndelsen at udføre godt og solidt håndværk, kombineret med høj teknisk indsigt af glade og veluddannede medarbejdere for hvem dyder som håndværk, samarbejde og hæderlighed var en naturlig del af hverdagen. De gamle dyder er stadig en væsentlig del af Erik Lytzen A/S, hvor medarbejderne er vores vigtigste råstof. Deres viden og engagement er afgørende for, at vores virksomhed får

mulighed for at deltage i de rigtige og spændende opgaver. Derfor lægger vi også stor vægt på at vedligeholde og udvikle medarbejdernes uddannelse og kompetencer, således at de til stadighed er opdateret med den nyeste viden indenfor deres fag. Erik Lytzen har for længst givet stafetten videre, og ejerkredsen bag virksomheden består i dag af Lars Jensen, Anders Nielsen, Martin Søndergaard og Lars Libak.

Barfoedsvej 2 | 9800 Hjørring Tlf. 65 99 80 00 lytzen@lytzen.dk | www.lytzen.dk

201


EXPO-NET Danmark A/S EXPO-NET Danmark A/S blev grundlagt i København i 1959 af fabrikant Ejnar Klinkby med licensrettighederne til et verdenspatent for fremstilling af plastnet. Den første plastnetmaskine blev installeret, og net til emballering af frugt var det første produkt, der så dagens lys. Efter nogle få år flyttede aktiviteterne til større lokaler i Rødovre på grund af en stigende efterspørgsel og en ekspansiv produktudvikling med mange forskellige nettyper. Succesen fortsatte, og det blev besluttet at flytte virksomheden til egnsudviklingsområdet

202

Hjørring. Der blev derfor købt en grund på 16.000 kvm, og yderligere blev et tilsvarende areal opkøbt for i 1971 at bygge en større fabrik. I 2016 blev fabrikken udvidet med 2000 kvm højlager, hvorved det samtidig blev muligt at udvide produktionskapaciteten med 20-30 pct. I forbindelse med flytningen fra Rødovre til Hjørring overtog Ejnar Klinkbys søn, John Klinkby, ansvaret for virksomheden, og i dag ledes EXPO-NET Danmark A/S af John Klinkby’s søn, Lars Klinkby. Foruden domicilet på Georg Jensens Vej i

Hjørring har virksomheden salgskontorer i England, Holland og Australien. Der beskæftiges mere end 85 medarbejdere i Hjørring, hvoraf en del har en håndværksmæssig uddannelse inden for plast. Med mange kundespecifikke produkter i sortimentet er det nødvendigt at holde et højt kompetenceniveau blandt medarbejderne, således at kunderne sikres de bedste produkter. EXPO-NET Danmark A/S producerer brugervenlige og miljørigtige plastnet i både rør- og fladform - og til utallige anvendelsesområder. Der fremstilles således godt 2000 forskellige


varenumre i plast, typisk til kunder inden for så forskellige industriområder som vindmølle, automobil, telecom, bygge- og anlæg, fødevare, spildevand, land- og skovbrug med meget mere. Foruden en bred vifte af standardprodukter som f. eks. industrinet, filter-rør og filter-net, emballagenet, snehegn, flaskenet, tagrendenet, barkbeskyttere, fuglenet og mange flere har virksomheden specialiseret sig i fremstilling af kundedesignede produkter af høj kvalitet. Den moderne og fleksible produktionsteknik muliggør en kontinuerlig udvikling og produktion af net med forskellige strukturer i variable

bredder, diametre, maskestørrelser og styrker osv. Mange af kunderne arbejder i nicheområder og efterspørger derfor produkter, som ikke er standard, men som de kan få hos EXPO-NET Danmark A/S, fordi den specielle teknologi gør det muligt at efterkomme også særlige og kundespecifikke behov. Der er egen design- og udviklingsafdeling med mere end 12.000 kvm moderne produktionsareal, lagerbygninger, showroom, kontorer samt eget, moderne maskinværksted, som varetager egne reparationer samt opbygning af specialmaskiner til produktionen. Fleksibilitet, leveringsgaranti og et tæt og loyalt samarbejde med kunderne er grunden

til, at EXPO-NET Danmark A/S i dag er blandt de førende producenter med eksport til mere end 30 lande i og uden for Europa.

Georg Jensens Vej 5 | 9800 Hjørring Tlf. +45 9892 2122 plast@expo-net.dk | www.expo-net.dk

203


Fjord Line - et færgeselskab med blik for naturen Fra havnen i Hirtshals bringer Fjord Line hvert år flere hundrede tusinde danskere til vores naboland mod nord. Med daglige afgange til Langesund, Stavanger og Bergen året rundt samt til Kristiansand i sommerhalvåret dækker Fjord Lines ruter hele Sydvestnorge, og færgeselskabets sommerrute til Kristiansand

204

er landets hurtigste med en sejltid på blot 2 timer og 15 minutter. Herudover besejler selskabet ruten Sandefjord-Strömstad mellem Norge og Sverige.

Meget mere end blot færgeoverfart Som et af verdens mest moderne færgeselskaber er Fjord Line meget mere end blot transport fra A til B: Selskabet tilbyder en bred vifte af oplevelser både til vands og til lands, fra hyggelige cruiseoverfarter Hirtshals-Stavanger-Bergen og retur over komplette pakkere-

jser til nogle af Norges smukkeste skisportseller vandreområder, og til bilpakker eller campingpakker til de, der selv vil planlægge deres rundtur i det spektakulære Fjordnorge. I tilgift byder de specialindrettede færger på et væld af oplevelser for store og små undervejs: Overfarten kan eksempelvis fordrives med shopping i taxfree-butikkerne, kulinariske oplevelser i de fire forskellige restauranter og cafeéer, hygge i sportsbaren, musik og dans i loungeområdet eller sjove oplevelser for børnene med Fjordy – havets gladeste hummer.


Prisvindende færger passer på miljøet Overfarterne til Stavanger, Bergen og Langesund varetages af Fjord Lines præmierede færger MS Stavangerfjord fra 2013 og MS Bergensfjord fra 2014. De to færger er verdens første, største og mest miljørigtige af deres slags, da de udelukkende anvender flydende naturgas som drivmiddel. Med overgangen til flydende naturgas har Fjord Line således opnået enestående miljøgevinster, heriblandt 92% reduktion af NOx-udledning, 100% reduktion i udledning af svovl og 98% reduktion af partikler – en bedrift, som har medført en række miljøpriser fra både transport- og turistorganisationer.

Parat til fremtidens færgefart Fjord Line har de seneste år oplevet vækst i både passager- og fragtoverfart på alle ruter og har netop igangsat arbejdet med at fremtidssikre flåden for at imødekomme de stigende passagertal: MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord udbygges; konstruktionen af ny færge til ruten Sandefjord-Strömstad er igangsat, og i 2020 indsættes en nybygget katamaran på ruten Hirtshals-Kristiansand. Herved fordobles kapaciteten på de to sidstnævnte ruter, og antallet af daglige afgange øges. De nye færger bygges naturligvis – som altid i Fjord Line – med øje for både miljørigtig drift og

optimeret passagerkomfort i lyse og luftige omgivelser i skandinavisk design.

Fjordline A/S Dalsagervej 9 | DK-9850 Hirtshals Tlf. 9796 3000

205


Hjørring Kaserne – en alsidig arbejdsplads med akademisk tyngde Hjørring Kaserne har ligget på det 47 hektar store areal i Bagterp Plantage siden 1939. Kasernen er i folkemunde kaldet HMAK efter Hærens Materielkommando, der fra 1971 til 2006 havde hovedsæde i de gule murstensbygninger og den gamle røde del af kasernen. Den gang gennemgik store dele af Forsvarets materiel omfattende test på kasernen og det tilhørende skovområde, men sådan er det ikke længere. I dag huser kasernen tre af Forsvarsministeriets styrelser, Forsvarets munderingsdepot og Statens Administration. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Fra hovedsædet på Hjørring Kaserne har Ejendomsstyrelsen ansvaret for alle Forsvarets bygninger og arealer. Med omkring 6500 bygninger og 36.000 hektar jord er styrelsen en af landets største ejendoms- og arealforvaltere. Ud over forvaltning af bygninger og arealer sikrer Ejendomsstyrelsen kantinedrift, rengøring og er koncernansvarlig for Forsvarsministeriets miljø- og energistrategi. Ejendomsstyrelsens kerneopgave er at sikre, at Forsvarets medarbejdere har de bedst mulige

206

rammer for deres aktiviteter, så de kan fokusere på uddannelse og træning. Dette gøres blandt andet gennem innovative kontrakter med civile virksomheder. Forsvarsministeriets Personalestyrelse Personalestyrelsen er er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Styrelsen har en række medarbejdere placeret decentralt rundt omkring i landet. På Hjørring Kaserne ligger Forsvarets sygemeldingskontor, hvor medarbejderne ringer ind, hvis de er syge. Derudover har styrelsen en gruppe medarbejdere, der hjælper de øvrige myndigheder på kasernen med stillingsopslag, støtter med bemanding og udsendelse til internationale missioner. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver for Forsvarsministeriet og underliggende styrelser og myndigheder. Styrelsen arbejder inden for områderne økonomi, regnskab, projektledelse, procesoptimering, organisationsudvikling samt undervisning. Regnskabsstyrelsen har en bred op-

gaveportefølje, som spænder fra rejseafregning og fakturabehandling til styring af likviditet over udvikling af regnskabsmodeller og -systemer til finansiel controlling og lønadministration.


Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution er en myndighed underlagt Forsvarsministe-

riets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der støtter forsvarets soldater og andre medarbejdere med forsyninger, såsom beklædning, feltkost, udrustning, reservedele og brændstof. Hjørring Kaserne huser et munderingsdepot, og herfra leveres uniformsdele og tilbehør til soldater over hele landet og til udstationerede soldater i udlandet. Statens Administration Statens Administration er en styrelse i Finansministeriet, der flyttede ind på Hjørring Kaserne i marts 2016, som led i Statens plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Statens Administration arbejder med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. Styrelsen er med til at sikre, at der arbejdes målrettet på optimering af de administrative driftsopgaver på tværs i staten. Opgaverne omfatter blandt andet lønudbetaling, økonomi og regnskab. Styrelsen er en af de førende statslige virksomheder inden for softwarerobotteknologi og har egne roboteksperter, der beskæftiger sig med at udvikle softwareprogrammerne.

Hjørring Kaserne – en alsidig arbejdsplads med akademisk tyngde I alt beskæftiger de forskellige arbejdspladser omkring 750 medarbejdere, og de spænder vidt rent fagligt fra lagermedarbejdere til en stor overvægt på akademiske stillinger inden for blandt andet ingeniørfag, jura, samfundsvidenskab og humaniora. Hjørring Kaserne er dermed en at de største katalysatorer for akademiske arbejdspladser i Hjørring Kommune, og fortsætter dermed med at spille en væsentlig rolle i lokalsamfundet.

Arsenalvej 55 | 9800 Hjørring Tlf. +45 7281 3000 fes@mil.dk

207


Glaseksperten Vinduer & Døre Med mere end 30 års erfaring med produktion af vinduer og døre i den bedste kvalitet, tilbyder vi et bredt produktsortiment med alt lige fra moderne træ/alu-vinduer til klassiske vinduestyper i forskellige træsorter. Vores produkter er topmoderne baseret på stolte snedkertraditioner. Vi arbejder kun med udvalgte kvalitetsmaterialer og på de nyeste maskiner. Glasset producerer vi selv på vores egen fabrik i Hjørring.

208

Det betyder, at vi har fuld kontrol over hele produktionen. Vi ikke er afhængige af udenlandske leverandører, og vi kan derfor garantere, at kunderne får en uovertruffen kvalitet og finish samt en kort leveringstid. Med træ får kunderne de klassiske døre og vinduer, og for de kunder, der vælger at kombinere træ med aluminium, tilbyder vi det bedste fra to verdener. Indvendigt får kunden nemlig en flot og naturlig fyrretræsoverflade og udvendigt er smuk og praktisk finish i pulverlakeret aluminium, som kræver et minimum af vedligeholdelse. Vores fyrretræ er nøje udvalgt og fældet i de

nordskandinaviske skove. Træet er scannet for knaster og overholder en kerneandel på minimum 90 pct., hvilket betyder, at træet holder en meget høj kvalitet og lang levetid. Hos Glaseksperten Vinduer og Døre får kunderne ikke kun en kompromisløs høj kvalitet, de får også 10 års garanti på vores produktserier i træ eller træ/alu. Glaseksperten Vinduer og Døre er medlem af DVV (Dansk Vindues Verifikation), og vores vinduer og yderdøre er fremstillet efter DVVs standarder. Vinduer og døre er eksempelvis overfladebehandlet efter den miljøvenlige behandlingsmåde 2 ØKO. Vores produkter er godkendt af energimærkeordningen og lever op til fremtidens en-


ergikrav. Således lever vores lavenergivinduer op til de krav, der stilles i bygningsreglementet 2020. Endelig er vores produkter CE-godkendt som dokumentation for, at de overholder EU’s byggevaredirektiv. Vi har en årelang erfaring med design og særlige konstruktioner til den visionære arkitekt eller boligejer, således at vi udover vores brede standardsortiment kan tilbyde kundespecifikke løsninger. Glasset produceres på Glasekspertens egen fabrik på Sprogøvej i Hjørring, hvor vi har samlet administration og produktion af en bred vifte af glasprodukter i en 11.500 kvm stor bygning. Igennem årene har vi oparbej-

det en lang række forskellige glaskompetencer – hærdning, laminering, facadeglas, print på glas, sikkerhedsglas, persienneruder, energiglas, farvet glas, brandglas, solafskærmning, støjreduktion og én af Danmarks mest omfattende termolinjer – for at nævne få, det er næsten det hele vi laver. Vi udvider kontinuerligt vores produktion og har kapacitet til de store opgaver og fleksibilitet til de små. Det betyder, at vi kan tilgodese vores kunders meget forskelligartede og skiftende behov – kort sagt er Glaseksperten den ideelle totalleverandør af glas til stort set ethvert projekt, og med omkring 200 ansatte og 3-holdsskift i produktionen er vi altid leveringsdygtige med egne lastbiler.

Aalborgvej 86 | 9800 Hjørring Tlf. 9892 1583 vinduesordre@glaseksperten.dk www.glaseksperten.dk

209


GrønGas Vrå A/S GrønGas Hjørring A/S GrønGas Vrå A/S blev indviet i 2016 og er et af Nordjyllands største og mest effektive biogasanlæg. GrønGas Vrå A/S er opført i et 50/50 partnerskab mellem Jens Peter Lunden og E.ON. Anlægget producerer primært biogas fra flydende og fast husdyrgødning, industrielle affaldsprodukter og andre organiske råvarer. Det 87.000 kvm store biogasanlæg fylder lige så meget som 12 fodboldbaner og har kapacitet til at behandle 300.000 tons biomasse årligt. Anlægget forsyner naturgasnettet med ca. ni mio. kubikmeter biometan, hvilket svarer til årsforbruget af 4.300 personbiler eller 250 busser, hvis de kørte på biogas, eller gasforbruget i 6.500 boliger. Den producerede biogas reducerer samtidig CO2-udslippet med ca. 25.000 tons om året, når man bruger biogassen i transportsektoren i stedet for benzin eller diesel. GrønGas Vrå leverer desuden varme til Vrå Varmeværk. Der arbejder ti mand på biogasanlægget i Vrå. GrønGas Hjørring A/S er bygget i 2001. Anlægget var et traditionelt gårdbiogasanlæg og har løbende udviklet sig til at være et fællesbiogasanlæg. Anlægget leverer el til elnettet og har siden 2006 leveret varme til Hjørring Fjernvarme.

210


www.eon.dk

GrønGas Hjørring A/S er løbende udbygget, senest i 2017, hvor der blev idriftsat to nye motorer. Anlægget har siden 2009 arbejdet på at kunne udskille fosfor-delen, så man bedre kan udnytte næringsstofferne i den afgassede gylle. Den årlige produktion svarer til ca. 1.700 husstande i el og ca. 750 husstande i varme. Der arbejder fire mand på biogasanlægget. Biogas er en fossilfri energikilde, der fremstilles ved afgasning af gylle og andet organisk affaldsmateriale. Når biogassen således fortrænger fossil energi, er biogassen en CO2-negativ energiform, og produktionen bidrager derfor både til at beskytte vores drikkevand, medvirker til et renere vandmiljø og en mindre klimabelastning. I det omfang biogassen efterfølgende anvendes i transporten opnås en dobbelt CO2-gevinst. GrønGas samarbejder med 50

lokale landmænd om den grønne omstilling. E.ON er partner i fire biogasanlæg i Danmark med lokale landmænd, fordi vejen til et veldrevet og effektivt anlæg bunder i et succesfuldt samarbejde, hvor lokal erfaring og forankring går hånd i hånd med teknisk viden og international ekspertise. Jens Peter Lunden er landmand og driver Asdal Hovedgaard og samtidig direktør på begge biogasanlæg.

GrønGas Vrå A/S Grøngasvej | 9760 Vrå Tlf. 5226 6000 GrønGas Hjørring A/S Gårestrupvej 179 | 9800 Hjørring Tlf. 5226 6000 info@grongas.dk | www.grongas.dk

211


HAS - Hjørring Antenneselskab Med 20.000 medlemmer er Hjørring Antenneselskab – i daglig tale HAS - den store, lokale leverandør af tv-kanaler, hurtigt bredbånd samt telefoni. HAS kan datere sin historie tilbage til 1976 og var en af pioneerne blandt antenneforeninger i Danmark. Selv om det hedder antenneselskab, så der tale om en forening,

212

der drives professionelt, hvor medlemmerne er i fokus, og hvor dygtig drift og ikke mindst fortsat udvikling er en del af fundamentet. HAS valgte for et par år siden selv at stå for udbud og drift af bredbånd til foreningens mange medlemmer. Omlægningen har betydet, at HAS hvert år sparer et anseligt millionbeløb, som kommer medlemmerne til gode i form af godt og billigt bredbånd og fortsat udvikling. Antennestikket giver mange muligheder:

I dag forbinder ét stik os med hele verden, både med tv og ikke mindst bredbånd, som fremadrettet i højere og højere grad bliver vores forbindelse til et uendeligt underholdningsunivers, hvor vi højere grad selv bestemmer, både hvad vi vil se og hvornår. De gode muligheder for selv at vælge tv-kanaler giver også vores to-sprogede medlemmer en chance for at abonnere på tv-kanaler fra deres respektive hjemlande, hvis de ønsker det. Som medlem af HAS er man ikke bundet til at abonnere på både tv og bredbånd. Ønsker man kun det ene af tilbuddene, er det også muligt.


”Lokal og ligetil” er et slogan og et princip, som HAS hylder, og netop det lokale og den personlige kontakt er et omdrejningspunkt, som antenneselskabet ikke giver køb på. HAS har eget kontor på Nørrebro i Hjørring. Her kan medlemmerne henvende sig og tale med en medarbejder. Det betyder, at problemer eller spørgsmål hurtigt kan løses og afklares, lige som nye medlemmer kan blive tilsluttet nærmest fra dag til dag. I spidsen for HAS står en bestyrelse, valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har de seneste år arbejdet ud fra en vision om at medlemmerne skal

have adgang til de bedste produkter til de bedste priser. Trods den stadig stigende konkurrence er foreningen fortsat slagkraftig, selvstændig og økonomisk uafhængig. HAS har anlæg i: • Bjergby • Hirtshals • Horne • Poulstrup • Skallerup Klit • Tversted • Vidstrup

• Harken • Hjørring • Lønstrup • Sindal • Tornby • Tårs • Åbyen

Nørrebro 11 | 9800 Hjørring Tlf. 9890 1777 info@has.dk | www.has.dk

213


Overlever eller lever du livet? Overskriften ovenover kan virke provokerende, men ikke desto mindre er det det, der er mange mennesker, der gør i dagens Danmark. Mange føler ikke, de lever livet. Mennesker arbejder hårdt for at kunne købe sig til lykken, men mange ender med at føle, at livet bliver ren overlevelse! Vi skal “yde, før vi kan nyde”. Hvem har ikke fået denne sætning printet ind i hjernen fra barnsben. Vi er så ordentlige, hårdtarbejdende og pligtopfyldende, at stress er blevet en almindelig sygdom i Danmark. Dette er ikke

214

meningen! Meningen med livet er, at vi skal gøre det, der gør os lykkelige, vi skal leve livet i høj vibration og flow. Drivkraften skal være kærlighed, energi og personlig udvikling, således du kan leve dit liv lykkeligt i stedet for blot følelsesmæssigt middelmådigt. I virkeligheden kan mennesker ikke yde, med mindre de har nydt, dermed mener jeg, at citatet burde være: Man skal nyde, før man kan yde! Gennem mit virke som coach og healer, kan jeg hjælpe dig af med stress, ubalancer, fysiske og psykiske udfordringer, og hjælpe dig

med at finde dit livs formål, således du lever i overensstemmelse med dig og din livskontrakt. Du får redskaberne til at leve et lykkeligere liv i fysisk og psykisk balance. I fællesskab finder vi ud af, hvilken type behandling, der giver dig det, du har brug for, hvor du befinder dig i dit liv. Af behandlinger tilbyder jeg forskellige former for englehealing, coaching samt clairvoyant coaching, samtaleterapi for både børn, unge, par, familier og enlige, inkarneringsmassage, regressionsterapi, livskontraktrejsen og tidslinieterapi mm. Se nærmere beskrivelse af behandlingerne og


mine workshops på min facebookside: Healing & Livsglæde.

præstere hele tiden, og finde deres egen vej til livsglæden.

Jeg har hjulpet mennesker, så længe jeg kan huske Siden jeg var en lille pige, har jeg hjulpet mennesker og dyr, der har haft brug for det. Siden jeg blev uddannet lærer på Aalborg Seminarium har jeg undervist og guidet unge mennesker, der har brug for ekstra støtte til at klare samfundets krav. Jeg brænder for at hjælpe mennesker, der mere end nogensinde har brug for støtte til at klare presset om at

Besøg min facebookside ”Healing & Livsglæde” for nærmere information eller kontakt mig på tlf. 28713491. Jeg glæder mig til at hjælpe dig og dine nærmeste. Kærlige hilsner Vibeke Andersen

Healing & Livsglæde Christiansminde 21 | 9800 Hjørring Tlf. 2871 3491 Livsglaede21@gmail.com Facebook: Healing & Livsglæde

215


Hirtshals Havn Som europæisk logistikcenter, maritimt servicecenter og fiskerihavn ligger Hirtshals Havn centralt placeret tæt på trafikerede sejlruter mellem Europas vestkyst, Skandinavien, Storbritannien og Baltikum samt tæt på nogle af Europas bedste fiskepladser og lige ved starten af det europæiske motorvejsnet og jernbanenet. Transport: Hirtshals Havn ligger centralt placeret i det skandinaviske netværk af transportkorridorer. På Hirtshals Havn er der fokus på fremtidens transportmønstre i Skandinavien og Nordeuropa, og den centrale beliggenhed giver gode muligheder for at skabe nye løsninger.

216

Med mere end 40 færge- og ro/ro anløb om ugen, udgør Hirtshals Havn et intermodalt logistikcenter og omdrejningspunkt for godstransport i Skandinavien. Hirtshals Havn har forbindelser til følgende destinationer:

• Bergen, Norge • Stavanger, Norge • Kristiansand, Norge • Langesund, Norge • Larvik, Norge • Zeebrugge, Belgien • Göteborg, Sverige • Torshavn, Færøerne • Seydisfjordur, Island


Maritim og offshore service: Hirtshals Havn er en af Danmarks mest alsidige havne med moderne faciliteter, herunder en overdækket flydedok, og en bred vifte af servicevirksomheder. Virksomhederne tilbyder døgnet rundt kvalificeret og kompetent service inden for vedligeholdelse, reparation og ombygning af alle typer fartøjer. På Hirtshals Havn findes der desuden faciliteter og kompetencer til servicering, reparation og renovering af offshore-enheder. Fiskeri: For Hirtshals Havn er fisk også logistik. Forskellige transportmuligheder styrker derfor Hirtshals Havns position som en af Danmarks førende fiskerihavne, hvor fisk tilføres med færge og lastbil eller landes på havnen.

Tilsvarende sker transporten af fisk og fiskeprodukter til de europæiske markeder effektivt ad motorvej E39 direkte fra havnen. Hirtshals Havn er udgangspunkt for fiskeri i Nordatlanten, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, og havnen har landingsfaciliteter og liggepladser til alle typer fiskefartøjer, både inden for det pelagiske- og det demersale fiskeri.

Norgeskajen 11 | 9850 Hirtshals Tlf. 9656 5000 hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk www.hirtshalshavn.dk

217


Hirtshals Yard A/S Hirtshals Yard A/S blev stiftet i 2012 af Rasmus Brohus og Jesper Reinholt, der begge er uddannet maskinmestre, og som har flere års erfaring som tilsynsførende på værfter i både

218

Danmark og udlandet. Rasmus Brohus har som administrerende direktør ansvar for udviklingen af Hirtshals Yard A/S, mens Jesper Reinholt er projektchef og tager sig af driften. Hirtshals Yard A/S viderefører de værftsaktiviteter, som Wärtsilä af strategiske grunde valgte at nedlægge på Jens Munks Vej i Hirtshals, og sammen med en kreds af lokale investorer sikrede Rasmus Brohus og Jesper Reinholt arbejdspladserne på værftet samt mange hos underleverandører. Siden 2012 har Hirtshals Yard A/S oplevet

en positiv udvikling og er gået fra 15 faste medarbejdere til omkring et halvt hundrede. Hertil kommer indlejede folk og underleverandører, så ved spidsbelastning kan vi godt være 100 medarbejdere på Yarden, som virksomheden kaldes i daglig tale på havnen. Men stab af dygtige og erfarne smede, skibsbyggere og specialiserede mekanikere samt en række håndplukkede underleverandører tilbyder vi alt indenfor skibsreparation og traditionel værftsdrift. Vi koncentrerer os om værftsarbejde og kan derfor rette vores


fulde opmærksomhed mod den enkelte kundes ønsker og behov. Med vores overdækkede flydedok kan vi reparere og male skibe under optimale forhold, uafhængigt af vejr og vind. Vi ved, at tiden er vigtig og lægger derfor afgørende vægt på at løse opgaverne til den aftalte tid. Hos Hirtshals Yard A/S påtager vi os opgaver på store og mellemstore pelagiske fiskebåde, offshore fartøjer, slæbebåde og landbaseret smedearbejde som underleverandør. Efter overtagelse af Vestkajens Maskinværksted

løser vi tilsvarende opgaver på mindre fartøjer op til 500 tons. Vi arbejder sammen med kunder fra bl.a. Danmark, Sverige, Norge, England, Skotland, Irland, Færøerne og Shetlandsøerne. Med en geografisk perfekt placering er Hirtshals Yard A/S den naturlige samarbejdspartner for det norske marked og hele offshore sektoren.

Jens Munks Vej | 9800 HIrtshals www.hirtshalsyard.dk

219


Hallen Park Vendia 220

Hallen Park Vendia i Hjørring byder på et væld af aktiviteter for både børn og voksne. Der er bl.a. mulighed for fitness, badminton, floorball, indendørs fodbold, håndbold, basketball mm. Derudover har vi et nyt og helt fantastisk atletikstadion som frit kan benyttes, samt 2 kunstgræsbaner.

Park Vendia Hall in Hjørring offers a wealth of activities for children and adults, including fitness, badminton, floorball, indoor football, handball, basketball etc. In addition, we have a new and fantastic athletics stadium which can be freely used, as well as 2 artificial grass courts.


Hallen Park Vendia in Hjørring bietet eine Fülle von Aktivitäten für Klein und Groß. Fitness, Badminton, Floorball, Hallenfußball, Handball, Basketball uvm. sind nur einige der angebotenen Möglichkeiten. Darüber hinaus verfügen wir über ein neues, fantastisches Leichtathletikstadion, das kos-

tenlos genutzt werden kann, sowie zwei Kunstrasenbahnen. Læs mere om Park Vendia på og se vores åbningstider på www.hjoerringhallerne.hjoerring.dk

Børge Christensens Vej 4 | 9800 Hjørring Tlf. 7233 4903 hjoerring.hallerne@hjoerring.dk www.hjoerringhallerne.hjoerring.dk

221


Vandhuset Vandhuset i Hjørring byder på et væld af aktiviteter for både børn og voksne. Ud over det 50 meter lange bassin, rummer Vandhuset en funafdeling med babybassin, morskabsbassin for de lidt større børn og en stor vandrutsjebane. Du finder desuden en well-

222

nessafdeling for husets voksne gæster med varmtvandsbassin, biosauna, et stemningsfuldt mosaikdampbad med farve- og duftoplevelser og meget mere. I VandhusCaféen kan du og din familie desuden nyde et godt og sundt måltid eller en kold eller varm forfriskning. The Water House Park in Hjørring provides a wealth of activities for children and adults.

In addition to the 50-meter pool, the Water House offers a fun department with a baby pool, a fun pool for slightly older children and a large water slide. You will find a wellness area for adult houseguests, with a hot tub, bio sauna, and a cosy steam bath with colour and fragrance experiences and much more. In the Water House Café, you and your family can also enjoy a good, healthy meal and cold or hot refreshments.


Das Vandhuset in Hjørring bietet eine Fülle von Aktivitäten für Klein und Groß. Neben dem 50 m langen Schwimmbecken hat das Vandhuset einen Funbereich mit Babybecken, Spaßbecken für die etwas größeren Kinder und einer großen Wasserrutsche. Zudem finden die erwachsenen Besucher des Vandhusets hier einen Wellnessbereich mit Warmwasserbecken, Biosauna, einem

stimmungsvollen Mosaikdampfbad mit Farbund Aromatherapie uvm. Im Vandhus Café können Sie und Ihre Familie gut und gesund essen oder eine kalte oder warme Erfrischung zu sich nehmen. Læs mere om Vandhuset på og se vores åbningstider på www.hjoerringhallerne.hjoerring.dk

Børge Christensens Vej 4 | 9800 Hjørring Tlf. 7233 4903 hjoerring.hallerne@hjoerring.dk www.hjoerringhallerne.hjoerring.dk

223


Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab er ét selskab der leverer helhedsorienterede løsninger på vand- og spildevandsområdet. Kunderne skal vide, ”at vi arbejder for deres sundhed og miljøet”. Rent vand fra hanen og fremtidens drikkevand Rent vand er en forudsætning for sundhed og trivsel, og dermed er en stabil og sikker forsyning af rent drikkevand en grundlæggende betingelse for et moderne samfund. I Hjørring såvel som i resten af Danmark er vandforsyningen baseret på grundvand. Vi bor, færdes og producerer vores fødevarer oven over vores grundvand. En sund og sikker vandforsyning kræver af den grund mere end blot drift og vedligeholdelse af vandværker og vandledninger. Grundvand er længe om at dannes. Dybe

224

vandboringer skal drives, så grundvandsmagasinerne ikke overudnyttes, og arealerne hvor grundvandet dannes skal beskyttes mod påvirkninger, der kan skade fremtidens drikkevand. Det er en opgave, der kun kan løses i et tæt og frugtbart samarbejde mellem vandselskab, miljømyndigheder og de lodsejere, der ejer jorden over grundvandsmagasinerne.

vores kyster, til gavn for turisterhvervet.

Udtrykket ”Du bor oven på dit drikkevand” er måske en kliche, men for os, der arbejder med vandforsyning er det et faktum, der ikke kan ændres. Hjælp os med at passe på grundvandet.

Fakta om Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab A/S beskæftiger 59 medarbejdere, som tilsammen driver:

Folkesundhed, badevandskvalitet og klimatilpasning Folkesundheden er afhængig af et velfungerende kloaksystem og veldrevne renseanlæg. Hjørring Vandselskab arbejder på at adskille spildevand og regnvand fra hinanden i de områder, hvor spildevand og regnvand løber i samme rør i dag. Det betyder, at udledning af opblandet spildevand til vores vandløb, under kraftige regnhændelser reduceres, og derved skabes en forbedring af badevandskvaliteten langs

Samtidigt kan der tages hensyn til klimaforandringerne i dimensioneringen af de nye kloaksystemer. Når spildevand og regnvand adskilles kan investeringerne i de nye regnvandssystemer give merværdi i form af rekreative områder, til glæde og gavn for kommunens borgere.

• 5 vandværker • 8 renseanlæg • 900 km vandledninger • 1.100 km spildevandsledninger • 200 pumpestationer.


Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab is a company, which delivers holistic solutions to the clean- and wastewater area. Our customers ought to know: “we work for the sake of the health of our customers and for the environment”.

the future’s drinking water. It is a task, that that can only be solved if there is a close cooperation between the utility, environmental authorities, and the landowners of the ground in which the groundwater reserves are found.

Clean tap water and the future’s drinking water Clean water is a prerequisite for human health and wellbeing, and thus is a stable and secure supply of clean drinking water a basic condition for a modern society.

The expression “you live above your drinking water” may be a cliché, but to us who work with water supply is it a fact, that cannot be changed. Help us to take care of the groundwater.

In Hjørring, as well as the rest of Denmark, the water supply system is based on groundwater. All our daily activities, including all food production, take place on the ground above our natural reserves of groundwater. A healthy and safe water supply demands more than simple operation and maintenance of waterworks and underground pipes. The formation of groundwater is an extensive process. Deep water drilling must be executed in such a manner that the groundwater reserves are not overexploited, and the areas where the groundwater is formed must be protected against impacts that may damage

Public health, the quality of water at the local beaches, and climate adaption The public health depends on a well-functioning sewage system and a well-operated wastewater treatment plants. Hjørring Vandselskab works to separate wastewater and rainwater in the areas where wastewater and rainwater runs in the same sewage system. Hence, during heavy rainfalls, the discharge of wastewater into the local water streams, will be reduced, and thus is the quality of the water at the local beaches improved, for the benefit of the tourist industry. Meanwhile, it is possible to take the climate

changes into account in the dimensions of the new sewage systems. When, wastewater and rainwater are separated, an additional benefit the investments in new rainwater systems, is the creation recreational places, such as artificial lakes and parks, much to the benefit and joy of the citizens of the municipality. Facts about Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab A/S employs 59 employees, who collectively operate: • 5 waterworks • 8 wastewater treatment plants • 900 km underground pipes for drinking water • 1.100 km sewer pipes • 200 sewer pumping stations

Åstrupvej 9 | 9800 Hjørring Tlf. 3841 2828 www.hjvand.dk

225


Hjørring Varmeforsyning Luksusvarme til økonomipris Hjørring er en lun by - også sådan helt bogstaveligt. Byen har nemlig en af landets mest effektive fjernvarmeforsyninger. Varmeforsyningen er flerstrenget med varme fra affaldsforbrænding, biogas, træflis, træpiller og en mindre del i form af varme fra naturgas. Hjørring Varmeforsyning har et veludbygget og moderne ledningsnet samt ikke mindst

226

en stabil varmepris, der ligger blandt de 10 pct. billigste på landsplan. Desuden er, ikke at forglemme, cirka 95 pct. af den producerede varme CO2-neutral. Det luner alt sammen Hos Hjørring Varmeforsyning kalder vi fjernvarme for luksusvarme. Med fjernvarme løber du aldrig tør for olie. Du skal ikke tjekke tanken og huske at bestille olie. Oliefyret skal

ikke vedligeholdes og aldrig skiftes ud. Varmen og det varme vand er der altid, bare du drejer på hanen. Det er da luksus! Men ikke nok med det - vi mener, at luksusvarme skal have endnu flere kvaliteter. Service er en af dem. Vi ser det som vores opgave at medvirke til, at hver enkelt forbruger får størst mulig glæde af fjernvarmen. Derfor tilbyder vi alle, der får ny bolig med fjernvarme, et gratis konsulentbesøg.


Ikke to varmeanlæg er ens, og det er vigtigt at få anlægget justeret rigtigt ind og blive fortrolig med, hvordan det virker - så får du det bedste indeklima og den bedste varmeregning. Du kan også ringe efter en af vores varmekonsulenter, selv om du ikke har fået ny bolig men gerne vil have gode idéer til, hvordan du sparer på varmeregningen. Hjørring Varmeforsyning er et forbrugerejet andelsselskab. Vi skal ikke aflevere udbytte til eksterne ejere men kan bruge pengene til konsolidering og udvikling. Det har vi gjort siden

1960, og derfor har Hjørring Varmeforsyning i dag en meget stærk økonomi. I dag forsyner vi 10.000 boliger i hele Hjørring med varme. Den gode økonomi betyder dels, at vi kan tilbyde fjernvarme til en favorabel pris, dels at vi kan holde prisen stabil fra år til år på trods af store investeringer og udsving i markedspriserne. Det betyder tryghed for forbrugerne, for budgettet væltes ikke af pludselige stigninger i varmeprisen. Så kan du sidde lunt i det!

Buen 7 | 9800 Hjørring Tlf. 9624 1500 hv@hjvarme.dk | www.hjvarme.dk

227


HMU A/S Entreprenørforretning HMU A/S er en moderne entreprenørforretning, hvor vi beskæftiger os med alle former for bygge- og anlægsarbejder. Firmaet blev etableret i 1991 af Jan-Iver Christiansen, og i 2005 indtrådte Claus Roden Jensen som partner samt daglig leder. HMU A/S har gennem årene udviklet sig, så vi ikke alene har fokus på anlægsområdet, men også på byggeri. Vi udfører således alle former for byggeopgaver i såvel fag-, hovedsom totalentreprise. Vi har erfaringer fra en række større projekter, hvor HMU A/S er med fra den første streg på tegningen til aflevering af nøgle ved indflytning.

228

Ved hoved- og totalentreprise udfører vi selv jord-, kloak-, beton-, smede- samt tømrer/ snedkerarbejdet i byggeprojekterne. Til øvrige fag arbejder vi altid sammen med velrenommerede, lokale underentreprenører. Ved totalentrepriser samarbejder vi også med anerkendte arkitekter og ingeniører. Vores erfarne medarbejdere udfører alle former for jordarbejder. Vi løser store og mindre opgaver, der både omfatter de traditionelle og de mere specielle. Som autoriseret kloakmester og certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol udfører HMU A/S alle former for kloakopgaver, og alle opgaver

løses af specialuddannede fagfolk. Vi kan vi desuden tilbyde slamsuger med eget materiel. Vi udfører alle former for betonarbejder, både traditionelle fundamenter og gulve samt mere komplekse insitustøbte kældre og dæk. Blandt vores kompetencer er også havnekajer og relaterede konstruktioner såsom fendersystemer, landgangsfaciliteter og kajrenoveringer. Vi udfører betonkonstruktioner i såvel systemforskalling som bræddeforskalling – alt efter krav til den synlige overflade. Som jordentreprenør for flere af landsdelens


forsyningsselskaber har vi stor erfaring med nedgravning af alle slags forsyningsledninger som fjernvarme, vand, gas og kabler. Endelig tilbyder vi udførelse af alle former for brolægningsarbejder - fra en lille indkørsel til terrasser og store pladser til arkitekttegnede specialopgaver. Vi har styr på alle projektets faser, og med mange kompetencer under samme tag er HMU A/S en fleksibel og professionel samarbejdspartner. Vi kan hurtigt reagere og omstille, hvis der skulle opstå ændringer i planerne. Vores geografiske nærområde er primært Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn kom-

muner, hvor vi løser opgaver for private, erhverv og offentlige kunder. Et af vores specialer er byggeri i Pir- og Purskumselementer for levnedsmiddelindustrien, men vi spænder vidt, og kommer gerne for at anlægge ny indkørsel hos hr. Jensen eller opføre en ny tilbygning for fru Pedersen. Lige som vi er klar, når virksomheden har brug for mere plads, eller kommunen har besluttet at opføre ny daginstitution.

Følg os på Facebook HMU entreprenørforretning A/S

Entreprenørforretning Dalsagervej 19-21 | DK-9850 Hirtshals Tlf. 98 94 45 44 hmu@hmu.dk | www.hmu.dk

229


Hotel Phønix De fleste i Hjørring Kommune kender Hotel Phønix. Siden 1885 har den nærmest majestætiske, hvide bygning i Jernbanegade været en markant del af byens profil. Siden 1994 har Birgitte Messmann drevet hotellet, som nu drives efter et hyggeligt fam-

230

ilie-koncept under overskriften ”Søskende og Sønner”. Birgitte Messmann er selv uddannet receptionist. Hendes bror Henrik er uddannet tjener og har arbejdet som kok. Birgittes søn Christoffer, er nærmest født på hotellet, hvor han bl.a. arbejder som receptionist, samtidig med at han uddanner sig til serviceøkonom. Hans fætter Mikkel - Henriks søn - er udlært receptionist på Hotel Phønix. Familiehistorien er for så vidt symptomatisk for Hotel Phønix, for det flotte hotel har igennem generationer lagt lokaler til hjørrin-

gensernes store og små familiefester. Lige fra barnedåben over konfirmationer, bryllupper, runde fødselsdage til begravelseskaffen, når familien har sagt det sidste farvel til en af deres kære. For mange er Hotel Phønix det naturlige valg, når noget skal fejres, eller når der indkaldes til møder, kurser eller konferencer, hvor det er muligt at tilkøbe lækker mad efter ønske. Hotellet er også det oplagte valg, når forretningsfolk med ærinde i Hjørring, eller nærmeste omegn, har brug for et godt sted at sove. Eller hvis montører eller håndværkere ikke kan nå


hjem, når en stor opgave kræver deres tilstedeværelse - ved længerevarende ophold tilbyder hotellet gerne en attraktiv firmaaftale. Eller når danske eller udenlandske turister ønsker at opleve Vendsyssels dejlige natur, måske i forbindelse med en færgerejse til og fra Norge, Sverige, Færøerne eller Island. Eller som udgangspunkt for et besøg på nogle af Vendsyssels spændende golfbaner. Uanset anledningen kan hotellets gæster altid se frem til at vågne op til en lækker morgenbuffet, som på hverdage står klar fra kl. 7 og i weekender fra kl. 8, og som i øvrigt også

er åben for gæster, der ikke bor på hotellet. Hotel Phønix har 68 værelser, hvoraf de 16 er enkeltværelser, 2 suiter, 9 Superior og 41 dobbeltværelser. På alle værelserne er der bad og toilet, nye fladskærms-tv med danske og udenlandske kanaler, gratis wifi og gratis parkering i gården. Receptionen har ikke døgnbemanding, men man kan altid kontakte hotellet for information om nøgleudlevering ved sen ankomst. Hotel Phønix Hjørring er medlem af den frivillige forening Small Danish Hotels, der består af næsten 100 individuelt ejede kroer, hotel-

ler, slotte og herregårde over hele Danmark. Alle er klassificeret med minimum 3 stjerner i HORESTAs hotelklassifikation.

Jernbanegade 6 | 9800 Hjørring +45 9892 5455 hotel@phoenix-hjoerring.dk www.phoenix-hjoerring.dk

231


Hirtshals Transport Center Med en placering blot nogle få meter fra Hirtshalsmotorvejen E 39, der forbinder havnen med motorvejsnettet til Sicilien og dermed Norge, Færøerne og Island til resten af Europa, ligger Hirtshals Transport Center (HTC) perfekt i forhold til den trafik, der går til og fra færgerne. Her veksler vej- og banetransport med søtransport, og centret, der blev indviet i 2008, tilbyder en bred vifte af faciliteter for de lastbiler, der kører til og fra færgerne. Hirtshals Transport Center er således indrettet

232

med toldekspedition, speditionsvirksomheder, stort anlæg med truckdiesel og AdBlue faciliteter repræsenteret af 11 forskellige oliefirmaer, almindelige og indhegnede trailer p-pladser. Desuden er byggemodnet et areal på140.000 kvm, og HTC er således klar til endnu flere danske og norske, som ønsker at udnytte de mange fordele, som Hirtshals byder på. Den 3200 kvm store centerbygning rummer chaufførlounge hvor der er mulighed for trådløs wifi, aflæsning af elektroniske kørekort via tachograf, satellit-tv og infoskærm med de seneste transportnyheder, dobbeltværelser, badefaciliteter, kontorer, kontorudlejning og

konferencelokaler, så chauffører, speditører, vognmænd osv. befinder sig midt i et miljø, som understøtter løsningen af de mangeartede opgaver. Color Line, Fjord Line og Smyril Line har alle faciliteter på HTC, hvorfra rederierne kan tilbyde totalløsninger til den professionelle transportør i form af toldklarering, reservering, billettering, betaling af vejskatter og check-in. Sammen med SKAT (Told) kan alle administrative og praktiske forberedelser til overfarten således klares indenfor HTCs rammer samtidig med, at chaufføren kan slappe af. HTC har præsteret en kontinuerlig vækst på ca. 10 pct. om året og alt tyder på, at centret vil opleve yderligere vækst og udvikling fremadrettet.


Andre virksomheder og firmaer med relation til erhvervsaktiviteterne omkring Hirtshals og Hirtshals Havn har også set en fordel i at etablere sig i tilknytning til HTC. Umiddelbart på den anden side af Dalsagervej, på Silvervej, har TIP Trailer Services, etableret sig med værksteder og faciliteter til reparation syn af Trailere & lastbiler. Værkstedsbanerne er 32 meter lange og giver derfor også mulighed for reparation, service og klargøring til syn af modulvogntog. TIP Trailer Services er den seriøse og professionelle servicepartner for såvel danske som udenlandske vognmænd og transportvirksomheder. På Silvervej har virksomheden etableret depot med forskellige typer af trailere parat til omgående udlejning.

TIP Trailer Services’ afdeling i Hirtshals dækker et geografisk område fra Aarhus og nordpå plus Norge og Sverige. Som nærmeste nabo til HTC ligger Danmarks nordligste grænsebutik som en del af transportcentret. Last Stop Shop åbnede således i forsommeren 2014 og har siden oplevet en stigende succes. Den 905 kvm store bygning er indrettet med stor moderne butik med attraktive priser, tankstation, vaskehal og pusleplads til privatbiler, stort cafeteria med bl.a. hjemmelavede vietnamesiske og kinesiske retter, udendørs terrasse og legeplads samt bade- og toiletfaciliteter. Last Stop Shop & Steffs Cafeteria holder åbent alle ugens dage.

Hirtshals TransportCenter Dalsagervej 3 | 9850 Hirtshals Tlf. +45 9656 0770 | Fax +45 9656 0771 info@htc.dk | www.htc.dk

233


Da flammerne natten til den 14. maj 2006 stod meter højt mod nattehimlen, blev det hurtigt klart, at Vrå Hallen fra 1970 ikke stod til at redde. En visionær bestyrelse og centerdirektør Alex Rasmussen mødtes i en skurvogn og blev enige om at virkeliggøre drømmen om et center, der ikke blot skulle blive samlingspunkt for byens borgere, idrætsudøvere og foreninger men en magnet for et aktivt kulturliv i hele Vendsyssel. Med afgørende støtte fra Sparekassen Vendsyssel og Hjørring Kommune blev

234

Idrætscenter Vendsyssel født og indviet i 2007. Med Idrætscenter Vendsyssel har det lokale idrætsliv oplevet en markant vækst, lige som antallet af møder, kurser, konferencer og kulturelle arrangementer er steget markant. Visionen om at skabe et aktivt kulturcenter for hele landsdelen er vokset, og i takt med at den gode historie er blevet delt, og flere og flere ønsker at gøre brug af idrætscentrets moderne faciliteter, er behovet for mere plads og yderligere udvikling vokset.

Kraftcenter Ikke længe efter at borgmesteren klippede den røde snor ved indvielsen, holdt de første håndværkere deres indtog. Idrætscenter Vendsyssel er således blevet udvidet flere gange, både fysisk og i forretningsomfang som følge af ønsker og behov hos brugerne. Fra et center, hvor omdrejningspunktet var to idrætshaller, cafeteria med køkken, squashbaner, motionscenter og mødelokaler, har Idrætscenter Vendsyssel udviklet sig et kraftcenter med 32 moderne værelser med 140


sengepladser benyttet til både turister og overnattende gæster i forbindelse med eksempelvis træningslejre og større konferencer. Store, velindrettede omklædningsfaciliteter og kontorer til fodboldklubben Vendsyssel FF, der har indrettet hovedkvarter i Vrå. Et større og mere moderne køkken hvor dygtige medarbejdere er i stand til at opfylde et stærkt stigende antal ønsker om mad ud af huset, mad til flere og flere selskaber i idrætscentrets hyggelige lokaler samt ikke mindst mad og drikke til møder, kurser og konferencer. En-

delig et større foyerområde, der matcher de mange gæster, der dagligt besøger centret. Idrætscenter Vendsyssel siger således velkommen til 13.500 kursister om året og har 6000 overnatninger i IC Sleep Well, der bl.a. nyder godt af de sportsturister, som centrets eget rejseagentur ICV-add Travel inviterer til Vrå. Nabo til ny skole Den helt store anerkendelse af den dynamo, som Idrætscenter Vendsyssel har været i Vrå

Bys udvikling, kom da Hjørring Kommune valgte at placere en helt ny skole og integreret daginstitution til op mod 200 mio. kr. som nærmeste nabo til idrætscentret. Samtidig har den selvejende institution Idrætscenter Vendsyssel og den kommunale skole indgået et partnerskab, hvor de får glæde af hinandens faciliteter, og hvor skolen lejer sig ind i centret og benytter sig af mulighederne i både undervisningstiden og efter skoletid. Beslutningen om at opføre en ny skole som erstatning for den mere end 100 år gamle

235


Vrå Skole er springbræt til at realisere flere af de planer, som bestyrelsen for Idrætscenter Vendsyssel har drømt om i en årrække. Ønsket om en 700 kvm stor bygning, som både skal indeholde kontorer, opholdsrum, behandlerrum og nye omklædningsmuligheder for Vendsyssel FF samt klublokale for Hjørring Kommunes ungdomsklub og faciliteter til e-sport er kommet et skridt nærmere. Behovet for en tredje idrætshal er påtræn-

236

gende, og planerne om at indrette et moderne springcenter har allerede fået flere gymnastikforeninger til at ytre ønske om at flytte træningen til Vrå. En tredje hal vil også tilgodese idrætsgrene som håndbold og badminton med flere baner. Med Vendsyssel FF som fast og professionel bruger af Idrætscenter Vendsyssel stiger ønsket om flere og bedre fodboldbaner. Ønsket er derfor at supplere Vrå Stadions enlige kunst-

græsbane med yderligere en bane, som kan benyttes alle årets 12 måneder. Verdens fedeste sted I spidsen for Idrætscenter Vendsyssel står til daglig centerdirektør Alex Rasmussen, som en visionær og inspirerende leder for en engageret medarbejderstab, der med energi og entusiasme føler ejerskab for centret og dets drift. Alle gæster og brugere bliver modtaget


med et smil i velholdte og indbydende rammer og med en vision om, at Idrætscenter Vendsyssel skal være verdens fedeste sted, som alle har lyst til at besøge. Bestyrelsen for Idrætscenter Vendsyssel er sammensat af brugerne. Alle har således rod i de foreninger, som hver dag udøver deres idræt, men i takt med centrets udvikling er bestyrelsen også udviklet fra en foreningsbestyrelse til en visionær forretningsbesty-

relse, der træffer beslutninger som ikke kun tager afsæt i foreningernes ønsker og behov, men som også rækker langt ud i fremtiden. De beslutninger, som bestyrelsen har truffet, og som har været med til at øge bosætningen i Vrå By, har også vægtet tungt, da Hjørring Kommune besluttede at opføre en ny skole i den østlige del af byen.

Stadionvej 17 | 9760 Vrå Tlf. 9898 1592 info@ic-vendsyssel.dk | www.ic-vendsyssel.dk

237


JMC A/S JMC er en moderne lager- og logistik, som med 35 års erfaring sikrer, at kunderne dels trygt kan opbevare deres varer på vores velindrettede lager og dels kan være sikker på, at vi håndterer alle ordrer hurtigt og effektivt. JMC ejes og drives af Anders Weber Christensen. Han er anden generation i spidsen

238

for virksomheden, som af mange vendelboer vil være kendt for en omfattende produktion og distribution af først kassettebånd og siden cd’er og dvd’er. I dag er fokus rettet mod at drive lagerhotel og logistik for eksterne virksomheder fra Hjørring til Filippinerne. Bygningerne på Løkkensvej 126 har i årenes løb været igennem en omfattende renovering, således at vi kan tilbyde kunderne sikre og professionelle lagerfaciliteter. Vi er eksternt lager for en række kunder, typisk grossister og

et stigende antal webshops, som vælger at placere deres lager i vores bygninger. Vi stiller lokaler og og topmoderne faciliteter til rådighed for alle brancher, fra forhandlere af sportsartikler, og graviditetsudstyr over hundefoder til autoudstyr og lamper. Vi tilbyder at plukke og pakke de varer, som kunden skal have sendt afsted til sine kunder. Vi råder over moderne lager-, paknings- og logistikudstyr, som minimerer risikoen for plukkefejl og sikrer dermed kunden, at varerne når ud til slutkunden som aftalt.


I flere tilfælde omfatter aftalen også montagearbejde, hvor vi f. eks. kan samle og montere kundens produkt for efterfølgende at pakke og sørge for transporten til kunder i hele verden. Hos JMC har vi både erfaring og kompetence indenfor global transport, og i kraft af gode kontakter indenfor transportbranchen, kan vi tilbyde kunderne attraktive fragtpriser. Vi er kendt for at levere kvalitet - for at vi kan leve op til kundernes forventninger både før, under og efter leveringen. Vores stab af vel-

uddannede og ansvarsfulde medarbejdere er uddannet til at give vores kunder den bedste betjening og service, og vi kan levere såvel store som små opgaver - altid til fornuftige priser. På Løkkensvej 126 er de fleste kvadratmeter allerede optaget af kundernes produkter, men ved spidsbelastning har vi mulighed for at råde over en større eksternt lager, så ingen kunder spørger forgæves efter lagerplads hos JMC.

Løkkensvej 126 | 9800 Hjørring Tlf. 9623 6700 jmc@jmcas.dk | www.jmcas.dk

239


MESSAGE A/S MESSAGE A/S er en iværksætterhistorie om, hvordan en glødende passion for mode, talent for branchen og fokus på en målgruppe har forvandlet en god idé til en dansk og udenlandsk erhvervssucces, som giver genlyd i modebutikker over det meste af Europa, og hvor unge modebevidste kvinder over hele verden finder de nyeste trends i førende detailbutikker og på internationale online-portaler. Carsten Lauritsen drømte om selv at udvikle jeans og skiftede et job hos Lee Cooper i Hjørring ud med en tilværelse som selvstæn-

240

dig. I 1980 hed produktet FAIS JEANS, og den allerførste kollektion bestod af tre fede jeansmodeller, og siden kom brands som JEFF, JAM, d´AHRLING og VASK til. I 1986 så brandet MESSAGE dagens lys, og i 1997 kunne virksomheden slå dørene op til den første MESSAGE-butik i Kongensgade, Odense. I dag driver MESSAGE 26 butikker i Danmark og tre i Norge, hvor successen er stærkt stigende, og antallet af butikker således forventes at vokse med 10-15 indenfor de næste fire år. Butikkerne i Danmark og Norge ligger alle på såkaldte A-locations, hvor synlighed og eksponering derfor er maksimal. Foruden butikkerne har MESSAGE de to

internationale brands mbyM og Global Funk med egne showrooms og medarbejdere i Oslo, Malmø, Hamburg, Düsseldorf, München og Amsterdam samt agenter i bl.a. Østrig, Belgien, England, Finland, Schweiz samt importør i Spanien. Største markeder er Tyskland og Holland, hvor skandinavisk design er i høj kurs. Hertil kommer et voksende salg i online-butikker i Italien, Irak og Singapore. MESSAGE åbnede i 2016 egen online-portal, som i 2018 bliver kædens mest omsættende butik, men MESSAGE oplever stor synergi mellem de fysiske butikker og muligheden for at handle online. I de fysiske butikker er det netop muligt at føle på tøjet og mærke


kvaliteten, mens kunderne har mulighed for at foretage deres indkøb på nettet døgnet rundt og uafhængigt af tidszoner. I 2003 lancerede MESSAGE mbyM som et subbrand. mbyM, der står for made by MESSAGE, er blevet taget godt imod, og har siden haft stor succes. I dag findes mbyM i mere end 500 butikker over hele Europa. I 2003 blev også jeanmærket Global Funk lanceret. Global Funk markedsføres primært i modebutikker i Danmark og Norge. Alle produkter udvikles i Hjørring, hvor designere, modelteknikere, indkøbere, kundeservice og administration er placeret på A. F. Heidemannsvej, mens lager ligger på Vandværksvej. Mens design og kollektioner ska-

bes i Hjørring, produceres tøjet primært i Kina, Indien, Vietnam, Bulgarien og Tyrkiet. MESSAGE producerer gennem sit internationale leverandørnetværk cirka 1,2 mio. stykker tøj om året. Som en internationalt orienteret virksomhed tager MESSAGE sit sociale ansvar særdeles alvorligt. Virksomheden har formuleret sin egen Code of Conduct og læner sig op ad FN internationale fokus på menneskerettigheder. Alle samarbejdspartnere skal underskrive MESSAGEs Code of Conduct for at sikre både menneskelige og arbejdsmæssige rettigheder. Social ansvarlighed handler også om at passe på miljøet, og her tager MES-

SAGE en række tiltag i forhold til bæredygtig produktion, bl.a. ved at benytte genanvendelige råvarer.

A.F. Heidemanns Vej 19 | 9800 Hjørring Tlf. +45 9623 2200 www.message.dk

241


Lars Slyngborg

Jane Melgaard Olesen

METROPOL Shoppingcenter Med flere end tre millioner besøgende om året ligger METROPOL ShoppingCenter på linje med langt større shoppingcentre og er samtidig stærkt medvirkende til at fastholde Hjørrings position som Vendsyssels bedste handelsby. To gange har en international jury fra de danske shoppingcentre og kunder endda peget på METROPOL som Danmarks bedste shoppingscenter i sin kategori. METROPOL kan i år fejre sit 10 års jubilæum.

242

METROPOL ShoppingCenter er opført på et stort område, der tidligere var adresse for to af Hjørrings gamle, hæderkronede virksomheder, nemlig Møller Lee trælast og kiksefabrikken Oxford. Shoppingcentret åbnede den 4. marts 2008 og ejes i dag af Wagner Ejendomme i Aalborg. METROPOL ShoppingCenter kan melde om alt udlejet. Det betyder, at 40 håndplukkede butikker og spisesteder er placeret side om

side i det cirkelformede centerområde med Hjørring Bibliotekerne og Fitness.dk på 1. sal og medarbejdere fra SKAT som naboer i centrets kontorbygning. Her er desuden indrettet kontorhotel med mulighed for at leje kontorer med fælles faciliteter i form af mødelokaler og køkken. Udlejningen af METROPOL ShoppingCenter er lagt i hænderne på Aberdeen Asset Management, og forståelsen af at skabe det helt


rigtige mix af butikker og butikstyper - også mindre lejere som passer godt ind i konceptet - er sammen med fire spisesteder med til at skabe sammenhæng og dynamik. METROPOL ShoppingCenter er en magnet i Hjørring og tiltrækker kunder fra hele den nordligste del af Vendsyssel, turister fra Norge, Sverige, Færøerne og Island som kommer med færgerne til Danmark samt danske og øvrige udenlandske besøgende fra turistområderne i hele Nordjylland. I uge 30 under den store, internationale fodboldturnering Dana Cup med op mod 30.000 deltagere fra hele

verden er METROPOL ShoppingCenter en attraktiv destination for shopping og oplevelse. Og netop shopping og oplevelse går hånd i hånd. Henover året er METROPOL ShoppingCenter således initiativtager til en række unikke udstillinger og events, lige som flere af butikkerne inviterer til målrettede oplevelser og besøg af kendte personligheder, som er med til at kaste glans over Vendsyssels største shoppingcenter. METROPOL ShoppingCenter har sin egen app, lige som det naturligvis er muligt at følge shoppingcentret på Facebook og instagram.

Østergade 30 | 9800 Hjørring Tlf. 7033 7555 www.metropolshopping.dk marketing@metropolshopping.dk

243


Nord Energi Nord Energi sætter strøm til din dagligdag og leverer hurtige, stabile forbindelser til dit digitale liv – eller sagt med andre ord: Nord Energi er det lokale infrastrukturselskab inden for el- og fibernet. Nord Energis vision er at være blandt de mest effektive el- og fibernetselskaber i Danmark samt sikre og udbygge de muligheder et stærkt, stabilt elnet og fibernet giver landsdelen og alle ca. 97.000 medejere/ forbrugere.

244

Driften af elnettet er et kerneområde hvor forsyningssikkerheden vægtes meget højt, faktisk er forsyningssikkerheden over 99,99%. Samtidig præsterer Nord Energi nogle af landets laveste nettariffer. Det betyder med andre ord, at alle forbrugere får højeste kvalitet til en lav pris. Nord Energi er altid at finde i toppen når Energitilsynet benchmarker/sammenligner elselskaberne i de årlige effektiviseringsmålinger. Drift og etablering af fibernet er et andet kerneområde og Nord Energi har således i mere

end 10 år gravet fiberkabler ned i store dele af Vendsyssel. Inden for ganske få år vil der være etableret fibernet til 95 % af alle husstande i forsyningsområdet. Nord Energi-koncernen består af fire selskaber: Nord Energi A.m.b.a., Nord Energi Net A/S, Nord Energi Fibernet A/S og Nord Energi Teknik A/S. Selskabet har hovedsæde i Hjørring med bemandede afdelinger i Skagen og Brønderslev. Nord Energi Net A/S ejer og driver elnettet altså de kabler og transformerstationer der sammen med øvrige anlægsdele er nødvendige for at sende el derhen hvor det skal


forbruges. Det er også Nord Energi Net A/S, der ejer elmåleren, som holder styr på hvor mange kWh, der skal afregnes for på den enkelte installation. Nord Energi Net A/S distribuerer endvidere al el produceret på områdets mange vindmøller, solcelleanlæg og decentrale kraftvarmeværker. Nord Energi Fibernet A/S ejer og driver fibernettet – altså de fiberkabler, POP-stationer og fiberbokse, der er nødvendige for at få de digitale signaler til og fra kunderne, det vil sige internet, TV og telefoni. Nord Energi Teknik A/S udfører entreprenøropgaver inden for elforsynings- og

fibernetområdet, og står bl.a. for driften af det samlede vejbelysningsanlæg i Hjørring Kommune. Nord Energi Teknik A/S står desuden for kabelfejlfinding, ledningsopmåling og ledningsregistrering og tilbyder også disse serviceydelser til eksterne kunder uden for koncernen. Nord Energi vil være en attraktiv arbejdsplads hvor nuværende og kommende medarbejdere kendetegnes ved bl.a. stolthed, glæde og engagement samt lyst til udvikling og læring. Nord Energi ejer 25 % af handelselskabet Eniig Energi A/S, der bl.a. sælger el, gas og

bredbåndsforbindelser og Nord Energi er endvidere medejer af Energi Danmark – det største elhandelsselskab i Danmark.

Ørstedsvej 2 | 9800 Hjørring Tlf. 99 245 656 info@nordenergi.dk | www.nordenergi.dk

245


De blå tog - Nordjydernes tog Hjørringfirmaet Nordjyske Jernbaner står for den regionale togtrafik i Nordjylland - fra Hirtshals til Hjørring og Skagen til Skørping. Nordjyske Jernbaners vision er beskrevet med 5 ord. ”Tog, der gør livet lettere”. En tankegang der gennemsyrer hele selskabet, og Nordjyske Jernbaner vil da også være togselskab for hele regionen – også for dem,

246

der ikke bor helt tæt på skinnerne. De blå tog skal være for alle, og der skal være så mange afgange som muligt i de tidsrum, hvor der er behov for det og med en så god sammenhæng som muligt med den øvrige kollektive trafik. Historien bag I januar 2001 overtog Nordjyllands Amt statens aktier og dermed ansvaret for drift og infrastrukturen for A/S Hjørring Privatbaner og Skagensbanen A/S. Efterfølgende fusionerede de to baneselska-

ber til Nordjyske Jernbaner A/S, og selskabet fik hovedsæde i Hjørring. I januar 2007 blev Nordjyske Jernbaner et datterselskab under Nordjyllands Trafikselskab (NT). NT ejer 89 procent af aktierne i Nordjyske Jernbaner, mens resten ejes af bl.a. Hjørring, Frederikshavn og Aalborg Kommune. Fusion og store investeringer Siden fusionen har ejerne investeret i en gennemgribende modernisering af hele virksomheden på mere end 600 mio. kr. Investeringerne er lavet i nye skinner, tekniske anlæg og nye tog. Sporarbejdet gik i gang i august 2003 og


var færdigt i starten af 2004. Det tog blot 35 dage at tage de gamle skinner og sveller op og lægge nye skinner ned på strækningen mellem Skagen og Frederikshavn. Arbejdet blev udført om natten, så sporarbejdet var til mindst mulig gene for passagererne. Med det nye spor blev den maksimale hastighed på Skagensbanen øget fra 75 km/t til 100 km/t – og 120 km/t på strækningen Hulsig-Skagen. I 2012 blev den fælles trafikcentral flyttet til Hjørring, så hele firmaet blev samlet under samme tag.

Nye tog I januar 2005 blev der indsat fire nye Siemens Desiro-togsæt på Skagensbanen. Samtidig ophørte den parallelle busdrift. Busafgangene blev i stedet erstattet af flere togafgange på Skagensbanen. Senere på året fik Nordjyske Jernbaner leveret endnu fire Desiro-togsæt, som blev indsat på Hirtshalsbanen. Den 6. august 2017 overtog Region Nordjylland trafikkøberansvaret fra Staten, og Nordjyske Jernbaner overtog den regionale togdrift fra Skørping til Frederikshavn fra DSB. Ved overtagelsen blev der indsat 13 fabriksnye ALSTOM Coradia Lint togsæt, der nu sam-

men med de 8 Desiro togsæt betjener strækningerne Skagen – Skørping og Hirtshals – Hjørring.

Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R, 3.sal 9000 Aalborg Tlf. 9934 1111

247


Nordsøen Oceanarium er et besøg værd i al slags vejr

Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har eksisteret siden 1984. Der er sket en masse forandringer i de mange år, men fokus har hele tiden været livet i Nordsøen. I dag er Nordsøen Oceanarium én af de største attraktioner i Nordjylland og tilbyder sjove og lærerige aktiviteter året rundt. Nordeuropas største akvarium byder på et spændende eventyr under havets overflade. De 10.000 m2 indendørs, 5000 m2 udendørs, 70 akvarier og mere end 6.500 fisk og andre havdyr, giver en hel dags oplevelser i det våde element. Oceanariet med de 4,5 mio. liter havvand og tusinder af fisk og andre havdyr er en oplevelse i sig selv. Her oplever man også fodringer, hvor dykkeren hopper i vandet og guider gæsterne rundt i det gigantiske akvarium.

248

Leg og læring ude og inde Nordsøen Oceanarium byder på sjove og lærerige oplevelser, både ude og indendørs. I udendørsområdet er der to unikke og udfordrende legepladser, bl.a. Danmarks største hval-legeområde, hvor man kan klatre, rutsje og svæve. Man kan gå på jagt efter havets guld, ravet, lege i vandkassen og komme ud på et gyngende hav på det gode skib ”Ship o´Hoy”, eller se ud over hele Hirtshals fra vores eget fyrtårn. Stor nyhed i 2018 Nordsøen Oceanarium fornyer hele tiden udstillinger og akvarier. Fra 2018 tager en ny udstilling gæsterne med på en rejse igennem Nordsøens fødekæde. Her kommer man helt ned i dybet med Danmarks største interaktive skærm på 100 m2. Skærmen tager gæsten

med på eventyr under overfladen, hvor man kan se en haj eller klumpfisk lige i øjnene, opleve gigantiske fiskestimer og gyse, når havets fødekæde udfolder sig. Det er gæsten, der bestemmer, hvad der skal ske. I et af de nye akvarier oplever man goplernes skønhed folde sig ud og lærer at forstå deres særlige plads i fødekæden. Fokus på sundhed og fede fisk Nordsøen Oceanarium formidler om fisk og sundhed på en utraditionel måde. Børn og deres familier kan lege sig til viden om fisk og sundhed i et interaktivt digitalt køkken. De kan også indtaste deres egne fiskevaner, og dermed bidrage til forskningen. Masser af viden om havets kæmper I Hvalforskerhytten er der mulighed for at ud-


forske hvalforskerens spændende verden. Gæsterne kan se skeletter fra flere hvalarter, herunder det kæmpestore skelet af finhvalen fra Blokhus. Kom helt tæt på de legesyge sæler Danmarks største rovdyr gråsælen og dens mindre slægtning den spættede sæl møder man på klos hold i det store udendørs anlæg. I den 12 meter lange undervandstunnel kan man følge de nysgerrige sælers elegante og hurtige bevægelser under vandet og charmeres af deres nuttede udseende. Udenfor er man med på første parket når de bliver fodret og trænet 2 gange dagligt. Smag på Nordsøen og få et minde med hjem På spisestederne serveres velsmagende enkle fiskeretter, varieret af årstidens lokale fisk og skaldyr – friskfanget, sundt, bæredygtigt og naturligt! Nordsøens butik Pakhuset indeholder et væld af souvenirs, gaveartikler, bøger og meget andet.

Nordsøen Forskerpark har fokus på fisk I samme bygningskompleks som oceanariet har Nordsøen Forskerpark til huse. Forskerparken lægger lokaler til aktiviteter, der alle drejer sig om fisk: Forskning, udvikling, rådgivning og formidling. Der er sammenlagt over 150 faste stillinger på stedet. Hertil kommer besætningen på havforskningsskibet Dana samt sæsonansat personale.

samt til forskning især inden for brændstofbesparelser og selektive redskaber. På verdensplan findes kun få lignende prøvetanke, men den i Hirtshals er den mest avancerede. Andre lejere er en afdeling af det store fiskefoderfirma BioMar samt en række mindre virksomheder. Både DTU Aqua, BioMar og oceanariet bruger forskerparkens unikke forsyning af saltvand direkte fra havet.

Den største lejer i forskerparken er DTU Aqua, som er et institut under Danmarks Tekniske Universitet. I forskerparken arbejder instituttet primært med akvakultur, fiskeriteknologi samt monitering af fiske- og skaldyrsbestande. Hertil kommer teknisk servicering af havforskningsskibet Dana. En anden stor lejer er SINTEF Ocean, der er et norsk selskab med base i Trondheim. På forskerparken beskæftiger SINTEF Ocean sig især med design, konstruktion og afprøvning af fangstredskaber, netbure til fiskeopdræt m.m. Her findes en 1200 m3 prøvetank, som anvendes af fiskere og vodbindere over hele verden til udvikling og demonstration af trawl

Willemoesvej 2 | 9850 Hirtshals Tlf. +45 9894 4444 info@nordsoemail.dk | www.oceanarium.dk

249


Novo Nordisk I Novo Nordisk ønsker vi at skabe forandring for at bekæmpe diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme. Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år har stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Dette langvarige engagement har givet os de erfaringer og kompetencer, som i dag gør det muligt også at hjælpe med at bekæmpe andre alvorlige kro-

250

niske tilstande: hæmofili, vækstforstyrrelser og svær overvægt. Novo Nordisk, som har hovedsæde i Danmark, beskæftiger omkring 41.700 medarbejdere i 77 lande og markedsfører sine produkter i flere end 165 lande. Novo Nordisks afdeling i Hjørring, Needle Manufacturing & Sourcing, beskæftiger ca. 260 medarbejdere med at sikre den globale forsyning og kvaliteten af Novo Nordisks injektionsnåle, hvad enten nålene produceres på fabrikken i Hjørring eller hos vores japanske underleverandør, Nipro, i Japan og Thailand.

Nålene er udviklet til at passe på vores injektionspenne med lægemidler til behandling af diabetes, vækstforstyrrelse og svær overvægt. Produktionen af vores nåle foregår i renrum på rulleskift og omfatter støbning af plastikkomponenter samt fuldautomatisk montage og pakning af de færdige nåle. Foruden produktion er vores medarbejdere beskæftiget med blandt andet kvalitetskontrol af produkterne fra Hjørring og Nipro, kvalitetssikring, logistik samt produkt- og produktionsudvikling i samarbejde med Novo Nordisks udviklingsafdeling i Hillerød. De mange hundrede millioner nåle, som Novo Nordisk producerer hvert år, bliver brugt af


patienter verden over, så kvaliteten af vores produkter er altafgørende. Derfor følger alle vores processer gældende nationale og internationale myndighedskrav til produktion af medicinsk udstyr, ligesom fabrikken er certificeret efter miljø- og arbejdsmiljøstandarderne ISO 14001 og OHSAS 18001. Fabrikken i Hjørring blev etableret i 1976 af amerikanske Baldwin and Cook, der med færre end 10 ansatte gik i gang med produktionen af tandlægenåle. I 1987 begyndte produktionen af de første injektionsnåle for Nordisk Gentofte, der købte fabrikken året efter. Siden Nordisk Gentofte og Novo Industries fusionerede til Novo Nordisk i 1989 har

fabrikken været beskæftiget med produktion, indkøb og produktionsudvikling af koncernens injektionsnåle.

251


Regionshospital Nordjylland – et bedre liv i toppen af Danmark Et bedre liv i toppen af Danmark. Sådan lyder visionen for Regionshospital Nordjylland, hvis største matrikel ligger i Hjørring. Visionen om det bedre liv gælder både for patienter, pårørende og personale, og vi gør vores ypperste for at sikre, at alle parter er i gode hænder. Regionshospital Nordjylland har fem matrikler i Hjørring, Thisted, Frederikshavn, Brønderslev og Skagen, og vi har årligt 300.000 patientkontakter. Hospitalet i Hjørring er et akuthospital med døgnåben Akutmodtagelse, og vi varetager langt de fleste hospitalsbehandlinger for borgerne i vores lokalområde. På hospitalet udvikler vi løbende vores udredning, behand-

252

ling og pleje, så vi er blandt de bedste hospitaler inden for de specialer, vi løfter. Vi sætter en ære i at være nærværende og indrette os på patienternes og pårørendes vilkår og behov. Det samlede hospital har et budget på 1,5 mia. kroner og godt 2600 ansatte – heraf 1500 i Hjørring. Medarbejderne er hospitalets vigtigste ressource, og vi ved, at de kun kan yde det bedste til patienterne, når de selv trives. Vi har høje faglige ambitioner, egen forskningsenhed og arbejder tæt sammen med Aalborg Universitet om at udvikle og forbedre kvaliteten til patienterne. Hospitalet er i en rivende udvikling. I 2019

skal et nyt Kvinde-Barn Hus på godt 7000 m2 stå færdigt og dernæst følger en ny Behandlingsbygning.

Bispensgade 37 | 9800 Hjørring Tlf. 97 64 00 00 | rhnordjylland@rn.dk www.rhnordjylland.rn.dk


North Denmark Regional Hospital - a better life at the top of Denmark A better life at the top of Denmark. That is the vision for North Denmark Regional Hospital, which has its largest facilities in Hjørring. The vision of a better life applies to patients, their families as well as to employees of the hospital and we do our outmost to ensure that all are in safe hands. North Denmark Regional Hospital has facilities in five towns, Hjørring, Thisted, Frederikshavn, Brønderslev and Skagen and has around 300.000 patient contacts each year. The hospital in Hjørring has a 24-hour emergency department and we are able to provide the vast majority of hospital treatments required by patients in our local area. At the hospital, we are constantly developing our capabilities in the areas of diagnosing, treat-

ment and care; ensuring that we are always among the best-performing hospitals for the specialities we offer. We take pride in being attentive to and supportive of the needs and wishes of patients and their families. The combined hospital has a budget of around 1.5 billion Danish kroner and has more than 2600 employees, 1500 of which are employed in Hjørring. The employees are the hospitals most important resources and we know that they can only provide the best possible care for and treatment of our patients when they themselves thrive We aim to be at the forefront of medical advances. For that reason, we have our own research unit and work closely with Aalborg

University, the region’s main centre for teaching and medical research. The hospital is developing rapidly and in 2019 a new building of 7000 m2 for the treatment of women and children’s disease will be finished. Afterwards, a new building for surgery will follow.

Bispensgade 37 | 9800 Hjørring Tlf. 97 64 00 00 | rhnordjylland@rn.dk www.rhnordjylland.rn.dk

253


ROLLTECH A/S

ROLLTECH A/S i Hjørring har i mere end 30 år været leverandør til isolerglas-industrien. Hvert år producerer vores knap 100 medarbejdere profiler, der rækker et par gange rundt om jorden. ROLLTECH A/S er markedsførende i Danmark. Langt størstedelen af vores produkter går dog til udlandet, omkring 96 % eksporteres til Nordeuropa og Nordamerika. Siden 2001 har ROLLTECH A/S været ejet af italienske Alu-Pro Srl med fabrikker i Italien, Polen og Rusland. Som gruppe er vi verdens

254

største producent af afstandsprofiler til glasindustrien. Innovation og udvikling har i alle årene været en del af vores DNA. Vi har oparbejdet en erfaring og en ekspertise indenfor især varmkant profiler, der gør, at vi i dag er førende på verdensplan. Derfor er det naturligt, at det er ROLLTECH A/S i Hjørring, der udvikler alle nye profiler i koncernen, lige som vi selv udvikler og bygger vores egne, unikke produktionslinjer. I Hjørring har vi netop taget et 3.600 kvm stort nyt byggeri i brug. Bygnin-

gen benyttes netop til produktion og lager til et helt nyt unikt produkt. I moderne byggerier er der behov for profiler, der medvirker aktivt til at minimere energispild gennem lave U-værdier og samtidig sikrer en lang levetid på vinduet. Derfor er vores profiler skabt med et design og en kvalitet, der bidrager til et perfekt resultat - lige fra designfasen til den daglige brug. En profil fra ROLLTECH A/S er derfor mere end “bare” en profil. Bag ligger en årelang erfaring kombineret med den nyeste viden og


skabt med øje for detaljen, miljøet og kundernes behov. Vi leverer profiler, der aktivt bidrager til mindre kondens, forlænger vinduernes levetid, giver et bedre indeklima og samtidig reducerer forbrugernes varmeregning. Vi leverer derudover den rådgivning, service og kvalitet, som kunderne skal kunne forvente fra branchens ledende leverandør og bidrager dermed væsentligt til reduktion af CO2 udledning. I 1989 vendte vi fokus fra traditionelle aluminiumsprofiler til stålprofiler. Siden har vi i

vores søgen efter de mest optimale løsninger udviklet profiler, som er blevet stadig mere effektive i forhold til isoleringsevne. I 1996 lancerede vi således vores varm-kant profil Chromatech, fremstillet af rustfrit stål og som stadig er en del af vores sortiment. I 2008 var vi klar til at præsentere vores første hybrid-profil, Chromatech ultra som er en moderne profil, der består af hård plast og en fin struktur af rustfrit stål. Hos ROLLTECH A/S beskæftiger vi en stab af dygtige medarbejdere, der besidder meget

stor produktviden, lige som vi kender vores kunders udstyr. Det betyder, at vi er i stand til at tilbyde vores kunder professionel rådgivning, viden og den helt rigtige løsning til netop deres behov.

W. Brüels Vej 20 | 9800 Hjørring Tlf. 9623 3343 info(at)rolltech.dk | www.rolltech.dk

255


ScanBelt A/S ScanBelt A/S er en internationalt orienteret virksomhed med fokus på produktion af modulbånd i plast til en bred vifte af virksomheder og brancher verden over. ScanBelt producerer mere end 50 forskellige båndtyper, som kan sammensættes efter kundens specifikke behov. Ca. 85 pct. af virksomhedens omsætning går til eksport, og en stor del af salget foregår til fødevareindustrien, hvor mange af kunderne findes indenfor fisk-

256

eri, mejeri, slagteri og produktion af konfekture og snack food. En anden stor kundegruppe er bilindustrien og generel sværlast transport – hvor bilproduktion i Tyskland og Kina er store markeder. En understregning af den store variation og fleksibilitet, som ScanBelt A/S er eksponent for. Fleksibilitet er et vigtigt element i virksomhedens forretningsfilosofi. Dette blev blandt andet understreget, da Coca-Cola i Californien ønskede et rødt transportbånd i produktionen i stedet for det blå, som sodavandsgiganten allerede havde. Og selv om blå er en af standardfarverne, tilbød ScanBelt

A/S naturligvis at levere et rødt til Coca-Cola. ScanBelt A/S har siden begyndelsen i 1992 har været ejet og drevet af familien Vejlstrup. Lars Vejlstrup etablerede virksomheden, som siden er overtaget af sønnen Morten Vejlstrup. Selvstændighed er en afgørende del af ScanBelts DNA. Virksomheden er vokset kontinuerligt igennem årene, og ekspansionen er sket ved organisk vækst og med et ønske om fortsat at kontrollere alle funktioner internt og under samme tag. ”Fleksibilitet frem for alt” og ”Alt under ét tag” er to af de slogans, som ScanBelt A/S gerne benytter. Forretningsfilosofien ”Alt under ét


tag” er omdrejningspunktet for den fleksibilitet og de attraktive leveringstider, som ScanBelt ønsker at være kendt for, og som er vigtige parametre for virksomhedens konkurrenceevne. Hos ScanBelt tror man på at kontrol med hele produktionsprocessen, inklusive udvikling af værktøjer, sikrer kunden et bedre produkt og at virksomheden kan opretholde et højt serviceniveau. ScanBelt A/S er dog selv i nogle tilfælde selv højt kvalificeret underleverandør og lever fint med den rolle. Her er kunderne typisk maskinproducenter, som nyder godt af både modulbånd og tilbehør af høj kvalitet, en fl-

eksibel produktion samt et højt serviceniveau. Dermed er ScanBelt i stand til at levere præcis det produkt, som også deres kunder efterspørger. Foruden fabrikken og hovedkontoret i Hjørring, samt datterselskabet ScanBelt Nordic i Løsning, har ScanBelt fem eksterne salgskontorer i henholdsvis Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland og Spanien. Herfra arbejder sælgere i deres respektive markeder, lige som medarbejdere rejser rundt i hele verden for at besøge og rådgive kunder i bl.a. valg af båndtyper og setup, ofte i tæt samarbejde med kundens ingeniører, produktions-

ledere og indkøbere. Desuden har ScanBelt A/S et stort netværk af forhandlere på alle kontinenter. ScanBelt fejrede i 2017 25 års forretningsjubilæum og har i samme år fordoblet sine produktionsfaciliteter og udvidet med ny produktionshal.

Læsøvej 12 | 9800 Hjørring Tlf. 9890 90 88 mail@scanbelt.com | www.scanbelt.com

257


Skagerak Group

”Quality is remembered long after the price is forgotten” er nogle af de kloge ord, som Skagerak Fiskeeksport har været bygget op om, siden Sigurd Espersen i 1930 grundlagde virksomheden på havnen i Hirtshals med fokus på sildefiskeri og eksport. Siden har virksomheden udviklet sig til en gruppe af firmaer, og Skagerak Group er i dag en moderne, dynamisk og udviklingsorienteret virksomhed, der har forstået ikke blot at

258

følge strømme og tendenser i markedet, men også at navigere sikkert mellem de bølger, som de internationale konjunkturer har skabt gennem årene. Derfor er Skagerak Group en økonomisk velkonsolideret virksomhed, og en af verdens førende indenfor den globale fiskeindustri, hvor Skagerak Fiskeeksport med aktiviteter som handel, kølefaciliteter og transport arbejder sammen med store internationale super-


markedskæder, firmaer i cateringsbranchen, produktionsvirksomheder, engrosfirmaer og international handel med fiskeprodukter. Skagerak Group er fortsat en familieejet virksomhed med Sigurd Espersens søn, Iver Espersen i spidsen som direktør. Sammen med sin bror, Chris Espersen, overtog Iver Espersen i 1967 ledelsen af den markante nordjyske virksomhed med forbindelser i hele verden. Efter Chris Espersens død i 1998, overtog

Iver Espersen alene ejerskabet og ledelsen af en voksende virksomhed, hvor gamle dyder som service, tillid og kvalitet går hånd i hånd med udvikling og innovation, og hvor sikkerhed for levering og fleksibilitet bl.a. ved at tilgodese den enkelte kundes ønsker og behov, er med til at gøre Skagerak Group til en interessant og professionel samarbejdspartner, også om 100 år. Christian Espersen, som repræsenterer 3. generation er samtidig med til at sikre virk-

somhedens værdigrundlag og generationsskifte. 4. generation er allerede på vej.

SKAGERAK GROUP Havnefronten Banegårdspladsen 1 | 9850 Hirtshals Tlf. +45 9894 1100 info@skagerakgroup.com www.skagerakgroup.com

259


Skallerup Seaside Resort er et topmoderne feriecenter med 282 ferieboliger beliggende midt i Vendsyssels uspolerede natur, blot 12 km vest for Hjørring og 5 km nord for Lønstrup, direkte ud til det brusende Vesterhav. Her kan hele familien kan slappe af og nyde roen eller være aktiv i eget tempo. Roen vil især kunne mærkes i de skønne feriehuse, hvor man også kan nyde hinandens selskab og ellers bare skrue op for familiehyggen. Til gengæld er der fuld fart på aktiviteterne i

260

både vandland, legeland, bowling og sportshal, hvor der er aktiviteter for alle aldre. Her er lejligheder med havudsigt for de voksne uden børn, og feriehuse for både den lille og den store familie – helt op til 12 personer i samme hus. Klassiske feriehuse og spahuse – alle med fuldt udstyret køkken, stue, værelser og badeværelser. Roen i findes også andre steder end i feriehusene - Romulus inviterer indenfor til en verden af ro og wellness på første klasse.

Oplev termalbade, udendørsbassin og fantastisk saunagus i Danmarks største sauna med havudsigt. Det er muligt at booke massage eller anden behandling for at fuldende oplevelsen. Læs mere om wellnesscentret på www.romulus.dk Naturen omkring Skallerup indbyder i høj grad til lange gå- eller løbeture langs vandet og en skøn cykeltur i området. På dyregården er det muligt at besøge kaniner, høns, geder mv. og lade ungerne trække på en shetlands-


pony eller ride med på en af de islandske heste. Indendørs kan du deltage i forskellige sportsaktiviteter som badminton, hockey, fitnesscenter og forskellige holdaktiviteter såsom yoga og Qi Gong. I restauranten er der plads og menukort til både børnefamilierne og til de voksne, der gerne vil forkæles med en gourmetmenu, ligesom det er muligt at købe et godt måltid mad med hjem i eget hus. Skallerup Seaside Resort A/S

|

Nogle gange skal man ikke så langt væk hjemmefra for at finde roen og give sig selv lov til at lave ”ingenting” – Skallerup Seaside Resort ligger i bekvem køreafstand fra Hirtshals, Hjørring, Sindal, Vrå, Løkken mv., og en stor del af gæsterne kommer da også fra Hjørring Kommune. Læs mere på www.skallerup.dk

Nordre Klitvej 21

|

9800 Hjørring

|

Tlf. 9924 8400

|

info@skallerup.dk

|

skallerup.dk

261


Smyril Line Hvert år sejler Smyril Lines passagerfærge Norröna tusindvis af rejsende fra hele Europa og Skandinavien fra Hirtshals over Nordatlanten til Færøerne og Island. De rejsende kan vælge mellem almindelige færgebilletter, pakkerejser, rundrejser og cruise, og rederiet

262

sætter stor ære i at vedligeholde og udvikle skibet samt yde en høj service. Smyril Line har siden 2012 været repræsenteret med egen rejsebureauafdeling i Hirtshals. Smyril Line Cargo er Islands og Færøernes livline til og fra Danmark, Skandinavien og resten af Europa. Her opererer rederiet dagligt med fire skibe. Norröna – RO/PAX skib, som har plads til 120

trailere/800 biler og 1482 passagerer, sejler mellem Hirtshals, Torshavn og Seydisfjordur. Fragtskibene Eystnes og Hvitanes har begge plads til 23 trailere, 30 containere og 900 paller frys. Skibene sejler mellem Færøerne, Hirtshals og St Petersborg. Mykines – RO/RO skib med plads til 90 trailere og 500 biler sejler mellem Rotterdam, Torshavn og Thorlakshöfn. For beboere og virksomheder på Færøerne og Island er Smyril Line Cargo garant for, at


de daglige forbrugsvarer når frem til butikkerne. Langt de fleste af de varer, som indbyggerne køber i forretningerne, bliver nemlig sejlet til de nordatlantiske øer med Smyril Line Cargo. Fisk er en væsentlig del af den fragt, som Smyril Line Cargo transporterer fra Island og Færøerne. Smyril Line Cargo transporterer årligt næsten 150.000 tons fisk, som leveres over hele verden, enten via fly, container eller i en af vores flere end 600 trailere.

Smyril Line Cargo bygger på havneområdet i Hirtshals ny terminal på 2700 kvm og 600 kvm kontor, hvorfra godset til Færøerne og Island håndteres. Byggeriet forventes færdig ultimo 2018.

Dalsagervej 9B, 1. sal 9850 Hirtshals Tlf. 9655 8500 | Fax 9655 8501 booking@smyrilline.dk | www.smyrilline.dk

263


Spar-Event

Med en solid erfaring fra en række koncerter i bl.a. Svanelunden, etablerede Henrik Konnerup og Henrik Amtoft i 2014 Spar-Event. Navnet er langt fra valgt tilfældigt. De to driver nemlig dagligvarebutikken Spar i Lønstrup og er dermed kendte ansigter i både Lønstrup og Hjørring.

264

Siden har Spar-Event udviklet sig til at være den største koncertarrangør i Hjørring Kommune, og i 2018 er der allerede planlagt flere end 30 koncerter og arrangementer, som hver især samler mellem 50 og 3000 gæster. Det er således Spar-Event, der står bag de traditionelle julefrokoster i Hallen i Park Ven-

dia, lige som det er Spar-Event, der har genoplivet ballet på Vendelbohus 1. juledag. Og netop Vendelbohus er et af Spar-Events faste holdepunkter. Hjørrings gamle kulturhus har gennem årene lagt lokaler til en perlerække af koncerter med store og kendte navne, men når der skal rigtig mange ind og høre


spændende musik, flyttes scenen enten til Hallen Park Vendia eller Sct. Knuds Kilde. Små og intime musikarrangementer holdes tit på hyggelige Hotel Kirkedal i Lønstrup. Som noget nyt har Spar-Event nu også vendt blikket mod Læsø, hvor Østerby Hallen danner ramme om musikarrangementer. Mange

af de danske kunstnere har ytret ønske om specifikt at få lov at optræde på øen i Kattegat, og Spar-Event forventer således at øge fokus på Læsø de kommende år. Strandvejen 82 | 9800 Hjørring Tlf. 2324 9410 info@sparevent.dk | www.sparevent.dk

265


Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Vendsyssel er en stærk, lokal garantsparekasse. Vi beskæftiger 412 medarbejdere fordelt på 31 afdelinger, heraf to i København. Sparekassen Vendsyssel har 114.000 kunder fordelt over hele landet, hvoraf ca. 39.000 er garanter og dermed en vigtig del af sparekassens fundament. I Hjørring Kommune er Sparekassen Vendsyssel repræsenteret med afdelinger i Lønstrup, Sindal, Hirtshals, Hjørring og Vrå, hvor hovedkontoret har ligget siden 1871. Afdelingerne hører organisatorisk til Hjørring-området, hvor vi også har etableret selvstændigt erhvervscenter, som servicerer erhvervskunder i hele kommunen. Desuden er der placeret erhvervsrådgiver i afdelingen i

266

Hirtshals, hvor både fiskeri, forædlingsindustri og maritim service er vigtige fokusområder. Vi tilbyder kunderne rådgivning på højt fagligt niveau indenfor forsikring, pension, investering, realkredit, privatøkonomi og erhverv. Vi råder over et team af specialister, der er klar til at bakke op og supplere vores lokale rådgiveres kompetencer, når det passer kunderne. Værdier som sund fornuft, handlekraft og lokal forankring samt fokus på den enkelte kunde er en væsentlig del af vores DNA. Vi modtager alle med et smil, og tager i vores rådgivning altid afsæt i den enkelte kundes forhold og behov. Kunderne har deres egen rådgiver, som de kan komme i kontakt med ved at ringe direkte

Casper Nissen Larsen, afdelingsdirektør i Hjørring


eller sende en email. Vi svarer hurtigt og er klar til at mødes med vores kunder. Vores struktur er flad, og det betyder, at medarbejderne har kompetence til at tage lokale beslutninger. Det kan være, når privatkunden har forelsket sig i en ny bil, eller det unge par står overfor deres drømmehus. Men det gælder også, når erhvervskunden har brug for finansiel opbakning og en hurtig beslutning. I Sparekassen Vendsyssel tager vi ansvar og medansvar. Som et stort og markant pengeinstitut er vi vores ansvar bevidst. Vi ønsker at være med til at præge og udvikle det lokalsamfund, som vi er en del af. Vi bakker op om vores kunder. Vi deltager aktivt i deres liv og dermed i lokalområdets. Men vi er også synlige i forhold til opbakning til det lokale foreningsliv og kulturområdet, hvor driftige foreninger og organisationer

sjældent går forgæves, når de præsenterer os for spændende projekter. Med 114.000 kunder og et solidt fodfæste i et stort nærområde er det kun naturligt, at lokalområdet kan regne med Sparekassen Vendsyssel. Det er sund fornuft, synes vi.

Brinck Seidelins Gade 10 | 9800 Hjørring Tlf. 8222 9800 hjoerring@sparv.dk www.sparekassen-vendsyssel.dk

267


tandlægen.dk Nordjyllands Implantatcenter Tandlægen.dk Nordjyllands Implantatcenter består af to store moderne klinikker. En i Hirtshals og en i Hjørring. Vi tilbyder behandlinger af høj kvalitet til yderst fornuftige priser. Vi har meget stor erfaring med alt inden for tandbehandling, herunder specielt krone- og brobehandlinger samt implantatbehandlinger. Vi er helt up to date med de nyeste behandlingsmetoder, uddannelse og kvalitetskrav, og

268

vi har naturligvis alt i moderne udstyr til tandbehandling. Hos os lægger vi vægt på tryghed og tillid. Du vil blive mødt med forståelse og omsorg af hele vores erfarne behandler-team. Det er vigtigt for os, at du får en god og tryg oplevelse, så du stolt kan vise smilet frem. Når du kommer til os med større behandlingsbehov, starter vi med at tale med dig om, hvilke tanker du selv har gjort om dine ønsker

og muligheder. Herefter undersøger vi dine tænder, eventuelt ved brug af røntgen og skanning, og på den baggrund laver vi et prisoverslag og en behandlingsplan. Herefter kan du tage stilling til, hvad du ønsker gennemført og hvornår. Ring og bestil en tid, så vi sammen kan lægge en god plan for dig og dine tænder. Vi glæder os meget til at byde dig velkommen på vores klinikker.


Vendelbopladsen 5 | 9800 Hjørring Tlf. 98 92 03 08 Sophus Thomsens Gade 7 | 9850 Hirtshals Tlf. 98 94 20 50

269


HISTORIENS ”VINGESUG”

EMFANGETS MODER Thermex, (oprindeligt Thermor), blev grundlagt i 1958. Kerneprodukterne var de første år alene baseret på mindre ventilatorer til brug på toiletter, kontorer, i forretninger, restaurationer og lignende lokaler, hvor der var behov for luftfornyelse.

i messing til mere stilrene og futuristiske designs med overflader i børstet rustfrit stål. Model Ronda i rustfrit stål, med halogen belysning, elektronisk betjening, blev udviklet, produceret og markedsført i 1994 blandt andet med massiv annoncering på TV. I slutningen af 1990`erne begyndte Thermex at kombinere emfang i rustfrit stål med glas.

HISTORIENS FØRSTE EMHÆTTE I 1965 introducerede Thermex den første egentlige emhætte model ”turbinette” en køkkenventilator, uden lys og filter til place-ring over komfuret. HISTORIENS FØRSTE EMFANG I midten af 1970`erne designede, serie-producerede og lancerede THERMEX, som de første på markedet nogensinde en dekorativ emhætte med fedtfilter, lys og styring. Dengang kendt som ”smedejernsemfang” i dag blot kaldet EMFANG. Hensigten med denne nyskabelse var at forene design og funktion i èn enhed. Det første ”rigtige” Emfang hed Model FANØ og blev lanceret i 1976. Emfanget blev fra starten en rungende succes og er den dag i dag en fast bestanddel i køkkenet verden over.

MODEL ZIRKON Model Zirkon fra 2000 i stål og glas var en del af af Crystalia serien med kendetegn som optisk fiber belysning, fjernbetjening og hæve/ sænke funktion samt dekorationsbelysning

Model TURBINETTE anno 1958. I 1983 begyndte Thermex at udbrede konceptet til andre lande, først til Sverige og Norge og siden hen til andre lande. I midten af 1990`erne ændrede designet stil fra sortlakerede smedejerns emfang med detaljer

INN-LINE BY JACOB JENSEN DESIGN I starten af 0`erne indledte Thermex et samarbejde med den verdenskendte danske designer Jacob Jensen. Det førte til skabelsen af emfangsserien Inn-line der med sit formsprog , brød med den gængse måde at designe emfang på. THERMEX LOFTINTEGREREDE EMFANG I midten af 0`erne arbejdede Thermex` udviklingsteam igen på at skabe nye innovative

THERMEX THERMEX DANSK DESIGN OG KVALITET SIDEN 1958 DANSK DESIGN OG KVALITET SIDEN 1958 Fanø Fanø

Turbinette Standard

Turbinette

Standard

Agernæs Agernæs

Ronda Ronda

Jupiter Jupiter

Turbo 702 Turbo 702

1958

1965

1972

1976

1985

1988

1994

1958

1965

1972

1976

1985

1988

1994

40 270

WWW.THERMEX.DK WWW.THERMEX.DK


Model FANØ anno 1976.

TV spot RONDA anno 1994.

Model Metz Medio III Strip anno 2016.

produkter. Det førte til et mindre opgør med den traditionelle tankegang at emfanget skulle hænge ned over kogeøen i øjenhøjde.

Skulle du mod forventning ikke finde den helt rigtige løsning blandt Thermex mange muligheder så husk på at Thermex faktisk også kan producere dit helt eget emfang efter mål og i præcis den farve du måtte ønske.

Thermex organisation er F.I.T og det står for FLEKSIBILITET INNOVATION TROVÆRDIGHED

Thermex lancerede derfor i 2002 som de første begrebet ”det loftintegrerede emfang” en løsning hvor emfanget ganske enkelt blev bygget ind i loftet og derfor gav frit udsyn over køkkenet. Thermex Loftintegrata blev for første gang introduceret på markedet i 2002. Det skulle vise sig at denne løsning siden hen har gået sin sejrgang verden over og i dag anvendes i et stort antal køkkener. Som det kan ses af historien, er Thermex ikke alene emfanget`s moder, Thermex har siden starten i 1958 løbende udviklet og markedstilpasset produkterne til tidens trend og efterspørgsel.Thermex er markedsledende indenfor EMFANG og emhætter og Thermex arbejder til stadighed med at give dig de bedste og mest enkle løsninger og her er nøgleordene: DESIGN, SUGEEVNE, LYDSVAGHED. Hertil kommer at Thermex til stadighed arbejder i retning af mere energi- og miljøvenlige emfang.

Thermex er en 100% dansk ejet virksomhed med lange og stolte traditioner. Vores produkter forhandles gennem et kvalificeret og kompetent netværk af specialister indenfor køkken og hvidevarer i hele Danmark. Thermex Scandinavia A/S har hovedsæde i Hjørring og salgs-afdeling i Rødovre, hvor vores team af dygtige og serviceorienterede medarbejdere er klar til at give dig marke-dets bedste rådgivning og service, både før og efter dit køb af et THERMEX produkt. Udover Danmark er Thermex også tilstede med egen organisation i Sverige, Norge, Finland og Spanien.

Team Thermex er klar til at give dig rådgivning og service.

Lampe emfang Lampe emfang

Loftintegrata

Metz Maxi ll Strip

Preston

Metz Maxi ll Strip

Preston

Loftintegrata

Zirkon

Inn-line

Zirkon

Inn-line

2000

2002

2004

2000

2002

2004

Bord emfang Bord emfang

AirGrip

Hood in Hob

AirGrip

Hood in Hob

2007

2009

2015

2016

2017

2007

2009

2015

2016

2017

Emfang enkelt og elegant Emfang enkelt og elegant

41 271


Vendsyssel FF Vendsyssel FF er landsdelens fodboldflagskib på herresiden. Selv om det er Hjørring IF, der har licensen til at drive professionel fodbold, indikerer navnet Vendsyssel FF, at klubben er hele Vendsyssels hold, og administration og træning er da også placeret hos Idrætscenter Vendsyssel i Vrå, mens hjemmekampene i Nordic Bet Ligaen afvikles på Nord Energi Arena i Hjørring. Klubben blev stiftet i 2006 som FC Hjørring af en flok visionære og fodboldglade personer, der havde en drøm om, at Hjørring og

272

Vendsyssel på sigt kunne blive en del af fodboldens bedste selskab, superligaen. Allerede da dommeren fløjtede op til den første kamp, var visionen, at FC Hjørring skulle værre en klub for hele Vendsyssel, og lokale fodboldklubber fra øst til vest og fra syd til nord blev inviteret til at deltage i samarbejdet. Vendsyssel FF sikrede sig i 2009/2010-sæsonen for første gang oprykning til og deltagelse i 1. division. Siden oprykningen har klubben været en fast del af landets næstbedste række, hvor holdet de seneste sæsoner har etableret sig i toppen. I sæsonen 2016/2017 sluttede Vendsyssel FF på en fornem anden-

plads, som medførte to playoff-kampe om oprykning til superligaen. I samme sæson nåede klubben semifinalen i pokalturneringen, hvor kun et nederlag til FC København hindrede en finalekamp i Telia Parken. I 2013 skiftede FC Hjørring navn til Vendsyssel FF for at understrege visionen om at være hele landsdelens hold. Samarbejdet med landsdelens klubber er blevet forstærket, og strategien er stadig, at Vendsyssel FF skal være Vendsyssels modstykke til AaB. Vendsyssel FF er i fortsat dialog med landsdelens klubber om at skabe en fælles talentudvikling, der foreløbig skal munde ud i et hold i U19 og på sigt måske også U17 og


Mogens Krogh Administrerende Direktør

U15 i form af talenttræninger, hvor landsdelens store talenter får ekstra opmærksomhed i bestræbelser på at udvikle deres fodboldmæssige kvaliteter. Målet er på sigt at kunne supplere den professionelle trup med lokale talenter for også ad den vej at styrke identiteten og den lokale forankring. Med en ny ledelse, både sportsligt og administrativt, har ungdommen fået meget større opmærksomhed, og gennemsnitsalderen på holdet er således sænket væsentligt til gavn for det aktuelle niveau men også bæredygtigt på sigt. Vendsyssel FF lægger ikke skjul på, at superligaen er det ultimative mål. Klubben oplever da også positiv stemning og stor lokal opbak-

Torben Jespersen Koordinator/Økonomi

Aage Strøm Salgschef

ning fra fodboldfans og virksomheder i hele Vendsyssel. En opbakning, der ikke kun er vigtig for at rykke op i den bedste række, men i høj grad også for at være i stand til at bevare status som superligaklub. I det daglige er mange forudsætninger for en tilværelse blandt de bedste allerede på plads. I Idrætscenter Vendsyssel har spillere og organisation topprofessionelle forhold, og til hjemmekampene spiller klubben på et helt nyt stadion, hvor 5281 satte publikumsrekord, da FC København var på visit i DBU Pokalen. Stadionvej 17 | 9760 Vrå www.vendsysselff.dk

273


Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning Med en historie, der rækker mere end 60 år tilbage, har Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørfirma både erfaring, kompetence og materiel til at udføre enhver opgave, for private og professionelle kunder. Virksomheden blev etableret af Hans Christiansen, der med dygtighed og energi udviklede Vennelyst, som firmaet hedder i daglig tale, det startede med en enkelt traktor til en driftig maskinstation. I 1965 valgte Hans Christiansen imidlertid at flytte fokus fra land-

274

bruget til en voksende entreprenørbranche, og siden har Vennelyst vokset til at være blandt de største og mest veletablerede entreprenørvirksomheder i landsdelen. I 2003 modtog Hans Christiansen Hjørring Kommunes erhvervspris for initiativ og virkelyst. I 1998 kom sønnen, Jan-Iver Christiansen med i virksomheden, og i 2007 blev generationsskiftet endelig gennemført. Vennelyst beskæftiger i dag 200 medarbejdere og opererer over hele landet, men primært i Nordjyl-

land og Vendsyssel, hvor vi har vores rødder. Vi udfører alle tænkelige opgaver indenfor entreprenørbranchen. Ingen opgave er for stor og ingen opgave er for lille til at blive behandlet hurtigt, effektivt og professionelt. Vi har igennem årene sat markante aftryk på udviklingen i vores landsdel. Vi har været en tæt samarbejdspartner for Hirtshals Havn både i forbindelse med opførelse af kajanlæg og en kæmpe stor landudvidelse. Vi har sikret drikkevandsforsyninger mange steder i


Vendsyssel, lige som vi har bistået forsyningsvirksomheder med separatkloakeringer i en lang række byer. Vi har udført renovering af Skagensbanen igennem en årrække, men vi er mindst lige så stolte over, at vores private kunder foretrækker os, når de har en rørskade og indkørslen skal graves op, når kloakken er stoppet, eller når de ønsker sig en ny terrasse. Vi har aftaler med de fleste forsikringsselskaber og er klar til at rykke ud med både tv-inspektion og Slamsuger, hvis kloakken driller. Vi glemmer aldrig det vigtige fundament, som vores loyale, private kunder er en stor del af,

men vi er også med til at sikre, at håndværkerne på byggepladsen har de nødvendige materialer. Vores lastbiler med kran transporterer nemlig byggematerialer fra trælasten ud på byggepladsen, hvor vi også tilbyder at tage de tunge løft for entreprenøren. Medarbejderne er vores vigtigste ressource. De spiller en afgørende rolle i den positive udvikling, som Vennelyst oplever. Derfor er det også vigtigt for os at sikre, at deres uddannelse og kompetencer altid er opdateret, og at de i øvrigt har så gode vilkår i hverdagen som overhovedet muligt. Uden dem er vi ikke i stand til at tilbyde den

meget brede palette af løsninger, som kendetegner Vennelyst.

VENNELYST Ingeniør- og Entreprenørforretning

Frederikshavnsvej 235A | 9800 Hjørring Tlf. 9892 1466 info@vennelyst.dk | www.vennelyst.dk

275


Vognmandsgården Vognmandsgården er en moderne kran- og specialtranportvirksomhed. Firmaet råder over nogle af de mest moderne lastbiler og udstyr. Vognmandsgården udfører

276

en bred vifte af opgaver, bl.a. løft og tranport med kranbil, blokvognstransport, maskinbaksning, transport med bredt, højt og langt gods, følgebilskørsel, kurertransport m.m.

Vognmandsgården har fire lastbiler, hvoraf de tre er forsynet med kraner. De to af kranerne er på 150 t/m, og de løser større kran- og transportopgaver. De løfter hver især 40 tons tæt ved bilen. De rækker 32 meter ud og kan på den afstand løfte 1400 kg. Den tredje er på 21 t/m og bliver brugt til mindre kran-


og transportopgaver. To af kranbilerne kan køre som forvogn med anhænger eller som blokvognstrækker med sættevogn. Vognmandsgården løser opgaver for både store og små kunder og kører i hele landet. Telefonen er åben døgnet rundt, og Vognmandsgården er en fleksibel samarbejds-

partner med biler til stort set alle typer af opgaver. Udstrakt service – uanset opgave – er en selvfølge. Mød os på facebook: Øster Brønderup Vognmandsgården - Kran & Specieltransport

Vognmandsgården v/ Carsten M. Andersen Aalborgvej 185 | 9800 Hjørring Tlf. 9890 1034 | Mobil 4025 3345 ca@vmgd.dk | www.vmgd.dk

277
BERMANN COMPANY / Forlaget Byprofil aps.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.