Byprofil kolding 2014

Page 1

Kolding Kommune 1


2


Koldinghus - Jyllands sidste kongeborg - har gennem sin mere end 700-årige eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie: som grænseværn, som kongelig residens, som sæde for den lokale statsadministration. Efter katastrofebranden i 1808 har slotsruinen tiltrukket sig megen opmærksomhed som malerisk ruin, som inspirationskilde for malere og digtere, og gennem mere end 100 år har ruinen været genstand for restaureringer og gradvis indretning til kulturhistorisk museum og hjemsted for kulturelle aktiviteter.

Koldinghus – The last Royal Fortress in Jutland – has played a significant role in the history of Denmark for more than 700 years: as border protection, as royal residence, and as head office for the local government administration. After the fire in 1808, the castle ruin attracted much attention as a picturesque ruin and a source of inspiration for painters and poets. For the past 100 years, the ruin has undergone restorations and gradual interior decoration in support of its function as Museum of Cultural History and Cultural Centre.

Kilde: Poul Dedenroth-Schou www.koldinghus.dk

3


Kolding – Vi designer livet I Kolding kan man designe livet, for her er plads til udfoldelser og ambitioner. Vi arbejder benhårdt efter vores vision ”Vi designer livet”. Når vi udnytter de mange muligheder i design til at skabe et flot produkt eller tænke i innovative designprocesser, sikrer vi udvikling til gavn for vores andre borgere. Vi oplever, tænker og lærer om design i Kolding. Vores designuniversitet åbner i 2014 med Design City, Designskolen og flere af byens uddannelsesinstitutioner som naboer. Børn kan begynde tidligt i vores populære designbørnehave, Sanseslottet. Her bliver der i særlig grad skabt mulighed for, at børnene kan bruge og udvikle deres fantasi og kreativitet. Man møder designtænkning i skolen, man kan udfordres på Designskolen, og House of Design er proppet med iværksættere. Man kan selvfølgelig også møde design i fritiden og lade turen gå forbi Trapholt eller Koldinghus. Vi tillader os at sige, at vi designer livet i Kolding, for man møder design uanset om man er i skole, på job eller har fri.

Kolding Kommune har meget at byde på for såvel turister som fastboende. Både i Kolding midtby og i bydelen omkring Kolding Storcenter, er der et righoldigt udvalg af butikker og cafeer. Centerbyerne, Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld byder på hyggelige bymiljøer. Især sidstnævnte udmærker sig ved velbevarede, gamle bygninger og en spændende historie. En smuk natur med skov og strand giver rige muligheder for friluftsliv, ligesom Kolding Kommune har faciliteter til dyrkning af snart sagt enhver sportsgren. På kulturområdet markerer Kolding sig på mange felter. Skamlingsbanken, Geografisk Have og Teatret Mungo Park er landskendte attraktioner og i Nicolai for Børn summer det af liv. Her foregår der altid aktiviteter, hvor hele familien kan hygge sig. Ingen behøver kede sig i Kolding. I Kolding Kommune sætter vi borgeren i centrum, for det er vigtigt, at hverdagen fungerer. Vi vil sikre, at borgerne også i årene fremover kan nyde godt af et solidt serviceniveau, når det gælder kerneydelser som social service, sundhed, ældrepleje, undervisning og daginstitutioner. Det kan opretholdes ved jobskabelse, vækst og udvikling. Jørn Pedersen Borgmester

4


Kolding – We Design for Life In Kolding, it is possible to ”design life”. There is room for self-realisation and ambitions. We work hard towards our vision, ”We design life”. When we exploit the many possibilities in design to create a beautiful product or think in innovative design processes, we ensure that the new developments are beneficial to the Kolding citizens. We experience, think and learn about design in Kolding. Our design university opens in 2014 with the Design City, the Design school and several of the other educational institutions as neighbours. Children can start early in our popular design kindergarten, the Castle of Senses (Sanseslottet) which offers many opportunities for children to use and develop their imagination and creativity. In the schools, they reflect on design, at the Design School the students are challenged to be creative, and House of Design is full of entrepreneurs. If you want to look at design in your spare time, then plan an excursion to Trapholt or Koldinghus. We claim to ”design life” in Kolding, because design is everywhere: at school, at work and elsewhere. Kolding Municipality has a lot to offer for both tourists and permanent Kolding citizens, with a rich shopping and cafe life both in the centre of Kolding and in the quarter around the Kolding Mall.

The centre towns, Vamdrup, Lunderskov and Christiansfeld have cosy urban environments. In particular the last town is remarkable with its well-preserved old buildings and exciting history. The beautiful nature with the forest and beach provides many opportunities for outdoor activities, just as Kolding Municipality has multiple sports facilities suited for almost any sport. Kolding also covers many cultural aspects, including the attractions Skamlingsbanken, the Geographical Garden and the Mungo Park Theater - all renowned nationwide - and Nicolai for Children which is full of life and family activities and provides a space for families to spend time together. It is impossible to get bored in Kolding. In Kolding Municipality, we place our citizens at the centre, because it is important that the daily city life is well-functioning. We want to ensure that the citizens in Kolding will continue to benefit from a solid service level, in terms of core services such as social services, health services, elder care, education and day care. This service level can be maintained through job creation, growth and development. Jørn Pedersen Mayor

5


6


Udgiver: Forlaget Byprofil aps H.C. Andersens Vej 46 . DK-9800 Hjørring Tel. +45 8651 0212 www.byprofil.dk . michael@byprofil.dk Salg: Forlaget Byprofil aps Forfatterliste – kommunale artikler Kolding Kommune Business Kolding Fotografliste: En lang række bidragydere har leveret billeder til Kolding Kommunes profilbog. Maria Tuxen Hedegaard Luftfotos: AirPhoto DK Godset: Lasse Lagoni Business Kolding & Kolding kommune Annoncetekster: Niels Henriksen, www.nordtext.dk Naia Bang, www.texthuset.dk Oversættelse: Topservice Technical Translations, www.topserv.dk Grafisk Produktion: Sbacks, www.sbacks.dk Tryk: Jørn Thomsen Elbo, www.jto.dk Copyright: Forlaget Byprofil aps Tekst, foto, udformning og systematik er beskyttet I henhold til lov om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra udgiveren. Udgivet februar 2014 ISBN 978-87-994267-9-9 Tak til alle implicerede parter - særligt Business Kolding og Kolding Kommune Se desuden bogen på www.byprofil.dk

QR-koder Ved download af en gratis stregkode-app. som f.eks. ScanLife kan den to-dimensionelle stregkode ved virksomhederne aflæses af en smartphone. Programmet åbner virksomhedernes hjemmesider. Eksempel www.byprofil.dk

7


Indhold - Contents

Virksomheder

Koldinghus - Jyllands sidste kongeborg ����������������������������������������������2 Koldinghus – The last Royal Fortress in Jutland

Alfa Laval 130 Agtrup plast 132 Alfix 136 AMU Syd 112 Attendo 134 Bestnet 137 City Kolding 138 CSV 114 Danfoss 140 Dansk Institut for Certificering 151 Design City Vest 142 Din Tandlæge Lund Wittorff 148 Din TANDLÆGE Sundhedshuset 144 Easy food 150 EDC - Poul Erik Bech 147 Europart 153 Hansenberg 116 IBA 118 IBC International Business College 120 Kjeld Larsen & Søn A/S 154 Kolding Havn 156 Kolding HF & VUC 122 Kolding Hotel Apartments 160 Kolding Spildevand 162 KP Elbæks malerforretning 164 LP Kolding 165 Meldgaard Miljø 166 Maria Tuxen Hedegaard 168 Nordtext 169 NTG Continent 170 Nykredit 172 P. Christensen Biler 174 Restaurant Skamlingsbanken 176 Sbacks 178 Sdr. Bjert Kro 180 Skærsøgaard Vin 182 Solar 184 Sondex 186 Syddansk Universitet 124 Tandlæge Holgerson 188 TAS 190 Topservice 189 Trapholt 192 Trekantens rengøring og pleje 194 UC Syd 126 Würth Danmark 196 Byprofil 198

Kolding – Vi designer livet ����������������������������������������������������������������������4 Kolding – We Design for Life Business Kolding ����������������������������������������������������������������������������������10 Business Kolding Gør mange gode handler i Kolding ����������������������������������������������������16 Do your shopping in Kolding and get a good deal Trapholt - Moderne kunst, kunsthåndværk og design ����������������������22 Trapholt - Modern art, craft, and design Koldings største og mest besøgte kulturinstitution ��������������������������30 Kolding’s Largest and Most Visited Cultural Institution Spillestedet Godset - Et af jyllands førende spillesteder ������������������36 The Music Venue Godset - One of Jutland’s leading music venues. Koldinghus - Grundlagt omkring midten af 1200-årene �������������������42 Koldinghus - Was founded in the middle of the 13th Century Skamlingsbanken - Et nationalt mødested ����������������������������������������50 Skamlingsbanken - A National Meeting Place Kolding Stadsarkiv ��������������������������������������������������������������������������������56 Kolding City Archives Christiansfeld kandidat til UNESCO’s Verdensarvsliste ��������������������60 Christiansfeld as Candidate for UNESCO’s World Heritage List Harteværket - Danmarks første større vandkraftværk ���������������������66 Harteværket - Denmark’s first major hydraulic power station Geografisk Have - 12 hektar park med mere end 2.000 planter ������72 The Geographical Garden - 12 hectares of park with more than 2.000 plants En rig og varieret natur - Smukke landskaber og kyststrækninger ��76 A Rich and Varied Nature - Beautiful landscapes and coast lines Nicolai for børn - Børnekulturhus for børn i alderen 2-12 år ������������84 Nicolai for Children - A cultural centre for children aged 2-12 Uddannelse - Fra ble til ph.d ����������������������������������������������������������������90 Education - From Diapers to Ph.D.f Kolding Billedskole - Kunst- og designskole for børn ����������������������92 Kolding School of Visual Arts - A art and design school for children Kolding Musikskole - Verdens bedste musikskole ����������������������������98 Kolding Music School - The best in the world Kolding som studieby �������������������������������������������������������������������������104 Kolding – A Student City

8


Virksomheder - Brancheopdelt Uddannelsessteder AMU Syd 112 CSV 114 Hansenberg 116 IBA 118 IBC International Business College 120 Kolding HF & VUC 122 Syddansk Universitet Kolding 124 UC Syd 126 Erhverv Anlægsgartnere Kjeld Larsen & Søn A/S Autoforhandler P. Christensen Biler

Bygge- og anlægsentreprenører Design City Vest

174

Ferieboligudlejning Kolding Hotel Apartments Forlag Byprofil Fotograf Maria Tuxen Hedegaard

138

Havneanlæg Kolding Havn 156 Hjemmeservice, Anden rengøring Attendo 134 Trekantens rengøring og pleje 194 Kolding Kloak Kolding Spildevand Konsulentvirksomhed Dansk Institut for Certificering

Malere KP Elbæks malerforretning

176 180

Shipping- og speditørvirksomheder NTG Continent

170

Smede- og maskinværksteder Alfa laval kolding a/s

130

Tandlæger Din TANDLÆGE Sundhedshuset Din Tandlæge Lund Wittorff Tandlæge Holgerson

144 148 188

Tekstforfatter Nordtext 169 151 Ventilationsanlæg og ventilatorer, Ventiler Danfoss 140 Vinhandler & producent Skærsøgaard Vin

182

Værktøj, Værktøjsmaskiner Wurth Danmark

196

164

142 Miljø Meldgaard Miljø

Restauranter & Cafeer Restaurant Skamlingsbanken Sdr. Bjert Kro

162

165

166

Museer Trapholt 192 147

Elartikler Solar 184 Engroshandel Bestnet

Handel- og erhvervsforening City Kolding

Kreditforeninger Nykredit 172

Byggematerialer Alfix 136 Ejendomsmægler EDC - Poul Erik Bech

150

154

Autoreservedele Europart 153 Beholdere LP Kolding

Fødevareproducenter Easy food

Køle- og fryseanlæg Sondex

186

Offentlige tjenester TAS 190 137 Oversættelser Topservice 189 160 Plastproducenter Agtrup plast

132

198 Reklame & illustration Sbacks 178 168

9


Business Kolding

Business Kolding varetager Kolding Kommunes erhvervsfremmeindsats og er i tæt dialog med Kolding Kommunes virksomheder, som Business Kolding vejleder for at skabe udvikling og vækst i virksomhederne. Business Kolding fungerer desuden som bindeled til og fra kommunen for virksomhederne i Kolding Kommune. Business Kolding er paraplyorganisation for Foreningen Business Kolding, Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening og arbejder for at udvikle handel, erhverv og turisme i hele Kolding Kommune.

10

Foreningen Business Kolding er for Kolding Kommunes erhvervs- og industrivirksomheder, Handelsrådet er paraply for kommunens handelscentre i Kolding City, Kolding Storcenter, Vamdrup og Christiansfeld, og Turistforeningen forener attraktioner, overnatningssteder, spisesteder og andre virksomheder forbundet med turisme i Kolding Kommune. Blandt Business Koldings facetter er, at Business Kolding driver iværksætterhuset House of Innovation og søsterhuset House of Design samt turistbureauet Visit Kolding.


Business Kolding Meetings trækker møder og konferencer til Kolding, som har gode faciliteter og en helt fantastisk placering midt i landet med al tænkelig infrastruktur lige ved døren. Business Kolding står bag erhvervs- og udviklingsparken Nordic Synergy Park tæt ved motorvejene i Kolding, hvor fremtidens erhvervsliv vokser op i symbiose med hinanden og omgivelserne. Desuden har Business Kolding født to datterselskaber. Business Kolding Institute tilbyder i samarbejde med

den anerkendte internationale business school INSEAD uddannelser til topledere, bestyrelsesmedlemmer og toplederaspiranter samt ledernetværk. Business Trekanten tilbyder storindkøbsaftaler med rabatter på gængse produkter til virksomheder samt netværk for ledere i Kolding Kommune og Trekantområdet. Business Kolding har 38 ansatte.

For yderlige oplysninger, besøg: www.businesskolding.dk

Business Kolding . Akseltorv 8 . 6000 Kolding Telefon: 76 33 21 11 info@businesskolding.dk . www.businesskolding.dk

11


Nyt billede

12


Business Kolding Business Kolding handles promotion of trade for the municipality of Kolding and is in close dialogue with the companies in the municipality of Kolding. Business Kolding provides these companies with guidance in order to create development and growth in the companies. Business Kolding also works as a link between the municipality of Kolding and the companies within the municipality. Business Kolding is an umbrella organisation for the association Business Kolding, the trade council of Kolding and the tourism association of Kolding and works to promote trade, business and tourism in all of the municipality of Kolding. The association Business Kolding is for the industrial companies within the municipality of Kolding, the trade council is an umbrella organisation for the trade centres of the municipality in Kolding City, the shopping centre Kolding Storcenter, Vamdrup and Christiansfeld, and the tourism association unites attractions, overnight accommodations, places to eat and other companies associated with tourism in the municipality of Kolding. One of the facets of Business Kolding is that Business Kolding runs the entrepreneur facility House of Innovation and the sister facility House of Design as well as the tourist agency Visit Kolding.

Business Kolding Meetings draws meetings and conferences to Kolding, which has great facilities and a perfect location in the middle of the country with all imaginable infrastructure right at the door. Business Kolding is behind the industry and development park Nordic Synergy Park close to the motorways in Kolding, where businesses grow in symbiosis with each other and the surroundings.

For further information, please visit: www.businesskolding.dk

Furthermore, Business Kolding has created two subsidiaries. In cooperation with the acknowledged international business school INSEAD, Business Kolding Institute offers educations for chief executives, board members and aspiring chief executives as well as executive networks. Business Trekanten offers bulk buying agreements with discounts on common products to companies as well as networks for executives in the municipality of Kolding and the triangle region (the area between Kolding, Vejle and Fredericia). Business Kolding has 38 employees. Business Kolding . Akseltorv 8 . DK-6000 Kolding Telephone: +45 76 33 21 11 info@businesskolding.dk www.businesskolding.dk

13


14


Kolding

15


Gør mange gode handler i Kolding Kolding har provinsens højeste detailhandelsindeks, og kommunen bugner af detailhandelsbutikker med spændende varer af enhver art. Kolding City er shopping tilsat adskillige gran hygge. Koldings smukke, gamle midtby med ni gågader er spækket med specialbutikker af enhver slags. Oplevelsen bliver fuldendt af åen, Slotssøen og Koldinghus som kulisser. City Kolding er paraplyorganisation for midtbyens mangfoldige detailhandel, der blandt andet omfatter en række kunst- og designbutikker med unikavarer i Latinerkvarteret og i Nicolai-komplekset.

16

Jyllands største butikscenter, Kolding Storcenter, er i sig selv en attraktion, der trækker shoppere til fra det meste af Jylland og Fyn. Kolding Storcenter frister med 120 specialbutikker, et varehus og biografcenter og er flere gange kåret som Danmarks bedste shoppingcenter med gode aktiviteter for hele familien. Udenfor er der gratis p-pladser til 2500 biler. Vil du handle i ro og mag, kan du shoppe i de mindre byer i oplandet som Vamdrup og Christiansfeld, der har et lavere tempo med tid og ro til indkøbene. I Christiansfeld kan du få byens originale honningkager, som er blevet bagt i byen, siden tyske brødremenighedsbrødre anlagde byen i 1773.


Christiansfeld overvejes af Unesco som verdenskulturarv på grund af byens historie og sammenhængende arkitektur, konsekvent brug af bestemte materialer og farver samt sans for detaljer. Byen er en oplevelse, og det samme er butikkerne, hvis udseende og vareudvalg afspejler byens historie.

Besøg også butikkerne på Trapholt, Koldinghus og andre attraktioner, der har specialvarer, du ikke finder andre steder.

Hold også øje med oplandets mange gårdbutikker, hvor der fra stalddørene sælges lækre hjemmelavede varer som ost, pølser, honning, frugt, grønt og meget andet – fremstillet af gode råvarer.

17


Do your shopping in Kolding and get a good deal Kolding has the highest retail trade index in the province, and the municipality is full of retail shops with exciting products of any type. Kolding City is shopping and pleasure combined. The lovely old centre in Kolding with nine pedestrian streets is full of specialised shops of all kinds. With the beautiful scenery (the River, the Castle Lake and Koldinghus) in the background, the experience is complete. City Kolding is an umbrella organisation for the diverse range of retailers in the city centre, which includes a number of art and design shops with unique products in the Latin Quarter and the Nicolai Complex.

18

The biggest shopping centre in Jutland, the Kolding Mall, is an attraction in itself for shoppers from most of Jutland and Funen. The Kolding Mall is a real temptation with 120 retail shops, a warehouse and a cinema centre. It has been elected as Denmark’s best shopping centre several times, with good family activities. Outside the shopping centre, there are free parking spaces for 2,500 cars. If you want to go shopping comfortably, without stress, try shopping in the surrounding towns, such as Vamdrup and Christiansfeld, with peace and quiet, and a slower shopping pace. In Christiansfeld you can get the original honey cakes, which have been baked in


the town, since the German brothers from the brother congregation established the town in 1773. UNESCO is currently considering whether to add Christiansfeld to the World Heritage List, because of the town history and coherent architecture, consistent use of particular materials and colours, and the sense of detail. The town is a real experience, and so are the shops whose appearance and product range reflect the town history.

other things – produced with good raw materials. You may also choose to visit the shops at Trapholt, Koldinghus and other sites that have special products which you cannot find elsewhere.

Keep on the look-out for the many farmer shops in the surrounding areas that sell home-made products such as cheese, sausages, honey, fruit, vegetables and many

19


20


Kolding

21


Trapholt

– Oplevelser af høj kvalitet indenfor moderne kunst, kunsthåndværk og design

For yderlige oplysninger, besøg: www.trapholt.dk

Trapholt er mere end blot et museumsbesøg. Det er en helhedsoplevelse af dansk kunst, design, storslået arkitektur, historisk park, butik og cafe med panoramaudsigt over Kolding Fjord. Her kan man komme alene og fordybe sig i udstillingerne eller sammen med familie og venner slappe af i de smukke inspirerende omgivelser. Her er plads til både professionelle kunstforbrugere og afslappede børnefamilier. Trapholt er Danmarks eneste museum, hvor man både kan se billedkunst, kunsthåndværk og design. Museet byder altid på tre-fire skiftende særudstillinger som giver æstetiske oplevelser, emner til debat og historisk perspektiv på vores nutid. Trapholts samling præsenteres løbende i skiftende udstillinger. Høj kvalitet og aktualitet, gennemført udstillingsdesign og vedkommende formidling er kendetegn ved Trapholts udstillinger. Som noget helt særligt ved Trapholt kan man opleve totalinstallationen Kubeflexhuset af Arne Jacobsen fra 1969-70. Der gives dagligt omvisninger i huset kl. 13 og 15 samt kl. 11 i weekenderne af museets guider. Trapholts beliggenhed og arkitektur er en attraktion i sig selv. Museet bugter sig gennem skulpturparken og en smuk have, der er en oplevelse året rundt. Fra museet er der en fantastisk udsigt ud over Kolding Fjord.

22

Dansk design, billedkunst og kunsthåndværk Trapholt arbejder både med dansk design og kunst, og indgår således som et af de væsentligste elementer i Koldings strategi som Danmarks designby. Trapholt er stedet hvor man til enhver tid kan mærke diskussionen om hvad design og kunst er og kan være for os i fortiden, nutiden og fremtiden. Hovedelementerne i Trapholts samling på 5500 værker er dansk design, kunst og kunsthåndværk fra 1900 og frem. Den store stolesamling fortæller historien om dansk designs internationale gennembrud i det 20. århundrede, og den efterfølgende udvikling op til i dag. Malerisamlingen indeholder malerier både indenfor den abstrakte og den figurative tradition. På Trapholt arbejdes der ikke med permanente udstillinger. I stedet skiftes der jævnligt ud i udstillingerne med museets samling, hvor dansk design, kunst og kunsthåndværk tematiserer aktuelle eller historiske emner. En undtagelse er Richard Mortensen salen som permanent viser malerier af en af en af 1900-tallets betydeligste danske kunstnere af internationalt format. Da Trapholt både arbejder med kunst og design har museet et særligt indsamlingsområde indenfor emner, hvor kunst og design mødes. Samlingen og udstillingerne dækker og tematiserer således kunstnere og designere, som arbejder i krydsfeltet, hvor design udformes i kunstnerske eksperimenter og kunst bliver til brugsgenstande.


Trapholts designbutik fører et bredt udvalg af interiørdesign fra kendte danske og internationale brands. Butikken har desuden et håndplukket og unikt sortiment med et spændende mix af nyt moderne design, kunsthåndværk og kendte klassikere. Her finder man det bedste inden for dansk design - fra tasker og punge, skønne tørklæder, silkekjoler og smukke smykker til designbøger, postkort og flotte plakater. Butikken kan besøges uden at købe billet til museet. I Café Trapholt serveres brunch, a la carte og frokostbuffet med forskelligt årstidsbestemt tilbehør og friskbagt brød. Caféen drives ud fra slowfood konceptet, hvor det tager den tid det tager at lave mad fra bunden - i respekt for den gode råvare og naturen. Åbningstiderne følger museets, men cafeen kan ved særaftale også huse bryllupper, konfirmation og andre fester.

Trapholt ligger i Strandhuse ca. 5 km fra Koldings centrum i naturskønne omgivelser med udsigt over Kolding Fjord. Selve grunden med tilhørende park er en gave fra bysbarnet dr. Gustav J. Lind, der fra 1936 anvendte landstedet som sommerresidens. Parken, der omgiver Trapholt, blev dengang anlagt af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen og består af en æbleplantage og et haveanlæg. På landstedet byggede dr. Lind en bolig i tidens funktionalistiske stil – en bolig der senere blev lavet om til engelsk cottagestil. I dag fungerer denne bygning som administrationsbygning og er ved hjælp af en glaskorridor forbundet til kunstmuseets bygninger. Trapholt har under byggeriet bevaret nogle af plantagens gamle træer. I parken kan man se skulpturer af forskellige danske kunstnere, og det er også der, man finder bindingsværksbygningen Trappergården, der fungerer som billedskole for kommunens børn og unge.

En arkitektonisk perle fra 1988 Trapholt åbnede første gang for offentligheden 2. juni 1988, bygget af arkitekterne Boje Lundgaard og Bente Aude. I 1996 fulgte en stor udvidelse bl.a. med et underjordisk møbelmuseum og en sal til særudstillinger. Siden indvielsen har bygningen vakt betydelig opmærksomhed i arkitektkredse som et fremragende eksempel på moderne dansk arkitektur. Mødet med Trapholts arkitektur starter allerede ved parkeringspladsen, hvor en hvid lang mur bugter sig frem til hovedindgangen. Muren, der er udformet af billedkunstneren Finn Reinbothe, er en blanding mellem skulptur og arkitektur.

23


Trapholt er mere end blot et museumsbesøg. Det er en helhedsoplevelse af dansk kunst, design, storslüet arkitektur, historisk park, butik og cafe med panoramaudsigt over Kolding Fjord. Visiting Trapholt is more than just a visit to a museum. It is a holistic experience of Danish art, design, grand architecture, the historical park, the shop and the cafe with a panoramic view of Kolding Fjord.

24


25


Trapholt – Quality experiences of modern art, craft, and design

For further information, please visit: www.trapholt.dk

Visiting Trapholt is more than just a visit to a museum. It is a holistic experience of Danish art, design, grand architecture, the historical park, the shop and the cafe with a panoramic view of Kolding Fjord. You can come alone and let yourself become absorbed in the exhibitions - or with family and friends, to enjoy the beautiful and inspiring surroundings. There is room for both professional art consumers and relaxed families with children. Trapholt is the only museum in Denmark which combines modern art, craft, and design. The museum hosts 3-4 special exhibitions annually which stimulate aesthetic experiences, inspire thematic debates and provide a historical perspective on the present. The Trapholt collection is presented on an on-going basis in changing exhibitions. High quality and current themes, consistent exhibition design and meaningful transmission characterise the Trapholt exhibitions. A very special attraction at Trapholt is the total installation by Arne Jacobsen, “The Cube-Flex House” (Kubeflexhuset), from 1969-70. Daily museum tours are organised by the museum guides at 1PM and 3PM as well as 11 AM at weekends. The location and architecture of Trapholt is an attraction in itself. The museum evolves through the sculpture park and the beautiful garden to be enjoyed all year. The museum has a spectacular view of Kolding Fjord.

26

Danish Design, Modern art and Craft Trapholt is specialised in Danish design and modern art. The museum is included as one of the most important elements of Kolding’s strategy to become the City of Danish Design. Trapholt hosts continuous debates about Danish design and modern art in the past, the present and the future. The main components of the Trapholt collection of 5,500 works of art include Danish design, art and craft from 1900 onwards. The big chair collection tells the story about the international breakthrough of Danish design in the 20th Century and the subsequent evolution up until today. The collection of paintings contains paintings drawing on both the abstract and figurative tradition. At Trapholt there are no permanent exhibitions. In turn, changing thematic exhibitions of the museum collection use Danish design, art and craft to treat current and historical topics. One exception is the Richard Mortensen room which hosts a permanent exhibition of paintings by one of the most renowned Danish artists of international calibre in the 20th Century.

Trapholt works both with art and design and has a special collection area organised according to themes where art and design meet. The collection and the exhibitions cover artists and designers who work in the crossover area, where design is used for artistic experiments, and art is used for consumer objects. Trapholt’s design shop sells a wide range of interior design products from renowned Danish and interna-


tional brands. In addition, the shop has a handpicked and unique product range with an exciting mix of new modern design, craft and famous classics – the best Danish design can offer, from bags and purses, pretty scarves, silk dresses and beautiful jewellery to design books, postcards and decorative posters. The shop can be accessed without paying the entrance fee. In the Trapholt Café, brunch is served à la carte and the lunch buffet comes with different kinds of seasonal accompaniments and freshly baked bread. The café is run based on the slowfood concept: all meals are prepared from scratch, taking the time it requires to cook in respect of nature and the quality raw materials used. The opening hours follow those of the museum, but the café may, on special occasions and upon agreement, be used for weddings, confirmations and other private parties.

Trapholt is located in Strandhuse about 5 km from the Centre of Koldings in beautiful natural surroundings with a spectacular view of Kolding Fjord. The site with its park is a donation from the town citizen, Dr. Gustav J. Lind, who from 1936 used the country house as his summer residence. The park surrounding Trapholt was established by the landscape architect, C. Th. Sørensen. It consists of an apple plantation and a garden facility. Dr. Lind built a country house in the functionalist style, much used at the time. Later the house was transformed into an English cottage. Today this building functions as an administration building which is connected to the buildings of the art museum with a glass corridor. During the construction work, it was decided to preserve some of the old trees from the plantation. The park is ornamented with sculptures by different Danish artists and contains the half-timbered house, Trappergården, which today serves as Visual Arts School for the children and young people in Kolding Municipality.

An Architectural Perl from 1988 Trapholt was built by the architects Boje Lundgaard and Bente Aude. The museum was first opened to the public on 2 June 1988. In 1996 Trapholt was expanded significantly with an underground furniture museum and a special exhibition hall. Since its inauguration the building has been recognised by architects as an extraordinary example of modern Danish architecture. The meeting with the architecture at Trapholt starts on the parking lot, where a long white wall leads to the main entrance. The wall, designed by the visual artist Finn Reinbothe, is a mixture of sculpture and architecture.

27


28


Kolding

29


Koldings største og mest besøgte kulturinstitution Koldingbibliotekerne består af hovedbiblioteket i Kolding og lokalbibliotekerne i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup samt biblioteksstationer i Vester Nebel, Sdr. Bjert og Almind. Koldingbibliotekerne arbejder meget ud af huset og samarbejder på kryds og tværs i lokalsamfundet med borgere, foreninger, institutioner, erhvervsliv og de øvrige kulturinstitutioner i Kolding Kommune.

Engagement i byen Hovedbiblioteket, Kolding Bibliotek, åbnede i 2006 som et dynamisk informations-, lærings-, og kulturhus. Tanken om det hele menneske i en foranderlig verden var omdrejningspunkt i både planlægning og indretning. Med hovedbiblioteket har Kolding en unik platform til at engagere og servicere borgerne, og samtidig arbejdes der kontinuerligt på at sikre lokalbibliotekernes rolle som omdrejningspunkt for kulturel aktivitet. Lokalbibliotekerne er delvist selvbetjente. Og med åbningstider fra kl. 7 om morgenen til kl. 22 om aftenen

30


kan borgerne nemt og bekvemt benytte lokalbibliotekerne når det passer dem. Tæt samarbejde med byens borgere I alle bibliotekerne er der et højt aktivitetsniveau, for en stor del genereret af borgerne selv, foreninger og forskellige grupper. Husene myldrer af liv – også uden for bemandet åbningstid – med møder, foredrag, rådgivning af forskellig art og mange andre aktiviteter. I 2012 havde Koldingbibliotekerne 500.000 besøgende, det højeste antal nogensinde.

Kunstværk i verdensklasse På Kolding Bibliotek er der gennem arkitektur og indretning skabt et lyst og transparent rum, der inviterer indenfor. I hjertet af biblioteket er der to gårdrum der prydes af det fantastiske kunstværk ’To lufthuller med lys’ der blev skabt af Olafur Eliasson i 2007. I resten af huset er der anden spændende kunst, der i sig selv er et besøg værd.

31


Kolding’s Largest and Most Visited Cultural Institution The Kolding libraries consist of the main library in Kolding and the local libraries in Christiansfeld, Lunderskov and Vamdrup as well as the library stations in Vester Nebel, Sdr. Bjert and Almind. The Kolding libraries interact actively with their external environment. They co-operate with a range of actors in the local community, including citizens, associations, institutions, the private sector and other cultural institutions in Kolding Municipality.

32

Engaging the Citizens The main library, Kolding Library, opened in 2006. It is a dynamic cultural centre which provides information, stimulates learning, and supports cultural initiatives. The holistic approach to human beings in a changing world was applied as the theme in both planning and interior decoration. The main library in Kolding constitutes a unique platform for engaging with and providing services to the citizens. At the same time, the library continuously works to ensure that the local libraries play their role as pivotal points for cultural activity.


The local libraries function to some extent as self-service libraries. And the opening hours from 7AM to 10PM make the local libraries accessible to their citizens, whenever it suits them. Close Co-operation with the Citizens All the libraries have a high level of activity, much generated by the citizens themselves, associations and different local groups. The buildings are full of life, also after the official opening hours: meetings, lectures, different types of counselling and many other activities. In 2012,

the Kolding Libraries received 500,000 visitors – the highest number ever. World Class Art Work At Kolding Library, architecture and interior decoration has created a bright, transparent and inviting space. In the heart of the library, two yard rooms are decorated with the amazing work of art, ’Two air holes with light’, created by Olafur Eliasson in 2007. The rest of the building contains other exciting works of art which deserve closer examination. 33


34


Kolding

35


Spillestedet Godset Godset er et af Jyllands førende spillesteder og har siden 2005 været udnævnt som regionalt spillested af Statens Kunstråd.

De koncertarrangerende foreninger tilknyttet Godset er Rock’ In House, Jazz6000, Kolding Jazzklub og MusikKolding.

Hvert år gæster mere end 14.000 mennesker det rytmiske spillested Godset for at høre det brede musikprogram der præsenteres - og med et af Danmarks bedste lyd- og lysanlæg er der lagt op til store musikalske oplevelser.

Foreningen Rock’ In House er aftalepart vedrørende det regionale spillested og er dermed ansvarlig for, at man samlet set lever op til aftalen med Statens Kunstråd.

Årligt arrangeres der over 110 koncerter og andre begivenheder på Godset, der alle afspejler Godsets målsætning om at dække mange forskellige genrer og finde den rette balance mellem nye upcomming bands og de etablerede navne indenfor rock, pop, jazz, hip hop, elektronica, metal og verdensmusik. Alle koncerter på Godset arrangeres af byens musikforeninger og afvikles af de omkring 100 frivillige, der er tilknyttet Godset. Alle i musikforeningerne arbejder frivilligt og gratis, både bestyrelsesmedlemmer og crew. Frivilligheden er således den bærende faktor, og den udgør livsnerven for Godset som spillested.

36

Foreningen Rock’ In House arrangerer selv de fleste koncerter, typisk inden for genrerne rock, pop, blues, funk og heavy. Den moderne jazz og verdensmusikken er ”udliciteret” til foreningen Jazz6000, der således præsenterer både internationale og lokale jazz-ensembler. Kolding Jazzklub arrangerer traditionel jazz for et stadigt voksende publikum. Geografisk er Godset placeret i DSB’s gamle godsterminal ved Kolding Havn. Placeringen i en gammel godsterminal giver Godset et unikt arkitektonisk udtryk, hvor mange af de gamle detaljer er bevaret. I disse atmosfærefyldte rammer finder man spillested, bar, scene, bagscene, kunstnerophold og en separat cafescene.


Se mere på www.godset.net

Øvelokalerne på Godset Udover at være spillested rummer Godset også 12 toptunede øvelokaler samt ”Loftet”, som udlånes til foreninger i Kolding Kommune. Øvelokalerne er bygget op efter optimale akustiske forskrifter for rytmisk musik og danner rammen om næsten 200 musikeres virke.

Øvelokalerne fås i to udgaver; 9 af lokalerne er med sanganlæg og forbeholdt ca. 4 bands pr. øvelokale. Herudover er der 3 lokaler som bookes fra øvesession til øvesession og som også indeholder instrumenter. Derfor er det meget nemt for musikere at komme til at spille.

37


The Music Venue Godset Godset (“The Manor“) is one of Jutland’s leading music venues. Since 2005, the venue has been recognised by the Danish Arts Council as a regional music venue. For further information, please visit: www.godset.net

Every year, the rhythmical music venue Godset receives more than 14,000 visitors who come to hear the music programme which is presented. With one of Denmark’s best sound and light systems, Godset has potential for creating a great musical experiences. Over 110 concerts and other events take place at Godset every year. They all reflect Godset’s objective to cover a range of different genres and strike the right balance between new up-and-coming bands and established artists (rock, pop, jazz, hip hop, electronica, metal and world music). All concerts at Godset are organised by the music associations in town with the help of Godset’s 100 volunteers. All members of the music associations work for free as volunteers, both board members and crew. Volunteering is the life nerve of the music venue Godset and constitutes its solid foundations. The music associations who organise the concerts are: Rock’ In House, Jazz6000, Kolding Jazzklub and MusikKolding. The Association Rock’ In House is the contractual party who represents the regional music venue and hence is responsible for ensuring that the music associations collectively live up to the agreement with the Danish Arts Council.

38

The association Rock’ In House arranges most of the concerts singlehandedly, typically within the genres rock, pop, blues, funk and heavy metal. Modern jazz and world music concerts are ”outsourced” to the association Jazz6000 that represents both international and local jazz ensembles. Kolding Jazz Club arranges traditional jazz for a continuously growing audience. Geographically, Godset is placed in the Danish Railway system’s former freight terminal at Kolding Harbor. This location gives Godset a unique architectural expression, as many of the historical details have been preserved. In this atmospheric setting, you will find the music venue, bar, stage, backstage, artist lounge and a separate cafe stage. The Practice Rooms at Godset Apart from its function as music venue, Godset also contains 12 top-tuned practice rooms as well as ”Loftet” (“The ceiling”) which are lent out to associations in Kolding Municipality. The construction of the practice rooms has followed the optimal acoustic guidelines for rhythmical music. They constitute the basis for the work of almost 200 musicians. The practice rooms have been built in two versions: 9 of the rooms are equipped with sound systems for a maximum of around 4 bands per practice room. In addition, there are 3 rooms which can be booked from one rehearsal to the next and also contains instruments. It is therefore very easy for musicians to play.


39


40


Kolding

41


Koldinghus Koldinghus er grundlagt omkring midten af 1200-årene som værn af kongerigets grænse mod hertug­ dømmet Slesvig. De ældste bevarede dele af det nuværende slot, nordfløjen, stammer fra midten af 1400-årene, mens vestfløjen tilføjedes omkring 1475. Midt i 1500-tallet ombyggedes Koldinghus til et rent civilt kongeslot, det første i Danmark. Slottet skulle tjene som residens for kong Christian III og især hans dronning Dorothea. Nu kom syd- og østfløjene til, og i sydvesthjørnet indrettedes Danmarks første protestantiske kirkerum. Omkring 1600 tilføjedes Kæmpetårnet af Christian IV, og slottet fik en ny s­ lotskirke og en riddersal, der blev Nordeuropas næstlængste. Omkring 1720 forandredes slottet til barokslot. Nutidens etageadskillelser og vinduer stammer fra denne tid. Gennem middelalder og renæssance var Koldinghus ofte opholdssted for danske konger, men efter enevældens indførelse 1660 blev kongelige besøg på Koldinghus sjældnere, og slottet fik lov til at f­orfalde. I vinteren 1808 var Koldinghus udset som residens for den franske marskal Bernadotte, der i spidsen for 25.000 spanske soldater skulle genvinde Skåne til Danmark. Imidlertid fyrede spanierne så meget i en af slottets kaminer, at slottet brød i brand og blev efterladt som ruin. Fra 1890 har slottet været under restaurering, hvilket har resulteret i et stykke restaureringsarkitektur i verdensklasse med en enestående kombination af ruinmure og moderne træ- og stålkonstruktioner. Restaureringen blev i 1993 tildelt E ­ uropa Nostra-prisen. Museet på Koldinghus grundlagdes 1890 og har siden fyldt det gamle slot med permanente og s­ kiftende udstillinger. Sydfløjen rummer med mellemrum særudstillinger af international klasse. De permanente samlinger omfatter dansk kunst og kunstindustri fra 1500-tallets midte og til begyndelsen af det 20. århundrede. Især samlingen af dansk sølv fra renæssance til nutid er bemærkelsesværdig. Den er Danmarks største udstilling af dansk sølv.

For yderlige oplysninger, besøg: www.koldinghus.dk

42


43


44


Koldinghus Koldinghus was founded in the middle of the 13th Century as border protection of the kingdom of Denmark against the duchy of Slesvig. The oldest preserved parts of the Castle in its present appearance, the North Wing, originate from the middle of the 15th Century, while the West wing was added around 1475. In the middle of the 16th Century, Koldinghus was turned into a purely civil Royal palace, the first in Denmark. The castle was to serve as the residence of Kong Christian III and, to a greater extent, of his queen Dorothea. At that time, the South and East wings were built, and in the South West corner, the first protestant church room in Denmark was established. In the beginning of the 17th Century, the Giant Tower was added by Christian IV, and the castle was given a new church and knight hall which became the second longest in Northern Europe. Around 1720, the castle was transformed into a baroque castle. The current floor separations and windows originate from that period. In the Middle Ages and the Renaissance, Koldinghus was a residence for several Danish kings, but after the adoption of absolute monarchy in 1660, royal visits

at Koldinghus became rare, and the castle was left to deteriorate. In the winter of 1808, Koldinghus was chosen as residence for the French marshal Bernadotte, who was to lead 25,000 Spanish soldiers to recover SkĂĽne for Denmark. However, the Spanish soldiers overheated one of the fireplaces in the castle which caught fire and was left as a ruin. From 1890 onwards, the castle was under restoration. This has resulted in a piece of worldclass restoration architecture with a unique combination of walls from the ruin and modern wood and steel constructions. In 1993, the restoration was awarded the Europa Nostra prize.

For further information, please visit: www.koldinghus.dk

The Museum at Koldinghus was founded in 1890 and has since filled the old castle with permanent and changing exhibitions. From time to time, special exhibitions of international class are organised in the South Wing. The permanent collections include Danish art and industrial arts from the middle of the 16th Century and the beginning of the 20th Century. In particular, the collection of Danish silver from the renaissance until today is remarkable. It is Denmark’s biggest silver exhibition.

45


46


47


48


Kolding

49


Forslag til Højskamlingen, med større opmærksomhed på monumenter og det historiske landskab med genskabelse af udsigterne og forbedre sammenhængen. Suggestions for Højskamlingen which pay greater attention to the monuments and the historical landscape reconstruct the views and improve the overall coherence.

Skamlingsbanken - Et nationalt mødested Skamlingsbanken er et af Sønderjyllands smukkeste naturområder, beliggende ved Lillebæltskysten.

For yderlige oplysninger, besøg: www.skamlingsbanken.info

Området er et sammensat landskab med en varieret natur, landbrugsarealer, skove og levende hegn. Skamlingsbanken er et velbesøgt udflugtsmål med de historiske monumenter og det flotte landskab. Slid, tilgroning, manglende pleje og manglende tilgængelighed har bevirket at området ikke fremstår så attraktivt og så lysende som i tidligere tider

50

Kolding Kommune har derfor taget initiativ til, i samarbejde med ejerne af Højskamling og Klokkestablen, at få udarbejdet en samlet udviklingsplan for området. Planen sætter fokus på landskabets kvaliteter, på historiens vingesus og på at gøre landskabet mere tilgængeligt for de mange besøgende, og som borgmester Jørn Pedersen skriver i forordet til planen: ”Nu er der en plan som er bredt forankret og som kan sikre landskabet og historien fremover.” I området på og ved Skamlingsbanken er der med enkle greb mulighed for at skabe et smukt og sam-


Vores ønske er at genfortælle historien med en tidssvarende teknologi i et nyt moderne besøgscenter It is our wish to transmit history differently with modern technology in a brand new visitor centre. Det årlige besøg fra Det Kongelige Teater giver mindelser fra de gamle dages sprogfester. The annual visit by the Royal Danish Theatre is a reminder of the language parties that took place in the good old days.

menhængende landskab. I planen er der sat fokus på at genskabe det enkle græsningslandskab, fremhæve de historiske monumenter, opleve den indholdsrige natur og de store udsigter. Planen sætter det smukt i scene og med anlæg af flere stier åbnes der til mange karakterfulde landskabsrum. Her kan man i stilhed nyde udsigt og natur på tætteste hold. Udviklingsplanen indeholder også forslag til forskellige former for aktiviteter, som med deres placering indordner sig landskabet.

I området skal, som nævnt, etableres flere stier og på udvalgte lokaliteter etableres anlæg, ”spots” såsom en ny operascene med en stjernekiggerplads, en balkon i trætoppene, kunst i landskabet, naturlaboratorium og andre oplevelser, der knytter mennesker, natur og landskab tæt til hinanden. Med udgangspunkt i det særlige landskab og ved at skabe oplevelser og tilgængelighed med respekt for Skamlingsbanken, forbliver det et sted præget af landskabet, naturen, roen og historien på trods af øget tilgængelighed og nye anlæg.

51


Skamlingsbanken - A National Meeting Place

For further information, please visit: www.skamlingsbanken.info

52

Skamlingsbanken, one of Southern Jutland’s most beautiful natural areas, is situated at the Lillebælt coast - a composed landscape with varied nature, farming areas, forests and hedgerows. Skamlingsbanken is a much visited recreational area with historical monuments and a beautiful landscape.

in co-operation with the owners of Højskamling and Klokkestablen.

Due to wear, wild-running vegetation as well as insufficient care and access, the area appears less attractive and bright than before.

The development plan focuses on the qualities of the landscape, on the felt presence of history, and on making the landscape more accessible to the many visitors. As the Mayor, Jørn Pedersen, writes in the foreword to the development plan:”We now have a plan which is broadly grounded and will ensure the future of the landscape and its history.”

Therefore, Kolding Municipality has taken the initiative to establish a collective development plan for the area

With a few minor interventions it is possible to create a beautiful and coherent landscape in the area on


and around Skamlingsbanken. In the plan, the focus is placed on recreating the simple pasture landscape, highlighting the historical monuments, and experiencing the substantial natural areas and the spectacular views. The plan establishes beautiful scenery with the creation of several walking paths that open access to many landscape spaces with character. Here you can enjoy the view in silence and observe nature. The development plan also contains suggestions for different types of activities adapted to the landscape and located appropriately.

As mentioned, several paths will be created, and facilities will be established on selected locations in the area; the so-called �spots� such as a new opera stage with a stargazing spot, a balcony in the tree tops, art in the landscape, the nature laboratory and other experiences that tie people, nature and landscapes together. If the starting point is taken in Skamlingsbanken’s particular landscape and by creating experiences and access, Skamlingsbanken will remain an area characterised by its landscape, nature, history, and silence despite increased access and new facilities.

53


54


55


Kolding Stadsarkiv Kolding City Archives

– Borgernes og kommunens arkiv – midt i Nicolai

For yderlige oplysninger, besøg: www.stadsarkiv.kolding.dk For further information, please visit: www.stadsarkiv.kolding.dk

Kolding Stadsarkiv, der blev oprettet i 1987, er arkiv for hele Kolding Kommune samt byhistorisk arkiv for Kolding by. Arkivet bevarer og har ansvaret for de arkivalier, der ikke længere er i administrativ brug tilbage til 1842 for landsognene og 1869 for Kolding Købstad. Derudover består samlingerne af en række lokale arkiver fra foreninger, virksomheder og privatpersoner, som har været med til at tegne udviklingen i Kolding. På arkivet findes der også kort, film og lydoptagelser – og ikke mindst kommunens største fotoalbum med op i mod en million billeder, hvoraf ca. 50.000 er digitaliseret. Kolding Stadsarkiv er rammen om flere lokalhistoriske tilbud og oplevelser. Udover læsesalen, hvor der frit er mulighed for alle at se og studere over 100 år gamle dokumenter eller fotos, tilbyder arkivet flere digitale services: På vandring med Historisk Atlas app, vidensdeling gennem Kolding Wiki og digitaliserede bøger og kilder på hjemmesiden: www.koldingstadsarkiv.dk Arkivet udgiver hvert år den traditionsrige Koldingbog, der er blevet udgivet siden 1970, samt deltager løbende i historiske udstillinger, events og foredrag, der er med til at formidle den lokalhistoriske identitet og sammenhængskraft. Arkivet er ikke et ”leksikon”, men vi er et mødested for historiske refleksioner i nutiden ved at understøtte fordybelse i fortiden. På Kolding Stadsarkiv mødes fortid og nutid til gavn for fremtiden!

– For the Citizens and the Municipality – Located in Nicolai Kolding City Archives were established in 1987. They cover the entire Kolding Municipality as well as an archive about the history of Kolding City. The City Archives conserve, and are in charge of, the public records that are no longer used by the administration, dating back to 1842 for the rural parishes and 1869 for Kolding Market Town. Apart from that, the collections consist of a number of local archives from associations, companies and private personalities who have contributed to the evolution of Kolding. The archives also contain maps, films, sound recordings – and not least the biggest photo album in the municipality with almost 1 million photos, out of which around 50,000 have been digitalised. Kolding City Archives form the basis for a range of events and experiences connected to local history. In addition to the reading room with public access to old documents and photos that are over 100 years old, the archives provide several digital services: walking tours with Historisk Atlas app, knowledge sharing via KoldingWiki, and digitalised books and sources on the website: www.koldingstadsarkiv.dk Every year, the Archives publish the book, ”Koldingbog”, which was first published in 1970. The institution also participates on an on-going basis in historical exhibitions, events and lectures that contribute to disseminating information about the local historical identity and cohesion. The Archives do not function as a ”dictionary”. The institution is a meeting place for modern historical reflections in order to develop a more profound understanding of the past. At Kolding City Archives, the present meets the past to inform the future!

56


57


58


59


Christiansfeld kandidat til UNESCO’s Verdensarvsliste

60


Syd for Kolding ligger byen Christiansfeld, som også kaldes Brødremenighedens by. Christiansfeld er en af de første byer i Danmark, som blev nøje planlagt og derefter systematisk bygget. Byen er symbolet på en kristen idealby, idet byplanen, arkitekturen, de gule mursten og røde tage ånder af orden, åndelighed, sammenhold og kontrol. Byen er i dag kendt for sine honningkager og kakkelovne. Byen blev grundlagt i 1773 på jord, der tilhørte kongen. Han var Christian VII og gav byen særlige privilegier, da han gerne ville have udviklet industrien i Danmark, uden at det kom statskassen til byrde. Brødremenigheden eller Herrnhuterne som de også kaldes, er en evangeliskluthersk frimenighed, der kom fra Tyskland. Og deres håndværk og industrier var attråværdige at få til landet for kongen. Projektet lykkedes og byen blev etableret med lyntempo. Byen fremstår i dag som en gennemført helhed: Kirkepladsen og kirken, det fysiske udtryk for menighedens orden som troens, religionens og åndens udgangspunkt. Udenom er de store korhuse, huse for menighedens ugifte brødre, søstre og enker, og de mange familiehuse. Byen stod nærmest færdigbygget i 1812. I alt er der bygget 29 menighedsbyer i Nordeuropa, USA og Sydafrika. I Danmark byggede Brødremenigheden byen Christiansfeld og skabte et sted, hvor håndværkstraditioner, æstetik og god arkitektur går hånd i hånd med en livsanskuelse, der er præget af åbenhed og ånd. Brødremenigheden var kendte for deres gode håndværk og driftighed, hvilket er fortsat i byen helt til i dag. I perioden mellem 1864 til 1920 var byen tysk og mistede dermed i høj grad status som Brødremenighedsby med eget styre, og dermed blev den en del af grænselandshistorien. Derfor er Tyrstrup Kirke også et besøg værd, da den bliver kaldt for ”Genforeningskirken” eftersom det var det første sted, Christian X red hen, da Sønderjylland blev genforenet. De seneste år er byen blevet renoveret for omkring 250 millioner kroner og fremstår i dag næsten som da bygningerne blev opført for mere end 200 år siden. En stor del af husene er fredede. I dag er Christiansfeld integreret i Tyrstrup Sogn og i alt bor der lige knap 3.000 indbyggere. Det er en levende by med god mulighed for bosætning, indkøb og fritid. I 2013 blev der bygget en helt moderne folkeskole i byens centrum. Christiansfeld Centret er byens informations- og videncenter. Christiansfeld Centret tilbyder guidede ture i byen, lige som det også er et besøgssted med skiftende udstillinger om byens historie, arkitektur og bybevaring. Centret tilbyder også byens gæster kortmaterialer, litteratur om Christiansfeld og souvenirs.

61


Christiansfeld as Candidate for UNESCO’s World Heritage List

The town Christiansfeld, located south of Kolding, is also known as the town of the brother congregation. Christiansfeld was one of the first towns in Denmark to be carefully planned and systematically built. The town is the symbol of the ideal Christian town: the town plan, the architecture, the yellow bricks and the red roofs breathe order, spirituality, solidarity and control. Today, the town is famous for its honey cakes and stoves. The town was founded in 1773 on land belonging to King Christian VII. He gave the town special privileges, because he wanted to develop the industrial sector in Denmark without overburdening the State Treasury. The brother congregation, or the “Herrnhuter” as they were also called, was an Evangelical-Lutheran free congregation from Germany, and the King felt that their artisanry and industries were attractive for Denmark. The project was a success, and the town was established very quickly. Today, the town appears as a unified whole: the church square with the church, the physical expression of the congregational order as the foundation of belief, religion and spirituality, surrounded by the big choir houses, the houses of the unmarried brothers, sisters and widows in the congregation and the numerous family houses. The construction of the town was almost completed in 1812. In total, 29 congregational towns have been built in Northern Europe, the US, and South Africa. In Denmark, the town of the brother congregation, Christiansfeld, created a place, where artisanry tradition,

62

aesthetics and quality architecture walk hand in hand with a vision of life characterised by openness and spirit. The members of the brother congregation were renowned for their artisanry skills and enterprise which has continued to characterise the town up until today. In the period from 1864 to 1920, the town was German and hence to a great extent lost the status as the town of the brother congregation with its own regime. As a result, it became a part of the border country history. Therefore, Tyrstrup Kirke is also worth visiting:”The church of reunification” was the first place Christian X rode to, when Southern Jutland was reunited. In recent years, Christiansfeld has been renovated for around 250 million Danish Kroner. Today the town almost looks the way it did when the buildings were erected more than 200 years ago. Many of the houses are now protected. Today, Christiansfeld is an integral part of Tyrstrup parish. The total number of inhabitants is almost 3,000. It is a living town which offers many possibilities in terms of housing, shopping and leisure. In 2013, a completely modern primary school was built in the centre of town. The Christiansfeld Centre is the town’s information and knowledge centre. The Christiansfeld Centre organises guided town tours for tourists, and it is also a visitors’ place with changing exhibitions about the history, architecture and conservation of the town. In addition, the Centre provides maps, literature about Christiansfeld and souvenirs to visitors.


63


64


Christiansfeld

65


Harteværket

- Danmarks første større vandkraftværk

For yderlige oplysninger, besøg: www.hartevaerket.dk

Harteværket er bygget fra 1918 til 1920 og er Danmarks første større vandkraftværk. Værket blev bygget for at dække det voksende behov for energi til belysning og industri omkring 1. Verdenskrigs energikrise. Værket skulle elektrificere landområderne omkring Kolding. Bygningerne er tegnet af den kendte Kolding-arkitekt, Ernst Petersen, som også tegnede de nærliggende tjenesteboliger. Ernst Petersen har tegnet over 300 offentlige og private bygninger i Kolding (Domhuset, Nationalbanken (senere skatteforvaltningen og i dag House of Innovation) i Jernbanegade og ombygningen af Kolding Rådhus). Den årlige produktion af el på Harteværket var beregnet til i gennemsnit at være 1,8 mio. kilowatt-timer (kWh). I 1920, da Harteværket blev bygget, svarede det til næsten halvdelen af Kolding by og oplands forbrug af el. I dag er Harteværkets bygninger og maskiner fredet og fungerer som arbejdende museum, dog stadig med indtjening på el og regulærkraft. Harteværket er det vandkraftværk i Danmark, der har det største fald på vandet - 26 m. Til sammenligning har Tangeværket ved Gudenåen kun 11 meters fald. Vandet til Harteværket løber igennem et 80m langt og 1,80 m bredt rør ned til Harteværkets turbiner, hvor vandkraften omsættes til energi vha. generatorerne. Når alle tre turbiner sættes i gang strømmer der 6000 liter vand igennem røret pr. sekund. Hvor kommer vandet fra? Projekteringen af Harteværket i forhold til vandtilførsel er lidt af en genistreg udtænkt af ingeniøren Mikkel Thomsen.

66

Ca. 3 km nord for Harteværket ved Ferup Sø blev der bygget en 200 meter lang dæmning, der stemmer vandet op i Vester Nebel Å. Det betyder, at vandet presses ind i Alminde Å og vandet derved opstemmes i Donssøerne. Fra Donssøerne ledes vandet videre til Stallerup Sø og derefter via en godt 2 km lang kanal under motorvejen til Harteværket. Børsterne Harteværket, dæmninger og kanaler blev bygget af de såkaldte børster. 350 mand med trillebør og skovl arbejdede i de to år på at grave og bygge. Harteværket kostede 3,6 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. blev udbetalt som arbejdsløn. Så Harteværket som projekt var også godt for den høje arbejdsløshed efter 1. Verdenskrig. De 3,6 mio. kr. var dobbelt så meget som budgetteret, men priserne steg også kraftigt i årene efter 1. Verdenskrig. På Harte Kirkegård står en 2 meter høj granitsten/mindesmærke over 4 af 5 børster, der druknede i Stallerup Sø den 20. juli 1919 under arbejdet med at gennemføre projektet. Naturgenopretning Da man byggede dæmningen over Vester Nebel Å medførte det, at man forhindrede havørreder i at svømme fra havet og op i den øverste del af åsystemet for at gyde. I 2008 genoprettes derfor Vester Nebel Å ved at føre åen tilbage i sit oprindelige forløb. Åen løber i dag uden om Ferup Sø, derved er der skabt fri passage for fisk og smådyr til Vester Nebel Å-systemet. Vandet fra Almind Å løber fortsat gennem Donssøerne og videre til Harteværket. Ændringen har medført, at Harteværket kun får tilført ca. en tredjedel af den vandmængde, det tidligere fik.


67


Harteværket Denmark’s first major hydraulic power station

For further information, please visit: www.hartevaerket.dk

68

Harteværket, was built between 1918 and 1920, during the First World War, as a response to the growing need for energy for lighting and industry during the energy crisis. The purpose of the power station was to provide electricity to the rural areas around Kolding.

surroundings. Today, the buildings and machines of Harteværket are protected and function as a working museum, with continuing income generation from the provision of electricity and ordinary power.

The buildings were designed by the renowned Koldingarchitect, Ernst Petersen, who also designed the service accommodation close by. Ernst Petersen has designed over 300 public and private buildings in Kolding (The Court House, The National Bank (later the fiscal authority and today House of Innovation) in Jernbanegade and the conversion of Kolding Town Hall).

Harteværket is the hydraulic power station in Denmark that has the most significant water fall: 26 meters. For comparison, Tangeværket at the river Gudenåen only has a waterfall of 11 meters. The water for Harteværket runs through a tube that is 80 meters long and 1.80 meters wide in order to reach the turbines of Harteværket, where the hydraulic power is transformed into energy by the generators. When all three turbines start turning, 6,000 liters of water flow through the tube per second.

The yearly production of electricity at Harteværket amounted to 1.8 million kWh on average. In 1920, when Harteværket was built, it corresponded to the consumption of almost half of Kolding town and

Where does the water come from? The Harteværket water supply project was a stroke of genius developed by the engineer Mikkel Thomsen. Approximately 3 km North of Harteværket at Ferup


Lake, a 200 meter long dam that stems up the water in the river Vester Nebel Å. That means that the water is pressed into the river Alminde Å and on to the lakes Donssøerne. From Donssøerne, the water is led on to Stallerup Sø and then through a long canal of around 2 km under the motorway to Harteværket. Børsterne (”The Brushes”) Harteværket, the dams and the canals were built by the so-called ”Brushes”. 350 men with wheel barrows and shovels digged and built for two years. Harteværket cost 3.6 million Danish kroner, out of which 1.2 million went to salary payments. As a result, the Harteværket project was also an effective way to address the high unemployment rate after the First World War. The 3.6 million Danish kroner was the double of the original budget. This was due to significant price increases in the years following the First World War.

Harte Churchyard hosts a 2 meter high monument in granite stone for 4 of the 5 “Brushes” who drowned in Stallerup Lake on 20 July 1919 during the project implementation. Nature Restoration When the dam was built over the river Vester Nebel Å, it prevented the sea trouts from swimming from the sea up into the upper part of the river system to spawn. In 2008 Vester Nebel Å was therefore reconstructed by leading the river back to its original path. Today the river runs around Ferup Lake, and a free passage has been created for fish and small animals to access the western Nebel Å river system. The water from Almind Å still runs through the lakes Donssøerne and towards Harteværket. The change has meant that Harteværket now only receives about a third of the water quantity which it used to receive.

69


70


Christiansfeld

71


Geografisk Have For yderlige oplysninger, besøg: www.geografiskhave. kolding.dk

I den sydlige bydel kan man på 12 hektar park opleve mere end 2.000 planter fra hele verden – en geografisk vandring i smukke omgivelser. Geografisk Have blev oprindeligt – for ca. 85 år siden – anlagt som en planteskole med mange dengang, i Danmark, ukendte planter. Den navnkundige, danske planteskolemand Aksel Olsen, havde til hensigt at afprøve, videreudvikle og sælge nyopdagede planter fra alverdens lande her i landet - lige uden for Kolding by. Planteskolen med forevisningshave blev indtil 1963 drevet af Aksel Olsen, hvorefter Kolding Kommune købte arealet med henblik på at bruge Geografisk Have som en offentlig have mod entre, altså drive haven som en forretning.

72

Geografisk Have består dels af de geografiske ­afdelinger som Japan, Kina, Nordamerika og Syd­ amerika dels af specialhaver, såsom Rosenhave, Krydder- og Lægeurtehave, Iris- og Liljehave samt Staudehave. I havens Kina har den gule bambus, lige siden dens indførelse til Danmark i 1927, dannet landets l­ængste bambus-allé. Alle landets gule bambus blomstrede og døde i 90’erne, således også ”stamfædrene” i Geografisk Have. Takket være økonomisk tilskud fra Koldings erhvervsliv, genopstod alléen, idet der i foråret 2002 plantedes ét hundrede nye bambus i en anseelig størrelse i Syvdalen, den ældste del af haven.


Orkanen i december 1999 lagde store partier af Geografisk Haves plantninger øde, idet to hundrede træer og buske knækkede eller blev revet omkuld. Selvom mange store, og derfor uerstattelige, træer gik til grunde, har orkanen været årsag til nye stiforløb i de lysninger, hvor der før var tæt skov. Opstamninger af de tilbageværende stedsegrønne træer har givet helt anderledes og spændende indkig og indramning af udsigter, og der er skabt grundlag for nye plantninger i især de nordamerikanske og i de japanske afdelinger.

I de tempererede væksthuse, som er tilplantet med magnolia, rhododendron og specielt med mange kamelia, afholdes udstillinger med plantegrupper som bonsai og kaktus eller hvert tredje år: Keramik i Kolding.

Geografisk Have, som er åben for besøgende fra maj til oktober, har til hver sæsonstart udarbejdet et program over sommerens aktiviteter. Det være sig rundvisninger, koncerter, lysfest, rosenkåring og plantesalg.

Den medbragte mad kan nydes ved borde i det fri eller i dertil indrettede pavilloner rundt omkring. Geografisk Have er således et oplagt udflugtsmål for familiesammenkomster.

Geografisk Have er børnenes have: masser af store græsflader til boldspil, kinesiske stengrotter, vandløb og en hel mini-zoo med geder, æsler, heste, kaniner, høns og duer og ikke at forglemme, spændende fugle fra alverdens lande.

73


The Geographical Garden In the southern part of town, you can experience a park of 12 hectares with more than 2,000 plants from all over the world – a geographical walk in beautiful surroundings. For further information, please visit: www.geografiskhave. kolding.dk

The Geographical Garden was originally – about 85 years ago – established as a nursery garden with a wide range of plants that were unknown in Denmark at the time. The knowledgeable Danish owner, Aksel Olsen, intended to test, further develop and sell newly developed plants from different countries in the world – right outside Kolding City. The nursery with its demonstration garden was run by Aksel Olsen until 1963, when Kolding Municipality bought the land in order to use the Geographical Garden as a public garden with an entrance fee, i.e. run the garden as a business.

74

The Geographical Garden consists in part of geographical areas such as Japan, China, North and South America, and in part of special gardens such as the Rose Garden, The Spice and Medicinal Herb Garden, the Iris and Lily Garden as well as the Perennial Plant Garden. The longest yellow Bamboo garden in the country can be found in the China area, as has been the case since the bamboos were brought to Denmark in 1927. All the yellow bamboos in the country bloomed and died in the 1990s - and hence, the ancestors of The Geographical Garden disappeared. Thanks to the donation from the business sector in Kolding, the avenue was revived by planting one hundred new bamboos of an impressive size in Syvdalen, the oldest part of the garden, in Spring 2002.


The hurricane in December 1999 devastated big parts of the Geographical Garden plantations, and two hundred trees and bushes were ripped out of the ground. Even though many of the big irreplaceable trees were destroyed, the hurricane created new paths in the clearings where there used to be dense woods. Pruning of the remaining evergreen trees have given completely different and exciting insights and framings of views, and created a basis for new plantings, especially in the North American and Japanese areas.

In the temperate glass houses filled with Magnolia, Rhododendron, not to mention all the Kamelia, exhibitions are held with plant groups such as Bonsai and Cactus – and every third year: Ceramics in Kolding.

At the beginning of every year, the Geographical Garden, which is open to visitors from May to October, draws up a programme with the summer activities, including tours, concerts, light parties, rose selection and plant sales.

Visitors can bring their own food and eat it at tables outside or in pavilions built for that purpose in different places in the garden. The Geographical Garden is an obvious resort for family gatherings.

The Geographical Garden is a garden for children: lots of big lawns for ball games, Chinese stone caves, springs and an entire mini-zoo with goats, donkeys, horses, rabbits, hens and doves – not to forget the exciting birds from all over the world.

75


76


En rig og varieret natur Kolding Kommune er præget af varierede, smukke landskaber og kyststrækninger. Kuperede marker, ådale med fine vandløb, skove og byer afløser hinanden. Uanset hvor man befinder sig, er der aldrig langt fra asfalt til naturoplevelser og det gælder både, hvis man ønsker at fiske, sejle, ride, trave eller løbe en tur. Kolding Ådal, Hejls Nor og Skamlingsbanken er områder, hvor natur- og oplevelsesværdierne især bør fremhæves. I Kolding Ådal kan man opleve den fine natur på tæt hold, fordi der findes stier tæt på åen og man

vil møde det gamle elektricitetsværk Harteværket, som i dag drives som et arbejdende museum, der formidler natur og kulturhistorie til besøgende. Hejlsminde er en lille naturperle og badelokalitet, der ligger ved udløbet af Hejls Nor, hvor det munder ud i Lillebælt. Der passerer mange skibe, lystbåde og fiskerfartøjer gennem Lillebælt og specielt ved Hejlsminde er det muligt at se både marsvin og sæler.

77


78


79


A Rich and Varied Nature Kolding Municipality is characterised by beautiful and varied landscapes and coast lines with undulating fields, river valleys with lovely streams, forests and towns, one after the other. No matter what town you go to, nature is always close by, if you want to go fishing, sailing, horseback-riding or jogging. Kolding River Valley (Kolding Ådal), Hejls Nor and Skamlingsbanken are particularly rich in terms of nature and valuable experiences. In Kolding River Valley, you can experience beautiful nature at close sight from the

80

paths next to the river. You may also appreciate the old power station Harteværket, which is run as a working museum that transmits information about nature and cultural history to visitors. Hejlsminde is a small natural perl and bathing location at the mouth of Hejls Nor which leads into the Lillebælt Waters. Numerous ships, pleasure boats and fishing boats pass through the Lillebælt Waters. At Hejlsminde, it is particularly common to see porpoises and seals.


81


82


Lunderskov

83


Nicolai for børn

Nicolai for børn er et børnekulturhus for børn i alderen 2-12 år. Husets tilbud er rettet mod både børnefamilier, skoler og daginstitutioner. Når entrébilletten er løst, kan børn og voksne gå på opdagelse i det 1300 m2 store indendørs areal. Husets usædvanlige arkitektur og fleksible indretning giver mulighed for spændende oplevelser, kreative udfordringer og kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne i huset er bygget op omkring skiftende temaer og en scenografi, der bliver udskiftet løbende. Desuden præsenterer huset jævnligt professionelle børnekulturtilbud, herunder børneteater, koncerter og meget andet. Et oplevelsesunivers for leg og fantasi Nicolai for børn tager udgangspunkt i tanken om Nicolai som en dreng og opdelingen: Stuen; fødderne der løber og springer: Motorik. 1. sal; hænderne der skaber, undersøger: Kreativitet. 2. sal; hovedet der drømmer, forestiller: Hjernen. Omgivelserne i Nicolai for børn er noget ganske særligt. Hvert af rummene fortæller deres egen historie, og inspirerer på hver deres måde til forundring og fantasi. Arkitekturen i huset råber på opmærksomhed fra både store og små og indbyder til store armbevægelser,

84

eftertænksomhed og undren. Det er en fornøjelse at se den umiddelbare begejstring hos de mindste af gæsterne når de træder ind af døren, og hvordan de ældre børn og de voksne langsomt bliver opslugt i vores verden og glemmer tid og alder. Arkitekturen og den øvrige indretning har fokus på børn og deres leg, og vi oplever dagligt hvordan følelsen af at der er højt til loftet i Nicolai for børn skaber videre rammer for legen, hvor ingen ide er umulig. Nicolai for børns mission er ”at skabe rum for leg”. Det vil sige, at muliggøre leg i et børnekulturelt univers, både i huset Nicolai for børn, og i hele Kolding Kommune. Det gør vi ved at sætte de æstetiske processer i spil gennem kulturelle projekter såsom projektet ”Det magiske hus”, hvor 246 børn fra Kolding Kommune skrev bogen om drengen Nicolai. De syv bøger er nu udgivet fra Nicolai for børns forlag og kan købes i Nicolai for børn, samt i Bog&Idé. Derudover ruller vi vores Camp Nicolai ud under sloganet ”Oplevelser og aktiviteter på tour!” til alt fra vinfestivallen i Christiansfeld, til En Tur I Skoven i Skovparken. Vi bringer børnekulturen ud i kommunen og sikrer at alle får mulighed for at opleve en lille del af Nicolai for børns univers. Velkommen i Nicolai for børn!


85


Nicolai for Children

86

Nicolai for Children (Nicolai for børn) is a cultural centre for children aged 2-12. The services provided by the cultural centre target both families with children, schools and day care institutions.

An Exploratory Universe that Inspires Children to Play and Stimulates their Imagination Nicolai For Children takes its starting point in the thought of Nicolai as a boy, with the division:

When the entrance fee has been paid, children and adults are free to explore the large indoor area of 1300 m2. The unusual architecture and the flexible interior decoration give visitors an opportunity to engage in exciting experiences, creative challenges and cultural activities.

Ground floor/ Running and jumping feet: Motricity. First floor/ Creating and exploring hands: Creativity. Second floor/ A dreaming and imagining head: The brain.

The activities at the centre are built up around changing themes and sceneries. In addition, the centre presents professional cultural events for children on a regular basis, including children’s theatre, concerts and many other events.

The surroundings in Nicolai for Children are very special. Each room tells its own story and triggers surprise and imagination in its own way. The architecture of the centre cries out for attention from adults and children alike and inspires them to wonder, be reflective and


visionary. It is a pleasure to see the spontaneous joy in the eyes of the youngest guests when they step inside, and experience how the older children and adults slowly get sucked into our world and forget time and age.

dren from Kolding Municipality wrote the book about the boy Nicolai. The seven books have now been published by the publishing house of Nicolai for Children. They are available in Nicolai for Children as well as Bog&Idé.

The architecture and the rest of the interior decoration are focused on children and how they play. We experience daily how the spacious feeling under the ceiling in Nicolai for Children expands the playing space for children. Here, any idea can be realised.

In addition, we roll out our Camp Nicolai under the slogan, ”Experiences and activities on tour!” which includes anything from the wine festival in Christiansfeld to a walk in the forest in the park, “Skovparken”. We disseminate children’s culture in the municipality and ensure that everyone is given the opportunity to experience a part of the universe in Nicolai for Children.

The mission of Nicolai for Children is ”to create space for children to play”. That is, make it possible for children to play in a cultural universe, both at the Centre Nicolai for Children and in the entire municipality. We do this by initiating aesthetic processes through cultural projects such as ”The magical house”, where 246 chil-

Welome to Nicolai for Children!

Vi bringer børnekulturen ud i kommunen og sikrer at alle får mulighed for at opleve en lille del af Nicolai for børns univers. We disseminate children’s culture in the municipality and ensure that everyone is given the opportunity to experience a part of the universe in Nicolai for Children.

87


88


Lunderskov

89


Uddannelse fra ble til ph.d I Kolding er der mulighed for livslang læring. Det starter med gode dagpasningstilbud, hvor der lægges vægt på både leg og læring. Kolding Kommunes folkeskoler ligger blandt de 20 procent bedste blandt folkeskolerne i landets kommuner, når det gælder at kunne skabe høj læringseffekt hos eleverne. Ungdomsuddannelserne i Kolding Kommune ligger også blandt de bedste i landet. Målet om at kunne rekruttere mindst 95 % af en ungdomsårgang til uddannelse er nået, og der arbejdes målrettet på at nedbringe frafaldsprocenten, selv om ungdomsuddannelserne i Kolding Kommune ligger helt i top blandt kommunerne i Region Syddanmark, når det gælder at fastholde de unge i uddannelse. I Kolding Kommune er der tilbud om videregående uddannelser på alle niveauer lige fra korte videregående uddannelser i regi af Erhvervsakademi Kolding, over mellemlange videregående uddannelser i regi af University College Syd og til lange videregående uddannelser i regi af SDU- Syddansk Universitet.

90

Danmark har to designskoler, hvor der tilbydes uddannelser på højeste niveau. Den ene ligger i København. Den anden i Kolding, nemlig Designskolen Kolding. Kolding Kommune har et tæt samarbejde med uddannelserne i kommunen på alle niveauer. Det afspejler sig blandt andet i Kolding Kommunes vision ”Kolding - vi designer livet”. I Kolding arbejdes der med design på alle niveauer. Børnehaver, folkeskoler, ungdomsuddannelserne, Designskolen Kolding og de videregående uddannelser arbejder alle med design. SDU har udviklet en ny profil for sine uddannelser i Kolding. Det er en profil, hvor der lægges stor vægt på designuddannelser. SDU og Designskolen Kolding samarbejder om flere af designuddannelserne. Det er således muligt i Kolding at arbejde med design og uddannelse fra ble til ph.d.


Education - From Diapers to Ph.D. In Kolding, it is possible to engage in lifelong learning. It starts with good day care offers which emphasise both play and learning. The schools in Kolding Municipality are ranked among the top 20 percent in the municipalities in Denmark, when it comes to creating a high learning effect among the pupils. The educational institutions for young people in Kolding Municipality are also among the best in the country. The aim is to recruit at least 95 % of the youth from each year and keep them, until they graduate. Despite the fact that the educational institutions for young people in Kolding Municipality are among the best in the region of Southern Denmark in terms of retaining young people in the educational system, Kolding Municipality works in a targeted manner to reduce the drop-out rate. Kolding Municipality offers further education at all levels, from short studies at the International Business Academy to longer studies at University College Syd (first-stage tertiary education) and SDU- University of

Southern Denmark (first- and second-stage tertiary education). Denmark has two design schools with courses at very high levels. One is located in Copenhagen. The other school, Design School Kolding, is in Kolding. Kolding Municipality co-operates closely with the educational institutions in the municipality at all levels. This is reflected in the vision of Kolding Municipality, ”Kolding – We Design Life”. In Kolding, design is in focus at all levels. Kindergartens, schools, education for young people, Design School Kolding, and the institutions which provide further education, all work with design. SDU has developed a new profile for the different types of education in Kolding, a profile which recognises the importance of design courses. SDU and Design School Kolding co-operate on the provision of several of the design courses. In Kolding, it is hence possible to work with design and education from the time you wear your diapers, until you acquire your Ph.D.

91


For yderlige oplysninger, besøg: www.billedskolen.kolding.dk

92


Kolding Billedskole Kolding Billedskole er en kunst- og designskole for børn og unge, hvor de kan udvikle deres talent, lære sig forskellige teknikker, få lejlighewwwd til at eksperimentere og derigennem arbejde sig hen i mod et individuelt udtryk.

ning for, at man som elev og underviser kan modtage og udføre god og faglig velfunderet undervisning. Vi ser det ligeledes som vigtigt, at ledelse og personalets fællesskab plejes via synlighed, samvær og med udvikling af personalets faglighed som udgangspunkt.

Det, at kunne mestre de forskellige teknikker, ser vi på Billedskolen som en forudsætning for at kunne foretage kvalificerede valg indenfor eksperimentet, og vi giver derfor mulighed for, at eleven kan starte på grundkursus fra 1.-4. klasse. Vi ser processen såvel som produktet som vigtig, og kunst og design som en undersøgelse af teknikker, materialer og modtager.

Billedskolens nuværende målgruppe er børn og unge i hele Kolding Kommune fra 1.-8. klasse, der ”går til Billedskole” efter normal skoletid. Eleverne er tilmeldt et hold med ugentlig undervisning for et halvt år ad gangen.

Derudover ser vi et godt fællesskab og gensidig respekt mellem elev-elev og elev-underviser som en forudsæt-

Derudover afvikler Billedskolen Sommerbilledskole, international DesignSommerCamp og workshops for børn og unge i forbindelse med offentlige arrangementer.

93


Kolding School of Visual Arts For further information, please visit: www.billedskolen.kolding.dk

94

Kolding School of Visual Arts (Kolding Billedskole) is a municipal art and design school whose purpose is to enable children and young people to develop their talent, learn different techniques, and experiment with personal expression.

and we therefore give our students the opportunity to start with the foundation course from the 1st to the 4th grade. We consider the process as just important as the product, and define art and design as an examination of techniques, materials and receiver.

At the art and design school, we have found that mastering different techniques is a precondition for making qualified choices as part of the experimentation,

Furthermore, we feel that a sense of solidarity and mutual respect between the students, and between student and teacher, is a precondition for enabling


students and teachers to receive and provide professionally well-founded quality education. We also find it important that cohesiveness between management and staff is nurtured through visibility, relationship-building and staff development. The current target group of the art and design school is children and young people in Kolding Municipality from the 1st to the 8th grade who attend the school after or-

dinary school hours. The students sign up for a course with weekly classes for six months at a time. In addition, the school organises a Summer Art and Design School, an International Design Summer Camp as well as workshops for children and youth in connection with public events.

95


96


Vamdrup

97


Verdens bedste www.koldingmusikskole.dk

Musikalske mennesker er siden 1968 strømmet ud fra Kolding Musikskole, der var en af de første kommunale herhjemme, da den blev indviet. Aktuelt har Kolding Musikskole, der ud over almindelig musikskole også indeholder Talentklasse i 4 niveauer samt er hjemsted for www.mgksyd.dk med i alt 90 studerende på 3 årigt konservatorieforberedende kursus, tilsammen ca. 1700 elever i alderen 0-100 år, og dermed er den en af de største i landet. En af skolens målsætninger er at give alle børn og unge mulighed for at få undervisning i musik med henblik på at skabe forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet. Flere af skolens elever er gennem tiden blevet professionelle i musiklivet. Og næsten 1000 elever har igennem tiderne gennemført det 3 årige MGKkursus hvor kurset i Kolding nu er et af i alt 7 nationale MGKcentre- det 3. største i landet.

For yderlige oplysninger, besøg: www.koldingmusikskole.dk

98

Sammenspil, kor, bands, orkestre og ensembler på alle niveauer fra næsten 1. dag er med til at skabe et fantastisk musikmiljø og sammenhold blandt skolens elever og er fødekæde til talentlinien og senere MGK. Musikskolens bands/kor/orkestre er utroligt synlige i kommunen med mere end 250 koncerter om året. Bl.a. har Musikskolen sin helt egen FESTUGE i maj hvor der spilles koncerter over alt i kommunen i samarbejde med alle de øvrige kulturinstitutioner, CityKolding, Kolding Storcenter med flere.

Hvis de vil, får eleverne mulighed for at få luft under vingerne ude i verden. Musikskolen er med til at synliggøre Kolding Kommune i form af koncertrejser over hele verden. Eksempelvis i 2013/2014 rejser til Paris, Helsinki og Japan. Desuden koncerter i Tivoli København som en årligt tilbagevendende tradition. Musikskolen i Kolding rummer også en musikbørnehave, hvor pt. 21 børn i alderen 3 til 5 år ugentligt får 10 timers sang- og musikundervisning. Der er venteliste til børnehaven. Sammenlagt står skolen med ca. 70 super engagerede og topprofessionelle medarbejdere, der sikrer brugerne en god service samt undervisning af højeste karat. Der afholdes lærerkoncerter i samarbejde med Nicolaiscenen og Klassisk i Christiansfeld ligesom der er et tæt samarbejde med Godset omkring koncerter og workshops med tilrejsende kunstnere. Musikskolen har egne lokaler på Riis Toft i Kolding samt på Nørregade i Christiansfeld. Desuden undervises på 29 skoler over hele kommunen – så Kolding Musikskole er i den grad tæt på brugerne og eleverne i hverdagen. Følg Kolding Musikskole på Facebook og YouTube.


99


The best in the world

For further information, please visit: www.koldingmusikskole.dk

100

Since 1968, numerous musical individuals have attended Kolding Music School which at the time of its inauguration was one of the first municipal music schools in Denmark.

come professional musicians. In addition, almost 1,000 students have completed the 3-year preparatory MGK course in Kolding which currently hosts the third largest of the 7 national MGK centres in Denmark.

Currently, Kolding Music School is one of the biggest schools in the country with around 1,700 students of all ages. Apart from an ordinary music school, Kolding Music School also contains a talent class with four levels and hosts www.mgksyd.dk with 90 students in total who have signed up for a 3-year preparatory course for the musical conservatory. One of the objectives of the school is to give all children and young people the opportunity to receive music lessons in order to create the foundations for lifelong active musical participation. Over time, several of the school’s students have be-

Almost from the first day choirs, bands, orchestras and musical ensembles at all levels have contributed to creating a fantastic musical and cohesive environment for the students at the school. They constitute a “food chain� for the talent class and later for MGK. The bands/ choirs/ orchestras from the music school are very visible in the municipality with more than 250 concerts a year. Among other things, the music school organises its very own festival week in May with concerts all over the municipality in co-operation with the other cultural institutions, CityKolding, Kolding Mall etc.


www.koldingmusikskole.dk Students who are interested are given the opportunity to travel. The music school contributes to making Kolding municipality more visible by giving concerts all over the world (for example, trips to Paris, Helsinki and Japan in 2013/2014), not to mention the annual concerts in Tivoli in Copenhagen which have become an annual tradition. The music school in Kolding also hosts a musical kindergarten. Currently, 21 children aged 3 – 5 receive 10 hours of singing and music classes a week. The kindergarten has a waiting list.

Nicolaiscenen and Klassisk in Christiansfeld. The school also works closely together with Godset to organise concerts and workshops with visiting artists. The music school has its own space at Riis Toft in Kolding and in Nørregade in Christiansfeld. In addition, music courses are provided at 29 schools all over the municipality. As a result, Kolding Music School is an integral part of the daily life of its users and students. You can follow Kolding Music School on Facebook and YouTube.

All together the school employs around 70 incredibly committed and extremely professional employees, who provide quality services and teaching to their uses. Teachers’ concerts are held in co-operation with

101


102


Vamdrup

103


Kolding som studieby Fra designer til dyrepasser Kolding får hvert år stadig flere studerende, som byen favner med alle aspekter af studielivet. Byen er et centralt led i fødekæden af skarpe hjerner og flittige hænder til erhvervslivet i kommunen og hele regionen. For yderlige oplysninger, besøg: www.sdu.dk/Om_SDU/ Byerne/Kolding

Koldings vision ”Vi designer Livet” skinner igennem på Koldings videregående uddannelser. Designskolen Kolding er et godt eksempel med designtalenter i international klasse i mange designretninger, men også Syddansk Universitet har uddannelser i design samt kommunikation, innovation, relationsledelse, entreprenørskab, turisme, oplevelsesøkonomi og mange andre fag. International Business College og International Business Academy uddanner unge i blandt andet økonomi og

104

marketing, mens University College Syddanmark uddanner i menneske- og kropsnære fag, som ergoterapeut, jordemoder, ambulanceassistent og meget andet. For unge med mod på håndværk og andre fysisk udfoldende uddannelser, tilbyder Hansenberg alt fra smed og elektriker til fitnessinstruktør og dyrepasser samt diverse medie- og it-uddannelser. Favner hele studielivet Kolding former dem, som former samfundet i fremtiden. Det gør Kolding blandt andet ved at tage hånd om hele studielivet. I Kolding kan studerende få gode boliger lige efter deres ønsker til priser, der passer til studerendes budgetter. Kommunen tilbyder således tag-over-hovedet-garanti til studerende, der flytter til byen for at uddanne sig.


Kolding har smuk natur, masser af musik og anden kultur, idrætsfaciliteter og et aktivt cafémiljø, så byen er gearet til studerende fra nær og fjern, da andelen af internationale studerende på videregående uddannelser i Kolding er høj. Uddannelserne arbejder stadig mere på tværs for at udvikle studiemiljøet til gavn for de studerende. Studiebyen Kolding og Studenterhuset sørger blandt andet for, at de studerende mødes til foredrag, fester og andre arrangementer, hvor de studerende knytter bånd på tværs af uddannelser.

uddannelse i byens hjerte. Søgningen til universitet i Kolding steg med 20 procent fra 2012 til 2013, og trenden ser ud til at fortsætte. Lignende tendenser ses på alle uddannelsesinstitutioner i Kolding Kommune. Kolding har også den laveste dimittendledighed blandt nyuddannede i Region Syddanmark, så erhvervslivet har brug for de talenter, uddannelsesstederne har formet. Mange af de studerende, der flytter til Kolding for at studere, får også job hos virksomheder i Kolding Kommune og etablerer sig her. Kolding har en høj rate af iværksættere, der etablerer sig og får skabt levedygtige virksomheder.

Syddansk Universitets nye bygning ved Kolding Å med åbning i 2014 ligger nabo til Designskolen Kolding, Design City og den kommende designbydel Holmstaden, som er en koncentration af design, innovation og

105


Kolding – A Student City For further information, please visit: www.sdu.dk/Om_SDU/ Byerne/Kolding

From Designers to Animal Caretakers Every year, Kolding hosts more and more students who enjoy the different aspects of student life which the city has to offer. The city is a central link in the food chain of sharp brains and busy hands for the private sector in the municipality and in the whole region. Kolding’s vision, ”We Design Life”, shines through life at the institutions of further education in the city. Design School Kolding is a good example with international design talents in many design directions, but the University of Southern Denmark also offers courses in design, communication, innovation, relational management, entrepreneurship, tourism, experiential economics and a range of other subjects. Many young people graduate from The International Business College and The International Business Academy in e.g. economics and marketing, while the University College of Southern Denmark offers training for humanist and anatomic professions, such as occupational therapists, midwives, ambulance assistants and many others. For young people who wish to become craftsmen or attend other physically demanding studies, Hansenberg offers training for a number of professions, including blacksmiths, electricians, fitness instructors and animal caretakers as well as various media- and IT-studies. Kolding embraces student life Kolding helps shape those who will shape our society in the future, among other things by nurturing student life. In Kolding, students can access quality housing according to their needs at prices that correspond to

106

student budgets. In this way, the municipality provides a ”roof-over-your-head” warranty for students who move to the city to study. Kolding has beautiful nature, a lot of music and other types of culture, sports facilities and an active café environment. The city is geared for students from near and far, because the percentage of international students attending the institutions of further education in Kolding is high. The educational institutions increasingly work together to develop the study environment to the benefit of the students. Student City Kolding and the Students House provide spaces for students to meet at lectures, parties and other arrangements that enable students from different study directions to bond. The new university building at University of Southern Denmark is located near the river Kolding Å in the same neighbourhood as Design School Kolding, Design City and the future design quarter Holmstaden which is a concentration of design, innovation and education in the heart of the city. The attendance at Kolding University increased by 20 percent from 2012 to 2013, and it looks like the trend will be continuing. All educational institutions in Kolding Municipality show similar tendencies. Kolding also has the lowest graduate unemployment rate among newly graduated in the Region of Southern Denmark. This shows that the private sector needs the talents who graduate from the educational institutions in the city. Many of the students who move to Kolding to study also find jobs in companies in Kolding and settle down here. Kolding has a high rate of entrepreneurs who establish viable companies.


107


108


109


Kolding Kommunes Uddannelsestema

110


111


AMU SYD gennemfører arbejdsmarkedsuddannelser for voksne

AMU SYD gennemfører arbejdsmarkedsuddannelser for voksne via kortere eller længerevarende kurser for ca. 10.000 personer, årligt og vi har samarbejde med 1400 virksomheder. Sideløbende hermed uddanner vi faglærte voksne indenfor anlægsgartneri, plast og teknisk isolering. Som uddannelsesinstitution servicerer vi kunder fra virksomheder i lokalområdet, men vore kurser tiltrækker også virksomheder fra regionen, og for enkelte kursers vedkommende endda virksomheder fra hele Danmark. Vi har et meget godt samarbejde med de lokale jobcentre, fagforeninger og A-kasser, hvor formålet er at give ledige voksne så meget uddannelse at de opkvalificerer sig og mulighederne forøges væsentligt for at få et job. Vi har gode og tidssvarende undervisningslokaler og udstyr indenfor alle vore 12 brancheområder.

112

AMU SYD’s brancheområder: FØDEVAREHYGIEJNE GARTNERI ISOLERING IT KRAN LAGER OG LOGISTIK / GAFFELTRUCK MEDARBEJDERUDVIKLING / LEAN PLAST PROCES RENGØRINGSSERVICE / SKADESERVICE SVEJSNING TRANSPORT AMU SYD har 2 afdelinger: - Hovedafdeling i Kolding - Kostafdeling i Ribe (gartneri og plast) Antal medarbejdere: 102


AMU SYD provides adult vocational training through short or long courses for about 10,000 persons a year and we collaborate with 1400 companies. Simultaneously with this, we train skilled workers within landscape gardening, plastic and technical insulation. As an educational institution, we service customers from companies in our local area, but our courses also attract companies from the entire region, and with regard to a few courses, even companies from all over Denmark. We have very good collaboration with local job centres, trade unions and unemployment funds, the purpose being to provide unemployed adults with enough training to be upskilled, which will increase their chance of finding employment significantly.

AMU SYD’s industry areas: FOOD HYGIENE HORTICULTURE INSULATION IT CRANEWORK WAREHOUSE AND LOGISTICS / FORK LIFT TRUCK EMPLOYEE DEVELOPMENT / LEAN PLASTIC PROCESS CLEANING SERVICE / DAMAGE CONTROL WELDING TRANSPORT

AMU SYD C F Tietgens Vej 6 DK-6000 Kolding Tlf: 7637 3737 info@amusyd.dk www.amusyd.dk

AMU SYD has 2 departments: – The main department in Kolding – The boarding department in Ribe (horticulture and plastic) Number of employees: 102

We have good and modern classrooms and equipment within all of our 12 industry areas.

113


Center for Specialundervisning og Rådgivning Bliv på arbejdspladsen – kom i uddannelse Har du brug for undervisning af en talepædagog på grund af stemmeproblemer? Er du ordblind? Er du talblind? Har du stress, depression eller angst og har brug for undervisning i, hvordan du kommer videre med uddannelse eller arbejde? Har du fået en hjerneskade, og har du brug for at finde frem til ny livskvalitet? Vores kursister i Voksenspecialundervisningen, har vidt forskellige forbigående eller livslange problemer. Vi arbejder tæt sammen med kursisten, som har mulighed for at følge undervisningen som dag- eller aftentilbud.

114

CSV er en kommunal undervisningsinstitution og tilbyder udover Voksenspecialundervisning også en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) STU, der foregår på Fabriksvej 22 i Kolding, er en treårig ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede og andre unge mellem 16-25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse med støtte. I dialog med den unge, lægger vi en individuel undervisningsplan og gennem et tæt samarbejde med institutioner, virksomheder og sektorer i Kolding Kommune opnår de unge en betydelig udvikling af deres personlige, faglige og sociale kompetencer med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.


til Unge og Voksne (CSV) Stay at work – get education Centre for Special Education and Counselling for Young People and Adults Do you need assistance from a speech therapist to solve your voice problems? Are you dyslexic? Are you acalculic? Do you feel stressed, are you depressed, do you panic, and do you need to be taught how to continue studying or working? Are you brain damaged, and are you looking to improve your quality of life? The participants in our special education classes for adults have very different passing or life-long problems. We work closely together with each participant, who has the option of taking our day or evening classes.

a municipal educational institution which, in addition to the special education programme for adults, also offers a specially planned youth education programme (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU). STU is a three-year youth education programme for mentally disabled youth and other young people aged 16-25 who are unable to complete a conventional youth education programme with support. The STU courses take place at Fabriksvej 22 in Kolding. In dialog with the young people, we establish their individual education plans. Through close co-operation with institutions, companies and sectors in Kolding Municipality, the young people develop their personal, professional and social competencies in order to participate as independently and actively in adult life as possible.

Center for SpeCialunderviSning og rådgivning til unge og vokSne Skovvejen 1b 6000 kolding tlf. +45 51 299 299 csv@kolding.dk www.csv.dk

Centre for Special Education and Counselling for Young People and Adults (Center for Specialundervisning og Rådgivning til Unge og Voksne - CSV) is

115


Hansenberg

Undervisning hos de grafiske teknikere

”Der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er ”. Gummitarzan

HANSENBERG

Er glimt fra FUNday 2013. Af andre events har vi HANSENBERG-dagen, Årets elevteam, HANSENBERG-medaljen, Årets lokale læreplads, Real life, Åbent Hus osv.

Ca. 1.700 årselever 29.000 m2 300 medarbejdere over 40 erhvervsuddannelser 5 brancheskoler 3 adresser.

Bliv til noget – bliv dig selv

QR-kode til film: HANSENBERG-medaljen

I 2014 fylder skolen 160 år. I 2007 fandt vi tilbage til rødderne. Hansen og Berg, to venner og glødende ildsjæle grundlagde skolen, som de nu lægger navn til. Vi er stolte af de 2 driftige herrer, som startede drømmen: ”Alle unge – uanset baggrund – skal have mulighed for at blive til noget”. Ordene har fået en tvist – vi siger: ”Bliv dig selv”. Jeg er rigtig glad for både min læreplads og skolen - tjenerelev Nadine Kampen fortæller ”Jeg flyttede til Danmark i oktober 2007, hvor jeg fik afløservagter som tjener. Det var sjovt, så da jeg blev spurgt, om jeg ville tage uddannelsen, sagde jeg ja. Mine lærere på HANSENBERG har været fantastiske. De hjælper, hvor de kan, og er der noget, de ikke ved, ja, så finder de ud af det. Jeg har også været rigtig glad for min læreplads på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Vores restaurant har fået 2 stjerner i den danske spiseguide, og der bliver tænkt i god sund

116

mad. Det er godt. Jeg vil helt sikkert anbefale andre at tage tjeneruddannelsen.” Fokus på talent - I 2014 får HANSENBERG sit eget talentakademi Vi tror på, at alle har talent. Nogle ved det, andre skal have hjælp til at finde det særlige – og så skal lysten til at udvikle færdighederne selvfølgelig være der. Vi er klar med opbakning, uanset om eleven brænder for at gå i dybden med et helt specifikt fagligt emne, eller det er konkurrencer, som trækker. Følg med på www. talentakademiet.nu Målet er den gode skole, når den er bedst - HANSENBERG Værdierne er generøsitet, lærelyst, passion og værdiskabelse. På HANSENBERG arbejder vi efter en 3-årig strategi – vi har fokus på, at begrebet Den gode skole får indhold. Vi ønsker det helt rigtige uddannelsesudbud for samfundet og et miljø, som tiltrækker både elever, kursister og medarbejdere, god pædago-


Elever fra Comwell. Nadine Kampen er nr. 3 fra venstre

Koncentration er en vigtig ingrediens, når maden skal lykkes

Noget af det gode ved grise er, at de altid har lyst til selskab

På HANSENBERG GYMNASIUM har vi teknikfaget Design og produktion

gik, god service, god ledelse og ikke mindst en organisation, som matcher tiden. Samarbejde, ærlighed, åbenhed, feedback og tillid er blandt nøgleordene. Når projekter og praksisnær undervisning er det rigtige - HANSENBERG GYMNASIUM Htx giver samme fremtidsmuligheder som det almene gymnasium. Forskellen i studietiden er, at vi på htx har mere fokus på projekter og praksisnær undervisning – vi er så heldige at have adgang til mange faglokaler. Vores tidligere elever fortæller, at projektundervisning gør overgangen til fx universitetsstudier lettere. På HANSENBERG GYMNASIUM kan man tage studieretningerne KomDes, KomEng, MatFys, BioTekMat og BioMat – det faglige niveau er højt. Læs mere på www.hbgym.dk Mulighedernes verden, også for selvstændige - erhvervsuddannelserne Er drømmen en fremtid som selvstændig, så er en erhvervsuddannelse det helt rigtige. På HAN-

Hos mekanikerne kigges der under motorhjelmen

SENBERG har vi uddannelserne til automekaniker, dyrepasser, fitnessinstruktør, frisør, kok, landmand, smed, tandklinikassistent, teknisk designer, tjener, tømrer, veterinærsygeplejerske og vvs’er. Eleverne kan også tage grundforløb til elektriker, industrioperatør, snedker, gartner, ernæringsassistent, web-integrator, it-supporter, datatekniker, industritekniker og ... starte på lager- og terminaluddannelsen, elektronik- og svagstrømsuddannelsen, postuddannelsen osv. Læs om de enkelte uddannelser og efteruddannelseskurser på www.hansenberg.dk Skole, fritid, hygge og motion - erhvervskostskole

HANSENBERG Skovvangen 28 C.F. Tietgens Vej 9 og 11 Vranderupvej 90 6000 Kolding Tel. +45 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk

HANSENBERGs elever kommer fra alle hjørner af Danmark – for at tage uddannelsen som veterinærsygeplejerske kommer de også fra Norge. Efter skoletid er Skovvangen 28 åben for erhvervskostskolens pt. 359 elever, der kan benytte sig af fællesrum, computere og ikke mindst motionsrummet, hvor de finder løbebånd, romaskiner, motionscykler, vægte, powerhoops – alt er til fri afbenyttelse.

117


IBA IBAKOLDING KOLDING

IBA IBA (International (International Business Business Academy) Academy) er er Koldings Koldings erhvervsakademi, erhvervsakademi, som som harhar eksisteret eksisteret siden siden 1991, 1991, ogog i 2012 i 2012 blev blev vi vi enen uafhængig uafhængig institution, institution, der der udbyder udbyder forskellige forskellige videregående videregående fuldtidsuddannelser fuldtidsuddannelser inden inden forfor business business samt samt design design ogog it på it på erhvervsakademi-, erhvervsakademi-, bachelorbachelorogog kandidatniveau. kandidatniveau. Uddannelser Uddannelser bliver bliver løbende løbende tilføjet tilføjet vores vores pallette, pallette, ogog i 2013 i 2013 begyndte begyndte vi vi at at udbyde udbyde professionsbacheloren professionsbacheloren Webudvikling Webudvikling ogog i i 2014 2014 erhvervsakademiuddannelsen erhvervsakademiuddannelsen Financial Financial Controller. Controller. UdUd over over vores vores fuldtidsuddannelser, fuldtidsuddannelser, udbyder udbyder vi vi fjernstudier, fjernstudier, ogog vi vi harhar enen kursusafdeling, kursusafdeling, som som udbyder udbyder diplom-, diplom-, akademiakademiogog merkonomuddannelser. merkonomuddannelser. Med Med disse disse uddannelser uddannelser kan kan erhvervsfolk erhvervsfolk bygge bygge videre videre påpå deres deres karriere karriere ogog opgradere opgradere deres deres kompetencer kompetencer inden inden forfor områderne områderne HRHR ogog ledelse, ledelse, it og it og innovation innovation samt samt marketing marketing ogog kommunikation. kommunikation. Vi Vi giver giver vores vores studerende studerende enen uddannelse, uddannelse, som som er er brugbar brugbar i virkelighedens i virkelighedens verden, verden, ogog som som afspejler afspejler ar-arbejdsmarkedets bejdsmarkedets behov. behov. Derfor Derfor ligger ligger detdet i vores i vores dna dna at at arbejde arbejde sammen sammen med med erhvervslivet erhvervslivet igennem igennem hele hele studiet. studiet. Den Den tætte tætte kontakt kontakt med med arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet giver giver dede studerende studerende et et indblik indblik i de i de udfordringer udfordringer ogog den den virkelighed, virkelighed, som som dede vil vil blive blive mødt mødt med med efter efter eksamen. eksamen. Det Det giver giver dem dem enen unik unik mulighed mulighed både både forfor faglig faglig ogog personlig personlig udvikling. udvikling. Gennem Gennem mange mange år,år, harhar vi vi skabt skabt et et internationalt internationalt studiemiljø, studiemiljø, som som vi vi er er stolte stolte af.af. Som Som detdet eneste eneste erhververhvervsakademi sakademi i Danmark i Danmark harhar vi vi engelske engelske hold hold påpå alle alle vores vores fuldtidsuddannelser, fuldtidsuddannelser, hvilket hvilket giver giver dede studerende studerende muligheden muligheden forfor at at avancere avancere ogog blive blive bedre bedre til til detdet mest mest brugte brugte sprog sprog i verden, i verden, såså dede kan kan anvende anvende detdet nuanceret nuanceret både både i faglige i faglige ogog hverdagssituationer. hverdagssituationer. Idet Idet vi vi ekspandere ekspandere med med højhøj hast hast er er vores vores nuværende nuværende campusser campusser blevet blevet forfor trange. trange. Derfor Derfor harhar vi vi fået fået enen plads plads i Koldings i Koldings Design Design City, City, hvor hvor vores vores nye nye domicil domicil vil vil ståstå færdigt færdigt i 2016. i 2016. IBA IBA harhar i dag i dag 102 102 medarbejdere medarbejdere ogog omkring omkring 1500 1500 fuldtidsstuderende fuldtidsstuderende frafra hele hele verden, verden, samt samt et et stort stort antal antal kursister. kursister.

118


IBA IBAKOLDING KOLDING

TheThe IBA IBA (International (International Business Business Academy) Academy) is the is the business business academy academy in Kolding, in Kolding, which which has has existed existed since since 1991, 1991, andand in 2012, in 2012, we became we became an independent an independent institution institution thatthat offers offers various various full-time full-time higher higher education education programmes programmes within within business business as well as well as design as design andand IT atITacademy at academy profession, profession, bachelor bachelor andand master’s master’s levels. levels. Gradually, Gradually, more more programmes programmes are added are added to our to our portfolio, portfolio, andand in 2013, in 2013, we started we started offering offering the the bachelor bachelor degree degree WebWeb Development Development andand in 2014 in 2014 the the academy academy profession profession degree degree Financial Financial Controller. Controller. Besides Besides our our full-time full-time educations, educations, we offer we offer e-learning e-learning programmes, programmes, as well as well as many as many courses, courses, which which enable enable business business people people to further to further theirtheir careers careers andand upgrade upgrade theirtheir skillsskills andand knowledge knowledge within within the the areas areas of HR of HR andand management, management, IT and IT and innovation innovation as well as well as marketing as marketing andand communication. communication.

IBAIBA KOLDING KOLDING SKAMLINGVEJEN SKAMLINGVEJEN 32 32 6000 6000 KOLDING KOLDING DENMARK DENMARK TEL. TEL. +45+45 7224 7224 1800 1800 FAX: FAX: +45+45 7224 7224 1808 1808 WWW.IBA.DK WWW.IBA.DK IBA@IBA.DK IBA@IBA.DK

At the At the IBA,IBA, we give we give our our students students an education an education withwith a base a base in real in real life, life, which which reflects reflects the the needs needs of the of the job job market. market. It means It means thatthat it is itpart is part of our of our DNADNA to cooperate to cooperate withwith business business throughout throughout the the duration duration of the of the programmes. programmes. TheThe students students therefor therefor gaingain insights insights into into the the challenges challenges andand reality reality thatthat will meet will meet them them afterafter graduation. graduation. It is Ita is unique a unique opportunity opportunity to develop to develop bothboth professionally professionally andand personally. personally. Throughout Throughout our our history, history, we have we have created created an international an international environment, environment, which which we are we very are very proud proud of. As of. As the the onlyonly business business academy academy in Denmark, in Denmark, we offer we offer all our all our full-time full-time programmes programmes in English, in English, so students, so students, whowho are interested are interested in developing in developing theirtheir skillsskills in the in the most most widely widely usedused language language in the in the world, world, havehave the the option option to do to so. do so. As we As are we expanding are expanding rapidly, rapidly, our our two two campuses campuses havehave become become too too cramped. cramped. Therefore, Therefore, we will we move will move to to Kolding’s Kolding’s Design Design City,City, where where we can we can move move into into our our newnew building building in 2016. in 2016. Today, Today, the the IBA IBA has has 102102 employees employees andand approx. approx. 1500 1500 full-time full-time students students fromfrom all over all over the the world world as well as well as as a large a large number number of course of course members. members. INTERNATIONAL INTERNATIONAL BUSINESS BUSINESS ACADEMY ACADEMY ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI KOLDING KOLDING

119


IBC International Business College Hver dag bliver over 4500 mennesker dygtigere på IBC. Vi udbyder stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile område.

Hovedforløb, for dem, som har en læreplads. IBC er regionens største udbyder af hovedforløbsuddannelser inden for kontor, handel, detail, event og finans.

Handelsgymnasiet, for den målrettede og samfundsbevidste studerende. En 3-årig gymnasieuddannelse med fokus på økonomi og sprog. Giver adgang til de fleste videregående uddannelser. Eller du kan starte din karriere med job i erhvervslivet.

IBC Kurser, for dem der vil efter- eller videreuddanne sig. IBC tilbyder uddannelser inden for Ledelse og HR, Projektledelse, Salg, Markedsføring & kommunikation, IT og økonomi.

HG, for de aktive og hurtige – for dem der vil i gang med et job inden for butik, handel og kontor. Hurtigt.

Innovationsfabrikken. I 2012 åbnede IBC dørene til Innovationsfabrikken på Birkemosevej. Den tidligere GORI-fabrik danner i dag rammen om undervisning, innovation, seminarer, videndeling og konferencer.

HF og VUC Fredericia, HF for individualisten, som ønsker at sammenstykke sin egen gymnasieuddannelse eller tage supplerede fag. VUC, for dem som vil videre, men måske ikke har haft muligheden før. Kurser i 9.-10. klasse til voksne, grundlæggende dansk og regning og kurser til ordblinde. 10. klasse, for dem der har mod på at prøve noget andet end folkeskolen, men ikke er helt parat til at give slip. Når 10. klasse på IBC er gennemført er du allerede godt i gang med at gennemføre en HG-uddannelse.

120

IBC samarbejder med erhvervslivet. IBC følger med tiden. Det giver uddannelser, man kan bruge til noget. Det giver undervisere og elever, der vil noget med hinanden. Det styrker os alle til fremtiden.

Det gør IBC til et bedre sted at lære.

IBC INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE Birkemosevej 1 Tvedvej 7 6000 Kolding +45 7224 1600 ibc@ibc.dk www.ibc.dk


121


Kolding HF & VUC Kolding HF & VUC er Koldingområdets center for voksenuddannelse - desuden opfattes vi af mange som en alternativ ungdomsuddannelse for unge, der ikke har gået i skole efter folkeskolen, eller som er droppet ud af en ungdomsuddannelse. Aldersmæssigt spreder vores kursister sig fra 18 år og opefter. For de kursister, der ikke kan følge den skemalagte undervisning på VUC, er det muligt at gå til netundervisning i en række fag. Vi udbyder ordblindeundervisning, FVU, AVU, HF enkeltfag og 2-årigt HF.

122

Omkring halvdelen af de ca. 1200 mennesker, der hvert år benytter sig af vores tilbud, er fuldtidsstuderende på AVU eller HF. På Kolding HF & VUC tilbyder vi undervisning både om dagen og om aftenen. I aftentilbuddet lægger vi vægt på et stort udvalg af fag og niveauer, bl.a. høje niveauer på gymnasialt niveau. Aftentilbuddet henvender sig til en bred gruppe, der ofte er i arbejde. Aftentilbuddet er også for de unge med en gymnasial uddannelse, der søger gymnasial supplering (GSK). Vi løser uddannelsesopgaver i forhold til erhvervslivet, især gennem udbud af FVU og ordblindeundervisning. Vi indgår i en række samarbejder og internationale projekter indenfor EU og de nordiske lande, hvor lærere og kursister deltager i spændende udlandsrejser.


I begyndelsen af 2015 flytter vi fra de nuværende lokaler til en helt nybygget skole i Design City i Kolding, som er et stort uddannelsesområde med Designskolen i Kolding, IBC og det nye SDU.

nelsesinstitution. Bygningen er skræddersyet til vores behov og ligger midt i et levende campusområde. Med det vindende projekt får vi de optimale rammer til at gøre Kolding HF & VUC til et endnu bedre sted at lære.

Arkitektfirmaet RUM vandt i samarbejde med Kontur Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører konkurrencen om at skabe Kolding HF & VUCs nye skole. Udformningen af den 5200 kvm store skole med egen idrætshal og 1000 kvm terrasser er desuden foregået i et tæt samarbejde med kursister og vores 90 medarbejdere. Vi får en moderne og visionær skole, der understøtter vores profil som en selvstændig og dynamisk uddan

Kolding HF & VUC Ålegården 2 (fra primo 2015: Kolding Åpark 16) 6000 Kolding . Tlf.: 7633 6800 www.koldinghfogvuc.dk . post@koldinghfogvuc.dk

123


Syddansk Universitets campus i Kolding har godt 3.000 studerende og omkring 200 ansatte. Campus Kolding er kendetegnet ved et tæt samarbejde på tværs af de faglige miljøer og innovative tiltag inden for fokusområderne design, kommunikation, relationsledelse og entreprenørskab.

The Kolding campus of the University of Southern Denmark enrolls approx. 3,000 students and employs a staff of approx. 200 members. The Kolding campus is defined by close cooperation between the different academic environments and by innovative initiatives comprising design, communication, relationship management and entrepreneurship.

124


Syddansk Universitet Kolding Syddansk Universitets campus i Kolding har godt 3.000 studerende og omkring 200 ansatte. Campus Kolding er kendetegnet ved et tæt samarbejde på tværs af de faglige miljøer og innovative tiltag inden for fokusområderne design, kommunikation, relationsledelse og entreprenørskab. Universitetet har endvidere et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner i lokalområdet. Designområdet spænder over studier af designkultur til designledelse, forretnings- og relationsudvikling; fra by- og boligstudier over servicedesign til webdesign. Aktiviteterne er tværfaglige, og SDU Kolding samarbejder løbende med fx Designskolen Kolding. Designuddannelserne er både teoretiske og anvendelsesorienterede og rettet mod jobs i både det private og det offentlige erhvervsliv. Relationsledelse og entreprenørskab er et erhvervsøkonomisk område med fokus på ledelse på tværs af virksomheder og i netværk. Dette kommer til udtryk i både forskning og uddannelser i en lang række

businessområder: Business marketing, supply chain, forretningsudvikling, økonomistyring, innovation, iværksætteri og småvirksomheder. Inden for kommunikation har campus Kolding en stærk profil både nationalt og internationalt. Virksomhedskommunikation, informationsvidenskab, webkommunikation, interkulturel kommunikation, turisme og bibliotekskundskab er alle sammen fagområder, der er til stede i forskning og uddannelse ved Campus Kolding.

SYDDANSK UNIVERSITET Engstien 1 DK-6000 Kolding Telefon: +45 6550 1000 www.sdu.dk

I sommeren 2014 kan SDU Kolding efter planen flytte ind i et helt nyt byggeri, der rejser sig som en elegant trekant på seks etager tæt ved bymidten og åen. Det nye hus bliver Danmarks første lavenergiuniversitet med nyskabende løsninger inden for energiforbrug og indeklima, bl.a. ved hjælp af et kombineret køle- og varmepumpeanlæg drevet af grundvand.

University of Southern Denmark, Kolding Campus The Kolding campus of the University of Southern Denmark enrolls approx. 3,000 students and employs a staff of approx. 200 members. The Kolding campus is defined by close cooperation between the different academic environments and by innovative initiatives comprising design, communication, relationship management and entrepreneurship. Furthermore, the university has a strong cooperation with local businesses and public institutions. The area of design ranges from studies of design culture to design management and development of business and relationships, and from studies of city and living-quarters to service- and web design. The activities are interdisciplinary, and the University of Southern Denmark, campus Kolding, has a continuous cooperation with the Kolding School of Design. The study programmes of design are both theoretical and application-oriented and very distinctly focused on jobs in private and public businesses. Relationship Management and Entrepreneurship is a business economy area focusing on management

across businesses and networks. In Kolding this is reflected by both research and study programmes in various business areas comprising business marketing, supply chain, business development , financial management and innovation as well as entrepreneurship and small businesses. As to Communication the Kolding campus has a strong national and international profile. Business communication, information studies, web communication, intercultural communication, tourism and library science are all academic fields in research and study programmes. In the summer of 2014 the Kolding campus of the University of Southern Denmark is scheduled to move into a brand new building rising as an elegant triangle of six storeys close the city centre and the river. The new building will be Denmark’s first low-energy university involving innovatory solutions regarding energy consumption and indoor environment by means of e.g. a combined refrigeration and heat pump system operated by ground water.

125


126


Dynamisk uddannelsesmiljø University College Syddanmarks campus i Kolding er en del af Sydj yllands største uddannelsesinstitution Professionshøjskolen University College Syddanmark. I Kolding udbyder vi professionsbacheloruddannelsen til pædagog, pædagogisk assistent, misbrugsvejleder samt en række pædagogiske AMU-kurser. Der er 500 studerende på pædagoguddannelsen og omkring 200 på de øvrige uddannelser. Stærkt fagligt og socialt miljø Campus Kolding har et mangfoldigt og innovativt læringsmiljø, hvor de studerende har stor indf lydelse. De studerende og underviserne arbejder tæt sammen på tværs af uddannelserne. Videndeling og dialog er vigtig. Vi uddanner de studerende i et tæt samarbejde med både of fentlige og private institutioner. Den tætte kontakt gør det muligt løbende at tilpasse og udvikle uddannelserne, så de afspejler det reelle behov ude i institutionerne. 13 uddannelser - 7.000 studerende University College Syddanmark udbyder i alt 13 professionsbacheloruddannelser med 6.400 studerende på fem campusser i Esbjerg, Haderslev, Kolding, Aabenraa og Sønderborg: Pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, lyddesign, graf isk design, bachelor i of fentlig administration samt ernæring og sundhed. ucsyd.dk Dialog om videreuddannelse 5.500 uddannede videreuddanner sig årligt hos os. Det sker bl.a. inden for ledelse, sundhed, undervisning og pædagogik, det sociale område og inden for beskæf tigelse og arbejdsmarked. I dialog med kunderne tilbyder vi individuelt optimerede uddannelsesforløb og tilrettelægger undervisningen, så den tager højde for jeres institutions eller virksomheds særlige behov og udfordringer. ucsyd.dk/videreuddannelse Videncentre Gennem et samarbejde med University College Syddanmark får I adgang til den nyeste forskningsbaserede viden fra vores otte videncentre. Vi tilbyder konsulentydelser, projekt- og udviklingsforløb, der bliver formidlet af kompetente og erfarne undervisere og forskere. ucsyd.dk/videncentre Kontakt University College Syddanmark Telefon +45 7266 2000 ucsyd@ucsyd.dk

127


128


Kolding Kommunes Erhvervsprofiler

129


En multinational virksomhed i Kolding

Alfa Laval Kolding omsætter årligt for ca. 1 milliard kroner og beskæftiger i dag 600 medarbejdere hvoraf 260 er funktionærer og 340 er timelønnede. Alfa Laval Kolding has a yearly turnover of around 1 billion Danish Kroner and 600 employees, out of whom 260 are white-collar workers, while the remaining 340 are blue-collar workers.

Alfa Laval er en verdensomspændende Svensk virksomhed, grundlagt i 1883, som har udviklet sig til en multinational organisation med ca. 16.500 ansatte, - flest i Sverige, Danmark, Kina, Indien, USA og Frankrig. I Alfa Laval arbejder vi med procestekniske løsninger og komponenter, hovedsagligt inden for energi, miljø og fødevarer. Vores hovedprodukter er knyttet til teknologiområderne separation, varmeveksling og flowteknik, og for alle teknologiers vedkommende er vi markedsledende på verdensplan. Vores teknologi- og procesviden omsætter vi til at fremstille produkter, der varmer, køler, skiller, renser og transporterer forskellige væsker og stoffer, f.eks. olie, vand, kemikalier, drikkevarer, levneds- og lægemidler. Vores produkter medvirker generelt til bedre energi-udnyttelse og til en optimeret anvendelse af naturens ressourcer. Bedre hverdagsbetingelser for mennesker Vores mission er kontinuerligt at optimere vores kunders processer og er drevet af at skabe bedre hverdagsbetingelser for mennesker. Alfa Laval er blandt de førende inden for varmeveksling, separering og flowteknik. Vi hjælper med andre ord industrien med at rense, raffinere og genbruge materialer, således skadevirkninger på miljøet ved industrielle processer reduceres. Vores koncern har sit tyngdepunkt i Sverige og Danmark, men vi er repræsenteret i mere end 100 lande med egne salgsselskaber i over halvdelen af dem og vi har mere end 37 produktionssteder fordelt over hele verden, - et af dem ligger her i Kolding.

130

Alfa Laval Kolding omsætter årligt for ca. 1 milliard kroner og beskæftiger i dag 600 medarbejdere hvoraf 260 er funktionærer og 340 er timelønnede. På fabrikken i Kolding produceres pumper, ventiler og tankudstyr til fødevareindustrien, bryggerier, mejerier, farmaceutiske - og kosmetiske industrier. Vi er med andre ord specialister i præcisionskontrol af væsketransport - løsninger til pumpning af væsker af enhver viskositet, hurtig rengøring og intelligent, automatiseret kontrol. Foruden selve produktionen rummer lokaliteten i Kolding også et Distributions Center, en produktudviklingscenter, vores Nordiske salgsselskab, samt det central Sanitære Segment, der arbejder med forretningsudvikling og koncepter der supporterer kanaler og salgsselskaber verden over. Alfa Laval Kolding er en moderne virksomhed med diverse personaleklubber så som løbeklub, cykelklub osv., eget fitness center, Falck Health care ordning og en kantine, der arbejder for balance i livet - her er kvalitet, sundhed og variation nøgleordene for hos Alfa Laval Kolding ved vi nemlig at veluddannede, engagerede og motiverede medarbejdere er vores vigtigste ressource.


A multinational company in Kolding Alfa Laval is a global Swedish business which was founded in 1883 and has evolved into a multinational organisation with approximately 16,500 employees most of them in Sweden, Denmark, China, India, the US and France. In Alfa Laval, we work with process technical solutions and components, primarily in the energy sector, the environmental sector and the food industry. Our main products are linked to the technological areas of separation, heat exchange and flow techniques. We are global market leaders on the markets for these technologies. Vi use our knowledge of technology and processes to produce equipment that heat, cool, separate, clean and transport different liquids and substances, such as oil, water, chemicals, beverages, food and medicine. Our products generally contribute to better energy utilisation and optimised use of the resources of nature. Better conditions for people in their daily life Our mission is to optimise our clients’ processes continuously. It is driven by the need to create better conditions for people in their daily life. Alfa Laval is among the leading businesses in the areas of separation, heat exchange and flow techniques. In other words, we help the industry clean, refine and recycle materials in order to reduce the negative environmental impacts from industrial processes.

100 countries with their own sales companies in more than half of these countries. In addition, we have more than 37 production sites located all over the world – and one of these facilities is in Kolding. Alfa Laval Kolding has a yearly turnover of around 1 billion Danish Kroner and 600 employees, out of whom 260 are white-collar workers, while the remaining 340 are blue-collar workers. The factory in Kolding produces pumps and valves for the food industry, breweries, diaries as well as the pharmaceutical and cosmetics industries. To put it differently, we are specialists in precision control of transportation of liquids - with solutions for pumping liquids of any viscosity, rapid cleaning and intelligent, automated control.

ALFA LAVAL KOLDING A/S Albuen 31, 6000 Kolding Tlf: + 45 79 32 22 00 www.alfalaval.com

Apart from the production itself, the site in Kolding also contains a distribution centre, a product development centre, our Nordic sales company, as well as the central sanitary segment that works with business development and concepts which support sales channels and sales companies all over the world. Alfa Laval Kolding is a modern company with various employee clubs for running, cycling etc., its own fitness centre, a health care arrangement and a canteen that works to create balance in life. Quality, health and variation are the key words: In Alfa Laval Kolding, we know that well-trained, committed and motivated employees are our most important resource.

Our consortium is most heavily represented in Sweden and Denmark, but we are present in more than

131


Agtrup Plast

Når Når kunder kunder bestiller bestiller plast, plast, og og får får konkurrencekraft konkurrencekraft Kolding Kolding er er idag idag kendt kendt for for designfokus designfokus og og innovative innovative virksomheder. virksomheder. Men Men længe længe før før innovation innovation blev blev et et hverdagsord, hverdagsord, design design var var for for de de smarte, smarte, og og Kolding Kolding var var en en provinsby provinsby som som så så mange mange andre, andre, var var Andreas Andreas Lange Lange fra fra Agtrup Agtrup en en sand sand pioneér pioneér på på sit sit felt. felt. AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST er er etableret etableret ii 1972 1972 af af Andreas Andreas Lange, Lange, der der var var blandt blandt landets landets allerførste allerførste indenfor indenfor industriel industriel plastfremstilling. plastfremstilling. II dag dag er er virksomheden virksomheden stadig stadig familiefamilieejet, ejet, idet idet Andreas´ Andreas´ søn, søn, Jørn Jørn Lange, Lange, fører fører virksomhevirksomheden den videre videre på på sikker sikker vis. vis. De De mange mange års års erfaring, erfaring, en en løbende løbende uddannelse uddannelse af af medarbejdere, medarbejdere, og og kontinuerlige kontinuerlige investeringer investeringer ii en en avanceret avanceret maskinpark maskinpark betyder, betyder, at at AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST ikke ikke kun kun har har inspireret inspireret virksomheder virksomheder ii Kolding Kolding tiltil ininnovative novative materialemateriale- og og produktionsløsninger. produktionsløsninger. AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST er er blandt blandt Danmarks Danmarks førende førende plastvirksomheplastvirksomheder, der, og og Jørn Jørn Lange Lange regnes regnes ii dag dag for for én én af af landets landets mest mest kompetente kompetente videnpersoner videnpersoner ii plastbranchen. plastbranchen. ”Vi ”Vi kan kan lave lave en en plast plast som som erstatter erstatter jern, jern, stål stål og og metal, metal, og og som som er er lettere, lettere, billigere billigere og og holder holder længere” længere” inspirerer inspirerer Jørn Jørn Lange. Lange.

132

”Jeg ”Jeg synes, synes, vivi er er gode gode tiltil det det hele. hele. Men Men skal skal jeg jeg pege pege på på to to ting, ting, vivi er er bedst bedst til, til, så så er er det det sprøjtestøbning sprøjtestøbning og og påpåstøbning støbning af af plast plast på på metaldele. metaldele. Her Her kan kan man man virkelig virkelig se, se, at at vores vores medarbejdere medarbejdere og og vores vores viden viden er er noget noget særligt”. særligt”. ”Hos ”Hos AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST forarbejder forarbejder vivi alle alle typer typer af af teknitekniske, ske, plastiske plastiske materialer materialer tiltil produkter produkter og og komponenter. komponenter. Vi Vi råder råder over over en en serie serie moderne moderne sprøjtestøbemaskiner sprøjtestøbemaskiner med med lukketryk lukketryk fra fra 15-400 15-400 tons. tons. Det Det er er et et bredt bredt spænd, spænd, som som betyder betyder flere flere muligheder muligheder for for vores vores kunders kunders produktion”. produktion”. Det Det er er ikke ikke længe længe siden, siden, at at AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST har har udviudvidet det faciliteterne faciliteterne på på adressen adressen ii Koldings Koldings industrikvarter. industrikvarter. Med Med 1000 1000 kvm kvm er er der der plads plads tiltil altid altid at at have have råvarerne råvarerne på på lager, lager, og og derfor derfor kan kan kunderne kunderne tilbydes tilbydes time-til-time time-til-time levering. levering. ”Det ”Det er er af af afgørende afgørende vigtighed vigtighed for for os, os, at at vivi altid altid leverer leverer tiltil tiden. tiden. Vores Vores maskinpark maskinpark er er ny, ny, og og altid altid opdateret opdateret ii forhold forhold tiltil seneste seneste udvikling udvikling for for innovative innovative plastproduplastproducenter. center. Derfor Derfor kan kan vivi også også godt godt konkurrere konkurrere med med Kina. Kina. Vi Vi leverer leverer en en høj, høj, ensartet ensartet kvalitet. kvalitet. Vi Vi er er bedre bedre tiltil komkomplekse plekse løsninger. løsninger. Vi Vi leverer leverer hurtigt. hurtigt. Vi Vi er er fleksible. fleksible. Og Og så så er er vivi langt langt fra fra de de dyreste. dyreste. Vores Vores egentlige egentlige produkt, produkt, som som vivi leverer leverer tiltil kunderne, kunderne, er er faktisk faktisk konkurrencekraft konkurrencekraft –– og og plast” plast” siger siger Jørn Jørn Lange. Lange.


When When clients clients order order plastic plastic and and receive receive competitive competitive power power Today, Today, Kolding Kolding isis known known for for its its focus focus on on design design and and ininnovative novative companies. companies. However, However, long long before before innovation innovation became became aa common common word, word, when when design design was was somesomething thing for for smart smart people, people, and and Kolding Kolding was was aa provincial provincial town town like like so so many many others, others, Andreas Andreas Lange Lange from from Agtrup Agtrup was was aa true true pioneer pioneer in in his his field. field.

”I”I think think that that we we excel excel in in everything. everything. But But ifif II have have to to point point out out two two things, things, which which we we do do excellently, excellently, itit must must be be injection injection moulding moulding and and moulded moulded plastic plastic on on metal metal parts. parts. Here, Here, you you really really see see that that we we have have special special ememployees ployees with with incredible incredible knowledge”. knowledge”.

AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST was was founded founded in in 1972 1972 by by Andreas Andreas Lange, Lange, who who was was among among the the first first in in the the country country in in the the field field of of industrial industrial plastic plastic manufacture. manufacture. Today, Today, the the comcompany pany isis still still family-owned, family-owned, since since Andreas´ Andreas´ son, son, Jørn Jørn Lange, Lange, carries carries on on his his father’s father’s thriving thriving business. business.

”At ”At AGTRUP AGTRUP PLAST, PLAST, we we process process all all types types of of technical, technical, plastic plastic material material to to products products and and components. components. We We have have aa range range of of state-of-the-art state-of-the-art injection injection moulding moulding machines machines with with aa closing closing pressure pressure from from 15 15 to to 400 400 tonnes. tonnes. ItIt isis aa wide wide range, range, which which gives gives our our customers customers several several options options in in terms terms of of manufacture”. manufacture”. Not Not long long ago, ago, AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST expanded expanded their their facilitfacilities ies in in Kolding’s Kolding’s industrial industrial park. park. With With 1000m², 1000m², there there isis plenty plenty of of storage storage room room for for raw raw material, material, which which makes makes itit possible possible to to offer offer clients clients hour-to-hour hour-to-hour deliveries. deliveries.

Many Many years years of of experience, experience, on-going on-going education education of of employees, employees, and and continuous continuous investments investments in in advanced advanced machines machines have have not not only only made made AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST an an inspiration inspiration for for companies companies in in Kolding Kolding in in terms terms of of innovative innovative material material and and manufacture manufacture solutions. solutions. Today, Today, AGTRUP AGTRUP PLAST PLAST isis among among the the leading leading plastic plastic companies companies in in Denmark Denmark and and Jørn Jørn Lange Lange isis considered considered to to be be one one of of the the country’s country’s most most competent competent and and knowknowledgeable ledgeable characters characters within within the the plastic plastic industry. industry.

”It ”It isis vital vital to to us us that that we we always always deliver deliver on on time. time. Our Our machine machine pool pool isis new, new, and and we we are are always always updated updated in in terms terms of of the the development development for for innovative innovative plastic plastic manumanufacturers. facturers. That That makes makes us us able able to to compete compete with with China. China. We We deliver deliver high, high, uniform uniform quality. quality. We We excel excel in in complex complex solutions. solutions. We We offer offer quick quick delivery. delivery. We We are are flexible. flexible. And And we we are are far far from from being being the the most most expensive. expensive. The The real real product product that that we we deliver, deliver, isis actually actually competitive competitive power power –– and and plastic” plastic” Jørn Jørn Lange Lange says. says.

Agtrup Plast Plast Agtrup Essen 12 12 Essen 6000 Kolding Kolding 6000 Tlf. +45 +45 7556 7556 6677 6677 Tlf. Fax +45 +45 7556 7556 6435 6435 Fax info@agtrup-plast.dk info@agtrup-plast.dk www.agtrup-plast.dk www.agtrup-plast.dk

”We ”We can can create create plastic plastic that that replaces replaces iron, iron, steel steel and and metal, metal, and and isis lighter, lighter, cheaper cheaper and and more more durable” durable” Jørn Jørn Lange Lange inspires. inspires. 133


Attendo – lokal hjemmepleje med Med mere end 25 års erfaring inden for hjemmepleje har Attendo A/S netop vundet Kolding Kommunes udbud på hjemmeplejeydelser som en af fire private leverandører, og samtidig er virksomheden i fuld gang med at opføre et nyt plejecenter i Vonsild.

134

Med mere end 25 års erfaring inden for pleje og omsorg – først og fremmest fra Sverige, men også i Finland, Norge og Danmark – er Attendo nok et nyt navn i Kolding, men altså ikke inden for hjemmepleje. I Danmark har Attendo ydet hjemmepleje og hjemmesygepleje siden 2004, altså i 10 år. Og med til Kolding og det nye kontor på Centervej tager vi ikke bare al vores erfaring men også vores værdier og vores krav til kvalitet. Som en svensk baseret virksomhed er det vigtigt for os at føre kvalitetsregnskab og at sikre, at borgeren ikke bare får de ydelser, vedkommende er visiteret til – men også får dem på en måde, som borgeren er tilfreds med. Derfor har hver af ”vores” borgere en fast kontaktperson, som borgeren altid kan kontakte, og som sikrer, at det er borgerens behov, der er i fokus. Da Attendo søgte medarbejdere til vores afdeling i Kolding, fik vi utroligt mange ansøgninger fra uddan-

nede, velkvalificerede og erfarne lokale ansøgere, og det var derfor ikke svært at sammensætte et team af dygtige folk. De er også sikret arbejde på en arbejdsplads, der har sat medarbejderpleje i centrum, og – som eneste private udbyder i Kolding Kommune – har overenskomst med FOA. Mød Attendo i lokalområdet Mens antallet af medarbejdere i Attendo Kolding stiger støt i takt med, at flere borgere vælger Attendo som deres udbyder af personlig pleje og rengøring, stiger trængslen også i lokalerne på Centervej. Attendo har nemlig også vundet licitation på hjemmepleje i Vejle, så indtil vi får etableret lokalt kontor i Vejle, får medarbejderne base her i Kolding. Men vi er overbevist om, at det er vigtigt med en lokal base – både af hensyn til medarbejderne, og så borgerne nemt kan få fat i os. Vi skal være synlige i gadebilledet. Så det varer ikke


DET SIGER BORGERNE: Sofie Hansen, 92 år Sofie Hansen, Kolding, har i mange år modtaget hjemmepleje – først fra kommunen og siden fra en privat udbyder. Nu har hun valgt Attendo. - Jeg er simpelthen så godt tilfreds! Det er søde, dygtige og veluddanede piger – og så er det de samme, der kommer hver gang og ikke alle mulige afløsere. Jeg får hjælp fem gange om dagen, og er der noget, snakker vi jo bare om tingene. Medarbejderne er jo her fra Kolding og er lokalkendt – så jeg har simpelthen følt mig i så gode hænder fra den allerførste dag, slår Sofie Hansen fast.

nordiske rødder længe, inden vi har fundet egnede lokaler i Vejle. Her i løbet af de kommende måneder vil vores bus, der fungerer som rullende mødelokale, holde rundt omkring i Kolding. Her kan du møde os og vores medarbejdere og få en snak med os. Kom og spørg – vi vil så gerne fortælle om vores værdier og om, hvordan vi gør en positiv forskel. Hold øje med de lokale medier, hvor vi annoncer, hvor og hvornår bussen holder i dit lokalområde! Plejecenter på vej i Vonsild Sidste forår underskrev Attendo samarbejdsaftale med Kolding Kommune om opførelse og drift af det nye plejecenter Vonsild Have Kvarteret, og i sensommeren 2013 blev første spadestik taget til opførelsen af et center, der på mange måder bliver unikt. Når plejecentret står klar til februar 2015, er det ikke bare områdets første større offentlig private partnerskab

– det bliver også dejlige og moderne rammer, hvor ny teknologi og innovative løsninger er tænkt ind i udformningen for at sikre, at der er fokus på beboerne og ”varme hænder” til at hjælpe, når det er nødvendigt. Opførelsen af plejecentret og kontrakten på hjemmepleje viser, at Kolding Kommune har valgt Attendo som samarbejdspartner – men også at vi har ønsket at fokusere på at blive etableret i Kolding. Og vi medarbejdere i Attendo glæder os til at komme ud og vise, hvad vi kan!

ATTENDO A/S Centervej 2A 6000 Kolding Tlf.: 26 77 03 87 Regionschef Dorte Kofod dorte.kofod@attendo.dk Tlf 40 61 63 30 www.attendo.dk/ kolding-hjemmepleje

135


 Alfix er en dansk familieejet

 Alfix is a Danish family-owned

virksomhed, stiftet i Kolding

company, founded in Kolding

Alfix udvikler, producerer og markedsfører

Alfix develops, manufactures and markets

produkter til gulv-, væg- og facadekonstruk-

products for floor, wall and facade structures

tioner i byggeriet. Sortimentet består af et

in the building industry. The range consists of

bredt udvalg af:

a wide selection of:

Fliseklæbere,

fugemasser,

spartelmasser,

Tile

adhesives,

tile

grouts,

self-levelling

støbemasser, vådrumsløsninger, facadepuds-

compounds, wet room solutions, cleaning

produkter samt andre specialløsninger.

products and other specialty products.

Tryghed

Security

Produkternes stærke vedhæftningsevne til

The products strong adhesion to the sub-

underlaget har altid været kernen i Alfix. Men

strate has always been the core of Alfix. But

Alfix er mere end membraner, fliseklæbere og

Alfix is more than membranes, tile adhesives

spartelmasser. Alfix handler også om tryghed

and self-levelling compounds.

- tryghed for brugeren ved at anvende gen-

Alfix is also about security - security for the

nemtestede kvalitetsprodukter til gulv-, væg-

user by using proven quality products for

og facadekonstruktioner. Alfix har været aktiv

floor, wall and facade constructions. Alfix

i branchen siden 1963. 50 års erfaring taler

has been active in the industry since 1963.

sit tydelige sprog.

50 years of experience speaks for itself.

Alfix A/S  H.C. Ørsteds Vej 11-13  DK-6000 Kolding  Tlf.: +45 75 52 90 11  alfix.com

136


COMMITTED TO IMPROVING LIVES Bestnet A/S Bestnet A/S er en passioneret iværksættervirksomhed, der arbejder målrettet for at gøre en forskel i verden gennem udvikling, markedsføring samt salg af produkter og ydelser, der redder og forbedrer livet for mennesker i nød i den tredje verden. Bestnet er sammen med sine partnere, samarbejdspartnere, kunder og klienter, stærkt engageret i De Forenede Nationers Millennium-udviklingsmål (MDG) og principperne i UN Global Compact (FN GC). Bestnet’s innovative produkter er alle designet til at hjælpe med at dække behovet for produkter og tjenester, der muliggør opfyldelsen af FN’s Millenniumudviklingsmål. Bestnet’s livreddende og livsforbedrende produkter er: De langtidsholdbare insekticid-indkorporerede myggenet (LLINs) Netprotect® og DuraNet®, der er udviklet til forebyggelse og bekæmpelse af malaria og andre vektorbårne sygdomme,

den soldrevne produktlinje Sunlife®, der bringer solenergi, lys og kommunikation til millioner af mennesker, der ellers ikke ville have adgang til elektricitet. Og det innovative Lifeshelter®, der er en langsigtet genhusningsløsning, hvor én struktur erstatter behovet for flere typer boligløsninger – fra nødhjælpstelte til midlertidige boliger og til mere permanente løsninger. Lifeshelter® er et hjem, ikke bare et midlertidigt sted at bo. Bestnet – et netværk af liv!

Bestnet A/S Bestnet A/S is an entrepreneurial company passionate about providing life-improving and life-saving products and services to people at risk in developing countries. Along with its partners, collaborators, customers and clients, it is highly committed to the United Nations

Millennium Development Goals (MDGs) and the principles of the UN Global Compact (UN GC). Its innovative products are all designed to help answer the need for products and services that help achieve the MDGs. Bestnet’s life-saving and life-improving products are: the Long Lasting Insecticide Incorporated Mosquito Nets (LLINs) Netprotect® and DuraNet® designed for prevention and control of malaria and other vector borne diseases, the Sunlife® solar powered product line bringing solar power, light and communications to millions of people who do not have electricity. And the innovative Lifeshelter®, a long-term rehousing solution, where one structure replaces the subsequent needs for multiple housing solutions from emergency tents to transitional housing and permanent homes. Lifeshelter® provides a home, not just a temporary place to live. Bestnet – a network of life!

Bestnet A/S | Esbjergvej 16 A| 6000 Kolding T +45 7556 1650 | F +45 7556 1658 | info@bestneteurope.com | www.bestneteurope.com 137


138


139


Danfoss Kolding Danfoss´ fabrik i Kolding indgår i Danfoss Climate & Energy, som blandt andet omfatter forretningsenheder inden for køling af fødevarer, aircondition, opvarmning af bygninger og hastighedsregulering af elmotorer. Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, hvor velafprøvede teknologier sparer energi og omkostninger og samtidig reducerer CO2 udledninger. Produkter Fabrikken i Kolding fremstiller primært magnetventiler, som anvendes i køleanlæg og til andre industrielle formål. Der produceres årligt omkring 2,5 til 3 mio. ventiler, hvoraf 90 % afsættes på eksportmarkederne.

140

Fabrikken/medarbejdere Danfoss Kolding blev etableret i 1974 og har 17.000 kvadratmeter under tag. Der er omkring 425 medarbejdere, der blandt andet har ansvar for udvikling af nye produkter og produktionsprocesser. Produktionen gennemføres på et moderne og meget automatiseret produktionsanlæg. Danfoss blev stiftet af Mads Clausen i 1933 og er fortsat førende inden for forskning og udvikling af komponenter til de mange forskellige industrigrene, som vi arbejder inden for. Vi har fabrikker i 18 lande samt salgsselskaber og forhandlere i mere end 100 lande. Danfoss har ca. 23.000 medarbejdere over hele verden og omsætter for 34 mia. kroner.


Danfoss Kolding The Danfoss factory in Kolding forms part of Danfoss Climate & Energy, which comprises, among other things, business units within cooling of foodstuffs, air conditioning, heating of buildings and speed regulation of electric motors. Danfoss is a global leader within energy efficient solutions where well-proven technologies save energy and costs while also reducing CO2 emissions Products The factory in Kolding primarily manufactures solenoid valves used in cooling systems and for other industrial uses. An approximate 2.5–3 million solenoids are produced annually, of which 90% are sold on export markets.

The factory/employees Danfoss Kolding was established in 1974 and encompasses a roofed area of 17,000 square metres. There are approximately 425 employees whose responsibilities include development of new products and production processes. The production is carried out using a modern and highly automated production system.

Danfoss A/S Albuen 29 6000 Kolding Denmark www.danfoss.com

Danfoss was founded by Mads Clausen in 1933 and is still a leader within research and development of components for the wide variety of industries in which we work. We have factories in 18 countries as well as sales companies and dealers in more than 100 countries. Danfoss employs around 23,000 people worldwide and achieves revenues of DKK 34 billion.

141


TÆNK ENGANG! EN HELT NY BYDEL PRÆCIS SOM INGEN ANDEN

Design City Kolding er et ambitiøst byudviklingsprojekt hvor en helt ny bydel på 90.000 m2 etageareal skal udvikles, opføres og udlejes i de kommende år. Projektets idegrundlag er baseret på bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design. Design City Kolding er en del af Bjert Invest Koncernen. Se mere på www.designcitykolding.dk Design City Kolding is an ambitious urban development project to develop, build and rent out a whole new quarter of 90,000 m2 floor area in the coming years. The project’s mission is based on sustainability, new forms of cooperation and innovation through design. Design City Kolding is a part of the Bjert Invest Consortium. To read more, go to: www.designcitykolding.dk

142

Design City Kolding Design City Kolding er et ambitiøst byudviklingsprojekt, hvor en helt ny bydel på 90.000 m2 etageareal skal udvikles, opføres og udlejes i de kommende år. Projektets idegrundlag er baseret på bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design. Design City Kolding vil skabe en ny, levende bydel i Kolding by, hvor virksomheder, institutioner og organisationer kan udvikle sig side om side med beboerne i områdets boliger. Butikker, restauranter og hyggelige byrum vil bidrage til det varierede og gode liv i bydelen. I Design City Kolding vil der blive lagt vægt på nye samarbejdsformer i et tværfagligt miljø, hvor man ikke er bange for forandringer. Samarbejde på tværs af organisationer og faggrænser er med til at skabe en levende bydel i vækst. Campusområdet Design City er en del af campusområdet der ligger helt centralt midt i Kolding - tæt ved havn, banegård og åen med rekreative områder. I Campusområdet ligger Syddansk Universitet, Designskolen Kolding, International Business College (IBC), International Business Academy (IBA), Kolding Kommunes Uddannelses-center og Kolding HF & VUC samt den nye retsbygning. Inden for få år vil over 6.000 studerende dagligt færdes i området.

Innovation gennem design Design City Kolding vil understøtte den brede satsning på design, der finder sted både i Kolding og i Region Syddanmark. Når vi tænker design i Design City Kolding, skal det forstås meget bredt. Vi er tilhængere af Design Thinking, som er en metode til en praktisk og kreativ løsning af opgaver og udfordringer. Målet er at skabe innovation og nye løsninger for fremtiden. Analyser viser, at de danske virksomheder, der anvender design, har ca. 20 % større vækst og en højere eksportandel, end virksomheder der ikke anvender design. Der er penge i bæredygtighed. Og der vil være flere penge i det fremover. Bæredygtighed og bæredygtigt design vil blive en stadig bedre forretning. Et grundlag med bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design er derfor almindelig sund fornuft.


THINK ABOUT IT! A WHOLE NEW QUARTER UNLIKE ANY OTHER PART OF TOWN Design City Kolding Design City Kolding is an ambitious urban development project to develop, build and rent out a whole new quarter of 90,000 m2 floor area in the coming years. The project’s mission is based on sustainability, new forms of co-operation and innovation through design. Design City Kolding will constitute a new living quarter in Kolding city, where companies, institutions and organisations can develop alongside the inhabitants in the housing in the area. Shops, restaurants and cosy city spaces will contribute to the multi-faceted and good life in the new quarter. In Design City Kolding, new forms of co-operation will be considered as important in a cross-disciplinary environment without fear of change. Co-operation across organisations and specialisations contribute to creating a living and growing quarter in town. The Campus Area Design City is part of the campus area which is located in the centre of Kolding – by the harbour, the train station and the river with recreational areas. The campus area contains University of Southern

Denmark, Design School Kolding, The International Business College (IBC), The International Business Academy (IBA), Kolding Municipality Training Centre and Kolding HF & VUC as well as the new court building. In a few years’ time, more than 6,000 students will be coming to the area every day. Innovation through Design Design City Kolding will support the widespread investment in design currently taking place in Kolding and the rest of the region of Southern Denmark. When we think about design in Design City Kolding, it should be understood in the wider sense. We believe in the Design Thinking method which helps develop practical and creative solutions in order to complete tasks and address challenges. The purpose is to create innovation and new solutions for the future.

Design City Vest A/S Kolding Åpark 2, 4. sal 6000 Kolding Telefon: +45 70 20 98 50 info@designcitykolding.dk www.designcitykolding.dk

Studies have shown that Danish companies that use design experience around 20 % higher growth and export more than companies that do not. Sustainability is profitable and will become even more profitable in the future. Sustainability and sustainable design are increasingly considered as good investments. Therefore, a mission based on sustainability, new forms of co-operation and innovation through design is common sense.

143


dinTANDLÆGE Sundhedshuset KVALITET og OMSORG for dig

dinTANDLÆGE Sundhedshuset er Koldings største tandplejeteam med 15 medarbejdere. Tandlæger, specialtandlæge, tandplejere, klinikassistenter og administrative medarbejdere er alle højt efteruddannede. Klinikken tilbyder alle almindelige former for forebyggelse og tandbehandling. Derudover kan vi også tilbyde de mest avancerede behandlinger inden for implantologi, kæbekirurgi og større genopbygning af tandsættet. Vi tilbyder desuden digital fremstilling af kroner samme dag, uden aftryk, men ved hjælp af Cad-Cam teknologi.

Tænder har også følelser, og et tandlægebesøg handler om dig og dit velbefindende. Sæt dig godt til rette Læn dig tilbage i stolen og læg benene op. Koncentrer dig om at slappe af - imens koncentrerer vi os om din mund. Tænk på noget rart, for eksempel at vi altid laver 27 tjek, inden du sætter dig i stolen. Der er jo meget på spil, det er dine tænder... Vi gør alt, hvad vi kan, for at du skal føle dig tryg, når du er hos os. Faktisk har vi systematiseret det trivielle for at få mere tid til omsorg for dig. Nogle kalder det ISO 9001, vi kalder det bare god kvalitet.

Av min pung! Vi vil din mund det godt, derfor koster det noget at gå til tandlæge. Nok er dine tænder små, men omgivelserne og konsekvenserne, hvis noget går galt, er store. Det er ikke dyrt at gå til tandlæge, men det kan blive dyrt og have store konsekvenser at lade være. Hos os får du lidt mere for pengene, og så er omsorgen i øvrigt med i prisen. Nogle kalder det ISO 9001, vi kalder det bare en investering i din mund.

Nu må du gerne skylle Hver vand til sin tid... Du kan drikke dyrt mineralvand fra Italien, eller du kan drikke vores bakteriefri vand. Hos os kan du nemlig være sikker på, at vandet i vores instrumenter er helt rent. Det er det bedste for dig og dit helbred. Der er en grund til at vi tjekker vandet og har faste rutiner på mere en 300 områder. Nogle kalder det ISO 9001, vi kalder det omsorg for dig.

Jernbanegade 26 6000 Kolding Tlf. 75 50 65 00 www.sundtand.dk 144


145


146


Historien om din ejendomsmægler i Kolding – EDC Poul Erik Bech EDC Poul Erik Bech i Kolding er en del af Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed. Det giver Koldings boligsælgere en unik mulighed for at få kontakt til boligkøbere fra hele Danmark.

Danmarks største mæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech er grundlagt af ejendomsmægler Poul Erik Bech, som oprindeligt er bankuddannet i Varde og senere uddannet statsautoriseret ejendomsmægler. Frem til 1978 var han ansat i bankverdenen, men ønsket om at blive selvstændig gjorde, at han herefter åbnede sin første boligbutik ved Nørrevold i København – en butik som fortsat ligger samme sted. År efter år er der kommet flere afdelinger til og sammen med en række partnere ejer han i dag mere end 40 boligbutikker i Danmark, samt boligafdelinger i Sverige og Frankrig og en række erhvervscentre fordelt over hele landet.

Flid, etik og godt købmandskab – er de tre grundpiller virksomheden er bygget på. Loyalitet over for disse værdier har gjort EDC Poul Erik Bech til Danmarks største, og eneste landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed med en vision om fortsat vækst.

Ring til os, så tjekker vi med det samme om vi allerede har køberen til din bolig i vores landsdækkende køberkartotek

75 50 36 00

Sådan skaffer vi køberne! EDC Poul Erik Bech er repræsenteret over hele landet. Det giver os en meget stor kontaktflade, samt daglig kontakt med mange potentielle købere. Vi kender deres aktuelle ønsker, behov og situation og det giver os et ekstra godt udgangspunkt for, at finde den rigtige køber til din bolig. Køberen findes ofte uden for dit lokalområde. Vi arbejder med køb og salg af boliger hver eneste dag. Vi kan hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge – eller måske begge dele. Skal du have solgt din nuværende bolig inden et køb, tilbyder vi gerne et gratis Salgstjek.

Få et gratis og uforpligtende Salgstjek Jernbanegade 25 • 6000 Kolding • Telefon 75 50 36 00 • E-mail 602@edc.dk 147


din Tandlæge Lund Wittorff dinTandlæge Lund Wittorff er en moderne tandlæge-virksomhed med mange års erfaring, bestående af 2 tandlæger Anette og Henrik Lund Wittorff, 3 tandplejere og 4 klinikassistenter. Vi opdaterer løbende både klinikken, vores udstyr og vores viden inden for faget. Det sikrer vores patienter den bedste behandling og vores ansatte den bedste arbejdsplads. Så derfor kan dette veluddannede team tilbyde alle former for behandling, herunder implantater, specialiserede parodontosebehandlinger, samt behandling af patienter med tandlægeskræk og æstetisk tandpleje. Alle behandlinger udføres med den nyeste teknologi og med materialer som sikrer

148

den bedste kvalitet i en rolig og tillidsfuld atmosfære, hvor patienterne har mulighed for at høre musik. Vi vil tilbyde den rigtige behandling og forebyggende tandpleje, som fremmer tandsundheden og som er tilpasset den enkelte patients behov og ønsker. Klinikken har 5 behandlingsrum og er indrettet i Sydcentret, Sydbanegade 2 B i lyse og venlige lokaler, som er handicapvenlige og 3-timers gratis parkering lige ved døren. Kontakt os på 7552 9344 eller mail: dintandlaege@lundwittorff.dk

Lund Wittorff Lund Wittorff . Sydbanegade 2 B 6000 Kolding . Tlf. 7552 9344 dintandlaege@lundwittorff.dk www.dintandlaegesydcentret.dk


149


Easyfood A/S Easyfood A/S er et FSSC 22000 certificeret bageri, etableret i december 2000 og gik på markedet i august 2001. Vi kombinerer det bedste fra håndværket med effektiv industri – og kombinerer brød og fyld til færdige løsninger. Vi ønsker ikke blot at være den bedste leverandør af convenience food løsninger. Vi ønsker også at inspirere vores kunder, til at flytte grænserne, og levere den næste generation af smarte løsninger til deres kunder. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder, for at skabe innovative brød løsninger, der kan differentiere og give en konkurrencefordel i deres respektive markeder. Kvalitet, innovation, fødevaresikkerhed og smag er de værdier, der driver vores forretning. Vi leverer erfaring, ekspertise og viden i hele værdikæden. Fra konceptudvikling, indkøb og produktion til logistik og levering - vi sikrer kvalitet, innovation og håndværk i hvert eneste produkt. Easyfood is a FSSC 22000 certified bakery, established in December 2000 and entered the market in August 2001. We combine the best in craftsmanship with efficient industrial solutions – and we are experts in combining bread and fillings to make excellent convenience food. We’re not only looking to be the best provider of solutions. We also want to inspire our customers to push the boundaries and deliver the next generation of clever convenience baking. We work closely with our customers to create innovative baking solutions that can differentiate the business and give a competitive edge. Quality, innovation, food safety and taste are the values that drive our business. We provide experience, expertise and knowledge throughout the value chain. From concept development, purchasing and production to logistics and delivery – we ensures quality, innovation and craftsmanship in each and every product.

EASYFOOD A/S Albuen 39 . 6000 Kolding Tlf: +45 76 30 87 00 . Fax: +45 76 30 87 01 post@easyfood.dk . www.easyfood.dk

150


RESULTATER GENNEM DIALOG

Kom styrket ud af certificeringsprocessen

DIC udfører bl.a. certificering af ledelsessystemer inden for: Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Energi CE-mærkning Kemikalier Informationssikkerhed Bæredygtigt fiskeri Farmaceutiske produkter Foder Fødevarer Service Produktion Medicinalindustri Transport Bæredygtigt biobrændsel m.v. IT-Sikkerhed Trafiksikkerhed CSR n

n

n

Gevinsterne ved certificering udmønter sig bl.a. i bedre lønsomhed, tiltrækning af nye kunder, større loyalitet i kunde- og leverandørrelationer, opstramning af rutiner og opgradering af virksomhedens kompetencer.

n

n

n

n

n

Kompetente auditorer med erfaring fra din branche Vi kender din branche og har derfor kompetencen til hurtigt at danne os et overblik over, hvad der skal til for at gennemføre en certificering i din virksomhed. Vi er således garanter for en enkelt og ukompliceret certificeringsproces.

n

n

n

n

Som kunde hos os er du altid sikret stor kompetence i kombination med engagerede sparringspartnere. Vi har fokus på den merværdi og den indtjening, du kan opnå gennem certificeringen. Tilfredse kunder er det bedste vi ved!

n

n

n

n

n

n

n

Jylland/Fyn: Vejstruprødvej 31-33 . DK-6093 Sjølund . Tlf. +45 7572 6611 . www.dic.dk . dic@dic.dk

Vi er en del af Intertek-organisationen, der består af 1300 afdelinger med mere end 33.000 ansatte i 100 lande fordelt over hele verden.

151


152


EUROPART DANMARK A/S

Transportbranchens førende leverandør af reservedele og værkstedsudstyr DK EUROPART Danmark A/S er ejet af EURO-

UK EUROPART Danmark A/S is owned by

PART International GmbH i Tyskland, og har

EUROPART International GmbH in Germany

hovedsæde i Kolding. Med i alt 6 strategisk

with a head office in Kolding. With a total of six

placerede afdelinger i Danmark, samt central-

strategically located divisions in Denmark, as

lageret i Tyskland, kan vi tilbyde et bredt pro-

well as the central storage in Germany, we can

duktsortiment, samt levering på dag til dag basis.

offer a wide product range as well as delivery on a daily basis.

Med mere end 1.800 medarbejdere fordelt i 23 lande, gør vi meget for at være dér, hvor vores

With more than 1.800 employees in over 23

kunder er. Vi har et dybdegående kendskab til de

countries, we do our best to be on the same page

forskellige internationale behov og vi har der-

as our customers. We have in-depth knowledge

for specialiseret os i at lave individuelle første-

of the different international requirements, and

klasses løsninger, så vores globale erfaring

we are therefore specialising in preparing indivi-

kommer den lokale kunde til gode.

dual first-class solutions, so our local customers can benefit from our global experience.

Med mere end 60 år på markedet kan vi derfor tilbyde vores kunder den mest effektive support,

With more than 60 years on the market, we can

samt nyeste ekspertviden igennem dette globale

offer our customers the most effective support,

og ikke mindst voksende netværk inden for trans-

as well as the latest expertise in this global and

portbranchen.

growing network in the transport industry.

EUROPART Danmark A/S

-

Kokmose 14

-

DK - 6000 Kolding

Ring på +45 7010 0080 eller læs mere på www.europart.net/dk 153


Kjeld Kjeld Larsen Larsen & Søn & Søn A/S A/S

Kjeld Larsen Kjeld&Larsen Søn er&etSøn veletableret er et veletableret firma med firma rødder medhelt rødder tilbage helttiltilbage 1925. tilIgennem 1925. Igennem årene årene har der blot har der været blot fireværet ejere,fire ogejere, i dag og er det i dagFrank er det Kroer Frank Andersen, Kroer Andersen, der ejer fider rmaet. ejer firmaet. Anlæg Anlæg Kjeld Larsen Kjeld&Larsen Søn A/S & Søn udfører A/S enhver udføreropgave enhver inden opgave forinden anlægsgartneri, for anlægsgartneri, når det drejer når det sigdrejer sig om at skabe om atmiljø, skabe skønhed miljø, skønhed og vækst. ogVivækst. giver gerne Vi giver etgerne højt kvalifi et højt ceret kvalifi forslag ceretpå forslag anlægspå anlægsarbejder arbejder ved dit hjem ved dit ellerhjem din virksomhed. eller din virksomhed. Det kan bl.a. Det kan være bl.a. veje, være stier, veje, andre stier, gangarealer, andre gangarealer, omformning omformning af terrænet af terrænet med tilhørende med tilhørende beplantninger beplantninger og bede,og således bede, at således helheden at helheden kommer kommer til at fremstå til at nøjagtigt, fremstå nøjagtigt, som du ønsker som dudet. ønsker det. Hos Kjeld Hos Larsen Kjeld&Larsen Søn er&viSøn er medlem er vi er medlem af af en aktiv Med Med en miljøaktiv ogmiljøuddannelsespolitik, og uddannelsespolitik, motiverede motiverede og ansvarsbevidste og ansvarsbevidste medarbejdere, medarbejdere, Danske Anlægsgartnere Danske Anlægsgartnere og tilsluttet og tilsluttet et omfattende et omfattende kvalitetsstyringssystem kvalitetsstyringssystem samt allesamt nødvendige alle nødvendige specialmaskiner specialmaskiner klarer vi alt klarer fra vi alt fra Anlægsgartnerbranchens Anlægsgartnerbranchens større totalentrepriser større totalentrepriser til mindretilenkeltopgaver mindre enkeltopgaver og haveservice og haveservice inden forinden den offentlige for den offentlige og og ankenævn ankenævn og garantifond. og garantifond. private sektor. privateVedligehold sektor. Vedligehold – anlæg –– anlæg jordarbejde – jordarbejde – kloak –– plantearbejde kloak – plantearbejde – og... – og...

154


Grønne tage Et grønt tag er en smuk måde at signalere natur og miljø på for din virksomhed – og så har et grønt tag en række fordele. F.eks. falder afløbsbehovet for regnvand betydeligt, ligesom indeklimaet forbedres i forhold til traditionel tagbelægning. Tagets levetid forlænges væsentligt – i mange tilfælde til det dobbelte pga. den formindskede UV-stråling og den reducerede temperaturpåvirkning. Et grønt tag fra os vejer minimalt og kræver sjældent konstruktionsændringer. Et fantastisk smukt signal på dit hjem eller din virksomhed. Omhu og nænsomhed – samt nye tanker der skaber utraditionelle løsninger har altid været vores afsæt, og vi er naturligvis parat til en uforpligtende samtale om netop dit projekt. Vi løser hovedsageligt opgaver i Trekantsområdet, men har også kunder på Fyn samt i Syd- og Sønderjylland.

Kjeld Larsen & Søn A/S Hartevej 5 6000 Kolding Tlf: 75 52 68 22 Fax: 75 50 66 03 post@kjeldlarsen.dk www.kjeldlarsen.dk

155


Kolding Havn

Kolding Havn er en kommunal selvstyrehavn. Det vil sige, at havnen ejes 100 pct. af Kolding Kommune men drives som en selvstændig virksomhed. Byrådet vælger havnebestyrelsen. Vi er blandt de 10 største havne i Danmark målt på gods – ikke mindst bulkvarer, eksempelvis foderstoffer og gødning – til lokale virksomheder samt kunder i hele Sønderjylland, resten af Jylland og Fyn. Vi er en servicevirksomhed, og vores opgave er at facilitere virksomhederne på havnen. Med omkring 1000 arbejdspladser på de virksomheder, der har lejet sig ind på havnen og de omkring 3000 arbejdspladser i området, der er afhængige af aktiviteten på havnen, er Kolding Havn en væsentlig vækstmotor i hele området.

156

Derfor tager vi også vores sociale ansvar særdeles alvorligt og satser målrettet på grøn transport. Søtransport er i forvejen den mest grønne transportform, og på begge sider af havnebassinet er der etableret jernbanespor så godset hurtigt kan komme videre. På Kolding Havn arbejder vi løbende på at udvikle vores grønne profil og tænker derfor miljø og energi ind i alle vores daglige aktiviteter. Vi er således den eneste danske havn, der er miljøcertificeret. I Kolding Havn arbejder vi strategisk på at udvikle os og skabe økonomisk vækst. Vi ønsker at udvikle os i balance med byens udvikling i øvrigt, og vi satser på sigt på at udvikle os til et logistikcenter samt på at optimere pladsen og udnytte havnens moderne faciliteter i endnu højere grad.


Kolding Harbour is an autonomous municipal harbour. This means that the harbour is owned 100 percent by Kolding Municipality, but is run as an independent business. The city council elects the harbour board. Kolding Harbour is among the 10 largest harbours in Denmark measured in goods – in particular bulk items, such as feeding stuffs and fertiliser – for local businesses as well as clients from all of Southern Jutland, the rest of Jutland and Funen. Kolding Harbour is a service business whose purpose is to facilitate the activities of the companies at the harbour. With around 1,000 jobs in the companies who have rented their premises at the harbour and the approximately 3,000 jobs in the area that depend on the activity in the harbour, Kolding Harbour is an important driver of growth in the whole area.

Therefore we take our social responsibility very seriously and aim for green transport. Maritime transport is already the greenest form of transportation, and on both sides of the harbour basin, railway tracks have been established to continue the transportation of goods as quickly as possible. In Kolding Harbour, we work continuously to develop our green profile, and we therefore integrate environment and energy in all daily activities. For example, Kolding Harbour is the only environmentally certified Danish harbour. In Kolding Harbour, we work strategically to develop and create economic growth. It is our wish that the development of the harbour will take place as an integral part of the urban development process as a whole. In the long term, we aim to develop into a logistics centre, optimise the space and use the modern facilities in the harbour to an even greater extent.

Kolding Havn Jens Holms Vej 1 6000 Kolding Tlf. +45 7550 2066 Fax +45 7550 2058 koldinghavn@kolding.dk www.koldinghavn.dk

157


158


159


“Kolding Hotel Apartments er 84 arkitekttegnede hotellejligheder beliggende i Koldings absolutte centrum; med Koldinghus og slotssøens bred på den ene hånd – og byens latinerkvartér på den anden.”

Fundamentet Fundamentet i Kolding Hotel Apartments er vores nordiske identitet og et stærkt lokalt engagement. Vi tror på fællesskabet, det meningsfulde og det sjove! Vi hylder dansk design og arkitektur, som sætter standarden for både oplevelser og fysiske rammer i Kolding Hotel Apartments.

Kolding Hotel Apartments Kedelsmedgangen 2 DK-6000 Kolding (+45) 75 54 18 00 www.koldinghotelapartments.dk

160

Omgivelserne Vi er oplevelsesnørder og anbefaler gerne alt det, vi holder af; fra byens grønne oaser og den smukkeste løberute – til den bedste brunch og den hyggeligste vinbar. Besøg blandt andet Kunst- og Designmuseet Trapholt, som laver Danmarks bedste og mest spektakulære udstillinger af internationale og danske kunstnere og designere. Oplev også Koldinghus –

et kongeslot fra 1284, arkitektonisk vidunder, byens vartegn og vores nærmeste nabo. To minutter herfra ligger Dronning Dorotheas Badstue og Slotssøbadet – et subtropisk badeland, som frister både børn og voksne. Nikolai for Børn er unikt og kreativt univers, som ligger lige om hjørnet – og LEGOLAND® og Givskud Zoo nåes begge på 40 minutter i bil.


Faciliteterne Faciliteterne i og omkring lejlighederne giver Jer både hotelstandard og stor fleksibilitet – fordele, som både vores ferie- og erhvervsgæster værdsætter. I lejligheden er der naturligvis et køkken, så I kan tilberede måltider selv. Vil I spise ude, ligger byens restauranter og caféer kun et stenkast herfra. Morgenmaden kan nydes i Kolding Hotel Apartments hyggelige café.

Friheden Kolding Hotel Apartments er designet til Jeres særlige behov. Om I kommer som familie, alene eller som par. Som virksomhed eller som erhvervsrejsende. Om I vil bo til søen, gården eller gaden. Ved jorden eller i højden. Vi glæder os til at vise alt det gode – og håber I får et vidunderligt ophold.

Kolding Byferie har skiftet navn til Kolding Hotel Apartments Kolding Byferie har siden 1994 tilbudt attraktive hotellejligheder i hjertet af Kolding. Det fortsætter – blot har vi besluttet at udvikle nyt navn, ny visuel identitet, og en række nye oplevelser til vore gæster. Kolding Hotel Apartments skaber stjernestunder fyldt med overraskelser, design, kvalitet og mening. Vi glæder os til at dele dem med dig – og håber du vil nyde alle de nye tiltag.

161


Kolding Spildevand A/S Kolding Spildevand er en moderne miljøvirksomhed i Kolding Kommune. Vi arbejder blandt andet for at: skåne miljøet ved at rense dit spildevand og lede det sikkert tilbage i naturen. undgå oversvømmelser ved at sørge for, at kloaksystemerne kan håndtere stadig stigende mængder af regn. Kolding Spildevand er også en moderne produktionsvirksomhed. De fleste betragter spildevand som et affaldsprodukt, der skal skaffes af vejen så usynligt og så uskadeligt som muligt. Vi ser spildevandet som en ressource og udnytter det til at producere: biogas til opvarmning og strøm gødning til landbruget. Vi sørger først og fremmest for, at de ca. 15 mia. liter spildevand, som Koldings 90.000 borgere og hundredevis af virksomheder, skal af med hvert år, bliver ledt via kloakkerne til renseanlæggene. Her sørger vi for, at spildevandet bliver renset, så det kan ledes sikkert tilbage til fjorden og vandløbene. Hvis man fyldte de 15 mia. liter spildevand i mælkekartoner og stablede dem oven på hinanden, så ville tårnet blive 11 gange højere end afstanden fra Jorden til Månen.

162

Kolding Spildevand investerer årligt ca. 100 mio. kr. i at holde regn- og spildevandssystemet i topform og i at forbedre renseanlæg og pumpestationer. Det gør vi, fordi de øgede regnmængder, som klimaforandringerne er skyld i, udfordrer kloaksystemerne. Vi udbygger og vedligeholder systemerne for at forhindre, at regnog spildevand ender i kældre og andre steder, hvor det ikke hører hjemme, men i stedet bliver ledt sikkert ud i naturen. Vi investerer også for at styrke Kolding som en ren og grøn, energi- og klimakommune. Og så ser vi værdien i det spildevand, som du og alle andre bare gerne vil af med. I dag bruger vi overskudsvarmen fra rensningen af spildevandet til opvarmning af centralrenseanlægget. Vi producerer energi nok til at opvarme mere end1000 husstande om året, og arbejder på, at energien kan ledes til fjernvarmenettet. Den slam, der er til overs, bruger landmændene til gødning. Kolding Spildevand er til for dig. Både i hverdagen og i fremtiden. Det kan godt være, du ikke tænker over det til daglig, men det gør vi. Vi synes nemlig, det er spændende, og vi gør det faktisk for vores alle sammens skyld.


Kolding Waste Water A/S (Kolding Spildevand A/S) Kolding Waste Water is a modern eco-business in Kolding Municipality. Among other things, we work to: Protect the environment by cleaning your waste water and leading it safely back into Nature. Avoid flooding by making sure that the sewage systems can handle increasing rain quantities. Kolding Waste Water is also a modern production facility. Most people consider waste water as a waste product that needs to be disposed of in a way that is as invisible and harmless as possible. We see waste water as a resource and use it to produce: biogas for heating and electricity fertilizer for the agricultural sector. Above all, we make sure that the approximately 15 billion litres of waste water which 90,000 Kolding citizens and hundreds of companies need to dispose of every year are led through the sewage system to the purification facilities, where we clean the waste water and lead it safely back to the fiord and streams. If the 15 billion litres of waste water were poured into milk cartons and placed on top of each other, the carton tower would be 11 times higher than the distance from the Earth to the Moon.

Kolding Waste Water invests approximately 100 million Danish kroner in keeping the rain and waste water system in good shape and improving the purification facilities and pumping stations. We do this, because the increased water quantities which the climate changes are causing constitute a real challenge to the sewage systems. We expand and maintain the systems to prevent the rain and waste water from seeping into basements and other places, where it does not belong, but lead it safely out into Nature instead. We also invest in order to contribute to Kolding’s reputation as a clean and green energy and climate conscious municipality. Finally, we see the value of the waste water which you and other people just want to get rid of. Today, we use the waste heat from the purification of the waste water for the heating of the central purification facility. We produce enough energy to heat up more than 1,000 households a year and work to ensure that the energy can be transferred to the distance heating network. The residue sludge is used for fertilizer by the farmers.

KOLDING SPILDEVAND A/S Kolding Ă…park 3 6000 Kolding Tlf. +45 7636 3636 kontakt@kspv.dk www.koldingspildevand.dk

Kolding Waste Water is here to serve you - both in your daily life and in the future. We can imagine that you do not think about this every day, but we do. We actually think it is very exciting, and we do it for our whole community.

163


Kongensgade 85 E • 6070 Christiansfeld • Tlf. 74 56 32 12 • Fax 74 56 30 25

René Elbæk og Daglig leder Dorthe Tranekjer

K.P. Elbæks Malerforretning udfører alle slags maleropgaver. Se referencer på www.kp-elbaek.dk Borgen Sønderborg Retten I Kolding Tyrstrup kirke Drejens børnehave og vuggestue

A Engaard A Engaard Tyrstrup Meninghedsråd Kolding Kommune

Vi går ikke på kompromis! K.P. Elbæk har mere end 30 års erfaring indenfor malerarbejde i topkvalitet. Vores høje kvalitetsnormer og krav er jeres sikkerhed for suverænt håndværk.

Igangværende projekter: Vestre Landsret I Viborg Netto Odense Stepping Kirke Private kunder

Om KP Elbæk K.P. Elbæks Malerforretning A/S består i dag af 18 medarbejdere, herunder også Flügger farver Christiansfeld. René Elbæk er 2. generation af K.P. Elbæks Malerforretning A/S og 3. generation Jesper Hjort Elbæk er malersvend i firmaet, og har taget uddannelsen til konduktør.

A Engaard Arkitektgruppen A/S Stepping Meningsråd Hr. og Fru Jensen

Det beror vores K.P. Elbæks kvalitetsstempel og garanti for. Hos K.P. Elbæk køber du sikkerhed, kompetence og kvalitet. Ikke mindst garanti for levering af kvalitetsarbejde til aftalt tid. Hos K.P. Elbæk er vi stolte af vores håndværk og glæder os til at servicere jer.

164


LP Kolding A/S er en alsidig, moderne produktionsvirksomhed, der fremstiller rustfrie tanke og procesudstyr til mange forskellige applikationer. Virksomheden blev grundlagt 1964 i Kolding af Laursen & Pedersen der startede med produktion af mælketankbiler. LP Kolding A/S har således 50 års erfaring i branchen har udviklet sig til specialist i fremstilling af kundedesignede tanke, units og procesanlæg. Af forskellige specialprodukter kan nævnes Mælketanke, Mixertanke, Fermentorer, Steriltanke, Vacuumkogere, Ferskvandsgeneratorer, Tørkammeranlæg, Smørkærner, Pasteurunits samt vandtankbiler til Grønland.

LP Kolding A/S

Forretningsgrundlaget bygger på en god dialog med kunden, hvor kunden bidrager med procesknowhow og LP Kolding med design og produktionsknowhow. I kraft af vores særdeles veluddannede medarbejdere, er vi stand til at løse selv store og komplekse specialopgaver. Vores primære markeder er Tyskland og Skandinavien og som underleverandør til eksportmarkeder over hele verden. Vi beskæftiger i dag 24 erfarne medarbejdere, hvor kompetencerne spænder fra design, beregning, konstruktion samt fremstilling af rustfrie anlæg. Vision hos LP Kolding er at have fokus på kvalitet, knowhow og være en aktiv sparringspartner for kunden, hvorved kunden får det optimale produkt. Herved sikrer vi den langsigtede relation, der sikrer at forretningsgrundlaget består.

LP-KoLding A/S Egtvedvej 2 DK - 6000 Kolding Tel: +45 7552 4177 Fax: +45 7553 2351 lp@lp-kolding.dk www.lp-kolding.dk

Scan QR koden og se vores produktion

165


Meldgaard Gruppen: Meldgaard Gruppen blev etableret i Aabenraa i 1970, da Margit og Peder Meldgaard grundlagde Aabenraa Budcentral. Siden har virksomheden gennemgået en fantastisk udvikling, således at den i dag består af tre selskaber, nemlig Meldgaard A/S, Meldgaard Miljø A/S og Meldgaard Transport A/S, der tilsammen har 11 afdelinger med 650 medarbejdere og 250 lastbiler. Meldgaard Gruppen ejes og ledes i dag af de tre søskende Line, Lasse og Henrik Meldgaard. De tre indehavere lægger stor vægt på at være synlige lokalt og på at drive en ansvarlig virksomhed både økonomisk og i forhold til miljø og mennesker. Meldgaard har således udnævnt en række sundhedsambassadører i de forskellige afdelinger, og i 2012 var virksomheden blandt de tre mest sunde i Danmark. Idegrundlaget drives igennem Meldgaards frie omgangstone og fælles forståelse for kvalitet og service. Værdiskabelsen understøttes af en række processer og systemer, som alle skal sikre at den fornødne viden og ”Meldgaard ånd” er til stede i en økonomisk sund og veldrevet virksomhed med dygtige og engagerede medarbejdere. Meldgaard er en markant lokal virksomhed, der udover lokale sportsklubber også støtter Kræftens Bekæmpelse, WWF og flere andre foreninger og organisationer. Meldgaard findes på nettet, på Facebook, Instagram og LinkedIN.

166


Meldgaard Gruppen Meldgaard Miljø A/S løser en bred vifte af opgaver indenfor miljø og affaldshåndtering og er med 450 medarbejdere vores største afdeling. I afdelingen for dagrenovation tager vi os af indsamling af papir, pap og plastfolie, genbrug samt kommunal dagrenovation. Vores miljøvenlige affaldsbiler kører i en lang række kommuner i hele landet, og hos Meldgaard Miljø A/S håndterer vi således omkring 20 pct. af alt husholdningsaffald i Danmark. Vi har målrettet fokus på at nedbringe vores forbrug af dieselolie. Derfor bliver flere og flere af eksempelvis renovationsbilerne forsynet med brændstofbesparende udstyr. Meldgaard Miljø A/S begyndte med indsamling af erhvervsaffald i 1976 i Aabenraa. Siden har vi været en virksomhed i vækst og dækker nu hele region Syddanmark. Målet er på sigt at blive en landsdækkende samarbejdspartner for erhvervslivet.

På Eltangvej i Kolding etablerer vi en helt ny, moderne miljøplads, hvor vores erhvervskunder kan aflevere genbrugelige materialer, brændbart affald, erhvervsaffald til sortering, metal, byggeaffald og forurenet jord. Meldgaard Miljø A/S er en af landets førende virksomheder indenfor nyttiggørelse af restprodukter fra afbrænding fra både affalds- og kulfyrede kraftvarmeværker i hele Danmark. Flyveaske og forbrændingsslagger kan med fordel nyttiggøres i en lang række bygge- og anlægsprojekter som bl.a. bundsikring.

Meldgaard Gruppen Askelund 10 6200 Aabenraa Tlf. +45 7433 7200 meldgaard@meldgaard.com www.meldgaard.com

Hos Meldgaard Miljø A/S er vi ISO 9001 og 14001 kvalitets- og miljøcertificeret. Det betyder, at vi arbejder kontinuerligt og målrettet på at sikre en ensartet, god kvalitet og på at forbedre både miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger.

167


FotograF Maria Tuxen Hedegaard

VirKsoMhedsFotograFi reportage, presseFoto reKlaMe, portræt

FreelanceFotograF Maria Tuxen Hedegaard Kolding, men fotograferer i hele landet. ring: +45 2067 6911 Mail: foto@mariahedegaard.dk Følg mit arbejde på min hjemmeside www.mariahedegaard.dk

168


NordText løser opgaver i hele Danmark – og sågar i både Sverige og Tyskland.

NordText NordText er den professionelle samarbejdspartner til en bred vifte af tekstopgaver og for en bred palette af kunder. NordText blev etableret den 1. februar 2012, hvor journalist Niels Henriksen efter godt 20 år på daværende Vendsyssel Tidende besluttede sig for at springe ud som selvstændig. Det teoretiske håndværk blev lært på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, mens den praktiske erfaring er indsamlet som sportsredaktør i fem år, motorredaktør, boganmelder, anmelder af rock og popmusik, redaktionssekretær, erhvervsjournalist og redaktionschef med ansvar for produktionen af den daglige avis.

NordText P R E S S E B U R E A U

Alsidigheden er siden blevet endnu bredere. NordText skriver lige gerne om butikker, der sælger børnetøj, over maskinfabrikker til virksomheder og ansatte indenfor bygge og anlæg. Kunderne er Ritzaus Bureau, erhvervsmagasiner, producenter af profilbrochurer, fagblade, webudviklere – og alle andre der har brug for en solid, professionel løsning. Selv om adressen er i Vendsyssel, løser NordText opgaver i hele Danmark – og sågar i både Sverige og Tyskland. NordText arbejder tæt sammen med en række professionelle og dygtige kolleger på reklamebureauer, grafiske virksomheder, forlag og fotografer og er således i stand til at løse også omfattende projekter som bl.a. udgivelse af bøger, magasiner, aviser, hjemmesider og profilbrochurer.

NordText Freelance journalist . Niels Henriksen Vestergade 31 . 9760 Vrå . Tlf. 2442 2269 . mail@nordtext.dk . ww.nordtext.dk

169


NTG Continent A/S

- et værdifuldt og lokalt bekendtskab, til lands, til vands og i luften. NTG Continent A/S er et succesfuldt, privatejet transportfirma, der tilbyder skræddersyede transport- og logistikløsninger – både til lands, til vands og i luften. Hos NTG Continent er vi et team af 100% dedikerede og branchekendte medarbejdere, der døgnet rundt brænder for at få kundernes gods transporteret sikkert frem til tiden. Vores afdelinger i Kolding og Køge ligger strategisk godt til tilkørslerne til E45 og E20, og fra disse knudepunkter kan vi koordinere løsninger til/fra Jylland & Sjælland med mindst mulig spild af tid og kilometer. Til lands… NTG Continent tilbyder individuelle transportløsninger indenfor vejtransport i hele Norden, Baltikum, Øst- og Vesteuropa, Balkan og Rusland via Baltikum. Som standardtransporter kan bl.a. nævnes projekttransport, specialtransport, møbeltransport, tekstiltransport, farligt gods transport, temperaturreguleret transport og distribution. Medlemskabet af S.T.a.R. (System Transport auf Rädern), som er en organisation med over 60 partnere fordelt i Europa / Norden, giver endvidere mulighed for at transportere mindre stykgodsforsendelser på 50-2000 kg rundt i bl.a. Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz, Østrig og Frankrig indenfor 24-72 timer. 170

…til vands og i luften. Vores højt specialiserede medarbejdere er også altid klar med den rette rådgivning, når det gælder containerfragt i hele verden. Når gods skal transporteres via sø- og lufttransport, udarbejdes der altid helt konkrete tilbud, baseret på kundens individuelle behov. Lager og logistik - på 4-stjernet lagerhotel NTG Continent kan med sit opvarmede lagerhotel på 9000 m2 huse bl.a. fødevarer, tunge maskiner, tekstiler, emballager. Her er plads til både store og små varer – og i alle højder, længder, tyngder og temperaturer. Vi tager os desuden gerne af plukning, ompakning, foliering og mærkning. Når varerne skal distribueres videre ud i Danmark, tilbyder vi selvfølgelig også gerne professionel pakning og levering. NTG Continent ønsker generelt at skabe størst mulig værdi, ikke bare for kunder og medarbejdere, men også for lokalområdet i og omkring Kolding. Ikke kun økonomisk, men også gennem tryghed og tillid og altid med basis i vores motto: Er det vigtig for dig, er det vigtig for os.


- A valuable and local acquaintance by road, sea & air. NTG Continent A/S is a successful, privately owned transport company, which offers tailored transportand logistics solutions by road, sea & air. At NTG Continent we have a team of 100% dedicated and highly experienced freight forwarders, which work hard day and night in order to ensure safe and timely transports for our clients. Our location in Kolding and Copenhagen are strategically chosen based on the easy access to the 2 largest motorways in Denmark, E20 & E45. From these hot spots we can coordinate solutions with a minimal waste of time and kilometers. By road…. NTG Continent offers individual transport solutions within road transport to/from Scandinavia, the Baltics, Eastern & Western Europe, the Balkans and Russia. Among others, we can offer project, furniture, textile, dangerous goods and temperature controlled transport and distribution. As a member of S.T.a.R. (System Transport auf Rädern), and organization of more than 60 transport partners across Europe and Scandinavia, we can also offer transport of groupage shipments from 50-2000 kg to e.g. Germany, Holland, Belgium, Switzerland, Austria and France within 24-72 hours.

…By sea & air Our highly skilled forwarders also offer professional counseling as to container freight throughout the world. Freight rates on commodities, which are to be transported by sea & air, are specifically calculated based on the individual requirements of our clients.

De seks indehavere fra Kolding er fra venstre: Jan Brüggert, Stig Holm, Bjarne Schau Udo Frandsen, Ole Brammer og Michael Hjort.

Storage and logistics – in a 4-star storage hotel With a heated warehouse of 9000 m2 NTG Continent can offer storage of food ingredients , heavy machinery, textile, packaging – to name a few. We can accommodate large as well as small commodities – and in all heights, lengths, weights and temperatures. We also offer services like pick & pack, wrapping, labeling, etc. We offer a nationwide – next day – distribution solution throughout Denmark, regardless of size. NTG Continent wants to be of value, not just to our clients and employees, but also to the local area around Kolding. Not just financially, but also through safety and trust, and always based on our vision statement: If it’s important to you, it’s important to us!

© NTG Continent a/s Kokmose 2-6 DK-6000 Kolding Tlf. +45 7632 0920 Fax +45 7632 0921 www.ntgcontinent.com

171


Centerdirektør Per Rasmussen med udsigt til byggeri af universitetet i Kolding

Centerdirektør Per Rasmussen og områdedirektør Mogens Sørensen

172


Investér i fremtiden Fra toppen af Nykredit bygning i Sdr. Havnegade er der udsigt til en større tro på fremtiden. Selvom Kolding - ligesom resten af Danmark - har været igennem nogle økonomisk svære år siden 2008, er der nu tegn på vilje til vækst. Nykredit i Kolding er en aktiv medspiller når det kommer til at investere i fremtidens Kolding. Det er svært at spå om fremtiden, men hvis man tror på den, kan man også investere i den. Og når man står på toppen af Nykredits bygning på Sdr. Havnegade, er der udsigt til byggepladser, gravemaskiner og kraner. Det kan godt se lidt rodet ud her og nu, men udsigten vil blive mærkbart bedre i fremtiden. Resultatet af det store arbejde bliver et helt nyt område omkring havnen med fokus på uddannelse og erhverv. Der bliver kort sagt investeret i de langsigtede perspektiver for byen. - Jeg er rigtig glad for den udsigt vi har fra toppen af Nykredit. For en by som Kolding er der er meget perspektiv i at investere i uddannelse og erhvervsliv. Det tiltrækker nye borgere og er med til at sikre vækst til Kolding, siger Per Rasmussen , centerdirektør i Nykredit Kolding. Attraktive boliger i midtbyen En anden vigtig opgave er, at værne om et dynamisk centrum i Kolding. - Det er min klare opfattelse, at Kolding vil have stor gavn af at få nogle flere boliger i midtbyen. Igennem

nogle år har Kolding udviklet sig meget rundt om byen, men det er vigtigt at holde fast i en dynamisk og attraktiv bymidte, og det kan vi sikre ved at investere i nye boliger, siger Per Rasmussen. Samarbejdspartner for erhvervslivet Det er ikke nogen hemmelighed at Kolding ligesom resten af Danmark har været gennem nogle svære økonomiske år. Mange virksomheder har været nødsaget til at skrue ned for omkostningerne og de danske forbrugere har været mere tilbageholdende med at svinge dankortet. Alligevel har Nykredit gennem hele finanskrisen stået bag kunderne i Kolding-området. Siden finanskrisens begyndelse har Nykredit øget sit udlån til i Trekantområdet, og man har i et stagnerende marked formået at øge markedsandelen markant. Især blandt erhvervskunder har Nykredit oplevet tilgang. - Det er en del af Nykredits DNA, at der skal være et langsigtet perspektiv i de ting, vi laver. Særligt vores erhvervskunder udtrykker ønske om en stabil finansiel samarbejdspartner, der bakker op om de langsigtede investeringer. Den tilgang betyder, at vi ikke siger ’ja’ til de kortsigtede gevinster – men omvendt smider vi heller ikke folk på porten i samme øjeblik, tingene vender. Vi er der for den lange relation, hvor alle har noget ud af det, og hvor vi samarbejder i øjenhøjde, siger han. Et perfekt match Af samme årsag har Nykredit og Kolding et fælles syn på fremtiden. Der er behov for projekter, der skuer fremad og skaber et sundt fundament for fremtidens Kolding. - Der er sat nogle gode skibe i søen. Det er vigtigt for en by som Kolding at kunne tiltrække unge mennesker ved at stille uddannelser til rådighed for dem. Samtidig skal der også være et velfungerende erhvervsliv, så vi kan holde på de unge mennesker, når de er færdige med deres uddannelser. Kolding investerer i fremtiden og det gør vi også i Nykredit. Derfor er vi et perfekt match, siger centerdirektøren.

Seniorerhvervsrådgiver Torben Holst og seniorfinansrådgiver Heidi Sønderby

Nykredit Sdr. Havnegade 1 6000 Kolding Tlf. 44 55 59 00 www.nykredit.dk

173


174


P. Christensen a/s P. Christensen® er Koldings – og hele Region Syddanmarks – autoriserede forhandler af nye og brugte Mercedes-Benz person-, vare- og lastbiler. Hos os og hos Mercedes-Benz er mantraet: Det bedste eller intet! Vi tilbyder og servicerer hver dag en stjerneparade af fantastiske biler til private og til erhverv, og vi har altid en bred vifte af fordelagtige finansierings- og lejeaftaler på lager.

P. Christensen a/s P. Christensen® is the authorised dealer of new and used Mercedes-Benz vehicles in Kolding and the Region South Denmark. Our mantra and that of Mercedes-Benz is: The best or nothing! Every day, we offer and service a top selection of fantastic vehicles for private and commercial use, and can always offer a wide range of profitable financing and leasing agreements.

Vi er vilde med biler. Og vi elsker Mercedes-Benz P. Christensen® har været en velkørende, familieejet virksomhed fra starten gik i Kolding i 1924. Siden da har virksomheden accelereret støt, og P. Christensen® tæller nu fire selvkørende afdelinger i henholdsvis Kolding, Odense, Rødekro og Padborg. I dag er det Peter Christensen, tredje generation af familien, der sidder i førersædet, og motoren drives stadig af den store kærlighed til biler og i særdeleshed til MercedesBenz.

We are crazy about cars. And we love Mercedes-Benz P. Christensen® has been a well-driven family business since the beginning in Kolding in 1924. The business has ever since been accelerating and P. Christensen® now includes four self-driven divisions in Kolding, Odense, Rødekro and Padborg. Today, Peter Christensen, third generation in the family, is in charge of the driver’s seat and the engine is still driven by the great love for cars and especially for MercedesBenz.

P. Christensen a/s Trianglen 11 DK-6000 Kolding Telefon: +45 7634 7800 info@pchristensen.dk

www.pchristensen.dk

Scan QR-koden og find din brugte drømmebil. Scan the QR code and find the used car of your dreams.

175


176


Restaurant Skamlingsbanken Historiens vingesus og en fantastisk udsigt til alle fire verdenshjørner sidder med ved bordet, når forventningsfulde gæster fra nær og fjern besøger Restaurant Skamlingsbanken, bare et par håndfulde kilometer syd for Kolding. Skamlingsbanken er med sine 113 meter i bogstaveligste forstand danskhedens højborg i Syd- og Sønderjylland. Her midt i den mest fantastiske natur med historiske mindesmærker ligger Restaurant Skamlingsbanken, som i årtier har dannet rammen om familiens store fester. Vi har fire festlokaler med plads fra 15 til 200 gæster med Kongesalen som det største. I Kongesalen er der på alle måder højt til loftet og øverst fortælles historien i en frise af Henrik Starcke.

I sommermånederne er restaurant desuden åben for a la carte fra frokost. På Restaurant Skamlingsbanken er vi kendt for vores dejlige, veltillavede mad og vores udsøgte service. Vi serverer alt fra hverdagsretter over spændende festmad som buffet eller anrettet servering til 5 retters lækkert gourmetmad. Restaurant Skamlingsbanken er med sin unikke beliggenhed og sit kendte køkken det naturlige valg til fester, kurser eller møder – eller når blot sulten melder sig ved et besøg på et af landsdelens mest besøgte udflugtsmål.

RestauRant skamlingsbanken

Skamlingvejen 123 . 6093 Sjølund Tlf. +45 7557 2003 kontakt@restaurantskamlingsbanken.dk www.restaurantskamlingsbanken.dk

177


Sbacks

Arena Nord

BODY BIKE International A/S

Diadora

178


Art Director, Illustrator og Ideudvikler.

Danfoss Universe

Kreativ marKedsføring – der gør en forskel

sbacks er et enmands-reklamebureau med stærke kompetencer indenfor ideudvikling, grafisk design og illustrationer – og din kreative sparringspartner, når det gælder markedsføring. I samarbejde med et netværk af freelancere kan sbacks tilbyde nøjagtig det samme som de store reklamebureauer: målrettede koncepter, der skaber opmærksomhed omkring din virksomheds kompetencer, produkter og ydelser. sbacks tilbyder stærkt grafisk design både på tryk og online - fra logodesign, brevlinje, messestande, profilbrochurer og produktkataloger til nyhedsbreve, annoncer og websites. Søren Back Svendsen Art Director, Illustrator og Ideudvikler. Ydunsvej 12 - 9900 frederikshavn M: 3022 8388 - soeren@sbacks.dk se flere spændende opgaver på:

www.sbacks.dk 179


”Vi laver mad med respekt for råvaren, faglig stolthed, erfaring og innovation. Der skal være nok og det skal smage af noget. Gæsten skal føle sig veltilpas, når de går fra bords, samt det er en selvfølge i forhold til ideologien i køkkenet, at alt er hjemmelavet, og at vi stræber efter at følge den danske sæson.”

Sdr. Bjert Kro Kroen har åbent hverdag, hvor der i restauranten kan nydes en nordisk inspireret middag med lokale råvarer, i cafeen tilbydes der alle hverdage dagens ret til under 90 kr. Ophold på Sdr. Bjert Kro er ikke bare en overnatning, det er en oplevelse. Kroen har syv charmerende værelser, alle med deres eget præg og dampkabine, og stedets morgenanretning med hjemmelavede specialiteter er en vidunderlig start på dagen. Kroen giver jer mulighed for afslapning og udflugter tæt ved det naturskønne udsigtspunkt Skamlingsbanken og Kolding, der byder på shopping, caféer, teater, kunst og historie. Kroen, som blev bygget i 1855, forpagtes i dag af parret Rasmus Vemmelund og Svenja Schiessl, der

180

tilsammen har 20 års erfaring inden for restaurationsbranchen. Gennem tiden har kroen haft mange funktioner som blandt andet købmandsgård, brænderi, delikatesse, bageri og endda sparrekasse. Den gamle bankboksdør fra 1867 sidder stadig i den ene væg på kroen og vidner om stedets lange og varierede historie. Kroens mad er ærlig, tilberedt af gode råvarer, og køkkenet kan lave alt lige fra suppe, steg og is til den fine gourmetmiddag. Køkkenchefen beskriver det rammende: ”Vi laver mad med respekt for råvaren, faglig stolthed, erfaring og innovation. Der skal være nok og det skal smage af noget. Gæsten skal føle sig veltilpas, når


de går fra bords, samt det er en selvfølge i forhold til ideologien i køkkenet, at alt er hjemmelavet, og at vi stræber efter at følge den danske sæson.” Aftenen kan startes med lidt snacks og champagne i baren, og under restauranten finder I vinkælderen med en række af personalets personlige favoritter til fornuftige priser.

Sdr. Bjert Kro Gl. Bjert 16, 6091 Kolding TEL: +45 76 31 11 30 info@sdrbjertkro.dk www.sdrbjertkro.dk

Ser frem til jeres besøg. Personalet på Sdr. Bjert kro

181


182


Skærsøgaard Vin Danmarks første autoriserede vingård er beliggende 4 km nord for Kolding ved landsbyen Dons. Skærsøgaard dyrker 5½ hektar med frilandsdruer til vingårdens kendte præmievine. Siden 2001 er der produceret vine af alle typer og fra 2006 også destillerede vine, likører og hedvin. Skærsøgaard er Danmarks førende vingård, og har opnået mere end 100 medaljer i Danmark og internationalt for sine kvalitetsvine. Skærsøgaard er en anerkendt leverandør til det nordiske køkken og en efterspurgt repræsentationsgave. Vinbonden i Dons, Sven Moesgaard, har opnået hæderstitlen ”Årets Vinbonde” i 2005, 2008, 2009 og 2013. Det er muligt mod betaling at besøge vingården og komme til vinsmagning efter foregående aftale for både privatpersoner og grupper. Endvidere er vingårdsbutikken Danmarks mest velasorterede med danske præmievine.

Skærsøgaard Wine Denmark’s first licensed winery is located 4 km north of Kolding near the village Dons. Skærsøgaard grow 5 ½ hectares’ vines for their well-known premium wines. Since 2001 wines of all types have been produced and from 2006 also distilled wines like brandy and fortified wine. Skærsøgaard is Denmark’s leading winery, and has been awarded with more than 100 medals for its quality wines. Skærsøgaard is a recognized supplier to restaurants and a rare gift for collectors. The Winegrower in Dons, Sven Moesgaard, has been awarded the honorary title of “winegrower of the year” in 2005, 2008, 2009 and 2013.

Skærsøgaard Vin Nørresøvej 12 Dons, 6051 Almind Tlf.: 7555 4473 / 2338 0809 Mail: info@dansk-vin.dk Web: www.dansk-vin.dk www.danishwine.com Skærsøgaard Vin bærer præg af dansk sommer med lyse nætter, langsom aromatisk afmodning af druerne og klassisk håndværksmæssig kvalitets-fremstilling af vinen.

It is possible to visit the winery by appointment for individuals and groups for paid tasting sessions. Furthermore, the vineyards shop has a broad outlet of Danish premium wines.

183


Solar A/S

Solar-koncernens store, hvide bygning på Haderslevvej i Kolding er markant i gadebilledet, og det er da også et internationalt milliardforetagende, der gemmer sig inde bag facaden. Bygningen udgør koncernhovedsædet for Solar A/S, der er en børsnoteret grossistvirksomhed og blandt Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler samt vvs- og ventilationsprodukter. Solar har en lang og stolt historie i Kolding. Virksomheden er etableret tilbage i 1919 og har siden 1923 haft til huse i bygningen på Haderslevvej. Over årene er nye forretningsområder kommet til i takt med de udvidelsesmuligheder, der har budt sig, ligesom virksomheden har bredt sig til udlandet. Solar har i dag datterselskaber i Danmark, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen, Østrig og på Færøerne. Solar tilbyder både produkter, viden og unikke løsninger og ser med sit Blue Energy-koncept store

184

perspektiver i energieffektive løsninger i både nye og eksisterende bygninger. I en tid med stor omkostningsbevidsthed samt fokus på reduktion af energiforbrug og CO2-udledning er der både et økonomisk og et miljømæssigt incitament til at energioptimere de tekniske installationer. Flere og flere får øje på potentialet for energibesparelser, når de oplever Solars moderne videncenter, Solar Blue Energy Explorium, hvor branchens nyeste og mest energirigtige løsninger demonstreres i praksis. Solar-koncernens løsninger bliver da også anvendt overalt - lige fra sygehuse og plejehjem over skoler og børnehaver til boliger, virksomheder og butikker. Evnen til at forstå og opfylde markedet og kundernes behov er fundamental for Solar. Derfor bestræber Solar sig konstant på at være det stærkeste led mellem leverandører og kunder.


The Solar Group’s large, white building on Haderslevvej in Kolding stands out, and so it should as it houses an international business with revenue easily exceeding one billion euro annually. This is the corporate headquarters of Solar A/S, a listed wholesaler and one of Northern Europe’s leading technical wholesalers of electrical, heating and plumbing, and ventilation products. Solar has a long and proud history in Kolding. The company was established in 1919 and has resided at the Haderslevvej offices since 1923. Over the years, Solar has taken on new business areas as expansion became possible, and the company has also spread to other countries. Today, Solar has subsidiaries in Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Belgium, Germany, Poland, Austria and the Faroes. Solar offers products, know-how and unique solutions and sees great potential in energy-efficient solutions

for both new and existing buildings with its Blue Energy concept. At a time of great cost-consciousness and focus on energy consumption and CO2 emission reductions, there are both financial and environmental incentives for energy optimisation of technical fittings. Still more people see the energy conservation potential when they visit Solar’s modern knowledge centre Solar Blue Energy Explorium where working examples of the industry’s latest and most energy-efficient solutions are on display. Indeed, the Solar Group’s solutions are used everywhere – from hospitals and care homes through schools and nurseries to housing, businesses and shops.

SOLAR A/S Haderslevvej 25 6000 Kolding Tlf. +45 7930 0000 solar@solar.eu www.solar.eu LinkedIn-side: www.linkedin.com/company/solar-as

The ability to understand and meet both the market and customers’ need is fundamental to Solar. This is why Solar always strives to be the strongest link between suppliers and customers.

185


Sondex A/S is celebrating 30 years anniversary

Standard, fuld- og semisvejste pladevarmevekslere Standard, Fully and Semi-welded Plate Heat Exchangers

186

Loddede pladevarmevekslere Brazed Plate Heat Exchangers

Spiralvarmeveksler Spiral Heat Exchanger


Om Sondex Sondex A/S blev grundlagt i Kolding i 1984 af Aage Søndergaard Nielsen med det formål at udvikle, producere og markedsføre pladevarmevekslere til fjernvarme, industri, marine/offshore og til markedet for levnedsmidler. I dag er Sondex en af de førende producenter af pladevarmevekslere. Siden starten i 1984 har Sondex konstant udvidet sit markedsområde og har i dag omkring 40 salgsog produktionsselskaber fordelt over hele verden. Sondex har pt. ca. 1000 ansatte worldwide, heraf ca. 180 ansatte i Danmark. Flere datterselskaber er under opstart i bl.a. Brasilien og Rusland. Produktionen af pladevarmevekslere er i dag udvidet til også at omfatte loddede og svejste varmevekslere, spiralvarmevekslere, units til forskellige formål, f.eks. fjernvarme, ferskvandsgeneratorer og pumper. Alle Sondex’ produkter er udviklet med henblik på at reducere behovet for service og vedligeholdelse samt minimere energiforbruget og sikre produkterne en lang levetid, hvorved de samlede omkostninger reduceres. Sondex pladevarmevekslere er karakteriseret ved høj kvalitet, som med det mest omfattende pladesortiment gør det muligt at løse alle termiske opgaver optimalt. Vi arbejder især på at fremstille Sondex-produkter på vores egne fabrikker tæt på de markeder, som vi servicerer, da vi synes, det giver mening at producere lokalt, hvor produkterne bliver solgt og anvendt. Hovedparten af gummipakningerne til pladevarmevekslerne produceres i dag på Sondex’ egne gummifabrikker. Sondex i Danmark er pt. placeret på 4 lokationer: Sondex Service i Vorbasse, fabrik for montage, lager og forsendelse i Christiansfeld. På Jernet i Kolding findes administration samt produktion af spiralvarmevekslere. På Marsvej i Kolding findes vores nye, moderne fabrik, hvor der specialfremstilles større varmevekslere. Sondex leverer produkter, som opfylder de fleste internationale standarder, såsom TÜV, 3A, EHEDG, FDA, ASME, ISO etc.

About Sondex Sondex A/S, a Danish company, was founded in 1984 in DK-Kolding by Mr. Aage Søndergaard Nielsen who started development, production and marketing of plate heat exchangers for the markets of district heating, industry, marine (offshore) and for the food and dairy market. However, during the following years the company quickly expanded, and today Sondex is one of the leading manufacturers of plate heat exchangers in the world. Since the very start Sondex has constantly extended its market area, and today the company includes appr. 40 sales and production companies worldwide. Future daughter companies will be established in Brazil and Russia. Today the production of plate heat exchangers has been extended and includes now brazed and welded heat exchangers, spiral heat exchangers and units for various purposes, e.g. district heating units, freshwater distillers and pumps. All Sondex products are developed with the aim of reducing service and maintenance costs and in order to minimize the energy consumption. This means a long lifetime of the products and a reduction of the total costs. Sondex plate heat exchangers are characterized by high quality and a comprehensive plate program making it possible to find the optimal solution for any thermal task. Most of the Sondex products are produced at our own factories close to our markets, as we find it advantageous to produce locally where the products are sold and used. Today the main part of the rubber gaskets for the plate heat exchangers are produced at our own rubber factories. For the time being the head office of Sondex is divided between 4 addresses in Denmark: Sondex Service in Vorbasse, a factory for assembling, stock and shipping in Christiansfeld. Our administration is situated at Jernet 9 in Kolding, and furthermore, our new modern factory produces large and special heat exchangers at Marsvej 5 in Kolding.

Fakta om Sondex: Sondex er en familieejet virksomhed som har eksisteret siden 1984, hvor Aage Søndergaard Nielsen var den eneste i virksomheden. Firmanavnet “Sondex” er en sammentrækning af “Sondergaard” og “exchangers”. Sondex har etableret ca. 40 salgsog produktionsselskaber i ind- og udland og har ca. 1000 ansatte worldwide, heraf ca. 180 i Danmark.

Facts about Sondex: Sondex is a family owned company which has existed since 1984. At that time Aage Søndergaard Nielsen was the only person in the company. The company name “Sondex” is a contraction of “Sondergaard” and “Exchangers” There are 1000 employees worldwide appr. 180 of which are employed in Denmark.

Sondex A/S Jernet 9 DK-6000 Kolding Tel.: +45 76 306 100 Fax: +45 75 538 968 Fax: +45 75 505 019 info@sondex.dk www.sondex.net

The products of Sondex fulfill the most international standards, such as TÜV, 3A, EHEDG, FDA, ASME, ISO etc.

Pumper til levnedsmidler, spildevand, marine og industri Pumps for Sanitary, Wastewater, Marine and Industrial Applications

Ferskvandsgenerator Freshwater Distiller

Kundetilpassede fjernvarmeløsninger Customized District Heating Units

187


Hele holdet i Tandlægehuset Holgersson byder dig hjertelig velkommen i vores moderne klinik. Vores motto er ”Sunde pæne tænder hele livet”. Vi vil gerne være din sparringspartner og sammen med dig træffe de rigtige beslutninger, så dine tænder medvirker til en god livskvalitet. Tandlægerne Lisbeth og Niels Holgersson har mange års erfaring og tilbyder alle former for behandling. Vi har dygtige tandplejere og klinikassistenter. Klinikken er indrettet med det nyeste udstyr og ergonomiske stole samt tv i loftet, så du kan følge nyhederne under behandlingen.

188

Vi er ISO 9001 kvalitetscertificeret. Det er en ekstra garanti for, at hygiejne, udstyr og behandling lever op til høje krav. Klinikken ligger i Søndergade 13 C, og du kan nemt finde en p-plads meget tæt på. Ring til os på tlf. 75 52 74 34. Vi glæder os til at hilse på dig.

Tandlægehuset Holgersson

Tandlægehuset Holgersson Logo redesign

Søndergade 13 C 6000 Kolding 75 52 74 34 holgersson@mail.dk www.holgersson.dk

©Copyright 2010 Kildahls Skolegade 2D, 6000 Kolding www.kildahls.com


TOPSERVICE TECHNICAL TRANSLATIONS Egernvej 15 DK-8270 Højbjerg Tel. +45 8627 2515 topserv@topserv.dk www.topserv.dk

TopService Præcis og målrettet skriftlig kommunikation er et vigtigt parameter for danske virksomheder, som ønsker succes i udlandet. Gennem mere end 25 år har TopService assisteret danske virksomheder med udarbejdelse af bl.a. tekniske manualer på en lang række europæiske og asiatiske sprog. TopService’s medarbejdere er specialister inden for tekniske oversættelser, og har kompetencer på mange fagområder. TopService håndterer bl.a. oversættelser til og fra følgende sprog: spansk tysk engelsk polsk tjekkisk slovakisk russisk dansk lettisk svensk

norsk finsk tyrkisk bulgarsk bosnisk estisk hollandsk islandsk italiensk kinesisk

kroatisk portugisisk rumænsk ungarsk slovensk serbisk litauisk japansk thai græsk

Ved at samarbejde med TopService får virksomhederne en professionel sparringspartner og får

frigjort interne ressourcer til kerneopgaverne. Samtidig bliver de godt rustet til at målrette kommunikation og salg mod nye markeder.

TopService Precise, targeted written communication is an important parameter for Danish companies that want to succeed abroad. For more than 25 years, TopService has assisted Danish companies with a wide range of written documents, such as technical manuals, in many European and Asian languages. TopService’s associates are specialists in technical translations and also have many special competencies. TopService handles translations and other assignments to and from the following languages: Spanish German English Polish Czech Slovak Russian Danish Latvian Swedish

Norwegian Finnish Turkish Bulgarian Bosnian Estonian Dutch Icelandic Italian Chinese

Croatian Portuguese Rumanian Hungarian Slovenian Serbian Lithuanian Japanese Thai Greek

Cooperating with TopService, the companies will have a professional sparring partner and be able to free in-house resources for their core assignments. At the same time, they are excellently equipped to target communication and sales to new markets. Tina Ahrenfeldt, indehaver af TopService Tina Ahrenfeldt, owner of TopService

189


Trekantområdets Affaldsselskab I/S

Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) er et fælleskommunalt selskab, der ejes af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. Selskabet bidrager til, at Trekantområdets borgere kan forsynes med miljøvenlig og billig fjernvarme, og til at en væsentlig andel af den samlede danske produktion af el og varme kommer fra vedvarende energikilder og dermed er CO2-neutral. På forbrændingsanlægget på Bronzevej producerer TAS årligt i størrelsesordenen 350.000 MWh fjernvarme, som dækker varmeforbruget hos 15.000-20.000 husstande i Trekantområdet, samt yderligere 50.000 MWh el, hvilket svarer til elforbruget hos godt 10.000 husstande. TAS nyttiggør energien i det affald, som ikke er egnet til genbrug eller genanvendelse. Helt op til 90 pct. af energien i affaldet udnyttes, fordi selv vådt affald, som f. eks. organisk dagrenovation blandet med andet affald, bidrager til en effektiv energiproduktion. Årligt forbrænder TAS ca. 160.000 tons affald fra private husholdninger og erhverv. Omkring halvdelen af affaldsmængden

190

stammer fra de fire ejerkommuner, mens den anden halvdel primært er affald fra kommuner, der ikke selv har forbrændingskapacitet - suppleret med biomasseaffald for at udnytte anlæggets fulde kapacitet. Slagge, som er et restprodukt fra forbrændingen, benyttes som bundsikring i bygge- og anlægsprojekter efter frasortering af restmetaller samt prøveudtagning og analyse af slaggen. De frasorterede metaller oparbejdes og genanvendes til nye metalprodukter. Det andet restprodukt fra forbrændingen stammer fra rensningen af røggasserne og udgør 2-3 pct. af den oprindelige affaldsmængde. Denne mængde deponeres på sikrede anlæg i Tyskland eller Norge. Røgen fra forbrændingsanlæggets to skorstene er underlagt skrappe krav til rensning og overvåges løbende. Effektiv røggasrensning samt optimering af anlæggets ressource- og energiudnyttelse er centrale fokusområder for TAS.


Ă…rligt forbrĂŚnder TAS ca. 160.000 tons affald fra private husholdninger og erhverv. TAS incinerates approximately 160,000 tons of waste annually from private households and businesses.

TrekantomrĂĽdets Affaldsselskab I/S (TAS) is an intermunicipal company, owned by Fredericia, Kolding, Middelfart and Vejle municipalities. The company contributes to secure, that the inhabitants of the Triangle Region can be supplied with environmentally friendly and inexpensive district heating. TAS is one of several similar facilities, which together ensures that a significant part of the Danish production of electricity and district heating is based on renewable energy sources and therefore can be considered as CO2-neutral. The annual production by TAS at the incineration facility on Bronzevej is around 350,000 MWh of district heating, which covers the heating consumption of 15,000-20,000 households in the Triangle Region, and another 50,000 MWh of electricity, corresponding to the electricity consumption of about 10,000 households. TAS utilizes the energy contents in waste which is unsuitable for recycling or reuse. Up to 90 percent of the energy in such waste is used, because even wet waste (such as organic household waste mixed with other types of waste) can be used for efficient energy production.

TAS incinerates approximately 160,000 tons of waste annually from private households and businesses. Around half of the waste originates from the four municipalities that own the facility, while the other half primarily is waste from municipalities that do not have incineration capacity themselves. In addition, biomass waste is incinerated in order to exploit the full capacity of the facility. Slag, being the main residue from the incineration process, is used in construction works replacing the use of virgin materials such as gravel etc. Before use metal residues are removed from the slag and analysis of the slag is carried out to ensure environmental standards are met. Residues from flue gas cleaning, comprising approximately 2-3 pct. of the waste input, is disposed at secured sites in Germany and Norway. The emission of flue gas from the incineration facility is subject to strict cleaning requirements and monitored continuously. Efficient flue gas cleaning as well as optimization of the resource and energy use at the facility are key focus areas for TAS.

191


Kunst – design – mad og park Trapholt åbnede i 1988 første gang dørene til Boje Lundgaards storslåede arkitektur. I dag er museet et af Danmarks mest velbesøgte. Det ligger i naturskønne omgivelser ved Kolding Fjord kun 10. minutter fra motorvej E45 frakørsel 62.

192

At besøge Trapholt er garanti for en stor kunstoplevelse. Her vises altid udstillinger af høj kvalitet – både af danske og internationale kunstnere. Trapholt har Danmarks største samling af danske møbel-klassikere fra det 20. århundrede af bl.a. Hans Wegner, Finn Juhl og Poul Kjærholm. I museets park står Arne Jacobsens sommerhus – en unik totalindretning med Jacobsens design. Der er daglige rundvisninger i sommerhuset, som i mange år var i familiens eje, men som nu tilhører Trapholt.

Designbutik Trapholt Trapholts designbutik fører et bredt udvalg af interiørdesign fra kendte danske og internationale brands. Butikken har desuden et håndplukket og unikt sortiment med et spændende mix af nyt moderne design, kunsthåndværk og kendte klassikere. Her finder man det bedste inden for dansk design - fra tasker og punge, skønne tørklæder, silkekjoler og smukke smykker til designbøger, postkort og flotte plakater.


Café Trapholt Fuldend oplevelsen med et besøg i cafeen. Hver lørdag, søndag samt alle helligdage serveres udelukkende Byens Bedste Brunch – med fjordudsigt. Alle andre hverdage tilbydes en frisk frokostbuffet med forskelligt årstidsbestemt tilbehør og friskbagt brød. Caféen drives ud fra slowfood konceptet, hvor det tager den tid, det tar’ at lave mad fra bunden - i respekt for den gode råvare og naturen.

trapholt Æblehaven 23 . 6000 Kolding Tlf: +45 76 30 05 30 kunstmuseum@trapholt.dk www.trapholt.dk

193


Vi er godkendt privatleverandør til personlig pleje og prasktisk hælp af Kolding kommune. Rengøring, kvalitet og miljø er nøgleordene hos os.

194


Trekantens Rengøring & Pleje A/S Trekantens Rengøring og Pleje A/S er din lokale samarbejdspartner med dybe lokale rødder i lokalområdet og en historie, der går mere end 35 år tilbage. Vi er kendt som en servicevirksomhed, der leverer høj kvalitet – og leverer den med et smil. Og derfor er mange af vores kunder også trofaste og bliver hos os i mange år. Vores serviceydelser fordeler sig på tre områder – nemlig: Praktisk hjælp og pleje. Vi er godkendt fritvalgs-leverandør af Kolding Kommune. Du har kunnet vælge os til praktisk hjælp siden 2004, og fra 1. januar 2014 er vi desuden godkendt til personlig pleje. Det betragter vi som et professionelt klap på skulderen! Privat hjemmeservice – for dig, der har travlt og har brug for at vide, at dit hjem bliver passet og plejet, som om det var din mor, der gjorde rent. Også borgere, der er visiteret til kommunal hjemmehjælp køber tilvalg hos os. Skal du have gjort hovedrent og have vasket og strøget gardiner, så er dit hjem i de bedste hænder hos os! Virksomheder. En tredjedel af vores kunder er virksomheder, der har brug for at vide, at der bliver gjort rent – også ude i krogene. Derfor påtager vi os både daglig rengøring og komplicerede rengøringsopgaver, hvor der stilles særlige krav til hygiejnen. Vores kunder fortæller os, at de vælger os, fordi vi er professionelle og samvittighedsfulde, fordi vi er pålidelige og holder ord, og fordi vi udfører løbende kvalitetskontrol med vores arbejde. Vores medarbejdere har ofte været hos os i årevis, og kunderne kender ”deres” assistent og ved ofte også, hvem der kommer, når hun er på ferie. Kunderne fortæller også, at de kan mærke, at vores medarbejdere er glade for deres arbejde – og det er vi glade for. Vi er medlem af arbejdsgiverforeningen har naturligvis overenskomst med 3F, og vi sørger for efteruddannelse og opkvalificering, når der er brug for det, så medarbejderne altid føler, de kan levere deres bedste. Når vores serviceassistenter og sundhedsfaglige medarbejdere træder ind i dit hjem eller i din virksomhed, ved de, at det er dine ønsker og behov, der er i fokus. Vi er bundet af vores aftaler med vores kunder – og af vores professionelle tavshedspligt. Det kan DU være tryg ved! Bag Trekantens Rengøring og Pleje A/S står Grethe Poulsen, der selv er uddannet indenfor hjemmepleje, og som efter mange år som ansat i Kolding Kommune i 2003 blev ansat i Trekantens Rengøring og Pleje, indtil hun i 2008 overtog virksomheden. Hun kender sine medarbejdere, hun kender kunderne – og hun og hendes team af medarbejdere ved, at der er 3 T’er i Trekantens Rengøring og Pleje; nemlig TRyGHED, TilliD OG TROVæRDiGHED! læs mere på www.trekren.dk – og ring og få en snak med os om DiNE behov og ønsker!

Trekantens Rengøring og Pleje A/S Birkedam 10A . 6000 Kolding . Tlf. 75 50 90 97 . info@trekren.dk . www.trekren.dk

195


Würth Danmark A/S

Würth kombinerer et sortiment på flere end 20.000 kvalitetsprodukter med service, viden, løsninger og koncepter med det mål at skabe værdi for kunder og samarbejdspartnere.

Würths historie I 1965 blev Würth Danmark A/S etableret som det sjette udenlandske datterselskab i Würth-gruppen. I sin spæde start etablerede man sig i et tidligere snedkerværksted, hvor lager og kontor udgjorde 70 m2. Würth i Danmark I dag har Würth Danmark hovedkontor og centrallager i det 15.000 m2 store kompleks i Kolding, hvorfra der omsættes for omkring 735 mio. årligt. Der er over 500 ansatte, hvoraf halvdelen er kørende sælgere, der sammen med bl.a. et kundecenter, 22 butikker og en lang række specialister sparrer med og servicerer over 30.000 regelmæssigt købende erhvervskunder fra auto-, el-, vvs-, metal-, træ- og byggebranchen samt det offentlige. Würth er markedsledende inden for salg af montageog befæstelsesmaterialer, værktøj, lagersystemer, værkstedsudstyr og værnemidler samt kemi- og sikkerhedsprodukter. Würth er kendt for at tilbyde innovative produkter, services og løsninger af høj kvalitet,

196

der støtter op om visionen: Vi vil være de bedste til at frigøre ressourcer og tilføre kompetence. Würth og kunsten Kulturforum Würth Kolding præsenterer årligt ca. 2 kunstudstillinger af internationalt anerkendte kunstnere. Målet med og det helt specielle ved Würths stærke kulturelle engagement er forbindelsen mellem kunst og arbejdsliv. De kulturelle og sociale tilbud er integreret i en levende virksomhedskultur. Der er fri entre til alle udstillinger, da de er tænkt som en mulighed for at give både offentligheden og medarbejderne større livskvalitet. Würth i verden Würth Danmark A/S er en del af Würth-koncernen, der på verdensplan omsætter for knap 75 mia. kroner årligt. Det resultat er opnået gennem investering og udvikling for at skabe vækst. Würth-koncernen har over 65.000 ansatte og består af 400 selskaber fordelt i 84 lande.


The story of Würth In 1965, Würth Denmark was established as the sixth overseas subsidiary in the Würth Group. In its early days the company had just 70 m2 of space for stocks and office functions. Würth in Denmark Today, Würth has its head office and central warehouse in a large 15,000 m2 complex in Kolding, where it generates annual sales amounting to around DKK 735 million. The company has more than 500 employees, of whom half are travelling sales representatives. Together with a customer centre, 22 shops and a wide range of specialists, they advise and service more than 30,000 regular business customers in the auto, electrical, HVAC, metal, wood and construction industries as well as the public sector. Würth is a market-leading wholesaler of assembly and fastening materials, tools, storage systems, workshop and protective equipment, and chemical and safety products.

Würth is renowned for offering innovative high-quality products, services and solutions that underpin its vision: We want to excel at unleashing resources and adding competency. Würth and art Every year Kulturforum Würth Kolding arranges about two exhibitions of works by internationally recognised artists. The wholly unique objective of Würth’s strong cultural commitment is the link between art and working life. Cultural and social activities are integrated in a vibrant corporate culture. There is free admission to all exhibitions, as they are intended to enhance the quality of life for employees and the public alike.

Würth Danmark a/S Montagevej 6 Industri N2 6000 Kolding Tlf. 79 32 32 32 Fax 75 51 72 50 mail@wuerth.dk www.wuerth.dk

Würth in the world Würth is part of the Würth Group, which generates global revenue of almost DKK 75 billion a year. These figures are the result of investments and development aimed at generating growth. Consisting of 400 companies in 84 countries, the Würth Group employs a workforce of approximately 65,000 staff.

197


Kolding Kommunes Byprofil 2014

198


Kære læser Vi er rigtig glade for, at du nu sidder og nyder Kolding Kommunes Byprofil 2014. Vi er et forlag, som har til huse i Nordjylland, og vi har den store fornøjelse at udgive disse flotte, illustrative og informative byprofilbøger i nært samarbejde med en del af de danske kommuner. Skulle du få lyst til at se mere om os, og hvilke andre bøger vi har udgivet, så kig på www.byprofil.dk Vi ønsker rigtig god læselyst. Med venlig hilsen Michael Bermann Forlaget Byprofil aps

Dear reader We are very pleased that you are currently enjoying the 2014 town profile of Kolding Municipality. We are a publishing house located in Northern Jutland, and we have the great pleasure of publishing this nice, illustrative and informative town profile books in close cooperation with a number of Danish municipalities. If you would like to know more about us, and the other books we have published, have a look at www.byprofil.dk We wish you happy reading. Best regards Michael Bermann Forlaget Byprofil aps

Forlaget Byprofil aps H. C. Andersens vej 46 . 9800 Hjørring Telefon (+45) 86 51 02 12 . www.byprofil.dk

199


www.byprofil.dk

200