Horsens Byprofil / Erhvervsbog

Page 1

1


Horsens Kommune er og vil være en vækstkommune. Vækst i bosætning og vækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder er afgørende forudsætninger for et område i fortsat udvikling – både i vores store byer og i de mindre bysamfund. Vores brand og vores gode image som levende og dynamisk oplevelsesby med unikke koncerter og årligt tilbagevendende festivaler og events har gennem de seneste 10-15 år været med til at fjerne nogle barrierer for potentielle tilflyttere. Kombineret med vores hus- og grundpriser, vores fantastiske natur og vores geografiske placering centralt langs E45, har det gjort os til en af landets absolut hurtigst voksende kommuner. Vi fortsætter derfor med at etablere flere vuggestuepladser og bygge nye daginstitutioner, og vi investerer massivt i vores folkeskoler. Moderne og gode rammer er naturlige forventninger fra børnefamilier. Der bygges hundredvis af nye boliger i hele kommunen, og der kommer nu for alvor gang i udviklingen af Horsens Havn som et fantastisk nyt og spændende bolig- og erhvervsområde. Samtidig har Horsens udviklet sig til at være en af Danmarks betydelige uddannelsesbyer med tusindvis af både danske og udenlandske studerende på blandt andet VIA University College – Campus Horsens.

Horsens Municipality is committed to growth. Continued development of any area requires new settlements, new jobs and new companies in large towns as well as small urban communities. For the last 10-15 years, our brand and strong image as an active and dynamic event town featuring unique concerts and annually recurring festivals and events have helped clear some of the barriers to potential migrants and combined with the prices on real property, our beautiful countryside and central location on the E45 we are now one of the fastest growing municipalities in Denmark. That’s why we continue establishing new day nursery places, building new day-care centres and making investments in our primary and lower secondary schools. Families with children expect and demand excellent and up-to-date facilities. Hundreds of new homes are being built throughout the municipality and the development of the Port of Horsens as a great new and exciting housing and commercial area is really picking up.

Peter Sørensen - Borgmester - Mayer

2

At the same time, Horsens has become one of the most important education towns in Denmark with


Det tidligere statsfængsel i Horsens – i dag FÆNGSLET - er vores nyeste bud på en kulturinstitution og -attraktion, som med et fantastisk fængselsmuseum i autentiske rammer og en lang række koncerter, events, møder og konferencer har potentiale til at blive en både national og international turistperle.

flok, og det skaber et godt fundament for vækst og fremgang.

FÆNGSLET har tegnet Horsens i fortiden og kommer til at tegne Horsens i fremtiden, og det vil helt sikkert medvirke til at fastholde og styrke Horsens’ stærke position i danskernes bevidsthed og i mange år frem være med til at brande Horsens som kulturog oplevelsesby.

Horsens Alliancen blev søsat i slutningen af 2013, og formålet er at forbedre erhvervslivets vilkår gennem en fjernelse af dækningsafgiften i takt med, at vi fællesskab reducerer antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

Horsens Kommune har et aktivt erhvervs-, forenings- og kulturliv, der kan meget hver for sig, men endnu mere sammen – og det gode samarbejde og stærke netværk i kommunen er med til at gøre Horsens Kommune til noget specielt. Vi løfter i

Et godt eksempel på dette er etableringen af Horsens Alliancen, som er et helt unikt samarbejde mellem Dansk Industri, LO, Business Horsens og Horsens Kommune.

Samarbejde, dynamik og vækst skaber grobund for masser af aktivitet i hele kommunen – og jeg og Horsens Byråd vil stædigt arbejde på at skabe de bedst mulige forudsætninger for yderligere vækst og bosætning i vores kommune.

Vækst og dynamik i Horsens Kommune Growth and dynamics in Horsens Municipality thousands of students from Denmark and abroad, for example at the VIA University College – Campus Horsens.

a network which helps make Horsens Municipality stand out. We join hands to create a solid foundation for growth and prosperity.

The former state prison in Horsens – today FÆNGSLET – is our most recent cultural institution and attraction with the potential of becoming a national and international tourist attraction with its impressive prison museum in an authentic setting and a wide range of concerts, events, meetings and conferences.

One of the fine examples of this collaboration is the Horsens Alliance which has been set up by the Confederation of Danish Industry, LO (Danish Confederation of Trade Unions), Business Horsens and Horsens Municipality.

FÆNGSLET has been one of the characteristic features of Horsens in the past and will represent Horsens in the future, maintaining and strengthening Horsens’ strong position in Danish minds and helping to brand Horsens as a cultural and event town for many years to come. Businesses, associations and culture in Horsens Municipality are active and competent on their own but have much more to offer working together as

The Horsens Alliance was launched at the end of 2013. Its objective is to improve business conditions as we work together to reduce the number of citizens on public assistance. Collaboration, dynamics and growth enable a wide range of activities throughout the municipality. I and Horsens City Council are committed to creating the best possible conditions of further growth and settlement in our municipality.

3


Udgiver: Forlaget Byprofil aps H.C. Andersens Vej 46 DK-9800 Hjørring Tel. +45 8651 0212 www.byprofil.dk michael@byprofil.dk Salg: Forlaget Byprofil aps. Forfatterliste – kommunale artikler: Horsens Kommune Fotografliste: En lang række bidragydere har leveret billeder til Horsens Kommunes profilbog. Hanne5 Photography, www.hanne5.dk AirPhoto DK, Inhouse Fotografi. Annoncetekster: Niels Henriksen. www.nordtext.dk Oversættelse: Topservice Technical Translations, www.topserv.dk Grafisk Produktion: Sbacks. www.sbacks.dk Tryk: Skabertrang, Silkeborg Bogtryk. www.sb-s.dk Copyright: Forlaget Byprofil aps. Tekst, foto, udformning og systematik er beskyttet I henhold til lov om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra udgiveren. Udgivet Juli 2015. ISBN 978-87-998330-0-9 Tak til alle implicerede parter - særligt Horsens Kommune og BusinessHorsens Se desuden bogen på www.byprofil.dk

4


INDHOLD - CONTENTS

uddannelsessteder

Rammerne blandt de bedste ������������������������������������������ 8 Outstanding settings

Horsens Gymnasium �������������������������������������� 88 Horsens HF & VUC ���������������������������������������� 90 Horsens Produktionshøjskole ������������������������� 92 Learnmark ���������������������������������������������������� 94 Sprogcenter Midt ������������������������������������������ 96 VIA Campus Horsens ������������������������������������� 98

Attraktive erhvervsuddannelser ������������������������������������ 10 Attractive vocational education programmes VIA Campus Horsens er en international smeltedigel ��� 16 VIA Campus Horsens: an international melting pot Innovative løsninger og teknologier skal udvikles lokalt og udbredes globalt �������������������������������������������� 22 Innovative solutions and technologies must be developed locally and distributed globally Kultur i hverdagen �������������������������������������������������������� 28 Culture for every day Levende midtby ����������������������������������������������������������� 34 Vibrant centre Erhvervshavn med stigende omsætning ���������������������� 40 Busy port with increasing turnover Vi mødes i Horsens Kommune ������������������������������������� 44 Let’s meet in Horsens Municipality Festivaler, koncerter og flot natur ��������������������������������� 48 Festivals, concerts and beautiful countryside Udvikling i ekspresfart �������������������������������������������������� 54 Development steaming ahead Horsens rocker med kulturen! �������������������������������������� 62 Culture – Horsens rocks! Fuldt tryk på kultur- og fritidsliv ������������������������������������ 72 Loads of cultural and recreational activities Sporten i Horsens har oplevet både fede og magre år � 78 Sports in Horsens have seen ups and downs

Virksomheder Attech Computer ����������������������������������������� 102 Batavus ������������������������������������������������������� 104 Bolig Horsens ���������������������������������������������� 106 Danish Crown ��������������������������������������������� 108 Dansk Boligbyg �������������������������������������������� 110 Depeche ������������������������������������������������������ 112 DKI logistics ������������������������������������������������� 114 DSV ������������������������������������������������������������� 116 EDC ������������������������������������������������������������� 118 El-installationsfirmaet Julsgaard �������������������� 120 Entreprenør Jens Karstensen ����������������������� 122 Fransen Group ��������������������������������������������� 124 Fængslet ����������������������������������������������������� 126 Hedensted VVS Service ������������������������������� 127 Gourvin �������������������������������������������������������� 128 Hatting ��������������������������������������������������������� 130 HM Entreprenør ������������������������������������������� 132 Horsens Fællesantenne Forening ����������������� 134 Horsens Yachtværft ������������������������������������� 136 HusCompagniet ������������������������������������������� 138 Hotel Danica ������������������������������������������������ 140 Hotel Pejsegården ���������������������������������������� 142 Inhouse Fotografi ����������������������������������������� 144 Insero ���������������������������������������������������������� 146 NSH Nordic ������������������������������������������������� 148 Stensballegaard Golfklub ����������������������������� 150 Tømrerfirmaet Horsens ��������������������������������� 151 Torntoft & Mortensen ����������������������������������� 152 VOLA ����������������������������������������������������������� 154 NordText ������������������������������������������������������ 156 TopService ��������������������������������������������������� 157 Sbacks �������������������������������������������������������� 158

Masser af nye boliger – masser af nye boligområder ��� 82 Lots of new homes – lots of new residential areas

5


www.hanne5.dk

6


7


Rammerne blandt de bedste Horsens er centrum i Danmarks næststørste byregion med knap 1 million indbyggere. Med sin suveræne logistiske beliggenhed er Horsens et attraktivt sted for etablering af virksomhed. Mange nye virksomheder og logistikbranchens markante tilstedeværelse er det bedste vidnesbyrd. Motorvej E45, der forbinder Nordog Sydeuropa, er lige ved døren. Der er 45 minutters kørsel til Billund Airport med omfattende internationalt rutenet og stor fragtomsætning. Fra København kan man nå Horsens på under 2½ time med tog. Der er container- og dybvandshavn kun 40 km fra centrum. Og endelig er de mange uddannelsesinstitutioner og det store antal internationale studerende garant for nem adgang til fremtidens højtuddannede arbejdskraft.

Erhvervsservice i særklasse Horsens løfter i flok, også når det gælder god erhvervsservice. Virksomhederne skal bare ringe til BusinessHorsens, der straks kører ud. Ingen opgave er for lille, og ingen udfordring for stor. Det er kommunens ambition at tilbyde landets bedste og mest fleksible rammer for virksomhedsdrift. Netværk til alle Nytilflyttede medarbejdere, hvad enten det er danske eller udenlandske, har brug for netværk. Både når det gælder faglige og sociale netværk, kan BusinessHorsens hjælpe dig videre.

Outstanding settings Horsens is the centre of the second largest city region in Denmark with close to 1 million inhabitants. With its ideal logistic location, Horsens is an attractive place for setting up businesses. Many new companies and the distinct presence of the logistic industry testify to this. The E45 connecting North and South Europe is just outside the door. Billund Airport with its extensive international network and large freight turnover is a 45 minutes’ drive away. It takes less than 2.5 hours to go by train from Copenhagen to Horsens. Only 40 km from the centre is a container and deep-water harbour. Add to this the wide range of educational institutions and the large number of international students allowing easy access to the highly educated workforce of the future.

8

Outstanding business services Horsens joins hands, also in excellent business services. Businesses just call BusinessHorsens who will turn out immediately. No task is too small and no challenge too big. The Municipality aims to offer the best and most flexible settings for business activities in Denmark. Networking for everybody New arrivals, from Denmark and abroad, need networks. BusinessHorsens can assist you with both professional and social networks.


Erhvervschef Torben Busk, businesshorsens

9


I Horsens kan du tage en erhvervsuddannelse på • Bygholm Landbrugsskole • Social- og sundhedsskolen • Learnmark Business, Learnmark Horsens • Learnmark Tech, Learnmark Horsens

10


Attraktive erhvervsuddannelser Smed, social- og sundhedshjælper, sekretær, butiksassistent eller landmand. Det er bare et udpluk af de mange erhvervsuddannelser, som unge og voksne kan vælge imellem i Horsens. Det særlige for erhvervsuddannelserne er, at de består af både skole- og praktikophold. Det samlede uddannelsesforløb er typisk 4 år. Løfter i flok I Horsens er vi særligt gode til at samarbejde om de unges erhvervsuddannelser. Her løfter både det lokale erhvervsliv, Horsens Kommune, ungdomsuddannelser og faglige organisationer nemlig i flok. Derfor har Horsens i flere år været blandt landets bedste til at sikre eleverne praktikpladser. Reform I august 2015 træder en ny reform af erhvervsuddannelserne i kraft. Målet er at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, så flere tager en erhvervsuddannelse. Midlerne er blandt andet en forenklet struktur, hvor eleverne først skal træffe deres endelige uddannelsesvalg efter et halvt år, et styrket ungdomsmiljø, talentspor og praktikpladsgaranti.

Talentudvikling Mantraet i uddannelsesverdenen er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt. Derfor sætter man på erhvervsuddannelserne også fokus på talentudvikling. Det sker fx gennem særlige forløb for udvalgte elever og DM i Skills, hvor lærlinge og elever konkurrerer om at blive Danmarks bedste inden for deres fag. Mangel på dygtige faglærte Danmark er udover at være et vidensamfund også et højteknologisk produktionssamfund. Flere undersøgelser peger på, at vi i nær fremtid kommer til at mangle mange dygtige faglærte, som kan varetage fremtidens job i produktionsvirksomheder. Derfor har vi i Horsens en forpligtelse til at tilbyde attraktive erhvervsuddannelser og være på forkant med udviklingen – og det lever vi op til!

EUX-uddannelser Jeg har store forventninger til reformen, fordi den også har fokus på, at flere fagligt stærke unge vælger erhvervsuddannelserne. Her er de nye EUX-uddannelser, hvor man både får en erhvervsuddannelse og gymnasiefag, der giver studiekompetencer til videregående uddannelser, helt centrale. Fra flere videregående uddannelser hører jeg ofte at studerende, der også har den praktisk faglige baggrund, er særligt dygtige, fordi de både har forståelse for håndværket, materialerne og den teoretiske viden. I Horsens kan man vælge EUX-uddannelser på alle erhvervsuddannelser.

Hans Werner Jacobsen Direktør på Learnmark Horsens

11


12


Attractive vocational education programmes Blacksmith, social and health care assistant, secretary, shop attendant or farmer are only a few of the many vocational education programmes available to young people and adults in Horsens. Vocational education is characterised by alternating practical training in a company with teaching at a vocational college, a process typically lasting 4 years. Joining hands In Horsens, we excel in our collaboration in vocational education for young people as local businesses, Horsens Municipality, youth education programmes and trade unions join hands. That’s why Horsens has been one of the leading municipalities in securing internships for the students. Reform A new reform of vocational education will take effect from August 2015 the objective of which is to make it more attractive so that more will take a vocational education. The means will be a simplified structure where the students will not choose their education until after six months, improved youth environment, talent tracks and guaranteed internships. EUX programmes I have high hopes from this reform as it also focuses on ensuring that more young people with a strong professional background will choose vocational education programmes. One of the key elements is the new EUX programmes combining vocational education with upper secondary school subjects for study competencies in further education.

I’m often told by several further educational programmes that students with a practical professional background have special competencies as they understand the craft, the materials and also the academic knowledge. Students can choose EUX programmes in all vocational education programmes in Horsens. Talent development The mantra in education is to make every student as proficient as possible and that’s why the vocational education programmes focus on talent development, for example through special processes for selected students and the Danish championships in Skills where apprentices and students compete to win the title as the best in Denmark in their craft. Lack of competent craftsmen Denmark is not only a knowledge-based society but also a high-tech production society. Several studies indicate that we will have a serious shortage of competent craftsmen to handle future jobs in production companies in the near future. In Horsens, we are committed to offering attractive vocational education programmes and keeping ahead of developments - and we deliver on this commitment.

13


Learnmark Horsens

14


15


VIA Campus Horsens er en international smeltedigel VIA Campus Horsens er en del af VIA University College, der med mere end 40 uddannelser og 18.000 studerende centreret omkring 7 campusbyer på tværs af Jylland er Danmarks tredje største uddannelsesinstitution. Læs mere om uddannelserne på Campus Horsens på via.dk/horsens

Omkring 4.000 studerende – hvoraf halvdelen er udenlandske studerende – skaber et aktivt internationalt studiemiljø på Campus Horsens. Her er der fokus på at uddanne studerende, der både skal kunne arbejde på tværs af fagligheder, sprog og kulturer. Mange af de studerende vil nemlig i fremtiden komme til at arbejde internationalt, og det bliver de godt forberedt til på deres uddannelse. Studerende fra 60 nationer Der er studerende fra mere end 60 forskellige nationer repræsenteret på VIAs 22 forskellige uddannelser i Horsens. Og alle de studerende vil i løbet af uddannelsen komme til at indgå i samarbejder, hvor det bliver en udfordring for dem at kommunikere og at forstå hinandens fagligheder– fx i forhold til at tænke energieffektive løsninger i forbindelse med byggerier. De studerende lærer samtidig at samarbejde og udnytte hinandens forskelligheder i en forståelse af, at de skal nå et fælles mål. Det er en vigtig læring at tage med sig, når de skal videre ud på arbejdsmarkedet.

Kolorit og nye input De internationale studerende sætter kolorit på Campus Horsens. De involverer sig, de engagerer sig både i studiearbejdet og de mange sociale aktiviteter i Horsens by. Desuden kommer de med input fra deres egne landes faglige traditioner, og det er med til at give undervisningen nye dimensioner. Studie- og praktikophold Det internationale perspektiv på Campus Horsens bliver også forstærket af, at danske studerende i stadig højere grad prioriterer at tage på studieophold eller praktikophold i udlandet. Erfaringerne fra disse ophold tager de med sig retur, og sætter dem i spil på uddannelserne og i sidste ende tilbage på arbejdsmarkedet. Samarbejde verden rundt VIAs uddannelser har samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner og universiteter over det meste af verden. Nogle steder drejer det sig primært om udveksling af studerende – andre steder er samarbejdet vidtfavnende og danner rammen om flerårige udviklingsprojekter, hvor mange studerende bliver involveret.

Med studerende fra 60 forskellige nationer, er der mange forskellige kulturer repræsenteret på Campus Horsens. Det er med til at skabe et helt unikt studiemiljø, hvor de studerende lærer af hinandens måder at angribe faglige udfordringer på. Students from 60 different countries represent a wide range of various cultures at Campus Horsens which helps create a quite unique study environment where students also learn from each other how to meet professional challenges.

16


17


VIA Campus Horsens is part of the VIA University College. With more than 40 programmes and 18,000 students centred around 7 campus towns in Jutland, it is the third largest institution of education in Denmark. Read more about the programmes at Campus Horsens at via.dk/horsens

18


Den nybyggede sportshal og kollegieboligerne gør, at der altid er livlig aktivitet rundt om og på Campus Horsens. De studerende har adgang til Campus Horsens døgnet rundt. Så fra tidlig morgen til sen aften sidder der studerende og arbejder individuelt eller i grupper. With the newly built sports hall and the halls of residence, activities at and around Campus Horsens are always lively. Students have round-the-clock access to Campus Horsens and from early in the morning to late at night, students will be working on their own or in groups.

VIA Campus Horsens: an international melting pot Some 4,000 students, half of them foreign, create an active, international study environment at Campus Horsens. The campus offers programmes for students who must be able to work across professions, languages and cultures as many of the students will be working internationally. Their education will prepare them ideally for this. Students from 60 countries Students from more than 60 different countries attend VIA’s 22 different programmes in Horsens. During the programme, each student will enter into collaborative projects challenging them to communicate and to understand each other’s skills, for example designing energy-efficient solutions for construction projects. At the same time, the students will learn how to collaborate and utilise each other’s differences as they work to reach a common goal. This is an important lesson they can use as they move into the labour market.

New inputs and variety International students spice up Campus Horsens. They get involved in study-related tasks and the many social activities and events in the city of Horsens. They also bring input from their local professional traditions which create a new dimension in education. Study visits and internships Campus Horsens’ international perspective is reinforced as more and more Danish students study or do internships abroad. They bring back experience from their studies and use them in the programmes and ultimately in the labour market. World-wide collaboration VIA’s programmes have established collaboration agreements with institutions of education and universities from most parts of the world. Some agreements mainly concern the exchange of students while others involve closer collaboration and form the basis of multiyear development projects with the participation of many students.

19


20


Campus Horsens Sociale aktiviteter er en god måde at integrere internationale studerende på. Og på Campus Horsens gør bl.a. De Studerendes Råd en stor indsats for at arrangere mange forskellige sociale events til glæde for alle studerende. Social activities are always an efficient way of integrating international students. The Student Council (DSR) at Campus Horsens works hard to organise a wide range of social events to the benefit of all students.

21


Innovative løsninger og teknologier skal udvikles lokalt og udbredes globalt Fonden Insero Horsens investerer i iværksættervirksomheder, udviklingsprojekter, udviklingsmiljøer samt i lokale initiativer inden for uddannelse, sport og kultur. For at tiltrække den nyeste viden, tænker Insero globalt og udvikler samtidig lokalområdets styrke som levende laboratorium.

22

”Vores vision er at gøre området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde til Danmarks stærkeste kompetencecenter inden for energi og kommunikationsteknologi. Den vision forfølger vi ved at stille vores dybe faglige viden til rådighed, og ved at gå foran med nye, integrerede løsninger og udviklingsprojekter,” forklarer Mogens Vig Pedersen, administrerende direktør i Insero.


Insero har investeret i en række iværksættere. Brainreader er en af dem, og de har udviklet et banebrydende teknologisk værktøj til tidlig og præcis registrering af anormaliteter i hjerne. Insero has invested in various entrepreneurs. One of them is Brainreader who has developed a pioneering technological tool for early and accurate registration of brain anomalies. Jamila Ahdidan

23


Insero tilbyder adgang til et stort, levende laboratorium inden for energi og kommunikationsteknologi i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Her tester virksomheder og iværksættere de nyeste produkter og teknologier sammen med almindelige familier. Insero provides access to a large, living laboratory in energy and communication technology in the area between Horsens, Hedensted, Vejle and Juelsminde where companies and entrepreneurs are testing their latest products and technologies along with ordinary families.

Udviklingsmiljøer danner rammen om Inseros arbejde med at udvikle og tiltrække global viden og omsætte den til innovative produkter. Vitus Bering Innovation Park i Horsens tilbyder og værksteder til virksomheder. Insero har til daglig kontorer i bygningen. Development environments form the basis of Insero’s efforts to develop and attract global knowledge and translate it into innovative products. Vitus Bering Innovation Park in Horsens offers companies various facilities and workshops. The building is also home to Insero’s offices.

Innovative solutions and technologies must be developed locally and distributed globally

24

Fonden Insero Horsens invests in entrepreneurial companies, development projects, development environments and local initiatives in education, sports and culture by adapting a global perspective and at the same time developing the strengths of the local community as a living lab to attract the latest know-how. “We want to turn the area between Horsens, Hedensted, Vejle and Juelsminde into Denmark’s strongest centre of competence in energy and communication technology. We follow this vision by making our extensive professional know-how available and by leading the way with new and integrated solutions and development projects,” Mogens Vig Pedersen, managing director of Insero, says.


Direktør Mogens Vig Pedersen, INSERO

Venture capital develops the growth businesses of the future Investing venture capital in entrepreneurial companies presenting a scalable business concept and providing growth capital for mature companies with global ambitions are crucial to Insero’s strategy.

Specialised counselling, extensive professional knowledge, venture capital as well as access to attractive testing facilities and living laboratories create a synergy allowing Insero to offer entrepreneurs and companies options they cannot find anywhere else.

“We seek companies and entrepreneurs offering great growth potential to allow them to commercialise their products or gain a foothold in new markets. Our objective is to ensure a return on our investment but also to create local jobs and to contribute to a dynamic business life in Horsens and its surroundings,” Mr Pedersen explains.

25


www.hanne5.dk

26


Søndergade, Horsens

27


www.hanne5.dk

Kultur i hverdagen Horsens Ny Teater er et hus for alle. Horsens Ny Teater is open to everyone.

Horsens Ny Teater er et mangfoldigt og spændende hus. Teatret blev oprindeligt bygget i 1909 som Horsens Teater af arkitekt Christian Fussing og udsmykket af billedhuggeren Elias Ølsgaard. Efter i en årrække af have fungeret som teater og senere biograf lå teatret ubrugt hen i 14 år, indtil det i 1992 blev ombygget til dét, vi kender i dag: et moderne kulturhus med en stærkt udvidet scene, konferencerum, restauranter, foredragssal m.v. I den forbindelse kom teatret til at hedde Horsens Ny Teater.

28

Husets primære sal er den stemningsfyldte og smukke Store Sal. Derudover rummer huset også den intime og karakteristiske Kvium Sal prydet med nogle af Michael Kviums nyeste kunstværker. Horsens Ny Teater præsenterer en bred vifte af kulturarrangementer – både veletablerede danske navne, men også nogle af de nye dygtige skud på stammen. Teatret er byens samlingssted – et kulturhus i øjenhøjde, hvor der præsenteres kulturoplevelser helt tæt på. Her er noget for alle og noget for enhver smag.


Det unikke og det nære! Horsens Ny Teater gør en dyd ud af at fastholde disse elementer og gør sig derfor stor umage med at forfølge selv de små detaljer, der gør oplevelsen endnu større. Horsens Ny Teater værdsætter et tæt samarbejde med foreninger og andre kulturinstitutioner i byen – herunder Komediehuset, Kulisselageret, Horsens & Friends m.fl. Alt sammen med det formål at hjælpe med til at brande Horsens som en stærk og interessant kulturby.

29


Culture for every day Horsens Ny Teater is an exciting building with many facets. It was originally built in 1909 as Horsens Teater, designed by the architect Christian Fussing, with decorations by the sculptor Elias Ølsgaard. Having served as a theatre, and later a cinema for a number of years, it was disused for fourteen years. In 1992 it was restructured to become the complex we know today, with an extended stage, conference rooms, restaurants, a lecture hall and other facilities. Its name was then changed to Horsens Ny Teater (New Theatre).

Horsens Ny Teater presents a wide range of cultural arrangements, some with established Danish artists, and others with talented newcomers. The theatre is a meeting point at the heart of the town – a culture centre at eye level, where you enjoy culture at close range. There is something for everyone and to suit all tastes. It is unique and intimate! Horsens Ny Teater makes a point of focusing on these particular elements, and goes to a lot of trouble to get all the small details right – that is what makes a good experience great.

Horsens Ny Teater values the close collaboration with societies and other cultural institutions in the town The attractive Store Sal with its fine atmosphere is the – such as Komediehuset, Kulisselageret, Horsens & main auditorium. The centre also includes the charac- Friends and several others. teristic and intimate Kvium Sal, decorated with some of Michael Kvium’s latest art work. It all helps to achieve the purpose of branding Horsens as a strong cultural magnet.

30

www.hanne5.dk


31


www.hanne5.dk

32


33


34

www.hanne5.dk


Levende midtby En levende midtby med spændende oplevelser og et rigt shoppingmiljø finder du i Horsens. CityHorsens er krumtappen, når det drejer sig om at skabe et spændende shoppingliv i kombination med events, kulturelle begivenheder og Cityoplevelser. CityHorsens’ vision er at tilbyde den ultimative indkøbsoplevelse gennem god service, hyggelig stemning og et attraktivt udvalg af butikker. Når man er medlem af CityHorsens, er man samtidig medlem af et fællesskab. Her samles man om det fælles mål at give kunderne en helt speciel oplevelse og et stort udbud af varer. Energien og vitaliteten fra

de mange aktiviteter i Horsens Citys brede gågade er en uforglemmelig oplevelse for enhver, der besøger den dynamiske by. Forstil dig at shoppe på en varm sommerdag, hvor du kigger til siden for at se, at du går midt i et stort legetøjsmarked, eller du kan gå på Torvet og opleve et musikarrangement sammen med dine venner. Eller en juledag med let sne, hvor man kan nyde duften af brændte mandler og blive underholdt af julenisser. Og det er bare nogle få aktiviteter som du kan opleve, og som gør Horsens City til et fantastisk sted at besøge.

35


www.hanne5.dk

www.hanne5.dk

36


www.hanne5.dk

Vibrant centre Horsens has a vibrant centre offering loads of things to see and do plus a versatile shopping environment. CityHorsens is the pivot point in terms of creating this wonderful shopping scene combined with events, cultural events and City experiences. CityHorsens’ vision is to provide the ultimate shopping experience through a combination of excellent service, a cosy atmosphere and an attractive range of shops. As a member of CityHorsens, you are also part of a community where you gather round a common goal: to offer the customers a unique experience and a

wide selection of goods. The vibrant vitality witnessed from the wide range of activities in Horsens City’s wide pedestrian street is something anyone visiting this energetic city will not forget. Imagine shopping on a hot summer’s day glancing to your left just to notice that you are walking through a large toy market or visiting the Torvet to enjoy the music with your friends. Or imagine a day in December in a light snow, enjoying the smell of burnt almonds or the performance of a group of Christmas elves. This is just a few examples of the many activities available to you which make Horsens City a wonderful place to visit.

37


www.inhousefotografi.dk

38


Gammel toldbod p책 Horsens havn

39


Horsens Erhvervshavn har en unik geografisk beliggenhed. The Port of Horsens has a unique location.

Erhvervshavn med stigende omsĂŚtning

40


Horsens Erhvervshavn har en unik geografisk beliggenhed tæt på storskibsruterne og med få minutters kørsel fra kajkant til et udbygget motorvejsnet.

Horsens Erhvervshavn modtager ca. 500 skibe årligt, og der håndteredes i 2014 ca. 750.000 tons gods, svarende til 25.000 lastbiler.

Havnen fokuserer rent strategisk på mindre og mellemstore godstransporter ikke blot til Østjylland, men især til og fra markederne i Baltikum og Østeuropa.

Horsens Havn forventer en støt stigende godsomsætning, primært med fokus på de nævnte forretningsområder samt løbende investeringer i moderne håndteringsudstyr og faciliteter.

På havnen håndteres en bred vifte af varegrupper med moderne kranudrustning. Der foretages løbende investeringer for at sikre, at de nødvendige anløbskajer, arealer og pakhuse er til rådighed. Største varegrupper er foderstoffer, jernskrot, skærver, stål og kemiske produkter.

Horsens Erhvervshavn er en kommunal selvstyrehavn, der tilbyder en 2 km lang anløbskaj og havnearealer på 340.000 m2 med havnerelateret virksomhed.

41


Horsens Havn forventer en støt stigende godsomsÌtning. The Port of Horsens expects steadily increasing cargo turnover.

42


Busy port with increasing turnover The Port of Horsens – Horsens Erhvervshavn – is uniquely located close to major shipping routes, but only a few minutes’ drive from the quay to an extensive motorway network.

About 500 ships call at the Port of Horsens each year, and in 2014 approximately 750,000 tons of goods were handled, corresponding to 25,000 truckloads.

Strategically, the port focuses on small and mediumsized cargos, not just to Eastern Jutland, but especially to and from markets in the Baltic countries and Eastern Europe.

The Port of Horsens expects steadily increasing cargo turnover, chiefly in the business areas mentioned, and regular investments in modern handling equipment and facilities.

Modern cranes handle a wide range of cargo types. Continual investments ensure that the necessary quays, harbour areas and warehouses are available. The largest cargo categories are feedstuffs, scrap iron, broken stones, steel and chemical products.

It operates as an independent company in the municipality of Horsens, with two kilometres of arrival quays and a harbour area of 340,000 m2 with the associated activities.

43


44


Vi mødes i Horsens Kommune MEETING Horsens er resultatet af en by i vækst, der har erkendt et behov for at blive mere synlig på det nationale møde- og kongreslandkort. Efter succesen med EU-møderne i 2012 blev det besluttet at MEETING Horsens skulle etableres, og i dag hjælper vi virksomheder, store som små, med at konceptudvikle, planlægge og realisere alle former for møder, kongresser og konferencer. Det trafikale knudepunkt med Billund Lufthavn og motorvejsnettet ved E45 samt tog- og busstation i centrum knytter det lokale sammen med det nationale – og skaber videre forbindelse internationalt. Nemt og sikkert. Byens venues spænder lige fra de klassiske konferencerum på byens hoteller til de anderledes lokaler på FÆNGSLET, Forum Horsens og endda byens kunstmuseum. Så uanset hvilke behov en virksomhed har, finder vi et velegnet venue, der passer til det specifikke ønske.

Målet er at markedsføre Horsens, og især tiltrække de arrangementer, der ikke i forvejen har fundet vej til kommunen. MEETING Horsens skal ses som en service til det lokale erhvervsliv, der kan overlade alt det praktiske og logistiske arbejde til os. Det er nemlig i disse virksomheder, det kæmpe potentielle netværk eksisterer, som giver mulighed for at trække de helt store erhvervsturismegæster til kommunen. Vi tilbyder et unikt værtskab og sørger for at alle føler sig hjemme i Horsens, uanset størrelsen på arrangementet. Servicering af mødedeltagernes ledsagere tænkes også ind i pakken, og vægtes ligeså højt som resten af arrangementet. Æren for hele arrangementet tilfalder virksomheden selv, og MEETING Horsens’ arbejde med værtsrollen foregår blot i kulissen.

Let’s meet in Horsens Municipality MEETING Horsens is the result of growth in the town and recognition of its need to make itself more visible to national meeting and congress organisers. After the success of the EU presidency meetings in 2012, it was decided to set up MEETING Horsens, so today we help large and small companies to develop concepts, plan and implement all kinds of meetings, congresses and conferences. The traffic intersections with Billund Airport and the E45 motorway network and the central rail and bus station provide link local and national connections – thus creating further international links. It’s easy and secure. The town can offer all kinds of venues, from classic conference rooms at the hotels to the alternative facilities at FÆNGSLET, Forum Horsens and even at the art museum. So no matter what a company is looking for, we can find a suitable venue that fulfils their specific wishes.

The aim is to put Horsens on the market and especially to attract arrangements that have not already found their way to the area. MEETING Horsens should be considered as a service for the local business community, who can then hand over all the logistics and practical work to us. There is in fact an enormous potential network in these companies, which will make it possible to attract the really important business tourism to the municipality. We can provide a unique hosting service and make sure everyone feels at home in Horsens, no matter how big or small the arrangement is. Providing service for participants at meetings is also included in the package, and is given the same high priority as the rest of the arrangement. All the credit for the arrangement goes to the company itself, and all the work for the host role carried out by MEETING Horsens will remain in the background.

Forum Horsens kan tage de helt store møder og konferencer på elegant vis – her er der gjort klar til konference under det danske EU-formandskab i 2012, da Horsens var værtsby. Forum Horsens elegantly accommodates the very largest meetings and conferences – on this occasion it was a conference during the Danish EU presidency in 2012, when Horsens was the host town.

45


46


Den Genfundne Bro står der – smuk og helt bemærkelsesværdig. Broen blev oprindeligt opført i 1899, så toget mellem Horsens og Silkeborg kunne passere Gudenåen. Broen var dengang Nordens største jernbanebro. I 1929 blev broen dækket af jord, da man skulle udvide sporbredden, så togene kunne transportere mere gods. Samtidig blev Gudenåen ledt igennem et bredt betonrør. Toget kørte sin sidste tur på strækningen i 1968, og jernbanestrækningen blev forvandlet til natursti. I 2013 begyndte arbejdet med at fritgrave broen og Den genfundne Bro blev officielt indviet i december 2014. The Rediscovered Bridge – beautiful and remarkably well preserved. The bridge was originally built in 1899, to carry trains between Horsens and Silkeborg over the Gudenå. At that time it was the largest railway bridge in Scandinavia. In 1929 it was buried in soil, as the width of the track was to be enlarged to make it possible to carry more goods. At the same time the Gudenå was channelled through a wide concrete pipe. The last train ran along this stretch in 1968, and the route followed by the railway was laid out as a nature trail. Work began in 2013 to uncover the bridge, and the Rediscovered Bridge was officially opened in December 2014.

www.inhousefotografi.dk

47


Den Genfundne Bro står der – smuk og helt bemærkelsesværdig. Broen blev oprindeligt opført i 1899, så toget mellem Horsens og Silkeborg kunne passere Gudenåen. Broen var dengang Nordens største jernbanebro. I 1929 blev broen dækket af jord, da man skulle udvide sporbredden, så togene kunne transportere mere gods. Samtidig blev Gudenåen ledt igennem et bredt betonrør. Toget kørte sin sidste tur på strækningen i 1968, og jernbanestrækningen blev forvandlet til natursti. I 2013 begyndte arbejdet med at fritgrave broen og Den genfundne Bro blev officielt indviet i december 2014. The Rediscovered Bridge – beautiful and remarkably well preserved. The bridge was originally built in 1899, to carry trains between Horsens and Silkeborg over the Gudenå. At that time it was the largest railway bridge in Scandinavia. In 1929 it was buried in soil, as the width of the track was to be enlarged to make it possible to carry more goods. At the same time the Gudenå was channelled through a wide concrete pipe. The last train ran along this stretch in 1968, and the route followed by the railway was laid out as a nature trail. Work began in 2013 to uncover the bridge, and the Rediscovered Bridge was officially opened in December 2014.

Gudenåen snor sig gennem dele af Horsens Kommune, og der er fine muligheder for en kanotur. The Gudenå winds through parts of Horsens Municipality, and conditions are ideal for canoeing.

48


Horsens er, ud over sin smukke natur, kendt for masser af koncerter, festivaler og store events. Hvert år afholdes blandt andet en af Europas største middelalderfestivaler med op mod 100.000 gæster. Her et billede fra ridderturneringen. Besides the beautiful countryside, Horsens is renowned for lots of concerts, festivals and great events. These events include one of the biggest Middle Ages Festivals in Europe, with up to 100,000 visitors. The picture shows a tournament.

Festivaler, koncerter og flot natur I Horsens har vi gjort det til vores fornemmeste opgave at skabe rammerne for de bedste oplevelser. Du finder alt fra spændende museer og overraskende shopping, til de skønneste naturperler fra Gudenåen i vest til Endelave i øst. Tag med til Endelave, øen med de vilde kaniner. Hop på Naturstien fra Horsens til Silkeborg og oplev Den Genfundne Bro, der blev gravet fri i 2014. Eller lad turen gå til Klostermølle og Sukkertoppen, et af de smukkeste steder langs Gudenåen. Du kan cykle, ride, vandre eller bare nyde madkurven fyldt med lokale specialiteter.

Du kan også nuppe en af de gratis cykler og tage turen rundt til alle byens museer. Besøg f.eks. FÆNGSLET, der har haft stor indflydelse på Horsens’ historie siden 1853, og nu inviterer dig ind bag murene. Danmarks Industrimuseum, der har til huse i det tidligere elektricitets- og gasværk. Og Horsens Kunstmuseum, der blandt andet har en stor samling af Michael Kviums værker. Mulighederne er mange – ikke mindst når Horsens udvider paletten af oplevelser med koncerter, festivaler og events. Se, hvad du kan opleve og fyld kufferten med gode oplevelser på VISITHORSENS.dk

49


50


Festivals, concerts and beautiful countryside In Horsens we do our very best to set the scene and make your visit a pleasant experience. You will find everything from exciting museums and surprisingly good shopping to lovely natural scenery from the Gudenå in the west to Endelave in the east. Cross over to Endelave, the island with the wild rabbits. Or follow the nature trail from Horsens to Silkeborg and see the rediscovered bridge that was excavated in 2014. Or you could visit Klostermølle and Sukkertoppen, one of the prettiest places along the Gudenå. You can cycle, ride a horse, walk, or simply enjoy a picnic of delicious local specialities.

Alternatively, you can borrow a bike free of charge and go on a tour of the town’s museums. One of these is FÆNGSLET, which has made its mark on the history of Horsens since 1853, and now you are invited in behind the walls. The former power station and gasworks now houses Danmarks Industrimuseum. Among other things, Horsens Art Museum has a large collection of Michael Kvium’s work. There is plenty of choice – especially when Horsens is expanding its palette of concerts, festivals and events. Find out how much there is to see do at VISITHORSENS.dk and pack your stay with great activities.

Kunstmaleren Michael Kvium er født og opvokset i Horsens, og Horsens Kunstmuseum har en kæmpe samling af Kviums værker. The artist, Michael Kvium was born and grew up in Horsens, and Horsens Art Museum has a large collection of his works.

51


www.hanne5.dk

52


EuropĂŚisk middelalderfestival

53


Liv på Søndergade foran Danmarks mindste kulturhus – Kuben. Things are lively on Søndergade in the smallest culture centre in Denmark – Kuben

Udvikling i ekspresfart I Horsens er der god tradition for – i samarbejde med rådgivere, investorer og initiativtagere - at skabe smukke og harmoniske helhedsløsninger, både når det gælder nyt byggeri og forskønnelse af det eksisterende. Horsens er kendt for en bred vifte af arkitektoniske perler. Det gælder for eksempel nogle af byens ældste huse lige fra Det Lichtenbergske Palæ, Søndergades Apotek og huse med bindingsværk til de seneste årtiers modernisme.

54

Højhuse til erhverv og boliger knejser desuden mod himlen. For eksempel Horsens Hus, Holmboe Hus, VUC, Rørfabrikken, Ternelunden m.v. Industribyens hæderkronede bygninger er der også taget kærligt hånd om. Renoveringer med stor respekt for det oprindelige udtryk ses i bygninger som Bastian, Malteriet og Hede Nielsens gamle fabrik. Sidstnævnte huser i dag byens domhus. Seneste skud på stammen bliver udviklingen af den nordlige side af Horsens Havn, der ud over boliger


og liberale erhverv også skal huse et kombineret medie- og kulturhus til glæde for byens borgere og ikke mindst de mange internationale studerende. Som by har Horsens udviklet sig med ekspresfart de seneste 15 år. I dag er Horsens i langt højere grad blevet til borgernes by, hvor der sker en masse spændende ting. Kreative tiltag er skudt op som for eksempel Kuben på Søndergade, hvor borgerne frit og ganske gratis kan udfolde sig.

For yderligere at skabe en oplevelsesrig og attraktiv bymidte er der lavet forskellige aktiviteter, som først og fremmest henvender sig til børn, unge og børnefamilier. For eksempel en street- og skøjtebane på Rådhustorvet, gynger på Torvet, mobile minidrivhuse og meget mere.

55


Development steaming ahead In Horsens there is a strong tradition for consultants, investors and prime movers to work together and create attractive and harmonious complete solutions in new buildings or enhancing those that already exist. The town is known for a series of architectural gems. These include some of the oldest buildings in the town, such as the Lichtenberg Mansion, the pharmacy in Søndergade and timber-framed buildings as well as the modern developments of recent decades. High-rise buildings for business and housing stand proudly against the sky, such as Horsens Hus, the Holmboe house, VUC (adult education centre) and residential blocks at Rørfabrikken and Ternelunden. Distinguished and historic buildings in the industrial area have also been respectfully refurbished, preserving the original expression, for instance at Bastian, the Malthouse and the Hede Nielsen factory. Today, the former Hede Nielsen factory is the courthouse.

56

The most recent development has been the refurbishment of the north side of Horsens Harbour, where in addition to housing and professional offices and businesses, there will be a combined media and culture centre for the benefit of local people and international students. As a town, Horsens has advanced by leaps and bounds in the last fifteen years. Today it is to a far greater degree the citizens’ town, with lots of exciting things going on. There are creative initiatives such as Kuben on Søndergade, where activities for the townspeople are free of charge. Other ideas have been implemented to create an attractive and stimulating town centre, especially for children and young people and their families: for example a roller-skating course and in winter a skating rink on Torvet, or mobile mini-greenhouses, and more.


www.hanne5.dk

57


www.hanne5.dk

58


59


www.hanne5.dk

60


61


U2

Poul McCartney

62

Horsens and friends

Horsens and friends


Horsens rocker med kulturen - er blevet en velkendt talemåde ikke bare i Horsens, men i hele Danmark. Horsens er kendt som byen, hvor verdensnavnene spiller. Det startede med Bob Dylan og Robbie Williams. Fortsatte med Tom Jones, David Bowie, Elton John, Bryan Adams og José Carreras.

Horsens & Friends er arrangøren af de store koncerter – et netværksselskab på næsten hundrede virksomheder, som gør satsningerne økonomisk muligt. Horsens & Friends organiserer koncerterne i tæt samarbejde med hundredvis af frivillige, Horsens Kommune, politi, brandvæsen etc.

Så kom Paul McCartney, R.E.M. – og i 2006 kunne 2 x 85.000 publikummer overvære koncerter med Madonna og Rolling Stones. Dernæst fulgte AC/DC og U2 i 2010 og Metallica i 2014.

Rasmus Seebach

Art Poeple

63


www.hanne5.dk

Aerosmith

64

Lars Juul, Horsens Folkeblad


Horsens & Friends organiserer koncerterne i tæt samarbejde med blandt andre hundredvis af frivillige. Her er det ACDC Horsens & Friends organise the concerts, working closely together with others, including hundreds of volunteers. This time it was ACDC

AC/DC

Lars Juul, Horsens Folkeblad

Culture – Horsens rocks! - This has in fact almost become a slogan, not just in Horsens, but all over Denmark. Horsens is the town where world names come to play. First it was Bob Dylan and Robbie Williams. Then came Tom Jones, David Bowie, Elton John, Bryan Adams and José Carreras. They were followed by Paul McCartney, and R.E.M. – and in 2006 Madonna and the Rolling Stones drew audiences of 85,000. In 2010 it was AC/DC and U2, and in Metallica in 2014.

The big concerts are arranged by Horsens & Friends – a network consisting of nearly a hundred companies whose backing makes the investments possible financially. Horsens & Friends work closely with hundreds of volunteers to organise the concerts, besides Horsens Municipality, the police, the fire services and others.

65


www.hanne5.dk

66


67


www.hanne5.dk

www.hanne5.dk

68

www.hanne5.dk


www.hanne5.dk

www.hanne5.dk

69


Kulturinstitutionen FĂŚngslet

70


www.hanne5.dk

www.hanne5.dk

www.hanne5.dk

www.hanne5.dk

71


Fuldt tryk på kultur- og fritidsliv Statsfængslet i Horsens blev lukket som fængsel i 2006 og de indsatte blev flyttet til det splinternye Statsfængslet Østjylland. The Horsens State Prison closed as a prison in 2006 and the prisoners were moved to the brand new Statsfængslet Østjylland. KulisseLageret byder på både spændende nyheder og mere etablerede navne. Her er det Michael Simpson på scenen i det dynamiske spillested. KulisseLageret features exciting new names as well as established performers; Michael Simpson on stage at this vibrant venue.

72

Horsens Kommune har gennem mange år satset på et aktivt kultur- og fritidsliv for både kommunens egne borgere og for de mange turister og gæster. Og der er masser af spændende aktiviteter året rundt for børn og voksne i alle aldre. Fængslet Det tidligere statsfængsels historiske bygninger på Fussingsvej i Horsens blev købt af Horsens Kommune i 2014. De fantastiske bygninger er i dag hjemsted for kulturinstitutionen FÆNGSLET, som vil blive en turistattraktion på internationalt niveau. Bygningerne danner blandt andet rammen om et fængselsmuseum med verdens største samling af genstande, der fortæller 150 års fængselshistorie. Endvidere rummer bygningerne Horsens Kommunes turistinformation, et overnatningssted SleepIn, kontorfællesskabet 2. øst og masser af erhvervsarrangementer, festivaler og koncerter.

Forum Horsens Forum Horsens summer af liv året rundt – af aktiviteter indenfor sport, kultur og konferencevirksomhed. Forum Horsens rummer moderne faciliteter både til svømmegæsterne i Aqua Forum, foreningsaktiviteter i hallerne samt til konferencer i velfungerende rammer. I Forum Horsens og CASA Arena findes både de løbende foreningsaktiviteter og kampe på sportens område samt store events i form af koncerter, TV shows, Speedway GP’er og mange andre arrangementer. Kulturstationen i Horsens. Kulturstationen er samlingsstedet for kommunens kunst- og kulturskoler. Kulturstationens skoler tilbyder professionel undervisning i ballet, musik, teater, kunst og design. Kulturstationens skoler underviser hver uge over 2000 børn og unge - samt afvikler en lang række koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og tværgående projekter overalt i kommunen. Kulturstationens skoler samarbejder med en lang række kultur- og undervisningsinstitutioner lokalt og nationalt.


Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum ligger smukt i Caroline Amalie Lunden. Museet flyttede ind i Pavillon Lunden i 1984 og efterfølgende er der i 1992 og igen i 2006 bygget til, så museet i dag har rammer for virksomheden, som man skal lede længe efter for at finde tilsvarende. Med en historie, der går tilbage til 1906, rummer museet et bredt udsnit af dansk kunst, men har siden 1984 været fokuseret på samtidskunsten, både hvad angår udstillingsvirksomheden og samlingen. På Horsens Kunstmuseum vil man således kunne se repræsentative samlinger af fremtrædende kunstnere som Kirsten Ortwed, Troels Wörsel, Bjørn Nørgaard, Erik A. Frandsen, Nina Sten-Knudsen, Lars Nørgård, Christian Lemmerz og ikke mindst landets største museums-samling af værker af Michael Kvium. Den yngre generation har naturligvis også fundet vej til samlingerne, og her kan man møde kunstnere som Cathrine Raben Davidsen, Anne Marie Ploug, Signe Guttormsen, Martin Erik Andersen og Emil Westmann Hertz. Museet arranger løbende særudstillinger og har naturligvis en museumsbutik og ikke mindst en dejlig cafe.

KulisseLageret KulisseLageret er Horsens’ dynamiske musikspillested, og her præsenteres ugentligt koncerter med nøje udvalgte bands og solister fra både den nationale og den lokale musikscene. Programprofilen er på en gang både seriøs og nysgerrig, og således præsenteres her mange nye bands på vej frem, ligesom mange af landets etablerede kunstnere ofte ses vende tilbage til ”Kulissen”. Danske bands som Volbeat og Nephew har været forbi i tidligere stadier af deres karrierer, og sender stadig gerne en hilsen i spillestedets retning, når de er i byen. KulisseLageret er også hjemsted for byens koncertarrangørforeninger og for et ivrigt korps af frivillige koncertentusiaster.

Aqua Forum besøges hvert år af flere hundrede tusinde glade gæster, som kan muntre sig med både familiebassin, udspringsbassin og bassin til kapsvømning. Every year, several hundred thousand happy visitors visit the Aqua Forum, enjoying the family pools, the diving pool and the exercise pool. ”Menneskemuren” af Bjørn Nørgaard blev sat op foran Kunstmuseet i Lunden i 2010. Det imponerende kunstværk stod oprindeligt foran Statens Museum for Kunst, men er nu udlånt til Horsens Kunstmuseum i 75 år. ”Menneskemuren” by Bjørn Nørgaard was erected in front of the Art Museum in the Lunden in 2010. This impressive piece of art was originally situated in front of the National Gallery of Denmark but is on loan to Horsens Art Museum for 75 years.

73


Loads of cultural and recreational activities

74

Forum Horsens og CASA ARENA skaber mulighed for masser af store og små events og sportsbegivenheder.

For many years, Horsens Municipality has invested heavily in active cultural and recreational activities for our citizens and for our many tourists and visitors.

The Forum Horsens and the CASA ARENA provide the settings for a wide range of major and minor events as well as sports events.

We have loads of exiting activities all year for children and adults of all ages. The Prison Horsens Municipality bought the historic buildings of the former state prison in Fussingsvej in Horsens in 2014. Today, these spectacular buildings are the domicile of the FÆNGSLET, a cultural institution destined to become an internationally renowned tourist attraction. One of its features is a prison museum with the world’s largest collection of objects narrating 150 years of prison history. The buildings are also home to Horsens Municipality’s tourist information, the SleepIn with overnight accommodation, the shared offices at 2. øst and a wide range of business events, festivals and concerts.

Forum Horsens Forum Horsens is buzzing all year with activities in sports, culture and conferences. Forum Horsens offers modern facilities for visitors keen on swimming at Aqua Forum, for association activities in the halls and for conferences in efficient settings. Forum Horsens and CASA Arena provide facilities for ongoing association activities and sports matches as well as the big events, such as concerts, TV shows, speedway grand prix and much more. The Kulturstationen in Horsens. The Kulturstationen is the rendezvous for the Municipality’s art and culture schools. The schools at the Kulturstationen offer professional training in ballet, music, theatre, art and design. The various schools provide training for more than 2,000 children and young people every week and arrange various concerts, theatrical performances, shows, exhibitions and multidisciplinary projects throughout the Municipality.


Oplev os på/ Visit us at: www.komediehuset.dk; www.musikskolen.horsens.dk; www.billedskolenhorsens.dk

The schools also work with a wide range of local and national cultural and educational institutions. Horsens Kunstmuseum Horsens Art Museum sits beautifully surrounded by the trees of the Caroline Amalie Lunden. The Museum moved to the Pavillon Lunden in 1984 and extended the premises in 1992 and again in 2006 to provide a background for its activities, which would be hard to compete with anywhere. Given its history dating back to 1906, the Museum presents a wide selection of Danish Art but has focused on contemporary art in both its exhibitions and collection. Visiting Horsens Art Museum, you can see representative collections of various leading artists such as Kirsten Ortwed, Troels Wörsel, Bjørn Nørgaard, Erik A. Frandsen, Nina Sten-Knudsen, Lars Nørgård, Christian Lemmerz and, not least, Denmark’s largest museum collection of works by Michael Kvium. Of course, the young generation has also found its way to our collections and you can meet artists such

as Cathrine Raben Davidsen, Anne Marie Ploug, Signe Guttormsen, Martin Erik Andersen and Emil Westmann Hertz. The Museum holds special exhibitions and of course also has a museum shop and, not least, a lovely café. Kulisse Lageret KulisseLageret is Horsens’ vibrant music venue with concerts every week featuring carefully selected bands and soloists from the national and the local music scene. The programme profile is both serious and explorative, and KulisseLageret features many new and coming bands just as many established Danish artists will often return to the ”Kulissen”. Danish bands such as Volbeat and Nephew played here in the earlier stages of their careers and often pay their respects again when they visit Horsens. KulisseLageret is also home to the concert organiser associations in Horsens and to an enthusiastic group of volunteer supporters.

Komediehuset leverer masser af store og små optrædener – også i forbindelse med store koncerter og events i Horsens. Komediehuset features a wealth of major and minor shows, also in connection with the big concerts and events held in Horsens.

75


Bytorv Horsens

76


www.hanne5.dk

77


AC Horsens

Sporten i Horsens har oplevet både Af Tommy Poulsen

Det store boom for sporten i Horsens oplevede man, da formanden for Sportssammenslutningen i Horsens Børge Jørgensen tog initiativ til en lokal udgave af Team Danmark, Team Horsens, der de bedste år skaffede omkring en million kroner til støtte for eliteidrætten. Men lige så meget, Team Horsens løftede sporten i Horsens ved starten i 1996, lige så meget ramte det elitesporten i Horsens hårdt, da man lukkede Team Horsens, dels fordi det kneb med at skaffe sponsorpengene, dels fordi der skulle bruges midler til talentudvikling, da Horsens blev eliteidrætskommune. De glade år havde en nøje sammenhæng med, at AC Horsens rykkede op i Superligaen i juni 2005. Det skete med en af de danske europamestre fra 1992, Kent Nielsen, som træner. Han skabte sammen med sportschef Jesper Hansen og 10 aktive erhvervsfolk grundlaget for, at Horsens kom i den bedste række. De første to år overlevede AC Horsens på to 10. pladser, meni 2008 sluttede AC Horsens om nummer fem. 2008/2009-sæsonen blev slået i stykker af, at Kent Nielsen havde en aftale med Brøndby, og afløseren Henrik Jensen fik kun seks måneder som cheftræner. Han sluttede med en nedrykning i sommeren 2009. Johnny Mølby overtog posten og startede med en oprykning i 2010.

78

Han skabte en 9. plads i Superligaen i 2011 og en fjerdeplads i 2012. Det blev den bedste sæson i nyere tid for AC Horsens, da ”den gule fare” kvalificerede sig til Europa League, både med fjerdepladsen og med en plads i pokalfinalen, hvor AC Horsens tabte 2-1 til FC København. Det europæiske eventyr - klubbens første nogensinde - var dog en hård belastning for en smal trup. Trods flotte kampe endte AC Horsens med at rykke ud i sommeren 2013, og det lykkedes ikke trods en stor satsning at rykke op i 2014. Opholdet i Superligaen for AC Horsens varede præcist syv år – og det blev dermed de syv fede år for den nye storhedstid for fodbolden i Horsens. Dermed måtte AC Horsens svinge sparekniven, og nu er AC Horsens midterhold i 1. division med et af Danmarks flotteste stadions, Casa Arena. I dag er basketballsporten byens førende, når det handler om eliteidræt. HIC vandt mesterskabet for femte gang nogensinde efter seks drabelige kampe mod Bakken Bears, der har siddet på tronen og været i DM-finalen de seneste 15 år. Lennart Jensen er manden, der har samlet mesterholdet af stærke udlændinge. Det er beskedent med lokale spillere, men de er på vej.


AC Horsens

fede og magre år To af de gamle mestre Mikkel Langager og Steffen Reinholt har talentfulde drenge, der kan løfte arven efter de udenlandske stjerner, så Horsens ligesom i de første år får et hold med danske topspillere på holdet. Lige nu er stjernen Skyler Bowlin, en amerikaner, der er suverænt bedte spiller i ligaen, og han er et idol for basketungdommen i Horsens. Håndbold var i mange år nationalsporten i Horsens om vinteren, men det stærke ligahold, der i 2004 vandt pokalfinalen, smuldrede på grund af økonomien. Efter mange sjettepladser gik det galt for Horsens Håndboldklub, der rykkede ud af ligaen. Horsens HK var en af de største talentfabrikker i dansk håndbold med mere end 20 kvindelige landsholdsspillere. Først trak HH 1. divisionsholdet hos herrerne. Senere kom krisen til kvindeholdet, og netop nu er Horsens HK rykket ud af 1. division med et meget ungt hold med spillere af egen avl. Ungdommen er dog stadig talentfuld, og der fostres stadig talenter, omend der er blevet lidt længere mellem landsholdsspillerne. Cykelsporten har været en stærk sportsgren i Horsens i mange år.

I 2000 kom det lokale team, Cycling Horsens, med i Post Danmark Rundt første gang, og det har cykelholdet fra Horsens været lige siden. Søren Vig var manden, der startede teamet, og Michael Skelde førte holdet videre fra Glud & Marstrand/ LRØ til Team Cult Energy, der i dag er Danmarks største cykelhold i kategorien Pro Continental Team. Der er syv danske ryttere blandt de 16 ryttere på det nuværende hold. Cult Energy vandt DM ved Sebastian Lander i 2012. Sidst det skete, var i 1977, da Jørgen Knudsen fra Horsens Amatør Cykelklub var danmarksmester. Horsens er også en af landets førende klubber inden for sejlsporten. Anne Marie Rindom og søstrene Maiken og Anne-Julie Schütt slås for at komme med til De Olympiske Lege i Rio, og Horsens Sejlklub har været en velfungerende klub i langt over 100 år. Der er stolte traditioner, der bliver ført videre på fornemste vis. Charlotte Jakobsen har været europamester og verdensmester i skydning, men ud over de største elitesportsfolk har Horsens en meget bred vifte af sportsgrene som tilbud til ungdommen, og Horsens Kommune forsøger efter bedste økonomiske evne at følge med, når det handler om faciliteterne.

79


Sports in Horsens have seen ups By Tommy Poulsen The great sports boom in Horsens came, when the leader of the sports association in Horsens, Børge Jørgensen, took the initiative to establish a local version of Team Denmark, Team Horsens, which in its most glorious years raised around one million Danish kroner in support of elite sports. While Team Horsens helped support sports in Horsens from 1996, elite sports in Horsens were heavily affected, when Team Horsens was closed down. Fundraising was a challenge, and funds were needed for talent development, when Horsens became an elite sports municipality. The happy years were closely linked to AC Horsens’ move to the Super League (the Danish Premier League) in June 2005. At the time, one of the Danish Champions from the European Football Championship in 1992, Kent Nielsen, was their trainer. Together with sports director Jesper Hansen and 10 active business people, he created the foundations needed for Horsens to ascend to the highest level. The first two years AC Horsens survived with two 10th places, but in 2008 they came fifth. The 2008/2009-season fell apart, because Kent Nielsen signed an agreement with Brøndby, and his replacement Henrik Jensen only held the position as senior trainer for 6 months. He left after the relegation in the summer of 2009.

80

Johnny Mølby took over the post, and in 2010 AC Horsens moved back up. He brought the team to a 9th place in the Super League in 2011 and a 4th place in 2012. That was the best season in recent years for AC Horsens. The ”yellow danger” qualified for the European League, both with its 4th place and by entering the cup final, where AC Horsens lost 2-1 to FC Copenhagen. The European adventure – the first ever for the club – was hard on the small team. Following the impressive games, AC Horsens ended up getting relegated in the summer of 2013. Despite great efforts they did not succeed in moving back up in 2014. AC Horsens stayed in the Super League for exactly 7 years – seven great years during the days of glory for football in Horsens. Since then, AC Horsens has been forced to cut its expenses. The club with one of Denmark’s most beautiful stadiums, Casa Arena, is currently ranked in the middle of the 1st division. Today basketball is the most popular sport in town, when it comes to elite sports. HIC won the championship for the fifth time after six challenging games with Bakken Bears, the leading basketball club who has played in the national championship finals for the past 15 years. Lennart Jensen has put together a master team of strong foreigners. The number of local players is limited, but more are coming.


and downs Two of the old champions, Mikkel Langager and Steffen Reinholt, train talented boys that can build on the heritage, when the foreign stars leave, so Horsens will get a team with Danish top players, just like in the first years. Right now the star is the American, Skyler Bowlin undisputedly the best player in the league. He has become an idol for young basket players in Horsens. For many years, handball was the national sport in Horsens in the winter, but the strong league team who won the cup final in 2004 fell apart for financial reasons. Following several 6th places, Horsens Handball club ended up leaving the league. Horsens HK was one of the greatest talent factories in Danish handball, with more than 20 women players on the national team. First, HH pulled the 1st division men’s team. Then the crisis hit the women’s team, and Horsens HK recently left the 1st division with a very young team of players trained by the club. The youth is still talented, and talents are still nurtured, but few play for the national team.

Søren Vig started the team, and Michael Skelde brought the team from Glud & Marstrand/LRØ to Team Cult Energy, which is currently the biggest Danish cycling team in the category Pro Continental Team. Among the current 16 cyclers, seven are Danes. Cult Energy won the Danish Championship thanks to Sebastian Lander in 2012. Horsens had not won since 1977, when Jørgen Knudsen from Horsens Amateur Cycling Club became the national champion. Horsens is also one of the country’s leading sailing clubs. Anne Marie Rindom and the sisters Maiken and Anne-Julie Schütt are working hard to be selected for the Olympic Games in Rio. Horsens Sailing Club has been a well-functioning club for over 100 years, with proud traditions pursued in a distinguished manner. Charlotte Jakobsen has won the European championship and the World championship in shooting. In addition to supporting the sports elite, Horsens offers a wide range of sports activities to the youth. Horsens municipality does its utmost to provide the financial basis for the sports facilities.

Cycling has been a popular sport in Horsens for many years. In 2000 the local team, Cycling Horsens, participated for the first time in Post Danmark Rundt and has since participated every year. Lars Juul, Horsens Folkeblad

81


82


Kirsebærhegnet

Egeparken

Boligbyggeri ved banegården

Amballegaard - Stensballe

Masser af nye boliger – masser af nye boligområder Horsens Kommune er blandt Danmarks allerhurtigst voksende kommuner, og det betyder, at behovet for nye boliger og nye boligområder er enormt. Der bygges boliger i hundredvis i disse år og der er renoveringsprojekter for en milliard kroner i den gamle almene boligmasse. Og kranerne vil rejse sig med masser af nye spændende boliger på havnen i Horsens og i det helt nye boligområde, Bygholm Bakker, klos op af Bygholm Sø. Og så er der selvfølgelig også spændende ting på vej på den store grund ved Banegården – hvor visionen er at etablere et uddannelsesmekka med nogle af vores store uddannelsesinstitutioner.

Uanset om man trives bedst i byen eller drømmer om at bo under åben himmel i en hyggelig landsby, er der masser af muligheder i Horsens Kommune. Nogle vælger en af de gamle murermestervillaer eller et hyggeligt byhus eller en af de hundredvis af nyopførte almene boliger – andre finder en god byggegrund i en af de mange velbeliggende udstykninger i by og på land, og designer selv rammerne for deres nye hverdag. Uanset, hvad man vælger, kan man altid lune sig ved at være borger i en kommune, der vil mere end bare se til: Horsens Kommune er fyldt med initiativer og tro på fremtiden – og Horsens Kommune satser helhjertet på skole og uddannelse, på job- og erhvervsudvikling, på kultur, natur og fritidsarrangementer. På alle tider af året. I alle dele af kommunen.

83


Lots of new homes – lots of new residential areas Horsens Municipality is one of the fastest growing municipalities in Denmark which translates into a huge need for new homes and new residential areas. Hundreds of homes are being built at present and renovation projects for a billion Danish kroner are on the way in the existing public housing. And with the cranes, lots of new and exciting residences will rise on the harbour in Horsens and at Bygholm Bakker, the new residential area next to the Bygholm Sø. Exciting new things are also developing at the large site at the station where the vision is to establish an education Mecca with some of our leading institutions of education.

84

Whether you prefer life in the town or dream of living in the open air in a snug village, you can find plenty of options in Horsens Municipality. Some would choose one of the old high-quality houses, a cosy town house or one of the hundreds of newly built public housing options while others would find their ideal site and build a house in one of the many ideally located developments in towns and in the country to design the setting of their new everyday life. Whatever you choose, it will always be a pleasure to be a citizen in a municipality not content with merely watching developments: Horsens Municipality is filled with initiatives and a solid belief in the future and works wholeheartedly to ensure schools and education, jobs and business developments, culture, nature and recreational events. At all times of the year. In all parts of the municipality.


85


86


Horsens kommunes Uddannelsestema

87


På Horsens Gymnasium er der en række eftermiddagsaktiviteter, f.eks. det legendariske ”Kom i form med Helge og Gorm”

Horsens Gymnasium - er et alment gymnasium. Vores mål er igennem den tre-årige gymnasieuddannelse at forberede eleverne til en videregående uddannelse, at give dem en bred almendannelse og at skabe rammerne, så de kan udnytte og udvikle hele deres potentiale. et Godt lærested oG værested På Horsens Gymnasium er undervisningen stærk. Eleverne udfordres fagligt i et motiverende og varieret undervisningsmiljø, skabt af vores dygtige og engagerede lærere. De møder altid eleverne med faglig begejstring og med fokus på, at deres læring bliver bedst mulig. Vi lægger også vægt på at give vejledning og faglig støtte til den enkelte.

88

3.f i USA

På Horsens Gymnasium er fællesskab og mangfoldighed også meget vigtig. Vi tror på, at vi alle kan opdage og udvikle nye sider af os ved at møde og arbejde sammen med dem, der er forskellige fra os selv. en God start Når man begynder på Horsens Gymnasium, vil man hurtigt føle sig hjemme. Vi har et særligt introforløb til nye elever, så alle hurtigt lærer skolen og deres nye klassekammerater at kende – og vores engagerede og inspirerende tutorer tager sig kærligt og kompetent af de nye og sørger for svar på spørgsmålene. I løbet af få dage er man en del af det summende liv på skolen og godt i gang med de nye udfordringer.


levende hverdaG Hverdagen bliver aldrig rutine på Horsens Gymnasium. Undervejs får du masser af spændende faglige input uden for klasselokalet og på tværs af klasser f.eks.:

Rektor Jens Skov

• Fællestimer med spændende gæster. • Studieture. • Studieretningsdage og fagdage. • Virksomhedsbesøg. • Lektiecafé med hjælp til lektier og opgaver. Ud over stærke faglige aktiviteter har Horsens Gymnasium også en række frivillige, eftermiddagsaktiviteter, f.eks.: • Frisport. • Fredagscafé. • Fester. • Cambridge engelsk. • Goethe-certifikat i tysk. • Musical. • Mindfulness.

Gode rammer for lærinG På Horsens Gymnasium er læring og faglighed i højsædet. Det understøttes af nye, moderne faciliteter. Vores nye sportshal er ideel til fysisk-visuel udfoldelse, vores moderne laboratorier skaber de bedste rammer for naturvidenskabelige forsøg, og vores helt nye studieområde i skolens hjerte har topmoderne lokaler til gruppearbejde og anderledes undervisningsform

Horsens Gymnasium Højen 1 8700 Horsens Tlf.: 76261500 www.horsensgym.dk Følg os på Facebook

89


Horsens HF & VUC På Horsens HF & VUC tilbyder vi undervisning i en lang række fag på mange niveauer, fra grundlæggende læseog regnetræning til fag på højeste gymnasiale niveau. Formen er fleksibel og fagene kan kombineres på tværs af de forskellige niveauer. Skolens studievejledere er altid klar til at hjælpe med at lave et forløb, der passer til den enkeltes ønsker og behov. Vore kursister er meget forskellige, og vi ser mangfoldighed som en styrke. Vi stræber efter at være ambitiøse, anerkendende og ansvarlige. Vi tilbyder Virksomhedskurser i læsning, skrivning og matematik, der er skræddersyede til virksomhedens behov. Vi kommer nogle gange ud på virksomheden og underviser, og undervisningen kan også foregå i vores lokaler. Vi tilbyder RKV (RealkomPetenCeVURdeRing) på alle niveauer. Her vurderer vi faglige kompetencer tilegnet gennem f.eks. arbejde eller udlandsophold.

”Jeg startede med at gå på et danskhold for at blive bedre til at stave. Nu har jeg også matematik. Det er rart at få genopfrisket. Jeg har lært mere her, end jeg gjorde i skolen” Lone 43 år, FVU kursist. ”Jeg havde hørt en masse godt om skolen, så derfor valgte jeg at tage HF her og ikke på et gymnasium. Desuden tiltalte det mig, at der ikke kun var helt unge på skolen.” Lau 21 år, HF kursist.

På DSA (danSk Som andetSPRog) henvender undervisningen sig til voksne, der har dansk som andetsprog og som ønsker at dygtiggøre sig yderligere i dansk. På FVU (FoRbeRedende VokSenUndeRViSning) henvender undervisningen sig til voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og regne i hverdagen. På OBU (oRdblindeUndeRViSning) tager undervisningen udgangspunkt i at støtte dig, der er ordblind. Vi samarbejder med alle uddannelsesinstitutioner i Horsens og Hedensted.

Horsens HF & VUC Holmboes allé 1C - 8700 Horsens telefon: 79 29 50 00 - post@horsenshfogvuc.dk horsenshfogvuc.dk

90


Mette Frederiksen svejser

91


92


93


Learnmark Horsens er – uanset om du har fokus pü 10. klasse, gymnasieuddannelser

94


Noget af det bedste ved at gå på HHX er, at jeg kan bruge det, jeg lærer i fx virksomhedsøkonomi og afsætning, direkte i min hverdag. Frederik, HHX-elev

Når man først har fået en god idé, så gælder det bare om at komme i gang med at afprøve den. Jonas, HTX-elev

dit pejLemærke (hhX (HHX og htX), HTX), erhvervsuddannelser ErHVErVSUDDANNELSEr og ELLEr efteruddannelse EFTErUDDANNELSE

Vision Vi danner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv.

handeLsgymnasium hhX HHX er et godt springbræt til din karriere inden for fx handel, eksport, sprog, marketing eller ledelse – også i USA, Europa eller Asien.

step 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Vælg mellem gymnasie- og erhvervslinjer, der passer til din uddannelsesdrøm. Det hele foregår i et fedt ungdomsmiljø med både gymnasier og erhvervsuddannelser.

teknisk gymnasium htX På HTX idéudvikler, eksperimenterer og dokumenterer du. Du arbejder for det meste i team, hvor du afprøver teorien i værksteder og laboratorier med moderne teknologi- og it-udstyr.

Learnmark tech På Learnmark Tech kan du uddanne dig inden for bygge- og anlæg, transport og logistik, teknologi og industri. Du arbejder med moderne teknologi og bæredygtigt byggeri. Når du er færdigudlært, står du stærkt, når du søger job som svend, vil være selvstændig eller vil læse videre.

efteruddanneLse Learnmark Erhverv udbyder erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Vi udbyder AMU-forløb og virksomhedstilpassede kurser. I samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder arbejder vi målrettet med at skabe udvikling af medarbejdere og dermed vækst for den enkelte organisation.

Learnmark Business Kickstart din karriere til fx sælger eller butikschef på Learnmark Business. Med en uddannelse fra Learnmark Business kan du enten søge læreplads i butik eller på kontor eller læse videre til fx finans- eller handelsøkonom.

Learnmark horsens Stadionsvej 2 Vejlevej 150 Strandpromenaden 4C 8700 Horsens T: 88 16 36 00 info@learnmark.dk www.learnmark.dk fb.com/learnmarkhorsens

95


Her lĂŚrer mere end 3000 kursister med over 100 forskellige nationaliteter dansk Hvert ĂĽr at sprogcenter midt we teacH danisH to more tHan 3000 adult students from all over tHe world

96


Vores prøveforberedende danskundervisning - består af Danskuddannelse og Arbejdsmarkedsrettet Dansk og de tilhørende statskontrollerede prøver. Vi har også en særlig uddannelse til unge mellem 16 og 26 år, der har brug for andre fag end dansk. Vi arbejder efter curriculum, og al vores undervisning er målstyret. Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb - tilbydes virksomheder, der har brug for hjælp til indslusning og oplæring af fremmedsprogede medarbejdere. Vores 110 lærere - er specialuddannede og kan håndtere både den prøveforberedende undervisning i klasselokalet og den særligt tilrettelagte undervisning på fabriksgulvet eller på hospitalsgangen. Vores vejledere og jobguider - hjælper vores kursister med at åbne de rigtige døre til det danske arbejdsmarked. Vores fire skoler - ligger i Horsens, Odder, Skanderborg og Silkeborg. Sprogcenter Midt er en moderne udviklingsorienteret uddannelsesinstitution, men frem for alt er vi en skole præget af en høj trivsel og et stort engagement både blandt kursister og ansatte.

På Sprogcenter Midt mødes hele verden! Sprogcenter Midt – the whole world on a spoon

På Sprogcenter Midt skaber vi læring til en verden i bevægelse!

We offer: - Official Danish Language Courses at all levels, as well as all official Danish language and citizenship exams. - Customised language courses on site at local companies. In these courses we give hands on support in introducing and training foreign language staff. Our 110 teachers are educated to handle the official language courses as well as the costomised courses in factories, hospitals and elsewhere. Our counsellors and jobguides help students to open the right doors to the Danish labour market. Sprogcenter Midt has schools in four cities with all modern facilities, but most importantly, they are characterized by a high level of wellbeing and commitment amongst both students and staff. We create learning to a globalized world.

Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2. sal 8700 Horsens Tlf.: +45 7625 9925 kontakt@sprogcentermidt.dk Følg os på Facebook

97


VIA CAmpus Horsens På VIA Campus Horsens er der en lang tradition for, at uddannelserne, forskning og udviklingscentrene samarbejder med offentlige og private virksomheder. Det kan være et samarbejde i form af, at studerende leverer input til en markedsanalyse, hvis en virksomhed ønsker at afsøge et nyt marked. Eller det kan være en entreprenør, der vil have en gruppe studerende til at se på rammerne for, hvordan et byggerenoveringsprojekt bliver håndteret bedst. Men samarbejdet kan også tage udgangspunkt i det forsknings- og udviklingsarbejde VIA er specialiseret indenfor. Her kan virksomheder indgå i innovative projekter og få glæde af den viden, VIA har opbygget gennem mange års erfaring med anvendt forskning. udVIklIng Af VelfærdsteknologI Et af de områder, hvor VIA har arbejdet tæt sammen

98

med i særdeleshed det offentlige erhvervsliv, har været omkring udviklingen af velfærdsteknologi. Arbejdet har bl.a. bestået i at inddrage brugerne i designet af nye teknologiske løsninger. Udfordringen i forbindelse med udviklingen af velfærdsteknologi har været, at der tidligere har været stort fokus på pris og funktionalitet og i mindre grad på brugervenlighed. Det har sat sine begrænsninger for, hvor meget løsningerne reelt er blevet anvendt af målgruppen. Anæstesiologisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens er en af de samarbejdspartnere, der har haft glæde af at samarbejde med VIA. De har fået udviklet et helt nyt patientinformationssystem, der målretter kommunikationen til den enkelte patient. energI og mIljø Vedvarende energiforsyning, energilagring og integrerede energiløsninger er i fokus i forbindelse med frem-


Fakta om VIa Campus Horsens ca. 4.000 Studerende ca. 2.000 InternatIonale Studerende fra ca.60 forskellige nationer 22 uddannelSer

ForsknIng og udVIklIng Inden For: ByggerI, energI og mIljø VIrkSomhederS gloBalISerIng VelfærdSteknologI

tidens byggeri. Det er samtidig nogle af de områder, der bliver forsket i på Campus Horsens. Forsknings- og udviklingsarbejdet hjælper med at udvikle, producere og formidle ny viden inden for byggeri, energi og miljø. Viden der kan bidrage til nye løsninger i og omkring fremtidens byggeri. Det er bl.a. projekter inden for integrerede energiløsninger og -design. VIA har samarbejdet med både eksterne institutioner og private partnere omkring en række forskellige projekter – fx VIA Energy Park. ’Parken’ er fysisk placeret på VIA i Horsens, og den er et laboratorium for industrialiseret, energieffektivt og bæredygtigt byggeri samt vedvarende energikilder. VIrksomHeders globalIserIng I Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering på Campus Horsens arbejder de med at

udvikle ny viden, der kan bidrage til danske virksomheders udnyttelse af globaliseringens muligheder. Det er projekter inden for bl.a. værdikædeoptimering, internationalt salg og marketing management og interkulturelt samarbejde.

VIA University College Campus Horsens Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens T: + 45 8755 0020 M: horsens@via.dk via.dk/horsens

Et af de projekter, centret har arbejdet med en række virksomheder omkring, er bæredygtige forretningsmodeller. Projektet konkluderede, at en fokuseret indsats med at udvikle virksomheder i en bæredygtig retning er en afgørende faktor i en fremadrettet og langsigtet virksomhedsdrift. Det der er godt for virksomheden, det er godt for omverdenen og vise versa - der skal være balance mellem det vi gør, og det vi efterlader.

99


100


Horsens kommunes Erhvervsprofiler

101


Attech Computer Med mere end 20 års erfaring er Attech Computer den foretrukne samarbejdspartner for mange, både private og erhvervskunder, når det kommer til anskaffelse af det rigtige IT-udstyr, opgradering, service og support. Siden 1994 har Attech Computer fulgt udviklingen og leverer en række services, der sikrer en nemmere dagligdag og besparelser for kunderne på forskellige områder. En af de attraktive muligheder er hostet telefoni, der samler fastnet- og mobiltelefoni i en fleksibel løsning, som med en moderne bredbåndsforbindelse giver den nødvendige frihed både ude og hjemme. Ofte er det billigere end den gamle løsning. Datasikkerhed og backup er et andet voksende fokusområde. Mængden af data vokser støt – samtidig med at mange kunder næsten dagligt oplever, at uvel-

komne gæster forsøger at trænge ind på computeren, eller de bombarderes med uønskede e-mails. Det kræver den rette sikkerhedssoftware at imødegå, og hos Attech Computer tilbydes en fuldstændig palet af løsninger, der klarer online-truslerne, og som løbende opdateres. Attech Fjernbackup sikrer mod tab af data på servere og bruger-PC’er, og for firmaer med eget domænenavn er Attech SPAM Firewall et effektivt værn mod spam-mails. Derudover tilbyder Attech Computer fjernsupport til firmaer og private, hvilket gør det muligt at løse mange udfordringer. Når det er nødvendigt, kan servicen udvides til et værksteds- eller teknikerbesøg. Således fungerer Attech Computer som erhvervskundernes IT-afdeling, der klarer hverdagens problemer, store som små.

Attech Computer Lokesalle 30 8700 Horsens Tlf. +45 7563 1010 post@attech.dk www.attech.dk

102


Den rigtige råDgivning er især vigtig, når Det Drejer sig om at uDnytte De teknologiske muligheDer – f. eks. at vælge Den rigtige print-løsning, software, tråDløse netværk mv. attech computer stræber hele tiDen efter at være på forkant meD uDviklingen. målet er, som Den fornemste opgave, at levere inDiviDuelt tilpasseDe kvalitetsløsninger, Der svarer til kunDernes behov.

correct aDvice is important, especially in orDer to utilise all the new features offereD by technology, e.g. choosing the best print solution, software, wireless networks, etc. attech computer continuously works to keep abreast of Developments. the company’s main task is to Deliver customiseD quality solutions meeting the customers’ neeDs.

With more than 20 years’ experience, Attech Computer is the preferred partner to many both private and b2b customers when it comes to procuring the right IT equipment, upgrading, service and support. Attech Computer has kept pace with the latest developments since 1994 and delivers various services to facilitate the lives of our customers and to ensure savings for them in various ways. One of our highly attractive options are hosted telephony where fixed-line and cellular telephony is combined into one flexible solution offering the freedom you need at home and on the move based on a state-of-the-art broadband connection. Costs will often be lower with the new solution. Data safety and backup is another increasingly important area. The data volume grows steadily while many

customers have unwelcome guests almost every day trying to access their computers or are bombarded with spam emails. This requires the right type of safety software, and Attech Computer has a complete range of solutions updated continuously to deal with online threats. Attech Remote Backup prevents loss of data on servers and user PCs, and to companies with their own domains, Attech SPAM Firewall protects efficiently against spam emails. Attech Computer also offers remote support for companies and individuals alike. This option allows us to take on many challenges. The service can be upgraded to a workshop visit or support service as required. This way, Attech Computer is the business customers’ IT department which handles all day-today problems, large and small.

www.fjernbackup.dk

103


Batavus Batavus blev etableret i Holland i 1904 og har gennem de seneste 100 år været en af de største hollandske cykelproducenter, og cyklerne bliver stadig produceret på fabrikken i Heerenveen. Batavus-mærket har gennem årene spredt sig til andre europæiske lande, herunder bl.a. Tyskland, Sverige og selvfølgelig Danmark. Hos Batavus i Danmark tilbyder vi vores egen danske kollektion af cykler til flere end 200 forhandlere over hele landet. Batavus producerer alle typer af hverdags-cykler fra de lette sportscykler over de rappe citybikes til mere komfortable klassiske cykler, som typisk benyttes af både unge og ældre til arbejde og dagens indkøb. Batavus har yderligere stor succes med moderne og smarte udgaver af el-cyklerne, som også i stigende grad appellerer til yngre cyklister.

104


Den danske kollektion er karakteriseret ved sin enkelhed, lethed og justérbarhed. Det ligger i Batavus’ DNA at producere kvalitetscykler. Og for Batavus har designet på cyklerne høj prioritet. En del af vores designvision er, at hver Batavus-cykel har sin egen karakter, sammen med god komfort og kvalitet naturligvis. Foruden den danske kollektion sælger vi udvalgte modeller fra den hollandske kollektion. Batavus er en del af den verdensomspændende Accell Group, der er aktiv på markedet for cykler, reservedele til cykler samt tilbehør. I Danmark betyder det, at vi i Batavus Danmark nu også har et af verdens mest eksklusive cykelbrands under os, nemlig Koga, samt Haibike fra tyske Winora.

Batavus Accell Danmark ApS Tobaksgården 6, 2.sal 8700 Horsens Tlf. +45 76251520 www.batavus.dk info-dk@batavus.com

105


bolig HoRsens Bolig Horsens er boliger til fremtiden – lige her og nu. Vi er administrationsselskab for to boligforeninger med mangeårige, stærke og lokale rødder, og administrerer ca. 1700 lejligheder i mange størrelser og prisklasser. Bolig Horsens er administration for Andelsboligforeningen ”Beringsgaard” samt Horsens Andelsboligforening af 1954. For os er det logisk at samarbejde om, at give vore medlemmer og beboere den mest effektive og smidige hjælp i hverdagen. Vi løser mange små udfordringer i hverdagen – oftest inden de opstår. Vi tageR medansVaR Vi er også boliger til fremtiden. Vi føler og tager et stort medansvar for udviklingen i Horsens, og for at der hele tiden er tidssvarende og indbydende lejligheder på markedet.

Med placeringen midt i Østjylland ligger Horsens centralt for den urbanisering, som lige nu er godt i gang, hvor befolkningen flytter hastigt fra land til by. Prognoserne viser klart, at Horsens i de kommende år vil være blandt den håndfuld byer i landet, der vokser hurtigst. Det giver ikke mindst boligforeningerne et ansvar og en forpligtelse for at følge med tiden, så byen kan følge med tilvæksten. Et ansvar, vi dagligt lever op til. Vi foRmeR fRemtiden I dag er kravene til en bolig nemlig markant højere end for blot et par årtier siden. Alle efterspørger mere plads pr. person end for en generation siden, og derfor bliver vores lejligheder stadigt større.

RøRfabRikken De 36 familieboliger er nogle Beringsgaardens nyeste; beliggende tæt på både centrum og banegård. Her bor både unge og seniorer, enlige og børnefamilier blot nogle få minutter fra Søndergade og Horsens Trafikterminal. De første beboere flyttede ind i marts 2013, og de kan dagligt – ud over beliggenheden – glæde sig over den moderne indretning og et lavt energiforbrug. Desuden er der gode parkeringsfaciliteter; bl.a. med mulighed for at parkere i kælderen. I Rørfabrikken, der ligger på hjørnet af Emil Møllers Gade og Konsul Jensens Gade, er der 22 fireværelses lejligheder á 115 m2 samt 14 tre-værelses lejligheder á 90 m2.

106


Gl. Jernbanegade 3 . 8700 Horsens . Tlf.: +45 7566 6767 . post@bolighorsens.dk . www.bolighorsens.dk

Vi inviterer fremtiden indenfor, dels ved en løbende modernisering af den ældre boligmasse i midtbyen; dels ved at stå for flere moderne og attraktive nybyggerier tæt på centrum. Vi kan bl.a. nævne boligerne på det gamle Østergade stadion, Rørfabrikken samt ”Fremtidens Etagebolig” på Vestergade. Alle er boligprojekter, der har medført stor interesse og har medvirket til at trække nye beboere til byen. vi har pLads tiL aLLe Samtidig har familiestrukturen i Danmark ændret sig markant siden boligforeningerne blev født i starten af forrige århundrede. Langt flere voksne bor alene, med eller uden børn, og det afspejler sig også hos en moderne boligforening. Vi er et godt selskab for alle. Uanset alder og familiens størrelse. Vi har beboere fra studieårene til langt op i 90’erne, med god plads til den enkelte.

Kort sagt er vi – og vil fortsat være – en aktiv medspiller, når det gælder om at forme en fælles fremtid for indbyggerne i Horsens. vi er tæt på byen Vi er en del af menneskers hverdag – og af byens. Det betyder, at vi prioriterer trivsel og nærhed i hver enkelt afdeling, og at vi lægger stor vægt på at være tæt på byens puls. Selvom vores tilsammen 29 afdelinger er pænt fordelt over det meste af byen, er der aldrig langt til indkøb eller oplevelser Vi vil nemlig ikke blot være en lokalt funderet boligorganisation med en stærk historie. Vi vil også være en del af fremtiden – en fremtid, vi for længst har taget hul på.

Lindskovparken Denne afdeling i Horsens Andelsboligforening af 1954 ligger tæt på naturen og Nørrestrand i fredelige omgivelser og med plads til at bevæge sig omkring – og med midtbyen inden for kort cykelafstand. Lindskovparken på Kollegievænget i den østlige del af Horsens stammer fra midten af tresserne, men er løbende moderniseret. De fleste lejligheder fremstår i dag med moderne køkken og bad – og huslejen er fortsat særdeles rimelig. I Lindskovparken bor både unge og seniorer i en skøn blanding, og afdelingen er kendetegnet ved et trygt og roligt miljø med gode naboskaber og samvær. Afdelingen består af et til fire-værelses lejligheder med boligarealer fra 55 m² til 97 m².

107


Danish Crown

Danish Crown er europas største og verDens anDenstørste svineslagteri Danish Crown is europe’s largest anD the worlD’s seConD largest pork slaughterhouse

108

Danish Crown er blandt verdens 2-3 største kødseksportører og samtidig verdens største eksportør af svinekød. Danish Crown er desuden europas største kødforædlingsvirksomhed og således en betydelig spiller på det europæiske oksekødsmarked. Danish Crown er europas største og verdens andenstørste svineslagteri. Med 109.000 ugentlige slagtninger tegner Danish Crown i horsens sig alene for 30 pct. af koncernens samlede slagtekapacitet. nordeuropas største svineslagteri blev taget i brug i horsens i 2005 og her er der siden slagtet flere end fem millioner grise. Det imponerende bygningskompleks er tegnet af arkitema fra aarhus og har vundet adskillige priser. slagteriet er indrettet så fleksibelt, at det har været muligt at forøge slagtekapaciteten med 50 pct. indenfor de oprindelige rammer. Med 1500 medarbejdere er Danish Crown i horsens ikke alene en væsentlig lokal og regional aktør på det danske fødevaremarked, men også en virksomhed med både nationalt og europæisk sigte.

Danish Crown er ejet af omkring 8250 danske landmænd. De samlede årlige leverancer andrager 22 mio. svin og søer – heraf kommer alene de 14,5 mio. fra Danmark – samt 700.000 kreaturer, heraf 300.000 fra Danmark. Danish Crown koncernen har en omsætning på 58 mia. kr. og beskæftiger cirka 26.000 medarbejdere. koncernen består af divisionerne DC pork med 17 produktions- og distributionsvirksomheder samt DC Beef med fire produktions- og distributionsvirksomheder. hertil kommer en række datterselskaber og tilknyttede selskaber. Danish Crown i horsens tiltrækker årligt flere end 20.000 gæster, der tages imod personligt, inden de vises rundt i det store kompleks. til besøgstallet skal lægges professionelle gæster som landmænd, leverandører og samarbejdspartnere.


Danish Crown is one of the world’s two or three largest meat exporters and the world’s largest pork exporter. At the same, Danish Crown is Europe’s largest meat processing company and a major stakeholder in the European beef market. Danish Crown is Europe’s largest and the world’s second largest pork slaughterhouse. With 109,000 pigs and cattle slaughtered every week, Danish Crown in Horsens alone accounts for 30 pct. of the group’s total slaughtering capacity. North Europe’s largest pork slaughterhouse was commissioned in Horsens in 2005 and has since slaughtered more than five million pigs. Its impressive building complex was designed by Arkitema of Aarhus and has won several prizes. The layout of the slaughterhouse is so flexible that slaughtering capacity has been increased by 50 pct. within the original setting. With its 1500 employees, Danish Crown in Horsens is an important local and regional stakeholder in the Danish food market and also a company with a national and international outlook.

Danish Crown is owned by some 8250 Danish farmers. Total annual supplies are some 22 mio. pigs and sows, of which 14.5 mio. alone come from Denmark, and 700,000 pieces of cattle of which 300,000 from Denmark. Danish Crown group has a turnover of some DKK 58 billion and a staff of approx. 26,000 employees. The group consists of DC Pork with 17 production and distribution companies and DC Beef with four production and distribution companies as well as various subsidiaries and affiliates. Danish Crown in Horsens has more than 20,000 visitors a year who are received individually before being a given a tour of the large complex. Add to this, the many professional guests such as farmers, suppliers and partners.

Danish Crown Østbirkvej 2 8700 Horsens Tlf. +45 8919 29 00 www.danishcrown.dk dc@danishcrown.dk

109


Dansk Boligbyg a/s har siden 2010 renoveret 100.000 m2 – fordelt på almene boliger, institutioner og plejehjem med en entreprisesum på 600 mill. kr.

Dansk Boligbyg a/s har siden 2010 opført 330.000 m2 etageareal – fordelt på 70 projekter, som omfatter almene boliger, plejehjem, institutioner og skoler.

110


Dansk Boligbyg a/s Dansk Boligbyg a/s opfører boliger og institutioner, og løser renoveringsopgaver i hoved- og totalentrepriser over hele Danmark. Vi deltager gerne allerede på skitsestadiet, hvor vor erfaring fra byggeri af mange hundrede boliger sikrer det optimale tekniske og økonomiske fundament for gennemførelse af projektet. Bygge- og renoveringsopgaverne ledes af vort store team af engagerede projektledere, der alle er teknisk uddannede, og for hvem samarbejde og troværdighed er nøgleord. Bygge- og renoveringsopgaverne løses med hjælp fra hovedsageligt lokale, dygtige og stabile fagentreprenører, ligesom vi ved totalentrepriser tilknytter lokale arkitekt- og ingeniørfirmaer. Dansk Boligbyg a/s blev etableret af Ole Rasmussen og Kristen Laursen i 1998. Ejerkredsen blev udvidet i 2008, da Dansk Boligbyg Medarbejderselskab ApS, stiftet af en kreds af medarbejdere, overtog 49 pct. af aktiekapitalen.

Virksomheden har over årene gennemgået en kraftig udvikling, og er i dag landsdækkende med hovedkontor i Horsens og afdelinger i Hobro, Roskilde og Odense. Dansk Boligbyg a/s er en del af Dansk Boligbyg Holding a/s, hvortil også hører entreprenør-virksomhederne BASE Erhverv as og BASE Udvikling as. BASE Erhverv as udfører erhvervsbyggeri i hoved- og totalentreprise i Danmark. Og BASE Udvikling as tilbyder virksomheder at etablere sig i Erhvervsbyen Horsens Syd – tæt på motorvej E45, afkørsel 57. En ideel beliggenhed i forhold til vejnettet i hele Østjylland og til Billund Lufthavn. BASE Udvikling as tilbyder desuden både udvikling og byggeri af ejendomme fra idé til færdigt projekt. Selskaberne har fælles domicil i Horsens. De har et stærkt økonomisk fundament, og fælles værdier for aktiviteterne: Skabelse af kvalitetsbyggeri med afsæt i troværdighed og samarbejde samt med dialog, åbenhed og tillid.

Dansk Boligbyg a/s Erhvervsbyvej 11,2. 8700 Horsens Tlf. +45 76 27 50 00 Fax +45 76 27 50 09 www.dbb.as info@dbb.as

111


DEPECHE Depeche blev stiftet i 1999 i København og tilbød fra begyndelsen en bred palet af accessories i mange forskellige materialer. I 2008 blev virksomheden overtaget af Janni Hørdum, som flyttede Depeche til Horsens, hvor firmaets medarbejdere i dag har til huse i et smukt maritimt miljø med gamle, renoverede bådhuse yderst i Horsens Havn. Depeche was founded in 1999 in Copenhagen and from the beginning, the company offered a wide variety of accessories in numerous materials. In 2008, the company was taken over by Janni Hørdum, who moved Depeche to Horsens, where it found its place in beautiful maritime surroundings with old restored houseboats on the outskirts of Horsens harbour.

Da Janni Hørdum overtog virksomheden, nytænkte hun det oprindelige koncept. Med 18 års erfaring fra modebranchen og et ukueligt gå-på-mod, fornyede og forenklede hun konceptet således, at Depeche i dag udelukkende fokuserer på bælter og tasker fremstillet i læder, designet af Janni Hørdum og hendes team. De unikke produkter fra Depeche er alle karakteriseret ved høj kvalitet, funktionalitet og ligger prismæssigt i et leje, der er attraktivt for alle. Depeche er de eneste i Danmark, der udvikler bælter og tasker i så store sammenhængende kollektioner. Hver kollektion repræsenterer omkring 80 styles alene på tasker og omkring 20 styles på bælter.

112

Bælterne produceres i Italien og taskerne i Indien, og forhandles i modebutikker i stadig flere lande. Virksomheden skiller sig yderligere ud fra kollegerne ved at have en kort leveringstid, da de leverer i sæsonen og fore caster allerede inden varerne præsenteres på messen. Janni Hørdum har i sit design modet til at følge sin intuition, og kombineret med passion og en stærk forretningssans har hun udviklet Depeche til en modesucces, der på nuværende tidspunkt eksporterer til 16 lande inklusiv Danmark.


When Janni Hørdum took over the company, she decided to rethink the original concept. Based on 18 years of experience in the fashion industry and a tireless drive, she renewed and simplified the concept in such a manner that Depeche today solely focuses on belts and bags made of leather, designed by Janni Hørdum and her team. The unique products from Depeche are all characterised by high quality, functionality and a reasonable price range. Depeche is the only company in Denmark to develop belts and bags in large coherent collections. Each collection represents about 80 bag styles alone and about 20 belt styles.

The belts are manufactured in Italy and the bags in India, and the products are sold in more and more fashion stores all over the world. The company also differs from others in terms of short delivery times, since it delivers during the season and forecasts before the products are presented on the fair. Janni Hørdum has with her design shown courage by following her intuition, and combined with passion and strong business acumen, she has made Depeche a growing fashion success, that currently exports products to 16 countries included Denmark.

DEpEcHE Ove Jensens Allé 33 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 22 98 89 www.depeche.eu

113


DKI LogIstIcs A/s ”Hvad kan vi gøre for dig?” Sådan spørger vi, for hos DKI Logistics er kunden i centrum. Vi er blandt de førende på markedet for 3PL i Danmark, bl.a. fordi vi konstant har øje for fremtidens udfordringer og opgaver, og fordi vi ved, at vores kunders verden hele tiden udvikler sig. Derfor kan vi tilbyde kunderne individuelle, tidssvarende løsninger på nuværende og fremtidige opgaver. Siden 2001 har DKI Logistics A/S ydet kompetent service inden for dansk distribution og lagerhotel, og med placeringer tæt op ad den Østjyske motorvej E45 i Horsens og ved E20 i Køge, kan vi tilbyde vores kunder levering fra dag til dag samt om natten. Vi overvåger pakningen af forsendelser ned til mindste detalje, så vore kunder kan føle sig sikre på, at varerne

114

bliver pakket og håndteret til punkt og prikke. Vi benytter kun danske chauffører, fordi vi synes det er vigtigt, at vores chauffører uden problemer kan tale med kunderne. Vi har selv 72 moderne lastbiler og benytter yderligere 45 fra eksterne vognmænd. Vi har desuden 170 egne trailere. På vores logistikcenter håndteres mere end 250.000 paller om måneden. DKI Logistics tilbyder at fungere som lager for vores kunder. I Horsens og Køge har vi lige nu 180.000 kvm lagerhotel, og vi kan tilbyde både udendørs og indendørs opbevaring, inklusiv steril opbevaring med specialuddannede medarbejdere. Alle varer modtages elektronisk, kombineret med en både fysisk og visuel kontrol. På lagerhotellet tilbyder vi bl.a. at ompakke kundens varer eller tømme og laste containere.


Vores avancerede IT-system er udviklet specielt til os, og gør os i stand til at lagerstyre lige fra palle til stykniveau, og stregkodescanning og RFID er naturligvis en del af vores daglige håndtering. Vi er stolte af, at vores lagerhotel betragtes som Best Service in Business med en dokumenteret kvalitet på 99,8 pct. DKI Logistics er en social ansvarlig virksomhed, hvor vi bl.a. dagligt har fokus på vores forbrug af energi – til glæde for det samfund vi er en del af og til glæde for kunderne. Vi benytter således bl.a. elektriske gaffeltrucks, der oplades om natten. Vi benytter os af den nyeste lastbilteknik, hvor vi har nedsat den generelle hastighed med en stor energibesparelse til følge. Alle vores biler er GPS-styret for en mere optimal rute, lige som vi benytter os af IT-ruteplanlægning.

Uden vores kunder og vores medarbejdere er vi intet. Foruden fokus på kunderne har vi derfor også fokus på vores stab af dygtige medarbejdere. Vi ønsker at tiltrække gode og kvalificerede medarbejdere, og vi tilstræber, at den enkelte gennem faglig og personlig udvikling får mulighed for at bruge sine kompetencer bedst muligt. Vi har en flad organisation, hvor der er kort vej til beslutningerne. Vi er pålidelige og fleksible – og så synes vi, at vi er lidt flinkere. DKI Logistics blev i 2007 tildelt Nordea Banks Erhvervspris og blev i 2012 tildelt AA-rating af Soliditet A/S som bevis på, at vi er en økonomisk velkonsolideret virksomhed.

DKI Logistics A/S Egeskovvej 17B 8700 Horsens Tlf. +45 7020 2408 mail@dki-logistics.dk www.dki-logistics.dk

115


116


DSV I Horsens beskæftiger DSV ca. 500 medarbejdere med alle løsninger inden for transport, lager og logistik, herunder vej, luft- & søfragt, kurertransporter.

DSV In Horsens, approximately 500 DSV employees provide solutions within transport, warehousing and logistics, including road, air & sea freight and expresstransports.

DSV’s terminal fungerer som en 24-timers drejeskive for gods, der transporteres nationalt i Danmark samt til og fra Europa og resten af verden. Over 600 lastbiler ekspederes hver dag fra tørlast, luftfragt- og køleterminalerne, der sammen med lagerhoteller og administrationsbygningen udgør 147.500 m2. Alle faciliteter er topmoderne, automatiserede og sikkerhedsgodkendte til højeste standard.

DSV’s terminal are a 24-hour hub for cargo to be transported nationally in Denmark as well as to and from Europe and the rest of the world. More than 600 trucks are loaded and unloaded at our dry cargo, air freight and temperature controlled cross dock terminals, which in combination with the storage and administration facilities cover 147.500 square metres. All facilities are modern, automated and approved to the highest security standard.

DSV har 23.000 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere end 70 lande. I samarbejde med vores partnere tilbyder vi verdensomspændende ydelser i over 110 lande, hvilket gør DSV til en stærk spiller på det globale marked.

Globally, DSV employs 23,000 employees in more than 70 countries. Together with our partners and agents, we offer services in more than 110 countries, making DSV a truly global player.

DSV Nokiavej 30 +45 7929 7000 8700 Horsens www.dsv.com

117


118


DANMARKs sTØRsTE KÆDE - men stadig din lokale erhvervs- og boligmægler EDC har eksisteret siden 1971 og har i dag 230 selv-

Erhvervslivets professionelle sparingspartner

stændige butikker med cirka 1.200 medarbejdere. Vi

EDC Erhverv er erhvervslivets professionelle sparrings-

dækker hele landet og målretter vores indsats, så både

partner ved formidling af erhvervsejendomme. Vi varetager

køber og sælger får mest muligt ud af vores lokale viden

alle opgaver omkring salg, udlejning, afståelse, vurdering,

og ekspertise.

projektudvikling og køb af erhvervs- og investerings-

Lokalt er EDC repræsenteret i Horsens med to bolig-

ejendomme.

butikker samt en erhvervs- og projektafdeling. Med vores

En af EDC Erhvervs absolut væsentlige styrker er

15 ansatte er vi blandt områdets største ejendoms-

samarbejdet mellem de deltagende firmaer om formidling

mæglerbutikker – og vi er stolte af hvert år at hjælpe cirka

af erhvervsejendomme. Ofte findes køberen eller lejeren

en tredjedel af lokalområdets privatpersoner og erhvervs-

til en erhvervsejendom i en anden del af landet. Via vores

virksomheder med at løse deres salg eller udlejning.

landsdækkende netværk og store erhvervskartotek sikrer vi en større omsætningshastighed for vores kunder.

Din foretrukne boligmægler Som landets største ejendomsmæglerkæde har vi flest

Lokalkendskabet er altafgørende

tilbud til de bolighandlende. På edc.dk kan du søge blandt

EDC Horsens drives af de tre partnere Christian Højgaard,

alle de boliger, der er til salg over hele landet, og med

Alex Mandrup Paulsen og Lars Tygesen sammen med

EDC’s køberkartotek får du en unik mulighed for at se hvor

et stærkt hold af medarbejdere. De er alle bosiddende i

mange købere, der lige nu er interesserede i at købe en

Horsens og kender derfor hver en krog af byen – ligesom

bolig som netop din.

byen kender dem.

Hos EDC føler vi et ansvar for, at du kommer godt videre, når du skal sælge din bolig. Vi har kunden i centrum og

Skal du have solgt eller udlejet din ejendom, ser vi frem til

bygger vores faglighed på markedsforståelse, professio-

at høre fra dig!

nelt håndværk og stærke værdier.

Strandkærvej 30, 8700 Horsens Tlf. 75 62 23 00

119


120


El-installationsfirmaet Julsgaard Aut. el-installatør Steen Andersen har siden år 2000 drevet el-installationsfirmaet Julsgaard, der blev grundlagt i Bredgade i Brædstrup for mere end 80 år siden.

Auth. electrician Steen Andersen has since the year 2000 owned the wiring company Julsgaard that was founded in Bredgade in Brædstrup more than 80 years ago.

I kraft af en positiv udvikling er vi vokset ud af de oprindelige rammer, og i 2008 opførte vi på Buen 2 i Brædstrup, en helt ny moderne bygning, hvor det er nemt for vores kunder at komme rundt, f. eks. er der ingen dørtrin eller andre forhindringer. Desuden er bygningen indrettet, således at det er nemt at holde orden, fordi alt har sin rette plads. Kort fortalt: Vi stolte af vores nye lokaler, hvor vi, i modsætning til vores kolleger, har valgt at beholde vores el-salgs butik.

Due to a positive development, we have outgrown the original buildings and in 2008, we built a new modern building at Buen 2 in Brædstrup, which made it easy for our customers to get around, as there are no doorsteps or other obstructions. Our building is further fitted in a manner, which makes it easy to maintain order, since everything has its place. In short: We are proud of our new facilities, and we have unlike our colleagues, chosen to maintain our electrical shop.

El-installationsfirmaet Julsgaards mere end 20 ansatte, og de er specialister i at løse opgaver indenfor industri, sygehuse, landbrug og alarmanlæg. Derudover kommer vi naturligvis gerne hos ”hr. og fru Hansen”, hvor vi påtager os både små og større opgaver.

The wiring company Julsgaard has more than 20 employees, specialising in work within the industrial sector, hospitals, agriculture and alarm systems. But of course, we are also happy to assist ”common people” with various jobs.

Hos El-installationsfirmaet Julsgaard har vi en lang tradition for at uddanne lærlinge og dermed påtage os et medansvar for at være med til at videreudvikle branchen.

The wiring company Julsgaard has educated apprentices for many years, as we consider development of the industry to be our responsibility.

Vores Værdier som Vi arbejder efter: • Vi ønsker at lave godt håndværk. • Vi er bevidste om tidsforbruget hos dig som kunde. • Vi er kvalitetsbevidste.

the Values, on which we base our work: • We aim to deliver good quality craftsmanship. • We are aware of the time spent with customers. • We are quality-conscious.

Buen 2 . 8740 Brædstrup . Tlf: +45 75 75 19 22 info@julsgaard-el.dk . www.julsgaard-el.dk

121


Entreprenør Jens Karstensen A/S Entreprenør Jens Karstensen A/S beskæftiger sig med alt indenfor bygge- og anlæg. Det vil f. eks. sige byggemodning, industribyggeri, kabel- og kloakarbejde samt forsikringsskader. Virksomheden er siden begyndelsen i 2006 vokset fra 4 til 75 medarbejdere. Hertil kommer mellem 60 og 70 underentreprenører, som løser en del af opgaverne under vores ledelse. Hos Entreprenør Jens Karstensen A/S har vi udviklet os til at være en væsentlig aktør, når det gælder kabel- og ledningsarbejde. Vi har oparbejdet en omfattende kompetence og erfaring og med en stor stab af dygtige og engagerede medarbejdere er vi i stand til at påtage os

specifikke projekter som kræver alt fra gennemgang, opmåling og planlægning af gravetraceer til udførsel og færdiggørelse af det samlede anlæg - herunder også rådgivning og konsulentarbejde i forbindelse med projekterne. Entreprenør Jens Karstensen A/S forsøger gennem kommunikation og ansvarsbevidste medarbejdere at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed med vægten lagt på rationelle arbejdsmetoder, konkurrencedygtige priser samt positive medarbejdere og tilfredse kunder. Fælles for vores medarbejdere er, at vi alle har viljen og lysten til at gøre en forskel. Vi forsøger løbende at moti-

JK Transport A/S JK Transport A/S er kundens fleksible og stabile samarbejdspartner. Vi leverer transportydelser til konkurrencedygtige priser samt med et højt serviceniveau. Vi løser opgaver for bl.a. kolleger i entreprenørbranchen, for kommuner, private kunder, håndværksvirksomheder samt trælaster. JK Transport A/S blev etableret i 2007, da Entreprenør Jens Karstensen A/S købte firmaets første lastbil. Siden er vognmandsfirmaet vokset til fire 3- og 4-akslede

122

lastbiler med kraner med grab og med en arbejdshøjde på op til 22 tonsmeter. Bag rattet sidder fire rutinerede chauffører. Vi har således mange års erfaring inden for transportbranchen og kan derfor tilbyde vores kunder en enestående løsning i forbindelse med relevante transportopgaver. Vores vognpark er altid vedligeholdt, og vi sætter en ære i at overholde aftalte betingelser og leveringstider. Vi løser en bred vifte af transportopgaver lige fra op-


vere vores medarbejdere gennem kurser, informationsmøder, arrangementer og lignende. Uanset opgaven er vi i stand til at stille det helt rigtige hold. Midt- og Sydjylland samt Fyn har hidtil været vores naturlige, geografiske nærområde, men med overtagelsen af EL:CONs graveaktiviteter i Aarhus i 2014 styrker vi forretningen mod nord, og overtagelsen skal ses som et vigtigt skridt i vores planer om at være stærkt forankret i hele Østjylland. Entreprenør Jens Karstensen A/S har netop omdannet den gamle brandstation i Horsens til et helt nyt firmadomicil.

Entreprenør Jens Karstensen A/S Torstedallé 1 . 8700 Horsens . Tlf. +45 7560 2718 e-j-k@e-j-k.dk . www.e-j-k.dk

sætning og kørsel med el-master på statsvejene over snerydning for Horsens Kommune til transport af byggematerialer. JK Transport A/S tilbyder salg fra eget anlæg af et bredt udvalg af materialer til byggeindustrien, som f. eks. sand, sten, grus og granitskærver. Vores plads er bemandet og holder åbent for både private og erhvervskunder fra mandag til fredag samt lørdag efter aftale.

JK Transport A/S Torstedallé 1 . 8700 Horsens . Tlf. +45 7560 2717 jkt@e-j-k.dk . www.jktas.dk

123


Frandsen Group Lys giver liv. Lyst og energi. Frandsen Group har siden 1968 gjort lys til sin levevej, og virksomheden imponerer verden over med sine smukke designs til både private hjem, hoteller og institutioner. Frandsen Group er delt op i tre divisioner med hver deres fokusområde, nemlig Verpan, Frandsen Project og Frandsen. Verpan er baseret på det danske design-ikon Verner Pantons enestående streger, og omfatter både belysning, møbler, tæpper og andet udstyr til hjemmet. Verner Panton evnede at skabe både spændende og kreative designs, der appellerer til en bred kundekreds world wide. Møblerne tegner sig for halvdelen af omsætningen, og indenfor den nærmeste årrække vil der blive tilført yderligere en række produkter med større produktsortiment til følge. Frandsen Project har specialiseret sig i dekorativt lys til hoteller. Alle produkter udvikles i tæt samarbejde med en designer, hvor også virksomhedens egne designingeniører deltager.

124

Frandsen Project arbejder sammen med nogle af verdens førende indretningsarkitekter og har indgået kædesamarbejde med en række hotelkæder. Frandsen Project benytter i vid udstrækning lokale underleverandører, der alle har fokus på solidt håndværk. Frandsen udvikler belysning til private hjem og har et stærkt og tæt samarbejde med møbelkæder i ind- og udland. Frandsen har en solid markedsposition i Danmark, og har bevæget sig ud i både Europa, USA og Asien. Frandsen tilbyder et standardsortiment og udvikler sideløbende, som private labels, sortiment til en række samarbejdspartnere world wide. Frandsen Group eksporterer til 55 lande og har egne sælgere i store dele af verden.

Light brings life. Desire and energy. Light has been the main business of Frandsen Group since 1968 and the company impresses the world with its beautiful designs for private homes, hotels and institutions. Frandsen Group is split into three divisions each focusing on a speciality: Verpan, Frandsen Project and Frandsen. Verpan is based on the Danish design icon Verner Panton’s unique lines and comprises lighting, furniture, rugs and other home furnishings. Verner Panton had the ability to create exciting, creative designs which appeal to a wide range of customers all over the world. Furniture accounts for half of the turnover and in the coming years, various products will be introduced to expand our product range. Frandsen Project has specialised in decorative lighting for hotels. All products are developed in a close collaboration with a designer in which our own design engineers participate. Frandsen Project works with some of the


world’s leading interior designers and has established a chain collaboration with a number of hotel chains. Frandsen Project often uses local subcontractors who all focus on excellent workmanship. Frandsen develops lighting for private homes and has a strong, close collaboration with furniture chains in Denmark and abroad. Frandsen has a strong market position in Denmark and has successfully moved into Europe, USA and Asia. Frandsen has a standard product range and at the same time, the company develops products as private labels for partners all over the world. Frandsen Group exports its products to 55 countries and has its own sales representatives in large parts of the world.

Frandsen Group A/S Egeskovvej 29 8700 Horsens Tlf. + 45 76 58 18 18 Fax +45 75 61 05 00 www.frandsengroup.dk E: info@frandsengroup.dk

125


FÆNGSLET er en moderne kulturinstitution, indrettet i byens tidligere statsfængsel fra 1853. Bygningerne var oprindeligt opført til formålet og blev dermed Danmarks første egentlige Statsfængsel. Fængslet lukkede i slutningen af november 2006, men har været åbnet en kort overgang i 2007 og 2008, således at byens borgere kunne få mulighed for at kigge ind bag murene. Projektet i sin nuværende – og fremtidige form - åbnede den 17. maj 2012. FÆNGSLET er et mangesidet kulturhus, der rummer Fængselsmuseet, VISITHORSENS, erhvervsarrangementer, konferencer, SleepIn, Café. FÆNGSLET, festivaler, koncerter, kontorfællesskabet FÆNGSLET 2. Øst og meget mere. Fængselsgården er indrettet til koncertområde, hvor der i sommerhalvåret holdes udendørs koncerter og events. En del af det gamle statsfængsels lokaler, bl.a. nogle af værkstederne, forsamlingshuset og gymnastiksalen, udlejes til dem, der er på jagt efter en helt særlig ramme til deres event – møder, konferencer, fester. Andre lokaler lejes ud til kunstnergrupper og andre aktører, som ønsker at sidde på FÆNGSLET i deres hverdag og fritid.

126

FÆNGSLET 2. Øst er et kontorfællesskab for 15 mindre virksomheder, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, der ønsker kontorplads i et kreativt og innovativt miljø. SleepIn FÆNGSLET er et unikt overnatningssted, der kombinerer den gode historie med overnatning i et autentisk miljø, og hvor der er lagt nye madrasser på de gamle brikse. SleepIn har 49 sengepladser og drives socioøkonomisk. FÆNGSLET er en dynamisk kulturinstitution, hvor der er plads til nyskabelse og udvidelse. Mange af statsfængslets øvrige bygninger er endnu ikke taget i brug, men vil blive renoveret i takt med en løbende udvikling af stedet.

Fussingsvej 8 . 8700 Horsens Tlf. +45 7610 0011 kontakt@faengslet.dk . www.faengslet.dk


Indehaver Jens Palmelund (tv) og projektleder Michael Thomsen er klar til at leve op til firmaets motto: BedST Til SerVice.

Hedensted VVS Service A/S KlAr til både Stort og Småt Hedensted VVS Service A/S blev ved årtusindskiftet startet af Jens Palmelund, uddannet smed med mange års erfaring som ansat ved Hedensted Fjernvarme. Firmaet klarer naturligvis alt inden for Vand, Varme og Sanitet, men i dag er et af firmaets kodeord ”energioptimering”: Alternativer eller supplement til traditionelle energikilder. Solfangere, varmepumper, solceller. Mindre varmeregning og renere miljø. Investeringer, som hurtigt tjener sig hjem og derefter er ren fortjeneste. Men det handler naturligvis ikke kun om energi, for når vandhanen drypper, når afløbet er stoppet, når toilettet løber, når vandrøret er utæt, når fyret soder til, når du har brug for et nyt badeværelse, og når du skal bygge et helt nyt hus, så ringer du også til Hedensted VVS Service A/S. Vi er altid klar til at rykke ud med et godt tilbud. Uanset om opgaven er stor eller lille, lægger vi vægt på høj kvalitet og konkurrencedygtige priser. Det er ikke tilfældigt, at ordet Service er en del af firmanavnet.

Da firmaet blev stiftet, var Jens Palmelund eneste medarbejder. i dag har Hedensted vvS Service A/S 15 medarbejdere, heraf 4, der er specialister i naturgas.

Hedensted VVS Service A/S Søkærvej 8 - 8722 Hedensted - Tlf. 75 89 07 30 www.vvsmester.dk/hedensted-vvs mail@hedensted-vvs.dk

127


Vinfirmaet Gourvin i Stensballe har netop fejret 10 års jubilæum. Det blev startet af Claus Hjelt i 2004, som efter at have været guide på vinrejser til Bourgogne, Alsace og amaroneture til Gardasøen, fik lyst til at starte sit eget vinfirma. Navnet Gourvin relaterer til jysk til en rigtig ”go´” vin, og når Gourvin er på udebane på Sjælland eller over grænsen, bliver Gourvin lige pludselig sammenholdt med en gourmet! Så ved italienerne og franskmændene godt, hvad en ”gourvin” er! For Gourvin er det vigtigt, at kunderne netop kan være sikre på, at den vin som de køber, er en rigtig god vin til prisen, og det ligegyldigt om vinen koster 35 kr. eller 10.000; Gourvin importerer kun vine fra producenter, som Claus Hjelt har besøgt mange gange - det giver en sikkerhed for autenticiteten og kvaliteten. Fordelen ved at handle med Claus Hjelt fra Gourvin er, at han gennem årene har oparbejdet en ekspertise i at sammensætte vin og mad, så kunderne kan servere den perfekte menu for deres gæster, hvor mad og vin går op i en højere enhed. Tænk hvis vi kunne huske, hvilke vine vi har nydt, i lang tid fremover! På de mange vinrejser har Claus Hjelt fået et stort indblik i franske og italienske vine. Det spændende er at finde de vinjuveler, som andre ikke har fundet endnu. Et område som Veneto i Norditalien, med de berømte vine Valpolicella, Ripasso og amarone, kender Claus Hjelt som sin egen bukselomme efter mere end 20 års amaroneture i påsken med danskere på farten. Gourvin sælger vin over hele Danmark, og kunderne er både private, firmaer og restauranter. Firmaet har også et stort sortiment af gavevine i alle mulige størrelser med flasker helt op til 12 liter. Det er noget, som vækker opsigt og giver succes til enhver reception. Claus Hjelt tager også gerne ud og holder vinsmagningsaftener på restauranter, hos firmaer, foreninger, private m.v.

128


Gourvin er ”Gourvin”! v. Claus Hjelt . Charlotteparken 34 . 8700 Horsens +45 20 66 72 12 . info@gourvin.dk . www.gourvin.dk

129


Hatting A/S er Europas største producent af ornesæd og er en del af Danish Agro koncernen, som består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. Vores formål er produktion og salg af ornesæd til kunstig sædoverføring, samt salg af Farm Supply produkter til hovedsagelig svineproducenter i Danmark og i de nordeuropæiske lande. Hatting A/S er en landsdækkende virksomhed med 10 afdelinger i Danmark og 265 medarbejdere. Vi forventer i 2015 en omsætning på ca. 370 mio. kr. heraf er 1/3 salg af Farm Supply, som består af en bred vifte af produkter til landbruget, lige fra staldudstyr og rengøringsmidler til computere og husholdningsartikler. Vores markedsandel for salg af ornesæd i Danmark er over 76 pct. Vi råder over nogle af verdens bedste orner, fordi vi samarbejder med DanAvl, der er et af verdens førende avlsselskaber. Dette danske genmateriale sikrer levering af de bedste grise med de egenskaber, som både producenter, slagterier og forbrugere efterspørger. Vores primære kunder er ca. 2.000 svineproducenter i

130

Danmark. Vi sælger 4,7 mio. sæddoser om året, der sammen med Farm Supply produkter leveres direkte til kunderne med vores egen vognpark. Desuden har vi også fokus på kvægproducenter, som vi leverer Farm Supply produkter til. Herudover har vi et datterselskab i Tyskland, Hatting Germany GmbH, med to afdelinger og 50 medarbejdere. Hatting Germany har en markedsandel i Tyskland på ca. 11 pct. Hatting A/S’ vision er, at konsolidere vores position som Danmarks og Europas største producent af ornesæd. Samtidig har vi fokus på yderligere internationalisering, for at øge vores markedsandel på de nordeuropæiske markeder, både med salg af den danske genetik fra DanAvl og salg af Farm Supply.


Hatting Hatting a/S er europaS StørSte producent af orneSæd og Har 50 årS erfaring i at levere Sæd og farm Supply til landbruget. Hatting a/S iS europe’S largeSt producer of boar Semen and HaS 50 yearS’ experience in delivering Semen and farm SupplieS.

Hatting a/S is europe’s largest producer of boar semen and part of the danish agro group consisting of various agro-industrial companies in denmark and abroad. our objectives are to produce and sell boar semen for artificial insemination (ai) and to sell farm supplies mainly to pig and cattle farmers in denmark and countries in north europe. Hatting a/S is a national company with 10 departments in denmark and 265 employees. in 2015, we expect a turnover of approx. dKK 370 million, of which 1/3 comes from the sale of farm supplies which include a wide range of products for farms from stable equipment and detergents to computers and household articles. our market share in denmark in the sale of semen is more than 76 percent.

our primary customers are some 2,000 pig farmers in denmark. in addition to our farm supplies, we sell 4.7 million semen doses a year and we deliver all products by our own fleet of vehicles directly to our customers. We also focus on cattle farmers with our farm supplies. We have a subsidiary in germany, Hatting germany gmbH, with two departments, 50 employees and a market share in germany of approx. 11 percent. Hatting a/S’ vision is to consolidate our position as the leading boar semen producer in denmark and europe. at the same time, we are focusing on increased internationalisation to augment markets shares in north europe, selling danish genetics from danavl as well as farm supplies.

Hatting a/S oensvej 48, Hatting 8700 Horsens tlf. +45 70 15 99 09 info@hatting-as.dk www.hattingagro.dk

We have access to some of the best boars in the world through our collaboration with danavl, one of the world’s leading breeding companies. With this danish genetic material, we deliver the best pigs with all the qualities demanded by farmers, slaughterhouses and consumers.

131


Godt nok er ikke Godt nok – det skal ”Vi flytter Himmelbjerget, mens du sover”, hedder det på opslagstavlen hos HM Entreprenør A/S i Glud mellem Horsens og Juelsminde. Udsagnet på opslagstavlen er nok en stramning, men understreger fint firmaets målsætning: Når aftalen er på plads, er det hurtigt ind og hurtigt ud, uden at det går ud over kvaliteten. Pris og tidsplan overholdes til punkt og prikke, og så er der ryddet ordentligt op, når HM er færdigt på pladsen. ”Hos os er godt nok bare ikke godt nok. Vi stræber efter det perfekte og vil simpelthen være de bedste på vore fire kerneområder: jord, kloak, beton og belægning”, understreger Michael

Mortensen, der var selvstændig maskinudlejer i nogle år, før han tog springet til at blive ejer af og chef for sit eget entreprenørfirma. FremGanG i en krisetid 1. oktober 2008 købte han Henning Mathiassens entreprenørforretning, der havde 37 år på bagen og ca. 35 medarbejdere. Michael Mortensen omdøbte firmaet til HM Entreprenør A/S og overtog naturligvis også enkelte igangværende arbejder. Men set i bakspejlet var tidspunktet helt forkert, for finans-, bolig- og erhvervskrisen var lige begyndt. Det lod Michael Mortensen sig dog

ikke distrahere af, og siden er det kun gået en vej: Fremad. I dag – januar 2015 – har firmaet ca. 90 medarbejdere og er således en pænt stor og højt respekteret samarbejdspartner både på den østjyske hjemegn, i Sønderjylland, på Fyn, på Sjælland og med en enkelt afstikker til Sverige. HM Entreprenør A/S er klar til både store og små arbejder. En kloakeringsopgave for en husejer udføres med samme ildhu og omhu som renovering af kloak- og vandledninger i et helt boligkvarter. Og opretning af en enkelt række fortovsfliser klares lige så flot og elegant som omlægningen og udvidelsen af Vitus Berings

HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud - 7130 Juelsminde Tlf. 75 66 18 22 - Mobil 40 25 18 22 info@hm-as.dk - www.hm-as.dk

132


HM EntrEprEnør A/S

skanderborg. Fundament til nyt rådhus i Skanderborg.

Sådan kommer vi videre…

kloakrenovering i Horsens.

råstofleverancer – HM Grus i ørum.

være i ordEn orden værE Plads og Kongensgade i Horsens eller for den sags skyld fundamenteringen af et nyt rådhus til Skanderborg Kommune. GruSGrAv oG voGnMAndSkørSEl I 2014 fik HM Entreprenør A/S i øvrigt tilføjet endnu et kerneområde med købet af en grusgrav i Ørum ved Hedensted. Dermed kan entreprenørfirmaet levere råstoffer via sin ”lillebror” ved navn HM Grus og har i tilknytning hertil fået vognmandstilladelse. ”Det er vel med til at understrege, at vi har andet end jord i hovedet”, siger Michael Mortensen med et smil.

idrætsanlæg i Hedensted.

Belægning, kongensgade og vitus Berings plads, Horsens.

Maskin- og bilparken for en gangs skyld samlet i Glud.

133


134


Horsens Fællesantenne Forening Horsens Fællesantenne Forening (HFAF) blev stiftet i 1973 og er en medlemsejet forening, der leverer tv-programmer og radio til medlemmerne og brugerne, og som i kraft af et tæt samarbejde med Stofa også er i stand til at tilbyde lynhurtigt internet, telefoni samt en række andre attraktive muligheder som f. eks. tilkøb af enkeltprogrammer, Start Forfra, Optage, Pause og Spol, lej film fra arkivet og meget mere. Stofa har fra den første dag været leverandør af ydelser til HFAF. HFAF opstod i sin tid, da områdets fire store boligforeninger besluttede at indhente tilbud på fælles forsyning af radio og tv til lejerne. Siden er foreningen blevet udvidet i takt med, at flere boligområder er skudt op. I dag tæller HFAF

omkring 20.000 medlemmer i den nordlige del af Horsens, Lund, Hansted, Gedved, Haldrup, Søvind og Egebjerg – i princippet fra den gamle amtsgrænse og nordpå. HFAF tilbyder medlemmerne tre tv-pakker, som bl.a. sammensættes på baggrund af en årlig brugerundersøgelse, hvor medlemmerne har mulighed for at sammensætte præcis den pakke, som de finder mest attraktiv – enten på stemmeseddel eller på internettet. Den endelige sammensætning af de tre pakker vedtages på den årlige generalforsamling under hensyntagen til ønsker, alsidighed og økonomi. Medlemmerne eller brugerne (lejere af almennyttige boliger) betaler kontingent kvartalsvis og har mulighed for at skifte programpakker

hvert kvartal. Skift er helt uden problemer, men kræver dog hjælp af en tekniker fra Stofa. HFAF er en moderne antenneforening med medlemmerne i fokus. Langt de fleste tvsignaler sendes i dag ud i HD-kvalitet. Nogle medlemmer er dog ikke i stand til at modtage de nye signaler, fordi de har et ældre tv-apparat. De har igennem HFAF mulighed for at købe en boks, der fungerer som digital modtager og dermed gør dem i stand til at modtage de nye og bedre signaler. HFAF ejer og driver sin egen administration med fire medarbejdere.

Horsens Fællesantenne Forening . Kongensgade 8 . 8700 Horsens . Tlf. 7625 8905 . post@hfaf.dk . www.hfaf.dk

135


136


Vi er fleksible og har fokus på høj kValitet. Wir sind flexibel und stets um hochWertige leistung bemüht.

Horsens Yachtværft Horsens Yachtværft blev grundlagt i 2005 som et service- og reparationsværft med fokus rettet imod især lystsejlere og mindre erhvervsbåde. Med egen servicekaj og værftsfaciliteter omfatter vi i dag håndværksmæssige kompetencer fra traditionelt bådebyggeri over anvendelse af de nyeste teknologier indenfor kompositter til skibsmekanik og avanceret elektronik. Med vores specialviden indenfor ikke mindst kompositter, kan vi tilbyde udvikling og produktion af særlige dele indenfor bl.a. offshore, marine, vindindustrien, supplybåde og olieplatforme. Vi er fleksible og har fokus på høj kvalitet. Vi reparerer og vedligeholder kompositter på eget værksted eller on site, og vi benytter kun det mest moderne udstyr. Vi tilbyder desuden vinteropbevaring af lystbåde i opvarmede haller, og det benytter kunder fra Danmark, Tyskland, Holland, Schweiz og England sig af.

Die Jachtwerft Horsens Yachtværft wurde 2005 als Wartungs- und Reparaturwerft mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf insbesondere die Bedürfnisse von Freizeitkapitänen und Berufsschiffern gegründet. Mit einem eigenen Servicekai und eigenen Werfteinrichtungen verfügen wir heute über ein handwerkliches Können, dessen Bogen sich vom herkömmlichen Bootsbau über den Einsatz neuster, auf Verbundwerkstoffen basierender Technologien für Schiffsmechanik bis hin zur anspruchsvollen Elektronik spannt. Aufgrund unseres Fachwissens insbesondere in Bezug auf Verbundwerkstoffe können wir die Entwicklung und Herstellung von Spezialkomponenten für u.a. Offshore-Einsätze, maritime Nutzungen, Windkraftanlagen, Versorger und Bohrinseln anbieten.

Wir sind flexibel und stets um hochwertige Leistung bemüht. Wir übernehmen Reparatur- und Wartungsarbeiten rund um Verbundwerkstoffe zur Ausführung in eigener Werkstatt oder vor Ort, wobei unsere Ausrüstungen ausnahmslos dem neusten Stand der Technik entsprechen. Wir bieten ferner die Wintereinlagerung von Sport- und Freizeitbooten in beheizten Hallen an, wobei Kunden aus Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und England diese Dienstleistung bereits in Anspruch genommen haben.

Horsens Yachtværft ApS . Gammelhavn 3 . DK-8700 Horsens/Dänemark . Tel. +45 25 57 87 81 . info@horsensvaerft.dk . www.horsensvaerft.dk

137


HusCompagniet a/s med mere end 40 år på bagen bygger på jysk jordbundetHed og troværdigHed. WitH more tHan 40 years’ experienCe, founded on tHe solid reliability people from jutland are famous for, HusCompagniet a/s

HusCompagniet kom trygt i hus… Byggefirmaet med mere end 40 år på bagen bygger på jysk jordbundethed og troværdighed. HusCompagniet A/S er Danmarks største landsdækkende byggefirma med inspirationshuse i Jylland, på Fyn, Sjælland samt i Sverige og Tyskland. Det er individuelle huse, hvor der er mulighed for at sætte sit personlige præg på indretning og materialevalg. Huse til en rimelig pris, hvor både førstegangskøbere og købere med friværdi kan være med. Byggekoncernen har nået en milliardomsætning, opfører ca. 1.100 huse om året, beskæftiger mere end 230 medarbejdere og tre-fire gange så mange i underentreprise. Succesen skyldes målet om tryghed og service. Kunderne føler de får mere end det de betaler for, hu-

138

sene leveres til tiden, og betales først den dag familien flytter ind. Historien om HusCompagniet kan spores mere end 40 år tilbage, hvor Finn Mortensen i kraft af flid, pålidelighed og service skabte firmaet FM Huse. Senere førte sønnen Michael Mortensen i samme ånd firmaet videre og via fusionen med Interbyg og i samarbejde med investeringsfonden Axcel er HusCompagniet skabt. HusCompagniet er i dag ejet af FSN Capital. Bag FSN Capital står en lang række danske og internationale investorer med bred tilknytning til industrien og den finansielle sektor, bl.a. nogle af landets største pensionskasser og banker.


HusCompagniet sees customers home‌ With more than 40 years’ experience, founded on the solid reliability people from Jutland are famous for, HusCompagniet A/S are the largest nationwide building contractors in Denmark. The company has inspirational houses in Jutland and on Funen and Zealand as well as in Sweden and Germany. These are individual houses where buyers can make personal choices about fittings and materials. They are sold at prices that both first-time buyers and buyers with home equity can afford. Group turnover is in billions of Danish kroner, and approximately 1,100 houses are built each year. The firm employs more than 230 people and three or four times that number are in work as subcontractors. Their success is based on reliability and service.

Customers feel they get more than they pay for; the houses are handed over on time, and payment only falls due the day the family moves in. The history of HusCompagniet can be traced back more than 40 years, to FM Huse, a company founded and built up by Finn Mortensen on hard work, reliability and service. His son, Michael Mortensen, took over the firm in the same spirit, and it later merged with Interbyg and collaborated with the private equity fund Axcel to create HusCompagniet. HusCompagniet is owned today by FSN Capital. FSN Capital is backed by a large number of Danish and international investors with extensive connections to industry and the financial sector, including some of Denmark’s largest pension funds and banks.

Salgskontor Horsens Plutovej 3 8700 Horsens Tlf: 75 64 57 99 www.huscompagniet.dk

139


Hotel danica Hotel Danica er et hyggeligt familiedrevet hotel tæt på centrum. Hotellet er opført i 1984, men blev i 2011 gennemgribende renoveret. Alle vores 39 værelser er bl.a. indrettet med fladskærms-tv, gratis trådløs internet, skrivebord og eget badeværelse. Restaurant Over Middel er en del af hotellet. Vi tilstræber at være lidt bedre end de fleste, og vi sætter en ære i at lave maden fra bunden med gode, friske råvarer. Vores kokke er faguddannede eller kokkeelever, og de elsker at være kreative og udforske nye menuer og smagssammensætninger, der er med til at gøre vores retter ”over middel”.

140

Hotel Danica fremstår således som et moderne og tidssvarende valg for både erhvervskunder, kulturturister og gæster, der blot gerne vil nyde et lækkert weekend- eller gourmetophold tæt på byen og naturen. Vores faguddannede personale vil altid tage imod jer med et smil og gøre deres yderste for at give jer det bedste ophold på hotellet.


Hotel Danica is a comfortable family-run hotel, situated close to the city centre. The hotel was built in 1984, but was renovated thoroughly in 2011. All of our 39 rooms are fitted with flatscreen TV, free Wi-Fi, desk and private bathroom. Restaurant Over Middel (“Above Average”) is located within the hotel. We aim to be just a bit better than other restaurants and take pride in preparing the food from scratch with good, fresh produce. Our chefs are educated professionally or are apprentices and they love to be creative and explore new menus and flavour varieties that make our dishes ”above average”.

Hotel Danica is a modern and contemporary choice for both business customers, cultural tourists and guests, who merely want to enjoy a lovely weekend or gourmet stay close to the city and the nature. Our professional staff welcomes you with a smile and will do their utmost to make your stay as pleasant as possible.

Hotel Danica Ove Jensens Allé 28 8700 Horsens Tlf. +45 7561 6022 info@hoteldanica.dk www.hoteldanica.dk

141


Hotel Pejsegården er et af Danmarks mest kendte hoteller med alle de faciliteter, som moderne hotelgæster efterspørger – private som erhverv. Hotel Pejsegården is one of the best known hotels in Denmark with all of the facilities demanded by today’s private and business hotel guests.

142


Hotel Pejsegården Vi byder således på 120 dejlige værelser med trådløst internet, masser af aktivitetsmuligheder som f. eks. indendørs swimmingpool og bowlingbaner, den landskendte roterende bar, en scene hvor en perlerække af Danmarks bedste kunstnere optræder med musik og underholdning samt to á la carte-restauranter med superlækker mad. Hotel Pejsegården er et 4-stjernet konferencehotel med lokaler til møder, konferencer, udstillinger og messer. Vi har faciliteter fra 2 til 1.200 deltagere og alt i moderne AV-teknologi. Lige udenfor døren er det muligt at koble fra med en tur på områdets mange løbestier, en cykeltur på afmærkede ruter eller man kan benytte vores udendørs fitness-område. I kraft af vores centrale placering og samarbejde med en række af Jyllands bedste golfbaner, er Hotel Pejsegården desuden det perfekte udgangspunkt for nogle hyggelige dage med golfkøllerne. Eller for en udflugt til den 85 år gamle, genfundne jernbanebro over Gudenåen – en af områdets nye, store attraktioner. Hotel Pejsegården er yderligere det naturlige valg, når familien skal holde fest. Hotellet tilbyder store og små festlokaler – inklusiv den spektakulære Texas Town, indrettet i autentisk amerikansk stil.

The hotel has 120 lovely rooms with wi-fi and offers loads of activities such as an indoor swimming pool, bowling alleys, the well-known rotating bar, a scene featuring some of the best performers in Denmark in music and entertainment plus delicious meals at two à la carte restaurants. Hotel Pejsegården is a 4-star conference hotel with rooms for meetings, conferences, exhibitions and fairs. We can cater for everything from 2 to 1,200 guests / participants and we can provide everything in stateof-the-art AV technology. Our guests can go for a walk or go running just outside the hotel on the many footpaths in the area, go biking on marked routes or use our outdoor fitness area to unwind. Hotel Pejsegården is also the perfect starting point for a pleasant round of golf on some of the best golf courses in Jutland within easy reach of the hotel. The guests can also visit the 85-year-old, recovered railway bridge on the Gudenå, one of the important new attractions in the area. Hotel Pejsegården is also the preferred choice for families throwing a party. The hotel has several banquet rooms, large and small, including the spectacular Texas Town which has been furnished in an authentic American style.

Hotel Pejsegården Søndergade 112 DK-8740 Brædstrup Tlf. +45 7575 1766 hotel@pejsegaarden.dk www.pejsegaarden.dk

143


VI TÆNKER ANDERLEDES

? Er det dig

F

O

T

O

G

R

A

F

E

INHOUSE FOTOGRAFI P R I V A T

144

&

R

N

E

E R H V E R V


HAR DU DEN RIGTIGE BILLED-LEVERANDØR?

FÅ DET ENTEN BE- ELLER AFKRÆFTET

pRØV os

GRATIs INTERESSERET? RING 7562 0115 Nogle af dem vi hjælper i dag:

- siden 1972

F

O

T

O

G

R

A

F

E

R

N

E

INHOUSE FOTOGRAFI P R I V A T

&

E R H V E R V

Søndergaardsallé 9 · 8700 Horsens · 7562 0115 · info@inhouse-fotografi.dk · www.inhouse-fotografi.dk 145


insero er faglige frontløbere på intelligent styring, energi og e-mobilitet, og vi tænker teknologiernes integration ind i fremtidens smart grid.

insero offer new solutions within energy and intelligent software. we bring green tech to life.

Vi gør området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde til et hot spot af kompetencer inden for energi og IT We turn the area between Horsens, Hedensted, Vejle and Juelsminde into a hotspot of new competences within energy and IT

146


Insero sKABer FreMTIDens BÆreDYGTIGe LØsnInGer Insero CreATe THe sUsTAInABLe soLUTIons oF ToMorroW Insero tilbyder nye innovative løsninger, projekter og uddannelse inden for energi, IT og lufthavnssystemer. Vi er faglige frontløbere på områderne intelligent styring, e-mobilitet og varmepumper, og samtidig integrerer vi teknologierne så de spiller ind i fremtidens Smart Grid. Professionel indsigt Få direkte adgang til den nyeste viden og relevante netværk, når vi går foran med nye, innovative løsninger og produkter. Udnyt muligheden for at teste dit produkt i virkelighedens verden, få en skræddersyet løsning der samtænker forretningsudvikling, produktudvikling og markedsanalyser og få specialiseret rådgivning fra eksperter i spændfeltet mellem økonomi, teknologi, software og forretningsudvikling.

Insero offer new solutions, projects, and education within the energy, IT and airport sectors. We are leading experts on intelligent control, energy, and e-mobility – and we see these technologies as part of a future smart grid. Professional insight Gain direct access to the latest knowledge and relevant networks, when we take the lead with new, integrated solutions and products. Test your product in a real-life setting, get a customised solution that merges business development, product development and market analysis and get specialised consultancy from experts within the fields of economy, technology, software and business development.

Kapital til vækst Vi investerer desuden kapital i iværksættere og vækstvirksomheder.

Growth capital We furthermore invest venture capital in start-ups and private equity in established companies.

Læs mere på insero.com.

Read more at insero.com.

Insero Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4A 8700 Horsens Tlf: +45 7026 3748 kontakt@insero.com www.insero.com

147


NSH NORDIC A/S NSH NORDIC A/S er beliggende i industriområdet Virkefeltet i Brædstrup og blev grundlagt i 1988 af Christel og Preben Norup. Virksomheden startede som en lille gårdbutik med speciale inden for fåreartikler, men har siden været igennem en hastig og spændende udvikling. NSH NORDIC udvikler og sælger i dag godkendte produkter inden for hegn, leg og vejrstationer henholdsvis egne såvel som private label. Produkterne importeres fra både Fjernøsten og Europa og afsættes til byggemarkeder, detailhandelskæder og øvrige forhandlere i hele Norden. NSH NORDIC tilbyder således Nordens største sortiment af produkter til alle typer indhegninger herunder også vildthegn til de danske motorvejsstrækninger. Foruden en bred vifte af hegn og tilbehør forhandler NSH NORDIC også som de eneste i Norden Jungle Gyms populære sortiment af udendørs legetårne, moduler og tilbehør til privat brug, Hy-land legepladser godkendt til offentlig brug samt Ventus digitale vejrstationer.

148

NSH NORDIC er etableret med salgskontor i Sverige for at kunne være endnu tættere på kunderne i Skandinavien og beskæftiger i alt ca. 35 engagerede medarbejdere, som hver dag arbejder for at yde kunderne den bedste service. Logistikken styres fra et ca. 10.000 m2 stort lager i Brædstrup, hvor der desuden rådes over 15.000 m2 udendørs arealer. For at sikre den mest effektive logistik anvendes den nyeste teknik inden for logistikog lagerstyring, og samtidig tilbydes flere forskellige transportformer, således at NSH NORDIC altid er i stand til at opfylde den enkelte kundes ønsker og behov. Bestiller en kunde i f. eks. Sverige et hegn fra Brædstrup, kan han således have det i løbet af to-tre dage. Visionen er at være den foretrukne leverandør af produkter indenfor hus og have med international rækkevidde, og planen er derfor indenfor få år at åbne døre op til nye eksportmarkeder.


NSH NORDIC A/S is located in the Virkefeltet industrial area in Brædstrup and was established by Christel and Preben Norup in 1988. The company started as a small farm shop specialising in sheep accessories and its activities have since developed rapidly in an exciting direction. Today, NSH NORDIC A/S develops and sells approved products in fences, playgrounds and weather stations under own as well as private labels. The products are imported from the Far East and from Europe and sold to builders merchants, retail chains and other dealers throughout the Nordic countries which allows NSH NORDIC to offer the widest range of products in the Nordic countries for all types of fences, including deer fences for motorway sections in Denmark. In addition to the wide range of fences and accessories, NSH NORDIC is also the only distributors in Scandinavia of Jungle Gym’s popular range of outdoor play towers, modules and accessories for home use, Hy-Land playgrounds approved for public use and Ventus’ digital weather stations.

NSH NORDIC has set up a sales office in Sweden to get closer to the Scandinavian customers and has some 35 dedicated employees who are working every day to provide the best service to the customers. Logistics are controlled from a 10,000 m2 warehouse in Brædstrup which also includes more than 15,000 m2 outdoor areas. To provide the most efficient logistics, the latest logistics and inventory management technology is used and, at the same time, NSH NORDIC also offers a selection of transport types to ensure that each customer’s wishes and needs can always be met. If a Swedish customer orders a fence from Brædstrup, it will be delivered to him within two or three days.

NSH NORDIC A/S Virkefeltet 4 DK-8740 Brædstrup post@nshnordic.com www.nshnordic.com

The company’s vision is to be the preferred supplier of house and garden products with an international reach and the plan is to open doors to new export markets within a few years.

149


STenSBalleGaard GolfkluB autentisk golf p책 en af landets smukkeste baner

Stensballegaard Golfklub Bygaden 70 . 8700 Horsens . Tlf.+45 75 65 80 18 info@stensballegaardgolf.dk . ww.stensballegaardgolf.dk 150


Kvalitet og høj faglig standard er altid fundamentet for de opgaver, som Tømrerfirmaet Horsens løser. Uanset om det drejer sig om en omfattende tagrenovering af et boligkompleks, nyt tag, nyt køkken, en tilbygning eller en lille reparation hjemme hos fru Hansen.

TømrerfirmaeT Horsens Hos Tømrerfirmaet Horsens påtager vi os således gerne opgaver for store erhvervskunder og for private husejere. Vi har stor erfaring inden for hovedentrepriser, hvor vi kan hjælpe i alle faser af processen. Vi står til rådighed med rådgivning og er behjælpelig lige fra det første møde og de første streger til det færdige byggeri. Som hovedentreprenør holder vi fast i tovet og tilbyder at sætte det helt rigtige hold af dygtige samarbejdspartnere, lige som vi også gerne påtager os alt papirarbejdet. Tømrerfirmaet Horsens er stiftet af Jesper Grubbe Møller, der blev uddannet tømrer i 1995, og som siden arbejdede som tømrersvend, indtil han påbegyndte uddannelsen som bygningskonstruktør. Jesper Grubbe Møller arbejdede herefter i otte år som byggeleder i et større dansk ingeniørfirma.

I Tømrerfirmaet Horsens står Jesper Grubbe Møller selv for den daglige drift af firmaet, der beskæftiger en håndfuld fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. I kraft af mange års erfaring fra byggepladserne og en solid teoretisk uddannelse er Jesper Grubbe Møller og hans medarbejdere altid i stand til at yde professionel rådgivning om alle typer af opgaver. De kunder, der vælger Tømrerfirmaet Horsens som samarbejdspartner, kan være sikre på, at vi leverer det aftalte arbejde i den aftalte kvalitet og til den aftalte tid og pris. Foruden professionelt tømrerarbejde udfører vi ejendomsservice på cirka 30 ejendomme i Horsens.

Tømrerfirmaet Horsens . Norgesvej 8 . Tlf. +45 2282 2412 . www.tfhorsens.dk . jesper@tfhorsens.dk 151


Blumersgade 6-8 Torntoft & Mortensen udviklede og opførte i 2013 44 energibesparende almennyttige, familie- og ældreboliger samt 1000 m2 erhvervslokaler. Byggeriet består af to huse på fem etager opført centralt i Horsens.

Kompetence til ethvert byggeri Torntoft & Mortensen A/S er en moderne og højt specialiseret håndværksbaseret virksomhed, der løfter byggeopgaver i fag-, hoved- og totalentreprise hovedsageligt i en radius af 100 km fra Horsens. I årtier har tømrervirksomhed været kerneforretningen, og Torntoft & Mortensen udfører den fortsat. Mange af virksomhedens tømrere og snedkere har arbejdet der i årtier og giver i dag deres erfaringer videre til de yngre medarbejdere og får ny faglig viden i bytte. Virksomheden beskæftiger over 50 faglærte byggespecialister, der består af en bred stab af erfarne og passionerede ingeniører, konstruktører samt tømrere og snedkere. Med faglig stolthed og årelang erfaring udføres byggeprojekter - store som små - inden for bygherrernes økonomiske rammer og til aftalt tid. Torntoft & Mortensen bygger for professionelle bygherrer og aktører i byggebranchen og har gennem tiden leveret kvalitetsbyggeri i fag-, hoved- og totalentreprise til en lang række anerkendte bygherrer. Den primære kundegruppe er almennyttige boligforeninger, offentlige institutioner, forsikringsselskaber, professionelle investorer og større entreprenørfirmaer i underentreprise. Virksomheden ønsker at involvere, være ærlige og ikke mindst levere hårdt arbejde til førsteklasses byggerier til alles tilfredshed. 152


Skovhuset Østbirk Skovhuset Østbirk er en 2000 m2 stor og spændende integreret institution til 140 børn i alderen 0-6 år. Torntoft & Mortensen opførte byggeriet i totalentreprise i 2011 som lavenergiklasse 1. Der blev lagt vægt på anvendelsen af miljømæssigt rigtige løsninger i materialer, konstruktioner og installationer. Huset har fleksible opdelings- og samlingsmuligheder, som gør personalets styring af aktiviteter lettere. Indretningen er udført ergonomisk korrekt for både voksne og børn.

VIA University College Torntoft & Mortensen gennemførte fra 2013 til 2015 en gennemgribende renovering af tre blokke med undervisningslokaler på VIA University College. Vinduerne var slidte og forurenede med PCB. De blev udskiftet, mens hele bygningen fik en opdatering til slidstærke, brugervenlige og lyse materialer. Renoveringen af de 7.500 etagemeter er gennemført over halvandet år, mens bygningen var i normal brug. Det gav spændende udfordringer for leverancer og arbejdet på kraner, lifte og stilladser.

P-hus Levysgade I 2014 opførte Torntoft & Mortensen det 8.000 m2 store parkeringshus med plads til 230 biler. Det fem etager store byggeri er opført i hjertet af Horsens lige op ad gågaden. Parkeringshuset er kendetegnet ved to murede endebygninger forbundet med facader i strækmetal. Torntoft & Mortensen har udviklet og opført parkeringshuset og siden solgt det til en ekstern investor.

Langballe 6 · 8700 Horsens · Tlf. 76 26 62 50 www.torntoft-mortensen.dk 153


På Lunavej 2 i Horsens ligger VOLA A/S, hvor de berømte VOLA-armaturer produceres. I forbindelse med fabrikken ligger også VOLA Academy, hvor internationale arkitekter samles til konferencer om arkitektur og design, hvor installatører bliver skolet i at montere VOLA-armaturer og hvor VOLA-medarbejdere får undervisning i bl.a. dansk og matematik. VOLA beskæftiger 182 medarbejdere i Horsens og ca. 50 medarbejdere i de 7 udenlandske salgsselskaber.

Lunavej 2 in Horsens is the address of VOLA A/S, where the well-known VOLA bathroom fittings are made. Next to the factory is the VOLA Academy, where international architects meet for conferences on architecture and design, and where plumbers receive training in installing VOLA fittings and VOLA employees are taught Danish and Mathematics among other things. VOLA employs 182 staff in Horsens and about 50 in its seven marketing companies abroad.

154


Designhistorie Efter at Arne Jacobsen i 1961 havde vundet en indbudt konkurrence om Nationalbanken i København, henvendte den daværende ejer af VOLA, Verner Overgaard sig til Arne Jacobsen med sin egen ide til, hvordan et armatur til Nationalbanken skulle se ud. Hans tanke var, at alle rør skulle bygges ind i væggen, kun greb og udløb skulle være synlige, hvilket var noget helt nyt på daværende tidspunkt. Et kendetegn ved Arne Jacobsens arbejde var, at alt overflødigt var skåret væk. Enkeltheden og helheden i udtrykket var hans mål. Han fandt derfor også ideen om en helt ny form for armatur interessant, og tilbød at arbejde videre med udformningen af selve armaturet. Da behovet for tilbehør til Nationalbanken meldte sig, ønskede Arne Jacobsen tilbehør, der i stil passede til armaturet, så interiøret fremstod som en helhed. Hermed indledtes et frugtbart samarbejde mellem designer og producent. VOLA lancerer fortsat nye produkter, der har vundet adskillige internationale designpriser. VOLA-armaturerne eksporteres til hele verden. De primære markeder ligger i Europa. VOLA har egne salgsselskaber i England, Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz, Østrig og Sverige, der står for en stor del af omsætningen. I 2012 oprettede VOLA et repræsentationskontor og showroom i Shanghai med to medarbejdere, som besøger de internationale arkitekter der arbejder på projekter i hele Asia Pacific.

Design history In 1961, when Arne Jacobsen won a tender for the National Bank in Copenhagen, he was approached by Verner Overgaard, who owned VOLA at the time, and had his own ideas about what fittings for the National Bank should look like. His proposal was that all pipework should be concealed in the walls, so that only handles and drains were visible. This was an entirely new idea at that time. It was a feature of Arne Jacobsen’s work that everything superfluous should be eliminated. He aimed at simplicity and integrity of expression. He was also interested, therefore, in the idea of a completely new type of taps, and offered to continue with the design of the taps itself. When the taps were required for the National Bank, Arne Jacobsen wanted other fittings in the same style to match them, so that the interior appeared as a harmonious whole. This was the beginning of a fruitful collaboration between the designer and the manufacturer. VOLA still launches new products, and has won a number of design awards.

VOLA A/S Lunavej 2 8700 Horsens Tlf.: 7023 5500 sales@vola.dk www.vola.dk

VOLA fittings are exported worldwide. The primary markets are in Europe. VOLA has its own sales subsidiaries, who are responsible for a large proportion of the turnover, in the UK, Germany, the Netherlands, Belgium, Switzerland, Austria and Sweden. In 2012 VOLA opened a representative office and showroom in Shanghai with a staff of two, who visit international architects working on projects in the whole of the Asia Pacific region.

155


Byprofils produktions team

NordText løser opgaver i hele Danmark – og sågar i både Sverige og Tyskland.

NordText NordText er den professionelle samarbejdspartner til en bred vifte af tekstopgaver og for en bred palette af kunder. NordText blev etableret den 1. februar 2012, hvor journalist Niels Henriksen efter godt 20 år på daværende Vendsyssel Tidende besluttede sig for at springe ud som selvstændig. Det teoretiske håndværk blev lært på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, mens den praktiske erfaring er indsamlet som sportsredaktør i fem år, motorredaktør, boganmelder, anmelder af rock og popmusik, redaktionssekretær, erhvervsjournalist og redaktionschef med ansvar for produktionen af den daglige avis.

NordText P R E S S E B U R E A U

Alsidigheden er siden blevet endnu bredere. NordText skriver lige gerne om butikker, der sælger børnetøj, over maskinfabrikker til virksomheder og ansatte indenfor bygge og anlæg. Kunderne er Ritzaus Bureau, erhvervsmagasiner, producenter af profilbrochurer, fagblade, webudviklere – og alle andre der har brug for en solid, professionel løsning. Selv om adressen er i Vendsyssel, løser NordText opgaver i hele Danmark – og sågar i både Sverige og Tyskland. NordText arbejder tæt sammen med en række professionelle og dygtige kolleger på reklamebureauer, grafiske virksomheder, forlag og fotografer og er således i stand til at løse også omfattende projekter som bl.a. udgivelse af bøger, magasiner, aviser, hjemmesider og profilbrochurer.

NordText Freelance journalist . Niels Henriksen Vestergade 31 . 9760 Vrå . Tlf. 2442 2269 . mail@nordtext.dk . ww.nordtext.dk

156


Byprofils produktions team TOPSERVICE TECHNICAL TRANSLATIONS Egernvej 15 DK-8270 Højbjerg Tel. +45 8627 2515 topserv@topserv.dk www.topserv.dk

TopService Præcis og målrettet skriftlig kommunikation er et vigtigt parameter for danske virksomheder, som ønsker succes i udlandet. Gennem mere end 25 år har TopService assisteret danske virksomheder med udarbejdelse af bl.a. tekniske manualer på en lang række europæiske og asiatiske sprog. TopService’s medarbejdere er specialister inden for tekniske oversættelser, og har kompetencer på mange fagområder. TopService håndterer bl.a. oversættelser til og fra følgende sprog: spansk tysk engelsk polsk tjekkisk slovakisk russisk dansk lettisk svensk

norsk finsk tyrkisk bulgarsk bosnisk estisk hollandsk islandsk italiensk kinesisk

kroatisk portugisisk rumænsk ungarsk slovensk serbisk litauisk japansk thai græsk

Ved at samarbejde med TopService får virksomhederne en professionel sparringspartner og får

frigjort interne ressourcer til kerneopgaverne. Samtidig bliver de godt rustet til at målrette kommunikation og salg mod nye markeder.

TopService Precise, targeted written communication is an important parameter for Danish companies that want to succeed abroad. For more than 25 years, TopService has assisted Danish companies with a wide range of written documents, such as technical manuals, in many European and Asian languages. TopService’s associates are specialists in technical translations and also have many special competencies. TopService handles translations and other assignments to and from the following languages: Spanish German English Polish Czech Slovak Russian Danish Latvian Swedish

Norwegian Finnish Turkish Bulgarian Bosnian Estonian Dutch Icelandic Italian Chinese

Croatian Portuguese Rumanian Hungarian Slovenian Serbian Lithuanian Japanese Thai Greek

Cooperating with TopService, the companies will have a professional sparring partner and be able to free in-house resources for their core assignments. At the same time, they are excellently equipped to target communication and sales to new markets. Tina Ahrenfeldt, indehaver af TopService Tina Ahrenfeldt, owner of TopService

157


Byprofils produktions team

Sbacks

Arena Nord

BODY BIKE International A/S

Diadora

158


Art Director, Illustrator og Ideudvikler.

Danfoss Universe

Kreativ marKedsføring – der gør en forskel

sbacks er et enmands-reklamebureau med stærke kompetencer indenfor ideudvikling, grafisk design og illustrationer – og din kreative sparringspartner, når det gælder markedsføring. I samarbejde med et netværk af freelancere kan sbacks tilbyde nøjagtig det samme som de store reklamebureauer: målrettede koncepter, der skaber opmærksomhed omkring din virksomheds kompetencer, produkter og ydelser. sbacks tilbyder stærkt grafisk design både på tryk og online - fra logodesign, brevlinje, messestande, profilbrochurer og produktkataloger til nyhedsbreve, annoncer og websites. Søren Back Svendsen Art Director, Illustrator og Ideudvikler. Ydunsvej 12 - 9900 frederikshavn M: 3022 8388 - soeren@sbacks.dk se flere spændende opgaver på:

www.sbacks.dk 159


www.byprofil.dk

160

www.hanne5.dk