a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

INVITERER TIL

INDVIELSEN A F

D E

NY E

I D R Æ T S FA C I L I T E T E R

ATLETIK Stadion

IS T A R G

G N A G AD

ust g u a 16. kl. 15:00 G A SØND


Af Hjørring Kommune

Foto: Axel Søgaard

Når vi løfter i flok… Man tager et nedslidt og forældet stadion. En hal, som trænger til renovering. En kommune, en statslig og en privat virksomhed og et antal sportsklubber med gejst og vilje. Så har man opskriften på et vellykket samarbejde, hvor alle parter får meget mere ud af det færdige projekt end det, de hver især har investeret i det. Historien om Femhøje Idrætscenter og den nyrenoverede Vendiahal er først og fremmest historien om de muligheder, der ligger i at samarbejde på tværs. I Femhøje Idrætscenter har Hjørring KomUdgiver: Tekst: Foto:

mune fået et topmoderne stadion. VUC&hf Nordjylland og Hjørring Private Realskole har fået flotte og rummelige faciliteter til idræt og undervisning. Og tilsammen får vi en bedre udnyttelse af færre kvadratmeter, end hvis vi havde bygget hver vores faciliteter – oven i købet til en langt lavere pris. Faktisk har vi allerede haft besøg af folk udefra, som gerne vil se, hvordan det kan lade sig gøre at bygge så meget stadion for så få penge! I Vendiahallen kan kommunen nu flytte sine brugere fra andre lokaler ind i moderne og tidssvarende halfaciliteter og dermed samle aktiviteterne på færre lokaliteter. Fortuna Hjørring får langt bedre forhold for deres aktiviteter – ikke mindst under den årlige afvikling af Danacup. Læg dertil, at vi står med Danmarks mest bæredygtige stadionbyggeri, og en Vendiahal, som er energioptimeret på alle tænkelige måder. Det betyder billig og effektiv drift de næste mange år. Fleksibilitet har været et an-

Hjørring Kommune Hjørring Kommune, Niels Henriksen . nordtext.dk Hjørring Kommune, Axel Søgaard . mesterfotograf.dk Finn Folsted, Fordboldfoto.dk og Dana Cup

2

det nøglebegreb i byggerierne – jo flere funktioner tingene har, jo bedre kan vi udnytte dem. Samarbejdet om bygningerne baner også vejen for nye sportslige og sociale fællesskaber. De forskellige brugere og klubber mødes på fællesarealerne, og det giver mulighed for at dyrke sport på tværs og udvikle nye koncepter indenfor idrætslivet. Jeg vil gerne takke VUC & hf Nordjylland, HPR og Fortuna Hjørring for det konstruktive samarbejde, som har ført til, at vi nu kan tage hul på et helt nyt kapitel i idrætslivet i Hjørring Kommune. Et eksempel på det gode samarbejde vi kan etablere i kommunen, så vi senest i Hirtshals, med opførsel af en ny hal ved Hirtshals Idrætscenter, og på samme måde er de nye haller og stadion i Hjørring også prototyper på vores tilgang til bredt samarbejde - for når vi løfter i flok, kan vi så meget mere.

Tryk: Nordjyske Medier Distribution: Nordjysk Distribution Design: Kirsten Nørgaard . creareklame.dk Koordinator & Ide: Michael Bermann . Bermann Company . byprofil.dk


Af Hjørring Kommune

Idrætsfaciliteter i Hjørring - et historisk tilbageblik I anledning af at Hjørring nu har fået nye og moderne idrætsfaciliteter, er det måske på sin plads med et tilbageblik, der fortæller lidt om stadion og Vendiahallens historie. For selv om der i begge tilfælde er tale om nybyggeri, så må vi ikke glemme, at der jo har stået idrætsfaciliteter på grundene i mange år…

Luftfoto af Hjørring stadion lige efter opførsel af tribunen 1950. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring.

Hjørring Stadion 1957. Postkort: Historisk Arkiv, Hjørring.

Hjørring Stadion Allerede i slutningen af 1880’erne havde Hjørring et rigt idrætsliv, idet byen havde både en gymnastikforening og en kricketklub, men først i 1930 fik byen et rigtigt stadion. Indtil da havde Markedspladsen på den nuværende gymnasiegrund fungeret som sportsplads. Hjørring Stadion blev anlagt gennem et samarbejde mellem Hjørring Idrætsforening og Hjørring Kommune. Der blev lavet en løbebane og en springbane til længde-, stang- og trespring samt plads til diskoskast og kuglestød. Herudover anlagdes en bane til kricket og fodbold. Kommunen byggede endvidere et hus med omklædning og bad.

I 1936 overtog kommunen stadion, efter interne stridigheder mellem byens to idrætsforeninger; Arbejdernes Idrætsforening og Hjørring Idrætsforening. Efter den tyske besættelse, hvor bl.a. en omfattende materialemangel vanskeliggjorde vedligeholdelsen af de kommunale anlæg, var stadionet i så sørgelig en forfatning, at der skulle ofres betydelige beløb for at bringe det i brugbar stand. Der forelå dengang to muligheder: Enten at istandsætte det eksisterende stadion eller at opføre en helt ny idrætspark, således at man kunne få et nyt kombineret atletik- og fodboldstadion og integrere næsten alle byens sportslige aktiviteter, inkl. tennis og svømning. Det blev dog af økonomiske grunde besluttet at udbygge det eksisterende fodboldstadion, samt at opføre en tribune til ca. 250 personer. På grund af materialesituationen måtte byggeriet imidlertid stilles i bero, men efter en brand i stadionbygningen i 1948, besluttede man at ansøge om materialebevilling til opførelse af tribune med omklædningsrum. I 1949 gav byrådet tilladelse til at bygge en tilskuertribune og nye omklædningsfaciliteter. I 1960 forbedrede kommunen tilskuerforholdene på stadion, så der bl.a. blev 350 siddepladser. Publikumsrekorden på 7.000 tilskuere blev sat i juni 1973 ved en fodboldkamp mellem Hjørring og Frederikshavn i 3. division vest.

3

Idrætshaller og Vendiahallen I 1956 slog badmintonhallen dørene op for første gang, men først i 1970 fik Hjørring sin første rigtige idrætshal, som opfyldte alle internationale krav til højde og bredde. Den nye hal, der fik navnet Vendiahallen, havde plads til 1200 tilskuere. I den 1100 m2 store bygning var der udover den store hal også skydebaner, keglebaner samt billiard- og bordtennislokale. Derudover havde byen i 1968 fået sin egen svømmehal. De nye idrætsfaciliteter blev i avisen Ny Tid den 6. november 1970 kaldt ”et eksempel på Hjørrings gå-på-mod”.

Tegningsmateriale fra opførelsen af Hjørring Stadion 1949. Tegning: Hjørring Kommunearkiv.


Af Hjørring Kommune

Foto: Axel Søgaard

Samarbejde skaber udvikling

Skulle nogen være i tvivl, så kan vi i Hjørring kommune fremvise et par projekter, der beviser, at samarbejde betaler sig. I forbindelse med Dana Cup i juli måned åbnede Vendiahallen og Fortunas nye idrætshal, Fiberhallen nemlig dørene for de mange idrætsudøvere. Og Dana Cup var også de første til at tage det nye stadioncenter på Femhøje i brug. Beg-ge projekter er gode eksempler på meget vellykkede offentlige private samarbej-der, hvor alle vinder. Det nye stadioncenter og de to Femhøjehaller er realiseret ved en nogenlunde ligelig finansiering blandt de 3 parter - Hjørring Kommune, VUC Nordjylland og Hjørring Private Realskole. Samarbejdet betyder, at Hjørring Kommune fremover kan tilbyde væsentligt bedre og moderne stadionfaciliteter, der opfylder de

krav, medie- og fodboldverdenen har til fodbold på topplan. Ligeledes betyder samarbejdet, at VUC og HPR i fremtiden vil kunne tilbyde deres studerende og elever væsentlig forbedrede idræts- og undervisningsfaciliteter. Endelig giver Femhøjehallerne foreningslivet yderligere muligheder for idræt, møder og arrangementer i Hjørring midtby. Den måde, vi her har lavet idrætsfaciliteter på, vil blive skoleeksempler for andre kommuner, er jeg sikker på, udtaler borgmester Arne Boelt. Vi får en væsentlig bedre lokaleudnyttelse end tidligere, hvor uddannelsesinstitutionernes haller typisk var tomme eftermiddag, aftenen og i weekenden, mens stadionfaciliteter stod tomme i dagtimerne. I det hele taget er der store gevinster ved begge samarbejdsprojekter, idet vi deles om at betale faciliteter, som udnyttes til mange forskellige ting, af mange forskellige mennesker og på mange forskellige tidspunkter af døgnet og ugen.

4

En bedre lokaleudnyttelse er også et mantra i det nye idrætscenter ved Park Vendia, hvor ca. 25 foreninger flytter ind i de nye flotte lokaler. Samarbejdspartnerne er her Fortuna og Hjørring Kommune. Med samarbejdet har Fortuna fået de ønskede faciliteter, samtidig med at kommunen nu har et halkompleks, der kan rumme de helt store arrangementer, som man tidligere har måttet sige nej til. Kort sagt har Hjørring Kommune nu - p.g.a. evnen til offentligt privat samarbejde - fået nye faciliteter, som mange kommuner i Danmark vil misunde os.


Af Niels Henriksen

Stadion opføres som passivhus

Stadionbygningen med to idrætshaller i fuld skala samt moderne og tidssvarende publikumsfaciliteter er opført som Danmarks mest bæredygtige stadionbyggeri. Komplekset er opført efter standarden for passivhus-byggeri med fokus på at nedbringe forbruget af energi. Desuden er der tænkt bæredygtighed ind i projektet lige fra optimal udnyttelse af dagslys til affaldshåndtering i den daglige drift. - Vi overholder naturligvis alle krav til eksempelvis isoleringstykkelser, ligesom døre og vinduer er bygget ind i facaderne. Vi har undgået kuldebroer i sokler og vægge, og der er installeret klimastyring i hele komplekset, forklarer entrepriseleder hos Lund & Staun, Søren Nielsen.

Foto: Axel Søgaard

Bæredygtighed samt reduceret forbrug af energi spiller centrale roller i projektet på Femhøje

ranter for bæredygtigt træ. Det vil bl.a. sige, at der f. eks. foreligger en omfattende dokumentation for, at træet er vokset og behandlet efter FSCs grundprincipper. FSC-mærket er en sikkerhed for ansvarlig skovhugst samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen i skove verden over – lige fra de tropiske regnskove til de svenske nåleskove. FSC varetager således både miljø, mennesker og økonomiske forhold. - Endelig er der udarbejdet en detaljeret dokumentation for materialeforbruget, således at man hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad der gemmer sig i komplekset, hvis man om 100 år ønsker at rive stadion ned igen, påpeger Søren Nielsen.

Bærdygtighed Til facaderne på de to idrætshaller er der brugt en del træbeklædning, og mere end 50 pct. af alt det træ, der er gået til det samlede byggeri, er FSC- eller PEFC-mærket, som begge er ga-

5

Fakta om | Lund & Staun og miljøet Bæredygtigt byggeri spiller en central rolle hos Lund & Staun. I 2013 afleverede virksomheden det DGNB-certificerede byggeri, Sundhedshus Pandrup, til Region Nordjylland. Foruden, at stadion-byggeri følger kravene fra passivhus-princippet, arbejdes der også med elementer fra DGNB-systemet. DGNB er et tysk system, der er det officielle bæredygtighedscertifikat i Danmark. En DGNB-analyse dækker hele bygningens livscyklus, helt fra planlægningsstadiet til dens 50. leveår. Analysen giver overblik over bygningens ydevene i forhold til miljømæssig-, økonomisk-, social- og teknisk kvalitet, kvalitet i byggeprocessen og kvaliteten af bygningens lokalitet.


Foto: Axel Søgaard

Af Niels Henriksen

Stadion med mange muligheder Fodbold på eliteniveau passer fint sammen med undervisning til hverdag og idræt i fritiden

Mens mange store fodboldstadions ligger tomme og ubrugte hen, når ikke de lokale helte spiller spændende kampe på grønsværen, bliver Hjørrings ny stadion på Femhøje et anderledes, pulserende aktivitetscenter med liv morgen, middag og aften alle ugens syv dage. En spændende konstruktion med Hjørring Kommune, VUC & HF Nordjylland samt Hjørring Private Realskole (HPR) som bygherrer betyder nemlig, at det fleksible stadion både bliver ramme om Fortunas fodboldkampe i Elitedivisionen og Vendsyssel FFs i Bet25 Ligaen samt om undervisning primært i dagtimerne og breddeidræt i hallerne udenfor skoletiden. Identiske idrætshaller - Fundamentet i det ny stadion-kompleks er to identiske idrætshaller samt et tribuneafsnit med omkring 600 siddepladser. De to haller er fysisk adskilt af et velkomstområde, mens tribunen er bygget ovenpå med adgang direkte fra undervisningslokaler på 1. sal, forklarer Søren Nielsen, der er entrepriseleder hos byggevirksomheden Lund & Staun, som har byggeriet i totalentreprise.

6

De to idrætshaller, som opføres af henholdsvis VUC og HPR, rummer seks badmintonbaner samt opstregning til håndbold, floorball og basketball. Den ene hal er desuden indrettet med springgrav til gymnastik. Fleksibilitet Udover hallerne indeholder projektet moderne omklædningsrum på 45 kvm, et serveringsområde med tilknyttet anretterkøkken og en række fleksible lokaler, som forvandles fra undervisning til fodbold på eliteniveau, når klokken ringer ud. Nogle indrettes til speakerrum og pressefaciliteter, andre til massage og fysioterapi samt VIP-lokaler med direkte adgang til de omkring 600 overdækkede siddepladser på hovedtribunen. Endelig bliver der tilstrækkelige og moderne toiletfaciliteter, som har været en påtrængende mangelvare på Hjørring Stadion i årtier. - Projektet har været lidt utraditionelt, fordi der er tre bygherrer, som alle naturligvis har haft deres ønsker, men alle er indgået i en positiv og konstruktiv dialog, understreger Søren Nielsen.


Kom med til fejring af hele Hjørring Kommunes nye haller og stadion

I forbindelse med indvielsen af de nye idrætsfaciliteter inviterer Hjørring Kommune og byens foreninger til stor fest for hele familien. Efter flere måneders byggeri står vores alle sammens nye haller og stadion nu klar til at blive indtaget af sports- og kulturhungrende borgere og foreninger, og indvielsen af de nye faciliteter skal naturligvis fejres med en ordentlig fest. Mød de lokale helte til gratis fodboldkamp Fejringen kommer til at løbe over to festlige dage, startende med et brag af en fodboldkamp søndag den 16. august kl. 15.00. Kampen vil stå mellem de lokale helte fra Vendsyssel FF og Lyngby Boldklub, og der vil være gratis entre for alle. Kom og mød spillerne fra Fortuna Hjørring Fortuna Hjørring vil ligeledes være til stede med en del af førsteholdstruppen, som er klar med autografer.

7

Få en rundtur i de nye haller ved Park Vendia Til festdag nummer to, søndag den 30. august fra kl. 9.00-17.00, fejrer vi åbningen af det nye område ved Park Vendia, hvor bl.a. Vandhuset, Tennisklubben og kunstgræsbanen nu har fået følgeskab af den imponerende nye Fiber-dobbelt-hal og en opgraderet version af Vendiahallen. Tag hele familien med og deltag i et hav af forskellige aktiviteter, hvor du bl.a. kan få en rundtur i de nye haller og møde alle kommunens foreninger, som i fremtiden skal have base ved de sprit nye omgivelser. Fra kl. 9.00-10.00 serverer vi rundstykker, kaffe og the, og senere vil der være officiel åbning ved borgmester Arne Boelt - det hele er naturligvis ganske gratis.


Foto: Axel Søgaard

Af Niels Henriksen

Nyt stadion med til at give kvindefodbolden et løft Fortuna kan spille Champions League på hjemmebane med god samvittighed

Med et nyt, moderne stadion behøver Fortuna Hjørring ikke længere at krydse fingre for, at det europæiske fodboldforbund, UEFA, forbarmer sig og giver endnu en af en lang række af dispensationer, næste gang klubben skal spille Champions League. Nu er det slut med skurvogne og nødløsninger. Vi har fået tidssvarende forhold for dopingkontrol, presse, spillere, sponsorer og publikum. Vi har fået omklædningsrum med mere end én bruser, og vi har sågar fået dametoiletter, smiler formand for Fortuna Hjørring og direktør for Dana Cup, Jette Andersen, der kalder Bredbånd Nord Arena for en kæmpe lettelse og et gigantisk løft for kvindefodbolden. Oplevelse for hele familien - Med en helt ny siddetribune og en ståtribune på østsiden kan vi endelig tilbyde vores trofaste publikum gode forhold. Samtidig giver et nyt, moderne stadion os mulighed for at udvikle tilbud og faciliteter, således at vi måske endda kan tiltrække endnu flere tilskuere. Jeg ved fra andre lande, at kvindefodbolden er en oplevelse, som samler hele familien. Det vil også gerne arbejde hen imod i Fortuna, siger Jette Andersen, der også glæder sig over, at det nu er muligt at samle sponsorer og samarbejdspartnere under meget mere optimale forhold ved hjemmekampene.

8

Eksponering Endelig hæfter hun sig ved de nye muligheder, som eksempelvis elektroniske bander og storskærm giver for eksponering. - Jeg tror, at vi vil se et helt nyt potentiale for vores sponsorer og samarbejdspartnere. De nye elektroniske faciliteter giver os mulighed for at tænke nye tanker, og jeg forestiller mig desuden, at storskærmen ved måltavlen kan benyttes til livestreaming, mener Fortuna formand. Det ny stadion fik sin ilddåb ved Dana Cup 2015 – den største nogen sinde - og her kunne gæster fra hele verden glæde sig over, at de kunne sidde i tørvejr og se finalerne, lige som der er masser af toiletter og faciliteter, som hører sig til på et moderne fodboldstadion.


Af Niels Henriksen

Foto: Axel Søgaard

Med et helt nyt stadion får Vendsyssel FF og Fortuna Hjørring ikke alene helt nye rammer til at afvikle deres kampe i. Et ny stadion giver også øgede muligheder for at tilbyde publikum og sponsorer andre og endnu mere spændende oplevelser i forbindelse med fodboldkampene. - Det ny stadion giver os simpelthen flere værktøjer i kassen. Nu får vi de rammer og de faciliteter, begge klubber fortjener i kraft af vores placering i toppen af dansk fodbold. Vi tilbyder vores samarbejdspartnere en vare, som de i kraft af deres sponsorater, er med til at definere kvaliteten af. Derfor ser jeg også et nyt stadion som en anerkendelse af de præstationer, som vores spillere yder på banen, understreger bestyrelsesformand i Vendsyssel FF, Søren Nørgaard Sørensen. Oplevelser - Med de nye rammer får vi mulighed for at tilbyde vores publikum oplevelser i en endnu bredere forstand. Vi håber, at vores sportslige og kommercielle tilbud kan forenes og gøre det attraktivt for hele familien at gå til fodbold i Hjørring. - Vi får lounge-faciliteter, hvor vores samarbejdspartnere kan mødes og indgå i værdiskabende netværk. Vi får skyboxe, som kan udlejes i forbindelse med fodboldkampene. Her kan en sponsor invitere op til 50

gæster i et eksklusivt miljø med lækker mad og drikkevarer samt nummererede sæder på tribunen. Ved længerevarende arrangementer, kan vi tilbyde besøg og eksklusive oplæg eller foredrag af eksempelvis cheftræner Ove Christensen, tilføjer VFFs kommercielle direktør Flemming Grønborg Madsen, der også forestiller sig stadion som destination for firmaets sommerudflugt. Flere tilskuere - I den sportslige sektor glæder vi os over dels at få tidssvarende omklædningsforhold til både os og vores gæstende hold. Vi har været igennem et udfordrende år med byggerod og omklædning på skoler og i skurvogne. Vi tror på, at de nye rammer vil tiltrække op mod 3040 pct. flere tilskuere, således at opbakningen for alvor vil afspejle vores placering i toppen af NordicBet Ligaen, siger sportschef Jacob Krüger.

9

Flere værktøjer i kassen Nyt stadion giver øgede muligheder for at tilbyde publikum oplevelser, mener formanden for Vendsyssel FF


Foto: Axel Søgaard

Af Niels Henriksen

HAS giver plads på skærmen Hjørring Antenneselskab installerer i samarbejde med Stofa og Vendsyssel FF seks info-skærme på det ny stadion

Normalt er Hjørring Antenneselskab ikke at finde på bandereklamer eller som sponsorer i idrætsklubber eller andre foreninger, men i forbindelse med opførelsen af det ny stadion har HAS gjort en undtagelse. - Med to idrætshaller, undervisnings- og mødelokaler samt loungefaciliteter for fodboldklubberne Vendsyssel FF og Fortuna Hjørring, bliver det en utrolig brede skare, der hver dag vil færdes på stadionkomplekset, og det synes vi er så interessant, at vi ønsker benytte det ny stadion til at eksponere nogle af de mange gode tilbud, vi har på hylderne, understreger formanden for HAS, Kurt Larsen. Info-kanalen - Blandt andet vil vi gerne reklamere for vores info-kanal, som vi jo helt gratis stiller til rådighed for foreninger og organisationer, som her har mulighed for at fortælle om kommende aktiviteter eller eventuelt vise billeder fra arrangementer, de har afviklet. Jeg kunne også sagtens forestille mig, at de to fodboldklubber med fordel kan benytte info-kanalen til at vise eksempelvis ungdomskampe på de seks skærme, som er installeret på området. Lyd- og billedanlæg De seks info-skærme er en del af et sponsorat, som HAS, Hjørring Antenneselskab, i samarbejde med Stofa, har indgået med Vendsyssel FF. Skærmene er koblet sammen med det

10

lyd- og billedanlæg, som er implementeret på stadion, i hallerne og i øvrige lokaler. Det betyder, at hvis f. eks. en fodboldtræner holder et oplæg for en skare af sponsorer i loungen, vil det kunne ses på skærmene i flere lokaler. Som en del af aftalen sender HAS også tv-signal til stadion, som så kan vises på skærmene.


Af Niels Henriksen

Foto: Axel Søgaard

HPR har fokus på motion og sundhed Nyt stadionprojekt passer perfekt til skolens prioritering og satsning på høj faglighed

Et godt helbred er en af forudsætningerne for at klare de udfordringer, som voksenlivet byder på og dermed blive en god samfundsborger. Derfor har Hjørring Private Realskole med flere end 840 elever fokus på motion og børns og unges sundhed. - Det passer perfekt ind i vores strategi at være medejer af stadionprojektet, hvor vi med egen idrætshal kan tilbyde vores elever idrætsundervisning i topmoderne lokaler, påpeger skoleleder Klaus Lundsgaard. På HPR har alle elever idrætsundervisning fra 0. til 10. klasse, og de afslutter deres 9. klasse med mulighed for at aflægge prøve i idræt. På skolen undervises eleverne udelukkende af lærere med idrætslæreruddannelse. Ud over den obligatoriske idrætsundervisning har eleverne på 4. og 5. klassetrin to timers svømning om ugen. Moderne faglokaler - Ifølge vores strategiplan skal skolen have moderne faglokaler til den daglige undervisning, og her passer brugen af de to haller i stadionkomplekset også perfekt ind i vores planer. Samtidig med, at idrætshallerne står klar, indvier vi også nye faglokaler i madkundskab, natur/teknik, materiel design og sløjd. Fagligheden i de boglige fag styrkes bl.a. i dette år yderligere med indvielse af et nyt bibliotek og fællessal, som indrettes i de gamle gymnastiksale.

11

I den daglige undervisning oplever eleverne høj faglighed og udvikling af en god skolekultur. Ordentlighed og det at gøre sig umage er grundpillerne på Hjørring Private Realskole, hvor lektiecaféen er frivillig og uden understøttende undervisning, fordi holdningen er, at eleverne og forældrene i fællesskab er bedst til at tage ansvar for lektielæsningen. Udviklingsprojekt HPR er blandt otte skoler i Danmark, der er udpeget til at være med i et udviklingsprojekt omkring digital projektdidaktik, hvor lærere i samarbejde med konsulenter skal drøfte og analysere, hvordan eleverne mest hensigtsmæssigt bruger de digitale medier, som iPad, computer og mobiltelefoner i undervisningen. Alle elever, der ønsker optagelse på HPR, skal gennem skolens venteliste og efterfølgende indskrivningssamtale af en times varighed. Skolen har i år etableret ekstra klasser på alle klassetrin fra 3. -9. klasse.


Af Niels Henriksen

Foto: Axel Søgaard

VUC henter idrætten hjem Flere studerende til HF-uddannelserne har øget behovet for egne idrætsfaciliteter

Da VUC & hf Nordjylland byggede nyt på Skolevangen i Hjørring i 2001, hørte uddannelsesinstitutionen organisatorisk under det daværende Nordjyllands Amt. Skolen blev bygget uden egentlige faglokaler, og det betød, at et stigende antal elever har modtaget undervisning i eksempelvis idræt i lejede lokaler. - Vi har primært lejet os ind i hallen ved UCN Nordjylland på Skolevangen, men dels har vi været udfordret i forhold til at få tilstrækkeligt mange timer på optimale tidspunkter, og dels har vi over de seneste 10 år oplevet en stigning i antallet af studerende på vores toårige HF-uddannelse, hvor idræt er et obligatorisk fag. Derfor kunne vi se en idé at opføre en idrætshal på den anden side af gaden og dermed hente idrætsundervisningen hjem, forklarer afdelingsforstander på VUC & hf Nordjylland i Hjørring, Jens Johan Christensen. Lyst til uddannelse - Men ønsket om flere undervisningsmuligheder har ikke kun været begrundet i den succes,

12

som vores to-årige HF-uddannelse oplever. Vi ser en generel stigende lyst hos voksne til at uddanne sig, og det har betydet, at vores generelle behov for fleksible undervisningslokaler er steget. Dem får vi nu i forbindelse med stadionprojektet, hvor vi sammen med Hjørring Private Realskole (HPR) opfører to idrætshaller med en række faciliteter. Vi har et rigtigt godt samarbejde med HPR og har aftalt, at vi kan benytte hinandens faciliteter efter behov, og når det er muligt, fortæller Jens Johan Christensen, der forventer, at hallerne ved ledig kapacitet i dagtimerne bliver mulige at leje for andre uddannelsesinstitutioner. Fast mødested - Desuden forventer vi, at lokalerne vil blive efterspurgt udenfor undervisningstiden af først og fremmest foreninger, som gerne vil have et fast mødested, lige som vi naturligvis tror på, at mulighederne for at dyrke en række idrætter i hallerne også vil være tillokkende.


13


HOLDET bag:

Vi ønsker hjerteligt tillykke til alle borgere i Hjørring Kommune med jeres flotte bæredygtige stadionbyggeri.

Karupvej 6 8000 Aarhus C Tlf. 30 25 33 51

Industrivej 8 9830 Tårs Tlf. 98 96 39 99

Totalentreprenør:

TIL NYTTE OG GAVN!

Jellingvej 10 . 9230 Svenstrup . 98 34 13 13 . www.lundogstaun.dk

14

Hermesvej 3 9530 Støvring Tlf. 98 37 16 11


Foto: Axel Søgaard

Ålborgvej 185 9800 Hjørring Tlf. 40 25 33 45

Gugvej 134 9210 Aalborg Tlf. 98 14 68 88

Barfoedsvej 2 9800 Hjørring Tlf. 98 92 74 44

Tlf. 98 92 14 66 - www.vennelyst.dk Frederikshavnsvej 235 9800 Hjørring Tlf. 98 92 14 66

Kongensgade 7 9800 Hjørring Tlf. 98 92 71 00

Grævlingevej 22 9850 Hirtshals Tlf. 98 94 33 99

Ålborgvej 570 9760 Vrå Tlf. 96 24 28 60

Ilbro Byvej 74 9800 Hjørring Tlf. 98 92 14 59

Mads Clausens Vej 18 9800 Hjørring Tlf. 98 92 07 55

Frederikshavnsvej 224 9800 Hjørring Tlf. 98 92 44 00

15


Af Niels Henriksen

Foto: Axel Søgaard

Held i uheld Som en sidebemærkning skal måske også nævnes, at Hjørring og Omegns Skytteforening, der i mange år har haft indendørsbaner under Vendiahallen også får nye faciliteter. Her skyldes de nye faciliteter dog et uheld ifm. renoveringen af Vendiahallen, som betød

Nye haller løfter Park Vendia Fleksibelt og multianvendeligt kompleks bliver et travl samlingssted for hele kommunen

Sporten ligger naturligvis lige til højrebenet. Håndbold især og basketball, floorball, volleyball, fodbold, styrkesport og mange, mange flere. Men også både kulturelle og kommercielle arrangementer vil med fordel kunne afvikles i de tre sammenbyggede haller på i alt 6800 kvm., således at hallerne i Park Vendia med deres utallige muligheder vil give hele området og konceptet et gevaldigt løft. - Vi forventer, at der kommer op mod 3600 brugere hver dag. Rigtig mange af dem vil selvfølgelig komme for at dyrke idræt, men andre foreninger vil også få Vendia Hallen som deres samlingssted. Foruden tre håndboldbaner, hvoraf den centrale i Vendia Hallen bliver omkranset af 700 siddepladser, byder centret også på fem aktivitetssale, der er multianvendelige – den ene kan omdannes til klublokale - samt tre egentlige klublokaler, som bookes af de respektive foreninger efter behov, fortæller leder af Hjørring Hallerne, Lars Nielsen, der peger på, at faciliteterne især i dagtimerne vil blive optaget af skolebørn og foreninger under folkeoplysningen. Flere brugere Hjørring Helsestudie råder over hele 1. salen, men her ud over er der ingen brugere, der har faste lokaler. Tidligere havde nogle af de faste brugere egne lokaler, men da de kun sjældent

16

at skydefaciliteterne blev oversvømmet i kælderen. Reetableringen betyder, at skydebanen kommer til at leve op til de nuværende krav, og man får således også topmoderne skydefaciliteter under Vendiahallen.

blev brugt, og eftersom der nu tilknyttes langt flere brugere, skal lokalerne fremover bookes. Dobbelthallen, som Fortuna har opført, indrettes med to håndboldbaner. Hallen kan deles op med en lyddæmpende afskærmning, som øger fleksibiliteten. - Desuden er dobbelthallen indrettet med en række særlige faciliteter og installationer, som man normalt ikke ser i sportshaller, fordi hallen også benyttes til bespisning af de mange Dana Cup-deltagere, forklarer Lars Nielsen, der glæder sig over, at centret i kraft af sin størrelse og fleksibilitet bliver de naturlige rammer for store sportsstævner, messer og udstillinger. – Endelig kan vi allerede nu se, at flere af foreningerne er begyndt at snakke sammen for eventuelt at bruge hinandens kompetencer, siger lederen af Hjørring Hallerne.


Foto: Axel Søgaard

Af Niels Henriksen

Med et gulv på godt 2000 kvm er Fiberhallen et fleksibelt centrum for en bred vifte af muligheder i Park Vendia. Under Dana Cup har hallen været moderne ramme for tusindvis af sultne fodboldspillere, og i vintermånederne vil bygherren, Fortuna Hjørring, bruge hallen til indefodbold. Men derudover er mulighederne i den store hal nærmest uendelige. - Hallen har givet Dana Cup et kæmpe løft, hvor den primært har været brugt til bespisning. Hallen er så stor, at der kan være 1900 spillere og ledere ad gangen, og med dimensioner på 45 x 45 meter – svarende til to håndboldbaner ved siden af hinanden – får vi uanede muligheder i Fiberhallen, understreger formand i Fortuna Hjørring og direktør for Dana Cup, Jette Andersen.

råde over tre håndboldbaner i samme niveau, når man lægger Hallen Park Vendia til. Der kan holdes koncerter, og selvfølgelig store sportsarrangementer, og vi har således allerede fået tildelt DM i Futsal, fortæller Jette Andersen, der tilføjer, at en storskærm på hele 15 kvm også rummer et store kommercielt potentiale. Træningslejre - Endelig ser vi også store muligheder for at skabe synergi mellem de mange foreninger, der til daglig holder til i Park Vendia. Hele området vil jo være perfekt til træningslejre for en lang række idrætsforeninger, fordi vi har alle faciliteter som svømmehal, sportshaller, fodboldbaner, kunstgræsbaner og atletikstadion indenfor ganske få meter, påpeger hun.

Samarbejde - I kraft af medejerskabet med Hjørring Kommune råder kommunen over et antal timer i hallen. Desuden ønsker vi naturligvis selv at disponere over hallen, men ellers er det vores ønske at indgå i et samarbejde med mange andre foreninger, også foreninger der ikke har med sport at gøre. - Vi tror på, at Fiberhallen med sin specielle størrelse vil have et stort kommercielt potentiale. Hallen vil være ideel til messer og udstillinger – ikke mindst fordi man i alt kan

Fleksibel dobbelthal nyt centrum i Park Vendia Fiberhallen afløser spisetelte under Dana Cup, og giver mulighed for sportsstævner, messer, koncerter, udstillinger og store events

17


Foto: Axel Søgaard

Af Niels Henriksen

Renovering endte med to nye haller Ny idrætshal er bygget på fundamentet af Vendia Hallen, mens Fortuna står bag opførelsen af dobbelthal

Da Hjørring Kommune vedtog at energirenovere den gamle, nedslidte hal fra 1970, greb projektet hurtigt om sig, således at Vendia Hallen nu erstattes af en spritny hal opført på fundamentet af den gamle men med en ekstra etage samt en kæmpe dobbelthal, som Fortuna opfører i umiddelbar tilknytning til, således at komplekset nu rummer i alt tre håndboldbaner samt store omklædningsrum og øvrige moderne faciliteter. HP Byg har udført projektet i totalentreprise, og projektchef Jesper Christensen tøver ikke med at kalde byggeriet for spændende og udfordrende. Gammel sokkel Den eksisterende hal blev revet ned til gulvniveau, men da byggeregulativet kræver væsentligt mere isolering i facaderne, betyder det, at den gamle sokkel i virkeligheden var for smal og skulle efterisoleres. - Alle, der kendte den gamle hal ved, at halgulvet var nedsænket i forhold til gadeniveau. Det betød, at dobbelthallen er gravet ned for at få hele komplekset i samme niveau, forklarer Jesper Christensen, der tilføjer, at HP Byg 18

kunne trække på nyttige erfaringer fra det store renoveringsprojekt af DGI Huset i Aabybro, hvor et eksisterende byggeri også skulle spille sammen med et nyt. Kort byggetid - Men fra første spadestik og aflevering til Dana Cup var der reelt syv og en halv måned til at opføre et byggeri på 6800 kvm plus udenomsarealer med aktivitetsområde i amfiteater-stil og belægning. Det er en præstation i sig selv, ikke mindst vejret taget i betragtning. Vinteren har ganske vist været mild, men den og foråret har været ekstremt vådt, og det er altså ikke befordrende, når man skal lægge tagpap, smiler Jesper Christensen, der glæder sig over et forbilledligt samarbejde med arkitekter, ingeniører, bygherrer og øvrige samarbejdspartnere. Projektet var ude i en såkaldt omvendt licitation, hvor byggesummen er givet på forhånd. Opgaven består i at få mest byggeri for pengene, og her har HP Byg ikke mindst arbejdet tæt sammen med de tekniske samarbejdspartnere i bestræbelserne på at opnå de bedst mulige løsninger.


Af Niels Henriksen

ENV-”Fonden” forvandler drømme til virkelighed

Foto: Finn Folsted

Fonden donerer syv mio. kr. til de nye idrætsfaciliteter - Hjørrings ny teater har allerede modtaget 25 mio.

Da el-forsyningsselskaberne ENV og ESV i 2011 sluttede sig sammen til nord energi, blev de midler, der dengang var i kassen, lagt i en fond, hvis formål er at styrke ENV’s hidtidige forsyningsområde og forbedre områdets erhvervsmæssige og kulturelle forhold og fremdrift. De 150 mio. kr., der blev lagt fonden, er hermed på vej tilbage til forbrugerne, når donationer er med at igangsætte nye tiltag, som skaber udvikling og måske nye arbejdspladser eller som på det kulturelle og sportslige område markant markedsfører og brander Nordvendsyssel. Syv mio. til idrætsfaciliteter - Vi har allerede støttet en lang række både store og små projekter, de to største er 25 mio. kr. til Hjørrings ny teater og 10 mio. kr. til Skagens Museum. De nye idrætsfaciliteter i Hjørring støtter vi med i alt syv mio. kr., fordelt med fire mio. kr. til stadion, der i en 10 årig periode kommer til at hedde Bredbånd Nord Arena, to mio. kr. til den dobbelthal, som Fortuna står bag, og som i en tilsvarende periode kommer til at hedde Fiberhallen – Bredbånd Nord, og endelig støtter vi det ny atletikstadi19

on med én mio. kr., forklarer administrerende direktør i nord energi, Peder Kjeldgaard. Det afgørende puf Med donationerne er fonden med til at give gode projekter det afgørende puf, der forvandler idéerne og skitserne til håndgribelig virkelighed. Alene i år har en lang række projekter nydt godt af fondens midler. Det er alt lige fra Vendsyssel Festival og Svømmeklubben S68 til Hospice Vendsyssel og Jazzy Days. - Vi ønsker at være med til at skabe en positiv udvikling i det gamle ENVs område. Derfor er det også besluttet, at alle 150 mio. kr. skal være fordelt, når der er gået 10 år. Pengene skal komme forbrugerne og deres drømme og projekter til gode, fastslår Peder Kjeldgaard. Det er bestyrelsen for Nord Energi, der forvalter fondens midler og derfor tager stilling til, hvilke projekter, der kan nyde godt af donationerne.


HOLDET bag:

Fiber-hallen Bredbånd Nord, Hallen Park Vendia

Totalentreprenør:

Gammel Gugvej 17B . 9000 Aalborg . Tlf. 96 25 14 00

Vi ønsker hjertelig tillykke til alle borgere i Hjørring Kommune, med jeres flotte haller i Park Vendia

NORDJYSK TAG Høngårdsvej 30 9750 Østervrå 98 95 13 00

Anemonevej 18 9320 Hjallerup Tlf. 98 28 40 19

20

Nørregade 14 9800 Hjørring Tlf. 98 92 29 22

Gamle Tangevej 11 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 13 75


Foto: Axel Søgaard

Danmarksgade 33 9000 Aalborg Tlf. 96 35 00 11

Ellehammervej 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 01 22

Sverigesgade 13 9850 Hirtshals Tlf. 21 92 79 12

Barfoedsvej 2 9800 Hjørring Tlf. 98 92 74 44

Egholmvej 2 9800 Hjørring Tlf. 98 92 50 45 Industrivej 8 9830 Tårs Tlf. 98 96 39 99

Marathonvej 1 9230 Svenstrup J Tlf. 98 18 83 11

Grydstedvej 5 9240 Nibe Tlf. 96 39 99 11

Mads Clausens Vej 18 9800 Hjørring Tlf. 98 92 07 55

Bygaden 11 9430 Vadum Tlf. 98 26 84 11

Frederikshavnsvej 224 9800 Hjørring Tlf. 98 92 44 00

21


Er du klar til max hurtigt in Indlæser... Med fiberbredbånd er det slut med afbrydelser og dårlig forbindelse – og hele familien kan nyde godt af den lynhurtige teknologi samtidig. Tjek, om du kan få fiber på bredbaandnord.dk

Håndværkervej 27 | 9700 Brønderslev | Tlf. 98 88 99 90

22


Af Niels Henriksen

Foto: Axel Søgaard

Krogh Andersen viser vejen Firmaet har stået for al skiltning, bandereklamer og dekoration på både Bredbånd Nord Arena, Hallen Park Vendia og Fiberhallen

Når gæsterne skal finde toiletterne eller mødelokalet?! Når de aktive udøvere skal finde omklædningsrummet har skiltefirmaet Krogh Andersen i Hjørring med en effektiv og stilfuld skiltning sørget for, at ingen farer vild, og alle når deres mål. Det er således Krogh Andersen, der har stået for al skiltning indvendigt og udvendigt på Bredbånd Nord Arena, Hallen Park Vendia og Fiberhallerne. Det er desuden Hjørring-firmaet, der har produceret reklamer på både bander og østtribunen. - Vi har været en del af projekterne helt fra den spæde begyndelse og blev foretrukket for både vores grafiske oplæg og for vores pris, forklarer Niels Krogh Andersen, der sammen med sin bror Mogens er anden generation af familiefirmaet, der blev etableret af deres far, Søren Krogh Andersen, i 1958. En klar fordel - Vi arbejder i forvejen sammen med Fortuna Hjørring, Vendsyssel FF, Nord Energi og Hjørring Kommune, og det har været en klar fordel, at vi kender hinanden så godt i forvejen, understreger Niels Krogh Andersen. På Bredbånd Nord Arena har Krogh Andersen stået for al intern skiltning både på stadionfaciliteterne samt i de to sportshaller. Desuden har firmaet produceret de fleksible og vendbare bandereklamer, som indrettes efter, om

23

det er Fortuna Hjørring eller Vendsyssel FF, der spiller på stadion. - I Hallen Park Vendia har vi etableret alt udvendig skiltning, inklusiv det meget store navneskilt som er belyst med LED-pærer. Indvendigt har vi sørget for al skiltning samt sikkerhedsafmærkning på de store glaspartier. Desuden arbejder vi i øjeblikket på en akustikløsning, hvor vi kombinerer de lyddæmpende funktioner med mulighed for reklame, forklarer Niels Krogh Andersen.

Fakta om | Krogh Andersen Skilte og reklamefirmaet Krogh Andersen blev etableret af Søren Krogh Andersen i 1958. Krogh Andersen har altid været på forkant med den teknologiske udvikling i faget, hvilket gør at virksomheden i dag er blandt de førende i branchen. Krogh Andersen har i mange år arbejdet tæt sammen med bl.a. Hjørring Kommune og har eksempelvis stået for skiltning og dekoration af Hjørrings innovative bibliotek i METROPOL ShoppingCenter samt for skiltning og dekoration på kommunens nyrenoverede rådhus.


Af Niels Henriksen

Ingen høje hegn eller hængelåse. Hjørrings ny atletikstadion i Park Vendia bliver et åbent anlæg, hvor den voksende medlemsskare i Hjørring Atletik kan glæde sig over tidssvarende faciliteter med internationale mål, men hvor alle er velkommen til at boltre sig. - For os har det været vigtigt at stille det ny atletikstadion til rådighed for alle kommunens borgere, når ikke atletikklubbens medlemmer dyrker deres sport. Jeg kan da sagtens forestille mig, at eksempelvis Fortuna og Vendsyssel FF vil bruge faciliteterne til tests af spillerne eller til specialtræning. Eller at kommunens løbeklubber, uddannelsesinstitutioner eller skolerne vil komme på stadion. Men er der to eller fire, der har lyst til at løbe en tur på det et topmoderne underlag, så er de også velkommen til det, understreger Claus Mørkbak Højrup, der er medlem af Hjørring Byråd for Venstre og formand for bygherreudvalget.

- Vi har lagt meget stor vægt på at benytte de rigtige materialer og sikre, at stadion overholder de internationale mål, som kræves for at afvikle stævner og sætte rekorder. Derimod har vi i første omgang nedprioriteret tilskuerfaciliteterne og alt det udenom. Der bliver dog anlagt nogle jordvolde, som kan bruges som tilskuerpladser, lige som vi også på sigt ønske at anlægge en pulsbane, påpeger Claus Mørkbak Højrup, der fortæller, at anlægssummen i alt er på fem mio. kr. Heraf bidrager Hjørring Kommune med de fire, mens ENV Fonden har doneret den sidste million. - Jeg synes, at det er vigtigt at udbygge Park Vendia og dermed gøre hele området endnu mere interessant. Jo mere vi kan tilbyde af spændende aktiviteter, jo større chance har vi for, at unge vil uddanne sig i Hjørring og eventuelt senere bosætte sig i byen, understreger Claus Mørkbak Højrup.

Foto: Axel Søgaard

Prioriteret ønskeseddel I bygherreudvalget har også Hjørring Atletik sæde, og her har klubben haft mulighed for at fremlægge en prioriteret ønskeseddel til de faciliteter, som et moderne atletikstadion bør rumme i form af løbebaner, faciliteter til kast, længde- og højdespring osv.

24

Atletikstadion med adgang for alle Åbenhed har høj prioritet, når atletikudøverne får moderne faciliteter med internationale mål


Foto: Axel Søgaard

Af Niels Henriksen

Atletikstadion giver god erfaring Hirtshals Entreprenørforretning har allerede fået forespørgsel på et lignende projekt

”Øvelse gør mester” er en gammel sandhed, og hos Hirtshals Entreprenørforretning kan entrepriseleder Michael Møller i hvert fald nikke anerkendende til de gamle ord. Virksomheden har aldrig tidligere anlagt et atletikstadion, men opgaven i Hjørring har givet så meget erfaring og genlyd i branchen, at entreprenørforretningen allerede har fået forespørgsel på endnu et atletikstadion. Skrappe krav - Den eneste erfaring, vi havde i den retning, var anlæg af mindre multibaner, så vi havde aldrig tidligere prøvet at bygge et atletikstadion i fuld skala, hvor vi har skulle tage stilling til valg af materialer, dimensioner og tolerancer i forhold til mulighederne for at afvikle stævner og sætte godkendte rekorder, forklarer Michael Møller, der sammen med projektets rådgivere således har skulle forholde sig til skrappe krav fra både Dansk Atletik Forbund og det internationale atletikforbund IAAF. Totalentreprenør Hirtshals Entreprenørforretning vandt opgaven som totalentreprenør i en omvendt licitation, hvor virksomheden i samarbejde med rådgiverne skulle få mest muligt byg25

geri for den afsatte byggesum. Tidsplanen er skredet en smule, dels fordi projektet har været udfordret af dræningsopgaven, og dels fordi der under det fremtidige stadion blev fundet en del forurenet jord. Faciliteter Hjørring Atletikstadion er opført med en kunststofløbebane, der er malet rød og opstreget, således at fire løbere kan spurte afsted på én gang. Belægningen er meget nøje udvalgt, fordi den er vandgennemtrængelig, således at regnvand vil sive igennem og ned i det underliggende drænlag. Desuden byder atletikstadion på faciliteter til tre-spring, højde- og længdespring, kuglesød og andre kastediscipliner. - De omkringliggende jordvolde er tænkt som publikumsfaciliteter, og vil kunne rumme op mod 800 tilskuere, vurderer Michael Møller.


Af Niels Henriksen

Nyt samarbejde kan bane vej for øget sportsturisme Hjørring Kommune råder over faciliteter til de fleste sportsgrene - fælles portal skal markedsføre mulighederne

Ordsproget om, at alle kan noget, og sammen kan vi det hele, er udgangspunktet for en øget satsning på sportsturisme i Hjørring Kommune. Efter planen skal alle faciliteterne markedsføres på en ny portal, og de to første idrætscentre har allerede nikket ja til idéen. - Vi forestiller os, at alle idrætshaller og centre i kommunen indgår i et fælles samarbejde, hvor vi markedsfører os på tværs af geografiske skel og snævre lokale interesser. Vi tror nemlig på, at hvis vi står sammen, vil vi være i stand til at øge sportsturismen i form af flere træningslejre, påpeger leder af Hjørring Hallerne, Lars Nielsen, der har fået accept fra Løkken Idrætscenter og Idrætscenter Vendsyssel. Har det hele - Med Hallen Park Vendia, Fiberhallen, et nyt atletikstadion, Vandhuset, tennisanlæg og yderligere en kunstgræsbane på vej i Park Vendia sammenholdt med et helt nyt fodboldstadion samt de to idrætshaller er området omkring Park Vendia og Fortunas og Hjørring IF fodboldanlæg selvfølgelig interessant. Og nå vi så supplerer med store idrætscentre i Vrå, Løkken, Sindal og Hirtshals og haller i Lundergård, Bagterp, Højene, Bindslev og Tårs kan vi i Hjørring Kommune tilbyde faciliteter til stort set alle idrætsgrene – bortset fra dem som kræver indendørs idrætsgrene, siger Lars Nielsen.

26

Overskydende kapacitet - Med så gode og tidssvarende faciliteter er vi i stand til at gøre os interessant for selv meget store grupper eller flere grupper på samme tid. Selvfølgelig benyttes alle idrætsfaciliteter intenst i hverdagen, men alle har en overskydende kapacitet, som vi kan markedsføre på en fælles portal overfor ikke mindst norske og svenske idrætsforeninger, gør Lars Nielsen opmærksom på. - Hallerne udenfor Hjørring behøver ikke at være nervøse for, at alle gæsterne vil foretrække at komme på træningsophold i byen. Mange vil foretrække helt andre forhold, fordi det passer bedre til dem, så jeg er overbevist om, at når vi markedsfører os sammen på en fælles portal, vil alle opleve en større efterspørgsel på vores faciliteter, understreger lederen af Hjørring Hallerne, som håber at finde fælles fodslaw for idéen.


Af Hjørring Kommune

Hjørring Kommune på landkortet med nyt stadion og nye haller

musikarrangementer, stævner og træningslejre.

Til glæde for alle kommunens borgere vil de nye sportshaller og stadion gøre Hjørring til et attraktivt valg, når der skal arrangeres store events som sportsbegivenheder, koncerter, udstillinger og messer. Hjørring Kommune, som i forvejen er sværvægter når det gælder indendørs halarealer per indbygger, har nu fået en markant opgradering på tre ekstra haller, og når man dertil smider et spritnyt stadion oven i hatten, bliver Hjørring et oplagt mål for afholdelse af store arrangementer af enhver art. I langt højere grad end tidligere vil Hjørring nemlig i fremtiden kunne facilitere nogle af den type arrangementer, som kræver, at mange mennesker kan samles inden for et meget lille område og når man kombinerer de nye moderne haller og stadion med vores unikke natur, Vandhuset og kommunens mange kulturinstitutioner, vil byen blive oplagt mål for blandt andet sportsturisme,

Blandt de større begivenheder som man allerede nu kan glæde sig til, er en planlagt koncert den 12. marts 2016 med Boney M, Smoky og andre store ikoniske musiknavne fra 80’erne. Derudover kan man glæde sig til DM i futsal – en ny og spændende. form for indendørs fodbold. Billetsalget til 80’er-koncerten stater den 20. august og billetter kan købes via Billetnet. I det daglige vil i omegnen af 25 foreninger have deres faste gang på de nye sportsarealer, og der forventes meget af den synergi, det vil give, at mange forskellige sportsgrene mere eller mindre er samlet under samme tag. Således vil området blive et kraftcenter for sportslig aktivitet. Et stadion klar til Super Ligaen Har man hang til fodbold på højt niveau, vil man i fremtiden kunne nyde både Fortuna Hjørring og Vendsyssel FF i særdeles værdige og behagelige rammer. Det nye Bredbånd Nord Arena vil kunne huse mere end 600 siddende gæster og tilsvarende mange fans på den nyetablerede ståtribune, og skulle vi i fremtiden se et Hjørring-hold i landets bedste række, er stadion naturligvis også klar til at imødekomme dette, med indbygget bane-

27

varme og mulighed for yderligere tribuneudvidelser. Dette åbner også muligheden for andre kampe med et stort publikumspotentiale, og det vil ikke være utænkeligt, at ungdomsog kvindelandsholdskampe kan afvikles på Hjørrings nye stadion.

Tilgængelighed for alle Alt i alt vil de nye faciliteter give et kæmpe kulturelt og sportsligt boost til kommunen, og alle borgere på tværs af aldersgrupper og interesser vil kunne nyde godt af et flot stadion og nye tidssvarende haller som vil være tilgængelig for alle – naturligvis også for medborgere med nedsat bevægelighed, syn eller hørelse. De nye byggerier er udstyret med lifte og kørestolsvenlige adgange, handicaptoiletter og -parkeringsmuligheder samt teleslyngesystem til hørehæmmede.


Velkommen i Dana Cup SportsCenter Dana Cup SportsCenter, lige midt i Hjørrings nye aktivitets- og idrætsområde – Park Vendia - byder på uanede muligheder. Her rummer fremtiden noget for enhver smag. Med den ny FiberHallen og Dana Cup SportsCenters faciliteter tæt på idrætsanlæg af enhver art – kunstgræsbane, svømmehal, tennishal og –baner, atletikstadion - er der plads til alle tænkelige former for aktivitet.

FiberHallen – giver plads:

Dana Cup SportsCenter - med mulighed for:

Dobbelthal med to håndboldbaner

Træningslejre

Storskærm

Aktiv ferie med familien

Konferencer og stormøder

Camps

Bordopdækningning op til 1600

Selskaber

Messer

Mad ud af huset

Erhvervsarrangementer

Nyrenoverede værelser og lokaler

Events af enhver art

Børge Christensens Vej 5 DK-9800 Hjørring Telephone: + 45 98 92 67 00 Email: sportscenter@danacup.dk 28

Profile for Michael Bermann

Hjørring Kommune BredbåndNord Arena - Fiberhallen - Hallen Park Vendia  

Hjørring Kommune BredbåndNord Arena - Fiberhallen - Hallen Park Vendia