Hjørring Byprofil 2013

Page 1

Hjørring Kommune

– det hyggelige hjørne af Danmark


Hjørring Kommune – det hyggelige hjørne af Danmark

Hjørring Byprofil 3. udgave

Udgiver: Byprofil.dk en del af Bermann Company H.C. Andersens vej 46 DK-9800 Hjørring Tel. +45 8651 0212 www.byprofil.dk michael@byprofil.dk

Aktuelle adresser/Usefull addresses: Hjørring Kommune Nørregade 2 DK-9800 Hjørring Tel. +45 7233 3333 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Fotos: Carl Hansen, Hjørring Kommune Ole Wæhrens, Sindal Camping Claus Brøndum, Lønstrup Turistbureau Arne Larsen-Ledet, Vrå Per Drustrup Larsen, Hjørring Bibliotek Axel Søgaard

Hjørring ErhvervsCenter Åstrupvej 10 DK-9800 Hjørring Tel. +45 9623 2600 mail@hjec.dk www.hjec.dk

Tekst: Hjørring Kommune – se bidragydere side 206 Niels Henriksen, NordText Pressebureau

Oversættelse: TOPSERVICE TECHNICAL TRANSLATIONS Egernvej 15 – DK-8270 Højbjerg Tel. +45 8627 2515 – Cell +45 6168 4170 topserv@topserv.dk – www.topserv.dk

Grafisk produktion:

Hjørring Turistservice Hjørring Bibliotek, Metropol Østergade 30 DK-9800 Hjørring Tel. +45 72 33 48 78 turistbureau@visithjoerring.dk www.visithjoerring.dk

Dons Grafisk, Skanderborg

Tak til alle implicerede parter – specielt Hjørring Kommune

Tryk:

Se desuden bogen på www.byprofil.dk

AKA Print A/S

Copyright: Byprofil.dk Tekst, foto, udformning og systematik er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra udgiveren. QR-koder Ved download af en gratis stregkode-app. som f.eks. ScanLife kan den to-dimensionelle stregkode ved virksomhederne aflæses af en smartphone. Programmet åbner virksomhedernes hjemmesider. Eksempel www.byprofil.dk

Hent Hjørrings App til din smartphone og få let adgang til • kulturtilbud og oplevelser • ledige job • kontaktpersoner ved kommunen • og meget mere… Skan nedenstående QR-kode med din mobil og download den gratis Hjørring-App.

Udgivet maj 2012

ISBN 978-87-994267-5-1 2


Indhold – contents – Inhalt Indledende artikler

Virksomheder – alfabetisk

Hjørring Kommune – Det hyggelige hjørne af Danmark..... 4 Hjørring Municipality – the cosy corner of Denmark Die Gemeinde Hjørring – die gemütliche Ecke Dänemarks

AA Arbejdsmiljø................................................................... 209 A. Enggaard A/S.................................................................. 210 Agathon On Spot................................................................. 212 AKA Print............................................................................. 214 AOF Hjørring Daghøjskole/Sprogcenter.............................. 216 Arbejdernes Landsbank........................................................ 218 Arne Andersen Vrå A/S........................................................ 220 Astorp Media....................................................................... 221 Axel Søgaard Fotograf........................................................ 223

Hjørring i forandring............................................................. 10 A changing Hjørring Hjørring im Wandel Hjørring – et trafikknudepunkt............................................ 16 Hjørring – an important hub Hjørring – ein Verkehrsknotenpunkt Hjørring.................................................................................. 22 Hirtshals................................................................................ 40 Sindal..................................................................................... 46 Løkken................................................................................... 50 Vrå.......................................................................................... 56 Landsbyerne i Hjørring Kommune...................................... 62 The villages of the municipality of Hjørring Die Dörfer in der Gemeinde Hjørring Events.................................................................................... 86 Sport og idræt....................................................................... 92 Sports and physical education Spitzen- und Breitensport Fritid og kultur...................................................................... 96 Leisure and culture Freizeit und Kultur Kunst og kunsthåndværk.................................................. 102 Art and handicraft Kunst und Kunsthandwerk

Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri.................... 224 BDO..................................................................................... 227 Beredskabscenter Hjørring................................................... 228 Bolig Hjørring........................................................................ 230 Brüel International A/S.......................................................... 233 Bræmer Tryk / printNORD.................................................... 234 Bygma Hjørring..................................................................... 236 Bøf & Vin.............................................................................. 238 Carepoint – Dalsgaard Biler A/S............................................ 241 Color Line............................................................................. 242 EUC Nord............................................................................. 244 Fjord Line A/S....................................................................... 246 Flytteforretning Ths. Pedersen & Søn Eftf........................... 249 Hirtshals Transport Center – HTC ........................................ 250 Hjørring Gymnasium og Hf-kursus........................................ 252 Hjørring Kaserne................................................................... 254 Hjørring Låseservice............................................................. 256 Hjørring Maskincenter........................................................... 257 Hjørring Park Vendia................................................................. 258 Hjørring Private Realskole..................................................... 260 Hjørring Produkthansel......................................................... 263 Hjørring Rørteknik A/S.......................................................... 264 Hjørring Sport & Event.......................................................... 266 Hjørring Vandselskab............................................................ 269 Hjørring Varmeforsyning........................................................ 270

Skole og uddannelse.......................................................... 108 School and education Schule und Ausbildung

Idrætscenter Vendsyssel....................................................... 272

Sundhed og trivsel.............................................................. 114 Health and wellfare Gesundheit und Wohlergehen

Nord Energi.......................................................................... 275 Nordjyske Bank.................................................................... 276 NordText Pressebureau........................................................ 277 Novo Nordisk....................................................................... 279

Kommunal administration og Borgerservice................... 120 Municipal administration and citizen service Kommunale Verwaltung und Bürgerservice Naturen i kulturlandskabet................................................ 126 The scenery of the culture landscape Die Natur in der Kulturlandschaft Hjørring Kommune i historisk perspektiv........................ 138 The municipality of Hjørring in a historical perspective Die Gemeinde Hjørring in historischer Perspektive Hjørringbøger gennem tiden............................................. 168 Turisme................................................................................ 172 Tourism Tourismus Shopping i Hjørring Kommune.......................................... 188 Shopping in the Municipality of Hjørring Shopping in der Gemeinde Hjørring Offentlige arbejdspladser i Hjørring................................. 194 Public workplaces in Hjørring Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst in Hjørring

Kultur Caféen Hjørring Vestby............................................... 274

O.H. Fiskeeksport A/S.......................................................... 280 PMU..................................................................................... 282 RR Revision Benny Jakobsen............................................... 285 Sejlstrup Entreprenørforretning A/S og Vrå Mørtelværk....... 286 SKAGA FM........................................................................ 288 Skallerup Klit Feriecenter A/S............................................. 290 SOSU Nord....................................................................... 292 Sparekassen Vendsyssel.................................................... 294 Topservice Technical Translations....................................... 295 Truckcenter Hjørring – Dansk Autohjælp............................... 296 Taars Tagdækning ApS......................................................... 297 University College Nordjylland.................................................. 298 Vognmandsgården................................................................... 300 VUC Nordjylland....................................................................... 301 Vrå Højskole............................................................................. 302

Erhverv i Hjørring Kommune............................................. 200 Trade and Industry in the Municipality of Hjørring Gewerbe in der Gemeinde Hjørring Bidragsydere til bogens artikler........................................ 206 Authors of articles Verfasser der Beiträge 3


Hjørring Kommune – det hyggelige hjørne af Danmark

Så er der atter gået nogle år, siden den sidste bog om Hjørring Kommune så dagens lys. Det er efterhånden blevet en hel tradition, at vi med 4-5 års mellemrum udgiver en Hjørringbog. Dette eksemplar er nr. 3 i en række, der startede tilbage i december 2002. Nogle vil nok mene, at vi i en tid med trådløst internet, bærbare computere, smartphones og Ipads ikke længere har brug for en gammeldags bog i papirform, for bøger har det jo med ret hurtigt at blive forældede. Måske er det endda tilfældet for denne bog allerede i det øjeblik, den trykkes – hvem ved? På trods af det, synes jeg, Hjørringbogen er en god tradition. Bogen giver os nemlig mulighed for at vise interesserede et øjebliksbillede af vores dejlige kommune, som efter manges mening udgør et af de hyggeligste hjørner af Danmark – et sted, hvor man gerne vil bo og holde sin ferie. I modsætning til internettet, hvor informationer opstår og forsvinder igen med en fart, så selv de hurtigste af os kan blive helt forpustede – ja, så mener jeg, at en bog har sin eksistensberettigelse, fordi den repræsenterer andre værdier. Én af dem er af historisk karakter. For hvad, der engang stod på internettet, er for længst væk og glemt, og skulle du møde uaktuel information på internettet, ja så tænker du: ”De trænger da vist til at opdatere det her”, og så søger du – måske lidt arrig – videre og kommer aldrig tilbage igen. I modsætning hertil har vi så bogen, som faktisk kan betragtes som en slags runesten, for når den først er skrevet og trykt, så ændrer den sig ikke. 4

I en bog er det acceptabelt, at informationer måske ikke er helt up-to-date. Nogle gange er det faktisk det, der gør bogen specielt interessant, for det betyder, at man tænker tilbage, mindes og måske lige frem smiler lidt over, hvordan der var engang. Som borgmester i Hjørring Kommune er det mig en ære med mit forord at få lov til at være første bidragsyder til denne bog. Og lige som ved andre eventyr, mener jeg, det er helt på sin plads at bruge ordene ”der var engang”, for de næste mange sider vil på både dansk, tysk og engelsk give et hav af eksempler på de forandringer, som årene har betydet for området heroppe. Bogens mange redaktører vil bevidne, at tiden bestemt ikke har stået stille i det nordlige Danmark siden sidste bog. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle bogens bidragsydere – både redaktører og annoncører. Uden en god opbakning fra annoncører blandt kommunens erhvervsliv, ville en bog som denne ikke eksistere og vidne om, hvordan der var engang. Inden jeg slutter, vil jeg benytte lejligheden til også at vise bogens første forandring – idet jeg præsenterer og hilser fra det nye byråd. Tilbage er blot at ønske jer god fornøjelse med den nye Hjørringbog – og lad så hyggen brede sig… Arne Boelt Borgmester, Hjørring Kommune


Til

Th

ors

ha

vn

og

Isla

nd

og

Ber gen

5


Hjørring Municipality – the cosy corner of Denmark Once again, it has been a few years since the last book about Hjørring Municipality saw the light of day. It is starting to become a tradition to publish a Hjørring book every 4-5 years, as this is the 3rd in a string that started back in December of 2002. Some might think that in a time of WiFi, laptops, smartphones and iPads, we no longer need an old-fashioned paper book, as books tend to become outdated rather quickly. Maybe this is even the case for this book while it is still in the press – who knows? In spite of this, I still think the book is a good tradition. Because, a book makes it possible for us to give anyone interested a snapshot of our lovely municipality, which in many people’s opinion is one of the cosiest corners of Denmark – a place where you want to live and spend your holiday.

6

Unlike the internet, where information occurs and disappears again at a speed that can make even the fastest of us short of breath – well, I feel that a book has a justification for existing, as it represents other values. One of these values is historical character. Because what was once on the internet is long forgotten, and if you come across information of no current interest on the internet, you think: ”they need to update this page”, and then you keep searching – maybe a little irritated – and never come back. As opposed to this, we have the book, which can actually be considered a kind of rune stone, because once it is written and printed, it does not change. In a book, it is acceptable for information not to be completely up-to-date. Sometimes, this is actually what makes the book interesting,


because it makes you think back, remember and sometimes even smile about how things used to be.

ness community of the municipality, this kind of book would not exist and testify to what things used to be like.

As the mayor of Hjørring Municipality, I am honoured to be the first contributor to this book with my foreword. And just as in other fairy tales, I think that the words ”once upon a time” are completely appropriate, as the next many pages will in Danish, German and English provide an abundance of examples of the changes that have occurred over the years in this area. The many editors of the book will testify that time has certainly not been standing still in the northern part of Denmark since the last book.

In conclusion, I would also like to take this opportunity show the biggest change of the book – as I present the new city council and give their regards. All that is left is to wish you a great time with the new Hjørring book – and now, let the cosy atmosphere spread…. Arne Boelt Mayor, Hjørring Municipality

On that note, I would like to thank all the contributors to the book – editors as well as advertisers. Without great backup from advertisers from the busi-

7


Die Gemeinde Hjørring – die gemütliche Ecke Dänemarks

Jetzt sind wieder einige Jahre verstrichen, seit das letzte Buch über die Gemeinde Hjørring das Licht der Welt erblickte. Es ist allmählich fast Tradition geworden, dass wir in Abständen von vier oder fünf Jahren ein Hjørring-Buch herausbringen, denn diese Ausgabe ist die dritte Folge einer Reihe, deren Erstling im Dezember 2002 erschien. Einige neigen wohl zu der Ansicht, dass wir in einer Zeit mit schnurlosem Internetzugang, Laptops, Smartphones und IPads nicht mehr altmodische Bücher in Papierform brauchen, denn Bücher sehen ja ohnehin schnell alt aus. Vielleicht wird auch dieses Buch sofort nach Drucklegung als inhaltlich überholt gelten – wer weiß? Dieser Tatsache zum Trotz finde ich, dass es sich bei diesem Buch um die Weiterführung einer guten Tradition handelt. Ein Buch ermöglicht uns nämlich, Interessenten eine Momentaufnahme unserer herrlichen Gemeinde zu vermitteln, die nach Meinung vieler zu den gemütlichsten Ecken Dänemarks gehör t – als Ort, wo man gerne wohnen und den Urlaub verbringen möchte. Im Gegensatz zum Internet, in dem Informationen mit einer Geschwindigheit, die selbst technologischen Spitzenreitern den Atem verschlägt, entstehen und erneut verschwinden, hat ein Buch meiner Meinung nach deswegen seine Existenzberechtigung, weil es andere Werte verkörpert. Dabei handelt es sich vorrangig um den historischen Wert, denn das, was einmal im Internet stand, ist längst verschwunden und vergessen, und sollte man eine unaktuelle Information im Internet finden, denkt man sofort ”Nanu, hier muss wohl ein Update her!” und sucht – vielleicht etwas verärgert – weiter, um dann nicht wieder zurückzukommen. Im Gegensatz hierzu haben wir dann das Buch, das in der Tat als eine Art Runenstein betrachtet werden kann, denn wenn das Buch erst geschrieben und gedruckt worden ist, bleibt es unverändert. Beim Buch gilt es als akzeptabel, dass die Informationen vielleicht nicht ganz auf dem jüngsten 8

Stand sind. In einigen Fällen macht dies sogar den ganz besonderen Reiz des Buchs aus, denn dies veranlasst den Leser dazu, die Gedanken in die Vergangenheit zurückwandern zu lassen, indem man sich genussvoll daran erinnert, wie es damals war, wobei man sich wohl kaum ein leichtes Schmunzeln verkneifen kann. Als Bürgermeister der Gemeinde Hjørring ist es mir eine Ehre, mit meinem Vorwort den ersten Beitrag zu diesem Buch zu leisten. Wie es bei anderen Märchen der Fall ist, halte ich es für ganz in Ordnung, auf die Wendung ”es war einmal” zurückzugreifen, denn die folgenden vielen Seiten werden in dänischer, deutscher und englischer Sprache Beispiele in Hülle und Fülle dafür aneinanderreihen, dass sich auch hier bei uns ”ganz oben” ein tiefgreifender Wandel im Laufe der Jahre vollzogen hat. Die vielen Redakteure des Buchs werden auch bezeugen können, dass die Zeit seit der Herausgabe des letzten Buchs gewiss nicht im nördlichen Dänemark stillgestanden hat. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei sämtlichen Personen, die Beiträge zu diesem Buch geleistet haben – Redakteuren und Inserenten gleichermaßen – recht herzlich bedanken. Ohne ausreichende Unterstützung seitens der Inserenten aus der Wirtschaft der Gemeinde wäre ein Buch wie dieses niemals erschienen, um darüber zu berichten, wie es einmal war. Abschließend nehme ich die Gelegenheit wahr, auf die erste Änderung gegenüber der letzten Ausgabe zu verweisen, indem ich die neue Gemeindevertretung vorstelle, die dieses Vorhaben ausdrücklich begrüßt. Jetzt steht nur noch aus, Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des neuen Hjørring-Buchs zu wünschen - damit sich die gemütliche Stimmung so richtig breit machen kann…. Arne Boelt Bürgermeister, Gemeinde Hjørring


9


Hjørring i forandring Af kommunikationsmedarbejder Torben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune

Vi bliver bombarderet med det hele tiden – globalisering, fraflytning fra landområderne til byområderne, ”udkantsDanmark” osv. Alle sammen ord, som får folk, der ikke ved bedre, til at få fordomme om de dele af Danmark, som ikke ligger tæt på København eller Århus. Men selv herude i ”provinsen” sker der skam noget. Her er masser af gang i udviklingen. Folk, som er flyttet fra kommunen for 10 år siden, ville helt sikkert få sig noget af en overraskelse, hvis de kom forbi i dag, for mange ting er nu helt anderledes. Faktisk kan man godt blive lidt forbløffet, selv om man er fastboende i kommunen – så meget er der sket på få år. Prøv f.eks. blot at tænke på de bygningsmæssige forandringer, der er sket: • I stedet for tømmerhandel og kiksefabrik finder man i dag indkøbscentret ”Metropol” og højhus til Skat på Møller Lee- og Bisca-grunden. • Efter branden i Vrå hallen har vi fået Idrætscenter Vendsyssel • Hirtshals Transport Center servicerer nu i udkanten af Hirtshals, hvor der tidligere var åben mark. • Som nabo til Vendiahallen vokser Hjørring Park Vendia – foreløbig med et stort vandhus og en kunststofbane til kommunens fodboldspillere. • Josefines Camping i Løkken er blevet til et nyt boligområde med helårsboliger, og Feriecenter Løkken er skudt op tæt ved golfbanen. • Slagterigrunden i Hjørring er ryddet og huser nu Bispetorvet med Føtex og andre kædeforretninger.

10

• Motorvejstilslutning og forbedring af de trafikale adgange samt udbygning af havneområdet har i den grad påvirket Hirtshals. • Den forladte Nestlé mælkepulverfabrik er blevet domicil for Jobcenteret og Retten i Hjørring. • Ved indkørslen til Sindal er en rundkørsel og flere dagligvarebutikker skudt op. • Østergade i Hjørring er transformeret til gågade med nye butikker og nye boligejendomme. • Bauhaus, et nyt bolighus og mange nye forretninger er etableret på Frederikshavnsvej i Hjørring. De næste sider – og ja faktisk hele denne Hjørringbog – skulle gerne viser og beskrive nogle af de forandringer, man har kunnet opleve gennem tiden i Hjørring Kommune. Vores mål er, at læserne vil sidde tilbage med følelsen af, at HER er der skam sket noget igennem historien og ikke mindst gennem de seneste par år. Vi håber da også, at læserne vil forvente, at der kommer til at ske noget her i fremtiden. Vi starter med et lille tilbageblik – en lille billedserie, der viser Hjørring Kommune før og nu, og senere i bogen graver vi os ned i Hjørring Kommunes historie.

Vandhuset, Hjørring


Springvandspladsen i sidste halvdel af 1800-tallet

Springvandspladsen 2012

11


M책rup Kirke 2002

12

M책rup Kirke 2012


A changing Hjørring We are bombarded with it the whole time – globalisation, migration from the rural areas to the urban areas, peripheral Denmark etc. All words that make people who do not know any better become prejudiced against the parts of Denmark that are not near Copenhagen or Aarhus. But even here in the ”province”, there are actually experiences to be had. A lot of development is taking place. People who moved away from the municipality 10 years ago, would definitely be surprised if they dropped by today, because a lot has changed. You can actually be amazed even if you are a permanent resident in the municipality – that is how much things have changed in a few years. Just think of the building changes that have taken place: • Instead of a timber merchant and a biscuit factory, you will now find the shopping centre ”Metropol” and the high-rise building for the tax department in the Møller Lee and Bisca plot. • After the fire in Vrå sports hall, we now have the sports centre ­Vendsyssel. • Hirtshals Transport Centre is now providing service at the edge of Hirtshals, where there used to be open fields. • As the neighbour of the sports hall Vendiahallen, Hjørring Park Vendia is growing – so far with a large indoor swimming area and a synthetic field for the soccer players of the municipality. • Josefines Camping in Løkken has become a new housing area with permanent residences, and the holiday resort Feriecenter Løkken has been established close to the golf course.

• The slaughterhouse plot in Hjørring has been cleared and is now housing Bispetorvet with Føtex and other chain stores. • Hirtshals has been influenced to a great extent by the motorway connection and the improvement of traffic access as well as the expansion of the harbour area. • The abandoned Nestlé milk powder factory has become the domicile of the job centre and the court of Hjørring. • At the entry to Sindal, a roundabout and several grocery shops have been established. • Østergade in Hjørring has been transformed into a pedestrian street with new shops and new housing. • Bauhaus, a new furniture shop and many other new shops have been established on the street Frederikshavnsvej in Hjørring. The next pages – well, actually this whole new Hjørring book – should present and describe some of the changes that have occurred in the municipality of Hjørring over the years. Our goal is for the readers to be left with a feeling that THIS is definitely a place that has experienced some changed throughout history and especially within recent years. We also hope that the readers will expect exciting developments in this area in the future. We will start with a small look back – a minor gallery showing the municipality of Hjørring then and now, and later in the book, we will dig into the history of the municipality of Hjørring.

Østergade, Hjørring

13


Hjørring im Wandel

Hirtshals Transport Center Immer werden wir mit denselben Floskeln bombardiert: Globalisierung, Landflucht, Randgebiet usw. – alles hohle Worthülsen, die bei Leuten, die es nicht besser wisser, Vorurteile zum Nachteil der Teile Dänemarks, die nicht in Kirchturmsichtweite von Großstädten wie Kopenhagen oder Århus liegen, aufblühen lassen. Trotz alledem – selbst hier in der ”tiefschwarzen Provinz” ist wirklich was los: Die Gegend entwickelt sich rasant. Leute, die vor zehn Jahren von der Gemeinde weggezogen sind, würden gewiss große Augen machen, falls sie heute hier vorbeischauen würden, zumal sich in der Zwischenzeit ein großer Wandel vollzogen hat. Selbst die Einheimischen müssen sich ab und zu in den Arm kneifen, denn im Laufe von nur wenigen Jahren ist ganz viel passiert. Dazu braucht man bloß als Beispiel eine Bilanz der baulichen Veränderungen zu ziehen: • Statt des Holzhandels und der Keksfabrik stehen heute das Shoppingcenter ”Metropol” und das Hochhaus der Steuerbehörde Skat auf dem ehemaligen Betriebsgelände von Møller Lee und Bisca. • Nachdem die Halle Vrå Hallen abgebrannt ist, gibt es nunmehr das Sportzentrum Idrætscenter Vendsyssel. • Auf der grünen Wiese am Ortseingang von Hirtshals bietet Hirtshals Transport Center jetzt Dienstleistungen an. • Am Nachbargrundstück von Vendiahallen entsteht Hjørring Park Vendia – vorläufig mit einem großen Wasserhaus und einem Kunststoffspielfeld für die Fußballer vor Ort. • Auf dem Grundstück von Josefines Camping in Løkken ist eine neue Siedlung für Ganzjahresbewohner entstanden. Direkt am Golfplatz ist das Ferienzentrum Feriecenter Løkken aus dem Boden geschossen. 14

• Das Schlachthausgrundstück in Hjørring ist geräumt worden und beherbergt jetzt das Shoppingcenter Bispetorvet mit Føtex und anderen Kettengeschäften. • Die Autobahnanbindung und die Verbesserung der Zuwegungen sowie der Ausbau des Hafengeländes sind für Hirtshals so etwas wie ein Quantensprung gewesen. • Die leerstehende Nestlé-Milchpulverfabrik ist nunmehr Sitz der Arbeitsagentur (Jobcenter) und des Amtsgerichts Hjørring geworden. • Am Ortseingang von Sindal sind ein Kreisverkehr und mehrere Geschäfte für Artikel des täglichen Bedarfs aus dem Boden geschossen. • Østergade in Hjørring hat sich zur Fußgängerzone mit neuen Läden und neuen Wohnimmobilien gemausert. • Bauhaus, ein neues Einrichtungshaus und viele neue Geschäfte haben sich in Frederikshavnsvej in Hjørring angesiedelt. Die nächsten Seiten – ja, ohnehin dieses neue Buch zu Hjørring als Ganzes – können hoffentlich dazu dienen, einige der Veränderungen, die es über die Jahre hinweg in der Gemeinde Hjørring gegeben hat, zu belegen und zu beschreiben. Als unser Ziel gilt, dass sich nach beendeter Lektüre im Leser das Gefühl verfestigt hat, dass im Laufe der Geschichte und nicht zuletzt in den letzten paar Jahren in der Tat etwas HIER passiert ist. Wir hoffen somit auch, die Leserschaft zu der Erwartung veranlasst zu haben, dass sich auch in Zukunft hier etwas tun wird. Am Anfang gibt es einen kleinen Rückblick – eine kleine Bilderserie, die die Gemeinde Hjørring in Vergangenheit und Gegenwart zeigt. Im weiteren Ablauf des Buchs kommt es dann zum Schürfen in der Geschichte der Gemeinde Hjørring.


Hirtshals Havn ca.1958

Hirtshals Havn 2011

15


Hjørring – et trafikknudepunkt Af kommunikationsmedarbejder, Mads Krogh, Hjørring Kommune

Velkommen til porten til Europa og Norden

Det sker, at Hjørring Kommune (som så meget andet udenfor hovedstaden) omtales som en del af ”udkants-Danmark”. Det vil nok være for meget at påstå, at vores kommune er verdens navle, men med en central placering i forhold til Norden og resten af Europa kan man vel godt sige, at vores kommune udgør en port til det nordlige Skandinavien.

Busforbindelserne dækker både by-, lokal- og regionalbusser og er med til at sikre, at alle dele af kommunen har adgang til kollektiv trafik. Lokalbusser og teletaxaer er de led, der sikrer, at også indbyggere i de mindre byer kan komme omkring, selvom der ikke er en bil til rådighed. Hertil kommer skolebusserne, der giver mulighed for transport mellem skole og hjem over hele kommunen.

Hjørring Kommune har fem større byer: Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken, der sammen med erhvervslivet, havnen i Hirtshals og det faktum, at vi er et af Nordens trafikknudepunkter, skaber behov for en velfungerende infrastruktur. Denne infrastruktur dækker både til lands, til vands og i luften, hvor nogle dele er rettet mod erhvervslivet og andre mod privatpersoner.

Hirtshals Havn Havnen i Hirtshals er uundgåelig, når man snakker om transport. Her er der både godstransport, fiskeri og rejsetrafik. Derfor finder man i Hirtshals både erhvervsrettet transport og transport rettet mod privatpersoner, idet færgerne, der sejler til Torshavn, Seyöisfjördur, Larvik, Kristiansand, Stavanger og Bergen, bliver benyttet af både private og vognmænd.

Motorvejen, som er rygraden i infrastrukturen, strækker sig fra Hirtshals i nord, over Hjørring og helt ned til den dansk-tyske grænse. Det er denne motorvej, som sammen med havnen i Hirtshals gør kommunen til et trafikknudepunkt. Udover at være til gavn for transportvirksomhederne sikrer motorvejen også en overskuelig rejsetid for pendlere, der dagligt kører til eller fra eksempelvis Aalborg, Frederikshavn og Brønderslev. Kollektiv trafik Ved siden af motorvejen forbinder tog og busser de forskellige dele af kommunen. På DSBs baner er Hjørring bindeled imellem Aalborg og Frederikshavn, hvor der i de fleste af døgnets timer, mindst én gang i timen, kører tog i begge retninger. På Hirtshalsbanen kører toget mellem Hirtshals og Hjørring én gang i timen og hver halve time i det tidsrum, hvor folk skal til og fra arbejde samt uddannelsesinstitutioner. 16

Motorvejen, der fører direkte til havnen, er et fint eksempel på, hvor vigtig transportsektoren er for Hirtshals. Vejnettet er bygget til at håndtere den kraftige trafik, som en aktiv havn af Hirtshals’ størrelse skaber. Hirtshals Transport Center I naturlig forlængelse af havnen ligger Hirtshals Transport Center på vejen ud af byen. På transportcentret finder du en lang række services og ydelser. Toldekspedition, speditionsvirksomheder, truckdieselanlæg, optankning til personbiler, serviceværksteder, turistkontor og en kiosk gør centret relevant for både transportsektoren og privatpersoner. Desuden er der på centret også chaufførlounge, overnatnings- og badefaciliteter, kontorer og konferencelokaler, så chauffører, speditører og vognmænd har et udgangspunkt, der giver dem gode vilkår til at løse deres forskelligartede opgaver.


Fra Hjørring er der tog til Aalborg, Frederikshavn og Hirtshals

Sindal Lufthavn I kommunen ligger også lufthavnen i Sindal, der er udbygget til rute- og chartertrafik i forbindelse med erhvervsturisme. Sindal Lufthavn har cirka 5000 flyveoperationer årligt, hvoraf omkring en tredjedel er af erhvervsmæssig karakter. Lufthavnen nyder godt af en god central placering midt i Vendsyssel, tæt på motorvejen, og mindre end en halv times kørsel til Hjørring samt færgeforbindelserne til Norge og Sverige i hhv. Hirtshals og Frederikshavn. Sindal Flyveklub har til huse i lufthavnen, hvor de råder over deres eget område. Her har nogle af medlemmerne opført egen hangar, og der er stadig plads til yderligere opførelser. I forbindelse med flyveklubben er det muligt at erhverve privatflyvercertifikat. Selve uddannelsen består af 130 timers teorikursus og mindst 45 praktiske flyvetimer, før man er klar til den endelige prøve.

Tilknyttet lufthavnen finder man virksomheden ScanTech, der har specialiseret sig i at vedligeholde, reparerer, tjekke og opgradere privat- og forretningsfly med plads til max 20 passagerer. Derudover finder man DETA (Danish Engine Trend Analyzing), som igennem 13 år har lavet slitage-beregning af flymotorer for luftfartselskaber samt militære og private kunder. Også Flyvevåbnet bruger lufthavnen til træningsøvelser. I Hjørring Kommune er der således gode transportmuligheder for både private og erhverv. De mange muligheder giver indbyggerne et godt grundlag, der kan sikre deres transportbehov – uanset udgangspunkt. Således kan det godt være, at Hjørring ligger langt mod nord, men transportforbindelserne sikrer, at vi er et knudepunkt frem for blot et punkt på landkortet.

Motorvej E39 Hirtshals-Aalborg og ud til resten af verden

17


Hjørring – an important hub Sometimes, the municipality of Hjørring (just like so many other places away from the capital) is referred to as a part of the ”peripheral region of Denmark”. It would probably be presumptuous to claim that the world revolves around our municipality, but with its central location with regard to the Nordic countries and the rest of Europe, you could probably say that our municipality is a gateway to the north of Scandinavia. The municipality of Hjørring has five larger towns: Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå and Løkken, which combined with the business community, the harbour

in Hirtshals and the fact that we are one of the hubs of the Nordic countries create a need for a well-functioning infrastructure. This infrastructure covers land, sea and air, where some parts are aimed at the business community and others are aimed at private individuals. The motorway, which is the backbone of the infrastructure, stretches from Hirtshals in the north, over Hjørring and all the way down to the border between Denmark and Germany. This motorway along with the harbour in Hirtshals is what makes the municipality a hub. Apart from being of benefit

Hirtshals Havn fra luften

18


Transportcentret Hirtshals

to the transport companies, the motorway also ensures reasonable travel times for commuters driving every day to or from Aalborg, Frederikshavn and Brønderslev, among other places. Public transport In addition to the motorway, trains and buses connect the various parts of the municipality. On the DSB railways, Hjørring is the link between Aalborg and Frederikshavn, where trains run in both directions at least once every hour at most hours of the day. On the Hirtshals railway, the train runs between Hirtshals and Hjørring once every hour and once every half hour during the time when people are going to and from work as well as educational institutions. The bus services include city, local and regional buses and help ensure that all parts of the municipality have access to public transport. The local buses are the link that ensures that even inhabitants of the smaller towns can get around without having to buy a car. Add to this the school buses, which provide transport between schools and homes all over the municipality. Hirtshals Harbour The harbour in Hirtshals is unavoidable when speaking of transport. Here, there is goods transportation, fishing and passenger transportation. Therefore, you will find business transport as well as transport aimed at private individuals in Hirtshals, as the ferries sailing to Larvik, Kristiansand, Stavanger and Bergen are used by private individuals as well as lorry drivers. The motorway, which leads directly to the harbour, is a perfect example of how important the transport sector is to Hirtshals. The road network has been constructed to handle the heavy traffic created by a harbour of that size. Hirtshals Transport Centre Hirtshals Transport Centre is placed as a natural continuation of the harbour on the way out of town. At the transport centre, you will find a large number of services. Customs services, shipping agencies, truck diesel facilities, fuel for private cars, repair shops, a tourist agency and a kiosk make the centre relevant for the transport sector as well as private persons.

Furthermore, the centre also has a drivers’ lounge, double rooms, showering facilities, offices and conference rooms, which means that drivers, shipping agents and hauliers have a point of departure providing them with good conditions for handling various tasks. Sindal Airport The municipality also has the airport in Sindal, which has been developed for commercial flights and charter flights in connection with professional tourism. Sindal Airport has approx. 5000 flying operations each year, of which about a third are of a professional character. The airport benefits from a central location in the middle of Vendsyssel, close to the motorway, and with less than half an hour’s drive to Hjørring as well as the ferry services to Norway and Sweden in Hirtshals and Frederikshavn respectively. Sindal Flying Club is located at the airport, where the club has its own area. Here, some of the members have built their own hangar, and there is still room for more buildings. The flying club can help you acquire a pilot’s certificate for private planes. The actual training consists of 130 hours of theory lessons and at least 45 hours of practical flying lessons, after which you will be ready for the final test. In connection with the airport, you will find the company ScanTech, which is specialised in maintaining, repairing, inspecting and upgrading private and business planes for a maximum of 20 passengers. Furthermore, you will find DETA (Danish Engine Trend Analyzing), which for the past 13 years has carried out engine condition trend monitoring of aircraft engines for airline companies as well as military and private customers. The Danish Air Force also uses the airport for training exercises. Thus, the municipality of Hjørring has good transport possibilities for private individuals as well as the business community. The many possibilities give the inhabitants a good basis for having their transport needs met – regardless of the point of departure. So Hjørring may be far to the north, but the transport connections ensure that we are a hub instead of just a dot on the map.

19


Hjørring – ein Verkehrsknotenpunkt

Formiddagstrafik på Hjørrings østlige indfaldsvej

Es kann passieren, dass die Gemeinde Hjørring (wie viele andere Orte außerhalb des Kopenhagener Großraums) salopp als ”Randgebiet” abgefertigt wird. Zu behaupten, dass es sich bei unserer Gemeinde um den Nabel der Welt handeln würde, wäre zwar maßlos übertrieben, aber angesichts einer verkehrsgünstigen Lage im Verhältnis zu Skandinavien und dem restlichen Europa lässt sich unsere Gemeinde wohl als Tor zum nördlichen Skandinavien bezeichnen.

( DSB) stellt Hjørring das Bindeglied zwischen Aalborg und Frederikshavn dar, zumal Züge fast rund um die Uhr in beiden Richtungen im Stundentakt verkehren.

Die Gemeinde Hjørring umfasst fünf größere Gemeinwesen: Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå und Løkken, was unter Einbeziehung der Wirtschaft, des Hafens von Hirtshals und der Tatsache, dass wir zu den Verkehrsdrehscheiben Skandinaviens gehören, eine optimal funktionierende Infrastruktur erforderlich macht. Diese Infrastruktur bezieht sich auf den Verkehr auf dem Land-, Luft- und Seeweg, wobei es sich teils um die Bedürfnisse der Wirtschaft, teils um die Bedürfnisse von Privatpersonen handelt.

Bei den Busverbindungen handelt es sich um Stadt-, Orts- und Regionalbusse, damit die Präsenz des öffentlichen Personenverkehrs in allen Teilen der Gemeinde gewährleistet ist. Die Ortsbusse dienen zur Sicherstellung der Mobilität der Personen, die auf dem flachen Land wohnen und kein Auto zur Verfügung haben. Noch hinzu kommen die Schulbusse, die die Beförderung zwischen Schule und Wohnort überall in der Gemeinde ermöglichen.

Die Autobahn, die das Rückgrat der Infrastruktur bildet, erstreckt sich von Hirtshals im Norden über Hjørring bis zur deutsch-dänischen Grenze. Gerade diese Autobahn macht zusammen mit dem Hafen von Hirtshals die Gemeinde zur Drehscheibe des Verkehrs. Zusätzlich zum Nutzen für die Speditionsunternehmen gewährleistet die Autobahn ebenfalls den täglich von oder nach z.B. Aalborg, Frederikshavn und Brønderslev reisenden Pendlern eine zumutbare Transportzeit. Öffentlicher Personenverkehr Zusätzlich zur Autobahn sorgen Züge und Busse für Verkehrsverbindungen innerhalb der Gemeinde. Auf den Bahnstrecken der Dänischen Staatsbahn 20

Die Bahnstrecke zwischen Hirtshals und Hjørring wird im Stundentakt befahren, wobei die Züge zu den Spitzenzeiten des Pendelverkehrs zu Arbeitsund Ausbildungszwecken im Halbstundentakt verkehren.

Hafen von Hirtshals Wenn man von Transport spricht, kommt man unweigerlich auf den Hafen von Hirtshals zu sprechen. Hier gibt es Güterverkehr, Fischerei und Reiseverkehr gleichermaßen. Deshalb bietet der Hafen sowohl gewerbliche als auch private Transportleistungen an, zumal die Fährverbindungen nach Larvik, Kristiansand, Stavanger und Bergen von Privatpersonen und Speditionen gleichermaßen in Anspruch genommen werden. Die Autobahn, die direkt zum Hafen führt, ist ein sehr gutes Beispiel für die herausragende Rolle, die der Transportsektor in Hirtshals spielt. Das Straßennetz ist für das mit einem dynamischen Hafen dieser Größe verbundene Verkehrsaufkommen vorgesehen.


Hirtshals Transport Center Im natürlichen Anschluss an den Hafen befindet sich der Standort von Hirtshals Transport Center am Ortseingang. Das Transportcenter hat eine breite Palette an Dienstleistungen anzubieten. Zollabfertigung, Speditionsbetriebe, Lkw-Dieselanlage, Tankstellen für Pkws, Autowerkstätten, Touristenbüro und ein Kiosk machen dieses Center zur bevorzugten Anlaufstelle für Speditionen und Privatpersonen gleichermaßen. Ferner verfügt das Center über Fahrerlounge, Doppelzimmer, Badeeinrichtungen, Büros und Konferenzräumlichkeiten, damit Fahrer, Spediteure und Fuhrunternehmer bei der Erledigung einschlägiger Arbeiten auf einen günstigen Stützpunkt zurückgreifen können. Flughafen Sindal Innerhalb der Gemeinde gibt es auch den Flughafen Sindal, der im Hinblick auf Linien- und Charterverkehre im Zusammenhang mit Geschäftstourismus ausgebaut worden ist. Der Flughafen Sindal verzeichnet pro Jahr ca. 5000 Flugbewegungen, von denen rund ein Drittel gewerblich ausgerichtet sind. Der Flughafen hat einen verkehrsgünstigen Standort in der Mitte von Vendsyssel mit Autobahnanbindung, zumal Hjørring sowie Hirtshals und Frederikshavn mit Fährverbindungen nach Norwegen und Schweden in weniger als 30 Autominuten zu erreichen sind.

Mitglieder einen eigenen Hangar errichtet, wobei noch einige Baustellen frei sind. Im Rahmen des Fliegerclubs besteht die Möglichkeit, eine Privatflugzeuglizenz zu erwerben. Die Ausbildung an sich setzt sich aus einem 130-stündigen theoretischen Lehrgang und einem bis zur Abschlussprüfung zu absolvierenden Pensum von mindestens 45 praktischen Flugstunden zusammen. Im Anschluss an den Flughafen gibt es das Unternehmen ScanTech, das sich auf die Wartung, Reparatur, Überprüfung und Aufstufung von Privatund Geschäftsflugzeugen für max. 20 Fluggäste spezialisiert hat. Darüber hinaus ist der Flughafen Standort der Firma DETA (Danish Engine Trend Analyzing), die seit 13 Jahren Verschleißberechnungen zu Flugzeugantrieben im Auftrag von Fluggesellschaften sowie Kunden aus dem militärischen und privaten Bereich ausführt. Ferner benutzt die dänischen Luftwaffe den Flughafen für Trainingsflüge. Die Gemeinde Hjørring bietet somit sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibenden günstige Transportmöglichkeiten. Die breitgefächerte Palette dieser Angebote ermöglicht den Bürgern die Inanspruchnahme optimaler Transportleistungen ohne Rücksicht auf den eigenen Ausgangspunkt. Hjørring liegt zwar hoch im Norden, die Verkehrsanbindungen von hier aus belegen aber eindeutig, dass man in Hjørring eher an einem Knotenpunkt als an einem toten Punkt angelangt ist.

Der Fliegerclub Sindal Flyveklub ist auf dem Flughafengelände zu Hause, zumal ihm eine eigene Fläche zugewiesen worden ist. Hier haben einige

Sindal Lufthavn

21


Hjørring Af kommunikationsmedarbejder Torben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune

Hjørring er centerbyen i den nye storkommune af samme navn, der så dagens lys 1. januar 2007. En meget charmerende gammel by, som i århundreder har været Vendsyssels centrum for handel, service samt kirkelig og offentlig administration. Arkæologiske fund har fastslået, at der har boet mennesker her i mange tusinde år. Mere præcist ved vi, at Hjørring fik sine købstadsrettigheder tilbage i år 1243, så allerede dengang – og sikkert lang tid forinden – var der liv i Hjørring. Umiddelbart lyder årstallet 1243 ikke af noget særligt, men sammenholder man det med, at det var i år 1492, at Christoffer Colombus opdagede Amerika, så bliver det pludselig i de flestes hoveder meget længe siden. For allerede ca. 250 år inden Amerika blev opdaget – dengang da alle troede, at jorden var flad – foregik der organiseret handel efter kongelig tilladelse i Hjørrings gader. Og handlet – det er der så blevet i byen lige siden. Byens opståen Byen er anlagt på en bakkeø af sten, grus, sand og ler, som indlandsisen har skubbet sammen under den sidste istid. Arkæologiske fund har fastslået, at bakkeøen var beboet allerede for ca. 12.000 år siden. Leder man inden for Hjørrings bygrænse – men uden for Vendsyssel Historiske Museum – efter beviser for, at der tidligt var mennesker her, falder man måske over de 3.000 år gamle udgravede bronzealdergrave på Femhøje – tæt ved Skolevangen og det næsten udtjente stadion. De tidligste veje og stier lå naturligvis rigtigt i forhold til vandløb og vådområder, så man slap for at forcere disse alt for mange gange, for det var ikke sådan ”bare lige” at bygge en bro, som vi gør nu om dage. Denne placering på grænsen mellem Liver Å’s og Uggerby Å’s forgreninger samt mødet mellem transportveje på land og på vand blev afgørende for Hjørring, idet den første spæde bebyggelse opstod i skæringspunktet, hvor tre ”veje” mødtes. Slutstavelsen ”-ing” i stednavnet tyder på, at bebyggelsen eksisterede allerede i slutningen af oldtiden – altså før år 1050. Det latinske navn for Hjørring ”Heringa” finder man i dag i Vendsyssel Historiske Museums samling på en mønt slået i Hjørring omkring 1150.

Byens udvikling I begyndelsen af middelalderen var Hjørring blevet til en rigtig by med boder, værksteder og bondegårde omkring markedspladsen. I 1100- og 1200-tallet byggede man Sct. Olai, Sct. Hans og Sct. Catharinæ kirker, og disse tre kirker er det eneste, der er tilbage af middelalderens Hjørring – primært fordi de var bygget i sten og dermed lettere overlevede de mange brande op gennem byens historie. Det er sikkert også disse tre kirker, som i første omgang skal have æren for, at Hjørring fortsatte sin udvikling, for kirker er lig med samlingssteder, og hvor folk samles, er der basis for handel osv. Byen dannede meget tidligt ramme om juridiske afgørelser. Den katolske kirke holdt ”landemode”, hvor kirkelige retssager blev afgjort. Ejendomshandel eller arvesager blev afgjort på Sysseltinget, der ikke er at forveksle med det – nu forladte – musiksted af samme navn, som gennem årene har trukket folk til Jernbanegade. I 1243 fik Hjørrings borgere tilkendt en række retslige og handelsmæssige privilegier af kong Erik Plovpenning, som skulle være med til at fremme den fattige lille bys tarv. Op gennem senmiddelalderen og helt frem til slutningen af 1600-tallet havde byen sit at slås med – Stygge Krumpen, Pesten, besættelser af fjendtlige tropper, konsumtionsafgift, udskænkningsforbud efter kl. 21 og flere store brande – bare for at nævne nogle af udfordringerne. I 1646 forelå der endda et kongeligt kommissionsforslag om at flytte Hjørrings fordrukne og fattige borgere til den påtænkte fæstningsby ved Hals. Dette blev dog heldigvis aldrig til noget, og fra starten af 1700-tallet begynder det at gå den rigtige vej for Hjørring og byens borgere. Hjørring har gennem historien udviklet sig meget forskelligt og ofte i store ryk – i hvert fald indbyggertalsmæssigt. Til tider har befolkningstallet nærmest stået stille i over hundrede år – eksempelvis fra 1679 til 1801, hvor befolkningstallet sted fra 596 til 744. Andre tider er det virkelig gået stærkt – fx fra år 1870 til 1921, hvor byens indbyggertal steg fra 3.250 til 10.945. Læs mere om Hjørrings historie under afsnittet ”Store og små årstal i Hjørring Kommune”.

Sidste skoledag på Springvandspladsen

22


Efterår i Christiansgave

Hjørring – stadig i udvikling I 1970 blev Hjørring købstadskommune lagt sammen med en række andre små kommuner. Hermed steg indbyggertallet i kommunen med knap 40 %. I 2007 blev Hjørring Kommune så igen sammenlagt – denne gang med nabokommunerne Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå, hvorved indbyggertallet i den nye storkommune kom op på ca. 68.000. I dag er Hjørring med sine knap 25.000 indbyggere den største by i Vendsyssel og centralt placeret midt i kommunen. Byen er stadig center for handel, service og offentlig administration, men i kraft af sin placering og størrelse er byen også den største uddannelses- og kulturby i Vendsyssel. Handel, service og administration Hjørring har gennem mange år været hjemsted for statslige og offentlige institutioner, og byen har de seneste år været heldig at bibeholde mange statslige arbejdspladser. De offentlige ansatte i Hjørring fordeler sig på: • Hjørring Kaserne, der i dag huser Forsvarets Regnskabstjeneste, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets Materieltjeneste. • Skattecenter Hjørring ved Metropol. • Retten i Hjørring. • Hjørring Gymnasium & HF-Kursus og de andre uddannelsesinstitutioner i den østlige del af byen. • Sygehus Vendsyssel, Hjørring. • Den kommunale administration og forskellige kommunale institutioner. Ud over de offentlige arbejdspladser har Hjørring by en rig og varieret erhvervsstruktur – fra en solid bund af mange små og mellemstore virksomheder til større virksomheder med mange medarbejdere. De seneste årtiers stigende globalisering har dog betydet et markant skifte i Hjørrings erhvervsstruktur. Med lukningen af bl.a. Nestlé mælkepulverfabrik, Bisca

kiksefabrik og Danish Crown slagteriet er der nu ikke længere de helt store arbejdskraftintensive private virksomheder i byen. De nuværende virksomheder er fordelt på mange forskellige brancher: industriel fremstilling, fødevareerhverv, bygge/anlæg, informations- og kommunikationsteknologi, forretningsservice, handel, grafisk industri m.m. Hjørring er stadig landsdelens største handelsby med mange supermarkeder, et lavprisvarehus og mere end 175 specialforretninger. Bybilledet i det centrale Hjørring afspejler byens udvikling: Hvor der engang lå store fabrikker, blomstrer handel og kultur frem, og med indvielsen af byens nye og store shoppingcenter ”Metropol” i 2008 og Bispetorv Bycenter i 2010, tog Hjørring endnu en gang et stort skridt i retning af at fastholde og tiltrække beboere og gæster fra hele Vendsyssel. Hjørrings geografiske placering lige i midten af kommunen betyder da også, at Hjørring har et stort kunde- og arbejdskraft-opland, og det nyder både byen og byens virksomheder godt af. Hjørring har dog næsten lige så mange udpendlere som indpendlere, hvilket morgentrafikken i byen er et godt bevis på. Uddannelse I Hjørring er der et stort udvalg af skoler. Alene indenfor bygrænsen er der ikke færre end fem folkeskoler, et 10.-klassescenter, tre privatskoler og en efterskole. Hertil kommer en længere række uddannelser over grundskoleniveau, som er med til at gøre byen til Vendsyssels uddannelsescentrum. En del af disse uddannelsesinstitutioner finder man på Skolevangen – eksempelvis Hjørring Gymnasium og HF-kursus, VUC Vendsyssel Vest samt University College Nordjylland. Længere mod øst følger EUC Nord, Håndværkerakademiet og Social og Sundhedsskolen (SOSU Nord). På musikområdet sørger Hjørring Musiske Skole for kvalificeret undervisning, og i Hjørring finder man endvidere en række andre dag- og aftenskoler 23


Hjørring (AOF, FOF, LOF). Hjørring tilbyder endvidere skoler, der giver unge og voksne med udviklingsmæssige, fysiske, indlæringsmæssige, sociale eller boglige vanskeligheder en mulighed for uddannelse. Læs mere senere i bogen under afsnittet om Skole og uddannelse. Kultur På det kulturelle område er Hjørring også godt med. Byen kan tilbyde en række spændende kulturelle institutioner inden for museer, teater og musik. Byen rummer bl.a. Vendsyssel Historiske Museum, som er det gamle landsdelsmuseum for hele Vendsyssel. Museet arbejder med både arkæologi samt nyere tids historie, og udover de mange bygninger i Hjørring har museet afdelinger og udstillinger andre steder i kommunen. Byen har endvidere et nyt og flot kunstmuseum, Vendsyssel Kunstmuseum, der siden 2003 er indrettet i den nedlagte Bechs Klædefabrik. Kunstmuseets nye tilbygning fra 2009, som rummer et videnscenter for en af dansk kunsts mest markante malere – Niels Larsen Stevns – har gjort oplevelsen af museet endnu større for kunstelskere fra nær og fjern. Hjørring har sit eget egnsteater – Vendsyssel Teater – som er et af de mest succesrige i Danmark. Her skal man ofte være vaks for at få billetter, for gruppen af faste teatergængere er stor. Fulde huse trækker også Hjørring Teater, der er en teaterforening med lokaler på Vendelbohus. Her møder man gæstespil og tournéforestillinger af enhver art – lige fra stand-up-shows til danseforestillinger. Siden 2011 har Hjørring igen to revyer – Hjørring Revyen, der er landskendt, samt Lundergård-revyen, der er byens lokale revy. Sidstnævnte har gennem nogle år været en skarp konkurrent for storebroderen Hjørring Revyen, for man skal være hurtig, hvis man vil sikre sig billetter til en af de populære Lundergård-revy forestillinger. Har man ikke fået teater nok, danner friluftsscenen i den smukke park Sct. Knuds Kilde hvert år rammen om byens sommerspil. Det er også her man ind imellem bliver beriget af ballet eller opera i det fri. Er man ikke til live underholdning, kan man besøge byens premierebiograf, der naturligvis er kommet med på 3-D-moden. Jo – i Hjørring er der gode muligheder for at læne sig tilbage og lade sig underholde – uden at have fjernbetjeningen i hånden.

Hjørrings største event er – uden sammenligning – den årlige Dana Cup fodbold-turnering, som samler ca. 20.000 unge fodboldspillere fra hele verden i uge 30 og fordobler indbyggertallet kortvarigt, selv om turneringen ligger midt i skolernes sommerferie. Dette er en af de uger, hvor byen for alvor kommer til live. Ud fra byens størrelse må man sige, at Hjørring har mange gode idrætsfaciliteter – fx en 27-hullers golfbane, ikke mindre end 10 idrætshaller indenfor bygrænsen, et af Danmarks bedste tennisanlæg, 1.100 m2 skøjtebane i de tre vintermåneder, en kunstgræsbane, så de mange talentfulde fodboldspillere kan spille året rundt, samt det nye flotte vandhus med svømmehal, wellness-område samt morskabsafdeling for børn og barnlige sjæle. Inden længe står et nyt stadion klar ved Park Vendia-området, så byen kan tage afsked med sit gamle nedslidte ”retro-stadion” ved Femhøje. Siden sidste Hjørringbog På trods af lavkonjunktur og andre udfordringer har byen formået at udvikle sig – også de seneste fire år. Det ser man klart, hvis man bevæger sig rundt i byens gader og husker blot et par år tilbage. Ved Vendiahallen er Vandhuset Hjørring Park Vendia nu en realitet. Godt nok har en gruppe af private investorer foreløbig måtte opgive planerne om at udvide Park Vendia, så det blev et ”rigtigt” idrætscenter med multihal, squash- og bowlingbaner samt fitness- og sundhedsafdeling, men Hjørring Byråd besluttede i 2011 at bygge et nyt stadion ved Park Vendia-området, så også her fortsætter udviklingen alligevel. Ikke langt derfra har University College Nordjylland, som det gamle Hjørring Seminarium nu kaldes, bygget til – blandt andet for at få plads til Sygeplejerskeuddannelsen, der tidligere holdt til på Bistrupvej. Dér finder man til gengæld Hjørring Ny 10., som har forladt sine gamle lokaler overfor Hjørring Station for at få mere plads til de mange 10. kl. elever i de nyindrettede lokaler nær sygehuset. Også ved Sygehus Vendsyssel er der sket ting og sager, siden sidste bog i denne serie om Hjørring Kommune udkom. Her er man allerede i fuld gang med at bruge det nye medicinerhus, og der bygges i øjeblikket på en ny akutmodtagelse ved Bispensgade.

Uddannelsescentret UCN

24


Dejlig sommerdag i en af byens grønne heller

Hverdag i Ă˜stergade

25


Hjørring

Dyrskue i byen

Længere inde ad Bispensgade er alle spor af slagteriet forsvundet, idet man har flyttet det sidste hus på slagterigrunden til Den Gamle By i Aarhus. I stedet finder man på grunden Bispetorv Bycenter med café, Føtex, El-giganten, Toys´R´us og fra foråret 2012 endnu en kædeforretning; nemlig Harald Nyborg. Planen for området indeholder endvidere flere højhuse med luksusboliger nær de grønne områder ved Svanelunden. Bl.a. for at give bedre adgang for både bilister, cyklister og fodgængere til dette nye område, har der været voldsom gang i graveriet både på og omkring slagterigrunden. Palleskær Engvej er spærret af, så man ikke længere kan tage denne genvej over til Svanelundsvej. Bispestaven er rettet ud, og endelig slap Hjørring af med den gamle grimme bygning på Garni-grunden. Flere af områdets lyskryds er lavet om, og der er blevet gravet tunnel ved Markedsgade under Parallelvej, etableret trapper og også elevatorer, så knap så mobile borgere kan komme over til centeret. Dette arbejde er dog også udført for at lette adgangen for de beboere, der inden længe flytter ind i de nye plejeboliger til ældre, som Hjørring Kommune åbner på Gasværksbakken. Endvidere skal forbindelsen lette adgangen for de bløde trafikanter til centrum, gågaden og uddannelsesinstitutionerne fra den syd- og vestlige del af byen. Østergade er transformeret til gågade med tilladt cykelkørsel, selv om der blandt de erhvervsdrivende i bymidten har været en del uenighed om, hvorvidt biler igen skulle have adgang til hele gaden eller dele af den. Vendsyssels største shoppingcenter – Metropol – som åbnede i Østergade i foråret 2008, har ændret en del på balancen i Hjørring centrum. Det har været hårde tider for forretningerne i Strømgade og Stokbrogade, men med de nye ombygningsplaner for Codanhus, hvor Føtex tidligere trak kunder til, lysner det måske igen for den vestlige del af Hjørrings gågader? For enden af Brinck Seidelins Gade og Jernbanegade er der til gengæld blevet mere ro, idet Politistationen er rømmet, og skimmelsvamp tog livet af det 26

traditionsrige spillested og kulturhus – Sysseltinget. De mange foreninger, der holdt til på Sysseltinget, må nu fordeles rundt omkring i andre lokaler, og her hjælper bl.a. musikskolens nyrenoverede sal ved Skolegade samt Vendelbohus i Nørregade. Der er dog planer om at etablere et nyt teater- og oplevelseshus i området, hvor også busstationen ligger. Hjørring Kommune og Realdania fonden er nemlig gået sammen om en forundersøgelse af mulighederne for et visionært bygningsværk, der rummer teater, musikskole og andre kreative funktioner. I den vestlige del af Hjørring ved Løkkensvej skyder et nyt boligområde op på Høngårds Ager, og her kan man som noget nyt i Hjørring købe runde grunde. I vestbyen har boligselskaber og -foreninger siden oktober 2009 været i gang med en omfattende renovering, så de gamle ejendomme og lejligheder kommer til at fremstå som helt nye. Der er desuden opført et fælleshus (Kulturcaféen), der skal samle hele vestbyen. I det nordlige Hjørring – nærmere betegnet Højene, er der også en udvikling i gang. Højene Skole er under udbygning, og Højene hallen ved siden af har ikke længere en svømmehal, men nu til gengæld to idrætshaller. Der arbejdes i øjeblikket med byudvikling i området, og måske ser vi snart et nyt boligområde øst for Skagensvej ved Primulavej – Liljevej? Også i Hjørrings østlige del er der sket forandring. Lokalpolitiet i Hjørring har slået sig ned mellem Ringvejen og Horsevang, et stort advokathus er kommet til, og Frederikshavnsvej er, med åbningen af et stort Bauhaus ved siden af det nye bolighus og de nye domiciler for nogle af byens bilforhandlere, blevet endnu mere besøgt. Alt dette og meget mere på bare 4 år. Det, synes vi, er meget godt gået – så kom ikke her og sig, at ikke sker noget i Hjørring!


Børnenes afdeling på Hjørring Bibliotek

27


Hjørring

Hjørring Sognegård

Hjørring is the main town of the new large municipality with the same name that saw the light of day on the 1st of January 2007. A very charming old town that has been the centre of trade, service as well as church and public administration for centuries. Archaeological finds have determined that people have been living here for thousands of years. More specifically, we know that Hjørring was given its privileges as a royal borough back in the year 1243, which means that already at that time – and probably long before that – there was life in Hjørring. Offhand, the year 1243 might not sound like much, but if you compare this to the fact that Christoffer Columbus discovered America in 1492, it suddenly seems like a very long time ago for most people. Because, already approx. 250 years before America was discovered – back when everyone thought the earth was flat – organised trade with royal permission took place in the streets of Hjørring. And trading is what the town has done ever since then. Origin of the town The town has been established on a moraine hill made of rocks, gravel, sand and clay that the inland ice pushed together during the last Ice Age. Archaeological finds have established that this moraine hill was inhabited already approx. 12,000 years ago. If you look within Hjørring city limits – but outside Vendsyssel Historical Museum – for proof that there were people here at an early stage, you might come across the 3,000-year-old excavated burial mounds from the Bronze Age at Femhøje – close to the street Skolevangen and the almost worn-out stadium.

Lån en cykel gratis hos Hjørring Citybike

28

Obviously, the earliest streets and paths were placed correctly with regard to streams and wetlands in order to avoid crossing them too much, as you could not ”just” build a bridge, like we do nowadays. This location on the borderline between the forks of the rivers Liver Å and Uggerby Å and where transport routes on land and at sea meet became of vital importance to Hjørring, as the first tentative settlement took place at the point of intersection between three ”routes”. The last syllable ”-ing” in the place name indicates that the settlement already existed at the end of the antiquity – i.e. before the year 1050. To-


day, you can find the Latin name for Hjørring, ”Heringa”, in the collection of Vendsyssel Historical Museum on a coin struck in Hjørring around 1150. The development of the town At the beginning of the Middle Ages, Hjørring had become a real town with stands, workshops and farms around the market place. In the 1100s and 1200s, the churches Sct. Olai, Sct. Hans and Sct. Catharina were built, and these three churches are the only thing left of medieval Hjørring – primarily because they are made of stone and have therefore been able to survive the many fires throughout the history of the town. These three churches should probably also be credited for Hjørring continuing its development in the early days, as churches equal gathering places, and where people gather, there is a basis for trade etc. Very early, the town was the setting of legal rulings. The Catholic church held ”landemode”, where the church’s trials were settled. Real estate deals or inheritance cases were settled at ”Sysseltinget”, not to be confused with the – now abandoned – music venue with the same name, which has been drawing people to the street Jernbanegade throughout the years. In 1243, the citizens of Hjørring were given a number of judicial and trade-related privileges by King Erik Plovpenning, which were to promote the interests of the poor, small town. Throughout the late Middle Ages and up to the end of the 1600s, the town had enough to struggle with – the bishop Stygge Krumpen, the plague, occupation by enemy troops, consumption taxes, prohibition against serving alcohol after 9 PM and several large fires – just to mention a few of the challenges. In 1646, there was even a royal commission proposal to move the drunken and poor citizens of Hjørring to the planned fortified town at Hals. Luckily, this never happened, and from the beginning of the 1700s, things started improving for Hjørring and its citizens. Throughout history, Hjørring has developed in very different directions and often in large leaps – certainly with regard to the number of citizens. At times, the population has practically been at a standstill for more than a hundred years – for example from 1679 to 1801, where the population increased

from 596 to 744. At other times, the development has been moving very quickly – for example from 1870 to 1921, where the population of the town increased from 3,250 to 10,945. Read more about the history of Hjørring in the section ”large and small years in the municipality of Hjørring”. Hjørring – still developing In 1970, the municipality of the royal borough Hjørring was merged with a number of other small municipalities. This increased the population in the municipality by almost 40%. In 2007, the municipality of Hjørring was once again merged – this time with the neighbouring municipalities Hirtshals, Sindal and Løkken-Vrå, which increased the population of the new large municipality to approx. 68,000. With its almost 25,000 inhabitants, Hjørring is currently the largest town in Vendsyssel and has a central location in the middle of the municipality. The town is still a centre of trade, service and public administration, but due to its location and size, the town is also the largest town of study and culture in Vendsyssel. Trade, service and administration For many years, Hjørring has been home to state and public institutions, and in recent years, the town has been lucky enough to be able to maintain many public workplaces. The public employees in Hjørring work in the following areas: • Hjørring Barracks, which is the location of the Danish Defence Accounting Service, the Danish Defence Estates and Infrastructure Organisation, the Danish Defence Personnel Service and the Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation. • Tax Centre Hjørring at the shopping centre Metropol. • The court in Hjørring. • The upper secondary school Hjørring Gymnasium & HF-kursus and the other educational institutions in the east part of town. • The hospital Sygehus Vendsyssel, Hjørring. • The municipal administration and various municipal institutions.

Den Kongelige Ballet besøger friluftsscenen i Skt. Knuds Kilde

29


Hjørring Apart from the public workplaces, the town of Hjørring has a plentiful and varied business structure – from a solid basis of many small and mediumsized companies to larger companies with many employees. However, the increasing globalisation in recent decades has resulted in a significant change in the business structure of Hjørring. With the closing of the Nestlé milk powder factory, the Bisca biscuit factory and the Danish Crown slaughterhouse, among others, there are no longer any very large manpower-intensive private companies in town. The current companies are distributed across many different industries: industrial production, the food industry, building/construction, information and communications technology, business service, trade, the graphics industry etc. Hjørring is still the largest commercial town in the municipality with many supermarkets, a discount shop and more than 175 specialist shops. The townscape in the centre of Hjørring reflects the development of the town: Where there were once large factories, trade and culture is appearing, and with the inauguration of the town’s new and large shopping centre ”Metropol” in 2008 and the shopping centre Bispetorv Bycenter in 2010, Hjørring took another large step in the direction of maintaining and attracting inhabitants and visitors from all over Vendsyssel. Furthermore, Hjørring’s geographical location right in the middle of the municipality means that Hjørring has a large surrounding area of customers and labour, and this is of benefit to the town as well as its companies. However, Hjørring has almost as many outward as inward commuters, which the morning traffic proves. Education Hjørring has a large selection of schools. Within the city limits alone, there are no less than five public schools, a 10th grade centre, three private

schools and an independent boarding school for lower secondary students. Moreover, there are several educational institutions above basic school, which helps make this town the educational centre of Vendsyssel. You will find some of these educational institutions on the street Skolevangen – such as the upper secondary school Hjørring Gymnasium og HF-kursus, the adult education centre VUC Vendsyssel Vest and University College Nordjylland. Further to the east, you will find the technical college EUC Nord, the craftsman academy Håndværkerakademiet and the social and health care school SOSU Nord. In the music area, Hjørring Musiske Skole provides qualified teaching, and Hjørring also has a number of other day and evening schools (AOF, FOF, LOF). Furthermore, Hjørring offers schools giving young people and adults with developmental, physical, learning-related, social or academic difficulties the possibility for an education. Read more later in the book in the section about School and education. Culture In the cultural area, Hjørring is also at the forefront. The town has a number of interesting cultural institutions within museums, theatre and music. Among other things, Hjørring is home to Vendsyssel Historical Museum, which is the old regional museum for all of Vendsyssel. The museum works with archaeology as well as more recent history, and in addition to the many buildings in Hjørring, the museum has divisions and exhibitions in other places in the municipality. Furthermore, the town has a new and beautiful art museum, Vendsyssel Museum of Art, which has been located at the old Bechs textile factory since 2003. The art museum’s new addition from 2009, which holds a knowledge centre for one of Danish art’s most significant painters – Niels Larsen Stevns, has made the experience of the museum even greater to art lovers from near and far.

Korsang på Kunstmuseet

30


Aftentur på Østergade

Hjørring has its own regional theatre – Vendsyssel Theatre, which is one of the most successful in Denmark. Here, you often have to be quick in order to get tickets, as there is a large group of steady theatregoers. Hjørring Theatre, which is a theatre association with premises in the building Vendelbohus, also has full house for its performances. Here, you will find guest performances and tour performances of any kind – right from standup shows to dance shows. Since 2011, Hjørring has had two revues again – the Hjørring revue, which is well-known all over the country, as well as the Lundergård revue, which is the town’s local revue. For a number of years, the latter has made things difficult for its big brother the Hjørring revue, as you have to be quite quick in order to secure tickets for one of the popular Lundergård revue performances. If you still have not had enough theatre, the open air stage in the beautiful park Sct. Knuds Kilde is the setting of the town’s summer theatre. This is also the place where you can sometimes have the fortune of experiencing ballet or opera in open air. If you do not like live entertainment, you can visit the town’s premiere movie theatre, which has obviously joined the 3-D trend. So, as you can see, Hjørring has good possibilities for leaning back and let yourself be entertained, without having a remote control in your hand. The largest event in Hjørring is – without comparison – the annual Dana Cup soccer tournament, which gathers approx. 20,000 young soccer players from all over the world during week 30 and doubles the population briefly, even though the tournament takes place in the middle of the schools’ summer holiday. This is one of the weeks where the town really comes to life. Considering the size of the town, Hjørring clearly has many good sports facilities – such as a 27-hole golf course, as much as 10 sports halls within the city limits, one of Denmark’s best tennis facilities, an 1,100-m2 skating rink during the three winter months, a soccer field with artificial turf, making it possible for the many talented soccer players to play all year round, as well as the new water house with swimming pool, wellness area and a fun section for children and playful adults. Before long, a new stadium will be ready at the Park Vendia area, which means that the town can say goodbye to its old, worn-down ”retro stadium” at Femhøje.

Since the last Hjørring book In spite of recession and other challenges, the town has managed to develop further – including within the last four years. This is obvious when moving through the streets of town and thinking back just a few years. At the sports hall Vendiahallen, the water house Vandhuset Hjørring Park Vendia has now become a reality. A group of private investors did have to give up their plans for now of expanding Park Vendia in order to make it a ”real” sports centre with multi-function hall, squash courts and bowling alley as well as a fitness and health department, but in 2011, Hjørring city council decided to build a new stadium at the Park Vendia area, so the development continues here as well after all. Not far from there, University College Nordjylland, which is now the name of the old Hjørring teacher’s college, has built an addition – among other things to make room for the nursing education, which used to be housed on Bistrupvej. There, you will now find Hjørring New 10th instead, which has left its old premises across from Hjørring railway station in order to find more room for the many 10th-graders in the newly furnished premises near the hospital. The hospital Sygehus Vendsyssel has also experienced various developments since the last book in this series about the municipality of Hjørring was published. Here, they have already started using the new medical centre, and they are currently building a new emergency department at Bispensgade. Further along the street Bispensgade, all traces of the slaughterhouse have disappeared, as the last building on the slaughterhouse premises has been moved to the open-air museum ”Den Gamle By” in Aarhus. Instead, you will now find the shopping centre Bispetorv Bycenter on the premises, which has a café, Føtex, El-Giganten, Toys’R’Us and, as of the spring of 2012, another chain store Harald Nyborg. The plan for the area also includes several high-rise buildings with luxury homes near the green spaces at Svanelunden. There has been a lot of digging on and around the slaughterhouse premises, for example to provide better access for drivers, cyclists and pedestrians in this new area. The street Palleskær Engvej has been closed off, which means that you can no longer take this shortcut to Svanelundsvej. The section Bispestaven has been straightened out, and finally, Hjørring 31


Hjørring

Nyt kryds ved Bispecentret

got rid of the old, ugly building on the Garni premises. Several of the junctions in the area have been changed, and a tunnel has been established at Markedsgade below the street Parallelvej, with stairs as well as lifts, which means that not so mobile citizens can get to the shopping centre. However, this work has also been carried out to provide better accessibility for the inhabitants that will soon be moving into the new assisted living facilities for elderly which the municipality of Hjørring will be opening in the area Gasværksbakken. Furthermore, the tunnel is to provide easier access for vulnerable road users to the centre of town, the pedestrian street and the educational institutions from the south and west of town. Østergade has been transformed into a pedestrian street with permission to ride bicycles, even though there has been some disagreement among the business owners in the centre of town as to whether cars should once again have access to the whole street or parts of it. Vendsyssel’s largest shopping centre – Metropol, which was opened on the street Østergade in the spring of 2008, has changed the balance in the centre of Hjørring to some extent. Times have been difficult for the shops on the streets Strømgade and Stokbrogade, but with the new plans for Codanhus, where Føtex used to draw in customers, things might be looking up for the western part of Hjørring’s pedestrian streets? Furthermore, it has become quieter at one end of the streets Brinck Seidelins Gade and Jernbanegade, as the police station has been cleared and mould killed the music venue and culture house Sysseltinget, which was rich in traditions. The many associations that were housed at Sysseltinget now have to be moved to other premises, and in that connection, the music school’s newly renovated hall at Skolegade as well as Vendelbohus on the street Nørregade have taken over, among others. However, there are plans of establishing a new theatre and experience building in this area, which also 32

holds the bus station. You see, the municipality of Hjørring and Realdania foundation have become partners in carrying out a feasibility study for the purpose of examining the possibilities of a visionary building that includes theatre, music school and other creative functions. In the west of Hjørring at the street Løkkensvej, a new housing area is appearing in the area Høngårds Ager, and here, you can buy round plots, which is new in Hjørring. In the west of town, housing associations have been working on extensive renovations since October of 2009, which will result in the old buildings and apartments appearing brand-new. Furthermore, a common house (Kulturcaféen) has been built, which is to gather the whole west part of town. Northern Hjørring – more specifically the area called Højene, is also undergoing development. The public school Højene Skole is being expanded, and the sports centre next to it no longer has a swimming pool, but now has two sports halls instead. At the moment, there are plans of urban development in the area, and maybe, we will soon see a new housing area east of the street Skagensvej at Primulavej – Liljevej? There has also been some changes in the eastern part of Hjørring. The local police in Hjørring have installed themselves between the streets Ringvejen and Horsevang, a large law firm has appeared, and with the opening of a large Bauhaus next to the new furniture shop and the new domiciles for some of the town’s car dealers, the street Frederikshavnsvej has become even busier. All this and much more in just 4 years. We think that is pretty well done – so don’t you dare say that nothing happens in Hjørring...


Musik i gaden

Byens fineste grønne område: Hjørring Bjerge

33


Hjørring

Det Gamle Rådhus

Hjørring ist der Hauptort der neuen, gleichnamigen Großgemeinde, die das Licht der Welt am 1. Januar 2007 erblickte. Eine rundum reizende alte Stadt, die seit Jahrhunderten als der Mittelpunkt von Vendsyssel in Bezug auf Handel und Dienstleistungen sowie kirchliche und öffentliche Verwaltung gilt. Archäologische Funde belegen mehrere tausend Jahre alte menschliche Siedlungsspuren. Mit etwas größerer Genauigkeit wissen wir, dass die Verleihung der Stadtrechte an Hjørring zurück bis ins Jahr 1243 datiert, was heißt, dass schon damals – und sicherlich noch lange davor – in Hjørring was los war. Unmittelbar klingt die Jahreszahl 1243 nicht gerade rekordverdächtig, wenn man aber zum Vergleich die Jahreszahl 1492, wo Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, heranzieht, sieht man plötzlich ein, dass es ohnehin sehr lange her ist. Bereits ca. 250 Jahre vor der Entdeckung Amerikas – damals, als alle glaubten, die Erde wäre flach – gab es geregelten Handel mit königlicher Genehmigung in den Straßen von Hjørring. Am Anfang stand der Handel – und bei allem Wandel steht die Stadt immer noch im Zeichen des Handels. Die Ursprünge der Stadt Die Stadt wurde auf einem aus Stein, Kies, Sand und Lehm bestehenden Moränenhügel, den der Eisschild während der letzten Eiszeit aufgestaut hatte, gebaut. Archäologische Funde belegen, dass der Moränenhügel bereits vor ca. 12.000 Jahren bewohnt war. Falls man innerhalb der Stadtgrenze von Hjørring – jedoch außerhalb des Museums Vendsyssel Historiske Museum – nach frühzeitigen menschlichen Siedlungsspuren sucht, entdeckt man vielleicht eher beiläufig die fast 3.000 Jahre alten, ausgegrabenen Bronzezeitgräber auf Femhøje – unweit von Skolevangen und dem abbruchverdächtigen Stadion. Die altertümlichen Wege und Pfade verliefen selbstverständlich verkehrsgünstig in Bezug auf Fließgewässer und Feuchtgebiete, damit diese Hindernisse unterwegs möglichst nicht zu überwinden waren, denn ein Brückenschlag war nicht wie heute ”im Handumdrehen” zu erledigen. Dieser Standort an der Grenze zwischen den Abzweigungen der Fließgewässer Liver Å und Uggerby Å sowie am Ort des Zusammenlaufens von Transportwegen auf dem Land und zu Wasser wurde für Hjørring entscheidend, zumal die ersten zarten Anfänge der Siedlung im Schnittpunkt dreier ”Wege” entstanden. 34

Die Endsilbe ”-ing” des Ortnamens lässt darauf schließen, dass die Siedlung bereits im ausgehenden Altertum – also vor dem Jahr 1050 – existierte. Der lateinische Name von Hjørring ”Heringa” ist einer in der heutigen Sammlung von Vendsyssel Historiske Museum befindlichen, um das Jahr 1150 herum in Hjørring geprägten Münze zu entnehmen. Die Entwicklung der Stadt Im Frühmittelalter war aus Hjørring schon eine richtige Stadt mit Buden, Werkstätten und Bauernhöfen um den Marktplatz herum geworden. Im 12. und 13. Jahrhundert wurden die Kirchen Sct. Olai, Sct. Hans und Sct. Catharinæ erbaut, die jetzt die einzigen Überbleibsel der Mittelalterstadt Hjørring sind – zumal sie aus Stein gebaut sind und somit eher die in der Geschichte der Stadt so häufig vorgekommenen Brände unbeschädigt überstehen konnten. Zweifelsohne ist diesen drei Kirchen ebenfalls die Tatsache zu verdanken, dass die Entwicklung von Hjørring andauerte, zumal Kirchen Orte der Versammlung sind, und dort, wo die Leute zusammenkommen, besteht ohnehin eine Grundlage für Handel usw. Die Stadt hat bereits sehr früh den Rahmen für Gerichtsentscheidungen abgegeben. Die katholische Kirche hielt ”Superintendententagungen” zur Regelung kirchlicher Streitfragen im Bistum. Grundstückskaufgeschäfte oder Erbschaftsangelegenheiten wurden durch das Bezirksthing Sysseltinget geregelt, das nicht mit der gleichnamigen – nunmehr verödeten – Musikbühne, die viele Jahre lang Publikum in Jernbanegade gelockt hat, zu verwechseln ist. 1243 bekamen die Bürger von Hjørring einige juristische und kommerzielle Privilegien vom Dänenkönig Erik IV. Plovpenning (Pflugsteuer) zuerkannt, die sich als sehr förderlich für die Entwicklung der ärmlichen Kleinstadt erweisen sollten. Vom Spätmittelalter bis Ende des 17. Jahrhunderts musste die Stadt mit allerlei Unbilden fertig werden – dem selbstherrlichen Bischof Stygge Krumpen, der Pest, der wiederholten Brandschätzung durch feindliche Streitkräfte, Akzisen, Ausschankverbot nach 21 Uhr und mehreren großen Feuersbrünsten – nur um einige der Herausforderungen zu erwähnen. 1646 unterbreitete eine königliche Kommission sogar die Empfehlung, die versäuften und verärmten Bürger von Hjørring in die geplante Festungsstadt bei Hals umzusiedeln. Zum Glück wurde diese Empfehlung niemals umge-


setzt, zumal Anfang des 18. Jahrhunderts ein dauerhafter Aufschwung für Hjørring und die Bürger der Stadt einsetzte. Hjørring hat sich im Laufe der Geschichte sehr unregelmäßig und oft im Zeichen jähen Umbruchs entwickelt- jedenfalls lässt die Einwohnerzahl hierauf schließen. Es gab Zeiten, in denen die Einwohnerzahl fast jahrhundertelang stagnierte – so z.B. von 1679 bis 1801, wo die Zahl der Einwohner lediglich von 596 auf 744 anstieg. In anderen Zeiten war eine rasante Entwicklung zu verzeichnen – z.B. von 1870 bis 1921, wo die Einwohnerzahl der Stadt von 3.250 auf 10.945 anstieg. Lesen Sie mehr über die Geschichte von Hjørring im Abschnitt ”Die Gemeinde Hjørring im Spiegel der Jahreszahlen”. Hjørring – in andauernder Entwicklung 1970 wurde die Stadt Hjørring mit einigen anderen kleinen Gemeinden zusammengelegt. Daraus ergab sich ein Anstieg der Einwohnerzahl der Gemeinde um knapp 40 %. 2007 wurde die Gemeinde Hjørring erneut in eine Gebietsreform einbezogen – diesmal durch Zusammenlegung mit den Nachbargemeinden Hirtshals, Sindal und Løkken-Vrå, wodurch die Einwohnerzahl der neuen Großgemeinde auf ca. 68.000 gesteigert werden konnte. Heute ist die Stadt Hjørring mit knapp 25.000 Einwohnern die größte Stadt im Landesteil Vendsyssel bei einer verkehrsgünstigen Lage mitten in der Gemeinde. Die Stadt gilt nach wie vor als Mittelpunkt in Bezug auf Handel und Dienstleistungen sowie den öffentlichen Dienst, die Stadt ist aber dank ihrer Lage und Größe auch die größte Ausbildungs- und Kulturstadt in Vendsyssel. Handel, Dienstleistungen und öffentlicher Dienst Hjørring ist seit vielen Jahren Sitz staatlicher und sonstiger öffentlicher Einrichtungen, zumal die Stadt in den letzten Jahren vom fusionsbedingten Stellenabbau im öffentlichen Dienst weitgehend verschont worden ist. Die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst in Hjørring lassen sich wie folgt zuordnen: • Hjørring Kaserne, die heute übergeordnete Dienststellen der Streitkräfte wie z.B. Forsvarets Regnskabstjeneste (Buchführung und Controlling), Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (Hoch- und Tiefbau), Forsvarets Personeltjeneste (Personal) und Forsvarets Materieltjeneste (Wehrtechnik und Beschaffung) beherbergt. • Steuercenter Hjørring bei Metropol.

• Amtsgericht Hjørring. • Hjørring Gymnasium & HF kursus und die anderen Ausbildungseinrichtungen im östlichen Teil der Stadt. • Krankenhaus Sygehus Vendsyssel, Hjørring. • Die Gemeindeverwaltung und verschiedene kommunale Einrichtungen. Zusätzlich zu den Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst weist die Stadt Hjørring ohnehin eine breitgefächerte Gewerbestruktur auf – von einer soliden Grundlage mittelständischer Betriebe bis zu Großunternehmen mit entsprechender Belegschaftsstärke. Die während der letzten Jahrzehnte zunehmende Globalisierung hat jedoch einen jähen Umbruch der Gewerbestruktur von Hjørring herbeigeführt. Nach Stilllegung u.a. der Milchpulverfabrik von Nestlé, der Keksfabrik Bisca und des Schlachthauses von Danish Crown gibt es keine ganz großen arbeitskraftintensiven privaten Unternehmen in der Stadt. Die gegenwärtigen Unternehmen verteilen sich auf viele verschiedene Branchen: industrielle Herstellung, Lebensmittelgewerbe, Hoch- und Tiefbau, Informations- und Kommunikationstechnologie, kommerzielle Dienstleistungen, Handel, Druckgewerbe usw. Hjørring ist nach wie vor die größte Handelsstadt des Landesteils mit vielen Supermärkten, einem Discount-Warenhaus und mehr als 175 Fachhandelsgeschäften. Das Stadtbild der Innenstadt von Hjørring widerspiegelt die Entwicklung der Stadt: Wo einst große Fabriken standen, blühen jetzt Handel und Kultur auf, und mit der Einweihung des neuen, großen Shoppingcenters ”Metropol” 2008 und des Centers Bispetorv Bycenter 2010 unternahm Hjørring nochmals einen großen Schritt, um auch weiterhin Einheimische und Gäste aus ganz Vendsyssel heranzulocken und als Kunden festzuhalten. Die Lage von Hjørring genau in der Mitte der Gemeinde hat denn auch zur Folge, dass Hjørring ein großes Einzugsgebiet in Bezug auf Kundschaft und Arbeitskräfte aufweist, was sich für die Stadt und deren Unternehmen als förderlich erwiesen hat. In Hjørring halten sich die Pendlerströme stadteinbzw. stadtauswärts jedoch ungefähr die Waage, wofür der innerstädtische Berufsverkehr frühmorgens ein gutes Indiz ist. Ausbildung Hjørring bietet eine breitgefächerte Palette schulischer Einrichtungen an. Allein innerhalb der Stadtgrenze gibt es stolze fünf Grundschulen, ein 10.-Klassenstufe-Zentrum, drei Privatschulen und eine Internatschule für

Snevejr på Åstrupvej

35


Hjørring Jugendliche. Noch hinzu kommt eine Vielzahl von Ausbildungen oberhalb der Grundschulstufe, so dass die Stadt als der Mittelpunkt für Ausbildung in Vendsyssel gilt. Einige dieser Ausbildungen sind in Skolevangen zu Hause – z.B. Hjørring Gymnasium og HF-kursus (Gymnasium nebst dem zweiten Bildungsweg), VUC Vendsyssel Vest (zweiter Bildungsweg) sowie die Fachhochschule University College Nordjylland. Weiter Richtung Osten folgen EUC Nord (gewerbliche Ausbildungen), Håndværkerakademiet (Handwerker) und Social og Sundhedsskolen (SOSU Nord – Schule für Pflegekräfte). Was die Musikerziehung betrifft, bietet Hjørring Musiske Skole qualifizierten Unterricht, so wie es in Hjørring diverse Volkshochschulangebote (Träger AOF, FOF, LOF) gibt. Hjørring hat ferner Schulen, die Jugendlichen und Erwachsenen mit Defiziten oder Behinderungen in Bezug auf Entwicklung, körperliche Fähigkeiten, Lernvermögen, Sozialverhalten oder LRS-Anfälligkeit Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Lesen Sie mehr hierüber nachstehend im Buch unter dem Abschnitt über Schule und Ausbildung. Kultur Beim Kulturbetrieb schneidet Hjørring ebenfalls gut ab. Die Stadt ist ein hochinteressantes Pflaster mit ihrem Kulturangebot in Bezug auf Museen, Theater und Musikbühnen. Die Stadt beherbergt u.a. Vendsyssel Historiske Museum, bei dem es sich um das altbewährte Geschichtsmuseum für den Landesteil Vendsyssel handelt. Das Museum befasst sich sowohl mit Archäologie als auch mit der Geschichte der neueren Zeiten, zumal es außer den vielen Gebäuden in der Stadt Hjørring auch Außenstellen mit Ausstel-

lungen sonstwo in der Gemeinde betreibt. Die Stadt hat ferner ein neues, prächtiges Museum für Kunst, Vendsyssel Kunstmuseum, das seit 2003 im nunmehr stillgelegten Trikotagewerk Bechs Klædefabrik untergebracht ist. Der neue Anbau des Kunstmuseums aus dem Jahre 2009, der jetzt ein Wissenscenter für einen der profiliertesten Vertreter der dänischen Malerei beherbergt, und zwar Niels Larsen Stevns, hat das mit dem Museumsbesuch verbundene Erlebnis für Kunstliebhaber aus nah und fern zusätzlich vertieft. Hjørring hat ein eigenes Regionaltheater – Vendsyssel Teater, das zu den erfolgreichsten Theatern Dänemarks gehört. Hier muss man sich oft sputen, um Karten zu bekommen, denn das Theater hat ganz viele Abo-Kunden. Ausverkaufte Vorstellungen kennzeichnen ebenfalls Hjørring Teater, einen Besucherring mit Räumlichkeiten in Vendelbohus. Hier kann man Gastspielen und Tourneevorstellungen welcher Art auch immer – von Stand-upShows bis Tanzvorstellungen – beiwohnen. Seit 2011 bietet Hjørring wieder zwei Kabaretts – Hjørring Revyen, das landesweit bekannt ist, sowie Lundergård-revyen, ein Kabarett mit örtlichem Bezug. Letzteres hat einige Jahre lang dem großen Bruder Hjørring Revyen das Wasser abgegraben, denn man muss schnell zugreifen, um Karten für die ohnehin stark nachgefragten Vorstellungen von Lundergård-revyen zu bekommen. Reicht dieses Theaterangebot nicht, gibt die Freilichtbühne im schönen Park Sct. Knuds Kilde jedes Jahr den Rahmen für die Sommerspiele der Stadt ab. Hier kann man sich ab und zu auch von Ballett- oder Opervorstellungen auf der Freilichtbühne begeistern lassen. Für diejenigen, die nicht von LiveUnterhaltung angetan sind, lohnt sich der Besuch des Premierenkinos der

Byen har mange attraktive byggegrunde

36


Goddag-sceneri fra Danacup-indmarch

Stadt, das selbstverständlich nicht den Anschluss an die 3D-Mode verpasst hat. Nanu – Hjørring bietet gute Möglichkeiten fürs Relaxen pur in Kombination mit Unterhaltung vom Feinsten – auch ohne Fernbedienung. Als Mega-Event von Hjørring gilt – ohne Vergleich – das jährliche Dana Cup Fußballturnier, das in der KW 30 ca. 20.000 Nachwuchskicker aus aller Welt heranzieht und somit die Einwohnerzahl kurzfristig verdoppelt, obwohl sich der Turniertermin mit den Sommerferien der dänischen Schulen überschneidet. Gerade diese Woche lässt die Stadt wegen des bunten Treibens aus allen Nähten platzen. Im Vergleich zur Größe der Stadt verfügt Hjørring zugegebenermaßen über ein wahres Füllhorn an Sporteinrichtungen – z.B. einen 27-Loch-Golfplatz, stolze10 Sporthallen innerhalb der Stadtgrenze, eine der besten Tennisanlagen Dänemarks, eine 1.100 m2 große Schlittschuhbahn während der drei Wintermonate, einen Kunstrasenplatz, damit die vielen talentierten Fußballer ganzjährig kicken können, sowie das tolle neue Wasserhaus mit Schwimmhalle, Wellnessbereich sowie Plansch- und Amüsierbecken für Kinder und verspielte Erwachsene. Kurzfristig steht ein neues Stadion im Gebiet bei Park Vendia bezugsfertig, so dass sich die Stadt vom alten, nunmehr baufälligen ”Retro-Stadion” bei Femhøje verabschieden kann. Seit dem letzten Hjørring-Buch Trotz der Rezession und sonstiger Herausforderungen hat es die Stadt geschafft, sich weiterzuentwickeln – auch in den letzten vier Jahren. Dies ist ganz deutlich zu erkennen, wenn man bei einem Spaziergang durch die Straßen der Stadt darüber nachdenkt, wie es vor ein paar Jahren noch aussah. Bei der Halle Vendiahallen ist das Wasserhausprojekt Vandhuset Hjørring Park Vendia jetzt Realität geworden. Zwar hat eine Gruppe privater Investoren ihre Pläne für eine Erweiterung von Park Vendia zum ”regelrechten” Sportzentrum mit Mehrzweckhalle, Squash- und Kegelbahnen sowie Fit-

ness- und Gesundheitsbereich zurückstellen müssen, die Gemeindevertretung von Hjørring hat aber 2011 den Bau eines neuen Stadions unweit des Park Vendia-Grundstücks beschlossen, so dass auch hier die Entwicklung trotzdem weitergeht. Nicht weit davon entfernt hat die Fachhochschule University College Nordjylland, wie die ehemalige Pädagogische Hochschule Hjørring Seminarium jetzt heißt, Anbaumaßnahmen durchgeführt – u.a. um die Krankenschwesterausbildung unterzubringen, die früher ihren Sitz in Bistrupvej hatte. Dafür hat Hjørring Ny 10. (Einrichtung für Schüler der 10. Klasse), die früher in Räumlichkeiten in Bahnhofsnähe untergebracht war, hier eine Bleibe in den neu eingerichteten Räumlichkeiten unweit des Krankenhauses gefunden, zumal es eine zunehmende Anzahl von Zehntklässlern gibt. Auch das Krankenhaus Sygehus Vendsyssel hat sich seit der Drucklegung des letzten Buches dieser Serie über die Gemeinde tüchtig gemausert. Hier ist das neue Medizinerhaus bereits in vollem Schwung, so wie die neue Notfallaufnahme bei Bispensgade in der Bauphase steckt. Im weiteren Verlauf von Bispensgade ist das Schlachthaus jetzt spurlos verschwunden, zumal das letzte auf dem Schlachthausgrundstück befindliche Haus in der Museumsstadt ”Den Gamle By” in Aarhus wiederaufgebaut worden ist. Stattdessen findet man auf diesem Grundstück Bispetorv Bycenter mit Café, Føtex (Textilien und Lebensmittel), El-giganten (Elektroartikel), Toys´R´us (Spielzeug) und ab Frühjahr 2012 noch einem Kettengeschäft, und zwar dem Baumarkt Harald Nyborg. Der einschlägige Flächennutzungsplan sieht ferner den Bau mehrerer Hochhäuser mit Luxuswohnungen in der Nähe der Grünflächen bei Svanelunden vor. U.a. um dieses neue Wohngebiet für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger zu erschließen, hat es sich beim Schlachthausgrundstück zeitweise um so etwas wie eine flächendeckende Großbaustelle gehandelt. Palleskær Engvej ist gesperrt worden, so dass diese Abkürzung des Weges zu Svanelundsvej ausfällt. Bispestaven ist begradigt worden, so wie Hjørring endlich den Schandfleck auf dem Garni-Grundstück los geworden ist. Mehrere Ampelkreuzungen vor Ort sind 37


Hjørring

Så er der legetøjsmarked ad libitum

geändert worden, so wie es bei Markedsgade zur Untertunnelung von Parallelvej gekommen ist, wobei Treppen und noch dazu Aufzüge vorgesehen sind, damit auch Bürger mit reduzierter Mobilität das Center erreichen können. Diese Baumaßnahme wurde jedoch auch ausgeführt, um den Zugang für die Bewohner zu erleichtern, die kurzfristig die neuen betreuten Seniorenwohnungen, die die Gemeinde Hjørring auf Gasværksbakken bauen lässt, beziehen werden. Ferner hat diese Verkehrsanbindung Fußgängern und Radfahrern den Zugang zur Stadtmitte und zur Fußgängerzone sowie zu den Ausbildungseinrichtungen aus dem West- und Südteil der Stadt zu erleichtern. Østergade ist zur Fußgängerzone bei Zulassung des Radverkehrs umfunktioniert worden, obwohl die erneute Zulassung von Autos in der ganzen Straße oder einem Teil davon im Kreis der Gewerbetreibenden der Innenstadt kontrovers diskutiert worden ist. Das größte Shoppingcenter von Vendsyssel – Metropol, das im Frühjahr 2008 in Østergade eröffnet wurde, hat einen regelrechten Umbruch in der Stadtmitte von Hjørring herbeigeführt. Die Geschäfte in Strømgade und Stokbrogade haben eine schwere Zeit gehabt, angesichts der neuen Pläne für Codanhus, wo Føtex früher der große Kundenmagnet war, zeigt sich aber vielleicht ein heller Schimmer am Horizont für den westlichen Teil der Fußgängerzone von Hjørring? Am Ende von Brinck Seidelins Gade und Jernbanegade ist dafür Ruhe eingekehrt, zumal die Polizeiwache geräumt worden ist und Schimmelpilzbefall der altbewährten Musikbühne und Kultureinrichtung Sysseltinget den Garaus gemacht hat. Die vielen Vereine, die hier in Sysseltinget unterbracht waren, müssen jetzt auf andere Standorte ausweichen, wobei u.a. der rundum renovierte Saal der Musikschule bei Skolegade sowie Vendelbohus in Nørregade rundum gute Dienste leisten. Es gibt jedoch Pläne dahingehend, ein neues Theater- und Erlebnishaus in diesem Gebiet, in dem ohnehin der ZOB liegt, einzurichten. Die Gemeinde Hjørring und die Stiftung Realdania 38

haben sich nämlich auf den Einstieg in die einleitende Klärungsphase zur Umsetzung eines visionären Konzepts, das Theater, Musikschule und sonstige kreative Einrichtungen baulich unter einen Hut bringt, geeinigt. Im westlichen Teil von Hjørring bei Løkkensvej entsteht eine neue Wohnsiedlung auf der grünen Wiese beim Hof Høngård, wobei hier als Neuheit in Hjørring runde Grundstücke angeboten werden. Im Westen der Stadt betreiben Wohnungsbaugenossenschaften seit dem Oktober 2009 umfassende Renovierungsmaßnahmen, damit die alten Immobilien und Wohnungen am Ende wie funkelnagelneu erscheinen. Ferner ist ein Gemeinschaftshaus (Kulturcaféen) errichtet worden, der als Treffpunkt für den ganzen westlichen Stadtteil dienen soll. Im nördlichen Hjørring, und zwar Højene, schreitet die Entwicklung auch fort. Die Schule Højene Skole steckt in der Ausbauphase, und die daneben befindliche Halle Højene Hallen verfügt nicht mehr über eine Schwimmhalle, dafür über zwei Sporthallen. Zur Zeit laufen Bauerschließungsmaßnahmen vor Ort – vielleicht wird es bald eine ganz neue Wohnsiedlung östlich von Skagensvej bei Primulavej – Liljevej geben? Auch der östliche Teil von Hjørring steht im Zeichen des Wandels. Die Nachbarschafts-Polizeiwache von Hjørring hat ihre Dienststelle zwischen Ringvejen und Horsevang eingerichtet, eine große Anwaltskanzlei hat sich dazugesellt, und Frederikshavnsvej ist dank der Eröffnung eines großen Bauhaus-Geschäfts neben dem neuen Möbel- und Einrichtungshaus und den neuen Firmensitzen örtlicher Autohändler ein noch heißer begehrtes Pflaster geworden. All dies und viel mehr in nur 4 Jahren. Nach unserer Auffassung ist das schon eine beachtliche Leistung – somit dürfte als widerlegt gelten, dass in Hjørring nichts los ist…


Farinelli-drama ved Hjørring Sommerspil

Byens mest markante nyere bygning – Metropol

39


Hirtshals Af turistchef Laila Zielke, Hirtshals Turistbureau

Folkeliv ”Under Trappen” nær havnen

Historie Hirtshals er beliggende i det nordvestlige hjørne af Jylland, for enden af Motorvej E39. Hirtshals kendes fra 1532 som Harthals, som er et nederlandsk navn med betegnelsen ”hjortehals”, men navnet Hirtshals blev først brugt, da man i 1862 byggede Hirtshals Fyr. Hirtshals er kendt for det meget varierede landskab, store bakker, flade arealer, dybt nedskårne ådale og ikke mindst de store klitarealer. Tre istider og millioner af år er årsagen til, at vort landskab ser ud som i dag. Helt fra istidens slutning har der boet mennesker i området, det kan man bl.a. se ved den 4000 år gamle stendysse ved Tornby. I 1918 vedtog staten en ny anlægslov for den nye Hirtshals Havn, hvor man forventede en enorm byvækst i byggeriets kølvand. Men for at undgå en tilfældig og planløs vækst, blev der i 1919 udskrevet en arkitektkonkurrence, som arkitekterne Steen Eiler Rasmussen og Knud H. Christiansen vandt. Planen var meget struktureret med symmetriske gadeforløb og pladser. Det var meningen, at havnen skulle finansieres af grundsalget i den nye by, men salget gik trægt, og i stedet for at købe statens relativt dyre grunde byggede byens nye borgere udenfor det planlagte byområde. Dermed blev hele byens struktur forrykket. Den dag i dag er der kun få spor tilbage af den oprindelige byplan – heriblandt rundkørslen med vejene Nørregade, Søndergade, Østergade, Vestergade og Jyllandsgade omkring.

Små og store skibe

40

Hirtshals Havn Der har mange gange i tidens løb været taget tilløb til at anlægge en havn i Hirtshals. I 1841 udsendte regeringen to officerer, som skulle vurdere, om der skulle bekostes en havn. Men tilbagemeldingen var et ”nej”. En havn ville på grund af de velegnede anløbsforhold være alt for let for fjenden at indtage. I 1880’erne var fiskeriet i kraftig vækst, og der blev anlagt en 270 meter lang læmole, som sammen med Hirtshals Fyr gav gode og attraktive forhold for fiskeriet. I 1918 vedtog regeringen så endelig at bygge havnen.


Havnen blev bygget i perioden 1919–1931 under ledelse af ingeniør Jørgen Fibiger. Havnen blev udvidet i 1966 til en af Danmarks største fiskerihavne. Målt i tonnage og besætning er den hjemmehørende fiskerflåde i Hirtshals en af landets største, selvom den i årene 1985-93 blev reduceret med ¼. Fiskeri Hirtshals Havn er en betydende fiskerihavn med samtlige af de faciliteter ­og aktiviteter, som hører til en effektiv fiskerisektor. På havnen ligger et bredt udsnit af servicevirksomheder og forædlingsindustri. Landingsaktiviteten betyder, at der er aktivitet døgnet rundt i fiskeriafsnittene, og derudover yder servicevirksomhederne på havnen en effektiv service til fiskeflåden 24 timer i døgnet. Den hjemmehørende fiskeflåde er fordelt på: joller, snurrevodskuttere, trawlere (store og små) samt de store notbåde. Konsumfiskeriet på Hirtshals Havn er kendetegnet ved et stort antal landinger, som ofte indeholder et stort antal fiskearter. Det pelagiske fiskeri (altså fiskeri af fritsvømmende arter) omfatter landinger af sild og makrel. Disse landinger sker primært fra store specialiserede både, som er udrustet til not- eller trawl-fiskeri. Færge Fra Hirtshals er der færgeforbindelse til Kristiansand og Larvik med Color Line, til Kristiansand, Stavanger, Bergen med Fjord Line og til Torshavn på Færøerne og Seyöisfjördur på Island med Smyril Line. Endagsturisme I Hirtshals er der mange endagsturister, som kommer for at besøge en af vore attraktioner eller slentre en tur ved havnen, men dagligt kommer der derudover mange norske indkøbsrejsende, som i nogle tilfælde danner kundegrundlag for nogle af byens supermarkeder. Nordsøen Oceanarium Nordsøen Oceanarium i Hirtshals har siden åbningen i 1984 været en af ­Danmarks største turistattraktioner, og denne attraktion kom for alvor på verdenskortet, da oceanariet – et gigantisk akvarium med 4½ mio. liter vand –

blev indviet i 1998. En voldsom brand i december 2003 ødelagde desværre hele den nye bygning med det store Oceanarium, hvilket naturligvis betød, at stedet havde mindre at tilbyde gæsterne, indtil oceanariet blev genopført. Og for at hælde salt i såret omkom Oceanariets ”darling”, den 200 kg store klumpfisk, ved samme brand. I juni 2010 slog Nordsøen Oceanarium dog – efter en gennemgribende ombygning for 54 mio kr. – dørene op til helt nye udstillinger, hvor man bliver taget med på ekspedition Nordsøen med rig mulighed for at opleve mange forskellige fiskearter samt besøge 7 forskellige destinationer, som Doggerbanke, vraget Stornoway, molen i Hirtshals osv. Fyret og Bunkermuseet Hirtshals Fyr, som er 35 meter højt, er placeret mere end 20 meter over stranden. Efter 2½ års byggeri blev Hirtshals Fyr færdigt i 1862, men dog først tændt i januar 1863. Hirtshals Fyr har således i 148 år vejledt skibstrafikken i Skagerrak langs med kysten og ført fiskere sikkert i land. I 2008 blev fyret og det omkringliggende 25 tdr. land store område overtaget af Hirtshals Fyr Fonden. Fyret er stadig i drift og har åbent dagligt det meste af året. Fra toppen af Hirtshals Fyr er man 62 meter over havet, hvorfra man kan nyde en storslået udsigt over havet, havnen, byen og ikke mindst skue ud over det enorme fæstningsværk og få et overblik over Bunkermuseet. Bunkermuseet ved Hirtshals Fyr er Danmarks eneste udgravede komplette tyske forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig, som er åbent for publikum. Museet består af 54 udgravede bunkere samt mange kanon-, morter-, og maskingeværstillinger. Området består af i alt 70 forskellige lokaliteter, som er forbundet med 3 ½ km løbegrave. De fleste af bunkerne hører til det såkaldte 10. batteri, men havnekaptajnens stillinger er også en del af museumsområdet. I en af mandskabsbunkerne er der lavet en informationsudstilling, hvor man kan se en udstilling om 10. batteri og Hirtshals, og i andre bunkere har man ført indretningen tilbage til det oprindelige. Et besøg i bunkermuseet giver et indblik i det daglige liv i og omkring bunkerne. I sommerperioden er der mulighed for at deltage i en guidet tur rundt på hele museumsområdet.

Sommeraften neden for Hirtshals Fyr

41


Hirtshals History Hirtshals is located in the north-western corner of Jutland, at the end of the motorway E39. Hirtshals was known from 1532 as Harthals, which is a Dutch name meaning ”deer neck”, but the name Hirtshals was used the first time in 1862, when Hirtshals lighthouse was built. Hirtshals is known for its very varied landscape, large hills, flat areas, deeply cut river valleys and not least the large dune areas. Three ice ages and millions of years are the reason that our landscape looks the way it does today. All the way back since the ending of the last ice age, people have been living in the area, which can for example be seen at the 4000-year-old dolmen at Tornby. In 1918, the state adopted a new construction act for the new Hirtshals Harbour, where significant town growth was expected in the wake of the construction work. But in order to avoid random and unmethodogical growth, an architecture competition was organised in 1919, which the architects Steen Eiler Rasmussen and Knud H. Christiansen won. The plan was very structured with symmetrical streets and squares. The idea was for the harbour to be financed by the sale of plots in the new town, but sales were slow, and instead of buying the state’s relatively expensive plots, the new citizens of the town built outside the planned town area, and thus, the whole structure of the town was dislocated. Today, there are only a few traces left

of the original town plan - including the roundabout with the roads Nørregade, Søndergade, Østergade, Vestergade and Jyllandsgade around it. Hirtshals Harbour Many times over the years, there have been plans to build a harbour in Hirtshals. In 1841, the government sent out two officers to estimate whether a harbour should be funded. But the feedback was a ”no”. Due to the well suited possibilities of calling into the port, it would much too easy for the enemy to conquer. In the 1880s, fishing experienced significant growth, and a 270-metre breakwater was built, which provided good and attractive conditions for fishing, along with Hirtshals lighthouse. In 1918, the government finally decided to build the harbour. The harbour was built during the period 1919-1931 under the leadership of engineer Jørgen Fibiger. In 1966, the harbour was expanded into one of Denmark’s largest fishing harbours. Measured in tonnage and crew, the fishing fleet registered in Hirtshals is one of the largest in Denmark, even though it was reduced by 1/4 during the years from 1985 to 1993. Fishing Hirtshals Harbour is a significant fishing harbour with all the facilities and activities that belong to an efficient fishing sector. The harbour has a wide selection of service companies and processing industry. The landing activity

Man kan besøge Bunkermuseet

42


Tronfølgerkys på Nordsøen Oceanariet

means that there is activity around the clock in the fishing sections, and in addition to this, the harbour’s service companies provide efficient service for the fishing fleet 24 hours a day. The registered fishing fleet is distributed on: dinghies, anchor dragging cutters, trawlers (large and small) as well as the large seine boats. Fishing for edible fish at Hirtshals Harbour is characterised by a large number of landings that often contain a large number of fish species. The pelagic fishing (i.e. fishing of species swimming in open waters) includes landings of herring and mackerel. These landings mainly take place from large, specialised boats equipped for seine or trawl fishing. Ferry From Hirtshals, there is a ferry link to Kristiansand and Larvik with Color Line, to Kristiansand, Stavanger, Bergen with Fjord Line, and to Torshavn on the Faroe Islands and Seyöisfjördur on Iceland with Smyril Line. One-day tourism In Hirtshals, there are many one-day tourists, who come to visit one of our attractions or take a walk along the harbour, but apart from this, there are many Norwegian shopping travellers on a daily basis, who in some cases form the customer base of some of the town’s supermarkets. North Sea Oceanarium Since its opening in 1984, the North Sea Oceanarium in Hirtshals has been one of Denmark’s main tourist attractions, and this attraction was really put on the global map when the oceanarium - a gigantic aquarium with 4½ million litres of water - was inaugurated in 1998. Unfortunately, a serious fire in December of 2003 destroyed the entire new building with the large oceanarium, which obviously meant that the museum had less to offer its guests, until the oceanarium was rebuilt. And as additional salt in the wound, the museum’s ”darling”, the 200-kilo sunfish, died in the same fire.

However, after extensive renovation costing DKK 54 million, the museum opened the doors to new exhibitions in June of 2010, where you are brought on the North Sea expedition, where you can experience many different fish species and visit 7 different destinations, such as Doggerbanke, the wreck Stornoway, the pier in Hirtshals etc. The lighthouse and the bunker museum Hirtshals lighthouse, which has a height of 35 metres, is located more than 20 metres above the beach. After 2½ years of construction, Hirtshals lighthouse was finished in the year 1862, but it was not lit until January of 1863. Thus, Hirtshals lighthouse has been guiding ship traffic in the Skagerrak waters along the coast and bringing fishermen safely to shore for 148 years. In 2008, the lighthouse and the 34 acres of land around it were taken over by a foundation called Hirtshals Fyr Fonden. The lighthouse is still in use and is open daily most of the year. At the top of Hirtshals lighthouse, you are 62 metres above the ocean, and you can enjoy a grand view of the ocean, the harbour, the town and not least look out across the enormous fortification and get an overview of the bunker museum. The bunker museum at Hirtshals lighthouse is Denmark’s only excavated complete German fortification from World War II that is accessible to the public. The museum consists of 54 excavated bunkers as well as many cannon, mortar and machine gun positions. The area consists of a total of 70 localities, connected through 3½ kilometres of trenches. Most of the bunkers are part of the so-called 10th battery, but the positions of the harbour captain are also part of the museum area. In one of the personnel bunkers, there is an information exhibition with information about the 10th battery and Hirtshals, and in other bunkers, the decor has been brought back to the original appearance. A visit to the bunker museum provides insight into the daily life in and around the bunkers. In the summer season, you can participate in a guided tour of the entire museum area. 43


Hirtshals

Fisken landes

Geschichte Hirtshals liegt an der nordwestlichen Ecke Jütlands am Ende der Autobahn E39. Hirtshals wurde erstmals 1532 als Harthals, niederländisch für ”Hirschhals”, erwähnt, während der Name Hirtshals erst 1862 beim Bau des Leuchtturms von Hirtshals benutzt wurde. Hirtshals ist für die sehr abwechslungsreiche Landschaft mit großen Hügeln, ebenen Flächen, tief eingeschnittenen Flusstälern und nicht zuletzt den großen Dünenflächen bekannt. Drei Eiszeiten und Millionen von Jahren haben die gegenwärtige Landschaft geprägt. Schon seit dem Ende der Eiszeit gibt es menschliche Siedlungen im Gebiet, was u.a. der 4000 Jahre alte Dolmen bei Tornby belegt. 1918 verabschiedete das Parlament ein Gesetz über den Bau eines neuen Hafens in Hirtshals, wo man im Zuge der Baumaßnahmen ein rasantes Wachstum der Kleinstadt erwartete. Um aber ein zufälliges und chaotisches Wachstum zu vermeiden, wurde 1919 ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, den die Architekten Steen Eiler Rasmussen und Knud H. Christiansen gewannen. Der Plan war sehr strukturiert mit symmetrischen Straßenzügen und Plätzen. Es war ursprünglich die Absicht, den Hafenbau aus dem Erlös des Verkaufs von Grundstücken in der neuen Siedlung zu finanzieren, der Verkauf ging aber schleppend, denn statt die relativ teueren Grundstücke des Staates zu kaufen zogen die Neubürger der Stadt ihre Häuser außerhalb des ausgewiesen Stadtgebiets hoch, was die ganze Struktur der Stadt aus den Angeln hob. Der ursprüngliche Stadtplan hat nur wenige Spuren hinterlassen - hierunter den Kreisverkehr, an dem die Straßen Nørregade, Søndergade, Østergade, Vestergade und Jyllandsgade zusammengeführt werden. Der Hafen von Hirtshals Im Laufe der Zeit hat es mehrere Versuche, in Hirtshals einen Hafen zu bauen, gegeben. 1841 entsandte die Regierung zwei Offiziere, die zur Bewilligung staatlicher Mittel für den Hafenbau Stellung nehmen sollten. Am Ende kam es aber zur Ablehnung, denn wegen der günstigen Anlaufverhältnisse würde der Feind den Hafen allzu leicht einnehmen können. In den 1880er Jahren verzeichnete die Fischerei einen starken Aufschwung, weshalb eine 270 m lange Schutzmole gebaut wurde, die zusammen mit dem Leucht44

turm von Hirtshals der Fischerei gute und attraktive Verhältnisse bescherte. 1918 beschloss die Regierung dann endlich den Hafenbau. Der Hafen wurde im Zeitraum 1919–1931 mit dem Ingenieur Jørgen Fibiger als Bauleiter gebaut und anschließend 1966 zu einem der größten dänischen Fischereihäfen erweitert. Gemessen an Tonnage und Bemannung gehört die in Hirtshals beheimatete Fangflotte zu den größten Dänemarks, obwohl sie von 1985 bis 1993 um ¼ schrumpfte. Fischerei Der Hafen von Hirtshals ist ein bedeutender Fischerihafen mit all den Einrichtungen und Aktivitäten, die zum effektiven Fischereigewerbe gehören. Auf dem Hafengelände ist eine breitgefächerte Palette von Dienstleistern und Veredlern ansässig. Die Anlandetätigkeit bedeutet, dass in den Fischereiabschnitten rund um die Uhr Betrieb herrscht, wozu kommt, dass die auf dem Hafengelände vorhandenen Dienstleistungsbetriebe ebenfalls Tag und Nacht der Fangflotte zur Verfügung stehen. Bei der hier beheimateten Fangflotte handelt es sich von den Fahrzeugtypen her um Jollen, Ringwadenkutter, Trawler und Großtrawler. Die Konsumfischerei von Hirtshals aus ist durch eine große Anzahl von Anlandungen gekennzeichnet, die durchgehend sehr viele Arten umfassen. Die pelagische Fischerei (d.h. Fischerei auf im offenen Meer lebende Arten) bezieht sich auf Hering und Makrele. Diese Anlandungen erfolgen vorrangig durch große, für Schleppnetzfischerei ausgerüstete Boote. Fährschiff Von Hirtshals aus gibt es Fährverbindungen nach Kristiansand und Larvik mit Color Line, nach Kristiansand, Stavanger und Bergen mit Fjord Line und nach Torshavn auf den Färöerinseln und Seyöisfjördur auf Island mit Smyril Line. Tagesausflügler Viele Tagesausflügler kommen nach Hirtshals, um eine unserer Attraktionen zu besuchen oder um einen Hafenbummel zu machen. Noch dazu kommen täglich viele norwegische Einkaufstouristen hierher, die gewissermaßen die Kundenbasis für einige Supermärkte vor Ort ausmachen.


Nordsøcentret/Nordsøen Oceanarium Das maritime Museum Nordsøen Oceanarium in Hirtshals gehört seit der 1984 erfolgten Eröffnung zu den größten dänischen Touristenattraktionen, zumal diese Attraktion 1998 Weltruhm erlangte, als das Ozeanarium - ein gigantisches Aquarium mit 4 ½ Mio. Litern Wasser - eingeweiht wurde. Ein gewaltiges Feuer im Dezember 2003 zerstörte leider das neue Gebäude mit dem riesigen Ozeanarium vollständig, was selbstverständlich das Angebot des Museums bis zum Wiederaufbau des Ozeanariums erheblich schmälerte. Was extra Salz in die Wunde streute, war die Tatsache, dass der ”Liebling” des Museums, der 200 kg schwere Mondfisch, im selben Feuer umkam. Im Juni 2010 lancierte das Museum nach durchgreifenden Umbaumaßnahmen mit einem Kostenpunkt von 54 Mio. DKK einige ganz neuartige Ausstellungen, in denen man auf Entdeckungen in der Nordsee mit reichhaltigen Möglichkeiten dafür, viele verschiedene Fischarten zu erleben sowie sieben verschiedene Orte wie den Fischgrund Doggerbanke, das Wrack Stornoway, die Mole in Hirtshals usw. zu besuchen, ausziehen kann. Der Leuchtturm und das Bunkermuseum Der Leuchtturm von Hirtshals ist 35 Meter hoch und mehr als 20 Meter über dem Strand gelegen. Nach einer Bauzeit von 2 ½ Jahren stand der Leuchtturm im Jahre 1862 fertig, wobei er aber erst im Januar 1863 in Betrieb genommen wurde. Der Leuchtturm von Hirtshals hat somit stolze 148 Jahre lang den im Skagerrak verkehrenden Schiffen den Weg an der Küste entlang gewiesen und Fischer sicher an Land geführt. 2008 wurden der Leuchtturm und das knapp 150.000 Quadratmeter große Gebiet in das Eigentum der Stiftung Hirtshals Fyr Fonden überführt. Der Leuchtturm ist immer noch in Betrieb und während des größten Teils des Jahres täglich geöffnet. Von der Spitze des Leuchtturms aus, 62 Meter über dem Meeresspiegel, hat man einen großartigen Ausblick auf das Meer, den Hafen, die Stadt und nicht zuletzt auf das gigantische Festungswerk mit dem dazugehörigen Bunkermuseum. Das am Leuchtturm von Hirtshals gelegene Bunkermuseum ist die einzige völlig ausgegrabene komplette deutsche Verteidigungsanlage aus dem 2. Weltkrieg, die in Dänemark für das Publikum zugänglich ist. Das Museum

Hirtshals Fyr

besteht aus 54 ausgegrabenen Bunkern sowie vielen Kanonen-, Mörserund Maschinengewehrstellungen. Das Gebiet setzt sich aus insgesamt 70 verschiedenen Standorten zusammen, die mit 3 ½ km Laufgräben verbunden sind. Die meisten der Bunker gehören zur so genannten 10. Batterie, wobei auch die Stellungen des Hafenkapitäns zum Museumsgebiet gehören. In einem der Mannschaftsbunker ist eine Infoausstellung aufgebaut worden, der Infos über die 10. Batterie und Hirtshals zu entnehmen sind. In anderen Bunkern ist die ursprüngliche Einrichtung wiederhergestellt worden. Ein Besuch des Bunkermuseums gewährt Einblicke in das Alltagsleben in den Bunkern und deren Umgebung. Während der Sommersaison besteht die Möglich, an einer Führung durch das gesamte Museumsgebiet teilzunehmen.

Sommerscene fra Den Grønne Plads

45


Sindal Af kontorchef Hans Paludan, Hjørring Kommune

Sindal Station

Sindal Sindal er en stationsby beliggende midt imellem Hjørring og Frederikshavn. Den er vokset op nord for banen, som blev anlagt op igennem Vendsyssel i 1871. Den oprindelige Sindal by var en samling gårde, som lå lidt længere mod nord i nærheden af Sindal Gamle Kirke, der blev opført i 1100-tallet. Sindal ligger omgivet af landbrugsjord og store skove: Tolne Skov, Slotved Skov og Børglum Klosterskov. Her ligger også en række godser: Baggesvogn, Bøgsted, Høgholt og Eskjær Hovedgaard. En stor del af området var tidligere dækket af skov, men op igennem middelalderen blev det dyrkede areal udvidet. Det var forudsætningen for, at de adelige hovedgårde kunne basere deres økonomi på opkøb, opfedning og videresalg af stude. Før udskiftningen lå gårdene samlet i landsbyer med jorden udenom. Den måde, hvorpå de enkelte gårde havde fordelt jorden imellem sig, giver et fingerpeg om landsbyens alder. Den uregelmæssige agerfordeling i Sindal tyder på, at landsbyen var fra før vikingetiden. Op igennem middelalderen var gårdene ejet af adelsmænd. Bønderne var fæstebønder, som betalte landgilde til adelsmanden og ydede hoveri. De dyrkede forskellige afgrøder som rug, byg, havre, boghvede og hør. I 1797 blev landsbyen Sindal udskiftet. Gårdene blev flyttet ud, og hver gård fik jord fire forskellige steder: en lod i agermarken, en hedelod, en englod og en moselod. I sidste halvdel af 1800-tallet blev hede- og moselodderne solgt fra til husmandssteder. Landbruget har altid været basis for Sindals eksistens. Derfor står Sindal Mølle nu som et vartegn for byen. Møllen er den ældste erhvervsbygning

i Sindal. Det er en muret hollandsk vindmølle, og den mest kendte mølle i denne byggestil er Dybbøl Mølle i Sønderjylland. Møllen har gennemgået en omfattende restaurering, og fremover skal den danne ramme om kulturelle og kunstneriske aktiviteter. Købmandsgården ”Sindal Købmandshandel” var en af de første forretninger i stationsbyen. Her blev folk fra både by og land betjent, og de kom kørende til købmandsgården i hestevogn helt op til efter 2. verdenskrig. Varesortimentet var alsidigt: kolonialvarer, huder og skind, korn, foderstoffer, gødning, kul, koks, olie, isenkram, cementvarer og trælastvarer. I dag er den gamle hestestald og et af købmandspakhusene fra omkring år 1900 – ”Gøgsigs Pakhus” – bevaret. Hestestalden er indrettet til kulturhus, og i pakhuset er der udstillingslokaler i tre etager samt café. Pakhuset danner rammen om Pakhusudstillingen, som er åben en måned hver sommer. Fra anlæggelsen af banen og frem til efter krigen opstod stationsbyen med andelsmejeri, brugsforening, pengeinstitutter, skoler, plejehjem, missionshus, baptistkirke og en ny sognekirke. I dag er Sindal en levende by kendetegnet ved et meget aktivt handelsliv med såvel specialforretninger som supermarkeder og ikke mindst et meget aktivt fritidsmiljø med sportsanlæg, foreningsliv og kultur. Ude omkring kendes byen nok især for de over 100 springvand i alle tænkelige størrelser og former og for det årlige marked, der hvert år i Kr. Himmelfartsdagene afholdes på markedspladsen nord for byen.

Et kig ind over byen fra sydvest

46


Sindal The provincial town, Sindal, located between Hjørring and Frederikshavn, grew up to the north of the railway established in the Vendsyssel region in 1871. The original Sindal village was no more than a bunch of farms located a little further northward near the old church, Sindal gamle Kirke, erected during the 12th century. Sindal is surrounded by farm land and large forests: Tolne Skov, Slotved Skov and Børglum Klosterskov. The town is also surrounded by a number of manor houses: Baggesvogn, Bøgsted, Høgholt and Eskjær Hovedgaard. Earlier, at large part of the area was covered by forest. However, during the Middle Ages, much forest land was reclaimed for cultivation – a prerequisite for the financial foundation of the nobleman’s estates, namely to purchase and fatten up oxen for the purpose of onward sale. Prior to the enclosure movement, the farms were clustered in villages surrounded by the land. The way in which the individual farms had shared the land between them holds a clue to the age of the village. This irregular way of the distribution of the arable land round Sindal seems to indicate that the village dates back to before the Viking age. During the entire period of the Middle Ages, these farms were owned by the nobility. The peasants were villeins paying manorial dues to the nobleman. The tillage produced a diversity of crops: rye, barley, oat, and flax. The enclosure movement caused the exchange of strip holdings in the village of Sindal in 1797. The farms moved out and each was assigned four different plot areas: one plot within the arable land, one moorland plot, one meadow-land plot and one peat plot. In the latter half of the 19th century, the moor and peat plots were sold off to smallholdings.

Sindal Marked

was versatile: groceries, hides and skins, grain, feedstuff, fertilizer, coal and coke, oil, hardware, plus cement and timber wares. Today, the old stable and one of the general-store warehouses, dating back to around 1900 –”Gøgsigs Pakhus” – have been preserved. The stable has been laid out as a culture house, and the warehouse now houses a café and three storeys of galleries. The warehouse constitutes the framework for an exhibition, Pakhusudstillingen, open one month each summer.

Farming has always constituted the basis for the existence of Sindal. This is why the old mill, Sindal Mølle, now holds landmark status for the town. It is Sindal’s second oldest industrial building. It is a brick-made Dutch mill – Denmark’s best known mill in this design is the Dybbøl Mill in South Jutland. The Sindal mill has undergone substantial restoration and, in the future, is will provide a framework for cultural and artistic activities.

During the time between the railway coming into being and the end of the Second World War, the town grew and was increased by a co-operative dairy, a consumer co-operative, banks, schools, a care home, a nonconformist chapel, a Baptist church and a new parish church. Today, Sindal is a lively town characterised by a very active commercial life – boasting specialty shops and supermarkets and, not least, a highly active leisure environment with sports facilities plus association and cultural activities.

In the merchant’s house, the general store, ”Sindal Købmandshandel”, was among the first businesses to be established in the town. This was where people from town and country were served; and – as late as the post-war period – they arrived at the store in horse and carriage. Product assortment

Outside Sindal, the town is probably particularly known for its (more than) 100 fountains of every imaginable size and shape and for its annual market held during the Ascension Day holidays at the market place to the north of the town.

Nørregade

47


Sindal

Sindal Bibliotek, Turistinformation og Borgerservice

Sindal Sindal ist eine gerade mitten zwischen Hjørring und Frederikshavn gelegene Kleinstadt. Die Stadt entstand nördlich der Eisenbahnstrecke, die 1871 in Vendsyssel gebaut wurde. Bei der ursprünglichen Ortschaft Sindal handelt es sich um eine Ansammlung von Höfen, die etwas weiter nördlich in der Nähe der im 12. Jahrhundert erbauten alten Pfarrkirche von Sindal standen. Sindal ist von landwirtschaftlichen Nutzflächen und großen Wäldern, und zwar Tolne Skov, Slotved Skov und Børglum Klosterskov, umgeben. Ebenfalls gibt es einige Gutshöfe: Baggesvogn, Bøgsted, Høgholt und Eskjær Hovedgaard. Ein Großteil des Gebiets war früher durch Wald bedeckt, im Laufe des Mittelalters wurde aber die Anbaufläche erweitert. Dies galt als Voraussetzung dafür, dass die adeligen Rittergüter ihre wirtschaftliche Existenz auf dem Ankauf, der Mästung und dem Weiterverkauf von Bullen basieren konnten. Vor der Flurbereinigung standen die Höfe dicht aneinander in Dörfern, die von der Ackerfläche umgeben waren. Die Art und Weise, auf die die einzelnen Höfe die Felder unter sich verteilt hatten, erlaubt Rückschlüsse auf das ungefähre Alter des Dorfs. Die unregelmäßige Verteilung der Äcker in Sindal lässt auf eine vorwikingerzeitliche Siedlung schließen. Im Mittelalter befanden sich diese Höfe im Besitz des Adels. Bei den Bauern handelte es sich um Pächter, die Pachtzins an den Gutsherrn zahlten und Frondienst leisteten. Sie bauten verschiedene Feldfrüchte wie Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen und Flachs an. 1797 kam es zur Flurbereinigung im Dorf Sindal. Die Höfe wurden ausgesiedelt, wobei jedem Hof vier verschiedene Flurstücke zugeordnet wurden: eine Acker-, eine Heide-, eine Wiesen- und eine Moorparzelle. In der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Heideund Moorparzellen veräußert, um Kleinbetriebe zu errichten. Die Landwirtschaft bildet seit jeher die Existenzgrundlage von Sindal. Deshalb steht die Mühle Sindal Mølle jetzt als Wahrzeichen der Stadt, zumal 48

sie das älteste Gewerbegebäude in Sindal ist. Es handelt sich dabei um eine gemauerte Holländerwindmühle, wobei die bekannteste Mühle dieses Baustils die aus dem 2. Deutsch-Dänischen Krieg 1864 bekannte Düppeler Mühle ist. Die Mühle ist aufwendig restauriert worden und soll künftig den Rahmen für kulturelle und künstlerische Aktivitäten abgeben. Der Handelshof ”Sindal Købmandshandel” war eines der ersten Geschäfte, die nach dem Bau der Eisenbahn entstand. Hier gab es Kundschaft aus Stadt und Land gleichermaßen, wobei die Kunden bis Ende der vierziger Jahre mit Pferdefuhrwerken den Handelshof anfuhren. Das Sortiment war vielseitig: Lebensmittel, Häute und Felle, Getreide, Futtermittel, Dünger, Kohle, Koks, Öl, Eisenwaren, Zementwaren und Bauholz. Heute sind nur noch der alte Pferdestall und einer der Kaufmannsspeicher aus der Zeit um die Jahrhundertwende (ca. 1900), und zwar ”Gøgsigs Pakhus”, erhalten geblieben. Der Pferdestall ist als Kulturzentrum eingerichtet worden, während der Speicher auf drei Stockwerke verteilte Ausstellungsräume sowie ein Café beherbergt. Der Speicher gibt den Rahmen für die Speicherausstellung ab, die jeden Sommer einen Monat lang geöffnet ist. Vom Bau der Bahnstrecke bis Ende der vierziger Jahre entstand allmählich eine Kleinstadt mit Genossenschaftsmolkerei, Konsumverein, Geldinstituten, Schulen, Pflegeheimen, Betsaal, Baptistenkirche und einer neuen Pfarrkirche.Heute gilt Sindal als ein lebendiges Gemeinwesen, das durch einen sehr aktiven Handel mit Fachgeschäften und Supermärkten gleichermaßen und nicht zuletzt durch eine sehr dynamische Freizeitgestaltung im Zeichen des Sports, des Vereinslebens und der Kultur gekennzeichnet ist. In der Außenwelt ist die Stadt insbesondere für ihre über 100 Springbrunnen in allen auch nur denkbaren Größen und Formen sowie für den Jahrmarkt bekannt, der jedes Jahr zu Himmelfahrt auf dem Marktplatz nördlich der Stadt abgehalten wird.


Sindal er kendt for sine mange springvand

Sindal Mølle

49


Løkken Af lokalhistoriker Peter Ussing Olsen

På stranden

Løkkens historie I løbet af 1600-tallet voksede samhandelen mellem Vendsyssel og det sydlige Norge, den såkaldte skudehandel. Skibene, der lastede og lossede fra åben strand, udgik fra Tverstedegnen, Tornby og Lønstrup, men Løkken blev den største ladeplads. De første beboere på Furreby Løkke (indhegnet område til græsning) kom i 1678, og op gennem 1700-tallet voksede bebyggelsen, så den omkring starten af 1800-tallet havde godt 200 indbyggere. 7 skibe var hjemmehørende i byen. Under krigen med England 1807–14 blev Løkken vestkystens største udskibningssted for fødevarer til det sultende Norge, især korn og fortrinsvis på norske skibe. Byen blev angrebet 4 gange, og staten anlagde en jordskanse med 3 kanoner. Handelen med udlandet, især Norge og England, fortsatte op gennem 1800-tallet, og byen fik et præg af købstad. Ændrede konjunkturer, landbrugsomlægningen i 1880’erne og transportmidlernes udvikling medførte, at skudehandelen ebbede ud og ophørte helt omkring år 1900. På samme tid gik fiskerierhvervet stærkt frem, og Løkken var omkring århundredskiftet den 3. vigtigste fiskerby på Jyllands vestkyst. Ca. en tredjedel af indbyggerne var beskæftiget ved fiskeriet. Afsætningsmulighederne blev stærkt forøget med åbningen af Hjørring-Løkken-Åbybrobanen i 1913, der også gav nye muligheder for det turisterhverv, der var i fremgang. I 1920’erne og 30’erne var Løkken foruden at være fiskerby og badeby også handelsby for oplandets landbrug. Under besættelsen blev byen efterhånden omdannet til en fæstningsby – ”Stützpunkt Lökken” – og de omfattende bunkerbyggerier trak midlertidigt mange mennesker til byen. I tiden efter 1950 har Løkken efterhånden skiftet karakter. Kystfiskeriet er næsten gået i stå, og i takt med affolkningen på landet har byens funktion 50

som serviceby ændret sig. Til gengæld er turismen gået stærkt frem og præger hverdagen i byen. Det har skabt nye arbejdspladser, og indbyggertallet har kunnet fastholdes, endog med en mindre vækst. Trods det, at mange huse overgår til fritidsboliger, sættes der fra byens side ind på at fastholde den som en boligby hele året. Turismen I slutningen af 1800-tallet blev det almindeligt, at folk, der havde penge og tid til det, tog ud til kysten, hvor de kunne bade og nyde havluften - og så kunne de jo også opleve et fremmeartet folkeliv. Et af disse ”eksotiske” steder var Løkken, hvor man kunne indlogere sig hos fiskerne eller fra 1895 på Badehotellet, der var indrettet i en tidligere købmandsgård. Åbningen af Hjørring-Løkken-Åbybrobanen i 1913 gav turismen en ny dimension. Søndag efter søndag fragtede jernbanen i hundredvis at badegæster til Lønstrup og Løkken. Efterhånden blev det tilmed almindeligt, at også folk med jævne indtægter holdt ferie, og dette blev forstærket i april 1938, hvor Stauning gennemførte den første danske ferielov, der gav lønmodtagere ret til 14 dages ferie med løn. Det nød pensionater og hoteller i Løkken godt af, ligesom den nye turistforening fra 1927 formidlede udlejning af ferielejligheder hos private. Dette er stadig en del af turismen i byen. Med den stigende velstand efter krigen, og ikke mindst det stigende antal biler, skiftede turismen karakter. Der kom mange campingpladser, og rundt om byen voksede sommerhusområderne. Løkken blev en international destination med et væld af tilbud. Løkken i dag Når man i dag besøger Løkken, finder man her flere store velassorterede dagligvareforretninger og flere mindre specialforretninger, isenkræmmer, slagter, catering og tøbutikker. Og for den søde tand er der Bolcheriet, der


er en blanding af håndværk og butik. Der er et differentieret udbud af restauranter, og dertil kommer aktivitetscentre som Løkkenhallen og Action House. På Markedspladsen er der en legeplads, der også er åben for turisternes børn. De kan også her glæde sig over aktiviteterne i ”Løkken i børnehøjde”. I Løkken er der kulturelle tilbud som bibliotek og museer, kunst i Løkken Billedsamling og i det åbne rum. Der er flere koncerter i løbet af sommeren, og de to faste begivenheder – Løkken koncerten og Antikmessen – trækker mange mennesker til byen. Stranden er naturligvis det store trækplaster, men også bymiljøet, byens historie og atmosfære giver moderne turister noget med hjem. Og Løkken har en lang tradition for at tage godt imod sine gæster. Stranden I reklamer fra Løkken præsenteres stranden som Danmarks bedste badestrand. Der er noget om snakken, for den er bred og har fint hvidt sand, og i sommertiden gøres den hyppigt ren. Man kan bade uden at frygte stærk strøm eller farlige huller. Men stranden er også på anden vis en oplevelse. Her finder man stadig en del af de bunkers, der vidner om 2. verdenskrig, og ungerne elsker at kravle rundt i dem. Endvidere står 485 hvide badehuse sommeren igennem i snorlige rækker på Løkkens fine strand. De har en 100-årig tradition bag sig, og her udfolder der sig både om dagen og om aftenen et helt særligt (familie)liv, der bare skal opleves. Stranden er også en legeplads for børn og unge. Hver onsdag har der siden 1930’erne været afholdt sandkonkurrencer for børnene. Et utal af skulpturer er gennem tiderne blevet skabt her – og vasket bort igen af havet. Også konkurrencer i beach-volley kan man opleve.

På stranden kan man opleve bådepladsen med de sidste rester af kystfiskeriet, eller man kan nyde en tur ud på molen, hvorfra der også kan fiskes med snøre. Vil man vide mere om kystfiskeriet fra åben strand, kan man besøge kystfiskerimuseet i det tidligere redningshus. Her er der fri adgang til udstillingen med den gamle kystbåd Bent II. På Sdr. Strandvej kan man se mindesmærket for de 3 fiskere, der omkom, da redningsbåden kæntrede i 1929. Her er også faresignalstationen, der fortæller om fiskernes hårde liv. Restauranter – byliv – natteliv I Løkken er der kun to årstider, vinteren og sæsonen, og selv om turistsæsonen er blevet længere, og der hele året er mange mennesker i byen hver weekend, så er der stor forskel på sæson og vinter. Sæsonen strækker sig over nogle måneder om sommeren, og her vrimler det med mennesker. Man kan opleve en næsten sydlandsk basarstemning, men man kan også søge roen mellem de gamle huse og på byens mange stier, og man kan gå på opdagelse mellem skulpturer og byens finurligheder. Trænger man til mad og drikke, er der masser af spisesteder, og man kan få (næsten) alt lige fra en fastfood til en gourmetmiddag. Løkkens gæster kan vælge mellem både udenlandske og almindelige danske retter, og har man lyst, kan man drikke den lokale øl med de spændende navne. Som historien har vist, har turiststrømmen gennem tiden ændret sig. I nogle år har de rige præget byen, i nogle år har unge præget byens natteliv på diskoteker og restauranter med sene lukketider, og i de senere år er det især familier med børn, der fylder i billedet af sommerens Løkken. Men uanset hvad fremtiden bringer, så vil Løkken nok forblive en af Danmarks mest foretrukne feriebyer.

Sømærket, Løkkens vartegn

51


Løkken The history of Løkken During the 1600s, the trade between Vendsyssel and the south of Norway, the socalled skudehandel (named after the boats used), grew. The ships, which loaded and unloaded from the open beach, sailed out from the Tversted region, Tornby and Lønstrup, but Løkken became the largest loading place. The first inhabitants of Furreby Løkke (fenced area for grazing) arrived in 1678, and throughout the 1700s, the settlement grew, which meant that it had about 200 inhabitants around the beginning of the 1800s. 7 ships were registered in the town. During the war with England from 1807 to 1814, Løkken became the west coast’s largest discharging harbour for food to the starving people of Norway, especially grain and mainly on Norwegian ships. The town was attacked 4 times, and the state built an entrenchment with 3 cannons. Trade with other countries, especially Norway and England, continued throughout the 1800s, and the town started resembling a market town. A changed state of the market, the agriculture reorganisation in the 1880s and the development of new means of transport meant that the ”skudehandel” trade ebbed away and ended completely around the year 1900. At the same time, the fishing industry progressed strongly, and around the turn of the century, Løkken was the 3rd most important fishing town on the west coast of Jutland. About a third of the inhabitants worked in fishing. The selling possibilities were increased significantly with the opening of the Hjørring-Løkken-Åbybro railway in 1913, which also provided new opportunities for the tourism trade, which was also experiencing growth. Apart from being a fishing town and a beach town, Løkken was also a commercial town for the agriculture of the surrounding area in the 1920s and the 1930s. During the German occupation, the town was eventually converted into a citadel town – ”Stützpunkt Lökken”, and the surrounding bunker constructions temporarily drew a lot of people to the town.

In the time after 1950, Løkken has gradually changed. The coastal fishing has almost come to a standstill, and concurrently with the depopulation in the countryside, the town’s function as a service town has changed. On the other hand, tourism has increased significantly and characterises everyday life in the town. This has created new jobs, and it has been possible to maintain the population, even with a little growth. In spite of the fact than many houses are converted into holiday homes, the town attempts to maintain its status as a residential community all year. Tourism At the end of the 1800s, it became normal for people with the time and money to go to the coast to swim and enjoy the sea air - and experience an unfamiliar population as well. One of these ”exotic” places was Løkken, where you could lodge in the fishermen’s homes or at the hotel Badehotellet from the year 1895, which was established in a former merchant’s house. The opening of the Hjørring-Løkken-Åbybro railway in 1913 gave tourism a new dimension. Sunday after Sunday, the railway transported hundreds of beach guests to Lønstrup and Løkken. Eventually, it also became normal for people with mediocre incomes to take holidays, and this was reinforced in April of 1938, where Stauning adopted the first Danish holiday act, which gave employed persons the right to 14 days of holiday with pay. Boarding houses and hotels in Løkken profited from this, and the new tourism association arranged rental of holiday apartments from private persons from 1927. This is still part of the tourism of the town. With the increasing prosperity after the war – and not least the increasing number of cars, the nature of the tourism changed. Many campsites were established, and the summer cottage areas around the town grew. Løkken became an international destination with an abundance of offers.

Sommerdag på torvet

52


Løkkens ældste hus

Løkken today Today, when you visit Løkken, you will find several large, well-assorted grocery shops and several smaller specialty shops, hardware shops, butcher’s shops, catering and clothing shops. And for the sweet tooth, there is Bolcheriet, which is a blend of handicraft and shop. There is a diverse selection of restaurants as well as activity centres such as Løkkenhallen and Action House. In the market place, there is a playground that is also open to tourist children. Here, they can also enjoy the activities of ”Løkken i børnehøjde” (Løkken at children’s level).

On the beach, you can experience the berth with the last remains of coastal fishing, or you can enjoy a trip to the pier, where angling is also possible. If you want to know more about coastal fishing from the open beach, you can visit the coastal fishing museum in the former rescue building. Here, there is public access to the exhibition with the old coastal fishing boat Bent II. On the road Sdr. Strandvej, you can see the memorial for the 3 fishermen that died when the rescue boat capsized in 1929. The museum also includes the danger sign station, which tells about the hard life of the fishermen.

Løkken has cultural offers such as a library and museums, art at Løkken Billedsamling and in public areas. There are several concerts during the summer, and the two fixed events, the Løkken concert and the antique show Antikmessen, draw many people to the town. The beach is obviously the main attraction, but the town environment, the town history and the atmosphere also provide modern tourists with great holiday memories. And Løkken has a long tradition of taking good care of guests.

Restaurants – town life – night life Løkken only has two times of year, winter and the season, and even though the tourist season has become longer and there are many people in the town every weekend all year round, there is a significant difference between the season and winter.

The beach In advertisements for Løkken, the beach is presented as Denmark’s best bathing beach. There is something in this, as the beach is wide and has fine, white sand, and during the summer, it is frequently kept clean. You can swim without worrying about strong currents or dangerous holes. But the beach is also an experience in other ways. Here, you can still see some of the bunkers that are a testament to World War II, and the children love to play around in them. Furthermore, 485 white bathing huts line the lovely beach of Løkken throughout the summer. They are part of a 100-year tradition, and during the day as well as in the evenings, there is a special (family) life here that simply must be experienced. The beach is also a playground for children as well as young adults. Since the 1930s, there have been sand competitions for the children every Wednesday, and a large number of sculptures have been created here through the ages – and have then been washed away by the sea. You can also experience beach volley competitions here.

The season extends over a few months during the summer, where the town is full of people. You can experience an almost southern bazaar atmosphere, but you can also find tranquility among the old houses and on the many paths of the town, and you can go exploring between the sculptures and peculiarities of the town. If you need something to eat or drink, there are plenty of places to eat, and you can get (almost) anything from a quick fastfood dinner to a gourmet dinner. The guest of Løkken can choose between foreign as well as ordinary Danish dishes, and if you want, you can drink local beer with interesting names. As history has shown, the tourist flow has changed over the years. In some years, rich people have dominated the town, in some years, young people have characterised the night life of the town in discos and restaurants with late closing times, and in recent years, especially families with children fill Løkken during the summer. But, regardless of what the future brings, Løkken will probably remain one of Denmark’s preferred holiday towns.

53


Løkken

Et lille udsnit af Løkkens mange sommerhuse

Die Geschichte von Løkken Im 17. Jahrhundert wuchs der Handelsverkehr zwischen Vendsyssel und dem südlichen Norwegen, der so genannte Kleinschiffhandel. Die Schiffe, die direkt vom Strand aus laden und löschen konnten, hatten als Ausgangspunkt die Gegend um Tversted, Tornby und Lønstrup, Løkken setzte sich aber als Hauptlöschungshafen durch. Die ersten Bewohner von Furreby Løkke (umzäunte Weide) siedelten sich 1678 dort an. Im 18. Jahrhundert wuchs die Siedlung , so dass sie Anfang des 19. Jahrhunderts gut 200 Einwohner aufwies. Sieben Schiffe verzeichneten Løkken als Heimathafen. Während des Kriegs mit England 1807 –14 mauserte sich Løkken zum größten Verschiffungshafen an der dänischen Westküste für Lebensmittel für das von Hunger heimgesuchte Norwegen, insbesondere Getreide, und zwar vorrangig auf norwegischen Schiffen. Die Kleinstadt wurde viermal angegriffen, weshalb der Staat eine Erdschanze mit drei Kanonen anlegte. Der Handel mit dem Ausland, insbesondere Norwegen und England, wurde im 19. Jahrhundert weitergeführt, zumal sich die Kleinstadt allmählich zu einer Art Handelsstadt entwickelte. Konjunkturelle Umbrüche, die Umstellung der Landwirtschaft während der 1880er Jahre und die Entwicklung moderner Verkehrsmittel hatten den Niedergang des Kleinschiffhandels zur Folge, der um die Jahrhundertwende (1900) völlig zum Erliegen kam. Gleichzeitig verzeichnete das Fischereigewerbe einen rasanten Aufstieg, zumal Løkken um die Jahrhundertwende der drittwichtigste Fischereiort an der Westküste Jütlands war. Ungefähr ein Drittel der Einwohner war innerhalb des Fischereigewerbes beschäftigt. Die Absatzmöglichkeiten wurden dann im Zuge der Eröffnung der Kleinbahn Hjørring-Løkken-Åbybro im Jahre 1913 erheblich verbessert, wobei sich hierdurch auch neue Möglichkeiten für den aufkommenden Fremdenverkehr erschlossen. In der Zwischenkriegszeit war Løkken außer Fischer- und Badeort auch Handelsort für die im Einzugsgebiet ansässigen Bauern. Während der Besatzung (1940-45) wurde die Kleinstadt allmählich in eine Festungsstadt – ”Stützpunkt Lökken” - umfunktioniert, und die umfangreichen Bunkerbaumaßnahmen ließen vorübergehend viele Menschen in die Kleinstadt ziehen. In der Zeit nach 1950 hat Løkken allmählich den Charakter verändert. Die Küstenfischerei ist fast zum Erliegen gekommen, so 54

wie sich die Funktion der Kleinstadt als Dienstleistungsstadt wegen der zunehmenden Landflucht verändert hat. Dafür kam es zum andauernden Boom des Fremdenverkehrs, der heute das Stadtbild prägt. Dadurch konnten neue Arbeitsplätze geschaffen und die Einwohnerzahl aufrechterhalten werden, sogar mit leichtem Trend nach oben.Obwohl viele Häuser in Freizeithäuser umfunktioniert worden sind, setzt man sich vor Ort dafür ein, das Gemeinwesen als ganzjährig bewohnte Siedlung zu erhalten. Der Fremdenverkehr Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde es üblich, dass Leute, die über ausreichend Geld und Zeit verfügten, an die Küste fuhren, um hier zu baden und die Seeluft zu genießen – und noch dazu das eher fremdartige Treiben der Einheimischen zu erleben. Zu diesen ”exotischen” Orten gehörte Løkken, wo man sich bei den Fischern einmieten oder ab 1895 im in einem ehemaligen Handelshof eingerichteten Badehotel absteigen konnte. Die Eröffnung der Bahnstrecke Hjørring-Løkken-Åbybro im Jahre 1913 leistete dem Fremdenverkehrt erneuten Vorschub. Jeden Sonntag beförderte die Bahn Badegäste zu Hunderten nach Lønstrup und Løkken. Allmählich wurde es auch für Leute aus schlichten Verhältnissen üblich, Urlaub zu machen, zumal sich dieser Trend allgemein durchsetzte, nachdem der Ministerpräsident Stauning im April 1938 das erste dänische Urlaubsgesetz einführte, gemäß dem Arbeitnehmer Anspruch auf 14 Tage Urlaub bei Lohnfortzahlung hatten. Nutznießer hiervon waren die Pensionen und Hotels in Løkken, wobei der im Jahre 1927 gegründete Fremdenverkehrsverein die Vermietung privater Ferienwohnungen vermittelte, was immer noch zum örtlichen Tourismusangebot gehört. Im Zuge des zunehmenden Wohlstands nach dem Krieg – und nicht zuletzt bedingt durch die steigende Anzahl von Autos – veränderte der Fremdenverkehr seinen Charakter. Es entstanden viele Campingplätze, und im Umkreis der Stadt wurden Ferienhausgebiete erschlossen. Løkken wurde ein internationaler Urlaubsort mit Freizeitangeboten in Hülle und Fülle. Løkken heute Wer heute Løkken besucht, der findet hier mehrere große, gut assortierte Geschäfte für Waren des täglichen Bedarfs und mehrere kleine Fachgeschäfte, Eisenwarenhandel, Fleischerladen, Partyservice und Bekleidungs-


geschäfte. Als Geheimtipp für Naschkatzen gilt das Bonbonwerk Bolcheriet, eine Mischung aus Laden und Handwerksbetrieb. Es gibt eine breitgefächerte Angebotspalette innerhalb der Gastronomie, und noch hinzu kommen Aktivitätszentren wie die Sporthalle Løkkenhallen und Action House. Auf dem Marktplatz gibt es einen Spielplatz, die auch für die Kinder der Touristen offen ist. Sie können sich auch hier über die Aktivitäten zum Thema ”Løkken für Kids” freuen. In Løkken gibt es kulturelle Angebote wie Bücherei und Museen sowie Kunstwerke in Løkken Billedsamling und im öffentlichen Raum. Während der Sommersaison gibt es mehrere Konzerte, und die beiden wiederkehrenden Events, das Løkken-Konzert und die Antiquitätenmesse, locken ein großes Publikum heran. Der Strand bleibt selbstverständlich die Hauptattraktion, das örtliche bauliche Umfeld mit geschichtsträchtigem Flair bietet aber auch den Touristen der Gegenwart vielfältige Eindrücke. Dabei hat sich Løkken seit jeher als ein Ort, der seine Gäste verwöhnt, bewährt. Der Strand Werbeprospekte aus Løkken preisen den Strand als den besten Badestrand Dänemarks an, und zwar mit gutem Grund, denn er ist breit und von feinem weißem Sand bedeckt, so wie er während des Sommers häufig gereinigt wird. Man kann hier baden, ohne sich vor starker Strömung oder gefährlichen Löchern fürchten zu müssen. Der Strand ist aber auch ansonsten ein Erlebnis. Hier stehen noch einige Bunker als Zeugen des 2. Weltkriegs, die die Kids für eine wahre Spielwiese halten. Darüber hinaus stehen 485 weiße Badebuden den ganzen Sommer hindurch in schnurgeraden Reihen am herrlichen Strand von Løkken. Es handelt sich dabei um eine 100-jährige Tradition, zumal sich hier sowohl tagsüber als auch abends ein (Familien-) Leben der ganz eigenen Art entfaltet, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Strand gilt auch als Spielplatz für Kinder und Jugendliche. Seit den 1930er Jahren finden hier Sandbauwettbewerbe für Kinder statt, wobei im Laufe der Zeit zahllose Skulpturen hier geschaffen – und wiederum von der See weggespült worden sind. Auch Beachvolleywettbewerbe sind an der Tagesordnung.

Am Strand kann man den Liegeplatz mit den letzten Mohikanern der Küstenfischerei erleben oder wahlweise einen Spaziergang auf der Mole machen, von der aus man ohnehin Angelfischerei betreiben kann. Falls man mehr über Küstenfischerei direkt vom Strand aus erfahren möchte, lohnt sich ein Besuch des Küstenfischereimuseums in der ehemaligen Rettungsstation. Es gibt kostenlosen Eintritt zur Ausstellung mit dem alten Küstenboot Bent II. In Sdr. Strandvej lässt sich das Denkmal für drei Fischer besichtigen, die beim Kentern des Rettungsboots im Jahre 1929 ums Leben kamen. Hier findet man auch die Gefahrensignalstation, die Rückschlüsse auf das harte Dasein der Fischer erlaubt. Restaurants – Stadtleben – Nachtleben In Løkken gibt es nur noch zwei Jahreszeiten, den Winter und die Saison, und obwohl die Fremdenverkehrssaison länger geworden ist und ganzjährig reges Treiben in der Stadt an jedem Wochenende herrscht, sind die Termine Saison und Winter wie Nacht und Tag. Die Saison erstreckt sich über einige Monate im Sommer, und zu dieser Zeit wimmelt es nur so von Menschen. Man kann eine fast südländische Basarstimmung erleben, wobei man aber auch die Ruhe zwischen den alten Häusern und auf den vielen Pfaden der Stadt suchen kann. Ebenfalls kann man auf Entdeckungen unter Plastiken und Schrullitätenn der Stadt ausziehen. Möchte man essen und trinken, gibt es Gastronomiebetriebe in Hülle und Fülle für (fast) jeden Geschmack, zumal sich der Bogen vom Schnellimbiss bis zum Schlemmerlokal spannt. Die Gäste von Løkken können ihre Auswahl unter ausländischen und traditionellen dänischen Gerichten treffen. Neugierige können auch das örtliche Bier mit den interessanten Namen genießen. Ein Rückblick in die örtliche Geschichte zeigt, dass sich der Touristenandrang im Zeichen der Zeiten verändert hat. Einige Jahre lang hat die Schickeria der Stadt ihren Stempel aufgedrückt, dann haben Jugendliche in Diskos und Restaurants bis zur späten/frühen Stunde durchgefeiert/durchgezecht, und seit ein paar Jahren beherrschen zunehmend Famílien mit Kindern das sommerliche Stadtbild von Løkken. Egal wie sich die küjnftige Entwicklung gestalten wird, dürfte Løkken als einsame Spitze unter den Urlaubsorten Dänemarks nicht zu überbieten sein.

Hvad ku’ man tænke sig?...

55


Vrå Af kommunikationsmedarbejder Susanne Vejby Kristensen, Hjørring Kommune og tidl. skoleleder Arne Larsen-Ledet

Galskab og godt humør i Vrå revyen

Vrå er en lille hyggelig stationsby med ca. 2300 indbyggere. Byen er vokset op omkring jernbanen, som blev anlagt i 1871 mellem Nørresundby og Frederikshavn. Før jernbanens grundlæggelse var der ingen by men blot en sognekirke, Vrå Kirke. De omkringliggende fire små landsbyer, Sønder Vrå, Gadehusene, Nørre Vrå og Borup, blev til Vrå - med kirken som centrum. Vrå Kirke er en stor landsbykirke fra 1100-1200-tallet, som er gennemgribende renoveret i 2010/2011.

Vrå Højskole & Kunstbygningen Vrå er blevet kaldt ”Vendsyssels Kulturnavle”. Kulturlivet i Vrå er i høj grad udsprunget af Vrå Højskole, som blev grundlagt i 1872. Højskolen har været sted for afholdelse af forskellige kurser, foredrag af malere, forfattere o.l. I dag afholdes der kortere kompetencegivende forløb, kortere kurser for bestemte målgrupper, kurser, konferencer og foredrag arrangeret af lokale foreninger.

Fra sidst i 1800-tallet var Vrå hjemsted for forskellige kirkelige retninger. Med Grundloven af 1849 fulgte religionsfriheden. Det betød, at Vendsyssel blev hjemsøgt af en række sekter og trossamfund. Den grundtvigske vækkelse opstod i protest mod mormonerne, og i 1900 blev Vrå Valgmenighedskirke grundlagt tæt ved Vrå Højskole. Hermed var den gamle drøm om en fri grundtvigsk menighed blevet til virkelighed. Både Indre Mission og Baptisterne har også i dag deres egne forsamlingshuse i Vrå med oplysende og missionerende aktiviteter.

I 1942 udstillede en af egnens berømte malere – Svend Engelund – for første gang sine malerier på Vrå Højskole. Det blev starten på det, der i dag kaldes Vrå-udstillingen, og som har til huse i Kunstbygningen. Kunstbygningen blev indviet i 1992 og rummer et repræsentativt udvalg af malerens oliemalerier, tegninger og skitser. Siden er der kommet flere til, og i dag er det kunstnere fra hele landet, der udstiller.

Byen ligger midt i et landbrugsområde, og byens virksomheder har op til i dag været afhængige af landbruget. Der er stadig store landbrugsbaserede virksomheder i byen, men der er efterhånden også kommet håndværks-, service- og produktionsvirksomheder til. I dag er Vrå en serviceby med bl.a. skole, børnehave, lægehus, supermarkeder, specialforretninger, pengeinstitut, plejehjem, bibliotek og idrætscenter. Det tidligere rådhus i byen bruges stadig som kommunal administrationsbygning for Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapområde, men de kommunale medarbejdere forventes efter planen at blive samlet på et nyrenoveret rådhus i Hjørring midt i 2013, og så bliver det spændende at se, hvad rådhuset for den tidligere Løkken-Vrå Kommune skal bruges til. 56

Uhrenholdts Gård – et kulturhus midt i byen Uhrenholdts Gård var oprindeligt en grovvarehandel, som med tiden var blevet et dødt lager. Bygningen rummede et potentiale, både arkitektonisk og indholdsmæssigt. Kunne denne bygning sættes i stand og bruges i kultursammenhæng? Der blev nedsat en arbejdsgruppe på 10-12 mand, som projekterede, budgetterede, søgte økonomiske midler og til sidst også renoverede bygningen. Et kæmpe gør-det-selv-projekt, som krævede to ugentlige arbejdsdage i 14 måneder – men så stod Uhrenholdts Gård også færdig. Arbejdet og samarbejdet bar lønnen i sig selv, og nu har man et smukt og nyrenoveret kulturhus lige midt i byen.


Huset rummer en smedje, et snedkerværksted, et forsamlingshus, et atelier og endelig en bryggerskole. Det hele ledes og drives af frivillige kræfter. I snedkerværkstedet finder man to af byens gamle tømrere og i smedjen to af byens gamle smede. Her kan man kikke ind og få en lille snak, en kop kaffe og få gode råd og vejledning eller en hjælpende hånd, hvis man f. eks. har en plæneklipper, der skal svejses, eller en stol, der skal limes eller ombetrækkes. I atelieret, et velindrettet rum med ”nordlys”, er der mulighed for at arbejde med egne udtryk alene eller sammen med andre. I forsamlingshuset arrangeres aftener med mad og musik, kunstudstillinger, julemarked, vin­smagning m.v. Endelig er der bryggerskolen, hvor man sammen med brygmesteren kan komponere sin egen øl.

Børnenes Jord Børnenes Jord blev opført i 1967 og vakte i sin tid stor opmærksom, da det var det første sted i Danmark, hvor børn rent juridisk ejer et stykke jord. Alt var realiseret ved gaver og gratis arbejdskraft, hvilket den dag i dag fortsat er drivkraften bag Børnenes Jord. Børnenes Jord afholder mange gode arrangementer som f.eks. fastelavnsfest, Skt. Hans-aften, fødselsdagsfest m.m., og legepladsen kan frit benyttes af områdets børn.

Idrætscenter Vendsyssel I 2006 nedbrændte den gamle Vrå Hallen. Med ét var et samlingspunkt og tilholdssted for mange idrætsudøvere væk. Nu stod man med en unik chance for at udvikle og etablere nye rammer for idrætslivet i Vrå og opland. Man må sige, at mulighederne blev udnyttet og Idrætscenter Vendsyssel blev en realitet. Idrætscenter Vendsyssel er et topmoderne idrætscenter, der samarbejder med ca. 15 foreninger, som alle nyder de fantastiske rammer - indendørs såvel som udendørs. Som et af de eneste idrætskomplekser i Vendsyssel har Idrætscenter Vendsyssel aktiviteter i to haller, hvilket giver flere muligheder og mulighed for større samlinger. Udover de to haller rummer Idrætscenter Vendsyssel et motionscenter, solarium og squashbaner. Idrætscenteret benyttes også til andre formål som f.eks. konferencer, messer, udstillinger, kurser, landsholdskampe, træningssamlinger, genoptræningscenter for kommunale instanser o.l. Yderligere information kan fås på www.ic-vendsyssel.dk. Kunstbygningen Vrå

Uhrenholdts Gård

57


Vrå Vrå is a cosy little provincial town with approximately 2,300 inhabitants. The town grew up around the railway, established in 1871 between the towns of Nørresundby and Frederikshavn. Before the establishment of the railway line, there was no town – just a parish church, Vrå Kirke. With the church as their centre, the four surrounding small villages of Sønder Vrå, Gadehusene, Nørre Vrå and Borup became Vrå. Vrå Kirke is a large village church dating back to the 12th or 13th century and thoroughly restored in 2010/2011. During the late 19th century, Vrå became home to various religious persuasions. The 1849 adoption of the Constitution of the Kingdom of Denmark Act, permitting religious freedom, meant that a variety of sects and religious societies descended on Vendsyssel. The Danish Grundtvigian revivalist movement (named after the Danish theologian N.F.S. Grundtvig and his perception of Christianity) emerged as a protest against the Mormons; and the year 1900 saw the establishment of Vrå Valgmenighedskirke – a voluntary congregation formed by members of the established church – not far from Højskolen (the folk high school). Thus, the old dream of a nonconformist Grundtvigian congregation had become a reality. In modern Vrå, both Indre Mission (an evangelical branch of the Church of Denmark) and the Baptists still have their own meeting houses for spiritual and missionary activities.

The town is located in an agricultural area; and up until today, the town’s business life has been dependent on the farming industry. The town still has industries focused on agriculture, although – gradually – others have been added: skilled trades as well as service and manufacturing businesses. Today, Vrå is a service-based town with e.g. a school, a kindergarten, a health centre, supermarkets, specialty shops, a bank, a care home, a library and a sports centre. Though the former town hall is still in use for municipal administration purposes within the Hjørring Municipality’s Health, Handicap and Eldercare, the plan is that, by mid 2013, all municipal employees will have been brought together in a newly renovated town hall in Hjørring. When this transfer has become a reality, it will be exciting to discover what lays in store for the former Løkken-Vrå municipality’s town hall. Vrå Højskole & Kunstbygningen Vrå has been referred to as ”the Cultural Hub of Vendsyssel”. To a very large extent, cultural life in Vrå stems from the folk high school, Vrå Højskole, founded in 1872. Vrå Højskole has been the centre of e.g. a number of courses, talks given by painters, writers, etc. Today, the school provides minor qualifying education programmes, brief courses for specific target groups, courses, conferences plus talks and presentations organised by local associations.

Vrå Højskole

58


Idrætscenter Vendsyssel – et vigtigt samlingspunkt

In 1942, one of the area’s famous painters, Svend Engelund, held his first exhibition at Vrå Højskole. This should be the beginning of what today is known as Vrå-udstillingen (the Vrå Exhibition), housed in Kunstbygningen – the Art Building. This building, opened in 1992, contains a representative collection of the painter’s oil paintings, drawings and sketches. Since then, more have been added; and, today, artists from the entire country exhibit their works here. Uhrenholdts Gård – a cultural house in the centre of the town In the course of time, the building, Uhrenholdts Gård, originally housing a chemicals and feeds trade, had become a defunct warehouse. This building had potential – architecturally and contentwise. Could it possibly be renovated for cultural purposes? A work team of 10-12 members was established. This team was responsible for project work, budgeting, application for financial funding and, finally, the team carried out the renovation of the building. It was an immense DIY project requiring two weekly workdays for 14 months – but in the end, Uhrenholdts Gård could be taken into use. The work and the collaboration, alone, were the fruit of victory. And now the town boasts a beautiful and newly renovated culture house, right in the town centre. The house contains a smithy, a joiner’s workshop, a community centre, a studio and, finally, a brewer’s school. Everything is managed and operated on a voluntary basis. The joiner’s workshop houses two of the town’s retired carpenters; and, likewise, two old smiths can be found in the smithy. You can come here for a chat and a cup of coffee and for advice or a helping hand if, for instance, you have a lawn mower needing to be welded or a chair requiring a bit of glue or new upholstery. In the studio, a well-equipped room with “northern lights”, there is opportunity for releasing your artistic expression – on your own or in the company of others. The community centre hosts activities such as food and musical evenings, art exhibitions, a Christmas market, wine tasting, etc. And, finally, there is the brewer’s school

where – in collaboration with the head brewer – you can compose your very own beer. Idrætscenter Vendsyssel In 2006, the old sports hall, Vrå Hallen, burned down. With one stroke a gathering place and rallying ground for many athletes had disappeared. However, the locals were now left with a unique opportunity for developing and establishing new frameworks for sports life in the town of Vrå and the surrounding area. The opportunities were indeed exploited and the sports facility, Idrætscenter Vendsyssel, became a reality. Idrætscenter Vendsyssel is an ultramodern sports centre collaborating with app. 15 associations – all enjoying the fantastic framework – indoor as outdoor. As one of the very few sports facilities in Vendsyssel, the Idrætscenter Vendsyssel provides activities in two halls, and this means more possibilities and the feasibility of larger gatherings. In addition to its two halls, Idrætscenter Vendsyssel also has a fitness centre, a solarium, squash courts, plus a spinning team. The sports centre is also used for other purposes such as e.g. conferences, fairs, exhibitions, courses, international matches, training sessions, and as a rehabilitation centre for municipal bodies, etc. Further information can be found at www.ic-vendsyssel.dk (Danish version only). Børnenes Jord The Children’s plot, Børnenes Jord, was established in 1967 at which time it attracted much attention since it was the first place in Denmark where children, quite legally, became the owners of a piece of land. All this had become a reality through donations and free labour – which, to this day, has remained the driving force behind Børnenes Jord. Here, a number of fine events are held – such as e.g. Shrovetide and Midsummer Day celebrations, birthday parties, etc. The playground area is, moreover, at the free disposal of all the children of the area. 59


Vrå

Idrætscentret kan rumme store arrangementer

Vrå ist eine idyllische Kleinstadt mit ca. 2300 Einwohnern. Die Stadt hat sich an der Eisenbahnstrecke entwickelt, die 1871 zwischen Nørresundby und Frederikshavn gebaut wurde. Vor dem Bau der Eisenbahn gab es hier keine Siedlung, sondern lediglich eine Pfarrkirche, Vrå Kirke. Aus den vier kleinen Dörfern in der Umgebung, Sønder Vrå, Gadehusene, Nørre Vrå und Borup wurde dann Vrå – mit der Kirche als Mittelpunkt. Vrå Kirke ist eine große Dorfkirche aus dem 12./13. Jahrhundert, die 2010/2011 durchgreifend renoviert wurde.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind verschiedene kirchliche Richtungen in Vrå zu Hause. Das 1849 verabschiedete freiheitliche Grundgesetz erkannte die Glaubensfreiheit an. Das hatte zur Folge, dass Vendsyssel für viele Sekten und Glaubensgemeinschaften eine Missionstätigkeitsgebiet wurde. Die Grundtvig’sche Erweckung entstand als Protest gegen die Mormonen, und im Jahre 1900 wurde in der Nähe der Volkshochschule eine Kirche der freien Gemeinde Vrå Valgmenighed errichtet. Hiermit ging der alte Traum von einer freien Gemeinde der Grundtvig-Anhänger in Erfüllung. Sowohl die Innere Mission als auch die Baptisten unterhalten heute eigene Versammlungshäuser in Vrå für aufklärerische und missionarische Zwecke. Die Stadt liegt mitten in einer Ackerbaugegend, und die Unternehmen der Stadt sind heute noch in großem Umfang von der Landwirtschaft abhängig. Es gibt nach wie vor große Unternehmen in der Stadt, deren Existenz auf der Landwirtschaft basiert, allmählich sind aber auch Handwerks-, Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe entstanden. Heute ist Vrå eine Dienstleistungsstadt mit u.a. Schule, Kindergarten, Ärztehaus, Supermärkten, Fachgeschäften, Geldinstitut, Pflegeheim, Bücherei und Sportzentrum. Das ehemalige Rathaus in der Stadt wird immer noch als kommunales Verwaltungsgebäude für den kommunalen Fachbereich Gesundheit, Senioren und Behinderte genutzt, sämtliche Mitarbeiter der Gemeinde werden aber plangemäß voraussichtlich bis Mitte 2013 in ein rundum renoviertes Rathaus in Hjørring untergebracht werden. Es ist mit Spannung zu erwarten, für welchen Zweck das Rathaus der ehemaligen Gemeinde Løkken-Vrå dann umfunktionieren ist. Volkshochschule Vrå & Kunstgebäude Vrå ist als ”Kultureller Nabel von Vendsyssel” bezeichnet worden. Der in Vrå vorhandene Kulturbetrieb ist in großem Umfang der 1872 gegründeten Volkshochschule Vrå (Vrå Højskole) zu verdanken. An der Volkshochschule wurden verschiedene Lehrgänge, Vorträge von Malern, Schriftstellern und dgl. veranstaltet. Heute gibt es hier kürzere qualifizierende Abläufe und kürzere Lehrgänge für bestimmte Zielgruppen sowie von örtlichen Vereinen veranstaltete Seminare, Konferenzen und Vorträge.

Vrå Kirke

60

1942 stellte einer der berühmten Maler der Gegend, Svend Engelund, erstmals eigene Bilder an der Volkshochschule Vrå aus. Dabei handelte es sich


um die Anfänge der heutigen Vrå-Ausstellung, die im Kunstgebäude (Kunstbygningen) untergebracht ist. Das Kunstgebäude wurde 1992 eingeweiht und enthält eine repräsentative Auswahl der Ölgemälde, Zeichnungen und Skizzen des Malers. Seitdem sind noch mehr Exponate hinzugekommen, und heute stellen Künstler aus ganz Dänemark hier aus. Uhrenholdts Gård – ein Kulturzentrum mitten in der Stadt Uhrenholdts Gård gehörte ursprünglich zu einem Landhandelsbetrieb, war aber mit der Zeit zum leerstehenden Lagergebäude verkümmert. Das Gebäude barg ein Potenzial sowohl von der Architektur als auch von der räumlichen Nutzung her. Wäre es möglich, dieses Gebäude zu renovieren und für kulturelle Zwecke zu nutzen? Es wurde eine 10-12 Mann starke Arbeitsgruppe eingesetzt, die Pläne gemacht, Budgets aufgestellt, Spenden eingeworben und zuletzt auch die Renovierung des Gebäudes besorgt hat. Ein riesiges ”Selbst ist der Mann”Vorhaben, das 14 Monate lang jeweils zwei wöchentliche Arbeitstage in Anspruch nahm – dann stand Uhrenholdts Gård aber auch fertig. Die Arbeit und die Kooperation trugen ihren Lohn in sich selbst, zumal es jetzt ein schönes, rundum renoviertes Kulturzentrum mitten in der Stadt gibt. Das Haus beherbergt eine Schmiede, eine Tischlerwerkstatt, ein Versammlungslokal, ein Atelier und schließlich eine Brauerakademie. Die Führung und der Betrieb erfolgen auf ehrenamtlicher Basis. In der Tischlerwerkstatt sind zwei ehemalige Tischler der Stadt und in der Schmiede ebenfalls zwei Schmiede am Werke. Hier kann man vorbeischauen, um sich bei einer Tasse Kaffee zu unterhalten, wobei es nicht nur gute Ratschläge, sondern vielleicht auch ein paar helfende Hände gibt, wenn man z.B. einen Rasenmäher, der zu schweißen ist, oder einen Stuhl hat, der zu verkleben oder neu zu beziehen ist. Im Atelier, einem gut eingerichteten Raum mit ”Nordlicht”, besteht die Möglichkeit, an ganz eigenen Ausdrucksweisen allein oder zusammen mit anderen zu arbeiten. Im Versammlungslokal werden Abende mit Gastronomie und Musik, Kunstausstellungen, Weihnachtsmarkt, Weinverkostung usw. veranstaltet – und nicht zuletzt gibt es hier die Hohe Schule

der Braukunst, in der man zusammen mit dem Braumeister eigenes Bier komponieren kann. Sportzentrum Vendsyssel 2006 brannte die alte Sporthalle Vrå Hallen ab. Schlagartig war ein Treffpunkt vieler Sportler dem Boden gleichgemacht worden. Jetzt gab es eine einzigartige Chance, neue Rahmen für den Sportbetrieb in Vrå und Umgebung zu entwickeln und zu schaffen. Man darf wohl sagen, dass das Potenzial voll ausgeschöpft wurde, denn am Ende wurde das Konzept vom Sportzentrum Vendsyssel (Idrætscenter Vendsyssel) verwirklicht. Sportzentrum Vendsyssel ist ein hochmodernes Sportzentrum, das mit ca. 15 Vereinen kooperiert, die ausnahmslos tolle Rahmenbedingungen – im Innen- und Außenbereich gleichermaßen – genießen. Als eine von nur wenigen Sporteinrichtungen in Vendsyssel sieht das Sportzentrum Vendsyssel die Durchführung von Aktivitäten in zwei Hallen vor, was größere Meetings ermöglicht. Außer den beiden Hallen beherbergt das Sportzentrum Vendsyssel ein Fitnessstudio, Solarium, Squashplätze und Spinningeinrichtungen. Das Sportzentrum wird auch für andere Zwecke genutzt, z.B. für Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Seminare, Länderspiele, Trainingsaufenthalte, Reha-Maßnahmen im Auftrag kommunaler Stellen und dgl. Zusätzliche Infos unter www.ic-vendsyssel.dk. Land der Kinder Das Land der Kinder (Børnenes Jord) wurde 1967 eingerichtet, was seinerzeit für große Aufmerksamkeit sorgte, zumal es sich um das erste dänische Grundstück, an dem Kindern ein verbrieftes Eigentum zusteht, handelt. Alles geschah auf der Basis von Spenden und unentgeltlicher Arbeit, wobei das Land der Kinder auch heute gemäß diesem Grundsatz verwaltet wird. Das Land der Kinder macht viele tolle Veranstaltungen wie z.B. Fasching, Johannisfeuer, Geburtstagsparties usw., zumal der Spielplatz für die Kinder der Umgebung frei zugänglich ist.

Malerstuen i Uhrenholdts Gård

61


Landsbyerne i Hjørring Kommune Af kontorchef Hans Paludan, Hjørring Kommune

Bindslevs fine anlæg

En stor del af Hjørring Kommunes befolkning er bosat på landet og i de mange landsbyer. Landsbyerne er meget forskellige. Nogle er udprægede lokalcentre med butikker, skole, institutioner og fritidstilbud, der betjener et stort opland. Andre er turistbyer med et aktivt erhvervsliv med fokus på de tilrejsende. Andre igen er først og fremmest bosætningsbyer, der tilbyder boliger i rolige og trygge rammer. Fælles for langt de fleste af egnens landsbysamfund er, at de er præget af stærke lokale fællesskaber. Man kender hinanden og ved, at der skal samarbejde til for få tingene til at ske. Ikke mindst et stærkt foreningsliv er derfor typisk for kommunens mange landsbyer. Bindslev ”Byen ved åen” ligger på vejen mellem Tversted og Sindal. Byen har ca. 1.130 indbyggere og er en købstadspræget lille by med skole, børnehave og diverse dagligvareforretninger. Midt i byen ligger Anlægget – et idyllisk grønt område med høje, gamle træer fra 1920 og en rhododendronsamling med ca. 200 forskellige sorter. Gennem Bindslev løber Uggerby Å, og netop åen er grundlaget for Bindslev Gl. Elværk, som er det eneste vanddrevne jævnstrømsværk i Danmark. Herfra blev byen og oplandet fra 1920 og frem til 1968 forsynet med elektricitet. Nær ved det gamle elværk findes én af Nordeuropas smukkeste og bedste fisketrapper, som blev opført i kampesten i 1976. I laksens opgangstider kan man se fiskene springe fra bassin til bassin, og når ålene vandrer op gennem åen, kan man ved fisketrappen opleve at se flere tusinde ål på én gang. Hvert år i juli måned løber Bindslev Harmonikatræf af stabelen. Her gæster omkring 1.000 harmonikaspillere byen i løbet af de tre dage, træffet varer. Et populært arrangement hvis festlige højdepunkt er de mange harmonikaspilleres optog gennem byen. Se også: www.bindslev.dk. Tversted ”Smilehullet ved havet” – sådan betegnes Tversted for sit hyggelige landsbymiljø med de kønne gamle huse langs vejen, der fører ned til stranden. Tversted by har ca. 600 indbyggere. Om sommeren forøges antallet af beboere dog betragteligt, når sommerhusejere og andre turister rykker ind og giver liv og glade dage. Omkring Tversted finder man en smuk og meget afvekslende natur. Nord for byen ligger Tversted Klitplantage, som består af 62

blandet nåle- og løvskov. Inde i plantagen ligger Tversted-søerne, et yndet udflugtsmål, som er blevet til ved opdæmning af det lille bækløb ”Hvarrebæk”. Midt i plantagen, i en lysning ud mod havet, ligger ”Østerklit” – en fin gammel stråtækt lade med landets sidste fungerende stokmølle på taget. Kunst og kultur er en vigtig del af livet i Tversted. Den smukke natur samt farvespillet mellem himmel og hav giver inspiration til de mange kunstnere og kunsthåndværkere, der har slået sig ned i byen, og årets kulturelle begivenhed – jazzfestivalen Jazzy Days – tiltrækker mange store jazznavne fra ind- og udland. Se også www.tversted.dk. Bjergby og Mygdal Før kommunesammenlægningen i 1970 var Bjergby-Mygdal en selvstændig sognekommune med sognene Bjergby og Mygdal. I Bjergby er der en skole med 7 klassetrin, en brugs, et lægehus, en rideskole og en sognegård, og i Mygdal er der et forsamlingshus og forskellige kunsthåndværkere. Der er også flere foreninger i lokalområdet bl.a. den fælles idrætsforening, som har eksisteret i 125 år. Egnens mest kendte seværdighed er Herregården Odden med en samling af J.F. Willumsens værker. Peterspladsen er opkaldt efter Peter Jensen fra Bjergby, som puslede med skrot, skrammel og beton. Ud af det voksede kæmpeskulpturer, som i dag befolker Peterspladsen i Bjergby. Bjergby ligger attraktivt i et stærkt kuperet terræn præget af mange småskove og smukke udsigtspunkter. Der er ca. 1 km. til motorvejen og 8 til Hjørring. Med en befolkningsvækst på 14% over de seneste 5 år er Bjergby, der i dag har 910 indbyggere, en af Hjørring Kommunes hurtigst voksende byer. Se også www.bjergbymygdal.dk. Horne, Asdal og Åbyen De 3 landsbyer danner en lille trekant syd for Hirtshals og er knyttet sammen bl.a. på grund af skolen, børnehaven og idrætshallen, som er beliggende i Horne. Horne er en højt beliggende landsby med smukt udsyn over det omgivende landskab, og byen har kirke samt Horne Ungdomsskole, hvor unge kan tage 9. og 10. klasse suppleret med mange kreative valgfag. Der går tog fra Hjørring til Hirtshals, som standser ved trinbrættet i Horne. Både fra


Åbyen (ca. 600 indbyggere) og Horne (ca. 760 indbyggere) er der ca. 1 km til motorvejen, så begge byer er gode udgangspunkter for pendlere. Tornby Strand, skov og bjerg. Et bjerg – kan det nu passe? Jo, der er faktisk et bjerg i Tornby. Med sine 88 meter over havoverfladen må Tornby Bjerg nok kategoriseres som et bjerg – i hvert fald efter lokal målestok. Udsigten er fantastisk – fra Børglum Kloster og Rubjerg Knude i syd tværs over Tannis Bugt og op mod Skagen i nord. I forrige århundrede var sandflugten et stort problem i Tornbyområdet, og derfor anlagde man Tornby Klitplantage. Den holder på sandet, og derudover er plantagen en smuk og meget anderledes klitplantage med en særpræget og frodig planteverden. I indlandsklitternes landskab ser man tydeligt stenalderens kystlinie og havbund aftegnet. Tornby var tidligere lig med skudehandel. Det kan være svært at forestille sig, at der her, for 200 år siden – før færger og havnebyggeri foregik en livlig skibstrafik tværs over Skagerrak. Men faktisk var Tornby et af knudepunkterne for den såkaldte skudehandel mellem Danmark og Norge. Historien herom kan man se illustreret i Tornby Gl. Købmandsgaard – en ægte skudehandelsgård med inventar fra 1860. I butikken kan man stadig købe saltet fisk, spegepølse, tovværk og kamillesæbe over købmandsdisken. Ud over de spændende minder fra fortiden er Tornby en moderne og velfungerende landsby med både skole, børnehave, idrætshal, pengeinstitut og brugs. Det attraktive miljø tiltrækker mange nye tilflyttere, og der er i de senere år sket et omfattende byggeri af spændende nye boliger vest for byen, der har bragt indbyggertallet op på 1030. Se også www.lokalbladet-vito.dk.

Lønstrup Lønstrup ligger i læ af klitterne ca. 13 km vest for Hjørring. Om vinteren har den omkring 550 indbyggere, og om sommeren bor der næsten tyve gange så mange. Byen består af en mindre bydel, som ligger i læ af kløften ud mod havet, og et nyere parcelhuskvarter oven for den gamle bydel. Den gamle del af byen er præget af butikker og værksteder med kunsthåndværk, gallerier og spisesteder. Navnet ”Lønstrup” stammer fra en hovedgård kaldet ”Løthentorp”, som har ligget mod vest, hvor der i dag er hav. Dalen, hvor Lønstrup ligger i dag, var mølledam til gården. Lønstrup havde - ligesom de øvrige byer langs vestkysten af Vendsyssel - handel med Sørlandet i Norge. Fra Lønstrup udskibedes smør, korn, æg, kød og brændevin. Fra Sørlandet vendte skuderne tilbage med træ og støbegods. Skudehandelen fra Lønstrup startede omkring 1760 og varede til omkring 1877. Det år blev byen ramt af en voldsom naturkatastrofe. Den 11. august trak det sammen til et voldsomt uvejr. Ved middagstid startede et skybrud, som varede halvanden time. Den lille Lønstrup bæk blev til en 360 meter lang kløft, der var 15 meter bred og 4,5 meter dyb. 6 huse blev revet med af strømmen, og taget på skudehandlergårdens store lade blev ødelagt. Taget vippede af og sejlede som en båd med strømmen. Skudehandlergården tilhørte Lønstrups største skudehandler, Axel Rosenkrantz Segelcke. Han ejede også et treetagers pakhus ved stranden, 5 skuder, halvdelen af sognets jord og Maarup Kirke. Efter katastrofen kunne Segelcke ikke komme til pakhuset i flere måneder, og han valgte derfor at flytte det meste af handelen til Hjørring. På dette tidspunkt var banen mellem Nørresundby og Frederikshavn anlagt. Fiskeriet fik i årene herefter afgørende betydning for de fleste indbyggere i

Sommer i Tversted

63


Landsbyerne i Hjørring Kommune

Badescene fra Lønstrup

Lønstrup. Så sent som i 1870 var Lønstrup en ret ubetydelig fiskeplads, men efter århundredskiftet skete der en udvikling i fiskeriet. Den første motorbåd kom i 1906, og i 1934 var der 20 hjemmehørende motorfartøjer. Fiskeriet varede ved indtil omkring 1970. I dag er det fritidsfiskere, der lander deres fangst på bådepladsen. Udviklingen i Lønstrup er i dag primært påvirket af de mange turister, som har opdaget byen, og turisterne har betydet, at byen i dag byder på turistbureau, sommerhusudlejning, adskillige kunsthåndværks-, tøj- og souvenir­forretninger, dagligvare­forretninger, campingpladser, hotel, barer og cafeer, tennisbaner, biograf samt en del andre turistrelaterede erhvervsvirksomheder. Se også www.loenstrup.dk. Vittrup Vittrup er en lille by bestående af knap 200 indbyggere. Sammen med Gjurup, Bakholm, Hundelev, Gølstrup/Rubjerg og Tovbro ligger byen som sidste perle i en lang række på hovedvej 55 mellem Hjørring og Løkken. Byen opstod i 1913, da privatbanen fra Hjørring til Løkken og Aabybro blev anlagt med station i Vittrup, men efter jernbanen forsvandt igen, må man nu nøjes med busforbindelser til Hjørring (15 km) og Løkken (5 km) ca. én gang i timen. Vittrup har i dag købmandsforretning med benzinsalg, børnehave i Vittrup gl. Mejeri, efterskole, maskinstation, vognmand, frisør, flere håndværksforretninger og en souvenirbutik, som lever af de mange turister, der dagligt kører igennem byen for at komme til de flotte strande ved Løkken og Nr. Lyngby eller det interessante Børglum Kloster. Se også: www.vittrup-by.dk. Hundelev Hundelev er en lille landsby med 240 indbyggere, der ligger mellem Løkken og Hjørring. Hundelev har en skole med 7 klassetrin, en sparekasse og en brugsforening. Især op gennem 00’erne har byen oplevet en meget positiv udvikling. I 2005 blev den udnævnt til årets børneby i Nordjyllands Amt på grund af sit meget aktive foreningsliv og det store sammenhold mellem forretninger, foreninger og borgere. Byen har en stor ungdomsklub og idrætsforening. Skal der gennemføres et større bekosteligt projekt, foregår det typisk i et økonomisk samarbejde mellem midler fra en EU-pulje, kommunale midler, midler fra lokale foreninger og det lokale pengeinstitut samt frivillig arbejdskraft fra byens borgere. På denne måde har man i Hundelev 64

fået en ny hal til skolen, en ottekantet skovpavillon, et handicapvenligt multtoilet, sheltere, grillplads, brændehæk, borde og bænke, klatrestamme og sti-afmærkning til Fælleden. Dette er et areal omkring byen, som i over 100 år har tilhørt alle grundejere i fællesskab. Se mere på www.hundelev.dk. Vrensted Selv om Vrensted ligger inde i landet, betyder de 6 km til bade- og turistbyen Løkken, at de ca. 390 indbyggere føler, at de bor ved kysten med Danmarks bedste badestrand og det barske og vidunderlige Vesterhav samtidig med, at der er gode muligheder for forskellige ture i den omkringliggende unikke natur med skov, mose og dyrket agerjord. Vrensted er en meget hyggelig landsby med gadekær, grønne områder, varieret byggeri i form af både parcelhuskvarterer, almennyttige ældrevenlige lejeboliger og ældre bebyggelser med nedlagte renoverede gårde. Fra Vrensted er der gode busforbindelser til både Løkken og Brønderslev, selv om man i det daglige kan klare det meste i byen. Her er der friskole, idrætsanlæg, ungdomsklub, rideklub, daginstitution, lægehus, kirke, sparekasse og købmandsforretning med postbutik og håndkøbsudsalg. Der er flere håndværks­virksomheder samt en vognmandsforretning. Som så mange andre landsbyer har Vrensted mange aktive foreninger, der har mange forskellige tilbud om aktiviteter enten i byens forsamlingshus, aktivitetscenteret eller idrætsforeningens klubhus. Se mere på www.vrensted.info. Børglum Børglum er naturligvis først og fremmest kendt for det enestående Børglum Kloster, der med sin imponerende beliggenhed på bakken vest for byen er en af Danmark mest kendte middelalderbygninger. Stednavnet Børglum betyder da også ”vejen ved borgen”, og den borg, der hentydes til, er den kongeborg, som var klostrets forgænger. Efter at vendelboerne i 1086 gjorde opstand mod kong Knud den Helliges hårdhændede optræden, fordrev ham fra stedet og brændte kongsgården af, blev Børglum bispesæde og munkekloster. I middelalderen var byen ejet af klosteret, og det betød, at byens bønder nød godt af den store viden, munkene havde om planteavl og frugtavl. Senere blev klostret herregård, og i dag drives det som dels landbrug, dels turisme- og kulturcenter. I 2011 lagde stedet de historiske rammer til TV2’s


julekalender ”Stygge Krumpen” – opkaldt efter Børglums mest navnkundige bisp. Børglum by har lige omkring 200 indbyggere. Børglum Gamle Mejeri er renoveret og indrettet med butik, der sælger kunsthåndværk og gaveartikler, og det gamle osteri er omdannet til egnens smukkeste hotelværelser. Restaurant og selskabslokale har man ved Den Gamle Smedje, der ligger ved møllen overfor Børglum Kloster. Derudover byder Børglum på sportspladsen, hvor der blandt andet bliver holdt sommerfester, Romdammen, der er et smukt lille parkområde med en sø, samt Nytorv, der er blevet et samlingssted for byens unge. Poulstrup Poulstrup er en lille landsby med ca. 460 indbyggere. Landsbyen ligger lidt sydøst for Vrejlev Kloster og Kirke, der blev bygget efter 1160 af præmonstratenserordenen som et nonnekloster under Børglum munkekloster. Vest for byen ligger en række gårde, der i middelalderen var en lille landsby, som tilhørte Vrejlev Kloster. I 1886 blev Vendsyssels første andelsmejeri bygget ved Poulstrup, og omkring mejeriet opstod et lille samfund med service­ virksomheder. I dag er Poulstrup ikke mindst en attraktiv bosætningsby for børnefamilier. Byens skole – Vrejlev-Hæstrup Skole - ligger i udkanten af plantagen Poulstruplund og med en storslået udsigt mod vest. Skolen har 112 elever fra 0. årg. til og med 6. årg. Fremover undervises 7.-9. klasse på Tårs Skole, med hvem Vrejlev-Hæstrup Skole har fælles ledelse. Skolen har desuden en velfungerende skolefritidsordning (SFO). I begyndelsen af 2012 flyttede Børnehaven Skovager ind i den eksisterende indskoling og er nu en del af Vrejlev-Hæstrup Skole. Bag skolen ligger Vrejlev-Hæstrup Hallen, som er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af medlemmer, der er udpeget af de forskellige foreninger i byen. Hallen blev indviet i 1990 som et privat projekt finansieret af beboerne. I forbindelse med hallen er der i 2006 bygget nyt motionscenter. Se www.poulstrup.net.

Harken og Hæstrup Harken er beliggende langs den gamle hovedvej, otte kilometer syd for Hjørring og 16 kilometer nord for Brønderslev. Byen har ca. 430 indbyggere, og det overordnede indtryk af Harken er store virksomheder og mindre huse langs den brede Aalborgvej. Der har tidligere været en stor trafikbelastning gennem byen, men efter udbygningen af motorvejen er belastningen aftaget.­ Byen har en karakteristisk langstrakt form, hvor de ældste huse fra omkring 1870 ligger i den sydlige del af byen op til Aalborgvej. Derudover er der enkelte sideveje, hvor der er anlagt boligområder. Den langstrakte form fremgår tydeligt ved, at Harken og Hæstrup Mølleby i den nordlige del af byen næsten er vokset sammen og derfor behandles som ét lokalsamfund. Harken Ungdoms- og Gymnastikforening (HUGF) holder til i området syd for Præstevej, hvor Harken Hallen ligger med omkringliggende fodboldbaner og grønne arealer. I områdets østlige del ligger ”Gunderuplund”, som gennem tiden har været anvendt til forskellige institutionsformål. Det nyeste boligområde i Harken er Rundmarken, der blev påbegyndt bebygget i 2003. Bebyggelsen er et karakteristisk parcelhusbyggeri. Der arbejdes i området med at realisere ”Harken Skovprojekt” som et grønt område, der skal bidrage til at gøre boligområdet mere attraktivt og fungere som et rekreativt område for hele byen. Der er placeret erhvervsarealer flere forskellige steder rundt omkring i Harken. På vestsiden af Aalborgvej ligger en større byggevirksomhed. De to andre erhvervsområder ligger henholdsvis syd og nord for Hedebovej. Et mindre område syd for vejen er endnu ikke udbygget. Tårs Tårs er en landsby med knap 2.000 indbyggere og et stort opland. Tårs ligger midt i Hjørring Kommune og kan bl.a. prale af kommunens største idrætsforening. Pt. tæller foreningen næsten 1.400 medlemmer fordelt på badminton, fodbold, gymnastik, håndbold, svømning og tennis. Tårs Hallen danner ramme om mange af aktiviteterne, men også skolen huser mange

Hverdag i Tårs

65


Landsbyerne i Hjørring Kommune

Kanoudlejning i Uggerby

af de udøvende. Derudover findes der tennisbaner og selvfølgelig stadion. I hallen findes der udover selve hallen også svømmehal og motionscenter.

medborgerfaciliteter på skolen, som omfatter klub-, kursus- og mødelokaler samt foyer og gallerigang til udstillinger.

I Tårs er der mange små og mange forskellige virksomheder inden for håndværk og serviceerhverv samt industri. Der er også et bredt spektrum af foreninger samt plejehjem og en skole med 10 klassetrin.

Derudover kan Lørslev prale af friskole og børnehave, dagplejere, idrætsplads, nyanlagt naturlegeplads med bålplads, bibliotek, spejderhus og rideskole. Se også: www.loerslev.dk.

Tårs nævnes i 1264 som Thorse. Det kunne tyde på, at der i hedensk tid har ligget et gudehov på stedet, som var viet til Thor. Navnet kan da udlægges som Thors vi (Thors helligdom). Hovedparten af byen lå oprindeligt ved Tårs Kirke, som er en anseelig romansk kirke fra 1200-tallet. Kirken ligger i et gammelt vejkryds, hvor vejen mellem Hjørring og Sæby og den gamle adelvej mellem Aalborg og Frederikshavn krydsede hinanden. Syd for byen ligger Boller Hovedgård og den smukke Boller Sø. Oprindelig tilhørte landsbyen og kirken Boller Hovedgård, men omkring 1500 blev det overdraget til Hvidstedgård som en datterlod i forbindelse med ægteskab. Hvidstedgård beholdt det indtil omkring 1850. Tårs by udviklede sig i løbet af 1800-tallet med skole, postekspedition, spare- og lånekasse, forsamlingshus, missionshus og andelsmejeri. Tårs havde kommunekontor i den gamle sognekommune samt en række andre faciliteter som centralskole, alderdomshjem og politistation. Der var også adskillige butikker, biograf, hotel, teglværk og mørtelværk. Tårs blev station på privatbanen HjørringHørby, der åbnede i 1913, men det fik ikke den store betydning for byen. Se mere på www.visittaars.dk.

66

Astrup Astrup er beliggende 9 km fra Hjørring, 5 km fra motorvejen og 7 km fra Sindal. Byen ligger naturskønt på kanten af et stærkt kuperet morænelandskab, der ved Teglhøj øst for byen når 93 meter over havet, og hvorfra man ser det meste af det nordlige Vendsyssel. Mod syd og øst afgrænses byen af de store skove omkring den smukke gamle Bøgsted Hovedgaard. Byen har op gennem 00’erne oplevet et betydeligt nybyggeri af boliger, både i form af almindelige parcelhuse og på de særlige jordbrugsparceller i byens nordøstlige del. Befolkningstallet er steget kraftigt gennem det seneste årti og ligger i dag på ca. 610. En vigtig grund til, at Astrup er blevet et attraktivt sted at bo, er et usædvanligt aktivt foreningsliv og et deraf følgende stærkt lokalt sammenhold. Byen byder bl.a. på to købmands­forretninger (heraf en økologisk), børnehave, skole (0.-6. kl.), SFO, klubordning, idrætshal, stort ridecenter med ridehal, forsamlingshus, middel­alderkirke med sognelokaler samt spejderhus.

Lørslev Lørslev ligger centralt i kommunen, med 7 km til Hjørring, 9 km til Sindal og 7 km til Tårs. Med kun 2 km til motorvejen er byen et godt udgangs­punkt for pendlere til Hjørring, Sindal og Tårs, og med motorvejen tager det kun 25 min. til Ålborg.

Også erhvervsmæssigt har Astrup formået at tiltrække en lang række mindre virksomheder, de fleste inden for håndværksfagene, hvoraf en række har valgt at etablere sig i byens nye erhvervs­område Dalmarken/Dalvangen i byens vestlige del. Se mere på: www.astrup-vendsyssel.dk.

Byen ligger i et jævnt terræn, der hæver sig op mod Ilbjerge (hvor der er udsigt til Rubjerg Knude) og sænker sig ned mod Uggerby Ås brede engdrag. Lørslev er med sine ca. 300 indbyggere en levende landsby med busforbindelser til både Hjørring og Sindal. Idrætsforeningen har fodbold, gymnastik, kidsvolley mm. på programmet. I 2006 færdiggjordes byens nye flotte

Mosbjerg og Tolne Mosbjerg er med sine ca. 290 indbyggere en landsby beliggende i naturskønne omgivelser i den nordøstlige del af Hjørring Kommune. Områdets bronzealderhøje vidner om mange årtusinders beboelse. Mosbjerg var indtil fusionen i 1966 en selvstændig kommune. Går man omkring 6000 år til-


bage, var det kuperede terræn, der nu udgør Eskjær og Bjørnager skove med bakkerne Møgelbjerg og Sorthøj, Danmarks nordligste fastland. De lave områder imod nord med mose og engdrag udgjorde en del af Yoldia-havet, der strakte sig over Nordvendsyssel, hvor der er fundet fragmenter af både langt tilbage i tiden. Ved Mosbjerg finder man Landskabs- og Landbrugsmuseet, som er en afdeling af Vendsyssel Historiske Museum, og derudover har byen en kirke, dagligvareforretning, et ældrecenter, daginstitution – og sammen med nabobyen Tolne (ca. 220 indbyggere) et rigt foreningsliv, forskellige håndværksvirksomheder og en friskole. Også Tolne har sin egen kirke, men her finder man også en efterskole, kro, campingplads, togstation samt en smuk beliggenhed ved Tolne Skov med den smukke skovpavillon. Se mere på www.mosbjerg-tolne.dk. Lendum Lendum by har omkring 600 indbyggere og ligger i Hjørring Kommunes sydøstlige del. Lendum ligger i et kuperet terræn, og landsbygaderne præges af en række markante ældre bygninger fra årene omkring 1900. Byen har dagligvarebutikker, en smuk og enkel, tårnløs kirke fra slutningen af 1500-årene, stort forsamlingshus, kro, lægehus, bankfilial og idrætshal. Af offentlige tilbud findes Vestergården med boliger for ældre samt byens skole (0.-6. kl.) og daginstitution. Som så mange andre af egnens landsbyer er Lendum by, som den kendes i dag, vokset frem efter grundlæggelsen af et mejeri - her Lendum Andelsmejeri i 1888. Før dette år lå der kun skole, kirke og fattiggård på stedet. Uden for byen ligger herregården Lengsholm, der kendes tilbage fra 1300-tallet. Se mere på www.lendum.dk. Lendum by og land

Et af Lendums samlingssteder

67


The villages of the municipality of Hjørring

Ind i Mosbjerg nordfra

A large part of the population of the municipality of Hjørring live in the countryside and in the many villages. The villages are very different. Some are typical local centres of activity with shops, school, institutions and leisure activities for a large surrounding area. Others are tourist towns with an active business life with focus on visitors. Finally, some are mainly settlement villages offering housing in quiet and safe surroundings. It is a common feature of most of the region’s village communities that they are characterised by strong local solidarity. People know each other and that it takes cooperation to make things happen. Therefore, not least a strong associational life is typical of the many villages of the municipality. Bindslev – This town by the river is located between Tversted and Sindal. The town has approx. 1,130 inhabitants and is a kind of market town with school, day care centre and various grocery shops. In the middle of the town, you will find Anlægget - an idyllic green area with tall, old trees from 1920 and a rhododendron collection with approx. 200 different varieties. The river Uggerby Å runs through Bindslev, and precisely the river is the basis of the power station Bindslev Gl. Elværk, which is the only water-powered direct current station in Denmark. From here, the town and the surrounding area were provided with electricity from 1920 to 1968. Close to the old power station is one of Northern Europe’s most beautiful and best fish ladders, which was made with boulders in 1976. During salmon booms, you can see the fish jump from pool to pool, and when the eels migrate up the river, you can experience the sight of several thousand eels at one time at the fish ladder. Each year in July, the accordion event Bindslev Harmonikatræf takes place. About 1,000 accordion players visit the town during the three days of the event. The festive highlight of the event is the many accordion players’ parade through town. Further information: www.bindslev.dk. Tversted – The dimple at the ocean. This is what Tversted is called because of its cosy village environment with the pretty old houses along the road leading 68

to the beach. Tversted has about 600 inhabitants. However, the number of inhabitants is increased considerably during the summer, when holiday home owners and other tourists move in and result in lots of life and fun. In the area around Tversted, you will find beautiful and very diverse nature. North of the town is Tversted dune plantation, which consists of a mixture of coniferous forest and deciduous forest. In the plantation are the Tversted lakes, a popular excursion spot that was created through damming of the small brook ”Hvarrebæk”. In the middle of the plantation, in a clearing towards the ocean, is ”Østerklit” - a nice old thatched barn with the country’s last functioning roof mill of its kind. Art and culture are an important part of life in Tversted. The beautiful nature as well as the play of colours between the sky and the ocean provide inspiration for the many artists and artisans that have settled in the town, and the cultural event of the year - the jazz festival Jazzy Days - attracts many well-known jazz musicians from Denmark as well as other countries. See more on www.tversted.dk. Bjergby Before the municipal merger in 1970, Bjergby-Mygdal was an independent parish municipality with the parishes Bjergby and Mygdal. Bjergby has a school with 7 grades, a grocery shop, a group medical practice, and Mygdal has a local hall and various artisans. There are also several associations in the local area, for example the communal sports club, which has existed for 125 years. The most well-known attraction in the area is the manor Odden, which has a collection of J.F. Willumsen’s works. The square Peterspladsen is named after Peter Jensen from Bjergby, who dabbled in scrap iron, trash and concrete. This resulted in enormous sculptures, which now populate the square Peterspladsen in Bjergby. Bjergby has a desirable location in very hilly terrain characterised by many small forests and beautiful vantage points. There is approx. 1 km to the motorway and 8 km to Hjørring. With a population growth of 14 % within the last 5 years, Bjergby, which now has 910 inhabitants, is one of the fastest growing towns in the municipality of Hjørring. See more on www.bjergbymygdal.dk.


Hovedgaden i Astrup

Horne, Asdal and Åbyen These three villages form a small triangle south of Hirtshals and are, among other things, connected because of the school, the day care and the sports hall, which is located in Horne. Horne is a village located up high with a beautiful view of the surrounding landscape, and the town has a church as well as the boarding school Horne Ungdomsskole, where kids can take the 9th and 10th grades supplemented with many creative electives. There are trains from Hjørring to Hirtshals that stop at the way station in Horne. From Åbyen (approx. 600 inhabitants) as well as Horne (approx. 760 inhabitants), there is approx. 1 km to the motorway, which means that both towns are good points of departure for commuters. Tornby Beach, forest and a mountain. A mountain - can that be right? Yes, there is actually a mountain in Tornby. With its 88 metres above sea level, Tornby Bjerg can be categorised as a mountain - at least by local standards. The view is amazing - from the abbey Børglum Kloster and the cliff at Rubjerg Knude in the south across the bay Tannis Bugt up to Skagen in the north. In the last century, sand drift was a major problem in the Tornby area, and therefore, the dune plantation Tornby Klitplantage was established. It holds on to the sand, and in addition to this, the plantation is a beautiful and very different dune plantation with a special and luxuriant plant life. In the inland dune landscape, you can clearly see the coast line and the seabed from the Stone Age. Tornby used to equal boat trade at the beach. It is hard to imagine that 200 years ago, before ferries and establishment of harbours, there was lively boat traffic here across Skagerrak. Actually, Tornby was a nerve centre of the so-called ”skudehandel”, which was boat trade between Denmark and Norway at the beach. You can see this story illustrated at Tornby Gl. Købmandsgaard - a real merchant’s house with inventory from 1860. In the shop, you can still buy salt-cured fish, Danish salami, cordage and camomile soap across the counter.

In addition to the interesting memories from the past, Tornby is a modern and well-functioning village with school, day care, sports hall, bank and grocery shop. The desirable environment attracts many newcomers, and in recent years, there has been extensive construction of interesting new homes west of the town, which has increased the population to 1030. See more on http://lokalbladet-vito.dk. Lønstrup Lønstrup is located in lee of the dunes approx. 13 km west of Hjørring. During the winter, the town has approx. 550 inhabitants, and during the summer, there are about twenty times as many people. The town consists of a small old part of town in lee of the cleft towards the ocean and a newer neighbourhood with single family houses above the old part of town. The old part of town is characterised by shops and workshops with handicraft products, galleries and places to eat. The name ”Lønstrup” comes from an estate called ”Løthentorp”, which used to be located towards to the west, where there is ocean today. The valley where Lønstrup is today was the estate’s mill pond. Like the other towns along the west coast of Vendsyssel, Lønstrup traded with the neighbouring country Norway. Butter, cereals, eggs, meat and schnapps were shipped from Lønstrup. The boats came back from Norway with wood and castings. The trade by boat from Lønstrup started around 1760 and lasted until about 1877. That year, the town was hit by a serious natural disaster. On the 11th of August, very bad weather started to appear. Around noon, a cloudburst started, which lasted one and a half hour. The small stream Lønstrup Bæk became a 360-metre cleft, 15 metres wide and 4.5 metres deep. 6 houses were torn away by the water, and the roof on the merchant’s house was destroyed. The roof flipped off and floated with the current like a boat. The merchant’s house belonged to Lønstrup’s main merchant, Axel Rosenkrantz Segelcke. He also owned a three-storey warehouse at the beach, 5 boats, half the land in the parish and Maarup Church. After the disaster, Segelcke 69


The villages of the municipality of Hjørring could not get to the warehouse for several months, and he therefore decided to move most of the trade to Hjørring. At this time, the railway between Nørresundby and Frederikshavn had been established. In the following years, fishing became of vital importance to most inhabitants of Lønstrup. As late as in 1870, Lønstrup was a pretty insignificant fishing site, but after the turn of the century, a development took place within fishing. The first motorboat arrived in 1906, and in 1934, there were 20 motorboats belonging in Lønstrup. Fishing lasted until around 1970. Today, leisure time fishermen land their catch at the berth. The development in Lønstrup today is mainly affected by the many tourists that have discovered the town, and tourism has resulted in the town currently having a tourist agency, vacation home rental, several handicraft, clothes and souvenir shops, grocery shops, camping grounds, a hotel, bars and cafés, tennis courts, a movie theatre as well as several other tourist-related businesses. See more on www.loenstrup.dk. Vittrup Vittrup is a small town with a little under 200 inhabitants. Next to Gjurup, Bakholm, Hundelev, Gølstrup/Rubjerg and Tovbro, the town is located as the last pearl in a necklace of towns on main road 55 between Hjørring and Løkken. The town emerged in 1913, when the private railway from Hjørring to Løkken and Aabybro was established with a station in Vittrup, but after the railway disappeared again, you now have to settle for bus services to Hjørring (15 km) and Løkken (5 km) about once every hour. Today, Vittrup has a grocery shop with sale of gasoline, a day care in the old dairy, a boarding school for lower secondary students, an agricultural contractor, a haulier, a hairdresser, several handicraft shops and a souvenir shop making a living from the many tourists that drive through town every day to get to the beautiful beaches at Løkken and Nr. Lyngby or the interesting abbey Børglum Kloster. Further information is available at www.vittrup-by.dk. Uggerby Å

Hovedgaden i Tårs

70


Peterspladsen i Bjergby

Hundelev Hundelev is a small village with 240 inhabitants which is located between Løkken and Hjørring. Hundelev has a school with 7 grades, a bank and a co-op. Particularly throughout the 00s, the town has experienced very positive development. In 2005, it was named the children’s town of the year in the county of Northern Jutland due to its very active associational life and the great solidarity among shops, associations and inhabitants. The town has a large youth club and a sports club. If a large, expensive project needs to be carried out, it usually takes place through financial cooperation between funds from an EU pool, municipal funds, funds from local associations and the local bank as well as volunteer labour from the inhabitants of the town. In this way, Hundelev has gotten a new sports hall for the school, an octagonal forest pavilion, a handicap-friendly composting toilet, shelters, a barbecue spot, a woodshed, tables and benches, a climbing frame and marked paths in the village green Fælleden. The village green is an area around town that has been the joint property of all house owners for more than 100 years. See more on www.hundelev.dk. Vrensted Even though Vrensted is located inland, the 6 km to the beach and tourist town Løkken make the approx. 390 inhabitants feel like they are living at the coast with Denmark’s best bathing beach and the rough and wonderful North Sea, while there are great opportunities for various trips in the surrounding nature, which has forest, moor and farmland. Vrensted is a very cosy village with a village pond, green areas and varied housing in the shape of neighbourhoods with single family houses, rented social housing suitable for elderly persons and older housing consisting of renovated hobby farms. From Vrensted, there are good bus services to Løkken as well as Brønderslev, even though you can handle most daily tasks in town. The town has an independent school, a sports centre, a youth club, a riding

club, a day care centre, a group medical practice, a church, a bank and a grocery shop with a post office and over-the-counter medicine. There are several workman companies as well as a haulier. Just like so many so many other villages, Vrensted has many active associations with many different offers for activities, either at the town’s local hall, the activity centre or the sports club’s clubhouse. See more on www.vrensted.info. Børglum Obviously, Børglum is first and foremost known for the unique abbey Børglum Kloster, which has an impressive location on the hill to the west of the town and is one of the most well-known medieval towns in Denmark. The name of the town actually means ”the road at the castle”, and the castle this refers to is the royal castle that was there before the abbey. After the people of Vendsyssel revolted against King Knud the Holy’s heavy-handed treatment, drove him away from the place and burned his castle, Børglum became a bishop parish and an abbey. In the Middle Ages, the town was owned by the abbey, which meant that the farmers could benefit from the extensive knowledge that the monks had about plant production and fruit growing. Later, the abbey became a manor, and today, it is run partly as a farm and partly as a tourism and culture centre. In 2011, the abbey became the historical setting of the Danish TV channel TV2’s Christmas show ”Stygge Krumpen” - named after Børglum’s most renowned bishop. The town of Børglum has about 200 inhabitants. Børglum’s old dairy has been renovated and equipped with a shop selling handicraft products and gift articles, and the old cheesery has been converted into the region’s most beautiful hotel rooms. Restaurant and function room are available at the old smithy, which is located at the mill across from the abbey Børglum Kloster. 71


The villages of the municipality of Hjørring

Poulstrups vigtige dagligvarebutik

Furthermore, Børglum has the sports ground, which is for example used for summer parties, Romdammen, which is a beautiful little park area with a lake, as well as the square Nytorv, which has become a gathering place for the youth of the town.

ants and the overall impression of Harken is large companies and small houses along the wide road called Aalborgvej. There used to be a significant traffic load through the town, but after the expansion of the motorway, the load has decreased.

Poulstrup Poulstrup is a small village with approx. 460 inhabitants. The village is located a bit south-east of the abbey and church of Vrejlev, which was built after 1160 by the premonstratensian order as a nunnery belonging to the abbey of Børglum. West of the town are a number of farms that used to be a small village belonging to the abbey of Vrejlev in the Middle Ages. In 1886, Vendsyssel’s first co-operative dairy was built at Poulstrup, and a small community with service companies emerged around the dairy.

The town has a characteristic elongated shape, with the oldest houses from around 1870 located in the southern part of town at the road Aalborgvej. Furthermore, there are a few side roads with housing areas. The elongated shape is evident from the fact that Harken and Hæstrup Mølleby in the northern part of the town have almost grown into one and are therefore treated as a single local community.

Today, Poulstrup is not least an attractive housing area for families with small children. The school of the town – Vrejlev-Hæstrup School – is located at the edge of the plantation Poulstruplund with a grand view towards the west. The school has 112 pupils from kindergarten up to the 6th grade. After that, the children go through 7th to 9th grade at Tårs school, which has joint management with Vrejlev-Hæstrup school. Moreover, the school has a wellfunctioning after-school centre. From the 15th of January 2012, the day care Skovager will be part of the existing introductory period as part of VrejlevHæstrup school. Behind the school, you will find the Vrejlev-Hæstrup sports hall, which is an independent institution with a board of directors consisting of members appointed by the various associations of the town. The hall was opened in 1990 as a private project financed by the inhabitants of the town. The hall was expanded with a new fitness centre in 2006. See www.poulstrup.net. Harken and Hæstrup Harken is located along the old main road, eight kilometres south of Hjørring and 16 kilometres north of Brønderslev. The town has approx. 430 inhabit72

The association Harken Ungdoms- og Gymnastikforening (HUGF) can be found in the area south of the road Præstevej, where you will also find the sports hall Harken Hallen with surrounding soccer fields and green areas. The eastern part of the area has ”Gunderuplund”, which has been used for various institutional purposes over the years. The most recent housing area of Harken is Rundmarken, the establishment of which was started in 2003. The area is a typical neighbourhood of single family homes. The people of the area are working on realising ”Harken Skovprojekt”, which is a green area that is going to contribute to making the housing area more attractive and be a recreational area for the whole town. Business areas are located in several places around Harken. On the west side of the road Aalborgvej is a large construction company. The two other business areas are south and north of the road Hedebovej respectively. A small area south of the road has not been developed yet. Tårs Tårs is a village with almost 2,000 inhabitants and a large surrounding area. Tårs is located in the middle of the municipality of Hjørring and can, among other things, boast about having the largest sports club in the municipality.


At the moment, the association has almost 1,400 members divided between badminton, soccer, gymnastics, handball, swimming and tennis. The sports hall Tårs Hallen is the location of many of the activities, but the school also houses many of the participants. The town has tennis courts and obviously a stadium. In addition to the general sports area, the hall also includes a swimming pool and a fitness centre. Tårs has many small and different companies within workmanship and the service area as well as industrial companies. There is also a wide range of associations as well as a nursing home and a school up to the 10th grade. In 1264, Tårs was referred to as Thorse. This could indicate that there has been a place of worship dedicated to Thor at the location during heathen times. In that connection, the name can be interpreted as Thors vi (Thor’s sanctuary). The main part of town was originally located at Tårs Church, which is an impressive Romanesque church from the 1200s. The church is located at an old intersection, where the road between Hjørring and Sæby and the old nobility road between Aalborg and Frederikshavn intersected. South of the town, you will find Boller estate and the beautiful Boller Lake. Originally, the village and the church belonged to the Boller estate, but around the year 1500, it was transferred to the estate Hvidstedgård as a dowry in connection with marriage. Hvidstedgård kept it until around the year 1850. The town of Tårs developed during the 1800s with a school, a post office, a bank, a local hall, a missionary house and a co-operative dairy. Tårs had its municipal office in the old parish municipality as well as a number of other facilities, such as a central school, a old-age home and a police station. There were also several shops, a movie theatre, a hotel, a tile factory and a mortar factory. Tårs became a station along the private railway Hjørring-Hørby, which was opened in 1913, but this did not become of particularly significance to the town. See more on www.visittaars.dk.

Tårs Kirke

Nygårds Mølle

73


The villages of the municipality of Hjørring Lørslev Lørslev has a central location in the municipality 7 km south-east of Hjørring, with 9 km to Sindal and 7 km to Tårs. With only 2 km to the motorway, the town is a good point of departure for commuters to Hjørring, Sindal and Tårs, and on the motorway, it only takes 25 minutes to get to Aalborg. The town is in an even terrain rising towards Ilbjerge (with a view of Rubjerg Knude) and descending towards the wide meadows at the river Uggerby Å. Lørslev has approx. 300 inhabitants and is a vibrant town with an independent school and bus services to Hjørring as well as Sindal. The sports club has soccer, gymnastics, kids volley, among other things, on its schedule. In 2006, the town’s new, attractive community facilities at the school were completed. They include club, course and meeting rooms as well as a lobby and a gallery corridor for exhibitions. Furthermore, Lørslev can boast about an independent school and a day care centre, family day cares, a sports ground, a newly established nature playground with a fire ring, a library, a scout hut and a riding school. Further information is available at www.loerslev.dk. Astrup Astrup is located 9 km from Hjørring, 5 km from the motorway and 7 km from Sindal. The town is in a scenic area at the edge of a very hilly moraine landscape, which reaches a height of 93 metres above sea level at Teglhøj east of the town, from which you can see most of northern Vendsyssel. Towards the south and the east, the town is outlined by the large forest areas around the beautiful old Bøgsted estate.

Throughout the 00s, the town has experienced extensive new construction of houses, in the shape of ordinary one-family homes as well as on the special agriculture plots in the north-east part of town. The population has increased significantly in the last decade and is now at 610. An important reason that Astrup has become an attractive place to live is the unusually active associational life and the resulting strong local solidarity. Among other things, the town has two grocery shops (of which one is organic), a day care centre, a school (kindergarten to 6th grade), an afterschool centre, club facilities, a medieval church with parish facilities as well as a scout hut. With regard to business, Astrup has also managed to attract a large number of small companies, most of them within workmanship, of which some of them has decided to set up in the town’s new business area Dalmarken/ Dalvangen in the western part of town. Further information is available at www.astrup-vendsyssel.dk. Mosbjerg and Tolne Mosbjerg has approx. 290 inhabitants and is located in scenic surroundings in the north-eastern part of the municipality of Hjørring. The burial mounds from the Bronze Age in the area testify to many millenniums of habitation. Until the merger in 1966, Mosbjerg was an independent municipality. If you go back about 6000 years, the hilly terrain that now constitutes the Eskjær and Bjørnager forests with the hills Møgelbjerg and Sorthøj was Denmark’s most northern mainland. The low areas to the north with moor and meadows were part of the Yoldia Sea, which stretched over the north of Vendsys-

Alle veje fører til Hundelev

74


Havet i uro ved Tversted

sel and where fragments from boats from a very long time ago have been found. At Mosbjerg, you will find the Landscape and Agriculture Museum, which is part of Vendsyssel Historical Museum, and in addition to this, the town has a church, a grocery shop, a nursing home, a day care centre – and together with the neighbouring town Tolne (approx. 220 inhabitants), it has a versatile associational life, various workmanship companies and an independent school. Tolne also has its own church, but here, you will also find a boarding school for lower secondary students, an inn, a camping ground, a train station as well as a beautiful location at Tolne Forest with the lovely forest pavilion. See more on www.mosbjerg-tolne.dk. Lendum The town of Lendum has approx. 600 inhabitants and is located in the southeastern part of the municipality of Hjørring. Lendum is in hilly terrain, and the village streets are characterised by a number of notable older buildings from the time around the year 1900. The town has grocery shops, a beautiful and simple, towerless church from the ending of the 1500s, a large local hall, an inn, a group medical practice, a bank branch and a sports hall. The public offers include Vestergården with homes for the elderly as well as the town’s school (kindergarten to 6th grade) and a day care centre. Like so many of the villages in the region, the town of Lendum as we know it today emerged after the establishment of a dairy - in this case Lendum cooperative dairy in 1888. Before this year, there was just a school, a church and a poorhouse at the location. Outside town is the manor Lengsholm, which was known all the way back in the 1300s. See more on www.lendum.dk. Landsbyen Vogn

75


Die Dörfer in der Gemeinde Hjørring

Hjørring-bussen i Bjergby

76

Ein Großteil der Bevölkerung der Gemeinde Hjørring wohnt auf dem flachen Land und in den vielen Dörfern. Die Dörfer sind sehr sehr unterschiedlich: Die einen sind ausgeprägte Lokalzentren mit Läden, Schule, Kitas und Freizeitangeboten zur Bedienung eines großen Einzugsgebiets, während es sich bei den anderen um Tourismusorte mit einer aktiven, auf die Belange der Urlauber ausgerichteten Wirtschaft. Noch dazu gibt es Orte, die vorrangig als ”Trabantendörfer” gelten, zumal sie durch Ruhe und Geborgenheit gekennzeichnet sind und als attraktive Siedlungen gelten. Weitaus den meisten dörflichen Gemeinwesen gemeinsam ist jedoch die Tatsache, dass sie durch ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl vor Ort durchsäuert sind. Man kennt sich und weiß, dass Zusammenarbeit ohnehin her muss, um Bewegung in die Sache zu bringen. Nicht zuletzt eine dynamische Vereinskultur ist deshalb für die vielen Dörfer der Gemeinde typisch.

1920 bis 1968 mit Strom versorgt. In der Nähe des ehemaligen Elektrizitätswerks gibt es eine der herrlichsten und besten Fischtreppen Nordeuropas, die 1976 aus Feldsteinen gebaut wurde.

Bindslev – Die Ortschaft am Flüsschen liegt an der Landstraße zwischen Tversted und Sindal. Die Ortschaft hat ca. 1.130 Einwohner und bietet wegen des Vorhandenseins der Schule, der Kita und diverser Geschäfte für Waren des täglichen Bedarfs ein eher kleinstädtisches Erscheinungsbild. Im Ortskern liegt Anlægget – eine idyllische Grünfläche mit hohen Bäumen aus dem Jahre 1920 und Rhododendronsammlung mit ca. 200 verschiedenen Sorten. Durch Bindslev strömt das Flüsschen Uggerby Å, wobei gerade das Flüsschen als Grundlage für das Elektrizitätswerk Bindslev Gl. Elværk gilt, bei dem es sich um das einzige wasserbetriebene Gleichstromwerk Dänemarks handelt. Von hier aus wurde die Ortschaft und deren Einzugsgebiet von

Tversted – Das kleine Paradies am Meer. So wird Tversted wegen seines idyllischen dörflichen Ambientes mit den schmucken alten Häusern längs der zum Strand führenden Straße genannt. Die Ortschaft Tversted hat ca. 600 Einwohner. Im Sommer kommt es jedoch zur erheblichen Steigerung der Einwohnerzahl, zumal Ferienhausbesitzer und sonstige Touristen anreisen und für reges Treiben sorgen. In der Umgebung von Tversted gibt es eine schöne und abwechslungsreiche Natur. Nördlich der Ortschaft liegt das Dünenwald Tversted Klitplantage, ein Mischwald aus Nadel- und Laubbäumen. Im Wald liegen die Tversted-Seen, ein beliebtes Ausflugsziel, das durch Stauung des Bächleins ”Hvarrebæk” entstanden ist. Mitten im Wald, in einer dem Meer

Wenn der Lachs aufgeht, kann man die Fische beim Springen vom Becken zum Becken beobachten, so wie man dann, wenn die Aale vom Meer kommend in das Flüsschen wandern, an der Fischtreppe Schwärme von jeweils mehreren Tausend Aalen erleben kann. Jedes Jahr im Monat Juli geht das Harmonikatreffen Bindslev Harmonikatræf über die Bühne. Hier besuchen ungefähr 1.000 Harmonikaspieler die Ortschaft während des dreitägigen Treffens. Als festlicher Höhepunkt dieser beliebten Veranstaltung gilt der Umzug der vielen Harmonikaspieler durch den Ortskern. Zusätzliche Infos unter www.bindslev.dk.


zugewandten Lichtung, liegt ”Østerklit” – eine feine alte reetgedeckte Scheune mit der letzten in Betrieb befindlichen Stockmühle Dänemarks auf dem Dach. Kunst und Kultur werden in Tversted großgeschrieben. Die schöne Natur sowie das Farbenspiel zwischen Himmel und Meer sorgen für Inspiration für die vielen Künstler und Kunsthandwerker, die sich vor Ort angesiedelt haben, zumal das kulturelle Groß-Event des Jahres – das Jazzfestival Jazzy Days – viele große Jazz-Interpreten aus dem In- und Ausland heranlockt. Siehe auch www.tversted.dk. Bjergby Vor der 1970 erfolgten Gebietsreform war Bjergby-Mygdal eine aus den Kirchspielen Bjergby und Mygdal bestehende selbstständige Landgemeinde. In Bjergby gibt es eine Schule mit sieben Klassenstufen, einen Konsumladen, ein Ärztehaus, eine Reitschule und ein Gemeindezentrum, während es in Mygdal ein Dorfgemeinschaftshaus und diverse Kunsthandwerkerwerkstätten gibt. Ebenfalls sind mehrere Vereine vor Ort tätig, u.a. den 125 Jahre alten dorfübergreifenden Sportverein. Die bekannteste Sehenswürdigkeit der Gegend ist der Gutshof Odden mit einer Sammlung der Werke von J.F. Willumsen. Der Petersplatz (Peterspladsen) ist nach Peter Jensen aus Bjergby benannt, der mit Schrott, Plunder und Beton bastelte. Aus diesen Bemühungen ergaben sich die Riesenplastiken, die heute den Petersplatz von Bjergby prägen. Bjergby hat eine attraktive Lage in einem stark gewellten, durch viele Gestrüppe und Erhebungen mit herrlichem Ausblick geprägten Gelände. Die Autobahn ist ca. 1 km und Hjørring 8 km entfernt. Mit einem Bevölkerungswachstum von 14 % über die letzten fünf Jahre gehört Bjergby, das heute 910 Einwohner hat, zu den am schnellsten wachsenden Gemeinwesen der Gemeinde Hjørring. Siehe auch www.bjergbymygdal.dk. Horne, Asdal und Åbyen Diese drei Dörfer bilden ein kleines Dreieck südlich von Hirtshals und sind u.a. wegen der in Horne gelegenen Schule, Kita und Sporthalle eng miteinander Anlægget i Bindslev

Købmanden i Astrup

77


Die Dörfer in der Gemeinde Hjørring verbunden. Horne ist ein hoch gelegenes Dorf mit herrlichem Ausblick auf die Umgebung und verfügt über eine Kirche und eine Jugendschule, Horne Ungdomsskole, die als Internatschule Jugendlichen die Unterrichtsinhalte der 9. und 10. Klassenstufe mit vielen kreativen Wahlfächern als Ergänzung anbietet. Zwischen Hjørring und Hirtshals verkehren Züge, die Horne als Bedarfshaltestelle anfahren. Sowohl Åbyen (ca. 600 Einwohner) als auch Horne (ca. 760 Einwohner) sind ca. 1 km von der Autobahn entfernt, so dass beide Dörfer als Wohnort für Pendler optimal sind. Tornby Strand, Wald und Berg. Ein Berg – stimmt das tatsächlich? Ja, es gibt tatsächlich einen Berg in Tornby. Als eine 88 Meter über dem Meeresspiegel hohe Erhebung darf Tornby Bjerg wohl als Berg bezeichnet werden – jedenfalls nach örtlichem Maßstab. Der Ausblick ist bezaubernd – vom Gutshof Børglum Kloster und dem Steilhang Rubjerg Knude im Süden quer über den Meerbusen Tannis Bugt bis nach Skagen im Norden. Im letzten Jahrhundert bereitete das Sandtreiben den Einwohnern der Gegend um Tornby große Probleme, weshalb es zur Anpflanzung des Dünenwalds Tornby Klitplantage kam. Der Wald hält den Sand fest, wobei es sich ohnehin um einen recht herrlichen angepflanzten Dünenwald der etwas anderen Art handelt, der eine eigenartige und üppige Pflanzenwelt aufweist. Dem Landschaftsbild der Binnendünen sind der Verlauf der Küstenlinie und der Meeresboden der Steinzeit eindeutig zu entnehmen. Tornby war früher der Inbegriff eines auf Kleinschiffhandel angewiesenen Orts. Dass es - vor 200 Jahren, vor der Zeit der Fähren und des Hafenbaus, - regen Schiffsverkehr quer über das Skagerrak gab, klingt zunächst

abwegig. Tornby galt aber in der Tat als Drehscheibe des so genannten Kleinschiffhandels zwischen Dänemark und Norwegen. Die diesbezügliche Geschichte wird im alten Handelshof Tornby Gl. Købmandsgaard – einem authentischen Handelshof für den Kleinschiffhandel mit Inventar aus dem Jahre 1860 - veranschaulicht. An der Ladentheke kann man immer noch gesalzenen Fisch, Mettwurst, Tauwerk und Kamillenseife kaufen. Zusätzlich zum geschichtsträchtigen Ambiente dient Tornby auch als modernes und gut funktionierendes dörfliches Gemeinwesen mit Schule, Kita, Sporthalle, Geldinstitut und Konsumladen. Das attraktive Umfeld locken viele Zuzügler an, zumal in den letzten Jahren viele attraktive Neubausiedlungen westlich des Dorfes erschlossen worden sind,wodurch die Einwohnerzahl auf 1030 angestiegen ist. Siehe auch http://lokalbladet-vito.dk. Lønstrup Lønstrup liegt im Windschutz der Dünen ca. 13 km westlich von Hjørring. Im Winter hat das Dorf ungefähr 550 Einwohner, wogegen es sich im Sommer fast ums Zwanzigfache handelt. Die Ortschaft besteht aus einem kleineren, im Windschutz der Richtung Meer führenden Schlucht gelegenen Ortsteil, und aus einer mit Eigenheimen neueren Datums bebauten Siedlungsfläche oberhalb des alten Ortskerns. Der Ortskern ist durch Läden und Werkstätten mit Kunsthandwerk, Galerien und Gastronomiebetriebe geprägt. Der Name ”Lønstrup” leitet sich von einem Gutshof namens ”Løthentorp” her, der seinen Standort gegen Westen, also auf dem gegenwärtigen Meeresboden, hatte. Das Tal, in dem Lønstrup liegt, diente als Mühlenteich des Hofs. Lønstrup betrieb – wie die übrigen Orte an der Westküste von Vend-

Poulstrup – kunder til bogbussen

78


Vennebjerg Kirke

syssel – Handel mit dem norwegischen Südküstengebiet Sørlandet. Von Lønstrup aus wurden Butter, Getreide, Eier, Fleisch und Branntwein verschifft. Die Kleinschiffe kehrten aus Sørlandet mit Bauholz und Gusswaren zurück. Der Kleinschiffhandel von Lønstrup aus begann um das Jahr 1760 herum und dauerte bis ca. 1877 an. In dem Jahr wurde der Ort durch eine gewaltige Naturkatastrophe betroffen. Am 11. August zog sich eine schweres Unwetter zusammen. Um die Mittagszeit kam es zu einem anderthalb Stunden dauernden Wolkenbruch. Aus dem kleinen, durch Lønstrup fließenden Bach wurde eine 360 Meter lange, 15 Meter breite und 4,5 Meter tiefe Schlucht. Sechs Häuser wurden vom Strom mitgerissen, so wie das Dach der großen Scheune des Kleinschiffhandelshofs zerstört wurde. Das Dach löste sich und schwamm wie ein Boot mit dem Strom. Der Kleinschiffhandelshof gehörte dem größten Kleinschiffshändler vor Ort, Axel Rosenkrantz Segelcke. Er besaß noch dazu einen dreistöckigen Speicher am Strand, fünf Kleinschiffe, die Hälfte der Ländereien des Kirchspiels und die Pfarrkirche Maarup Kirke. Nach dieser Katastrophe blieb der Speicher mehrere Monate lang für Segelcke unzugänglich, weshalb er sich dafür entschied, seine Geschäfte überwiegend nach Hjørring zu verlegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Bahnstrecke zwischen Nørresundby und Frederikshavn bereits gebaut worden. Die Fischerei bekam in den Folgejahren überragende Bedeutung für die meisten Einwohner von Lønstrup. Noch im Jahre 1870 war Lønstrup ein ziemlich unbedeutendes Fischerdorf, nach der Jahrhundertwende vollzog sich aber ein rasanter Wandel der Fischerei. Das erste Motorboot gab es schon 1906, und 1934 waren hier 20 Motorschiffe beheimatet. Die Fischerei wurde bis ungefähr 1970 weiterbetrieben. Heute landen Freizeitfischer ihren Fang am Liegeplatz an.

Die Entwicklung in Lønstrup wird heute vorrangig durch die vielen Touristen, die die Ortschaft entdeckt haben, geprägt, zumal sich aus dem Aufschwung des Tourismus ein Gemeinwesen ergeben hat, das heute Touristenbüro, Ferienhausvermietung, mehrere Kunsthandwerks-, Bekleidungs- und Souvenirläden, Läden für Waren des täglichen Bedarfs, Campingplätze, Hotel, Bars und Cafés, Tennisplätze und Kino sowie viele andere Gewerbebetriebe mit Tourismus-Bezug aufweist. Siehe auch www.loenstrup.dk. Vittrup Vittrup ist ein kleiner Ort mit knapp 200 Einwohnern. Zusammen mit Gjurup, Bakholm, Hundelev, Gølstrup/Rubjerg und Tovbro liegt die Ortschaft als die letzte Perle an einer langen Schnur an der Hauptverkehrsstraße 55 zwischen Hjørring und Løkken. Das Dorf entstand 1913, als die Privatbahn von Hjørring nach Løkken und Aabybro mit Haltestelle in Vittrup gebaut wurde, nach Stilllegung der Bahn muss man sich aber jetzt mit stündlichen Busverbindungen nach Hjørring (15 km) und Løkken (5 km) begnügen. Vittrup hat heute Kaufladen mit Tankstelle, eine in der alten Molkerei Vittrup gl. Mejeri untergebrachte Kita, Internatschule, landwirtschaftliches Lohnunternehmen, Fuhrunternehmer, Friseur, mehrere Handwerksbetriebe und einen Souvenirladen, der von den vielen Touristen leben, die die Ortschaft unterwegs zu den herrlichen Stränden bei Løkken und Nr. Lyngby oder dem geschichtsträchtigen Gutshof Børglum Kloster durchqueren. Zusätzliche Infos unter www.vittrup-by.dk. Hundelev Hundelev ist ein zwischen Løkken und Hjørring gelegener kleiner Ort mit 240 Einwohnern. Hundelev verfügt über eine Schule mit sieben Klassenstufen, eine Sparkasse und einen Konsumladen. Insbesondere seit der Jahrtausendwende erfreut sich das Dorf eines sehr starken Aufwärtstrends. 2005 79


Die Dörfer in der Gemeinde Hjørring wurde das Dorf wegen seines sehr aktiven Vereinslebens und des starken Zusammenhalts zwischen Geschäften, Vereinen und Bürgern vor Ort zum kinderfreundlichen Gemeinwesen des Jahres im Kreis Nordjütland erkoren. Das Dorf hat einen großen Jugendclub und einen Sportverein. Falls ein großes, aufwendiges Projekt durchgeführt werden soll, handelt es sich hier bei der typischen Vorgehensweise um die Zusammenführung finanzieller Mittel aus EU-Fonds, kommunaler Mittelzuweisungen, Gelder örtlicher Vereine und Spenden des örtlichen Geldinstituts sowie unentgeltlicher Arbeitsleistungen durch die Bürger des Dorfes. Auf diese Art und Weise hat man in Hundelev eine neue Halle im Anschluss an die Schule, einen achteckigen Waldpavillon, eine behindertengerechte Mulchtoilette, Schutzdächer, Grillplatz, Brennholzhecke, Tische und Bänke, Kletterstamm und Kennzeichnung von Pfaden hin zur Allmende Fælleden erhalten. Beim Letzteren handelt es sich um eine im Umkreis des Dorfes gelegene Fläche, die seit über 100 Jahren allen Grundeigentümern gemeinschaftlich gehört. Siehe weitere Infos unter www.hundelev.dk. Vrensted Obwohl Vrensted im Landesinneren liegt, bedeutet die geringfügige Entfernung von nur 6 km zum Bade- und Touristenort Løkken, dass die ca. 390 Einwohner das Gefühl haben, direkt an der Küste mit dem besten Badestrand Dänemarks und der rauen und herrlichen Nordsee zu wohnen, während sich gleichzeitig optimale Möglichkeiten für verschiedene Wanderungen in der einzigartigen Natur der Umgebung mit Wald, Moor und Ackerland bieten. Vrensted ist eine sehr idyllische Ortschaft mit Dorfteich, Grünflächen und rundum abwechslungsreichen Siedlungen mit Eigenheimen, seniorengerechten Sozialwohnungen und renovierten Resthöfen. Vrensted

verfügt über gute Busverbindungen nach Løkken und Brønderslev, obwohl die meisten Alltagsbesorgungen im Dorf erledigt werden können. Hier gibt es Privatschule, Sportanlage, Jugendclub, Reitclub, Kita, Ärztehaus, Kirche, Sparkasse und Kaufladen mit Postfiliale und Verkauf rezeptfreier Arzneimittel. Noch hinzu kommen mehrere Handwerksbetriebe sowie ein Fuhrunternehmen. Wie viele andere Dörfer auch hat Vrensted viele aktive Vereine mit jeder Menge Freizeitangeboten, die entweder im Dorfgemeinschaftshaus, dem Aktivitätszentrum oder dem Clubheim des Sportvereins stattfinden. Siehe Näheres unter www.vrensted.info. Børglum Børglum ist selbstverständlich vorrangig für den einzigartigen Gutshof Børglum Kloster, der mit seiner beeindruckender Lage auf dem Hügel westlich der Ortschaft als eines der bekanntesten Mittelalterbauten Dänemarks gilt. Der Ortsname Børglum bedeutet denn auch ”Straße an der Burg”, und die Burg, auf die Bezug genommen wird, ist die Pfalz, die der Vorgängerbau des Klosters war. Nachdem sich die Einheimischen von Vendsyssel 1086 gegen den brutalen Gewaltherrschen König Knut IV. den Heiligen erhoben, ihn aus der Gegend vertrieben und seine Königspfalz abbrannten, wurde Børglum Bischofsitz und Mönchkloster. Im Mittelalter befand sich der Ort im Besitz des Klosters, weshalb die Bauern des Dorfes reichen Nutzen aus dem großen Wissen der Mönche über Pflanzen- und Obstbau ziehen konnten. Später wurde aus dem Kloster ein Gutshof, der heute teils als landwirtschaftlicher Betrieb, teils als Tourismus- und Kulturzentrum betrieben wird. 2011 bildete der Gutshof den geschichtsträchtigen Rahmen für den vom Sender TV-2 gedrehten Ad-

Bindslevs hovedgade

80


ventskalender ”Stygge Krumpen” – nach dem namhaftesten Bischof von Børglum benannt. Der Ort Børglum hat ungefähr 200 Einwohner. Die ehemalige Molkerei Børglum Gamle Mejeri ist renoviert und dabei mit einem Laden für Kunsthandwerk und Geschenkartikel eingerichtet worden, während die ehemalige Käserei in die feinsten Hotelzimmer der Gegend umfunktioniert worden sind. Restaurant und Gesellschaftszimmer gibt es in der ehemaligen Schmiede Den Gamle Smedje, die an der Mühle gegenüber Børglum Kloster steht. Darüber hinaus hat Børglum den Sportplatz, der u.a. für Sommerfeste genutzt wird, Romdammen, einen herrlichen Park mit einem See, sowie den Marktplatz Nytorv, der sich zum Treffpunkt für die Dorfjugend entwickelt hat. Poulstrup Poulstrup ist ein kleines Dorf mit ca. 460 Einwohnern. Das Dorf liegt etwas südöstlich des Sakralbaus Vrejlev Kloster og Kirke, das nach 1160 vom Prämonstratenserorden als ein dem Mönchkloster von Børglum unterstelltes Nonnenkloster errichtet wurde. Westlich des Dorfes liegen einige Höfe, die im Mittelalter ein kleines, Vrejlev Kloster gehörendes Dorf bildeten. 1886 wurde die erste Genossenschaftsmolkerei von Vendsyssel bei Poulstrup errichtet, und im Umfeld der Molkerei entstand allmählich ein kleines Gemeinwesen mit Dienstleistungsbetrieben. Heute ist Poulstrup nicht zuletzt als Wohnsiedlung für Familien mit Kindern attraktiv. Die Schule des Dorfs – Vrejlev-Hæstrup Skole – steht am Rande des Waldes Poulstruplund mit einem großartigen Ausblick gegen Westen. Die Schule unterrichtet 112 Schüler von der Vorschulklasse bis zur 6. Klas-

senstufe. In Zukunft wird der Unterricht der Schüler der 7.-9. Klassenstufe an der Schule von Tårs stattfinden, zumal diese beiden Schulen einer gemeinsamen Schulleitung unterstehen. Die Schule hat ferner eine gut funktionierende Einrichtung zur Ganztagsschulbetreuung (SFO). Zum 15. Januar 2012 bezieht die Kita Skovager das bestehende Gebäude zur Einschulung, wobei sie Bestandteil von Vrejlev-Hæstrup Skole wird. Hinter der Schule steht die Halle Vrejlev-Hæstrup Hallen, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts, deren Vorstandsmitglieder von den verschiedenen Vereinen des Dorfes ernannt werden, betrieben wird. Die Halle wurde 1990 im Zuge eines von den Einwohnern finanzierten Bauvorhabens eingeweiht. Im Anschluss an die Halle wurde 2006 ein neues Fitnesscenter gebaut. Siehe www.poulstrup.net. Harken und Hæstrup Harken liegt an der ehemaligen Hauptverkehrsstraße acht Kilometer südlich von Hjørring und 16 Kilometer nördlich von Brønderslev. Das Dorf hat ca. 430 Einwohner, wobei das Erscheinungsbild von Harken durch große Betriebe und kleinere Häuser längs der breiten Straße Aalborgvej gekennzeichnet ist. Früher gab es ein starkes Verkehrsaufkommen bedingt durch den Durchfahrtsverkehr, nach dem Ausbau der Autobahn ist aber eine abnehmende Belastung zu verzeichnen. Das Dorf hat eine charakteristische längliche Form, zumal die ältesten, um 1870 gebauten Häuser im südlichen Teil des Dorfes an Aalborgvej stehen. Noch dazu gibt es einzelne Seitenstraßen, an denen Siedlungsgebiete erschlossen worden sind. Die längliche Form tritt dadurch in Erscheinung, dass die Orte Harken und Hæstrup Mølleby im Norden des

Uggerby forude

81


Die Dörfer in der Gemeinde Hjørring

Poulstrup

Dorfes fast zusammengewachsen sind und somit als einheitliches Gemeinwesen gelten. Der Sportverein Harken Ungdoms- og Gymnastikforening (HUGF) hat seinen Standort im Gebiet südlich von Præstevej, wo die Halle Harken Hallen umgeben von Fußballplätzen und Grünflächen liegt. Im östlichen Teil des Gebiets steht das Gebäude ”Gunderuplund”, das im Laufe der Zeit für verschiedene soziale Einrichtungen genutzt worden ist. Die neuste Wohnsiedlung in Harken ist Rundmarken, die 2003 erschlossen wurde. Bei der Art der Bebauung handelt es sich um eine charakteristische Eigenheimsiedlung. Vor Ort befasst man sich mit der Umsetzung des Anpflanzungsvorhabens ”Harken Skovprojekt”, zumal die Wohlsiedlung durch

derartige Aufforstung attraktiver gestaltet werden und als Naherholungsgebiet für das ganze Dorf dienen kann. In Harken sind viele verschiedene Flächen als Gewerbegrundstücke ausgewiesen worden. Auf der westlichen Seite von Aalborgvej hat ein großes Bauunternehmen seinen Standort, während die beiden anderen Gewerbegebiete südlich bzw. nördlich von Hedebovej gelegen sind. Eine kleinere Fläche südlich der Straße ist noch nicht in vollem Umfang bebaut worden. Tårs Tårs ist ein Dorf mit knapp 2.000 Einwohnern und einem großen Einzugsgebiet. Tårs ist im Herzen der Gemeinde Hjørring gelegen und erfreut sich u.a. des größten Sportvereins der Gemeinde. Z.Z. zählt der Verein fast 1.400 Mitglieder verteilt auf die Sparten Badminton, Fußball, Turnen,

Toget holder i Tolne

82


Cirkus og sommer i Lønstrup

Handball, Schwimmen und Tennis. Die Halle Tårs Hallen beherbergt viele der Aktivitäten, aber auch im Schulgebäude lassen sich viele Sportler unterbringen. Hinzu kommen Tennisplätze und selbstverständlich das Stadion. In der Halle gibt es zusätzlich zur Halle selbst auch Schwimmhalle und Fitnesscenter. In Tårs gibt es viele verschiedene Kleinbetriebe im Handwerk und Dienstleistungsgewerbe sowie innerhalb der Industrie. Das Dorf weist ebenfalls eine breitgefächerte Palette an Vereinen sowie Pflegeheim und Schule mit 10 Klassenstufen auf. Tårs wird 1264 als Thorse erwähnt. Dies legt den Rückschluss nahe, dass es sich in der heidnischen Zeit um den Standort eines dem Gott Thor (Do-

nar) geweihtes Heiligtum handeln kann. In diesem Fall lässt sich der Name als Thors vi (Heiligtum von Donar) auslegen. Die Siedlung hatte ursprünglich ihren Schwerpunkt an der Pfarrkirche Tårs Kirke, einer ansehnlichen romanischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Die Kirche steht an einer alten Straßenkreuzung, an der sich die Straße zwischen Hjørring und Sæby und die alte Adelstraße zwischen Aalborg und Frederikshavn kreuzten. Südlich der Ortschaft liegen der Gutshof Boller Hovedgård und der herrliche See Boller Sø. Ursprünglich gehörten das Dorf und die Kirche Boller Hovedgård, um das Jahr 1500 herum kam es aber dann zur Abtretung an den Gutshof Hvidstedgård als Mitgift bei der Eheschließung einer Tochter. Hvidstedgård blieb bis ungefähr 1850 Eigentümer des Orts. Die Ortschaft Tårs entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo Einrichtungen wie Schule, Postabferti-

Det smukt kuperede landskab nær Mygdal

83


Die Dörfer in der Gemeinde Hjørring

Bjergby centrum

gung, Spar- und Darlehenskasse, Dorfgemeinschaftshaus, Betsaal und Genossenschaftsmolkerei entstanden. Tårs war dabei der Verwaltungssitz der ehemaligen Landgemeinde und verfügte über viele andere Einrichtungen wie z.B. Mittelpunktschule, Altersheim und Polizeiwache. Es gab auch mehrere Läden, Kino, Hotel, Ziegelei und Mörtelwerk. Tårs wurde eine Haltestelle der 1913 eröffneten Privatbahn Hjørring-Hørby, was sich nur geringfügig auf die Geschicke der Ortschaft ausgewirkt hat. Zusätzliche Infos unter www.visittaars.dk. Lørslev Lørslev hat eine verkehrsgünstige Lage innerhalb der Gemeinde 7 km südöstlich von Hjørring und 9 km von Sindal und 7 km von Tårs entfernt. Mit nur 2 km zur Autobahn gilt die Ortschaft als optimaler Ausgangspunkt für Pendler nach Hjørring, Sindal und Tårs, wobei Ålborg auf der Autobahn in nur 25 Minuten zu erreichen ist. Die Ortschaft liegt auf einem ebenen Gelände, das sich gegen den Hügel Ilbjerge (mit Ausblick auf den Steilhang Rubjerg Knude) anhebt und hin zum breiten Wiesenland am Flüsschen Uggerby Å abfällt. Lørslev mit ca. 300 Einwohnern ist ein lebendiges Dorf mit Privatschule und Busverbindungen nach Hjørring und Sindal. Der Sportverein bietet Fußball, Turnen, Kids-Volley u.v.a.m. 2006 kam es zur Fertigstellung hochmoderner Mitbürgereinrichtungen im Schulgebäude, bei denen es sich um Club-, Lehrgangs- und Versammlungsräume sowie Foyer und Galeriekorridor für Ausstellungen handelt. Darüber hinaus erfreut sich Lørslev solcher Einrichtungen wie z.B. Privatschule und Kita, Tagesmutterregelung, Sportplatz, funkennagelneuer Naturspielplatz mit Lagerfeuerplatz, Bücherei, Pfadfinderheim und Reitschule. Zusätzliche Infos unter www.loerslev.dk. Astrup Astrup liegt 9 km von Hjørring, 5 km von der Autobahn und 7 km von Sindal entfernt. Das Dorf liegt in herrliche Natur eingebettet am Rande eines stark gewellten Moränegebiets, dessen höchste Erhebung Teglhøj östlich des Dorfes 93 Meter über dem Meeresspiegel erreicht, was den Ausblick auf 84

weite Teile vom nördlichen Vendsyssel ermöglicht. Gegen Süden und Osten wird das Dorf durch die großen Wälder abgegrenzt, die den schmucken alten Gutshof Bøgsted Hovedgaard umgeben. Seit der Jahrtausendwende verzeichnet die Ortschaft einen umfassenden Neubau von Wohnungen, und zwar sowohl mit typischen Eigenheimen als auch mit Bauten auf den im nordöstlichen Teil des Dorfes ausgewiesenen Grundstücken für Hobbylandwirte. Die Einwohnerzahl hat während des letzten Jahrzehnts stark zugenommen und beträgt heute ca. 610 Personen. Als wichtiger Grund dafür, dass sich Astrup zum attraktiven Wohnort gemausert hat, gelten das außerordentlich aktive Vereinsleben und der hieraus ergebende starke Zusammenhalt vor Ort. Das Dorf hat u.a. zwei Kaufläden (hiervon ein Reformhaus), Kita, Schule (bis zur 6. Klassenstufe), Ganztagsschulbetreuung, Freizeitclub, Sporthalle, großes Reiterzentrum mit Reithalle, Dorfgemeinschaftshaus, Mittelalterkirche mit Gemeindezentrum sowie Pfadfinderheim. Auch in gewerblicher Hinsicht hat Astrup viele Kleinbetriebe, insbesondere im Handwerk, anziehen können, zumal sich ihnen die Möglichkeit bietet, sich im neuen Gewerbegebiet Dalmarken/Dalvangen im westlichen Teil des Dorfes anzusiedeln. Zusätzliche Infos unter www.astrup-vendsyssel.dk. Mosbjerg und Tolne Mosbjerg ist ein ca. 290 Einwohner zählendes, in herrliche Natur im nordöstlichen Teil der Gemeinde Hjørring eingebettetes Dorf. Die im Gebiet vorhandenen Hügelgräber aus der Bronzezeit zeugen von einer seit Jahrtausenden bestehenden Siedlung. Mosbjerg war bis zur Zusammenlegung im Jahre1966 eine selbstständige Gemeinde. Vor ungefähr 6000 Jahren war das gewellte Gelände, das jetzt die Wälder von Eskjær und Bjørnager mit den Hügeln Møgelbjerg und Sorthøj umfasst, der nördlichste Teil des dänischen Festlands. Die niedrigen Gebiete weiter nördlich mit Moor und Wiesenland machten einen Teil des das nördliche Vendsyssel bedeckenden Yoldia-Meeres aus, wobei hier Bruchstücke von Booten aus sehr alter Zeit gefunden worden sind.


Lønstrups hyggelige Cafebio

Bei Mosbjerg gibt es das Museum für Landschaft und Landwirtschaft Landskabs- og Landbrugsmuseet, das als eine Abteilung des Heimatmuseums Vendsyssel Historiske Museum geführt wird. Darüber hinaus hat der Ort eine Kirche, einen Laden für Waren des täglichen Bedarfs, ein Seniorenzentrum, Kita – und zusammen mit dem Nachbarort Tolne (ca. 220 Einwohner) - ein dynamisches Vereinsleben, verschiedene Handwerksbetriebe und eine Privatschule. Auch Tolne hat eine eigene Pfarrkirche, hier gibt es aber auch Internatschule für Jugendliche, Gasthof, Campingplatz, Bahnhaltestelle und nicht zuletzt eine herrliche Lage am Wald Tolne Skov mit dem schönen Waldpavillon. Weitere Infos unter www.mosbjerg-tolne.dk. Lendum Der Ort Lendum hat ungefähr 600 Einwohner und liegt im südöstlichen Teil der Gemeinde Hjørring. Lendum liegt in einem hügeligen Gelände, wobei

das Erscheinungsbild der Dorfstraßen durch viele herausragende ältere Gebäude aus der Zeit um das Jahr 1900 geprägt ist. Der Ort verfügt über Läden für Waren des täglichen Bedarfs, eine schöne und einfache Kirche ohne Turm aus dem späten 16. Jahrhundert, großes Gemeinschaftshaus, Gasthof, Ärztehaus, Bankfiliale und Sporthalle. An kommunalen Einrichtungen gibt es hier Vestergården mit Seniorenwohnungen sowie die Schule (bis zur 6. Klassenstufe) und Kita. Wie viele andere Dörfer der Gegend ist das Lendum von heute nach der Gründung einer Molkerei - hier Lendum Andelsmejeri im Jahre 1888 - entstanden. Früher gab es hier nur Schule, Kirche und Armenhaus. Außerhalb des Ortskerns liegt der Gutshof Lengsholm, der zurück ins 14. Jahrhundert datiert. Weitere Infos unter www.lendum.dk.

Mellem Astrup og Sindal

85


Events Af kommunikationsmedarbejder Susanne Vejby Kristensen, Hjørring Kommune

I Hirtshals ved de, hvad der er godt

Året igennem afholdes der mange forskellig events i Hjørring Kommune. Om du er til rock eller jazz, marked eller teater, shopping eller motion, så har du muligheden for at være en del af disse. Nedenfor er nævnt nogle af de større events i kommunen: Grundlovsløbet finder sted hvert år den 5. juni, og alle kan deltage. Du kan vælge mellem to forskellige løberuter - hhv. 6 og 10 km. Løbets overskud uddeles i form af legater under emnet: ”Til arbejdet med unge under 18 år”. Hjørring Dyrskue afholdes over to dage midt i juni hvert år. Dyrskuet er et tilløbsstykke, hvor såvel gammeldags som topmoderne landbrug er repræsenteret. Udstillere fremviser alt fra foder over staldinventar til store landbrugsmaskiner. Sidst men ikke mindst udstilles og præmieres dyr - hovedsageligt køer, heste, får og geder. Begge dage er der masser af aktiviteter for både børn og voksne. Kulturnatten finder sted først i juni og afholdes af Hjørring Handelsstandsforening i samarbejde med byens foreninger og erhvervsliv. Byens butikker og kulturelle institutioner holder den dag længe åbent. Der er forskellige aktiviteter, underholdning, sang og musik i byens gader, og det hele afsluttes med et stort festfyrværkeri.

Tversteds stolthed – Jazzy Days

86

I Hjørring Kommune afholdes der forskellige revyer bl.a. Hjørring, Vrå, Hirtshals og Lundergård Revy. Alle indeholder naturligvis numre over episoder eller hændelser fra lokalsamfundet og den resterende del af kommunen. Revyerne kører på forskellige tidspunkter af året.


Sindal Marked afholdes årligt midt i maj med ca. 100.000 deltagere og masser af kræmmerboder, tivoli, tombola, dyr og underholdning for både børn og voksne. Kloster Marked på Vrejlev Kloster i Poulstrup afholdes årligt én søndag i maj eller juni måned. Her sælges forskellige håndarbejder og brugskunst. Samtidig er der ”Åben Have”, hvor du har mulighed for at se den flotte klosterhave. Endvidere er der boder med smagsprøver af lokale specialiteter som f.eks. ost, spegepølse o.l. Tversted Marked afholdes i slutningen af juli med stort markedstelt med underholdning, tivoli og forskellige boder. Dana Cup er årets store fodboldturnering med fodboldhold fra hele verden. Over 40 lande er normalt repræsenteret ved turneringen, som afholdes hvert år i uge 30 med omkring 20.000 deltagere. Hele kommunens foreningsliv, med arrangøren Fortuna Hjørring i spidsen, er involveret i arrangementet. I Sct. Knuds Kilde i Hjørring finder vi friluftsscenen, hvor Hjørring Sommerspil hver sommer opfører et friluftsspil – ofte en musical. Forestillingen spilles af amatører, men er iscenesat af professionelle kræfter. Gennem tiden har Hjørring Sommerspil bl.a. opført My Fair Lady, Frøken Nitouche og Farinelli, og i 2012 opføres Leonard Bernsteins verdensberømte musical West Side Story. Hirtshals Fiskefestival er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor du kan få en oplevelse med fisk og fiskeri via en række spændende og anderledes aktiviteter. Der er masser af smagsprøver, og idéen er at formidle viden om fisk, fiskeretter og fiskeri. Arrangementet afholdes i juli eller august måned. Én uge i juli hvert år finder arrangementet Musik Under Trappen sted i Hirtshals. Hver dag i en hel uge spiller forskellige bands alt fra rock til reggae. Flere end 10.000 musikelskere besøgte i 2011 arrangementet og nød de ca. 30 bands – alle med gratis entré.

I slutningen af juli lægger ca. 10.000 besøgende vejen forbi Bindslev, hvor Bindslev Harmonikatræf afholdes. Harmonikaspillere fra både ind- og udland gæster træffet og er med til at skabe nogle hyggelige dage. I juli/august måned afholdes den årlige Løkken Antikmesse, som er Danmarks ældste antikmesse. Kendte antikvitetshandlere fra hele Danmark stiller op til messe i Løkken Idrætscenter og er klar til at give besøgende et blik ind i antikviteternes verden. Hvert år i august holdes der Gardenparty i Folkeparken i Hjørring. En gigantisk ”havefest” for ca. 5.500 deltagere med musik leveret af kendte og populære bands. I efterårsferien byder Tversted på Nordjyllands største og sjoveste jazzfes­ tival – Jazzy Days. På festivalen spilles der jazzmusik af både danske og udenlandske, kendte og ukendte musikere. I november/december afholdes der julemarked på Børglum Kloster, hvor stuerne på klostret er julepyntet. Der er stande med kunsthåndværk og smagsprøver på julens lækkerier. Mon ikke dette marked i fremtiden bliver endnu mere populært, nu hvor Børglum Kloster har dannet baggrund for TV2´s julekalender i 2011. Ovenstående er naturligvis kun et lille udsnit af events i Hjørring Kommune, og vi kunne blive ved med at remse tilbagevendende begivenheder op. I stedet for vil vi hellere henvise til www.hjoerring.dk, hvor du finder en opdateret og løbende kalender over disse events under overskriften ”Det sker i Hjørring Kommune”. God fornøjelse med at finde lige den event, der interesserer dig!

Sindal Marked – sol og sommer

87


Events Throughout the year, there are many different events in the municipality of Hjørring. Whether you like rock or jazz, markets or theatre, shopping or exercise, you have the possibility to participate in these events. Below, you can see some of the largest events in the municipality: Grundlovsløbet, which is a run, takes place every year on the 5th of June, and anyone can participate. You can choose between two different routes 6 or 10 km. The profit from the run is distributed in the shape of grants under the topic ”for work with young people under the age of 18”. Hjørring Dyrskue, an animal show, is held over two days in the middle of June every year. The show is a large draw, where old-fashioned as well as ultramodern agriculture are represented. Exhibitors display everything from feed over stable equipment to large agricultural machines. Last, but not least, animals are shown and given prizes - mainly cows, horses, sheep and goats. Both days, there are plenty of activities for children as well as adults. Kulturnatten, a cultural event, takes place in the beginning of June and is held by Hjørring trade association in cooperation with the other associations and the business community of the town. The shops and cultural institutions of the town stay open late on that day. There are various activities, entertainment, singing and music in the streets of the town, and the event is concluded with a large fireworks display.

There are several revues in the municipality of Hjørring, for example the Hjørring, Vrå, Hirtshals and Lundergård Revues. Obviously, they all include performances about episodes or incidents from the local community and the remaining part of the municipality. The revues take place at different times of the year. Sindal Marked fair is held every year in the middle of May with approx. 100,000 visitors and lots of hawker stands, a funfair, a tombola, animals and entertainment for children as well as adults. Kloster Marked fair at the abbey Vrejlev Kloster in Poulstrup is held every year on a Sunday in May or June. Here, you can buy various arts and crafts products. Furthermore, there is an ”Open Garden”, where you can see the beautiful abbey garden. In addition, there are stands with samples of local specialities, such as cheese, salami, etc. Tversted Marked fair is held at the end of July with a large tent with entertainment, a funfair and various stands. Dana Cup is the large soccer tournament of the year with soccer teams from all over the world. Usually, more that 40 teams are represented at the tournament, which is held every year in week 30 with about 20,000 participants. The entire associational life of the municipality, with the organiser Fortuna Hjørring at the forefront, is involved in the event. At Sct. Knuds Kilde in Hjørring, you will find the open air stage, where Hjørring Sommerspil gives an open air performance every summer – often a

Afkøling efter Grundlovsløbet

88


Når enden er god... Hjørring Dyrskue

musical. The play is performed by amateurs, but is staged by professional people. Over the years, Hjørring Sommerspil has for example staged My Fair Lady, the Danish play Frøken Nitouche and Farinelli, and in 2012, they will be staging Leonard Bernstein’s world-famous musical West Side Story. Hirtshals Fish Festival is an annually recurring event, where you can get experiences with fish and fishing through a number of exciting and different activities. There are lots of samples, and the idea is to convey knowledge about fish, fish dishes and fishing. The event takes place in July or August. For one week in July each year, the event Musik Under Trappen (music under the staircase) takes place in Hirtshals. Every day for a whole week, different bands play everything from rock to reggae. More than 10,000 music lovers visited the event in 2011 and enjoyed the approx. 30 bands - all with free admission. At the end of July, approx. 10,000 visitors drop by Bindslev, where the accordion event Bindslev Harmonikatræf is held. Accordion players from Denmark as well as other countries take part in the event and help create a great couple of days. In July/August, the annual Løkken Antique Fair takes place. It is the oldest antique fair in Denmark. Well-known antique dealers from all over Denmark show up for the fair at the sports centre in Løkken and are ready to give visitors insight into the world of antiques.

Every year in August, Gardenparty takes place in the park Folkeparken in Hjørring. A gigantic ”garden party” for approx. 5,500 visitors with music supplied by famous and popular bands. During the autumn holiday, Tversted is the location of North Jutland’s largest and most fun jazz festival – Jazzy Days. At this festival, jazz music is played by Danish as well as foreign well-known and unknown musicians. November/December is the time for the Christmas market at the abbey Børglum Kloster, where the rooms of the abbey are decorated for Christmas. There are stands with arts and crafts and samples of Christmas delicacies. This market will probably be even more popular in the future, now that the abbey Børglum Kloster was the setting of the Danish TV channel TV2’s Christmas calendar 2011. Obviously, the above-mentioned events are only a small part of the events that take place in the municipality of Hjørring, and we could keep listing recurring events. Instead, we would rather refer to www.hjoerring.dk, where you can find an updated and ongoing calendar of these events under the heading ”Det sker i Hjørring Kommune”. Have fun finding the precisely the event that is of interest to you!

89


Events

Garden Party i Folkeparken i Hjørring

Das ganze Jahr hindurch finden viele verschiedene Events in der Gemeinde Hjørring statt. Egal ob Sie auf Rock oder Jazz, Jahrmarkt oder Theater, Shopping oder Fitness stehen, bietet sich irgendwie eine Möglichkeit, so etwas zu erleben. Nachstehend sind einige der wichtigsten Events innerhalb der Gemeinde erwähnt: Der Lauf Grundlovsløbet findet jedes Jahr am 5. Juni, einem gesetzlichen Feiertag, statt, wobei alle teilnehmen können. Es stehen zwei verschiedene Laufstrecken von 6 bzw. 10 km zur Auswahl. Der aus den Startgeldern erwirtschaftete Erlös wird als Stipendien zum Thema ”Förderung der Arbeit mit Jugendlichen unter 18 Jahren” vergeben. Die Tierschau Hjørring Dyrskue findet jeweils jährlich über zwei Tage Mitte Juni statt. Bei der Tierschau handelt es sich um einen Publikumserfolg, zumal hier sowohl altmodische als auch hochmoderne Landwirtschaftskonzepte vertreten sind. Die Aussteller zeigen ihre ganze Angebotspalette von Futter über Stallinventar bis hin zu großen Landmaschinen. Nicht zuletzt werden Tiere – hauptsächlich Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen – hier ausgestellt und prämiiert. An beiden Tagen gibt es Freizeitangebote in Hülle und Fülle für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Kulturnacht findet Anfang Juni statt. Träger der Veranstaltung ist der Handels- und Gewerbeverein von Hjørring in Kooperation mit den Vereinen und Gewerbetreibenden der Stadt. Die Läden und Kultureinrichtungen der Stadt bleiben an diesem Tag lange geöffnet. In den Straßen der Stadt gehen verschiedene Aktivitäten, Unterhaltung, Gesang und Musik sowie als krönender Abschluss ein großes Festfeuerwerk über die Bühne. In der Gemeinde Hjørring finden verschiedene saisonale Kabarettvorstellungen u.a. in Hjørring, Vrå, Hirtshals und Lundergård statt. Alle enthalten selbstverständlich auf Ereignissen im örtlichen Gemeinwesen und im restlichen Teil der Gemeinde basierende Einlagen. Die Spielzeiten der Kabaretts sind über das ganze Jahr verteilt. Der Jahrmarkt Sindal Marked findet jedes Jahr Mitte Mai mit ca. 100.000 Teilnehmern und vielen Krämerbuden, Schaustellergeschäften, Tombola, Tieren und Unterhaltung für Kinder und Erwachsene gleichermaßen statt. Die Kirmes Kloster Marked in Vrejlev Kloster in Poulstrup findet jeweils 90

jährlich an einem Sonntag im Mai oder Juni statt. Hier werden diverse Handarbeiten und Gebrauchskunst verkauft. Gleichzeitig gibt es den ”Offenen Garten”, der die Möglichkeit bietet, den ohnehin schmucken Klostergarten zu besichtigen. Ferner gibt es Buden mit Kostproben örtlicher Spezialitäten wie z.B. Käse, Mettwurst und dgl. Der Jahrmarkt Tversted Marked findet Ende Juli mit einem großen Marktzelt mit Unterhaltung, Schaustellergeschäften und verschiedenen Buden statt. Dana Cup ist das fußballerische Großereignis des Jahres mit Mannschaften aus aller Welt. Über 40 Länder sind in der Regel beim Turnier vertreten, das jedes Jahr in der KW 30 mit ungefähr 20.000 Teilnehmern ausgetragen wird. Sämtliche Vereine der Gemeinde bringen sich unter der Leitung des Turnierveranstalters Fortuna Hjørring in die Gestaltung des Events ein. In Sct. Knuds Kilde in Hjørring finden wir die Freilichtbühne, auf der Hjørring Sommerspil jeden Sommer ein Freilichtspiel – oft ein Musical – veranstaltet. Die Vorstellungen werden von Laienschauspielern aufgeführt, wobei Profis jedoch für die Regie zuständig sind. Im Laufe der Zeit hat Hjørring Sommerspil u.a. My Fair Lady, Mam’zelle Nitouche und Farinelli aufgeführt, und 2012 wird das weltberühmte Musical West Side Story von Leonard Bernstein über die Bühne gehen. Hirtshals Fiskefestival ist ein jährlich wiederkehrendes Ereignis, das Erlebnisse rund um Fische und Fischerei über eine Vielzahl interessanter Aktivitäten der etwas anderen Art vermittelt. Kostproben gibt es in Hülle und Fülle, zumal das Konzept die Aufklärung über den Themenbereich Fische, Fischgerichte und Fischerei bezweckt. Die Veranstaltung findet im Juli oder August statt. Jedes Jahr geht die Veranstaltung Musik Under Trappen während einer Juliwoche in Hirtshals über die Bühne. Die ganze Woche lang spielen verschiedene Bands jeden Tag, wobei sich der Bogen der musikalischen Einlagen von Rock bis Reggae spannt. Mehr als 10.000 Musikliebhaber besuchten 2011 diese Veranstaltung, um die ca. 30 Bands zu verfolgen - alles bei kostenlosem Eintritt. Ende Juli kommen ca. 10.000 Gäste nach Bindslev, wo das Harmonikatreffen Bindslev Harmonikatræf stattfindet. Harmonikaspieler aus dem


In- und Ausland nehmen am Treffen teil und lassen eine rundum gemütliche Stimmung aufkommen. Im Juli/August jeden Jahres findet Løkken Antikmesse, die älteste Antiquitätenmesse Dänemarks, statt. Renommierte Antiquitätenhändler aus ganz Dänemark sind auf der Messe in Løkken Idrætscenter vertreten, um den Besuchern Einblicke in die Welt der Antiquitäten zu gewähren. Jedes Jahr im August lässt man in Folkeparken in Hjørring eine Gardenparty steigen. Ein riesiges ”Gartenfest” für ca. 5.500 Teilnehmer mit musikalischen Einlagen bekannter und beliebter Bands. Während der Herbstferien (KW 42) lädt Tversted zum größten und tollsten Jazzfestival Nordjütlands – Jazzy Days – ein. Bei diesem Festival treten dänische und ausländische, bekannte und unbekannte Jazzinterpreten auf. Im November/Dezember wird ein Weihnachtsmarkt auf dem Gutshof Børglum Kloster, dessen Räumlichkeiten weihnachtlich ausgeschmückt sind, ausgerichtet. Es gibt Stände mit Kunsthandwerk und Kostproben weihnachtlicher Gaumenweiden. Vielleicht wird dieser Markt künftig einen verstärkten Besucherandrang verzeichnen, zumal Børglum Kloster den Rahmen für die diesjährige Adventskalender-Geschichte des Senders TV2 abgibt? Obiges gilt selbstverständlich nur als ein klitzekleiner Ausschnitt aus der Palette der in der Gemeinde Hjørring stattfindenden Events, zumal es wiederkehrende Ereignisse in Hülle und Fülle gibt. Stattdessen sei auf www. hjoerring.dk verwiesen, wo es einen aktualisierten Veranstaltungskalender unter der Überschrift ”Det sker i Hjørring Kommune” gibt. Viel Spaß bei der Suche nach den Events, die für Sie von Interesse sind!

Lundergård Revy

Harmonikafestival i Bindslev

91


Sport og idræt Af kommunikationsmedarbejder Torben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune

Vandhuset – byens moderne svømmehal

I Hjørring Kommune er sport og idræt en meget vigtig del af fritiden for de fleste borgere i alle aldre. Kommunen prioriterer at bruge en pæn del af det kommunale budget på idrætsområdet, idet man vægter den deraf afledte forebyggende og sundhedsfremmende effekt højt. Her er rigtig gode udendørs rammer i pagt med den flotte natur og friske luft, men hvad der kommer bag på mange er, at her også er gode og tidssvarende indendørs faciliteter. Tag eksempelvis Vandhuset Hjørring Park Vendia (med et stort 50-meter-bassin, en flot wellness-afdeling samt en populær baby- og morskabsafdeling) eller Idrætscenter Vendsyssel i Vrå (med en moderne dobbelthal, nyt cafeteria, mødelokaler og fitnessfaciliteter). Hjørring har Danmarks bedste kvindefodboldhold – Fortuna Hjørring – og de bedste fodboldherrer – FC Hjørring spiller ”med ambitioner om mere” i den næstbedste række. Så godt som alle idrætsgrene er repræsenteret, og ved uddeling af de årlige idrætspriser står sportstalenterne i kø, lige fra dygtige udøvere i fodbold til golf, judo, svømning, tennis, cykling, billard og bordtennis.

I Hjørring Kommune er der også fokus på, at ikke alle brugerne af sportsfaciliteterne behøver at komme fra kommunen. De største idrætscentre i henholdsvis Hjørring, Løkken, Hirtshals og Vrå har været i stand til at generere en omfattende og helårlig sportsturisme. De mange idrætsudøvere fra andre dele af Danmark, Norge, Sverige og Tyskland nyder godt af de lukrative muligheder for at kombinere overnatnings- og sportstilbuddene med sundhed, natur, kultur og undervisning, når de kommer her på ­træningslejr.

Selv om vi dyrker toppen, har vi naturligvis også bredden, og tilbuddene spænder vidt, lige fra svæveflyvning og billard over bueskydning, motorcross, line dance, jiu-jitsu, orienteringsløb og motionsgang, til ridning og et hav af andre aktiviteter.

Også tilflyttere har i Hjørring Kommune gode oplevelser med sports- og idrætslivet. De mange foreninger præsenterer en enestående mulighed for hurtigt at integrere sig i det nye lokalområde og få et godt netværk samt nye venner.

Hjørring Kommune har hele 18 idrætshaller, 6 tennisanlæg, 4 svømmehaller, 5 golfbaner, en badmintonhal, en skøjtebane, og hertil kommer så private haller og sportsfaciliteter. 92

Fodboldspillerne kan nyde godt af kunstgræsbanen i Hjørring, og kommunen kan endvidere prale af at være den kommune i landet, som har flest fodboldbaner pr. indbygger. Dette kommer kommunen og damefodboldklubben Fortuna til gode, når de arrangerer den årlige Dana Cup–turnering i uge 30. Her besøger ca. 20.000 unge fodboldspillere fra mere end 40 forskellige lande Hjørring, og denne event involverer store dele af kommunens foreningsliv. Mange foreninger tjener i denne uge en god sum til deres foreningskasser, og uden tilstedeværelsen af rigtig mange frivillige og deres ihærdige indsats ville hverken Dana Cup eller en del af foreningerne kunne eksistere.


FC Hjørring – træning

Møllevej, det værste sted på Grundlovsløbet

93


Sports and physical education In the municipality of Hjørring, sports and physical education are a very important part of the leisure time of most citizens of all ages. The municipality gives priority to using a significant part of the municipal budget on sports, as great importance is attached to the resulting preventative and healthpromoting effect. Here, there are really great outdoor facilities that are in harmony with the beautiful nature and fresh air, but something that surprises many people is that there are also good and modern indoor facilities. Take for example the water house Vandhuset Hjørring Park Vendia (with a large 50-metre swimming pool, a nice wellness section and a popular baby and fun section) or the sports centre Idrætscenter Vendsyssel in Vrå (with a modern double hall, a new cafeteria, meeting rooms and fitness facilities). Hjørring has Denmark’s best women’s soccer team – Fortuna Hjørring, and the best of the male soccer players (FC Hjørring) play – with ambitions for more – in the second-level league. Pretty much all sports are represented, and when the annual sports prizes are awarded, the sports talents are lining up, right from skilled soccer players to golf, judo, swimming, tennis, cycling, billiards and table tennis. Even though we cultivate the top, we obviously also provide width, and there is a wide selection of offers, right from gliding and billiards over archery, motocross, line dance, jiu-jitsu, orienteering and exercise walking to riding and oceans of other activities.

The municipality of Hjørring has a total of 18 sports halls, 6 tennis facilities, 4 swimming pools, 5 golf courses, a badminton hall, a skating rink, in addition to private halls and sports facilities. Soccer players have the benefit of a field with artificial turf in Hjørring, and the municipality can also boast of being the municipality in the country with the most soccer fields per inhabitant. This is great for Hjørring’s women’s soccer club Fortuna when holding the annual Dana Cup tournament during week 30. In that connection, approx. 20,000 young soccer players from more than 40 different countries visit Hjørring, and this event involves large parts of the business life in the municipality. Many associations make a good sum of money during this week, and without the presence of a lot of volunteers and their energetic efforts, neither Dana Cup nor some of the associations would exist. In the municipality of Hjørring, there is also focus on the fact that not all users of the sports facilities have to come from Hjørring. The largest sports centres in Hjørring, Løkken, Hirtshals and Vrå have been able to generate extensive and all-year sports tourism. The many athletes from other parts of Denmark, Norway, Sweden and Germany enjoy the great possibilities of combining accommodation and sports offers with health, nature, culture and education when coming here for training camps. Also newcomers have great experiences with sports and physical education in the municipality of Hjørring. The many associations present a unique possibility for achieving quick integration in the new local area and building a good network as well as making new friends.

Indmarch ved åbningen af Danacup

94


Spitzen- und Breitensport In der Gemeinde Hjørring gilt der Sport als wichtiger Teil der Freizeitgestaltung für die meisten Bürger aller Altersklassen. Für die Gemeinde hat die Förderung des Sports hohe Priorität, zumal die damit verbundenen Wirkungen in Bezug auf Krankheitsvorbeugung und Gesundheitsförderung sehr positiv eingeschätzt werden. Dank der herrlichen Natur und der frischen Luft gibt es im Auß enbereich rundum optimale Möglichkeiten, wobei die Inneneinrichtungen, was für viele erstaunlich ist, ebenfalls gut und zeitgemäß sind. Als Beispiele hierfür kann das Wasserhaus Vandhuset Hjørring Park Vendia (mit groß em 50-MeterBecken, tollem Wellness-Bereich sowie einem beliebten Baby- und Amüsierbereich) oder das Sportcenter Vendsyssel in Vrå (mit einer modernen Doppelhalle, einem neuen Cafeteria, Versammlungsräumen und FitnessEinrichtungen) herangezogen werden. Hjørring brüstet sich mit der besten Frauenfuß ballmannschaft Dänemarks – Fortuna Hjørring, und die besten Fuß ballherren (FC Hjørring) spielen – nicht ganz ohne Ambitionen – in der zweitbesten Reihe. Fast alle Sportarten sind hier vertreten, zumal die Juroren bei der Verleihung der jährlichen Sportlerehrungen, an talentierte Leistungsträger innerhalb von Fuß ball, Golf, Judo, Schwimmen, Tennis, Radsport, Billard und Tischtennis die Qual der Wahl haben. Obwohl wir die Spitze fördern, kümmern wir uns selbstverständlich auch um den Breitensport, bei dem die Palette der Angebote einen ganz breiten Bogen von Segelflug und Billard über Bogenschieß en, Motocross, Line Dance, Jiu-Jitsu, Orientierungslauf und Volkswandern bis Reitsport und diverse Freizeitangebote in Hülle und Fülle spannt. Die Gemeinde Hjørring betreibt jetzt stolze 18 Sporthallen, 6 Tennisanlagen, 4 Schwimmhallen, 5 Golfplätze, eine Badmintonhalle und eine

Schlittschuhbahn, wozu Hallen und Sporteinrichtungen in Privatbesitz kommen. Die Kicker werden mit dem Kunstrasenplatz in Hjørring regelrecht verwöhnt, zumal sich die Gemeinde damit brüsten kann, die Gemeinde Dänemarks zu sein, die gemessen an der Einwohnerzahl über die meisten Fuß ballplätze verfügt. Nutznieß er dieses Füllhorns ist Fortuna, der Damenfuß ballclub von Hjørring, in der KW 30, wenn die jährliche Auflage des Turniers Dana Cup über die Bühne geht. Dann besuchen ca. 20.000 Nachwuchskicker aus über 40 verschiedenen Ländern Hjørring, wobei sich das Vereinsleben vor Ort voll in die Gestaltung dieses Events einbringt. Viele der damit aktiv befassten Vereine können während dieser Woche recht viel Geld in die Vereinskasse spulen, zumal weder Dana Cup noch viele der Vereine ohne die fast rund um die Uhr leistungsbereite Präsenz einer Unzahl ehrenamtlicher Helfer hätten existieren können. In der Gemeinde Hjørring kümmert man sich schwerpunktmäß ig darum, als Benutzer der Sporteinrichtungen auch Leute von anderswo heranzulocken. Die größ ten Sportzentren in Hjørring, Løkken, Hirtshals bzw. Vrå haben einen umfangreichen Sporttourismusbetrieb auf Ganzjahresbasis aufbauen können. Die vielen Sportler aus anderen Teilen Dänemarks, Norwegen, Schweden und Deutschland nehmen die optimalen Möglichkeiten dafür, die Unterkunfts- und Sportangeboten mit Gesundheit, Natur, Kultur und Unterricht im Rahmen ihrer örtlichen Trainingslager zu kombinieren, voll in Anspruch. Auch Zuzügler zur Gemeinde Hjørring finden gute Erlebnisse im Rahmen des Sportbetriebs. Die vielen Vereine stellen eine einzigartige Möglichkeit dafür dar, schnell vor Ort Fuß zu fassen, Eingang in engmaschige Netwerke zu finden und nicht zuletzt neue Freundschaften zu schließ en.

Petanque i parken

95


Fritid og kultur Af kommunikationsmedarbejder Torben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune

Hvert år på Sankt Hans aften har Sandgraven, Rakkeby premiere på årets stykke

Fritid og kultur – to begreber, der om noget går hånd i hånd i Hjørring Kommune, hvor foreningslivet blomstrer, og hvor kulturlivet er sprudlende og varieret. Det giver oplevelser, der skaber glæde, det udfordrer intelligens og kreativitet samt oplyser og aktiverer.

og komikere til byen, holder til her. Har man lyst til mere lokale revyer, har man muligheden i Lundergård Hallen, hvor Lundergård Revyen hvert år trækker fulde huse – eller i Hirtshals og Vrå, hvor der også spilles meget populære revyer.

Hjørring Kommune prioriterer meget højt at skabe gode rammer for kommunens foreninger og klubber samt de aktiviteter, der arrangeres. Kommunen tager også selv initiativ til oplevelser for kommunens beboere og gæster, da det skaber jobs, knytter os sammen og bidrager til udviklingen af kommunen. I det hele taget ser Hjørring Kommune fritids- og kulturområdet som en meget vigtig kilde til profilering, vækst og bosætning. Gode tilbud på dette område betyder underholdning, sundhed, livslang læring og udvikling, samt at borgerne er stolte af at bo i og være en del af kommunen.

Hvert år byder Hjørrings dejlige sommerscene i Sct. Knuds Kilde på Hjørring Sommerspil (www.hjoerring-sommerspil.dk), og scenen bruges også til turnerende opera- og ballet-opførelser i de varme sommermåneder.

Events og sport samt de mange bygninger og faciliteter, der er knyttet hertil, er naturligvis en meget vigtig del af områdets fritids- og kulturtilbud. Disse er omtalt andre steder i bogen, og derfor vil vi koncentrere os om de kulturtilbud, der ligger udenfor disse emner. Specielt områdets historiske og befolkningsmæssige sværvægter – Hjørring – er med til at sætte kommunen på det kulturelle landkort. Her finder man mange af de kulturelle fyrtårne, for her er der teatre, museer, sommerspil, amatørscener, biograf, revyer og meget mere. Som eksempler kan nævnes: Vendsyssel Teater (www.vendsyssel-teater.dk) i Hjørring er et af landets mest aktive egnsteatre med egne skuespillere og egne opsætninger – under daglig ledelse af Peter Schrøder. Her skal man som tilskuer ofte stå tidligt op for at sikre sig en af de meget efterspurgte billetter. På Vendelbohus i Hjørring boltrer flere aktive teater- og musikforeninger sig. Her finder man bl.a. Hjørring Teater (www.hjorring-teater.dk), der hvert år byder på et stort og varieret program af turnerende forestillinger med alt lige fra musicals, opera, ballet og danseforestillinger til komedier, stand-up og meget mere. Vendelbohus bruges også af mange musikforeninger – herunder musikeventarrangørerne ”I morgen er det jul, mor” og Hjørring Sport og Event. Også den landskendte Hjørring Revyen (www.hjoerring-revyen. dk), der gennem mere end 30 år har trukket kendte danske skuespillere 96

Interesserer man sig for kulturhistorie, bør man besøge Håndværkernes Hus i Hjørring (www.haandvaerkernes-hus.dk). Her forsøger man at bevare og udbrede kendskabet til de gamle håndværkstraditioner via et levende hus med atmosfære, hvor man både kan se, høre og mærke lugten fra de arbejdende værksteder. På Vendsyssel historiske Museum (www.vhm.dk), der har afdelinger i Hjørring, Hirtshals, Rubjerg, Mosbjerg, Tornby og Børglum, formidler man kultur- og naturhistorie om Hjørring Kommune fra de seneste 12.000 år. Inden for biblioteksområdet tilbyder Hjørring Kommune 5 biblioteker og 1 bogbus (www.bibliotekerne.hjoerring.dk) – herunder et nyt stort og verdensberømt hovedbibliotek i forbindelse med storcenteret Metropol i Hjørring samt et nyt døgnåbent bibliotek i Sindal. Vil du en tur i biografen, har du i Hjørring Kommune 2 muligheder: I Hjørring finder du Hjørring Biocenter, der er en præmiere-biograf med 4 sale og 3D-teknologi. Men du har også Lønstrup Café Bio – en lille biograf, der satser mest på kvalitetsfilm. Musiklivet i Hjørring Kommune er præget af Hjørring Musiske Skole og et stort lokalt engagement, som kommer til udtryk i mange lokale musikforeninger, kor, orkestre og ensembler. Hjørring Musiske Skole (www.denmusiske.dk), har en ret bred definition af begrebet ”musisk”, idet man også underviser i billedkunst, drama, dans, ballet, animation osv. Skolen består både af den centrale musikskole med


hovedsæde i Hjørring og centre i Hirtshals, Sindal og Vrå samt decentral undervisning på skoler og enkelte institutioner. Musikskolen er god til at rekruttere elever. Som eksempel kan det nævnes, at Hjørring Musiske Skole har en ”markedsandel” blandt skolebørn, der er 12 gange højere end i København. Musikskolerne tilbyder desuden undervisning for voksne og er paraplyorganisation for en række kor og orkestre i kommunen. Men ikke kun Hjørring byder på fritids- og kulturoplevelser. Det er klart. I hele kommunen ligefrem vrimler det med spændende tilbud, og vi vil her ganske kort forsøge at remse nogle af de oplevelser op, som man som borger eller gæst får svært ved at overse: Børglum Kloster (www.boerglumkloster.dk) ved Løkken danner ramme om en lang række kulturelle arrangementer året rundt. Hvis ikke klosteret var kendt før, så blev det i hvert fald Danmarksberømt i december 2011, hvor det dannede rammen om TV2´s julekalender ”Ludvig og julemanden” med bl.a. Stygge Krumpens spøgelse. Kulturhuset Gøgsigs Pakhus (www.goegsigs-pakhus.dk) i Sindal er et gammelt købmandspakhus, opført omkring århundredeskiftet, som en af bygningerne til købmandsgården – Sindal Købmandshandel. I dag rummer Gøgsigs Pakhus udstillingslokaler i alle 3 etager og en café i stueetagen. Uhrenholdts Gård i Vrå (www.uhrenholdtsgaard.dk) er et andet gammelt hus, der er blevet vækket til live igen. Gården rummer i dag en række værksteder og danner ramme om et hav af kulturarrangementer, lige fra koncerter og andre musikevents til ølsmagning og fredagsbar for modne kvinder. Sømandskirken i Hirtshals (www.soemandskirken.dk) har nok oplevet lidt af hvert i sin tid, for den tidligere svenske sømandskirke har undergået en forvandling til kulturhus i Hirtshals’ midtby. Kirken er nu ”stedet, hvor kulturen lever” – samlingspunktet i Hirtshals for kultur og fælles aktiviteter. Inden for rammerne af denne bog vil det være umuligt at nævne alle de fritids- og kulturtilbud, der findes i kommunen (hvis det da overhovedet er muligt at danne sig et overblik over dem?). Derfor vil vi i stedet opfordre til, at du besøger Hjørring Kommunens hjemmeside ­www.hjoerring.dk, hvor du finder en god aktivitetskalender. Du kan naturligvis også bare begive dig ud i kommunen og opleve, deltage og glæde dig over det fantastiske udbud af muligheder, som du finder her. God fornøjelse! Fine dukker fra Musisk Skoles billedskole

www.vendsyssel-teater.dk

www.hjorring-teater.dk

www.bibliotekerne.hjoerring.dk

www.denmusiske.dk

www.hjoerring-revyen.dk

www.hjoerring-sommerspil.dk

www.boerglumkloster.dk

www.goegsigs-pakhus.dk

www.haandvaerkernes-hus.dk

www.vhm.dk

www.uhrenholdtsgaard.dk

www.soemandskirken.dk

www.hjoerring.dk 97


Leisure and culture

Sangglæden er stor på egnen – her en koncert i Vrå Hallen

Leisure and culture – two terms that go hand in hand in Hjørring Municipality, where associations flourish and where the cultural life is bubbling and varied. This means joyous experiences that challenge intelligence and creativity, and inform and activate. In Hjørring Municipality, we prioritize great frames for associations and societies, as well as for all arranged activities. The municipality itself initializes experiences for its inhabitants and guests, since this creates jobs, bind us together as people and contribute to municipality development. Hjørring Municipality does as a whole see the leisure and culture field as a very important source for profiling, growth and settlement. Great offers within this field include entertainment, health, lifelong learning and development, as well as ensuring that inhabitants are proud to be living in and be part of the municipality. Events and sports, as well as buildings and facilities, which are connected hereto, are of course also an important part of the leisure and culture offer of the area. These are mentioned other places in the book; we therefore concentrate on the cultural offers, situated outside these areas. Especially the historical and population center of the area – Hjørring – put the municipality on the cultural map. Here, you will find numerous cultural beacons, including theaters, museums, open air plays, amateur theaters, cinema, revues and much more. Here are some examples: Vendsyssel Teater (www.vendsyssel-teater.dk) in Hjørring is one of the most active regional theaters in the country, with own actors and plays – managed by actor Peter Schrøder. You will have to be quick to get tickets for the plays in this theater. Vendelbohus in Hjørring houses several active theater and music associations, such as Hjørring Teater (www.hjorring-teater.dk), with a wide and varied annual programme of shows on tour, from musicals, opera, ballet and dance performances to comedies, stand-up and much more. Vendelbohus is used by several music associations – hereunder the music event managers ”I morgen er det jul mor” and Hjørring Sport & Event. Further by the nationwide famous Hjørring Revyen (www.hjoerring-revyen.dk), which has drawn famous Danish actors and comedians to town for more than 98

30 years. If you are into local revues, Lundergård Hallen is the place to be, where Lundergård Revyen acts in front of full houses every year – or take the trip to Hirtshals and Vrå with popular revues. Hjørring’s lovely summer play at Sct. Knuds Kilde, hosted by Hjørring Sommerspil (www.hjoerring-sommerspil.dk) attracts many people, and the place is further used for touring opera and ballet shows during the warm summer months. If you are interested in cultural history, you should visit Håndværkernes Hus in Hjørring (www.haandvaerkernes-hus.dk). Here, they try to maintain and disseminate knowledge about old craft traditions via a vivid house with atmosphere, where you are able to see, hear and feel the smell from the workshops. At Vendsyssel historiske Museum (www.vhm.dk), with departments in Hjørring, Hirtshals, Rubjerg, Mosbjerg, Tornby and Børglum, culture and nature history from the past 12,000 years in Hjørring Municipality is communicated. Within the library area, Hjørring Municipality has 5 libraries and 1 book bus to offer (www.bibliotekerne.hjoerring.dk) – including a new and world famous main library, connected to the shopping mall Metropol in Hjørring, as well as a brand new 24 hour library in Sindal. If you feel like going to the movies, there are 2 options in Hjørring Municipality: In Hjørring there is the Hjørring Biocenter, which is a premiere cinema with 4 halls and 3D technology. But there is also Lønstrup Café Bio – a small cinema with high quality movies and a smaller target group.. Music life in Hjørring Municipality is marked by Hjørring Musiske Skole and a large local dedication to music, expressed in various local music associations, choirs, orchestras and ensembles. Hjørring Musiske Skole (www.denmusiske.dk) has a quite wide definition of the term ”artistic”, since they also teach art, drama, dance, ballet, animation etc. The school includes both a central music school, based in Hjørring and with centres in Hirtshals, Sindal and Vrå, as well as decentralised lections at schools and other institutions. The music school is great at recruiting students. Thus, Hjørring Musiske Skole has a ”share of the market” amongst


Vendsyssel historiske Museum er altid et besøg værd

school children, which is 12 times bigger than in Kopenhagen. The music schools further offer adult training and is an umbrella organisation for several choirs and orchestras within the municipality. However, not only Hjørring has great leisure and culture experiences to offer. That’s for sure. There are great offers throughout the whole municipality, and here are just a few of the experiences, which you will enjoy, being guest or inhabitant: Børglum Kloster (www.boerglumkloster.dk) near Løkken has numerous cultural events throughout the year. If the monastery wasn’t famous before, it is certainly known to all Danes since December 2011, where TV2’s advent calendar ”Ludvig og julemanden” with e- g. the ghost of Stygge Krumpens, was filmed here. The culture venue Gøgsigs Pakhus (www.goegsigs-pakhus.dk) in Sindal is an old trader’s warehouse, built arround the turn of the century, as one of the trader’s buildings – Sindal Købmandshandel. Today, Gøgsigs Pakhus includes exhibition rooms on all 3 storeys, as well as a café on the ground floor. Uhrenholdts Gård in Vrå (www.uhrenholdtsgaard.dk) is another old house, which has been revived. Today, the farm house includes several workshops and hosts numerous cultural events, from concerts and other music events to beer tasting and a Friday’s Bar for mature women. The seafarer’s church in Hirtshals (www.soemandskirken.dk) has probably seen a lot during it’s time, since the former Swedish seafarer’s church has been transformed into a cultural venue in the centre of Hirtshals. The church is now “the place, where culture comes to life” – a rallying point for culture and other common activities in Hirtshals. Of course, this book cannot contain all leisure and culture offers in the municipality (if it’s at all possible to overview them all?). Thus, we invite you to visit the website of Hjørring Municipality www.hjoerring.dk, where you will find a great event calendar. Further, please feel free to just go explore the municipality and experience, participate and indulge in all our various and fantastic offers. Enjoy! Kunstudstilling i Sømandskirken i Hirtshals

99


Freizeit und Kultur Freizeit und Kultur – zwei Begriffe, die innerhalb der Gemeinde Hjørring besonders eng verbunden sind, zumal hier das Vereinsleben blüht und das Kulturleben ohnehin bunt und dynamisch ist. Diese Lage gewährleistet Erlebnisse, die Freude bereiten, was wiederum Intelligenz und Kreativität herausfordert und somit für Bildung und Aktivität sorgt. Für die Gemeinde Hjørring hat die Herbeiführung optimaler Rahmenbedingungen für die örtlichen Vereine und Clubs sowie die ihrerseits veranstalteten Aktivitäten einen hohen Stellenwert. Die Gemeinde ergreift auch selbst die Initiative zu Freizeitangeboten für die Einwohner und Gäste der Gemeinde, zumal hierdurch Arbeitsplätze geschaffen werden, so wie das Gemeinschaftsgefühl ohnehin dadurch gestärkt wird, was wiederum zur Entwicklung der Gemeinde beiträgt. Die Gemeinde Hjørring hält überhaupt den Freizeit- und Kulturbereich für einen sehr wichtigen Faktor in Bezug auf Profilierung, Wachstum und Ansiedlung. Aus dem rundum reichhaltigen Angebot auf diesem Gebiet ergeben sich Unterhaltung, Gesundheit, lebenslanges Lernen und Entwicklung, zumal die Bürger nunmehr stolz darauf sind, in dieser Gemeinde zu Hause zu sein. Events und Sport sowie die vielen hiermit verbundenen Gebäude und Einrichtungen sind selbstverständlich ein sehr wichtiger Teil des Freizeit- und Kulturangebots vor Ort. Diese Angebote sind anderweitig in diesem Buch erwähnt worden, weshalb wir uns auf die Kulturangebote konzentrieren werden, die es außerhalb dieser Sparte gibt. Insbesondere der Schwerpunkt der Gegend, wenn es um geschichtsträchtiges Ambiente und Siedlungsdichte gleichermaßen geht – Hjørring – trägt zur kulturellen Profilierung der Gemeinde bei. Hier fallen ganz viele der kulturellen Highlights an, zumal es hier Theater, Museen, Sommerspiele, Laienbühnen, Kino, Kabaretts u.v.a.m. gibt. Als Beispiele sind zu erwähnen: Vendsyssel Teater (www.vendsyssel-teater.dk) in Hjørring gehört unter den aktivsten Regionstheatern Dänemarks mit eigenen Schauspielern und

eigenen Inszenierungen – mit Peter Schrøder als Theaterdirektor. Hier muss man als Zuschauer schnell zugreifen, um eine der begehrten Karten zu ­ergattern. In Vendelbohus in Hjørring tummeln sich mehrere aktive Theaterringe und Musikvereine. Hier gibt es u.a. den Theaterring Hjørring Teater (www. hjorring-teater.dk) mit einem breitgefächerten und abwechslungsreichen Programm aus Tourneevorstellungen, deren Bogen von Musicals über Opern, Ballett- und Tanzvorstellungen bis zu Komödien, Stand-up u.v.a.m. spannt. Vendelbohus beherbergt außerdem viele Musikvereine – hierunter die Musikeventveranstalter ”I morgen er det jul mor” und Hjørring Sport og Event. Auch das landesweit bekannte Kabarett Hjørring Revyen (www.hjoerringrevyen.dk), das seit mehr als 30 Jahren bekannte dänische Schauspieler und Komiker nach Hjørring lockt, ist hier zu Hause. Möchte man eher einem Kabarett mit örtlichem Bezug zuschauen, bietet sich die Möglichkeit, in Lundergård Hallen das Kabarett Lundergård Revyen zu erleben, das jedes Jahr vor vollbesetzten Rängen spielt – wahlweise kann es einen nach Hirtshals oder Vrå verschlagen, wo ebenfalls sehr beliebte Kabaretts über die Bühne gehen. Jedes Jahr bietet die herrliche Sommerbühne von Hjørring im Park Sct. Knuds Kilde die Sommerspiele der Stadt Hjørring Sommerspil (www. hjoerring-sommerspil.dk), zumal die Bühne während der warmen Sommermonate auch für Opern- und Ballettgastspiele benutzt wird. Gilt das Interesse der Kulturgeschichte, lohnt sich ein Besuch des Hauses der Handwerker (Håndværkernes Hus) in Hjørring (www.haandvaerkernes-hus.dk). Hier versucht man, die Kenntnis der alten Handwerkstraditionen durch den Betrieb eines belebten Hauses mit Fluidum zu erhalten und weiterzuvermitteln, indem man hier die arbeitenden Werkstätten mit allen Sinnen wahrnehmen kann.

Smeden arbejder i Håndværkernes Hus

100


Middelalderdag på Børglum Kloster

Im Heimatmuseum Vendsyssel historiske Museum (www.vhm.dk), das Niederlassungen in Hjørring, Hirtshals, Rubjerg, Mosbjerg, Tornby und Børglum unterhält, wird kultur- und naturgeschichtliches Wissen über die Gemeinde Hjørring aus den letzten 12.000 Jahren vermittelt. Im Büchereibereich weist die Gemeinde Hjørring 5 Büchereien und 1 Fahrbücherei auf (www.bibliotekerne.hjoerring.dk) – hierunter eine funkennagelneue, große Hauptbücherei von Weltruhm im Anschluss an das Fachmarktzentrum Metropol in Hjørring sowie eine neue, rund um die Uhr geöffnete Bücherei in Sindal. Stehen Sie auf einen Kinobesuch, hat die Gemeinde Hjørring 2 Möglichkeiten zu bieten: In Hjørring gibt es Hjørring Biocenter, ein Startkino mit 4 Sälen und 3D-Technologie. Zur Auswahl gehören aber auch Lønstrup Café Bio – ein kleines, auf eher anspruchsvolle Filme für eine engere Zielgruppe ausgerichtetes Kino. Das Musikleben in der Gemeinde Hjørring ist durch die Schule Hjørring Musiske Skole und ein starkes örtliches Engagement gekennzeichnet, was die Vielzahl der Musikvereine, Chöre, Orchester und Ensembles vor Ort ausdrucksvoll belegt. Die musische Schule Hjørring Musiske Skole (www.denmusiske.dk) definiert den Begriff ”musisch” denkbar breit, zumal zu den Unterrichtsfächern Bildende Kunst, Drama, Tanz, Ballett, Animation usw. gehören. Die Schule setzt sich aus der zentralen Musikschule mit Hauptsitz in Hjørring und Niederlassungen in Hirtshals, Sindal und Vrå sowie dezentralen Unterrichtsangeboten an Schulen und einzelnen Kitas zusammen. Die Musikschule ist bei der Anwerbung von Schülern sehr erfolgreich. Als Beispiel ist zu erwähnen, dass Hjørring Musiske Skole einen ”Marktanteil” unter Schulkindern verzeichnet, der das Zwölffache der entsprechenden Quote in Kopenhagen ausmacht. Die Musikschulen bieten darüber hinaus Unterricht für Erwachsene an und dienen als Mantelverband vieler Chöre und Orchester vor Ort. Nicht nur Hjørring hat aber Freizeitangebote und Kulturerlebnisse zu bieten. Das steht außer Zweifel. In der ganzen Gemeinde förmlich wimmelt es von attraktiven Angeboten, weshalb wir hier ganz kurz versuchen werden, eini-

ge der Erlebnisse aufzulisten, die einem als Bürger oder Gast wohl kaum entgehen dürften: Børglum Kloster (www.boerglumkloster.dk) bei Løkken gibt ganzjährig den Rahmen für kulturelle Veranstaltungen in Hülle und Fülle ab. Das Kloster war früher vielleicht eher unbekannt, hat aber jedenfalls seit dem Dezember 2011, als hier die Handlung des vom Sender TV2 ausgestrahlten Adventskalenders ”Ludvig og julemanden” mit u.a. dem Gespenst des Bischofs Stygge Krumpen spielte, landesweiten Ruhm erlangt. Das Kulturhaus Gøgsigs Pakhus (www.goegsigs-pakhus.dk) in Sindal ist ein alter, um die Jahrhundertwende erbauter Kaufmannsspeicher, der zum Bauensemble des Handelshofs Sindal Købmandshandel gehörte. Heute beherbergt Gøgsigs Pakhus Ausstellungsräume in allen 3 Stockwerken und ein Café im Erdgeschoss. Uhrenholdts Gård in Vrå (www.uhrenholdtsgaard.dk) ist ein anderes altes Haus, das zu neuem Leben geweckt worden ist. Der Hof beherbergt heute viele Werkstätten und gibt den Rahmen für ein wahres Füllhorn an kulturellen Veranstaltungen ab, deren Bogen von Konzerten und sonstigen Musikevents über Bierverkostung bis zur Freitagsbar für reife Frauen spannt. Die Seemannskirche in Hirtshals (www.soemandskirken.dk) hat im Laufe ihrer Geschichte ziemlich viel über sich ergehen lassen müssen, zumal sich diese ehemalige schwedische Seemannskirche nunmehr zum Kulturhaus im Ortskern von Hirtshals gemausert hat. Die Kirche ist jetzt ”der Ort, an dem die Kultur lebt” – der Treffpunkt schlechthin in Bezug auf Kultur und gemeinsame Vorhaben in Hirtshals. Es steht außer Zweifel, dass die Erwähnung sämtlicher Freizeit- und Kulturangebote innerhalb der Gemeinde (falls es überhaupt möglich wäre, sich einen Durchblick hierüber zu verschaffen) den Rahmen dieses Buchs sprengen würde. Deshalb möchten wir Sie stattdessen auffordern, die Homepage der Gemeinde Hjørring www.hjoerring.dk zu besuchen, zumal Sie hier einen übersichtlichen Veranstaltungskalender finden. Sie können selbstverständlich auch auf eigene Faust auf Entdeckungen in der Gemeinde ausziehen, um das tolle Freizeitangebot, das Sie hier erleben, zu genießen und sich aktiv ins Geschehen einzubringen. Viel Spaß! 101


Kunst og kunsthåndværk Af museumsdirektør Sine Kildeberg, Vendsyssel Kunstmuseum

Vendsyssel Kunstmuseum

Hjørring Kommune er rig på kunst og kunsthåndværk. Det særegne landskab, der favner så forskelligartede udtryk og karakteristika, har været og er stadig en uudtømmelig inspirationskilde for kunstnere og kunsthåndværkere – i et både lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Midt i Hjørring by ligger det statsanerkendte Vendsyssel Kunstmuseum (www.vkm.dk). Kunstmuseet har til huse i byens gamle klædefabrik, der i 2003 forvandledes til et topmoderne kunstmuseum forestået af Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S ved arkitekt Anna Maria Indrio. Arkitekturen er kendetegnet ved en nænsom blanding af industribygningens særpræg og atmosfære og modernismens minimalisme og rene linjer – forenet i lyse og indbydende rumforløb, fordelt over fire etager. Kunstmuseet huser en kunstnerisk værdifuld samling af dansk kunst fra 1945 og frem. Vægten er især på arbejder af kunstnere og kunsthåndværkere med tilknytning til Vendsyssel. Af kunstnere i samlingen, der tæller både maleri, skulptur, kunsthåndværk og grafik, kan blandt andre nævnes landskabsmalerne Svend Engelund, Johannes Hofmeister og Axel P. Jensen. Blandt den yngre generation af kunstnere finder man Poul Anker Bech, af hvis værker kunstmuseet har en omfattende og repræsentativ samling, hvilket ligeledes gælder samlingen af kunsthåndværk med værker af blandt andre billedvæver Berit Hjelholt, guldsmed Bent Exner og keramiker Tove Anderberg. Samlingen perspektiveres kontinuerligt med samtidskunst – ligesom de mange yngre danske og udenlandske kunstnere, der gæster kunst­museets kunstneratelier og -bolig, aktualiserer såvel kunsten som kunstprocessen. I 2009 indviede kunstmuseet en tilbygning med et videnscenter for en af det 20. århundredes mest markante malere, Niels Larsen Stevns, der, qua udsmykningen af den gamle biblioteks- og museumsbygning i Brinck Seidelinsgade, har en særlig tilknytning til kunstmuseet. Vendsyssel Kunstmuseum nyder stor opbakning lokalt og nationalt og danner rammen om kunstoplevelser for alle og aktiviteter for både børn og voksne. 102

Det Grafiske Værksted i Hjørring har til huse i Hjørrings gamle bydel (www. hgv.dk). Værkstedet har for tiden 45 anerkendte kunstnere som medlemmer, der benytter sig af værkstedets fine faciliteter og professionelle sparring. Udover de faste medlemmer får værkstedet også besøg af andre kunstnere fra både ind- og udland og fungerer som et yndet arbejdssted for kunstnere, der har lyst til at arbejde med de grafiske teknikker. Kunstnerne har mulighed for at bo på værkstedet, og det er derfor et vigtigt knudepunkt for kunstproduktion i landsdelen. Det arbejdende værksted emmer af sjæl, atmosfære og kreativitet, og der arrangeres løbende workshops, udstillinger med både faste og gæstende kunstnere m.v. Overalt i Hjørring Kommune – hvad enten man kigger mod nord, syd, øst eller vest – kan man opleve et væld af skulpturer og udsmykninger i det offentlige rum. Kommunen har igennem mange år haft et kunstudvalg, der har arbejdet med udsmykning af pladser, gader og stræder. Udover kunstudvalget har en række engagerede borgere og virksomheder sørget for, at Hjørring Kommune er rig på kunstneriske oplevelser i såvel by som på land. De mange værker spænder over totaludsmykninger af byrum, som eksempelvis Bjørn Nørgaards på P. Nørkjærs Plads, der med sit 33 meter lange vandløb danner en akse op mod Vendsyssel Kunstmuseum, og mindre, men ligeså intense accentueringer af byrum, som Claus Ørntofts granitskulptur på Nørrebro i Hjørring. I Hjørring har man udgivet en Kunstguide med et udvalg af de mange skulpturer, der kan bruges som inspiration til en tur rundt på egen hånd, eller man kan gå med på en af de populære kunst- og kulturvandringer, som Vendsyssel Historiske Museum og Vendsyssel Kunstmuseum arrangerer. I 2011 lanceredes et projekt, der både gør skulpturerne tilgængelige digitalt, fortæller om kunstneren bag og formidler historien omkring værket. I Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen – kan man, udover den årlige ”Vrå-udstilling”, bl.a. opleve landets største samling af maleren Svend Engelunds værker (www.kunstbygningenvraa.dk). Samlingen, der tæller både


landskabs- og portrætmaleri samt opstillinger, belyser hele kunstnerens værk. Foruden Engelundsamlingen råder kunstbygningen over en række værker af Vrå-udstillingens kunstnere. Kunstnersammenslutningens årlige ”Vrå-udstilling” i august, hvor også gæstekunstnere inviteres, er en populær begivenhed, der trækker folk fra nær og fjern og nyder stor bevågenhed. Sammenslutningens medlemmer repræsenterer alle billedkunstneriske udtryk, og flere førende tegnestuer bidrager med aktuel arkitektur. På herregården Odden i Mygdal huses en enestående samling af kunstneren J.F. Willumsens værker (www.jfwillumsenodden.dk). Samlingen tæller landets største antal skitser og forarbejder fra kunstnerens hånd. Dertil kommer, at udstillingen præsenteres i stemningsfyldte og hyggelige omgivelser, ligesom parken, der omgiver herregården, understreger stedets storhed såvel kunstnerisk som kulturhistorisk. Kystbyen Lønstrup med det lille fiskerleje er en oplevelse i sig selv. Ikke blot på grund af det storslåede landskab med den dramatiske kyststrækning, de høje skrænter og byens charme, men fordi Lønstrup igennem en årrække har opbygget sin status som et af Nordjyllands markante kulturmiljøer. En

Vendsyssel Kunstmuseum

Det Grafiske Værksted

Kunstbygningen i Vrå

lang række kunsthåndværkere har slået sig ned i byen, og overalt i de små kringlede gader finder man arbejdende værksteder med bl.a. keramik og glaspusteri samt flere gallerier. I det hele taget er Hjørring Kommune kendetegnet ved et stort udbud af keramikere, glaskunstnere, billedkunstnere, billedhuggere, designere, gallerier, grafiske virksomheder m.fl. Særligt har flere keramikere arbejdet med at få etableret samarbejder på tværs af landsdelene og med et internationalt udsyn, der har tiltrukket keramikere fra hele verden. Dette sker bl.a. ifm. et nyt og unikt projekt til udvikling af de kreative erhverv i Vendsyssel – CreaBiz Vendsyssel. CreaBiz Vendsyssel har til formål at understøtte den forretningsmæssige udvikling hos egnens kreative virksomheder gennem vejledning og sparring. Desuden gennemføres konferencer, symposier og workshops, der kan fremme interessen for udvalgte temaer. CreaBiz Vendsyssel vil medvirke til at synliggøre og yderligere udvikle den styrkeposition, vi i forvejen har inden for kreative erhverv i Vendsyssel.

Odden i Mygdal

CreaBiz Vendsyssel

Skulpturguide

CreaBiz er en kollegial vidensdeling om keramik og afsætning

103


Art and handicraft

P. Nørkjærs Plads

Hjørring Municipality is plentiful in art and handicraft. The distinctive landscape, which has so diverse expressions and characteristics, has been and is still an endless source of inspiration to artists and artisans – in a local, national and international perspective. In the middle of Hjørring, you will find the state-supported Vendsyssel Museum of Art (www.vkm.dk). The art museum is located in the town’s old textile factory, which was turned into a ultramodern art museum in 2003 under the management of the architectural firm C.F. Møller A/S represented by the architect Anna Maria Indrio. The architecture is characterized by a gentle mix of the character and atmosphere of the industrial building and the minimalism and clean lines of modernism – united in bright and inviting rooms, distributed over four floors. The art museum houses an artistically valuable collection of Danish art from 1945 and onwards. The main emphasis is on artists and artisans associated with Vendsyssel. The collection, which covers painting, sculpture work, handicraft and graphics, for example includes works by the landscape painters Svend Engelund, Johannes Hofmeister and Axel P. Jensen. Among the younger generation of artists, you will find Poul Anker Bech, of whose works the art museum has an extensive and representative collection, which also applies to the collection of handicraft with works by picture weaver Berit Hjelholt, goldsmith Bent Exner and ceramicist Tove Anderberg. The collection is continuously put into perspective with contemporary art – just as the many younger Danish and foreign artists visiting the artist workshop and living quarters of the art museum actualize the art as well as the art creation process. In 2009, the art museum inaugurated an extension with a knowledge centre about one of the most notable painters of the 20th century, Niels Larsen Stevns, who has a special connection to the art museum due to the decoration of the old library and museum building in the street Brinck Seidelinsgade. Vendsyssel Museum of Art is given great support locally and nationally and is the setting of art experiences for everyone and activities for children as well as adults. 104

The Print Workshop in Hjørring is housed in the old part of Hjørring (www. hgv.dk). The workshop currently has 45 established artists as members, using the workshop’s nice facilities and professional sparring. Apart from the full members, the workshop is also visited by other artists from Denmark as well as other countries, and is a popular workplace for artists that want to work with the printing techniques. It is possible for the artists to live at the workshop, and therefore, it is an important nerve centre of the art production in the region. The active workshop oozes of soul, atmosphere and creativity, and it is often the setting of ongoing workshops, exhibitions with local as well as visiting artists etc. Everywhere in Hjørring Municipality – regardless if you look to the north, south, east or west – you can experience an abundance of sculptures and decorations in the public space. Throughout many years, the municipality has had an art committee that has worked on decoration of squares and streets. Apart from the art committee, a number of committed citizens and companies have made sure that Hjørring Municipality is plentiful in art experiences in the town as well as the countryside. The many works of art range from total decorations of urban space, such as Bjørn Nørgaard’s work of art in the square P. Nørkjærs Plads, which with its 33 meter stream forms an axis towards Vendsyssel Museum of Art, to smaller, but just as intense accentuations of urban space, such as Claus Ørntoft’s granite sculpture in the square Nørrebro in Hjørring. In Hjørring, an art guide has been published, with a selection of the many sculptures, which can be used as inspiration for a trip on your own, or you can go on one of the popular art and culture walks arranged by Vendsyssel Museum of History and Vendsyssel Museum of Art. In 2011, a project was launched making the sculptures available digitally as well as providing information about the artist and the story behind the work of art. In Kunstbygningen in Vrå – the Engelund collection – you can, apart from the annual “Vrå exhibition”, for example experience the country’s largest collection of the painter Svend Engelund’s works of art (www.kunstbygningenvraa.


dk). The collection, which includes landscapes and portraits as well as still life paintings, illustrates the artist’s entire life’s work. Apart from the Engelund collection, Kunstbygningen has a number of works by artists from the Vrå exhibition. The artist association’s annual “Vrå exhibition” in August, where guest artists are also invited, is a popular event drawing people far and wide and receives a great deal of attention. The members of the association represent all expressions of the visual arts, and several leading drawing offices contribute with current architecture. The manor Odden in Mygdal houses a unique collection of works of art by the artist J.F. Willumsen (www.jfwillumsenodden.dk). The collection includes the country’s largest number of sketches and preliminary work by the artist. Add to this that the exhibition is presented in the evocative and cosy surroundings of the manor, just as the park surrounding the manor underlines the grandness of the place, artistically as well as with regard to cultural history. The coastal town Lønstrup, which is a small fishing village, is an experience in itself. Not just because of the spectacular landscape with the dramatic stretch of coast, the tall cliffs and the charm of the town, but also because Lønstrup has built its status as one of the significant cultural environments of Northern Jutland over a period of years. A large number of artisans have settled in the town, and everywhere in the small, windy streets, you will find active workshops with ceramics and glass-blowing, among other things, as well as several galleries. All in all, Hjørring Municipality is characterised by a large selection of ceramicists, glassblowers, visual artists, sculptors, designers, galleries, graphics companies and others. Furthermore, several ceramicists have worked on establishing cooperation across regions and with an international outlook that has attracted ceramicists from all over the world. This is for example the case with a new and unique project for development of the creative professions in Vendsyssel – CreaBiz Vendsyssel. The purpose of CreaBiz Vendsyssel is to support the business development of the region’s creative companies through guidance and sparring. Furthermore, there are conferences, symposiums and workshops to promote the interest in selected themes. CreaBiz Vendsyssel wants to contribute to making the position of strength that we already have within creative professions in Vendsyssel more visible and developing it further.

Kunsthåndværker-marked i Hjørring

Kunstbygningen i Vrå

105


Kunst und Kunsthandwerk Die Gemeinde Hjørring ist reich an Kunst und Kunsthandwerk. Die eigenartige Landschaft, die derart unterschiedliche Ausdrücke und Wesensmerkmale zusammenfasst, gilt nach wie vor als unausschöpfbare Inspirationsquelle für Künstler und Kunsthandwerker aus lokaler, nationaler und internationaler Perspektive gleichermaßen. In der Stadtmitte von Hjørring liegt das staatlich anerkannte Vendsyssel Kunstmuseum (www.vkm.dk). Das Kunstmuseum ist im ehemaligen Tuchwerk der Stadt untergebracht, das im Jahre 2003 in ein von der Architektin Anna Maria Indrio vom Architekturbüro C.F. Møller A/S entworfenes, hochmodernes Kunstmuseum umfunktioniert wurde. Die Architektur ist durch eine sorgsame Mischung der Eigenart und Atmosphäre des Industriegebäudes mit dem Minimalismus und den reinen Linien des Modernismus gekennzeichnet – beides im Rahmen heller und attraktiver, auf vier Stockwerke verteilter Raumensembles. Das Kunstmuseum beherbergt eine künstlerisch wertvolle Sammlung dänischer Kunst von 1945 bis heute. Es handelt sich schwerpunktmäßig um Werke von Künstlern und Kunsthandwerkern mit Zugehörigkeit zum Landesteil. Unter den in der aus Exponaten der Malerei, der Bildhauerei, des Kunsthandwerks und der Grafik bestehenden Sammlung vertretenen Künstlern sind die Landschaftsmaler Svend Engelund, Johannes Hofmeister und Axel P. Jensen zu erwähnen. Aus der jüngeren Künstlergeneration findet man Poul Anker Bech, dessen Werke in einer umfangreichen und repräsentativen Sammlung hier ausgestellt sind, was ebenfalls auf die Sammlung von Kunsthandwerk mit Werken von u.a. Bildweberin Berit Hjelholt, Goldschmied Bent Exner und Keramikerin Tove Anderberg zutrifft. Die Sammlung wird kontinuerlich durch Gegenwartskunst in Perspektive gesetzt, so wie die vielen dänischen und ausländischen Nachwuchskünstler, die als Gastkünstler das Künstleratelier des Kunstmuseums nebst dazuge-

höriger Wohnung benutzen, sowohl die Kunst als auch den künstlerischen Schöpfungsprozess aktualisieren. 2009 weihte das Kunstmuseum einen Anbau mit einem Wissenszentrum für einen der profiliertesten Maler des 20. Jahrhunderts, Niels Larsen Stevns, ein, der durch die von ihm ausgeführte Ausschmückung des alten Bücherei- und Museumsgebäudes in Brinck Seidelinsgade einen besonderen Bezug zum Kunstmuseum aufweist. Vendsyssel Kunstmuseum genießt große Unterstützung auf lokaler und nationaler Ebene und gibt den Rahmen für Kunsterlebnisse für alle sowie für Aktivitäten für Kinder und Erwachsene ab. Die Grafische Werkstatt in Hjørring ist in der Altstadt von Hjørring gelegen (Det Grafiske Værksted – www.hgv.dk). Die Werkstatt hat z.Z. 45 anerkannte Künstler als Mitglieder, die die optimalen Einrichtungen der Werkstatt mit dazugehörigen Möglichkeiten für Erfahrungsaustausch benutzen. Zusätzlich zu den ständigen Mitgliedern bekommt das Museum Besuch anderer Künstler aus dem In- und Ausland und dient dabei als geschätzter Arbeitsort für Künstler, die mit den grafischen Techniken arbeiten möchten. Die Künstler können in der Werkstatt wohnen, weshalb sie sich zum Dreh- und Angelpunkt des Kunstbetriebs im Landesteil gemausert hat. Die arbeitende Werkstatt verströmt Seele, Atmosphäre und Kreativität, zumal laufend Workshops, Ausstellungen mit ständigen und gastierenden Künstlern usw. veranstaltet werden. Überall in der Gemeinde Hjørring – egal ob man Richtung Norden, Süden, Osten oder Westen schaut – gibt es im öffentlichen Raum Plastiken und Ausschmückungen in Hülle und Fülle. Seit vielen Jahren verfügt die Gemeinde über einen eigenen Kunstausschuss, der sich mit der Ausschmückung von Plätzen, Straßen und Gassen befasst. Zusätzlich zum Kunstausschuss haben viele engagierte Bürger und Unternehmen dafür gesorgt, dass die Gemeinde Hjørring ein wahres Füllhorn künstlerischer Erlebnisse in der Stadt sowie auf dem flachen Land gleichermaßen zu bieten hat. Der Bogen

Torvet i Sindal

106


der vielen Werke spannt sich von Komplettausschmückungen des städtischen Raums wie beispielswiese Bjørn Nørgaards Werk auf dem Platz P. Nørkjærs Plads, das mit seinem 33 Meter langen Fließgewässer eine Achse Richtung Vendsyssel Kunstmuseum bildet, zu kleineren, aber dafür nicht weniger eindrucksvollen Profilierungen des städtischen Raums wie Claus Ørntofts Granitskulptur in Nørrebro in Hjørring. In Hjørring hat man einen Kunstführer mit einer Auswahl der vielen Plastiken herausgegeben, der als Inspiration für einen Stadtbummel auf eigene Faust dienen kann, oder man kann sich an einer der beliebten Kunst- und Kulturwanderungen, die Vendsyssel Historiske Museum und Vendsyssel Kunstmuseum veranstalten, beteiligen. 2011 wird ein Projekt lanciert, das die Plastiken digital zugänglich machen, über den jeweiligen Kulturschaffenden berichten und die Entstehungsgeschichte des Werks vermitteln soll. Im Kunstgebäude (Kunstbygningen) zu Vrå – Engelund-Sammlung – gibt es außer der jährlichen ”Vrå-Ausstellung” u.a. die größte dänische Sammlung der Werke des Malers Svend Engelund (www.kunstbygningenvraa. dk). Die Sammlung, die Landschafts- und Porträtmalerei sowie Stillleben umfasst, beleuchtet das Gesamtwerk des Künstlers. Außer der EngelundSammlung verfügt das Kunstgebäude über viele Werke der an der VråAusstellung teilnehmenden Künstler. Die jedes Jahr im August stattfindende ”Vrå-Ausstellung” der Künstlervereinigung, zu der auch Gastkünstler eingeladen werden, ist so etwas wie ein Event, das Leute aus nah und fern heranlockt und Gegenstand großer Publikumsaufmerksamkeit ist. Die Mitglieder der Vereinigung vertreten sämtliche bildkünstlerischen Ausdrucksformen, zumal mehrere führende Architekturbüros Beispiele für aktuelle Baukunst präsentieren. Das Rittergut Odden in Mygdal beherbergt eine einzigartige Sammlung der Werke des Künstlers J.F. Willumsen (www.jfwillumsenodden.dk). Die

Sammlung umfasst die größte Anzahl von Skizzen und Entwürfen aus der Hand des Künstlers, die es in Dänemark gibt. Noch hinzu kommt, dass die Ausstellung in stimmungsvoller und idyllischer Umgebung präsentiert wird, so wie der das Rittergut umgebende Park die Größe des Ortes in künstlerischem und kulturgeschichtlichem Sinne gleichermaßen betont. Der Küstenort Lønstrup mit dem kleinen Fischerdorf ist an sich ein Erlebnis, nicht nur wegen der großartigen Landschaft mit der dramatischen Küstenstrecke, den steilen Hängen und dem Reiz der Ortschaft, sondern auch deswegen, weil sich Lønstrup im Laufe der Jahre als profilierte Kulturszene in Nordjütland bewährt hat. Ganz viele Kunsthandwerker haben sich im Ort niedergelassen, und überall in den engen und krummen Gassen gibt es arbeitende Werkstätten mit u.a. Keramik und Glasbläserei sowie mehrere Galerien. Die Gemeinde Hjørring ist überhaupt durch eine große Anzahl von Keramikern, Glaskünstlern, Bildkünstlern, Bildhauern, Designern, Galerien, Grafikwerkstätten usw. gekennzeichnet. Dabei haben sich insbesondere mehrere Keramiker um den Aufbau von Kontakten in ganz Dänemark mit internationaler Perspektive bemüht, was Keramiker aus der ganzen Welt herangelockt hat. Diese Bemühungen werden u.a. im Zusammenhang mit einem neuen und einzigartigen Projekt zur Entwicklung des kreativen Gewerbes in Vendsyssel – CreaBiz Vendsyssel – entfaltet. Zweck von CreaBiz Vendsyssel ist die Unterstützung der kommerziellen Entwicklung der kreativen Unternehmen vor Ort durch Beratung und Erfahrungsaustausch. Ferner werden Konferenzen, Symposien und Workshops durchgeführt, um das Interesse für ausgewählte Themen zu fördern. CreaBiz Vendsyssel soll zur Profilierung und Weiterentwicklung der starken Position beitragen, die das kreative Gewerbe ohnehin schon in Vendsyssel innehat.

Herregården Odden nær Mygdal

107


Skole og uddannelse Af skolekonsulent Christine Worm Marshall, Hjørring Kommune

Lidt i otte – Holmegårdsskolen

Borgerne i Hjørring Kommune skal have de bedste forudsætninger for gennem uddannelse at kunne skabe sig et inspirerende og indholdsrigt liv. Uddannelse er den afgørende faktor for at kunne udvikle og fastholde høj livskvalitet, og gode uddannelsestilbud er vigtige for at kunne tiltrække og fastholde indbyggere. Derfor er det kommunens ambition at udbygge sit ry som en attraktiv uddannelsesby. Kommunen har en bred vifte af uddannelsestilbud, fra leg og læring i daginstitutioner, over folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til folkehøjskole og aktive folkeoplysningstilbud. Et skolevæsen i udvikling Hjørring Kommunes skolevæsen undergik i 2010 en kraftig udvikling. Fra sommerferien 2011 har kommunen 10 skolecentre med i alt 20 undervisningssteder, og som resultat af den nye struktur og et faldende børnetal måtte syv skoler i kommunen lukke. Dette skete for at skolevæsenet kunne bevare sin fælles vision om at kunne tilbyde en robust, autentisk og mangfoldig folkeskole, hvor børn og unge hver dag bliver mødt med udfordringer af kvalificerede og motiverede lærere, pædagoger og ledere. I Hjørring Kommune arbejder man mod et skolevæsen, der kan modsvare fremtidens udfordringer i et globaliseret vidensamfund med høje krav til kvalitet. Skolernes undervisning skal fremme autentiske undervisningssituationer, som bygger på oplevelser og aktiviteter, der involverer, og på den musiske dimension. Endelig skal skolevæsnet være mangfoldigt, så de enkelte lokalområders styrkesider og særpræg bevares bl.a. gennem en stærk involvering af forældrene. Kommunen tilbyder et vidt forgrenet net af skoler i lokalsamfundene. På alle 19 lokaliteter (bortset fra kommunens 10. kl. center) tilbydes der et sammenhængende forløb fra børnene begynder i vuggestue eller dagpleje, til de efter 6. klasse har gennemført mellemtrinet. Der er et tæt samarbejde mellem børnehave og skolernes indskolingsfase, så børn og forældre oplever en sammenhæng i tilbuddet, der giver tryghed, 108

nærhed og kvalitet. Der er fokus på støtte til børn med særlige behov, og det forebyggende arbejde vægtes højt. I næste fase, fra 4.- 6. klasse, skal det faglige grundlag for elevernes videre uddannelse sikres. Skolerne samarbejder om at sikre, at der i alle fag er højt kvalificerede lærere, som både mestrer fagligheden og sikrer et godt og mobbefrit socialt miljø. I sidste fase, fra 7. - 9. klasse, skal elevernes faglige fundament udbygges samtidig med, at der bliver større fokus på at anvende viden og færdigheder. Dette stiller krav om specialiseret faglig viden fra et engageret og kompetent lærerkorps. Efter skolestrukturændringen er der én samlet overbygning i de fleste skolecentre. Der vil på alle skoler med overbygning være tilbud om fordybelse i udvalgte fag, så elever med særlige interesser og evner kan få relevante udfordringer. Endelig har Hjørring Kommune et samlet tilbud for 10. klasse-elever – Hjørring Ny 10. I forbindelse med ændringen af skolestrukturen i Hjørring Kommune opstod der i flere af de byer, som mistede en folkeskole, et privat skoletilbud, hvor særlige ønsker fra forældrekredsen kan imødekommes. I skrivende stund er der således 8 fri- eller privatskoler i kommunen. En række efterskoler er også med til at sikre det mangfoldige skoletilbud til de unge. En livslang proces Det gamle udtryk ”ud af skolen – og hva´ så?” har mistet sin gyldighed. Uddannelse er en livslang proces, og vores vidensamfund forudsætter, at eleverne fortsætter skolegangen med en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Hjørring Kommune lægger sig i selen for at indfri det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er der et godt og tæt samarbejde mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, og dette samarbejde udvikles stadig.


Hjørring har allerede en lang række uddannelser over grundskoleniveau, hvilket er med til at gøre byen til Vendsyssels uddannelsescentrum. På Skolevangen finder man Hjørring Gymnasium og HF-kursus, som er landsdelens største og ældste gymnasium. Man finder voksenuddannelsescenteret (VUC Vendsyssel Vest), som tilbyder undervisning på alle niveauer fra forberedende voksenundervisning til HF. Derudover finder man University College Nordjylland, der tilbyder en lang række uddannelser indenfor pædagogik, sundhed, teknologi og business. Det er også her, man finder sygeplejerskeuddannelsen. I forlængelse af Skolevangen finder man EUC Nord (ErhvervsUddannelsesCenter Nord), som er en sammenlægning af Hjørring Tekniske Skole, Frederikshavn Tekniske Skole, Handelsskolen i Hjørring og Erhvervsgymnasiet (HHX og HTX). Siden 2010 har man også kunnet finde landets første Håndværkerakademi, der i samarbejde med fx Teknologisk Institut og Dansk Byggeri videre- og efteruddanner håndværkere og skaber udvikling og innovation inden for bygge- og anlægsbranchen, som for tiden har fokus på passivt byggeri og energibesparelse. Til EUC Nord hører også kursuscentret på Jørgen H. Jensens Vej, der tilbyder en bred vifte af erhvervsrelaterede kurser for ledere og medarbejdere. Videregående uddannelser Hjørring har en afdeling af Social og Sundhedsskolen (SOSU Nord), der uddanner kompetente og kvalificerede medarbejdere til hele social- og sund-

hedssektoren samt den pædagogiske sektor. University College Nordjyllands (UCN) afdeling i Hjørring tilbyder professionsbacheloruddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske samt bacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling. Folkeoplysning, folkehøjskole og den musiske dimension Billedet af en levende uddannelseskommune rundes af med en kort omtale af de mere folkeoplysende og kulturelle uddannelsestilbud. Vrå Højskole har en meget lang tradition som folkeoplysende højskole med stor vægt på kunst og kunsthåndværk. Skolen rummer samtidig en koncertsal og en kunstbygning, der benyttes flittigt af egnens beboere. Oplysningsforbundene (AOF, LOF, FOF) trives godt i Hjørring Kommune og har et bredt tilbud af kurser og oplysende aktiviteter. Kommunens musiske skole er blandt de førende i landet på det musikalske område og rummer ud over musikskole også billedskole, dramaskole, balletskole og danseskole (i samarbejde med Dance Action). Hjørring Kommune vil i fremtiden satse på at fastholde og udbygge uddannelsestilbuddene i kommunen, og der er fokus på at vedligeholde et tæt samarbejde med de øvrige kommuner i Vendsyssel samt landsdelsdækkende uddannelsesinstitutioner i Aalborg – fx Aalborg Universitet.

Kommunen har et rigt skoletilbud ud over folkeskolen

109


School and education In their pursuit of an inspiring and fulfilling life, the citizens of Hjørring Municipality deserve the best fundamental educational basis. Education is a decisive factor in the development and maintenance of a high quality of life; and, likewise, the provision of good educational opportunities is important for the area’s attraction and retention of citizens. Therefore, it is the municipality’s ambition to expand the town’s reputation as an attractive centre for education. The municipality provides a wide range of educational opportunities – from play and learning in day-care facilities, via municipal primary and lower secondary schools, youth education programmes and higher education to adult education colleges and active general adult education. An educational system in progress In 2010, the school system within Hjørring Municipality underwent a significant development. As of the summer holidays of 2011, the municipality has been in charge of 10 school centres comprising a total of 20 educational locations; and, as a result of this new structure and a falling birth rate, seven of the municipality’s schools were compelled to close down. This step was necessary if the municipal school system were to adhere to the shared vision of providing a solid, authentic and heterogeneous primary and lower secondary school system (the Danish ‘Folkeskole’ system) where our children and youths will daily face a variety of challenges provided by qualified and motivated teachers, social educators and headmasters. Hjørring Municipality is working towards a school system geared for encountering the challenges of the future quality requirements in a globalised knowledgebased society. The education at the schools is targeted at facilitating authentic educational situations based on experiences and activities that will involve the pupils – not forgetting the dimension comprising the art subjects. Finally, the school system must represent a diversity that will uphold the individual local communities’ strengths and special qualities through e.g. a strong parent involvement.

The municipality provides a comprehensive network of schools branching off into schools within the local communities. All 19 locations (apart from the 10th-form centre) provide a continuous process right from the day when the children start at nursery or day-care to the completion of the intermediate stage concluded with the 6th form. A close collaboration between kindergarten and the introductory stage of the schools has been established to ensure that children and parents will experience the provision of connectivity in order to foster security, nearness and quality. Likewise, the municipality has established support for children with special needs, paying particular attention to prophylactic work. The next stage, from the 4th to the 6th form, is targeted at ensuring that the educational standards of the pupils will provide the foundation of their further education. The schools collaborate towards ensuring that all subjects will be taught by highly qualified teachers expertly maintaining professional standards as well as providing a sound environment free of bullying. During the final stage, from the 7th to the 9th form, the foundation of the pupils’ educational standards will be subject to further development; and there will, at the same time, be an increased focus on the application of knowledge and skills. This will require expert professional knowledge from a committed and competent teaching staff. After the school structure revision, most school centres have established one all-embracing superstructure programme. Every school providing a superstructure programme will facilitate the opportunity to concentrate on specific subjects, thus providing pupils with specific interests and abilities with an opportunity to meet relevant challenges. Finally, Hjørring Municipality provides 10th formers with a collective opportunity – the Hjørring Ny 10.

Fysiktime på Hjørring Ny 10.

110


Halvorsminde Efterskole – et af flere tilbud for de unge

Several towns – having lost their school under the ‘Folkeskole’ system in connection with Hjørring Municipality’s school structure revision – saw the emergence of private schools meeting particular parental desires. At the time of writing, there are thus 8 private or independent schools within the municipality. The considerable number of independent boarding schools for lower secondary students also contributes to ensuring the heterogenic provision of teaching facilities for the municipality’s youth. A lifelong process The age-old adage, “school is over – then what?”, has gradually become less true. Education is a lifelong process; and our knowledge society presupposes that pupils extend their schooling by taking a qualifying youth education. Hjørring Municipality spares no efforts in respect of meeting the national target that 95% of a year group will complete a youth education. This is why there is a solid and close collaboration between the basic-school and the youth educations – a constantly developing collaboration. For this to be successful, a wide range of offers will be required; and Hjørring already has a substantial array of educations above basic levels – a contributory factor in the establishment of the town as the educational centre of Vendsyssel. The location, Skolevangen, is the home of Hjørring Gymnasium og HF-kursus – the region’s largest and oldest upper secondary school; the adult-education centre (VUC Vendsyssel Vest) providing education at all levels from preliminary adult education to higher preparatory programmes; and University College of Northern Denmark providing a wide range of education within teaching, health, technology and business. This is also where, nowadays, you find the Nursing Department – the former Hjørring Nursing School. Almost as an extension of Skolevangen, we find the technical and vocational school, EUC Nord, which is a merger between the former technical schools of Hjørring and Frederikshavn and the business and technical colleges of Hjørring (HHX og HTX). Since 2010, this has also been the seat of the country’s first craftsman academy – Håndværkeradademiet – providing further training and education for craftsmen in collaboration with e.g. Danish Technological Institute and The Danish Construction Association, thus creating development and innovation within the building and

construction trades with particular focus on passive building and energy saving. EUC Nord also comprises the training centre at Jørgen H. Jensens Vej providing a wide range of commercially related courses for managers and employees. Higher education Hjørring houses a department of SOSU Nord (the social and health-care assistant educations) responsible for the education of competent and qualified employees, spanning the social and the health sector as well as the socialeducation sector. The Hjørring department of University College Nordjylland (UCN) provides the professional bachelor’s degree educations within teaching, nursing and social education plus the bachelor degree in nature-andculture mediation. General education, adult-education colleges and the dimension of arts This picture of an education town in development, will be rounded off by a brief comment on offers of a more general-educational nature and on cultural educational offers. The adult-education college, Vrå Højskole’s traditions of art and handicrafts go a very long way back. The school moreover has its own concert hall and an arts building – both frequently used by the locals of the area. The education associations (AOF, LOF, FOF) thrive in the Hjørring Municipality area, and they provide a wide range of courses and informational activities. The art school of the municipality belongs among the leading in the country within the area of music; and – other than a music school – there is also a picture school, a drama school, and a ballet and dancing school (in collaboration with Dance Action). In the future, Hjørring Municipality will target the maintenance and expansion of the educational offers within the municipality – focusing on retaining a close collaboration with Vendsyssel’s other municipalities and with the regional educational institutions in Aalborg – e.g. Aalborg University. 111


Schule und Ausbildung

UCN uddanner lærere, pædagoger og sygeplejersker

Den Bürgern der Gemeinde Hjørring sind optimale Bedingungen dafür zu bieten, durch Ausbildung das eigene Leben sinnstiftend und inhaltsreich zu gestalten. Ausbildung ist der entscheidende Faktor, um eine hohe Lebensqualität entwickeln und aufrechterhalten zu können, zumal gute Ausbildungsangebote für die Gegend wichtig sind, um Einwohner anzuziehen und festzuhalten. Deshalb ist es die Ambition der Gemeinde, sich noch stärker als Standort attraktiver Ausbildungen zu profilieren. Die Gemeinde verfügt über ein breitgefächertes Ausbildungsangebot, und zwar von Kitas mit Spielen und Lernen über Grundschule, weiterführende Schulen und Hochschulen bis Heimvolkshochschule und allgemeine Volkshochschulangebote. Schulwesen im Zeichen der Entwicklung Das Schulwesen der Gemeinde Hjørring durchlief 2010 eine drastische Entwicklung. Ab den Sommerferien 2011 verfügt die Gemeinde über 10 Schulzentren mit insgesamt 20 Unterrichtsstandorten, zumal sieben Schulen innerhalb der Gemeinde als Folge der neuen Struktur und der rückläufigen Kinderzahl aufgelöst werden mussten. Dies geschah, damit das Schulwesen seine gemeinsam konzipierte Vision weiterverfolgen kann, die eine robuste, authentische und vielfältige Grundschule, in der qualifizierte und motivierte Lehrer den Kindern und Jugendlichen jeden Tag Herausforderungen bieten, vorsieht. In der Gemeinde Hjørring setzt man sich für ein Schulwesen ein, das den Herausforderungen der Zukunft in einer globalisierten Wissensgesellschaft, die hohe Qualitätsansprüche stellt, gerecht wird. Der schulische Unterricht hat sowohl authentische Unterrichtssituationen, die auf Erlebnissen und Aktivitäten basieren, die Engagement fordern, als auch die musischen Aspekte zu fördern. Schließlich muss das Schulwesen vielfältig sein, damit Stärken und Eigenarten der jeweiligen Gemeinwesen aufrechterhalten werden können, u.a. dadurch, dass die Eltern verstärkt in die Gestaltung des schulischen Alltags eingebunden werden. Die Gemeinde unterhält ein weitverzweigtes Netz schulischer Einrichtungen in den örtlichen Gemeinwesen. An allen 19 Standorten (außer dem 10.-Klassen-Zentrum der Gemeinde) wird den Kindern ein kontinuierlicher Verlauf vom Zeitpunkt der Aufnahme in die Kinderkrippe oder bei der Tagesmutter bis zur Absolvierung der Mittelstufe nach der 6. Klasse angeboten. 112

Die Übergangsphase zwischen Kita und Einschulungsablauf ist nunmehr in eine enge Kooperation eingebunden worden, damit Kindern und Eltern durch den lückenlosen Zusammenhang ein Gefühl von Geborgenheit, Nähe und Qualität vermittelt wird. Ebenfalls werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen gefördert, so wie vorbeugende Maßnahmen einen hohen Stellenwert haben. In der nächsten Phase, 4.- 6. Klasse, ist die fachliche Grundlage für die Weiterbildung der Schüler herbeizuführen. Die Schulen kooperieren, damit sichergestellt wird, dass es für alle Fächer hochqualifizierte Lehrer gibt, die mit den fachlichen Inhalten fertig werden und noch dazu ein gutes soziales Umfeld ohne Mobbingverhalten schaffen. In der letzten Phase, 7. - 9. Klasse, ist das fachliche Gerüst der Schüler auszubauen, wobei der Schwerpunkt gleichzeitig hin zur Anwendung spezifischer Wissensinhalte und Leistungen verlagert wird. Hierzu ist die Vermittlung spezialisiertes Fachwissen durch einen engagierten und leistungsfähigen Lehrkörper erforderlich. Nach der Änderung der schulischen Struktur verfügen die meisten Schulzentren ohnehin über einen einheitlichen Oberschulbereich. Alle Schulen mit Oberschulbereich bieten einschlägige Leistungskurse in Wahlfächern an, damit Schüler mit besonderen Interessen und Fähigkeiten passende Herausforderungen finden. Schließlich hat die Gemeinde Hjørring ein einheitliches Angebot für Schüler der 10. Klassenstufe – Hjørring Ny (Neu) 10. Im Zusammenhang mit der Änderung der schulischen Struktur in der Gemeinde Hjørring entstanden in mehreren der Ortschaften, in denen es zur Auflösung der Grundschule kam, ein privates Schulangebot, das den besonderen Wünschen der Eltern gerecht wird. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gibt es somit 8 Privatschulen innerhalb der Gemeinde. Einige Internatschulen tragen auch dazu bei, ein vielfältiges schulisches Angebot für Jugendliche zu gewährleisten. Ein lebenslanger Prozess Die Binsenweisheit ”Schule ade – und jetzt?” ist nunmehr hinfällig geworden. Ausbildung gilt als ein lebenslanger Prozess, zumal als Voraussetzung für


unsere wissensbasierte Gesellschaft gilt, dass die Schüler eine Ausbildung der oberen Sekundarstufe erfolgreich absolvieren. Die Gemeinde Hjørring bringt sich voll in die Umsetzung der nationalen Zielvorgabe dahingehend, dass 95 % eines Nachwuchsjahrgangs eine weiterführende Ausbildung zu absolvieren haben, ein. Deshalb gibt es ohnehin eine reibungslose und enge Kooperation zwischen der Grundschule und der Sekundarstufe, die Gegenstand laufender Weiterentwicklung ist.

Hochschulausbildungen Hjørring verfügt über eine Abteilung von Social- & Sundhedsskolen (SOSU Nord), die leistungsfähige und qualifizierte Mitarbeiter für sämtliche Pflegeberufe sowie für den erzieherischen Bereich ausbildet. Die Abteilung von University College Nordjylland (UCN) in Hjørring bietet Fachhochschulabschlüsse als Lehrer, Erzieher und Krankenschwester sowie die Aufbaustufe zum Studium der Natur- und Kulturvermittlung.

Um den Erfolg anzubahnen, muss eine breitgefächerte Angebotspalette her, und Hjørring weist bereits recht viele Ausbildungen der Sekundarstufe auf, was dazu beiträgt, die Stadt als das Ausbildungszentrum von Vendsyssel zu profilieren.

Volkshochschule, Heimvolkshochschule und die musischen Aspekte Zur Abrundung des Bilds einer Gemeinde im Zeichen dynamischer Ausbildung dient die kurzgefasste Erwähnung von Ausbildungsangeboten der eher aufklärerisch und kulturell ausgerichteten Art.

In Skolevangen gibt es Hjørring Gymnasium & HF-kursus, bei dem es sich um das größte und älteste Gymnasium des Landesteils handelt, das Erwachsenenbildungszentrum (VUC Vendsyssel Vest), das Unterricht auf allen Niveaus von Erwachsenenbildungskursen der Aufbaustufe bis zum Zweiten Bildungsweg bietet, sowie die Fachhochschule University College Nordjylland, an der es viele Ausbildungen der Bereiche Erziehungswissenschaft, Gesundheit, Technologie und Handel gibt. Noch dazu beherbergt die Fachhochschule nunmehr auch die Ausbildung zur Krankenschwester.

Die Heimvolkshochschule Vrå Højskole hat eine sehr lange Tradition als aufklärerische Heimvolkshochschule mit Kunst und Kunsthandwerk als Schwerpunktfächern. Die Schule beherbergt gleichzeitig einen Konzertsaal und ein Kunstgebäude, das die Einheimischen stark in Anspruch nehmen.

Im Anschluss an Skolevangen liegt das EUC Nord (ErhvervsUddannelsesCenter Nord), bei dem es sich um eine Zusammenlegung der Berufsschulen Hjørring Tekniske Skole und Frederikshavn Tekniske skole, der Handelsschule Hjørring und dem gewerblichem Gymnasium (kaufmännische HHX- und technische HTX-Richtung) handelt. Seit 2010 gilt diese Adresse auch als Standort der ersten Handwerkerakademie Dänemarks, die in Kooperation mit z.B. der Prüfanstalt Teknologisk Institut und dem Fachverband des Baugewerbes Dansk Byggeri Handwerker fortbildet und Entwicklung und Innovation im Hoch- und Tiefbau vorantreibt, zumal sich der Schwerpunkt neuerdings hin zu Themen wie Passivhaus und Energieeinsparungen verlagert. Bestandteil von EUC Nord ist ebenfalls das Lehrgangszentrum in Jørgen H. Jensens Vej, das eine breitgefächerte Palette an gewerbespezifischen Lehrgängen für Manager und Mitarbeiter anbietet.

Die musische Schule der Gemeinde gehört zu den landesweit führenden im musikalischen Bereich und beherbergt zusätzlich zur Musikschule Bildschule, Dramaschule, Ballettschule und Tanzschule (in Kooperation mit Dance Action).

Die Volkshochschulträger (AOF, LOF, FOF) steuern auf Erfolgskurs in der Gemeinde Hjørring dank einer breitgefächerten Palette an Lehrgängen und aufklärerischen Veranstaltungen.

Die Gemeinde Hjørring wird sich auch weiterhin darum bemühen, die in der Gemeinde vorhandenen Ausbildungsangebote aufrechtzuerhalten und auszubauen, zumal der Schwerpunkt bei der Beibehaltung einer engen Kooperation mit den übrigen Gemeinden in Vendsyssel sowie Lehranstalten in Aalborg mit regionalem Einzugsbereich, z.B. der Hochschule Aalborg, liegt.

Kronprinsen besøger EUCNord og får overrakt gaver fremstillet af snedkerlærlinge, august 11

113


Sundhed og trivsel Af leder af borgersundhed Charlotte Færch Nielsen, Hjørring Kommune

Her kan trænes/genoptrænes under kyndig vejledning

Hjørring Kommunes sundhedspolitik I Hjørring Kommune prioriteres sundhed og trivsel højt. Derfor vedtog Byrådet i 2008 Hjørring Kommunes sundhedspolitik. De overordnede visioner handler om, at vi skal leve længere, ikke mindst skal vi have det godt, og endelig skal vi alle have mulighed for et sundt liv. For Hjørring Kommune handler sundhed altså om trivsel og udvikling og om at have ressourcer til at leve et godt liv. En undersøgelse fra 2010 af sundheden i Hjørring Kommune blandt borgerne over 16 år viser, at 85 % oplever at have et godt, vældig godt eller fremragende helbred. Det er et vigtigt målepunkt i forhold til at arbejde for visionerne i sundhedspolitikken. Samtidig viser samme undersøgelse, at Hjørring Kommune har udfordringer i forhold til stigende overvægt hos borgerne og borgere, der ikke er fysisk aktive. Det er forhold, som har indflydelse på, om et godt helbred bevares. Et positivt resultat fra undersøgelsen er, at antallet af rygere er faldet. Med en viden om at rygning er den enkeltfaktor, der har størst indflydelse på helbredstilstanden, er kommunen meget stolt af denne udvikling. Samtidig ved vi godt, at der fortsat skal gøres en indsats for, at der bliver endnu færre borgere, der ryger.

114

særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse. Medarbejderne skal bidrage til at kvalificere kommunens sundhedsindsatser nu og i fremtiden. Efter devisen: ”Vi har den sundhedsfaglige viden – I har borgerkontakten”, tilbyder Hjørring Sundhedscenter partnerskab med de øvrige forvaltninger i kommunen, idrætsforeninger, skoler, patientforeninger m.fl. om at iværksætte konkrete sunde tilbud og rammer til vores borger, så kommunens sundhedspolitik realiseres. Hjørring Sundhedscenter er den fysiske ramme for kommunal fysioterapi, ergoterapi, genoptræning, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme. Vi ser forebyggelse som en af hjørnestenene for at sikre borgerne sundhed og trivsel. Derfor tilbyder vi selv en række sunde tilbud til vores borgere, hvor sundhedskonsulenter kommer ud i lokalsamfundene på f.eks. bibliotekerne, aktivitetsklubber, arbejdspladser og boligområder. Det kan være sundhedssamtaler, rygestopkurser, foredrag, sundhedsmålinger osv. Se mere på www.sundhedscenter.hjoerring.dk.

Hjælp til selvhjælp ”Hjælp til selvhjælp” er nøgleordene, når det gælder om at bevare og måske styrke muligheden for at klare de udfordringer, som hverdagen byder på. Selv om en selvhjulpen tilværelse er et mål for os alle, vil kommunen naturligvis yde den fornødne støtte og hjælp for at lette hverdagen, hvis det bliver nødvendigt. ”Hjælp til selvhjælp” vil være gennemgående i kontakten til borgerne i forhold til rehabilitering, træning, hjælpemidler, praktisk hjælp og pleje osv.

Hjørring Sundhedscenter tilbyder højt specialiseret træning til borgere med fysiske svækkelser. Her trænes med børn og unge, der har særlige behov. Der trænes med voksne, der har et genoptræningsbehov fx efter en operation eller ulykke. Der er også stor fokus på ældre, der har brug for genoptræning efter et sygdomsforløb, og træning, der sikrer, at den ældre fortsat kan være selvhjulpen. Ældre over 75 år tilbydes årligt et forebyggende hjemmebesøg. Her kommer en sundhedskonsulent på besøg hos borgeren, og sammen drøfter de, hvordan hverdagen fungerer, og hvordan den kan blive ved med at fungere tilfredsstillende for borgeren.

Hjørring Sundhedscenter Hjørring Sundhedscenter ved Hjørring Banegård er sundhedens generator i Hjørring Kommune. I sundhedscentret har vi samlet medarbejdere med

Forsamlingsbygningen Forsamlingsbygningen i Hjørrings nye gågade arbejder også med sundhed og trivsel for borgerne. Her er det primære formål:


• At sikre kommunens socialt sårbare grupper de bedst mulige betingelser for et aktivt og indholdsrigt liv med udgangspunkt i respekt, værdighed og tryghed • At etablere og koordinere et samarbejde på tværs af de frivillige foreninger/ organisationer, der udfører humanitært og socialt frivilligt arbejde i Hjørring Kommune. Forsamlingsbygningen tilbyder rammer og aktiviteter til kommunens efterlønnere og pensionister – i alle aldre. Under hensyn til brugernes ønsker og ideer afholdes en bred vifte af aktiviteter - fx netcafé, kreative værksteder samt motion for både mobile og mindre mobile. Forsamlingsbygningen har også et cafeteria, som er åbent 365 dage om året for alle brugerne. Frivilligcenter Hjørring er blevet en selvejende institution. Frivilligcenteret har til huse i Forsamlingsbygningen og har et godt og tæt samarbejde til de øvrige aktiviteter i Forsamlingsbygningen. Under Forsamlingsbygningen hører også aktivitetshusene og -klubberne rundt om i kommunen. De er et tilbud til alle voksne og til de frivillige sociale organisationer i Hjørring Kommune. Et sted hvor man kan mødes om kreative, fysiske og sociale aktiviteter. Aktiviteterne spænder fra selvhjælpsgrupper over gymnastik og stavgang til koncerter og dansearrangementer.

huset fungerer også som det centrale fødested i Vendsyssel og siger årligt velkommen til ca. 1.550 nye borgere. Hjørring er stolt af sit sygehus samt af, at sygehuset til stadighed udbygges – senest med det nye Medicinerhus og den kommende nye fælles akutmodtagelse, som skal stå færdig i starten af 2013. Sygehus Vendsyssel klarer sig da også fortrinligt i de fleste sundhedsfaglige undersøgelser, og også undersøgelser blandt patienter og personalet viser stor tilfredshed med Hjørrings sygehus. Hjørring Kommune, Sygehus Vendsyssel og de praktiserende læger har et godt og tæt samarbejde. Mange borgere har kontakt med den praktiserende læge og evt. kommunen inden og efter behandling på sygehuset. Derfor er den væsentligste opgave i samarbejdet, at der er sammenhæng mellem indsatsen på sygehuset, hos den praktiserende læge og i kommunen. På den måde opnår og oplever borgeren den bedste behandling.

Hjørring Sundhedscenter

Alt sammen gennemføres ud fra Forsamlingsbygningens motto: ”Vi har rammerne – du er indholdet!”. Forsamlingsbygningen Sygehus Vendsyssel – Hjørring Sygehus Vendsyssel er Region Nordjyllands næststørste sygehus. Sygehus Vendsyssel beskæftiger, inkl. medarbejderne på de mindre afdelinger i Skagen, Frederikshavn og Brønderslev, ca. 1.500 medarbejdere, så sygehuset er en af Hjørrings absolut største arbejdspladser. Her findes kirurgiske og medicinske specialer, som klarer både akutte og planlagte opgaver. Syge-

Sygehus Vendsyssel

Al begyndelse kan være svær, men Hjørring Sundhedscenter gør det nemmere

115


Health and welfare Hjørring Municipality’s health policy 2008-2014 At Hjørring Municipality, health and welfare are given a high priority. Therefore, the city council adopted the health policy of Hjørring Municipality in 2008. The general visions are about us living longer and not least feeling well, and finally, we should all have the possibility of living a healthy life. Thus, for Hjørring Municipality, health is about welfare and development, and about having the resources to live a good life. A survey from 2010 on the health in Hjørring Municipality among citizens above the age of 16 shows that 85 % experience having a good, very good or excellent health. It is an important measurement point with regard to working for the visions of the health policy. Furthermore, the same survey shows that Hjørring Municipality is facing some challenges with regard to increasing overweight of the citizens and with regard to citizens who are not physically active. This is a circumstance that has significant influence on whether good health is maintained. A positive result of the survey is that the number of smokers has gone down. Considering the knowledge that smoking is the single factor that has the greatest influence on health, the municipality is very proud of this development. However, we are also aware that a continued effort has to be made to make sure that even fewer citizens smoke. Help to help yourself ”Help to help yourself” are the key words when it comes to maintaining and possibly strengthening the possibility of handling the challenges occurring in everyday life. Even though a self-sufficient life is a goal for anyone, the municipality will obviously provide the necessary support and help to make your life easier, if this is required. ”Help to help yourself” will be a recurring factor in the contact with the citizens with regard to rehabilitation, training, assistive technology, practical help and care etc.

Hjørring Sundhedscenter Hjørring Health Centre at Hjørring railway station is the health generator of Hjørring Municipality. At the health centre, we have gathered employees with special experience and knowledge regarding health promotion and prevention of disease. These employees are to contribute to qualifying the municipality’s health efforts now and in the future. In accordance with the motto: ”We have the knowledge about health – you have the contact with the citizens”, Hjørring Health Centre offers partnership with the other administrations of the municipality, sports clubs, schools, patient associations and others regarding initiating specific health-related offers and settings for our citizens, implementing the health policy of the municipality. Hjørring Health Centre is the physical setting of municipal physical therapy, occupational therapy, training, rehabilitation, prevention of disease and health promotion. We see prevention as one of the corner stones of ensuring the health and welfare of the citizens. Therefore, we personally provide a number of healthy offers for our citizens, where health consultants go out in the local societies, for example at libraries, activity clubs, workplaces and housing areas. This can consist of health dialogues, courses to stop smoking, lectures, health measurements etc. See more on www.sundhedscenter.hjoerring.dk. Hjørring Health Centre offers highly specialised training for citizens with physical impairments. This includes training with kids and young people with special needs. Furthermore, there is training with adults that are going through a rehabilitation process after surgery or an accident. There is also significant focus on elderly who need rehabilitation after illness and training

Hjørrings nye Medicinerhus på Sygehus Vendsyssel

116


Kommunens hjemmepleje kommer overalt

that ensures that the elderly person can continue to be self-sufficient. Elderly over the age of 75 are offered a preventative visit in their home once a year. This means that a health consultant comes to visit the citizen, and together they talk about how the elderly person’s everyday life is working out and how it can continue to be satisfactory for the citizen. The local assembly hall The local assembly hall in Hjørring’s new pedestrian street also works on the health and welfare of the citizens. This is the primary purpose: • Ensuring that the socially vulnerable groups of the municipality get the best possible conditions for living an active and full life, taking a starting point in respect, dignity and a sense of security, as well as • Establishing and coordinating cooperation across the volunteer associations/organisations doing humanitarian and social volunteer work in Hjørring Municipality. The local assembly hall offers settings and activities for the municipality’s people that have taken early retirement and other retirees - of all ages. Taking the users’ wishes and ideas into consideration, a wide selection of activities are arranged - such as internet café, creative workshops as well as exercise for mobile as well as less mobile persons. The local hall also has a cafeteria that is open 365 days a year to all users. Hjørring Volunteer Centre has become an independent institution. The volunteer centre is housed in the local hall and has good and close cooperation with the other activities of the local hall. The local assembly hall also includes the activity houses and activity clubs throughout the municipality. They are an offer for all adults and for the volunteer social organisations in Hjørring Municipality. A place where you can

meet in connection with creative, physical and social activities. The activities range from self-help groups to gymnastics and Nordic walking as well as concerts and dance events. All this is carried out on the basis of the local hall’s motto: ”We have the settings – you have the content!”. Vendsyssel Hospital – Hjørring Vendsyssel Hospital is the second-largest hospital in the Northern Jutland region. Vendsyssel Hospital has approx. 1,500 employees, including the employees at the smaller departments in Skagen, Frederikshavn and Brønderslev, which means that the hospital is one of Hjørring’s largest workplaces. There are departments specialised in surgical and medical areas that handle emergencies as well as planned jobs. The hospital is also the main birthplace in Vendsyssel and annually welcomes approx. 1,550 new citizens. Hjørring is proud of its hospital and of the fact that the hospital is continuously being extended – most recently with the new physician’s building and the future new joint emergency department that is supposed to be ready as the beginning of 2013. Vendsyssel Hospital is doing very well in most health surveys, including surveys done among patients, and the employees are very satisfied with Hjørring’s hospital. Hjørring Municipality, Vendsyssel Hospital and the general practitioners have a good and close cooperation. Many citizens are in contact with the general practitioner and possibly the local authorities before and after treatment at the hospital. Therefore, the main task with regard to this cooperation is to make sure that there is coherence between the effort at the hospital, at the general practitioner’s office and at the local authorities. This way, the citizen achieves and experiences the best treatment. 117


Gesundheit und Wohlergehen

Sosu, den meget søgte skole for plejepersonale

Gesundheitspolitik der Gemeinde Hjørring 2008-2014 In der Gemeinde Hjørring werden Gesundheit und Wohlergehen großgeschrieben. Deshalb hat die Gemeindevertretung 2008 eine Gesundheitspolitik für die Gemeinde Hjørring verabschiedet. Die übergeordneten Visionen beziehen sich darauf, dass die Bürger länger leben sollen, und zwar bei optimalem Wohlergehen, zumal allen Bürgern die Möglichkeit für eine gesunde Lebensführung zu gewähren ist. Für die Gemeinde Hjørring sind Wohlergehen und Entwicklung der Bürger sowie die Bereitstellung von Ressourcen für eine gute Lebensführung unabdingbare Bestandteile eines Gesundheitskonzepts. Eine Untersuchung zum Thema Gesundheit in der Gemeinde Hjørring unter Bürgern über 16 Jahre aus dem Jahre 2010 belegt, dass 85 % den eigenen Gesundheitszustand als gut, sehr gut oder hervorragend einschätzen. Dies gilt als wichtiger Messpunkt bei der Umsetzung der Visionen gemäß der Gesundheitspolitik. Gleichzeitig ist derselben Untersuchung zu entnehmen, dass die Bürger der Gemeinde Hjørring Probleme wegen zunehmender Fettleibigkeit und fehlender körperlicher Bewegung haben. Diese Umstände gefährden den allgemeinen Gesundheitszustand. Als positive Feststellung gemäß dieser Untersuchung gilt, dass die Anzahl der Raucher rückläufig ist. Da sich die Gemeinde dessen bewusst ist, dass es sich beim Rauchen um den einzelnen Faktor handelt, der die Gesundheit am stärksten beeinträchtigt, wird dieser Trend mit Stolz festgestellt. Gleichzeitig wissen wir schon, dass wir uns nach wie vor darum bemühen müssen, noch mehr Bürger zum Verzicht auf den blauen Dunst zu bewegen. Hilfe zur Selbsthilfe ”Hilfe zur Selbsthilfe” ist ein Schlüsselbegriff bei den Bemühungen um den Erhalt und vielleicht sogar die Verstärkung des Potenzials dafür, mit den Herausforderungen des Alltags fertig zu werden. Obwohl ein durch Selbsthilfe gekennzeichnetes Dasein für uns alle als erstrebenswertes Ziel gilt, wird die Gemeinde selbstverständlich das Ausmaß an Unterstützung bieten, die sich ggfs. als erforderlich herausstellen sollte, um den Alltag zu bewältigen. ”Hilfe zur Selbsthilfe” zieht sich wie ein Roter Faden durch den Kontakt mit 118

den Bürgern in Bezug auf Rehabilitation, Training, Hilfsmittel, Haushaltshilfe, häusliche Pflege usw. Hjørring Sundhedscenter Hjørring Sundhedscenter (Gesundheitszentrum Hjørring) am Bahnhof von Hjørring gilt als Dynamo der Gesundheitsförderung in der Gemeinde Hjørring. Unter diesem Dach haben wir Mitarbeiter mit besonderen Erfahrungen und Spezialwissen in Bezug auf Gesundheitsförderung und Vorbeugung zusammengefasst. Die Mitarbeiter sollen zur qualitativen Aufstufung der gesundheitsfördernden Maßnahmen der Gemeinde gegenwärtig und künftig beitragen. Gemäß der Devise ”Wir haben das gesundheitsspezifische Wissen – ihr habt den Bürgerkontakt” bietet Hjørring Sundhedscenter den übrigen Ämtern der Gemeinde Hjørring, Sportvereinen, Schulen, Patientenvereinen usw. eine Partnerschaft zwecks Umsetzung der kommunalen Gesundheitspolitik in konkrete gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Bürger an. Hjørring Sundhedscenter gibt den physischen Rahmen für Krankengymnastik, Ergotherapie, Rehabilitierung, Vorbeugung und Gesundheitsförderung in kommunaler Regie ab. Wir halten Vorbeugung für einen Eckpfeiler, wenn es um Gesundheit und Wohlergehen der Bürger geht. Deshalb haben wir selbst einige gesundheitsfördernde Angebote für die Bürger, zumal unsere Gesundheitsberater aktiv vor Ort tätig werden, z.B. in Büchereien, Seniorentreffs, Betrieben und Wohngebieten. Dabei kann es sich um Gespräche über Gesundheit, Raucherentwöhnungskurse, Vorträge, Gesundheitsmessungen usw. handeln. Zusätzliche Infos finden Sie unter www.sundhedscenter.hjoerring.dk. Hjørring Sundhedscenter bietet hochspezialisiertes Training für Bürger mit geschwächtem Körper an. Hier werden Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen trainiert. Ebenfalls gibt es Trainingsmaßnahmen für Erwachsene, die z.B. nach einer Operation oder einem Unfall zu rehabilitieren sind. Noch dazu bemüht man sich schwerpunktmäßig um Senio-


ren, die nach beendeter Erkrankung Reha-Maßnahmen brauchen, wobei auch vorbeugendes Training für Senioren angeboten wird, damit diese auch weiterhin selbst zurechtkommen können. Senioren ab 75 Jahren wird ein vorbeugender Hausbesuch pro Jahr angeboten. In diesem Fall stattet ein Gesundheitsberater dem Bürger einen Besuch ab, bei dem die beiden besprechen, inwieweit der Bürger auf befriedigende Art und Weise mit dem Alltag fertig wird und wie dies auch weiterhin der Fall sein kann.

chen Sozialverbände. Es gilt als Treffpunkt für Träger kreativer, körperlicher und sozialer Aktivitäten, deren Bogen sich von Selbsthilfegruppen über Turnen und Nordic Walking bis hin zu Konzerten und Tanzveranstaltungen spannt.

Forsamlingsbygningen Forsamlingsbygningen (Versammlungsgebäude) in der neuen Fußgängerzone von Hjørring setzt sich auch für die Gesundheit und das Wohlergehen der Bürger ein. Als vorrangiges Ziel gilt: • Sicherstellung optimaler Bedingungen für ein aktives und erfülltes Leben der sozial schwachen Bürger bei Zugrundelegung von Respekt, Würde und Sicherheit sowie • Einrichtung und Koordinierung einer verbandsübergreifenden Kooperation zwischen den Vereinen/Verbänden, die in der Gemeinde Hjørring ehrenamtlich soziale und humanitäre Arbeit leisten.

Sygehus Vendsyssel – Hjørring Sygehus Vendsyssel (Krankenhaus Vendsyssel) ist das zweitgrößte Krankenhaus der Region Nordjütland. Sygehus Vendsyssel beschäftigt inkl. der Mitarbeiter der kleineren Abteilungen in Skagen, Frederikshavn und Brønderslev ca. 1.500 Mitarbeiter, so dass es sich beim Krankenhaus unbedingt um einen der größten Arbeitsplätze in Hjørring handelt. Hier gibt es chirurgische und medizinische Spezialgebiete, die sowohl akute als auch geplante Behandlungsabläufe bewältigen. Das Krankenhaus dient als zentrale Geburtsklinik für ganz Vendsyssel, weshalb pro Jahr ca, 1.550 neue Erdenbürger hier das Licht der Welt erblicken. Hjørring ist stolz auf das Krankenhaus sowie darauf, dass der Krankenhausträger ständig Erweiterungsbauten vorsieht – zuletzt das neue Medizinerhaus sowie die künftige neue gemeinsame Notfallaufnahme, die bis Anfang 2013 fertigzustellen ist. Sygehus Vendsyssel schneidet bei den meisten gesundheitsspezifischen Untersuchungen ohnehin gut ab, so wie Umfragen unter Patienten und Mitarbeitern belegen, dass das Krankenhaus von Hjørring Spitzennoten verzeichnet.

Forsamlingsbygningen bietet den Rentnern und Frührentnern – jeden Alters – der Gemeinde Aktivitäten und den entsprechenden physischen Rahmen an. Unter Berücksichtigung der Wünsche und Anregungen der Benutzer gibt es eine breitgefächerte Angebotspalette, z.B. Internetcafé, kreative Werkstatten sowie Bewegung für mehr oder weniger rüstige Rentner. Forsamlingsbygningen verfügt auch über ein Cafeteria, das ganzjährig für alle Benutzer geöffnet ist. Frivilligcenter Hjørring (Ehrenamtszentrum Hjørring) ist in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts umgewandelt worden, wobei das Zentrum in Forsamlingsbygningen untergebracht ist und eine gute und enge Kooperation mit den übrigen Akteuren unter dem Dach dieser Einrichtung hat. Zu Forsamlingsbygningen gehören auch Seniorentreffs und Selbsthilfegruppen vor Ort innerhalb der Gemeinde. Dabei handelt es sich um ein Angebot für alle Erwachsenen und die in der Gemeinde Hjørring tätigen ehrenamtli-

Alles steht im Zeichen der Devise von Forsamlingsbygningen: ”Wir bieten den Rahmen – ihr besorgt den Inhalt!”.

Die Gemeinde Hjørring, Sygehus Vendsyssel und die praktischen Ärzte haben eine enge und gute Zusammenarbeit. Viele Bürger stehen mit dem praktischen Arzt und ggfs. der Gemeinde vor und nach der Behandlung im Krankenhaus in Kontakt. Deshalb besteht die wesentlichste Aufgabe im Rahmen der Zusammenarbeit darin, den lückenlosen Übergang zwischen Behandlungsabläufen im Krankenhaus, beim praktischen Arzt und bei der Gemeinde sicherzustellen. Nur so erhält und erlebt der Bürger eine optimale Behandlung.

Ej blåt til lyst.... Grundlovsløbet

119


Kommunal administration og Borgerservice Af kommunikationsmedarbejder Susanne Vejby Kristensen, Hjørring Kommune

Codanhus, Hjørring

Alle nye borgere og de ca. 66.500 indbyggere, der allerede bor her, skal føle sig velkomne, når de henvender sig til kommunen. Borgerservice er borgernes indgang til kommunen og er sammen med Jobcenter Hjørring og Ydelseskontoret klar til at hjælpe med mangt og meget. Borgerservicecentrene ligger i byerne Hirtshals, Hjørring, Sindal og Vrå, og det er i Borgerservice, du skal henvende dig, når du har spørgsmål til kommunen. Her kan medarbejderne tage sig af langt de fleste henvendelser. Du kan se borgerservicecentrenes åbningstider og adresser i din telefonbog, og bruger du internettet, finder du dem også på www.hjoerring.dk, hvor vi løbende opslår evt. ændringer i åbningstider f.eks. ifm. ferier og højtider. Drejer din henvendelse sig om udbetaling af f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse eller lignende, er det dog i Jobcenter Hjørring, du skal henvende dig. Alle, der søger arbejde, eller virksomheder, der har brug for arbejdskraft, skal ligeledes henvende sig til jobcentret. Læs mere om jobcentrets åbningstider på www.hjoerring.dk. I de fire borgerservicecentre kan alle borgere få information, hente skemaer eller få lavet beregninger om alt fra skat og boligstøtte til flytning, sygesikring eller børnetilskud. Borgerservice er derfor den naturlige indgang til kommunen – men også til andre offentlige myndigheder. Det gælder, uanset om man ringer, skriver eller kommer personligt. Borgerservice hjælper borgerne over på de digitale løsninger – for eksempel NemId og e-boks/digital post, ligesom der løbende bliver flere og flere muligheder for selvbetjening. Med de digitale selvbetjeningsløsninger kan borgerne selv løse mange opgaver lige netop på den tid af døgnet, der passer bedst. Dermed holder kommunen åbent ”døgnet rundt” for nogle typer af serviceydelser. Alle selvbetjeningsløsningerne er let tilgængelige på www.hjoerring.dk. 120

Som noget nyt er det nu også muligt at chatte med medarbejderne fra Borgerservice i kontortiden og på den måde få hjælp til løsning af diverse problemstillinger med det samme. Hjørring Kommune er opdelt i fagområder: Teknik & Miljø, Sundhed, Ældre & Handicap, Børn & Kultur samt Arbejdsmarkedsområdet. Hertil kommer så de stabsfunktioner, der servicerer hele den kommunale organisation – f.eks. Økonomi, Løn & Personale og IT-afdelingen samt Borgmesterkontoret, der bl.a. forestår borgerlige vielser i Hjørring Kommune på Borgmesterkontoret i Hjørring, Hirtshals Rådhus, biblioteket i Sindal eller Det gamle Rådhus i Hjørring (sidstnævnte dog kun lørdag). Frem til medio 2013 sidder de administrative medarbejderne hhv. for Teknik & Miljø på det tidligere rådhus i Hirtshals, for Sundhed, Ældre & Handicap i det tidligere rådhus i Vrå, for Børn & Kultur på rådhuset (Codanhus) i Hjørring, mens Arbejdsmarkedsområdet har fået residens på den tidligere Nestlé-fabrik i den sydvestlige del af Hjørring. Hjørring Byråd besluttede dog på byrådsmødet den 21. september 2011 at gå videre med et projekt, der samler administrationen (ekskl. Arbejdsmarkedsområdet) i et om- og tilbygget rådhus i Hjørring. Byggeriet påbegyndes medio 2012, og indflytning forventes at ske medio 2013. I perioden der imellem genhuses medarbejderne på Codanhus andre steder. Borgerservice Hjørring flytter i en kortere periode frem til medio 2013 til Sct. Olai Plads. Læs mere herom på www.hjoerring.dk. I oversigten nedenfor kan du se nogle af de ting, Borgerservice kan hjælpe med. Der, hvor vi har markeret et emne med *, tilbyder vi en selvbetjeningsmulighed på Hjørring Kommunes hjemmeside www.hjoerring.dk.


Børn • Søge om daginstitutionsplads * • Søge om tilskud til privat børnepasning * • Søge om friplads * • Beregne friplads * • Søge om børnefamilieydelse * • Beregne børnefamilieydelse * • Søge om ordinært og ekstra børnetilskud * • Beregne ordinært og ekstra børnetilskud * • Søge om børnebidrag * • Søge om forældreorlov * • Udmelde dit barn af daginstitution * • Bevilge kørsel til EGU-uddannelserne * Dagpenge • Søge om barselsdagpenge * • Søge om sygedagpenge *

• Søge om håndbårne hjælpemidler * • Få udleveret liste over virksomheder, der udfører hjemmeservice Skatteforhold • Få klaret en række opgaver i forhold til dit skattekort, f.eks. ændre Aindkomst eller befordringsfradrag * • Få gennemført ændringer i forbindelse med køb/salg af ejendom • Få klaret en række opgaver i forhold til årsopgørelsen, f.eks. søge om at få ændret skattenedsættelsen • Få beregnet evt. restskat/overskydende skat * • Få udleveret kopi af din årsopgørelse * • Få udleveret indberetningsskemaer til Skat * • Få hjælp til at anvende www.skat.dk Vær opmærksom på, at telefoniske henvendelser vedrørende skat, told, moms og afgifter skal rettes til Skat på tlf. 72 22 18 18.

Bolig og Boligstøtte • Bestille BBR-ejermeddelelse * • Aflevere anmeldelser af byggesager * • Søge om byggetilladelse * • Få udleveret lokalplaner * • Søge om boligydelse/-sikring * • Beregne boligydelse/-sikring * • Oplyse om ændringer i husleje med henblik på regulering af din boligstøtte * • Oplyse om ændringer i indkomst med henblik på regulering af din boligstøtte * • Oplyse om ændringer i husstanden, f.eks. enlig forsørger, med henblik på regulering af din boligstøtte * • Oplyse om flytning med henblik på regulering af din boligstøtte * • Søge om beboerindskudslån * Førtids- og Folkepension • Indberette indkomstændring * • Beregne folkepension * • Indberette flytning * • Indberette samlivsændring * • Få attesteret ansøgning til DR om licensnedsættelse • Søge om varmetillæg, helbredstillæg og udvidet helbredstillæg Folkeregistret • Melde flytning * • Rekvirere attester * • Søge om adressebeskyttelse * • Forespørge om adresser * Borgerservice Hjørring

Sygesikring • Bestille nyt sygesikringsbevis * • Få et midlertidigt sygesikringsbevis * • Rejsesygesikring, EU-sygesikringsbevis * • Skifte læge * • Skifte sygesikringsgruppe * • Søge om refusion af gruppe 2 regninger * • Søge om befordringsgodtgørelse til lægen (pensionister) * • Søge om begravelseshjælp *

Her finder du Jobcenter Hjørring og Ydelseskontoret

Pas, kørekort og andet • Hente diverse blanketter/ansøgningsskemaer og pjecer fra offentlige myndigheder * • Ansøg om og fornyelse af pas * • Fornyelse af kørekort * • Bestille legitimationskort *

Bemærk Virksomhedslinjen er åben allerede fra kl. 7.00 på tlf. 72 33 60 99 E-mail: jobcenter@hjoerring.dk Fax: 72 33 30 34

Sct. Knuds Park 6, 9800 Hjørring Jobcentret og Ydelseskontoret kan kontaktes på kommunens hovednummer: 72 33 33 33

121


Municipal administration and citizen service All new citizens and the approx. 66,500 citizens already living here should feel welcome when contacting the municipality. Citizen Service is the citizens’ entry point to the municipality, and along with Job Centre Hjørring and the Benefits Office, they are ready to help you with many different things. The Citizen Service Centres are located in the towns Hirtshals, Hjørring, Sindal and Vrå, and you should contact one of them if you have questions for the municipality. Here, the employees can handle most enquiries. You can find the opening hours and addresses of the Citizen Service Centres in your phone book, and if you go on the internet, you can also find them on www.hjoerring.dk, where we regularly post any changes in opening hours, for example in case of holidays and the like. If your enquiry is about payment of sickness benefit, social security, rehabilitation benefit, unemployment benefit or the like, the place to go is Job Centre Hjørring. Anyone looking for work or companies who need manpower should also contact the job centre. Read more about the job centre’s opening hours on www.hjoerring.dk. At the four Citizen Service Centres, all citizens can get information or forms or have calculations made regarding anything from taxes and housing benefit to moving, health insurance or child benefit. Therefore, Citizen Service is the natural entry point to the municipality – but also to other public authorities. This applies regardless if you call, write or show up personally. Citizen Service helps people start using the digital solutions – such as NemID and e-boks/digital post, and more and more possibilities of self-service are regularly added. With the digital self-service solutions, the citizens can handle many tasks themselves at precisely the time of day that is most convenient for them. This means that the municipality is open ”24-7” with regard to some types of services. All self-service solutions are easily available at www.hjoerring.dk. As something new, it is now also possible to chat with employees from Citizen Service during office hours and thus get help for solving various problems right away.

Velkommen til Borgerservice Hirtshals

122

The municipality of Hjørring is divided into different fields of expertise: Technology & Environment, Health, Elderly & Disabled, Children & Culture as well as the Labour Market area. Add to this the staff functions that service the entire municipal organisation – such as the Finance Department, the Payroll & HR Department and the IT Department as well as the Mayor’s Office, which handles registry-office weddings in the municipality of Hjørring at the Mayor’s Office in Hjørring, Hirtshals Town Hall, the Library in Sindal or the old Town Hall in Hjørring (the latter only on Saturdays). As this book is being made, the administrative employees of Technology & Environment are located in the former town hall in Hirtshals, of Health, Elderly & Disabled in the former town hall in Vrå, of Children & Culture in the town hall (Codanhus) in Hjørring, while the Labour Market area has been given residence at the former Nestlé factory in the south-western part of Hjørring. However, at the city council meeting on the 21st of September 2011, Hjørring City Council decided to move forward with a project that is to gather the administration (excl. the Labour Market area) in a renovated and extended ”Codanhus”, Nørregade 2 in Hjørring. The construction is expected to be started in the middle of 2012, and the staff is expected to be able to move in during the middle of 2013. During the construction period, the employees at Codanhus therefore have to be moved to other places, which will probably also result in the Citizen Service Centre in Hjørring getting a new address for a short period until the middle of 2013. Read more about this on www.hjoerring.dk. The list below shows you some of the things that Citizen Service can help you with. If a subject is marked with an *, we offer a self-service option at the website of the municipality of Hjørring www.hjoerring.dk. Children • Apply for place in day care * • Apply for subsidy for private child care * • Apply for free place * • Calculation of free place * • Apply for child benefit allowance *

Velkommen til Hjørring Kommunes hjemmeside


Borgerservice underviser i NemID på Hjørring Bibliotek

• • • • • • •

Calculation of child benefit allowance * Apply for ordinary and additional child benefit * Calculation of ordinary and additional child benefit * Apply for child support * Apply for parental leave * Withdraw your child from day care * Granting of mileage allowance for vocational educations *

Unemployment benefit • Apply for maternity pay * • Apply for sickness benefit * Housing and housing benefit • Order owner information from the Building and Dwelling Register * • Hand in notifications of building projects * • Apply for building permission * • Get district plans * • Apply for housing benefit * • Calculation of housing benefit * • Inform of changes in rent for the purpose of adjustment of your housing benefit * • Inform of changes in income for the purpose of adjustment of your housing benefit * • Inform of changes in household, such as status as sole provider, for the purpose of adjustment of your housing benefit * • Inform of move for the purpose of adjustment of your housing benefit * • Apply for apartment deposit loan * Incapacity benefit and retirement pension • Report income change * • Calculation of retirement pension * • Report move * • Report change in cohabitation * • Get certification of application to DR regarding licence fee reduction • Apply for heating subsidy, health subsidy and extended health subsidy

• • • • • •

Holiday insurance, European Health Insurance Card * Switch doctors * Switch health service group * Apply for reimbursement of group 2 bills * Apply for mileage allowance regarding doctor visits (pensioners) * Apply for funeral benefit *

Passport, driver’s licence etc. • Get various forms/application forms and pamphlets from public authorities * • Application for and renewal of passport * • Renewal of driver’s licence * • Order ID * • Apply for hand-held assistive technology * • Get list of companies carrying out cleaning assistance Tax conditions • Handle a number of tasks related to your tax card, such as changing A income or mileage allowance * • Carry out changes related to purchasing/sale of real estate • Handle a number of tasks related to your annual tax return, such as applying for a change of the tax reduction • Calculation of any back taxes/tax refund * • Get a copy of your annual tax return * • Get reporting forms for the tax authorities * • Get help using www.skat.dk Please note that enquiries by phone regarding taxes, customs, VAT and duties must be made to Skat (tax authorities) on tel. +45 72 22 18 18

Here, you will find Job Centre Hjørring and the Benefits Office Sct. Knuds Park 6, DK-9800 Hjørring

National Register of Persons • Report move * • Order forms * • Apply for address protection * • Enquire regarding addresses * National health service • Order new national health service medical card * • Get a temporary national health service medical card *

You can contact the job centre and the benefits office on the main number of the municipality: +45 72 33 33 33 Please note – The company hotline is open already from 7 AM on +45 72 33 60 99 E-mail: jobcenter@hjoerring.dk Fax: +45 72 33 30 34 123


Kommunale Verwaltung und Bürgerservice

Jobcenter, Hjørring

Alle Neubürger und die ca. 66.500 ”Alteingesessenen” sollten sich willkommen fühlen, wenn sie sich an die Gemeinde wenden. Der Bürgerservice ist die Anlaufstelle der Bürger bei der Gemeinde und zusammen mit dem Jobcenter Hjørring und dem Leistungsbüro hilfsbereit in vielen Zusammenhängen. Bürgerservicecenter sind in den Städten Hirtshals, Hjørring, Sindal und Vrå vorhanden. Wenn Sie Fragen an die Gemeinde haben, müssen Sie sich an das Bürgerservicecenter wenden. Hier können die Mitarbeiter die weitaus meisten Angelegenheiten regeln. Die Dienstzeiten und Adressen der Bürgerservicecenter sind Ihrem Telefonbuch zu entnehmen, und Internetbenutzer finden sie ebenfalls unter www. hjoerring.dk, zumal hier laufend etw. geänderte Öffnungszeiten im Zusammenhang mit Ferien und Feiertagen veröffentlicht werden. Handelt es sich bei Ihrer Kontaktaufnahme um die Auszahlung von z.B. Krankengeldern, Sozialhilfe, Reha-Leistungen, Arbeitslosenhilfe und dgl., müssen Sie sich jedoch an Jobcenter Hjørring wenden. Alle Arbeitssuchenden oder Unternehmen mit Arbeitskräftebedarf müssen sich ebenfalls an das Jobcenter wenden. Lesen Sie mehr über die Öffnungszeiten des Jobcenters unter www.hjoerring.dk. In den vier Bürgerservicecentern können alle Bürger Auskünfte erhalten, Vordrucke holen oder Berechnungen zu allen Themen, von Steuern und Wohngeld über Umzugsmeldung und Krankenversicherung bis Kindergeld, vornehmen lassen. Der Bürgerservice ist somit die natürliche Anlaufstelle bei der 124

Gemeinde – aber auch in Bezug auf andere Behörden. Dies gilt egal, ob man sich telefonisch, schriftlich oder durch persönliches Erscheinen meldet. Der Bürgerservice hilft den Bürgern, Zugriff auf die digitalen Lösungen zu bekommen – wie z.B. das elektronische Codesystem NemId und E-Box/ digitale Post, so wie laufend immer mehr Selbstbedienungsmöglichkeiten entwickelt werden. Mittels der digitalen Selbstbedienungslösungen können die Bürger selbst viele Aufgaben genau zu der ihnen passenden Tageszeit lösen. Somit ist die Gemeinde bei einigen Typen von Diensten ”rund um die Uhr geöffnet”. Alle Selbstbedienungslösungen sind leicht zugänglich unter www.hjoerring.dk. Als Neuheit besteht jetzt auch die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern vom Bürgerservice während der Bürostunden zu chatten und somit unmittelbar Hilfe zur Lösung diverser Probleme zu bekommen. Bei der Gemeinde Hjørring gibt es die folgenden Fachbereiche: Technik und Umwelt, Gesundheit, Senioren und Behinderte, Kinder und Kultur sowie Arbeitsmarkt. Noch hinzu kommen die Stabsfunktionen, die die gesamte kommunale Organisation bedienen – z.B. Finanzen, Lohn und Personal und die IKT-Abteilung sowie das Bürgermeisteramt, das für Trauungen in der Gemeinde Hjørring auf dem Bürgermeisteramt in Hjørring, im Rathaus von Hirtshals, in der Bücherei in Sindal oder im Alten Rathaus in Hjørring (Letzteres gilt jedoch nur samstags) zuständig ist.


Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches befinden sich die Verwaltungskräfte für Technik und Umwelt im ehemaligen Rathaus in Hirtshals bzw. diejenigen für Gesundheit, Senioren und Behinderte im ehemaligen Rathaus in Vrå bzw. diejenigen für Kinder und Kultur im Rathaus (Codanhus) in Hjørring, während der Fachbereich Arbeitsmarkt im ehemaligen Nestlé-Werk im südwestlichen Teil von Hjørring angesiedelt worden ist. Die Gemeindevertretung von Hjørring beschloss jedoch bei ihrer am 21. September 2011 stattgefundenen Sitzung, ein Vorhaben weiterzubetreiben, gemäß dem die Verwaltung (ohne den Arbeitsmarktbereich) nach einschlägigen Um- und Anbaumaßnahmen in ”Codanhus”, Nørregade 2 in Hjørring, zusammenzufassen ist. Z.Z. ist der Baubeginn zur Jahresmitte 2012 vorgesehen, wobei es sich beim voraussichtlichen Bezugstermin um die Jahresmitte 2013 handeln wird. Unterdessen sind die heute in Codanhus befindlichen Mitarbeiter somit anderweitig unterzubringen, was wahrscheinlich zur Folge haben wird, dass auch Bürgerservice Hjørring kurzfristig bis Jahresmitte 2013 neue Räumlichkeiten beziehen muss. Lesen Sie mehr hierüber unter www.hjoerring.dk. Nachstehender Aufstellung sind einige der Vorgänge zu entnehmen, bei denen Ihnen der Bürgerservice behilflich sein kann. In den Fällen, in denen wir den Vorgang mit * markiert haben, gibt es eine Selbstbedienungsmöglichkeit auf der Homepage der Gemeinde Hjørring www.hjoerring.dk.

Kinder • Kita-Platz beantragen * • Zuschuss für private Kinderbetreuung beantragen * • Freiplatz beantragen* • Freiplatz berechnen * • Kindergeld beantragen * • Kindergeld berechnen * • Allgemeine und zusätzliche Kinderzulage beantragen * • Allgemeine und zusätzliche Kinderzulage berechnen * • Alimente beantragen * • Elternfreizeit beantragen * • Kind bei der Kita abmelden * • Übernahme von Fahrtkosten für Grundausbildung (EGU) beantragen * Kranken- und Elterngeld • Elterngeld beantragen * • Krankengeld beantragen * Wohnung und Wohngeld • Eigentümerbescheinigung aus BBR-Register anfordern * • Anmeldungen von Bauvorhaben einreichen * • Baugenehmigung beantragen * • Bebauungspläne anfordern * • Wohngeld beantragen * • Wohngeld berechnen * • Mietänderungen im Hinblick auf Anpassung des eigenen Wohngelds anmelden * • Einkommensänderungen im Hinblick auf Anpassung des Wohngelds anmelden * • Änderungen der Zusammensetzung des Haushalts, z.B. Status als Alleinerzieher, im Hinblick auf Anpassung des Wohngelds anmelden * • Umzug im Hinblick auf Anpassung des eigenen Wohngelds anmelden * • Darlehen für Kaution bei Bezug einer Sozialwohnung beantragen * Früh- und Altersrente • Einkommensänderung mitteilen * • Altersrente berechnen * • Umzug anmelden * • Änderung in Bezug auf partnerschaftliche Gemeinschaft anmelden * • Antrag an die Funkanstalt DR auf Ermäßigung der Rundfunkgebühren

bescheinigen lassen • Heizkosten- bzw. Gesundheits- und erweiterte Gesundheitszulage beantragen Einwohnermeldeamt • Umzug melden * • Bescheinigungen anfordern * • Adressengeheimhaltung beantragen * • Adressenauskunft anfordern * Krankenversicherung • Neuen Krankenschein bestellen * • Zeitweiligen Krankenschein erhalten * • Reisekrankenversicherung, EU-Krankenschein * • Hausarzt wechseln * • Krankenversicherungsgruppe wechseln * • Rückerstattung bei Rechnungen für Gruppe 2 beantragen * • Vergütung wegen Beförderungskosten beim Arztbesuch beantragen (Rentner) * • Sterbegeld beantragen * Reisepass, Führerschein und Sonstiges • Diverse Vordrucke/Antragsformulare und Broschüren der Behörden holen * • Neuausstellung bzw. Erneuerung des Reisepasses * • Erneuerung des Führerscheins * • Ausweis bestellen * • Handgetragene Hilfsmittel beantragen * • Verzeichnis privater Pflegedienste ausgehändigt bekommen Steuerverhältnisse • Einige Aufgaben in Bezug auf die Steuerkarte erledigen, z.B. Änderung des lohnsteuerpflichtigen Einkommens oder der Entfernungspauschale * • Änderungen in Bezug auf Erwerb/Veräußerung von Immobilien vornehmen lassen • Einige Aufgaben in Bezug auf den Steuerjahresausgleich erledigen, z.B. Beantragung einer Änderung der Steuerermäßigung • Etwaige Abschlusszahlung/Überzahlung berechnen lassen * • Kopie des eigenen Steuerjahresausgleichs ausgehändigt bekommen * • Meldebogen für die Steuerbehörde Skat ausgehändigt bekommen * • Hilfe zur Benutzung von www.skat.dk Bitte beachten, dass telefonische Kommunikation in Bezug auf Steuern, Zölle, MwSt. und Abgaben mit der Steuerbehörde Skat unter der Tel. +45 72 22 18 18 zu erfolgen hat.

Hier finden Sie Jobcenter Hjørring und das Leistungsbüro Sct. Knuds Park 6, DK-9800 Hjørring Das Jobcenter und das Leistungsbüro wollen Sie bitte unter der Hauptnummer der Gemeinde kontaktieren, und zwar +45 72 33 33 33 Bitte beachten: Der Unternehmensservice ist bereits ab 7.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +45 72 33 60 99 zu erreichen E-Mail: jobcenter@hjoerring.dk Fax: +45 72 33 30 34 125


Naturen i kulturlandskabet Af naturvejleder Jørgen Stubgaard

Landskab ved Vennebjerg

I vest tager og giver havet uden ophør og sender under den evige kystnedbrydning sand på vandring nordover. Men med norske klippeblokke i bølgebrydere og høfter ved Lønstrup og Hirtshals sætter vendelboerne hælene i og byder havet trods. Dér i Tannis Bugt og Jammerbugten skyller Skagerrak ind på hele 52 km kyst i Hjørring Kommune og former klint, strand og klit, godt hjulpet af vinden. Bugtens sorgfulde navn får sin synlige og historiske mening med det store skibsanker fra ”The Cresent” ved resterne af Mårup Kirke. Netop dér på Lønstrup Klint hvor vore forskellige natur- og kultursyn fortsat brydes. Nybækken syd for Løkken danner grænse til Jammerbugt Kommune, og Tversted Klitplantage ved Skiveren i nord grænse til Frederikshavn Kommune. Fra Skagerrak er der 30-35 km ind i landet til helligkilden Fuglsang i det sydøstligste hjørne mod Brønderslev Kommune, og til Skærum Å på østgrænsen til Frederikshavn Kommune, blot en halv snes km fra Kattegat. Fra syd til nord er Hjørring Kommune godt 40 km i udstrækning. Et kig ind i landskabet Langt indefra i Vendsyssel rager Rubjerg Knude sandgult op derude i vest som det højeste punkt på Lønstrup Klint. Dette imponerende naturmonument tiltrækker årligt over 200.000 besøgende, hvoraf de fleste kæmper sig op ad den over 90 m høje vandreklit til en betagende udsigt over havet og ned over klintens dramatiske ler- og sandformationer. Ved et besøg på Strandfogedgården eller på den spændende hjemmeside www.rubjergknude.dk får man i 126

ord og levende billeder fortalt områdets rige natur- og kulturhistorie, og man kan endda komme på en 3D-animeret flyvetur over Knuden. Ud for Rubjerg Knude Klitplantage er der nedgang til stranden. Herfra syner klint og knude ikke mindre dramatisk, og du ser lige ind i det oprindelige vendsysselske landskab med istidens 25-30.000 år gamle aflejringer. Vort kulturlandskab er jo på overfladen menneskeskabt. Men skræller vi for vort indre blik al trævækst og alle vore menneskesatte spor af – bygninger, vindmøller, vejanlæg etc., så lader landskabets oprindelige historie sig tydeligt aflæse, som det er efterladt os fra den seneste istid. Morænebakkelandet Det strækker sig i et stærkt kuperet strøg fra Hirtshals over Horneland og Sindal til Jyske Ås i øst. Højdepunkter på op omkring de 90 m over havet er synlige i nordvest – Tornby Bjerg, Hellehøj og Teklahøj – og mere skjult Jomfrubjerget og Rammelhøj i skove og plantager mellem Tolne og Børglumkloster Skov. Især fra Hellehøj, nord for Bjergby, og fra Teklahøj, øst for Astrup, ser vi Vendsyssel folde sig ud – sydpå helt til Limfjorden og nordpå op over Skagens Odde til Skagen. Omkring dette udstrakte bakkelandskab breder Ishavets (Yoldiahavet) hævede bund sig ud omkring Bindslev, Hjørring, Tårs, Vrå, Poulstrup og Løkken.


Spredt på denne mere end 10.000 år gamle havbundsflade ser vi bakkeøerne Børglum, Rubjerg, Vennebjerg, Vinstrup Bjerg, Hjørring Bjerge og Ilbjerge stikke op. Mod nord og øst strækker stenalderhavet (Litorinahavet) så sin lange kystskrænt fra Dvergetved over Eskær til Tversted-Hirsthals. Her var hav for bare 5.000 år siden, og det er på denne hævede havbund, vi i dag finder både Skagens Odde og det smalle kystland mellem Lønstrup og Tornby. Naturens eget netværk Hjørring Kommunes areal er på 930 km2. Dette store landskab afvandes mod vest og nord til Skagerrak af Liver Å, Varbro Å, Tversted Å og Uggerby Å. Den sidste har flere steder skåret sig ned som en canyon i takt med, at det nordlige Vendsyssel har hævet sig 12 meter. Mod sydøst er det Voer Å, som afvander til Kattegat. Og i nordøst trækker Nors Å vandet fra landet op mod den udtørrede Gårdbo Sø, som Hjørring deler med Frederikshavn, og derfra videre til Kattegat. I syd afvandes Ingstrup Sø-området til Ryå og dermed til Limfjorden. Endnu i 1800-tallet – og måske engang igen – var Gårdbo Sø Vendsyssels største sø. Tilsvarende kalder den udtørrede Ingstrup Sø, på grænsen til Jammerbugt Kommune, på ønsket om en genetablering. Disse vandløb og deres mange tilløb binder land og hav sammen gennem bredere og smallere ådale. De kan blive vigtige økologiske spredningskorridorer for flora og fauna i et naturens netværk i storkommunen. Men kun i det omfang som dræning og dyrkning af ådalene ophører. Iflg. EU’s vandrammedirektiv skal kommunen sikre, at alle vandløbene får en god økologisk og kemisk tilstand senest i 2015, og samtidig skal grundvandet have en både kvantitativ og kvalitativ god tilstand (se www.naturstyrelsen.dk). I flere af dem lever der bl.a. havørred, odder og isfugl.

Beskyttet natur Et stort antal habitat- og fuglebeskyttelsesområder i Europa kaldes under ét Natura 2000-områder og danner tilsammen et økologisk net af beskyttede naturområder gennem hele EU – også i Vendsyssel. Målsætningen er at styrke den biologiske mangfoldighed og stoppe tilbagegangen for naturtyper og arter i de enkelte områder. I Hjørring Kommune er der 6 habitatområder på land og 2 ude i Skagerrak, nemlig de store stenrev Lønstrup Rødgrund og Knudegrund ved Hirtshals. De 6 landbaserede er: 1) Uggerby Klitplantage-Uggerby Å’s udløb, 2) Kærsgård Strand-Vandplasken-Liver Å, 3) Rubjerg Knude-Lønstrup Klint, 4) Tolne Bakker, 5) Tislum Møllebæk og 6) en mindre del af Jerup Hede-Råbjerg og Tolshave moser (som Hjørring deler med Frederikshavn). Af Danmarks 246 Natura 2000-områder har Hjørring Kommune således ansvaret (eller medansvaret) for de 6. Det er for hvert af disse områder, at der nu skal laves en pleje- og beskyttelsesplan, og der er stillet juridisk bindende krav om, at landets kommuner skal have iværksat et indsatsprogram for planerne senest 31.december 2015 (se: www. hjoerring.dk/vandloeb Flere af disse områder på land er også pålagt en egentlig fredning, og de fleste har ikke kun lokal betydning. I alt er knapt 1880 ha fredet i Hjørring Kommune, fordelt på 43 små og store fredninger (se: www.fredning.dk). Andre er planlagte, nemlig Præstegårdsbakkerne ved Bjergby (vedtaget af byrådet) og den endnu ikke fredede del af Hjørring Bjerge, den gamle købstads grønne hjerte. Skallerup Indlandsklitter er blot ét eksempel på, at der i 1963 skulle en fredning til for

Hyldebuske i Hønsebakkerne i Tornby Klitplantage

127


Naturen i kulturlandskabet at bevare et natur- og kulturhistorisk vigtigt landskab for eftertiden. Dertil kommer ca. 10.000 fortrinsvis små naturlokaliteter rundt om i det kulturlandskab, som domineres af landbrug. Disse lokaliteter blev af det tidligere Nordjyllands Amt udpeget i de fire gamle kommuner som såkaldte §3-beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelsesloven. En mangfoldighed af natur og kultur Langs kysten markerer klitplantagerne sig historisk med deres mere end hundredårige beskyttelse af landet i kampen mod sandflugten. Igen et eksempel på vores livtag med naturen – og at natur også er kultur (også inde i landet som f.eks. Bagterp Plantage ved Hjørring). Men Dalsager Klit ved Sønderskov blev aldrig tilplantet. Rester af Vendsyssels gamle løvskov finder man fra Rugtved og Odden i nordvest, over Baggesvogn, Slotved, Eskær og Tolne til Børglumkloster Skov i sydøst. De mere end 400 år gamle Skovbo-ege, Vendsyssels ældste, står fortsat livskraftige i kanten af Bøgsted Østerskov. Engene omkring Uggerby Å, fra Ilbro og til Brønderslev Kommune i syd, minder én om savnet af de tidligere så talrige græssende kreaturer. Både her og i Tollestrup Mose, jernalderens offermose, kan man i disse år høre flest nattergale synge i kommunen. I de kalkrige grønsværsklitter ved bl.a. Tornby og Tversted udfolder en mangeartet flora sig og dermed også mange sommerfugle. Her fjerner Naturstyrelsen de selvsåede nåletræer. Endnu længere mod øst og nord finder vi naturen og kulturhistorien i et udstrakt landskab, som for blot hundrede år siden stort set var træløst. Det gælder Tolne Bakker, Katsig Bakker og Tislum Bakker. Og ikke mindst i old-

tidslandskabet ved Højen-Bjørnager med dets mange gravhøje på kanten af Skagens Odde og på toppen af Jyske Ås. Ude på stenalderhavbunden er Måstrup Mose, Tryn Mose, Tversted Rimmer og Råbjerg og Tolshave moser med til at fortælle oddens spændende tilblivelseshistorie. Alle er de vigtige naturområder som levested for bl.a. traner, krondyr og sjældne planter og insekter. Men de er også under hastig tilgroning med i ordets egentligste forstand: naturskov. Mange kilometer badestrand Bortset fra en strækning nord for udløbet af Liver Å og en strækning øst for Uggerby Å’s udløb, hvor badning frarådes, så opfylder hele den 52 km lange kyststrækning kvalitetskravene til badevand i kommunen (se: www.hjoerring.dk/Badevand.) Problemet – de to steder – skyldes mange små forureninger til de to åer inde i landet og ikke mindst, når store regnmængder overbelaster byernes kloaksystemer og renseanlæg. Det er også ved strandene, vi kan opleve mange af årstidens vadefugle på træk og ind imellem også nogle med æg og unger. Netop af hensyn til de sidste – og til os mennesker – siger loven, at vi skal holde vores hunde i snor på stranden fra 1. april til 30. september. Når vi spørger turister og tilflyttere om, hvorfor de foretrækker netop vores landsdel, så er det ikke overraskende naturen her, som vejer tungest i deres begrundelse. Godt nok blev Skagens Odde Nationalpark – som også noget af Hjørring Kommune skulle have været en vigtig del af – ikke til noget i første omgang.Tiden og udviklingen arbejder dog fortsat for ideen.

Stranden neden for Hirtshals Fyr

128


Midsommertur i klitten – nu med vejleder

Fra Børglum Bakke mod vest

129


The scenery of the culture landscape

Vinterlandskab ved Rubjerg Knude

To the west, the sea incessantly gives and takes – and, in the course of the perpetual erosion of the coastline – it takes drifts of sand along towards the north. However, having established breakwaters and groynes of Norwegian boulders at Lønstrup and Hirsthals, the inhabitants of Vendsyssel put their foot down in defiance of the sea. Helped along by the wind, here in the bay between Hirtshals and Bulbjerg, the Skagerrak forms cliffs, beaches and dunes as it washes over a stretch of as much as 52 km of coastline within the Municipality of Hjørring. The bay is also known as Jammerbugten – the Bay of Woe, and the huge anchor from ‘The Crescent’, to be found by the remains of Mårup Kirke (Maarup Church), visibly underlines the historical meaning behind this sorrowful name. Right here at Lønstrup Klint (the Lønstrup Cliff), nature and culture continue their never-ending struggle. Nybækken, to the south of Løkken, constitutes the boundary with the Municipality of Jammerbugt; and – to the north – the dune plantation, Tversted klitplantage by Skiveren, forms boundary with the municipality of Frederikshavn. The boundary towards the municipality of Brønderslev, in the southeast corner 30-35 km inland from Skagerak, is constituted by the holy spring, Fuglsang; and – to the east – the stream Skærum Å forms boundary with the municipality of Frederikshavn only about 10 km from the Kattegat. From south to north, the outer Municipality of Hjørring stretches across well over 40 km. A view into the landscape From far inland the Vendsyssel area, the western view of the highest point of the cliff Lønstrup Klint is dominated by the sight of the yellow sands of Rubjerg Knude. On an annual basis, this impressive natural monument attracts more than 200,000 visitors – most of them having braved the more than 90 m high drifting dune to the breathtaking view of the sea and down the steep cliff’s dramatic clay and sand formations. A visit to Strandfogedgården 130

(the wreck master’s farm) – or to the exciting website www.rubjergknude. dk – will put the rich natural and cultural history of the area into words and vivid pictures; and you can even embark on a 3-D animated flight above the cliff. The Rubjerg Knude dune plantation gives access to the beach. From this perspective, the cliff and its precipe certainly do not come across less dramatically, as you will be looking straight into the original glacial deposits of the Vendsyssel landscape, dating back 25-30,000 years. On the surface, our cultural landscape is, of course, man-made. However, if we imagine that all tree growth and all man-made traces such as buildings, windmills, road constructions, etc. were peeled away, then the original history of the landscape, as left in our hands by the latest glacial area, is clearly legible. The hilly moraine country This feature is significantly expressed in the rolling landscape stretching right from Hirtshals via Horneland and Sindal to the ridge of Jyske Ås in the east. Towards the northwest there is a view to precipices reaching approximately 90 m above sea level – such as e.g. the ’peaks’ of Tornby Bjerg, Hellehøj and Teklahøj; and – a bit more concealed by woods and plantations between Tolne and the convent forest, Børglumkloster Skov – we find Jomfrubjerget and Rammelhøj. From viewpoints such as particularly Hellehøj north of Bjergby and Teklahøj east of Astrup, we can see the spread of most of the Vendsyssel area – southwards, right to the Liim Fiord and, northwards, up across the Skaw headlands, Skagens Odde, to Skagen. Framing this extensive hilly landscape, stretches of the elevated bottom of the Yoldia Sea are meandering their way around the towns of Bindslev, Hjørring, Tårs, Vrå, Poulstrup and Løkken. Sticking out of this 10,000-year-old seabed, we perceive the hill islands of Børglum, Rubjerg, Vennebjerg, Vin-


Rapsmark i Vennebjerg

strup Bjerg, Hjørring Bjerge and Ilbjerge. Stretching towards the north and east, the Littorina Sea of the Stone Age is represented by the long coastal crag from Dvergetved via Eskær to Tversted-Hirsthals. Only 5,000 years ago, this area was covered by the sea; and it is on this elevated seabed that, today, we find Skagens Odde and the narrow expanse between Lønstrup and Tornby. Nature’s own network The Municipality of Hjørring covers a 930 km2 area. This vast landscape is drained off into the Skagerak by the westerly and northerly brooks and streams: Liver Å, Varbro Å, Tversted Å and Uggerby Å. In several places, the latter has sliced a canyon-like valley into the landscape as the northernmost of Vendsyssel has been elevated by 12 metres. The drainage towards the southeast takes place via Voer Å into the Kattegat. And to the northeast, Nors Å is responsible for carrying excess water from land areas towards the dried-out lake, Gårdbo Sø – shared between the municipalities of Hjørring and Frederikshavn – and from there into the Kattegat. The drainage to the south takes place via the lake area of Ingstrup Sø to Ryå and from there into the Liim Fiord. As late as the 19th century, the largest lake in Vendsyssel was Gårdby Sø – and perhaps, sometime in the future, this will be the case again. Likewise, the dried-up lake of Ingstrup Sø, bordering the Municipality of Jammerbugt, is clamouring for restoration. Thus, land is interwoven with sea through this multitude of water courses and their network of tributaries meandering through a landscape of wide and narrow valleys. They may come to evolve into a natural network of important ecological corridors of dissemination of the flora and fauna within the entire municipality – albeit, only to the extent that drainage and cultivation of the valleys cease. Pursuant to the EU Water Framework Directive, and no later than 2015, the municipality must secure sound ecological and chemi-

cal conditions for all watercourses whilst, at the same time, ensuring that the groundwater be of a good quality, qualitatively as quantitatively (see http:// www.naturstyrelsen.dk). Several of these wetlands constitute the habitat for e.g. sea trout, otter, and kingfisher. Nature conservation Collectively, a vast number of habitat- and bird-conservation areas in Europe, referred to as Natura 2000 sites, constitute an ecological network of protected nature sites and areas all over the EU – Vendsyssel included. The objective is to strengthen the biological diversity and keep a check on the decline in site features and species within the areas in question. In the Municipality of Hjørring, there are 6 habitat areas on land and 2 in the Skagerak, namely the great reefs of Lønstrup Rødgrund and Knudegrund by Hirtshals. The 6 land-based areas are 1) the dune plantation of Uggerby KlitplantageUggerby Å’s udløb (and the estuary of Uggerby Å; 2) the beach and watercourses Kærsgård Strand-Vandplasken-Liver Å; 3) the clint area of Rubjerg Knude-Lønstrup Klint; 4) the hills of Tolne Bakker; 5) the mill stream Tislum Møllebæk; and 6) a little bit of the heath and moorlands of Jerup HedeRåbjerg and Tolshave moser (shared between Hjørring and Frederikshavn). Thus, the Municipality of Hjørring is responsible for (or jointly responsible for) 6 of the 246 Natura 2000 sites in Denmark. In this way, every municipality in the country is under a legally binding obligation to prepare a proposal for preserving and safeguarding areas such as the 6 sites mentioned above. The initiation of the efforts in respect of such proposals must be set in ­motion no later than 31 December 2015 (see: www.hjoerring.dk/vandloeb – Danish version only). Several of these land areas are subject to actual preservation regulations; and most of these are not just of local importance. In total, almost 1880 131


The scenery of the culture landscape

Decemberhav ved Nr. Lyngby

hectares of land within the Municipality of Hjørring are subject to conservation laws divided between 43 great and small preservation rules (see: www.fredning.dk – Danish version only). Others have been planned – viz. Præstegårdsbakkerne at Bjergby (passed by the city council) together with the as yet not preserved part of Hjørring Bjerge, the green heart of the old market town. The inland dunes at Skallerup represent just one example of the need for conservation legislation, dating back to 1963, in order to preserve a landscape that was of nature and culture historical importance for posterity. Add to this the approximately 10,000 relatively small localities within this cultural landscape dominated by farming. The then North Jutland County designated these localities within the four previous municipalities as socalled S.3-protected nature types subject to the Danish Protection of Nature Act. A diversity of nature and culture Historically, the dune plantations along the coastline distinguish themselves by their more than hundred-year-old protection of the land in the battle against the drifting sand. This is yet an example of our wrestle with nature – and of how nature can also be culture – also inland, such as e.g. the plantation Bagterp Plantage near Hjørring. However, the dune Dalsager Klit at Sønderskov was never afforested. The remains of Vendsyssel’s old hardwood forests can be traced from Rugtved and Odden to the northwest, via Baggesvogn, Slotved, Eskær and Tolne to Børglumkloster Skov in the southeast. The oldest oaks in Vendsyssel, the more than 400-year-old Skovbo-ege, are still standing strong and vigorous on the fringe of the Bøgsted Østerskov forest. The meadows surrounding Uggerby Å – from Ilbro to the municipality of Brønderslev in the south – bring back a sense of loss and memories of the previous abundance of grazing cattle. This area and the old iron-age sacrificial moors of Tollestrup Mose, represent the locations within the municipality where you hear the most nightingales sing. In the chalky grassy dunes of e.g. Tornby and Tversted, we see the presence of a rich diversity of plant life and, hence, butterflies. In this area, the Danish Nature Agency clears away self-sown conifers. 132

Even further to the east and north, we have a wide area mingling nature and cultural history in a landscape, barren of trees only a few hundred years ago. This is the case for the hilly countryside of Tolne Bakker, Katsig Bakker and Tislum Bakker – and, not least, for the prehistoric landscape of Højen-Bjørnager characterised by the multiple barrows on the rim of Skagens Odde and astride the ridge of Jyske Ås. On the Neolithic seabed, the moorlands of Måstrup Mose, Tryn Mose, Tversted Rimmer and the Råbjerg and Tolshave moors contribute to the exciting history of the creation of the promontory. Each and every one of these moorlands is an important natural area and the habitat of e.g. cranes, red deer and rare species of plant and insect. However, they are also undergoing a rapid overgrowing with – literally – natural forest. Many kilometres of bathing beach With the exception of a stretch to the north of the Liver Å mouth and a stretch to the east of the Uggerby Å mouth, where bathing is not recommended, the entire 52 km long coastal line meets the municipality’s quality requirements to bathing water (see: www.hjoerring.dk/badevand – Danish version only). The cause of the problems for the two exceptions arises from a number of minor inland contaminations of the two watercourses – not least when heavy downpours overload the towns’ sewage and purification systems. The beaches also provide the possibility of experiencing wading birds on migration and, occasionally, we see them nesting – brooding or with fledglings. And, precisely in regard of the latter and of the human visitors to the beach, we have a law against loose dogs on our beaches, from 1 April to 30 September! When asked why they prefer our region in particular, tourists and newcomers will – not surprisingly – answer that this is, in the main, owing to our nature. Alas, the first time around, the Skagens Odde Nationalpark – in which a part of the Municipality of Hjørring would have been an important element, did not come to anything. But time and developments will still be working for this idea.


Præstegårdsbakkerne ved Bjergby

Den døde skov i Skallerup Indlandsklitter

133


Die Natur in der Kulturlandschaft Im Westen gibt es ein unendliches Geben und Nehmen des Meeres, das im Rahmen des immerwährenden Küstenabbaus Sand Richtung Norden wandern lässt. Mit norwegischen Felsenblöcken in Wellenbrechern und Buhnen bei Lønstrup und Hirtshals setzen sich die Einheimischen zur Gegenwehr und bieten dem Meer die Stirn. Dort im Meerbusen Jammerbugten spült das Skagerrak an die stolze 52 km lange Küstenstrecke der Gemeinde Hjørring und bildet Steilküsten, Strände und Dünen mit der Hilfe des Windes. Der trauervolle Name des Meerbusens bekommt seinen visuellen und historischen Sinn durch den großen Schiffsanker der gesunkenen Fregatte ”The Crescent” an der Ruine der Pfarrkirche Mårup - gerade dort, am Steilhang Lønstrup Klint, an dem sich die Geister in der Auseinandersetzung zwischen Kultur und Natur scheiden. Der Bach Nybækken südlich von Løkken bildet die Grenze zur Gemeinde Jammerbugt und der Dünenwald Tversted Klitplantage bei Skiveren die Grenze zur Gemeinde Frederikshavn im Norden. Vom Skagerrak erstreckt sich die Gemeinde 30 bis 35 km landeinwärts zur heiligen Quelle Fuglsang im südöstlichsten, an die Gemeinde Brønderslev angrenzenden Zipfel und zum Flüsschen Skærum Å an der Ostgrenze zur Gemeinde Frederikshavn, nur ungefähr zehn Kilometer vom Kattegat entfernt. In der Nord-Süd-Richtung misst die Gemeinde Hjørring gut 40 km. Ein Blick in die Landschaft Aus dem Inneren des Landesteils Vendsyssel ragt der Steilhang Rubjerg Knude sandgelb draußen im Westen als die höchste Erhebung am Steilhang Lønstrup Klint heraus. Dieses beeindruckende Naturdenkmal zieht jährlich mehr als 200.000 Besucher an, von denen sich die meisten über die mehr als 90 m höhe Wanderdüne emporringen, um den bezaubernden Ausblick

auf das Meer und nach unten auf die dramatischen Ton- und Sandformationen zu genießen. Durch einen Besuch des Strandvogthofs Strandfogedgården oder der attraktiven Homepage www.rubjergknude.dk bekommt man durch Worte und bewegte Bilder einen Einblick in die vielfältige Naturund Kulturgeschichte des Gebiets, wobei man sogar einen 3D-animierten Flug über den Steilhang erleben kann. Gegenüber dem Dünenwald Rubjerg Knude Klitplantage kann man zum Strand absteigen. Von hier aus tritt der Steilhang nicht weniger dramatisch in Erscheinung, zumal Sie einen unmittelbaren Einblick in die ursprüngliche Landschaft von Vendsyssel durch die 25.-30.000 Jahre alten Ablagerungen aus der Eiszeit bekommen. Unsere Kulturlandschaft sieht ja an der Oberfläche aus wie von Menschenhand geschaffen. Wenn wir aber vor unserem inneren Blick jeden Baumwuchs und alle von Menschen hinterlassenen Spuren - Gebäude, Windkraftanlagen, Straßen usw. abschälen, tritt der ursprüngliche Charakter der Landschaft deutlich in Erscheinung, so wie sie uns zum Ende der letzten Eiszeit hinterlassen wurde. Das Moränenhügelland Es erstreckt sich ein stark welliges Gelände von Hirtshals über Horneland und Sindal zum Höhenrücken Jyske Ås im Osten. Erhebungen von ungefähr 90 m ü.d.M. treten im Nordwesten - Tornby Bjerg, Hellehøj und Teklahøj sowie eher verborgen Jomfrubjerget und Rammelhøj - in Wäldern zwischen Tolne und dem Wald Børglumkloster Skov in Erscheinung. Insbesondere von Hellehøj, nördlich von Bjergby, und von Teklahøj, östlich von Astrup, aus bietet sich ein Ausblick auf Vendsyssel in voller Ausdehnung – nach Süden bis zum Limfjord und nach Norden über die Landspitze Skagens Odde bis Skagen.

Hjørring Bjerge i vinterdragt

134


Im Umkreis dieser ausgedehnten Hügellandschaft breitet sich der angehobene Meeresboden des Yoldia-Meeres (arktisches Meer) in der Gegend von Bindslev, Hjørring, Tårs, Vrå, Poulstrup und Løkken aus. Über diese 10.000 Jahre alte Meeresbodenfläche verstreut ragen die Moränenhügel Børglum, Rubjerg, Vennebjerg, Vinstrup Bjerg, Hjørring Bjerge und Ilbjerge heraus. Gegen Norden und Osten erstreckt sich der lange Küstenhang des Littorinameeres (Steinzeitmeer) dann von Dvergetved über Eskær bis Tversted-Hirtshals. Hier gab es vor nur 5.000 Jahren Meer. Aus der seitdem stattgefundenen Landhebung haben sich sowohl die Landspitze Skagens Odde als auch der schmale Küstenstreifen zwischen Lønstrup und Tornby ergeben. Das eigene Netzwerk der Natur Die Fläche der Gemeinde Hjørring beträgt 930 km2. Diese weitflächige Landschaft wird gegen Westen und Norden ins Skagerrak durch die Fließgewässer Liver Å, Varbro Å, Tversted Å und Uggerby Å entwässert. Letzteres hat sich an mehreren Stellen Zug um Zug mit der Landhebung des nördlichen Teils von Vendsyssel um 12 Meter als Canon in den Untergrund eingeschnitten. Gegen Südosten übernimmt das Fließgewässer Voer Å die Entwässerung ins Kattegat. Im Nordosten sorgt das Fließgewässer Nors Å für Entwässerung in Richtung des nunmehr trockengelegten Sees Gårdbo Sø, der an der Grenze zwischen den Gemeinden Hjørring und Frederikshavn liegt, und von hier aus weiter ins Kattegat. Im Süden gehört die Gegend am See Ingstrup Sø zum Einzugsgebiet des Limfjord über das Fließgewässer Ryå. Noch im 19. Jahrhundert – und vielleicht in Zukunft wieder - war Gårdbo Sø der größte See von Vendsyssel. Auch der trockengelegte See Ingstrup Sø an der Grenze zur Gemeinde Jammerbugt bietet sich als Renaturierungskandidat an.

Diese Fließgewässer und ihre vielen Zuflüsse verbinden Land und Meer durch breite und schmale Flusstäler. Sie können sich zu wichtigen ökologischen Verbreitungskorridoren für die Tier- und Pflanzenwelt im Rahmen der Vernetzung der Natur innerhalb der Gemeinde mausern, aber nur unter der Voraussetzung, dass Drainage- und Anbaumaßnahmen in den Flusstälern unterbleiben. Gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie hat die Gemeinde dafür Sorge zu tragen, dass die Fließgewässer bis 2015 einen von der Wasserqualität und dem Wasseraufkommen her guten Zustand erreichen (siehe www.naturstyrelsen. dk). In mehreren davon leben u.a. Meerforellen, Otter und Eisvögel. Naturschutzgebiete Eine große Anzahl von Habitat- und Vogelschutzgebieten wird unter der Sammelbezeichnung Natura 2000-Gebiete europaweit zusammengefasst und bildet zusammen ein sich durch die ganze EU erstreckendes ökologisches Netz von Naturschutzgebieten, und zwar auch in Vendsyssel. Bezweckt wird der Ausbau der biologischen Vielfalt, zumal der Verlust an Naturtypen und Arten in den jeweiligen Gebieten zu stoppen ist. In der Gemeinde Hjørring gibt es 6 Habitatgebiete auf dem Festland und 2 im Skagerrak, und zwar die großen Steinriffe Lønstrup Rødgrund und Knudegrund vor Hirtshals. Bei den 6 Festlandgebieten handelt es sich um 1) Dünenwald Uggerby Klitplantage-Mündung des Fließgewässers Uggerby Å, 2) Kærsgård StrandVandplasken-Liver Å, 3) Rubjerg Knude-Lønstrup Klint, 4) Hügelgebiet Tolne Bakker, 5) Bach Tislum Møllebæk und 6) einen kleineren Teil des HeideMoor-Gebiets Jerup Hede-Råbjerg und Tolshave (wobei sich dieses Gebiet über die Gemeindegrenze Hjørring-Frederikshavn hinweg erstreckt). Von den 246 dänischen Natura 2000-Gebieten ist die Gemeinde Hjørring somit

Havblik

135


Die Natur in der Kulturlandschaft

Rubjerg Strand

für 6 davon verantwortlich (oder mitverantwortlich). Für jedes dieser Gebiete ist nunmehr ein Pflege- und Schutzplan aufzustellen, wobei die Durchführung eines Maßnahmenkatalogs zur Umsetzung der Pläne durch die Gemeinden bis zum 31. Dezember 2015 gesetzlich vorgeschrieben ist (siehe www.hjoerring.dk/vandloeb Mehrere dieser Landflächen sind ebenfalls an sich als Naturschutzgebiete ausgewiesen, zumal die meisten hiervon nicht nur von örtlicher Bedeutung sind. Die in der Gemeinde Hjørring unter Naturschutz stehende Fläche beträgt insgesamt 1880 Hektar und setzt sich aus 43 kleinen und großen Naturschutzgebieten zusammen (siehe www.fredning.dk). Weitere Gebiete stecken noch in der Planungsphase, und zwar das Hügelgebiet Præstegårdsbakkerne bei Bjergby (bereits durch die Gemeindevertretung beschlossen) und der noch nicht unter Naturschutz gestellte Teil des Hügelgebiets Hjørring Bjerge, das grüne Herz der alten Stadt. Das Dünengebiet Skallerup Indlandsklitter ist nur ein modellhaftes Beispiel dafür, dass im Jahre 1963 dessen Ausweisung als Naturschutzgebiet geboten war, um eine natur- und kulturgeschichtlich wichtige Landschaft für die Nachwelt zu erhalten. Noch hinzu kommen ca. 10.000 meistens kleinflächige Naturgebiete in der vorrangig durch landwirtschaftliche Nutzflächen gekennzeichneten Landschaft. Diese Gebiete wurden von der ehemaligen Kreisbehörde Nordjyllands Amt in den damals bestehenden vier Gemeinden als so genannte §3-Naturschutzgebiete gemäß dem dänischen Naturschutzgesetz ausgewiesen. Vielfältige Verflechtung von Natur und Kultur An der Küste entlang haben sich die angepflanzten Dünenwälder mehr als hundert Jahre lang als Schutzmaßnahme für das Land im Kampf gegen das Sandtreiben bewährt – noch ein Beispiel für die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur, wobei Natur auch Bestandteil der Kultur ist, und zwar auch im Binnenland wie z.B. im Wald Bagterp Plantage bei Hjør136

ring. Die Dünenfläche Dalsager Klit bei Sønderskov wurde aber niemals bepflanzt. Versprengte Reste der Laubwälder, die früher Vendsyssel weitflächig bedeckten, gibt es von Rugtved und Odden im Nordwesten über Baggesvogn, Slotved, Eskær und Tolne bis Børglumkloster Skov im Südosten. Die mehr als 400 Jahre alten Skovbo-Eichen, die ältesten in ganz Vendsyssel überhaupt, stehen nach wie vor voller Lebenskraft am Waldrand von Bøgsted Østerskov. Die Wiesen um das Fließgewässer Uggerby Å von Ilbro bis an die Grenze der Gemeinde Brønderslev gegen Süden rufen Erinnerungen an das jetzt arg vermisste Rindvieh wach, das früher hier in großer Zahl weidete. Sowohl hier als auch in Tollestrup Mose, einem Opfermoor aus der Eisenzeit, gibt es jetzt die größte Konzentration von Nachtigallen innerhalb der Gemeinde. In der kalkreichen grünen Dünenlandschaft bei u.a. Tornby und Tversted tritt eine artenreiche Pflanzenwelt in Erscheinung, was wiederum viele Schmetterlinge heranlockt. Hier entfernt die Naturschutzbehörde Naturstyrelsen die selbstgesäten Nadelbäume. Noch weiter Richtung Osten und Norden finden wir die Natur und die Kulturgeschichte in einer ausgedehnten Landschaft, die vor nur hundert Jahren fast keine Bäume aufwies. Dabei handelt es sich um die Hügelgebiete Tolne Bakker, Katsig Bakker und Tislum Bakker und nicht zuletzt um die urzeitliche Landschaft bei Højen-Bjørnager mit den vielen Hügelgräbern am Rande der Landspitze Skagens Odde und an der Nordspitze des Höhenrückens Jyske Ås. Die Moore Måstrup Mose, Tryn Mose, Tversted Rimmer und Råbjerg und Tolshave, die sich aus der Landhebung seit der Steinzeit ergeben haben, vermitteln einen Einblick in die interessante Entstehungsgeschichte der Landspitze. Alle diese Naturgebiete sind wichtig als Lebensraum für u.a. Kraniche, Rothirsche und seltene Pflanzen und Insekten. Die Moore verlanden aber ohnehin schnell und werden mit der Zeit Naturwald in ureigenem Sinne.


Viele Kilometer Badestrand Außer zwei Strecken nördlich der Mündung von Liver Å und östlich der Mündung von Uggerby Å, wo vom Baden abgeraten wird, wird die ganze, 52 km lange Küstenstrecke den örtlichen Auflagen zur Badegewässerqualität gerecht (siehe www.hjoerring.dk/badevand. Der Missstand – an gerade diesen beiden Orten – ist auf eine Vielzahl geringfügiger Verschmutzungen zurückzuführen, die im Binnenland in die Fließgewässer eingeleitet werden, was nicht zuletzt dann der Fall ist, wenn Wolkenbrüche die örtlichen Kanalisationen und Kläranlagen übermäßig belasten. An den Stränden erleben wir ebenfalls viele Watvögel zur Jahreszeit des Vogelzugs, wobei einige Vogelarten auch hier brüten. Gerade aus Rücksicht auf die Brutvögel – und die Menschen – ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Hunde im Zeitraum vom 1. April bis 30. September am Strand anzuleinen sind! Wenn wir Touristen und Zuzügler danach fragen, weshalb sie gerade unseren Landesteil bevorzugen, gilt die Natur wenig überraschend als vorrangige Begründung. Zwar kam es nicht zur Ausweisung eines Nationalparks auf der Landspitze Skagens Odde – wobei auch ein Teil der Gemeinde Hjørring als wichtiger Bestandteil darin einfließen würde – im ersten Anlauf, das Konzept wird sich aber wohl mit der Zeit im Zuge der Entwicklung durchsetzen.

Vennebjerg Mølle

Naturen kan undertiden være meget voldsom her på egnen

137


Hjørring Kommune i historisk perspektiv Af Helle Thrane, Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum, museumsinspektør Per Lysdahl og museumsdirektør Mogens Thøgersen

Det 3.000 år gamle bronzesværd fra Femhøje i Hjørring

Omkring år 10.000 f.Kr. De første mennesker kommer til egnen efter istiden. Det er rensdyrjægere, hvis ­efterladenskaber af flint er fundet flere steder i kommunen, bl.a. ved Nørre Lyngby og Bjergby.

Omkring 1150 Navnet Hjørring dukker op for første gang; i den latinske form ”Heringa”. Det findes på en mønt, der er slået omkring 1150 af en møntmester under Svend Grathe.

Omkring år 5.000 f.Kr. Ved bredden af en lagune ved Vendsyssels daværende nordkyst ud for Dvergetved ved Tolne har stenalderjægere jagt- og fiskepladser. På en af disse pladser er udgravet rester af Vend­syssels ældste båd – en udhulet træstamme.

1100-årene ”Jorungr” er hovedstad i ”Vendilsskagi”. Dette berettes i Knytlinge Saga, der nedskrives omkring 1280.

Omkring år 4000 f.Kr. Landbruget kommer til Danmark – og dermed til Vendsyssel, hvilket mange ­arkæologiske fund fra de efterfølgende to tusind år viser. Et markant minde fra den tid – bondesten­alderen – er stendyssen i Tornby, der er den nordligste bevarede stendysse i Danmark.

1243 Den 31. marts udsteder kong Erik Plovpenning Hjørring bys ældst kendte købstadsprivilegier. Privilegierne fornyes ofte gennem de følgende århun­dreder.

Omkring år 1300 f.Kr. Bronzealderbønderne rejser ­talrige gravhøje, der ofte placeres højt og markant i terrænet – det gælder således ”Ellevehøje” ved ­Mosbjerg. Vejnavnet Femhøje i Hjørring vidner om, at der her engang har været fem høje. Den sidste blev udgravet i 1938; stensætningerne fra de tre grave i højen kan ses på stedet, og et bronzesværd fra en af gravene er udstillet på Vendsyssel Historiske ­Museum.

1253/54 Vrejlev Kloster nævnes første gang, men er sandsynligvis ældre. Klostret er et nonnekloster af præmonstratenserordenen.

Omkring Kristi fødsel Der sker en omfattende bosætning i området, hvilket fund af mange bopladser og grave viser. Enkelte stenbyggede gravkamre er bevaret i grønne områder, bl.a. otte grave på plænen syd for kapellet på Hjørring Kirkegård.

1343 Der afholdes ofte sysselting i Hjørring; som f.eks. i dette år, hvor bl.a. flere gejstlige, to riddere og 19 adelsmænd er til stede som vidner.

1050-1536 Middelalderen igennem bygges flere kirker i Vendsyssel; de ældste af træ (rester fundet under den nuværende Sct. Olai Kirke i Hjørring), senere af kvadersten (bl.a. Mosbjerg og Tornby Kirke) og de yngste af munkesten (bl.a. Asdal og Lendum Kirke). 1060 Der oprettes tre nye stifter i Nørrejylland med residens i Århus, i Viborg og i Børglum. Indtil da holdt biskoppen formentlig til i Hjørring. 1086 Kong Knud, der senere får tilnavnet ”den Hellige”, flygter fra kongsgården i Børglum, gennem Jylland til Odense, hvor han bliver dræbt i Sct. Albani Kirke. 138

1100-årene Præmonstratenserordenen etablerer sig på Børglum og bliver ordenens hovedsæde for dens klostre i Danmark, Norge og Sverige.

1299 Erik Menved sælger 1/6 af Hjørring. Kongen har altså tidligt haft store besiddelser i byen, hvilket også er nævnt i ”Kong Valdemars Jordebog” omkring 1231.

1300- og 1400-årene Et stort byggeri af herregårde påbegyndes i ­området, bl.a. Tidemandsholm øst for Tårs, Baggesvogn nordvest for Sindal, Skårupgård ved Tolne og Odden ved Mygdal. 1469 Den første kendte anvendelse af Hjørring bys segl med Sct. Catharina. 1519 Stygge Krumpen bliver biskop af Børglum og er det indtil reformationen i 1536, hvor han, som landets øvrige biskopper, bliver fængslet af Christian 3. 1548 Hjørring bliver igen bispeby, da den lutheranske superintendent over Vendelbo Stift for en periode (til 1554) får sæde i Hjørring.


1558 Et hollandsk læsekort udgives, hvor bl.a. toninger af Hirtshals og Lønstrup Klint med Rubjerg Knude er medtaget. Toningerne er de ældst kendte landskabsbilleder af Vendsyssel. 1585 Kartografen Marcus Jordan udarbejder et Danmarkskort - det første af sin slags. Herpå findes bl.a. lokaliteterne Hjørring, Børglum Kloster, Hirtshals og Odden. 1602 Niels Nielsen Rød i Hjørring ”med hans hustru og børn allesammen” og med dem mange andre dør i den ”store pest”. Pesten sætter skel i tidsregningen, og mange år efter regner man med tiden ”efter Døden”.

1698 For første gang går der post mellem Hjørring og Aalborg, og byen får sit første posthus. 1719 Det pålægges beboerne i Hjørring at anskaffe brandspande. En fortegnelse viser, at der i alt skulle være 61. Bestemmelserne vidner om den evige kamp mod ildebrandene, som med få års mellemrum lagde dele af byen i aske. 1778 Hjørring bliver hjemsted for en distriktskirurg; hermed får de fattige for første gang fri lægehjælp. 1794 Egnen får sit første apotek; det nuværende Løveapotek i Hjørring.

1627 Under 30-års krigen bliver Hjørring besat af Wallensteins tyske lejetropper under kommando af Melchior v. Hatzfeldt. 1642 På grund af ”den store uskikkelighed ... som gemenlig her udi ...denne by øves og bruges med drik, dobbel, sværgen ... af en hob ryggesløst selskab” indføres en politivedtægt, der bl.a. indeholder udskænkningsforbud efter kl. 21. 1644 Hjørring besættes igen af fjendtlige tropper. Byen udruster 30 ryttere til at deltage i landsdelens forsvar; kun fire kommer hjem. 1646 Der foreligger et kgl. kommissionsforslag om at flytte Hjørrings forarmede borgere til den påtænkte fæstningsby ved Hals. 1672 Der lægges afgift – den såkaldte konsumtion – på fødevarer, der bringes ind i byerne. Afgiften opkræves frem til 1850. 1678 De første tre beboere slår sig ned i Løkken, og i løbet af 1700-årene opstår der her et lille bysamfund, der lever dels af fiskeri, dels af skudehandel.

1794 Hjørring bliver hjemsted for det nyoprettede Hjørring Amt. 1802 Et egentligt postkontor oprettes i Hjørring, og der bliver ridende post til Aalborg. Oprettelsen er foranlediget af behovet for pengeforsendelser fra den i 1801 oprettede amtsstue. 1802 Annonce i Jydske Efterretninger 9/3: ”Tømmermand Peder Pedersen i Hiøring er sindet underhaanden at bortsælge sit iboende Huus beliggende ved S. Olai kirke, bekvem til en Haandværksfamilie. Huuset er bestaaende af en Deel Muur og Bindingsværk og en Deel klinede Vægge, tækket med Straae­tag..”. Det nævnes desuden, at der findes en god brønd. 1808 Den engelske fregat ”The Crescent” forliser ud for Mårup Kirke, og størstedelen af besætningen ­mister livet. En fællesgrav findes ved Mårup Kirke. 1818 Degnen Martin Dietz fra Vrensted dømmes i retten i Sæby 3 års tugthus for ”falsk vidnesbyrd, ­vinkelskriveri, almenhedens forførelse til løgnagtige klager…”

Børglum Kloster var i middelalderen hovedsæde for præmonstratenserordenen i Norden.

139


Hjørring Kommune i historisk perspektiv 1842 Den første avis i Hjørring, ”Den jydske Borger og Bondeven” udkommer. Fra 1843 udkommer også ”Hjørring Amtstidende”. 1842 ”nød Byen den Lykke at blive Gjæstet af Hans Majestæt Kong Christian den 8., som kom fra Schagen. Toget gik ad Østergade gjennem en smuk Æreport og hilstes af en talløs Mængde Mennesker med jublende HurraRaab. Om Aftenen fandt … Illumination Sted i Byen og hilstets Majestætten … med en smuk Velkomst-sang …” (Morten Betjents dagbog). 1843 Kong Christian 8. forærer Hjørring et tilplantet areal ved byens sydvestlige udkant. Området var oprindeligt planteskole, anlagt af staten i 1821. Parken får navnet Christiansgave. 1843 Thomas Pedersen, kaldet Thomas Smed, starter et jernstøberi i Hjørring, det senere T.C. Nielsens Jernstøberi og senere igen Brüels Maskinfabrik. 1844 Sparekassen for Hjørring By og Omegn oprettes som det første pengeinstitut på egnen. 1845 Arbejdet med anlæggelsen af en chaussé mellem Aalborg og Hjørring påbegyndes. 1848 I ordinær krigsskat er Hjørring by pålignet 558 Rigsdaler. 1848 Til soldaterne i armeen i Slesvig-Holsten er der fra Hjørring afgået 149 par strømper og 174 par sokker. 1848 Hjørring er i alarmtilstand i anledning af rygtet om de undvegne slaver (straffefanger) fra Rendsborg – den såkaldte ”Slavekrig”.

Ankeret fra den engelske fregat ”The Crescent”, der forliste i 1808, er placeret ved Mårup Kirke

1819 Ved middagstid den 25. august opstår en brand, der skulle udvikle sig til den alvorligste af Hjørrings mange brande. I alt brænder 36 gårde og huse. 1822 ”Den 22. juli om Morgenen Kl. imellem 6 og 7, blev Gaardmand Thomas Thomasen Bisp … Halshuget her norden for Byen, Kroppen lagt paa Stejle og Hodet sadt paa Stage over Legemet – han havde forgivet sin Kone efter hans Tjenestepiges Tilskyndelse …” (Morten Betjents dagbog). Det blev den sidste henrettelse i Hjørring. 1822 Det første sygehus i Hjørring bliver oprettet. Hertil købes en toetages bygning i Nørregade (Købmand Riis’ Gård). I 1832 afløses det af et ­nybygget sygehus i Skolegade 6. I 1891 er det nuværende sygehus klar til brug. 1826 For første gang plantes træer langs Østergade i Hjørring; siden da et karakteristisk træk ved byens hovedgade. 1827 Der bliver anlagt et ”springvand” på Springvandspladsen i Hjørring som led i byens drikkevandsforsyning. 1830 A.F. Heidemann, der var indvandret fra Norge efter Danmarks og Norges adskillelse i 1814, får kongelig bevilling til at anlægge og drive et jern­ støberi i Hjørring, det første uden for København. 1834 Hjørrings nye rådhus på Torvet indvies under stor festivitas og med efterfølgende bal for borgerskabet. 140

1852 Det danske redningsvæsen oprettes ved lov, og der oprettes en redningsstation i Lønstrup, Nørre Tornby og Blokhus. Allerede to år forinden havde Løkken fået en redningsbåd og et raketapparat. 1853 Der anlægges en plantage ved Tversted med det formål at dæmpe sandflugten. 35 år senere bliver Lilleheden Klitplantage anlagt, og i 1910 anlægges Tornby Klitplantage. Plantagerne får afgørende betydning for udviklingen af landbruget på egnen. 1855 En teatersal opføres på Hotel ”du Nord” i Nørregade i Hjørring. Her har byens teater holdt til siden. 1855 Ved folketællingen 1. februar er Hjørrings indbyggertal 2190; byen er vokset kraftigt siden forrige folketælling 5 år tidligere, hvor der var 1914 indbyggere. 1855 Stiftende generalforsamling i ”Laane- Spare- og Diskontobanken i Hjørring”, der er byens første egentlige bank – den senere ”Vendelbobank”, nu en afdeling af ”Jyske Bank”. 1856 I dagene 21.-24. april er Joseph Liphardis menageri med løver, elefanter, kongeslanger og abefamilier opstillet på Springvandspladsen i Hjørring. 1857 Den første telegrafstation etableres i Hjørring på initiativ af byens købmænd. 1862 Efter fire dages besværlig kørsel fra Frederikshavn når vejlokomotivet ”Vendsyssel” frem til Hjørring, hvor byens standspersoner er indbudt til en prøvetur. Under denne kører lokomotivet uhjælpeligt fast. 1862 Der bygges et fyr ved bebyggelsen Lilleheden (Hirtshals), som blot består af nogle få huse. Fyret tændes i 1863 og er det første fyranlæg i området. 38 år senere opføres fyret på Rubjerg Knude.


Byggeri af Hirtshalsbanen der blev indviet i 1925

1864 Hjørring bliver besat af preussiske tropper efter slaget ved Dybbøl – 821 fodfolkssoldater med 30 heste, 29 artillerister med 16 heste og 94 dragoner med heste samt en felttelegrafenhed med 14 mand og 4 spand heste.

1883 P.D. Svendsens gamle farverivirksomhed i Strømgade i Hjørring udvides med spinderi og væveri og bliver en egentlig klædefabrik, senere Bechs Klædefabrik.

1867 Redaktør Camillo Bruun beskriver i ”Dagbog under Sneen” livet i Hjørring, der er helt forsvundet under snemasserne. Byen er i lange perioder helt uden forbindelse med omverdenen.

1883 Bryggeriet Vendia A/S oprettes i Hjørring.

1871 Vendsysselbanen fra Aalborg over Hjørring til Frederikshavn og den nye banegård i Hjørring ­indvies. Vendsyssel er for alvor sat i forbindelse med den store verden, og en kraftig udvikling af byerne i området, bl.a. Vrå og Sindal, tager sin b ­ egyndelse.

1884 Kirstine Lund åbner et fotoatelier i Jernbanegade i Hjørring. Det bliver hurtigt den største fotografiske virksomhed i området.

1873 ”Vendsyssel Tidende” udkommer første gang. Den nye Venstre-avis har i de følgende år mange fejder med Højre-avisen ”Amtstidende”. 1875 Horne Missionshus bygges – Danmarks ældste. Den store menighed i Horne resulterer i, at Horne i 1891 får en indremissionsk højskole – i dag Horne Ungdomsskole. 1877 En naturkatastrofe rammer Lønstrup. Et skybrud, der varer 1½ time, får den lille bæk, der løber gennem byen, til at svulme op, og på sin vej ud mod havet skyller den broen over bækken og 6 huse bort. Skybruddet efterlader den 15 meter brede og 360 meter lange slugt, ”Bækslugten”, der i dag fortsat ses i byen. 1878 Anlæggelsen af Svanelunden i Hjørring påbegyndes som beskæftigelsesarbejde. 1880 Der bliver bygget en læmole ved det lille fiskerleje Lilleheden (Hirtshals). Man ønskede sig en egentlig havn, men læmolen er dog med til at sætte skub i fiskeriet på stedet. 1882 Vendsyssel får for første gang en fastboende tandlæge, Lønborg Friis. Han har praksis i Jernbanegade i Hjørring.

1884 Hjørring Amts Telefonselskab bliver dannet.

1886 Mejeriet Alfaholm oprettes i Poulstrup som første andelsmejeri i Vendsyssel. 1889 Vendsyssel Historiske Museum stiftes, bl.a. på initiativ af tandlæge Lønborg Friis. 1889 Der anlægges faresignalstationer i Vester Tværsted, Uggerby, Hirtshals, Tornby Strand, Lønstrup og Løkken. 1890 Hjørring Amts Andelssvineslagteri stiftes, og driften starter året efter. I 1970 skifter slagteriet navn til Wenbo, da det fusionerer med slagterierne i Brønderslev og Sæby. I 2005 lukker slagteriet, der siden 1990 har været med i Danish Crown-koncernen. 1890 Stenum Højskole, der er den første højskole i Vendsyssel (1872), flytter til stationsbyen Vrå. 1893 Baptistkirken i Vrå indvies. Baptistsamfundet er bl.a. et symbol på de mange vækkelsesbevægelser, der opstår i Vendsyssel, og baptisterne har flere kirker i området, bl.a. i Sindal, Vrå, Hjørring, Løkken og Sæsing. 1894 Springvandet på Springvandspladsen i Hjørring nedlægges, og pladsen er uden springvand til 1935. 141


Hjørring Kommune i historisk perspektiv 1895 Skudehandler Conrad Christensen sælger sin gård i Løkken til et aktieselskab, der omdanner den til et badehotel, det nuværende Løkken Badehotel på Torvet. Omdannelsen af skudehandlergården til badehotel fortæller tydeligt, at en epoke, skudehandlen, nu er ved at være forbi.

1906 Plantningsselskabet A/S Tolne Skov dannes med det formål at genoplive den skov, der tidligere har eksisteret på egnen. Skoven bliver i de følgende år kendt som et yndet udflugtsmål. Blandt andet bliver der arrangeret skoleudflugter dertil fra hele Vendsyssel, hvor eleverne ankommer med særtog til Tolne Station.

1896 Hjørrings første elværk begynder driften. 1907 Alderdomshjemmet i Fynsgade i Hjørring bliver taget i brug. 1900 Et nyt stort parkområde, Sankt Knuds Kilde, oprettes sydvest for Hjørring. Ni år senere opstilles historiske mindesten på stedet. 1900 ”Folkebogsamlingen for Hjørring og Omegn”, der er det første bibliotek i kommunen, åbner i ­Museumsgade 3 i Hjørring. Biblioteket bliver i 1921 anerkendt som centralbibliotek og flytter i 1927 til nye bygninger i Brinck Seidelins Gade. I 2008 flytter biblioteket ind i det nye butikscenter Metropol. 1903 Hjørring Gasværk indvies. Gadebelysning med gaslygter afløser de hidtidige petroleumslygter. 1903 Der anlægges et vandværk ved Fuglsig. 1903 Under navnet Skolen for Overgangsalderen begynder Halvorsminde Ungdomsskole i Hjørring sin virksomhed – en grundtvigsk efterskole. På det første hold er der tre elever og fire lærere. 1905 Overlærer Muhle starter et seminarium i Hjørring. Det har til huse i Realskolens bygning i Museumsgade og eksisterer frem til 1917. 1906 Hjørrings første, faste biografteater, ”Kosmo­rama” på Torvet, indvies.

1907 Den eksisterende realskole i Hjørring udvides til gymnasium. Byen har tidligere haft latinskole i næsten 200 år, fra 1549 til 1739. 1908 Skuden ”Hensigten” af Løkken bliver trukket på land for sidste gang og hugges op på stranden. Skudehandlen er slut i Løkken. 1912 Det Offentlige Slagtehus i Hjørring opføres. Slagterivirksomheden bliver nedlagt i 1978, og are­alet indgår fra 2001 i det nye kvarter ”Kvægtorvet”. 1913 Hørbybanen indvies. Toget kører fra Hjørring til Hørby på 1 time og 25 minutter. Samme år indvies Vestbanegården i Hjørring og jernbanen fra Hjørring til Løkken-Åbybro. I 1925 kommer Hirtshalsbanen til. 1914 Middelalderkirken ved Nr. Lyngby bliver nedtaget og genopbygget længere inde i landet. Kun klokkestablen står tilbage på sin oprindelige plads. En stor del af kirkegården er nu styrtet i havet, og hvert år æder kystnedbrydningen sig godt en meter længere ind i landet. 1918 De to sidste af Hjørrings hidtil mange bræn­derivirksomheder, Thomas P. Olesens brænderi i Nørregade og A.R. Segelckes brænderi ved Springvandspladsen/Jernbanegade, overgår til De Danske Spritfabrikker i Aalborg. Det samme gør varemærket ”gammel Dansk Snaps”.

Avisbude i Vendsyssel Tidendes gård i Hjørring, 1916

142


Østergade i Hjørring omkring 1935

1922 Kiksfabrikken Oxford i Hjørring, senere Bisca, indvies. Den bliver snart en stor virksomhed, kendt i hele verden. 1922 Arkitekterne Knud H. Christiansen og Steen Eiler Rasmussen udformer en ambitiøs byplan for den voksende bebyggelse ved Hirtshals. Det viser sig dog hurtigt, at den ideale byplan ikke kan styre udviklingen - folk slår sig i stort omfang ned uden for det planlagte område: Midlertidige, ikkeplanlagte veje bliver permanente, pladser bliver flyttet osv. ”Den mest planlagte by i kongeriget” mislykkes fra starten, hvilket den ene byplan efter den anden siden prøver at råde bod på. 1924 For første gang ses der elektrisk gadebelysning i Hjørring. De første gader er Torvet, Stokbro­gade og Strømgade. 1924 Mælkekondenseringsfabrikken, det senere Nestlé, oprettes i den fem år gamle glukosefabriks bygninger ved Sankt Knuds Kilde i Hjørring. 1927-1928 Rubjerg Knude Klitplantage anlægges af Hjørring Kommune på et ca. 130 tdr. land stort klitområde syd for Rubjerg Knude. Arbejdet bliver udført som beskæftigelsesarbejde. 1927 Bygningen af en læmole i Løkken påbegyndes. 1929 Der afholdes en stiftende generalforsamling for Vrå Andelsslagteri, og i 1931 begynder slagteriet sin virksomhed. 1930 Hirtshals Havn indvies – en havn, der har kostet 11,5 millioner kr. at bygge. 1935 Borgmester Otto Heerfordt afslører et nyt springvand på Springvandspladsen i Hjørring, skænket af en gammel Hjørring-dreng. Dette springvand er i 1992 flyttet til Torvet.

1939 Jydske Arsenal på Arsenalvej i Hjørring indvies. 1940 Natten til den 10. april besættes bl.a. Hirtshals og Hjørring af den tyske værnemagt. 1941 Tyskerne opretter en stilling som havnekaptajn i Hirtshals og begynder opstillingen af to hærkys­tbatterier rundt om byen, det såkaldte 9. & 10. batteri. Det er det 10. batteri, der i dag sammen med havnekaptajnens stillinger udgør Bunker­museet. 1942 Privatbanerne indføres til statsbanestationen, og Hjørring Vestbanegård bliver nedlagt som station. Dette er muligt efter byggeriet af en ny viadukt over Svanelundsvej, et af de mange beskæftigelsesarbejder iværksat for at undgå, at arbejdsløse hjørringensere måtte tage arbejde i Tyskland. 1943 Bispensgadebroen over jernbanen i Hjørring indvies. Også dette arbejde er udført som beskæftigelsesarbejde. 1943 Det nyanlagte friluftsteater i Sankt Knuds Kilde i Hjørring tages i brug, også udført som beskæftigelsesarbejde. 1945 Vendsyssel Tidendes bygning i Østergade og konditori Willy på Springvandspladsen i Hjørring schal­burgteres. 1945 150 svenske skovmandshytter sættes op i Skallerup Klit. Hytterne skal huse nogle af de 200.000 tyske flygtninge, der kommer til Danmark kort inden krigens afslutning. Lejren er i brug til 1947, hvorefter den ombygges til Feriebyen Skallerup Klit. 1948 Stadionhuset af træ ved Femhøje i Hjørring går op i luer. Herefter opføres et nyt stadion, der alle­rede i 1944 var udarbejdet en skitse til. 143


Hjørring Kommune i historisk perspektiv 1950 Folkebørnehaven, Hjørrings første kommunale daginstitution for børn, åbner i Dronningensgade. Børnehaven afløser det privatdrevne Hjørring Børneasyl, grundlagt 1863 af byens velgørenhedsforening.

1964 Der påbegyndes anlæg af fjernvarme i Hjørring.

1954 Der er storstilet byfest i Hjørring: Vendsyssel river sig løs.

1964 Føtex i Østergade 52 i Hjørring indvies. Detailhandlen ændrer i de følgende år mønster – hvor der i 1950’erne fandtes 70-80 købmandsbutikker i Hjørring, er antallet i slutningen af 1980’erne faldet til under 20.

1956 Fabrikken ”Limtræ Lilleheden” starter produktion af limtræsbuer. Fabrikken er senere, i 1970’erne, en af de virksomheder, der får egnsudviklingsstøtte til at udvide produktionskapaciteten. 1957 Hotel ”du Nord” i Hjørring nedbrænder. Teatersalen fra 1907 overlever dog branden.

1964 Lokalhistorisk Samling, i dag Historisk Arkiv i Hjørring, grundlægges.

1964 Det første lyssignal i Hjørring opsættes, i krydset Bispensgade/Østergade.

1957 Hjørring Seminarium begynder sin virksomhed.

1964 Den første NORD-BO udstilling etableres i Folkeparken ved Svanelunden, anlagt i slutningen af 1940’erne. 100.000 personer besøger de forskellige udstillinger i sommerens løb.

1959 Hjørring Gymnasiums nye bygninger på Sko­le­vangen indvies.

1965 Hjørrings første natklub ”Aladdin Bar” åbner.

1962 Hjørring Kunstmuseum oprettes, i dag Vendsyssel Kunstmuseum.

1966 Ved en byfest i Hjørring indvies de nye store parkeringspladser ved Sankt Olai Plads efter for­udgående nedrivning af det gamle Fiskerbakkenog Bassingadekvarter. Med den øgede bilisme kræves store parkeringsarealer i en handelsby som Hjørring. Samme år udvides Strømgade også i bredden for at give plads til den øgede trafik gennem byen. 1966 Sindal Kommune bliver dannet ved en frivillig kommunesammenlægning, hvor de gamle sognekommuner Astrup, Ugilt, Lendum, Tolne, Mosbjerg, Hørmested og Sindal bliver til den nye Sindal Kommune. 1968 Lyset på Rubjerg Knude Fyr slukkes for sidste gang pga. sandets hærgen og udviklingen inden for søfartens navigationsudstyr. 1968 Dukketøjsfabrikken Algrema i Em lejer loka­lerne i den gamle brugsforening i Nygade i Vrå for at skaffe plads til produktionen. Det er succesen med Pusledukkerne, der gør, at fabrikken er nødsaget til at leje yderligere lokaler. Året efter slutter fabrikken sig sammen med Tekno A/S og bygger ny fabrik i Hjørring med støtte fra egnsudviklingsrådet. 1968 Det gamle Hotel Skandinavien og Brüels Maskinfabrik i Hjørring rives ned og erstattes med en moderne kontorbygning, Codanhus, der tages i brug tre år senere, hvor bygningerne kommer til at rumme bl.a. den nye storkommunes administration og Hjørring Bibliotek. 1969 Den engelske konfektionsfabrik Lee Cooper etablerer sig i Hjørring. 1970 En reform af det danske kommunestyre gennemføres, og antallet af kommunale enheder reduceres fra ca. 1000 til 275. I Vestvendsyssel bliver Hirtshals, Løkken-Vrå og Hjørring storkommuner oprettet. Sindal storkommune blev dannet allerede i 1966. Der bygges nye rådhuse i Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal. 1970 Hjørring Amt nedlægges, og administrationen flyttes til Aalborg, der bliver hjemsted for det nye Nordjyllands Amt. 1971 Efter mange års ophedet debat flyttes Hærens Materielkommando fra København til Hjørring. I forbindelse med udflytningen opstår et boom i boligbyggeriet. 1975 Redningsstationen i Løkken nedlægges. 1973 Første Hjørring-revy.

Gadebillede fra ”revolutionsdagene” i Hjørring i 1954, hvor rebelske Hjørringborgere gjorde oprør og kaldte til kamp for oprettelse af Fristaten Vendsyssel. Revolutionen blev til en munter folkefest af usædvanlige dimensioner og gjorde betegnelsen af Hjørring som Danmarks kedeligste by til skamme

144

1974 Virksomheden Eskofot starter en produktion i Hjørring og bliver hurtigt en omfattende virksomhed med eksport til hele verden.


Sindal er kendt som byen med mere end 100 springvand. Her springvandet ved Nørre Torv, indviet i 1993

1976 Sindal Flyveplads indvies. Flyvepladsen er anlagt og ejet af daværende Sindal, Hjørring, Hirtshals og Frederikshavn kommuner i fællesskab.

2000 De mere end 100 år gamle skoler Handelsskolen og Teknisk Skole i Hjørring samt Teknisk Skole i Frederikshavn lægges sammen til EUC Nord.

1979 Nordsøcentret grundlægges i Hirtshals. Nordsøcentret er et resultat af et samarbejde mellem blandt andre Erhvervsrådet, Fiskeriforeningen, Byrådet og Borgerforeningen i Hirtshals, og centret huser flere forskningsinstitutioner og organisationer inden for fiskeri og akvakultur. Også Nordsømuseet, der åbner i 1984, er placeret her.

2001 Børnehuset Naturli ”Viis” indvies i Hjørring.

1982 Der afholdes for første gang Dana Cup i Hjør­ring, arrangeret af damefodboldklubben ”Fortuna”. 1989 P. Nørkjærs Plads i Hjørring indvies. Pladsen er udsmykket af Bjørn Nørgaard med inspiration fra bl.a. den nordiske mytologi. 1992 Varehuset A-Z åbner i Hjørring, Vendsyssels hidtil største varehus. 1992 ”Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen” indvies som en tilbygning til Vrå Højskole. 1993 Hjørring fejrer 750 års købstadsjubilæum. 1993 Springvandet ”De fem Hermer”, der er skabt af kunstneren Niels Helledie, indvies på Nørre Torv i Sindal – byen med mere end 100 springvand. 1993 Trappe og monument opføres ved Den grønne Plads i Hirtshals. Trappen bliver den direkte adgang for byfolket og turisterne til den ældre del af havnen. Bygningsværket er skabt af Dorte Dahlin og Mogens Møller. 1998 Vendsyssel Tidende og Aalborg Stiftstidende fusionerer og udkommer fra 1999 under navnet Nord­jyske Stiftstidende. 2000 Biografen i Søndergade i Hjørring lukkes. ­Bygningen nedrives, og en ny bygning opføres på stedet. Året efter åbner Hennes & Mauritz en tøj­butik på stedet, og byen får ved denne lejlighed sin første rullende trappe. Byen er uden biograf en tid, men i 2001 indvies en ny stor biograf på det nye ”Kvæg­torv”.

2002 Virksomheden Nestlé nedlægger størstedelen af sin produktion i Hjørring og flytter den til Iran. 2002 Det nye plejehjem i Hjørring, Vellingshøjcenteret, indvies. Der findes nu fire plejehjem i byen. 2003 Et nyt kunstmuseum i Hjørring indvies. Museet, der hidtil har haft til huse i den tidligere biblio­teksbygning i Brinck Seidelins Gade, flytter ind i den nedlagte, nyrenoverede Bechs Klædefabrik på ­P. Nørkjærs Plads. 2004 Den sidste strækning af det samlede anlæg af motorveje i Vendsyssel, som blev vedtaget i 1990, åbnes af Kronprinsesse Mary. Strækningen går fra Bjergby til Hirtshals. De første etaper fra Jyske Ås til Sæby og fra Hjørring til Bjergby blev åbnet i 1996. 2005 Kiksfabrikken KelsenBisca (Oxford) lukker – en af Hjørrings ældste og største virksomheder. Hele produktionen flyttes til Stege. 2005 Endnu en af Hjørrings store, gamle arbejdspladser – slagteriet Danish Crown – lukker. Året efter bliver bygningerne revet ned. 2005 I forbindelse med en landsdækkende fusion af den statslige skatteforvaltning og de kommunale skatteforvaltninger oprettes et nyt stort skattecenter i Hjørring. Centeret dækket hele Vendsyssel. 2005 Auktionshallen Fisketerminal Hirtshals med moderne faciliteter til landing og omsætning af konsumfisk indvies. 2006 I kattefoderproducenten Arovits tidligere bygninger i Vrå etableres et nyt slagteri, Danish Meat Company. 145


Hjørring Kommune i historisk perspektiv

Hirtshals Havn har siden sin indvielse i 1930 haft en fiskeauktionshal. Den nye hal, Fisketerminal Hirtshals, blev indviet i 2005

2006 Den 31. december nedlægges de fire gamle kommuner Hjørring, Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå. De fire kommuner lægges pr. 1/1 2007 sammen til én stor, ny Hjørring Kommune. 2007 En retskredsreform træder i kraft, hvorved Hjørring bliver hjemsted for én af landets fremtidige 24 retskredse. Retten i Hjørring dækker herefter kommunerne Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt. 2007 Hjørring politikreds nedlægges i forbindelse med en sammenlægning af Nordjyllands hidtil fem politikredse til én: Nordjyllands Politi. Den nye politikreds får hovedsæde i Aalborg. 2007 Et nyt mikro-bryggeri, Bryghuset Vendia, åbner i Hjørring. 2008 Et nyt, stort butikscenter, Metropol, åbner i Hjørring midtby. Centeret rummer bl.a. bibliotek, skattecenter og forretninger.

Hjørring Museet i Hjørring, som rummer udstillinger om Vendsyssel fra stenalder til nutid, ligger midt i den ældste del at byen, i kvarteret syd for Sct. Catharinæ Kirke. Det har til huse i byens smukke gamle provstegård, tre af Hjørrings ældste skolebygninger og en del af en gammel præstegård, som danner ramme om en museumshave og en smuk urtegård med gamle ­lægeplanter.

2010 Endnu et butikscenter i Hjørring indvies, da den første forretning på Bispetorv Bycenter – Føtex – åbner. Samtidig med Føtex’ flytning fra Springvandspladsen opstår der et tomt ”hul” i byens hjerte.

Museet har udstillinger om oldtid og om middelalderens kirker og kirkekunst. I provstegården er der udstilling af møbler og kunsthåndværk fra renæssance til klunketid samt af legetøj og klædedragter. I den tilhørende stald- og ladebygning vises redskaber og værktøj fra 1800-tallets landbrug. Byens ældste skolehus fra 1825 rummer en byhistorisk udstilling med bl.a. en gammel købmandsbutik, som har åbent i sommerperioden samt ved specielle lejligheder. Hertil kommer skiftende særudstillinger, fortrinsvis om kulturhistoriske emner.

2011 Politistationen i Hjørring flytter fra den gamle amtsbygning i Brinck Seidelins Gade i byens centrum til Horsevang bag Frederikshavnsvej. Bygningen i Brinck Seidelins Gade står herefter tom.

Ved museets indgang i Museumsgade 3 findes en museumsbutik, der bl.a. sælger museumssmykker og lokalhistoriske bøger. Derudover er der indrettet café med mulighed for kaffeservering.

Vil du vide mere om historien for vores dejlige egn, så er et besøg på en af Vendsyssel Historiske Muse­ums afdelinger et godt bud.

Mosbjerg Museets afdeling i Mosbjerg omfatter to landbrugs­ejendomme, som ligger i et smukt og storslået ­naturområde. Ved gården Højen præsenteres områdets natur- og kulturhistorie i en informationsudstilling, og fra Højen er udlagt en række afmærkede stier igennem de forskellige landskabsformer og forbi oldtidsminder og andre kulturspor. Tæt ved Højen ligger et husmandssted, der drives som i begyndelsen af 1900-tallet. Her findes husdyr af gamle racer, og i skoleferierne er det beboet. På gården Bjørnager er der en stor landbrugsudstilling med maskiner og redskaber fra perioden 19001950 og et stort billedmateriale, der giver en idé om hver­dagen på landet i den ­periode.

2008 Arbejdet med at nedbryde Mårup Kirke ved Lønstrup påbegyndes.

Vendsyssel Historiske Museum Vendsyssel Historiske Museum, der er grundlagt 1889, er det gamle landsdelsmuseum for Vendsyssel. Museet har lige siden dets grundlæggelse arbejdet med både arkæologi og nyere tids historie og har gennem årene opbygget meget omfattende samlinger på begge områder. Siden 1899 har museet holdt til i gamle skolebygninger ved Skolegyde - den nuværende Museumsgade. Ved erhvervelsen i 1940 af byens gamle provstegård med tilhørende have blev udstillingsarealet udvidet betydeligt, og alle udstillingsbygninger ligger i dag samlet om en museumshave. 146

Siden 1974 har museet været drevet som et fælleskommunalt samarbejde mellem de tidligere Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal kommuner (som nu udgør Hjørring Kommune), og som en følge heraf blev der opbygget udstillinger i alle fire kommuner. Museet har altså i dag flere forskellige afdelinger i den ny Hjørring Kommune.


Rubjerg Museets udstilling i Rubjerg har tidligere været indrettet i det gamle fyr på Rubjerg Knude. Det var i 1980, at Vendsyssel Historiske Museum indrettede udstilling på stedet – en udstilling, der i tekst og billeder fortalte om fyrets historie og om sandflugtens påvirkning af Vendsyssel gennem tiderne. I 2002 var museet imidlertid tvunget til at flytte fra fyret pga. netop sandflugten, og i stedet har museet lejet Strandfogedgården, der ligger syd for fyret og tæt på Rubjerg gamle kirkegård. Her er udstillinger om kystområdets natur- og kulturhistorie under opbygning. Strandfogedgården er desuden udgangspunkt for ture i det fredede område omkring Rubjerg Knude. Børglum Kloster I den gamle Løkken-Vrå Kommune har museet også, foruden afdelingen i Rubjerg, adgang til et stort udstillingslokale på Børglum Kloster, hvor museets mange kareter, vogne, slæder og kaner er udstillet. Hirtshals På museet i Hirtshals fortælles om det tidlige fiskeri fra Hirtshals samt om bjeskfremstilling. Et lille hus af kampesten fra 1880 er genindrettet som et fiskerhjem fra tiden omkring 1912. I bådehuset vises to af de ældste lokale bådtyper.

Bunkermuseet I 2005 fik museet ansvaret for driften og bevaringen af Bunkermuseet i Hirtshals. Bunkermuseet består af 70 bunkere, der er forbundet af 3,5 km løbegrave. Forskellige bunkertyper, bl.a. kanon-, ammunitions-, mandskabs-, og sanitetsbunkere, indeholder udstillinger, så besøgende får et mere præcist billede af forholdene for soldaterne under 2. verdenskrig. Historisk Arkiv Historisk Arkiv er grundlagt 1964 i et samarbejde mellem Vendsyssel Historiske Museum og det daværende Centralbibliotek for Hjørring Amt, men bygger på ældre samlinger i de to institutioner. Arkivet, som i dag er en afdeling af Vendsyssel Historiske Museum, har omfattende samlinger af arkivalier, fotos, kort, tegninger, aviser, tryksager, film, lydoptagelser, mikrofilm og meget andet. Arkivet rummer desuden to store bogsamlinger om Vendsyssel samt et arkæologisk og historisk fagbibliotek. Kommunearkiv I marts 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget i medfør af arkivlovens §7 at oprette Hjørring Kommunearkiv som en del af Historisk Arkiv. Arkivet har til huse i det tidligere Sindal Rådhus, hvor de bevaringsværdige arkivalier fra de tidligere fire kommuner flyttes til. Kommunearkivet vil gennem Historisk Arkiv formidle dets samlinger af arkivalier, tryksager, billeder, kort, tegninger mv. til gavn for de kommunale myndigheder og borgerne.

Strandfogedgården i Rubjerg

147


The municipality of Hjørring in a historical perspective Circa 1150 The name of Hjørring is seen for the first time; in the Latin form Heringa. It is found on a coin minted by a mintmaster during the reign of Svend Grathe, c. 1150. 1100s Jorungr is the capital of Vendilsskagi. This is recounted in the Knytlinge Saga which is written down in c. 1280. 1100s The Premonstratensian Order establishes itself at Børglum, which becomes the headquarters for its monasteries in Denmark, Norway and Sweden. 1243 On 31 March the first known municipal charter is granted to the town of Hjørring by King Erik Plovpenning. The charter was frequently renewed in the course of the centuries which followed. 1253/54 Vrejlev Kloster is mentioned for the first time, but the convent is probably older. It is a convent under the Premonstratensian Order. 1299 Erik Menved sells one sixth of Hjørring. The king owned considerable property in the town at an early stage, which was listed as early as 1231 in King Valdemar’s Court Roll. Den ældste, kendte gengivelse af Hjørring stammer fra 1677 og var tænkt udgivet i det såkaldte Reesens atlas. Her gengivet i udsnit.

Circa 10000 BC The first people arrive in the area aft­­­er the Ice Age. They are reindeer hunters whose flint tools have been found in several places within the municipality, among other things at Nørre Lyngby and Bjergby. Circa 5000 BC On the shores of a lagoon on what was then the north coast of Vendsyssel off Dvergetved at Tolne, the Stone Age hunters have their hunting and fishing grounds. At one of these sites, the remains of the oldest boat in Vendsyssel – a dugout – have been excavated. Circa 4000 BC Farming comes to Denmark – and thereby to Vendsyssel, as testified by the many ­archaeological finds from the following two thousand years. An interesting relic from that time – the ­Neolithic period – is the dolmen in Tornby, which is the northernmost preserved dolmen in Denmark. Circa 1300 BC The Bronze Age farmers build ­numerous tumuli, often in high and prominent places in the terrain, such as the Ellevehøje tumuli at Mosbjerg. The street name Femhøje in Hjørring bears witness to the fact that there used to be five mounds in this location. The last was excavated in 1938; the stone circles from the three graves in the mound can be seen at the site, and a bronze sword from one of the graves is on display at Vendsyssel Museum of History. Circa 0 Many settlers arrive in the area as evidenced by the many settlements and graves found. A small number of stone burial chambers have been preserved in green areas, including eight graves on the lawn south of the chapel at Hjørring cemetery. 1050-1536 During the Middle Ages, a number of churches are built in Vendsyssel; the oldest ones from wood (remains founds under the existing Sct. Olai church in Hjørring), later from ashlars (including Mosbjerg and Tornby churches), and the most ­recent from medieval large bricks (including the churches in Asdal and Lendum). 1060 Three new dioceses are created in the northern part of Jutland: one in Aarhus, one in Viborg and one in Børglum. 1086 King Knud, subsequently known as Knud the Holy, flees the royal seat in Børglum, through Jutland to Odense where he is killed in Sct. Albani church. 148

1343 District gatherings are often held in Hjørring; for example this year, when several clergymen, two knights and nineteen noblemen are present as ­witnesses. 1300s and 1400s The construction of several manor houses is commenced in the area, including Tidemandsholm east of Tårs, Baggesvogn northwest of Sindal, Skårupgård at Tolne and Odden at Mygdal. 1469 The first known use of the seal of Hjørring town featuring Sct. Catharina. 1519 Stygge Krumpen becomes bishop of Børglum and remains so until the Reformation in 1536, when he and all the other bishops are imprisoned by King Christian III. 1548 Hjørring again becomes an Episcopal town as the Lutheran bishop of the Vendelbo diocese has his seat for a period in Hjørring (until 1554). 1558 A Dutch reading map is published which includes views of, for example, Hirtshals and Lønstrup Klint with Rubjerg Knude. These are the oldest known landscape pictures of Vendsyssel. 1585 The cartographer Marcus Jordan prepares a map of Denmark – the first of its kind. It includes the localities of Hjørring, Børglum Kloster, Hirtshals and Odden. 1602 Niels Nielsen Rød in Hjørring “together with his wife and all his children” dies with many others in the Great Plague. The plague leaves its mark and for many years later people count the date from “after the Plague”. 1627 During the 30-year war Hjørring is occupied by Wallenstein’s German mercenaries under the command of Melchior v. Hatzfeldt. 1642 Due to “the very objectionable practice … which ordinarily here in … this town is exercised and used with drink, gambling, cursing … by a mob of depraved company”, police rules are introduced which include a ban on drinks being served after 9 pm. 1644 Hjørring is again occupied by enemy troops. The town arms 30 cavalrymen to participate in the defence of the region; only four of them return home.


1646 There is a proposal from the royal commission to move Hjørring’s impoverished citizens to the proposed garrison town at Hals. 1672 Duties are introduced – the so-called consumption – on foodstuffs brought into the town. The duty is collected until 1850. 1678 The first three people settle in Løkken, and during the 1700s a small community emerges, based on fishing and sea trading. 1698 The first post is carried between Hjørring and Aalborg, and the town acquires its first post office. 1719 The citizens of Hjørring are required to equip themselves with fire buckets. A register shows that there should be a total of 61. The rules testify to the ongoing battle against the fires which every few years leave parts of the town in ashes. 1778 Hjørring becomes the domicile for a district surgeon; for the first time, the poor thereby gain ­access to free medical help.

1808 The English frigate “The Crescent” is wrecked off Mårup church with the loss of most of its crew. A common grave can be found at Mårup church. 1818 At the court in Sæby, the parish clerk Martin Dietz from Vrensted is sentenced to three years of imprisonment with hard labour for “false evidence, pettifoggery, inducing the general public to make untruthful claims…”. 1819 At around noon on 25 August, a fire breaks out which develops into the most serious of all the many fires in Hjørring. All in all, 36 farms and houses burn to the ground. 1822 “On 22 July in the morning between 6 and 7, the farmer Thomas Thomasen Bisp ... was beheaded just north of the town, his body was placed on the wheel and his head on a stake above his body – he had poisoned his wife at the suggestion of his maid ...” (Diary of the local customs officer). This was the last execution in Hjørring.

1794 The region gets its first pharmacy, the present Løveapotek in Hjørring.

1822 The first hospital in Hjørring is established. For this purpose a twostorey building in Nørregade is acquired (the house of the merchant Riis). In 1832, the old hospital is replaced by a newly built hospital at Skolegade 6. In 1891, the present hospital is ready for use.

1794 Hjørring becomes the domicile for the newly established County of Hjørring.

1826 Trees are planted for the first time along Østergade in Hjørring; since then a characteristic feature of the main street in town.

1802 sees the first proper post office in the town with post horses to Aalborg. The post office is established to cater for the need for money to be sent from the county office, opened in 1801.

1827 A fountain is installed at the square Springvandspladsen as part of the drinking water supply to the town.

1802 Ad in Jydske Efterretninger on 9 March: “Carpenter Peder Pedersen in Hiøring is intending to sell his house situated at S. Olai church, comfortable for an artisan’s family. The house consists of some brick and timber frame and some mud and wattle, with a thatched roof…” There is also mention of a good well.

1830 A.F. Heidemann, who had emigrated from Norway following the separation of Denmark and Norway in 1814, is granted a royal licence to build and run an iron foundry in Hjørring, the first of its kind outside Copenhagen. 1834 The town’s new town hall is inaugurated in the town square with many festivities and with a ball for the middle classes in the evening.

I perioden 1600-1900 foregik der en livlig handel over Skagerrak – den såkaldte skudehandel

149


The municipality of Hjørring in a historical perspective 1842 The first newspaper in Hjørring, “Den jydske Borger og Borgerven” is published for the first time. As from 1843 it is joined by “Hjørring Amtstidende”. 1842 “The town had the pleasure of being visited by H.M. King Christian VIII, who arrived from Schagen. The train went along Østergade through a beautiful triumphal arch and was cheered by large crowds. In the evening …. an illumination took place in the town, and his majesty was greeted with a beautiful song of welcome …” (Diary of the local customs officer). 1843 King Christian VIII gives the town a planted area on its south-westerly outskirts. The area was originally a plant nursery, established by the state in 1821. The park is named Christiansgave, literally Christian’s present. 1843 Thomas Pedersen, known as Thomas Smed, establishes an iron foundry in Hjørring, subsequently known as T.C. Nielsens Jernstøberi and later still as Brüels Maskinfabrik. 1844 Sparekassen for Hjørring By og Omegn opens as the first financial institution in the region. 1845 Work commences on the establishment of a highway between Aalborg and Hjørring.

150

1848 Hjørring is ordered to pay ordinary war tax of 558 rix-dollars. 1848 For the soldiers in the army in Schleswig-Holstein, Hjørring sends: 149 pairs of stockings and 174 pairs of woollen socks. 1848 The town is in a state of alert due to rumours of slaves (convicts) having escaped from Rendsborg – the so-called “Slave war”. 1852 The Danish lifeboat institution is created by law, and lifeboat stations are set up in Lønstrup, Nørre Tornby and Blokhus. Two years earlier, Løkken had its own lifeboat and rocket apparatus. 1853 A plantation is created at Tversted for the purpose of stemming the drifting sand. Thirty-five years later, the dune plantation Lilleheden Klitplantage is established, and in 1910 Tornby Klitplantage. The plantations come to play an important role for farming in the region. 1855 An auditorium is built at Hotel du Nord at Nørregade in Hjørring. This is where the town’s theatre has staged its performances ever since. 1855 According to the census on 1 February, Hjørring has 2,190 citizens; the town has grown considerably since the last census five years earlier when 1,914 citizens were registered.

Illustration i Illustreret Tidende 1862 af ”Dampelefanten” som folkeviddet døbte vejlokomotivet, der blev indkøbt i England på initiativ af købmand E.C.C. Christiansen fra Frederikshavn. Det viste sig dog hurtigt, at det 12 tons tunge tog uden skinner ikke var egnet til at køre på de bløde veje mellem Frederikshavn og Hjørring, og efter nogle få, besværlige ture blev Dampelefanten sendt retur til England.


Omdannelsen af Skudehandlergården på Torvet i Løkken til badehotel i 1895 fortalte tydeligt, at en epoke nu var slut. Billedet af Løkken Badehotel er fra før 1912.

1855 First general meeting of “Laane- Spare- og Diskontobanken i Hjørring”, the first bank in Hjørring, later known as “Vendelbobank”, and now a branch of “Jyske Bank”.

1875 The nonconformist chapel Horne Missionshus is built – the oldest in Denmark. The large congre­gation in Horne leads to the foundation of an evangelical high school in 1891 – now Horne Ungdoms­skole.

1856 During the period 21-24 April, Joseph Liphardi’s menagerie of lions, elephants, boa constrictors and monkey families is found at Springvandspladsen in Hjørring.

1877 Natural disaster strikes in Lønstrup. One and a half hours of torrential rain causes the stream which runs through the town to swell, on its way seawards washing away the bridge across the stream and six houses. The rain leaves behind a 15-metre-wide and 360-metre-long gorge, Bækslugten, which can still be seen.

1857 The first telegraph station is set up Hjørring on the initiative of the grocers in town. 1862 After four days of difficulties on the road from Frederikshavn, the road locomotive “Vendsyssel” arrives in Hjørring where everybody of rank has been invited for a test drive. During this drive, the locomotive becomes inextricably stuck. 1862 A lighthouse is built near Lilleheden (Hirtshals), which consists of only a few houses. The lighthouse is lit in 1863 and is the first lighthouse installation in the area. The Rubjerg Knude lighthouse is built 38 years later. 1864 Following the battle at Dybbøl, Hjørring is occupied by Prussian troops – 821 foot soldiers with 30 horses, 29 gunners with 16 horses and 94 dragoons with horses, as well as a field telegraph unit with 14 men and four pairs of horses.

1878 The establishment of the park Svanelunden commences as a job creation programme. 1880 A breakwater is built off the small fishing hamlet Lilleheden (Hirtshals). The local community wanted a proper harbour, but the breakwater still helps the fishing. 1882 The first resident dentist, Lønborg Friis, comes to Vendsyssel. He opens his clinic in Jernbanegade in Hjørring. 1883 P.D. Svendsen’s old dyeworks in Strømgade in Hjørring is expanded to include a spinning mill and a weaving mill and becomes a proper textile factory, later known as Bechs Klædefabrik. 1883 The Vendia A/S brewery is founded in Hjørring.

1867 The editor Camillo Bruun in his “Diary under the Snow” describes life in Hjørring as the town disappears completely in snow. For long periods of time, the town is cut off from the outside world. 1871 Opening of the railway line from Aalborg via Hjørring to Frederikshavn and the new railway station in Hjørring. Hjørring is now properly connected to the big, wide world, and a period of dramatic growth for the nearby towns commences, for example in Vrå and Sindal. 1873 The paper “Vendsyssel Tidende” is published for the first time. In the following years, the new leftist newspaper runs into many clashes with the right-wing paper “Amtstidende”.

1884 The telephone company Hjørring Amts Telefonselskab is formed. 1884 Kirstine Lund opens a photographic studio in Jernbanegade in Hjørring. It soon becomes the largest photographic business in the area. 1886 The Alfaholm dairy is set up in Poulstrup as the first cooperative dairy in Vendsyssel. 1889 Vendsyssel Museum of History is formed, on the initiative of, among others, the dentist Lønborg Friis. 151


The municipality of Hjørring in a historical perspective

Herregården Baggesvogn, fotograferet omkring 1930. Gården kan dateres tilbage til 1400-årene.

1889 Danger sign stations are established in Vester Tværsted, Uggerby, Hirtshals, Tornby Strand, Lønstrup and Løkken.

1903 The gasworks Hjørring Gasværk is inaugurated. Gas street lighting replaces the old paraffin lamps.

1890 The cooperative slaughterhouse Hjørring Amts Andelssvineslagteri is founded, and operations commence the following year. In 1970, the slaughterhouse changes its name to Wenbo following a merger with the slaughterhouses in Brønderslev and Sæby. In 2005 the slaughterhouse, which has been part of the Danish Crown group since 1990, is closed down.

1903 A waterworks is established at Fuglsig.

1890 Stenum Højskole, the first folk high school in Vendsyssel (1872), moves to Vrå.

1905 Senior teacher Muhle starts a teacher training college in Hjørring. The college is housed in the buildings of Realskolen in Museumsgade and remains there until 1917.

1893 The Baptist church in Vrå is inaugurated. The Baptist community is, among other things, a symbol of the many revivalist movements which emerge in Vendsyssel, and the Baptists have several churches in the area, for example in Sindal, Vrå, Hjørring, Løkken and Sæsing. 1894 The fountain in the square Springvandspladsen is taken down and the square is without a fountain until 1935. 1895 The sea merchant Conrad Christensen sells his yard in Løkken to a public limited company which transforms it into a seaside hotel, the current Løkken Badehotel on the town square. The transformation of the sea merchant’s yard into a seaside hotel is clear evidence of the fact that the era of sea trading is coming to an end.

152

1903 Under the name Skolen for Overgangsalderen Halvorsminde Ungdomsskole in Hjørring opens its doors – a Grundtvigian continuation school. The first group consists of three pupils and four teachers.

1906 Hjørring’s first permanent picture-theatre, “Kosmorama” opens on the square. 1906 The planting company Plantningsselskabet A/S Tolne Skov is formed for the purpose of reviving the woods which used to exist in the region. In the following years, the woods become a popular destination for outings. School outings are organised from all of Vendsyssel with groups of pupils arriving by special train at Tolne Station. 1907 The old people’s home in Fynsgade in Hjørring is opened.

1896 The town’s first electricity utility starts operations.

1907 The existing lower secondary school in Hjørring is extended to become an upper-secondary school. Hjørring earlier had a grammar school for almost 200 years, from 1549 until 1739.

1900 A new big park, Sankt Knuds Kilde, is opened to the southwest of town. Nine years later historical monuments are erected there.

1908 The vessel “Hensigten” from Løkken is pulled ashore for the last time and broken up on the beach. Sea trading has ended in Løkken.

1900 “Folkebogsamlingen for Hjørring og Omegn”, the first municipal library opens at Museumsgade 3 in Hjørring. In 1921 the library becomes a central ­library and in 1927 it moves to new buildings at Brinck-Seidelinsgade. In 2008 the library is moving into the new Metropol shopping centre.

1912 The public slaughterhouse in Hjørring is built. The slaughterhouse is closed down in 1978, and as from 2001 the area is included in the new quarter “Kvægtorvet” (the cattle market).


1913 The Hørbybanen railway line opens. The train runs from Hjørring to Hørby in 1 hour and 25 minutes. The same year sees the opening of the railway station Vestbanegården in Hjørring and the railway line from Hjørring to Løkken-Åbybro. In 1925, the railway line to Hirtshals is added. 1914 The medieval church at Nr. Lyngby is taken down and rebuilt further inland. Only the bell frame remains at the original site. A large part of the cemetery has now fallen into the sea, and each year about a metre of coastline is lost to the sea. 1918 The two remaining distilleries in Hjørring – Thomas P. Olesen’s distillery in Nørregade and A.R. Segelcke’s distillery at Springvandspladsen/ Jernbanegade – are taken over by “De Danske Spritfabrikker” in Aalborg. As is the brand name “Gammel Dansk Snaps”.

1927-1928 The dune plantation Rubjerg Knude Klitplantage is created by the Municipality of Hjørring on an approx. 100-acre site south of Rubjerg Knude. The work is carried out as part of a job creation scheme. 1929 A founding general meeting is held in the cooperative slaughterhouse Vrå Andelsslagteri, and in 1931 the slaughterhouse starts operating. 1930 The Port of Hirtshals is inaugurated, the ­construction of which ran to 11.5 million Danish ­kroner. 1935 Mayor Otto Heerfordt unveils a new fountain at the square Springvandspladsen in Hjørring, donated by an old townsman. In 1992 the fountain was moved to Torvet. 1939 Opening of Jydske Arsenal at Arsenalvej in Hjørring.

1922 The biscuit factory Oxford in Hjørring, later known as Bisca, is inaugurated. It soon grows into a large company enjoying a worldwide reputation. 1922 The architects Knud H. Christiansen and Steen Eiler Rasmussen draw up an ambitious town plan for the growing town of Hirtshals. However, it soon becomes clear that the ideal town plan cannot control developments – many people come to live outside the planned urban area: Temporary, unplanned roads become permanent, squares are moved etc. From the outset “the most strictly planned town in the kingdom” is a failure, which one town plan after the other tries to compensate for. 1924 Electric street lighting arrives in Hjørring. The first streets to be thus illuminated are Torvet, Stokbrogade and Strømgade. 1924 The milk condensation factory, which later becomes Nestlé, is established in the five-year-old glucose factory’s buildings near Sankt Knuds Kilde in Hjørring. 1927 Construction of breakwater in Løkken is started.

1940 During the night of 10 April Hirtshals and Hjørring along with many other towns are occupied by the German Wehrmacht. 1941 The Germans appoint a harbour master in Hirtshals and start constructing two army shore batteries around the town, the so-called 9th and 10th batteries. Today, the 10th battery and the harbour master’s posts make up the Bunker Museum. 1942 The private railways start using the state-owned railway station, and Hjørring Vestbanegård ceases to be used as a station. This is possible ­following the building of a viaduct across Svane­lunds­vej, one of the many job creation schemes which were started to avoid a situation in which ­unemployed locals had to go to Germany to find work. 1943 The bridge Bispensgadebroen across the railway in Hjørring is opened. This bridge was also built under a job creation scheme. 1943 The new open-air theatre at Sankt Knuds Kilde in Hjørring is opened. The theatre was also built under a job creation scheme.

Illustration i Illustreret Tidende 1862/63 af ”Det nye Fyrtaarn paa Hirtshals’ Odde”.

153


The municipality of Hjørring in a historical perspective 1945 The Vendsyssel Tidende building at Østergade and the tearoom Willy at Springvandspladsen are counter-sabotaged.

1964 The first traffic lights are installed in Hjørring, at the intersection Bispensgade/Østergade.

1945 150 wooden huts from Sweden are erected at Skallerup Klit. The huts are to house some of the 200,000 German refugees who arrive in Denmark shortly before the end of the war. The refugee camp is used until 1947 and is then converted into the holiday resort Skallerup Klit.

1964 The first NORD-BO exhibition is established in Folkeparken near Svanelunden, laid out towards the end of the 1940s. A total of 100,000 people visit the various exhibitions over the summer. 1965 The first nightclub opens in Hjørring, “Aladdin Bar”.

1948 The wooden stadium building at Femhøje in Hjørring is consumed by fire. A new stadium is built, for which a plan had already been drawn up in 1944. 1950 The first municipal kindergarten, Folkebørnehaven, opens at Dronningensgade. The kindergarten replaces the privately run Hjørring Børneasyl, which was founded in 1863 by a charity.

1966 As part of a town fête, the new large car parks near Sankt Olai Plads are inaugurated following the demolition of the old Fiskerbakken and Bassingade quarters. With the increase in private car ownership, a market town such as Hjørring needs a lot of parking facilities. 1966 also sees the widening of Strømgade to make space for the increase in traffic through town.

1954 A gigantic town fête is held in Hjørring: Vendsyssel finds independence.

1966 The Municipality of Sindal is formed as a result of a voluntary amalgamation of the old rural districts of Astrup, Ugilt, Lendum, Tolne, Mosbjerg, Hørme­sted and Sindal.

1956 The factory “Limtræ Lilleheden” starts producing laminated wood arches. In the 1970s, Lilleheden is one of the factories which are granted regional development funding to expand its production capacity.

1968 The light of the Rubjerg Knude lighthouse is extinguished for the last time due to the drifting sand and advances in equipment for maritime navigation.

1957 Hotel du Nord in Hjørring burns down. The auditorium from 1907 does, however, survive the fire.

1968 The doll’s clothes factory Algrema in Em leases the premises of the old grocery shop at Nygade in Vrå due to a shortage in production capacity. The move is spurred by the popularity of the Pusle dolls. The following year the factory merges with Tekno A/S and builds a new factory in Hjørring, partly subsidised by the regional development council.

1957 The teacher training college Hjørring Seminarium opens. 1959 The upper secondary school’s new buildings at Skolevangen are inaugurated. 1962 Hjørring Art Museum opens (today Vendsyssel Art Museum).

1968 The old Hotel Skandinavien and Brüels Maskin­fabrik in Hjørring are demolished and replaced by a modern office building, Codanhus, which is ready for occupation three years later, housing among other things the administration of the new municipality and Hjørring Library.

1964 The installation of district heating in Hjørring starts. 1969 The English Lee clothing company Cooper group sets up in Hjørring. 1964 The local history archives, now known as Historisk Arkiv in Hjørring, are founded. 1964 Opening of the Føtex supermarket at Østergade 52 in Hjørring. During the following years, the retail trade changes character completely – whereas in the 1950s Hjørring had 70-80 grocery shops, this figure has by the end of the 1980s fallen to under 20.

1970 A municipal reform means that the number of municipalities is reduced from approx. 1,000 to 275. In western Vendsyssel, the enlarged municipalities of Hirtshals, Løkken-Vrå and Hjørring become a reality. The enlarged Municipality of Sindal was formed back in 1966. New town halls are built in Hirtshals, Løkken-Vrå and Sindal.

Mere end 200.000 tyske flygtninge, hovedsageligt kvinder, gamle og børn, kom til Danmark i dagene inden krigens afslutning. Der blev oprettet flere flygtningelejre i Danmark, bl.a. i Skallerup Klit. Billedet er fra 1946.

154


Sindal Flyveplads indvies i 1976

1970 The County of Hjørring is abolished, and the administration is moved to Aalborg, which becomes the seat of the new County of Northern Jutland.

1992 “Kunstbygningen i Vrå – the Engelund Collection” is opened as an extension to Vrå Højskole. 1993 Hjørring celebrates its 750 years as a market town.

1971 Following many years of heated discussions, the Army Material Command is moved from Copenhagen to Hjørring. The move results in a boom in residential construction. 1973 The first Hjørring revue is staged. 1974 The company Eskofot starts production in Hjørring, soon seeing considerable growth and worldwide exports. 1975 Rescue station in Løkken is closed. 1976 The airfield Sindal Flyveplads is inaugurated. The airfield is constructed and owned jointly by what at the time were the municipalities of Sindal, Hjørring, Hirtshals and Frederikshavn. 1979 The North Sea Centre is founded in Hirtshals. The North Sea Centre is the result of a partnership between, among others, the business council, the fishermen’s association, the town council and the citizens’ association in Hirtshals. The centre houses several research institutions and organisations within fishing and aquaculture. The North Sea Museum, which opens in 1984, is also part of the North Sea Centre. 1982 The first Dana Cup football tournament is organised by the women’s football club “Fortuna”. 1989 The square Nørkjærs Plads in Hjørring is inaugurated with works by the Danish artist Bjørn Nørgaard inspired by, among other things, Nordic mythology. 1992 The department store A-Z opens in Hjørring, the largest shop of its kind in Vendsyssel.

1993 The fountain De fem Hermer, created by the artist Niels Helledie, is unveiled at Nørre Torv in Sindal – the town with more than 100 fountains. 1993 Steps and a monument are constructed at the Green Square in Hirtshals. The steps provide direct access for the townspeople and tourists to the older part of the port. The design is by Dorte Dahlin and Mogens Møller. 1998 The newspapers Vendsyssel Tidende and Aalborg Stiftstidende merge, as from 1999 publishing the paper under the name Nordjyske Stiftstidende. 2000 The cinema at Søndergade in Hjørring is closed down. The building is demolished and a new building is erected on the site. The following year, a Hennes and Mauritz clothes shop opens at the address with the first escalator in Hjørring. The town is without a cinema for a while, but in 2001 a new large cinema opens at the new “Kvægtorv”. 2000 The commercial college and the technical ­college in Hjørring and the technical college in Fre­derikshavn, all of which are more than 100 years old, merge to form EUC Nord. 2001 The children’s house Naturli “Viis” opens in Hjørring. 2002 Nestlé discontinues most of its production in Hjørring and moves production to Iran 2002 The new nursing home, Vellingshøjcenteret, opens. There are now four nursing homes in Hjørring. 155


The municipality of Hjørring in a historical perspective 2007 A new microbrewery, Bryghuset Vendia, is opened in Hjørring. 2008 A new, large shopping centre, Metropol, is opened in the middle of Hjørring. The centre houses a library, a tax centre and shops, among other things. 2008 The work on taking down Mårup Church at Lønstrup is started. 2010 Another shopping centre is inaugurated in Hjørring, as the first shop at Bispetorv Bycenter, Føtex, is opened. When Føtex is moved from the square Springvandspladsen, an empty “hole” arises in the heart of the town. 2011 The police station in Hjørring moves from the old county building on the street Brinck Seidelins Gade in the centre of town to Horsevang behind the street Frederikshavnsvej. After this, the building on Brinck Seidelins Gade is left empty. If you would like to know more about the history of our wonderful region, a visit to Vendsyssel Museum of History is a good idea.

Reklameskilt fra ”Biskuitfabriken Oxford”, der begyndte produktion af bl.a. Marie Kiks i 1922.

2003 A new art museum in Hjørring is opened. The museum, which has so far been housed in the former library building at Brinck Seidelinsgade, moves to the former, newly refurbished factory Bechs Klædefabrik at the square P. Nørkjærs Plads. 2004 The last section of the motorway system in Vendsyssel, the construction of which was approved in 1990, is opened by Crown Princess Mary. The section runs from Bjergby to Hirtshals. The first sections from Jyske Ås to Sæby and from Hjørring to Bjergby were opened in 1996. 2005 The biscuit factory KelsenBisca (Oxford) closes down, one of Hjørring’s oldest and largest businesses. Production is moved to Stege on Zealand. 2005 Another of Hjørring’s proud old workplaces, the slaughterhouse Danish Crown, closes down. The following year the buildings are demolished. 2005 In connection with the nationwide merger of the state tax authorities and the municipal tax ­authorities, a new and large tax centre opens in Hjørring. The centre covers all of Vendsyssel. 2005 The fish auction Fisketerminal Hirtshals is inaugurated, comprising modern facilities for the landing and auctioning of fish for human consumption. 2006 The premises formerly occupied by the cat food manufacturer Arovit in Vrå are taken over by a new slaughterhouse, Danish Meat Company. 2007 On 1 January 2007 the four old municipalities of Hjørring, Hirtshals, Sindal and Løkken-Vrå are merged to form one large municipality, the new Municipality of Hjørring. 2007 A reform of the court system means that Hjørring becomes the centre of one of Denmark’s future 24 legal districts. The court in Hjørring now serves the municipalities of Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev and Jammerbugt. 2007 Hjørring police district is abolished in connection with the amalgamation of the five police districts in northern Jutland to form just one: Nordjyllands Politi. The centre of the new police district is based in Aalborg. 156

Vendsyssel Museum of History The Vendsyssel Museum of History, which was founded in 1889, is the old regional museum for Vendsyssel. Since it opened, the museum has worked with archaeology as well as more recent history, and it has over the years compiled very extensive collections within both these areas. Since 1899, the museum has been housed in old school buildings at Skolegyde – now Museumsgade. With the acquisition in 1940 of Hjørring’s old deanery with its gardens, the exhibition area was extended considerably, and all the exhibition buildings are now gathered around the atmospheric museum gardens. Since 1974, the museum has been run jointly by the former municipalities of Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå and Sindal. As a result of this cooperation, exhibitions are now on display in all the old municipalities. Today, the museum has various exhibition venues in the new Municipality of Hjørring. Hjørring The museum in Hjørring, which houses exhibitions about Vendsyssel from the Stone Age to the present time, is situated in the oldest part of town, to the south of the church Sct. Cathrine Kirke. It is housed in the town’s beautiful old deanery and in three of Hjørring’s oldest school buildings as well as in the old vicarage, which frames an idyllic museum garden and a beautiful herb garden with old medicinal plants. The museum has exhibitions about prehi story and about medieval churches and ecclesiastical art. The deanery has an exhibition of furniture and crafts from the Renaissance to the Victorian age as well as toys and dress. In the adjacent stable and barn building, farming equipment and tools from the 19th century are on display. The town’s oldest school building from 1825 houses an exhibition of the history of the town with, for example, an old grocer’s store, which is open during the summer and on special occasions. Special exhibitions, primarily about cultural history, are also organised. At the museum entrance at Museumsgade 3, a museum shop sells museum jewellery and books about local history. This is also where the tourist office can be found. A café serves coffee. Mosbjerg The museum department in Mosbjerg comprises two farms which are situated in a beautiful and ­dramatic landscape. The farm in Højen houses an exhibition about the natural and cultural history of the area, and from Højen a number of footpaths have been signposted through the different types of landscape, past ancient monuments and other cultural sites. Near Højen


is a smallholding which is run as it would have been at the beginning of the 20th century. The smallholding is stocked with traditional farm animals, and in the school holidays the house is inhabited. The farm in Bjørnager has a large ex­hibition of farming equipment and machinery from the 1900-1950 period and many pictures of country life at the time. Rubjerg The museum’s exhibition in Rubjerg about sand and drifting sand was previously located in the old ­lighthouse at Rubjerg Knude. In 1980 Vendsyssel Museum of History organised the exhibition here – an exhibition consisting of texts and photographs about the history of the lighthouse and the role played by drifting sand in Vendsyssel over the years. However, in 2002 the museum was forced to leave the lighthouse on account of the drifting sand, and the museum now leases Strandfogedgården just south of the lighthouse and close to the old cemetery in Rubjerg. Exhibitions describing the natural and cultural history of the coastal region are being organised. Various walks through the preserved landscape around Rubjerg Knude start at Strandfogedgården. Børglum Kloster In the old Municipality of Løkken-Vrå, the museum also has, in addition to the department in Rubjerg, access to a large exhibition space at Børglum Kloster where the museum’s many carriages, coaches, sledges and sleighs are exhibited. Hirtshals The museum in Hirtshals recounts the early history of fishing in Hirtshals and the making of aquavit (bjesk). A small house built from granite boulders dat-

ing from 1880 has been laid out as a fisherman’s home from about 1912. In the boathouse, two of the oldest local boat types are on display. Bunker Museum In 2005, the museum took over the running and maintenance of the Bunker Museum in Hirtshals. The Bunker Museum consists of 70 bunkers connected by 3.5 kilometres of trenches. Exhibitions inside the various bunker types, including armed, ammunition, staff and sanitary bunkers, provide visitors with a very clear picture of the conditions for soldiers during the Second World War. Historical Archives The historical archives were founded in 1964 in a cooperation between Vendsyssel Museum of History and what was then the County of Hjørring Central Library. However, the archives are based on older collections held by the two institutions. The archives, which are currently part of Vendsyssel Museum of History, hold comprehensive collections of records, photos, maps, drawings, newspapers, printed matter, films, sound recordings, microfiches and lots more. The archives also hold two sizeable collections of books about Vendsyssel as well as an archaeological and historical library. Municipal archives Pursuant to the Danish Archives Act, it was decided in March 2006 to set up Hjørring municipal archives as part of the historical archives. The archives are housed at the former Sindal town hall and this is where records worthy of preservation from the four former municipalities will also be stored. Through the historical archives, the municipal archives will make the collections of records, printed matter, photographs, maps, drawings etc. available to the muni­cipal authorities and interested citizens.

Kvinder i arbejde på legetøjsfabrikken Algrema-Tekno, ca. 1970

157


Die Gemeinde Hjørring in historischer Perspektive Um 10000 v. Chr. wandern die ersten Menschen nach der letzten Eiszeit in dieses Gebiet ein. Dabei handelt es sich um Rentierjäger, und von ihnen hinterlassene Werkzeuge aus Feuerstein wurden an mehreren Stellen in der Kommune gefunden, u. a. bei Nørre Lyngby und Bjergby. Um 5000 v. Chr. befinden sich am Ufer einer Lagune an Vendsyssels damaliger Nordküste vor Dvergetved bei Tolne Jagd- und Fischplätze der Steinzeitjäger. An einem dieser Plätze wurden Reste des ältesten Bootes aus Vendsyssel, ein ausgehöhlter Baumstamm, gefunden. Um 4000 v. Chr. liegen die Anfänge der Landwirtschaft in Dänemark, was auch in Vendsyssel durch viele archäologische Funde aus den folgenden zwei Jahrtausenden zu belegen ist. Ein eindrucksvolles Zeugnis aus dieser Zeit, der Bauernsteinzeit, ist der Dolmen in Tornby, der nördlichste erhaltene Dolmen Dänemarks. Um 1300 v. Chr. errichten die Bauern der Bronzezeit zahlreiche Grabhügel, oft hoch und markant im Gelände – das gilt auch für den „Ellevehøje“ bei Mosbjerg. Der Straßenname Femhøje (fünf Hügel) in Hjørring bezeugt, dass sich hier einst fünf Hügelgräber befanden. Das letzte von ihnen wurde 1938 ausgegraben; die Steinsetzungen von drei Gräbern sind heute noch an der Stelle zu sehen, während ein Bronzeschwert aus einem der Gräber im Historischen Museum Vendsyssel ausgestellt ist. Um Christi Geburt kommt es zu einer umfassenden Besiedlung des Gebietes, was durch den Fund zahlreicher Siedlungsplätze und Gräber belegt ist. Einzelne aus Stein erbaute Grabkammern sind in Grünbereichen erhalten, u. a. acht Gräber auf der Rasenfläche südlich der Kapelle auf dem Friedhof von Hjørring. 1050-1536 Während des Mittelalters werden mehrere Kirchen in Vendsyssel gebaut; die ältesten aus Holz (Reste wurden unter der heutigen Sct. Olai Kirche in Hjørring gefunden), später aus Quadersteinen (u. a. die Kirchen Mosbjerg und Tornby) und die jüngsten aus Backsteinen (u. a. die Kirchen Asdal und Lendum). 1060 werden drei neue Bistümer im Norden Jütlands eingerichtet – in Århus, in Viborg und in Børg­lum. 1086 flieht König Knud, der später den Beinamen „der Heilige“ erhält, vom Königshof in Børglum durch Jütland bis nach Odense, wo er in der Sct. Albani Kirche getötet wird. Um 1150 taucht der Name Hjørring erstmals auf, und zwar in der lateinischen Form „Heringa“. Er befindet sich auf einer Münze, die um 1150 von einem Münzmeister unter Svend Grathe geprägt wurde. 12. Jh. „Jorungr“ ist Hauptstadt von „Vendilsskagi“. Dies berichtet die Knytlinga Saga, die um 1280 niedergeschrieben wird. 12. Jh. Der Prämonstratenserorden etabliert sich in Børglum, das Hauptsitz des Ordens für die Klöster in Dänemark, Norwegen und Schweden wird. 1243 Am 31. März verleiht König Erik Plovpenning der Stadt Hjørring die ältesten bekannten Stadtrechte. Diese werden während der nächsten Jahrhunderte häufig erneuert. 1253/54 wird das Kloster Vrejlev, ein Nonnenkloster des Prämonstratenserordens, erstmals erwähnt, es ist jedoch vermutlich älter. 1299 verkauft König Erik Menved 1/6 von Hjørring. Der König verfügte also früh über große Besitzungen in der Stadt, wie auch die Handschrift „Kong Valdemars Jordebog“ um das Jahr 1231 vermeldet. 158

Mønt slået i Hjørring (Heringa) af en møntmester under Svend Grathe omkring 1150.

1343 In Hjørring werden häufig „Sysseltings“ (Gemeindegerichte) abgehalten, so auch in diesem Jahr, in dem mehrere Geistliche, zwei Ritter und 19 Ade­lige als Zeugen geladen sind. 14. und 15. Jh. Es wird mit dem Bau zahlreicher Herrensitze begonnen, u. a. Tidemandsholm östlich von Tårs, Baggesvogn nordwestlich von Sindal, Skårupgård bei Tolne und Odden bei Mygdal. 1469 erfolgt die erste bekannte Verwendung des Stadtsiegels von Hjørring mit Sct. Catharina. 1519 wird Stygge Krumpen Bischof von Børglum und bleibt es bis zur Reformation 1536, als er wie die übrigen Bischöfe des Landes von König ­Christian III gefangen genommen wird. 1548 wird Hjørring erneut Bischofssitz, da sich der evangelisch-lutheranische Superintendent des Stiftes Vendelbo (bis 1554) in Hjørring niederlässt. 1558 erscheint eine holländische Lesekarte, in der u. a. Tonungen von Hirtshals und Lønstrup Klint mit Rubjerg Knude aufgenommen sind. Die Tonungen sind die ältesten bekannten Landschaftsbilder von Vendsyssel. 1585 arbeitet der Kartograph Marcus Jordan eine Karte von Dänemark aus – die erste ihrer Art. Darauf sind u. a. die Orte Hjørring, Kloster Børglum, Hirtshals und Odden zu finden. 1602 stirbt Niels Nielsen Rød aus Hjørring „mitsamt seinem Weibe und allen Kindern“ an der „großen Pest“, zusammen mit vielen anderen. Die Pest stellte eine starke Zäsur dar, und noch lange Zeit später benutzt man bei Jahresangaben die Formulierung „nach dem großen Tod“. 1627 Während des Dreißigjährigen Krieges wird Hjørring von Wallensteins deutschen Söldnern unter dem Befehl von Melchior von Hatzfeldt besetzt. 1642 Wegen „grober Unarten ... die allzumal in dieser Stadt … mit Saufgelagen, Glücksspiel, Fluchen ... von einem Haufen ruchloser Gesellen“ begangen werden, erlässt man eine Polizeiverordnung, die u. a. ein Schankverbot nach 21 Uhr vorsieht. 1644 wird Hjørring erneut von feindlichen Truppen eingenommen. Die Stadt rüstet 30 Reiter für die Verteidigung dieses Landesteils aus, aber nur vier kehren zurück. 1646 liegt ein Vorschlag der königlichen Kommission vor, die verarmten Bürger von Hjørring in eine geplante Festungsstadt bei Hals umzusiedeln. 1672 werden alle in die Städte gebrachten Lebensmittel mit der sogenannten Konsumtion besteuert. Die Steuer wird bis 1850 erhoben.


1678 siedeln sich die ersten drei Bewohner in Løkken an, und im Laufe des 18. Jh. entsteht eine kleine Ortschaft, die von der Fischerei und vom Küstenschiffshandel lebt.

1818 wird der Kirchendiener Martin Dietz aus Vrensted vor dem Gericht von Sæby zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt wegen „falschen Zeugnisses, Winkel­ advokatentums, Verführung der Allgemeinheit zu lügenhaften Klagen…“

1698 wird zum ersten Mal Post zwischen Hjørring und Aalborg befördert, und die Stadt erhält ihre erste Poststelle.

1819 Um die Mittagszeit des 25. August bricht ein Feuer aus, das sich zu dem verheerendsten unter den zahlreichen Bränden in Hjørring entwickelt. 36 Höfe und Häuser werden Opfer der Flammen.

1719 wird den Einwohnern von Hjørring die Anschaffung von Feuerlöscheimern auferlegt, und aus einem Verzeichnis geht hervor, dass es sich um 61 handeln solle. Diese Bestimmung zeugt vom unablässigen Kampf gegen Feuersbrünste, die alle paar Jahre ganze Stadtteile in Schutt und Asche legen. 1778 lässt sich in Hjørring ein Distriktschirurg nieder, wodurch die ärmsten Bewohner erstmals unentgeltlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen können. 1794 erhält die Gegend die erste Apotheke, die als „Løveapotek“ auch heute noch in Hjørring besteht.

1822 „Am 22. Juli, morgens zwischen 6 und 7 Uhr, wurde der Hofbesitzer Thomas Thomasen Bisp ... nördlich der Stadt geköpft, der Körper lag auf einem Pfahl und der Kopf war auf eine Stange über den Körper gesteckt … das Dienstmädchen hatte ihn angestiftet, seine Frau zu vergiften...“ (Tagelbuch des Zollbeamten Morten). Es sollte die letzte Hinrichtung in Hjørring sein. 1822 wird das erste Krankenhaus in Hjørring eingerichtet, und zwar in einem zu diesem Zweck erworbenen, zweistöckigen Gebäude in der Nørregade (Købmand Riis Gård). 1832 wird es von einem Neubau in der Skolegade Nr. 6 abgelöst, während das Krankenhaus in seiner heutigen Stelle im Jahre 1891 errichtet wird.

1794 wird Hjørring Sitz der neuen Kreisverwaltung Hjørring Amt. 1802 wird in Hjørring ein richtiges Postamt eingerichtet, und Sendungen werden zu Pferde nach Aalborg befördert. Die Einrichtung entstand aus der Notwendigkeit, von der 1801 errichteten Amtsstube aus Geld zu versenden. 1802 Folgende Anzeige erscheint im Blatt „Jydske Efterretninger“ vom 9.3.: „Der Zimmermann Peder Pedersen in Hiøring ist gewillt, sein von ihm ­bewohntes Haus an der Kirche S. Olai an eine passende Handwerkerfamilie zu verkaufen. Das Haus besteht teilweise aus Mauern und Fachwerk sowie aus Lehmschlag und hat ein Strohdach…“. Erwähnt wird auch, dass ein guter Brunnen vor­handen sei. 1808 verunglückt die englische Fregatte „The ­Crescent“ vor der Mårup Kirche, und der größte Teil der Besatzung kommt dabei ums Leben. Ein ­Gemeinschaftsgrab befindet sich neben der Mårup Kirche.

1826 Entlang der Østergade in Hjørring werden erstmals Bäume gepflanzt, die seither das Erscheinungsbild der Hauptstraße wesentlich prägen. 1827 wird im Zuge der städtischen Trinkwasserversorgung ein Springbrunnen am Platz Springvands­pladsen angelegt. 1830 erhält A.F. Heidemann, der nach der Trennung Norwegens von Dänemark 1814 aus Norwegen hierher gekommen war, die königliche Erlaubnis, eine Eisengießerei in Hjørring zu bauen und zu betreiben, wobei es sich um die erste außerhalb von Kopenhagen handelt. 1834 wird das neue Rathaus von Hjørring am Marktplatz festlich eingeweiht, und für das Bürgertum findet anschließend ein Ball statt. 1842 erscheint die erste Zeitung in Hjørring, „Den jydske Borger og Bondeven“, der 1843 eine weitere folgt, „Hjørring Amtstidende“.

Det afhuggede hoved fra Thomas Bisp med det søm, hvormed det var naglet fast til en stage. Thomas Bisp’ skelet og kranium blev genfundet i 1900, og findes i dag på Vendsyssel Historiske Museum.

159


Die Gemeinde Hjørring in historischer Perspektive

Plantagen Lilleheden, ca. 1930

1842 „wird der Stadt das Glück zuteil, von Seiner Majestät König Christian VIII, der von Schagen kam, besucht zu werden. Der Zug bewegt sich die Østergade entlang durch eine schön geschmückte Ehrenpforte und wird von einer großen Menschenmenge mit Hurra-Rufen begrüßt. Am Abend wird … die Stadt illuminiert und die Majestät … wird mit einem Begrüßungslied empfangen …“ (Tagelbuch des Zollbeamten Morten). 1843 schenkt König Christian VIII der Stadt Hjørring ein bepflanztes Areal am südwestlichen Stadtrand. Es war ursprünglich eine Baumschule, die 1821 vom Staat angelegt wurde und als Park den Namen Christiansgave erhielt. 1843 eröffnet Thomas Pedersen, genannt Thomas der Schmied, eine Eisengießerei – die spätere „T.C. Nielsens Jernstøberi“ und noch spätere „Brüels Maskinfabrik“. 1844 wird als erstes Geldinstitut der Gegend die „Sparekassen for Hjørring By og Omegn“ gegründet. 1845 beginnen die Arbeiten zum Bau einer Chaussee zwischen Aalborg und Hjørring. 1848 wird Hjørring mit der Zahlung einer Kriegssteuer in Höhe von 558 Reichstalern veranlagt. 1848 An die Soldaten an der Front in Schleswig-Holstein werden von Hjørring aus 149 Paar Strümpfe und 174 Paar Socken verschickt. 1848 Hjørring befindet sich im Alarmzustand, weil das Gerücht umgeht, die in Rendsburg entflohenen Sklaven (Strafgefangene) könnten hier auftauchen – es handelt sich um den sogenannten „Sklavenkrieg“. 1852 wird das dänische Rettungswesen per Gesetz gegründet, und in Lønstrup, Nørre Tornby und Blok­hus werden Rettungsstationen eingerichtet. Bereits zwei Jahre zuvor hatte Løkken ein Rettungsboot und einen Raketenapparat erhalten. 1853 wird bei Tversted ein Gehölz angepflanzt, mit dem das Sandtreiben eingedämmt werden soll. 35 Jahre später entsteht das Dünengehölz Lilleheden Klitplantage, 1910 die Tornby Klitplantage. Die Gehölze spielen eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Landwirtschaft in der Gegend. 1855 wird im Hotel du Nord in der Nørregade in Hjørring ein Theatersaal eingerichtet, und hier befindet sich das städtische Theater noch heute. 160

1855 Bei der am 1. Februar abgehaltenen Volkszählung beträgt die Einwohnerzahl von Hjørring 2.190, womit die Stadt seit der letzten Zählung 5 Jahre zuvor, bei der 1.914 Einwohner ermittelt wurden, kräftig gewachsen ist. 1855 findet die Gründungsversammlung der ersten eigentlichen Bank der Stadt statt, der „Laane- Spare- og Diskontobanken i Hjørring“, die später „Vendelbobank“ heißt und heute eine Filiale der „Jyske Bank“ ist. 1856 Vom 21. bis 24. April ist Joseph Liphardis Menagerie mit Löwen, Elefanten, Königsschlangen und Affenfamilien auf dem Platz Springvandspladsen in Hjørring zu bestaunen. 1857 wird die erste Telegrafenstation auf Betreiben der Kaufleute der Stadt eingerichtet. 1862 Nach vier Tagen mühsamer Fahrt von Frederikshavn erreicht die Straßenlokomotive „Vendsyssel” Hjørring, wo Personen von Stand zu einer Probefahrt eingeladen sind. Bei dieser Tour fährt sich die Lokomotive hoffnungslos fest. 1862 wird neben der Ortschaft Lilleheden (Hirtshals), die nur aus wenigen Häusern besteht, ein Leuchtturm gebaut. Das Leuchtfeuer leuchtet erstmals 1863 und ist die erste Leuchtturmanlage in der ­Gegend. 38 Jahre später wird der Leuchtturm auf Rubjerg Knude errichtet. 1864 Nach der Schlacht bei Dybbøl (Düppeler Schanzen) wird Hjørring von preußischen Truppen besetzt – 821 Infanteristen mit 30 Pferden, 29 Artilleristen mit 16 Pferden und 94 Kavalleristen mit Pferden sowie eine Feldtelegrafeneinheit mit 14 Mann und 4 Pferdegespannen. 1867 beschreibt der Redakteur Camillo Bruun in seinem Werk „Dagbog under Sneen“ das Leben in Hjørring, das völlig unter Schneemassen begraben ist und lange keine Verbindung zur Außenwelt hat. 1871 werden die Vendsysselbahn von Aalborg über Hjørring nach Frederikshavn und der neue Bahnhof in Hjørring eingeweiht. Nun hat Hjørring endgültig Anschluss an „die große Welt“ gefunden, und eine starke wirtschaftliche Entwicklung in der Region, u. a. in Vrå und Sindal, nimmt ihren Anfang. 1873 erscheint erstmals die Zeitung „Vendsyssel Tidende“. Nun beginnt eine lange Zeit, in der sich das linksorientierte Blatt und die konservative „Amtstidende“ befehden.


1875 wird das Horne Missionshaus gebaut, das älteste seiner Art in Dänemark. Die große Gemeinde in Horne resultiert aus der Tatsache, dass Horne

1886 wird die Molkerei Alfaholm in Poulstrup gegründet, die erste Genossenschaftsmolkerei in Vendsyssel.

1891 eine strenggläubige Hochschule erhält – die heutige Horne Ungdomsskole.

1889 erfolgt die Gründung des Historischen Museums Vendsyssel, an der auch der Zahnarzt Lønborg Friis als Initiator beteiligt ist.

1877 wird Lønstrup von einer Naturkatastrophe getroffen. Ein anderthalbstündiger Wolkenbruch lässt den kleinen Bach, der durch den Ort fließt, so stark anschwellen, dass er die Brücke und 6 Häuser mit sich fort reißt. Der Wolkenbruch hinterlässt die 15 m breite und 360 m lange Schlucht „Bækslugten“, die auch heute noch im Ort zu sehen ist.

1889 Errichtung von Gefahrensignalstationen in Vester Tversted, Uggerby, Hirtshals, Tornby Strand, Lønstrup und Løkken.

1878 wird die Grünanlage Svanelunden in Hjørring als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gebaut. 1880 wird im kleinen Fischerdorf Lilleheden (Hirtshals) eine Schutzmole gebaut. Eigentlich wünschte man sich einen richtigen Hafen, doch auch die Schutz­mole brachte die Fischerei vor Ort in Schwung. 1882 Vendsyssel erhält erstmals einen fest ansässigen Zahnarzt, Lønborg Friis. Seine Praxis befindet sich in der Jernbanegade in Hjørring. 1883 Die alte Färberei von P.D. Svendsen in der Strømgade in Hjørring wird um eine Spinnerei und eine Weberei erweitert, so dass eine richtige Textil­ fabrik, die spätere „Bechs Klædefabrik“, entsteht.

1890 Die Genossenschaftsschlachterei des Kreises Hjørring Amt wird gegründet und nimmt ein Jahr später den Betrieb auf. 1970, im Zuge der Fusion mit den Schlachtereien in Brønderslev und Sæby, ändert sie ihren Namen in Wenbo. 2005 schließt der Betrieb, der seit 1990 zum Danish Crown Konzern gehörte. 1890 zieht die Stenum Højskole, die erste Hochschule in Vendsyssel (1872), in den Bahnhofsort Vrå. 1893 wird die Baptistenkirche in Vrå eingeweiht. Die Baptistengemeinde ist u. a. ein Symbol für die zahlreichen Erweckungsbewegungen, die in Vendsyssel entstehen, und die Baptisten verfügen über mehrere Kirchen in der Region, darunter in Sindal, Vrå, Hjørring, Løkken und Sæsing. 1894 wird der Springbrunnen am Platz Spring­vands­pladsen außer Betrieb gesetzt, und erst im Jahre 1935 sprudelt ein Springbrunnen wieder.

1883 wird die Brauerei Vendia A/S in Hjørring ­gegründet. 1884 wird die Telefongesellschaft „Hjørring Amts T ­ elefonselskab“ gegründet. 1884 Kirstine Lund eröffnet ein Fotoatelier in der Jernbanegade in Hjørring, das schnell zum größten Fotounternehmen der Region avanciert.

1895 verkauft der Küstenschiffhändler Conrad Christensen seinen Hof in Løkken an eine Aktiengesellschaft, die ihn in ein Badehotel umbaut, das heutige Løkken Badehotel am Marktplatz. Die Umwandlung des Hofes in ein Badehotel ist ein deutliches Anzeichen für das Ende einer Epoche, des Küstenschiffhandels.

Det første andelsmejeri i Vendsyssel oprettes i Poulstrup i 1886. Billedet er fra Poulstrup Mejeri, ca. 1920.

161


Die Gemeinde Hjørring in historischer Perspektive 1896 nimmt das erste Elektrizitätswerk Hjørrings seinen Betrieb auf. 1900 wird südwestlich von Hjørring ein neues großes Parkgelände angelegt, Sankt Knuds Kilde. Neun Jahre später werden an diesem Ort historische Gedenksteine aufgestellt. 1900 erfolgt die Eröffnung der ersten Bibliothek der Kommune, „Folkebogsamlingen for Hjørring og Omegn“, in der Museumsgade 3 in Hjørring. Sie wird 1921 als Zentralbibliothek anerkannt und zieht 1927 in neue Räumlichkeiten in der Brinck-Seidelinsgade um. 2008 wird die Bibliothek in das neue Einkaufs­zentrum Metropol umziehen. 1903 wird das Hjørring Gaswerk eingeweiht. Eine Straßenbeleuchtung mit Gaslaternen löst die bisherigen Petroleumlampen ab. 1903 wird bei Fuglsig ein Wasserwerk gebaut. 1903 Unter dem Namen „Skolen for Overgangsalderen“ nimmt die Halvorsminde Ungdomsskole in Hjørring ihren Betrieb auf – eine grundtvigsche Internatsschule. Die erste Klasse besteht aus drei Schülern und vier Lehrern. 1905 richtet der Oberlehrer Muhle in Hjørring eine Fachschule für Pädagogik ein, die im Gebäude der Realschule in der Museumsgade untergebracht ist und bis 1917 existiert. 1906 „Kosmorama“, das erste feste Lichtspieltheater, wird am Marktplatz eingeweiht. 1906 Gründung der Pflanzgesellschaft „Plantningsselskabet A/S Tolne Skov“ mit dem Ziel, den Wald, der früher in der Gegend existierte, wiederaufzuforsten. In den folgenden Jahren wird der Wald als beliebtes Ausflugsziel bekannt. So werden u. a. Schulausflüge aus ganz Vendsyssel dorthin organisiert, wobei die Schüler mit Sonderzügen am Bahnhof Tolne ankommen. 1907 wird das Altersheim in der Fynsgade eröffnet. 1907 wird die existierende Realskole in Hjørring zum Gymnasium erweitert. Die Stadt hatte früher fast 200 Jahre lang, von 1549 bis 1739, eine Lateinschule.

1908 Das Küstenschiff „Hensigten“ aus Løkken wird zum letzten Mal an Land gezogen und am Strand abgewrackt. Der Küstenschiffhandel in Løkken ist damit endgültig vorbei. 1912 wird der Schlachthof „Det Offentlige Slagtehus“ in Hjørring gebaut. 1978 wird er geschlossen, und das Gelände ist seit 2001 Teil des neuen Viertels „Kvægtorvet“. 1913 wird die Hørby-Bahn eingeweiht. Der Zug benötigt für die Strecke von Hjørring nach Hørby 1 Stunde und 25 Minuten. Im gleichen Jahr werden der Westbahnhof (Vestbanegården) in Hjørring und die Eisenbahnstrecke von Hjørring nach Løkken-Åbybro eröffnet. 1925 kommt die Hirtshals-Bahn hinzu. 1914 wird die mittelalterliche Kirche bei Nr. Lyngby abgebaut und etwas weiter in Landesinneren wiederaufgebaut. Nur das Glockengehäuse steht noch an seinem ursprünglichen Platz. Ein Großteil des Friedhofs ist mittlerweile ins Meer gestürzt, und jedes Jahr arbeitet sich die Nordsee gut einen Meter ins Landesinnere vor. 1918 werden die letzten beiden der einst zahlreichen Schnapsbrennereien – die Brennerei von Thomas P. Olesen in der Nørregade und die von A.R. Segelcke am Springvandspladsen/Jernbanegade – von „De Danske Spritfabrikker“ in Ålborg übernommen. Auch das Warenzeichen „Gammel Dansk Snaps“ wird übertragen. 1922 wird die Keksfabrik Oxford in Hjørring, später Bisca, in Betrieb genommen. Sie entwickelt sich bald zu einer weltweit bekannten Firma. 1922 erarbeiten die Architekten Knud H. Christiansen und Steen Eiler Rasmussen einen ambitionierten Flächennutzungsplan für die wachsende Bebauung bei Hirtshals. Es stellt sich jedoch schnell heraus, dass der ideale Stadtplan die Entwicklung nicht steuern kann – die Menschen siedeln sich in großem Umfang außerhalb der geplanten Gebiete an: Vorläufige, nicht geplante Straßen werden zu dauerhaften Verkehrswegen, Plätze werden verlegt usw. „Die bestgeplante Stadt im Königreich“ misslingt von Anfang an, und mit einem Flächennutzungsplan nach dem anderen versucht man seitdem, Abhilfe zu schaffen.

Horne Højskole, 1899

162


Kvindelige elever på Vrå Højskole, ca. 1915

1924 ist in Hjørring erstmals elektrische Straßenbeleuchtung zu sehen. Die ersten Straßen sind der Marktplatz, die Stokbrogade und die Strømgade. 1924 wird das Unternehmen „Mælkekondenseringsfabrikken“ (später Nestlé) in den Gebäuden des fünf Jahre alten Glukosewerks am Park St. Knuds Kilde gegründet. 1927 Beginn des Baus einer Windschutzmole in Løkken. 1927-1928 Auf einem ca. 60 ha großen Dünengelände südlich des Steilhangs Rubjerg Knude wird das Gehölz Rubjerg Knude Klitplantage angelegt. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. 1929 findet die Gründungsversammlung der Genossenschaftsschlachterei „Vrå Andelsslagteri“ statt, die 1931 den Betrieb aufnimmt. 1930 wird der Hafen von Hirtshals eingeweiht, dessen Bau 11,5 Mio. dänische Kronen gekostet hat. 1935 enthüllt Bürgermeister Otto Heerfordt einen neuen Springbrunnen am Platz Springvandspladsen, ein Geschenk eines „alten Hjørringers“. Dieser Springbrunnen steht seit 1992 auf dem Marktplatz. 1939 wird das Militärarsenal „Jydske Arsenal“ im Arsenalvej in Hjørring eingeweiht.

1944 wird in Hjørring die Bispensgade-Brücke über die Eisenbahn eingeweiht, wobei es sich ebenfalls um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme handelt. 1943 wird die neu erbaute Freilichtbühne – ebenfalls eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme – am Park Sankt Knuds Kilde in Betrieb genommen. 1945 Das Gebäude der Zeitung Vendsyssel Tidende in der Østergade und die Konditorei Willy am Springvandspladsen werden von Anti-Widerständlern zerstört. 1945 150 schwedische Waldhütten werden in Skallerup Klit aufgestellt. Sie sollen einigen der 200.000 deutschen Flüchtlinge, die kurz vor Kriegsende nach Dänemark kommen, Unterkunft bieten. Das Lager ist bis 1947 in Betrieb und wird anschließend in das Feriendorf Skallerup Klit umgebaut. 1948 geht das hölzerne Stadiongebäude bei Femhøje in Hjørring in Flammen auf. Anschließend wird ein neues Stadion erbaut, für das man bereits 1944 einen Plan entwarf. 1950 Die erste kommunale Kindertagesstätte in Hjør­ring, der Kindergarten „Folkebørnehaven“, eröffnet in der Dronningensgade. Er ersetzt die privat betriebene Institution „Hjørring Børneasyl“, die 1863 vom städtischen Wohltätigkeitsverein gegründet wurde.

1940 In der Nacht auf den 10. April werden u. a. Hirtshals und Hjørring von der deutschen Wehrmacht besetzt. 1941 richten die Deutschen die Position eines Hafenkapitäns in Hirtshals ein und beginnen mit dem Bau zweier Küstenbatterien rund um die Stadt, der sogenannten 9. & 10. Batterie. Die 10. Batterie bildet heute gemeinsam mit den Stellungen des Hafenkapitäns das Bunkermuseum.

1954 wird das Stadtfest „Vendsyssel river sig løs“ im großen Stil gefeiert.

1942 fahren die Privatbahnen erstmals den Bahnhof der staatlichen Eisenbahnen an, und der Bahnhof Hjørring Vestbanegård wird stillgelegt. Die neue Trassenführung ist nach dem Bau einer neuen Brücke über die Straße Svanelundsvej möglich. Dabei handelt es sich um eine der zahlreichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, mit denen vermieden werden sollte, dass arbeitslose Hjørringer Bürger zum Arbeiten nach Deutschland geschickt wurden.

1957 Das Hotel du Nord in Hjørring brennt ab, der Theatersaal aus dem Jahre 1907 bleibt jedoch verschont.

1956 nimmt die Fabrik „Limtræ Lilleheden“ die Produktion von Leimholzbögen auf. Später, in den 1970er Jahren, gehört das Werk zu den Unternehmen, die Regionalentwicklungsgelder zur Erweiterung der Produktionskapazität erhalten.

1957 Die Pädagogische Hochschule „Hjørring Seminarium“ nimmt ihre Tätigkeit auf. 1959 werden die neuen Gebäude des Hjørring Gymnasiums im Skolevangen eingeweiht. 163


Die Gemeinde Hjørring in historischer Perspektive

Tolne Skovpavillon er opført i 1906, samme år som dannelsen af plantningsselskabet Tolne Skov A/S. Pavillonen har dannet rammen omkring grundlovsmøder og årlige udflugter. I dag drives pavillonen af Tolne og Omegns Borgerforening.

1962 wird das Hjørring Kunstmuseum – heute Vendsyssel Kunstmuseum – eröffnet. 1964 beginnt man mit dem Bau eines Fernwärmenetzes in Hjørring. 1964 wird die heimatkundliche Sammlung (Lokalhistorisk Samling), heute Historisches Archiv in Hjørring, gegründet. 1964 wird eine Filiale der Lebensmittelkette Føtex in der Østergade 52 in Hjørring eröffnet. In den folgenden Jahren verändert sich die Struktur des Einzelhandels vollständig. In den 50er Jahren gab es rund 70-80 Kaufmannsläden in Hjørring, Ende der 80er Jahre waren es weniger als 20. 1964 geht die erste Verkehrsampel in Hjørring an der Kreuzung Bispensgade/Østergade in Betrieb. 1964 wird die erste NORD-BO-Ausstellung im Folkepark, der um 1950 neben der Grünanlage Svanelunden angelegt wurde, eingerichtet. Im Laufe des Sommers besuchen 100.000 Gäste die verschiedenen Ausstellungen. 1965 eröffnet der erste Nachtclub Hjørrings, die „Aladdin Bar“. 1966 Im Rahmen eines Stadtfestes in Hjørring werden die neuen großen Parkplätze am St. Olai Plads ihrer Bestimmung übergeben. Sie entstanden nach dem Abriss des alten Viertels Fisker­bakken & Bassingade. Mit zunehmender Motorisierung ist in einem betriebsamen Ort wie Hjørring auch mehr Parkraum erforderlich. Im selben Jahr wird die Strømgade verbreitert, um dem zu­nehmenden Verkehr durch die Stadt gerecht zu werden. 1966 Durch eine freiwillige Fusion der alten Landgemeinden Astrup, Ugilt, Lendum, Tolne, Mosbjerg, Hørmested und Sindal entsteht die neue Sindal Kommune. 1968 erlischt das Leuchtfeuer des Leuchtturms Rubjerg Knude Fyr zum letzten Mal – Gründe sind das starke Sandtreiben und die technische Entwicklung der maritimen Navigationsausrüstung. 164

1968 Die Puppenkleiderfabrik Algrema in Em mietet Räume im alten Lebensmittelladen in der Nygade in Vrå, um Platz für die Produktion zu schaffen. Dank des großen Erfolges der Wickelpuppen ist die Firma gezwungen, weitere Räumlichkeiten zu mieten. Im Jahr darauf fusioniert die Fabrik mit der Firma Tekno A/S und baut ein neues Werk in Hjørring, nach Förderung durch den Regionalentwicklungsrat. 1968 Das alte Hotel Skandinavien und die Brüels Maskinfabrik in Hjørring werden abgerissen und durch das „Codanhus“ ersetzt, einen modernen Neubau, der drei Jahre später in Betrieb genommen wird und u. a. die Verwaltung der neuen Groß­kommune und die Hjørring Bibliothek beherbergt. 1969 siedelt sich die britische Konfektionsfabrik Lee Cooper in Hjørring an. 1970 kommt es zu einer Reform der dänischen Kommunalverwaltung, bei der die Anzahl der Kommunen von ca. 1.000 auf 275 reduziert wird. Im westlichen Vendsyssel werden die Großkommunen Hirtshals, Løkken-Vrå und Hjørring gebildet. Die Großkommune Sindal besteht bereits seit 1966. In Hirtshals, Løkken-Vrå und Sindal werden neue Rat­häuser gebaut. 1970 wird der Kreis Hjørring aufgelöst und die Verwaltung nach Aalborg verlegt, dem Sitz des neuen Kreises Nordjütland (Nordjyllands Amt). 1971 Nach langjähriger hitziger Debatte wird das Materialkommando des Heeres von Kopenhagen nach Hjørring verlegt. Im Zuge dieser Verlegung boomt der Wohnungsbau. 1973 wird die erste Hjørring-Revue aufgeführt. 1974 lässt sich die Firma Eskofot in Hjørring nieder und entwickelt sich schnell zu einem Großunternehmen mit weltweiter Exporttätigkeit. 1975 Auflösung der Rettungsstation von Løkken.


1976 wird der Flugplatz Sindal eröffnet. Er wird gemeinsam von den damaligen Kommunen Sindal, Hjørring, Hirtshals und Frederikshavn gebaut und betrieben. 1979 wird das Nordseezentrum, „Nordsøcentret“, in Hirtshals gegründet. Es ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von u. a. Wirtschaftskammer, Fische­reiverband, Stadtrat und Bürgerverein in Hirtshals und umfasst mehrere Forschungseinrichtungen und Organisationen in den Bereichen Fischerei und Aqua­kultur. Auch das Nordseemuseum, das 1984 eröffnet wird, befindet sich hier.

2000 schließt das Kino in der Søndergade in Hjørring. Das Gebäude wird abgerissen und ein neues an seiner Stelle erbaut. Hier eröffnet ein Jahr später die Bekleidungskette Hennes & Mauritz eine Filiale, und die Stadt erhält dadurch ihre erste Rolltreppe. Eine Zeitlang gibt es kein Kino mehr, bis 2001 ein neues großes Lichtspielhaus am neuen „Kvægtorv“ eingeweiht wird. 2000 werden die Handelsschule und die Technische Schule in Hjørring, die beide über 100 Jahre alt sind, sowie die Technische Schule in Frederikshavn zum Schulenzentrum „EUC Nord“ zusammengelegt. 2001 eröffnet das Kinderhaus „Naturli Viis’“ in Hjørring.

1982 findet erstmals der „Dana Cup“ in Hjørring statt, veranstaltet vom Damenfußballverein „Fortuna“. 1989 wird der Platz „Nørkjærs Plads“ in Hjørring eingeweiht. Bjørn Nørgaard hat ihn gestaltet, inspiriert von Motiven u. a. aus der nordischen Mythologie. 1992 öffnet das Kaufhaus A-Z in Hjørring seine Pforten – es ist das bisher größte Kaufhaus in Vendsyssel. 1992 Das Kunstgebäude „Kunstbygningen i Vrå – Engelundsamlingen“, ein Anbau der Hochschule Vrå Højskole, wird eingeweiht. 1993 Der Springbrunnen „De fem Hermer“ (Die fünf Hermen), ein Werk des Künstlers Niels Helledie, wird auf dem Platz Nørre Torv in Sindal eingeweiht, der Stadt der über 100 Springbrunnen. 1993 Am Platz „Den Grønne Plads“ in Hirtshals werden eine Treppe und ein Monument gebaut. Die Treppe bildet den direkten Zugang für Einheimische und Touristen zum älteren Teil des Hafens. Es ist ein Werk von Dorte Dahlin und Mogens Møller. 1998 Die Tageszeitungen „Vendsyssel Tidende“ und „Aalborg Stiftstidende“ werden zusammengelegt und erscheinen ab 1999 unter dem Namen „Nordjyske Stiftstidende“.

2002 stellt das Unternehmen Nestlé den größten Teil seiner Produktion in Hjørring ein und verlegt ihn in den Iran. 2002 Das neue Pflegeheim „Vellingshøjcenteret“ in Hjørring wird eingeweiht, womit es nun vier Pflegeeinrichtungen in der Stadt gibt. 2003 wird ein neues Kunstmuseum in Hjørring eingeweiht. Das bis dahin im ehemaligen Bibliotheksgebäude in der Brinck Seidelinsgade untergebrachte Museum zieht in die stillgelegte und frisch renovierte Bechs Klædefabrik am P. Nørkjærs Plads um. 2004 Der letzte Abschnitt des gesamten Autobahn­ausbaus in Vendsyssel, der 1990 beschlossen wurde, wird von Kronprinzessin Mary für den Verkehr freigegeben. Er führt von Bjergby bis nach Hirtshals. Die ersten Abschnitte von Jyske Ås nach Sæby und von Hjørring nach Bjergby wurden 1996 eröffnet. 2005 schließt die Keksfabrik KelsenBisca (Oxford), eines der ältesten und größten Unternehmen in Hjørring. Die gesamte Produktion wird nach Stege verlegt. 2005 Ein weiterer der großen, alten Arbeitgeber Hjørrings schließt – die Schlachterei Danish Crown. Im Jahr darauf werden die Gebäude abgerissen.

Nørregade i Hjørring ca. 1900

165


Die Gemeinde Hjørring in historischer Perspektive

Hirtshals havn, ca. 1958

2005 wird im Zuge einer landesweiten Fusion der staatlichen und der kommunalen Steuerverwalt­ungen ein neues großen Finanzverwaltungszentrum in Hjørring errichtet. Es ist für ganz Vendsyssel ­zuständig. 2005 erfolgt die Einweihung der Auktionshalle ­”Fisketerminal Hirtshals” mit modernen Einrichtungen für die Anlandung und den Absatz von Konsumfisch. 2006 In den ehemaligen Gebäuden des Katzenfutterherstellers Arovits in Vrå wird eine neue Schlachterei eingerichtet, Danish Meat Company. 2006 Am 31. Dezember werden die vier alten Kommunen Hjørring, Hirtshals, Sindal und Løkken-Vrå aufgelöst. Per 1.1.2007 werden sie zu einer neuen Hjørring Kommune zusammengelegt. 2007 Eine Reform der Gerichtsbezirke tritt in Kraft, womit Hjørring Sitz einer der 24 zukünftigen Gerichtsbezirke des Landes wird. Das Gericht in ­Hjørring ist damit für die Kommunen Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev und Jammerbugt zuständig. 2007 wird der Polizeibezirk Hjørring im Zuge einer Fusion der bisher fünf Polizeibezirke zu einem einzigen Bezirk, „Nordjyllands Politi“, aufgelöst. Hauptsitz des neuen Polizeibezirks ist Aalborg.

Historisches Museum Vendsyssel Das Historische Museum Vendsyssel, 1889 gegründet, ist das alte Regionalmuseum von Vendsyssel. Seit seiner Gründung beschäftigt sich das Museum sowohl mit Archäologie als auch mit der Geschichte neuerer Zeiten und hat im Laufe der Jahre umfassende Sammlungen in beiden Bereichen aufgebaut. Seit 1899 befindet sich das Museum in alten Schulgebäude in der Skolegyde, der heutigen Museumsgade. Durch den Kauf der alten Propstei der Stadt samt Garten im Jahre 1940 wurde die Ausstellungsfläche erheblich erweitert, und heute liegen alle Ausstellungsgebäude rund um einen Museumsgarten. Seit 1974 wird das Museum in kommunaler Zusammenarbeit der ehemaligen Kommunen Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå und Sindal (der heutigen Hørring Kommune) betrieben, weshalb in allen vier Kommunen Ausstellungen eingerichtet wurden. Das Museum verfügt heute also über verschiedene Abteilungen in der neuen Hjørring Kommune.

2008 Beginn des Abrisses der Kirche Mårup Kirke bei Lønstrup.

Hjørring Das Museum in Hjørring, das Ausstellungen über Vendsyssel von der Steinzeit bis heute zeigt, liegt mitten im ältesten Teil der Stadt, im Viertel südlich der Kirche Sct. Catharina. Untergebracht ist es in der schönen alten Propstei der Stadt, in drei der ältesten Schulgebäude Hjørrings und in Teilen eines alten Pfarrhofs, der den Rahmen für einen Museumsgarten und einen schönen Kräutergarten mit alten Arzneipflanzen bildet.

2010 In Hjørring wird noch ein Shoppingcenter eingeweiht, als das erste Geschäft in Bispetorv Bycenter, Føtex, öffnet. Bedingt durch den Umzug dieses Geschäfts von Springvandspladsen entsteht eine gähnende Baulücke hier im Herzen der Stadt.

Das Museum verfügt über Ausstellungen über die Vorzeit sowie Kirchen und Kirchenkunst des Mittelalters. In der Propstei befindet sich eine Ausstellung über Möbel und Kunsthandwerk von der Renaissance bis zum Wilhelminischen Zeitalter sowie über Spielzeug und Kleidung. Im zugehörigen Stall- und

2007 Eröffnung einer neuen Kleinstbrauerei, Bryghuset Vendia, in Hjørring. 2008 Eröffnung eines neuen, großen Shoppingcenters, Metropol, in der Innenstadt von Hjørring. Das Center beherbergt u.a. Bücherei, Finanzamt und Geschäfte.

166

2011 Umzug der Polizeiwache von Hjørring vom alten Kreistagsgebäude in Brinck Seidelins Gade in der Stadtmitte nach Horsevang hinter Frederikshavnsvej. Das Gebäude in Brinck Seidelins Gade steht anschließend leer. Wenn Sie mehr über die Geschichte unserer schönen Gegend wissen möchten, dann empfehlen wir Ihnen einen Besuch des Historischen Museums Vendsyssel.


Scheunengebäude werden landwirtschaftliche Geräte und Werkzeug aus dem 19. Jh. gezeigt. Das älteste Schulhaus der Stadt von 1825 umfasst eine stadthistorische Ausstellung mit u. a. einem alten Kaufmannsladen, der im Sommer sowie zu besonderen Anlässen geöffnet ist. Hinzu kommen wechselnde Sonderausstellungen, vorzugsweise zu kulturhistorischen Themen. Am Museumseingang in der Museumsgade 3 befindet sich neben der städtischen Touristeninformation auch ein Museumsladen, der u. a. Museumsschmuck und heimatgeschichtliche Bücher verkauft. Außerdem ist hier ein Café eingerichtet. Mosbjerg Die Museumsabteilung in Mosbjerg umfasst zwei Bauernhöfe in einem wunderschönen Naturgebiet. Auf dem Hof Højen präsentiert eine Informationsausstellung die Natur- und Kulturgeschichte der Gegend, und von hier aus führen zahlreiche markierte Pfade durch die verschiedenen Landschaftsformen, vorbei an prähistorischen Denkmälern und anderen Kulturspuren. Unweit von Højen liegt ein Häuslerstelle, die wie zu Beginn des 20. Jh. betrieben wird. Hier gibt es alte Haustierrassen, und während der Schulferien ist der Hof bewohnt. Auf dem Hof Bjørnager wird eine große Landwirtschaftsausstellung gezeigt mit Maschinen und Geräten aus dem Zeitraum 1900-1950 und umfassendem Bildmaterial, das eine Vorstellung vom Alltag auf dem Lande zu jener Zeit vermittelt. Rubjerg Die Museumsabteilung in Rubjerg befand sich früher im alten Leuchtturm auf Rubjerg Knude. 1980 richtete das Historische Museum Vendsyssel eine Ausstellung an diesem Ort ein, die in Text und Bildern über die Geschichte des Leuchtturms und den Einfluss des Sandtreibens auf Vendsyssel im Laufe der Zeiten informierte. Gerade wegen des Sandtreibens war das Museum im Jahre 2002 jedoch gezwungen, den Leuchtturm zu verlassen und statt dessen den Hof Strandfogedgården südlich des Leuchtturms und unweit des alten Friedhofs von Rubjerg zu mieten. Hier befinden sich Ausstellungen über die Natur- und Kulturgeschichte des Küstengebiets im Aufbau. Der Strandfogedgården ist außerdem Ausgangspunkt für Ausflüge in das geschützte Gebiet rund um den Steilhang Rubjerg Knude.

Hirtshals Im Museum in Hirtshals erfährt man mehr über die frühe Fischerei von Hirtshals aus sowie über die Herstellung von aufgesetztem Schnaps. Ein Feldsteinhaus von 1880 wurde wie ein Fischerhaus aus der Zeit um 1912 eingerichtet. Im Bootshaus werden zwei der ältesten lokalen Bootstypen gezeigt. Bunkermuseum 2005 wurde dem Museum der Betrieb und die Erhaltung des Bunkermuseums in Hirtshals übertragen. Das Bunkermuseum besteht aus 70 Bunkern, die über 3,5 km Laufgräben miteinander verbunden sind. Man sieht verschiedene Bunkertypen, z. B. Geschütz-, Munitions-, Mannschafts- und Sanitätsbunker, in denen Ausstellungen zu sehen sind, die den Besuchern ein präziseres Bild der Verhältnisse, unter denen die Soldaten im 2. Weltkrieg lebten, vermitteln. Historisches Archiv Das Historische Archiv wurde 1964 in Zusammenarbeit zwischen dem Historischen Museum Vendsyssel und der damaligen Zentralbibliothek des Kreises Hjørring gegründet, basiert jedoch auf älteren Sammlungen in den beiden Institutionen. Das Archiv, heute eine Abteilung des Historischen Museums Vendsyssel, verfügt über umfassende Sammlungen von Archivalien, Fotos, Karten, Zeichnungen, Zeitungen, Drucksachen, Filmen, Tonaufzeichnungen, Mikrofilmen u.v.a.m. Außerdem umfasst es zwei große Büchersammlungen über Vendsyssel sowie eine archäologische und historische Fachbibliothek. Kommunalarchiv Im März 2006 beschloss der Zusammenlegungsausschuss gemäß Archivgesetz §7, das Kommunalarchiv Hjørring als Teil des Historischen Archivs ­einzurichten. Das Archiv befindet sich im früheren Rathaus von Sindal, wo die erhaltungswürdigen ­Archivalien aus den früheren vier Kommunen zusammengefasst werden. Das Kommunalarchiv möchte über das Historische Archiv seine Sammlungen von Archivalien, Drucksachen, Bildern, Karten, Zeichnungen etc. vermitteln, zum Nutzen der kommunalen Behörden und Bürger.

Børglum Kloster Neben der Abteilung in Rubjerg verfügt das Museum in der alten Løkken-Vrå Kommune auch über Zugang zu einem großen Ausstellungsraum im Kloster Børglum, wo viele Kutschen, Wagen, Schlitten und Kähne zu sehen sind.

Rubjerg Knude Fyr, 1901

167


Hjørringbøger gennem tiden Af kommunikationsmedarbejder Torben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune

Har du interesse i at læse mere om Hjørring i historisk perspektiv og kigge nærmere på de fortællinger, der er lavet om Hjørring gennem tiden, kan du finde inspiration i boglisten nedenfor. De nævnte bøger er dog kun et lille udpluk af mange bøger om vores hyggelige hjørne af Danmark. Nogle af dem kan du kun låne på biblioteket, mens andre stadig kan købes hos en boghandler.

Hjørringbøger fra 1900 og frem Hjørring og Omegn – Hver 8. Dag – af Johannes Dam, 1900 Hjørring Amt – af J.P. Trap, 1924 Hjørring Bys Historie indtil det 19. Aarh. Midte – af Carl Klitgaard, 1925 Hjørring – af P. Horn, 1943 Da Hjørring begyndte at vokse – af Karl Kr. Overmark, 1982 Hjørring på spring – af Ib Falkencrone, 1988 Steder i Hjørring kommune – af Ole B. Clausen, 1989 Hjørringbogen – Da Hjørring blev by – af Karl Kr. Overmark, 1993 En tur i det gamle Hjørring – med svinkeærinder – af Palle Friis, 1994 Hjørring – fra købstad til centerby – af Søren Spanner, 1997 *Hjørring – Vendsyssels charmerende hovedstad, 2002 *Hjørring Kommune – stærkt vanedannende!, 2007 *Hjørringbogen – Et jubilæumsår, 1994 *Hjørringbogen – Det grønne Hjørring, 1996 *Hjørringbogen – Folk og tro, 1998 *Hjørringbogen – Den usynlige middelalder, 1999 *Hjørringbogen – Der var mest fut i Hjørring – af Svend Boye Pedersen, 2001 *Hjørringbogen – Hjørring – viser og vers, 2004 *Hjørringbogen – Steder, stemninger og sindelag i Hjørring Kommune, 2007

* bøger med mange forfattere og bidragsydere

168


169


Turisme Af udviklingskonsulent Helle Lyngbak, Hjørring Kommune

Skallerup Klit Feriecenter

Hjørring er en af Danmarks største turismekommuner, og hvert år er der over 1,3 mio. overnatninger på de kommercielle overnatningssteder. Det svarer til, at hver af kommunens borgere – ung som gammel – har en gæst boende 20 nætter hvert år, eller til, at kommunens indbyggertal forøges med knap 4.000 helårsborgere. Langt de fleste af kommunens gæster kommer hertil på grund af den dejlige natur, der omgiver os. Ikke mindst strandene er et trækplaster, men også klitterne, klitplantagerne og det spændende, kuperede landskab længere inde i landet er med til at give gæsterne gode oplevelser af både fred og idyl, såvel som af barskt vejr og vild natur. De fleste gæster besøger os om sommeren, hvor solen står højt på himmelen, og hvor badevandet er varmest. I en fælles indsats arbejder Hjørring Kommune sammen med Frederikshavn Kommune og med erhvervslivet på at gøre området – Lysets Land – attraktivt for turister hele året. Naturen er – og vil vedblive med at være – et bærende element i kommunens turismesatsning. Det gælder forår, sommer, efterår og vinter. Særligt udenfor højsæsonen er det dog nødvendigt med supplerende oplevelser, hvis vi skal være et godt sted at holde ferie. Kulturarven I Hjørring Kommune er kulturarven baggrund for mange gode oplevelser for turister og fastboende. Børglum Kloster og Vrejlev Kloster er flotte, fysiske monumenter fra en tid, hvor kristendommen og kirken spillede en ganske anden rolle i samfundet end i dag. Børglum Kloster var i middelalderen hovedsæde for Børglum Stift, hvor den navnkundige Stygge Krumpen var den sidste katolske biskop. I de danske kongers fravær i begyndelsen af 1500-tallet var biskoppen meget magtfuld, og Stygge Krumpen tog både den religiøse, den politiske og den økonomiske magt i det nordenfjordske stift. Det er grundlaget for mange 170

gode historier, der i dag fortælles for børn og voksne rundt om i kommunen – i forbindelse med events, fortællearrangementer eller via digital formidling. Nogle af historierne er sande, andre bygger på myter, men fælles for dem alle er, at de er farverige og dramatiske. Og måske er historierne en af årsagerne til, at en kommission af københavnske embedsmænd i 1840 beskrev Vendsyssel som værende ”norden for lands lov og ret”. Kunst & kunsthåndværk Mange af gæsterne i Hjørring Kommune besøger kunstmuseerne, kunstudstillingerne, gallerierne eller nogle af de mange kunsthåndværkere, der har til huse i området. På Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring kan man som noget ganske særligt opleve den nære forbindelse mellem kunstnernes billeder og områdets karakterfulde landskab. Det er landskabskunst af høj kvalitet, inspireret af den høje himmel, det vide udsyn med marker, lave forblæste læhegn og det altid nærværende Vesterhav. Kunstbygningen i Vrå er især kendt for kunstnersammenslutningen ”Vråudstillingen”, der hvert år i august præsenterer værker af gruppens mere end 40 medlemmer og udvalgte gæstekunstnere. Resten af året er kunstbygningen bestemt også et besøg værd. Her præsenteres blandt andet værker af Svend Engelund, der er manden bag Kunstbygningen. På Herregården Odden, som ligger tæt ved Mygdal, præsenteres mere end 800 værker – skitser, tegninger, malerier og keramik – af kunstneren J.F. Willumsen. Pænt fordelt i hele kommunen findes udstillinger og arbejdende værksteder, der tiltrækker gæster året rundt. De største koncentrationer af kunsthåndværkere er i Lønstrup og i omegnen af Tversted. I Lønstrup kan man på en slentretur gennem byen møde glaspustere, keramikere, smykkekunstnere


og gallerier i stort tal. Her bor kunsthåndværkerne så tæt, at hele byen emmer af kunstnerliv. Også i Tversted og omegn møder man i stort mål keramik, glas, tekstil, billedkunst med videre. Her har mange af de udøvende kunstnere og kunsthåndværkere valgt at bo helt ude i den natur, der inspirerer dem, så her er en cykel eller en bil til stor hjælp, når værksteder og gallerier skal besøges. Som i Lønstrup og Tversted har også området omkring Tolne og Sindal vundet kunstnernes gunst. Her har primært billedkunstnere slået sig ned. De er hver især et besøg værd, og de vil gerne have besøg, som regel dog efter forudgående aftale. Ud i naturen Naturen i Hjørring Kommune inspirerer mange af vores gæster til aktiviteter i ferien. De store og lettilgængelige naturområder giver rig mulighed for at tage på tur med familien eller på egen hånd. Mange vælger at holde formen ved lige og går, løber eller cykler området tyndt på de talrige stier og ruter, der er beregnet til det samme. Andre nyder naturen fra hesteryg, enten på egen hest eller på en lejet hest fra en af områdets udlejere. Geocaching – den moderne digitale skattejagt, hvor GPSen viser vej – er en anderledes måde at være aktiv i naturen på. Hele familien kan være med, og jagten får tag i flere og flere af vores gæster. Der er mange gode caches i Hjørring Kommune, og turistbureauerne i kommunen udlejer GPSer og hjælper nybegyndere i gang.

For de, der gerne vil guides, er der året rundt mulighed for at deltage i arrangerede ture og aktiviteter i naturen. Det kan være ture med en kyndig naturvejleder i spidsen (fugleture, svampeture, arkæologiske ture, eller måske bare en god, gammeldags skovtur), eller det kan være aktiviteter, der måske skal prøves for første gang? Man kan prøve kræfter med golfbanen, med træklatring, med kanosejlads på Uggerby Å eller med fiskestangen i en af områdets put and take-søer. Der er også masser af muligheder for at deltage i aktiviteter ved kysten. For mange af vores gæster er en tur på ATV (all-terrain vehicle) på stranden i Løkken, et surfkursus for nybegyndere eller en fisketur på havet med en kutter fra havnen i Hirtshals det, der gør ferien til noget helt særligt. De største turistområder Kystbyerne i Hjørring Kommune ligger som perler på en snor. Tversted, Hirtshals, Lønstrup og Løkken er de største, og ind imellem ligger mindre byer og samlinger af huse – helårshuse eller sommerhuse – også helt ud til kysten. Tversted Tversted bryster sig af at være gemmestedet selv for de kendte. Her kan man – uden at blive mødt af den kulørte presse, og uden at lokalbefolkningen tager nævneværdig notits – være sig selv, også selvom man er medie­ darling.

Tversteds berømte blå ishus

171


Turisme Stranden er den store attraktion i Tversted. Her, hvor kysten er nordvendt, og stranden er så bred, at der er en hel vandretur på tværs, er der rigtig godt at bade. Når det ikke er badevejr, indbyder stranden til leg, vandreture med og uden hund, eller bare til et kig ud over Skagerrak. Ikke langt fra stranden ligger Det blå Ishus. Kendt i vide kredse for store is og – ikke mindst – for den helt særlige guf til de gammeldags isvafler. Lavet efter en hemmelig recept, der er gået i arv gennem generationer. Mere end 200.000 gæster besøger hvert år Tversted Søerne og Tversted Klitplantage. Her er ikke noget ishus eller andre former for kommerciel aktivitet. Her er det naturen og de muligheder, den tilbyder, der er attraktionen. Her er ridestier, naturlegeplads, grillpladser, hundeskov og masser af van­ dre­stier, der indbyder til slentreture eller motionsløb, alt efter temperament. I Ørnereservatet, der ligger øst for Tversted, formidles naturen på en helt anderledes facon. Her oplever man på tætteste hold rovfugle folde sig ud i fuldt flor, når dygtige falkonerer på flottest vis får falkene til at suse hen over gæsternes hoveder eller får de imponerende store ørne til at brede vingerne ud, når de dykker efter bytte. Hvert år i efterårsferien giver jazzen genlyd i Tversted. Der er liv i byen, næsten som på en højsommerdag, når internationalt anerkendte musikere og musikelskere mødes i Tversted til Jazzy Days – af mange udråbt til at være Danmarks hyggeligste jazzfestival.

Hirtshals Hirtshals’ særkende er byens stærke erhvervshavn og byens storslåede beliggenhed på kanten af havet. Hirtshals er en ganske ung by, der først har udviklet sig efter havnens anlæggelse i 1919, og byens hjerte er forankret i et råt og barskt ”klondike-miljø”, der har sit ophav i havnerelaterede erhvervsvirksomheder. Måske ikke umiddelbart et foretrukket mål for turister, men hvor kan man ellers opleve by og hav smelte sammen på en så charmerende måde? Hvor kan man ellers shoppe og slentre i en gågade, der byder på et bredt udvalg af detailbutikker, samtidig med at man kigger ud over Nordsøen og har duften af hav i næsen? Og hvor finder man ellers en så fin sammenkobling mellem by og havn som i Hirtshals, hvor Dorte Dalin og Mogens Møllers ”Trappe og Monument” i sig selv er et symbol på byens karakter og på havnens store betydning for byen? De fleste gæster i Hirtshals besøger Nordsøen Oceanarium – og det med god grund. I dette fantastiske oplevelsescenter kan man komme helt tæt på livet under vandoverfladen i Nordsøen. I oceanariet – Nordeuropas største akvarium – er man midt ude i Nordsøen sammen med de store fiskestimer og de specielle og berømte klumpfisk. Fiskestimer kræver god plads, og oceanariet er udformet som en ellipse på 22 x 33 meter og kan rumme 4,5 mio. liter havvand. Det er stort! Men oplevelserne slutter ikke her. 5 store og mere end 40 mindre akvarier, 70 fiskearter, udendørs sælarium, hvor sælerne fodres to gange om dagen, og masser af interaktive oplevelser følger også med. På Nordsøen Oceanarium er der oplevelser for hele familien.

Oceanariet Nordsøen i Hirtshals

172


Rubjerg Knude Fyr

Nordsøen Oceanarium er den helt store turistattraktion i Hirtshals, men her er også mange andre gode oplevelser at komme efter. Byens vartegn – Hirtshals Fyr – er placeret højt – mere end 20 meter over stranden, og belønningen for en tur op ad de 144 trin er en storslået udsigt og et fantastisk overblik over Hirtshals by. For foden af fyret er et stort område dækket af bunkere – 10. batteri – fra 2. verdenskrig. Her er i alt 70 bunkere, hvoraf 54 er udgravet. Anlægget er det eneste udgravede, komplette tyske forsvarsanlæg fra 2. verdenskrig, der er åbent for publikum. Inde i Hirtshals by har Vendsyssel Historiske Museum indrettet et gammelt fiskerhjem, så gæsterne kan opleve, hvordan en fiskerfamilie levede i 1915. Om sommeren er der masser af aktiviteter i museumshaven, for eksempel viser pensionerede fiskere og vodbindere gamle håndværk, ligesom ”Fiskekrogen” serverer nogle af de fiskeretter, som kendetegner egnen. Den første weekend i august afholdes Hirtshals Fiskefestival, og hele byen står i fiskens tegn. Der er rig mulighed for at besøge fiskefartøjer og virksomheder på havnen, købe fisk og få smagsprøver. Og for de rigtig madglade er festivalens kokkeskole et godt tilbud. Lønstrup I Lønstrup er det tætte gademiljø og byens helt fantastiske indplacering i landskabet og den storslåede natur med til at give byen karakter. Det gamle

fiskerleje har gennem årene bevaret sin ægte charme og identitet, og hér er det stadig muligt at opleve, hvordan fiskerne trækker deres små fartøjer op på den stejle bådplads efter en tur på havet. Lønstrups hovedgade snor sig hyggeligt mellem de gul- og hvidkalkede huse. Den byder på kunsthåndværk, gallerier, eksklusive modeforretninger og caféer. De fleste huse er små, men ind imellem skyder en gulkalket bygning et par etager op for at signalere badehotel. Umiddelbart syd for Lønstrup ligger den nedstyrtningstruede Mårup Kirke. Da kirken blev bygget i 1200-tallet, var der et par kilometer til kysten. Siden har erosionen ubønhørligt gnavet bidder af klinten, og nu er der ikke meget tilbage af kirken. Den yderste del af kirkegården er allerede styrtet i havet, og kirken er af sikkerhedsmæssige grunde blevet nedbrudt til to meters højde. Man har nu registreret og fjernet den yderste vestlige del af kirken, for senere at kunne genopføre kirken et andet sted. Også Rubjerg Knude Fyr er på vej i havet. Fyret blev i 1900 bygget på knudens højeste punkt – ca. 60 meter over havet. Siden har en gigantisk vandreklit bevæget sig hen over fyrtårnet og de tilhørende bygninger, og man fornemmer den dramatiske udvikling, når man bevæger sig rundt i det fantastiske natursceneri, der er omkring fyret. Maleren John Kristensen har gennem de sidste mange år fulgt udviklingen ved fyret, og på hans galleri i Løkken kan man se en hel serie malerier, der beskriver forløbet. 173


Turisme

Danacup-optog på åbningsaftenen

Løkken Løkken er en af hovedhjørnestenene for turismen i Hjørring Kommune og er indbegrebet af en ferieby ved havet. Løkken byder på en af Nordeuropas bedste badestrande, som tiltrækker både turister og fastboende. Den brede, hvide sandstrand er om sommeren kendetegnet af hvide badehuse, der på lige linje står langs de høje, afskærmende klitter. Naturen omkring Løkken varierer fra bred sandstrand, vindblæste klitlandskaber til frodige enge, klitheder og skovområder bag byen. På trods af sin størrelse er Løkken en ganske velassorteret handelsby. Byens motto er: ”Løkken holder åben, når Danmark holder fri”, og det er ikke uden grund. Om sommeren har butikkerne billedligt talt åbent fra solopgang til solnedgang, og om vinteren er det primært i weekenderne, handelen foregår. Sammenhængen mellem by og strand er helt enestående, og i sommerhalvåret er der en næsten bazaragtig stemning på torvet, hvor man finder butikker, restauranter og cafeér med udendørs servering. Går man væk fra de store veje i Løkken og kommer om på ”bagsiden”, vil man se en anden charmerende side af byen. Her ligger de gamle fiskerhuse med øst-vest vendte gavle og fortæller om Løkkens historie, hvor skudehandel og kystfiskeri gennem tiden har været dominerende erhverv. 174

For de, der søger udfordringer i ferien, er der også noget at hente i Løkken. Udendørs tilbyder VestEvent gæsterne at surfe, klatre, dykke eller at tage en tur på mountainbike eller på ATV. Indendørs er der masser af muligheder i Action House, hvor man blandt andet kan bowle, køre i gokart, kæmpe i lasergame eller i paintballhallen. Det sidste er dog ikke for børn, for som Action House selv skriver: ”Du dør ikke af at blive ramt, men det gør !@%$#%@ ondt”. Selvfølgelig kan man også holde ferie i Løkken uden, det hele behøver at blive helt så vildt… Her er mange aktiviteter for børn, der for eksempel kan blive sørøver eller kunstmaler for en dag, fange små dyr i strandkanten eller tage på insektsafari. Og for slikmundene er et besøg på Bolcheriet et must. Det gælder nu for øvrigt både for store og for små… Hjørring De fleste feriegæster i Hjørring Kommune bor i feriehuse, på hoteller, campingpladser eller vandrehjem ude i kystbyerne. Kommunens hovedby – Hjørring – er dog også et besøg værd. Bymidtens historiske købstadspræg udgør en indbydende ramme om et nutidigt byliv. Byens gågade snor sig gennem Hjørrings centrum, og her ligger butikker side om side med cafeer og restauranter. I byens shoppingcenter, Metropol, kan man selvfølgelig også gøre en god handel. Herudover byder centret på et moderne og helt nytænkt bibliotek, der


Pikant scene fra Lundergård revyen

er et besøg værd, også for kommunens gæster. Biblioteket ser sig selv som byens mødested, og her er virkelig hyggeligt for gæster i alle aldre. Vendsyssel Historiske Muesum og Vendsyssel Kunstmuseum er markante institutioner, når det gælder gode oplevelser i Hjørring by. De to museer er hver især et besøg værd, men måske allermest spændende er det, når museerne i samarbejde gennemfører byvandringer i Hjørring. Byen er spækket med kulturarv og moderne kunst i gaderne, og det er sjovt at se byen gennem professionelle historiske og kunstneriske briller. I Hjørring praler vi af og til af, at vi er den kommune i Danmark, hvor der sælges flest teaterbilletter pr. indbygger. Om det er helt rigtigt, er usikkert, men sikkert er det, at der i Hjørring by er ikke mindre end to teatre. Vendsyssel Teater, der med status som egnsteater og flere egenproduktioner hvert år tiltrækker gæster fra nær og fjern, og Hjørring Teater, der er garant for mange gæstespil af høj kvalitet. Teatrene tilbyder gode oplevelser til lokale såvel som til turister – og så endda udenfor turisternes højsæson. Rundt om i hele Danmark har Hjørring siden 70’erne været kendt for Hjørring Revyen. Efter nogle magre år i perioden 2005-2010, hvor revyen har ligget stille, genopstod den som fugl Fønix i 2011, og allerede i den nye æras

premiereår blev revyen kåret som Årets Revy. I turismesammenhæng er den nationalt anerkendte revy med til at trække gæster til området og sætte byen på landkortet. I uge 30 genlyder gaderne i Hjørring af alverdens fremmedsprog, for der er byen tilmed sat på verdenskortet. Hvert år afholdes nemlig Danmarks største sportsevent og verdens tredje største ungdomsfodboldturnering – Dana Cup – i Hjørring. Med mere end 20.000 deltagere sætter eventen sit præg på hele byen. Det er festligt, farverigt og fornøjeligt, og for de, der holder af fodbold, er der i denne uge ungdomsfodbold af høj kvalitet at se, når Fortuna Hjørring inviterer til kamp. Alt i alt er Hjørring Kommune fuld af gode oplevelser for gæster fra både nær og fjern. Og vi har da også mange af dem – gæsterne. Men som bekendt kommer ingenting af sig selv – lige på nær lommeuld. Heller ikke turisternes besøg må vi tage for givet. Derfor forsøger vi – der bor heroppe – at tage godt imod vores gæster og behandle dem, som vi gerne selv vil behandles. Sideløbende arbejder Hjørring Kommune vedvarende på at skabe gode betingelser for turismeerhvervet i kommunen og på at udvikle nye oplevelser, der kan være grundlaget for, at endnu flere danske og udenlandske gæster får øjnene op for vores helt fantastiske kommune – og vores lille hyggelige hjørne af Danmark. 175


Tourism Hjørring is one of the largest tourism municipalities in Denmark, and every year, there are more than 1.3 million overnight stays at commercial places of accommodation. This corresponds to each of the inhabitants of the municipality – young and old – having a guest stay overnight for 20 nights each year, or to the population of the municipality increasing by almost 4,000 permanent residents. Most of the guests of the municipality come here because of the lovely nature that surrounds us. Especially the beaches are a great draw, but also the dunes, the dune plantations and the interesting, hilly landscape further into the countryside take part in giving the guests nice experiences of peace and idyll, as well as of rough weather and wild nature. Most guests visit us during the summer, where there are many sunshine hours and the bathing water is the warmest. As part of a joint effort, the municipality of Hjørring is working with the municipality of Frederikshavn and the business community on the making the area – The Land of Light – attractive for tourists all year round. Nature is – and will continue to be – a major component of the municipality’s tourism focus. This applies during spring, summer, autumn and winter. However, particularly outside the peak season, supplementary experiences are necessary in order for this municipality to be a good place to spend your holiday. Cultural heritage In the municipality of Hjørring, the cultural heritage is the basis of many great experiences for tourists as well as permanent residents. The abbeys Børglum Kloster and Vrejlev Kloster are beautiful physical monuments from a time when Christianity and the church played a very different role in society compared to today. In medieval times, the abbey Børglum Kloster was the headquarters of Børglum diocese, where the renowned Stygge Krumpen was the last catholic bishop. In the absence of the Danish kings in the beginning of the 1500s, the bishop was very powerful, and Stygge Krumpen took over both religious, political and financial power in

this diocese in the north of Denmark. This is the basis of many great stories, which are now told to children and adults all over the municipality – in connection with events, story-telling or through digital communication. Some of the stories are true, others are based on myths, but it is a common feature of all of them that they are colourful and dramatic. And maybe these stories are one of the reasons that a commission of Copenhagen officials described Vendsyssel in 1840 as ”north of the law and courts”. Arts & crafts Many of the guests in the municipality of Hjørring visit the art museums, art exhibitions, galleries or some of the many artists living in the area. Vendsyssel Museum of Art in Hjørring offers a very special experience, i.e. the close connection between the artists’ pictures and the characteristic landscape of the area. It is landscape art of a very high quality, inspired by the clear sky, the broad view with fields, low wind-swept trees and the omnipresent North Sea. The art museum Kunstbygningen in Vrå is especially known for the artist league Vråudstillingen, which presents works by the group’s more than 40 members and selected guest artists every year in August. But the art museum is definitely also worth a visit during the rest of the year. Among other things, the permanent exhibition includes works by Svend Engelund, who is the man behind the art museum. At the manor Odden (which is located close to Mygdal), there is an exhibition with more than 800 works – sketches, drawings, paintings and ceramics – by the artist J.F. Willumsen. Nicely distributed all over the municipality, you will find exhibitions and active workshops that attract visitors all year round. Lønstrup and the area around Tversted have the largest concentrations of artists and artisans. In Lønstrup, you can take a stroll through town and meet a large number of glassblowers, ceramicists, jewellery artists and galleries. Here, the artists and artisans are living so closely together that the entire town is oozing of artistic life. In Tversted

Børglum Kloster genopliver Kildemarkedet fra middelalderen

176


Aftenscene fra Hirtshals

and its surrounding area, you will also see a wide selection of ceramics, glass, textile art, visual arts, etc. Here, many of the performing artists and artisans have chosen to live in the middle of the nature that inspires them, which means that a bicycle or a car is a great help when visiting workshops and galleries. Just like Lønstrup and Tversted, the area around Tolne and Sindal has also gained the artists’ favour. Here, primarily visual artists have settled. They are all worth a visit, and they like visitors, though usually by appointment. Out in nature The nature in the municipality of Hjørring inspires many of our guests to carry out activities during their holiday. The large and easily accessible natural resorts provide great possibilities for going on a trip with your family or on your own. Many choose to keep in shape by walking, running or riding their bicycles all over the area on the numerous paths and routes intended for this purpose. Others enjoy nature riding a horse, either their own horse or a rented horse from one of the stables in the area. Geocaching – modern digital treasure hunting where the GPS leads the way – is a different way of being active in nature. The whole family can join in, and treasure hunting catches the interest of more and more of our visitors. There are many good caches in the municipality of Hjørring, and the tourist agencies in the municipalities rent out GPS devices and help novices get started.

For those who want a guide, there are possibilities for participating in arranged trips and activities in nature all year round. This could be trips with a skilled nature guide in front (bird watching, mushroom collecting, archaeological trips, or maybe just a good, old-fashioned picnic), or maybe there are activities that you want to try for the first time? Visitors can try out golfing, tree climbing, canoeing on the river Uggerby Å or fishing at one of the put and take lakes of the area. There are also many possibilities for participating in activities along the coast. For many of our visitors, a drive on an ATV (all-terrain vehicle) on the beach in Løkken, a surfing class for novices, or a fishing trip at sea with a cutter from the harbour in Hirtshals is what makes the holiday special. The largest tourist areas The coastal towns in the municipality of Hjørring are placed like beads on a string. Tversted, Hirtshals, Lønstrup and Løkken are the largest coastal towns, and in between, you will find smaller towns and gatherings of houses – all-year houses or holiday homes – some of them all the way out at the coast. Tversted Tversted can boast of being a hiding place even for celebrities. Here, you can be yourself without meeting the press and without the local population taking any particular notice, even if you are a media darling. 177


Tourism

Liver Å’s udløb ved Kjærsgård Strand

The beach is the main attraction in Tversted. Here, where there coast faces north and the beach is so wide that you can take a walk across it, the bathing possibilities are very good. When the weather is not suitable for bathing, the beach invites to playing, walking with or without a dog, or simply watching the ocean Skagerrak. Not far from the beach, you will find the ice cream shop Det Blå Ishus. The shop is known far and wide for its large ice cream cones and – not least – for the very special topping for the old-fashioned ice cream cones. Made according to a secret recipe that has been passed down for generations. More than 200,000 people visit the Tversted lakes and Tversted dune plantation every year. Here, there is no ice cream shop or other types of commercial activity. Nature and the possibilities it provides are the attraction. The area has riding paths, a nature playground, barbecue areas, a dog forest and lots of hiking paths perfect for strolls or runs, depending on your preferences. The eagle sanctuary, which is located east of Tversted, shows nature in a very different way. Here, you can experience birds of prey showing off up close, when skilled falconers make the birds fly close over the visitors’ heads in a beautiful way or get the impressive large eagles spread their wings when diving for prey. Every year during the autumn holiday, jazz resounds in the town of Tversted. There is lots of life in town, almost like on a midsummer day, when interna178

tionally acclaimed musicians and music lovers meet in Tversted for Jazzy Days – claimed by many to be Denmark’s cosiest jazz festival. Hirtshals A distinctive feature of Hirtshals is the town’s busy business harbour and the towns magnificent location at the edge of the ocean. Hirtshals is a rather young town, which did not start developing until after the establishment of the harbour in 1919, and the heart of the town is rooted in a rough and rugged ”klondike environment”, which originates from harbour-related industries. This may not seem like a preferred destination for tourists, but where else can you experience town and ocean coming together in such a charming way? Where else can you shop and stroll on a pedestrian street, offering a wide selection of retail shops, while looking out over the North Sea and experiencing the scent of the ocean? And where else can you find such a nice connection between town and harbour as in Hirtshals, where the work of art called ”Trappe og Monument” (staircase and monument) by Dorte Dalin and Mogens Møller in itself is a symbol of the character of the town and the harbour’s great significance to the town? Most guests in Hirtshals visit the North Sea Oceanarium – and with good reason. In this amazing experience centre, you can very close to life in the waters of the North Sea. In the oceanarium – Northern Europe’s largest aquarium – you feel like you are in the middle of the North Sea with the large shoals of fish and the special and famous sunfish. Shoals of fish require a lot of space, and the oceanarium is shaped like an ellipse of 22 x 33 metres


and can hold 4.5 million litres of seawater. It is big! But the experiences do not end here. 5 large and more than 40 smaller aquariums, 70 fish species, outdoor sealarium where the seals are fed twice a day, and plenty of interactive experiences as well. The North Sea Oceanarium offers experiences for the whole family. The North Sea Oceanarium is the main tourist attraction in Hirtshals, but there are also many other great experiences to be had. The town’s landmark – Hirtshals Lighthouse – is located up high – more than 20 metres above the beach, and your reward for walking up the 144 steps is a spectacular view and a remarkable overview of the town of Hirtshals. At the bottom of the lighthouse, there is a large area covered by bunkers – 10th battery – from World War II. There is a total of 70 bunkers, of which 54 have been unearthed. The facility is the only unearthed, complete German defence facility from World War II that is open to the public. In the town of Hirtshals, Vendsyssel Historical Museum has furnished an old fisherman’s house, making it possible for visitors to experience what the life of a fisherman’s family was like in 1915. During the summer, there are lots of activities in the museum garden. For instance, retired fishermen and dragnet binders show old crafts, and the food stand ”Fiskekrogen” serves some of the fish dishes that are characteristic of the region. During the first weekend of August Hirtshals Fish Festival takes place, where the whole town revolves around fish. There are plenty of possibilities for visiting fishing vessels and companies in the harbour, buying fish and get-

ting samples. And for the real food lovers, the festival’s cooking school is a great offer. Lønstrup In Lønstrup, the intimate street environment and the town’s amazing location in the landscape and the grand nature are all part of what gives the town character. Over the years, the old fishing village has maintained its genuine charm and identity, and here, you can still experience the fishermen pulling their small vessels up on the steep berth after a trip to sea. The main street of Lønstrup winds cosily through the yellow and whitewashed houses. The town offers arts and crafts, galleries, exclusive fashion shops and cafés. Most houses are small, but you can also come across a yellow building with several storeys, indicating the presence of a beach hotel. Just south of Lønstrup, you will find Mårup Church, which is in danger of collapsing. When the church was built in the 1200s, the coast was a couple of kilometres away. Since then, erosion has relentlessly been eating away at the cliff, and now, there is not much left of the church. The outermost part of the cemetery has already plummeted into the ocean, and for safety reasons, the church has been taken down to a height of two metres. The outermost western part of the church has now been registered and removed, so that the church can be rebuilt in another location later. The lighthouse at Rubjerg Knude is also on its way into the ocean. The lighthouse was built in the year 1900 at the highest point of the cliff – approx. 60

Herregården Høgholt ved Sindal

179


Tourism metres above the ocean. Since then, an enormous drifting dune has moved over the lighthouse and the associated buildings, and you can sense the dramatic development when moving around in the amazing natural scenery around the lighthouse. For many years, the painter John Kristensen has followed the development at the lighthouse, and at his gallery in Løkken, you can see a whole series of paintings describing the process. Løkken Løkken is one of the main corner stones of the tourism in the municipality of Hjørring and is the quintessence of a holiday town at the ocean. Løkken has one of Northern Europe’s best bathing beaches, which attracts tourists as well as permanent residents. During the summer, the wide, white sandy beach is characterised by white beach huts standing in a straight line along the large, shielding dunes. The nature around Løkken varies from wide sandy beach and wind-swept dune landscapes to lush meadows, dune heaths and forest areas behind the town.

In spite of its size, Løkken is a quite well-assorted commercial town. The town motto is: ”Løkken is open while Denmark takes time off”, and there is a reason for this. During the summer, the shops are literally open from sunrise to sunset, and during the winter, the shops are the busiest during the weekends. The connection between town and beach is unique, and during the summer months, there is an almost bazaar-like atmosphere in the square, where you will find shops, restaurants and cafés with outdoor tables. If you move away from the large roads in Løkken and reach the ”back of town”, you will see another charming side of the town. Here, there are old fisherman’s houses with gables facing east, as a testament to the history of Løkken, where boat trade at the beach and fishing off the coast have been the main businesses over the years. Those seeking challenges during the holiday are also in the right place when coming to Løkken. Outdoors, VestEvent gives visitors a chance to surf,

Morgenstemning i Hjørring

180


Hjørring Sommerspil opfører Klokkeren fra Notre Dame

climb, dive or go for a drive on a mountain bike or an ATV. Indoors, there are plenty of possibilities at Action House, where you can, among other things, bowl, drive go-carts, go to battle in the laser game or the paintball room. However, the latter is not for children, because as the people at Action House write: ”Being hit will not kill you, but it hurts like !@%$#%@”. Obviously, you can also spend your holiday in Løkken without everything having to be quite as wild… There are many activities for children, who can for example be pirates or artists for a day, catch small animals on the beach or go on an insect safari. And for people with a sweet tooth, a visit to Bolcheriet is an absolute must. And, by the way, this applies to young as well as old... Hjørring Most holiday visitors in the municipality of Hjørring stay in holiday home or at hotels, campsites or hostels in the coastal towns. However, the main town of the municipality – Hjørring – is also worth visiting. The historical market town atmosphere provides an inviting setting for the current town life. The pedestrian street of the town winds through the centre of Hjørring, where there are shops placed side by side with cafés and restaurants. Obviously, you can also make a great deal at the town’s shopping centre Metropol. Furthermore, the centre has a modern and very innovative library, which is worth visiting, including for visitors in the municipality. The library views itself as the town’s gathering point, and it is a very cosy place for visitors of all ages. Vendsyssel Historical Muesum and Vendsyssel Museum of Art are important institutions when it comes to good experiences in the town of Hjørring. The two museums are each worth visiting, but it is probably the most exciting when the museums work together on arranging city walks in Hjørring. The town is filled with cultural heritage and modern art in the streets, and it is fun to see the town through professional historical and artistic eyes.

but it is definitely true that the town of Hjørring has no less than two theatres. Vendsyssel Theatre, which, with its status as regional theatre and several own productions each year, attracts guests from far and wide, and Hjørring Theatre, which is a guaranteed provider of many guest performances of a high quality. The theatres offer great experiences for locals as well as tourists – even outside the tourism peak season. Since the 70s, Hjørring has been known all over Denmark for the Hjørring Revue. After a few lean years during the period 2005-2010, where the revue was at a standstill, it rose from the ashes like a Phoenix in 2011, and already in the premiere year of the new era, the revue was given the title of revue of the year. With regard to tourism, the nationally acknowledged revue helps draw visitors to the area and put the town on the map. During week 30, the streets of Hjørring are filled with the sound of all kinds of foreign languages, because at that time, Hjørring is even known in many other parts of the world. The reason for this is that this is the time of Denmark’s largest sports event and the world’s third-largest youth soccer tournament – Dana Cup – in Hjørring. With more than 20,000 participants, the event influences the whole town. It is festive, colourful and enjoyable, and people who like soccer get to experience high-quality youth soccer at the games arranged by Fortuna Hjørring. All in all, the municipality of Hjørring is filled with great experiences for visitors from near and far. And we do have a lot of them – visitors. But, as you know, nothing comes from nothing – with the exception of lint. And this includes visits from tourists, which we should not take for granted. Therefore, the people living here try to give our visitors a nice welcome and treat them like they would want to be treated themselves. Moreover, the municipality of Hjørring is continuously working on creating good conditions for tourism in the municipality and on creating new experiences that can form a basis for even more Danish and foreign guests discovering our wonderful municipality – our cosy little corner of Denmark.

In Hjørring, we sometimes boast of being the municipality in Denmark that sells the most theatre tickets per inhabitant. Whether this is true is uncertain, 181


Tourismus

Fiskekuttere på stranden i Løkken

Hjørring gehört zu den Tourismus-Hochburgen Dänemarks, zumal die Gemeinde mehr als 1,3 Mio. Übernachtungen pro Jahr in kommerziellen Unterkünften verzeichnet. Diese Größenordnung ließe sich anderweitig so ausdrücken, dass jeder Bürger der Gemeinde – Jung und Alt gleichermaßen – 20 Nächte pro Jahr einen Gast unterbringen würde, oder dass die Einwohnerzahl der Gemeinde um knapp 4.000 Ganzjahreseinwohner steigen würde. Die weitaus meisten Gäste der Gemeinde kommen wegen der rundum herrlichen Natur in unserer Umgebung. Nicht zuletzt die Strände gelten als wahrer Tourismusmagnet, aber auch die Dünen, die Dünenwälder und die abwechslungsreiche, gewellte Landschaft im Binnenland vermitteln den Gästen gute Erlebnisse, die sich auf Ruhe und Idylle einerseits und raue Witterung und wilde Natur andererseits gleichermaßen beziehen. Die meisten Gäste besuchen uns im Sommer, wenn die Sonne hoch am Himmel steht und das Badewasser am wärmsten ist. Im Rahmen einer gemeinsamen Kooperation bemüht sich die Gemeinde Hjørring zusammen mit der Gemeinde Frederikshavn und der örtlichen Wirtschaft darum, die Gegend – das Land des Lichts – ganzjährig für Touristen attraktiv zu machen. Die Natur ist – und bleibt – der Eckpfeiler der Fremdenverkehrsförderung der Gemeinde. Dies gilt im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Insbesondere außerhalb der Hauptsaison müssen jedoch auch ergänzende Erlebnisse her, um Urlauber heranzulocken.

182

ganz andere gesellschaftliche Rolle als heute spielten. Børglum Kloster war im Mittelalter Bischofssitz der Diözese Børglum Stift, wo der namhafte Stygge Krumpen als letzter katholischer Bischof amtierte. Die fehlende Präsenz der dänischen Königsmacht Anfang des 16. Jahrhunderts ließ die Machtfülle des Bischofs schlagartig anwachsen, zumal Stygge Krumpen in seiner Diözese nördlich des Limfjord die geistliche, säkulare und wirtschaftliche Macht in seinen Händen vereinte. Daraus hat sich ein Füllhorn volkstümlicher Überlieferungen ergeben, die heute an Kinder und Erwachsene innerhalb der Gemeinde im Zusammenhang mit Events und Erzählerveranstaltungen bzw. durch digitale Vermittlung weitererzählt werden. Einige der Geschichten sind wahr, während andere eher mythischen Charakter haben, wobei allen Geschichten ein bunter und dramatischer Inhalt gemeinsam ist, zumal vielleicht gerade solche Geschichten im Jahre 1840 eine Kommission von Beamten aus der Hauptstadt Kopenhagen dazu veranlassten, Vendsyssel als ein Gebiet ”nördlich der Reichweite von Gesetz und Recht” zu beschreiben. Kunst & Kunsthandwerk Viele der Gäste der Gemeinde Hjørring besuchen die Kunstmuseen, die Kunstausstellungen, die Galerien oder einige der vielen vor Ort ansässigen Kunsthandwerker.

Kulturerbe In der Gemeinde Hjørring bildet das Kulturerbe die Grundlage für viele gute Erlebnisse für Touristen und Einheimische.

Im Vendsyssel Kunstmuseum in Hjørring kann man als etwas ganz Besonderes den engen Zusammenhang zwischen den Bildern der Künstler und den profilierten Landschaftsformen des Gebiets erleben. Es handelt sich um hochwertige Landschaftskunst, die vom hohen Himmel, dem weiten Ausblick mit Feldern, niedrigen windverbogenen Schutzhecken und der stets präsenten Nordsee inspiriert worden ist.

Børglum Kloster und Vrejlev Kloster sind als ehemalige Klöster imposante Baudenkmale aus einer Zeit, in der das Christentum und die Kirche eine

Das Kunstgebäude in Vrå ist insbesondere für die Künstlervereinigung Vråudstillingen bekannt, die jedes Jahr im August Werke von den mehr als


40 Mitgliedern der Gruppe und ausgewählten Gästekünstlern präsentiert. Außerhalb dieses Termins lohnt sich der Besuch des Kunstgebäudes ohnehin auch. Hier werden u.a. die Werke von Svend Engelund, Spiritus rector beim Bau des Kunstgebäudes, ausgestellt. Auf dem Gutshof Odden (unweit von Mygdal) sind mehr als 800 Werke – Skizzen, Zeichnungen, Gemälde und Keramik – vom Künstler J.F. Willumsen ausgestellt. Gleichmäßig über die ganze Gemeinde verteilt gibt es Ausstellungen und arbeitende Werkstätten, die das ganze Jahr hindurch Gäste anziehen. Die größten Ansiedlungen von Kunsthandwerkern gibt es in Lønstrup und in der Umgebung von Tversted. In Lønstrup kann man beim Ortsbummel Glasbläser, Keramiker, Schmuckkünstler und Galerien in großer Zahl vorfinden. Hier wohnen die Kunsthandwerker derart dicht, dass der ganze Ort vom Kunstbetrieb wie durchsäuert ist. Auch in Tversted und Umgebung sind Keramik, Glas, Textil, Malerei usw. reichhaltig vertreten. Hier haben sich viele der ausübenden Künstler und Kunsthandwerker dafür entschieden, direkt in der Natur zu wohnen, die ihnen als Inspiration dient, weshalb ein Fahrrad oder ein Auto her muss, um diese Werkstätten und Galerien besuchen zu können. Wie in Lønstrup und Tversted hat auch das Gebiet in der Umgebung von Tolne und Sindal zahlreiche Künstler heranlocken können. Hier haben sich vorrangig Maler und Zeichner angesiedelt. Alle Künstler sind einen Besuch wert und nehmen auch gerne Gäste entgegen, jedoch in der Regel nach vorheriger Vereinbarung. Die Natur ruft Die Natur der Gemeinde Hjørring inspiriert viele unserer Gäste dazu, den eigenen Urlaub aktiv zu gestalten. Die großen, leichtzugänglichen Naturgebiete bieten reiche Möglichkeiten, einen Ausflug mit der Familie oder auf

eigene Faust zu machen. Die einen achten dabei auf körperliche Fitness und machen aufwendige Touren als Wanderer, Läufer oder Radler auf den zahlreichen Pfaden im Gebiet, während die anderen die Natur auf dem Rücken der Pferde genießen, und zwar entweder mit dem eigenen Pferd oder einem beim örtlichen Verleiher angemieteten Pferd. Geocaching – die moderne digitale Schatzsuche, bei der das GPS-Gerät den Weg weist – ist die etwas andere Art, den Naturaufenthalt aktiv zu gestalten. Die ganze Familie kann hier mitmachen, wobei die Suche unsere Gäste zunehmend in den Bann zieht. Es gibt viele interessante Caches in der Gemeinde Hjørring, und die Touristenbüros der Gemeinde vermieten GPS-Geräte und helfen Neuanfängern auf die Sprünge. Für diejenigen, die auf Touren mit Führung stehen, besteht ganzjährig die Möglichkeit, sich an den veranstalteten Touren und Freizeitangeboten in der Natur zu beteiligen. Dabei könnte es sich um Touren mit versierten Naturberatern an der Spitze (Vogelerkundungstouren, Pilzsammeltouren, archäologische Touren oder schlicht und einfach den klassischen Waldspaziergang) oder um Aktivitäten handeln, die vielleicht zum ersten Mal zu probieren sind? Die Gäste können dabei Herausforderungen auf dem Golfplatz, beim Baumklettern, im Kanu auf dem Flüsschen Uggerby Å oder mit der Angelrute in einem der Anglerseen des Gebiets aufsuchen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, sich an Aktivitäten in Küstennähe zu beteiligen. Für viele unsere Gäste gilt eine Tour mit ATV (Geländefahrzeug) am Strand von Løkken, ein Surfkurs für Anfänger oder eine Fischfahrt zur See mit einem Kutter vom Hafen in Hirtshals aus als die Krönung des Urlaubs. Die größten Tourismusgebiete Die Küstensiedlungen der Gemeinde Hjørring liegen als Perlen an einer Schnur. Tversted, Hirtshals, Lønstrup und Løkken sind die größten, und

Kanopause på Uggerby Å – her ved Mosbjerg

183


Tourismus dazwischen liegen kleinere Dörfer oder Ansammlungen von Häusern – Häusern zur ganzjährigen Nutzung und Freizeithäusern – auch unmittelbar in Küstennähe gelegen. Tversted Tversted brüstet sich damit, als Versteck auch für Promis zu gelten. Hier kann man – ohne von der Regenbogenpresse verfolgt zu werden und ohne, dass die Einheimischen nennenswert Notiz nehmen – auch als Mediendarling privat sein. Der Strand gilt als die Hauptattraktion von Tversted. Hier, wo die Küste dem Norden zugewandt und der Strand derart breit ist, dass die Überquerung derselben als Fußwanderung an sich gilt, bieten sich ideale Bademöglichkeiten. Wenn kein Badewetter herrscht, lädt der Strand zum Spiel, zu Fußwanderungen mit und ohne Hund oder einfach dazu ein, einen Blick auf das Skagerrak zu werfen. Unweit des Strandes steht Die Blaue Eisbude (Det Blå Ishus) – weiträumig für riesige Eisgrößen und – nicht zuletzt – für die ganz besonderen Streusel für diese klassischen Eiswaffeln. bekannt. Zubereitung nach einem von Generation zu Generation weitergegebenen Geheimrezept. Mehr als 200.000 Gäste besuchen jedes Jahr die Tversted-Seen und den Dünenwald Tversted Klitplantage. Hier gibt weder Eisbude noch kommerzielle Tätigkeiten, welcher Art auch immer. Hier gelten die Natur und die hiermit verbundenen Möglichkeiten als die Attraktion an sich. Hier gibt es Reiterpfade, Naturspielplatz, Grillplätze, Hundewald und jede Menge Wanderpfade, die je nach Gemüt zum Spaziergang oder zum Lauftraining einladen.

In dem Adlerreservat, das östlich von Tversted liegt, wird Naturkunde etwas alternativ vermittelt. Hier erlebt man aus nächster Nähe, wie Greifvögel ihre Künste voll zur Entfaltung bringen, indem tüchtige Falkner auf elegante Art und Weise die Falken dazu bringen, über die Köpfe der Gäste hinweg zu rauschen, oder die beeindruckend großen Adler dazu bewegen, im Sturzflug nach Beute die Flügel auszubreiten. Jeden Tag während der Herbstferien (KW 42) werden in Tversted Jazztöne versprüht. Im Ort herrscht reges Treiben wie an einem Hochsommertag, wenn sich international anerkannte Musiker und Musikliebhaber in Tversted zu Jazzy Days treffen – zumal viele das Festival für das gemütlichste Jazzfestival Dänemarks halten. Hirtshals Kennzeichnend für Hirtshals sind der leistungsfähige Gewerbehafen der Stadt und die großartige Lage der Stadt direkt am Meer. Hirtshals ist ein ganz junges Gemeinwesen, das sich erst nach dem Bau des Hafens im Jahre 1919 entwickelt hat, zumal der Pulsschlag der Stadt eine barsch-raubeinige ”Goldgräberstadt-Stimmung” widerspiegelt, die auf den vielen vom Hafenbetrieb abhängigen Unternehmen beruht. Vielleicht nicht unmittelbar das bevorzugte Urlaubsziel von Touristen, aber wo sonst kann man erleben, dass Stadt und Meer auf derart reizende Art und Weise verschmelzen? Wo sonst kann man ohnehin beim Shopping einen Stadtbummel durch eine Fußgängerstraße mit einer breitgefächerten Palette an Einzelhandelsgeschäften machen, während man gleichzeitig den Blick Richtung Nordsee schweifen lässt und den Duft des Meeres in der Nase spürt? Und wo sonst findet man eine derart feine Verbindung zwischen Stadt und Hafen wie in Hirtshals, wo ”Treppe und Denkmal” von Dorte Dalin und Mogens Møller an

En mand og hans klit ved Kjærsgård

184


Camping i fred og ro

sich die Eigenart der Stadt und die überragende Bedeutung des Hafens für die Stadt symbolisiert? Die meisten Gäste in Hirtshals besuchen Nordsøen Oceanarium – und zwar mit gutem Grund. In diesem tollen Erlebniszentrum kann man ganz dicht an die unter der Wasseroberfläche der Nordsee vorhandenen Lebewesen herankommen. Im Ozeanarium – dem größten Aquarium Nordeuropas – befindet man sich draußen mitten in der Nordsee zusammen mit den großen Fischschwärmen und den besonderen und berühmten Mondfischen. Fischschwärme nehmen viel Platz in Anspruch, weshalb das Ozeanarium als eine Ellipse von 22 x 33 Metern mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Mio. Litern Meerwasser ausgestaltet worden ist. Echt ein Riesending! Das ist aber nicht das Ende der Fahnenstange: 5 große und mehr als 40 kleinere Aquarien, 70 Fischarten, Außen-Robbenanlage, in der die Robben zweimal täglich gefüttert werden, und ein Füllhorn voller interaktiver Erlebnisse gehören ebenfalls dazu. Nordsøen Oceanarium bietet Erlebnisse für die ganze Familie. Nordsøen Oceanarium gilt als der Haupt-Tourismusmagnet von Hirtshals, hier gibt es aber auch viele andere tolle Erlebnisse. Das Wahrzeichen der Stadt – der Leuchtturm von Hirtshals – ist sehr hoch gelegen – mehr als 20 Meter über dem Strand, wobei sich das Steigen der 144-Stufen-Treppe ohnehin lohnt, zumal es von hier aus einen großartigen Überblick über den Ortskern von Hirtshals gibt. Am Fuße des Leuchtturms liegt eine große, von Bunkern – 10. Batterie – aus dem 2. Weltkrieg bedeckte Fläche. Hier gibt es insgesamt 70 Bunker, von denen 54 ausgegraben worden sind. Die Anlage ist die einzige freigelegte, komplette deutsche Verteidigungsanlage aus dem 2. Weltkrieg, die fürs Publikum zugänglich ist. Im Ortskern von Hirtshals hat das Heimatmuseum Vendsyssel Historiske Museum ein altes Fischerhaus eingerichtet, damit die Gäste sehen können, wie eine Fischerfamilie im Jahre 1915 lebte. Im Sommer gibt es jede Menge Aktivitäten im Museumsgarten, z.B. Präsentation alter Handwerke durch Fischer und Netzbinder im Ruhestand, so wie ”Fiskekrogen” einige der für die Gegend charakteristischen Fischgerichte serviert.

Am ersten August-Wochenende findet Hirtshals Fiskefestival statt, bei dem die ganze Stadt im Zeichen des Fisches steht. Es gibt ein Füllhorn an Möglichkeiten, denn man kann Fischfahrzeuge und Unternehmen auf dem Hafengelände besuchen, Fische kaufen und Kostproben erhalten. Für eingefleischte Schlemmer ist die Kochschule des Festivals ein verlockendes Angebot. Lønstrup In Lønstrup ergeben der dichtbesiedelte Ortskern und die rundum fantastische Einbettung des Ortes in die Landschaft mit ihrer herrlichen Natur ein völlig eigenartiges Erscheinungsbild. Das alte Fischerdorf hat über die Jahre hinweg seine authentischen Reize und seine ureigene Identität bewahrt, zumal man hier immer noch erleben kann, wie die Fischer ihre kleinen Fahrzeuge nach erfolgter Meeresfahrt steil nach oben zum Bootsanlegeplatz hinaufziehen. Die Hauptstraße von Lønstrup schlängelt sich verträumt-verwinkelt zwischen den gelb- und weißgetünchten Häusern. Hier gibt es Kunsthandwerk, Galerien, exklusive Modegeschäfte und Cafés. Die meisten Häuser sind klein, irgendwo dazwischen schießt aber ein gelbgetünchtes Gebäude ein paar Stockwerke in die Höhe, um sich als Badehotel zu profilieren. Unmittelbar südlich von Lønstrup steht die absturzgefährdete Pfarrkirche Mårup Kirke. Als die Kirche im 13. Jahrhundert gebaut wurde, war sie ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Seitdem hat die unerbittliche Erosion große Stücke des Steilhangs vom Meer verschlingen lassen, so dass nur noch die Überreste der Kirche vorhanden sind. Der äußerste Teil des Friedhofs ist bereits ins Meer gestürzt, so wie die Kirche aus Sicherheitsgründen auf zwei Meter Bauhöhe abgebrochen worden ist. Man hat jetzt den äußersten westlichen Teil der Kirche registriert und abgebaut, um die Kirche nachträglich anderswo wiederzuerrichten. Auch der Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr wird irgendwann vom Meer verschlungen werden. Der Leuchtturm wurde 1900 auf der höchsten Erhebung des Steilhangs – ca. 60 m ü.d.M. – gebaut. Seitdem hat sich eine riesige 185


Tourismus

Sommer i Løkken

Wanderdüne über den Leuchtturm und die dazugehörigen Bauten hinweg bewegt, wobei die fantastische Landschaft in der Umgebung des Leuchtturms den drastischen Wandel widerspiegelt. Der Maler John Kristensen hat jahrelang diese Entwicklung verfolgt, und seine Galerie in Løkken zeigt eine ganze Gemäldeserie zu diesem Thema. Løkken Løkken gilt als Eckpfeiler des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Hjørring und als Inbegriff eines Seebadeorts. Løkken bietet einen der besten Badestrände Nordeuropas, der Touristen und Einheimische gleichermaßen in seinen Bann zieht. Der breite, weiße Sandstrand ist im Sommer durch weiße Badebuden, die in schnurgeraden Zeilen längs der hohen, abschirmenden Dünen stehen, geprägt. Die Natur in der Umgebung von Løkken ist mit den breiten Sandstränden, windverwehten Dünenlandschaften, üppigen Wiesen, Dünenheiden und Waldgebieten sehr abwechslungsreich. Trotz der bescheidenen Größe sind die Geschäfte von Løkken recht gut assortiert. Der örtliche Werbespruch lautet: ”Løkken ist geöffnet, wenn Dänemark Urlaub macht”, und zwar nicht ohne Grund. Im Sommer sind die Geschäfte buchstäblich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet, während das Shopping im Winter vorrangig an den Wochenenden stattfindet. Der Zusammenhang zwischen Stadt und Strand ist ganz einzigartig, zumal im Sommerhalbjahr eine fast basarenähnliche Stimmung am 186

Marktplatz herrscht, an dem es Läden, Restaurants und Cafés mit Außenservierung gibt. Wenn man in Løkken von den großen Straßen abbiegt und auf die ”Rückseite” gelangt, entdeckt man weitere Reize der Stadt. Hier findet man die alten Fischerkaten mit Giebeln in Ost-West-Richtung als Zeugen der Geschichte von Løkken, zumal die Hauptgewerbe in früheren Zeiten Kleinschiffhandel und Küstenfischerei waren. Diejenigen, die im Urlaub Herausforderungen suchen, kommen auch auf ihre Kosten in Løkken. Im Außenbereich bietet VestEvent den Gästen die Möglichkeit, zu surfen, zu klettern, zu tauchen oder Mountainbike oder ATV zu fahren. Im Innenbereich gibt es viele Möglichkeiten bei Action House, wo man u.a. kegeln, Go-Kart fahren und Kämpfe im Rahmen des Laserspiels oder in der Paintball-Halle austragen kann. Letzteres ist jedoch nur etwas für harte Jungs – O-Ton Action House: ”Wer getroffen wird, der stirbt nicht unmittelbar, dafür tut es !@%$#%@ weh”. Selbstverständlich kann man auch den Urlaub in Løkken alles halb so wild gestalten… Hier gibt es viele Freizeitangebote für die Kids, die z.B. Seeräuber oder Kunstmaler für einen Tag werden, kleine Tiere an der Strandkante fangen oder eine Insektensafari machen können. Für Naschkatzen ist ein Besuch des Bonbonwerks Bolcheriet ein Muss – für Kinder und Erwachsene ebenso…


Hjørring Die meisten Urlauber der Gemeinde Hjørring belegen Ferienhäuser, Hotels, Campingplätze oder Jugendherbergen in den Küstensiedlungen. Der Hauptort der Gemeinde – Hjørring – ist aber auch einen Besuch wert. Der durch den geschichtlichen Wandel einer alten Handelsstadt geprägte Stadtkern gibt einen attraktiven Rahmen für das moderne Stadtleben ab. Die Fußgängerstraße der Stadt schlängelt sich durch die Innenstadt von Hjørring, wo Läden Seite an Seite mit Cafés und Restaurants liegen. Im Shoppingcenter der Stadt, Metropol, kann man selbstverständlich ohnehin ein Schnäppchen ergattern. Darüber hinaus beherbergt das Center eine moderne, alternativ konzipierte Bücherei, die einen Besuch wert ist – auch für andere als die Einheimischen. Die Bücherei profiliert sich als Treffpunkt der Stadt und bereitet Gästen jeden Alters angenehme Erlebnisse. Die beiden Museen Vendsyssel Historiske Museum und Vendsyssel Kunstmuseum sind herausragende Einrichtungen, wenn es darum geht, gute Erlebnisse zu vermitteln. Die beiden Museen für jeweils Geschichte und Kunst sind jeweils einzeln stets einen Besuch wert, als wahres Highlight dürften aber die gemeinsam durch die Museen veranstalteten Stadtführungen durch Hjørring gelten. Die Straßen der Stadt bieten Kulturerbe und moderne Kunst in Hülle und Fülle, zumal sich aus der profimäßigen Vermittlung von Geschichts- und Kunstdenkmalen ein hochinteressantes Bild der Stadt ergibt. In Hjørring verfallen wir manchmal in Angeberei, indem wir erklären, dass Hjørring angeblich die dänische Gemeinde ist, in der die meisten Theaterkarten pro Einwohner verkauft werden. Ob das ganz richtig ist, ist unsicher, wir gehen aber auf Nummer Sicher, wenn wir sagen, dass es in der Stadt Hjørring stolze zwei Theater gibt, und zwar Vendsyssel Teater, das mit seinem Status als Regionstheater mit mehreren Eigenproduktionen jedes Jahr Gäste aus nah und fern heranlockt, und Hjørring Teater, das als Garant für Gastspiele mit gehobenem Niveau gilt. Die Theater bieten Einheimischen und Touristen gleichermaßen gute Erlebnisse – und zwar auch außerhalb der Hauptsaison des Fremdenverkehrs.

Seit den 70er Jahren ist Hjørring in ganz Dänemark für das Kabarett Hjørring Revyen bekannt. Nach einigen mageren Jahren im Zeitraum 2005-2010, wo das Kabarett Pause machte, hat es sich 2011 wie ein Phönix aus der Asche erhoben, zumal es bereits im Premierenjahr der neuen Ära als bestes Kabarett Dänemarks erkoren wurde. Was den Tourismus betrifft, trägt dieses landesweit renommierte Kabarett dazu bei, Gäste in die Gegend zu locken und die Stadt in ganz Dänemark zu profilieren. In der KW 30 hört man in den Straßen exotisches Geplauder aus aller Welt, zumal die Stadt – jedenfalls zeitweilig – zu Weltruhm gekommen ist. Jedes Jahr findet dann nämlich das größte Sportevent Dänemarks und das weltweit drittgrößte Nachwuchs-Fußballturnier – Dana Cup – in Hjørring statt. Mit mehr als 20.000 Teilnehmern drückt das Event dem Stadtbild seinen Stempel auf. Überall herschen Spiel, Spaß und bunte Partystimmung, und für wahre Fußballliebhaber bietet diese Woche hochwertige fußballerische Leistungen, wenn der Ausrichter des Nachwuchsturniers, Fortuna Hjørring, anpfeifen lässt. Zusammenfassend lässt sich feststellend, dass die Gemeinde Hjørring Gästen aus nah und fern gute Erlebnisse bietet. Von diesen – sprich Gästen – gibt es ohnehin ganz viele. Bekanntermaßen heißt es aber ”ohne Fleiß kein Preis”. Somit dürfen wir uns nicht zurücklehnen und den Erfolg genießen, denn Tourismusmagneten sind keine Selbstläufer. Deshalb sind wir als Einheimische stets bemüht, unsere Gäste freundlich aufnehmen, indem wir sie so behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Parallel hierzu setzt sich die Gemeinde Hjørring durchgehend dafür ein, den örtlichen Fremdenverkehr durch optimale Rahmenbedingungen zu fördern, damit es zur Entwicklung neuer Erlebnisangebote kommen kann, die dazu beitragen können, dass noch mehr dänische und ausländische Gäste unsere rundum tolle Gemeinde entdecken und diese gemütliche Ecke Dänemarks noch gemütlicher machen.

Small boats race i Hirtshals

187


Shopping i Hjørring Kommune Af Karsten Jakobsen, Hjørring Handelsstandsforening

Hjørring Kommune er handelsmæssigt opdelt med den største handelsby i midten, og de andre byer fordelt i en cirkel uden om. Der er et overflødighedshorn af butikker i kommunen, af strømlinede kædebutikker samt spændende specielforretninger, og kommunens byer har hver deres handelsmæssige forcer og charme.

Med Metropols etablering, Føtex udflytning til Bispetorv og udviklingen på Frederikshavnsvej er der kommet store udfordringer for midtbyens butikker. Stokbrogade, Strømgade og den vestlige del af Østergade er udsat for store påvirkninger. Her udvises fightervilje i disse år, og antallet af tomme butikslokaler holdes på et niveau, der matcher andre købstæder.

Hjørring ”Vendsyssels største handelsby”, lyder sloganet, når Hjørring markedsfører sig, og det er ikke helt ved siden af. Der er i de senere år sket en kolossal udvikling i og omkring byen handelsmæssigt. Mange nye aktører er kommet til byen. Det betyder, at der i dag er ca. 300 personer flere beskæftiget i detailbranchen end for blot få år siden. Hjørring har haft en voldsom tiltrækningskraft og har lagt sig klart i førersædet i slaget om Vendsyssel.

Dog må den smukke P. Nørkjærs Plads nok blive butiksløs en tid, men det åbner måske for andre tiltag. Blandt turister er pladsen utrolig populær og nærmest at betegne som et stort kunstværk. P. Nørkjærs Plads er skabt af den kendte danske kunstner Bjørn Nørgaard.

Langs Frederikshavnsvej er der opstået et eldorado af kæmpebutikker, der bl.a. omfatter byggemarkeder, hvidevare- og møbelforretninger samt bil­ forhandlere. På Bispetorv har Føtex, El-giganten, Toys”r”us og andre etableret sig på den gamle slagterigrund, og byggeriet, der skal rumme en Harald Nyborg, er godt på vej samme sted. I foråret 2008 åbnede shoppingcentret Metropol i den østlige ende af Østergade. Hjørring fik hermed 40 nye butikker samlet i ét citycenter. Samtidig blev der etableret gågade i det meste af Østergade.

Shopping handler også om oplevelser Der gøres en stor indsats af Hjørring Handelsstandsforening og de forretningsdrivende for at skabe aktiviteter og gøre shopping i Hjørring til en oplevelse. I den forbindelse er den tidligere bager Krumme en uundværlig brik. Hver lørdag formiddag er han togfører på Krummes tog, der kører med børnene i gågaden. Turen er gratis og inkl. en vingummibamse. Krumme er i uniform, og børnene elsker denne meget venlige og sjove mand. Et andet eksempel på shoppingoplevelser i Hjørring er Kulturnatten, som er en midtbyevent af dimensioner. Omkring den 1. juni afholdes dette kæmpe arrangement, hvor museer, kirker, biblioteket, teatrene og en masse andre aktører sammen med de handlende skaber en kulturel fest iblandet slagtilbud, musik, dans, gøgl og velstegte pølser.

Metropolen med butikker, bibliotek og fitness-center

188


Hirtshals Fiskefestival

Julen er traditionernes fest, og hvert år tænder julemanden det store træ på Springvandspladsen. Byen er smukt pyntet, og butikkerne bugner af varer til den store julehandel. Hjørring byder også på modeshows, kunsthåndværkermarked, børnekræmmermarked, 4 ”open-by-nights”, søndagsåbninger, markedsdage, og i uge 30 fyldes byen af 25.000 gæster til den store fodboldturnering DANA CUP. Endelig er der rig mulighed for gode madoplevelser i Hjørring centrum. Bryghuset Vendia i Markedsgade blev i 2010 kåret som Danmarks bedste brasserie, og i Strømgade har Cafe Ciffy og Jensens Bøfhus dejlige menuer til de handlende. Også på P. Nørkjærs Plads samt mange andre steder i byen kan man få sig lidt godt til ganen, og i Hjørring er det nu også blevet muligt at gå på sushi-restaurant. Hirtshals Også Hirtshals udvikles meget i disse år. En nyudviklet bymidte har sammen med havnens enorme udvikling gjort Hirtshals til en meget attraktiv by at drive butik i – men også at gæste. De mange gæster fra Norge, der hver dag kommer med færgerne, stortrives i byen, og byen stortrives med dem. Med den flotte udsigt fra gågaden og den store trappe ned til havneområdet hænger det rigtigt sammen i Hirtshals. Handelslivet fylder flot rammerne ud med mange aktiviteter. En stor succes har Small-ship-race været. Rigtig mange er beskæftiget med at fremstille fartøjer, og publikum møder talstærkt op. Den første weekend i august afholdes fiskefestivalen, hvor man kan smage på alverdens fiskeretter i midtbyen. En aktivitet der er fast forankret og tiltrækker både lokale og turister.

Sindal Sindal har handelsmæssigt gennemgået en fantastisk udvikling – byens størrelse taget i betragtning. Grundet 3 store fødevarebutikker ved hovedvejen udnyttes den kolossale trafik til konkret handel. Denne handel fører tit trafikanter op i midtbyen også, hvor mange specialbutikker og det berømte Bageri Ingeborg har til huse. Der er imponerende ingen tomme butikslokaler i Sindal. Den største event i Hjørring Kommune er Sindal Marked. Mere end 100.000 gæster Sindal i Kristihimmelfarts-dagene, og byens handlende nyder godt af tilstrømningen. Løkken Løkken er kommunens turistmæssige metropol. Fantastisk sommerstemning i byen ved havet. På torvet i centrum findes den specielle Løkken­ atmos­fære – spisesteder, butikker, isbarer, Bolcheriet og masser af glade sommergæster, der nyder Løkken og ferien i fulde drag. Den øvrige del af byen syder af afslappet stemning i de mange forskellige forretninger. I byens udkant er 2 discountbutikker kommet til, og byens største butik – Superbrugsen – udvikles til stadighed til gavn for byen. Vrå I stationsbyen Vrå samles bymidten på den østlige side af jernbanen. Byen har et stort opland, der bakker op om handlen. Specielt på dagligvaresiden kæmpes der om kunderne. Denne konkurrence tiltrækker forbrugere langvejs fra. Der foregår naturligvis også handel andre steder end i kommunens største handelsbyer, så også i de mindre byer og på landet er der i Hjørring Kommune rig lejlighed til at gøre en god handel. 189


Shopping in the Municipality of Hjørring

Smagsprøver i Vendsyssel Historiske Museums gamle købmandsbutik

From a commercial perspective, the Municipality of Hjørring has been established with the largest commercial town in the centre and the other towns spread out in it circumference. With respect to shopping facilities, the municipality boasts a horn of plenty with its streamlined multiple stores as well as the exciting speciality shops. The municipality towns have each their specific commercial strengths and charms. Hjørring ”Vendsyssel’s largest commercial town”, is the slogan for Hjørring’s marketing of itself; and this is not far off the mark. Recent years have seen immense commercial developments taking place in and around the town. Many new players have arrived in the town; and this means that, today, the number of people employed in retail trade has increased by about 300 persons – as compared with just a few years ago. Hjørring has proven to have a huge appeal and has definitely taken the lead in the battle of Vendsyssel. Along Frederikshavnsvej an eldorado of huge stores have shot up, e.g. comprising DIY centres, domestic appliances, furniture, and cars. At Bispetorv, Føtex, Elgiganten and Toys”r”us and others have established themselves on the previous slaughterhouse plot; and the building intended for housing a Harald Nyborg store is already well under way at the same location. In the spring of 2008, the shopping centre Metropol, in the easterly end of Østergade, opened its doors. Thus Hjørring was provided with 40 new shops gathered in a city centre. At the same time, most of Østergade was converted into a pedestrian precinct. The establishment of the Metropol, Føtex moving to Bispetorv together with the development at Frederikshavnsvej are issues representing major challenges for the shops of the central town. Thus, the streets Stokbrogade, Strømgade and the westernmost part of Østergade have become subject 190

to massive stress. These years, there has been a strong will to fight here; and, hence, the number of empty shop premises is kept at a level matching that of other market towns. Alas, the beautiful square, P. Nørkjærs Plads, will probably remain void of shops for some time, yet. But who knows? This may open up for other initiatives. To tourists, this is an incredibly popular location – almost similar to a major piece of art. The square was created by the famous Danish artist Bjørn Nørgaard. Shopping is also a question of experiencing Together with the local chamber of trade – Hjørring Handelsstandsforening – the retailers make a considerable effort targeted at activity creation and at making shopping in Hjørring an experience. To this effect, the retired Baker Krumme is an irreplaceable central figure. Every Saturday morning, he is the operator of Krumme’s Train taking the children on a trip round the pedestrian precinct. The trips are free of charge and inclusive of a jelly baby. Krumme is wearing a uniform, and all the children love this very friendly and funny man. Another shopping-experience example in Hjørring is the Culture Night – a central-town event of significant proportions. This event takes place around 1 June where, in cooperation with the local trade, museums, churches, the library, the theatre and a multitude of other players will create a cultural celebration sprinkled with special offers, music, dancing, street entertainment and sausages done to a nicety. Christmas is the feast of traditions; and every year Father Christmas will light the large tree at Springvandspladsen. The town is beautifully decorated; and the shops are well stocked with wares for the Christmas trade. An idea, being prepared in 2011, is to have the entire Codanhus frontage covered by a huge version of the original Christmas calendar of the TV2 children’s television programme. The individual windows will then be opened every day at 3 p.m. A camera will be put in place to enable the TV2 news site to feature every opening of the window of the day.


Løkken-fristelser

Hjørring can, moreover, provide fashion shows, an arts-and-crafts market, a children’s flea market, 4 ”open-by-nights”, Sunday shopping, market days, and in week 30 the town will be swarming with the 25,000 guests participating in the large football tournament, the DANA CUP.

Sindal Commercially, Sindal has undergone a fantastic development – considering the size of the town. Owing to 3 large food stores located in close proximity to the main road, the heavy traffic is tangibly exploited for trade.

Lastly, central Hjørring also provides rich opportunities for fine experiences as to the pleasures of the table. Thus, Bryghuset Vendia located in Markedsgade was awarded the 2010 prize as the best brasserie in Denmark; and – in Strømgade – the Cafe Ciffy and Jensens Bøfhus provide wonderful menus for the shoppers. The cosiness of Stokbrogade becomes even cosier at the newly established Cafe Jomfruen. Likewise, P. Nørkjærs Plads – together with other locations within the town – offer opportunities of enjoying the pleasures of the table; and in Jernbanegade, you can now visit a sushi bar.

Frequently, this trade will moreover attract passers-by to venture further into the town centre where they will find a number of specialty shops and the famous bakery – Bageri Ingeborg. Quite impressively, there are no empty shop premises in Sindal. The Sindal Market, held during the Ascension Day holidays, is the largest event in the Hjørring Municipality; and the town trade profits by the influx of the more than 100,000 visitors.

Hirtshals Hirtshals is another example of a town undergoing considerable development. In combination with the huge development of the harbour, a newly developed town centre has turned Hirtshals into a highly attractive town – for the retail trade as for visitors. The many guests, daily arriving on the ferries from Norway, have a splendid time in the town environment, and the town prospers from their visits. With the combination of the magnificent view from the pedestrian zone and the broad flight of steps leading down to the harbour area, everything comes together perfectly in Hirtshals. The many trade activities complete the picture to the full. The Small Ship Race has proved a huge success. A really large number of people are occupied in ship-building pursuits, and the audience turns out in strength. During the fish festival, held every first weekend in August, the focal point of central town is the provision of multitudinous fish dishes for tasting. This activity remains a firmly anchored tradition attracting locals and tourists alike.

Løkken Løkken is a tourist metropolis providing a fabulous summer-time atmosphere in the town by the sea. The unique Løkken ambience existing around the central-town square is experienced by a multitude of happy summer guests enjoying Løkken and their holiday to the full – at eateries, in shops, ice bars, and at the sweet-boilers – Bolcheriet. The rest of the town is pervaded by a relaxed atmosphere in every shop in town. There are 2 new discount shops on the outskirts of the town; and the town’s largest food store – Superbrugsen – is constantly undergoing development to the benefit of the town. Vrå In the provincial town, Vrå, the centre of the town comes together on the eastern side of the railway. The residents of the considerable surrounding area give the town trade their full backing. The battle over customers is particularly outspoken within the grocery sector. This competition attracts consumers from far away. Naturally, the municipality’s major commercial towns are not the sole locations for trade; and, hence, also the Municipality of Hjørring’s minor country towns and villages represent rich opportunities for striking a good bargain. 191


Shopping in der Gemeinde Hjørring Was die Einzugsgebiete des Handels in der Gemeinde Hjørring betrifft, liegt die größte Handelsstadt genau in der Mitte, während sich die anderen Städte als kreisförmiges Band im Umkreis verteilen. Die Gemeinde hat ein wahres Füllhorn an Geschäften zu bieten, egal ob es sich um Ware nach Maß oder von der Stange handelt, wobei die Städte innerhalb der Gemeinde jeweils eigene Stärken und Reize im Handel aufweisen. Hjørring ”Die größte Handelsstadt von Vendsyssel” lautet der Werbespruch von Hjørring, was nicht ganz falsch ist. In den letzten Jahren hat die Stadt als Handelszentrum einen Riesensprung nach vorne gemacht. Viele neue Akteure haben sich in der Stadt niedergelassen. Daraus hat sich ein Anstieg der Beschäftigtenzahl im Einzelhandel um ca. 300 Personen in den letzten Jahren ergeben. Hjørring hat eine riesige Anziehungskraft entfaltet und sich als einsame Spitze im Wettlauf um die Verbrauchergunst in Vendsyssel bewährt. An der Straße Frederikshavnsvej entlang ist ein wahres Dorado von Riesengeschäften entstanden, die u.a. Baustoffe, Elektrogroßgeräte, Möbel und Autos anbieten. Am Marktplatz Bispetorv haben sich Handelsriesen wie Føtex, El-giganten, Toys”r”us usw. auf dem ehemaligen Schlachthausgelände niedergelassen, und der Bau eines Geschäfts der Baumarktkette Harald Nyborg ebenda schreitet planmäßig voran. Im Frühjahr 2008 wurde das Shoppingcenter Metropol am östlichen Ende der Straße Østergade eröffnet. Hjørring erhielt hierdurch 40 neue, in ein innenstädtisches Center zusammengefasste Läden. Gleichzeitig wurde der größte Teil von Østergade als Fußgängerzone ausgewiesen.

Mit der Einrichtung von Metropol, dem Umzug des Lebensmittel- und Textiliengeschäfts Føtex zu Bispetorv und der Entwicklung in Frederikshavnsvej haben sich große Herausforderungen für die Geschäfte der Innenstadt ergeben. Die Straßen Stokbrogade und Strømgade sowie der westliche Teil von Østergade unterliegen einem starken Wettbewerbsdruck. In diesen Jahren wird hier geradezu erbittert um die Gunst der Verbraucher gekämpft, zumal die Anzahl der Leerstände keineswegs das sonstwo übliche Niveau übersteigt. Der schöne Platz P. Nørkjærs Plads muss jedoch wahrscheinlich eine Zeitlang ohne Läden auskommen, was vielleicht die anderweitige Nutzung desselben zulässt. Unter Touristen gilt der Platz als unglaublich beliebt, zumal er sich fast als ein einziges großes Kunstwerk bezeichnen lässt. P. Nørkjærs Plads wurde vom bekannten dänischen Künstler Bjørn Nørgaard gestaltet. Beim Shopping geht es auch um Erlebnisse Der Handelsverein Hjørring Handelsstandsforening und die Einzelhändler selbst bemühen sich um die Schaffung von Aktivitäten, damit sich ein Einkaufsbummel durch Hjørring erlebnisreich gestaltet. In dem Zusammenhang gilt der ehemalige Bäcker Krumme als unentbehrlich. Jeden Samstagvormittag ist er Zugführer des Krumme-Zugs, der mit Kindern durch die Fußgängerstraße fährt. Die Fahrt ist kostenlos, wobei 1 Stck. Gummibärchen dazu gehört. Krumme trägt Uniform, und die Kids lieben diesen sehr netten und humorvollen Mann. Ein anderes Beispiel für Shoppingerlebnisse in Hjørring ist die Kulturnacht, bei der es sich um ein Innenstadt-Event der ganz besonderen Art handelt. Um den 1. Juni findet diese Riesenveranstaltung statt, bei der Museen, Kirchen, die Bücherei, das Theater und viele andere Akteure zusammen mit den Einzelhändlern eine kulturelle Party steigen lassen, zumal Aktionsknüller, Musik, Tanz, Gauklereien und leckere Bratwürstchen die Stimmung extra aufpeppen.

Sindal Marked

192


Indkøbscenter med Elgiganten, Føtex, Toys”R”US og flere andre

Weihnachten ist das Fest der Traditionen, und jedes Jahr zündet der Weihnachtsmann die Kerzen des großen Baums auf dem Platz Springvandspladsen. Die Stadt ist schön ausgeschmückt, und die Läden bieten Ware in Hülle und Fülle für das große Weihnachtsgeschäft an. Eine Idee, die 2011 ins Spiel gebracht worden ist, besteht darin, den originalen TV2-Adventskalender als ein die ganze Fassade von Codanhus bedeckendes Riesenbanner aufzuhängen. Die einzelnen Türchen werden dann jeweils täglich um 15.00 Uhr geöffnet. Eine Kamera wird aufgebaut, damit das Öffnen des Türchens des Tages jeden Tag auf der Homepage des landesweiten Senders TV2 verfolgt werden kann. Hjørring bietet auch Modeshows, Kunsthandwerkermarkt, Kirmes für Kids, 4 ”Open-by-nights”, verkaufsoffene Sonntage und Markttage, und in KW 30 sorgen die 25.000 Gäste, die anlässlich des großen Nachwuchs-Fußballturniers DANA CUP hierher kommen, für reges Treiben. Schließlich gibt es jede Menge Möglichkeiten, Gaumenfreuden in der Stadtmitte von Hjørring zu erleben. Das Brauhaus Vendia in Markedsgade wurde 2010 als die beste Brasserie Dänemarks erkoren, und in Strømgade bieten Cafe Ciffy und Jensens Bøfhus leckere Menüs für Einkaufsbummler. Mitten in der gemütlichen Straße Stokbrogade gibt es Gemütlichkeit in höchster Potenz im neuen Café Jomfruen. Auch am Platz P. Nørkjærs Plads sowie anderswo in der Stadt gibt es jede Menge Gastronomiebetriebe, und in Jernbanegade gibt es sogar neuerdings ein Sushi-Restaurant. Hirtshals Auch die Stadt Hirtshals steht in diesen Jahren im Zeichen rasanter Entwicklung. Eine renovierte Innenstadt hat zusammen mit der dynamischen Entwicklung des Hafens Hirtshals zur ersten Adresse für Einzelhändler gemacht – und für die Gäste der Stadt. Die vielen Gäste, die jeden Tag mit den Fährschiffen aus Norwegen ankommen, fühlen sich hier pudelwohl, und zwar nicht von ungefähr. Mit dem schönen Ausblick von der Fußgängerstraße und der großen Treppe aus, die abwärts zum Hafengelände führt, kommen auch die ”Sehleute” in Hirtshals auf ihre Kosten. Die Händler füllen den Rahmen mit vielen tollen Aktivitäten aus. Einen Riesenerfolg hat das Small-Ship-Race verzeichnet. Ganz viele Leute sind damit beschäftigt, Fahrzeuge herzustellen, und das Wettsegeln zieht ein Riesenpublikum an. Am ersten August-Wochenende findet das Fischfestival statt,

bei dem es in der Innenstadt Kostproben von Fischgerichten jeder Art gibt. Diese Aktivität ist fest verankert und zieht sowohl Einheimische als auch Touristen an. Sindal Der Handel von Sindal hat einen wahren Boom erlebt – im Verhältnis zur Größe der Stadt. Dank 3 großen Lebensmittelgeschäften an der Hauptverkehrsstraße lässt sich aus dem starken Verkehrsaufkommen Kapital in der Form konkreter Geschäfte schlagen. Dieser Handel lockt auch Verkehrsteilnehmer in die Innenstadt, in der viele Fachgeschäfte und die berühmte Bäckerei Ingeborg ihren Standort haben. Es ist beeindruckend, dass Sindal keine leerstehenden Geschäfte aufweist. Das größte Event in der Gemeinde Hjørring überhaupt ist der Jahrmarkt von Sindal. Über 100.000 Gäste besuchen Sindal zur Himmelfahrt, und der große Andrang tut auch den Einzelhändlern der Stadt gut. Løkken Løkken ist eine Tourismus-Metropole. Tolle Sommerstimmung in der Stadt am Meer. Am Marktplatz im Stadtkern gibt es die besondere Løkken-Atmosphäre – Gastronomiebetriebe, Läden, Eiskrembars, das Bonbonwerk Bolcheriet und jede Menge gutgelaunter Sommergäste, die Løkken und den Urlaub in vollen Zügen genießen. Im übrigen Teil der Stadt macht sich entspannte Stimmung in den vielen verschiedenen Geschäften breit. Am Stadtrand sind 2 Discounter aus dem Boden geschossen, und das größte Geschäft der Stadt – Superbrugsen – wird zum Nuzen der Stadt ständig weiterentwickelt. Vrå In der kleinen Landstadt Vrå ist die Innenstadt östlich der Eisenbahn konzentriert. Die Stadt hat ein großes Einzugsgebiet, das dem städtischen Handel die Treue hält. Insbesondere bei Artikeln des täglichen Bedarfs wird um die Gunst der Verbraucher gekämpft. Dieser Wettbewerb lockt Kunden aus weiter Ferne heran. Selbstverständlich findet darüber hinaus Handel außerhalb der größten Handelsstädte der Gemeinde statt, zumal es auch in den Ortschaften und auf dem flachen Land gute Handelsmöglichkeiten in der Gemeinde Hjørring gibt. 193


Offentlige arbejdspladser i Hjørring Af kommunikationsmedarbejder Torben Stampe Henningsen, Hjørring Kommune

Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Op gennem historien har statslige og offentlige arbejdspladser haft en stor betydning for udviklingen af Hjørring. Som administrationsby i det gamle Hjørring Amt har byen tradition for statslige institutioner, og disse har medvirket til, at Hjørring altid har haft en plads på danmarkskortet. De offentlige arbejdspladser er endvidere meget vigtige i forbindelse med at lokke højtuddannede til kommunen. Kommunens erhvervsstruktur betyder nemlig, at der i det private erhvervsliv ikke er den store efterspørgsel på medarbejdere med lange uddannelser. Modsat er det ved de offentlige arbejdspladser, som er medvirkende til, at mange bysbørn, som i en periode har boet i Danmarks universitetsbyer, flytter tilbage til kommunen og tager nye indtryk og udvikling med sig. En af byens arbejdspladser med mange statslige medarbejdere er Hjørring Kaserne. Som et led i egnsudviklingen flyttede Hærens Materielkommando (HMAK) i 1971 fra København til Hjørring. Dette betød et vældigt løft for byggeriet og beskæftigelsesmulighederne i byen. HMAK havde mange ansatte og beskæftigede forskellige typer arbejdskraft, og de mange nytilkomne betød også et løft for handelen i byen og for byens kultur- og foreningsliv. 194

HMAK måtte dog på grund af forsvarsforliget i 2006 flytte fra Hjørring igen, men der er stadig liv på kasernen. I dag har Forsvaret nemlig stadig mange ansatte i Hjørring, idet bl.a. Forsvarets Regnskabstjeneste, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste samt dele af Forsvarets Personeltjeneste og dele af Forsvarets Materieltjeneste er hjemmehørende her. En anden stor statslig arbejdsplads i Hjørring er SKAT. Det nye 7.000 m2 store skattecenter i højhuset ved Metropol huser skattefolkene fra Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn. Det fælles skattecenter rummer dels skattefolk, et nyt kundecenter samt ledelsessekretariatet. På uddannelsesområdet er Hjørring Gymnasium & HF-kursus – som for øvrigt er Nordjyllands største – og det konstant voksende University College Nordjylland store offentlige arbejdspladser i kommunen. Hjørring var i forbindelse med den nye retsreform heldig. Byen huser således fra 1. januar 2007 den nye retskreds, som behandler alle de sager, der før hørte under retskredsene i Sæby, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring samt


sager fra en del af det område, der før hørte under Fjerritslev og Aalborg. Retten i Hjørring holder til i de nye bygninger på Sct. Knuds Park 8, som er en del af den tidligere Nestlé-fabrik.

grunden er det nye medicinerhus fra 2008, og i 2011 gik man i gang med udgravning og fundament til den nye fælles akutmodtagelse, som skal stå færdig i starten af 2013.

Hjørrings største offentlige arbejdsplads er Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Sygehus Vendsyssel er en sammenlægning af det tidligere FrederikshavnSkagen Sygehus og Hjørring-Brønderslev Sygehus. Hjørring by har siden 1822 haft sygehus, men de første bygninger på den nuværende sygehusgrund ved Bispensgade blev taget i brug i 1891. I slutningen af 1920’erne blev det besluttet, at Hjørring Sygehus – som det første i landet – skulle udbygges til centralsygehus i det daværende Hjørring Amt. Siden er sygehuset løbende blevet udbygget med forskellige specialer. Seneste nybygning på

Hjørring har som nævnt været center for den kommunale administration i mange år, og sådan ser det også ud til at fortsætte. I efteråret 2011 besluttede Hjørring Byråd nemlig at samle kommunens administrative medarbejdere på et nyrenoveret og udbygget rådhus i det tidligere Codanhus på Springvandspladsen i Hjørring. Det nye rådhus forventes at åbne dørene for borgere i efteråret 2013. I modsætning til tidligere vil der være indgang til Borgerservice fra Springvandspladsen, hvorfra der også vil være udsigt til den nye byrådssal på 1. etage.

Retten i Hjørring

195


Public workplaces in Hjørring Throughout history, state and public workplaces have been of great significance to the development of Hjørring. As administration town in the old Hjørring County, the town has a tradition of state institutions, and they have helped make sure that Hjørring has always had its place on the map of Denmark. Furthermore, the public workplaces are very important for attracting well-educated people to the municipality. The thing is that the business structure of the municipality means that the private business life does not have a great demand for employees with higher educations. On the other hand, the public workplaces contribute to the many young citizens of Hjørring that have lived in Denmark’s university towns moving back the municipality, bringing new impressions and development.

command (Hærens Materielkommando (HMAK)) moved from Copenhagen to Hjørring in 1971. This gave construction and employment in the town a gigantic boost. HMAK had many employees and different types of jobs, and the many newcomers also resulted in progress for the trade in town and for the town’s culture and associational life. However, due to the settlement regarding the Danish Defence in 2006, HMAK had to move away from Hjørring again, but there is still life in the barracks. Actually, the Danish Defence still has many employees in Hjørring, as the Danish Defence Accounting Service, the Danish Defence Estates and Infrastructure Organisation as well as parts of the Danish Defence Personnel Service and parts of the Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation are located there, among others.

One of the town’s workplaces with many state employees is Hjørring Barracks. As part of the regional development, the Danish army’s materials

Another large state workplace in Hjørring is the tax authorities SKAT. The new 7,000-m2 tax centre in the high-rise building at Metropol houses the tax

Skattecenter Hjørring

196


Hjørring Gymnasium og HF-kursus

employees from Brønderslev, Hjørring and Frederikshavn. In addition to tax employees, the joint tax centre contains a new customer centre as well as the management secretariat. In the education field, the upper secondary school Hjørring Gymnasium & HF-kursus – which is actually the largest in Northern Jutland - and the constantly growing University College Nordjylland are both large public workplaces in the municipality. In connection with the new court reform, Hjørring was lucky. Thus, as of the 1st of January 2007, the town holds the new jurisdiction, handling all cases that used to belong to the jurisdictions of Sæby, Brønderslev, Frederikshavn and Hjørring as well as cases from part of the area that used to belong to Fjerritslev and Aalborg. The court in Hjørring is located in the new buildings at Sct. Knuds Park 8, which are part of the former Nestlé factory. Hjørring’s largest public workplace is the hospital Sygehus Vendsyssel, Hjørring. The hospital Sygehus Vendsyssel is the result of a merger between the former hospitals Frederikshavn-Skagen Sygehus and HjørringBrønderslev Sygehus. The town of Hjørring has had a hospital since 1822,

but the hospital started using the first buildings at the current location at Bispensgade in 1891. At the end of the 1920s, it was decided that the hospital in Hjørring - as the first in the country - was to be expanded into a county hospital in the former Hjørring County. Since then, the hospital has regularly been expanded with various areas of specialisation. The latest addition at the premises is the new medical centre from 2008, and at the time of writing, work has been commenced on the digging and foundation for the future new joint emergency department, which is to be ready at the beginning of 2013. As previously mentioned, Hjørring has been the centre of the municipal administration for many years, and this will probably be the case in the future as well. For example, Hjørring city council decided in the autumn of 2011 that the administrative employees of the municipality were to be gathered at a newly renovated and expanded town hall in the former Codanhus at the square Springvandspladsen in Hjørring. The new town hall is expected to open its doors to citizens autumn 2013. As opposed to before, the entrance to the citizen service centre will be from Springvandspladsen, from where there will also be a view of the new city council hall on the 1st floor. 197


Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst in Hjørring

University Center Nordjylland, Hjørring

Seit jeher spielen staatliche Stellen und Behörden eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Stadt Hjørring. Als Sitz der Kreisverwaltung des ehemaligen Kreises Hjørring Amt hat die Stadt Tradition für staatliche Einrichtungen, was wiederum dazu beigetragen hat, dass Hjørring in ganz Dänemark bekannt gewesen ist. Die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst sind ferner sehr wichtig, wenn es darum geht, akademisch ausgebildete Arbeitskräfte anzuwerben. Bedingt durch die Gewerbestruktur der Gemeinde gibt es in der Privatwirtschaft keine ausgeprägte Nachfrage nach Hochschulabsolventen. Der Gegenteil ist beim öffentlichen Dienst der Fall, was dazu beiträgt, dass viele Söhne und Töchter der Stadt nach zeitweiligem Aufenthalt anderswo zu Studienzwecken zur Gemeinde zurückkehren und dabei neue Eindrücke und Entwicklungspotenzial mitbringen. Eine staatliche Einrichtung mit vielen Arbeitsplätzen ist Hjørring Kaserne. Im Rahmen der Gebietsförderung wurde das dänische Heeresamt für Wehrtechnik und Beschaffung (Hærens Materielkommando - HMAK) 1971 von Kopenhagen nach Hjørring verlegt, was ein Bauboom und jede Menge Arbeitsplätze vor Ort ergab. HMAK hatte viele Mitarbeiter und beschäftigte verschiedene Typen von Arbeitskräften. Durch die vielen Neuzugänge kam es zur dynamischen Belebung des örtlichen Handels und zum Aufblühen des Kultur- und Vereinslebens der Stadt. HMAK musste jedoch aufgrund 198

der 2006 beschlossenen Streitkräftereform wiederum Hjørring verlassen, die Kaserne ist aber trotzdem nach wie vor eine aktive Einrichtung. Somit arbeiten heute viele Verwaltungsmitarbeiter in Hjørring, zumal Dienststellen wie Forsvarets Regnskabstjeneste, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste sowie Teile von Forsvarets Personeltjeneste und Teile von Forsvarets Materieltjeneste hier ihren Sitz haben. Ein anderer groβer staatlicher Arbeitgeber in Hjørring ist die Steuerbehörde SKAT. Im neuen 7.000 m2 groβen Steuercenter im Hochhaus bei Metropol sind Steuermitarbeiter aus Brønderslev, Hjørring und Frederikshavn untergebracht. Das gemeinsame Steuercenter beherbergt teils die Steuermitarbeiter, teils ein neues Kundencenter nebst Führungssekretariat. Was den Ausbildungssektor betrifft, sind Hjørring Gymnasium & HF-kursus – nebenbei bemerkt das gröβte Gymnasium Nordjütlands – und die auf stetem Wachstumskurs befindliche Fachhochschule University College Nordjylland beide groβe öffentliche Arbeitgeber vor Ort. Hjørring hatte Glück bei der jüngsten Gerichtsbezirksreform. Somit beherbergt die Stadt seit dem 1. Januar 2007 den neuen Gerichtsbezirk, der nunmehr für alle früher zu den Bezirken Sæby, Brønderslev, Frederikshavn und Hjør-


ring gehörenden Gerichtsverfahren sowie für Verfahren aus Teilen der Bezirke Fjerritslev und Aalborg zuständig ist. Sitz des Amtsgerichts Hjørring ist der Neubau in Sct. Knuds Park 8, wo früher das Nestlé-Werk stand.

Jahre 2008, und zum Zeitpunkt der Drucklegung laufen die Erd- und Fundamentarbeiten für die neue gemeinsame Notfallaufnahme mit Fertigstellungstermin Anfang 2013 auf vollen Touren.

Der gröβte öffentliche Arbeitgeber in Hjørring ist das Krankenhaus Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Sygehus Vendsyssel ist eine Fusion der ehemaligen Krankenhäuser Frederikshavn-Skagen Sygehus und Hjørring-Brønderslev Sygehus. In der Stadt Hjørring gibt es ein Krankenhaus seit 1822, die ersten Gebäude auf dem gegenwärtigen Krankenhausgrundstück bei Bispensgade wurden aber 1891 bezogen. Ende der 1920er Jahre wurde beschlossen, dass Hjørring Sygehus – als erstes Krankenhaus Dänemarks – zum Mittelpunkt-Krankenhaus des damaligen Kreises Hjørring Amt ausgebaut werden sollte. Seitdem ist dieses Krankenhaus laufend mit verschiedenen medizinischen Fachrichtungen ausgebaut worden. Beim letzten Neubau auf dem Grundstück handelt es sich um das neue Medizinerhaus aus dem

Hjørring ist, wie oben erwähnt, seit vielen Jahren Sitz der Gemeindeverwaltung, was voraussichtlich auch in Zukunft der Fall sein wird. Im Herbst 2011 beschloss die Gemeindevertretung von Hjørring nämlich, sämtliche Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde im rundum renovierten und ausgebauten Rathaus im ehemaligen Haus Codanhus auf Springvandspladsen in Hjørring gemeinsam unterzubringen. Das neue Rathaus wird seine Türen für das Publikum im Herbst 2013 öffnen. Im Gegensatz zu früheren Zeiten gibt es Eingang zum Bürgerservice vom Platz Springvandspladsen aus, wobei sich vom Platz aus ebenfalls Ausblick auf den neuen Sitzungssaal der Gemeindevertretung im 1. Stock bietet.

Hjørring Kaserne

199


Erhverv i Hjørring Kommune Af kommunikationsmedarbejder Trine Studsgaard Hansen, Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring Kommune er attraktivt beliggende i hjertet af Vendsyssel. Kommunen har mange gode erhvervsmuligheder. Der er gode forbindelser til både motorvej, havn, jernbane og fly. Vi har en vidunderlig natur og rigtig gode handelsmuligheder, så hvad enten du er til produktion, industri, turisme eller detailhandel, er Hjørring Kommune noget for dig. Attraktive erhvervsbyer Hjørring har – med sin centrale placering midt i Vendsyssel – en særdeles attraktiv erhvervsmæssig placering. Det store opland for arbejdskraft og handel, en velfungerende infrastruktur med motorvej og jernbane samt nærhed til universitet og international lufthavn giver mange fordele for virksomheder, der etablerer sig her. Hirtshals, der er en pulserende havneby med et rigt udbud af fødevareerhverv, fremstillingsvirksomheder, transporterhverv m.m., kan tilbyde meget attraktive erhvervsmuligheder med nærhed til havn og motorvej. Forskningsmiljøet på Nordsøen Forskerpark er med til at tiltrække værdifuld viden til Hirtshals. Løkken og Vrå tilbyder borgere og gæster mangeartede muligheder indenfor wellness, oplevelse og afslapning. Fødevarefremstilling, handel og forretningsservice har ligeledes godt fat her. Løkken er en perle med direkte adgang til Nordeuropas bedste badestrand. Erhvervslivet finder her mange attraktive muligheder. Sindal er en erhvervsmæssig attraktiv by og et naturligt valg i overvejelserne ved etablering af en virksomhed. Med Sindals placering på landkortet kan en mere central beliggenhed i det nordlige Vendsyssel ikke opnås. Specialiseret fremstilling, handel, håndværk og serviceerhverv kendetegner Sindal. Tårs har et blomstrende erhvervsliv med helt unikke etableringsmuligheder i harmoni med den smukke natur i området og ganske nær ved motorvejen. En række fremstillingserhverv, handels- og håndværkervirksomheder m.m. har set disse kvaliteter.

200

Lønstrup er det helt ideelle tilbud til kreative erhverv. Billedkunst, skulpturer, keramik, glaskunst, specialdesignede produkter m.m. fremstilles og forhandles i byens charmerende miljø. Turister, gæster og fastboende flokkes om udbuddet og skaber trængsel og miljø. Erhverv Hjørring Erhverv Hjørring er virksomhedernes forening i Hjørring Kommune. Erhverv Hjørring tilbyder medlemmerne deltagelse i arrangementer og netværk, der dels giver inspiration og viden til egen virksomheds vækst og dels giver mulighed for networking med andre erhvervsfolk. Desuden søger Erhverv Hjørring indflydelse på den kommunale erhvervsudviklingsstrategi og arbejder for optimale erhvervsforhold. Regionalt og nationalt er Erhverv Hjørring et markant erhvervspolitisk talerør for sine medlemmer. Se www.erhvervhjoerring.dk. Vækstcenter Nord Vækstcenter Nord er et bredt favnende iværksættermiljø for opstart af virksomheder, som ønsker at være del af et professionelt og inspirerende miljø, hvor der er adgang til de vigtigste vækstfremmende faktorer. For Vækstcenter Nord er det centralt, at der er professionel, enkel og direkte adgang til de nødvendige fysiske og servicemæssige faciliteter, der er påkrævede, for at iværksættere kan koncentrere sig om den forretningsmæssige kerne. Miljøet er derfor indrettet med receptionen som en centralt placeret enhed, der besvarer telefonen og tager imod gæster og personlige henvendelser foruden at afhjælpe praktiske opgaver. Vækstcenter Nord forsøger hele tiden at stille de bedste faciliteter og ydelser til rådighed for centrets lejere. Lokalerne er således udstyret med gode og hurtige opkoblingsmuligheder for telefon og computer. Centret kan gennem underleverandøraftaler tilbyde forskellige ydelser vedrørende bogføring, internetopkobling m.v. Der tilbydes desuden adgang til lobby-område, mødelokaler, tekøkkener m.v. Som lejer i Vækstcenter Nord bliver man en del af et dynamisk miljø med andre virksomheder med samme mål om vækst.

Fra venstre Jens Rønholt formand Vækstcenter Nord, Bo Geertsen direktør Hjørring ErhvervsCenter, Henrik Willadsen formand Erhverv Hjørring og Ole Peter Christensen formand Hjørring ErhvervsCenter


Hjørring – Jobcenter, ErhvervsCenter og Biocenter

Vækstcenter Nord har en markant placering i Hjørring ved ”Kvægtorvet”. Det dominerende midtpunkt i bydelen er den gamle kornsilo, hvor den øverste etage er indrettet til mødelokale med udsigt over hele Hjørring by til den ene side og med kig til Vesterhavet til den anden. Vækstcenter Nord kan tilbyde øjeblikkelig indflytning i attraktive lokaler i alle størrelser. Se www.vcn.dk. Hjørring ErhvervsCenter I forbindelse med Vækstcenter Nord finder vi Hjørring ErhvervsCenter, der arbejder målrettet for at sikre og udbygge Hjørring Kommunes position som et erhvervsmæssigt attraktivt etableringssted i Vendsyssel. Erhvervscentret arbejder for en konstant og dynamisk udvikling af det lokale erhvervsliv samt fremme af beskæftigelses- og kvalifikationsniveauet. Desuden arbejder erhvervscentret for at skabe et erhvervsaktivt klima og en optimal infrastruktur. Erhvervscentret har et tæt samarbejde med alle relevante parter, herunder kommunen, regionen og centrale statslige myndigheder. Vort mål er at skabe de bedst mulige rammer for, at virksomheder, institutioner og organisationer kan udvikle sig optimalt. Nye aktører skal også gerne anse Hjørring Kommune for deres attraktive hjemsted. Hjørring ErhvervsCenter arbejder med etablering af lokale netværk, der kan gavne den enkelte virksomhed. Erhvervscentrets stab af kompetente medarbejdere står for den daglige kontakt til nye, eksisterende og tilflyttende virksomheder. Lokaler og erhvervsgrunde Hjørring ErhvervsCenter står til rådighed med hjælp til at finde den helt rigtige byggegrund eller de rette lokaler. Vi kan tilbyde erhvervsarealer tæt på motorvejen og tæt på havn. Der kan tilbydes attraktive og bynære etableringsmuligheder i vore byers erhvervsområder.

Målrettet etableringshjælp Hjørring ErhvervsCenters tilbud til iværksættere giver optimale muligheder for en vellykket virksomhedsstart. Centret rådgiver hvert år et stort antal iværksættere. Der arrangeres kurser, fyraftensmøder og etableres netværk. Nye virksomheder kan tilbydes helt unikke etableringsmuligheder i et af vores virksomhedsmiljøer, heriblandt Vækstcenter Nord, der rummer indflytningsklare lokaler samt et dynamisk udviklingsmiljø i professionelle omgivelser. Kvalificeret information og vejledning Hjørring ErhvervsCenter informerer og vejleder om en række emner, igangsætter og formidler projekter med fokus på f.eks. IT, globalisering, innovation og kompetenceudvikling. Centret arrangerer desuden virksomhedsbesøg med repræsentanter fra erhvervsfremmeorganer og relevante myndigheder samt afholder erhvervsrelaterede fyraftensmøder. Kontant, relevant og rettidig information Hjørring ErhvervsCenter forsyner interesserede med kontant, relevant og rettidig information bl.a. via udsendelse af nyhedsbreve og ved løbende udsendelse af relevant erhvervsinformation til interesserede. Desuden tilbydes vederlagsfrit abonnement på Hjørring ErhvervsCenters elektroniske nyhedsbrev ”Erhvervsnyt”. Tilmeld dig via www.hjec.dk Har du konkrete spørgsmål eller bare lyst til en snak om netop dine erhvervsmuligheder i Hjørring, så hører Hjørring ErhvervsCenter meget gerne fra dig.

Erhverv Hjørring

Hjørring ErhvervsCenter

Vækstcenter Nord

Ligeledes kan detailhandlen tilbydes gode etableringsmuligheder i vore byer. Hjørring Kommune tiltrækker mange handlende fra hele Nordjylland og rejsende fra Norge og Sverige. 201


Trade and Industry in the Municipality of Hjørring The Municipality of Hjørring, attractively located in the heart of Vendsyssel, offers a wealth of opportunities for commercial exploitation. We have first-rate access to motorway, harbour, railway and airport. The surrounding scenery is magnificent, and business opportunities are excellent. Thus, whether you focus on manufacturing, industry, tourism or retail trade, Hjørring will definitely be the municipality of your choice. Attractive commercial towns Hjørring is a particularly attractive commercial area which is due to its central location in the midst of Vendsyssel. A well-functioning infrastructure with motorway and railway access, the proximity of the university and an international airport, in combination with the availability of labour-force and trade opportunities that characterise the surrounding region, provide a highly advantageous situation for those who choose to establish their businesses in the area. Hirtshals is a vibrant seaport providing a wide selection of businesses operating within e.g. the food, production and transport industries. The town offers particularly excellent business opportunities located in the proximity of harbour and motorway. The research environment of Nordsøen Forskerpark contributes to attracting much valuable knowledge to Hirtshals. Løkken and Vrå provide citizens as guests with a multiplicity of wellness, experience and relaxation opportunities. Likewise, this thriving area has provided an excellent foothold for the food industry, for general trade as for various service professions. With its direct access to the best bathing beach in North Europe, Løkken is nothing less than a gem. And the many prospects for business life are highly attractive. Sindal is an attractive town for businesses; and it is a natural choice in business establishment considerations. Considering Sindal’s position on the map, you can hardly wish for a more central location in northern Vendsyssel.

Sindal is known for its special-production industries, for trade and for craftsmanship as well as for its service trade. Tårs has a flourishing business life with absolutely unique establishment potential in harmony with the beautiful scenery of the area and yet not far from the motorway. These features have been perceived by an array of e.g. production businesses, trades and craftsmen. Lønstrup is the absolutely perfect choice for creative businesses. The town’s charming environment provides the framework for the manufacturing and sale of products representing the visual arts, sculpturing, pottery, glassblowing, the special designs, etc. Tourists, guests and permanent residents crowd around the wares, creating a bustling environment. Erhverv Hjørring Erhverv Hjørring (Business Hjørring) is an association for Hjørring’s business sector. Erhverv Hjørring organises a diversity of events for its members and offers an opportunity for participation in various networks – partly for the purpose of providing inspiration and knowledge development focused on the growth of the individual business, but as much aimed at providing an opportunity to network with other business people. And – working towards the obtainment of optimal conditions for trade and industry – Erhverv Hjørring also seeks to influence the municipal development strategy for the area’s business sector. Regionally as nationally, Erhverv Hjørring is an influential business-political mouthpiece for its members. See www.erhvervhjoerring. dk (Danish version only). Vækstcenter Nord Vækstcenter Nord (Growht Centre North) is a wide-embracing entrepreneur environment for start-up firms with a desire for becoming a part of a professional and inspirational environment facilitating access to the key factors within growth-promotion.

Løkken – industrikvarter

202


Hirtshals – havn og industri

The most central issue to Vækstcenter Nord is the provision of professional, straightforward and direct access to the necessary physical and servicerelated facilities required for entrepreneurs to concentrate on the core elements of their business. Hence, the environment has been laid out with the reception as a centrally located unit – for phone answering and the reception of guests or personal enquiries as well as for assisting with practical tasks. On an ongoing basis, Vækstcenter Nord constantly strives to provide access to the best facilities and services for its tenants. Thus all rooms are equipped with excellent and swift connections for telephone and computer. Via subcontracting agreements the centre can provide various services in connection with bookkeeping, internet connection, etc. In addition, we provide access to the lobby area, to meeting facilities, kitchenettes, etc. Vækstcenter Nord tenants will automatically become a part of a dynamic environment comprising other businesses that share the same growth objective. Located at Kvægtorvet in Hjørring, Vækstcenter Nord is a highly visible landmark. The old grain silo is the most dominating feature of this neighbourhood. Here the upper storey – laid out as a meeting room – provides a view of the entire town of Hjørring to one side and, to the other, you get a glimpse of the North Sea. Vækstcenter Nord can offer immediate occupancy of attractive rooms of all sizes. See www.vcn.dk (Danish version only). Hjørring ErhvervsCenter Hjørring ErhvervsCenter (Business Centre Hjørring) – to be found in connection with Vækstcenter Nord – is targeted towards ensuring and expanding the Municipality of Hjørring’s position as a commercially attractive location for business establishment in the Vendsyssel area. The business centre works towards a constant and dynamic development of local business life and towards the promotion of the employment and competence levels. Likewise, the business centre works towards the creation of a commercially active climate and an optimal infrastructure. The business centre has a close cooperation with all relevant parties, comprising the municipality, the region and central national authorities. It is our goal to establish the best possible framework for the optimal development of businesses, institutions and organisations. New players should preferably consider the Municipality of Hjørring to be their attractive place of residence. Hjørring ErhvervsCenter is occupied with the establishment of local networks to the benefit of the individual business. The business centre’s com-

petent staff are responsible for the daily contact with new, existing and newly arrived businesses. Business premises and commercial building sites Hjørring ErhvervsCenter will provide its services in connection with locating the absolutely perfect building site or the right office premises. We can offer commercial areas in proximity to motorway and harbour. We can recommend attractive and local establishment opportunities in our towns’ commercial areas. Likewise, we provide excellent establishment opportunities for the retail trade in our towns. The Municipality of Hjørring not only attracts a considerable number of shoppers from all over North Jutland – we also receive travellers from Norway and Sweden. Targeted establishment support Hjørring ErhvervsCenter’s offer of support to entrepreneurs provides optimal opportunities for a successful business start-up. Every year, the centre provides advice and consultancy to a considerable number of entrepreneurs. We organise courses, after-work meetings and the establishment of networks. To new businesses, we can provide absolutely unique establishment opportunities in one of our commercial environments, e.g. in the professional surroundings of Vækstcenter Nord (Growht Centre North) providing immediate occupancy facilities and a dynamic development environment. Competent information and consultancy Hjørring ErhvervsCenter provides information and consultancy concerning a series of topics; and it initiates and arranges projects focused on e.g. IT, globalisation, innovation and competence development. Moreover, the centre organises company visits by representatives from trade-and-industry promotion organisations and relevant authorities, and it also organises afterwork meetings. Straightforward, relevant and timely information Hjørring ErhvervsCenter provides any interested party with straightforward, relevant and timely information through e.g. the publication of newsletters and through the continuous publication of relevant commercial information. Also, the centre provides free-of-charge subscription to ”Erhvervsnyt” (Commercial News) – Hjørring ErhvervsCenter’s electronic newsletter, pulblished in the Danish language. Sign up at www.hjec.dk (Danish version only). Should you have specific questions, or do you just want a chat concerning your particular commercial opportunities in Hjørring, do not hesitate to contact Hjørring ErhvervsCenter. 203


Gewerbe in der Gemeinde Hjørring Die Gemeinde Hjørring hat eine attraktive Lage im Herzen von Vendsyssel. Die Gemeinde bietet der Wirtschaft gute Entwicklungsmöglichkeiten. Es gibt gute Verkehrsanbindungen an Autobahnen, Häfen, Bahnhöfe und Flughäfen. Wir verfügen über eine herrliche Natur und optimale Handelsmöglichkeiten. Egal ob Sie innerhalb der Produktion, der Industrie, des Tourismus oder des Einzelhandels tätig sind, hat Ihnen die Gemeinde Hjørring etwas zu bieten. Attraktive Gewerbestandorte Hjørring ist – dank der Lage mitten in Vendsyssel – als Gewerbestandort ­außerordentlich attraktiv. Der große Einzugsbereich für Arbeitskraft und Handel, eine gut funktioniererende Infrastruktur mit Autobahn und Eisenbahn sowie Nähe zur Universität und zum internationalen Flughafen ergeben viele Vorteile für Unternehmen, die sich hier niederlassen. Hirtshals, eine pulsierende Hafenstadt mit einem reichhaltigen Angebot an Lebensmittelunternehmen, Produktionsbetrieben, Speditionen usw., bietet der Wirtschaft sehr attraktive Möglichkeiten mit Hafen und Autobahn in unmittelbarer Nähe. Der Meeresforschungsbetrieb in Nordsøen Forskerpark trägt dazu bei, wertvolles Wissen nach Hirtshals zu bringen. Løkken und Vrå bieten den Bürgern und Gästen vielfältige Möglichkeiten, wenn es um Wellness, Erlebnisse und Entspannung geht. Lebensmittelproduktion, Handel und geschäftliche Dienstleistungen finden ebenfalls hier einen guten Nährboden. Løkken ist eine Perle mit direktem Zugang zum besten Badestrand Nordeuropas. Für Gewerbetreibende bieten sich hier viele attraktive Möglichkeiten. Sindal ist eine wirtschaftsfreundliche Stadt und gilt als natürliche Wahl im Rahmen der Planung einer Unternehmensgründung. Dank der geografischen Lage von Sindal gilt die Stadt als Dreh- und Angelpunkt im nördlichen Vendsyssel. Spezialisierte Produktion, Handel, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe kennzeichnen Sindal. Tårs weist dank der ganz einzigartigen Möglichkeit, Betriebe harmonisch eingebettet in die herrliche Natur bei unmittelbarer Autoanbindung anzusiedeln, eine blühende Wirtschaft auf. Viele Produktions-, Handels- und Handwerksbetriebe usw. haben diese Qualitäten für sich entdeckt.

Lønstrup ist der rundum ideale Standort für das kreative Gewerbe. Bildkunst, Plastiken, Keramik, Glaskunst, Spezialdesign-Produkte usw. werden im reizvollen Umfeld des Ortes hergestellt und vertrieben. Touristen, Gäste und Einheimische werden scharenweise vom Angebot herangelockt und sorgen für reges Treiben. Erhverv Hjørring Erhverv Hjørring (Gewerbe Hjørring) ist der Verein der in der Gemeinde Hjørring angesiedelten Unternehmen. Erhverv Hjørring ermöglicht den Mitgliedern die Beteiligung an Veranstaltungen und Netzwerken, was teils für Inspiration und Wissen im Hinblick auf das Wachstum des eigenen Unternehmens sorgt, teils Networking mit anderen Unternehmern ermöglicht. Ferner bemüht sich Erhverv Hjørring darum, auf die kommunale Gewerbeentwicklungsstrategie Einfluss zu nehmen, und setzt sich dabei für wirtschaftsfreundliche Konzepte ein. Auf der regionalen und nationalen Ebene ist Erhverv Hjørring ein profiliertes Sprachrohr für die Interessen der Vereinsmitglieder zu wirtschaftspolitischen Themen. Siehe www.erhvervhjoerring.dk. Vækstcenter Nord Vækstcenter Nord (Wachstumszentrum Nord) bietet Existenzgründern, die professionelle Inspiration suchen, eine breitgefächerte Palette an Maßnahmen zur Wachstumsförderung. Für Vækstcenter Nord liegt der Schwerpunkt bei der Ermöglichung des professionellen, einfachen und direkten Zugriffs auf die physischen und servicemäßigen Einrichtungen, die als unabdingbare Voraussetzung dafür gelten, dass sich Existenzgründer auf das eigene Kerngeschäft konzentrieren können. Bei der Einrichtung ist somit der Empfangsbereich als zentrale Einheit angeordnet worden, zumal hier telefonische Anrufe beantwortet, Gäste entgegengenommen und Publikumsverkehr abgewickelt werden, so wie die Erledigung praktischer Aufgaben noch hinzu kommt. Vækstcenter Nord bemüht sich darum, den im Zentrum untergebrachten Mietern stets die jeweils besten Einrichtungen und Leistungen bereitzustellen. Die Räume sind somit mit Einrichtungen zur schnellen Anbindung von Telefonen und Computern ausgerüstet. Das Zentrum kann im Rahmen von Zulieferverträgen verschiedene Leistungen in Bezug auf Buchführung,

Exponet – Hjørring-firmaet med afdelinger i udlandet

204


Hjørring-afdelingen af internationale Novo Nordisk

Internetanschluss usw. anbieten. Zum Leistungsumfang gehört ferner der Zugang zum Lobbybereich sowie zu Sitzungsräumen, Teeküchen usw. Als Mieter bei Vækstcenter Nord wird man Bestandteil eines dynamischen Umfelds zusammen mit anderen Unternehmen, die sich ebenfalls voll in die Herbeiführung von Wachstum einbringen. Vækstcenter Nord hat einen profilierten Standort in Hjørring, und zwar Kvægtorvet. Der diesen Stadtteil überragende Mittelpunkt ist das alte Getreidesilo, dessen oberstes Stockwerk als Versammlungslokal mit Ausblick auf die ganze Stadt Hjørring zur einen Seite und Seeblick Richtung Nordsee zur anderen Seite eingerichtet ist. Vækstcenter Nord kann den sofortigen Bezug attraktiven Räumlichkeiten aller Größen anbieten. Siehe www.vcn.dk. Hjørring ErhvervsCenter Im Anschluss an Vækstcenter Nord finden wir Hjørring ErhvervsCenter (Gewerbezentrum), das sich gezielt für die Festigung und den Ausbau der Position der Gemeinde Hjørring als wirtschaftsfreundlicher Unternehmensstandort in Vendsyssel einsetzt. Das Gewerbezentrum bemüht sich um die ständige dynamische Weiterentwicklung der Wirtschaft vor Ort sowie um die Förderung des Beschäftigungs- und Qualifikationsniveaus. Ferner setzt sich das Gewerbezentrum für die Schaffung wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen und optimaler Infrastruktur ein. Das Gewerbezentrum arbeitet mit allen betroffenen Parteien, hierunter der Gemeinde, der Region und zentralen staatlichen Stellen, eng zusammen. Als unser Ziel gilt die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die positive Entwicklung von Unternehmen, Einrichtungen und Verbänden. Gegenüber neuen Akteuren sollte die Gemeinde Hjørring auch gerne als wirtschaftsfreundlicher Standort in Erscheinung treten. Hjørring ErhvervsCenter bemüht sich um die Einrichtung örtlicher Netzwerke, die die jeweiligen Betriebe unterstützen können. Das aus kompetenten Mitarbeitern bestehende Personal des Gewerbezentrums ist für den täglichen Kontakt mit neuen, bestehenden und zuziehenden Unternehmen zuständig.

flächen in der Nähe von Autobahn und Hafen anbieten. Ebenfalls stellen wir stadtnahe Ansiedlungsmöglichkeiten in unseren attraktiven innerstädtischen Gewerbegebieten zur Verfügung. Ferner können wir Einzelhandelsunternehmen günstige Standorte in unseren Städten anbieten. Die Gemeinde Hjørring lockt viele Shopper aus ganz Nordjütland und Reisende aus Norwegen und Schweden heran. Gezielte Existenzgründerhilfe Das Leistungsangebot von Hjørring ErhvervsCenter für Existenzgründer ergibt optimale Möglichkeiten für eine gelungene Existenzgründung. Das Zentrum berät jedes Jahr eine große Anzahl an Existenzgründern. Kurse und Feierabendtreffen werden veranstaltet und Netzwerke geschaffen. Für Neugründungen gibt es einzigartige Ansiedlungsmöglichkeiten im Rahmen unserer Existenzgründerzentren, hierunter Vækstcenter Nord, dessen Konzept bezugsfertige Räumlichkeiten vorsieht und ein dynamisch-professionelles Umfeld für Entwicklungsvorhaben ermöglicht. Qualifizierte Information und Anleitung Hjørring ErhvervsCenter bietet Information und Beratung zu vielen Themen und regelt den Anstoß und die Vermittlung von Projekten, deren Schwerpunkt bei z.B. IKT, Globalisierung, Innovation und Kompetenzentwicklung angesiedelt ist. Das Zentrum veranstaltet ferner Unternehmensbesuche mit Vertretern von Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung und einschlägigen Behörden, so wie es Feierabendtreffen zu wirtschaftsspezifischen Themen abhält. Relevante und rechtzeitige Infos direkt vermittelt Hjørring ErhvervsCenter informiert Interessenten relevant und rechtzeitig in direkter Form u.a. durch die Verschickung eines Newsletters und laufende Übermittlung einschlägiger Wirtschafts-Infos an Interessenten. Ferner kann das elektronische Newsletter ”Erhvervsnyt” von Hjørring ErhvervsCenter kostenlos bezogen werden. Abonnieren Sie den Newsletter durch Anmeldung unter www.hjec.dk Sollten Sie konkrete Fragen haben oder möchten Sie sich lediglich über Ihre eigenen gewerblichen Perspektiven in Hjørring informieren, dürfen Sie sich jederzeit herzlich gerne an Hjørring ErhvervsCenter wenden.

Räumlichkeiten und Gewerbegrundstücke Hjørring ErhvervsCenter hilft Unternehmern gerne dabei, den ganz richtigen Baugrund oder passende Räumlichkeiten zu finden. Wir können Gewerbe205


Bidragsydere til bogens artikler Authors of articles Verfasser der Beiträge

Kommunikationsgruppen Hjørring Kommune Stående fra venstre: Carl Hansen, Hans Paludan, Helle Haages Andersen, Ditte Olsen og Susanne Vejby Christensen Siddende fra venstre: Mads Krogh, Anja Christensen og Torben Stampe Henningsen

206

Arne Boelt

Helle Thrane

Charlotte Færch Nielsen Jørgen Stubgaard

Helle Lyngbak

Mogens Thøgersen

Christine Worm Marshall

Per Lysdahl

Karsten Jakobsen

Laila Zielke

Sine Kildeberg

Arne Larsen-Ledet

Trine Studsgaard Hansen

Peter Ussing Olsen


207


208


Arbejdsmiljø

AA Arbejdsmiljø Ergonomi- og arbejdsmiljørådgivning v/ fysioterapeut Anni Navntoft Antonsen Tel. 21 29 61 20 · anni@navntoft.dk · www.navntoft.dk

AA Arbejdsmiljø – ergonomics & work environment consultancy In an age with focus on the impact of working environment and on reducing absence due to sickness, occupational injury and attrition, physiotherapist Anni Navntoft has made a name for herself as a consultant and educator within ergonomics and health and safety at work. Her customer portfolio comprises private as well as public enterprises, educational establishments and higher-education institutions. In brief, ergonomics is about carrying out one’s work in such a way that one will not be worn unreasonably down. There are several agents in play in this connection – such as the nature of the work, working and lifting techniques, the design of the workplace, the organisation of the work, aids and tools, plus the employee’s physical capacity and attitude to the work to be carried out. The consultancy attaches importance to each of these parameters.

AA Arbejdsmiljø – rådgivning om ergonomi og arbejdsmiljø I en tid med fokus på arbejdsmiljø og nedsættelse af sygefravær, arbejdsskader og nedslidning, har fysioterapeut Anni Navntoft slået sit navn fast som rådgiver og underviser indenfor ergonomi og arbejdsmiljø. Kundekredsen tæller såvel private som offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner og videregående uddannelser.

taking targeted and preventive action within the area of working environment is most certainly a worthwhile occupation. In connection with consultancy and education, the point of departure will not only be working environment but also ergonomics. However, the focus may be directed towards just one of the two concepts – all dependent on the customer’s requirements. Anni Navntoft has a comprehensive insight into most sectors – a fact contributing to relevant and attentive consultancy. The firm AA Arbejdsmiljø has existed since 1999 (arbejdsmiljø is Danish for working environment).

Ergonomics represents one element of the overall concept of working environment which, together with the risk of occupational accidents, also comprises the psychical, physical, chemical, and the biological working environment. A healthy working environment will contribute to the fostering of a healthy work life; and, hence,

Ergonomi handler i korte træk om at kunne udføre arbejdet på en måde, så man ikke slides unødigt ned. Der er flere faktorer der spiller ind på dette, såsom arbejdets art, arbejds- og løfteteknik, arbejdsstedets indretning, arbejdets organisering, hjælpemidler og redskaber samt medarbejderens fysiske formåen og holdning til arbejdet. I rådgivningen lægges vægt på alle disse faktorer. Ergonomi er en del af det samlede arbejdsmiljøbegreb der også omfatter det psykiske, fysiske, kemiske og biologiske arbejdsmiljø samt risikoen for arbejdsulykker. Et godt arbejdsmiljø er med til at skabe et godt arbejdsliv, så en målrettet og forebyggende indsats inden for arbejdsmiljø er nok værd at beskæftige sig med. I forbindelse med rådgivning og undervisning tages der udgangspunkt i såvel arbejdsmiljø som ergonomi, men fokus kan også være alene på det ene af de to begreber, afhængig af kundens ønsker. Anni Navntoft har et bredt branchekendskab, hvilket er med til at gøre rådgivningen relevant og nærværende. Firmaet AA Arbejdsmiljø har eksisteret siden 1999. 209


A. Enggaard A/S Marathonvej 5 DK-9230 Svenstrup Tel. +45 9838 1888 info@enggaard.dk www.enggaard.dk

A. Enggaard A/S er en af Nordjyllands største entreprenørvirksomheder, udviklere af innovative byggeprojekter og ejendomsinvestorer. A. Enggaard A/S er en familievirksomhed som har eksisteret gennem 3 generationer, hvor ansvarlighed

stikker dybt. Med tilknyttede selskaber beskæftiger virksomheden ca. 400 medarbejdere.

solid håndværksmæssig baggrund er nøgleord for virksomheden.

Ansvarlighed, nytænkning, kreativitet, fremdrift og dygtige og engagerede medarbejdere med en

Butikscentret Metropol har til dato været virksomhedens største projekt i Hjørring. Et projekt som har tilført Hjørring nytænkning indenfor handel og et nyt bibliotek som med sin nytænkning og innovative indretning har vakt opmærksomhed. Seneste projekt har været det nye domicil for advokatvirksomheden HjulmandKaptain på Frederikshavnsvej, hvor virksomheden har deltaget som totalentreprenører. På nuværende tidspunkt arbejdes der på en totalrenovering og en udbygning af Codanhus i Hjørring midtby. Planerne er at kommunen skal samle en lang række administrative funktioner i huset med plads til ca. 600 medarbejdere. Byggeriet forventes at gå i gang medio 2012.

Fakta om Metropol: • P-kælder, ca. 16.000 kvm. • Butikscenter, ca. 16.000 kvm. • Bibliotek, fitness og nykredit, ca. 7000 kvm. • Skattecenter, ca. 8.000 kvm. • I alt ca. 47.000 kvm. 210


A. Enggaard A/S is one of North Jutland’s largest contractors, developers of innovative construction projects and real-property investors. A. Enggaard A/S is a family business having existed for 3 generations, and it is characterised by a deeprooted sense of responsibility. Comprising associated companies, the business employs a staff of app. 400 people. Responsibility, innovation, creativity, momentum and competent and committed employees with well-founded backgrounds in the skilled trades constitute keywords to the business. To date, the shopping centre, Metropol, has been the business’s largest project in Hjørring. A project not just providing Hjørring with novel ways of thinking in terms of trade in but, also,

Facts about Metropol: • Underground parking facility, app. 16,000 sqm • Shopping centre, app. 16,000 sqm • Library, fitness and Nykredit estate agents, app. 7000 sqm • Tax Centre, app. 8,000 sqm. • In total app. 47,000 sqm

with a new library that, owing to its innovative thinking and interior design, has attracted much attention. The latest project has been the new domicile for the law firm HjulmandKaptain in Frederikshavnvej where the business participated as the turnkey contractor.

Currently, the business is occupied by carrying out a total renovation and expansion of Codanhus in the centre of Hjørring. According to the plans, the municipality will concentrate a wide range of administrative functions in this building that has a capacity for 600 employees. The construction work is expected to commence around mid 2012.

211


Agathon On Spot Silvervej DK-9850 Hirtshals Tel. +45 3110 0272 www.agathononspot.dk bent@agathononspot.dk

Agathon On Spot er den seriøse og professionelle servicepartner for såvel danske som udenlandske vognmænd og transportvirksomheder.

Agathon On Spot har domicil i et helt nybygget værksted på Silvervej i Hirtshals. Bygningen er en del af Hirtshals Transport Center og rummer

fire baner til reparation og syning af lastbiler og løstrailere. Banerne er 32 meter lange og giver derfor også mulighed for reparation, service og syning af modulvogntog. Desuden er der en bane til syning af personbiler. Agathon On Spot ejes og drives af Bent Agathon Leifsgaard, der over en kort årrække har opbygget virksomheden, som beskæftiger otte medarbejdere i flerholdsdrift. På det ny værksted på Silvervej har Agathon On Spot alle de mest almindelige reservedele, inklusiv dele til køleanlæg, således at kunderne hurtigt kan komme ud på vejen igen. I begyndelsen kørte Bent Agathon Leifsgaard med to mobilkassevogne til løstrailere i henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals, men med det ny topmoderne værksted har Agathon On Spot nu mulighed for at klare alle former og reparation og service endnu hurtigere og endnu mere effektivt. Agathon On Spot har faste aftaler med række af de største aktører i transportbranchen, f. eks. Color Line og Smyril Blue Water Shipping om vedligehold af de to virksomheders omfattende trailerpark, der skal tjekkes og synes regelmæssigt. Desuden har Agathon On Spot aftaler med DSV, TIP Trailer Rental, LT Rental, Euro Leasing, PEMA, Vendelbo Spedition, Schmitz Cargobull og DHL.

212


Agathon On Spot is a dedicated and professional service partner for hauliers and transport operators from Denmark and abroad. Agathon On Spot is domiciled in a brand new garage plant in Silvervej in Hirtshals. The building, which is a part of Hirtshals Transport Center, contains 4 lanes for repair and MOT testing of lorries and separate trailers. The lanes are 32 metres in length, thus allowing for repair and service as well as testing of modular heavy goods vehicles. Moreover, there is a lane for MOT testing of passenger cars. Agathon On Spot is owned and operated by Bent Agathon Leifsgaard who, over a short span of years, has built up the business which employs a staff of eight working on shifts. At the new facilities in Silvervej, Agathon On Spot stocks all the most common spare parts, including parts for refrigeration equipment, and thus the customers will swiftly be back on the road. To begin with, Bent Agathon Leifsgaard had two mobile repair vans for separate trailers, based in Frederikshavn and Hirtshals, respectively; but the new ultra-modern workshop has now made it possible for Agathon On Spot to solve all kinds of repair work and service even faster and much more efficiently. Agathon On Spot has entered into permanent agreements with a number of the transport in-

dustry’s major players, such as e.g. Color Line and Smyril Blue Water Shipping, concerning the maintenance of their comprehensive trailer fleets which are subject to regular checking and MOT

tests. Agathon On Spot moreover has agreements with DSV, TIP Trailer Rental, LT Rental, Euro Leasing, PEMA, Vendelbo Spedition, Schmitz Cargobull and DHL.

213


AKAPRINT

a/s

Grafisk virksomhed med eget bogbinderi AKAPRINT a/s er en grafisk full-service-­virk­som­ hed med mere end 40 års erfaring og ekspertise i produktion af bøger, tidsskrifter og reklame­ tryksager. AKAPRINT er en moderne, fleksibel og solid virksomhed, hvor godt håndværk går hånd i hånd med høj kvalitet, god service, leveringsdygtighed og et tæt og personligt samarbejde med kunderne. AKAPRINT er i ustandselig udvikling og helt i front med den nyeste teknologi. Maskinparken er alsidig og i højeste kvalitet og håndterer både små og store opgaver og oplag effektivt, sikkert og til tiden. AKAPRINT er desuden et af de ganske få trykkerier, der har eget bogbinderi. Også på det digitale område er AKAPRINT med helt i front. I 2011 har man således investeret i markedets bedste og mest moderne udstyr til digitaltryk af både bøger og reklametryksager.

214

Virksomhedens direktør, Michael Bergmann, var forudseende, da han i 2007 investerede i nye trykmaskiner og bogbindermaskiner og en 2.000 kvadratmeter stor udbygning af virksomheden. ”Uanset om det drejer sig om trykning og indbinding af bøger eller produkter som f.eks. tidsskrifter, kataloger, magasiner, brochurer ­el­ler reklametryksager, så kan vi klare det hele i huset. Det er en styrke, at vi kan gå ind og arbejde effektivt med en bogs eller en tryksags produktionstid. Den effektivisering kommer ­na­tur­ligvis vores kunder til gode”, siger Michael Bergmann. Med Michael Bergmann ved roret har ­AKAPRINT bl.a. opbygget og udviklet partner­skaber med mange af landets forlag, ligesom virksomheden i 2009 tog initiativ til Graphic Wave, der er et formaliseret samarbejde mellem fem grafiske virksomheder fordelt over hele landet. Samarbejdet styrker virksomhedernes kompetencer og arbejder aktivt med miljøet både internt og eksternt.


AKAPRINT

Graphics company with own bindery AKAPRINT a/s is a full-service graphics company with more than 40 years of experience and expertise at producing books, journals and printed matter for marketing purposes. AKAPRINT is a modern, flexible and sound business where professional craftsmanship goes hand in hand with top quality, high standards of service, reliable deliveries and close and personal customer relations. AKAPRINT is enjoying a period of unstoppable growth, and leading the way with state-of-the-art technology. The business has a wide range of machines at its disposal which are all of the highest quality and capable of handling both small and large print-runs efficiently, confidently and

punctually. AKAPRINT is also one of a minority of printers in Denmark to have its own binding department. In the digital field, AKAPRINT is also at the forefront. Thus, in 2011, the company has invested in the market’s best and most modern equipment for digital printing of books as well as advertising brochures. The company’s CEO, Michael Bergmann, was farsighted when, in 2007, he invested in new printing and bookbinding machines and a 2,000-squaremetre extension. “Whether the need is for the printing and binding of books or products such as journals, catalogues, magazines, brochures and marketing

a/s

materials, we handle the lot in-house. It is a clear advantage that we have everything under our own control and can work efficiently to reduce the production time for books and printed matter. This streamlining obviously benefits our customers,” says Michael Bergmann. With Michael Bergmann at the helm, ­AKAPRINT has built up and developed partnerships with many publishing houses in Denmark, and in 2009 the company was behind the launch of Graphic Wave, a formalised partnership between five graphics businesses located in different parts of Denmark. The collaboration strengthens the companies’ competencies and also helps them to focus their environmental activities, both internally and externally.

215


AOF

Hjørring Daghøjskole SprogcenteR

AOF Hjørring Daghøjskole/Sprogcenter AOF Hjørring Daghøjskole/Sprogcenter spiller en vigtig rolle for ledige i Hjørring Kommune.

Institutionen har mange års vigtig erfaring med og tradition for udvikling og gennemførelse af individuelle forløb for ledige i Hjørring-området.

AOF Hjørring Daghøjskole/Sprogcenter har eksisteret siden 1983 og blev til en selvejende institution i 1991. I marts 2006 overtog skolen også Sprogcentret i Hjørring.

Specielt udvikling i forhold til den lediges aktuelle situation er Daghøjskolens væsentligste kompetenceområde.

Den ledige kan efter aftale med vedkommendes kontaktperson på det lokale Jobcenter deltage på Daghøjskolen uanset kvalifikationer og skolemæssig baggrund. Der er ingen eksamen på daghøjskoleforløbene. Opholdet på Daghøjskolen kan være pointgivende i forhold til en række uddannelser. Sprogcentret udbyder til voksne udlændinge undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsforhold. Alle kan få undervisning i Sprogcentret, hvis disse betingelser er opfyldte: – Du har opholdstilladelse samt cpr.nr. og tilsagn om, at kommunen vil betale undervisningen. – Du ønsker at deltage i undervisningen og selv betale for det. Som kursist på Sprogcentret eller som selvstuderende kan man tilmelde sig de afsluttende prøver: – Prøve i Dansk 1 – Prøve i Dansk 2 – Prøve i Dansk 3 Sprogcentret udbyder desuden indfødsretsprøven, der kombineret med Prøve i Dansk 3 er et krav ved ansøgning om dansk statsborgerskab. Undervisningen vil primært foregå på Sprogcentret, som også har erfaring med undervisning på en virksomhed (individuelt eller gruppevis), hjemmeundervisning og fjernundervisning. Se endvidere hjemmesiden www.aofhjoerringdaghoejskole.dk

216


AOF

AOF Hjørring Daghøjskole/Sprogcenter Åstrupvej 15 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9890 3200 aof.dhs@mail.tele.dk www.aofhjoerringdaghoejskole.dk

AOF Hjørring Daghøjskole/Sprogcenter (Day School/Language Centre) AOF Hjørring Daghøjskole/Sprogcenter plays an important role for unemployed people within the municipality of Hjørring. AOF Hjørring Dagshøjskole/Sprogcenter was established in 1983 and became an autonomous organisation in 1991. In March 2006, the organisation also took over Sprogcentret (The Language Centre) in Hjørring. The institution has many years of experience with and tradition of development and implementation of individual unemployment development projects in the Hjørring area.

Hjørring Daghøjskole SprogcenteR

Anybody, who fulfills the following conditions, may receive tuition at the Language Centre: – you must possess a residence permit, a CPR number as well as a tuition fee payment approval from the municipality. – you wish to participate and pay the tuition fee yourself. All participants at the Language Centre, including all independent students, may sign up for the final tests: – Danish test 1 – Danish test 2 – Danish test 3

The Language Centre also offers the citizen test, which combined with the Danish test 3 is a prerequisite for applying for Danish citizenship. The tuition mainly takes part at Sprogcentret but we also have experience with company tuition (individually or in groups), home tuition and long distance tuition. For more information, please visit the homepage www.aofhjoerringdaghoejskole.dk

The most important area of competence of the Day School is development of the unemployed person’s current situation. Upon agreement with the contact person at the local job centre, the unemployed person can take part in courses at the Day School no matter his or her qualifications and educational background. The Day School courses involve no exams. Studying at the Day School might award the participant points towards a variety of other courses. The Language Centre offers Danish language courses as well as courses on Danish culture and society to adult aliens. 217


Sct. Olai Plads 2 DK-9800 Hjørring Tel. +45 3848 3044 Fax +45 3848 3144 hjoerring@al-bank.dk

Arbejdernes Landsbank har historisk set været lønmodtagernes bank og åbnede dørene d.3. juni 1919. Filialen i Hjørring åbnede d.16. juni 1979 efter den gamle BP benzinstation blev nedlagt, og ejendommen med de nuværende lokaler blev opført på grunden midt i Hjørring centrum med udsigt over Sct. Olai Plads og Sct. Olai kirke. Filialen i Hjørring beskæftiger i dag 8 mand samt 1 kundekonsulent og fremstår i dag efter en renovering i 2009 som en lys og moderne filial med store lokaler og en dejlig atmosfære. Selvom filialen i Hjørring historisk set har været en filial for privatkunder, udgør andelen af filialens udlån til erhvervskunder i dag næsten 30% af det samlede udlån, og der kommer hele tiden nye erhvervskunder til, som søger filialens ekspertise inden for finansiel rådgivning. I de senere år har filialen oplevet en markant vækst med stigning i både privat- og erhvervskunder, der virker til at have taget bankens værdier om ”bæredygtig vækst” og ”sund økonomisk planlægning” til sig. 218

”Vi har ikke tradition for at involvere os i store risikofyldte projekter. Derimod ønsker vi at etablere længerevarende, solide forhold til vores kunder gennem seriøs rådgivning, hvilket giver kunderne og os tryghed”, udtaler Filialdirektør Jens Nørgård Jensen fra Filialen i Hjørring. I Arbejdernes Landsbank er der god tid til at snakke med kunderne, og man er samtidigt en meget moderne bank med en bred vifte af elektroniske løsninger, som står til rådighed for kunderne, så en række bankforretninger kan klares derhjemme ved computeren. Det betyder, at man i filialen i Hjørring i højere grad kan bruge de 9 medarbejderes tid på personlig rådgivning, lytte til kundernes værdier og hjælpe dem med at opnå det, de drømmer om, uanset man er privat- eller erhvervskunde. Mange sportsinteresserede vil vide, at Arbejdernes Landsbank har tradition for et mangeårigt tæt samarbejde med idrætten. I skrivende stund er banken således enesponsor for den bedste ishockey-række i landet, der ligeledes bærer bankens navn, nemlig AL Bank ligaen, og samtidigt er man medhovedsponsor for superligaen i fodbold.


Arbejdernes Landsbank has historically been the bank of workers and was opened on June 3rd, 1919. The branch in Hjørring was opened on June 16th, 1979 after the old BP gas station was closed down and the current building was built on the patch in midst the centre of Hjørring, overviewing Sct. Olai Square and Sct. Olai Church. Today, the branch in Hjørring employs 8 persons, as well as 1 financial consultant, and is since the update in 2009 a bright and modern branch with large rooms and an inviting atmosphere. Even though the branch in Hjørring historically has been a branch for private clients, the credit part for business clients today is almost 30% of the overall credit, and business clients are constantly increasing, seeking the bank’s professional expertise in the field of financial counseling. The branch has during the last few years experienced significantly growth in both private and business clients, which seem to appreciate the bank’s values on ”sustainable growth” and ”healthy economic planning”.

”Traditionally, we do not engage in large, risky projects. Whereas we aim to establish long-term, solid relationships to our clients, via serious counseling, offering safety to both clients and us,” says branch director Jens Nørgård Jensen from the branch in Hjørring. In Arbejdernes Landsbank, there is time to talk to clients and it is further a very modern bank with a wide range of electronic solutions, available to all clients, in order for bank business to be conducted from home at the computer. Thus, the 9 employees in the branch in Hjørring are able to spend their time with personal counseling and listening to client values, in order to help them fulfill their dreams, regardless if it’s private or business clients. People, interested in sports know that Arbejdernes Landsbank traditionally cooperates with sports organisations. Thus, the bank is currently main sponsor for the best ice hockey league in the country, named the AL Bank League after the bank, and further main co-sponsor for the Danish football super league. 219


BYGGEFIRMA

220

Arne Andersen Vrå A/S Nordre Ringvej 7-9 DK-9760 Vrå Tel. +45 98 98 19 64 Fax +45 98 98 12 92 www.arne-andersen.dk

Arne Andersen Vrå A/S

Arne Andersen Vrå A/S

Arne Andersen Vrå A/S har siden sin begyndelse i 1975 været en seriøs aktør inden for byggebranchen på det nordjyske marked. Firmaet beskæftiger cirka 150 medarbejdere fordelt på erhvervs-, bolig-, offentligt- samt landbrugsbyggeri. Størsteparten af de opgaver, firmaet deltager i, er udført i total- og hovedentreprise og er udført af kompetente og engagerede medarbejdere og samarbejdsparter.

Arne Andersen Vrå A/S has since its start in 1975 been a serious actor within the construction branch on the market in North Jutland. The company has about 150 employees, allocated on the areas business, housing, public and agricultural construction. The main part of the assignments of the company, are total and main enterprise and performed by competent and devoted employees and cooperation partners.

Arne Andersen Vrå A/S har i Sønderskov ved Hjørring, opført det, mange har kaldt Fremtidens Landbrugsbyggeri, som firmaet vandt i en idékonkurrence udskrevet af Realdania. Projektet tager hensyn til arkitektur, landskab, dyrevelfærd og rentabilitet. Skallerup Klit Feriecenter i Hjørring Kommune har Arne Andersen Vrå A/S også sat sit store præg på gennem årene, blandt andet som hovedentreprenør på wellness centret Romulus.

Arne Andersen Vrå A/S has in Sønderskov near Hjørring, built what is often called the Agricultural Building of the Future, which the company won in an idea competition by Realdania. The project shows consideration for architecture, landscape, animal welfare and profitablity. In Skallerup Klit Feriecenter in Hjørring Municipality, Arne Andersen Vrå A/S has made a considerable difference over the years, e. g. as the main contractor on the wellness centre Romulus.

Arne Andersen Vrå A/S er også valgt til renovering af 165 lejligheder i Hjørring for Bygge- og Boligforeningen af 1938. Det er et projekt, der efter tidsplanen skal være gennemført i marts 2013.

Arne Andersen Vrå A/S has further been chosen to renovate 165 apartments in Hjørring for Bygge- og Boligforeningen af 1938. It is a project, which according to the time plan is to be finished by March 2013.

I Aalborg er firmaet i gang med at udvikle projektet ”Østerbro Brygge”, som bliver et markant projekt bestående af 80 ungdomsboliger, 25 ejerboliger, 31 familieboliger samt restaurant og dagligvarebutik på cirka 1.000 kvadratmeter. Herudover bliver der opført p-kælder i to etager. Beliggenheden bliver meget attraktiv, tæt på Kulturcentret Nordkraft og Musikkens Hus. Byggeriet forventes at stå færdig i begyndelsen af 2013.

In Aalborg, the company is developing the project ”Østerbro Brygge”, which will be a characteristic project, including 80 adolescent homes, 25 condos, 31 family homes as well as a restaurant and store of about 1.000 square feet. Further a parking garage over 2 floors. The location will be very attractive, close to the cultural centre Nordkraft and Musikkens Hus. This construction is expected to be finished in early 2013.

I Brønderslev udføres for Boligforeningen PM en totalentreprise, som indeholder renovering af 262 lejligheder, opførelse af nyt fælleshus samt nedrivning af 107 boliger. Projektet løber til udgangen af 2013.

In Brønderslev, a total enterprise is being done for Boligforeningen PM, including renovation of 262 apartments, construction of a new assembly hall as well as demolition of 107 apartments. This project will go on until the end of 2013.

Byggefirmaet Arne Andersen Vrå A/S er, og vil altid være, stærkt forankret i det nordjyske, men laver også en del dagligvarebutikker rundt omkring i Danmark.

The construction company Arne Andersen Vrå A/S is, and will always be, strongly embedded in North Jutland, but does also build quite a lot of stores allover Denmark.


din foretrukne samarbejdspartner  skilte/facadeskilte

 tryksager

 katalog/brochure

 bil dekoration

 reklamer

 storformat print

michael astorp

 bannere

højvangen 16 9800 hjørring

 rådgivning/

astorpmedia@gmail.com

konsulentbistand

www.astorpmedia.dk

22 49 11 36

astorp M

skilte

E

D

reklame

I

A

marketing 221


222


223


Frederikshavnsvej 58 DK-9800 Hjørring Tel. +45 9890 1511 baggesen@baggesen.dk www.baggesen.dk

Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri er behjælpelig med alt i forbindelse med dødsfald. Det vil blandt andet sige kontakt til relevante myndigheder, præst, kirkegård, fagforening, advokat, socialrådgiver annoncering, blomster samt fremstilling af gravsten naturligvis efter familiens ønske. Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri er medlem af Landsforeningen af Danske Bedemænd, og for kunderne betyder det en sikkerhed for, at medarbejderne har den relevante uddannelse, at medlemmerne driver en pæn, seriøs og sober forretning, at medarbejderne altid optræder præsentabelt, og at forretningens afdelinger er bemandet med uddannet personale. Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri beskæftiger i alt cirka 12 medarbejdere i afdelingerne Hjørring, Tårs, Brønderslev og Pandrup. Virksomheden råder over fem rustvogne.

224

Hos Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri lægger vi stor vægt på at være en både troværdig og professionel rådgiver for den familie og de pårørende, der har mistet en af deres kære. Vi har god tid, så vi kan få klaret alle de praktiske spørgsmål i fred og ro. For os er egenskaber som menneskekundskab og situationsfornemmelse afgørende værdier, fordi vi som bedemænd gerne vil hjælpe mennesker, der ofte er i dyb sorg. I sådan en situation kan det være svært at overskue alle de praktiske gøremål, som vi gerne hjælper med. Vi er gode til at lytte og opstille de muligheder, som familien har – og som det naturligvis står familien frit for at gøre brug af. Hos Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri tilbyder vi at komme hjem til vore kunder, eller kunderne er velkommen til at besøge os i en af vore afdelinger. Vi har desuden døgnvagt, således at vore kunder kan komme i kontakt med os hver eneste dag året rundt.

På vort stenhuggeri tilbyder vi at løse alle opgaver i granit efter kundens ønske. Foruden gravsten kan det være trapper eller for eksempel bordplader. I alle vore afdelinger har vi udstilling af gravsten. I vores afdeling i Hjørring har vi til stadighed 400 sten på lager. Hos Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri lægger vi stor vægt på at gøre noget ekstra ud af gravstene, fordi de netop er et varigt minde om den afdøde. En del af vore kunder ønsker selv at komme med en sten, som vore faguddannede stenhuggere derefter bearbejder. De fleste opgaver kan løses efter kundens ønsker inden for otte arbejdsdage.


Østergade 123 DK-9700 Brønderslev Tel. +45 9882 5711

Gørtlervej 3 DK-9490 Pandrup Tel. +45 9824 6466

Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri When a death has occurred, the undertakers and monumental masonry, Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri, provides assistance with respect to every detail in this connection. This comprises, among other things, taking contact to the relevant authorities, to the priest, the churchyard, the trade union, the lawyer, and to the welfare officer; taking care of death notice and flowers; and the provision and cutting of a headstone – in accordance with the desires of the bereaved family, naturally. Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri is a member of Danske Bedemænd (The Danish Association of Funeral Directors); and to client families this is an assurance that the staff has the relevant education; that the members will perform their duties with honesty, care and sobriety; that the staff will always be presentable in appearance; and that the branch offices will at all times be manned with an educated staff.

Sæby Landevej 396 DK-9830 Tårs Tel. +45 9895 8311

All in all, Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri has a staff of 12 employees distributed among the branch offices in Hjørring, Tårs, Brønderslev and Pandrup. The firm has five hearses at its disposal. At Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri, we attach much importance to being both a credible and professional advisor to the family and next of kin having lost one of their loved ones. We are in no hurry; and, hence, we can deal with all the practical matters in peace and quiet. To us, attributes such as the knowledge of human nature and a sense of occasion are decisive values since, being undertakers, we have a desire to help people experiencing a deep sorrow. In such a situation, it may be difficult to cope with all the practical requirements – in connection with which will gladly provide a helping hand. We are good listeners and proficient in putting forward the options open to the family – options that the family shall be under no obligation to make use of.

At Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri, we offer to visit our clients in their home, just as the clients are welcome to come and see us at one of our branch offices. In addition, we provide a 24-hour service, and thus our clients can get in touch with us each and every day – all year round. Our stone masonry offers any solution in granite, subject to client specifications. Other than headstones, we for instance provide solutions for stairs or bench tops. All our branches feature a headstone exhibition. Our Hjørring branch constantly carries a stock of 400 stones. At Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri, we attach much importance to making an extra effort in respect of headstones, exactly because they constitute a lasting memory of the deceased. Many of our clients prefer to deliver their own stone to which our specially trained m

225


226


BDO Nørrebro 15 · Box 140 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9623 5400 · Fax +45 9623 5401 hjoerring@bdo.dk · www.bdo.dk

Indlevelse skaber udvikling BDO er snart 110 år efter grundlæggelsen stadig et solidt dansk revisionsog rådgivningsfirma. Kontoret i Hjørring ligger centralt placeret i den nordjyske by: Her arbejder 50 revisorer – ofte i et tæt samarbejde vores 20 kollegaer i Hirtshals. Fra Hobro i syd til Skagen i Nord er vi samlet set 250 BDO-ansatte – vi er landsdelens største revisionsfirma! På landsplan er vi 1.100 medarbejdere i BDO, hvoraf mere end 120 er statsautoriserede revisorer. Vi har kontorer i 30 byer landet over. Indlevelse er det, som kendetegner os – vores indsigt, engagement og samarbejde med kunden. Vi engagerer os i kundens virksomhed og kan derfor yde indsigtsfuld rådgivning. Vores væsentligste kompetence er naturligvis revision og regnskab. Derudover har vi specialister, der arbejder med skat og moms, it-revision, rådgivning om køb og salg af virksomheder samt forskellige serviceydelser. Revisions- og rådgivningsvirksomheden deler adresse med BDO Kommunernes Revision, der er landets ubetinget største udbyder af revision og rådgivning til kommuner og andre offentlige virksomheder. BDO er en del af det internationale BDO-netværk, hvor hvert land er juridisk uafhængigt. Netværket betyder, at vi har 46.000 kolleger fordelt på 1.138 kontorer i 115 lande verden over. Det giver os et stærkt internationalt bagland, som vi kan trække på, når opgaverne kræver det.

Empathy creates development Now, almost 110 years after its foundation, BDO is still a strong Danish accounting and consultancy firm. The Hjørring office is located in the centre of this North Jutland town – and is the working place of 50 accountants, often in a close collaboration with our colleagues in Hirtshals. From Hobro in the south to the Skaw in the north, we are a total of 250 colleagues in BDO – we are the region’s biggest accounting firm. On a national basis, our staff numbers 1,100, including more than 120 state authorized public accountants. BDO has offices in 30 locations throughout Denmark. Empathy is our principal trademark: our insight, commitment and cooperation with the client. We engage in our client’s business and, hence, we can provide advisory services with insight. Our core competence is of course auditing and accounting. In addition, we have specialists within tax and VAT, IS auditing, mergers and acquisitions, plus a diversity of other services. The audit and accounting business shares its address with BDO Kommunernes Revision, which is Denmark’s absolute top provider of audit and accounting services to municipalities and other public businesses. BDO is a member of the international BDO network and each member firm is an independent legal entity. BDO member firms in 115 countries employ over 46,000 people in 1,138 offices throughout the world. This gives us a strong international support base in our work. 227


Beredskabscenter Hjørring Mads Clausens vej 9 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 7233 6800 · Fax +45 7233 6810 beredskabscenter@hjoerring.dk www.beredskabscenter.hjoerring.dk

Beredskabscenter Hjørring

Vi rykker hurtigt ud! Beredskabscenter Hjørring har altid ledelsen af indsatsen ved for eksempel et trafikuheld eller brand i et hus. Der er i alt fire indsatsledere ansat i Beredskabscenter Hjørring, og de skiftes til at have vagten og rykke ud som de første, når alarmen lyder. Ude på indsatsstedet får lederen hurtigt et overblik over situationen og er klar til at dirigere hjælpen fra Falcks brandfolk eller ambulancer det rigtige sted hen på ulykkespladsen, således at der spares, måske livsvigtige, sekunder i den første indsats. Det er også indsatslederen fra Beredskabscenter Hjørring, der i samarbejde med politiet, reddere eller en læge står for ledelsen af den videre indsats på stedet. Beredskabscenter Hjørring er som en kommunal institution også de første, der får henvendelse om for eksempel et miljøuheld, hvor det er vigtigt med den hurtige og den rigtige indsats.

Livsvigtige spørgsmål

Beredskabscenter Hjørring hjælper Dig med at passe på Beredskabscenter Hjørring er din kommunale sikkerhed før, under og efter skaden er sket. Beredskabscenter Hjørring hjælper gerne dig og din familie med at passe på og dermed få mere sikkerhed og tryghed, hvis og når ulykken hænder og skaden sker. Vi arbejder meget med forebyggelse og hjælp til at sikre dig og dine i forbindelse med brand, indbrud og skadeshændelser. Vi kommer naturligvis med blå blink, sirener og hjælp i den akutte situation, og vi sørger for at hjælpe på flere fronter, når skaden er sket, og de normale tilstande skal genoprettes. Vi kan gennem et unikt samarbejde mellem forskellige relevante aktører lige fra håndværkere til forsikringsselskaber sørge for, at du som skadeslidt kommer hurtigst muligt tilbage på sporet og kan genoptage den normale hverdag og drift. Beredskabscenter Hjørring kan også hjælpe, inden der sker en ulykke. Forebyggelse er altid en god ide. Vi tilbyder i samarbejde med andre aktører mange forskellige relevante kurser i brandsikkerhed, brandbekæmpelse, førstehjælp, sikring af en din bolig eller virksomhed, så der gøres mest muligt for at undgå indbrud, skader og ulykker. Brandsyn er med til at forebygge. Det er bedre og som regel oftest billigere at forebygge end at helbred, lyder et gammelt ord, og det er helt rigtigt. Beredskabscenter Hjørring arbejder med mange forskellige områder inden for beredskab og brandforebyggelse. Det er for eksempel brandinspektøren, der kan hjælpe dig til at finde ud af, præcist hvor mange mennesker, der må være på 228

diskoteket. Brandinspektøren besøger jævnligt alle store forsamlingsbygninger som for eksempel biografen og Metropol og generelt, hvor der er flere end 50 mennesker samlet. Det er også brandinspektøren, der kan hjælpe dig med, hvor meget fyrværkeri, den enkelte butik må sælge, og hvilke skorstensfejere, der er tilknyttet Hjørring Kommune. Det sker alt sammen for at skabe mest muligt tryghed for borgerne og for at forhindre og forebygge ulykker. Beredskabscenter Hjørring arbejder derudover også med forebyggelse af brand med undervisning specielt tilrettelagt for børn, foredrag på skoler og i institutioner samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp for voksne.

1. Hænger der røgalarmer hjemme hos jer? 2. Har du talt med dine børn om, hvor de redder sig ud, hvis det begynder at brænde? 3. Ved du og dine børn, hvordan man alarmere brandvæsenet, hvis det begynder at brænde? Hvis du ikke kan svare ja til alle spørgsmålene, så kan du måske blive en af de mange uheldige mennesker, som hvert år mister tøj, hjem, minder og endda måske livet til en brand. Beredskabscenter Hjørring hjælper gerne dig og din familie til mere tryghed. Se mere på www.beredskabscenter.hjoerring.dk


Beredskabscenter Hjørring Beredskabscenter Hjørring helps you take care The Fire-and-Rescue-Services Centre in Hjørring, Beredskabscenter Hjørring, is your local municipal security before, during, and after the occurrence of an accident. Beredskabscenter Hjørring is always ready to help you and your family to take care and, thus, be in a safer and more secure position, if and when a crisis sets in, and an accident occurs. A considerable part of our work is dedicated to prevention and to safety-measures directed at securing you and yours in respect of the occurrence of fire, burglary and damage. In case of acute trouble, we naturally provide immediate help – arriving with sirens and our blue lights flashing. And, once damage has occurred and normal conditions need to be re-established, we provide help on several fronts. By way of a unique interaction with and between the various relevant players – from builders to insurance companies – we can make sure that the injured party (you and/or your business) will get back on track as soon as possible so that your family can resume its normal daily life and, for businesses, operations can continue with as little interruption as possible. Beredskabscenter Hjørring also helps you before accidents happen. Prevention is always a good idea. In cooperation with other players, we provide a wide variety of relevant courses within fire safety, fire fighting, first aid, and – for the purpose of making the best possible efforts in the prevention of burglary, damage and accidents – protection of your dwelling or business. Fire inspections contribute to prevention. To paraphrase an old saying, prevention is better and, as a rule, cheaper than cure – quite true, too! Beredskabscenter Hjørring operates within a wide variety of areas concerning fire prevention and

emergency situations. Thus, it is the fire-service chief you should turn to, if you want to know the exact number of people allowed at the disco. On a regular basis, the fire-service chief will visit all major assembly buildings such as e.g. the cinema and Metropol and, in general, any location where more than 50 people will be gathered.

for assistance is most required, and thus ensure that the initial seconds, which may be vital, are fully exploited. In cooperation with the police, paramedics and/or a doctor, the Beredskabscenter Hjørring emergency-service supervisor will also be in charge of the further emergency work on the site of accident.

Likewise, it will be the fire-service chief whom businesses will turn to for advice on the amount of fireworks an individual shop will be allowed to store; he is, further, in a position to provide you with the names of the chimney sweeps attached to the Municipality of Hjørring. This apparatus has been brought about for the sake of providing the best possible safety for the citizens and for the purposes of taking preventive and precautionary measures as regards accidents.

Being a municipal organisation, Beredskabscenter Hjørring is also the first to receive calls reporting e.g. environmental accidents where not only speed but also taking the correct action is of the essence.

Beredskabscenter Hjørring’s work is also dedicated to fire prevention through education particularly targeted at children, through lectures at schools and institutions, and through courses in fire fighting and first aid for adults. We turn out quickly! In the event of e.g. traffic accidents or a house on fire, Beredskabscenter Hjørring is always in charge of the emergency work. In all, Beredskabscenter Hjørring employs four on-site emergency-service supervisors among whom the watch shifts rotate; and they are the first to turn out when the alarm goes. Very soon after his arrival at the accident site, the supervisor will have established an overview of the situation; and he will be ready to direct the help – be that fire fighters or ambulances – to the exact spot on the accident site where the need

Vital questions 1. Do you have smoke detectors installed at your place? 2. Have you ever told your children where to escape, should a fire break out? 3. Do you and your children know how to alert the fire-fighting services, should a fire break out? If you are unable to answer all three questions by a ‘yes’, then you may be running the serious risk of becoming an unfortunate number in the annual statistics of people who lose – at worst – their live, their home, their memories and their clothes to a fire. The Fire-and-Rescue-Services Centre in Hjørring, Beredskabscenter Hjørring, is always at your service in matters concerning the enhancement of safety for you and your family. Learn more at www.beredskabscenter.hjoerring.dk 229


Bolig Hjørring Østergade 52 A · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9656 1940 post@bolighjoerring.dk www.bolighjoerring.dk

BOLIG HJØRRING

Vestbyparken

Bolig Hjørring Bolig Hjørring er et samarbejde mellem Boligforeningen AB, Hirtshals Boligforening, Sindal Boligselskab Bygge & Boligforeningen af 1938, Hjørring Boligselskab samt Boligselskabet Vesterlund. Bolig Hjørring administrerer ca. 3300 lejemål i Hjørring, Hirtshals, Sindal samt Tårs og omegn. Boligerne er fordelt på lejligheder, ungdomsboliger samt række- og gårdhavehuse. Boligsøgende behøver kun at være opnoteret ét sted for at få adgang til vores boliger. Den fælles opnotering i Bolig Hjørring betyder, at aktive boligsøgende altid kan ændre i deres ansøgning om en ledig bolig og altid kan se, hvilken placering de har på ventelisten. Opnoterede boligsøgende kan desuden altid komme på venteliste til én eller flere boliger. Placering på ventelisten bestemmes af, hvornår den enkelte er blevet opnoteret. Bolig Hjørring sikrer medlemmerne gode lejeboliger. Vores bebyggelser er godt vedligeholdt og opgraderes og renoveres jævnligt, således at vi altid er i stand til at tilbyde tidssvarende og konkurrencedygtige boliger med adgang til attraktive faciliteter som den nye Kultur Café i Vestbyen. Renoveringen af Vestbyparken er det største renoveringsprojekt i Hjørring til dato. Bebyggelsen er facadeisoleret og fremstår som et helt nyt og moderne byggeri. De første 90 lejligheder er moderniseret efter passivhus-princippet, og alt fremtidig nybyggeri og renovering vil blive udført som passivhus-princippet og vil dermed følge Hjørring Kommunes Globale Spor. Bolig Hjørring beskæftiger knap 90 medarbejdere, og kontoret i Østergade i Hjørring er åbent fra mandag til torsdag. 230


BOLIG HJØRRING

Bolig Hjørring – Hjørring Building Society Bolig Hjørring represents a cooperation between the following housing associations: Boligforeningen AB, Hirtshals Boligforening, Sindal Boligselskab, Bygge & Boligforeningen af 1938, Hjørring Boligselskab, plus Boligselskabet Vesterlund. Bolig Hjørring manages app. 3300 tenancies located in Hjørring, Hirtshals, Sindal, and in Tårs and its environs.

buildings now appear as entirely new and modern constructions. The first 90 flats have been modernised according to the passive-house principle; and all future new construction and renovation to be carried out will comply with this principle and thus be in step with the Global Footprint of the Municipality of Hjørring. Bolig Hjørring employs a staff of about 90 people, and our offices in Østergade in Hjørring are open from Monday to Thursday.

The dwellings can be classified as flats, youth residences, and as terraced or atrium houses. If you are looking for a place to live, you just put your name down for a tenancy on one list which will automatically give access to all the above-mentioned housing associations’ vacant tenancies. This shared Bolig Hjørring list means that all active tenancy seekers can always modify their application for a vacant tenancy; and, likewise, they will always be in a position to look up their current placing on the waiting list. Moreover, tenancy seekers will always have the opportunity of being put on the waiting list for one or several tenancies. Your placing on the waiting list will be determined by the date of your being put on the list. Bolig Hjørring guarantees its members good tenancies. Our housing estates are well maintained, and they are frequently subject to upgrading and renovation; and thus we are always capable of providing up-to-date and competitive dwellings with access to attractive facilities such as the new Kultur Café (culture café) in Vestbyen. The renovation of Vestbyparken represents the largest renovation project in Hjørring to date. Having undergone an external-cladding insulation, the

Jens Ole Jørgensen, direktør i Bolig Hjørring

231


232


brüel international a/s W. Brüels Vej 11 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 0011 · Fax +45 9892 0906 bruel@bruel.dk · www.bruel.dk

brüel international a/s Med en historie, der begynder med et traditionelt smedefirma tilbage i 1843, er brüel international a/s en af Hjørrings ældste virksomheder. I dag er brüel international a/s blandt Europas førende producenter af fuldautomatiske anlæg til håndtering, vask og tørring af plastemballage til levnedsmiddelindustrien over hele verden. Virksomheden, der er en del af Jorgensen Group A/S, beskæftiger omkring 100 medarbejdere på hovedkvarteret på W. Brüels Vej. Firmaet har desuden datterselskaber i Holland, Tyskland, Schweiz og Australien. Da jernbanen kom til Vendsyssel var virksomheden kendt for sine landbrugsmaskiner, redskaber og kakkelovne. I 1880’erne blev Waldemar Brüel optaget som kompagnon, og firmaet udviklede sig til en decideret maskinfabrik og jernstøberi.

Da 1800 blev til 1900 gik W. Brüel fra landbrug til industri og begyndte en produktion af drejebænke og værktøjsmaskiner. Siden er fokus ændret mange gange og i dag er kernekompetencen avancerede, kundetilpassede anlæg til håndtering, vask og tørring af plastkasser og paller til levnedsmiddelindustrien. Mens plastemballagen i større og større omfang genbruges, rettes fokus naturligt på at nedsætte energiforbruget i alle processer. I forlængelse heraf, bestræber brüel international a/s at være på forkant med den nyeste udvikling. Nyeste produkt er således en spintørrer, som er en effektiv og økonomisk løsning, hvor emnerne centrifugeres i et tørrekabinet, hvor der bruges ganske lidt energi til processen.

brüel international a/s With a history of being a traditional welding company back in 1843, brüel international a/s is one of the oldest businesses in Hjørring. Today, brüel international a/s is one of Europe’s leading manufacturers of all-automatic installations for handling, washing and drying of plastic packaging for the worldwide food industry. The company, which is part of Jorgensen Group A/S, employs about 100 employees at the head quarter on W. Brüels Vej. The company has further affiliates in the Netherlands, Germany, Switzerland and Australia. When the railroad came to Vendsyssel, the company was known for its agricultural machines, tools and stoves. In the 1880’s, Waldemar Brüel was admitted as partner, and the company developed into a machine shop and iron foundry. When the 1800s became 1900s, W. Brüel went from agriculture to industry and started manufacturing lathes and tool machines. Focus has changed many times since and the core competency is now advanced, customised equipment for handling, washing and drying of plastic boxes and pallets for the food industry. Plastic packaging is being recycled to a larger extent, and we focus on reducing the energy consumption in all processes. In extension of this, brüel international a/s strives to be in forefront with the newest advance, and the newly developed spin dryer is an efficient and economical solution for centrifuging items in a drying cabinet with a minimum of energy.

233


Bræmer Tryk / printNord Bræmer Tryk / printNORD er et af Danmarks mest seriøse og professionelle, full service trykkerier med en maskinpark, der er udbygget i takt med den teknologiske udvikling inden for den grafiske branche. Med næsten 100 år i bagagen er Bræmer Tryk / printNORD garant for både erfaring og høj faglig standard. Kasper Bræmer er fjerde generation i virksomheden og sammen med sin far, Frank, har han målrettet fokus på produktudvikling og nytænkning. Bræmer Tryk / printNORD har f. eks. i flere år produceret infoletter – små formater – og nu er virksomheden som en af de eneste i stand til at tilbyde figurstansning, klammehæftning og limning i én produktionsgang. Her er det løsningen, der gør forskellen I en branche præget af intens konkurrence skiller Bræmer Tryk / printNORD sig ud og har derved udviklet sig til at være en seriøs og professionel samarbejdspartner for en række af landets største trykkerier. Med sin know how og sine specielle produkter er Bræmer Tryk / printNORD således med til at give sine kunder en særlig profil. En af kernekompetencerne har i mange år været produktion af bøger. Bræmer Tryk / printNORD er den naturlige samarbejdspartner for forlag og andre, der udgiver bøger i professionell udformning. Bræmer Tryk / printNORD sætter en stor ære i produktion af bøger, hvor det gode håndværk er i højsædet.

234


Bræmer Tryk / printNord Frilandsvej 3 · DK-9760 Vrå Tel. +45 9898 1466 · Fax +45 9898 2245 info@printnord.dk · www.printnord.dk

Bræmer Tryk / printNord Bræmer Tryk / printNORD is one of Denmark’s most trustworthy and professional full-service printing firms with a production plant that has been expanding in harmony with the technological developments within the printing industry. Based on the knowledge generated through our almost 100 years of existence, Bræmer Tryk / printNORD can guarantee experience as well as high professional standards. Kasper Bræmer represents the firm’s fourth generation; and he and his father, Frank, target their focus at product development and innovative thinking. For many years, Bræmer Tryk / printNORD has, for instance, worked within the production of ‘infolets’ – small formats; and, today, the firm is one of the very few printers capable of providing figure die-cutting, bracket stapling and gluing in one work process. We believe that the solution makes the difference By standing out in a trade characterised by fierce competition, Bræmer Tryk / printNORD has thus developed into being a trustworthy and professional collaborator for many of Denmark’s biggest printing firms. The combination of Bræmer Tryk / printNORD’s knowhow and specialty solutions thus contributes to providing the firm’s customers with an outstanding profile. For a great number of years, one of the firm’s core competences has been book production. To publishing houses and other publishers of books in professional designs, Bræmer Tryk / printNORD is the natural collaborative partner. Bræmer Tryk / printNORD takes much pride in the production of books where good craftsmanship is paramount. 235


Bygma Hjørring Farøvej 29 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 3611 www.bygma.dk hjoerring@bygma.dk private og erhvervskunder. Vi arbejder således sammen med alle kundegrupper, fra den private husejer til store, landsdækkende og regionale byggefirmaer og leverer lige så gerne materialer til mindre selvbyg-projekter som til store private og offentlige byggerier. Bygma Hjørring arbejder innovativt sammen med byggebranchen og har som en ansvarsbevidst virksomhed bl.a. fokus rettet mod energirigtigt byggeri – senest som aktiv medspiller i Nordic Living, hvor vi sammen med byggevirksomheder, arkitektfirma, Hjørring Kommune og EUC Nord har skabt Danmarks billigste passivhus, et projekt nyder stor bevågenhed lokalt og nationalt.

Bygma Hjørring Bygma er Danmarks største danskejede grossistkæde indenfor salg af byggematerialer og med afdelinger i Hjørring, Hirtshals og Bindslev er der aldrig langt til den nærmeste Bygma i Hjørring Kommune. Og netop nærheden og den lokale forankring er en af hovedhjørnestenene hos Bygma, der i Hjørring beskæftiger et halvt hundrede dygtige og engagerede medarbejdere, der er klar med faglig rådgivning og professionel sparring for både

236

Som en innovativ virksomhed stiller vi store krav til vores medarbejderes kompetencer, ikke mindst i forhold til viden om de nyeste og mest energirigtige byggematerialer. Derfor supplerer medarbejderne også løbende deres viden på området, således at vi kan vedblive at være en professionel og seriøs samarbejdspartner for kunderne. Bygma Hjørring er opdelt i tre afdelinger, nemlig et byggemarked med inspirationsmiljø, håndværkerbutik samt trælast. Vores lager er stort og bredt, og vi kører varer ud med egne biler, således at vi hurtigt og effektivt kan levere de produkter, som kunderne skal bruge. Vores byggemarked har åbent alle ugens syv dage samt på de fleste helligdage.


Bygma Hjørring Bygma is Denmark’s largest Danish-owned wholesale chain within the sale of construction materials. With outlets in Hjørring, Hirtshals and Bindslev, the most near-by Bygma within the Municipality of Hjørring is never far away. The local roots and close proximity, in particular, constitute one of the cornerstones at Bygma who, in Hjørring, employs a staff of about 50 skilled and committed employees at hand with specialist consultancy and professional sparring for private and business customers alike. We thus work together with all customer groups – ranging from private homeowners to major regional and national building contractors; and we are equally pleased to deliver materials for minor DIY projects as for large private and public ­building sites. Bygma Hjørring has established an innovative cooperation with the construction trade, and – as we are a responsible business – we are focused on e.g. energy-efficient building, most recently demonstrated by our playing an active role in Nordic Living where, in association with construction firms, architect, the Municipality of Hjørring and the vocational school EUC Nord, we participated in the creation of Denmark’s cheapest passive house – a project attracting much attention, locally as nationally.

respect of their knowledge about the most novel and energy-friendly building materials. Our employees are thus constantly updating their insight within this area for the purpose of retaining our continued position as a professional and serious partner for our customers.

spirational environment, a store for builders and a timber yard. We carry a large comprehensive selection of products; and our delivery takes place via own vehicles thus ensuring a swift and efficient delivery of the goods required by our customers.

As we are an innovative company, our demands to employee competences are high – not least in

Bygma Hjørring has been split up into three branches, namely a DIY store featuring an in-

Our DIY store is open all seven days of the week and on most bank holidays.

237


Bøf & Vin Midt i Hjørring centrum finder du den fantastiske familierestaurant Bøf & Vin, som tilbyder en omfattende menu af de mest autentiske retter fra det kinesiske, det sydøstasiatiske og danske køkken. Hvis du drømmer om at friste dine smagsløg i hyggelige omgivelser og til fornuftige priser, vil Bøf & Vin helt sikkert leve op til dine forventninger. Bøf & Vin bliver drevet af højt kvalificerede kokke med forskellige nationaliteter og baggrund. Vores dygtige kokke har ikke kun fokus rettet mod at glæde vores mange kunder med gode tilbud fra vores menukort, de er også innovative og kreative med afsæt i kundernes ønsker. Som mange rejsende ved, bliver meget af den lækre mad i Sydøstasien tilberedt i de såkaldte gadekøkkener. Her i Hjørring gør Bøf & Vin gadekøkkenet muligt i nøje overensstemmelse med de danske standarder for hygiejne samtidig med at den autentiske smag bevares. Foruden de lokale indbyggere kommer mange turister, specielt fra Norge, Tyskland, Sverige og Storbritannien, for at nyde den lækre mad på Bøf & Vin. Over de seneste 20 år har Bøf & Vin serveret sine ekstremt populære kinesiske retter som f. eks. stegte nudler, Peking-and, dybtstegte kæmperejer, hjemmelavede supper og forårsruller sammen med vestlig mad som vores populære oksemørbrad grillet på trækul med hvidløgssmør. Middag kan passende rundes af med irsk kaffe, stegte bananer eller kinesisk frugtsalat. Restaurant Bøf & Vin tilbyder en bred vifte af drikkevarer som øl og vin fra mange lande og til meget forskellige priser.Vi har indrettet rygerum, legerum for børnene og udendørs servering sommeren igennem. Restaurant Bøf & Vin er således det perfekte spisested for familier, forretningsfolk og turister. Vi glæder os til dig at byde jer velkommen på Restaurant Bøf & Vin i Hjørring. 238


Bøf & Vin

Jernbanegade 10 – DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 2188 restaurant@beefandwine.com www.beefandwine.com

Over the past two decades, Restaurant Bøf og Vin has been serving its extremely famous Chinese food such as fried noodles, Peking duck, deep fried Chinese prawns, homemade soup and spring rolls, as well as western food, like the succulent beef tenderloin with garlic butter grilled on charcoal. You may round off your meal with irish coffee, roasted banana or Chinese fruit salad. Retaurant Bøf og Vin also offers a rich selection of alcohol drinks, such as beers and wines from many different countries with a range of prices. Furthermore, Restaurant Bøf og Vin has a smoking room, play area and outdoor serving area during summers, making it suitable for families, businessmen,as well as tourists. We look forward to serving you at Restaurant Bøf og Vin in Hjørring!

Bøf & Vin Right in downtown Hjørring, you will find the fantastic one-stop family restaurant, Bøf & Vin,which serves an extensive menu of the most authentic Chinese, Southeast Asian and Danish cuisine. Are you dreaming of tantalising your taste buds in an exquisite setting at a reasonable price? Bøf & Vin will exceed your expectations. Bøf & Vin is run by highly qualified chefs with different nationalities and backgrounds. The highly skilled chefs focus not only on satisfying customers with offerings in the existing menu, but also being innovative and creative based on customers’ needs. As travellers may know, much of the delicious food in Southeast Asian food is made by the socalled ’street kitchen’.Here in Hjørring, Restaurant Bøf & Vin makes the ’street kitchen’ cuisine available in accordance with Danish hygiene standard, and ensures you the authentic flavours. Besides local patrons, tourists especially those from Norway, Germany, Sweden and the UK frequently come to enjoy the delicious food offered by Bøf og Vin. 239


240


Carepoint – Dalsgaard Biler A/S

Carepoint – Dalsgaard Biler A/S Autoriseret forhandler af Skoda og Seat Frederikshavnsvej 255 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 3299 · Fax +45 9891 1004 www.skoda-hjoerring.dk · ud401@skoda.dk

engagerede medarbejdere, der ved alt, hvad der er værd at vide om Škodas og Seats modeller. I tilknytning til bilhuset på Frederikshavnsvej er indrettet et topmoderne PAVA Center, der tilbyder alt indenfor professionel rustbeskyttelse af biler, samt et dækcenter med speciale i dæk og fælge. Carepoint – Dalsgaard Biler A/S Carepoint – Dalsgaard Biler A/S har siden 2001 været autoriseret forhandler af Škoda og siden den 1. september 2011 tillige autoriseret forhandler af Seat, der således for første gang er repræsenteret i Hjørring. Da Carepoint – Dalsgaard Biler A/S i 2005 skiftede adresse fra utidssvarende lokaler på Frilandsvej til Frederikshavnsvej rykkede virksomheden ind i et af landsdelens mest moderne bilhuse, som danner de bedste rammer om de nye biler samt giver medarbejderne perfekte forhold på værkstederne, på lageret og i klargøringen, hvor det nyeste værktøj og udstyr er lige ved hånden. Carepoint – Dalsgaard Biler A/S beskæftiger 21 dygtige og

Carepoint – Dalsgaard Biler A/S sælger årligt 400-500 nye og brugte biler, og med en erfaring, der rækker næsten 25 år tilbage er Uffe Dalsgaard ikke blot et kendt ansigt i branchen men også en velrenommeret og seriøs samarbejdspartner for både private og erhvervskunder i hele ­landsdelen. Foruden de nyeste og mest spændende modeller fra Škoda og Seat byder Carepoint – Dalsgaard Biler A/S også altid på et varieret og bredt udvalg af nyere brugte biler af alle mærker. Med sit store netværk i autobranchen er Uffe Dalsgaard desuden i stand til at opfylde de fleste specielle ønsker om brugte biler.

Carepoint – Dalsgaard Biler A/S Carepoint – Dalsgaard Biler A/S has been a franchised Škoda dealer since 2001; and, effective since 1 September 2011, another franchise agreement – concerning Seat, made the firm the first ever Seat representative in Hjørring. When, in 2005, Carepoint – Dalsgaard Biler A/S moved to Frederikshavnsvej from its outdated premises at Frilandsvej, the company also moved into one of the region’s most modern car-dealership buildings that not only constitutes the very best framework for the new cars but also provides the repair-shop staff with perfect conditions – in garages, strockroom, and preparation where state-of-the-art equipment and tools are within everyone’s reach. Carepoint – Dalsgaard Biler A/S has a staff of 21 skilled and dedicated employees knowing all there is to know about the Škoda and Seat models. Adjacent to the Frederikshavnsvej car dealership, you not only find an ultra-modern PAVA anti-corrosion treatment Centre providing a professional rust-proofing programme for cars, as there is also a tyre and wheel-rim specialist centre on the ­address. On an annual basis, Carepoint – Dalsgaard Biler A/S sells between 400 and 500 new and used cars. And, owing to an experience dating almost 25 years back, Uffe Dalsgaard is not just a wellknown face within the trade; he is also considered a bona fide business partner of high standing by private as well as trade customers from all over the region. In addition to the latest and most exotic Škoda and Seat models, Carepoint – Dalsgaard Biler A/S, always has a varied and broad selection of quite recent used cars of all brands. Due to his comprehensive network within the car trade, Uffe Dalsgaard is moreover reputed to be capable of fulfilling almost any specific requirements in respect of used cars. 241


Som transportør af 2,5 mio. passagerer mellem Norge og Danmark er Color Line Danmark A/S en væsentlig aktør på det nordjyske turistmarked. Color Line Danmark A/S er et datterselskab af Color Line, der med hovedsæde i Oslo, årligt sender 4,5 mio. passagerer til og fra Norge.

Den absolutte højsæson på ruterne mellem Danmark og Norge er fra midt i juni til midt i august samt fra midt i januar til midten af marts, og samlet set er færgeforbindelsen den betydeligste transportør af passagerer til og fra de to lande.

Color Line Danmark A/S sejler med to færger på ruterne Hirtshals - Kristiansand og Hirtshals -Larvik. I alt sejler rederiet med op til fire daglige afgange mellem Danmark og Norge.

Color Line er vejen til dejlige oplevelser i både Norge og Danmark. Den korte overfartstid betyder, at mange vælger at benytte rederiets komfortable færger også til hurtige ture, f. eks. skiweekender om vinteren og miniferier om sommeren. Desuden benyttes færgerne i vid udstrækning til transport af fragt mellem Norge og det øvrige Europa.

I 2007 lancerede rederiet et helt nyt koncept i Danmark, Color Line Superspeed, som eret helt nyt rejsekoncept med store hurtiggående og komfortable færger, der sørger for en effektiv overfart i moderne og indbydende omgivelser.

242

Color Line beskæftiger 130 medarbejdere i Danmark.


Color Line P. O. Box 30 DK 9850 Hirtshals Tel. +45 9956 2000 Fax +45 9956 2020 www.colorline.dk

As a transporter of 2.5m passengers between Norway and Denmark, Color Line Danmark is a substantial actor in the North Jutland tourist market. Color Line Danmark A/S is a subsidiary of Color Line, headquartered in Oslo and responsible for the annual transport of 4.5m passengers to and from Norway.

ing surroundings. The absolute season peaks for the routes between Denmark and Norway lie between mid June and mid August as well as between mid January and mid March; and, collectively, the ferry connection constitutes the most important passenger transport to and from the two countries.

Color Line Danmark A/S operates the routes between Hirtshals and Kristiansand and between Hirtshals and Larvik with two ferries. In total, the line runs up to four daily departures between Denmark and Norway.

Color Line is the road to wonderful experiences in both Norway and Denmark. The brief passage time means that many people prefer using the line’s comfortable ferries – also for just taking a trip, such as e.g. skiing weekends in the winter and mini-holidays in the summer. The ferries are also used for carriage of goods between Norway and the rest of Europe.

In 2007, the line launched an entirely new concept in Denmark – the Color Line Superspeed, which is a completely new travel concept with large and comfortable express ferries ensuring an efficient passage in modern and invit-

In Denmark, Color Line employs a staff of 130.

243


M. P. Koefoeds Vej 10 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 7224 6000 · Fax +45 7224 6101 info@eucnord.dk · www.eucnord.dk EUC Nord forsyner virksomheder i Vendsyssel med kompetencer EUC Nord er Vendsyssels største uddannelsesinstitution med flere end 14.000 elever og kursister om året på en række centre og skoler i Hjørring og Frederikshavn. EUC Nord har 400 ansatte. EUC Nord dækker disse fagområder: • Bygge og anlæg • Strøm, styring og it • Produktion og udvikling • Mad til mennesker • Bil, fly og andre transportmidler • Bygnings- og brugerservice • Merkantil (Handel, kontor og finans) EUC Nord tilbyder: • Erhvervsuddannelser på teknisk skole og handelsskole. • Erhvervsgymnasiale uddannelser på teknisk gymnasium og handelsgymnasium • Arbejdsmarkedsuddannelser på AMU Center Vi udvikler hele tiden nye uddannelser i tæt samarbejde med virksomhederne og arbejder sammen med de nødvendige partnere, blandt andet Aalborg Universitet. Som partner i Nordjyllands Erhvervsakademi udbyder EUC Nord korte videregående uddannelser. EUC Nord har særlig ekspertise i 2 udviklingscentre: • Autobranchens Udviklingscenter • Håndværkerakademiet Alle aktiviteter er samlet på eucnord.dk

244


EUC Nord – vocational college for trades and industry, provider of competences to the Vendsyssel business sector With more than 14,000 annual students and course participants attending a number of schools and centres in Hjørring and Frederikshavn, EUC Nord encompasses Vendsyssel’s largest educational institutions. EUC Nord ­employs 400 people. EUC Nord covers the following vocational areas: • Building and construction • Electricity, control systems and IT • Production and development • Human food • Cars, aircraft and other means of transportation • Facility and user service • Commercial (trade, office and finance)

EUC Nord provides: • Vocational education at technical college and business college • Upper-secondary education at technical college and business college • Vocational educations at AMU, an adult vocational training centreenter In a close collaboration with the business sector, we continuously develop new educations, and we cooperate with all relevant partners such as e.g. Aalborg University. In our capacity as partner in Nordjyllands Erhvervs­ akademi (Business Academy, North Jutland), EUC Nord provides ­short-cycle higher educations. EUC Nord has particular expertise within the 2 development centres: • Autobranchens Udviklingscenter • Håndværkerakademiet All activities have been brought together at eucnord.dk

245


Fjord Line A/S Containerkajen 4 DK-9850 Hirtshals Tel. +45 9796 3000 www.fjordline.dk · booking@fjordline.dk

Fjord Line blev grundlagt i 1993 og har siden 2008 sejlet mellem Hirtshals og Norge. Vores langsigtede ambition er at have 15 procent af alt søvejs passagertrafik mellem Norge og udlandet, og levere gode resultater, inklusiv sikker, punktlig og miljøvenlig transport for passager og cargokunder.

Vi driver passagerfærgen ”Bergensfjord” og hurtigfærgen ”Fjord Line Express”. Udover passagertrafik har vi god kapacitet for fragt af køretøjer og gods. Vi sejler helårs fire gange om ugen mod Stavanger og Bergen og fra den 1. oktober 2012 tre

gange om ugen mod Langesund. Hurtigfærgen ”Fjord Line Express” sejler fra maj til august tre gange om dagen mod Kristiansand. Fra foråret 2012 tager vi en helt ny færgeterminal i brug på havnen i Hirtshals, og fra foråret 2013 vil vi sejle mellem Hirtshals og Stavanger-Bergen samt Langesund dagligt. Vi ønsker, at vores passagerer skal opleve en rejse med Fjord Line som hyggelig og komfortabel. På ”Bergensfjord” tilbyder vi gode kahytter, velsmagende mad, levende musik og et solidt udvalg af tax free produkter. På ”Fjord Line Express” tilbyder vi hurtig overfart i komfortable stole. Fjord Line sejler under dansk flag og beskæftiger ca. 120 søfolk off-season og 230 i højsæsonen. Vi beskæftiger desuden 30 fastansatte medarbejdere i land og næsten lige så mange sæsonansatte. Når vi indleder vores daglige sejladser mellem Hirtshals og Stavanger-Bergen samt Langesund forventer vi, at medarbejderstaben vil vokse til 350 i alt.

246


Fjord Line was established in 1993 and, since 2008, we have operated a ferry service between Hirtshals and Norway. Our long-term ambition is to have 15 percent of all seaway passenger transport between Norway and destinations abroad, to deliver good results – including a safe, punctual and environmentally friendly transport for passengers and cargo customers.

It is our aim that our passengers experience Fjord Line as a cosy and comfortable service. At “Bergensfjord” we provide nice cabins, tasty food, live music plus a comprehensive selection of tax-free products. The “Fjord Line Express” provides swift crossing in comfortable chairs.

Fjord Line sails under Danish colours and, off-season, employs app. 120 seamen – 230 during the peak season. Ashore, we employ a staff of further 30 people and almost as many seasonal workers. When we initiate our daily services between Hirtshals and Stavanger-Bergen plus Langesund, we expect our staff to grow to 350 employees in total.

We operate the passenger ferry ” Bergensfjord” and the express ferry “Fjord Line Express”. In addition to passenger traffic, we have an excellent capacity for carrying vehicles and cargo. All year round, we run between Stavanger and Bergen 4 times a week; and from 1 October 2012 we will have three weekly departures for Langesund. From May to August, the express ferry “Fjord Line Express” has three weekly departures for Kristianssand. In the spring of 2012, we will inaugurate a brand new ferry terminal at the Port of Hirtshals; and as of the spring 2013, we will be scheduled for daily departures between Hirtshals and StavangerBergen plus Langesund. 247


248


Flytteforretning Ths. Pedersen & Søn Eftf. · Farøvej 70B · DK-9800 Hjørring Tel.. +45 9 92 0094 · Mobil +45 4016 6094 / +45 2023 8594 www.hjoerring-flyt.dk · www.flyttemanden.eu · svend@hjoerring-flyt.dk

Flytteforretning Ths. Pedersen & Søn Eftf. Med mere end 100 års erfaring på ladet er Ths. Pedersen & Søn Eftf. vendelboernes naturlige samarbejdspartner, når de skifter adresse. Vores medarbejderes store erfaring er kundens garanti for en samvittighedsfuld og omhyggelig flytning, uanset om møbler og inventar skal flyttes til en anden adresse i Danmark eller i udlandet. Vi løser flytteopgaver for private, kontorer eller andre erhvervsvirksomheder. Med en 21 meter lift er vi i stand til at løse selv de mest komplicerede opgaver i eksempelvis etageejendomme.

Flytteforretning Ths. Pedersen & Søn Eftf. With more than 100 years of experience, the removal business, Ths. Pedersen & Søn Eftf., is the preferred choice of most Vendsyssel citizens changing their address. The vast experience of our staff is the customers’ guarantee that we will take conscientious care of their possessions when they move house, regardless whether their furniture and equipment is moved within Denmark or to an address abroad. We provide removal solutions for private persons, offices or other commercial enterprises. With a

21-metre lift, we have the capacity for solving even the most complicated tasks in for instance high-rise buildings. We offer to pack and transport the customer’s equipment to a new address where we can also provide unpacking, fitting, and putting away. If the customer desires to be personally in charge of part of the removal, we can provide assistance as required by the customer. Where a customer wishes to take care of the removal on his/her own, we provide containers and ­boxes

Vi pakker ned og transporterer kundens inventar til den ny adresse, hvor vi også gerne pakker ud, monterer og sætter på plads. Ønsker kunden at stå for en del af flytningen, hjælper vi med det, som kunden beder os om. Ønsker kunden selv at flytte, kan vi tilbyde udlejning af containere og kasser, lige som vi i vort nye domicil på Fanøvej har stort opvarmet lagerhotel til opbevaring af møbler og andet i kortere eller længere tid. Hos Flytteforretning Ths. Pedersen & Søn Eftf. løser vi alle typer af flytteopgaver, og over årene har vi desuden specialiseret os i flytning af eksempelvis kunst og elektronisk udstyr i en opvarmet flyttebus. Vi er naturligvis medlem af Dansk Møbeltransport Forening, som er med til at sikre kunden en betryggende garanti med klageadgang som en ekstra sikkerhed. for rent; and, further, our new headquarters at Fanøvej comprises a large heated hotel for the storage of furniture and the like – short term as long term. Flytteforretning Ths. Pedersen & Søn Eftf. provides the solution of all kinds of removal tasks and, over the years, we have also specialised in moving for instance art and electronic equipment in our heated furniture van. Naturally, we are a member of the Danish Movers Federation which will contribute to ensuring satisfactory security for our customer, comprising the additional security of a guarantee with the right to complain. 249


Hirtshals Transport Center Hirtshals Service & Velkomstcenter

Hirtshals Transport Center P/S Dalsagervej 3 · DK-9850 Hirtshals Tel. +45 9656 0770 · Fax +45 9656 0771 info@htc.dk · www.htc.dk

Hirtshals Transport Center (HTC) perfekt i forhold til den trafik, der går til og fra færgerne.

Hirtshals Transport Center Med en placering blot nogle få meter fra motortrafikvejen E 39, der forbinder havnen med motorvejsnettet til Sicilien og dermed Norge, Færøerne og Island til resten af Europa, ligger Hirtshals Transport Center (HTC) perfekt i forhold til den trafik, der går til og fra færgerne. Hirtshals Transport Center, der blev indviet i 2008, er et servicecenter for de lastbiler, der kører til og fra Norge, Færøerne og Island. Hirtshals Transport Center er således indrettet med toldekspedition, speditionsvirksomheder, stort anlæg med truckdiesel for Statoil, Shell, UnoX, OK, DKV og Routex samt et nyt moderne serviceværksted (Agathon on Spot), almindelige og indhegnede trailer p-pladser, som er nødvendige faciliteter for servicering af transportsektoren. Centerbygningen rummer chaufførlounge hvor der er mulighed for trådløs netforbindelse, aflæsning af elektroniske kørekort via tachograf, satellit-tv og infoskærm med seneste transportnyheder, dobbeltværelser, badefaciliteter, kontorer, kontorudlejning og konferencelokaler, så chauffører, speditører, vognmænd osv. befinder sig midt i et miljø, som understøtter løsningen af de mangeartede opgaver. Color Line, Fjord Line og Smyril Line har faciliteter på HTC, hvorfra de kan tilbyde totalløsninger til den professionelle transportør i form af toldklarering, reservering, billettering, betaling af vejskatter og check-in. Sammen med SKAT (Told) kan 250

alle administrative og praktiske forberedelser til overfarten således klares indenfor HTCs rammer samtidig med, at chaufføren kan slappe af.

way network to Sicily and thus Norway, the Faroe Islands and Iceland to the rest of Europe, Hirtshals Transport Centre (HTC) is located perfectly with regard to the traffic going to and from the ferries.

Hirtshals Service og Velkomstcenter Service- og velkomstcentret er nabo til transportcentret og har egen ind- og udkørsel fra rundkørslen ved E39 – Hirtshals/Aalborg.

Hirtshals Transport Centre, which was established in 2008, is a service centre for the trucks driving to and from Norway, the Faroe Islands and Iceland.

Hirtshals Service- & Velkomstcenter blev indviet i 2011 og er et 905 kvm. stort center med ny Go´on tankstation med vaskehal og pusleplads til privatbiler, stor moderne butik, cafeteria med udendørs terrasse og legeplads samt bade- og toiletfaciliteter.

For instance, Hirtshals Transport Centre has customs service, shipping agencies, a large facility with truck diesel for Statoil, Shell, Uno-X, OK, DKV and Routex as well as a modern repair shop (Agathon on Spot), ordinary and fenced in trailer parking spaces, which are all necessary facilities for servicing of the transport sector.

For bilisterne er der mulighed for at få masser af information om færgeforbindelser, leje af sommerhus, overnatninger, seværdigheder i og omkring Hirtshals o.s.v., idet Hirtshals Turistbureaus mange behjælpelige ansatte er at finde i deres nye, moderne kontor i bygningen. Service- og velkomstcentret tilbyder desuden et stort p-areal, som benyttes til meetingpoint for de mange bilister, som ofte følges ad. Endvidere er der busholdepladser samt natparkering for camping/autocampere, hvor der er mulighed for ferskvand samt tilslutning til el og tømmeplads for kemiske toiletter.

Hirtshals Transport Centre With its location only a few metres from the motorway E39, which connects the harbour to the motor-

The centre building contains a drivers’ lounge, where there is wireless internet, reading of electronic driver’s licences through a tachograph, satellite TV and an info screen with the latest transport news, double rooms, shower facilities, offices, hiring out of offices and conference rooms, which means that drivers, shipping agents, hauliers etc. are in an environment that supports handling of the many different tasks. Color Line, Fjord Line and Smyril Line have facilities at HTC, from which they can offer complete solutions to the professional haulier in the shape of customs declaration, booking, ticket sales, payment of road tolls and check-in. Together with SKAT (customs), all administrative and practical preparations for the crossing can therefore be handled within HTC, while the driver can relax.


Hirtshals Service & Velkomstcenter Dalsagervej 1 · 9850 Hirtshals Tlf. +45 9894 1030 · www.go-onhirtshals.dk GPS: Lo: 09.59.07 Ø – La: 57.34.35 N

Hirtshals Service og Velkomstcenter The service and welcome centre is a neighbour of the transport centre and has its own entrance and exit from the roundabout at E39 – Hirtshals/ Aalborg. In 2011, a 905 m2 service and welcome centre was established. The service and welcome centre consists of a new Go’on petrol station with a car wash and cleaning site for private cars, a large modern shop, a cafeteria with a outdoor terrace and playground as well as shower and toilet facilities. Car owners can get plenty of information about ferry services, rental of summer cottages, accommodations, sights in and around Hirtshals etc., as the many helpful employees of Hirtshals Tourist Agency can be found in their new, modern office in the building. Furthermore, the service and welcome centre has a large parking area, which is used as a meeting point for the many motorists that often drive together. Furthermore, there is bus parking as well as night parking for caravans/motor caravans, where there is fresh water as well as connection to electricity and an emptying site for chemical toilets.

Hirtshals Transport Center Mit einer Lage nur wenige Meter von der Schnellstraße E 39 entfernt, die den Hafen mit dem Autobahnnetz bis Sizilien und somit Norwegen, die Färöerinseln und Island mit dem Rest von Europa

Hirtshals Transport Center Hirtshals Service & Velkomstcenter

verbindet, hat Hirtshals Transport Center (HTC) ohnehin einen optimalen Standort zur Betreuung des Verkehrs vom und zum Fährschiffanleger. Das 2008 eingeweihte Hirtshals Transport Center ist ein Servicecenter für Lkws im Verkehr mit Norwegen, den Färöerinseln und Island. Hirtshals Transport Center verfügt somit über Zollabfertigung, Speditionsbetriebe, große Anlage mit Truck-Diesel für Statoil, Shell, Uno-X, OK, DKV und Routex sowie eine neue moderne Servicewerkstatt (Agathon on Spot), schlichte und umzäunte Sattelschlepper-Parkplätze, wobei es sich um die zur Betreuung des Transportgewerbes erforderlichen Einrichtungen handelt. Das Centergebäude enthält eine Fahrerlounge, die schnurlosen Internetzugang, Ablesung elektronischer Führerscheine über Fahrtenschreiber, Satelliten-TV und Info-Bildschirm mit den letzten Transportnachrichten, Doppelzimmer, Badeeinrichtungen, Büros, Büroverleih und Konferenzräume bietet, damit Fahrer, Spediteure, Fuhrunternehmer usw. im unmittelbaren Umfeld Zugriff auf Technik zur Unterstützung bei der Lösung der vielseitigen Aufgaben haben. Color Line, Fjord Line und Smyril Line unterhalten bei HTC Einrichtungen, die ihnen ermöglichen, dem gewerblichen Transportunternehmer Komplettlösungen in der Form von Zollabfertigung, Buchung, Fährscheinkontrolle, Zahlung von Straßenbenutzungsabgaben und Einchecken anzubieten. In Zusammenarbeit mit SKAT (Zoll) können alle

administrativen und praktischen Vorbereitungen zur Überfahrt somit im Rahmen von HTC geregelt werden, während der Fahrer unbesorgt relaxen kann.

Hirtshals Service og Velkomstcenter Das Service- und Begrüßungscenter liegt direkt neben dem Transportcenter und ist über eine eigene Ein- und Ausfahrt an den Kreisverkehr bei E39 – Hirtshals/Aalborg angeschlossen. 2011 wurde ein 905 qm großes Service- und Begrüßungscenter eingeweiht. Das Serviceund Begrüßungscenter besteht aus einer neuen Go´on Tankstelle mit Waschhalle und Pflegeplatz für Pkws, großem modernem Laden, Cafeteria mit Außenterrasse und Spielplatz sowie Badeund Toiletteneinrichtungen. Für Autofahrer bietet sich die Möglichkeit, sich ausführlich über Fährschiffverbindungen, Miete von Ferienhäusern, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten in Hirtshals und Umgebung usw. zu informieren, zumal die vielen dienstbereiten Mitarbeiter des Touristenbüros von Hirtshals ein neues, modernes Büro im Gebäude bezogen haben. Das Service- und Begrüßungscenter verfügt ferner über eine große Parkplatzfläche, die als Treffpunkt für die vielen Autofahrer vorgesehen sind, die Fahrgemeinschaften gebildet haben. Ferner gibt es Bushaltestellen sowie Nachtparkplätze für Wohnwagen/Wohnmobile, auf denen es Frischwasser und Stromanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen für Chemietoiletten gibt.

Hirtshals Service- & Velkomstcenter er indrettet med ny Go´on tankstation med vaskehal og pusleplads til privatbiler, stor moderne butik, cafeteria med udendørs terrasse og legeplads samt bade- og toiletfaciliteter.

251


Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og Hf-kursus er en gammel skole med mange stolte traditioner. Samtidig er det også en meget moderne skole med et omfattende internationalt arbejde, der sender elever ud i den store verden og tager imod elever fra fremmede himmelstrøg. Skolen blev grundlagt i 1872 og er i dag en af de største skoler med gymnasiale uddannelser i regionen. Hjørring Gymnasium og Hf-kursus tilbyder to ungdomsuddannelser med hver sin selvstændige profil: stx og hf, der begge er med adgangsgivende kompetence til alle videregående uddannelser. Skolen i Hjørring er kendt for at sætte faglighed og kvalitet i højsæde, og der værnes om det gode sociale miljø og de kreative sider af hele uddannelsesforløbet. En god ungdomsuddannelse skal foruden at give en solid faglig ballast også udvikle studiekompe-

tencer hos eleverne. Der sker en markant personlig udvikling i løbet af de to eller tre-årige uddannelsesforløb, der åbner mange nye muligheder for den enkelte. Hjørring Gymnasium og Hf-kursus er en stor skole, men det er også en skole med nærhed i det daglige uddannelsesmiljø, hvilket styrker den enkeltes selvstændige udvikling. Skolen satser på en lang række internationale samarbejder og kontakter, der giver undervisningen en ekstra dimension og eleverne store kompetencer, som de kan glæde sig over og anvende i deres videre uddannelsesforløb. Det er nemlig skolens målsætning at uddanne eleverne til at være selvstændige, demokratiske og myndige samfundsborgere, som med rødder i det lokale også kan begå sig på den globale scene.

Hjørring Gymnasium & HF-Kursus Skolevangen 23 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 2433 · Fax +45 9890 9190 adm@hj-gym.dk · www.hj.gym.dk

Skolens mission er at være en rummelig skole, hvilket betyder plads til alle elevtyper og fokus på både talentudvikling og på de elever, som har brug for støtte af forskellig art for at kunne gennemføre stx eller hf. De gamle traditioner folder sig på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus smukt ud i årlige begivenheder som skolefest, skolekomedie og ikke mindst afgangsklassernes flotte opvisning af ”les lanciers”. Andre fine rammer på skolen for uddannelse er de store fællesarrangementer som idrætsdage, klasseturneringer i flere sportsgrene, forårskoncerter, elevfester, kreative og sociale aktiviteter. Her mødes lærere og elever på tværs af klassegrænserne, og her opstår godt kammeratskab. Traditioner går på Hjørring Gymnasium og Hfkursus hånd i hånd med fornyelse. Skolen er hele tiden i markant udvikling. Mange pædagogiske projekter søsættes løbende for at udvikle nye undervisningsmetoder og til­ rettelæggelsesformer. Her er Elevrådet en meget vigtig samarbejdspartner, som sikrer, at elevernes stemmer høres i de mange udvalg, som elevrådet deltager i. Elevernes indflydelse er en vigtig del af den moderne skoles hverdag og udvikling og af stor betydning for den fælles beslutningsproces. Elevernes medansvar er en nyttig erfaring og opdragelse i og med demokratiet i arbejdet med det, der er direkte relevant for elevernes egen hverdag. Hjørring Gymnasium og Hf-kursus spiller en vigtig og fremtrædende rolle i lokalområdet og er centralt placeret i det meget spændende udddannelseslandskab i Hjørring og Nordjylland. Hjørring Gymnasium og Hf-kursus finder det af stor betydning, at skolen medvirker til, at rigtig mange af lokalområdets unge får en ungdomsuddannelse af høj kvalitet, som øger muligheden for personlig udvikling livskvalitet.

252


Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium is an upper secondary school steeped in proud traditions. With comprehensive international activities, sending its students into the world and accepting students from abroad, it is, however, also a school very much in keeping with present-day standards. Founded in 1872, the school is today one of the region’s largest sixth form colleges. Hjørring Gymnasium provides two programmes with each their independent profile, namely the three-year STX and two-year HF programmes – both consisting of a broad range of subjects within the fields of the humanities, natural science and social science, and both providing qualifying competences for further education. The school is renowned for giving paramount consideration to academic proficiency and quality while upholding the fundamentals of a sound social environment together with the creative aspects of the educational programme. In addition to providing a firm foundation in academic skills, a comprehensive youth education also provides the students with competences for their subsequent academic lives. In the course of the two- or three-year education programmes, a significant personal development will take place – a development opening up a wealth of new opportunities for the individual student. Hjørring Gymnasium is a large school, but it is also a school characterised by intimacy in the daily educational environment which exerts a strengthening influence on the individual student’s independent development. The school is dedicated to the establishment of a wide range of international partnerships and contacts adding an extra dimension with respect to education and providing the students with comprehensive competences which they can enjoy – and apply – in the course of their further education. For the school has set as its goal that its students should be educated to be independent,

democratic and competent citizens and with firm roots in the locality, will also be able to move on the global scene. The school’s mission is to provide a tolerant atmosphere with room for every kind of student and to focus on the development of talent and on those students who may need various kinds of support in order to complete the two programmes available. At Hjørring Gymnasium, the old traditions unfold in splendid annual events such as school dance, school play and, not least, the final-year classes’ fine performance of ”les lanciers”.

On a regular basis, we launch a number of educational projects targeted at the development of new teaching methods and organisational approaches. Here, the students’ council is a very important collaborator making sure that the students will be heard in the many committees in which it is represented. Constituting an important element in the everyday routines of the modern school, student influence is of major significance in the collective decision process. The fact that students share the responsibility in the work that has immediate relevance to their own everyday will provide them with a useful experience of and an education in the workings of a democracy.

Within the educational framework, there are an array of activities such as sports days, class tournaments featuring a variety of sports, spring concerts and, student festivities as well as creative and social activities. On such occasions, teachers and students meet across class-boundaries, and strong friendships will be established. At Hjørring Gymnasium, tradition goes hand in hand with innovation, and the school is thus constantly developing.

Centrally located in the invigorating educational landscape of Hjørring and North Jutland, Hjørring Gymnasium plays an important and prominent part on the local arena. Hjørring Gymnasium considers it extremely important that the school contributes to the provision of a high quality education for a considerable number of the young people in the area – an education that enhances the potential for personal development. 253


Hjørring Kaserne Hjørring Barracks

Hjørring Kaserne Siden 1939 har Hjørring været garnisonsby. Kasernen dækker et areal på 47 hektar, hvoraf halvdelen er skov. Igennem tiden har kasernen huset en række forskellige enheder, men er i dag vært for fire forskellige funktionelle tjenester, der har til opgave at støtte de operative enheder i Forsvaret. De fire tjenester er Forsvarets Materieltjeneste, Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Regnskabstjeneste samt Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Disse tjenester beskæftiger tilsammen cirka 800 militært og civilt ansatte. Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Personeltjeneste (FPT) varetager den individuelle rådgivning, forvaltning og kompeten-

ceudvikling af forsvarets medarbejdere. De løser værnepligts- og rekrutteringsopgaver samt forestår administrative opgaver indenfor personel- og lønområdet. Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste (FMT) varetager indkøb og servicering af forsvarets materiel herunder køretøjer, skibe og luftfartøjer. FMT er spredt over hele landet og på Hjørring Kaserne har de værkstedsfaciliteter og lagerbygninger, som benyttes af Forsvarets Hovedværksteder samt Forsvarets Depot og Distribution. Forsvarets Regnskabstjeneste Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT) står for regn-

Hjørring Kaserne Arsenalvej 55 DK-9800 Hjørring Tel. +45 9924 1111 Fax +45 3332 1029 www.forsvaret.dk

skabet i forsvaret og sørger herunder for pengeforsyning i hele organisationen. FRT registrerer og overvåger de regnskabsmæssige transaktioner indenfor indkøb, salg og rejsevirksomhed, varetager bogholderi- og kassevirksomhed samt udvikler forsvarets regnskabsmodel og -systemer til fremtidens behov. Derudover støtter FRT de internationale operationer ved at udsende regnskabsmedarbejdere. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes (FBE) hovedopgave er at udvikle, drive og levere bygninger og viceværtskab for forsvaret. FBE varetager således alle forsvarets bygge-, anlægsog vedligeholdelsesprojekter samt driften af alle forsvarets etablissementer, herunder kantinedrift, rengøring og arealpleje. En alsidig arbejdsplads Det brede faglige spændingsfelt samt blandingen af civilt og militært personale gør Hjørring Kaserne til en alsidig og dynamisk arbejdsplads, der byder på spændende udfordringer og oplevelser af både international, national og lokal karakter. Da forsvaret hele tiden må være på forkant med udviklingen i resten af samfundet, er det en arbejdsplads i konstant bevægelse. Det er noget, der stiller krav om forandringsparathed, fleksibilitet og læring til vores medarbejdere. Hjørring Kaserne og medarbejderne på kasernen har altid spillet et væsentlig rolle for lokalsamfundet og vil også i fremtiden væren en aktiv og åben organisation, der inviterer befolkningen ind bag hegnet.

254


Hjørring Barracks Hjørring has been a garrison town since 1939. The barracks cover an area of 47 hectares of which half is covered by forest. Throughout time, the barracks have been home to a range of different units; however, these days it hosts four different function services that support the operative units within the Danish Defence. The four services include the Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO), the Danish Defence Personnel Organisation (DDPO), the Defence Accounting Service as well as the Danish Defence Estates and Infrastructure Organisation (DDEIO). These services employ a total of 800 military and civilian staff members. The Danish Defence Personnel Organisation The Danish Defence Personnel Organisation provides individual counselling, administration and competence development of all staff members within the Danish Defence. They solve national service and recruitment tasks as well as personnel and wage administration issues. Danish Defence Acquisition and Logistics Organization DALO takes care of purchasing and servicing of all military material goods, including vehicles, ships and airplanes. DALO is spread out throughout the country, and Hjørring Barracks is home to various workshop and storage facilities that are utilised by the Danish Defence Main Workshops unit as well as the Danish Defence Depot and Distribution Unit. The Danish Defence Accounting Service The Danish Defence Accounting Service is in charge of all Defence accounting and takes care of money supplies throughout the organisation. This unit registers and monitors accounting-rele-

vant transactions within the areas of purchasing, sales and travelling, carries out bookkeeping and payment procedures and develops accounting models and systems for the organisation for future use. In addition, this unit supports international operations by dispatching accounting staff. The Danish Defence Estates and Infrastructure Organisation (FBE) The main task of DDEIO is to develop, drive and deliver estates and facility management services to the organisation. In this way, DDEIO takes care of all construction, estate and maintenance projects within the organisation, and it also runs all establishments, including canteens, cleaning and area maintenance projects, within the Danish Defence. Garnisonskommandant Hjørring Kaserne Oberst, Claus Uttrup Garrison commandant Hjørring Barracks Colonel Claus Uttrup

A versatile workplace This broad work spectrum, as well as the mixture of civil and military personnel, makes Hjørring Barracks a versatile and dynamic workplace that offers exciting challenges and experiences at an international, national and local level. The workplace is always on the move because the Danish Defence needs to be at the forefront of society developments at all times. This places a lot of demands for change readiness, flexibility and learning on our staff. Hjørring Barracks and its staff have always played an important role within the local society and will continue to be an active and open organisation that is pleased to invite the local inhabitants to take a look behind the scenes. 255


Hjørring Låseservice Østergade 51 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9890 0100 · Mobil +45 2041 4131 kontakt@hjoerring-laaseservice.dk · www.hjoerring-laaseservice.dk

get af datteren Helle Frank Høst og svigersønnen Mogens Høst, der er udlært i virksomheden. I butikken i Østergade finder kunderne nøgler fra alle de store og anerkendte producenter. Her graverer Hjørring Låseservice også messingskilte til døren, hundetegn eller som populært tilbehør til mærkedage. Det er muligt for kunden at følge med på skærmen, når skiltet skal udformes. Her fremstiller Hjørring Låseservice også nye nøgler til biler og cykler ved hjælp af avancerede edb-programmer. Som noget nyt er det nu også muligt hurtigt og nemt at få fremstillet autonøgler med startspærre. Hjørring Låseservice er medlem af Dansk Låsesmede Forening og er ISO 9001:2008 certificeret. Virksomheden kan derfor foretage forsikringsgodkendt montagearbejde og efterfølgende udfærdige montage- og installationserklæring.

Hjørring Låseservice Med næsten 25 års erfaring fra branchen er Hjørring Låseservice en seriøs og professionel samarbejdspartner og rådgiver for private f. eks. i forbindelse med nybyggeri eller udskiftning og montering af nye låse, offentlige og private ­erhvervsvirksomheder, pengeinstitutter, autoforhandlere, institutioner samt­Falck, politi og a ­ dvokater.

256

Firmaet løser således opgaver i hele Vendsyssel – inklusiv de store sommerhusområder, og Hjørring Låseservice er en fleksibel samarbejdspartner, der er klar til at rykke ud, når kunderne har brug for hjælp. Hjørring Låseservice blev grundlagt af låsesmed Jørn Frank Jensen. I 2007 blev firmaet overta-


98 92 18 33

MASKINCENTER

Læsøvej 9

Hjørring Maskincenter Læsøvej 9 · Postboks 128 DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 1833 www.hjallerupmaskinforretning.dk

9800 Hjørring

Hjørring Maskincenter

Hjørring Maskincenter

Hjørring Maskincenter har siden 1990 været en del af Hjallerup Maskinforretning A/S. Butikken på Læsøvej i Hjørring gennemgik i 2011 en gennemgribende renovering og udvidelse, hvor man gjorde det i forvejen store varesortiment endnu bredere.

Hjørring Maskincenter has been a part of Hjallerup Maskinforretning A/S since 1990. In 2011, the shop, located on Læsøvej in Hjørring, went through extensive renovation and expansion thus facilitating an extension of the already comprehensive assortment.

Hjørring Maskincenter er butikken for LAND og BY. I butikken føres der et stort udvalg i bl.a. arbejdsbeklædning, artikler til kæledyr, plæneklippere i alle størrelser, haveredskaber, værktøj, maling og en meget stor og velassorteret afdeling med alt til hest og rytter.

Hjørring Maskincenter is for shoppers from TOWN and COUNTRY alike. The shop thus carries a wide range of e.g. work clothes, pet articles, lawn mowers in all shapes and sizes, gardening tools, general tools and paint, plus an exceptionally large and well-stocked horse-and-rider department.

Hjørring Maskincenter er den naturlige samarbejdspartner for alle lokale landmænd. Foruden maskinudstilling er der et velassorteret reservedelslager, en butik der overrasker de fleste i varesortiment, samt et af Danmarks mest moderne service værksteder.

To every local farmer, Hjørring Maskincenter is the natural business partner. And, in addition to the machinery exhibition, you not only find a well-stocked store of spare parts and a shop with such a varied assortment that will take most people aback but also one of the most modern service workshops in Denmark.

Hos Hjørring Maskincenter har man stor fokus på at yde service og salg, såvel til private kunder, som til professionelle erhvervs kunder. Det årlige Åbent Hus-arrangement første weekend i oktober, er altid et tilløbsstykke med besøg af flere tusinde kunder i alle aldre, fra både LAND og BY.

The core of Hjørring Maskincenter is to provide service and sale to private customers as well as to professionals. The annual open-house event, taking place during the first weekend of October, is always a huge attraction visited by several thousand customers of all ages, from TOWN and COUNTRY alike.

Hjallerup Maskinforretning A/S er en mangesidet virksomhed med salg og service til private, industri, landbrug og hobby. Udover hovedafdelingen i Hjallerup består koncernen af yderligere fire afdelinger i Nordjylland, placeret i Brønderslev, Hjørring, Støvring og Aars med i alt ca. 130 ansatte. Desuden er koncernen medejere af Morsø Motor Kompagni.

Hjallerup Maskinforretning A/S is a multi-faceted business providing sales and services for private customers, industries, farmers and for the hobby people. Other than the headquarters in Hjallerup, the group further comprises four departments in the North Jutland region located in Brønderslev, Hjørring, Støvring and Aars occupying a staff of app. 130 people in total. The group is also a co-owner of Morsø Motor Kompagni.

257


Vandhuset Børge Christensensvej 4 DK-9800 Hjørring Tel. +45 7233 4901 www.vandhuset.hjoerring.dk vandhuset@hjoerring.dk

Med sine store glasfacader og sine innovative linjer er Vandhuset i Park Vendia i Hjørring en af byens mest markante bygninger. Vandhuset er opført i 2008 og er på én gang en svømmehal med et 50 meter bassin som det centrale omdrejningspunkt og samtidig et meget anderledes hus med mange, mange flere muligheder for motion, konkurrence, socialt samvær og behagelig wellness.

Det store bassin er ideelt for de mange konkurrencesvømmere, der træner dagligt i huset. Bassinet kan deles op med en hæve-sænke bro, således at konkurrencesvømmere, motionister og badende har glæde af aktivitet i vandet på samme tid. Vandhuset er hver dag mødested for hundredevis af gæster. Når klokken skifter fra 5.59 til 6.00

står de mange morgenbadere allerede klar til at hoppe i vandet. I løbet af dagen bliver de skiftet ud med mødre og deres babyer, der svømmer og hygger sig bagefter i Babyloungen, hvor der er sofaer, kaffe, the og kiks samt ikke mindst byens skolebørn, der modtager svømmeundervisning. Vandhuset er fast base for Hjørrings svømmeklubber og en række foreninger, der sammen med vores dygtige instruktører står for spændende aktiviteter som f. eks. vandspinning, vandaerobic eller gymnastik. I Vandhuset råder vi over handicaplifte, vi har bassin med 35 grader varmt vand, biosauna, dampbad, massagebobler og morskabsbassin med rutsjebane. For den professionelle bruger har vi lækre mødelokaler med alt i topmoderne udstyr, lige som vi kan tilbyde sund mad fra ­vores café. Ifølge planerne for udvikling af Park Vendia skal Vandhuset bygges sammen med Hjørrings ny stadion, således at synergien kan udnyttes og nye muligheder udvikles. Vi arrangerer i forvejen hen over året en lang række træningslejre for især norske og svenske svømmeklubber, hvor vi arbejder tæt sammen med Hjørring Vandrerhjem. Vi har fokus på lave priser, og vores motto er, at alle skal have råd til et bad. Vandhuset holder åbent 365 dage om året. Se vores åbningstider på www.vandhuset.hjoerring.dk

258


With its huge glass fronts and innovative lines, Vandhuset – the Water House, which is located in Park Vendia in Hjørring, is easily one of the town’s most significant buildings. Built in 2008, Vandhuset is both a public swimming pool with the 50-metres long pool as its pivotal element; but it is, at the same time, a very different house providing a cascade of opportunities for fitness, competition, human interaction, and comfortable wellness. The large pool is ideal for the many competitive swimmers using the house for practising on a daily basis. The pool can be divided by an elevation bridge, thus allowing both competitive and recreational swimmers as well as bathers to enjoy their water activities at one and the same time. Vandhuset is a daily meeting place for hundreds of guests. When the clock goes from 5.59 to 6.00 a.m., the many morning bathers are already waiting to jump into the pool. In the course of the day, they will be followed by mothers and their babies having a swim before gathering in the sofas of the Baby Lounge for coffee, tea and biscuits; and, especially, by the school children appearing for their swimming lessons. Vandhuset constitutes a permanent basis for the swimming clubs of Hjørring and for a number of associations who together with our skilled instructors are in charge of exciting activities such as e.g. water spinning, water aerobics or gymnastics. The facilities in Vandhuset comprise handicap lifts, a 35-degrees hot-water pool, a bio sauna, steam bath, spa massage and a fun pool area

with a water slide. The professional user will have access to inviting meeting rooms facilitating all kinds of ultra-modern equipment; and, likewise, a healthy meal can be obtained from our café.

already organise an array of training camps for particularly Norwegian and Swedish swimming clubs in close collaboration with Danhostel, Hjørring Vandrerhjem.

According to the development plans for Park Vendia and for the purpose of exploiting synergies and developing new opportunities, the intention is for Vandhuset to be incorporated into the new stadium of Hjørring. Over the year, we

We are focused on low prices, as our motto is that taking a swim must be affordable to everyone. Vandhuset is open 365 days a year. You can look up our opening hours at www.vandhuset. hjoerring.dk (Danish version only).

259


Hjørring Private Realskole Vendiavej 7 · DK-9800 Hjørring Tel. 045 9623 1200 · Fax 045 9623 1210 hpr@hpr.dk · www.hpr.dk

dere og lærere og har det økonomiske ansvar for skolens drift. Den daglige ledelse forestås af skoleledelsen, men der er et tæt samarbejde mellem bestyrelse og ledelsen. Værdigrundlag Værdierne skal tænkes med overalt i skolens hverdag. De skal komme til udtryk i mødet mellem skolens ansatte og den enkelte elev, forældre, kolleger, ledelse og eksterne samarbejdspartnere.

HPR – Vendsyssels største privatskole Undervisning Skolen har siden 1875 stået for faglig undervisning, der forbereder til videre uddannelse og det gode ungdomsliv. Traditioner er vigtige i den moderne skoles hverdag, og det samme er behovet for og lysten til at udvikle og forbedre undervisningen. Fagene er det centrale, og vi stiller krav til eleverne, idet der skal arbejdes med tingene – også derhjemme. Undervisningsmaterialer Der er en lang tradition for, at lærerne betjener sig af aktuelle og opdaterede materialer til undervisningen. Bestyrelse og ledelse sørger for, at der er tilstrækkelige økonomiske midler hertil. Lektier Eleverne på skolen vænnes til, at de skal lægge en daglig indsats efter skoletid. Det varierer selvfølgelig, hvor mange lektier der er, men når elverne forlader skolen efter 9. eller 10. klasse er de

studieklar til en ungdomsuddannelse. Eleverne ved, hvad det vil sige at levere et selvstændigt stykke arbejde. Endvidere opfordrer vi forældrene til at tage en ”skolesnak” med deres barn. Vi mener, det er en god idé at skifte den velkendte sætning ”Hvad har du for i lektier til i morgen” ud med ”Hvad har du lavet/lært i skolen dag?” Udover at forældrene får en indsigt i hvad eleven har lavet, får barnet også mulighed for at sætte ord på, hvad han/hun har lavet, hvilket har stor betydning for læringen”.

Trivselsindsats Hvert år afsættes tid og penge til at sikre eleverne en tryg og udbytterig skolegang. Er der uregelmæssigheder i klassen, kan skolen sætte særligt uddannet personale ind for at ændre en dårlig udvikling. Drillerier og mobning tolereres ikke på skolen. Alle elever er forskellige. Hver elev skal trives og føle sig tryg i skolen. Undervisningen tager hensyn til de forudsætninger, som eleven kommer med. Både den faglige og den innovative side udfordres.

Forældrekontakt Skolen lægger meget vægt på tæt kontakt til det enkelte hjem. Forældrene kommer tit på besøg på skolen – især til morgensang i de mindste klasser. Skolen er klar i sine holdninger og handlinger og griber ind overfor problemer for at sikre det gode skoleliv. Bestyrelsen Skolens forældrevalgte bestyrelse er skolens øverste ledelse. Den ansætter og afskediger leKort kommandovej Der er ikke langt til enten et ja eller et nej. Det er en vigtig kilde til fornyelse og fastholdelse af et højt kvalitetsniveau. De ansatte har fine muligheder for at sætte deres personlige præg på egen arbejdssituation, hvilket er med til at inspirere og engagere. Lærerne viser eleverne vejen ind i den komplekse virkelighed. Det er lærerne, der sikrer, at eleverne får mulighed for at udvikle deres evner, og der er progression i elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Fremtiden Skolens vision er at være et kvalificeret alternativ til folkeskolen. HPR vil fortsat være en veldrevet skole – pædagogisk som økonomisk – der prioriterer net-working, optimal læring, trivsel og fagligt udbytte højt. Kravene til de unge vokser fortsat, og på HPR gøres eleverne i stand til at træffe sikre valg omkring deres ungdomsuddannelse.

260


HPR – the biggest private school in Vendsyssel The tuition Since 1875 the school has been a place of professional tuition, preparatory to further studies and a good youth. Traditions are important in everyday life of the modern school, and so is the need and pleasure of developing and improving teaching. The subjects are in focus of attention, and we demand an effort from the pupils; work has to be done thoroughly – also at home. Educational materials It is traditional that our teachers use current and updated materials in their teaching. The board and management ensure that the economic funds for these materials are sufficient. Homework The pupils of the school get used to the fact that they have to work every day after school. Of course it varies, how much homework they have, but when the pupils leave school after the 9th or 10th class, they are prepared for further studies. The pupils know, what it means to turn in an independent piece of work. Further, we encourage the parents to have a ”school talk” with their child. We think, it would be a good idea to exchange the well-known sentence “what homework have you been given ” with ”what have you learned/done in school today?” Apart from the fact that parents gain insight in the day, the child also gets the chance to express what he/she has been doing, which is essential to learning.

The school board The parent’s board is the head management of the school. The board employs and dismisses managers and teachers and has the overall economic responsibility of the school. The daily management is performed by the school management, but in close cooperation with the school board.

Parental contact The school finds it very important to have close contact to each home. Parents often visit school – especially during assembly in the introductory period. The school has clear attitudes and approaches problems to ensure a healthy school life.

Values Our values are an important part of the everyday life of the school. They are expressed in the meeting between the employees of the school and every single pupil, parents, colleagues, management and external cooperation partners.

Basic values Every year, time and money is spent to ensure a secure and rewarding schooling for the pupils. If we find irregularities in class, the school can engage special educated employees to change a bad development. Teasing and bullying are not tolerated at our school. All pupils are unique. Every single pupil must prosper and feel safe in school. Our tuition considers all the pupil’s elements and both the professional and innovative sides are being challenged. Short line of authority Decisions are quickly made . It is an important source to renewal and retaining high quality. Our employees have fine possibilities of influencing their own personal working conditions, which is important in regards to inspiration and engagement. Our teachers show their pupils the way into the complex reality. It is the teachers that ensure that our pupils develop their skills, and that there is progression in the professional, personal and social development of the individual. The future Our vision is to be a qualified alternative to the public school. HPR will continue to be a well-run school – educationally and economically – and emphasize net-working, optimal learning, wellbeing and a professional outcome. The demands for the pupils will continue to be high, and at HPR we make our pupils capable of making secure decisions concerning their further studies.

261


262


Hjørring Produkthandel

Hjørring Produkthandel Læsøvej 4 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9890 1421 · Fax +45 9890 9240 www.hjorringprodukthandel

Hjørring Produkthandel arbejder sammen med kunder fra hele Vendsyssel om afhentning og indsamling af skrot, heriblandt mange kunder som for eksempel VVS-installatører, smedemestre, store landbrug, minkavlere, jern- og metalindustrien og virksomheder indenfor levnedsmiddelindustrien. Desuden tilbyder Hjørring Produkthandel at foretage nedbrydning af jernkonstruktioner, opskæring af togvogne, lastbilchassis og påhængsvogne samt modtagelse af skrotbiler. Alt jern og metal afregnes efter vægt og til gældende dagspriser.

Hjørring Produkthandel Having existed for almost 80 years, the scrap merchant, Hjørring Produkthandel, is one of the towns’s oldest businesses within the iron and metalworking industry. In 1963, the firm moved from the central town district to its present address at Læsøvej, and in 1990 it was acquired by Birthe and Bjarne Vestergaard.

Hjørring Produkthandel Hjørring Produkthandel er med sine snart 80 år en af byens ældste virksomheder indenfor jernog metalindustrien. I 1963 flyttede firmaet fra midtbyen til den nuværende adresse på Læsøvej, hvor Birthe og Bjarne Vestergaard overtog den i 1990.

Hjørring Produkthandel deals in the collection and treatment of scrap iron, metal, electric motors, cables and tyres for recycling. The busi-

ness is also involved in the sale of lengths of pipe cut to measure, iron girders, commodity iron and plates. The firm employs four people and makes use of the most novel technological solutions. Hjørring Produkthandel has environmental certification pursuant to the ISO 14001 standard, and thus the firm is subject to inspection not only by the supervisory authority of the Municipality of Hjørring but also by representatives from the global certification-management provider, Det Norske Veritas. Hjørring Produkthandel cooperates with customers from all over Vendsyssel in connection with the picking up and collection of scrap from customers within as diverse trades as e.g. plumbing businesses, smithies, agribusinesses, mink farms, the iron and metal industry, and businesses within the food-industry sector. In addition, Hjørring Produkthandel also provides assistance in connection with iron-structure dismantling, the cutting up of train carriages and wagons, lorry chassis, and trailers plus the reception of scrap cars. The price of all scrap iron and metal will be settled according to weight subject to the day’s market price.

Hjørring Produkthandel beskæftiger sig med indsamling og behandling af jernskrot, metal, elmotorer, kabler og dæk til genvinding. Virksomheden sælger desuden rør i afmålte længder, jernbjælker, brugsjern og plader. Virksomheden beskæftiger fire medarbejdere og benytter sig af den nyeste teknologi. Hjørring Produkthandel er miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden, hvilket betyder, at virksomheden ikke kun er kontrolleret af Hjørring Kommune som tilsynsmyndighed, men også af medarbejderne fra Norske Veritas.

263


Hjørring Rørteknik A/S

Hjørring Rørteknik A/S Hjørring Rørteknik A/S blev grundlagt i 1991 og er siden vokset til en virksomhed med 25 dygtige og engagerede medarbejdere. Firmaet, der har domicil med administration, værksteder og lager på Vandværksvej, er i stadig vækst og udvikles løbende i takt med tiden. Hjørring Rørteknik A/S udfører service- og installationsopgaver samt større entrepriser indenfor varme, alternativ energi, sanitet og kloak, tag- og facadearbejder, ventilations- og industriinstallationer samt renvovering og ombygning. 264

Hjørring Rørteknik A/S Vandværksvej 38 · DK-9800 Hjørring Tlf. +45 9890 2455 · Fax +45 9890 2403 hjoerring-roerteknik@mail.dk · www.hrtas.dk

Blandt opgaverne er indretning og renovering af badeværelser, montage af olie/stokerfyr, montage af solvarme og halmfyr, serviceopgaver uanset omfang, serviceaftaler – fjernvarmeanlæg samt serviceaftaler – jordvarmeanlæg. Desuden er fir­maet autoriseret kloakmester og løser således en bred vifte af kloakopgaver fra tv-inspektion til udbedring af forsikringsskader samt nyetablering i forbindelse med renovering eller opførelse af ­boliger.

således at stå for hele projektet, lige fra valg af badeværelsesmøbler over planlægning og styring af projektet, inklusiv kontakt til alle relevante håndværkere.

Hjørring Rørteknik A/S påtager sig gerne rollen som totalentreprenør i forbindelse med renovering, udskiftning eller udbedring af forsikringsskader på badeværelset. Firmaet tilbyder

I forbindelse med rør- eller kloakskader arbejder Hjørring Rørteknik A/S sammen med alle forsikringsselskaber og er i kraft af døgnvagten hurtigt på pletten, hvis skaden skulle ske.

Hjørring Rørteknik A/S har egen blikkenslagerafdeling med faglærte blikkenslagere, som arbejder med tagrender, inddækninger og lægning af tage i skiffer eller eksempelvis zink.


Hjørring Rørteknik A/S

Hjørring Rørteknik A/S Hjørring Rørteknik A/S was founded in 1991 has since then grown into a company with 25 skilled and dedicated employees.

in bathrooms. Thus, the company offers project management, from selection of bathroom furnishings, project planning and management, including supplier and handyman contact.

The company, which is fully-based on Vandværksvej, is still continuously growing and developing in order to be updated at all times.

Hjørring Rørteknik A/S has an own plumbery with trained plumbers, working with gutters, flashings and slate or zinc roofings.

In regards to pipe or sewage damages, Hjørring Rørteknik A/S cooperates with all insurance companies, and is able to march out any time a day, due to a 24 hour service.

Hjørring Rørteknik A/S performs service and installations jobs, as well as large enterprises in the fields of heating, alternative energy, sanitation and sewage, roof and facade work, ventilation, as well as indutrial installations and renovations and re-building. The assignments include decoration and renovation of bathrooms, mounting of solar heating and straw burners, all sorts of service assignments, service agreements – district heating systems, as well as service agreements – geothermal systems. The company is further authorised sewage partner and is able to take on a wide variety of sewage jobs, from TV inspections to maintenance of insurance damages, as well as new fittings in regards to renovation or new buildings. Hjørring Rørteknik A/S is happy to take on the role as total contractor in connection with renovations, and maintenance of insurance damages 265


Hjørring Sport & Event

Hjørring Sport & Event Græsvangen 15B · DK-9800 Hjørring Tel. +45 2324 9410 kontakt@hj-event.dk www.hj-event.dk

Hjørring Sport & Event er en selvstændig forening, der afvikler en bred vifte af events og kulturelle arrangementer i Hjørring Kommune.

Hjørring. Siden har Hjørring Sport & Event udviklet sig til en selvstændig koncertarrangør med en halv snes årlige koncerter og events på programmet.

Foreningen gik første gang på scenen i 2007 som en egentlig støtteforening for fodboldklubben FC

Foreningens største enkeltstående arrangement er Gardenparty, der hvert år i august afvikles i Fol-

keparken i Hjørring med en perlerække af tidens største og mest populære danske rock- og popnavne. Gardenparty – eller havefesten som det store arrangement kaldes i folkemunde – har udviklet sig til en fast tradition for mange vendelboer, der sammen med flere tusinde andre rocker og fester en hel dag i naturskønne omgivelser med mad og musik. Hjørring Sport & Event står desuden bag en række koncerter i byens store forsamlingshus, Vendelbohus, hvor den tætte og intime stemning er perfekt til mindre koncerter og events for op mod 1000 gæster. Yderligere arrangerer foreningen hvert år en håndfuld koncerter i turistbyen Lønstrup. Hjørring Sport & Event har formået på få år at skabe en tradition for fælles julefrokost i Vendia Hallen i Hjørring. Julefrokosten holdes over to dage og samler private, foreninger og virksomheder til mange glade timer. Foreningen står desuden som totalleverandør af julefrokoster for flere lokale erhvervsvirksomheder. Hjørring Sport & Event har sit eget billetsystem. På hjemmesiden www.hj-event.dk er det således muligt at købe og betale billetter til foreningens arrangementer. Hjørring Sport & Event arbejder tæt sammen med en række af byens og kommunens foreninger, der varetager forskellige praktiske opgaver i forbindelse med koncerter og events. Ikke mindst i forbindelse med Gardenparty er der mange hjælpere i sving, hvor de tjener et ganske stort beløb til de respektive klubkasser.

266


Hjørring Sport & Event is an independent association, hosting a wide range of events and cultural events in Hjørring Municipality.

Hjørring Sport & Event has its own ticket system. On the website www.hj-event.dk it is possible to buy and pay for tickets for all events.

The association was first introduced in 2007 as a support for the football club FC Hjørring. Hjørring Sport & Event has since then developed into an independent concert organizer with about 10 concerts and events a year.

Hjørring Sport & Event cooperates with many of the other associations in town and the municipal-

ity, handling different practical tasks in connection with concerts and events. Not the least in regards to the Gardenparty, many helpers are working and making quite a lot of money for their respective club cash box.

The biggest event, hosted by the association is the Gardenparty, taking place every year in August in Folkeparken (The People’s Park) in Hjørring, with some of the most popular Danish rock and pop names. The Gardenparty has become a tradition among the people in Vendsyssel, celebrating along with many thousands of visitors in lovely surroundings with food and music. Hjørring Sport & Event is further responsible for a large number of concerts in the big community hall, Vendelbohus, with a close and intimate atmosphere, perfect for smaller concerts and events for about 1000 guests. The association further hosts a handful of concerts in the tourist town Lønstrup. Hjørring Sport & Event has been able to create a tradition for a common Christmas dinner in Vendia Hallen in Hjørring. This Christmas dinner takes place across 2 days and gathers private people, associations and businesses for many joyful hours. The association further offers complete solutions for Christmas dinners for several local businesses. 267


268


Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9 st. · DK-9800 Hjørring Tel. +45 3841 2828 post@hjvand.dk · www.hjvand.dk

Hjørring Vandselskab A/S

Hjørring Vandselskab A/S

Hjørring Vandselskab er et selvstændigt aktieselskab, der blev stiftet den 1. januar 2007 som følge af den ny vandsektorlov. Selskabets hovedaktiviteter består i at levere rent vand og aflede og behandle spildevand.

Hjørring Vandselskab (Hjørring Water Company) is an independent company, established on January 1 2007 as a result of the new Water Sector Act. The activities of the company mainly comprise clean-water delivery plus waste-water transport and treatment.

Vandet er vigtigt for alt liv. Hvis der er vand på en planet, kan der også eksistere liv. Derfor er det afgørende, at vi alle har fokus på at beskytte vores grundvandsressourcer. Hver eneste dag bruger vi vand til at drikke, lave mad og vaske os i. Vi leger og bader i vandet, lige som vand er uundværligt for mange af vores erhvervsvirksomheder og nødvendigt for vores afgrøder.

Water is crucial to all life. If there is water on a planet, life can exist. It is therefore essential that we all keep focus on the protection of our groundwater resources. Each and every day, we use water for drinking, cooking and washing. We play and we bathe in the water, and, likewise, water is indispensible to many of our industries and necessary for our crops.

Men alt for mange tager det for givet, at friskt, rent vand strømmer ud af hanen, når vi åbner for den. Eller at det daglige spildevand fra toiletbesøg eller vaskemaskinen bliver ledt sikkert til renseanlægget. Eller at vores vandløb er så rene, at vi uden sundhedsrisiko kan opholde os ved dem.

But all too many people expect, as a matter of course, that fresh and clean water will be pouring out of the tap when we turn it on. Or we expect the wastewater, generated on a daily basis from our toilet or washer, to be taken securely to the sewage-treatment plant. Or we expect our streams to be so clean that we can be near them without fearing any health-hazard exposure.

Hjørring Vandselskab sørger hver dag for, at borgerne i selskabets forsyningsområde har rent drikkevand, og at spildevandet bliver ledt til og behandlet i vores effektive renseanlæg. Vi sørger for at vedligeholde ledningsnettet og for at dimensionere rørene til den forventede belastning med fokus på klimaændringerne, lige som vi arbejder med at adskille regnvand og spildevand i et to-strenget system.

On a daily basis, Hjørring Vandselskab makes sure that the citizens within the company’s supply area has clean drinking water and that the wastewater is transported into and treated by our efficient treatment plants. We are in charge of the maintenance of the sewage systems and of dimensioning the pipes to the expected load, always focused on climate changes; and, similarly, we work on separating rainwater and wastewater in a two-stringed system.

For os er kunden i centrum. Kunderne er grundlaget for hele vores virksomhed. Derfor tager vi hver eneste dag ansvar for at løse vores opgaver så seriøst og så ansvarsfuldt som muligt. Vi hjælper med råd og vejledning, og vi samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner om at udbrede kendskabet til og forståelsen for vores virkeområde.

We always put the customer first. Our costumers constitute the foundation for our entire operation. This is why, each and every day, we take responsibility for doing our job in a serious and responsible manner as at all possible. We provide consultancy and guidance, and we cooperate with educational and research institutions with a view to disseminate both knowledge about and an understanding of our field of activity.

Fakta om Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab råder over fem vandværker i Hjørring Kommune. Værkerne leverer tilsammen rent vand til 16.400 husstande, 2.200 virksomheder og 3.250 sommerhuse. De resterende husstande forsynes af 32 private vandværker. Hjørring Vandselskab råder over 11 renseanlæg. Den samlede rensningskapacitet svarer til, hvad der afledes fra 258.000 personer.

Facts about Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab controls five waterworks within the Municipality of Hjørring. Between them, these works supply clean water to 16,400 households, 2,200 businesses and 3,250 summer cottages. The remainder of the households are supplied from 32 private waterworks.

Den samlede tilledning til renseanlæggene svarer til afledningen fra 176.000 personer. Der er 1.000 km ledninger og 200 pumpestationer.

Hjørring Vandselskab controls 11 sewage plants. The collective waste-water treatment capacity corresponds to the waste water generated by 258,000 people. The total waste-water admission corresponds to the waste water generated by 176,000 people. There are 1,000 kilometres of pipe and 200 pumping stations.

Hjørring Vandselskab A/S beskæftiger 66 medarbejdere.

Hjørring Vandselskab A/S employs a staff of 66 persons. 269


Buen 7 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9624 1500 · www.hjvarme.dk

Men ikke nok med det – vi mener at luksusvarme skal have endnu flere kvaliteter. Service er en af dem. Vi ser det som vores opgave at medvirke til at hver enkelt forbruger får størst mulig glæde af fjern­varmen. Derfor tilbyder vi alle der får ny bolig med fjern­varme, et gratis konsulentbesøg. Ikke to ­varmeanlæg er ens, og det er vigtigt at få anlægget justeret rigtigt ind og blive fortrolig med hvordan det virker – så får du det bedste indeklima og den mindste varmeregning. Du kan også ringe efter en af vore varmekonsulenter selv om du ikke har fået ny bolig, men gerne vil have gode ideer til hvordan du sparer på varmeregningen.

Varmekonsulent Willy Henriksen kontrollerer varmeanlæg og giver gode råd til varmemester i Bolig Hjørring Heating Consultant Willy Henriksen giving a Bolig Hjørring caretaker a few tips during a heating-system inspection

Luksusvarme til økonomipris Hjørring er en lun by – også sådan helt bogstaveligt. Byen har nemlig en af landets mest effektive fjernvarmeforsyninger. Med affaldsvarme, naturgasfyret kraftvarmeværk, træpiller, biogasvarme og et veludbygget og moderne ledningsnet samt ikke mindst en stabil varmepris der ligger i den billigste fjerdedel på landsplan. Det luner alt sammen!

Den første varmecentral blev opført i 1960 på Buen

270

Hos Hjørring Varmeforsyning kalder vi fjernvarmen for luksusvarme. Med fjernvarme løber du aldrig tør for olie, du skal ikke tjekke tanken og huske på at bestille olie, oliefyret skal ikke vedligeholdes og aldrig skiftes ud. Varmen og det varme vand er der altid, bare du drejer på hanen. Det er da luksus!

Hjørring Varmeforsyning er et forbrugerejet andelsselskab. Vi skal ikke aflevere udbytte til eksterne ejere, men kan bruge pengene til konsolidering og udvikling. Det har vi gjort lige siden starten i 1960, og derfor har Hjørring Varmeforsyning i dag en meget stærk økonomi. I dag forsyner vi 10.000 boliger med varme i hele Hjørring. Den gode økonomi betyder at vi dels kan tilbyde fjern­varmen til en favorabel pris, dels kan holde denne pris stabil fra år til år på trods af store investeringer og udsving i markedspriserne. Det betyder tryghed som forbruger – budgettet væltes ikke af pludselige stigninger i varmeprisen. Så kan du sidde lunt i det!

The first heating plant, established in Buen in 1960


Ny administrationsbygning på Buen opført i 2008

Deluxe heating at a bargain Hjørring is known for its warmth – and quite literally too, mind you. For the town boasts one of the country’s most efficient district-heating power plants. This is owing to a heat generation based on renewable wastes, natural gas, wood chips, and on biogas in combination with a welldeveloped and modern distribution system and, not least, stable heating prices belonging among the cheapest quarter for the country as a whole. All contributory to keeping comfortably warm! At Hjørring Varmeforsyning (Hjørring District Heating), we have dubbed district heating ‘deluxe heating’. Supplied by district heating, you never risk running out of fuel as you will never need to keep an eye on the tank and remember to order fuel. There will be no maintenance of a furnace – and no replacement requirements. There will always be warmth and hot water available the minute you turn it on. Indeed, this is luxury!

The new administration building, established in Buen in 2008

But it doesn’t stop here – we believe that deluxe heating should provide even more qualities. Service being one element. We consider it our duty to contribute with facilitating the optimal enjoyment from district heating to each and every consumer. This is why, free of charge, we offer all new home owners with district heating a visit from one of our consultants. For no two heating systems are alike; and it is important to have the system set up correctly and to become familiar with the way it works – this way you get the best indoor climate and the smallest heating bill. Even if you are not a new home owner, but nevertheless would like some advice and tips on how to minimise your heating bill, you can always call one of our heating consultants.

ers requiring a dividend and are, thus, free to spend the money for consolidation and development. As Hjørring Varmeforsyning have practiced this strategy since our consolidation in 1960, we now have a particularly strong economy. Today, we deliver heating to 10,000 homes all over Hjørring. Our healthy economy means that, on the one hand, we can provide district heating at a favourable price and, on the other hand, we can keep this price at a stable level from one year to the next in spite of major investments and fluctuation in market prices. This means consumer security – no sudden increases in heating prices will overthrow the budget. So, you can lead a comfortably warm life!

Hjørring Vameforsyning is a consumer-owned cooperative society. We have no external own271


Idrætscenter Vendsyssel Stadionvej 17 · DK-9760 Vrå Tel. +45 9898 1592 www.ic-vendsyssel.dk vraahallen@mail.dk

skulle være et innovativt center, der rækker langt ud over byens grænser og tilbyder faciliteter, som gæsterne ikke umiddelbart finder andre steder i nærheden. Kernen i Idrætscenter Vendsyssel er de to sportshaller, hvoraf den ene er indrettet med springgrav til gymnaster. I hallerne er det muligt at dyrke håndbold, fodboldbold, basketball, volleyball, badminton, tennis og gymnastik. Idrætscentret indeholder desuden to squashbaner, som tiltrækker spillere fra et meget stort område. Motionscentret er åbent fra tidlig morgen til sen aften. Centret er indrettet med topmoderne maskiner og eget populært spinningrum. Brugerne har mulighed for at lukke sig ind udenfor idrætscentrets normale åbningstider. Idrætscenter Vendsyssel er med sine mange møderum det naturlige samlingssted for foreninger, institutioner, private som offentlige virksomheder samt kulturelle arrangementer som f. eks. messer og udstillinger. Centret har udviklet sig til at være hele kommunens fritids- og kulturhus med ideelle faciliteter til møder og konferencer. Idrætscentret er indrettet med alle moderne AV-faciliteter som f. eks. projektorer, fladskærme, trådløse musikanlæg og internetadgang og kan huse op mod 800 konferencegæster ad gangen.

Idrætscenter Vendsyssel Idrætscenter Vendsyssel er landsdelens mest moderne idræts- og konferencecenter med et bredt tilbud indenfor sport, kultur, udstillinger, møder og konferencer.

272

Idrætscenter Vendsyssel blev indviet i 2008, efter at byens gamle hal fra 1972 var blevet ødelagt ved en brand. Allerede mens flammerne stod meterhøjt op mod nattehimlen besluttede bestyrelsen og halinspektør Alex Rasmussen, at en ny hal

Den store succes, som centret oplever, giver allerede grobund for en række nye planer. Bestyrelsen håber således at kunne tilbyde overnatning, fodbold på kunstgræsbane, et større motionscenter, multibaner samt et endnu tættere samarbejde med foreninger og relevante institutioner i Vrå.


Idrætscenter Vendsyssel Idrætscenter Vendsyssel is the region’s most modern sports and conference centre providing a wide selection of facilities within sports, culture, exhibition, and meeting and conference activities. Idrætscenter Vendsyssel was inaugurated in 2008 after a fire had destroyed the old hall from 1972. Even as the fire was still ablaze against the night sky, the board and Alex Rasmussen, the hall inspector, made the decision that a new hall should be an innovative centre that would embrace an area far beyond the city limits and provide its guests with facilities not found elsewhere in the immediate vicinity.

Providing ideal facilities for meetings and conferences, the centre has developed into being a leisure and culture house for the entire municipality. With a capacity for housing up to 800 conference guests at a time, the sports centre is fully equipped with modern AV facilities such as e.g. projectors, flat screen monitors, wireless music centres and internet access.

The huge success experienced by the centre has already positioned the centre for a series of new growth plans. Thus, the board hopes to be able to provide sleeping quarters, football on artificial turf, expansion of the fitness centre, multi fields and courts plus an even closer cooperation with associations and relevant institutions within the Vrå area.

One of the two sports halls that constitute the core of Idrætscenter Vendsyssel has been equipped with a pit for gymnasts. Together, the two halls provide facilities for playing handball, football, basketball, volleyball, badminton and tennis and for gymnastic performances. In addition, the sports centre contains two squash halls attracting players from a very large area. The fitness centre is open from early morning to late evening. The centre features ultra-modern equipment and a separate and popular spinning room. The users of the centre can let themselves in outside the regular opening hours. Due to its multitudinous meeting rooms, Idrætscenter Vendsyssel constitutes a natural meeting place for associations, institutions, private as public enterprises and for cultural events such as e.g. fairs and exhibitions. 273


Kultur Caféen Hjørring Vestby

Kultur Caféen Hjørring Vestby

Kultur Caféen Hjørring Vestby

Kultur Caféen Hjørring Vestby er en del af Bolig Hjørring og er først og fremmest opført som et aktivitetscenter for boligorganisationens beboere i den vestlige del af byen men er samtidig åben som spise-, møde- og aktivitetssted for alle interesserede.

Kultur Caféen Hjørring Vestby (the Culture Café in West Hjørring) is a part of Bolig Hjørring, and it was first and foremost established as an activity centre for the housing association’s residents in the western part of the town. However, it is generally open as an eating, meeting and activity place to everyone interested.

Kultur Caféen Hjørring Vestby blev indviet og åbnet i eftersommeren i 2011og har siden lagt scene til spændende musikarrangementer med kendte kunstnere som f. eks. Mike Whellans, Benny Holst, Souvenirs og Billy Cross. I forbindelse med flere af arrangementerne er det muligt at indtage en lækker koncert-buffet. I Hjørrings ny kulturhus kan der købes sund mad til fornuftige priser. Huset holder åbent alle hverdage, og der serveres hver dag både frokost- og middagsretter med fokus på sundhed. Og netop sundhed er også omdrejningspunkt for en lang række af de aktiviteter, der afvikles i eller med Kultur Caféen som base. Det kan være fysisk aktivitet, orientering om sundhed, kurser i sund madlavning eller andet, som udfordrer deltagerne fysisk og mentalt. De fleste af tilbuddene arrangeres af Bolig Hjørrings Områdesekretariat i Vestbyen sammen med en brugergruppe udvalgt af Kultur Caféen.

274

Kultur Caféen Hjørring Vestby Trollhättanvej 18 DK-9800 Hjørring Tel. +45 5086 7127 info@kulturcafeen.dk www.kulturcafeen.dk

Kultur Caféen Hjørring Vestby was inaugurated and taken into use in the late summer of 2011, and since then it has been the arena of exciting music events with famed artists such as e.g. Mike Whellans, Benny Holst, Souvenirs and Billy Cross. In connection with several such events, it is possible to take a delicious concert buffet. The new culture house of Hjørring provides reasonably priced and healthy food. The house is open on all weekdays; and, every day, the lunch and dinner courses served here are focused on health. And precisely health is a pivotal element in a number of the activities being held at or with the culture café as a basis. This may be physical activities, briefings about health, courses in healthy cooking or other activities challenging the participants, physically as mentally. Most of the offers are organised by Bolig Hjørring’s area office in the western part of the town, in collaboration with a user group appointed by Kultur Caféen.


Nord Energi

Nord Energi Ørstedsvej 2 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9924 5656 · Fax +45 9890 1693 info@nordenergi.dk · www.nordenergi.dk consumers – who are also the company’s owners – are in focus. As to the results of the annual efficiency measurements carried out by the Danish Energy Regulatory Authority, both ESV and ENV and, hence, the new Nord Energi, are among the absolute top with supply-interruption times far below the national average. Nord Energi Net A/S owns and operates the power-supply grid – i.e. cables and transformer stations. Most of the distribution system is based on cables which is a major reason for the high operating reliability. Due to Nord Energi Net A/S’s low supply rates, which are well below the national average, the company provides its consumers with absolute top quality at more than fair prices.

Nord Energi Nord Energi er det nye store elforsyningsselskab etableret ved en fusion pr. 1. januar 2011 mellem ESV, Elforsyningen Sydvendsyssel og ENV, Elforsyningen Nordvendsyssel og er med over 90.000 forbrugere blandt de største elselskaber i Danmark. Selskabet har hovedsæde i Hjørring og har afdelinger i Skagen og Nørresundby. Driftssikkerhed og god forsyningskvalitet er afgørende nøgleord hos Nord Energi hvor forbrugerne - som også er ejerne af selskabet – er i fokus. Både ESV og ENV og dermed det nye Nord Energi har i Energitilsynets årlige effektivitetsmålinger ligget helt i top, og har altid haft afbrydelsestider langt under landsgennemsnittet. Nord Energi Net A/S ejer og driver elnettet – altså ledninger og transformerstationer. Størstedelen af ledningsnettet er kabellagt og dette er stærkt medvirkende til den høje driftssikkerhed.

Nord Energi Net A/S har lave nettariffer langt under landsgennemsnittet, så selskabet giver forbrugerne højeste kvalitet til lav pris. Nord Energi Fibernet A/S etablerer infrastruktur til bredbåndsydelser baseret på lynhurtigt fibernet. Nord Energi Fibernet A/S er medejer af Bredbånd Nord, som er selskabet som forestår salg og markedsføring af fibernet-produkterne. Fibernetprodukterne udvikles af det landsdækkende selskab Waoo! Nord Energi Teknik A/S udfører entreprenøropgaver indenfor områderne elforsyningsanlæg og fibernet-anlæg og står blandt andet for driften af det samlede vejbelysningsanlæg i Hjørring Kommune. Derudover tilbyder Nord Energi Teknik A/S en række serviceydelser for virksomheder og private som f. eks. termografering, kabelfejlfinding, ledningsopmåling og ledningsregistrering.

Nord Energi Fibernet A/S establishes the infrastructure for broadband services based on highspeed optical fibre broadband. Nord Energi Fibernet A/S is a co-owner of Bredbånd Nord – the company in charge of the sales and marketing of the fibre-broadband products developed by the nationwide company Waoo! Nord Energi Teknik A/S is in charge of the contracting work related to the areas of powersupply and fibre-optical installations, and this division is also responsible for the operation of the entire street-light system within the Municipality of Hjørring. In addition, Nord Energi Teknik A/S provides a series of services to both businesses and private households such as e.g. thermography, detection of cable failure, cable survey and cable registration. Energi Nord A/S is North Jutland’s leading company within power supply and energy consultancy. To our customers, Energi Nord A/S is synonymous with competitive electricity prices, energy consultancy and the sale of renewable-energy products such as e.g. household windmills and heat pumps.

Energi Nord A/S er Nordjyllands førende selskab indenfor elhandel og energirådgivning. Energi Nord A/S tilbyder kunderne konkurrencedygtige elpriser, energirådgivning og salg af VE-produkter som f. eks. husstandsvindmøller og varmepumper.

Nord Energi Nord Energi is the collective name for the huge power-supply company established on 1 January 2011 by a merger between the north and south Vendsysssel power suppliers, ENV (Elforsyningen Nordvendsyssel) and ESV (Elforsyningen Sydvendsyssel). Headquartered in Hjørring and with branches in Skagen and Nørresundby and more than 90,000 consumers, Nord Energi belongs among Denmark’s largest power-supply companies. Energy reliability and a high supply quality are the absolute key elements at Nord Energi where the 275


Nordjyske Bank Østergade 4 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 1233 · Fax +45 9890 1233 hjoerring@nordjyskebank.dk · www.nordjyskebank.dk

Nordjyske Bank Selv om Nordjyske Bank kun har eksisteret siden 2002, har vi alligevel en historie, der rækker mere end 100 år tilbage. Nordjyske Bank er nemlig en fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord. Efterfølgende er Løkken Sparekasse og Ø. Brønderslev Sparekasse også kommet til. Vi er således både det yngste og det ældste lokale pengeinstitut med rod i landsdelen. Vi er ikke bare en bank, men den nordjyske bank. Navnet forpligter, så vi er en bank, man kan regne med – også i fremtiden. Nordjyske Bank har 62.000 kunder, hvoraf de 21.000 er aktionærer. Vi har 21 filialer i Nordjylland og en i København og beskæftiger godt 280 dygtige medarbejdere.Nordjyske Banks afdeling i Hjørring er indrettet i Østergade, hvorfra der har været drevet bank siden 1914. Afdelingen i Hjørring arbejder sammen med både private og erhvervskunder og rummer samtidig bankens Landbrugscenter. Vi har en række strategiske værdier i banken, som har betydning for den måde, vi driver banken på, og som skal sikre, at vi altid yder den samme gode service overfor vores kunder. Vores strategiske værdier er: Tryghed, handlekraft og kompetence. Gennem Aktiv Kunde Pleje holder vi tæt kontakt til vores kunder, og vi er i stand til hurtigt at rådgive og servicere vores kunder i alle bankforretninger.

Som et stort og solidt pengeinstitut er Nordjyske Bank en aktiv medspiller for det lokale foreningsliv. Vi støtter f. eks. Hjørring Sommerspil, Hjørring Revyen, Lundergård Revyen, Vendsyssel Teater, FC Hjørring, Fortuna, og vi ser det som en både naturlig og vigtig opgave at støtte både eliten og bredden i vores nærområde og i det hele taget bakke bredt op om det nordjyske forenings- og kulturliv.

Nordjyske Bank Even though Nordjyske Bank has only existed since 2002, our history nevertheless dates more than 100 years back in time. Nordjyske Bank is namely the result of a merger between Vendsyssel Bank and Egnsbank Nord, later followed by the acquisition of Løkken Sparekasse and Ø. Brønderslev Sparekasse. Thus, we are at one and the same time the youngest and the oldest local bank with roots in the district. We are not just bankers, for – as expressed by our name (the North Jutland Bank) – we represent the bank of North Jutland. Our name implies commitment; and, hence, we are a bank you can count on – also in the future. Nordjyske Bank has 62,000 clients, 21,000 of which are also shareholders. With 21 branches in North Jutland and one in Copenhagen, we employ a little more than 280 competent employees. The Nordjyske Bank Hjørring branch is housed in Østergade where banking activities have been going on since 1914. The Hjørring branch has private as well as commercial clients, and it is also the seat of the bank’s Landbrugscenter (the agricultural centre). The bank is based on a series of strategic values, all exerting an impact on the way in which we operate the bank and all existing for the purpose of ensuring that we shall always provide our clients with an equally fine service. Our strategic values are: Security, drive and competence. By way of Active Client Care we maintain a close contact with our clients; and we are set for rendering swift advice and service to our clients in all banking matters. In our capacity as a large and sound bank, Nordjyske Bank is an active player in local association activities. Thus, we e.g. support the annual summer plays, Hjørring Sommerspil; the revues, Hjørring Revyen and Lundergård Revyen; Vendsyssel Teater; FC Hjørring; and Fortuna Hjørring. Also, we consider supporting the community’s elite as well as its diversity both a natural and important obligation and, indeed, to provide comprehensive backup for the entire association and cultural life of North Jutland.

276


Står du skarpt i billedet • Står du skarpt i billedet…?

Hos NordText Pressebureau er vi klar til at spidse pennen, hvis du trænger til en skarp profil. Med 30 års erfaring i skuldertasken er vi gode til at finde den spændende historie og den rigtige vinkel. Kommunikation handler i bund og grund om at sende og modtage budskaber. At fortælle nogen om noget. PRbranchen er gennemsyret af flotte ord og smarte begreber, som kan forskrække de fleste. Derfor er det utroligt vigtigt at sende sit budskab i et sprog, som modtageren forstår. Hos NordText Pressebureau forsøger vi altid at fortælle den gode historie i et sprog, hvor alle kan være med. Og gerne med et stænk af humor. Vi ved, at det er vigtigt at have et godt produkt på hylderne. Men vi ved også, at det er vigtigt, at andre kender til dit gode produkt. Vi hjælper derfor gerne, hvis profilen er blevet lidt ulden i kanten. Hvis der er sket væsentligt nyt i virksomheden. Hvis I er flyttet, eller hvis I har fået en ny, spændende ordre. Og det koster ikke en bondegård.

• Do you stand out…?

At NordText Pressebureau we are ready to sharpen our pencils if you need a clear profile. With 30 years of experience behind us we are good at finding the right story with the right angle. Communication is basically about sending and receiving messages. Telling someone about something. The PR business is full of nice words and smart concepts which may scare off many people. It is therefore incredibly important to convey your ­message in a language which the recipient will understand. At NordText Pressebureau, we always try to communicate messages in a language which is easy to understand. And ideally with a touch of humour. We know how important it is to have a good product on the shelves. But we also know how important it is that other people are aware of your product. We are happy to assist if your company profile has grown out of date. If anything newsworthy has happened in your company. If you have moved premises or won a new and exciting order. And it won’t cost a fortune.

NordText Pressebureau v/ journalist Niels Henriksen Vestergade 31 · DK-9760 Vrå · Tel. +45 9898 2212 · Mobil +45 2442 2269 · www.nordtext.dk · mail@nordtext.dk 277


278


Novo Nordisk Stenager Allé 4 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 98 92 80 66 www.novonordisk.com Novo Nordisk Novo Nordisk is the world’s leading company within diabetes care whilst also having leading positions within other areas such as haemophilia care, growth hormone therapy and hormone replacement therapy. In 2011, Novo Nordisk employs 31,400 employees in 74 countries – of which the 240 works at our Hjørring factory. Here, they undertake manufacturing development and manufacturing of needles for the insulin-injection pens used each and every day by diabetics all over the world. Novo Nordisk in Hjørring is in charge of the global supply as well as the ­quality of the Novo Nordisk needles – be they manufactured at the Hjørring factory or by our permanent Japanese business partner, Nipro, manufacturing the needles for Novo Nordisk at factories in Japan and Thailand. At the factory in Hjørring the plastics injection moulding and the assembly of finished needles are done in clean rooms. The finished needles are afterwards sterilised in autoclaves, packed and shipped. Each of the many millions of needles annually produced by Novo Nordisk will be used by diabetics and, hence, they must be in impeccable condition. This is why quality constitutes such essential parameters throughout the chain of production; and, likewise, many processes are fully automated, carried out at high volumes and always subject to current hygiene and environmental requirements. At Novo Nordisk in Hjørring, the lights are seldom out. Several of the ­processes are taking place on a 24/7 basis.

Novo Nordisk Novo Nordisk er verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling, og har desuden førende positioner inden for andre områder som bløder­ behandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater. I 2011 beskæftiger Novo Nordisk 31.400 medarbejdere i 74 lande – de 240 arbejder på fabrikken i Hjørring. Her er de beskæftiget med produktionsudvikling og fremstilling af nåle til insulinpenne, som diabetikere i hele verden bruger hver eneste dag.

The Hjørring factory was established in 1976 as a joint venture between American Baxa and Cook Surgical, a.k.a. Baldwin & Cook, who – with fewer than 10 employees initiated a production of dental needles. In 1987, the manufacturing of the first pen needles began, with Nordisk Gentofte as the customer. The latter bought the factory the following year. Ever since the 1989 merger between Nordisk Gentofte and Novo Industries into Novo ­Nordisk, the factory has been in charge of the production and development of the group’s pen needles.

Novo Nordisk i Hjørring er ansvarlig for den globale forsyning og kvaliteten af Novo Nordisks nåle, hvad enten de er produceret på fabrikken i Hjørring eller hos den faste japanske samarbejdspartner, Nipro, som producerer nålene for Novo Nordisk på fabrikker i Japan og Thailand. På fabrikken i Hjørring foregår renrumsproduktion af støbte plastikkomponenter og montage af de færdige nåle, der steriliseres i autoklaver, efterfulgt af pakning og forsendelse. Hver af de mange millioner af nåle, som Novo Nordisk hvert år producerer, bliver brugt af diabetikere og skal fungere. Derfor er kvalitet også et ufravigeligt krav i alle led, lige som mange processer foregår fuldautomatisk i høj volumen og altid efter gældende hygiejne- og miljøkrav. Hos Novo Nordisk i Hjørring er lysene sjældent slukket. Flere af processerne foregår døgnet rundt, ugens syv dage. Fabrikken i Hjørring blev etableret i 1976 som et joint-venture mellem amerikanske Baldwin and Cook Surgical, kaldet Baldwin & Cook, der med færre end 10 ansatte gik i gang med en produktion af tandlægenåle. I 1987 begyndte produktion af de første pennåle for Nordisk Gentofte, der købte fabrikken året efter. Siden Nordisk Gentofte og Novo Industries i 1989 smeltede sammen til Novo Nordisk har fabrikken været beskæftiget med produktion og udvikling af koncernens pennåle. 279


O.H. Fiskeeksport A/S Niels Juelsvej 15 · DK-9850 Hirtshals Tel. +45 9894 3977 · Fax +45 9894 2919 oh@oh-fiskeeksport.dk www.oh.fiskeeksport.com

O.H. Fiskeeksport A/S O.H. Fiskeeksport A/S blev grundlagt i 1984 af ­firmaets nuværende direktør Ole Hatlebakk. Virksomheden beskæftiger i dag 35-40 ansatte. Da Ole Hatlebakk stammer fra Norge var det naturligt, at norske fiskeprodukter blev firmaets primære aktivitet. Hovedprodukterne er i dag laks og laksefileter. Næsten dagligt bliver der leveret friskslagtede laks fra Norge. En del af disse laks videresælges som de er, men hovedparten bliver forarbejdet til ferske laksefileter. Via et net af gode samarbejdspartnere tilbydes desuden en bred palet af ferske og frosne fiskeprodukter på tradingbasis. Produktionen foregår i egen fabrik. Fabrikken blev taget i brug 1. oktober 2001, da de tidligere benyttede faciliteter var blevet utidssvarende. Der er altså tale om nye, moderne faciliteter, hvor kvalitet og ­hygiejne kan være i højsædet. Der produceres naturligvis efter HACCP-principperne. Firmaet bestræber sig på, at have en meget fleksibel produktion, da der er mange forskellige kundekrav, der skal tages hensyn til. Desuden har alle vore medarbejdere stor erfaring fra fiskeindustrien, hvilket sikrer vore kunder en høj, ensartet kvalitet. O.H. Fiskeeksport A/S arbejder i dag både med salg til hjemmemarkedet og eksport til det meste af Europa. Daglige forsendelser sikrer, at varerne når hurtigst muligt ud til kunderne, både i ind- og udland. Firmaets filosofi er at levere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Der lægges desuden stor vægt på leveringssikkerhed, som opnås ved tæt samarbejde og god planlægning både med kunder og leverandører. 280


O.H. Fiskeeksport A/S O.H. Fiskeeksport A/S was founded in 1984 by the company`s current managing director, Ole Hatlebakk. Today the company employs a staff of 35-40 persons. Since Ole Hatlebakk is Nor足 wegian, it was natural that Norwegian fish products became the main activity of the company. The main products today are Salmon and Salmon fillets. Fresh Salmon from Norway is delivered to the factory almost every day. A part of the Salmon is sold on as it is, but the main part is manufactured to fresh Salmon fillets. Through a network of good co-operation partners a wide range of fresh and frozen fish-products are futhermore offered on a trading-basis. The production takes place in our own factory. The factory was taken into use on 1st October 2001, since the facilities formerly used were becoming outdated. Hence we have new, modern facilities where quality and hygiene are having pride of place. Naturally we are producing according to the HACCP-principles. We are always making an effort to have a flexible production in order to comply with the many various demands of our customers. Furthermore all our staff menbers have a lot of experience from the fish business. This ensures our customers a high, uniform quality. Today O.H. Fiskeeksport A/S is selling both on the domestic market and exporting to most of the European markets. Daily shipments ensure that the goods reach our customers, both domestic and abroad, as soon as possible. The philosophy of the company is to deliver quality products at competitive prices. Futhermore we are laying particular emphasis on a high ability to deliver. This is achieved by close co-operation and planning with both our customers and our suppliers. 281


PMU Ole Rømers Vej 4 · DK-9870 Sindal Tel. +45 9678 1400 · Fax +45 9678 1401. info@pmu.dk · www.pmu.dk

PMU er et godt tilbud til bogligt svage unge Praktisk Medhjælper Udvikling (PMU) er et meget rost, socialt projekt med gode tilbud til bogligt svage unge og sentudviklede unge. PMU’s mange tilbud sikrer de unge en god begyndelse på voksenlivet. PMU har med flere end 20 års erfaring med arbejde for denne gruppe også et Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsestilbud (STU) til unge med særligt behov. STU ender med overrækkelse af kompetencebevis for bestået forløb. Arbejdet med de unge i det almindelige PMU tilbud er bygget op om botræning, arbejdstræning og fritidstræning med intern praktik på PMU’s mange værksteder, praktik hos en lokal virksomhed, eksterne kurser på offentlige uddannelsesinstitutioner, botræning i et af PMU’s mange botræningsfællesskaber eller i et STU forløb som dagelev med alméndannende undervisning med dansk, matematik og andre boglige fag, it, sund kost og motion, kropssprog og kommunikation. PMU råder over en række spændende og meget forskellige værksteder, der er udstyret, indrettet og oprettet som rigtige produktionsværksteder og arbejdspladser. Det er blandt andet en café, butik og værksted med kunsthåndværk, træværksted, som blandt meget andet fremstiller naturlegepladser, smede- og metalværksted, skovværksted og savværk, transport, lager og vognmandsforretning. De unge får på værkstederne og arbejdspladserne mulighed for en omfattende arbejdstræning, og de unge erhvervsmodnes til arbejdsprøvning og afklaring i praktik på forskellige arbejdspladser i Nordjylland. Værkstederne udfører produktion på bestilling og naturligvis med respekt for konkurrencelovgivningen. PMU har huse og lejligheder, hvor de unge bor på eget værelse med fællesrum og en række fælles faciliteter med de dertil tilknyttede opgaver såvel fælles som individuelt. PMU har endvidere i eget regi en række fritidstilbud og samarbejder med oplysningsforbund og foreninger i lokalområderne. PMU er de unges ”kørekort” til voksenlivet og til en aktiv tilværelse og et godt liv i forhold til ­arbejde, bolig og fritid.

282


PMU is a good offer for academic weak adolescents Praktisk Medhjælper Udvikling (PMU – Practical Assistent Education) is a very applauded, social project with good offers for academic weak adolescents and late developers. The many offers of PMU ensure that young people get a good start on their adult lives. PMU has more than 20 years of experience in the work with this group and has further a Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsestilbud (STU – Special Program for Adolescent Education) for adolescents with special needs. STU end with the presentation of a competence diploma after the course has been completed successfully. The work with the adolescents within the normal PMU offer is built around home training, work training and leisure training with internal internships at one of PMU’s many workshops, an internship at a local company, external courses at public schools, home training in one of PMU’s many housing communities or in a STU course as a day student with general education in Danish, mathematics and other academic subjects, IT, healthy food and exercise, body language and communication. PMU has a number of exciting and varied workshops, which are all equipped and fitted as real production workshops and working places. For instance a café, shop and workshop with crafts, and a wood shop that manufactures nature playgrounds, a smithery and metal workshop, a forest workshop and a saw mill, storage rooms and a haulage business. The adolescents have the chance to receive intensive work training in these workshops and they become ready for trial work training and internships allover Northern Jutland. The workshops manufacture on demand, and of course in respect of the laws of competition. PMU has houses and apartments, where the adolescents have their own room, an assembly hall and wide variety of common facilities, which come with assignments; both common and individual ones. PMU has further its own variety of leisure offers and cooperates with information associations and other associations in the local area. PMU is the ”drivers license” of adolescents for adult life and for an active life in regards to work, home and leisure.

283


284


Vandværksvej 14 DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 7600 rrbj@rrbj.dk www.rr-revision.dk

RR Revision Benny Jakobsen RR Revision Benny Jakobsen er et solidt revisions- og rådgivningsfirma som ejes af Benny Jakobsen. Firmaet har eksisteret siden 1983 og har til huse på Vandværksvej 14 i Hjørring. RR Revision Benny Jakobsen beskæftiger i øjeblikket 12 medarbejdere. Heraf er 2 registrerede revisorer, 1 revisor HD, 1 cand. Merc. Aud, 4 revisorassistenter, 2 revisorelever og 2 kontor­ assistenter. Hos RR Revision Benny Jakobsen har vi de kompetencer er der er nødvendige for at kunne yde vore kunder den bedste rådgivning og service. Vi er vant til at arbejde med små og mellemstore virksomheder inden for mange brancher, hvoraf mange kunder er anparts- og aktieselskaber.

Vi har specialister inden for skat og moms samt rådgivningsområderne ledelse, selskabsstiftelse og omstrukturering af selskaber. I det omfang opgaver overskrider vores egen faglige kompetencer har vi et nært samarbejde med advokater og landets dygtigste skatterådgivere. Vi betjener kunder over hele landet, men med hovedvægt på Nordjylland. Blandt nuværende kunder kan bl.a. anføres, håndværkere, detailforretning, vognmænd, produktionsvirksomheder, hotel og restauration m.v. Vi har den nødvendige indsigt og erfaring til at kunne rådgive vores kunder individuelt og målrettet. Vores lokale forankring sikrer desuden gode kontakter til advokat, pengeinstitutter og andre vigtige samarbejdspartnere.

RR Revision Benny Jakobsen RR Revision Benny Jakobsen is a reliable accountancy and consultancy firm owned by Benny Jakobsen. The company has existed since 1983 and is located on Vandværksvej 14 in Hjørring. RR Revision Benny Jakobsen currently employs 12 people. There are two registered public accountants, one accountant with a diploma in business administration, one employee with a Master’s degree in accountancy, four accountant assistants, two accountant trainees and two ­office clerks. At RR Revision Benny Jakobsen, we have the competencies necessary to provide our customers with the best consultancy and service. We are used to working with small and mediumsized companies within many fields, of which many customers are private or public limited companies. We have experts within tax and VAT as well as the consultancy areas management, formation of companies and restructuring of companies. In case assignments exceed our own professional competencies, we co-operate closely with lawyers and the best tax consultants in the country. We provide services for customers all over the country, but with main emphasis on Northern Jutland. Our current customers include workmen, retail companies, hauliers, manufacturing companies, hotels and restaurants, among others. We have the necessary insight and experience to be able to advise our customers in an individual and goal-oriented way. Furthermore, our roots in the local community ensure good connections to a lawyer, banks and other important business partners. 285


Sejlstrup Entreprenørforretning A/S E

M

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S & Vrå Mørtelværk Sejlstrup Entreprenørforretning A/S er en af landsdelens største entreprenørvirksomheder. Firmaet har over mere end 50 år udviklet sig fra at være en traditionel maskinstation med grundlæggeren Ejgild Jensen bag rattet til en af branchens mest moderne og innovative entreprenør virksomheder. Sejlstrup Entreprenørforretning A/S er en seriøs og professionel samarbejdspartner i en lang række forbindelser, og firmaets navn dukker op på lastbiler, entreprenørmaskiner og på arbejdstøj i utallige sammenhænge over hele Nordjylland. Jordarbejde i forbindelse med byggemodninger og anlæg af veje og kloakker, belægningsarbejde, beton, ledningsarbejde samt vognmandskørsel med sten, sand, grus og andre byggematerialer er blandt firmaets kernekompetencer, men slam286

Risgaardsvej 64 · DK-9480 Løkken Tel. +45 9899 9188 · info@sejlstrup.dk · www.sejlstrup.dk

sugeren er også klar, hvis kloakken er stoppet i private hjem. I familievirksomheden, der nu drives videre af Inger og Ejgild Jensens sønner Anders og Martin Jensen, er ordholdenhed, service og kvalitet dyder, som ikke er til diskussion og som er lige vigtige uanset om kunden hedder fru Pedersen, eller om kunden er en nordjyske kommune eller en privat byggevirksomhed. Sejlstrup Entreprenørforretning A/S beskæftiger godt 60 medarbejdere, hvoraf flere har været i firmaet i både 30 og 40 år. I 1973 købte Sejlstrup Entreprenørforretning A/S Vrå Mørtelværk, som til dagligt drives af Inger og Ejgild Jensens datter Mette Sørensen og hendes mand Leif Sørensen – der begge er en del af ejerkredsen i entreprenørforretningen.

Vrå Mørtelværk, der beskæftiger en snes medarbejdere, har eget laboratorium og er blandt landets største. Foruden mørtel leverer værket et bredt udvalg af materialer til byggeindustrien, bl.a. sand, grus, genbrugsmaterialer samt stampet kalk. Mørtelværket har eget mobilt knuseanlæg og kan således findele beton og asfalt til genbrug. Endelig er der som noget nyt etableret et jordhotel ved mørtelværket. Her er det bl.a. muligt at modtage og deponere lettere forurenet jord til midlertidig opbevaring eller bortskaffelse, at udtage jordprøver samt få gode råd i forbindelse med jordflytning.


Vrå Mørtelværk Sdr. Vråvej 121 · DK-9760 Vrå Tel. +45 9898 0188

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S & Vrå Mørtelværk Sejlstrup Entreprenørforretning A/S is one of the largest construction businesses in this part of the country. The business has for more than 50 years developed from being a traditional machine shop with founder Ejgild Jensen behind the wheel to one of the most modern and innovative construction businesses in this branch. Sejlstrup Entreprenørforretning A/S is a serious and professional partner in a long row of connections, and the business name pops up on trucks, construction machines and on working clothes in numerous places in Northern Jutland. Earthworks in connection with site development and planning of roads and sewers, paving, concrete, cable works as well as haulier jobs with

E

rocks, gravel and other construction material are among the core competencies of the business, but the suction vehicle is also ready, if the sewer is blocked in private homes. This family business, now lead on by Inger and Ejgild Jensen’s sons Anders and Martin Jensen, holds honesty, service and quality as values that are not for discussion and that matter as much, regardless if the client’s name is Mrs. Pedersen, if it’s a public authority or a private contractor. Sejlstrup Entreprenørforretning A/S has about 60 employees, whereof several have been employed for both 30 and 40 years. In 1973, Sejlstrup Entreprenørforretning A/S took over Vrå Mørtelværk, which is run by Inger and Ejgild Jensen’s daughter Mette Sørensen and her

M

husband Leif Sørensen – both co-owners of the construction business. Vrå Mørtelværk, employing about 10 people, includes a private lab and is one of the biggest in the country. Besides mortar, the works further manufactures a large variety of material for the construction industry, hereunder sand, gravel, recycled material as well as puddled lime. The motor works has its own mobile crushing plant and is able to pulverize concrete and asphalt for recycling. Finally, an earth hotel has been connected to the mortar works, where it is possible to e. g. receive and deposit contaminated soil temporarily or for removal. Further, it is possible to draw soil samples and receive counseling in connection with earth-moving.

287


Radioværterne Niels Viberg (tv) og Henrik Ledet serverer dagligt lokale indslag fra Vendsyssel. Her er den rullende redaktion klar til at rykke ud. On a daily basis, the two studio hosts Niels Viberg (l.h.) and Henrik Ledet dish out local Vendsyssel features. Here, the mobile news desk is ready to roll.

SKAGA FM – ”Lyden Af Vendsyssel” SKAGA FM er hele Hjørring Kommunes lokale radio og sender alle ugens dage fra kl. 06.00 – 24.00 på frekvenserne105,6 – 105,0 – 106,7 på kabel samt netradio via www.skagafm.dk. ”Vores filosofi er helt klart, at vi skal være den lokale station, hvor man både kan få sine landsny-

heder samt de lokale nyheder. Vi leverer dagligt en unik kombination af nyheder, sport, vejr, konkurrencer, redaktionelt stof og interviews fra hele Hjørring Kommune, samt musik fra de seneste 30 år. Vi kalder det ”Lyden Af Vendsyssel”, og vi kan heldigvis se at vores lytterskare og kundegruppe vokser fra år til år”, fortæller Henrik Ledet og Niels Viberg – studieværter på SKAGA FM.

På SKAGA FM er der tænkt over hver eneste sang, og kan du li’ Phil Collins, Sanne Salomonsen, Rasmus Seebach, Rihanna, Tina Turner, TV-2, Madonna, Medina og Bruce Springsteen, skulle du prøve at skrue op. Numrene er via computer sat i system, der sikrer, at det musikalske udbud hver eneste dag er varieret og målrettet. På Skaga FM er det heller ikke sådan, at de nye hits kører i ring og i ét væk. Musik-udbuddet er bredt, og du får toppen af kransekagen indenfor de seneste 30 års populærmusik. Skru ind på Skaga FM og læg lyttesans til en behagelig øre-åbner! ”SKAGA FM har en voksende kundekreds. Små og store virksomheder benytter sig af radio­reklame for at komme i kontakt med potentielle vendsysselske forbrugere gennem SKAGA FM. Og vi tilbyder både det klassiske og det utraditionelle radiospot. Samtidig har vi de senere år haft rigtig stor succes med Events, som er en unik og fantastisk mulighed for solo-opmærksomhed” fortæller salgschef hos Skaga FM, Lars Horne Sørensen. Lars finder du til daglig i Kildehuset på Åstrupvej i Hjørring

Radiovært og Informationschef Niels Viberg i studiet på Skaga FM. Niels startede radiokarrieren i 1990. Host and Information manager, Niels Viberg at the Skaga FM studio. Niels began his broadcasting carrier in 1990.

288

SKAGA FM arrangerer også stand-up på Vendelbohus og har præsenteret navne som Frank Hvam, Jan Gintberg, Mick Øgendahl, Rune Klan, Carsten Bang og flere andre. Læs mere om Hjørring’s lokale station og tænd for netradio på www.skagafm.dk


SKAGA FM – ”The Sound of Vendsyssel” SKAGA FM is the community radio station for the entire Hjørring municipality, broadcasting seven days a week from 6 a.m. to 12 p.m. at the 105.6 – 105.0 – 106.7 frequencies, by cable, and by internet radio via the site www.skagafm.dk. ”It is our explicit philosophy to be the local station supplying local as well as national news. On a daily basis we supply a unique combination of news, sport, weather, competitions, editorial copy and interviews from all over the Hjørring municipality combined with music from the last 30 years. We have dubbed it ”The Sound of Vendsyssel”; and, fortunately, we have experienced steady annual increases in audience as well as in customer portfolio”, says studio hosts at Skaga FM, Henrik Ledet and Niels Viberg. SKAGA FM is where each and every tune has been carefully selected; and if you like Phil Collins, Sanne Salomonsen, Rasmus Seebach, Rihanna, Tina Turner, TV-2, Madonna, Medina and Bruce Springsteen, well, then you might try to turn up the volume. The tunes have been organised by computer to ensure that the daily musical elements will always be varied and targeted. Likewise, Skaga FM will never feature relentless repetition of the newest hits. The musical choice is wide, and we give you a crème de la crème selection of the last 30 years of popular music. Tune into Skaga FM and lend an ear to a nice ear-opener! ”SKAGA FM has a growing clientele. Both small and large businesses make use of radio advertising with Skaga FM in order to reach potential

Programchef Henrik Ledet i aktion på Skaga FM. Henrik har lavet radio siden 1990. Henrik Ledet, Head of Programmes, at work at Skaga FM. Henrik has been in broadcasting since 1990.

consumers within the Vendsyssel district through Skaga FM; and we provide classic as well as unconventional radio spots. At the same time, the most recent years have proved extremely successful with respect to Events representing a unique and fantastic opportunity for attracting solo attention”, explains Skaga FM sales manager, Lars Horne Sørensen. You can always find Lars in Kildehuset on Åstrupvej in Hjørring.

SKAGA FM also organises stand-up at Vendelbohus where we have presented famous Danish stand-uppers such as Frank Hvam, Jan Gintberg, Mick Øgendahl, Rune Klan, Carsten Bang and several others. At www.skagafm.dk, you can read more about Hjørring’s local radio station and click into the net-radio broadcast.

Salgschef Lars Horne Sørensen (th) i kundemøde med Lars Skade fra Punkt 1 / Designa Køkken / Expert, hvor de sammen planlægger den næste radiokampagne. Sales Manager Lars Horne Sørensen (r.h.) in a client conference with Lars Skade from Punkt 1 / Designa Køkken / Expert, planning the next radio campaign.

289


Skallerup Klit Feriecenter A/S Nordre Klitvej 21 DK-9800 Hjørring Tel. +45 9924 8400 www.skallerup.dk

Med 263 topmoderne helårs ferieboliger, tilbud om aktivitet for alle aldre i idrætshal, vandland, bowlinghal eller på bondegården og ikke mindst det ekslusive romerske bad, Romulus, er Skallerup Klit det oplagte mål for den perfekte pause fra hverdagen. Tæt på Vesterhavets skumtoppede bølger er rammerne ideelle, når børnefamilien skal hygge sig sammen, og når de voksne vil forkæle sig selv med wellness og lækker mad eller bare ønsker at slappe af i den fantastiske natur. Skallerup Klit Feriecenter A/S er et non-profit foretagende og er 100 pct. ejet af Skallerup-fondet.

290

Selv om Skallerup Klit i dag fremstår som et topmoderne ferieresort, hvor fokus er holdt på kvalitet i alle led – lige fra modtagelsen i receptionen til oplevelsen af ferieboliger, mangfoldigheden af aktiviteter og nærheden til den enestående natur, så tager historien sit afsæt helt tilbage i 1938, hvor daværende statsminister Thorvald Stauning gennemførte den danske ferielov. Og tankerne om at opføre en ferieby opstod umiddelbart herefter. Men anden Verdenskrig og mulighed for at skaffe byggematerialer satte planerne i stå. Da Den Røde Hær rykkede ind i Tyskland, flygtede 240.000 tyskere til Danmark.

De initiativrige vendelboer, der havde fået ideen til et feriecenter, øjnede chancen for at slå to fluer med ét smæk. De foreslog at bygge en ferieby, der i første omgang skulle bruges som flygtningelejr, og som på sigt kunne danne ramme om danskeres ferieophold. Ideen om Feriebyen Skallerup Klit blev til virkelighed, og i dag kan gæsterne studere historien i museumshuset, der dels er indrettet som flygtningebarak og dels som de første ferieboliger så ud.


With 263 ultramodern all-year holiday homes, offers for activities for all ages in the sports hall, the aqua park, the bowling alley or the farm and not least the exclusive Roman Bath, Romulus, Skallerup Klit is an obvious destination for the perfect break from your everyday life. Close to the foam-capped waves of the North Sea, the settings are ideal for when families with children want to enjoy themselves together, and for when adults want to indulge in wellness and delicious food or simply want to relax in the middle of amazing natural surroundings. Skallerup Klit Feriecenter A/S is a non-profit enterprise and is owned 100% by the Skallerup foundation.

Even though Skallerup Klit is now a very modern holiday resort with focus on quality during all phases – right from the reception to the experience of the holiday homes, the diverse activities and the close proximity to unique nature, the resort’s history dates all the way back to 1938, where the then prime minister Thorvald Stauning adopted the Danish Holidays Act. And the idea of creating a holiday village occurred shortly after this. But World War II and the lacking possibility of acquiring construction materials stopped these plans. When the Red Army moved into Germany, 240,000 Germans fled to Denmark.

The enterprising inhabitants of Vendsyssel who originally had the idea of a holiday centre saw the opportunity to kill two birds with one stone. They suggested building a holiday village that would first be used as a refugee camp and which would eventually form the setting of the Danes’ holidays. The idea of the holiday town Skallerup Klit became a reality, and today, the guests can study the history of the place in the museum building, which is partially furnished as refugee barracks and partially as the first holiday homes.

291


SOSU Nord · Hedevold 11 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 7221 8100 · www.sosunord.dk

Moderne læringsfaciliteter Skolen i Hjørring har en række moderne læringsrum, naturfagsrum samt en sengestue, hvor eleven bliver fortrolig med arbejdet omkring sengeliggende borgere. På de brede gange og på repos’er arbejder eleverne i grupper. På gange og repos’er er der adgang til skolens it-faciliteter. I tæt forbindelse med skolens bibliotek ligger skolens åbne læringscenter. Da undervisningen i høj grad skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, betyder det, at elever enkeltvis eller i grupper kan tilbydes en høj grad af individualiseret vejledning. Læringscentret er rammen om denne individuelle vejledning.

SOSU Nord i Hjørring SOSU Nord i Hjørring er den nordligste geografisk placerede skole i den nordjyske region. Skolen uddanner kompetente og kvalificerede medarbejdere til hele social- og sundhedssektoren. Der uddannes årligt cirka 250 elever på et grundforløb, seks social- og sundhedshjælperhold samt tre social- og sundhedsassistenthold. Skolen blev taget i brug i 2002 og er placeret i den østlige ende af Hjørring tæt ved motorvejen og tæt ved hovedvejen til Frederikshavn. Uddannelsestilbud SOSU Nords uddannelsesforløb begynder som regel med grundforløbet. Herefter kan man uddanne sig som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. På grundforløbet rustes eleverne fagligt, socialt og personligt, så de er parate til at begynde på en af skolens øvrige uddannelser. Som social- og sundhedshjælper uddannes eleven til arbejde indenfor hjemmeplejen, på plejehjem eller i et dagcenter. Som social- og sundhedsassistent uddannes eleven til arbejde indenfor pleje, omsorg- og aktiveringsopgaver på

292

sygehuse, i psykiatrien og på institutioner for fysiske og psykiske handicappede eller i kommunale hjemmeplejeordninger. I samarbejde med SOSU Nords Kursus- og Udviklingscenter udbyder skolen i Hjørring en række efter- og videreuddannelsestilbud indenfor social- og sundhedssektoren.

Problembaseret læring På SOSU Nord undervises der ud fra princippet om problembaseret læring. Det betyder, at egne spørgsmål og erfaringer bruges i undervisningen, og at det faglige knyttes tæt til situationer, som eleven vil møde i sit fremtidige arbejdsliv. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og gruppearbejde med omdrejningspunkt i konkrete praktiske problemstillinger. Sådan udvikler eleven både sine personlige og faglige kompetencer på SOSU Nord under vejledning af fagligt kompetente lærere.


SOSU Nord in Hjørring SOSU Nord in Hjørring is placed at the northern­ most region in North Jutland. The college trains its students into competent and qualified employees for the health- and social-care sectors. On an annual basis, approximately 250 students graduate from the school (from one Basic-training course, six Social-and-health-service-helper training courses, and three Social-and-healthservice-assistant training courses). The school, which is taken into use in 2002, is located in the eastern parts of Hjørring in close proximity to the motorway and the main road to Frederikshavn. Training programmes As a rule, the training courses provided by SOSU Nord will be initiated by the basic training course. Having completed this course, the students may proceed to the social-and-health-service-helper education and, subsequently, to the Social-andhealth-service-assistant education. The basic course will qualify the students with professional, social and personal competences thus preparing them for commencing the further courses provided by the college. The training as a Social-and-healthservice helper will qualify the student for work within the home-care service, at nursing homes or day care centres. The training as a Social-andhealth-service assistant will qualify the student to work within health care, for nursing and training assignments at hospitals, psychiatric wards, and institutions for the physical and mentally disabled or for municipal home-care schemes. In collaboration with SOSU Nord’s Kursus- og Udviklingscenter (Centre for Supplementary Education and Development Programmes), the college facilities in Hjørring offer a wide range of further-training and supplementary-education programmes within the social and health sectors.

quainted with the work required around bedridden residents. From the spacious walking areas and platforms there will be access to the college’s IT facilities, and here the students will be seen working in teams. The college’s open learning centre is located in close connection with the college library. As the teaching will, to a large extent, take its point of departure in the individual student’s qualifications, this means that, individually or in groups, the students may be offered a high degree of individual supervision. The learning centre provides the framework for this individual supervision.

Problem-based learning At SOSU Nord, teaching is based on the principle of problem-based learning. This means that individual questions and experiences will be applied in the teaching and that the technical aspect will be closely linked to situations which the students will encounter in their future working life. The teaching will alternate between classroom teaching and group work centred round concrete practical issues. This way, the students will develop both personal and professional competences at SOSU Nord, under the supervision of professionally competent teachers.

Modern learning facilities The college in Hjørring has a number of modern learning rooms, natural-science rooms plus a bed room in which the students will get ac-

293


Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå Tel. +45 9898 1600 mail@sparv.dk www.sparv.dk

Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel er en stærk lokalt forankret garantsparekasse, som med 20 afdelinger fra Skagen i nord til Struer i syd og fra Frederikshavn og Sæby i øst til Lemvig i vest har sit primære virke i Vendsyssel, Han Herred og Vestjylland. Sparekassen han desuden en afdeling i København.

Sparekassen Vendsyssel is a savings bank with strong roots in the local community. It has its primary business in Vendsyssel, Han Herred and Vestjylland with 20 branches from Skagen in the north to Struer in the south and from Frederikshavn and Sæby in the east to Lemvig in the west. Furthermore, the bank has a branch in Copenhagen.

Sparekassen har til formål at tilbyde privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder en optimal løsning på deres samlede finansielle behov. Sparekassen Vendsyssel beskæftiger 300 højt kvalificerede medarbejdere, hvoraf en del er samlet i kompetencecentre for bolig, forsikring, pension, investering, erhverv og landbrug.

The purpose of the savings bank is to offer private customers as well as small and medium-sized business customers an optimal solution for all of their financial needs. Sparekassen Vendsyssel employs 300 highly qualified employees, of which some are gathered in competency centres for housing, insurance, pension, investments, business and agriculture.

Sparekassen Vendsyssel blev dannet i 2001 som resultatet af en sammenlægning mellem Vrå Sparekasse og Jelstrup-Lyngby Sparekasse. Den 1. januar 2005 blev Hellevad-Ørum Sparekasse lagt sammen med Sparekassen Vendsyssel, og i 2006 var det først Brovst Sparekasse og senere Jerslev Sparekasse som blev en del af sparekassen. I 2008 blev Ulsted Sparekasse lagt sammen med Sparekassen Vendsyssel, og i 2009 overtog sparekassen fire afdelinger fra det daværende EBH Bank under afvikling. I 2012 er Sparekassen Limfjorden overtaget. Sparekassen Vendsyssel engagerer sig gerne i lokalsamfundet og har igennem årene deltaget i en række projekter, der har været med til at skabe yderligere udvikling i landsdelen. Sparekassen Vendsyssel har mere end 60.000 kunder, hvoraf 29.000 er garanter. Sparekassen har en samlet egenkapital på 1,5 mia. kr. Sparekassen Vendsyssel was established in 2001 as the result of a merger between Vrå Sparekasse and Jelstrup-Lyngby Sparekasse. On the 1st of January 2005, Hellevad-Ørum Sparekasse merged with Sparekassen Vendsyssel, and in 2006, first Brovst Sparekasse and then Jerslev Sparekasse became part of the bank. In 2008, Ulsted Sparekasse was merged with Sparekassen Vendsyssel, and in 2009, the bank took over four branches of EBH Bank, which was being wound up. In 2012, Sparekassen Vendsyssel has overtaken Sparekassen Limfjorden Sparekassen Vendsyssel likes to get involved in the local community, and throughout the years, the bank has participated in a number of projects that have helped create further growth in the region. Sparekassen Vendsyssel has more than 60,000 customers, of which 29,000 are warrantors. The bank has a total equity of DKK 1.5 billion. 294


TOPSERVICE TECHNICAL TRANSLATIONS Egernvej 15 DK-8270 Højbjerg Tel. +45 8627 2515 topserv@topserv.dk www.topserv.dk

TopService Præcis og målrettet skriftlig kommunikation er et vigtigt parameter for danske virksomheder, som ønsker succes i udlandet. Gennem mere end 25 år har TopService assisteret danske virksomheder med udarbejdelse af bl.a. tekniske manualer på en lang række europæiske og asiatiske sprog. TopService’s medarbejdere er specialister inden for tekniske oversættelser, og har kompetencer på mange fagområder. TopService håndterer bl.a. oversættelser til og fra følgende sprog: spansk tysk engelsk polsk tjekkisk slovakisk russisk dansk lettisk svensk

norsk finsk tyrkisk bulgarsk bosnisk estisk hollandsk islandsk italiensk kinesisk

kroatisk portugisisk rumænsk ungarsk slovensk serbisk litauisk japansk thai græsk

Ved at samarbejde med TopService får virksomhederne en professionel sparringspartner og får

frigjort interne ressourcer til kerneopgaverne. Samtidig bliver de godt rustet til at målrette kommunikation og salg mod nye markeder.

TopService Precise, targeted written communication is an important parameter for Danish companies that want to succeed abroad. For more than 25 years, TopService has assisted Danish companies with a wide range of written documents, such as technical manuals, in many European and Asian languages. TopService’s associates are specialists in technical translations and also have many special competencies. TopService handles translations and other ­assignments to and from the following languages: Spanish German English Polish Czech ­Slovak Russian Danish Latvian Swedish

Norwegian Finnish Turkish Bulgarian Bosnian Estonian Dutch Icelandic Italian Chinese

Croatian Portuguese Rumanian Hungarian Slovenian Serbian Lithuanian Japanese Thai Greek

Cooperating with TopService, the companies will have a professional sparring partner and be able to free in-house resources for their core assignments. At the same time, they are excellently equipped to target communication and sales to new ­markets. Tina Ahrenfeldt, indehaver af TopService Tina Ahrenfeldt, owner of TopService 295


Dansk Autohjælp v/ Frank Buchhave Mandøvej 1 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9892 1411 · Fax +45 9892 1417 fb@dahh.dk · www.dahh.dk

Truck Center Hjørring 24 timer i døgnet. Alle ugens 7 dage. 365 dage om året. Med en responstid på højest én time efter opkald til Dansk Autohjælp i Hjørring er der aldrig langt til assistance til private eller erhverv, hvis uheldet skulle være ude på landevejen, på stranden, på marken eller hvor køretøjet har sat en stopper for den videre færd. I 2008 overtog Frank Buchhave Dansk Autohjælp i Hjørring, og efter i flere år at have haft adresse hos Carepoint – Dalsgaard Biler A/S på Frederikshavnsvej, flyttede virksomheden i sommeren 2011 ind i helt nybyggede lokaler på Mandøvej 1. Her har Dansk Autohjælp fået topmoderne faciliteter med mulighed for service og vedligeholdelse af virksomhedens omfattende vognpark, der klarer selv den mest vanskelige opgave. Dansk Autohjælp i Hjørring tilbyder bugsering og assistance til private bilister, til busser, lastvogne, sværgodstransporter, transport af dyr samt bugsering, transport og fritrækning af landbrugsmaskiner og redskaber. Virksomheden beskæftiger fire dygtige lastvognsmekanikere, der klarer nødreparationer og dækskift på stedet, således at kunderne hurtigt kan komme videre. Ved skader eller større reparationer bugseres bilen til et værksted efter kundens ønske. Dansk Autohjælp i Hjørring dækker et geografisk område fra Tylstrup og Grønhøj i syd til Hirtshals og Skiveren i nord – et område med stor koncentration af sommerhuse og deraf følgende mange turister. På Mandøvej 1 har Frank Buchhave desuden etableret Truck Center Hjørring med tilbud om vaskefaciliteter, værksted og service for fremmede vognmænd med lastbiler eller busser, lige som han tilbyder plads på stor aflåst, oplyst og overvåget parkeringsplads 24 timer i døgnet.

296

Truck Center Hjørring Round the clock assistance. All 7 days of the week. 365 days a year. With their response time of maximum one hour after receiving a call, Dansk Autohjælp in Hjørring is never far away from motorists – business as private drivers alike – having had the misfortune to experience a breakdown on the road, on the beach, in the field or anywhere else it may please your vehicle to prevent you from going any further. In 2008, Frank Buchhave took over the roadsideassistance service, Dansk Autohjælp in Hjørring. And, in the summer of 2011, after several years of being domiciled with Carepoint – Dalsgaard Biler A/S on Frederikshavnsvej, the business moved into brand new buildings on Mandøvej 1. Here, Dansk Autohjælp now has access to top-notch facilities enabling the business to carry out maintenance checks and repair of its comprehensive fleet of vehicles equipped to address even the most complicated problem. In addition to providing service in connection with towage and assistance concerning private cars,

busses, lorries, heavy-load transporters, animaltransport vehicles, Dansk Autohjælp in Hjørring also offers assistance with towing, transporting and hauling free agricultural machinery and equipment. The company employs four highly skilled lorry mechanics who can take care of emergency repair and tyre change on the spot and thus help the client to move on without undue delay. In the event of a major breakdown or the need of major repair, the car will be towed to a garage of the client’s choice. Dansk Autohjælp in Hjørring covers an area from Tylstrup and Grønhøj in the south of the region to Hirtshals and Skiveren in the north – this is an area with a high concentration of summer cottages and, hence, tourists. From the address Mandøvej 1, Frank Buchhave moreover operates Truck Center Hjørring, providing car-wash, garage and service facilities for lorry or bus drivers on the road and, also, 24-hour parking space in a large, locked, illuminated, and monitored compound.


Taars Tagdækning ApS Hirtshalsvej 261 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 9896 1808 · Mobil +45 2176 9994 Fax +45 9896 2240 taarstag.dk · www.taarstag.dk

Taars Tagdækning ApS Taars Tagdækning ApS tilbyder alt i professionel tagdækning med tagpap og folie og er således den naturlige samarbejdspartner for private, erhvervs­ virksomheder, håndværksmestre, offentlige institu­ tioner og boligforeninger over hele landet.

sen, der alene driver virksomheden sammen med sine fire dygtige medarbejdere. Firmaet er medlem af Danske Tagdækkermestres Brancheforening, som foruden en sikkerhed for et fagmæssigt korrekt udført arbejde også giver kunden en omfattende 15 års garanti.

Taars Tagdækning blev etableret af Egon Johannsen i 1976. I dag er det sønnen, Jesper Johann-

Taars Tagdækning ApS er desuden medlem af indkøbsforeningen Inta, hvis materialer løbende

underkastes en streng kontrol af Teknologisk Institut. Taars Tagdækning ApS står parat til at løse såvel små som store opgaver, og uanset størrelsen har Jesper Johannsen og hans medarbejdere til stadig­hed fokus rettet mod en høj kvalitet, service, gen­sidig tillid og ordholdenhed.

297


University College Nordjylland Skolevangen 45 · DK-9800 Hjørring Tel. +45 7269 6000 sv@ucn.dk · www.ucn.dk Den seneste til- og ombygning gav også plads til sygeplejerskeuddannelsen, som flyttede ind i februar 2011 og nu har fået et virkelighedstro hospitalsmiljø med patientdukker, der reagerer på de studerendes pleje. To unikke tilbud UCN Hjørring har skabt to unikke uddannelsestilbud i Danmark. Det gælder professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidling, som har fokus på turisme og oplevelsesøkonomi, og Neuropædagogisk Kompetencecenter, der bl.a. efteruddanner pædagoger, lærere, sygeplejersker og terapeuter, så de får viden om, hvordan hjernen spiller ind på vores adfærd, opfattelsesevne og følelser.

University College Nordjylland – uddannelse i virkeligheden University College Nordjylland (UCN) i Hjørring er et pulserende uddannelseshus med fire professions­ bacheloruddannelser, en række efter- og videreuddannelser samt Center for Undervisningsmidler, der rådgiver skoler om undervisningsmateriale. UCN Hjørring har desuden en lang tradition for at byde indbyggerne i Hjørring indenfor til mange forskellige kulturelle arrangementer. Centrum for eksperimenter Med fire uddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske samt natur- og kulturformidling) og flere end 1000 studerende under samme tag tilbyder UCN Hjørring ikke kun et enestående studiemiljø men også helt særlige muligheder for samarbejde på tværs af uddannelserne om fx sundhed, pædagogik og kommunikation. Synergi og samarbejde på tværs har været et kendetegn for Skolevangen i de 40 år, uddannelserne til lærer og pædagog har delt lokaler. Her er man vant til at eksperimentere, og derfor hører man heller aldrig nogen sige: ”Vi plejer”. Visionen er fortsat at skabe og videreudvikle et mangfoldigt uddannelsesmæssigt kraftcenter med et fælles og stærkt innovativt uddannelsesmiljø.

298

Nyt hjerte i erfarent hus Uddannelseshuset på Skolevangen er blevet udvidet og moderniseret flere gange siden 1957, hvor læreruddannelsen kom til byen. I 2010-2011 er der bl.a. skabt et helt nyt hjerte i bygningerne med café-område, torv, stilleområder, bibliotek, medie- og skriveværksted, som danner en fantastisk ramme for studiemiljøet. UCN Hjørring omfatter desuden gode fitnessfaciliteter, moderne idrætshal med springgrav og klatrevæg samt svømmehal.

Samarbejde med praksis UCN har ud over afdelingen i Hjørring også flere afdelinger i Aalborg, og der udbydes enkelte uddannelser i Thisted. Fælles for UCN’s arbejde er et tæt samarbejde med region, kommuner, skoler, institutioner og det private erhvervsliv om både professionsbachelor- og efteruddannelser. Det er baggrunden for UCN’s slogan: Uddannelse i virkeligheden.


Real-life education

www.ucn.dk University College of Northern Denmark – real-life education University College of Northern Denmark (UCN) in Hjørring is a vibrant house of education with four bachelor programmes, a number of continuing and further education programmes plus Center for Undervisningsmidler – a centre providing schools with advisory and consultancy services in respect of teaching aids and materials. UCN Hjørring moreover has a long tradition of inviting the citizens of Hjørring to partake in a variety of cultural functions. The centre of experimentation With four bachelor programmes (teaching, social education, nursing, plus natural and cultural heritage management) and more than 1000 students under the same roof, UCN Hjørring not only provides a unique study environment but also quite exceptional opportunities for cooperation across study programmes such as e.g. health care, education and communication. Synergy and cooperation across boundaries has characterised Skolevangen throughout the 40 years during which the social education and teaching programmes have been sharing educa-

The most recent expansion and renovation also provided room for the nursing school. Taken into use in February 2011, the nursing school now commands a virtual hospital environment featuring patient dolls that react to the nursing provided by the students.

Two unique training opportunities UCN Hjørring has created two unique programmes within higher and continuing training in Denmark; namely, the bachelor programme in Natural and Cultural Heritage Management, focussed on tourism and experience economy; and Neuropædagogisk Kompetencecenter (Centre for Neuroeducational Competences) providing continuing training targeted at e.g. the teaching, nursing and therapist professions for the purpose of providing their practitioners with additional insight into how our brain affects our behaviour, perception, and emotions. Cooperation and practical experience Other than the college in Hjørring, UCN has several Aalborg programmes and also provides some programmes in Thisted. A common denominator for UCN’s work is the close cooperation with ­regions, municipalities, schools, institutions and the private business sector in connection with the bachelor programmes as well as the continuing education courses. This is what constitutes the basis for the UCN slogan: real-life ­education.

tional facilities. Here, experimentation is a matter of course, which is why you will never hear anyone say, ”We usually”. The vision continues to be the creation and further development of a multifarious educational centre of excellence within a shared and strong innovative educational environment. New heart in experienced house Over the years since, in 1957, teacher training came to Hjørring, the educational house at Skole­ vangen has been expanded and modernised several times. Thus, in 2010-2011 the buildings received a brand new heart – comprising a café area, a square, quiet areas, a library, and a media and writing workshop – which provides a fantastic study-environment framework. UCN Hjørring moreover comprises excellent fitness facilities, an up-to-date sports centre with a gymnastics pit, a climbing wall and swimming facilities. 299


Kranarbejde hos Siemens Wind Power – udlæg 38 meter

Vognmandsgården

Vognmandsgården

Vognmandsgården råder over fire biler, hvoraf de to er forsynet med kraner. De to lastbilmonterede kraner udgør stammen i virksomheden. Den ene kan køre som trækker, forvogn-hænger og modulvogntog. Den er monteret med en 115 tm. Fassi-kran med en rækkevidde på 38 meter. Den anden med en vendbar 205 tm Bonfiglione-kran med en løftekapacitet på 38 tons – monteret med flyjib rækker den 38 meter. Desuden råder Vognmandsgården over en Volvo fl 6 forvogn samt en kassebil.

The haulage business, Vognmandsgården, has four vehicles at its disposal – two of which have been equipped with cranes. The two truckmounted cranes constitute the core of the firm. One of the cranes fulfils the multifunction of tow truck, fore carriage-trailer and long-combination vehicle. It has been equipped with a 115 tm Fassi crane providing an outreach of 38 metres. The other has a reversible 205 tm Bonfiglione crane with a lifting capacity of 38 tonnes – equipped with a flyjib it has an outreach of 38 metres. In addition, Vognmandsgården has a Volvo fl 6 fore carriage and a van.

Vognmandsgården udfører en masse forskellige opgaver i alle størrelser, både for private og erhverv. Vognmandsgården løser opgaver med speciale inden for kranarbejde og særtransport, her kan nævnes maskin- og fabriksflytning, blokvognstransport, maskinbaksning, transport med bredt og højt gods, ledsagerbil til sværgodstransport, hejs og montering med kran, flytning af forskellige huse og div. moduler.

Kraner og transport for forsvaret

Samkran med BMS ved boreplatform

Vognmandsgården løser således opgaver for både store og små kunder og kører i hele landet. Telefonen er åben døgnet rundt, og Vognmandsgården er en fleksibel samarbejdspartner med biler til stort set alle typer af opgaver. Udstrakt service – uanset opgave – er en selvfølge.

Vognmandsgården takes on a variety of assignments – in all shapes and sizes – for privates as for businesses. Vognmandsgården has specialised in solutions involving crane work and special haulage – such as e.g. machine and plant haulage, flatbed haulage, machine handling, transportation of wide and high load, escort van for heavy-goods transportation, hoisting and mounting by crane, haulage of various buildings and modules. Thus, the Vognmandsgården services encompass tasks for both large and small customers, and our haulage covers the entire country. Our telephone is open round the clock; and Vognmandsgården is a flexible collaborator providing trucks for practically every type of assignment. Extensive service – regardless of the task – is a matter of course.

Andre bliver større og større – vi bliver bedre og bedre. Vi tager også bussen

Where others may become bigger and bigger – we get better and better.

Vognmandsgården v/ Carsten M. Andersen Aalborgvej 185 · DK-9800 Hjørring · Tel. +45 9890 1034 · Mobil +45 4025 3345 · www.vmgd.dk · ca@vmgd.dk 300


Nordjylland Hjørring afdeling

VUC Nordjylland Skolevangen 27· DK-9800 Hjørring Tel. +45 9623 1500 · hjorring@vucnordjylland.dk www.vucnordjylland.dk tivt i samfundslivet og på den måde bidrager VUC til øget livskvalitet. VUC sælger også undervisning – den såkaldte indtægtsdækkende virksomhed – hvor der tilbydes særligt tilrettelagte uddannelsesforløb til virksom­heder, faglige organisationer og kommuner. Disse forløb planlægges og tilrettelægges ofte i samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner i området. Læs mere på om VUC på vores hjemmeside: vucnordjylland.dk

• imødekomme de mangeartede behov for almen undervisning. Det gælder, hvad enten de udtrykkes af virksomheder, faglige organisationer eller af enkeltpersoner – uanset skolemæssig og kulturel baggrund. • udbyde og tilrettelægge undervisningen så fleksibelt, at brugerne får de bedste muligheder for at deltage i og skabe et voksenpædagogisk miljø, hvor respekten for den uddannelsessøgende og den sociale trivsel er i centrum. • give unge og voksne indsigt i og vejledning om deres muligheder for uddannelse og arbejde. VUC spiller en central rolle i det samlede billede af uddannelse af unge og voksne i Danmark. Det ­hænger sammen med, at VUC giver sine kursister kvalifikationer af bred almen karakter, som gør det muligt for dem at leve op til erhvervslivets krav om fleksibilitet samt evne til omstilling og problemløsning. VUC Nordjylland er det lokale kompetence­ center for ungdoms- og voksenuddannelse

De brede almene kvalifikationer giver også den enkelte kursist større mulighed for at deltage ak-

VUC Nordjylland, Hjørring afdeling It is the objective of VUC to: • offer all adults basic education of a high quality which will develop their competences • meet the multifarious needs for basic education. These may be needs expressed by companies, jobcentres, professional organisations or other stakeholders, or by individuals - whatever their schooling or cultural background. • provide and arrange teaching in a flexible way so that users are able to participate in and create an adult educational environment as best possible, where focus is on respect for each student and his or her social well-being • provide adults with insight into and guidance about their individual opportunities for training and work. VUC plays a central role in the overall picture of offering guidance about opportunities for training and work. This is partly attributable to the fact that VUC provides those participating in its courses with a range of basic qualifications making it possible for them to live up to the requirements of trade ad ­industry as ­regards flexibility and the ability to adapt and solve problems. The broad general qualifications also give the individual course participants greater scope for actively involving themselves in society at large; in this way, VUC is contributing to a better quality of life.

Undervisningen tilbydes på 4 niveauer: FVU – Forberedende voksenundervisning i dansk og matematik AVU – Almen voksenuddannelse HF – Højere Forberedelseseksamen Ordblindeundervisning • VUC er for voksne, der vil videre. • VUC tilbyder voksne almen, kompetencegivende undervisning. • VUC imødekommer mangeartede behov for almen undervisning. • VUC giver unge og voksne indsigt i den enkeltes muligheder for uddannelse og job. • VUC er seriøst, rummeligt og personligt. VUC spiller en central rolle i det danske uddannelsessystem Det er opgaven for VUC at • tilbyde alle unge og voksne almen, kompetencegivende undervisning af høj kvalitet 301


kombinere et højskoleforløb med en uddannelse på f.eks. VUC eller EUC. Disse forløb er først og fremmest rettet mod unge mennesker. Hele sommeren er fyldt med kurser af meget forskellig art. De fleste kurser er lavet som ugekurser og her kommer alle aldre. Her er alt fra forfatterspirer, familiekurser, kunstkurser, rejsekurser, dans og musik. Her gælder det at læring er for alle og højskolen har bevist at man virkelig kan leve op til at være en folkehøjskole. Derudover er der i alle uger året rundt spændende foredrag, koncerter udstillinger og meget andet. Højskolen vil gerne bruges og derfor er der også mulighed for at holde fester, konferencer og kurser for alt mellem 4 og 300 personer. Vi har et fremragende køkkenpersonale, der elsker at have travlt. Højskolen har en overnatningskapacitet der er blevet udvidet med nye værelsesbygninger, så vi i fremtiden kan huse 120 personer.

Vrå Højskole – lyst til at lære Vrå Højskole er en gammel højskole i en moderne tid. Højskolen blev grundlagt i 1872 og har således 140 års jubilæum i år. Der gamle ideer fra dengang er stadig bærende på skolen. Vi skal skabe et sted der giver lyst til at lære, sagde N.F.S. Grundtvig og Christen Kold. Disse herrer kæmpede for at alle fik lært at læse, skrive og

302

regne. At alle fik uddannelse og dannelse. Med afsæt i disse tanker grundlagde Kristine og Jørgen Terkelsen Vrå Højskole. Højskolens lange kurser er på 18 uger i efteråret og 22 uger i foråret. Fagene i dag er fashion og design, fotografi, fotojournalist, islænderheste, et kunstlaboratorium og en linje for dansk som 2. Sprog. Derudover har elever mulighed for at


Vrå Højskole Højskolevej 1 · DK-9760 Vrå Tel. +459898 1010 · fax +45 9898 2031 info@vraahojskole.dk · www.vraahojskole.dk

Vrå Højskole – a yearning for learning Vrå Højskole is a Danish folk high school offering non-formal adult education. Established in 1872, the high school will celebrate its 140th anniversary this year; but – albeit an old folk high school – it has adapted to present-day Denmark whilst retaining the school’s founding ideas. N.F.S. Grundtvig and Christen Kold, the two people behind the establishment of the Danish folk-high-school tradition, felt that there was a need for creating a place inducing a desire for learning. Both these men fought for the idea that all Danes should have an opportunity to acquire reading, writing and arithmetic skills. That everyone should receive education and cultural formation. It was this mindset that marked the point of departure for Kristine and Jørgen Terkelsen when they founded Vrå Højskole.

programme comprises family courses, art and travel courses as well as dance and music. The basic idea behind our summer courses is that learning is for everyone, and our school has proved that it does indeed live up to the ideas behind the Danish Folk High School. Moreover, we organise interesting talks, concerts, exhibitions and much more, every week of the year. Likewise, as the folk high school likes to

be used, it opens up an opportunity for holding celebrations, conferences and courses for any number of participants – ranging between 4 and 300 people. Our excellent kitchen staff love to be kept busy. The school furthermore provides sleeping quarters – recently expanded with new buildings which will allow us to put up as many as 120 people in the future.

The school’s autumn and spring courses are long-term courses of 18 weeks duration in the autumn, and 22 weeks in the spring. Nowadays, the course subjects are fashion & design, photography, photo journalism, and Iceland ponies. We also provide an art laboratory and a line for Danish as a second language. In addition, it is feasible for the course participants to combine a folk-high-school plan with an education at an adult education centre (e.g. VUC or EUC). Such course plans are first and foremost directed toward young people. The entire summer is dedicated to a wide diversity of courses. Most of these courses, held as week courses, attract people of all ages. We thus provide opportunities for hopeful writers, and our 303