__MAIN_TEXT__

Page 1

Skagen - Frederikshavn - Sæby Frederikshavn Kommune Kommune –– innovativ innovativ og og viljestærk viljestærk med med naturværdier naturværdier ii verdensklasse verdensklasse Frederikshavn

1


Steen Karlsen Maleriet på bogomslaget Mine tanker med maleriet, som er illustreret på forsiden af den flotte profilbog for Frederikshavn Kommune, viser mine tanker i billeder om noget af vores kommune. Da jeg selv er indfødt frederikshavner, har omgivelserne også betydet meget for mig. Hele min barndom har jeg i mine ferier været hos min mormor og morfar, som boede i Algade i Sæby - lige over for den gamle politistation. Så det var oplagt, at jeg valgte Algade som motiv. Der er også mange minder fra Skagen, hvor jeg i dag driver et galleri, og hvor der er mange minder fra min ungdom, bl.a. fra de mange år med Skagen Festival. Desuden har vi i mange år nydt Skagens helt unikke stemning og natur. Endelig har naturen omkring os sammen med det åbne hav mod øst, som så smukt binder vores byer sammen, altid fascineret mig, Steen Karlsen

2


The painting on the book cover My purpose of the painting illustrated on the cover of the beautiful profile book for the municipality of Frederikshavn was to show my thoughts about some of our municipality in pictures. As I was born in Frederikshavn, the surroundings have also meant a lot to me. Throughout all of my childhood, I have spent my holidays with my grandmother and grandfather, who lived on Algade in Sæby, just across from the old police station. So it was obvious for me to choose Algade as a motif. I also have many memories from Skagen, where I am now running a gallery. There, I have many memories from my youth, for instance from the many years at the Skagen Festival. Furthermore, we have enjoyed the very unique atmosphere and nature of Skagen for many years. Finally, the nature around us, along with the open sea towards the east, which ties our towns together so beautifully, has always fascinated me. Das Gemälde auf dem Schutzumschlag Das der Titelseite des schön ausgestatteten Profilbuchs zur Gemeinde Frederikshavn zu entnehmende Gemälde zeigt, wie sich die Gemeinde aus meiner Sicht visuell veranschaulichen lässt. Da ich selbst aus Frederikshavn gebürtig bin, hat die Umgebung auch mich entscheidend geprägt. Als Kind verbrachte ich einen Teil der Ferien bei den Großeltern mütterlicherseits, die in Algade in Sæby direkt gegenüber der ehemaligen Polizeiwache wohnten. Somit lag es auf der Hand, dass ich mich für Algade als Motiv entschied. Es gibt ebenfalls viele Erinnerungen aus Skagen, wo ich heute eine Galerie betreibe, und zwar insbesondere aus meiner Jugend, u.a. Erinnerungen an Skagen Festival. Ferner genießen wir seit vielen Jahren die ganz einzigartige Stimmung und Natur von Skagen. Schließlich zieht mich die uns umgebende Natur zusammen mit dem offenen Meer im Osten, das unsere Städte auf rundum schöne Art und Weise verbindet, nach all den Jahren immer noch in ihren Bann. 3


Udgiver: Forlaget Byprofil aps H.C. Andersens Vej 46 . DK-9800 Hjørring Tel. +45 8651 0212 www.byprofil.dk . michael@byprofil.dk Salg: Projektchef Klaus Hansen Forfatterliste En lang række bidragydere har leveret tekster til Frederikshavn kommunes profilbog. Nedenfor er de forskellige tekstforfattere listet op. Vækst og vilje Christine Lunde, MARCOD – Maritimt Center for Optimering og Drift Pernille Urht, Erhvervshus Nord Frederikshavn kommunes historie Jens Thidemann, Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Museum Erik S. Christensen, Nordjyllands Kystmuseum, Bangsbo Museum & Arkiv Hans Nielsen, Nordjyllands Kystmuseum, Skagen By- og Egnsmuseum Indlæg fra lokalområderne Rigmor Dal Sørensen, Voerså Borgerforening Jytte Juul, Lyngså og Omegns Borgerforening Niels-Ove Vestergaard, Syvsten og Omegns Borgerforening Hans Ole Kalhøj, Sæby Handelsstandsforening Søren H. Kristensen, Præstbro Borgerforening Norma Pedersen, Dybvad Borgerforening Lene Bruun Larsen, Brønden Borgerforening Tage Bøgh Jensen, Hørby Borgerforening Thomas Jørgensen, Thorshøj Borgerforening

4

Åse Bakland og Knud Hjørnholm, Østervrå Borgerforening Lea Wärnstrøm, Understed Borgerforening Mette og Kim Koop, Gærum Borgerforening Jesper Mygind, Skærum Sogneforening Jørgen Steengaard, Ravnshøj og Omegns Borgerforening Lone Graversen og Diana R. F. Christiansen, Kvissel Borgerforening Dan Kobberup, Handels- og Virksomhedsforeningen Frederik Steen A. Larsen, Strandby Kurt Kristensen, Elling Borger- & Grundejerforening Bent Karlsen, Elling By Betty Steglich-Petersen, Jerup Borgerforening Margrethe Vejby, Ålbæk Borgerforening Carsten Kristensen, Hulsig Borgerforening Thorben Pedersen, Skagen Handelsstandsforening Omtalen af kirker i kommunen Helge Morre Pedersen, Lyngså Kirke Stig Günther Rasmussen, Sæby Kirke Karen Baier, Østervrå Kirke Vivi Dybdal, Torslev Kirke Mette Behrndtz, Understed Kirke Linda Rath, Skærum Kirke Vivian Leach Søndergaard, Raabjerg Kirke Arne Ehrenreich, Den Tilsandede Kirke og Skagen Kirke Frederikshavn Kommune Jens Ole Hvid Amstrup, Center for Kultur og Fritid Susanne Andersen, Ledelsessekretariatet Karin Rasmussen, Udvikling og Erhverv Bente Schjønning, Ledelsessekretariatet Bo Storm, Center for Park og Vej Inger Dam Jensen, Ledelsessekretariatet Tine Bro, Ledelsessekretariatet


Frederikshavn Kommune – innovativ og viljestærk med naturværdier i verdensklasse Municipality of Frederikshavn – innovative and strong-willed with world-class nature values Gemeinde Frederikshavn – innovativ und willenstark mit Natur von Weltklasse

Redaktionsgruppe Marianne Qvist Lessèl, Afdelingsleder, Ledelsessekretariatet Anja Bastholm Rasmussen, Sekretariatsmedarbejder, Ledelsessekretariatet Susanne Andersen, Sekretariatsmedarbejder, Ledelsessekretariatet Bente Kiel, Chefsekretær, Ledelsessekretariatet Bente Schjønning, Kommunikationsmedarbejder, Ledelsessekretariatet Fotografliste En lang række bidragsydere har leveret billeder til Frederikshavn kommunes profilbog. Nedenfor er de forskellige fotografer eller leverandører af fotografier listet op. Frederikshavn Kommune Jørgen Anker Simonsen Tom Jensen Anja Bastholm Bente Schjønning Bo Storm Rasmus Ulfkjær Østergaard Hanne Lund Jesper Søndergaard Lind Øvrige Kate Munkebæk Haven Lars Vinther Bent Jensen Jens Bakland Mogens Vestergård Pedersen Kim Koop Erik Colding Thaysen Preben Nielsen - eframe.dk Laurids Korsgaard H. C. Andersen Thomas Kursch Kirsten Huulgaard Ulla Paulsen

Steen A Larsen Thomas Hjort Anette Loland Klausen Skagen Turistbureau Jørgen Olesen Winnie Nielsen Peter Frank Wenzel Kristina Søndergaard Lars Pontoppidan Hanne Sigsgaard Restaurant Snerlen Skagen Havn Herudover har Borgerforeningerne og privatpersoner velvilligt leveret diverse billeder til lokalområderne. Oversættelse: Topservice Technical Translations www.topserv.dk Grafisk Produktion: Sbacks www.sbacks.dk Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S www.jornthomsen.com Copyright: Forlaget Byprofil aps

QR-koder Ved download af en gratis stregkode-app. som f.eks. ScanLife kan den to-dimensionelle stregkode ved virksomhederne aflæses af en smartphone. Programmet åbner virksomhedernes hjemmesider. Eksempel www.byprofil.dk

Tekst, foto, udformning og systematik er beskyttet I henhold til lov om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra udgiveren. 2. oplag - udgivet april 2014 ISBN 978-87-994267-8-2 Tak til alle implicerede parter - specielt Frederikshavn Kommune Se desuden bogen på www.byprofil.dk 5


Indhold - Contents - Inhalt

Virksomheder - alfabetisk

Velkommen til Frederikshavn Kommune�������������������������������������� 8 – Borgmesterens forord Welcome to the municipality of Frederikshavn – foreword from the mayor Willkommen in der Gemeinde Frederikshavn – Vorwort des Bürgermeisters

2takt - Café & Brasserie..........................................172 Advokaterne på Torvet............................................174 AQUA Service.........................................................176 Arena Nord............................................................ 178 Axel Søgaard - Fotograf..........................................180 Bakob.....................................................................182 BDO........................................................................184 Bræstrup Begravelsesforretning..............................181 Burholt....................................................................186 Designa...................................................................188 Det Store Møbelhus................................................190 Emil Sørensens Eftf.................................................192 EUC Nord................................................................194 Hotel Viking.............................................................196 Jakobs....................................................................198 Jørgens Spisehus....................................................202 Jørn Thomsen Elbo.................................................200 Larsen & Tamborg...................................................203 MAN Diesel & Turbo................................................206 Nordjyske Bank.......................................................208 Nordjyske Medier....................................................211 Nordmark................................................................212 Nordtext..................................................................210 Norisol.....................................................................214 Ole Johansen A/S ..................................................216 Park Hotel...............................................................218 Restaurant Snerlen..................................................220 Roblon....................................................................222 Sbacks....................................................................224 Scanel International.................................................226 Steen Karlsen - Kunstner........................................228 Stena Line...............................................................230 Tandteamet.............................................................232 Thiele......................................................................234 TopService..............................................................236 Aalborg Lufthavn.....................................................238

Vækst og vilje�������������������������������������������������������������������������������� 10 – innovativt erhvervsliv med 4 markante vækstspor Growth and will – innovative business life with 4 distinctive growth tracks Wachstum und Wille – innovative Wirtschaft mit 4 profilierten Wachstumsspuren Rejsen begynder fra syd langs Kattegat������������������������������������� 30 – Voerså, Lyngså, Syvsten og Sæby The trip begins from the south along the Kattegat – Voerså, Lyngså, Syvsten and Sæby Die Reise beginnt vom Süden am Kattegat entlang – Voerså, Lyngså, Syvsten und Sæby Spisekammeret med smukke landskaber og store marker...��� 62 – Præstbro, Dybvad, Brønden/Skæve, Hørby, Thorshøj og Østervrå The pantry with beautiful landscapes and large fields – Præstbro, Dybvad, Brønden/Skæve, Hørby, Thorshøj and Østervrå Die Speisekammer mit schönen Landschaften und großen Feldern – Præstbro, Dybvad, Brønden/Skæve, Hørby, Thorshøj und Østervrå Stort udsyn og betagende indtryk����������������������������������������������� 88 – Understed, Gærum, Skærum, Ravnshøj og Kvissel A spacious view and fascinating impressions – Understed, Gærum, Skærum, Ravnshøj and Kvissel Weiter Ausblick und bezaubernde Eindrücke – Understed, Gærum, Skærum, Ravnshøj und Kvissel Maritimt kraftcenter, energiby, kultur og natur������������������������ 108 – Frederikshavn, Elling, Strandby og Jerup Maritime force centre, energy city, culture and nature – Frederikshavn, Elling, Strandby and Jerup Maritimes Kraftzentrum, Energiestadt, Kultur und Natur – Frederikshavn, Elling, Strandby und Jerup Hede, klit og de to have på Toppen af Danmark���������������������� 140 – Ålbæk, Hulsig og Skagen Heath, dunes and the two oceans at the top of Denmark – Ålbæk, Hulsig and Skagen Heide, Dünen und die beiden Meere an der Spitze Dänemarks – Ålbæk, Hulsig und Skagen 6


Virksomheder - brancheopdelt Advokat Advokaterne på Torvet........................................................ 174

Musik, events, sports- og idrætsanlæg Arena Nord........................................................................ 178

Banker Nordjyske Bank................................................................... 208

Møbler og køkkeninventar Designa............................................................................... 188 Det Store Møbelhus............................................................ 190

Begravelsesforretning Bræstrup Begravelsesforretning.......................................... 181 Belysning Roblon................................................................................ 222 Elektrikker Emil Sørensens Eftf............................................................. 192 Scanel International............................................................. 226 Fotograf Axel Søgaard - Fotograf...................................................... 180 Færgefart Stena Line........................................................................... 230 Hotel Hotel Viking......................................................................... 196 Park Hotel........................................................................... 218 Isolering Norisol................................................................................. 214 Journalist Nordtext.............................................................................. 210 Kunstner Steen Karlsen - Kunstner.................................................... 228 Lufthavn Aalborg Lufthavn................................................................. 238 Maskinfabrik MAN Diesel & Turbo............................................................ 206 Nordmark............................................................................ 212

Optiker Thiele.................................................................................. 234 Oversætter TopService.......................................................................... 236 Reklame Sbacks................................................................................ 224 Restaurant, Café, 2takt - Café & Brasserie...................................................... 172 Jakobs................................................................................ 198 Jørgens Spisehus................................................................ 202 Restaurant Snerlen.............................................................. 220 Revision Bakob................................................................................. 182 BDO.................................................................................... 184 Burholt................................................................................ 186 Tandlæge Tandteamet......................................................................... 232 Trykkeri Jørn Thomsen Elbo............................................................. 200 Tømrer Larsen & Tamborg............................................................... 203 Undervisning EUC Nord............................................................................ 194 VVS og kloak AQUA Service..................................................................... 176

Medier Nordjyske Medier........................................................ 211, 237 Murer Ole Johansen A/S .............................................................. 216

7


Vi kan selv – men ikke alene! Bogen ”Skagen – Frederikshavn – Sæby” udkom første gang i sommeren 2013. Første oplag er nærmest revet væk, og derfor udgiver vi nu et genoptryk. På baggrund af valgresultatet i november 2013 har jeg fra 1. januar 2014 overtaget borgmesterposten, og det er således mig, der har fået æren af at byde alle bogens læsere velkommen til Danmarks nordligste kommune. At bo og leve på den yderste spids mod nord påvirker vores sindelag. De to have som naboer ved Skagens Gren, vejrets luner og naturens barskhed præger os. Vi kan tåle stærk modvind – vi er ikke sådan at vælte omkuld. Samtidig nyder vi også at have medvind, og selv om vi er vant til vindens susen, så nyder vi en lun vindstille sommerdag. De landskabelige rigdomme er på disse dage så milde og fascinerende, at selv beskedne vendelboer kan finde på at udbryde: ”Hvor er her smukt!”. For os er det indlysende,

at denne del af Danmark tiltrækker tusindvis af gæster fra det øvrige Danmark og fra mange dele af verden. Udfordring anno 2014 Tendensen i disse år er, at flere og flere flytter mod de største byer. En global tendens vi er meget bevidste om, og samtidig tror det er muligt at skubbe til. I Frederikshavn kommune har vi rigtig meget at byde på – vi kan en hel masse. Derfor arbejder vi målrettet for at synliggøre og udvikle vores styrker. Vi vender blikket ud i verden og inviterer til samarbejde. Som overskriften indikerer, kan vi meget selv, men gennem samarbejde med andre er vi overbeviste om, at vi kan endnu mere. Fire vækstspor tegner retningen Meget bevidst har vi kigget på vores styrkesider, og de udgør fundamentet for kommunens 4 vækstspor: • Det maritime • Energi • Fødevarer • Oplevelser og vækst

We can do it ourselves - but not alone! The “Skagen – Frederikshavn – Sæby” book was first published in the summer of 2013. The first edition was gone almost in an instant which is why we are now publishing a reprint. Based on the results of the municipal election in November 2013, I took over as mayor on 1 January 2014 which means that I have the honour of welcoming the book’s readers to the most northerly municipality in Denmark. Living on the northernmost point affects our sentiment. The two seas that meet at Skagens Gren, vagaries of weather and the harsh scenery mark us. We stand up to strong headwinds and are not easily knocked off our feet. At the same time, we also enjoy tail winds and although we are used to the whistling wind, we enjoy the warm, calm days of summer. These days ensure an exuberant scenery so mild and fascinating that even the modest inhabitants of Vendsyssel may exclaim: “This is so beautiful!”. To us, it is self-evident that this part of Denmark attracts visitors in the tens of thousands from the rest of Denmark and many parts of the world. The challenge in 2014 The present trend is for more and more people to move towards the larger cities; we are very much aware of this global trend and also believe that it is possible to do something about it. We have much to offer in Frederikshavn Municipality – there is so much we can do. That’s why we are focusing on raising the profile of our strengths and developing them further. We look to the world and invite collaboration. We can do much ourselves, as the heading

8

indicates, but we are convinced that we can do even more if we work together. Four growth trails trace our direction We have taken a very deliberate look at our strengths which form the basis of the Municipality’s four growth trails: • Maritime • Energy • Foodstuffs • Experiences and growth Extensive expertise with many global contacts, new technology and breakthrough products as well as delicious culinary specialities all originate from the north of Denmark where the beautiful coastline and the characteristic scenery attract tourists all year round. We are always glad to welcome you. On the face of it, we might appear to be mild tempered but we are sparkling on the inside. Luckily, lots of people have realised this. I would like to thank all contributors to the book; local companies, civic associations, religious communities and churches who have actively and kindly supported it. Enjoy your reading. Hopefully, the book will inspire you to take a closer look at our many splendours. Best regards.

Birgit S. Hansen. Mayor


Stort knowhow med mange globale kontakter, ny teknologi og banebrydende produkter, velsmagende kulinariske specialiteter – alt sammen fra det nordlige Danmark, hvor den smukke kystlinje og den karakteristiske natur tiltrækker turister året rundt. Her tager vi altid imod med glæde. Det kan godt være, vi kan virke lidt stille af sind, men indeni sprudler vi. Det er der heldigvis mange, der har fået øjnene op for. Tak til alle, der har bidraget til bogen. Tak til lokale virksomheder, borgerforeninger, menigheder og kirker, som velvilligt og aktivt har bakket op. God læselyst – forhåbentlig inspirerer bogen til at se nærmere på vores mange herligheder. Med venlig hilsen Birgit S. Hansen. Borgmester

Wir schaffen es selbst - aber nicht alleine! Das Buch ”Skagen – Frederikshavn – Sæby” erschien erstmals im Sommer 2013. Die Erstauflage ging weg wie heiße Semmeln. Deshalb legen wir jetzt einen Nachdruck auf. Aufgrund des im November 2013 festgestellten Wahlergebnisses habe ich das Bürgermeisteramt zum 1. Januar 2014 übernommen. Somit ist mir die Ehre zuteilgeworden, sämtliche Leser dieses Buches im Auftrag der nördlichsten Gemeinde Dänemarks zu begrüßen. Dass wir an der äußersten Spitze gegen Norden leben und wohnen, beeinflusst unser Gemüt. Die beiden Meere als Nachbarn an der Landspitze Skagens Gren, die Launen des Wetters und die Rauheit der Natur prägen uns. Wir vertragen starken Gegenwind – Umkippen ist nicht unsere Art. Gleichzeitig wissen wir auch, Rückenwind zu schätzen, und obwohl wir das Rauschen des Windes gewohnt sind, genießen wir auch einen Sommertag mit Windstille. Die landschaftlichen Reize bieten an solchen Tagen einen derart sanften und traumhaften Anblick, dass sich selbst die eher wortkargen Einheimischen den Ausruf ”Wie schön alles ist!” nicht verkneifen können. Somit leuchtet uns ein, weshalb dieser Teil Dänemarks Gäste zu Tausenden aus dem In- und Ausland heranlockt. Bilanz der Herausforderungen 2014 In diesen Jahren lässt sich ein Trend zum verstärkten Zuzug zu den größeren Städten feststellen. Wir sind uns dieses weltweiten Trends sehr bewusst, wobei wir gleichzeitig glauben, den Trend beeinflussen zu können. In der Gemeinde Frederikshavn haben

wir sehr viel zu bieten - wir können Großartiges bewältigen. Deshalb bemühen wir uns zielgerichtet darum, unsere Stärken zu profilieren und zu entwickeln. Wir wenden uns der Außenwelt zu und laden zur Kooperation ein. Wie der Überschrift zu entnehmen ist, schaffen wir selbst viel, sind aber überzeugt, dass wir in Kooperation mit anderen noch mehr schaffen. Vierspuriger Wachstumsweg gibt die Richtung an Wir haben uns sehr bewusst unseren Stärken zugewandt, auf denen die vier Wachstumsspuren der Gemeinde wiederum basieren: • Maritimes Gewerbe • Energie • Lebensmittel • Erlebnisse und Wachstum Großes Know-how mit großem weltweitem Kontaktnetz, neue Technologie und bahnbrechende Produkte, leckere gastronomische Spezialitäten – alles aus dem Norden Dänemarks, wo die schöne Küstenstrecke und die eigenartige Natur ganzjährig Touristen anziehen. Hier werden alle freudig aufgenommen. Unser Gemüt wirkt vielleicht eher still, im Inneren sprühen wir aber vor Lebenslust. Glücklicherweise haben viele dies entdeckt. Vielen Dank an alle, die zum Buch beigetragen haben. Ein großes Dankeschön an örtliche Unternehmen, Bürgervereine, Kirchengemeinden und Kirchen für bereitwillige und aktive Unterstützung. Viel Spaß bei der Lektüre – hoffentlich regt das Buch dazu an, unser Füllhorn an Herrlichkeiten näher in Augenschein zu nehmen. Mit freundlichen Grüßen.

Birgit S. Hansen. Bürgermeisterin

9


Vækst og vilje – innovativt erhvervsliv med 4 markante vækstspor

Frederikshavn Havn med færgetrafik og de maritime erhverv Frederikshavn Harbour with ferry traffic and maritime industry Hafen von Frederikshavn mit Fährverkehr und dem maritimen Gewerbe

I Frederikshavn kommune er der generelt et sundt erhvervsliv med vækst og fremgang. I 2012 var man næsten tilbage på det antal jobs, som der var før finanskrisen. Kommunen er således jobskabende takket være et dynamisk erhvervsliv og en målrettet indsats for at styrke væksten og beskæftigelsen. Dette arbejde foregår i alle brancher, dog med særligt fokus på kommunens fire vækstspor: • det maritime • fødevarer • oplevelser og vækst • energi

Erhvervshus Nord Frederikshavn Kommune arbejder tæt sammen med Erhvervshus Nord, der er den fælles driftsenhed for erhvervsforeningerne i Frederikshavn, Sæby og Skagen, som i alt har flere end 550 medlemsvirksomheder. Erhvervshus Nord beskæftiger sig med erhvervsfremmende og opsøgende arbejde i Frederikshavn kommune og 10

ønsker at skabe en erhvervsøkonomisk drivkraft, der gør Frederikshavn kommune til et attraktivt sted for alle. Erhvervshus Nord yder rådgivning og sparring til virksomheder og iværksættere i kommunen samt til virksomheder og personer, der ønsker at etablere sig. Erhvervshus Nord indgår også i strategiske samarbejder med en bred vifte af lokale, regionale, nationale og internationale aktører.

En stærk maritim klynge Frederikshavn kommune er en kystkommune, som altid har været præget af de farvande, der omgiver kommunen. Der er lange og stolte maritime traditioner, og i dag er cirka 7.000 mennesker beskæftiget i de maritime erhverv, som står for cirka 40 procent af kommunens skatteindtægter. Nybygningsværfternes lukning i slutningen af 1990’erne betød heldigvis ikke enden på det maritime erhverv i Frederikshavn. Det blev derimod


omstillingen til og udviklingen af en unik maritim klynge med langt over 100 virksomheder med maritime kerneaktiviteter. Den maritime klynge er blandt Europas førende inden for reparation og service, grøn miljøteknologi, ombygning af skibe og fartøjer med tilknytning til blandt andet offshore-industrien samt nybygning af fisketrawlere, luksusyachts og servicefartøjer til havvindmølleparker. Frederikshavn kommune er stadig nybygningskommune i kraft af virksomheder som Karstensens Skibsværft og Danish Yachts, der begge er hjemhørende i Skagen. To store planlagte havneudvidelser vil give vækstpotentialet i den maritime klynge endnu bedre vilkår. Frederikshavn Havn påbegyndte i 2012 en udvidelse af havnen til 500 millioner kroner. Udvidelsen er planlagt til at stå færdig i 2016. Skagen Havn er i gang med en udvidelse til 300 millioner kroner, som efter planen skal stå færdig i 2015. Begge havneudvidelser rummer et stort potentiale for øget omsætning og nye arbejdspladser. Kommunen ligger ud til en blå motorvej, hvor mere end 100.000 skibe passerer hvert år, så potentialet og ambitionerne for det maritime område rækker langt ud over de regionale og danske grænser.

De stigende miljøkrav til skibsfarten er et potentielt stort forretningsområde for kommunens virksomheder. Frederikshavn Kommune, Erhvervshus Nord og erhvervslivet har allerede et tæt samarbejde med uddannelses- og vidensinstitutioner i og uden for Danmark omkring miljømæssig optimering og drift af skibe. Også fremtidens arbejdskraft til den maritime sektor bliver sikret på de maritime uddannelser i kommunen: Martec, Skagen Skipperskole, EUC Nord og Nordjysk Brand- og Redningsskole. Flådestation Frederikshavn Frederikshavn er hjemsted for Flådestation Frederikshavn, der er en af kommunens største arbejdspladser med mere end 1.600 ansatte. Flådestationen er på én gang en logistisk virksomhed, der har til formål at servicere danske krigsskibe og sikre danske skibes sikkerhed samt en uddannelsesinstitution med Søværnets Sergent- og Grundskole. Flådestationen benyttes også til at afholde internationale NATO-øvelser.

Sæby 12.000 f. kr. I den sydlige ende af kommunen dukker landet op af istidshavet som morænelandskabets bakkeøer. 12000 BC. At the southern end of the municipality, the land appears from the ice age ocean as the hilly islands of the moraine landscape. 12.000 v. Chr. Am südlichen Ende der Gemeinde steigt das Land aus dem Eiszeitmeer als hügelige Moränenlandschaft auf. Sæby 980 ca. Et vikingeskib taber sit ror ud for indsejlingen til Voer. Roret kan ses på Kystmuseum, Bangsbo. 980 approx. A Viking ship loses its rudder at the approach to Voer. You can see the rudder at the coast museum, Bangsbo. Um 980 Ein Wikingerschiff verliert sein Ruder vor der Einfahrt zu Voer. Das Ruder lässt sich im Küstenmuseum in Bangsbo besichtigen.

Frederikshavns karakteristiske skyline langs havnebassinet ved solnedgang Frederikshavn’s characteristic skyline along the docks during sunset Frederikshavns charakteristische Silhouette am Hafenbecken bei Sonnenuntergang

11


Sæby 1274 Hestvang Mølle i Understed omtales, og er dermed Østvendsyssels ældst kendte mølle. 1274 The mill Hestvang Mølle in Understed is mentioned, and is thus the oldest known mill in eastern Vendsyssel. 1274 Die Mühle Hestvang Mølle in Understed wird erwähnt und gilt somit als älteste bekannte Mühle im östlichen Vendsyssel.

MARCOD Placeringen af det nationale udviklingscenter MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift) på Frederikshavn Havn er et tydeligt eksempel på, at Frederikshavn kommune har en af de stærkeste maritime klynger i landet. Centret hjælper den danske service- og udstyrsindustri med at fremme innovationskraften og omsætte nye idéer til konkurrencedygtige produkter, ydelser og forretningskoncepter særligt inden for miljømæssig optimering og drift.

for landing af pelagisk fisk, der er stimefisk som sild og makrel. Virksomhederne på havnen udgør til sammen en ubrudt kæde lige fra modtagelse, forarbejdning, håndtering, pakning og videresalg til fiskebutikker, restauranter og supermarkeder i både Danmark og udlandet.

MARCOD arbejder også med netværksfacilitering og strategiudvikling, og de administrerer de to lokale netværk Serviceteam Skagen Havn og Maritime Network Port of Frederikshavn.

Totalt set finder man en bred repræsentation af virksomheder i kommunen, der videreforarbejder fisk og skaldyr og sælger dem efter innovative koncepter – for eksempel direkte til forbrugernes dør i kølekasser. Her ligger også en af verdens største producenter af makrel på dåse samt Danmarks største fiskemels- og fiskeoliefabrik.

Et unikt fødevarekammer (fødevarer) Fødevaresporet er også et prioriteret vækstspor og en stor erhvervsklynge i kommunen. Her er en lang tradition for fiskeri og landbrug, og kommunen rummer både en bred vifte af nicheproduktion af kvalitetsfødevarer samt en storstilet industrialiseret bearbejdning af fisk og svinekød, der sælges i både ind- og udland.

Råbjerg Mile er Europas største vandreklit Råbjerg Mile is the biggest drifting dune in Europe Råbjerg Mile ist die größte Wanderdüne Europas

12

Stor fiskeindustri Skagen Havn er i dag Danmarks største fiskerihavn, og de små kuttere er i stor udstrækning erstattet af en moderne flåde af fisketrawlere. Skagen ligger strategisk godt placeret i forhold til fiskeindustrien i Nordsøen og Skagerrak, og havnen er hjemsted for Nordeuropas største center

Strandby Fiskerihavn har i flere århundreder også været en travl fiskerihavn, hvor der hver dag landes store mængder af kvalitetskonsumfisk af forskellig art.

Svineproduktion og minkavl Den største arbejdsplads inden for fødevareindustrien i kommunen – og den største private arbejdsplads overhovedet – er svineslagteriet Danish Crown i Sæby. Det beskæftiger flere end 1.150 medarbejdere, og der slagtes ugentligt omkring 50.000 svin, som sælges i ind- og udland. Der er blandt andet en stor eksport af skinker til Italien, som videreforarbejder dem til parmaskinke, og der er en stigende eksport af svinekød til Kina. Afskær fra både fisk og svin danner basis for foder til det store opdræt af mink, der er i kommunen.


Gastronomisk hot spot I forhold til størrelse og indbyggertal er der stor gastronomisk aktivitet i kommunen. De dygtige kokke arbejder innovativt med fisk og skaldyr, og den originale smag og høje kvalitet tiltrækker opmærksomhed fra turister og den gastronomiske verden. Kommunen er også kendetegnet ved dens store mangfoldighed inden for nicheproduktion af lokale kvalitetsfødevarer. Her er Frederikshavn kommunes små producenter stærke leverandører af alt fra bær, frugt, honning, bjesk og andre lækkerier fra det lokale fødevarekammer.

Oplevelser, der er guld værd (oplevelsesøkonomi) Det tredje vækstspor i kommunen er oplevelsesøkonomi. Turistbranchen – herunder handel – er det næststørste erhverv i kommunen med cirka 6.500 beskæftigede, som svarer til cirka 23 procent. I 2011 var der 1,3 millioner overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og feriehuse i kommunen. Skagens 600 års købstadsjubilæum Længst mod nord, hvor de to have Skagerrak og

Kattegat mødes, ligger Skagen, der i 2013 fejrer sit 600-års købstadsjubilæum. Skagen er et unikt, internationalt turistbrand og Danmarks næstmest besøgte turistattraktion med cirka 2,5 millioner turister om året. Der bor fast cirka 8.500 mennesker i Skagen, men om sommeren vokser indbyggertallet til over 50.000. Turisterne drages af den smukke natur og det unikke lys, historien om skagensmalerne, den hyggelige stemning og det høje gastronomiske niveau. Skagen arbejder hele tiden på at skabe spændende aktiviteter i byen året rundt, som for eksempel Vinterbadefestival, Fuglefestival, Verdensballet, Skagens Festival, MC Træf, Skaw Cup, Kvalitetsfødevarefestival og Skagen Marathon.

Hvis du ikke er vant til at gå på fiskeauktion, skal du nok holde hænderne i lommen

Der anløber årligt syv til ti krydstogtskibe i Skagen. Med den planlagte udvidelse af Skagen Havn, forventer man, at antallet vil stige til mellem 20-30 krydstogtbesøg om året.

1462 The Pope gives his blessing for the construction of an abbey in Sæby.

If you’re not used to visiting a fish auction, you should probably keep your hands in your pockets Sollten Sie es nicht gewohnt sein, eine Fischversteigerung zu besuchen, lassen Sie die Hände am liebsten in den Taschen

Sæby 1462 Paven giver velsignelse til opførelse af et kloster i Sæby.

1462 Der Papst erteilt seine Erlaubnis zur Errichtung eines Klosters in Sæby.

I lystbådehavnen ligger mellem 14.000 og 16.000 lystbåde til om året. Havnen fungerer som et hyggeligt samlingspunkt, hvor turister nyder stemningen og de mange lækre restauranter. 13


Med lokale råvarer bliver maden tilberedt fra bunden Food is made from scratch with local produce Mit örtlichen Zutaten wird das Essen von Grund auf zubereitet

Sæby 1524 Sæby får købstadsprivilegier d. 10. august, 1524. Købstadsprivilegierne tilfalder ikke som almindeligt kongen, men i dette tilfælde biskoppen i Børglum Stift, Stygge Krumpen.

14

Færgefart og kulturoplevelser Frederikshavn er en travl færgeby med afgange til og fra Oslo og Gøteborg med mere end 2,5 millioner passagerer årligt. Færgetrafikken giver turisme i byen, ligesom man arbejder med mange events og sportsturisme. Arena Nord og Det Musiske Hus byder på kulturoplevelser, musikarrangementer og sportsstævner af høj international klasse. Af byens mange arrangementer kan nævnes fodboldcuppen Cup No. 1, Blues Festival, Blomsterfestival i Bangsbo og ikke mindst Tordenskioldsdagene, der har sat Frederikshavn på Skandinavienskortet som et storytelling-centrum. Du finder også Bangsbo Fort, som arbejder med interaktiv historieformidling og den populære Palmestrand, der om sommeren bliver beplantet med italienske palmer.

1524 Sæby is given the privileges of a royal borough on the 10th of August 1524. The privileges as a royal borough were in this case not given by the king, but by the bishop of Børglum diocese, Stygge Krumpen.

Idyl og tilgængelighed I Sæbys gamle bydel ånder ro og idyl med åen, der bugter sig forbi de gamle bindingsværkshuse. I hjertet af byen finder man den velbesøgte lystbådehavn, hvor man hele sommeren spiller solen ned med trompet. I Sæby finder man også en bred vifte af oplevelser som Sæby Jazz Festival, Kunst & Mad og julemarked på herregården Sæbygård.

1524 Sæby erhält das Stadtrecht am 10. August 1524. Die Verleihung der Stadtrechte bezieht sich nicht wie üblich auf den König, sondern in diesem Fall auf den Bischof der Diözese Børglum, Stygge Krumpen.

Overalt i kommunen finder man naturskønne golfbaner, populære cykelruter og ridestier. Alle kan nyde de skønne omgivelser i Frederikshavn kommune, som i turistfællesskabet Toppen af

Danmark arbejder på at blive den første tilgængelighedsmærkede feriedestination i Danmark.

En grøn kommune (energi) Energi og miljø har en høj prioritet i Frederikshavn Kommune. Som den første i Danmark underskrev Frederikshavn Kommune i 2007 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om tre procents reduktion af kommunens eget CO2-udslip pr. år, og som den første kommune i Region Nordjylland tiltrådte Frederikshavn Kommune EU’s Borgmesteraftale. Energi som det fjerde vækstspor har et stort potentiale for at skabe arbejdspladser i mange forskellige brancher i kommunen. Energibyen Frederikshavn Energibyen Frederikshavn er et kommunalt udviklingsprojekt, som arbejder med 100 procent overgang til vedvarende energi i Frederikshavn kommune. Energibyens opgave er at koordinere initiativer og projekter, som kan skabe grøn vækst på clean-tech-området. I tæt samarbejde med relevante aktører står Energibyen i spidsen for at skabe et ’demonstratorium’ for test og afprøvning af bæredygtige klima- og energiteknologier i skala 1:1. Ambitionen er, at byerne Frederikshavn, Strandby og Elling skal være 100 procent forsynede med vedvarende energi i 2015. Herefter skal resten af kommunen følge trop inden udgangen af 2030.


Erhvervsudvikling og grønne arbejdspladser En aktiv satsning på vækstsporet energi kan skabe vækst og arbejdspladser i mange forskellige brancher. I håndværkerbranchen ser man for eksempel, at beskæftigelsen stiger direkte i takt med et stigende antal energirenoveringer af huse og bygninger. Private huse har et af de største besparelses- og vækstpotentialer. Rundt regnet kan der skabes 300 lokale håndværkerjobs, hvis blot fem procent af de huse, som årligt trænger til at blive energirenoveret, rent faktisk bliver det. Energibyen har i samarbejde med Frederikshavn Forsyning A/S ansat en energirådgiver, som gratis vejleder de enkelte boligejere om rationel og effektiv energianvendelse. Internt i Frederikshavn Kommune har Ejendomscenteret anskaffet sig fem elbiler for at fremme brugen af bæredygtig transport. Elbilerne kan oplades på kommunens parkeringsplads og kører cirka 130 km pr. opladning. Det betyder, at mange af kommunens transportopgaver kan erstattes af elbiler i fremtiden. Biogas og vindmølleparker De næste år er der udsigt til, at energivækstsporet vil vokse eksplosivt inden for vindenergi- og biogasproduktion. To store vindmølleparker skal ifølge planlægningen rejses. En på havet og en på land. Ifølge planerne skal der også opføres en række mindre vindmølleparker i kommunen. Vindmøllerne gør det muligt at omlægge en væsentlig del af energiforbruget til vedvarende energi samtidig med, at vindmøllerne skaber opgaver til lokale virksomheder, som leverer dele til vindmølleindustrien.

Biogas er en oplagt mulighed for at øge omsætningen hos lokale landmænd, som ved at blive energileverandører kan forhøje deres indtægter væsentligt. Inden for de kommende år skal der opføres et stort biogasanlæg i Frederikshavn kommune. Planen er, at biogassen skal opgraderes og lukkes ind på naturgasnettet som grøn gas, der efter behov kan bruges til både transport-, el- og varmeproduktion. Infrastruktur til lands og i luften Ved Frederikshavn er motorvej E45 nordligste begyndelse, og motorvejen har Sicilien som sydligt endepunkt. Ca. 40 minutters kørsel bringer dig til Aalborg Lufthavn - Danmarks 3. største lufthavn, som i maj 2013 kunne fejre sit 75 års jubilæum med en udvidet og moderne lufthavnsterminal. Med en lufthavn af denne størrelse har kommunens indbyggere og erhvervslivet mulighed for dagligt at rejse både indenrigs og til destinationer i og uden for Europa. I turistsammenhæng kan Aalborg Lufthavn være en vigtig samarbejdspartner for turistbranchen i Frederikshavn kommune. Når nordjyderne tager flyet ud på ferie eller forretningsrejse i Europa og resten af verden, kan flyene have turister med til Nordjylland. Tyskere, italienere, franskmænd, englændere og andre nationaliteter kan nyde de hvide sandstrande, den rene luft, lyset, fuglelivet, gastronomien, kunsten og den vendsysselske charme i Skagen, Råbjerg Mile, Katsig Bakker eller på Jyske Ås og Voer Å. Mulighederne er utallige.

Aalborg Lufthavn ligger kun ca. 40 minutters kørsel fra Frederikshavn. Her ses flyvemaskinernes karakteristiske spor på himlen over Kandestederne Aalborg Airport is situated only about 40 minutes from Frederikshavn. Here, you can see the characteristic plane traces in the sky above Kandestederne Der Flughafen Aalborg liegt nur ca. 40 Autominuten von Frederikshavn entfernt. Hier sind die charakteristischen Kondensstreifen der Flugzeuge am Himmel über Kandestederne zu sehen.

15


Growth and will – innovative business life with 4 distinctive growth tracks

Skagen Skipperskole er Danmarks eneste af slagsen med ca. 100 årsstuderende Skagen Skipperskole is the only one of its kind in Denmark and has about 100 students per year Skagen Skipperskole ist die einzige Schifferschule Dänemarks mit ca. 100 Studenten auf Jahresbasis

Sæby 1735 Der oprettes en skole i Volstrup som gave fra herskabet på Sæbygård. 1735 A school is established in Volstrup as a gift from the family at Sæbygård. 1735 Als Schenkung der Herrschaft von Sæbygård wird eine Schule in Volstrup errichtet.

16

At the municipality of Frederikshavn, the business life is generally healthy with growth and progress. In 2012, we were almost back to the number of jobs that existed before the financial crisis. Thus, the municipality contributes to the creation of jobs thanks to a dynamic business life and a targeted effort to strengthen growth and employment. This work takes place within all fields, but with special focus on the four growth tracks of the municipality: • the maritime • foods • experience economy • energy

Erhvervshus Nord The local authorities of Frederikshavn work closely together with Erhvervshus Nord, which is the joint operating unit of the business associations of Frederikshavn, Sæby and Skagen and has a total of more than 550 member companies. Erhvervshus Nord does business-promoting and outreach work in the municipality of Frederikshavn and wants to create a business economics driving force that makes the municipality of

Frederikshavn a desirable place for everyone. Erhvervshus Nord provides guidance and sparring for companies and entrepreneurs in the municipality as well as for companies and persons wanting to set up in the municipality of Frederikshavn. Erhvervshus Nord is also part of strategic partnerships with a wide selection of local, regional, national and international players.

A strong maritime cluster The municipality of Frederikshavn is a coastal municipality and has always been characterised by the waters surrounding the municipality. There are long and proud maritime traditions, and today, approx. 7,000 people are employed in the maritime industries, which are responsible for approx. 40% of the tax income of the municipality. Luckily, the closing of the shipyards for construction of new ships at the end of the 1990s was not the end of the maritime industry in Frederikshavn. On the contrary, it resulted in conversion to and development of a unique maritime cluster with more than 100 companies with maritime core activities. The maritime cluster is among


Europe’s leading maritime clusters within repair and service, green environmental technology, modification of ships and vessels connected to the offshore industry, among others, as well as building of new fishing trawlers, luxury yachts and service vessels for offshore wind parks. The municipality of Frederikshavn still has shipyards for construction of new ships through companies such as Karstensens Skiftsværft and Danish Yacht, which are both domiciled in Skagen. Two large planned harbour extensions will give the growth potential of the maritime cluster even better conditions. In 2012, Frederikshavn Harbour started an expansion of the harbour at a cost of DKK 500 million. The expansion is planned to be completed in 2016. Skagen Harbour has started an expansion at DKK 300 million, which is planned to be completed in 2015. Both harbour expansions hold great potential for increased turnover and new workplaces. The municipality is right at a blue motorway, where more than 100,000 ships pass each year, which means that the potential and ambitions for the maritime field go way beyond regional and Danish borders.

The increasing environmental demands for the shipping industry are a potentially large business area for the companies of the municipality. The municipality of Frederikshavn, Erhvervshus Nord and the business community are already working closely together with educational and knowledge institutions in and around Denmark on environmental optimisation and operation of ships. The future manpower for the maritime sector is also ensured through the maritime educations of the municipality: Martec, Skagen Skipperskole, EUC Nord and Nordjysk Brand- og Redningsskole. Naval Station Frederikshavn Frederikshavn is the home of Naval Station Frederikshavn, which is one of the largest workplaces of the municipality with its more than 1,600 employees. The naval station is a logistics company with the purpose of providing services to Danish warships and ensuring the safety of Danish ships as well as an educational institution with the sergeant school Søværnets Sergent- og Grundskole. The naval station is also used to hold international NATO drills.

Gågadeudsmykning og belysning by night Lights and decorations in the pedestrian zone by night Fußgängerzonenausschmückung und –beleuchtung bei Nacht

17


Sæby 1841 Syv mænd fra Skæve begår selvtægt og slår fire medlemmer af en røverbande ihjel i Stagsted Hedehus. Landsdelen blev kendt som ”Landet norden for lands lov og ret”. 1841 Seven men from Skæve take the law into their own hands and kill four members of a gang of robbers at Stagsted Hedehus. This part of the country became known as “north of law and justice”. 1841 Sieben Männer aus Skæve üben Selbstjustiz und töten vier Mitglieder einer Räuberbande in der Kate Stagsted Hedehus. Der Landesteil wird als ”Land nördlich von Recht und Ordnung” bekannt.

Sæby 1871 Færge- eller postbådsforbindelsen til Læsø flyttes fra Sæby til Frederikshavn, da jernbanen etableres i Frederikshavn. 1871 The ferry and post boat connection to Læsø is moved from Sæby to Frederikshavn when the railway is established in Frederikshavn. 1871 Die Fähr- bzw. Postbootverbindung nach Læsø wird von Sæby nach Frederikshavn verlegt, als Frederikshavn ans Eisenbahnnetz angeschlossen wird.

MARCOD The location of the national development centre MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift (Maritime Centre of Operations)) at the harbour of Frederikshavn is a clear example of the fact that the municipality of Frederikshavn has one of the strongest maritime clusters in the country. The centre assists the Danish service and equipment industry in promoting innovation force and converting new ideas into competitive products, services and business concepts, particularly within environmental optimisation and operation. MARCOD also works with network facilitation and strategy development, and administers the two local networks Serviceteam Skagen Havn and Maritime Network Port of Frederikshavn.

A unique pantry (foods) The food track is also a prioritised growth track and a large business cluster of the municipality. The municipality has a long tradition of fishing and farming, and it contains a wide range of niche production companies of quality foods as well as large-scale industrialised processing of fish and pork, which is sold at home and abroad. Large fishing industry Skagen Harbour is currently Denmark’s largest fishing harbour, and the small cutters have to a wide extent been replaced by a modern fleet of fishing trawlers. Strategically, Skagen has a good location for the fishing industry in the North Sea and the Skagerrak, and the harbour is the home of Northern Europe’s largest centre for landing of pelagic fish, there are shoal fish such as herring and mackerel. The companies at the harbour provide an unbroken chain right from reception to processing, handling, packing and resale to fish shops, restaurants and supermarkets in Denmark as well as abroad. For several centuries, Strandby fishing harbour has also been a busy harbour, with landing of large amounts of quality edible fish of various types each day. All in all, you will find a wide representation of companies in the municipality processing fish and shellfish and selling them in accordance with innovative concepts – such as directly to the consumers’ doors in cool boxes. The municipality also has one of the world’s largest producers of canned mackerel as well as Denmark’s largest fishmeal and fish oil factory. Production of pigs and breeding of mink The largest workplace in the food industry of the municipality – and the largest private workplace altogether – is the pig slaughterhouse Danish Crown in Sæby. The company has more than 1,150 employees and slaughters each week

18

about 50,000 pigs, which are sold at home and abroad. Among other things, there is significant export of hams to Italy, where they are processed into parma ham, and there is increasing export of pork to China. Offcuts from fish as well as pork form the basis of feed for the large-scale breeding of mink in the municipality. Gastronomic hot spot Compared to size and population, there is significant gastronomic activity in the municipality. The skilled chefs work innovatively with fish and shellfish, and the original taste and high quality attract attention from tourists and the gastronomic world. The municipality is also characterised by its major diversity within niche production of local quality foods. Here, the municipality of Frederikshavn’s small producers are strong suppliers of everything from berries, fruit, honey and brandy to other delicacies from the local pantry.


Experiences worth their weight in gold (experience economy) The third growth track in the municipality is experience economy. The tourist industry – including trade – is the second-largest industry in the municipality with approx. 6,500 employees, which corresponds to approx. 23%. In 2011, there were 1.3 million overnight stays at hotels, holiday resorts, campsites and holiday homes in the municipality. Skagen’s 600th anniversary Furthest to the north, where the two oceans Skagerrak and Kattegat meet, you will find Skagen, which is celebrating its 600-year anniversary as a royal borough in 2013. Skagen is a unique, international tourist brand and Denmark’s second-most visited tourist attraction with approx. 2.5 million tourists a year. There are approx. 8,500 permanent residents in Skagen, but during the summer, the population grows to more than

50,000. The tourists are attracted by the beautiful nature and the unique light, the story of the Skagen painters, the cosy atmosphere and the high gastronomic level. Skagen is continuously working to create interesting activities in the town all year round, such as a winter swimming festival, a bird festival, world ballet, Skagen festival, MC event, Skaw Cup, a quality food festival and the Skagen Marathon.

Skagen Lystbådehavn summer af liv sommeren igennem Skagen Marina is full of life throughout summer Im Yachthafen von Skagen herrscht im Sommer durchgehend reges Treiben

Annually, seven to ten cruise ships call into port in Skagen. With the planned expansion of Skagen Harbour, it is expected that the number will increase to between 20 and 30 cruise ship visits per year. In the yachting harbour, between 14,000 and 16,000 yachts moor each year. The harbour is a cosy gathering point, where tourists enjoy the atmosphere and the many great restaurants.

19


Sæby 1881 Pavillonen Skovlyst opføres ved salg af folkeaktier på den gamle forlystelsesplads i Sæbygård skov. 1881 The pavilion Skovlyst is constructed through the sale of smaller denomination shares at the fairground in Sæbygård forest. 1881 Der Pavillon Skovlyst wird für Gelder aus dem Verkauf von Volksaktien auf dem alten Rummelplatz im Wald von Sæbygård erbaut.

Ferry service and cultural experiences Frederikshavn is a busy ferry town with departures to and from Oslo and Gothenburg with more than 2.5 million passengers each year. The ferry traffic provides the town with tourism, and there is work on many events and sports tourism. The venues Arena Nord and Det Musiske Hus offer cultural experiences, music events and sports events of a high international class. One of the many events is the soccer cup Cup No. 1, the Blues Festival, the flower festival in Bangsbo and not least the Tordenskjold days, which have put Frederikshavn on the map of Scandinavia as a storytelling centre. You will also find Bangsbo Fort, which works with interactive history presentation, and the popular beach Palmestrand, which is planted with Italian palm trees during the summer.

Taget på Nordstjerneskolen er som mange af kommunens andre bygninger beklædt med solceller The roof of Nordstjerneskolen is fitted with solar cells, just like many other public buildings Das Dach der Schule Nordstjerneskolen ist wie die Dächer vieler anderer kommunaler Gebäude auch mit Photovoltaikzellen bedeckt

20

Idyll and accessibility In the old quarter of Sæby, there is peace and tranquillity with the stream winding past the old half-timbered houses. In the heart of town, you will find the well-attended yachting harbour, where the sundown is accompanied by trumpet music all summer. In Sæby, you will also find a wide range of experiences such as Sæby Jazz Festival, the event Kunst & Mad (art & food) and the Christmas market at the manor Sæbygård. Everywhere in the municipality, there are scenic golf courses, popular bicycle paths and horse riding paths. Everyone can enjoy the wonderful surroundings in the municipality of Frederikshavn, which through the tourism community Toppen af Danmark is working on becoming the first accessibility-marked holiday destination in Denmark.

A green municipality (energy) Energy and environment are a top priority in the municipality of Frederikshavn. As the first in Denmark, the municipality of Frederikshavn signed an agreement in 2007 with the Danish Society for Nature Conservation about a three-percent reduction of the municipality’s own CO2 emission per year, and as the first municipality in the region of Northern Jutland, the municipality of Frederikshavn adopted the EU Covenant of Mayors. Energy as the fourth growth track has a great potential to create workplaces in many different industries in the municipality. Energy City Frederikshavn Energy City Frederikshavn is a municipal development project, which is working towards a 100% transition to renewable energy in the municipality of Frederikshavn. The task of the Energy City is to coordinate initiatives and projects that can create green growth in the clean tech area. In close cooperation with relevant players, the Energy City is at the forefront of creating a ’demonstratorium’ for testing and trial of sustainable climate and energy technologies in the scale 1:1. The ambition is for the towns of Frederikshavn, Strandby and Elling to be 100% supplied with renewable energy in 2015. After this, the rest of the municipality is to follow suit before the end of 2030. Business development and green workplaces Active focus on the growth track energy can create growth and workplaces in many different industries. For example, in the workman industry, it is clear that employment increases directly in line


with an increasing number of energy renovations of houses and buildings. Private homes have one of the largest savings and growth potentials. Roughly, 300 local workman jobs can be created if as little as five percent of the houses that need energy renovation each year are actually renovated. In cooperation with the utility company Frederikshavn Forsyning A/S, the Energy City has employed an energy consultant, who gives free advice to individual house owners about rational and effective use of energy. Internally at the local authorities of the municipality of Frederikshavn, the real estate centre Ejendomscenteret has acquired five electric cars in order to promote the use of sustainable transport. The electric cars can be charged at the local authorities’ parking lot and drive approx. 130 km per charge. This means that many of the transport tasks of the local authorities can be handled by electric cars in the future. Biogas and wind farms In the coming years, the energy growth track is expected to grow explosively within wind energy and biogas production. There is a plan for the construction of two large wind farms. One at sea and one on land. According to the plans, a number of smaller wind farms are also to be established in the municipality. The wind mills make it possible to convert a significant part of the energy consumption to renewable energy while the wind mills create work for local companies supplying parts for the wind mill industry. Biogas provides a clear opportunity to increase the turnover of local farmers, who can increase

their earnings significantly by becoming energy suppliers. In the coming years, a large biogas plant is to be established in the municipality of Frederikshavn. The plan is to upgrade biogas and let it into the natural gas network as green gas, which can be used when needed for transport as well as electricity and heat production. Infra-structure on land and in the air The highway E45 has its northern beginning in Frederikshavn, and it ends on Sicily. A 40-minute drive takes you to Aalborg Airport – Denmark’s 3rd biggest airport, celebrating its 75th anniversary in May 2013 with an extended and modern airport terminal. Having an airport of this size, makes it possible for citizens and companies in the municipality to travel to national and international destinations, inside and outside Europe on a daily basis.

Sæby 1883 Jernkilden opdages i udkanten af Sæbygård Skov. Kilden får stor betydning for Sæby som helse- og kurby. 1883 The iron-rich spring is discovered at the edge of Sæbygård forest. This spring will have great significance to Sæby as a health and spa town. 1883 Die Eisenquelle wird am Rand des Walds von Sæbygård entdeckt. Die Quelle bekommt große Bedeutung für Sæby als Heilbad und Kurort.

Aalborg Airport may in terms of tourism be an important collaborator for the tourist industry in Frederikshavn Municipality. When people from the region take a plane on vacation or on business in Europe and the rest of the world, these planes can take tourists back to Northern Jutland. Germans, Italians, French, English and other nationalities can enjoy the white sandy beaches, clean air, light, bird life, gastronomy, art and the local charm of Skagen, Råbjerg Mile, Katsig Bakker or Jyske Ås and Voer Å. The options are endless.

TESLA energibil TESLA energy car TESLA Energieauto

21


Wachstum und Wille – innovative Wirtschaft mit 4 profilierten Wachstumsspuren Sæby 1887 Henrik Ibsen besøger Sæby og inspireres efter sigende til at skrive ”Fruen fra Havet”. 1887 Henrik Ibsen visits Sæby and is said to be inspired to write ”The Lady from the Sea”. 1887 Henrik Ibsen besucht Sæby und findet hier angeblich die Inspiration für sein Schauspiel ”Die Frau vom Meer”.

Næsten dagligt ligger skibene til med råvarer til fiskeindustrien. Almost every day, the ships come in with raw products for the fish industry. Fast täglich laufen mit Rohwaren für die fischverarbeitende Industrie beladene Schiffe den Hafen an.

22

In der Gemeinde Frederikshavn gibt es ganz allgemein eine gesunde Wirtschaft, die durch Wachstum und Dynamik gekennzeichnet ist. 2012 hatte man fast den Beschäftigungsstand wiedererlangt, den es vor der Finanzkrise gab. Die Gemeinde schafft somit Jobs dank einer dynamischen Wirtschaft und zielgerichteter Bemühungen um die Stärkung von Wachstum und Beschäftigung. Diese Bemühungen finden ihren Niederschlag in allen Branchen, jedoch insbesondere in den vier Wachstumsspuren der Gemeinde: • Maritimes Gewerbe • Lebensmittel • Erlebniswirtschaft • Energie

Erhvervshus Nord Die Gemeinde Frederikshavn arbeitet eng mit Erhvervshus Nord zusammen, der gemeinsamen Betriebseinheit der Gewerbevereine von Frederikshavn, Sæby und Skagen, die insgesamt mehr als 550 Mitgliedsunternehmen vertreten. Erhvervshus Nord befasst sich dabei mit Maßnahmen zur aktiven Wirtschaftsförderung in der

Gemeinde Frederikshavn und strebt die Herbeiführung einer wirtschaftlichen Antriebskraft an, die die Gemeinde Frederikshavn zum attraktiven Ort für alle machen kann. Erhvervshus Nord leistet Beratung und Sparring für Unternehmen und Existenzgründer innerhalb der Gemeinde sowie für Unternehmen und Personen, die sich hier gewerblich niederlassen möchten. Erhvervshus Nord beteiligt sich auch an strategischen Kooperationen mit einer breitgefächerten Palette an örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Akteuren.

Ein starkes maritimes Cluster Die Gemeinde Frederikshavn ist eine Küstengemeinde, die seit jeher durch die Gewässer geprägt sind, die die Gemeinde umgeben. Es bestehen langjährige und stolze maritime Traditionen, und heute sind ca. 7.000 Personen im maritimen Gewerbe beschäftigt, das für ca. 40 Prozent der Steuereinnahmen der Gemeinde sorgt. Die Schließung der Neubauwerften Ende der 1990er Jahre bedeutete zum Glück nicht das Aus für das maritime Gewerbe in Frederikshavn.


Es kam ganz im Gegenteil stattdessen zur Umstellung auf bzw. Entwicklung eines einzigartigen maritimen Clusters mit weit mehr als 100 Unternehmen mit maritimem Tätigkeitsschwerpunkt. Das maritime Cluster gehört zur europäischen Spitze in Bezug auf Reparatur und Wartung, umweltfreundliche Technologie, Umbau von Schiffen und Fahrzeugen für u.a. die Offshore-Industrie sowie Neubau von Trawlern, Luxus-Yachten und Wartungsfahrzeuge für Offshore-Windparks. Die Gemeinde Frederikshavn gilt aber immer noch als Schiffsneubaugemeinde dank solcher Unternehmen wie die Werften Karstensens Skibsværft und Danish Yacht, die beide ihren Sitz in Skagen haben. Zwei große geplante Hafenerweiterungen werden die Voraussetzungen für die Nutzung des vorhandenen Wachstumspotenzials des maritimen Clusters noch günstiger gestalten. Im Hafen von Frederikshavn wurde 2012 eine Hafenerweiterung mit Kostenpunkt DKK 500 Mio. in Angriff genommen. Die Fertigstellung der Erweiterung ist für 2016 vorgesehen. Im Hafen von Skagen ist eine Erweiterungsmaßnahme mit Kostenpunkt DKK 300 Mio. in Angriff genommen worden, deren Fertigstellung bis 2015 vorgesehen ist. Beide Hafenerweiterungen bergen ein großes Potenzial für Umsatzsteigerung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Gemeinde liegt direkt an einer blauen Autobahn, auf der jährlich mehr als 100.000 Schiffe verkehren, sodass das Potenzial

und die Ambitionen für den maritimen Bereich weit über die regionalen und nationalen Grenzen hinaus reichen. Die verschärften Umweltauflagen innerhalb der Schifffahrt gelten potenziell als großer Geschäftsbereich für die Unternehmen der Gemeinde. Die Gemeinde Frederikshavn, Erhvervshus Nord und die Wirtschaft haben bereits eine enge Kooperation mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen im In- und Ausland über die umwelttechnologische Optimierung des Betriebs von Schiffen. Ebenfalls wird für die Bereitstellung von Nachwuchskräften für den maritimen Sektor im Rahmen der innerhalb der Gemeinde vorhandenen maritimen Ausbildungsangebote: Martec, Skagen Skipperskole (Schifferschule), EUC Nord und Nordjysk Brand- og Redningsskole (Brand- und Rettungsschule) gesorgt. Marinestation Frederikshavn Frederikshavn ist Sitz der Marinestation Frederikshavn, die mit mehr als 1.600 Mitarbeitern zu den größten Arbeitsplätzen der Gemeinde gehört. Die Marinestation dient sowohl als ein Logistikbetrieb, dessen Zweck die Betreuung dänischer Kriegsschiffe und die Gewährleistung der Sicherheit dänischer Schiffe sind, als auch als eine Ausbildungseinrichtung in der Form der Marineunteroffizierschule Søværnets Sergent- og Grundskole. Die Marinestation dient auch zur Durchführung internationaler NATO-Manöver.

Ca. 7.000 mennesker er ansat i den maritime sektor i Frederikshavn kommune. Det er lige fra fiskeren, der lander de friske fisk til virksomheder, der udvikler avanceret teknologi til maritime formål. About 7,000 people are employed in the maritime sector in Frederikshavn Municipality. From the fisherman, bringing in fresh fish, to companies developing advanced technology for maritime purposes Ca. 7.000 Personen beschäftigt das maritime Gewerbe der Gemeinde Frederikshavn. Die Palette reicht vom Fischer, der den frischen Fisch anlandet, bis hin zu Unternehmen, die fortschrittliche Technologie für maritime Zwecke entwickeln.

23


Havnen er livsnerven og er en af landets største fiskerihavne Gågaden Sct. Laurentii Vej The harbour is the nerve centre and one of the biggest fishing harbours in the country The pedestrian zone Sct. Laurentii Vej Der Hafen ist der Lebensnerv und gehört zu den größten Fischereihäfen Dänemarks Fußgängerzone Sct. Laurentii Vej

MARCOD Die Entscheidung für den Hafen von Frederikshavn bei der Festlegung des Standorts des nationalen Entwicklungszentrums MARCOD (Maritimes Zentrum für Optimierung und Betrieb) gilt als deutliches Beispiel dafür, dass die Gemeinde Frederikshavn über eines der leistungsfähigsten maritimen Cluster Dänemarks verfügt. Das Zentrum hilft der dänischen Wartungs- und Ausrüstungsbranche dabei, die Innovationskraft zu steigern und neue Ideen in wettbewerbsfähige Produkte, Leistungen und Geschäftskonzepte insbesondere in Bezug auf umwelttechnologische Optimierung und Betrieb umzusetzen. MARCOD befasst sich auch mit Netzwerkfazilitierung und Strategieentwicklung, wobei das Zentrum für die Verwaltung der beiden örtlichen Netzwerke Serviceteam Skagen Havn und Maritime Network Port of Frederikshavn zuständig ist.

Sæby 1898-99 Sæbybanen anlægges. Banen blev indviet i 1899 og nedlagt i 1969. 1898-99 The Sæby railway is established. The railway was inaugurated in 1899 and closed in 1969. 1898-99 Es kommt zum Bau der Bahnstrecke Sæby-Bahn, die 1899 eingeweiht und 1969 stillgelegt wird.

Ein einzigartige Lebensmittelkammer (Lebensmittel) Die Lebensmittelspur gilt auch als vorrangige Wachstumsspur und stellt ein großes Gewerbecluster innerhalb der Gemeinde dar. Hier gibt es eine altbewährte Tradition für Fischerei und Landwirtschaft, wobei die Gemeinde sowohl eine breitgefächerte Palette hochwertiger Lebensmittel aus Nischenproduktion als auch Ware wie Fisch und Schweinefleisch aus großskaliger industrialisierter Verarbeitung für den Absatz im In- und Ausland zu bieten hat. Große fischverarbeitende Industrie Der Hafen von Skagen ist heute der größte Fischereihafen Dänemarks, und die kleinen Kutter

24

sind in großem Umfang durch eine moderne Flotte von Trawlern ersetzt worden. Skagen hat eine strategisch günstige Lage im Verhältnis zu den fischverarbeitenden Betrieben an der Nordsee und am Skagerrak, so wie der Hafen als Standort des größten Zentrums Nordeuropas für das Anlanden pelagischer Fische, d.h. Schwarmfische wie Hering und Makrele, dient. Die am Hafen angesiedelten Betriebe stellen insgesamt eine ungebrochene Kette direkt von der Annahme über die Verarbeitung und Handhabung bis zur Verpackung und Weiterverkauf an Fischläden, Restaurants und Supermärkte im In- und Ausland dar. Der Fischereihafen von Strandby gilt seit Jahrhunderten als Hafen mit regem Treiben, an dem täglich große Mengen an hochwertigem Speisefisch unterschiedlicher Arten angelandet werden. Insgesamt findet man eine breite Palette an Betrieben innerhalb der Gemeinde, die Fische und Meeresfrüchte weiterverarbeiten und nach innovativen Konzepten verkaufen – z.B. mit Lieferung direkt an der Haustür des Verbrauchers in Kühlboxen. Hier gibt es ebenfalls einen der weltweit größten Hersteller von Makrelen in der Dose sowie das größte Fischmehl- und Fischölfabrik Dänemarks. Schweinemast und Nerzzucht Der größte Arbeitsplatz innerhalb der Lebensmittelindustrie in der Gemeinde – und der größte private Arbeitgeber überhaupt – ist das Schweineschlachthaus Danish Crown in Sæby. Es beschäftigt mehr als 1.150 Mitarbeiter. Es werden wöchentlich ungefähr 50.000 Schweine geschlachtet, deren Fleisch im In- und Ausland


verkauft wird. U.a. werden viele Schinken nach Italien exportiert, wo sie zu Parmaschinken weiterverarbeitet werden, so wie der Export von Schweinfleisch nach China im Aufwärtstrend liegt. Schlachtnebenprodukte aus der Verarbeitung von Fischen und Schweinen bilden die Grundlage für die Futtermittel für die vielen Nerzzuchtbetriebe innerhalb der Gemeinde. Gastronomisches Mekka Im Verhältnis zur Größe und Einwohnerzahl weist die Gemeinde ein hohes gastronomisches Niveau auf. Die tüchtigen Köche gehen auf innovative Art und Weise an die Zubereitung von Fischen und Meeresfrüchten heran. Die originale Geschmacksnote und die hochwertige Qualität finden Zuspruch bei Touristen und Gastronomiebetrieben gleichermaßen. Die Gemeinde ist auch durch die große Vielfalt in Bezug auf die Nischenproduktion hochwertiger Lebensmittel vor Ort gekennzeichnet. Die kleinen Produzenten innerhalb der Gemeinde Frederikshavn sind sehr leistungsfähig, und zwar in Bezug auf die ganze Palette aus der örtlichen Lebensmittelkammer, d.h. Beeren, Obst, Honig, Kräuterschnaps und sonstige Gaumenfreuden.

Erlebnisse, die Gold Wert sind (Erlebniswirtschaft) Die dritte Wachstumsspur der Gemeinde ist die Erlebniswirtschaft. Der Fremdenverkehr – hierunter der Handel – ist das zweitgrößte Gewerbe der Gemeinde mit ca. 6.500 Beschäftigten, was einem Anteil von ca. 23 Prozent entspricht. 2011 gab es 1,3 Millionen Übernachtungen in Hotels, Ferienzentren und Ferienhäusern sowie auf Campingplätzen innerhalb der Gemeinde.

600-jähriges Stadtjubiläum von Skagen Ganz weit im Norden, wo die beiden Meere Skagerrak und Kattegat zusammenfließen, liegt Skagen, die 2013 das 600-jährige Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte feiert. Skagen ist ein einzigartiger, internationaler Tourismusbrand und belegt den 2. Rang unter den meistbesuchten Touristenattraktionen Dänemarks mit ca. 2,5 Millionen Touristen pro Jahr. Es gibt ca. 8.500 ständige Einwohner in Skagen, im Sommer steigt die Einwohnerzahl aber auf mehr als 50.000 an. Die Touristen werden von der herrlichen Natur und dem einzigartigen Licht, der Geschichte von den Skagener Malern, der gemütlichen Stimmung und der hochwertigen Gastronomie angezogen. Skagen bemüht sich darum, ganzjährig für attraktive Freizeitangebote vor Ort zu sorgen, wie z.B. Winterbadefestival, Vogelfestival, Weltballett, Musikfestival Skagens Festival, Motorradtreffen, Skaw Cup, Kvalitetsfødevarefestival (Festival für hochwertige Gastronomie) und Skagen Marathon. Skagen wird jährlich von sieben bis zehn Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Nach Fertigstellung der geplanten Erweiterung des Hafens von Skagen wird die Anzahl der anlaufenden Kreuzfahrtschiffe voraussichtlich auf 20-30 Anläufe pro Jahr steigen. Der Yachthafen lockt jährlich 14.000 bis 16.000 Freizeitkapitäne heran. Der Hafen dient als gemütlicher Treffpunkt, an dem die Touristen die Stimmung und die Gaumenfreuden der vielen Restaurants genießen.

Sæby Hjørnet af Vestergade og Søndergade omkring århundredeskiftet 1900. I slutningen af 1800-tallet bredte byen sig med et nyt handelskvarter langs Vestergade, der kendetegnes ved toetagers-ejendomme, med butikker i stueetagen, værksteder i baghusene og beboelse på førstesalen. Foto: Nordjyllands Kystmuseum.

The corner of the streets Vestergade and Søndergade around the turn of the century 1900. At the end of the 1800s, the town expanded with a new commercial district along Vestergade, which is characterised by two-storey buildings with shops on the ground floor, workshops in the rear buildings and housing on the first floor. Photo: The coast museum Nordjyllands Kystmuseum.

Ecke Vestergade/Søndergade um die Jahrhundertwende (1900). Im ausgehenden 18. Jahrhundert dehnte sich die Stadt mit einem neuen Handelsviertel an der Straße Vestergade entlang aus, die durch zweistöckige Liegenschaften mit Läden zu ebener Erde, Werkstätten in den Hinterhäusern und Wohnungen im ersten Stock gekennzeichnet war. Foto: Küstenmuseum Nordjyllands Kystmuseum.

25


Det Musiske Hus med flot farvesymfoni i forbindelse med Light Vision Det Musiske Hus in a symphony of colours in connection with Light Vision Det Musiske Hus mit eleganter Farbensinfonie im Zusammenhang mit Light Vision

Fährverkehr und Kulturerlebnisse Frederikshavn ist eine durch regen Fährverkehr mit Abfahrten nach Oslo und Göteborg mit mehr als 2,5 Millionen Fahrgästen jährlich gekennzeichnete Stadt. Der Fährverkehr sorgt für Tourismus in der Stadt, so wie man sich um viele Events und Sporttourismus bemüht. Arena Nord und Det Musiske Hus bieten Kulturerlebnisse, Musikveranstaltungen und Sportmeetings von hoher internationaler Klasse. Unter den vielen Veranstaltungen der Stadt sind das Fußballturnier Cup No. 1, Blues Festival, Blumenfestival in Bangsbo und nicht zuletzt das Event Tordenskioldsdagene zu erwähnen, das Frederikshavn in ganz Skandinavien als Zentrum für Storytelling profiliert hat.

Foto: Nordjyllands Kystmuseum.

Algade approx. 1920. Under the large linden trees, you can see the consul building Konsul Ørums Gaard, which is now a museum, then Clasens Hotel, and on the opposite side of the street on the left, the dairy Mejerigården. Photo: The coast museum Nordjyllands Kystmuseum.

Algade ca. 1920. Unter den großen Linden gibt es das Haus Konsul Ørums Gaard, das heute als Museum dient, dahinter Clasens Hotel und direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite links Mejerigården. Foto: Küstenmuseum Nordjyllands Kystmuseum.

26

Energie und Umwelt werden in der Gemeinde Frederikshavn groß geschrieben. Als erste dänische Gebietskörperschaft unterzeichnete die Gemeinde Frederikshavn 2007 einen Vertrag mit dem Dänischen Naturschutzbund über eine dreiprozentige Reduzierung der eigenen CO2Emissionen pro Jahr, so wie die Gemeinde Frederikshavn als erste Gemeinde der Region Nordjütland dem EU-Bürgermeistervertrag beigetreten ist. Energie als die vierte Wachstumsspur hat ein großes Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen in vielen verschiedenen Branchen innerhalb der Gemeinde.

Idylle und Zugänglichkeit Im alten Stadtteil von Sæby herrscht idyllische Ruhe am Bach, der sich zwischen den alten Fachwerkhäusern schlängelt. Im Herzen der Stadt gibt es den vielbesuchten Sportboothafen, in dem während der ganzen Sommersaison der Sonnenuntergang mit Trompetenfanfaren musikalisch untermalt wird. Sæby bietet ebenfalls eine breitgefächerte Erlebnispalette mit u.a. Sæby Jazz Festival, Kunst & Mad (Kunst und Essen) und Weihnachtsmarkt auf dem Gutshof Sæbygård.

Energiestadt Frederikshavn Bei der Energiestadt Frederikshavn handelt es sich um ein kommunales Entwicklungsvorhaben, das auf die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien innerhalb der Gemeinde Frederikshavn abzielt. Als Zweck der Energiestadt gilt die Koordinierung von Initiativen und Projekten, die grünes Wachstum im Rahmen von Cleantech herbeiführen können. In enger Kooperation mit einschlägigen Akteuren dient die Energiestadt als Vorreiter bei der Schaffung eines ’Demonstratoriums’ für Test und Erprobung nachhaltiger Klimaund Energietechnologien in natürlichem Maßstab. Als Vorgabe gilt, dass sich die Energieversorgung der Gemeinwesen Frederikshavn, Strandby und Elling 2015 völlig auf erneuerbaren Energien basieren soll. Anschließend wird der Rest der Gemeinde dem Beispiel bis Ende 2030 folgen.

Überall in der Gemeinde findet man in herrliche Natur eingebettete Golfplätze, beliebte Fahrradwege und Reitpfade. Alle können die herrliche Umgebung innerhalb der Gemeinde Frederikshavn genießen, die sich im Rahmen der Tourismus-Werbegemeinschaft Toppen af Danmark darum bemüht, als erste dänische Urlaubsdestination ein Gütesiegel in Bezug auf die Zugänglichkeit für Behinderte zu erlangen.

Wirtschaftliche Entwicklung und grüne Arbeitsplätze Ein aktiver Einsatz im Rahmen der Wachstumsspur Energie kann Wachstum und Arbeitsplätze in vielen verschiedenen Branchen schaffen. Bei den Handwerksbetrieben lässt sich z.B. feststellen, dass ein Anstieg der Beschäftigung unmittelbar mit einer zunehmenden Anzahl von Energierenovierungsmaßnahmen an der Bau-

Hier findet man auch Bangsbo Fort, das sich in die interaktive Vermittlung der Geschichte einbringt, und den beliebten Palmenstrand, der im Sommer mit italienischen Palmen bepflanzt wird.

Sæby Algade ca. 1920. Under de store lindetræer ses Konsul Ørums Gaard, hvor der i dag er museum, dernæst Clasens hotel, og på modsatte side af gaden til venstre er Mejerigården.

Ein grüne Gemeinde (Energie)


substanz einhergeht. Das größte Potenzial für Energieeinsparungen und Wachstum gibt es bei den Eigenheimen. Es lassen sich ungefähr 300 Handwerkerjobs vor Ort schaffen, wenn nur fünf Prozent der Häuser, die auf Jahresbasis als energierenovierungsbedürftig eingestuft werden, tatsächlich zur Energierenovierung herangezogen werden. Die Energiestadt hat im Rahmen einer Kooperation mit dem Energieversorgungsbetrieb Frederikshavn Forsyning A/S einen Energieberater eingestellt, der die einzelnen Eigenheimbesitzer kostenlos zum Thema rationeller und effizienter Energieverwendung berät. Intern in der Gemeinde Frederikshavn hat das Grundstücksdezernat fünf Elektroautos angeschafft, um den Einsatz nachhaltiger Transportkonzepte zu fördern. Die Elektroautos können auf dem kommunalen Parkplatz aufgeladen werden und legen pro Ladevorgang ca. 130 km zurück. Dies bedeutet, dass viele Transportvorhaben der Gemeinde künftig mit Elektroautos erledigt werden können. Biogas und Windparks In den kommenden Jahren kommt es voraussichtlich zum rasanten Aufwärtstrend der Wachstumsspur Energie in Bezug auf die Produktion von Windkraft und Biogas. Gemäß dem Flächennutzungsplan der Gemeinde ist der Bau zweier großer Windparks vorgesehen, und zwar jeweils auf dem flachen Lande und vor der Küste. Die Planung sieht ferner den Bau einiger kleinerer Windparks innerhalb der Gemeinde vor. Die Windkraftanlagen ermöglichen die Umstellung eines wesentlichen Teils des Energieverbrauchs auf erneuerbare Energien, zumal der Bau der Windkraftanlagen gleichzeitig Aufträge für örtliche Unternehmen, die die Windkraftanlagenhersteller mit Teilen beliefern, generiert.

Es liegt auf der Hand, dass Biogas das Umsatzvolumen bei den örtlichen Landwirten steigern kann, denn als Energielieferanten können sie dadurch erheblich höhere Erträge erwirtschaften. In den kommenden Jahren wird es zum Bau einer großen Biogasanlage in der Gemeinde Frederikshavn kommen. Vorgesehen ist die Aufstufung des Biogases, damit es als grünes Gas ins Erdgasnetz eingespeist werden kann, um anschließend je nach Bedarf für Transportzwecke sowie zur Erzeugung von Strom und Wärme genutzt zu werden. Infrastruktur für Straßen- und Luftverkehr Frederikshavn liegt am nördlichen Anfang der dänischen Strecke der Europastraße E45, die im Süden auf Sizilien endet. Nach ca. 40 Autominuten erreichen Sie den Flughafen Aalborg, den drittgrößten Flughafen Dänemarks, der im Mai 2013 sein 75-jähriges Jubiläum mit einem nunmehr erweiterten, modernisierten Flughafenterminal feiern konnte. Mit einem Flughafen dieser Größe stehen den Einwohnern und der Wirtschaft der Gemeinde tägliche Abflüge sowohl im Inlandsverkehr als auch an Zielorte in Europa und Übersee zur Verfügung. Touristisch gilt der Flughafen Aalborg als wichtiger Kooperationspartner für das Fremdenverkehrsgewerbe der Gemeinde Frederikshavn. Wenn einerseits die Einheimischen Urlaubs- oder Geschäftsflüge von hier aus antreten können, können andererseits Touristen wiederum nach Nordjütland fliegen. Deutsche, Italiener, Franzosen, Engländer und sonstige Nationalitäten können die weißen Sandstrände, die reine Luft, das Licht, das Vogelleben, die Gastronomie, die Kunst und die Reize des Landesteils Vendsyssel an Orten wie Skagen, Råbjerg Mile, Katsig Bakker oder Jyske Ås und Voer Å genießen. Die Möglichkeiten sind Legion.

Sæby 1927 Sæby Parketfart (rutefart) starter med ugentlige sejladser mellem Sæby og København. Ruten fortsætter frem til 1968. 1927 Sæby Parketfart starts weekly ferry service between Sæby and Copenhagen. The service is in use until 1968. 1927 Sæby Paketfart (Liniendienst) nimmt den Betrieb mit wöchentlichen Fahrten zwischen Sæby und Kopenhagen auf. Die Schiffslinie bleibt bis 1968 in Betrieb.

Energibyen Frederikshavn satser bl.a. på vindenergi The energy centre Frederikshavn invests in e. g. wind power Die Energiestadt Frederikshavn fördert zielgerichtet u.a. die Windkraft

27


28

Maritimes Kraftzentrum für Entwicklung und Wachstum. In dieser herrlichen Naturlandschaft ist die Fischerei wichtig.

A maritime centre of excellence with focus on development and growth. Fishing is of great significance, and the area is filled with wonders of nature.

Frederikshavn, Elling, Strandby og Jerup Et maritimt kraftcenter med fokus på udvikling og vækst. Fiskeriet har stor betydning og området er spækket med naturperler.

Natur von Weltklasse und besonderes Licht locken Touristen heran. Die Wanderdüne von Råbjerg zeigt die Kräfte der Natur.

World-class nature and the special light attracts thousands of people. The drifting sand dune at Råbjerg is a real example of the forces of nature.

Ålbæk, Hulsig og Skagen Natur i verdensklasse og det særlige lys tiltrækker tusinder. Sandmilen ved Råbjerg er et levende eksempel på naturens kræfter.


29

Vogelreservat, der sich durch die Landschaft schlängelnde Bach, die alten Höfe im Ortskern und Sæby als Perle der Ostküste.

Bird sanctuary, the stream winding through the landscape, the old farms located in town, and Sæby as the beautiful gem of the east coast.

Voerså, Lyngså, Syvsten og Sæby Fuglereservat, åen, der bugter sig gennem landskabet, de gamle gårde placeret i byen, og Sæby som østkystens smukke perle.

Am Höhenrücken Jyske Ås gibt es gewellte Landschaften. Die Geschichte ist durch Hügelgräber und Kirchen überall präsent.

The hilly landscape spreads out from the edge of the nature area Jyske Ås. History speaks volumes through the old burial mounds and churches.

Præstbro, Dybvad, Brønden/Skæve, Hørby, Thorshøj og Østervrå Fra kanten af Jyske Ås bugter det kuperede landskab sig. Historien taler sit tydelige sprog med gamle gravhøje og kirker.

Hinter dem Bachtal Åsted Ådal erhebt sich Katsig Bakker im Westen. Hier findet die Seele Ruhe beim Beerenpflücken.

From the beautiful surroundings at Åsted Ådal, the hills Katsig Bakker rise to the west. Here, you can find nourishment for your soul, and you can pick lovely berries.

Understed, Skærum, Gærum, Ravnshøj og Kvissel Fra de smukke omgivelser ved Åsted Ådal rejser Katsig Bakker sig mod vest. Her kan sjælen få næring, og du kan plukke dejlige bær.


Ta’ på tur i Frederikshavn Kommune – der er hundredvis af gode oplevelser forude

Voerså by The town of Voerså Ortschaft Voerså

Sæby 1941 Sæby fiskeriauktion bygges. Bag oprettelsen står fiskeriforeningen, der ønsker at få højere priser for deres fisk ved auktionen frem for at afsætte fiskene til faste opkøbere.

I dette kapitel har vi samlet indtryk fra Frederikshavn kommunes mange lokalområder. Borgerforeninger har velvilligt bidraget med portrætter af deres by og egn, ligesom kirkerne flere steder har leveret spændende historier fra deres sogne.

1941 Sæby fish auction is established. The backers are people from the fishing association, who want to achieve higher prices for their fish in the auction instead of sale of the fish to regular buyers.

Uanset om du er på forretningsrejse, turist eller allerede bor i kommunen, vil vi anbefale, at du tager på tur i kommunen. Turen kan begynde her i denne bog, men vi opfordrer dig også til, at du ved selvsyn danner dig et indtryk og giver dig selv en masse gode oplevelser.

1941 Die Fischversteigerungshalle Sæby Fiskeriauktion wird erbaut. Initiator war der Fischereiverein, der sich vom Absatz durch Versteigerung höhere Preise für den Fischfang erhoffte, als es bei Verkauf der Fische an feste Aufkäufer der Fall war.

Rejsen begynder mod syd i og omkring Voerså, hvorefter vi drager mod nord og vest og endnu mere mod nord. Rejsen ender i Skagen og på Grenen – på toppen af det europæiske fastland. Rigtig god tur.

Sæby 1970 Efter kommunalreformen opføres et nyt rådhus i Sæby vest for byen i udkanten af Sæbygård Skov. 1970 After the municipality reform, a new town hall is constructed in the west of Sæby at the edge of Sæbygård forest. 1970 Nach der Gebietsreform wird ein neues Rathaus in Sæby westlich der Stadt am Rand des Waldes von Sæbygård erbaut.

30

Frederikshavn kommune fra Voerså i syd til Skagen i nord er et ganske unikt område af Danmark. Naturen varierer fra smukke, kuperede landbrugsområder til barske klit- og hedelandskaber. Her er moderne erhvervshavne med innovative virksomheder. Her er grønne oaser, historiske seværdigheder, inspirerende indkøbsmuligheder og bjergtagende udsigter. Din horisont bliver i bogstavelig forstand udvidet. Her er højt til himlen på mere end én måde.

Rejsen begynder fra syd langs Kattegat – Voerså, Lyngså, Syvsten og Sæby I den sydligste del af Frederikshavn kommune er der fuglereservat og smukke åer, hvor en tur i kano er anbefalelsesværdig. Her finder du et attraktivt havnemiljø for lystfiskere, og Sæby er en særdeles hyggelig handelsby fyldt med atmosfære og liv.

Voerså – en naturperle Voerså ligger i den sydligste del af Frederikshavn kommune ca. 15 km syd for Sæby. Voerså er en idyllisk by, tæt på både havet, skoven og med Voer Å slyngende igennem byen. En del grunde ligger helt ned til vandet, og her kan man have små både ankret op ved bredden. Byen udvikles den dag i dag, og der bliver således stadig bygget nye huse i Voerså. Ud over enfamilieshuse har byen også almene lejeboliger og flere små servicebutikker. Fuglereservatet Stensnæs ligger på nordsiden af å-udmundingen. Ved lystbådehavnen er placeret et fugletårn, hvorfra der er et godt udsyn ind i reservatet. Her kan man bruge de to shelters til overnatninger, og der er en dejlig madpakkehytte og naturlegeplads. Stensnæsskolen er en velfungerende skole fra 0. til 9. klasse med skolefritidsordning, børnehave og ungdomsklub. Voerså kan med rette bryste sig af at have gode pasningsforhold både for de mindste børn og de lidt større. Voerså har et rigt foreningsliv med et godt samarbejde foreningerne imellem. I Voerså IF kan man spille fodbold og badminton, og der er en velfungerende spejdergruppe for både piger og drenge for blot at nævne et par af mulighederne. Der er rigtig mange fritidsaktiviteter i området – og som noget af det nyeste er der blevet bygget en multibane ved skolen, og ca. 5 km uden for byen kan man prøve kræfter med fodboldgolf. De mange aktive foreninger står bag en bred vifte af arrangementer året igennem, bl.a. fastelavnsfest, Skt. Hansbål, å-rock, bluesfest, børnefest-


og kræmmermarked, julearrangement, idrætsuge, musikaftener og hver andet år skiftevis ”Wueso Sjøw” og novemberfest. Et par gange om året arrangeres LAN party (computertræf), hvor især unge kæmper mod hinanden over tre dage i Voersåhallen.

de lokale nyder havnen og den omkringliggende natur.

Byen er en gammel fiskerby. Tidligere var fiskeriet byens absolutte livsnerve, og i den østlige bydel er flere af de gamle fiskerhuse bevaret. Ud over fiskeriet er Voerså også kendt som en gammel kirsebærby. Fra slutningen af 1800-tallet og frem til cirka 1960 var Voerså kendt for sine kirsebær. Folk kom helt fra Aalborg for at plukke kirsebær i folks haver, og borgerne i Voerså gjorde samtidig en fin forretning. Men de gamle kirsebærtræer er efterhånden ved at være uddøde, og i disse år bliver der plantet nye træer i private haver. Planen er, at når de nye kirsebærtræer bærer frugt, skal der holdes et stort årligt kirsebærmarked i Voerså.

Voersås unikke beliggenhed gør byen til et attraktivt sted at bo. Fritidstilbuddene er alsidige og naturen indbyder til dejlige vandre- og cykelture. Det er en ægte naturperle fuld af liv og energi.

Den godt 300 år gamle privilegerede Voerså Kro nedbrændte desværre i 2006. Kroen var kendt over hele landet som et godt spise- og opholdssted. Der er oprettet en forening, ”Voerså Byudvikling”, som arbejder på at få et kulturhus i byen. På den modsatte side af krogrunden ligger Hotel Garni, hvor man kan leje værelser samt vandcykler, robåde og kanoer til sejlture op ad åen. Langs åen er der utallige muligheder for at nyde den kønne natur, der ikke findes magen til ret mange steder. Hjortefarmen på Østkystvejen og lystbådehavnen er populære besøgssteder, og især lystbådehavnen bliver besøgt af mange turister. Men også

Marsken ved lystbådehavnen bruges af lystfiskere til ormegravning, og både turister og lokale er flittige ravsøgere i området.

Fuglereservatet Stensnæs Nordostvej, Lyngså, 9300 Sæby Mellem Voerså i syd og Lyngså mod nord ligger fuglereservatet Stensnæs. Området blev udlagt til fuglereservat i 2001. I reservatet finder man mange ynglende fugle. Forår og efterår stopper mange af de trækfugle, der skal til den nordlige del af Skandinavien, for at yngle netop her og for at fouragere og samle energi til deres lange rejse nordpå. Om sommeren kan man ofte være heldig at se mosehornuglen. Voerså vandcykel- og kanoudlejning Østkystvejen 344, Voersaa, 9300 Sæby I Voerså kan man som det eneste sted i Frederikshavn kommune leje vandcykler. Der kan også lejes kanoer enten i Voerså eller på et af de øvrige isætnings- og overnatningssteder: Skæve, Præstbro, Fæbroen, Ildskov og Tveden. Sejladsen foregår på Voer Å. Går du en tur gennem Voerså by, vil du opdage en del gamle og velrenoverede bindingsværkshuse. Et eksempel er Den Gamle Smedie, Østkystvejen 375.

Sæby 1980-85 Lystbådehavnen udbygges i Sæby ved at flytte nordmolen, der oprindeligt var en forlængelse af åens udmunding i Kattegat. 1980-85 The yachting harbour is expanded in Sæby by moving the north pier, which was originally a continuation of the stream’s outlet into the Kattegat. 1980-85 Es kommt zur Erweiterung des Sportboothafens von Sæby durch Verlegung der Nordmole, die ursprünglich im Anschluss an die Einmündung des örtlichen Bachs ins Kattegat angelegt wurde.

----------------------------------------------------------------- Fritid & Oplevelser Historisk seværdighed Kunst & Kultur Musikalsk indsprøjtning Naturperle Sand & Vand Undsigtspunkt -----------------------------------------------------------------Lej en vandcykel og nyd roen og de smukke omgivelser ved Voerså Rent a pedalo and enjoy the peace, as well as the beautiful surroundings at Voerså Mieten Sie ein Tretboot, um die Ruhe und die schöne Umgebung von Voerså zu genießen

31


I Lyngså ligger der stadig 12 gårde indenfor byskiltet

Lyngså – her ligger gårdene inden for byskiltet

Lyngså still has 12 farms inside the town limits

Lyngså – en gammel bondelandsby, hvis historie kan føres helt tilbage til 1300-tallet – er en atypisk landsby, hvor gårdene ikke er flyttet ud. Der er 12 gårde inden for byskiltene, hvoraf nogle stadig drives med store besætninger.

In Lyngså liegen immer noch zwölf Höfe hinterm Ortseingangsschild

Lyngså har en meget børnevenlig badestrand, og det store sommerhusområde med alle dets gæster og mange fastboende har stor betydning for landsbyen. Sæby 1988 Lyngså Boldklub vinder det danske mesterskab i kvindehåndbold. 1988 The Handball club Lyngså Boldklub wins the Danish women’s Handball championships. 1988 Lyngså Boldklub gewinnt die Dänische Meisterschaft im Frauenhandball.

Lyngså har sportsplads med boldbaner, petanque - og tennisbane, ligesom der er etableret motionsrum i klubhusets lokaler. I 2010 blev der ved hjælp af diverse fonde, Frederikshavn kommune og ikke mindst en stor frivillig indsats, etableret en dejlig naturlegeplads med grill. I foråret 2012 blev naturlegepladsen udbygget med en 50 m2 stor madpakkehytte. Som en af de få landsbyer kan Lyngså stadig tilbyde en række indkøbsmuligheder. Der er købmand, thai-butik, sommer-thai-restaurant, byggemarked og flere håndværkere. Til stor glæde for småbørnsfamilierne er der 3 dagplejere til at tage hånd om de små.

32

Lyngså har et meget aktivt foreningsliv. Der afholdes bl.a. Lyngså Marked, cykelsponsorløb, Skt. Hans fest og juletræsfest. Byens gamle mejeri - den selvejende institution ”Kulturhuset Værestedet” - har igennem 25 år dannet rammen om mange begivenheder og klubaktiviteter året rundt. Ved festlige lejligheder og ved begravelser flages med flagallé gennem hele landsbyen. Lige uden for byskiltet mod syd knejser Lyngså Kirke mod himlen på sin bakke. Kirken er bygget i røde sten i 1902. Ved Lyngså Kirke er der desuden et nyt kirkehus, som blev indviet i november 2012. Huset bruges til arrangementer af forskellig art lige fra fastelavnsfest for børnene til fællesspisning og sangaftener. Lyngså Kirke - se billede side 40 Østkystvejen 202 B, Lyngså, 9300 Sæby Lyngså Kirke blev bygget i 1902 og er gennemrenoveret i 2002 og fremstår således som en fantastisk harmonisk kirkebygning. Moderne glasmosaik Stort er det at se Poul Winthers glasmosaik i alterpartiet. Glasmosaikken er udført i blokglas af forskellig tykkelse. Lyset brydes forskelligt alt efter, hvor solen står på himlen, således at glasmosaik-


ken ændrer sig med lyset. På samme måde ændrer et menneskes sind sig. Et menneske kender til lyse dage og mørke dage. Vi ser forskelligt alt efter, hvordan sindet er stemt. Hvad forestiller glasmosaikken? Det afhænger af øjnene, der ser, og det afhænger af himlens lys. Prøv engang at sætte dig i kirken og se på denne glasmosaik. Lad fantasien, lyset og sindet spille med. Skoleskibet København Kirkeskibet i Lyngså Kirke er en model af skoleskibet ”København”. Skoleskibet var en femmastet bark tilhørende ØK – søsat 1921, og var dengang verdens største sejlskib. Skibet forsvandt sporløst i december 1928 eller januar 1929 med 59 mand om bord efter at have forladt Buenos Aires med kurs mod Australien. Hvad der forårsagede ”Københavns” forlis er aldrig blevet opklaret, og dets forsvinden er omgærdet med megen mystik, fordi man aldrig har fundet en eneste vragrest fra skibet. Professorens Plantage Solsbækvej, Lyngså, 9300 Sæby Professorens Plantage ligger godt i læ bag klitterne og byder på naturoplevelser gennem hele året. Skoven er opkaldt efter professor Walter Engel, som ejede plantagen og fik området plantet til. Han stammede oprindeligt fra Berlin, men via en dansk mor kom han ofte til Danmark, hvor han senere blev professor på Danmarks Tekniske Højskole på Sjælland. I skoven finder man en masse forskellige træarter.

Syvsten – gode transportmuligheder og god infrastruktur Syvsten ligger tæt på motorvej E45 i den sydlige del af Frederikshavn kommune – ca. 3 km fra Sæbys sydlige bygrænse. I 1880’erne blev der etableret andelsmejeri i byen, og i de efterfølgende år blev der bygget flere

huse, og butikker og håndværkere etablerede sig. Der kom også en kro, som ligger der den dag i dag. Senere kom jernbanen, og nærmeste station lå ca. 1 km derfra i Volstrup, hvor der i 1898 også blev etableret et teglværk. Teglværket eksisterer stadig og har kunder såvel i Danmark som i Norden og de baltiske lande. Syvsten har ca. 300 indbyggere og består hovedsageligt af ejerboliger, men byen har også to boligforeninger, som tilbyder lejeboliger. Syvsten har flere små erhvervsvirksomheder, og trods byens størrelse er der rig mulighed for fritidsaktiviteter. Byen har sin egen idrætsplads med stadion og idrætshal.

Sæby 2001 Skulpturen ”Fruen fra Havet” udført af kunstneren Marit Benthe Norheim opstilles på Sæby havn. 2001 The sculpture ”The Woman from the Sea” created by the artist Marit Benthe Norheim is set up at Sæby harbour. 2001 Die von der Künstlerin Marit Benthe Norheim ausgeführte Plastik ”Die Frau vom Meer” wird am Hafen von Sæby aufgestellt.

Midt i byen er der et stort anlæg med pavillon med bænke og borde. Anlægget har en dejlig legeplads og mulighed for minigolf. Syvsten har ikke et bibliotek, men bogbussen kommer en gang ugentligt Fra Syvsten er der gode kollektive transportmuligheder både mod Sæby, Frederikshavn, Aalborg og Hjørring.

ILDSJÆL

Havde du regnet med at blive ildsjæl indenfor atletikken? Nej, men jeg har ikke fortrudt mit ja et eneste sekund, da tidligere borgmester Leif Bak spurgte mig i 1978, om jeg ville være træner i atletikklubben i Sæby. At jeg så hurtigt også blev formand, har bare gjort mine oplevelser rigere. Gunnar Møller Nielsen, formand for SIK80 (Sæby Idræts Klub af 1980) Syvsten fra luften Syvsten from the air Syvsten aus der Luft

33


Klostertorvet med Sæby Kirke i baggrunden Klostertorvet with Sæby Church in the background Marktplatz Klostertorvet mit Pfarrkirche Sæby im Hintergrund

Sæby 2005 Ved rådhuset i den vestlige del af Sæby opføres et nyt kulturhus og et nyt bibliotek. Året efter opføres svømmehallen. 2005 A new cultural centre and a new library are constructed at the town hall in the west end of Sæby. The year after, the public swimming pool is built. 2005 Am Rathaus im westlichen Teil von Sæby werden ein neues Kulturhaus und eine neue Bücherei errichtet. Im Jahre danach wird die Schwimmhalle gebaut. Sæby 2006 Voerså Kro brænder. Kroen, som var byens gamle stemningsfulde og historiske samlingssted, brændte ned.

34

Sæby – østkystens perle Ca. 12 km syd for Frederikshavn finder man én af de smukkeste og hyggeligste købstæder langs den nordjyske østkyst – nemlig Sæby. Byen har 8.843 indbyggere (opgjort i 2012) og ligger ved Sæby Å’s udløb i Kattegat. Sæby har en lang historie, der bl.a. omfatter købstadsrettigheder tilbage i 1524. Sæbys bykerne er præget af gamle huse og gader. I hovedgaden Algade ligger Clasens Hotel – en bindingsværksbygning opført i 1750. Hotellet er blevet gæstet af kendte forfattere som Herman Bang og Gustav Wied i sidste del af 1800-tallet. I nr. 7 findes Den gamle Dommergaard, som blev opført som købmandsgård i 1848. Det moderne gennembrudsforfatter Adda Ravnkilde boede hos sine forældre i dommergården fra 1881-83, hvor der er sat en mindetavle op for hende. I forlængelse af Algade ligger Strandgade, der passerer Sæby Kirke ned mod Havnevej. I Sæby kan man opleve et hyggeligt handelsmiljø med mange specialforretninger.

gram. Hver lørdag sommeren igennem kan man på Store Torv opleve musik, sang og kræmmermarked – ligesom der hvert år i gårdhaven bag Lanternen spilles jazzmusik hver lørdag i sommersæsonen. Hver aften sommeren igennem spilles flaget ned på Sæby Havn. Det sker kl. 21.00, og er en populær tradition blandt både fastboende og turister. Sæby er i dag oplandsby for en stor del af det sydøstlige Vendsyssel og er en vigtig turistby, der tiltrækker feriegæster på grund af sine badestrande, lystbådehavnen og det gamle, hyggelige købstadsmiljø. Om sommeren besøges byen af mange lystsejlere, der ved indsejlingen til havnen kan opleve byens moderne vartegn ”Fruen fra Havet”, en 6,25 m høj galionsfigur af kunstneren Marit Benthe Norheim. Ud over at tiltrække mange turister, er Sæby også en attraktiv by at bosætte sig i. I 2012 blev der bygget moderne, energivenlige almene boliger med en fantastisk havudsigt.

2006 The inn Voerså Kro burns. The inn, which was the town’s old atmospheric and historical gathering point, burnt down.

Her er bl.a. ostebutik, kaffebutik med den populære Sæby-kaffe og endelig ikke at forglemme en meget dygtig ravsliber, som sælger sine egne produkter. På byens store torv er der mange aktiviteter og en rigtig dejlig atmosfære.

Sæby ligger ved motorvej E45, og maskinfabrikken Skiold, Danish Crown og Sæby Fiske-Industri er nogle af de store virksomheder, som man kan finde i byen.

2006 Der Gasthof Voerså Kro, der als der alte, idyllische und geschichtsträchtige Treffpunkt des Orts galt, brennt nieder.

Sæby har en aktiv handelsstandsforening, som hvert år præsenterer et stort underholdningspro-

Sæby – østkystens perle – er helt klart et besøg værd både som turist og som et dejligt sted at bo.


Minibyen Sæby Solsbækvej 39, 9300 Sæby Minibyen Sæby blev startet i 2000 af en gruppe frivillige. I 2012 var der 80 registrerede medlemmer, hvoraf de 8-10 dagligt arbejder på projektet. De 65 huse er alle bygget i skala 1:10. Alle byggematerialer fremstilles i og omkring minibyens eget værksted – dog brændes murstenene velvilligt på Volstrup Teglværk. I 2008 startede husbyggerne med soklen til Sæbygård Slot. Modellen af slottet forventes først at stå klar omkring 2014. Målet er at opføre hele Sæbys gamle bydel, herunder værft, havn og jernbane.

Kunstværket ”Fruen fra Havet” af Marit Benthe Norheim The art work ”The Lady from the Sea” by Marit Benthe Norheim Kunstwerk ”Die Frau vom Meer” von Marit Benthe Norheim

Fruen fra Havet Havnen, Nordre Mole, 9300 Sæby Den norske kunstner, Marit Benthe Norheim, har udført Fruen fra Havet som en dobbeltsidet galionsfigur i hvid beton. Mere end 880 børn fra Sæby Kommunes skoler og børnehaver har bidraget med små beskyttelsessymboler indstøbt i skulpturen. Den 6,5 m høje skulptur er en ”Janusfigur”, et mytologisk væsen med et indadvendt og et udadvendt ansigt, som på én gang symboliserer begyndelse og slutning, fortid og nutid, afrejse og hjemkomst. Kunstneren: Marit Benthe Norheim har fundet inspiration i Sæbys skytshelgen Jomfru Maria, som også kan ses med sit blottede bryst på et af Sæby Kirkes kalkmalerier.

ILDSJÆL

Hvad fik dig til at blive ildsjæl i Sæby? Min karriere i det frivillige startede via bowling i Ældresagen. Jeg havde indkøbt både cykel og fiskestang til seniorlivet, men så manglede der en næstformand i komiteen. Jeg trådte til, og samme år blev jeg formand. Jeg gik på pension i 1991 og har lavet frivilligt arbejde siden. Jeg har bl.a. stået for masser af ældrearrangementer og rejser. Og hvad så med den indkøbte cykel og fiskestangen? Tja, cyklen er solgt, og fiskestangen er i hvert fald ikke slidt op. Svend Åge Christensen Ildsjæl i Sæby området og medlem af Frederikshavn Kommunes Ældreråd 35


Nellemanns Have Nellemann’s Garden Garten Nellemanns Have

Sæby 2008 Renoveringen og genetableringen af Nellemanns Have i Sæby sættes i gang af Nellemanns Haves Venner. 2008 The renovation and reestablishment of Nellemann’s garden in Sæby is started by the association Nellemanns Haves Venner. 2008 Die vom Förderverein Nellemanns Haves Venner initiierte Renovierung und Wiederherstellung des Gartens Nellemans Have in Sæby wird in die Wege geleitet. Sæby 2010 I pinsen fyldes Sæby for første gang af jazzmusik til Sæby Jazzfestival under temaet ”musik og fisk”. During Whitsun of 2010, Sæby is filled with jazz music for the first time at Sæby Jazz Festival under the theme ”music and fish”. Zu Pfingsten 2010 ertönen erstmals beschwingte Jazzklänge in Sæby bei der Erstauflage des im Zeichen von ”Musik und Fisch” stehenden Sæby Jazzfestival.

36

Sæby Jernkilde P. Mønstedsvej, 9300 Sæby Sæby Jernkilde blev opdaget i 1883, da man gravede efter ler på en teglværksgrund uden for Sæby. Teglværkets sydtyske arbejdere drak af vandet og sagde, at det var godt for helbredet. Den lokale læge lyttede og konstaterede, at vandet havde en positiv virkning på patienter med blodmangel. Opdagelsen faldt sammen med tidens fokus på kurophold og Sæbys kunstneriske guldalder, og mennesker fra hele landet begyndte at rejse til Sæby for at opnå helse, sundhed og helbredelse. Om kilden blev der bygget en pavillon tegnet af den landskendte arkitekt Ulrik Plesner, og mange i byen håbede, at man kunne gøre byen til et rigtigt kursted. Turisterne kunne promenere ved Jernkilden, og her var man sikker på at møde ligesindede, der også nød ferielivet. Selv om ønsket om at gøre byen til et rigtigt kursted ikke lykkedes, blev der alligevel etableret et kur- og badehotel i byen og byens hoteller og pensioner udvidede.

Nellemanns Have Langtvedvej 23, 9300 Sæby Nic. Nellemann blev født i Saltofte på Fyn i 1892. Han bosatte sig i Nørresundby efter i 1913 at have uddannet sig til landinspektør. På et tidspunkt ønskede familien at købe et sommerhus, og valget faldt på Sæbyområdet. Han vidste nemlig, at der i det nordlige Vendsyssel er flere solskinstimer og højere til himlen end længere mod syd. Fra købet i 1925 og frem til 1969 udvidede og udviklede han haven, som blev anlagt i en gammel grusgrav, i et par mosehuller og på en lyngbeklædt hedeskrænt. Fra starten var der staudehave, rosenhave, georginer, diverse træsorter og frugttræer. Sidst i det forrige århundrede var der ca. 1.000 træer i haven, og op til 400 af disse var navngivne. Inden Nic. Nellemanns død i 1976 blev haven overtaget af en fond, stiftet af sønnen. Barnebarnet Vibeke Nellemann har i 1996 lavet en beplantningsplan, så haven kan komme tilbage til sit oprindelige udseende. Nellemanns Haves


Venner samarbejder med Frederikshavn Kommune om løbende at reetablere haven ud fra de oprindelige planer. Haven har den største samling af paradisæbletræer nord for Donau, og der skal ikke herske tvivl om, at det er et unikt syn, der venter besøgende i frugttræernes blomstringsperiode. Haven er åben hele året, og der er gratis adgang. I haven er der borde og bænke, en fin legeplads og mulighed for at gå i ly under tag, hvis vejret viser sig fra den våde side. Sæby Kirke Kirken er i sin nuværende skikkelse fra slutningen af 1400- og begyndelsen af 1500-tallet. Kirken var oprindelig klosterkirke, men har siden 1536 været sognekirke for Sæby by. Inventaret er fra 1500-tallet og er siden udvidet med bl.a. prædikestol og døbefont fra 1600-tallet. Munkestolene i koret blev i flere århundreder brugt af latinskoleeleverne, der indridsede mere end 50 skibsmodeller i egetræet givetvis inspireret af ankomne eller forbipasserende skibe. Modellerne dækker fra midten af 1500-tallet til begyndelsen af 1700-tallet.

Kirkeskibet cirka midt i skibet skulle være en model af ét af de skibe, der deltog i det sejrrige slag i Køge Bugt 1677. Det blev i begyndelsen af 1800-tallet udstyret med to farver, en på bagbords- og en på styrbordsside. Man mener, det var en krigslist for at få fjenden til at tro, at man havde flere skibe end man faktisk havde. Mindetavlen i kirken er for byens faldne under 2. Verdenskrig 1940-45.

ILDSJÆL

Klassisk musik førte mig til Sæby Før jeg flyttede til Sæby boede jeg i Vestbjerg, en forstad til Aalborg. Jeg havde overvejelser om at flytte, men vidste ikke hvortil. En aften var jeg til klassisk koncert i Hjørring, og mens jeg sad og lyttede til musikken, stod det lysende klart for mig at jeg skulle bo i Sæby. Næste dag kontaktede jeg en ejendomsmægler i Sæby og få dage efter havde jeg købt min nuværende bolig. Alice Malling Thaarup Initiativtager og aktiv i mange frivillige sammenhænge i Sæby

Sæby 2011 En initiativgruppe ”Retfærdigheden”, køber Sæbys gamle Rådhus. I 2012 kunne huset genindvies med Turistkontor, gallerier og offentlige mødelokaler som de nye beboere. 2011 A community group called ”Retfærdigheden” buys the old town hall of Sæby. In 2012, the building was reinaugurated with a tourist office, galleries and public meeting rooms as the new residents. 2011 Eine Bürgerinitiative ”Retfærdigheden” erwirbt das alte Rathaus von Sæby. 2012 kam es zur erneuten Einweihung des Hauses, nunmehr mit Touristenbüro, Galerien und öffentlichen Versammlungsräumen als neuem Nutzungszweck.

Sæby Kirke - bagsiden Sæby Church – from the back Pfarrkirche Sæby – Hinteransicht

37


Sæbygård ved solnedgang en kølig februar aften Sæbygård at sunset on a chilly February night Schloss Sæbygård bei Sonnenuntergang am kühlen Februarabend

Sæby 2012 Sæby Havn bliver udvidet med 33 nye bådpladser i et nyt havnebassin i yderhavnen. 2012 Sæby Harbour is expanded with 33 new berths in a new basin at the outer harbour. 2012 Der Hafen von Sæby wird um 33 neue Bootsplätze in einem neuen Hafenbecken im Außenhafen erweitert.

Sæbygård Slot Sæbygårdvej 49, 9300 Sæby Sæbygård Slot er en gammel herregård og var oprindelig hjemsted for børglumbispen Stygge Krumpen. Bispen brugte slottet som sit ”lysthus”. Stygge Krumpen blev den sidste katolske biskop af Børglum i Vendsyssel fra 1519 til 1536. Sæbygård har haft en lang række ejere, bl.a. tre admiraler og flere generationer af familien Arenfeldt. Sæbygård ejes af fonden ”Den Selvejende Institution Sæbygård”. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra region, stat, kommune, private og familien Arenfeldt, som har skænket Sæbygård til fonden. Sæbygård er således folkeeje, og ifølge fondens vedtægter skal denne sikre offentlighedens adgang til Sæbygård samt anvende den til formål, som bestyrelsen finder passende. Gennem årene er der tilkøbt jorde og mindre gårde. Det siges, at en kvindeskikkelse ved midnatstid spøger i tårnrummet over porten. Hun ses som en høj, statelig klædt dame med pibekrave, og når hun bevæger sig fra riddersalen til tårnrummet, kan man høre lyden af klirrende lænker. Hvem genfærdet er vides ikke med sikkerhed, men det kan være fru Karen Skeel, som boede på slottet og som efter sigende skulle have været heks. Bygningerne er et eksempel på en typisk dansk renæssanceherregård. Der er indrettet museum, hvor det er muligt at se interiør og portrætsamling fra de seneste 300 år.

38

Sæbygård Slot er meget efterspurgt som en smuk historisk ramme i forbindelse med fester, og stedet bliver også brugt til borgerlige vielser. Riddersalen, slotskælderen og Sæbygårdcaféen kan lejes til festlige formål. Læs mere om Sæbygård Slot på: http://www.saebygaardsvenner.dk/

Sæby Jazzfestival Jazzfestivalen Jazz og Fisk i Sæby er en årligt tilbagevendende begivenhed, som både samler og markedsfører byen. Sæby har en lang tradition for musik med to store harmoniorkestre og et anerkendt bigband, som fostrer nye musiktalenter til den nordjyske musikscene og til musikkonservatorierne. Musikkorps Sæby og Sæbygarden arrangerer desuden hvert 3. år en stor velbesøgt international musikfestival, ligesom de sørger for den berømte aftenceremoni med flagnedspilning på Sæby Havn. Sæby Bigband har længe ønsket sig en jazzfestival, og Sæby Turistforening har set mulighederne for at forene kultur- og erhvervsinteresser med en festival som denne. Læs mere om program, kunstnerne, spillesteder på http://www.saebyjazzfestival.dk/


Dobbeltbekkasinen er kendt for sin brummende lyd, når den er under flugt i yngletiden. Det skyldes svingninger fra de yderste halefjer. Den lever skjult, og begge forældre deles om at opfostre ungerne. The snipe is known for its humming sound, when flying during the breeding season, due to vibrations of the outer tail feathers. It lives in hiding, and both parents split up to raise the chicks. Die Bekassine ist für das wummernde Geräusch bekannt, das sie im Balzflug macht. Dabei handelt es sich um aus den äußeren Steuerfedern stammende Vibrationen. Die Bekassine hält sich verborgen, wobei sich beide Elternvögel an der Pflege der Jungvögel beteiligen.

39


Go for a trip in the municipality of Frederikshavn – there are hundreds of great experiences to be had

I Voerså ligger en del grunde helt nede ved åen, og man kan have små både ved bredden. In Voerså, some of the parcels are situated directly at the river, and people enjoy having small boats placed there In Voerså liegen einige Grundstücke ganz unten am Bach, so dass man kleine Boote am Ufer liegen lassen kann.

The municipality of Frederikshavn from Voerså in the south to Skagen in the north is quite a unique region of Denmark. The nature varies from beautiful, hilly agricultural areas to rough dune and heath landscapes. It has modern commercial harbour with innovative companies. There are green oases, historical sights, inspiring shopping possibilities and breathtaking views. Your horizon will be broadened in a literal sense. There is plenty of space and you are free to roam.

book, but we encourage you to form an expression from personal experience as well and give yourself a lot of great experiences.

In this chapter, we have gathered expressions from the many local areas of the municipality of Frederikshavn. Civic associations have willingly contributed with portraits of their town and region, and several churches have provided interesting stories from their parishes.

The trip begins from the south along the Kattegat – Voerså, Lyngså, Syvsten and Sæby

Regardless of whether you are on a business trip, a tourist or already live in the municipality, we would recommend that you go for a trip in the municipality. The trip can start here in this 40

The trip will start in the south in and around Voerså, after which we will go north and west even further to the north. Our trip will end in Skagen and on Grenen beach – at the top of the European mainland. Have a great trip.

In the southern part of the municipality of Frederikshavn, there is a bird sanctuary and beautiful streams, where a trip in a canoe is highly recommended. Here, you will find an attractive harbour environment for anglers, and Sæby is a particularly cosy commercial town filled with atmosphere and life.


Voerså – a nature gem Voerså is located in the southern part of the municipality of Frederikshavn, about 15 km south of Sæby. Voerså is an idyllic town, close to ocean as well as forest and with the stream Voer Å winding its way through town. Some properties are located right at the water, and here, you can anchor up small boats at the water’s edge. The town is still developing today, and thus, new houses are still being built in Voerså. Apart from single-family houses, the town also has general rented housing and several small service shops. The bird sanctuary Stensnæs is located on the northern side of the stream outlet. At the yachting harbour, there is a bird viewing tower with a nice view into the bird sanctuary. Here, you can use the two shelters to stay overnight, and there is a nice picnic cabin and a nature playground. The Stensnæs school is a well-functioning school from preschool class to 9th grade with after school care, day care and a youth club. Voerså can rightly boast of having good care institutions for the smallest children as well as older children. Voerså has an extensive associational life with good cooperation between the associations. The sports club Voerså IF, you can play soccer and badminton, and there is a well-functioning boy/girl scout association, just to mention a few of the options. There are a lot of leisure activities in the area – and as some of the latest, a multicourse has been established at the school, and about 5 km outside of town, you can try out soccer golf. The many active associations are behind a wide selection of events throughout the year, such as a Shrovetide party, Midsummer’s Eve bonfire, stream rock, blues party, children’s party and hawkers’ market, Christmas event, sports week, music nights, and every second year alternately ”Wueso Sjøw” and a November party. A few times a year, there are LAN parties (computer events), where particularly young people play against each other for three days in the Voerså sports hall. The town is an old fishing village. Previously, fishing was the main lifeblood of the town, and in the eastern part of town, several of the old fisherman’s houses have been preserved. Apart from fishing, Voerså is also known as an old cherry town. From the end of the 1800s until approx. 1960, Voerså was known for its cherries. People came all the way from Aalborg to pick cherries in people’s gardens, which was also a profitable deal for the citizens of Voerså. But most of the old cherry trees are gone, and these years, new trees are being planted in private gardens. The plan is to have a large annual cherry market in

Voerså once the new cherry trees bear fruit. Unfortunately, the more than 300 years old inn with royal privileges, Voerså Kro, burned down in 2006. The inn was known all over the country as a nice place for eating and accommodation. The association ”Voerså Byudvikling” (Voerså town development”) has been established, and it is working on getting a cultural centre in the town. On the opposite of the location of the previous inn, you will find Hotel Garni, where you can rent rooms as well as pedal boats, rowing boats and canoes for sailing up the stream. Along the stream, there are plenty of possibilities for enjoying the lovely nature, you will not find the likes of it in many other places. The deer farm on the road Østkystvejen and the yachting harbour are popular places to visit, and particularly the yachting harbour is visited by many tourists. But local residents also enjoy the harbour and the surrounding nature. The marsh at the yachting harbour is used by anglers for digging for worms, and tourists as well as local residents are energetic amber searchers in the area. The unique location of Voerså makes the town an attractive place to live. The possible leisure activities are versatile and the nature encourages to hiking and bicycle trips. Voerså is a true nature gem full of life and energy.

Frederikshavn 5.000 år siden - blev vore forfædre bønder. De slog sig ned på de højeste steder. Ved Gærum ses jættestuen Blakshøj 5000 years ago - our forefathers became farmers. They settled at the highest locations. At Gærum, you can see the passage grave Blakshøj Vor 5.000 Jahren Unsere Vorfahren wurden als Bauern sesshaft. Sie siedelten sich im Bereich der höchsten Erhebungen an. Bei Gærum lässt sich das Hünengrab Blakshøj besichtigen.

Frederikshavn 2.500 år siden - Gennem hele jernalderen og Vikingetiden var området ved Frederikshavn tæt beboet, og Jernalderen var en guldalder her. 2500 years ago - Throughout the iron age and the Viking age, the area at Frederikshavn was densely populated, and the iron age was a golden age here. Vor 2.500 Jahren Während der gesamten Eisen- und Wikingerzeit war die Gegend bei Frederikshavn dicht besiedelt, sodass die Eisenzeit hier als Blütezeit galt.

The bird sanctuary Stensnæs Nordostvej, Lyngså, 9300 Sæby Between Voerså in the south and Lyngså in the north, you will find the bird sanctuary Stensnæs. The area was zoned as a bird sanctuary in 2001. The sanctuary contains many breeding birds. During spring and autumn, many of the migratory birds going to the northern part of Scandinavia stop precisely here to breed and to forage and gather energy for their long journey north. During the summer, you can often be lucky enough to see the Short-eared Owl. Voerså pedal boat and canoe rental Østkystvejen 344, Voersaa, 9300 Sæby As the only place in the municipality of Frederikshavn, Voerså offers rental of pedal boats. You can also rent canoes, either in Voerså or at one of the other starting places and places of accommodation: Skæve, Præstbro, Fæbroen, Ildskov and Tveden. The sailing takes place on the stream Voer Å. If you take a walk through the town of Voerså, you will discover quite a few old and carefully restored half-timbered houses. One example is the old smithy, Østkysvejen 375.

----------------------------------------------------------------- Leisure & Experiences Historical sight Art & Culture Musical injection Nature pearl Sand & Water Vantage point ------------------------------------------------------------------

41


Poul Winters smukke glasmosaik byder på smukke lysindfald afhængig af solens skiftende lys. Det smukke kirkeskib er Skoleskibet København, som under mystiske omstændigheder forsvandt sporløst i 1928/1929 ud for Argentinas kyst med kurs mod Australien. Poul Winter’s beautiful glass mosaic offers outstanding light incidences, depending on the changing sunlight. The beautiful vessel is the training ship Kopenhagen that disappeared under mysterious circumstances in 1928/1929 outside the coast of Argentina, on its way to Australia Die schöne, von Poul Winther ausgeführte Glasmosaik bietet schönen Lichteinfall in Abhängigkeit der wechselhaften Sonneneinstrahlung. Beim schönen Votivschiff handelt es sich ums Schulschiff København, das 1928/1929 unter mysteriösen Umständen vor der Küste Argentiniens mit Kurs Richtung Australien spurlos verschollen ging.

Lyngså – here, the farms are a part of the village Lyngså – an old farming village with a history dating back to the 1300s – is an atypical village, where the farms have not moved out. There are 12 farms within the town signs, of which some of them are still run with large herds. Lyngså has a very child-friendly bathing beach, and the large holiday home area with all of its visitors and many permanent residents is of great significance to the village. Lyngså has a sports ground with playing fields, petanque and a tennis court, and an exercise room has been established in the clubhouse. In 2010, with the help of various foundations, the municipality of Frederikshavn and not least a significant effort from volunteers, a nice nature playground with a barbecue area was established. In the spring of 2012, the nature playground was extended with a 50 m2 picnic cabin. Lyngså is one of the few villages that can still offer a number of shopping possibilities. There is a grocery shop, a thai shop, a summer thai restaurant, a DIY centre and several craftsmen. To the great joy of families with small children, there are 3 day cares for taking care of the little ones. Lyngså has a very active associational life. Among other things, the town holds Lyngså Market, a sponsored bicycle race, a Midsummer’s Eve party and a Christmas party. The village’s old dairy - the self-governing institution “Kulturhuset Værestedet” - has for 25 years been the location of many events and club activities throughout the year. In case of festive events and for funerals, the village puts up flags along the street through the whole village.

42

Just past the town sign to the south, Lyngså Church towers towards the sky on its hill. The church is made of red bricks and was established in 1902. Lyngså Church also has a new church house, which was inaugurated in November of 2012. This house is used for various types of events, from Shrovetide parties for the children to communal eating and song nights. Lyngså Church Østkystvejen 202 B, Lyngså, 9300 Sæby Lyngså Church was built in 1902 and was renovated thoroughly in 2002 and thus comes across as an amazingly harmonious church building. Modern glass mosaic It is a grand experience to see Poul Winther’s glass mosaic in the altar section. The glass mosaic is made of pieces of block glass in various thicknesses. The light breaks differently, depending on the position of the sun, which means that the glass mosaic changes with the light. In the same way as a person’s mood changes. A person can experience bright days as well as dark days. We see things differently, depending on our mood. What does the glass mosaic depict? That lies in the eyes of the beholder, and it also depends on the light from the sky. Try sitting down in the church and watch this glass mosaic. Let your imagination, the light and your mood come into play. The school ship København The nave of Lyngså Church is a model of the school ship “København”. The school ship was a 5-mast barque belonging to ØK. It was launched in 1921, and at the time, it was the world’s largest sailing ship.


The ship disappeared without a trace in December of 1928 or January of 1929 with 59 men on board, after having left Buenos Aires heading towards Australia. What caused “København” to go down has never been found out, and its disappearance is shrouded in a lot of mystery, as not a single piece of the shipwreck has ever been found The Professor’s Plantation Solsbækvej, Lyngså, 9300 Sæby The Professor’s Plantation is nicely sheltered behind the dunes and offers nature experiences all year round. The forest is named after Professor Walter Engel, who owned the plantation and planted the trees. He was originally from Berlin, but because of his Danish mother, he was often in Denmark, where he later became a professor at what is now called the Technical University of Denmark, which is located on Zealand. The forest contains many different types of trees. Syvsten – good transport possibilities and good infrastructure Syvsten is located close to motorway E45 in the southern part of the municipality of Frederikshavn – approx. 3 km from the southern city limit of Sæby. In the 1880s, a co-operative dairy was established in the town, and the following years, more houses were built, and shops and workmen set up in town. An inn was also added, and it is still there today. Later came the railway, and the closest station was about 1 km from Syvsten in Volstrup, where tileworks facilities were also established in 1898. The tileworks still exists and has customers in Denmark as well as in the other Nordic countries and the Baltics.

Syvsten has approx. 300 inhabitants and mainly consists of owner-occupied homes, but the town also has two housing associations, offering rented housing. Syvsten has several small business enterprises, and in spite of the size of the town, there are plenty of opportunities for leisure activities. The town has its own sports ground with a stadium and a sports hall. In the middle of the town, you will find a large park with a pavilion with benches and tables. The park has a nice playground and the possibility of playing miniature golf. Syvsten does not have a library, but it is visited by the library bus once a week. Syvsten has good possibilities of public transport to Sæby as well as Frederikshavn, Aalborg and Hjørring.

I nitiator

Did you expect to become so deeply involved in athletics? No, but I do not for one second regret saying yes, when the former mayor Leif Bak asked me in 1978 whether I wanted to be a coach at the athletics club of Sæby. The fact that I quickly became chairman as well has only made my experiences richer. Gunnar Møller Nielsen, chairman of the sports club SIK80 (Sæby Idræts Klub af 1980)

Frederikshavn 1163 I 1922 blev et klinkbygget skib fundet ved Elling Å, dets snekke viste sig at være bygget af træ fældet i Østjylland i 1163. 1163 In 1922, a clinker built ship was found at the stream Elling Å, it turned out to be built from trees felled in eastern Jutland in 1163. 1163 1922 wurde ein Klinkerschiff am Fließgewässer Elling Å gefunden. Es stellte sich heraus, dass das für dieses Segelschiff benutzte Bauholz von einer im Jahre 1163 im östlichen Jütland erfolgten Baumfällung stammte. Frederikshavn 1530 Fladstrand nævnes første gang i forbindelse med en reformationsrejse til Norge over fæstningen i Bohus. 1530 Fladstrand is mentioned for the first time in connection with a reformation trip to Norway above the fortress at Bohus. 1530 Fladstrand wird erstmals im Zusammenhang mit einer Reformationsreise nach Norwegen über die Festung Bohus erwähnt.

43


Sæby – the gem of the east coast Frederikshavn 1626 Under den katolske modreformation besættes Jylland og der opføres den første skanse på pynten ved den store gård Frydenstrand. 1626 During the Catholic counter-reformation, Jutland is occupied and the first entrenchment is established at the point at the large farm Frydenstrand. 1626 Im Zuge der katholischen Gegenreformation wird Jütland besetzt. Es kommt zum Bau der ersten Schanze an der Landspitze am großen Hof Frydenstrand.

Sæby Vandmølle ligger centralt ved Søndergade og Sæby Å Sæby Watermill is centrally situated near Søndergade and the river of Sæby Die Wassermühle Sæby liegt in der Innenstadt bei Søndergade am Bach von Sæby

44

About 12 km south of Frederikshavn, you will find one of the most beautiful and cosy royal boroughs along the east coast of Northern Jutland – Sæby. The town has 8,843 inhabitants (calculated in 2012) and is located at the outlet of the stream Sæby Å into the Kattegat. Sæby has a long history, which for example includes royal borough priviliges back in 1524. The town centre of Sæby is characterised by old houses and streets. On the main street Algade, you will find Clasens Hotel – a half-timbered building built in 1750. The hotel has been visited by know authors such as Herman Bang and Gustav Wied during the last part of the 1800s. No. 7 is the building Den gamle Dommergaard, which was constructed as a merchant’s house in 1848. The contemporary break-through author Adda Ravnkilde lived with her parents in this house from 1881-1883, and a memorial tablet has been put up in her memory. In continuation of Algade, you will find Strandgade, which passes Sæby Church towards the street Havnevej. In Sæby, you can experience a cosy commercial environment with many specialty shops. Among others, there is a cheese shop, a coffee shop with the popular Sæby coffee and finally a very skilled amber polisher with own products for sale. At the large square of the town, there are

many activities and a very nice atmosphere. Sæby has an active trade association, presenting a major entertainment programme each year. Every Saturday throughout the summer, you can experience music, singing and hawkers’ market at the square Store Torv – and in the atrium behind Lanternen, you can listen to jazz music every Saturday during the summer each year. Every evening throughout the summer, the taking down of the flag at Sæby Harbour is accompanied by music. This takes place at 9 PM, and it is a very popular tradition among permanent residents as well as tourists. Nowerdays, Sæby has a large catchment area in the south-east of Vendsyssel, and it is an important tourist town, attracting holiday guests due to its bathing beaches, the yachting harbour and the old, cosy royal borough environment. During the summer, the town is visited by many yachting enthusiasts, who when sailing into the harbour can experience the town’s modern landmark ”The Woman from the Sea”, a 6.25 m figurehead made by the artist Marit Benthe Norheim. Apart from the fact that it attracts many tourists, Sæby is also an attractive town in which to take up residence. In 2012, modern, low energy general housing with an amazing ocean view was established.


Minibyen Sæby viser nogle af byens gamle huse i skala 1:10. The miniature town in Sæby displays some of the old town houses in the scale 1:10 Die Miniaturstadt Sæby zeigt einige der alten Häuser der Stadt im Maßstab 1:10.

Sæby is located at the motorway E45, and the machinery machinery manufacturer Skiold, Danish Crown and Sæby Fiske-Industri are some of the large companies located in Sæby. Sæby – the gem of the east coast – is definitely worth a visit as a tourist destination and as a lovely place to live. The miniature town Minibyen Sæby Solsbækvej 39, 9300 Sæby The miniature town Minibyen Sæby was started in the year 2000 by a group of volunteers. In 2012, there were 80 registered members, of which 8-10 work on the project on a daily basis. The 65 houses are all made in the scale 1:10. All construction materials are made in and around the miniature town’s own workshop – however, the tileworks Volstrup Teglværk willingly burn the bricks. In 2008, the house builders started with the footing for Sæbygård Castle. The model of the castle is expected to be finished around 2014. The objective is to construct the entire old quarter of Sæby, including shipyard, harbour and railway. The Woman from the Sea The harbour, northern pier, 9300 Sæby The Norwegian artist Marit Benthe Norheim has made the Woman from the Sea as a double-sided figurehead in white concrete. More than 880 children from the municipality of Sæby’s schools and day care centres have contributed with small protection symbols, which have been cast into

the sculpture. The 6.5 m sculpture is a “Janus figure”, a mythological being with an inward and an outward face, symbolising beginning and end at the same time, as well as past and present, departure and homecoming. The artist: Marit Benthe Norheim has found inspiration in Sæby’s patron saint the Virgin Mary, who can also be seen with an exposed breast in one of the fresco paintings of Sæby Church.

I nitiator

What made you say yes to be an active volunteer in Sæby? My career within volunteer work started through bowling in the DaneAge Association. I had purchased a bicycle and a fishing pole for my life as a senior citizen, but then the committee needed a deputy chairman. I stepped in, and the same year, I became chairman. I retired in 1991, and I have been a volunteer since then. Among other things, I have arranged events for the elderly and trips. And what about the bicycle and fishing pole that you had purchased? Well, the bicycle has been sold, and the fishing pole has certainly not been worn out. Svend Åge Christensen Active volunteer in the Sæby area and member of the senior citizens council of the municipality of Frederikshavn

Frederikshavn 1672 På trods af krig blev sidste halvdel af 1600-tallet en opgangstid for Fladstrand og der indførtes konsumptionsafgifter ved byens indfaldsveje. 1672 In spite of war, the last half of the 1600s became a time of prosperity for Fladstrand, and consumption fees were introduced at the main roads to the town. 1672 Trotz kriegerischer Auseinandersetzungen wurde die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts für Fladstrand eine Blütezeit, wobei die Entrichtung von Akzisen an den Zufahrtsstraßen der Ortschaft vorgesehen war. Frederikshavn 1686-90 Fladstrands befæstning udvides med en skanse på øen Deget og den søndre skanse udvides til et egentligt citadel. 1686-90 Fladstrand’s fortification is expanded with an entrenchment on the island Deget and the southern entrenchment is expanded to an actual citadel. 1686-90 Die Befestigungsanlagen von Fladstrand werden um eine Schanze auf der Insel Deget erweitert, so wie die südlich gelegene Schanze zur eigentlichen Zitadelle aufgestuft wird.

45


Naturskøn sø ved Nellemann’s Have A natural and lovely lake near Nellemann’s Garden. In herrliche Natur eingebetteter See am Garten Nellemanns Have

Frederikshavn 1690 De store udvidelser af fæstningen betød, at byens befolkningstal steg. En ny kirke blev indviet ved stranden i 1690. 1690 The large expansions of the fortification resulted in an increase of the town’s population. A new church was consecrated at the beach in 1690. 1690 Die umfangreichen Erweiterungen der Festung hatten zur Folge, dass die Einwohnerzahl der Ortschaft stieg. Eine neue, am Strand gelegene Kirche wurde 1690 eingeweiht.

46

Sæby Jernkilde P. Mønstedsvej, 9300 Sæby The iron-rich spring Sæby Jernkilde was discovered in 1883 when digging for clay at a tileworks plot outside Sæby. The tileworks’ South German workers drank from the water and claimed that it was good for their health. The local doctor listened and established that the water had a positive effect on patients with anaemia. This discovery coincided with that time’s focus on health resorts and Sæby’s artistic golden age, and people from all over the country started going to Sæby to achieve fitness, health and healing. A pavilion was built above the spring, drawn by the nationally known architect Ulrik Plesner, and many people in town hoped that the town could be turned into a proper health resort. The tourists could take walks at the spring, where they were sure to meet people of like mind also enjoying their holiday. Even though the wish of turning the town into a proper health resort was never a success, a spa and beach hotel was established in town, and the other hotels and boarding houses of the town were expanded.

Nellemann’s Garden Langtvedvej 23, 9300 Sæby Nic. Nellemann was born in Saltofte on Funen in 1892. He settled in Nørresundby after having received training to become a land surveyor in 1913. At some point, the family wanted to buy a holiday home, and they chose the Sæby area. The thing is that he knew that the north of Vendsyssel has more sunshine hours and clearer skies than further to the south. After the purchase of the holiday home in 1925 and up to 1969, he expanded and developed the garden, which was established in an old gravel pit, in a couple of bog holes and on a heathercovered heath slope. From the beginning, there was an area with herbaceous perennials, a rose garden, Dahlias and various trees, including fruit trees. Late in the last century, there were about 1,000 trees in the garden, and up to 400 of them were named. Before the death of Nic. Nellemann in 1976, the garden was taken over by a foundation, established by his son. In 1996, the grandchild Vibeke Nellemann made a planting plan, in an attempt to restore the garden to its original appearance. The foundation Nellemanns Haves Venner cooper-


ates with the municipality of Frederikshavn on the continuous reestablishment of the garden based on the original plans. The garden has the largest collection of crabapple trees north of the Danube, and there is no doubt that visitors during the blooming period of the fruit trees will get a unique sight. The garden is open all year round, and the admission is free. The garden has tables and benches, a nice playground and the possibility of seeking shelter in wet weather. Sæby Church The church in its current shape is from the end of the 1400 and the beginning of the 1500s. The church was originally a convent church, but since 1536, it has been the parish church of the town of Sæby. Some of the furniture is from the 1500s and has since then been expanded with a pulpit and a baptismal font from the 1600s, among other things. The chairs in the chancel were used for centuries by the students of the Latin school, who scratched more than 50 ship models in the oak wood, undoubtedly inspired by arriving or passing ships. The models are from the middle of the 1500s to the beginning of the 1700s.

The church ship in the middle of the nave is supposed to be a model of one of the ships that participated in the victorious battle of the bay Køge Bugt in 1677. In the beginning of the 1800s, the ship was given two colours, one on the backboard side and one on the starboard side. It is believed that this was a stratagem to make the enemy believe that there were more ships than was actually the case. The memorial tablet is for the town’s fallen soldiers during World War II 1940-45. I nitiator

Classical music lead me to Sæby Before I moved to Sæby, I lived in Vestbjerg, a suburb of Aalborg. I was thinking of moving, but I did not know whereto. One night, I was at a classical concert in Hjørring, and while I was sitting there, listening to the music, it became very clear to me that I should live in Sæby. The next day, I contacted a real estate agent in Sæby, and a few days later, I had bought my current home. Alice Malling Thaarup, Initiator and active in many volunteer contexts in Sæby

Frederikshavn 1711-20 Fladstrands fæstningsanlæg indgik som et væsentligt aktiv i konflikten med Sverige om magten i Østersøregionen. Tordenskjold bliver en væsentlig aktør i kongens politik. 1711-20 Fladstrand’s fortification was a considerable asset in the conflict with Sweden about power in the the Baltic Sea region. Tordenskjold becomes a major player in the King’s policy. 1711-20 Die Festung von Fladstrand fiel während des Waffengangs mit Schweden über die Vormachtstellung im Ostseeraum entscheidend ins Gewicht. Tordenskiold galt als Schlüsselfigur in der Politik des Dänenkönigs.

47


Frederikshavn 1749 Hele handelsflækken Fladstrand med dens 92 fæstehuse og gårde sælges til én enkelt købmand, Peder Hansen Høyer. 1749 The entire small commercial town of Fladstrand with its 92 leasehold houses and farms is sold to one merchant, Peder Hansen Høyer. 1749 Der Marktflecken Fladstrand mit 92 Zinsbauern wird als Ganzes an einen einzigen Kaufmann, Peder Hansen Høyer, verkauft.

Frederikshavn 1806-10 Efter pres fra bl.a. krigskommisæren Frantz Ûbersax vedtager regeringen byggeriet af en havn ved Fladstrand. 1806-10 Upon pressure from the was commissioner Frantz Ûbersax, among others, the government decides to establish a harbour at Fladstrand. 1806-10 Nach Druck u.a. seitens des Kriegskommissars Frans Übersax beschließt die Regierung den Bau eines Hafens bei Fladstrand.

Jazz og Fisk - og fadøl Jazz and Fish – and beer Jazz und Fisch – und Bier vom Fass

48

Sæbygård Castle Sæbygårdvej 49, 9300 Sæby Sæbygård Castle is an old manor house and was originally the home of Stygge Krumpen, who was the bishop of Børglum. The bishop used the castle as his “summerhouse”. Stygge Krumpen was the last catholic bishop of Børglum in Vendsyssel from 1519 to 1536. Sæbygård has had a long line of owners, for example three admirals and several generations of the family Arenfeldt. Sæbygård is owned by the foundation” The self-governing institution Sæbygård”. The board is made up of representatives from region, state, municipality, private and the Arenfeldt family, which gave Sæbygård to the foundation. Thus, Sæbygård is owned by the public, and the public is to be granted access to Sæbygård according to the statutes, which also foresee the use for purposes that the board find appropriate. Throughout the years, more land and smaller farms have been purchased and added to the castle. It is claimed that a female ghost haunts the tower room above the gate around midnight. She is seen as a tall woman in fine clothes with a ruff, and when she moves from the great hall to the tower room, you can hear the sound of rattling shackles. It is not known for certain who the ghost is, but it might be Mrs Karen Skeel, who lived in the castle and is supposed to have been a witch. The buildings are an example of a typical Danish renaisance manor house. The castle includes a museum, where you can see interior and a portrait collection from the last 300 years.

Sæbygård Castle is very much in demand as a beautiful historical setting for parties, and the place is also used for registry-office weddings. The great hall, the castle basement and the Sæbygård Café can be rented for parties. Read more about Sæbygård Castle on: http://www.saebygaardsvenner.dk/ Sæby Jazz Festival The jazz festival Jazz og Fisk (Jazz and Fish) in Sæby is an annual recurring event, which gathers people as well as markets the town. Sæby has a long tradition og music with two large wind orchestras and an acknowledged big band that produces new musical talents for the musical scene of Northern Jutland and for the conservatories. Furthermore, the bands Musikkorps Sæby and Sæbygarden organise a large, well-attended international music festival every 3rd year, and they are responsible for the famous evening ceremony of playing while the flag is being taken down at Sæby Harbour. Sæby Bigband has long wanted a jazz festival, and Sæby tourist association could see the possibilities of uniting cultural and business interests with this kind of festival. Read more about the programme, the artists and the venues on http: //www.saebyjazzfestival.dk/


Kattegat Silo på Kragholmen i Frederikshavn udgør med sin højde på 55 meter et karakteristisk pejlepunkt. Herfra er der en fantastisk udsigt. Bygningen har 12.500 etage kvadratmeter og rummer flere erhvervslejemål. På toppen ligger restaurant Snerlen. Kattegat Silo at Kragholmen in Frederikshavn is a characteristic navigation point with a height of 55 metres. The view is simply spectacular. The building has 12,500 level square metres and houses several businesses The restaurant Snerlen is located on the top floor Kattegat Silo auf Kragholmen in Frederikshavn stellt mit einer Höhe von 55 Metern einen charakteristischen Peilpunkt dar. Von hier aus gibt es eine fantastische Aussicht. Das Gebäude weist eine Geschossfläche von 12.500 qm auf und beherbergt mehrere gewerbliche Mietparteien. Ganz oben liegt das Restaurant Snerlen.

49


Machen Sie einen Ausflug durch die Gemeinde Frederikshavn

I pinsedagene afholdes Jazzfestivalen ”Jazz og Fisk” i Sæby. The jazz festival ”Jazz and Fish” takes place in Sæby during Whitsun Zu Pfingsten findet das Jazzfestival ”Jazz og Fisk” in Sæby statt.

– gute Erlebnisse zu Hunderten erwarten Sie Die Gemeinde Frederikshavn, die sich von Voerså im Süden bis Skagen im Norden erstreckt, ist ein ganz einzigartiger Teil Dänemarks. Es gibt eine abwechslungsreiche Natur mit herrlichen, welligen Ackerbauflächen einerseits und rauen Dünen- und Heidelandschaften andererseits. Hier gibt es moderne Wirtschaftshäfen mit innovativen Unternehmen. Wir bieten auch grüne Oasen, historische Sehenswürdigkeiten, anregende Einkaufsmöglichkeiten und bezaubernde Panoramen. Ihr Horizont wird rein buchstäblich erweitert. Hier ist der Himmel hoch und ein bisschen anders. In diesem Kapitel haben wir Eindrücke aus den vielen zur Gemeinde Frederikshavn gehörenden Gemeinwesen zusammengefasst. Bürgervereine haben bereitwillig mit Portraits ihrer Ortschaft und Gegend beigetragen, so wie den Kirchen mehrerenorts interessante Geschichten aus ihren Kirchspielen zu entnehmen waren. Egal ob Sie geschäftlich oder als Tourist unterwegs sind oder aber bereits in der Gemeinde wohnen, empfehlen wir Ihnen, einen Ausflug durch die Gemeinde zu machen. Als Ausgangspunkt kann die Lektüre dieses Buchs dienen, wobei wir Sie auffordern, sich aus eigener Anschauung einen Eindruck zu bilden, was

50

bestimmt mit guten Erlebnissen in Hülle und Fülle verbunden sein wird. Die Reise beginnt im Süden in Voerså und Umgebung, wonach wir Richtung Norden und Westen sowie weiter gegen Norden ausschwärmen. Die Reise endet in Skagen und an der Landspitze Grenen – ganz oben auf dem europäischen Festland. Gute Fahrt!

Die Reise beginnt vom Süden am Kattegat entlang – Voerså, Lyngså, Syvsten und Sæby

Im südlichsten Zipfel der Gemeinde Frederikshavn Kommune gibt es Vogelreservat und schöne Flieβgewässer, weshalb sich eine Kanufahrt empfiehlt. Hier finden Sie ein attraktives Hafenumfeld für Angler, so wie Sæby als idyllische Handelsstadt mit einer ganz eigenen Note mitten im regen Treiben gilt.

Voerså – eine Naturperle Voerså liegt ganz im Süden der Gemeinde Frederikshavn ca. 15 km südlich von Sæby. Voerså ist ein idyllischer Ort in Wald- und Strandnähe, durch dessen Ortskern sich der Bach Voer Å schlängelt. Einige Grundstücke liegen unmittelbar am Meer, und hier kann man kleine Boote am Ufer vor Anker liegen lassen. Die Ortschaft gilt heute noch als dynamisches Gemeinwesen, zumal es immer noch Neubau in Voerså gibt. Zusätzlich zu


Einfamilienhäusern bietet der Ort auch Sozialwohnungsbau und mehrere Kioskbetriebe. Das Vogelreservat Stensnæs liegt auf der Nordseite der Bachmündung. Am Sportboothafen ist ein Vogelturm aufgebaut worden, der einen guten Ausblick aufs Reservat bietet. Hier kann man die beiden Shelter als Unterkunft nutzen, so wie hier eine herrliche Picknickhütte und ein Naturspielplatz vorhanden sind. Die Stensnæs-Schule ist eine gut funktionierende Schule für Schüler bis zur 9. Klasse mit schulischer Ganztagsbetreuung, Kita und Jugendzentrum. Voerså kann sich mit Recht damit brüsten, über gute Betreuungsverhältnisse für kleine und etwas größere Kinder zu verfügen. Voerså hat ein dynamisches Vereinsleben mit Vereinen, die gut kooperieren. Der Sportverein Voerså IF bietet Fußball und Badminton, so wie es eine gut funktionierende Pfadfindergruppe für sowohl Jungs als auch Mädchen gibt, um nur ein paar Freizeitangebote zu erwähnen. Solche Aktivitäten gibt es ohnehin vor Ort in Hülle und Fülle – zumal als letzter Schrei ein Mehrzweckplatz an der Schule eingerichtet worden ist, so wie ca. 5 km außerhalb des Ortskerns die Möglichkeit besteht, sich als Fußballgolfer zu versuchen. Die vielen aktiven Vereine initiieren im Jahresablauf eine breitgefächerte Palette an Veranstaltungen, u.a. Faschingsfeier, Johannisfeuer, Rock am Bach, Bluesparty, Kinderparty und Krämermarkt, Weihnachtsveranstaltung, Sportwoche und Musikabende und jeweils jährlich abwechselnd entweder das Kabarett ”Wueso Sjøw” oder Novemberfest. Ein paarmal jährlich wird eine LAN Party (Computertreff) veranstaltet, bei dem sich insbesondere Jugendliche drei Tage lang in der Voerså-Halle miteinander messen. Beim Ort handelt es sich um ein altes Fischerdorf. Früher galt die Fischerei als der Lebensnerv des Ortes, und im östlichen Ortsteil sind mehrere alte Fischerkaten noch erhalten. Außer für Fischerei ist Voerså auch als Dorf der Kirschen bekannt. Vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis ca. 1960 war Voerså für seine Kirschen bekannt. Die Leute kamen von weit her, um Kirschen in den örtlichen Gärten zu pflücken, und die Bürger von Voerså verdienten sich eine goldene Nase. Die alten Kirschbäume sind aber allmählich eingegangen, weshalb in diesen Jahren neue Bäume in den privaten Gärten gepflanzt werden. Wenn die neuen Kirschenbäume Früchte tragen, ist die Veranstaltung eines großes jährlichen Kirschenmarkts in Voerså vorgesehen. Der gut 300 Jahre alte, privilegierte Gasthof Voerså Kro brannte leider 2006 nieder. Der Gasthof war landesweit wegen prima Gastronomie

und Unterkunft bekannt. Es ist ein Verein, ”Voerså Byudvikling”, ins Leben gerufen worden, der sich um die Einrichtung eines Kulturzentrums vor Ort bemüht. Gegenüber der Brandstätte des Gasthofs liegt das Hotel Garni, das die Vermietung von Zimmern sowie den Verleih von Tretbooten, Ruderbooten und Kanus für Ausflüge auf dem Bach anbietet. Am Bach entlang bieten sich zahllose Möglichkeiten, die herrliche Natur zu genießen, die sich kaum überbieten lässt. Die Hirschfarm an Østkystvejen und der Sportboothafen locker viele Besucher heran, und insbesondere der Hafen gilt als wahrer Touristenmagnet. Die Einheimischen genießen ohnehin auch den Sportboothafen und die Natur in der Umgebung. Die Marsch am Sportboothafen wird von Anglern zum Ausgraben von Würmern genutzt, wobei sich sowohl die Touristen als auch die Einheimischen hier voll in die Bernsteinsuche einbringen. Bedingt durch die einzigartige Lage gilt Voerså als attraktiver Wohnort. Die Freizeitangebote sind vielseitig, und die Natur lädt zu herrlichen Radund Fußwanderungen ein. Es handelt sich um eine echte Naturperle, die voller Kraft und Elan steckt.

Frederikshavn 1807-14 Fladstrand er en vigtig brik i kongens helstatspolitik mod gentagne svenske forsøg på at overtage Norge. 1807-14 Fladstrand is an important piece in the King’s composite state policy against repeated Swedish attempts to take over Norway. 1807-14 Fladstrand spielt eine wichtige Rolle in der Politik des Dänenkönigs dahingehend, die wiederholten schwedischen Versuche, Norwegen aus der Union mit Dänemark loszulösen, abzuwehren. Frederikshavn 1818 Efter Englandskrigen ophøjer kong Frederik VI Fladstrand til købstad under navnet Frederikshavn. 1818 After the British-Danish wars, King Frederik VI elevates Fladstrand to a royal borough under the name Frederikshavn. 1818 Nach Ende des Kriegs gegen England erhebt der Dänenkönig Frederik VI. Fladstrand zur Stadt unter dem Namen Frederikshavn.

Vogelreservat Stensnæs Nordostvej, Lyngså, 9300 Sæby Zwischen Voerså im Süden und Lyngså im Norden liegt das Vogelreservat Stensnæs. Das Gebiet wurde 2001 als Vogelreservat ausgewiesen. Im Reservat gibt es viele brütende Vögel. Im Frühjahr und im Herbst machen viele der im nördlichen Skandinavien brütenden Zugvögel gerade hier einen Halt, um sich ”fit” zu fressen und somit Kraft für die weite Reise gegen Norden aufzutanken. Im Sommer kann man oft das Glück haben, die Sumpfohreule zu beobachten. Tretboot- und Kanuverleih Voerså Østkystvejen 344, Voerså, 9300 Sæby In Voerså gibt es den einzigen Tretbootverleih innerhalb der Gemeinde Frederikshavn. Kanus lassen sich ebenfalls mieten, und zwar entweder in Voerså oder an einem der übrigen für Zuwasserlassen oder Übernachtung vorgesehenen Orte: Skæve, Præstbro, Fæbroen, Ildskov und Tveden. Befahren wird das Fließgewässer Voer Å. Falls Sie eine Wanderung durch den Ortskern von Voerså machen, werden Ihnen die vielen alten, gut renovierten Fachwerkhäuser auffallen. Ein Beispiel dafür ist Den Gamle Smedie, Østkystvejen 375.

----------------------------------------------------------------- Freizeit & Erlebnisse Historische Sehenswürdigkeit Kunst & Kultur Musikalische Spritze Naturperle Sand & Wasser Aussichtspunkt ------------------------------------------------------------------

51


Lyngså: Hier liegen die Höfe hinterm Ortseingangsschild Lyngså – ein altes Bauerndorf, dessen Geschichte sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen lässt – ist ein atypisches Dorf, in dem es nicht zur Aussiedlung auf Einzelgehöfte kam. Im Ortskern gibt es 12 Höfe, von denen einige immer noch mit großen Viehbeständen bewirtschaftet werden. Lyngså hat einen sehr kinderfreundlichen Badestrand, und das große Ferienhausgebiet mit allen dortigen Gästen und Dauerbewohnern ist fürs Dorf von großer Bedeutung.

Restaurant, Baumarkt und mehrere Handwerker. Zur großen Freude von Familien mit kleinen Kindern stehen drei Tagesmütter zur Betreuung der Lütten zur Verfügung. In Lyngså entfaltet sich ein dynamisches Vereinsleben. Zur Veranstaltungspalette gehören der Jahrmarkt Lyngså Marked, Sponsor-Radrennen, Johannisfeuer-Party und Weihnachtsfeier. Die ehemalige örtliche Molkerei – nunmehr die selbstständige Stiftung ”Kulturhuset Værestedet” – gibt seit 25 Jahren ganzjährig den Rahmen für viele Ereignisse und Vereinsaktivitäten ab. Aus festlichen Anlässen sowie bei Trauerfeiern wird die durch den Ortskern verlaufende Flaggenallee ordnungsgemä beflaggt. Unmittelbar vor dem südlichen Ortseingangsschild ragt die Pfarrkirche Lyngså auf dem Hügel gegen den Himmel. Die Kirche entstand 1902 als Rotziegelbau. Im Anschluss an die Kirche gibt es ferner ein neues, 2012 eingeweihtes Gemeindehaus, das für viele Anlässe von Kinderkarneval über gemeinsames Essen bis Gesangsabende genutzt wird. Pfarrkirche Lyngså Østkystvejen 202 B, Lyngså, 9300 Sæby Pfarrkirche Lyngså wurde 1902 erbaut und 2002 durchgehend renoviert, sodass sie heute als ein rundum harmonischer Sakralbau in Erscheinung tritt.

Lyngså Kirke blev gennemrenoveret i 2002 og fremstår i dag som en yderst harmonisk kirke. Lyngså Church was completely refurbished in 2002 and is now a very harmonic church Die Pfarrkirche Lyngså wurde 2002 durchgehend renoviert und tritt heute als sehr harmonischer Sakralbau in Erscheinung.

Lyngså verfügt über einen Sportplatz mit Ballspielplätzen, Pétanque- und Tennisplatz, so wie ein Fitnessraum unterm Dach des Clubheims eingerichtet worden ist. 2010 entstand mit Unterstützung durch verschiedene Stiftungen, die Gemeinde Frederikshavn und nicht zuletzt dank der Arbeit vieler ehrenamtlicher Helfer ein herrlicher Naturspielplatz mit Grill. Im Frühjahr 2012 wurde der Naturspielplatz um eine 50 m2 große Picknickhütte erweitert. Als eines von nur wenigen Dörfern hat Lyngså nach wie vor viele Läden zu bieten. Hier gibt es Lebensmittelladen, Thai-Laden, Sommer-Thai-

52

Moderne Glasmosaik Die von Poul Winther ausgeführte Glasmosaik in der Altarpartie gilt als herrlicher Anblick. Die Glasmosaik wurde in Blockglas unterschiedlicher Stärke ausgeführt. Die Brechung des Lichts erfolgt in Abhängigkeit des Sonnenstands, sodass sich die Glasmosaik wiederum in Abhängigkeit des Lichts ändert. Auf dieselbe Art und Weise ändert sich das Gemüt eines Menschen. Der Mensch kennt helle Tage und finstere Tage. Visuelle Eindrücke werden je nach Gemütslage unterschiedlich ausgelegt. Was stellt die Glasmosaik vor? Das hängt sowohl vom Beobachter als auch vom Licht des Himmels ab. Probieren Sie einmal, sich in der Kirche hinzusetzen und diese Glasmosaik zu beobachten. Bringen Sie dabei Fantasie, Licht und Gemüt ins Spiel. Schulschiff København Beim Votivschiff der Pfarrkirche Lyngså handelt es sich um ein Modell des Schulschiffs ”København”. Das Schulschiff war eine der dänischen Reederei ØK gehörende Fünfmastbark, die 1921 zu Wasser gelassen wurde und damals das größte Schulschiff der Welt war. Das Schiff ging, nachdem es Buenos Aires Richtung Australien verlassen hatte, irgendwann im


Dezember 1928 oder Januar 1929 mit 59 Mann an Bord verschollen. Was den Untergang von ”København” verursachte, konnte niemals geklärt werden, zumal das Schiff unter mysteriösen Umständen verschollen ging, denn seitdem sind überhaupt keine Wrackteile vom Schiff aufgetaucht. Plantage des Professors Solsbækvej, Lyngså, 9300 Sæby Plantage des Professors liegt im Windschutz hinter den Dünen und bietet ganzjährig Naturerlebnisse. Der Wald wurde nach dem Professor Walter Engel benannt, der das Grundstück besa und anschlie end aufforsten lie. Er war gebürtiger Berliner, wegen der familiären Beziehungen seiner dänischen Mutter kam er aber oft nach Dänemark, wo er später eine Professur an der Kopenhagener Technischen Hochschule bekleidete. Im Wald findet man viele verschiedene Baumarten.

E ngagierte B ürger

Hatten Sie damit gerechnet, sich ehrenamtlich für die Leichtathletik zu engagieren? Nein, ich habe aber keine einzige Sekunde bereut, dass ich damals im Jahre 1978, als mich der ehemalige Bürgermeister Leif Bak fragte, ob ich Trainer des Leichtathletikvereins von Sæby werden möchte, auf Anhieb zugesagt habe. Dass ich anschließend schnell auch den Vorsitz übernehmen durfte, hat ohnehin für noch mehr Erlebnisse gesorgt. Gunnar Møller Nielsen, Vorsitzender des Sportvereins SIK80 (Sæby Idræts Klub af 1980)

Syvsten – optimale Verkehrsverbindungen und gute Infrastruktur Syvsten liegt dicht an der Autobahn E45 im südlichen Teil der Gemeinde Frederikshavn – ca. 3 km von der südlichen Stadtgrenze von Sæby. In den 1880er Jahren wurde im Ort eine Genossenschaftsmolkerei gegründet, und in den Folgejahren wurden mehrere Häuser errichtet, so wie sich Ladenbesitzer und Handwerker hier niederließen. Ebenfalls wurde ein Gasthof errichtet, den es heute noch gibt. Dann kam die Eisenbahn, deren nächste Haltestelle ca. 1 km entfernt in Volstrup lag, wo 1898 auch eine Ziegelei gegründet wurde. Die Ziegelei besteht noch und hat Kunden in Dänemark, Skandinavien und Baltikum gleichermaßen.

Syvsten hat mehrere mittelständische Gewerbebetriebe und verfügt trotz der geringen Größe der Ortschaft über ein reichhaltiges Freizeitangebot. Der Ort hat einen eigenen Sportplatz mit Stadion und Sporthalle.

Lyngså by The town of Lyngså Ortschaft Lyngså

Im Ortskern gibt es eine große Anlage mit Pavillon mit Bänken und Tischen. Die Anlage verfügt über einen herrlichen Spielplatz und Einrichtungen für Minigolf. Syvsten hat keine Bücherei, wird aber einmal wöchentlich von der Fahrbücherei bedient. Von Syvsten aus gibt es regelmäßigen ÖPNVAnschluss nach Sæby, Frederikshavn, Aalborg und Hjørring.

Syvsten hat ca. 300 Einwohner und besteht hauptsächlich aus Eigenheimen, die Ortschaft weist aber auch zwei Baugenossenschaften auf, die Mietwohnungen anbieten. 53


Lystbådehavnen i Sæby fra sin smukke side. The marina in Sæby from its beautiful side Sportboothafen von Sæby von seiner schönsten Seite.

Sæby – Perle der Ostküste Ca. 12 km südlich von Frederikshavn findet man eine der schönsten Städte an der Ostküste Nordjütlands, und zwar die idyllisch-verträumte Kleinstadt Sæby. Die Stadt hat 8.843 Einwohner (Stand 2012) und liegt an der Einmündung des Fließgewässers Sæby Å ins Kattegat. Sæby kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die u.a. die Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1524 umfasst. Der Stadtkern von Sæby ist durch alte Häuser und Straßen geprägt. In der Hauptstraße Algade befindet sich Clasens Hotel – ein 1750 erbautes Fachwerkgebäude. Das Hotel verzeichnete, als das 19. Jahrhundert zur Neige ging, unter ihren Gästen bekannte Schriftsteller wie Herman Bang und Gustav Wied. In Nr. 7 gibt es ”Den gamle Dommergaard”, der 1848 als Handelshof erbaut wurde. 1881-83 wohnte hier die naturalistische Schriftstellerin Adda Ravnkilde bei ihren Eltern, weshalb hier eine entsprechende Gedenktafel angeordnet worden ist. Im Anschluss an Algade folgt die Straße Strandgade, die Richtung Havnevej an der Pfarrkirche Sæby vorbeiführt. In Sæby gibt es ein attraktives Handelsleben mit vielen Fachgeschäften.

54

Hier gibt es u.a. einen Käseladen, einen Kaffeeladen mit dem beliebten Sæby-Kaffee und nicht zu vergessen einen sehr leistungsfähigen Bernsteinschleifer, der die eigenen Produkte zum Verkauf anbietet. Am großen Marktplatz der Stadt herrscht reges Treiben bei toller Stimmung. Sæby hat einen aktiven Handels- und Gewerbeverein, der jeweils jährlich ein großes Unterhaltungsprogramm auf die Beine stellt. Im Sommer kann man samstags Musik und Gesangsdarbietungen sowie einen Krämermarkt am Marktplatz Store Torv erleben – so wie jedes Jahr im Atriumgarten hinter der Bar Lanternen samstags während der Sommersaison Jazztöne zu hören sind. Jeden Abend während der Sommersaison wird die Flagge am Hafen von Sæby in musikalischer Begleitung vom Mast niedergeholt. Dies erfolgt um 21.00 Uhr und gilt unter Einheimischen und Touristen gleicherma ß en als liebgewordene Tradition. Zum Einzugsbereich von Sæby gehört ein Gro ß teil des Südostteils von Vendsyssel, so wie Sæby ein wahrer Touristenmagnet ist, der dank der Badestrände, des Sportboothafens und des


idyllisch-verträumten städtischen Ambientes Urlauber heranlockt. Im Sommer wird die Stadt von vielen Freizeitkapitänen angelaufen, die an der Hafeneinfahrt das moderne Wahrzeichen der Stadt ”Fruen fra Havet” (Die Frau vom Meer), eine 6,25 m hohe, von der Künstlerin Marit Benthe Norheim geschaffene Galionsfigur, erblicken. Zusätzlich zum touristischen Potenzial gilt Sæby auch als attraktiver Wohnort. 2012 wurden moderne, energiesparend eingerichtete Sozialwohnungen mit tollem Meeresblick errichtet. Sæby liegt an der Autobahn E45. Das Maschinenbauunternehmen Skiold, das Schlachthaus Danish Crown und die Fischkonservenfabrik Sæby Fiske-Industri gehören zu den wichtigsten Unternehmen der Stadt. Sæby – Perle der Ostküste – ist eindeutig einen Besuch wert für Touristen, es lohnt sich aber auch, sich hier anzusiedeln. Miniaturstadt Minibyen Sæby Solsbækvej 39, 9300 Sæby Minibyen Sæby wurde 2000 von einer Gruppe ehrenamtlich tätiger Bürger ins Leben gerufen. 2012 gab es 80 eingetragene Mitglieder, von denen sich 8 bis 10 täglich mit dem Projekt befassen. Die 65 Häuser werden ausnahmslos im Maßstab 1:10 gebaut. Sämtliche Baustoffe werden in und im Umfeld der eigenen Werkstatt der Miniaturstadt hergestellt – die Ziegel werden jedoch dank freundlicher Unterstützung der Ziegelei Volstrup Teglværk dort gebrannt. 2008 nahmen die Modellbauer den Sockel für Schloss Sæbygård in Angriff. Dieses Modell wird voraussichtlich um 2014 herum fertiggestellt sein. Ziel ist die Wiederherstellung des gesamten alten Stadtteils von Sæby, hierunter Werft, Hafen und Eisenbahn.

E ngagierte B ürger

Was hat Sie veranlasst, sich in Sæby als Bürger zu engagieren? Meine ehrenamtliche Laufbahn nahm ihren Anfang über Bowling beim Seniorenverein Ældresagen. Ich hatte schon Fahrrad und Angelrute fürs Rentnerdasein gekauft, dann fehlte aber ein zweiter Vorsitzender des Ausschusses. Ich habe das Amt angenommen, und noch im selben Jahr wurde ich erster Vorsitzender. Ich ging 1991 in Rente und bringe mich seitdem voll in die ehrenamtliche Tätigkeit ein. Ich habe u.a. viele Seniorenveranstaltungen und Reisen organisiert. Was wurde aus dem eingekauften Rad und der Angelrute? Nanu, das Rad habe ich verkauft, und die Angelrute ist jedenfalls nicht abgenutzt worden. Svend Åge Christensen Engagierter Sæby-Bürger und Mitglied des Seniorenbeirats der Gemeinde Frederikshavn

”Fruen fra Havet” med små beskyttelses symboler lavet af mere end 880 børn fra Sæbys skoler og børnehaver ”The Lady from the Sea” Made by more than 880 children from Sæby’s schools and kindergartens with small protection symbols ”Die Frau vom Meer” mit kleinen, von mehr als 880 Kindern aus den Schulen und Kitas von Sæby angefertigten Schutzsymbolen

Die Frau vom Meer Hafen, Nordmole, 9300 Sæby Die norwegische Künstlerin, Marit Benthe Norheim, hat ”Die Frau vom Meer” als doppelseitige Galionsfigur aus weißem Beton ausgeführt. Mehr als 880 Kinder aus den Schulen und Kitas der ehemaligen Gemeinde Sæby haben mit kleinen, in die Plastik eingegossenen Schutzsymbolen beigetragen. Bei der 6,5 m hohen Plastik handelt es sich um eine “Janusfigur”, ein mythologisches Wesen mit einem nach innen und einem nach außen gekehrten Gesicht, das auf einmal Anfang und Ende, Vergangenheit und Gegenwart, Abreise und Heimkehr versinnbildlicht. Die Künstlerin Marit Benthe Norheim hat sich durch die Schutzheilige von Sæby, die Jungfrau Maria, inspirieren lassen, die auf einer der in der Pfarrkirche Sæby vorhandenen Fresken ebenfalls mit entblößter Brust zu sehen ist.

55


Sæby, kyst, havneindsejling og lystbåde Sæby, coast, harbour inlet and yachts Sæby, Küste, Hafeneinfahrt und Sportboote

Frederikshavn 1845 Frederikshavn får sit første egentlige råd- og domhus. 1845 Frederikshavn gets its first actual town hall and courthouse. 1845 Frederikshavn bekommt sein erstes eigentliches Rathaus mit Gerichtsgebäude. 1852 Der oprettes en fast dampskibsforbindelse med S/S Valdemar mellem Frederikshavn og København. 1852 A regular steamship service is created with S/S Valdemar between Frederikshavn and Copenhagen. 1852 Es wird ein Dampfschiff-Liniendienst mit S/S Valdemar zwischen Frederikshavn und Kopenhagen eröffnet.

56

Eisenquelle Sæby Jernkilde P. Mønstedsvej, 9300 Sæby Sæby Jernkilde wurde 1883 entdeckt, als man auf einem Ziegeleigrundstück vor Sæby nach Lehm grub. Die süddeutschen Arbeiter der Ziegelei tranken von Wasser und erklärten, dass es für die Gesundheit förderlich sei. Der örtliche Arzt hörte ihnen zu und stellte fest, dass das Wasser eine positive Einwirkung auf Patienten mit Blutmangel hatte. Die Entdeckung ging zeitlich mit dem damaligen Interesse für Kuraufenthalte und der künstlerischen Blüte von Sæby einher, und Menschen aus ganz Dänemark fuhren nach Sæby, um Gesundheit und Heilung zu erzielen. Um die Quelle herum wurde ein vom bekannten Architekten Ulrik Plesner entworfener Pavillon erbaut, zumal viele Bürger der Stadt hofften, dass aus Sæby ein regelrechter Kurort werden könnte. Die Touristen konnten an der Eisenquelle flanieren, und hier konnte man mit Sicherheit Gleichgesinnte treffen, die auch die Sommerfrische genossen. Obwohl der Wunsch, Sæby zum Kurort zu erheben, nicht in Erfüllung ging, wurde trotzdem vor Ort ein Kur- und Badehotel eingerichtet, so wie die Hotels und Pensionen der Stadt erweitert wurden. Pfarrkirche Sæby Die Kirche stammt in ihrer gegenwärtigen Gestalt aus der Zeit um das Jahr 1500 herum. Die Kirche war ursprünglich eine Klosterkirche, dient aber seit 1536 als Pfarrkirche der Stadt Sæby. Das Inventar stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist seitdem u.a. um Kanzel und Taufbecken aus dem 17. Jahrhundert ergänzt worden. Die Mönchstühle im Chor wurden jahrhunderte-

lang von den Lateinschülern genutzt, die mehr als 50 wahrscheinlich durch anlaufende oder vorbeifahrende Schiffe inspirierte Schiffsmodelle ins Eichenholz einritzten. Die Modelle reichen von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Beim ungefähr mitten im Kirchenschiff aufgehängten Votivschiff handelt es sich angeblich um ein Modell eines der Kriegsschiffe, die an der 1677 in der Køge-Bucht siegreich ausgefochtenen Seeschlacht beteiligt war. Es wurde Anfang des 19. Jahrhunderts mit zwei, jeweils an Back- und Steuerbordseite unterschiedlichen Farben versehen. Es soll sich dabei angeblich um eine Art Kriegslist handeln, um den Feind hinsichtlich der Anzahl der eigenen Schiffe irrezuführen. Die in der Kirche vorhandene Gedenktafel ehrt die Gefallenen der Stadt während der Besatzung Dänemarks 1940-45. E ngagierte B ürger

Klassiske Musik versclug mich nach Sæby Bevor ich nach Sæby zog, wohnte ich in Vestbjerg, einem Vorort von Aalborg. Ich hatte es mir überlegt, den Wohnsitz zu verlegen, wusste aber nicht so richtig wohin. Eines Abends war ich auf einem klassischen Konzert in Hjørring, und während ich der Musik lauschte, bekam ich quasi als Geistesblitz die Eingebung: Ab nach Sæby! Am Tage danach schaltete ich einen Makler in Sæby ein, und wenige Tage später hatte ich meine jetzige Wohnung gekauft. Alice Malling Thaarup, Initiatorin und vielfach ehrenamtlich tätige Bürgerin von Sæby


Garten Nellemanns Have Langtvedvej 23, 9300 Sæby Nic. Nellemann wurde 1892 in Saltofte auf Fünen geboren. Nachdem er 1913 eine Ausbildung als Vermessungsingenieur absolviert hatte, ließ er sich in Nørresundby nieder. Irgendwann wollte die Familie ein Ferienhaus erwerben, und man entschied sich für das Umland von Sæby. Er wusste nämlich, dass es im nördlichen Vendsyssel mehr Sonnenscheinstunden gab und der Himmel höher lag als weiter südlich. Vom Erwerb im Jahre 1925 bis 1969 erweiterte und entwickelte er den Garten, der in einer ehemaligen Kiesgrube, in ein paar Moortümpeln und an einem mit Heidekraut bewachsenen Heidehang angelegt wurde. Ganz am Anfang gab es Staudengarten, Rosengarten, Dahlien, diverse Baumsorten und Obstbäume. Im ausgehenden 20. Jahrhundert zählte der Garten ca. 1.000 Bäume, von denen 400 namentlich gekennzeichnet waren.

Vor dem Tod von Nic. Nellemann im Jahre 1976 wurde der Garten einer von seinem Sohn gegründeten Stiftung zugeführt. Das Enkelkind Vibeke Nellemann erstellte 1996 einen Bepflanzungsplan, der die Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds des Gartens vorsieht. Nellemanns Haves Venner arbeitet eng mit der Gemeinde Frederikshavn zusammen, um den Garten laufend bei Zugrundelegung dieses Konzepts zu renovieren. Der Garten weist die größte Sammlung von Kirschapfelbäumen nördlich der Donau auf. Es ist über jeden Zweifel erhaben, dass die Besucher ein einzigartiger Anblick während der Blütezeit der Obstbäume erwartet. Der Garten ist ganzjährig geöffnet bei freiem Eintritt. Im Garten sind Tische und Bänke sowie ein toller Spielplatz vorhanden, zumal bei Niederschlag auf Schutzdächer zurückgegriffen werden kann.

Frederikshavn 1870 Skibsbygmester Harald Valdemar Buhl på bare 25 år opretter sit eget træskibsværft på det gamle fæstningsterræn. 1870 Shipbuilder Harald Valdemar Buhl, who is only 25 years old, establishes his own shipyard for wooden ships at the old fortification area. 1870 Der nur 25 Jahre alte Schiffsbaumeister Harald Valdemar Buhl gründet eine eigene Holzschiffswerft auf dem ehemaligen Festungsgelände.

Blomsterflor i Nellemann’s Have i Sæby An ocean of flowers in Nellemann’s Garden in Sæby Blumenflor in Nellemanns Have in Sæby

57


125 gæster fyldte riddersalen på Sæbygård Slot, da H.K.H. Prinsgemalen læste egne digte op den 22. februar 2013 125 guests filled the great hall of Sæbygaard Castle, when H.R.H. the Prince Consort read his own poetry on February 22nd, 2013 125 Gäste füllten den Rittersaal des Schlosses Sæbygaard, als S.K.H. der Prinzgemahl am 22. Februar 2013 eigene Gedichte vorlas

Frederikshavn 1871 Vendsysselbanen til Nørresundby indvies. Først i 1879 fik banen broforbindelse over Limfjorden. 1871 The railway Vendsysselbanen to Nørresundby is inaugurated. At the beginning of 1879, the railway had a bridge connection across the fjord Limfjorden. 1871 Die Eisenbahnstrecke Vendsysselbanen (Frederikshavn-Nørresundby) wird eingeweiht. Erst 1879 wird die Bahn durch den Bau einer Brücke mit Jütland südlich des Limfjord verbunden.

58

Schloss Sæbygård Sæbygårdvej 49, 9300 Sæby Schloss Sæbygård ist ein alter Herrensitz und war ursprünglich der Sitz des Bischofs von Børglum, Stygge Krumpen. Der Bischof nutzte das Schloss als sein ”Landhaus”. Stygge Krumpen amtierte von 1519 bis 1536 als der letzte katholische Bischof von Børglum im Landesteil Vendsyssel. Sæbygård hat viele Eigentümer gehabt, u.a. drei Admiräle und mehrere Generationen der Familie Arenfeldt. Schloss Sæbygård befindet sich im Besitz „Der Stiftung Sæbygård”. Zum Stiftungsvorstand gehören Vertreter der Regionsbehörde, des Staates und der Gemeinde sowie Privatpersonen und Angehörige der Familie Arenfeldt, die Sæbygård an die Stiftung geschenkt hat. Sæbygård gilt somit als gemeinnützige Einrichtung, wobei die Satzung der Stiftung die Gewährung des öffentlichen Zutritts zum Schloss Sæbygård sowie dessen Nutzung für Zwecke vorsieht, die der Vorstand für stiftungskonform hält. Über die Jahre hinweg sind Ländereien und kleinere Anwesen zugekauft worden. Der Sage nach geht eine Frauengestalt zur Mitternachtszeit im Turmzimmer über dem Tor um. Sie tritt als große, stattlich gekleidete Dame mit Duttenkragen in Erscheinung, und wenn sie vom Rittersaal zum Turmzimmer schreitet, hört man das Klirren von Ketten. Man weiß nicht mit Sicherheit, wer als Gespenst umgeht, es könnte sich aber um Frau Karen Skeel handeln, die im Schloss wohnte und angeblich als Hexe galt. Das bauliche Ensemble ist für einen dänischen Herrensitz aus der Renaissance typisch. Er ist in ein Museum umfunktioniert worden, das Interieur und eine Sammlung von Porträts aus den letzten 300 Jahren zeigt.

Schloss Sæbygård ist als geschichtsträchtiger Rahmen für feierliche Anlässe sehr gefragt, so wie der Herrensitz auch für Trauungen genutzt wird. Der Rittersaal, der Schlosskeller und Sæbygårdcaféen lassen sich für Partyzwecke mieten. Zusätzliche Infos zum Schloss Sæbygård unter: http://www.saebygaardsvenner.dk/ Sæby Jazzfestival Das Jazzfestival Jazz og Fisk (Jazz und Fisch) in Sæby ist ein jährlich wiederkehrendes Event, das den Zusammenhalt der Stadt fördert und noch dazu als werbewirksam gilt. Sæby hat eine langjährige Tradition für Musik mit zwei großen Blaskapellen und einer anerkannten Bigband, die neue Musiktalente für den Konzertbetrieb Nordjütlands und die Musikhochschulen hervorbringen. Das Musikkorps Sæby und der Spielmannszug Sæbygarden veranstalten ferner alle drei Jahre ein großes, gut besuchtes internationales Musikfestival, so wie sie die bekannte abendliche Zeremonie am Hafen von Sæby ausrichten, bei der sie beim Niederholen der Flagge spielen. Sæby Bigband hat lange ein solches Jazzfestival gewünscht, wobei der Fremdenverkehrsverein Sæby Turistforening das damit verbundene Potenzial, Kultur- und Wirtschaftsinteressen auf einen Nenner zu bringen, rechtzeitig erkannt hat. Zusätzliche Infos über Programm, Interpreten, Musikbühnen unter http://www.saebyjazzfestival.dk/


Sæbygaard Slot var oprindelig Stygge Krumpens lysthus. I dag bruges de historiske omgivelser som en smuk ramme om fester og vielser. Her er museum med portrætter og interiører fra de seneste 300 år Sæbygaard Castle was originally the cottage of Stygge Krumpen. Today, the historical surroundings are used for festivities and weddings Here, you’ll find a museum with portraits and interior from the past 300 years Schloss Sæbygaard wurde ursprünglich vom Bischof Stygge Krumpen als Landhaus genutzt. Heute gibt das geschichtsträchtige Umfeld einen feierlichen Rahmen für Feste und Trauungen ab. Hier gibt es ein Museum mit Porträts und Interieur aus den letzten 300 Jahren

59


60


Morgendis ved Lodskovad mellem Ålbæk og Råbjerg Morning mist at Lodskovad between Ålbæk and Råbjerg Frühdunst bei Lodskovad zwischen Ålbæk und Råbjerg

61


Spisekammeret med smukke landskaber og store marker

Præstbro - her ved legepladesen i Naturog Idrætsparken. Præstbro – here near the playground in the nature and sports park Præstbro - hier beim Spielplatz im Naturund Sportpark.

– Præstbro, Dybvad, Brønden/Skæve, Hørby, Thorshøj og Østervrå I dette smukke område ved Jyske Ås er landbrugserhvervet omdrejningspunkt for mange familier. Området har en lang historie, og der er således også mange historiske fortidsminder fra bl.a. bronzealderen. Østervrå er den største by med et bredt udbud af forretninger, skole, bibliotek, kirker og meget mere.

Præstbro – byen med et rigt forenings- og udendørsliv Præstbro ligger kun 3 km øst for motorvejsafkørsel 14 (afkørsel til Voergaard Slot). Byen ligger midt imellem Dybvad, Voerså, Flauenskjold og Agersted. Sydvest om byen snor Voer Å sig som et særligt landskabeligt træk. Fra byen er der en flot udsigt mod syd til Jyske Ås. Der bor knap 300 mennesker i Præstbro, som har en dagligvarebutik og enkelte andre forretninger samt en gæstgivergård. Der er mulighed for offentlig transport. Byen har et kommunalt ældrecenter, pensionistboliger og bogbusbetjening. Der er en del håndværksfirmaer, malere, tømrer, 62

en snedker og en murerforretning. Den største virksomhed er Præstbro Maskiner. Præstbro hører til Stensnæsskolens skoledistrikt og til Albæk-Lyngså Sogn. Byen har både kommunal og privat dagpleje. I Præstbro er der et rigt foreningsliv, bl.a. Præstbro Gymnastik- og Borgerforening, Præstbro Juniorklub, Præstbro Seniorklub, Præstbro Petanque Klub, Lokalhistorisk Forening, Præstbro MC Klub samt Landsbymusikanterne. I byens Natur- og Idrætspark er der en dejlig legeplads, multibane til forskellige boldspil, petanquebaner samt shelters, hytter og bålplads. Parken danner ramme om forskellige arrangementer i årets løb. Projekt Voer Å har kanoudlejning, hvor der er mulighed for at sejle fra Skæve til Voerså eller kortere strækninger, og der kan overnattes i Natur- og Idrætsparken.

Dybvad – smukt på kanten af den Jyske Ås Dybvad er beliggende i smørhullet mellem motorvejsfrakørslerne ved Flauenskjold og Sæby Syd.


Byen har ca. 800 indbyggere og ca. 300 husstande og er et velfungerende lokalsamfund med et ekspanderende erhvervsliv.

Dybvad Hallen. Byen har desuden en handelsstandsforening og en borgerforening, som byens borgere slutter op om.

Dybvad har meget erhvervsliv i forhold til byens størrelse. Der er således gode indkøbsmuligheder, industri og håndværk bl.a. med Dagli’Brugsen, dame- og herretøjsforretninger, døgnkiosk og kro.

Drømmer man om at slå sig ned i Dybvad, så er det et godt sted, hvor man kan købe hus til rimelige penge. Har man lyst til selv at bygge, er der mulighed for at købe en af de kommunale parcelhusgrunde. Byen har busforbindelser flere gange dagligt til både Frederikshavn og Aalborg.

Til børnefamilierne i Dybvad er der både kommunal og privat dagpleje, børnehave, SFO og ikke mindst en velfungerende skole. Byen ligger på kanten af Jyske Ås, så børnene vokser op med naturen som en del af hverdagen. I udkanten af byen ligger Søparken. Rundt om søen er anbragt bænke, hvor man kan nyde udsigten over søen og det nyanlagte foreningshus. Hvert år fejres Skt. Hans-aften ved søen, og Søparken danner desuden ramme om den årligt tilbagevendende begivenhed ”Open Air”. Musikfestivalen afholdes hvert år i august måned og er udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft. Begivenheden er med til at styrke sammenholdet og det sociale liv i byen. Foreningslivet stortrives med både boldklub, tennisklub og atletikklub. Disse foreninger holder til i

Dybvad har sit eget vandværk og fjernvarmeværk, som fyrer med alternative brændsler og er yderst konkurrencedygtig på prisen. Dybvad har stort set alt, hvad en familie har brug for. Nok er vi et lille bysamfund, men samtidig svær at komme udenom. Kom selv og se. Bronzealdergravhøje Bredmosevej 20, 9352 Dybvad Ved Bredmosevej ligger et større antal gravhøje, som alle stammer fra bronzealderen. De ligger meget smukt, højt placeret i landskabet. Fra højene har man en flot udsigt over det vendsysselske bakkeland. Mod øst kan man se den gamle fjordarm, der går helt ind til Hørby. I bronzealderen kunne man sejle i skib helt til Hørby.

Frederikshavn 1882-94 Frederikshavn Havn udvides som både nød- og handelshavn. Frederikshavn var den største kulbunkershavn i provinsen. 1882-94 Frederikshavn harbour is expanded as an emergency port and a commercial port. Frederikshavn was the largest coal fuel harbour in the province. 1882-94 Der Hafen von Frederikshavn wird sowohl als Seenot- als auch als Handelshafen erweitert. Frederikshavn galt als größter dänischer Kohlebunkerhafen außerhalb Kopenhagens.

----------------------------------------------------------------- Fritid & Oplevelser Historisk seværdighed Kunst & Kultur Musikalsk indsprøjtning Naturperle Sand & Vand Undsigtspunkt ------------------------------------------------------------------

Dybvad har meget erhvervsliv i forhold til byens størrelse, og der er gode indkøbsmuligheder. Dybvad is, despite its size, a very busy town and it has great shopping possibilities Dybvad hat gemessen an der Größe des Dorfs viele Betriebe, so wie es viele Einkaufsmöglichkeiten gibt.

63


Brønden/Skæve set fra luften Brønden/Skæve from the air Brønden/Skæve aus der Luft

Brønden/Skæve - en by i naturen Landsbyen ligger på randen af Jyske Ås og lyder hele to navne: Brønden og Skæve. I denne fantastiske natur er der mange cykelruter og gangstier med muligheder for overnatning på naturpladser. Cykelruten, som er en del af Hærvejsruten, går gennem dele af Jyske Ås, bl.a. Fejborg Bakke, Grevsmosen og Bollebakken. På denne tur er der en fantastisk udsigt over hele Vendsyssel. Den mest vildsomme del af åsen blev op gennem tiderne hjemsted for mange mennesker, som af en eller anden årsag ikke kunne være i det almindelige samfund. En begivenhed, som gjorde, at egnen blev kendt viden om, var en kold november nat i 1841, hvor 7 mænd fra Skæve og Hellum gjorde op med tyveri og voldsuvæsen. De 7 mænd dræbte nogle forbrydere, der gennem flere år havde huseret og plyndret egnens befolkning. Mordene fandt sted i et lille hus på Stagsted Hede. Huset var blevet samlingssted for tyveknægte fra et stort område. Det lille hus er i dag væk, men der står en mindesten på stedet. Frederikshavn 1883 Oprettede brødrene Jens Andreas og Laurits Peter Houmøller et nyt jernstøberi i Frederikshavn. 1883 The brothers Jens Andreas and Laurits Peter Houmøller established a new iron casting house in Frederikshavn. 1883 Die Brüder Jens Andreas und Laurits Peter Houmøller gründen eine neue Eisengießerei in Frederikshavn.

Brønden by fik sin begyndelse, da mejeriet i 1888 blev bygget, og et par år efter blev det første hus kørt dertil med et studeforspand. Det var Karen Mejling, som havde boet i bakkerne, hun rev sit hus ned, og byggede det selv op igen i nærheden af mejeriet. I nærheden lå også en kgl. privilegeret landevejskro ”Brønden Kro”, som senere var med til at give byen sit navn. Midt i byen findes et dejligt, grønt anlæg med en stor grillhytte og overnatningsmulighed i shelters. Byen har et meget aktivt foreningsliv. Skæve Stadion er med til at danne rammerne for idrætten, og Skæve Borgerforening bidrager til sammen-

64

holdet. Hver mandag eftermiddag er der klub for børn fra 4 år og opefter. Petanque er også kommet til Skæve, og der er mange aktive spillere. Skæve Amatørscene øver vinteren igennem og i marts opføres stykket. Skæve Venstre vælgerforening holder en årlig sommerfest for interesserede. Skæve Rideklub har undervisning på klubbens baner og afholder stævner, og Skæve Seniorklub samles til fælles hygge. Lokalhistoriker Jørgen Bruun Nielsen og Lene Bruun Larsen er i gang med en egnsbeskrivelse, som med billeder og tekst skal vise den dejlige natur og fortælle om det menneskeliv, som gennem generationer har formet denne egn og by.

Se mere på www.skaeveborgerforening.dk Fejborg Bakke Skævevej, 9532 Dybvad Fejborg Bakke ligger på Jyske Ås i kommunens vestligste ende. Området byder på mange vandreruter. Her er mange smukke naturoplevelser i et yderst kuperet terræn. Bakkerne har været beboet igennem historien, og der findes mange historier om nogle af beboerne. En af dem var Søren Rynke, som ligger begravet ved Skæve Kirke. Nymølle Bæk Nymøllevej, 9750 Østervrå Nymølle Bæk slynger sig smukt i bunden i bakkerne mellem Brønden og Østervrå. Landskabet er flot varieret, og om sommeren kan man finde mange blomstrende orkideer. Der findes flere vandrestier i området, hvoraf nogle går over bækken via gamle kvadrestensbroer, som fortæller om vikingetidens vandreveje her i bakkerne.


Hørby – gammel stationsby omgivet af store gårde Hørby har i dag ca. 475 indbyggere. Byen opstod som så mange andre landsbyer ved jernbanens indtog. I Hørby skete det med Sæbybanens åbning den 18. september 1899. Sæbybanen gik fra Nørresundby og videre til Frederikshavn. I 1913 blev Hørbybanen indviet. Den forbandt Hørby til det nordvestlige Vendsyssel med endestation i Hjørring. Hørby blev således et jernbaneknudepunkt på daværende tidspunkt. Sognet strækker sig fra Badskær i syd til Stenhøj i nord. Hørbylund Hovedgård nævntes første gang i 1319. Hørby kirke er også nævnt omkring år 1300. Her findes gravsten fra de første ejere af hovedgården. I syd ligger Haven Hovedgård fra år 1560, her er Badskær opstået omkring hovedgården. I 1909 blev Badskær Kirke indviet. Hørby ligger ved den dejlige Sæby Ådal. Af andre naturområder kan nævnes Harredalen ved gården Vester Hørby. I Hørby har man flere små virksomheder samt brugs, bager, sparekasse og café. Som de fleste

andre landsbyer kæmper vi mod overmagten fra de store butikscentre. Vi har en velfungerende skole, som er indskoling til Dybvad Skole. Vi har fra 0. - 3. klasse og en dejlig børnehave. I 2005 blev der lavet en legeplads lige ved skolen og et børnehus. Hørby har desuden en ungdomsklub for unge op til 18 år fra Dybvad og Hørby. Vi har også en idrætsforening med samarbejde med Dybvad og Flauenskjold i ungdomsrækkerne. Vi har en meget aktiv spejdergruppe og en pensionistforening. Desuden har vi en lokalhistorisk forening og en petanqueklub. I 1972 blev Hørby Efterskole oprettet. I dag har skolen ca. 140 elever og ca. 30 ansatte. Efterskolen er således den største arbejdsplads i byen. Skolen har i flere år haft kulturelle arrangementer, som byens borgere har kunnet deltage i, og skolen er absolut et aktiv for byen.

Du kan læse mere om byen på: www.hoerby-bynet.dk

På Hørby Efterskole kan du kombinere valgfagene inden for idræt, musik/drama med andre kreative tilbud. At Hørby Efterskole, you can combine elective courses in the fields of sports, music/drama and other creative subjects Die Internatschule Hørby Efterskole ermöglicht Jugendlichen die Kombination der Wahlfächer im Bereich Sport und Musik/Drama mit anderen kreativen Angeboten.

65


Klubhuset i Thorshøj The club house in Thorshøj Clubheim in Thorshøj

Thorshøj – med kulturværkstedet som samlingspunkt Thorshøj ligger ca. 15 km fra Sæby på landevejen mellem Hjørring og Sæby. Byen har en idrætsforening, hvor der sker mange aktiviteter i årets løb. Der er bl.a. en idrætsuge i løbet af sommeren med et stort ungdomsstævne i fodbold. I Thorshøj er der desuden en børnehave og fritidsordning. Børnehaven har netop certificeret sig til idrætsbørnehave med fokus på krop og bevægelse. Thorshøj har en aktiv borgerforening, hvor der igennem året laves arrangementer for byens borgere, bl.a. har vi hver sommer en grillfest. Det er også borgerforeningen, der sørger for at der bliver hængt julestjerner op til jul, og når der er konfirmationer hvert forår sørger borgerforeningen for en flot flagallé gennem byen.

Frederikshavn 1890-92 Kong Chr. IX nedlagde grundstenen til Frederikshavn Kirke, indviede den nye storhavn og satte jernbanen til Skagen i gang. 1890-92 King Chr. IX laid the foundation stone for Frederikshavn Church, inaugurated the new large harbour and started the railway to Skagen. 1890-92 Der Dänenkönig Christian IX. legte den Grundstein für die Pfarrkirche Frederikshavn, weihte den neuen Großhafen ein und nahm die Eisenbahn nach Skagen in Betrieb.

66

I Thorshøj har vi et spændende kulturværksted, der arrangerer Sjov Fredag for 0.-6. årgang. Kulturværkstedet står også som arrangør af forskellige foredrag. Borgerforeningen, idrætsforeningen, spejderne, kulturværkstedet og børnehaven har et godt samarbejde. De arrangerer hvert år en juleskovtur i december, hvor dagen starter med rundstykker i klubhuset. Efter rundstykkerne er det muligt at lave juledekorationer eller aflægge spejderne et besøg og deltage i deres aktiviteter. Før der serveres risengrød til middag, laver fritidshjemsbørnene skuespil. Efter skuespillet tager de, der har lyst, til Ormholt Skov for at finde julemanden. I Ormholt Skov er der mulighed for at købe pyntegrønt og finde det helt rigtige juletræ.

Østervrå - ved Jyske Ås ”Østervrå – ved Jyske Ås” var en gang byens slogan, og selv om der i tidens løb er kommet nye til, så har dette bidt sig fast i de flestes bevidsthed. Det er ikke uden grund, for byen ligger nærmest for foden af den jyske højderyg. Nogle siger, at den ligger i et hul, men de faste beboere betegner stedet som en oase. Et sted, hvor der er gode muligheder for at skabe sig en tryg tilværelse – ikke mindst set fra børnefamiliernes synspunkt. Geografisk er Østervrå gemt lidt væk i det sydvestlige hjørne af Frederikshavn kommune. Til gengæld er byen også porten mod vest med den centrale placering lige midt i Vendsyssel – et trafikknudepunkt med ca. 20 km til de fire store byer – Frederikshavn, Sæby, Hjørring og Brønderslev. Kendetegnende for Østervrå er, at en stor del af de mange aktiver, som byen kan byde på, er opstået, fordi der blandt byens og oplandets borgere har været og stadig er en vilje til at få ting til at ske. Det gælder byens idrætsanlæg – Østervrå Idræts- og Kulturcenter, som omfatter både sportshal, svømmehal og kulturhus. Et andet stort aktiv er en af kommunens største daginstitutioner – Bødkergården med over 200 børn fra vuggestue til børnehave, fritidshjem og -klub samt en integreret del med handicappede børn. Torslev Skole har også stor betydning med ca. 350 børn i to spor fra 0.- 9. klasse. Skolen har en separat indskolingsdel, hvor der køres med rullende skolestart. Byens anden skole er JerslevØstervrå Friskole, der drives af Adventkirken. I 2011 fik byen sit eget sundhedshus, hvor der foreløbig er læge, tandlæge og fodterapeut. Østervrå har et rigt forenings- og kirkeliv. Helt


naturligt er en del af foreningerne tæt knyttede til idrætsanlægget med forskellige sportsaktiviteter, gymnastik og motionscenter. Hele tre kirker – folkekirke, frikirke og adventkirke findes i byen, og til to af dem er der tilknyttet spejderkorps m.m. Der er gode muligheder for et godt friluftsliv i grønne områder både inden for og uden for bygrænsen.

Kunstneren Arne L. Hansen har udsmykket den genopbyggede kirke, og han kalder den totale udsmykning ”Vejene”. Udsmykningen i skibets loft hedder ”Arken”, og på loftet i koret ser man ”Hjulet” i form af livshjulet, hvor de liturgiske farver (hvid, rød, grøn, sort og violet) symboliserer livets tider og markerer kirkeårets skiftende karakter.

Handels- og erhvervslivet er fint sammensat med dagligvarebutikker, enkelte specialbutikker og flere selvstændige erhvervsdrivende. Byen har eget varmeværk, vandværk og bredbånd.

Altertavlen, som består af et stort kors med et smukt maleri af de fire årstider i hvert hjørne, leder tankerne hen på kunstnerens inspirationskilde: salmen ”I østen siger solen op”.

En gang om året samles store og små til en fælles rengøringsdag i Østervrå Alle aldersgrupper tager del i opgaven med at forskønne byens grønne områder.

I kirken findes et kostbart klenodie – et altersæt af sølv, som blev skænket af Kirkeministeriet ved indvielsen i 1901. Kalken er udført i 1716 af københavnermesteren Niels Johnsen og stammer fra den danske flåde. Efter et tyveri for en del år siden fandt graveren heldigvis nogle dage senere det uerstattelige altersølv i god behold i en plastikpose, der var stillet ved kirkegærdet. Herefter opbevares det under sikre former sammen med andre kostbarheder.

Østervrå Kirke Kirken blev indviet den 5. maj 1901. Den er opført på en granitsokkel i forenklet senromansk stil og er bygget af røde mursten med cementbånd. Det 16,7 m høje tårn mod vest er fra 1969. Den 21. november 1994 brændte kirken. En sindsforvirret ung mand, der led af ulykkelig kærlighed, var skyld i branden.

I Østervrå er der sammenhold - her gælder det rengøring af byen People stick together in Østervrå – here, they are cleaning the town Østervrå steht im Zeichen des Zusammenhalts - hier ist ”Frühjahrsputz” angesagt

67


Ormholt

Ormholt Nejsumvej 12, 9750 Østervrå Godt gemt inde i bakkerne ved Østervrå ligger den gamle herregård Ormholt. Herregården ligger smukt ved Voer Å – på skrænten i denne smukke ådal. Ormholt er en typisk repræsentant for vendsysselsk byggeskik. Sagnet siger, at hvis den orm, der udsmykker laden, fjernes, vil gården brænde ned.

I 1700-tallet var kirken meget fattig. Der kunne ikke ringes med kirkeklokkerne, for rebet var sparet væk! Det siges, at der i 1726 kun blev ringet ved begravelser, fordi afdødes pårørende medbragte et reb og dermed blev i stand til at ringe med klokken. I korets sydmur ses et hul på ca. 30 x 20 cm. Hullet har fald udefter og udmunder 65-95 cm over jorden. Det er uvist, hvilken funktion hullet har haft, men det kan måske have været et ”spedalskhedshul”, hvorigennem spedalske kunne modtage nadveren. I 1537 gav kongens skatkammermester en kvittering til provsten Henrich Gerckens for 51 lødige mark og 4½ lod sølv og tre tønder fulde af forgyldte kobbertavler. En kunsthistoriker har antaget, at kobbertavlerne er et alterfrontale (plader/tavler som dekorerer alterforsiden).

Langdysse Rampen Skævevej, 9750 Østervrå Ved Try ligger en af Danmarks længste langdysser. Den 122 meter lange stenalderdysse fortæller os om stenalderens gravskikke. Med placeringen ved Voer Å – ved siden af en gammel hulvej – kan man se, at mennesket siden tidernes morgen har passeret langdyssen. Måske har de tænkt: Hvem mon ligger begravet i højen? Langdyssen er stenalderens eksempel på datidens gravskik med benhuse, hvor man flyttede rundt på og opbevarede de jordiske rester af slægtens afdøde i et stort, fælles gravrum.

Frederikshavn 1898 Brødrene Houmøller omstiller produktionen til skibsmotorproduktion. Glødehovedmotoren blev hurtigt kendt under navnet Alpha. 1898 The Houmøller brothers convert their production to marine engine production. The hot-bulb engine quickly became known under the name Alpha. 1898 Gebr. Houmøller stellt die Produktion auf die Fertigung von Schiffsmotoren um. Der Glühkopfmotor wurde schnell unter dem Namen Alpha bekannt.

68

Torslev Kirke Torslev Kirke er beliggende østligst i sognet mindre end 1 km fra sognegrænsen og kun 1,7 km fra Hørby Kirke i nabosognet. Torslev Kirke består af et romansk kor og skib fra omkring år 1200-tallet. Vesttårnet er sengotisk stil. Det er opført i 1400-tallet og er 22,5 m højt. Det oprindelige våbenhus fra 1935 blev erstattet af et nyt i 1999. På grund af tårnets skrøbelighed blev de øverste fire alen (2,4 m) taget ned. Nordsiden forblev intakt, hvorimod de tre øvrige sider blev skalmuret med små mursten. På tårnets sydside kan man se årstallet 1852 – det år, hvor tårnet blev renoveret.

En forklaring på hvorfor provsten fik kvitteringen kan være at det var kirkeskat fra bispesædet i Børglum. Men forklaringen kan også være at Torslev Kirke havde et gyldent alter, fordi kirken var herredskirke for Skovbo Herred. Det er dog ikke noget, der endeligt kan fastslås. Det vides med sikkerhed, at Skovbo Herred har haft tingsted ved Tingbakken i Torslev Sogn. Det faktum kan begrunde kirkens udsmykning ud over det sædvanlige. Vi ved også, at Torslev Kirke og mange andre kirker i Vendsyssel i 1529 måtte afgive en klokke til kongen. Undtaget var Børglum Kirke. Den del af Torslev Kirkegård, der ligger nordvest for kirken, skal på den sorte døds tid have været brugt til pestkule, og den havde derfor fået et dårligt ry på sig som gravplads. Den sorte død var en pandemi af pest tilbage i 1300-tallet, og det siges, at mellem en tredjedel og halvdelen af Europas befolkning døde af denne sygdom.

ILDSJÆL

Hvilket gennemgående træk kendetegner Østervrå? Østervrå har gang på gang haft energi og vilje til at få både store og små projekter gennemført på trods af, at de har mødt modstand og krævet en del hårdt arbejde. Åse Bakland Assistent på Østervrå og Sæby Biblioteker


Klostertorvet Sæby Klostertorvet Sæby Marktplatz Klostertorvet Sæby

69


The pantry with beautiful landscapes and large fields

Præstbro Ældrecenter Præstbro Ældrecenter for seniors Seniorenzentrum Præstbro

– Præstbro, Dybvad, Brønden/Skæve, Hørby, Thorshøj and Østervrå. In this beautiful area with Jyske Ås, agriculture is the focal point of many families. The area has a long history, and thus, it contains many historical ancient monuments, for example from the Bronze Age. Østervrå is the largest town and has a wide selection of shops, a school, the library, churches and much more.

Præstbro – the town with the rich associational and outdoor life

Frederikshavn 1900 Den 1. april fik Frederikshavn sin lysstation med strøm på 150 volt, som byen klarede sig med indtil begyndelsen af 1950’erne. 1900 On the 1st of April, Frederikshavn had its power station, with 150 volt power, which was enough for this town until the beginning of the 1950s. 1900 Zum 1. April erhielt Frederikshavn ein eigenes, für 150 Volt Spannung ausgelegtes Beleuchtungs-Eltwerk, mit dessen Leistung die Stadt bis Anfang der 1950er Jahre auskam.

70

Præstbro is located only 3 km east of motorway exit 14 (exit to the manor Voergaard Slot). The town is located between Dybvad, Voerså, Flauenskjold and Agersted. South west of town, the stream Voer Å winds along as a particular landscape feature. From town, there is a nice view to the south over the nature area Jyske Ås. There are about 300 people living in Præstbro, which has a grocery shop and a few other shops as well as an inn. There are possibilities for public transport. The town has a municipal nursing home, houses for senior citizens and a library bus service. There are some craftsman companies, painters, carpenters, a joiner and a bricklayer company. The largest company is the machinery shop Præstbro Maskiner.

Præstbro belongs to the school district of Sensnæs school and to the parish Albæk-Lyngså. The town has municipal as well as private family day care. Præstbro has an extensive associational life, including the gymnastics and civic association Præstbro Gymnastik og Borgerforening, the junior club Præstbro Juniorklub, the senior club Præstbro Seniorklub, the petanque club Præstbro Petanque Klub, the local history association Lokalhistorisk Forening, the motorcycle club Præstbro MC Klub as well as the music association Landsbymusikanterne. In the town’s nature and sports park, there is a lovely playground, a multifield for various ball games, petanque pistes as well as shelters, cabins and a fire ring. The park is the setting of various events throughout the year. Projekt Voer Å rents out canoes, which you can sail from Skæve to Voerså or shorter distances, and you can spend the night in the nature and sports park.

Dybvad – a beautiful place at the edge of Jyske Ås Dybvad is located favorably between the motorway exits at Flauenskjold and Sæby south. The town has about 800 inhabitants and about


300 homes, and it is a well-functioning local community with an expanding business life. Dybvad has an extensive business life compared to its size. Thus, there are good shopping possibilities, industry and handicraft, for example the supermarket Dagli’Brugsen, shops with women’s and men’s wear, a kiosk with long hours and an inn. For the families with children in Dybvad, there is a municipal as well as a private family day care, a day care centre, after school care and not least a well-run school. The town is located at the edge of the nature area Jyske Ås, which means that the children grow up with nature as part of their everyday lives. At the edge of town, you will find the park Søparken. Around the lake, there are benches, where you can enjoy the view of the lake and the newly established club house. Each year, Midsummer’s Eve is celebrated at the lake, and Søparken is also the location of the annually recurring event “Open Air”. This music festival is held every year in the month of August and is solely based on volunteer labour. This event helps strengthen the town’s solidarity and social life. Associational life is prospering with a handball and football club, a tennis club and an athletics club. These associations are housed by the sports hall Dybvad Hallen. Furthermore, the town

has a trade association and a civic association, which are supported by the inhabitants of the town. If you are dreaming of settling down in Dybvad, it is a great place, where you can buy a house at a reasonable price. If you want to build something yourself, you can buy one of the municipal plots for single-family houses. The town has bus services several times a day to Frederikshavn as well as Aalborg. Dybvad has its own waterworks and a district heating plant that uses alternative fuel and offers very competitive prices. Basically, Dybvad has everything a family needs. We might be a small urban community, but at the same time, we are hard to get around. Come and see for yourself. Bronze Age burial mounds Bredmosevej 20, 9352 Dybvad At Bredmosevej, you will find a large number of burial mounds, which are all from the Bronze Age. They have a very beautiful, high location in the landscape. From these burial mounds, there is a great view of the hilly landscape of Vendsyssel. Towards the east, you can see the old branch of the fjord, which stretches all the way to Hørby. During the Bronze Age, you could go by ship all the way to Hørby.

Frederikshavn 1914 Henning Hansen, som var med til at udvikle den lille Alpha-motor, starter sin egen motorfabrik i Frederikshavn. 1914 Henning Hansen, who helped develop the small Alpha engine, starts his own engine works in Frederikshavn. 1914 Henning Hansen, der an der Entwicklung des kleinen Alpha-Motors beteiligt war, gründet ein eigenes Motorenwerk in Frederikshavn.

----------------------------------------------------------------- Leisure & Experiences Historical sight Art & Culture Musical injection Nature pearl Sand & Water Vantage point -----------------------------------------------------------------Søparken er et særdeles smukt åndehul i Dybvad Søparken is a very beautiful haven in Dybvad Der Seepark ist ein herrliches Erholungsgebiet in Dybvad

71


Bålpladsen i Brønden indbyder til fælles grillning En brønd markerer naturligvis indkørslen til Brønden/Skæve The fire place in Brønden is perfect for barbeque meet-ups Of course, a well marks the gateway to Brønden/Skæve Der Lagerfeuerplatz von Brønden lädt zum gemeinsamen Grillen ein Ein Brunnen markiert selbstverständlich den Ortseingang zu Brønden (”der Brunnen”)/Skæve

72

Brønden/Skæve - a town in nature This village is located at the edge of the nature area of the kame Jyske Ås. This amazing nature has many bicycle paths and walking paths with the possibility of staying overnight at nature plots. The bicycle path that is part of the route called Hærvejsruten goes through parts of Jyske Ås, such as Fejborg Bakke, Grevsmosen and Bollebakken. This trip provides an amazing view of all of Vendsyssel.

pulled by a team of steers. The owner was Karen Mejling, who had lived in the hills. She tore down her house and rebuilt it near the dairy. There was also a highway inn with royal privileges nearby, “Brønden Kro”, which was later used to name the town.

Through the ages, the most impassable part of the kame became home to many people who for various reasons could not be part of normal society. An event that made this region well-known far and wide was when 7 men from Skæve and Hellum decided to do something about the theft and violence themselves on a cold November night in 1841. These 7 men killed some criminals who had wreaked havoc and plundered the inhabitants of the area for several years. The murders took place in a small house on the heath Stagsted Hede. The house had become a gathering place for thieves from a large area. The small house is gone today, but there is a memorial stone in the location.

The town has a very active associational life. Skæve Stadium is used as the setting for sports activities, and the civic association Skæve Borgerforening contributes to solidarity. Every Monday afternoon, there is a club for children ages 4 and up. Petanque has also arrived in Skæve, and there are many active players. The amateur theatre group Skæve Amatørscene rehearses throughout the winter and performs its play in March. The constituency association Skæve Venstre has an annual summer party for anyone who is interested. The riding club Skæve Rideklub provides riding lessons on the club premises and holds riding competitions, and the members of the senior club Skæve Seniorklub gather for cosy togetherness.

The town of Brønden had its beginning when the dairy was built in 1888, and a few years later, the first house was driven there by a carriage

In the middle of town, there is a lovely, green space with a large barbecue cabin and the possibility of staying overnight in shelters.

The local historians Jørgen Bruun Nielsen and Lene Bruun Larsen are working on a description


of the region, which is to use pictures and text to show the lovely nature and describe the human life that has shaped this region and town through several generations. See more on www.skaeveborgerforening.dk

Fejborg Bakke Skævevej, 9532 Dybvad Fejborg Bakke is located in the nature area Jyske Ås at the west end of the municipality. This area has many hiking routes. Here, there are many nature experiences to be had in a very hilly terrain. These hills have been inhabited throughout history, and there are many stories about some of the inhabitants. One of them was Søren Rynke, who is buried at Skæve Church. The brook Nymølle Bæk Nymøllevej, 9750 Østervrå The brook Nymølle Bæk winds beautifully through the bottom of the hills between Brønden and Østervrå. The landscape is nicely varied, and during the summer, you can find many blooming orchids. There are many hiking paths through the area, of which some of them cross the brook through old ashlar bridges, reminiscent of the Viking Age walking paths through these hills.

Hørby – an old railway town surrounded by large farms Hørby currently has about 475 inhabitants. Like so many other villages, the town was established when the railway arrived. In Hørby, this took place through the opening of the railway section Sæbybanen on the 18th of September 1899. Sæbybanen stretched from Nørresundby to Frederikshavn. In 1913, the section Hørbybanen was opened. This connected Hørby to the north west of Vendsyssel, and the end station was Hjørring. Thus, Hørby became a railway hub at that time. The parish stretches from Badskær in the south to Stenhøj in the north. The large farm Hørbylund Hovedgård was mentioned for the first time in 1319. Hørby Church was also mentioned around the year 1300. Here, there are tombstones of the first owners of the large farm. In the south, you will find the farm Haven Hovedgård, which is from the year 1560. Around this large farm, Badskær emerged. In 1909, Badskær Church was consecrated. Hørby is located at the lovely nature area Sæby Ådal, and another nature area worth mentioning is Harredalen at the farm Vester Hørby. In Hørby, there are several small companies as well as a grocer’s, a bakery, a bank and a café. As most other villages, we are fighting against the predominance of large shopping malls.

Frederikshavn 1921-1940 Mange frederikshavnere tager til England for at fiske. Så mange, at Grimsby blev kaldt for lille Frederikshavn. 1921-1940 Many people from Frederikshavn go to England to fish. So many that Grimsby was called Little Frederikshavn. 1921-1940 Viele Frederikshavn-Bürger fahren nach England, um hier zu fischen, und zwar in derart großer Anzahl, dass sich für Grimsby der Beiname ”Klein-Frederikshavn” einbürgerte.

Frederikshavn 1936 Det år byggedes Europas mest moderne automobilfærge på Frederikshavn Værft. Den var den første færge, hvor bilerne kunne køre. 1936 This year, Europe’s most modern car ferry was built at the shipyard Frederikshavn Værft. This was the first ferry where the cars could drive. 1936 In diesem Jahr wurde die modernste Automobilfähre Europas an der Werft von Frederikshavn gebaut. Es handelte sich dabei um das erste Fährschiff, bei dem die Autos selbst an Bord des Schiffes fahren konnten.

We have a well-functioning school, which is a primary school that the children go to before switching to Dybvad School. We offer from reception class to 3rd grade and a nice day care centre. In 2005, a playground and a children’s house were established right at the school. Furthermore, Hørby has a youth club for older children up to the age of 18 from Dybvad and Hørby. We also have a sports club that cooperates with Dybvad and Flauenskjold about the youth divisions. We have a very active boy/girl scout association and an association for seniors. Furthermore, we have a local history association and a petanque club. The independent boarding school for lower secondary students Hørby Efterskole was established in 1972. Now, the school has about 140 students and about 30 employees. Thus, the boarding school is the largest workplace in town. For several years, the school has held cultural events open to the inhabitants of town, and the school is a large asset to the town. You can read more about the town on: www.hoerby-bynet.dk

73


Anlægget i Østervrå - Et åndehul for både børn og voksne The park in Østervrå - A breathing space for children and adults Die Anlage in Østervrå - eine grüne Lunge für Kinder und Erwachsene

Thorshøj – with the culture workshop as its gathering point Thorshøj is located about 15 km from Sæby on the highway between Hjørring and Sæby. The town has a sports club that arranges many events throughout the year. Among other things, there is a sports week during the summer with a large soccer youth competition. Thorshøj also has a day care centre and after school care. The day care centre has just been certified as a sports day care centre with focus on body and movement. Thorshøj has an active civic association, which holds events for the inhabitants of town throughout the year, such as a barbecue party every summer. The civic association also makes sure that the Christmas decorations are put up, and when there are confirmations, the civic association puts up flags along the street through town.

Frederikshavn 1939 Den 1.april blev bydelen Bangsbostrand og de østligste dele af Flade sogn inddraget under Frederikshavn købstad. 1939 On the 1st of April, the part of town called Bangsbostrand and the eastern parts of Flade parrish were included in the royal borough of Frederikshavn. 1939 Zum 1. April wurden der Ortsteil Bangsbostrand und die östlichsten Teile des Kirchspiels Flade in die Stadt Frederikshavn eingemeindet.

74

In Thorshøj, we have an interesting culture workshop, Kulturværkstedet, which arranges Fun Friday for children up to the 6th grade. The culture workshop also arranges various lectures. The civic association, the sports club, the girl/boy scouts, the culture workshop and the day care centre work well together. Each year in December, they arrange a Christmas outing, where the day starts with breakfast rolls in the club house. After breakfast, you can make your own Christmas decorations or visit the boy/girl scouts and participate in their activities. Before rice porridge is served as lunch, the children of the after school care facility perform a play. After the play, anyone who wants to can go to Ormholt Forest to find

Santa. At Ormholt Forest, there are plenty of possibilities for buying branches etc. for decorations and for finding the perfect Christmas tree.

Østervrå - at Jyske Ås “Østervrå – at Jyske Ås” used to be the slogan of the town, and even though new slogans have been used since then, this has stuck in the mind of most people. And there is a reason for this, as the town is practically at the foot of this Jutland ridge. Some say that the town is placed in a hole, but the permanent residents call it an oasis instead. A place where there are good possibilities for building a life in a safe environment – particularly for families with children. Geographically, Østervrå is hidden a bit in the south west corner of the municipality of Frederikshavn. On the other hand, the town is also a portal to the west with its central location right in the middle of Vendsyssel – a hub with about 20 km to the four major towns – Frederikshavn, Sæby, Hjørring and Brønderslev. It is characteristic of Østervrå that a large part of the many assets of the town have been established because people among the inhabitants of the town and the surrounding area have had and still have a will to make things happen. This applies to the sports facilities of the town – Østervrå Idræts- og Kulturcenter, which includes a sports hall, a public swimming pool and a cultural centre. Another major asset is one of the largest day care centres of the municipality – Bødkergården, which accommodates more than 200 children from nursery to day care age, after school care and


after school club as well as an integrated section with disabled children. Torslev School is also of great significance with about 350 children in two line from introduction class to 9th grade. The school has a separate introduction section, where flexible school start is offered. The other school of the town is the independent school Jerslev-Østervrå Friskole, which is run by the Advent Church. In 2011, the town got its own health care building, which so far houses doctor, dentist and podiatrist. Østervrå has an extensive associational and church life. It is natural for some of the associations to be closely connected to the sports facility with various sports activities, gymnastics and a fitness centre. The town has a total of three churches – a national church, a free church and an advent church, and two of them have an associated boy/girl scout association. There are good possibilities for great outdoor activities in green areas inside as well as outside the town limits. Trade and business life is nicely composed of grocery shops, a few speciality shops and several self-employed people. The town has its own heating plant, waterworks and broadband. Once a year, young and old gather for a joint cleaning day in Østervrå. All age groups take part in the task of beautifying the green areas of the town. Østervrå Church The church was consecrated on the 5th of May 1901. It has been constructed on a granite foot-

ing in simplified late romantic style and is made of red brick with cement bands. The 16.7 m tower towards the west is from 1969. On the 21st of November 1994, the church burned down. A mentally disturbed you man suffering from unrequited love caused the fire. The artist Arne L. Hansen has decorated the rebuilt church, and he calls the complete decoration “The Roads”. The decoration on the ceiling of the nave is called “The Ark”, and on the ceiling of the chancel, you can see “The Wheel” in the shape of the wheel of life, where the liturgical colours (white, red, green, black and violet) symbolise the times of life and mark the changing character of the church year. The altarpiece, which consists of a large cross with a beautiful painting of the four seasons in each corner, make you think of the source of inspiration of the artist: the psalm “I østen stiger solen op” (“The sun arises in the east”). There is a valuable treasure in the church – an altar set made of silver, which was donated by the Danish Ministry for Ecclesiastical Affairs at the consecration in 1901. The chalice was made in 1716 by the Copenhagen goldsmith Niels Johnsen and is derived from the Danish navy. After a theft some years ago, the gravedigger luckily found the irreplaceable altar silver a few days later in good condition in a plastic bag, which had been left at the church fence. After this, it has been kept in a secure place with other valuables.

Østervrå Kirke ligger lidt uden for byen og blev indviet i 1901. Tårnet er 16,7meter højt. Østervrå Church is situated outside town and was inaugurated in 1901 The tower is 16.7 metres high Die Pfarrkirche Østervrå liegt etwas außerhalb geschlossener Ortschaft und wurde 1901 eingeweiht. Der Turm ist 16,7 Meter hoch.

Frederikshavn 1940-45 Frederikshavn Havn fungerer som en vigtig tysk flådebase, og besættelsesmagten opfører mere end 300 anlæg i byen og dens nærmeste omegn. 1940-45 Frederikshavn harbour is used as an important German naval base, and the occupying power constructs more than 300 buildings in the town and the closest surroundings. 1940-45 Der Hafen von Frederikshavn dient als wichtiger deutscher Flottenstützpunkt, und die Besatzungsmacht lässt mehr als 300 Anlagen in der Stadt und im Umland bauen.

75


Torslev Kirke uden for Thorshøj er opført i 1200 tallet, og tårnet er tilbygget i 1400 tallet. Torslev Church outside Thorshøj was built in the 1200s and the tower was built-on in the 1400s Die Pfarrkirche Torslev vor Thorshøj wurde im 13. Jahrhundert erbaut, wobei der Turm als Anbau im 15. Jahrhundert errichtet wurde.

Frederikshavn 1950 En større udvidelse af Frederikshavn Havn med NATO flådehavn og fiskerihavn bliver vedtaget på et hemmeligt ministermøde i Frederikshavn. Frederikshavn bliver førende på isområdet. Der indrettes en isautomat i forbindelse med byens isværk. Her kan man for en mindre sum trække en isklump til et af de gamle zinkkøleskabe. 1950 A major expansion of Frederikshavn harbour with NATO naval harbour and fishing harbour is decided at a secret minister meeting in Frederikshavn. Frederikshavn becomes leading in the ice area. An ice machine is set up in connection with the town’s ice works. Here, you can buy a lump of ice for one of the old zinc refrigerators for a small amount of money. 1950 Eine größere Erweiterung des Hafens von Frederikshavn um einen NATO-Marinehafen und einen Fischereihafen wird auf einer geheimen Ministersitzung in Frederikshavn beschlossen. Frederikshavn nimmt beim Eis eine führende Rolle ein. Im Zusammenhang mit dem städtischen Eiswerk kommt es zur Einrichtung eines Eisspenders. Gegen einen geringen Betrag kann man sich hier einen Eisklumpen für den Einsatz in einem der alten Zinkkühlschränke holen.

76

Ormholt Nejsumvej 12, 9750 Østervrå Hidden away deep in the hills at Østervrå, you will find the old manor Ormholt. The manor has a beautiful location right at the stream Voer Å – on a slope in this beautiful valley. Ormholt is a typical representative of Vendsyssel architectural style. Legend has it that if the worm decorating the barn is removed, the farm will burn down. The dolmen ramp Skævevej, 9750 Østervrå At Try, you will find one of Denmark’s longest long dolmens. The 122 m Stone Age dolmen

tells us about the burial customs of the Stone Age. Based on the location at the stream Voer Å – next to an old hollow road – you can see that people have been passing the long dolmen for a very long time. Maybe they have been thinking: I wonder who is buried in the mound? The long dolmen is the Stone Age’s example of that time’s burial customs with bone houses, where you moved around and stored the earthly remains of the family’s deceased in a large, joint tomb. Torslev Church Torslev Church is located in the east of the parish, less than one km from the parish border and only 1.7 km from Hørby Church in the neighbouring parish. Torslev Church consists of a Romanesque chancel and nave from around the year 1200. The western tower is in late Gothic style. It was built in the 1400s and is 22.5 m tall. The original church porch from 1935 was replaced by a new one in 1999. Due to the fragility of the tower, the top 2.4 m were taken down. The north side remained intact, whereas the three other sides were provided with facing consisting of small bricks. On the south side of the tower, you can read the year 1852 – the year when the tower was renovated.

In the 1700s, the church was very poor. They could not ring the church bells, because they did not have money for rope! It is claimed that in 1726, the church bells were only rung in connection with funerals, as the relatives of the deceased brought rope and were therefore able to ring the bells. In the south wall of the chancel, there is a hole of about 30 x 20 cm. The hole has an outward drop and ends 65-95 cm above ground. The function of the hole is unclear, but it might have been a “leprosy hole”, through which lepers could receive communion. In 1537, the King’s treasurer gave a receipt to the rural dean Henrich Gerckens for 51 genuine marks and 4½ pieces of silver and three barrels filled with gilded copper tablets. An art historian has assumed that the copper tablets are an altarpiece (plates/tablets that decorate the front of the altar). An explanation to why the rural dean was given the receipt could be that it was church tax from the diocese in Børglum. But the explanation could also be that Torslev Church had a golden altar, because the church was the district church of the district of Skovbo. However, this cannot be determined for certain. However, it is a fact that the district of Skovbo has had its thingstead at Tingbakken in the parish of Torslev. That may be the reason why the church is decorated beyond the usual. We also know that Torslev Church and many other churches in Vendsyssel had to give a bell to the King in 1529. One exception was Børglum Church. The part of Torslev cemetery that is located to the north west of the church is supposed to have been used as a plague pit in the time of The Black Death, and therefore it got a bad reputation as a burial site. The Black Death was a pandemic of plague back in the 1300s, and it is said that between one third and one half of the population of Europe died from this disease.

I nitiator

What is the main characteristic of Østervrå? Time and time again, Østervrå has had the energy and will to ensure the completion of large as well as small projects, even when the projects have met resistance and required a lot of hard work. Åse Bakland Assistent at Østervrå and Sæby Libraries


Voerså med fuglereservatet Steensnæs ligger på nordsiden af å udmundingen. Marsken ved lystbådehavnen bruges af lystfiskere til ormegravning, og det er et yndet sted for ravsamlere Voerså and the bird reserve Steensnæs are situated on the north side of the river mouth The marsh near the marina is used for digging up worms by the anglers, and it is further a popular place to look for amber Voerså mit dem Vogelreservat Stensnæs liegt auf der Nordseite der Bachmündung. Die Marsch am Sportboothafen wird von Anglern fürs Würmergraben genutzt, so wie es sich um einen beliebten Treffpunkt für Bernsteinsucher handelt.

77


Die Speisekammer mit schönen Landschaften und großen Feldern Frederikshavn 1960 FFI fodbold drønede frem og ender i 1960 i første division, takket være bl.a. frederikshavnerdrengen Harald Nielsen. 1960 The soccer club FFI fodbold experienced progress and ended up in the first division in 1960, thanks to the Frederikshavn native Harald Nielsen, among others. 1960 Für die Kicker des Sportvereins FFI geht es rasant nach oben: Dieses Jahr gelingt ihnen der Aufstieg in die dänische Landesliga, wobei als größter Star Harald Nielsen galt

– Præstbro, Dybvad, Brønden/Skæve, Hørby, Thorshøj und Østervrå In diesem schönen Gebiet am Höhenrücken Jyske Ås gilt die Landwirtschaft als Dreh- und Angelpunkt für viele Familien. Die Geschichte des Gebiets reicht weit zurück. Somit gibt es viele vorzeitliche Bodendenkmäler aus u.a. der Bronzezeit. Østervrå ist der größte Ort und verfügt über eine breitgefächerte Angebotspalette mit Läden, Schule, Bücherei, Kirchen u.v.a.m.

Præstbro – Dorf mit reichhaltigen Vereins- und Outdoor-Angeboten Præstbro liegt nur 3 km östlich der Autobahnausfahrt 14 (Ausfahrt nach Schloss Voergaard). Der Ort liegt mitten zwischen Dybvad, Voerså, Flauenskjold und Agersted. Südwestlich der Ortschaft windet sich der Bach Voer Å als eine besondere landschaftliche Eigenart. Vom Ort aus gibt es einen herrlichen Ausblick Richtung Süden auf den Höhenrücken Jyske Ås. Præstbro zählt knapp 300 Einwohner, wobei das Dorf einen Lebensmittelladen und einzelne andere Läden sowie einen Gasthof hat. Es besteht ÖPNV- Anschluss. Im Ort gibt es ein kommunales Pflegeheim, Seniorenwohnungen und Fahrbücherei. Einige Handwerker, und zwar Maler-,

Forretningslivet i Dybvad byder b.la. på herretøj, brudeudstyr og systue. The retail business in Dybvad includes men’s wear, bridal fashion and a sewing room. Die Palette des Geschäftslebens von Dybvad umfasst u.a. Herrenoberbekleidungsladen, Brautbedarfgeschäft und Nähstube.

----------------------------------------------------------------- Freizeit & Erlebnisse Historische Sehenswürdigkeit Kunst & Kultur Musikalische Spritze Naturperle Sand & Wasser Aussichtspunkt ------------------------------------------------------------------

78

Zimmerer-, Schreiner- und Maurerbetriebe, haben sich hier angesiedelt. Das größte Unternehmen ist Præstbro Maskiner. Præstbro gehört dem Schulbezirk der StensnæsSchule und dem Kirchspiel Albæk-Lyngså an. Das Dorf weist sowohl kommunale als auch private Tagesbetreuungsangebote auf. In Præstbro gibt es ein dynamisches Vereinsleben, u.a. den Turn- und Bürgerverein Præstbro Gymnastik og Borgerforening, die Junioren- bzw. Seniorentreffs Præstbro Juniorklub und Præstbro Seniorklub, den Pétanqueclub Præstbro Petanque Klub, den Verein für Ortsgeschichte, Præstbro MC Klub sowie Landsbymusikanterne (Dorfmusikanten). Der örtliche Natur- und Sportpark verfügt über einen herrlichen Spielplatz, Mehrzweckplatz für verschiedene Ballspiele, Pétanqueplätze sowie Shelter, Hütten und Lagerfeuerplatz. Der Park gibt im Jahresablauf den Rahmen für mehrere verschiedene Veranstaltungen ab. Projekt Voer Å bietet Kanuverleih an, sodass man den Bach von Skæve bis Voerså oder auf einer kürzeren Strecke befahren kann, wobei der Naturund Sportpark als Unterkunft dient.


Dybvad – schön gelegen am Rande des Höhenrückens Jyske Ås Dybvad liegt als kleine Oase zwischen den Autobahnausfahrten bei Flauenskjold und Sæby Syd. Das Dorf hat ca. 800 Einwohner und ca. 300 Haushalte und gilt als gut funktionierendes Gemeinwesen mit einer dynamischen Wirtschaft.

Dem Vereinsleben geht es glänzend mit Clubs für Ballspiele, Tennis und Leichtathletik. Diese Vereine tragen ihre Aktivitäten in der Halle Dybvad Hallen aus. Vor Ort gibt es ferner einen Handelsverein und einen Bürgerverein, der großen Zuspruch findet.

Dybvad hat gemessen an der Größe des Dorfs viele Betriebe. Es gibt somit Industrie- und Handwerksbetriebe sowie gute Einzelhandelsbetriebe, u.a. den Konsumladen Dagli’Brugsen, Geschäfte für Damen- und Herrenbekleidung, durchgehend geöffneten Kiosk und Gasthof.

Träumt man davon, sich in Dybvad anzusiedeln, kann man an diesem attraktiven Ort ein Haus günstig erwerben. Falls man ein eigenes Häusle bauen möchte, kann man ein im Besitz der Gemeinde befindliches Grundstück hierfür erwerben. Von hier aus gibt es täglich mehrere Busverbindungen nach Frederikshavn und Aalborg.

Familien mit Kindern bietet Dybvad Tagesmütter in kommunaler und privater Regie, Kita, schulische Ganztagsbetreuung und nicht zuletzt eine gut funktionierende Schule.

Dybvad hat ein eigenes Wasserwerk und Fernheizwerk, das mit nachhaltigen Brennstoffen betrieben wird und vom Preis her als sehr wettbewerbsfähig gilt.

Der Ort liegt am Rande des Höhenrückens Jyske Ås, sodass die Kinder mit der Natur als Teil des Alltags aufwachsen. Am Ortsrand liegt der Park Søparken. Um den hier vorhandenen See herum sind Bänke aufgestellt worden, damit man von hier aus den Ausblick auf den See und das vor kurzem erbaute Vereinshaus genießen kann. Jedes Jahr findet hier am Seeufer zum Mittsommer eine Johannisfeuer-Party statt, sowie Søparken den Rahmen für das jährlich wiederkehrende Event ”Open Air” bildet. Dieses Musikfestival geht jeweils jährlich im August über die Bühne, wobei die Veranstaltung ausschließlich auf ehrenamtlicher Tätigkeit basiert. Das Ereignis trägt zur Verstärkung des Zusammenhalts und des geselligen Lebens vor Ort bei.

Dybvad hat fast alles, was eine Familie braucht. Wir sind zwar ein kleines Gemeinwesen, dabei aber gleichzeitig irgendwie unumgänglich. Schauen Sie mal vorbei! Bronzezeitliche Grabhügel Bredmosevej 20, 9352 Dybvad An der Straße Bredmosevej befindet eine größere Anzahl von Grabhügeln, die ausnahmslos aus der Bronzezeit stammen. Hoch gelegen in der Landschaft haben sie eine sehr schöne Lage. Von den Hügeln aus gibt es einen herrlichen Ausblick auf die Hügellandschaft von Vendsyssel. Gegen Osten ist der ehemalige Fördearm, der ins Landesinnere bis Hørby reichte, noch zu erkennen. In der Bronzezeit war Hørby mit dem Schiff zu erreichen.

Gravhøje ved Bredmosevej i Hørby The barrows near Bredmosevej in Hørby Grabhügel bei Bredmosevej in Hørby

Frederikshavn 1962 Sæbybanen nedlægges. Flådestation Frederikshavn indvies den 2. oktober. Frederikshavn fik en egentlig spritrute til ”Forbudssverige”. Cloostårnet bliver indviet. 1962 The Sæby railway is closed. Naval Station Frederikshavn is inaugurated on the 2nd of October. Frederikshavn had an actual liquer route to ”Prohibition Sweden”. The Cloos tower is inaugurated. 1975 The almost 300 years old tower Krudttårn was moved 270 metres to its current location. 1962 Es kommt zur Stilllegung der Bahnstrecke nach Sæby. Am 2. Oktober wird die Marinestation Frederikshavn eingeweiht. Frederikshavn bekam einen eigentlichen Liniendienst für Einkaufstouristen aus Schweden, zumal die Schweden Alkohol billiger und ohne Beschränkungen in Dänemark kaufen konnten. Der Cloos-Turm wird eingeweiht

79


Gammel kvadrestensbroer fra Vikingetiden sikre passagen over Nymølle bæk. Old ashlar bridges from the Viking Age make way over Nymølle creek Dank alter Quaderbrücken aus der Wikingerzeit lässt sich der Bach von Nymølle trockenen Fußes überqueren.

Brønden/Skæve - in Natur eingebettetes Dorf Das Dorf liegt am Rand des Höhenrückens Jyske Ås. In dieser herrlichen Natur gibt es viele Radund Fußwanderwege mit Übernachtungsmöglichkeiten auf Naturlagerplätzen. Die Fahrradroute, Teil der Heerwegroute (Hærvejsruten), verläuft durch Teile von Jyske Ås, u.a. Fejborg Bakke, Grevsmosen und Bollebakken. Diese Strecke bietet einen herrlichen Ausblick auf den ganzen Landesteil Vendsyssel.

Frederikshavn 1975 Det knap 300 år gamle Krudttårn blev flyttet 270 meter til tårnets nuværende placering. 1975 The almost 300 years old tower Krudttårn was moved 270 metres to its current location. 1975 Der knapp 300 Jahre alte Pulverturm wurde um über 270 Meter zum gegenwärtigen Standort des Turms verlegt.

Frederikshavn 2007 Sæby, Frederikshavn og Skagen kommuner bliver sammenlagt under navnet Frederikshavn Kommune i forbindelse med kommunalreformen.

80

Das weglose Gebiet des Höhenrückens galt seit jeher als Zufluchtsort für Menschen, die aus irgendwelchen Grunden nicht den Anschluss an das bürgerliche Leben fanden. Ein Ereignis, das die Gegend in weiten Kreisen bekannt machte, fand in einer kalten Novembernacht im Jahre 1841 statt, als sich sieben Männer aus Skæve und Hellum wegen begangener Diebstähle und Gewalttaten auf einen Rachefeldzug begaben. Die sieben Männer töteten einige Verbrecher, die mehrere Jahre lang zum Nachteil der Einheimischen vor Ort übel gehaust und geplündert hatten. Tatort der Ermordung war eine Kate im Heidegebiet Stagsted Hede. Die Kate diente als Treffpunkt für Diebe aus einer großflächigen Umgebung. Die Kate gibt es heute nicht mehr, am Ort steht aber ein Gedenkstein.

2007 The municipalities of Sæby, Frederikshavn and Skagen are consolidated into one municipality under the name Municipality of Frederikshavn in connection with the municipality reform.

Die Ortschaft Brønden entstand, als die Molkerei 1888 erbaut wurde. Ein paar Jahre danach wurde das erste Haus mit einem Bullengespann hierher verfrachtet. Karen Mejling, die im Hügelgebiet gewohnt hatte, riss ihr Häuschen ab und baute es selbst in der Nähe der Molkerei wieder auf. In der Nähe lag auch ein Kgl. Privilegierter Gasthof an der Landstraße ”Brønden Kro”, nach dem die Ortschaft später benannt werden sollte.

2007 Die Gemeinden Sæby, Frederikshavn und Skagen werden im Zuge der Gebietsreform unter dem Namen Gemeinde Frederikshavn zusammengelegt.

Im Ortskern gibt es eine herrliche Grünfläche mit einer großen Grillhütte und Shelter als Übernachtungsmöglichkeit.

Der Ort kann sich mit einem sehr aktiven Vereinsleben brüsten. Der Sportplatz von Skæve bildet den Rahmen um den Sport, während der Bürgerverein Skæve zum Zusammenhalt beiträgt. Am Montagnachmittag gibt es einen Club für Kinder ab vier Jahren. Pétanque hat auch Skæve erreicht, zumal es viele aktive Spieler gibt. Die Laienbühne Skæve Amatørscene übt den ganzen Winter hindurch, damit ihre Vorstellung im März über die Bühne gehen kann. Der Ortsverein der Liberalen Partei lässt eine jährliche Sommerparty für Interessierte steigen. Der Reitverein Skæve bietet Unterricht auf den Bahnen des Vereins und richtet Meetings aus, während für die Senioren der Verein Skæve Seniorklub als Treffpunkt für gemütliches Beisammensein gilt. Die Ortsgeschichtsforscher Jørgen Bruun Nielsen und Lene Bruun Larsen befassen sich mit der Erstellung einer Heimatchronik, die durch Text und Bilder die herrliche Natur zeigen und über die Menschen berichten soll, die über Generationen hinweg diese Gegend und diese Ortschaft geprägt haben. Zusätzliche Infos unter www.skaeveborgerforening.dk

Hügelgebiet Fejborg Bakke Skævevej, 9532 Dybvad Das Hügelgebiet Fejborg Bakke liegt am Höhenrücken Jyske Ås ganz im Westen der Gemeinde. Im Gebiet sind viele Wanderpfade vorhanden. Hier eröffnen sich viele schöne Naturerlebnisse in einem stark welligen Gelände. Die Hügel sind im Laufe der Geschichte besiedelt gewesen, und es gibt viele Geschichten über einige der hiesigen Bewohner. Zu ihnen gehörte Søren Rynke, der bei der Pfarrkirche Skæve seine letzte Ruhestätte gefunden hat.


Bach Nymølle Bæk Nymøllevej, 9750 Østervrå Der Bach Nymølle Bæk schlängelt sich schön am Fuß der zwischen Brønden und Østervrå gelegenen Hügel. Die herrliche Landschaft ist sehr abwechslungsreich, zumal im Sommer viele blühende Orchideen zu finden sind. Es gibt mehrere Wanderpfade vor Ort, von denen einige über den Bach auf alten Quaderbrücken geführt worden sind, was auf den Verlauf der wikingerzeitlichen Wanderwege in diesem Hügelgebiet schließen lässt.

Hørby – von großen Ländereien umgebenes Dorf Hørby hat heute ca. 475 Einwohner. Das Dorf entstand wie viele andere Ortschaften auch im Zuge des Ausbaus des Eisenbahnnetzes. In Hørby erfolgte dies nach der Eröffnung der Eisenbahnstrecke nach Sæby am 18. September 1899. Diese Bahnstrecke verlief von Nørresundby über Sæby und weiter nach Frederikshavn. 1913 wurde die Bahnstrecke ”Hørbybanen” eingeweiht, die Hørby mit dem nordwestlichen Vendsyssel mit Hjørring als Endbahnhof verband. Hørby galt somit damals als Eisenbahnknotenpunkt. Das Kirchspiel erstreckt sich von Badskær im Süden bis Stenhøj im Norden. Der Gutshof Hørbylund Hovedgård wurde erstmals 1319 erwähnt. Die Pfarrkirche Hørby wurde auch um das Jahr 1300 herum erwähnt. Hier gibt es die Grabsteine der ersten Eigentümer des Gutshofs. Im Süden liegt der Gutshof Haven Hovedgård aus dem Jahre 1560. Das Dorf Badskær ist im Umfeld des Gutshofs entstanden. 1909 wurde die Pfarrkirche Badskær eingeweiht.

Hørby ist am herrlichen Tal des Bachs Sæby Å gelegen. Zu anderen erwähnenswerten Naturgebieten gehört das Tal am Hof Vester Hørby. In Hørby gibt es mehrere Kleinbetriebe sowie Konsumladen, Bäcker, Sparkasse und Café. Wie die meisten anderen Dörfer kämpfen wir gegen die geballte Übermacht der großen Fachmarktzentren. Wir haben eine gut funktionierende Schule, die als Einschulungsabteilung der Schule Dybvad mit Klassen bis zur 3. Klassenstufe dient, und eine attraktive Kita. 2005 wurden direkt an der Schule ein Spielplatz sowie ein Kinderhaus errichtet. Hørby verfügt ferner über ein Jugendzentrum für Jugendliche bis 18 Jahre aus Dybvad und Hørby. Ebenfalls gibt es einen Sportverein, der beim Nachwuchs eine Spielgemeinschaft mit Dybvad og Flauenskjold bildet. Wir haben eine rundum dynamische Pfadfindergruppe und einen Seniorenverein. Ferner gibt einen Verein für Ortsgeschichte und einen Pétanqueclub. 1972 wurde die Internatschule Hørby Efterskole gegründet. Heute hat die Schüle ca. 140 Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren und ca. 30 Mitarbeiter. Die Schule ist somit der größte Arbeitsplatz vor Ort. Seit einigen Jahren richtet die Internatschule kulturelle Veranstaltungen aus, an denen auch die Bürger des Orts teilnehmen können, sodass es sich hier um eine große Attraktion der Ortschaft handelt. Zusätzliche Infos zum Ort finden Sie unter: www.hoerby-bynet.dk

På Hørby Efterskole siger vi ’Se mig som jeg er og vis mig, hvem jeg kan blive’ At Hørby Efterskole, we say ’See me as I am, and show me what I can become’ Als Losung von Hørby Efterskole gilt: ’Siehe mich so, wie ich bin, und zeige mir, wer ich werden kann’

81


Thorshøj – mit der Kulturwerkstatt als Treffpunkt Skagen 1100-tallet Thorkild Skarpæ fik græsningsret ved Skagen for sine heste. The 1100s Thorkild Skarpæ was given the right to let his horses graze at Skagen. 12. Jahrhundert Thorkild Skarpæ erhielt das Weiderecht bei Skagen für seine Pferde.

Thorshøj liegt ca. 15 km von Sæby entfernt an der Landstraße zwischen Hjørring und Sæby. Der Ort hat einen Sportverein, der im Laufe des Jahres viele Aktivitäten veranstaltet. U.a. geht im Sommer eine Sportwoche mit u.a. einem großen Fußballturnier für Nachwuchsspieler über die Bühne. In Thorshøj gibt es ferner eine Kita und Freizeitbetreuung. Die Kita hat sich soeben als Sportkita mit Körper und Bewegung als Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zertifizieren lassen. Thorshøj hat einen aktiven Bürgerverein, der im Jahresablauf Veranstaltungen für die Bürger des Dorfs ausrichtet, z.B. eine Grillparty im Sommer. Der Bürgerverein sorgt auch dafür, dass zur Adventszeit Weihnachtssterne aufgehängt werden, sowie der Verein jedes Frühjahr, wenn es Konfirmationsfeiern gibt, eine tolle Flaggenallee im Ortskern vorsieht.

En kold novembernat i 1841 gjorde 7 mænd fra Skæve og Hellum op med tyveri og voldsuvæsen. De 7 mænd dræbte forbrydere, der gennem flere år havde huseret og plyndret egnens befolkning. Mordene fandt sted i et lille hus på Stagsted Hede. Huset var blevet samlingssted for tyveknægte fra et stort område. Det lille hus er i dag væk, men der står en mindesten på stedet. A cold November night in 1841, seven men from Skæve and Hellum made an end to theft and violence. These seven men killed criminals, who had peddled and plundered people in the area. The killings took place in a small house on Stagsted Hede. The house was a gathering place for thieves from a large area. Today, the small house is gone, but a memorial stone is placed here. In einer kalten Novembernacht des Jahres 1841 rechneten sieben Männer aus Skæve und Hellum mit begangenen Diebstählen und Gewaltexzessen ab. Die sieben Männer töteten Ganoven, die mehrere Jahre lang zum Nachteil der Einheimischen vor Ort übel gehaust und geplündert hatten. Die Morde fanden in einer Kate auf der Heide von Stagsted statt, die als Treffpunkt für Diebsgesindel diente, das sein Unwesen weiträumig trieb. Die Kate gibt es nicht mehr, am Tatort steht aber ein Gedenkstein.

82

nen diejenigen, die noch Lust haben, zum Wald Ormholt Skov fahren, um den Weihnachtsmann ausfindig zu machen. In Ormholt Skov kann man Ziergrün kaufen und den ganz richtigen Christbaum auswählen.

Østervrå - am Höhenrücken Jyske Ås ”Østervrå – am Höhenrücken Jyske Ås” galt einmal als Motto der Ortschaft, und obwohl im Laufe der Zeit weitere Sprüche geprägt worden sind, kommen diese Worte den meisten Leuten in den Sinn, und zwar nicht ohne Grund, denn der Ort liegt fast am Fuß des jütländischen Höhenrückens. Einige sind der Auffassung, dass der Ort in einem Loch liegt, während die Einmischen von einer Oase reden. Hier bestehen gute Möglichkeiten dafür, ein geborgenes Dasein aufzubauen – nicht zuletzt für Familien mit Kindern.

In Thorshøj gibt es eine attraktive Kulturwerkstatt, die amüsante Freitags-Events (Sjov Fredag) für Schüler bis zum 6. Jahrgang veranstaltet. Die Kulturwerkstatt richtet ferner verschiedene Vorträge aus.

In der Gemeinde Frederikshavn liegt Østervrå im südwestlichen Zipfel der Gemeinde. Dafür gilt die Ortschaft aber als Tor zum Westen aufgrund des verkehrsgünstigen Standorts gerade mitten in Vendsyssel – quasi als Drehscheibe des Verkehrs in ca. 20 km Entfernung von den vier großen Städten, und zwar Frederikshavn, Sæby, Hjørring und Brønderslev.

Der Bürgerverein, der Sportverein, die Pfadfinder, die Kulturwerkstatt und die Kita arbeiten gut zusammen. Als jährliche Gemeinschaftsveranstaltung bieten sie im Dezember den Adventsausflug ins Grüne an: Morgens gibt es Brötchen im Clubheim, und danach kann man Weihnachtsschmuck basteln oder sich zu den Pfadfindern gesellen und an ihren Aktivitäten teilnehmen. Ehe als Mittagsessen Reisbrei serviert wird, führen die Kita-Kinder ein Schauspiel auf. Nachdem das Schauspiel über die Bühne gegangen ist, kön-

Als Kennzeichen für Østervrå gilt, dass ein Großteil der vielen Einrichtungen, die der Ort zu bieten hat, dem aktiven Gestaltungswillen der Bürger der Ortschaft und des Umlands zu verdanken ist. Das ist bei der örtlichen Sportanlage – Østervrå Idræts- og Kulturcenter – der Fall, die Sporthalle, Schwimmbad und Kulturhaus umfasst. Eine weitere Attraktion stellt eine Kita dar, die zu den größten derartigen Einrichtungen der Gemeinde gehört: Bødkergården mit über 200 Kindern von der Kinderkrippe bis zur Kita mit


Hort und Jugendzentrum nebst einer integrierten Einrichtung für behinderte Kinder. Die Schule Torslev mit ca. 350 Schülern in zwei Parallelklassen von der Einschulung bis zur 9. Klasse fällt ebenfalls ins Gewicht. Die Schule hat einen getrennten Einschulungsteil, der mit maßgeschneiderten, beweglichen Einschulungsterminen betrieben wird. Die zweite Schule vor Ort ist die Privatschule Jerslev-Østervrå Friskole, die sich in Trägerschaft der Adventistengemeinde befindet. 2011 bekam die Ortschaft ein eigenes Gesundheitszentrum, in dem es vorläufig Arzt- und Zahnarztpraxis sowie eine Fußtherapieklinik gibt. Østervrå bietet ein reichhaltiges Vereins- und Gemeindeleben. Selbstverständlich weisen viele Vereine einen engen Bezug zur Sportanlage mit verschiedenen Sportarten, Turnhalle und Fitnesscenter auf. Stolze drei Kirchengemeinden – die Volkskirche, eine Freikirche und eine Adventistengemeinde - sind im Ort vertreten, wobei zwei von ihnen über angeschlossene Pfadfindergruppen usw. verfügen. Sowohl im Ortskern als auch im Umland gibt es herrliche Naherholungsgebiete. Handel und Gewerbe sind optimal strukturiert mit Lebensmittelläden, einzelnen Fachgeschäften und mehreren gewerbetreibenden Selbstständigen. Die Ortschaft verfügt über eigenes Heiz- und Wasserwerk sowie Breitbandanschluss. In Østervrå macht man einmal jährlich gemeinsam ”Frühjahrsputz”. Alle Altersgruppen bringen sich voll ins Vorhaben ein, um die Grünflächen der Ortschaft auf Vordermann zu bringen. Pfarrkirche Østervrå Die Kirche wurde am 5. Mai 1901 eingeweiht. Sie wurde auf einem Granitsockel in vereinfachtem spätromanischem Stil mit roten Ziegeln mit Zementband erbaut. Der 16,7 m hohe, dem Westen zugewandte Turm stammt aus dem Jahre 1969. Am 21. November 1994 brannte die Kirche nieder. Ein geistig umnachteter junger Mann, der von Lie-besqual befallen war, hatte das Feuer gelegt. Der Künstler Arne L. Hansen hat die wiederaufgebaute Kirche ausgeschmückt, wobei er die gesamte Ausschmückung ”Vejene” (die Wege) nennt. Die an der Decke des Schiffs vorhandene Ausschmückung heißt ”Arken” (die Arche), und an der Decke des Chors ist ”Hjulet” (das Rad) in Form des Lebensrads zu sehen, dessen liturgische Farben (Weiß, Rot, Grün, Schwarz und Violett) die Zeiten des Lebens symbolisieren und den Wechsel des Kirchenjahres kennzeichnen. Die Altartafel, die aus einem großen Kreuz mit schönen Gemälden der vier Jahreszeiten an den Ecken besteht, lenkt die Gedanken auf die Inspirationsquelle des Künstlers hin, und zwar das

dänische Kirchenlied ”I østen siger solen op” (Im Osten geht die Sonne auf). In der Kirche gibt es ein köstliches Kleinod: einen silbernen Altarsatz, den das dänische Kirchenministerium anlässlich der 1901 stattgefundenen Einweihung schenkte. Dieser Kelch wurde 1716 vom Kopenhagener Meister Niels Johnsen erstellt und stammt von der dänischen Flotte. Nach einem Diebstahl vor einigen Jahren fand der Küster zum Glück einige Tage später das unersetzliche Altarsilber wohlbehalten in einer Plastiktüte, die am Friedhofszaun abgestellt worden war. Seitdem wird es zusammen mit anderen Wertsachen nach allen Regeln der Kunst sicher aufbewahrt.

Torslev Kirke - den hvidkalkede kirke bygget i 1200 - 1400 tallet. Her med en smuk blå majhimmel. Torslev Church – the white lime church was built in the years 1200 – 1400. Here, surrounded by the beautiful blue sky in May Pfarrkirche Torslev – die weißgetünchte Kirche wurde im Zeitraum vom 13. bis 15. Jahrhundert erbaut. Hier vor einem schönen blauen Maihimmel.

E ngagierte B ürger

Was zieht sich wie ein Roter Faden durch das Gemeinwesen Østervrå? Østervrå hat wiederholte Male die Kraft und den Willen aufgeboten, der erforderlich war, um große und kleine Vorhaben durchzuboxen, wobei man sich auch bei hartem Widerstand beharrlich für das jeweilige Anliegen eingesetzt hat. Åse Bakland Assistentin der Bücherei Østervrå bzw. Sæby 83


Skagen 1413 Skagen fik købstadsrettigheder af Erik af Pommern. 1413 Skagen was granted the rights of a royal borough by Eric of Pomerania. 1413 Der Dänenkönig Erik VII. verlieh Skagen die Stadrechte.

Ormholt Nejsumvej 12, 9750 Østervrå Gut versteckt hinter den Hügeln bei Østervrå liegt der alte Herrensitz Ormholt. Das Rittergut hat eine herrliche Lage am Bach Voer Å – am Hang dieses schönen Bachtals. Ormholt gilt als ein typisches Beispiel für den in Vendsyssel vorherrschenden Baustil. Der Sage nach wird der Gutshof in Schutt und Asche gelegt werden, falls der die Scheune verzierende Wurm entfernt werden sollte. Dolmen Rampen Skævevej, 9750 Østervrå Bei Try befindet sich einer der längster Dolmen Dänemarks. Der 122 Meter lange Dolmen mit länglicher Steinsetzung zeugt von den steinzeitlichen Begräbnissitten. Der Standort in der Nähe des Bachs Voer Å – neben einem alten Hohlweg – lässt darauf schließen, dass Menschen seit anno dazumal am Dolmen vorbeigekommen sind. Vielleicht haben sie gedacht: Nanu, wer liegt denn da im Hügel begraben? Dolmen mit länglicher Steinsetzung sind ein steinzeitliches Beispiel für die damals vorherrschende Begräbnissitte mit Beinhäusern, in die man die irdischen Überreste der Verstorbenen des Geschlechts verlegte, um sie in einem großen, gemeinsamen Grabraum aufzubewahren.

Ældreboliger ligger med flot udsigt til anlægget i Østervrå. Senior housing with a lovely view of the park in Østervrå Seniorenwohnungen mit herrlichem Ausblick auf die Grünanlage in Østervrå.

84

Pfarrkirche Torslev Die Pfarrkirche Torslev befindet sich ganz im Osten des Kirchspiels weniger als 1 km von der Kirchspielgrenze und nur 1,7 km von der Kirche des benachbarten Kirchspiels Hørby entfernt. Die Pfarrkirche Torslev besteht aus Chor und Schiff in romanischer Bauweise aus dem 13. Jahrhundert. Der Westturm wurde im 15. Jahrhundert in spätgotischem Stil erbaut und ist 22,5 m hoch. Die ursprüngliche Vorhalle aus dem Jahr 1935 wurde 1999 durch einen Neubau ersetzt.

Bedingt durch die Baufälligkeit des Turms kam es zum Rückbau der obersten vier Ellen (2,4 m). Die Nordseite blieb unberührt, wogegen die drei übrigen Seiten mit kleinen Ziegeln verblendet wurden. Der Südseite des Turms ist die Jahreszahl 1852 zu entnehmen – das Jahr, in dem die Renovierung des Turms stattfand. Im 18. Jahrhundert war die Kirchengemeinde bettelarm. Die Glocke konnte nicht geläutet werden, denn man hatte die Mittel für den Kauf eines Seils streichen müssen! Angeblich läuteten die Glocken 1726 nur dann, wenn die Angehörigen der verstorbenen Person ein Seil mitbrachten, sodass man die Glocke läuten konnte. In der Südmauer des Chors tritt ein Loch von ca. 30 x 20 cm in Erscheinung. Das Loch weist ein Gefälle nach außen hin auf und mündet 65-95 cm oberhalb der Bodenebene aus. Es ist ungewiss, welchem Zweck das Loch gedient hat, es hat sich aber vielleicht um eine ”Lepraspalte”, durch die Leprakranke das Heilige Abendmahl entgegennehmen konnten, gehandelt. 1537 stellte der Kgl. Schatzkammermeister dem Probst Henrich Gerckens eine Quittung für 51 gediegene Mark und 4½ Lot Silber und drei Tonnen voller vergoldeter Kupfertafeln aus. Ein Kunsthistoriker hat angenommen, dass es sich bei den Kupfertafeln um ein Altarantependium gehandelt hat (als Dekor vorne am Altar vorgesehene Platten/Tafeln). Eine Erklärung dafür, weshalb der Probst die Quittung ausgehändigt bekam, bezieht sich darauf, dass der Bischofssitz von Børglum hiermit Kirchensteuerzahlungen entrichtete. Der Grund kann auch der sein, dass die Pfarrkirche Torslev bedingt durch ihren Status als Sprengelkirche des Sprengels von Skovbo einen goldenen Altar hatte. Diese Frage entzieht sich der endgültigen Feststellung. Es lässt sich aber mit Sicherheit feststellen, dass der Gerichtssprengel Skovbo seine Gerichtsstätte an Tingbakken (Gerichtsberg) im Kirchspiel Torslev hatte. Die außergewöhnliche Ausschmückung der Kirche ist möglicherweise diesem Sachverhalt zu verdanken. Wir wissen auch, dass die Pfarrkirche Torslev und viele andere Kirchen im Landesteil 1529 jeweils eine Glocke an den König abgeben mussten. Als Ausnahme galt die Kirche von Børglum. Der Teil des Friedhofs von Torslev, der sich nordwestlich der Kirche befindet, soll zum Zeitpunkt des Schwarzen Todes als Pestgrube benutzt worden sein, weshalb er als Grabstätte in Verruf gekommen ist. Der Schwarze Tod war eine im 14. Jahrhundert wütende Pest-Pandemie, die angeblich 30-50 Prozent der damaligen Bevölkerung Europas dahingerafft hat.


Bl책musling med sand, salt og tangbevoksning Blue mussel with sand, salt and kelp Miesmuschel mit Sand, Salz und Seetangbewuchs

85


86


Råbjerg Mile - sandflugten er hård ved beplantningen Råbjerg Mile – the sand travel is rough on plantation Råbjerg Mile – das Sandtreiben setzt der Bepflanzung arg zu.

87


Stort udsyn og betagende indtryk

Understed har oplevet et generationsskifte. Flere unge familier er flyttet til byen. Understed has been through a change of generations. Several young families have moved to town Understed hat einen Generationenwechsel vollzogen. Mehrere junge Familien haben sich vor Ort angesiedelt.

– Understed, Skærum, Gærum, Ravnshøj og Kvissel Her kan man tale om at få horisonten udvidet – i hvert fald på højdedraget Øksnebjerg på Understedvej mellem Frederikshavn og Sæby. Landskabet er smukt året rundt i hele dette område, og en tur i Åsted Ådal kan bestemt også anbefales. Befolkningen vil fællesskabet, og man mærker tydeligt, at her tænker man på hinanden og bakker op om fælles initiativer.

Understed – nu med mange unge familier Understed ligger imellem Sæby og Frederikshavn, på toppen af Pikkerbakkerne i naturskønne kuperede omgivelser. Den meget benyttede rute ”Margueritruten” går gennem byen.

----------------------------------------------------------------- Fritid & Oplevelser Historisk seværdighed Kunst & Kultur Musikalsk indsprøjtning Naturperle Sand & Vand Undsigtspunkt ------------------------------------------------------------------

88

Understed by består af ca. 55 husstande, og livet i byen bærer desuden præg af de mange landbrug i oplandet. I Understed er der kirke, menighedshus, forsamlingshus og idrætsforeningens klubhus med tilhørende banefaciliteter. Vi har også vores lille lokale vandforsyning, som leverer vand til hele byen. Byen har tidligere haft skole, mejeri, købmandsgård, cykelsmed, grovsmed, slagter, auto- og traktorværksted. Understed og opland har i de senere år gennemgået et generationsskifte, hvor mange børnefamilier og unge mennesker er flyttet til byen eller til oplandet.

Der er i dag ingen forretninger i byen, men der er igen opstået små virksomheder, f.eks. entreprenør, tømrer, vognmandsforretning og internetbutik. Der er desuden tre foreninger, som laver arrangementer for borgere i alle aldre - borgerforeningen, idrætsforeningen og menighedsrådet, og ofte samarbejder de om arrangementerne. Af specifikke arrangementer kan nævnes fastelavn, juletræsfest, fredag partynight, Skt. Hanssommerfest, danseaftener, gospelkids, ugentligt banko og lignende. Borgerforeningen har herudover taget initiativ til, at Understed sidste år fik julebelysning gennem hele byen, blomsterkrukke-konkurrence og årlige udflugter. Borgerforeningen arbejder også på opførsel af en shelterplads til cyklister på Margueritruten. Understed Idrætsforenings aktiviteter bærer også præg af generationsskiftet, og der er således en aktiv fodboldafdeling i byen. Faktisk består fodboldafdelingen i dag af ca. 130 medlemmer. De sidste 4 år har der i uge 26 i skolernes sommerferie været afholdt fodboldskole i Understed. I 2012 slog man alle rekorder med ”fyldt græs”, hvilket vil sige, at der simpelthen ikke var plads til flere børn. Som et forsøg har Understed lagt beslag på at afholde Jerup Cup finalerne. Det vil blive det største afholdte arrangement i Understed nogensinde. 364 mikroputter skal spille 36 foldboldkampe på én søndag.


I Idrætsforeningen arbejdes der også på opstart af en ungdomsklub og genstart af en tidligere svømmebus-ordning. Ordningen går ud på, at en bus kører rundt og samler børn i Understed og opland op og kører dem til svømmeundervisning i Østervrå. MEN: alle disse aktiviteter kommer kun ved hjælp af FÆLLESSKAB.

endda: ”Jeg har da ikke set så godt et sammenhold i Understed, siden vi byggede forsamlingshuset!”

Et godt eksempel på dette fællesskab var etableringen af et samlings- og oplevelsessted i 2008. Et målrettet samarbejde, det store fællesskab og den frivillige arbejdskraft var forudsætningen for at skabe et fantastisk oplevelsessted ved Understed Stadion.

Saltkilden v/Karup Understedvej, 9300 Sæby I Frederikshavn Kommune er der 5 helligkilder. Kilderne ligger spredt rundt i kommunen. Ved Karup ligger to, hvoraf den ene hedder ”Saltkilden” og den anden ”Hellig Øbben”. Saltkilden er spændende, da det høje indhold af metangas i vandet fra bunden af kilden gør, at man ved at rode i vandet og efterfølgende tænde en tændstik kan få vandet til at brænde.

Byen har således fået en stor, flot legeplads med tilhørende bålhytte. Alle hjalp til. Unge som gamle, børn som voksne. En af de ældre i byen udtalte

At Understed og opland stod sammen om dette projekt har gjort, at man i dag har et helt unikt samarbejde i byen. Alle hjælper alle både i foreningerne og privat.

Skagen 1627 Vippefyret med en jernkurv til stenkul blev opstillet ved Skagen. 1627 The tipping lantern with an iron basket for hard coal was set up at Skagen. 1627 Der Kippleuchtturm mit einem eisernen Korb für Steinkohle wurde bei Skagen aufgebaut.

Et kig fra marken ind mod Understed A peek from the fields towards Understed Ein Blick vom Feld Richtung Understed

89


Skagen 1747 Det hvide fyr bliver bygget efter tegninger af Philip de Lange. Til fyret hørte en trelænget fyrmesterbolig. 1747 The white lighthouse is built according to sketches from Philip de Lange. The lighthouse had a three-winged house for the lighthouse keeper. 1747 Der von Philip de Lange entworfene weiße Leuchtturm wird errichtet. Zum Leuchtturm gehörte eine dreiflügelige Leuchtfeuerwärterwohnung.

Understed Kirke og kilde Ifølge et kendt lokalt sagn faldt en blind dreng i kilden ude på marken foran kirken og fik på mirakuløs vis sit syn igen. Et aftryk af drengens fod, der skal bekræfte denne historie, findes bag alteret i Understed Kirke. En lokal vandrehistorie er derfor, at helligkilden har givet navn til Understed Kirke, for her er ”stedet, hvor der skete et under”. Mere sandsynligt er det dog, at den oprindelige trækirke i Understed har været beliggende i området ”Skibet”, der ligger neden for den bakke, hvorpå kirken i dag ligger. Derfor var det dengang helt naturligt at kalde kirken for ”under-sted”. Navnet er altså fulgt med, da man har flyttet kirken op til dens nuværende plads på bakken. Af den grund burde Understed Kirke i dag snarere kaldes: Oversted Kirke. Der skyldes i øvrigt stadig penge for opførelsen af kirken! Det siges nemlig, at nordmuren, der er den tykkeste af murene, begyndte at hælde, lige da den var blevet bygget. I Understed ville man derfor ikke betale bygmesteren de sidste penge, før man var sikker på, at muren blev stående! Der skyldes med andre ord stadig to rigsdaler, men muren er faktisk heller ikke holdt op med at hælde endnu. Går man uden for kirken og stiller sig ved nordmuren, har der i mange år været en stor græsplæne uden gravsteder. I græsplænen gemmer der sig i følge en historie en ”pestkule”. Pestkulen går tilbage til 1300-tallet, hvor den sorte død hærgede i så stort et omfang, at befolkningen ikke havde kræfter til at grave ordentlige grave for deres afdøde slægtninge, og derfor i stedet måtte lave en massegrav.

Jættestuen ved Blakshøjgaard uden for Gærum The passage grave near Blakshøjgaard, outside Gærum Das Ganggrab bei Blakshøjgaard vor Gærum

90

Gærum – sammenhold ud over det sædvanlige Landsbyen Gærum ligger naturskønt i det kuperede terræn 8 km sydvest for Frederikshavn ad vejen mod Brønderslev. Der er gode busforbindelser og cykelsti. Uanset transportmiddel er det en utroligt smuk tur både op over bakken forbi Cloostårnet til Gærum og den modsatte vej med udsigt over by og hav. Naturen og landskabet omkring Gærum er både smuk og dramatisk. Skabt af isens vældige kræfter under seneste istid – meget kuperet og med særdeles varieret plante- og dyreliv. Det er let at komme tæt på den spændende natur, da der findes afmærkede og beskrevne naturstier. Gærum har 800 indbyggere og et stort opland, der tilsammen gør byen til en levende landsby med skole, integreret daginstitution, dagligvarebutik med apoteksudsalg, postbutik og bankfunktioner, bogbus, kirke og selskabslokaler. Der er over 200 arbejdspladser i landsbyens virksomheder inden for bygge og anlæg, fiberteknologi, handel og service. Gærum er kendetegnet ved et rigt foreningsliv og nogle meget aktive borgere. Skolen fungerer som kulturcenter og er åben for alle foreninger, grupper og borgere, der ønsker at afvikle aktiviteter. Gærum Samvirke fungerer som paraply for alle foreningerne, hvoraf de største er idrætsforeningen, spejderne og Gærum Borgerforening. I Borgerforeningen er der en række arbejdsgrupper, som bl.a. arbejder med byforskønnelse, anlæg og pasning af naturstier og legeplads samt kreative aftener.


Det høje aktivitetsniveau i Gærum omfatter også en række traditioner, eksempelvis idrætsforeningens sommerfest, spejderfest og loppemarked, torvedag ved Dagli’Brugsen, spis-sammenaftener, fakkeltog og et årligt borgermøde med spændende indlægsholdere og debat om, hvilke ideer og tiltag, der kan gøre Gærum til en endnu bedre landsby at bo og leve i. Gærum er en landsby i udvikling. Der er både attraktive byggegrunde, lejeboliger og hobbylandbrug. Her er noget for alle, og alle er velkomne. Gærum Plantage Brønderslevvej, Gærum, 9900 Frederikshavn Ved den gamle Fælleshede nord for Gærum blev der etableret en plantage i 1930’erne i lighed med mange andre steder i Danmark. Det var bl.a. Hedeselskabets flyvende korps, der stod for beplantningen. Området er meget kuperet, og i den nordlige ende af skoven har du en fantastisk udsigt mod Skagen. Inde i skoven ligger tingstenene – et fredet sted, hvor det menes, man havde tingsted i oldtiden.

Skærum - på højderyggen af Katsig bakker Skærums slogan, byen i naturen, skal tages i bogstavelig forstand. Byen ligger naturskønt på den yderste del af den jyske højderyg ved Katsig Bakker og åløb. Katsig Bakker er et stort fredet område med afmærkede stier, løberuter, en mountainbikerute, og i vinterens sne er der rige muligheder for at stå på ski og kælke. Byen er vokset op omkring mejeri, skole og købmandsgård. Meget har dog ændret sig igennem tiderne. Fra at være et typisk landsbysamfund med tætte relationer til landbruget, er der i dag

mange indbyggere, der arbejder udenbys. Byen har 80 husstande indenfor byskiltet og et stort opland. Børnene går overvejende i den lokale folkeskole i Ravnshøj. Skolebussen henter og bringer børnene. Skærum har også sit eget velfungerende vandværk. Der er et stort socialt samvær i Skærum bl.a. gennem en aktiv borgerforening og byens forsamlingshus. Sammen står de bag adskillige indendørs- og udendørs arrangementer på alle årstider.

Gærum Borgerforening arrangerer mange kulturelle oplevelser, bl.a. foredrag, bankospil og spis-sammen-aftener. Gærum Town Society arranges numerous cultural events, such as lectures, bingo and common dinner evenings Der Bürgerverein von Gærum veranstaltet viele kulturelle Events, u.a. Vorträge, Bingo und Abende mit gemeinsamem Essen.

Det lokalhistoriske arkiv arbejder målrettet på at sikre Skærum og omegns livshistorie for eftertiden. Byen har en renoveret samlings- og legeplads med fodboldbane, bålplads m. hytte, legeredskaber og petanquebane. Den aktive spejdergruppe har sin egen bjælkehytte, og borgerne har fundet sammen i forskellige interessegrupper bl.a.: • Foreningen ”Vandrefuglene”, der går ugentlige ture i naturen omkring Skærum • Ryttere, der mødes til fælles rideture • Øl-entusiasterne, der brygger deres egen Skærum bryg Læs mere om Skærum: http://skaerum-info.dk I Skærum har vi også kommunens ældste bygning, Skærum Kirke fra 1100-tallet. Vi har et aktivt menighedsråd, som inddrager sognet i arbejdet med kirken. På den måde er der ejerskab og et nært tilhørsforhold til kirken og dens spændende arrangementer.

Skagen 1775 Sandflugten hindrer brug af Sct. Laurentii Kirke og i 1795 bliver kirken nedlagt. 1775 Sand drift prevents the use of St. Laurentii Church, and in 1795, the church is closed. 1775 Sandtreiben verhindert die Nutzung der Pfarrkirche St. Laurentii. 1795 wird die Kirche stillgelegt.

At bo i Skærum og omegn giver både mulighed for det aktive sociale liv og den mere stille tilværelse midt i naturen.

91


Sommerfesten i Skærum byder på lidt af hver og man må være parat til at give de andre et godt grin. The summer festival in Skærum has loads of great activities – great laughs included Das Sommerfest von Skærum bietet für jeden etwas, wobei man darauf eingestellt sein muss, auch mal selbst als Lachanlass zu gelten.

Skærum Kirke Slutstrupvej 3, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn Skærum Kirke er en romansk kvaderstenskirke bygget i 1100-tallet af overvejende Bohusgranit. Den består af et oprindeligt langhus og kor samt et sydvendt, muret våbenhus, der i 1884 afløste et ældre. Vestgavlen er hvidkalket, og en del af den er opmuret. Højt på gavlen sidder en sten, som har medført skrøner om såvel bygmesterens højde som en udvendig prædikestol, men dens egentlige funktion er formentlig at holde sammen på yder- og indervæg. I Middelalderen sad mænd og kvinder i hver sin side af kirken, og den tilmurede kvindedør ses stadig på nordvæggen. Kirkeklokken er en af landets ældste og menes at være på alder med kirken. Den hænger i en klokkestabel nord for kirken.

Skagen 1841 Skagen Kirke, der er tegnet af C.F. Hansen, indvies. 1841 Skagen Church, which was drawn by C.F. Hansen, is consecrated. 1841 Die von C.F. Hansen entworfene Pfarrkirche Skagen wird eingeweiht.

92

Døbefonten er en romansk granitkumme med en særpræget reparation i bronze. Den står på en udhugget fod med afløb og menes at have været anvendt i kirken siden opførelsen. Degnestolen er bygget af tidligere stolegærder med ejernes initialer, og sammen med det store krucifiks på nordvæggen hører den til de ældst bevarede inventardele i kirken. Prædikestolen er opsat i 1911, hvor en tidligere stol fra 1585 blev overdraget til Nationalmuseet. Skærum Kirke har en helt unik samling af romanske gravminder, idet der på kirkegården findes otte og i våbenhuset to. Desuden findes to stenkors herfra på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.

Ravnshøj – i smukke omgivelser ved Åsted Ådal Ravnshøj er beliggende vest for Frederikshavn og midt i Åsted Ådal. Et lille landsbysamfund med ca. 350 husstande. En by med et aktivt og rigt foreningsliv, der spænder bredt fra idræt til lokalhistorie. Byens oplandsskole med ca. 300 elever er centrum og ramme for en stor del af byens aktiviteter. Med børnehave for de yngste, dyreklub, spejdere og fritidsklub for de unge er der tænkt på den yngre generation. Også de ældre er der tænkt på med et nyrenoveret ældrecenter. Byen mistede sin dagligvarebutik for et par år siden, men med kort afstand til Frederikshavn og jævnlig busforbindelse klares de daglige indkøb. Ravnshøj har for nylig fået højhastighedsnet til glæde for borgere og erhvervsliv. Byens erhvervsliv rummer landbrug, mindre håndværksvirksomheder, autoforretning og enkelte vidensbaserede virksomheder. Åsted Ådal skærer sig gennem byen. Med sine 137 hektarer danner Åsted Ådal livsgrundlaget for et ekstremt varieret dyre- og planteliv. Området er formet af istidernes aflejringer og Åsted Å har gennem årene skåret en markant erosionskløft i det relativt flade landskab. Katsig Bakker med kilde Borgervej, 9900 Frederikshavn Sct. Jørgens Kilde er en af de ældste kilder i Vendsyssel. Stedet blev helligt efter en kone med sit blinde barn holdt pause ved stedet, og det blinde barn vaskede sig i hovedet, hvorefter barnet udbrød: ”Hvor er her dog flot”. Bakkerne rundt om kilden er kommunalt ejede, og fra nogle af bakkerne er der en fantastisk udsigt ud over landskabet. I skoven finder du de såkaldte ”rølbøge”. Det er bøgetræer, der har været fældet og siden er skudt op igen. Området er fredet.


Åsted Ådal Rydalvej, 9900 Frederikshavn Åsted Ådal er et fint område med mange vandrestier. Området blev fredet i 1930’erne og er privat ejet, men der er adgang for offentligheden. I bunden flyder Åsted Å på sin vej til Kvissel, hvor den mødes med Skærum Å og danner Elling Å. I ådalen findes et utal af forskellige blomster og svampe, som ikke findes andre steder i kommunen, bl.a. den meget sjældne svamp oksetunge.

Kvissel – stationsby med forbindelse til København Kvissel er en mindre stationsby beliggende ca. 10 km vest fra Frederikshavn. Der er omkring 265 husstande i byen. Stationen er lukket for år tilbage, men togene standser stadig i Kvissel. Den gamle stationsbygning bruges i dag til hobbyaktiviteter og arrangementer for byens borgere. Stationen kan også lejes til private sammenkomster. På loftet i stationsbygningen holder FMJK – Frederikshavn Modeljernbaneklub til. Der er klubaften hver onsdag kl. 19-23, hvor alle er velkomne. Kvissel har desuden Fritidshuset, som ligger ved byens fodboldbaner – de bedste i regionen. Her afholdes også forskellige arrangementer både for medlemmer, byens borgere og andre private. Udendørs er der baner til tennis, hockey, petanque, basketball og en minihockeybane. I 2010 blev Kvissel Sogn en realitet, da kirkedistriktet blev udskilt af Åsted Sogn.

Kvissel Kirke ligger midt i byen og danner rammen om de kirkelige handlinger, men bruges også til arrangementer, eksempelvis fastelavn og koncert i forbindelse med at juletræet bliver tændt. Der er et rigt foreningsliv i byen med bl.a. en aktiv borgerforening og støtteforeningen ”Kvissels Venner”, som begge står for arrangementer for byens borgere gennem hele året. Af disse arrangementer kan bl.a. nævnes fastelavn, forårskoncert, Skt. Hansbål, byfest, børnedag, båldag, søndagsmatiné, julebanko og juletræstænding. Derudover er der også en aktiv pensionistforening og menighedsrådet.

Skagen 1850 Vejen fra Frederikshavn til Skagen bliver påbegyndt. Man nåede kun til Aalbæk. 1850 The road from Frederikshavn to Skagen is started. They only reached Aalbæk. 1850 Der Bau einer Straße von Frederikshavn nach Skagen wird in Angriff genommen. Nur die Strecke bis Aalbæk wurde fertiggestellt.

Af aktiviteter i Kvissel kan yderligere nævnes 4H-gården, som er en dyreklub for børn og unge, samt Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening (KRIF), hvor der er forskellige idrætstilbud til folk i alle aldre. Kvissel byder derudover på lægehus med to læger samt gode bus- og togforbindelser. Kvissel er også kendt for Naturbruget VASEN, hvor der kan plukkes og købes frugt og grønt. Herudover har byen frisør, Mejling Landhandel, maskinudlejning, smed og maskinforretning. Kvissel fik i 2011 en ny legeplads med stort legetårn, svævebane, sandkasse, vippe og flere slags gynger. Derudover er der bålplads, borde med bænke og gode fodboldmål.

Fastelavn i Kvissel, hvem sagde at kun børnene kan klæde sig ud? Carnival in Kvissel; who said that only children get to dress up? Fasching in Kvissel: Aber hey, wieso dürfen sich nur die Kids verkleiden?

93


Great view and fascinating impressions – Understed, Skærum, Gærum, Ravnshøj and Kvissel On the Øksnebjerg ridge at Understedvej between Frederikshavn and Sæby you will see a wide horizon. The landscape is beautiful all year in the whole area, and an excursion to Åsted Ådal is recommended. The population is a solidary and tightly knit community, and it is very clear that people care for each other and support common initiatives.

Understed – now with many young families

Understed har ca. 55 husstande, og livet i byen bærer præg af de mange landbrug, der omkranser byen. Understed has about 55 houses, and life in town is very much characterised by the farms that surround the town Understed zählt ca. 55 Haushalte, und das dörfliche Leben ist durch die vielen landwirtschaftlichen Betriebe in der Umgebung geprägt.

94

Understed is located between Sæby and Frederikshavn at the top of the hills Pikkerbakkerne in an undulating and beautiful scenery. The very popular route, the ”Daisy Route”, will take you through this town. Understed town consists of around 55 houses, and the life in the town is shaped by the surrounding farming area. In Understed, there is a church, a parish hall, a community hall, and the club house of the sports association with attached ground facilities. We also have our own modest water supply system which supplies

water to the whole town. The town used to have a school, a dairy, grocery, bike smith, black smith, butcher and a garage with car and tractor repairs. And the past couple of years, Understed and its surroundings have experienced a generational change, where many young people and families with children have moved to the town itself or its surroundings. Today there are no stores in the town, but small businesses have emerged, such as building and haulage contractors, carpenters, and an internet shop. In addition, there are three community associations that organise events for citizens of all ages – the citizens association, the sports association, and the parish council. The three associations often cooperate to organise these events. Specific events include Shrovetide, Christmas tree party, Friday party night, Saint Hans summer party, dancing nights, gospel kids, weekly bingo and the like. The citizens association has also taken initiatives such as decorating all of Understed with Christmas lights last year, organising a flower pot com-


petition, as well as yearly excursions. The citizens association also works to establish a shelter for cyclists on the Daisy route. The activities of the Understed sports association have also been adjusted to the generational change which has taken place, and there is now an active soccer club in the town. As a matter of fact, today the soccer club consists of approximately 130 soccer school pupils from Understed. This year all records were broken with ”filled grass”, that is, there simply was no room for any other children. In the fall, Understed has asked to host the Jerup Cup finals. This will be the biggest event ever organised in Understed. 364 ”mikroputs” (the youngest children) will be playing 36 soccer games on one Sunday. In the sports association they also work to start a youth club and reestablish a swimming bus scheme. The scheme consists in collecting children in Understed and surroundings by bus in order to take them to Østervrå for swimming lessons. BUT: All these activities are organised with the help of SOLIDARITY. A good example of the solidarity in the town is the establishment in 2008 of a place for gatherings

and sharing experiences. Focused co-operation, strong solidarity and voluntary labour power were the preconditions for the creation of an amazing experiential site next to Understed Stadion. The town has now got a big beautiful playground with firehut. Everyone joined. Young and old, children and adults. One of the elders in the town actually said: ”I have not seen such great solidarity in Understed, since we built the community hall!” Understed and surroundings cooperated on this project with unique solidarity in the town as a result. Everyone helps everyone, both in the associations and privately. The salt spring in Karup Understedvej, 9300 Sæby In Frederikshavn Municipality, there are 5 holy springs. The springs are spread out all over the municipality. In Karup there are two. One is called ”Saltkilden” (the salt spring), the other is called ”Hellig Øbben”. The salt spring is exiting, because the high percentage of methane gas in the water from the buttom of the spring makes it possible to set the water on fire, if you stir the water and then light a match.

----------------------------------------------------------------- Leisure & Experiences Historical sight Art & Culture Musical injection Nature pearl Sand & Water Vantage point ------------------------------------------------------------------

95


Understed Church and Spring According to a famous local legend a blind boy fell in the spring in the field in front of the church and miraculously regained his eyesight.

Skagen 1858 Det grå fyr opføres. Resultatet blev færre strandinger og mindre mængder tømmer. Det grå fyr i Skagen er Danmarks næsthøjeste fyrtårn med sine 46 meter. Lyset fra fyret kan ses 20 sømil væk. Foto: Nordjyllands Kystmuseum.

1858 The grey lighthouse is built. The result was fewer strandings and smaller amounts of driftwood. The grey lighthouse in Skagen is Denmark’s second-tallest lighthouse with its 46 metres. The light from the lighthouse can be seen 20 nautical miles away. Photo: The coast museum Nordjyllands Kystmuseum.

1858 Der graue Leuchtturm wird errichtet. Daraus ergeben sich weniger Strandungen und somit wiederum weniger Treibholz als Strandgut. Der graue Leuchtturm zu Skagen ist mit 46 Metern der zweithöchste Leuchtturm Dänemarks, dessen Licht sich in 20 Seemeilen Entfernung erblicken lässt. Foto: Küstenmuseum Nordjyllands Kystmuseum.

The boy’s footprint is said to confirm the story. It is to be found behind the altar in Understed. According to a local story, Understed Church (“Wonder place” Church) is named after the holy spring, because this is “the place where a wonder happened”. However, it is more likely that the original wooden church in Understed was built in the area called ”Skibet” (“the ship”) which is located below (“under”) the hill where the church is located today. It was therefore obvious to name the church ”under-sted”. The church kept its name when it was moved up to its current location on the hill. Therefore Understed Church now ought to be called: ”Oversted Church”. Money is still owed for the erection of the church! It is said that the northern wall, which is the thickest of the walls, started leaning to one side, when it had just been built. Therefore Understed refused to make the last payment to the constructor, until they were sure the wall kept standing! The amount owed is two ”rigsdaler”, and the wall never stopped leaning. If you walk outside the church and stand at the northern wall, you will see a big lawn without graves which has been there for many years. According to a local tale, the lawn hides a ”plague pit” from the 13th Century, when the black death was ravaging to the extent that the population did not have the strength to bury their diseased relatives in proper graves and had to dig a mass grave.

Gærum – extraordinary community cohesiveness The village Gærum is located in a beautiful scenery on the undulating land 8 km South West of Frederikshavn on the road to Brønderslev with good bus connections and cycle path. No matter what means of transportation you choose, it is an incredibly beautiful route up on the hill past Cloostårnet (the Cloos Tower) to Gærum, and on the way back you will appreciate the view of the town and the sea. The nature and the landscape around Gærum is both beautiful and dramatic. It was created by the powerful forces of the ice during the last ice age – very undulated with a wide variety of flora and fauna. You may easily approach the exiting nature on the marked and described nature paths. Gærum has 800 inhabitants and a large surrounding area, which makes it a lively village with a school, integrated child care, a grocery store with a pharmacy, postal and bank functions, book bus, a church and a venue for events. There are 96

over 200 workplaces in the companies located in the village which specialise in civil engineering and construction work, fibre technology, trade and services. Gærum may be characterised by its rich associative life and very active citizens. The school functions as a cultural centre and community house which is open for all associations, groups, and citizens that wish to organise activities. Gærum Samvirke functions as an umbrella organisations for all the community associations. The biggest organisations include the sports association, the scouts association, and Gærum citizens association. The citizens association has a number of working groups that work on urban beautification, creation and care-taking of the nature paths and the playground, and creative evenings, among other things. The high activity level in Gærum also include various traditions, such as the summer party organised by the sports association, the scouts party, the flea market, the market day next to the grocery store, Dagli’Brugsen, eat-together dinners, torchlight parade and an annual citizens meeting with exiting presenters and debates about ideas and initiatives that may make Gærum an even better village to live in. Gærum is a dynamic village with attractive construction grounds, rental housing and leisure farming. There is something for everyone, and everyone is welcome. Gærum Plantation Brønderslevvej, Gærum, 9900 Frederikshavn At the former Fælleshede North of Gærum, a plantation was established in the 1930s as in many other areas in Denmark. The flying squad from the Danish Heath Society was in charge of planting. The areas are undulating, and in the northern end of the forest you will discover a fantastic view of Skagen. In the forest you will find the thingstones – a protected area which is thought to be the remains of a thingstead from prehistoric times.

Skærum - on the ridge of Katsig Bakker The slogan of Skærum, “the town in nature”, should be taken literally. The town is situated in a beautiful scenery up the outer part of the Jutlandic ridge at Katsig Bakker and spring. Katsig Bakker is a large protected area with marked paths, running paths, and a mountain bike route. In the snow during the winter there are many options, if you want to go skiing or sledging. The town has grown around the dairy, school and grocery shop. However, much has changed over


time. The town used to be a typical village community closely linked to farming, but today many citizens work out of town. The town has 80 households in town and a lot more in the surrounding areas. The majority of the children attend the local school in Ravnshøj. The school bus picks up the children and brings them to school. Skærum also has a well-functioning water supply system. The social life in Skærum is dynamic, not least thanks to an active citizens association and the town’s community hall. They cooperate to organise a number of in- and outdoor events in all seasons. The local history archive works in a focused manner to ensure that the history of life in Skærum and its surroundings is preserved for future reference. The town has a renovated gathering place and playground with a soccer field, a bonfire place with a cottage, playing tools and a petanque

court. The active scout group has its own timber cottage, and the citizens have established different interest groups, such as: • The association ”The wanderbirds” whose members go on walking tours every week in the nature around Skærum • Riders who meet for joint horseback-riding • The beer enthusiasts who brew their own Skærum brew

Katsig Sø Katsig Lake Katsig-See

Read more about Skærum at: http://skaerum-info.dk

In Skærum, you will also find Skærum Kirke from the 11th Century; the most ancient building in the municipality. We have an active parochial church council that involves the parish in church activities. This helps develop community ownership and a sense of belonging to the Church and its exciting events. People that live in Skærum and surroundings both have access to an active social life and a more quiet life in harmony with nature.

97


Skærum Kirke med låge og dige. Kuperet terræn i Åsted Ådal Kildelauget ved Skt. Jørgens Kilde i Katsig Skærum Church with gate and embankment Undulated terrain in Åsted River Valley The Well Association at the well Skt. Jørgens Kilde in Katsig Pfarrkirche Skærum mit Pforte und Steinzaun. Welliges Gelände im Bachtal Åsted Ådal Quellenbesitzerverein an der Quelle Skt. Jørgens Kilde in Katsig

Skærum Church Slutstrupvej 3, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn Skærum Church is a roman ashlar church built in the 11th century, mainly in Bohus granite. It consists of an original longhouse and choir as well as a south turned porch in bricks, which in 1884 replaced an older porch. The West gable is whitewashed, and a part of it is built in masonry. High up on the gable a stone is placed which has led to stories about the height of the constructor as well as an external pulpit, but its actual function is likely to be holding together the outer and inner walls. In the Middle Age men and women sat each on their side of the church, and the blocked women’s entrance can still be seen on the northern wall. The church bell is one of the oldest in the country and is thought to be as old as the church itself. It is hanging in a bell frame North of the church. The baptismal font is a roman granite basin with strange bronze repair work. It is placed on a carved leg with a drain and it is thought to have been used in the church since its erection.

Skagen 1859 H.C. Andersen kommer på besøg i Skagen, og skriver efterfølgende rejsebeskrivelsen ”Skagen” og ”En historie fra klitterne”. 1859 H.C. Andersen visits Skagen and then writes the travel report ”Skagen” and ”A Story from the Sand Dunes”. 1859 H.C. Andersen besucht Skagen und schreibt anschließend die Reisebeschreibung ”Skagen” und ”En historie fra klitterne (Eine Geschichte aus den Dünen)”.

98

The parish clerk chair has been built of previous chair parts with the initials of the owners, and together with the big crucifix on the North wall, it is among the oldest preserved inventory parts in the church. The pulpit was placed in 1911, when an earlier pulpit from 1585 was transferred to the National Museum. Skærum Church has a unique collection of roman sepulchral monuments: In the graveyard there are eight and in the porch there are two. In addition, two stone crosses from the church are exhibited at the Vendsyssel Historical Museum in Hjørring.

Ravnshøj – in beautiful surroundings in Åsted Ådal Ravnshøj is located West of Frederikshavn in the middle of Åsted Ådal. A small community with around 350 households. The town has an active, rich and wide ranging associative life which includes sports and local history. The town school has approximately 300 pupils from the town itself and its surroundings. It is at the centre of many of the activities in the town. With a kindergarden for the youngest children, an animal club, a scouts association and a leisure club for the young people, the young generation has been taken into account. So have elderly people with a newly renovated centre for senior citizens. The town lost its grocery store a few years ago, but with the short distance to Frederikshavn and the regular bus connection, it is easy to manage the daily grocery shopping. Ravnshøj recently installed a high speed internet connection to the satisfaction of the citizens and businesses in the town. The town businesses include farms, small entrepreneurial businesses and crafts businesses, a car shop and a few knowledge-based companies. Åsted Ådal cuts through the town. With its 137 hectares Åsted Ådal provides adequate living conditions for a wide variety of flora and fauna. The area is shaped by deposits from the ice ages, and over the years Åsted Å has carved a striking canyon formed by erosion in the relatively smooth landscape. Katsig Bakker with spring Borgervej, 9900 Frederikshavn The Saint Jørgen Spring is one of the oldest springs in Vendsyssel. The place was made holy, after a woman with a blind child rested at the site, and the blind child washed his head and said:


“This is a beautiful place”. The hills around the spring are owned by the district, and the view of the landscape from certain hills is amazing. In the forest you will find the so-called ”rølbøge”; beeches that have been cut and has started growing again. This is a protected area.

In 2010 Kvissel Parish became a reality, when the church district was separated from Åsted Parish. Kvissel Church is located in the middle of the town. It is not only used for religious ceremonies, but also events such as Shrovetide and a concert, when the Christmas tree is lit.

River Valley Åsted Ådal Rydalvej, 9900 Frederikshavn Åsted Ådal is a lovely area with many walking paths. The area became protected in the 1930s and currently privately owned with public access. At the bottom, the small river Åsted Å runs to Kvissel, where it joins Skærum Å and becomes Elling Å.

There is a rich associative life in the town with, among others, an active citizens association and the community support association ”Kvissels Venner” (Friends of Kvissel) both of whom organise events for the citizens of the town throughout the year. Such events include Shrovetide, the spring concert, the Saint Hans bonfire, town party, children’s day, bonfire day, Sunday matinée, Christmas bingo and lighting the Christmas tree. In addition, there is an active association for retired people and the parochial church council.

In the Ådalen (River Valley) a wide variety of different mushrooms and flowers can be found, which do not grow elsewhere in the district, among others the very rare beefsteak mushroom.

Kvissel – station town with connection to Copenhagen Kvissel is a small station town located approximately 10 km West of Frederikshavn. There are around 265 households in the town. The station was closed years ago, but the trains still stop in Kvissel. Today the old station building is used for leisure activities and events for the town citizens. The station is also let out for private parties. Frederikshavn railway model club (FMJK) has moved into the loft in the station building. The club evening takes place every Wednesday from 7 – 11PM, and everyone is welcome. Kvissel also has a leisure house which is situated next to the soccer fields in town - the best in the region. Various events take place there, both for club members, the citizens of the town and others. Outside there are courts for tennis, hockey, petanque, basketball as well as a minihockey field.

Other activities in Kvissel include the 4H-farm, which is an animal club for children and young people, as well as Kvissel-Ravnshøj sports association (KRIF) which offers a range of sports activities for people from all age groups. Kvissel also has a health centre with two medical doctors as well as good bus and train connections. Furthermore, Kvissel is known for the fruit and vegetable farm VASEN (The Vase), where you can pick and buy fruits and vegetables. In addition, the town has a hairdresser, Mejling Landhandel (general store), a machine rental, a blacksmith and a machine shop. In 2011, Kvissel built a new playground with a big playtower, cable lift, sandbox, seesaw and several types of swings. There is also a bonfire place, tables with benches and a good soccer goal.

Skagen 1870’erne Malerne Holger Drachmann, Fritz Thaulow, Carl Locher og Karl Madsen kommer til Skagen. 1870’erne The painters Holger Drachmann, Fritz Thaulow, Carl Locher and Karl Madsen arrive in Skagen. 1870er Jahre Die Maler Holger Drachmann, Fritz Thaulow, Carl Locher und Karl Madsen kommen nach Skagen.

99


Weiter Ausblick und bezaubernde Eindrücke Skagen 1882 Maleren P.S. Krøyer kommer til Skagen og den egentlige kunstnerkoloni dannes. 1882 The painter P.S. Krøyer arrives in Skagen and the actual artist settlement is formed. 1882 Der Maler P.S. Krøyer kommt nach Skagen. Die eigentliche Künstlerkolonie entsteht.

– Understed, Skærum, Gærum, Ravnshøj und Kvissel Hier darf man ruhig sagen, dass der Horizont erweitert wird – jedenfalls auf dem Höhenzug Øksnebjerg an der Straße Understedvej zwischen Frederikshavn und Sæby. Die Landschaft vor Ort ist ganzjährig herrlich, so wie eine Wanderung im Bachtal Åsted Ådal ebenfalls sehr zu empfehlen ist. Die Einheimischen setzen sich für ihre Gemeinwesen ein, und man spürt deutlich, dass man Rücksicht auf andere nimmt und gemeinsame Vorhaben unterstützt.

Understed – jetzt mit vielen jungen Familien Understed liegt zwischen Sæby und Frederikshavn auf dem Höhenzug Pikkerbakkerne in welliger, in herrliche Natur eingebetteter Umgebung. Die dänische Ferienstraße ”Margueritruten” verläuft durch das Dorf. Die Ortschaft Understed besteht aus ca. 55 Haushalten, und das dörfliche Leben ist ferner durch die vielen landwirtschaftlichen Betriebe in der Umgebung geprägt. In Understed gibt es Kirche, Gemeindehaus, Dorfgemeinschaftshaus und das Clubheim des Sportvereins mit dazugehörigen Ballspielplätzen. Wir haben eine eigene Wasserversorgung, die das ganze Dorf mit Wasser versorgt. Im Ort waren früher Schule, Molkerei, Handelshof, Fahrradmechaniker, Eisenschmied, Fleischer, Kfz- und Schlepperwerkstatt vorhanden. In den letzten Jahren hat sich in Understed und Umgebung ein Generationenwechsel vollzogen, denn viele Familien mit Kindern und Jugendliche haben sich vor Ort angesiedelt. Heute gibt es keine Ladengeschäfte im Ort, es ist aber wieder zur Gründung von Kleinbetrieben gekommen, z.B. als Bauunternehmer, Zimmerer, Spedition und Webshop. Es sind ferner drei Vereine vorhanden, die Veranstaltungen für Bürger jeden Alters ausrichten, und zwar der Bürgerverein, der Sportverein und der Kirchenvorstand, wobei sie oft gemeinsam als Träger in Erscheinung treten. Unter spezifischen Events sind Faschingsfeier, Weihnachtsfeier, Party Night-Freitag, Sommerfest zum Johannistag, Tanzabende, Gospel Kids, Wochen-Bingo und dgl. zu erwähnen. Der Bürgerverein hat ferner die Initiative dazu ergriffen, dass Understed letztes Jahr flächendeckende Weihnachtsbeleuchtung erhielt, und noch dazu Blumentopf-Wettbewerb und jährliche Ausflüge veranstaltet. Der Bürgerverein bemüht sich auch um den Aufbau eines Shelterplatzes für 100

Radfahrer an der Wanderroute “Margueritruten”. Auch die Aktivitäten des Sportvereins Understed Idrætsforening sind durch den Generationenwechsel geprägt worden. Somit ist die örtliche Fußballsparte sehr aktiv und zählt in der Tat heute ca. 130 Mitglieder. Seit vier Jahren findet in der KW 26 während der Sommerferien der dänischen Schulen eine Fußballschule statt. Dieses Jahr konnte man alle Rekorde brechen, zumal es ”Rasen voll” hieß, d.h. keine freien Plätze. Im Herbst hat man sich versuchsweise dafür angemeldet, die Finalspiele des Fußballturniers Jerup Cup in Understed auszutragen. Dabei wird es sich um die größte Veranstaltung aller Zeiten in Understed handeln. 364 Fußballer unter acht Jahren tragen an nur einem Sonntag 36 Fußballspiele aus. Der Sportverein bemüht sich ferner um die Gründung eines Jugendclubs und die Wiederaufnahme der ehemaligen Schwimmerbus-Regelung. Diese Regelung sieht das Betreiben eines Busses vor, der Kinder in Understed und Umgebung aufsammelt und sie zum Schwimmunterricht nach Østervrå befördert. ABER: All diese Freizeitangebote sind ausschließlich der GEMEINSCHAFT zu verdanken. Ein gutes Beispiel für diese Gemeinschaft war die Gründung eines Versammlungs- und Erlebnistreffs im Jahre 2008. Ein konkretes Kooperationsvorhaben, eine dynamische Gemeinschaft und die freiwillig geleisteten Arbeitsstunden galten als Voraussetzung dafür, dass ein tolles Erlebnistreff am Sportplatz entstehen konnte. Die Ortschaft hat somit einen großen, attraktiven Spielplatz mit einer dazugehörigen Lagerfeuerhütte bekommen. Alle haben geholfen – Alt und Jung, Kinder und Erwachsene. Ein Alteingesessener vor Ort erklärte sogar: ”Seit wir das Dorfgemeinschaftshaus bauten, habe ich keinen derartigen Zusammenhalt in Understed erlebt!” Dass Understed und Umgebung bei diesem Vorhaben an einem Strang gezogen haben, hat bewirkt, dass die Ortschaft heute durch ein ganz einzigartiges Gemeinschaftsgefühl geprägt ist. Alle helfen allen – in den Vereinen und privat. Die Salzquelle bei Karup Understedvej, 9300 Sæby In der Gemeinde Frederikshavn befinden sich fünf heilige Quellen. Die Quellen sind über die ganze Gemeinde verstreut. Bei Karup gibt es zwei, von denen eine den Namen ”Saltkilden (die Salzquelle)” trägt und die andere ”Hellig Øbben” heißt. Die Salzquelle ist deswegen interessant, weil der hohe Methangasanteil am Wasser ganz unten in der Quelle bewirkt, dass man dadurch, dass man das Wasser aufwühlt und anschließ end ein Streichholz anzündet, das Wasser entzünden kann.


Pfarrkirche Understed nebst Quelle Einer bekannten örtlichen Sage nach fiel ein blinder Junge in die auf dem Feld vor der Kirche befindliche Quelle und erlangte wie durch ein Wunder das Sehvermögen wieder. Ein Fußabdruck des Jungen, der die Wahrheit der Geschichte bezeugen soll, ist hinter dem Altar der Pfarrkirche Understed vorhanden. Gemäß einer Wandersage leitet sich der Name der Kirche von der heiligen Quelle her, denn ”an dieser Stätte (dän. ”sted”) geschah einst ein Wunder (dän. ”under”)”. Als eher wahrscheinlich gilt jedoch, dass die ursprünglich in Understed vorhandene Kirche im Gebiet ”Skibet (das Schiff)” lag, das unten am Fuß des Hügels liegt, auf dem die Kirche heute steht. Deshalb galt damals als selbstverständlich, die Kirche ”Under (dän. unter)-sted” zu nennen. Der Name wurde also beibehalten, nachdem man die Kirche an ihren gegenwärtigen Standort auf dem Hügel verlegt hatte. Aus diesem Grund hätte die Pfarrkirche Understed heute stattdessen eher Oversted heißen sollen. Ohnehin ist

der Kirchenbau noch nicht endgültig gezahlt worden! Angeblich begann die Nordmauer, die die dickste der Mauern ist, unmittelbar nach dem Bau überzuhängen. In Understed wollte man dem Baumeister erst dann die letzte Rate zahlen, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass die Mauer stehen blieb! Mit anderen Worten stehen noch zwei Reichstaler aus. Dafür hängt die Mauer ohnehin immer noch. Wenn man die Kirche verlässt und sich an die Nordmauer stellt, findet man hier einen großen Rasen ohne Grabstätten, den es seit anno dazumal gegeben hat. Im Rasen verbirgt sich gemäß einer alten Sage eine ”Pestgrube”. Die Pestgrube datiert sich zurück ins 14. Jahrhundert, als der Schwarze Tod derart verheerend durchs Land zog, dass die Einheimischen nicht die Kraft aufbrachten, ihre verstorbenen Angehörigen ordnungsgemäß zu bestatten, und stattdessen auf das Ausheben eines Massengrabs zurückgreifen mussten.

Åsted Å Åsted River Bach von Åsted

----------------------------------------------------------------- Freizeit & Erlebnisse Historische Sehenswürdigkeit Kunst & Kultur Musikalische Spritze Naturperle Sand & Wasser Aussichtspunkt ------------------------------------------------------------------

101


Gærum: Zusammenhalt hoch drei Das Dorf Gærum liegt in herrliche Natur eingebettet im welligen Gelände 8 km südwestlich von Frederikshavn an der Landstraße nach Brønderslev. Es gibt gute Busverbindungen und Fahrradweg. Egal welches Verkehrsmittel benutzt wird, handelt es sich um eine unglaublich schöne Strecke sowohl bergab am Cloos-Turm vorbei bis nach Gærum als auch zurück mit Ausblick auf Stadt und Meer. Die Natur und die Landschaft um Gærum herum sind sowohl malerisch als auch dynamisch. Geschaffen durch die gewaltigen Kräfte des Eises während der letzten Eiszeit – sehr wellig und mit einer außerordentlich abwechslungsreichen Pflanzen- und Tierleben. Auf Tuchfühlung mit der attraktiven Natur zu kommen gestaltet sich sehr leicht, zumal es markierte und beschriebene Naturpfade gibt. Gærum hat 800 Einwohner und einen großen Einzugsbereich, was insgesamt die Existenz eines dynamischen Gemeinwesens mit Schule, Kindergarten mit Kinderkrippe, Lebensmittelgeschäft mit Filialapotheke, Postagentur und Bankfunktion, Fahrbücherei, Kirche und Gesellschaftsräumen ermöglicht. Es sind mehr als 200 Arbeitsplätze in den dörflichen Betrieben der Sparten Hoch- und Tiefbau, Fasertechnologie, Handel und Dienstleistungen vorhanden. Gærum ist durch ein reiches Vereinsleben und sehr aktive Bürger gekennzeichnet. Die Schule dient als Kulturzentrum und ist für alle Vereine, Gruppen und Bürger offen, die Freizeitangebote organisieren möchten. Gærum Samvirke dient als Mantelverband sämtlicher Vereine, von denen Et legepladsudvalg sørgede for, at Tumlepladsen kunne åbnes i 2009 i Gærum. A playground committee made sure that Tumlepladsen was opened in 2009 in Gærum Ein Spielplatzausschuss sorgte dafür, dass 2009 in Gærum ein Tummelplatz eröffnet werden konnte.

102

die größten der Sportverein, die Pfadfindergruppe und der Bürgerverein Gærum Borgerforening sind. Der Bürgerverein hat viele Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich u.a. mit Dorfverschönerung, Einrichtung und Pflege von Naturpfaden und Spielplatz sowie Veranstaltung von Bastelabenden befassen. Das hohe Aktivitätsniveau in Gærum umfasst auch eine Vielzahl von Traditionen, z.B. das Sommerfest des Sportvereins, Pfadfinderparty und Flohmarkt, Markttag vor Dagli’Brugsen, Abende mit gemeinsamem Essen, Fackelzug und eine jährliche Bürgerversammlung mit inspirierenden Referenten und Diskussionen über Ideen und Maßnahmen, die geeignet sind, das Gemeinwesen Gærum noch lebenswerter zu gestalten. Gærum ist ein in Entwicklung befindliches Dorf. Es gibt attraktive Baugrundstücke, Mietwohnungen und Resthöfe für Nebenerwerbslandwirte. Hier gibt es für jeden etwas, und alle sind willkommen. Gærum Plantage Brønderslevvej, Gærum, 9900 Frederikshavn An der ehemaligen Allmendeheide (Fælleshede) nördlich von Gærum kam es in den 1930er Jahren zur Aufforstung, wie es auch anderswo in Dänemark damals oft der Fall war. Für die Aufforstung waren u.a. ABM-Kräfte im Auftrag von Hedeselskabet, der dänischen Gesellschaft zur Urbarmachung der Heide, zuständig. Es handelt sich um ein sehr welliges Gelände, und am nördlichen Ende des Waldes gibt es einen herrlichen Ausblick Richtung Skagen. Im Wald befinden sich die Thingsteine – ein Bodendenkmal, von dem angenommen wird, dass es sich um eine vorzeitliche Gerichtsstätte handelt.


Skærum - auf dem Höhenrücken Katsig Bakker Das Motto von Skærum ”Dorf in der Natur” ist buchstäblich zu nehmen. Die Ortschaft liegt in herrliche Natur eingebettet am äußersten Rand des jütländischen Höhenrückens bei Katsig Bakker am Fließgewässer. Das Hügelgebiet Katsig Bakker steht unter Naturschutz und verfügt über markierte Pfade, Laufrouten und eine MTB-Route. Wenn im Winter eine Schneedecke vorhanden ist, sind Skifahren und Rodeln angesagt. Das Dorf ist im Umkreis von Molkerei, Schule und Handelshof entstanden. Mit der Zeit ist es jedoch zu vielen Veränderungen gekommen. Während es sich früher um ein typisches dörfliches Gemeinwesen mit engen Beziehungen zur Landwirtschaft handelte, gibt es heute viele Einwohner, die außerhalb des Dorfs arbeiten. Die Ortschaft zählt 80 Haushalte hinterm Ortseingangsschild und hat einen großen Einzugsbereich. Die Kinder besuchen überwiegend die örtliche Grundschule in Ravnshøj. Der Schulbus holt und bringt die Kinder. Skærum verfügt außerdem über ein eigenes, gut funktionierendes Wasserwerk. Es gibt ein reges Gesellschaftsleben in Skærum u.a. im Rahmen des dynamischen Bürgervereins und im Dorfgemeinschaftshaus. Zu allen Jahreszeiten gehen hier mehrere Events im Außen- und Innenbereich über die Bühne.

Das Archiv für Ortsgeschichte setzt sich aktiv dafür ein, Unterlagen zur Geschichte von Skærum und Umgebung für die Nachwelt zu bewahren. Die Ortschaft verfügt über einen renovierten Versammlungs- und Spielplatz mit Fußballplatz, Lagerfeuerplatz mit Hütte, Spielgeräten und Pétanqueplatz. Die aktive Pfadfindergruppe hat ihre eigene Blockhütte, und die Bürger haben verschiedene Interessengemeinschaften gebildet, u.a.: • Der Wanderverein ”Vandrefuglene”, der wöchentlich Fußwanderungen in der Natur bei Skærum veranstaltet • Reiter, die sich zu gemeinsamen Ausritten treffen • Bier-Liebhaber, die ihr ganz eigenes Skærum Gebräu brauen

Katsig Bakker - her i smukke efterårsfarver Katsig Bakker – here in lovely autumn colours Hügelgebiet Katsig Bakker - hier in herbstlicher Farbenpracht

Zusätzliche Infos über Skærum unter: http://skaerum-info.dk In Skærum gibt es auch das älteste Gebäude der Gemeinde, die Pfarrkirche Skærum aus dem 12. Jahrhundert. Der Kirchenvorstand bemüht sich, die Kirchengemeinde aktiv in die kirchlichen Belange einzubeziehen. Somit kommen Engagement und enge Zugehörigkeit zur Kirche und Akzeptanz ihrer attraktiven Veranstaltungen zustande. Wer sich in Skærum und Umgebung ansiedelt, der kann sich sowohl rundum aktiv ins Gemeinwesen einbringen als auch ein eher zurückgezogenes Dasein mitten in der Natur führen. 103


Pfarrkirche Skærum Slustrupvej 3, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn Die Pfarrkirche Skærum ist eine im 12. Jahrhundert vorwiegend aus Bohus-Granit erbaute romanische Quadersteinkirche. Sie besteht aus einem ursprünglichen Langhaus und Chor sowie einer dem Süden zugewandten, aus Ziegel erbauten Vorhalle, die 1884 an die Stelle eines älteren Baus trat. Der Westgiebel ist weißgetüncht und z.T. aufgemauert. Oben am Giebel befindet sich ein Stein. Bedingt durch dessen Vorhandensein geht die Mär um, es habe sich dabei um die Angabe der Körpergröße des Baumeisters oder um eine außen befindliche Kanzel gehandelt, eigentlich dürfte der Stein aber dazu gedient haben, Außen- und Innenwand zusammenzuhalten. Im Mittelalter saßen Männer und Frauen getrennt jeweils an ihrer Seite des Mittelgangs der Kirche, wobei die zugemauerte Frauentür immer noch an der Nordwand zu sehen ist. Die Kirchenglocke gehört zu den ältesten Dänemarks und ist vermutlich ebenso alt wie die Kirche. Sie hängt an einem Glockengehäuse nördlich der Kirche.

Skagen 1890 Den smalsporede jernbane fra Frederikshavn til Skagen indvies. 1890 The narrow gauge railway from Frederikshavn to Skagen is inaugurated. 1890 Die Schmalspurbahn Frederikshavn-Skagen wird eingeweiht.

104

Beim Taufbecken handelt es sich um ein romanisches Granitbecken mit einer eigenartigen Reparaturstelle in Bronzeausführung. Es steht auf einem ausgehauenen Fuß mit Abfluss und ist angeblich seit dem Kirchenbau benutzt worden. Der Küsterstuhl wurde aus ehemaligen, mit den Initialen der Besitzer versehenen Stuhlgiebeln zusammengebaut und gehört zusammen mit dem großen Kruzifix an der Nordwand zu den ältesten noch erhaltenen Inventarteilen der Kirche. Die Kanzel wurde 1911 aufgebaut, als ihr Vorgänger aus dem Jahre 1585 an das dänische Nationalmuseum übertragen wurde. Die Pfarrkirche Skærum hat eine ganz einzigartige Sammlung romanischer Grabsteine, zumal sich auf dem Friedhof acht und in der Vorhalle zwei befinden. Ferner befinden sich zwei Steinkreuze der Kirche im Heimatmuseum Vendsyssel Historiske Museum in Hjørring.

Ravnshøj – in schöner Umgebung am Bachtal Åsted Ådal Ravnshøj liegt westlich von Frederikshavn mitten im Bachtal Åsted Ådal. Ein kleines dörfliches Gemeinwesen mit ca. 350 Haushalten. Ein Dorf mit einem aktiven und reichen Vereinsleben, dessen Bogen sehr weit vom Sport bis zur Ortsgeschichte spannt. Die örtliche Mittelpunktschule mit ca. 300 Schülern gibt den Rahmen für einen Großteil der hiesigen Freizeitangebote ab. Mit Kita für die Kids, Tierclub, Pfadfindergruppe und Freizeitclub für die Jugendlichen ist optimal für

den Nachwuchs gesorgt. Die Senioren kommen auch auf ihre Kosten, zumal es ein neu renoviertes Seniorenheim gibt. Vor ein paar Jahren verlor die Ortschaft ihr Lebensmittelgeschäft, dank der kurzen Entfernung nach Frederikshavn und regelmäßige Busverbindungen lassen sich die täglichen Besorgungen aber ohnehin unbeschwert erledigen. Ravnshøj hat sehr zur Freude der Bürger und der Wirtschaft vor kurzem HochgeschwindigkeitsInternet bekommen. Die örtliche Wirtschaft umfasst Landwirtschaftsbetriebe, mittelständische Handwerksbetriebe, Autohandel und einzelne wissensbasierte Betriebe. Das Bachtal Åsted Ådal durchschneidet das Dorf. Auf einer Fläche von 137 Hektar bildet Åsted Ådal die Lebensgrundlage für ein außerordentlich artenreiches Tier- und Pflanzenleben. Das Gebiet wurde durch eiszeitliche Ablagerungen gestaltet, wobei der Bach Åsted Å im Laufe der Jahre eine augenfällige Erosionsschlucht durch das relativ flache Gelände ausgeschnitten hat. Hügelgebiet Katsig Bakker mit Quelle Borgervej, 9900 Frederikshavn Sct. Jørgens Kilde gehört zu den ältesten Quellen im Landesteil Vendsyssel. Die Quelle erhielt den Status einer heiligen Quelle, als eine Frau mit ihrem blinden Kind hier Rast machte und das blinde Kind den Kopf mit dem Wasser wusch, wonach es rief: ”Wie herrlich es hier ist”. Die Hügel im Umkreis der Quelle befinden sich in kommunalem Besitz, und einige Hügel bieten einen tollen Ausblick auf die Landschaft. Im Wald gibt es die so genannten Hutebuchen, d.h. mehrstämmige Buchen, die zwar gefällt worden sind, aber seitdem erneut aufgewachsen sind. Das Gebiet steht unter Naturschutz. Bachtal Åsted Ådal Rydalvej, 9900 Frederikshavn Åsted Ådal ist ein herrliches Gebiet mit vielen Wanderpfaden. Das Gebiet steht seit den 1930er Jahren unter Naturschutz und befindet sich in Privatbesitz, ist aber öffentlich zugänglich. In der Talsohle fließt der Bach Åsted Å Richtung Kvissel, wo er zusammen mit dem Bach Skærum Å das Fließgewässer Elling Å bildet. Im Bachtal gibt es Unmengen verschiedener Pilze und Blumen, die es anderswo in der Gemeinde nicht gibt, u.a. den außerordentlich seltenen Pilz Ochsenzunge.

Kvissel – Ortschaft mit Bahnverbindung nach Kopenhagen Kvissel ist eine ca. 10 km westlich von Frederikshavn gelegene Ortschaft mit Bahnanschluss. Der Ort zählt ungefähr 265 Haushalte. Der Bahnhof ist seit etlichen Jahren außer Betrieb, dafür


halten die Züge aber nach wie vor in Kvissel. Das ehemalige Bahnhofsgebäude wird heute für Hobbyaktivitäten und Veranstaltungen für die Bürger genutzt. Der Bahnhof kann auch von Privatleuten für geselliges Beisammensein angemietet werden. Auf dem Dachboden des Bahnhofsgebäudes hat FMJK – Frederikshavn Modeljernbaneklub (Modelleisenbahnclub) sein Vereinslokal. Jeweils mittwochs von 19 bis 23 Uhr findet hier der Vereinsabend statt, an dem alle willkommen sind. Kvissel verfügt ferner über Fritidshuset (Freizeithaus), das an den örtlichen Ballspielplätzen – den besten der ganzen Region - liegt. Hier lassen sich ebenfalls verschiedene Events für Mitglieder, die Bürger der Ortschaft und sonstige Privatleute ausrichten. Im Außenbereich gibt es auch Plätze für Tennis, Hockey, Pétanque, Basketball und einen Minihockeyplatz. 2010 entstand das Kirchspiel Kvissel, als der Pfarrbezirk vom Kirchspiel Åsted abgetrennt wurde. Die Pfarrkirche Kvissel liegt im Ortskern und gibt den Rahmen für die kirchlichen Zeremonien ab, wird aber auch für Veranstaltungen, z.B. Faschingsfeier und Konzert anlässlich der Zündung des Christbaums, genutzt. Vor Ort entfaltet sich ein reiches Vereinsleben mit u.a. einem dynamischen Bürgerverein und dem

Förderverein ”Kvissels Venner”, wobei diese beide Vereine im Jahresablauf Events für die Bürger ausrichten. Unter den Events sind u.a. Faschingsfeier, Frühjahrskonzert, Johannisfeuer, Dorffest, Kindertag, Lagerfeuertag, Sonntagsmatiné, Weihnachtsbingo und Zündung des Christbaums zu erwähnen. Noch dazu gibt es einen aktiven Seniorverein und den Kirchenvorstand.

Kvissel er en hyggelig landsby med byhuse, parcelhuse og enkelte gårde Kvissel is a peaceful village with town houses, villas and a few farms Kvissel ist eine gemütliche Ortschaft mit Dorfhäusern, Eigenheimen und einzelnen Höfen

Unter Freizeitangeboten in Kvissel sind ferner der 4H-Hof, ein Haustierclub für Kinder und Jugendliche, sowie der Sportverein Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening (KRIF), dessen sportliche Angebotspalette sich an alle Altersgruppen wendet, zu erwähnen. Noch dazu verfügt Kvissel über eine Gemeinschaftspraxis mit zwei Ärzten sowie attraktive Bus- und Bahnverbindungen. Kvissel ist auch für den Hofladen Naturbruget VASEN bekannt, der Obst und Gemüse zum Selberpflücken anbietet. Außerdem gibt es vor Ort Friseursalon, Mejling Landhandel, Maschinenverleih, Schmiedebetrieb und Maschinenhandel.

Skagen 1908 Drachmann begraves på Grenen. 1908 Drachmann is buried on Grenen beach. 1908 Drachmann wird auf der Landspitze Grenen bestattet.

Kvissel erhielt 2011 einen neuen Spielplatz mit großem Spielturm, Schwebebahn, Sandkasten, Wippe und diversen Schaukeln. Darüber hinaus gibt es einen Lagerfeuerplatz, Tische mit Bänken und gute Fußballtore.

105


Katsig Sø ved Skærum Katsig Lake near Skærum Katsig-See bei Skærum

106


107


Maritimt kraftcenter, energiby, kultur og natur

Frederikshavn Havn Frederikshavn Harbour Hafen von Frederikshavn

– Frederikshavn, Elling, Strandby og Jerup Frederikshavn er kommunens største by med godt 23.000 indbyggere. Her er det maritime en central drivkraft, og som energiby er der stor fokus på klimavenlige løsninger både til erhvervslivet og private. Her er en stærk vilje til vækst og modet til at gå nye veje. Hvem forventer at finde en rigtig palmestrand på disse breddegrader? Til trods for den nordlige beliggenhed kan du nyde det klare vand og det dejlige sand i skyggen af eksotiske palmer i Frederikshavn. Strandby har en stor fiskeriflåde og seværdige kirker, og Jerup har sin egen sommerfugleart og meget betagende naturomgivelser. I Elling Å fandt man et velbevaret middelalderskib fra 1100-tallet, som i dag kan ses på Bangsbo Museum.

Frederikshavn – driftig erhvervsog energiby, pulserende handelsby og spændende sportsby Skagen 1912 Rødspættefiskeriet dominerer totalt, men de svenske fiskere lærer skagboerne at gå efter sild og makrel. 1912 Plaice fishing is completely dominant, but the Swedish fishermen teach the people of Skagen to fish for herring and mackerel. 1912 Es wird fast nur Fischerei auf Scholle betrieben, schwedische Fischer lehren aber die Einheimischen Hering und Makrele zu fischen.

108

Kært barn har mange navne, og Frederikshavn by favner så bredt, at der skal mange ord til at beskrive byens facetter. Denne beskrivelse er ikke udtømmende, men skal ses som en smagsprøve på byens mange fristelser. Frederikshavn er den største by i kommunen og Vendsyssels næststørste by med 23.295 indbyggere (2012). Byen er opkaldt efter Kong Frederik den 6. og fik købstadsrettigheder i 1818. Handel har også den dag i dag stor betydning for byen, og takket være mange turister primært fra Sverige, Norge og Tyskland er antallet af specialbutik-

ker, dagligvareforretninger og restauranter langt større, end befolkningstallet berettiger til. Frederikshavn by har 3 folkeskoler og 1 privatskole, og i januar 2013 åbnede den nye skole, Nordstjerneskolen, der med sin unikke stjerneform har en arkitektur, som giver mulighed for flere små ”skoler” i én stor skole. Ved siden af Nordstjerneskolen ligger den nye daginstitution, Mælkevejen. Begge institutioner ligger centralt i byen ved et nyt rekreativt område, som også skal bruges til afvanding, når der kommer kraftige regnskyl. Handelsliv og gastronomi Frederikshavn kan tilbyde en bred vifte af gastronomiske oplevelser. Her findes mange gode restauranter og hyggelige cafeer. Mange af byens spisesteder har gjort det til en dyd at servere nogle af landsdelens specialiteter. Flere af dem anvender lokale kvalitetsråvarer, eksempelvis Bangsbo-honning, økologiske krydderurter og grøntsager fra små gårdbutikker i kommunen. Danmarksgade, den lange og hyggelige gågade, er hjertet i Frederikshavns handelsmiljø. Den ligger i gåafstand fra færgehavnen, og her er alt lige fra guldsmedebutikker til legetøj, tøj, designvarer, vintagefund, sportsudstyr, tasker, sko og støvler i de førende mærker. Hvis interessen mere er i retning af det kulinariske, er der også et bredt udvalg af specialbutikker med te/kaffe, chokolade, hjemmelavede pølser og


kødspecialiteter. Fiskehandleren og ostebutikken i Søndergade er også et besøg værd. Byens blomsterbutikker har flere gange gjort sig bemærket udenbys ved at vinde forskellige mesterskaber. Kulturevents og sportsbegivenheder En af byens største kulturelle oplevelser er Tordenskioldsdagene, som altid finder sted den sidste weekend i juni. Her har der været tradition for at omdanne havnekajen omkring Krudttårnet til en hyggelig by anno 1717. For første gang foregår Tordenskioldsdagene i 2013 på herregården Knivholt. Årsagen er, at virksomhederne på havneområdet er i en så positiv udvikling, der gør det svært at få plads til Tordenskioldsdagene på havnekajen. Foreløbig skal eventen foregå på Knivholt i 2013 - 2015. Hvert år er Frederikshavn vært ved to store sportsstævner: Rødspætte Cup i påskedagene og Cup No. 1 i uge 28. Rødspætte Cup er Danmarks største internationale håndboldturnering for ungdomshold. I Arena Nord er der optimale rammer, og der kan spilles håndbold i fire haller under samme tag. Det giver en fantastisk stemning. Ca. 300 hold deltager i turneringen med deltagere fra lande som Sverige, Norge, Tyskland, Finland, Ungarn og naturligvis Danmark.

Cup No.1 er en ungdomsturnering i fodbold for drenge og piger. Den har været afviklet i Frederikshavn siden 1984. Næsten 7.000 hold fra 93 nationer har deltaget i turneringen siden turneringsstarten i 1984. På det sportslige område har Frederikshavn mange strenge at spille på. Ud over håndbold og fodbold er ishockey, floorball, bordtennis, badminton og golf blot nogle af de mange muligheder, som byen tilbyder. Du kan finde link til alle foreninger (i hele kommunen) på kommunens hjemmeside:

Skagen 1910 Skagen Kirke ombygges af Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll. 1910 Skagen Church is rebuilt by Ulrik Plesner and Thorvald Bindesbøll. 1910 Die Pfarrkirche Skagen wird nach Entwürfen von Ulrik Plesner und Thorvald Bindesbøll umgebaut.

http://frederikshavn.dk – søg på fritidstilbud. Vi har de ideelle faciliteter At have et moderne kultur-, konference- og sportscenter har stor betydning for Frederikshavn. Arena Nord er med sine 7.000 m2 det største kultur-, konference- og sportscenter nord for Limfjorden. Musik og teater har også gode betingelser, for med Det Musiske Hus har byen et levende kulturhus og spillested. Listen med arrangementer er lang, bl.a. med turnerende teater, koncerter, stand up og foredrag. Der er også mulighed for at opleve unge lokale talenter indenfor musik, drama og billedkunst mm.

----------------------------------------------------------------- Fritid & Oplevelser Historisk seværdighed Kunst & Kultur Musikalsk indsprøjtning Naturperle Sand & Vand Undsigtspunkt -----------------------------------------------------------------Året er 1717 og Tordenskiold forsvarer byen It is the year 1717 and Tordenskiold is defending the town Anno 1717: Tordenskiold verteidigt die Stadt

109


Det Musiske Hus var fra 2009 - 2012 regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstråd til udvikling af den rytmiske scene i regionen. Det Musiske Hus er genudpeget i perioden 2013 2016 som regionalt spillested. På adressen Skolegade 6 ligger Maskinhallen, som er et kommunalt ejet multiborgerhus med mulighed for bred udfoldelse af foreningsliv og medborgeraktiviteter. Det Musiske Hus arrangerer koncerter mm. i Maskinhallen i tæt samarbejde med bl.a. unge arrangørspirer, elever fra eventteknikeruddannelsen på EUC Nord og andre gode kræfter i lokalsamfundet. En noget usædvanlig strand på disse breddegrader Når solens stråler bager ned over Frederikshavns gader, er det dejligt at søge ud til vandet og komme lidt i skyggen, og her er Palmestranden et oplagt valg. Her er over 100 palmer, og stemningen bliver den helt rette, når de eksotiske tangparasoller, 60 gratis solsenge og beachvolleybanerne bruges af unge som gamle fra nær og fjern. Palmestranden har sat nye standarder for, hvad der er muligt på nordiske strande. Det Musiske Hus byder på mange forskellige musikalske oplevelser Det Musiske Hus has a wide range of musical entertainment to offer Det Musiske Hus bietet viele verschiedene musikalische Erlebnisse

110

Som antydet i indledningen er Frederikshavn en mangfoldig og energisk by. Ud over det, der allerede er omtalt, er der en hel masse andre spændende aktiviteter, f.eks. istølt, rock på Knivholt, og som noget forholdsvist nyt har Frederikshavn også fået sine egne Pecha Kucha arrangementer. Pecha Kucha går kort fortalt ud på, at et antal deltagere hver viser 20 elementer, hvor de bruger

præcis 20 sekunder pr. element. I alt en præsentationstid på 6 minutter og 40 sekunder pr. person. Frederikshavn er alsidig, og ud over den brede vifte af sportslige og kulturelle tilbud er Frederikshavn også et sted med mange grønne åndehuller, udsigtspunkter, udendørs kunstværker, spændende arkitektoniske bygningsværker og smuk aftenbelysning. Tag derfor selv på opdagelse i Frederikshavn. Har du brug for inspiration, vil Frederikshavn Turistbureau helt sikkert gerne hjælpe dig godt på vej. Vil du bosætte dig i Frederikshavn, kan lokale ejendomsmæglere, boligforeninger og private udlejere hjælpe med at finde det helt rigtige. Frederikshavn Kommune har desuden en tilflytterservice, som gerne vil give dig råd og vejledning. Kommunens tilflytterservice gælder naturligvis for hele kommunen fra Voerså til Skagen. Frederikshavn turistbureau: www.visitfrederikshavn.dk Frederikshavns handelsstandsforening – Frederik: www.frederik.nu Tilflytterservice: http://frederikshavn.dk (klik på banneret ”Tilflytterservice” på forsiden)


Bangsbo Botaniske Have Dronning Margrethes Vej 3, 9900 Frederikshavn Siden 1400-tallet har Bangsbo Have afspejlet tidens interesse for haver. Der har været urtegård med kål og krydderurter, lægeurter, frugttræer og haver med dekorative blomster. I 1800-tallet valfartede digtere til haven for at få fred og ro, og den første egentlige haveplan blev præsenteret i 1821 med et renæssancelignende anlæg indeholdende en central akse. Denne akse har en ejer efterfølgende fjernet og erstattet den med slyngende gange. Den kendte lokale arkitekt Bindesbøll har tegnet den hvide bro over voldgraven. Det er blevet en tradition, at sommeren hilses velkommen med en stor blomsterfestival i Bangsbo Botaniske Have. Festivalen tiltrækker årligt mellem ca. 20.000 plante- og haveinteresserede gæster primært fra Danmark, Norge og Sverige.

Kunstskoven – den hemmelige skov Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn Fylleledet Skov kaldes i folkemunde ”Den hemmelige Skov”. I forbindelse med 2. Verdenskrig blev skoven beslaglagt og indhegnet af tyskerne. De byggede 12 bunkere, som blev brugt til ammunitionsdepoter. Efter krigen overtog modstandsbevægelsen og senere det danske militær skoven og depoterne.

To krondyr nyder det saftige græs i Bangsbo Dyrehave. Two red deer enjoy the juicy grass in Bangsbo Dyrehave Zwei Rothirsche genießen das saftige Gras im Wildgehege Bangsbo Dyrehave.

I 2004 solgte militæret ”Den Hemmelige Skov” til private ildsjæle, som ikke kun har åbnet skoven, men også embedsboliger og bunkere, for offentligheden. En del af boligerne fungerer som åbne værksteder for lokale kunstnere, og nogle bunkere bliver flere gange om året benyttet til kunstudstillinger.

Idéen med blomsterfestivalen er at fremme vendelboernes og andres interesse for planter og utraditionelle haver, samt at generere penge til fortsat udvikling af Bangsbo Botaniske Have. Bangsbo Dyrehave Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn Bangsbo Dyrehave blev etableret i 1978, og med sine 51 hektar er den en af de største dyrehaver i Vendsyssel. Året rundt kan man opleve både kronvildt og dåvildt. Specielt om efteråret, når hjortene er i brunst, er det en oplevelse at gå rundt i dyrehaven. Her er mange gode vandrestier, og dyrehaven er en naturperle tæt på Frederikshavn by. Læs mere om dyrehaven på http://www.bangsbo.com

ILDSJÆL

Ideen til Bangsbo Botaniske Have Vi fik efter vores mening en knaldhamrende god idé, som ikke mange troede på kunne realiseres her norden for Limfjorden, men nu efter snart 25 år… Herluf Johansen Medlem af Bangsboudvalget og initiativtager til Bangsbo Botaniske Have 111


Naturudsigt, Hirsholmene View of the nature, Hirsholmene Naturpanorama, Hirsholmene

Frederikshavn Kirke Frederikshavn Kirke blev indviet i 1892 og er en romansk korskirke. Arkitekt Vilhelm Ahlmann har ladet sig inspirere af domkirken i Aachen i Tyskland. Allerede fra start var der 1.160 siddepladser, et antal, der kun er overgået af Grundtvigs Kirke i København. Altertavlen er malet af skagensmaleren Michael Ancher. Den viser Jesus’ møde med disciplene ved Tiberias sø efter opstandelsen. Da menigsrådet blev præsenteret for altertavlen blev der et værre postyr, for Michael Ancher havde malet Holger Drachmann, som var kendt som kvindebedårer og levemand, som en af disciplene. Menigsrådet bad straks Michael Ancher om at fjerne Holger Drachmann. Ved den efterfølgende præsentation opdagede menighedsrådet ikke, at diciplens skygge stadig viser Holger Drachmann og dennes karakteriske, lettere foroverbøjede holdning. Bangsbo Fort, Bangsbo Bunkermuseum og Børnebunkermuseum Understedvej 21, 9900 Frederikshavn Bangsbo Fort ligger lidt syd for Frederikshavn i 82 meters højde over havets overflade. Udsigten til Skagen i nord, Læsø mod øst og Jyske Ås mod sydvest er unik. Den tyske besættelsesmagt opførte 70 betonanlæg under 2. Verdenskrig. Under den kolde krig udbyggede det danske søværn anlægget med 10 bunkere. Det, at fortet har været anvendt i to historiske perioder, er atypisk og enestående i Danmark.

112

Søværnet benytter stadig dele af anlægget. Bunkermuseet formidler den del af anlægget, som Søværnet ikke bruger. Der er indrettet en særlig børnebunker, hvor fortællingen om 2. Verdenskrig sker i børnehøjde. Cloostårnet Brønderslevvej 61, 9900 Frederikshavn Cloostårnet blev opført på foranledning af Christian Cloos i 1962. Tårnet ligger i Vandværksskoven vest for Frederikshavn og er 60 meter højt. Med en beliggenhed 160 meter over havets overflade er det synligt fra alle verdenshjørner. Der er elevator til første udsigtsplateau og trappe til toppen, hvorfra det i godt vejr er muligt at se en stor del af Vendsyssel. Nedenfor tårnet er der borde og bænke, så man kan nyde sin mad. Der er også en fast grill, som besøgende kan bruge. I tårnets kiosk kan der købes is, drikkevarer, souvenirs og et stort udvalg af spændende sten. Der er også en fin legeplads, som ligger solrigt.

Læs mere om Cloostårnet på: http://www.bangsbo.com Hirsholmene Lige øst for Frederikshavn ligger stenblokkeøerne Hirsholmene, som ikke er én ø, men flere. H. C. Andersen besøgte stedet i 1850’erne og kaldte det for ”en stenblokø, med en tynd jorddug over”. Øen Hirsholmen har været 2 meter højere, end den er i dag, men på grund af stenhugning i 1800-tallet blev øen lavere.


Hirsholmen er i dag en fantastisk fugleø, og man kan komme til øen med postbåden, som afgår fra kajen ved Frederikshavn Fiskeriauktion. Der er kun plads til 12 passagerer, så særligt i turistsæsonen kan det være vanskeligt at få en billet. Frederikshavns Turistkontor kan være behjælpelig med information om afgangstider og billetter.

Palmestranden Nordre Strandvej 22, 9900 Frederikshavn Ved den kunstige strand Rønnestranden etablerede Frederikshavn Kommune i 2004 en eksotisk palmestrand. Den er blevet en af de mest besøgte badestrande i Frederikshavn kommune. Palmerne er fra Italien, og om vinteren opbevares de i kommunens drivhuse.

www.visitfrederikshavn.dk

Det Jyske Modstandsmuseum Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn Modstandsmuseet byder på spændende udstillinger om besættelsestiden fra 1940 - 1945. Her kan man få et grundigt indtryk af krigens trængsler og håb. Blandt andet kan man se, hvordan illegale blade blev produceret, og i et særligt oplevelsesrum kan man under en fiktiv stjernehimmel fornemme, hvordan fly kastede effekter ned til modstandsbevægelsens folk. Det Jyske Modstandsmuseum hører under Bangsbo Museum.

1914 Chr. X builds his private holiday home Klitgaarden according to sketches by Ulrik Plesner. 1914 Der Dänenkönig Christian X. lässt Klitgaarden nach dem Entwurf von Urik Plesner bauen.

Istølt i Frederikshavn – Islandske heste i konkurrence Istølt Frederikshavn er en topkonkurrence, men er samtidigt også et show. En festlig aften med underholdning og frem for alt ren nydelse ved synet af flotte tøltere og stærke hingste. Igennem de sidste tredive år er der sket meget inden for islandshestesporten. Der er rideklubber og foreninger i så mange lande, at der ud over landsstævner holdes verdensmesterskab, nordisk mesterskab og europæisk mesterskab, hvor der dystes i hestenes gangarter mm.

Skagen 1914 Chr. X. bygger Klitgaarden efter tegninger af Urik Plesner.

ILDSJÆL

Havde du regnet med at blive ildsjæl i Frederikshavn? Jeg ved egentligt ikke hvad en ildsjæl er… Etiketten interesserer mig ikke. Men jeg ved, at jeg har været heldig, fordi jeg her i området og i hele kommunen har mødt mange fandenivoldske og vidunderligt engagerede enkeltpersoner og virksomheder. Det har helt sikkert været udgangspunktet og grobunden for mange af de gode ideer, som jeg har været så heldig at være med til at undfange og udvikle. Jan Michael Madsen Direktør for Tordenskioldsdage, Frederikshavn 113


Søen ved Herregården Knivholt The lake at Knivholt Manor See am Rittergut Knivholt

Knivholt Skov Hjørringvej, 9900 Frederikshavn Ved den gamle herregård Knivholt ligger en rest af de gamle skove i Vendsyssel, som engang dækkede hele egnen. I skoven er der etableret flere vandrestier, og de gamle ege og bøgetræer rummer en fin bestand af bl.a. brunflagermus. Skoven er fyldt med oplevelser året rundt. Krudttårnet Kragholmen 2, 9900 Frederikshavn Krudttårnet var det centrale bygningsværk på fæstningen ved Fladstrand. Det blev anlagt i slutningen af 1600-tallet. Ud over at opbevare krudt, var tårnet også en platform for kanoner. Fladstrand var et fiskerleje med en meget central beliggenhed og blev ofte brugt som ankerplads for skibe. I forbindelse med ”Den Store Nordiske Krig” i 1700-tallet havde Peder ”Tordenskjold” Wessel base i Fladstrand. Under Kanonbådskrigen først i 1800-tallet havde fæstningen desuden stor værdi for handelsskibe, som søgte ly under kanonerne, og for de kanonbåde, som blev brugt til angreb mod de britiske skibe. Fladstrand blev til købstaden og industribyen Frederikshavn. Der blev anlagt en egentlig havn, hvor Krudttårnet lå i vejen. I 1974 blev det besluttet at flytte Krudttårnet til en mere hensigtsmæssig placering. Det tog 13 måneder at flytte Krudttårnet, som blev rullet 270 meter i ét stykke til den nuværende placering på Kragholmen.

114

ILDSJÆL

Hvad fik dig til Knivholt i Frederikshavn? Første gang jeg kørte ind gennem porten til Knivholt i forbindelse med jobsamtalen, væltede ideerne bare ned til mig. Her kunne jeg mærke, at man kunne gøre en forskel. Lige siden har ”Knivholt-feberen” raset i mig. Olav Bering Madsen Knivholt Hovedgaard og ildsjæl for Knivholt Pikkerbakken Understedvej, 9900 Frederikshavn Med sine mere end 100 meter over havets overflade rejser Pikkerbakken sig markant i landskabet. Alle, der kommer rejsende til Frederikshavn via E45 eller ad søvejen, oplever den høje bakke, som blev skabt af isen efter sidste istid. I skoven på bakkerne ligger et fantastisk udsigtssted, hvor man kan se ud over hele Frederikshavn og Hirsholmene. På stedet ligger en særlig kongesten signeret af Kong Frederik den 8. og Kong Frederik den 9. Førstnævnte skrev sit navnetræk i 1908 og sidstnævnte besøgte stedet på byens fødselsdag den 25. september 1950. I begge tilfælde er navnetrækkene overført til granitstenen og er hugget ud af familien Bovin – først Charles Bovin og siden Svend Bovin. Med start på Pikkerbakken ligger den fantastisk smukke Dronningesti – en natursti, der går i sydlig retning gennem det kuperede terræn forbi beton-


stillingerne med Niels Juels kanoner. Naturstien fik navnet
Dronningestien, fordi Dronning Margrethe og Prins Henrik besøgte området den 13. juni 2003. Nordisk Filmfestival I de ulige år afholdes Nordisk Filmfestival i Frederikshavn i november. Festivalen er drevet af frivillige, som på engageret vis sørger for nogle fantastiske filmdage. Festivalen foregår primært i Maskinhallen i Frederikshavn, dog med et godt samarbejde med Skagen Biografklub og Sæby Bio. På den måde er festivalens aktiviteter også tilstede i den nordlige og sydlige del af kommunen. Filmfestivalen strækker sig over fem dages aktiviteter med film, instruktører, foredrag, workshops, foreningsaktiviteter og masser af publikum. Der er tre konkurrencer på festivalen • Nordens bedste afgangsfilm (filmskolerne i Norden) • GoVisual (hybridpris indenfor film, spil, online) • Ung Film (amatørpris for unge talentspirer) http://www.nordiskfilmfestival.dk/

Tordenskioldsdage i Frederikshavn – året er 1717 Tordenskioldsdagene i Frederikshavn er en helt unik skandinavisk 1700-tals-festival. Tordenskiold er Skandinaviens bedst kendte søhelt, og Fladstrand var hans væsentligste danske base udenfor København under den Store Nordiske Krig (1709-1720). Frederikshavn har stadig 300 år efter Tordenskiolds krigsindsats status som flådeby. Knap 1.000 mennesker medvirker fra Danmark, Sverige og Norge, og 36.000 besøgende fra mange forskellige lande kommer forbi og oplever Tordenskiold anno 1717. http://tordenskiold.dk/

Skagen 1914 Chr. X. bygger Klitgaarden efter tegninger af Urik Plesner. 1914 Chr. X builds his private holiday home Klitgaarden according to sketches by Ulrik Plesner. 1914 Der Dänenkönig Christian X. lässt Klitgaarden nach dem Entwurf von Urik Plesner bauen.

ILDSJÆL

Havde du regnet med at blive ildsjæl i Frederikshavn? Med fast bopæl i Frederikshavn kommune vil jeg gerne forholde mig til, hvordan livet kan blive bedre for udsatte borgere. Jeg vil gerne være med til at igangsætte tiltag og events, der kan blive til glæde for denne gruppe, og som kan sætte fokus på mennesker med særlige behov. Kirsten Kristensen Igangsætter for flere nye tiltag på det sociale område og inden for helse og rehabilitering

Tordenskiold med følge kommer til byen Tordenskiold and his entourage come to town Großer Bahnhof für Tordenskiold mit Gefolge

115


Resterne af Ellingåskibet kan ses på Bangsbo museum The remains of the ship Ellingåskibet are displayed at Bangsbo museum Die Überreste von Ellingåskibet lassen sich in Bangsbo Museum besichtigen

Velkommen til Elling - naturhavn i Vikingetiden og Middelalderen ”Ellingåskibet” – et handelsskib fra Vikingetiden – blev fundet i Elling Å øst for gården Engen i 1922. Området var en naturhavn i Vikingetiden og i Middelalderen. Der var dengang en vanddybde på 1-1½ m. Skibet blev dog først udgravet i 1968, og arkæologer vurderer, at skibet er fra midten af 1100-tallet. At der har været et lille samfund i området, dengang Ellingåskibet var sejlende, vidner bebyggelsens historie om. Elling Kirke er fra begyndelsen af 1200-tallet, og hovedgårdene Ellinggård og Lerbæk eksisterede også på dette tidspunkt. Ellingåskibet kan ses på Bangsbo Museum i Frederikshavn, og på butikstorvet i Elling kan ses en skulptur, der forestiller skibet. Der er stadig liv i Elling… • Naturskønt område tæt på Elling Å, skov og badestrand • Attraktive byggegrunde i et område med sikker skolevej • Veludbygget kollektiv trafik, bybus og regionale busser • Moderne skole blev indviet i 1988 med elever fra 0.-4. klasse. I tilknytning til skolen er der en velfungerende integreret daginstitution, hvor der er børnehave og SFO • Velfungerende idrætshal med unge, aktive idrætsudøvere • FDF/spejdere med eget klubhus • En velfungerende detailhandel med købmand, slagter, blomsterbutik, sko, byggemarked, plantecenter, servicestation og pizzeria • Et godt fællesskab med et velfungerende foreningsliv …og det vil der også være fremover.

116

Vi arbejder hårdt og målrettet på at skabe et trygt nærsamfund med alle de faciliteter, som er nødvendige for at gøre Elling til et godt sted at leve og bo hele livet.

Strandby – hyggeligt fiskermiljø med auktionshal Havnen er livsnerven, hvor der altid er noget at se. Den blev bygget i 1896 og er siden blevet udvidet adskillige gange. I dag er havnen en betydningsfuld fiskerihavn med mange hjemmehørende kuttere og blandt landets største, hvad angår landing af levende rødspætter. Fisken har været med til at gøre Frederikshavn kommune kendt, og alle, der opholder sig i området, bør smage de friskfangede fisk, som kan købes på havnen i Strandby. På fiskeauktionen køber fiskehandlere og eksportørerne de friskfangede fisk, og det er i sig selv en oplevelse at være med på auktion. Pas dog på med pludselige bevægelser under auktionen, med mindre du ønsker at blive ejer af et stort parti fisk! Om sommeren er havnen åben for lystsejlere, som ligger i det inderste bassin tæt på byens forretninger. Du kan i ro og mag gøre dine indkøb i Strandby. Byen er ikke større (ca. 3.000 indbyggere), end man let kan spadsere gennem den, og Strandbys to moderne kirker er meget interessante at se. I den gamle bydel med de smalle og snørklede veje kan du mærke lillebyens hygge og gamle fiskermiljø. Her kan du stadig se folk tørre fisk og rede garn, som man har gjort det i en menneskealder i Strandby.


På begge sider af havnen findes nogle af Nordjyllands bedste sandstrande, hvor badelivet florerer i rigt mål om sommeren. Her er der altid plads til at nyde den friske luft og slappe af på stranden og i klitterne. Om sommeren er der flere aktiviteter i byen, bl.a. havnefester og heste- og kræmmermarked. Kort sagt: Strandby er et godt sted at besøge – en god ankerplads.

om byens aktive borgere, bl.a. borgerforeningen, Kreative Kvinder, idrætsforeningen, spejderne, rytterlauget og forsamlingshuset. Der er mange udfoldelsesmuligheder i Jerup. Med østkystens perfekte badeforhold, de gode betingelser for drageflyvning og vindsurfing samt det rige dyreliv i den smukkeste natur er der virkelig noget for enhver smag.

Læs mere på: www.strandby.info På http://jerup.mono.net/ Jerup – oplev den rige natur og dens dyreliv Jerup ligger ca. 17 km nord for Frederikshavn på hovedvej 40 på vej mod Skagen. Her udfolder naturen sig på helt enestående vis. Inde bag hovedvejen ligger de gamle tørvegrave med en natur, der ikke findes magen til ret mange steder. Her yngler tranen og natravnen og ved stranden er et stort fuglereservat. Der er oddere, krondyr i store flokke og en fantastisk ro. I heden findes den sjældne lille sommerfugl ”Hedepletvinge”, der er helt afhængig af den særlige biotop, som findes netop her.

Jerup Strandenge Fredborgvej, 9981 Jerup Ved Jerup findes en stor flad strand og et stort areal med strandenge. Her kan man året rundt betragte fuglelivet og nyde den smukke natur. Et stort antal fugle yngler i området, og den store flade strand giver et perfekt udsyn for fugleinteresserede. Kigger man mod syd, kan man se Pikkerbakken tårne sig op i horisonten. På strandengene, som ind imellem bliver oversvømmede af havvand, finder man flere sjældne blomsterarter.

Omkring Jerup, som er en ydmyg landsby mellem heden og havet, er der flere spændende overnatningsmuligheder. Indenfor en radius af ca. 15 km ligger der 4 shelters i tilknytning til Nordsøstien – i Ålbæk Klitplantage, på Milrimvej, ved stranden og i Rendborg Hede. Her kan cyklende, gående og ridende overnatte ligesom Napstjertheste har fine hytter til overnatning. I Jerup kan man desuden overnatte billigt på enten Jerup Bette Kro, der laver god mad eller på Stengrillen, hvor ungerne kan forlyste sig på hoppeborgen. Der er også flere Bed & Breakfast muligheder i byen. På http://jerup.mono.net/kan man læse meget mere

Kragskovhede Sindalvej, 9981 Jerup Ved Kragskovhede ligger statsfængslet Kragskovhede. I 1930’erne blev bygningerne oprindeligt opført som ungdomslejr med det formål, at unge arbejdsløse skulle være med til at opdyrke heden. Da 2. Verdenskrig begyndte, overtog tyskerne stedet og lavede det til et fængsel. Da krigen sluttede, overtog statens fængselsvæsen stedet, og det har siden været et åbent fængsel. Naturen på Kragskovhede er fantastisk, og hvis man kører ad Sindalvej 4 km vest for Jerup, kan man få et godt indtryk af hedens størrelse.

Strandby havnefront med gode faciliteter for lystbåde Strandby Harbour with great yachting facilities Hafenfront von Strandby mit optimalen Einrichtungen für Sportboote

117


Maritime force centre, energy town, culture and nature

Aftenen går på hæld og himlens farver er fantastisk flotte Day turns into night with impressive colours in the sky Der Abend geht zur Neige, und der Himmel nimmt wunderschöne Farben an

Skagen 1919 Vodbindermester Iver Christensen bliver den første folkevalgte borgmester i Skagen. 1919 Seine net maker Iver Christensen becomes the first mayor of Skagen elected by the people. 1919 Netzbindermeister Iver Christensen wird der erste, vom Volke gewählte Bürgermeister von Skagen.

118

– Frederikshavn, Elling, Strandby and Jerup Frederikshavn is the largest town in the municipality with about 23,000 inhabitants. Here, the maritime field is a major driving force, and as an energy town, there is significant focus on climate friendly solutions for the business community as well as private individuals. Here, there is a strong will for growth and the courage to take new directions. Who would expect to find an actual palm beach at this latitude? In spite of the northern location, you can enjoy the clear water and the lovely sand in the shade of exotic palms in Frederikshavn. Strandby has a large fishing fleet and interesting churches, and Jerup has its own species of butterfly and very fascinating nature. In the stream Elling Å, a well-preserved medieval ship from the 1100s was found, it can now be seen at Bangsbo Museum.

Frederikshavn – Industrious business and energy town, pulsating commercial town and interesting sports town There are many words that can be used to describe Frederikshavn, as the town is so versatile that it takes many words to describe its facets. This description is not exhaustive, but should be seen as a sample of the many temptations of this town. Frederikshavn is the largest town in the municipality and Vendsyssel’s second-largest town with 23,295 inhabitants (2012). The town was named after King Frederik VI and was granted royal borough privileges in 1818. Nowadays, trade is also of great significance to the town, and due to the many tourists, primarily from Sweden,

Norway and Germany, the number of speciality shops, grocery shops and restaurants is much more extensive than you would expect from the number of inhabitants. The town of Frederikshavn has 3 public schools and 1 private school, and in January of 2013, a new school was opened, Nordstjerneskolen, which with its unique star shape has an architecture that provides the possibility for several small “schools” in one large school. Next to the school Nordstjerneskolen, you will find the new day care centre Mælkevejen. Both institutions have a central location in town at a new recreational area, which is also to be used for draining in case of heavy rain. Commercial life and gastronomy Frederikshavn can offer a wide selection of gastronomic experiences. The town has many good restaurants and cosy cafés. Many of the places to eat in town have made a virtue of serving some of the specialities of the region. Several of them use local quality ingredients, such as Bangsbo honey, organic herbs and vegetables from small farm shops in the municipality. Danmarksgade, the long and cosy pedestrian street, is the heart of the commercial environment of Frederikshavn. It is in walking distance of the ferry harbour, and it has everything from jewellery shops to toys, clothes, designer items, vintage finds, shoes and boots from leading brands. If you are more interested in culinary items, there is also a wide selection of speciality shops with tea/coffee, chocolate, homemade sausages and meat specialities. The fish shop and the cheese


shop on the street Søndergade are also worth a visit. The flower shops of the town have drawn attention to themselves out of town on several occasions by winning various competitions. Cultural events and sports events One of the main cultural experiences of the town is the Tordenskjold days, which always take place during the last weekend of June. In that connection, it has been a tradition to turn the wharf around the tower Krudttårnet into a cosy town in the year 1717. For the first time, the Tordenskjold days will take place at the manor Knivholt in 2013. The reason for this is that the companies in the harbour area have experienced such positive development that it is difficult to find room for the Tordenskjold days at the wharf. For now, the event will take place at Knivholt from 2013 to 2015. Each year, Frederikshavn hosts two major sports events: Rødspætte Cup during Easter and Cup No. 1 during week 28. Rødspætte Cup is Denmark’s largest international handball tournament for youth teams. Arena Nord provides the optimal setting, and it is possible to play handball in four halls under the same roof. This results in an amazing atmosphere. About 300 teams participate in the tournament, with participants from countries such as Sweden, Norway, Germany, Finland, Hungary and obviously Denmark.

Cup No.1 is a youth soccer tournament for boys and girls. It has been held in Frederikshavn since 1984. Almost 7,000 teams from 93 nations have participated in the tournament since its beginning in 1984. Frederikshavn has more than one string to its bow in the sports area. Apart from handball and soccer, the town also offers many other possibilities, such as ice hockey, floorball, table tennis, badminton and golf. You can find links to all associations (in the entire municipality) on the municipality’s website:

----------------------------------------------------------------- Leisure & Experiences Historical sight Art & Culture Musical injection Nature pearl Sand & Water Vantage point ------------------------------------------------------------------

http://frederikshavn.dk – search for leisure activities (fritidstilbud). We have the ideal facilities To have a modern cultural, conference and sports centre is of great significance to Frederikshavn. With its 7,000 m2 Arena Nord is the largest cultural, conference and sports centre north of Limfjorden. Music and theatre also have great conditions, as the town has Det Musiske Hus, which is a vibrant cultural centre and music venue. The list of events is long, for example with tourist theatre, concerts, stand-up and presentations. You can also experience young local talents within music, drama and visual arts, among other things.

Frederikshavn White Hawks har hjemmebane på Frederikshavn Isstadion Frederikshavn White Hawks play in Frederikshavn Ice Stadium Frederikshavn White Hawks trägt die Heimspiele im Eisstadion von Frederikshavn aus

119


Palmestranden i Frederikshavn - næsten som en Bounty strand The palm beach in Frederikshavn - nearly like a Bounty beach Der Palmenstrand in Frederikshavn - Bounty Beach-verdächtig

From 2009 to 2012, Det Musiske Hus was a regional music venue receiving subsidies from the Danish Agency for Culture for development of the rhythmic area in this region. In the period 2013 to 2016, Det Musiske Hus has been reappointed as a regional music venue. On the address Skolegade 6, you will find Maskinhallen, which is a municipally owned multipurpose civic facility providing possibilities for a wide selection of activities for associations and the community. Det Musiske Hus holds concerts etc. at Maskinhallen in close cooperation with for example young aspiring organisers, students from the event technician education at EUC Nord and other great resources in the local community. A somewhat unusual beach at this latitude When the sun beats down on the streets of Frederikshavn, it is nice to go to the water and find some shade, and in that connection, the beach Palmestranden would be an obvious choice. It has more than 100 palms, and the atmosphere becomes perfect when the exotic seaweed sunshades, 60 free sun beds and the beach volley courts are used by young and old from near and far. The beach Palmestranden has set new standards for what is possible on a Nordic beach. As indicated in the introduction, Frederikshavn is a versatile and energetic town. Apart from what has already been mentioned, there are a lot of other interesting areas, such as competitions for Icelandic horses, rock at Knivholt, and as something rather new, Frederikshavn now also has its own Pecha Kucha events. In brief, Pecha Kucha is an event with presentation of creative projects

120

and ideas, where a number of participants each show 20 elements and use precisely 20 seconds per element. A total presentation time of 6 minutes and 40 seconds per person. Frederikshavn is versatile, and apart from the sports and culture offers, Frederikshavn is also a place with many green breathing spaces, vantage points, outdoor works of art, interesting architectural structures and beautiful evening light. Therefore, you should go exploring yourself in Frederikshavn. If you need inspiration, the tourist agency in Frederikshavn can definitely help you well on your way. If you would like to settle down in Frederikshavn, local real estate agents, housing associations and private landlords/landladies can help you find the perfect home. Furthermore, the municipality of Frederikshavn has a service for newcomers, where you can get advice and guidance. The municipality’s service for newcomers obviously applies to the whole municipality from Voerså to Skagen. Frederikshavn tourist agency: www.visitfrederikshavn.dk Frederikshavn trade association – Frederik: www.frederik.nu Newcomer service: http://frederikshavn.dk (click on ”Tilflytterservice” on the front page, not available in English)


Bangsbo Botanical Garden Dronning Margrethes Vej 3, 9900 Frederikshavn Since the 1400s, Bangsbo Garden has reflected the interest of the age in gardens. There has been an herb garden with cabbage and herbs, medicinal plants and gardens with decorative flowers. In the 1800s, poets flocked to the garden for peace and quiet, and the first actual garden plan was presented in 1821 with a Renaissance-like garden with a central axis. Later, one of the owners has removed this axis and replaced it with winding aisles. The well-known local architect Bindesbøll has drawn the white bridge across the moat. It has become a tradition that the summer is welcomed with a large flower festival at Bangsbo Botanical Garden. Every year, the festival attracts about 20,000 plant and garden enthusiasts, primarily from Denmark, Norway and Sweden.

Kunstskoven – The Secret Forest Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn (Fylleledet Forest) Colloquially, Fylleledet Forest is known as “The Secret Forest”. In connection with World War II, the forest was commandeered and fenced in by the Germans. They built 12 bunkers, which were used as ammunition depots. After the war, the resistance movement and later the Danish military took over the forest and the depots. In 2004, the military sold ”The Secret Forest” to private initiators, who did not just open the forest, but also official residences and bunkers, to the public. Some of the buildings are used as open workshops for local artists, and some of the bunkers are used for art exhibitions several times a year.

Skagen 1932 Carl Nielsens statue af Fiskeren og Redningsmanden opstilles på havnen. 1932 Carl Nielsen’s statue Danish Fisherman and Rescuer is set up at the harbour. 1932 Die Carl Nielsen ausgeführte Statue ”Fischer und Seenotretter” wird am Hafen aufgestellt.

I nitiator

The purpose of the flower festival is to promote the interest of people from Vendsyssel as well as other people in plants and untraditional gardens, and to earn money for the continued development of Bangsbo Botanical Garden. The deer park Bangsbo Dyrehave Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn The deer park Bangsbo Dyrehave was established in 1978, and with its 51 hectares, it is one of the largest deer parks in Vendsyssel. All year round, you can experience red deer as well as fallow deer. Particularly in the autumn, when the deer are in rut, it is a great experience to walk around the deer park. There are many good walking paths, and the deer park is a nature gem close to the town of Frederikshavn. Read more about the deer park on http://www.bangsbo.com

The idea for Bangsbo Botanical Garden In our opinion, we had a really great idea, which many people did not think was realisable here north of Limfjorden, but now, after almost 25 years... Herluf Johansen Member of the committee Bangsboudvalget and initiator of Bangsbo Botanical Garden

I Fylleledet Skov vises kunst i bunkers fra 2. Verdenskrig. In the woods of Fylleledet Skov, bunkers from World War II display art Im Wald Fylleledet Skov wird Kunst in Bunkern vom Zweiten Weltkrieg gezeigt.

121


Fantastisk udsigt fra 160 meter over havet Fantastic view from 160 metres above the sea Toller Ausblick aus einer Höhe von 160 Metern über dem Meeresspiegel

Frederikshavn Church Frederikshavn Church was inaugurated in 1892 and is a Romanesque cross-shaped church. The architect Vilhelm Ahlmann was inspired by the cathedral in Aachen in Germany. Already from the beginning, there were 1,160 seats, a number only exceeded by Grundtvig’s Church in Copenhagen. The altarpiece is painted by the Skagen painter Michel Ancher. It shows Jesus meeting the disciples at Lake Tiberias after his resurrection. When the altarpiece was presented to the parochial church council, there was a lot of commotion, as Michael Ancher had painted Holger Drachmann, who was a well-known casanova and playboy, as one of the disciples. The parochial church council asked Michael Ancher to immediately remove Holger Drachmann. In connection with the subsequent presentation, the church council did not realise that the shadow of the disciple still shows Holger Drachmann with his characteristic, slightly stooped posture. Bangsbo Fort, Bangsbo Bunker Museum and Children’s Bunker Museum Understedvej 21, 9900 Frederikshavn Bangsbo Fort is located a little south of Frederikshavn 82 metres above sea level. The view of Skagen in the north, Læsø in the east and the nature area Jyske Ås in the south-west is unique. The German occupational force constructed 70 concrete bunkers during World War II. During the Cold War, the Danish navy expanded the facility

122

with 10 bunkers. The fact that the fort has been used during two historical periods is atypical and unique in Denmark. The navy still uses parts of the facility. The bunker museum presents the part of the facility that the navy does not use. A special children’s bunker has been made, where the story of World War II takes place at children’s level. The Cloos Tower Brønderslevvej 61, 9900 Frederikshavn The Cloos Tower was constructed at the initiative of Christian Cloos in 1962. The tower is located in the forest Vandværksskoven west of Frederikshavn and has a height of 60 metres. With its location 160 metres above sea level, it is visible from all directions. There is an elevator to the first observation plateau and stairs to the top, from which you can see a large part of Vendsyssel in good weather conditions. Outside, there are tables and benches, so you can enjoy your food next to the tower. There is also a fixed barbecue that the visitors can use. In the kiosk of the tower, you can buy ice cream, beverages/coffee, souvenirs and a large selection of interesting stones. There is also a nice playground in a sunny location. Read more about the Cloos Tower on: http://www.bangsbo.com


Hirsholmene Just east of Frederikshavn, you will find the rock islands Hirsholmene, several small islands. H. C. Andersen visited the place in the 1850s and called it ”a rock island with a thin cloth of earth over it”. The island Hirsholmen has been 2 metres higher than today, but due to stone cutting in the 1800s, the island became lower. Now, Hirsholmen is an amazing bird island, and you can get to the island with the mail boat, which departs from the quay at Frederikshavn fish auction. It only has room for 12 passengers, so particularly during the tourist season, it can be difficult to get a ticket. Frederikshavn tourist office can help you with information about departure times and tickets.

www.visitfrederikshavn.dk

Ice tölt in Frederikshavn – Icelandic horses in competition Ice Tölt Frederikshavn is a top competition, but at the same time, it is also a show. A festive evening with entertainment and most of all pure enjoyment of the view of beautiful horses in the gait tölt and strong stallions. Througout the last thirty years, a lot has happened in competitions for Icelandic horses. There are riding clubs and associations in so many countries that, apart from national competitions, there are world championships, Nordic championships and European championships, where the participants compete in the various gaits of the horses etc.

The Jutland Resistance Museum Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn The resistance museum has interesting exhibits about the German occupation from 1940 to 1945. Here, you can get insight into the hardship and hopes of the war. Among other things, you can see how illegal magazines were produced, and in a special experience room, you can get a sense under a fictitious starry sky of how planes dropped items for the people of the resistance movement. The Jutland Resistance Museum belongs to Bangsbo Museum.

Skagen 1952 Sandormen begynder at køre med turister, og Skagen Stadion indvies. 1952 The shuttle Sandormen starts driving with tourists, and Skagen Stadium is inaugurated. 1952 Der Touristentransporter Sandormen nimmt den Betrieb mit Fahrten auf der Landspitze Grenen auf, und das Stadion von Skagen wird eingeweiht.

The Palm Beach Nordre Strandvej 22, 9900 Frederikshavn At the artificial beach Rønnestranden, the municipality established an exotic palm beach in 2004. It has become one of the most visited bathing beaches in the municipality of Frederikshavn. The palms are from Italy, and during the winter, they are stored in the municipality’s greenhouses.

I nitiator

Did you expect to become so deeply involved as an initiator in Frederikshavn? I do not really know what initiator entails... I am not interested in the label. But I know that I have been lucky, because in this area and in the entire municipality, I have met many enthusiastic and wonderfully committed individuals and companies. This has definitely been the basis and starting point of many of the good ideas that I have been lucky enough to conceive and develop. Jan Michael Madsen Manager of the Tordenskjold days, Frederikshavn

Hirsholmen pyntet op til fest med flag Hirsholmen decorated with flags and ready to celebrate Insel Hirsholmen feierlich mit Flaggen ausgeschmückt

123


Knivholt Forest Hjørringvej, 9900 Frederikshavn At the old manor Knivholt, you will find a remnant of the old forests in Vendsyssel, which used to cover the entire region. The forest has several well-established hiking paths, and the old oak trees and beeches hold a nice population of for example the bat species common noctule. The forest is filled with experiences all year round. The tower Krudttårnet Kragholmen 2, 9900 Frederikshavn The tower Krudttårnet was the main structure of the fortress at Fladstrand. It was constructed in the late 1600s. Apart from being a place to store gunpowder, the tower was also a platform for cannons. Fladstrand was a fishing village with a very central location, and it was often used for ship anchorage. In connection with the “Great Northern War” in the 1700s, the naval hero Peder “Tordenskjold” Vessel had his base at Fladstrand. During the Gunboat War in the beginning of the 1800s, the fortress was also of great value to trade ships looking for shelter from the cannons and for the gunboats that were used to attack the British ships.

Nordisk Filmfestival byder på fem dages aktiviteter med film, instruktører, foredrag, workshops, foreningsaktiviteter og masser af publikum Nordisk Filmfestival is a five-day festival with film, directors, lectures, workshops, club activities and great audience Nordisk Filmfestival erstreckt sich über fünf Tage mit Aktivitäten rund um Filme und Regisseure mit Vorträgen, Workshops und Vereinsaktivitäten – alles mit regem Publikumszuspruch

124

on the E45 or by boat will experience this tall hill, which was created by ice after the last ice age. In the forest on the hills, there is an amazing vantage point, where you have a view of all of Frederikshavn and Hirsholmene. The place has a special king stone signed by King Frederik VIII and King Frederik IX. The first mentioned signed his signature in 1908 and the last mentioned visited the place on the town’s birthday on the 25th of September 1950. In both cases, the signatures have been transferred to the granite stone and have been cut out by the Bovin family – first Charles Bovin and then Svend Bovin. Starting on the hill Pikkerbakken, you will find the remarkably beautiful path Dronningesti – a nature path that moves south through the hilly terrain past the concrete structures with Niels Juel’s cannons. The nature path was given the name Dronningestien (the Queen’s Path), because HRH Queen Margrethe and HRH Prince Henrik visited the area on the 13th of June 2003. I nitiator

What convinced you to move to Frederikshavn?

Fladstrand turned into the royal borough and industrial town of Frederikshavn. An actual harbour was constructed where the tower Krudttårnet used to be. In 1974, it was decided to move Krudttårnet to a more suitable location. It took 13 months to move Krudttårnet, which was rolled 270 metres in one piece to the current location on Kragholmen.

The first time I drove through the gate to Knivholt in connection with the job interview, the ideas just rolled in. I could feel that it would be possible to make a difference here. Ever since then, I have had the “Knivholt fever”. Olav Bering Madsen Manager of Knivholt Manor

The hill Pikkerbakken Understedvej, 9900 Frederikshavn With its more than 100 metres above sea level, the hill Pikkerbakken rises significantly in the landscape. Anyone travelling to Frederikshavn

Nordic Film Festival In odd-numbered years, the Nordic Film Festival is held in Frederikshavn in November. The festival is run by volunteers, who with a lot of commitment ensure a couple of amazing film days.


Mange spændende aktiviteter på kajen i Frederikshavn, når Tordenskiold indtager byen. Numerous exiting activities on the jetty in Frederikshavn, when Tordenskiold takes in town Viele spannende Aktivitäten am Kai von Frederikshavn, wenn Tordenskiold in die Stadt Einzug hält.

The festival primarily takes place in Maskinhallen in Frederikshavn, yet in good cooperation with the movie club Skagen Biografklub and the movie theatre Sæby Bio. In this way, the activities of the festival are also present in the northern and southern regions of the municipality. The film festival extends over five days of activities with films, directors, presentations, workshops, association activities and a large audience. The festival has three competitions • Best student film of the Nordic countries (film schools of the Nordic countries) • GoVisual (hybrid award within film, games, online) • Young Film (amateur award for young aspiring talents)

http://www.nordiskfilmfestival.dk/

The Tordenskjold days in Frederikshavn – the year is 1717 The Tordenskjold days in Frederikshavn is a very unique Scandinavian 1700s festival. Tordenskjold is Scandinavia’s most well-known

naval hero, and Fladstrand was his most important Danish base outside Copenhagen during the Great Northern War (1709-1720). Now, 300 years after Tordenskjold’s war contribution, Frederikshavn still has the status of a navy town. Almost 1,000 people participate from Denmark, Sweden and Norway, and 36,000 visitors from many different countries come by and experience Tordenskjold in the year 1717.

http://tordenskiold.dk/

I nitiator

Did you expect to become so deeply involved as an initiator in Frederikshavn? With my fixed abode in the municipality of Frederikshavn, I like to deal with how life can become better for vulnerable citizens. I like to take part in initiating initiatives and events that can benefit this group and which can bring people with special needs into focus. Kirsten Kristensen Initiator of several new initiatives in the social field and within health and rehabilitation 125


Standby set fra oven Vodbinder binder trawl Heden ved Jerup er hjemsted for den sjældne sommerfulgeart Hedepletvinge Shelters ved Jerup strand

Standby from the air A net maker making trawl net The heath area near Jerup is the home of the rare butterfly species Marsh Fritillary Shelters at Jerup beach

Strandby aus der Vogelperspektive Netzbinder bindet Schleppnetz Die Heide bei Jerup beherbergt die seltene Schmetterlingsart Skabiosen-Scheckenfalter

Welcome to Elling - a natural harbour during the Viking Age and the Middle Ages ”Ellingåskibet” – a trade ship from the Viking Age – was found in the stream Elling Å east of the farm Engen in 1922. The area was a natural harbour during the Viking Age and the Middle Ages. Back then, there was a water depth of 1-1½ m. However, the ship was not excavated until 1968, and it has been estimated by archaeologists that the ship is from the mid-1100s. The history of the settlement testifies to the fact that there was a small community in the area when the ship Ellingåskibet sailed. Elling Church is from the beginning of the 1200s, and the main farms, Ellinggård and Lerbæk, also existed at that time. You can see the ship Ellingåskibet at Bangsbo Museum in Frederikshavn, and at the shopping square in Elling, you can see a sculpture of the ship.

Shelter am Strand von Jerup

There is still life in Elling... • A scenic area close to the stream Elling Å, to the forest and to a bathing beach. • Desirable plots for housing in an area with a safe school road. • Extensive public transport, city bus and regional buses. • The modern school was inaugurated in 1988 and has students from introduction class to 4th grade. In connection with the school, there is a well-functioning integrated day care centre and after school care. • A well-functioning sports hall with young, active athletes. • Boy/girl scouts with their own club house. • Good retail trade with grocery shop, butcher’s shop, flower shop, shoe shop, DIY centre, garden centre, service station and pizzeria. • A good community with a well-functioning associational life. 126

…and this will also be the case in the future We are working hard and determinedly on creating a safe local community with all the facilities necessary to make Elling a nice place to live and have a home all your life.

Strandby – cosy fishing environment with auction hall The harbour is a vital area, and there is always something to see. It was built in 1896, and since then, it has been expanded several times. Today, the harbour is an important fishing harbour with many cutters belonging here, and the harbour is among the largest in the country with regard to landing of live plaice. Fish has always helped make the municipality of Frederikshavn well-known, and anyone staying in the area should taste the freshly caught fish that you can buy at the harbour in Strandby. At the fish auction, fish mongers and exporters buy the freshly caught fish, and it is an experience in itself to be at an auction. However, be careful not to make any sudden movements during the auction, unless you wish to be the owner of the large quantity of fish! During the summer, the harbour is open to yachts, which are placed in the inner basin close to the town’s shops. You can shop at your leisure in Strandby. The town is so small (about 3,000 inhabitants) that you can easily walk through it, and the two modern churches of Strandby are quite interesting to see. In the old part of town with its narrow and winding streets, you can feel the cosy and old fishing environment of the small town. Here, you can still see people drying fish and preparing fishing nets the way it has been done for ages in Strandby.


On both sides of the harbour, you will find some of the best sandy beaches in Northern Jutland, where the bathing life flourishes during the summer. Here, there is always room to enjoy the fresh air and relax on the beach and in the dunes. During the summer, there are more activities in town, such as harbour parties and horse and hawker’s market. To put it briefly: Strandby is a nice place to visit – a great anchorage. Read more on: www.strandby.info

Jerup – experience the abundant nature and its wildlife Jerup is located about 17 km north of Frederikshavn on highway 40 towards Skagen. Here, nature unfolds in a very unique way. Behind the highway, you will find the old peat pits with a nature that cannot be found in many other places. Here, cranes and nightjars breed, and there is a large bird sanctuary at the beach. The area has otters, large herds of red deer and amazing peace and quiet. On the heath, you will find the rare small butterfly ”Marsh Fritillary”, which is completely dependent upon the special biotope that exists in this place. Around Jerup, which is a humble village between the heath and the ocean, there are several interesting possibilities for accommodation. Within a radius of about 15 km, there are 4 shelters in connection with the path Nordsøstien – at the plantation Ålbæk Klitplantage, at the street Milrimvej, at the beach and at Rendborg heath. Here, cyclists, hikers and riders can stay overnight, and the stud farm Napstjertheste also has nice cabins where you can stay overnight. In Jerup, you can also find inexpensive accommodation at either the inn Jerup Bette Kro, which has nice food, or at Stengrillen, where the kids can have fun on the bouncy castle. There are also several Bed & Breakfast possibilities in town.

On http://jerup.mono.net/, you can read much more about the town’s active citizens, such as the civic association, the association Kreative Kvinder, the sports club, the girl/boy scouts, the riding association and the village hall. There are many possible activities in Jerup. With the perfect bathing conditions of the east coast, the great conditions for kite-flying and wind surfing as well as the abundant wildlife in the most beautiful nature, there is really something for everyone. http://jerup.mono.net/

Jerup salt meadows Fredborgvej, 9981 Jerup At Jerup, there is a large flat beach and a large area with salt meadows. Here, you can watch the bird life all year round and enjoy the beautiful nature. A large amount of birds breed in the area, and the large flat beach provides a perfect observation spot for bird enthusiasts. If you look towards the south, you can see the hill Pikkerbakken towering in the horizon. On the salt meadows, which are sometimes flooded with sea water, you can find several rare types of flowers. The heath Kragskovhede Sindalvej, 9981 Jerup At the heath Kragskovhede, you will find the state prison Kragskovhede. In the 1930s, the buildings were originally constructed as a youth camp with the purpose of having young unemployed people help cultivate the heath. When World War II started, the Germans took over the place and turned it into a prison. When the war ended, the state prison system took over the place, and since then, it has been an open prison. The nature of Kragskovhede is amazing, and if you go along the road Sindalvej about 4 km west of Jerup, you can get a nice impression of the size of the heath. 127


Maritimes Kraftzentrum, Energiestadt, Kultur und Natur

Musik en sommeraften på Lodstorvet i Frederikshavn. Music on a summer night at Lodstorvet in Frederikshavn Musik an einem Sommerabend auf dem Marktplatz Lodstorvet in Frederikshavn.

----------------------------------------------------------------- Freizeit & Erlebnisse Historische Sehenswürdigkeit Kunst & Kultur Musikalische Spritze Naturperle Sand & Wasser Aussichtspunkt ------------------------------------------------------------------

128

– Frederikshavn, Elling, Strandby und Jerup Frederikshavn ist die größte Stadt der Gemeinde mit gut 23.000 Einwohnern. Hier gilt das Maritime als zentrale Antriebskraft, und als Energiestadt schreibt man hier klimafreundliche Lösungen für die Wirtschaft und private Bürger gleichermaßen groß. Hier gibt es einen durchgehend starken Willen zum Wachstum und den Mut, neue Wege einzuschlagen. Wer erwartet, gerade in diesen Breitengraden einen richtigen Palmenstrand zu finden? Trotz der nördlichen Lage können Sie in Frederikshavn das klare Meerwasser und den herrlichen Sand im Schatten exotischer Palmen genießen. Strandby hat eine große Fischerflotte und sehenswerte Kirchen, während Jerup eine eigene Schmetterlingsart und eine rundum bezaubernde Natur bietet. Im Fließgewässer Elling Å hat man ein gut erhaltenes Mittelalterschiff aus dem 12. Jahrhundert gefunden, das heute in Bangsbo Museum zu besichtigen ist.

Frederikshavn ist die größte Stadt der Gemeinde und die zweitgrößte Stadt des Landesteils Vendsyssel mit 23.295 Einwohnern (Stand 2012). Die Stadt erhielt die Stadtrechte im Jahre 1818 und ist nach dem damaligen Dänenkönig Frederik VI. benannt. Der Hafen ist heute noch für die Stadt von großer Bedeutung, und dank der vielen, vorrangig aus Schweden, Norwegen und Deutschland heranreisenden Touristen übersteigt die Anzahl der Fach- und Lebensmittelgeschäfte sowie Gastronomiebetriebe bei weitem das bedingt durch die Einwohnerzahl natürlich vorhandene Angebot.

Frederikshavn – dynamische Wirtschafts- und Energiestadt, rege Handelsstadt und attraktive Sportstadt

Die Stadt Frederikshavn hat drei 3 Grundschulen und 1 Privatschule. Im Januar 2013 eröffnete die neue Schule, Nordstjerneskolen (NordsteinSchule), die mit ihrer einzigartigen Sternform eine Architektur vertritt, die die Zusammenfassung mehrerer kleiner ”Schulen” als eine große Schule ermöglicht. Neben Nordstjerneskolen liegt die neue Kita Mælkevejen (Milchstraße). Diese beiden Einrichtungen liegen in der Stadtmitte direkt an einem neuen Naherholungsgebiet, das auch als Rückhaltebecken bei heftigen Regengüssen dienen soll.

Lieben Kindern gibt man viele Namen, und die Stadt Frederikshavn deckt ein derart weites Feld ab, dass viele Worte her müssen, um die Facetten der Stadt zu beschreiben. Diese Beschreibung gilt nicht als ausschöpfend, sondern eher als eine Art Kostprobe der vielen Versuchungen der Stadt.

Handelsleben und Gastronomie Frederikshavn hat eine breitgefächerte gastronomische Angebotspalette. Hier gibt es viele gute Restaurants und gemütliche Cafés. Viele Gastronomiebetriebe der Stadt hat es regelrecht zur Tugend gemacht, Spezialitäten aus der Gegend


zu servieren. Einige von ihnen setzen hochwertige örtliche Zutaten ein, z.B. Bangsbo-Honig, ÖkoGewürzkräuter und Gemüse von kleinen Hofläden innerhalb der Gemeinde. Danmarksgade, die lange und gemütliche Fußgängerstraße, ist das Herz des Einkaufsviertels von Frederikshavn. Sie befindet sich in fußläufiger Entfernung vom Fährhafen und bietet die ganze Palette von Goldschmuck, Spielzeug, Kleidung, Designerware, exklusiver SecondhandMode, Sportbedarf, Taschen, Schuhen und Stiefeln führender Marken. Wer eher den kulinarischen Genüssen zugeneigt ist, findet eine breite Auswahl an Fachgeschäften für Tee/Kaffee, Schokolade, Würste nach Hausmacherart und Fleischspezialitäten. Der Besuch der Fischhandlung und des Käseladens in Søndergade lohnt sich auch. Die Blumengeschäfte der Stadt haben sich mehrmals dadurch einen Namen gemacht, dass ihnen auswärtige Ehrungen zuteilgeworden sind. Kulturevents und Sportereignisse Zu den größten Kulturevents der Stadt gehört Tordenskioldsdagene, das immer am letzten Juni-Wochenende ausgerichtet wird. Als Tradition galt die Umgestaltung des Hafenkais um den Pulverturm herum zur verträumten Stadt Anno 1717. Zum ersten Mal wird Tordenskioldsdagene 2013 auf dem Gutshof Knivholt über die Bühne gehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die am Hafen angesiedelten Betriebe derart dynamisch entwickelt haben, dass es zunehmend schwierig wird, Platz zur Ausrichtung von Tordenskioldsda-

gene am Hafenkai zu finden. Vorläufig ist Knivholt für den Zeitraum 2013-2015 als Veranstaltungsort dieses Events vorgesehen. Jedes Jahr ist Frederikshavn Gastgeber zweier großer Sportmeetings: Rødspætte Cup während der Ostertage und Cup No. 1 in KW 28. Rødspætte Cup ist das größte internationale Handballturnier Dänemarks für NachwuchsMannschaften. Die Arena Nord bietet einen optimalen Rahmen, zumal hier Handball in vier Hallen unter demselben Dach gespielt werden kann. Somit kommt eine tolle Stimmung auf. Ca. 300 Mannschaften aus u.a. Schweden, Norwegen, Deutschland, Finnland, Ungarn und selbstverständlich Dänemark nehmen am Turnier teil.

Skagen 1955 Radarstationen opføres, og fyret Skagen West opføres. Samme år indvies Ankermedet Skole. 1955 The radar station is built, and the lighthouse Skagen West is constructed. The same year, the Ankermedet School is inaugurated. 1955 Die Radarstation und der Leuchtturm Skagen West werden erbaut. Die Schule Ankermedet Skole wird eingeweiht.

Cup No.1 ist ein Turnier für weibliche und männliche Nachwuchskicker. Das Turnier wird seit 1984 in Frederikshavn ausgetragen. Fast 7.000 Mannschaften aus 93 Ländern haben sich seit der Erstauflage des Turniers 1984 daran beteiligt. Rein sportlich ist Frederikshavn sehr vielseitig. Zusätzlich zu Handball und Fußball bietet die Stadt Eishockey, Floorball, Tischtennis, Badminton und Golf u.v.a.m. Sie finden Links zu allen Vereinen (in der ganzen Gemeinde) auf der Homepage der Gemeinde: http://frederikshavn.dk – Suchbegriff Freizeitangebote eingeben.

Ishockeytræning forud for kampen. White Hawks vandt en flot sølvmedalje i 2013. Ice hockey practice before the game. White Hawks won silver in 2013 Eishockey-Training vor dem Spiel. Der Club White Hawks errang 2013 eine ehrenvolle Silbermedaille.

129


Palmestranden i Frederikshavn - den mest eksotiske strand på disse breddegrader The palm beach in Frederikshavn – the most exotic beach in these latitudes Der Palmenstrand in Frederikshavn – ein rundum exotischer Strand in diesen Breitengraden

Wir haben die optimalen Einrichtungen Das Vorhandensein eines modernen Kultur-, Tagungs- und Sportzentrums ist für Frederikshavn von großer Bedeutung. Die Arena Nord ist mit ihren 7.000 m2 das größte Zentrum ihrer Art nördlich des Limfjords. Musik und Theater gedeihen ebenfalls, denn mit Det Musiske Hus hat die Stadt ein aktives Kulturhaus mit Musikbühne. Die Liste der Veranstaltungen ist sehr lang und enthält u.a. gastierende Theater, Konzerte, Stand-up Comedy und Vorträge. Es besteht auch die Möglichkeit, örtliche Nachwuchstalente aus der Welt der Musik, des Dramas, der Malerei usw. zu erleben. Det Musiske Hus diente 2009-2012 als regionale Musikbühne mit Förderung durch die staatliche Kulturstiftung Statens Kunstråd zwecks Entwicklung des rhythmischer Musikbetriebs in der Region. Det Musiske Hus ist für den Zeitraum 2013-2016 erneut der Status einer regionalen Musikbühne erteilt worden. An der Adresse Skolegade 6 liegt Maskinhallen, ein in kommunalem Besitz befindliches Mehrzweck-Bürgerhaus, das eine breitgefächerte Aktivitätspalette für Vereine und Bürgerinitiativen bietet. Det Musiske Hus veranstaltet Konzerte usw. in Maskinhallen in enger Kooperation mit u.a. angehenden Nachwuchs-Arrangeuren, Azubis der Eventtechniker-Ausbildung bei EUC Nord und sonstigen dynamischen Bürgern des Gemeinwesens. Ein in diesen Breitengraden etwas außergewöhnlicher Strand Wenn die Sonnenstrahlen auf die Straßen von Frederikshavn brennen, ist es herrlich, zum

130

Wasser zu fahren, um ein bisschen Schatten zu genießen. Hier gilt der Palmenstrand als erste Adresse. Am Strand sind über 100 Palmen vorhanden, und es kommt tolle Stimmung auf, wenn die exotischen Seetang-Sonnenschirme, 60 kostenlose Sonnenliegen und die Beachvolley-Plätze von Jung und Alt von Nah und Fern benutzt werden. Der Palmenstrand hat neue Maßstäbe dafür gesetzt, was am nordischen Gestade möglich ist. Wie eingangs angedeutet, ist Frederikshavn eine vielfältige und dynamische Stadt. Zusätzlich zum bereits Erwähnten gibt es viele andere interessante Themen, z.B. Eistölt, Rock auf Knivholt, wobei es sozusagen als letzter Schrei nunmehr in Frederikshavn eigene Pecha Kucha-Veranstaltungen gibt. Kurzgefasst handelt es sich Pecha Kucha darum, dass eine Anzahl von Teilnehmern jeweils 20 Bilder präsentiert, wobei genau 20 Sekunden pro Bild vorgesehen sind. Die Gesamtdauer des jeweiligen Vortrags beträgt somit 6 Minuten und 40 Sekunden. Frederikshavn ist vielseitig, und zusätzlich zum breitgefächerten Sport- und Kulturangebot bietet Frederikshavn ohnehin viele Naherholungsgebiete, Aussichtspunkte, Kunst im Außenbereich, architektonisch interessante Bauwerke und schöne Abendbeleuchtung. Ziehen Sie deshalb selbst in Frederikshavn auf Entdeckungen aus. Falls Sie Inspiration brauchen, kann Ihnen das Touristenbüro Frederikshavn gewiss helfen. Falls Sie sich in Frederikshavn ansiedeln möchten, können Ihnen örtliche Grundstücksmakler, Wohnungsbaugenossenschaften und private Vermieter dabei behilflich sein, die ganz richtige Wohnung zu finden. Die Gemeinde Frederikshavn verfügt ferner über


einen Zuzüglerdienst, der Sie gerne berät. Die Beratung des Zuzüglerdiensts umfasst selbstverständlich das gesamte Gemeindegebiet von Voerså bis Skagen. Touristenbüro Frederikshavn: www.visitfrederikshavn.dk Handels- und Gewerbeverein Frederikshavn – Frederik: www.frederik.nu Zuzüglerdienst: http://frederikshavn.dk (auf Startseite auf Banner ”Tilflytterservice” klicken)

Der Kunstwald – der geheime Wald Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn (Fylleledet Skov) Fylleledet Skov heißt im Volksmund ”Der geheime Wald”. Während des 2. Weltkriegs wurde der Wald von der deutschen Besatzungsmacht beschlagnahmt und eingezäunt. Es wurden 12 Bunker erbaut, die als Munitionsdepots dienen sollten. Nach Kriegsende übernahmen die dänischen Widerständler und später die dänischen Streitkräfte den Wald und die Depots. 2004 verkaufte das Militär ”Den geheimen Wald” an engagierte Bürger, die nicht nur den Wald, sondern auch Dienstwohnungen und Bunker fürs Publikum geöffnet haben. Einige der Wohnungen dienen als offene Werkstätten für örtliche Künstler, so wie einige Bunker mehrmals jährlich für Kunstausstellungen genutzt werden.

zept mit einer zentralen Achse vor. Diese Achse hat ein Besitzer seitdem entfernt und durch gewundene Pfade ersetzt. Der bekannte örtliche Architekt Bindesbøll hat die weiße Brücke über den Wallgraben entworfen. Es ist Tradition geworden, den Sommer mit einem großen Blumenfestival im Botanischen Garten Bangsbo willkommen zu heißen. Das Festival lockt jährlich über 25.000 pflanzen- und garteninteressierte Gäste vorrangig aus Dänemark, Norwegen und Schweden heran. Mit dem Blumenfestival wird bezweckt, das Interesse vor Ort und anderswo für Pflanzen und unkonventionelle Gärten zu fördern sowie Gelder zur andauernden Entwicklung des Botanischen Gartens Bangsbo einzuwerben. Wildgehege Bangsbo Dyrehave Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn Das Wildgehege Bangsbo Dyrehave wurde 1978 gegründet und gehört mit seinen 51 Hektar zu den größten Wildgehegen in Vendsyssel. Ganzjährig kann man hier Rot- und Damwild erleben. Insbesondere im Herbst, wenn die Hirsche in der Brunft sind, ist eine Wanderung im Wildgehege mit großen Erlebnissen verbunden. Hier gibt es viele attraktive Wanderpfade, zumal es sich beim Wildgehege um eine Naturperle unweit der Stadt Frederikshavn handelt. Zusätzliche Infos zum Wildgehege unter http://www.bangsbo.com

Verdens største spaltebed findes i Bangsbo Botaniske Have The world’s biggest cliff patch is situated in Bangsbo Botaniske Have Das weltweit größte Spaltenbeet gibt es im Botanischen Garten Bangsbo

E ngagierte B ürger

Die Idee für den Botanischen Garten Bangsbo Wir hatten damals nach eigener Auffassung eine umwerfende Idee ausgeheckt. Viele glaubten jedoch nicht, dass ein solches Vorhaben hier nördlich des Limfjords im Bereich des Möglichen läge, aber jetzt nach bald 25 Jahren… Herluf Johansen Mitglied des Bangsbo-Ausschusses und Initiator des Botanischen Gartens Bangsbo Botanischer Garten Bangsbo Dronning Margrethes Vej 3, 9900 Frederikshavn Seit dem 15. Jahrhundert widerspiegelt der Garten Bangsbo Have das Interesse am Gartenbau im Wechsel der Zeiten. Es hat Gärten mit Kohl und Gewürzkräutern, Heilkräutern und Obstbäumen sowie Gärten mit Zierpflanzen gegeben. Im 19. Jahrhundert pilgerten Dichter zum Garten, um Ruhe und Muße zu finden. Der erste eigentliche Gartenplan wurde 1821 vorgestellt und sah ein vom Geist der Renaissance angehauchtes Kon131


Bangsbo Fort, Bangsbo Bunkermuseum und Kinder Bunkermuseum Understedvej 21, 9900 Frederikshavn Bangsbo Fort liegt etwas südlich von Frederikshavn in einer Höhe von 82 Metern über dem Meeresspiegel. Der Ausblick gegen Skagen im Norden, Insel Læsø im Osten und den Höhenrücken Jyske Ås im Südwesten lässt sich nicht überbieten. Die deutsche Besatzungsmacht ließ während des 2. Weltkriegs 70 Betonanlagen errichten. Während des Kalten Kriegs hat die dänische Marine die Anlage um 10 Bunker erweitert. Die Tatsache, dass das Fort in zwei geschichtlichen Perioden zum Einsatz gekommen ist, gilt in Dänemark als atypisch und einzigartig. Die Marine nutzt immer noch Teile der Anlage. Das Bunkermuseum nimmt den Teil der Anlage, den die Marine nicht nutzt, für die eigene Aufklärungsarbeit in Anspruch. Es ist ein besonderer Kinderbunker eingerichtet worden, in dem die Berichterstattung über den 2. Weltkrieg aus der Kinderperspektive erfolgt.

Stort postyr da Michael Ancher havde malet Holger Drachmann på altertavlen i Frederikshavn Kirke Great fuss when Michael Ancher painted Holger Drachmann on the altarpiece in Frederikshavn Church Viel Aufhebens, als Michael Ancher Holger Drachmann auf dem Altargemälde der Pfarrkirche Frederikshavn gemalt hatte

132

Pfarrkirche Frederikshavn Bei der 1892 eingeweihten Pfarrkirche Frederikshavn handelt es sich um eine romanische Kreuzkirche. Der Architekt Vilhelm Ahlmann ließ sich dabei vom Aachener Dom inspirieren. Bereits am Anfang hatte die Kirche 1.160 Sitzplätze, eine Anzahl, die in Dänemark nur die Kopenhagener Grundtvig-Kirche überbieten kann. Die Altartafel hat der bekannte Maler aus Skagen, Michael Ancher, ausgeführt. Sie zeigt Jesus, als dieser seinen Jüngern nach der Aufstehung in leiblicher Gestalt am See Genezareth erschien. Als die Altartafel dem Kirchenvorstand vorgestellt wurde, gab es viel Aufhebens, denn Michael Ancher hatte als einen der Jünger den Dichter Holger Drachmann gemalt, der als Frauenschwarm und Lebemann galt. Der Kirchenvorstand hat sofort Michael Ancher gebeten, Holger Drachmann aus dem Bild zu verbannen. Bei der erneuten Vorstellung fiel es dem Kirchenvorstand aber nicht auf, dass der Schatten des Jüngers nach wie vor Holger Drachmann und dessen charakterische, leicht nach vorne gebeugte Haltung zeigt.

Cloos-Turm Brønderslevvej 61, 9900 Frederikshavn Der Cloos-Turm wurde 1962 auf Veranlassung von Christian Cloos erbaut. Der Turm liegt im Wald Vandværksskoven westlich von Frederikshavn und ist 60 Meter hoch. Stolze 160 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, ist er aus allen Himmelsrichtungen zu sehen. Es gibt einen Aufzug zur ersten Aussichtsplattform und eine Treppe zur Turmspitze. Von hier aus kann man bei heiterem Himmel einen Großteil von Vendsyssel überblicken. Im Freien sind Tische und Bänke vorhanden, sodass man mitgebrachtes Essen am Turm genießen kann. Es gibt einen festen Grill, den Besucher benutzen können. Im Kiosk des Turms sind Eiskrem, Getränke/Kaffee, Andenken und eine große Auswahl an interessanten Steinen erhältlich. Es gibt auch einen herrlichen Spielplatz in sonniger Lage. Zusätzliche Infos über den Cloos-Turm unter: http://www.bangsbo.com

Insel Hirsholmene Genau östlich von Frederikshavn liegen die Felsblockinseln Hirsholmene. Es handelt sich dabei nicht um eine Insel, sondern um mehrere. H.C. Andersen besuchte den Ort in den 1850er Jahren und nannte ihn ”eine Felsblockinsel, mit einer dünnen Erddecke drauf”. Die Insel Hirsholmen war früher 2 Meter höher, was auf das Aushauen von Steinen im 19. Jahrhundert zurückzuführen ist, wodurch die Insel niedriger wurde.


Hirsholmen ist heute eine fantastische Vogelinsel. Man kommt zur Insel mit dem Postboot, das vom Kai an der Fischversteigerungshalle Frederikshavn Fiskeriauktion ausläuft. Das Boot fasst nur 12 Fahrgäste, sodass es besonders während der Touristensaison schwierig sein kann, sich ein Ticket zu ergattern. Das Touristenbüro Frederikshavn kann mit Infos zu Abfahrtszeiten und Tickets behilflich sein: www.visitfrederikshavn.dk Eistölt in Frederikshavn – Islandpferde im Wettbewerb Eistölt Frederikshavn heißt nicht nur Wett-bewerb der Spitzenklasse, sondern Show. Ein festlicher Abend mit Unterhaltung und vor allem Genuss pur beim Anblick der eleganten Tölter und der starken Hengste. Im Laufe der letzten dreißig Jahre hat sich eine rasante Entwicklung des Islandpferd-Reitsports vollzogen. Es gibt Reitclubs und Vereine in derart vielen Ländern, dass zusätzlich zu landesweiten Meetings WM, NM (Nordische Meisterschaften) und EM stattfinden, wobei sich der Wettbewerb nicht nur auf die Gangarten der Pferde beschränkt. Jütländisches Widerstandsmuseum Dronning Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn Das Widerstandsmuseum bietet interessante Ausstellungsthemen zur von 1940 bis 1945 andauernden Besatzungszeit. Hier bekommt man eine tiefe Einsicht in die Schwierigkeiten der Kriegszeit und die trotzdem vorhandene Hoffnung. Man sieht u.a., wie die Presse im Untergrunjd arbeitete, und in einem besonderen

Erlebnisraum kann man unter einem fiktiven Sternenhimmel nachvollziehen, wie es war, wenn aus Flugzeugen Ausrüstungen für die Widerständler mit Fallschirm abgeworfen wurden. Jütländisches Widerstandsmuseum ist Bestandteil von Bangsbo Museum. Der Palmenstrand Nordre Strandvej 22, 9900 Frederikshavn Am künstlichen Strand Rønnestranden hat die Gemeinde Frederikshavn 2004 einen exotischen Palmenstrand angelegt. Er hat sich mit der Zeit zu einem der meistbesuchten Badestrände der Gemeinde Frederikshavn gemausert. Die Palmen sind aus Italien und werden im Winter in den kommunalen Treibhäusern aufbewahrt.

E ngagierte B ürger

Hatten Sie damit gerechnet, ein engagierter Bürger in Frederikshavn zu werden? Im Grunde genommen weiß ich nicht richtig, welcher Sinn im Wort ”engagiert” steckt… Auf flotte Sprüche bin ich ohnehin nicht abonniert. Ich weiß aber, dass ich Glück gehabt habe, weil ich hier in der Gegend und in der ganzen Gemeinde viele draufgängerische und unglaublich engagierte Individuen und Unternehmen getroffen habe. Dabei hat es sich ganz gewiss um den soliden Ausgangspunkt und den fruchtbaren Nährboden für viele der guten Ideen gehandelt, deren Konzeption und Entwicklung ich erfolgreich habe gestalten können. Jan Michael Madsen Geschäftsführer des Events Tordenskioldsdage, Frederikshavn

Istølt - på vej langs Knivholt Skov Istølt – along the woods of Knivholt Skov Eis-Tölt – unterwegs am Waldrand von Knivholt Skov

133


Tårnet blev brugt til opbevaring af krudt. Derved navnet - Krudttårnet The tower was used for gunpowder storage. Thus, the name - Krudttårnet (Gunpowder Tower) Der Turm diente zur Aufbewahrung von Schießpulver – daher der Name ”Schießpulverturm”.

Wald Knivholt Hjørringvej, 9900 Frederikshavn Am alten Rttergut Knivholt befindet sich ein Überbleibsel der alten Wälder von Vendsyssel, die einst die ganze Gegend bedeckten. Im Wald sind mehrere Wanderpfade eingerichtet worden, so wie die vorhandenen alten Eichen und Buchen nunmehr einen ausgezeichneten Bestand u.a. an Bräunen Fledermäusen beherbergen. Der Wald bietet ganzjährig Erlebnisse in Hülle und Fülle. Der Pulverturm Kragholmen 2, 9900 Frederikshavn Der Pulverturm war das zentrale Bauwerk der Festung zu Fladstrand. Er wurde im ausgehenden 17. Jahrhundert erbaut. Zusätzlich zur Anwendung als Aufbewahrungsort für Schießpulver diente der Turm auch als Plattform für Kanonen. Fladstrand war ein sehr verkehrsgünstig gelegenes Fischerdorf und wurde oft als Ankerplatz für Schiffe benutzt. Während ”Des Großen Nordischen Kriegs” im 18. Jahrhundert galt Fladstrand als der Heimathafen von Peter Wessel Tordenskiold. Während des Kanonenbootskriegs am Anfang des 19. Jahrhunderts war die Festung ferner für die Handelsschiffe, die unter den Kanonen der Festung Schutz suchten, sowie für die Kanonenboote, die für Angriffe gegen die britischen Schiffe eingesetzt wurden, von großer Bedeutung. Fladstrand mauserte sich zur Handels- und Industriestadt Frederikshavn. Es kam zum Bau eines eigentlichen Hafens, wobei der Pulverturm den Ausbaumaßnahmen im Wege stand. Im Jahre 1974 wurde beschlossen, den Pulverturm an einen eher zweckdienlichen Standort zu verlegen. Die Verlegung des Pulverturms nahm 13 Monate in Anspruch, zumal der Turm 270 Meter in einem Stück zum gegenwärtigen Standort Kragholmen gerollt werden musste.

134

E ngagierte B ürger

Was hat Sie nach Frederikshavn verschlagen? Als ich erstmals anlässlich des Bewerbungsgesprächs durch das Tor zum Gutshof Knivholt fuhr, schlug eine Art Geistesblitz bei mir ein. Hier erkannte ich, dass mein Engagement gebraucht wurde. Seitdem brennt in mir das ”KnivholtFieber”. Olav Bering Madsen Knivholt Hovedgaard und Spiritus rector für Knivholt Hügel Pikkerbakken Understedvej, 9900 Frederikshavn In einer Höhe von 100 Metern über dem Meeresspiegel erhebt sich Pikkerbakken majestätisch in der Landschaft. Wer nach Frederikshavn über E45 oder auf dem Seeweg kommt, der erlebt den hohen Hügel, der beim Ausklang der letzten Eiszeit durch das Eis geschaffen wurde. Im Wald auf den Hügeln gibt es einen rundum wunderbaren Aussichtspunkt, von dem aus sich der Blick auf ganz Frederikshavn und Insel Hirsholmene öffnet. Hier liegt ein besonderer, mit den Namenszügen der Könige Frederik VIIII. und Frederik IX. versehener Königsstein. Ersterer setzte seinen Namen im Jahre 1908 hin, während letzterer den Ort anlässlich des Jubiläums der Stadt Frederikshavn am 25. September 1950 besuchte. In beiden Fällen wurden die jeweiligen Namenszüge von Vertretern der Familie Bovin auf den Granitfelsen übertragen und ausgehauen, und zwar zuerst von Charles Bovin und dann von Svend Bovin. An Pikkerbakken beginnt der fantastisch schöne Königinnenpfad (Dronningesti) – ein Naturpfad, der in südlicher Richtung durch das wellige


Gelände an den Betonstellungen mit den Kanonen von Niels Juel vorbei verläuft. Der Naturpfad heißt deswegen Königinnenpfad, weil Königin Margrethe und Prinzgemahl Henrik das Gebiet am 13. Juni 2003 besuchten. Tordenskioldstage in Frederikshavn – Anno 1717 Tordenskioldstage in Frederikshavn ist ein völlig einzigartiges skandinavisches 18.-JahrhundertFestival. Tordenskiold ist der bekannteste Seeheld Skandinaviens. Fladstrand war sein wesentlichster dänischer Stützpunkt außerhalb Kopenhagens während Des Großen Nordischen Kriegs (17091720).

Biografklub und dem Kino Sæby Bio. Somit ist gewährleistet, dass das Festival auch Aktivitäten im nördlichen und südlichen Teil der Gemeinde zu bieten hat. Das Filmfestival erstreckt sich über fünf Tage mit Aktivitäten rund um Filme und Regisseuren mit Vorträgen, Workshops, Vereinsaktivitäten – stets mit regem Publikumszuspruch.

Skagen 1962 Raabjerg Mile fredes. 1962 The dune area Raabjerg Mile is protected. 1962 Die Wanderdüne Raabjerg Mile wird unter Naturschutz gestellt.

Das Festival sieht drei Wettbewerbe vor: • Bester Absolventenfilm Skandinaviens (die skandinavischen Filmschulen) • GoVisual (Hybridpreis für Film, Spiele, Online) • Junger Film (Preis für Nachwuchstalente der Amateurkategorie) http://www.nordiskfilmfestival.dk/

Frederikshavn dient 300 Jahre nach dem Kriegseinsatz von Tordenskiold nach wie vor als Flottenstützpunkt. Knapp 1.000 Personen aus Dänemark, Schweden und Norwegen nehmen am Event teil, während 36.000 Besucher aus vielen verschiedenen Ländern hierher kommen, um Tordenskiold Anno 1717 zu erleben.

E ngagierte B ürger

Hatten Sie damit gerechnet, eine engagierte Bürgerin in Frederikshavn zu werden?

http://tordenskiold.dk/

Nordisches Filmfestival In den ungeraden Jahren findet Nordisk Filmfestival in Frederikshavn im November statt. Das Festival basiert auf ehrenamtlicher Tätigkeit, indem engagierte Bürger für eine fantastische Stimmung rund um den Film während dieser Tage sorgen. Das Festival geht vorrangig in Maskinhallen in Frederikshavn über die Bühne, jedoch bei einer guten Kooperation mit dem Kinoclub Skagen

Mit festem Wohnsitz in der Gemeinde Frederikshavn möchte ich mich gern der Angelegenheit annehmen, wie wir benachteiligten Bürgern zur besseren Lebensqualität verhelfen können. Ich möchte Maßnahmen und Events in die Wege leiten, die geeignet sind, die Belange dieser Gruppe zu fördern, zumal Menschen mit besonderen Bedürfnissen dadurch verstärkt ins gesellschaftliche Bewusstsein gebracht werden können. Kirsten Kristensen Initiatorin mehrerer neuer Maßnahmen im Sozialbereich und im Rahmen von Gesundheit und Rehabilitation

Udkig over byen fra Pikkerbakken A view of the town from Pikkerbakken Ausblick auf die Stadt vom Hügel Pikkerbakken aus

135


Skagen 1969 Den nye rådhus tages i brug forud for kommunalreformen i 1970. 1969 The new town hall is put to use before the municipality reform of 1970. 1969 Das neue Rathaus wird rechtzeitig zur für 1970 vorgesehenen Gebietsreform in Gebrauch genommen.

Willkommen nach Elling - Naturhafen in der Wikingerzeit und im Mittelalter Das ”Ellingåskibet” (Elling-Bach-Schiff) – ein Handelsschiff aus der Wikingerzeit – wurde 1922 im Fließgewässer Elling Å östlich des Hofs Engen gefunden. Das Gebiet galt in der Wikingerzeit und im Mittelalter als Naturhafen. Damals war das Wasser 1-1½ Meter tief. Das Schiff wurde jedoch erst 1968 ausgegraben, wobei Archäologen der Auffassung sind, dass das Schiff um die Mitte des 12. Jahrhunderts herum gebaut wurde. Die Siedlungsgeschichte vor Ort lässt darauf schließen, dass es bereits damals, als Ellingåskibet noch zur See fuhr, hier ein gut funktionierendes Gemeinwesen gab. Die Pfarrkirche Elling wurde am Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut, so wie die Rittergüter Ellinggård und Lerbæk bereits zu diesem Zeitpunkt vorhanden waren.

Strandby Kirke med himlen som smuk kontrast Strandby Church and the sky in lovely contrast colours Pfarrkirche Strandby mit dem Himmel als schöner Kontrast

136

Ellingåskibet ist in Bangsbo Museum in Frederikshavn zu besichtigen, wobei im Ladenzentrum von Elling eine Plastik zu sehen ist, die das Schiff vorstellt. Elling geht mit der Zeit… • In herrliche Natur eingebetteter Ort am Bach Elling Å dicht am Wald und Badestrand • Attraktive Baugrundstücke im Gebiet mit sicheren Schulwegen • Gutes ÖPNV-Angebot mit Bussen im Orts- und Regionalverkehr • 1988 wurde eine moderne Schule mit Schülern bis zur 4. Klassenstufe eingeweiht. Im Anschluss an die Schule gibt es eine gut funktionierende Kita, die über Kindergarten und schulische Ganztagsbetreuungseinrichtung verfügt • Gut funktionierende Sporthalle mit aktiven Nachwuchssportlern • Pfadfindergruppe mit eigenem Clubheim • Optimales Einzelhandelsangebot mit

Lebensmittelgeschäft, Fleischerladen, Blumengeschäft, Schuhhandlung, Baumarkt, Gartenzentrum, Tankstelle und Pizzeria • Ein gemeinschaftlich ausgerichtetes Gemeinwesen mit regem Vereinsleben … und ist der Zukunft zugewandt Wir bemühen uns hart und zielstrebig darum, ein auf Dauer angelegtes, dynamisches Gemeinwesen mit all den Einrichtungen aufzubauen, die erforderlich sind, damit Elling für alle Altersgruppen ein lebenswerter Ort bleibt.

Strandby – gemütliches Fischerdorf mit Fischversteigerungshalle Als Lebensnerv gilt der Hafen, der immer Erlebnisse bietet. Der Hafen wurde 1896 angelegt und ist seitdem mehrmals erweitert worden. Heute ist der Hafen ein wichtiger Fischereihafen mit vielen hier beheimateten Kuttern. Was das Anlanden lebender Schollen betrifft, gehört der Hafen zu den größten Dänemarks. Der Fi¬sch hat zum Ruhm der Gemeinde Frederikshavn beigetragen, weshalb alle, die sich vor Ort aufhalten, den Genuss der frischgefangenen, am Hafen von Strandby käuflich erhältlichen Fische probieren sollten. Bei der Fischversteigerung kaufen Fischhändler und Exporteure die frischgefangenen Fische, wobei es ohnehin ein Erlebnis ist, bei der Versteigerung dabei zu sein. Swie sollten aber während der Versteigerung möglichst plötzliche Bewegungen vermeiden, es sei denn, Sie möchten den Zuschlag für eine große Partie Fisch erhalten! Im Sommer ist der Hafen für Freizeitkapitäne offen, für deren Boote das innere Hafenbecken vorgesehen ist, das ganz dicht am Geschäftsviertel der Ortschaft gelegen ist. Sie können Ihre Besorgungen in aller Ruhe in Strandby erledigen,


denn die Ortschaft ist nicht größer (ca. 3.000 Einwohner), als dass sie sich fußläufig erkunden lässt. Die beiden modernen Kirchen von Strandby sind rundum sehenswert. Im alten Ortskern mit den schmalen und verschlungenen Gassen verspüren Sie die Idylle eines alten Fischerdorfs. Hier können Sie immer noch die Leute beobachten, während sie Fisch trocknen und Netze bereiten, so wie man es seit jeher in Strandby gemacht hat.

sind allerlei Infos über die aktiven Bürger des Dorfs zu entnehmen, u.a. über den Bürgerverein, Kreative Kvinder (Kreative Frauen), den Sportverein, die Pfadfinder, den Reiterverein und das Dorfgemeinschaftshaus. Jerup bietet vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Mit optimalen Badeverhältnissen an der Ostküste, guten Voraussetzungen für Hängegleiter-Flug und Windsurfing sowie dem reichen Tierleben in rundum schöner Natur gibt es in der Tat für jeden etwas.

Mulighed for det helt store udsyn på Jerup Stand Enjoy the great view at Jerup beach Möglichkeit großartiger Panorama-Ausblicke am Strand von Jerup

Zu beiden Seiten des Hafens gibt es einige der besten Sandstrände Nordjütlands, an denen sich das Badeleben im Sommer so richtig entfaltet. Hier gibt es immer Platz genug, um die frische Luft zu genießen und am Strand und in den Dünen zu relaxen. Im Sommer gibt es mehrere Events vor Ort, u.a. Hafenfeste und Pferde- und Krämermarkt. Kurzum: Strandby ist einen Besuch wert – insbesondere als Ankerplatz. Zusätzliche Infos unter: www.strandby.info

Jerup – erleben Sie die abwechslungsreiche Natur und das Tierleben Jerup liegt ca. 17 km nördlich von Frederikshavn an der Fernstraße 40 Richtung Skagen. Hier entfaltet sich die Natur auf einzigartige Art und Weise. Im Landesinneren hinter der Fernstraße liegen die alten Torfgruben mit einer Natur, die sich anderswo kaum überbieten lässt. Hier brüten Kraniche und Nachtschwalben, und am Strand gibt es ein großes Vogelreservat. Es gibt Otter und Rotwild in großen Rudeln. Noch dazu herrscht eine fantastische Ruhe. Auf der Heide gibt es den seltenen kleinen Schmetterling ”SkabiosenScheckenfalter”, der völlig auf den besonderen Biotop angewiesen ist, der gerade hier vorhanden ist. In der Umgebung von Jerup, einem bescheidenen Dorf zwischen Heide und Meer, gibt es mehrere attraktive Unterkünfte. Im Radius von ca. 15 km sind 4 zum Nordseepfad (Nordsøstien) gehörende Shelter vorhanden – im Wald Ålbæk Klitplantage, an der Straße Milrimvej, am Strand und auf der Heide Rendborg Hede. Hier können Radfahrer, Wanderer und Reiter übernachten, wobei das Gestüt Napstjertheste ebenfalls attraktive Hütten als Unterkunft anbietet. In Jerup gibt es ferner kostengünstige Übernachtung im Gasthof Jerup Bette Kro, der ein gutes gastronomisches Angebot hat, oder beim Grillrestaurant Stengrillen, bei dem sich die Kids in der Hüpfburg austoben können. Es gibt vor Ort ebenfalls mehrere Anbieter von Bed & Breakfast. Der Homepage http: //jerup.mono.net/

Strandwiesen Jerup Fredborgvej, 9981 Jerup Bei Jerup gibt es einen großen flachen Strand und eine große Fläche mit Strandwiesen. Hier kann man ganzjährig das Vogelleben betrachten und die schöne Natur genießen. Viele Vögel haben ihren Brutplatz vor Ort, und der große flache Strand bietet Vogelfreunden einen perfekten Ausblick. Falls man nach Süden schaut, sieht man den Hügel Pikkerbakken, der sich am Horizont auftürmt. Auf den Strandwiesen, die zwischendurch von Meerwasser überschwemmt werden, gedeihen mehrere seltene Blumenarten. Heidegebiet Kragskovhede Sindalvej, 9981 Jerup Bei Kragskovhede befindet sich die Justizvollzugsanstalt Kragskovhede. In den 1930er Jahren wurden die Gebäude ursprünglich als Jugendlager errichtet, wobei hiermit bezweckt wurde, arbeitslose Jugendliche als ABM-Kräfte in die Urbarmachung der Heide einzubeziehen. Als es zur deutschen Besatzung Dänemarks kam, übernahm die deutsche Besatzungsmacht die Einrichtung und funktionierte sie in ein Gefängnis um. Nach Kriegsende übernahm der dänische Justizvollzug die Einrichtung, die seitdem als Freigängergefängnis betrieben wird. Die Naturlandschaft der Heide Kragskovhede ist fantastisch. Wenn man die Straße Sindalvej 4 km westlich von Jerup befährt, bekommt man einen guten Eindruck von der Größe der Heidefläche. 137


Kvissel Kirke

138


139


Hede, klit og de to have på toppen af Danmark

Betagende spejling af himlen ved Skiveren Strand. Breath-taking reflection of the sky at Skiveren beach Bezaubernde Spiegelung des Himmels am Strand von Skiveren.

– Ålbæk, Hulsig og Skagen Her er natur i verdensklasse og et helt særligt lys, der tiltrak, og stadig tiltrækker, kunstnere fra nær og fjern. På Skagen Odde er der plads til udfoldelse i et til tider barskt, men samtidig yderst tiltrækkende, landskab. At bo og leve her er noget særligt – en blanding af stolthed og den vendsysselske taknemmelighed kan fornemmes hos beboerne.

Ålbæk - hjemsted for et af Danmarks største træskibsværfter Ålbæk ligger midt mellem Frederikshavn og Skagen på Vendsyssels dejlige østkyst. Byen og omegnen er en naturperle fyldt med oplevelser for alle sanser. Oprindelig var byens havn et af mange fiskerlejer langs Vendsyssels østkyst, men udviklingen har gjort den til meget mere i dag. Havnen er stadig et fiskerleje med daglige anløb af lokale fiskerbåde. Samtidig har havnen udviklet sig til en stor og velbesøgt lystbådehavn, og Ålbæk Havn er desuden hjemsted for et af Danmarks største træskibsværfter. Den helt unikke atmosfære med en blanding af gammelt og nyt værdsættes af havnens mange gæster. Ålbæk har ca. 1.600 indbyggere, som fordeler sig bredt aldersmæssigt, og det er med til at give byen dynamik og trivsel. I Ålbæk er der børnehave, folkeskole, bibliotek, ungdomsklub, sportsanlæg, sejlklub, rideskole, spejder/FDF-borg, kulturhus, ældre- og pleje140

boliger samt lægehus og tandklinik. Et stort og engageret foreningsliv er med til at tilgodese borgernes interesser, og de gode offentlige transportmuligheder til Skagen og Frederikshavn har stor betydning bl.a. for de unge, der går på de videregående uddannelser. Ålbæk har desuden en del industri og andre typer af virksomheder, som giver gode jobmuligheder i området. Naturen omkring Ålbæk er noget helt specielt. Havet med klitterne strækker sig så langt øjet rækker og danner rammen om en meget børnevenlig strand. Den smukke bugt med sit klare blå vand er velbesøgt sommeren igennem. De store statsplantager og heden med anlagte naturstier giver rig mulighed for at opleve den mangfoldige flora og dyrelivet på tæt hold. Ønsker man at opleve et ganske specielt naturfænomen, kan man lidt nordligere besøge Danmarks største vandreklit ”Råbjerg Mile”. Ålbæk er det bymæssige omdrejningspunkt i et område, hvor der ligger 4 store campingpladser og godt 4.000 sommerhuse. Byen summer af liv, og har man først prøvet at handle i Ålbæk ved man, at her gør man meget for, at den personlige betjening skal være af højeste kvalitet. Aalbæk Borgerforening blev dannet i 1946 som en almennyttig forening og har siden været talerør for byens borgere. I årernes løb har foreningen haft indflydelse på havnens udvikling, vejprojekter, ældre- og ungdomsboliger, offentlige sportsfacili-


teter, skolesamarbejde og fritidsordning. Borgerforeningen lægger en engageret indsats for dagen for at støtte op om en fortsat positiv udvikling i byen. Læs meget mere på: http://www.aalbaek.eu/borgerintra/

Farm Fun Jerupvej 155, 9982 Ålbæk Farm Fun er en stor oplevelsesplads med dyrepark og et legeland, og der er direkte adgang til en børnevenlig strand. Ud over at kunne se og røre ved mange af husdyrene, kan man blandt andet også opleve jordegern og lamaer. De fleste af dyrene er tamme, og de nyder den direkte kontakt med børn og voksne. I legelandet kan man boltre sig i en kæmpe hølade, lege i labyrint, hoppe på store hoppepuder og køre i svævebane. Der er også mulighed for at blive kørt rundt i høvogn eller selv køre rundt i en mooncar. Gårdbo Sø Gårdbovej, 9982 Ålbæk Vest for herregården Gårdbo Gård ligger området Gårdbo Sø, som i dag er landbrugsområde. Indtil 1886 var her en lavbundet sø med adgang til havet gennem Knasborg Å. Men på grund af et større landindvindingsarbejde blev søen tørlagt, og herregården Gårdbo Gård blev bygget nogle år senere, i 1896. Det var proprietær Jørgen Vendelbo Larsen, der fik søen tørlagt.

Råbjerg Kirke Siden 1980 har der hængt et lille metalkrucifiks over prædikestolen i Råbjerg Kirke. Krucifikset er dateret til slutningen af Middelalderen og kan have tjent som skibsalter. Hvordan krucifikset kan være kommet til Råbjerg Kirke vides ikke med sikkerhed, men det kan være i forbindelse med en stranding. Det er dog kun gisninger.

----------------------------------------------------------------- Fritid & Oplevelser Historisk seværdighed Kunst & Kultur Musikalsk indsprøjtning Naturperle Sand & Vand Undsigtspunkt ------------------------------------------------------------------

Den nuværende placering over prædikestolen fik det i 1980. Før den tid hang det over spidsen af korbuen, hvor det også hang helt tilbage i slutningen af 1800-tallet. Selv om det har siddet godt beskyttet helt oppe under loftet, har tidens tand eller orm i træpladen alligevel gnavet i relieffet, for det blev i hvert fald sendt til reparation i den tid, da Frede Jensen var kirkens præst. Frede Jensen var præst i Råbjerg Kirke fra 1891 til 1894. Da han blev ansat, havde redaktøren af Vendsyssel Tidende bedt ham sende lokale meddelelser fra denne fjerne udkant af landet. Dette hverv overlod han til sin kone, Thyra, som senere blev forfatter og fik udgivet adskillige bøger, heriblandt ”Fra gamle præstegårde”. I bogen er der et afsnit om deres tid i Råbjerg præstegård. Før de ankom, havde de i Pontoppidans danske atlas læst om kirken: ”Her er en kobberklædt altertavle fra de katolske tider med mange billeder”. Men Frede og Thyra måtte konstatere, at denne tavle ikke længere var i kirken, og Thyra skriver i sin bog: ”Af denne herlighed var der, næsten som for at gøre nar, kun en ensom træfigur tilbage. 141


Den lignede en katolsk bisp, og han hang i en krog. Herudover var der et lille ældgammelt krucifiks. Vi blev dybt bedrøvede og skuffede, hvor var dog herligheden blevet af? Når vi bragte det på bane, var der gerne en vis forsigtighed og undvigen”. Frede og Thyra Jensen blev efterhånden klar over, at kirkeejeren, A.P. Gårdbo, havde tilegnet sig den gamle altertavle, men de blev også på det kraftigste advaret mod at nævne noget som helst til ham om at få den sat op igen.

Råbjerg Kirke med Dannebrog til tops i flagstangen Råbjerg Church with Dannebrog – the Danish flag on top Pfarrkirche Råbjerg mit Flagge auf Vollmast

142

Frede Jensen kunne imidlertid ikke slippe tanken om at få den gamle altertavle tilbage i kirken, Som han sagde til Thyra: ”Ja, nu dyr jeg mig ikke længere, det må briste eller bære. Jeg må forsøge at få den gamle altertavle tilbage”. Men Thyra var en klartskuende dame, som indså, at det var meget risikabelt for præsten på denne måde at kaste sig ud i en strid med kirkeejeren, som også ubestridt var sognets mægtigste mand. Hun besluttede sig derfor for at komme sin mand i forkøbet og tage skraldet. Hun benyttede lejligheden, da det gamle krucifiks kom tilbage fra reparation og blev udstillet på alteret ved søndagens gudstjeneste. I den anledning skrev hun i sin beretning til Vendsyssel Tidende: ”Kirkegængerne i søndags blev glad overrasket ved at se et ældgammelt krucifiks, der har hængt over korbuen, sat frem på alteret – smukt restaureret. Men mer’ giver smag på mer’, sådan her i det mindste, hvor man ikke kunne lade være med at tænke på og ønske,

at også den gamle berømte altertavle en gang måtte fremtræde sådan i det hvide hus, som egnens folk kalder deres gamle kirke” Der gik næsten en måned, inden der kom en reaktion fra A.P. Gårdbo i form af en lang artikel i avisen, og Frede Jensen blev forflyttet til Skallerup efter bare 3 år i Råbjerg. Så måske hjalp det ikke, at hans kone kom ham i forkøbet med sin avisartikel. Råbjerg Mile Kandestedvej, 9990 Skagen Råbjerg Mile er en af Europas største vandreklitter. Under sandflugten i 1500-tallet blev klitten dannet ved at to klitter flød sammen, og den er i dag 40 meter høj og vandrer mellem 20 og 25 meter om året mod øst. Vandreklitten indeholder ca. 3,5 millioner m3 sand og efterlader sig en stor afblæsningsflade. Her er mange småsøer og fugtige lavninger med ualmindelige eller sjældne planter, der er tilpasset det specielle miljø. Blandt botanikere er afblæsningsfladen bl.a. kendt for ikke mindre end 10 sivarter. Det er også her, man finder Danmarks mindste plante, den meget sjældne Kors-Arve (Crassula aquática), som vokser i kanten af klitsøerne. Men man skal se godt efter de kun 1-4 cm lange skud. Man kan sige, at Råbjerg Mile er en ”mini-ørken” på ca. 1 km2, og det er et af de få steder, hvor man stadig kan opleve de naturkræfter, der gennem mange hundrede år gjorde livet svært for befolkningen langs den jyske vestkyst.


Råbjerg Mose Blæsbjergvej, 9982 Ålbæk Råbjerg Mose er et af Europas største rimmerdobber-landskaber. Rimmer og dobber er en naturtype, som forekommer på det marine forland i Vendsyssel. Landskabet er et levn fra et tidligere lavvandet strandområde med en meget lille hældning. Landskabet er kendetegnet ved et bølget, fladt landskab af sandrygge, som kan strække sig over mange kilomenter. Sandryggene, der kaldes ”rimmer”, kan blive forstærkede af klitdannelser, mens de mellemliggende lavninger, der kaldes ”dobber”, vil blive fugtprægede og fremtræde som moseområder. Rimmerne består af klit- og strandsand, mens dobberne præges af tørvedannelse. Den unikke naturtype rummer en fantastisk flora og et unikt dyreliv. Her har naturen fred, og hedens blomster, lyng og sjældne fugle gemmer sig her. I Råbjerg Mose så man i 1952, at tranen begyndte at yngle igen i Danmark efter i flere år ikke at have været betragtet som ynglefugl. Frederikshavn kommune kan med rette siges at være tranernes land.

Hulsig – omtrent med Råbjerg Mile som nabo Hulsig er en lille landsby beliggende 12 km fra Skagen, 4 km fra Vesterhavet og 1 km fra Kattegat. Byen har 167 indbyggere (kilde: Statistikbanken 2013). Hulsig Kirke ser man straks, når man drejer fra hovedvejen ind mod Hulsig. Kirken er ganske vist lille og syner ikke af meget, men den er utrolig flot indvendig. Hulsig Kirke er opført 1893-1894 i nyromansk stil efter tegning af arkitekt Vilhelm Ahlmann. Kirken blev indviet d. 6. august 1894 og er nu restaureret og udsmykket af kunstneren Arne L. Hansen. Hulsig Kirke er åben hver dag og er bestemt et besøg værd.

Hulsig har 2 hoteller – Aktivitetshotel Skagen Strand og Hotel Inger. Byen har også et galleri – Galleri Hesselholt og gavebutikken Den Gamle Brugs. Hulsig og Kandestederne har et stort sommerhusområde, og i Kandestederne ligger to hoteller: Kokholms Hotel og Hjorts Hotel. På Kandestedvej tæt ved Hulsig ligger Råbjerg Mile Camping og Langagergård med ridecenter. Hulsig Forsamlingshus ligger også på Kandestedvej. Borgerforeningen, og en stor, aktiv personkreds, tager hånd om den daglige drift. Forsamlingshuset er således mødestedet for Hulsigs borgere. Egekrattet ligger ved foden af Tornbakkerimmen og består af gamle, meget specielle egetræer og forskellige gamle fyrretræer. I maj kan man se og dufte de mange liljekonvaller, der vokser på dette smukke sted. Hulsigstien er en asfalteret cykelsti, der går fra den nordlige del af Hulsig til Skagen gennem den fantastiske natur på Hulsig Hede. Cykelstien er ca. 10 km lang, og strækningen er en overkommelig tur, som kan anbefales på det varmeste. Hulsig Hede Kandestedvej, 9990 Skagen Hulsig Hede er noget af det som alle, der kører til Skagen, fascineres over. Heden fortæller om sandflugtens hærgen og menneskenes udnyttelse af naturen, og hvad det kan føre til. Færdes man ude på heden, kan man her være heldig at opleve hugormen, som i dette område har de ideelle livsbetingelser. De gamle stednavne på heden fortæller om tidligere tiders bebyggelse af heden. Sandflugten gjorde dog, at man var nødt til at finde andre steder at slå sig ned. I dette hedelandskab finder man nogle af Europas fineste atlantiske klitheder. Denne naturtype er fattig på næring, men landskabet rummer sårbare arter af sjældne planter og dyr. Området er fredet og indgår i EU-fuglebeskyttelsesområde og EUhabitatområde.

I 1952 begyndte tranerne igen af yngle i Danmark. Det var i Råbjerg Mose, de første slog sig ned In 1952, the crane started to breed in Denmark again. They first settled in the moor area Råbjerg Mose 1952 ließ sich der Kranich erneut als Brutvogel in Dänemark nieder. Erster Brutort war das Moor von Råbjerg

Skagen 1976 Højen Fyr bortsprænges. Samme år åbner Midtpunkt Skagen og det første supermarked åbner. 1976 Højen Lighthouse is blasted away. The same year, the shop building Midtpunkt Skagen is opened, as well as the first supermarket. 1976 Der Leuchtturm Højen Fyr wird weggesprengt. Das Fachmarktzentrum Midtpunkt Skagen und der erste Supermarkt vor Ort werden eröffnet.

143


Heath, dunes and the two oceans at the top of Denmark

Har man først prøvet at handle i Ålbæk ved man, at her gør man meget for, at den personlige betjening skal være af højeste kvalitet. If you have tried shopping in Ålbæk, you know that all is done to provide high quality and personal service. Wer nur einmal Einkäufe in Ålbæk gemacht hat, der weiß, dass man sich hier stets um hochwertige persönliche Bedienung bemüht.

– Ålbæk, Hulsig and Skagen Here, you will find world-class nature and a particular light that attracted and still attracts artists from near and far. On the point Skagen Odde, there is room for being active in a sometimes rough, but also very appealing landscape. Living here is very special – a mix of pride and the Vendsyssel gratitude can be sensed in the inhabitants.

Ålbæk - home of one of Denmark’s largest shipyards for wooden ships Ålbæk is located halfway between Frederikshavn and Skagen at the lovely east coast of Vendsyssel. The town and its surroundings are a nature gem filled with experiences for all your senses. Originally, the town’s harbour was one of many fishing areas along the east coast of Vendsyssel, but development has turned it into so much more today. The harbour is still a fishing area with local fishing boats calling into port every day. Furthermore, the harbour has developed into a large and well-attended yachting harbour, and Ålbæk Harbour is also the home of one of Denmark’s largest shipyards for wooden ships. The completely unique atmosphere with a mix of old and new is appreciated by the many visitors to the harbour. Ålbæk has approx. 1.600 inhabitants, which have a wide distribution with regard to age, and this helps give the town drive and welfare. Ålbæk has a day care centre, a public school, a library, a youth club, a sports area, a yacht club, a riding school, a boy/girl scouts facility, a cultural centre, senior housing and assisted living facilities

144

as well as a group medical practice and a dental clinic. An extensive and dedicated associational life helps serve the interests of the citizens, and the good public transportation possibilities to Skagen and Frederikshavn are of great significance to the young people attending the further educations institutions, among others. Furthermore, Ålbæk has some industry and other types of companies, which provide good job opportunities in the area. The nature around Ålbæk is something quite special. The ocean with the dunes stretch as far as the eye can see and frames a very child-friendly beach. The beautiful bay with its clear blue water is well-attended throughout the summer. The large state plantations and the heath with constructed nature paths provide plenty of opportunities for experiencing the versatile flora and wildlife up close. If you want to experience a very special natural phenomenon, you can go a bit further north to visit Denmark’s largest drifting dune “Råbjerg Mile”. Ålbæk is the urban focal point in an area with 4 large campsites and a bit more than 4,000 holiday homes. The town is vibrant with life, and once you have tried shopping in Ålbæk, you know that this is a place where we do a lot to make sure that the personal service is of the highest quality. Aalbæk civic association was formed in 1946 as a non-profit association, and since then, the association has been the mouthpiece of the


town’s citizens, and throughout the years, the association has influenced the harbour’s development, road projects, senior and youth housing, public sports facilities, school cooperation and after-school care. The civic association makes a dedicated effort to support the continued positive development of the town. Read much more on: http://www.aalbaek.eu/borgerintra/

Farm Fun Jerupvej 155, 9982 Ålbæk Farm Fun is a large experience site with an animal park and a play centre, and there is direct access to a child-friendly beach. Apart from looking at and touching many of the domestic animals, you can also experience chipmunks and llamas. Most of the animals are tame, and they enjoy the direct contact with children and adults. In the play centre, you can romp in a giant hay barn, play in a labyrinth, bounce on large jumping pillows and ride on a aerial runway. You can also be driven around on a hay wagon or the children can drive around themselves in a mooncar. Gårdbo Sø Gårdbovej, 9982 Ålbæk West of the manor Gårdbo Gård, you will find the area Gårdbo Sø, which is now an agricultural area. Until 1886, there was a shallow lake here with access to the ocean through the stream Knasborg Å. But due to a large land reclamation project, the lake was drained, and the manor

Gårdbo Gård was built a few years later, in 1896. Proprietary Jørgen Vendelbo Larsen was the one who had the lake drained. Råbjerg Church Since 1980, there has been a small metal crucifix above the pulpit in Råbjerg Church. The crucifix has been dated at the late Middle Ages and might have been used as a ship altar. How the crucifix ended up at Råbjerg Church is uncertain, but it may have been in connection with a shipwreck. However, this is just a guess.

----------------------------------------------------------------- Leisure & Experiences Historical sight Art & Culture Musical injection Nature pearl Sand & Water Vantage point ------------------------------------------------------------------

It was put in the current location above the pulpit in 1980. Before then, it was placed above the top of the chancel arch, where it was also located in the late 1800s. Even though it has been wellprotected all the way up under the ceiling, time or worms in the wooden plate have still scarred the relief, because it was sent in for repairs in the time when Frede Jensen was the pastor of the church. Frede Jensen was the pastor of Råbjerg Church from 1891 to 1894. When he was hired, the editor of the newspaper Vendsyssel Tidende asked him to send local announcements from this remote part of the country. He left this task to his wife, Thyra, who later became an author and had several books published, including “Fra gamle præstegårde” (from old rectories). The book includes a section about their time at Råbjerg rectory. Before they arrived, they had read about the church in Pontoppidan’s Danish Atlas: “The church has a copper-plated altarpiece from Catholic times with many pictures”.

Herregården Gårdbo Gård er opført i 1896 af proprietær Jørgen Vendelbo Larsen. The manor Gårdbo Gård was built in 1896 by proprietary Jørgen Vendelbo Larsen Das Landgut Gårdbo Gård wurde 1896 vom Landgutsbesitzer Jørgen Vendelbo Larsen erbaut.

145


Her hænger krucifikset ved prædikestolen i Råbjerg Kirke Råbjerg Mile er et af de få steder i Danmark, hvor man kan opleve de naturkræfter, der gennem mange hundrede år gjorde livet svært for befolkningen langs den jyske vestkyst. Søens blanke vandspejl i det smukke aftenlys over Råbjerg. This is the crucifix next to the pulpit in Råbjerg Church Råbjerg Mile is one of few places in Denmark, where you can experience the forces of nature that through centuries have made life difficult for people along the west coast of Jutland The shiny water surface and beautiful night colours over Råbjerg Hier hängt das Kruzifix an der Kanzel der Pfarrkirche Råbjerg Råbjerg Mile gilt als einer der wenigen Orte in Dänemark, wo man immer noch die Naturgewalten erleben kann, die mehrere hundert Jahre lang der an der jütländischen Westküste sesshaften Bevölkerung das Leben schwer machten. Der blanke Wasserspiegel des Sees im schönen Abendlicht über Råbjerg.

146

But Frede and Thyra found that this altarpiece was no longer present in the church, and Thyra writes in her book: “From this glory, there was, almost as a kind of mockery, only a solitary wooden figure left. It looked like a Catholic bishop, and he was hanging from a hook. Apart from this, there was a small, ancient crucifix [....] We were deeply saddened and disappointed, because what had happened to the glorious altarpiece? When we brought it up, there was generally some caution and evasion”. However, Frede and Thyra Jensen eventually found out that the church owner, A.P. Gårdbo, had acquired the old altarpiece, but they were warned strongly against mentioning anything to him about putting it back up. However, Frede Jensen could not let go of the idea of getting the old altarpiece back in the church. As he said to Thyra: “Well, I cannot hold my tongue any more, now it is all or nothing. I must try to get the old altarpiece back”. But Thyra was an enlightened woman, who realised that it would be very risky for the pastor to throw himself into a dispute with the church owner, who was also undeniably the most powerful man in the parish. She therefore decided to beat her husband to it and take the heat. She took the opportunity when the old crucifix was returned from repairs and was exhibited at the altar at the Sunday service. In that connection, she wrote in her report to the newspaper Vendsyssel Tidende: “On Sunday, the churchgoers were pleasantly surprised when seeing an ancient crucifix that has been hanging over the chancel arch exhibited at the altar – beautifully restored. But much would have more, at least in this connection, where you cannot help but wonder and wish that the old, famous altarpiece would also at some point appear in the white house, which

the people of the parish call their old church”. Almost a month went by before there was any reaction from A.P. Gårdbo in the shape of a long article in the newspaper, and Frede Jensen was relocated to Skallerup after just 3 years in Råbjerg. So maybe it did not help that his wife beat him to it with her newspaper article. Råbjerg Mile Kandestedvej, 9990 Skagen The dune area Råbjerg Mile is one of Europe’s largest drifting dunes. During the sand drift in the 1500s, the dune was formed when two dunes drifted together, and now, it is 40 metres tall and drifts between 20 and 25 metres a year towards the east. The drifting dune contains about 3.5 million m3 sand and leaves a large area where the sand has drifted away. This area has many small lakes and moist hollows with unusual or rare plants that have adapted to this special environment. Among botanists, this area is for example known for no less than 10 types of rush. This is also where you will find the smallest plant in Denmark, the very rare Kors-Arve (Crassula Aquática), which grows at the edge of the dune lakes. But you have to look carefully in order to find the only 1-4 cm shoots. You could say that Råbjerg Mile is a ”miniature desert” of about 1 km2, and it is one of the few places where you can still experience the forces of nature that have been making life difficult for many hundreds of years for the people living along the Jutland west coast. Råbjerg Moor Blæsbjergvej, 9982 Ålbæk Råbjerg Moor is one of Europe’s largest ridgeand-swale landscapes. Ridges and swales constitute a type of nature that only exists in the coastal area of Vendsyssel. The landscape is a remnant from the earlier shallow beach area with a very small inclination. The landscape is charac-


terised by a corrugated, flat landscape consisting of sand ridges, which can stretch across several kilometres. The sand ridges can be reinforced by dune formations, while the intermediate hollows, which are called swales, are moist and appear as moor areas. The ridges consist of dune and beach sand, while the swales are characterised by the formation of peat. This unique type of nature contains amazing flora and a unique wildlife. Here, the nature is left in peace, and the flowers, heather and rare birds of the heath hide here. At Råbjerg Moor is was noticed in 1952 that the cranes started breeding again in Denmark after not having been considered a breeding bird for several years. The municipality of Frederikshavn can rightly call itself the land of the cranes.

Hulsig – Just about with the dune area Råbjerg Mile as its neighbour Hulsig is a small village located 12 km from Skagen, 4 km from the North Sea and 1 km from Kattegat. The town has 167 inhabitants (source: StatBank Denmark 2013). You will immediately see Hulsig Church when driving away from the main road towards Hulsig. The church may be small and may not look like much, but it is incredibly beautiful on the inside. Hulsig Church was built in 1893-1894 in late Romanesque style based on designs by the architect Vilhelm Ahlmann. The church was consecrated on the 6th of August 1894 and has been restored and decorated by the artist Arne L. Hansen. Hulsig Church is open every day and definitely worth visiting. Hulsig has 2 hotels – Aktivitetshotel Skagen Strand and Hotel Inger. The town also has a gallery – Galleri Hesselhot and the gift shop Den Gamle Brugs. Hulsig and Kandestederne have a large holiday home area, and in Kandestederne, there are two

hotels: Kokholms Hotel and Hjorts Hotel. On the road Kandestedvej close to Hulsig, you will find Råbjerg Mile Camping and the farm Langagergård, which has a riding centre. Hulsig village hall is also located on Kandestedvej. The civic association and a large, active group of people handle the daily operation. Thus, the village hall is a meeting place for the citizens of Hulsig. Egekrattet is located at the foot of Tornbakkerimmen and consists of old, very special oak trees and various old pine trees. In May, you can see as well as smell the many lilies of the valley that grow in this beautiful place. Hulsigstien is an asphalted bicycle path that stretches from the northern part of Hulsig to Skagen through the amazing nature of Hulsig Heath. The bicycle path is about 10 km, and it is a manageable bicycle trip that is highly recommendable.

Skagen 1977 Grenen Museet åbnes, og Sussi & Leo engageres til at spille på Brøndums Hotel. 1977 Grenen Museum is opened, and the local singers Sussi & Leo are hired to play at Brøndums Hotel. 1977 Grenen Museet wird eröffnet. Kultduo Sussi & Leo wird von Brøndums Hotel unter Vertrag genommen.

Hulsig Heath Kandestedvej, 9990 Skagen Hulsig Heath is something that everyone driving to Skagen is fascinated by. The heath tells the story of the ravage of the sand drift and man’s exploitation of nature, and what this can lead to. If you are moving around on the heath, you might be lucky enough to experience the adder, which has ideal living conditions in this area. The old place names on the heath tells of earlier times’ settlement on the heath. However, sand drift meant that people had to find other places to settle down. In this heath landscape, you will find some of Europe’s finest Atlantic dune heath. This type of nature has a low level of nutrition, but the landscape contains vulnerable types of rare plants and animals. The area is protected and is part of an EU bird protection area and an EU habitat area.

147


Heide, Dünen und die beiden Meere an der Spitze Dänemarks

Panorama fra lystbådehavnen i Ålbæk. Panorama from the marina in Ålbæk Panorama vom Sportboothafen von Ålbæk aus.

– Ålbæk, Hulsig und Skagen Hier gibt es Natur von Weltklasse und ein ganz besonderes Licht, das in Vergangenheit und Gegenwart Künstler aus Nah und Fern herangelockt hat. Die Landspitze Skagen Odde bietet Platz zur Entfaltung in einer manchmal rauen, aber gleichzeitig äußerst attraktiven Landschaft. Es gilt als etwas Besonderes, hier zu leben und zu wohnen – bei den Einheimischen verspürt man eine Mischung von Stolz und Dankbarheit nach Vendsyssel-Art.

Ålbæk - Sitz einer der größten Holzschiffs-werften Dänemarks Ålbæk liegt mitten zwischen Frederikshavn und Skagen an der herrlichen Ostkuste von Vendsyssel. Bei der Ortschaft und der Umgebung handelt es sich um eine Naturperle voller Erlebnisse für alle Sinne. Skagen 1995 Krøyers Hus renoveres og bliver kontor for Skov- og Naturstyrelsen. Skagen Odde Modellen åbner på havnen. 1995 Krøyer’s House is renovated and becomes the offices the Danish Nature Agency. The model of Skagen Odde opens at the harbour. 1995 Krøyers Hus wird renoviert und in ein Bürogebäude der Behörde Skov- og Naturstyrelsen umfunktioniert. Am Hafen kommt es zum Aufbau eines Modells der Landspitze Skagen Odde.

Ursprünglich galt der Hafen der Ortschaft als ein Hafen, wie man ihn auch sonstwo in den vielen an der Ostküste von Vendsyssel gelegenen Fischerdörfern findet, mit der Zeit hat sich dieser Hafen aber gemausert. Zwar bedient der Hafen nach wie vor die örtlichen Fischerboote, die den Hafen täglich anlaufen, er hat sich aber auch zum großen, gut besuchten Yachthafen entwickelt. Noch dazu ist der Hafen von Ålbæk Sitz einer der größten Holzschiffswerften Dänemarks. Das ganz einzigartige Ambiente mit einer Mischung aus Alt und Neu wissen die viele Gäste der Hafen sehr zu schätzen. Ålbæk hat ca. 1.600 Einwohner mit einer breiten Alterstruktur, was zur Dynamik und zum Wohlergehen des Gemeinwesens beiträgt.

148

In Ålbæk gibt es Kita, Grundschule, Bücherei, Jugendzentrum, Sportanlage, Segelverein, Reitschule, Pfadfinderheim, Kulturhaus, Seniorenwohnungen und betreute Wohnanlagen sowie Gemeinschaftspraxis und Zahnklinik. Ein reiches, durch engagierte Bürger geprägtes Vereinsleben trägt zur Berücksichtigung der Interessen der Bürger bei, so wie attraktive ÖPNV-Verbindungen nach Skagen und Frederikshavn u.a. für die Jugendlichen, die weiterführende Schulen besuchen, von großer Bedeutung sind. Ålbæk weist noch dazu einige Industriebetriebe und sonstige Unternehmenstypen auf, was gute Jobmöglichkeiten vor Ort gewährleistet. Die Natur in der Umgebung von Ålbæk gilt als etwas ganz Besonderes. Das Meer mit den Dünen erstreckt sich, soweit das Auge blickt, und gibt den Rahmen für einen außerordentlich kinderfreundlichen Strand ab. Die schöne Bucht mit dem klaren blauen Wasser ist den ganzen Sommer hindurch sehr gut besucht. Die großen staatlichen Plantagen un d die Heide mit den angelegten Naturpfaden bieten reiche Möglichkeiten dafür, die Vielfalt des Pflanzen- und Tierlebens aus nächster Nähe zu erleben. Falls man ein ganz besonderes Naturphänomen erleben möchte, findet man geringfügig nördlicher die größte Wanderdüne Dänemarks „Råbjerg Mile“. Ålbæk hat als geschlossene Ortschaft ein Einzugsgebiet, zu dem vier große Campingplätze und gut 4.000 Ferienhäuser gehören. Im Ort herrscht reges Treiben, und wer nur einmal Einkäufe in Ålbæk gemacht hat, der weiβ, dass man sich hier stets um hochwertige persönliche Bedienung bemüht.


Der Bürgerverein Aalbæk Borgerforening wurde 1946 als gemeinnütziger Verein gegründet und gilt seitdem als Sprachrohr der Bürger der Ortschaft. Im Laufe der Jahre hat der Verein Entscheidungen zur Entwicklung des Hafens, Straßenbauvorhaben, Wohnprojekten für Senioren und Jugendliche, öffentlichen Sporteinrichtungen, Schulkooperation und schulischer Ganztagsbetreuung beeinflussen können. Der Bürgerverein bringt sich voll in die Bemühungen um eine auf Dauer angelegte Entwicklung des Gemeinwesens ein. Zusätzliche Infos unter: http://www.aalbaek.eu/borgerintra/

Farm Fun Jerupvej 155, 9982 Ålbæk Farm Fun ist ein großer Erlebnisplatz mit Wildgehege und einem Spieleland, das sich ohnehin in unmittelbarem Anschluss an einen kinderfreundlichen Strand befindet. Zusätzlich zu dem hier vorhandenen Haustier-Streichelzoo kann man u.a. auch Erdhörnchen und Lamas erleben. Die meisten Tiere sind zahm und genießen den unmittelbaren Kontakt mit Kindern und Erwachsenen. Im Spieleland kann man sich in einer riesigen Heuscheune tummeln, im Labyrinth spielen, auf großen Hüpfkissen hüpfen und mit Schwebebahn fahren. Es ist möglich, sich in einem Heuwagen herumkutschern zu lassen, so wie man auch selbst im Mooncar herumfahren kann. Trockenlegungsgebiet Gårdbo Sø Gårdbovej, 9982 Ålbæk Westlich des Gutshofs Gårdbo Gård liegt das Gebiet Gårdbo Sø, das heute als landwirtschaftliche Nutzfläche dient. Bis 1886 gab es hier einen seichten See mit Zugang zum Meer durch das Fließgewässer Knasborg Å. Im Zuge eines größeren Landgewinnungsvorhabens wurde der

See aber trockengelegt, und einige Jahre später entstand hier der Gutshof Gårdbo Gård, und zwar im Jahre 1896. Initiator der Trockenlegung des Sees war der Landgutsbesitzer Jørgen Vendelbo Larsen. Pfarrkirche Råbjerg Seit 1980 hängt ein kleines Metallkruzifix über der Kanzel in der Pfarrkirche Råbjerg. Das Kruzifix datiert vom ausgehenden Mittelalter und kann als Schiffsaltar gedient haben. Wie das Kruzifix in der Pfarrkirche Råbjerg gelandet ist, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Vielleicht stammt es von einem gestrandeten Schiff. Rätselraten ist angesagt.

----------------------------------------------------------------- Freizeit & Erlebnisse Historische Sehenswürdigkeit Kunst & Kultur Musikalische Spritze Naturperle Sand & Wasser Aussichtspunkt ------------------------------------------------------------------

Seinen gegenwärtigen Platz über der Kanzel erhielt es 1980. Früher hing es über der Spitze des Chorbogens, und zwar seit Ende des 19. Jahrhunderts. Obwohl es gut geschützt ganz oben unter der Decke saß, hat der Zahn der Zeit oder wohl eher ein Wurm, der in der hölzernen Platte drin war, das Relief trotzdem derart angenagt, dass es jedenfalls damals, als Frede Jensen hier Pfarrer war, zur Reparatur geschickt werden musste. Frede Jensen war Pfarrer der Gemeinde von 1891 bis 1894. Als er hierher berufen wurde, bat ihn der Redakteur der örtlichen Zeitung Vendsyssel Tidende darum, Nachrichten aus dieser Einöde zu übermitteln. Dieses Amt überließ er seiner Frau, Thyra, die später schriftstellerisch wirkte und mehrere Bücher herausgeben ließ, u.a. „Fra gamle præstegårde (Aus alten Pfarrhäusern)“. Im Buch gibt es einen Abschnitt über ihre Zeit im Pfarrhaus von Råbjerg. Vor ihrer Ankunft hatten sie im uralten Dänischen Atlas von Pontoppidan Folgendes über die Kirche gelesen: „Hier ist eine kupferverkleidete Altartafel aus katholischer Zeit mit vielen Bildern vorhanden”. Frede und Thyra FarmFun ved Ålbæk er både for voksne og børn FarmFun near Ålbæk is fun for both children and adults FarmFun bei Ålbæk ist für Kinder und Erwachsene ebenso

149


Det gamle krucifiks i Råbjerg Kirke The old crucifix in Råbjerg Church Das alte Kruzifix in der Pfarrkirche Råbjerg

mussten aber feststellen, dass diese Tafel nicht mehr in der Kirche vorhanden war, und Thyra schrieb in ihrem Buch: „Von all dieser Herrlichkeit war, sozusagen als Ironie des Schicksals, nur eine vereinzelte Holzfigur übrig. Die Figur sah einem katholischen Bischof ähnlich, zumal sie an einem Haken hing. Darüber hinaus gab es ein kleines, uraltes Kruzifix [....] Wir waren zutiefst betrübt und enttäuscht: Wo war die ganze Herrlichkeit geblieben? Wenn wir dies zur Sprache brachten, drückte man sich vor weiteren Ausführungen zum Thema“. Frede und Thyra Jensen kamen allmählich zu der Erkenntnis, dass sich der Kirchenbesitzer, A.P. Gårdbo, die alte Altartafel zugeeignet hatte, wurden aber auch vehement davor gewarnt, ihm gegenüber zu erwähnen, dass die Tafel erneut aufgestellt werden sollte. Frede Jensen wollte aber den Gedanken, die alte Altartafel zur Kirche zurückzuführen, nicht loslassen – O-Ton Thyra gegenüber: „Ich kann mich jetzt nicht mehr zurückhalten! Es heißt nunmehr auf Gedeih oder Verderb: Die alte Altartafel muss wieder her“. Thyra war aber eine klarsichtige Dame, die erkannte, dass es für den Pfarrer ein sehr riskantes Spiel war, Streit mit dem Kirchenbesitzer zu suchen, der ohnehin unbestritten als der mächtigste Mann des Kirchspiels galt. Sie entschied sich deshalb, ihrem Mann zuvorzukommen und die Folgen auszubaden. Als das alte Kruzifix nach der Reparatur zurückgekehrt war und während des Sonntagsgottesdiensts am Altar ausgestellt wurde, ergriff sie die Gelegenheit beim Schopf. Aus diesem Anlass schrieb sie in ihrem Bericht an die Zeitung Vendsyssel Tidende:

„Letzten Sonntag erwartete die Kirchengänger eine erfreuliche Überraschung, zumal sich ihnen der Anblick von einem uralten Kruzifix bot, das über dem Chorbogen gehangen hatte: Nunmehr war es auf den Altar aufgestellt worden - schön restauriert. Wer viel hat, will aber alles haben – dieses Gefühl kam ohnehin auf, denn man konnte nicht umhin, den Wunsch innerlich zu äußern, dass auch die alte, berühmte Altartafel mal auf ähnliche Art und Weise im weißen Haus, wie die Einheimischen ihre alte Kirche nennen, in Erscheinung treten möge.“ Fast ein Monat verging, ehe sich A.P. Gårdbo mit einem langen Aufsatz in der Zeitung daraufhin zurückmeldete. Frede Jensen wurde nach nur drei Jahren in Råbjerg nach Skallerup versetzt. 150

Vielleicht hat es ihm ohnehin nicht viel geholfen, dass ihm seine Frau mit ihrem Zeitungsbericht zuvorkam. Wanderdüne Råbjerg Mile Kandestedvej, 9990 Skagen Råbjerg Mile gehört zu den größten Wanderdünen Europas. Während des Sandtreibens im 16. Jahrhundert kam es zur Bildung dieser Düne, indem sich zwei Dünen vereinigten, so dass es heute eine einzige, 40 Meter hohe Düne gibt, die jährlich 20 bis 25 Meter Richtung Osten wandert. Die Wanderdüne enthält ca. 3,5 Millionen m3 Sand und hinterlässt eine große freigewehte Fläche. Hier sind viele kleine Seen und feuchte Niederungen mit ungewöhnlichen oder seltenen, ans besondere Umfeld angepassten Pflanzen vorhanden. Unter Botanikern ist die freigewehte Fläche u.a. dafür bekannt, stolze 10 Binsenarten zu beherbergen. Hier findet man auch die kleinste Pflanze Dänemarks, das sehr seltene WasserDickblatt (Crassula aquatica), das am Rande der Dünenseen wächst. Dafür muss man ein scharfes Auge haben, um die nur 1-4 cm langen Sprösslinge zu erkennen. Råbjerg Mile ist sozusagen eine ”Mini-Wüste” von ca. 1 km2, zumal es sich um einen der wenigen Orte handelt, an dem man immer noch die Naturgewalten erleben kann, die mehrere hundert Jahre lang der an der jütländischen Westküste sesshaften Bevölkerung das Leben schwer machten. Moor Råbjerg Mose Blæsbjergvej, 9982 Ålbæk Das Moor Råbjerg Mose gehört zu den größten Sandrücken/Talsenken-Landschaften Europas. Sandrücken und Talsenken stellen einen Naturtyp dar, der auf dem marinen Vorland in Vendsyssel vorkommt. Bei diesem Landschaftstyp handelt es sich um Überbleibsel eines früheren flachen Strandgebiets mit geringfügigem Gefälle. Der Landschaftstyp ist durch einen welligen, flachen Geländeverlauf mit Sandrücken gekennzeichnet, die sich über viele Kilometer erstrecken können. Die Sandrücken, die „rimmer“ genannt werden, können im Zuge der Dünenbildung heranwachsen, während die dazwischenliegenden Senken, die „dobber“ heißen, durch zunehmende Nässe geprägt werden und als Moorgebiete in Erscheinung treten. Die Sandrücken bestehen aus Dünen- und Strandsand, während es in den Talsenken zur Torfbildung kommt. Dieser einzigartige Naturtyp emöglicht eine fantastische Pflanzenwelt sowie ein eigenartiges Tierleben. Hier wird die Natur in Ruhe gelassen, und die Blumen, das Heidekraut und die seltenen Vögel der Heide finden hier geeignete Verstecke. Im Moor Råbjerg Mose konnte man 1952 feststellen, dass der Kranich, nachdem er viele Jahre lang nicht als Brutvogel gegolten hatte, erneut


begonnen hatte, in Dänemark zu brüten. Die Gemeinde Frederikshavn lässt sich mit Fug und Recht als Land der Kraniche bezeichnen.

Hulsig – mit der Wanderdüne Råbjerg Mile in nächster Nähe Hulsig ist ein kleines, 12 km von Skagen, 4 km vom Skagerrak und 1 km vom Kattegat entfernt gelegenes Dorf mit 167 Einwohnern (Quelle: Statistikbanken 2013). Die Pfarrkirche Hulsig erblickt man sofort, wenn man auf der Fernstraße kommend gegen Hulsig abbiegt. Die Kirche ist zwar vom Erscheinungsbild her klein und unansehnlich, im Inneren ist sie aber unglaublich schön. Die Pfarrkirche Hulsig wurde 1893/1894 in neuromanischem Stil gemäß dem Entwurf des Architekten Vilhelm Ahlmann erbaut. Die Kirche wurde am 6. August 1894 eingeweiht und ist jetzt vom Künstler Arne L. Hansen wiederhergestellt und ausgeschmückt worden. Die Pfarrkirche Hulsig ist täglich geöffnet und bestimmt einen Besuch wert. Hulsig hat zwei Hotels: Aktivitetshotel Skagen Strand und Hotel Inger. Die Ortschaft verfügt ebenfalls über eine Galerie – Galleri Hesselholt – und den Geschenkladen Den Gamle Brugs. Zu Hulsig und Kandestederne gehört ein großes Ferienhausgebiet, und in Kandestederne gibt es zwei Hotels: Kokholms Hotel und Hjorts Hotel. An der Straße Kandestedvej unweit von Hulsig befinden sich Råbjerg Mile Camping und Langagergård mit Reiterzentrum. Das Dorfgemeinschaftshaus Hulsig Forsamlingshus liegt ebenfalls an Kandestedvej. Der Bürgerverein und ein großer Kreis aktiver Bürger sind für den täglichen Betrieb zuständig. Das Dorfgemeinschaftshaus dient somit den Bürgern von Hulsig als Treffpunkt.

Das Eichengestrüpp befindet sich am Fuß des Hügels Tornbakkerimmen und besteht aus alten, rundum eigenartigen Eichen und verschiedenen alten Kiefern. Im Mai kann man den Anblick und der Duft der vielen Maiglöckchen genießen, die an diesem herrlichen Ort gedeihen. Der Hulsig-Pfad ist ein aspfaltierter Radweg, der vom nördlichen Teil von Hulsig bis Skagen durch die fantastische Natur der Heide Hulsig Hede verläuft. Dabei handelt es sich um eine ca. 10 km weite Strecke, was heißt, dass niemand über Gebühr strapaziert wird – ganz im Gegenteil, denn jeder kommt auf seine Kosten. Heide Hulsig Hede Kandestedvej, 9990 Skagen Hulsig Hede gilt als eine Landschaft, von der alle, die nach Skagen fahren, fasziniert werden. Die Heide zeugt vom verheerenden Sandtreiben und den Folgen des Raubbaus an der Natur durch den Menschen. Wenn man auf der Heide unterwegs ist, kann man Glück haben und die Kreuzotter erleben, die in diesem Gebiet ideale Lebensbedingungen vorfindet. Die alten Ortsnamen des Heidegebiets lassen auf frühere dortige Siedlungen schließen. Bedingt durch das Sandtreiben musste man aber den Wohnsitz anderswohin verlegen. In dieser Heidelandschaft findet man einige der am besten erhaltenen atlantischen Dünenheiden Europas. Dieser Naturtyp ist nährstoffarm, dafür beherbergt die Landschaft gefährdete Vorkommen seltener Pflanzen und Tiere. Das Gebiet steht unter Naturschutz als EU-Vogelschutzgebiet und EU-Habitatgebiet.

Råbjerg Miles storslående natur Råbjerg Mile’s magnificent nature Die grandiose Natur der Wanderdüne Råbjerg Mile

Skagen 2000 Klitgården renoveres og genåbner som refugium for kunstnere og videnskabsmænd. Skagen Odde Centeret åbner. 2000 Klitgården is renovated and reopens as a refuge for artists and scientists. Skage Odde Center opens. 2000 Klitgården wird renoviert und nach erfolgter Wiedereröffnung in ein Refugium für Künstler und Wissenschaftler umfunktioniert. Es kommt zur Eröffnung des Infocenters Skagen Odde Centeret.

151


Skumsprøjt pü stranden ved Gammel Skagen Spoon drift on the beach near Old Skagen Gischt am Strand von Gammel Skagen

152


153


Skagen - Hvor de 2 have og alverden mødes

Sommerliv ved pieren i Skagen. Summer life at the pier in Skagen Sommerliches Treiben am Pier von Skagen.

”Byen med flest solskinstimer i Danmark og et helt fantastisk lys. Byen med den mest unikke natur og de mange hvide sandstrande. Byen som er kendt for sit helt fantastiske ferieliv. Byen længst mod nord, hvor de 2 have og alverden mødes” Citat Toppen af Danmarks hjemmeside. Skagen er Danmarks nordligste købstad med 8.347 indbyggere (2012). I 1413 gav den daværende konge, Erik af Pommern, købstadsrettigheder til Skagen. 2013 er således jubilæumsår, og 600-året for købstadsjubilæet fejres med manér, hvor der året igennem er jubilæumsarrangementer, bl.a. koncerter, udstillinger, gadeteater, festspil og besøg af H.M. Dronning Margrethe og H.K.H. Prinsgemalen. I 2011 kunne skagboerne tage den ombyggede og gennemrenoverede Kappelborg Skole i brug. Den var blevet forvandlet til ”Kulturhus Kappelborg”, som åbnede dørene med et nyt, flot bibliotek, musikskole, stor sal, udstillingslokale og meget mere. Kulturhus Kappelborg spiller naturligt en central rolle i Skagens alsidige kulturtilbud. Skagen er en attraktiv og levende turistby, der først og fremmest er kendt for sin fantastiske og særegne natur og for skagensmalerne P. S. Krøyer, Anna Ancher (født i Skagen) og Michael Ancher, der faldt for områdets særlige lys. De

154

bosatte sig på Jyllands nordspids, hvor de i slutningen af 1800-tallet skabte en lang række mesterværker med lærred og pensler. Mange af disse malerier kan i dag opleves på Skagens Museum. Ud over skagensmalerne og den særlige turistmæssige position, er Skagen også kendt for sit fiskeri og det maritime erhvervsliv. Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder. Fiskeriet skaber omsætning af gods som f.eks. fiskeolie, fiskemel og brændstof til de forskellige fartøjer. Skagen Havn er således et vigtigt erhvervsområde, som også de kommende år har ambitioner om at udvikle sig på flere fronter. Men Skagen Havn er også en havn med mange andre sider, hvor anløb af krydstogtskibe og oplevelsesmæssige aktiviteter er en del af livet på havnen. Skagen Lystbådehavn er placeret centralt i Skagen Havn og er derfor præget af den trafik og de aktiviteter, der hører til en aktiv fiskerihavn. Lystbådehavnen har de berømte Bindesbøllhuse som en smuk og livlig kulisse. Sommeren igennem summer området af liv, og dette fortsætter med aktiviteter, shopping og kulturtilbud i bymidten, der kun er få minutters gang fra lystbådehavnen. POS. 57° 43,0´N - 10° 35,5´Ø


Skagen er også musik, og med Danmarks ældste musikfestival, Skagen Festivalen, sættes byen år efter år på landkortet den første weekend i juli. Hovedvægten ligger på folkemusikken i alle dens afskygninger, men giver også plads til andre musikalske genrer, bl.a. jazz, rock og blues. Ud over de mange kulturelle tilbud, er Skagen også kendt for sit specielle bymiljø med de traditionelle ”Skagenhuse” i den gule nuance – en farve Skagen som bekendt har lagt navn til. De huse, som bl.a. arkitekten Ulrik Plesner opførte i forrige århundrede, var både nyskabende og kontroversielle i forhold til datidens huse i byen. Der var således et modsætningsforhold imellem tradition og fornyelse. Samme udfordring er der også den dag i dag, når der er behov for nybyggeri på toppen af Danmark. Et behov, der helt naturligt er til stede i en by med engagement og virketrang. Den Tilsandede Kirke Sct. Laurentii Kirke, som Den Tilsandede Kirke rettelig hedder, blev bygget i slutningen af 1300-tallet. På det tidspunkt overværede man den katolske gudstjeneste stående. Først efter reformationen i 1536 kom der bænke i kirken. Derudover blev der bygget et pulpitur (en balkon) med 30 pladser i kirkens vestende op mod tårnet.

Denne luksus var ikke uden omkostninger, for ud over at skulle betale et engangsbeløb for retten til et sæde på kirkebænken, måtte man årligt betale en afgift for sædet. Pladserne på pulpituret blev én gang for alle købt af mandspersonerne i Højen (Gl. Skagen). Herefter havde dette pulpitur ikke anden betegnelse end ”Højbokoret”.

----------------------------------------------------------------- Fritid & Oplevelser Historisk seværdighed Kunst & Kultur Musikalsk indsprøjtning Naturperle Sand & Vand Undsigtspunkt ------------------------------------------------------------------

Af kirkeregnskaberne kan man se, at en anden konsekvens af denne mere magelige indretning var, at det havde været nødvendigt at ansætte en ”vækker”, der blev betalt for at prikke til de kirkegængere, der slumrede ind under præstens prædiken. ILDSJÆL

Hvad fik dig til Skagen?

”Nær ved havet, vil jeg bo”, synger digteren. Jeg stemmer i, for havet giver kulturen kant. Chresten Slot Ildsjæl og fhv. skoledirektør i Skagen og fhv. chef for Kultur- og Fritid i Frederikshavn Kommune

Det hyggelige bymiljø ved Skagens Museum Cosy town atmosphere near Skagen’s Museum Das idyllisch-verträumte städtische Umfeld bei Skagens Museum

155


På Bamsemuseet er der alle mulige bamser – selvfølgelig også redningsbamser med regnfrakker og sydvest. Bamsemuseet (Teddy Museum) has all sorts of different teddies – of course also rescue teddies with rain coats and southwesters Im Teddybärmuseum gibt es Teddybären praktisch jeder denkbaren Art – selbstverständlich auch Rettungs-Teddybären mit Regenmantel und Südwester.

Skagen Bamsemuseum Oddevej 2.A, 9990 Skagen Skagens Bamsemuseum blev indviet i august 1998 og er Skandinaviens eneste af slagsen. Udstillingen består af bamser i alle afskygninger og aldre, og en del af dem har en historisk baggrund. Bamsens forgænger var bjørnen, og bjørnen har stående på bagbenene været et symbol på selvstændighed og magt, hvilket gennem tiderne har fascineret os.

Flagbakken Gl. Landevej, 9990 Skagen Flagbakken er beliggende midt på Skagens Odde – en km syd for Skagen by ved Højen Station. Med sine 24 meters højde over havets overflade er Flagbakken det højeste punkt i Skagen. Flagbakkens glimrende udsyn gør bakken til det bedste og mest populære rovfugleobservationspunkt i Skagen. Mange ornitologer besøger stedet året rundt.

Bamsemuseet er indrettet i et gammelt gult skagenhus. Her kommer bamserne til deres ret, og de ser ud til at nyde tilværelsen.

Grenen Fyrvej, 9990 Skagen Grenen er ikke Danmarks nordligste spids. Grenen buer mod sydøst, og derfor ligger det nordligste punkt lidt længere mod vest. Men Grenen er det sted, hvor man kan se to have mødes og prøve at stå med et ben i hvert af de to have – Skagerrak og Kattegat. Stedet blev mest berømt i slutningen af 1800-tallet, da malere og digtere besøgte stedet og fortalte omverdenen om lyset, der er så anderledes heroppe på spidsen af Danmark. I havet udenfor passerer mere end 100.000 skibe årligt, og det gør stedet til det fjerde mest trafikerede stræde i verden.

Børnekulturfestivalen i Skagen Børnekulturfestivalen i Skagen er en årligt tilbagevendende festival for børn og med børn. Festivalen er både for lokale som gæstende børn og deres familier. Den første Børnekulturfestival blev afholdt i 2002, og hvert år lanceres et særligt tema, som børnene arbejder med før, under og efter festivalen. Festivalen afholdes i slutningen af maj og varer tre dage. Børnene oplever professionelle kunstnere optræde, og der er aktive værksteder, f.eks. male-, mad-, og gamle legeværksteder. Festivalen arrangeres af daginstitutionen Fyrtårnet i Skagen/ Ålbæk i samarbejde med Kulturhus Kappelborg, museerne, Naturstyrelsen, Frederikshavn Kommune og ikke mindst erhvervslivet i Skagen. Læs mere om Børnekulturfestivalen: http://frederikshavn.dk/Sider/ Børnekulturfestival-i-Skagen.aspx

156

Skagen Festival Skagen Festival er Danmarks ældste musikfestival, og hovedvægten ligger på folkemusikken i alle dens afskygninger. Festivalen byder på flere musikgenrer, bl.a. også jazz, visesang, rock og blues. Festivalen startede i 1971 som Skagen Visefestival, og afholdes hvert år den første weekend i juli. De musikalske oplevelser spreder sig over seks scener, der er fordelt i Skagen by og på havnen.


Se programmet for årets festival og bliv inspireret til gode musikalske oplevelser på: http://www.skagenfestival.dk/ Nissen i Skagen Kirke Alterbilledet i Skagen Kirke er malet af Joakim Skovgaard og forestiller julenatten i Betlehem. I den kampestensbyggede stald omgiver nogle hyggeligt gumlende køer Josef og Maria med deres nyfødte Jesusbarn i krybben. Alt udstråler fred og barselsidyl. Skulle det ikke helt utænkelige ske, at man under præstens prædiken bliver lidt ukoncentreret og lader øjnene falde på alterbilledet, hænder det for nogle, at de pludselig kan se en nisse i stalden. Man kan ved selvsyn prøve, hvorvidt man hører til de udvalgte, der kan se nissen – med tydelig nissehue – i kampestensmuren over Marias glorie. Skagen Klitplantage Gl. Landevej, 9990 Skagen Skagen Klitplantage er fra 1888. Plantagen blev plantet som værn mod sandflugten, så vejen, der gik her, ikke hele tiden blev fyldt med sand, når det blæste fra vest. Området blev skænket af skawboerne til plantningsarbejdet. I plantagen yngler bl.a. natravnen og rødrygget tornskade. Skagensløbet Dansk Veteran Motorcykelklub arrangerer hvert år Skagensløbet i Kristi Himmelfarts-ferien. Løbet køres hvert andet år mellem København – Skagen – København og blev afviklet første gang i 1913. For at kunne deltage, skal motorcyklen

være klassificeret som veteranmotorcykel, og en forudsætning for at opnå denne klassificering er, at motorcyklen er fremstillet før 31. december 1934. Løbet slutter i løbet af lørdagen på Grenen, og de flotte gamle motorcykler kan herefter ses i Skagens bybillede. Træf på Toppen Motorcykelentusiaster, primært fra Danmark, Norge og Sverige, valfarter hvert år i uge 29 til Skagen for at være en del af dette kæmpe motorcykeltræf. Alle motorcykler er velkomne til Skagentræffet, som det også tit kaldes, og den invitation tager mellem 6.000 og 8.000 imod. Ud over at mødes med andre motorcykelentusiaster er der også underholdning af flere live-bands.

ILDSJÆL

Hvad er du stolt af her i kommunen? Der er meget, jeg er stolt af; ikke mindst vores børnekulturfestival i Skagen. Dette arrangement er et bevis på, at det kommunale samt erhvervsog handelslivet sammen med museer og andre instanser kan løfte en stor opgave i fællesskab. En årlig begivenhed, som især de mindste (børnene) i vores kommune har glæde af. John Høst Ildsjæl og leder af daginstitutionen Fyrtårnet i Skagen

Festivalstemning med musik og hygge på havnen i Skagen. The festival atmosphere with music and entertainment in the harbour of Skagen Festivalstimmung mit Musik und guter Laune am Hafen von Skagen.

157


Skagen - where the 2 oceans and the whole world meet ”The town with the most hours of sunshine in Denmark and an amazing light. The town with the most unique nature and the many white sandy beaches. The town is known for its amazing holiday life. The town furthest to the north, where the 2 oceans and the whole world meet” Quote from the website Toppen af Danmark. Skagens karakteristiske røde teglstenstage med hvide forstærkninger Vippefyret Skagen Havn med Karstensens Skibsværft Skagen’s characteristic red tiled roofs with white reinforcements Vippefyret (the bascule) Skagen Harbour with Karstensen’s Shipyard Die für Skagen charakteristischen roten Ziegeldächer mit weißen Versteifungen Der Kippleuchtturm Hafen von Skagen mit der Werft Karstensens Skibsværft

158

Skagen is the most northern royal borough of Denmark and has 8,347 inhabitants (2012). In 1413, the current king, Eric of Pomerania, gave Skagen royal borough privileges. Thus, 2013 is the anniversary year, and this 600-year royal borough anniversary will be celebrated properly. Throughout the year, there will be anniversary events, such as concerts, exhibitions, street theatre, festival plays and a visit from HRH Queen Margrethe and HRH Prince Henrik. In 2011, the people of Skagen could start using the reconstructed and thoroughly renovated Kappelborg School. It had been transformed into the cultural centre “Kulturhus Kappelborg”, which opened its doors with a new, nice library, a music school, a large hall, an exhibition room and much more. The culture centre obviously plays a major role in the versatile cultural offers of Skagen.

Skagen is a desirable and vibrant tourist town, which is mainly known for its amazing and special nature and the Skagen painters P. S. Krøyer, Anna Ancher (born in Skagen) and Michael Ancher, who fell for the special light of this area. They settled down on the north tip of Jutland, where they created a long line of masterpieces with canvas and brushes in the late 1800s. Many of these paintings can now be experienced at Skagens Museum. Apart from the Skagen painters and the special tourist status, Skagen is also known for its fishing and maritime business community. Skagen Harbour is an active commercial harbour with fishing, fishing industry, shipyard and service companies. Fishing creates sale of goods such as fish oil, fishmeal and fuel for the various vessels. Thus, Skagen Harbour is an important commercial area, which also has an ambition to develop on several fronts in the coming years as well. But Skagen Harbour is also a harbour with many other sides, where the arrival of cruise ships and experience activities are a part of life at the harbour. Skagen yachting harbour has a central location at Skagen Harbour and is therefore characterised by the traffic and the activities belonging to an active fishing harbour. The yachting harbour


has the famous Bindesbøll houses as a beautiful and lively setting. Throughout the summer, the area hums with life, and this continues with activities, shopping and cultural offers in the centre of town, which is only a few minutes’ walk from the yachting harbour. POS. 57° 43,0´N - 10° 35,5´Ø Skagen is also involved in music, and with Denmark’s oldest music festival, The Skagen Festival, the town puts itself on the map year after year during the first weekend of July. The main emphasis is on every shade of folk music, but the festival also makes room for other music genres, such as jazz, rock and blues. Apart from the many cultural offers, Skagen is also known for its special urban environment with the traditional “Skagen houses” in the yellow nuance – a colour that Skagen has provided the name for (Skagen Yellow). The houses, which were built by the architect Ulrik Plesner, among others, during the last century, were innovative as well as controversial compared to the town’s houses of the time. Thus, there was a conflict between tradition and renewal. The same challenge exists today, when there is a need for new construction at the top of Denmark. A need that is natural in a town with commitment and a desire for activity. The Sand Church Sct. Laurentii Church, which is the original name of the Sand Church, was built in the late 1300s. At that time, the Catholic service was attended

standing up. Not until after the reformation in 1536, seats were added in the church. Furthermore, a gallery (a balcony) was built with 30 seats in the west end of the church towards the tower. This luxury was not free, because apart from paying an amount once a year for the right to a seat on the church bench, you had to pay an annual fee for the seat. The seats in the gallery were all purchased by the men of Højen (Gl. Skagen). After this, this gallery had no other name than “the choir of the people from Højen”.

Skagen 2007 Havnen har 100 års jubilæum og færdiggør en stor udvidelse mod vest. 2007 The harbour has its 100-year anniversary and completes a large expansion to the west. 2007 Der Hafen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Dabei wird eine große Erweiterung Richtung Westen fertiggestellt.

The church accounts show that another consequence of this comfortable arrangement was that it had become necessary to hire a “waker”, who was paid to tap the shoulder of churchgoers who fell asleep during the pastor’s sermon.

I nitiator

What convinced you to move to Skagen? ”Near the ocean I want to live”, sings the poet. I agree, as the ocean provides the culture with some edge. Chresten Slot Initiator and former director of education in Skagen and former manager of the culture and leisure department of the municipality of Frederikshavn

----------------------------------------------------------------- Leisure & Experiences Historical sight Art & Culture Musical injection Nature pearl Sand & Water Vantage point ------------------------------------------------------------------

159


Børnekulturfestivalen i Skagen involverer børnene både før, under og efter festivalen The children’s culture festival in Skagen includes children before, during and after the festival Das Kinderkulturfestival von Skagen lässt die Kinder vor, während und nach dem Festival den Ablauf mitgestalten

The teddy bear museum Skagen Bamsemuseum Oddevej 2.A, 9990 Skagen The teddy bear museum Skagen Bamsemuseum was inaugurated in August of 1998 and is the only one of its kind in Scandinavia. The exhibition consists of teddy bears in all shapes and ages, and many of them have a historical background. The predecessor of the teddy bear was the bear, and standing on its hind legs, the bear has been a symbol of independence and power, which has fascinated us through the ages. The teddy bear museum is located in an old yellow Skagen house. Here, the teddy bears come into their own, and they seem to be enjoying life. The children’s culture festival in Skagen The children’s culture festival in Skagen is an annual festival for and with children. The festival is for local as well as visiting children and their families. The first children’s culture festival was held in 2002, and each year includes a new theme, which the children work with before, during and after the festival.

Skagen 2011 Kulturhus Kappelborg åbner og indvies den 22. august af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. 2011 The cultural centre Kappelborg opens and is inaugurated on the 22nd of August by HRH the Crown Prince Frederik and HRH the Crown Princess Mary. 2011 Kulturhus Kappelborg wird eröffnet und am 22. August vom Kronprinzenpaar Frederik und Mary eingeweiht.

160

The festival is held at the end of May and lasts for three days. The children experience professional artists performing, and there are active workshops, such as painting workshops, food workshops and old game workshops. The festival is arranged by the day care centre Fyrtårnet in Skagen/Ålbæk in cooperation with the cultural centre Kulturhus Kappelborg, the museums, the Danish Nature Agency, the municipality of Frederikshavn and not least the business community of Skagen.

Read more about the children’s culture festival on: http://frederikshavn.dk/Sider/ Børnekulturfestival-i-Skagen.aspx

The hill Flagbakken Gl. Landevej, 9990 Skagen The hill Flagbakken is located in the middle of the point Skagens Odde – one km south of the town of Skagen at Højen railway station. With its 24 metres above sea level, Flagbakken is the highest point of Skagen. The excellent view of Flagbakken makes this hill the best and most popular place for observing birds of prey in Skagen. Many ornithologists visit this place all year round. Grenen Fyrvej, 9990 Skagen Grenen beach is not the most northern point of Denmark. It arches to the south east, and therefore, the most northern point is located a bit further to the west. But Grenen is the place where you can see two oceans meet and try standing with one leg in each ocean – Skagerrak and Kattegat. The place was most famous in the late 1800s, when painters and poets visited the place and told the outside world about the light, which looked so different up here at the tip of Denmark. In the ocean outside Grenen, more than 100,000 ships pass each year, and this makes the place the fourth most heavily trafficked strait in the world. Skagen Festival Skagen Festival is Denmark’s oldest music festival, and the main emphasis is on all kinds of folk music. The festival also includes other music genres, such as jazz, folk songs, rock and blues. The festival started in 1971 as Skagen Visefestival, and it is held each year during the first weekend of July. The musical experiences take place on six stages, distributed across the town and harbour of Skagen. See the programme for this year’s festival and find inspiration for great music experiences on http://www.skagenfestival.dk/


The elf at Skagen Church The altar picture at Skagen Church was painted by Joakim Skovgaard and is a picture of Christmas night in Bethlehem. In the stable made of boulders a few pleasantly chewing cows surround Josef and Mary with their newborn baby Jesus in the manger. There is an atmosphere of peace and childbirth idyll. Should the unthinkable happen that you become a bit unfocused during the pastor’s sermon and let your eyes wander to the altar picture, it happens to some people that they can suddenly see an elf in the stable. You can see for yourself whether you belong to the selected few that can see the elf – with an obvious Christmas hat – in the boulder wall above Mary’s halo. The dune plantation Skagen Klitplantage Gl. Landevej, 9990 Skagen The dune plantation Skagen Klitplantage is from 1888. The plantation was planted as protection from sand drift in order to keep the road here free from filling up with sand when the wind came in from the west. The area was donated by the people of Skagen for the plantation work. In this plantation, the nightjars and the red-backed shrikes breed.

I nitiator

What are you proud of in this municipality? There is a lot that I am proud of; not least our children’s culture festival in Skagen. This event is proof that the municipality as well as the business and trade communities can work together with museums and other authorities on large projects. It is an annual event that particularly the children of our municipality enjoy. John Høst Initiator and manager of the day care centre Fyrtårnet in Skagen

En nisse skulle efter sigende være placeret over Jomfru Marias glorie på altertavlen i Skagen Kirke According to stories, a gnome is placed above the halo of Virgin Mary on the altarpiece in Skagen Church Angeblich befindet sich über der Glorie der Jungfrau Maria auf dem Altarbild der Pfarrkirche Skagen ein Heinzelmännchen

The race Skagensløbet The Danish veteran motorcycle club arrange the race Skagensløbet each year during the Ascension holiday. The race takes place every year between Copenhagen – Skagen – Copenhagen, and it was held the first time in 1913. In order to participate, the motorcycle has to be classified as a veteran motorcycle, and a condition for achieving this classification is that the motorcycle was made before the 31st of December 1934. The race ends on Saturday on Grenen, and the beautiful old motorcycles can then be seen in the Skagen townscape. The motorcycle event Træf på Toppen Motorcycle enthusiasts, mainly from Denmark, Norway and Sweden, flock to Skagen each year during week 29 in order to be a part of this enormous motorcycle event. All motorcycles are welcome to the Skagentræf, which it is also called, and this invitation is accepted by between 6,000 and 8,000 people. Apart from meeting other motorcycle enthusiasts, you can also enjoy entertainment from several live bands.

161


Skagen - wo sich die beiden Meere und alle Welt treffen ----------------------------------------------------------------- Freizeit & Erlebnisse Historische Sehenswürdigkeit Kunst & Kultur Musikalische Spritze Naturperle Sand & Wasser Aussichtspunkt ------------------------------------------------------------------

”Die Stadt mit den vielen Sonnenscheinstunden und einem fantastischen Licht. Die Stadt mit der einzigartigen Natur und den vielen weißen Sandstränden. Die Stadt, die als Urlauberparadies bekannt ist. Die Stadt ganz im Norden, wo sich die beiden Meere und alle Welt treffen” Homepage der Tourismus-Werbegemeinschaft ”Toppen af Danmark” Skagen ist die nördlichste Stadt Dänemarks mit 8.347 Einwohnern (2012). 1413 verlieh der damalige Dänenkönig, Erik VII., Skagen die Stadtrechte. 2013 gilt somit als Jubiläumsjahr, und das 600-jährige Stadtjubiläum wird mit allem Drum und Dran gefeiert, zumal es das ganze Jahr hindurch Jubiläumsveranstaltungen gibt, u.a. Konzerte, Ausstellungen, Straßentheater, Festspiel und Besuch I.M. Königin Margrethe und S.K.H. der Prinzgemahl.

Skaterbanen ved Kulturhus Kappelborg appellerer til mange børn og unge. The skater area near Kulturhus Kappelborg is appealing to a large group of children and adolescents Die Skaterbahn am Kulturhaus Kappelborg findet regen Zuspruch bei vielen Kindern und Jugendlichen.

162

2011 konnten die Bürger von Skagen die umgebaute, durchgehend renoverierte ehemalige Schule Kappelborg in Gebrauch nehmen. Sie war ins Kulturhaus ”Kulturhus Kappelborg” umfunktioniert worden, das mit einer neuen, schönen Bücherei, Musikschule, großem Saal, Ausstellungssaal u.v.a.m. die Türen öffnete. Kulturhus Kappelborg spielt selbstverständlich eine wichtige Rolle im vielseitigen Kulturangebot von Skagen. Skagen ist eine attraktive und dynamische Tourismusstadt, die vorrangig für ihre fantastische und eigenartige Natur und die Künsterkolonie der Skagener Maler bekannt ist. Die Maler P.S. Krøyer, Anna Ancher (aus Skagen gebürtig) und Michael Ancher, die dem besonderen Licht der Gegend

nicht widerstehen konnten, siedelten sich an der Nordspitze Jütlands an, wo sie im ausgehenden 19. Jahrhundert viele Meisterwerke mit Leinwand und Pinsel schufen. Viele dieser Gemälde sind heute in Skagens Museum zu besichtigen. Zusätzlich zu den Skagener Malern und den besonderen touristischen Attraktionen ist Skagen auch für Fischerei und maritimes Gewerbe bekannt. Skagen Havn ist ein aktiver Wirtschaftshafen mit Fischerei, fischverarbeitender Industrie, Werft und Dienstleistungsbetrieben. Die Fischerei erzeugt Umsatzvolumen durch die Produktion von z.B. Fischöl und Fischmehl und die Belieferung diverser Fahrzeuge mit Brennstoff. Skagen Havn ist somit ein wichtiges Gewerbegebiet, dessen weitere Entwicklung im Zeichen ambitiöser Pläne für viele Vorhaben in den kommenden Jahren steht. Skagen Havn ist aber auch ein Hafen mit vielen anderen Facetten, zumal regelmäßig anlaufende Kreuzfahrtschiffe und die Veranstaltung von Events allmählich zum Hafenalltag gehören. Der Yachthafen Skagen Lystbådehavn liegt in der Mitte von Skagen Havn und ist deshalb durch den Verkehr und die Aktivitäten geprägt, die den aktiven Fischereihafen kennzeichnen. Der Yachthafen hat die berühmten Bindesbøll-Häuser als schöne und lebhafte Kulisse. Den ganzen Sommer hindurch herrscht hier reges Treiben, und noch dazu gibt es Events, Shoppingmöglichkeiten und Kulturangebote in Hülle und Fülle in der Stadtmitte, die vom Yachthafen aus fußläufig zu erreichen ist. POS. 57° 43,0´N - 10° 35,5´O


Skagen heißt auch Musik, und das älteste Musikfestival Dänemarks, Skagen Festivalen, rückt am ersten Juli-Wochenende eines jeden Jahres Skagen in den Blickpunkt. Dabei handelt es sich schwerpunktmäßig um Folkmusik in allen beliebigen Varianten, obwohl andere musikalische Genres wie z.B. Jazz, Rock und Blues mitmischen dürfen. Außer für die vielen Kulturangebote ist Skagen auch für das besondere städtische Bauensemble bekannt, das die traditionellen “Skagener Häuser” in gelbem Farbton darstellen – eine Farbe, die als ”Skagener Gelb” bezeichnet wird. Diese Häuser, die u.a. der Architekt Ulrik Plesner im 19. Jahrhundert bauen ließ, waren im Vergleich zur damaligen Bausubstanz der Stadt sowohl neuschaffend als auch kontroversiell. Es bestand somit ein Gegensatz zwischen Tradition und Erneuerung. Die gleiche Herausforderung gibt es auch heute, wenn Bedarf für Neubau an der Spitze Dänemarks besteht. In einer Stadt mit Engagement und Unternehmungslust gilt ein derartiger Bedarf ohnehin als Selbstverständlichkeit.

Westende der Kirche dicht am Turm errichtet. Dieser Luxus war nicht ohne Kosten, denn zusätzlich zur Entrichtung eines Pauschalbetrags für das Recht auf einen Sitz auf der Kirchbank musste man für den Sitz eine jährliche Gebühr zahlen.

Die Versandete Kirche Die Pfarrkirche St. Laurentii, wie Die Versandete Kirche korrekt heißt, wurde im ausgehenden 14. Jahrhundert erbaut. Damals wohnte man dem katholischen Gottesdienst stehend bei. Erst nach der 1536 vollzogenen Reformation wurde die Kirche mit Gestühl ausgestattet. Darüber hinaus wurde eine Empore (Balkon) mit 30 Plätzen am

”In Meeresnähe möchte ich wohnen”, hat mal ein Liedermacher geschrieben. Der Aussage pflichte ich bei, denn das Meer profiliert die Kultur. Chresten Sloth engagierter Bürger, Schulrat a.D. der Gemeinde Skagen und Leiter a.D. des Kultur- und og Freizeitdezernats der Gemeinde Frederikshavn

Die Plätze auf der Empore wurden von den Männern aus Højen (Gl. Skagen) zur immerwährenden Benutzung gekauft. Anschließend hieß diese Empore nur ”der Højbo-Chor”. Der Buchführung der Kirche ist zu entnehmen, dass eine andere Folge dieser eher bequemen Einrichtung war, dass man einen ”Wecker” einstellen musste, der dafür bezahlt wurde, die Kirchengänger anzuprickeln, die während der Predigt des Pfarrers ein Nickerchen einlegten. E ngagierte B ürger

Was hat Sie nach Skagen verschlagen?

Den Tilsandede Kirke ligger ca. fire kilometer sydvest for Skagens centrum Den Tilsandede Kirke is located about 4 km southwest of Skagen’s centre Die Versandete Kirche ist rund vier Kilometer südwestlich der Stadtmitte von Skagen gelegen

Skagen 2013 Skagen fejrer sit 600 års købstadsjubilæum . 2013 Skagen celebrates its 600-year anniversary as a royal borough. 2013 Skagen feiert das 600-jährige Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte.

163


Året rundt er der stor interesse for at opleve de to have mødes på Grenen People come all year through to see how two seas meet at Grenen Ganzjährig besteht großes Interesse daran, an der Landspitze Skagens Gren zu erleben, wie die beiden Meere zusammenfließen

Teddybärmuseum Skagen Bamsemuseum Oddevej 2/A, DK-9990 Skagen Skagen Bamsemuseum wurde im August 1998 eingeweiht und ist das einzige seiner Art in ganz Skandinavien. Die Ausstellung zeigt Teddybären aller Varianten und Altersklassen – einige davon sind sogar geschichtsträchtig. Vorgänger des Teddybären war der Bär, der, auf den Hinterbeinen aufrecht stehend, als Symbol für Selbstständigkeit und Machtfülle galt, was uns ohnehin seit jeher fasziniert. Das Teddybärmuseum ist in einem alten gelben Skagener Haus eingerichtet worden. Hier kommen die Teddybären voll zur Entfaltung, und sie genießen anscheinend ihr Dasein. Kinderkulturfestival zu Skagen Das Kinderkulturfestival (Børnekulturfestivalen) zu Skagen ist ein jährlich wiederkehrendes Festival für Kinder und mit Kindern. Dieses Festival wendet sich sowohl an einheimische als auch an auswärtige Kinder, die mit ihrer Familie zu Besuch sind. Die Erstauflage des Kinderkulturfestivals fand 2002 statt, wobei jedes Jahr ein besonderes Thema aufgegriffen wird, mit dem sich die Kinder vor, während und nach dem Festival befassen. Das Festival findet Ende Mai statt und dauert drei Tage. Die Kinder erleben Auftritte seitens professioneller Künstler und Interpreten, zumal es aktive Workshops gibt, z.B. Workshops zum Ma-

164

len und zur Gastronomie sowie zu altbewährten Kinderspielen. Trägerin des Festivals ist die Kita Fyrtårnet in Skagen/Ålbæk in Kooperation mit dem Kulturhaus Kappelborg, den Museen, der Naturschutzbehörde, der Gemeinde Frederikshavn und nicht zuletzt der Wirtschaft von Skagen. Zusätzliche Infos zum Kinderkulturfestival unter: http://frederikshavn.dk/Sider/ Børnekulturfestival-i-Skagen.aspx

Flagbakken Gl. Landevej, 9990 Skagen Flagbakken liegt in der Mitte der Landspitze Skagens Odde – 1 km südlich der Stadt Skagen am Bahnhof Højen. Flagbakken gilt mit einer Höhe von 24 Metern über dem Meeresspiegel als die höchste Erhebung von Skagen. Der ungehinderte Ausblick von Flagbakken aus macht den Hügel zum besten und begehrtesten Ort zur Beobachtung von Greifvögeln in Skagen. Viele Vogelkundler suchen den Hügel ganzjährig auf. Landspitze Grenen Fyrvej, 9990 Skagen Grenen ist nicht die Nordspitze Dänemarks. Grenen krümmt sich Richtung Südosten, weshalb der nördlichste Punkt geringfügig weiter westlich liegt. Grenen ist aber der Ort, an dem zwei Meere zusammenfließen, sodass man hier mit jeweils


einem Bein in den beiden Meeren – Skagerrak und Kattegat – stehen kann. Der Ort erlangte im ausgehenden 19. Jahrhundert großen Ruhm, als Maler und Dichter hierher kamen und anderswo auf der Welt über das Licht berichtete, das hier an der Spitze Dänemarks sozusagen einsame Spitze ist. Vor der Landspitze verkehren jährlich mehr als 100.000 Schiffe, sodass dieses Gewässer das weltweit viertgrößte Verkehrsaufkommen verzeichnet. Skagen Festival Skagen Festival ist das älteste Musikfestival Dänemarks, dessen Schwerpunkt bei der Folkmusik mit allen Aspekten liegt. Das Festival bietet mehrere Musikgenres, u.a. Jazz, Lieder, Rock und Blues. Das Festival begann 1971 als Skagen Visefestival (Liederfestival) und findet am ersten Juli-Wochenende eines jeden Jahres statt. Die musikalischen Darbietungen sind auf sechs Bühnen verteilt, die sich in der Innenstadt von Skagen und am Hafen befinden.

Skagen-Rennen Der dänischer Verband der Oldtimer-Motorradfreunde Dansk Veteran Motorcykelklub veranstaltet jedes Jahr während der Himmelfahrtsferien das Skagen-Rennen (Skagensløbet). Als Startort des Rennens zwischen Kopenhagen und Skagen gilt Skagen und Kopenhagen abwechselnd im 2-Jahre-Rhythmus. Das erste Rennen wurde 1913 durchgeführt. Als Voraussetzung für die Teilnahme gilt, dass das Motorrad als Oldtimer eingestuft ist, d.h. bis zum 31. Dezember 1934 hergestellt wurde. Das Rennen endet im Laufe des Samstags an der Landspitze Grenen, wonach die schönen Oldtimer im Stadtbild von Skagen zu sehen sind.

Veteranmotorcyklerne er klar til Skagenløbet i Kristi Himmelfarts ferien Veteran motor bicycles are ready for Skagenløbet during the Ascension Die Oldtimer-Motorräder sind für das während der Himmelfahrtferien stattfindende Skagen-Rennen bereit

Siehe das Program des diesjährigen Festivals, dem Anregungen für gute musikalische Erlebnisse zu entnehmen sind, unter http://www.skagenfestival.dk/

Das Heinzelmännchen in der Pfarrkirche Skagen Das Altarbild der Pfarrkirche Skagen wurde von Joakim Skovgaard gemalt und zeigt die Heilige Nacht in Betlehem. In dem aus Feldstein gebauten Stall umgeben einige vor sich hin kauende Kühe Josef und Maria mit dem neugeborenen Christkind in der Krippe. Alles strahlt Ruhe nach der einwandfrei vollzogenen Entbindung aus. Sollte mal das nicht völlig Unvorstellbare passieren, dass die Konzentration während der Predigt des Pfarrers spürbar nachlässt, sodass sich der Blick dem Altarbild zuwendet, fallen einige Beobachtern plötzlich auf, das irgendwo im Stall ein Heinzelmännchen erscheint. Man kann aus eigener Anschauung feststellen, inwieweit man zu den Auserwählten gehört, die das Heinzelmännchen – mit auffälliger Zipfelmütze – in der Feldsteinmauer über der Glorie von Maria erkennen. Dünenwald Skagen Klitplantage Gl. Landevej, 9990 Skagen Skagen Klitplantage entstand 1888. Es kam damals zur Aufforstung als Schutzmaßnahme vor dem Sandtreiben, damit der Weg, der hier verlief, nicht andauernd mit Sand bedeckt wurde, wenn der Westenwind wehte. Das Grundstück wurde von den Einheimischen zu diesem Zweck geschenkt. In der Plantage brüten u.a. Ziegenmelker und Neuntöter.

Treffen an der Spitze Motorradfreunde, vorrangig aus Dänemark, Norwegen und Schweden, pilgern jedes Jahr in KW 29 nach Skagen, um an diesem riesigen Motorradtreffen teilzunehmen. Alle Biker sind beim Skagen-Treffen, wie es auch häufig genannt wird, willkommen, und 6.000 bis 8.000 Personen nehmen die Einladung an. Zusätzlich zum Treffen mit anderen Motorradfreunden bietet das Event noch dazu Unterhaltung durch mehrere Live-Bands.

E ngagierte B ürger

Worauf sind Sie hier in der Gemeinde stolz? Es gibt vieles, auf das ich stolz bin; nicht zuletzt unser Kinderkulturfestival in Skagen. Diese Veranstaltung gilt als Beweis dafür, dass die Gemeinde und die Wirtschaft zusammen mit Museen und anderen Einrichtungen ein großes Vorhaben gemeinsam durchführen können. Ein jährliches Ereignis, das insbesondere die Kleinsten (die Kinder) in unserer Gemeinde freut. John Høst Engagierter Bürger und Leiter der Kita Fyrtårnet in Skagen 165


166


I besættelsestiden måtte hestene træde til, når brændstofrationerne var knappe During the occupation period, horses had to step in, when the fuel rations were short Während des Zweiten Weltkriegs, wo die Kraftstoffrationen knapp waren, mussten sich die Pferde tüchtig ins Zeug legen.

167


Hovedgade i Skagen omkring århundredeskiftet

Alfa Diesel, Frederikshavn

Østervrå posthus, 1905

Frederikshavn skøjtebane i 60’erne

Skagen fiskeauktion

Østvendsyssel Andelssvineslagteri, 1910

Frydenstrand, Frederikshavn 1894

Anna og Michael Ancher i deres hjem i Skagen, 1909 168

Fiskermiljø i Skagen, 1900

Jernbaneallé i Sæby, 1901, skolen centralt i billedet blev opført

Hovedgaden i Skagen i de glade 60’ere


Bill Clinton i Arena Nord, 2006

Vestergade og Søndergade i Sæby, 1900

Det nye Rådhus i Frederikshavn, 1977.

Hovedgaden i Dybvad,1910. Byen er en typisk stationsby

Dybvad elektricitetsværk med vandtårnet

Kronprinsparret, borgmester Lars Møller og Klitkoret ved Kulturhuset Kappelborg i Skagen, 2011

Krudttårnet inden det blev flyttet i 1974-75

Kullempere, havnearbejder ca. 1890

Helsebringende kilde ved teglværket i Sæby, 1883

Skagen Badehotel på Grenen blev opført i 1898 169


170


Frederikshavn kommune Erhvervsprofiler

171


www.plusr.dk

S酶ndergade 18 A 路 9900 Frederikshavn 路 tlf. 98 40 80 90 路 www.2takt.dk

172


Book bord online på 2takt.dk eller scan koden

2takt Café & Brasserie Hos 2takt Café & Brasserie ønsker vi at være det møde- og spisested i byen, du glæder dig til at besøge, når du vil forkæle dig selv og dem, du holder af. Vi vil være kendte som stedet med byens hyggeligste brunch, lækre friskpressede juicer, klassisk fransk brasserimad, saftige bøffer og spændende salater. Det er her, du kan starte dagen stille og roligt med en lækker brunch eller slutte arbejdsdagen af over en øl og en snack. Kom, når du vil hygge med dine venner til en kop kaffe og kage, eller når du vil nyde en lækker frokost.

Det er også hos os, du skal komme, når du vil forkæle dine smagsløg med gourmet brasserimad, som du kan nyde med vin fra vores egen import. Vores køkkens stil er enkel og let med kvalitet i højsædet, og vi vælger selv de bedste råvarer på markedet. For os er det dagens vigtigste opgave at sørge for, at du som gæst forlader vores restaurant mæt og tilfreds, og at du – allerede inden du er kommet hjem – glæder dig til at komme igen. Vi ses hos 2takt Café & Brasserie!

At 2takt Café & Brasserie we want to be known as the café with the delicious brunch and fresh juices, the classic French brassiere, juicy steaks and delicious salads. Start your day with our delicious brunch or end your workday with a beer and a snack. Visit us when you want to socialize with your friends for a coffee and cake, or when you want to treat yourself at lunch. Enjoy our gourmet meals for dinner and choose between a wide range of wine from our own imports. We look forward to welcoming you at our café and brasserie!

173


Advokaterne på Torvet

Advokaterne på Torvet i Sæby er et mellemstort advokatkontor, der i kraft af bred kompetence og højt kvalificeret rådgivning arbejder sammen med private, små og mellemstore virksomheder samt offentlige myndigheder i hele Vendsyssel.

174

John Henrik Andersen og Jens Christian Christensen tilbyder at hjælpe klienterne med en bred vifte af juridiske spørgsmål med særlig fokus på specialerne miljøret og ansættelsesret.

Kontoret blev etableret i 1986 af advokaterne John Henrik Andersen og Jens Christian Christensen, der desuden beskæftiger fem advokatsekretærer. Kontoret havde dengang til huse på Torvet i Sæby – deraf navnet – men har i dag adresse i en af den smukke købstads mest spektakulære bygninger, nemlig det tidligere bibliotek.

Selv om Advokaterne på Torvet rummer de fleste juridiske discipliner, tøver John Henrik Andersen og Jens Christian Christensen ikke med at henvise til dygtige kolleger, hvis de føler, at en sag rækker ud over deres egne kompetencer. Det er seriøs rådgivning. Jens Christian Christiansen er af Justitsministeriet godkendt som beneficeret forsvarer, altså beskikket forsvarer eller bistandsadvokat i straffesager.

Advokaterne på Torvet er den nære, lokale samarbejdspartner, hvor fokus og tilgængelighed er nogle af grundværdierne. Både Jens Christian Christensen og John Henrik Andersen har rødder i lokalsamfundet og kender således de fleste af klienterne og området godt.

John Henrik Andersen er godkendt som skifterettens faste medhjælper i sager om konkurs og gældssanering. Han er desuden autoriseret bobestyrer, godkendt af Justitsministeriet.


Advokaterne på Torvet

Advokaterne på Torvet in Sæby is a medium-sized law office that works with private, small and medium-sized companies as well as public authorities in Vendsyssel based on its high level of competence and high quality counselling

John Henrik Andersen and Jens Christian Christensen provide assistance to their clients regarding a wide range of legal issues with special focus on environmental law and employment law.

Advokaterne på Torvet Frederikshavnsvej 2 Det Gamle Bibliotek 9300 Sæby Tlf. 9846 4400

The law office was set up in 1986 by the two lawyers John Henrik Andersen and Jens Christian Christensen who are also employing five legal secretaries. At the time, the law office was situated at the Torvet in Sæby (hence the name) but today, it has moved to the former library, one of the most spectacular buildings in the beautiful borough.

Advokaterne på Torvet handle most legal disciplines but John Henrik Andersen and Jens Christian Christensen have no hesitation in referring a case to competent colleagues if it goes beyond their own competencies. This is serious counselling. The Danish Ministry of Justice has approved Jens Christian Christiansen as a court-appointed counsel for the defence in criminal cases.

Advokaterne på Torvet is a close, local partner whose fundamental values include focus and availability. Jens Christian Christensen and John Henrik Andersen are based in the community and they know their clients and the area very well.

John Henrik Andersen is approved as an appointed administrator by the bankruptcy court in cases regarding bankruptcies and rescheduling of debts. He is also a licensed administrator approved by the Ministry of Justice.

Fax 9840 1140 info@advokaternepaatorvet.dk www.advokaternepaatorvet.dk

175


AQUA Service Aut. VVS-installatør og kloakmester ApS

176


Siden Jan Jørgensen tilbage i 1999 etablerede AQUA Service har virksomheden udviklet sig til at være en naturlig samarbejdspartner i en række sammenhænge. AQUA Service tilbyder nemlig en samling af kompetencer, som man normalt ikke finder i tilsvarende virksomheder. Firmaet, der har kontoradresse på Grønlandsvej 10 i Frederikshavn, startede egentlig som en traditionel VVS-forretning og kloakvirksomhed med blikkenslagerarbejde, kloakrenovering, slamsugning, TV-inspektion og højtryksspuling som arbejdsområder. Siden har Jan Jørgensen udviklet firmaet til også at tilbyde alt inden for jordvarme- og naturgasinstallationer, effektiv fjernelse af graffiti, udlejning af affugtere, opsugning af vand ved oversvømmelse, arbejde med minigraver og rendegraver, rodskæring af kloakrør tillige

Since AQUA Service was established by Jan Jørgensen in 1999, this authorised plumbing and sewer contractor has developed into a preferred supplier of a variety of services. For the simple reason that AQUA Service is synonymous with a host of competencies which you would not normally find in similar enterprises. With offices at Grønlandsvej 10 in Frederikshavn, the firm actually startet out as a conventional pluming and sewer business undertaking plumbing work, sewer renovation, pumping, TV inspections and high-pressure hosing. Since then Jan Jørgensen has developed the firm so that services now include geothermal and natural gas installations, the effective removal of graffiti, hiring out dehumidifiers, draining of flood water, mini-digging and trencher-digging, cutting roots from drains and soil pipes, and haulage contractor services. Beyond this, he is now specialized in replacing sewers and pipes without dig-

med vognmandskørsel. Herudover har han specialiseret sig i udskiftning af kloakrør uden opgravning, også kaldet strømpeforing af kloakledninger og faldstammer. Faktisk har Jan Jørgensen en bil som er indrettet med udstyr særligt til dette formål. AQUA Service samarbejder med private, boligforeninger, erhverv og offentlige institutioner, primært i lokalområdet.

AQUA Service Aut. VVS installatør & Aut. kloakmester

I 2002 overtog Jan Jørgensen Frederikshavn Kloakservice, og i 2008 er vognmandsforretningen Holst Sørensen desuden føjet til den brede palette af aktiviteter, som AQUA Service udfører. I vognmandsforretningen tilbydes al entreprenørkørsel samt levering af sten, sand, ral og jord til private og virksomheder, samt snerydning. Senest har Jan Jørgensen i 2010 overtaget Ejvin Kristensen VVS, hvor han i sin spæde start i VVS-branchen selv stod i lære.

Grønlandsvej 10 DK-9900 Frederikshavn Tel. +45 9842 8090 aqua@aqua-service.dk www.aqua-service.dk

ging up the port entrance or the floor. This service is also known as sliplining of sewers and soil pipes. Actually, Jan Jørgensen has a lorry which is adapted with equipment for only this matter. AQUA Service works for private households, housing associations, businesses and public institutions, primarily in the local area. In 2002 Jan Jørgensen took over Frederikshavn Kloakservice, and I 2008 the haulage contractor Holst Sørensen was added to AQUA Service´s wide range of services. The haulage business offers all types of contractor services as well as stone, sand, gravel and soil deliveries to private and business customers as well as snow clearing. Back in 2010 Jan Jørgensen took over Ejvin Kristensen VVS, where his first hesitant beginnings in the plumbing business started as this firm was where he himself served his apprenticeship.

177


MØDER, MESSER OG KONFERENCER 365 dage om året står Arena Nords dedikerede stab parat til at arrangere 360 graders arrangementer for dig. 360 grader betyder, at der er sørget for alt. Hele vejen rundt. Vi hjælper med at skræddersy arrangementet, uanset om det gælder en kongres med op til 2000 deltagere, en messe, et kulturarrangement med 4000 stående tilskuere eller et mere intimt møde.

I hjertet af Frederikshavn råder vi over tre lokaliteter udstyret til at imødekomme alle behov med hvert deres markante særpræg: Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen. Men de unikke rammer gør det ikke alene. Vores mission er at skabe rum for de gyldne øjeblikke, som står tilbage, når lyset slukkes. I centrum er den inspirerende oplevelse, der forbinder mennesker, giver dem nye indsigter og hæver humøret.

Vi byder på

360 GRADER S GÆSTFRIHED i Frederiksha vn

ARENA NORD Rimmens Allé 37 DK-9900 Frederikshavn Telefon: 9620 1050 www.arenanord.dk nfo@arenanord.dk

ARENA NORD

178

Med sine 13.500 m2 er ARENA NORD den største konference-, kultur- og sportsarena nord for Limfjorden.

Boasting 13,500 m2, ARENA NORD is the largest conference, culture and sports arena north of the Liim Fiord.

Faciliteter: Plads til 4000 stående eller 2.500 siddende gæster til events. Plads til mere end 1.500 siddende konferencedeltagere. Konferencerum med plads til op til 190 siddende deltagere.

Facilities: Room for 4,000 standing or 2,500 sitting event guests. Room for more than 1,500 sitting conference participants. Conference hall with room for up to 190 sitting participants.


MEETINGS, EXHIBITIONS AND CONFERENCES All 365 days of the year, the dedicated Arena Nord staff are prepared to organise 360-degree functions for you. 360 degrees means that we have taken care of everything. The full circle We provide assistance in tailor making your function – be that a congress with up to 2,000 participants, an exhibition or a trade fair, a cultural event with a standing audience of 4,000 people, or a more intimate meeting.

Our three premises – right in the heart of Frederikshavn, each with their distinctive feature – are equipped to meet every need: Arena Nord, Det Musiske Hus and Maskinhallen. But the unique framework alone will not do the trick. Our mission is to create the space to evolve those golden moments that will remain after the lights have gone out. The centre engenders the inspiring experience that will connect people, provide new insights and raise their spirits

Yderligere information: www. arenanord.dk eller tlf. 9620 1050 ARNE ZACHARIASSEN, SALGSCHEF: Direkte telefon: 9620 1062. Mobil: 3051 9040. Mail: arne@arenanord.dk For more information: www. arenanord.dk or phone: +45 9620 1050 ARNE ZACHARIASSEN, SALES DIRECTOR: Phone (direct): +45 9620 1062. Mobile: + 45 3051 9040. Mail: arne@arenanord.dk

DET MUSISKE HUS Det Musiske Hus er et levende konference-, og kulturhus med indbydende arkitektur og moderne faciliteter.

Det Musiske Hus (the creative house) is a vibrant conference and culture house with an attractive architecture and modern facilities.

Faciliteter: Store sal: 900 stående eller 450 siddende gæster. Lille sal: 160 stående eller 120 siddende gæster. Indbydende Lobby med café.

Facilities: The large hall: 900 standing or 450 sitting guests. The small hall: 160 standing or 120 sitting guests. Inviting lobby combined with a café

179


Axel til enhver opgave

VO R E V

P ro f

ERH

lf ione

ra f o to g

ess

erin

G

T A V I PR

g til

SMIDSTRUPVEJ 165 · 9760 VRÅ · TLF. 9898 2278 · MOBIL 3099 6278 www.mesterfotograf.dk

P R O F F E S I O N E LT F O TO G R A F I PÅ N O R D J Y S K 180


Bræstrups Bræstrups Begravelsesforretning Begravelsesforretning Tidl. Studsgaards Tidl.Begravelsesforretning Studsgaards Begravelsesforretning

Bræstrups Bræstrups Begravelsesforretning Begravelsesforretning  fagforening samt rådgiver fagforening vedrørende samt rådgiver skifteretten. vedrørende Afhol-skifterette er et bedemandsfirma er et med bedemandsfirma hovedsæde med i Frederikshavn. hovedsæde i Frederikshavn. højtidelighed delse hvis afder højtidelighed ikke ønskes hvis ender præsts ikke ønskes med- en præ Forretningen blev etableret Forretningen i 1889 blevogetableret har til huse i 1889 i Vesterog har til delse huse af i Vestervirkning. Transportvirkning. m.v. hvisTransport en pårørende m.v. hvis er død en pårørende i udlan- er død gade 5, Frederikshavn. gade 5, Frederikshavn. det eller skal begraves det eller i udlandet. skal begraves i udlandet. Det, vi kan: Det, vi kan: Sidste Vilje Min kaldes Sidste også Vilje et begravelsestestamente. kaldes også et begravelsestes Vores opgave er atVores opgave give dig og din erfamilie at giveden dig bedst og dinmulige familie denMin bedst mulige Vi udleverer Min Sidste Vi udleverer Vilje gratis Min og Sidste hjælper Vilje gerne gratis og medhjælper ge hjælp midt i den situation, hjælp midt I befinder i den situation, jer i. Mere I befinder information jer i. Mere information at udfylde den. Det at er udfylde også den. muligtDet at er forudbetale også muligt for at sinforudbeta kan I få på www.braestrups.dk kan I få på www.braestrups.dk begravelse eller bisættelse. begravelse eller bisættelse. Det, vi tilbyder: Det, vi tilbyder: siger vi: Vi hjælper Derfor siger dig vi: igennem. Vi hjælper dig igennem. Kiste, kisteklargøring, Kiste, linned, kisteklargøring, ligklæder, urne linned, og ligklæder, rustvogns-urne Derfor og rustvognskørsel. Ordne papirarbejdet kørsel. Ordne og anmelde papirarbejdet til offentlige og anmelde myn- til offentlige myndigheder. Aftale med digheder. præst, Aftale kirke, med krematorium, præst, kirke, kirkegård, krematorium, Ringkirkegård, på 98 42 04Ring 75 og påaftal 98 42 et 04 møde 75 med og aftal os. et Det møde kan med os. annoncer, blomster, annoncer, stenhugger blomster, og mindesammenkomst. stenhugger og mindesammenkomst. foregå i Vestergadeforegå 5 elleri Vestergade et andet sted. 5 eller et andet sted. Ansøger begravelseshjælp, Ansøger begravelseshjælp, forsikringer, sygeforsikring, forsikringer, sygeforsikring,

Mikkel Bræstrup

Mikkel Bræstrup

Elina Bræstrup

Elina Bræstrup

Kurt Sørensen

Kurt Sørensen

Bræstrups Begravelsesforretning Vestergade 5, 9900 Vestergade Frederikshavn www.braestrups.dk www.braestrups.dk Bræstrups Begravelsesforretning 5, 9900 Frederikshavn v/ Mikkel Bræstrup v/ Mikkel Bræstrup

Tlf.: 98 42 04 75

Tlf.: 98 42 04 75

Eller følg os på Facebook Eller følg os på Facebook 181


Bakob ApS -Seriøs bogføring til nordjyske priser

“hvis man ikke hjemtager sin udenlandske moms, så må man ikke fratrække den som omkostning i sit

Bakob ApS - driver en niche-forretning lige i hjertet af Frederikshavn. Men hvem er vi egentlig og hvad laver vi ?? Bakob startede virksomheden den 1/10 1997 i lejede lokaler på havnen i den gamle SESSAN terminal, men efter et par år blev pladsen for trang og vi flyttede til det nye trafikcenter i Vangen, hvor vi lejede et kontor på 1 sal.

danske regnskab”

Så fik vi en stor kontrakt i hus med at lave norske fortoldninger for det store internationale pakketransportfirma TNT og så gik det stærkt. Vi udvidede lynhurtigt kontoret og medarbejderstaben og i 2004 + 2005 blev vi udnævnt til årets gazelle. Vi udvidede stadig og flyttede til midtbyen, hvor vi købte Th. Bergs Gade 12. Vi totalrenoverede bygningen, som tidligere havde huset flere liberale erhverv, såsom forsikringsselskab – revisorer - kiropraktor. Så det passede jo fint til vores formål. Vores kompetencer er: Spedition - regnskab – refusion af udenlandsk moms – busmoms – virksomhedsregistrering af udenlandske virksomheder. Regnskab: Det er jo en kendt sag, at ikke ret mange erhvervsfolk holder meget af papirarbejde – løn – indberetning til myndighederne – budgetter – regnskaber. Håndværkere vil hellere arbejde med deres håndværk og arbejde med kunderne end at sidde foran skrivebordet for at løse de administrative opgaver. Arbejdsdagene kan jo blive lange nok. Her er Bakob så en god altmuligmand og vi tilbyder bl. a. en mobil-tjeneste, hvor vores regnskabsfolk kommer ud til virksomhederne efter behov, hvis der er kunder, som

182

hellere vil beholde papirerne ”inside”, for fakturerering – udfærdigelse af lønregnskab eller lignende. I andre tilfælde kan vi koble op på firmaets eget økonomisystem. I det hele taget gør vi en stor indsats for at sammensætte en løsning der er skræddersyet til den enkelte kunde. Momsrefusion : Når virksomheder rejser i udlandet, så kan man ansøge om at få momsen tilbage på mange ydelser – dieselolie – hotel – forplejning – taxi – messeomkostninger etc. Der er mange ting, men der er også mange forskellige regler i de forskellige lande, men én ting står fast – hvis man ikke hjemtager sin udenlandske moms, så må man ikke fratrække dem som omkostning i sit danske regnskab. Mange af de større virksomheder, som har stor rejseaktivitet og måske har egen rejseafdeling glemmer tit, at få indsamlet de rette papirer fra sælgerne og glemmer derfor også at få refunderet momsen, de kan med fordel bruge Bakob til at assistere, fordi vi skal kun have en fuldmagt samt rettigheder til at ansøge på firmaets opkobling på SKAT. Vi modtager bilagene eller kan selv afhente de bilag, som er valide til refusion og vi oplister bilagene og virksomheden kan derefter selv kontrollere på SKAT’s hjemmeside, hvad der er ansøgt om. Her har vi ekspertisen og der er ingen opgaver der er for små eller for store, bare det ansøgte momsbeløb er over ca. 200 kr. pr. år alt efter hvilket land det drejer sig om. Virksomhedsregistrering: Bakob hjælper nystartere med momsregistrering / etablering af selskabsform / budgetter, så man har et godt ståsted, når man skal i banken. Det med at være iværksætter kan byde på mange udfordringer og snublesten, at man inden man overhovedet kom-


Bakob ApS Th. Bergs Gade 12 Postbox 159 9900 Frederikshavn Danmark Tlf.: 98 47 95 00 bakob@bakob.dk www.bakob.dk

mer i gang, er druknet i bekymringer og tvivl og dermed er medvirkende til at slukke for passionen, iveren og mulighederne for at blive selvstændig erhvervsdrivende.

– Tyskland – Belgien – Østrig – Polen og den afgift beregner Bakob for busoperatørerne – opkræver og afregner momsen overfor de respektive myndigheder.

Derfor skal man fokusere på det man er go’ til og så overlade papirarbejdet til os. Når udenlandske virksomheder driver erhvervsmæssig virksomhed i Danmark, så kræver det ofte, at de får en herboende repræsentant. Her hjælper Bakob med momsregistrering i Danmark samt hjælper med afregning af moms – løn samt evt. etablering af selskabsform, hvis der er fast driftsted.

Busoperatørerne skal momsregistreres i ovennævnte lande og Bakob sørger for indberetning i de respektive perioder. Bakob laver i dag busmoms for 600 danske og udenlandske busfirmaer og er Danmark’s største bureau indenfor denne niche. Dette var en lille gennemgang af den lille forretning i midtbyen, hvor 31 medarbejdere sørger for at være DIN handymand.

Hvis danske virksomheder skal registreres i f.eks. Norge eller Sverige, har vi ligeledes et samarbejde med repræsentanter der. Busmoms: Alle busser skal betale en personkilometerafgift (busmoms) for at trafikere Danmark

Besøg os i øvrigt på www.bakob.dk eller kig ind på Th. Bergs Gade 12, hvis der er opgaver i din virksomhed, som vi kan hjælpe med.

183


Statsautoriseret revisionsaktieselskab BDO i Skagen Spliidsvej 25 A 9990 Skagen Tlf. 96 79 19 00 skagen@bdo.dk

BDO er et solidt dansk revisions- og rådgivningsfirma, 100 % ejet af aktionærerne, der alle arbejder i virksomheden. BDO er blandt de største revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark.

BDO i Frederikshavn Rimmens Alle 89 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk

Der er ca. 1000 ansatte i BDO i Danmark, heraf er omkring 120 statsautoriserede revisorer. I Frederikshavn Kommune har BDO afdelinger i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Vi er i alt 80 medarbejdere og dermed kommunens største revisions- og rådgivningsvirksomhed.

BDO i Sæby Sæbygårdvej 25 9300 Sæby Tlf. 99 89 14 00 saeby@bdo.dk

CVR- nr. 20 22 26 70

Vores kernekompetencer er revision, bogførings- og regnskabsassistance samt skatteog virksomhedsrådgivning. På vores kontorer i Skagen, Frederikshavn og Sæby finder du revisorer med specialkompetencer inden for kommunens primære erhverv, der bl.a. omfatter fiskeri- og fødevareindustri, jern- og metalindustri, alt inden for den maritime sektor, turisme, bygge- og anlæg, detailhandel, skibsfart og færgedrift, transport og spedition samt sundhedssektoren.

Ud over vores mange højtuddannede lokale revisorer råder BDO over specialister inden for skat og moms samt rådgivningsområderne ledelse, processer, informatik og it-sikkerhed. Derudover har BDO en særlig ekspertise inden for revision og rådgivning af offentlige institutioner, selskaber mv. via vores datterselskab BDO Kommunernes Revision. Vi ved, hvad det vil sige at drive egen virksomhed, hvad der får virksomheder til at vokse, og hvordan det sker i praksis. Vi har den nødvendige brancheindsigt og erfaring til at kunne rådgive vores kunder individuelt og målrettet. Vores lokale forankring sikrer desuden gode kontakter til advokater, pengeinstitutter, myndigheder og andre vigtige samarbejdspartnere. BDO er en del af det internationale BDOnetværk, som er et verdensomspændende netværk af revisionsvirksomheder med kontorer i 138 lande, og over 55.000 medarbejdere. De enkelte medlemsfirmaer er alle juridiske uafhængige enheder.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 55.000 medarbejdere i 138 lande.

BDO i Sæby

184


Statsautoriseret revisionsaktieselskab

BDO i Frederikshavn

BDO i Skagen

BDO is a solid Danish accounting and consultancy firm. BDO has more than 1,000 employees in Denmark including 12O stateauthorised public accountants. In the Municipality of Frederikshavn, we have offices in Skagen, Frederikshavn and SĂŚby, and with a staff of 80, we are the largest auditing and consulting firm in the municipality. Our core competencies are auditing, bookkeeping, accounting, taxes and corporate consulting. At our offices in Skagen, Frederikshavn and SĂŚby you will find auditors specialising in the primary business sectors operating in the municipality, including the fisheries and food sectors, the iron and metal industry, all aspects of the maritime sector, tourism, building and construction, retail trade, shipping and ferry operations, transport and charterage as well as the health sector.

In addition to our many highly trained local accountants, BDO employs specialists within VAT and taxes, consultants in the fields of management, processes, informatics and IT security, as well as experts in auditing and consulting for the public sector through our subsidiary BDO Kommunernes Revision. BDO is an independent member firm of BDO International Limited, an international network of accounting and consultancy. The world wide BDO network has almost 55,000 partners and staff in 138 countries. The individual member firms are all legally independent units.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab and BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, both Danish limited liability companies, are members of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and form part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. BDO in Denmark employs more than 1,000 people and the world wide BDO network has almost 55,000 partners and staff in 138 countries.

185


Burholt Revision

186


Om Burholt Revision Burholt Revision er et revisionsfirma med Registreret revisor HD Ejvind Burholt i spidsen for 5 engagerede medarbejdere. Målsætningen for Burholt Revision er ikke alene at være en uafhængig revisionsvirksomhed, men også at kombinere denne funktion med professionel rådgivning – baseret på en tæt personlig kontakt med kunden.

Skat Vi udarbejder opgørelse af skattepligtig indkomst samt selvangivelser. Vi sikrer en optimal skatteplanlægning, herunder anvendelse af virksomheds- ordningen/kapitalafkast-ordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Vi assisterer ligeledes i forbindelse med besvarelse af henvendelser fra skattemyndighederne og ved skattesager.

UAFHÆNGIG REVISIONSVIRKSOMHED MED PROFESSIONEL RÅDGIVNING – BASERET PÅ EN TÆT PERSONLIG KONTAKT MED KUNDEN.

Kompetencer Vores kompetencer omfatter ydelser inden for de traditionelle områder – såsom revision, regnskab, skat og rådgivning i forbindelse hermed. Herudover omfatter en stor del af vores aktiviteter ligeledes rådgivning ved opstart af virksomhed, virksomhedskøb og –salg, omstrukturering samt generationsskifte.

Rådgivning Vores revision, udfærdigelse af årsrapport samt opgørelse af skattepligtig indkomst bygger på et godt kendskab til den enkelte virksomhed. Dette gode kendskab bygger ofte på det faktum, at Burholt Revision er sparringspartner i virksomhederne og derved yder rådgivning på mange områder, der ikke kun er begrænset til vores indsats omkring revision og udfærdigelse af årsrapporten.

YDELSER Revision Vi udfører revision for aktie- og anpartsselskaber, der efter lovgivningen skal have årsrapporten revideret af en offentligt godkendt revisor samt for foreninger og andre, der ønsker årsrapporten revideret. Regnskab Vi udarbejder årsrapporter samt indkomstog formueopgørelser til brug overfor myndigheder og kreditgivere samt perioderegnskaber og budgetter efter virksomhedens behov.

Erhvervsservice Vi udfører erhvervsservice samt rådgivning indenfor bl.a. bogføring, opgørelse og indberetning af moms, lønsumsafgift erhvervsservice, lønregnskab herunder FerieKonto, ATPbidrag, A-skat og AM-bidrag. Kunder Burholt Revision servicerer en bred kreds af kunder inden for handel, produktion, serviceerhverv, ejendoms- og investeringsvirksomheder samt foreninger. Disse virksomheder drives i såvel private virksomheder som selskaber, interessentselskaber, fonde og foreninger.

Revisionsfirmaet Ejvind Burholt Registreret revisor HD Gasværksvej 3 DK-9300 Sæby Tlf : +45 98 46 49 88 ejvind@ejvindburholt.dk www.burholt.dk

187


DESIGNA

Vi er lokale og er altid klar med et godt tilbud til konkurrencedygtige priser.

Designa er Danmarks største privatejede køkkenfirma. Vi tilbyder kunderne en bred vifte af løsninger indenfor køkken, bad og garderobe, hvor kvalitet, udseende og funktionalitet går op i en højere enhed. Vores produkter er skabt til at blive brugt hver eneste dag i mange år – vi giver endda evigheds garanti på bevægelige dele. Vore låger fås i mange forskellige farver, i højglans eller matte, i uendelige kombinationer,

188

i alle stilarter og i mange prisklasser, således at vi altid er i stand til at finde den løsning, der passer kunden bedst. Vi leverer runde forkanter på både hylder og korpus som de eneste i Danmark. Vore dygtige salgskonsulenter bistår gerne kunderne med råd og vejledning om de mange muligheder og sammensætning af forskellige produkter. Vi udarbejder 3D tegninger, således at kunden så livagtigt som


Design, kValiTeT og nyTænkning

muligt får et indtryk af det ny køkken eller bad, og vi kommer naturligvis gerne og måler op, således at vi er sikre på, at alle mål passer nøjagtigt. Hos Designa i Frederikshavn arbejder vi udelukkende sammen med selvstændige og professionelle køkkenmontører fra lokalområdet. Ønsker kunden at samle og montere køkkenet selv, er det naturligvis også muligt. Designa i Frederikshavn ejes og drives af

Johnny Thomsen og Jakob Tordal, der har mange års erfaring i branchen. Vi er den professionelle leverandør af totalløsninger til fortrinsvis private kunder. Vi giver gerne tilbud på alt fra køkkener, bad og garderobe til belysning, hvidevarer og sanitet.

DESIGNA Maigårdsvej 11 B 9900 Frederikshavn Tel. +45 9620 3040 Fax +45 9843 4655 www.designa.dk

Vi er lokale og er altid klar med et godt tilbud til konkurrencedygtige priser.

jt@designa-frederikshavn.dk

189


Det Store Møbelhus ApS

Det Store Møbelhus fører møbler, senge og madrasser til alle aldre og i alle prisklasser. Et sortiment hvor pris og kvalitet følges nøje ad.

Det Store Møbelhus Siden 1936 har familien Hyttel drevet Det Store Møbelhus i Sæby. Historien begyndte, da møbelsnedker Herluf Hyttel med sin trækvogn leverede møbler til kunderne i Sæby og omegn. I 1992 flyttede forretningen til en mere synlig beliggenhed ved hovedvejen mellem Sæby og Frederikshavn, hvor tredje generation af familien er med i den daglige drift. Det Store Møbelhus er en del af Danmarks største frivillige kæde, Møbelkæden, og foruden kædens sortiment har familien Hyttel også sat sit eget præg på udvalget i den store udstilling. Det Store Møbelhus fører møbler, senge og madrasser til alle aldre og i alle prisklasser. Et sortiment hvor pris og kvalitet følges nøje ad.

190

Kunderne kommer først og fremmest fra Sæby og Frederikshavn og et meget stort opland, men i kraft af Sæbys mange turister hjælper medarbejderne i Det Store Møbelhus kunder fra hele landet. Rådgivning, stor viden om møbler samt en udstrakt service er nogle af de ekstra fordele, som kunderne får ved at handle i Det Store Møbelhus i Sæby. Forretningens medarbejdere leverer naturligvis gerne møblerne, der altid bliver pakket ud og stillet op, hvis kunden ønsker det.


Det Store Møbelhus The furniture store Det Store Møbelhus in Sæby has been run by the Hyttel family since 1936. The story started with the joiner Herluf Hyttel delivering furniture to customers in and around Sæby on a hand-drawn cart. In 1992, the business relocated to a more prominent location on the main road between Sæby and Frederikshavn where the third generation of the family is now involved in the daily running of the business. Det Store Møbelhus is a member of Møbelkæden, the largest chain of independent furniture stores in Denmark. In addition to the chain’s product programme, the furniture store also stocks products selected specially by the Hyttel family. Det Store Møbelhus stocks furniture, beds and mattresses for all

ages and in all price categories. With price and quality always going hand in hand.

Det Store Møbelhus E3 Huset

Customers come primarily from Sæby and Frederikshavn and the surrounding areas, but given the many tourists who visit Sæby, employees at Det Store Møbelhus also find themselves assisting customers from all over Denmark.

Carl Ewaldsvej 4 DK-9300 Sæby Tel. +45 9846 1166 Fax +45 9846 7669 mail@detstoremoebelhus.dk www.detstoremoebelhus.dk

Personal advice, extensive knowledge about furniture and an extremely high level of service are some of the hallmarks of Det Store Møbelhus in Sæby. The store is always happy to arrange for delivery, and to take charge of the unpacking and arrangement of the furniture, if so desired.

191


Emil Sørensens Eftf. A/S

Vi sætter pris på vores dygtige og tilfredse medarbejdere. Og på vores glade kunder.

192

I 1916 etablerede Emil Sørensen den første el-installatørvirksomhed i Frederikshavn og var dermed foregangsmand indenfor en branche, der dengang som nu, er i rivende udvikling. Gennem generationer har el-firmaet Emil Sørensens Eftf. A/S været en anerkendt og respekteret samarbejdspartner for private, byens virksomheder og industri, samt for Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Forsyning, Flådestation Frederikshavn og mange andre offentlige virksomheder. Hos Emil Sørensens Eftf. A/S er det en selvfølge, at firmaets ca. 25 medarbejdere har et højt fagligt niveau, så vi til stadighed kan være byens foretrukne samarbejdspartner inden for alle typer af tekniske løsninger.

Viden, styrke og kvalitet har igennem næsten 100 år været grundpillerne i den måde, virksomheden drives på. De samme grundpiller der skal sikre firmaets fortsatte udvikling i en dynamisk og foranderlig verden de kommende 100 år. Dansikring Direct Salgs- og Servicepartner Som salgs- og servicepartner for Dansikring Direct har vi leveret sikre og professionelle alarmløsninger siden 1988. Dansikring Direct er en af de førende på markedet indenfor tyverisikring af private hjem, store og små virksomheder, etablering af videoovervågning, adgangskontrol samt overfaldstryk. Ved at være lokal samarbejdspart-


A/S

ner for en stor operatør på alarmmarkedet, er vores kunder sikret den nyeste teknologi samtidig med at serviceringen er både hurtig, velkendt og tryg. Emil Sørensens Eftf. A/S dækker salgs- og servicemæssigt et område fra Skagen i nord til Thyborøn i vest og ned til Hobro i syd og vores dygtige alarmmontører er kendte og værdsatte af vores kunder. Energioptimering Med ledelsesmæssigt fokus på altid at tilbyde vores kunder de mest energirigtige løsninger har vi gjort hverdagen både billigere og grønnere for mange af vores kunder. Vi er specialister i energioptimering og er

således både DS Certificeret og KSO Certificeret indenfor solceller. Vi er desuden medlem af Energiprofferne - et lokalt netværk af håndværkere der på tværs af faggrænser samarbejder om energirenovering af boliger.

Emil Sørensens Eftf. A/S Knivholtvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 5000 sorensen@mil-el.dk www.emil-el.dk

Faglig dygtighed er vigtig. Men det kan ikke stå alene Faglig dygtighed, uddannelse og stolthed over vores fag gør Emil Sørensens Eftf. A/S til en kompetent og alsidig el-installatørvirksomhed. Men uden et godt arbejdsmiljø, sikkerhed på arbejdspladsen og social ansvarlighed kan vi ikke drive en moderne virksomhed. Derfor har vi fokus på alle de facetter, der tilsammen skaber en sund og udviklende virksomhed.

193


EUC Nord Efteruddannelse er for alle - i alle aldre! Education is for everyone - all ages!

EUC Nord EUC Nord forsyner virksomheder i Vendsyssel med kompetencer. EUC Nord er Vendsyssels største uddannelsesinstitutioner med flere end 14.000 elever og kursister om året på en række centre og skoler i Hjørring og Frederikshavn. EUC Nord har 400 ansatte. EUC Nord dækker disse fagområder: • Bygge og anlæg • Strøm, styring og it • Produktion og udvikling • Mad til mennesker • Bil, fly og andre transportmidler • Bygnings- og brugerservice • Merkantil (handel, kontor og finans) EUC Nord tilbyder • Erhvervsuddannelser på teknisk skole og handelsskole

194

• Erhvervsgymnasiale uddannelser på teknisk gymnasium og handelsgymnasium • Arbejdsmarkedsuddannelser på AMU Center Vi udvikler hele tiden nye uddannelser i tæt samarbejde med virksomhederne og arbejder sammen med de nødvendige partnere, blandt andet Aalborg Universitet. Som partner i Nordjyllands Erhvervsakademi udbyder EUC Nord korte videregående uddannelser. EUC Nord har særlig ekspertise i 2 udviklingscentre - Autobranchens Udviklingscenter og HåndværkerAkademiet Alle aktiviteter er samlet på eucnord.dk


EUC Nord EUC Nord supplies businesses in Vendsyssel with competencies. EUC Nord is Vendsyssels largest vocational college with more than 14,000 students a year at different locations in Hjørring and Frederikshavn. EUC Nord has 400 employees. EUC Nord offers these main programmes: • Building and Construction • Electrical Engineering and ICT • Production and Development • Food Technology • Automotive Engineering • Service Trades • Business

EUC Nord also offers: • Vocational training and education • Upper secondary school - technical and commercial (htx and hhx) • Further adult education and training (AMU) We are constantly developing new programmes in cooperation with businesses and other educational institutions, e.g. Aalborg Universitet. As partners in Nordjyllands Erhvervsakademi, EUC Nord also offers short-term higher education. EUC Nord has 2 centers of excellences: • Automotive Industry • Academy of Crafts All activities are presented at eucnord.dk

ErhvervsUddannelsesCenter Nord M.P. Koefoeds Vej 10 9800 Hjørring Telefon 7224 6000 info@eucnord eucnord.dk Adresser i vendsyssel Addresses in Vendsyssel • M.P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring • Hestkærvej 30, 9800 Hjørring • Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring • Ringvejen 226, 9800 Hjørring • Hvidevold 2C, 9800 Hjørring • Bredfald 4, 9800 Hjørring • Hånbækvej 50, 9900 Frederikshavn • Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn

195


Frederikshavnsvej 70-72 · DK-9300 Sæby · Tel. (+45) 9846 1700 Fax (+45) 9846 2493 · info@hotelviking.dk · www.hotelviking.dk

Hotel Viking Aqua Spa & Wellness Resort er beliggende kun 300 meter fra Kattegat i den nordlige udkant af den idylliske købstad, Sæby. Hotellets unikke faciliteter, den hyggelige atmos­ fære og perfekte beliggenhed nær skov, strand og Nordjyllands mange seværdigheder er et per­ fekt udgangspunkt for et vellykket ophold. Hotellet er handicapvenligt og har elevator, der giver adgang til størstedelen af værelserne. Oplev også hotellets unikke Aqua, Spa & Wel­ lness afdeling med inden­ og udendørs facilite­ ter, bl.a. stort spa på tagterrassen med udsigt over Kattegat eller lad Dem friste af wellnes­ safdelingens mange tilbud på behandlinger og det store udvalg af skønhedsprodukter. Nyd også den afslappende atmosfære i hallen eller tag en drinks i den hyggelige lobbybar ­ mu­ lighederne er mange med et besøg på Hotel Viking Aqua, Spa & Wellness Resort.

Vi glæder os til at byde Dem velkommen.

196


Frederikshavnsvej 70-72 · DK-9300 Sæby · Tel. (+45) 9846 1700 Fax (+45) 9846 2493 · info@hotelviking.dk · www.hotelviking.dk

Hotel Viking har 2 restauranter og 1 café med retter og specialiteter for enhver smag. Hotellets største restaurant har plads til 400 personer ­ ideelt til kurser, konferencer, fester m.v.

197


• Jakobs Café & Bar

Jakobs Café & Bar er Skagens levende spise- og mødested. Et stemningsfyldt fristed, der emmer af aktivitet, livsglæde og oplevelser for alle sanser. Restauranten er stedet for livsnyderen med hang til selvforkælelse og festligt samvær. Jakobs Café & Bar tilbyder året rundt lækker à la carte-menu til både frokost og aften, ugentlig livemusik i sommerhalvåret og jævnlige temaaftener,

hvor maden og musikken er i centrum. Her finder gæsterne et stort udvalg af specialøl og eksotiske drinks. Jakobs Café & Bar er også et præsentabelt mødested for et uformelt forretningsmøde eller firmaarrangement. Trådløst netværk og friske aviser tilbydes naturligvis gratis til de gæster, der har brug for at følge med.

Jakobs Café & Bar er centralt placeret i Skagens aktive handelsområde. Vi tilbyder om sommeren udendørs servering på den store terrasse, hvor gæsterne kan følge byens puls og nyde solen. Når mørket begynder at falde på, skruer vi op for musikken og skaber med vores natklub, der har åbent i sommerhalvåret, de perfekte rammer for en dejlig aften i byen med venner og nye bekendte. Om vinteren sætter vi lidt ekstra varme og hygge på i vores stemningsfulde restaurant. Vore dygtige kokke og smilende tjenere er altid parat til at yde den bedste service. Derfor er restauranten midt på gågaden også det foretrukne mødested for lokale og Skagens mange turister. På Jakobs Café & Bar sker der noget hver dag året rundt. Vi har således haft åbent i over 5,100 dage i træk!

Jakobs Café & Bar · Havnevej 4 · DK-9990 Skagen · Tel. +45 9844 1690 · sund@jakobscafe.dk

198


• Jakobs Café & Bar

Jakobs Café & Bar, Skagen’s lively restaurant and meeting place, is steeped in atmosphere and buzzing with activity, energy and experiences for all the senses. The restaurant is for connoisseurs with a preference for pampering and festive socialising. Jakobs Café & Bar offers a delicious à la carte lunch and dinner menu all year, live music every week in the summer months and regular evenings of themed food and music. Here, guests will find a large selection of specialty beers and exotic drinks. Jakobs Café & Bar is also a presentable location for informal meetings and company events. And, naturally, wireless Internet access and fresh newspapers are available for those who need to stay in touch. Jakobs Café & Bar is centrally located in Skagen’s active shopping district. In the summer, we serve outdoors on our large patio, where guests can watch the movements of the town and enjoy the sun.

When the sun sets, we turn up the music, creating in our nightclub, which is open in the summer months, the perfect backdrop for an amazing night on the town with friends old and new.

Our talented chefs and smiling waiters are always ready to give you the very best service. That is why the restaurant in the middle of the pedestrian street is the preferred meeting place for locals as well as for Skagen’s many tourists.

In the winter months, we turn up the heat and cosy factor in our charming restaurant.

At Jakobs Café & Bar something happens every day of the year – and we have been open for more than 5,100 successive days!

Jakobs Café & Bar · Havnevej 4 · DK-9990 Skagen · Tel. +45 9844 1690 · www.jakobscafe.dk · sund@jakobscafe.dk

199


Jørn Thomsen

200


Jørn Thomsen

201


Jørgens Spisehus Stedet som er kendt for stjerneskud og store portioner, serveret med et smil og en frisk bemærkning. Spring ventetiden over ring og bestil på 98 44 26 24

Jørgens Spisehus

Fra Mosten til Jørgens Jørgens Spisehus blev startet i juni 2010 og er en efterfølger af Spisehus Mosten på Sct. Laurentiivej 79, som var i familiens eje mellem 1978-2006. Spisehus Mosten blev solgt og Jørgen Østergård Andersen ville til at slappe lidt af, men blev alligevel lidt rastløs og overtog titlen som pølsemand på pier 1 med Havnegrillen, men da pladsen blev for trang tog han chancen og købte Kabyssen i maj 2010 og startede Jørgens Spisehus op samme sommer. Der er for nylig blevet bygget et dejligt stort lokale med egen indgang, garderobe og toilet, lokalet bliver flittigt brugt til selskaber.

Sardinvej 7 9990 Skagen

Et stjerneskud med frisk panerede rødspætte fileter, rejer, asparges og hjemmerørt dressing.

202

Det stille vand Jørgens Spisehus ligger i den lidt mere rolige ende af havnen med den afslappende udsigt til de blå og hvide fiskekuttere - en udsigt - som kan nydes på en af de to terrasser når vejret tillader det.

Vi spænder bredt Menukortet spænder bredt og der kan især nævnes wienerschnitzel, luksus stjerneskud, pandestegte rødspætter og dagens ret som er nogle af specialiteterne på Spisehuset, men der er også mange andre lækre ting på menuen. Stjerneskuddet, som er en kending, er altid lavet af frisk fisk som bliver paneret lige inden de bliver stegt. Det bliver anrettet på ristet frisk franskbrød og pyntet med asparges, lækre store rejer, agurk, citron og en cremet rød dressing. Stedet du ikke går sulten fra Du vil møde mange forskellige mennesker her både det arbejdende folk fra havnen, turister og med sikkerhed også mange lokale.


Larsen & Tamborg A/S

Med mere end 30 års erfaring er tømrerfirmaet Larsen & Tamborg A/S i Frederikshavn den foretrukne samarbejdspartner for såvel ”Hr. og Fru Jensen” som for erhvervsvirksomheder. Her er man altid motiveret for at løse opgaverne i en kombination af gamle håndværksmæssige traditioner og ny teknologi, og kvalitet kommer altid i første række.

Larsen & Tamborg A/S Barfredsvej 1 9900 Frederikshavn 98 42 66 22 mail@larsen-tamborg.dk www.larsen-tamborg.dk

Larsen & Tamborg ejes og drives af Willy Larsen, der beskæftiger omkring 30 medarbejdere. Udover traditionelle tømrer- og snedkeropgaver har virksomheden på Barfredsvej en omfattende egenproduktion af individuelt tilpassede plastvinduer, der sikrer konkurrencedygtighed og kort leveringstid af individuelt tilpassede karnapper, udestuer og drivhuse.

With more than 30 years’ experience, the carpenter firm Larsen & Tamborg A/S in Frederikshavn is the preferred cooperative partner – for ”the Smiths” as for business enterprises. Here, the prime incentive is to provide project solutions that are based on a combination of old craftsmanship traditions and new technology – always prioritising quality. Larsen & Tamborg, owned and operated by Willy Larsen, employs approximately 30 people. The company at Barfredsvej has expanded their traditional carpenter’s and joiner’s work area with an extensive own production of individually customised plastic windows, thus ensuring short delivery times in relation to individual adaptations for bays, sun rooms and greenhouses.

203


Larsen & Tamborg A/S

Larsen & Tamborg påtager sig gerne rollen som totalentreprenør og har mangeårigt samarbejde med en bred vifte af velrenommerede håndværksmestre, der sikrer kunden et professionelt udført arbejde, hvor alle lovkrav er opfyldt. Virksomheden arbejder i øvrigt sammen med lokale arkitektfirmaer og er medlem af Dansk Byggeri herunder BYG Garanti-ordningen. I Skagen løser virksomheden mange opgaver, og som konsekvens heraf etablerede Larsen & Tamborg i 2006 en afdeling i Skagen. I 2007 overtog Larsen & Tamborg A/S Låsesmeden i Frederikshavn Aps og indrettede butik på Barfredsvej, hvor kunder tilbydes et

204

bredt udvalg af låsesystemer samt naturligvis fagligt korrekt råd og vejledning om sikring af såvel private hjem som virksomheder og institutioner. Siden 2012 har Larsen & Tamborg udført adskillige isoleringsopgaver med det økonomiske og miljørigtige isoleringsmateriale PAPIRULD. Det papiruld, virksomheden anvender, er et dansk kvalitetsprodukt testet af Teknologisk Institut. PAPIRULD fremstår i dag som det klart bedste valg til isolering, når det gælder om at få en mindre varmeregning og samtidig passe på miljøet.


Larsen & Tamborg’s capacity also encompasses the role of turnkey contractor, where long-standing collaborative relationships with a wide range of craftsmen of high standing not only ensure that the work performed for the customers will be carried out professionally but also that every statutory requirement will be complied with.

In 2007, Larsen & Tamborg took over the locksmith business Låsesmeden i Frederikshavn Aps and fitted out a shop at Barfredsvej providing a wide selection of lock systems for the customers and, naturally, professionally correct advice and guidance about the securing of private homes as well as businesses and institutions.

Also, the company cooperates with local architects and is a member of The Danish Construction Association, including the warranty scheme “BYG Garanti” provided by bona fide Danish builders.

Since 2012, Larsen & Tamborg has carried out several insulation projects using the economical and environmentally sound paper-wool insulation material, PAPIRULD. The paper wool applied by the company is a Danish quality product, tested by the Danish Technological Institute and – today- the very best insulation choice when it is a question of minimising the heating bill whilst also taking care of the environment.

The company solves a number of projects in Skagen and, as a consequence of this, Larsen & Tamborg established a branch here in 2006.

Larsen & Tamborg A/S Barfredsvej 1 9900 Frederikshavn 98 42 66 22 mail@larsen-tamborg.dk www.larsen-tamborg.dk

205


MAN Diesel & Turbo MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn er en innovativ vidensvirksomhed med stærke kompetencer indenfor Aft Ship udvikling samt servicer-

Lokal og global på én gang Med et solidt fodfæste i Frederikshavn og med hele verden som arbejdsplads er MAN Diesel & Turbo på én gang både en markant, lokal og international virksomhed, der er en uløselig del af byens erhvervshistorie.

ing af bl.a. propellere og 4-takt dieselmotorer til den maritime branche. MAN Diesel & Turbo er

Frederikshavnere har i generationer haft deres arbejdsplads først på Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, siden på Alpha Diesel og nu på MAN Diesel & Turbo.

en del af den verdensomspændende MAN koncern. I Frederikshavn beskæftiger virksomheden knap 500 ansatte.

www.mandieselturbo.com Niels Juels Vej 15

Fra industri til innovation I takt med at fjernøstlige værfter udkonkurrerer europæiske værfter, og i takt med at industriproduktion flytter til billigere lande, har MAN Diesel & Turbo taget konsekvensen. Virksomheden, der er blandt verdens største leverandører af store dieselmotorer, propeller og serviceløsninger til skibsfarten, har gennemgået en transformation gennem de seneste 6-7 år - fra produktionsvirksomhed til innovativ vidensvirksomhed.

9900 Frederikshavn +45 9620 4100 (venstre) Udskiftning af motor på Yara Gas på Service Center Denmark. (højre) Propeller til montage og test. (left) Exchange of engine on

Aft Ship udvikling, test og After Sales I dag består kerneforretningen i virksomheden af After Sales aktiviteter som blandt andet reservedelssalg og service world wide (under brandet MAN PrimeServ), nysalg og udvikling af propellere og Aft Ship produkter samt test af nye motorer.

Yara Gas at Service Center Denmark. (right) Propeller for assembly and test.

206

Dette ses blandt andet ved, at der er blevet investeret 50 mio. kr. i udviklingen af udstyr til

test af nye motorer på virksomheden i Frederikshavn. Indvielsen af de nye faciliteter på testcenteret foregår i maj 2013. Desuden samarbejder koncernens specialister med store kunder om nye og bedre løsninger, der hjælper kunderne til at blive konkurrencedygtige på verdensmarkedet og understøtter de stigende miljøkrav. Udvikling af endnu mere energieffektive motorer og propellere kan bringe brændstofforbruget ned med op til 10% på low-speed motorer, som udgør 80% af markedet globalt. Som led i dette ejer MAN Diesel & Turbo i dag den banebrydende Kappel-teknologi - et design af propellerblade med højere ydeevne. Nybygget akademi MAN Primeserv Academy har i 2012 fået nye lokaler på havnen. Her kan kunder og medarbejdere modtage teoretisk og praktisk undervisning i vedligehold og optimering af virksomhedens produkter. Akademiet stiller desuden gerne faciliteter til rådighed for konferencer, seminarer og møder for andre virksomheder. Beliggenheden i Frederikshavn byder på en fremragende maritim udsigt og nærhed til de spændende havneaktiviteter.


MAN Diesel & Turbo

Local and global at the same time With a solid foothold in Frederikshavn and with the entire world as its workplace, MAN Diesel & Turbo is both a significant local and global company inextricably linked with the business history of the city. Through generations the Frederikshavn citizens have worked there. First at Frederikshavns Iron Foundry & Machinery Manufacturer, later Alpha Diesel and now MAN Diesel & Turbo. From industry to innovation The company, which is among the largest suppliers of large diesel engines, propellers and service solutions to the maritime industry, has - concurrently with shipyards from the Far East outperforming the European shipyards and with the movement of the industrial production to less expensive countries - transformed itself. Through the last 6-7 years MAN Diesel & Turbo has gone from a production focus to being an innovative knowledge company. Development, test and After Sales Today the core business consists of After Sales activities (under the brand name MAN PrimeServ) with spare parts and world wide service, new sales and development of propellers and Aft Ship products plus test of new engines.

(venstre) MAN PrimeServ

The transformation is i.a. visible through the 50 mio. DKR. investment in the development of new test equipment for new engines on site in Frederikshavn. The inauguration of the new facilities will happen in May 2013.

Academy. (højre) Indgang,

Besides this the company’s experts coorporate with large customers in the development of new and improved solutions to assist the customers in staying competitive on a global market and support the ever increasing environmental demands.

MAN Diesel & Turbo,

Niels Juels Vej. (left) MAN PrimeServ Academy. (right) Entrance, Niels Juels Vej.

Frederikshavn is an innovative knowledge company with strong competencies within Aft Ship development and service of i.a. propeller and four-

The development of even more efficient engines and propellers can lower the fuel consumption with up to 10% on low-speed engines, which is 80% of the global market. As part of this MAN Diesel & Turbo has acquired the ground-breaking Kappel-technology - a special design of propeller blades with higher efficiency. Newly built academy MAN Primeserv Academy has in 2012 relocated to new facilities at the harbour site, where customers and employees will receive hands-on training of the products.

stroke diesel engines for the maritime business. MAN Diesel & Turbo is part of the global MAN group. The company employs around 500 people in Frederikshavn.

www.mandieselturbo.com Niels Juels Vej 15

The facilities at the academy can be rented for seminars etc. for other companies. The location offers a stunning maritime view to the exciting harbour activities.

9900 Frederikshavn +45 9620 4100

207


Nordjyske Bank

- det sikre valg

FinansCenter

Centerdirektør (centerområde (centerområde nord) nord) Centerdirektør Allan Kastor Kastor Andersen Andersen foran foran banken banken ii Skagen Skagen Allan

Aalbæk

208

Nordjyske Bank er en moderne bank med rødder 100 år tilbage. Vi er vendelboernes bank. Vi har 16 filialer fordelt over hele landsdelen og en filial i København. Nordjyske Bank er Vendsyssels stærkeste og mest lokale bank, og vi er derfor en aktiv og naturlig medspiller i en lang række lokale sammenhænge. Vi er sponsor hos landsdelens største sportsklubber, men også hos de små. Banken støtter mange kulturelle formål, også de brede folkelige arrangementer.

ind eller når vi går tur på stranden. Med ErhvervsCenter i Skagen, Frederikshavn og Sæby samt et FiskeriCenter i Frederikshavn har vi desuden et særdeles indgående kendskab til det lokale erhvervsliv.

Filialerne i Frederikshavn Kommune Med syv filialer alene i Frederikshavn Kommune er vi altid tæt på kunderne. Vi kender hinanden – vi mødes til sport, når vi køber

Hos os er ledelsen lokal og tæt på. Her træffer vi vigtige beslutninger lokalt - og vi træffer dem hurtigt.

Værdier Vi har en række værdier i banken, som skal sikre, at vi altid yder den samme gode service overfor vores kunder. Vores værdier er: Tryghed, Handlekraft og Kompetence.


Bangsbostrand

Østervrå

Hovedsædet i Frederikshavn

Strandby

Aktiv Kundepleje Med Aktiv Kundepleje holder vi en tæt kontakt til vores kunder, og vi er i stand til hurtigt at rådgive og servicere kunderne i alle bankforretninger. Vi har specialister på områderne bolig, pension, forsikring, investering og udland. Hvorfor faklen? Faklen signalerer først og fremmest lys. Faklen har siden tidernes morgen været den vigtigste lyskilde - et lys i mørket og et stærkt samlingspunkt, bl.a. knytter den olympiske flamme venskaber på tværs. I Nordjyske Bank ønsker vi også, at faklen skal være et stærkt samlingspunkt for hele Vendsyssel.

Områdedirektør (område øst) Torben Schioldan foran banken i Sæby

Flere og flere vælger Nordjyske Bank Hos os møder du en lokal bank, der tager udgangspunkt i dig. Selv om du ikke kender os i forvejen, vil vi gøre alt for, at du føler dig hjemme fra første dag, så du kan mærke, at Nordjyske Bank er det sikre valg.

Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Tlf. +45 9633 5000 www.nordjyskebank.dk email@nordjyskebank.dk

Vi garanterer, at du får en personlig service og rådgivning som tåler sammenligning. Vi tilbyder faguddannede medarbejdere, der føler et personligt ansvar for, at du befinder dig godt i Vendsyssels stærkeste og mest lokale bank.

209


NordText løser opgaver i hele Danmark – og sågar i både Sverige og Tyskland.

NordText NordText er den professionelle samarbejdspartner til en bred vifte af tekstopgaver og for en bred palette af kunder. NordText blev etableret den 1. februar 2012, hvor journalist Niels Henriksen efter godt 20 år på daværende Vendsyssel Tidende besluttede sig for at springe ud som selvstændig. Det teoretiske håndværk blev lært på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, mens den praktiske erfaring er indsamlet som sportsredaktør i fem år, motorredaktør, boganmelder, anmelder af rock og popmusik, redaktionssekretær, erhvervsjournalist og redaktionschef med ansvar for produktionen af den daglige avis.

NordText P R E S S E B U R E A U

Alsidigheden er siden blevet endnu bredere. NordText skriver lige gerne om butikker, der sælger børnetøj, over maskinfabrikker til virksomheder og ansatte indenfor bygge og anlæg. Kunderne er Ritzaus Bureau, erhvervsmagasiner, producenter af profilbrochurer, fagblade, webudviklere – og alle andre der har brug for en solid, professionel løsning. Selv om adressen er i Vendsyssel, løser NordText opgaver i hele Danmark – og sågar i både Sverige og Tyskland. NordText arbejder tæt sammen med en række professionelle og dygtige kolleger på reklamebureauer, grafiske virksomheder, forlag og fotografer og er således i stand til at løse også omfattende projekter som bl.a. udgivelse af bøger, magasiner, aviser, hjemmesider og profilbrochurer.

NordText Freelance journalist . Niels Henriksen Vestergade 31 . 9760 Vrå . Tlf. 2442 2269 . mail@nordtext.dk . ww.nordtext.dk

210


Vi arbejder lokalt for dig og din virksomhed NORDJYSKE Mediers ansatte er i blandt dig - måske er det endda din nabo 72 af NORDJYSKE Mediers ansatte bor i Frederikshavn og Læsø kommune - og de kender dig og din virksomhed. Vi ved, hvilke opgaver og udfordringer du står over for og kan hjælpe med det meste. For os handler det om at være nærværende og lokale, så derfor arbejder der 28 personer på NORDJYSKE Mediers kontorer i Skagen, Frederikshavn, Sæby og Læsø, mens 291 bude bringer annoncer og aviser ud til dig. Kontakt os, vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed videre.

www.nordjyskemedier.dk · Telefon 9920 3333 Tordenskjoldsgade 2 · 9900 Frederikshavn | Skolevej 8 · 9990 Skagen | Vestergade 22 · 9300 Sæby 211


More than 10 years’ experience in the serial production

Mange års erfaring i serieproduktion af store elementer

of hubs, nacelle main foundations, bearing housings and many other products for the wind energy industry

Nordmark Maskinfabrik A/S

Nordmark Maskinfabrik er en højteknologisk virksomhed, der har specialiseret sig i bearbejdning af store elementer. Vi er en pålidelig og professionel samarbejdspartner for producenter i vindmølleindustrien, for værfter, offshorevirksomheder og den grafiske industri i både ind- og udland. Siden 2011 har Nordmark afdelinger både i Hedensted og i Skagen.

Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby, Denmark tel: +45 9846 9800

Vore ca. 120 medarbejdere arbejder i døgndrift, og vi lægger vægt på at være fleksible, at holde det vi lover og altid stræbe efter at nå den ypperste kvalitet i alt, hvad vi beskæftiger os med.

fingersnilde og faglig ekspertise. Vi er stolte af vort håndværk, og vi ved, at det er fokus på detaljen, der skaber det perfekte resultat, som både vi og vore kunder kan være tilfredse med. Hos Nordmark Maskinfabrik er vi i besiddelse af den teknologi, den ekspertviden og det udstyr, der skal til for at skabe det bedste slutprodukt. Vi er ikke bange for at tage imod en udfordring - heller ikke når det gælder meget specielle og teknisk avancerede opgaver.

Many years’ experience in the machining of large elements

Nordmark Hedensted tel: +45 4445 0270 Nordmark Skagen tel: +45 9846 9800

Vi er kompromisløse, når det kommer til kvalitet, og vi sikrer den høje standard ved at udføre operationskontrol, og ved at have egen kvalitets- og måleafdeling. Desuden leverer vi altid til aftalt tid. Siden marts 2013 er vi certificeret i henhold til DS/ ISO 9001:2008. Selvom vi er specialister i de store emner, er vi også eksperter i det, der kræver tålmodighed,

212

Nordmark Maskinfabrik is a high-tech engineering company specialising in the machining of large elements. The company is a reliable and professional partner for manufacturers in the wind power industry, for shipyards, offshore enterprises and the graphic industry in Denmark and abroad. Since 2011 we have subsidiaries in both Hedensted in the Southern Jutland as well as in Skagen in the Northern part of Denmark.


Nordmark Maskinfabrik A/S

Our approx. 120 employees work around the clock and at Nordmark we always strive to be flexible, sticking to our promises and always aiming for the highest possible quality in everything we do. We are uncompromising when it comes to quality and maintain the highest standards through operator control and by having our own in-house quality and measuring department. Since March 2013 Nordmark is certified according to DS/ISO 9001:2008. Even though we specialise in large items we know what is required when patience, dexterity and specialist expertise is called for. We are proud of our skills, and we know that only by focusing on the details can we achieve the perfect result which both we and our customers can be satisfied with. At Nordmark we possess the technology, expert knowledge and specialist equipment needed to create end products of superior quality. We are always happy to accept a challenge - even when it comes to very special and technically advanced solutions.

Vieljährige Erfahrung in der Serienproduktion von großen Teilen

Seit März 2013 ist Nordmark nach DS/ISO 9001:2008 zertifiziert.

Die Nordmark Maskinfabrik ist ein hochtechnologisches Unternehmen, das sich auf die Bearbeitung großer Teile spezializiert hat. Wir sind ein zuverläßiger und professioneller Kooperationspartner für Windkraftanlagenbauer, Werften, Offshore-Unternehmen und die grafische Branche im In- und Ausland. Seit 2011 hat Nordmark Abteilungen in sowohl Hedensted in Süddänemark, als auch in Skagen im Norden von Dänemark.

Obwohl wir uns auf große Werkstücke spezialisiert haben, kennen wir uns auch mit all dem aus, was Geduld, Fingerfertigkeit sowie Sach- und Fachkenntnis erfordert. Wir sind stolz auf unser Handwerk und wissen, daß es für ein perfektes Resultat, mit dem wir und unsere Kunden zufrieden sein können, aufs Detail ankommt.

Unsere etwa 120 fachlich qualifizierten Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr, und wir legen höchsten Wert darauf, flexibel zu sein, zu halten, was wir versprechen und bei allem, womit wir uns beschäftigen, eine optimale Qualität anzustreben.

Bei Nordmark verfügen wir über die Technologie, das Expertenwissen und die Ausrüstung, die für das beste Endprodukt erforderlich sind. Wir gehen keiner Herausforderung aus dem Wege - auch nicht sehr speziellen und technisch anspruchsvollen Aufgaben.

Wenn es um die Qualität geht, machen wir keine Kompromisse. Durch Operateurkontrolle und eine eigene Qualitätsund Meßabteilung gewährleisten wir den hohen Standard, und außerdem liefern wir stets fristgerecht. www.nordmark-maskinfabrik.dk mail@nordmark-maskinfabrik.dk

213


Norisol A/S Norisol A/S er en mulitidisciplinvirksomhed med kernekompetencer inden for ISO-fagene isolering, stillads og overfladebehandling, endvidere asbestsanering, skibsaptering og skibsindretning samt facadeentrepriser. Norisol A/S har afdelinger i en lang række byer i Danmark, Norge og Sverige og en samlet medar-bejderstab på omkring 1.200. Afdelingerne i Frederikshavn og Aalborg beskæftiger godt 100 medarbejdere, hvoraf ca. 1/3 løser opgaver på vore værksteder, resten arbejder med montage af egne og kunders materialer i hele verden. Vi forarbejder selv tyndplade til beklædning af isolering samt til facadeløsninger mv., og på vores træværksted designer og producerer vi special-

møbler, skranker, diske og andet inventar til skibe, platforme, kontorer og forretninger. Møblerne produceres i tæt samarbejde med den enkelte kunde og på basis af kendte standarder. I Frederikshavn arbejder vi sammen med havnens øvrige maritime virksomheder, lige som vi løser opgaver for rederier og værfter i hele verden, når det gælder indretning og aptering af skibe i forbindelse med nybygning eller reparation. Vi arbejder således på fiskeskibe, containerskibe, krydstogtskibe samt skibe og platforme til hele offshore-industrien. Norisol A/S er kendt og velanskrevet som en fleksibel og seriøs samarbejdspartner. Vi har fokus på at aflevere alle vore opgaver til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet.

NORISOL A/S · Langerak 85 · DK-9900 Frederikshavn · Tel. +45 7011 7744 · Fax +45 9842 9117 · www.norisol.com · info@norisol.dk

214


Vagner K. Jensen Regionschef Department Manager

Norisol A/S Norisol is a multidisciplinary company with core competences within insulation, scaffolding, and surface treatment. Other business areas include asbestos removal, accommodation work, design and outfitting and facade contracts. Norisol A/S has departments in a number of cities in Denmark, Norway and Sweden and employs a total of approx. 1,200 persons. The departments in Frederikshavn and Aalborg have well over 100 employees, of whom approximately one third work at our workshops, while the rest are engaged in the fitting of the company’s own materials and those of its customers all over the world. At our metal workshops we prefabricate sheet metal cladding for insulation, and for facade solutions etc., and at our wood workshop we design and produce custom-made furniture including counters and other types of furnishings for ships, platforms, offices and shops. The furniture is produced in close cooperation with our customers and according to all applicable standards.

In Frederikshavn we work with the other maritime enterprises at the port, while also undertaking projects for shipping lines and shipyards all over the world, designing and fitting out the interiors of new ships and in connection with repairs. We thus undertake work on fishing vessels, container ships, cruise ships and vessels and platforms for the entire offshore industry.

Norisol A/S is known and well-reputed as a flexible and professional partner. We focus on delivering all our projects by the agreed time and at the agreed quality.

NORISOL A/S · Langerak 85 · DK-9900 Frederikshavn · Tel. +45 7011 7744 · Fax +45 9842 9117 · www.norisol.com · info@norisol.dk

215


Ole Johansen A/S - Murer og Entreprenørfirma

KvAlitet leveret til AftAlt tid Og AftAlt priS

216


Selv om murer og entreprenørfirmaet Ole Johansen A/S kun har eksisteret siden 2000, bygger Skagen-virksomheden på solide traditioner og stærkt håndværk. Firmaet har da også allerede sat sit markante fingeraftryk på byggeprojekter i det meste af Nordjylland. Ole Johansen A/S er et alsidigt byggefirma med kompetencer indenfor murer, entreprenør, kloak, beton og fundament, tage samt facaderenovering med energioptimering. Ikke mindst facaderenoveringen har firmaets medarbejdere opbygget så stor erfaring i, at også kolleger i branchen benytter Ole Johansen A/S til den type opgaver. Skagen-firmaet løser opgaver i fagentreprise eller totalentreprise, hvor Ole Johansen og

hans medarbejdere påtager sig ansvaret for, at byggeriet føres sikkert i mål gennem effektiv kontakt til alle projektets parter, lige fra myndigheder og arkitekter til alle øvrige håndværksgrupper. Ole Johansen A/S har bygget andelsboliger, industri, erhverv – bl.a. flere fødevarebutikker, hoteller og ikke mindst parcelhuse, hvor firmaet har stor erfaring med at bygge efter den kendte Skagen-stil, der også går igen ved eksempelvis tagrenovering. Ole Johansen A/S beskæftiger omkring 30 dygtige og engagerede medarbejdere. Antallet kan variere, afhængig af projekternes art og størrelse, men kunden kan altid være sikker på, at Ole Johansen stiller med det stærkeste hold til opgaven.

Ole Johansen A/S Murer og Entreprenørfirma Vølund Nielsens Vej 16 9990 Skagen Tlf. 9845 1563 Mobil 4013 2858 www.olejohansen.dk ole@olejohansen.dk

217


Park Hotel - Frederikshavn Vi glæder os til at byde jer og jeres gæster velkommen

Park Hotel er stedet for jer, der gerne vil kombinere velvære med afslappet forkælelse, og hvor personlig service og engagement er en selvfølge. På Park Hotel har vi tid og overskud til at tage hånd om hver enkelt gæsts små og store forespørgsler – året rundt. Alle vore 25 værelser er indrettet med mest mulig komfort for øje – uanset om besøget er af forretningsmæssig eller privat karakter. Vi har sikret, at de individuelle værelser med bl.a. marmorbad, trådløst internet og minibar, kan tilfredsstille de forskellige behov, der måtte være, uanset om besøget hos os er af kort eller længere varighed. Hvis I ønsker lidt mere stemning, er der fri internetadgang i vores hyggelige biblioteksbar, hvor I samtidig kan nyde en drink, snacks eller en kop kaffe. Park Hotel ligger som en oase midt i Frede-

218

rikshavns travle centrum. Vi har egen parkeringsplads ved vores gårdhave, hvor freden sænker sig i takt med at solen går ned i vest. Terrassen er derfor et særdeles populært mødested efter en travl dag – her er der virkelig tid til eftertanke. Er vejret ikke til at nyde det udendørs, kan I trække indenfor i vores stemningsfyldte Martell-stue med klassiske engelske stilmøbler, gamle Cognac’er, et udvalg af bøger og aviser, for at forsætte aftenen her. Vi laver meget gerne en fordelagtig firmaaftale, som er skæddersyet til jeres behov – uanset om det er jeres gæster eller medarbejdere, som skal overnatte i Frederikshavn. Vi glæder os til at byde jer og jeres gæster velkommen næste gang I skal besøge Frederikshavn.


Park Hotel is the place to stay, if relaxed comfort, personal service and dedication to every detail is important to you. At Park Hotel we take the time and effort to help every single guest with his or her requests – small or large, summer or winter. All 25 rooms are as comfortable as possible – whether your visit to us is for business or pleasure. We have made sure the individual rooms with marble bathrooms, wireless Internet access and minibar can accommodate every need, no matter how long you are staying with us. If you prefer a bit more atmosphere, please feel free to use our Internet in our cosy library bar, whilst enjoying a drink, snacks or a cup of coffee. Park Hotel is like an oasis in the middle of bustling Frederikshavn. We have private parking behind the hotel

adjacent to our cobbled courtyard, where peace falls upon you as the sun is setting in the vest. The terrace is therefore a popular venue to meet after a busy day – a perfect place for reflection. If the weather does not permit visiting the terrace and courtyard, you are more than welcome to retire for the evening to our cozy Martell room with classic Chesterfields, old brandy and a selection of books and daily newspapers.

Park Hotel Jernbanegade 7 DK-9900 Frederikshavn Tel. +45 9842 2255 Fax +45 9620 1798 parkhotelfrederikshavn@mail.dk www.parkhotelfrederikshavn.dk

Please do not hesitate to contact us for a corporate agreement, which can be tailormade to suit your individual needs – whether it be your guests or employees who need to stay the night in Frederikshavn. We do look forward to welcoming you and your guests next time you visit Frederikshavn. 219


Restaurant Snerlen Lokal fiske- og skaldyrsrestaurant på toppen af Kattegatsiloen med en enestående udsigt. Local seafood restaurant with a magnificent view located at the top of the Kattegatsilo.

Scan denne QR-kode med din mobil og besøg vores hjemmeside Scan this QR-code with your phone and visit our website.

220

For os er mad ikke kun noget, vi alle skal have for at overleve. For os er mad en udfordring. En udfordring i at skabe nye retter på basis af de friske råvarer, vi får ind fra vores lokale leverandører. Af samme grund har vi også valgt ikke at have et fast menukort, men sammensætter i stedet dagens menu ud fra, hvilke råvarer og frisk fisk vi har til rådighed. Fisk, som samme dag er hevet op af vandet ved Strandby. Vi tror på, at vi får en større frihed til at udfolde os i køkkenet, når vi ikke er bundet af et fast menukort. Det skaber spillerum for fantasien, giver os frie hænder til at eksperimentere og få det bedste ud af dagens råvarer – og undgå spild. Hos os er gæsten dermed sikret en enestående kulinarisk oplevelse med altid friskfanget fisk og skaldyr. Et besøg på Restaurant Snerlen er en unik oplevelse – hver gang. Det er det, fordi vi al-

tid bestræber os på at have fokus på detaljen i alt, hvad vi laver. Det kommer til udtryk i valget af råvarer som altid er lokale, i omgivelserne som er både hyggelige og afspejler vores fascination af havet og dets rigdomme samt i vores gæsters reaktioner, når deres oplevelse overstiger deres forventninger. Den enestående udsigt fra vores lokaler på 9. sal i Kattegatsiloen er med til at forstærke indtrykket af en restaurant, der fokuserer på frisk fisk, skaldyr og det lokale. Tonny Kristensen, som i mere end 10 år har drevet Restaurant Snerlen, er den store drivkraft bag alle Snerlens koncepter. Han har i flere år arbejdet tæt sammen med Skagenfood omkring udvikling af opskrifter og produktion af ugentlige færdigretter. Tonnys store interesse for at udvikle nye retter har flere gange sikret ham topresultater i konkurrencen om at blive Årets Kok.


To us, food is not just a matter of survival. To us, food is a challenge. A challenge in creating new dishes based on the best ingredients from our local suppliers. At Snerlen we do not have a set menu. Thus each day we create our menu for the evening based on the ingredients we receive from our daily suppliers and the freshly caught fish from the water by Strandby. We believe that not having a set menu gives us a greater freedom to be creative in the kitchen. It creates room for the imagination and enables us to use all the ingredients and avoid any waste. Our guests are ensured a one of a kind culinary experience with fresh fish and shellfish.

local, in our surroundings which reflect our fascination of the sea and its riches and in our guests’ reactions when their experience exceeds their expectations. Our magnificent view from our location on the 9th floor in the Kattegatsilo helps to reinforce the impression of a restaurant that focuses on fish, shellfish and the local surroundings.

Restaurant Snerlen Silovej 8 DK-9900 Frederikshavn Tlf.: +45 3031 9763 info@snerlen.dk

Åbningstider: Se på www.snerlen.dk

Tonny Kristensen, who for more than 10 years has run Restaurant Snerlen, is the major force behind all of Snerlen’s concepts. For several years he has worked closely with Skagenfood on developing recipes and producing weekly ready meals. Tonny’s great interest in developing new dishes has earned him top placements in the Danish Chef of the Year competition several times.

Opening hours: Visit www.snerlen.dk Besøg også vores Facebookside Visit our Facebook page.

Every visit to Restaurant Snerlen is a unique experience . We always strive to focus on the detail in everything we do. This is expressed in our choice of ingredients which are always 221


Kunder i over 100 lande kender Roblon godt Gør du?

2. Hvilket af følgende blev ikke sagt om Roblon under en international kundeundersøgelse? a) Til at stole på b) Leverer til tiden c) Sælgerne er for afslappet påklædt d) Har stor ekspertise e) Lukker for tidligt om fredagen

Globale nordjyske løsninger Kunder i over 100 lande Fra Australien til Aars til Arktis Ekspertrepræsentanter i over 50 lande Over 100 medarbejdere i Sæby, Gærum & Frederikshavn

Læs mere på www.roblon.com 222

3. Hvad tildelte Roblons kunder ‘6’ i en ekstern undersøgelse, hvor tilfredshedsskalaen gik fra 1 til 5? a) Havudsigten fra Roblon Business Centre i Frederikshavn b) Roblons sælgere c) Skovudsigten fra Roblon Development Centre i Sæby d) Roblons beliggenhed så tæt på en kæmpestor international lufthavn e) Bakkeudsigten fra Roblon Fibre Centre i Gærum f ) Den nordjyske solopgang

1. h) De er alle blevet udviklet. Uanset, hvor højt produkttankerne flyver, er udgangspunktet for Roblons udviklere altid: ‘Selvfølgelig kan det lade sig gøre’ 2. b) Sælgere 3. c) Hvad der faktisk blev sagt var, at sælgerne ‘altid er pænt klædt’

1. Hvilke af følgende har Roblon og deres kunder ikke udviklet som enten prototype eller slutprodukt? a) Lys, der kan installeres i is b) Miljøvenligt papir, der ved brænding kun efterlader ren damp c) Hundelegetøj d) Tov, der holder olieplatforme fast på havbunden e) Cellostrenge f ) Sko, man kan gå på vandet i g) Lassoer h) Ingen af ovenstående


Customers in over 100 countries know Roblon well Do you?

2. Which of the following was not said about Roblon when international customers were surveyed? a) Trustworthy b) Delivers on time c) Sales staff dress a bit casually d) Has a lot of expertise e) Closes too early on Fridays

3. In an independent survey with a satisfaction scale from 1-5, what did customers give a ‘6’? a) The sea view at Roblon Business Centre in Frederikshavn b) Roblon sales staff c) The forest view at Roblon Development Centre in Sæby d) Roblon’s location so close to a ginormous international airport e) The hill view at Roblon Fibre Centre in Gærum f ) The sunrise in Northern Jutland

1. h) They’ve all been developed. Regardless how high product ideas fly, the starting point for Roblon developers is always ’Of course it’s possible’ 2. b) The sales staff 3. c) What was actually said was that the sales staff are ’always nicely dressed’

1. Which of these has Roblon and its customers not developed as a prototype or product? a) Light you can install in ice b) Environmentally-friendly paper that leaves nothing but steam behind when incinerated c) Doggy chew toys d) Rope that ties oil platforms to the seabed e) Cello strings f ) Shoes that let you walk on water g) Lassos h) None of the above

Worldwide Jutlandish solutions Customers in over 100 countries From Australia to Aars to the Arctic Expert representatives in over 50 countries Over 100 staff in Sæby, Gærum & Frederikshavn

Roblon Rope Roblon Cable Roblon Lighting Roblon Offshore

223


Sbacks

Arena Nord

BODY BIKE International A/S

Diadora

224


Art Director, Illustrator og Ideudvikler.

Danfoss Universe

Kreativ marKedsføring – der gør en forskel

sbacks er et enmands-reklamebureau med stærke kompetencer indenfor ideudvikling, grafisk design og illustrationer – og din kreative sparringspartner, når det gælder markedsføring. I samarbejde med et netværk af freelancere kan sbacks tilbyde nøjagtig det samme som de store reklamebureauer: målrettede koncepter, der skaber opmærksomhed omkring din virksomheds kompetencer, produkter og ydelser. sbacks tilbyder stærkt grafisk design både på tryk og online - fra logodesign, brevlinje, messestande, profilbrochurer og produktkataloger til nyhedsbreve, annoncer og websites. Søren Back Svendsen Art Director, Illustrator og Ideudvikler. Ydunsvej 12 - 9900 frederikshavn M: 3022 8388 - soeren@sbacks.dk se flere spændende opgaver på:

www.sbacks.dk 225


ScaneI International A/S

POWER THROUGH KNOWLEDGE

Scanel International A/S blev etableret i 1991 og ejes af Ole Hansen og Palle Lavrsen. Fra hovedkontoret i Frederikshavn ledes og koordineres virksomhedens nationale og international aktiviteter.

Scanel International A/S er certificeret iht.: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Nemko Achilles Sellihca

Scanel International A/S støtter sporten i Frederikshavn som hovedsponsor for ishockeyholdet White Hawks.

226

Fokusområdet var tidligere udelukkende elinstallationer ombord på skibe. Med årene er antallet af opgaver vokset, og der er efterfølgende udviklet nye forretningsområder – og i tillæg opkøbt beslægtede virksomheder, således at virksomheden er i stand til at tilbyde større pakker af løsninger og ydelser.

• Vand-, varme- og sanitetssystemer • HVAC og ventilation • Energioptimering Udover at fastholde og udbygge ovennævnte ydelser til virksomhedens kunder, således at Scanel International A/S fortsat fremstår som en troværdig leverandør og partner, er fokus de kommende år også at udvikle nye forretningsområder.

I dag tilbyder Scanel International A/S projekter, O&M, og timesupport indenfor marine- og offshoreindustrien (olie/gas og vind):

I takt med udbygningen af virksomhedens ydelser fra hovedkontoret i Frederikshavn, er der etableret afdelinger i Odense, Norge, samt aktiviteter i Sverige, og senest en afdeling i Rio De Janeiro – Brasilien. Flere vil komme til afhængigt af efterspørgsel.

• • • • • • • • •

Af nye forretningsområder, ser virksomheden et stort potentiale, og er meget aktive, indenfor offshore-området – specielt olie/gas og vind, hvor der i disse år ses en kraftig vækst. Der er en klar forventning om, at offshore og vind skal ekspandere til den stamme af ydelser, virksomheden kan tilbyde fremover, der hvor nuværende og potentielle kunder er aktive.

Design og engineering Projektledelse Elektriske installationer Navigation og kommunikation Automation El-motorer og generatorer Dekorativ belysning og interiør Termografering og overvågning Eftersyn og reparation af eksplosionssikkert udstyr og anlæg


Scanel International A/S er klar til at tage et ansvar og investerer derfor massivt i uddannelse af virksomhedens medarbejdere. Virksomheden har løbende 10 lærlinge under uddannelse og har stor fokus på personlig udvikling, selvstændighed og ansvar. Virksomheden har desuden et aktivt samarbejde med universiteter og højere læreanstalter omkring uddannelse af el-ingeniører. Scanel International A/S har igennem mange år haft fornøjelsen af at arbejde med nogle af Søværnets mest avancerede forsvarsskibe, hvor der stilles høje krav til ingeniør- og håndværksmæssige færdigheder med tilhørende høje dokumentationskrav for planer og det færdige udførte arbejde for Søværnet og NATO.

Scanel International A/S was founded in 1991 and is owned by Ole Hansen and Palle Lavrsen. The national and international company activities are lead and coordinated from the head office in Frederikshavn. The area of focus used to be solely electrical installations on board of ships. Throughout the years, the number of tasks increased, and new business areas subsequently followed – and related companies were bought up, in order for the company to be able to offer bigger solution and service packages.

Scanel International A/S Havnepladsen 12 DK-9900 Frederikshavn Tel: +45 9622 3242 Fax: +45 9622 3250 info@scanel.dk www.scanel.dk

Today, Scanel International A/S offer projects, O&M, as well as time support within the marine and offshore industry (oil/gas and wind), and divisions have been established in Odense, Norway, as well as activities in Sweden and all new a division in Rio De Janeiro – Brazil.

Mere detaljeret information om ydelser og service findes på www.scanel.dk

227


Kunstmaler Steen Karlsen - Galleri 7

Steen Karlsen er født i Frederikshavn i 1960. Han er gift med Gilda, og sammen har de sønnen Frederik. Steen er desuden stedfar til Sonny, Camilla og Ditte. Steen Karlsen er oprindeligt uddannet skibsbygger på Frederikshavn Værft A/S i 1981. Siden kom han på tegnestuen på Ørskov Skibsværft, hvor han arbejdede indtil februar 2003. I 1999 åbnede Steen og Gilda Galleri7 i Frederikshavn og har i dag er ca. 20 kunstnere tilknyttet galleriet, bl.a. Johnny Madsen, Peter Viskinde, Stig Hoffmeyer og Anders Glob. De seneste fire år har Galleri7 udvidet med en afdeling i sommerhalvåret i Skagen.

228

Han har efterhånden solgt malerier over hele verden, og har bl.a. leveret til tidligere præsident Bill Clinton og vicepræsident Al Gore . Steen Karlsen brugte tiden fra 2007 til 2010 på at male 12 store malerier inspireret af musik af Johnny Madsen, Allan Olsen og Benny Andersen/Povl Dissing. Værkerne hedder ”Musikalske Penselstrøg” og blev vist på en stor udstilling i København i 2011, hvor alle musikerne spillede til eventen. Udstillingen skabte endnu større interesse for hans malerier med bl.a. udsendelser på flere tv-stationer.


Steen Karlsen was born in Frederikshavn in 1960. He is married to Gilda, and together, they have a son, Frederik. Steen is also the stepfather of Sonny, Camilla and Ditte. Steen Karlsen originally trained as a shipbuilder at Frederikshavn Værft A/S in 1981 and later worked at the drawing department of Ørskov Skibsværft until February 2003. In 1999, Steen and Gilda opened Galleri7 in Frederikshavn. Today, they have some 20 artists affiliated with the gallery, including Johnny Madsen, Peter Viskinde, Stig Hoffmeyer and Anders Glob. In the last four years, Galleri7 has opened a department in Skagen during the summer months.

Steen Karlsen has sold paintings to almost all parts of the world and has delivered works to former US president Bill Clinton and vice president Al Gore.

Kunstmaler Steen Karlsen Galleri 7 Constantiavej 7 9900 Frederikshavn Tlf. 2229 1407

Steen Karlsen spent his time from 2007 to 2010 painting 12 large paintings inspired by music by the Danish musicians Johnny Madsen, Allan Olsen and Benny Andersen/ Povl Dissing. The works are called “Musikalske Penselstrøg” (Musical Brushwork) and were shown at a large exhibition in Copenhagen in 2011 where all the musicians played. The exhibition increased the interest in his paintings further with broadcasts on several TV stations.

www.steenkarlsen.dk galleri7@mail.tele.dk

229


Din

Oplev Sverige og Norge

230


billigste

fĂŚrgeoverfart! - finder du pĂĽ stenaline.dk

231


Frederikshavn Implantatcenter/Tandteamet

Vores motto er: Man ikke skal gå i andres fodspor, for så kommer man aldrig foran. Vi har altid gjort tingene på vores måde. Vi ser ikke efter, hvad andre laver. Vi forsøger at være os selv, og det er vi til dato

På Frederikshavn Implantatcenter/Tandteamet tilbyder vi tandbehandling af høj faglig kvalitet udført af erfarne tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Klinikken blev etableret i 1976 af tandlæge Herluf Kristensen, der hurtigt fik så meget at lave, at han måtte ansætte yderligere en tandlæge og klinikpersonale.

kommet langt med. Our motto: You will never get ahead by walking in other people’s footsteps. We have always done things our way, never waiting to see what the others were getting up to. We try to be ourselves and, so far, that has brought us a long way.

232

Udvikling har altid været i fokus på klinikken, og for 20 år siden begyndte Herluf Kristensen med de første implantater. Vi har således gennem årene opbygget en stor erfaring og viden og er i stand til at foretage alle led i implantatbehandlingen - indsættelse af implantater, kroner, broer, knogleopbygning, sinusløft, hybridproteser og knogletransplantation. Vi tilbyder i øvrigt alle former for moderne tandbehandling: Plast, parodontosebehandling/softlaser, tandblegning/smykker, alm. kirurgi, løst og fast protetik(proteser, kroner og broer)

Vi benytter altid det sidste nye udstyr på klinikken og lægger stor vægt på, at hygiejnen er helt i top. Hos Frederikshavn Implantatcenter/Tandteamet lægger vi afgørende vægt på at være et team, hvor alle – uanset funktion – er lige vigtige. Uden den enkelte fungerer holdet ikke optimalt. Med et stærkt hold er vi i stand til at yde vore patienter den bedste service og rådgivning i et dynamisk, fagligt miljø. Her er patienten i centrum. Med friske blomster, levende lys, film og musik forsøger vi at skabe en hyggelig stemning, således at alle føler sig velkomne på klinikken.


v/tandlæge Herluf Kristensen

Frederikshavn Implantatcenter/tandteamet Dental Surgeon Herluf Kristensen At Frederikshavn Implantatcenter/tandteamet, we offer professional dental treatment of the highest standard carried out by experienced dentists, dental hygienists and dental assistants. The clinic was founded in 1976 by dental surgeon Herluf Kristensen, who quickly became so busy that he had to take on an additional dental surgeon as well as clinic staff. Progress has always been a focus area at the clinic, and Herluf Kristensen did the first implants 20 years ago. Over the years, we have built up extensive experience and knowledge, and can carry out all stages of the treatment involved in dental implantation (insertion of implants, crowns, bridges, hybrid prosthetics, bone grafting, bone transplants and sinus lifts).

FREDERIKSHAVN IMPLANTATCENTER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TA N D T E A M E T

We also offer all types of modern dental treatments: plastic, gum disease/soft-laser treatments, teeth whitening/jewels, standard surgery, removable and fixed dental prosthetics (dentures, crowns and bridges).

Frederikshavn Implantatcenter/Tandteamet v/tandlæge Herluf Kristensen Tordenskjoldsgade 8 9900 Frederikshavn

We always use state-of-the-art equipment at the clinic, and hygiene is an absolute top priority. At Frederikshavn Implantatcenter/tandteamet, we work as a team where everyone – regardless of function – is equally important. The efforts of the individual ensure that the entire team produces the best results. With a strong team, we can provide our patients with the best possible service and advice in a dynamic and professional environment. Here, the patient is the centre of attention. With fresh flowers, candles, videos and music, we do everything we can to create a comfortable atmosphere so that everyone feels welcome at the clinic.

Tel. +45 9842 7909 +45 9842 1441 www.herlufkristensen.dk tand@herlufkristensen.dk

233


Thiele Vi ønsker, at vore kunder skal være glade og tilfredse. We want our customers to be happy and satisfied.

Optikerforretningen Thiele midt på Frederikshavns travle gågade er en velrenommeret butik, hvor kunder siden 1983 har fået en både venlig, professionel og personlig service. Forretningen drives i dag af optiker Ole Frydkjær Thomsen, der overtog firmaet i 2007 efter at have været ansat siden 1992. Forretningen i Frederikshavn beskæftiger tre optikere og en butiksassistent. Som en del af den landsdækkende kæde Thiele kan butikken tilbyde et usædvanligt stort og bredt udvalg i briller, kontaktlinser og solbriller. Her finder kunderne en række kendte mærkevarer suppleret med andre relevante mærker, således at det altid er muligt at finde en løsning, der passer den enkelte bedst. Hos Thiele i Frederikshavn lægger vi vægt på en personlig og professionel service.

234

At købe nye briller eller kontaktlinser er en tillidssag, og vore kunder er afhængige af, at det produkt, de køber, skal fungere optimalt hver eneste dag. Derfor har vi også eget sliberi i Frederikshavn, således at vi kan garantere kunderne et produkt af meget høj håndværksmæssig kvalitet. Vore medarbejdere supplerer løbende deres uddannelse, ligesom vi benytter os af de nyeste og bedste instrumenter. Vi ønsker, at vore kunder skal være glade og tilfredse med samarbejdet med os. Her er kunden i centrum, og alle linse- og brillekunder indkaldes til nye synsprøver med aftalte mellemrum. Foruden mange trofaste privatkunder har vi hos Thiele i Frederikshavn stor erfaring i erhvervsbriller, og vi tilbyder således vore erhvervskunder attraktive aftaler.


Thiele, the optician, right in the middle of Frederikshavn’s bustling pedestrian street is a renowned store which have provided friendly, professional and personal service to its customers since 1983. Today, the store is run by optician Ole FrydkjÌr Thomsen who took over the company in 2007, having worked there since 1992. The store in Frederikshavn employs three opticians and a store assistant. The store is part of the national chain Thiele and therefore has an extraordinarily large and wide range of glasses, contact lenses and sunglasses. The customers may choose from a range of well-known brands supplemented by other relevant brands so that each customer can find the best individual solution.

We focus on personal and professional service at Thiele in Frederikshavn. Buying new glasses or contact lenses is a matter of trust, and to our customers, the product they buy must work perfectly every day. That’s why we have our own grindery in Frederikshavn to be able to guarantee our customers products of excellent workmanship. Our employees continuously improve their qualifications and we use the latest and best state-of-the-art instruments.

Thiele briller & kontaktlinser Danmarksgade 70 A 9900 Frederikshavn Tlf. 9842 2453 frederikshavn@thiele.dk www.thiele.dk

We want our customers to be happy and satisfied with us. We focus on our customers and all lens and specs customers are called in for new sight tests at the agreed intervals. In addition to our many loyal private customers, Thiele in Frederikshavn is also very experienced in work glasses and thus offer our business customers attractive agreements. 235


TOPSERVICE TECHNICAL TRANSLATIONS Egernvej 15 DK-8270 Højbjerg Tel. +45 8627 2515 topserv@topserv.dk www.topserv.dk

TopService Præcis og målrettet skriftlig kommunikation er et vigtigt parameter for danske virksomheder, som ønsker succes i udlandet. Gennem mere end 25 år har TopService assisteret danske virksomheder med udarbejdelse af bl.a. tekniske manualer på en lang række europæiske og asiatiske sprog. TopService’s medarbejdere er specialister inden for tekniske oversættelser, og har kompetencer på mange fagområder. TopService håndterer bl.a. oversættelser til og fra følgende sprog: spansk tysk engelsk polsk tjekkisk slovakisk russisk dansk lettisk svensk

norsk finsk tyrkisk bulgarsk bosnisk estisk hollandsk islandsk italiensk kinesisk

kroatisk portugisisk rumænsk ungarsk slovensk serbisk litauisk japansk thai græsk

Ved at samarbejde med TopService får virksomhederne en professionel sparringspartner og får

frigjort interne ressourcer til kerneopgaverne. Samtidig bliver de godt rustet til at målrette kommunikation og salg mod nye markeder.

TopService Precise, targeted written communication is an important parameter for Danish companies that want to succeed abroad. For more than 25 years, TopService has assisted Danish companies with a wide range of written documents, such as technical manuals, in many European and Asian languages. TopService’s associates are specialists in technical translations and also have many special competencies. TopService handles translations and other assignments to and from the following languages: Spanish German English Polish Czech Slovak Russian Danish Latvian Swedish

Norwegian Finnish Turkish Bulgarian Bosnian Estonian Dutch Icelandic Italian Chinese

Croatian Portuguese Rumanian Hungarian Slovenian Serbian Lithuanian Japanese Thai Greek

Cooperating with TopService, the companies will have a professional sparring partner and be able to free in-house resources for their core assignments. At the same time, they are excellently equipped to target communication and sales to new markets. Tina Ahrenfeldt, indehaver af TopService Tina Ahrenfeldt, owner of TopService

236


Vi leverer nyheder fra Frederikshavn – døgnet rundt NORDJYSKE Medier sætter en ære i, at levere nyheder til dig, lige der, hvor du er og når du har tid. Vores medieplatform er enorm, og du vælger selv, hvilket medie, du foretrækker. Vi underholder dig og holder dig opdateret døgnet rundt, uanset om du læser avis, surfer på nettet, hører radio eller ser tv. NORDJYSKE Medier er den næststørste medievirksomhed i Danmark med rødder helt tilbage til 1767. Samtidig er vi kendt for at være en af de mest moderne medievirksomheder i norden.

Giv os et tip Vores lokale redaktioner er altid interesseret i at høre en god historie eller få et godt tip fra borgere i området. Har du noget på hjertet, som du mener bør deles med andre, må du meget gerne sende os en mail på frederikshavn@nordjyske.dk

Tordenskjoldsgade 2 9900 Frederikshavn Skolevej 8-10 9990 Skagen Vestergade 22B 9300 Sæby nordjyskemedier.dk

telefon 9920 3333 telefon 9679 5900 telefon 9989 1450 237


Aalborg Lufthavn - Gateway til Nordjylland Aalborg Lufthavn har oplevet en massiv vækst de seneste år, hvor der hvert år er åbnet nye ruter til nye destinationer rundt omkring i europa. Derfor åbnede 29. maj 2013 på lufthavnens 75 års fødselsdag en ny og gennemrenoveret lufthavnsterminal. De seneste år har vi sagt goddag til flere nye flyselskaber. Derfor kan du nu møde bl.a. følgende flyselskaber, som flyver fra Aalborg Lufthavn, Norwegian, SAS. Air France/KLM, Vueling, Turkish Airlines og Atlantic Airways.

Direkte ruter 2013 • København

• Stavanger

• Amsterdam

• Malaga

• Stockholm

• Alicante

• Oslo

• Mallorca

• London

• Gran Canaria

• Barcelona

• Færøerne

• Istanbul

238


Charter rejsemål 2013 Charter rejsemål 2013 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mallorca Mallorca Rhodos Rhodos Antalya Antalya Kreta Kreta Cypern Cypern Golden Sands Golden Sands Dalaman Dalaman Mil as Bodrum Mil as Bodrum Santorini Santorini Zakynthos Zakynthos Gran Canaria Gran Canaria Tenerife Tenerife Fuerte Ventura Fuerte Ventura

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La Gomera La Gomera Sharm El-Sheikh Sharm El-Sheikh Hurghada Hurghada Phuket Phuket Cancun Cancun Dominikananske Rep. Dominikananske Rep. Jomfruøerne Jomfruøerne Pisa Pisa Provence Provence Salo Salo Sorento Sorento Opatija Opatija Terracina Terracina

239


9 788799 426782

240

www.byprofil.dk www.byprofi l.dk


Skagen - Frederikshavn - Sæby

Skagen - Frederikshavn - Sæby Frederikshavn Kommune Kommune –– innovativ innovativ og og viljestærk viljestærk med med naturværdier naturværdier ii verdensklasse verdensklasse Frederikshavn

241

Profile for Michael Bermann

Byprofil frederikshavn kommune 2014  

Portræt af alt det dejlige i Frederikshavn Kommune. Læs om erhvervslivet, naturen og bylivet i Skagen, Sæby og Frederikshavn.

Byprofil frederikshavn kommune 2014  

Portræt af alt det dejlige i Frederikshavn Kommune. Læs om erhvervslivet, naturen og bylivet i Skagen, Sæby og Frederikshavn.